Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

34e Jaargang - 29 april 2020

Nummer

Boekel Venhorst 42

7 Koninklijke Onderscheidingen in Boekel

Het Coronavirus heeft de afgelopen weken voor veel onrust gezorgd. Onze gemeente kende en kent veel zieke en helaas ook overleden inwoners. De gezondheidszorg heeft het hard te halen, het zakelijk leven staat flink op zijn kop. Diverse beroepsgroepen kunnen hun werk niet uitvoeren. Scholen gingen op slot, (sport-)verenigingen moesten hun programma afbreken. We kennen allemaal de 1.5 meter-regel en het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven, zeker bij ziekteverschijnselen. Samenkomen in grotere gezelschappen is uit den boze. Maar ook Koningsdag is afgeblazen. En dus ook de daarbij behorende Lintjesregen zou dus eigenlijk geen doorgang vinden. Helaas, want deze dag is de perfecte gelegenheid om iemand in het zonnetje te zetten voor zijn of haar grote maatschappelijke betrokkenheid. Worden de gedecoreerden andere jaren altijd uitgenodigd in Nia Domo, waar zij in gezelschap van familie en deelgenoten, de onderscheiding mogen ontvangen,

was dat dit jaar dus niet mogelijk. Gelukkig werd er toch een alternatief gevonden. Afgelopen vrijdagochtend belde burgemeester Bos de genomineerde inwoners van Boekel op om hen mede te delen dat zij een koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau zullen ontvangen. Na de middag toog hij naar deze 5 mannen en 2 vrouwen uit onze gemeente die terecht in het zonnetje gezet zijn. Hij bracht op gepaste afstand de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen. Op een later tijdstip zullen zij nog officieel het bekende lintje opgespeld

krijgen. Onze felicitaties zijn voor (bovenste rij van links naar rechts) Cor v.Doren, Maria Tielemans, Peter van den Berg, (onderste rij van links naar rechts) Jan Leenders, Wim van den Oord en echtpaar Mien en Toon Kandelaars.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Rabobank Agathaplein, entree hal - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam. v.Doorn, Statenweg 35, onder afdak - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging - Mennehof, Buitenmuur Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden i.v.m. het Coronavirus: Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur, voorlopig op zaterdag gesloten. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij uw dienstapotheek. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Tijdelijk prikpost: KDV ‘t Stappertje, Kennedystraat 4, maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport, T.v.d.Boom, Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tijdens werkdagen bereikbaar tus-

sen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.00-17.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; mw. v.Hees T 322462; dhr.v.Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; dhr. de Mol T 351481; mw.v.d.Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 323207. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

besmet met het coronavirus maar minimaal anderhalve meter afstand houden is toch wel verstandig. Tuinonderhoud dienst Sint Agathakerk

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de Sint Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Alle vieringen t/m Pinksteren komen te vervallen i.v.m. het coronavirus ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Alle vieringen met Pinksteren komen te vervallen i.v.m. het coronavirus.

OVERLEDEN: Boekel: Gonny Koks- Spooren Truus v.d.Heuvel-de Groot Uden: Annie Dortmans-v.Zutphen Mia Verbakel-v.Duppen Zeeland: Miet v.Hout-Zegers

CORONAVIRUS: - Alle vieringen in de parochie St. Petrus komen tot en met 31 mei te vervallen. Wel gaan de vieringen in de St. Petruskerk (dagkapel) in Uden door (zonder kerkgangers). Deze vieringen worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl - Uitvaart- en huwelijksvieringen mogen in de kerk gehouden worden, wel met in achtneming van de richtlijnen van de overheid. - Opgegeven intenties voor de vieringen die vervallen zijn kunt u opnieuw opgeven, wel even ‘Coronavirus’ erbij vermelden zodat wij weten dat de intentie al betaald is.

Bibliotheek De Lage Beemden blijft gesloten tot 20 mei Maar de Bibliotheek is online gewoon open! De boodschap van dinsdag 21 april vanuit de overheid is helder: we gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Dit alles betekent dat Bibliotheek De Lage Beemden gesloten blijft tot en met 19 mei. Bibliotheken staan expliciet genoemd in de lijst met organisaties, bedrijven en branches die gesloten moeten blijven. De inleverdatum van alle materialen was al verlengd tot 15 juni, dat blijft zo. Alle activiteiten die gepland waren tot 1 juni waren al geannuleerd.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Gelukkig is er genoeg om te lezen voor iedereen, jong en oud. De Bibliotheek is online gewoon open. Voor een online programma met persoonlijke ontwikkeling, een groot aanbod e-books, de mooiste luisterboeken en ongelooflijk veel online tips voor thuisblijvers. Kijk hiervoor op www.bibliotheeklagebeemden.nl En er kan nog steeds gratis geleend, geruild en gelezen worden bij de ruim 30 minibiebs die verspreid over de gemeenten Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek zijn gerealiseerd in tuinen en opritten bij mensen thuis. Maak eens een rondje door de wijk om de minibiebs te ontdekken. Er is nog meer goed nieuws! De ThuisBieb app, met 100 e-books voor iedereen, ook voor mensen die geen lid zijn van de Bibliotheek, wordt tot en met 1 juni verlengd. De ThuisBieb is de populairste boekenapp op dit moment. Ook de LuisterBieb-actie is verlengd tot en met 1 juni. Zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek kunnen in de LuisterBieb terecht voor 100 extra luisterboeken. Beide apps zijn te vinden in de App Store en Google Play.

AANBIEDINGEN van donderdag 30 april t/m woensdag 6 mei:

DIVERSE SMAKEN

12.50 50 € 1. 10 € 2. 25 € 1.

BOEKELSE MELOENVLAAI PLAATGEBAK

PER STUK

BOEKELS MEERGRANEN DONKER DINKELBERGER SPELT

PAKJE

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50

LET OP! DINSDAG 5 MEI BEVRIJDINGSDAG ZIJN WIJ GESLOTEN Kerkbijen: Al enkele jaren huist in de spouwmuren van de apsis(de hoekige ronding aan de achterkant van de kerk)een goed bijenvolk. Tussen de kerk en het standbeeld van Rutger is het mogelijk dat je enkele bijen kunt tegenkomen. De bijen zijn niet

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER - GEWIJZIGDE OPHAALDAG Op donderdag 7 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat en Volkelseweg tot Grieks restaurant Asteria.Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Wegens het Coronavirus kan tot nader bericht zaterdags geen papier worden gebracht naar de container bij de Waterval. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

DANKBETUIGING Wij danken iedereen voor de warme reacties die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons moeder, schoonmoeder en trotse oma

Miet Verbrugge-v.d.Biggelaar Speciaal dank aan Zorgcentrum St. Petrus team Elstar voor de jarenlange verzorging en de Huisartsenpraktijk. Kinderen en kleinkinderen


Berichten

Waarom is onze gemeente zo hard door Corona getroffen? Deze vraag heeft Gemeenschapsbelang tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 april jl. gesteld. Afgelopen maanden is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Ook wij leven mee met de nabestaanden van mensen die zijn overleden en met alle coronapatiënten, thuis of elders. Wij denken aan u in deze moeilijke tijd. Deze pandemie raakt niet alleen de gezondheid, maar ook het onderwijs, het verenigingsleven en de bestaanszekerheid bij veel van onze ondernemers. Ook dit heeft onze aandacht. Brandhaard Deze Coronapandemie laat binnen onze gemeenschap diepe sporen na waarbij de gemeente Boekel en omliggende gemeenten relatief harder worden geraakt dan de rest van Brabant en Nederland. Deze constatering vindt Gemeenschaps-

belang het onderzoeken waard. In onze optiek kan de besmettingsdruk niet enkel te wijten zijn aan carnaval of een (ski-) vakantie in Italië. Immers: in heel Brabant en Limburg is carnaval gevierd en zijn Nederlanders, niet enkel Brabanders, in de maanden januari / februari / maart op vakantie geweest. Ook is Nederland in die periode, zoals gebruikelijk, bezocht door buitenlandse toeristen. Verder was de voetbalcompetitie in volle gang met volle tribunes. En wat te denken van concerten, feesten en partijen. En overal in Nederland wonen ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Onze regio is op deze punten niet anders dan de rest van Nederland. Ofwel: je zou op grond van het sociale verkeer verwachten dat de brandhaarden zich in en rondom (Brabantse) steden bevinden. Maar dat is niet waar de brandhaard ligt. De brandhaard ligt in een regio waarbinnen ook de gemeente Boekel ligt. Gemeenschapsbelang vraagt zich daarom af: “Hoe komt het dat de besmettingsdruk in deze regio zo hoog is? Wat zijn de factoren die maken dat deze regio gevoelig reageert op het Coronavirus? Ligt hier een relatie met de luchtkwaliteit en speelt hierbij mensdichtheid, veedicht-heid en industriedichtheid (o.a. Ruhrgebied) een rol?” Gemeenschapsbelang heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering gevraagd of de Veiligheidsregio - waar ook de GGD in zit - deze waarneming deelt. De burgemeester heeft daarop geantwoord dat de vraag waarom deze regio buitengewoon hard wordt getroffen, ook binnen de Veiligheidsregio wordt gesteld, maar dat op dit mo-

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088­0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

ment, begrijpelijkerwijs, de prioriteit ligt bij de infectiebestrijding. Gemeenschapsbelang heeft NIET gezegd dat de oorzaak van de coronabesmetting bij de veehouderij ligt en dat zij daarvoor verantwoordelijk is. Wij betreuren het dan ook dat deze indruk is gewekt. Luchtkwaliteit Ook heeft Gemeenschapsbelang opgeroepen dat NU het moment is om luchtkwaliteitsmetingen te doen nu het wegen vliegverkeer nagenoeg stilligt omdat het interessant is wat je in de lucht meet. Zeker ook in het licht van bijvoorbeeld de stikstofdiscussie. Door de huidige intelligente lockdown doet zich de unieke kans voor om metingen te doen die je normaal gesproken niet kunt doen. We zijn op dit moment een uniek levend laboratorium. Volksgezondheid Gemeenschapsbelang komt, zoals altijd, op voor de volksgezondheid en neemt daarin haar bestuurlijke verantwoordelijkheid en stelt hierover zaken aan de orde. Zeker als de volksgezondheid door een ongekende infectiecrisis wordt bedreigd zoals nu. Dat is in het gemeenschappelijk belang. We hebben n.a.v. de media-aandacht afgelopen week van diverse inwoners een reactie ontvangen om dit onderzoek ook uit te laten voeren. Ook de Adviesraad Sociaal Domein heeft bij de gemeente een oproep gedaan om een onderzoek over de luchtkwaliteit uit te voeren. Een dergelijk onderzoek moet gezien de brandhaard, regionaal opgepakt worden. Gemeenschapsbelang gaat zich hiervoor- bij voorkeur samen met andere partijen- inzetten. Achterbanvergaderingen Door de Coronamaatregelen organiseren we geen achterbanvergaderingen. Toch willen we graag van u horen wat er speelt in uw omgeving wat u met ons zou willen delen. Daarnaast hebben we behoefte aan uw mening over raadsvoorstellen zoals de ‘Gebiedsvisie centrum Boekel’ en het concept bod ‘Regionale Energie Strategie en lokale inbedding’. Neemt u met ons contact op? Bij deze willen we tegen iedereen zeggen Houd vol Houd moed #samensterk Fractie Gemeenschapsbelang VenhorstBoekel: Jeanne van Eert, Bart van den Hoogen, Sharon de Bruin, Axel de Wit en Jan Oomen


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting

AANGEPASTE OPENINGSTIJD GEMEENTEHUIS OP WOENSDAGAVOND I.V.M. CORONAMAATREGELEN De openstelling op de woensdagavond is momenteel tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur. (Dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 20 mei 2020). In verband met de verlengde maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus is het voorlopig alleen mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen. U kunt ons hiervoor telefonisch bereiken op telefoonnummer 0492-326800.

gesloten BEVRIJDINGSDAG, DINSDAG 5 MEI

AGENDA van de openbare vergadering van de RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN LEVEN op dinsdag 12 mei 2020 om 20.00 uur. 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost 5. Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 BSOB 6. Raadsvoorstel inzake herbenoemingsprocedure burgemeester 7. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s 8. Vaststelling advieslijst vergadering 18 februari 2020 9. Rondvraag AGENDA van de openbare vergadering van de RAADSCOMMISSIE WONEN EN WERKEN op woensdag 13 mei 2020 om 20.00 uur. 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost 5. Raadsvoorstel inzake concept bod Regionale Energie Strategie en lokale inbedding 6. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan ‘Burgemeester Ottowstraat ong.’ 7. Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage 2020 8. Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie Centrum Boekel 9. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s 10. Vaststelling advieslijst 17 februari 2020 11. Rondvraag Vergaderingen digitaal In verband met de coronacrisis zullen beide commissievergaderingen digitaal worden gehouden. Wilt u de vergadering volgen, dan kan dit live via Blok TV. Spreekrecht voor burgers Omdat de vergaderingen digitaal worden gehouden, zal ook het spreekrecht voor

070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel burgers een andere vorm kennen. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers, neemt u dan contact op met de griffier. Dat kan per mail via margie.philipse@boekel.nl of telefonisch via telefoonnummer 06 52396877. Dan wordt er samen met u voor de meest geschikte oplossing gekozen. Stukken vergadering De vergaderstukken kunt u vinden op de website van de gemeente. Daar kiest u voor: Menu ˃ vergaderingen ˃ geplande vergaderingen

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS Op eikenbomen in Boekel kan men in de maanden mei, juni en juli eikenprocessierupsen aantreffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Hieronder treft u informatie aan hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen, hoe u de aanwezigheid kunt melden en tot slot advies hoe u het ongemak van de brandhaartjes kunt beperken. Van rups naar vlinder De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april komen de rupsen tevoorschijn. Na een aantal vervellingsstadia zijn

ze in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit gebeurt tussen half mei en eind juni. In juli verpoppen de rupsen zich tot vlinder, waarna de vrouwtjes hun eitjes leggen. Daaruit verschijnen volgend jaar weer jonge rupsen. Hoe kun je zien dat er processierupsen in een eikenboom zitten? De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote nesten: een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel. Zichtbaar gevolg zijn kaalgevreten eikenbomen. Klachten door brandharen Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen hebben (half mei-juli). Met hun weerhaakjes dringen de pijlvormige haren bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtweg. Stoffen die daarbij vrijkomen roepen reacties op die lijken op ‘allergische’ reacties. Bij iemand die vaker met de brandharen in contact komt, kunnen die veel sterker zijn. De reacties kunnen zeer sterk van persoon tot persoon verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritaties en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen.

Hoe voorkomt u ongemak? Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking van de rupsen of haren niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water. Zo nodig ook kleren wassen. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème op basis van aloë vera, calendula, kamfer of menthol kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Wat doen we eraan? De gemeente Boekel bestrijdt de processierups in de openbare ruimte. Dit gebeurt eind april/begin mei preventief met een bacteriepreparaat, dit kan elke dag 24 uur zijn, afhankelijk van het weer. Op plekken waar weinig mensen komen wordt volstaan met het plaatsen van waarschuwingsborden. Op particuliere percelen wordt de eikenprocessierups door de gemeente niet bestreden. Dit jaar gaan we ook beginnen met het op diverse plaatsen inzaaien van een bloemenmengsel en het ophangen van nestkasten. We hopen op deze manier de leefomstandigheden van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te bevorderen. Dit met als uiteindelijke doel het bestrijden van de eikenprocessierups op een natuurlijke wijze. Meer informatie? Op de websites van het ministerie van LNV: www.minlnv.nl/eikenprocessierups en van de GGD www.gezondbrabant.nl vindt u meer informatie. Voor gezondheidsvragen kunt u terecht bij Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’s Brabant/Zeeland, telefoon 0900 36 86 868. Voor informatie over de bestrijding door de gemeente Boekel kunt u contact opnemen op nummer 0492-326800 of via email: info@boekel.nl.

LAPTOP VAN STICHTING LEERGELD Digitaal onderwijs is steeds meer de maat, zeker in coronatijd met thuisonderwijs op afstand. Daarvoor hebben kinderen een laptop nodig. Heb je kinderen in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar en weinig financiële middelen? Is een laptop lenen van school niet mogelijk? Vraag dan een laptop aan bij Stichting Leergeld Gemert-Bakel. Ondersteuning Stichting Leergeld wil kinderen mee laten doen, ook als ouders onvoldoende financiële middelen hebben voor, bijvoorbeeld, een laptop of de contributie van een (sport)club. De stichting is bereikbaar via www.leergeldgemert.nl of tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdag van 13.00 - 15.00 uur en op vrijdag van 9.15 - 10.15 uur op nummer 06 – 50979725.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:


Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het oprichten van een kleinschalige Bed & Breakfast Locatie: Langstraat 3, Venhorst Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonhuis met berging Locatie: Kluisstraat ong., Boekel Datum ontvangst: 19 april 2020 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

PUBLICATIE TERINZAGELEGGING VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DE BURGT, FASE 1A’ BESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 14 april 2020 besloten om het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ in officiële procedure te brengen. Dit voorontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Dit voorontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO. 0755.BPHBOEKburgtfase1a-VO01). Omschrijving bestemmingsplan De komende jaren ziet de gemeente Boekel een toename in de behoefte aan nieuwe woningen. Op basis van een onderzoek naar de meest geschikte plekken voor nieuwbouw in de gemeente is in de zomer van 2018 De Burgt aangewezen als locatie voor verdere uitwerking. Het plangebied De Burgt biedt in totaal ruimte voor circa 600 woningen. Dit gebied is in eerste instantie opgedeeld in twee fasen van elk circa 300 woningen. Door de status van de verschillende verwervingsgesprekken met grondeigenaren is gekozen om fase 1 op te delen in deelfasen. De eerste deelfase (fase 1a) is uitgewerkt tot een voorontwerpbestemmingsplan. In deze fase 1a kunnen circa 52 woningen gerealiseerd worden. Het plangebied van voorliggend plan bestaat uit dit eerste deel (fase 1a).

Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden. Inspraakreactie Vanaf 30 april 2020 t/m 10 juni 2020, gedurende 6 weken, kan iedereen een inspraakreactie indienen naar aanleiding van het voorontwerpontwerpplan. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 29 april 2020.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande woning Locatie: Erpseweg 20A, Boekel Verzenddatum: 17 april 2020

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 14 april jl. is o.a. aan de orde geweest: POSITIEVE GEZONDHEID EN LEEFOMGEVING In 2020 is het project ‘Positieve gezondheid en leefomgeving’ van start gegaan. Dit project heeft als doel het stimuleren van gezondheidsbevordering. Dit project wordt toegepast in de Elzen. Raad- en burgerleden worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken. M.E.R.-BEOORDELING EN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN VOSKUILEN, VENHORST Het college heeft besloten dat er vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor het woningbouwplan Voskuilen. Daarnaast is besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Voskuilen, Venhorst’ in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in de realisatie van circa 32 woningen in de typologieën vrijstaand, twee aaneen en aaneen gebouwd. MANDAAT TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO) DOOR GEMEENTE MEIERIJSTAD Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten gemeente Meierijstad te mandateren voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). MONITORRAPPORTAGE DORPSTEAM 2019 EN GEVOLGEN ABONNEMENTSTARIEF WMO Het College heeft kennis genomen van de ‘Monitorrapportage Dorpsteam Boekel 2019’. Hierin zijn ook de (financiële) gevolgen van de invoering van het Abonnementstarief Wmo in beeld gebracht.


Gemeente Boekel Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande woning Locatie: Kennedystraat 13, Boekel Verzenddatum: 20 april 2020 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 29 april 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot

12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

OPROEP AAN ALLE SPORTAANBIEDERS- EN VERENIGINGEN! Het zijn vreemde tijden. Toch kwam er dinsdag 21 april voorzichtig goed nieuws. Vanaf 28 april mogen kinderen in de basisschoolleeftijd tot en met 12 jaar weer in teamverband in de buitenlucht gaan sporten. Jongeren van 12 t/m 18 mogen ook weer in de buitenlucht sporten, maar dienen zich daarbij wel te houden aan de 1,5 meter afstand. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Sporten en bewegen voor deze doelgroep willen we graag stimuleren. We hopen dan ook dat jullie allemaal zin hebben om weer aan de slag te gaan met deze groepen! Oproep aan verenigingen en sportaanbieders Als gemeente houden we de regie. Dit betekent dat wij een overzicht willen maken van alle trainingen/lessen en sportactiviteiten die opgepakt worden. Daarnaast controleren we of iedereen zich hierbij aan de regels houdt. Tot slot willen we alle goede initiatieven en ideeën met jullie delen. Om dit te kunnen doen willen we van jullie een aantal zaken weten. De meest prangende vraag is: Pakken jullie trainingen/sportlessen weer op? Zo ja, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente Boekel! Mail naar info@boekel.nl onder vermelding van het onderwerp: ‘sport hervatten’ . Locatie Sporten voor kinderen t/m 18 jaar is alleen buiten toegestaan. Van de binnensport wordt daarom enige creativiteit gevraagd. Kun je als binnensportvereniging of aanbieder de lessen buiten hervatten, maar heb je hiervoor geen buitenruimte beschikbaar? Neem dan contact met de gemeente Boekel op. Wij denken graag met jullie mee.

Berichten

Avond van de poëzie gaat toch door! Ondanks de Corona gaat de Avond van de poëzie toch door, maar in digitale vorm. Misschien lees je graag poëzie. Of schrijf je wel eens een gedicht. En zou je het best eens willen delen met anderen die hier ook voor open staan. Dan heb je waarschijnlijk al eens een editie van de Avond van de Poëzie bijgewoond. En heb je er wel eens aan gedacht zelf een gedicht in te sturen? Of is het voordragen voor een zaal vol met mensen iets

wat je tegenhoudt? Dan is deze editie echt iets voor jou. De werkgroep Avond van de Poëzie heeft besloten de avond op 28 augustus niet fysiek door te laten gaan. Dit in verband met de onzekerheid over hoe het zit met bijeenkomsten van groepen tegen die tijd. Maar het insturen van gedichten kan wel! Om de avond niet zomaar voorbij te laten gaan, én om jong en oud toch een podium te kunnen geven hun gedicht te delen is voor een volgende vorm gekozen: Maak een eigen gedicht, stuur het in en we plaatsen het gedicht op onze website. Waar het over gaat maak je helemaal zelf uit, volg hierin je eigen gevoel. Zo maken we samen een website vol poëzie uit ons

eigen dorp. En iedereen kan er ook meteen van genieten. Of je nu 6, 18 of 69 bent, we zien je gedicht graag tegemoet. Hoe we uiteindelijk op de 28e augustus tot een jeugd en volwassen winnaar komen, daar gaat de organisatie zich nog over beraden. Maar dat ze er komen is zeker! En de kans dat lezers er ook een stem in hebben is niet ondenkbaar. Je gedicht kun je vanaf 1 mei insturen naar avondvandepoezie@gmail.com. Vermeld je naam, telefoonnummer en emailadres bij het insturen van je gedicht. Voor de jeugd ook graag in welke groep, en op welke school je zit. Op de website vermelden we alleen de naam bij het gedicht. Insturen kan tot 31 juli 2020.Algemeen Ook een Boekelse: Ingrid Dümpel(1) Ingrid Dümpel woont sinds 2006 in de Kapelstraat in Boekel. Zij heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. In Nederlands-Indië Ingrid is in 1941 in Surabaya op OostJava geboren uit Indische ouders en groeide op in een gezin met 6 kinderen. Indisch wil zeggen dat een van de voorouders Indonesisch is en de andere Westers. Vader had een financiële functie in het havenbedrijf van Surabaya. Ze was 10 maanden oud toen de Japanners in maart 1942 Java binnen vielen. Op een reis naar Thailand werd het schip waar haar vader op zat op zee gebombardeerd. Hij was een van de weinige overlevenden. Hij werd opgepikt door een Japanse boot en viel daardoor toch nog in handen van de vijand en werd krijgsgevangen gemaakt. Hij bracht als krijgsgevangene de verdere oorlog door op een eiland bij Singapore en werd daar te werk gesteld. Omdat de Japanners veel huizen vorderden ging haar moeder met haar gezin en andere gezinnen in één huis wonen. Dat gaf meer bescherming. Bij iedere ontmoeting met Japanners moesten burgers een diepe buiging maken, zo niet dan volgde er een flinke afranseling. De onafhankelijkheidsstrijd Toen op 15 augustus 1945 de Japanners capituleerden brak er een nieuwe tijd aan die voor Nederlandse en Indische mensen nog zeker zo erg was, namelijk de Bersiap-periode. Genoemd naar de gebezigde kreet ‘Wees paraat’. Soekarno had op 17 augustus 1945 de onafhankelijke

Republiek Indonesia uitgeroepen en de jongeren opgeroepen om mee het land op te bouwen. Deze jongeren namen deze oproep zeer ruim en vielen Nederlandse en Indische mensen aan. Dat ging er zeer bloedig aan toe. Omdat er na de capitulatie van de Japanners een machtsvacuüm in Indië ontstond waren de belaagde mensen vogelvrij. Gezinnen die al in de Jappenkampen zaten moesten daar nog blijven en andere Indische gezinnen werden ter bescherming alsnog in kampen onder gebracht. Ook het gezin van Ingrid ging naar een kamp. Ironisch genoeg moesten de Japanners hen toen beschermen. Het heeft wel een jaar geduurd voordat haar vader gevonden werd en tot zolang moest het gezin in het kamp blijven. De Britse troepen die aan land waren gekomen hielpen het gezag enigszins te herstellen. Het Rode Kruis heeft er voor gezorgd dat het gezin weer herenigd werd en zij in september 1946 naar Surabaya konden terugkeren. Naar school Ingrid heeft de eerste jaren in Surabaya op de lagere school gezeten. Dat was in de jaren dat de onafhankelijksstrijd volop werd gevoerd. Het was in de stad zeer onveilig en vaak moest je langs sluipwegen naar school en terug. De school was een zogenoemde concordante school, d.w.z. met een onderwijssysteem dat op Nederlandse leest was geschoeid. Op deze scholen werd in het Nederlands les gegeven. Na haar derde klas verhuisde het gezin naar Jakarta waar haar vader naar toe was overgeplaatst en Ingrid op

een andere lagere school kwam. Vervolgens ging ze in Jakarta bij de Ursulinen naar de HBS. In 1957 ging haar vader met zijn gezin voor zijn werk naar Makassar op Sulawesi (het vroegere Celebes). In Makassar kwam Ingrid in de bovenbouw van een SMA-school (Sekolah Menengah Atas), omdat er in Makassar door gebrek aan leerlingen geen HBS meer was. De SMA is de Indonesisch-talige tegenhanger van de Nederlandstalige HBS. Op deze scholen werd en wordt les gegeven in het Bahasa Indonesia, de standaardtaal voor de gehele Indonesische Republiek. Voor Ingrid was dit een zware tijd. Zij had wel Maleis - de spreektaal van de straat - geleerd op OostJava, maar geen Bahasa Indonesia. Ze had in het Bahasa een te gebrekkige woordenschat. Het lessenpakket was heel anders. Ze leerde bijvoorbeeld op deze school Bahasa Indonesia, Bahasa Kawi (Oud-Javaans, gebruikt in oude geschriften), Frans, Duits, Engels en moest ook het Arabisch kunnen lezen. Ze sloeg zich er door heen en slaagde in 3 jaar. Achteraf noemt ze dit een “blessing in disguise”, want daarmee kon zij zich later nog beter in de Indonesische cultuur en literatuur verdiepen. Op 5 december 1957 (Zwarte Sinterklaas genoemd) werd het onderwijs in Indonesië op alle HBS-scholen door de regering volledig verboden. Omdat er op Sulawesi weinig vervolgopleidingen waren heeft ze na de middelbare school via privé-onderwijs dat door paters werd gegeven MO-Engels gedaan. In 1961 trouwde Ingrid en omdat een gehuwde vrouw in die tijd niet studeerde, moest ze haar studie opgeven. Ze heeft toen op vrijwillige basis bijles Engels en Nederlands gegeven aan Indonesische scholieren van de SMA-school. In 1963 gingen ze naar Europa op verlof. Niet wetende dat ze door de gewijzigde politieke situatie in Indonesië haar geboorteland pas 25 jaar later zou terugzien. Ze had alleen haar reisbagage bij zich, dat was al haar bezit. Dat besefte ze pas goed toen ze op een terras koffie dronk en dacht, ik heb niet eens een lepeltje meer om de koffie te roeren. Hoe het verder ging daarover de volgende keer meer. Piet van den Broek


Nieuw!! UW VOORDEEL, ONZE VASTE DAGAANBIEDINGEN Maandag

4.25 00 4 stuks 4. 95 4 stuks 8. 500 gr.

BRAADWORST H.O.H. GEHAKTBALLEN MAGERE RUNDERSTOOFLAPPEN

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN Maandag Dinsdag Woensdag

08.00 uur - 18.00 uur gehele dag gesloten 08.00 uur - 18.00 uur

Donderdag 08.00 uur - 18.00 uur Vrijdag

08.00 uur - 18.00 uur

Zaterdag

07.45 uur - 16.00 uur

Woensdag

3.95 95 4 stuks 6. 500 gr.

GEHAKT h.o.h. GEPANEERDE SCHNITSELS

Donderdag

8.95 60 4 stuks 5. 3 stuks

KOGELBIEFSTUKKEN BLINDE en/of SLAVINKEN

Vrijdag/ Zaterdag

Donderdag 30 april, vrijdag 1 en zaterdag 2 mei: 500 GRAM RUNDERGEHAKT + 500 GRAM KIPFILET

8.95 4 stuks 5.

samen voor GEMARINEERDE VARKENSOESTERS

SPECIAL VAN DE WEEK GO NUTS

VLEESWARENTRIO 100 GRAM GEBRADEN GEHAKT, 100 GRAM BOTERHAMWORST + 100 GRAM COUBURGERHAM

SPARE RIBS (alleen even opwarmen)

95

100 gram

2.75

samen voor

5.95

SATÉVLEES (met gratis satésaus)

4.95 95 500 gr. 6. 45 500 gr. 7.

500 gr.

RUNDERGEHAKT

SHOARMA PAKKET en/of KIP TEX-MEX PAKKET (500 gr. vlees + broodjes + saus)

BEZORGSERVICE Tijdens de Coronacrisis komen wij ook bezorgen. We bezorgen bestellingen vanaf € 25,- GRATIS in de gemeente Boekel. Je bestelling kun je tot 14.00 uur doorgeven per mail of telefoon. Wij bezorgen dan tussen 16.00-17.30 uur. Bestellen kan via 0492-321256 of mailen naar info@keurslagervanexel.nl

GERRY VAN EXEL, keurslager Kerkstraat 11, Boekel, Tel. (0492) 32 12 56

samen voor

7.95


Algemeen Geslaagde buurtbingo met tevreden deelnemers en organisatie Mary Kanters uit Venhorst wilde in deze vervelende Corona-tijd graag iets doen voor de ouderen die aan de Meester

Ze zijn er weer:

Mennehof wonen. Even eruit…ook al was het maar een paar meter van de voordeur.

AARDBEIEN van eigen land!!

En natuurlijk ook nog onze dagverse ASPERGES eigen teelt Diverse sorteringen, ook geschild. Maak uw maaltijd bij ons compleet met PEElhAM, div SAuSjES en SchARRElEiEREn We hebben leuke cADEAu-ideeën voor MOEDERDAG !!! Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel, Tel 06 20364524 www.tuinbouwdezijp.nl Geopend: maandag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur, zaterdag 9.00 - 16.00 uur Onze VERKOOPAuTOMAAT is dagelijks (ook buiten openingstijden) gevuld!!

Samen met Nellie Haegens werd een plan voor een bingomiddag uitgewerkt. Sponsors werden gezocht voor de prijzen, vergunning aangevraagd bij de gemeente, het pleintje bij de woningen versierd. En afgelopen zaterdagmiddag was het dan zover. Hun inzet werd beloond, het was namelijk een mooie, warme zonovergoten middag. 7 Bewoners waren buiten aanwezig, op gepaste afstand, in afwachting wat er zou komen. Ook Burgemeester Bos was even aanwezig om de bewoners en de organiserende dames even toe te spreken. Daarna was het aan Mary en Kevin Kanters om de bingokaarten vol te praten. Het deed de aanwezige deelnemers goed, zo’n verzetje in deze tijd. Regelmatig klonk er een verscheen er een glimlach op de gezichten van de deelnemers en bulderde er een vrolijke lach over het Mennehof. Mary en Nelly kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. De door Nellie uitgesproken woorden zijn daarbij een goede graadmeter: …Iedereen zou eens moeten ervaren hoeveel vitamine je krijgt van het goed doen voor een ander zonder er iets voor terug te willen”.

Stop met online bestellen en koop bij de plaatselijke middenstand.


Wij dragen iedereen een warm hart toe! Ook de kinderen hebben hun gedachten en gevoelens in en over de corona tijd. Op deze pagina zijn ze door leerlingen van KC Octopus op papier gezet.

HET CORONAVIRUS GEDICHT Wat een bijzondere periode die corona tijd, veel leuke dingen voor even kwijt. Niet naar voetbal, tennisles of met vriendjes spelen, de groetjes of knuffels moeten we via de computer delen. Ik vind het niet leuk om mijn werk thuis te maken allemaal, dat doe ik veel liever in een vol klaslokaal. Ik zou ook de juf weer graag zien, dan maken we plezier met 10 (of eigenlijk met 30, maar dat rijmt niet…) Len groep 5a

Crisis. Er is een corona-crisis, waar we nu middenin zitten. Het begon allemaal in China. Toen wisten ze nog niet zo goed wat er aan de hand was. In februari wisten ze pas dat het over het coronavirus ging. Toen verspreidde corona zich over de hele wereld. Ze noemen dit een pandemie. Opa’s en oma’s mis ik heel erg. Wij kunnen er allemaal niet naar toe omdat ze meer risico lopen om erg ziek te worden. Regels. Je moet minimaal 1,5 meter uit elkaar blijven. Alleen bij mijn broertjes, papa en mama kan ik dichtbij komen. Soms is het lastig als je speelt met kinderen. Het voelt niet zo fijn dat je afstand moet houden. Onderwijs ziet er nu heel anders uit. We moeten thuis leren en veel digitaal maken. Zelfs met de juf hebben we digitaal contact. Soms gebruiken we google meet om met de juf of klasgenoten te praten/beeldbellen. Er zijn ook leuke dingen in deze rare tijd. Wij hebben besloten om een: Nieuwe puppy te kopen. Dit was al heel lang mijn grootste wens! De pup gaat trouwens LUNA heten. Alleen, ik mis mijn vrienden en mijn voetbalteam. Graag zou ik weer met ze samen spelen, kletsen en een partijtje voetballen. Omdat het mooi weer is, vermaken we ons prima. Al hoop ik wel dat ik weer snel naar school mag! Siebe groep 7b

Ik vind deze tijd niet leuk omdat ik mijn klasgenootjes en juffen mis. Soms is het ook heel irritant omdat alle leuke dingen dicht zijn. Eerst zie je het als een vakantie maar dat is het eigenlijk niet. Thuis spelen kan wel maar zonder je vriendjes dat is niet leuk. Thuis beginnen we eerst met het ontbijt. Daarna doen we ‘s morgens eerst ons huiswerk. Dan mogen we als we alles af hebben op onze tablet spelen. We gaan ook af en toe naar het speeltuintje hier vlakbij. Wandelen doen we veel en fietsen. En nu sinds de opdracht van de vogels kijk ik elke dag even of ze thuis zijn. ‘s Avonds moeten we van mama en papa toch op tijd naar bed, maar in het weekend moge n we lekker opblijven. Ik hoop dat dit snel voorbij is en ik weer naar school kan, want dat vind ik toch veel gezelliger en leuker. Dylan groep 5b

ANDERS DAN NORMAAL, Thuiswerken vind ik erg fijn want als je ziek bent op school moet je dat weer inhalen op school. Toch zijn er nadelen van thuiswerken. Ik krijg geen extra uitleg van de juf of meester maar als ik hulp nodig heb vraag ik het aan mijn broers of zussen. Zij helpen mij graag en zo kan ik weer verder. De opdrachten zijn voor mij wel te doen ik vind ze sommige wel lastig maar daar krijg ik hulp voor. Thuiswerken is heel anders dan op school want ik kan nu niet met me vrienden spelen omdat alle scholen nu dicht zijn. We kunne ook niet meer samenwerken met verschillende opdrachten van school. Ik vind Meet Google wel een super goed idee omdat je toch nog in contact bent met je juf of meester. Toch heb ik nu wel lekker veel vrije tijd en doe ik vaak voetballen en gamen. Maar toch zit ik het liefst op school omdat je dan mensen om je heen hebt om mee te spelen. Glenn groep 6a

Wij vinden dit niet zo fijn. Want wij willen liever op school zijn. Als het niet stopt. Wordt er ook niet aangeklopt. Er zijn vrijwilligers. Met pillekes. Respect voor alle mensen voor alle mensen die heel hard werken. en sterkte voor alle corona patiënten. Ik houd van lente. En onze ouders zijn de docenten. we kunnen niet naar onze opa en oma en we krijgen geen diploma groeten klas 6b

Ik kan niet naar school door het virus. Dan kan je geen nieuwe spulletjes kopen en het is al heel lang in Nederland. Eigenlijk mag je niet naar opa en oma. Saai dat je niet op verjaardag mag. Niet naar school gaan is niet leuk en niet de juffrouw zien ook niet. Soms zie ik de juf met videobellen, soms niet. Ik mis de school, de kindjes en de juffrouwen. Het is leuk dat ik soms naar opa en oma mag en omdat ik lang thuis kan spelen. Het is raar dat we niet naar school mogen en niet naar de winkel. Stef groep 1a

Ik werk thuis, met de computer en de muis. Ik mis mijn vriendjes wel, en op school mis ik de bel. Ik vind het leuker op school dan thuis, want op school heb ik meer vriendjes dan in huis. De werkjes vind ik leuk, en tijdens het videobellen met de juf en mijn klasgenootjes lig ik vaak in een deuk. Ik hou nog tijd over om thuis te spelen, ik zal me niet snel vervelen. Ook het voetballen en alle kinderfeestjes gaan niet door, dat vind ik wel jammer hoor. Mijn oma’s en opa mis ik ook, we zien elkaar vaak door de raam. Het komt vast goed ook al gaat het erg langzaam… Groetjes Job groep 4a


CORONATIJD Het is vervelend om thuis te zitten en niet naar school te gaan. Maar gelukkig doen we videobellen, steeds met andere groepjes en de juf en apart met de juf videobellen. We krijgen filmpjes met uitleg en via een bericht. Ik mis mijn vrienden en vriendinnen en ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar die zien we soms met het videobellen. We kunnen nu niet naar opa en oma, en als het kan kunnen we niet te dichtbij komen en dat is jammer. Het is gek dat iedereen om iedereen heen loopt. En niet zo leuk, want als je iemands bekent ziet kan je niet er meteen op af. Maar de maatregelen zijn nodig en het lijkt te helpen en dat is fijn. Want als dat niet was, mochten misschien we wel niet meer naar buiten. We hebben geluk met het lekkere weer en dat is wel fijn want anders zouden we ons rot vervelen. Ik denk en hoop dat we eind mei (of vroeger) weer naar school kunnen gaan. groetjes, Linde groep 4b

CORONAVIRUS Ik vond het heel leuk dat de scholen dicht gingen maar toen moesten we thuis schoolwerk maken. Dat ging wel goed maar ik vond dat niet zo leuk. Maar het is thuis wel sneller gemaakt. Dat is dan wel een voordeel en ik hoef niet helemaal naar school fietsen. Maar is het wel een beetje saai want je klasgenootjes zie je amper meer. Maar met mijn beste vrienden spreek ik nog wel af en toe af. Maar op het begin als ik dan wou afspreken dan was dat een heel gedoe maar nu gaat dat wat makkelijker. En bij pasen kwamen opa en oma langs wel op 1,5 meter afstand. En we hebben paaseitjes gegeten en een heerlijk paasontbijt gehad. Ik kan niet meer voetballen met mijn team of judoën op de club en het judokamp gaat helaas ook niet door. Maar thuis houden we elke maandag en woensdag een voetbaltraining. Wat ook jammer is is dat we niet meer naar verjaardagen kunnen. En mijn moeder en zus zijn ook al bijna jarig dus dat wordt helaas ook geen groot feest. Er zijn ook voordelen want ik mag elke dag een joggingbroek dragen want dat zit veel lekkerder dan elke dag een spijkerbroek. Niels groep 7b

CORONA TIJD In het begin dacht ik het een soort van vakantie was, want ik hoefde niet naar school. Maar in de vakantie gaan we op vakantie of uitstapjes maken, dat doen we nu niet. We moeten thuis blijven en mogen nergens op bezoek. Het schoolwerk vind ik heel erg leuk, maar mis de juf en klasgenootjes wel heel erg. Het is leuk om video te bellen met de juf, dan kunnen we elkaar weer zien. We doen ook vaak videobellen me opa en oma en ook met de neven en nichten want die zie ik nu ook niet. Ik hoop dat ik vlug weer naar school mag en ook weer op bezoek bij mijn familie dat ik iedereen waar kan zien en knuffelen. Groetjes Suus groep 3b

We zijn inmiddels 5 weken thuis Op zich vind ik dat niet zo erg Huiswerk krijgen we iedere dag Soms is dat best wel een berg ‘s Ochtends geen wekker Dat is ook wel eens lekker ‘s Avonds wat later naar bed Lijkt wel vakantie, dikke pret Videobellen is nu dagelijkse kost Is weer eens wat anders dan alleen de Octopost Met zijn allen op een scherm Lijkt soms wel een grote zwerm Groep 8 is het jaar van eindtoetsen, kamp en musical Voor dat laatste oefenen we al Kamp hebben we gelukkig wel al gedaan En geen eindtoetsen maken, dat is ook al van de baan Voorbereiden voor volgend jaar Hopelijk kunnen we daar nog wel mee beginnen Dit jaar is al bijna klaar Je zou er haast van gaan zingen!!!!! groetjes Jordy 8c

Corona is dat je ziek bent, maar ik ben niet ziek. Je mag naar niemand toe, want dan word je aangestoken. Dan krijg je dat virus. Ik kan nu binnen en buiten spelen en dat vind ik héél fijn. En knuffelen, maar ik moet ook huiswerk maken van de juf. Filmpjes kijken, tekenen, werkjes maken, letters leren, beren zoeken. 100 wel, jongensberen en meisjesberen. Ik mis de juf wel, maar ik zie haar soms op jouw laptop mam, met videobellen. Ik mis ook mijn vriendjes en neefjes om mee te spelen. Papa werkt ook thuis en soms mama ook. We hebben dan voor papa een kantoor en voor jou een school, denk ik. Papa is de baas van ons kantoor en soms ik. Mama vraagt: Jij? Thijme zegt: Neeeeee gekkie, dat is maar een grapje voor de lol. Je mag grapjes maken……Kun je daarbij? Aardbei!! En nou wil ik buiten spelen. Groetjes Thijme 2a

Hoop je wel dat je snel weer naar school mag? Nee want het is tot 31 mei vakantie. Is het dan vakantie? Nee want alle kinderen zijn zoek en daarom mogen we niet naar school. Wil je graag dat het anders was? Ja, dat ik altijd zonder afspraak met mijn vrienden kan spelen, altijd bij papa en mama zijn en dat jullie alles met ons kunnen doen, dat de was vanzelf gaat en alle saaie dingen vanzelf gaan en we overal naartoe kunnen, dat alle leuke dingen er waren en alle saaie dingen dicht zijn en weg zijn. Mis je de juf een beetje. Ja want ik vind die veel te lief. Mees groep 1b Ik vind de coronavakantie echt niet leuk. Ik mag niet naar opa en oma en naar mensen toe, anders komen de andere coronaatjes ook daar. Ik wil weer heel graag naar school, en weet je waarom? Dan mag ik lekker mijn verjaardagsfeestje vieren! De opdrachtjes thuis maken vind ik ook niet leuk.... sommige wel maar groot naar klein zoeken niet. Wel leuk zijn de filmpjes die ik mag kijken en de beweeg opdrachtjes. Soms mag ik met de juffen videobellen en dat vind ik niet leuk want dan moet ik heel lang bellen en ik wil ze in het echt zien en nu mis ik ze zooo erg! Groetjes van Rins groep 2b


Algemeen Diamanten bruidspaar Van AsseldonkOp 4 mei a.s. zijn onze (groot)ouders Adriaan en Annie van Asseldonk 60 jaar getrouwd. Adriaan en Annie hebben elkaar eind jaren 50 leren kennen op de Ujese kersenfeesten. Na hun verkeringstijd zijn ze op 4 mei 1960 getrouwd te St. Hubert. Adriaan nam de boerderij over van zijn schoonvader. In St. Hubert werden 3 kinderen gebo-

ren. In 1969 verhuisden ze naar de Molenstraat in Boekel waar hun 4e kind werd geboren. Adriaan ging werken in de bouw, Annie verzorgde de kinderen en deed het huishouden. Eind jaren 70 ging Adriaan werken bij kaasfabriek De Boterbloem, waar hij tot zijn VUT-gerechtigde leeftijd is gebleven. Ze hadden een goed leven in de Molenstraat, waar ook nog

ruimte was voor de hobby van Adriaan, het houden van schapen en pony’s. Annie genoot van de tuin met vele bloemen en planten. In 1992 werden ze verblijd met de geboorte van hun 1e kleinkind. Nu genieten ze van hun 7 kleinkinderen. Groot was het verdriet toen in 1996 hun jongste zoon Johnny op 24-jarige leeftijd bij een verkeersongeluk om het leven kwam. Ondanks het enorme verlies hebben ze dit een plaats kunnen geven in hun leven. Troost vonden ze bij hun kinderen, kleinkinderen, broers en zussen. In 1997 zijn ze gaan wonen aan de Arendstraat 37. Ze zijn beiden nog in redelijk goede gezondheid ondanks hun toch al gevorderde leeftijd, Adriaan is 86 en Annie 87 jaar. Ze hebben ook daar hun bloementuin en vijver, zodat ze er met veel plezier wonen. Annie kijkt graag TV en luistert veel naar Nederlandstalige muziek. Adriaan rijdt nog auto, waardoor ze nog regelmatig te vinden zijn in tuincentra en op weekmarkten. Wij hopen dat ze nog vele jaren meekunnen. Proficiat! Maarten, Rita, Anja, Jan, Pieter, Edith en kinderen

Herenboeren Landmeerse Loop Het bestuur en de fractie van D.O.P. wil alle gedecoreerden uit Boekel-Venhorst van harte feliciteren met hun koninklijke onderscheiding

Informatiesessie Herenboeren Landmeerse Loop Helaas hebben wij i.v.m. het coronavirus tot nader order alle informatieavonden moeten afblazen. Maar..... omdat wij niet graag stil zitten en graag door blijven ontwikkelen hebben we onze gebruikelijke informatiebijeenkomsten vervangen door online informatiesiessies. Tijdens deze sessies op 30 april en 6 mei om 20:00 uur maak je op een leuke manier kennis met de Herenboeren beweging en een aantal kartrekkers van ons initiatief Herenboeren Landmeerse Loop. Heb je vragen? Ook deze kun je stellen tijdens de sessie in onze chatroom. Je kunt je aanmelden via ons contactformulier op website https://landmeerseloop.herenboeren.nl/landmeerse-loop/. Je ontvangt dan een e-mail met de link naar de meeting en een uitleg hoe je kunt deelnemen vanaf je computer, tablet of mobiele telefoon.


Algemeen Houd vol!

Regelingen Er zijn veel regelingen beschikbaar gesteld door het kabinet voor ondernemers die in de knel komen door de Coronacrisis. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de gemeente Boekel. We zien dat veel inwoners en ondernemers de weg naar de regelingen al gevonden hebben. Als deze regelingen niet toegepast kunnen worden in uw situatie en u dreigt hierdoor in de knel te komen, vinden wij het van belang een gesprek hierover te hebben. Ik wil graag namens het college B&W de ondernemers uitnodigen die in de knel

De tijd waarin we nu leven is een tijd waarvan we hopen dat we die nooit meer meemaken. Veel mensen zijn geraakt door de gevolgen van het coronavirus en hebben verdriet of leed. We worden allemaal beperkt in onze vrijheid. Des te meer realiseren we ons nu ook de waarde van gezondheid en vrijheid. Iedereen heeft zijn verhaal bij deze crisis. Gevolgen voor iedereen Als wethouder Economie, buitengebied en milieu leef ik mee met onze inwoners en probeer ik, net als mijn collega’s binnen het college B&W, in contact te staan met de inwoners van Boekel. In het college bespreken we de verhalen van inwoners en de laatste weken zijn dat verdrietige verhalen. We zien gelukkig een daling in het dagelijks aantal sterfgevallen, bezette ic-bedden en ziekenhuisopnames. Echter, voor het economisch leed staan we nog maar aan het begin. Binnen het college zijn we erg bezorgd over onze Boekelse economie, maar tegelijkertijd weten we dat onze ondernemers zelfstandig willen werken en veerkracht hebben om er weer bovenop te komen. Maar laten we elkaar dan ook een beetje helpen door juist onze dagelijkse benodigdheden bij lokale ondernemers te kopen en niet via bijvoorbeeld Alibaba. Maar misschien zeg ik dit ook tegen beter weten in, want juist in deze tijd zien we hoe makkelijk wij allemaal internetaankopen doen en gebruik maken van de thuisbrengservice. Voor lokale ondernemers wordt het een uitdaging om hiermee om te gaan.

zitten door de aanhoudende maatregelen om contact op te nemen. U kunt uw email sturen aan marijke.hartjes@boekel.nl. Ikzelf, of een collega uit het college B&W, neemt contact op om uw verhaal te horen. Tot slot: Houd vol! Gelukkig zijn er al maatregelen versoepeld en dat stemt ons optimistisch. Het virus blijkt echter onvoorspelbaar en heeft al veel slachtoffers geeist. Daarom zijn de maatregelen zo belangrijk. Geef hier alstublieft gehoor aan. Wees goed voor jezelf en voor elkaar! Martijn Buijsse, Wethouder Economie, buitengebied en milieu

Een fiets kopen bij Bike Totaal van Sleeuwen Tweewielers wanneer het u uitkomt! Fietsen blijft een mooie gezonde bezigheid. Ook in deze tijd waar we door de corona-maatregelen allemaal meer thuis zitten en niet kunnen sporten is dit een fijne manier om ontspanning en beweging te combineren. Bij Bike Totaal van Sleeuwen Tweewielers in Venhorst hebben ze veel maatregelen getroffen om de klanten zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen, ook in de 1,5 m maatschappij. Zo is er de mogelijkheid voor “Private shopping”, d.w.z. dat u buiten de reguliere openingstijden, op afspraak, naar de winkel kunt komen voor aankoop van een nieuwe fiets. Deze afspraak is mogelijk op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur of op dinsdag tussen 9.00 en 18.00 uur of zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur. In de winkel is extra ruimte gecreëerd om af-

stand te kunnen bewaren, ook als u gewoon tijdens openingstijden komt. Er zijn extra veel DEMO-modellen aangeschaft om zo uitgebreid te kunnen proeffietsen. Ook de werkzaamheden in de werkplaats gaan door, klanten kunnen op afspraak de fiets brengen of op laten halen. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om alle 2e hands fietsen weer klaar te hebben staan voor de verkoop. De website www.vansleeuwen2wielers.nl is weer helemaal up-to-date met veel aanbiedingen van nieuwe of gebruikte E-bikes en stadsfietsen en ook worden alle corona-maatregelen hier nog eens uitgelegd. Wanneer u niet fit bent, blijf dan a.u.b. thuis. Voor informatie en uitleg kunt u ook altijd bellen op 0492-351278.


Tijdelijk TE HUUR: woonboerderij in Odiliapeel Tel. 06-39113333


Algemeen Ingezonden Brief “GEBAKKEN LUCHT” IN DE NOORDHOEK VAN BOEKEL. En de Gemeenteraad gooit maar weer met gemeenschapsgeld door een extra toezegging van € 120.000,-- op het al eerder gereserveerde bedrag om externe bureaus te spekken die net als de wethouder (M.Buijsse) menen dat je met praten de lucht kunt zuiveren! Het is niet meer dan gebakken lucht en geld storten in een bodemloze strontput. Toen ik zelf onderdeel van de raad uitmaakte, vroeg ik mij altijd af of ik wel toestemming zou geven als het mijn eigen geld betrof? Meestal moest ik dan helaas NEE zeggen. Het is gemakkelijk handelen met gemeenschapsgeld blijken velen in de raad en het bestuur van Boekel te denken! En een voordeel is dat de wethouder achteraf nog altijd de schuld bij de raad kan neerleggen als het misloopt!....... Lekker, iedereen wast de handen in onschuld. Het was beter geweest om de tonnen

geld te schenken aan de geur veroorzakende partijen, zodat zij er de nieuwe generatie luchtwassers voor konden aanschaffen en de lucht én daarmee ook de sfeer in de buurt er weer een beetje beter van zou worden!....... Maar nee, dat doen we niet! Komen we geld tekort dan verhogen we weer gewoon de melkkoe van de Gemeente, de onroerend goed zaakbelasting en onze inwoners mogen weer flink dokken!....... Hoe naïef kun je zijn, met de Wethouder voorop! Maar ja....... het niveau van de veroorzakende partijen blijkt wat hoger te liggen. Die laten terecht niet de kaas van hun brood eten en willen er natuurlijk meer voor terug dan ze afgeven met de slogan voor wat hoort wat! Dan gaat wellicht het schadebedrag uiteindelijk een veelvoud worden en misschien wel in de miljoenen lopen....... (daar had je veel luchtwassers voor kunnen schenken!) Hetzelfde geldt voor de projectontwikkeling van de zuidwand van Boekel! De Gemeente blijkt hierin het meest risicodragend (ze moeten flink dokken als

het fout gaat) maar hier geldt natuurlijk ook de Boekelse melkkoe als oplossing! Als het helemaal fout gaat lopen met de zuidwand dan loopt het zeker ook hier in de miljoenen euro’s schade, waarvoor de melkkoe (lees OZB) dan geen oplossing meer is....... Maar wat gaan we dan doen?? Tsja…………..Dan kunnen we nog altijd fuseren met een andere Gemeente, mits die ons dan nog wil zonder “bruidsschat” (lees, al het geld is al opgemaakt) Ook schijnt er al een “achterkamertjesafspraak” gemaakt te zijn door de wethouder (M. Tielemans) met de projectontwikkelaar (Van Wanrooij) om in het nieuwe bestemmingsplan mee te “ontwikkelen” om ook de verliezen alvast in te dekken, maar dat wordt natuurlijk ontkent. Misschien een eyeopener voor diegenen die denken dat “onze volksvertegenwoordigers” wel alles zullen “regelen”. Nico ArtsAlgemeen

DinsdagavondSkate Boekel. Goed nieuws voor ons, de skeelers zijn bij veel mensen van zolder en uit de schuur gekomen. Het mooie weer nodigt weer uit voor een skeelerrondje. Voor veel mensen een nieuwe sport, goed voor je lichaam en voor je conditie. Maar denk er aan, ook hier geldt vei-

ligheid voor alles! Houd afstand en denk aan beschermmiddelen voor handen, knieën, ellenbogen en heel belangrijk ook een helm. Over een paar weken, afhankelijk van de corona maatregelen, willen we weer starten met het wekelijks dinsdagavondrondje op de skates gereden vanaf het St. Agathaplein. Heb je zin om aan te sluiten, grijp dan nu je kans! De afstand wordt wekelijks opgebouwd en er wordt rekening gehouden

met beginners. Vanaf de 1e dinsdag meedoen is zeker aan te bevelen i.v.m. de opbouw van de conditie en de gewenning op skates. Houdt de berichtgeving in de gaten, een datum volgt. Protectiemiddelen zijn aan te raden, een helm is verplicht. Voor info: www.skeelergroep.nl of 0620430257

www.pdebhoutenvloeren.nl

Massief houten vloeren PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

s

ratie

al

an & en v k a ken ch m ctris de rollui e l e an het esta ring. uw b n zonwe e

Ook

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

voor

epa uw rAllerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur,

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE! Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Ringbaan 27 ¡ 5428 GP Venhorst ¡ 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,­ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 ­ 5427 DB Boekel 06­22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

Beregening PVC materiaal

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -------------------------------------------------------VERHUUR en VERKOOP van decoratie artikelen voor feesten. www.rendersdecoratie.nl. Ook tweedehands spullen te koop, nieuwe zending. Bel en kom kijken tel. 0492-352192 Jos Renders.

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------—--------------------------

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------—-------------------------SCHUIFWANDSYSTEMEN op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ------------------------------------------------------

TE KOOP GEVRAAGD antiek, schilderijen, globes en Chinees porselein. Bel of app 06-14637772. -----------------------------------------------------Nu in Boekel: Energetisch babycoach. Kijk op www.papilloncoaching.nl wat ik voor u kan betekenen. Tel.: 06-50615271 -------------------------—-------------------------

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Crazy Hairsalon Alleen op afspraak: 06­45493591 Woensdag tussen 13.00 en 16.30 uur ZONDER AFSPRAAK

Knippen € 11.= Crazy hairsalon ­ Sjanneke Westen Daandelendennen 14, 5428 NP Venhorst 06­45493591 Sjanneke.w@hotmail.com


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2,

Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen

DIERENPENSION

De Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Een nieuwe lente, een nieuw geluid, Een met goed gereedschap is dit het HALVE met HALVE WERK WERK!!

Zandhoek 2d. Wij zijn gepast open! Zandhoek Verhuur van verticuteer-, beluchtings,- en borstelmachines Husqvarna RIDER

Husqvarna AUTOMOWER AM 105

Deze frontmaaier is efficiënt, veelzijdig en plezierig in gebruik.

de slimste manier om altijd van een mooi gazon te kunnen genieten.

al vanaf €

AKTIEPRIJS: €

2.999,- incl btw.

799,- incl btw (tot eind mei)

Door het aan de voorzijde gemonteerde maaidek en de unieke achterwielbesturing is de Rider een extreem wendbare zitmaaier met uitstekend zicht op uw werk. Zo heeft u minimale tijd nodig voor afwerking van het gazon. Voor medium grote tot zeer grote gazons (vanaf ca. 600 m ). Ook zijn er diverse accessoires te verkrijgen waardoor deze machine voor meerdere doeleinden te gebruiken is.

Deze automatische maai oplossing is het ultieme voorbeeld van innovatie die ons leven gemakkelijker maken. Deze robotmaaiers maaien zelfstandig en energiezuinig het gazon en besparen u zo veel kostbare tijd. Door het minimale gewicht en de luisterstille werking kunnen ze op elk uur van de dag en onder alle weersomstandigheden hun werk doen. Geen maairesten dankzij het ultieme mulchconcept. Het resultaat? 7 dagen per week, 24 uur per dag een mooier gazon dan u ooit heeft gehad en meer tijd voor uzelf, uw gezin en uw hobby’s.

MASPORT KOOI- en CIRKELMAAIERS

ARIENS, de professionele maaier. Ook voor de particulier!

uw gazon als een biljartlaken!!

Voor een AKTIEPRIJS, tot 25% KORTING

ARIENS RAZOR 21S

Kies een kooimaaier als u van uw gazon een biljartlaken wilt maken. De unieke “twin drive” bediening zorgt voor een onafhankelijke inschakeling van de snijcilinder en de aandrijving van de wals.

ARIENS LM 21SW met Kawasaki motor

nu voor €

voor

849,-

€ 1.395,-

Ariens Zoom Zero-Turn al voor

€ 3.999,-

Koop bij de man die het ook repareren kan Al het onderhoud in eigen werkplaats

Jos Somers Tuinmachines Jos Zandhoek 2d, 5427 PR BOEKEL, t. 0492-322300, www.JosSomersTuinmachines.nl Woensdag na de middag gesloten Druk- en zetfouten voorbehouden