Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

34e Jaargang - 4 december 2019

Nummer

Boekel Venhorst 23 Speelterrein Kindpark Boekel officieel geopend Woensdagochtend 27 november is de nieuwe buitenspeelruimte van het Kindpark geopend. Eindelijk was het zover! Na het aanbrengen van beplanting door kinderen van groep 7 van KC Octopus, werd het schoolplein van Kindpark Boekel met veel hoera’s officieel geopend door Burgemeester Pierre Bos. Kinderen onthulden het RESPECTbord en het kinderpanel mocht alle donateurs en helpende handen rondleiden op deze nieuwe speel- en ontmoetingsplek van Boekel. Het zonnetje ging er zelfs voor schijnen! Voor alle kinderen was gedacht aan een heerlijke traktatie en natuurlijk extra tijd om buiten te spelen. Donateurs en mensen die actief hebben bijgedragen aan dit project werden in het zonnetje gezet.

Gedeelde speelruimte, ook open na school- en opvangtijd Deze gedeelde buitenruimte van Kindcentrum Octopus, OBS Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog, fungeert op schooldagen als schoolplein en educatieve ruimte. Na school-, opvangtijd en in de vakanties wordt het volop gebruikt om af te spreken met vriendjes en waar iedereen van jong tot oud elkaar dagelijks ontmoet. Buiten schooltijd wordt het Kindpark voor sportlessen gebruikt door Sporthal de Burcht en ook de kinderen van opvang De Kinderburgt maken gebruik van deze buitenruimte. Mogelijk gemaakt met veel (vrijwillige) handen en donaties Kindpark Boekel, een parkachtige omgeving met volop kansen voor sport en spel,

ontmoeting en ontwikkeling. Vele mensen en organisaties hebben hier aan meegewerkt en bijgedragen. Zij werden uitgebreid in het zonnetje gezet. Het kindpark heeft een moestuin om in te leren, natuurlijke speelelementen, twee trapvelden en meerdere plekken waar kinderen buiten les kunnen krijgen. Onder de grond, boven de grond en ook op het dak is gedacht aan het klimaat. Een echt Schoolplein van de Toekomst. Ernst de Groot van Waterschap Aa en Maas vertelde over deze Provinciale subsidieregeling welke in samenwerking met Provincie Noord Brabant, Waterschap Aa en Maas (en andere Brabantse Waterschappen), Jong Leren Eten en het Prins Bernhard Cultuurfonds mogelijk gemaakt is. Door Sjanet Adank van Het Gehandicapte Kind (vh NSGK) werd verteld over het belang van toegankelijkheid voor kinderen met en zonder beperking. Aan het einde van de dag kregen de kinderen een vel met zaadjes om te planten in hun eigen tuin. Al met al een geslaagde ochtend!

Wij wensen iedereen een fijn Sint Nicolaasfeest! Vermeld uw

Kerst- en Nieuwjaarswens

in onze speciale

KERSTUITGAVE

welke op woensdag 18 december a.s. verschijnt. Opgave t/m vrijdag 13 december 17.00 uur. Informatie: tel. 322140. Verspreidingsgebied: Boekel, Venhorst, Huize Padua, Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel.

PEUGEOTSERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

MERKSPECIALIST

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Rabobank Agathaplein, entree hal - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam. v.Doorn, Statenweg 35, onder afdak - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging - Mennehof, Buitenmuur Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.30-09.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vis-sers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcen-

trum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr. J.v.Dalen T 321226; mw. R.v.Hees T 322462; dhr. T.v.Hoof T 324028; mw A.Knight T 323070; dhr. H.Lodewikus T 0612857320; dhr. T.de Mol T 351481; mw A.v.d.OordHeesakkers T 322394; mw. B.v.Oort-Bunthof T 351430; dhr. W.v.Zutven T 323207. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Zaterdag 7 december: 15.00 u Zorgcentrum Sint Petrus, m.m.v. dameskoor Sint Agatha. Zondag 8 december, 2e zondag van de Advent: 10.30 u St. Agathakerk: Misdienaars: Irisa Heinrich. M.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Harrie Peters; Harrie Habraken (vwg. jaargetijde) en Annie Habraken-v.Bakel; Jan v.d.Broek (namens bedevaart Hakendover); Drica v.Thiel-Geerts (vwg. verjaardag) en Harrie v.Thiel. Woensdag 13 november: 19.00 u St. Petruskapel: Cato en Antoon Verhoeven-Heerkens en zoon Anton; Wilhelmus en Cato v.Lankveldv.d.Broek, zoon Theo en overleden familie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Mariakapel van de kerk van de H. Kruisvinding.

Adventsactie. In het noorden van El Salvador, in de provincie Chalatenanago, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de burgeroorlog werd deze plaats volledig verwoest en vluchtte de bevolking naar buurland Honduras. Na hun terugkeer uit de vluchtelingenkampen bouwden de inwoners Guarjila weer op. De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op en leidde een groep tienermeisjes op tot gezondheidsvoorlichters. Daarmee legde zij de basis voor een systeem van elementaire gezondheidszorg. De kliniek richt zich op medische zorg – vooral aan zwangere vrouwen en jonge kinderen – voorlichting en educatie. Tegenwoordig beschikt de kliniek over een team van artsen en andere zorgverleners. Toch sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens de bevalling. Ook lopen jonge kinderen het gevaar te overlijden aan ondervoeding en infectieziektes als diarree en longontsteking. De kliniek heeft onvoldoende middelen om hier iets aan te doen en de overheid is niet in staat te voorzien in de behoeften van de kliniek. Dit project heeft tot doel de gezondheid en voeding van

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

(aanstaande) moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte van moeders en kinderen bij de bevalling terug te dringen. Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor hun bevalling kunnen verblijven. Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend worden uitgebreid, van 8 naar 11. Om ondervoeding en babysterfte tegen te gaan wil de kliniek borstvoeding stimuleren. Zo’n 60 tot 80 vrouwen worden getraind om voorlichting te geven over borstvoeding aan zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot 2 jaar. Ook wil de kliniek moeders én vaders adviseren over borstvoeding, en huisbezoeken brengen om borstvoeding te promoten en te begeleiden. Daarnaast heeft de kliniek plannen voor het opzetten van moestuinen. Gezinnen beschikken nauwelijks over gezonde en gevarieerde voeding zoals groenten. Vet en koolhydraatrijk voedsel is wel volop beschikbaar, wat leidt tot een ongezond eetpatroon. Zo’n 25 tot 30 gezinnen krijgen daarom voorlichting over gezonde voeding en praktische hulp bij het aanleggen en onderhouden van hu moestuin. Zes maanden na de start, als de eerste groente geoogst kan worden, krijgen ze praktijklessen in het

Zondag 8 december, 2e zondag van de Advent:09.00 u Intenties kerkgangers

AANBIEDINGEN van donderdag 5 t/m woensdag 12 december:

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Madjid Khayat

TOMPOUCEN

SACRAMENT van het HUWELIJK ontvangen: Firas Khayat en Evgeniya Valerievna

BOORDEVOL VEZELS

OVERLEDEN: Uden: Nol Verhoeven

WereldLichtjesDag Elke tweede zondag in december wordt WereldLichtjesDag gevierd: dan worden kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan alle gestorven kinderen. Op 8 december zullen we in Odiliapeel ons hierbij aansluiten, om 19.00 in de

SCHWARZWALDER KIRSCHVLAAI € MET SLAGROOM

PER STUK

BOEKELS MEERGRANEN DONKER KWARKBOL

PER STUK

12.50 50 € 1. 05 € 2. 00 € 2.

Bij INLEVEREN VAN UW KERSTBESTELLIJST ontvangt u een echt BOEKELS GEZELSCHAPSPEL!!! (Zolang de voorraad strekt)

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Algemeen bereiden van gevarieerde maaltijden. Tijdens de Advent staan de extra collectebussen(mandjes) achterin de kerk om deze actie te steunen. Van harte aanbevolen.

2019 uit met weer een aantal interessante gasten. BlokTv. Van, voor, door en met mensen uit Boekel en Venhorst. Nieuwsgierig wat er in het programma komt? Het kan zomaar dat ú in het vol-

gend programma zit. Stem 10 december om 20:00 uur af op BlokTv. Lukt dat niet, kijk dan het programma terug op YouTube, of via www.bloktv.nl.

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van

Toekomst St. Jozefkerk De toekomst van de Venhorstse kerk heeft vastere vormen gekregen. Op 11 december willen wij de hierbij behorende plannen aangaande het kerkgebouw, de pastorie en de parochietuin aan u presenteren. Daarnaast zal dhr. van Geene als gastspreker op deze avond een lezing verzorgen over het onderwerp ‘Vergrijzing en Ouderenzorg’. Wij nodigen u van harte uit op deze informatie-avond. U bent welkom om 19.30 uur in de Horst te Venhorst. Graag tot dan.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 8 december, 2e Advent: 10.00 u Voorganger: ds A. Rebel. Zaterdag 14 december, 2e Advent: 09.00 u Ruimen rond de kerk Tot zondag 15 december opgave van wensliederen voor de Zangdienst op 29/12.

Boekelse Lokale Omroep Kring Hierbij kondig ik de laatste BlokLive aan. Voor dit jaar dan toch. Want volgend jaar gaan we na een kort kerstreces weer van start met een nieuwe serie BlokLive programma’s Maar voordat het zover is luiden we

Hennie Woerde Hennie was vanaf 2015 werkzaam als vrijwilligster in Sint Petrus. Een betrokken, enthousiaste, maar vooral een gezellige vrijwilligster. Met hart en ziel heeft Hennie bijna dagelijks gezorgd voor de bewoners op afdeling Bellefleur. We zullen haar enorm missen. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van

Mien Ketelaars Mien was vanaf eind jaren 90 een zeer behulpzame vrijwilligster in Sint Petrus. Met hart en ziel heeft Mien zich ingezet voor de bewoners. Mien heeft de laatste jaren als bewoonster in Sin t Petrus gewoond. Wij wensen haar familie veel sterkte met dit verlies.

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus


Berichten BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 10 december wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

stukje en â‚Ź1,50 voor een kerstboompje (vooraf betalen). Er mogen maximaal 3 stukjes per kind gemaakt worden. Zorg wel dat je het hobbyclubpasje bij hebt! Attentie ouders: heeft uw kind het stukje klaar dan mag hij/zij naar huis. Dit is tevens de laatste hobbyclub van dit jaar want op donderdag 19 december is het geen hobbyclub avond. De hobbyclub opent de deuren weer op woensdag 8 januari 2020. Wij wensen u fijne feestdagen en een creatief 2020 toe. Bestuur en vrijwilligers van Jeugdhobbyclub Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Regionale Energiestrategie (RES) is een regionaal en plaatselijk beleidsstuk waarin we aangeven hoe we de komende jaar het CO2 en energieverbruik willen verminderen. De vraag is nu ook: kan een wethouder die door zijn eigen partij en de coalitie met handen en voeten gebonden wordt aan voorwaarden nog geloofwaardig handelen op dit onderwerp in de regio Noordoost Brabant? Vanuit gemeente Meierijstad werden hier ook al vragen over gesteld. Omdat de motie in de Boekelse Raad was aangenomen werd deze vrijdag 29 november in het VNG-congres aan de orde gesteld. De uitslag is in onderstaande afbeelding te zien. De motie werd vrijwel unaniem verworpen. Een enorme afgang voor het Boekelse college, de coalitie van VVD, CDA en GVB maar helaas en ook voor haar inwoners.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Maandag 9 december is er weer een oefenavond. Onderwerp dit keer is de triage (hoe handelen we en maken we keuzes bij meerdere slachtoffers). Locatie: Boszicht, Bernardstraat 72 te Boekel. Aanvang: 19.30 uur.

JEUGD HOBBY CLUB Nieuws van de Hobbyclub. Op donderdag 5 december is de hobbyclub ivm Sinterklaasavond gesloten. Op zondag 15 december opent de Jeugdhobbyclub de deuren van 13:30 tot 16:30 uur. Op deze middag kunnen kinderen jong en oud binnenlopen om in kerstsfeer iets leuks in elkaar te knutselen. Dit alles tegen een kleine vergoeding. Verder houden we de traditie in stand om tegen de Kerst zelf kerststukjes in elkaar te knutselen. Je kunt kiezen om een kerststukje of een kerstboompje te versieren en op te leuken. Op woensdag 18 december zijn de kinderen in de gelegenheid deze traditie voort te zetten, op die dag wordt er niet aan de gebruikelijke knutselwerkstukjes gewerkt. De kosten bedragen â‚Ź 1,00 per kerst-

Het klimaatakkoord in Boekel Op 29 november jl. was er een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze vergadering vroeg het bestuur van de VNG aan haar leden in te stemmen met het Klimaatakkoord van de regering. Naar aanleiding daarvan stelde de VVD-fractie in de raadsvergadering van 7 november een motie aan de orde waarin de raad en het college werd opgeroepen om op het komende congres tegen het Klimaatakkoord te stemmem, tenzij aan een aantal voorwaarden werd voldaan. De coalitie was voor de motie, de D.O.P. tegen. Het college hield de motie aan en kwam in de ingelaste raadsvergadering van 19 november met een eigen ontwerp van de motie. De D.O.P. gaf aan dat er op de eerste plaats een motie lag die vanuit het college wordt aangeboden (het is normaal dat de raad dat zelf doet) en op de tweede plaats vindt de D.O.P. het zeer discutabel of over het klimaatakkoord, waar Nederland ja tegen gezegd heeft, er ook nog een motie moet komen vanuit de gemeente Boekel. De fracties van VVD, CDA en GVB stemden voor de motie, de D.O.P.-fractie stemde tegen. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat VVD-wethouder Buijsse namens de gemeente Boekel in de stuurgroep zit die zorg moet dragen voor Regionale Energietransitie in Noordoost Brabant. De

En nu verder? Op naar het vaststellen van het beleid voor de RES. Laten we als gemeente Boekel zien dat we het klimaat serieus menen en dus goede gepaste acties moeten doen. De D.O.P. wil hier serieus werk van maken. Fractie D.O.P.: Joop van Lanen, Marcel Kanters en Gerty Jansen

MAAK EEN KIND BLIJ! Kijk op www.dewensboom.nl

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

SEIZOENS-INZAMELING VAN GFT-AFVAL IN 2020 Vanaf 1 januari 2020 gaan we gft-afval inzamelen, afgestemd op het seizoen. Dat betekent dat we uw gftcontainer in de koudere wintermaanden januari, februari en maart en november en december eens per twee weken legen. In de maanden april t/m oktober wordt de container wekelijks geleegd. Sinds 1 februari 2017 zamelen we gft-afval wekelijks in. Na bijna 2 jaar concluderen we dat in de wintermaanden veel minder gft-afval wordt aangeboden. Ook hebben we van u als inwoner de suggestie gekregen om de gft-container in de winter minder vaak te legen. In die maanden is er ook geen/minder geuroverlast. Daarom stellen we het aantal keer dat we de gft-container komen legen in de wintermaanden naar beneden bij. Verandering inzameling gft-afval per 1 januari 2020 Direct in het nieuwe jaar biedt u uw gftcontainer eens per 2 weken aan. Kijk goed op de Afvalkalender 2020. Deze valt aan het einde van dit jaar op uw deurmat. Als u gebruik maakt van de AfvalApp dan worden de data voor 2020 aan het einde van dit jaar erin gezet. Verandert er nog meer? Verder verandert er niets. Plastic ver-

pakkingsafval, blik en drankkartons blijven we eens per 2 weken inzamelen en restafval eens per 4 weken. Ook blijft de dag waarop we bij u aan huis afval inzamelen hetzelfde. Uw (grof) tuinafval kunt u het hele jaar door GRATIS naar de milieustraten brengen. Wanneer wordt welk afval bij mij opgehaald? Op uw Afvalkalender en in de AfvalApp kunt u voor uw adres precies zien welk afval u op welk moment aan de straat mag zetten. Aan het eind van het jaar valt de papieren Afvalkalender voor 2020 op uw deurmat. Aan het eind van het jaar kunt u de Afvalkalender ook downloaden op onze website www.afvalaanbieden.nl. De AfvalApp wordt aan het eind van dit jaar geüpdatet met de nieuwe inzameldata. Voor meer informatie - Bekijk onze website: - www.afvalaanbieden.nl - Download onze AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur ons een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg ons op Twitter: www.twitter.com/BCA_LvCB - Bel onze Afvalinfolijn: (0485) 338 352

BIJNA 5 MILJOEN EURO NAAR VERKEERSVEILIGHEID EN BETERE FIETSBEREIKBAARHEID De gemeenten in de regio’s ’s-Hertogenbosch en Noordoost-Brabant investeren ook in 2020 samen in betere infrastructuur voor openbaar vervoer, vlotte doorstroming van verkeer, verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen. 56 projecten met 4,9 miljoen provinciale subsidie Op 28 november hebben de regiobestuurders verkeer en vervoer dit pakket aan maatregelen vastgesteld. Dit besluit is onder voorbehoud van besluitvorming door Gedeputeerde Staten. Regio Noordoost Brabant investeert hiermee fors in de

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel leefomgeving. Tegenover elke provinciale euro staat een gemeentelijke. De regio coördineert het proces. Brabant gaat voor NUL verkeersdoden In 2020 wordt een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan gepresenteerd, waarmee de regio op 28 november instemde. In Brabant zetten we hiermee verder op een betere verkeersveiligheid en dragen we bij aan de ambitie ‘nul verkeersdoden’. Met dit nieuwe plan gaat Noord-Brabant voortaan mee in de landelijke acties en richt zich op belangrijke actuele thema’s zoals normvervaging en afleiding. Alle gemeentes in de regio maken zich hard voor goede verkeersveiligheid, door verschillende acties en campagnes in te zetten als de ‘BOB’ campagne of verkeerseducatieprogramma’s op scholen en schoolopvang. Daarnaast voeren meerdere gemeenten acties uit met onder andere lokale VVN-afdelingen en ouderenbonden. Een aantal bijzondere projecten springen er uit, zoals het nieuwe systeem van deelfietsen, scooters en auto’s in de gemeente Meierijstad om de druk op de N279 te verminderen. Tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven wordt een onderzoek gedaan naar een nieuwe snelfietsroute en waar deze precies komt te liggen. In Uden gaan werkgevers aan de slag om werknemers met andere vervoersmiddelen naar het werk te laten komen (i.p.v. de auto) en er komt een studie naar uitwijkroutes van de Rijkswegen wanneer er calamiteiten zijn. Hiermee werken Regio Noordoost Brabant en gemeenten aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Projecten Enkele in het oog springende projecten zijn bijvoorbeeld de maatregelen van de gemeente Heusden voor fietsstimulering, de maatregel van ’s-Hertogenbosch om de NS-bussen aan het Centraal Station op een andere plek een halte te geven, waardoor het verkeer minder gehinderd wordt en het aanpakken van de kruising Orthenseweg - Aartshertogenlaan. In de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, SintMichielsgestel, Haaren, Grave, Boekel, Meierijstad en Sint-Anthonis worden meerdere fietsstraten, fietspaden en voorzieningen aangelegd. Op het gebied van openbaar vervoer gaan een aantal gemeenten investeren in betere bushaltes en fietsvoorzieningen. Samenwerking Een regionale benadering levert meer samenhang op bij het werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. Aan de samenwerking mobiliteit nemen deel: de gemeenten in Noordoost-

Brabant, de provincie, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en Politie Oost-Brabant.

KENNISGEVIG ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw Locatie: Kluisstraat 2, Boekel (Vlagberg/ Brouwershof op terrein Huize Padua) Type: integraal Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Boekel, 3 december 2019 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: het vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 2 linden en 1 eik Adres: ter hoogte van Gewandhuis 1 en Molenstraat 20 Verzenddatum: 20 november 2019 Activiteit: het vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 2 essen en 8 eiken Adres: ter hoogte van Lage Raam 8 Verzenddatum: 20 november 2019

VERGUNDE BALIEOMGEVINGSVERGUNNINGEN (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: bouwen van een woonhuis met vrijstaand bijgebouw Locatie: Burgt 6a, Boekel Verzenddatum: 26 november 2019 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar


maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Carnavalsstichting de Knöllekes voor het organiseren van de carnavalsoptocht in Boekel op 23 februari 2020 (verzenddatum 25 november 2019). Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 3 december 2019 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Apestelo Akkerbouw B.V. voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Waterdelweg 2f te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 3 december 2019 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: Omgevingsvergunning bouwen Onderwerp: uitbreiden van een bedrijfsruimte Locatie: De Vlonder 209 en 211, Boekel Verzenddatum: 25 november 2019 Activiteit: Vellen van een houtopstand Onderwerp: het vellen van een lindeboom Locatie: nabij Zanddelweg 17, Venhorst Verzenddatum: 21 november 2019 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 19 november jl. is o.a. aan de orde geweest:

INSTEMMEN MET OPRICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AFVALINZAMELING LAND VAN CUIJK EN BOEKEL Het college van B&W heeft ingestemd met de oprichting Gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. AANSLUITING VAN ODBN BIJ DE WERKGEVERSVERENIGING SAMENWERKING GEMEENTELIJKE ORGANISATIES Het college van B&W heeft besloten dat: 1. Het Dagelijkse bestuur van de ODBN berichten dat aansluiting van deze organisatie bij de Werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties niet leidt tot eventuele wensen of bedenkingen. 2. De algemeen besturen van de overige gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Boekel deelneemt berichten dat de gemeenteraad van Boekel geen wensen of bedenkingen heeft ingeval van eventuele aansluiting bij een werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties. MOTIE KLIMAATAKKOORD Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de motie klimaatakkoord.


Algemeen Jaarlijkse Boomplantdag op woensdag 27 november We werden welkom geheten door de kinderen van groep 7 bestaande uit 2 klassen van de basisschool Octopus in Boekel. Er volgde een uitleg over het doel van de boomplantdag door burgemeester Pierre Bos, wethouder Marius Tielemans en de voorzitter van stichting d’n Eik Bart van Sleeuwen. De kinderen, in totaal 31, stormden buiten vol energie naar buiten, sommigen met hun mooie schoenen nog aan en anderen gelukkig met voor het doel goede laarzen. De kinderen hadden er duidelijk zin en wilden hun steentje bijdragen aan het leefbare en groener maken van hun school. De talloze stekken van de haagbeuk werden samen met de kinderen en de vele vrijwilligers geplant. Sommigen wilden zelf proberen de schop in de grond te krijgen in plaats van de stek erin te plaatsen. Een meisje was er zelfs van overtuigd dat het haar moest gaan lukken, “want ik heb schoenmaat 39 en ben pas 10 jaar”, en warempel het lukte haar ook nog aardig. Onvoorstelbaar, maar tientallen meters haag zijn geplant en het KindPark ziet er aan de voorkant ineens veel mooier uit. De burgemeester kreeg op het einde nog een compliment “ik vind u een aardige en lieve man”. Nog even met zijn allen op de foto en toen naar de officiële opening van het speelterrein op het KindPark. Eerst

nog wel even de handen en het gezicht wassen, want ze waren intussen allemaal veegroet pieten geworden. Dank aan de kinderen van groep 7 van basisschool de Octopus! Stichting d’n Eik, ZLTO Boekel-Venhorst Stichting Bomen Boekel

Stichting D’n Eik koepelorganisatie Natuur en Landschapscultuur

Wat: Country meets Chrismas bij de Perekker Waar: Perekker’ Mezenlaan 22 5427 SL Boekel Wanneer: zondag 15 december van 11.00-16.00 uur Met Laura en Amber v.d.Elzen en Mark Hoffmann Laura v.d.Elzen uit Gemert werd 2e in ‘Deutschland sucht den Superstar’ en is bekend bij TV shows in Nederland en Duitsland. Samen met vriend Mark en haar zusje Amber zullen zij prachtige Country liedjes zingen in een zeer mooie kerstambiance. De mooie decoraties die zorgen voor kerstsfeer in de Perkekker worden gecreëerd door Cor Gijsbers uit Boekel. Geen kerstballen, piek en goud maar alles

van natuurlijke materialen. Aan het eind van de middag houden we een loterij met als prijzen de creatieve decoraties. Ook is op deze middag de Hardanger groep aanwezig die bestaat uit 5 dames uit Boekel en Venhorst die al 19 jaar deze techniek beoefenen. Hardanger borduurwerk is open handwerk, genoemd naar de gelijknamige streek in Noorwegen. Zij laten ons hun werken zien en geven uitleg over deze vorm van borduurwerk die ook toepasbaar is voor Kerst. Natuurlijk mogen de glühwein en een worstenbroodje niet ontbreken. Wij zien er naar uit u te ontmoeten, de toegang is gratis. PR werkgroep de ‘Perekker’

Kerstkrans maken. Donderdag 19 december 2019, aanvang 19.00 uur. Gasthoeve de Zijp, Zijp 2d, Boekel. Voor wie: alle leden Kosten: € 25,Opgeven en betalen vóór 12 december, bij Francien in de bus o.v.v. naam. Aan de hand van een voorbeeld gaan we onder begeleiding van Karin v.d.Aa van Gasthoeve "De Zijp" een kerstkrans maken. Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen Actief Boekel


Algemeen Sinterklaas brengt bezoek aan Venhorst Zondag 24 november jl. bracht Sinterklaas een bezoek aan Venhorst. Onder muzikale begeleiding van fanfare Echo der Peel trok Sinterklaas op zijn paard Ozosnel en met zijn pieten door de straten van Venhorst. Langs de kant van de aangepaste route stonden vele kinderen met hun papa en/of mama, broertje(s), zusje(s), opa’s en oma’s om een glimp van Sinterklaas op te vangen en natuurlijk pepernoten te krijgen van de enthousiaste pieten. Als Sinterklaas was gepasseerd liep iedereen achter hem aan richting MFC de Horst. Bijna daar aangekomen gebeurde er iets.... Een van de pieten was op het dak geklommen en durfde niet meer naar beneden! Hij kreeg tips van de kinderen en de andere pieten, maar hij durfde echt niet. Gelukkig had een van de papa’s een telefoon bij zich en kon Hoofdpiet de brandweer bellen. Met luide sirenes kwam de vrijwillige brandweer uit Boekel aangereden en met hulp van de brandweermannen en een grote ladder werd Piet van het dak gehaald. Na een groot aplaus voor de brandweermannen werd de weg richting de Horst vervolgd. Daar aangekomen werd er door de jongere leden van Fanfare Echo der Peel nog een mooi muzikaal stuk gespeeld. Binnen in de grote zaal werd iedereen welkom geheten door burgemeester Bos en ook Sinterklaas wilde graag iets zeggen tegen alle kinderen. Daarna konden de kinderen zich vermaken in de zaal door een mooie kleurplaat te kleuren, met de pieten op de foto gaan in de fotohoek, klimmen en klauteren op het grote kussen of op het podium Sinterklaas een

handje geven. Aan het einde van de ochtend waren alle kleurplaten van de kleurwedstrijd verzameld en mochten de winnaars een kadootje in ontvangst nemen van Sinterklaas. Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van deze mooie intocht in Venhorst! We wensen iedereen nog hele fijne Sinterklaasdagen.

Theater de Horst STEVEN BRUNSWIJK Steven Brunswijk - Van Slaaf tot Meester De slavernij is iets wat deel uitmaakt van de Nederlandse geschiedenis en is vandaag de dag helaas nog steeds aanwezig in sommige delen van de wereld. Als je het in Nederland over de slavernij hebt ontstaat er altijd een krampachtige en serieuze sfeer. Terwijl het ondertussen 155 jaar geleden is! Maakt dat het minder erg? Nee absoluut niet! Kun je er dan wel grappen over maken? Het zal eens tijd worden! Maar kan het ook? En dat is dus ook exact waar Steven tijdens zijn voorstelling Van Slaaf tot Meester samen met het publiek achter gaat komen. Humor is voor Steven de beste manier om de slavernij bespreekbaar te maken, en het wordt tijd dat ook dit onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt in het theater. Steven is o.a. bekend van het tv-programma De Braboneger Verkaast (AVRO-TROS) en hij was te zien in het populaire RTL-programma Expeditie Robinson.

(foto: Jimmy James)

Zaterdag 14 december 2019 om 20.00 uur, Theater de Horst, Sint Josephplein 14, Venhorst. Kaarten à € 15,00 verkrijgbaar via www.dehorstvenhorst.nl en aan de kassa

Bgenda in Camping Boekelsven 7 december a.s. treedt de band Bgenda op in Camping Boekelsven, Peelstraat 28 in Boekel, aanvang 20.30 uur. Bgenda neemt u mee naar het verleden met een breed repertoire en de beste hits uit de jaren 60- 70 en 80 die ook te vinden zijn in de Top 2000. Vijf doorgewinterde muzikanten delen samen hun passie voor muziek en willen daarmee hun publiek vermaken: Petry Martens (zang), Ad Kersten (pedal steel/ zang), Jerry Vermeer (gitaar/zang), Peter Martens (drums) en Peter Verberne (bas/zang). Hun motto is nog steeds: ‘What you see, is what you get’, dus geen computers of midi maar gewoon echt live! Hun enthousiasme is zodanig dat ze van geen ophouden weten. Dus als bij u het weekend eindigt met het op de bank zitten voor de tv, spring dan in de auto naar Camping Boekelsven, Peelstraat 28 in Boekel en luister of swing mee op de muziek van Bgenda. Voor meer info over deze band ga naar www.bgenda.nl


Algemeen

Communicatie In mijn jeugd was ik lid van KPJ Boekel. Alle kinderen uit onze buurt waren daarbij, dus was het logisch dat ik daar ook lid van werd. Ik heb daar een prachtige tijd gehad. Toentertijd hadden we bij de aspiranten meer dan 50 jongens tussen de 10 en 16 jaar oud. Onder leiding van de twee broers Bart en Wim (beter bekend als Truus) Tielemans kregen we wekelijks training. Ze hadden gezag en genoten heel veel respect bij alle jeugdleden en hun ouders. Allemaal liepen we met ze weg, we keken enorm tegen ze op en hadden veel bewondering voor ze. Deze twee gaven leiding op hun manier. Als het nodig was gebeurde dat met harde hand (en soms met harde voet). Als je na een waarschuwing nog lag te klooien, lieten ze het niet na om je van achteren een corrigerende tik met de voet te geven. Oftewel: ze schopten je een keer onder de kont. Dit hielp altijd prima en zorgde ervoor dat iedereen weer bij de les was. We wisten ook wel, dat wanneer je niet luisterde, het je toch op een of andere manier duidelijk gemaakt moest worden. En kreeg je een keer een corrigerende tik, waren we allemaal slim genoeg om er thuis niets van te zeggen. Als je dat zou doen, wist je immers zeker dat ze thuis zouden zeggen dat je maar had moeten luisteren of dat je het wel verdiend zou hebben. En was er zelfs een kans dat je daar nog een keer op je donder kreeg. Immers, je ouders gingen er volledig van uit dat de leiding deed wat nodig was. Natuurlijk weet ik dat dit vandaag de dag niet meer zo werkt, de tijden zijn veran-

derd en dat is ook goed. Het zou nu ondenkbaar zijn dat een trainer iemand bij zijn oren pakt of een schop onder zijn kont verkoopt. Maar, respect vanuit de jeugd én ouders naar de leiding toe zou eigenlijk niet meer dan normaal moeten zijn. Waarom bovenstaand verhaaltje? Respect.Boekel streeft naar een veilige omgeving op zowel de scholen, de opvang als de verenigingen. Dan gaat het om houding, gedrag en sociale veiligheid. Bij de clubs denk je dan aan een prettige sfeer, waarin alle betrokkenen plezier beleven. Aan een omgeving, die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt, zodat het voor de (jeugd)leden duidelijk is wat er van hem/haar verwacht wordt. Sociaal gewenst gedrag uit zich onder andere in het naleven van regels en nakomen van afspraken, in samenwerken, in elkaar helpen, in een teamspeler zijn, in respect tonen voor anderen en je omgeving in woord en gebaar. En het “almachtige” toverwoord daarin is communicatie. Met het begrip “Communicatie” gaan scholen, opvang en de al aangesloten verenigingen (voetbal-, tennis-, hockeyen turnclub en Stichting Binnensport Boekel) direct na nieuwjaar aan de slag. De letter C van Communicatie is de 6e letter van het woord Respect en het 6e thema na Respect, Eerlijkheid, Samen, Positiviteit en Eigenheid. Communicatie gaat over verbinding, berichten en betekenissen uitwisselen tussen ten minste twee partijen. Goed communiceren werkt preventief voor het ontstaan van een heleboel problemen. En goed communiceren helpt om bestaande problemen op te lossen. Voorwaar een hele uitdaging, toch? Dus worden tijdens de boostweken allerlei activiteiten aangeboden, die een doel hebben. Namelijk om zó te leren luisteren

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088­0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

dat de ander zich gehoord voelt en zó te leren praten dat de ander je begrijpt. Deze laatste zin mag je gerust nog eens een keer nalezen!!! Tot slot: - Kan Respect.Boekel terugkijken op een geweldige en drukbezochte theatervoorstelling “Pap, doe normaal”. - Is Respect.Boekel in haar nopjes met de buitenruimte van Kindpark Boekel. Een fijne, groene, toegankelijke en educatieve ontmoetingsplek, waarin een mooi Respectbord staat met daarop gedragsen spelregels. En feliciteren we de 4 prijswinnaars van de tekenwedstrijd. - Alle waardering voor de initiatieven, die de aangesloten verenigingen nemen in het kader van Respect. - Als ook jouw vereniging zich wil aansluiten bij Respect.Boekel, meld je dan via respect.boekel@gmail.com Met vriendelijke groet, Gerard Nabuurs, voorzitter stuurgroep Respect.Boekel

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS Bonte Avond De Peeltuuters Natuurlijk vinden er dit jaar ook weer Bonte avonden plaats. Deze worden gehouden op woensdag 15 januari (65+), op vrijdagavond 17 en zaterdagavond 18 januari 2020. De kaartverkoop voor de Bonte Avond vindt plaats op zondag 5 januari 2020 van 11.00-12.00 uur in gemeenschapshuis de Horst, zaal open vanaf 10.30 uur. Je kunt 4 kaartjes per persoon bestellen. De kaartjes voor de woensdag kosten €5.00 p.st. De kaartjes voor de vrijdag of zaterdag kosten op 5 januari €10,p.st. Daarna kosten ze €12,50 p.st. Ook dit jaar hebben we weer een zeer gevarieerd programma in elkaar kunnen zetten met medewerking van vele artiesten. Het is zeer zeker de moeite waard om te komen kijken naar alle deelnemers. We hebben een mooi vol programma en daarom beginnen de avonden om 19.30 uur. Op woensdag begint de avond om 19.00 uur. Na afloop gaan we er nog een gezellig feestje van maken. Hopelijk tot dan. Alaaf namens De Peeltuuters


Algemeen Muziekfeest Donderjagers Op zondag 15 december, vieren De Donderjagers hun 44-jarig jubileum. Dit vieren ze met een muziekfeest in zaal Salut in Boekel. 4 Bevriende kapellen zijn aanwezig om het feest mee op te luisteren. Deze kapellen zijn niet de minste. Alle 4 hebben hun sporen verdient in het carnavals gebeuren. Rawazzi uit Boekel, M4 uit Boekel, Hoempa Matata uit VEGHEL en Hartnekkigtog uit OSS zullen hun uiterste best doen om het aanwezige publiek te trakteren op de mooiste nummers uit hun repertoire. Natuurlijk zullen De Donderjagers zelf ook hun betere nummers ten gehore brengen. En dat zijn er vele. Ook zijn er natuurlijk deze middag diverse extra’s. Iedereen is welkom om het feest mee te maken. Natuurlijk zal er ook de mogelijkheid zijn om De Donderjagers te feliciteren, maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het een officiële receptie wordt. Wie De Donderjagers kent, en dat zijn er duizenden over de hele wereld, weet dat de groep niet houdt van poespas, maar van lekkere muziek maken die recht uit het hart komt. Nog steeds zonder blad muziek. De muziekmiddag op zondag 15 december begint om 13.00 uur en is in zaal Salut aan de Julianastraat in Boekel. Kom op tijd, want De Donderjagers verwachten veel belangstelling.

KennisFabriek van de Bibliotheek populair bij kinderen Op woensdag 11 december is er weer een KennisFabriek van Bibliotheek De Lage Beemden. Deze keer gaan we op bezoek bij dierenkliniek Gemert. Voor kinderen die graag een kijkje willen nemen bij de dierenarts, is dit de kans. En die kans hebben ze gegrepen! Twintig kinderen hebben zich reeds aangemeld en daarmee is deze KennisFabriek volge-

boekt. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Luisteren, zien, doen en ervaren, dat is de KennisFabriek. Leuke en leerzame kenniscolleges voor kinderen en jongeren van 6 t/m 23 jaar. De KennisFabriek draait afwisselend in Boekel, Gemert, Bakel, Beek en Donk, Lieshout en AarleRixtel. Elk kenniscollege heeft een ander interessant onderwerp. Zo vertelde kapitein Mark Osterloh alles over zijn leven als zeeman. Wist Geert Jonkers van de Vlindersafari de kinderen te boeien met zijn verhaal over rupsen en vlinders. Gaf anesthesist Geert-Jan v.Geffen een kijkje achter te schermen van een traumahelikopter. Gingen we op reis naar de maan met Curiosityworld en verzorgde Mad Science een gave workshop over chemische reacties. Ook waren topmodel Nicky Opheij en DJ B-Front te gast bij de KennisFabriek en de kinderen konden hen

Een gevarieerd kerstconcert vol met verrassende optredens Als een kleurrijke, opgetuigde kerstboom ziet het kerstconcert van koor Alegria op zondag 15 december in Nia Domo eruit. Aan de muzikale kerstboom hangen 24 kerstballen, die door dirigent Piet v.d. Sande worden aangetikt en waaruit een klank van sfeervolle, traditionele en eigentijdse vrolijke kerst liederen ten gehore worden gebracht. Een variatie van optredens staat op het programma. Het koor zingt enkele liederen a capella, het pu-

het hemd van het lijf vragen. Wil jij ook eens naar de KennisFabriek van de Bibliotheek? Dat kan! Kijk voor meer informatie op www.bibliotheeklagebeemden.nl. Iedereen die een bijzondere en interessante onderneming, baan of passie heeft en dat met enthousiasme wil delen in een kenniscollege aan kinderen en/of jongeren, roepen wij op om contact met ons op te nemen. Bel 0492 323245 of mail info@bibliotheekdlb.nl naar de Bibliotheek en vraag naar Angelique Biemans.

bliek mag meezingen en er zijn gast solisten. Dat zijn Berber v.d.Broek, een jong meisje met een engelen stem en Daan Vogels een talentvolle 10-jarige, die onder meer ‘Niets is cooler dan Kerstmis’ zal zingen. Koorlid Jo Otten brengt het sfeervolle lied ‘Er blüht eine Rose’ op de planken. Samen met Irma op de gitaar speelt koorlid Dirk v.d.Heijden op de accordeon het nummer ‘Little drummy boy’. Fluitiste Inge IJpelaar begeleidt het koor enkele keren, zoals met het alom bekende prachtige lied ‘Oh Holly Night’. Met pianist Nikolay Tsolov speelt de fluitiste een instrumentaal nummer. Om helemaal in de kerstsfeer te komen leest Anja Klomp een kerstverhaal voor. U bent van harte


Sport VC Unitas / ‘t Menneke Dames-recreanten VC Unitas met prachtige nieuwe shirts! Het dames recreantenteam van volleybalclub Unitas uit Boekel speelt al jaren mee in de winteravond-recreantencompetitie in Gemert. Een fanatiek team dat sportieve prestaties koppelt aan veel gezelligheid en daar nog lang mee door wil gaan. Voorheen gebeurde dat al in een professionele outfit, verzorgd door shirtsponsor Wim v.d.Broek Electroworld. Maar toen deze speciaalzaak in televisie, audio, witgoed en huishoudelectronica onlangs van eigenaar wisselde werd het ook hoog tijd om de teamoutfit daarop aan te passen. De nieuwe eigenaar van deze Electroworld-vestiging, Gijs de Bruijn én voormalig eigenaar en naamgever Wim v.d.Broek sloegen de handen ineen en ontwierpen een prachtig nieuw wedstrijdshirt voor de dames. Op de rug van het shirt prijkt trots de aloude sponsornaam ‘Electroworld Wim v.d. Broek’ terwijl op de voorkant ‘Stairmobil’ (maakt tillen overbodig) staat vermeld. Dit bedrijf is jaren geleden begonnen met een idee van Wim v.d.Broek en inmiddels uitgegroeid tot succesvolle onderneming in het ontwikkelen en produceren van een hulpmiddel voor het veilig transporteren van zware apparaten of objecten (zoals wasmachines) over de trap.

Op de foto de trotse volleybalsters, links geflankeerd door Gijs de Bruijn namens Electroworld Wim v.d.Broek en aan de rechterzijde door Wim v.d.Broek namens Stairmobil. Beide sponsoren wensen de dames veel volleybalplezier, gezelligheid én succes toe in de Gemertse competitie!

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen zaalcompetitie PSV Handbal D2 - D-jeugd 1 16-6 Dames 1 - Twist 1 uitgevallen Heren 1 - Rapiditas 1 32-26 Meisjes B1 - HVM B1 14-24 Bouwcenter D2 - D-jeugd 2 34-10 Dames 3 - De Sprint/Niobe 4 14-23 PSV Handbal 4 - Dames 4 26-35 Bouwcenter 2 - Dames 2 14-26 Programma zaterdag Helios '72 E1 - E-jeugd 2 9.00 D-jeugd 2 - Apollo D1 10.00 Meisjes C1 - DOS'80/Olympia'89 C2 10.45 Meisjes B2 - Helios '72 B1 11.50 DHC Overpelt B1 - Meisjes B1 12.30 Swift E2 - E-jeugd 1 13.45 Jupiter '75 1 - Dames 3 19.00 WPK/Westlandia 1 - Heren 1 21.00 Programma zondag Dames 4 - Taxandria 2 10.00

u u u u u u u u u

Zephyr D1 - D-jeugd 1 10.30 u WPK/Westlandia 2 - Dames 1 12.30 u Habo ’95 boekt thuiszege op Rapiditas Na de nipte 26-24 nederlaag bij koploper Witte Ster vorig week stond er afgelopen zaterdag voor de heren van Habo weer een thuiswedstrijd op het programma, dit keer tegen het Weertse Rapiditas. Habo startte prima aan de wedstrijd en had al snel een 3-0 voorsprong te pakken. Rapiditas is een team wat weinig van afstand schiet, maar met veel beweging en wisselingen door de verdediging heen probeert te komen. Habo had zich hier goed op ingesteld. Door een goede dekking, samenspel en met name doelpunten van Rob Biemans en Harold Verhoeven kon Habo de voorsprong verder uitbreiden naar 9-4. Het 2e kwartier van de 1e helft kwam Rapiditas beter in de wedstrijd en zou het allemaal meer gelijk opgaan. De stand bleef hiermee ook in evenwicht, beide teams zouden de rust ingaan met een 16-11 tussenstand. De 2e helft was het Rapiditas wat met 2 doelpunten op rij verder aandrong. Deze werden met 2 doelpunten van Koen Vink meteen beantwoord, zodat het verschil weer op 5 goals kwam bij 18-13. Vervolgens trok Habo deze lijn door, liep het uit naar 22-14 en leek het hiermee de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Luuk v.d.Berg kreeg ook speeltijd en deze liet zien het handballen niet verleerd te zijn. In de 2e helft zou hij meteen 4 doelpunten weten te scoren. Mede hierdoor liep Habo verder uit naar een 29-20 voorsprong. In de slotfase verloor Habo de scherpte en kwam er onzorgvuldigheid in de ploeg. Hierdoor kon Rapiditas de achterstand nog een iets draaglijker aanzien geven en wist het nog terug te komen tot een 32-26 eindstand. Topscorer aan de kant van Habo was Harold Verhoeven, mede door het koelbloedig benutten van enkele strafworpen eindigde Harold in de dubbele cijfers met 10 goals. Het Boekelse publiek had genoten en voor Habo was het een resultaat waar met tevredenheid op teruggekeken kon worden. Volgende week wacht weer een uitwedstrijd en gaat Habo op bezoek in Naaldwijk bij Westlandia. Om de druk op de bovenste plaatsen te kunnen blijven uitoefenen zal wederom gewonnen moeten worden. Hopelijk kan Habo deze vorm doortrekken!


Sport KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 27, 30 november en 1 december Melmac MW1 - JES MW1 10-9 Corridor B1 - JES B1 8-6 KVS’17 C1 -JES C1 2-3 Be Quick D2 - JES D1 1-9 De Korfrakkers E5 - JES E1 7-18 SVOC’01 - JES 1 17-6 Altior 5 - JES 2 6-6 Programma 7 december Tovido B2 - JES B1 Haaren, 10.30 u Rooi C1 - JES C1 Sint Oedenrode, 14.25 u SCMH D1 - JES D1 Veghel, 10.00 u Odio E1 - JES E1 Millingen a/d Rijn, 11.00 u Odio F1 - JES F1 Millingen a/d Rijn, 11.00 u Programma 8 december Celeritas/Avanti 1 - JES 1 Schijndel, 11.15 u Programma 11 december DAW Schaijk MW1 - JES MW1 Zeeland, 21.00 u

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 1 december Venhorst 1 - Emplina 1 0-3 Venhorst 2 - Juliana Mil 2 0-4 Festilent 3 - Venhorst 3 2-2 Festilent 8 - Venhorst 4 4-1 Venhorst VR1 - Bruheze VR1 2-4 Vet Venhorst - Fc de Rakt 2-3 Programma 8 december Berghem Sport 1 - Venhorst 1 14.00 u Venhorst 3 - Gemert 5 11.00 u Venhorst 4 - Fc Uden 7 12.00 u Venhorst 5 - Menos 3 10.00 u VOW VR2 - Venhorst VR1 10.00 u Venhorst 1 - Emplina 1 In een competitie, waarin met name de grote middenmoot dicht bij elkaar zit, kon Venhorst vandaag goede zaken doen richting de kop van de 2e klasse. Dan moest er gewonnen worden van Emplina, wat 2 punten meer bij elkaar had gevoetbald dan Venhorst. Met de optimistische pupil van de week Josje, die onberispelijk scoorde, ging de wedstrijd met een paar graden boven nul van start. Emplina

begon sterk en de eerste 10 minuten was het voor Venhorst vooral zaak om het eigen doel schoon te houden. Dat lukte en geleidelijk aan kreeg Venhorst meer grip op de wedstrijd en verscheen wat vaker voor het doel van Emplina, zondert echter tot goede scoringskansen te komen. Ook Emplina kreeg overigens weinig echt goede kansen. Hoewel, enkele minuten voor de rust zagen we een goede aanval van Emplina, die eindigde in een harde kopbal, die net naast het doel verdween. Ruststand 0-0. De hoop dat Venhorst het groeiende spel door zou trekken in de 2e helft bleek ongegrond. Emplina begon nl. weer sterk aan de 2e helft en in de 53e minuut resulteerde dat in de 0-1. Weliswaar niet uit een goed uitgespeelde aanval, maar via enkele gelukkige momenten werd de bal in de korte hoek achter keeper Mickey v.d.Cruijssen binnen geschoten. Venhorst zette natuurlijk weer alles op alles om een betere stand op het scorebord te krijgen, maar uiteindelijk was de laatste actie steeds weer net-niet. De beste mogelijkheid was voor Teun v.d.Putten, die een knap afstandsschot gestopt zag worden door de Empelse keeper. In de 80e minuut leidde een snelle en goede uitval van Emplina tot de beslissende 0-2. De toeschouwers zagen een beter resultaat niet echt meer zitten en hoopten met het oog op Celsius dat de goed fluitende scheidsrechter snel zou affluiten, zodat de warme kantine opgezocht kon worden. In de 94e minuut viel ook nog de 0-3, waarna de wedstrijd meteen afgelopen was. Conclusie: Emplina was de betere ploeg en won verdiend van Venhorst. Volgende week heeft Venhorst een mooie kans op revanche, uit tegen koploper Berghem Sport, altijd de moeite waard.

Wat staat er nog meer op het programma? 12 december: Snerttraining, ook voor degenen, die niet trainen!!! 27 december: Oudejaarskienen 5 januari: Nieuwjaarsreceptie En op vrijdag 10 januari 2020 vindt weer de voetbalkwis plaats in de kantine. Hou je van kwissen, denk je iets te weten, wil je een gezellige avond of een excuus om van huis te gaan, geef je dan op bij Marco v.Dijk, Peter v.Deursen of vraag het deelnameformulier op bij Arno achter de bar en vul het in. Natuurlijk hebben we er graag ook vrouwen bij! JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 30 november Estria JO19-1 - JO19-1 1-1 Volharding JO17-2 - JO17-1 0-6 JO17-2 - UDI'19/CSU JO17-7 4-5 JO15-1 - Helmondia-Mulo JO15-1 0-5 JO15-2 - Boekel Sport JO15-3 0-1 Gassel JO13-1 - JO13-1G 11-5 JO13-2M - Berghem Sport JO13-5 2-7 Schijndel JO11-2 - JO11-1 2-5 JO11-2 - HRC'27 JO11-1 0-8 Programma zaterdag 7 december JO19-1 - VOW JO19-1 14:30 u JO17-1 - Constantia/Menos JO17-1 14:30 u Boekel Sport JO17-3 - JO17-2 14:30 u Boekel Sport JO15-1G - JO15-112:00 u JO15-2 - Volkel JO15-2 13:00 u JO13-1G - JVC Cuijk JO13-2 11:30 u JO11-1 - Mariahout JO11-1G 09:00 u Volharding JO11-4G - JO11-2 10:00 u Volharding JO9-1G - JO9-1 09:00 u Erp JO8-1 - JO8-1 10.00 u

“Geen stille nacht” IMÉMATO

&

EMM

21 december 2019 - Aanvang 19.30 St.Agatha kerk - Gratis entree Kaarten verkrijgbaar bij Karin van Sleeuwen Bloemen en meer, Brasserie de Mouthoeve en Krullen en Spullen


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 25 november v.Rijbroek Sp&M - Snackpoint LC 0-1 v.d.Boog./v.Sleeuwen - Midi Stender 4-2 MVS Grootkeuken - TK ’t Stuupke 3-2 People Work Serv. - Torpedo TUB gest. Donkers/Claasse - Tijmedia 3-2 Stuc Force - Café LC/OOvB 7-3 v.d.Aa Klus - Invorm Interieur 1-3 Elreka Hek - Tielemans Groente 4-4 De Schutboom - BoekelFit 1-4 Janssen Auto’s - Café Gij & Ik 0-11 Programma 9 december Zaal A v.d.Aa Klus - Elreka Hek 18.45 u Midi Stender - Tijmedia 19.30 u v.Rijbroek Sp&M - Janssen Auto’s 20.15 u Café LC/OOvB - BoekelFit 21.00 u De Schutboom - TK ’t Stuupke 21.45 u Zaal B v.d.Boog./v.Sleeuwen - MVS Grootkeuken 18.45 u Invorm Interieur - Café Gij & Ik 19.30 u Stuc Force - Donkers/Claasse 20.15 u Snackpoint LC - Torpedo TUB 21.00 u People Work Serv. - Tielemans Groente 21.45 u

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) Bert Thoonen - Sjef Donkers 175-63 Albert v.Duijnhoven - Cor Sanders 42-38 Frans v.Boxtel - Cor Vereijken 19-31 Piet v.Hoof - Theo v.Alphen 33-32 Theo Daandels - Martien Timmers15-14 Harrie v.d.Zanden - Gerard Zomers 43-113 Rien Koolen - Henri v.d.Heuvel 46-42 Bert v.d.Heijden - Adrie v.d.Laar 51-45 Piet Wijers - Rien Berens 30-21 Ruud Willems - Jo v.Zon 58-45 Theo Daandels - Piet Wijers 11-25 Libre B (20 beurten) Rini Kerkhof - Mari v.d.Heijden 40-19 Frits Koolen - Martien v.d.Elzen 30-31 Henny Arts - Jan v.d.Aa 24-46 Corry v.d.Laar - Harrie Coppens 32-26 Martien v.Schijndel - Bart v.d.Bosch 29-27 Frans v.Oort - Christ Coolen 32-45 Henk Schepers - Chris v.Casteren 42-41

Albert v.Moorsel - Jac Coolen 35-13 Jan Kusters - Jan Donkers 34-44 Piet Koonings - Martien v.Doren 34-18 Frits Koolen - Harrie v.Duren 30-42 Peter v.Duren - Arie v.d.Kimmenade 17-38 Antoon v.Asseldonk - Gerard Verwegen 27-29 Martien v.d.Elzen - Rini Kerkhof 21-50 Harrie v.Houtum - Martien v.Haandel 41-23 Jo v.d.Aa - Mari v.d.Heijden 24-43 Libre C (20 beurten) Frits v.d.Bosch - Bert Klokgieter 48-43 Leo v.Sleeuwen - Frits v.d.Bosch 18-29 Martien de Rijck - Bert Klokgieter 12-24 Pieter v.Doren - Arnold Verstegen 37-25 Arnold v.Dijk - Henk v.Vorst 23-29 Jan v.Asseldonk - Jan v.Berlo 24-34 Cleem Aldenhuijsen - Wim Kroos 13-35 Antoon v.d.Kamp - Paul Raijmakers 10-22 Hennie v.Melis - Jo v.Duren 6-7 Jan v.Kessel - Harrie v.d.Nieuwenhof 14-22 Tonnie v.Sleeuwen - Jos v.Haare 33-26 Cleem Aldenhuijsen - Jos v.Haare 24-30 Bandstoten A (20 beurten) Gerard Zomers - Jo v.Zon 59-37 Sjef Donkers - Martien Timmers 39-41

Hockeyclub Boekel Zaterdag 23 november werd MD1 van HCBoekel kampioen. Het was een hele spannende wedstrijd maar het is de meiden gelukt om te winnen van nummer 2. Na afloop van de wedstrijd kwam het team van Veghel een

Harrie v.d.Zanden - Frans v.Boxtel18-31 Cor Vereijken - Christ Coolen 41-24 Martien v.Doren - Bert v.d.Mortel 25-17 Harrie Houtum - Henri v.d.Heuvel 29-43 Piet v.Hoof - Rien Berens 30-25 Adrie v.d.Laar - Martien v.d.Elzen 24-15 Rien Koolen - Jaap Heesen 23-31 Albert v.Moorsel - Albert v.Duijnhoven 30-20 Piet Koonings - Martien v.Haandel 31-19 Theo Daandels - Henk Schepers 11-25 Bandstoten B (20 beurten) Jan Kusters - Jo v.Duren 21-3 Peter v.Duijnhoven - Harrie v.d.Nieuwenhof 9-10 Cleem Aldenhuijsen - Antoon v.d.Kamp 8-3 Jan v.Berlo - Martien v.Schijndel 9-24 Peter v.Duren - Corry v.d.Laar 26-21 Jan v.Kessel - Mari v.d.Heijden 6-21 Frans v.Oort - Jac Coolen 29-18 Bart v.d.Bosch - Paul Raijmakers 23-10 Driebanden (25 beurten) Piet v.Hoof - Hennie v.Melis 16-2 Martien de Rijck - Jaap Heesen 10-12 Cor Vereijken - Henk v.Es 23-12 Rien Berens - Peter v.Duijnhoven 9-1 Frans v.Boxtel - Jan Donkers 10-6 Sjef Donkers - Jan v.d.Aa 19-12 Hennie v.Melis - Piet Koonings 7-5

taart overhandigen aan MD1. Deze was eigenlijk bedoeld om hun kampioenschap mee te vieren. Maar helaas voor hen was Boekel de betere en werden ze dus geen kampioen. In het kader van RESPECT en zoals ze in Veghel zeggen GROOTS, hebben de 2 teams de taart samen gedeeld. Dit was een prachtig en lekker gebaar!


108 HB 1.0 Vti 5drs Airco/NAV

208 HB 1.2 Executive 5 drs

2008 SUV 1,2 Automaat Airco/Nav

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

308 SW 1,6 THP AIRCO

308 HB 1.2 THP 110 PK Allure 5 drs

508 Sedan 1.6 THP Executive

5008 1.6 THP 7Pers. Airco/nav/leder

Partner 1.6 Hdi 3 pers

C3 1.2 Feel (nw model) Airco/Nav

C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco

C4 Picasso nw model Airco

DS3 1.4 Chic Airco Two Tone

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Jumpy 2.0 Hdi Airco/Nav

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

2016

2004

2002

2012

2014

2015

2017

2015

2012

2013

2015

2009

2002

2002

2014

2018

2017

2016

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

2012 1999

Toyota Aygo, 5drs,airco VW caddy 19D

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s - remmen - schokbrekers - diagnosse - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

2013

Suzuki Alto, 5drs, airco

2015

2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Opel Zafira tourer 16CDTI business+ 7p

2014

Opel Mokka 14T, automaat, 53dkm

2011

2010

Opel Astra station 16i16V, airco Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm

2016

Fiat Panda 12i, 5drs

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Sport Wieler Toer Club Boekel Wat was het prima weer om lekker door de bossen te crossen. Zo dachten 407 fietsers er ook over. Op zondag 1 december werd de veldtoertocht in Boekel georganiseerd door WTC Boekel. Op zaterdagochtend gingen veel van onze leden, bepakt met mooie rose pijlen en witte linten, op pad om voor de deelnemers van zondag de tocht helemaal uit te pijlen. Op zondag kon er vanaf 8.15 uur gestart worden vanuit Nia Domo, waar we gastvrij zijn ontvangen (‘s morgens zijn we daar om half 8 al aanwezig). De vlaggen werden opgehangen en de inschrijftafels in gereedheid gebracht. We hadden er zin in. Voor de routecontroleurs was er onderweg koffie en een heerlijk worstenbroodje. Halverwege, bij familie v.d.Berg, was de pauze. Hier kreeg men soep, thee, banaan en peperkoek. Altijd gezellig en zeker met dit mooie weer. Iedereen heeft genoten, zoals we na afloop van verschillende deelnemer terug hoorden. LET OP: Volgend jaar wordt de tocht helemaal vernieuwd, minder harde weg, meer bossen. Bedankt alle deelnemers, vrijwilligers en personeel van Nia Domo (de erwtensoep was heerlijk). Tot volgend jaar. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Boekel Sport 1 walst over BMC 1 heen: 72 Zondag 1 december stond de thuiswedstrijd tegen BMC 1 (Berlicum) op het programma op Sportpark De Donk. Voorafgaand aan deze wedstrijd had Boekel Sport 10 punten uit 9 wedstrijden en BMC 5 punten uit 10 wedstrijden behaald. BMC was met dit aantal punten laatste in de 3e klasse D. Na 2 goede overwinningen op FC Schadewijk en Nooit Gedacht was het dus noodzakelijk om ook tegen BMC een goed resultaat te halen. Al vanaf de eerste minuten ging Boekel Sport vol op de aanval en de eerste goal liet niet lang op zich wachten. Een terugspeelbal werd door de keeper niet goed verwerkt en verdween langs het doel. De

corner die daarop volgde werd door Tim Schuijers strak aangesneden en in de kluts wist Merijn v.Haandel hier wel raad mee: 1-0. Boekel Sport bleef domineren op eigen veld en na 17 minuten maakte Twan Merks op aangeven van Jesse v.Moorsel de 2-0. BMC kwam er nauwelijks aan te pas en als ze eruit kwamen werden de voorzetten en enkele schoten gepareerd door de defensie en keeper Jesse Zwanenburg. Na 27 minuten spelen een goede bal in de diepte op Tim Schuijers, die vandaag een plaag was voor defensie van BMC, hij trok de bal goed voor en Guus Goossens reageerde attent en ‘verlengde’ de voorzet van Tim tot een doelpunt. Tergend langzaam rolde de bal over de doellijn: 3-0. Amper 2 minuten later lag de 4e goal in het net. Een vlotte aanval met ‘one touch voetbal’ belandde via Juul Hurkmans bij Tim Schuijers die zijn goede wedstrijd bekroonde met de 4-0. Zoals trouwe supporter ‘Rool Hoevenaars’ zei: “Een ongekende weelde!” En zo was het. Tim Schuijers kreeg ook nog de kans op 5-0, maar 1 op 1 met de keeper schoot Tim de bal rakelings langs de verkeerde kant van het doel. Toch ging niet alles vanzelf, een onoplettendheid bij Merijn .Haandel leidde de 41 in. Noud Voets van BMC wist met dit buitenkansje wel raad. De mooiste goal viel in de 38e minuut. Goed combinatiespel door Boekel Sport bracht de bal bij Juul Hurkmans, hij stak met een geweldige steekbal Rens v.d.Wijst weg die beheerst de 5-1 binnenschoot. Na 2 minuten blessuretijd floot de goed leidende scheidsrechter De Graaf voor rust. De 2e helft een feller BMC dat er alles

Hoppa weer een.

aan deed om toch de aansluiting te vinden met de mannen van trainer Marc v.d.Ven. Tussendoor voerde Boekel Sport een 2-tal wissels door, in de 61e minuut werd Luuk v.d.Elzen vervangen door Edward Schouten en kwam Jari Claasse in het veld voor Guus Goossens in de 63e minuut. Een minder fel Boekel Sport liet toe dat BMC er vaker uit mocht komen en dit leidde in de 64e minuut tot de 52. Een vrije trap vanaf de zijlijn werd keurig aangesneden en door niet goed te verdedigen aan Boekel Sport zijde wist Robin Smits de bal tegen de touwen aan te koppen. Dit was wel weer het sein voor Boekel Sport om een tandje bij te schakelen. Na 73 minuten spelen wist Twan Merks zijn aanvalsmaat Tim Schuijers te vinden die zijn 2e van de middag liet aantekenen: 6-2. Twan werd in de 81e minuut vervangen door Jorge Snoek. Dat de ‘gifbeker’ voor BMC nog niet leeg was lieten Jari Claasse en Juul Hurkmans zien. Jari kwam via de zijkant van het 16 meter gebied richting de goal en trok de bal voor, Juul kon het laatste tikje geven en daarmee de eindstand op het bord zetten: 7-2. Een prima overwinning van het eerste, waardoor ze na 2 speelronden in de 2e periode samen met Excellent de koppositie pakken. Laat dat nou de tegenstander zijn voor volgende week. Op zondag 8 december spelen beide ploegen tegen elkaar op Sportpark Het Domein te Oploo, let op: aanvang 14:00 uur! Onze trouwe supporters zijn uiteraard weer van harte welkom! Boekel Sport JO 13-1 ongeslagen Kampioen seizoen 2019 Donderdagavond 21 november is JO13-1


Sport ongeslagen kampioen geworden door met 4-0 van Mariahout te winnen. In de voorbereiding hadden we tegen Sparta 25 en Olympia gespeeld. Beiden komen uit in de 1ste klasse. Wij komen uit in de 2e klasse, maar waren zeker niet minder dan zij, en maakten leuke aanvallende combinaties over de rechterflank. Ook in de beker wedstrijden waren we overtuigend de betere ploeg, we creĂŤerde snelle flitsende aanvallen en scoorde mooie doelpunten. Daardoor zijn we ook door in de beker. De eerste 2 competitiewedstrijden moesten we tegen FC Uden en SV Oss 1920, op papier sterke tegenstanders. Tijdens die wedstrijden hebben we echt als een team gespeeld en het maximale eruit gehaald, dus de eerste 6 punten waren in de pocket. De tegenstanders waar we daarna tegen speelden boden weinig tegenstand en daardoor wonnen wij dan ook met veel doelpunten verschil. Door onze robuuste verdediging hebben we dan ook maar 2 tegendoelpunten gehad en mede dankzij onze flitsende voorhoede 42 doelpunten voor gemaakt deze competitie. Boekel Sport JO 13-1 - Mariahout JO 131 (kampioenswedstrijd) De wedstrijd tegen Mariahout begon met onze gebruikelijke opstelling: 4-3-3, hier zijn we de eerste wedstrijd dan ook mee gestart en hebben we hier zelden van afgeweken. De laatste 2 wedstrijden tegen Blauw-Geel en Heeswijk hebben we maar nipt gewonnen, ondanks genoeg kansen werd er bijna niet gescoord. De wedstrijd tegen Mariahout ging om 18:30 uur van start, ondanks de kou

waren er heel veel supporters die ons kwamen aanmoedigen. We startten met 1 wissel want Tim Grozema was op school gevallen en hij zat met zijn arm in het gips. We gingen goed van start en na 10 minuten kwam er vanuit het midden een goede pass richting onze spits Sem v.Duijnhoven die hem behendig binnen tikte, pfff, gelukkig een snelle goal. Vrij snel daarna scoorde we de 2-0 doordat Martijn de bal teruglegde op Tim v.d.Aa die met een harde trap de bal over keeper in de goal werkte. Hierna zwakte Mariahout af en kon Boekel Sport de voorsprong uitbouwen. Een voorzet van Tijn v.Houtum werd niet goed verwerkt door de verdediging van Mariahout en belandde voor de voeten van Sem v. Duijnhoven 3-0. De 4-0 werd ook weer gescoord door Sem v. Duijnhoven en dit gebeurde allemaal al in de eerste helft. De tweede helft heeft Mariahout een paar kleine kansjes gehad, maar dit werd professioneel door de verdediging of onze keeper Simon gepareerd. Dus tot nu toe hebben we al een topseizoen gehad!!!! Gr de leiders; Dennis, Peter, Patrick

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 29 november 1. Dames v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof 72,92% 2. Dames Bouw-Staadegaard 62,92% 3. Heren v.Houtum-Otten 61,25% 4. Dames v.Dinteren-Witlox 60,00%

Iedere vrijdag middag vrije bridge-instuif in Boszicht voor KBO leden. We beginnen om 13.30 uur. Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of LĂŠon Otten tel. 321208.

Uitslag 28 november A-lijn 1. Dames Delisse-v.d.Heijden 68,23% 2. Dames v.Dinteren-v.Geffen 56,77% 3. Mw.Witlox-Hr. Bergmans 54,58% 4. Heren v.d.Burgt-Vogels 53,65% B-lijn 1. Heren J. en Th.v.d.Ven 58,85% 2. Dames Biemans-v.d.Elzen 56,25% 3. Dames v.Hees-v.d.Oord 55,21% 4. Hr. en Mw.Verlangen 51,56% 5. Dames Koster-Verbeek 50,00% 6. Dames Raijmakers-Vissers 50,00% C-lijn 1. Heren v.Boxmeer-Derks 60,42% 2. Hr. en Mw.Meulepas 53,47% 3. Dames v.d.Boom-Schots 52,78% De totale uitslag vindt u op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 06-12753883.

KBO PRIJSKAARTEN voor senioren Uitslagen 25 november 2019 RIKKEN: 1. Ad v.Lankveld 2. Anneke v.Hoof 3. Mari Schaap 4. Jo v.d.Braak 5. Jan v.d.Crommenacker 6. Sjef Vondervoort 7. Theo v.d.Elzen 8. Piet v.d.Braak Poedelprijs: Diny Laurense JOKEREN: 1. Leny Cootjans 2. Erna Verstegen Poedelprijs Lies Berens

81 73 66 61 60 56 55 53 -77

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

92 pnt. 92 pnt. -122 pnt.Allerhande December decoratie nodig? Of geef spullen een tweede kans. Te huur of te koop. www.rendersdecoratie.nl of bel 0492-352192.

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

DIERENPENSION

De Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

Jv

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

Ringbaan 27 ¡ 5428 GP Venhorst ¡ 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 ­ 5427 DB Boekel 06­22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste ope-

ningstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! --------------------------------------------------------Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140.

Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------------TE KOOP KERSTBOMEN. Elke dag vanaf 10.00 uur. Bomen kunnen eventueel thuis bezorgd worden. C.v.Lankveld, Noordstraat 3a, Venhorst, tel. 0492322874 of 06-23173172.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Beregening PVC materiaal Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud

BIJBAAN NODIG??? Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

KOM BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Voor onze cafetaria en party catering zoeken wij per direct

SCHOLIEREN & STUDENTEN V.A. 16 JAAR v.a. 18 jaar is full-time bespreekbaar

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 06­22887186 / 06­23064406


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------—-------------------------SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voor-

beelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Zorg om handen Hoe zou het voor je zijn als je - sterkere spieren had - meer rust had - soepeler werd - energieker voelde - een uurtje voor jezelf had? Kom naar de gratis proefles van Passie voor yoga! www.passievooryoga.nl of bel naar Bianka Müller 06-40666477

herstel probleemnagels - gelpolish kunstnagels – versteviging niet-nagelbijtbehandeling handmassage bruidsnagels - nailart Meer info: www.fannekedeleeuw.nl Bellen of appen: 06-52 461 845 Te vinden op facebook en instagramAllerhande TE KOOP GEVRAAGD: antiek Chinees porselein (blauw-wit), boeken (<1800), schilderijen (<1950), globes/wereldbollen (<1950). Bel of app 06-14637772. -----------------------------------------------------Nu in Boekel: Energetisch babycoach. Kijk op www.papilloncoaching.nl wat ik voor u kan betekenen. Tel.: 06-50615271 ------------------------------------------------------

Evenementenkalender

Groei en Bloei

15 december: Kerstconcert koor Alegria 21 december: Concert imémato "Geen stille nacht" 22 december: Kerstconcert fanfare Echo der Peel 24 december: gezinsviering kerk Boekel mmv kindergroep Gitarando Gitaaronderwijs

GEMERT, BOEKEL E.O. Bedankt voor uw aanwezigheid op onze activiteiten het afgelopen jubileumjaar. Graag zien we jullie weer terug in een groenrijk 2020 Wij wensen u en allen fijne feestdagen. Namens Ton, Coby, Rina, Nel, Betsie, Gerrie en Peter

KERSTBOMEN te koop € 7,50

Bart de Wit, Hoeve 2, Boekel, tel. 06-19499122

ZATERDAGS OPEN van 10.00­12.00 uur open voor wijn, honing en kersen in pot. Na openingstijd evt. na tel. afspraak Putakker 4 ­ Boekel Tel. 06­45608980

KERSTBOMEN te koop € 5,00 Burgtstraat 49 Boekel tel. 0492-321356

TE HUUR: Ruim appartement geschikt voor een gezin in het centrum van Uden. Tel. 06­12023241


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ------------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw sterk in va

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenve-

gers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden