Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

36e Jaargang -18 mei 2022 Nummer

Boekel Venhorst 45

Nieuw college kan aan de slag De afgelopen gemeenteraadsverkiezing was dit jaar een grootse overwinning voor de DOP. Al snel vond zij in Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel een gesprekspartner voor een toekomstig college. Beide gingen de afgelopen periode aan de slag om een, in hun ogen, goed coalitieprogramma neer te zetten. Een programma voor onze gemeenschap, waarin iedereen meedoet en meetelt. Ook het ‘leveren’ van een wethouder hoorde bij het samenstellen van het college. Vanuit Gemeenschapsbelang was op voorhand al aangegeven dat bij een deelname in het college ook nu Henri Willems als wethouder naar voren zou komen.

DOP zou net als jaren terug een wethouder van buiten Boekel in het college laten plaatsvinden. Hiervoor was in hun ogen Ben Brands uit Vught de geschikte kandidaat. Afgelopen donderdag was de installatie van de beide wethouders een feit tijdens de openbare raadsvergadering. Burgemeester van den Elsen gaf aan blij te zijn dat de stoelen naast haar aan de bestuurstafel weer werden bezet. Helaas viel door de verkiezingsuitslag het doek voor het college 2018-2022. De wethouders uit deze periode, voortkomend uit CDA en VVD, namen afgelopen woensdag tijdens een druk bezochte receptie in Nia Domo afscheid. Marius Tielemans zal zich de komende vier jaar weer vanuit het CDA gaan inzetten voor onze gemeente. Martijn Buijssen gaat zich weer volledig

storten op zijn bedrijf. Een rol in de landelijke politiek zou eventueel ook op zijn pad kunnen gaan komen. Hij kan dan putten uit zijn ervaring in het Boekelse college. Wij wensen beide wethouders in het nieuwe college en de raad heel veel succes met de uitdagingen die op hun pad liggen.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV, De Vlonder 10, Boekel T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur.

Woensdag 25 mei a.s. verschijnt Weekblad Boekel Venhorst weer in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel.

Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Voor Boekel: meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij dhr. Peter v.Duijnhoven via tel. 0492-323017 of petervanduijnhoven@outlook.com Venhorst: meld dit via info@boekel-venhorst.nl Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam. v.Eert, Burgt 4 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark: Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Handel: Dhr. T. Donkers en L. Mulder: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: Huisartsenpraktijk Strijbosch, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B,

Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 0610211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven, Zwaluwlaan 11, tel. 06-23532706, marian@logopedieboekel.nl, www.logopedieboekel.nl Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0413244585 (24 uur per dag bereikbaar), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcentrum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en

mantelzorg, In verband met de huidige Corona maatregelen vanuit het RIVM is de vrije inloop momenteel gesloten. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d.OordHeesakkers T 322394; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Stichting SchuldHulpMaatje Voor Elkaar Boekel-Venhorst: www.uitdeschulden.nu/schuldhulpin-boekel, schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com, tel. 06-30557505 Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. Boekel-Venhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersonen Mw. S. v.Asselt/Mw H.v.d.Broek, tel: 06-49810907/06-54655524, Silviavanasselt@gmail.com/h.vandenbroek1972@gmail. com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoek-werk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Bereikbaarheid ma t/m do van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur (voor reparatieverzoeken maandag t/m donderdag van 08.00-09.00 uur). Vrijdag gesloten. Bezoek uitsluitend op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK Contactpersonen: - diaken Henk v.Thiel, tel. 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 22 mei, 6e Zondag van Pasen: 10.30 u Misdienaar Senior acoliet. Zang: Les Chanteurs Gregoriens uit Uden. Tony Schulte-Dapperen; Toon Hoevenaars (vwg. jaargetijde) Woensdag 25 mei: 19.00 u Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk. Donderdag 26 mei, Hoogfeest van Hemelvaart: 10.30u Voor de zieken van onze parochie.

zee, ontvankelijk als het hart van Maria, moeder van alle gelovigen. Moge mijn mededogen zacht en vriendelijk zijn, als de zon in het voorjaar. Moge het schaduw geven en beschutting als een plataan in de zomer. Moge het sterk en standvastig zijn in de herfst als de wind het blad laat vallen. Moge het in de barre winter branden als een barmhartig vuur. Moge mijn liefde, zachtaardig en vriendelijk zijn, zoals de liefde van Maria, troosteres van de bedroefden

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur in de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A. Rebel, tel: 06-53753367, e-mail: predikant@pgdeurne.nl. Scribaat e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl Bezoek ook onze website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 22 mei: 10.00 u Ds. Marco Luijk (classispredikant) Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag: 10.00 u dienst met 4 peelgemeentes in Elsendorp Zondag 29 mei: Ds. Ada Rebel Oecumenische viering in de Parochiekerk Zondag 5 Juni : Ds. Wim Hordijk U bent van harte welkom in de kerkdienst op zondag mét koffie na afloop. De vieringen kunnen ook online en live beluisterd worden. Voor de inlogcode van de online dienst en/of de wekelijkse nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 0653890634 of scriba@pkn-gemertboekel.nl

Eerstvolgende viering op zondag 19 juni, 09.00 uuur. OVERLEDEN: Uden: Antoon Verbakel Meimaand- Mariamaand Zachtaardig als Maria Moge mijn hart groot en diep zijn als de

STER K IN D IG ITA A L P R IN TEN ! FA M ILIED R U K W ER K G EB O O R TE H U W ELIJK JU B ILEU M

V ISITEK A A R TJES FLYER S P O STER S P R O G R A M M A B O EK JES P O STER S


Algemeen

We zitten in een moeilijke tijd waarin de inflatie hoog is, de energieprijzen stijgen en voedsel duurder wordt. Schulden liggen dan op de loer. SchuldHulpMaatje helpt mensen die in financiële nood zitten of driegen te raken. Het menselijke aspect is daarbij ontzettend belangrijk. Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken is de krachtigste vorm van preventie is de doelstelling van Voor Elkaar SchuldHulpMaatje Boekel en Venhorst. Het aantal mensen met schulden neemt toe. De huidige feiten op een rij: • Ruim een half miljoen huishoudens heeft risicovolle schulden, d.w.z. ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen, hebben een creditcard-schuld. • 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. • 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst. • Ongeveer een half miljoen huishoudens

heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen oplossen. Gevolgen van schulden Stress. Dat is wat een schuldenlast veroorzaakt die je niet kunt overzien. Wie onder hoge druk staat blokkeert en is niet meer in staat de juiste actie te ondernemen. Gebrek aan bandbreedte noemen we dat. Om een bekend voorbeeld te noemen; uit onmacht verdwijnt de post ongeopend in een la. Maar de schuld groeit verder. De gevolgen van schulden zijn ingrijpend.

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle bloemen, kaarten, lieve woorden en steun die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, ons pap en hele trotse opa

Huub Jacobs ‘het opaatje van de paardenmarkt’ echtgenoot van

Sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen, echtscheiding, fraudegevoeligheid, het speelt zich af achter talloze voordeuren. Neem contact met ons op Stap over de drempel en bel naar 06 30557505. Een vriendelijke mevrouw zal in vertrouwen je gegevens noteren en door verwijzen naar een maatje, die daarvoor een speciale opleiding heeft gehad om daadwerkelijk de financiële wanorde aan te pakken. Of mail naar schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com. En wat ook

Voor een liefdevol verzorgd afscheid. Eén vertrouwd gezicht, alle tijd en aandacht voor een afscheid dat bij je past.

Thera Jacobs-rovers * Wanroij 17 maart 1934. † boekel, 11 mei 2022 op 16 mei hebben wij, in besloten kring, op een heel persoonlijke manier, afscheid van hem genomen. een speciaal woord van dank aan: brabant Zorg en de huisartsen van boekel voor de hele fijne zorg. Dr. arts: dankjewel voor alles wat u voor huub heeft gedaan. Pap: we zullen je gaan missen… maar het is goed zo. Thera Jacobs-rovers Gerdy & Jan Mandy & Jos Kloosterlaan 43, 5427 bX boekel

06 - 49 650 659 (dag en nacht) www.mariskavanvliet.nl


Algemeen R .K .Vereniging St.Lidw ina B oekel-Venhorst R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

AED/Reanimatie Basiscursus en Vervolg/ herhalingscursus We verzorgen weer een AED & Reanimatie Basiscursus en de daarbij behorende vervolglessen. Deze basiscursus is toegankelijk voor alle belangstellenden, met of zonder EHBOdiploma, wel of geen lid van een vereniging. De cursus kost € 25,=. Inwoners van de gemeente Boekel krijgen, i.v.m. een subsidieregeling, een korting van € 10,=. Dit geldt ook voor alle sport- of buurtverenigingen en bedrijven. Ook kunnen we, indien gewenst, een workshop verzorgen inzake kennismaking met AED en reanimatie (prijs op aanvraag). Heeft u interesse, stuur dan een e-mail naar voorzitter@ehbo-boekelvenhorst.nl.

Fotogroep Focus KBO BOEKEL Nieuwe foto’s in etalage Fotogroep Focus Zoals misschien al wel bekend worden er maandelijks nieuwe foto’s in de etalage van voorheen boerderijwinkel Verdaasdonk op het St. Agathaplein gehangen. Dit doen wij om het publiek mee te laten genieten van de foto’s die door onze leden worden gemaakt. Het inrichten van deze etalage is ontstaan tijdens Corona omdat een expositie van ons werk niet mogelijk was. Gelukkig zijn we nu in staat, als alles goed gaat, om in maart weer een tentoonstelling te houden.

De AED en reanimatiecursus wordt verzorgd door onze instructeurs mw. Rieky Fabrie-Bongers, mw. Miranda v.d.Wouw en dhr. André Hoevenaars. Data basiscursus: Op zaterdag 21 mei en zaterdag 18 juni is er van 08.30 uur tot 12.30 uur een Basiscursus (reanimatie volwassenen en benadering, beademing, kantelmethode enz.) Data herhalingscursus: Op dinsdag 7 juni, woendag 8 juni, maandag 13 juni en dinsdag 14 juni is er een herhalingscursus (reanimatie baby, kind en volwassenen en benadering, beademing, kantelmethode enz.). Tijd van 19.30 tot 21.30 uur in Boszicht. Ook in juli zullen bij voldoende deelname cursussen gegeven worden. Hierover volgt zsm informatie. Interesse? Meld u aan via voorzitter@ehboboekelvenhorst.nl. Graag tot ziens.

Ben je geïnteresseerd, vind je foto’s maken leuk en wil je deze ook bespreken met leden van onze club, kom dan eens kijken tijdens een van onze clubavonden. Je mag drie keer deelnemen aan de avonden, om te kijken of het iets voor je is, voordat je besluit of je lid wilt worden. Je kunt ons vinden in Boszicht, Bernhardstraat 72 te Boekel op dinsdag van 19.30 uur tot 21.30 uur. De exacte data staan vermeld op onze website www.fotogroepfocus.nl onder clubavonden-jaarprogramma. De eerstvolgende avond is op dinsdag 7 juni. Op deze site kun je meer werk zien van onze leden. Mocht je belangstelling hebben stuur dan een mail via de website of aan info@fotogroep-focus.nl.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 24 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Molenstraat en Volkelseweg tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Bij verzamelpunt Super Boekel kunt u papier plaatsen vanaf maandagavond 22.00 uur. Niet eerder!! Hierop is strenge controle en mogelijke sancties. Container Waterval Elke zaterdag van 09.00-12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Locatie Zanddelweg: Bewoners van Venhorst kunnen op zaterdag van 09.00-12.00 uur terecht op locatie Zanddelweg Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

vrijdag 4 novem ber 2022 Zet deze datum in jouw agenda, want dan is de jaarlijkse Avond van de Poëzie in Nia Domo. We kunnen met grote voldoening terugzien op een mooie versie 2021. Dus dit smaakt voor 2022 weer naar meer. Poëzie is meer dan een gedicht Afgelopen jaren hebben al vele verrassende lokale talenten van zich laten horen. Poëzie is echt van iedereen en iedereen kan het. Dit maakt onze Avond van de Poëzie ook zo bijzonder. In eigen woorden een beeld schetsen aan die ander, kan op vele manieren en expressies. Poëzie blijkt steeds weer, een kleurrijke vorm van communiceren te zijn. waarbij de schrijver en lezer elkaar vinden in het gespiegelde thema. Graag nodigen wij u uit om de uitdaging aan te gaan, uw beleving van het thema 2022 “Mijn straat”, in fraaie woordspelingen weer te geven en dit op de Avond van Poëzie met ons te delen.. Je kunt je gedicht digitaal inleveren bij avondvandepoezie@gmail.com of traditioneel op papier bij de bibliotheek in Boekel t.a.v. Ingrid Weusten.


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.30 uur

AFVALINZAMELING Voor meer informatie: - www.gemeentelandvancuijk.nl/afval - gemeente@landvancuijk.nl bereikbaar op: 0485 854000 - de Afvalapp: www.deafvalapp.nl

- sleuteltje (vermoedelijk van een fiets), kleur: zwart met groen Sidepin (Mul-TLock) - kinderjas, kleur: roze van Hema Smile, maat 122/128

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan ook telefonisch of via de website https://www.boekel.nl/formulieren/melden-gevonden-of-verloren-voorwerp. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl.

Meldingen openbare ruimte Heeft u een melding openbare ruimte (denk aan kapotte of verzakte stoeptegels, openbare verlichting die defect is, overhangende begroeiing etc.), dan kunt u die indienen op 2 manieren: - telefonisch op: 0492 – 326800 - via de website: www.boekel.nl via melding openbare ruimte (https://www.boekel.nl/inwoners-enondernemers/meldingen/) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 85 40 00: info afvalinzameling 0492 - 32 68 00: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 681 28 21: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

HEMELVAARTSDAG donderdag 26 mei & vrijdag 27 mei 2022 is het GEMEENTEHUIS GESLOTEN

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 11-05-2022 Verloren: - Portemonnee, kleur: bruin - mobiele telefoon met SOS knop, kleur: zwart, merk: Profoon in brillenetui, kleur: rood - tas, kleur: zwart, inhoud: fietsspullen o.a. handschoenen, binnenband - autosleutel, Suzuki Swift en huissleutel - jas, kleur: oranje - uitschuifbare wielsteun van fietsendrager, kleur: grijs met blauw spanbandje Gevonden: - negatieven van familiefoto’s van Combi Foto de Vakman - bromfietsplaatje, kleur: blauw, 72DTG1/1 - fietssleutel, met label, kleur: blauw en met letter “W” - jas, kleur: blauw, merk: Jack en Jones, maat S met daarin sleutel met Twinair sleutelhanger en aansteker Sushi food truck - oude omafiets, merk: Gazelle, kleur: zwart

Bent u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs verloren, dan kunt u hiervan aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website (https://www.boekel.nl/afspraak/). Een vermissing van uw document kan ook digitaal worden doorgegeven: - Voor de vermissing van een rijbewijs ga naar: https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/rijbewijs-kwijtof-gestolen. - Voor de vermissing van een paspoort of identiteitskaart ga naar: https://www.boekel.nl/inwoners-enondernemers/paspoort-rijbewijs-uittreksels/uittreksels/vermissing-reisdocument. Gevonden (huis)dieren worden opgevangen door Stichting HoKaZo te Uden, telefoonnummer 06 53707111. Stichting HoKaZo regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel INZAMELEN GESCHEIDEN AFVAL VOOR SCHOLEN EN BEDRIJVEN Het goed scheiden van afval is belangrijk om afval te kunnen recyclen. Vanaf nu kunnen scholen en bedrijven in de gemeente Boekel zich opgeven voor kosteloze gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, drankenkartons en/of glas. Dit kan tot 18 mei via de website www.afvalgoedgeregeld.nl.

len van de aanvraag. Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs persoonlijk ophalen bij de gemeente. Een aanvraag bij de balie duurt langer (vier tot 6 werkdagen). Online aanvragen is alleen mogelijk ingeval van verlengen van het rijbewijs of bij het uitbreiden van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar het gemeentehuis.

Per 1 januari 2023 gaat de Uitgebreide Producentverantwoordleijkheid (UPV) voor verpakkingen uit bedrijfsafval van start. Dit betekent dat Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang namens de producenten en importeurs van verpakkingen per 2023 ook de inzameling en recycling van verpakkingen uit bedrijfsafval gaan financieren. Ook met vragen hierover kunnen scholen en bedrijven terecht op de website www.afvalgoedgeregeld.nl.

De voorwaarden - U vraagt een verlenging van uw rijbewijs of een categorie-uitbreiding aan. - U staat ingeschreven in de gemeente Boekel. - Uw mobiele telefoon moet een Android smartphone zijn, versie 6.0 of hoger, óf een iPhone-model 7 of hoger en iOS versie 13. Deze telefoons hebben een zogenoemde NFC-chiplezer. De chiplezer is nodig om een identiteitscheck te kunnen uitvoeren bij het online verlengen van uw rijbewijs. - U heeft een geldig rijbewijs (dus uw eerste rijbewijs of bij een aanvraag wegens verlies kunt u het rijbewijs niet op deze manier aanvragen) - Erkende fotograaf. Om het rijbewijs digitaal te kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf of fotocabine. In Boekel is Velmar een erkende fotograaf. Een overzicht van alle erkende fotografen en fotocabines is te vinden op de locatiewijzer op www.rdw.nl.

GEMEENTE BOEKEL VAN START MET ONLINE VERLENGEN RIJBEWIJS Met ingang van 1 juni 2022 is het in de gemeente Boekel mogelijk om de verlenging van het rijbewijs online aan te vragen via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis. In plaats van twee bezoeken is dan één bezoek aan het gemeentehuis voldoende. Alleen maar om het rijbewijs op te halen. En dat kan zonder afspraak tijdens onze openingstijden. De gemeente Boekel kan u zo nog beter van dienst zijn. U kiest zelf een moment dat u uitkomt voor het invul-

Hoe werkt het - Laat een pasfoto maken in een fotocabine of bij een erkende fotograaf door de RDW. Velmar is een erkende fotograaf in de gemeente Boekel. Een overzicht

THEMA-AVOND: MANTELZORGMAKELAAR Wanneer: maandagavond 30 mei, 19.00-20.30 uur Waar: Dorpsteam, Kennedystraat 2A - Boekel Voor wie: mantelzorgers (en andere belangstellenden) Zorgen voor een ander is iets wat u meestal ‘overkomt’. Mantelzorg verlenen kan verrijkend maar ook zwaar zijn. Het is prettig als anderen u wegwijs kunnen maken in regelgeving en mogelijke voorzieningen. Een mantelzorgmakelaar is iemand die bekend is in ‘Zorgland’, wet- en regelgeving en eigen bijdrage. Erna van de Elsen is mantelzorgmakelaar en al enkele jaren actief, ook in gemeente Boekel. Zij komt ons deze avond e.e.a. vertellen over de diverse zorgwetten, mogelijkheden, financiën en wat een mantelzorgmakelaar voor u kan betekenen. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van uw vragen. Voor deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Heeft u interesse dan mag u zich aanmelden voor deze avond bij: Jos Hermens, Dorpsteam Boekel, telefonisch 0492 328383 of per mail info@dorpsteamboekel.nl Graag tot dan!

-

-

-

van alle erkende fotografen staat op de website van de RDW (www.rdw.nl). Kies hier voor 'Een rijbewijsfoto laten maken'. De fotograaf verstuurt uw pasfoto en handtekening (voor op het nieuwe rijbewijs) beveiligd en digitaal naar de RDW. Binnen een paar minuten krijgt u van de RDW een e-mail waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd. Doe de identiteitscheck met een mobiele telefoon. Heeft u nog geen Digid-app op de telefoon? Download die dan eerst. Nadat u de eenmalige identiteitscheck op de telefoon heeft gedaan, kunt u het rijbewijs online verlengen. www.rdw.nl/rijbewijsverlengen De kosten zijn € 41,60. U betaalt met iDEAL. U krijgt een e-mail als het rijbewijs bij de gemeente klaar ligt. Dit kan meestal al na twee werkdagen. Ophalen bij de gemeente kan zonder afspraak tijdens de openingstijden.

Het blijft uiteraard mogelijk om een rijbewijs op afspraak persoonlijk aan te vragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: Evenementenvergunning voor het organiseren van Het Verzetfestival op 14 mei 2022 @ evenemententerrein Waterval 3a te Boekel (verzenddatum 12 mei 2022) Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van een loods met kantoor Locatie: Grote Baan 6, Venhorst Datum: 5 mei 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van een glastuinbouwkas Locatie: Grote Baan 6, Venhorst Datum: 5 mei 2022 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van

Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van tuinbouwkassen Locatie: Grote Baan 6, Venhorst Verzenddatum: 11 mei 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van een loods met kantoor Locatie: Grote Baan 6, Venhorst Verzenddatum: 11 mei 2022 vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend: Activiteit: het verbouwen van een woonhuis Onderwerp: het oprichten van een woning Locatie: Wielewaallaan 17 te Boekel Verzenddatum: 29 april 2022 VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u onderte-

kend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het plaatsen van een antenneinstallatie voor mobiele telecommunicatie Locatie: perceel K455, Boekel Datum ontvangst: 4 mei 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het plaatsen van een luchtwasser Locatie: Zijp 8, Boekel Datum ontvangst: 6 mei 2022 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 3 mei jl. is o.a. aan de orde geweest: LOTING NA INSCHRIJVING PARTICULIERE BOUWKAVELS Het college is akkoord met nieuwe beleidsregels voor kavelloting in de gemeente Boekel. Lotingen worden door de notaris verricht en ook heeft het college de werkwijze aangepast. Deze nieuwe werkwijze en de daarbij horende “Beleidsregels inschrijving en loting bouwkavels gemeente Boekel 2022” worden vooraf gecommuniceerd bij publicatie van nieuwe bouwkavels en is te vinden op onze website. AANLEG TWEE KUNSTGRASVELDEN BOEKEL SPORT In de Raadsvergadering d.d. 28 maart 2022 is een amendement met meerderheid van stemmen aangenomen om een krediet van € 842.100 te voteren en het College de opdracht te geven om conform de vastgestelde beleidslijn vervangings- en uitbreidingsinvesteringen buitensportaccommodaties de aanvraag betreffende de aanleg van twee kunstgrasvelden voor Boekel Sport in behandeling te nemen.


Algemeen Geheugenhuis Boekel Feestelijke informatieavond Geheugenhuis Boekel wil een kennis- en ontmoetingsfunctie bieden voor inwoners van de gemeente Boekel op het gebied van dementie, de werking van de hersenen en (niet aangeboren) hersenletsel. Door de coronabeperkingen kon in 2020 de feestelijke opening van het Geheugenhuis niet doorgaan. Geheugenhuis Boekel organi-

seert daarom op donderdag 2 juni alsnog een feestelijke avond, om elkaar te ontmoeten en om het Geheugenhuis in de schijnwerpers te zetten. De avond bestaat uit een lezing door Alzheimer Nederland, met aansluitend een informatiemarkt. Alzheimer Nederland lezing Het thema van de lezing is dementie en de maatschappij. Hoe vaak komt dementie voor, hoe werkt je geheugen, wat is dementie, wat kun je doen, hoe gaan we ermee om? Informatiemarkt Diverse organisaties uit de gemeente

Oekraïense kinderen in Boekel gaan naar de dagbesteding. De Oekraïense kinderen die in Boekel zijn ondergebracht gaan vooralsnog twee dagdelen in de week naar de dagbesteding in Sint Petrus (voormalige locatie Dorpsteam). Deze dagbesteding wordt geregeld middels een samenwerking van Stichting GOO, SAAM scholen, Dorpsteam Boekel en gemeente Boekel. Vluchtverhalen van deze gezinnen brengen hun oorlog voor ons heel dichtbij. Het is belangrijk dat deze kinderen bij ons kunnen landen, wennen, aarden en zich veilig gaan voelen. Annemiek Ketelaars, voorheen leerkracht op De Regenboog, werkt twee ochtenden om deze dagbesteding inhoud te geven. Jongere kinderen worden op speelse wijze bezig gehouden door middel van schilderen, knutselen, beginselen van de Nederlandse

taal en spelen in de speeltuin. De oudere kinderen volgen via een laptop zoveel mogelijk het online onderwijs in Oekraïne, zodat zij contact houden met hun leerkrachten en aangehaakt blijven. Annemiek geeft aan dat het mooi is om te zien hoe snel de kinderen zich op hun gemak zijn gaan voelen. “De meeste kinderen kenden elkaar tevoren niet en je merkt dat ze het fijn vinden elkaar die ochtend te zien en te spreken. Ze helpen elkaar en met name de jongere kinderen vinden elkaar in spel en creativiteit. Fijn dat tijdelijk gekozen is voor dit Boekels model”. Deze vorm van dagbesteding wordt mogelijk binnenkort uitgebouwd naar regulier onderwijs. Hierover zijn betrokken partijen in overleg met elkaar en dit wordt met de grootste zorg bekeken.

Boekel laten zien wat zij te bieden hebben op het gebied van dementie. Alle geïnteresseerde inwoners van de gemeente Boekel zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op donderdag 2 juni bij Nia Domo Boekel. Het is gewenst om van tevoren aan te melden via www.bibliotheeklagebeemden.nl. Programma Inloop 19.00 uur Start van de avond 19.15 uur Lezing Alzheimer Nederland 19.30-20.30 uur Informatiemarkt 20.30-22.00 uur

VOLKSTUINVERENIGING

“d’heuverij” Zoals wellicht al bekend, zijn de volkstuinen uit Boekel, verhuist naar een nieuwe locatie aan de Wanrooijse weg tussen Boekel en Venhorst. Op die nieuwe locatie is de afgelopen maanden hard gewerkt en inmiddels zijn de meeste tuinen al weer bewerkt en ingericht. Zoals vaker bij een dergelijke verhuizing is er een aantal leden, om diverse

redenen, afgehaakt. Nog niet alle tuinen zijn daarom nu bezet. Wil je een fijne dagbesteding? Ben je op zoek naar werken in de natuur? Eet je graag biologisch geteelde groenten of heb je altijd al hovenier willen worden? Neem dan contact op met volkstuinvereniging d’Heuverij. Er zijn nog tuinen beschilbaar. Informatie op 06-21282840.


Algemeen Energietoeslag minima Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten eenmalig € 800 te geven aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dit om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Deze uitkering is in april 2022 verstrekt aan de inwoners van gemeente Boekel die hiervoor in aanmerking komen. U ontvangt geen uitkering, maar behoort wel tot de minima Gemeente Meierijstad voert de energietoeslag ook uit voor inwoners van gemeente Boekel. Ontvangt u geen uitkering van gemeente Meierijstad maar behoort u wel tot de minima? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 een aanvraag hiervoor bij gemeente Meierijstad indienen. Dat kan tot 1 november 2022. Via de website van gemeente Meierijstad kunt u de aanvraag indienen. Ga naar www.meierijstad.nl en klik op ‘Energietoeslag minima’. Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 140413. U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente. U kunt ook telefonisch contact met gemeente Meierijstad opnemen als u vragen heeft. Bel naar 14 0413 of mail naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl.

de kern hebben wij bezwaar gemaakt tegen het proces rondom de totstandkoming van de coalitie en vooral tegen de keuze van de wethouders. De VVD heeft haar onbegrip uitgesproken voor de verdeling van de portefeuilles waarbij onomkeerbare zaken, zoals de Zuidwand, bij de DOP wethouder, Ben Brands, komen en de Elzen bij de GVB-wethouder Henri Willems. Vooral dat laatste in onbegrijpelijk. Zonder enige kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en subsidies en provinciale en landelijke contacten een onbegrijpelijke keuze. Ook het feit dat deze coalitie met 2 full time wethouders de belangen van onze gemeente denkt te kunnen waarborgen is onbegrijpelijk. Andere gemeenten schalen op en Boekel schaalt af. De extra taken en bezuinigingen die ons te wachten staan, kunnen niet met 2 wethouders worden opgepakt. De zelfstandigheid van onze gemeente is dan ook in gevaar. Met 6 stemmen tegen en 8 stemmen voor zijn de wethouders uiteindelijk benoemd. Op dat moment was het mogelijk om een motie in te dienen. De VVD-fractie heeft met een motie, die breed gesteund werd door alle fracties, vragen gesteld aan het college over de economische gevolgen voor de woningbouw. Wij hebben onze zorgen uitgesproken over de alsmaar stijgende kosten en schaarste aan bouwmaterialen en daarmee aandacht gevraagd voor de woningbouw op korte en middellange termijn. Onze inwoners komen op velerlei gebied in de problemen en deze zorgen hebben wij kenbaar gemaakt. Namens de VVD-fractie Boekel-Venhorst Ferenc Koolen en Frans Dijcks

Boekel-Venhorst Boekel zelfstandig! Hoe lang nog? Na bijna twee maanden stilte was donderdag 12 mei eindelijk het moment waarop DOP en GVB hun coalitieprogramma aanboden aan de burgemeester. De naam van het coalitieprogramma “Onze Gemeenschap” roept een vreemde associatie op, de vraag is wie ze bedoelen met “Onze Gemeenschap”. Daarna was de wethouderverkiezing aan de orde. Door het DOP werd Ben Brands voorgedragen en door het GVB, Henri Willems, hoe kan het anders, de wethouder die al 12 jaar op het pluche zit en dit niet kan loslaten. Voorgesteld werd om na het aanvaarden van hun geloofsbrieven over te gaan tot de benoeming en installatie van de wethouders. Op dat moment heeft de VVD als eerste en het CDA als tweede het woord gevoerd. In

Boekel levert in op kwaliteit en nabijheid van bestuur In de raadsvergadering van donderdag 12 mei werden Ben Brands (DOP) en Henri Willems (GVB) benoemd tot wethouders van de gemeente Boekel. Graag nemen we u mee in de inbreng van het CDA over deze benoeming: Bescheiden, maar welwillend. Dat was hoe wij ons opstelden na de verkiezingsuitslag. Het CDA stond open voor het bouwen van nieuwe bruggen, maar helaas bleek de liefde tussen DOP en GVB te sterk. En dat is opvallend. Want “Betere kwaliteit

van Bestuur” was één van de speerpunten van de DOP. Maar wat een holle frase is dit, nu blijkt dat de DOP met dhr. Willems een wethouder in het zadel helpt tegen wie zij in de afgelopen vier jaar twee keer een motie van treurnis indiende. Twee keer de gele kaart. Twee keer geel is rood. Maar niet bij de DOP. Een wethouder die ruziemaakte met de vrijwilligers in de Adviesraad Sociaal Domein en stuntelde met de aanstelling van de armoederegisseur. Als je bij zulke zaken al uit de bocht vliegt, wat gaat de toekomst dan brengen als je er complexe dossiers als de Elzen, Energietransitie en Infrastructuur bij krijgt? We houden ons hart vast. En het blijft een raar gezicht: een lokále politieke partij die er met de benoeming van dhr. Brands niet in slaagt een wethouder uit onze eigen gemeente naar voren te schuiven. Een lokále politieke partij die in feite tegen 8.500 volwassen Boekelnaren zegt: jullie zijn incapabel, we zoeken het wel buiten Boekel. Het CDA betreurt dat. Voor een sterke, zelfstandige gemeente Boekel heb je kwalitatief hoogwaardige én nabije bestuurders nodig. Het CDA kan niet anders dan concluderen dat we door toedoen van DOP en GVB op beide punten stevig inleveren.

Werkgebied Gemert-Bakel, Boekel, Laarbeek Beste ouders, verzorgers, Mogelijk gaat uw kind of een van uw kinderen in augustus 2022 naar het voortgezet onderwijs. Uw kind ontvangt van de nieuwe school een lijst met aan te schaffen spullen voor het onderwijs. Het is mogelijk dat uw kind een brief ontvangt voor het aanschaffen van een laptop. Mocht u door deze extra kosten in de problemen komen, neem dan contact op met Stichting Leergeld op emailadres: contact@gemert-bakel.leergeld.nl. Stichting Leergeld helpt ouders met een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm. Heeft u vragen of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op of kijk op onze website: www.leergeldgemert.nl. Stichting Leergeld is telefonisch bereikbaar op nummer 06- 509 79 725. Dinsdag van 13.00 uur - 15.00 uur. Vrijdag van 09.15 uur - 10.15 uur. Met vriendelijke groeten, Stichting Leergeld


Algemeen Fotofietstocht Dit jaar organiseren wij voor de 10e maal de Fotofietstocht. We zijn al enkele weken bezig om er een leuke tocht van te maken. Nu de nieuwe rondweg in Boekel gereed is gekomen, kunnen we weer alle kanten op of liever gezegd alle richtingen uit. We willen starten op 15 mei en gaan door tot en met 1 oktober. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar (à € 2,=) in Boekel bij Boerderijwinkel Verdaasdonk en Boszicht. In Venhorst bij Rijwielhandel v.Sleeuwen en de Coop. Wij wensen u veel plezier en succes met de tiende Fotofietstocht. Fietsclub KBO Boekel en KBO Venhorst

Aan onze leden. Woensdag 8 juni hebben we onze dag fietstocht. Vertrek om 9.30 uur vanaf het St. Janplein bij Nia Domo. De eigen bijdrage voor deze dag is € 10.Opgeven en betalen voor donderdag 2 juni bij Francien in de brievenbus. Deelname voor eigen risico. Tot woensdag 8 juni, we hopen natuurlijk op lekker fietsweer. Bestuur Vrouwen Actief

Ingezonden Brief DE ZUIDKANT Op het gemeentehuis liggen de ontwerpen voor de bouw van nieuwe winkels en de te nemen verkeersmaatregelen ter inzage. Dit betekent dat de plannen die de projecthandelaar en de gemeente gesmeed hebben al bijna definitief zijn. De oude winkels en de appartementen worden gesloopt, er verrijzen moderne winkels en appartementen. Het nieuwe verkeersplan echter is zo fout dat het meer problemen gaat veroorzaken dan oplossen. De plannen zijn eenzijdig opgesteld. De bevolking is niet geraadpleegd en de gemeente heeft geen alternatieven aangeboden. Iedereen kan dan wel commentaar leveren door een ‘zienswijze’ in te dienen, maar dat heeft weinig zin want er wordt alleen rekening mee gehouden als het om details gaat.

Mijn advies: bouw nieuwe winkels, zorg voor goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen en daarmee basta. De grootste zonde in het nieuwe verkeersplan is wel de sloop van de rotonde. Ervoor in de plaats komt een gelijkwaardige kruising waar het verkeer van rechts voorrang heeft. In de Kerkstraat en in de Rutger van Herpenstraat komt een 30 km zone voor de kruising. Het verkeer uit Venhorst, Handel en Gemert dat naar Veghel wil wordt via een stukje Kerkstraat voor het oude gemeentehuis en de appartementen door, richting Nia Domo geleid. In de Kerkstraat zullen steeds opstoppingen ontstaan omdat het verkeer dat naar Veghel wil moet wachten voor verkeer uit Uden. Het verkeer uit Uden richting Handel/ Venhorst moet afbuigen naar de Rutger van Herpenstraat en voorrang geven aan het verkeer uit Gemert. Er staan straks lange files zodra het een beetje druk wordt. Het gefoeter en geclaxonneer zal niet van de lucht zijn. Mijn zienswijze: Handen af van de rotonde, laat het plein zoveel mogelijk in tact en bespaar enkele miljoenen. Anders voorzie ik een groot debacle voor onze gemeente en zijn inwoners. De ‘gouden’ Zuidwand zou wel eens kunnen veranderen in een stenen klaagmuur. En let wel: We weten allemaal hoe hoogst ongelukkig de huidige weg van en naar Veghel op het plein is neergelegd. Toch is voor die weg ooit een plan gemaakt

dat beoordeeld is en daarna goedgekeurd. Men heeft destijds simpelweg gedacht dat het zware verkeer wel weg zou blijven als bestuurders eenmaal hadden ondervonden hoe ze moesten manoeuvreren om er door te komen. Wim Althuizen

Zondag 22 mei gaat het los in de Basement. Slagwerkgroep EMM Boekel presenteert het After COVID Slagwerk Concert. Samen met de slagwerkgroepen van de Koninklijke harmonie St. Cecilia uit Schijndel en de Cromvoirtse Fanfare Cromvoirt, wordt een grote diversiteit aan slagwerkstukken ten gehore gebracht. Vanaf 11:30 is iedereen welkom in de Basement aan de Kennedystraat 2 in Boekel (ingang bij de Geldmaat). Koffie is gratis.

EINDELIJK MAG HET WEER, DE TWEEDE OFFICIËLE EDITIE

PaduaPop: kleinschalig festival in het park van Huize Padua Op zondag 29 mei organiseert GGZ Oost Brabant tussen 13.00 en 19.00 uur in het park op Huize Padua een kleinschalig, gratis toegankelijk én alcoholvrij festival: PaduaPop. Dit festival heeft in 2019 haar eerste editie gevierd en kent naast livemuziek op 2 podia ook volop leuke activiteiten voor de kids, silent disco/yoga, DJ’s en een Mért. Het festivalprogramma wordt ingevuld door bewoners en medewerkers van Levendig Landgoed Huize Padua (o.m. DJ’s en de Mért) en bekende artiesten uit de regio. Met acts van o.a. VOF de Kunst en Casa de La Muerte De voorbereidingen voor het nieuwe evenement zijn in volle gang. Naast live muziek van VOF de Kunst, Casa de la Muerte, Pokey and the Headlights, Angie Flare en DJ’s

Turbo JeeBee en Benny, is er een Mért, silent disco/yoga, food corner en zijn er leuke dingen voor de kids. Meer informatie over de line up vind je op de facebookpagina en www.ggzoostbrabant.nl/paduapop Verbinding met de buurt “Met PaduaPop wil GGZ Oost Brabant bijdragen aan de versterking van de band tussen de buurt/regio en Huize Padua als wijk van Boekel”, vertellen Theo Rovers, coördinator vrijetijd en welzijn en Vivianne Viguurs, manager communicatie die beide in de organisatie van dit evenement participeren dat in samenspraak met cliënten, medewerkers, vrijwilligers én de buurt van Huize Padua is ontstaan. “Een gratis kleinschalig festival met voor ieder wat wils: van live-muziek, silent disco tot de Mért.”


MINI BOEKEL ROND UIT in het centrum van Boekel Van Rijbroek Sport & Mode en outlet 10.00 - 17.00 uur Krullen & Spullen woonwinkel 12.00 - 17.00 uur Nia Domo met terras en buitenpodium Optreden van PIANOMAN MATTHIJS 12.00 - 19.00 uur Smullen Grand Café lunchroom 09.00 - 17.30 uur Café ‘t Menneke terras en buitenpodium. Optredens van IMÉMATO, BATTERING RAM en BOULDER GREASE Afterparty met SANDER BEKKERS 12.30 - 20.00 uur


Algemeen Coalitieakkoord Onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee Met trots presenteren DOP en Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel (GVB) hun coalitieakkoord: “onze gemeenschap, iedereen doet en telt mee”. Na de verkiezingen zijn DOP en GVB gaan onderhandelen. We hebben als eerste allebei onze visie op de gemeente op tafel gelegd waarbij we merkten dat we het op veel punten eens waren. Uitgangspunt was dat Boekel een actieve en gastvrije gemeente is om in te leven, wonen en werken. Alle inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua dragen daar aan bij: onze gemeenschap. Met deze visie hebben beide partijen een mooi akkoord kunnen schrijven.

Op basis van sociale en groene uitgangspunten hebben we goede afspraken voor de gemeente gemaakt. Enkele voorbeelden: • We gaan mogelijk maken dat inwoners zelf dingen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten. • We gaan beleid opstellen om naar vijf bomen per inwoner te groeien. • We willen een sociaal loket en contactpunt duurzaamheid in Boekel oprichten, waar inwoners met vragen terecht kunnen. • Geur- en milieunormen gaan we evalueren en waar nodig bijstellen. • We willen sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en dergelijke op peil houden of verbeteren.

• We willen de verkeersveiligheid in en door de gemeente Boekel verbeteren en de fietsbrug Leurke - de Aa onderzoeken. Dit is een greep uit ons coalitieakkoord. Nieuwsgierig? Het volledige akkoord kun je vinden op de website van de DOP (dopboekel.nl) en GVB (gemeenschapsbelang.nl). Afgelopen donderdag zijn de wethouders Ben Brands namens DOP en Henri Willems namens GVB benoemd. Zij kunnen als college aan de hand van dit akkoord een uitvoeringsprogramma opstellen en daarna met onze ambities aan de slag. Namens de Fracties DOP en GVB; Matt Kanters en Jeanne v.Eert

Na 30 jaar verdiend met pensioen Heel wat kopjes koffie en thee heeft ze ingeschonken tijdens raadsvergaderingen, zo’n 30 jaar lang. Afgelopen donderdag echter de laatste. José Biemans neemt binnenkort afscheid als bode bij de gemeente Boekel om te gaan genieten van haar pensioen. Burgemeester van de Elsen gaf in haar dankwoordje aan dat José veel uren in de raadzaal heeft doorgebracht en er voor zorgde dat alles in goede banen verliep. En daarna nog vaak tot in de late uurtjes aanwezig was om de raadszaal na afloop weer tiptop in orde te brengen. Ze gaf verder aan dat José’s grote lach, haar vrolijkheid, vriendelijkheid en dienstbaarheid door eenieder gemist zullen worden.

Tijdelijke invulling van leegstaande winkelpanden Zuidwand Herinnert u het zich nog, enkele weken terug bij de gemeenteberichten. Door de leegstand van de Zuidwand besloot het college van B&W om vier winkelpanden tijdelijk gratis in bruikleen te geven. Als eis werd wel gesteld dat de onderneming een aanvulling moest zijn op het bestaande winkelaanbod en standplaatsenbestand van Boekel. En dat het publiek moest aantrekken. Geïnteresseerden werden opgeroepen om, na bezichting, in te schrijven voor de betreffende panden. Een commissie heeft zeven initiatieven bekeken. Naast oud-wethouder Martijn Buijsse waren hierin de Ondernemersvereniging, Jeugd en Ouderen vertegenwoordigd. Huize Padua en Maison Maud (Maud Custers) gaan zich nu reeds vestigen in twee panden. Met nog drie ondernemers volgen gesprekken voor een derde pand. Huize Padua gaat vanuit de Dagbesteding een pand betrekken. Zij hebben als doel een verbinding te creëren tussen de Boekelse gemeenschap en Huize Padau zelf. Dit kan op meerdere manieren, zoals o.a. verkoop van producten gemaakt op de Dagebesteding, workshops, ontmoeting enz. Het andere pand wordt bemand door Maud Custers. Zij richt zich op de verkoop van vintage meubels en accessoires. Zij wil op deze manier een eerste stap naar het ondernemerschap zetten. De huisvesting van de ondernemers is tot aan de sloop van de Zuidwand.


BOUWKAVELS TE KOOP De Burgt, fase 1b in Boekel Alle bouwkavels in plan ‘De Burgt, fase 1a’ zijn verkocht, daarom gaat de gemeente Boekel verder met plan ‘De Burgt, fase 1b’. We starten met de uitgifte van de eerste 11 gemeentelijke bouwkavels. De verwachting is dat het plan januari 2023 bouwrijp is. We hopen de volgende uitgifte in plan De Burgt, fase 1b in het najaar te kunnen publiceren. Het wordt een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen worden gebouwd. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecerti昀caat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden. Voor de tweekappers is het verplicht om minimaal één parkeerplaats op eigen terrein te creëren, voor een vrijstaande woning zijn er minimaal twee parkeerplaatsen nodig.

Bij de verkoop van de bouwkavels op plan De Burgt geldt een zelfbewoningsverplichting van 3 jaar. Dit betekent dat de koper van de kavel een woning bouwt en daarin verplicht 3 jaar blijft wonen. Indien er in de verplichte bewoningsperiode zaken voordoen waardoor de woning alsnog dient te worden verkocht, kan het college van Burgemeester & Wethouders toestemming verlenen voor verkoop. Verkaveling Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd: Categorie Nummer Oppervlakte Vrijstaand K01 ± 725 m2 Halfvrijstaand K02 ± 460 m2 Halfvrijstaand K03 ± 515 m2 Vrijstaand K04 ± 592 m2 Vrijstaand K05 ± 585 m2 Vrijstaand K06 ± 444 m2 Vrijstaand K07 ± 369 m2 Halfvrijstaand K08 ± 312 m2 Halfvrijstaand K09 ± 326 m2 Vrijstaand K10 ± 548 m2 Vrijstaand K11 ± 558 m2 Grondprijs in 2022 • Halfvrijstaande woning € 285,00 per m2 ex. btw • Vrijstaande woning € 315,00 per m2 ex. btw Kavelpaspoort Op de website www.boekel.nl plan ‘De Burgt, fase 1b’ kunt u per kavel een kavelpaspoort terugvinden, waarin u per kavel overzichtelijk extra informatie over o.a. breedte en lengte van de kavel kunt bekijken. Beleidsregels inschrijven en loting Het college is akkoord met een nieuw beleid voor de loting. Dit betekent dat u zich via de website www.boekel.nl digitaal kunt inschrijven voor de loting. De inschrijving wordt automatisch doorgestuurd naar de notaris. Via de notaris ontvangt u een ontvangstbevestiging met een lotnummer. De uitslag van de loting, de lotnummers, wordt één dag na de loting op de website geplaatst. Lees de beleidsregels, voordat u digitaal gaat inschrijven. Hierin staan ook de criteria vermeld waaraan u moet voldoen. Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich uiterlijk tot 7 juni 2022, 12:00 uur digitaal via de website www.boekel.nl inschrijven. Loten Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. De loting wordt verzorgd door notariskantoor Gerrits & Van Gulick op donderdag 9 juni 2022. Het is niet mogelijk aanwezig te zijn bij de loting. De uitslag van de loting (lotnummer) wordt bekend gemaakt op vrijdag 10 juni 2022 op de website www.boekel.nl.

GEMEENTE BOEKEL

www.boekel.nl/deburgt


Sportberichten Wieler Toer Club Boekel We zullen het wel verdiend hebben, want wat was het vandaag (zondag 15 mei) prachtig fietsweer. Zwak tot matige oostenwind. Met de Oosten wind schuin voor vertrokken we met 14 man richting Ravenstein voor onze Betuweroute. Bij Ravestein werd de Maas over gestoken naar Niftrik en van daar over de dijk richting Batenburg en vervolgens rechtsaf door de polders naar Hernen en Bergharen. Bij Ewijk de Waalbrug over en dan met die oostenwind in de rug ruim 25 kilometer over de Waaldijk naar de brug bij Beneden Leeuwen, beter bekend als de brug bij Tiel dan wel de oude Tolbrug. Wat is dat genieten! Stralende zon, heerlijk temperatuurtje, wind in de rug en prachtige vergezichten over de Waal. Na de pauze bij de voetbalclub van Beneden Leeuwen hadden we op de dijk een stukje tegenwind maar daarna was het weer tot aan het pond bij Alphen, wind in de rug. Na de Maaspassage met het pond was het weer wind in de rug over de dijk naar Lith Oijen. Alles bij elkaar dus meer dan 50 kilometer. We hebben deze rit ook wel een gereden met een stevige Westenwind van voren. Dan kom je gesloopt en uitgewoond thuis. Nu zagen de veertien deelnemers bij thuiskomst er nog redelijk fris uit, ook al hadden we de iets aangetrokken wind de laatste 15 kilometer wat meer van voren. Helaas hadden we enkele kilometers van Boekel nog een verplichte bandenwissel doordat een man door een gat in de weg reed en zowel voor als achter zijn banden moest wisselen. Al met al een prachtige fietstocht. Hopelijk hebben we volgende week zo’n mooie dag als we om 07.30 uur naar het vestingstadje Heusden rijden. De B-groep vertrekt om 08.00 uur Oirschot. P. da leur

Hockeyclub Boekel Dames 1 Fransen optiek - Concordia Op zondag 15 mei stond de wedstrijd tegen Concordia uit Roermond op het programma. Concordia strijdt momenteel tegen degradatie dus de tegenstander was gebrand om te winnen. Met een heerlijk zonnetje begon de wedstrijd met de mini’s

Malou en Milou. Nadat de dames hadden gescoord kon de wedstrijd van start. Boekel begon sterk aan de wedstrijd. Vanuit een corner scoorde Bo Boeijen de 1-0. Vervolgens gaf Sanne Jongsma een perfecte steekpass op Elvere Rijkers die de keeper wist uit te spelen. In het tweede kwart wist Boekel de score uit te bouwen naar 30. Via een goed geanticipeerde strafcorner van Sem Cornelissen wist Elvere Rijkers de plank de raken. Na de rust gaf Concordia hogere druk op de verdediging van Boekel. Na wat slordige fouten kreeg Boekel en tegengoal. De dames herpakten het goede spel en kregen weer meer rust aan de bal. Ook het opbouwen ging weer beter. Via een strafcorner met afschuif naar Elvere kon zij de hattrick op haar naam zetten. Vervolgens maakte Concordia het moeilijk voor de Boekelse verdediging. Hierdoor konden zij de 5-2 maken. De spitsen van Concordia kwamen er goed uit waardoor keeper Lola v.d.Elzen moest ingrijpen. Er werd een strafbal gegeven door de arbitrage en die wist Concordia te maken. Een vreemde uitslag van 5-3 maar desondanks blijven de punten in Boekel! Wij willen de mini’s en de andere jeugdleden bedanken voor hun aanmoediging. Volgende week speelt Boekel om 12:45 weer thuis tegen Venray. Graag tot dan! Mini’s van de Maand Malou en Milou van MF1 mochten de mini’s van de maand zijn bij Dames 1. Wij waren erg blij toen we geloot hadden. Toen we aankwamen kregen we allebei een shirt van ‘mini van de maand’. Daarna mochten we bij de teambespreking zijn met coach Appie. We liepen samen naar buiten en gingen we warmlopen en inspelen. We

mochten ook op goal schieten! Bij het begin van de wedstrijd speelden wij, samen met Bo over richting de goal van de tegenstander. En konden wij de eerste goal maken. De eerste helft hebben we in de dug out erbij gezeten, om de dames aan te moedigen. We keken allebei alvast wie we de beste speler zouden vinden. Na de rust hebben we, met meer kinderen een spandoek gemaakt. Het was een mooie en spannende wedstrijd. Uiteindelijk heeft Boekel gewonnen met 5-3. Aan het einde mochten we nog met het hele team op de foto. En met de 2 spelers die wij het beste vonden. Milou koos Ma-relke. Malou koos Nicole, omdat zij heel veel ballen kon afpakken en het beste speelde. Het was erg leuk! Groetjes, Milou & Malou

KBO Bridge Boszicht UItslag 13 mei 2022 1. Dames v.Dinteren-Witlox 76,15% 2. Dames Biemans-v.d.Elzen 60,16% 3. Hr. en Mw.v.Houtum 59,78% 4. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 53,49% Iedere vrijdag bridge-instuif in Boszicht voor KBO-leden.We beginnen om 13.30 uur. Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of Léon Otten tel. 321208.


Persoonlijk & Betrokken Door het persoonlijke contact met onze klanten kunnen wij laagdrempelig blijven.

Wij nemen het graag over ... ... dat geeft u rust!

Duidelijkheid staat voorop Wij vinden het belangrijk dat u ten alle tijde op de hoogte bent van uw eigen administratie.

Tegen een voordelige prijs Wij hanteren vaak een vaste betaalbare prijs voor jaarlijks terugkerende werkzaamheden.

St. Agathaplein 8

Boekel

info@administra琀ekantoorboekel.nl

Tel: 0492 - 32 95 18


Sport

Topper eindigt onbeslist: 0-0 De topper in de 3e Klasse D Zuid II tussen sv Melderslo 1 en v.v. Boekel Sport 1 is in een 0-0 stand geëindigd. In een spannende maar ook wel ‘matige’ topper kwamen beide ploegen niet tot scoren. Het was vooral een wedstrijd die zich op het middenveld afspeelde. Het ene moment had Melderslo het betere spel en overwicht en een fase later was het Boekel Sport wat het spel maakte. Tot echt grote kansen kwamen beide ploegen niet. Het vooral niet verliezen was de doelstelling van beide teams. Uit een corner werd Boekel Sport in de eerste helft nog wel gevaarlijk, de bal werd goed aangesneden maar uiteindelijk

kwamen de voorwaartsen ietwat te kort om de bal tot een goal om te zetten. Net na rust een omzetting in de ploeg van trainer Marc v.d.Ven. Jari Claasse verving Teun v.d.Elzen en mede door deze wissel kwam Boekel Sport beter in de wedstrijd en werd het spel wat beter. Zoals eerder gezegd kwam het in de gehele wedstrijd niet tot grote kansen en zo kwam er na 90 minuten een terechte uitslag op het scorebord: 0-0. Vanaf deze plek nog wel even een compliment over hoe het speelveld in Melderslo erbij lag, daar kunnen vele ploegen nog een puntje aan zuigen. Daar heeft het in ieder geval niet aan gelegen, net als de hele vele supporters uit Boekel die de reis hadden gemaakt naar Melderslo. Hopelijk zien we deze supporters ook weer terug in de laatste 3 wedstrijden waarin de ploeg alle steun kan gebruiken!

Komende zondag komt Ysselsteyn 1 op bezoek en na deze wedstrijd vind de seizoensafsluiting plaats bij v.v. Boekel Sport.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 10, 11 en 14 mei SDDL A1 - JES A1 5-8 Nijnsel/Flamingo’s MW2 - JES MW1 5-6 Klick’15/JES F2 - De Horst F1 12-17 Heumen D2 - Klick’15/JES D2 19-4 JES F1 - DAW Schaijk F2 4-16 JES E1 - Rooi E1 0-4 BMC D1 - JES D1 3-4 SCMH C1 - JES C1 1-9 Programma 21 mei Klick’15/JES D2 - Heumen D2 Wilbertoord, 09.00 u Altior F1 - JES F1 Heeswijk-Dinther, 09.00 u Quick Up F1 - Klick’15/JES F2 St Agatha, 09.15 u SCMH E1 - JES E1 Mariaheide, 10.00 u JES D1 - Odisco D1 Venhorst, 12.30 u JES C1 - Rooi C2 Venhorst, 13.45 u JES A1 - Mosa’14 A1 Venhorst, 15.00 u Programma 22 mei Odio 2 - JES 2 Millingen a/d Rijn, 11.30 u Odio 1 - JES 1 Millingen a/d Rijn, 13.00 u

ZO N D A G 22 M EI

B O EK EL SPO R T 1 YSSELSTEYN 1

A A N VA N G 14.30 U U R

Uitslag 12 mei 2022 A-lijn 1. Heren J. en Th.v.d.Ven 59,58% 2. Mw.Witlox - Hr.Bergmans 58,75% 3. Heren v.Duijnhoven-v.d.Heijden 53,75% 4. Dames de Koning - v.Lieshout 52,08% 5. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 52,08% 6. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 51,67% B-lijn 1. Dames Rooijakkers-Swarts 57,94% 2. Mw.v.d.Burgt -Hr.v.Boxmeer 55,31% 3. Hr. en Mw.v.d.Bosch 52,63% 4. Dames Ceelen-Delisse 52,50% 5. Dames v.Boom-Schots 51,67% Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 06 12753883.


JEUGD ZOMER TENNIS SUPER COOL!!! “Tennislessen en heelveelpleziervoorslechts 30 euro” Tennisclub Boekel biedt jongens en meisjes t/m 17 jaar, die in de zomer een gezellig een balletje willen slaan, de gelegenheid om een serie van maximaal 5 tennislessen te volgen. Je krijgt tijdens de tennislessen een tennisracket van de club waarmee je kunnen deelnemen aan de trainingen. Tijdens deze serie komen alle basisvaardigheden van de tennissport op een leuke manier aanbod, gegeven door onze eigen tennistrainers! Tevens krijg je een tennispasje van de KNLTB waarmee je in de maanden juni, juli en augustus vrij kunt komen tennissen op ons tennispark. Aansluitend krijg je de mogelijkheid om in te schrijven voor ons TOP-traject in het najaar. Zie website www.tcboekel.nl voor meer informatie hierover. De totale kosten voor dit Jeugd Zomer Tennis bedragen dus slechts 30 euro! Lijkt jou dit leuk, schrijf je snel in en stuur een mail naar jeugdcommissie@tcboekel.nl zodat wij jouw aanmelding kunnen registeren. Uiterlijk inschrijfdatum is eind mei 2021. Wij hopen jou deze zomer te zien op ons mooie en gezellige tennispark!!! Met vriendelijke groet, Jeugdcommissie TC Boekel

KOFFERBAKVERKOOP!!! “Heel De Vlonder Vlooit”

5 juni 09.00‐15.00 uur

Aanmelden via mail of telefoon: Heeldevlondervlooit@gmail.com Telefoon: 06‐15387790 Facebook: Heel de vlonder vlooit

Locatie: De Vlonder, Boekel

Laat de volgende gegevens achter: ‐ voor‐ en achternaam ‐ telefoonnummer ‐ emailadres ‐ soort voertuig

Soort voertuig: ‐ auto € 10,00 ‐ auto met aanhanger € 12,50 ‐ bus € 12,50 ‐ bus met aanhanger € 15,0


Sport Talent BMX Team Mooie resultaten van het Talent BMX Team De 2e wedstrijd in de BMX Zuid Competitie is zondag onder zeer prachtige weersomstandigheden verreden. De organiserende club was FCV d’n Urste uit Schijndel. Vier leden van het Talent BMX Team uit Handel hadden zich aangemeld als deelnemer aan deze wedstrijd. Een wedstrijddag die bestaat uit open klassen en eigen klassen. In de open klasse worden crossers op dagleeftijd ingedeeld met 2 verschillende leeftijden bij elkaar waarin zowel jongens als meisjes strijden om de ereplaatsen. Voor deelname aan de eigen- of licentieleeftijdsklasse is de leeftijd op 31 december bepalend. In de licentieleeftijdsklassen streden Sam Meijer (Boys 11 jaar), Jur v.Brussel (Boys 12jaar), Sven Pennings (Boys 13 jaar) en Finn v.Brussel (Boys 15 jaar). Deze crossers behaalden prachtige resultaten en allen plaatsten ze zich via de kwalificatieronden voor de A-finale. De meest succesvolle hierin was Jur die er met de overwinning vandoor ging. Sven werd 2e, Finn 4e en Sam moest tevreden zijn met de 6e plek. Naast de competitie om het afdelingskam-

Sam Meijer (nummer 21) in actie pioenschap vinden er dus ook nog wedstrijden plaats in de zogenaamde open klassen. Ook in deze klassen werd zeer goed gescoord. Jur - hij werd vandaag niet één keer verslagen - ging ook hierin als 1e over de streep, Sven werd 2e, Sam 3e en Finn eindigde op de 6e plaats. Voor de eerste 3 plaatsen in deze open klasse was er per leeftijdsgroep een beker beschikbaar en vol trots namen Jur, Sven en Sam hun trofee in ontvangst. De volgende wedstrijd in het fietscrossprogramma is op 22 mei in Baarn waar de 3e ronde verreden wordt in de BMX Topcompetitie.

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc. Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! www.koensterkennatuursteen.nl Vanaf nu ook te bestellen op www.hardstenendorpels.nl

Beekerheide 26 Beek en Donk Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com

RKSV Venhorst 1 – Real Lunet 1, 5-0 Donderdagavond 12 mei speelde Venhorst thuis tegen een concurrent in de “strijd” om de onderste plaatsen, Real Lunet. In de uitwedstrijd in Vught verloor Venhorst weliswaar met 3-0. Dus vanavond de kans op revanche. Real Lunet liet al snel zien waarin zij gevaarlijk waren: enkele balvaste spelers die hun snelle voorwaartsen richting het Venhorstse doel stuurden. Al gauw hadden de Venhorstse middenlinie en achterhoede dit gevaar in de gaten hoe hiermee om te gaan en anders stond keeper Justin Rullens paraat. Na een kwartier was Venhorst gevaarlijk na een voorzet van Finn v.d.Horst en in de volgende minuut was Lunet even dreigend voor het Venhorstse doel. Na een half uurtje een gevaarlijk schot van Luuk v.d.Boogaard, net

naast, en tien minuten later een schot van Jaap Kanters wat de keeper net over tikt. Net voor de rust is het Vigo de Groot, die met hard en onhoudbaar schot een offensief van Venhorst bekroond met 1-0. In de 55e minuut kopt Sam v.Lieshout een voorzet knap voor het Lunetdoel, waar Jari v.Creij een teenlengte tekort komt om binnen te tikken. Na een kwartier komt Senna v.Creij in het veld voor Sam en Jelle v.Gerwen voor Vigo. Een knappe wissel: In de 64e minuut belandt een snelle aanval via Jelle en Senna voor de voeten van Jari, die de 2-0 tegen de touwen schiet. Lunet is van slag en de verder goed keepende Lunetdoelman verkijkt zich op een verre bal, die over hem heen stuit, waarna weer Jari de beslissende tik uitdeelt, 3-0, wat een weelde! In de 69e minuut weer een snelle aanval, waarbij Jari de bal op een presenteerblaadje geeft aan Senna, 4-0. Een kwartier voor tijd een mooie aanval door het midden van Teun, die Jaap voor de 5-0 laat zorgen. Zondag ging Venhorst op bezoek bij Olympia ’18 Boxmeer. De thuiswedstrijd in september was een gedenkwaardige: de 1e na de coronastop, Thijs v.Sleeuwen die ernstig geblesseerd raakte, en de 96e minuut waarin Olympia de winnende 0-1 binnen schoot! Benieuwd naar de komende wedstrijd? Kom naar Boxmeer om ons team te steunen! Uitslag 4-0. Komende zondag speelt Venhorst thuis tegen Prinses Irene! We hopen dan veel supporters te mogen begroeten. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 14 mei Juliana Mill JO19-1 - JO19-1 7-1 Vitesse 08 JO17-2JM - JO17-2 1-5 JO15-1 - EGS'20 JO15-2JM 0-2 WEC MO15-1 - MO15-1 1-3 DSV JO13-2JM - JO13-1JM 1-0 JVC Cuijk JO11-1JM - JO11-1 1-6 Programma zaterdag 21 mei JO19-1 - SIOL JO19-1 14:30 u JO17-2 - EGS'20 JO17-2JM 14:30 u Festilent JO15-2JM - JO15-1 13:00 u VIOS'38/Toxandria JO13-1JM - JO13-1JM 11:30 u Gassel JO11-1 - JO11-1 10:30 u Venray JO10-6JM - JO10-1 10:30 u Avesteyn JO9-1 - JO9-1 10:15 u Gemert JO8-3 - JO8-1JM 10:00 u JO7-1JM - Achilles Reek JO7-2 10:00 u JO7-1JM - Festilent JO7-2 10:10 u Volkel JO7-2 - JO7-1JM 10:20 u SIOL JO7-2 - JO7-2JM 08:45 u JO7-2JM - Juliana Mill JO7-1 08:55 u FC de Rakt JO7-2JM - JO7-2JM 09:05 u MO15-1 - Berghem Sport MO15-1 13:00 u Mini-pupillen 9:30 uSport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Uitslag Kleinkind-toernooi Jeu de Bouckles 4 mei 2022 6 t/m 8 jarigen: 1 Juul v.Haandel; 2 Laura v.Hees; 3 Zanna Strijker; 4 Saar Frissen; 5 Julia v.Hees; 6 Elin de Bruin; 7 Deann Verhagen; 8 Guusje de Bruin. 9 t/m 12 jarigen: 1 Ilvy Mangels; 2 Lenn Verhagen; 3 Wout v.d.Berg; 4 Wout Wassenberg; 5 Stan Wassenberg; 6 Hanna Brekelmans; 7 Jens v.Dijk; 8 Femme Hornman; 9 Jainy Mangels; 10 Julie

dan hun eerste poule wedstrijden die dan op zaterdag middag vervolgd gaan worden waarna ook de finales volgen. Op zaterdagochtend starten we met de jeugd vanaf 10 jaar en later in de middag mogen de 16 en 17 jarige weer aan de bak om hun finales te spelen. Deze wedstrijden worden dan weer afgewisseld door de eerste poule wedstrijden van onze profs. Op zondagochtend voetballen eerst de recreanten en wordt het toernooi weer vervolgd met de profs welke dan ook hun finales spelen. Na afloop sluiten we het weekend af met de prijsuitreiking. Wil jij je inschrijven met je team, of wil je meer info over dit weekend ? kijk dan op www.devliegenmeppers.nl

KOM BIJ ONS KAARTEN

Reijnen; 11 Thijs Wassenberg; 12 Jynthe Strijker; 13 Pien v.d.Zanden; 14 Mees v.d.Laar; 15 Liza Reijnen; 16 Jens Cornelissen.

Uitslagen 9 mei 2022 RIKKEN: 1. Maria Bissels 108 pnt. 2. Jan v.d.Elzen de Sparren 94 pnt. 3. Wim Delisse 83 pnt. 4. Johanna v.d.Elzen 65 pnt. 5. Ida van Rooy 51 pnt. 6. Gerrie Verhoeven 37 pnt. Poedelprijs: Ria Welten -82 pnt. Jokeren 1. Erna Verstegen 114 pnt. 2. Annie v.Doren 81 pnt. 3. Drea Minten 79 pnt. Poedelprijs: Sjaan v.d.Cruijsen -130 -pnt.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Jaa, daar zijn we weer, Beach Soccer Event op de Copacabana van Boekel. Dit keer met maar liefst 3 datums in het weekend van 17, 18 & 19 juni. De inschrijvingen zijn inmiddels in volle gang en we gaan dan ook voor een mooi programma. Dit jaar is ook de vrijdag meegenomen om het weekend te openen. Dat gaat gebeuren met de jeugd van 16 en 17 jaar die spelen

Habo ‘95 sluit seizoen in stijl af Afgelopen week stonden er 2 wedstrijden op het programma. De eerste was op dinsdag, een inhaalwedstrijd uit tegen Havas 2 in Almere. De tweede op zaterdag, thuis tegen Hurry Up 2. Havas 2 is de laatste weken aan een opmars bezig op de ranglijst. De wedstrijd begon gelijkopgaand. Havas wist een eerste gaatje te slaan terwijl Habo onzorgvuldig was in de afronding en in de verdediging moeite had met bepaalde ‘wisseltjes’ van Havas 2. De rust werd bereikt met een achterstand van 12-9. In de tweede helft knokte Habo zich weer helemaal terug in de

wedstrijd. Maar in de slotfase kwam er weer de klad in. Op het eind liet Habo het lopen en liep Havas uit naar een terechte 26-19 overwining. Op zaterdag was Hab gebrand op revance voor de verloren uitwedstrijd tegen Hurry Up 2. Ook wilde ze een mooie wedstrijd neerzetten i.v.m. de seizoensafsluiting. Het zou een van de beste wedstijden van het seizoen worden. Halverwege de eerste helft stond Habo al op 8-3 voorsprong en zou dit met voor rust uitbreiden tot 20-9. Ook in de tweede helft was bijna iedere aanval van Habo raak. Habo zou de wedstrijd afsluiten met een fantastische 41-26 eindstand. Na afloop werden alle afscheid nemende spelers in het zonnetje gezet met mooie woorden en bloemen. Dit zijn Harold Verhoeven, Stef v.Lankveld, Rob Biemans en Roel v.Haandel. Op de rangllijst staat Habo op een gedeelde tweede plaats samen met Hurry Up 2 en Vios. Habo heeft aangegeven om promotiewedstrijden mee te willen spelen naar de Eerste Divisie. Als hier binnenkort meer over bekend is, zal dit gedeeld worden. Iets om in de gaten te houden dus.

Wieler Toer Club Boekel WTC leden nemen deel aan AlpeD’HuZes Al sinds jaren zijn er WTC leden die deelnemen aan AlpeD’HuZes. Het is mooi als je je hobby kunt uitoefenen en daarmee heel veel geld probeert op te halen voor dit goede doel. We willen toch allemaal kanker de wereld uit, of de ziekte chronisch maken. Want het geld dat AlpeD’HuZes ontvangt gaat naar de vele onderzoeken die hard nodig zijn om deze ziekte te bedwingen. Dit jaar zijn er 5 leden van WTC Boekel die deelnemen aan ALpe’DuZes. Het zijn Gerard en Will Coppens, Piet Klokgieters, Rick v.Oort en Mirjam Bijnen. Wilt u deze kanjers steunen dan vindt u hieronder hun gegevens om te doneren. https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/GerardCoppens8948 https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/WillCoppens8948 https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/PietKlokgieters9962 https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/RickOort10268 https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/mirjambijnen


U

T

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

A

O

-

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

I

F

O


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

BO U W STO FFEN - H O U TH AN D EL

VAN

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! ------------------------—----------------------—---Wij zijn op zoek naar o.a. audio/hifi, pickups, lp’s, cassettes, reclameborden, neonverlichting, vintage en retro spullen. We betalen een eerlijke prijs en komen het graag bij u ophalen. WOODSTOCKSTORE.NL. 06-22424531.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

D O O R EN

M AC H IN ALE H O U TBEW ER KIN G

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

VEN H O R ST 0492-351967

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl

B eregening PVC m ateriaal

Zijp 13a 5428 G Z Venhorst

Elektra

Tel.0492 322 383

Pom pen

Fax 0492 324 747

Installatiem at.

w w w .nutherm a.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Tel: 0612666516

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Afgelopen zaterdag 14 mei zijn wij een sleutelbos (3 sleutels en bruin leren label) verloren fietsend van Lieshout naar Boekel. We zijn vanaf de Bavaria rotonde in Lieshout richting Beek en Donk rechtdoor naar Gemert via de West Om en de Vondellaan naar Boekel gefietst. Gevonden? Bel dan aub 0624148870.

GEBRUIKTE MOTORMAAIERS met 12 maanden garantie. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------——------------------------

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------—------------WIJ VERHUREN vertikuteermachine, kloofmachine, motorzeis, heggenscharen, spitfrees, schoffelfrees, dompelpomp, palenhamer enz. Bel voor afspraak, 06-2344 6218. Willy van de Valk. --------------------------——------------------------

ASPERGES

(ook geschild)

Fam. Emonds Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

Voor alle KR AAN W ER KZAAM H ED EN

Van der H orst 06-53487892

vdhorstservice.nl

Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol

Houten speelgoed en meer!

• • • •

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00

uur uur uur uur

Tel: 0654655076 D’n Houten Tol vind je in De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl

Gagelstraat 6a, Venhorst T 0492-352922, M 06-22529408 (volg de borden) Iedere dag open v.a. 09.00 uur.


Allerhande Verloskundigen van Boekel: Lenneke van Lee Yvonne Kolkman Jill van Oudheusden Caitlin Struikenkamp 06-23885733 Statenweg 17 Boekel www.verloskundigenpraktijkcarus.nl

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Nagelsalon • Schoonheidssalon Massagesalon Kerkstraat 16D (achter Kruidvat), Boekel

www.studioelvi.nl.

Thema avond: STOPPEN MET NAGELBIJTEN Wanneer: 29 juni 2022 Tijd: 19.00u - 22.00u Locatie: Groepsaccommodatie De Vlaes, Gagelstraat 4 in Venhorst Kosten: € 75,00. Opgeven via whatsapp of www.denatuurlijkenagelspecialist.nl/voor-klanten Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

KNUSSE SALON voor DAMES, HEREN en KINDEREN * wassen * knippen * kleuren * föhnen * watergolven KNIPPEN dames, heren en kinderen v.a. 12 jaar € 14,50 Op afspraak van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 (tijdelijk tot 17.00) Rutger van Herpenstraat 37 Boekel (naast Peelrand Wonen) Voor afspraken en vragen bel 0651718152 U kunt pinnen in de salon!!


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

CARWASH 26 maart 15:00 uur St. Agathaplein Boekel. Opbrengsten gaan naar het goede doel!

John Rambach

DIERENPENSION

De Buitenhof

Het adres voor uw aanhangwagen

Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PU IN - & A FVA LC O N TA IN ER S van 1 tot40 m 3. - Tevens uw adres voor SLO O P- & G R O N D W ER K van klein totgroot. - LEVER IN G van diverse soorten ZA N D . - B ESTR A TIN G EN m etofzonder m ateriaal. - B IG B A G S

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------VERHUUR ijskar. Verhuur wijnkar. Kom kijken of zie onze site. En we hebben nog meer huur- en koopartikelen. www.rendersdecoratie.nl, tel. 06-28947467 -----------------------------------------------------TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

tel.0492-321412 w w w .vandenbroekboekel.nl

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Th. van de Haterd +31(0)6 223 743 27

Al meer dan 50 jaar sterk in isolatiewerk Boekel info@eoibisolatie.nl | www.eoibisolatie.nl


Allerhande Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------—------—-------------------------GEBRUIKTE MOTORMAAIERS MET 12 MAANDEN GARANTIE. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------------------------—---------

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-13.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

VERHUUR van professionele verticuteer-machines, beluchtings machine Voor de stoep te ontdoen van vervuiling borstelmachines. Verhuur halve dagen of hele dagen. 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

Erkend elektrotechnisch installatiebedrijf Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

voor bedrijf en particulier MaZa Elektrotechniek vof Martijn vd Sanden 06-284 478 11 Marc vd Zanden 06-239 572 52 info@maza.nu

www.maza.nu


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.