Weekblad Boekel & Venhorst 27 mei 2020

Page 1

Weekblad

Boekel Venhorst Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST Definitief niet door

De Goede Doelen Week in onze beide dorpen gaat definitief niet door. Medio april hadden we nog positieve hoop, dat we later in het jaar de goede doelen week konden organiseren, maar helaas. De 1,5 meter samenleving maakt het onmogelijk om het op die manier uit te voeren, zoals we gewend zijn. De 18 goede doelen zijn hierbij de dupe. De misgelopen donaties komen niet alleen uit onze goede doelen week, maar betreft het hele land. Als pleister op de wonde hebben we 3 opties bedacht, zodat de goede doelen dit jaar niet met lege handen komen te staan. Opties: 1. Een geld bedrag doneren naar ons banknummer. We verdelen het bedrag evenredig onder de 18 goede doelen. 2. Zelf een donatie naar favoriete goede doelen overmaken. 3. Het machtigingsformulier van onze website downloaden, een bedrag overmaken met handtekening en retourneren, de donatie wordt verdeeld onder de deelnemende goede doelen. U kunt overmaken: - via banknr. NL81RABO0303948388 t.n.v. stichting samenwerkende goede doelen Boekel en Venhorst of - via website www.goededoelenweekboekelvenhorst.nl Het is jammer, dat de goede doelen week

niet door gaat. Maar u kunt een financieel steentje bijdragen door op deze manier te doneren. Alvast hartelijk dank voor uw steun in deze moeilijke corona crisistijd. Laat de goede doelen niet in de steek. Ze hebben uw steun hard nodig. Bestuur Goede Doelen Boekel & Venhorst

Op 30 mei organiseren we een live dienstenveiling. De opbrengst komt geheel ten goede aan de cafe’s van Boekel en Venhorst. Op website www.boekeltroost.nl kun je vanaf 20.00 uur genieten van een actieve dienstenveiling. Hou deze week deze site goed in de gaten, want er kunnen op het laatste moment nog andere ontwikkelingen zijn. Eerder vermeldden we dat we via Facebook en het Blokkanaal uit zouden zenden, maar om iedereen te kunnen bereiken gaan we uitzenden via onze website www.boekeltroost.nl. Tussendoor kun je even op adem komen en laten we u clips zien van Boekelse artiesten. De gehele uitzending kun je bieden op de kavels die op de site staan, maar let op!!!: elke keer worden er kavels na een aantal minuten afgesloten en wordt het dus spannend wie de gelukkige eigenaar wordt.

Op dit moment wordt er al volop geboden op de kavels die al op de site staan. Om iedereen deze avond nog actiever te laten beleven hebben we ook een Bingo georganiseerd. Via de website kunt u kaarten bestellen en op zaterdag tijdens de uitzending kunt u meespelen met de grote Bingo. De hoofdprijs is 1,5 minuut gratis winkelen, beschikbaar gesteld door SuperCoop Venhorst. De verdere uitleg hoe je kaarten kunt bemachtigen en mee kunt spelen vindt u allemaal op de websites. Hier wordt dit duidelijk uitgelegd. We willen de verenigingen die altijd dankbaar gebruik maken van de café’s oproepen om een leuke dienst (kavel) aan te bieden zodat deze ook geveild kunnen worden. Maar ook ondernemers en particulieren mogen spontaan kavels aanbieden. Hoe meer kavels, hoe meer keus, hoe meer opbrengsten. Houd Facebook en onze websites in de gaten voor alle ontwikkelingen. Voor info kun je bellen of appen naar Carlo (06-42501527) of Harrie (0623562087).

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Rabobank Agathaplein - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden i.v.m. het Coronavirus: Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur, voorlopig op zaterdag gesloten. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij uw dienstapotheek. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Tijdelijk prikpost: KDV ‘t Stappertje, Kennedystraat

4, maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport, T.v.d.Boom, Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tijdens werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied

van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.00-17.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; mw. v.Hees T 322462; dhr.v.Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; dhr. de Mol T 351481; mw.v.d.Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 0643455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de Sint Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl De zondagvieringen in de Sint Agathakerk komen t/m 28 juni te vervallen i.v.m. het coronavirus. Vanaf woensdag 3 juni zullen de vieringen op woensdagavond weer plaatsvinden. Deze zijn dan niet in de Sint Petruskapel maar in de Sint Agathakerk, dit in verband met de vereiste afstand van anderhalve meter. Er mogen niet meer dan 30 bezoekers deelnemen aan de viering en men dient zich te houden aan de voorgeschreven richtlijnen. De H. Communie mag pas weer uitgereikt worden na 14 juni. Woensdag 3 juni: 19.00 u (Sint Agathakerk) Voor de zieke parochianen.

SINT JOZEFKERK VENHORST De Sint Jozefkerk in Venhorst zal de gehele maand mei van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur open zijn om iedereen de gelegenheid te geven een kaarsje te ontsteken of zomaar even de kerk binnen te lopen voor gebed of een kijkje te nemen. BEDEVAART naar KEVELAER AFGELAST Het Coronavirus treft ook onze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer vanuit Oss, Ravenstein, Veghel, Landerd en Uden e/o die gepland stond voor 22 augustus 2020. Helaas is het dit jaar niet mogelijk om Maria, Troosteres der bedroefden,

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

met zovelen te gaan bezoeken. In goed overleg met de organisatie in Kevelaer, de pelgrimleiders en het pastorale team hebben we dit gezamenlijk moeten besluiten. Over het pelgrimeren met meer dan 100 personen is dit jaar nog veel onzekerheid en dat zal zeker tot begin volgend jaar voortduren. Door de 1,5 meter maatregelen is het ook onmogelijk met de bus te reizen. De kosten van deze extra bussen zouden voor ons niet te dragen zijn. We hopen dat we in 2021 de draad weer kunnen op pakken, we houden u op de hoogte! De jaarlijkse pelgrimskaars zullen we met

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

AANBIEDINGEN van donderdag 28 mei t/m woensdag 3 juni:

In de Sint Jozefkerk komen voorlopig de vieringen te vervallen i.v.m. het coronavirus.

SPAANSE ABRIKOZEN

CORONAVIRUS: - Vanaf 1 juni zullen er weer een beperkt aantal vieringen gaan plaatsvinden in onze kerken. Informatie hierover zal in de loop van de komende week te vinden zijn op de website van onze parochie en de lokale bladen. - De vieringen vanuit de St. Agathakerk en St. Petruskerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl. - Uitvaart- en huwelijksvieringen mogen in de kerk gehouden worden, wel met in achtneming van de richtlijnen van de overheid. - Opgegeven intenties voor de vieringen die vervallen zijn kunt u opnieuw opgeven, wel even ‘Coronavirus’ erbij vermelden zodat wij weten dat de intentie al betaald is.

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

OF

KERSENVLAAI

13.50 AARDBEIENSCHELPJES MET SLAGROOM 75 PER STUK € 1. 10 VIKORNBROOD MULTIVITAMINENBROOD € 2. 25 KOFFIEBROODJES PER STUK € 1. €

10 WORSTENBROOD

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten een kleine afvaardiging naar Kevelaer brengen om deze in de Kaarsenkapel te plaatsen uit naam van alle trouwe bedevaartgangers. Zo blijven we op voorspraak van Maria bidden voor de gezondheid van anderen en van ons zelf. Mocht u meer informatie willen hebben kunt u contact opnemen met de voor u bekende contactpersonen of diaken Henk van Thiel.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 2 juni wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat en Volkelseweg tot Grieks restaurant Asteria.Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Wegens het Coronavirus kan tot nader bericht zaterdags geen papier worden gebracht naar de container bij de Waterval. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Fotofietstocht Boekel/Venhorst De fietsclubs van KBO Boekel en Venhorst zijn ondanks de coronacrisis volop bezig met de organisatie van een leuke foto(puzzel) fietstocht. We zijn een paar weken later dan voorgaande jaren (ook dit t.g.v. corona). Gezien de laatste ontwikkelingen in deze, is de fietstocht mogelijk een ideale ma-

Prikposten gesloten op 2e Pinksterdag

nier om er eens uit te breken, dit binnen de regels van het RIVM. De route is ongeveer 35 km lang, er zijn 24 prachtige kleurenfoto’s langs de route gemaakt welke in volgorde op het deelnameformulier moeten worden vermeld. Er kan deel genomen worden vanaf 30 mei tot 30 september. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar (à € 2,00) bij: Supercoop Boekel aan het St. Agathaplein (nu nog met gebruik van een winkelwagentje) en bij Fietshandel Benny v.Sleeuwen Ringbaan 77 te Venhorst. Verdere aanwijzingen zijn vermeld op het deelnameformulier. De KBO’s Boekel en Venhorst wensen u veel fietsplezier.

Ouderenadviseurs Boekel-Venhorst Senioren Boekel-Venhorst Heeft u vragen over gezondheid, huishouden, dag invulling, contacten, vervoer, levenstestament of anderszins? Neem dan gerust contact op met een van ons, ouderenadviseurs. Wij kunnen u informe-ren en wegwijs maken over allerlei zaken rondom het ouder worden. U vindt onze telefoonnummers op pagina 2 van Weekblad Boekel Venhorst, onder het kopje ouderenadviseurs. Wij staan u graag te woord. Ouderenadviseurs Boekel-Venhorst


Berichten ONS welzijn We leven in een onzekere en roerige tijd en weten niet hoe dit verder gaat. Naast de talloze spontane en hartverwarmende initiatieven waarmee we elkaar laten voelen er niet alléén voor te staan, zijn er

ook verdriet, angst en eenzaamheid ontstaan. ONS welzijn is er voor iedereen die worstelt met een situatie in het dagelijks leven waarover zorg is ontstaan en een helpende hand welkom is. Samen zoeken we naar oplossingen en staan klaar voor iedereen. Wij werken daarbij nauw samen met vrijwilligers, profes-

sionals en gemeenten. Wij zijn laagdrempelig en toegankelijk. ONS welzijn levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het gemeentelijk sociaal beleid en de samenleving. Zo werken we samen aan onze mooie samenleving. Nu en in de toekomst.

DANKBETUIGING Zoveel bloemen Zoveel kaarten Zoveel warme woorden Zoveel belangstelling Hartelijk dank, het was fijn om te ervaren dat er zoveel mensen met ons meeleven na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Een speciaal dankwoord aan team Brabant Zorg RVT Veghel en team Boekel, huisarts Weber en Mariska van Vliet uitvaartzorg. Toon Ketelaars Natasja en Tim ­ Sam, Ida Johnny en Marion


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting

Zienswijzen Vanaf 28 mei 2020, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer A. van der Vleuten, seniormedewerker ruimtelijke ordening, via 0492-326800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 27 mei 2020.

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808.

Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld.

AANGEPASTE OPENINGSTIJD GEMEENTEHUIS OP WOENSDAGAVOND I.V.M. CORONAMAATREGELEN De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “ZANDHOEK-BERGSTRAAT” Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat vanaf donderdag 28 mei 2020, het ontwerp-bestemmingsplan ‘Zandhoek-Bergstraat’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO. 0755.BPHBOEKzandhbergst -ON01). Omschrijving bestemmingsplan Het betreffende bestemmingsplan voorziet in het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de feitelijke situatie. Er wordt een passende bestemming gelegd op dit gebied met bedrijvigheid en (bedrijfs)woningen.

PUBLICATIE TERINZAGELEGGING VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ZANDDELWEG ONG. (NAAST 19) VENHORST’ Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 21 april 2020 besloten om het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’ in officiële procedure te brengen. Dit voorontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Dit voorontwerpbestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO. 0755.BPHVENZanddelwgong-VO01). Omschrijving bestemmingsplan Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee woningen met bijgebouwen te realiseren op het perceel Zanddelweg ong. (naast 19) te Venhorst (kadastrale perceel nr. 2927). De gewenste ontwikkeling is op basis van de vigerende beheersverordening niet rechtstreeks mogelijk. Om deze reden wordt een herziening van het bestemmingsplan voorbereid.

070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel Het kostenverhaal is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden. Inspraakreactie Vanaf 28 mei 2020 t/m 8 juli 2020, gedurende 6 weken, kan iedereen een inspraakreactie indienen naar aanleiding van het voorontwerpontwerpplan. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Timmers, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 - 326800. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 27 mei 2020.

stukken liggen met ingang van woensdag 27 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld. Boekel, 27 mei 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BESLUIT M.E.R. (ARTIKEL 7.17, LID 5 ONDER A., VAN DE WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5 onder a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend. Op 14 juni 2019 heeft Varkensbedrijf van Kessel VOF medegedeeld dat hij voornemens is om nieuwe varkensplaatsen en een mobiele mestscheider op te richten aan de Schuurkerkweg 3 te Boekel. Deze activiteiten zijn onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten dat door Varkensbedrijf van Kessel VOF gĂŠĂŠn milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit. Naar de mening van burgemeester en wethouders van Boekel leidt de voorgenomen activiteit(en), gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De beschikkingen en de bijbehorende

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw Locatie: Bovenstehuis 3, Boekel Verzenddatum: 15 mei 2020 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw Locatie: Bovenstehuis 3, Boekel Verzenddatum: 15 mei 2020 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bedrijfsruimte Locatie: Rosoliemolen 7a, Boekel Verzenddatum: 19 mei 2020 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbouwen van een woning

MILIEUSTRAAT EN GROENSTRAAT GESLOTEN OP TWEEDE PINKSTERDAG Op maandag 1 juni, tweede pinksterdag, zijn de milieustraat en de groenstraat in Haps gesloten. Op vrijdag 29 mei en op zaterdag 30 mei zijn de milieustraat en de groenstraat in Haps geopend. De minimilieustraten zijn op zaterdag 30 mei geopend. Maar ook dan geldt: kom alleen als het echt noodzakelijk is.

Locatie: Berkenbosch 10, Boekel Verzenddatum: 20 mei 2020 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het uitbouwen van een woning Locatie: Berkenbosch 10, Boekel Verzenddatum: 20 mei 2020 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw Locatie: De Vlonder 213a T1 t/m 213a T9 Verzenddatum: 20 mei 2020 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw Locatie: De Vlonder 213a T1 t/m 213a T9 Verzenddatum: 20 mei 2020 vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw Locatie: Donkstraat 35, Boekel Verzenddatum: 20 mei 2020 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 27 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders,


maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

GEMEENTE BOEKEL - MELDING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor: Voor: het plaatsen van een propaantank van minder dan 5 m3 Locatie: Vale Peelweg 14 5428 NT Venhorst Datum ontvangen: 20 april 2020 Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt. U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: functiewijziging pand naar sportverzamelgebouw Locatie: De Vlonder 26, Boekel Datum ontvangst: 15 mei 2020

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van J.P.J. van Breugel voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem op het perceel plaatselijk bekend Molenbrand 2 te Boekel.

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 27 mei 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 12 mei jl. is o.a. aan de orde geweest: BEGROTING 2021 REGIONAAL BUREAU LEERPLICHT EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN BRABANT NOORDOOST RBL BNO Het college legt de begroting 2021 van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten voor aan de gemeenteraad.

AMBULANTE PEDICURE AAN HUIS! BEAUTYSALON ALL-IN-ONE

Naast pedicure behandelingen geven wij ook medische pedicure behandelingen. Ook komen we bij u aan huis, wanneer u dit graag wilt! Als gediplomeerd medisch pedicure houden we ons bezig met alle voetproblemen die binnen het vakgebied van medisch pedicure liggen. Wij werken, als medische pedicure, samen met een podotherapeut. Wij behandelen risicovoeten. Hieronder verstaan we onder andere problemen die ontstaan ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitge­ breide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en ­reparatie, nagelbeugels en anti­druk technieken. De

medisch pedicure werkt volgens vast­ gestelde richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met an­ dere zorgaanbieders. Wij zijn geregistreerd in het Kwaliteit Register voor Pedicures. Voorafgaand aan de behandeling voeren we eerst een voetonder­ zoek uit. Daarnaast geven we advies over goed schoeisel, per­ soonlijke hygiëne en huidverzorging. Maar ook als er klachten zijn bij bijvoorbeeld over­

matige eeltvorming, een ingroeiende na­ gel, hypotrofische (kalk/schimmel) nagels, een likdoorn of kloven dan zullen wij je advies geven en jouw voeten behandelen. * Sommige mensen krijgen hun medische pedicure behandeling vergoed. Kijk op onze website bij ver­ goedingen of u uw behandeling vergoed krijgt.


Algemeen Bruisend Hart steeds meer zichtbaar Maanden was het totale bouwplan Bruisend Hart in Venhorst te zien op 2 grote banieren bij de bouwlocatie. Een voor een verdwijnen nu de bouwsteigers en komt het totaalbeeld beter tot uiting.

De supermarkt nadert steeds verder zijn voltooiïng zodat, als alles via planning blijft lopen, in september de deuren kunnen worden geopend. De appartementen zijn nu aan de beurt.

Dankbetuiging Door de vele kaartjes, bloemen, telefoontjes, filmpjes en appjes die wij mochten ontvangen voor ons

60-jarig huwelijk op 14 mei 2020 is deze dag voor ons een onvergetelijke dag geworden. Graag willen wij iedereen daarvoor bedanken.

Joost van Haandel & Nolda van Haandel-Bevers

Kozijnen, deuren en ramen bijna allemaal geplaatst, het tegelwerk is achter de rug. De appartementen worden niet aangesloten op het aardgas maar worden voorzien van op aardwarmte aangesloten warmtepompen en zonnepanelen. Dit alles om zo energieneutraal mogelijk te wonen. Via makelaar Broeckx uit Gemert worden de huurappartementen op de markt gebracht. De gesprekken met diverse kandidaten rondom het gezondheidscentrum zijn in volle gang. Helaas heeft de uitbater van de toekomstige eeterij onlangs besloten om niet verder deel te nemen. Ondergronds wordt hard gewerkt aan de parkeerkelder, bergingruimtes voor de appartementen en opslagruimte voor de supermarkt. De aanleg hiervan was indrukwekkend. Voor de kelderbouwer een gigantische opdracht, maar ook voor Bouwbedrijf Trienekens om samen met architect Maarten Relou alles strak te coördineren. Sowieso een compliment naar het Boekelse bouwbedrijf, maar ook aan de diverse onderaannemers, hoe zij in een korte tijd een dergelijk project op deze manier gestalte hebben gegeven en nog steeds doen. Misschien leuk om eens te kijken op youtube, ‘Afzinkkelder 49 x 17 meter in Venhorst Brabant (Peel)’. Afgelopen week was het aan Chiel v.Kempen en Rien v.Baarschot van Bouwbedrijf Trienekens om de ondergrondse parkeerkelder samen voor de eerste keer in te rijden. Uitvoerder Jos van Lankveld zorgde voor het feestelijke tintje.

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088­0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

Gemeenschapshuis De Horst in Venhorst opent 1 juni weer haar deuren voor maximaal 30 personen (excl medewerkers). Zo kunnen bijvoorbeeld vergaderingen en bijkomsten, conform de landelijke richtlijnen van het RIVM, weer plaatsvinden in ons gemeenschapshuis De Horst. Voor eventuele vragen, reseveringen of andere mogelijkheden kunt u contact opnemen via www.dehorstvenhorst.nl.Algemeen Lockdown Alpe d’HuZes: beklim de Alp virtueel Het charity event Alpe d’HuZes gaat vanwege het coronavirus helaas niet door. Maar dat betekent niet dat we de befaamde Alpe d’Huez niet op kunnen knallen voor het goede doel! Booming Sport houdt de ‘Lockdown Alpe d’HuZes’ (woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni) en biedt iedereen de kans de ‘Hollandse Berg’ virtueel te beklimmen. Waar? Op de parkeerplaats voor het sportbegeleidingscenter in Boekel (Vinkenlaan 14). Precies in de week waarin Alpe d’HuZes zou plaatsvinden, richt Booming Sport buiten een overdekte wielerlocatie in voor de ‘Lockdown Alpe d’HuZes’. Hier staan 2 Tacx Neo Bike Smart, een van de meest

geavanceerde indoortrainers van dit moment. Fanatiekelingen die zich vooraf hebben ingeschreven, hebben 2 uur de tijd om de Alp (14,2 kilometer - 7,8 procent gemiddeld stijgingspercentage) individueel te beklimmen. Onderweg krijgen zij kosteloos Isotonic Sports Drink van Eurosport nutrition aangeboden. Schrijf je in en steun KWF Kankerfonds Wil jij de berg ook virtueel beklimmen? Maak je interesse uiterlijk vrijdag 29 mei kenbaar (info@boomingsport.nl) en geef aan wanneer je het liefst zou fietsen. Je ontvangt vervolgens het inschrijfformulier en een lijst met vragen over je gezondheid. Booming Sport wil er namelijk zeker van zijn dat je in goede conditie bent. Het

NIEUWE VOORRAAD MACHINES AANWEZIG! Keuze uit wel 35 verschillende modellen Ariëns, GTM, Husqvarna en Masport Even met genot het gras lekker snel maaiDat kan met een ZERO-TURN MAAIER van Ariens.

en!!

Masport KOOIMAAIER voor een gazon als een biljartlaken.

De Husqvarna AUTOMOWER Nr. 1 als beste getest in Europa. En de dealer zo vlak bij!! Voor 100 meter, maar ook voor 5000 meter. Kijk en vergelijk bij:

Jos Somers Tuinmachines ZANDHOEK 2D, 5427 PJ BOEKEL, tel. 0492-322300 ALLEEN WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN

Foto: Booming Sport inschrijfgeld bedraagt 25 euro per beklimming. Via Team Gimmert goes Alpe d’HuZes, dat normaliter zelf had deelgenomen aan Alpe d’Huzes, gaat dat bedrag naar KWF Kankerfonds. Brand een kaarsje Aan de weg staat een geldbus waarin voorbijgangers geld kunnen doneren. Ook dat bedrag gaat integraal naar het goede doel. Op dezelfde plek hebben deelnemers de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor de persoon voor wie zij op dat moment de Alpe d’Huez virtueel beklimmen. Er mogen uiteraard ook foto’s worden geplaatst van dierbaren die helaas aan kanker zijn overleden. Respecteert coronamaatregelen Booming Sport hoopt op zo veel mogelijk interesse. Uiteraard worden alle coronamaatregelen die op dat moment gelden gerespecteerd. Booming Sport verzoekt deelnemers en belangstellenden om de maatregelen in acht te nemen.

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud


Elke week HUISGEMAAKTE SOEP per week wisselend: 1 liter soep € 10,00 1 liter soep + stokbrood en kruidenboter € 12,95 2 liter soep € 20,00 met GRATIS stokbrood en kruidenboter Elke zaterdag bij u thuis gebracht BBQ BOX gevuld met hamburger, satéspies van kippendij, speklap, rundvleessalade, rauwkost, komkommersalade, pastasalade, aardappelsalade, vers fruit, cocktail- / bbq- / knoflook- en satésaus, stokbrood en kruidenboter € 12,50 excl. btw en tijdelijk een DESSERT GRATIS p.p.

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

BORRELBOX met o.a verschillende soorten worstjes, kaas, wraps met zalm en roomkaas, gamba’s en heerlijke dipjes. Deze rijk gevulde box is voor 4 à 5 personen € 40,00 incl. btw BROODJES BOX heerlijk belegd met o.a. carpaccio met truffelmayo / Brie met walnoot / gezond / gerookte zalm met roomkaas en ei / filet american € 4,50 per stuk jvmcateringboekel@hotmail.com | bel/app 0651631706

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl


Sport VC Unitas / ‘t Menneke Proeflessen Beachvolleybal weer van start, meld je alsnog aan! Iets later dan gepland door Corona, maar gelukkig is het beach seizoen eindelijk weer van start gegaan. De eigen Unitasjeugd is al 3 weken super fijn aan het trainen en nu iedereen gewend is aan de extra maatregelen mag ook de overige

Boekelse jeugd komen proeven van Beachvolleybal! Zit je op de basisschool en hou je van zon, strand en actie, kom dan in juni 3 keer gratis en vrijblijvend beachen op de Boekelse zandstranden van sportpark De Donk. De ervaren trainers van VC Unitas verzorgen een speciale training voor Boekelse beach boys en girls! De trainingen zijn gepland op: - dinsdag 2 juni 17:30 - 18:45 - dinsdag 9 juni 17:30 - 18:45

www.pdebhoutenvloeren.nl

Massief houten vloeren PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881

GRONDWERKEN, MINIGRAVERVERHUUR & BESTRATING Boekel Stijn Hoevenaars: 0645006113 | Paul Hoevenaars: 0653840376

- dinsdag 16 juni 17:30 - 18:45 Meld je aan via Sjors Sportief óf stuur een mail naar roel@vc-unitas.nl. Dan ontvang je snel wat extra informatie. Tot snel!

Hockeyclub Boekel Nieuwe coach voor Dames 1 Hockeyclub Boekel Volgend seizoen start Dames 1 van Hockeyclub Boekel met een nieuwe trainer/coach. De afgelopen 13 jaar heeft Rob Hubertus dit met veel plezier gedaan. Vol trots mogen wij vertellen dat Albert-Jan Krijthe (appie) vanaf seizoen 2020-2021 het stokje van Rob zal overnemen. Appie is geen onbekende voor de club. Van jongs af aan is hij al fanatiek lid. Hij begon ooit in de C1 en is uiteindelijk jaren actief geweest binnen de Heren 1 van hockeyclub Boekel. Op dit moment speelt hij nog steeds bij de veteranen. Appie is 43 jaar, woont in Zaltbommel en is docent horeca op het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Hij heeft hart voor de club. Zo zei hij vol enthousiasme tijdens een van de gesprekken: “Ik zie mezelf wel onder dat scorebord staan!”. Als club zijn we dan ook ontzettend blij met deze samenwerking. Naast het trainen en coachen van de Dames 1, zal Appie ook de training van de A1 en de keeperstraining op zich nemen. Wij wensen Appie heel veel succes in het nieuwe seizoen!Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur,

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE! Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Ringbaan 27 ¡ 5428 GP Venhorst ¡ 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,­ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 ­ 5427 DB Boekel 06­22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande Verhuur ijskar Urk 41. Verhuur wijnkar Urk 41. Kom kijken. En we hebben nog meer huur en koop artikelen. www.rendersdecoratie.nl Tel. 0492-352192. --------------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------—-------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes

enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------—-------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 /

13.00-16.00 uur. --------------------------------------------------------

ZATERDAGS OPEN van 10.00­12.00 uur open voor wijn, honing en kersen in pot. Na openingstijd evt. na tel. afspraak Putakker 4 ­ Boekel Tel. 06­45608980

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------—-------------------------INLOOPKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl.

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Ingrid v.Lieshout Coaching Counseling Training: uw gewichtscoach aan huis. www.ingridvanlieshout.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------TE KOOP GEVRAAGD antiek, schilderijen, globes en Chinees porselein. Bel of app 06-14637772. -------------------------—-------------------------

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Er zijn weer KERSEN!

Putakker 4 ­ 5427 EP Boekel Tel. 06­45608980

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Crazy Hairsalon Alleen op afspraak: 06­45493591 Woensdag tussen 13.00 en 16.30 uur ZONDER AFSPRAAK

Knippen € 11.= Crazy hairsalon ­ Sjanneke Westen Daandelendennen 14, 5428 NP Venhorst 06­45493591 Sjanneke.w@hotmail.com


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2,

Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen

DIERENPENSION

De Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


i.v.m. het Corona-virus voeren wij een BEPERKTE WINKEL OPENSTELLING GEWIJZ opening IGDE stijden

DINSDAG t/m VRIJDAG: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 uur ZATERDAG: 10.00 - 17.00 uur

Waar kunnen wij u mee helpen • • • •

Oogmeting Uitzoeken montuur Bestellen en afhalen van contactlenzen Afhalen lensvloeistoffen en oogdruppels

Waar kunnen wij u niet mee helpen • Contactlens controle (neem bij klachten telefonisch contact op) • Optometrische onderzoeken (neem bij klachten telefonisch contact op) • Bril afstellen beperkt mogelijk

Tel: 0492 321029 - Email: info@franssenoptiek.nl

Franssen Optiek kerkstraat 11a 5427BA Boekel Tel: 0492-321029 info@franssenoptiek.nl www.franssenoptiek.nl Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.