Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 5 september 2018

Boekel Venhorst 10 Nummer

Leefstijlcoaching Brabant

“Van pillen naar preventie  van een gezonde leefstijl heb je je hele leven plezier” Dat is de slogan waarmee twee kersverse Boekelse leefstijlcoaches hun nieuwe bedrijf Leefstijlcoaching Brabant lanceren. Omdat er vanuit de maatschappij, maar ook vanuit de gezondheidszorg, steeds meer vraag komt naar preventie in de zorg duiken zij met hun bedrijf als één van de eerste in Oost-Brabant in dit gat. Nederland wordt steeds dikker en zieker. Welvaartsziekten, zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten steken steeds vaker en eerder de kop op. Maar in plaats van symptoombestrijding is er tegenwoordig steeds meer vraag naar preventie. Leefstijlcoaching is het middel bij uitstek om in deze vraag te voorzien. Hierbij denken mensen al snel aan voeding en beweging, maar leefstijl is veel meer dan dat alleen. Vaak liggen er bijvoorbeeld onderliggende oorzaken als overtuigingen, negatieve gedachten of onverwerkte emoties onder die maken dat mensen vastlopen in hun leefpatroon. Dat is de reden dat Leefstijlcoaching

Brabant kiest voor een integrale aanpak waarin al deze aspecten worden gecombineerd. En omdat leefstijlcoaching vanaf 2019 in het basispakket komt, wordt dit voor een veel bredere doelgroep haalbaar en betaalbaar. Birgit Timmers en Marcel Kanters, beide afkomstig uit Boekel, hebben besloten de krachten te bundelen en samen deze uitdaging aan te gaan met hun bedrijf Leefstijlcoaching Brabant. Hierbij worden zij niet alleen gedreven door hun passie voor

Gemeentegids-App De QR-code van de Gemeentegids-app die in nummer 8 van Weekblad Boekel Venhorst was gepubliceerd blijkt helaas niet te werken. Onze excuses hiervoor. Nevenstaand een nieuwe QR-code: Met deze gids voor uw tablet of smartphone kunt u 1.9 miljoen actuele adressen in heel Nederland, altijd en overal raadplegen. U heeft hierbij de mogelijkheid om vanuit een vermelding een website te bezoeken of telefonisch contact op te nemen met een organisatie, vereniging of bedrijf. Ook leidt de App u vanaf de plek waar u zich bevindt naar de dichtstbijzijnde vestiging via de routefunctie. Akse Media

PEUGEOTSERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

het vak, maar hebben ze beide ook aan den lijve ondervonden wat een gezonde leefstijl hen heeft gebracht in hun strijd tegen lichamelijke klachten. Op die manier zijn zij niet alleen ambassadeurs van het begrip leefstijlcoaching, maar kunnen ook uit eigen ervaring klanten adviseren en verder helpen. Met hun bedrijf richten ze zich echter niet alleen op particulieren. Om werkgevers te helpen hun bedrijf gezond en vitaal te krijgen richten zij zich ook op deze markt door het aanbieden van organisatiescans en trainingen voor medewerkers. En mochten ze een bepaalde discipline zelf niet in huis hebben schakelen ze net die hulp in uit hun netwerk die voor de particulier of het bedrijf meest helpend is.

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten A.V.G. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Naar aanleiding van deze verordening kan de parochie niet zonder uw toestemming de namen van personen, voor wie een intentie wordt aangevraagd, in Weekblad Boekel Venhorst plaatsen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk, als u bezwaar hebt tegen plaatsing in dit weekblad, dit te vermelden bij de opgave van uw misintentie.

ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Diny Welten tel. 0492-776352

Zondag 9 september, 23e zondag door het jaar: Geen viering in de St. Agathakerk!!! i.v.m. de parochiebedevaart naar Handel. 10.30 u Eucharistieviering in het processiepark (bij slecht weer in de Handelse kerk). Misdienaars: Emanuela, Roy en Glenn Bamè. Senior-acolieten. M.m.v. Intervalkoor Pius X uit Uden en de 3 gilden uit onze parochie: St. Jacobusgilde uit Zeeland, St. Barbara en St. Luciagilde uit Uden en St. Agathagilde uit Boekel. Overleden fam.v.d.Aa-v.Haandel; Antoon v.d.Bosch; Harrie Schreurs (namens de KBO); alle levende en overleden leden van ZLTO BoekelVenhorst; Leo v.Moorsel (die vaak een kaarsje liet branden bij Maria). Woensdag 12 september: 19.00 u (St. Petruskapel): Toon Hoevenaaars (vwg. verjaardag). ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 9 september, 23e zondag door het jaar: 09.00 u Samenzang. Intenties kerkgangers.

OVERLEDEN: Odiliapeel: Toosje v.d.Heuvel-v.Bommel. Volkel: Dina v.d.Broek- v.Lankveld

Bisschop Mgr. Gerard de Korte mee op bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel. Op zondag 9 september a.s. zal weer de jaarlijkse parochie-bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Handel gehouden worden. Deze bedevaart is rond de feestdag van Maria Geboorte op 8 september. Bisschop Mgr. Gerard de Korte zal voorgaan in de Eucharistie, bij goed weer in het processiepark, anders in de Handelse kerk, aanvang 10.30 uur. De 3 gilden uit onze parochie zullen, zoals elk jaar, bij de viering aanwezig zijn. De H.Mis wordt muzikaal opgeluisterd door het Pius X Intervalkoor uit Uden. Na de H.Mis zal om 13.00 uur de kruisweg in het processiepark gebeden worden afwisselend met zamenzang. Inmiddels is deze bedevaart een traditie in de Sint Petrusparochie. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om op zondag 9 september deel te nemen aan de pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw van Handel. (In de Sint Agathakerk in Boekel is op deze zondag géén viering!!).

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Hulp voor Lombok. Enkele van onze parochianen hebben contacten in Lombok, de streek die zozeer te lijden heeft onder een serie aardbevingen. De parochie aldaar heeft zich tot ons gewend met een verzoek om financiële hulp bij de herbouw van hun half in-gestorte kerk. Een eventuele bijdrage kunt u overmaken naar Edwin en Vonny Roes dan zorgen zij dat het terecht komt: NL98 RABO 0181926059 o.v.v. “Lombok”. PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Zondag 9 september 10.00 u Voorganger Ds. Ada Rebel. Startzondag Woensdag 12 september: De geplande Sparring-dag is tot nader order uitgesteld. Zondag wordt hier een toelichting op gegeven.

AANBIEDINGEN van donderdag 6 t/m woensdag 12 september:

KERSENVLAAI APPELPUNTEN ZEEBONK

MET SLAGROOM

PER STUK

PITTIG MEERGRANENBROOD

TOMAAT CIABATTA

PER STUK

10.00 50 € 1. 95 € 1. 75 € 0.

ZE ZIJN ER WEER, de allerlekkerste

anijskrollen (6) en een pak roomboter speculaas De allerlekkerste

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

VOOR SLECHTS

5.75

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten KBO kring Boekel Venhorst Seniorendag 2018 Op vrijdag 5 oktober organiseren de KBO’s van Boekel en Venhorst weer een Seniorenmiddag voor alle senioren van Boekel en Venhorst. Locatie Koepelzaal van Nia Domo. Deze middag is gratis toegankelijk en een lidmaatschap van de KBO is niet noodzakelijk. U mag natuurlijk wel altijd lid worden, vertegenwoordigers van de KBO’s zijn aanwezig om u te informeren over hun programma.

De middag ziet er als volgt uit: 13.00 uur ontvangst met koffie/thee en vlaai, tussen 13.30-15.00 uur komen vertegenwoordigers van Gemeente, Politie en Rabobank Uden/Veghel ieder vanuit hun werkgebied vertellen over het thema veilighied. Tussen 15.00-17.00 uur is er een optreden van de cabaretgroep “‘t Is aalt wa”. 8 Dames brengt Brabantse humor middels sketches, liedjes en verkleedpartijen. Een vol programma dus. KBO Boekel en Venhorst nodigen u van harte uit!!!!!!

DANKBETUIGING

WIM VERSTRAATEN Lieve mensen, langs deze weg willen wij jullie bedanken voor de warme belangstelling. Uw aanwezigheid bij de uitvaart, uw kaarten, brieven, telefoontjes en bezoekjes: zo troostvol. Het was fijn om het afscheid met zo velen te delen. Wij ervaren dit als een grote steun. Lidwien Annelie, Marieke, Lidwien, Herman, Roger, Peter Legien, Nienke en Joep

DANKBETUIGING

Hartelijk dank voor het medeleven en de betrokkenheid, in welke vorm dan ook, bij het overlijden van

Jan van der Burgt

Zoveel warme woorden, zoveel belangstelling en zoveel troost. Nogmaals dank! Mientje

Myon en Marius Gitte, Jort, Romee

Marc en Simone Femm, Melle

Inge en Michiel

Amsterdam City Swim Op zondag 9 september ga ik, Maarten v.d.Cruijssen, mij inzetten voor ALS. Samen met 28 Snelle Jelle’s collega’s spring ik op 9 september in het diepe voor ALS. Help mee om deze genadeloze ziekte, waarvoor nog steeds geen medicijn gevonden is, van de kaart te halen en steun mij! Meer info https://www.amsterdamcityswim.nl  Vind een deelnemer  Maarten v.d. Cruijsen  Doneren Wij gaan nog effe een stukkie, jij ook?! Steun mij en doneer! Super bedankt namens ALS!! Dankbetuiging

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken voor het grote aantal blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Bert Josephs

Mien Josephs-Rongen kinderen en kleinkinderen


Berichten Dinsdag: Van 09.30-11.00 uur samen kaarten maken voor verjaardagen, beterschap, feestdagen enz. Kienen van 14.30-16.30 uur. Aansluitend is onze friettent open en elke bezoeker van het kienen krijgt een gratis snack of friet. Woensdag: 1e en 3e woensdag van de maand van 10.00-11.30 uur mannenclub.

St. Petrus nieuws ACTIVITEITEN SEPTEMBER: Maandag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Geheugentraining van 10.15-11.30 uur. 1e en 3e maandag van de maand van 14.30-16.30 uur natuurvereniging.

“t is goed moeder”

Te midden van haar gezin is in alle rust ingeslapen, onze zorgzame, trotse moeder, oma en overgrootmoeder “Oma Grada”.

Gerarda Martina van Creij-Althuizen * Venhorst 16 januari 1925 † 2 september 2018

Van 10.30-11.30 uur is de grootletterbibliotheek geopend. Muziekmiddag met live artiesten van 14.30-16.30 uur. Programma: 5 september: Mondharmonica de Luchthappers 12 september: Seniorenorkest Gemert 19 september: Seniorenorkest Uden 26 september: Juinderskoor Donderdag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Creatief bezig zijn van 9.30-11.00 uur. Van 14.30-16.30 de handwerk club. Vrijdag: 14.30-16.30 uur: quiz- of spelmiddag; sjoelen, barakken, rummikub spelen enz. Dagelijks biljarten vanaf 14.00 uur, gewoon voor de gezelligheid. Verder is er een fitnessruimte voor onbeperkt fitness of begeleid fitness vanaf 55 jaar en ouder. Ook is er een buiten beweegtuin waar iedereen kan deelnemen. Extra activiteiten in september: Zaterdag 8 september, vanaf 14.30 uur: extra muziekmiddag met ‘Helmond West op zijn best’ in ’t Trefpunt. Vrijdag 21 september, 13.30 uur: toertocht scootmobielclub Zaterdag 22 september, 14.30-16.15 uur: dans/jukeboxmiddag met wat lekkers. Maandag 27 september, 14.00 uur: Carma schoenenverkoop in ‘t Trefpunt. Mocht u meer informatie willen hebben omtrent activiteiten in Sint Petrus bel ons gerust 0492- 32 83 28 en vraag naar Elly Janssen of Renée Lange.

Weduwe van

Cees van Creij

* Geơen 23 maart 1922

† 22 januari 1971

Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 7 september 2018 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk, Sint Josephplein 16 te Venhorst. Aansluitend begraven we Gerarda op de Algemene Begraafplaats aan het Kerkpad te Venhorst. Corr. Adres: Burgtstraat 34, kamer 124, 5427 AJ Boekel

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren) 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende ontheffing aan: -Stichting Gemeenschapshuis de Horst voor het hebben van een tappunt tijdens het Pleinfestijn 2018 (verzenddatum 30 augustus 2018)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 5 september 2018 De burgemeester van Boekel.

WET GELUIDHINDER Besluit hogere grenswaarden Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij voor de geprojecteerde woningen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor Ruimte’, wat betreft de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevel van de woningen in de nieuwe situatie, een hogere grenswaarde vastgesteld hebben dan genoemd in artikel 82 van de Wet geluidhinder. Voor de geprojecteerde woningen aan de Bovenstehuis, Neerbroek, Run-

TOT 7 SEPTEMBER TAXUSSNOEISEL AANBIEDEN BIJ TAXUS TAXI Tot vrijdag 7 september wordt er taxussnoeisel ingezameld door Taxus Taxi. Tot dat moment is er nog voldoende werkzame stof in de taxusscheuten aanwezig. De éénjarige twijgjes van deze groene heester, worden gebruikt voor de kanker remmende medicijnen Paclitaxel en Docetaxel. Help mee de doelstelling te behalen en snoei uw taxushaag nog vóór vrijdag 7 september!

Nog niet eerder was de maand augustus zo druk voor stichting Taxus Taxi als in 2018. Doorgaans barst het seizoen vanaf juni in alle hevigheid los, waarna het in juli en augustus rustig voort kabbelt. Dit jaar gebeurde in juni hetzelfde, maar door de zinderende hitte verliep het vervolg anders. Een tijdje was er radiostilte. Mensen zagen de haag niet meer groeien en stelden het snoeien uit. Met de komst van de eerste buien kwamen ook de afspraken weer binnen.

Stichting Taxus Taxi en Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, roepen iedere taxushaagbezitter op hun haag te snoeien vóór vrijdag 7 september. De doelstelling is nog ver weg, maar elk takje brengt ons dichter bij het doel en helpt mee in de strijd tegen kanker.

Snoeisel aanbieden Snoeisel is aan de stichting aan te bieden vanaf één volle kruiwagen of half gevulde Taxus Taxi Tas. Uw taxussnoeisel aanmelden kan nog tot en met donderdag 6 september via www.taxustaxi.nl/afspraak of telefonisch via 085- 489 63 50. Ook vindt u op www.taxustaxi.nl de uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tassen op locaties van onder andere: Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, Intratuin, Boerenbond, Welkoop en Den Ouden.

Voor meer informatie Voor de meest actuele informatie over de inzameling van taxussnoeisel kijkt u op www.taxustaxi.nl.


Gemeente Boekel

straat en Zandhoek worden hogere waarden toegestaan van respectievelijk 51 dB(A), 53 dB(A), 57 dB(A) en 51 dB(A). De maximale ontheffingswaarde wordt nergens overschreden.

Het besluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 6 september 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de Centrale balie van het gemeentehuis.

U kunt op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen deze periode bezwaar aantekenen. Uw bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, d.d. 5 september 2018. Burgemeester en wethouders van Boekel.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “OMGEVINGSPLAN: VEEGPLAN RUIMTE VOOR RUIMTE” Inleiding Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in de vergadering van 21 augustus 2018 besloten om het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor Ruimte’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in officiële procedure gebrachte ontwerp.

Delegatiebesluit Dit bestemmingsplan is door het College B&W vastgesteld op basis van een gedelegeerde bevoegdheid. Het delegatiebesluit is bekend onder zaaknummer Z/034647 en documentnummer AB/022656, besluitdatum 28 maart 2018. Het besluit is te vinden op de gemeentelijke webviewer van het Omgevingsplan Buitengebied 2016. Het delegatiebesluit is integraal en interactief opgenomen in deze

BOEKELSE BUURTSCHAPPEN CENTRAAL OP MONUMENTENDAG 2018 Zondag 9 september organiseert de Boekelse Monumentencommissie in samenwerking met de Heemkundekring een unieke Monumentendag rond de Boekelse buurtschappen. Van 12.00 uur tot 16.00 uur worden alle belangstellenden gratis geïnformeerd over een uniek stukje Boekelse geschiedenis. De start van de Monumentendag, onder supervisie van Walter Corssmit, vindt plaats in de Heemkamer aan het St. Janplein. Daar bekijken de deelnemers vanaf 12.00 uur, onder het genot van koffie, thee en cake, een tentoonstelling over diverse oude Boekelse buurtschappen, een film over Boekel en krijgen ze een routebeschrijving en informatie over het Peelrandmonument en twee panden in een buurtschap die bezocht worden. Dat zijn twee karakteristieke huizen op ’t Leurke, een van de oude buurtschappen van Boekel. Toon van Lankveld en Theo van de Wetering verzorgen de informatie en een rondleiding op Leurke 4 en Jef Verhoeven en Gerard van de Hei vertellen u alles op Leurke 5. De bewogen geschiedenis en de constructie van de panden van Leurke 4 en 5 staan centraal bij deze rondleidingen.

geo-viewer: zie http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl/ onder de knop ‘kaartlagen – delegatiebevoegdheden’ in het rechter menu.

Omschrijving bestemmingsplan In het buitengebied van de gemeente Boekel lopen een aantal Ruimte voor Ruimteinitiatieven, waarbij er compensatiewoningen worden gerealiseerd op veelal agrarische, vooralsnog onbebouwde percelen. Het is nodig om de bestemming op deze locaties - zeven in totaal - te wijzigen, zodat de nieuwvestiging van woningen hier planologisch gezien mogelijk wordt. Dat gebeurt met dit bestemmingsplan, dat de vorm aanneemt van een partiële herziening. Het gaat over de onderstaande locaties:

1. Bezuidenhout ong., Boekel - Ten westen van Bezuidenhout 11 – perceelnummer O625 2. Bovenstehuis ong., Boekel - Ten zuiden van Bovenstehuis 9 - perceelnummer K736/K737 3. Burgt ong., Boekel - Ten noordoosten van Burgt 3 - perceelnummer M1562 4. Leurke ong., Boekel - Ten oosten van Leurke 2 3 - perceelnummer O379 5. Neerbroek ong., Boekel - Ten noorden van Schutboom 9 - perceelnummer M31 6. Runstraat ong., Boekel - Ten zuiden van Runstraat 16 - perceelnummer N1167 7. Zandhoek De Morgens, Boekel - Op de hoek van De Morgens met Zandhoek perceelnummers N18 en N1143

Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden. Wijzigingen t.o.v. het ontwerpplan In het vastgestelde bestemmingsplan zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpplan: - De verbeelding is aangepast. Het bouwblok van de bestaande woning aan de Zandhoek 20 en van de nieuwe woning aan de Bovenstehuis ong. wordt gewijzigd.

U kunt starten tussen 12.00 uur en 15.00 uur vanaf de Heemkamer voor deze trip naar ’t Leurke. Na afloop is er gelegenheid om de ervaringen van deze middag met anderen te delen in de Heemkamer, die tot 16.00 uur geopend blijft. Vergroot uw kennis van een prachtig stuk Boekels verleden tijdens deze informatieve en gezellige middag en kom voor de Boekelse Monumentendag 2018 op zondag 9 september naar de Heemkamer, St. Janplein 20! U bent van harte welkom. De Boekelse Monumentencommissie.

Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 6 september 2018, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening01VA01).


Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Boekel, 5 september 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER – MUTSHOEK 5 A BOEKEL Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor: Vogels Farm Equipment B.V. Voor: ontwikkelen, vervaardigen en repareren van machines Locatie: Mutshoek 5 a Boekel Datum ontvangen: 11 juni 2018

Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u

hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woning Locatie: De Gemeint 6, Boekel Verzenddatum: 23 augustus 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woning Locatie: De Gemeint 8, Boekel Verzenddatum: 23 augustus 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonhuis Locatie: Bolle Akker 57, Boekel Verzenddatum: 29 augustus 2018

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 september 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval

de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een ruimte voor ruimte woning Locatie: Runstraat ongenummerd, Boekel Datum ontvangst: 24 augustus 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw Locatie: Noordstraat 11, Venhorst Datum ontvangst: 24 augustus 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 21 augustus jl. is o.a. aan de orde geweest:

VASTSTELLING MANDAATREGISTER 2018 GEMEENTE BOEKEL In de mandaatregeling en het mandaatregister wordt vastgelegd welke mandaten het college aan de directeuren en behandelend ambtenaren geeft. Vanwege nieuwe ontwikkelingen in met name de Jeugdzorg en ten aanzien van verwerkersovereenkomsten dient het mandaatregister aangepast te worden.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 'OMGEVINGSPLAN: VEEGPLAN RUIMTE VOOR RUIMTE' Het college heeft op basis van het delegatiebesluit besloten om in te stemmen met de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor Ruimte’ gewijzigd vast te stellen.

VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN 'OMGEVINGSPLAN: VEEGPLAN RUIMTE VOOR RUIMTE' In het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor Ruimte’ wordt de bouw van een aantal Ruimte voor Ruimte woningen mogelijk gemaakt binnen de geluidszone wegverkeerslawaai. Hiertoe wordt een hogere grenswaarde vastgesteld.


Gemeente Boekel

UITNODIGING INFORMATIEAVOND: hoe te komen tot woningbouw in plangebied De Burgt in Boekel? Wanneer: 12 september 2018 Waar: Nia Domo

19.00 uur: inloop. Er wordt u koffie, thee en mineraalwater aangeboden 19.15 uur: opening door wethouder Tielemans 19.30 uur: uitleg van het voorgenomen proces naar woningbouw 19.50 uur: 1e inventarisatie van uw kennis over het betreffende gebied 20.20 uur: bundelen en samenvatten van de opgehaalde kennis 20.30 uur: vragenronde en afspraken maken voor

vervolg 20.45 uur: afsluiting

eigenaren hierover nader geïnformeerd. Tijdens de a.s. informatieavond op woensdag 12 september, waar alle Boekelaren welkom zijn, zal ook kort aandacht besteed worden aan het onderwerp. Eerste inventarisatie van het gebied De avond zal verder in het teken staan van de vraag hoe we als gemeente in het huidige deels bebouwde gebied tot ontwikkeling van mooie woonwijken kunnen komen. De gemeente wil een modern ontwikkelproces volgen. Uw kennis van het gebied wordt vanaf het begin meegenomen in de afwegingen hoe het gebied in de toekomst in te richten. De stedenbouwkundige zal op deze 1e algemene avond samen met u tot een eerste inventarisatie van het gebied proberen te komen. U bent van harte welkom om de avond in Nia Domo bij te wonen.

selen je bent van harte welkom op: - woensdag 12 september, van 13:30 tot 15:00 uur; - donderdag 13 september van 18.30 tot 20:00 uur. Uw kind moet de leeftijd van 7 jaar hebben ivm. verzekering! Seizoenskaart € 15,00 Vier entree kaartjes € 4,00 Entree eenmalig € 1,20 Wil je een seizoenskaart vul dan onderstaand strookje volledig in en breng een recente pasfoto mee. We maken dan een pasje met foto voor je zodat je bij ieder bezoek meteen kan doorlopen en beginnen met je knutselwerkjes. Voor de knutselwerkstukjes die je maakt vragen we een kleine vergoeding. Ook al wil je geen seizoenskaart, vul dan toch onderstaand strookje in dan krijg je een clubpasje, je betaalt dan per bezoek of je levert het vooraf gekocht toegangskaartje in. Voor meer informatie neem even contact

op met Maria Tielemans, tel 323792. Bent U het er in het kader van de privacywet niet mee eens dat uw kind tijdens zijn of haar bezoek aan de jeugdhobbyclub evt. gefotografeerd wordt, geef dit dan door bij aanmelding of binnenkomst. Bestuur Jeugdhobbyclub

De Burgt als uitbreidingslocatie Boekel blijkt nog altijd een geliefde plaats om te wonen, voor jong en oud. De gemeente heeft plangebied De Burgt aangewezen als uitbreidingslocatie om ook over een paar jaar nog voldoende mogelijkheden voor woningbouw te hebben. Het gebied ligt ten noorden van plan De Donk en grenst daarnaast ook aan een rand van plan Lage Schoense. Om speculatie van externe partijen te voorkomen heeft de gemeente in juni besloten de Wet Voorkeursrecht (Wvg) toe te passen. Het voorkeursrecht is op 28 juni jl. in werking getreden. De eigenaren van de in het raadsbesluit aangewezen gronden dienen hun onroerend goed eerst bij de gemeente aan te bieden. Via een informatieavond op 3 juli jl. zijn de betreffende

Berichten PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Gladiolen actie op 7 september 2018 A.s. vrijdag 7 september is het weer zover: de jaarlijkse gladiolen-verkoop van de Ponyclub St. Jozef in Venhorst. Onze ruiters komen graag met de gladiolen bij u langs. Hopelijk tot vrijdag !

JEUGD HOBBY CLUB

Nu jullie alweer gewend zijn aan gaan wij weer van start met de jeugdhobbyclub. Voor de allerlaatste keer dit seizoen in ons huidig gebouw. Ben je 7 jaar en wil je graag komen knut-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ............................................................................................................................................................ Adres ............................................................................... Postcode: ...................................................... Geb. datum .................................................................... Tel.:................................................................... Ik geeft toestemming dat er eventueel foto's gemaakt worden: Ja / Nee

Groei & Bloei Boekel - Venhorst en omgeving Op dinsdag 11 september is er een lezing: “De Eetbare Siertuin” door Marie Jose Meertens. Aanvang: 20.00 uur Voor wie: Alle leden en belangstellende Waar: Zalencomplex Dientje,Kerkstraat 9 Gemert Kosten: Gratis voor leden, belangstellende € 3,Marie Jose Mertens zal ons meenemen bij het verkennen van de mogelijkheden om een mooie moestuin aan te leggen of een eetbare siertuin. Ook de siertuin staat centraal en Marie Jose gaat met ons op zoek naar “eetbare” elementen die zonder veel moeite een plekje kunnen vinden. Van harte welkomAlgemeen

Klinkt! nr 1. Wat een geweldig leuke ervaring was dat om met al die leuke, lieve, gemotiveerde mensen zo'n interessante uitvoering neer te zetten. Na deze uitvoering heb ik meerdere malen de eer gehad om Echo der Peel vocaal te versterken, waaronder een 2e Venhorst Klinkt! in 2014. Ik heb dan ook heel erg veel zin om ook deze keer weer mee te doen met de volgende uitvoering van Venhorst Klinkt! Samen met alle andere zangers en zangeressen, fanfare, koor en combo gaan we er zeker één groot feest van maken.'

Nog een ster van Venhorst Klinkt! Deze week stelt zich een vocalist voor die vanaf onze allereerste editie van Venhorst Klinkt! aanwezig is. En wat zijn we blij dat ze ook dit jaar weer mee gaat doen: Marianne v.d.Ven.

KBO-BOSZ-dagen 2018

'Hallo! Mijn naam is Marianne v.d.Ven en ik ben 47 jaar. Ik ben geboren in Venhorst en sinds kort woonachtig in Handel. Zingen is mijn passie en geeft mij enorm veel energie. Ik vind het heerlijk om mensen te raken met de nummers die ik zing en het is een genot om te zien dat mensen genieten van wat je zelf met zoveel overgave doet. Vanaf mijn 14e ben ik gaan zingen en tot op de dag van vandaag is dat nog steeds mijn hartstocht. Ik ben nu 9 jaar backingvocal bij de Joe Cover Band waarmee ik vorig jaar in Paradiso heb mogen optreden. Daarnaast ben ik sinds kort leadzangeres van een soul en funk band. In 2011 werd me gevraagd mee te doen met de eerste uitvoering van Venhorst

Wat hebben we genoten, van die dagen. De eerste dag een mooie film over: Boekel, van hoe het toen was. Dat gaat er altijd wel in! Dat gaat dan zo: “Kende gei die nie…”, “Witte wel die wonde doar op…”, “Ach witte wel…”. Ja, we worden vergeetachtig en dan is zo’n film mooi om alles weer op te halen. De tweede dag een mooie fietstocht. Maar wat was het heet, 30 graden of meer. Nee, over het weer hadden we niet te klagen. We fietsten naar de “Vresselse Hut”, maar eerst legden we aan bij “Strobol”. Na koffie met lekkere vlaai naar het museum. Ik had in het café wel oud spul gezien: trommeltjes en zo. Toen we achter kwamen dacht ik: wat heeft die man veel gespaard: Heel oude auto’s en tractoren waren vooral interessant voor de mannen. Wij vrouwen vonden de huishoudelijke spullen mooi. Bij de fototoestellen een: agfa clac. Dat was mijn eerste toestel, gekregen toen ik achtien jaar werd. Bij het houtbewerken en timmeren zei mijn man: zo’n bakje op de fiets, tussen de stangen, heb ik ook nog gemaakt. Nadat wij het museum hadden gezien stapten we weer op de fiets naar de “Vresselse Hut”. Een lekkere lunch stond al klaar. Na het eten stond kegelen op het programma en was ook heel leuk. Bij onze groep had Tonn gewonnen. Hierna fietsten we weer door de mooie Brabantse natuur naar Boekel.

De derde dag, donderdag, werd de groep gehalveerd. Een groep met de polderexpres naar “bij Peerke” in Erp, waar we begonnen met koffie of thee en daarna wat spelletjes. Hierin hadden de meeste weinig zin, maar wat wil je: te warm, dan maar in de schaduw zitten en lekker buurten. De tweede groep bleef in Boszicht en speelden het: “KBO-Boekel(s) fotokienspel”. Hoe kunnen ze het verzinnen. Als 12-uurtje aten beide groepen gezamenlijk heerlijke verse broodjes in Boszicht. Na de middag ging groep 2 naar Erp en speelde groep 1 het fotokienspel. De dagen werden gezamenlijk afgesloten met een heerlijk ijsje in Boszicht. De drie dagen zijn helaas weer voorbij. Doen we volgend jaar weer: De KBOBoekel Boszdagen? Bedankt KBO-Boekel, M.v.Alphen-v.d.Wetering

BoeCult nieuwtje Al vanaf het allereerste begin was Gerrie v.Rooy actief tijdens BoeCult. Zij bemande al die jaren de toiletwagen en zorgde ervoor dat deze er tiptop uitzag. Nu heeft zij aangegeven te gaan stoppen. Als dank voor haar inzet tijdens die vele jaren ontving zij uit handen van Harrie Opsteen een mooie bos bloemen.


Algemeen De Koning Tegelhandel in grote, nieuwe showroom Nieuwe tegels nodig? Sinds 5 september zit de showroom van De Koning Tegelhandel aan de Bussele 20 in Erp, op het industrieterrein Molenakker, in een pand dat tien keer zo groot is als het huidige. Pas krap twee jaar geleden opende Twan de Koning zijn showroom in hartje Erp. “De ruimte was beperkt. Dat wist ik. Maar ik had - en heb - een gave collectie, met veel Italiaans design. Ik was ervan overtuigd dat ik met die collectie mensen aan zou kunnen spreken”, blikt hij terug. Dat lukte hem. Zozeer dat de behoefte aan extra ruimte steeds groter werd: “Ik wilde méér laten zien. Meer tegels, meer trends, maar ook meer badkameropstellingen en meer en grotere afgewerkte tegelvloeren. In de nieuwe showroom meet iedere vloer zo’n 6 m2. Dan krijg je een perfect beeld van zo’n tegel.” Veel badkameropstellingen De afgelopen maanden waren hectisch. De huidige showroom was uiteraard gewoon open, de verkoop ging door en intussen werd aan de Bussele met man en macht gewerkt aan het klaarmaken en inrichten van de nieuwe showroom. Sinds woensdag 5 september is de nieuwe showroom geopend. “Ik ben er superblij mee. In de oude showroom had ik al badkameropstellingen, maar die waren relatief klein. Deze zijn veel groter. Je krijgt nu een heel goed

beeld van de mogelijkheden en van wat bij jou past. Daarnaast: betonlook en houtlook tegels zijn razend populair. Je ziet nu hier ook waarom. Ik heb prachtige designs die nauwelijks van echt hout zijn te onderscheiden.” Alles in huis voor de tegelzetter Ook de professionele tegelzetter heeft De Koning Tegelhandel voortaan meer te bieden: “Ik heb alle gereedschappen en benodigdheden die een tegelzetter nodig heeft normaal gesproken op voorraad. Met dank aan de opslagruimte en los- en laadplaats achter de showroom.” De nieuwe showroom zit aan Bussele 20 in Erp en is sinds 5 september geopend van woensdag t/m zaterdag en op afspraak ook op andere dagen of ‘s avonds.

Na de pauze is er een lezing over de Zonnebloem door Walter v.d.Broek Graag tot ziens, Bestuur VrouwenActief

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 11 september wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Uitnodiging jaarvergadering. Hierbij nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering van VrouwenActief Boekel op maandag 10 september, aanvang: 20.00 uur in Nia Domo. In de pauze van de vergadering presentatie van foto’s van VrouwenActief.

Kaartjes Venhorst Klinkt! Op zondag 9 september start de verkoop van de entreekaarten voor Venhorst Klinkt! Op die dag zijn ze te koop in De Horst van 10.30 tot 11.30 uur. Daarna start op 11 september de voorverkoop bij De Winkel in Venhorst. Deze kaarten in de voorverkoop kosten € 15,00. Als er dan nog kaarten over zijn, kun je die op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober kopen aan de kassa. Dan kosten ze € 17,50. Voor de senioren zijn er kaartjes te koop voor de generale repetitie op donderdag 25 oktober. Op deze avond wordt gezorgd voor zitplaatsen. De seniorkaartjes zijn vanaf 1 oktober te koop bij Theo Vos op maandag en woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur in De Horst. Ook Jo v.Grinsven heeft vanaf die datum de kaarten in de aanbieding, hem dien je eerst even te bellen: 0492 352151.


Toer Mee 2018 Stichting Missie en Ontwikkeling Boekel-Venhorst, beter bekend als het missiecomité, organiseert op 16 september voor de 39e en laatste keer de jaarlijkse Toermee. De opbrengst van de Toermee is tbv de projekten van 2 missionarissen en 4 stichtingen met Boekelse roots. Naast het feit dat je goede doelen steunt, is het hartstikke gezellig om samen met familie, vrienden of buurtgenoten een mooie fietstocht te maken. Omdat het dit jaar de laatste keer is dat de Toermee wordt gehouden heeft de organisatie besloten om zoveel mogelijk de route van de eerste keer (in 1980) te volgen. Zoals gebruikelijk is de tocht 50 km, met om de 5 km een stempelpost. Op de diverse posten zijn, tegen geringe kosten, versnaperingen te koop en op grote post op 25km is live muziek. Men kan starten van 10.30 tot 13.00 vanuit Nia Domo of vanuit de Horst in Venhorst. Hieronder geven wij een uiteenzetting van de projecten en missionarissen welke op onze steun kunnen rekenen. Bestuur en vrijwilligers Stichting Missie en Ontwikkeling Boekel-Venhorst

André van Zon Andre van Zon is sinds 1972 actief in Mozambique. Hij heeft zich ingezet voor oorlogsslachtoffers in Mozambique, ontwikkelt er opvangcentra voor mensen met een beperking, en zorgt voor re-integratie van bewoners en andere hulpbehoevenden in de lokale samenleving. Nog steeds is hij nauw betrokken bij de opvang en de verpleging van zieke, arme inwoners van de hoofdstad van Mozambique.

Antoon van Kessel Misschien wel beter bekend als "onze Toon in Chili". Antoon van Kessel is al 56 jaar actief in Chili. In verschillende delen van dit land heeft hij zich ingezet voor mensen in achterstandswijken. Van zijn eenvoudige manier van leven kunnen veel autoriteiten nog leren. En met zijn levenswijze ondersteunt hij de hulpbehoevenden in Chili.

Stichting Marijn Boekelaren Loes en Will Verkuijlen zetten zich via Stichting Marijn in voor projecten in Nicaragua. De stichting Marijn werft fondsen en geeft bekendheid aan de projecten die door het team van de Fundación Marijn in Bilwi uitgevoerd worden. Bilwi is een stadje aan de Caribische kust van het Midden-Amerikaanse land Nicaragua. Bilwi ligt geïsoleerd van de rest van het land: de nationale overheid bekommert zich niet om gezondheidszorg, onderwijs en het rechtssysteem in dit gebied. De werkloosheid is hoog. Het gros van de kinderen maakt de middelbare school niet af omdat de motivatie en de middelen er niet zijn. Stichting Marijn is ervan overtuigd dat de kinderen van Bilwi een kans hebben op een betere toekomst, mits ze individuele aandacht en de juiste begeleiding krijgen.

Stichting Pikason Na een rondreis in februari 2004 in Sri Lanka, gaat Pieter van de Laar in juni 2004 terug om een vissersgezin in Hikkaduwa te helpen bij het bouwen van hun nieuwe huisje. Pieter komt tijdens dit verblijf in contact met de monnik Gunarathana, hoofd van de school en het medisch centrum. Samen met de monnik Gunarathana start Pieter een aantal projecten t.b.v. het medisch centrum en de lokale school. 26 December 2004 wordt ook Hikkaduwa getroffen door de Tsunami. Pieter besluit een stichting te starten om de mensen in Hikkaduwa te helpen bij de wederopbouw van het dorp. Onze dorpsgenoot Peter Biemans, zwager van Pieter, is hem daarbij gaan ondersteunen. Inmiddels met groot succes!

Stichting Second Home Emmy Tielemans uit Boekel is sinds enkele jaren actief betrokken bij de stichting Second Home. Stichting Second Home heeft als doel het realiseren en in stand houden van een woonvoorziening voor kinderen met een verstandelijke beperking of leerachterstand in Gambia, zodat zij naar school kunnen.

Piet van Haandel Toen Piet vele jaren geleden Sri Lanka bezocht werd hij geraakt door de schoonheid van dit land, maar ook door de armoede en besloot daar wat aan te doen. Bij een van zijn bezoeken heeft hij dokter Ranasinghe, een huisarts in de stad Negombo, ontmoet, die zich ook wilde inzetten voor de allerarmsten. Piet werkt nauw samen met deze arts. In 1988 stichtte hij stichting “Vrienden van Sri Lanka”. Het gaat daarbij om medische zorg, maar ook om elementaire hulp, zodat de bevolking een middel van bestaan heeft. Van belang is dat de bevolking zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid draagt. De projecten in Sri Lanka worden begeleid door lokale vrijwilligers, maar Piet is regelmatig in Sri Lanka om de vrijwilligers te ondersteunen.

Hopelijk fietst u ook mee op 16 september 2018.Algemeen R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst Een heel seizoen lang zetten leden van EHBO-vereniging Boekel Venhorst zich in tijdens diverse evenementen in onze gemeente. En het hele seizoen kwamen zij een keer per maand op maandag of dinsdag bij elkaar om hun parate kennis bij te schaven of nieuwe methodes te leren. Als afsluiting was er een tijdje terug een feestavond waar teruggeblikt werd op de afgelopen periode. Tijdens deze avond werden een aantal mensen in het zonnetje gezet voor het vele werk wat zij verricht hebben: instructeurs André Hoevenaars en Rieky Fabrie-Bongers, Lotuskaders Tonnie v.Logten en Marijke Hoevenaars en evenementencoördinator Sjef Coppens. Als Vrijwilliger van het Jaar werd Henk v.d.Aa gekozen. Ook werd er aandacht aan de jubilarissen geschonken: Vera Bouw en Tonnie v.Logten 25 jaar lid en Jan de Wit en Ankie Wijdeven zijn 35 jaar lid. Ook kregen Jan als Ankie tevens een onderscheiding uitgereikt als Lid van Verdienste. Grote verrassing was er voor Annemie Osterloh. Zij werd voor haar tomeloze inzet en bijdrage als EHBO-er benoemd tot ere-lid van de vereniging. Nieuwe leden Nu is de vakantie achter de rug en gaan we ons 70e jaar in als EHBO-vereniging. Een jubileumjaar! En bij een jubileum hoort vaak een cadeau. Wij als vereniging zouden het een geweldig cadeau vinden als we nieuwe leden zouden mogen verwelkomen. Het is zo belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen bij kleine of grotere ongevallen. Maar ook voor het verenigingsleven is het belangrijk dat wij in Boekel en Venhorst een EHBO-vereniging hebben met een groot aantal leden.

Vera 25 jaar lid

Annemie Erelid

Want wat gebeurt er met een te organiseren evenement als er te weinig of geen EHBO-ers zijn? Helaas, dan zal het evenement niet door kunnen gaan. En dat zou heel vervelend zijn. Een van de regels voor de te verkrijgen evenementen vergunning is namelijk dat er tenminste 2 gediplomeerde EHBO-ers aanwezig zijn of meer afhankelijk van het aantal evenementen bezoekers. Niet alleen bij evenementen, maar ook binnen- en buitenshuis kunnen zomaar kleine, maar ook grotere ongevallen gebeuren. Bent u dan in staat om het slachtoffer dan met eerste hulp bij te staan of te helpen en indien nodig reanimatie toe te passen? EHBO-vereniging St. Lidwina BoekelVenhorst wil o.a. daarom haar ledenaantal uitbreiden. En daarvoor een basiscursus Eerste Hulp verzorgen. Deze cursus zal 10 lessen omvatten en vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur in

Tonnie 25 jaar lid

Henk vrijwilliger van het jaar

Boszicht. Onder deskundige leiding van onze kaders André Hoevenaars en Rieky Fabrie-Bongers zullen onder andere verbandleer en hoe te handelen bij kleine ongevallen worden aangeleerd. Maar ook het bedienen van het AED-apparaat is een onderdeel van de cursus. Ter afsluiting van de cursus is er een officieel examen volgens de eindtermen van het Oranje Kruis. De totale kosten van deze cursus bedragen € 175,-. Deze zijn bij verschillende verzekeraars geheel of gedeeltelijk terug te vragen. Cursus Reanimatie / AED Ook verzorgen wij in het nieuwe seizoen weer een cursus Reanimatie / AED en de daarbij behorende vervolglessen. Deze cursus is ook toegankelijk voor alle belangstellenden, ook zonder EHBO-diploma, die geen lid zijn van de vereniging. De kosten voor deze cursus bedragen € 25,-. Voor inwoners van de gemeente Boekel kan, i.v.m. subsidie regeling, een korting worden overeengekomen. Twijfelt u nog, of wil u meer info neem dan contact op met een van onze bestuursleden via ehbolidwina@gmail.com of met onze (reanimatie/AED-)instructeurs. Maar u bent ook van harte welkom om een kijkje te nemen op maandag 10 of dinsdag 11 september tijdens onze oefenavond. Aanvang 19.30 uur in Boszicht. Wij horen graag van u en staan u graag te woord. Hoe meer Eerste Hulp verleners er zijn hoe beter. Dus twijfel niet langer en begin! Voor onze leden: start oefenavonden EHBO-seizoen. Op maandag 10 en dinsdag 11 september starten we weer met de oefenavonden. Aanvang om 19.30 uur. Plaats zoals gewoonlijk Boszicht. Tot dan! Voor meer info zie website ; ehbo-boekelvenhorst.nl / cursus / programma 2018 enz.

Jan 35 jaar lid + lid van verdienste

Anke 35 jaar lid + lid van verdienste


Algemeen

Terugblik extreme fietstocht Boekel Gibraltar voor Stichting Kitty Je hebt het vast voorbij zien komen: op 30 juni vertrokken John en Enrico fietsend vanuit Boekel, voor een tocht van 2600 km, naar Gibraltar met maar één doel voor ogen: Stichting Kitty en de aandoening NF2 onder de aandacht brengen. Veertien dagen later, op 14 juli, rond de klok van vijf uur in de middag, kwamen de twee sportieve vrienden aan bij de grenspost van Gibraltar. Na de constante druk, de onzekerheid, de pijnen en ongemakken kwam de grote vreugde toen dit doel gehaald werd. Geweldige opkomst John en Enrico zijn enorm dankbaar dat zoveel mensen hun fietsactie hebben gesteund en meegeholpen hebben aan bekendheid voor deze verschrikkelijke ziekte, waar nog steeds geen oplossing voor is. Namens hen een groot ‘dankjewel’ voor een ieder die een bijdrage geleverd heeft! “Het was gewoon geweldig en hartverwarmend toen zoveel mensen kwamen kijken en nog spontaan doneerden bij de opening en uitzwaaiochtend.” John voegt hieraan toe: “Zoveel mensen die bij voorinschrijving en zelfs op het laatste moment nog met de fiets kwamen om mee te fietsen met de uitzwaaitocht om ons als het ware ‘aan te duwen’ richting Gibraltar.” “We willen Gemeente Boekel ook hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van het Sint Agathaplein. Het was een geweldig succes met een ontspannen sfeer, waarbij Jan v.d.Elzen het evenement gezellig aan

elkaar praatte en zanger Maus op geweldige wijze, een speciaal geschreven lied, ten gehore bracht.” Ook bedankt de Stichting in het bijzonder de burgemeester, Pierre Bos, voor zijn woorden bij de feestelijke opening welke hij daarna omzette in daden door met het tweetal mee te fietsen. De Vlammers zorgden nog voor wat extra spektakel bij de start op 30 juni, Mario v. Dinther bracht het allemaal mooi op de lokale TV en zelfs op de landelijke TV, deed Hart van Nederland van SBS6 hun verslag over de actie met bijna drie minuten televisie. Demi, 7 jaar De 7-jarige Demi uit Boekel was zelfs een eigen actie gestart door zelfgemaakte armbandjes te verkopen voor Stichting Kitty. Hiermee haalde ze maar liefst € 113,50 op voor het goede doel. “Echt helemaal geweldig!” Deze persoonlijke actie stond niet op zichzelf, diverse acties zoals het verzamelen van buxusafval of een emballage-actie bij de supermarkt werden ook spontaan opgezet. De opbrengst Stichting Kitty is trots te mogen meedelen ze met haar recente acties tot nu toe al € 15.700 euro binnengehaald. Een fantastisch bedrag wat volledig ten goede komt aan het bevorderen van onderzoek naar NF2. En de teller staat nog lang niet stil! Wat nu wel even stilstaat, vanwege de vakantietijd, is de updates op de website. Binnenkort komt het complete verslag met foto’s en video’s van de fietstocht naar Gibraltar en de uitzwaaitocht. Tevens zal dan op de website uitgebreid worden ingegaan op waar het gedoneerde geld precies aan zal worden besteed. Er is ondertussen contact gelegd vanuit de NF2-organisatie in de Verenigde Staten die van de actie hebben gehoord. Er wordt

daar heel hard aan de weg getimmerd en Stichting Kitty is daar in gesprek met een Nederlander die zelf drager is van NF2 en heel goede wetenschappelijke vooruitgangen aan het boeken is. Ook vanuit de Nationale patiëntenvereniging en (familie) van lotgenoten krijgen we veel positieve reacties. Dit alles kan weer leiden tot mooie samenwerkingen en daar gaan we volop mee aan de slag! Alle mogelijke suggesties voor nieuwe (inzamel)acties zijn welkom via ons mailadres: info@stichtingkitty.nl . En mocht je eventueel interesse hebben in vrijwilligerswerk bij Stichting Kitty. Bij een kopje koffie zijn alle ideeën en suggesties altijd bespreekbaar. Bij interesse stuur een e-mail of bel met 06-54305775.

Het koekoeksnest in Venhorst Wie kent de film “One flew over the cuckoo’s nest” met Jack Nicholson uit 1975 niet ? Genomineerd voor 9 Oscars (5 gewonnen), 6 Golden Globes en 6 BAFTA Awards. Een wereldberoemd boek, één van de beste films aller tijden komt nu als theatervoorstelling in Venhorst. Randall McMurphy, kruimeldief en onruststoker laat zich in een psychiatrische inrichting opnemen om niet wederom in de gevangenis te belanden. Een-maal binnen verbaast hij zich over de apathie van de patiënten en de manier waarop met hen door de staf wordt omgegaan. Hij komt in opstand wat tot een directe confrontatie zal leiden met hoofdzuster Ratched. Een boeiende tweestrijd met onduidelijke uitkomst volgt. Een stuk vol actie, humor en spanning. De gloednieuwe stichting “Meij” presenteert zich met een groep uit de hele regio met enkele spelers van o.a. toneelvereniging “Open Doek” uit Venhorst en hun voormalig regisseur. De voorstelling is op zondag 18 november om 20.15 uur in “De Horst” Entreekaartjes zijn online te bestellen op www.stichtingmeij.nl of in de voorverkoop voor een speciale prijs van slechts € 10,00. Verkrijgbaar bij “De Winkel” of via 06-42874987 of 06-30800478. Prijs voor een kaartje aan de kassa bedraagt € 13,50. Graag tot ziens bij onze voorstelling.


Algemeen

4e editie van AgriFood Capital’s kinderkookwedstrijd Welk team mag zich op 10 oktober a.s. Keukenbazen 2018 noemen? En wie wordt SmaakBurgemeester van Neder-land? De Keukenbazen Battle 2018 gaat bijna van start. Het is de 4e keer dat AgriFood Capital Keukenbazen organiseert; de leukste en spannendste kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar uit alle 17 gemeenten in Noordoost-Brabant. De finale vindt plaats tijdens Dutch Agri Food Week. Lekker en gezond met producten uit de buurt De opdracht voor de teams luidt: ‘Maak een hoofdgerecht met lekkere en gezonde producten uit je eigen buurt’. Deelnemers gaan in teams van 2 of 3 kinderen de strijd aan; per gemeente gaat één team door naar de finale op zaterdag 6 oktober bij het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. Topkoks in de jury In elke gemeente jureert een chefkok de ingezonden hoofdgerechten. Voor Boekel is dit Susan Verstraten van Nia Domo. Zij kiest de winnaar in onze gemeente en coacht het team tijdens de finale op 6 oktober. Een jury onder leiding van de Brabantse topkok Jan v.Hout beoordeelt de 17 gerechten in de finale. Op woensdag 10 oktober worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een feestelijk diner bij Agri & Food Plaza in ‘s-Hertogenbosch. Voor de kinderen zijn er 3 prijzen te verdienen: de prijs voor de overall winnaar, de prijs voor het meest creatieve team en de prijs voor het team dat het best gebruik maakt van lokale producten. De burgemeester van de winnende gemeente wordt een jaar lang SmaakBurgemeester van Nederland. Op woensdagmiddag 19 september organiseren wij een masterclass speciaal voor de teams die zich aanmelden voor de KeukenbazenBattle 2018. Tijdens deze masterclass zal KeukenbazenKok en jurylid Susan Verstraten van Nia Domo elk team tips en aanwijzingen geven om hun gerecht zo mooi mogelijk te presenteren. Die middag kunnen er ook de foto’s van het

hoofdgerecht gemaakt worden die nodig zijn voor aanmelding van de battle. • De ingrediënten voor het gerecht brengen jullie zelf mee! Haal de ingrediënten zoveel mogelijk bij de Foodsuppliers in Boekel en Venhorst. • Aanmelden voor de masterclass kan tot 10 september: keukenbazen@boekel.nl onder vermelding van “aanmelding masterclass” met daarbij de gegevens van jullie team. • Een team bestaat uit 2 of 3 personen. • Het is de bedoeling dat 1 ouder/verzorger per team bij de masterclass aanwezig is. • Jullie gaan het gerecht maken wat jullie gaan insturen voor de KeukenBazen Battle • Aanmelden voor de Keukenbazen Battle kan tot 23 september, dus dan zijn jullie nog mooi op tijd. Melden jullie je aan voor de KeukenBazen Battle? Noteer dan ook alvast in jullie agenda, donderdag 27 september 16.00 uur. De burgemeester en de jurykok Suzanne maken dan bekend welke Boekelse of Venhorstse deelnemers mee gaan naar de grote finale op 6 oktober. Wil je heel graag deelnemen maar heb je nog geen kookmaatje gevonden om een team te vormen? Geef dat aan ons door. Wij helpen je graag met het vinden van jouw kookmaatje! We kijken uit naar jullie aanmeldingen en wensen jullie alvast veel plezier met het bedenken en voorbereiden van jullie hoofdgerecht!!

Grote belangstelling voor zonnepanelen via Postcoderoosregeling - Op tweede dak nog enkele panelen beschikbaar In het voorjaar heeft Boekel Energie het

initiatief genomen om met gebruikmaking van de postcoderoosregeling een collectief zonnepanelenproject op te starten in Boekel. Deze zomer is er door een nieuw opgericht coöperatie, Zonnedak Boekel, hard aan gewerkt om dit project vorm te geven. Dak Nia Domo al snel “uitverkocht” Eigenlijk meteen al na de bekendmaking waren de panelen van het eerste dak vergeven. In plaats van de destijds aangekondigde 506 panelen, kunnen er op het dak van Nia Domo niet meer dan 300 geplaatst worden. Er waren echter aanvragen voor meer dan 540 zonaandelen. Dak Tielemans Groentekwekerij kosteloos ter beschikking Om aan de aanvragen te voldoen is overleg geweest met René Tielemans, van Tielemans Groentekwekerij, en zijn we in een ver gevorderd stadium met gesprekken inzake het leggen van zonnepanelen op de komkommerkwekerij aan de Neerbroek. Net als door de gemeente, zal het dak van René Tielemans kosteloos ter beschikking worden gesteld. Op dit dak kunnen 268 panelen worden gelegd. Dit houdt in dat er nog zo’n 80 panelen ter beschikking zijn. Pas wanneer deze 80 ook zijn vergeven, zal het project zijn voltooiing naderen en kunnen we de panelen gaan bestellen. De postcoderoosregeling Omdat we bij dit project gebruik maken van de postcoderoosregeling, kunnen alleen mensen die gehuisvest zijn in het gebied met postcode 5427, 5428, 5404, 5408, 5409, 5421, 5423 en 5469 deelnemen. Deelnemers uit Boekel en Venhorst (de postcodes 5427 en 5428) krijgen voorrang, omdat het een project voor en door inwoners van de gemeente Boekel is. Deelnemers kunnen zogenaamde ‘zonaandelen’ kopen. De terugverdientijd van de investering in deze zonaandelen ligt tussen de 7 en 8 jaar. De prijs van de zonaandelen is € 295; de opbrengst per paneel zal 296 kWh zijn. Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Jan Oerlemans van Boekel Energie (info@boekelenergie.nl). Indien de interesse wederom groot is, zal Boekel Energie nagaan of er mogelijkheden zijn voor een derde dak.


Algemeen SCOUTING BOEKEL Toe aan een uitdaging? Kom dan in de maand september gratis meedoen! Vanaf 4 jaar kunnen kinderen al bij Scouting Boekel terecht om lekker te rennen, spelen en te ravotten. Aanmelden is niet nodig! Kijk hieronder wanneer je bij ons aan kunt sluiten. • Kinderen van 4 t/m 7 jaar (groep 1 t/m 3) zijn welkom bij de Bevers. Hun bijeenkomst is iedere zaterdagmiddag

van 13.30 tot 15.30 uur. • Kinderen van 7 t/m 10 jaar (groep 4 t/m 6) zijn welkom bij de Welpen. De Welpen bestaan uit twee groepen: de ochtendgroep draait van 9.00 tot 11.00 uur en de middaggroep draait van 13.30 tot 15.30 uur. • Kinderen van 10/11 jaar (groep 7) zijn welkom bij de Young Scouts. De Young Scouts komen bijeen op woensdag van 18.45 tot 20.45 uur. • Meiden van 11 t/m 14 jaar (groep 8 t/m klas 2) zijn welkom bij de Gidsen en hebben hun wekelijkse bijeenkomst op

maandag van 18.45 tot 20.45 uur. • Jongens van 11 t/m 14 jaar (groep 8 t/m klas 2) zijn welkom bij de Verkenners en hebben hun wekelijkse bijeenkomst op vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur. Ben je ouder dan 18? Ook dan ben je bij Scouting Boekel van harte welkom! Stuur even berichtje naar info@scoutingboekel.nl, zodat we kunnen bekijken welke rol voor jou is weggelegd.

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 31 augustus: 1 M.Coolen - N.v.d.Burgt 66,67% 2 M.v.Delst - W. de Graaf 62,50% 3 J.Witlox - M.v.Dinteren 54,69% 4 H.v.Houtum - L.Otten 54,17% 5 J.v.d.Elzen - M.v.d.Nieuwenhof 53,13% Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of Léon Otten tel. 321208.

Zaterdag 15 september in

Café 't Menneke Terug naar de jaren 70-80, tijd van de hippies en de protesten. met

PLEEBEK

tribute to the veulpoepers (2 emmertjes water halen, d'n egelantier) Ook covers van Bots, Fungus en Armand. Aanvang 21.00 uur Toegang gratis

Café ‘t MENNEKE

Kerkstraat 26, Boekel Tel. 0492-321278


Algemeen

Pleinfestijn Venhorst 2018 was zoals voorgaande jaren weer een middag vol gezelligheid, competitie en muziek. Stralend weer en een plein vol met mensen, niet 1 maar 2 dweilorkesten en een special guest, dat waren de belangrijkste ingrediĂŤnten om er weer een geweldig dorpsfeest van te maken. De Hoenderhof Expres zat weer al zijn rondjes vol en er kon voor de kleinsten weer geklommen, gesprongen, gebouwd

en gesnoept worden. De wat grotere jeugd bouwde torens, tot ongekende hoogte, bij het krat stapelen en kon zich uitleven op de stormbaan. Tevens werden de bezoekers verrast met een heuse escapecaravan waar 2 dames iedereen verrasten met hun extravagante looks. Centraal op het plein stond het bedrijvenspel weer opgesteld. Dit jaar gingen alle deelnemers in een enorme strandbal het water op, dat zich bevond in een bassin dat op het Josephplein dat was gevuld met vele duizenden liters water. Over een breedte van 9 meter moesten

de deelnemers in hun bal de zoemer aan de overkant aanraken. Het publiek werd getrakteerd op komische situaties en spetters. Met maar liefst 50 deelnemers werd begonnen aan de strijd om de felbegeerde Pleinfestijn Bokaal. Via diverse rondes waren er nog 4 finalisten over. De finale was weer bloedstollend spannend, waar uiteindelijk Joep v.d.Bosch het snelste was om de bel aan te tikken en de grote beker veroverde voor Martin van Creij timmerwerken.

BUROROELOFS GEZINS-/RELATIETHERAPIE

NIEUW IN BOEKEL!!!

Praktijk voor gezin en relatie therapie Een Buro zonder poespas, geen burocratie, geen lange wachttijden, geen vergaderingen maar vooral goede directe zorg. Zorg met humor, betrokkenheid en relativeringsvermogen. In mijn praktijk richt ik me op gezinnen en relaties in de breedste zin van het woord. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een individueel traject. Gezinstherapie is niet alleen een aanpak voor relatieproblemen of moeilijkheden binnen een gezin. Het is een specialistische vorm van psychotherapie die effectief is.

Gebleken bij o.a relatie- en gezinsproblemen: Angst en onzekerheid Stress en burn-out Rouw en verlies Somberheid en depressie Verslavingsproblematiek

Ook in 2018-2019 is in veel gevallen bij deze behandelaar nog steeds een vergoeding mogelijk van de behandeling.een en ander hangt onder andere af van de verzekeraar waar u voor heeft gekozen en de polis die u heeft. Voor meer informatie kijk op onze site www.buroroelofs.nl U vindt ons in de Infabriek, Tuinstraat 15, Boekel.

Praktijk is open van maandag t/m vrijdag, John roelofs( syteemtherapeut). Op donderdag is mw Ingrid van zutven (syteemtherapeut) in de praktijk. U kunt zich aanmelden door het contactformulier op de site in te vullen.

Het podium werd geopend door dweilorkest Ok Moi die voor de eerste keer een gelegenheids samenwerking aanging met Variozo. Werkelijk een goede combinatie, zodat de hits over het zonnige plein galmden. Verder werd het programma opgevuld door 2 optredens van de lokale band Ap-lous. Deze flauwekulband had een heuse klik met het publiek. Het werden 2 geweldige optredens met een interactief toetje. Tevens toverde deze band zomaar Johan Vlemmix uit hun hoge hoed. De soep die deze spontane Eindhovenaar uitdeelde werd goed ontvangen. Samen met het vele publiek werd het weer ouderwets gezellig en werd de 18e editie met een laagstaand zonnetje. Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers, deelnemers, middenstanders en natuurlijk het publiek die van de 18e editie weer een feestje maakten. Tot volgend jaar op de 1e zondag van september. Team Pleinfestijn


GevraaGd

Commercieel medewerker (m/v) maximaal 8 uur

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Wegens groei van het bedrijf zijn we op zoek naar een commercieel medewerker voor het telefonisch benaderen van klanten voor (her) verstrekkingen, agendaplanning en administratieve werkzaamheden. Graag uw reactie naar Inge Willemsen: Email: inge@annywillemsen.nl. Telefoon 06 52663488

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Biljartkampioenschappen 2018 in Boekel van 7 t/m 14 oktober In zaal “La Compagnie” worden voor de 36e keer de Biljartkampioenschappen georganiseerd in de A-, B-, C- D- en E klasse. Dames zullen worden ingedeeld in de diverse klassen. Inschrijven is mogelijk vanaf 26 augustus t/m 22 september 2018.

Inleveren inschrijving tegen betaling van € 6, = is mogelijk op de volgende adressen: “La Compagnie” Kerkstraat 52; Piet v.d.Aa Kennedystraat 12; Jan v.Lankveld Kennedystraat 36 of per mail janengesa.lankveld@gmail.com en € 6,= overmaken op NL 76 Rabo 0108 0950 02 o.v.v. naam en deelname biljarten -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik geef mij op voor deelname aan biljartkampioenschappen 2018.

Voldaan € 6,=

Naam: .........................................…………………………………..

Voornamen: ...........................................................................

Telefoonnnummer .............................................................

Email: ...............................................................…………………..

Adres: .........................................………………………………….. Partijgemiddelde:.....................…………………..

Woonplaats: ...........................................................................

Dit is alleen van toepassing voor hen die de eerste keer meedoen.

Ik heb WEL / GEEN interesse om enkele wedstrijden in overleg te tellen.


Sport

Jeugdleidersvergadering Boekel Sport in teken van positieve groepsvorming Jan van Dijk: inspirerende gastspreker Ga d’r maar aan staan: een groep spelertjes trainen die barst van de energie. Niet voor niets werd de lezing van gastspreker Jan v.Dijk als zeer inspirerend ervaren door alle aanwezigen. Jan v.Dijk, pedagogisch expert, nam zo’n 40 trainers en leiders mee door de wondere wereld van een fijne, veilige en positieve teamsfeer. Waarom? Omdat het positief beïnvloeden van het groepsproces leidt tot minder pesten, minder onenigheid en uiteindelijk tot betere prestaties. Kinderen voelen zich dan immers erkent, legt Jan uit. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Onder andere door ervoor te zorgen dat je als leider de kopman of -vrouw van de groep blijft. Jij bent de gastheer of -vrouw die in een vroeg stadium afspraken maakt en verwachtingen uitspreekt naar de spelers, de zogeheten normeringsfase. Op het moment dat iemand verzaakt, kun je altijd op positieve wijze terugvallen op die eerder gemaakte afspraken. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Als leider ben je het voorbeeld: ‘Als je afspreekt om niet te schreeuwen naar elkaar, moet je dit als leider langs de lijn ook niet doen,’ benadrukt Jan. Leuk, al die theorie. Maar hoe gaat dat nou in de praktijk? Geen probleem: Jan nam alle aanwezigen mee

naar buiten waar zij zelf aan de slag gingen met verschillende spellen waarin samenwerking centraal stond. De theorie viel zichtbaar op haar plek. Samenwerking Boekel Sport & 4-Skills Soccer Academy Tijdens de jeugdleidersvergadering, die plaatsvond op maandag 27 augustus, kwam ook Arnoud Jonker aan het woord namens 4-Skills Soccer Academy. Hij ging uitgebreid in op de samenwerking tussen 4-Skills en v.v. Boekel Sport die vorig jaar in gang is gezet. Beide partijen delen een streven dat onontbeerlijk is voor het moderne voetbal, namelijk het opleiden van creatieve spelers die vol zelfvertrouwen hun eigen keuzes op het veld leren en durven maken. Het sociale en het technische kwamen zo op een mooie manier tot elkaar. Dank voor vrijwilligers Jeugdvoorzitter Robin Gruijters vroeg in het bijzonder de aandacht voor een aantal gestopte vrijwilligers. Voor Rens Verhoeven en Peter Smits die zich afgelopen jaren op voortreffelijke wijze ingezet hebben als leeftijdscoördinator. Voor Riny Lange, 45 jaar actief binnen onze jeugdafdeling, die de steunpilaar was voor trainers wanneer zij hulp nodig hadden bij het in elkaar zetten van een goede training. En voor leider Erik Tielemans die als rots in de branding de JO19-1 spelers toch maar mooi op sleeptouw nam. Diep respect voor al hun inzet! Normen & Waarden Tot slot bleef ook het belang van normen

en waarden niet onbenoemd deze avond. ‘Plezier, respect, eerlijkheid en sportiviteit staan bij ons centraal. Wanneer iemand hierin onverhoopt verzaakt, wordt hij of zij hierop aangesproken. We staan in de regio bekend als een nette vereniging en dat willen we blijven uitstralen,’ aldus de jeugdvoorzitter.

Wieler Toer Club Boekel Strabrechtseheidetocht Een mooie nazomerse dag was het afgelopen zondag. Reden genoeg om een mooie tocht te maken. En dat deden dan ook 15 man. De tocht zou ons naar Heeze voeren, via de Strabrechtseheide. Omdat in Beek en Donk de weg afgesloten was, reden we hier een stukje anders, dan dat we gewend zijn bij deze tocht. Nabij Heeze reden we langs een ven, dat nu helemaal droog stond. Het was een grote dorre vlakte geworden. Hopelijk herstelt de natuur zich weer, want het is een mooi gebied. In Heeze was het weer rustig, vorig weekend was hier de Brabantse dag. Alleen banners lieten nog zien, dat er hier een groot evenement was geweest. Tijdens de pauze werden er beschuit met muisjes getrakteerd door Peter v.Duijnhoven. Hij was afgelopen week opa geworden van een kleindochter. Nog van harte gefeliciteerd Peter en Thea. Bij de Koksehoeve aangekomen moesten we even rustig aandoen, er was hier een BMW treffen. Om 12 uur waren we weer terug in Boekel, 105 kilometer op de teller en genoten van een mooie tocht. Volgende week rijdt de A-groep de Bruchemtocht, de B-groep rijdt de Vennen rond Oisterwijk en de C-groep rijdt de Graaftocht. Denk aan het volgende: De Leudal Kerkenomloop op 16 september is verzet naar 23 september. Op 16 september rijden we dan de Dijkentocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl


Sport KORFBALVERENIGING

JES Programma 6 september Blauw Wit C1 - JES C1 Handel, Programma 8 september JES B1 - Avanti B1 Corridor D1 - JES D1 Son en Breugel, DAW Schaijk D1 - JES D2 Schaijk, Blauw Wit E1 - JES E1 Handel, Programma 9 september JES 1 - Flamingo’s 1 JES 2 - Astrantia/Ona 2

Donderdag 6 september starten we weer met een nieuw competitie-jaar. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

19.00 u 15.00 u 11.30 u 13.45 u 10.30 u 13.00 u 11.15 u

Wij zijn op zoek naar versterking. Wie wil er met ons gezellig komen gymmen? Heb je zin en tijd om op donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur in de Horst je spieren los te gooien en je uit te leven, kom dan gerust een keertje kijken of bel 0492-351791. Wij starten op 20 september a.s.

Uitslag 30 augustus. Rode lijn 1. Hr. en Mw.v.Schadewijk 66,67% 2. Dames v.Dinteren-v.Geffen 62,19% 3. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 57,29% 4. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 57,29% 5. Hr. en Mw.Aalbregt 56,67% 6. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 53,13% 7. Mw.v.d.Vossenberg-Hr.Willems 51,77% Groene lijn 1. Dames Verbakel-Witlox 82,29% 2. Heren v.d.Burgt-Vogels 63,54% 3. Hr. en Mw.v.d.Bosch 59,38% 4. Heren v.Boxmeer-Reijnen 57,29% 5. Heren v.d.Ven-Verbakel 56,25% 6. Dames Coolen-v.d.Linden 52,08% 7. Hr. en Mw.Meulepas 50,00%

Badmintonclub ’t Veertje is weer begonnen. De zomervakantie is definitief voorbij, dus ook badmintonclub ’t Veertje is alweer 2 weken begonnen met de trainingen. Ook dit seizoen komt badmintonclub ’t Veertje uit in de NBB competitie. Dit seizoen bij de senioren met 2 teams die op zondagochtend de thuiswedstrijden spelen en 2 teams die op donderdagavond de thuiswedstrijden spelen in Sporthal de Burcht. Op de zondagochtend spelen ook twee jeugdteams competitie. En net als vorig jaar hebben we nog twee dames die mee gaan spelen met Lieshout U17. Op onze site www.bcveertje.nl kun je de teamsamenstelling zien. Er staat ook een link op onze site naar toernooi.nl zodat je kunt zien tegen wie je moet spelen. De competitie begint in het weekend van 16 september met een thuiswedstrijd om 10.00 uur in sporthal de Burcht. Wij zouden het erg leuk vinden als er bij de thuiswedstrijden enkele toeschouwers aanwezig zijn, kijk op de site voor de speeltijden van de thuiswedstrijden. Kom jij meedoen bij ’t Veertje? Weet jij nog niet welke sport je wilt gaan doen? Kom dan een kijkje nemen bij ’t Veertje. In de maand augustus/septem-

ber kun je 4 keer gratis mee komen trainen. Er is nog plaats bij de diverse groepen. Trek je sportschoenen aan en kom naar sporthal de Burcht. Wij zorgen dat er rackets en shuttles klaarliggen! Badmintonclub ’t Veertje heeft een speciale groep voor de kinderen uit groep 1 t/m 3 (vanaf 4 jaar), deze groep is iedere donderdag van 18.15 tot 19.15 uur fanatiek in de weer met diverse spelletjes, coördinatie-oefeneningen en als het lukt pakken we ook af en toe een racket vast. Het echte badmintonnen leer je vanaf groep 4. De pupillen/aspiranten (basisschool groep 4 t/m groep 7) trainen op donderdag van 18.15-19.15 uur en leren spelender wijs badmintonnen. Als je besluit lid te worden en je bent nog geen 12, dan krijg je een gratis racket van de club. Daarna trainen de junioren (groep 8 & middelbare schooljeugd en/of competitie spelende jeugd) van 19.15 tot 20.15 uur, hier wordt er serieuzer gespeeld, de meeste junioren nemen namelijk ook deel aan de regio competitie. En als laatste op de donderdag trainen de recreanten en senioren competitiespelers. De recreanten kunnen kiezen of ze willen trainen van 20.15-21.45 uur of vanaf 20.15 uur partijen spelen. Op donderdag is de zaal beschikbaar tot 22.15 uur. De recreanten woensdag spelen van 9.00-10.30 uur. Zij spelen met name voor de gezelligheid en hebben ieder jaar een interne competitie van het begin tot het einde van het seizoen. Wil je meer informatie? Neem een kijkje op onze site: www.bcveertje.nl of neem contact op met Job van Zutven (tel. 0620128955). Tot ziens bij ’t Veertje!


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen veldcompetitie Niobe E1 - E-jeugd 3 3-8 Meisjes C1 - Bergeijk C1 12-35 De Sprint C1 - Jongens C1 23-23 Meisjes B1 - Helios '72 B1 15-18 E-jeugd 1 - Acritas E1 10-4 Dames A1 - Tremeg DA1 29-15 Bedo B1 - Meisjes B2 15-13 Programma zaterdag Helios '72 C1 - Meisjes C1 13.45 u E-jeugd 3 - Tremeg E2 10.00 u E-jeugd 1 - Wittenhorst E1 10.00 u Programma zondag Bedo DA1 - Dames A1 10.00 u D-jeugd 1 - De Sprint D2 11.00 u Meisjes B2 - De Sprint B1 11.00 u PSV Handbal E1 - E-jeugd 2 11.50 u Jongens C1 - Handbal Someren C1 11.55 u Meisjes B1 - Handbal Someren B1 12.00 u Heren A1 - RHV A1 12.55 u Programma maandag Jongens C1- Jupiter '75 C2 19.00 u

Blauw Geel'38 JO15-8 - JO15-2G 2-7 1-2 Odiliapeel JO13-1 - JO13-1G 0-6 MO13-1 - Rhode/ MO13-1 2-8 JO13-2 - Gemert JO13-3 Bavos JO11-1G - JO11-1G 5-3 Gemert JO11-3 - JO11-2 18-0 MO11-1 - Vianen V. HBV MO11-1 1-5 JO9-1 - Gemert JO9-4 15-4 JO8-1 - Boekel Sport JO8-1 7-1 Programma 8 september 2018 JO19-1 - Boekel Sport JO19-2 14.30 u Boekel Sport JO17-2 - JO17-1 14.45 u JO15-2G- Erp JO15-4 13.00 u JO13-1G - UDI'19/CSU JO13-3 11.30 j ST Fiducia/Elsendorp JO13-1G - JO13-2 13.00 u Volkel MO13-1 - MO13-1 10.15 u JO11-1 - Boekel Sport JO11-1 09.00 u JO11-2 - Boekel Sport JO11-2 09.00 u Hapse Boys MO11-1 - MO11-1 11.00 u Boekel Sport JO9-2 - JO9-1 09.30 u Gemert JO8-1 - JO8-1 10.00 u SV DWSH'18JO7-1- JO7-1G/JO7-2 09.30 u Mini-pupillen 09.30 u

Tennisclub Boekel VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 2 september Venhorst 1 - De Ster 1 2-1 Venhorst 2 - Odiliapeel 2 3-5 DVG 4 - Venhorst 3 2-1 Gemert 6 - Venhorst 4 2-2 Venhorst 5 - Gemert 7 3-4 Venhorst Vr1 -Vianen Vooruit Vr 1 1-8 Veteranen Odiliapeel - Venhorst 1-5 Programma 8 september Veteranen Venhorst - Blauw Geel'38 17.00 u Programma 9 september Fc Eindhoven AV - Venhorst 1 14.30 u Elsendorp 2 - Venhorst 2 11.00 u Venhorst 3 - Volkel 4 11.00 u Venhorst 4 - Handel 3 12.00 u Boekel Sport 7 - Venhorst 5 12.00 u Estria Vr 2 - Venhorst VR 1 10.15 u JEUGDNIEUWS Uitslagen 1 september 2018 Gemert JO19-3 - JO19-1 9-2 JO17-1 - Handel JO17-1 2-1 JO15-1 - Gemert JO15-3 20-0

Clubkampioenschappen TC Boekel 2018 Senioren en Jeugd Dubbel De afgelopen week stond volledig in het teken van de clubkampioenschappen jeugd en senioren. Er werd in diverse categorieĂŤn gespeeld met in totaal 135 tennissers die zorgden voor 124 spannende, mooie en sportieve wedstrijden. Tijdens de finaledag werden ook prachtige partijen gespeeld, die zeer de moeite waard waren om te kijken. Het was volop genieten op en langs de baan. We kunnen

terugkijken op een fantastische en sportieve week waarbij jongen en oud actief betrokken was. De uitslagen waren : MD 11-14: 1. Indy Derks en Jade Derk; 2. Rozan v.Erp en Jill v.d.Munckhof. JD 11-15: 1. Julian Pluk en Gijs Wassenberg; 2. Tjeu Smits en Job Vogels. MD 11-17: 1. Merel Abbenhuis en Lisa v.d.Munckhof; 2. Kim Donkers en Jill v.d. Munckhof. HD 4: 1. Merijn v.Haandel en Pascal Huijbregts; 2. Guus Abbenhuis en Luc v.d. Ven. DD 5: 1. Hilke v.d.Rijt en Lotte v.d.Rijt; 2. Demi v.Grinsven en Manon v.Mierlo. HD 6: 1. Erik v.Mierlo en Rian v.Haandel; 2. Frans Vonk en Arie v.d.Wetering. DD 6: 1. Suzan Baltussen en Yvon v.d. Rijt; 2. Belinda Bongers en Suzanne v.d. Tillaart. HD 7: 1. Jeroen v.d.Berg en Wil Janssen; 2. Sander Oerlemans en Peter Smits. DD 7: 1. Nancy v.Exel en Caroline Tielemans; 2. Merel Abbenhuis en Emma Nooijen. HD 8: 1. Wim Althuizen en Richard v.d. Ven; 2. Tom Aldenhuijsen en John v.Berlo. DD 8: 1. Berdien v.d.Berg en Mariel Tielemans; 2. Iris de Louw en Vera v.Wetten. TC Boekel, de jeugd- en technische commissie feliciteren alle deelnemers met de behaalde resultaten. En wij bedanken alle deelnemers voor het meedoen aan ons toernooi. Van 6 t/m 14 oktober is ons Van Doren Engineer 45+ Open Toernooi. Men kan zich hiervoor nog inschrijven via: www.toernooi.nl Hieronder onze kampioenen. Allen van harte gefeliciteerd!!.


Sport Rutger van Herpenruiters Hippisch Event Boekel smaakt naar meer Het was een komen en gaan van gewichtig bezoek aan de Statenweg 5. Het zal u niet ontgaan zijn dat daar het afgelopen weekeind de 2e versie van het Hippisch Event Boekel werd gehouden. De Rutger van Herpenruiters hebben er alles aan gedaan om het door hen georganiseerde evenement tot een succes te maken, maar kregen daarbij ook hulp van ‘hogerhand’. Zo verraste de nieuwbakken wethouder, Marius Tielemans, onze vereniging door zaterdag namens het gemeentebestuur aan Esmée Donkers een plaquette te schenken met daarop een aantal foto’s, die betrekking hadden op haar nu al imposante dressuur carrière. Het was deze Esmée, die op haar beurt verbouwereerd was, toen ze tijdens het inrijden merkte dat haar persoonlijke coach, Tineke Bartels, tweevoudig Olympisch medaillewinnares, naar Boekel was afgereisd om het talrijk opgekomen publiek iets te vertellen, over de dressuursport in het algemeen en haar succesvolle pupil in het bijzonder. De ‘oh’s’ en ‘ah’s’ waren niet van de lucht, toen zij met veel gevoel een meesterlijke demonstratie in de rijbak neerlegde. De winnende proef, die haar deze zomer de Europese titel bij de Young Riders opleverde, bracht het publiek terecht in verroering. Want zowel voor een deskundig oog, als voor overige belangstellenden, die hun beroemde plaatsgenoot eens aan het werk wilden zien, was het duidelijk dat hier iets bijFoto: M.P. Amerika

zonders ten tonele werd gevoerd. Esmée, die zichtbaar genoot van alle interesse, werd na afloop dan ook terecht getrakteerd op een ovationeel applaus. Van de organiserende vereniging ontving zij ook nog eens een wedstrijddeken, waarop de logo’s van de Rutger van Herpenruiters en de Gemeente Boekel prijkten alsmede haar eigen naam, die van het paard en de daarmee behaalde titel. Dat onze altijd betrokken burgemeester, Pierre Bos, ondanks zijn drukke agenda zondag nog tijd vond om op zijn ‘eigenwijze’ wijze een groot aantal prijzen uit te reiken, mag gerust de slagroom op de taart genoemd worden. Terug dan nu naar de wedstrijd zelf. De grote deelname van andere verenigingen uit de regio, die hun sterkste vertegenwoordigers afvaardigden, zorgde voor een spannende strijd in de verschillende klassen. Natuurlijk konden niet alle prijzen binnenshuis gehouden worden, maar toch behaalden de Rutger van Herpenruiters talloze ereplaatsen. Bij de paarden, die zaterdag aan bod kwamen, was het in de B-klasse gelijk raak, want Evy v.Mensvoort behaalde daar de winst met een imposante score van 218 punten. Een klasse hoger (L), vielen Mellanie Robben en Mieke Donkers met respectievelijk een 3e en een 5e plaats in de prijzen. Mellanie, sloeg een dubbelslag toen ze in de klasse M met haar andere paard Imperious Black R ook nog eens een overwinning greep. In haar kielzog behaalde Sylvie Verbeek de 2e plaats. In de hoogste categorie (Z) behaalde Caroline v.Bladel tenslotte een knappe 2e plaats. Ook bij de pony’s, die op zondag hun kunsten

mochten vertonen, een geanimeerde strijd op het podium te halen. Dat lukte in ieder geval Jilles Timmers, die bij de categorie A/B pony’s de overwinning voor zich opeiste in de B-klasse. In diezelfde klasse, maar met een iets grotere pony, boekte Nikki Dekkers ook een overwinning en behaalde Indy v.d.Broek, na nette proeven met Winnetou, tot 2 keer toe een 2e plaats. Opnieuw succesvol was Sharon v.d.Velden, die voor het eerst meedeed in de klasse M2 en gelijk 2 gouden plakken mee naar Landhorst nam. Toen na 2 dagen alle stofwolken waren opgetrokken en de strijd was gestreden, moest natuurlijk nog bekeken worden welk lid van onze vereniging zich clubkampioen mocht noemen. De winnaar van de Benitions Cup 2018, bleek uiteindelijk Evy v.Mensvoort te zijn, want aan haar eerder genoemde score van 218 punten (bijna 73%!) kon niemand tippen. Terugkijkend kunnen we stellen dat het Hippisch Event Boekel in korte tijd aan betekenis heeft gewonnen en dit is een enorme stimulans voor de inmiddels weer opgebloeide vereniging. Dankzij een doortastend bestuur, actieve leden die, naast het rijden zelf, bereid zijn waar nodig de handen uit de mouwen te steken en niet te vergeten de belangrijke (financiële) steun van het plaatselijke bedrijfsleven kunnen we de lat voor volgend jaar weer iets hoger leggen. We kijken met U nu al reikhalzend uit naar de 3e editie.

KBO PRIJSKAARTEN voor senioren Uitslagen 27 augustus 2018 RIKKEN 1. Jan v.d.Elzen 121 2. Martha v.Moorsel 65 3. Johanna v.d.Elzen 46 4. Mia v.Berlo 32 5. Mari Schaap 20 Poedelprijs: Nol Willems -98 JOKEREN 1. Ria v.Doren 99 2. Annie Hermes 98 3. Anita Holman 96 4. Marietje v.d.Elzen-Verstraten 51 5. Ria v.Stiphout 45 Poedelprijs: An v.Asseldonk -112

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Venhorst - Uden T. 06-30968157

nu voor

MACHINALE HOUTBEWERKING

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen

DOOREN

VENHORST 0492-351967

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Kwaliteit en service gegarandeerd

de rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

de vlonder 45 - 5427 dB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31 www.denhijzelaar.nl


Allerhande Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

VAN DER

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • verbouw • renovatie Wij verhuren sTEIGERmaTERIaal en RolsTEIGERs tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij GEbRuIkTE sTEIGERplankEn Tel: 06-22887186 / 06-23064406

op adres De Vlonder 110, Boekel.

Beregening PVC materiaal

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

3 Containerverhuur 3 Hijswerkzaamheden 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice.

Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open

do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 samen op weg naar een mooi resultaat!

TOPCARE

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

n agels t u d io op leid in gen

•acryl nagels•Gel nagels•Gellak• •Hard gel (versteviging natuurlijke nagels)• •manicure behandeling•nail-art• •bruidsnagels•Cadeaubon• •French pedicure (teennagels)• •nagelstyling opleidingen• Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Het aardbeienseizoen loopt ten einde…… onze verkoopautomaat zal nog tot omstreeks 10 september gevuld zijn met dagverse aardbeien!!

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

daarna blijft onze automaat gevuld met SCHARRELEIEREN, AARDAPPELS en UIEN, allemaal eigen teelt!! boerderijwinkel de zijp zijp 7, 5427 HK boekel 06 2036 4524

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande HUILT JOUW KIND VEEL? EET jouw kind niet goed? SLAAPT jouw kind slecht? Vertoont jouw kind GEDRAG wat door je omgeving als niet prettig wordt ervaren? Staat jouw kind de hele dag "aan"? Heeft jouw kind een HUIDPROBLEEM? Kun jij hulp gebruiken bij de opvoeding? WWW.PAPILLONCOACHING.NL. Tel.: 06-50615271 -----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop van versiering en decoratie voor feesten en partijen. En tweedehands

Fruit met de smaak van vroeger biologische teelt

Peren Appels

VELE RASSEN Open: vrijdag 14.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, boekel, 06-10258916

woning inrichting. Zie www.rendersdecoratie.nl of Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 M2 voorraad. -----------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

Goederen- & Dienstenveiling

Op zaterdag 15 september 2018 organiseren CV De Peeltuuters en Dweilorkest Ok Moi samen een grote goederen- en dienstenveiling bij Plein 31 in Venhorst. We hebben ruim 120 kavels te veilen, dus het belooft een mooie veiling te worden. De kavellijst is te vinden op www.cvdepeeltuuters.nl en www.dweilorkestokmoi.nl De boekjes met alle kavels worden binnenkort in Venhorst huis- aan huis bezorgd. De avond wordt gehouden bij zaal Plein 0653774800 31 en start om 19.30 uur. Kom gerust een kijkje nemen.

Pasfoto’s

maken in boekel doe je bij The read ShoP aan het St. agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ----------------------------------------------------Binnenkort in Boekel: Energetisch babycoach. Kijk op WWW.PAPILLONCOACHING.NL wat ik voor u kan betekenen. Tel.: 06-50615271

DIERENPENSION

De Buitenhof

Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor binnen en buiten

mEubEls op maaT & sFEER aCCEssoIREs Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor)

VAN DEN ELZEN

Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700.

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

van der Ven

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

FIETS KAPOT!

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.