Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 14 april 2021 Nummer

Boekel Venhorst 41 Caroline van den Elsen voorgedragen als burgemeester van Gemeente Boekel In een besloten raadsvergadering werd afgelopen donderdag het besluit genomen over de aanbeveling van de nieuwe burgemeester aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Goede match met profielschets De gemeenteraad meent met Caroline van den Elsen een burgemeester te hebben binnengehaald, die van aanpakken weet, slagvaardig is en tegelijkertijd een burgemeester is die graag meedoet, geniet en tussen de mensen staat. Zij wil gemakkelijk aanspreekbaar en bereikbaar zijn, zowel in het gemeentehuis als op straat. Een burgemeester die het belangrijk vindt om samen te werken aan een optimaal sociaal en maatschappelijke sfeer, daarbij vooruitstrevend is met respect voor elkaar, ook als het moeilijk wordt. Zij gaat samen met ons allemaal, voor een duurzame zelfstandigheid van onze gemeente. Haar motto “samen de schouders er onder zetten” sluit aan bij de Boekelse mentaliteit. Burgemeester Bos feliciteerde de raad met de voordracht. Een felicitatie was er van hem ook aan de Boekelse inwoners omdat we volgens hem met deze nieuwe

burgemeester, die er zal zijn en zal staan, verder kunnen gaan met het goed Boekel zijn, waarbij zij tevens bij zal gaan dragen aan de mooie gemeente Boekel. Loopbaan Caroline van den Elsen, 51 jaar, woont -samen met haar partner en 2 zoons- al bijna haar hele leven in het dorpje Eerde. Al op jonge leeftijd werd ze politiek betrokken bij de lokale partij Democratisch Dorpsbelang en na 8 jaar in raad en commissies, vanaf 2008 tot 2014 wethouder bij de gemeente Veghel. Ze was eindverantwoordelijke voor diverse beleidsterreinen, waaronder Financiën en Personeel & Organisatie. De afgelopen 6 jaar is zij werkzaam geweest in een directiefunctie binnen het sociaal ontwikkelbedrijf IBN. Haar kracht ligt daar in het richting geven, inspireren en enthousiasmeren van de medewerkers. Caroline van den Elsen solliciteerde naar de functie van burgemeester van Boekel omdat zij een klik voelt met het Boekelse. Het actieve, de saamhorigheid, de vele aktiviteiten en de hechte gemeenschap liggen hieraan ten grondslag. Maar vooral vindt ze Boekel een stoere gemeente met lef. Het

vooral op eigen wijze, soms eigenwijs, ergens voor gaan was een belangrijke overweging en motivatie die haar deed besluiten om een gooi te doen naar het burgemeesterschap. Als het aan de raad ligt, wordt Caroline van den Elsen op 1 juni 2021 geïnstalleerd als eerste burger van de gemeente Boekel. Wij feliciteren Carolien van den Elsen met haar benoeming en hopen dat zij snel haar draai zal vinden in ons gastvrije en actieve Boekel. Zowel in haar functie als burgemeester maar ook samen met haar gezin als toekomstige inwoners van onze gemeente.

Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 20 t/m 25 september

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij Gemert Media via bezorging@gemertsnieuwsblad.nl. Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14,

tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vis-sers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl.

Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcen-trum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d. OordHeesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK Contactpersonen: - diaken Henk v.Thiel, tel. 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 18 april, 3e zondag na Pasen: 10.30 u (St. Agathakerk) senior-acoliet, m.m.v. klein mannenkoor St- Agatha Voor de zieken van onze parochie. Woensdag 21 april: 19.00 u Voor de zieken van onze parochie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 18 april, 3e zondag na Pasen: 09.00 u Voor de zieken van onze parochie. OVERLEDEN: Boekel: Frans Gerrits Vieren in de St. Agathakerk. Voor de viering op zondag in de St. Agathakerk van 10.30 uur is een maximum van 30 personen. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Hannie Löbel, telefoon: 0492-322257 of via Henk v.Thiel: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Voor elke zondagviering moet telkens opnieuw aange-meld worden. Ook de viering op woensdagavond om 19.00 uur in de St. Agathakerk gaat door!! Hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. Uitvaarten mogen met maximaal 50 personen plaatsvinden in onze kerken, dit geldt ook voor de doopvieringen. Viering St. Jozefkerk Op de derde zondag van de maand, aanvang 09.00 uur, zal er in de St. Jozefkerk een viering zijn met een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Riky Janssen: tel: 0630239206. Voor alle vieringen geldt het

dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. De enveloppen voor het opgeven van misintenties liggen achter in de St. Jozefkerk (dagelijks geopend van 10.00-16.00ur). U kunt deze inleveren (brievenbus) bij Sjef Vinken, Kerkpad 19 Venhorst.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Iedere zondag online kerkdienst om 10.00 uur vanuit de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Zondag 18 april: 10:00 u Voorganger: Mw. Ds. M.Gosker, Venlo Zondag 25 april: 10.00 u Voorganger: Ds. M.Dijkstra, Hassum Zondag 2 mei: 10.00 u Voorganger: Ds. Hordijk, Helmond LET OP! Deze diensten zijn alleen online te volgen. Voor de inlogcode per dienst kunt u

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 06-53890634 of scriba@pkngemertboekel.nl U kunt ook de nieuwsbrief aanvragen dan krijgt u automatisch wekelijks de inlogcode

BOND

OUDEREN

VAN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 20 april wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Irenestraat, Binnenhofke, De Morgens, Franse Pad, Zandhoek, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St.Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Boterweg, Zorgcenrum St Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten daar tussenin en gehele wijk de Donk. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

AANBIEDINGEN van donderdag 15 t/m woensdag 21 april:

HAZELNOOT SCHUIMVLAAI AARDBEI PLAATGEBAK ZEEBONK

€ PER STUK

PITTIG MEERGRANENBROOD

HAM ASPERGE BROODJE

PER STUK

12.50 50 € 1. 20 € 2. 50 € 1.

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Algemeen TONEELVERENIGING

Open Doek Hallo vrienden van toneelvereniging Open Doek in Venhorst. Helaas hebben we ook dit jaar geen voorstelling op de planken kunnen zetten. Heeft u nog kaartjes liggen van maart 2020, dan kunnen deze teruggebracht worden. We willen iedereen de kans geven om dit te doen door de kaartjes terug te brengen bij degene waar ze besteld zijn. We vragen wel om eerst telefonisch contact op te nemen met de betreffende persoon. U kunt contact opnemen met Dorry Janssen, te bereiken via 06 12042194. Misschien heeft u uw kaartjes gekocht bij Ingrid Logtens, haar telefoonnummer is 06 12823317. Heeft u ze in “de Winkel” of elders gekocht, dan kunt u contact opne-

men met Nicole Bos. Haar nummer is 06 31544446. U kunt uw geld terug krijgen voor de gekochte kaartjes tot 1 juni 2021. Hopelijk

zien we jullie allemaal weer terug in betere tijden. Groeten, toneelvereniging Open Doek


Berichten Alzheimer Café UDEN-MEIERIJSTAD Het Alzheimer Café Uden-Meierijstad nodigt u op 20 april van harte uit om elkaar weer te ontmoeten. Wij organiseren kleinschalige bijeenkom-

sten, waarbij het lotgenotencontact en de uitwisseling van ervaringen met elkaar centraal staan. Uiteraard onder begeleiding van deskundige en professionele gespreksleiders, zoals u van ons gewend bent. De café-avonden worden gelijktijdig in Uden en Veghel georganiseerd en zijn vooral

Je handen hebben voor ons gewerkt. Je hart heeft voor ons geklopt. Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een mooi leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen, mijn lieve vrouw, mijn moeder, schoonmoeder en trotse oma

Feli van Haandel de Bruin echtgenote van

Piet van Haandel * Boekel, 19 juli 1937

bedoeld voor mensen met een dementie en hun directe relaties. Er kunnen tien gasten per locatie worden ontvangen, gewerkt wordt met groepjes bestaande uit maximaal 5 personen. De aanvangstijd en locatie zijn afhankelijk van de corona-maatregelen en worden met u gecommuniceerd bij de bevestiging van de aanmelding. Vanwege de RIVM-richtlijnen is het nodig dat u zich aanmeldt voor de bijeenkomsten. Aanmelden bij voorkeur via mail noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl (graag met vermelding van uw telefoonnummer) of telefonisch via ONS welzijn 088-3742525.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad.

† Boekel, 5 april 2021

Geboren op 6 april 2021 Boekel Piet Boekel Marc en Astrid Bram en Rian Julie en Nick

MEES Verstraten Zoon van Teun en Lenneke

Sint Janplein 1, 5427 BG Boekel

Torenveld 17, Boekel De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 10 april.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het getoonde medeleven.

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

STERK IN DIGITAAL PRINTEN! FAMILIEDRUKWERK - GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - ROUWDRUKWERK

VISITEKAARTJES FLYERS / POSTERS PROGRAMMABOEKJES POSTERS


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.

Openbare INFORMATIEAVOND op dinsdag 20 april 2021 Aanvang: 19.00 uur Locatie: gemeenschapshuis De Horst, Venhorst Op 20 april a.s. wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger – na aanmelding - ook van harte welkom bent. Op deze avond wordt een presentatie gegeven in het kader van de Transitievisie Warmte. Daarnaast komt de stand van zaken rondom het Geopark Peelhorst & Maasvallei in oprichting aan bod. Ten slotte zal een toelichting worden gegeven op de Veranderopgave Wet Inburgering. Aanmelden voor bijeenkomst Om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers tijdens de bijeenkomst te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor deze informatiebijeenkomst. Dit kan via griffie@boekel.nl of telefonisch via telefoonnummer 0492 326807.

LAATSTE KANS GRATIS ENERGIESCAN De gemeente Boekel en Boekel Energie hebben het initiatief opgepakt om de bewoners van seriematig gebouwde particuliere woningen in de wijk Bosberg, Vogelenzang en in Venhorst geheel vrijblijvend te ondersteunen bij het inventariseren van de verduurzamingsmaatregelen aan hun woning. De betreffende bewoners hebben in het laatste weekend van maart daarvoor een inschrijvingsformulier op hun huisadres ontvangen. Diegenen die nog niet gereageerd hebben kunnen dat nog doen door hun formulier voor 20 april in te leveren op Bosberg 88 of Burgtstraat 57. Mocht u het formulier kwijt zijn kunt u het digitaal invullen op de website van Boekel Energie of bellen naar 0628862306 of 0621825951. Uit de aanmeldingen zal per woningtype één woning geselecteerd worden waarvoor op kosten van de gemeente een maatwerk energiescan opgemaakt wordt. Na deze scans zullen ook de kosten voor de diverse werkzaamheden worden opgevraagd en worden verwerkt in het rapport. Op deze manier worden niet alleen de maatregelen maar ook de investeringen, mogelijke subsidies en energiebesparingen helder in beeld gebracht. De resultaten uit deze scan zullen worden gedeeld met alle woningen van hetzelfde type. In totaal gaan wij op deze manier 13 woningtypen met in totaal ruim 250 woningen bekijken. Dus reageer snel als je dat nog niet gedaan hebt. Boekel Energie en de gemeente hopen voor het eind van dit jaar het project afgerond te hebben.

4 WEKEN GRATIS COMPOST OP DE MINIMILIEUSTRAAT U kunt vier zaterdagen gratis compost afhalen op de minimilieustraten. De actie loopt van zaterdag 24 april tot en met zaterdag 15 mei.

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel Gratis compost Op de milieustraat in Haps kunt u het hele jaar door gratis compost halen. En nu kan dit vier weken lang ook bij de minimilieustraten in het hele Land van Cuijk en Boekel.

bestemd en wordt los verstrekt. Aanhangers, emmers, kuipen en zakken kunt u zelf vullen met gratis compost. Neem hiervoor een eigen schop mee. Per keer mag u maximaal 1 m3 (1000 liter) meenemen.

Waar en wanneer Het gaat om de volgende zaterdagen: • 24 april • 1 mei • 8 mei • 15 mei

Coronamaatregelen Wij vragen u om de bestaande coronamaatregelen te handhaven: • Houd 1,5 meter afstand • Kom niet naar de milieustraten met (milde) klachten

De minimilieustraat in de gemeente Boekel vindt u aan De Vlonder 110 in Boekel. Deze is op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend.

Volg de aanwijzingen van het personeel op.

Natuurlijk kunt u op de genoemde dagen ook bij de andere milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel terecht. Dit zijn de adressen van de andere milieustraten: www.afvalaanbieden.nl/milieustraten

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Hoe werkt het verder De compost is alleen voor particulieren

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een loods Locatie: Dennenmark 5, Boekel Datum ontvangst: 1 april 2021 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Andusta B.V. voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf op het adres Statenweg 135 te Venhorst. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, april 2021 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: WEEKENDAFSLUITING N605 Volkelse-weg t.h.v. Molenwijk van vrijdag 16 april 19.00 uur tot maandag 19 april 06.00 uur Dura Vermeer realiseert in opdracht van provincie Noord-Brabant de nieuwe randweg om Boekel. Om de oude en nieuwe N605 met elkaar te verbinden, moet de aannemer de bestaande N605/Volkelseweg gedeeltelijk afsluiten ter hoogte van de Molenwijk. De werkzaamheden vinden in het weekend plaats om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een overkapping Locatie: Kleinveld 2, Boekel Verzenddatum: 6 april 2021

De N605 Volkelseweg is ter hoogte van de Molenwijk afgesloten van vrijdag 16 april 19.00 uur t/m maandag 19 april 06.00 uur. Het regionale doorgaand verkeer zal worden omgeleid via de N277 en N272. Plaatselijk zullen in Boekel eveneens omleidingen worden ingesteld voor het gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers.

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een tuingebouw Locatie: Statenweg 103, Venhorst Verzenddatum: 6 april 2021

De nieuwe randweg, die wordt aangelegd ten westen van de kern Boekel, is een enkelbaans weg met 1 rijstrook per rijrichting en wordt voorzien van geluid reducerend asfalt. Het tracé van de randweg is ca. 4,7 km lang en bevat 4 rotondes. De maximaal toegestane verkeerssnelheid bedraagt 80 km/uur. Medio juni 2021 is de nieuwe weg gereed.

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van een bedrijfsruimte Locatie: De Vlonder 218, Boekel Verzenddatum: 7 april 2021


Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het uitbreiden van een bedrijfsruimte Locatie: De Vlonder 218, Boekel Verzenddatum: 7 april 2021 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een loods Locatie: Berkhoek 1, Boekel Verzenddatum: 7 april 2021 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk, handelingen met gevolg voor beschermde natuurgebieden en inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen Onderwerp: het bouwen van een werktuigenloods, het veranderen en het in werking hebben van een inrichting en het plaatsen van vier warmtewisselaars. Locatie: Lage Raam 8 in Boekel Type: integraal

PLANSTUDIE N605 TRACÉ BOEKEL-GEMERT AFGEROND De N605 kent op het tracé tussen Boekel en Gemert een bocht die als onoverzichtelijk wordt ervaren. De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen drie jaar in samenwerking met de gemeenten Boekel en Gemert en bewoners langs de N605 in een planstudie de mogelijkheden en kosten van een herinrichting van deze provinciale weg onderzocht. Twee varianten onderzocht In de planstudie zijn twee varianten onderzocht: het verruimen van de bocht en het verleggen van de weg. Beiden hebben een forse landschappelijke impact. Voor het verruimen van de bocht is daarnaast weinig tot geen draagvlak. Door de verruiming komt een aantal huizen direct aan de rand van de weg te liggen. Bovendien moeten alle bomen op dat stuk worden gekapt. Het verleggen van de weg heeft impact op de bedrijfsvoering van enkele bedrijven en leidt waarschijnlijk zelfs tot verplaatsing van een bedrijf. Die variant wordt daarmee relatief duur in verhouding tot de noodzaak. Geen reconstructie Daarom is besloten nu geen reconstructie op de N605 uit te voeren. Wel wordt op relatief korte termijn onderhoud uitgevoerd aan dit deel van de N605. In 2010 is de asfaltlaag voor het laatst aangepakt. Tijdens de komende werkzaamheden wordt bekeken of en waar kleine verkeerskundige maatregelen mogelijk zijn om de weg te verbeteren. Vragen? Voor vragen zijn medewerkers van de provincie Noord-Brabant bereikbaar via het Brabant loket www.brabant.nl/contact of tijdens kantooruren via telefoonnummer 073 6812812.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 7 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch. De beroepstermijn loopt van 7 april 2021 tot 19 mei 2021. Boekel, 31 maart 2021 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VORMVRIJE M.E.R.BEOORDELINGSBESLUIT ‘DAANDELENDENNEN, VENHORST’ Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 6 april 2021 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het project ‘Daandelendennen, Venhorst’. De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-be-


Gemeente Boekel oordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Terinzagelegging Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 april 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Vervolgprocedure Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Ruimte voor Ruimte. In ruil voor 20 Ruimte voor Ruimte kavels krijgt de gemeente Boekel 1 miljoen euro voorgefinancierd ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het buitengebied. De maatschappelijke aanpak van ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte sluit perfect aan bij de snelle groei van de gemeente Boekel: er wordt gehoor gegeven aan de noodzaak voor woningbouw en met geld vanuit een fonds kan er geïnvesteerd worden in de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied. Woningbouw Interne migratie en economische ontwikkelingen binnen de gemeente Boekel hebben gevolgen voor het woningbouwprogramma: er is een dringende behoefte aan meer woningbouw. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Ruimte voor Ruimte sluit hier perfect op aan. De aankomende periode wordt er gestart met de uitwerking van diverse woningbouwplannen. Op nader te bepalen locaties zal woningbouw worden ontwikkeld bestaande uit o.a. sociale huurwoningen, rijwoningen, twee-onder-één kap-woningen en vrije sector zelfbouwkavels. Wethouder Martijn Buijsse (portefeuillehouder Buitengebied): “Woningbouw in het buiten-

gebied kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood. Maar bovenal is het een kwaliteitsimpuls voor ons buitengebied”. Fonds Vitaal Buitengebied Naast het gezamenlijk invulling geven aan de noodzaak voor woningbouw is de gemeente Boekel een samenwerking aangegaan met Ruimte voor Ruimte voor het Fonds Vitaal Buitengebied. Hiermee kunnen initiatieven worden gefinancierd die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het buitengebied in de gemeente Boekel. De samenwerkingsovereenkomst die al deze afspraken vastlegt is ondertekend door de burgemeester en Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte. ”Deze samenwerking sluit naadloos aan op de rol van Ruimte voor Ruimte als maatschappelijk ontwikkelaar om diverse ruimtelijke knelpunten binnen de gemeente op te kunnen lossen in combinatie met de noodzaak voor woningbouw”, aldus Van de Kerkhof. En gedeputeerde Ronnes sluit daarop aan: “We kennen een enorme woningbouwopgave in Brabant, 120.000 woningen in de komende 10 jaar. Als de bouw van huizen gecombineerd kan worden met andere nodige ontwikkelingen in een gemeente, kan ik daar alleen maar extra tevreden over zijn”

Informatie Voor informatie over deze beslissing kan contact opgenomen worden met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492 - 326800. Boekel, 14 april 2021.

GEMEENTE BOEKEL TEKENT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ RUIMTE VOOR RUIMTE In aanwezigheid van gedeputeerde Ronnes is de gemeente Boekel is op 7 april 2021 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Ontwikkelmaatschappij

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 30 maart jl. is o.a. aan de orde geweest: MONITORING OP HET WEGENBELEIDSPLAN 2019 – 2023 (INCLUSIEF PROGRAMMA 2021 EN 2022) De gemeente Boekel toetst periodiek de kwaliteit van het wegennet aan de gestelde criteria benoemd in het beleidsplan wegen 20192023. Op basis hiervan is het programma voor 2021 en 2022 vastgesteld. VERLEGGEN VAN DE VERKEERSKUNDIGE KOMGRENZEN ALS GEVOLG VAN DE KOMST VAN DE RANDWEG OM DE VERKEERSVEILIGHEID TE VERBETEREN Met de komst van de Randweg dienen de verkeerskundige komgrenzen van Boekel verplaatst te worden. Dit zorgt voor een natuurlijke en duidelijke overgang van de Randweg en de bebouwde kom.Algemeen Passend Voetbal in clubkleuren geel-zwart dankzij “Vrienden van Boekel Sport” V.v. Boekel Sport en RKSV Venhorst zijn in september 2019 een Pilot 'Passend Voetbal' gestart, zodat ieder kind dat (nog) niet in het reguliere voetbal zijn of haar plekje heeft gevonden een kans krijgt om te voetballen. Passend Voetbal is bedoeld voor kinderen met autisme, een motorische beperking of gedragsproblemen die in een vertrouwde omgeving onderling willen trainen en partijtjes spelen. In zowel 2020 als 2021 zijn de trainingen wegens succes voortgezet en op zaterdagochtend half 10 staan de kinderen van Passend Voetbal wekelijks te trappelen om te beginnen met de training. Op het hoofdveld werken ze aan hun balvaardigheid, hun kanontrap op doel en aan samenwerkingsvaardigheden. Dit allemaal onder leiding van trainster Anne v.Haandel, die elke keer opnieuw weer een afwisselende training in elkaar zet. De kinderen van Passend Voetbal hebben allemaal hun eigen reden waardoor ze (nog) niet aan kunnen sluiten bij een regulier team. Er zijn dan ook grote onderlinge verschillen, maar tegelijk is er een enorme verbondenheid. Als er een kind langere tijd afwezig is door een grote operatie, wordt er wekelijks gevraagd wanneer hij weer aan zou sluiten. Teamleden kunnen niet gemist worden. Van binnenuit zat het al wel goed met de teamspirit, maar van buiten was het nog niet zichtbaar. De “Vrienden van Boekel Sport” hebben het team nu heuse v.v. Boekel Sport-shirts met het nieuwe logo van “Vrienden van Boekel Sport” geschonken, compleet met een eigen gekozen nummer. Denk aan nummer 1, omdat hij altijd wil keepen, nummer 33 van Max Verstappen en nummer 95 van Bliksem Mc Queen. Elk kind is in zijn of haar element. Afgelopen zaterdag was het zover, de eerste training in de clubkleuren van v.v. Boekel Sport. Zeven trotse kinderen in geel-zwart. Ze merkten zelf op dat het samenwerken nóg beter leek te gaan. Het team groeit nog steeds. Nieuwe kinderen zijn van harte welkom om een keer te komen kijken of mee te doen, om de sfeer te proeven. Hiervoor kan contact gezocht worden via wlips@crh.com. De "Vrienden van Boekel Sport", is bedoeld voor leden en niet-leden (particulieren) die

Op bovenstaande foto zijn de kinderen te zien met v.l.n.r.: begeleidster Babs v.Sleeuwen, Leo v.d.Zanden als afgevaardigde van de Vrienden van Boekel Sport en trainster Anne v.Haandel. op deze wijze een financiële bijdrage, € 50,= per kalenderjaar, aan v.v. Boekel Sport willen geven. Het uitgangspunt van de "Vrienden van Boekel Sport" is om financiële middelen te

SCOUTING BOEKEL Scout van de Maand H-A-L-L-O Wij zijn de Gidsen van Scouting Boekel! Graag vertellen wij jullie wat wij zoal doen elke maandagavond. Op maandag 22 maart jl. hebben we biscuittaart gebakken. Na lang wachten en ondertussen een potje trefbal is het toch een soort van gelukt. Wij denken dat de oven in de blokhut toch wel

werven waarmee men voor v.v. Boekel Sport iets extra kan doen, in dit geval het aanschaffen van de shirtjes voor Passend Voetbal.

een beetje aan vervanging toe is. Maar dat maakte de taart niet minder lekker. We maken wel vaker lekkere dingen maar dit doen we dan voornamelijk boven een kampvuur. Bakken is natuurlijk niet het enige wat we doen. Wij houden namelijk van verschillende dingen zoals fikkie stoken, spelletjes spelen, sportactiviteiten doen en we gaan graag naar het bos. We zijn natuurlijk meiden, dus creatief bezig zijn past ook wel bij ons! Al met al is het altijd reuze gezellig en hebben we veel lol! Hajewanne!


Uitgifte De Voskuilen in Venhorst van start Bij de verkoop van de bouwkavels op Voskuilen geldt een zelfbewoningsverplichting van 3 jaar. Dit betekent dat de koper van de kavel een woning bouwt en daarin verplicht drie jaar blijft wonen. Indien er in de verplichte bewoningsperiode zaken voordoen waardoor de woning alsnog dient te worden verkocht kan het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen voor verkoop. Verkaveling Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd: Categorie Halfvrijstaand Halfvrijstaand

Nummer K02 K03

Oppervlakte ± 250 m2 ± 250 m2

Categorie Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

Nummer K01 K04 K05

Oppervlakte ± 327 m2 ± 327 m2 ± 348 m2

Grondprijs in 2021 Halfvrijstaande woning € 240,00 per m² exclusief btw Vrijstaande woning exclusief btw

€ 270,00 per m2

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer M. van Schadewijk. Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich t/m 20 april aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande of vrijstaande kavel plan De Voskuilen”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummers vermelden.

In Venhorst is het tijd dat we gaan starten met de uitgifte van de eerste gemeentelijke kavels van een nieuw plan “Voskuilen”. De verwachting is dat het plan Voskuilen na de zomer bouwrijp is. Het wordt een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen worden gebouwd. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecerti昀caat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden. Het is verplicht minimaal één parkeerplaats op eigen terrein te creëren.

Loten Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. De loting vindt plaats op woensdag 21 april om 19.00 uur in Gemeenschapshuis De Horst te Venhorst (mits de maatregelen met betrekking tot Corona het toestaan). GEMEENTE BOEKEL

www.boekel.nl/voskuilen

www.boekel.nl/voskuilenheuvel


Algemeen

Groeispurt verwacht bij Herenboeren Landmeerse Loop! Het is 8 april 2021 en de ledenteller staat op 75! Sinds de grote bijeenkomst op 29 januari ’20 in de Bron in Handel is ruim een jaar verstreken. We weten allemaal wat voor jaar dat was, dat behoeft geen uitleg. Om van start te gaan met onze Herenboerderij hebben we nog 75 leden nodig. Bij 150 leden organiseren we de eerste Algemene Leden Vergadering en gaat de schop in de grond voor ons lokale natuurinclusieve biodiverse en (maatschappelijk) gezonde voedselproject. Wij Herenboeren worden zichtbaar: Alle leden hebben een grote enveloppe met

een raamposter ontvangen waarop staat: Op dit adres woont een Herenboer! In de enveloppe zit ook een voucher; De Verdubbelaar!! Tadaaa: 1+1 = 75 + 75 = 150!! Wij vragen alle leden in hun naaste omgeving van vrienden, buren of familie, 1 persoon die ze er graag bij zou willen hebben, te enthousiasmeren mee te gaan doen. De beloning is de start van de Herenboerderij Landmeerse Loop. De kartrekkers staan ter beschikking met extra online informatie, individueel of via de aanmeldknop op de website, of thuis uit te nodigen voor het hele verhaal. Wil je ook meedoen met onze Herenboerderij en bij dit gezonde lokale en lekkere initiatief aansluiten? Herenboeren worden door wetenschappers van de Landbouwuniversiteit Wageningen genoemd als een goede vorm van voedselproductie voor de biodiversiteit en het ecosysteem. Dat is in

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

Wij feliciteren de Boekelse bevolking met hun nieuwe burgemeester. We denken met Caroline van den Elsen een burgemeester te hebben met alle kwaliteiten en de potentie om onze gemeente de komende jaren te leiden. Een burgemeester die toegankelijk is voor alle inwoners. Wij wensen haar alle succes en hebben het volste vertrouwen in een prettige samenwerking. Mede namens bestuur en leden, Fractie D.O.P.: Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters

deze tijd hartverwarmend, fijn om te weten, en helemaal fijn om deel van uit te maken. Met hartelijke Herenboerengroet, De kartrekkers van www.landmeerseloop.herenboeren.nl

Een mooi foutje. Wat is het fijn om nieuwe leerkrachten te ontmoeten op je eigen school. En daar ook weer van te leren. Ik had dit vorige week met mijn nieuwe collega Maartje. Ze vertelde me wat ze had gedaan na het afnemen van een dictee. Na het maken van een dictee wordt vaak door de leerkracht een analyse gemaakt. Er wordt, al dan niet samen met de leerlingen, gekeken hoe het dictee is gemaakt. En aan de hand daarvan wordt gekeken hoe verder te gaan. Zijn er veel fouten gemaakt bij de zogenaamde ‘onthoudwoorden’, dan kunnen we daar meer accent op gaan leggen. We kunnen verschillende werkvormen bedenken om hieraan te werken. We kunnen werkbladen maken. We kunnen digitale spellingprogramma’s inzetten. Maar Maartje kiest hier niet voor, deze dag. Ze kiest er voor om met haar klas in de kring te gaan zitten. De kinderen hebben hun dictee op schoot. Ieder kind mag een mooi foutje noemen dat hij of zij heeft gemaakt. Maartje typt dit op het digibord. Samen kijkt de klas naar het woord. Waar zit het mooie foutje? Wanneer de kinderen er achter komen krijgt dat foutje een mooie kleur. Een volgend kind is aan de beurt. Ik denk aan een lezing van een paar jaar geleden. Daarin werd verteld dat je meer leert van je fouten dan van dat wat je goed maakt. Probeer kinderen dus in het leerconflict te krijgen om dat foutje er uit te halen. En daarom vind ik het ook prachtig om het een ‘mooi foutje’ te noemen. Hoe mooi, dat jij het foutje ziet! Dat we samen met de klas het foutje zien! Dat mooie foutje, omdat we daar van leren. Daarom is het ook een ‘mooi’ foutje. Dank je Maartje. Jouw ‘mooi foutje’ verhuist ook naar mijn klas. Dank je wel voor het delen. Sjaak van Moorsel


Algemeen April doet wat hij wil Apart, sneeuw in april. Ruud van Moorsel wil dit mooie plaatje met onze lezers. Hij maakte afgelopen woensdagmorgen deze foto op de hoek Arendstraat / Spechtlaan. KOOP LOKAAL! Corona: je hoeft de radio of tv maar aan te zetten, een krant of tijdschrift open te slaan of even op social media rond te kijken en je wordt overdonderd met de laatste nieuwtjes omtrent dit thema. Daar word je niet vrolijk van. Iedereen weet dat het virus en de maatregelen die daardoor in het leven zijn geroepen een grote impact hebben op ondernemers. Er zijn bedrijven die op dit moment extra floreren, maar er zijn ook bedrijven waarvan het nog maar de vraag is of zij tijdens of na de coronatijd in staat zijn het hoofd boven water te houden. Sommige bedrijven hebben zich helaas genoodzaakt gezien te moeten stoppen. In de gemeente Boekel zie je (eenmans)bedrijven knokken voor hun bestaan. Er zijn allerlei maatregelen bedacht om hen te steunen, maar of dat voldoende zal zijn is maar de vraag. Als gemeente staan we in veel gevallen aan de zijlijn. Veel steun voor ondernemers wordt landelijk geregeld.

Geldig van 12 tot 19 april

GROTE

XL LEKKERBEKKEN € 10,00 3 VOOR ASPERGESCHOTEL 00 PER STUK € 8, 2 VOOR € 14, 50

ASPERGESALADE MET GEROOKTE ZALM Toch is er één ding waar wij in ieder geval als gemeenschap, als gemeente, in kunnen helpen: lokaal kopen! De D.O.P. wil iedereen oproepen om producten waar mogelijk lokaal te kopen om zo de ondernemers een steuntje in de rug te bieden. Wellicht is het bestellen via grote webshops op het eerste gezicht aantrekkelijker, maar die extra moeite besteden aan lokaal kopen zal zich uitbetalen in het in stand houden van de middenstand in Boekel en Venhorst. Boekel is een hechte gemeenschap! Fractie D.O.P.: Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters

100 GRAM

€ 2,75

SPAKENBURGERTJES zalmslaatjes 00 2 VOOR € 6, PER STUK € 3, 75


Algemeen Nieuwe Boekelnaren: Mohammad en Etb

Aleppo voor en na de bombardementen. De familie Ayoub is afkomstig uit een voorstad van Aleppo, Nayrab Camp in Syrië. Mohammad (49) en zijn vrouw Etb (38), wonen met hun vier kinderen -dochters Rawan (20) en Rayan (18), zoon Nedal (16), en jongste dochter Talia (4)- en de moeder van Etb, Rowaida, in de Mouthoefsestraat in Boekel. De grootvader van Mohammad kwam in 1948 als Palestijnse vluchteling naar Nayrab Camp. Nayrab was een vroegere basis van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Deze Palestijnen kregen een vluchtelingenstatus via de UNRWA en een identiteitsbewijs om te kunnen reizen. Mohammad heeft nog vijf broers en twee zussen, die allen nog in Nayrab Camp wonen. Mohammad heeft na de middelbare school een tweejarige economie op-leiding gedaan en werkte als boekhouder in een grote tractorenfabriek in Aleppo. In 2011 brak onder de inwoners een opstand uit tegen het regime van president Assad omdat de men-sen het niet eens waren met zijn beleid. In 2012 werd ook de stad Alep-po zwaar getroffen door de bombardementen van het Syrische en Russi-sche leger. De

halve stad werd verwoest. Het bedrijf waar Mohammad werkte werd ook gebombardeerd. Nayrab Camp is niet gebombardeerd, omdat het pal tegen het militaire vliegveld van Aleppo ligt is de wijk bij de bombardementen ge-spaard gebleven. Het land is zeer verarmd. Zijn broers en zussen moeten met een inkomen van tien euro per maand zien rond te komen, terwijl er voedselschaarste is. Omdat Mohammad kritiek had op het regime van Assad en hij in beeld kwam bij de geheime dienst is hij in 2013 naar Libanon gevlucht. Hij is daar op zoek gegaan naar werk. Via de broer van zijn vrouw kon hij een visum krijgen voor Rusland. Hij vond werk in het zuiden van Rusland in de stad Barnaoel in een kebab zaak. In de zomer van 2014 is het gezin van Mohammad zonder hem naar Turkije gevlucht en vervolgens naar Libië gevlogen. Met vele anderen hebben ze toen getracht de gevaarlijke oversteek per boot naar Italië te maken. Ze werden op zee door het Rode Kruis opgepikt en naar het vasteland gebracht. Ze zijn van daaruit doorgereisd naar Nederland en hebben daar asiel aan-

gevraagd en gekregen. Na het AZC in Ter Apel verbleven ze achtereenvolgens drie en een halve maand in Groningen, twee weken in Wageningen, anderhalve maand in Arnhem en ruim een jaar in Eindhoven. Om daarna in januari 2016 hun definitieve bestemming in Boekel te vinden. Mohammad is pas in oktober 2015 naar Nederland kunnen komen. Hij is van Barnaoel naar Moskou gevlogen en kreeg op de ambassade een visum om naar Nederland te reizen. Het gezin werd na twee jaar weer herenigd. Na de inburgeringscursus en een verblijf van vijf jaar in Nederland hebben alle leden van het gezin in 2019 de Nederlandse nationaliteit gekregen. Voor het eerst in hun leven hebben zij een paspoort. Mohammad zegt: “Vanuit heel mijn hart wil ik Nederland bedanken, dat wij hier mogen zijn. We zijn hier veilig”. Zij en hun kinderen kunnen nu voor het eerst vrij reizen als ze dat zouden willen. Zij mogen nu ook stemmen. Moham-mad, Etb en hun oudste dochter hebben daar bij de onlangs gehouden Tweede Ka-mer verkiezingen gebruik van gemaakt en zijn gaan stemmen. Weer een bijzonder moment. Rawan en Rayan zijn in het AZC al begonnen met volgen van Nederlandse les. Na hun komst in Boekel hebben ze eerst de schakelklas gedaan aan het Jan van Brabant College in Helmond om de Nederlandse taal beter eigen te maken en zijn daarna naar het Commanderij College in Gemert gegaan. Rawan en Rayan volgen nu een opleiding aan het Summa College in Eindhoven, Rawan als laborante en Rayan volgt een opleiding als verkoopmedewerker in een optiekwinkel, Nedal volgt praktijkonderwijs aan het Commanderij college in Gemert. In Boekel is de keuze aan etenswaren voor Islamitische mensen beperkt. Daarom doen zij veel inkopen in Eindhoven en Helmond. Als ze een gebedsdienst willen bijwonen gaan ze naar de soennitische moskee Ar-rahmaan in Eindhoeven en soms naar Uden. Zoals zovele vluchtelingen die vanuit een grote stad naar Boekel zijn gekomen is het voor hen enorm wennen. Mohammad vertelt: “Echt naar een grote stad zouden wij niet terug willen, maar een kleinere stad met geschikte winkels en een moskee zou wel onze voorkeur hebben”. Een woning is daar niet zomaar beschikbaar. Dus zullen zij hun draai in Boekel moeten vinden. Piet van den BroekAlgemeen Mede dankzij het mooie weer was het een zeer geslaagde middag en kijkt het Whoznextteam uit naar de volgende activiteit voor de jeugd!

Tennisclub Boekel Whoznextteam viert 5-jarig bestaan Op zaterdag 3 april vierde het Whoznextteam van Tennisclub Boekel haar 5-jarig bestaan. Dit team is een commissie binnen de jeugdcommissie van TC Boekel. Het Whoznextteam bestaat uit 8 enthousiaste jeugdleden van 15 t/m 21 jaar. Enkele leden van het eerste uur zijn vanwege hun leeftijd inmiddels vervangen door nieuwe jeugdleden. Het Whoznextteam organiseert en ondersteunt activiteiten voor de jeugdleden van TC Boekel onder het moto: ‘voor jeugd, door jeugd’. De afgelopen 5 jaar zijn er uiteenlopende activiteiten georganiseerd, van een ik hou van TC Boekel avond tot een Halloween Spooktocht tot Glow in the dark tennissen. Het doel is om de jeugdleden van TC Boekel ook buiten de tennisbaan kennis te laten maken met andere jeugdleden en de club. Om het jubileum en tevens de verjaardag te vieren heeft het Whoznextteam een tennis hutsel middag georganiseerd. Na het hutselen was er een speciaal goochel optreden van de Boekelse goochelaar Sander Smits. Op het einde van de middag was de prijsuitreiking van de laddercompetitie die was opgezet door tennistrainer Nûlleke Pluk. Hij heeft d.m.v. deze competitie de jeugdleden van TC Boekel weten te motiveren om maar liefst 400 wedstrijden te spelen, in de periode van 25 oktober tot 28 maart.

Presentatie Talent BMX team 2021 Op zondag 11 april 2021 vond bij Meybo in Boxmeer -al jaren lang DE leverancier van crossfietsen en toebehoren- de presentatie plaats van het Talent BMX Team. Ook in 2021 zal dit team weer deelnemen aan

www.wolengaren.com DE WEBSHOP voor uw HAAK- en BREIGAREN Ook accessoires van Durable en Scheepjes Fysieke winkel: Arendnest 10, 5427LB Boekel 06-51 96 76 50

diverse fietscrosswedstrijden in binnen- en buitenland en hopelijk zal dit, in tegenstelling tot 2020, ook weer mogelijk zijn. Het team, met als teamleider Harm v.Brussel, bestaat momenteel uit 9 rijders afkomstig uit Handel, Boekel, Veghel, Eerde, Geldrop en Zuilichem. Na een woordje van Harm werden ’s middags de fietsen, kleding, helmen en handschoenen uitgereikt aan de leden zodat die ook dit jaar weer met uitstekend materiaal en in een keurige outfit aan de start zullen verschijnen. De crossers waren zeer en9thousiast over het nieuwe materiaal en zullen zeker proberen om er een succesvol jaar van te maken. Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn zonder de financiële

en materiële steun die het team van de sponsors ondervindt en die wij hiervoor hartelijk dankzeggen. Na afloop van de presentatie vertrok het gezelschap richting BMX baan in Venlo om de fietsen te testen en om te trainen als voorbereiding op het nieuwe fietscrossseizoen. Twee uurtjes zijn ze daar goed bezig geweest waarna het gezelschap weer richting Brabant vertrok. Het nog steeds aanwezige corona-virus zorgt ervoor dat het wedstrijdprogramma nog niet definitief is maar het is toch zeker de bedoeling dat er ook dit jaar Afdelingsen Topcompetitiewedstrijden georganiseerd worden evenals het Nederlands Kampioenschap dat is ingepland op 3 en 4 juli in Haaksbergen. Het Wereldkampioenschap vindt dit jaar van 14 t/m 22 augustus plaats op het Sportcentrum Papendal in Arnhem. Verder staan er nog diverse buitenlandse wedstrijden op het voorlopige programma waar ook de leden van het Talent BMX Team hopelijk met succes aan zullen deelnemen.


U

T

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

A

O

-

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

I

F

O


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! ------------------------—----------------------—---Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl ------------------------—----------------------—----

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

VENHORST 0492-351967

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande TE KOOP GEVRAAGD klushuis / gedateerd huis of bouwgrond. Binnen de bebouwde kom van Boekel. 06-25421469

Personeel gezocht. Wij zijn op zoek naar een jongen vanaf 13 jaar voor diverse werkzaamheden in een kippenbedrijf in Boekel. Werkzaamheden bestaan uit eieren rapen / sorteren en werkzaamheden tussen de kippen in de stallen en zullen plaatsvinden op de zaterdagen en in vakanties. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-10364349 of mailen naar gerjan.trudy@gmail.com

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

VERMIST MACY sinds 28-03-2021, grijs/wit/langharig. Tel. 06-57979962

06-10721045 VOOR AL UW REPARATIES - wasmacine - droger - vaatwasser

24 uurs service óók inbouwapparatuur gespecialiseerd in MIELE

Het adres voor witgoed, zowel nieuw als 2-hands!

Jv

BIJBAAN NODIG??? KOM BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Voor onze cafetaria en party catering zoeken wij per direct

SCHOLIEREN & STUDENTEN V.A. 16 JAAR v.a. 18 jaar is full-time bespreekbaar

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974


Allerhande

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

De nagelsalon met een luisterend oor Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Herstellen en versterken van de nagels - Gellak - Kunstnagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

Willeke van den Nieuwenhuizen 06 43256193 LOCATIE VENHORST Kerkpad 39 5428 GB Venhorst

LOCATIE WILBERTOORD Wethouder Lindersstraat 81a 5455 GK Wilbertoord

www.mooivanhier.nl


Allerhande TE HUUR aanhangwagen. Rolsteiger, plateau hoogte 6.20 meter, werkhoogte max 8.00 meter. 06-21291086

SCHUIFWANDKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a,

John Rambach

Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl.

DIERENPENSION

De Buitenhof

Het adres voor uw aanhangwagen

Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol

• ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

• • • •

Spellen Loopbakfiets Handpoppen Gepersonaliseerde

• Lettertrein • Muziek • Poppenwagens (kraam)cadeaus

D’n Houten Tol - De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl


Allerhande Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------—------—-------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zater-

dag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. --------------------------------------------—--------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord,

glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Zandhoek 2d - Boekel - www.jossomerstuiinmachines.nl Alleen WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN, zondag rustdag

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden