Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

Boekel Venhorst Boekel gezien door de ogen van onze jeugd Afgelopen woensdag kwam de eerste jeugdadviesraad van onze gemeente bij elkaar. Na schooltijd togen 57 leerlingen van de scholen in Boekel en Venhorst naar het gemeentehuis. Zij gingen aan de slag en probeerden samen in beeld te brengen wat hen bezighoudt in onze gemeente en hoe zij het wonen, leren en spelen in onze gemeente ervaren. Op het gemeentehuis werden ze welkom geheten door de werkgroep bestaande uit Gea v.Mensvoort, Sharon de Bruin, Nicole Dijcks en Joop v.Lanen, allen vertegenwoordigers uit de gemeenteraad. Ook burgemeester Bos was samen met een aantal ambtenaren en enkele andere gemeenteraadsleden aanwezig om met de jeugdadviesraad van gedachte te wisselen.

groen, oranje en geel door de vele postits die opgehangen werden. Ook tekenden de verschillende groepen een plattegrond van een ‘leeg St. Agathaplein’ in. Enige regel die ze kregen was om rekening mee te houden was dat er een weg moest lopen van Nia Domo naar de rotonde bij de kerk. Verder kregen de kinderen de vrije hand wat de invulling van ons toekomstige nieuwe plein zou kunnen worden. Na afloop werden de diverse items besproken. Al snel bleek dat er in hun ogen diverse leuke items zijn in Boekel zoals het nieuwe kindpark, de speeltuintjes of de natuur. Maar het vele plastic wat overal ligt, geluidsoverlast of de vele hondenpoep werden echt als niet leuk ervaren. Het item ‘ideeën’ leverde ook

Na een kort welkomstwoordje door de burgemeester gingen de 57 adviesraadsleden in 6 groepjes aan de slag. Samen met hun begeleider werkten ze 3 items uit: ‘wat is het leukste aan Boekel’, wat vind je echt niet leuk’ en ‘ideeën’. In korte tijd kleurden de betreffende posters

diverse tips op zoals o.a. verkeersveiligheid, vervolg-onderwijs of een ziekenhuis in Boekel. En met stip een speelgoedwinkel. Ook de invulling van het St. Agathaplein leverde tal van ideeën op zoals meer bomen met bankjes, nieuwe fietsrekken

APK nu € 19.95 Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

MERKSPECIALIST

of de weg boven het plein laten lopen. De jeugdadviesraad is geboren vanuit de gedachte dat ook onze jongeren belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Zij zijn onze toekomst, brengen veel tijd door in onze gemeente en ervaren het woongenot op een eigen manier. En hebben er dus ook een (andere) mening en ideeën over. Het plan is dat de jeugdadviesraad 2 keer per jaar samen zal komen en in gesprek zal gaan met een delegatie uit de gemeenteraad en -bestuur. Alle uitkomsten zijn vergaard en zullen op een later tijdstip tijdens een raadsvergadering onder de loep worden genomen. Zowel de deelnemende kinderen als de volwassenen kunnen in elk geval tevreden terug kijken op een geslaagde eerste bijeenkomst, die zeker in de toekomst vervolg zal krijgen.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Rabobank Agathaplein, entree hal - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam. v.Doorn, Statenweg 35, onder afdak - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging - Mennehof, Buitenmuur Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.30-09.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vis-sers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcen-

trum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr. J.v.Dalen T 321226; mw. R.v.Hees T 322462; dhr. T.v.Hoof T 324028; mw A.Knight T 323070; dhr. H.Lodewikus T 0612857320; dhr. T.de Mol T 351481; mw A.v.d.OordHeesakkers T 322394; mw. B.v.Oort-Bunthof T 351430; dhr. W.v.Zutven T 323207. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Zondag 20 oktober, 29e zondag door het jaar: 10.30 u Misdienaars: Emanuella, Glenn, Roy Bamé, m.m.v. mannenkoor Sint Agatha. Jan v.d.Burgt en overleden ouders; Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Jan v.Uden (vwg. verjaardag echtgenote Annie); Harrie en Fien v.d.Velden-v.d. Horst; Maria v.Sleeuwen (vwg, verjaardag); Marinus Meulepas en Mien v.d.Broek; Frans v.Berloo; Theo v.d. Laar (vwg. sterfdag); zuster Cunegundis v.Sleeuwen (vwg. verjaardag) en overleden familie. Woensdag 23 oktober: 19.00 u (St. Petruskapel) Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 20 oktober, 29e zondag door het jaar: 09.00 u Martinus v.Lankvelt (vwg. sterfdag); Frank Melskens (vwg. sterfdag); Door v.Lankvelt-v.d.Ven.

Allerzielen: Op zaterdag 2 november is er een Allerzielenviering in de St. Jozefkerk in Venhorst. De viering begint om 19.00 uur. In deze viering wordt in het bijzonder stilgestaan bij de overledenen van afgelopen jaar. Na de viering zullen de graven op de begraafplaats gezegend worden. Op zondag 3 november is de Allerzielenviering in de St. Agathakerk in Boekel. De viering begint om 10.30uur. Ook in deze viering zullen de overledenen van afgelopen jaar speciaal herdacht worden. Na de viering zullen ook de graven op de begraafplaats gezegend worden.

16 november: open huis pastorie Uden. Nu de pastorie aan de Kerkstraat te Uden is verkocht, is er nog eenmaal gelegenheid om, voor het wordt opgeleverd aan de nieuwe eigenaar, het grote, monumentale pand te komen bekijken. Zaterdag 16 november, van 14.00-16.00 uur. Koffie en thee staan dan klaar.

Lezingen over de evangelist Mattheüs. De parochie organiseert op woensdag 30-10 (in de Petruszaal in de oude pastorie) en op 13-11, 27-11 en 11-12, (in het Parochiecentrum) 4 lezingen over het Mattheüs evangelie, van 20.00-22.00 uur. Begeleiding door dhr. Jan Vogels, de toegang is gratis.

Themadag op 23 november in het St. Janscentrum Den Bosch. Het St. Janscentrum organiseert van 10.30 tot 17.00 uur voor jongeren van 17-35 jaar inleidingen en gebedsmomenten over belangrijke thema’s: Wat vraagt God aan mij, Welk plan heeft Hij met mij, Welke stap zou ik kunnen zetten, Zit ik wel op de juiste weg? Vormingshuis voor kerkelijk leven, Papenhulst 4, Den Bosch. Aanmelding via receptie@sint-janscen-

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

trum.nl of 073- 6132000.

Overzicht tarieven uitvaart 2019. Voor de hele parochie zijn uniforme tarieven vastgesteld: € 470 voor een uitvaart, inclusief absoute en avondwake (mits in dezelfde plaats). Uitgebreide informatie over de verschillende tarieven is te vinden op www.parochiesintpetrus.nl/praktischeinfo/tarieven/ Bij een kerkelijke uitvaart is het belangrijk dat de nabestaanden of de uitvaartondernemer z.s.m. contact opnemen met het secretariaat Dan kunnen afspraken worden gemaakt over bijzondere wensen om zodoende een uitvaart op maat te kunnen verzorgen.

Allerzielen Tijdens de Eucharistieviering van zondag 3 november a.s. om 10.30 uur met gedachtenis van Allerzielen is iedereen van harte welkom. Contactpersonen van overledenen die op of na 1 oktober 2018 en voor 1 oktober 2019 zijn overleden ontvangen hiervoor een uitnodiging. We willen als parochiegemeenschap spe-

AANBIEDINGEN van donderdag 17 t/m woensdag 23 oktober:

YOGHURT AARDBEIENVLAAI

ZEEBONK

12.50 05 € 2.

PITTIG MEERGRANENBROOD BOORDEVOL VEZELS

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

VOOR SLECHTS

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten ciaal ons medeleven betonen aan u die afgelopen jaar afscheid hebt moeten nemen van een dierbare. Na de viering verzamelen we op het kerkplein en kunt u samen met priester en vrijwilligers van de avondwakegroep in processie mee naar het kerkhof gaan. Daar kunt u de gedenkkaars plaatsen bij het graf van uw dierbare en zullen de graven van overledenen gezegend worden.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 20 oktober: 10.00 u Voorganger Ds. C. Manuputty uit Groesbeek. Zondag 27 oktober: 10.00 u Oecumenische viering samen met Parochie Elsendorp in de Vossenbergkerk. Oud-predikant Ds. M. Soethout.

Gerarduskalender “Elke dag een beetje spirit” met de Gerarduskalender De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘Elke dag een beetje spirit!’ Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl De kalender van 2020 is (inclusief schild) voor € 7,40 euro verkrijgbaar bij mw. Logtens, Kerkstraat 20 in Boekel, tel.: 0492 329150, mob. 0621268349 De kalender is ook te koop in het winkeltje van St.Petrus, dagelijks geopend van 09.30 uur tot 12.00 uur U kunt de kalenders ook via de website bestellen of u kunt bellen naar klooster Wittem, tel. 043-4501741 Het klooster zoek nog nieuwe verkooppunten zie ook de website.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Oefenvond op dinsdag 22 oktober Op dinsdag 22 oktober is er een oefenavond en staat het onderwerp Protocollen op het programma. Binnen de hulpverlening worden protocollen gebruikt. Hoe kunnen wij deze gebruiken om nog betere aansluiting te vinden met de professionals. Onze kader Mirande v.d.Ven geeft hier uitleg over. Deze avond is in Boszicht aan de Bernhardstraat. Aanvang 19.30 uur.


Berichten

Afgelopen woensdag 9 oktober werd het gemeentehuis bezocht door 60 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de Boekelse/ Venhorste basisscholen. Ze hebben op die middag kunnen praten over waar ze in de gemeente trots op zijn, wat minder is in de gemeente, ideeën die ze voor de gemeente hebben en over de invulling van het plein van de gemeente Boekel. Zij deden dat in 10 groepjes onder leiding van een raadslid, een ambtenaar of de burgemeester.

Wat een ideeën, wat een betrokkenheid en wat een enthousiasme was er op die middag.

Een groot compliment om zo betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de gemeente. De eerste sessie van het jeugdparlement mag dan ook een echt succes genoemd worden. Wat er precies besproken is kun je lezen in het Brabants Dagblad en ook in Weekblad Boekel Venhort van deze week. Nu de uitdaging aan de politiek om met die adviezen iets te doen. Van de middag komt een verslag en wij verheugen ons op de tweede bijeenkomst van de Jeugdadviesraad van de gemeente Boekel. Wij als D.O.P. zijn zeer trots op de betrokkenheid van onze jeugd bij de gemeente Boekel. De D.O.P., Marcel Kanters, Gerty Jansen en Joop v.Lanen.

Grootmeesterstraat 5A te Gemert. Loop eens binnen! Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 13.30-20.00 uur en zaterdag van 11.00-17.00 uur.

Evenementenkalender 17 november: Intocht Sinterklaas Boekel 24 november: Intocht Sinterklaas Venhorst 21 december: Concert imémato "Geen stille nacht"

Familieberichten

Tentoonstelling Janneke Romme

Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad.

Tot en met eind oktober exposeert Janneke Romme tijdens openingstijden haar schilderijen bij Cadans Muziekhandel,

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

- Dom deursleutel aan ring met klein lampje - Axa sleutel met zwart heft inklapbaar - Fietssleutel aan bruin label met nr. 9- Dom sleutel met ring met sleutel haak - Fietssleutel B80424 met zwart heft - Antiek verroest fietssleuteltje - Wit toegangspasje 530 - Kapot gouden armbandje - Rond horloge met zilver en goudkleurige band - Rond horloge met zilverkleurige band - I-phone 6 in zwart stoothoesje - Mobiel Samsung zwart

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 09-10-2019 Verloren : - Gele/zwart voetbaltas met inhoud: voetbalschoenen, keepershandschoenen, scheenbeschermers, trainingsjack, keepersbroek, handdoek, toiletartikelen, vest - Rode portemonnee met een zwart randje met ongeveer 100 euro briefgeld en muntgeld en bonnetjes - Rode portemonnee met inhoud pinpas rijbewijs zorgpas en briefje van 5 euro - Kentekenbewijs groen pasje - Licht blauw koord met 2 sleutels en 1 druppel en 1 token - Deursleutel met groen label Gevonden: - Mobiel zwart pools hammer - Axa Fietssleutel met rood wit blauw koord - Fiets/auto- en deursleutel (Willemsen Gemert ) aan ring - Axa fietssleutel en kluissleuteltje aan groen label - Axa fietssleutel aan label Verhoeven wheels - Deursleutel Cas aan miniatuur veiligheidshesje

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting re-gelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

OP 25 OKTOBER GEEN AANVRAGEN REISDOCUMENT, RIJBEWIJZEN EN ANDERE BALIEPRODUCTEN MOGELIJK Op vrijdag 25 oktober vindt, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken, onderhoud plaats aan de apparatuur van onze balies. Dit betekent dat er op deze dag geen afspraken kunnen worden gemaakt voor balieproducten zoals, aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en andere balie producten.

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel Eerder aangevraagde rijbewijzen en reisdocumenten welke kunnen wel worden uitgereikt. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden wanneer u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen. Wij adviseren u tijdig te controleren of uw reisdocument verloopt rondom deze datum.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bedrijfsgebouw Locatie: Tuinstraat 25a Verzenddatum: 8 oktober 2019 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 16 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken

zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

volgende aanvragen voor een evenementenvergunning hebben ontvangen: Aanvrager: Mevrouw Verhagen Evenement: TV Boer is Troef Markt Locatie: Rietven 4 Datum evenement: 19 oktober 2019

VERKEERSHINDER KERKSTRAAT BOEKEL Van 14 t/m 20 oktober aanstaande wordt er in opdracht van de gemeente Boekel door BLM wegenbouw aan de Kerkstraat aan de oversteekplaats gewerkt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Duur Om ernstige verkeershinder te voorkomen worden deze werkzaamheden in de herfstvakantie uitgevoerd. Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden maximaal 6 dagen duren. Mocht de aannemer in de tijd uitlopen dan zal er in de avond en nacht gewerkt worden. Vooralsnog gaan wij hier niet van uit.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de

Wat merkt u hiervan U zult op enig moment hinder ondervinden. Dit zal zich uiten in geluidsoverlast en enig oponthoud op de Kerkstraat en de

De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van een laag plateau in de Kerkstraat, het aanbrengen van een fietsgeleidingsstrook en het aanbrengen van verkeerslichten (dit laatste wordt door derden uitgevoerd).


doorgaande weg door Boekel heen, de N605. De Kerkstraat wordt voor drie dagen volledig afgesloten behalve voor busvervoer en calamiteiten: maandag, dinsdag en woensdag. Het gaat hier om kortdurend oponthoud omdat de werkzaamheden aan de weg in twee delen worden uitgevoerd en er een omleiding is. De omleidingen Vanuit Gemert naar Uden en omgekeerd: omleiding via de Kennedystraat en de Wilhelminastraat. Vanuit Erp naar Uden en omgekeerd: omleiding via de Kennedystraat en de Wilhelminastraat. Vanuit Landhorst naar Uden en omgekeerd: omleiding via de Kennedystraat en de Wilhelminastraat. Planning De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, maar vinden plaats elke dag van 7:00 tot 17:00. Er worden vrijdagmiddag al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan het Witgele Kruispad. Onderstaande maatregelen kunt u nemen om de overlast te beperken Om de last te ondervangen adviseren wij om tijdens de werkzaamheden minimaal 10 minuten extra uit te trekken indien u in het centrum van Boekel moet zijn. Dit geldt zeker voor reizigers met het openbaar vervoer.

HET BLAD GAAT WEER VALLEN DUS DE BLADMANDEN WORDEN WEER GEPLAATST Het is weer volop herfst, in de komende weken zullen de medewerkers van de onze buitendienst de bladmanden weer gaan plaatsen. Deze gemeentelijke bladmanden worden wekelijks geleegd. De manden staan op vooraf vastgelegde locaties binnen de bebouwde kom. De locaties zijn al vastgesteld aan de hand van de ervaringen van de afgelopen jaren en bereikbaarheid van de vrachtwagen. We verzoeken ook deze manden op die plekken te laten staan en niet zelf te verzetten, gebeurt dit toch zullen wij de mand verwijderen. De bladmanden staan niet continue op dezelfde plek, in sommige straten valt het blad eerder, daar worden de manden het eerst geplaatst en mogelijk ook weer eerder verplaatst naar een andere straat. De gemeente houdt dit zelf in de gaten. U hoeft de gemeente niet te bellen over het plaatsen/verplaatsen van de manden. Nieuw is dat we op centrale plekken waar veel blad valt grote bladmanden gaan plaatsen. Hierdoor kan het zijn dat kleine manden komen te vervallen. Daardoor bestaat de kans dat u verder moet lopen, ook hiervoor hoeft u de gemeente niet te bellen. In het buitengebied plaatsen wij geen bladmanden. Over het algemeen is daar

immers meer ruimte en is het goed mogelijk om bladafval zelf te composteren. Dit is erg duurzaam en biedt een hele goede overwinteringplek voor insecten en kleine zoogdieren. Natuurlijk kunt u ook uw eigen groene container afvullen met blad, die wordt immers wekelijks geleegd. Toch zien wij burgers die blad in een zelfgemaakte bladmand deponeren. Wij zijn natuurlijk blij met eigen initiatief. Om dit te ondersteunen hebben we besloten deze “eigen” manden in het buitengebied ook te legen. Dat doen we wel met een lagere prioriteit. Maakt u in het buitengebied een eigen mand, zorg dan dat u deze plaatst op een plek waar onze vrachtwagen deze gemakkelijk leeg kan maken, dus niet in de nabijheid van een boom. Zorg ervoor dat de mand van gaas is, makkelijk te hanteren is, geen bodem heeft en een minimale afmeting heeft van 200 x 200 cm. De bladmanden zijn bedoeld om alleen bladafval van gemeentelijke bomen in te deponeren. Geen blad naast de mand. Het volmaken van de bladmanden met particulier tuin - en ander afval is dan ook niet toegestaan. Wordt dit wel aan getroffen dan zal er geen lediging van betreffende mand plaats vinden of de mand kan zelfs verwijderd worden. In de week voor kerst zullen alle manden weer worden opgeruimd. Dank voor uw medewerking!

Het kan voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden andere wegen even tijdelijk worden geblokkeerd door werkverkeer. Mogelijk dient u dan ook een andere route te kiezen. Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben en danken u bij voorbaat voor uw begrip. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met het bedrijf BLM, Kanaaldijk Zuid West 9A, 5706 LD Helmond, telefoonnummer 0492 745 109 of stuur een e-mail naar info@boekel.nl.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 1 oktober jl. is o.a. aan de orde geweest:

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 'SCHUTBOOM 12 BOEKEL' Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Schutboom 12 Boekel’ zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 5G EN GEZONDHEID Er zijn concrete plannen om het 5G netwerk uit te rollen door heel Nederland. Een aantal burgers heeft zorgen geuit over mogelijke gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met de uitrol van het 5G netwerk. Het college heeft op basis van GGD richtlijnen de raad hierover geinformeerd.


Algemeen ‘Tv-Boer is Troef’ markt met boeren bekend van BzV dit jaar naar Boekel! Ontmoet de boeren van Boer zoekt Vrouw en koop hun eigen (streek)producten Op zaterdag 19 oktober komen de boeren van ‘Boer zoekt Vrouw’ weer bij elkaar op hun eigen ‘Tv-Boer is Troef’ (streek)producten markt. Deze keer op de boerderij van Boerin Steffi in Boekel, die afgelopen seizoen meedeed aan het populaire televisieprogramma en haar liefde voor Roel deelde met miljoenen kijkers. TV-boer is Troef is een idee van Jos Sloot en Dycke v.d.Wal (beter bekend als ‘Boer Jos en Dycke’) en wordt dit jaar in samenwerking met Verhagen Horse Service in Boekel georganiseerd. Boerin Steffi: “Roel en ik zijn de afgelopen weken druk geweest met de voorbereidingen en kijken er erg naar uit om iedereen op onze boerderij te mogen ontvangen.” Kijkje in de boerenkeuken De streekproductenmarkt is toegankelijk voor iedereen en brengt dit jaar meer dan 20 bekende boeren van alle seizoenen bij elkaar. Boer Wim, Boer Jaap, Boer Marnix en Boerin Michelle van afgelopen seizoen komen ook allemaal naar de boerderij van Steffi. Zij geven deze dag graag een kijkje in hun keuken. Boer Jos: “We verkopen allemaal eerlijke producten en op een markt als deze kunnen we laten zien wat wij in ons dagelijks leven doen. We vertellen waar de producten vandaan komen en bezoekers kunnen proeven. Daarnaast is het natuurlijk te gek om weer met z’n allen bij elkaar te zijn en de bezoekers en fans de mogelijkheid bieden om kennis te maken met

ons, onze producten én hen ook nog een hele leuke dag te bezorgen.” Activiteiten voor kinderen Ook aan de kinderen is gedacht tijdens de streekproductenmarkt. Zij kunnen ervaren hoe leuk het is op de boerderij, kunnen dieren knuffelen en er staat een springkussen. Veiling voor Villa Pardoes Tijdens de markt wordt een veiling van boerenproducten georganiseerd om geld in te zamelen voor Villa Pardoes. Dit goede doel geeft kinderen met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte samen met hun ouders broertjes en zusjes gratis de vakantie van hun leven. Yvon Jaspers komt ook naar Boekel en is veilingmeester van deze bijzondere veilig. Handig om te weten Nieuwsgierig geworden naar o.a. de aardbeien van Boer Geert, de Texelse schapenkaas van Boer Jan, de bouvardia’s van Boer Jaap, de versgebakken pannenkoeken van Boerin Agnes, de tulpenbollen van Boer Tom én natuurlijk ‘hun vrouwen en mannen’? Kom dan op zaterdag 19 oktober a.s. naar de TV-boer is Troef streekproductenmarkt in Boekel. Tijd: 11.00 - 17.00 uur Locatie: Verhagen Horse Service, Rietven 4, Boekel Entree: 5 euro per persoon, kinderen tot 1.40 m gratis. Kaartverkoop aan de deur. Pinnen niet mogelijk Gratis parkeren! Wat is er onder andere te zien/te koop: Aardbeien van Boer Geert; kaas van Boer

Theo; vers bereide hamburgers van Boer Marnix en Emmie; heerlijke pannenkoeken van Boerin Agnes en Albert; tulpenbollen van Boer Tom en Marieke; stenen en kristallen van Boerin Michelle en Maarten; gerbera’s van Boer Hans en Audrey; bouvardia’s van Boer Jaap; ingrediënten voor Hollandse hutspot van Boer Wim en Marit; Texelse schapenkaas, worst, Texels bier en lamsburgers van Boer Jan en Rianne; tomaten en grassen van Boer Aad en Ingrid; huiden van koe, geit en schaap van Boer Jan en Pauline.

Geslaagd en veel dank! Op zaterdagavond 28 september vond de Goederen en Dienstenveiling plaats in Nia Domo. C.S. “De Knöllekes” en Harmonie EMM zijn erin geslaagd om een veiling te organiseren, waarvan de opbrengsten ten gunste komen van beide verenigingen. Ongeveer 100 kavels werden door de enthousiaste veilingmeesters onder de hamer gebracht. Kavels die praktisch, ludiek en soms verrassend waren, zijn beschikbaar gesteld door ondernemers, verenigingen, eigen leden en anderen spontane schenkers. Heel veel dank hiervoor! In de voorbereiding en tijdens de veiling hebben vele vrijwilligers op een of andere manier een bijdrage geleverd om deze goederen en diensten veiling te doen slagen. De aanwezige bieders in de zaal hebben actief deelgenomen om in het bezit van een kavel te komen, soms met een koopje en daartegen over werd er tot het uiterste gegaan in opbod. Kortom een succesvolle avond met veel dank aan allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Commissie Goederen en Diensten veiling. C.S. “De Knöllekes” en Harmonie EMM


Algemeen LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT Op woensdag 23 oktober a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. We gaan weer meezingen en spelen in de grote zaal van “Boszicht”. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 28 bekende liedjes samengesteld. Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten en onze voorzanger wordt dit weer een gezellige meezing-middag! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat u gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kbo-boekel.nl

APOTHEEK BOEKEL Bloedsuikertestdag bij Apotheek Boekel op dinsdag 5 november Op 5 november organiseert Apotheek Boekel wederom een bloedsuikertestdag. Iedereen mag op die dag van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur de apotheek binnenlopen en zijn of haar bloedglucosegehalte laten bepalen. Naast de steeds groter wordende groep mensen bij wie diabetes is vastgesteld, zijn er ook veel mensen die diabetes hebben zonder het te weten. Door het bloedglucosegehalte te laten meten, kan men te weten komen of het bloedglucosegehalte normaal is. Door een klein prikje in de vinger wordt een druppeltje bloed verkregen. Hiermee wordt in een bloedglucosemeter het bloedglucosegehalte bepaald. Wanneer er een te hoge glucosewaarde wordt gemeten, kan worden doorverwezen naar de huisarts. Alleen een arts kan vaststellen of iemand daadwerkelijk diabetes heeft. Voor iedereen Aanmelden voor deze bloedsuikertestdag

is niet nodig. Wie benieuwd is of zijn of haar bloedglucosegehalte normaal is en de waarde wil weten, kan op deze dag van 8.30 tot 12.30 en van13.30 tot 17.00 uur binnenlopen voor een gratis meting. U bent van harte welkom op 5 november in Apotheek Boekel.

De Donderjagers in Duitsland In het weekend van 4 t/m 6 oktober maakten De Donderjagers een uitstapje naar het Duitse Mayschoss. Vanwege het 44-jarig bestaan dit jaar geen WK wielrennen maar wijnfeesten. Ook het wijngebied aan de Ahr in de Eifel, heeft kennis kunnen maken met de groep uit Boekel.

Al op de “rustige” vrijdag werd, na een rondleiding, een propvolle wijnkelder (± 600 gasten) op zijn kop gezet. Een grote deinende massa riep menigmaal “noch einmahl”. Tot laat in de avond was het nog onrustig in het kleine plaatsje aan de rivier. Zaterdag, de dag van de Wijnkoningin, bracht duizenden bezoekers naar de kelder en het plein. Nu was het centrale plein in het dorp al snel het domein van De Donderjagers. Volgens “betrouwbare” bron was het Donderende muzikale geweld te horen in het naburige Altenahr. Na de wijn op het plein, werd in een naburige café een feestje gebouwd. Binnen enkele ogenblikken stonden de kisten bier tussen De Donderjagers. Ook aan de uitnodiging voor een optreden in het hotelcafé werd nog voldaan. Helaas, op zondag was het zeer rustig. Wellicht kwam dit door het slechte weer. De Donderjagers zouden De Donderjagers niet zijn; er werd toch opgetreden. Voor enkele tientallen bezoekers werd in de wijnkelder Auf Wiedersehen gespield. De Duitse ‘wijnboeren” kennen nu ook die andere Boekelse kapel.


Algemeen

Uilenspiegel Sprookjeskamp 2019 Onheil hing in de lucht toen een stapel donkergrijze wolken op elkaar stuitten en in gevecht gingen. Het botste, knalde en even later vlogen de bliksemflitsen in het rond. Een van die flitsen raakte de toveramulet van Tovenaar Tijl waardoor Prinses Arendelle, Prins Tom en boswachter Hendrik tot leven kwamen. En met hen, kwam ook het sprookje van Kampielia tot leven. De groepen 1-2 van OBS Uilenspiegel belandden midden in een verhaal vol spanning, tovenarij en liefde. Tovenaar Tijl was erg blij, want hij had al vaker geprobeerd om zijn eigen sprookje te toveren en daar had de bliksem nu bij geholpen. De kinderen moesten ondertussen de amulet in de klas bewaren en zorgen dat niemand eraan kwam. Dat hebben zij erg goed gedaan. Zeker ook toen de prinses, de prins en de boswach-

ter op bezoek kwamen, want boswachter Hendrik wilde ook graag de amulet hebben om indruk te maken op de prinses. Vlak voor het kamp had de boswachter de amulet toch nog gevonden en toverde hij per ongeluk de stem weg van prinses Arendelle. Op maandagochtend 9 september stonden er 40 dappere kinderen klaar om in het sprookje te springen. Verkleed als prins, prinses, draak, ridder, of iets anders sprookjesachtigs en gemutst met strijdvaardigheid, moed, fantasie en creativiteit gingen zij op pad om te kijken of ze iets konden doen om de stem van de prinses terug te krijgen. Sommige ridders durfden het wel op te nemen tegen de boswachter, anderen bedachten slimme plannen om de amulet weer terug te pakken. In het bos werd veel toverstof verdiend bij allerlei sprookjesspellen zoals bij: spiegeltje-spiegeltje aan de wand; knibbel-knabbel-knuisje; schatzoeken en meer. In Kampielia werden kastelen gezaagd en getimmerd zodat de tovenaar, de prins en de bos-

wachter konden blijven slapen. Voor de prinses hoefde niks gemaakt te worden. Zij sliep in een prachtig, groots hemelbed onder de sterren. Zó groot dat alle kinderen erbij konden. Maar de prinses sliep alleen in haar hemelbed: na het kampvuur sliepen alle kinderen in de slaapzalen met hun eigen klas en juffrouw. Tijdens het slaapverhaaltje van de juffen waren er toch al een aantal zware ogen, die weer even oplichtten tijdens de lampendisco: iedereen mocht nog even de zaklamp aandoen. De volgende ochtend werd er nog flink gewerkt aan toverdrank, toverstokjes, toverkoekjes, amuletten, en meer. Ook werden de kinderen gesminkt, werden er ridderdiploma’s verdiend én werd er een val gemaakt om de boswachter te vangen. En zo geschiedde, toen de boswachter werd gevangen en de amulet teruggaf, kon Tovernaar Tijl de stem van de prinses terugtoveren. De prins en de prinses konden trouwen en de boswachter mocht in hun kasteeltuin gaan werken. Zonder alle hulp van de kinderen was dit nooit gelukt. We willen dan nogmaals zeggen, dat we enorm trots zijn op jullie, alle sprookjesfiguren die mee waren op het kamp. Jullie zijn kanjers en helden en we kijken uit naar volgend jaar: met jullie het volgende avontuur inspringen. Sprookjesachtige groet! namens OBS Uilenspiegel, Jeroen Janssen-Corssmit

BOND

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088­0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 22 oktober a.s. wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Burg. Schafratstraat, Prof. v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Berghoeve, KleinRondeel, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d. Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


’t Boekels kwartieke, Marie Christien Verstraten en Kwartjesvolk uit Zeeland zijn alle drie genomineerd als BESTE BRABANTSE ARTIESTEN VAN DE AFGELOPEN TIJD. Na de ‘AD DE LAAT PRIJS’ een prijs die sinds 1 januari 2019 in het leven is geroepen. ’t BOEKELS KWARTIEKE komt in aanmerking voor de titel beste Brabantse artiest in verband met haar 40-jarig bestaan. Net als KWARTJESVOLK weten zij het publiek op eigen manier een boeiende gezellige muzikale avond te bezorgen. MARIE CHRISTIEN is genomineerd omdat zij het Brabantse lied ver over de Brabantse grens met succes vertolkt. Wie de titel dit jaar in de wacht gaat slepen zal door een prominente jury bekeken worden en aan het einde van het jaar op een speciale avond bekend gemaakt worden. Waar de prijs uit zal bestaan is nog niet bekend.


Algemeen Een voettocht van Boekel naar Santiago de Compostella. Een droom die uitkomt. In je uppie in 101 dagen 2850 km wandelen. Bepakt met een tentje, slaapzak en matje in je rugzak. Overnachten in albergues, kloosters, jeugdherbergen, op campings of zelfs in het wild. Je grenzen verleggen en genieten van de prachtige natuur, gastvrije cultuur en de vele mooie ontmoetingen met pelgrims uit alle windstreken. Zo nu en dan ook afzien in de kou en de regen, maar altijd doorstappen. Met twee paar schoenen en een rol ducktape op zak, is het gelukt!

Jozef Hanenberg wilde na zijn werkzame leven als wiskundedocent op gymnasium Beekvliet, deze tocht gaan lopen. “Nu ik nog gezond ben, kan het nog. Dus waarom wachten?” De route: Boekel, Vessum, Vezelay, Le Puy, Aubrac, SaintJean-Pied-de-Porte, Burgos, Leon, Santiago de Compostella en Fisterra. Hij heeft er geen moment spijt van gehad. Zo schreef hij op zijn blog, toen hij de grens tussen Frankrijk en Spanje passeerde: “Dit is de laatste dag in Frankrijk: van noord naar zuid te voet doorkruist, en wat heb ik genoten! De landschappen, de dorpjes, de mensen. Dit is een ander Frankrijk dan dat van de grote steden, de tolwegen en de vakantiestreken. Het wordt bewoond door mensen, die aardig en behulpzaam zijn. Mensen die minder geven om hebben dan om zijn, die graag met enige bescheidenheid willen laten zien hoe mooi hun land is zonder daar al te trots op te worden. En die zo enorm gastvrij zijn, dat ik er soms verlegen van werd. Ik ga het missen”. Dan volgt Spanje. “Het verschil tussen Frankrijk en Spanje bij de camino zit niet zozeer in de mensen maar in de massaliteit”. Vele pelgrims beginnen de tocht bij de grens van Spanje. Plotseling zitten de albergues vol, maar het blijft prachtig. Zaterdag sluit hij zijn avontuur af. De nodige kilo’s laat hij in Spanje achter, maar met vele ervaringen komt hij terug! Jup, welkom thuis!

Jubilarissenconcert zondag 27 oktober Harmonie “Eendracht Maakt Macht” organiseert op zondag 27 oktober 2019 het Jubilarissenconcert in de Pleinzaal van Nia Domo te Boekel. Het Jubilarissenconcert wordt speciaal gegeven voor de Diamanten Bruidsparen, Gouden Bruidsparen, Gedecoreerden en andere Jubilarissen dit jaar in Boekel. Tijdens dit concert worden zij door harmonie E.M.M. in het zonnetje gezet. Heeft u als jubilaris geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met Harrie Beekmans 06-23802163, dan kan er nog iets geregeld worden. Wij weten helaas niet alle namen van de jubilarissen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat niet toe dat de gemeente deze namen verstrekt. We zijn een muziekvereniging die actief is en midden tussen de mensen wil blijven staan. Voor u speelt de Harmonie diverse gevarieerde muziekwerken o.l.v. dirigent Bart v.Zutven en de Slagwerkgroep vervolgt het programma met mooie ritmische klanken o.l.v. instructeur Paul Schepers. Het wordt een afwisselend concert met mooie bekende melodieën. Let op het is een middagconcert, aanvang 14:00 uur. Zaal open 13.30 uur. Wij heten iedereen van harte welkom. Harrie Beekmans, Secretaris E.M.M.


Algemeen HEEMKUNDEKRING

St. Achten op Boeckel Nationale Archeologiedagen 2019 Op woensdag 9 en donderdag 10 oktober organiseerden de leden van de metaaldetectiegroep van de Heemkundekring al weer voor de 4e keer de archeologische zoekdagen.

Deze keer kregen alle groepen 7 van de basisscholen van Boekel en Venhorst een uitnodiging om mee te doen. Elke groep werd in tweeën gedeeld. De eerste groep ging zoeken op een mooi omgeploegd veld van de fam.v.Sleeuwen. Hier konden ze ervaren wat het is om met een metaaldetector te zoeken. Bij elk piepgeluid vielen ze op de grond en begonnen met hun handen en schepjes te graven. Trots lieten ze hun gevonden voorwerpen zien, zoals een medaille, armband of zelfs een muntje of musketkogel. De andere groep kreeg in de Heemkamer een quiz over oude voorwerpen en een rondleiding langs de vele voorwerpen die in de loop der tijd zijn gevonden. Zoals de grote aardenwerk potten uit de bronstijd en ijzertijd; in de volksmond genaamd ‘de

Joekels van Boekel’, die gevonden zijn bij opgravingen voorafgaand aan de bouw van basisschool Octopus in 2004. Wilt u deze potten ook eens bekijken, dan bent u altijd welkom in de Heemkamer aan het Sint Janplein. Elke dinsdag open van 09.00-12.00 uur en vrijdag van 19.00-21:30 uur.

Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de VrouwenActief avond op donderdag 17 oktober in Nia Domo, aanvang 19.00 uur. We beginnen met een gebedsviering voor gegaan door Henk v. Thiel en muzikaal ondersteund door het VrouwenActief koor. Daarna volgt het ontspanningsgedeelte verzorgd door eigen leden. Wij wensen jullie een fijne avond en graag tot ziens. Met vriendelijke groeten, Vrouwen Actief, groep 3

Koken met Joke" Joke v.d.Bogaard gaat weer kookworkshops geven. Thema,s zijn "koken zonder pakjes en zakjes" Je kunt de lekkerste pasta’s, curry’s, nasi, Hollandse gerechten maken zonder pakjes of zakjes maar met kruiden, veel lekkerder en gezonder.

Vegetarisch koken Veel mensen willen minder vlees eten maar weten niet goed wat dan te koken. Terwijl er zoveel mooie gerechten zijn waarbij je het vlees niet mist. En waarvoor je niet altijd bonen, kikkererwten of linzen hoeft te gebruiken. Wat te denken van biet wellington, risotto’s, gevulde koolrabi’s of zelfgemaakte groenteburgers enz.enz.? Je krijgt de recepten natuurlijk mee naar huis. De workshops zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. Mocht je zin hebben om met vriendinnen/vrienden/ familie/collega’s een of meerdere workshops te volgen, geef je dan op bij Joke v.d.Bogaard tel. 06-29209946, c.vandebogaard@home.nl. Heb je vragen, wil je informatie, bel of mail Joke.

VROUWENGILDE BOEKEL Uitstapje Nijmegen Woensdag 23 oktober bezoeken we de historische stad Nijmegen. De reis start om 09:16 uur in Boekel bij de bushalte bij “Het Menneke” aan de Kerkstraat en we gaan dan met bus Hermes naar Uden en in Uden met bus “Breng” nr. 99 naar Nijmegen. Vanaf het busstation in Nijmegen lopen we naar de grote markt, voor koffie in de Waagh, een historisch pand uit 1612 en bezoeken vervolgens de Stevenskerk onder begeleiding van een gids. Verder het vernieuwde centrum de Mariënburg. We strijken neer in het Arsenaal waar we de lunch genieten. Daar wacht de stadsgids ons op voor een stadswandeling, waarbij we het oude centrum aandoen en de Valkhof met de Waalkade. We nemen nog een drankje en om 16:25 uur gaan we weer terug met bus “Breng” nr.99. In de bus betaal je per pin een dalurendagkaart N.Br. à € 6,63. Kosten voor deze dag € 22,50 en voor een eventuele vriendin of echtgenoot € 27,50 exclusief reis. Opgeven met betaling bij B.Vloet, St. Agathaplein 61, Boekel t/m 20 oktober. Tot ziens op deze interessante dag. Bestuur Vrouwengilde


Algemeen

Nog plaatsen beschikbaar voor ’Pap, doe normaal!’ Respect.Boekel organiseert op maandag 21 oktober een avond voor alle ouders, leiders, trainers, coaches en onderwijzers uit Boekel en Venhorst. Een vader probeert een andere aanpak bij zijn zoon. Thuis, bij zijn sportclub en rond zijn school. Maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk te zijn.... Een voorstelling vol met herkenbare situaties voor iedereen die kinderen heeft en/of met kinderen werkt. Maandag 21 oktober 2019 Nia Domo, Pleinzaal Inloop vanaf 19.30 uur, voorstelling start om 20.00 uur Deze voorstelling wordt mogelijk ge-

maakt door Rabobank Uden-Veghel e.o. en de Gemeente Boekel. De voorstelling is gratis maar aanmelden is verplicht. Waar aanmelden? www.PapDoeNormaal.nl

37e Boekelse en Venhorstse Biljartkampioenschappen succesvol verlopen. De Boekelse en Venhorstse Biljartkampioenschappen zijn ook dit jaar, weer succesvol verlopen. Op zondag 6 oktober om 19.00 uur gingen de eerste wedstrijden van start met 96 deelnemers, waarvan 2 dames en 4 bewoners van Huize Padua, Om 20.00 uur werd de openingspartij gespeeld tussen Prins Job d’n Urste van CV de Knöllekes en Vorst Ruud d’n Urste van CV de Vliegenmeppers. Deze partij over 10 beurten werd gewonnen door Prins Job d’n Urste. Na een week vol stress en strijd vonden op zondag 14 oktober de finales plaats. Om 20.00 uur werd gestreden om de 3e en 4e plaats en om 21.00 uur was de finales van alle klasse. De vele toeschou-

wers vermaakten zich opperbest, tijdens deze spannende finalewedstrijden. Dit jaar ging de finale in de A-Klasse tussen Jos v.Lankveld en Toon v.Uden. Deze partij werd gewonnen door Toon . Om ongeveer 22.00 uur was de prijsuitreiking aan de kampioenen, van 1e t/m 4e plaats. Alle winnaars ontvingen hun trofee en/of wisselbeker. De uitbaters van La Compagnie, Peter en Tina v.Uden, werden bedankt voor de geweldige samenwerking tijdens deze kampioenschappen. Natuurlijk ook bedankjes voor de wedstrijdleiding Toon, Geert, Tini, alle vrijwilligers en sponsoren. Daarna was de trekking van de zaal loterij, met leuke prijzen, gesponsord door diverse ondernemers. CV de Vliegenmeppers die het dit jaar voor de 19e keer organiseerde, kan wederom terugzien op een geslaagd evenement! Foto’s en uitslagen zijn te bekijken op www.devliegenmeppers.nl A-klasse: 1. Antoon v.Uden; 2. Jos v.Lankveld; 3. Cor Vereijken; 4. Tonnie v.d.Wetering. B-klasse: 1. Rien Coolen; 2. Martien v.d.Aa; 3. Candy v.Uden; 4. Robert Dapperens. C-klassse: 1. Twan Mezenberg; 2. Theo Daandels; 3. Henk v.d.Berg; 4. Marcel v.d.Cruijsen. D-klasse: 1. Piet v.d.Besselaar; 2. Peter v.Uden; 3. Bart v.Bommel; 4. Jan v.Doren. E-klasse: 1. Kees v.d.Laar; 2. Pieter Arts; 3. Bob Bevers; 4. Dirk Pluk.Sport KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 9, 12 en 13 oktober Zigo MW1 - JES MW1 18-10 JES B1 - De Horst B1 6-7 JES C1 - Spes C1 4-6 JES D1 - NDZW D1 2-2 JES E1 - Altior E1 5-2 Be Quick F2 - JES F1 23-3 JES 1 - Tovido 1 10-5 JES 2 - Corridor 2 4-5 Programma 16 oktober Korloo MW1 - JES MW1 Loosbroek, 20.00 u Programma 19 oktober JES F1 - Corridor F1 10.00 u Programma 20 oktober Odio 1 - JES 1 Millingen a/d Rijn, 13.00 u Tovido 2 - JES 2 Esch, 10.30 u Worstebroodactie JES 19 oktober Jeugdleden van korfbalvereniging Jes uit Venhorst gaan zoals elk jaar weer rond in Venhorst met worstenbroodjes van Bakker van de Ven. Dit jaar op zaterdag 19 oktober vanaf 10.00 uur. Mocht je niet thuis zijn dan kun je ook bestellen via worstenbroodactie@hotmail.com

kennelijk toch anders en dat is logisch, want als we zien welke progressie Sonja de afgelopen maanden heeft gemaakt dan hebben we er weer een heuse titelkandidaat bij. Eigenlijk was dat nog niet eens een grote surprise, want in de aanloop naar de selectiewedstrijd van afgelopen weekend in Nistelrode, had ze al 2 oefenwedstrijden gewonnen, waarvan de laatste in Heeswijk-Dinther met een verschil van maar liefst 5 procent. Winnen blijft ook Nikki Dekkers, die vorige week nog schitterde in haar specialiteit (eventing) met een eclatante overwinning in IJsselstein, maar nu ook bewees in de dressuurdiscipline van wanten te weten. Met haar paard Ennyway, behaalde ze in de B-klasse opnieuw een zege en de manier waarop was indrukwekkend. De 17-jarige Landhorstse bond niet alleen 22 concurrenten aan haar zegekar, maar deed dat ook nog eens met een daverende score. De 76,5%, was dus niet alleen goed voor een eerste prijs, maar leverde de amazone ook nog eens het maximale aantal van 3 winstpunten op.

Rutger van Herpenruiters Indrukwekkende start Rutger van Herpenruiters bij de strijd om tickets regiokampioenschappen ‘Ik denk dat ik in januari maar niet op vakantie ga’, was de eerste reactie van Sonja Meulepas nadat ze zich realiseerde dat haar verrassende, maar verdiende overwinning in de Z2 klasse een eerste stap was naar de afvaardiging van de regionale indoorkampioenschappen, die traditioneel in Zijtaart worden gehouden. Door te profiteren van een vroegboekkorting had de fanatieke amazone immers afgelopen zomer de kans op het Brabants kampioenschap aan zich voorbij moeten laten gaan, omdat die samenviel met deze van te voren gereserveerde vakantiereis. Nu liggen de prioriteiten

Evy v.Mensvoort (zie foto) blijft ook aan de weg timmeren met Wim, waar ze ook de afgelopen seizoenen triomfen mee vierde. Deze keer was er in de L1 een 2e plaats voor haar weggelegd, met een score van 204,5 punten, hetgeen alweer 2 winstpunten opleverde. Druk was het dit weekend voor Mellanie Robben, die met maar liefst 3 paarden aan de start verscheen. In de drukbezette klasse L2 deed ze goede zaken met Kira, die een 5e plaats noteerde, waarmee de Venhorst-

se nog juist in de prijzen viel, terwijl Mellanie in diezelfde categorie met Jive R op een elfde plaats bleef steken. In de Z1 tenslotte bleek haar optreden met Imperious Black R goed voor een 6e plaats. Tenslotte behaalde zowel Ingrid v.Berlo als Priscilla Faas een 5e plaats in respectievelijk het M2 en de klasse ZZlicht, waarmee ze eer voorzichtig stapje deden richting de afvaardiging naar het Brabants Kampioenschap, volgend jaar januari. Een week eerder lieten de springruiters zien ook wel oren te hebben naar een optreden bij dit evenement. Isabeau v.Erp won overtuigend en vol bravoure de klasse B op de rug van Pearl JB, Silke v.Boxtel wist met Quinticia JVB een knappe 5e plaats te bemachtigen en Britt v.Erp, drukte in de M-klasse nadrukkelijk haar neus aan het venster, door met Jarremein L.A.T. een achtste plaats te scoren. Bij de Rabobank zijn ze druk bezig met het tellen van de stemmen, die zijn uitgebracht in de Rabo Club Support actie en stiekempjes hopen wij als vereniging natuurlijk dat de prestaties en het enthousiasme van onze leden een hoop aantal sympathiebetuigingen heeft opgeleverd. Het bestuur zit vol met ideeën om de vereniging (nog) bloeiender te maken en een mooi bedrag vanuit dit initiatief zou dan ook meer dan welkom zijn. Op 21 oktober weten we meer daarover. Trouwens, over geld gesproken, in de verte horen we Mieke Donkers ‘wie maakt me los’ roepen. Onze oproep van vorige week in dit blad leverde al weer heel wat aanvragen van standhouders op voor onze jaarlijkse rommelmarkt, die altijd gehouden wordt op het moment dat we de zomertijd noodgedwongen inruilen voor de wintertijd. Het is dus nog altijd mogelijk voor een luttel bedrag een kraam (€ 10,00) of vloerplaats (€ 7,50) te bemachtigen, waarmee een pole-position wordt bemachtigd om op zondag 27 oktober in onze manage aan de Statenweg, overbodige spullen aan de man te brengen. Bel daarvoor dus gerust met Mieke (na 18.00 uur, op 0492-320373) en zorg ervoor dat u opgeruimd de winter in gaat. Ook wie niets te verkopen heeft, maar geïnteresseerd is om op een voordelige manier wat handige zaken op de kop te tikken, noteert deze datum natuurlijk in zijn of haar agenda.


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (15 beurten) Cor Vereijken - Ruud Willems 48-61 Sjef Donkers - Bert v.d.Heijden 70-67 Frans v.Boxtel - Piet v.Hoof 32-28 Rien Berens - Rien Koolen 20-43 Harrie v.d.Zanden - Cor Sanders 36-17 Martien Timmers - Piet Wijers 36-35 Bert Thoonen - Ruud Willems 151-51 Jaap Heesen - Albert v.Duijnhoven28-40 Theo Daandels - Henri v.d.Heuvel 22-45 Jo v.Zon - Adrie v.d.Laar 72-28 Libre B (20 beurten) Peter v.Duren - Harrie v.Duren 23-36 Jan Donkers - Harrie Coppens 36-28 Jac Coolen - Martien v.Doren 12-40 Piet Koonings - Frans v.Oort 57-34 Bart v.d.Bosch - Martien v.d.Elzen42-30 Harrie v.Duren - Christ Coolen 46-22 Martien v.Haandel - Antoon v.Asseldonk 46-27 Gerard Verwegen - Rini Kerkhof 39-40 Harrie v.Houtum - Jan v.d.Aa 50-32 Henny Arts - Mari v.d.Heijden 27-22 Jan Kusters - Albert v.Moorsel 24-34 Jo v.d.Aa - Corry v.d.Laar 49-32 Chris v.Casteren - Peter v.Duren 42-20 Martien v.Schijndel - Arie v.d.Kimmenade 35-42 Libre C (20 beurten) Harrie v.d.Nieuwenhof - Jan v.Asseldonk 16-34 Leo v.Sleeuwen - Martien de Rijck 19-13 Paul Raijmakers - Arnold Verstegen 27-29 Gerrit Hagelaar - Jos v.Haare 18-18 Wim Kroos - Jan v.Berlo 15-25 Antoon v.d.Kamp - Jo v.Duren 10-11 Pieter v.Doren - Jan v.Kessel 34-19 Jan Manders - Jan v.Asseldonk 16-13 Henk v.Vorst - Harrie v.d.Nieuwenhof 21-11 Bandstoten A (20 beurten) Sjef Donkers - Henri v.d.Heuvel 31-43 Harrie Houtum - Frans v.Boxtel 28-13 Martien v.Haandel - Martien v.Doren 26-16 Theo Daandels - Jaap Heesen 20-30 Piet Koonings - Gerard Zomers 25-64 Piet v.Hoof - Christ Coolen 28-17 Harrie v.d.Zanden - Adrie v.d.Laar 34-15 Rien Koolen - Jo v.Zon 19-35 Bert v.d.Mortel - Martien Timmers 38-14 Albert v.Moorsel - Cor Vereijken 25-50

Bandstoten B (20 beurten) Wim Kroos - Jac Coolen 6-13 Frits v.d.Bosch - Jo v.Duren 17-2 Peter v.Duijnhoven - Harrie v.Duren 10-14 Peter v.Duren - Jac Coolen 16-13 Bart v.d.Bosch - Wim v.Hees 20-13 Antoon v.Asseldonk - Antoon v.d.Kamp 23-12 Jan v.Berlo - Mari v.d.Heijden 10-12 Jan v.Kessel - Henny Arts 15-29 Leo v.Sleeuwen - Jan Kusters 21-29 Wim Kroos - Arnold Verstegen 15-9 Jan Manders - Paul Raijmakers 13-23 Martien v.Schijndel - Corry v.d.Laar 14-15 Cleem Aldenhuijsen - Frans v.Oort 6-17 Cleem Aldenhuijsen - Harrie v.d.Nieuwenhof 9-3 Driebanden (25 beurten) Piet v.Hoof - Martien de Rijck 3-3 Jan Donkers - Rien Berens 3-9 Sjef Donkers - Frans v.Boxtel 15-7 Jan v.d.Aa - Noud v.Kessel 9-19 Martien de Rijck - Henk v.Es 6-10 Piet Koonings - Piet v.Hoof 8-5

De makkelijk behaalde finale werd ingezet met het bekende tandje hoger. Deze gok bleek achteraf verkeerd te zijn, de pakking van de turbo begaf het en de motor viel na ruim 80 meter stil. Dit resulteerde in een 4e plek, en de titel was definitief uit beeld. De dag erop werd het probleem verholpen en hetzelfde weekend werd toch nog een overwinning binnen gehaald. Helaas telde die niet mee, maar de wedstrijd erop, werd de volle buit binnen gehaald in Hoogblokland. Maar het gat was en bleef 10 punten. Dit resulteerde in een 2e plaats in het eindklassement. Al met al was het weer een seizoen, vol strijd en nieuwe kansen en dit biedt perspectief voor het komende jaar. Daar is het team nu al klaar voor, maar zolang er met grote letters For Sale op de motorkap staat, is er nog niets zeker..... Voor alle uitslagen: check facebook Red Passion.

ZAALVOETBALVERENIGING

Als de rook om je hoofd is verdwenen De rook is inmiddels opgetrokken van het afgelopen seizoen, en het was me weer een jaartje. Met de afgelasting van de laatste wedstrijd, ging het seizoen uit als een kaars. Er was nog een kleine kans om de titel te prolongeren, maar het was simpelweg te nat in Halsteren. Van de 12 wedstrijden werden er 3 gewonnen, en verder werd er gegrossierd in diverse podiumplekken. Dankzij de tomeloze inzet, de avonden sleutelen en het vele testen, werd toch het maximale resultaat uit de krachtbron gehaald. Het was ook bij aanvang een pittige klus, het verdedigen van 2 titels. Maar na een paar wedstrijden kwam de 2e plaats voorzichtig in beeld. Aanpassen, verbeteren en weer door, ging als een rode draad door het seizoen. Halverwege was de 2e plaats stevig in handen, en de koppositie kwam in zicht. Er moest wat gebeuren om de Friese John Deere, genaamd Starfire te verslaan. In Oudenbosch moest het gebeuren, daar lag voor het eerst de kans om de 1e plaats te veroveren.

W.A.C. Boekel Uitslagen 7 oktober De Schutboom - TK ’t Stuupke 10-2 Café LC/OOvB - BoekelFit 7-1 Midic. Stender - Tijmedia 2-4 v.d.Aa Klus - Elreka Hek 2-10 v.Rijbroek Sp&M - Janssen Auto’s 2-0 People Work Serv. - Tielemans Groente 2-7 Snackpoint LC - Torpedo TUB 3-0 Invorm Interieur - Café Gij & Ik 2-5 v.d.Boog/v.Sleeuwen - MVS Grootkeuken 1-1 Stuc Force - Donkers/Claasse 2-2 Programma 21 oktober: Zaal A Café LC/OOvB - De Schutboom 18.45 u BoekelFit - Donkers/Claasse 19.30 u v.d.Aa Klus - Tielemans Groente 20.15 u Café Gij & Ik - Elreka Hek 21.00 u Invorm Interieur - v.Rijbroek Sp&M 21.45 u Zaal B Snackpoint LC - People Work Service 18.45 u Torpedo TUB - Janssen Auto’s 19.30 u v.d.Boog./v.Sleeuwen - TK ’t Stuupke 20.15 u Tijmedia - MVS Grootkeuken 21.00 u Midic. Stender - Stuc Force 21.45 u


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen zaalcompetitie D-jeugd 2 - De Sprint D2 10-14 Meisjes B2 - Aristos B1 10-29 DOS'80/Olympia'89 C2 - Meisjes C1 25-18 Dames 1 - Hellas 1 23-17 Heren 1 - Hellas 3 33-19 Meisjes B1 - DOS'80/Olympia'89 B1 24-6 Dames 4 - Roef 1 30-23 SVVH 2 - Dames 3 16-12 Jupiter '75 2 - Dames 2 17-28 Programma woensdag 16 oktober Heren 1 - BFC 1 Beker, 20.30 u Programma zaterdag Bergeijk C1 - Meisjes C1 16.30 u Habo ’95 boekt ruime overwinning op Hellas 3: 33-19 (20-7) Na de 32-27 thuisoverwinning op HVOS vorige week, stond afgelopen zaterdag wederom een thuiswedstrijd op het programma. Ditmaal tegen Hellas 3 uit Den Haag. Een team met veel ervaring met o.a. enkele spelers die in 2008 Nederlands kampioen zijn geworden. Vorig seizoen verloor Habo de uitwedstrijd in Den Haag, thuis wist men zich toen te revancheren. Een tegenstander om niet te onderschatten dus. Bij Habo is Coen v.d. Horst een tijdje uit de running met een gebroken middenhandsbeentje. Goed nieuws was er gelukkig ook te melden uit de ziekenboeg, Martijn Rombouts is namelijk weer voldoende hersteld van zijn opgelopen enkelblessure uit de voorbereiding. Habo begon scherp aan de wedstrijd en wist Hellas 3 in de beginfase meteen te overrompelen. Ondanks dat Hellas 3 de gehele wedstrijd een persoonlijke mandekking toe zou passen op Stef v.Lankveld, wist Habo wel raad met de hierdoor extra ontstane ruimtes in de Haagse defensie. Met name Koen Vink liet zich zien, mede door 3 goals van hem stond Habo na 10 minuten spelen al op een 6-2 voorsprong. De volgende fase zou Dirk Tielemans cirkelspeler Rob Biemans een aantal malen mooi in stelling brengen, ook dit resulteerde in een aantal zekere doelpunten. De Boekelse defensie zat compact in elkaar, de keepers Patrick Prijs en Ruud Verwijst stonden lekker te keepen en dit bood ook weer kansen in de snelle om-schakeling. Met name Stef v.Lankveld en Bart v.d.Elzen wisten met deze bui-

tenkansjes wel raad. Hellas 3 kon hier maar weinig tegenover stellen en liet zich van een slechte kant zien door een overtreding te maken op Harold Verhoeven die vrij aan kon leggen vanuit de rechterhoek. Deze speler werd gepresenteerd op een terechte rode kaart en kon zijn biezen pakken. Habo zou in de eerste helft vervolgens nog uitlopen naar een ruime voorsprong van 20-7. Na de rust meteen hetzelfde spelbeeld. Habo zou nog verder uitlopen naar 26-9. In het tweede deel van de tweede helft was het moeilijk om de scherpte en snelheid in het spel te houden en dit ging ten koste van het spel. De spanning was allang weg, de concentratie nam af en Habo kreeg enkele tijdstraffen om de oren. Zo wist Hellas 3 de achterstand toch weer te verkleinen naar 29-16. Hoogtepunt in de tweede helft was een afstandsschot van Dirk Tiele-mans die op prachtige wijze de verre bo-venhoek in zou vliegen. In de slotfase wist Jordi Decker zijn eerste doelpunt in dienst van Habo te maken en zouden bei-de teams de wedstrijd uiteindelijk afsluiten met een 33-19 eindstand. Een resultaat waar de heren zeer tevreden op mogen terugkijken. Door deze ruime overwinning stijgt Habo naar de 2e plaats op de ranglijst. Alleen koploper Witte Ster heeft tot op heden nog geen verliespunt geleden in deze Tweede Divisie. Volgende week zondag wacht de lastige uitwedstrijd bij Quintus 3 in Kwintsheul. Ook een tegenstander met enkele ervaren spelers met eredivisie-ervaring in de gelederen. Vorig seizoen ging Habo daar in de uitwedstrijd nog met een kansloze nederlaag ten onder. Hopelijk kan Habo de vorm van deze wedstrijd doortrekken naar volgende week en daar nu beter voor de dag komen! Woensdag 16 oktober staat om 20.30 uur eerst nog een bekerwedstrijd op het programma thuis in sporthal De Burcht tegen eredivisionist BFC. Een mooi affiche, publiek is natuurlijk van harte welkom!

Afdeling Zuid 2019. De resultaten van 7 wedstrijden bepalen na afloop de eindstand in deze competitie. De weergoden lieten het in eerste instantie nog afweten maar geleidelijk aan veranderde het weer in een mooie zonnige dag. De wedstrijddag was ingedeeld in de open klassen (2 leeftijden van jongens en meisjes bij elkaar) en de klassen van de licentieleeftijden. In de open klasse kon er een keer een eerste plaats genoteerd worden in de klasse 10/11 jaar voor Sven Pennings en 2 keer een 2e plaats. Deze 2e plaatsen werden behaald door Jur v.Brussel in de klasse 8/9 jaar en in de klasse 16 jaar en ouder was dat Pieter v.Lankveld. In de licentieleeftijdklassen, ook wel de eigen klasse genoemd, was het resultaat geweldig. Vijf fietscrosssers wisten de overwinning te behalen in hun klassen. Aangezien ook de 5 beste resultaten tellen voor het teamkampioenschap was dit een aanzienlijke stap in de richting van een hoge klassering in het BMX Afdeling Zuid Kampioenschap. Op dit moment staat het team op de 2e plaats, na FCC Nuland. De overwinningen kwamen op naam van Sam Meijer (Boys 8 jaar), Jur v.Brussel (Boys 9 jaar), Sven Pennings (Boys 10 jaar), Matthew v.Dam (Men 17+) en Jurg Meijer (Cruiser 30+). Verder presteerden ook Pieter v.Lankveld (Men 17+) en Finn v.Brussel (Boys 12 jaar) heel goed en zij bereikten respectievelijk een 2e en een 4e plaats in de A-finale. Al met al kan men terugzien op een bijzondere succesvolle dag en met nog een wedstrijd te verrijden kan het Talent BMX Team nu al terugzien op een geslaagde deelname aan deze competitie. De volgende wedstrijd in het fietscrossprogramma is de 8e, tevens laatste wedstrijd in de BMX -Zuidcompetitie. Deze wedstrijd wordt op zondag 20 oktober in Valkenswaard georganiseerd door BMX-vereniging Lion d’Or.

Evenementenkalender Talent BMX Team Succesvol in de BMX Zuid Competitie Op het fietscrosscircuit van Wijchen werd zondag j.l. de 7e van 8 wedstrijden verreden om het kampioenschap BMX

26 oktober: Tonproaten La Compagnie 26 oktober: Karaoke avond in ‘t Manneke, organisatie Imémato 27 oktober: Rommelmarkt Rutger van Herpenruiters 25 oktober & 1 november Discoskaten op het St.Agathaplein, thema 'Halloween'


SPRUITEN

zak 500 gram van 1.29 voor

0.89

2 bossen van 6.58 voor

4.99

krat 12 flesjes van 6.99 voor

4.54

set à 6 flesjes van 6.39 voor

4.79

VAN ONZE BLOEMIST

AH

LANGE OF KORTE

ROZEN

BAVARIA PILS ALLE

35% KORTING

HERFSTBOKKEN

25% KORTING

BIJV. BRAND DUBBELBOCK

VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG VERS UIT EIGEN OVEN

5 BROODJES

voor maar

1.00

KEUZE UIT PETIT CROISSANTS, KAISERBROODJES, WITTE EN BRUINE PISTOLETS EN MEERZADENBROODJES

Erpse worstenbroodjes Zak à 4 stuks tegen inlevering van deze coupon € 1,50 KORTING. Bij inlevering van deze coupon betaalt u

€ 2.49

i.p.v. € 3,99

Coupon geldig t/m zondag 20 oktober 2019

Cruijgenstraat 3 Erp Tel. 0413 - 22 42 52

Maandag 08.00 - 21.00 uur Dinsdag 08.00 - 21.00 uur Woensdag 08.00 - 21.00 uur

Donderdag 08.00 - 21.00 uur Vrijdag 08.00 - 21.00 uur

Zaterdag 08.00 - 21.00 uur Zondag 10.00 - 18.00 uur


Sport Wieler Toer Club Boekel Geijsterentocht Bijna de laatste rit van het seizoen. Afgelopen zondag reden we met 19 man de Geijsterentocht. Het was mooi zacht herfstweer met af en toe eens spatje regen voor de pauze. We gingen naar Geijsteren, net in Limburg. Onderweg daar naar toe reed Jan lek. Hij werd snel aan een nieuw wiel geholpen en kon weer aansluiten bij de groep. Om 10 uur waren we bij de pauzeplaats. Bij de koffie kregen we een heerlijk borreltje likeur met slagroom, reden voor sommigen om daarna ook nog een tweede kopje te bestellen. Na de pauze reden we richting Maashees, Vierlingsbeek, Sambeek, St.Anthonis, Ledeacker, Landhorst, Venhorst, Boekel. Er was nog een lekke band voor Geert en het duurde even voor hij weer terug was bij de groep. Om kwart voor twaalf waren we weer in Boekel terug. Volgende week rijden we onze laatste tocht, want die week daarna rijden we de koppeltijdrit. Volgende week worden ook de boekjes ingeleverd, zodat het klassement voor Renner van het Jaar opgemaakt kan worden. De A-groep rijdt volgende week de Op en Afrit, de B-groep rijdt de Hart van Brabanttocht en de Cgroep rijdt de Maashorsttocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Hockeyclub Boekel Dames 1 Franssen Optiek - Meerssen Op zondag 13 oktober stond de wedstrijd tegen Meerssen op het programma. Het zonnetje scheen en na een goede peptalk van coach Rob liep dames 1 met goede zin het veld op. Het fluitsignaal klonk en de wedstrijd begon. Meerssen zette meteen flinke druk op Boekel, waardoor de verdediging van dames 1 flink op de proef werd gesteld. Dat resulteerde helaas uiteindelijk in een 0-1 achterstand in de twaalfde minuut. De wedstrijd was nog niet gespeeld. Koppen omhoog en doorgaan! Vol goede moed namen de dames de wedstrijd weer over. Al snel viel er een strafcorner en na een goede

aangeef van Emmie van den Elzen flatste Eline Tielemans de bal strak in de hoek. 1-1! Ook het tweede kwart werd er door beide teams goed druk gezet en het liep gelijk op. De ruststand was 1-1. Na een snelle bespreking in de rust werd er in de tweede helft wederom hard gestreden. Zowel Boekel als Meerssen creĂŤerden diverse kansen en tot de laatste minuten liep het gelijk op. Helaas scoorde Meerssen toch in de 68e minuut een goal en eindigde de wedstrijd met 1-2. Volgende week spelen we niet vanwege de herfstvakantie, maar die week erop zien we jullie graag in Boekel langs de lijn bij onze wedstrijd tegen Heeze.

V.V. Boekel Sport afgetroefd door v.v. Handel Op zondag 13 oktober, een heerlijke nazomerdag, heeft v.v. Boekel Sport een smadelijke 1-5 nederlaag geleden tegen buurman v.v. Handel. Aan deze uitslag was niets aan te merken. Een zeer matig v.v. Boekel Sport verloor dan ook terecht tegen een veel gretiger Handel. Na 10 minuten werd een corner diep bij de 2e paal ingebracht, spit Rob Manders kopt terug en Teun Graat zorgt voor de 01 stand. V.v. Boekel Sport schakelt na deze tegenslag bij en komt in de 13e minuut via een schitterende aanval op 11. Twan Merks stoomt vanaf het middenveld op en geeft een geweldige steekbal op Rens v.d. Wijst. Hij speelt keurig de keeper van Handel uit en tekent de 1-1 aan. Deze 1-1 leek voor Boekel Sport bevrijdend te werken. Na 17 minuten komt Pim Wammes op links goed door en geeft een goede voorzet af op Niek Schuijers die rakelings voorlangs kopt. Helaas voor Boekel Sport bleef het qua aanvallend opzicht hierbij. Na 25 minuten komt Handel op 1-2, een schot wordt in eerste instantie verwerkt door keeper Jesse Zwanenburg, maar hij moet toch lossen. Rob Manders is er als de kippen bij en tikt de 1-2 tegen de touwen. Alsof dit nog niet genoeg is schiet in de 31e minuut Giel Bos een bal van ongeveer 25 meter strak in de rechter kruising: 1-3. Na rust een strijdvaardig v.v. Boekel Sport, maar alle aspiraties kunnen na 47 minuten de spreekwoordelijke ijskast in.

Job Roijakkers krijgt de bal op het middenveld aangespeeld en kan zo oversteken, vanaf een meter of 35 haalt hij uit en schiet de bal snoeihard, gedragen door de wind, langs keeper Jesse Zwanenburg: 1-4. Een enorme tegenvaller voor v.v. Boekel Sport en de wedstrijd lijkt daarmee ook meteen gespeeld. Ook invallers Jorge Snoek en Edward Schouten kunnen het tij niet keren. Een teleurstellend Boekel Sport kan helaas niet veel tegenover het spel van v.v. Handel stellen en in de 75e minuut maakt Teun Graat, al vallend, zijn tweede goal van de middag. Hij kopt de 1-5 binnen. Wederom 0 punten voor het team van trainer Marc v.d. Ven. Daardoor staat het team troosteloos onderaan in de 3e Klasse D met 0 punten uit 4 wedstrijden. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen! Boekel Sport gaat dan op bezoek in Den Dungen waar het vaandelteam aldaar wacht op Sportpark Jacobskamp. Supporters zijn, vooral nu, van harte welkom om ons aan te moedigen! Wees welkom!!

Uitslag 10 oktober 2019. A-lijn 1. Dames v.d.Heijden-Onclin 64,17% 2. Hr. en Mw.v.d.Bosch 56,67% 3. Heren J. en Th.v.d.Ven 55,56% 4. Dames Delisse-Vijge 54,86% B-lijn 1. Dames v.Hees-v.d.Oord 58,75% 2. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 58,33% 3. Heren v.Duijnhoven-v.d.Heijden 58,33% 4. Dames Biemans-v.d.Elzen 54,17% 5. Dames v.Kempen-Rooijakkers53,33% 6. Heren v.d.Burgt-Vogels 50,83% 7. Hr. en Mw Aalbregt 50,83% C-lijn 1. Dames Bouw-v.Dalen 60,42% 2. Dames v.d.Elzen-v.d.Boom 57,64% 3. Mw. de Winters-Hr.Kuipers 55,56% 4. Dames Koster-Polman 55,56% De totale uitslag vindt U op onze site. Voor informatie kunt U bellen: Jeanne Witlox, 0492 - 321893


Sport Bridge Instuif Boszicht Uitslag 11 oktober 2019. 1. Dames Kremers-Witlox 64,58% 2. Dames Biemans-Leenders 57,29% 3. Dames v.d. Burgt - Coolen 56,25% 4. Dames Biemans-Elzen 53,75% 5. Dames Hurkmans v.d. Weijer 51,88% 6. Dames v.d. Elzen-v.d.Nieuwenhof 51,35% 7. Dames v.d. Elzen-Meulemeesters 51,04% Iedere vrijdag middag vrije bridge-instuif in Boszicht voor KBO leden. We beginnen om 13.30 uur.

Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of Léon Otten tel. 321208.

KBO PRIJSKAARTEN voor senioren Uitslagen 7 oktober RIKKEN: 1. Jo v.d.Braak 2. Annie v.Duren

119 pnt. 113 pnt.

3. Johanna v.d.Elzen 83 pnt. 4. Piet v.d.Braak 66 pnt. 5. Ad v.Lankveld 55 pnt. 6. Anneke v.Hoof 49 pnt. 7. Theo v.d.Elzen 46 pnt. Poedelprijs: Martha v.Moorsel -94 pnt. JOKEREN: 1. Leen Emonds 135 pnt. 2. Antoinette Swinkels 73 pnt. 3. Ria v.Doren 69 pnt. Poedelprijs Tonny van Exel -112 pnt.

Evenementenkalender 26 oktober: Tonproaten La Compagnie 26 oktober: Karaoke avond in ‘t Manneke, organisatie Imémato 27 oktober: Rommelmarkt Rutger van Her-penruiters 25 oktober & 1 november Discoskaten op het St.Agathaplein, thema 'Halloween' 17 november: Intocht Sinterklaas Boekel 24 november: Intocht Sinterklaas Venhorst 21 december: Concert imémato "Geen stille nacht"

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 13 oktober Venhorst 1 - Olympia 1 0-3 Venhorst 2 - Volkel 3 6-1 Bl-Geel'38 7 - Venhorst 3 5-1 Fc de Rakt 7 - Venhorst 4 3-2 Juliana Mill 7 - Venhorst 5 2-1 Programma 20 oktober Volharding 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 3 - SV United 3 11.00 u SES 5 - Venhorst 4 12.00 u Programma 22 oktober Venhorst 4 - ASV'33 6 19.30 u Venhorst 1 – Olympia’18 1, 0-3 Op sportpark De Voskuilen waren alle ingrediënten voor een mooie voetbalwedstrijd aanwezig. Een lekkere temperatuur, na enkele maanden heel veel werk toch een goede grasmat en een festival in de buurt, waar onze spelers natuurlijk niet naar toe waren gegaan! Vol verwachting gingen de toeschouwers er voor zitten (staan) en zagen onze pupil van de week de eerste treffer noteren. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter begonnen beide teams voorzichtig aan de wedstrijd. Olympia ’18 kreeg de eerste mogelijkheden en voetbalde gemakkelijker dan Venhorst. Na een paar kansjes voor Olympia kreeg Venhorst in de 23e minuut een goede mogelijkheid, toen een snel genomen vrije trap voor Venhorst terecht kwam bij de vrijgelopen Thijs v.Sleeuwen, wiens inzet net voorbij het doel verdween. Olympia bleef hierna de betere ploeg, kwam nog wel enkele keren gevaarlijk voor het Venhorstse doel, maar grote kansen leverde dat niet op. Met de 0-0 ruststand en de speciaal door Tonnie Maas gemengde thee alle kansen voor Venhorst om in de 2e helft beter voor de dag te komen. Uiteindelijk hadden alle pogingen geen resultaat, in de 63e minuut kwam Olympia op 0-1. Het sein voor Venhorst om er nog een schepje bovenop te doen. Enkele minuten later kreeg de weer hard werkende Thijs v.Sleeuwen de kans op de gelijkmaker, maar de snel uitkomende Olympia keeper verhinderde dat. Terwijl Venhorst wat meer grip kreeg op de wedstrijd, zonder echte grote kansen uit te spelen, was het Olympia dat in de 79e minuut op 0-2 kwam. Met een paar wissels probeerde trainer Joost Janssen nog wat te forceren, Venhorst

kwam steeds dichter bij een doelpunt, maar de beslissing viel in de 86e minuut, toen Olympia ’18 een penalty toegewezen kreeg. Keeper Daan Fonken had Venhorst al een paar keer behoed voor een grotere achterstand, maar de strafschop was zelfs voor hem onhoudbaar, al zat hij er weer heel dichtbij, 0-3. Een terechte overwinning voor Olympia, maar voor Venhorst telt vooral de volgende wedstrijd, uit tegen Volharding! Komt dat zien!! JEUGDNIEUWS Uitslagen 12 oktober JO19-1 - Schijndel JO19-2 2-1 JO17-1 - UDI'19 JO17-4 9-0 Erp JO17-3 - JO17-2 0-3 JO13-1G - Milsbeek/Astrantia JO13-1 5-5 UDI'19 JO13-7M - JO13-2M 2-2 JO11-2 - VCA JO11-1G 2-4 JO9-1 - Montagnards JO9-1G 3-5 JO8-1 - Gemert JO8-2 1-11 Programma 19 oktober Blauw Geel'38 JO15-7 - JO15-2 13:00 u Boekel Sport JO11-2 - JO11-1 10:15 u Elsendorp JO9-1 - JO9-1 11:00 u UDI'19 JO8-5 - JO8-1

Judoclub Boekel Regiotoernooi Veghel Afgelopen zondag was onze vereniging met 14 judoka's vertegenwoordigd op het regiotoernooi bij De Wa Kwai in Veghel. De judoka's hebben mooie judopartij-

tjes laten zien. Soms was het zelfs wel heel spannend en moest de scheidsrechter beslissen wie er uiteindelijk met de winst vandoor ging. De uitslagen zijn als volgt: 1e plaats: Lars v.d.Sangen en Floor v. Stiphout. 2e plaats: Pascal v.d.Elzen, Elva Walgreen, Teun Straatman, Niels v.Stiphout en Sieta Nabuurs. 3e plaats: Jorn Ruiter, Renzo v.Reijbroek, Mijke v.Hooijdonk, Sietse Walgreen, Djaimy v.d.Elzen, Morgan v.d.Elzen en Jesper v.Oort. Judoka's en coaches van harte gefeliciteerd met deze mooie prestaties! Meer foto’s zijn te zien op onze www.judoclubboekel.nl en op onze facebookpagina. Kijkles 25 oktober Op vrijdag 25 oktober is de eerste kijkles van dit seizoen. Alle judoka’s laten tijdens deze training aan belangstellenden zien wat ze sinds de zomervakantie geleerd hebben. De tijden van de groepen zijn als volgt: Groep 1: 17.30 - 18.30 uur Groep 2: 18.30 - 19.30 uur Groep 3: 19.30 - 20.30 uur Iedereen is van harte welkom om te komen kijken! Denk je dat judo wellicht iets voor jou is? Kom dan gerust een kijkje nemen tijdens deze avond. Maar je mag ook vrijblijvend aansluiten op een andere trainingsavond. Neem dan a.u.b. eerst contact met ons op door een mailtje te sturen naar judoclubboekel@live.nl. Meer info over onze vereniging is te vinden op www.judoclubboekel.nl.


Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar: Administratief medewerker parttime (ca. 25 uur per week) Administratief medewerkers opgelet! Heb jij al ervaring op gedaan als administratief medewerker en ben jij nauwkeurig en goed met cijfers? Mooi! Dan is Slecoma op zoek naar jou! Functie omschrijving: Jouw werkdagen zullen heel divers zijn. Als administratief medewerker zorg je ervoor dat alle informatie en orders goed worden verwerkt en het complete proces vlekkeloos verloopt. Jouw taken en verantwoordelijkheden: • Matchen facturen van PDF en XML bestanden; • Factureren bonnen en werkorders; • Beheren van de debiteuren en crediteuren administratie; • Bank en incasso bestanden aanmaken; • Diverse andere administratieve werkzaamheden; Functie eisen: • Je bent communicatief vaardig; • Je bent handig in het werken met administratieve systemen; • Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau; • Je hebt enkele jaren werkervaring; Waar • • •

kun je op rekenen? Een prettige werksfeer met eigen verantwoordelijkheid; Goede arbeidsvoorwaarden; Salaris afgestemd op je opleiding en werkervaring;

Bedrijfsprofiel: Slecoma Boekel BV is een landbouwmechanisatiebedrijf met import- en exportactiviteiten. De organisatie is gespecialiseerd in de verkoop en service van tractoren en landbouwmachines en heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct! Stuur je CV met motivatie voor 1 november naar: Slecoma Boekel BV, De Vlonder 141, 5427 DD, Boekel Of mail naar: gerda@slecoma.nl Wil je meer weten? Neem contact met ons op via gerda@slecoma.nl of bel even naar 0492-326767 (keuze 4) en vraag naar Gerda van Sleeuwen.


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval,

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIĂ‹LE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl Ringbaan 27 ¡ 5428 GP Venhorst ¡ 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 ­ 5427 DB Boekel 06­22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of

op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! --------------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ---------------------------------------------------------

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Nu in Boekel: Energetisch babycoach. Kijk op www.papilloncoaching.nl wat ik voor u kan betekenen. Tel.: 06-50615271

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DER Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 06­22887186 / 06­23064406

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 -------------------------—--------------------------

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

KASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------—------------------------Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine,

kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! -------------------------—--------------------------

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Zorg om handen Hoe zou het voor je zijn als je - sterkere spieren had - meer rust had - soepeler werd - energieker voelde - een uurtje voor jezelf had? Kom naar de gratis proefles van Passie voor yoga! www.passievooryoga.nl of bel naar Bianka Müller 06-40666477

herstel probleemnagels - gelpolish kunstnagels – versteviging niet-nagelbijtbehandeling handmassage bruidsnagels - nailart Meer info: www.fannekedeleeuw.nl Bellen of appen: 06-52 461 845 Te vinden op facebook en instagram

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------BOEK NU voor de Sint, voor thuis of op het werk. Bel 06-51158931. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------GEVRAAGD tamme kastanjes € 1,50/ kg. Peter v.d.Elzen Boomzaden, Bovenstehuis 2c, Boekel, tel. 06-10462087 -----------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl

Hart voor Brabant

Vragenlijst jongeren 12 tot en met 18jarigen van start Breng jij de gezondheid van jongeren in de regio mee in beeld? Ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je een kind in die leeftijd? Dan ontvang je misschien een uitnodiging (voor je kind) om een vragenlijst in te vullen over je gezondheid. De GGD Brabant Hart voor Brabant organiseert dit onderzoek voor 31.000 jongeren in het werkgebied. Hoe meer jongeren meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van jongeren in beeld krijgt. Wat gebeurt er met de uitkomsten? De vragen gaan over je gezondheid en ook over je leefomgeving, leefstijl en welzijn. De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor jongeren om gezond en veilig te wonen, leven en opgroeien. Denk aan gezond schoolbeleid, alcoholpreventie en opvoedondersteuning. Hoe meer jongeren meedoen aan het onderzoek, hoe

completer de gegevens en de bruikbaarheid van de informatie. De GGD publiceert de resultaten van het onderzoek medio 2020. Check je leefstijl! Ben je benieuwd hoe gezond je bent? En wil je meer weten over gezonde voeding, bewegen, roken, alcohol of een gezonde leefstijl? Op het einde van de vragenlijst kun je een gezondheidsadvies ontvangen op basis van jouw antwoorden of je kunt kiezen voor meer algemene informatie en linkjes naar leuke websites. Uitnodiging ontvangen? Als je een uitnodiging hebt ontvangen, ben je (is je kind) via een steekproef uit het bevolkingsbestand geselecteerd. Voor jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig voor deelname aan het onderzoek. De GGD beloont elke twintigste deelnemer met een cadeaubon ter waarde van tien euro. Daarnaast maak je kans op één van de drie cadeaubonnen ter waarde van 200 euro! Doe jij ook mee?

TE HUUR MINI OPSLAG in Venhorst. Box 1: 3x2x2 meter (6m2) Box 2: 4x2x2 meter (8 m2) Al vanaf € 35,= per maand. Tel. 06-11657856.

ZATERDAGS OPEN van 10.00­12.00 uur open voor wijn, honing en kersen in pot. Na openingstijd evt. na tel. afspraak Putakker 4 ­ Boekel Tel. 06­45608980

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Allerhande HALLOWEEN! Decoratie materiaal nodig? Te koop of te huur, kom kijken in onze decoratie ruimte. Natuurlijk bij Renders decoratie, www.rendersdecoratie.nl, tel 0492352192. ------------------------------------------------------

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

TE KOOP gebruikte motormaaiers met garantie. Tel. 06-23446218

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

DIERENPENSION

De Buitenhof

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.