Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

34e Jaargang - 13 mei 2020

Nummer

Boekel Venhorst 44 Dodenherdenking op gepaste wijze gevierd En ook Dodenherdenking en Bevrijdingsdag kregen dit jaar een andere invulling dan voorheen. Was op andere jaren de belangstelling bij het monument op het St. Janplein groot, dit jaar was het gezelschap klein. Naast burgemeester en mevrouw Bos waren er enkele leden van Comité Boekel-Venhorst aanwezig. Via de BLOK sprak de burgemeester de Boekelse inwoners toe en rond de klok van acht uur was hij bij het monument om daar de kranslegging te verrichten. Na afloop speelde André Tielemans de Last Post. Dat de slachtoffers in Boekel niet vergeten zijn bleek uit de bloemen die al bij het monument gelegd waren.

De namen op het monument van de soldaten die omgekomen zijn in de oorlog kregen dit jaar een gezicht, door de foto’s die Kees van Ginneke had opgehangen. Een hele mooie en hopelijk terugkerende geste. Elders in dit weekblad vindt u de speech die burgemeester Bos op deze avond hield.

HEEMKUNDEKRING

St. Achten op Boeckel Gaat u of bent u aan het opruimen? En komt u dingen tegen die u weg wilt doen, maar eigenlijk toch wel de moeite waard zijn om ergens bewaard te blijven? Omdat ze wat te maken hebben met het verleden of heden van Boekel en Venhorst? Denk dan aan de Heemkundekring. Als Heemkundekring proberen wij zoveel mogelijk van de historie van onze dorpen Boekel en Venhorst te verzamelen, te bewaren en te beschrijven voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Dus als u foto’s, geboortekaartjes, rouwkaarten, bidprentjes of andere interessante voorwerpen tegen komt, die u weg wilt doen, dan waarderen wij het zeer, als u ze aan de Heemkundekring schenkt. In de

Heemkamer worden ze gearchiveerd en goed en veilig bewaard. Zo zijn bijvoorbeeld foto’s, geboortekaartjes, rouwkaarten en bidprentjes een waardevolle hulp en illustratie bij stamboomonderzoek. Omdat we in deze maanden vanwege de coronacrisis in een bijzondere tijd verkeren, is ook de Heemkamer gesloten. Als u spullen wilt schenken, dan kan dat in de brievenbus van de Heemkamer (Sint Janplein 20-22, Boekel), eventueel met uw afzendergegevens, of u neemt contact op via e-mail heemkundeboekel@hotmail.com of telefonisch 06 5134 9648. Alvast bedankt. Tevens wensen wij door middel van dit bericht iedereen sterkte in deze coronaperiode, en behoud van een goede gezondheid.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Rabobank Agathaplein, entree hal - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam. v.Doorn, Statenweg 35, onder afdak - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging - Mennehof, Buitenmuur Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden i.v.m. het Coronavirus: Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur, voorlopig op zaterdag gesloten. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij uw dienstapotheek. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Tijdelijk prikpost: KDV ‘t Stappertje, Kennedystraat 4, maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport, T.v.d.Boom, Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tijdens werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden:

maandag 14.00-17.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; mw. v.Hees T 322462; dhr.v.Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; dhr. de Mol T 351481; mw.v.d.Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 0643455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de Sint Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Alle vieringen t/m Pinksteren komen te vervallen i.v.m. het coronavirus ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Alle vieringen met Pinksteren komen te vervallen i.v.m. het coronavirus.

OVERLEDEN: Boekel: Jo Mickers-v.Lankveld Uden: Jaap Spaansen CORONAVIRUS: - Alle vieringen in de parochie St. Petrus komen tot en met 31 mei te vervallen. Wel gaan de vieringen in de St. Petruskerk (dagkapel) in Uden door (zonder kerkgangers). Deze vieringen worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl - Uitvaart- en huwelijksvieringen mogen in de kerk gehouden worden, wel met in achtneming van de richtlijnen van de overheid. - Opgegeven intenties voor de vieringen die vervallen zijn kunt u opnieuw opgeven, wel even ‘Coronavirus’ erbij vermelden zodat wij weten dat de intentie al betaald is. Sint Jozefkerk Venhorst De Sint Jozefkerk in Venhorst zal de gehele maand mei van ’s morgens 10.00u tot ’s middags 16.00u open zijn om iedereen de gelegenheid te geven een kaarsje te ontsteken of zomaar even de kerk binnen te lopen voor gebed of een kijkje te nemen. Gezocht I.v.m. ziekte van de interieurverzorgster van de Sint Agathakerk zijn wij op zoek

naar iemand die haar taak tijdelijk wil overnemen. Het werk bevat ongeveer 3 uur per week. Er staat uiteraard een vergoeding tegenover. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot diaken Henk van Thiel tel: 06-50476049.

Commanderij College Commanderij College en Willibrord Gymnasium starten haalbaarheidsonderzoek naar bestuurlijke fusie De besturen van het Commanderij College (Gemert, Laarbeek) en het Willibrord Gymnasium (Deurne) starten met een haalbaarheidsonderzoek naar een bestuurlijke fusie. Op 7 mei tekenden Ingrid de Vries-Martens, rector-bestuurder van het Willibrord Gymnasium, en Arn Bressers, bestuurder van het Commanderij College, een intentieverklaring tot het verrichten van dit onderzoek. Daarnaast onderzoeken ze, in elk geval met het Jan van Brabant College in Helmond, een intensievere samenwerking in de regio. “We willen thuisnabij onderwijs in de regio behouden, waarin je als leerling ook

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

wat te kiezen hebt. We verwachten door het bestuurlijk samengaan meer voor leerlingen en personeelsleden te kunnen betekenen”, zegt Arn Bressers, doelend op de aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek. Ingrid de Vries vult aan: “Door regionaal samen te werken, versterken we elkaar en maken we gebruik van ieders expertise op het gebied van onderwijs, personeel en financiën.” Beide bestuurders benadrukken dat een bestuurlijke fusie geen grote, directe gevolgen heeft voor leerlingen en personeelsleden. Het onderwijsaanbod dat op de diverse locaties verzorgd wordt, blijft gewoon behouden. Op basis van de onderzoeksresultaten nemen de besturen van beide scholen in het najaar van 2020 een besluit over het wel of niet doorgaan van een bestuurlijke fusie. Een samengaan is in dat geval beoogd per 1 januari 2021. Het onderzoek samen met het Jan van Brabant College naar een intensievere samenwerking in de regio gaat over de periode daarna.

AANBIEDINGEN van donderdag 14 t/m woensdag 20 mei:

12.50 50 PER STUK € 1. 10 € 2.

YOGHURT BOSVRUCHTENVLAAI CREME GEBAK 11-ZADENBROOD ROOMBOTER

KRENTEBOLLEN

6 HALEN = 5 BETALEN DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Kinderen betalen de prijs van armoede Bijna de helft van alleenstaande ouders met laag inkomen moet regelmatig ‘nee verkopen’ Af en toe “nee” horen is onderdeel van een goede opvoeding. Maar 300.000 kinderen in Nederland die opgroeien in armoede horen vaak ‘nee’. Uit onderzoek van Nationaal Fonds Kinderhulp onder 700 ouders met een laag inkomen is gebleken dat 37 procent van hen regelmatig iets niet kan kopen, terwijl hun kind dit eigenlijk nodig heeft. Bij alleenstaande ouders ligt dit met 45,8 procent nog een stuk hoger. En de ‘nee’ heeft op zowel ouder als kind een grote impact. Beide ervaren stress en schaamte, met vaak ook gevolgen voor de sociale ontwikkeling van het kind. Vooral het kopen van een fiets is voor ouders met een laag inkomen een te grote kostenpost, net als het aanschaffen van kleding (26,8%). Ook als er schoenen (24,7%) of schoolspullen (17,7%) nodig zijn moeten deze ouders

soms “nee” zeggen. “Het is zo schrijnend als een kind in de winter nog in een dun jasje loopt of geen fiets heeft om samen met vriendjes en vriendinnetjes op pad te gaan. Dat gevoel om er niet bij te horen heeft een enorme impact.”, zegt Jan Wezendonk, directeur Kinderhulp, bezorgd. Lastigste momenten Als ouder gun je je kind de wereld en wil je ze alles geven wat ze nodig hebben. “Ze verheugen en genieten altijd zo van speelgoed of dagjes uit. Dat gun je ze.”,

zegt een moeder. Als dit niet kan, is dat moeilijk voor ouders. “Mijn kinderen zijn nu boven de 18, maar ik heb het wel lastig gevonden dat ik ze niet alles heb kunnen geven”. Het blijkt het moeilijkste te zijn om “nee” te zeggen wanneer het kind vraagt om nieuwe schoenen (31,1%), een dagje uit (28%) en het geven van een kinderfeestje (23,9%). 61% van de ouders met een laag inkomen geeft aan dat zij stress ervaren wanneer zij nee moeten zeggen. “Als moeder voelt het als falen”. 48% van hen


Berichten geeft tevens aan dat ze zich schamen wanneer zij hun kind niet kunnen geven wat hij of zij nodig heeft. De impact van nee De meeste ouders (60%) denken dat kinderen het doorhebben dat er thuis niet veel geld is. Ze geven aan dat de kinderen hen gerust proberen te stellen door te zeggen dat ze het begrijpen en dat ze het niet erg vinden. Toch denkt 57% van de ouders dat een krappe financiële situatie wel degelijk invloed heeft op de kinderen binnen het gezin. Kinderen voelen zich volgens hen achtergesteld en minder

waard dan kinderen die meer geld hebben. Bijvoorbeeld omdat ze niet mee kunnen op schoolreisje, geen dagje uit kunnen of geen nieuwe kleren kunnen kopen. Op school hebben ze moeite om mee te doen, ze horen er niet altijd bij en schamen zich. 43% van de ouders met een laag inkomen denkt dat dit een negatieve invloed heeft op de sociale ontwikkeling van het kind. “Ze voelen zich erg onzeker en verzinnen al smoesjes om niet naar een verjaardag te gaan of hun verjaardag te vieren. Ze hebben geen onbezorgde jeugd.” Daarnaast voelen kin-

DANKBETUIGING Na het overlijden van

Grard van de Rijt mochten we vele hartverwarmende reacties ontvangen. Het gaf ons het gevoel dat Grard een echt “Dorpsmens” was. Dit heeft ons allen goed gedaan en veel steun gegeven. Onze hartelijke dank hiervoor. Kinderen Van de Rijt

deren de stress van ouders vaak goed aan. Dat kan hen bezorgd, verdrietig of angstig maken. 34,5% van de ouders denkt dat hun kind minder kansen krijgt om mee te doen in de samenleving. “Het is voor hen "normaal" geworden, maar toch kunnen zij nooit eens iets nieuws laten zien aan vrienden en vriendinnen. Kinderen op school die vertellen over hun vakantie, terwijl zij dat niet kunnen. Niet mee kunnen met school excursies en altijd een alternatief programma moeten volgen”. 29% vreest dat het ook gevolgen heeft voor de emotionele ontwikkeling van het kind. “Het resultaat is wel dat ze nu waarderen wat ze hebben, maar ze hebben ook veel moeten doorstaan. Zoals onbegrip van klasgenoten en zelfs leerkrachten als er bijvoorbeeld niet zomaar bijgedragen kon worden voor die ene BBQ. Dat heeft psychologisch wel wat sporen achtergelaten”. Een aantal ouders geeft aan dat de kinderen er ook wat van kunnen leren, bijvoorbeeld om op een goede manier om te gaan met hun geld. Kinderhulp steekt kinderen hart onder de riem Kinderen moeten niet de prijs van armoede betalen. Uit het onderzoek van Kinderhulp blijkt dat de kinderen de negatieve gevolgen voelen van opgroeien in een gezin met een laag inkomen en zichzelf soms wegcijferen om het voor hun ouders minder lastig te maken. Kinderhulp zet zich in om deze kinderen te helpen en roept daarnaast het Nederlands publiek op om hen een hart onder de riem te steken. Zodat deze kinderen weten dat ze er niet alleen voor staan. Via kinderhulp.nl/bikkelballon kunnen mensen een ‘bikkelbericht’ achterlaten met hun wens voor het kind. Kijk voor meer informatie op kinderhulp.nl/bikkelballon.


Berichten Brabander laat digitale voordeur wagenwijd openstaan Meerderheid stelt updaten van slimme apparaten uit Het aantal slimme apparaten in Nederland groeit. Ook in Noord-Brabant. Acht op de tien mensen die thuis slimme apparaten hebben, zijn zich ervan bewust dat deze apparaten gehackt kunnen worden. Toch handelen de meeste mensen daar niet naar. Zo stelt meer dan de helft van de Nederlanders updates uit of vergeet zij updates uit te voeren, blijkt uit nieuw onderzoek1. “Deze houding geeft criminelen de gelegenheid digitaal bij je in te breken en gegevens te stelen,” stelt staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarom voert het ministerie de campagne ‘Doe je updates’. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft een of meerdere slimme apparaten in huis, zoals een smart tv, slimme thermostaat of slimme speaker. “Hoewel mensen weten dat slimme apparaten gehackt kunnen worden, gaan zij te vrijblijvend om met updates”, zegt staats-secretaris Mona Keijzer. Uit het onderzoek blijkt dat mensen hun slimme apparaten niet updaten, omdat zij daar geen tijd voor of zin in hebben of omdat zij het gedoe vinden. “Ik wil dat mensen zichzelf beter beschermen tegen internetcriminelen. Daarom roept de campagne op slimme apparaten in huis direct te updaten en geven we daarover tips. Tegelijker-tijd werk ik aan een wetsvoorstel om updates te verplichten.” Het kan iedereen overkomen Eén op de zes Nederlanders verwacht niet dat internetcriminelen via hun slimme apparaten digitaal zullen inbreken, zo komt uit het onderzoek naar voren. Zij denken bijvoorbeeld dat hun data niet interessant is. “Dat is een misvatting. Naar jouw privégegevens zijn internetcriminelen wel degelijk op zoek,” bevestigt onderzoeker en cyberveiligheidsexpert Chris van ’t Hof. “Met een scan van je id-bewijs kunnen zij bijvoorbeeld een auto op jouw naam huren.” Chris van ‘t Hof drukt mensen op het hart hun slimme apparaten altijd direct te updaten. “Naast nieuwe functies bevatten updates vaak belangrijke beveiligingsoplossingen. Installeer je die niet, dan raakt de software verouderd en kunnen

criminelen via fouten in verouderde software digitaal bij je inbreken. En zo je gezin begluren, privégegevens stelen of je apparaat kapotmaken. Door softwareupdates direct te installeren, verklein je de kans daarop.” Wetsvoorstel De Rijksoverheid consulteert op dit moment over een wetsvoorstel in navolging van Europese regelgeving. Het

voorstel is om verkopers te verplichten om software- en beveiligingsupdates aan te blijven bieden voor slimme apparaten, zoals smart tv’s, printers, camera’s, babyfoons en slimme horloges. Consumenten kunnen slimme apparaten daardoor langer en veiliger gebruiken. 2/3 van de mensen die slimme apparaten gebruikt vindt het een goed idee dat het kabinet het aanbieden van softwareen beveiligingsupdates op slimme apparaten wil verplichten, blijkt uit onderzoek. Slim apparaat? Het aantal slimme apparaten in Neder-

DANKBETUIGING De kaarten, bloemen, telefoontjes en appjes die wij mochten ontvangen na het overijden van ons mam, schoonmoeder en trotse oma

Anny Noijen-Vissers hebben ons goed gedaan. Hartelik dank voor uw medeleven en warmte. Speciale dank aan Huisartsenpraktijk Boekel en Zorgcentrum St. Petrus team Bellefleur voor de warme verzorging. Kinderen en kleinkinderen Noijen


Berichten land groeit. Toch weet niet iedereen wanneer zij met een slim apparaat te maken hebben. 4 op de 10 Nederlanders blijkt zelfs meer slimme apparaten te hebben dan zij dachten. De populairste slimme apparaten in huis zijn: 1. Smart tv (54,4%); 2. Printer (46,6%); 3. Slim horloge (24,7%); 4. Slimme speaker (23,7%); 5. Slimme thermostaat (20,5%). Voor meer informatie over de Doe je updates-campagne, ga je naar www.doejeupdates.nl. Hier staan ook tips om het updaten van je slimme apparaten makkelijker te maken. 1 Verantwoording onderzoek: Onderzoek in januari 2020 uitgevoerd onder 1.201 Nederlanders van 16 t/m 65 jaar. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat uitgevoerd door Panelwizard.

Huiselijk geweld MELDEN VIA APOTHEEK Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen

om huiselijk geweld telefonisch te melden. Huiselijk geweld melden kan in eerste instantie door telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis of - bij een levensbedreigende situatie - met de politie. In sommige gevallen is het voor slachtoffers lastig om te bellen zonder dat de dader dit merkt, zeker nu iedereen tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis is. Minister De Jonge: “Als het thuis niet veilig is, is deze tijd extra zwaar. Juist nu mag slachtoffers niets in de weg staan om huiselijk geweld te melden. Iedere drempel om te melden moeten we wegnemen. Het codewoord bij de apotheek is een extra mogelijkheid voor slachtoffers om hulp te vragen.” Alle apotheken in Nederland ondernemen actie als iemand het codewoord noemt. Als een slachtoffer het codewoord ‘masker 19’ gebruikt bij de apotheek, en alleen is, nodigt de apotheker diegene uit om in een aparte ruimte samen Veilig Thuis te bellen. Als het slachtoffer samen met een ander de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis. Het melden van huiselijk geweld via een codewoord bij de apotheek is al eerder in een aantal andere landen ingevoerd. Ben je slachtoffer van huiselijk geweld of heb je vermoedens van huiselijk geweld in je omgeving? Je kunt iets doen door erover te praten of door advies te vragen. In alle gevallen kun je via 0800-2000 terecht bij Veilig Thuis. Ben je in direct gevaar? Bel dan 112.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting

AANGEPASTE OPENINGSTIJD GEMEENTEHUIS OP WOENSDAGAVOND I.V.M. CORONAMAATREGELEN De openstelling op de woensdagavond is momenteel tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur (dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 20 mei 2020). In verband met de verlengde maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus is het voorlopig alleen mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen. U kunt ons hiervoor telefonisch bereiken op telefoonnummer 0492-326800.

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? Op vrijdag 24 april jl. zijn in de gemeente Boekel 7 personen benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

horst zetten vele mensen zich voor vele doelen in. Maar dan moeten deze mensen daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Wie en hoe? Wie komt in aanmerking? Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden. Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Het voorstel wordt vervolgens ingediend bij de burgemeester. Dien het voorstel op tijd in! De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" wordt uitgereikt? Dan ontvangt de burgemeester graag vóór 10 juli 2020 uw voorstel. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester te sturen. Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manja van der Aa. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0492326808.

Kent u ook iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want in Boekel en Ven-

070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel BLOEMENRIJK BOEKEL Afgelopen jaar zijn er door het project ‘Bloemenakker Boekel & Venhorst’ diverse gronden ingezaaid met een bloemenmengsel, hierdoor wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Bloemenmengsels zijn interessant voor insecten, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. Het is een project dat wordt uitgevoerd door de weidevogelbescherming, de vogelwerkgroep en Stichting d’n Eik. De gemeente Boekel ondersteunt dit project. De gemeente Boekel heeft ook enkele gronden aangewezen waar we deze prachtige bloemenweides gaan creëren. Dit zal op sommige plekken een ander beeld met zich meebrengen dan u gewend bent. Het gras maakt plaats voor een kleurrijk bloemenmengsel wat ook nog eens goed voor de natuur is! De komende weken zullen de vrijwilligers hiermee aan de slag gaan. Eerst zal de grond bewerkt moeten worden en daarna zal het mengsel ingezaaid worden. Eerst zal u daarom nog niets zien van de bloemen. Het mengsel bestaat uit zaad van diverse bloemen met granen. Enkele locaties waar u binnenkort mooie bloemen kunt zien: - millenniumbossen Boekel en Venhorst - diverse bermen zoals Gemertseweg, deel Mutshoek, de Biezen en Telefoonstraat. - enkele zandpaden

Wij willen de vrijwilligers van de weidevogelgroep en de vogel werkgroep van Stichting d’n Eik alvast bedanken voor de inzet en we hopen dat u kunt genieten van een mooi bloemenrijk Boekel.

PERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESCHIKKING Het betreft voortzetting van het gebruik ten behoeve van permanente bewoning door E.M. de Groot en mevrouw J.M.H. de Groot-van den Akker en hun kinderen van een in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw op het perceel, plaatselijk bekend de Bunders 3a, 5428 GC Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nr. 2738 in strijd met het bestemmingsplan verhuurde agrarisch bedrijf/(volgronds)teeltbedrijf. Het ontwerpbesluit ten aanzien van bovenstaand voornemen tot afgifte van een persoonsgebonden gedoogbeschikking heeft met ingang van donderdag 12 maart 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen bij de Centrale Balie in het gemeentehuis, St. Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende genoemde termijn zijn geen zienswijzen tegen dit ontwerp-gedoogbesluit bij ons kenbaar gemaakt. Definitieve beschikking Binnen een termijn van 6 weken na de dag van publicatie van deze definitieve per-

BEKENDMAKING Vertrokken naar onbekende bestemming De volgende persoon woont niet meer op het adres, waar deze volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling burgerzaken van de gemeente Boekel. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat deze officieel niet meer op dat adres ingeschreven. Naam, geboortedatum J.A. Timmers, 14-12-1987

Uitschrijving per datum 09-04-2020

Datum besluit 07-05-2020

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

soonsgebonden gedoogbeschikking, kan hiertegen door belanghebbenden een bezwaarschrift bij ons college, Postbus 99 5427 ZH Boekel, worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bewaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar. Daarnaast kan eenieder die een bezwaarschrift heeft ingediend, op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht, om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet gemotiveerd worden waarom het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt niet uitgevoerd moet worden. Hiervoor moeten wel griffierechten worden betaald.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen is ingekomen van de heer P.J. Ketelaars voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het adres Bolle Akker 39 te Boekel. • een melding in het kader van het Besluit Activiteitenbesluit milieubeheer is ingekomen van Jackieverhuur.nl op het adres Vale Peelweg 16 te Venhorst. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 13 mei 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Onderwerp: het gebruik van twee bijgebouwen als recreatiewoning Locatie: Rietven 8, Boekel Verzenddatum: 4 mei 2020 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het gebruik van één bijgebouw als B&B Locatie: Langstraat 3, Venhorst Verzenddatum: 7 mei 2020 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: dierenverblijf Locatie: Langstraat 3, Venhorst Verzenddatum: 7 mei 2020 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: bouwen van een stellage voor zonnepanelen Locatie: Langstraat 3, Venhorst Verzenddatum: 4 mei 2020 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een schuilstal Locatie: Logt 11a, Boekel Verzenddatum: 7 mei 2020

maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een schuilstal Locatie: Logt 11a, Boekel Verzenddatum: 7 mei 2020

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het plaatsen van een hekwerk voor voorgevellijn Locatie: Bolle Akker 30, Boekel Datum ontvangst: 4 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande woning Locatie: Den Haak 1, Boekel Verzenddatum: 30 april 2020 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 13 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

PUBLICATIE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘OMGEVINGSPLAN: VEEGPLAN 4’ Inleiding Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in de vergadering van 4 mei 2020 besloten om het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 4’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in officiële procedure gebrachte ontwerp. Delegatiebesluit Dit bestemmingsplan is door het College B&W vastgesteld op basis van een gedelegeerde bevoegdheid. Het delegatiebesluit is bekend onder zaaknummer Z/034647 en documentnummer AB/022656, besluitdatum 28 maart 2018. Het besluit is te vinden op de gemeentelijke webviewer van het Omgevingsplan Buitengebied 2016. Het delegatiebesluit is integraal en interactief opgenomen in deze geo-viewer: zie http://boekel.crotecomgevingsplan.nl/ onder de knop ‘kaartlagen – delegatiebevoegdheden’ in het rechter menu. Omschrijving Bestemmingsplan Met dit bestemmingsplan worden 2 ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. Het gaat om een omschakeling van een veehouderij naar een bedrijf. Een andere veehouderij schakelt om naar een (vollegronds)teeltbedrijf. Het is nodig om de bestemming op deze locaties te wijzigen, zodat de gewenste ontwikkelingen planologisch gezien mogelijk worden. Dat gebeurt met dit bestemmingsplan, dat de vorm aanneemt van een partiële herziening. Het gaat over de onderstaande locaties: 1. Noordstraat 11 – perceelnummer(s) sectie D 3555, 3556, 3554 en 3553 2. De Aa 3 – perceelnummer(s) Gemeente Erp, sectie R, nr 1412 en gemeente Boekel, sectie N, nr 516 en 1228 Aangezien er met de initiatiefnemers an-

GEMEENTE BOEKEL

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE WINKEL IN VENHORST De Winkel was een initiatief van vijf dames uit Venhorst. Vanwege het coronavirus had De Winkel al sinds 18 maart de deuren gesloten. Vorige week maandag haalde de Voedselbank Veghel e.o. de voorraad op want De Winkel houdt eerder dan gepland op te bestaan.

Medio dit jaar zal in Venhorst een officiële supermarkt van start gaan en De Winkel zou daarom medio augustus de deuren definitief sluiten. Eén van de vrijwilligers, Ingrid Willems, vertelde dat er plannen waren om medio augustus een feestelijke laatste week te houden voor de vrijwilligers en klanten. Ook dat zal nu niet meer gebeuren. Met het verdwijnen van De Winkel verdwijnt ook een sociaal ontmoetingspunt in het dorp. Namens het gemeentebestuur van de gemeente Boekel hartelijk dank aan alle vrijwilligers die vol enthousiasme invulling hebben gegeven aan De Winkel!


Gemeente Boekel terieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden. Wijzigingen t.o.v. het ontwerpplan In het vastgestelde bestemmingsplan zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpplan: Tussen publicatie ontwerp veegplan 4 en vaststelling heeft de gemeenteraad van Boekel het bestemmingplan: Omgevingsplan Buitengebied 2016 (het moederplan) gewijzigd vastgesteld. Dit naar aanleiding van de beroepszaken tegen het vaststellingsbesluit van 22 februari 2018. De wijzingen die in dit (moeder) plan zijn opgenomen, zijn ook opgenomen in het veegplan. Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 14 mei 2020, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbe-

horende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening04VA01).

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Boekel, 14 mei 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 28 april jl. is o.a. aan de orde geweest: VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “TUINSTRAAT 11-15” Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuinstraat 11-15, Boekel’ zijn 2 zienswijzen ingediend. Aan beide zienswijzen is gehoor gegeven en het bestemmingsplan is hierop nader aangevuld. Het bestemmingsplan kan dan ook gewijzigd vastgesteld worden. BEZWAARSCHRIFT TEGEN BESLUIT TOT WEIGERING VAN DE KAPVERGUNNING VAN 9 EIKEN AAN LEKERSEWEG Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor het vellen van 9 bomen aan Lekerseweg ongegrond te verklaren en het primaire besluit tot weigering van de aanvraag in stand te laten.

Crazy Hairsalon is gelukkig weer geopend. Alleen is dit nu op afspraak totdat de corona regels zijn aangepast. Dit met alle voorzorgsmaatregelingen die nodig zijn voor u en mij. Beste klanten, allemaal bedankt voor het geduld de afgelopen weken en ik kijk naar jullie uit... Sjanneke Westen Crazy hairsalon ­ Sjanneke Westen Daandelendennen 14, 5428 NP Venhorst 06­45493591 Sjanneke.w@hotmail.com

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088­0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden


Unieke plek in het centrum van Boekel

Arendstraat 10 - BOEKEL

- k.k.

.500, 9 4 3 â‚Ź rijs

Vraagp

Prachtige plek nabij het centrum van Boekel. Ook aan de achterzijde veel vrijheid dankzij de ligging aan een park met veel groen. De woning biedt veel mogelijkheden voor renovatie of herbouw en dankzij de goede afmetingen van het perceel (886 m2) zijn er geen beperkingen. Meer weten of een bezichtiging plannen? Bel ons dan via 0492-363038 of mail gemert@woonplezier.nl

Broeckx makelaars Gemert Elisabethplaats 4 - 5421 LC Gemert T. 0492-363038 - gemert@woonplezier.nl www.woonplezier.nl


Algemeen BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 19 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Irenestraat, Binnenhofke, De Morgens, Franse Pad, Zandhoek, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St.Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Boterweg, Zorgcenrum St Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten daar tussenin en gehele wijk de Donk. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Wegens het Coronavirus kan tot nader bericht zaterdags geen papier worden gebracht naar de container bij de Waterval. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Bibliotheek De Lage Beemden weer (beperkt) open Op woensdag 6 mei heeft de overheid aangekondigd dat de bibliotheken vanaf maandag 11 mei hun deuren weer mogen open. Dat is mooi nieuws! Bibliotheek De Lage Beemden gaat de opening van haar vestigingen op een zo veilig mogelijke manier uitvoeren. Dit betekent dat

de Bibliotheek niet direct haar deuren helemaal kan openen. Dat is niet verantwoord, zelfs al zou iedereen dat graag willen. De Bibliotheek gaat weer open in een aantal stappen. Met inachtneming van de richtlijnen van de ‘anderhalvemetersamenleving’, hygiënemaatregelen en de fasering die de overheid aangeeft voor het samenkomen in groepen. Deze stappen zijn bovendien afgestemd met de gemeentes Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek en met de beheerders van de accommodaties waarin de bibliotheken gevestigd zijn. Donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei: inleveren van boeken Op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei van 14.00 - 17.00 uur kan iedereen de boeken van de Bibliotheek die nog thuis liggen, komen inleveren in de vestigingen in Gemert, Boekel en Beek en Donk. Hiermee brengt de Bibliotheek de collectie op volle sterkte, zodat er straks voor iedereen weer genoeg keuze is om nieuwe boeken te komen lenen. En voldoet de Bibliotheek aan de regel dat ingeleverde boeken eerst 72 uur in quarantaine moeten voordat ze weer mogen worden uitgeleend. De bibliotheken zijn nog niet toegankelijk. Boeken worden ingeleverd bij de ingang, bij de bibliotheekmedewerkers. Vanaf 18 mei: reserveren van boeken via de app en website Vanaf maandag 18 mei kan iedereen boeken reserveren via de eBieb app en de online catalogus op www.bibliotheeklagebeemden.nl. Het verzoek aan iedereen is om zoveel mogelijk vooraf te reserveren, zodat men de Bibliotheek straks alleen hoeft te bezoeken om gereserveerde

boeken op te halen. Tussen 18 en 22 mei kunnen ook nog steeds boeken ingeleverd worden in de vestigingen in Gemert, Boekel en Beek en Donk van 14.00-17.00 uur. Let op! Vestiging Boekel is op maandag gesloten; op donderdag 21 mei zijn alle vestigingen gesloten i.v.m. Hemelvaart. De bibliotheken zijn nog niet toegankelijk om boeken te komen lenen. Maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei: gereserveerde boeken ophalen Vanaf maandag 25 mei kan iedereen gereserveerde boeken komen ophalen, mits men per e-mail bericht heeft ontvangen dat deze boeken klaar staan. De vestigingen in Gemert en Beek en Donk zijn hiervoor geopend van maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur, de vestiging in Boekel van dinsdag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur. Op zaterdag blijft de Bibliotheek voorlopig nog gesloten. De bibliotheken zijn tijdens de aangepaste openingstijden beperkt toegankelijk. Voor het ophalen van gereserveerde boeken. Of voor een kort bezoek met maximaal 2 personen om boeken uit de kast te lenen. De leestafels, werkplekken, publiekspc’s en toiletten zijn nog niet beschikbaar. Vanaf dinsdag 2 juni: alle vestigingen weer open Vanaf dinsdag 2 juni zijn alle vestigingen weer open tijdens aangepaste openingstijden. Op zaterdag (en zondag) blijft de Bibliotheek voorlopig nog gesloten. Dit betekent dat iedereen weer terecht kan in Aarle-Rixtel, Bakel, Beek en Donk, Boekel, Gemert en Lieshout, voor het inleveren en lenen van boeken, en voor het ophalen van reserveringen. De aangepaste openingstijden zijn de vinden op www.bibliotheeklagebeemden.nl. Voorlopig kan de Bibliotheek nog geen groepsactiviteiten en workshops aanbieden, zoals iedereen gewend was. Zodra dat weer kan, in groepjes van 10, 30 of meer personen, wordt daarover bericht. Bibliotheek De Lage Beemden vertrouwt op ieders begrip voor deze aanpak in stappen. En rekent erop om samen toe te werken naar een veilige manier om de Bibliotheek weer voor iedereen toegankelijk te maken. De aandachtspunten en maatregelen waar iedere bezoeker en bibliotheekmedewerker rekening mee moet houden, zijn te lezen op www.bibliotheeklagebeemden.nl.


Algemeen Verhalen om nooit te vergeten 4 MEI LEZING 2020 ginnewal wordt op dinsdag 21 maart 1944 de heer Coppens wonend te Boekel opgesloten. Deze man werd aangehouden voor het bezit van een radiotoestel zonder vergunning. Hij blijkt overigens een kennis van Piet van de Valk te zijn. In de avond van 25 maart kan deze arrestant uit zijn cel ontsnappen, maar wordt net buiten het bureau weer opgepakt. Spoedig wordt duidelijk dat hij hulp heeft gekregen van Van de Valk. De volgende dag worden Van de Valk en arrestant Coppens door de Sicherheitspolizie naar Eindhoven gebracht.

Beste inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua, De heer Henk Westland heeft in december 2014 in het Marechaussee Contact een artikel over marechaussee Van de Valk met de titel ‘Wroeging” geplaatst. In mijn toespraak heb ik dit verhaal ingekort. In het Brabantse Boekel wordt op 28 maart 1920 Piet van de Valk geboren. Piet groeit daar op in een gezin van 5 kinderen. Hij gaat na zijn lagere schooljaren werken als landbouwer, later als slager. Het Nederlandse leger is al gemobiliseerd wanneer hij in oktober 1939 voor zijn dienstplicht wordt opgeroepen. Over zijn persoonlijke inzet en ervaringen tijdens de meidagen 1940 is niets bekend. Omdat hij werk heeft, mag hij twee weken na de capitulatie met groot verlof. In november 1940 tekent Piet een contract voor 6 jaar als marechaussee te voet. Bij de grote politiereorganisatie van maart 1943 krijgt hij ontslag. Hij wordt tegelijkertijd als wachtmeester der Staatspolitie ingedeeld bij de “Marechaussee (Gendarmerie)”, post Best. In het naburige Helmond kampt de gemeentepolitie met een groot personeelstekort. Het korps wordt versterkt met gedetacheerd personeel van marechausseegroepen. Ook Piet van de Valk is daar gedetacheerd en wordt per 1 februari 1944 zelfs aangesteld als wachtmeester Gemeentepolitie Helmond. Op het politiebureau aan de Zuid Konin-

Beide mannen worden na ruim een week overgebracht naar Kamp Amersfoort. De heer Coppens heeft na verscheidene maanden zijn straf erop zitten maar dat geldt niet voor Piet van de Valk. Hij moet daar werken voor de Duitse oorlogsproductie te Hilversum. Hoe lang Piet hier gewerkt heeft, weten we niet, maar wel dat dit Radiokommando in september 1944 wordt opgeheven. Op 27 september gaan ruim duizend gevangenen, waaronder Piet van de Valk, per trein op transport naar Zwolle om te werken aan de zogenaamde IJssellinie, een rij van Duitse verdedigingswerken. De huisvesting is allerberoerdst, een mensonterende situatie. Ook alle weerbare mannen uit de omgeving van Zwolle moeten werken aan deze verdedigingslinie. De geallieerden staan immers op 20 september 1944 al aan de Waal in Nijmegen. Tijdens hun werk voor de verdedigingslinie laten Piet van de Valk en nog 2 maten, Gerard Bouwmans en Joop Huiberts zich door lotgenoten ter plekke ingraven. Zo blijven ze achter wanneer de anderen naar Zwolle vertrekken. Vervolgens vluchten ze in noordelijke richting. Op zondagmorgen 8 oktober houdt de Polizei 4 mannen aan, wanneer zij proberen het Meppelerdiep met een bootje over te steken. Zij worden verhoord door

SS-er Frank. Zijn chef Stiller draagt hem op deze drie uit het kamp te fusilleren. Piet van de Valk probeert nog met een smoes zijn leven te redden. De executie wordt omstreeks 15.45 uur uitgevoerd. De lichamen worden de volgende dag op de algemene begraafplaats in Zwartsluis begraven. Pas na de bevrijding kan worden vastgesteld wie de slachtoffers nu precies zijn en worden de stoffelijke resten naar de voormalige woonplaatsen gebracht. Piets stoffelijke resten worden in augustus 1945 herbegraven in Boekel en in 1986 overgebracht naar het Ereveld Loenen. Welke verklaring en uitleg hoort dan bij de titel “Wroeging” bij dit verhaal? Bij nieuw archiefonderzoek jaren later duikt een verrassend document op. Een passage uit het “Maandbericht” van de politie van 15 april 1944. “In den avond van 25 maart 1944, te circa 23.15 uur, werd door den hoofdwachtmeester Tol op de plaats naast het politiebureau een gevluchte arrestant weer gegrepen. Het bleek, dat van de cel, waarin deze arrestant gezeten had, het slot was afgeschroefd. Daar vermoed werd, dat de arrestant, genaamd Coppens uit Boekel, die zonder vergunning een radiotoestel in zijn woning aanwezig had gehad, verraden was geworden door den vroegeren verloofde van zijn zuster, den wachtmeester van politie in Helmond Petrus van de Valk. Deze wachtmeester had daarover later spijt gekregen. Van de Valk werd terstond door den korpschef gehoord. Van de Valk gaf ridderlijk en onomwonden toe den broer van zijn vroeger meisje bij den politiepresident te hebben aangebracht, daarover later spijt te hebben gekregen en gedreven door wroeging, gepoogd te hebben, den man weer vrij te laten”… En zo staat het geschreven.

Kom vanavond met verhalen Hoe de oorlog is verdwenen, En herhaal ze honderd malen: Alle malen zal ik wenen.


Algemeen Elke keer wanneer ik deze laatste regels uit het gedicht Vrede van Leo Vroman lees, realiseer ik me weer hoeveel betekenis verhalen hebben. Is het vijfenzeventig jaar na de bevrijding van Nederland nog nodig om onze vrijheid ieder jaar opnieuw te vieren? Ja! Onze vrijheid, onze democratie, onze rechtsstaat en onze vrije pers lijken zo normaal, maar zijn dat allerminst. Ze zijn kwetsbaar en vragen daarom dagelijks onderhoud – door ons samen en door ieder van ons als individu. Het behoud van onze vrijheid vereist dat we zelf voortdurend kritisch blijven denken en zelfkritiek niet uit de weg gaan. Niemand heeft de waarheid in pacht. We dienen ons bij alles te blijven afvragen wat de feiten zijn, wat we ergens van vin-

den, waarom we het ergens wel of niet mee eens zijn. Zo blijven we openstaan voor een gesprek, voor discussie en debat en zal het nooit een schande zijn om je mening te herzien. Het in stand houden van onze vrijheid betekent dat we oog hebben voor onze medemens ongeacht geslacht, huidskleur, achtergrond of geaardheid. We moeten ons uitspreken tegen intolerantie en haat. Hoe kun je gelukkig zijn als jouw geluk ten koste gaat van het geluk van anderen? We kunnen alleen met elkaar samenleven als we een ander ook gunnen wat we voor ons zelf willen. Hoe kan een mens werkelijk vrij zijn als de ander dat niet is? Ware vrijheid verbindt. Vrijheid wordt niet gebouwd op alleen grote mooie woorden, maar komt tot

Op donderdag 14 mei 2020 zijn onze ouders en grootouders

Joost van Haandel & Nolda van Haandel-Bevers 60 jaar getrouwd Dat het op een aangepaste wijze een onvergetelijke dag mag worden. Kinderen en kleinkinderen

50 jaar getrouwd

Arie en Maria Wassenberg

Op zaterdag 16 mei zijn onze ouders 50 jaar getrouwd. Dit heuglijke feit kunnen we dit jaar helaas niet groots vieren. Daarom nodigen we iedereen uit om ze te verrassen met een kaartje. Adres: Bergstraat 62 5427 EB Boekel. Marjan, Yvonne, Hanneke, Geert, Jarmo, Melven, Erik, Marjan, Tijn, Gijs, Miles, Joost, Tim, James, Saar, Lucas, Joes, Justen, Soof en Jade

stand door kleine concrete daden. Daden in ons eigen huis, in onze eigen levens. Daden om conflicten - groot of klein - te voorkomen. Daden om onrecht, ongelijkheid en onderdrukking uit te bannen. Daden om je medemens te laten weten dat hij of zij telt, er toe doet - net als jijzelf. Die daden - groot en klein - vormen de basis voor nieuwe verhalen. Verhalen om met elkaar te delen. Verhalen die ons verbinden.

Kom vanavond met verhalen Hoe de oorlog is verdwenen, En herhaal ze honderd malen: Alle malen zal ik wenen.

De Winkel Venhorst Wat ruim vijf jaar geleden stilletjes begon met een ondoordacht plan, gaat nu ook weer stilletjes verdwijnen met een ondoordacht einde. We wisten allemaal dat in 2020 een einde aan De Winkel in Venhorst zou komen maar hadden een ander scenario in gedachten. We hadden graag medio augustus een feestelijke laatste week willen organiseren voor onze vrijwilligers en onze klanten om daarna het stokje door te geven aan Rob Kanters die de nieuwe Coop-supermarkt gaat leiden. Door de huidige omstandigheden, in verband met de corona-crisis, met de nieuwe regelgeving van anderhalve meter afstand, is het niet mogelijk om dit op een veilige manier te doen en kunnen wij de veiligheid ook niet waarborgen. Onze doelstelling “gezellig samenzijn” kan hierdoor niet gerealiseerd worden. We hebben daarom gezamenlijk besloten om De Winkel niet meer te openen. We willen alle klanten enorm bedanken voor hun betrokkenheid, gezelligheid en de ontelbare kopjes koffie. Voor onze voorraad die we nog in De Winkel hadden hebben we, geheel passend in onze visie, een goed doel gevonden in de vorm van de Voedselbank te Veghel, verbonden aan de gemeente Boekel. Wij wensen Rob veel succes met de verdere voorbereidingen en zijn blij dat Venhorst vanaf september daar weer voor de boodschappen terecht kan. Rest ons u nog een fijne zomer toe te wensen, ook namens alle vrijwilligers, met alle goeds voor iedereen. Mariëlle, Willemien, Ineke, Jolande, Ingrid


Algemeen

De koningsspelen gaan niet door maar wel op Uilenspiegel. Dit jaar is alles anders in deze coronatijd. Veel activiteiten zijn gedwongen afgelast. Zo ook op onze school. Al sinds jaar en dag hebben wij tijdens koningsdag onze jaarlijkse sportdag. Wij starten dan altijd met het koningslied, sporten heerlijk op het Boekels sportpark en zetten het ko-ningsontbijt om in een heerlijke lunch. De ouderparticipatie is op deze dag enorm groot. Het lijkt wel of bijna alle ouders op deze dag een vakantiedag hebben opgenomen. Maar dit jaar is het anders. Bij het thuiswerken besteedt elke groep aandacht aan

het feit dat het eigenlijk onze jaarlijkse sportdag is. Elke groep geeft daar zelf invulling aan. Op donderdag ben ik op school voor huiswerkbegeleiding. Ik krijg een appje van mijn collega. ‘Hé Sjaak, zou het niet leuk zijn om, last minute, met de leerkrachten een kort filmpje te maken met één van de oefeningen van ‘het grote crazy 88 sportspel’, waarbij de leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers dan in het oranje gekleed zijn en de oefeningen voor doen. ’ Dit enthousiaste idee komt van collega Juul. 'Ik zal even een oproep doen richting alle collega’s', zegt ze. In het grote crazy 88 sportspel staan 88 bewegingsopdrachten. Kinderen kunnen deze allemaal uit gaan voeren en afvinken op de 88 lijst. En wat er dan gebeurt... Prachtig... Iedereen is zó enthousiast. Tussen het thuiswerken door moeten leerkrachten naar de zolder zijn gegaan. Oranje spullen moeten uit de dozen zijn gehaald. En de filmpjes met oefeningen stromen binnen. Juf Laura laat haar lenigheid zien. Directeur Erny beschikt nog over de nodi-

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

ge snelheid. Stagiaire Jowy is van veel sportieve markten thuis. Veel collega’s betrekken ook hun eigen kinderen in de oefeningen van het sportspel. Tien keer stuiten met een bal. Tien rondjes lopen om een boom. En afvinken maar op je lijst. Veel, héél veel filmpjes stromen binnen via de app. Het is prachtig. Jasmijn, leerkracht van groep 8, monteert alles tot één film (natuurlijk hoort "Eye Of The Tiger" daaronder). En in de vroege ochtend wordt dit op ons communicatiemiddel Schoudercom gezet. En niet veel tijd daarna stromen de reacties en de foto’s en filmpjes van de kinderen binnen. Kinderen die touwtje springen, takjes bij elkaar zoeken, zwieren aan de rekstok, kanoën in de koeien-stal. Echt mooi om te zien. Natuurlijk is het anders dan de sportdag op het sportpark. Maar wat ben ik trots op het enthousiasme van mijn collega’s en de betrokkenheid van de kinderen. Zo mooi dat in korte tijd een initiatief wordt opgepakt en er een kruisbestuiving plaats vindt bij team, ouders en kinderen. Voor degenen die het filmpje graag willen zien van het team verwijs ik graag naar de facebook pagina van OBS Uilenspiegel. Sjaak van Moorsel, Team Uilenspiegel


Algemeen Ingezonden Brief

van de initiatieven die Johannes (Saai) Althuizen nabij de Bosberg ontplooide.

IN DE NAAM VAN DE STRAAT Als we alle straatnamen in Boekel die verwijzen naar leden van het Koninklijk Huis, naar beroemde buitenlanders of naar Boekelse burgemeesters schrappen, dan blijven er niet veel over met namen van personen: Daniël de Brouwer, Helfrich, Mr. van Hooff, Broeder Hogard, Van der Horst, St.Joseph, St.Lucius, Mr. Menne, de Raad en prof. Van de Velden. Wie schetst mijn verbazing toen ik on-langs in de Bergstraat hoog aan een lantaarnpaal een straatnaambordje zag bevestigd met het opschrift Althuizenhof. In het weekblad voor B & V had ik wel gelezen dat de Heemkundekring advies geeft aan B & W bij het bedenken van nieuwe straatnamen. Er was nu een naam nodig voor de ontsluitingsweg van een inbreiding bestaan-de uit een tiental luxe nul-op-de-meter woningen nabij de Bosberg. De familie Althuizen had daar in het verleden een prominente rol gespeeld en verdiende daarvoor wel een straatnaam betoogde de Heemkundekring. Maar ja, met B & W boterde het niet meer zo sinds de heemkundigen uit de St. Jansschool gegooid dreigden te worden. Hun adviezen zullen dan voorlopig wel in de wind geslagen worden, leek me. Toen er toch een publicatie van B & W in het Boekels weekblad verscheen waarin zij accoord gingen met Althuizenhof, was dat nog steeds geen zekerheid. Gedurende 6 weken kon iedereen bezwaar maken. Daarom niet te vroeg gejuicht. De Aldenhuysens bijvoorbeeld zouden zich tekort gedaan kunnen voelen en meteen in de pen klimmen. (Ha, ha) Maar, oh wonder, bezwaren bleven uit. In de Wanmeule, een uitgave van de Heemkundekring, is door Sjef Verhoeven en Joop van Lankvelt in het nummer van december 2019 uitvoerig verslag gedaan

Zijn vader was als veldwachter vanuit Bakel naar Boekel gekomen om toezicht te houden op het reilen en zeilen in de gemeente. Al snel werd duidelijk dat hij geen gezin kon onderhouden van het karige traktement dat hij ontving. Het kleine stukje grond dat hem ter beschikking was gesteld leverde ook niet genoeg op om van te leven. Hij kocht daarom grond in de Zijp en bouwde een boerderij tegenover waar nu Sjef van Zon woont. Op het gemeentehuis vond men het wel wat vreemd dat een politieman zo ver uit het centrum ging wonen. Als functionaris voldeed hij evenwel prima, al moest hij wel eens aangespoord worden zijn politiewerk niet te verwaarlozen. In de boerderij aan de Zijp werd in 1863 Johannes (Saai) geboren. Toen hij geld moest gaan verdienen zag hij toch meer mogelijkheden in de Bosberg. Hij ontplooide er allerlei activiteiten: van een timmerwerkplaats tot een schietbaan met café. Hij bracht volop leven in de brouwerij: organiseerde dans- en toneelavonden als ook biljart- en schietwedstrijden. In zijn café met de wat toeristische naam ‘Berg en Dal’ ging vaak de vlag uit. Voor de bewoners van Boekel zorgde hij voor veel ophef en vertier. Zou niemand het vreemd gevonden hebben dat hij in 1914 als hulpveldwachter werd benoemd? Hoe zou hij de sluitingstijd van zijn eigen café hebben gehandhaafd? De schietbaan werd druk bezocht. Schieten was destijds, toen voetbal nog niet bestond, de favoriete sport van de jonge Boekelnaren. Ook zakelijk ging het hem voor de wind

want met zijn familie timmerde hij flink aan de weg. Na 100 jaar wordt hij nu dan geëerd met een straatnaambord. En de hele familie Althuizen kan mooi meeliften op dit eerbetoon. Maar ik wil graag alle eer laten aan de families die daar gewoond en gewerkt hebben. Ik koester me wel met de gedachte dat Saai mijn oudoom (broer van mijn grootvader) was en dat veldwachter Louis die uit Bakel kwam mijn overgrootvader was. En als we nog wat verder teruggaan in de geschiedenis dan komen we uit bij Hendrik Althaus geboren in 1735. Hij moest als anabaptist (wederdoper) vluchten uit Zwitserland. Anabaptisme is een protestantse variant die de kinderdoop niet erkent. Alleen een volwassene kan zich laten dopen. Herr Althaus was evenwel ook militair. Veel Zwitsers verhuurden zich in die tijd als strijder in allerlei legertjes van koningen en hertogen. Zo is hij in Asten terecht gekomen waar hij als ‘aanlegger’ en ‘nachtroeper’ en later als veldwachter werd aangesteld. Pas in derde echt begon hij aan onze stamboom. Hij was toen al bijna 60 jaar en had al twee eerdere stambomen opgezet! Wim Althuizen

VOETBALVERENIGING VENHORST Vacature: RKSV Venhorst zoekt voor het seizoen 2020-2021 een trainer voor het Heren 2 elftal. Het 2e elftal speelt dit seizoen in de 3e klasse KNVB. Trainingen vinden plaats op de dinsdagen donderdagavond. Wij zoeken een trainer/coach met goede communicatieve vaardigheden en een enthousiaste houding. In het bezit zijn van een trainers diploma is niet noodzakelijk. Wil jij deze uitdaging aangaan of wil je meer informatie? Dan kan je contact opnemen via het volgende mailadres: technischecommissie@rksvvenhorst.nl of op telefoonnummer 06-82442221.Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur,

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE! Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Ringbaan 27 ¡ 5428 GP Venhorst ¡ 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,­ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 ­ 5427 DB Boekel 06­22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande VERHUUR en VERKOOP van decoratie artikelen voor feesten. www.rendersdecoratie.nl. Ook tweedehands spullen te koop, nieuwe zending. Bel en kom kijken tel. 0492-352192 Jos Renders. --------------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------—--------------------------

Beregening PVC materiaal

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------—-------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij

13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------------------------------------

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

ZATERDAGS OPEN van 10.00­12.00 uur open voor wijn, honing en kersen in pot. Na openingstijd evt. na tel. afspraak Putakker 4 ­ Boekel Tel. 06­45608980

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------—-------------------------HEER IN HET VERKEER. Beste heer fietser ter hoogte van zebrapad, dank voor de middelvinger. Mede namens de overstekende voetganger. ------------------------------------------------------

ROLGORDIJNEN, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale JALOEZIËN van kunststof, aluminium, hout of textiel op maat. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------WOONRUIMTE. Man alleen, zoekt zelfstandige woonruimte. Bij voorkeur met parkeerplaats op eigen terrein. Geen

appartement. Reacties met vermelding van locatie en huurpijs zenden aan: Weekblad Boekel Venhorst, brieven onder nummer 2020.43.01, de Vlonder 10, Boekel. -------------------------—------------------------TE KOOP GEVRAAGD antiek, schilderijen, globes en Chinees porselein. Bel of app 06-14637772. -------------------------—-------------------------

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Binnenkort begint de jaarlijkse oogst in onze biologische boomgaard. Eerst de kersen, later de appels. Wij zoeken versterking voor ons plukteam, ca 4 uur per dag, vanaf juni tot oktober. Gezellig werk in de buitenlucht. Belangstelling s.v.p. melden op e-mailadres mail.hoevedeheivelden@gmail.com. Hoeve de Heivelden Het Goor 4a, Boekel Tel 06-54307735. www.hoevedeheivelden.nl


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2,

Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen

DIERENPENSION

De Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


i.v.m. het Corona-virus voeren wij een BEPERKTE WINKEL OPENSTELLING verruim opening ing stijden

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 uur Zaterdag: 10.00 - 17.30 uur

Waar kunnen wij u mee helpen • • • •

Oogmeting Uitzoeken montuur Bestellen en afhalen van contactlenzen Afhalen lensvloeistoffen en oogdruppels

Waar kunnen wij u niet mee helpen • Contactlens controle (neem bij klachten telefonisch contact op) • Optometrische onderzoeken (neem bij klachten telefonisch contact op) • Bril afstellen beperkt mogelijk

Tel: 0492 321029 - Email: info@franssenoptiek.nl

Franssen Optiek kerkstraat 11a 5427BA Boekel Tel: 0492-321029 info@franssenoptiek.nl www.franssenoptiek.nl Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.