Weekblad Boekel & Venhorst 11 augustus 2021

Page 1

Weekblad

36e Jaargang - 11 augustus 2021 Nummer

Boekel Venhorst 6 BoeCult 2021 kan helaas niet doorgaan De gunstige ontwikkelingen in het voorjaar m.b.t. de sterke afname van positieve coronabesmettingen wekte de verwachting dat we vanaf augustus zouden teruggaan naar “het oude normaal”. Dan zou immers fase 6 van het openingsplan van de overheid ingaan, d.w.z. dat ook de basismaatregelen zouden worden losgelaten. Goed nieuws voor BoeCult dus. Een dorpsfeest voor iedereen in en rondom Boekel, jong en oud, open en vrij toegankelijk. Alles was rond, aankondigingen van artiesten en straattheater waar iedereen met smacht op

Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 20 t/m 25 september 2021

Nieuwe betaalmogelijkheden Dit jaar zijn 19 goede doelen waaraan gedoneerd kan worden. 19 goede doelen in één collectebus. We gaan er voor. Binnenkort stoppen we weer duizenden brieven in de envelop, die huis aan huis wordt verspreid, zodat u kunt doneren. Het is september geworden in plaats van begin april, echter we zijn blij dat we het weer kunnen organiseren, nadat het vorig jaar niet doorging wegens corona. Via publicaties in het

wachtte gingen wekelijks de deur uit en zonnige vooruitzichten. Spijtig genoeg bleken alle voorbereidingen tevergeefs aangezien de situatie veranderde. We hebben daarom moeten besluiten dat BoeCult niet in die hoedanigheid zoals we van BoeCult gewend zijn georganiseerd kan/mag worden. We zijn zeer teleurgesteld maar gaan niet bij de pakken neerzitten en starten de voorbereidingen voor 2022 en wel op zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2022, het laatste weekend van augustus. We zijn alle sponsoren, begunstigers en donateurs zeer erkentelijk voor de spontane toezeggingen voor 2021. Een geweldige stimulans voor het organisatiecomité van BoeCult. Vol goede moed werken we naar een vertrouwd BoeCult 2022! Veel liefs, organisatiecomité BoeCult

weekblad is vorig jaar € 4.341,83 aan donaties gestort, daarvoor nog hartelijk dank. Het geld wordt evenredig verdeeld over de goede doelen. Dit jaar hebben we de betaalmogelijkheden uitgebreid. Cash geld is steeds minder aanwezig in huis. Via de website www.goededoelenweekboekelvenhorst.nl kan gedoneerd worden en per QR code. Natuurlijk blijft het oude en vertrouwde geld in de envelop stoppen van toepassing. Betalen per éénmalige machtiging blijft ook mogelijk. Elke week worden enkele goede doelen nader belicht.

De stichting ALS zet zich in tegen de ziekte ALS en vóór de patiënt, door middel van wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van de patiënten. www.als.nl - contactpersoon Riet Romviel

Tijdens de bouwvak vakantie gelieve artikelen aanleveren tot vrijdag 22.00 uur.

We willen natuurlijk allemaal een toekomst zonder dementie. Alzheimer Nederland financiert onderzoek om uiteindelijk deze ziekte te voorkomen of genezen. Als u nu geeft kunt u dat niet meer vergeten. www.alzheimer-nederland.nl - contactpersoon Hendrik van Schijndel

Amnesty Internationaal werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. www.amnesty.nl - contactpersoon Annemieke Ketelaars

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij dhr. Peter v.Duijnhoven via tel. 0492-323017 of petervanduijnhoven@outlook.com Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dhr T. Donkers en L. Mulder: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven, Zwaluwlaan 11, tel. 06-23532706, marian@logopedieboekel.nl, www.logopedieboekel.nl Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0413244585 (24 uur per dag bereikbaar), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl.

Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcentrum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d. OordHeesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Bereikbaarheid ma t/m do van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur (voor reparatieverzoeken maandag t/m donderdag van 08.00-09.00 uur). Vrijdag gesloten. Bezoek uitsluitend op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 15 augustus, Hoogfeest: Mariaten-hemel-opneming: 10.30 u Misdienaar: senioren-acoliet. M.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Nellie Donkers-Penninx; Bertus v.d.Hoven (vwg. 1e sterfdag); Frans Gerrits. Woensdag 18 augustus: 19.00 u Antoon v.d.Burgt, zoon Piet en familie vv.d.Burgt-Tielemans ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 15 augustus, Hoogfeest: Mariaten-hemel-opneming: 09.00 u Christ Michiels (vwg. zijn sterfdag) en zijn zoon Maarten; Paul v.d. Aa (vwg. zijn sterfdag) en zijn vader Jo.

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Wouter v.d.Broek OVERLEDEN: Boekel: Jeanne v.Helvoort 8 september: Feest van Maria Geboorte. Op woensdag 8 september is het Feest van Maria Geboorte. Ter gelegenheid hiervan zal er in de Sint Jozefkerk in Venhorst om 15.00 uur een eucharistieviering zijn. Ook in de Sint Agathakerk wordt dit feest gevierd met een eucharistieviering om 19.00 uur. Tevens zal na deze viering de verplaatste en gerestaureerde Lourdesgrot worden ingezegend. Het Sint Agathagilde zal ook hierbij aanwezig zijn. Het gilde zal met het Gilde-vaandel een eerbetoon aan de H.Maagd Maria brengen. PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scribaat, e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl I:www.pkn-gemertboekel.nl Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur vanuit de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp.

In verband met de verbouwing van onze winkel zijn wij van

maandag 16 augustus tot en met

zaterdag 28 augustus GESLOTEN Wij verwelkomen jullie graag op maandag 30 augustus in onze geheel vernieuwde winkel Houd Weekblad Boekel Venhorst van 25 augustus in de gaten Wij wensen iedereen een fijne vakantie.

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Zondag 15 augustus: 10.00 u Ds. J. De Heer Zondag 22 augustus: 10.00 u Maarten Boter en litugiecommissie Zondag 29 augustus: 10.00 u Ds. Ada Rebe Het samenkomen is weer mogelijk in onze kerk voor max. 20 personen. Hiervoor is het wel verplicht om uzelf op te geven. Aanmelden kan bij Sylvia Blommers tot uiterlijk zaterdag 15.00 uur. Aanmelden kan per mail naar aanmelden@pkn-gemertboekel.nl of telefonisch 06-55827668 De dienst is ook nog online te volgen. Voor de inlogcode kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 0653890634 of scriba@pkn-gemertboekel.nl U kunt ook de nieuwsbrief aanvragen dan krijgt u automatisch wekelijks de inlogcode. Wij zijn op zoek naar organist/pianist om 1x in de maand de samenzang te begeleiden.

OPENINGSTIJDEN VAKANTIEPERIODE HUISARTSENPRAKTIJK ELSENDORP Huisartsenpraktijk: De praktijk is tijdens de vakantieperiode gewoon dagelijks geopend. Wel zijn we in deze periode met een beperkte bezetting. Dit betekent dat we u mogelijk minder snel kunnen helpen dan dat u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. Apotheek: De apotheek is in de vakantieperiode (5 juli t/m 20 augustus) gesloten op de woensdagen. Op de andere dagen is de apotheek geopend van 10:30 uur tot en met 12:00 uur voor het afhalen van uw medicatie. Met vriendelijke groet, Dr. J.J. Gondrie / drs. R Karsmakers en team huisartsenpraktijk Elsendorp


Berichten BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 17 augustus a.s. wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d. Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerk-

straat-zuid, Bergstraat, Berghoeve, KleinRondeel, Wijk de Run (ingang Heesterbosch), Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval

Familieberichten Plaats uw in dit blad. Informatie:

GEBOORTE-, HUWELIJKS- of JUBILEUMAANKONDIGING WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


Berichten Alzheimer Café UDEN-MEIERIJSTAD Informatie over activiteitenmogelijkheden. Op dinsdag 17 augustus is het Alzheimer Café in Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32 in Uden. Het thema deze avond is: “Activiteitenaanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers” Ook iemand met geheugenproblemen wil waardevol zijn, actief blijven en plezier beleven. Bezigheden geven afleiding en ontspanning, alleen of samen met hun mantelzorger. Tijdens deze avond komen deelnemers van een aantal activiteiten vertellen over hun ervaringen en hopen u enthousiast te maken. Het Café heeft vrij entree, zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. 1,5 meter afstand houden is noodzakelijk en bij klachten blijft u a.u.b. thuis. Het Alzheimer Café is afwisselend de ene maand in Uden en de andere maand in Veg-

hel, op beide locaties zijn mensen met dementie en/of hun naasten uit Uden, Meierijstad en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525.

Winnaar kermisactie echo der peel Afgelopen week is de winnaar bekend geworden van de statiegeldactie van de maand juli bij Coop Rob Kanters in Venhorst. De trekking is verricht door 2 leden van de jeugdslagwerkgroep, Jan en Gert v.Gerwen. De gelukkige winnaar van de attractiemunten voor Venhorst kermis die beschikbaar gesteld zijn door de gezamen-

lijke kermisexploitanten is Erwin Kuppens van het Hoogmenneke 7. De gehele maand augustus kunt u nog uw statiegeld doneren t.b.v. de jeugdslagwerkgroep van fanfare echo der peel en maakt u kans op een heerlijke kersenschuimvla van Bakker van de Ven. De opbrengst wordt verdubbeld door Coop en komt te goede van de aanschaf van nieuwe instrumenten voor deze enthousiaste groep slagwerkers.

Kledingbank GEMERT - BAKEL E.O. In de maand augustus zijn we alleen geopend op de zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Stichting kledingbank Gemert - Bakel e.o. Molenrand 9, 5421 VZ Gemert.

STERK IN DIGITAAL PRINTEN! FAMILIEDRUKWERK - GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - ROUWDRUKWERK

VISITEKAARTJES FLYERS / POSTERS PROGRAMMABOEKJES POSTERS


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur (dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 6 oktober 2021)

Tip: pas het meteen even aan op uw kalender. Excuses voor het ongemak.

Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 04-08-2021 Verloren: - Zilveren sleutel en zwarte druppel met een zilveren ringetje eraan - Gouden ring met diamantje, aan de andere zijde is de ring iets gebogen

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

Gevonden: - Sleutelbos met 6 kleine sleuteltjes, metalen moersleutel nr. 14 en ontluchtingssleutel - Rabobankpas op naam van Kessens - Kinderfiets Cortina transport kleur zwart - Zwarte portemonnee, Ov-kaart (2x) en Rabobankpas op naam van Vissers

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

De juiste openingstijden zijn: • maandag van 13.00 tot 17.00 uur • woensdag van 13.00 tot 17.00 uur • vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur • zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl.

0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

RECTIFICATIE AFVALKALENDER 2021 Op de Afvalkalender 2021 staan de openingstijden van de milieustraat en de groenstraat in Haps fout weergegeven.

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800)

bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen

AVONDAFSLUITING N605 TUSSEN GEMERT EN BOEKEL VAN 30 AUGUSTUS TOT EN MET 4 SEPTEMBER Voor de provincie Noord-Brabant voert Vermeulen Groep wegwerkzaamheden uit aan de N605 tussen Gemert en Boekel. De asfaltdeklaag wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt. Het onderhoud is nodig zodat de weg veilig en bereikbaar blijft. De werkzaamheden vinden in de avond en nacht plaats van maandag 30 augustus 19.00 uur tot en met zaterdag 4 september 06.00 uur. Tijdens de werkzaamheden tussen 19.00 en 6.00 uur is de weg afgesloten voor

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel doorgaand verkeer. Er is een omleidingsroute via de N272 - N277 - Statenweg en andersom. Overdag is de weg wel open. De fietspaden blijven ook open. We vragen u rekening te houden met de tijdelijke snelheidsverlaging. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant door te bellen naar 073-6812812.

Activiteit: Bouwen Onderwerp: verbouwen van woonhuis Locatie: Zijp 8 Boekel Datum ontvangst: 30 juli 2021

START ACTUALISATIE GEMEENTEGIDS BOEKEL Akse Media gaat in week 32 starten met het actualiseren van de redactionele adressen voor de aankomende gemeentegids Boekel. Adressen voorzien van een emailadres krijgen een e-mail ter controle van de gegevens. Vermeldingen zonder emailadres worden tijdens de actualisatie periode telefonisch door Akse Media benaderd.

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: uitbreiding woning met een erker en dakkapel Locatie: Burgemeester Schafratstraat 4 Boekel Datum ontvangst: 4 augustus 2021

Staat u nog niet vermeld in de gemeentegids, dan kunt u uw gegevens schriftelijk of per e-mail aan Akse Media doorgeven tot uiterlijk week 36 (10 september 2021). • Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Boekel) • Schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Boekel) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: Bouwen erf- of perceelafscheiding Onderwerp: Het bouwen van een slagboom met slot Locatie: Arendnest 1a Boekel Datum ontvangst: 23 juli 2021

Activiteit: Bouwen Onderwerp: uitbreiding woning met een erker en dakkapel Locatie: Burgemeester Schafratstraat 4 Boekel Datum ontvangst: 4 augustus 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van drie zomereiken Adres: Nieuwbouwplan de Voskuilen Verzenddatum: 6 augustus 2021 VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan

kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. PUBLICATIE TIJDELIJKE BELEIDSREGELS TONK 2021.1 Op 20 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de Tijdelijke beleidsregels TONK 2021.1 vastgesteld en de Tijdelijke beleidsregels TONK 2021 ingetrokken. Deze is op 30 juli 2021 gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl en is te lezen op de website lokaleregelgeving.overheid.nl. Indien u niet in de gelegenheid bent om de beleidsregel digitaal in te zien en u wilt deze graag inzien dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492-326 800.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 27 juli jl. is o.a. aan de orde geweest: ONDERZOEK POSITIEVE GEZONDHEID IN DE ELZEN Het college heeft besloten deel te nemen aan de derde fase van het project ‘positieve gezondheid en leefomgeving’ in buurtschap de Elzen. SNELHEID VERLAGENDE MAATREGELEN KLUISSTRAAT Op de Kluisstraat wordt te hard gereden. De raad heeft in maart besloten een plan uit te werken en dit te delen met de bewoners om het plan ter goedkeuring vervolgens weer in de gemeenteraad te brengen. ANTICIPEREN OP DE VERZAMELWET HERSTELOPERATIE TOESLAGEN Het college anticipeert op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen door publieke vorderingen in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding.


Venhorst kermis 2021


Algemeen De muzikale herinnering van: JAN van den ELZEN De tweede Boekelnaar die we in de spotlight zetten in de aanloop naar de Boekelse top 500 is Jan van den Elzen. Jan zijn muzikale loopbaan is lang en divers te noemen. "Muziek loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben begonnen als leerling met zingen in de klas ("daar was een wuf die spon") en daarna bij het kinderkoor bij Wal-terus Corssmit. Na mijn lagere schooltijd ben ik gaan zingen in het jongerenkoor. Uit-eindelijk hebben we met dat jongerenkoor een jubileumconcert verzorgd, en daaruit is vervolgens het Boekels Kwartierke ont-staan. Inmiddels bestaat deze muziekgroep al 41 jaar. Veel optredens hebben we ge-geven, diverse cd’s gemaakt en mooie contacten opgedaan. Daarnaast heb ik als le-raar de gitaar altijd gebruikt om met de kinderen in de klas muziek te maken. Een leraar met gitaar geeft direct sfeer!" aldus Jan.

De allermooiste muzikale herinnering bewaart Jan aan zijn ontmoetingen met Jules de Corte. Voor wie Jules de Corte niet kent: De Corte was een Nederlandse componist en zanger en bekend van radio en TV. Omdat hij blind was, heeft Jan hem enkele malen uitgenodigd in de klas om over zijn handicap in relatie tot het maken van muziek te vertellen. Als dank daarvoor zongen de kinderen na afloop voor Jules een door Jan geschreven bedanklied. Dit vond hij zo mooi, dat hij na afloop tegen zijn vrouw had gezegd dat hij dat nummer ooit op zijn begrafenis wilde horen. Toen Jules overleden was is Jan met een 40-tal leerlingen naar de uitvaart geweest en hebben zij opnieuw hun lied voor hem gezongen. "Dit was zo mooi om te kunnen doen! Uiteindelijk hebben we hiermee zelfs de Privé nog gehaald. Maar ook ons optreden op Boecult met het Boekels Kwartierke en de diverse optredens met de familie tijdens jubilea en uitvaarten zijn me dierbaar”. Zo makkelijk als Jan herinneringen ophaalt over zijn muzikale levensloop, zo moeilijk vindt hij het om te kiezen welk nummer volgens hem in de Boekelse top 500 moet komen. Pas drie dagen na het interview kan hij beslissen. Time is Tight van Booker T. & the M.G.'s moet het worden. "Lekker Foxtrotten", volgens Jan.

Wieler Toer Club Boekel 8 Augustus, een zondag midden in de zomer. Helaas was vandaag weinig van die zomer te merken. De temperatuur haalde om half acht amper de 14 graden en zou ook niet boven de 20 komen. De zuid-westen wind daarentegen was nadrukkelijk aanwezig. Windkracht 4 á 5 mag best wel krachtig genoemd worden. Wij vreesden dan ook voor de terugweg. Toch viel het achteraf mee. Op de heenweg hadden we regelmatig de wind schuin voor maar het was goed te doen. Op de terugweg hadden we na de pauze de wind zelfs vaker mee dan tegen. De oplettende lezer begrijpt uit bovenstaande dat onze rit meer zuid-oost gericht was en dat klopt. We zijn naar het midden-Limburgse Baarlo geweest. Een rit van 125 km over voornamelijk verkeersluwe wegen en door kleine Limburgse peeldorpen. Dorpen die voor menigeen als onbekend in de oren zullen klinken. Op de heenweg passeerde we bijvoorbeeld Veulen en Kronenburg om via America en Sevenum na Maasbree het kastelendorp Baarlo aan de Maas te bereiken. De pauze was op het overdekte terras van de Flierenhof onder Maasbree. We hadden toen al 70 km. op de teller. Na de pauze was Koningslust het eerste dorp. De laatste op Limburgs gebied was Helenaveen. Via geslinger over landbouwwegen kwamen we door Liessel, Vlierden en Deurne om via Bakel naar Esdonk te rijden. Onze voorrijders verdienen vandaag zeker een compliment voor de mooie route die zij ons geboden hebben. Volgende week staat de Niederrhein route op het programma, maar door de nog altijd onduidelijke Coronamaatregelen komt er wellicht een aangepaste route. We vertrekken wel om 07.30 uur. De B-groep vertrekt om 08.00 uur naar Lierop. P. da leur


s

ratie

or al

vo Ook

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

epa uw r

an & en v k a ken ch m ctris de rollui e l e an het esta ring. uw b n zonwe e


Allerhande

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

TE KOOP GEVRAAGD: Antiek / Barok / Eiken meubelen. Complete inboedels. 0621839778. --------------------------——-----------------------TE HUUR aanhangwagen. Rolsteiger, plateau hoogte 6.20 meter, werkhoogte max 8.00 meter. 06-21921086. --------------------------——------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande Wij zijn op zoek naar lp’s, pick-ups, audiohifi, vintage, curiosa, antiek. We betalen een eerlijke prijs en komen het graag bij u ophalen. WOODSTOCKSTORE.NL 0622424531. --------------------------——-----------------------GEBRUIKTE MOTORMAAIERS met 12 maanden garantie. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------——-----------------------IJSKAR of wijn kar Urk 41 huren. U mag zelf u wijn en ijs verzorgen. Voor meer informatie zie www.rendersdecoratie.nl --------------------------——------------------------

ROLGORDIJNEN, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale JALOEZIËN van kunststof, aluminium, hout of tex-

tiel op maat. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. Verloskundigen van Boekel: Lenneke van Lee Yvonne Kolkman Jill van Oudheusden Caitlin Struikenkamp 06-23885733 Statenweg 17 Boekel www.verloskundigenpraktijkcarus.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

www.wolengaren.com DE WEBSHOP voor uw HAAK- en BREIGAREN Ook accessoires van Durable en Scheepjes

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Fysieke winkel: Arendnest 10, 5427LB Boekel 06-51 96 76 50

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

DE NAGELSALON MET EEN LUISTEREND OOR Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Versterken zwakke nagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

KLEINE KNUSSE SALON op afspraak van maandag t/m vrijdag van 08.30-17.30 uur, donderdag van 08.30-20.30 uur

Willeke van den Nieuwenhuizen 06 43256193 LOCATIE VENHORST Kerkpad 39 5428 GB Venhorst

LOCATIE WILBERTOORD Wethouder Lindersstraat 81a 5455 GK Wilbertoord

www.mooivanhier.nl

HEREN, DAMES en KINDEREN KNIPPEN: - volwassenen en v.a. 12 jaar € 13,50 - kinderen vanaf 5 jaar 10,50 - kinderen 0/4 jaar 8,50 Rutger van Herpenstraat 37, Boekel (langs PeelrandWonen) Voor afspraken en vragen bel 06-51718152


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

DIERENPENSION

De

Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy

Beregening

v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

Zijp 13a

PVC materiaal

5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF •

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------------—----------------------—----

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN 4 en HUSQVARNA POWER 4 5 liter € 19,75 - 15 liter € 55,00 ASPEN 2 en HUSQVARNA POWER 2 5 liter € 20,00 - 15 liter € 57,00 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden