Weekblad Boekel & Venhorst 22 juli 2020

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 22 juli 2020

Nummer

Boekel Venhorst 4 Helmi Maas neemt afscheid van KC Cornelius, na 44 jaar onderwijs in de gemeente Boekel “Het prettige van Boekel en Venhorst vind ik de verbondenheid en de betrokkenheid bij het onderwijs. Vanuit de ouders, de gemeente, de verenigingen en vele vrijwilligers. Samen er de schouders onder zetten, op een daadkrachtige en informele manier. Dat past bij Boekel en Venhorst én past bij mij,” aldus Helmi Maas Na 5 jaar neemt Helmi afscheid van KC Cornelius uit Venhorst en daarmee ook van 44 jaar onderwijs in de gemeente Boekel. In 1976 gestart op de Bernadettekleuterschool; vanaf 1979 als hoofdleidster op de Kleine Wieken; met Piet v.d.Rijdt een tweehoofdige schoolleiding vormend vanaf 1985; in 2003 directeur van KC Octopus en vanaf 2015 directeur op KC Cornelius. Ruim 4 decennia verbonden aan en met het onderwijs in Boekel en Venhorst. Met gemengde gevoelens gaat ze KC Cornelius nu verlaten en beginnen aan een nieuwe uitdaging binnen de stichting GOO waar ze de nieuwe teamleiders gaat coachen en daarnaast de rol van opleidingsfunctionaris op zich gaat nemen.

“Voor zover je een carrière kunt plannen lag het steeds in mijn bedoeling om tot mijn pensioengerechtigde leeftijd in Ven-horst te werken. Het lot besliste echter anders, enerzijds omdat ik de laatste twee jaar vanwege gezondheidsredenen grotendeels op de achtergrond heb moeten werken, anderzijds vanwege de wijzigingen op directieniveau die door de stichting GOO na de zomervakantie ingezet worden. Mijn nieuwe baan biedt me een goed perspectief, maar ik zal de Cornelius gaan missen! In de relatief korte tijd dat ik hier gewerkt heb is het echt “mijn” kindcentrum geworden. Het fijne, professionele team, dat een grote inspanning levert om kinderen in de ontwikkeling te begeleiden en in hun kracht te zetten, dit met oog voor de capaciteiten en het welzijn van ieder kind. Bovendien is het een gezellig, actief, no nonsens team dat er samen de schouders onderzet om alle kinderen van 0 tot 12 jaar een fijne opvang- en schooltijd te bieden. Daarnaast kijk ik met veel plezier terug op de samenwerking met de ouders. De kindcentrumraad, die met een positief kritische

houding een fijne gesprekspartner is, de actieve ouderraad die het team veel werk uit handen neemt en alle hulp- en werkgroepen die ons met raad en daad bijstaan. Maar zeker ook alle individuele hulp én de prettige persoonlijke contacten heb ik erg gewaardeerd. Ik ben er trots op dat ik deel uit heb mogen maken van KC Cornelius en hier mijn steentje aan bij heb kunnen dragen. Voor de meeste ouders waarschijnlijk een doorsnee kindcentrum maar ik heb mogen ervaren dat KC Cornelius daar op allerlei gebied echt bovenuit steekt! In mijn nieuwe functie zal ik de Cornelius hopelijk nog vaak bezoeken en ben blij dat Walther Groenendaal samen met het team de ingezette koers voort zal gaan zetten. Daar heb ik dan ook alle vertrouwen in!” Met haar schat aan ervaring, haar bevlogenheid en haar gave om collega’s, ouders en kinderen in hun kracht te zetten heeft Helmi een flinke “kei” bijgedragen aan de ontwikkelingen van het kindcentrum. Dank je wel Helmi voor jouw inzet en betrokkenheid!

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Wij wensen u een fijne & zonnige vakantie! Tijdens de bouwvak vakantie gelieve artikelen aanleveren tot vrijdag 22.00 uur.

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805.Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Tijdelijk prikpost: KDV ‘t Stappertje, Kennedystraat 4, maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport, Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tijdens werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden:

maandag 14.00-17.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; mw. v.Hees T 322462; dhr.v.Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; dhr. de Mol T 351481; mw.v.d.Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 0643455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.0017.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.0017.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Hanny Löbel

tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de Sint Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 26 juli: 10.30 u (Sint Agathakerk) Wim en Martina v.d.Aa-v.Melis (vwg. trouwdag); Cor Timmers en Miet Timmers-v.Lankveld (vwg sterfdag); Nelly Huisseling-de Bie; Voor een kinderwens; Jan Donkers (vwg sterfdag) en de overledenen van de fam.Donkers en fam.v.d.Heijden; Antoon Delisse. Woensdag 1 juli: 19.00 u (Sint Agathakerk) Intentie voor de zieken van onze parochie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

In de Sint Jozefkerk komen voorlopig de vieringen t/m 1 september te vervallen i.v.m. het corona-virus. OVERLEDEN: Boekel; Mw.v.Hout-Aalders. Coronavirus Vanaf 1 juli zijn vieringen tot 100 kerkgangers weer toegestaan. Voor de zondagsviering is reservering noodzakelijk. Reserveren voor de viering op zon-dag om 10.30 uur kunt u per telefoon via Hanny Löbel: 0492-322257 of per email: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl De vieringen op de woensdagavond beginnen om 19.00 uur. Let wel: de viering is niet in de Sint Petruskapel maar in de Sint Agathakerk. De vieringen vanuit de St. Agathakerk en St. Petruskerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl Uitvaart-, huwelijks- en doopvieringen mogen in de St. Agathakerk gehouden worden, met in achtneming van de richtlijnen van de overheid. Opgegeven intenties voor de vieringen die vervallen zijn kunt u opnieuw op-geven, wel even ‘Coronavirus’ erbij vermelden zodat wij weten dat de intentie al betaald is.

Sint Jozefkerk Venhorst De Sint Jozefkerk in Venhorst zal de gehele zomer van ’s morgens 10.00 tot ’s middags 16.00 uur open zijn om iedereen de gelegenheid te geven een kaarsje te ontsteken of zomaar even de kerk binnen te lopen voor gebed of een kijkje te nemen. Rouw is grenzeloos! In de afgelopen moeilijke tijd hebben wij van veel van onze dierbaren afscheid moe-ten nemen. Een afscheid dat moest plaatsvinden in kleine kring vanwege de coronamaatregelen, ook in de kerken van onze Sint Petrusparochie. Ondanks deze maatregelen waren de afscheidsdiensten intiem en respectvol. Op zaterdag 30 mei konden we getuige zijn van de digitale herdenking opgenomen vanuit en achter de Sint Petruskerk. Velen hebben dit als zéér indrukwekkend ervaren. De inzegening van de hartjesboom onder de klanken van het Ave Maria wil ons een plek geven om blijvend te herdenken. Op 1 en 2 november willen wij als parochie een herdenkingsdienst organiseren voor alle familieleden, vrienden en kennissen van de overledenen van wie wij in onze kerken afscheid hebben moeten nemen. Ook families die voor een andere vorm van afscheid nemen hebben gekozen buiten de kerk om nodigen wij van harte uit voor die herdenkingsdienst omdat rouw grenzeloos

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl is. De namen van uw overleden dierbaren zullen genoemd worden. Heeft u interesse om die herdenkingsdienst bij te wonen dan kunt u zich aanmelden met naam, adres en telefoonnummer bij: info@parochiesintpetrus.nl of via de telefoon: 0413-263154. Te zijner tijd ontvangt u dan ook de uitnodiging. Als parochie wensen wij iedereen van harte ons medeleven toe. Met liefde en genegenheid zullen alle namen worden genoemd in deze dienst en wordt een kaarsje ontstoken. Rouw is grenzeloos, laten we elkaar grenzeloos nabij zijn! Met meelevende groet, Diaken Henk v.Thiel Pastoor John v.d.Laar BEZINNING Vakantie is: je als een blad laten dragen door het water, en de adem van de aarde voelen. Vakantie is: ergens in een verloren dorp kijken naar een boer en plots een vlinder zien. Vakantie is: blootvoets lopen door het natte gras, naar muziek luisteren en dansen vanuit jezelf. Vakantie is: in de koelte van een romaanse kerk stil worden en bidden. Vakantie is: opnieuw leren luisteren, zoeken en herinneren.

AANBIEDINGEN van donderdag 23 t/m woensdag 29 juli:

KERSENVLAAI

MET SLAGROOM

12.50

VEZELRIJK GELDERS VOLKOREN PER STUK

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

2.10

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Peel Missie Tour Zondag 6 september a.s. happen en trappen voor het goede doel. Fietstocht van 30 of 50 kilometer. Start: Peelhonk Odiliapeel. Inschrijven: 10.30-13.00 uur Inschrijfkosten: € 4,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. Stempelkaart voor de kinderen.

Hoera....Geslaagd! Rico Bouw is geslaagd aan Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek te Venlo voor de opleiding Industrieel Product Ont-werpen. Jennifer v.Lankveld slaagde aan het Udens College voor VMBO theoretisch /economie. Romy v.d.Broek is geslaagd voor Bachelor of Science in Nursing én Anesthesie medewerkster. Jule en Loes v.Hout zijn beide cum laude geslaagd voor hun studie Toegepaste Biologie aan de HAS-Hogeschool te ’sHertogenbosch. Allemaal van harte gefeliciteerd.

KBO St. Anna Venhorst OUD PAPIER inzamelen in Venhorst In samenspraak met Gemeente Boekel wordt er met ingang van 1 augustus weer oud papier opgehaald in Venhorst door de vrijwilligers van de KBO, zoals vanouds elke 1e en 3e zaterdagochtend van de maand. Papier graag in handzame dozen/verpakkingen aanbieden!!

Het terrein aan de Zanddelweg is elke zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur open voor het brengen van oud papier door de inwoners van Venhorst. Aan ondernemers van Venhorst wordt gevraagd om zelf het oud papier op zaterdagochtend te brengen naar de Zanddelweg. Op het terrein wordt verzocht om de richtlijnen van het RIVM te hanteren en het papier keurig in de gereedstaande containers te deponeren. Hartelijk dank voor uw medewerking!!!!! KBO St. Anna-Venhorst


Berichten

Openingstijden vakantieperiode HUISARTSENPRAKTIJK: De praktijk is tijdens de vakantieperiode gewoon dagelijks geopend. Wel zijn we in deze periode met een beperkte bezetting. Dit betekent dat we u mogelijk minder snel kunnen helpen dan dat u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. APOTHEEK: De apotheek is in de vakantieperiode (13 juli t/m 21 augustus) gesloten op de woensdagen. Op de andere dagen is de apotheek geopend van 10:30 t/m 12:00 uur voor het afhalen van uw medicatie. Met vriendelijke groet, Dr. J.J. Gondrie / drs. A. Nietsch en team huisartsenpraktijk Elsendorp

Toch weer vlooienmarkt Op zondag 6 september 2020 houdt fanfare Echo der Peel weer een ouwerwetse vlooienmarkt. Dit uiteraard met inachtneming van de corona-regels. De markt is open van 10.00 tot 14.00 uur. We hebben al wat materiaal voor u verzameld zoals een zeer gevarieerde voorraad goed leesbare boeken en interessante gereedschappen. Verder verwachten we een keur aan mooie en verrassende artikelen te kunnen aanbieden, van elektrische apparaten tot huishoudelijke goederen. Noteer deze dag alvast in uw agenda en bewaar uw nog goed bruikbare spullen voor de brengdag zaterdag 5 september.

Wat kunnen we zoal gebruiken? Gouden sieraden, boeken, fietsen, speelgoed en goed werkende elektrische apparaten zijn zeer welkom. Wat zeker niet? Kapotte televisietoestellen, diepvriezers en koelkasten. Ook geen bankstellen en spaanderplaat kasten. Voor inlichtingen en afspraken kunt u terecht bij Walter Gerrits, telefoonnummer

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 7 juli 2020

JETTE Dochter van Frans van der Steen en Janneke v.Lankvelt De Morgens 6, Boekel

Geboren op 14 juli 2020

ELAINE Dochter van RenĂŠ Tielemans en GabriĂŤlle v.Pinxteren Boekweit 47, Boekel Geboren op 17 juli 2020

VALENTIJN Zoon en broertje van Ronnie en Hanneke Phileine Zijp 3, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AANGEPASTE OPENINGSTIJD GEMEENTEHUIS OP WOENSDAGAVOND I.V.M. CORONAMAATREGELEN De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.

BSOB VERSTUURT EENMALIG BETAALHERINNERINGEN De coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen. Om aan deze mensen tegemoet te komen verstuurt BSOB niet direct een aanmaning of dwangbevel, maar krijgen belastingbetalers eerst een betaalherinnering. Wie ontvangt een betaalherinnering? Iedereen die een nog een bedrag open heeft staan bij BSOB dat al betaald had moeten zijn, ontvangt een betaalherinnering. Op het aanslagbiljet dat u ontvangen heeft, ziet u voor wanneer u het bedrag had moeten betalen. Is deze datum verstreken? Dan kunt u een betaalherinnering verwachten. Dit geldt ook voor aanslagbiljetten waarvoor aanmaningen en dwangbevelen zijn verstuurd en die tot op heden niet zijn betaald.

Wanneer ontvangt u de betaalherinnering? De betaalherinneringen worden in het begin van de maand september verstuurd. Wat moet u doen als u een betaalherinnering krijgt? Betaal het openstaande bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na dagtekening. Wilt u het bedrag in termijnen betalen? Dat kan alleen nog voor de aanslagbiljetten met een dagtekening 29-2-2020. Dit kan via digitalebalie.bs-ob.nl. Voor de overige aanslagbiljetten met een betaalherinnering kan geen automatische incasso meer afgegeven worden. Wat als u niet betaalt? Betaalt u het bedrag dat nog open staat niet? Dan starten wij het vervolgtraject van invordering weer op. Dit kan betekenen dat u een aanmaning, dwangbevel of zelfs een vooraankondiging loonvordering kan ontvangen. In het uiterste geval dragen wij de invordering over aan een deurwaarder. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt. Kunt u het bedrag niet betalen? Bel dan naar BSOB via 0885510000. Medewerkers van BSOB zoeken samen met u naar een oplossing. Vragen? Heeft u vragen over de betaalherinnering? Of heeft u een andere vraag? Bel naar 088-5510000. De medewerkers van BSOB helpen u graag.

KOSTELOZE OPHAALSERVICE TAXUSSNOEISEL Ook dit jaar is Stichting Taxus Taxi weer actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Vorig jaar heeft de stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. Een resultaat waar zij trots op zijn! Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs die hun takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’. U kunt 24 uur per dag en 7 dagen in de

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel week online een afspraak maken via taxustaxi.nl/afspraak. Ook telefonisch is Taxus Taxi bereikbaar, maar dit is in beperkte mate. De stichting vraagt bij voorkeur online een afspraak te maken om zo de telefonische drukte te kunnen spreiden. Praktische zaken Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel te laten verlopen vraagt de stichting aandacht voor een aantal zaken. Zo komt Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Echter kan men hiermee terecht bij de verschillende inzamelpunten, welke online terug te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Chauffeurs gezocht De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar doet de stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Voor meer informatie kan gemaild worden naar communicatie@taxustaxi.nl.

We zien je graag op 19 september.

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden via www.taxutaxi.nl of social media.

Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk is. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Zij kunnen hele struiken of oude takken van een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen zij om een kuil, ter grootte van een voetbal, te maken in de gevulde tas. En het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon te houden. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn terug te vinden via taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG VERPLAATST NAAR 19 SEPTEMBER In maart kon de Landelijke Opschoondag helaas niet door gaan. Maar er is goed nieuws: op 19 september kun je aan de slag voor een zwerfafvalvrije buurt.

Gratis materialen Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen kunnen opgehaald worden bij verschillende uitgiftepunten (bij o.a. Boerenbond en Welkoop) welke online te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Het taxussnoeisel mag ook op een hoop worden gelegd, alles wordt door de stichting netjes opgeruimd. Denk ook hierbij aan de kuil in het midden van het snoeisel.

Het coronavirus is er nog wel en daarom houden we ons ook dan aan de aangepaste RIVM-maatregelen. Maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Het opruimen van stoepen, veldjes, slootkanten en plekken rondom gebouwen kunnen we heel goed doen met 1,5 meter afstand.

Tijdens deze dag slaan buren, verenigingen en sportclubs de handen ineen om in de eigen omgeving het zwerfafval op te ruimen. Een schone buurt is belangrijk: je woont prettiger, de kinderen spelen fijner en je voelt je veiliger.

Veiligheid staat voorop. Daarom krijg je die dag van ons de nodige opschoonmaterialen: veiligheidshesjes, werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en afvalknijpers.

BESTE MANTELZORGER/VRIJWILLIGER, U bent mantelzorger/vrijwilliger voor uw naaste, vereniging, stichting of andere instantie. Met uw inzet en betrokkenheid maakt u het verschil, voor uw naaste en voor onze gemeenschap. Zeker in de huidige tijd, waarin we allemaal te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus, is mantelzorg/vrijwilligerswerk extra belangrijk voor degenen die het nodig hebben. In de gemeente Boekel zijn we erg dankbaar voor de helpende hand die u uitsteekt. Juist in deze tijd kan dat extra druk met zich meebrengen. Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken voor uw inzet en laten weten dat ik ontzettend trots ben op u en alle andere mantelzorgers/vrijwilligers in onze gemeenschap! Helaas hebben we moeten besluiten de mantelzorg-/vrijwilligersavond voor dit jaar te laten vervallen, maar ik hoop dat we hier volgend jaar weer samen een invulling aan kunnen geven. Henri Willems Wethouder Bewonerszaken.

Ook zin om in je eigen buurt de handen uit de mouwen te steken? Geef je dan snel op via: www.afvalaanbieden.nl/lod

KENNISGEVING VORMVRIJE M.E.R.BEOORDELINGSBESLUIT ‘DE BURGT, FASE 1A’ Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 14 juli 2020 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het project ‘De Burgt, fase 1a’. De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Terinzagelegging Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Vervolgprocedure Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het


besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Informatie Voor informatie over deze beslissing kan contact opgenomen worden met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492 - 326 800.

van Provincie Noord-Brabant om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Dit verzoek ziet toe op het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied van de kom Boekel. Op de verbeelding van het plan gaat het om de volgende aanpassingen: • overige zone - in Verordening ruimte te verwijderen Structuur - Gemengd landelijk gebied; • overige zone - in Verordening ruimte toe te voegen Structuur – Stedelijk gebied.

baar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKTuinstr1115-VA01).

Zienswijzen Vanaf 23 juli 2020 t/m 2 september 2020, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Boekel, 22 juli 2020

PUBLICATIE TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DE BURGT, FASE 1A’ Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 14 juli 2020 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ in officiële procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgtfase1a-ON01). Omschrijving bestemmingsplan De komende jaren ziet de gemeente Boekel een toename in de behoefte aan nieuwe woningen. Op basis van een onderzoek naar de meest geschikte plekken voor nieuwbouw in de gemeente is in de zomer van 2018 De Burgt aangewezen als locatie voor verdere uitwerking. Het plangebied De Burgt biedt in totaal ruimte voor circa 600 woningen. Dit gebied is in eerste instantie opgedeeld in twee fasen van elk circa 300 woningen. Door de status van de verschillende verwervingsgesprekken met grondeigenaren is gekozen om fase 1 op te delen in deelfasen. De eerste deelfase (fase 1a) is uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. In deze fase 1a kunnen circa 52 woningen gerealiseerd worden. Het plangebied van voorliggend plan bestaat uit dit eerste deel (fase 1a). Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden. Grenswijzing Interim Omgevingsverordening Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten

Boekel, 22 juli 2020.

Boekel, 23 juli 2020. PUBLICATIE TERINZAGELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘TUINSTRAAT 11-15, BOEKEL’ De gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 besloten om het bestemmingsplan ‘Tuinstraat 11-15, Boekel’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in officiële procedure gebrachte ontwerp. Omschrijving bestemmingsplan Het plan voorziet in het wijzigen van het gebruik van de bestaande bebouwing. De gewenste functie, die middels dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, is een bedrijfsverzamelgebouw. Er is geen sprake van nieuwbouw. Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld. Wijzigingen t.o.v. het ontwerpplan In de genoemde termijn zijn twee zienswijzen binnengekomen. Naar aanleiding hiervan is nader onderbouwd hoe voldaan wordt aan het zorgvuldig ruimtegebruik op het bedrijventerrein De Vlonder in relatie tot onderhavig initiatief. Ook is het beleid van de Keur opgenomen in het bestemmingsplan. Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 23 juli 2020, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleeg-

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een loods Locatie: Telefoonstraat 18, Venhorst Datum ontvangst: 10 juli 2020 Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een tijdelijke opslagtent Locatie: Zandhoek 7a, Boekel Datum ontvangst: 10 juli 2020 Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: een functiewijziging t.b.v. gebruik als kantoor Locatie: Lage Raam 6, Boekel Datum ontvangst: 14 juli 2020 Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een woning Locatie: St. Josephplein 6, Venhorst Datum ontvangst: 14 juli 2020 De hier genoemde aanvragen volgen de


Gemeente Boekel reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Petter v.d. Ven (Plein 31) voor het organiseren van het evenement ‘terras festival Hittegolf’ op 10, 11, 17, 18, 24, 25 en 31 juli 2020 telkens van 20:30 tot 23:30 uur op het terrein achter Plein 31, aan het Sint-Josephplein in Venhorst.

-

-

-

Boekel, 21 juli 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Cato 59 BV voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 bij Nia Domo (verzenddatum 16 juli 2020) - Café ’t Menneke voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020) - Podiumzaal-Trendy Kaffee ’t Stuupke voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020) - Plein 31 voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 8 tot en met 11 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020) Verleende ontheffing aan: - Cato 59 BV voor het schenken van zwak

alcoholische dranken tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 bij Nia Domo (verzenddatum 16 juli 2020) Café ’t Menneke voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020) Podiumzaal-Trendy Kaffee ’t Stuupke voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020) Plein 31 voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 8 tot en met 11 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020) Café Salut voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan

BEKENDMAKING Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van: Naam, geboortedatum en adres I. Mystakidis, 07-01-1976

Uitschrijving per datum 13-07-2020

Datum voornemen 13-07-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen. Boekel, 13 juli 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel

vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Geaccepteerde melding van: - Café Salut voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli) Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Boekel, 22 juli 2020 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het wijzigen van een monument Onderwerp: dakrenovatie Locatie: Daniël de Brouwerstraat (laagbouw Kraanmeer), Boekel Type: integraal De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 22 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: - Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. - De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. - Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is


gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. De beroepstermijn loopt van 13 juli 2020 tot 24 augustus 2020. Boekel, 22 juli 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: Bouwen van een overkapping Locatie: Gemertseweg 6, Boekel Verzenddatum: 15 juli 2020 Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: Bouwen van een carport en tuinhuis Locatie: Burgemeester Ottowstraat 1, Boekel Verzenddatum: 15 juli 2020 Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Locatie: Burgemeester Ottowstraat 1, Boekel Verzenddatum: 15 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een loods Locatie: Berkhoek 1, Boekel Verzenddatum: 15 juli 2020 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 22 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) geweigerde omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij

de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd: Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 2 Noorse esdoorn Locatie: nabij Sint Josephplein 18 Verzenddatum: 14 juli 2020

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonhuis met berging Locatie: Kluisstraat ong., Boekel Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een woonhuis Locatie: Irenestraat 12, Boekel Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren Onderwerp: aanleg Randweg Locatie: meerdere locaties, Boekel Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 7 juli jl. is o.a. aan de orde geweest: AFSCHEIDSCADEAU HET WINKELTJE IN VENHORST MET PLAN VOOR HET AANKLEDEN VAN HET SINT JOSEPHPLEIN IN VENHORST Samen met de vrijwilligers van “de Winkel” in Venhorst gaan we het Sint Josephplein opfleuren. “de Winkel” gaat stoppen vanwege de komst van de supermarkt. BIJDRAGE STICHTING LEEFBAAR VENHORST ONDERHOUD DE PAROCHIETUINEN Stichting Leefbaar Venhorst zal het onderhoud van de pastorietuinen blijven doen als er seniorenappartementen komen. Hiervoor is een bijdrage gevraagd aan de gemeente Boekel.


Gemeente Boekel TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de kermissen in Boekel (1 t/m 4 augustus 2020) en Venhorst (8 t/m 11 augustus 2020). In verband hiermee worden diverse wegen in Boekel tijdelijk afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Het Sint Agathaplein en gedeelten van de Kennedystraat, De Raadstraat, Mr. van Hooffstraat en Buskensstraat worden afgesloten van woensdag 29 juli t/m woensdag 5 augustus 2020. Verder zal een gedeelte van de Kerkstraat van zaterdag 1 augustus 2020 om 12.00 uur t/m woensdag 5 augustus 2020 om

06.00 uur, of zoveel langer dan nodig of korter dan mogelijk is, worden afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Dit gaat om het gedeelte tussen de Bernhardstraat en de rotonde en heeft te maken met de drukte die wordt verwacht bij de horeca-inrichtingen aan de Kerkstraat in combinatie met de afstandeis i.v.m. COVID-19. In Venhorst wordt het Sint Josephplein, vanaf de Statenweg tot de afslag Meidoornstraat, van woensdag 5 t/m woensdag 12 augustus 2020 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers en kermisvoertuigen. Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid. Boekel, 22 juli 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Berichten

Pesten is stom. Zo heet ons boek. Helemaal zelf gemaakt door de kinderen van groep 4/5. Geweldige verhalen. Ik heet Isabella. Vandaag liep ik met mijn hond Sem door het bos. We hoorden in-eens gemekker van een geit. We gingen op het geluid af. En daar stond ineens….een super schattig dik geitje in de sloot! Ik hielp haar eruit en nam haar mee naar huis. Ik smeekte of ik haar mocht houden. Zomaar een stukje tekst uit ons prachtige boek. Kinderen bedenken zelf personages en gaan in tweetallen schrijven. We maken tekeningen bij de verhalen. We tekenen de voorkant van het boek en maken een achterflap. Samen kiezen we een naam voor het boek. Pesten is stom. Zo heet het boek. En terecht ook.

Want de personages houden wel van pesten. En dat is stom. Kinderen schrijven dat het een lust is. Ze willen niet meer stoppen. Samen kijken we of de zinnen goed lopen. Of de zinnen kloppen. Door de coronacrisis lag het even stil. Maar we pakten door. We wilden het boek. En dan nu tijdens de laatste week van school is het af. En we gaan het boek presenteren. Aan alle papa’s en mama’s. Zo trots zijn wij. Een nerd genaamd Harold stapte uit bed en zei: ‘Ik wil niet naar het circus.’ ‘Maar je oom treedt daar op’, zegt mama die haar koffie op drinkt. ‘Maar hij is zo eng’, zeg ik. ‘Er is niets engs aan’, zegt papa die de sleutels pakt. ‘Ja maar….’ ‘Geen gemaar’, zegt papa die de sleutels eindelijk heeft gevonden. Een eigen boek. Een groot doel misschien.

Maar wanneer we onze dromen achterna gaan. Wanneer we blijven geloven in deze dromen, dat komen ze uit. Zeker weten. Kijk maar naar dit boek. Zo trots. Sjaak van Moorsel Team Uilenspiegel

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 28 juli a.s. wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Burg. Schafratstraat, Prof. v.d. Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Berghoeve, KleinRondeel, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Wegens het Coronavirus kan tot nader bericht zaterdags geen papier worden gebracht naar de container bij de Waterval. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


OP ZOEK NAAR EEN NIE Burgemeester Bos neemt volgend jaar afscheid. De gemeente Boekel gaat daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. Een burgemeester voor ons allemaal; ónze burgemeester! De gemeenteraad is aan de slag met de pro昀elschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Boekel. Daarbij is uw hulp van harte welkom!

we er... u e t ni ees e m D e rg bu

Wat voor iemand zoeken we? Wat zijn de belangrijkste eigenschappen voor de nieuwe burgemeester? U kunt dit op de gele ‘brie昀es’ op deze pagina schrijven. Daarnaast kunt u aangeven wat u nu typisch ‘Boekels’ vindt. Wat typeert de gemeente Boekel? Waar denkt u aan bij onze gemeente? U kunt deze pagina uit het Weekblad halen en ingevuld in de bussen gooien die in het gemeentehuis, Nia Domo, De Horst, Zorgcentrum Sint Petrus en Huize Padua staan. U kunt uw inzending ook digitaal versturen via een formulier op: www.boekel.nl/nieuweburgemeester. U kunt tot 14 augustus a.s. reageren.

De n bur ieuwe gem eest er.. .

. we r. . eu este i n e De gem r bu


UWE BURGEMEESTER… Wie draagt straks deze prachtige ambtsketen?

Typisch ‘Boekels’:

D e ni e u w e burgem e ester...

Hee昀 u nog vragen? Neem gerust contact op met de gemeente per e-mail via info@boekel.nl of door te bellen naar (0492) 32 68 00.

www.boekel.nl

GEMEENTE BOEKEL


Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088�0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl


Algemeen Gezondheidscentrum vult deel van Centrumplan Venhorst in Vorige week werd bekend dat het Gezondheidsplein Boekel na een grondig extern onderzoek is afgeblazen. Helaas konden diverse disciplines in de gezondheidszorg samen geen vuist maken. Zeer grondig is het onderzoek echter niet opgezet. Want in het Centrumplan van Venhorst is er naast de Coop en de 11 appartementen ook een ruimte gereserveerd voor een gezondheidscentrum. Er zijn de afgelopen maanden diverse gesprekken geweest tussen enerzijds familie van Duijnhoven namens Arjoto Vastgoed en diverse gegadigden in de gezondheidszorg

die een steentje bij willen dragen aan groei en daarmee gepaard gaande leefbaarheid van Venhorst. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking tussen o.a. een huisarts, een fysiotherapeut, een Ceasar therapeut en een medisch pedicure/ schoonheids specialiste. Daarnaast zijn er nog gesprekken gaande met enkele kandidaten die ook geĂŻnteresseerd zijn om een bijdrage hierin te leveren. De komst van een huisarts in Venhorst maakt het voor inwoners van zowel Venhorst als Boekel weer mogelijk een huisarts in hun eigen gemeente Boekel te blijven

Met bouw van 12 nieuwe woningen is plan De Run nagenoeg voltooid Dinsdag 14 juli werd in het gemeentehuis van Boekel een overeenkomst ondertekend tussen Gebroeders van Stiphout uit St. Oedenrode en de Gemeente Boekel. Door deze overeenkomst is het aan het Rooise bouwbedrijf om in de wijk De Run 12 woningen te bouwen. De 10 tussenwoningen zullen onder de â‚Ź 170.000 v.o.n. blijven en als starterswoningen worden verkocht. Hierdoor zal er volgens wethouder Marius Tielemans een grote run zijn op de woningen en zal er waarschijnlijk geloot moeten worden. Een eis naar de koper toe is dat de woning bij doorverkoop wel weer als starterswoning wordt verkocht.

De heren Bosje en Van Stiphout vinden het een mooie opdracht met een gewel-dige uitdaging gezien de lage prijs waarvoor de woningen verkocht moeten gaan worden. Achter de schermen van het bouwbedrijf zijn al diverse plannen gemaakt om deze prestige opdracht vorm te geven. De komende weken gaat een architect aan de slag met het invullen van het plan. Eind dit jaar, begin volgend jaar gaan de huizen in de verkoop, begin van het nieuwe jaar wil men gaan starten met de bouw zodat de huizen in de derde helft van 2021 opgeleverd kunnen worden.

bezoeken. Binnenkort zullen de diverse deelnemers zich in een artikel in dit weekblad aan u voorstellen.

Overdracht apotheek Op 1 juli 1986 nam ik, A.G.M. (Ad) Hoevenaars, het apotheekdeel over van de toenmalige apotheekhoudende huisartsen. Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt. ook ben ik blij dat we in 2006 konden verhuizen van de Bernhardstraat naar ons huidig pand aan de Kerkstraat; we zitten zo meer in het centrum van Boekel. Er is veel veranderd; begonnen met 4 medewerkers zijn we inmiddels met 15. Ook de inhoud van het werk is veranderd, van productgericht naar meer zorggericht. Nu, na 34 jaar, is het tijd het stokje over te dragen aan een inmiddels vertrouwd gezicht. Per 8 juli jl. heeft C.A. (Sander) v.d.Bogert de apotheek overgenomen en zal deze met hetzelfde team en met dezelfde servicebereidheid voortzetten. Hij is jong en enthousiast en wij hebben vertrouwen in hem. Ik wens hem veel succes! Ad Hoevenaars

Apothekers Ad Hoevenaars (links) en Sander van den Bogert Sinds september 2017 werk ik met veel plezier in de Boekelse apotheek. Op 8 juli heb ik de apotheek definitief overgenomen van Ad Hoevenaars. Inmiddels heb ik met velen kennisgemaakt. Ik hoop u nog lang van dienst te kunnen zijn. Tot snel in de apotheek. Sander v.d.Bogert


Algemeen Rabobank blijft in Boekel “Eerder waren er in de landelijke pers uitingen over het sluiten van kantoren. Hierbij werd ook Rabobank genoemd. “Het coronavirus heeft grote impact gehad. Onze regio is zwaar getroffen door het coronavirus, waardoor we met zijn allen vele maatregelen hebben moeten nemen, om de impact van het virus in te dammen. Deze hele situatie heeft een grote impact op ons allen zowel privé als zakelijk”, zo vertelt Yvonne Kemps - manager Dagelijkse Bankzaken van Rabobank Uden Veghel. Yvonne vervolgt: “Als gevolg van het virus en de daaraan gekoppelde maatregelen heeft Rabobank Uden Veghel kantoor Boekel (tijdelijk) moeten sluiten. Dat heeft geleid tot een sterke toename van het al ingezette gewijzigde klantgedrag. In ruim 90% van de dienstverlening wordt nu gebruik gemaakt van de digitale kanalen. Dat vraagt om een andere visie op de functie van ons kantoor in Boekel.” “Zeker wanneer we daar ook de verscherpte richtlijnen voor het automatengebruik bij betrekken. De forse toename van de plofkraken op sealbagautomaten heeft ook voor kantoor Boekel consequenties, gezien de aanwezigheid van appartementen boven de automaten. Eerder was al gecommuniceerd dat de banken in Nederland het faciliteren van de automaten overdragen aan Geldmaat. Die zorgen voor een universele inzet van alle automaten. Voor Boekel betekent dat er ergens in het centrum een kiosk komt met alle automaten voor de chartale diensten. Door de coronamaatregelen is de plaatsing vertraagd, maar die wordt wel ergens aan het einde van dit jaar verwacht. Door het verplaatsen van de cashmiddelen zal de toeloop naar het kantoor afnemen en is de huidige locatie veel te groot. We zijn dan ook op zoek naar een andere locatie in het centrum van Boekel, waar we de advies dienstverlening na heropening voort kunnen zetten.” Momenteel voert Rabobank onder andere gesprekken met de gemeente over een nieuwe locatie. Het advies van de ledenraad van de coöperatieve bank wordt hierin meegenomen. Klanten kunnen op deze nieuwe locatie terecht voor persoonlijk advies. Zodra er meer duidelijkheid is over een nieuwe locatie in Boekel informeert Rabobank de gemeenschap van Boekel hierover. Het kantoor aan het Sint Agathaplein zal niet meer open gaan. Na de zomervakantie zullen we opstarten in de nieuwe locatie. De afgelopen periode waren klanten genoodzaakt om vooral de virtuele kanalen op te zoeken. Klanten ervaren deze digitale

dienstverlening als snel, makkelijk en prettig. Ook vanuit huis kunnen klanten via de Rabo App en Online Bankieren hun geldzaken regelen en zijn de adviseurs telefonisch of via chat bereikbaar. De Rabobankkantoren in Veghel, Rembrandtlaan 70, en in Uden, Promenade 75, zijn op werkdagen geopend van 09.00-17.00 uur voor bankzaken en persoonlijk advies. Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar op 0413219219. Voor onze zakelijke relaties zijn onze sealbagautomaten in Veghel en Zeeland geopend van maandag t/m zaterdag tussen 6.00 uur en 18.30 uur. Op zon- en feestdagen zijn deze automaten gesloten. Meer informatie: www.rabobank.nl

Geniet van uw zomerdrankjes en laat de Boekelse kinderen genieten van uw steun aan de Jeugdhobbyclub ! Bestuur Jeugdhobbyclub Boekel Venhorst.

FIJNE ZOMER Namens kinderdagverblijf ’t Stappertje wensen we iedereen een fijne zomer!

JEUGD HOBBY CLUB De Jeugdhobbyclub vraagt uw aandacht! De Jeugdhobbyclub is dit kwartaal uitgekozen voor de Coop statiegeld aktie. Dat betekent dat u bij het inleveren van uw lege flessen het bedrag kan doneren aan de Jeugdhobbyclub. Supermarkt Coop Boekel steunt ons ook door dat bedrag nog eens te verdubbelen zodat we met de opbrengst de Boekelse kinderen weer creatief en leerzaam bezig kunnen houden. Deze aktie loopt tot 30 september. In september hopen weer ons 55 ste seizoen op te starten, hierover berichten we U in dit blad.

Na een gekke periode lijkt het allemaal weer een beetje normaal te worden, vele van jullie gaan vakantie vieren, anderen blijven thuis en werken door. Kdv ’t Stappertje is 52 weken in het jaar open dus wij hebben weer leuke zomeractiviteiten bedacht voor onze kinderen. Zo gaan we verven met stoepkrijt, ontdekken welke voorwerpen kunnen drijven of gaan zinken. Een waterbak maken voor de visjes en hopelijk dit allemaal in combinatie met een lekker zonnetje op ons prachtige kindpark. Zonnige groetjes, KDV ‘t Stappertje, Tel: 0880088532

Attentie Buurtpreventie Op vakantie? • Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar voor verlichting. • Vraag of uw vertrouwde buren een oogje in het zeil houden. • Vraag of de buren ook de brievenbus legen en de plantjes water geven. Door ook buitenshuis een beetje op te letten, vergroot u uw eigen veiligheid. Ook goede contacten met buren en andere buurtbewoners zijn van belang. Maak afspraken met uw buren om over en weer een oogje in het zeil te houden.


Sport Hockeyclub Boekel Kom lekker hockeyen, alleen of samen met je team, vriend of vriendin In de zomervakantie organiseren we 3 hockey-ochtenden waarin we lekker een uurtje gaan trainen en spelen. Deze ochtend is bestemd voor hockeyers en niet-hockeyers. Iedereen die graag een uurtje tegen de bal aan slaat is welkom. Je hoeft dus geen lid te zijn van de club. Wanneer en waar? Vrijdagochtend 7-14 -21 augustus 6 t/m 9 jaar van 9.00 u tot 10.00 u 10 t/m 12 jaar van 10.00 u tot 11.00 u 13 t/m 15 jaar van 11.00 u tot 12.00 u Op het hockeyveld van HC Boekel, gelegen aan de Waterval op het sportpark. Wat heb je nodig? Alles wat je nodig hebt is zin, een goed humeur, sport-outfit, sportschoenen met voldoende profiel en eventueel scheenbeschermers. Je moet wel een gebitbescherming dragen. Een hockeystick krijg je van ons te leen. We vragen je om zelf een donker en/of licht shirt mee te nemen.

Aanmelden en vragen? Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan door een email te sturen naar zaalhockey@hcboekel.nl met daarin: onderwerp hockeyochtend, voornaam en achternaam, telefoonnummer van een op die dag bereikbare ouder / oppas / oma etc., je leeftijd en welke data je komt. Versterking gezocht Heren Veteranen is op zoek naar versterking (spelers en keeper) voor het komende seizoen. Ben jij een echte teamspeler en heb je zin om in een gezellig en fanatiek team te spelen, dan zijn wij op zoek naar jou! We nodigen je graag uit voor een kennismaking of een (of meerdere) training(en). En wie weet speel je aankomend seizoen met ons mee! Voor interesse neem even contact met ons op. Met sportieve groeten, Heren Veteranen Boekel Marijn (aanvoerder) 0623789577, Jeroen 0625035592, of via email info@hcboekel.nl

De Sputters VENHORST-BOEKEL

Hallo Sputters we gaan weer sputteren. Op 8 augustus gaan we een mooie Corona Sputtertocht rijden van 60 km, volgens de regels van RIVM. Neem voor jezelf lunchpakket en drinken mee. Voor een versnapering en warme hap bij de finish wordt gezorgd. De start is bij Camping De Noordkant. Noordstraat 15 Venhorst om Âą 10.15 uur, en de finish rond 16.00 uur. Kosten zijn â‚Ź 15,= p.p., info en aanmelden bij Henk v.Dooren, tel 06-10358669 of email hevado@live.nl. Bij deelname graag opgeven en betalen voor 1 augustus via banknr. NL39 RABO 0134 9341 13 o.v.v. naam en adres. Voor diegenen die wel mee willen rijden maar geen solex hebben, is de mogelijkheid aanwezig om een solex te huren. Contact opnemen voor 25 juli met Henk v.Dooren. Aantal verhuur solexen is beperkt. Wees er snel bij op is op!! Groetjes, en tot ziens op 8 augustus De SputtersAllerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur,

zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Ingrid v.Lieshout Coaching Counseling Training: uw gewichtscoach aan huis. www.ingridvanlieshout.nl, 06-10646880

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE! Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Ringbaan 27 ¡ 5428 GP Venhorst ¡ 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,� en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 � 5427 DB Boekel 06�22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande Verhuur ijskar Urk 41. Verhuur wijnkar Urk 41. Kom kijken. En we hebben nog meer huur en koop artikelen. www.rendersdecoratie.nl Tel. 0492-352192.

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221 Beregening PVC materiaal

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ----------—--------------—-------------------------INLOOPKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden,

tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. ----------—--------------—------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl ----------—--------------—--------------------------

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen

DIERENPENSION

De Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden