Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

36e Jaargang - 8 juni 2022 Nummer

Boekel Venhorst 48 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Boekel Het gemeentebestuur van Boekel wil graag horen wat er onder de inwoners leeft. En voor de inwoners is het belangrijk invloed te kunnen uitoefenen op het brede terrein van maatschappelijke participatie, zorg en ondersteuning en sociale zekerheid; De gemeente heeft daarom een adviesorgaan in de arm genomen, te weten de Adviesraad Sociaal Domein Boekel (ASD), die meedenkt over het te voeren beleid van de gemeente. De ASD oefent invloed uit door het geven van adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Een interessante ontwikkeling is dat de ASD naast gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uitbrengt. Op deze manier tracht de ASD de ontwikkelingen in de samenleving intensief te volgen en de gemeente ertoe te bewegen daarop zo snel mogelijk in te spelen. De ASD van de gemeente Boekel bestaat uit in totaal 9 personen, waarvan er momenteel 6 zijn ingevuld. De ASD wil niet alles in haar eentje of opnieuw uitvinden en onderhoudt daarom goede contacten met ASD’s in andere gemeenten in de regio. Om dezelfde reden is de ASD van Boekel aangesloten bij de landelijke Koepel van Adviesraden Sociaal Domein. Hoe werkt de Adviesraad Sociaal Domein? De Adviesraad Sociaal Domein Boekel is

onafhankelijk en ondergebracht in een eigen stichting. De Adviesraad adviseert met name op de beleidsterreinen van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Elke eerste vrijdag van de maand vergadert de Adviesraad Sociaal Domein van 09.00 tot 11.00 in de raadszaal van het gemeentehuis. Met uitzondering van de zomerperiode. Wilt u lid worden of contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein? E-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com of bel naar Ria Hanenberg, telefoon 0629401918.

laatste route van deze editie. We hopen aanstaande vrijdag met een grote groep lopers rond 19.30 uur de finish te bereiken. LET OP: de finish is dit jaar op het grasveld tussen de Boterweg en Kindcentrum Octopus (aan de achterzijde van de sporthal) Wij nodigen iedereen van harte uit om de lopers een warm onthaal te geven! Aansluitend zijn er op het grasveld ter afsluiting van de avond4daagse allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd, met o.a. muziek van Sander Bekkers en springkussens van Populair. Ook aan een hapje en een drankje is gedacht! U komt toch ook? Groeten, Werkgroep Avond4daagse Boekel-Venhorst

Boekel - Venhorst

Avond4daagse Boekel - Venhorst 7 t/m 10 juni Inmiddels zijn we volop aan het lopen tijdens de eerste jubileumeditie van de Avond4daagse Boekel-Venhorst! Met een grote groep enthousiaste wandelaars op weg naar de finaledag! Finaledag vrijdag 10 juni 2022 Aanstaande vrijdag tussen 17.00 en 18.30 uur gaan de lopers op weg voor de

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV, De Vlonder 10, Boekel T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Voor Boekel: meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij dhr. Peter v.Duijnhoven via tel. 0492-323017 of petervanduijnhoven@outlook.com Venhorst: meld dit via info@boekel-venhorst.nl Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam. v.Eert, Burgt 4 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark: Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Handel: Dhr. T. Donkers en L. Mulder: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: Huisartsenpraktijk Strijbosch, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichiel-

knibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 0610211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven, Zwaluwlaan 11, tel. 06-23532706, marian@logopedieboekel.nl, www.logopedieboekel.nl Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0413244585 (24 uur per dag bereikbaar), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcentrum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, In verband met de huidige Corona maa-

tregelen vanuit het RIVM is de vrije inloop momenteel gesloten. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d.OordHeesakkers T 322394; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Stichting SchuldHulpMaatje Voor Elkaar Boekel-Venhorst: www.uitdeschulden.nu/schuldhulpin-boekel, schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com, tel. 06-30557505 Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. Boekel-Venhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersonen Mw. S. v.Asselt/Mw H.v.d.Broek, tel: 06-49810907/06-54655524, Silviavanasselt@gmail.com/h.vandenbroek1972@gmail. com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoek-werk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Bereikbaarheid ma t/m do van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur (voor reparatieverzoeken maandag t/m donderdag van 08.00-09.00 uur). Vrijdag gesloten. Bezoek uitsluitend op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492-322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www.kerkomroep.nl Zondag 12 juni, Allerheiligste Drie-eenheid. Hoogfeest: 10.30u Misdienaar: Irisa Heinrich. Zang: seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Sjan Schepers-Kerkhof (vwg. trouwdag 15 juni); ouders Rutten-v.d.Wijst en zonen Wim, Ad en Marie; Jan v.Berlo; pater Theo Snijders. Woensdag 15 juni: 19.00 u Voor de zieken van onze parochie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Eerstvolgende viering zondag 19 juni om 09.00 uur.

OVERLEDEN: Uden: Jan Kersten Corrie v.d.Wijst-de Klein

Aanmelden gedecoreerden Dit jaar viert de Sint-Janskathedraal haar achtste eeuwfeest. Ter gelegenheid daarvan wil bisschop De Korte een ontmoeting organiseren met al diegenen die de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ hebben ontvangen. De bijeenkomst vindt plaats op 29 juni, hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus, en zal bestaan uit een eucharistieviering in de kathedraal om 10.30 uur, gevolgd door een ontvangst met koffie/thee en een broodje. De gedecoreerden kunnen zich tot 15 juni opgeven bij: aanmelding@bisdomdenbosch.nl. Vieringen van de Sacramenten. Na een bewogen jaar van voorbereiding, deels digitaal en gelukkig ook samen in het parochiecentrum, is de tijd aangebroken om sámen de sacramenten van de Eucharistie/Eerste Communie en het Vormsel te gaan vieren. Als Familiepastoraat staan we midden in de parochiegemeenschap. Het is dan ook fijn en goed om als parochiegemeenschap sámen getuigen te zijn van deze mooie sacramenten. U bent dus van harte welkom! De vormselviering in Uden is op zaterdag 11 juni om 18.30 uur We vieren de eerste communie: In Uden op zondag 12 juni om 10.30 uur In Zeeland op zondag 19 juni om 9.00 uur en in Boekel om 12.00 uur. Laten we tonen dat we sámen kerk zijn, één Christenfamilie in de kracht van de Heilige Geest! Pastoor John v.d.Laar

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur in de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A. Rebel, tel: 06-53753367, e-mail: predikant@pgdeurne.nl. Scribaat e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl Bezoek ook onze website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 12 juni: Liturgiecommissie in samenwerking met Open doors. Zondag 19 juni: Liturgiecommissie Zondag 26 juni: Ds. Rebel (Heilig avondmaal) U bent van harte welkom in de kerkdienst op zondag mét koffie na afloop. De vieringen kunnen ook online en live beluisterd worden. Voor de inlogcode van de online dienst en/of de wekelijkse nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 0653890634 of scriba@pkn-gemertboekel.nl

STERK IN DIGITAAL PRINTEN! FAMILIEDRUKWERK - GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - ROUWDRUKWERK

VISITEKAARTJES FLYERS / POSTERS PROGRAMMABOEKJES POSTERS


Algemeen BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 14 juni a.s. wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d. Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Berghoeve, KleinRondeel, Wijk de Run (ingang Heesterbosch), Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Bij verzamelpunt Super Boekel kunt u papier plaatsen vanaf maandagavond 22.00 uur. Niet eerder!! Hierop is strenge controle en mogelijke sancties. Container Waterval Elke zaterdag van 09.00-12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Locatie Zanddelweg: Bewoners van Venhorst kunnen op zaterdag van 09.00-12.00 uur terecht op locatie Zanddelweg Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Samen lukt het De inflatie blijft maar stijgen. Lonen kunnen prijzen niet meer bijhouden. Eén van de vier huishoudens komt in financiële problemen en de voedselbank wordt steeds meer bezocht. Dit zijn actuele nieuwsberichten. In de gemeente Boekel is SchuldHulpMaatje Stichting Voor Elkaar Boekel en Venhorst gestart. Het inschakelen van een maatje is gratis. Wat kun je zelf doen om financiële problemen te voorkomen? 1. Wacht niet af! Vraag zo snel mogelijk om uitstel van betaling of een betalingsregeling als je een rekening nu niet kunt betalen. 2. Houd overzicht over je geldzaken, juist nu. Heb je nog geen huishoudbudget gemaakt, doe dat dan zo snel mogelijk en probeer je uitgaven en inkomsten in balans te houden of te krijgen. 3. Vraag hulp als je er zelf niet uitkomt. Zo snel mogelijk, want voorkomen is beter dan genezen.

4. Neem contact op met Schuldhulpmaatje als je persoonlijke hulp van een maatje wilt. Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat overzicht houdt en om samen na te denken over het eigen financiële gedrag. Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk veel meer kans op (nieuwe) betalingsproblemen dan mensen met een laag inkomen. Een maatje heeft ook tijd voor een luisterend oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de problemen zit? 5. Niet in geld uit te drukken. Voor de

mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de maatjes niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde van geluk toen ik John als maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat’, zegt K., die nog geen schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden. Bel voor hulp naar: 06 30557505 of mail naar:schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gm ail.com. Uw privacy wordt gerespecteerd. Of bekijk op onze website: www.uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-boekel.

Voor een liefdevol verzorgd afscheid. Eén vertrouwd gezicht, alle tijd en aandacht voor een afscheid dat bij je past.

06 - 49 650 659 (dag en nacht) www.mariskavanvliet.nl


Algemeen Zes nieuwe rolstoelen voor St. Petrus Maandag 23 mei hebben wethouder Henri Willems en Twan Schmitz samen met onze wandelvrijwilligers een rondje gemaakt door de Boekelse straten om de nieuwe rolstoelen uit te proberen. Al jaren hebben we vanuit de gemeente rolstoelen in gebruik waarvan heel veel mensen gebruik kunnen maken. Het zijn niet alleen rolstoelen voor bewoners van St. Petrus voor algemeen gebruik, maar ook ouderen vanuit Boekel kunnen deze rolstoelen lenen voor bijvoorbeeld een dagje uit met familie of een andere gelegenheid waarvoor ze dan aangewezen zijn op een rolstoel. Onze oude rolstoelen waren echt aan vervanging toe en na contact te hebben gehad met Twan Schmitz van de gemeente hebben we nu weer zes mooie nieuwe rolstoe-

len gekregen, waarvoor we dank je wel zeggen! Wilt u graag voor een dagje een rolstoel lenen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de receptie van Sint Petrus, telefoon 0492-328328

EMM Zomerconcert Op dinsdagavond 14 juni vindt het EMM zomerconcert plaats op het Agathaplein. Dankzij de medewerking van carnavals-

vereniging " De Vliegenmeppers" kan EMM het zomerconcert organiseren in de tent die opgebouwd staat op het plein. Alle EMM muzikanten laten op deze avond van zich horen. De slagwerkgroep, het harmonieorkest, BATS (Boekels aanstormend talent slagwerk) en Enjoy (opleidingsorkest Boekel Volkel) zijn de deelnemende muzikanten. Zij willen graag met muziek de zomerperiode gaan inluiden voor de Boekels gemeenschap. Komt zien en luisteren op dinsdag 14 juni aanvang 19:30 uur op het Agathaplein. Gratis met Eendracht Maakt Macht.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING Geboren op 25 mei 2021

REIN Zoon van Teun v.d.Hei en Marloes Rovers Broertje van Faas Kraanvogel 3, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.30 uur

AFVALINZAMELING Voor meer informatie: - www.gemeentelandvancuijk.nl/afval - gemeente@landvancuijk.nl bereikbaar op: 0485 854000 - de Afvalapp: www.deafvalapp.nl

VRIJDAG 10 JUNI 2022 is het gemeentehuis gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar.

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl.

gesloten

WOORDJE VAN DE BURGEMEESTER… Het is al een tijdje geleden dat u uw stem uitbracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Onlangs zijn de wethouders benoemd en is het team weer compleet. Samen met wethouder Brands, wethouder Willems en gemeentesecretaris Jo Marcic kunnen we aan de slag om de komende vier jaar uitvoering te geven aan mooie plannen voor de gemeente Boekel. DOP en GVB hebben samen coalitie gevormd en zijn tot het coalitieakkoord gekomen: “onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee”. U moet dat zien als een kader

DINSDAG 14 JUNI is het gemeentehuis gesloten en alleen telefonisch bereikbaar. waarbinnen wij als college tot een uitvoeringsprogramma moeten komen; het collegeprogramma. Hier zijn we nu volop mee aan de slag en ik verwacht dat we dit in september kunnen vaststellen. Boekel; gastvrij en actief. Het is een slogan die we proberen dagelijks waar te maken. Ook nu we als gemeente bijvoorbeeld aan de lat staan voor de opvang van Oekraiense vluchtelingen. En gelukkig worden

Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0492 - 32 68 00 voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 85 40 00: info afvalinzameling 0492 - 32 68 00: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 681 28 21: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel we daarbij door enthousiaste en betrokken inwoners geholpen. Hartverwarmend! Binnenkort kunt u hier meer over lezen in dit Weekblad. Gastvrij en actief krijgt na twee coronajaren ook op een andere manier weer invulling. De activiteiten- en evenementenkalender is gelukkig weer goed gevuld! Er wordt, zoals we in de gemeente Boekel gewend zijn, weer vanalles georganiseerd. Het Koningsschieten bij het gilde, de opening van de ambassade, de start van de ontdekkingstochten Land van Ravenstein (met een mooie fietstocht door Boekel), (Mini) Boekel Ronduit en niet te vergeten Paduapop. Met de zomer in aantocht komen er ook nog genoeg momenten aan waarbij ik mag genieten van de gemeenschapszin die zo kenmerkend is voor Boekel, Venhorst en Huize Padua. Graag tot ziens! Caroline van den Elsen Burgemeester gemeente Boekel

PUBLICATIE BESLUIT AANWIJZING CONTACTPERSOON WET OPEN OVERHEID BURGEMEESTER EN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BOEKEL 2022 Op 24 mei 2022 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel het “Besluit aanwijzing contactpersoon Wet open overheid burgemeester en burgemeester en wethouders Boekel 2022” vastgesteld. In dit besluit is de Beleidsmedewerker Informatiebeheer aangewezen als contactpersoon. Het besluit is bekendgemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl. Indien u niet in de gelegenheid bent om het besluit digitaal in te zien en u wilt deze graag inzien dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326 800.

FOTOWEDSTRIJD GEMEENTEGIDS 2023: UW MOOISTE BOEKEL-FOTO! Ook dit jaar organiseert de gemeente Boekel t.b.v. de gemeentegids van 2023

ONTDEK DE ‘VRIJSTAAT LAND VAN RAVENSTEIN’ TIJDENS NIEUWE FIETSTOCHTEN Afgelopen week zijn tien nieuwe fietstochten met spelelement in het ‘Land van Ravenstein’ gelanceerd. Tijdens deze prachtige routes rondom de huidige gemeenten Boekel, Maashorst en Oss ontdek je welke culturele geschiedenis hier schuilgaat.

een fotowedstrijd. Heeft u een leuk kiekje van een mooi plekje in de gemeente Boekel, of van bijvoorbeeld een leuke activiteit? Laat uw creativiteit de vrije loop! Prijzen De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats). De prijswinnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden bovendien geplaatst op de voorpagina van de gemeentegids. Hoe doet u mee? Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot 28 augustus a.s. uw foto(‘s) sturen naar info@boekel.nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd gemeentegids 2023’, uw naam en adresgegevens. Waar moeten de foto’s aan voldoen? Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd, houdt u dan rekening met de volgende criteria: • alléén inwoners van de gemeente Boekel kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd; • medewerkers van de gemeente Boekel zijn uitgesloten van deelname; • de foto’s moeten digitaal aangeleverd worden in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB; • per deelnemer geldt een max. van 3 foto’s. De gemeente Boekel kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.

Burgemeester van den Elsen: "Nieuwe ontdekkingstochten door het Land van Ravenstein. Een mooie manier om fietsend onze streek met haar bijzondere geschiedenis (beter) te leren kennen. Niet alleen voor toeristen maar zeker ook voor onze eigen inwoners. Er is namelijk nog heel veel over de bijzondere geschiedenis en cultuur van onze gemeente te ontdekken." De kennismakingsfietstocht is te bekijken op: https://www.visitbrabant.com/nl/routeoverzicht/2418879725/vrijstaat-land-van-ravenstein


Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s. De winnaars krijgen schriftelijk bericht. De winnende foto’s worden in oktober 2022 bekendgemaakt in het weekblad, op de website en op de gemeentelijke facebookpagina. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via email: wilma.hermans-vanderlinden@boekel.nl. Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de gemeentegids 2023? Pak dan nu uw camera en maak de winnende foto!

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Evenementenvergunning voor het organiseren van zeskamp op 4 en 6 juni 2022 @ evenemententerrein Voskuilenweg 2 te Venhorst (verzenddatum 30 mei 2022)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

BEKENDMAKING BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING (OBM) Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben op 27 mei 2022 een besluit genomen op een verzoek tot intrekking van een Omgevingsvergunning (OBM). De OBM is ingetrokken. Gegevens verzoek Locatie: Hoeve 4a, 5427 RH Boekel Het besluit en andere relevante stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. Bezwaar en voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet


Gemeente Boekel uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Als belanghebbenden niet willen dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. Boekel, mei 2022.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw Locatie: Voskuilenweg 19a, Venhorst Type: integraal Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw Locatie: Bernhardstraat 11, Boekel Type: integraal Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met

ingang van woensdag 01 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Boekel, 1 juni 2022 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: omgevingsvergunning beperkte milieutoets Onderwerp: het veranderen van het bedrijf aan Zijp 8 Locatie: Zijp 8, Boekel Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: werk of werkzaamheden verrichten Onderwerp: het oprichten van padelbanen Locatie: Waterval 3, Boekel Verzenddatum: 30 mei 2022 VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.


Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het nieuwbouwen van een woning Locatie: Elzen 5, Boekel Datum ontvangst: 28 mei 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verplaatsen van een silo Locatie: Neerbroek 23a, Boekel Datum ontvangst: 31 mei 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infra-

structuur of openbare voorziening plaatsen Onderwerp: het plaatsen van een inkoopstation Locatie: Neerbroek 23a, Boekel Datum ontvangst: 31 mei 2022 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: • het verzoek d.d. 17 januari 2022 van Holding Van den Broek Boekel B.V. voor het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning van 13 april 2021 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De inrichting is gelegen aan de Wanroijseweg 6a, 5427 HH Boekel. INZAGE Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 8 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag

van 13.30 tot 19.00 uur. BEROEP Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd beroep aantekenen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet -belanghebbende-toegang-beroep/. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s Hertogenbosch. VOORLOPIGE VOORZIENINGEN Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist. Boekel, mei 2022.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 17 mei 2022 is o.a. aan de orde geweest: BEGROTING 2023 EN JAARVERSLAG 2021 WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST BRABANT Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens de deelnemende gemeenten taken op het gebied van de Sociale Werkvoorziening uit. Het college en de gemeenteraad hebben het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 ontvangen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met het jaarverslag en de begroting en geen zienswijze in te dienen. BOVENLOKALE REGELING BEVOLKINGSZORG De gemeenten in de Veiligheidsregio Brabant-Noord werken voor de crisistaak ‘bevolkingszorg’ samen op basis van de principes solidariteit, vertrouwen en eenvoud. Met het vaststellen van de Regeling bovenlokale bevolkingszorg borgen de gemeenten deze samenwerking. JAARSTUKKEN 2021, BEGROTING 2023 EN GR RAV BRABANT MWN De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) moet volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de begroting en jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Over de begroting 2023 wordt een zienswijze van de gemeenteraad gevraagd. De jaarstukken worden ter kennisname aangeboden.


Gemeente Boekel BEGROTING 2023 EN JAARSTUKKEN 2021 GGD HART VOOR BRABANT De GGD Hart voor Brabant voert voor 24 gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) taken uit op het gebied van openbare gezondheidszorg. De GGD biedt de jaarstukken 2021 en begroting 2023 aan. Gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting te geven en kennis te nemen van de jaarstukken. In de vergadering van 24 mei 2022 is o.a. aan de orde geweest: VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE ADVIESCOMMISSIE CULTUREEL ERFGOED BOEKEL 2022 Het college van B&W heeft besloten om de ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel 2022’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Het vaststellen van de Verordening gemeentelijke adviescommissie is een verplichting die voortvloeit uit de minimale vereisten van de VNG voor invoering van de Omgevingswet. Hiermee wordt de advisering op het gebied van cultureel erfgoed gecontinueerd (huidige monumentencommissie). BSOB: JAARREKENING 2021, ONTWERP 1E BEGROTINGSWIJZIGING 2022, ONTWERP BEGROTING 2023 De jaarstukken 2021 van de BSOB, ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 worden aan de raad ter instemming voorgesteld. PLAATSEN VAN ± 130 ZONNEPANELEN OP GEMEENSCHAPSHUIS DE HORST MET GEBRUIKMAKING VAN DE VERKREGEN SDE-SUBSIDIE De gemeente heeft de taak op zich genomen eigen gebouwen in stappen te verduurzamen. Voor gemeenschapshuis De Horst is SDE++ subsidie beschikbaar gesteld. Komend jaar gaan we ongeveer 130 zonnepanelen aanleggen op het dak van dit gebouw. Hiermee draagt gemeente Boekel haar steentje bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van de energievoorziening. JAARREKENING 2021 EN BEGROTING 2023 REGIOTAXI – GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER Het college heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (Regiotaxi). Het college stemt in met de begroting 2023 van de Regiotaxi en adviseert de gemeenteraad met de begroting in te stemmen. AANWIJZING WOO-COÖRDINATOR Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en legt de verplichting op om een contactpersoon voor burgers aan te wijzen. De burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Boekel hebben de Beleidsmedewerker Informatiebeheer aangewezen als contactpersoon met als vervanging een medewerker van de frontoffice. Tevens stelt het college de raad voor om dezelfde contactpersoon aan te wijzen en de bevoegdheid tot het aanwijzen van de contactpersoon te mandateren aan het college, zodat er altijd één contactpersoon voor de hele gemeente is. JAARREKENING 2021 EN BEGROTING 2023 REGIONAAL BUREAU LEERPLICHT (RBL) EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN BRABANT NOORDOOST Het college legt de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten voor aan de gemeenteraad. SUBSIDIEVERHOGING DE PIONIER - VENHORST De Pionier in Venhorst is een cruciale voorliggende voorziening die dagbesteding biedt aan kwetsbare ouderen. Het college vraagt aan de gemeenteraad om budget beschikbaar te stellen om de subsidie te verhogen van €15.000,- naar €30.000,- om deze voorziening in stand te houden. ZIENSWIJZEVERZOEK PROGRAMMABEGROTING 2023 EN RESULTAATBESTEMMING 2021 VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023 en Jaarverantwoording 2021. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023 en als zienswijze mee te geven om het batig saldo van de resultaatbestemming van € 599.000 op basis van de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende gemeenten. CONCEPT JAARPLAN EN BEGROTING 2023 RNOB Het college van B&W heeft ingestemd met het jaarplan en de begroting 2023 van de RNOB (Regio Noordoost Brabant) en leggen deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Tevens stellen zij de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen.Algemeen Als naar de bibliotheek komen lastig is Boekendienst aan huis service Bibliotheek De Lage Beemden De bibliotheek heeft een boekendienst aan huis service. Deze service is voor iedereen die wil blijven lezen maar even niet naar de bibliotheek kan komen en niet terug kan vallen op familie of kennissen. Soms is dat tijdelijk, maar soms ook permanent. Bijvoorbeeld door ziekte of doordat iemand niet goed ter been is. Boekendienst aan huis is gratis voor iedereen met een geldig bibliotheekabonnement. De bibliotheek beschikt over een ruime collectie romans (ook in grote letters), informatieve boeken, tijdschriften en andere materialen. Vrijwilligers van de bibliotheek halen en brengen de boeken en andere materialen bij je thuis.

Heb je interesse? Neem dan contact op met de bibliotheek via 0492-323245. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheeklagebeemden.nl/boekendienstaanhuis.

Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 4 tot en met 9 april 2022 Goede Doelen Week Boekel en Venhorst 2022 opbrengst € 43.771,99 euro Na urenlang tellen, checken en nog eens tellen is dit prachtige eindresultaat van € 43.7771,99 te voorschijn gekomen. Het is altijd spannend wanneer alle getallen zijn opgeteld en het eindbedrag zichtbaar gaat worden. Hebben de bewoners uit Boekel en Venhorst weer zo gul gegeven als voorafgaande jaren? Ja, dat is gebeurd!! Het eindbedrag is echter wel bijna € 1900 minder dan vorig jaar. Daar zit een kanttekening bij, want het was maar een half jaar geleden, dat door de corona als uitzondering in september de goede doelen week was. Heel goed en fijn deze opbrengst in onze twee dorpen. Voor de tweede keer kon betaald worden via de website met de QR code. Naast de éénmalige machtiging. Dat was ook succesvol verlopen. In vergelijk nagenoeg dezelfde bedragen zijn op deze manier gedoneerd. Met de QR code werd € 5342,50 betaald, dat was ongeveer € 1000,00 meer en met de machtiging € 10.903,20, bijna hetzelfde bedrag als vorig jaar. Meer dan 500 éénmalige machtigingen zijn verwerkt en 229 transacties met de QR code. Het contant betalen blijft nog favoriet, door de tellers werd € 27.526,29 donatiegeld geteld. In Boekel hadden 360 vrijwilligers zich voor deze actie ingezet. In Venhorst waren 90 vrijwilligers actief. Daarom willen

we graag iedereen bedanken die dit bewerkstelligd heeft. Hartelijk dank aan al die gulle gevers, die geld in de envelop hebben gestopt of digitaal gedoneerd hebben. Heel fijn, die positieve respons. De collectanten, die tijd en energie in staken om eerst de enveloppen in de brievenbus te stoppen om deze later weer op te halen. Geweldig goed gedaan. Alle coördinatoren en leden van werkgroepen, die vergaderingen moesten bijwonen om alles goed geregeld te krijgen. Dank voor de goede samenwerking. De tellers, die nauwkeurig de bedragen moesten noteren en het geld telden. Goed dat jullie er waren. We kunnen trots zijn op onze dorpen, want we hebben het maar gefikst om van de goede doelen week weer een succes te maken. Opbrengst 2022: ALS € 2.669,80 Alzheimer Nederland 3.245,43 Amnesty International 1.400,05 Brandwonden Stichting 1.678,90 Cystic Fibrosis Stichting 1.516,20 Diabetes Fonds 2.016,98 Epilepsiefonds 1.638,44 Handicap Sport 1.251,30 HandicapNL 1.400,21 Hartstichting 4.104,42 Hersenstichting 2.453,00 KWF Kankerbestrijding 5.811,93 Kinderhulp 2.016,68 Longfonds 2.329,40 MS fonds 1.844,20 Nierstichting 2.159,00 Prins Bernhard Cultuurfonds 994,10 Reumafonds 2.550,15 Rode Kruis 2.691,80 Totaal € 43.771,99 De vrije gift bedraagt € 6.950,14. Dat bedrag is verdeeld over de 19 goede doelen. Bestuur Stichting Samenwerkende Goede Doelen Boekel & Venhorst


Algemeen JEUGD HOBBY CLUB Hobbyclub organiseert hobbymarkt! Op zondag 30 oktober vindt de eerste editie plaats van onze Hobbyclub Hobbymarkt in het St Jan gebouw in Boekel. Voor deze eerste editie zoeken we deelnemers die hun hobby willen tentoonstellen en hun producten willen verkopen. We streven naar een grote diversiteit aan hobby’s. Voorbeelden hobby’s: hooimadam, sokken breien, kantklossen, glas in lood, houtbranden, emailleren, sieraden maken, wenskaarten maken, metaalkunst/schrootkunst, keramiek, 3D printen, muziekinstrumenten maken, origami, borduurkunst, tuinieren, planten stekken, bier brouwen, barbecueën, koken, skateboarden, hout bewerken, enzovoort. Heb je een hobby en wil je je enthousiasme voor je hobby delen met anderen, meld je dan aan voor de hobbymarkt. Een kraam heeft een afmeting van 60x250 cm en is te huur voor 10 euro. Deze opbrengst komt ten goede aan de Jeugdhobbyclub Boekel-Venhorst. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Hobbymarkt@gmx.com. Vermeld daarbij je naam, adres, telefoonnummer, met hoeveel personen je de kraam wil bemannen en welke hobby je wil laten zien en stuur een paar foto’s mee. Adres van de hobbymarkt: St Janplein 20, 5427BG Boekel. Voor meer informatie bel telefoonnr: 0492 329 048 De markt is uitsluitend bedoeld voor hobbyisten. Graag tot ziens op 30 Oktober, Bestuur Jeugdhobbyclub Boekel Venhorst

Blizz @ de Mouthoeve bruist Een unieke locatie met een uniek concept in Boekel, waar eten en drinken, het leven vieren, winkelen en vooral genieten centraal staan! Overdag genieten van de verrassende lunchgerechten in de stoere lunchroom en op vrijdag- en zaterdagavond in een relaxte omgeving komen genieten van een heerlijke BBQ (op reservering), à la carte eten of vier het weekend bij Blizz met je vrienden met een drankje en plankje.

Strijk neer op het nieuwe mediterrane terras aan de voorkant en geniet, proef en beleef!!! Voor een bijzondere Hightea ervaring waan je je even in een andere wereld in de feeërieke Tearoom. Homemade verrassende zoete en hartige taartjes, sandwiches en creaties worden hier iedere keer weer opnieuw bedacht en geserveerd op mooie etagères en natuurlijk zijn de tafels gedekt met Engels porselein. Tijdens de zomeravonden zijn er speciale avonden, waarvan, ook als het zonnetje even niet schijnt, je toch warm van gaat worden. Wat te denken van een Spanish Night met

live muziek en homemade tapas of een Mexican Night met live muziek en Mexican Food. Of het begin van de zomervakantie vieren op zaterdag 23 juli met een Summer Party BBQ (kids tot 12jr BBQ-en gratis!) en DJ. Dit jaar bestaat de Mouthoeve alweer 5 jaar en dit gaat zondag 26 juni uitbundig gevierd worden met een speciaal programma voor jong en oud van ‘s middags 12.00 uur tot in de late uurtjes. Kortom: Blizz @ de Mouthoeve bruist van de activiteiten! Je vindt Blizz aan de Erpseweg 2, 5427 PG Boekel of kijk op de website www.blizzboekel.nl

Open dag Peellandschapspark Op zondag 12 juni houdt Peellandschapspark Voskuilenheuvel een open dag. Iedereen met interesse in de natuur is van harte

welkom. De open dag duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Buiten het altijd aanwezige natuurschoon is er deze dag een schaapsscheerder te bewonderen. Van 13.3015.30 uur is er een mobiele boomzagerij in actie. Er zijn twee rondleidingen met een gids gepland: om 12.00 en om 14.00 uur. U bent van harte welkom.


Algemeen Ontheemd - Tijdelijk Thuis - In den vreemde Op 24 februari jl. gebeurde wat velen van ons niet voor mogelijk hadden gehouden. Rusland viel Oekraïne binnen, met als gevolg, heel veel persoonlijk leed en een ongekende vluchtelingenstroom naar het westelijk deel van Europa. Bevangen door dit alles ben ik kort na de Russische inval naar Oldenzaal gereden en daar heb ik met Oekraïense chauffeurs gesproken en ze gefotografeerd. Ik was erg geraakt door hun verhaal en hun vastberadenheid om hun Land niet zonder slag of stoot af te geven. Het uitdelen van voedselpakketten en het verstrekken van vers drinkwater was al door vrijwilligers in gang gezet, onder leiding van “Transporteffect en Chauffeursnieuws”. Op de flyer die door hen werd uitgedeeld stond de tekst: “In the Netherlands you not stand alone!’ Deze dag heeft een diepe indruk op mij gemaakt, veel emoties maar ook een trots gevoel over wat de vrijwilligers op korte termijn hadden georganiseerd. Tijdens de daaropvolgende clubavond van de Boekelse fotoclub Focus heb ik een foto getoond van deze chauffeur en kreeg ik de opmerking dat ik daarvan een reportage zou kunnen maken. Deze opmerking liet mij niet los en ik ben me dan ook gaan verdiepen in Oekraïners in Nederland. Ik heb verschillende mensen ontmoet, gesprekken gevoerd en foto’s gemaakt. Daaruit volgde de fotocollage, die nu te zien is in het pand op het plein in Boekel (voorheen de Boerderijwinkel). Met de gepresenteerde fotocollage wil ik laten zien waar een klein land/dorp groot in kan zijn, en de Boekelse Gemeente en gemeenschap een hart onder de riem steken. Onze gemeente is heel vooruitstrevend geweest in de organisatie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen, uiteraard ondersteund door veel vrijwilligers binnen onze gemeenschap.

Tijdens het tot stand komen van deze collage, heb ik contact gezocht met Stephan Tromp (Regisseur Armoedebestrijding Gemeente Boekel) die ook een drietal foto’s van de gemeente ter beschikking heeft gesteld. De oneliners “Ontheemd - Tijdelijk Thuis - In den vreemde” zijn bedacht door Jan van den Elzen. De fotocollage is de komende maand te zien op bovenvermeld adres op het plein in Boekel. John Banken

HEEMKUNDEKRING

Sint Achten op Boeckel Oproep aan alle spaarders van de fotoplaatjes Als je fotoplaatjes dubbel of over hebt en niet meer gebruikt, doe ze dan niet zomaar weg, maar doe ze in de brievenbus van de Heemkamer, St. Janplein 22 in Boekel, voor de ruildag op zondag 10 juli. Alvast bedankt!

Vrijwilligers gevraagd Beste mensen, Zoals het jullie zeer waarschijnlijk niet ontgaan is, leven we op dit moment in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we het voornamelijk over corona gehad hebben, maar nu vooral kijken naar de situatie in Oekraïne en de dreiging die dit met zich meebrengt. Zoals jullie al weten zijn er aan een aantal Oekraïense vluchtelingen gehuisvest in Boekel. Vanaf volgende week zal ook bij Hui-

ze Padua ruimte komen om vluchtelingen te huisvesten. We zijn hiervoor op zoek naar vrijwilligers die minimaal één dagdeel per week (maandag t/m zondag) zich beschikbaar willen stellen. Om de Oekraïners welkom te heten en ze te begeleiden met verschillende dingen zoals koken / boodschappen doen / opruimen / praktische hand- en spandiensten. We zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers die kunnen fungeren als tolk; voorkeur voor de Oekraïense taal, maar Russische tolk is ook enorm waardevol. Profielschets begeleiders: Je bent een sociale, flexibele aanplakker die snel kan schakelen. Je fungeert als aanspreekpunt voor de Oekraïners en beantwoordt vragen, pakt zaken op die op dat moment geregeld moeten worden en weet wat er op dat moment prioriteit heeft (denk bijvoorbeeld aan de wificode/ koffie/ voeding / materialen etc.). Je voegt je in het gezelschap en de vraag die er op dat moment is. Een warme uitstraling, inlevingsvermogen, geduld, begrip, flexibiliteit en stressbestendigheid zijn kwaliteiten die je beheerst. Als je Engels spreekt (of eventueel Oekraïens of Pools) zou dat fijn zijn, maar we zijn blij met alle hulp die we kunnen krijgen. Wil je je aanmelden als vrijwilliger, specifiek gericht op de opvang voor de Oekraïense vluchtelingen, meld je dan aan bij oekraine@boekel.nl Bram v.Helvoort, Ons Welzijn

Frank van harte gefeliciteerd met je 50e verjaardag. 10 dagen samen 100 jaar!


Algemeen Boekelse Lokale Omroep Kring BlokLive special Alzheimer 13 juni Meer mensen als gedacht worden geconfronteerd met iemand met Alzheimer. Als partner, gezinslid, mantelzorger, vrijwilliger of gewoon als toevallig passant. Er wordt veel aandacht besteed in de landelijke media. Maar het speelt zich dichtbij huis af. Als je er mee te maken krijgt is er van allerlei hulp nodig, en het liefst blijf je dicht bij huis. In een speciale uitzending van BlokLive 13 juni om 20:00 uur hebben we ervaringsdeskundigen aan tafel. Een zorgtraject begeleider, een mantelzorger en een vrijwillig-

ster schuiven bij Mario aan tafel. Naar aanleiding van filmfragmenten met cliënten en hun verzorgers gaan we het gesprek in. (met dank aan KempenTv voor het beschikbaar stellen van beeldmateriaal). Aansluitend zenden we een aflevering uit van de serie die KempenTv over dementie heeft gemaakt. “Samen dementie vriendelijk”. Over hoe we als gemeenschap met dementie te maken kunnen krijgen en hoe we er mee om kunnen gaan; 13 juni BlokTv 20:00 uur. De live uitzendingen zijn voor de glasvezel abonnees van Trined op Kanaal 507 en van

Vaibr op Kanaal 735 te bekijken. De overige kijkers kunnen BLOKTV via internet de live stream kijken (via de mobiel, tablet of PC) op www.bloktv.nl/live . Uitzending gemist? Enkele dagen na de liveuitzending wordt het programma herhaalt via de Tv kanalen en is het programma terug te vinden op via www.bloktv.nl, kies de knop <Archief bekijken> of op ons YouTube kanaal, zoek op BlokTv. Tip! Abonner je op ons YouTube kanaal en mis geen enkel programma meer.

Open: Maandag 13.00-18.00 uur - Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 09.00-18.00 uur - Zondag 11.00-17.00 uur

De komende maanden staat er weer genoeg op de planning bij Blizz @ de Mouthoeve. Vaderdag 19 juni: een stoere SUNDAY ROAST met bijpassend bierarrangement voor 35 euro pp Zondag 26 juni: bestaat de MOUTHOEVE 5 JAAR en zal er vanaf 12.00 uur tot de late uurtjes feest gevierd worden. Zaterdag 9 juli: vanaf 18.00 uur een MEXICAN NIGHT met live muziek en Mexican Food Zaterdag 23 juli: starten we de zomervakantie met een SUMMERPARTY BBQ met DJ Kids tot 12 jr BBQ‐en gratis mee en RESERVEREN VERPLICHT Zaterdag 30 juli: SPANISH NIGHT met live muziek en homemade tapas KERMIS BOEKEL: Zaterdag 6 augustus: BIERFEST met live muziek en Bratwurst Zondag 7 augustus: CRAZY KARAOKE in de middag en kom ‘s avonds meezingen en dansen met verschillende Nederlandse artiesten. BLIZZ PENDELT BEIDE KERMISDAGEN DE HELE DAG EN AVOND TUSSEN ONZE TERRASSEN EN DE KERMIS MET ONZE BLIZZMOBIEL OM JULLIE TE BRENGEN EN TE HALEN Zaterdag 20 en 27 augustus: SPANISH NIGHT met live muziek en homemade tapas Natuurlijk kun je van woensdag tot en met zondag ook terecht voor een heerlijke LUNCH, een verrassende HIGH TEA in onze schitterende High Tea Room, een HIGH WINE of HIGH BEER. Op vrijdag‐ en zaterdagavond in een relaxte omgeving komen genieten van een heerlijke BBQ (op reservering), à la carte eten of vier het weekend bij Blizz met je vrienden met een drankje en plankje. Tegen inwisseling van deze advertentie krijg je op ons nieuwe voorterras een 2e drankje gratis. Wij zitten aan de Erpseweg 2 in Boekel en zijn te bereiken op telefoonnummer 0636443105 of via www.blizzboekel.nl Tot gauw!


Sportberichten Historische promotie naar de tweede klasse: Boekel Sport 1 - Vitesse ‘08 1 Een bomvol stadion, ± 1500 bezoekers, een oorverdovend en oogverblindend aanvangsvuurwerk en de kans op promotie naar de tweede klasse. Voor het eerste in het 67-jarige bestaan van de Boekelse voetbalclub. Dat waren de ingrediënten voor de

Op 21 mei nam Van Asseldonk Champignons na 10 jaar afscheid van Boekel Sport als hoofdsponsor van de jeugd, maar de sponsor gaat door! Het bedrijf was gedurende maar liefst 10 jaar hoofdsponsor van de jeugd en ook tijdens de moeilijke corona-jaren bleven zij de club trouw. Er werd aan Michelle v.Asseldonk een mooi collagedoek overhandigd waarop vele teams te zien zijn die het bedrijf door de jaren heen heeft gesponsord.

laatste competitiewedstrijd. De leiding was in handen van scheidsrechter Jur Wijsman. Deze leidsman gaf zijn aanvangssignaal pas nadat hij met de vuurwerkmannen even had gecommuniceerd over de verdere plannen. Voorlopig geen verdere plannen, dus de wedstrijd kon be-ginnen. Al in de 7e minuut ging genoemde leidsman even onderuit, na een botsing met een Vitesse verdediger. In dezelfde minuut maakte keeper Michiel Merks een foutje, gelukkig zonder consequenties. Werd in de 13e minuut een schot van Tim Schuijers nog ge-

Het afscheid is echter niet definitief. In het nieuwe seizoen zal Van Asseldonk Champignons de nieuwe hoofdsponsor worden van de Senioren. Gelukkig is er ook al een nieuwe hoofdsponsor voor de jeugd, hierover binnenkort meer. Vanuit het bestuur en alle (jeugd)leden van Boekel Sport nogmaals heel hartelijk dank voor de jarenlange sponsoring.

Van links naar rechts: Wilhelmien Lips (Commerciële Commissie v.v. Boekel Sport), Dianne v.Asseldonk met kleindochter Kris, Michelle v.Asseldonk met dochter Jasmijn en Roel v.Lankveld (Jeugdvoorzitter v.v. Boekel Sport)

blokt, 1 minuut later kon Tim uit een rebound toch de 1-0 laten noteren. Zeer grote vreugde. De kans op een 2-0 voorsprong met rust, kwam nog zeker 2 keer voorbij. Maar helaas. Geen verdere doelpunten! Tijdens de rust kwam er even een scenario van veel wind en regen voorbij. Met het wegspoelen van de thee, was deze dreiging over. Zolang de stand op 1-0 bleef staan, was het kampioenschap duidelijk in zicht. Maar met die geringe voorsprong kon het ook heel anders gaan. Ook in de 2e helft waren de betere kansen voor Boekel Sport. In de 81e minuut scoorde Pim Wammes met een prachtige uithaal met links voor Boekel 2-0! Toen kon het uiteraard niet meer stuk. Kansen op nog een goaltje meer, waren er wel, maar haalden het niet. Met een fantastische 2-0 zege werd Boekel Sport op eigen terrein kampioen in de 3e klasse D. Proficiat mannen! Veel succes in de tweede klasse! De vuurwerkmannen konden het karwei tevreden afmaken. Het fraai behaalde kampioenschap onder leiding van trainer Marc v.d.Ven werd in, en vooral buiten, een sfeervolle kantine verder gevierd tot in de kleine uurtjes. Supporters, jullie waren er vandaag allemaal bij, graag tot volgend seizoen!

Uitslag 2 juni 2022 A-lijn 1. Dames v.d.Linden-Verbakel 63,75% 2. Heren J. en Th.v.d.Ven 61,67% 3. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 61,25% 4. Dames de Koning-Vijge 57,50% 5. Dames vd.Elzen-Meulemeesters 55,00% 6. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 51,25% 7. Dames v.d.Heijden-Onclin 50,42% B-lijn 1. Dames Ceelen-Delisse 64,06% 2. Hr. en Mw.v.d.Bosch 61,46% 3. Dames Rooijakkers-Swarts 58.75% 4. Mw.de Winter-Hr. Kuipers 51,88% 5. Mw.v.d.Vossenberg-Hr.Willems 51,25% 6. Dames v.d.Elzen-Putter 51,04% 7. Dames v.Hees-v.d.Oord 50,52% Voor informatie kunt u bellen naar Jeanne Witlox, tel. 06 12753883


Sport Moeskroen. We kijken terug op een mooie, emotionele week. Volgend jaar maar weer terug, want geld blijft nodig voor onderzoek en begeleiding. Geef nooit op. Will Coppens 2022 Wij zijn al aan het aftellen, jullie ook? Beach Soccer Event op de Copacabana van Boekel. We beginnen op vrijdag 17 juni met de jeugd van 16 en 17 jaar. Die spelen dan hun eerste poulewedstrijden. Vervolg op zaterdagmiddag. Op zaterdagochtend starten we met de jeugd vanaf 10 jaar en later in de middag mogen de 16 en 17-jarigen weer aan de bak om hun finales te spelen. Deze wedstrijden worden afgewisseld door de eerste poule wedstrijden van onze profs. Op zondagochtend voetballen eerst de recreanten en wordt het toernooi vervolgd met de profs die dan hun finales spelen. Na afloop sluiten we het weekend af met de prijsuitreiking. Kortom een weekend vol sport, feest en meer vermaak, waarbij ook de kleinsten onder ons niet vergeten worden. Wil je meer info over dit weekend ? kijk dan op www.devliegenmeppers.nl

Fiets 3-daagse Boekel 5 t/m 7 juli

Afstanden: 40-60 km Vertrek plaats: Restaurant Nia Domo, start tussen 9.30 uur en 11.30 uur Rustplaats sluit om 14.30 uur, eind controle 17.00 uur Inschrijfgeld volwassen: € 8,- / 3 dagen, € 3,50 / per dag Bij vertrek ontvangt u een uitgebreide routebeschrijving en een versnapering, de route is in zijn geheel uitgepijld. Info/organisatie: W.T.C. Boekel, tel. 0630252823 of www.wtc boekel.nl

Op 5, 6 en 7 juli a.s. ontspannen fietsen in de prachtige omgeving van Boekel, aan de rand van de Peel en de Meierij.

Wieler Toer Club Boekel WTC Boekel ging naar AlpeD’HuZes. Wat hebben we een fantastische week beleefd tijdens AlpeD’HuZes. Onze voorbereidingen zijn niet voor iets geweest. Met zijn allen hebben we meer dan 16 miljoen euro opgehaald. En daar zijn we onze donateurs heel dankbaar voor. De Donderjagers waren ook naar de Alp gekomen, niet alleen om dit evenement een keer mee te maken, maar ook voor de vrolijke noot. Tijdens de week hebben ze overal wel eens flink muziek gemaakt. Op de dagen van AlpeD’HuZus en AlpeD’HuZes hebben ze alle deelnemers wel naar boven geblazen. Mirjam Bijnen en haar man Frank liepen op woensdag de berg omhoog. Op donderdag fietsten Piet Klokgieters 4x, Rick v.Oort 5x, en Gerard Coppens 6x de berg omhoog. Will Coppens liep met toestemming van haar chirurg (nieuwe knie) de berg omhoog. Een geweldige prestatie van ons allemaal, al zeg ik het zelf. Op vrijdagavond werd het gebeuren afgesloten met een geweldig feest met optreden van Pater

Proficiat en succes in de 2e klasse!! Ontwerp: Twan Merks


Sport

Uitslagen 6 juni: Venhorst- CHC 3-1 Programma 12 juni: Venhorst - Zwaluw VFC 14.30 u RKSV Venhorst 1 - CHC 1, 3-1 De laatste competitiewedstrijd afgelopen maandag moest gewonnen worden van het op de 3e plaats geklasseerde CHC. En ook was Venhorst afhankelijk van de twee degradatie-concurrenten Vianen Vooruit en EVVC. Bij verlies zou Venhorst degraderen. Gedurende de eerste 20 minuten was

Venhorst de ploeg met de meeste dreiging, maar met name de linkerspits van CHC was snel en gevaarlijk. Hierna was de wedstrijd meer in evenwicht, maar in de 33e minuut kwam CHC op een 0-1 voorsprong. Venhorst nam snel revanche de gelijkmaker binnen te koppen: Joop v.d.Bosch, 1-1. Een paar minuten voor het rustsignaal moest onze keeper Justin een prima redding verrichten, toen de CHC spits alleen voor zijn doel verscheen. In de tweede helft speelde Venhorst richting “The Kop” en vooral Luuk v.d.Boogaard wilde steeds die kant op. Venhorst werd steeds sterker, in de 57e minuut een hard schot van diezelfde Luuk dat eindigt in de handen van de keeper. In de 60e minuut een hard schot van Luuk op de paal. In de 63e minuut een vrije trap van Teun, die door Joep v.d.Bosch hard over geschoten wordt. In de 68e minuut een

harde vrije trap van Teun, die de keeper niet klemvast kan houden, maar de rebound werd gemist. Omdat er nu eenmaal gewonnen moest worden ging er nog een extra vaatje energie bij, waarbij de Venhorstse achterhoede uiterst alert moest blijven, want een tegendoelpunt was dodelijk (nou ja, bij wijze van spreke dan). Venhorst hield het achterin dicht en dus ging Luuk nog maar eens mee naar voren. Zijn voorzet werd door invaller Sam v.Lieshout net naast gekopt. In de 81e minuut werd een vrije trap van Teun tenslotte door Luuk binnen geschoten, 2-1, en iedereen in de hekken…. Het gerucht ging dat Vianen achter stond, maar Jari v.Creij wilde liever zekerheid en bekroonde zijn optreden met een prima uitgespeelde 3-1. Venhorst eindigt de competitie zo op de 3e plaats van onder en moet komende zondag in de nacompetitie thuis tegen Zwaluw VFC uit Vught. Ook dan kan er weer van alles gebeuren… Komt dat zien! Het buurtvoetbaltoernooi begint dan vroeg en eindigt ook vroeg!! Mo Tahri (32) nieuwe assistent-trainer van Venhorst De Tielenaar tekent voor 1 seizoen bij de Venhorstse tweede klasser. Hij wordt de rechterhand van hoofdcoach Michael v.Doren. Mo Tahri is nu nog trainer van Berghem Sport U17 en heeft het seizoen afgesloten met een kampioenschap in de hoofdklasse. De Tielenaar is nu 12 jaar als jeugdtrainer actief waarvan de laatste 4 jaar bij Berghem Sport. “Uit die periode heb ik Michael v.Doren leren kennen, een fantastische veldtrainer. Daar kan ik een hoop van leren”, zegt Tahri. “Ik wilde me graag doorontwikkelen en heb uiteindelijk de kans gekregen van Venhorst en Michael om dat hier te doen. Ik kijk er dan ook zeker naar uit om aan de slag te gaan bij Venhorst!”


Sport Hockeyclub Boekel Hockeyclub Boekel bedankt Electro World Wim v.d. Broek Op vrijdag 3 juni was de overhandiging van de JBL-box die de hockeyclub gesponsord

heeft gekregen van Electro World Wim v.d. Broek. Zoals je kunt zien op de foto zijn we er heel blij mee! Wij willen Electro World bedanken voor deze box en zullen gaan genieten van leuke deuntjes tijdens de hockeydagen en hockeyfeestjes.

Wieler Toer Club Boekel We zouden vandaag, maandag 6 juni, de Niersroute rijden die voor een groot gedeelte door het Duitse Niersdal loopt met een pauze in Goch. Helaas was er dit jaar geen pauzeplaats te vinden zodat we de Berg en Dal tocht gereden hebben die voor volgende week gepland staat. Volgende week, zondag 12 juni rijden we dan de Niersroute of een alternatieve rit als er geen pauzeplaats gevonden wordt. In ieder geval wordt er wel gewoon om 07.30 uur vertrokken. Met 13 man vertrokken we met een stevige wind in de rug. De verwachting was dan ook dat het op de terugweg tegen de wind in ploeteren zou worden. Gelukkig viel dat mee en onze voorrijders deden hun uiterste best om toch een acceptabel tempo erin te houden. Toch was er op de heenweg even oponthoud door een lekke band en moesten de sterke klimmers onder ons enkele keren wachten om de groep bij elkaar te houden. Niet iedereen klimt even gemakkelijk zodat er bovenkomend na elke beklimming even op de mindere klimmers gewacht moest worden, al vielen de verschillen vandaag wel mee. Afgezien van enkele kilometers oplopend vals plat en 2 bruggen moest er 10x flink geklommen worden. De zwaarste hiervan is ongetwijfeld de Beekmansdalseweg die bij het opdraaien meer dan 12% is en blijft daarna tussen de 9 en 11 % . Een echte kuitenbijter dus. Na de pauze op het terras in Groesbeek dus de wind meer van voren en nam ook de buienkans toe. Gelukkig dreven de donkere wolken op een klein beetje regen na langs ons heen zodat we even over 12 uur weer droog in Boekel terug waren. Volgende week voor de A-groep wellicht een verrassing. De B-groep vertrekt om 8.00 uur richting Griendtsveen. P. da leur

KBO Bridge Boszicht UItslag 3 juni 2022 1. Dames v.Dinteren-Witlox 61,11% 2. Heren v.Houtum-Otten 60,42% 3. Dames Aalbregt-Vogels 59,72% 4. Dames v.Berlo-v.Dooren 53,47% Iedere vrijdagmiddag bridge-instuif in Boszicht, voor KBO leden. Voor informatie kunt u bellen naar Jeanne Witlox, tel. 06 12753883; Maria v.d.Nieuwenhof, tel. 06 47394608 of Leon Otten, tel. 321208


Sport Talent BMX Team Talent BMX Team uit Handel neemt deel aan internationale wedstrijden in Kampen Op 4 en 5 juni werd in Kampen (Overijssel) de 9e en 10e ronde om de European Cup 2022 georganiseerd. Ook de challengeklassen reden hier hun wedstrijden en met 5 deelnemers was het Talent BMX Team uit Handel hier ook aanwezig. Op zaterdag bereikten deze 5 BMX-ers allemaal de volgende ronde. Drie leden, t.w. Sam Meijer (Boys 11 jaar), Sven Pennings (Boys 13 jaar) en Pieter v.Lankveld (Men 17-24 jaar), plaatsten zich zelfs via de kwart- en halve finale voor de grote finale. Dit mag wel een succes genoemd worden met zeer sterke tegenstanders uit heel Europa. Sven werd hierin vijfde, Pieter zevende en Sam eindigde op de achtste plaats.

Zondag was de wedstrijdindeling hetzelfde als de dag ervoor. Dat betekende dat de oudere crossers ’s morgens al met hun wedstrijd begonnen en het hele programma afwerkten en de jongeren kwamen dus ’s middags aan de beurt. Sven Pennings was het enige lid van het team die de grote finale wist te halen. Hij bereikte dit door in de manches een eerste plaats en twee tweede plaatsen te scoren. In de kwart- en halve finale reikte hij tot respectievelijk een tweede en een vierde plek waarna hij in de grote finale zijn wedstrijd afsloot op een hele mooie zesde plaats. Alle deelnemers van het team kunnen terugzien op twee mooie wedstrijddagen waarop ze zich hebben kunnen meten met de toppers uit Europa. Op 11 en 12 juni vinden op Sportcentrum Papendal in Arnhem wedstrijden plaats in de UCI BMX Super Cross. Hier strijden de

beste rijders van de wereld en het is zeker de moeite waard om dit evenement een keer te bezoeken. Voor het team zal de eerstvolgende wedstrijd op 19 juni zijn in Raalte waar dan de vierde wedstrijd georganiseerd wordt in de Nederlandse BMX Topcompetitie.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 30 en 31 mei, 2 en 4 juni JES MW1 - Rooi MW1 10-1 JES C1 - DAW Schaijk C2 6-4 JES 1 - Noviomagum 1 12-7 Be Quick C2 - JES C1 2-4 Programma 8 juni NAS MW1 - JES MW1 Beuningen, 20.20 u Programma 9 juni Rooi F1- JES F1 St Oedenrode, 18.00 u Programma 11 juni VIOS F1 - JES F2 Ottersum, 09.00 u Fortuna’74 D1 - JES D2 Hernen, 10.00 u JES D1 - DAW Schaijk D3 Venhorst, 12.30 u DAW Schaijk E3 - JES E1Schaijk, 12.30 u Prinses Irene C1 - JES/ C1 Nistelrode, 13.45 u JES A1 - Tovido A1 Venhorst, 15.00 u Programma 12 juni SVO 2 - JES 2 Ooij, 11.00 u De Horst 1 - JES 1 Groesbeek, 12.00 u Programma 13 juni JES MW1 - Flash MW2Venhorst, 20.00 u Programma 14 juni JES A1 - SCMH A1 Venhorst, 20.00 u

KOM BIJ ONS KAARTEN Uitslagen 30 mei 2022 Rikken 1. Ria Welten 2. Gerrit Ophey 3. Harrie v.d. Nieuwenhof 4. Annie van Duren 5. Theo v.d. Elzen Poedelprijs: Anneke v.Hoof Jokeren 1. Nellie v.Moorsel 2. Erna Verstegen 3. Annie v.Doren Poedelprijs: Sjaan v.d.Cruysen

72 pnt. 69 pnt. 56 pnt. 52 pnt. 38 pnt. 110 -pnt. 113 pnt. 112 pnt. 96 pnt. 75 -pnt.


De Wit / Van Gerwen Z O N W E R I N G E N & R O L L U I K E N V. O . F.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

s

ratie

epa uw r

l oor a & van ken n a m isch uike lectr nde roll e t e a h esta ring. uw b n zonwe e

v Ook

• rolluiken • zonneschermen • markiezen • jaloezieën • vouwgordijnen • screens • lamellen zonweringen • serre daken • serre gordijnen • plissé garage • horren deuren •


Allerhande

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Wij zijn op zoek naar o.a. audio/hifi, pickups, lp’s, cassettes, reclameborden, neonverlichting, vintage en retro spullen. We betalen een eerlijke prijs en komen het graag bij u ophalen. WOODSTOCKSTORE.NL. 06-22424531. --------------------------——------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl

Tel: 0612666516

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. —-------------------------------------------------------INTERIEURKASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. —-------------------------------------------------------VERHUUR ijskar. Verhuur wijnkar. Kom kijken of zie onze site. En we hebben nog meer huur- en koopartikelen. www.rendersdecoratie.nl, tel. 06-28947467

GEBRUIKTE MOTORMAAIERS met 12 maanden garantie. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------——-----------------------VACATURE begeleider groep. Voor meer informatie neem gerust contact op, info@zorgboerderijhorseshoe.nl, www.zorgboerderijhorseshoe.nl —-------------------------------------------------------WIJ VERHUREN vertikuteermachine, kloofmachine, motorzeis, heggenscharen, spitfrees, schoffelfrees, dompelpomp, palen-

hamer enz. Bel voor afspraak, 06-2344 6218. Willy van de Valk.

ASPERGES

(ook geschild)

Fam. Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst T 0492-352922, M 06-22529408 (volg de borden) Iedere dag open v.a. 09.00 uur.

Voor alle KRAANWERKZAAMHEDEN

Van der Horst 06-53487892

vdhorstservice.nl

Al op zoek naar een VAKANTIEBAANTJE? Kom blauwe bessen plukken van eind juni tot en met augustus! Meld je aan door een appje te sturen naar 06 10 779 257. Aantal uren en dagen in overleg.

10 jaar de Boekelse Verleiding De 10e kan het gebeuren. Bij ons GAAT het gebeuren. Elke 10e van de maand

€ 1,00 per bolletje

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Personeel is moeilijk te vinden…

Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol Houten speelgoed nieuw en wat een 2de kans verdiend!

D’n Houten Tol vind je in De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl

U adverteert maar ziet niet dat u profiteert. Met audiovisuele media presenteert u uw bedrijf op een unieke manier. Het social media zorgt er voor dat iedereen die op zoek is naar een uitdagende job zich met u in verbinding stelt. Meld u aan via onze website! www.mafilmproducties.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande

Nagelsalon • Schoonheidssalon Massagesalon Kerkstraat 16D (achter Kruidvat), Boekel

www.studioelvi.nl.

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Verloskundigen van Boekel: Lenneke van Lee Yvonne Kolkman Jill van Oudheusden Caitlin Struikenkamp 06-23885733 Statenweg 17 Boekel www.verloskundigenpraktijkcarus.nl

Thema avond: STOPPEN MET NAGELBIJTEN Wanneer: 29 juni 2022 Tijd: 19.00u - 22.00u Locatie: Groepsaccommodatie De Vlaes, Gagelstraat 4 in Venhorst Kosten: € 75,00. Opgeven via whatsapp of www.denatuurlijkenagelspecialist.nl/voor-klanten Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

Op afspraak ma t/m vrij van 8.30-17.30 donderdag tot 20.30 Volwassenen en vanaf 12 jaar 14,50 Kinderen vanaf 5 jaar 11,50 kinderen 0 /4 jaar 9,50 Rutger van Herpenstraat 37 Boekel (naast peelrand wonen) Voor afspraken en vragen bel 0651718152


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

DIERENPENSION

De

Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy

Beregening

v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

Zijp 13a

PVC materiaal

5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF •

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------------—----------------------—----

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-13.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

VERHUUR van professionele verticuteer-machines, beluchtings machine Voor de stoep te ontdoen van vervuiling borstelmachines. Verhuur halve dagen of hele dagen. 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

Erkend elektrotechnisch installatiebedrijf Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

voor bedrijf en particulier MaZa Elektrotechniek vof Martijn vd Sanden 06-284 478 11 Marc vd Zanden 06-239 572 52 info@maza.nu

www.maza.nu


Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.