Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 15 juli 2020

Nummer

Boekel Venhorst 3 Vragen over de nieuwe Donorwet? De Bibliotheek helpt je verder. Op 1 juli is de nieuwe donorwet ingegaan. Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente komt dan in het Donorregister. Wel of geen donor worden is een lastige keuze voor veel mensen. Het is daarom belangrijk om je goed te verdiepen in de mogelijkheden. Heb je jouw keuze nog niet geregistreerd in het donorregister en heb je hierbij hulp nodig? De Bibliotheek helpt je verder. Iedereen maakt zijn eigen afweging over orgaan- en weefseldonatie, maar de Bibliotheek geeft graag meer uitleg over het vastleggen van deze keuze. Een vastgelegde keuze kan altijd weer gewijzigd worden in het donorregister. Op www.bibliotheeklagebeemden.nl van Bibliotheek De Lage Beemden is, naast alle informatie voor het maken van een keuze, ook een filmpje te zien. Ook kun je hier oefenen met het digitaal vastleggen van je keuze in het donorregister. Iedereen die toch liever een persoonlijke vraag wil stellen over de mogelijkheden in het donorregister kan langskomen bij de Bibliotheek tijdens de bemande openingsuren. Kijk voor de actuele openingstijden op www.bibliotheeklagebeemden.nl

Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST

Dit jaar zou voor de 6e keer in de eerste week van april de Goede Doelen Week in Boekel en Venhorst hebben plaatsgevonden. Het corona virus stak daar een stokje voor. De grote inkomstenbron van de goede doelen werd daardoor compleet weggeslagen. Nergens kan een goede doelen week plaatsvinden. Wij bedachten toch mogelijkheden om de goede doelen te steunen. Zoals geld storten op de rekening van Stichting Goede Doelen Week Boekel en Venhorst. Tot onze blijdschap hebben vele bewoners gereageerd. Momenteel is ₏ 3220,43 gestort op onze rekening. Zo’n mooi bedrag!!! Dat bedrag wordt evenredig over de 18 goede doelen verdeeld en overgemaakt. Het jaar 2020 is nog niet voorbij. Alle beetjes helpen. Deze mogelijkheid om de

goede doelen te ondersteunen in deze moeilijke tijd zonder collecte inkomen willen we graag nog een paar maanden door laten doorgaan. Regelmatig vindt u informatie daarover in het weekblad. Wij houden u op de hoogte betreft stortingen. Een ieder, die de goede doelen heeft gesteund door financieel een steentje bij te dragen, willen wij graag van harte bedanken. Heel bijzonder en fijn dat u de goede doelen een steuntje in de rug geeft. Wilt u onze goede doelen ook steunen? Dan kunt u uw bijdrage overmaken: - via banknr. NL81RABO0303948388 t.n.v. stichting samenwerkende goede doelen Boekel en Venhorst of - via website www.goededoelenweekboekelvenhorst.nl

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805.Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Tijdelijk prikpost: KDV ‘t Stappertje, Kennedystraat 4, maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport, Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tijdens werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden:

maandag 14.00-17.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; mw. v.Hees T 322462; dhr.v.Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; dhr. de Mol T 351481; mw.v.d.Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 0643455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.0017.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.0017.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Hanny Lobël

tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 19 juli: 10.30 u St. Agathakerk; Antonia Manders (vwg. sterfdag); Toon Constant en kleindochter Dorien en verdere overleden familie (vwg. verjaardag); Antoon v.d.Burgt en Piet de zoon. Woensdag 22 juli: 19.00 u (Sint Agathakerk). Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

In de Sint Jozefkerk komen voorlopig de vieringen t/m 1 september te vervallen i.v.m. het coronavirus. SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Zeeland: Lars v.d.Ven

- De vieringen op de woensdagavond beginnen om 19.00 uur. Let wel: de viering is niet in de St. Petruskapel maar in de St. Agathakerk. - De vieringen vanuit de St. Agathakerk en St. Petruskerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl. - Uitvaart-,huwelijks- en doopvieringen mogen in de Sint Agathakerk gehouden worden, met in achtneming van de richtlijnen van de overheid. - Opgegeven intenties voor de vieringen die vervallen zijn kunt u opnieuw opgeven, wel even ‘Coronavirus’ erbij vermelden zodat wij weten dat de intentie al betaald is. St. Jozefkerk Venhorst De St. Jozefkerk in Venhorst zal de gehele zomer van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur open zijn om iedereen de gelegenheid te geven een kaarsje te ontsteken of zomaar even de kerk binnen te lopen voor gebed of een kijkje te nemen.

Hoera....Geslaagd! Marlou v.Deursen slaagde aan HBO Nijmegen voor Bachelor Sport en Bewegings-educatie / Sportkunde. Proficiat.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Ben jij of ken jij iemand die geslaagd is, geef dit aan ons door. Wij publiceren dit graag. Inleveren kan middels een brief in de brievenbus op de Vlonder 10 of via een mail naar info@boekel-venhorst.nl

Openingstijden vakantieperiode HUISARTSENPRAKTIJK: De praktijk is tijdens de vakantieperiode gewoon dagelijks geopend. Wel zijn we in deze periode met een beperkte bezetting. Dit betekent dat we u mogelijk minder snel kunnen helpen dan dat u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. APOTHEEK: De apotheek is in de vakantieperiode (13 juli t/m 21 augustus) gesloten op de woensdagen. Op de andere dagen is de apotheek geopend van 10:30 t/m 12:00 uur voor het afhalen van uw medicatie. Met vriendelijke groet, Dr. J.J. Gondrie / drs. A. Nietsch en team huisartsenpraktijk Elsendorp

AANBIEDINGEN van donderdag 16 t/m woensdag 22 juli:

SACRAMENT van het HUWELIJK: Boekel: Margriet Ruigrok v.d.Werve en Gerard Rutten. OVERLEDEN: Pater Jan v.Doren, Kruishee-, is donderdag 2 juli overleden op zijn verjaardag. Hij is 89 jaar geworden. Pater Jan v.Doren was ruim 55 jaar missionaris in Belèm in Brazilië, waar hij leefde voor het geluk en welzijn van zijn Braziliaanse mensen. Hij woonde de laatste 5 jaren in Nederland.

APPEL SPECIAAL VLAAI

12.50

MET SLAGROOM EN KANEEL GRANULES

WENER YOGHURT ANANASGEBAK SPELTBROOD

PER STUK

1.50 50 € 1. 25 € 1.

12.50

PER STUK

VAN 100% SPELTMEEL

KOFFIEBROODJES DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD CORONAVIRUS: - Vanaf 1 juli zijn vieringen tot 130 kerkgangers weer toegestaan. Voor de zondagsviering is reservering noodzakelijk. Reserveren voor de viering op zondag om 10.30 uur kunt u per telefoonnummer via Hanny Löbel: 0492-322257 of per email: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Algemeen Alzheimer Café UDEN-MEIERIJSTAD Meer druk op mensen met dementie en hun mantelzorgers De uitbraak van corona heeft een enorme invloed op onze samenleving. De zorg voor mensen met dementie gaat desondanks gewoon door. Geen gemakkelijke opgave in deze onzekere, verdrietige en ook eenzame periode. Door alle maatregelen die de afgelopen maanden genomen zijn om het coronavirus in te dammen, konden ook de Alzheimer Cafés in Veghel en Uden de afgelopen maanden niet doorgaan. Dit betekende met name voor mensen met dementie en hun mantelzorgers een moeilijke tijd; door de lockdown waren dagbestedingen gesloten, waardoor velen zelf moesten zorgen voor een aangename dag invulling. Na een aantal weken thuis bleek dat echt niet mee te vallen. Voor de mantelzorgers van mensen met dementie betekende de sluiting van de dagbestedingen dat zij geen moment meer voor zichzelf hadden en dat er geen tijd was om de batterij weer op te laden. Zo vertelt Arend over zijn echtgenote met dementie: “Mijn vrouw kan echt niet onthouden dat ze afstand moet houden vanwege het virus, als ik haar daarop aanspreek, dan wordt ze witheet van woede. Ik probeer er zelf maar rustig onder te blijven, maar ik heb wel heel veel moeite met haar ongeremdheid”. En over de gevolgen van de gesloten dagbestedingen: “Nu ze niet naar de dagbesteding gaat, merk ik echt dat ik die dag mis om bij te tanken”. Een hele dag optrekken met een partner met dementie kost veel energie. “Het is de hele dag hetzelfde, iedere 5 minuten stelt ze dezelfde vraag.

Ook staat ze bij alles wat ik doe steeds achter me, of ik nu naar het toilet ga, de computer aanzet of koffie haal, ik kan geen telefoontje plegen of ze staat erbij”. Vaak merken mantelzorgers dat ze last krijgen van lichamelijke kwalen: “Na al die weken binnen merk ik nu dat mijn lichaam begint op te raken, ik ben zo ontzettend snel moe tegenwoordig”. Graag willen we er voor u zijn in het Alzheimer Café. Nu de Alzheimer Cafés voorlopig nog niet door kunnen gaan, wil de werkgroep Alzheimer Café UdenMeierijstad graag in contact komen met voormalige bezoekers van de Alzheimer Cafés in Veghel en Uden. Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden, directbetrokkenen kunnen bellen met medewerkers van het Alzheimer Café, voor

Boekel 14.07.1995

bv. een luisterend oor, concrete hulp en ondersteuning. Mogelijk kunnen zij u in contact brengen met andere lotgenoten. Ook Arend kreeg een ondersteunend gesprek waarin hij zijn hart kon luchten, daarnaast werd met hem meegedacht over hoe hij de dagbesteding voor zijn vrouw weer kon opstarten. Dus blijf niet zelf met uw problemen zitten en neem vrijblijvend contact met ons op. U kunt vragen naar Esther, Trudy en Astrid, tel.nr. 088 - 374 25 25 of stuur een mail met uw contactgegevens naar noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl Samen zetten we onze schouders eronder!

MARLOES EMONDS

Boekel 14.07.2020

25 Jaar geleden…nog steeds geen gewenning en als ik nu mijn 14 jarige kleindochters zie… Komt weer de melancholie, wetende nooit meer loopt zij erbij. De lange tijd heeft het mij geleerd maar mijn hart zal het nooit begrijpen, dat zegt; zie ik blonde meiden lopen dan hoort toch ook de mijne daar. 25 Jaar en ik weet, het kan niet meer bestaan…… maar wanneer komt de rust in mijn lijf zodat ik niet meer hoef te zoeken. Niet meer naar blonde meiden staar, maar enkel naar mijn fotoboeken! Joke Emonds


Berichten

Bloedprikken voortaan na digitale afspraak

Bloedprikken en ophalen materialen Bernhoven voortaan na digitale afspraak Vanaf afgelopen maandag kunnen patiënten voor bloedafname bij een van de prikposten van Bernhoven alleen nog terecht na een digitale afspraak. Het ziekenhuis ziet ‘s ochtends en vooral in Uden en Oss een grote toeloop voor een bloedafname waardoor mensen lang moeten wachten. Zelf digitaal een afspraak inplannen moet dit wachten gaan verkorten en in goede banen leiden.

Hoe werkt het? Via de knop afspraak bloedafname op de website van Bernhoven komt de patiënt terecht op de juiste pagina. Hier kiest de patiënt waar de hij/zij een afspraak voor wil maken (bloedafname of materiaal ophalen), de locatie waar hij of zij de afspraak wil (Uden, Oss of een van de 7 andere locaties in de regio), kiest vervolgens een beschikbare datum en tijd, vult daarna enkele persoonsgegevens in als naam, telefoonnummer en e-mailadres en na een klik op de knop ‘bevestigen’ is de afspraak gemaakt. De patiënt ontvangt de bevestiging via de e-mail. Telefonische hulp Even naar binnenlopen kan straks niet meer. Om mensen te helpen om met het nieuwe systeem vertrouwd te raken richt Bernhoven een telefonisch hulpteam in.

Patiënten die het lastig vinden om een digitale afspraak te maken, kunnen bellen naar 0413 - 40 19 08 en een van de medewerkers helpt de patiënt om het digitaal afspreken eigen te maken. Even wennen Om mensen te laten wennen houdt Bernhoven rekening met een overgangsperiode. Wie in de komende tijd zonder digitale afspraak naar de prikpost komt, moet wel met een wachttijd rekening houden. Ook kan een van de medewerkers de patiënt ter plekke helpen om een afspraak te maken.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKS- of JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 7 juli 2020

FAAS Zoon van Teun van de Hei en Marloes Rovers Kraanvogel 3, Boekel

Geboren op 8 juli 2020

SEM Dochter en zusje van Geert, Rosanne en Jip De Wilgen 15, Boekel

Dank je wel voor alle felicitaties, kaarten en bloemen, welke wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijksjubileum. Ondanks de maatregelen in deze bijzondere tijd is het voor ons een dag met een “gouden randje” geworden.

Jan en Petra Leenders Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur.

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting

Gevonden : - Zwarte dames fiets sparta pick up - Puma schoentje zwart/grijs/rood/blauw maat 25 met zwart sokje Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, bij de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

schijnlijk verloren bij Aldi, Supercoop of ziekenhuis Bernhoven

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 08-07-2020 Verloren : - Blauwe oordoppen in zwart etui - Bos sleutels met 2 huissleutels en sleutelhanger autogarage Van Haandel schade - Telefoon met Rabobank pas 4208 Iphone - Autosleutel (Citroen) + huissleutel waar-

PUBLICATIE TERINZAGELEGGING BESTEMMINGSPLAN “BURGEMEESTER OTTOWSTRAAT ONG” Besluit De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 25 juni 2020 besloten om het bestemmingsplan “Burgemeester Ottowstraat ong” ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte ontwerpbestemmingsplan. Omschrijving bestemmingsplan Het plan voorziet in de realisatie van een seniorenbungalow in de achtertuin van het

070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel perceel Rutger van Herpenstraat 18 in Boekel. De seniorenbungalow wordt ontsloten op de Burgemeester Ottowstraat. Kostenverhaal Gezien het feit dat er met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 16 juli 2020 samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgottow-VA01). Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Boekel, 15 juli 2020

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van de heer B. Janssen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem voor een woning.op het perceel plaatselijk

bekend Julianastraat 33 te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 15 juli 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: bouwen van een bedrijfspand Locatie: Tuinstraat 24, Boekel Datum ontvangst: 2 juli 2020 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

INTREKKING VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat de volgende eerder verleende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het vergroten van een vleesvarkensstal Locatie: Gagelstraat 6a, Boekel Verzenddatum: 3 juli 2020 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het plaatsen van een voersilo Locatie: Statenweg 24, Boekel Verzenddatum: 3 juli 2020 Activiteit: slopen van een bouwwerk Onderwerp: het slopen van nertsensheds Locatie: Zandhoek 1a, Boekel Verzenddatum: 3 juli 2020 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: de oprichting van een kantoor Locatie: Kerkstraat 16d, Boekel Verzenddatum: 3 juli 2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bedrijfshal Locatie: Statenweg 109, Venhorst Verzenddatum: 9-7-2020 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief


moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende ontheffing aan: Tennisclub Boekel om tijdens het interne toernooi aan Waterval 3 te Boekel de buitenverlichting op het terrein langer aan te laten. Het toernooi vindt plaats van 13 tot en met 17 juli 2020. De ontheffing is genoemde data afgegeven tot 00.30 uur. Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 15 juli 2020 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING WABO, VAN DERVALK + DEGROOT B.V., BOEKEL Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning. Het verzoek betreft het beëindigen van het biologisch bewerken van slib/grond (landfarming) Het project is gelegen aan de Statenweg 33 te Venhorst.

Uit liefde voor de dieren: jeugdige Boekelnaren bestrijden zwerfafval in hun buurt INITIATIEF DE BEESTENBENDE ZORGT VOOR OPKOMST VAN MILIEUBEWUSTE GENERATIE IN BOEKEL Zo jong als ze zijn, tussen 6 en 12 jaar, laten kinderen in Boekel al zien dat ze écht iets kunnen betekenen voor hun buurt - juist ook als ze straks ouder zijn. In recent landelijk onderzoek naar de impact van het buurt-project De BeestenBende laten ouders van de duizenden deelnemende kinderen weten bij hun kroost nadrukkelijk een groeiend besef te zien: niet alleen van (de gevolgen van) zwerfafval, maar zeker ook van je eigen rol, nu en later. Het overgrote merendeel van ouders in het onderzoek is er dan ook sterk van overtuigd dat lidmaatschap van De BeestenBende ervoor zorgt dat hun kind ook over 10 jaar nog bewust met (zwerf)afval omgaat. En opvallend genoeg blijkt deelname aan De BeestenBende, waarbij kinderen de buurt helpen schoonhouden om zo de dieren tegen zwerfafval te beschermen, meteen ook de opkomst van een ‘nieuwe generatie vrijwilligers’, met aandacht voor je eigen buurt en alles en iedereen die daar leeft. Belevingswereld van jonge Boekelnaren Want waar 3 op de 4 deelnemertjes zich vóór het lidmaatschap nog nooit als vrijwilliger inzetten, denkt 91% van de ouders dat hun kinderen nu de smaak te pakken hebben. En zich ook later als vrijwilliger zullen willen inzetten. De blijvende impact van De BeestenBende op deelnemende kinderen is terug te voeren op een combinatie van ‘ingrediënten’. Belangrijkste factor: De BeestenBende speelt sterk in op de belevingswereld van jonge kinderen - en dat ook in Boekel. Zo biedt De BeestenBende je de keus om een heldenrol te vervullen, voor de dieren in jouw buurt. Daarmee krijgen de kinderen een reële kans om zelf iets tegen het gevaar van zwerfafval te doen. Het overgrote merendeel van de ouders geeft aan: ‘Dankzij De BeestenBende voelt mijn kind dat hij/zij iets kan doen aan zwerfafval.’ Daarbij valt bijvoorbeeld op hoezeer BeestenBenders zich ook geroepen voelen om op de jaarlijkse Landelijke Opschoondag (dit jaar vanwege Corona pas eind september) de handen uit de mouwen te steken, juist als dierenhelden. ‘Je goed voelen over je goede werk’ Niet alleen de kinderen maar ook de ouders voelen daarbij een sterke verbondenheid met de ‘community’ van BeestenBenders in Boekel, die zich onder andere uit in een ‘9’ als gemiddeld rapportcijfer voor het idee erachter. Als belangrijke motivatie voor deelname noemen de ouders: ‘je goed voelen, over het goede werk dat je doet voor je buurt’ en ‘een steentje bijdragen aan een schoner milieu en zo je kinderen op een leuke manier bewustmaken van hun omgeving’. Op de vraag wat zij zelf het meest zouden missen aan De BeestenBende, zeggen de kinderen onder andere: ‘Met elkaar samenwerken, goed bezig zijn voor de dieren’ en ‘Complimentjes van andere mensen’. Niet zo vreemd dus dat liefst 98% van de populatie het lidmaatschap ook zou aanraden aan anderen… Over De BeestenBende in Boekel De BeestenBende is een gratis ‘club’, voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit gemeenten in heel Nederland. Al meer dan 14.000 kinderen zijn in de loop van jaren lid geworden. Als BeestenBende-lid help je mee om je buurt schoon te houden voor mens én dier. In ieder geval één keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op, in opvallende outfit en gewapend met knijpers. Elk team heeft minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken de bendeleden in de loop van het schooljaar allerlei spannende (dieren)avonturen mee. Al sinds 2018 loopt De BeestenBende ook in Boekel, verdeeld over buurten in de hele gemeente. De kinderen maken via een presentatie op school kennis met het project. Liefst 4 basisscholen in Boekel hebben de kinderen zo al de kans gegeven mee te doen. Samen met ouders lopen de kinderen vervolgens in de eigen vrije tijd, als echte vrijwilligers, hun opruimrondjes. Kijk voor meer informatie op www.mijnbeestenbende.nl.

De BeestenBende speelt bewust in op de belevingswereld van jonge kinderen


Gemeente Boekel De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 15 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020 in te zien bij de gemeente Boekel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). U kunt zich daarvoor wenden tot mevrouw K. Adema. Telefoonnummer (088) 743 00 00. Het besluit is digitaal op te vragen via email info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/actueel/verleende-vergunningen. Een ieder kan tot en met 18 augustus 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikkingen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Zienswijzen kunt u richten tot Omgevingsdienst Brabant Noord, Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging

bij Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Aan deze procedure is het kenmerk Z/119496 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 's-Hertogenbosch, juli 2020.

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING De directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord deelt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel mede dat hij, gelet op artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) besluit de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) in te trekken. Het gaat om MeMa Service Venhorst te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummers 3323 en 3324.

Inzage Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 15 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij gemeente Boekel. De stukken kunt u digitaal opvragen via het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Zienswijzen Een ieder kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze(n) moeten uw naam en adres bevatten, en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. De zienswijze(n) moeten worden gericht aan gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekl. Mondelinge zienswijzen Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen om een afspraak te maken met de gemeente Boekel, telefoonnummer 0492-326 800.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 30 juni jl. is o.a. aan de orde geweest: VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'VOSKUILEN, VENHORST' Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Voskuilen, Venhorst’ zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'KRAAIENDONK 28, VENHORST' Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Kraaiendonk 28, Venhorst’ zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. RENOVATIE DIERENWEIDE BOEKEL Een deel van het houtwerk van de dierenweide in Boekel is aan vervanging toe. Er wordt voorgesteld om in de bestuursrapportage 2020 budget op te nemen om deze vervanging te verwezenlijken. AANVRAAG SCHOONHEIDSSTUDIO KERKSTRAAT 16D BOEKEL 1. Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de vestiging van een schoonheidsstudio onder de volgende voorwaarden: a. Alle eerder vergunde functies worden ingetrokken, met uitzondering van de (tijdelijke) omgevingsvergunning voor de yoga; b. Het parkeren dient volledig op eigen terrein te worden afgewikkeld; c. De openingstijden worden beperkt tot de daguren en maximaal één avond tot 20.00 uur. 2. Er worden maximaal twee functies toegestaan in het pand Kerkstraat 16D. 3. De tijdelijke omgevingsvergunning voor yoga met maximaal 3 maanden te verlengen, waarna er een evaluatie plaatsvindt. 4. De gemeente stelt de omwonenden op de hoogte van het voorgestelde besluit met bijbehorende voorwaarden. BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN, JAARSTUKKEN 2019, SUBSIDIEAANVRAAG 2021 Het college van B&W heeft besloten: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 2. Kennis te nemen van de Update corona maatregelen bibliotheek 3. De subsidie 2019 vast te stellen op € 192.825 4. De subsidie 2021 te bevoorschotten ten bedrage van € 192.825Algemeen Wat een bijzonder jaar. Een jaar om nooit te vergeten. We begonnen op een nieuwe school. Nieuwe, frisse lokalen. Een fijne leer-werkplek voor ons samen. Ouders komen in de ochtend gezellig even mee naar binnen. En zo hoort het ook. We doen het samen. Op woensdagmiddag samen met ouders leerspelletjes spelen. Gezellig en leerzaam. Samen op kamp. Samen lezen. Samen ateliers. Samen. En zo hoort het ook. En toen plots... Begin maart... Corona velt Nederland. Corona zet de wereld op zijn kop. De school gaat dicht. Thuisonderwijs. Groot compliment aan jullie ouders. Wat een omschakeling. Wat ver weg van het normaal. Gelukkig kan momenteel in Nederland weer iets meer, samen. Op gepaste afstand. Dat wel. Wat zijn wij blij dat jullie er zijn. Allemaal. Wat voelt dat vertrouwd. Laten we hopen dat we weer snel samen mooi onderwijs kunnen maken. Samen op kamp.

Samen ateliers. Samen lezen. Samen. Omdat het zo hoort. Omdat we verbonden willen zijn met jullie en de kinderen. Daarom. Team Uilenspiegel, Sjaak van Moorsel

Energietransitie in goede banen leiden Willen we de klimaatverandering beheersbaar houden en de aarde goed doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, dan is ambitie op het gebied van nieuwe, schone energie harde noodzaak. Maar die ambitie moeten we wel in goede banen leiden. Daarom dienden we samen met de andere politieke partijen een motie in waarin we het college richting meegeven om de energietransitie succesvoller te laten verlopen. Hoe zat het ook weer? Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). De CO2-uitstoot moet sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Vervolgens zijn overheden, maatschappelijke partners, netbeheerders, het be-

drijfsleven en inwoners in 30 energieregio’s in Nederland aan de slag gegaan. Ook de gemeente Boekel is betrokken bij zo’n energieregio waarin onderzocht wordt waar en hoe het best duurzame elektriciteit (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Richting geven aan de Boekelse energiestrategie Het CDA wil bij voorkeur zonnepanelen op daken, maar gezien de enorme opgave die er ligt zullen we niet ontkomen aan zonneweides (op land) in onze gemeente. Een zorgvuldige landschappelijke inpassing, ofwel goede ruimtelijke ordening, is daarbij belangrijk. Dat vraagt om sturing vanuit de gemeente, sturing die nu nog ontbreekt. Daarom hebben we het college opdracht gegeven om eerst met aanvullend beleid te komen alvorens nieuwe projecten te vergunnen. Daarnaast moet betrokkenheid van de omgeving bij duurzaameidsprojecten de standaard worden. Door inwoners in de opbrengsten te laten meeprofiteren kan draagvlak vergroot worden. En met Boekel Energie kunnen kansen gepakt worden om een deel van de opbrengsten vervolgens te investeren in nieuwe initiatieven. Kortom, met de juiste ‘spelregels’ én met de kracht van de samenleving heeft de enorme duurzaamheidsopgave pas écht kans van slagen.


Jouw kapster aan huis Hannie van Bakel - M 06-51575811


Algemeen De vlag omhoog bij appartementengebouw De Run In opdracht van PeelrandWonen bouwt Hendriks Coppelmans Bouwgroep een appartementengebouw met 15 appartementen in gasloze wijk De Run in Boekel. Het gebouw heeft het hoogste punt inmiddels bereikt. Dat werd door de teams van beide bedrijven gevierd op woensdag 8 juli, uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter-regel. De bouw van de appartementen startte in maart, aansluitend aan de oplevering van de eengezinswoningen die Hendriks Coppelmans en PeelrandWonen eerder realiseerden in de wijk. Naar verwachting wordt het appartementengebouw in het voorjaar van 2021 opgeleverd. Conceptmatig bouwen Het appartementengebouw krijgt 15 driekamerappartementen, verdeeld over 3 woonlagen. De appartementen zijn gebaseerd op het (af)TOPappartement, een doordacht concept van Hendriks Coppelmans. De appartementen hebben een uitgekiende indeling, een overdekte buitenruimte en een aparte berging. Door een slimme bouwmethode zijn ze snel te

realiseren. Deze manier van ontwikkelen en bouwen leidt tot een betaalbare huurprijs onder de sociale huurgrens. Het gebouw in De Run is ontworpen door Bulkens Architechten. Het ontwerp sluit aan bij het ontwerp van de eerder opgeleverde woningen in het plan. Alle woningen in het plan zijn nul-op-de-meter en wekken daarmee hun eigen energie op. Betaalbaar wonen in Boekel In Nederland is er een tekort aan betaalbare huurwoningen. Een geschikte woning vinden wordt daardoor steeds lastiger. Gemeente Boekel, PeelrandWonen en Hendriks Coppelmans vinden het daarom belangrijk dat er nieuwe betaalbare woningen worden gebouwd. Door gebruik te maken van bestaande concepten realiseerden zij dat in De Run eerder al met de bouw van 11 eengezinswoningen en gaan zij daarmee verder met de bouw van deze 15 appartementen. Heeft u interesse in de appartementen? Houd de website van PeelrandWonen in de gaten voor meer informatie over het verhuurtraject.

vrijdag 28 augustus 2020

Avond van de Poëzie - Persbericht Doe je mee? Heb je wel eens dat je aan de koffie zit na een wandeling, of net terug komt van je intensieve yoga les en er van allerlei gedachten rustig door je hoofd aan het dwalen zijn? Zomaar van alles, zo rustig als je bent na de les of wandeling. Best gaaf om deze gedachten eens op papier te zetten. Door hier en daar woorden weg te laten, zinnen op te poetsen of in tweeën te splitsen, krijgt het langzamerhand de vorm van een gedicht. Lees het nog eens hardop voor voor jezelf, en kijk of het oproept waar je zojuist aan zat te denken. Een mooi gedachten-gedicht? We vinden het leuk als je dit zou willen delen met ons. Stuur het voor 31 juli naar avondvandepoezie@gmail.com, en we plaatsen ze op onze site www.avondvandepoezie.nl . Kijk er eens op om al wat gedichten te zien van een aantal dorpsgenoten. Er komt zelfs een gedicht van ver: nu de Avond van de Poëzie als digitale versie wordt gehouden is, is het ook mogelijk vanuit Spanje mee te doen als oud dorpsgenoot zijnde. Zowel jong als oud hebben al ingestuurd. We jureren de gedichten en zullen op 28 augustus een jeugd en volwassen winnaar bekend maken. Houd de site dus goed in de gaten.

Attentie Buurtpreventie

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

Is uw buurt al lid van de Buurtpreventie Boekel? Binnen de gemeente Boekel zijn op dit moment 54 buurten aangesloten bij Buurtpreventie Boekel. Deze buurten zijn herkenbaar aan de borden “Attentie buurtpreventie”. Doel van buurtpreventie is dat bewoners een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt. Wilt u uw buurt aanmelden? Neem dan contact op via info@buurtpreventieboekel.nl Of via een berichtje op onze social media: Facebook & Instagram.


Algemeen Veilig zonnen De zomer is in aantocht! Misschien ga je deze zomer op reis, of vier je je vakantie vanuit je eigen achtertuin. We hopen op een zomer met veel zon. Een periode om buiten te genieten. Heerlijk, de warmte van de zon weer in je gezicht te voelen. Maar hier zitten ook risico’s aan verbonden. Zeker voor kinderen kan de zon schadelijke gevolgen hebben. Hun dunne huidje is extra kwetsbaar voor de schadelijke effecten van de zon en kan daardoor snel verbranden. Het is daarom belangrijk je kind goed te beschermen tegen de zon, door hem of haar goed in te smeren, bedekkende kleding te laten dragen en soms de zon te weren. Insmeertips voor kinderen • Gebruik een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor (minimaal SPF 30). • Smeer je kind een half uur voordat hij/ zij naar buiten gaat in. • Gebruik een ruime hoeveelheid zonnebrandcrème! Smeer lekker dik. • Herhaal het smeren iedere twee uur, of vaker na hevig zweten, zwemmen of sporten. • Vergeet oren, lippen en de bovenkant van de voeten niet! • Gooi oude zonnebrandcrème weg. Crème die over zijn houdbaarheidsdatum is, verliest zijn werking. Zoek de schaduw op Naast regelmatig smeren (iedere 2 uur) met zonnebrandcrème, is het ook belangrijk andere voorzorgmaatregelen te treffen. Tussen 12 en 15 uur is de zon het schadelijkst, zoek tijdens deze uren de schaduw op. Lukt dat niet, bedek dan de huid door hoedjes, petjes, shirts met lange mouwen en een zonnebril. Houd kinderen jonger dan één jaar helemaal uit de directe zon. Eerstegraads verbranding Bij een eerstegraads verbranding is de (opper)huid rood/roze gekleurd. De verbranding is droog, kan pijnlijk zijn en is soms wat opgezwollen. Een eerstegraads verbranding is te vergelijken met een ontstekingsreactie. Na een paar dagen verdwijnen de onaangename verschijnselen. Een eerstegraads verbranding ontstaat wanneer je bijvoorbeeld te lang onbeschermd in de zon hebt gezeten. De huid is niet stuk en daarom noemen we het geen brandwond, maar een verbranding.

Een eerstegraads verbranding kan erg pijn doen. Wat moet je doen bij zonverbranding? • Blijf uit de zon zo lang de huid rood is. • Koel je huid met een lauwe douche of koude, natte doeken. • Smeer je in met aftersun of een bodylotion met verzorgende bestanddelen, zoals aloë vera. • Heb je last van hoofdpijn? Blijf dan binnen in een koele ruimte en zorg dat je genoeg drinkt. Hoge temperaturen, pas op! Sommige voorwerpen kunnen in de zon echt gloeiendheet worden. Vooral kleine kinderen lopen hiermee risico op brandwonden. Let dus op met: • Metalen delen van een autostoeltje • Donkere tegels

• Water in de tuinslang als deze in de zon heeft gelegen • De glijbaan in de speeltuin • Metalen ritsen in kleding Tip: Check altijd eerst of het veilig is voor je een kind er mee in aanraking laat komen! Bron: Nederlandse Brandwonden Stichting


Algemeen Aanmelding Burendag 2020 van start ORGANISATOREN: ‘VIER HET VEILIG, VIER HET VOOR DE DEUR’

De aanmelding voor Burendag 2020 is gestart. Goed contact met buren en verbinding in de buurt is in deze tijd, waarin we fysieke afstand moeten houden, nog belangrijker geworden. Organisatoren Douwe Egberts en Oranje Fonds hebben daarom een manier bedacht waarop buren deze dag op 1,5 meter kunnen vieren, onder het motto ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’. Via Burendag.nl

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc. Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! www.koensterkennatuursteen.nl Beekerheide 26 Beek en Donk Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com

kunnen alle buurten van Nederland zich aanmelden voor de 15e editie, die op zaterdag 26 september plaatsvindt. Burendag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger zijn als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Op deze manier kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis ge-legd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt. Anderhalve meter Ook op 1,5 meter afstand zijn er veel leuke en veilige activiteiten die buren met elkaar kunnen ondernemen. Op Burendag.nl zijn ideeën te vinden voor veilige Burendagactiviteiten als een spelletjesdag, buurtbingo of een open buurtpodium voor de deur. Daarbij is het belangrijk dat iedereen de richtlijnen volgt van de Rijksoverheid en het RIVM. Voor elkaar klaarstaan Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: “We hebben de afgelopen maanden allemaal gevoeld hoe belangrijk het is om naar onze buren om te kijken. Door Burendag te organiseren willen we buren de mogelijkheid geven contact te leggen, zodat ze gemakkelijker op elkaar terug kunnen vallen wanneer dat nodig is. Ook zal het dit jaar een moment worden waarop gevierd wordt dat er al zoveel buurtgenoten zijn die voor elkaar klaarstaan. We nodigen iedereen uit om mee te doen en er op een veilige manier een waardevolle dag van te maken.” Verbinding op afstand John Brands, algemeen directeur Jacobs

Douwe Egberts: “Met Burendag willen we mensen bij elkaar brengen. In de afgelopen maanden brachten veel mensen hun tijd vooral thuis door: achter de voordeur. Met de aangepaste opzet nodigen we iedereen uit om de deur open te zetten en vóór de voordeur contact te maken. Zo kun je op afstand toch zorgen voor verbinding met elkaar en de buurt.” 6000 buurten In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 48.000 Burendagactiviteiten. Inmiddels doen er jaarlijks zo’n 6.000 buurten mee. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal € 350 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op www.burendag.nl. Richtlijnen Burendag-initiatiefnemers Douwe Egberts en het Oranje Fonds roepen deelnemers dringend op om alle geldende richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het en het RIVM in acht te nemen. Deze zijn te vinden via RIVM.nl.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 21 juli wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Irenestraat, Binnenhofke, De Morgens, Franse Pad, Zandhoek, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St.Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Boterweg, Zorgcenrum St Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten daar tussenin en gehele wijk de Donk. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Wegens het Coronavirus kan tot nader bericht zaterdags geen papier worden gebracht naar de container bij de Waterval. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


U

T

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

A

O

-

F

Astra station 16i16V, airco 2010 Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm 2011 Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Corsa 1.4 automaat edition 2018 Astra 1.6 cosmo 2010

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

Opel Opel Opel Opel Opel

I

O


Sport Wieler Toer Club Boekel Omdat we weer in groepjes mogen gaan fietsen, mogen we ook weer onze mooie nieuwe kleding dragen. Net voor de uitbraak van het Cronavirus, hebben we 2x kunnen fietsen in deze kleding. Er is nog geen gelegenheid geweest om een groepsfoto te maken, dat moet nog een keer gebeuren als het allemaal veiliger is. Dat neemt niet weg, dat ik toch even onze sponsoren wil voorstellen. Dat zijn: Unlimited Colors, Flying Kiwi, Wijdeven wand en dakbeplatingen, Bedrijventekoop.nl en Parki. We zien er prachtig uit, mede dank zij deze sponsoren. Kijk eens op de site van ons, www.wtcboekel.nl, daar zijn al enkele foto’s te zien van onze outfit. Deze zondag stond voor de A-groep de Reichswaldroute op het programma. Een mooie tocht die ook over de Kartenspielerweg gaat. Een glooiende weg, dwars door de bossen. De pauzeplaats was weer in Nederland, in Groesbeek bij de Oude Molen. Een pauzeplaats die geliefd is bij vele wielertoeristen. Met 17 man, verdeeld over de tennisbaan werd er koffie gedronken. Heerlijk allemaal buiten, De A+-groep kwam iets later en moest op een andere plek gaan zitten. De terugreis verliep ook prima, alleen was Arno zo goed over zijn kudde aan het waken, dat hij de stoeprand bij de rotonde van Volkel niet zag. Een beetje behang van zijn knietjes, maar dat geneest wel weer. Volgende week rijden we weer volgens onze kalender uit het toerboekje. De A- en de A+groep rijden de grote Peeltocht, de B-

groep rijdt de Noordervaarttocht en de Cgroep rijdt de Ravensteintocht. P.da Leuse. www.wtcboekel.nl

De Sputters

v.Dooren. Aantal verhuur solexen is beperkt. Wees er snel bij op is op!! Hopende op goed weer maken we er een leuke en gezellige Corona Sputtertocht van!! Groetjes en tot ziens op 8 augustus De Sputters

VENHORST-BOEKEL

Hallo Sputters we gaan weer sputteren. Op 8 augustus gaan we een mooie Corona Sputtertocht rijden van 60 km, volgens de regels van RIVM. Enkele regels zijn: Thuis handen wassen, thuis naar het toilet, Anderhalve meter afstand. Bij koorts of verkoudheid blijf thuis. Alleen contact met eigen solex, eventueel poetsdoekjes meenemen. Bij thuiskomst handen wassen. Er zullen voldoende ontsmettingsmaterialen op locatie aanwezig zijn. Er zal geen grote pauze zijn tijdens de rit. Neem voor jezelf lunchpakket en drinken mee. Voor een versnapering en warme hap bij de finish wordt gezorgd. De start is bij Camping De Noordkant, Noordstraat 15 Venhorst om ± 10.15 uur en de finish is rond 16.00 uur. Kosten zijn € 15,= p.p., info en aanmelden bij Henk v.Dooren, tel 0610358669 of e-mail hevado@live.nl. Bij deelname graag opgeven en betalen voor 1 augustus via banknr. NL39 RABO 0134 9341 13 o.v.v. naam en adres. Voor diegenen die wel mee willen rijden maar geen solex hebben, is de mogelijkheid aanwezig om een solex te huren. Contact opnemen voor 25 juli met Henk

Mac Mova ‘83 4e M.A.C. Mova ’83 Avond Motortoertocht 18 juli Op zaterdag 18 juli as. organiseert M.A.C. Mova ’83 voor de 4e keer een avond motortoertocht. Van 18.00-19.00 uur kunt u hiervoor inschrijven en starten vanaf ons clubhuis aan de Zijp 1h in Boekel waar u onder het genot van een kopje koffie de route krijgt geïnstalleerd op uw Garmin of TomTom. De route gaat dit jaar richting ZuidLimburg en is 300 mooie kilometers lang. De route eindigt uiteraard weer in ons clubhuis waar u wordt ontvangen met een kopje koffie of fris, en een lekker broodje knak. Het inschrijfgeld voor dit evenement bedraagt € 5,00 voor bestuurder en eventuele duo. Dit is dus inclusief route en versnaperingen. Leden van de club krijgen een reductie van € 2,50. Kortom: hebt u zin om een motorrit te rijden zoals je ze niet vaak rijdt, dus zowel bij daglicht als bij duisternis, kom gezellig zaterdag 11 juli naar de Zijp, van harte welkom!Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

Jv

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,� en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 � 5427 DB Boekel 06�22123656 of

www.johnvesters.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------—-------------------------Verhuur ijskar Urk 41. Verhuur wijnkar Urk 41. Kom kijken. En we hebben nog meer huur en koop artikelen. www.rendersdecoratie.nl Tel. 0492-352192. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval,

hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

BIJBAAN NODIG??? KOM BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Voor onze cafetaria en party catering zoeken wij per direct

SCHOLIEREN & STUDENTEN V.A. 16 JAAR v.a. 18 jaar is full-time bespreekbaar


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice.

Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------—------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413-

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------—------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Ingrid v.Lieshout Coaching Counseling Training: uw gewichtscoach aan huis. www.ingridvanlieshout.nl, 0610646880. TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

John Rambach

DIERENPENSION

De Buitenhof

Het adres voor uw aanhangwagen

Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw sterk in va

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenve-

gers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.