32e jaargang nr 51, 27 juni '18

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 27 juni 2018

Boekel Venhorst 51 Gilde St. Agatha Boekel

Bijzonder geslaagd “Gildeschoolproject” Ieder jaar organiseert gilde St. Agatha het gildeschoolproject. Dit houdt in dat het gilde de basisscholen in Boekel en Venhorst bezoekt en dat de leerlingen daarna het gilde bezoeken. Tijdens het bezoek aan de scholen wordt aan de groepen 6,7of 8 uitleg gegeven over het gildewezen en bijzonder over het Boekels gilde. De hoofdman van het gilde Jos Huijben vertelt op de basisscholen wanneer het gilde is opgericht en waarom. Vooral het gedeelte in het verhaal dat de gilden heel vroeger het dorp moesten verdedigen

Nummer

tegen dieven en rovers,wordt met open mond beluisterd. Ook wordt uitleg gegeven over de hedendaagse gebruiken en functies binnen het gilde. Het is verbazend met hoeveel interesse de kinderen deze informatie opnemen. Na deze informatiedagen op de scholen komen de kinderen naar het gildehuis aan de Waterval. Daar worden ze welkom geheten met tromgeroffel. Na het welkomstwoord van de hoofdman gaan ze als echte gildeleden aan de wedstrijden beginnen. Deze bestaan uit kruisboogschieten, vendelen, trommelen en nog 9 vragen over het gilde. De winnaar is Schoolkoning van de betreffende school. Er is sportief gestreden en alle kinderen, leerkrachten en gildeleden hebben genoten van het enthousiasme.

Na een zeer spannende strijd was de uitslag als volgt: Sander Jacobs Schoolkoning basisschool De Regenboog Boekel (foto boven; Tjeu Smits Schoolkoning van basisschool Octopus Boekel (foto linksonder) en Mats v.Dooren Schoolkoning van basisschool St. Cornelius Venhorst (foto rechtsonder). Een delegatie van het gilde, bestaande uit Hoofdman Jos Huijben, Koning Jan Leenders met Koningin Petra, Tamboer Arie v.d.Kimmenade en zilverdraagster Anita v.Lieshout, bezocht de 3 scholen en reikte de betreffende Schoolkoningen een prachtige oorkonde en een mooie medaille uit. De schoolkinderen dankten het gilde met dans, muziek en mooie zelf geknutselde gildevoorwerpen. Spontaan meldden 2 kinderen zich aan bij het gilde en zij hebben al deelgenomen aan het kruisboogschieten. Gilde St. Agatha dankt alle kinderen en leerkrachten voor deze mooie, leerzame dagen. Hoofdman Jos Huijben

Evenementenkalender 24 augustus: Avond van de Poëzie 25 augustus: BoeCult XL, regionale bands 26 augustus: Boecult XL, Theater/Muziek en kunstmarkt 1 en 2 september: Hippisch Event Boekel 2 september: Pleinfestijn Venhorst

CITROËN service Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Margo v.d.Boogaard tel. 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten A.V.G. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Naar aanleiding van deze verordening kan de parochie niet zonder uw toestemming de namen van personen, voor wie een intentie wordt aangevraagd, in Weekblad Boekel Venhorst plaatsen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk, als u bezwaar hebt tegen plaatsing in dit weekblad, dit te vermelden bij de opgave van uw misintentie.

ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Zondag 1 juli, 13e zondag door het jaar: 10.30 u (St.Agathakerk): M.m.v Senioracoliet. Samenzang. Fam.Schepers-Verhoeven; Wim van Heeswijk (vwg. trouwdag). Woensdag 4 juli: 19.00 u (St. Petruskapel): Voor de zieken van onze parochie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 1 juli, 13e zondag door het jaar: 09.00 u Samenzang. Tien Kanters.

OVERLEDEN: Boekel: Miet Marinussen-v.d.Elzen Processie en Openluchtmis in Odiliapeel In 1995 is bij de kruising WolfstraatTorenvalkweg een kapel gerealiseerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Sindsdien vieren we bij deze Odiliakapel jaarlijks een openluchtmis ter ere van de Heilige Odilia. Op zaterdag 30 juni 2018 begint de openluchtmis om 18.30 uur. De processie naar het kapelletje start om 18.00 uur vanaf het plein voor de kerk. In de jaarlijkse processietocht naar de kapel worden de relikwieën van de plaatselijke

patrones en het parochievaandel met de beeltenis van de H.Odilia meegedragen. In Odiliapeel vindt deze processie inmiddels al jaren plaats. Bij kans op slecht weer vindt de viering plaats in de kerk van H. Kruisvinding. Het Gemengd koor St. Caecilia en Muziekvereniging St. Marcellus verlenen hun muzikale medewerking. Na afloop wordt er koffie geschonken op het bospad naast de kapel.

Inschrijven communie en vormsel. Op 9 september begint het voorbereidingstraject voor de Eerste H. Communie en Vormsel in 2019. Inschrijven van de kinderen is mogelijk t/m 6 juli 2018. Op de website staat hoe u uw kind kunt inschrijven. Zaterdag 25 augustus Bedevaart naar Kevelaer. Zondag 9 september parochiebedevaart naar Handel (géén H.Mis in Boekel)

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Hoera.....Geslaagd! Op 18 juni is Vivian Lips geslaagd aan Avans Hogeschool Den Bosch HBO Integrale Veiligheidskunde. Suus Tielemans slaagde aan het Commanderij College Sleutelbos voor niveau Havo. Sam Swanenberg slaagde aan het Udens College voor Havo profiel Cultuur en Maatschappij. Van harte gefeliciteerd.

Hoera....Geslaagd! Andere jaren kregen wij via de scholen/opleidingen de namenlijst van geslaagden binnen. Helaas zijn deze lijsten door de nieuwe AVG niet aangeleverd en kunnen wij de betreffende geslaagden niet vermelden. Indien je toch vermeld wilt worden, stuur dan je naam en opleiding naar ons. Dit kan via email info@boekelvenhorst of middels een briefje in de brievenbus.

AANBIEDINGEN van donderdag 28 juni t/m woensdag 4 juli:

ABRIKOZENVLAAI

MET SLAGROOM

BOEKELS MEERGRANEN DONKER

10.00 95 € 1.

HET ALLERDONKERSTE MEERGRANENBROOD UIT ONS ASSORTIMENT

MAISTRIANGEL

PER STUK

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

VOOR SLECHTS

0.85

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten ling. Samenkomst om 09.30 uur bij De Boswachter in Erp. Deelname aan de wandeling is gratis, zo ook het kopje koffie of thee na afloop bij 'De Boswachter'. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Je kunt een mail sturen naar mariska@mariskavanvliet.nl of bellen naar 0413-32 25 27. Je bent van harte welkom!

In verband met vakantie is Medisch Centrum Middenpeel gesloten van maandag 9 juli t/m vrijdag 27 juli. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met Dr de Bresser in Handel, tel. 0492-321227.

St. Petrus nieuws

Zomerwandeling voor iedereen die een dierbare mist Er is binnenkort opnieuw een wandeling voor iedereen die een dierbare verloren heeft. Deze is op zondag 1 juli. Samenkomst is om 09.30 uur op het terras voor De Boswachter, Gemertsedijk 10 in Erp. Deelname is gratis. Herkenning, het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan, mensen die jouw verdriet begrijpen, die ook zonder veel te zeggen weten wat je voelt en bedoelt. Vier keer per jaar is er een wandeling, voor iedereen die een dierbare verloren heeft. In ieder seizoen is er een nieuwe wandeling. Tijdens de wandeling van ongeveer een uur door de bossen van 'Het Hurkske' kunnen herinneringen, ervaringen en gevoelens met elkaar worden gedeeld. Een wandeling waarbij je jezelf kan en mag zijn, waar je jouw verhaal

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

kunt delen. Maar ook een wandeling waarbij je gewoon even stil mag zijn. Op zondag 1 juli a.s. is de zomerwande-

We willen deelname aan deze activiteiten voor de bewoners van St. Petrus en ouderen uit het dorp aantrekkelijker en eenvoudiger maken. U krijgt de keuze om op alle momenten van de dag bij activiteiten aan te sluiten. Er komen meer activitei-


Berichten ten voor ouderen, ook in het weekend. U kunt gebruik maken van een alles inclusief abonnement of van een knipkaart. Het alles inclusief abonnement kost € 40,00 per maand. U mag dan aan alle activiteiten deelnemen met koffie/thee. U hoeft nooit bij te betalen en gebruik van duofiets en uitstapjes zijn gratis. U kunt ook kiezen voor de knipkaart. Deze is te koop bij de receptie. Voor 10 knippen betaalt u € 25,00. Hapjes, drankjes en de de activiteit worden hiermee betaald. ACTIVITEITEN JULI Maandag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Geheugentraining van 10.15-11.30 uur. 1e en 3e maandag van de maand van 14.30-16.30 uur natuurvereniging. Dinsdag: Van 09.30-11.00 uur samen kaarten maken voor verjaardagen, beterschap, feestdagen enz. Kienen van 14.30-16.30 uur. Aansluitend is onze friettent open en elke bezoeker van het kienen krijgt een gratis snack of friet.

Woensdag: 1e en 3e woensdag van de maand van 10.00-11.30 uur mannenclub. Van 10.30-11.30 uur is de grootletterbibliotheek geopend. Muziekmiddag met live artiesten van 14.30-16.30 uur. Programma: 4 juli: orkest Melodie 18 juli: Seniorenkoor Levenslust uit Handel 25 juli: Hans d’n Brabander Donderdag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Creatief bezig zijn van 9.30-11.00 uur. Van 14.30-16.30 de handwerk club. Vrijdag: 14.30-16.30 uur: quiz- of spelmiddag; sjoelen, barakken, rummikub spelen enz. Dagelijks biljarten vanaf 14.00 uur, gewoon voor de gezelligheid. Verder is er een fitnessruimte voor onbeperkt fitness of begeleid fitness vanaf 55 jaar en ouder. Ook is er een buiten beweegtuin waar iedereen kan deelnemen. Extra activiteiten in juli: Zaterdag 7 juli, 15.00 uur Heilige mis

met dameskoor Sint Agatha Boekel. Woensdag 11 juli, vanaf 13.30 onze jaarlijkse Sint Petrus kermis op het terrein voor jong en oud. U komt toch ook?! Mocht u meer informatie willen hebben omtrent activiteiten in Sint Petrus bel ons gerust 0492- 32 83 28 en vraag naar Elly Janssen of Renée Lange.

Evenementenkalender 24 augustus: Avond van de Poëzie 25 augustus: BoeCult XL, regionale bands 26 augustus: Boecult XL, Theater/Muziek en kunstmarkt 1 en 2 september: Hippisch Event Boekel 2 september: Pleinfestijn Venhorst 4 september, 19.00-21.00 uur Open avond Volksuniversiteit 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok Moi 16 september; Toermee 23 september: Kofferbakverkoop Gilde St. Agatha


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 073 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren) 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 RAADSVERGADERING Agenda voor de raadsvergadering dd. 28 juni 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 1. Opening 2. Vragenhalfuur 3. Vaststellen van de agenda (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk) 4. Spreekrecht voor burgers 5. Trekking van het stemnummer 6. Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van de heer A.D.M.M. de Wit 7. Beëdiging van de heer A.D.M.M. de Wit (onder voorbehoud beslissing agendapunt 6.) 8. Raadsvoorstel inzake nieuwbouw KindPark Boekel 9. Raadsvoorstel inzake binnenklimaat en duurzaamheid kindcentrum Octopus 10. Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering 2017* 11. Raadsvoorstel inzake beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp Zorg in Natura 2019 en bijstelling budgettair kader 2018* 12. Raadsvoorstel inzake evaluatie pilot De Pionier in Venhorst 13. Raadsvoorstel inzake extra budget Veilig Thuis 2018-2019* 14. Raadsvoorstel inzake informatiebeveiliging 2017* 15. Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van personen in samenwerkingsverbanden en organisaties* 16. Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2019 Regio Noordoost Brabant* 17. Raadsvoorstel inzake jaarrekening en jaarverslag 2017 alsmede ontwerpbegroting 2019 BHIC* 18. Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2017, 2e begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 BSOB* 19. Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 GGD Hart voor Brabant* 20. Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarverslag 2017 Werkvoorziening-

schap Noordoost-Brabant* 21. Raadsvoorstel inzake begroting 2019 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost* 22. Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf* 23. Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2019 en jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord* 24. Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord* 25. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2017 Gemeente Boekel 26. Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2018 Gemeente Boekel 27. Initiatiefvoorstel inzake Coalitieakkoord 2018-2022 28. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Bedrijventerrein Zandhoek Boekel* 29. Raadsvoorstel inzake voorbereidingsbesluit Bovenstehuis 30 te Boekel* 30. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Kindpark Boekel* 31. Raadsvoorstel inzake actualisatie meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen* 32. Raadsvoorstel inzake de mogelijke afkoop van de ontwikkeling Langstraat ongenummerd* 33. Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel* 34. Vaststelling notulen raadsvergadering van 28 en 29 maart en 17 mei 2018 35. Mededelingen en ingekomen stukken 36. Rondvraag 37. Sluiting TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de TOT-rit in Boekel op 5 augustus 2018. In verband hiermee wordt op zondag 5 augustus 2018 van 11.15 uur tot 12.30 de Molenstraat afgesloten. De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven. Boekel, 26 juni 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Stichting Kitty voor het houden van een fietstocht ten bate van de Stichting Kitty


Gemeente Boekel

op zondag 30 juni 2018 tussen 9:00 en 12:00 uur vanaf het Sint-Agathaplein. Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Boekel, 26 juni 2018 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een opslag / stallingruimte Locatie: Burgt 11, Boekel Verzenddatum: 19 juni 2018 Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van aanbouwen en het wijzigen van een gevel Locatie: Boterweg 2, 4, 6 en 8 Verzenddatum: 21 juni 2018

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 27 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar

maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een garage en carport Locatie: Burgtstraat 70

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: de realisatie van een motorshop en motormuseum Locatie: Bovenstehuis 17

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de

volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van 14 woningen Locatie: Julianastraat/Pinksterbloem Datum ontvangst: 14 juni 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Hockeyclub Boekel voor het organiseren van een kampioenschap / minikamp voor MD1 en MD2 van 22 juni 2018 tot en met 23 juni 2018 (verzenddatum 20 juni 2018) - Stichting TOT-rit Boekel voor het organiseren van de TOT-rit op 5 augustus 2018 (verzenddatum 21 juni 2018) Verleende ontheffing aan: - Hockeyclub Boekel voor het verruimen van de schenktijden op 29 juni 2018.

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 26 juni 2018 De burgemeester van Boekel.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 12 juni jl. is o.a. aan de orde geweest:

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BERGSTRAAT 28 - OPSTARTEN PROCEDURE Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Bergstraat 28 in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in de realisatie van elf levensloopbestendige, ‘nul op de meter’ woningen op de voormalige detailhandelslocatie aan de Bergstraat 28. Voordat de procedure wordt opgestart moet er eerst een anterieure overeenkomst gesloten zijn met de eigenaar van de gronden. De beschermde bomen op het perceel blijven behouden, mede doordat de gemeente eigenaar wordt van de gronden waar die bomen staan.


MUZIEKLES in ERP Wetenschappelijk bewezen: Muziek maken is goed voor hersenen en motoriek.

Voor jong en oud!

PrivĂŠ-les, kleinschalig en met individuele aandacht voor de leerling en toch niet duur! Flexibele lestijden zijn mogelijk. Ook eventueel les aan huis.

Piano, keyboard, saxofoon, trompet, bariton, trombone en blokfluit.

Speciale basiscursus voor kinderen van groep 4 en 5. Maak gerust vrijblijvend een afspraak voor gratis persoonlijk advies en proefles.

Jos Custers

0413-211231 - info@muziekleserp.nl

www.muziekleserp.nl

Inschrijving tennistraining najaar 2018 TC Boekel Zoals gebruikelijk organiseert TC Boekel tweemaal per jaar een ronde tennistrainingen. De trainingen zijn er voor beginnende tot en met gevorderde tennissers, tennissters en voor zowel junioren als senioren. De najaarstraining 2018 gaat eind augustus 2018 van start en zal eind januari 2019 eindigen. Iedereen die hiervoor interesse heeft kan nu voor deze trainingen inschrijven. De inschrijftermijn is inmiddels gestart en loopt t/m 25juli 2018. Senioren; wanneer je nog geen lid bent dien je ook lid te worden van onze gezellige vereniging. Junioren; wanneer je nog geen lid bent, kun je eerst proefdraaien door het TOP (Tennis Op Proef) traject te volgen. Je hoeft dan geen lid te zijn maar kunt toch de tennislessen volgen. Je kunt dan na 16 lessen beslissen of je lid wilt worden! Meer uitgebreide informatie over de trainingen van TC Boekel staat op onze website www.tcboekel.nl onder de knop Trainingen. Heb je met betrekking tot de trainingen nog andere vragen? Mail ze dan naar trainingen@tcboekel.nl. Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie. Sportieve groet en we verwelkomen je graag als nieuw lid bij ons gezellige TCBoekel


Algemeen Werkgebied Gemert-Bakel, Boekel, Laarbeek

Stichting Leergeld bedankt Jan Bevers Op 22 mei nam Jan Bevers afscheid van de politiek. Belangstellenden die hun bezoek met een attentie gepaard wilden laten gaan konden dit doen middels een donatie in een collectebus. De opbrengst ging conform de wens van Jan Bevers naar Stichting de Wensboom en Stichting Leergeld. Als een van de initiatiefnemers bij de oprichting van Leergeld in onze regio

droeg en draagt Jan Stichting Leergeld een warm hart toe. Voor Stichting Leergeld Gemert-Bakel e-o heeft Jan destijds de eerste bestuurders bij elkaar gezocht. Op de stoep van het gemeentehuis in Gemert mochten secretaris Willemien v.d.Broek en coördinator Ine Geerts van Stichting Leergeld uit handen van Jan Bevers een cheque van € 527,50 in ontvangst nemen. Steeds meer kinderen in Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee

Jan Bevers heeft de cheque overhandigt aan Willemien van den Broek en Ine Geerts

Schoolgebouw van BS Jonge Wieken en OBS Uilenspiegel wordt geschiedenis. Ben erbij op donderdag 5 juli. Dit is de laatste dag dat u een rondje kunt maken in dit schoolgebouw. Begin jaren zeventig werden de deuren geopend van dit schoolgebouw. De eerste leerlingen zijn inmiddels dik in de vijftig. Wilt u het schoolgebouw voor het laatst nog een keer binnenlopen? Herinneringen terug laten komen? Dan is dit uw kans! Bekijk het lokaal waarin je zat, haal anekdotes op met elkaar. Deze dag kan het nog. Een week daarna gaat het gebouw plat. Een mooie gelegenheid dus voor een gezamenlijk samenzijn. Afscheid nemen van een stukje onderwijsgeschiedenis van Boekel. Vanaf 19.00 uur bent u welkom op basisschool Uilenspiegel. Alle oud-leerlingen, ouders en leerkrachten die werkzaam zijn geweest in dit gebouw willen we graag via deze weg uitnodigen. Kom ook en twijfel niet. Noteer in uw agenda. Donderdag 5 juli vanaf 19.00 uur. Ben erbij. Om 21.00 uur worden de deuren voorgoed gesloten. Organisatie eindfeest OBS Uilenspiegel

laten doen! Giften als deze kan de Stichting Leergeld dan ook goed gebruiken. Jan nogmaals hartelijk dank voor deze mooie geste.

Samen Sterk Samen Sterk Jeu de Boule 6 juli gaan we weer een middag Jeu de Boule spelen. Om 13.15 uur worden we verwacht bij Jeu de Bouckles en om 13.30 uur willen we beginnen met de wedstrijden. Zorg dat u op tijd bent. Opgeven kan nog tot vrijdag 29 juni aan de bar en de kosten incl. 1 consumptie bedragen € 4,00 p.p. Samen Sterk – Ango – Gon Stopt na 42 jaar Na een bestaan van 42 jaar valt op 31 augustus dan toch echt het doek voor onze vereniging Samen Sterk. Door samenloop van diverse omstandigheden (terugloop van leden en geen nieuwe aanwas, gemeentebeleid en niet kunnen aankomen van bestuursleden) zijn we genoodzaakt om de deuren definitief te gaan sluiten. Daarom houden we op 29 en 30 juni een verkoop van onze spullen. 29 juni is alleen bedoeld voor onze leden en op 30 juni kan iedereen, dus ook verenigingen komen kijken of er iets leuks tussen zit. We hebben tafels en stoelen, glazen, borden, schalen en schaaltjes, koffiekannen enz enz. Kortom, u bent welkom op zaterdag 30 juni tussen 10.00 en 15.00 uur op het St. Jan Plein 20 bij Samen Sterk. Misschien zit er wel een leuk koopje voor u bij. Samen Sterk Boekel - Venhorst

Evenementenkalender 24 augustus: Avond van de Poëzie 25 augustus: BoeCult XL, regionale bands 26 augustus: Boecult XL, Theater/Muziek en kunstmarkt 1 en 2 september: Hippisch Event Boekel 2 september: Pleinfestijn Venhorst 4 september, 19.00-21.00 uur Open avond Volksuniversiteit


Algemeen Open brief aan de inwoners van Boekel en Venhorst GEMEENTE BOEKEL GAAT SINT-JANGEBOUW VERKOPEN! Het plan De gemeente Boekel gaat het Sint-Jangebouw verkopen. Reden: vanaf volgend jaar is er gedeeltelijke leegstand, en de gemeente vindt dit gebouw in de toekomst te duur worden. Er is al een mogelijke koper. De Heemkundekring is zwaar teleurgesteld in dit plan. Wij vinden als medehuurder van het Sint-Jangebouw dat dit gebouw in zijn huidige functie van ‘verenigingsgebouw’ in stand moet worden gehouden. En wij voelen ons bedreigd in ons voortbestaan bij verkoop en als gevolg gedwongen vertrek uit dit gebouw. Wij hebben de gemeente een voorstel gedaan om het Sint-Jangebouw te (blijven) huren in de vorm van een ‘huurderscoöperatie’. Samen met Jeugdhobbyclub BoekelVenhorst, die zich door het gedwongen vertrek uit hun gebouw ook bedreigd voelt in haar voortbestaan, en samen met de BLOK die ook verenigingsruimte zoekt. Daarmee nemen we dan de verantwoordelijkheid voor bezetting en kostendekking van het pand (één van de verkoopredenen) uit handen van de gemeente. Huidige situatie Het Sint-Jangebouw is de enige nog bestaande oude school in Boekel, het enige gebouw in het centrum van vóór 1900 dat nog vrijwel ongewijzigd is! Het oudste gedeelte van de voormalige school is van 1883, daarna uitbreidingen in 1921 en 1951. Het is eigendom van de gemeente

Boekel en heeft de status van gemeentelijk monument. Sinds 1996 is het geen lagere school of basisschool meer, maar het onderkomen van Boekels-Venhorstse verenigingen, waaronder de Heemkundekring. Wij willen dit gebouw als ‘verenigingsgebouw’ in stand houden. Een historisch gebouw, met de karakteristieke bouw en uitstraling van een voormalige school, publiek toegankelijk, een maatschappelijke functie, belangrijk voor verenigingen en de hele gemeenschap van Boekel-Venhorst. En mooi gelegen aan een rustig pleintje waar ook het oorlogsmonument vóór de Heemkamer goed tot z’n recht komt. Boekel, van oorsprong een arm boerendorp, had al niet veel bebouwing met cultuurhistorische waarde, maar we zijn er met z’n allen de laatste tientallen jaren ook nog eens niet zuinig mee omgesprongen. Schijnbaar hebben wij als gemeente niet de trots om monumenten en cultuurhistorie in onze gemeente te hebben en te onderhouden.

ging in ons voortbestaan bij gedwongen vertrek uit dit gebouw, zijn wij in BoekelVenhorst op zoek gegaan naar samenwerking. Het blijkt dat de Jeugdhobbyclub zich in een soortgelijke positie gedrongen voelt. De Jeugdhobbyclub is uniek in de regio en geeft de jeugd ervaring in het met de handen werken. Ook deze vereniging staat onder druk door de gemeente om uit hun huidige gebouw te vertrekken. En ook deze vereniging ervaart dat als een bedreiging voor het voortbestaan. Verhuizen naar het Sint-Jangebouw vinden zij wel een goede oplossing, en dan komt hun huidige gebouw ook vrij, zoals door de gemeente gewenst. Ook zijn wij in gesprek gegaan met de BLOK. Zij hebben behoefte aan een vaste plaats waar de medewerkers samen kunnen komen om hun werk te doen en waar de redactie haar werkplek kan vestigen. Voor de BLOK is het Sint-Jangebouw een goede plaats.

Vanwege de bedreiging voor de bestemming van het Sint-Jangebouw en de bedrei-

Samenvattend Wij hebben de gemeente een voorstel gedaan: geen verkoop van het Sint-Jangebouw, maar instandhouding als ‘verenigingsgebouw’. Heemkundekring, Jeugdhobbyclub en Blok gaan in de vorm van een ‘huurderscoöperatie’ het Sint-Jangebouw huren. Daarmee nemen we dan de verantwoordelijkheid voor bezetting en kostendekking van het pand (één van de verkoopredenen) uit handen van de gemeente. We lopen als Heemkundekring, Jeugdhobbyclub en BLOK daarmee (financiële) risico’s, maar we vinden dat we het moeten doen om dit stukje ‘gezamenlijk bezit’ te behouden! De gemeente moet, daar waar nodig, investeren in onderhoud en duurzaamheid. Maar waar een wil is, is een weg, en met enige trots op onze eigen cultuurhistorie moet die wil er zijn en die weg te vinden!

Bent u het eens met de Heemkundekring, Jeugdhobbyclub en Blok, geen verkoop maar verenigingsgebouw, dan helpt het, als u ons uw steun betuigt! Lever deze bladzijde met de ‘open brief’ met ingevulde strook hieronder, in bij de Heemkamer of in de brievenbus, Sint-Janplein 22. Alvast bedankt! Ondergetekende: Heer/mevrouw ........................................................................................................................................................ Adres: straat, huisnummer .............................................................................................................................. Handtekening .......................................................................................................................................................... is het eens met de strekking van deze open brief, en vraagt de gemeente af te zien van verkoop van het Sint-Jangebouw. Of stuur een e-mail naar heemkundeboekel@hotmail.com met de tekst: “Wij zijn het eens met de open brief van de Heemkundekring, geen verkoop maar verenigingsgebouw”, en vermeld uw naam en adres.

Bestuur Heemkundekring Sint Achten op Boeckel


Algemeen winnende teams hun gerecht LIVE. De jury kiest de winnaar: de Keukenbazen 2018. Wie weet wordt onze burgemeester dan SmaakBurgemeester van Nederland.

BOND De keukenbazen “ON STAGE”workshops zijn voorbij. Elke workshop mocht rekenen op 20-25 aanmeldingen. Jongens en meisjes wat waren jullie enthousiast en wat hebben jullie veel gezien en geleerd bij de bedrijven die voor jullie een workshop hebben verzorgd. Wij bedanken hiervoor: de Rietbunder melkveebedrijf, Tielemans groentekwekerij, tuinbouwbedrijf de Zijp, Tom Donkers shii-takenteelt, De Boekelse kersenboogart, Keurslager Gerry van Exel en Boerderijwinkel Verdaasdonk. Maar nu begint voor jullie het echte werk. Zit je in het nieuwe schooljaar in groep 7 of 8 en vind jij het leuk om te koken?????? Doe dan mee met de keukenbazenbattle 2018! Wat moet je doen? - Maak een team van 2 of 3 jongens/meisjes

- Bedenk een lekker en gezond hoofdgerecht met producten uit Boekel en Venhorst - Meld jouw team aan op de website van keukenbazen: www.Keukenbazen.nl. Ook als je niet mee hebt gedaan met de workshops mag je aanmelden voor de battle Heb je geen maatje maar wil je wel graag meedoen? Stuur dan een berichtje aan keukenbazen@boekel.nl En dan? De chefkok uit de gemeente Boekel, Suzan Verstraten van Nia Domo, beoordeelt alle inzendingen 6 teams maken in een kookstudio in Boekel hun gerecht voor de burgemeester en de chefkok. Zij kiezen een Boekelse winnaar! De Boekelse winnaar gaat naar de finale: de Mega Live KookBattle. Daar koken de

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 3 juli wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Auw IJzer KPJ-VESPO VENHORST

Verdere ontwikkeling Bergstraat 28 Door de redactie

De plannen rondom Bergstraat 28 krijgen een vervolg. Op het perceel waar voorheen Henk van de Rijt Meubelen gevestigd was zullen t.z.t. 11 levensloopbestendige nul-op-de-meter-woningen verschijnen. In een eerdere fase was door diverse omwonenden en Stichting Bomen Boekel bezwaar ingediend omdat een aantal (beschermde) bomen gekapt zouden worden. Na aanpassing van het plan zal de gemeente eigenaar worden van het aanliggende bosgrond en zullen de bomen behouden blijven. Om de bouw van de woningen te kunnen realiseren zal de bestemming ‘Detail’ die op het perceel ligt, moeten worden omgezet naar ‘Wonen’, ‘Verkeer’ en Groen’. Het eerder aangeleverde ontwerpbestemmingsplan zal door initiatiefnemer naar eigen voorkeur worden aangepast. Voordat de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart zal een anterieure overeenkomst worden aangegaan waarin meerder zaken worden geregeld. Een van deze zaken is de openbare ruimte, die voor rekening van initiatiefnemer uitgevoerd zal worden. De, reeds kenbaar gemaakte, eisen die de gemeente daaraan stelt zullen hierin worden meegenomen. Omwonende buurtgenoten en Stichting Bomen Boekel zijn tijdens een informatiebijeenkomst door initiatiefnemer op de hoogte gesteld van de gewijzigde plannen.

Zaterdag 7 juli 2018 het weer de eerste zaterdag de maand. Clubleden staan tussen 13.00 en 15.00 uur klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie Ponyclub terrein Peelkensweg te Venhorst. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor meer info bel Stan Kanters tel. 06 27273450 of Noud Meulenmeesters tel. 06 30574910.

Evenementenkalender 26 & 27 oktober: Venhorst klinkt 28 oktober Rommelmarkt Rutger van Herpenruiters


boekel

0492-323658

Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren:

Schilder Weet jij van aanpakken en ben je flexibel? Heb je geen 9-5 mentaliteit en ben je op zoek naar werk in de omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou!!!

Heb je interesse stuur dan een mail naar: info@verbruggenbv.nl Voor meer informatie: Laurens Verbruggen, tel. 06-54288112

Van Asseldonk Champignons, gevestigd in Boekel, is een vooruitstrevend en innovatief familiebedrijf in de productie van verse champignons. De champignons worden machinaal geoogst middels geautomatiseerde oogstlijnen en geleverd aan de verwerkende industrie. Onze champignons komen uiteindelijk terecht op diepvries pizza’s en in andere kant en klaar maaltijden van bedrijven als Unilever, Wagner en Cambell. Een toekomst gerichte aanpak, eerlijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers onder ons bedrijf.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Teeltmedewerker 40 uur per week

• Het bedienen van snijmachine en rooimachine; • Het bedienen van machines bij vullen en leegmaken; • Het ondersteunen van de operator tijdens oogst; • Het in orde maken van teeltcellen voor nieuwe teelt en het reiniging van machines; • Prettige werksfeer; • Jong en gedreven team. Hebt u interesse? Stuur dan uw CV en motivatie naar: Lizette@vanasseldonkchampignons.nl Kijk voor meer informatie op www.vanasseldonkchampignons.nl

DeSeizoenen, locatie Bronlaak in Oploo, zoekt

Ondersteuningsplanverantwoordelijke Begeleid Wonen Werken in de zorg is leuk, maar ook hard werken. Dat beseffen we. We vragen veel van onze medewerkers, maar je krijgt er ook veel voor terug. Allereerst tevreden cliënten! Want dat is waar het om draait. Daarnaast vindt DeSeizoenen het ook belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen. Want ontwikkeling vinden we vanuit onze antroposofische visie voor iedereen belangrijk. Onze cliënten delen hun talenten en beperkingen met elkaar in het dagelijks leven: samen wonen, samen werken en samen leven. We werken vanuit de antroposofische inspiratie waarbij we denken in mogelijkheden! Wat bieden wij: * 200 bijzondere cliënten. Je hebt intensief contact met een aantal daarvan. * Een teams met fijne collega’s. * Inschaling in FWG40. * Werk in een unieke organisatie! Wat vragen we van jou? De opleiding, wil en het talent om mensen met een verstandelijke beperking gelukkig te maken! Interesse in werken bij Bronlaak? Bekijk dan de volledige omschrijving van de vacatures op onze website: http://deseizoenen.org/onze-mensen/vacatures. Bronlaak is doorlopend op zoek naar goede Begeleiders. Staat er geen vacature vermeld op onze website? Een open sollicitatie is ook altijd welkom!


Algemeen zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2018

BoeCult XL pakt uit met op zaterdag ‘De Boekelse Kruiwagenrace’ en Locale Heroes Zoals je waarschijnlijk niet is ontgaan is ook dit jaar het laatste weekend van augustus er weer zeker een om te markeren in je agenda. Met 14 edities achter de rug een echte Boekelse traditie. En voor dit jubileumjaar maken we ons klaar voor een spetterende editie. Zaterdag 25 en zondag 26 augustus is het tijd voor BoeCult XL. Voor dit jubileum jaar pakken we natuurlijk graag uit. Daarom hebben we naast het schitterende straattheater, de prachtige kunstmarkt en een groots muziekprogramma nog veel meer voor jullie in petto. Graag dagen we jullie op zaterdag 25 augustus uit voor ‘De Boekelse Kruiwagenrace’. Door middel van kruiwagens zullen jij en je teamgenoten jullie blad bier zo snel en veilig mogelijk naar

de finish moeten brengen. Natuurlijk wacht het team dat deze uitdaging het beste volbrengt een heerlijke beloning! Naast ‘De Boekelse Kruiwagenrace’ staat zaterdag 25 augustus in het teken van Local Heroes. Locale bandjes uit Boekel en omgeving zullen zorgen voor een avondvullend programma, waarin zij de beste hits voor jullie spelen. Ontzettend blij zijn we met de eerste locale band die wij mogen aankondigen voor BoeCult XL. Scheurende gitaren, dampende drums, deunende bas en meeslepende zang. Zelf vieren zijn dit jaar hun 10-jarig bestaan. Natuurlijk mogen zij niet ontbreken op BoeCult XL, The Skills!! Natuurlijk blijft BoeCult een feest voor jong en oud en daar draagt het spetterende straattheater programma al jaren aan bij. Daarom zijn we heel enthousiast over de volgende act die op zondag te bezoeken zal zijn in het park. De act ‘Het kleurfeest’ is een groot muzikaal tekenavontuur! Kinderen werken samen op een speelvlak met twee tekenaars aan één groot XL kunstwerk. Dit alles gebeurt onder de begeleiding van betoverende muziek van een zanger met gitaar.

Het lijstje wordt steeds uitgebreider en jazeker, we hebben nog véél meer voor jullie in petto. Dus houd daarom onze facebookpagina en website www.boecult.nl goed in de gaten voor alle laatste updates. En vergeet niet alvast een team te verzamelen voor de kruiwagenrace. Er volgt snel meer informatie om je team te kunnen inschrijven.

Heerlijk BBQ met keurslager Gerry van Exel Little Friends hamburger bbq worst kinderspies marsmallowspies

Summer vibes 4 stuks vlees p.p. maak varkenssate 2x Griekse karbonade speklap gemarineerd shaslick barbecueworst

Home sweat home hamburger filetlapje worst of speklap 2 x varkenssate kipfilet

zelf een mix kip tuinkruiden kipsate 2x hamburger Italiaanse spies

Fish assortiment zalm gemarineerd garnalenspies pangafilet gem.

I don’t eat meat gekruide wrap groenteburger vegetarische spies shaslick satéspies

Make it complete huzarensalade 2 soorten rauwkost aardappelsalade stokbrood kruidenboter 3 soorten sausjes

Top of the bill 4 stuks vlees p.p. maak zelf een mix varkenssate 2x kip tuinkruiden kipsate 2x mixed grill pepersteaks shaslick varkenshaasspies hamburger speklap gemarineerd black angus burger zalm gemarineerd garnalenspies pangafilet gemarineerd

Lekker en creatief genieten van de Boekelse partypan en de Boekelse feestpan We hebben voor u ook een All-in barbecue menu extra € 13,95 p.p. en een All-in barbecue menu de luxe € 16,95 p.p. Compleet verzorgd, alles erbij en wij doen de afwas voor u. Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Al meer dan 25 jaar begrip in de regio.

WWW.LIETON.COM

VOOR MEER INFORMATIE: 0413-335270, info@lieton.com of surf naar

GOED GEREEDSCHAP IS HET HALVE WERK

EEN FREUND, DE HEGGENSCHAAR ONDER DE SCHAREN. SEMI EN PROFESSIONELE TUINMAN OF VROUW.

Freund handschaar, model 1954 € 55,00

FREUND - model A45, 45 cm. mes knipdikte 16 mm. al voor € 120,00 - model FHE 445 45 cm. mes knipdikte 22 mm. al voor € 199,00 - model FHE 655 dubbelsnijdende 55 cm. al voor € 299,00

Deze modellen zijn ook op voorraad in meerdere meslengtes verkrijgbaar.

HUSQVARNA HEGGENSCHAAR elektrische/ accu of gemotoriseerd!!!!

De keuze is enorm, wel 15 modellen

Elektrisch model: 580HD56EL al voor € 185,00 Accu semi/prof model: 115iHD45 al voor € 199,00 excl. lader en accu Motorscharen model: 122 HD45 stil al voor € 305,00 incl. 5 liter Aspen

HUSQVARNA TRIMMERS en BOSMAAIERS voor iedereen een perfect model, zowel elektrisch, accu of op 2 takt-motor Het goedkoopste adres voor ASPEN in de regio 15 liter voor € 52,50

Kom, kijk, vergelijk en koop bij de man die het ook repareren kan!

Jos Somers Tuinmachines

Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300, www.jossomerstuinmachines.nl woensdagmiddag gesloten


Algemeen

RESPECT.BOEKEL – TRAINING ‘COMMUNICEREN MET KINDEREN’ “Sinds ik deze training volg, heb ik zo’n blij kind thuis!” Respecttraject Boekel Respect betekent oorspronkelijk ‘omzien naar’ en geeft aan dat iemand rekening houdt met een ander. Dit wil Respect.Boekel op de scholen, bij de verenigingen en bij de kinderen thuis. De Boekelse scholen en opvang maken al een mooie slag met algemene aandacht voor respect en 2 keer per jaar extra aandacht voor een specifiek respectthema tijdens de boostweken. Ook zijn een aantal verenigingen 12 juni rond de tafel gegaan om te praten over respect binnen de vereniging; wat gaat goed, wat willen we anders? Dit gaat zeker een mooi vervolg krijgen. Training Communiceren met Kinderen (CMK) Vanuit Respect.Boekel is de training Communiceren met Kinderen van Amethist onder de aandacht gebracht. Maar liefst 26 ouders en leerkrachten hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan de training. Een greep uit hun reacties: “Leuke, vernieuwende kijk op communiceren met kinderen.” “Het geeft nieuwe inzichten en leert je anders naar je kind kijken.” “Inspirerende training voor zowel ouders als leerkrachten.” “Je krijgt in korte tijd veel praktische informatie/handvatten.” “Prettige trainster met veel kennis en mooie praktijkvoorbeelden.” “Het heeft mij dichter gebracht bij de moeder die ik wil zijn voor mijn kinderen.” “Leerzame training die meer begrip, respect en waardering oplevert.” “Ik had thuis meteen positieve ervaringen na het toepassen van de tips.” Aanmelden voor de training in 2019? Dat kan! De training wordt in 2019 wederom aangeboden voor ouders en leerkrachten. Data: 23 januari, 6 februari, 20 februari, 27 maart, 10 april, 8 mei. Locatie: Kindcentrum Octopus, Parkweg 36, Boekel Tijd: 19.00 uur-22.00 uur

Werk je met kinderen en/of ben je als ouder/opvoeder geïnteresseerd in deze training? Kijk op onderstaande website voor meer informatie over de training of stel je vragen aan Karin Kersten (kvlanen@hotmail.com, tel: 0646286976). Omdat er voor de training in Boekel een speciale korting geldt, verloopt de aanmelding via Karin. Voor meer informatie hierover, neem contact met haar op. https://amethist.nl/aanbod/trainingen/co mmuniceren-met-kinderen/ Wat levert de training CMK je op: Zo luisteren, dat kinderen zich begrepen voelen Zo praten, dat kinderen jou begrijpen Meer respect over en weer Meer samenwerking in het gezin/de groep Minder conflicten Genieten, relatie verdiepen

komende jaren in meer buurten op zich. De buurten waar de speciale aandacht naar uit gaat, worden geselecteerd op basis van onderzoek naar verbinding in de buurt. Socialer en veiliger Burendag is in het leven geroepen om het contact tussen buurtgenoten te bevorderen en er zo voor te zorgen dat buurten socialer en veiliger worden. In 2017 deden zo’n 1 miljoen mensen mee aan duizenden activiteiten in heel het land. Denk hierbij aan het aanleggen van een buurtmoestuin, samenkomen onder genot van kopje koffie, het opknappen van de straat, het organiseren van een culturele middag of een sport- en speldag.

Naar de milieustraat?

Burendag 2018: aanmelding 13e editie geopend De inschrijving voor de 13e editie van Burendag is geopend. Alle buurten van Nederland kunnen hun Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen via www.burendag.nl. De dag wordt ieder jaar georganiseerd door Douwe Egberts en het Oranje Fonds om buren dichter bij elkaar te brengen. Deze editie gaan de organisatoren zich extra inspannen om buren bij elkaar te krijgen in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is. Burendag valt dit jaar op 22 september. De afgelopen 13 jaar zijn miljoenen buren bij elkaar gebracht op Burendag. Douwe Egberts en het Oranje Fonds gaan daarbij altijd uit van de kracht van de buurt: bewoners bedenken zelf een activiteit, zoeken daar draagvlak voor en kunnen een Burendagpakket en een financiële bijdrage van max. 400 euro voor hun Burendagactiviteiten aanvragen via www.burendag.nl. Dit jaar gaan de organisatoren een aantal buurten een steuntje in de rug bieden. In buurten waar minder verbinding is en het de buurt niet zelf lukt een Burendag van de grond te krijgen, gaan Oranje Fonds en Douwe Egberts een Burendagactiviteit organiseren. Als dit een succes blijkt, nemen de organisatoren die rol de

Lever kleine elektrische apparaten in Spaar mee voor het goede doel: Jeugd Hobbyclub Boekel Lever afgedankte kleine elektrische apparaten of spaarlampen (E-waste) gratis in bij de minimilieustraat in Boekel, spaar gratis punten voor Jeugd Hobbyclub Boekel én maak kans op prijzen. E-waste hoort niet in uw blauwe tariefzak. Als onze gemeente bij de beste 25 gemeente eindigt, ontvangt Jeugd Hobbyclub Boekel een sponsorcheque van € 1.000,-van Wecycle. U kunt op www.wecycle.nl/ inleveren de tussenstand vinden. Zo werkt het: U scoort punten als up de minimilieustraat in Boekel e-waste gratis inlevert. Als u daar bent, wordt dat herkend via GPS. Via uw smartphone kunt u de punten verzilveren. U surft naar www.wecycle.nl/inleveren en klikt op de button ‘Check in’. De actie loopt nog t/m 31 augustus. Op de minimilieustraat in Boekel kunt u 1x per maand op de eerste zaterdag van de maand e-waste inleveren. Exacte data: www.afvalaanbieden.nl/milieustraten/minimilieustraten. Bedankt!!! namens de Jeugd HobbyclubAlgemeen

Zorgen over verkeerssituatie rondom Kindpark nog niet weggenomen De plannen voor de nieuwbouw van het kindpark zijn klaar. De Regenboog en de Uilenspiegel komen samen in één nieuw gebouw aan de Parkweg, naast de Octopus. Ondanks 2 onderzoeksrapporten, zijn onze zorgen over de toekomstige verkeerssituatie er niet minder op geworden. Een Schoolerf moet oplossing bieden aan 2 tegengestelde verkeersstromen rondom de Sporthal? Doet het Schoolerf recht aan het uitgangspunt om verkeersdeelnemers zoveel mogelijk te scheiden? Is het spelende kind voldoende beschermd op dit Schoolerf, waar (vanuit 2 richtingen) ook auto’s en fietsers mogen rijden? Het CDA vindt het een gemiste kans dat het plan nu in tweeën wordt geknipt. Nu worden we geacht een besluit te nemen over het nieuw te bouwen gebouw (kosten ruim € 5 mln.) en pas in het najaar over budget voor de verkeerssituatie. Dan is er straks geen weg meer terug! Het CDA wil daarom graag inzicht in mogelijke ”een-richting varianten” en of daar betere mogelijkheden liggen voor een kindveilige speelomgeving.

Afkoop nieuw vestiging mega varkensbedrijf Langstraat In 2006 werd een overeenkomst met Dhr. Tielemans gesloten, waardoor de ontwikkeling van nieuwe woonwijk De Donk mogelijk werd gemaakt en daarmee belangrijke doorgroeimogelijkheden voor Boekel. Belangrijk deel van deze overeenkomst was dat Tielemans een varkensbedrijf mocht oprichten aan de Langstraat in Venhorst. Toen het uiteindelijke plan -door allerlei ontwikkelingen- pas jaren later ter inzage werd gelegd, werden er meer dan 500 zienswijzen ingebracht. Er was géén draagvlak voor een varkensbedrijf van dergelijke omvang. Het CDA heeft toen samen met GBV geopperd om de mogelijkheid tot en haalbaarheid van afkopen te onderzoeken. Nu de gemeenteraad akkoord gaat dat met Tielemans tot overeenstemming is gekomen, wordt daarmee afgezien van de nieuwvestiging aan de Langstraat. Dit tot tevredenheid van alle politieke partijen. Het CDA wil graag vervolgstappen om verdere overbelasting in het buitengebied te voorkomen of op te lossen en het nieuwe college te stimuleren pro-actief aan de slag te gaan met ondernemers en bewoners. Daarvoor is inmiddels al een functionaris, twee dagen per week ingezet. Het CDA is bijzonder blij met dit resultaat en doet wat het tijdens de verkiezingen heeft beloofd.

HELFT VAN DE BRABANDERS DOET NIETS OM TEKENBETEN TE VOORKOMEN Uit onderzoek van de 3 Brabantse GGD’en blijkt dat 54 procent van de Brabanders niets doet om tekenbeten te voorkomen. 38 procent geeft aan dat ze niet controleren op tekenbeten na een bezoek aan de natuur. We vroegen aan bijna 12.000 Brabanders ook wie weleens door een teek gebeten is: 35 procent. Van hen kreeg 11 procent last van klachten. We weten meestal goed hoe we een teek moeten vanwist de Brabanders doet de niets tekenbeten verwijderen.Helft Maar jij dat je daarna huidomnog moet ontsmetten? Dat blijkt te voorkomen nog niet bij iedereen even bekend.

Fraai Jubelconcert Echo der Peel Op het goed bezochte Jubelconcert van Echo der Peel werd inderdaad een tipje van de sluier van Venhorst Klinkt! 2018 opgelicht. De fanfare speelde met veel enthousiasme liederen als Game of Thrones en The Incredibles. Dirigent Hans Thijssen beloofde het publiek dat bij de uitvoeringen op 26 en 27 oktober alles nog veel mooier wordt door professioneel beeld en geluid in te zetten. Het concert werd geopend dor de slagwerkgroep onder leiding van Ward v.Hertum. Zij speelde een zeer gevarieerd repertoire waarbij de goede vooruitgang in muzikaliteit van de groep opviel. Voorzitter Mari v.d.Wetering zette de 3 aanwezige gouden paren op zijn onnavolgbare wijze in de bloemetjes. Be-stuurslid en geroutineerd muzikant Wil-liam v.Grinsven zette daarna de fanfarejubilarissen Simone v.d.Ven (25 jaar lid) en Ankie Peters (40 jaar lid) met een op maat gesneden toespraak in het zonnetje. Het volgende optreden van Echo der Peel is de opening van de kermis op zaterdag 11 augustus.

Zomers weekend volleybalfestijn in Venhorst Het eerste weekend van juli is het weer zo ver: Het Volleybalbal HOTTUB Select. Dit 2-daagse volleybaltoernooi is een feest voor de hele familie. Van jeugdspelers tot oudgedienden en van professionals tot amateurs: iedereen is welkom. Naast het volleybal biedt het Volleybalbal ook genoeg andere activiteiten aan. Op vrijdagavond vindt de aftrap van het toernooi plaats met het gebruikelijke Volley-balbal HOTTUB Select-café. Op de zaterdag wordt een BBQ georganiseerd voor wie wil! Voor de allerkleinsten die nog een even moeten wachten met volleybal zijn er genoeg toestellen en activiteiten.


Andusta is producent van plaatstalen binnendeurkozijnen, schuifdeurkozijnen en raamkozijnen voor toepassing in zowel woningbouw, utiliteitsbouw en zorgbouw. Sinds onze start in 1972 is ons bedrijf uitgegroeid tot een solide producent van kwalitatief hoogwaardige producten. Kernwaarden daarbij zijn flexibiliteit, kwaliteit, service en betrouwbaarheid. Ook hechten we veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en doen we continue verbeteringen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

Wegens de groeiende vraag naar onze kwaliteitsproducten zijn wij op zoek naar:

Productiemedewerkers M/V

Tot het takenpakket kunnen de volgende werkzaamheden behoren: - Knippen, persen, ponsen en puntlassen van plaatstaal - Poedercoaten van onderdelen - Monteren, verpakken en verzending gereed maken van orders - Overige ondersteunende werkzaamheden Functie-eisen: - Gemotiveerd en flexibel inzetbaar - Interesse in technische werkzaamheden - Ervaring is niet perse noodzakelijk, ook schoolverlaters nodigen we uit te solliciteren! - Zowel fulltime als parttime mogelijk Contact: Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Tonnie of Johan van Duijnhoven, tel: 0492-351384. Wij ontvangen uw motivatiebrief en C.V. bij voorkeur per email via info@andusta.nl.

Andusta B.V. Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst | 0492-351384 | www.andusta.nl


Sport

KORFBALVERENIGING

JES

Koppelschieten 2018 Korfbalvereniging J.E.S. heeft haar jaarlijkse koppelschieten weer georganiseerd en is heel goed verlopen. Er deden veel koppels mee om te strijden voor de wisseltrofee. Na de voorrondes volgden de halve finales, en daarna de zeer spannende finales, en daaruit zijn de volgende prijswinnaars gekomen. J.E.S.-leden: 1. Hilde Timmers en Jeffrey Kranenbroek, 2. Vera Rongen en Chiel

v.Deursen, 3. Linda v.Sleeuwen en Maartje Elbers. Overige koppels: 1. Rens v.Sleeuwen en Tom v.d.Boogaard, 2. Elise v.Sleeuwen en Jorn de Veth, 3. Henri en Ingrid Logtens. Buurten: 1. Bert en Maria v.Sleeuwen (De Zonnedauw), 2. Jan en Gerda v.Sleeuwen (Plan Noord), 3. Rick Jagers en Jeroen Emonds (Peelhorst). Wij willen graag alle koppels bedanken voor hun deelname en de vele supporters voor de aanmoedigingen. Graag tot volgend jaar.

J.E.S.-leden

Overige koppels

Buurten

Op donderdagavond 21 juni was het een gezellige drukte in sporthal De Burcht. Bij badmintonclub ’t Veertje waren er namelijk diverse activiteiten. De mini’s mochten hun papa, mama, opa of oma meebrengen om deze avond samen te trainen. De jongste mini’s hebben gewerkt aan oog-hand coordinatie middels blikken gooien en een puck met de hockeystick in de goal slaan, terwijl gelijktijdig de oudere mini’s konden laten zien hoe goed ze de laatste weken hebben leren serveren en zelfs overslaan ging al goed. Daarna werd er nog met zijn allen hooggehouden en afgesloten met een spelletje. Bij de pupillen/aspiranten konden de kinderen aan hun ouders laten zien hoe goed ze het al kunnen, maar ook de ouders mochten hun badmintonkwaliteiten laten zien tijdens het ouder-kind toernooi. Er werden 5 wedstrijdjes gespeeld, telkens tegen een ander koppel. Naast de gezelligheid werd er zo ook wedstrijdervaring op gedaan. Het volgende uur bij de junioren was er een uitdaging toegevoegd. De lampen gingen namelijk uit en er werd met LEDshuttles gespeeld. Er werd veel gelachen, maar het was toch ook wel lastig om het juiste raakpunt te vinden. En welke shuttle was er nu fijner? Die groene, rode of blauwe? Of toch maar die ene met allerlei kleurtjes? Aan het eind van het uur gingen de lampen weer aan en kon iedereen nog even met een gewone

shuttle spelen, zodat ook de meegebrachte ouders (jongste junioren) of vrienden (oudste junioren) ervaarde hoe wij normaal spelen. Bij de senioren was er geen activiteit, maar ook daar wilde de competitiespelers even graag iets anders en met de LED-shuttles spelen. Na hopelijk een beetje gevoel te krijgen van het juiste raakpunt werd er hier een aantal potjes rond-de-tafel gespeeld. Toch wel lastig als je te hard slaat en de lampjes van de shuttle daardoor uitgaan. Dan zie je de shuttle helemaal niet meer. Al met al een hoop gezelligheid op de één na laatste speelavond van dit seizoen. Op donderdag 28 juni is het voor iedereen nog één keer trainen/spelen en sluiten alle groepen gezellig af om daarna te genieten van een welver-diende zomerstop. Voor diegene die toch graag door gaan in de zomervakantie, je bent iedere dinsdagavond van harte welkom in Veghel. Na de zomervakantie beginnen we weer op woensdag 22 augustus en/of donderdag 23 augustus in dezelfde groepen als je op 28 juni bent geëindigd. En denk jij in de zomervakantie, badminton is stiekem toch wel leuk! Kom dan op 22 of 23 augustus mee doen. Ga naar onze website www.bcveertje.nl om te zien welke groep het meest ge-schikt is.

VOETBALVERENIGING VENHORST RKSV Venhorst zoekt voor seizoen 20182019 een train(st)er/coach voor Dames 1 Voor het seizoen 2018-2019 is RKSV Venhorst Zondag Vrouwen 1 op zoek naar een nieuwe train(st)er/coach. Het dameselftal speelt dit seizoen in de 4e klasse KNVB. Trainingen vinden plaats op de donderdagavond. Wij zoeken een trainer/coach met goede communicatieve vaardigheden en een enthousiaste houding. In het bezit zijn van een trainers diploma is niet noodzakelijk. Wil jij deze uitdaging aangaan of meer informatie? Dan kan je contact opnemen via email: technischecommissie@rksvvenhorst.nl of tel. 06-82442221


Sport Rutger van Herpenruiters Op het Hippisch Festijn Grave hebben de leden van de Rutger van Herpenruiters laten zien dat ze ook op de sterker bezette concoursen met de besten meekunnen en werden verschillende ereprijzen behaald. Bij het onderdeel springen behaalde Tessa Eeftink in de Klasse B een vierde plaats en zette Anouk Vermeulen een uitstekende prestatie neer, door na een spannende barrage als 2e te eindigen in de klasse L. In de afdeling dressuur scoorde Mellanie Robben in de Bklasse een keurige 5e plaats en deed ze er in de M1 nog een schepje bovenop door fraai 3e te worden. Sonja Meulenpas en Sylvie Verbeek behaalden beiden een 2e plaats, respectievelijk in de klassen Z1 en M2. Bij onze jonge ruitertjes reden Isabeau v.Erp (springen) en Lisa Rosbender (dressuur) zich in de B-klasse met hun pony’s in de kijker middels een 3e plaats in de eindrangschikking. Op 1 en 2 septebmer a.s. vindt onze eigen dressuurwedstrijd plaats, die is omgebouwd tot een tweedaagse happening. Net als vorig jaar zal er een bixieen dressuurwedstrijd worden georganiseerd voor de pony’s, maar komen deze keer ook de dressuurpaarden aan bod. We proberen het Hippisch Event Boekel meer kleur te geven door tussen de wedstrijden door een aantal demonstraties te laten verzorgen, die de moeite van het bekijken zeker waard zijn. Houd dus alvast een plaatsje in uw agenda vrij het eerste weekend van september! Een vereniging als de onze kan niet bestaan zonder de (financiële) hulp van het lokale bedrijfsleven. Binnenkort zullen de leden dan ook huidige en nieuwe sponsors

benaderen, om onze activiteiten te ondersteunen. Naast publiciteit rondom de wedstrijd zelf, bieden de Rutger van Herpenruiters nu een extra mogelijkheid aan bedrijven om zich te presenteren. Met ingang van het nieuwe seizoen zullen zij gedurende het hele jaar met hun logo op de sponsorpagina van de binnenkort geheel vernieuwde website van de vereniging prijken als dank voor hun ondersteuning.

routebeschrijving en een versnapering. De route is overigens geheel uitgepijld. Info/organisatie: WTC Boekel, tel. 0492 323488, www.wtcboekel.nl Fietsen in Boekel, aan de rand van de Peel en de Meijerij!

Fiets 3 daagse Boekel VAN 3 T/M 5 JULI De afstanden zijn 30, 45 of 60 kilometer per dag. Starten tussen 09.30 uur en 11.30 uur. De rustplaats sluit om 14.30 uur. Eindcontrole om 17.00 uur. Inschrijving, start en finish zijn bij “Nia Domo”, St. Agathaplein 6 te Boekel. Inschrijfgeld voor 3 dagen € 8,00 voor volwassenen, voor kinderen tot 12 jaar: € 3,50. U kunt ook per dag betalen: € 3,50, voor kinderen tot 12 jaar: € 2,00. Bij vertrek ontvangt u een uitgebreide

GEVONDEN VOORWERPEN Er zijn in het binnensportseizoen 20172018 weer veel artikelen, zoals broeken, shirts, schoenen, bidons, etc., gevonden. Wij zullen deze spullen bewaren tot en met zondag 01 juli 2018. Ben je iets kwijt kom dan langs of informeer z.s.m.! Na deze datum worden alle gevonden voorwerpen aan een goed doel ter beschikking gesteld. Stichting Binnensport Boekel, tel. 0492322222 of e-mail contact@sporthaldeburcht.nl.

Massief houten vloeren

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

www.pdebhoutenvloeren.nl

PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN

Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881

ties para e r l uw oor a & v van k Oo ken n a m ke ch ctris de rollui e l e an het esta wering. b w u on en z


el

Ju do -c

ek Bo

lu b

Sport Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Diploma-uitreiking De vakantie begint in zicht te komen dus was het dan zover: judo-examen! Voor een aantal judoka's was het hun eerste judo-examen wat natuurlijk extra spannend was. Voor de meesten was het al

wat meer bekend. Afgelopen vrijdag werd door trainer Fred bekend gemaakt dat alle judoka's hun examen goed hadden gedaan! Zij kregen dan ook allemaal hun verdiende bewijs van vaardigheid met bijbehorende slip of diploma met bijbehorende band uitgereikt. Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Voor meer foto’s kijk op de facebook pagina van Judoclub Boekel. Meer info over

Judoclub Boekel is te vinden op www.judoclubboekel.nl

1. Dames Verbakel-Vijge 67,36% 2. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 61,46% 3. Hr. en Mw.v.d.Bosch 60,42% 4. Dames v.Dinteren-v.d.Heijden59,38% 5. Dames Ceelen-Delisse 55,56% 6. Dames Coolen-v.d.Rijt 52,78% 7. Hr. en Mw.Rutten 50,69% In de zomermaanden zijn alle bridgers, ook niet-leden, van harte welkom. Wij spelen op donderdag en beginnen om 19.30 uur. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

KBO prijskaarten voor SENIOREN Uitslagen 18 juni 2018 RIKKEN 1. Sjef Vondervoort 2. Sjaan v.Doren 3. Mari Schaap 4. Jan Tielemans 5. Jan v.d.Elzen 6. An v.Asseldonk Poedelprijs Arnold v.Dijk JOKEREN 1. Toos Manders 2. Ria Strijbosch 3. Drea Minten 4. Anneke v.d.Cruysen 5. Erna Verstegen Poedelprijs Marietje v.d.Elzen

101 95 70 62 40 31 -90

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

124 119 65 58 54 -126

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 22 juni: 1 J.Aalbregt - T.Vogels 63,89% 2 A.Biemans - A.v.d.Elzen 53,47% 3 H.v.Houtum - L.Otten 52,08% 4 M.Melis - J.Melis 50,00% Voor informatie kan gebeld worden naar: Diny Polman tel. 841800 of LĂŠon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur


Sport

Beach Soccer Event 2018 was een waar succes, met maar liefst 48 teams. Er speelden 180 kinderen bij de jeugd en 130 volwassenen bij de senioren. We kunnen hierbij mede dankzij het prachtige weer spreken van een geslaagd en goed verlopen evenement. De uitslagen zijn als volgt: Jeugd t/m 12 Jaar: 1 JIHUJOMETO, 2 NITIRUJAFREDA, 3 Beachmasters. Jeugd t/m 15 Jaar: 1 P.O.N.S, 2 FC Badaap, 3 De Willy’s. Profs: 1 De stuntbirkes, 2 Hangover ‘96, 3 FC Taba. Amateurs: 1 Ozzie, 2 De Zandhappers; 3 Torpedo TUB. Wij als organisatie willen langs deze weg al onze sponsoren, scheidsrechters en alle vrijwilligers bedanken die het voor ons mogelijk maken om dit evenement te organiseren. Tot volgend jaar !! Organisatie Beach Soccer Event

richting Gennep, Ven Zelderheide en zo naar Duitsland. Mooie weggetjes reden we, maar wel vaak met heel slecht wegdek. De pauzeplaats was in Phalzdorf bij een Spargelhaus. Omdat er een vergissing was gemaakt met de afspraak, stond er niets klaar. Geen probleem, we gingen buiten op het terras zitten en in no time zaten we aan de koffie. Prima plek. Na de pauze was er een lekke band en niet veel later had de pechvogel weer lek, nu in de band van het reservewiel. Om 12.00 uur waren we weer terug in Boekel. Lekker op tijd voor de festiviteiten op het plein.

Volgende week rijdt de A-groep de Klompenroute, de B-groep, let op, de Leuthtocht. Deze is gewisseld met de Welschaproute (die wordt dan op 8 juli gefietst). De C-groep rijdt de Wijbosschebroektocht. Dan nog even aandacht voor de Fiets3daagse. Deze is van 3 t/m 5 juli. Gestart kan worden tussen 9.30 uur en 11.30 uur vanaf Nia Domo. De afstanden waaruit u kunt kiezen zijn: 30, 45 of 60 kilometer. Altijd weer gezellig deze fietsdagen. Tot volgende week. P.daLeuse. www.wtcboekel.nl

Weer succes voor Boekelse Biljartster Vrijdag 22 juni werd in Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein gestreden om het Nederlands Kampioenschap. Corry v.d.Laar, deel uitmakend van Team Distrikt Den Bosch, was uitgenodigd om de strijd aan te gaan met nog 7 andere teams uit heel Nederland. Om 09.30 uur begonnen de voorwedstrijden en daar eindigde haar team om 16.00 uur als eerste in de poule. Dus moest er om 16.30 uur om de 1e en 2e plaats gespeeld worden. Henny maakte korte metten met haar tegenstandster, Joke en Corry wonnen ook hun wedstrijd, zodat om 19.00 uur de titel Kampioen van Nederland voor het Team Distrikt Den Bosch was. Van Harte Gefeliciteerd Corry, Helene, Joke en Hennie.

Wieler Toer Club Boekel Niersroute. De zomer is nog geen week oud en de langste dag hebben we alweer gehad. De temperatuur mocht wat meer zomers aanvoelen, maar toch mogen we niet klagen. Het is tot nu toe uitstekend fietsweer. Zo reden we afgelopen woensdag met 16 man nog een tocht van 255 kilometer rondom Rotterdam en afgelopen zondag stond er een tocht naar Duitsland op het programma. Daarvoor waren toch weer 19 liefhebbers. Een mooie tocht

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Sport GYM- & TURNVERENIGING

Veerkracht Uitslagen Clubkampioenschappen 2018 Op zaterdag 16 juni jl. werden de jaarlijkse clubkampioenschappen van turnvereniging Veerkracht gehouden. De deelnemende kinderen werden door de jury beoordeeld op hun prestaties op de onderdelen ringen, balk, tumbling en brug. Tussen de groepswissels door werd het publiek getrakteerd op een indrukwekkende demonstratie van onze springgroep, die een variatie aan geweldige sprongen toonde. Ondanks dat de zenuwen bij sommige kinderen toch wel wat zichtbaar waren, hebben ze allemaal weer heel goed hun best gedaan om een mooi resultaat neer te zetten. Onder luid applaus hebben ze allemaal een prijs in ontvangst mogen nemen. Hieronder de uitslagen van de nummers 1, 2 en 3 per groep: Groep 1 donderdag 16.00 uur: 1. Saar Hartjes 2. Marit Janssen 3. Eviënne Mikkers.

Groep 3 donderdag 17.00 uur: 1 Maud v.d.Linden 2. Lotte v.Lieshout 3. Lila Verkuijlen.

Groep 4 dinsdag 18:00 uur: 1. Cindy Thijssen 2. Vera v.d.Tillaart 3. Bibi v.Kessel.

Groep 5 donderdag 18.00 uur: 1. Resie Vos 2. Silke Donkers 3. Nicole v.d.Tilaart.

Groep 2 dinsdag 17.00 uur: 1. Tess v.Zeeland 2. Anne v.Moorsel 3. Ann v.d.Tillaart.

De winnaar van de wisselbeker en dus clubkampioen van 2018 is Resie Vos geworden . Allemaal hartelijk gefeliciteerd met deze resultaten en bedankt voor jullie deelname.

In navolging van vorig jaar vindt op vrijdag 6 juli a.s. weer een bedrijventoernooi plaats op sportpark De Donk. Geïnteresseerde bedrijven kunnen weer hun personeel deel laten nemen, VC Unitas verzekert iedereen van een mooi evenement waar men samen met collega’s kan sporten en tevens genieten van een fijne sfeer. Wat moet je weten? - Het spelniveau is niet belangrijk, enthousiasme en veel spelplezier staat voorop! - Aanvang toernooi; 17.30 uur, einde rond 22.00 uur. Er is voldoende kleeden douchegelegenheid. - Er wordt op zand gespeeld, in teams van 4 spelers, meer spelers per team zijn wel toegestaan zo lang als er maar niet meer dan 4 tegelijk in het spel staan. - De teams mogen bestaan uit alleen dames, alleen heren of ‘gemengd’. - Er wordt gespeeld volgens de spelregels die men ontvangt bij inschrijving. - Het toernooi wordt gespeeld zonder scheidsrechters, de teams hoeven dus geen scheidsrechter te leveren. - Inschrijving van een team kan plaatsvinden via een email naar: bedrijventoernooi@vc-unitas.nl . Vermeld in de mail de naam van het team, de naam van de contactpersoon, een telefoonnummer en email adres waar wij de contactpersoon kunnen bereiken. - Het inschrijfgeld bedraagt € 40,- per team maar mogelijk wil de werkgever wel sponsor zijn als het team in passend bedrijfstenue aantreedt… Kortom; genoeg ingrediënten voor een sportieve maar vooral ook gezellige zomerse activiteit met jullie collega’s! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marien Tielemans via Marien@vc-unitas.nl of via 06-21703353. Met sportieve groet, Beachvolleybalcommissie VC Unitas


Van den Heuvel Logistiek B.V. is een jong en dynamisch bedrijf met een ruime ervaring in: koeriersdiensten, transport, distributie en op- en overslag. Wij beschikken over een modern wagenpark van ruim 130 voertuigen en een compleet nieuw, gemoderniseerd distributiecentrum en 30.000 m2 warehouse. Vanuit deze locatie zijn 265 mensen werkzaam. Zij staan dag en nacht garant voor de perfecte kwaliteit en specifieke wensen die wij onze klanten bieden. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op: www.heuveluden.nl. VOEL JIJ WEL IETS VOOR EEN DAGELIJKS, GRATIS ONTBIJT? WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

Distributie Chauffeurs C/CE

Wat ga jij doen? Je bent een flexibele chauffeur die op een van onze 130 vrachtwagens rijdt. De gehele Benelux en een stukje van Duitsland is jouw werkterrein. Onze moderne wagens zijn uitgerust met moderne boordcomputers met een track & trace systeem. Met jouw professionele en klantvriendelijke werkhouding, kunnen wij aan de specifieke wensen van onze klanten voldoen.

Wie ben jij? • je bent in bezit van rijbewijs C/CE • je bent in bezit van Chauffeursdiploma Code 95. • je hebt enige ervaring • je bent flexibel

7 zekerheden

voor jou! Wat krijg je er voor terug? Wij hebben • Contractgarantie • Veel voordelen op onderhoud eigen auto • Code95 trainingen naar keuze • Korte werkweken mogelijk • Vrachtwagen naar keuze • Ontbijt • Dagelijks een geladen auto met alle hulpmiddelen tot je beschikking

Solliciteren kan schriftelijk of per e-mail: Van den Heuvel Logistiek B.V. T.a.v. Jos Nelissen, Personeelszaken Erfstraat 23, 5405 BE Uden, Tel.: 0413-339933 jos@heuveluden.nl


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402.

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Venhorst - Uden T. 06-30968157

nu voor

MACHINALE HOUTBEWERKING

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen

DOOREN

VENHORST 0492-351967

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Kwaliteit en service gegarandeerd

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31 www.denhijzelaar.nl


Allerhande Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl ----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DER

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 06-22887186 / 06-23064406

op adres De Vlonder 110, Boekel.

Beregening

PVC materiaal

Elektra

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Pompen

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Installatiemat.

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

3 Containerverhuur 3 Hijswerkzaamheden 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------DEUREN, KOZIJNEN, RAMEN desgewenst door ons gemonteerd. Hubo

Pasfoto’s

maken in Boekel doe je bij ThE READ ShOP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbe-

TOPCARE

zem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 ------------------------------------------------------

n agels t u d io op leid in gen

•Acryl nagels•Gel nagels•Gellak• •Hard gel (versteviging natuurlijke nagels)• •Manicure behandeling•Nail-art• •Bruidsnagels•Cadeaubon• •French pedicure (teennagels)• •Nagelstyling opleidingen• Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Ze zijn er weer!

De BOEKELSE KERSEN

Putakker 4 - Boekel - 06-45608980 • erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop van versiering en decoratie voor feesten en partijen. En tweedehands woning inrichting. Zie www.rendersdecoratie.nl of Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 M2 voorraad.

GEVRAAGD: huishoudelijke hulp in Erp. betrouwbaar, Nederlandssprekend, betrokken en handig. Enkele uren per week, PGB budget, geen afdracht loonheffing. Tel.nr. 06-38480647. ------------------------------------------------------

TE HUUR / TE KOOP 2-onder-1 kap woning met garage. De Platanen 27 te Boekel. Per 15-10-2018. Voor info: 0640504681. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

Dagelijks vers van eigen land; AARDBEIEN, NIEUWE AARDAPPELEN en PEULEN en HEERLIJKE KERSEN uit de Boekelse boogaart www.tuinbouwdezijp.nl Boerderijwinkel de Zijp, Zijp 7, 5427 HK Boekel, 06 2036 4524 Ma t/m do 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

voor productie werkzaamheden tijdens schoolvakantie. Leeftijd v.a. 14 jaar.

0653774800

Ook voor een

NORMALE KNiPBEuRT

€ 10.=

Openingstijden; alle dagen tussen 08.00 en 21.00 uur, op afspraak. Woensdag 13.00-16.30 uur knippen zonder afspraak. Kinderen t/m groep 8 krijgen dan € 1,- korting Sjanneke Westen Daandelendennen 14, 5428 NP Venhorst 06-45493591 Sjanneke.w@hotmail.com like me on

SChOLiEREN GEVRAAGD Tel. 06-20283864.

Grote zwarte zoete

Kersen

€ 4,50 per kilo

Tussen 18.00 - 21.00 uur afhalen Bovenstehuis 19, Boekel Telefoon 06 57 72 97 44


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

peGASsus GASFLESSEN: nieuw of omruilen BP Light 5 kg of 10 kg Propaangas 5 kg of 10.5 kg PeGASsus Burgt 13, Boekel, 06-43024984

DIERENPENSION

De Buitenhof

Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Voor binnen en buiten

MEUBELS OP MAAT & SFEER ACCESSOIRES

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor)

VAN DEN ELZEN Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700.

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Uw fietsenmaker. Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

WERKPLAATS AANWEZIG

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

van der Ven

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

FIETS KAPOT!

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.