Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 28 april 2021 Nummer

Boekel Venhorst 43 Mijmeren bij de herdenkingsboom

“Ook al zouden we alle bloemen plukken, de lente zullen we niet kunnen tegenhouden”. Deze woorden van de Chileense dichter Pablo Neruda staan op het bankje rondom de herdenkingsboom ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van Covid-19 uit onze gemeente. Deze lindeboom, geplaatst in het park achter Nia Domo, werd afgelopen zaterdag onthuld tijdens een gepaste bijeenkomst. Aanwezig hierbij waren het college van Burgemeester en Wethouders, Pastoor John van de Laar, Diaken Henk van Thiel en zijn familie en een delegatie van het Comité Boekel Venhorst. Helaas konden familieleden van Corona slachtoffers en andere belangstellingen niet aanwezig zijn, ook al sloeg een enkeling op gepaste afstand de bijeenkomst gade.

Dorsgenoot onder dorspgenoten De onthulling van de herdenkingsboom en zijn bankje kreeg een feestelijk tintje voor Diaken Henk van Thiel. Op 10 januari herdacht hij namelijk zijn 25-jarig jubiluem bij en voor parochie St. Petrus. Helaas kon deze feestelijke gebeurtenis toen niet doorgaan vanwege de maatregelen. Begonnen als koster voor de parochie St. Agatha, naast zijn baan bij Boekos, zorgde hij voor het onderhoud van de kerk, pasto-

rie en de parochietuin. Daarnaast bereidde hij de missen voor. In september 2010 werd hij tot Diaken gewijd en zet hij tot nu toe de hierbij behorende taken voort, ook al ging Henk vorig jaar met pensioen. Henk is zeer betrokken bij de parochie St. Petrus en dan met name voor de Boekelse en Venhorstse parochiegemeenschap. Hij heeft aandacht voor het belang van het behoud van de kerk in de gemeenschap.

Een goed voorbeeld van zijn betrokkenheid is zijn bijdrage rondom de “corona crisis”. Zijn hulp en steun aan getroffen families, zijn bijdrage bij diverse nieuwsmedia waarin hij aangaf wat het virus met een gemeenschap doet en welke rol de kerk hierin vervult voor de parochiegemeenschap. Niet alleen in zijn rol als koster en diaken is zijn grote betrokkenheid bij de kerk zichtbaar, ook zijn bijdrage voor het koor en Het Gilde St. Agatha. Bij het seniorenkoor “De Blijde Herfstklanken” is hij sinds 2001 dirigent. Zijn jarenlange inzet voor met name het kerkelijke leven, wordt zeer gewaardeerd door de parochiegemeenschap. Als blijk van waardering voor zijn grote inzet voor en betrokkenheid bij de Boekelse en Venhorstse gemeenschap huldigde burgemeester Bos hem met de Penning van Verdienste van de Gemeente Boekel. Diaken Henk, van harte gefeliciteerd met deze onderscheidig.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij Gemert Media via bezorging@gemertsnieuwsblad.nl. Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14,

tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vis-sers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl.

Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcen-trum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d. OordHeesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK Contactpersonen: - diaken Henk v.Thiel, tel. 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 2 mei, 5e zondag van Pasen: 10.30 u (St. Agathakerk) Misdienaars: Roy, Glenn en Emanuella Bame. M.m.v. klein seniorenkoor Wilma v.Helvoort, Lies v.Helvoort-v.Bakel en Harrie v.Helvoort; Wim v.d.Aa (vwg. verjaardag); Ties v.Duijnhoven en Dina v.Duijnhoven-v.Melis. Woensdag 5 mei: 19.00 u Adrianus en Hanneke v.HoeyZanders en zoon Ben (vwg. sterfdag Ben); Bertus v.d.Hoven (vwg. verjaardag). ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

De eerstvolgende viering is op zondag 16 mei en op 1e Pinksterdag 23 mei, aanvang 09.00 uur. OVERLEDEN: Uden: Mien v.d.Wijst-v.d.Akker Adriaan v.d.Hoorn Vieren in de St. Agathakerk. Voor de viering op zondag in de St. Agathakerk van 10.30 uur is een maximum van 30 personen. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Hannie Löbel, telefoon: 0492-322257 of via Henk v.Thiel: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Voor elke zondagviering moet telkens opnieuw aangemeld worden. Ook de viering op woensdagavond om 19.00 uur in de St. Agathakerk gaat door!! Hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. Uitvaarten mogen met maximaal 50 personen plaatsvinden in onze kerken, dit geldt ook voor de doopvieringen. Viering St. Jozefkerk Op de derde zondag van de maand, aanvang 09.00 uur, zal er in de St. Jozefkerk een viering zijn met een maximum van 30

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Riky Janssen: tel: 0630239206. De enveloppen voor het opgeven van misintenties liggen achter in de St. Jozefkerk (dagelijks geopend van 10.00-16.00 uur). U kunt deze inleveren (brievenbus) bij Sjef Vinken, Kerkpad 19 Venhorst.

10.00 u Voorganger: Ds. M. De Vries, Bergeijk LET OP! Deze diensten zijn alleen online te volgen. Voor de inlogcode per dienst kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 06-53890634 of scriba@pkngemertboekel.nl U kunt ook de nieuwsbrief aanvragen dan krijgt u automatisch wekelijks de inlogcode.

Mondkapje: Voor zowel alle vieringen in de St. Agathakerk als in de St. Jozefkerk geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen.

BOND

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Iedere zondag online kerkdienst om 10.00 uur vanuit de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Zondag 2 mei: 10.00 u Voorganger: Ds. W. Hordijk, Helmond Zondag 9 mei:

OUDEREN

VAN

OPHALEN OUD PAPIER Dinsdag 4 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Molenstraat en Volkelseweg tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

AANBIEDINGEN van donderdag 29 april t/m woensdag 5 mei:

BOEKELSE BOSVRUCHTENVLAAI € KOFFIEKOEKEN

PER STUK

PANDABROOD ROOMBOTER CROISSANTS

PER STUK

12.50 25 € 1. 20 € 2. 90 € 0.

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Algemeen Dodenherdenking “NA 75 JAAR VRIJHEID” De invulling van de Dodenherdenking 2021 zal ook dit jaar vanwege de maatregelen omtrent de Corona pandemie wederom een aangepaste uitwerking krijgen. Alle inwoners van de gemeente Boekel en de familieleden van de gevallenen nodigen wij van harte uit de herdenking op dinsdag 4 mei te bekijken via een digitale uitzending. In deze uitzending bekijkt u de openingstoespraak door de voorzitter van het Comité Boekel Venhorst, de heer Jan van den Broek. Ook de herdenkingstoespraak van burgemeester Pierre Bos over het thema “Na 75 jaar vrijheid” zal te zien zijn via deze speciale BLOK-uitzending. De uitzending van BLOK tv start om 19.30 uur en eindigt om 20.10 uur, na inachtneming van de 2 minuten stilte, gevolgd door Het Wilhelmus, de Dodenmars en “Blijf mij nabij”. De live uitzending is te volgen via: • www.bloktv.nl • “Plinq” kanaal47 • “Fiber” kanaal47 • “Trined” kanaal507 Op een ander moment terug kijken kan via het YouTube kanaal van BLOK tv. Gedurende de dag is er gelegenheid om

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 19 april 2021

TIES Zoon van Joris Cox en Yvon van de Rijt Erp

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

een bloemetje te leggen bij het monument op het St. Janplein. Uiteraard met inachtne-ming van de Corona maatregelen.

TONEELVERENIGING

Open Doek Hallo vrienden van toneelvereniging Open Doek in Venhorst. Helaas hebben we ook dit jaar geen voorstelling op de planken kunnen zetten. Heeft u nog kaartjes liggen van maart 2020, dan kunnen deze teruggebracht worden. We willen iedereen de kans geven om dit te doen door de kaartjes terug te brengen bij degene waar ze besteld zijn. We vragen wel om eerst telefonisch contact op te nemen met de betreffende persoon. U kunt contact opnemen met Dorry Janssen, tel. 06 12042194. Misschien heeft u uw kaartjes gekocht bij Ingrid Logtens, tel. 06 12823317. Heeft u ze in “de Winkel” of elders gekocht, dan kunt u contact opnemen met Nicole Bos, tel. 06 31544446. U kunt uw geld terug krijgen voor de gekochte kaartjes tot 1 juni 2021. Hopelijk zien we jullie allemaal weer terug in betere tijden. Groeten, toneelvereniging Open Doek

JEUGD HOBBY CLUB Nieuws van de Jeugd Hobbyclub BoekelVenhorst Als gevolg van de Corona maatregelen heeft de jeugdhobbyclub nauwelijks haar deuren open gehad. Een seizoen dat we helaas als verloren moeten beschouwen. We zijn in september gestart maar na enkele weken stak Corona ook in Boekel weer de kop op en moesten we de deuren helaas weer sluiten. Als de omstandigheden het toelaten gaan we op 3 september 2021 weer van start. Om u tegemoet te komen in de kosten blijven de pasjes van seizoen 2020-2021 geldig. Dus de gele pasjes blijven geldig, daarmee kan uw kind gewoon weer deelnemen aan de hobbyclub activiteiten. Graag zien we de kinderen in September weer op de Jeugdhobbyclub. Bestuur Jeugdhobbyclub Boekel-Venhorst

Museum Krona - Uden Museum Krona in Uden zoekt vrijwilligers. Een van de parels in onze regio is Museum Krona in Uden. Het museum is gevestigd in


Berichten de eeuwenoude abdij van de zusters Bir-gittinessen in Uden. We kijken uit naar de heropening van het museum na deze vervelende corona-periode. Daarom zijn wij op zoek naar versterking van ons gezellige vrijwilligersteam. Wij zoeken: horeca- en baliemedewerkers,

begeleiding bij (educatie)activiteiten en ondersteuning op zaal. Wil jij rondlopen tussen kunst van oude meesters maar ook hedendaagse kunstenaars, groepen basisschoolleerlingen of een divers publiek; van jong tot oud? En ben jij op zoek naar een leuke vrijwilligersbaan?

Meld je aan via karin@museumkrona.nl voor een vrijblijvend gesprek. Of kijk voor meer info op: https://www.museumkrona.nl/vacatures

DE ZACHTE WEG

23 april 2021

Allereerst is de zachte weg een sport, daarnaast is de zachte weg op kamp, ook is de zachte weg toernooien en clubkampioenschappen, we waren vaak onderweg voor de zachte weg, jij gaf de zachte weg aan jong, oud, ervaren of niet, de zachte weg leidde tot gele slip of zwarte band, de zachte weg maakte geen onderscheid, al die jaren leerde jij ons de zachte weg, trainer, organisator, animator alles had te maken met de zachte weg, de zachte weg in Boekel heeft veel aan jou te danken, trots zijn wij hier op de manier van de zachte weg, de manier waarop jij die zachte weg ons hebt geleerd. THEO, bedankt voor dit en rust nu maar, Ippon voor jou, De zachte(ju) weg(do) groet jou, Fred(dy) Janssen

Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-trainer en ere-lid

THEO WERDENS op 16 april 2021 is overleden op 77-jarige leeftijd. Theo is trainer geweest bij onze vereniging van 1974 tot en met 1999. In deze 25 jaar heeft hij veel judoka’s de technieken van de judosport bijgebracht. Daarnaast was hij een groot organisator en animator. Hij was graag onder de mensen en genoot dan ook met volle teugen van het jaarlijkse kamp, de regiotoernooien en de clubkampioenschappen. Wegens zijn grote verdiensten voor de club werd Theo benoemd tot ere-lid. Ondanks dat hij niet meer actief betrokken was bij onze vereniging toonde hij nog altijd interesse. Bij de bbq was hij elk jaar paraat en maakte hij met alle aanwezigen een gezellig praatje. Tijdens ons 50-jarig jubileum in 2019 was hij aanwezig en heeft hij met oude bekenden een leuke avond gehad. Hij kwam zelfs bezoekjes brengen aan ons kamp om te kijken of die nog net zo gezellig zijn als de kampen van vroeger. Theo zal voor altijd in onze herinnering blijven! We wensen zijn kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden veel sterkte met dit verlies! Bestuur en trainer Judoclub Boekel


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.

VVN BOEKEL - VENHORST De afdeling Veilig Verkeer Nederland afdeling Boekel Venhorst zet zich al sinds december 1976 in voor het bevorderen van verkeersveiligheid in Boekel en Venhorst. De afdeling draait met een kleine vaste groep mensen en bij elk project wat gedraaid wordt zijn er ongeveer 30 vrijwilligers uit Boekel en Venhorst die ondersteunen. Dit is afhankelijk van het soort project. Doel is om de verkeersveiligheid te vergroten door in te zetten op een stukje bewustwording in theorie en praktijk.

gesloten Bevrijdingsdag woensdag 5 mei 2021 is het gemeentehuis gesloten

De laatste jaren heeft VVN Boekel-Venhorst zich vooral beziggehouden met het Nationaal VVN-Verkeersexamen voor de groepen 7 van alle basisscholen in Boekel en Venhorst. Dit examen bestaat uit een theorie gedeelte welke aansluit op de verkeerslessen die de kinderen op school krijgen, maar ook een praktijkdeel. Bij dit praktijkexamen fietsen de kinderen een route, waarbij ze door controleposten beoordeeld worden op hun gedrag in het verkeer. Op donderdag 29 april a.s. is andermaal het praktijkexamen gehouden Voor de groepen 8 is er jaarlijks een “Dode-hoek-project” om de kinderen bewust te maken van de positie van de fiets ten opzichte van grotere voertuigen als vrachtwagens en tractoren. Voor de 50-plussers is VVN met een opfrisproject bezig door in 3 theorielessen de veranderde verkeersregels en verkeerstekens opnieuw onder de aandacht te brengen. Ook dit project heeft een praktijkonderdeel onder begeleiding van een rijschoolinstructeur. Mocht u meer te weten willen komen over VVN Boekel - Venhorst of interesse hebben als vrijwilliger te fungeren: veiligverkeerboekelboekelvenhorst@outlook.com

DODENHERDENKING 2021 “Na 75 jaar vrijheid”. De invulling van de Dodenherdenking 2021 zal ook dit jaar vanwege de maatregelen omtrent de Corona pandemie wederom een aangepaste uitwerking krijgen. Alle inwoners van de gemeente Boekel en de familieleden van de gevallenen nodigen wij van harte uit de herdenking op dinsdag 4 mei te bekijken via een digitale uitzending. In deze uitzending bekijkt u de openingstoespraak door de voorzitter van het Comité Boekel Venhorst, de heer Jan van den Broek. Ook de herdenkingstoespraak van burgemeester Pierre Bos over het thema “Na 75 jaar vrijheid” zal te zien zijn via deze speciale BLOK-uitzending.

0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel De uitzending van BLOK tv start om 19.30 uur en eindigt om 20.10 uur, na inachtneming van de 2 minuten stilte, gevolgd door Het Wilhelmus, de Dodenmars en “Blijf mij nabij”.

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van het kantoorpand Locatie: Statenweg 135, Venhorst Verzenddatum: 20 april 2021

De live uitzending is te volgen via: • www.bloktv.nl • “Plinq” kanaal47 • “Fiber” kanaal47 • “Trined” kanaal507

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van het kantoorpand Locatie: Statenweg 135, Venhorst Verzenddatum: 20 april 2021

Op een ander moment terug kijken kan via het YouTube kanaal van BLOK tv. Gedurende de dag is er gelegenheid om een bloemetje te leggen bij het monument op het St. Janplein. Uiteraard met inachtneming van de Corona maatregelen.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: vestigen yoga, sport en voeding in een bedrijfsverzamelgebouw Locatie: De Vlonder 213a T5 en T6, Boekel Verzenddatum: 20 april 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande woning Locatie: Heesterbosch 8, Boekel Verzenddatum: 21 april 2021

VERGUNDE BALIEOMGEVINGSVERGUNNINGEN (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Klein Rondeel 7, Boekel Verzenddatum: 15 april 2021 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Heesterbosch 6, Boekel Verzenddatum: 15 april 2021 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw Locatie: Kraanvogel 3, Boekel Verzenddatum: 15 april 2021

VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 13 april jl. is o.a. aan de orde geweest: HERIJKING REGIONAAL BUDGETTAIR KADER SPECIALISTISCHE JEUGDHULP 2021 EN VASTSTELLEN BUDGETTAIR KADER SPECIALISTISCHE JEUGDHULP 2022 EN 2023 Het college heeft de budgettaire kaders specialistische jeugdhulp 2021 t/m 2023 vastgesteld. EEN GEDEELTE VAN HET GOOR PERMANENT AFSLUITEN VOOR NIET-BESTEMMINGSVERKEER ALS GEVOLG VAN DE KOMST VAN DE RANDWEG, OM SLUIPVERKEER TE VOORKOMEN Met de komst van de Randweg dienen verschillende verkeerskundige besluiten te worden genomen. Eén ervan is de permanente afsluiting van Het Goor om sluipverkeer en daarbij behorende overlast bij omwonenden te voorkomen. VERHOGEN BUDGET BOOMVERZORGING 2021 Uit inspecties blijkt dat onze bomen extra onderhoud nodig hebben. Dit is met name nodig bij bomen langs doorgaande wegen. Dode takken kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom is voor 2021 een verhoging van het budget vastgesteld.


de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: de re-styling en ophoging van een woonhuis Locatie: Meidoornstraat 23, Venhorst Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Locatie: De Vlonder 213a, Boekel Datum ontvangst: 15 april 2021

Activiteit: het bouwen van een overig bouwwerk Onderwerp: Plaatsen betonnen keerwanden en prefab weegbrug Locatie: Wanroijseweg 6a, Boekel Datum ontvangst: 14 april 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een tuinhuis Locatie: Beatrixlaan 37, Boekel Datum ontvangst: 16 april 2021

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: vestigen yoga, sport en voeding in bedrijfsverzamelgebouw

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een tuinhuis Locatie: Beatrixlaan 37, Boekel Datum ontvangst: 16 april 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Berichten Attentie Buurtpreventie Maak het oplichters niet te gemakkelijk Oplichters verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen op te lichten. We willen u de komende weken inzicht geven in de verschillende methodes en geven tips om dergelijke oplichting te voorkomen. Ook corona levert nieuwe methodes op: zo doen criminelen zich bijvoorbeeld voor als bankmedewerker die bij u langs komt, omdat u niet naar de bank kunt komen. Er is dan sprake van een babbeltruc. Een oplichter belt bij u aan en probeert met een smoes binnen te komen. Vaak zijn ze met z’n tweeën zodat de één u kan afleiden en

de ander de diefstal kan plegen. Deze vorm van oplichting komt in vele vormen voor. Smoezen zijn bijvoorbeeld dat de oplichter graag gebruik wil maken van uw toilet of een glaasje water vraagt. Wat kunt u zelf doen? - Open nooit zomaar de deur voor een onbekende. - Houd de deur op een kier, eventueel door het gebruik van een kierstandhouder. - Laat een onbekende niet zomaar binnen. - Vraag om legitimatie. - Sluit de deur als u binnen iets gaat halen. Kijk voor meer informatie op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl en houd de Facebooken Instagrampagina van Buurtpreventie Boe-kel in de gaten. Vragen? Stuur een mail naar info@buurtpreventieboekel.nl

Vele handen …. … maken het werk licht. Wij hebben de handen, u wellicht het werk. De dagbesteding van GGZ Oost Brabant, locatie Huize Padua in Boekel is op zoek naar productiewerk. We denken dan aan kleinschalige werkzaamheden die bijdragen aan een nuttige dag invulling van cliënten. De werkzaamheden mogen heel divers zijn; wij hebben ruime ervaring. Denkt u dat u iets voor ons kunt betekenen? En wij voor uw bedrijf? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Patrick Raijmakers, 06 - 23983475 of pjp.Raijmakers@ggzoostbrabant.nl

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud


Algemeen Diëtistenpraktijk beLEEFgezonder gaat uitbreiden naar Venhorst Diëtistenpraktijk beLEEFgezonder is al sinds 2015 gevestigd in het pand bij Fysiotherapie Boekel. Vanaf 1 mei kunt u diëtist Lisa Coppens ook met regelmaat in Gezondheidscentrum Venhorst aan het Sint Josephplein vinden. We zien steeds meer cliënten uit Venhorst naar de praktijk in Boekel komen. Omdat de afstand voor sommigen wat lastiger is te overbruggen is er besloten om uit te gaan breiden naar Venhorst. Als diëtist zien wij een grote variëteit aan cliënten: de een komt met overgewicht, de

ander met ondergewicht of ondervoeding. Ook wanneer je diabetes type 2, een hoge bloeddruk, COPD of maag-darmklachten hebt dan kan je bij ons terecht. Maar wordt je binnenkort geopereerd of ben je aan het revalideren dan kun je ook bij de diëtist terecht. Iedereen komt bij de diëtist met een andere vraag of ander doel. Het is dus heel erg belangrijk om geen kant en klaar advies te geven, maar juist een advies te geven wat bij jou als persoon past. Een gezonde leefstijl is voor veel onderliggende problematieken onderdeel van de behandeling. Ook werkt een gezonde leefstijl preventief aan het voorkomen van bepaalde ziektes. Het doel is dan ook een gezonde leefstijl die je jarenlang vol kunt houden. Velen hebben al veel kortwerkende diëten geprobeerd, maar vaak zonder blijvend resultaat. Wil jij blijvend en op de lange termijn aan je gezondheid werken? Stel je eigen doelen en vergelijk je niet te veel met anderen! Ga niet meer op dieet maar ga op een andere manier goed voor jezelf zorgen door kleine aanpassingen in je leefstijl te doen, aanpassingen die op de langere termijn tot blijvende verbeteringen zullen leiden. Dit om er voor te zorgen dat je je doelen behaalt en niet meer teleurgesteld zult worden omdat iets niet lukt. Wij dagen je uit: gooi alle diëten de deur uit! Neem kleine stappen naar een gezondere versie van jezelf! Hiervoor biedt diëtistenpraktijk beLEEFgezonder ook een helpende hand. Wil jij hier meer informatie over of ben je benieuwd wat wij je kunnen bieden? Neem gerust contact met ons op! Tot ziens in Venhorst of in Boekel!

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 30 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

’t Dennehof Venhorst De natuurspeeltuin aan de Dennehof in begint vorm te krijgen. Het grondwerk is nagenoeg klaar en de eerste speelvoorzieningen zijn besteld. Dit alles is mogelijk door de gigantische inzet van vele vrijwilligers, het belangeloos inzetten van materieel door bedrijven en ondersteuning van de gemeente Boekel.

Dat het initiatief breed gedragen wordt door de inwoners blijkt wel uit de vele positieve reacties en de gulle donaties voor de aanschaf van een waterpomp. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest, maar zou u ook iets willen bijdrage aan de realisatie van deze speel- en ontmoetingsplek is dit de komende tijd nog volop mogelijk. De crowdfundactie loopt voorlopig nog even door om naast de aanschaf van de waterpomp de speelplek aan te kunnen kleden met enkele picknickbanken. Tevens kunt u tot eind juni nog uw statiegeld doneren bij Coop Rob Kanters die het bedrag van u nog eens verdubbeld. Door uw statiegeld te doneren maakt u ook nog iedere maand kans op een high tea voor uw hele gezin in de nieuwe natuurspeeltuin. Zoals u ziet kunnen we er samen weer iets moois van maken. Bedankt, namens de werkgroep.Algemeen Gilde St. Agatha Boekel Kruisboogschieten: iets voor jou? Gilde Sint Agatha is weer begonnen met kruisboogschieten. Elke woensdagavond, vanaf 18.00 uur, wordt er geschoten op het gildeterrein. Iedereen vanaf 12 jaar kan hieraan meedoen. Nog nooit geschoten met een kruisboog? Dat is geen probleem: er zijn ervaren

schutters aanwezig om te zorgen dat je het snel en veilig onder de knie krijgt. Je schiet met een kruisboog van onze vereniging met een stompe pijl op een schijf die op een 12 meter hoge mast ligt. Raak je de schijf, dan wipt deze van de mast. Met een touw, dat is vastgemaakt aan de schijf, trek je deze er weer op. Men noemt dit: kruisboogschieten op de wip. Het is gratis en vrijblijvend. Je hoeft geen lid van onze vereniging te worden maar dat mag natuurlijk wel.

Op 2 mei 2021 zijn

Antoon en Tiny Klaassen-van Doorn 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind De Eiken 31, 5427 SX Boekel

Welkom bij Brasserie de Mouthoeve Beste gasten, Vanaf woensdag 28 april ontvangen we jullie weer graag op onze sfeervolle locatie. Maak kennis met onze vernieuwde smakelijke lunchkaart. Onze openingstijden zijn van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Reserveringen via reserveringen@brasserie-demouthoeve.nl of bij aankomst. Graag tot ziens op ‘t mooiste plekske van Boekel

Groetjes, Team Brasserie de Mouthoeve

Volg ons op:

We beginnen woensdag 28 april. Je bent vanaf 18.00 uur elke woensdag van harte welkom!Algemeen

Het is alweer een hele poos geleden dat u iets gehoord heeft van de Pionier. Dit heeft natuurlijk te maken met de coronatijd waarin we sinds maart vorig jaar beland zijn. Een bijzondere en vaak nare tijd, zeker voor de oudere in de samenleving. Daarom waren we dan ook blij dat we in juni vorig jaar, na enkele maanden sluiting weer open gingen. Voorafgaande aan de herstart werd de Mennehof coronaproof gemaakt. Zo kon-

den de bezoekers en vrijwilligers elkaar weer op een veilige en verantwoorde manier ontmoeten. Eindelijk weer eens tijd voor koffie en een praatje, voor het delen van ervaringen en voor een kleine activiteit. Met dank aan de Pionier vrijwilligers die allemaal klaar stonden om dit aan te bieden. Tot op heden is het goed gegaan. We missen natuurlijk de “gewone” omgang met elkaar, de bezoekjes van de basisschoolkinderen en de kleine uitstapjes. Maar gelukkig staat op maandag- en woensdagmorgen de deur open voor de oudere inwoner van Venhorst en beleven we fijne en gezellige ochtend.

Er is nog plaats voor nieuwkomers. Kom gerust eens een kijkje nemen. Wel van tevoren even contact opnemen met coördinator José v.Lankvelt, 06-24351059

Onze felicitaties voor de dames Inge Dümpel Dora Gijsbers en de heren Jan van den Elzen Walter Gerrits met hun koninklijke onderscheiding. Volgende week meer hierover


www.stief‐gezin.nl 0413‐310795 of 06‐21592435 info@interpunctie.nl

je vindt ons op De Mouthoeve Erpseweg 2 Boekel openingstijden maandag 10:00 tot 18:00 dinsdag 10:00 tot 18:00 woensdag 10:00 tot 18:00 donderdag 10:00 tot 18:00 vrijdag 10:00 tot 18:00 zaterdag 10:00 tot 17:00 zondag gesloten

altijd een ruim assortiment aan verse bloemen bestellen kan ook via onze website www.intensbloemen.nl bel 0492 330100 of Whatsapp +31492 330100

Gespecialiseerd in de problematiek van Samengestelde Gezinnen • de start van uw relatie • in de relatie met uw “nieuwe” kinderen • cultuurverschillen tussen de twee “oude” gezinnen • allebei eigen kinderen of slechts een van beide

• • • • •

opvoedingsongelijkheid loyaliteit gezagskwesties ex‐partners / overleden ouders specifieke kwesties als familieomstandigheden • nieuw kindje erbij?

Ik hoo rs halve e b , e e x als i teeds jouw ruzi t i e k o d o je k N t om hoor p inderen als he n gaat raten re kinde Ik voel me niet thuis in mijn eigen woning ert mij

Jouw kind nege

ik ben opgelucht als zijn/haar kinderen er niet zijn

Jouw kind / m

ijn kind

Zijn/haar ex bepa alt ons leven


Algemeen Dierenweide Boekel Dierenweide Boekel, van de Gemeente Boekel en dus van ons allemaal heeft een nieuwe look gekregen. Het oude, versleten hekwerk was nodig aan vervanging toe. Ook de ruif en de koloniehokjes kregen een nieuw dak. De schutting tussen de buren en de dierenweide moest ook vernieuwd worden. Het was een heel werk maar het ziet er nu dan ook weer mooi uit. Fijn voor de bezoekers en fijn voor de dieren. Maar ook de vrijwilligers zijn er blij mee. Zij zijn immers elke dag in de weer voor de dieren en de weide. Elke morgen worden de dieren gevoerd, de stal schoongemaakt en de stoepen geveegd. Ook het gras krijgt, zeker in de warme zomers van de afgelopen jaren de nodige aandacht. Wij zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die onze dieren mee komen verzorgen. Interesse? Mail dan naar gerardvanderven@hotmail.nl of bel 06-29404089 Zo en nu maar weer genieten van de dieren. Lekker wat brood voeren. Maar denk eraan te veel brood is niet gezond voor de dieren. En kijk ook eens in het buideltje van onze wallaby want het jong komt al regelmatig naar buiten.

O ja wij hebben voldoende dieren dus gooi geen kippen, hanen of konijnen over het hek dat is voor niemand leuk. Gerard van der Ven Coördinator Dierenweide Boekel Velen van jullie kennen de beroemde beginregels van het gedicht van Herman Gorter Mei uit 1886:” een nieuwe lente en een nieuw geluid”. We willen graag met jullie het lentegevoel delen , verwoord in een gedicht van Annie MG Schmidt!

Geachte clienten ‘T wordt lente wat zullen we nou eens voor prettigs gaan doen? Geachte clienten ‘T wordt lente de merel zingt aria’s in het plantsoen. Hij heeft zijn tarief niet gewijzigd dit jaar dus wij doen het ook niet we laten het maar Wat kan het ons schelen, die centen! Hoogachtend, komma ‘T wordt lente!

NIEUWE VOORRAAD MACHINES AANWEZIG! Keuze uit wel 35 verschillende modellen Ariëns, GTM, Husqvarna en Masport Even met genot het gras lekker snel maaien!! Dat kan met een ZERO-TURN MAAIER van Ariens.

Masport KOOIMAAIER voor een gazon als een biljartlaken.

De Husqvarna AUTOMOWER

Nr. 1 als beste getest in Europa. En de dealer zo vlak bij!! Voor 100 meter, maar ook voor 5000 meter.

Kijk en vergelijk bij:

Jos Somers Tuinmachines ZANDHOEK 2D BOEKEL, tel. 0492-322300, jossomerstuinmachines.nl ALLEEN WOENSDAGMIDDAG GESLOTENAlgemeen Genieten van de Portugese keuken Iedereen uit Boekel, directe omgeving maar ook daarbuiten, is vanaf woensdag 28 april 2021 van harte welkom in het sfeervolle Restaurant-Café-Cocktailbar Birtek met gezellig buiten-terras. Hier kunt u heerlijk een avondje of middag genieten van de Portugese culinaire cultuur. Liefhebbers van zowel de moderne als traditionele Portugese culinaire keuken zullen blij verrast zijn met wat Birtek op de kaart

heeft staan. Kok “Nuno” van RestaurantCafé-Cocktail-bar Birtek heeft jarenlange ervaring in het neerzetten van de meest verrukkelijke gerechten. Wilt u een gezellig avondje of middag komen genieten van onze gerechten of van een heerlijke cocktail, dan heten wij u van harte welkom. Uiteraard serveren wij ook een lekkere koffie met overheerlijke taartof gebak.

Indien u wilt genieten van een heerlijke Portugese maaltijd vanuit uw eigen woning? Ook bieden wij de mogelijkheid om uw eten af te halen. Dezelfde kwaliteit welke u verwacht tijdens een avondje uit eten maar dan met zorg- en aandacht netjes verpakt zodat u het mee kan nemen. Zoals eerder benoemd zal onze uitgebreide menukaart u verrassen. Van een gestoofde vleesschotel tot een heerlijke kip piri piri. Wij serveren Portugees eten vol smaak- en kwaliteit. Naast volledige maaltijden, serveren wij ook diverse broodjes, zo is er voor ieder wat wils. Heeft u bepaalde allergieën, of andere vragen over onze menukaart of wilt u een maaltijd thuis laten bezorgen of wilt u reserveren? Bel gerust: 06-20456865 of 0492-838627 Het team van Birtek staat klaar om uw honger naar antwoorden te stillen. Wij nemen u graag mee in onze passie- en ervaring voor de Portugese keuken. Uiteraard zullen ook wij de Corona-regels respecteren- en in acht nemen. Huidige openingstijden tijdens Corona: dagelijks van 12.00 tot 18.00 uurSport

Succesvolle start SportsNow Sportactiviteiten jongeren 13 t/m 18 jaar In samenwerking met gemeente Boekel organiseert Stichting Binnensport Boekel sportieve activiteiten onder de naam SportsNow. Deze activiteiten zijn speciaal voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Het eerste drieluik van activiteiten vindt plaats op het schitterende terrein van Paintball Games Venhorst. Vrijdag 9 april stond de eerste activiteit paintball op het programma. Met een grote groep verdeeld over vier teams werd er enthousiast en fanatiek gespeeld op twee verschillende velden. Het ging er zo fanatiek aan toe dat binnen een mum van tijd alle kogels tijdens de eerste ronde al opgeschoten waren. Nieuwe munitie zorgde ervoor dat na een drankje ook de tweede ronde enthousiast gespeeld kon worden! Afgelopen vrijdag (23 april) stond de tweede activiteit op het programma. Dit keer op een ander veld met het spel

Fortnite/Archery Attack. Twee teams gingen de strijd met elkaar aan. Het was vorige sommige spelers even wennen aan de pijl en boog, maar wederom ontstond er een mooi ‘gevecht’ tussen de beide teams. In de meivakantie staat alweer de derde activiteit op het programma. Ben jij tussen de 13 en 18 jaar oud en enthousiast om gezellig sportief bezig te zijn,

geef je dan nu op! Activiteit: lasergamen Wanneer: Maandag 3 mei van 10.00 12.00 uur Locatie: Paintball Games Venhorst Aanmelden kan t/m vrijdag 30 april 12.00 uur via sport@sporthaldeburcht.nl. Doen jullie ook mee?Sport

Jeugd sponsorcontract door Van Assel-donk Champignons verlengd. Met uitzondering van een periode waarin de 18-jarigen “niet mochten”, heeft de jeugd bij Boekel Sport gelukkig kunnen blijven trainen in deze Corona-tijd. Ook op de

zaterdagen zijn trainingen georganiseerd en op eigen initiatief vele onderlinge wedstrijden gespeeld. Des te mooier dat onze jeugd hoofdsponsor, Van Asseldonk Champignons, het vertrouwen heeft behouden en bereid is de jeugd van Boekel Sport te blijven ondersteunen. Namens de gehele jeugd van Boekel Sport daarvoor een groot DANKJEWEL. Het jeugdbestuur heeft niet stilgezeten en

www.pdebhoutenvloeren.nl

Massief houten vloeren PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881

naast Rob Vonk, Roy Gieben als 2e keepers-trainer aangesteld, zodat alle jeugdkeepers vanaf de JO11 de mogelijkheid hebben keeperstraining te volgen. Mooi te zien dat vrijwel alle keepers zich aangemeld hebben en hier dus met veel plezier gebruik van maken. Ondanks het vroegtijdig beëindigen van de competitie, hebben we zowaar toch een kampioen in de gelederen: de JO11-1. Net voor het einde van het eerste competitieblok werd de competitie stilgelegd, maar de JO11-1 was niet meer te achterhalen en daarom officieus kampioen! Tijdens de Sinterklaasperiode hebben de jongste jeugdteams op een zaterdag- en woensdagtraining onverwacht bezoek gekregen van enkele Pieten met het nodige strooigoed uiteraard. Zoals we gewend zijn heeft 4-skills wederom clinics georganiseerd in augustus en in de kerstvakantie. De Carnavalsclinic kon helaas niet doorgaan vanwege de sneeuw, maar de volgende staat alweer gepland in de meivakantie van 3 tot en met 5 mei. Na de winterstop is een nieuwe Pantergroep (4-5 jarigen) gestart. Schitterend om te zien hoe deze kinderen iedere zaterdagochtend samen achter de bal aanrennen. Gedurende februari-maart-april heeft de aselectie van Boekel Sport 6 zondagochtend-clinics voor de gehele jeugd verzorgd, verdeeld in drie leeftijdsblokken. In verschillende stations hebben de spelers middels een circuittraining de jeugdspelers de fijne kneepjes van het “vak” bijgebracht. In maart en april is ook de jeugdvoorjaarscompetitie gespeeld. De gehele jeugd is in gehusselde teams op leeftijd ingedeeld en zo is het toernooi gespeeld wat we normaal kennen als de Winterzaalcompetitie. Dit keer niet in de zaal dus, maar gewoon op het veld. Bij alle activiteiten was de opkomst erg goed. We mogen trots zijn op onze vereniging, de vele vrijwilligers die alle creatieve, Corona-proof activiteiten hebben georganiseerd en natuurlijk de spelers die ondanks alles toch goed gemotiveerd zijn gebleven. Als afsluiting nogmaals een groot DANKJEWEL voor het aanhoudende vertrouwen dat onze jeugd hoofdsponsor, Van Asseldonk Champignons, in ons heeft en dat laat blijken door ook in het aankomende seizoen v.v. Boekel Sport te ondersteunen. De ondertekening van het contract vond geheel volgens de Corona-regels plaats. Op de foto: Michelle v.Asseldonk namens Van Asseldonk Champignons en André Swinkels namens de Commerciële Commissie van v.v. Boekel Sport. Marijn Verbakel (hoofd jeugdopleidingen) en Roel v.Lankveld (jeugdvoorzitter BS) kijken tevreden toe.


U

T

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

A

O

-

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

I

F

O


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! ------------------------—----------------------—----

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ------------------------—----------------------—----

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

VENHORST 0492-351967

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------—--------TE KOOP GEVRAAGD klushuis / gedateerd huis of bouwgrond. Binnen de bebouwde kom van Boekel. 06-25421469. --------------------------------------------—---------

TUINMAN gezocht voor het bijhouden van onze tuin. Halve dag in de week in Boekel. Info 06-22549393. --------------------------------------------—--------TE HUUR aanhangwagen. Rolsteiger, plateau hoogte 6.20 meter, werkhoogte max 8.00 meter. 06-21291086. --------------------------------------------—---------

GEDECOREERDEN van Boekel en Venhorst van HARTE GEFELICITEERD.

WWW.DOPBOEKEL.NL

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

06-10721045 VOOR AL UW REPARATIES - wasmacine - droger - vaatwasser

24 uurs service óók inbouwapparatuur gespecialiseerd in MIELE

Het adres voor witgoed, zowel nieuw als 2-hands!

Crazy Hairsalon Alleen op afspraak: 06‐45493591 Zolang de corona voorzorgs‐ maatregelen gelden, is er GEEN vrije inloopmiddag op woensdag.

Knippen € 11.=

Crazy hairsalon ‐ Sjanneke Westen Daandelendennen 14, 5428 NP Venhorst 06‐45493591 Sjanneke.w@hotmail.com

Jv

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

www.wolengaren.com DE WEBSHOP voor uw HAAK- en BREIGAREN Ook accessoires van Durable en Scheepjes Fysieke winkel: Arendnest 10, 5427LB Boekel 06-51 96 76 50


Allerhande

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

De nagelsalon met een luisterend oor Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Herstellen en versterken van de nagels - Gellak - Kunstnagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

Willeke van den Nieuwenhuizen 06 43256193 LOCATIE VENHORST Kerkpad 39 5428 GB Venhorst

LOCATIE WILBERTOORD Wethouder Lindersstraat 81a 5455 GK Wilbertoord

www.mooivanhier.nl


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visite-

kaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

ROLLUIKEN - SCREENS uitvalschermen, knikarmschermen, markiezen, op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo

John Rambach

Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl.

DIERENPENSION

De Buitenhof

Het adres voor uw aanhangwagen

Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

BIJBAAN NODIG???

KOM BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Voor onze cafetaria en party catering zoeken wij per direct

Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

SCHOLIEREN & STUDENTEN V.A. 16 JAAR v.a. 18 jaar is full-time bespreekbaar


Allerhande Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------—------—-------------------------GEBRUIKTE MOTORMAAIERS MET 12 MAANDEN GARANTIE. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------------------------—---------

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel,

tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. --------------------------------------------—---------

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Zandhoek 2d - Boekel - www.jossomerstuiinmachines.nl Alleen WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN, zondag rustdag

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden