Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 18 november 2020

Nummer

Boekel Venhorst 21 Sinterklaas weer in het land De 2e zaterdag van november, dé zaterdag van de intocht van Sinterklaas. Dit jaar werd de intocht op een aparta manier gevierd. Geen kade waar vele kinderen stonden, maar Sinterklaas trok rechtstreeks naar zijn Pietenhuis. En daar ontving hij vele burgemeesters en kinderen. Een drukke tijd breekt voor hem en zijn pieten aan. Vele schoenkadootjes zijn al rondgebracht, afgelopen zaterdagnacht. En nog steeds zijn de Goedheiligman en zijn pieten druk in de weer met het inpakken van kadootjes en het bakken van pepernoten en nog veel meer lekkers. Gelukkig heeft Sinterklaas nog wel tijd gehad om naar Boekel te komen. Ook al was dat ook hier anders dan voorgaande jaren. Geen harmonie EMM die voor de stoet liep, geen Sinterklaas op paard door de Boekelse straten, geen kinderen die uit volle borst op het St. Agathaplein de Sint toezongen. Geen allerkleinsten die daarna vol verwachting in Nia Domo op de Sint zaten te wachten. Nee Sinterklaas toog dit jaar naar het gemeentehuis. Daar werd hij en zijn hoofdpiet welkom geheten door de burgemeester. Sinterklaas vertelde blij te zijn weer in Boekel te zijn en dankte de burgemeester voor de gastvrijheid waarmee hij telkens wordt ontvangen in Boekel. Hij hoopt veel tekeningen, gedichten of andere

knutselwerkjes te krijgen wanneer hij de scholen bezoekt. Deze kunnen ook in de brievenbussen bij Coop Kanters in Venhorst of in de winkel “Veel voor Weinig” in Boekel gedaan worden. Wanneer kinderen (en dan vooral de kleinsten die nog niet naar school gaan) nog een vraag hebben, dan kunnen ze die voor 1 december stellen via redactdie@bloktv.nl. Zij zullen dan op een later tijdstip nog beantwoord worden. Rest ons nog iedereen een hele fijne Sinterklaastijd toe te wensen.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 24 november a.s. wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d. Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Berghoeve, KleinRondeel, Wijk de Run (ingang Heesterbosch), Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan

er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Attentie Buurtpreventie Help mee aan een veilige buurt door een oogje in het zeil houden en extra alert te zijn op verdachte situaties. Bijvoorbeeld tijdens het wandelen of het uitlaten van de hond. U kent uw eigen buurt goed en her-kent daardoor ook sneller verdachte situaties. Ook de loopgroepen van Buurtpreventie Boekel zorgen voor extra ‘ogen en oren’ om woninginbraak en andere vormen van overlast en criminaliteit te signaleren. Deze signalen worden doorgezet naar de politie en de gemeente om zo de veiligheid in uw buurt te verbeteren. Wilt u graag meelopen? Meldt u dan aan voor de loopgroepen via info@buurtpreventieboekel.nl

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand)

Woensdag 25 november a.s. verschijnt Weekblad Boekel Venhorst weer in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel.

Koppen X-Press.indd 1

Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.

19-10-2020 11:52


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14,

tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vis-sers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, tel. 0492-347448, email: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en

openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcen-trum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; dhr. de Mol T 351481; mw.v.d. Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK Contactpersonen: - diaken Henk v.Thiel, tel. 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 22 november: 10.30 u (Sint Agathakerk). Hoogfeest: Christus Koning van het Heelal. Misdienaars: Roy, Glenn en Emanuela Bamé. Jeanette Baaijens; Jans v.d.Wetering; Toos Verhagen; Toon Hoevenaars; Henk Kandelaars; Diny Welten. Woensdag 25 november: 19.00 u St. Agathakerk; Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Cor v.d.Elzen ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Eerst volgende viering: zondag 20 december 09.00 uur. SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Boekel: Nala v.d.Avoird

Viering St. Jozefkerk Op de derde zondag van de maand, aanvang 09.00 uur, zal er in de St. Jozefkerk een viering zijn met een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Riky Janssen: tel: 0630239206. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. De enveloppen voor het opgeven van misintenties liggen achter in de St. Jozefkerk (dagelijks geopend van 10.00u-16.00 uur). U kunt deze inleveren (brievenbus) bij Sjef Vinken, Kerkpad 19 Venhorst. Misintenties: De misintenties die opgegeven zijn voor de zondagsvieringen worden voor u tegoed gehouden. Als de vieringen weer hervat worden zal de intentie, in overleg met de familie, alsnog afgelezen worden. Wilt u het geld terug ontvangen dan is dat ook geen probleem. U kunt hierover contact opnemen met diaken Henk van Thiel, 0650476049 Vacaturemelding Voor het bestuur van de Sint Petrusparochie zijn we op zoek naar een Penningmeester (m/v) De werkzaamheden worden op basis van vrijwilligerswerk in teamverband verricht.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl De penningmeester wordt ondersteund door 2 administratieve krachten, die beiden eveneens hun taken verrichten als vrijwilliger. Daarnaast maakt de penningmeester deel uit van het parochiebestuur als stemgerechtigd lid. Belangstellenden voor deze interessante en verantwoordelijke functie kunnen reageren via een e-mail naar de huidige penningmeester van het parochiebestuur: jan.lucius@kpnmail.nl of telefonisch via 06 -10 139 246

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 22 november: 10.00 u Voorganger: Mw. Ds B.v.Litsenburg uit Eindhoven. LET OP! Deze dienst is voor een beperkt aantal kerkgangers. U dient zich van te voren aan te melden bij onze scriba tel. 06-22989712 scriba@pkn-gemertboekel.nl. Kom dus niet op goed geluk!

OVERLEDEN: Uden: Max Strik Zeeland: Adrie v.Meer-de Jong

AANBIEDINGEN van donderdag 19 t/m woensdag 25 november:

Vieren in de St. Agathakerk. Voor de viering op zondag in de St. Agathakerk van 10.30 uur is een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Hannie Löbel, telefoon: 0492-322257 of via Henk v.Thiel: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Voor elke zondagviering moet telkens een opnieuw aangemeld worden. Ook de viering op woensdagavond om 19.00 uur in de Sint Agathakerk gaat door!! Hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. Uitvaarten mogen met maximaal 30 personen plaatsvinden in onze kerken, dit geldt ook voor de doopvieringen.

KERSEN/ABRIKOZENVLAAITJES

SINT & PIET SCHNITT PER STUK

11-ZADENBROOD

PANETTONE CAKE

7.50 1.50 2.20 2.95

DEZE WEEK GAAT DE EERSTE KEER

EEN JAAR LANG GRATIS BROOD ERUIT MET HET GOLDEN TICKET

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Algemeen

Droom met ambitie, leid met overtuiging. Hebben jullie de afgelopen weken de verkiezingen in Amerika ook zo op de voet gevolgd? Ik wel. Het hield me erg bezig. Drie jaar geleden mocht ik in New York en Boston naar CES scholen gaan, om te kijken hoe deze Essential Schools werken. Ik genoot van de passie van de leerkrachten. Ik genoot van de gesprekken met de teams. Ik genoot van de kansen die kinderen kregen. Ik genoot van de verbinding. En wat zie ik de laatste jaren vanuit Amerika, gevoed door president Trump? Ontkoppeling. Verharding. Zo erg en zo vaak dat je er zelfs aan gaat wennen. Dat het gewoon gaat lijken. Omdat het jaar na jaar door blijft gaan. Maar zo vlak voor de ontknoping van de verkiezingen merk ik dat ik hunker naar

verandering. Deze verharding doet mij pijn. Laat dit alstublieft afgelopen zijn. En dan nu in het weekend hoor ik de speech van de nieuwe vice president Kamala Harris. Ik citeer: Elk klein meisje dat vanavond kijkt ziet dat dit een land is met mogelijkheden. En aan de kinderen van ons land, ongeacht geslacht, ons land heeft jullie een duidelijke boodschap gestuurd. Droom met ambitie. Leid met overtuiging. En zie jezelf zoals anderen jou misschien nog nooit hebben gezien. Simpelweg omdat ze het nog nooit eerder hebben gezien. Maar weet dat we je met elke stap zullen toejuichen. Kippenvel op mijn arm. Ik kijk de speech een aantal keren terug. Ik schrijf de zinnen op papier. En ik lees de tekst nogmaals. En in gedachten plaats ik op de plek waar Kamala 'ons land' zegt 'onze school'. Wat een mooi vertrekpunt voor elke school. Jouw dromen achterna. Ruimte voor jouw eigenheid. Jouw identiteit.

Omdat die het waard is. Ruimte om hier aan te werken. Door jou. We juichen het toe. Op onze school Elke keer weer. Wat een pracht-visie voor elke school. Om hieraan te werken vanuit verbondenheid. Dus Kamala you’re welcome! Sjaak van Moorsel Team Uilenspiegel

Gemeentegids Boekel 2021 In samenwerking met de gemeente Boekel presenteert Akse Media de nieuwe gemeentegids Boekel 2021, een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over uw gemeente. In de gids vindt u informatie over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. Tevens kunt u gebruikmaken van de digitale gemeentegids, de SmartMap via http://boekel.smartmap.nl


Berichten Mocht u na 22 november nog geen gids hebben ontvangen dan kunt u deze afhalen op het gemeentehuis. Ook kunt u op onze SmartMap een bladerbare versie (E-book) van de gemeentegids inzien. De digitale gemeentegids is goed toegankelijk voor iedereen inclusief ouderen en mensen met een functiebeperking. Ook is

het mogelijk om de gids in drie verschillende aangepaste leesvormen op te vragen: in braille, grootlettertype of gesproken als daisy-cd-rom. Naast de (digitale) gemeentegids is er een gratis Gemeentegids App. Met deze gids voor uw tablet of smartphone kunt u 1.9 miljoen actuele adressen in heel Nederland,

Huisartsenpraktijk Boekel GRIEPVACCINATIE

altijd en overal raadplegen. U heeft hierbij de mogelijkheid om vanuit een vermelding een website te bezoeken of telefonisch contact op te nemen met een organisatie, vereniging of bedrijf. Ook leidt de App u vanaf de plek waar u zich bevindt naar de dichtstbijzijnde vestiging via de route functie. De gratis Gemeentegids App kunt u downloaden door onderstaande QR-code te scannen.

Wegens een tekort aan griepvaccins zijn wij genoodzaakt het schema voor de laatste griepvaccinaties aan te passen. Deze vaccins worden pas eind november aangeleverd waarmee de datum van 3 NOVEMBER KOMT TE VERVALLEN. Nieuwe datum: woensdag 2 december

Locatie: Wit-gele kruispad 2 Geboortejaar 1957 en 1958 Geboortejaar 1959 en 1960 Geboortejaar 1961 - 2020

17.30-18.30 uur 18.30-19.30 uur 19.30-20.30 uur

Wij verzoeken de patiĂŤnten in goede gezondheid dit jaar af te zien van de griepvaccinatie in verband met de beperkte voorraad. PatiĂŤnten die in de eerste instantie hebben afgezien van vaccinatie mogen indien gewenst na 2 december contact opnemen of er nog vaccinaties beschikbaar zijn.

De gemeentegids is gedrukt op gecertificeerd papier en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van adverteerders, verenigingen en instellingen. Wijzigingen kunt u doorgeven aan Akse Media via redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van gemeentegids Boekel) of bel (0223) 673 010. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de mutatiebon achterin de gids of van de digitale gemeentegids http://boekel.smartmap.nl

In verband met het coronavirus vragen wij u dringend thuis te blijven bij klachten van hoesten, koorts en/of verkoudheid. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en denk aan de 1,5 meter afstand. Kom niet eerder of later dan de afgesproken tijd en draag een mondkapje.

Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKS- of JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad.

Tevens willen wij u erop wijzen dat we voor de reguliere zorg normaal geopend zijn.

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Familieberichten

STERK IN DIGITAAL PRINTEN! FAMILIEDRUKWERK - GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - ROUWDRUKWERK

VISITEKAARTJES FLYERS / POSTERS PROGRAMMABOEKJES POSTERS


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kunt u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur.

Openbare INFORMATIEAVOND op dinsdag 24 november 2020 Aanvang: 20:00 uur Locatie: gemeenschapshuis De Horst, Venhorst Op 24 november wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden.

zijn er slechts beperkt bezoekersplaatsen beschikbaar. Graag uiterlijk 24 uur voor de vergadering uw aanmelding doorgeven.

AGENDA voor de RAADSVERGADERING dd. 25 november 2020 om 19.15 uur in gemeenschapshuis De Horst in Venhorst. 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Trekking van het stemnummer 5. Raadsvoorstel tot vaststelling van de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester van Boekel 6. Raadsvoorstel inzake de Vertrouwenscommmissie benoeming burgemeester Boekel 7. Raadsvoorstel inzake de aanwijzing van de plaatsvervangend griffier/griffier gemeenteraad Boekel 8. Schorsing vergadering Agenda voor de raadsvergadering dd. 25 november 2020 om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Horst in Venhorst. 1. Heropening vergadering 2. Aanbieden profielschets aan de commissaris van de Koning 3. Sluiting

Op deze avond wordt een presentatie verzorgd over de Gebiedsvisie Huize Padua en er wordt een presentatie gegeven over de huisvesting van arbeidsmigranten

Bijwonen vergadering alleen mogelijk na aanmelding Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de vergadering. Dit kan via griffie@boekel.nl Om uw en onze gezondheid te waarborgen zijn er slechts beperkt bezoekersplaatsen beschikbaar. Graag uiterlijk 24 uur voor de vergadering uw aanmelding doorgeven.

Bijwonen vergadering alleen mogelijk na aanmelding Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de vergadering. Dit kan via griffie@boekel.nl Om uw en onze gezondheid te waarborgen

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 06 52396877.

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu > vergaderingen ˃ geplande vergaderingen

Gevonden: - 3 kleine sleuteltjes (2 zwarte en 1 oranje handgreep met groen gevlochten lintje) - OV-kaart Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 11-11-2020 Verloren: - sleutel Peugeot, kleur: zwart, met huisdeursleutel TSG evva - sleutel Suzuki Swift, kleur zwart en een andere sleutel - portemonnee, kleur: bruin, merk: Fossil, inhoud: rijbewijs, pinpas, ziekenhuispas en kleingeld

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

Uitschrijving per datum 06-11-2020 09-11-2020 12-11-2020

BESTE INWONER, In verband met het Coronavirus komt het inloopspreekuur van het Dorpsteam Boekel te vervallen tot nader bericht. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 telefonisch bereiken op 0492-328383 of u kunt uw vraag naar ons mailen via info@dorpsteamboekel.nl. Blijf gezond, Dorpsteam Boekel.

BEKENDMAKING - Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze personen niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van: Naam en geboortedatum R. Gregorczyk, 06-03-1991 G.N. Grancharov, 20-01-1979 P. van Wijk, 23-12-1971

VACATURE De gemeente Boekel is op zoek naar een medewerker buitendienst (groen) voor 36 uur per week. Solliciteren kan tot 7 december 2020 via www.werkeninnoordoostbrabant.nl

Datum voornemen 06-11-2020 09-11-2020 12-11-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen. Boekel, 09-11-2020 Burgemeester en wethouders van Boekel

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bungalow Locatie: Burgemeester Ottowstraat ong. Boekel Datum ontvangst: 10 november 2020 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 3 november jl. is o.a. aan de orde geweest: VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 'DE BURGT, FASE 1A' Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’. Het bestemmingsplan wordt daarom nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.


Aan alle huurders van PeelrandWonen in Boekel en Venhorst, Gebruikelijk is dat we elkaar tweemaal per jaar zien. Namelijk de huurders die komen naar de achterban� vergadering van Huurdersraad Onder de Pannen. Dit jaar loopt alles anders. Vanwege Corona is het niet verstandig om fysiek bijeen te komen. Daarom is besloten om op dinsdag 24 november 2020 om 19.00 uur een digitale bijeenkomst te beleggen. Dit is ook voor ons een hele nieuwe manier van vergaderen. Maar we hebben veel met u te bespreken, dus het is de moeite van het proberen waard. Hoe werkt digitaal vergaderen? De vergadering vindt plaats via Microsoft Teams. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@peelrandwonen.nl en u ontvangt dan een weblink. Als u die weblink aanklikt op 24 november om 19.00 uur dan maakt u automatisch verbinding als deelnemer aan de vergadering. Om via Teams deel te nemen aan de vergadering heeft u speakers, een webcam en microfoon nodig. Bij laptops zijn die meestal ingebouwd, bij een desktop moeten die in de regel los worden aangesloten. Waar gaan we het over hebben? Allereerst nemen we helaas afscheid van Theo van der Burgt, Agnes Meulemeester en Jessica Hoevenaars. Zij hebben zich jaren ingezet voor de Huurdersraad en dus ook voor u. De Huurdersraad komt immers op voor de belangen van huurders. Dan verwelkomen we een aspirant lid, Sjon van de Bosch. Hij wil zich graag inzetten, maar kijkt of de combinatie met zijn werk lukt. Vervolgens praten we met u over een nieuwe werkwijze. Deze richt zich op twee zaken: 1. Het werken met buurtcontactpersonen. Gedacht wordt aan mensen die weten van het reilen en zeilen in de buurt, die bekend zijn bij mede�buurtbewoners omdat ze bijvoorbeeld veel buiten zijn met de hond. Het bestuur van de Huurdersraad zoekt deze personen een paar keer per jaar op om te bespreken wat er op huurdersgebied speelt. 2. Het bespreken van huurderszaken in werkgroepen. De Huurdersraad oefent invloed uit op het beleid van PeelrandWonen. Het gaat dan om duurzaamheidsbeleid, toewijzingsbeleid, prestatieafspraken en huurbeleid. Vaak complexe onderwerpen met grote belangen voor de huurders. Daarom is het idee om de huurders er via werkgroepen bij te betrekken. Tot slot hopen we dat we in het voorjaar van 2021 wel weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Het is de bedoeling dat de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze dan zijn opgedaan. We hopen dat velen van u deelnemen aan dit experiment van een digitale bijeenkomst. Je moet het een keer geprobeerd hebben. Met vriendelijke groet, Stichting Huurdersraad Onder de Pannen


Algemeen CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES Opening carnavalsseizoen, maar hoe nu verder? Afgelopen week was het een belangrijke datum voor iedereen die carnavalsgezind is. De 11e van de 11e. Door de bekende omstandigheden ging deze dag geruisloos voorbij. In dit bericht gaan we graag in op de voorbereidingen voor de carnaval en tóch een beetje 11-11. Geen optocht, geen pronkzittingen Al eerder hebben de Boekelse en Venhorstse verenigingen bekend gemaakt geen nieuwe hoogheden te kiezen. Dus ook geen onthullingen en daarbij behorende festiviteiten. Maar de Knöllekes hebben altijd gekeken naar wat wel mogelijk was. Zo hebben we gekeken wat er mogelijk zou zijn voor het organiseren van een (coronaproof) pronkzitting en optocht. Maar gezien de huidige omstandigheden én de voorbereidingstijd die nodig is voor de artiesten, deelnemers aan de optocht en ook de Knöllekes hebben we helaas besloten om zowel de optocht als de pronkzittingen 2021 te annuleren. Vereniging van het jaar: De Statenweg! Ieder jaar maken de Knöllekes de vereniging van het jaar bekend. Zo zetten we een verenging uit de Boekelse gemeenschap in het zonnetje. Dit jaar valt de eer ten deel aan B.V. de Statenweg. Deze actieve buurtvereniging bestaat al 50 jaar. In hun 50-jarig bestaan hebben ze altijd verbonden: Fysiek met Venhorst en het land van Cuijk maar zeker met carnaval. Ze hebben vele hoogheden aangeleverd:

Prinsen, Adjudanten, Jeugdprinsen en Boerenbruidsparen. En natuurlijk zijn ze altijd actief met carnaval als optochtdeelnemer. Met hun verzorgde en actuele creaties doen ze altijd mee om de prijzen. Met als klapstuk natuurlijk de 1e prijs in de optocht van 2020. Het hele carnavalsseizoen is zichtbaar dat de Statenweg de vereniging van het jaar is. Bij de vereniging van het jaar zit ook een mooie geldprijs van € 111,-, deze is op 1511 door Prins Hans d’n Urste overhandigd aan een vertegenwoordiger van deze mooie buurt. Statenweg gefeliciteerd en op naar de volgende 50 jaar en graag tot ziens in de volgende optocht! Carnavalswegwijzer Het seizoen is geopend, dus de carnavalswegwijzer staat weer te pronken bij de rotonde. Dit jaar zonder opening met een publieke samenkomst. Maar mochten er toch nog activiteiten komen, de carnavalswegwijzer stuurt je naar de Boekelse carnavalsverenigingen! En verder: carnaval? Op het moment van schrijven is er nog veel onzeker. Het standpunt van de Knöllekes is nog steeds dat waar het kan dat we graag zaken organiseren. Zo willen we, zeker nu, op carnavalszaterdag aandacht geven aan onze zieken in onze gemeenschap middels het ziekenbezoek-op-afstand. En als het kan zouden we heel graag activiteiten organiseren voor de klein-Knöllekes, zoals stuif-es-in, een kindermiddag en natuurlijk een nieuwe jeugdraad uit groep 8. Maar we houden altijd rekening met de geldende richtlijnen. Of er activiteiten voor het volwassenen carnaval mogelijk zijn, is op dit moment nog helemaal niet duidelijk. Maar als het kan én mag zullen we ons best

doen, binnen de geldende mogelijkheden. Jaarlijks brengen de Knöllekes enkele weken voor carnaval de carnavalskrant uit. Of we dit jaar een krant uitbrengen hangt af van de mogelijkheid die we hebben om carnaval te vieren voor jong en oud. Met de krant brengen we onze activiteiten onder de aandacht: maar als er die niet zijn, heeft het uitbrengen van de krant weinig toegevoegde waarde. Mochten we toch overgaan tot de voorbereidingen van een carnavalskrant, bijvoorbeeld in afgeslankte vorm, dan nemen we contact op met al onze trouwe adverteerders die de krant ieder jaar mogelijk maken. Als we dit oppakken dan gaan we onze uiterste best doen om er iets moois van te maken voor de herinneringen van het afgelopen jaar en om vooruit te kijken naar de toekomst om het carnavalsgevoel warm te houden.

TONEELVERENIGING

Open Doek Dank jullie wel, stemmers voor Open Doek. Wij willen iedereen bedanken die hebben gestemd voor toneelvereniging Open Doek in Venhorst. Iedereen die lid is van de Rabobank mocht stemmen uitbrengen om clubs of verenigingen een steuntje in de rug te bieden. Zo waren het er ook diverse mensen die ons doel, de kosten die we jaarlijks maken voor het decor, de kleding en grime en PR, wilden ondersteunen. Ook afgelopen jaar hadden we kosten gemaakt, maar helaas voor niets omdat de voorstellingen door Corona niet konden doorgaan. Door de stemmen voor onze vereniging hebben we € 409,30 verdiend. We zijn hier erg blij mee. Dus een dikke duim hiervoor! Groeten en graag tot ziens, leden van toneelvereniging Open Doek.

KBO St. Anna Venhorst KBO Venhorst heeft weer een mooi bedrag mogen ontvangen vanuit de Rabo Clubsupportactie 2020. Mede hierdoor kunnen we voor onze leden mooie activiteiten organiseren. Wij danken allen die hun stem hebben uitgebracht op onze KBO!!


Algemeen

Sluitende begroting 2021 met uitdagingen Gemeenschapsbelang complimenteert het College met het voorleggen van een sluitende begroting aan de gemeenteraad. Gezien de lopende landelijke discussie over de herverdeling van het gemeentefonds was de verwachting dat gemeente Boekel voor 2021 veel minder van het Rijk zou krijgen. Desalniettemin kent deze begroting toch nog een aantal uitdagingen. Krachtig lokaal bestuur Uit reacties op de profielschets van de nieuwe burgemeester wordt bevestigd dat veel inwoners, net als wij, de zelfstandigheid van de onze gemeente belangrijk vinden. Hierbij hoort een krachtig lokaal bestuur welke bestaat uit volksvertegenwoordiging (gemeenteraad) waarin de inwoners zich herkennen en erkend voelen. Een gemeenteraad die wordt ondersteund door de griffier en een krachtig College van burgemeesters en wethouders met een krachtige ambtelijke organisatie. Krachtig lokaal bestuur is wat ons betreft niet op basis van de meerderheid, “de helft +1”. Krachtig lokaal bestuur is niet alleen specifieke belangen maar voornamelijk de gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigen en deze op passende wijze financieel te faciliteren. Dit doet recht aan solidariteit, rechtvaardigheid en evenredigheid.

Vanuit deze redenering heeft Gemeenschapsbelang onder andere gepleit om voor de startende inwoner op de woningmarkt de startersleningen weer in te voeren. Het College heeft in hun reactie in eerste termijn toegezegd om hiervoor begin 2021 met een voorstel te komen. Deze toezegging is voor ons voldoende. Daarvoor hoeft wat ons betreft niet nog een keer via een motie een extra oproep gedaan te worden aan het College om hen iets te laten doen wat ze al hebben toegezegd. Dat is onnodig, overbodig en een vorm van symboolpolitiek. Volksgezondheid en luchtkwaliteit De impact op gezondheid en op sociaal, maatschappelijk en economische gebied van een infectieziekte zoals het Coronavirus is groot. Overheden, zoals ook de gemeente, moeten daarom maatregelen treffen om daar waar mogelijk burgers te beschermen. Ook luchtkwaliteit speelt een rol bij het ontwikkelen van gezondheidsproblemen. Op basis van wetenschappelijke onderzoeken zijn diverse rapporten verschenen en gaat de Rijksoverheid bevoegdheden neerleggen bij gemeenten om op gemeenteniveau maatregelen te kunnen treffen. Naar aanleiding van onze voortdurende op-roep om met deze bevoegdheden aan de slag te gaan constateren we een positieve opstelling vanuit het College. Het doet ons deugd dat er zelfs concrete activiteiten plaats vinden op zowel lokale, regionale en landelijke schaal waarbij wethouder Henri Willems actief betrokken is. Duurzaamheidsmaatregelen Ook heeft Gemeenschapsbelang vanuit bovenstaande redenering gepleit voor een isolatieprogramma om bezitters van gebouwen een zetje in de rug geven om deze gebouwen te gaan isoleren. Isoleren blijkt zowel financieel als ook vanuit oogpunt klimaatdoelstellingen, het meest effectief. Immers; wat je niet aan energie verspilt, hoef je niet op te wekken. Helaas heeft deze oproep het niet gehaald en is de motie om enkel verenigingen financieel te ondersteunen bij het verduurzamen van hun verenigingsgebouwen wel overeind gebleven. Gemeenschapsbelang had liever gezien dat we als gemeenteraad hadden gewacht op het voorstel van het duurzaamheidsplan in april 2021 om dan de juiste keuzes te maken op basis van een uitvoeringsprogramma. Pas dan kunnen we besluiten op welke wijze we de hiervoor beschikbare 100.000 euro slim kunnen inzetten in plaats van nu 10.000 euro per jaar in een fonds te storten voor verenigingen waarvoor nog geen structurele dekking is. Het gevolg van deze motie is dat elders bezuinigd moet gaan worden waarvoor de

indieners van deze motie geen oplossing wilden aandragen. Gemeenschapsbelang vindt deze oproep, hoe sympathiek ook voor een aantal verenigingen en hoe onsympathiek voor de niet-verenigingen of verenigingen die al maatregelen hebben genomen, een ondoordachte en financieel onverantwoorde motie. Toekomstvisie, regie en burgerparticipatie De gemeente heeft veel ambities op het gebied van wonen, werken en leven. Bouwplannen voor woonwijken en bedrijventerreinen, centrumontwikkeling, vitalisering buitengebied, herijken van komplannen, plannen op het gebied van verkeersontsluitingen etc. Als we deze plannen min of meer gelijktijdig uitvoeren dan concluderen we dat onze gemeente de komende jaren letterlijk “op de schop” gaat. Dit vraagt om een sterke regie, de juiste coördinatie, een breed draagvlak en een goede samenhang tussen plannen en financiële planning. Gemeenschapsbelang heeft daarom gepleit voor een masterplan verkeer- en vervoer om deze samenhang te borgen en met vooruitziende blik te sturen zodat ook de overlast voor de inwoners van en verkeer in Boekel zoveel mogelijk beperkt wordt. We vinden het jammer en onverstandig dat het College hier anders over denkt. Uiterlijk 1 januari 2024 moet de gemeente Boekel haar Omgevingsvisie vaststellen. Hiervoor hebben we met het vaststellen van het Omgevingsplan buitengebied met onderliggende visies en notities veel voorbereid. Echter; in onze ogen moeten de structuurvisies, geurgebiedsvisie en komplannen op basis van huidige ontwikkelingen en met inspraak worden herijkt. Dit geldt volgens ons ook voor de Strategische visie die nu loopt tot 2030 en 5 jaar geleden is vastgesteld. Het College deelt onze opvatting en ziet dit, net als wij, als een mooie opdracht voor de nieuwe burgemeester. Gemeenschapsbelang heeft gepleit voor het betrekken van inwoners bij al deze (toekomstige) plannen. Ook de digitale toegankelijkheid van de gemeente Boekel dient op basis van ervaringen van onze burgers te worden verbeterd. Bij dit alles is de stem van de jeugd ook van belang. Gemeenschapsbelang heeft haar verbazing uitgesproken over het feit dat de Jeugdadviesraad niet is opgenomen in de begroting en gepleit dit alsnog te doen. Het College heeft dit toegezegd. Kortom: alles overwegende is Gemeenschapsbelang tevreden dat het College de door ons ingebrachte punten steunt en dit heeft voorzien in de voorliggende begroting. Wij zullen kritisch zijn op onderwerpen als bouwen, leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid, samenhang in (financiële) plannen


Algemeen en ontwikkelingen, sociale cohesie, behoud van voorzieningen, krachtig bestuur en burgerparticipatie. Dit doen we niet op basis van de “helft+1” en Sinterklaasmoties maar op basis van afgewogen belangen om het gemeenschapsbelang te dienen met een daar bijhorend financieel verantwoord beleid. En dat is ook Uuw belang! Onze uitgebreide reactie in 2e termijn is terug te vinden op onze website www.gemeenschapsbelang.nl

Gemeente Boekel Helemaal Groen Graag wil ik inhaken op een bericht dat vorige week op de voorkant van Weekblad Boekel Venhorst stond. Bij de containers

aan de Kennedystraat leek het wel een afvalstortplaats, konden we lezen. Helaas was het niet alleen daar een janboel. In heel Boekel, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, zie ik langs de wegen en in de bermen veel zwerfafval liggen. Blijkbaar neemt niet iedereen de moeite om afval in de vuilnisbak te gooien. Gelukkig hebben we in Boekel fijne buitendienst medewerkers en veel actieve vrijwilligers die telkens weer het zwerfafval opruimen. Ik schrijf telkens want het houdt niet op. Het zwerfafval rapen blijft helaas een continu proces. Nu wil ik alle zwerfafvalrapers in onze gemeente attent maken op de app van HelemaalGroen. HelemaalGroen is een zwerfafval tracker. Zet je de app op je telefoon aan tijdens je wandeling, dan registreert die de gelopen route. Het traject wordt vervolgens op een kaart groen ingekleurd. Door

Starters, jeugdhulp en duurzaamheid belangrijke pijlers in begroting 2021

middel van groene lijntjes is dus voor iedereen die de app gebruikt, direct zichtbaar waar en wanneer er zwerfafval is geraapt. Na verloop van 30 dagen kleurt het traject van groen naar bruin. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de gemeente Helemaal Groen te krijgen en te houden. De app werkt motiverend en maakt het zwerfafval opruimen wat efficiënter. We lopen elkaar zo niet achterna. Het zou mooi zijn als we samen de gemeente Boekel Helemaal Groen krijgen en houden. In deze tijden van corona wordt er veel gewandeld en gefietst zie ik om me heen en het is toch veel fijner vertoeven in een schone leefomgeving, toch?

Door de redactie

Afgelopen woensdag werd in de raadsvergadering de vaststelling programmabegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 behandeld. De inkomsten - groot € 31.950.000,= - in de begroting bestaan uit de bijdrage vanuit het rijk, diverse lokale heffingen en inkomsten uit o.a. verkoop bouwgronden, verhuur accommodaties en overige. Vanuit de 5 programma’s (A. Bestuur en ondersteuning en Veiligheid; B. Verkeer en vervoer; C. Economie en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing; D. Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie; E Sociaal domein en F Volksgezondheid en milieu) zijn er diverse uitgaves, welke staan begroot op € 31.884.000,=. Het college heeft de verschillende programma’s toegelicht in de programmabegroting 2021. De vragen hieruit vloeiend van de 4 politieke partijen zijn in een eerste termijn beantwoord. Afgelopen woensdag werden deze antwoorden en eventuele nieuwe vragen beantwoord. De partijen gaven alle aan tevreden te zijn over het hele programma. We zijn op de goede weg met de diverse uitbreidingen die plaatsvinden in onze gemeente. Maar de gemeente moet goed informeren, transparant en dienstbaar zijn maar wel de regie pakken en houden indien nodig. CDA Boekel Venhorst, VVD Boekel Venhorst en DOP waren van plan een motie voor herinvoeren startersleningen in te dienen. Want er moet volgens hen meer aandacht zijn en komen voor woningbouw voor starters zodat onze jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen. Een starterslening zou velen van hen een boost kunnen geven om hier te bouwen en dus te blijven wonen. Nadat het college aangaf hiermee aan de slag te gaan werd door de 3 partijen besloten de motie niet in te dienen. Ook Jeugdhulp kon bogen op een kritische kijk vanuit de raad. Er zal goed gelet moeten worden op de uitgaven hiervoor. Het geld zal niet moeten worden aangewend voor personeels- en aanverwante kosten maar worden gebruikt voor de juiste hulpverlening. Ook duurzaamheid staat in onze gemeente hoog in het vaandel. Om verenigingen te stimuleren zo duurzaam mogelijk te opereren zou een bijdrage uit een duurzaamheidsfonds positief kunnen werken. Een bedrag, groot € 10.000,= voor goede initiatieven t.g.v. van de duurzaamheid kan daarbij een steentje bijdragen. Om dit duurzaamheidsfonds te bereiken werd een motie ingediend door CDA en DOP welke werd aangenomen door het college. Op het einde van de vergadering konden de 4 partijen instemmen met het raadsvoorstel m.b.t. de programmabegroting. En willen zij het college de ruimte geven om deze begroting en meerjarenraming uit te voeren.

Koor Alegria bedankt stemmers Koor Alegria heeft 311,55 Euro ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne en is daar heel erg blij mee. Dat is een mooi resultaat. Het koor draait vanaf september 2017 op volle toeren en heeft nog geen goede basis van financiën kunnen opbouwen. Dus dat extra financieel steuntje in de rug valt op vruchtbare grond. Momenteel zijn we een ‘stil‘ koor, maar de uitgaven lopen door. We kijken uit naar het moment, waarin we met zijn allen weer samen kunnen repeteren voor een mooi concert. Het bestuur is bezig om op een creatieve manier binnenkort ons koor hoorbaar te maken voor een ieder, die in Boekel en Venhorst woont. Daarover volgt nog informatie. Zie verder www.kooralegria.nl. Allen die op het koor Alegria hebben gestemd, hartelijk dank!!!!

MAAK EEN KIND BLIJ! Kijk op www.dewensboom.nl


GEMEENTE BOEKEL

€€

Inkomsten € €

5.461.000 Rijksoverheid

15.924.000

+

Lokale heffingen

Het gemeentebestuur van Boekel heeft voor 2021 een begroting vastgesteld.

Begroting 2021 in één oogopslag

Totaal

10.565.000

=

31.950.000

Andere inkomsten

Onroerende zaakbelasting

2.851.000

Verkoop bouwgronden

6.734.000

Rioolheffing

1.076.000

Verhuur accomodaties

398.000

Afvalstoffenheffing

840.000

Toeristenbelasting

30.000

Lijkbezorgingsrechten

102.000

Leges omgevingsvergunning

375.000

Leges overige dienstverlening

187.000

2021 • • • • • • • • • •

Overige inkomsten

3.433.000

G em e en t e l i jk 2 0 2 1 ( v o o r e la s t en in e w on in g v a n en g em id d e ld e € 3 0 0 .0 0 0 ) OZB 438 R io o lh e f f in g 211 A f v a ls t o f f en h e f f in g 2 0 4 T o ta a l 853

Uitvoering duurzaamheidsvisie Keuze oost-west verbinding Boekel centrum Versterken leefbaarheid buitengebied Integraal werken Sociaal Domein Ontwikkelen bedrijventerrein Dorpsmantel Noord-West Nieuwe Wet Inburgering Geopark Peelhorst en Maasvallei (Peelrandbreuk) Eerste woningen op Voskuilen Afronding randweg Opstellen Gezondheidsbeleid – positieve gezondheid en Leefomgeving


Totaal

Positief Saldo 2021:

66.000

Programma A - Bestuur en ondersteuning & Veiligheid

Programma D - Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie

Huisvesting van scholen

Algemene kosten en huisvesting Bestuurlijke samenwerking

€ €

Leerlingenvervoer Peuterspeelzalen

6.638.000

Burgerzaken

2.490.000

Sport (accommodaties)

€ €

Veiligheidsregio en rampenbestrijding Programma B - Verkeer en vervoer

€€

Plantsoenen & openbaar groen Boecult

Wegenonderhoud

Programma E - Sociaal domein

8.686.000

Gemeenschapshuizen

Bermonderhoud

960.000

Openbare verlichting

Ruimtelijke ordening

Maatschappelijke dienstverlening (Wmo)

Programma C - Economie & VHROSV*

Bouwgrondexploitatie

Uitgaven

Bestuursorganen

31.950.000

Bijstand- en inkomensvoorziening

Participatiewet (sociale werkvoorziening)

Jeugdhulp

Economie en landbouw Programma F - Volksgezondheid en milieu

Overige uitgaven volkshuisvesting 10.105.000

GGD

Rioolkosten

Afvalkosten

* Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

3.005.000 Begraafplaatsen

We hebben een positief saldo van 66.000.Algemeen

Algemene Beschouwingen DEEL 1 Politiek is vanuit het nu vormgeven aan de toekomst. Aan de toekomst van een gemeente waarin we goed en graag samenleven. Die toekomst werd dit voorjaar plots verstoord toen een virus ons leven compleet op zijn kop zette. Ziekenhuizen liepen vol en straten waren leeg. We zitten er nu, na een hoopvolle zomer, helaas nog middenin. We zien de strijd van de mensen in de zorg die dag en nacht met alle liefde zorgen voor onze zieken en ouderen. We zien het verdriet van mensen die een dierbare of hun baan of zaak verloren. We voelen het gemis omdat we niet gewoon bij opa en oma op bezoek kunnen gaan. We beseffen heel goed hoeveel we vragen van onze kinderen en jongeren, en we worstelen met de vraag hoe diep de crisis zal worden. We zetten grote stappen Maar ook al lijkt het nu nog ver weg, er

komt een tijd na corona. Het moment waarop we ons gewone leven weer op kunnen pakken en we elkaar eindelijk weer een hand of een knuffel mogen geven. Daar moeten en willen we op voorbereid zijn. En precies daarom is het goed dat er grote stappen gezet worden in onze gemeente. Denk aan de realisatie van de Randweg. Denk aan de plannen voor een compleet nieuwe winkelwand in het centrum van Boekel met ruim 60 extra appartementen erboven. In Venhorst zijn ondertussen een nieuwe supermarkt en een gezondheidscentrum geopend, met 11 appartementen erboven. En nieuwe bouwlocaties zijn zowel in Boekel op de Burgt als in Venhorst op de Voskuilen in gang gezet. Ambitie met financieel realisme De kunst is om zulke ambities te koppelen aan financieel realisme. En dat lukt! De financiële begroting voor 2021 en verdere jaren zijn reëel sluitend. Tegelijkertijd hebben we de gemiddelde woonlasten in onze gemeente verder terug weten te brengen naar een gemiddeld niveau ten opzichte van omliggende gemeenten. Uitdagingen aangaan! Die combinatie van ambitie en realisme zijn ook nodig voor de uitdagingen waar we nu of binnen afzienbare tijd voor komen te staan. Denk aan de energietransitie, aan leegstand en leefbaarheid in het buitengebied. Maar denk ook aan het betaalbaar houden van de jeugdzorg. En aan het anticiperen op de dubbele vergrijzing: niet alleen het aantal ouderen neemt toe, ook hun gemiddelde leeftijd stijgt. Denk aan

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

mobiliteit binnen onze gemeente maar vooral ook in de aansluiting met de omgeving. En aan het tijdig creëren van voldoende woningaanbod voor de verschillende doelgroepen. Het CDA-perspectief op de toekomst Al deze uitdagingen vragen om een politiek antwoord. De volgende twee uitgangspunten zijn daarin voor het CDA leidend: (1) Niet ieder voor zich, maar samen de schouders eronder, en, (2) Een dienstbare overheid die er voor de burger is. Wij nemen, kortom, de kracht van de samenleving als uitgangspunt om uitdagingen aan te gaan. Dat betekent niet dat we de boel zomaar over de schutting moeten gooien, met een: ‘’zoekt u het samen maar uit’’. Nee, het vraagt om een gemeente die investeert in een sterk verenigingsleven. Een gemeente die de kennis en kunde binnen de gemeenschap benut. Het nieuwe sportplatform, dat voortkomt uit de sport- en beweegvisie, waar de gemeente een ondersteunende, maar toch actieve bijdrage aan levert, is hiervan een mooi voorbeeld. Het vraagt ook om een gemeente die haar inwo-ners goed informeert over de besluiten die worden genomen. Het CDA pleit daarom al langer voor het live, digitaal uitzenden van raadsvergaderingen. Het vraagt tot slot om een gemeente die de regie durft te pakken als de markt tekortschiet. De onlangs ingevoerde zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen, is hiervan een goed voorbeeld. Met die zelfwoonplicht geven we starters en inwoners met een kleine portemonnee meer kans op een eigen woning in Boekel.

Bedankt voor uw support aan Muziekgroep Imémato! Wat zijn wij dankbaar dat u ons stemgeluid met zovelen een warm hart heeft toegedragen, door op ons te stemmen tijdens de Rabo ClubSupport. Dankzij uw stem hebben we een ontzettend mooi bedrag mogen ontvangen van € 873,57. Dat is in deze stille tijden een heel welkom cadeau, dus dank, dank, dank! We kijken ernaar uit om weer samen muziek te mogen en kunnen maken. Laten we samen moed en vertrouwen houden. Hij die wenst te zingen, vindt altijd een lied!


U

T

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

A

O

-

F

Astra station 16i16V, airco 2010 Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm 2011 Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Corsa 1.4 automaat edition 2018 Astra 1.6 cosmo 2010

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

Opel Opel Opel Opel Opel

I

O


Allerhande Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------—---------Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste ope-

Jv

B

ningstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

AANHANGWAGENS

PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

JOS VAN BOXTEL

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

VENHORST 0492-351967

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Airconditioning, Koel,� en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 � 5427 DB Boekel 06�22123656 of

www.johnvesters.nl

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl


Allerhande VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------—---------—---------------Gitaaronderwijs Uden-Boekel Privé-/duo-/groepsles elect.gitaarles info@gitarando.nl 06-13199428

Tip van Sint 5 stempelkaart 65,00 ( <21 jr) 5 stempelkaart 80,00 (v.a.21 jr) keuze uit: basgitaar- electrisch gitaar ukelele - akoestisch gitaar Afhalen tm 5 dec geldig tm 1-6-2021

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Ingrid v.Lieshout Coaching Counseling Training: uw gewichtscoach aan huis. www.ingridvanlieshout.nl, 06-10646880 ------------------------------------------------------

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------------

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

BIJBAAN NODIG??? KOM BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Voor onze cafetaria en party catering zoeken wij per direct

SCHOLIEREN & STUDENTEN V.A. 16 JAAR

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

v.a. 18 jaar is full-time bespreekbaar

Heerlijk en eerlijk eten… Neem een groenten abonnement op onze boerderij en eet een seizoen lang, VERS, GEZOND, VOORDELIG, LOKAAL en VERANTWOORD.

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc. Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! www.koensterkennatuursteen.nl Vanaf nu ook te bestellen op www.hardstenendorpels.nl

U kunt zich vanaf nu inschrijven! Kijk snel op: www.boerderijbijbarten.nl

Beekerheide 26 Beek en Donk Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------TE KOOP Taxus baccata voor haag, 150 tot 180 cm. Tel. 06-83605581 ----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------

Oh, kom er eens schrijven… workshop Sint gedichten Bijna is het zover, de Sint komt weer naar Nederland. Vind je het elk jaar weer een hele uitdaging om een mooi gedicht te maken en heb jij nu al rijmstress? Dan is de workshop Sint gedichten iets voor jou! Taalhuis Gemert-Bakel organiseert op donderdag 26 november een gratis workshop Sinterklaas gedichten schrijven. Tijdens de workshop krijg je eerst een korte uitleg over wat een (rijm)gedicht precies is. Aan de hand van voorbeelden komen verschillende vormen van rijm aan bod. Daarnaast krijg je tips om een verhaal of gedicht

beeldend te maken. Hierna ga je zelf aan de slag. Zo kun je goed voorbereid aan de slag met pakjesavond of je surprise! Jacqueline Kuijpers verzorgt de workshop. Jacqueline is docent Nt2 bij het ROC ter AA en werkt op maandag en donderdag bij het Taalcafé in Gemert. “Taal is leuk, vandaar dat ik meteen enthousiast was om een gedichtenworkshop te begeleiden. Sinterklaas en rijmen horen bij elkaar. Ik wil daarom iedereen wat handvatten geven om met Sinterklaas poëtisch voor de dag te komen.” aldus Jacqueline. De workshop vindt plaats in de Eendracht in Gemert op 26 november van 20.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is in deze coronatijd verplicht. Dat kan via bibliotheeklagebeemden.nl, telefonisch via 0492 - 323245 of aan de balie in de bibliotheek.Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------ROLLUIKEN - SCREENS uitvalschermen, knikarmschermen, markiezen, op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------—---------—---------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur,

zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------—--------------------------


Allerhande Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden

maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat

John Rambach

open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

DIERENPENSION

De Buitenhof

Het adres voor uw aanhangwagen

Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Speelgoedwinkel

• ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

D’n Houten Tol • • • •

Spellen Loopbakfiets Handpoppen Gepersonaliseerde

• Lettertrein • Muziek • Poppenwagens (kraam)cadeaus

D’n Houten Tol - De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Renders decoratie voor verhuur en verkoop. En andere gebruik dagelijkse artikelen uit onze toonzaal.www.rendersdecoratie.nl Of bel voor een afspraak 0492-352192

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz..

Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Zandhoek 2d - Boekel - www.jossomerstuiinmachines.nl Alleen WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN, zondag rustdag

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.