Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 20 februari 2019

Boekel Venhorst 32 Nummer

Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 1 tot en met 6 april

We gaan weer aftellen naar de Goede Doelen Week. Over 6 weken is het zover. In de week van 1 tot en 6 april worden de bekende enveloppen opgehaald door de collectanten. We vieren een feestje, het is een lustrum jaar. Voor de 5de keer wordt de Goede Doelen Week in onze dorpen gehouden. Wat de kers op de feest taart is, elk jaar is er meer opgehaald. We zijn in 2015 gestart met een opbrengst van 32.000 euro en vorig jaar hadden we bijna 37.000 euro opgehaald. Dat is toch een mooi resultaat!! Het wordt op prijs gesteld, dat maar één keer in het jaar een collectant aan de deur verschijnt. Dat goede resultaat willen we graag in ons lustrumjaar weer

bereiken. Dat kan alleen dankzij een positieve samenwerking en goede respons van de bewoners uit onze dorpen. Om alvast kennis te maken met de 17 goede doelen, wordt elke week een blokje van 2 of 3 goede doelen aan u voorgesteld. Als surprise hebben we nog een nieuwtje te melden. Dat leest u volgende week.

We willen natuurlijk allemaal een toekomst zonder dementie. Alzheimer Nederland financiert onderzoek om uiteindelijk deze ziekte te voorkomen of genezen. Als u nu geeft, kunt u dat niet meer vergeten. Contactpersoon: Hendrik van Schijndel. www.alzheimer-nederland.nl

KANS

BELANGENNETWERK VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Kansplus bal bij CV de Vliegenmeppers Op zondag 24 februari organiseert carnavalsvereniging de Vliegenmeppers uit Boekel een gezellige carnavalsmiddag voor mensen met een beperking. Vanaf 13.00 gaan de deuren van Zaal La Compagnie in Boekel open om samen met carnavalsvereniging de Peeltuuters, Prins Merijn, Prinses Yvonne en adjudant Luuk carnaval te komen vieren. Zoals jullie van ons gewend zijn maken we er weer een dolle boel van met een hele lange polonaise een zanger, hossen en onderscheidingen. Graag tot dan!

NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich in voor diverse aspecten van brandwonden, aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek. Contactpersoon Arnie v.Duijnhoven. www.brandwonden.nl

Woensdag 27 februari a.s. verschijnt Weekblad Boekel Venhorst weer in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel.

APK nu € 19.95

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

MERKSPECIALIST

Sluitingsdagen Bibliotheek Boekel met carnaval Tijdens carnaval wordt er volop feest gevierd in Nia Domo. De bibliotheek is dan gesloten van vrijdag 1 maart t/m woensdag 6 maart. Op donderdag 28 februari is de Bibliotheek om 17.00 uur gesloten.

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak.


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Zondag 24 februari, 7e zondag van het jaar: 10.30 u (St. Agathakerk) Samenzang. Misdienaars: Emanuella, Glenn en Roy Bamè. Mathieu v.Duijnhoven; Piet en Miet v.d.Valk-v.Eyck; Antoon en Jana v.Hout (vwg. sterfdag tante Jana 21 februari); Antoon, Nelly en Ine v.Lankveld; Anna v.d.Elzen-Goossens (namens de KBO); Marinus Meulepas en Mien Meulepas-v.d.Broek; Miet v.Veggel (vwg.sterfdag) en Marinus v.Veggel. Woensdag 27 februari: 19.00 u (St. Petruskapel) Cato en Antoon Verhoeven-Heerkens en zoon Anton; Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Theo v.Rooij (vwg. sterfdag) en overleden fam.v.Rooij; Anny de Wit (vwg.sterfdag); overleden ouders Harrie en Betsie v.d.Rijt (vwg.verjaardag); Martien v.d.Aa. Vrijdag 1 maart, Carnavalsviering van Woord en Gebed met aansluitend de Sleuteloverdracht: 19.00 u (St. Agathakerk) m.m.v. koor Imémato. Levende en overleden leden van Stichting Boerenbruiloft Boekel.

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 24 februari, 7e zondag van het jaar: 09.00 u Arnoldus v.Duijnhoven en Helena Verhoeven de echtgenote (vwg. jaargetijde en verjaardag). Zaterdag 2 maart, Carnavalsviering van Woord en Gebed: 19.00 u m.m.v. fanfare Echo der Peel.

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Sam Leon Smits

DOPEN VAN UW KIND Wat is het Heilig Doopsel? Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf dat moment neemt Hij je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te beschermen. Door het doopsel word je lid van de kerk wereldwijd. Wat dichter bij huis neem je deel aan het leven in de eigen geloofs¬gemeenschap, de parochie Sint Petrus, die zich uitstrekt over Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt je omdat je ervaringen kunt uitwisselen met anderen die in dezelfde levensfase zitten, met mensen die in Jezus geloven en er voor elkaar willen zijn. Op weg naar het doopsel: stap voor stap! 1. U meldt zich aan bij het Parochiesecretariaat. Er wordt dan nog geen doopdatum afgesproken. 2. Dan neemt de priester of diaken die uw kind doopt contact met u op en maakt een afspraak voor een huisbezoek. Daarna zal er in overleg met de priester of diaken, plaats, datum en tijd worden afgesproken. De doopviering kan plaatsvinden in de St. Petruskerk in Uden of in een van de ande-

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

re kerken van de Parochie St. Petrus (dus in de kerken van Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel of Zeeland). Het doopsel is gratis. Bovendien krijg je van de parochie een doopkaars als geschenk. Wel is het voor de hand liggend, maar niet verplicht, om (als u dat nog niet doet) deel te nemen aan de jaarlijkse gezinsbijdrage (zie bijlage). Een vrijwillige bijdrage voor de ondersteuning van de geloofsgemeenschap is altijd welkom op bankrekeningnummer NL 60 RABO 0151 9047 58 van het Kerkbijdragefonds Parochie St. Petrus onder vermelding van “vrijwillige bijdrage i.v.m. doopsel”. Meer weten of aanmelden? Neem contact op met het Parochiesecretariaat, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 14:30 uur of bel uw pastoor John van de Laar via 0650697342. U bent van harte welkom! EEN KERKELIJKE UITVAART Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van een parochiaan. Als katholieke geloofsgemeenschap vertrouwen we in de uitvaart onze dierbare overledene aan God toe, en troosten we

AANBIEDINGEN van donderdag 21 t/m woensdag 27 februari:

APPEL CITROENVLAAI CRÈMEGEBAK

DIVERSE SOORTEN

ZONNEBOL MAIS CARRÉ

2 VOOR

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

VOOR SLECHTS

10.00 50 € 1. 50 € 1. 25 € 1. 12.

50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Kerkberichten elkaar met het geloof in de verrijzenis, en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen zal vergezellen. De kerkelijke uitvaart, die vaak voorafgegaan wordt door een avondwake, wordt geleid door een priester of diaken. Overleg met de parochie Als nabestaanden een kerkelijke uitvaart vragen voor hun overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door (zelf of door de uitvaartondernemer) contact op te nemen met onze medewerkers op het parochie-secretariaat. Met de parochie worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart en eventuele avondwake vastgelegd, en kunnen verdere afspraken gemaakt worden. Wij gaan in gesprek over alle wensen, en streven naar een uitvaart die u wenst!

Aanstelling pastoor Van de Laar. Met ingang van 7 januari 2019 is pastoor John van de Laar definitief in de pastorie van Uden gaan wonen. De installatie tot pastoor van de St. Petrusparochie zal plaatsvinden in de St. Petruskerk te Uden op 24 februari om 10.30u. Mgr. De Korte zal tijdens deze viering voorgaan.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Zondag 24 februari: 10.00 u Voorganger Mw. Ds. M. Boon uit Boxmeer 3e van drie opeenvolgende Carrouseldiensten, verzorgd door predikanten uit de regio. Thema: Rachel en Lea. Donderdag 28 februari: 10.30 u “Breek de Week” Zaaltje achter de Vossenbergkerk

Museum de Kluis: open op zondag 24 februari Het weer wordt al wat beter en op stap

gaan wordt al leuker. Zondag 24 februari is De Kluis geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Loop eens binnen en laat u verrassen: Boekel heeft een museum van de psychiatrie waar de bijzondere geschiedenis van vroeger en nu te zien is. De duidelijke opstelling, de tijdlijn en de vitrines geven de geschiedenis van de psychiatrie, Huize Padua, de broeders Penitenten en Coudewater duidelijk weer. Boekjes over de moderne psychiatrie geven meer inzicht in moderne behandelingen en opvattingen van GGZ. U kunt zelf op schermpjes kijken en luisteren naar de verhalen die patiënten opgeschreven hebben. Een gids is aanwezig om meer te vertellen. In de koffieruimte even rustig zitten voor Koffie of thee en tijdschriften

inzien is mogelijk. Het museum is gelegen op het terrein van Huize Padua aan de doorgaande weg van Boekel naar Handel, tegenover Dan. De Brouwerstraat 28 en is geopend op dinsdag van 14.00-16.00 uur, op woensdag van 9.00-12.00 uur en iedere laatste zondag van de maand van 13.0017.00 uur. Tijdens de openingsuren is het museum bereikbaar per tel.: 0492 846173 of per mail: kluis@ggzoostbrabant.nl of l.verstraatenjansen@chello.nl Groepsbezoeken zijn mogelijk op afspraak. Meer gegevens zijn te vinden op de website www.musumkring-peelland.nl over de Kluis en nog vele andere kleine en grote musea in de omgeving.


Berichten Boekelse Lokale Omroep Kring

BEDANKT..... Op 21 december 2018 mochten wij ons diamanten huwelijksfeest vieren. Hartelijk dank aan onze kinderen, familie, vrienden, oud-buren, oud-collega’s voor de vele felicitaties en cadeaux welke wij op deze dag mochten ontvangen. Ook hartelijk dank aan Nia Domo voor de geweldige verzorging van ons feest. Het was in een woord geweldig, wij hebben er enorm van genoten.

Gerd en Ria Specht-Hones Heijen, februari 2019

Tijdens de uitzending van BLOK T.V. op 24 februari a.s.(overigens nog steeds te zien op het analoge kanaal) kunt u de volgende programma’s tegemoet zien: Deze week is het programma “Zaken doen in Boekel” te gast bij Trend Decor. Hoe Ton v.Berlo en zijn echtgenote het bedrijf tot een toonaangevende onderneming in zowel Nederland, alsook in het buitenland hebben opgebouwd en nog steeds uitbreiden ziet u in deze aflevering. Er is al veel carnavalsplezier in Boekel. Hoe de onthulling van de Prins bij de Knollekes en de Vorst bij de Vliegenmeppers plaatsvond ziet u in deze reportage die BLOK T.V. daarvan maakte. Het is altijd weer een genoegen om in het rijke archief van BLOK T.V rond te kijken en de pareltjes uit een ver verleden nogmaals de revue te laten passeren, het Blokarchief toont u daar beelden van. De uitzending sluiten wij weer af met het traditionele BLOK nieuws waarin wetenswaardigheden en nieuwsfeiten die plaats vonden in Boekel voor u in beeld worden gebracht door BLOK T.V. Al onze uitzendingen zijn terug te zien op www.youtube.com/blokboekel BLOK T.V. wenst u veel kijkplezier…

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 14 februari 2019

RIKKI Dochter en zusje van Mark en Ilse Vos Bo Bergstraat 16, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren) 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

SENSATIONELE START SJORS SPORTIEF & SJORS CREATIEF BOEKEL Al 1000 inschrijvingen! Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ in de gemeente Boekel kende weer een vliegende start. Vanaf de kick-off op 30 januari staat de teller nu al op meer dan 1000 inschrijvingen. Wat een ongekend succes! Inschrijven is nog het hele schooljaar door mogelijk.

Sjors Creatief ook zeer populair Paardrijden, SportBoeVenClub, sterrenkijken, speksteen bewerken, gitaar, voetbal, tennis en vlechten hadden binnen enkele dagen enorm veel inschrijvingen. Kinderen krijgen het advies om de website www.sjorssportief.nl goed in de gaten te houden, want verenigingen bieden in ver-

band met succes nieuwe cursussen aan. Activiteiten die al vol zitten hebben vaak ook een wachtlijst. Bij voldoende animo mogen de kinderen die op de wachtlijst staan ook gewoon nog gaan ‘proeven’ aan de activiteit van hun eerste keus. Het hele schooljaar kan er gewoon nog ingeschreven worden.

Laagdrempelig zonder direct lid te worden Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kunnen basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier, vaak gratis, kennismaken met een grote verscheidenheid aan activiteiten, zonder meteen lid te hoeven worden. De gemeente heeft samen met haar sportverenigingen/cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders de krachten gebundeld en het resultaat is te zien in het overvolle Sjorsboekje, waarin zoveel activiteiten worden aangeboden. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisscholen uit Boekel hebben een exemplaar van het Sjorsboekje ontvangen.

Sjors Sportief & Sjors Creatief is bedoeld voor alle basisschoolkinderen in Boekel. Zit uw kind niet in Boekel op school, maar wilt u wel graag een boekje ontvangen, dan kunt u deze bij de balie van het gemeentehuis ophalen, of telefonisch contact opnemen met de gemeente via: 0492326800. Het boekje is ook in te zien op de website www.sjorssportief.nl.

Meer informatie? ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ blijkt een succesvolle methode om kinderen van de basisschoolleeftijd enthousiast te maken voor deelname aan sport en cultuur. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, mail dan naar: info@sjorssportief.nl. HEEFT U VRAGEN OVER UW AANSLAGBILJET VAN BSOB? Bel BSOB of kom naar de inloopavond in het gemeentehuis Volgende week ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) uw

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel

aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelasting. Het aanslagbiljet ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet, WOZwaarde of iets anders waar BSOB u mee kan helpen? Bel dan tijdens de verruimde openingstijden of kom langs bij de inloopspreekuren.

Veranderingen aanslagbiljet Het uiterlijk van het aanslagbiljet is veranderd. De grootste verandering is het verdwijnen van de acceptgiro. We merkten dat hier steeds minder behoefte aan is. Wilt u het bedrag van het aanslagbiljet zelf overmaken? Dan kunt u dat doen via onlinebankieren of met een overschrijvingsfor-

mulier van uw bank. U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Een machtigingsformulier voor automatische incasso zit bij het aanslagbiljet.

Bellen of binnenlopen Als u vragen heeft over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde, dan kunt u bellen met BSOB via 088 551 00 00. BSOB is extra bereikbaar op maandag 25 februari t/m donderdag 28 februari, van 9.00 tot 18.00 uur. Daarna is BSOB weer bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

U kunt ook binnenlopen met uw vraag. BSOB organiseert een inloopspreekuur op woensdag 13 maart vanaf 16.00 uur tot

20.30 uur (sluitingstijd) in het gemeentehuis. Tijdens dit spreekuur zijn deskundigen van BSOB aanwezig om vragen te beantwoorden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Wilt u meer informatie? Kijk voor meer informatie op de website www.bs-ob.nl. Hier kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket.

Over BSOB Belastingsamenwerking Oost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden) op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. INVENTARISATIE AED’S Zoals u misschien heeft gelezen in het Weekblad, zijn we bezig met een inventarisatie van de AED’s. We vinden het namelijk als gemeente belangrijk dat iedereen binnen enkele minuten een AED tot zijn beschikking heeft, mocht dit nodig zijn. Nu willen we ook kijken naar hoe u, onze inwoner, hierover denkt. Hiertoe hebben we een korte enquête opgesteld waarin we vragen naar uw standpunt. Deze enquête gebruiken we om een duidelijk beeld te krijgen van wat er onder de inwoners speelt betreffende dit onderwerp. De link naar het onderzoek: www.boekel.nl/aed U kunt deze link ook vinden op onze Facebook-pagina. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

geweigerde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd: Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 2 ceders Locatie: Rutger van Herpenstraat 28 en


30, Boekel Verzenddatum: 18 februari 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 20 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: 1e fase: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het afwijken van de voorste en zijdelingse perceelgrens Locatie: Kerkpad ongenummerd, Venhorst Datum ontvangst: 9 februari 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woning met bedrijfsruimte Locatie: Rosoliemolen ongenummerd, Boekel Datum ontvangst: 11 februari 2019

Activiteit: omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Onderwerp: het veranderen van een inrichting Locatie: Leurke 5, Boekel Datum ontvangst: 14 februari 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en aanleggen van een inrit Onderwerp: het bouwen van een woning Locatie: Bolle Akker ongenummerd, Boekel Datum ontvangst: 14 februari 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Arjoto B.V. voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Sint Josephplein 15 te Venhorst

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van De heer P.J.H.A. van der Heijden voor Sectie N1025 te Boekel

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, februari 2019 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: bouw appartementen en overige voorzieningen Locatie: Sint Josephplein ongenummerd, Venhorst Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van zes woningen Locatie: Donkstraat en Wijstgrond ongenummerd

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar-

GEEF UW MENING OVER DE WMO!

Uw gemeente neemt samen met 9 gemeenten in de regio (Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden) deel aan het onderzoek. Omdat nagenoeg dezelfde vragenlijst wordt gebruikt zijn de resultaten met elkaar te vergelijken. Heeft u in 2018 ondersteuning vanuit de Wmo gebruikt? Dan heeft u vorige week een brief ontvangen met een vragenlijst. Deze vragenlijst kan zowel schriftelijk als online worden ingevuld. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de ondersteuning die u in 2018 heeft ontvangen. Wat ging er goed? Wat kan beter?

Doet u mee? Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Uw inbreng helpt uw gemeente de Wmo-dienstverlening gericht te kunnen verbeteren! Wij hopen dat u de vragenlijst al heeft ingevuld of wilt invullen en danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.


Gemeente Boekel

schrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders,

maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Berkenbosch 1, Boekel Verzenddatum: 11 februari 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 20 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 5 februari jl. is o.a. aan de orde geweest:

COLLEGEVOORSTEL KADERNOTA 2020 GGD HART VOOR BRABANT EN BELEIDSVISIE 2019-2023 De gemeente Boekel werkt voor het gezondheidsbeleid samen met in totaal 25 gemeenten in de regio, middels de GGD Hart voor Brabant. De GGD legt nu haar plannen voor de komende jaren ter instemming voor middels een kadernota en een geactualiseerde beleidsvisie. UITVOERINGSPROGRAMMA TOEZICHT EN HANDHAVING FYSIEKE LEEFOMGEVING 2019 De gemeente Boekel heeft het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2019 vastgesteld.


Uitnodiging Carnavalsviering en Sleuteloverdracht 2019

Op vrijdag 1 maart 2019 vindt de carnavalsviering en de officiĂŤle sleuteloverdracht plaats in de St. Agathakerk.

Wij nodigen u allen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Aanvang H. Mis 19.00 uur, aanvang sleuteloverdracht 20.00 uur.

Tot dan!! Alaaf!


Algemeen LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT

Op woensdag 27 februari a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. We gaan weer meezingen en spelen in de grote zaal van “Boszicht”.Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 28 bekende liedjes samengesteld. Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige meezing-middag! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat u gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op www.kbo-boekel.nl van de KBO Boekel: P.S. We zoeken nog een gitarist(e) die onze liedjes wil begeleiden!!!! Heb je interesse????, bel 323111!

van 11.00 tot 17.00 uur in Boszicht, Bernhardstraat 72, 5427 AN Boekel. Fotogroep Focus KBO Boekel wenst u veel kijkplezier! Wilt u meer weten over Fotogroep Focus KBO Boekel kijk dan op onze website www.fotogroep-focus-kbo-boekel.simplesite.com of stuur een e-mail aan fotogroep.focus@gmail.com.

Fotogroep Focus KBO BOEKEL Expositie Fotogroep Op zaterdag 9 en zondag 10 maart wordt door Fotogroep Focus voor de 4e keer een expositie georganiseerd. Hiermee willen we zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen te genieten van de foto’s die door de leden zijn gemaakt. De officiële opening zal op zaterdag 9 maart om 11.00 uur plaats vinden door burgemeester Pierre Bos. Tijdens de tentoonstelling zullen de leden van de fotogroep u graag persoonlijk een toelichting geven op de door hen gemaakte foto’s. Naast de vrije keuze van foto’s is er dit jaar ook voor een thema gekozen en wel “Beweging”. Ook zullen er op gezette tijden AV (Audio Visueel) series worden getoond. Graag nodigen wij u uit een bezoek te brengen aan de expositie. U kunt ons vinden op zaterdag 9 en zondag 10 maart

Relatie-talent-uitdaging. Deze drie begrippen staan centraal bij Kindcentrum Octopus. Afgelopen week zagen we daar een schitterend voorbeeld van in de groepen 3 en 5. De groepen 3 sluiten ieder thema op een originele manier af. Deze week werd het

thema zon-maan-sterren afgesloten. Dit gebeurde met een presentatie verzorgd door een van de ouders van die groep. In het dagelijks leven is zij docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs. De geweldig mooie, zelfgemaakte kaart (door haar oudste dochter) met de planeten erop, had direct de belangstelling van alle kinderen. “Wat zijn die kleine bolletjes bij Jupiter?,” vroegen de kinderen zich onmiddellijk af. Het bleken de 79 manen te zijn die bij Jupiter horen. Het was een uitdaging om de hoeveelheid vragen te beantwoorden. De kinderen wilden per se weten hoe het kan dat een astronaut kan zweven. De uitleg over de wet van de zwaartekracht maakte hen dat duidelijk. Spelend ontdekkend leren; in de hal is een space-station nagebouwd, er staat een raket waar de kinderen in kunnen spelen, het nabootsen van het zweven is nog een uitdaging! In de klas staat een echte telescoop opgesteld. Het blijft een feest om op deze manier te werken, de talenten van de kinderen worden optimaal benut, ze leren van en met elkaar. En het mooie is dat kinderen het niet ervaren als leren, dat is de kern van spelend leren. Dat typeert het onderwijs op Kindcentrum Octopus. Toevallig was groep 5 ook bezig met het thema “ruimte”. Wat fijn dat deze moeder bereid was om in groep 5 haar verhaal nog eens te doen. De kinderen kwamen met ontzettend veel vragen; ze wilden o.a. weten of ze uit konden rekenen hoeveel steentjes er op het plat dak van hun lokaal lagen. Hoe zwaar is de aarde? Waarom is er geen leven op de andere planeten? Alle vragen mochten op briefjes geschreven worden, en aan het einde van de week, waren de vragen beantwoord. Wat heerlijk om zo’n betrokken ouders en


Nieuws voor Ouderen ONBEGREPEN GEDRAG BIJ DEMENTIE Bij mensen met dementie treedt heel vaak verandering in het gedrag op. Enkele voorbeelden. Bewegingsonrust Doelloos ronddwalen, trommelen met de vingers, schuifelen met de voeten, ijsberen door het huis. Agressief gedrag Bijvoorbeeld schelden, bedreigen en slaan. Dat kan voortkomen uit angst of onmacht. Iemand met dementie kan zich op een bepaald moment niet meer op een gewone manier uiten. Vaak richt dit gedrag zich op degene die het meest betrokken is. Omdat die persoon nu eenmaal in de buurt is Ontremd gedrag Impulsief en onaangepast gedrag zijn bekende gedragsproblemen. Op straat zo-maar ineens een volkomen vreemde aanspreken bijvoorbeeld. Ook ongepast seksueel gedrag komt voor. De persoon met dementie heeft niet meer in de gaten dat het gedrag ongepast is. Stemmingsproblemen De meeste mensen met dementie krijgen te maken met stemmingsproblemen: depressie, angst, lusteloosheid, onverschilligheid en het verlies van initiatief. Wanen en hallucinaties Soms krijgen mensen met dementie wanen en hallucinaties. Ze beschuldigen familieleden of helpenden van het stelen van zoekgeraakte spullen, ze zien mensen

of horen geluiden die er niet zijn. Deze hallucinaties kunnen beangstigend zijn. Onbegrijpelijk Voor de naasten is het gedrag vaak niet te begrijpen; iemand met dementie kan een ander persoon lijken dan vroeger. Dat rare gedrag komt meestal niet zo maar uit de lucht vallen. Het heeft gewoonlijk te maken met iets wat de persoon met dementie meemaakt. De oorzaak kan bij de persoon of in de omgeving gevonden worden. Mogelijke oorzaken bij de persoon • Bijwerkingen van geneesmiddelen. • Een bijkomende ziekte die pijn veroorzaakt, wat dementerende niet duidelijk kan maken. • Slecht zicht of slecht gehoor, en geen hulpmiddelen die dit compenseren. • Frustratie doordat hij minder aan kan dan vroeger. • Angst door hallucinaties of wanen. • Frustratie doordat hij merkt dat hij zijn grip op zijn leven verliest. • Somberheid door het gevoel dat het allemaal niet meer lukt. Mogelijke oorzaken in de omgeving • Te veel prikkels (bijvoorbeeld veel bezoek, harde geluiden). • Te weinig ruimte om te bewegen (mensen met dementie kunnen een sterke drang hebben om te bewegen). • Geen zinvolle tijdsbesteding (dagbesteding, hobby's). • Te veel belangstelling en goede bedoelingen van anderen. • Te weinig professionele ondersteuning of te veel verschillende personen die

Een dwalende man met dementie is op het politiebureau beland. Een foto uit de voorstelling “Zoeken” van regisseur Lotte Goossens, die in november 2017 in Simeonshof in Erp werd gespeeld.

zorg geven. Het blijft moeilijk Maar het blijft enorm moeilijk om met dat vreemde gedrag om te gaan. Zelfs de partners en kinderen van iemand met dementie weten er vaak geen raad mee. Door de dementie is iemand niet te bereiken op de manier die je gewend bent en dan moet je andere manieren verzinnen. En dat werkt na een tijdje ook niet meer.... Dit onbegrepen gedrag komt op 19 maart aan bod in het Alzheimercafé (PieterBrueghelHuis, Veghel, 19.30 uur). Een psycholoog legt uit en geeft adviezen, een mantelzorger vertelt over zijn ervaringen.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. De Pionier (gezellige activiteiten voor ouderen): iedere maandag en woensdag, 9.30-13.00 uur, de Mennehof. Kienen: 22 februari en 15 maart, 13.3016.00 uur, Mennehof Dorpsteam: dagelijks telefonisch bereikbaar (0492) 32 83 83, maandag 13.0016.00 uur, en donderdag 09.00-12.00 uur, inloopspreekuur, Sint Petrus. Autismecafé: 25 februari, 20.00 uur, Pieter BrueghelHuis, Veghel Alzheimercafé: 15 maart, 19.30 uur, Pieter BrueghelHuis, Veghel, thema: Onbegrepen gedrag.

COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Mevr R. Janssen (KBO Venhorst) (0492) 351271 Dhr. T. Bullens (KBO Boekel) (0492) 772337 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 ONS welzijn (088) 3742525 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar ONS welzijn, Iepenlaan 4, 5461 CS Veghel


Algemeen TONEELVERENIGING

Open Doek Toneelvereniging Open Doek Venhorst stelt iedere week iemand aan u voor:

Kom dan naar onze voorstelling ‘Alweer Vals Alarm’ van Toneelvereniging Open Doek in Venhorst. De voorstellingen staan gepland op zondag 31 maart en vrijdag 5 april in Gemeenschapshuis de Horst in Venhorst. Kaarten zijn € 8,50 incl. consumptie. Verkrijgbaar bij: ‘Het Winkeltje’ Venhorst, Ingrid 0492-322307, Dorry 0612042194

BOND

Met wie zou je wel een beschuitje willen eten? Met mijn dochter. Wat is jouw “lijfspreuk”? Niet lullen maar doorwerken. Wat zijn je goede eigenschappen? Anderen helpen Wat zou je willen veranderen in de wereld? Als iemand iets zegt, dat hij dat ook doet. Wilt u meer over Opa Gooyen weten?

VAN

container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 26 februari a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, scholen en sporthal, Burg. Schafratstraat, Prof. v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Berghoeve, KleinRondeel, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d. Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de

Een MeMo-rabele Mijlpaal voor dagbesteding MeMo Mensen & Mogelijkheden! MeMo Mensen & Mogelijkheden bestaat dit jaar 10 jaar. Wat 10 jaar geleden begon met een KLIK tussen Cindy Kroef-v.Schijndel en Emmy v.d.Broek-Tielemans is uitgegroeid tot een prachtige dagbesteding organisatie voor alle volwassen mensen met een hulpvraag. MeMo biedt verschillende vormen van kleinschalige dagbesteding: • Zorgboerderij met een agrarische beleving, in Boekel • Dagbesteding in Gemert met een kleine wasserij met was-, vouw- en strijkservice en daarnaast kleinschalig industrieel inpakwerk. • Service-klusteam in zowel Boekel als Gemert Binnen alle vormen van deze kleinschalige dagbesteding wordt gewerkt met vaste begeleiders, vrijwilligers en stagiaires. Dit zorgt voor structuur, duidelijkheid en continuïteit. De visie van MeMo: Een plek waar je jezelf mag zijn; een plek waar je je veilig kunt voelen; een plek om bezig te zijn of om er gewoon te zijn.

Carnaval in De Feestkelder. Elk jaar tijdens carnaval wordt jeugdsoos The Basement omgetoverd tot De Feestkelder. De Dj’s worden geboekt, de voorraadkasten nog eens extra aangevuld, de flyers ontworpen en geprint, er wordt een supergezellige en carnavaleske ruimte van gemaakt, vrijwilligers hebben er zin in, en al jaren blijkt: de jongens en meiden uit Boekel en Venhorst hebben er ook zin in. We kregen telkens de vraag: of het programma op vrijdag tot 22.00 zou kunnen duren. En dus hebben we dit jaar het programma op vrijdag aangepast, de eindtijd is niet zoals in de carnavalskrant vermeld staat tot 21.30 uur maar tot 22.00 uur!! Dus jongens en meiden, jullie zijn van harte welkom !! Op vrijdag komt het DJ duo Sander en Mathijs de tent op zijn kop zetten, dit is mede mogelijk gemaakt door CV de Vliegenmeppers, zij werden door CV de Knollekes uitgeroepen tot vereniging van het jaar, De Vliegenmeppers mochten een cheque in ontvangst nemen en deze cheque werd gelijk aan jeugdsoos The Basement geschonken, wij zijn hier ontzettend blij mee, dank je wel hiervoor!! Op zondag gaat het dak er nog een keer af met DJ Battleforce. We verwelkomen alle jongens en meiden uit groep 7 en 8 op vrijdag 1 maart van 19.30-22.00 uur en op zondag 3 maart van 19.30-21.30 uur. Tot dan !! Vrijwilligers team The Basement / Feestkelder


ZONDAG 24 FEBRUARI

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

BOEKEL SPORT VITESSE

AANVANG 14.30 UUR Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl


Algemeen 44 Jaar carnaval met De Donderjagers Karnaval 1975; De Knöllekes in Boekel hebben behoefte aan een eigen kapel. Enkele muzikanten besluiten spontaan muziek te maken op de carnavals maandag. Wat later bleek was dit het begin van een kapel die 44 jaar later nog steeds de mooiste muziekskes maakt tijdens karnaval en ook daarbuiten: De Donderjagers. Officieel werd De Donderjagers opgericht op 14 augustus 1975. Dus... 2019 is het de 44e karnaval voor de groep. In al die jaren hebben ze niet een keer verstek laten gaan. Als hofkapel van de Knöllekes waren ze steeds paraat. 41 prinsen zijn door De Donderjagers begeleid. Sinds enkele jaren zijn ze niet meer actief als hofkapel. Toch zijn ze elke carnaval nog actief. Ook buiten carnavalstijd zijn De Donderjagers actief. Vele festivals en braderieën konden rekenen op hun deelname. Landelijk bekend werden De Donderjagers als “Leontien van Moorsel band”. Vele wielerwedstrijden werden opgeluisterd. Meer dan 20 keer waren De Donderjagers in het buitenland te vinden. Hoogte punt in de carrière was hun optreden in het Heineken Holland House tijdens de Olympische spelen in Barcelona en het optreden in Hamilton en Toronto in Canada. Ook voor enkele TV optredens werden De Donderjagers al gevraagd. Opmerkelijk is het fijt dat het verloop van muzikanten in de kapel zeer klein is. Twee leden t.w. Toon en Henk zijn al vanaf het eerste uur gewaardeerde krachten. Diverse mannen zijn al meer dan 35 jaar lid. Vooral bekend zijn de Donderjagers door hun “aanstekelijk” muziek repertoire.

Herkenbare muziek, recht uit het hart zonder bladmuziek. 44 jaar Donderjagers wordt het hele jaar gevierd, te beginnen met 44 jaar carnaval.

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS 50+ Carnavalsavond Op vrijdag 22 februari is iedereen vanaf 50 jaar welkom op de jaarlijkse carnavalsavond in De Horst. We beginnen deze avond met een koffietafel om 18.30 uur. We zetten de avond voort om 20.00 uur en gaan er samen met Prins Marc, Prinses Susanne en de raad van Elf een gezellig Carnavalsbal van maken. Er zijn optredens van de dansmariekes en Ok Moi. En er is nog een gastoptreden van een tonpraoter. Daarna kan er volop gedanst worden op muziek van de DJ. Wij hopen alle 50+ers te ontmoeten op deze gezellige avond. Tot ziens vanaf 18.30 uur in De Horst. Kuikenbal Op zondag 24 februari wordt het Kuikenbal georganiseerd. Dit bal wordt gehouden in De Horst van 10.00-12.00 uur. Alle kinderen vanaf 0 jaar t/m groep 2 zijn hiervoor van harte uitgenodigd, natuurlijk zijn ook jullie ouders van harte welkom, het is dan natuurlijk wel leuk als jullie ouders ook in carnavalskleding

komen. Er is een heel leuk programma voor de kleinste peeltuuters en peeltuuterinnekes. Samen met Prins Marc, Prinses Susanne, Jeugdprins Luuk, Jeugdprinses Lola, Jeugdvorst Mark, de jeugdraad, de raad van elf en onze dansmariekes maken we er een leuke ochtend van. Dus trek je carnavalskleren alvast aan en kom op zondag 24 februari naar De Horst. Graag tot dan. Ziekenbezoek Ook dit jaar willen prins Marc, prinses Susanne en Vorst Herman namens CV de Peeltuuters een bezoek brengen aan de zieken van Venhorst. Om te voorkomen dat we zieke mensen overslaan willen we vragen om deze mensen op te geven. Als u iemand weet die ziek is, en het leuk zal vinden dat onze Prins en Prinses samen met de Vorst een bezoekje komen brengen, verzoeken wij U dit te laten weten, graag voor 25 februari bij vorst Herman Berkhof, tel. 06-41481763. Opgave optocht Op carnavalsmaandag organiseren we in Venhorst weer onze jaarlijkse carnavalsoptocht. Om organisatorische redenen willen we vragen of iedereen die deel wil nemen aan onze optocht zichzelf op wil geven, dit kan via onze website www.cvdepeeltuuters.nl en dan ga je naar optocht en dan inschrijven. Graag opgeven voor 23 februari. Alvast bedankt voor de medewerking. Buurtversiering Ook dit jaar gaan we weer een prijs geven aan de mooist versierde buurt tijdens carnaval, dus doe je best om er weer mooie kleurrijke straten van te maken. Volgende week zal het volledige programma in dit weekblad verschijnen, dus houdt dit goed in de gaten Carnavalsparty Op vrijdag 1 maart gaan we een gezellige carnavalsavond houden bij Plein 31, samen met CV De Vliegenmeppers en CV de Peeltuuters. Dit is na de sleuteloverdracht. Deze avond is jaren gehouden in Boekel, in een café waar de carnavalsverenigingen niet hun vaste thuishonk hebben. Nu zal dit dus voor het eerst in Venhorst gebeuren en wel bij Plein 31. Deze avond is iedereen welkom, er is geen entree en Petter zal voor goede muziek zorgen. Tot 1 maart in het café van Plein 31!!!


Algemeen CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES Pronkzitting 2019 laatste kaarten voor vrijdag nog verkrijgbaar Wat een geslaagd eerste weekend hebben we achter de rug wat betreft de Pronkzittingen 2019. Door de zaal is er de eerste 3 avonden ontzettend gelachen om de vele avonturen van de artiesten en de gang van zaken in en rond Boekel. Zang, dans en cabaret, het komt allemaal voorbij. Voor de late beslissers…. er zijn nog kaarten beschikbaar, maar alleen voor vrijdagavond 22 februari. Zaterdag de 23 is reeds uitverkocht. Kaarten zijn te koop bij Van Rijbroek Mode & Sport. Een kaartje kost € 18,50. Dus heb je zin om vrijdagavond te luisteren en te genieten van wat er zich allemaal weer heeft afgespeeld in en rondom ons mooie Boekel, haal dan snel je kaartje. Kortom, wees er snel bij want anders vis je achter het net.

Wij kijken in ieder geval terug op een schitterend en goed bezocht eerste weekend. Artiesten bedankt en heel veel plezier en succes voor het komende weekend! 24 rozen KBO: Op donderdagavond tijdens de KBOavond kreeg Wim v.d.Oord de 24 rozen voor zijn bewezen diensten in de Boekelse gemeenschap. Hij wist zelf van niks en was met een list naar Nia Domo gelokt waar de verrassing tot het einde bewaard bleef. Maar wat doet Wim dan allemaal? Hij is bestuurslid van het KBO, vroeger de scouting, nog steeds fietsen en het distributiebureau. Kortom Wim, ze zijn volledig verdiend. Carnavalsprogramma Vrijdag 1 maart We starten dit jaar met een gewijzigde opzet. Eerst hebben we de Carnavalsmis en aansluitend vindt de sleuteloverdracht plaats. Allemaal in de kerk dit jaar! Daarna gaan we naar de Hollandse Avond in Nia Domo. Samen met DJ Frank en live optredens van Marco van de A en Ivo van Rossum wordt het gegarandeerd een geweldige avond. Zin om aan te sluiten, kom dan naar Nia Domo en doe gezellig mee. Zaterdag 2 maart De kleine Knollekes beginnen ’s middags in Nia Domo. Op deze dag zie je welke topartiesten de jury heeft uitgekozen tijdens de voorselectie. De deelnemers strijden om de felbegeerde bekers. En tussen de optredens door kun je lekker dansen en hossen! Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn welkom. Let op: binnen is binnen! Maar…… ook dit jaar is er aan de ouders gedacht. Want carnaval vier je natuurlijk bij Nia Domo en de Knöllekes. Terwijl de kinderen in Nia Domo genieten van de optredens is er buiten in de tent een feestje! DJ E la Rock knalt ’s middags in de tent en voor degenen die willen is er de mogelijkheid om Ally Pally Beer Pong te spelen. Inschrijven kan via de website van de Knollekes. ’s

Avonds komen er meerdere DJ’s in de tent: DJ Ramuro Diaz, DJ Jobzzz en J Bram Gerrits. ’s Avonds is er binnen het Knallend Knöllekesbal met DJ Happy Day en een live optreden van Etienne Alvares Zondag 3 maart is het de dag van de Optocht. De optocht start dit jaar bij de Molen en vertrekt richting de Kerkstraat en zal bij Nia Domo eindigen. Bij Nia Domo is het wederom buitencarnaval en DJ Guus de Wit zal de deelnemers om eigen wijze onthalen en samen met het publiek een feestje bouwen! Vervolgens start DJ Frank het optochtbal en worden de prijswinnaars bekend gemaakt. DJ Frank zal vervolgens de Pleinzaal helemaal plat spelen en iedereen aan het dansen krijgen. Maandag 4 maart ’s Middags is klein Knöllekesbal in Nia Domo. Feest voor jong en oud. En terug van weggeweest: Bierbladenbingo. Onder het genot van de leukste carnavalsnummers wordt er een feestje gebouwd in Den Doom. En dan ook nog kans maken op een blad bier…… wie wil dat nou niet. Met DJ Job Janssen is dat succes verzekerd. Dinsdag 5 maart Na het succes van vorig jaar is de bingo getransformeerd naar de KinderMuziekBingo. Een Bingokaart, een lijst met carnavalsnummers en swingen maar. Ben jij de gelukkige? Dan win je ook dit jaar weer een schitterende hoofdprijs! De DJ is aanwezig en zorgt voor de grootste kinderhits, de langste polonaise en de mooiste kinderen-voor-kinderen hits. Heb je een verzoekje… geef het door aan de DJ! Na de kindermiddag start het “Nog-innedan-bal” onder muzikale begeleiding van DJ Kees. Rond de klok van 22:11 wordt het carnaval afgesloten op het Agathaplein met De Knolverbranding. Hiervoor is iedereen uitgenodigd om samen met de Knöllekes het carnaval 2019 af te sluiten. Ziekenbezoek tijdens carnaval 2019 op zaterdag 2 maart Traditiegetrouw denkt C.S. “De Knöllekes” ook aan hen die met de carnavalsdagen door een ongeval, of soms langdurig ziek zijn, niet kunnen deelnemen aan de carnavalsactiviteiten. Op zaterdag 2 maart a.s. willen we de zieken, die thuis verpleegd worden, verrassen met bezoek en een presentje. Onze dorpsgenoten die in ziekenhuizen c.q. verpleeghuizen ver-


Algemeen blijven, willen wij zeker niet vergeten. Omdat de ziekenhuizen c.q. verpleeghuizen te kennen hebben gegeven de bezoeken van de carnavalsverenigingen niet of steeds moeilijker kunnen plannen, willen wij voor deze mensen het carnavalspresentje graag bezorgen bij familie, vrienden of kennissen Via deze weg hopen wij onze zieke dorpsgenoten toch met ons carnavalspresentie te kunnen bereiken en een hart onder de riem te steken. Als u iemand weet die ziek is en prijs stelt op een afvaardiging van de C.S. “De Knöllekes”, verzoeken wij u dit door te geven aan onderstaande personen: Henri v.d.Boogaard, Bovenstehuis 36, tel: 324610, Boogaard.boekel@gmail.com Harriette Rovers, Laagveld 56, tel:

330255, pietrovers4@gmail.com Juryleden gezocht! Beste Knöllekes! Ieder jaar gaat de Boekelse optocht door de straten. Heel veel mensen hebben ontzettend hun best gedaan om op carnavalszondag de inwoners van Boekel te vermaken. ‘s Avonds volgt de prijsuitreiking. De prijzen verdelen gaat op basis van het jury oordeel: de jury bestaat uit allemaal vrijwilligers. En we zoeken nieuwe! Heb jij misschien zin om mee de optocht te jureren? Meld je dan aan via info@deknollekes.nl Inschrijven Buurtversiering, Stuif Es In en Optocht: Wil je als buurt leuk voor de dag komen? Heb je iets origineels voor de optocht? Of wil je meedoen met de Stuif Es In? De

inschrijfbuttons op de website staan nu open om jezelf aan te melden. Ga naar onze website www.deknollekes.nl en klik door op de link “Activiteiten” en kies de activiteit waar jij je voor wilt aanmelden! Agenda C.S. de Knöllekes: Vrijdag 22 februari: Pronkzitting Zaterdag 23 februari: Ouderenzitting in het bejaardenhuis Zaterdag 23 februari: Pronkzitting Zondag 24 februari: Voorselectie Stuif es in Vrijdag 1 maart: Sleuteloverdracht Zaterdag 2 maart: Finale Stuif es in Zaterdag 2 maart: Carnaval Zondag 3 maart: Carnaval met o.a. de optocht Maandag 4 maart : Carnaval met o.a. het Klein Knöllekesbal Dinsdag 5 maart: Carnaval met o.a. een Kindermiddag + ‘s avonds afsluiting carnaval

Autismecafé Meierijstad Iedere laatste maandag van de maand is het een gezellige boel in het Autismecafé Meierijstad in het PieterBrueghelHuis in Veghel. Verspreid in de ruimtes zitten er kleine groepjes mensen gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Kopje koffie, thee of iets anders te drinken erbij. Een ontspannen, rustige sfeer, waar mensen met autisme vanaf 18 jaar en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten. Op maandag 25 februari is het Autismecafé weer open; vanaf 19.30 uur zijn de gasten welkom. De toegang is gratis en aanmelden hoeft niet. Bezoekers die leuke ideeën hebben voor onder andere een thema-avond, kunnen dit op de avond zelf delen met de organisatoren of een berichtje sturen naar de Facebookpagina @Autismecafemeierij. Geïnteresseerden kunnen de pagina ook volgen om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes! Alvast een vooruitblik: op de laatste maandag van maart is er naast het gewone autismecafé ook een thema-avond voor ouders van kinderen tot 18 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS). Thema: Mijn kind heeft ASS, wat nu?


Algemeen 100% Lachgarantie! Waar: Plein 31 Venhorst Wanneer: 28 februari & 1 maart 2019 Wat dan: Opwerme in Venhorst Wie komt er: Hans Keeris: Brabants Kampioen 2017 Hans Verbaarschot: Ruim 100kg pure humor Peter vd Maas: Kampioen Groot Deurne 2017 Berry Knapen: Grossier in Kampioenschappen. Frans Bevers: Publiekslieveling Dirk Kouwenberg: Opperkletsmajoor van Helmond (2017) Geluid: v. Delst sound

Muzikale ondersteunig: De Donderjagers (do), Ok moi (vr) Kaarten: à €12,50 Reserveren: 0492 351273

Venhorst Creatief Dit jaar zal Venhorst Creatief, voor de 43ste keer een tentoonstelling houden. In het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 april is iedereen welkom om de werkstukken van verschillende aard te komen bekijken. Daarom doen we een oproep aan alle mensen uit Venhorst om weer alles uit

de kast te halen zodat je werkstuk op tijd af is. Geef je op en neem deel! Vergeet niet, dat er erg veel mensen zijn die het leuk vinden om ideeën op te doen of om werkstukken van anderen te mogen bewonderen. In verband met de voorbereidingen voor deze tentoonstelling vragen wij je om je op te geven vóór vrijdag 1 maart bij: Marian Hoogeveen tel: 0492-351514 of Christien v.d.Horst tel: 0492-351325 Comité Venhorst Creatief

Sporten in de carnavalsvakantie

Donderdag 7 maart 3 10.00 -11.00 uur Plezier met ballen! 3 3 t/m 6 jaar oud Lijkt het je leuk om met veel ballen te gooien, vangen, stuiteren rollen en mikken? Kom dan gezellig meespelen in de gymzaal. We gaan spelen met voetballen, tennisballen,

Donderdag 7 maart Hockey Blokkie en Raak en Haal! We maken 2 vakken in de zaal waarbij we Hockey Blokkie en Raak en Haal gaan spelen. Een leuk unihockey/knotshockey spel en een trefbal spel. Je hoeft gelukkig niet te kiezen, want je mag beide spellen spelen. - Groep 3 t/m 5 3 13.00 – 14.00 uur - Groep 6 t/m 8 3 14.15 – 15.15 uur Aanmelden per e-mail is verplicht! Stuur een e-mail naar sport@sporthaldeburcht.nl met daarin: Naam kind, leeftijd, naam activiteit en telefoonnummer. Let op: er zijn maar beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus VOL=VOL. Kosten zijn €2,- per kind en aanmelden kan tot vrijdag 1 maart 2019.


Algemeen Landelijke Opschoondag Help je ook mee je buurt schoon te maken?! Zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag. In heel Nederland komen deze dag buren, verenigingen en sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. Zo werken ze aan meer bewustzijn rondom zwerfafval. De dag draagt daarnaast bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig. Daarom zet ook het Land van Cuijk en Boekel weer in op een succesvolle opschoondag. Eén buurt, één missie Het thema van de Landelijke Opschoondag is dit jaar ‘Eén buurt, één missie’. Zoveel mogelijk samenwerking tussen bedrijven, buurtbewoners, lokale buurtverenigingen en sportclubs is hierbij het doel. Want alleen samen maken we de Landelijke Opschoondag tot een feestelijke dag én tot een groot, schoon succes. Opschoondagen voor scholen Met de klas of de hele school meedoen aan de Landelijke Opschoondag kan ook! Hiervoor hebben we 2 doordeweekse da-

gen geprikt. Je kunt op dinsdag 26 maart en/of op donderdag 28 maart meedoen. Samen aan de slag in Boekel Samen is veel leuker dan alleen! Daarom organiseert de gemeente Boekel een gezamenlijke opschoonactie in Natuurpark De Perekker. Ze starten om 9.00 uur met een kopje koffie. Dan samen opschonen. Om 11.30 uur sluiten ze af met soep en een broodje. Wethouder Marius Tielemans helpt een handje mee! Je krijgt opschoonmaterialen! Als je je hebt aangemeld, krijg je van ons veiligheidshesjes, werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en natuurlijk afvalknijpers. Zo kan je veilig aan de slag! Doe je mee? Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is heel eenvoudig. Meld je aan via www.afvalaanbieden.nl/lod. Dat kan tot 10 maart! Ook als je mee wilt doen aan de gezamenlijke actie in Boekel meld je je aan. Extra stimulans nodig? Als vereniging krijg je een kleine vergoeding als je meedoet aan de Landelijke Opschoondag! Deze is bedoeld voor de clubkas. Alle kinderen die meedoen, krijgen een cadeautje!

Voor meer informatie Wil je meer weten over de Landelijke Opschoondag of de Opschoondagen voor scholen? Of je direct aanmelden? Surf dan naar www.afvalaanbieden.nl/lod

Rondleiding rondom Berne Abdijbier te Heeswijk. Datum: woensdag 13 maart 2019 Aanvang: 14.00 uur Waar: Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther Vertrek: 13.30 uur gezamenlijk vertrek vanaf St. Janplein Voor wie: alle leden Eigen bijdrage: € 8,00 Opgeven en betalen vóór 28 februari bij Francien in de bus o.v.v. naam.

AANBIEDINGEN GELDIG van maandag 25 februari t/m zaterdag 2 maart: GEBR. GEHAKTBALLEN 5 stuks

5.00

BROODJE BEENHAM 300 gram vlees, 4 pistolets + saus samen voor

7.

95

SHOARMA of KIP TEX-MEX 500 gram vlees, 4 broodjes + saus samen voor

2 stuks

4.50

4 HAMBURGERS + 4 SAUCIJZEN samen voor

7.95

KIPSATÉ gegaard met GRATIS SATÉSAUS 4 stuks

7.45

300 gram BABI PANGANG of 300 gram KIP IN CHINESE SAUS met 500 gram bami of nasi samen voor

MEXICAANSE VLEESROLLEN

6.00

MINI KIPSPIESJES in sesamsaus 15 stuks

4.75

RUNDERLAPPEN 4 stuks

7.95

ERWTENSOEP uit eigen keuken 2 liter

8.95

KIPFILET naturel of gemarineerd 4 halve

6.00

GEGRILDE KUIKENBOUTEN 4 stuks

5.00

FILETLAPJES À LA MINUTE 8 stuks

5.00

500 gram. GEHAKT h.o.h. + 4 SPEKLAPPEN samen voor

7.95

GEPANEERDE SCHNITSELS 4 stuks

6.95

BROODJE GEMAK 2 stuks

4.50

7.95

Maandag 4 maart t/m zaterdag 9 maart zijn wij de gehele week gesloten

GERRY VAN EXEL, keurslager Kerkstraat 11, Boekel, Tel. (0492) 32 12 56


KRACHTIG IN DIGITAAL PRINTEN! Boekeldruk

De Vlonder 10 | Boekel | T 0492 322140 | info@boekeldruk.nl | www.boekeldruk.nl


Sport

Boekel Sport 1 - Margriet 1 Na precies 10 weken zonder competitievoetbal was het op zondag 17 februari eindelijk weer zover. Voor nieuwe trainer Marc v.d.Ven een gunstige periode om te weten te komen welke talenten er allemaal rondlopen binnen Boekel Sport.

volgens steeds een prooi voor Danny de Natris. Een kopbal hoog over was zo ongeveer het laatste wapenfeit van Margriet. Al met al een verdiende thuisoverwinning en daarmee een zeer geslaagde hervatting van de competitie! Zondag 24 februari wacht er opnieuw een thuiswedstrijd. Vitesse ’08 uit Gennep is de tegenstander. Supporters wees welkom!

KBO PRIJSKAARTEN voor senioren Uitslagen 11 februari 2019 RIKKEN 1. Sjaan v.Doren 174 pnt. 2. Maria Bissels 103 pnt. 3. Maria v.d.Heuvel 91 pnt. 4. Mia Vos 86 pnt. 5. Harrie Donkers 66 pnt. 6. Truus Vondervoort 66 pnt. 7. An v.Asseldonk 55 pnt. 8. Dora v.Berloo 33 pnt. Poedelprijs Maria v.d.Ven -95 pnt. JOKEREN 1. Dora Dapperens 113 pnt. 2. Ria Strijbosch 103 pnt. 3. Annie Hermens 86 pnt. 4. Netje Dapperen 65 pnt. Poedelprijs: Nellie v.Moorsel -116 pnt. Voorjaars maratonnetje Op zaterdag 30 maart houden wij ons voorjaars maratonnetje, meer hierover in de volgende nieuwsbrief van KBO.

Guus (brengt) geluk Margriet 1 was de eerste competitietegenstander. Vijftien minuten lang werd er voornamelijk op de Boekel Sport helft gevoetbald. Maar Boekel Sport speelde gretig en straalde frisse werklust uit. Vanaf grote afstand kon Tim Schuijers de bal net niet de gewenste richting geven over de uitgelopen doelman van Margriet. Jari Claasse zag een snelle solo vanaf de middellijn eindigen in een schot net langs. In de 32e minuut mocht Guus Goossens zijn competitiedebuut bekronen met een doelpunt: 1-0. Een minuut later bracht de linker doelpaal redding voor Boekel Sport. Twan Merks kon in de slotminuut van de eerste helft Boekels voorsprong verdubbelen en pakte die kans: 2-0. Voordat scheidsrechter Marc v.Bree het rustsignaal gaf, raakte Boekel Sport via een mooi genomen vrije trap nog de lat. Met een snel genomen vrije trap in de 52e minuut was Margriet nog het dichtst bij een gewenste tegentreffer. De bal eindigde slechts op het dak van het doel. Een aantal keren was er voor Boekel Sport de mogelijkheid de voorsprong te vergroten. Vanaf de rechterkant kwam Rens v.d.Wijst dreigend tot aan de achterlijn. Zijn voorzet was ver-

Regiotoernooi St Michielsgestel Op zondag 17 februari moesten een aantal judoka's van Judoclub Boekel vroeg uit de veren om mee te gaan doen aan het regiotoernooi in St Michielsgestel. Tijdens deze voormiddag hebben onze judoka's ieder in hun eigen poule en klasse deelgenomen aan mooie judowedstrijd-

jes. Ze hebben de volgende resultaten behaald: 1e plaats: Jesper v.Oort, Raf Delissen en Floor v.Stiphout 2e plaats; Teun Straatman en Gijs Versteegden 3e plaats: Elva Walgreen, Lars v.d.Sangen, Sietse Walgreen en Jeroen Kuijpers Judoka’s en coach van harte gefeliciteerd met deze mooie sportieve prestaties! Voor meer foto’s kijk op de facebook pagina van Judoclub Boekel.


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen E-jeugd 3 - Swift E2 9-8 Aristos C1 - Jongens C1 31-30 D-jeugd 1 - MHV '81 D2 16-17 Meisjes B2 - De Sprint B1 18-23 MHV '81 A1 - Dames A1 25-19 Bergeijk E2 - E-jeugd 2 6-18 RHV A1 - Heren A1 12-31 Meisjes B1 - Bergeijk B1 4-15 Bouwcenter 2 - Dames 2 25-13 Hellas 1 –- Dames 1 26-21 HMC 3 - Dames 3 19-23 Achilles C1 - Meisjes C1 15-14 Delta Sport/E.O.C. 1 - Heren 1 20-25 Programma zaterdag E-jeugd 1 - Bergeijk E1 10.00 u Avanti D2- D-jeugd 1 10.40 u E-jeugd 2 - PSV Handbal E2 11.00 u HCB '92 E1 - E-jeugd 3 13.35 u PSV Handbal B1 - Meisjes B1 18.00 u Programma zondag Dames A1 - DHC Overpelt VZW A1 10.00 u Avanti B1 - Meisjes B2 10.00 u Dames 2 - VHC '13 2 11.15 u Dames 3 - Roef 1 12.30 u Jongens C1 - Jupiter '75 C1 12.30 u Zwart Wit HA1 - Heren A1 15.30 u Habo ’95 boekt ook uitoverwinning aan Zeeuwse kust Na de 22-28 uitzege in Son bij Apollo vorige week moesten de heren afgelopen zondag een stuk verder reizen voor een wedstrijd handbal. Ditmaal helemaal naar Middelburg voor de uitwedstrijd tegen Delta Sport/E.O.C. De eerder gespeelde thuiswedstrijd was door Habo met 30-22 gewonnen. Zoals bekend is Habo uit en thuis dit seizoen soms een wereld van verschil gebleken. Delta Sport zit samen met 3 andere ploegen nog middenin een spannende degradatiestrijd verwikkeld en zullen zeker strijden voor ieder punt. Habo moest het deze wedstrijd doen zonder spelmaker Dirk Tielemans die op studiereis was. Verder waren Bart v.d.Elzen en Martijn Rombouts helaas afwezig wegens blessures. Habo was vanaf het beginsignaal erg scherp en begon voortreffelijk aan het duel. De verdediging stond als een huis en daar vanuit kon het enkele malen vrij makkelijk doorstomen naar de aanval. Deze werden goed uitgespeeld en de vrije man werd makkelijk gevonden. Zo kon

Habo in de openingsfase al uitlopen naar een comfortabele 0-6 voorsprong. Nadat Delta Sport zijn eerste doelpunt wist te scoren kreeg Habo in kort tijdbestek ook nog twee 2-minutentijdstraffen om de oren. Habo wist hier gelukkig zonder veel tegendoelpunten uit te komen. Hierna trad er toch een mindere fase aan. In de verdediging liet men enkele spelers soms te ver komen en wisten deze wel raad met de geboden ruimtes. In de aanval was Habo niet meer zo geconcentreerd als in de beginfase. Er werd soms slordig balverlies geleden, ook werden enkele grote kansen om zeep geholpen. Delta Sport kon even terugkomen tot een verschil van 3 goals. In de eindfase van de eerste helft hervond Habo toch iets van zijn scherpte terug en bracht het verschil met de rust toch weer op 5 goals en een 8-13 ruststand. Na een peptalk in de rust begon Habo de 2e helft weer alsof het aan een trainingspartij bezig was. Het leek even op een kopie van de eerste helft en zo breidde Habo de score makkelijk uit naar een 8-17. Even later was het verschil zelfs 9 doelpunten en was hiermee de wedstrijd vroegtijdig beslist. De 2e helft werd nog opgeschrikt door een vervelende blessure aan de kant van Delta Sport. Bij een terugkomende bal van de keeper sprong een speler achterop op hak bij Roel v.Haandel en ging hierbij ernstig door zijn knie. De heren van Habo wensen hem veel beterschap toe! Delta Sport zette in de laatste 10 minuten nog een keer aan en kreeg hierbij ook nog enkele penalty’s mee van de scheidsrechters. Habo zelf had toen meer moei-

te met scoren en hierdoor kon Delta Sport nog iets van de opgelopen achterstand goedmaken. De wedstrijd zou uiteindelijk gewonnen worden met 20-25. Man van de wedstrijd was Rob Biemans die de afgelopen uitwedstrijden heeft aangetoond toch heel goed met harsloze ballen overweg te kunnen! Habo boekte hiermee zijn 3e overwinning op rij en houdt druk op de bovenste ploegen. Afgelopen weekend leed wederom alleen Oliveo puntverlies door thuis gelijk te spelen tegen Hellas. Habo en Oliveo staan nu samen op 26 punten, één punt achter Witte Ster en 2 punten achter koploper DWS. Met nog 4 wedstrijden te gaan, gaat dit een spannend competitieslot worden. Habo is nu 2 weken vrij, na de carnaval hervat het op 9 maart de competitie met een thuiswedstrijd tegen het Rotterdamse Snelwiek. De uitwedstrijd daar werd helaas verloren. Hiermee heeft Habo dus sowieso nog een appeltje te schillen. Evenals de voorgaande thuiswedstrijden hoopt Habo weer op veel publiek, alle support kunnen de heren goed gebruiken!

Evenementenkalender 17 t/m 23 maart: Driebanden kampioenschappen 2019, café-zaal Salut 28 april: Kofferbakverkoop Gilde

GOEDEREN- & DIENSTENVEILING 28 september 2019

BOEKEL

1959


Sport Rutger van Herpenruiters Fleur v.Erp op herhaling door grootse prestatie tijdens Brabantse Kampioenschappen ‘1 op 4’. Dat is niet alleen het benzineverbruik als je het gaspedaal van een bolide te hard in drukt, maar ook de formule om op basis van de inschrijvingen bij een hippische wedstrijd het aantal uit te reiken prijzen te berekenen. Dus had Sharon v.d.Velden een dubbel gevoel, toen ze de startlijst van haar categorie op de Brabantse kampioenschappen onder ogen kreeg, waar maar liefst 64 deelnemers op terug te vinden waren. Stevige concurrentie uit de volledige provincie dus en moeilijk om een hoge klassering te realiseren, maar anderzijds levert een 16e plaats ook nog prijs op. De debutante in het springcircuit kon met die wetenschap afgelopen zaterdag dus onbevangen aan de start verschijnen. Ze beleeft sowieso een droomseizoen, met 2 afvaardigingen naar de Regiokampioenschappen (dressuur/springen) en vorige week nog een titel behaald met het Team van de Rutger van Herpenruiters op datzelfde evenement. Na een foutloze eerste ronde, dat ongeveer 50 procent van de deelnemers haar nadeed, werd soepeltjes de finale bereikt. In de B(eginners)-klasse wordt deze barrage niet op tijd beslist, maar bepaalt de jury de eindrangschikking van de opnieuw foutloze ruiters en amazones op basis van de manier van rijden. Sharon, behoorde opnieuw tot de elite, die alle balken liet liggen en was zo uiteindelijk afhankelijk van de stijlpunten die ze ontving. Dat resulteerde in een tevredenstellende 9e plaats, waarmee ze meer dan blij kon zijn. Een dag later was het de beurt aan Mirte v.Mensvoort, die in de klasse M 36 tegenstanders trof. Ondanks een vervelende valpartij van een concurrente, enkele minuten voordat zij haar eerste ronde mocht rijden, bleef de 16-jarige scholiere ontspannen met een juiste focus. De foutloze ronde leverde ook haar een ticket voor de finale op en voor de gevorderde ruiters betekent dat maar een ding: gas erop. Wie immers het snelste foutloos rondgaat in de barrage, mag zich Brabants Kampioen noemen. Mirte vocht een verbeten strijd uit met

de overgebleven amazones en ruiters, maar raakte in haar enthousiasme helaas een balk, waardoor de hoofdprijs aan haar neus voorbij ging. Uiteindelijk resulteerde toch nog een fantastische 9e plaats. De snelle rekenaars, die de vuistregel aan het begin van dit artikel, foutloos toepassen, komen tot de conclusie dat ze daarmee nog juist in de prijzen viel, want 36 gedeeld door 4 is immers precies 9. Daar bleef het echter niet bij, want tot haar grote vreugde mag ze door haar goede rijden ook nog eens uitkomen op Indoor Brabant, dat dit jaar van 14 t/m 17 maart plaatsvindt in de Brabanthallen. Mirte hoeft niet alleen naar ’s Hertogenbosch af te reizen, want ze krijgt tijdens deze wedstrijd gezelschap van de laatste springveer, die dit weekend voor onze vereniging uitkwam, namelijk (hoe kan het ook anders): Fleur v.Erp (zie foto). Fleur bewaart goede herinneringen aan Indoor Brabant, want vorig jaar kwalificeerde ze zich ook al voor dit evenement met haar paard Eyewish en pony Cameron. Hoewel ze daar als jongste amazone aan de start verscheen, leek ze niet geïmponeerd door de indrukwekkende ambiance en snelde ze met Eyewish gedecideerd naar de eindoverwinning. Even leek daar een dubbelslag in de maak, want ook met Cameron ging ze toen foutloos rond. Aangezien ze net buiten de toegestane tijd over de finish kwam, werd haar de toegang tot de barrage ontnomen. Dit jaar dus kans op een revanche voor Fleur en Cameron, die inmiddels in de allerhoogste klasse (ZZ) uitkomen. Tijdens de Brabantse Kampioenschappen wisten ze namelijk weer een topklassering te realiseren en hoefden daarbij alleen Liv Huijbregts uit Rijsbergen voor te laten gaan. Als runner up in dit regiokampioenschap mag ze ook nog eens uitkomen op de Hippiade, het Nederlands Kampioen-

schap, dat ook in de maand maart wordt verreden. Haar overdadige programma kan na volgende week nog voller worden, want dan staat het laatste onderdeel van de Brabantse Kampioenschappen op het programma: het springen voor paarden. Uiteraard komt Fleur daar met haar troef Eyewish aan de start en we zijn benieuwd of ze haar kunststukje van vorig jaar weet te herhalen. Ze zal daar niet alleen in de schijnwerpers staan, want uit de talentvolle springfamilie Van Erp, komen ook haar zussen Isabeau en Britt aan de start. Benieuwd of ze er samen daadwerkelijk weer een familiefeestje van zullen maken en welke ‘sister act’ deze keer uit de hoge hoed getoverd zal worden. Ons nieuwbakken lid Silke v.Boxtel, completeert het kwartet deelnemers dat volgende week aan de start verschijnt. De schoonheidsspecialiste en pedicure uit Boekel zal met Quinticia JVB de strijd aangaan in de L-klasse. Hoewel de prijzenregen in de afgelopen weken tot tevredenheid stemt, hopen we als vereniging natuurlijk ook in deze laatste discipline ons partijtje te kunnen meeblazen.

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 15 februari 2019. 1 Dames v.Dinteren-Witlox 69,75% 2. Hr. en Mw.Klomp-Bueters 55,83% 3. Hr. en Mw.Swarts 55.00% 4. Dames Hurkmans-v.d.Weijer 53,33% 5. Dames J.v.d.Elzen- v.d.Nieuwenhof 52,50% Iedere vrijdagmiddag bridge-instuif in Boszicht voor KBO-leden. Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of Léon Otten tel. 321208.


Iedere dag vers van BAKKERIJ VOGELS:

heel Erps licht volkorenbrood Alle

spelt van de BAKKERIJ-AFDELING

1.99 2 stuks van 5.32 voor

2.66

2e GRATIS.

Bijvoorbeeld Liefde & Passie Speltbrood Alle

van 2.79 voor

gebak van de BAKKERIJ-AFDELING

per doosje van 3.00 voor

2.25

25% KORTING.

Bijvoorbeeld tompoucen 4 stuks

rauwkost

Vers van TON KANTERS 3 varianten

4-SEIZOEN RAUWKOST CRISPY SALADE ERPSE RAUWKOST per 100 gram van 1.39 voor

€ 0.99

Vers van SLAGERIJ GEERTSEN

hacheevlees

500 gram voor

5.99

Vers van SLAGERIJ GEERTSEN

verse gehaktballen

500 gram voor

3.99

Van onze BLOEMIST

AH tulpen in diverse kleuren, 2 bossen Cruijgenstraat 3 Erp Tel. 0413 - 22 42 52

Maandag 08.00 - 21.00 uur Dinsdag 08.00 - 21.00 uur Woensdag 08.00 - 21.00 uur

Donderdag 08.00 - 21.00 uur Vrijdag 08.00 - 21.00 uur

van 6.50 voor

4.99 Zaterdag 08.00 - 21.00 uur Zondag 10.00 - 18.00 uur


Sport VC Unitas / ‘t Menneke

Heren-1 komt tekort tegen Bedovo Met nog 6 wedstrijden te gaan trof koploper VC Unitas/’t Menneke - Heren 1 concurrent Bedovo in Beek en Donk. Bedovo stond weliswaar 12 punten achter op Unitas op de ranglijst maar omdat de Beekendonkenaren 2 wedstrijden minder gespeeld hadden, was het feitelijke verschil erg klein. Daarnaast vormt Bedovo - als het team compleet is - een ervaren en lastig te bespelen team. En compleet waren ze, dus de heren konden zich opmaken voor een serieuze pot volleybal! Aanvankelijk gingen beide teams gelijk op maar toen de set vorderde verdween de angel uit het spel van Unitas. De service van De Mennekes leverde onvoldoende druk op en daardoor kon Bedovo de eigen aanvallers ongehinderd in stelling brengen. De thuisploeg pakte een voorsprong en wist die met degelijk spel steeds verder uit te breiden. Uiteindelijk ging de setwinst met een confronterende 25-16 naar Bedovo; de Boekelse heren zouden

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Beekerheide 26 Beek en Donk Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com

uit een heel ander vaatje moeten gaan tappen om de regie terug te kunnen pakken. Maar dat lukte ook in de 2e set niet. Het spel van Unitas oogde mat en ongemotiveerd. De spelers legden onvoldoende beleving en vechtlust aan de dag en kregen geen moment vat op de tegenstander. Bedovo was beter in alle facetten van het spel en wist de sporadische aanvalsdreiging van Unitas met een goed gepositioneerd blok en dito verdediging goed te pareren. Spelverdeler Marijn v.d. Krieken was grieperig en haalde zijn gebruikelijke niveau niet en aanvallend ging enkel enige dreiging uit van Roel Gijsbers maar ook die wist het de degelijke Bedovo-verdediging niet moeilijk genoeg te maken. Via 25-18 werd het 2-0 voor de thuisploeg en het meegereisde publiek vreesde het ergste. Gelukkig liet Bedovo in de 3e set de teugels iets vieren; Unitas kon voor het eerste in de wedstrijd een voorsprongetje pakken en zie; er kwam eindelijk wat beleving in het team. Met net wat meer vechtlust werd de pressie op het team uit Beek en Donk opgevoerd en de koploper liet zien wel degelijk tegen deze tegenstander opgewassen te zijn. Nu lag de druk bij de thuisploeg en prompt waren de rollen omgedraaid en kon Unitas onbevangen spelend - de voorsprong uitbreiden en een overtuigende 15-25 setwinst pakken. Nu was het zaak deze lijn door te trekken maar toen Bedovo in het begin van de 4e set direct een paar punten pakte keerde het spelbeeld van de eerste 2 sets weer terug. Unitas maakte de fouten en Bedovo de punten. Waar in vroeger tijden het in Beek en Donk gebruikelijk was dat de (eigen) scheidsrechters de thuisploeg opzichtig aan de punten hielpen was dat nu helemaal niet het geval. De man op de stoel floot voorbeeldig en vrijwel foutloos en het uiteindelijke 3-1 verlies (de 4e set eindigde in 25-15) had Unitas volledig aan zichzelf te wijten.. Gedane zaken nemen geen keer; Unitas is nog steeds koploper met 7 punten voorsprong op de nummer 2 maar heeft het eindresultaat door dit verlies niet meer zelf in de hand. Immers, Bedovo is nu op 9 punten gekomen en als beide teams in de resterende wedstrijden maximaal scoren wordt Bedovo kampioen

met 1 punt meer dan onze jongens. Maar Unitas heeft nog 5 wedstrijden te gaan en Bedovo nog 7 dus de koers is nog lang niet gelopen. Voor De Mennekes is het in ieder geval zaak de knop weer om te zetten en door scherp te trainen het eigen gebruikelijke - niveau terug te vinden!

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 11 februari: TK ’t Stuupke - Stuc Force 4-2 Invorm Interieur - Snackpoint LC 4-4 De Schutboom - v.d.Boog./v.Sleeuwen 10-2 Planotec E-Diensten - People Work Serv. 1-7 Elreka Hek - Heuveltr./vHoff 1-3 Café Gij & Ik - v.d.Aa Klusbedrijf 12-3 v.Haandel Metaal - Midi Stender 1-5 v.Rijbroek Sp&M - Torpedo TUB 8-1 Donkers/Claasse - Mahobo 2-4 Café LC/OOvB - MVS Grootkeuken 4-3 Programma 25 februari: Zaal A v. Rijbroek Sp&M - People Work Service 18.45 u Café LC/OOvB - Donkers/Claasse 19.30 u Snackpoint LC - Torpedo TUB 20.15 u Heuveltr./v.Hoff - v.d.Aa Klus 21.00 u v.Haandel Metaal - TK ’t Stuupke 21.45 u Zaal B De Schutboom - Mahobo 18.45 u Elreka Hek - Planotec E-Diensten 19.30 u Midi Stender - v.d.Boog./v.Sleeuwen 20.15 u MVS Grootkeuken - Stuc Force 21.00 u Invorm Interieur - Café Gij & Ik 21.45 u

Evenementenkalender 17 t/m 23 maart: Driebanden kampioenschappen 2019, café-zaal Salut 28 april: Kofferbakverkoop Gilde

GOEDEREN- & DIENSTENVEILING 28 september 2019

BOEKEL

1959


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 17 februari Helvoirt 1 - Venhorst 1 0-0 HVCH 6 - Venhorst 2 1-2 Venhorst 3 - Udi'19 7 2-4 Venhorst 4 - Boekel Sport 7 1-0 Venhorst 5 - Gemert 9 0-12 Erp VR1 - Venhorst VR1 1-1 Programma 23 februari Venhorst VR30+ - Keldonk VR30+ 17.00 u Programma 24 februari Venhorst 1 - SC Irene 1 14.30 u Venhorst 2 - Achilles Reek 2 11.00 u Bl-Geel'38 6 - Venhorst 3 12.00 u Venhorst 4 - Udi'19 13 10.30 u Handel 3 - Venhorst 5 10.00 u Venhorst VR1 - Fc de Rakt VR1 10.30 u Helvoirt 1 - Venhorst 1 In het begin van de competitie verloor Venhorst thuis met 1-4 van Helvoirt, waar een gelijkspel ook wel mogelijk was geweest. Toen schreven we dat “het soms mee zit en soms tegen”. Vandaag de kans om dat recht te zetten. Al na drie minuten kreeg Venhorst een goede kans toen Thijs v.Sleeuwen alleen voor de Helvoirtse keeper verscheen, die nog redding wist te brengen. Geleidelijk aan kwam Helvoirt wat beter in de wedstrijd, maar het laatste kwartier van de 1e helft was Venhorst weer duidelijk sterker. De beste mogelijkheid was voor Luuk v.d.Boogaard, maar zijn kopbal werd van de lijn gekopt. De tweede helft was Venhorst steeds de betere ploeg. Met name tussen de 60e en 65e minuut kreeg Venhorst prima kansen om de score te openen. Het begon met drukte in het 16 meter gebied, waarin Venhorst drie goede mogelijkheden kreeg, gevolgd door een kans voor Thijs v.Sleeuwen alleen voor de keeper en tenslotte een schot van Tom v.d.Boogaard, waar de uitstekende keeper van Helvoirt nog een hand tegenaan kreeg. In de 80e minuut stopte hij weer een schot van Thijs v. Sleeuwen en in de 84e minuut schoot Mike v.Grinsven op aangeven van Thijs met zijn zwakkere rechter net naast. Een minuut later was het weer Thijs v.Sleeuwen die alleen op de Helvoirtse keeper afging, maar ook dit keer redde de keeper. Uiteindelijk bleef het bij 0-0, voor Venhorst een teleurstelling, na een prima wedstrijd van de rood-witten. Zoals Helvoirt zelf na de wedstrijd al aangaf: een bonuspunt voor Helvoirt, dat door het oog van de naald kroop. Volgende week thuis tegen Sportclub Irene moet dat met weer dezelfde inzet punten op

gaan leveren! Komt dat zien. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 16 februari 2019 5-1 JO19-1 - Volharding JO19-2 Blauw Geel'38 JO17-6 - JO17-1 2-2 JO15-1 - Constantia/Menos JO15-1G 5-0 Festilent JO15-2 - JO15-2 1-0 JO13-1G - Gemert JO13-2 2-1 Gemert JO13-4 - JO13-2G 2-1 JO11-1 - Boekel Sport JO11-2G 9-1 JVC Cuijk JO11-4 - JO11-2 1-5 MO13-1 - Volkel MO13-2 0-9 MO11-1 - Berghem Sport MO11-1 1-10 Programma zaterdag 23 februari 2019 JO17-1 - VOW JO17-1 14:30 u Festilent JO15-1 - JO15-1 13:00 u JO15-2 - Boekel Sport JO15-3 13:00 u Milsb./Astrantia JO13-1G - JO13-1G 11:30 u JO13-2 - Prinses Irene JO13-3 11:30 u JO11-1 - Toxandria JO11-1G 09:00 u Constantia/Menos JO11-3 - JO11-2 11:00 u SIOL JO9-1 - JO9-1 08:30 u JO8-1 - JVC Cuijk JO8-2 10:15 u JO7-1G/JO7-2 - Excel./SVS/Wester.Boys JO7-3 10:15 u VOW MO13-1 - MO13-1 11:30 u Mierlo Hout MO11-1 - MO11-1 10:00.u

Hockeyclub Boekel MD1 flikt het weer, kampioen voor de zoveelste keer Op zaterdag 16 februari stonden er nog 2 wedstrijden op het programma. We speelden in Venray tegen Venray (nr. 2) en Rosmalen. En ja, allebei de wedstrijden wisten we te winnen. We hebben maar liefst 1x gelijk gespeeld en alle an-

dere wedstrijden hebben we gewonnen. Dat komt door onze yell, dat helpt zeker wel. We zijn heel blij dat we kampioen zijn, dankzij onze trainer Toon en onze coaches: Joris, Simone en Marijn. We hebben ons kampioenschap gevierd door in Nia Domo te gaan bowlen. Het was een super leuke dag. Groetjes, MD1: Yfke, Maud, Melle, Suus, Giese, Noor, Noor, Floor, Hanna, Natale, Bregje, Zoë, Merit en Elin

Uitslag 14 februari 2019. A-lijn 1. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 60,42% 2. Hr. en Mw.v.d.Bosch 55,21% 3. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 53,65% 4. Hr. en Mw.Meulepas 52,08% 5. Dames v.Kempen-Rooijakkers52,08% 6. Hr. en Mw.Aalbregt 50,00% B-lijn 1. Dames Ceelen-Delisse 65,42% 2. Dames de Koning-Verbakel 62,92% 3. Mw. de Koning- Hr.v.Berlo 57,50% 4. Mw.Swarts-Hr.Derks 54,58% 5. Heren v.Duijnhoven-Schots 52,92% 6. Heren v.Boxmeer-Reijnen 52,50% Volgende week beginnen we weer aan een nieuwe competitie-ronde. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (15 beurten) Cor Vereijken - Bert v.d.Mortel 64-30 Theo v.Alphen - Rien Berens 36-35 Cor Vereijken - Jo v.Zon 42-76 Bert v.d.Mortel - Jaap Heesen 29-30 Rien Berens - Wessel v.d.Ven 29-41 Harrie v.d.Zanden - Theo v.Alphen 34-34 Bert Thoonen - Sjef Donkers 152-62 Bert v.d.Heijden - Adrie v.d.Laar 11-44 Henri v.d.Heuvel - Rien Koolen 45-25 Gerard Zomers - Ruud Willems 126-64 Libre B (20 beurten) Jan Kusters - Piet v.Hoof 16-37 Jan Donkers - Gerard Verwegen 36-30 Arie v.d.Kimmenade - Martien v.d.Elzen 35-43 Harrie v.Houtum - Martien v.Haandel 45-47 Antoon v.Asseldonk - Jan v.d.Aa 27-40 Piet Koonings - Harrie v.Duren 23-37 Piet v.Hoof - Mari v.d.Heijden 27-33 Jan Kusters - Martien v.Doren 38-34 Jan Donkers - Corry v.d.Laar 30-42 Harrie Coppens - Albert v.Moorsel 27-41 Jac Coolen - Henk Schepers 26-31 Frits Koolen - Peter v.Duren 13-26 Martien v.Schijndel - Christ Coolen 36-18 Jo v.d.Aa - Henny Arts 31-37 Libre C (20 beurten) Pieter v.Doren - Bert Klokgieter 29-45 Jan Manders - Arnold Verstegen 9-14 Hennie v.Melis - Theo Snijders 9-4 Harrie v.d.Nieuwenhof - Leo v.Sleeuwen 6-20 Piet Raijmakers - Piet v.Rijbroek 6-5 Paul Raijmakers - Martien de Rijck 33-11 Pieter v.Doren - Jos v.Haare 34-28 Arnold v.Dijk - Gerrit Hagelaar 16-23 Tonnie v.Sleeuwen - Jan v.Osch 20-11 Cleem Aldenhuijsen - Jo v.Duren 7-12 Jan v.Kilsdonk - Jan v.Berlo 9-20 Jan v.Asseldonk - Bert Klokgieter 20-39 Frits v.d.Bosch - Jan v.Kessel 19-19 Albert v.d.Burgt - Wim v.Hees 13-19 Henk v.Vorst - Wim Kroos 25-8 Bandstoten A (20 beurten) Henri v.d.Heuvel - Jo v.Zon 42-52 Bert Thoonen - Albert v.Moorsel 80-36 Rien Koolen - Ruud Willems 42-18 Gerard Zomers - Piet v.Hoof 50-26 Martien Timmers - Adrie v.d.Laar 26-20 Sjef Donkers - Martien v.d.Elzen 53-25

Albert v.Duijnhoven - Martien v.Doren 32-31 Harrie v.d.Zanden - Harrie Houtum 24-22 Christ Coolen - Jaap Heesen 24-27 Piet Koonings - Cor Vereijken 24-27 Martien v.Schijndel - Bert v.d.Mortel 33-18 Cor Vereijken - Martien v.d.Elzen 47-22 Bert Thoonen - Henri v.d.Heuvel 69-30 Bandstoten B (20 beurten) Jan Kusters - Henk Schepers 18-19 Cleem Aldenhuijsen - Peter v.Duijnhoven 9-8 Jan Kusters - Jan Manders 19-8 Jan v.Kessel - Wim Kroos 9-7 Wim v.Hees - Jan v.Osch 21-6 Ton v.d.Heijden - Jan Manders 13-14 Mari v.d.Heijden - Harrie v.d.Nieuwenhof 10-2 Arnold Verstegen - Harrie v.Duren15-25 Martien v.Haandel - Paul Raijmakers 18-13 Bart v.d.Bosch - Cleem Aldenhuijsen 20-8 Jac Coolen - Henny Arts 10-23 Henk Schepers - Jo v.Duren 21-8 Frits v.d.Bosch - Jan v.Berlo 16-21 Antoon v.Asseldonk - Albert v.d.Burgt 11-12 Driebanden (25 beurten) Cor Vereijken - Hennie v.Melis 7-7 Piet v.Hoof - Henk v.Es 7-16 Jaap Heesen - Jan v.d.Aa 15-6 Jan Kusters - Sjef Donkers 13-9 Piet Koonings - Cor Vereijken 3-11 Wessel v.d.Ven - Noud v.Kessel 21-10

Boekelse Driebandenkampioenschap 2019 Ook dit jaar worden de wedstrijden gespeeld in zaal Salut, Julianastraat 7 te Boekel. Onze eerste wedstrijddag is op zondag 17 maart en de finales zijn op zaterdagavond 23 maart. Inschrijven is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Boekel (max. 72

deelnemers). Ook dit jaar wordt gespeeld in 3 klassen en uw eerdere resultaten bepalen in welke klasse u uit gaat komen. Van zondag tot woensdag spelen we de poulewedstrijden, aanvang is om 19.00 uur. Indien u een van die avonden niet beschikbaar bent, kunt u dat bij uw opgave vermelden. Mocht u na aanmelding onverhoopt verhinderd zijn, stel dan Geert v.d.Linden zo spoedig mogelijk op de hoogte. Na de poulewedstrijden begint op donderdagavond de knock-out fase, om zo op zaterdagavond te eindigen met de finales. Zorg er voor dat u 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig bent. Verder moet u na het spelen van uw wedstrijd, de volgende partij tellen of schrijven. De inschrijving kan vanaf nu en de laatste dag van aanmelding is vrijdag 8 maart. De loting van de poule-indeling wordt op dinsdag 12 maart gepubliceerd bij Salut. U kunt het deelnameformulier samen met het inschrijfgeld â‚Ź 7,50 in een gesloten envelop inleveren bij: Antoon v.d.Elzen, Peelstraat 12 Boekel, 06 2856 2242; Rien de Mol, De Zonnedauw 3 Venhorst, 06 2094 2864; Geert v.d.Linden, Laagveld 16 Boekel, 06 4759 8059; Gerard Trienekens, Aan de Loop 24 Boekel, 06 2040 8342; Hans v.Uden, La Compagnie Boekel, 06 5174 5480. Aanmelding is ook mogelijk via driebandenboekel@gmail.com. U krijgt dan een bevestiging en een betalingsaanwijzing. Bij aanmelding per mail krijgt u de lotingen dan per mail toegezonden.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 16 en 17 februari Korloo B1 - JES B1 Be Quick C2 - JES C1 De Korfrakkers D2 - JES D1 SCMH D1 - JES D2 JES 1 - Nas 1 JES 2 - BMC 2

3-9 2-4 7-4 13-0 13-7 3-9

======================aanmeldingscoupon===================== Naam................................................................................................................. Adres ................................................................................................................ Woonplaats ........................................................................................................ Telefoon 06 ....................................................................................................... Ik kan niet op ......................................................................................................Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------GEVRAAGD: huishoudelijke hulp in Erp. Nederlandssprekend, betrouwbaar, betrokken en handig. Enkele uren per week, PGB budget, geen afdracht loonheffing. Tel.nr. 06-38480647.

John Rambach

HUILT JOUW KIND VEEL? EET jouw kind niet goed? Slaapt jouw kind slecht? Vertoont jouw kind gedrag wat door je omgeving als niet prettig wordt ervaren? Staat jouw kind de hele dag "aan"? Heeft jouw kind een huidprobleem? Kun jij hulp gebruiken bij de opvoeding? www.papilloncoaching.nl. Tel.: 06-50615271 -----------------------------------------------------BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur,

zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------HUILT JOUW KIND VEEL? EET jouw kind niet goed? Slaapt jouw kind slecht? Vertoont jouw kind gedrag wat door je omgeving als niet prettig wordt ervaren? Staat jouw kind de hele dag "aan"? Heeft jouw kind een huidprobleem? Kun jij hulp

gebruiken bij de opvoeding? www.papilloncoaching.nl. Tel.: 06-50615271 ------------------------------------------------------

van der

Wijst Lok b.v.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 06-22887186 / 06-23064406

Beregening PVC materiaal

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

3 Containerverhuur 3 Transport

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin

3 Grondwerken

Jan Versteden | 0622043500 www.verstedenvenhorst.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 ------------------------------------------------------

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Hoe zou het voor je zijn als je - sterkere spieren had - meer rust had - soepeler werd - energieker voelde - een uurtje voor jezelf had?

Kom naar de gratis proefles van Passie voor yoga!

www.passievooryoga.nl of bel naar Bianka Müller 06-40666477Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! ------------------------------------------------------

Naaiatelier Monique

voor uw verstelwerk

In de handwerkhoek 10% KORTING op Scheepjes wol, haaknaalden, breinaalden ect. Arendsnest 10, Boekel, tel: 0651967650

te huur Woning

in venhorst

voor interesse kunt u bellen 06-34139219

Boekelse Lokale Omroep Kring

Van analoog naar digitaal….. Analoge televisie is niet meer van deze tijd. BLOK T.V. wordt niet meer doorgegeven via het analoge kanaal van Ziggo. Volgens Ziggo is de overstap naar digitale televisie noodzakelijk om het netwerk klaar te maken voor meer zenders en hogere internetsnelheid. Door het verdwijnen van analoge televisie wordt de benodigde bandbreedte daarvoor vrijgemaakt. BLOK T.V. is dankzij het glasvezelnet bij vrijwel iedereen digitaal te ontvangen: Trined geeft BLOK T.V door op kanaal 507, Vaibr geeft BLOK T.V. door op kanaal 47, en Plinq geeft BLOK T.V. door op kanaal 40. De providers waarvan onzeker is op welk kanaal BLOK T.V wordt doorgegeven zijn niet vermeld, u kunt zelf telefonisch of via het mail adres informeren op welk kanaal BLOK T.V is te zien. 0653774800 BLOK T.V is ook te zien via ons You-Tube kanaal:www.youtube.com/blokboekel. Iedereen mag meedoen met de prijs-

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

vraag van het programma “Zaken doen in Boekel”. In het programma “Zaken doen in Boekel” draagt onze presentator vrijwel altijd een stropdas. In welke programma’s van “Zaken doen in Boekel” draagt hij dezelfde stropdas? Via You Tube bekijkt u de programma’s van “Zaken doen in Boekel” om daar het antwoord op te vinden. De juiste oplossing stuurt u aan: redactie@bloktv.nl. Zijn er meerdere goede oplossingen dan wordt er via een loting een winnaar aangewezen. Het programma “Zaken doen in Boekel” stelt € 150,00 beschikbaar voor degene die het antwoord weet. Veel genoegen met het vinden van het juiste antwoord. BLOK T.V. wenst u veel plezier met het komende carnaval.


Allerhande RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop van versiering en decoratie voor feesten en partijen. En tweedehands woning inrichting. Zie www.rendersdecoratie.nl of Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 M2 voorraad. ------------------------------------------------------

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Nu in Boekel: ENERGETISCH BABYCOACH. Kijk op www.papilloncoaching.nl wat ik voor u kan betekenen. Tel.: 0650615271

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

DIERENPENSION

De Buitenhof

Rik van den Berg

Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

STUKADOORSBEDRIJF

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

van der Ven

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

FIETS KAPOT!

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden