32e jaargang nr 43, 2 mei '18

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 2 mei 2018

Boekel Venhorst 43 Nummer

4 Koninklijke onderscheidingen in Boekel

De dag voorgaande aan Koningsdag is de dag van de waardering ofwel de Lintjesregen. Waardering voor het vele werk wat een groot aantal vrijwilligers in hun woonplaats verrichten. Want deze vrijwilligers zijn hard nodig om een dorp c.q. stad leefbaar te houden. En traditiegetrouw wordt op deze dag dan een aantal van deze vrijwilligers op een speciale manier in het zonnetje gezet. Zij worden dan voor hun inzet beloond met een Koninklijke Onderscheiding. Zo ook in Boekel. Hier waren Frank Vonk, Paul v.d.Biggelaar, Martien v.Sleeuwen en Jan v.Bergen met een smoes naar Nia Domo gelokt. Zij kregen in het bijzijn van hun familie, vrienden, verenigingsleden en eerder gedecoreerden de versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje Nassau door burgemeester Bos opgespeld. Deze ochtend was voor de aanwezige Martien v.d.Brand ook extra feestelijk. Hij ontving uit handen van de burgemeester een oorkonde omdat hij 50 jaar vrijwillig

Welkom in onze carwash Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

molenaar is van de Boekelse Standerdmolen. Mart Witlox werd in de bloemen gezet omdat hij jarenlang als fotograaf voor de gemeente Boekel aantreedt. Deze Lintjesregen was echter zijn laatste fotoverslaggeving.

Omdat Kapel M4 blij was met de koninklijke onderscheidig van hun medemuzikant Paul, waren ook zij aanwezig in de Koepelzaal van Nia Domo. Nadat Paul de onderscheiding uitgereikt had gekregen, begon de kapel het Wilhelmus te spelen. Een muisstil publiek tot gevolg, maar het ‘lang-zullen-ze-leven’ werd daarna uit volle borst meegezongen. Na een driewerf Hoera kreeg iedereen gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren. Namens Weekblad Boekel Venhorst van harte gefeliciteerd. Vrijdag 28 april waren enkele gedecoreerden aanwezig tijdens de opening van Koningsdag 2018. Op het plein een aantal basisschoolkinderen met hun vrolijk versierde fietsen, hun familie en andere belangstellenden. Na een welkomstwoord door voorzitter Jan v.d.Broek van Comité Boekel-Venhorst en burgemeester Bos werden de vele rode, witte, blauwe of oranje ballonnen het luchtruim ingestuurd. Nadien trok een bonte stoet van fietsen en trapkarren onder begeleiding van muzikale noten van harmonie EMM via Zorgcentrum St. Petrus richting St. Janplein. Na afloop werd er deelgenomen aan de diverse activiteiten op en rond het St. Agathaplein die door het comité BoekelVenhorst waren georganiseerd. Jammergenoeg was er door omstandigheden in Venhorst alleen een ballonnenwedstrijd en fietstocht. Verderop vindt u een foto terugblik van deze dag.

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Margo v.d.Boogaard tel. 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Zaterdag 5 mei: 15.00 u Zorgcentrum St. Petrus, mmv. dameskoor St.Agatha. Jaantje Tielemans-Raymakers (namens bewoners aanleunwoningen Kloosterlaan 1e etage). Zondag 6 mei, 6e zondag van Pasen: 10.30 u (St.Agathakerk): Senior-acoliet, mmv. Mannenkoor St. Agatha. Bert v.d.Boom en Gerarda v.d.Boomv.Lankvelt; Wim v.d.Aa (vwg. verjaardag 4 mei); Ties v.Duijnhoven en Dina v.Duijnhoven-v.Melis; Johannes en Maria v.d.Berg-Goossens en overleden familie; Miet v.Sleeuwen-Schepers (vwg.verjaardag), Johannes v.Sleeuwen en overleden familie; Harrie v.Berlo (namens de KBO). Woensdag 9 mei: 18.30 u (St.Petruskapel) Rozenkransgebed 19.00 u Cato en Antoon VerhoevenHeerkens en zoon Anton; overleden ouders Donkers-Nooijen en overleden kinderen; Clemens Verbrugge; Maria v.d.Steen-Peters. Donderdag 10 mei, Hoogfeest: Hemelvaart: 10.30u (St.Agathakerk) Ouders v.Berloo-Sanders (vwg.trouwdag).

Hierdoor kan men de gehele dag de kerk bezoeken om even in stilte te bidden, een kaarsje op te steken of zomaar even binnen te lopen. Tegelijkertijd zijn voorbijgangers en bezoekers van Venhorst in de gelegenheid de mooie Sint Jozefkerk van binnen te bezichtigen. Na de maand mei wordt bekeken of de kerk de gehele zomer geopend zal zijn.

Ook in Venhorst koffie na de viering. Vanaf de maand mei zal op de eerste en derde zondag van de maand, na de viering, koffie/thee geschonken worden in de dagkapel. Iedereen die aan de viering deelneemt is van harte uitgenodigd. Rozenkransgebed. Vanaf woensdag 2 mei zal elke woensdag van de meimaand, voor de viering van 19.00 uur, het rozenkransgebed worden gebeden. Aanvang 18.30 uur. U bent van harte hierbij uitgenodigd. “Vluchtige liefde” in Markant. “Vluchtige liefde” is een muzikaal verhaal, over onderdrukking, bevrijding, hedendaagse vluchtelingen en liefde, tegen de Udense achtergrond van Vluchtoord. Koor Kadanz, Sprightly, Deux Bornes,

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Adaja, Kinderkoor De Drieklank en initiatiefnemer, Koor Karakter, hebben hiervoor de mooiste stukken van hun repertoire verzameld. Theater Markant, vrijdag 4 mei aanvang 20.00 uur en zondag 6 mei aanvang 15.00 uur en 20.00 uur. Onze misdienaars zullen op zondagmiddag samen met kapelaan Herman Schaepman naar de uitvoering gaan. Kaarten via theater Markant; € 12,50. 0413-256110

BOND

VAN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 8 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

AANBIEDINGEN van donderdag 3 mei t/m woensdag 9 mei:

BOEKELSE BOSVRUCHTENVLAAI € ROOMBROODJES

PER STUK

MET OVERHEERLIJKE VANILLEROOM ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 6 mei, 6e zondag van Pasen: 09.00 u mmv. parochieel Gemengd Koor; Peter Rovers en Danique Rovers; Tien Kanters.

St. Jozefkerk in Venhorst zet de gehele maand mei zijn deuren open!! De gehele maand mei zal de St. Jozefkerk in Venhorst elke dag geopend zijn vanaf 09.30 tot 16.30 uur in de middag.

OUDEREN

ZEEBONK

PITTIG MEERGRANENBROOD

10.00 25 € 1. 95 € 1.

ROOMBOTER KRENTEBOLLEN

6 HALEN = 5 BETALEN Stempel tot Pinksteren mee voor mooie prijzen Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Werkgebied Gemert-Bakel, Boekel, Laarbeek

Armoede bij kinderen? Ontdek wat u kunt doen Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Gemeenten zonder armoedegezinnen zijn er helaas niet. Ook niet in Boekel. Stichting Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen. Het is echter niet eenvoudig om armoede bij kinderen te ontdekken. Dit omdat zij zich vaak onder de radar bevinden. Om daar verbetering in te brengen organiseert de Stichting Leergeld begin juni in Boekel een informatie-avond. Onder andere buurt- en sportverenigingen hebben daar kort geleden al een vooraankondiging over gehad. Bestuurders, en leiders van buurtverenigingen en verenigingen met jeugdleden worden tijdens die avonden geïnformeerd over hoe ‘stille’ armoede kan worden herkend. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de wijze waarop de Stichting Leergeld kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kan ondersteunen zodat zij niet langs de zijlijn hoeven te staan. Heeft u of uw vereniging onverhoopt geen aankondiging gezien maar voelt u zich op de een of andere manier betrokken en wilt u graag voor één van de informatie avonden worden uitgenodigd laat het dan via het mailadres van de Stichting leergeld weten. contact@gemert-bakel.leergeld.nl of telefonisch 06 – 509 79 725 (dinsdag en vrijdag van 9.15-10.15 uur)

Wij zoeken betrokken vrijwilligers in Boekel en Venhorst die met ons meedoen en meedenken. Jawel, ook hier in Boekel kom je ze tegen, echte vluchtelingen. Mensen uit landen waar het oorlog is of waar personen worden vervolgd om wat ze geloven, zeggen, doen of zijn. Daar kunnen we als Gastvrij Boekel onze ogen toch niet voor sluiten?! Vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland worden in eerste instantie opgevangen door het Centraal Orgaan

opvang Asielzoekers (COA). Als ze na de beoordeling van de asielaanvraag worden toegelaten, krijgen ze een verblijfsstatus. Dan komen ze in aanmerking voor huisvesting en worden ze verdeeld over de

gemeenten. Samen met de gemeente Boekel en PeelrandWonen staat Vluchtelingenwerk klaar om nieuwe inwoners te ondersteunen bij hun inburgering in Boekel en de

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, vader, opa en grootvader

Toon Constant † 12 april 2018

Een speciaal woord van dank aan team D’n Boogerd van huize Sint Petrus, Dr. René Burghoorn, deken Henk v.Tiel, Avondwakegroep Sint Petrus en Dela uitvaartverzorging. Boekel, mei 2018

Familie Constant


Berichten Nederlandse samenleving. Ben jij degene die als vrijwilliger de nieuwe inwoners wil helpen met het inrichten van het huis? Zij kunnen meestal je advies goed gebruiken bij praktische zaken die horen bij het voeren van hun huishouding in een onbekende woon - en leefomgeving. Of ben jij degene die goed is in administratieve zaken? Vluchtelingenwerk biedt ondersteuning bij het invullen van formulieren en helpt bij het aanvragen van b.v. de zorg- en huurtoeslag. Er wordt samen bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de schoolkeuze voor de kinderen en voor de verplichte Inburgeringscursus voor de volwassenen. Belangrijk is daarnaast het wegwijs maken in ons eigen Boekel: de maatschappelijke voorzieningen, de verenigingen die wij hebben op het gebied van sport, ontspanning etc. Wij begeleiden altijd met 2 personen een gezin of een alleenstaande. Elke 6 weken is er een overleg waar allerlei zaken worden besproken die wij tegenkomen in de praktijk.

Je kunt ook Taalmaatje worden. Dan ondersteun je een vluchteling die bezig is met de Inburgeringscursus en je helpt hem of haar met de Nederlandse taal. Meestal is dat eenmaal per week bij de mensen thuis. Bekijk onze website: www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Daar kun je je ook melden voor meer informatie, er wordt dan contact met je opgenomen.

Familie School bedwingt de Stelvio In september 2018 gaat familie School de Stelvio bedwingen met 5 fietsers en 4 wandelaars voor maar liefst 2 doelen: Stichting CHAJA & MS. De Stelvio ligt op de grens tussen Zwitserland en Italiё. Een klim van 22 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 8%. Op 26 mei a.s. organiseren wij hiervoor

een ‘verrassend’ benefietdiner i.s.m. Eetcafé La Compagnie in Boekel om 19.00 uur voor € 25,00 p.p. Het benefietdiner bestaat uit een welkomstdrankje en een 3-gangen keuzemenu. Indien u hieraan wilt deelnemen kunt u vóór zondag 20 mei reserveren bij Liesbeth Bijvelds (tel. 06-12149640, email bijveldsliesbeth@gmail.com) of Ans Croijmans (tel 06-13228157 of email a.croijmans@gmail.com) Meer info via: facebook familie school bedwingt de stelvio of via www.tinyfietst.nl Ciao ciao, tot de 26e! Familie School

Evenementenkalender 5 mei: Zomerplantenverkoop fanfare Echo der Peel 6 mei: open dag bij gilde St. Agatha 19 mei: playbackavond zeskamp, op evenementen terrein Venhorst. 21 mei: zeskamp en jeugdzeskamp, op evenementen terrein Venhorst. 16 juni: Koppelschieten korfbalvereniging JES 24 juni: Boekels Boules Kampioenschap

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad.

WIM, 40 jaar in dienst

Wanneer u bij uw bestelling geboortekaartjes de juiste geboortedatum opgeeft, ontvangt u van ons de geboortekaartjes helemaal gratis. Vraag naar de voorwaarden.

‘s Morgens voor dag en dauw, zet ie spullen klaar voor mannen in de bouw. Jazeker al 40 jaar is ie zijn baas nog steeds trouw. In weer en wind, regen of zonneschijn, Wim zal er altijd zijn. Een mijlpaal om even bij stil te staan, want van deze man kun je op aan!! Proficiat namens......

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 SYMPANY HAALT TEXTIEL AAN HUIS OP Binnenkort haalt Sympany gratis textiel aan huis op. De exacte datum staat op de speciale zakken die u binnenkort in uw brievenbus krijgt.

Twee keer per jaar zamelt Sympany gratis textiel aan huis in. De rest van het jaar kunt u uw textiel kwijt in de textielcontainer bij u in de buurt of op de milieustraat in Haps. Textiel dat voor hergebruik geschikt is, kunt u ook gratis inleveren bij de kringloopwinkels van Stichting Actief. Kijk voor openingstijden op www.afvalaanbieden.nl/kringloopwinkels. Helaas komt er nog te veel bruikbaar textiel terecht in de blauwe afvalzakken.

Wat is textiel? Textiel is niet alleen die fijne zomerjurk die op is of dat spijkerjasje dat uit de mode is. Textiel is alles wat is gemaakt van stof en is geweven of gebreid. Dus ook badlakens, een vaatdoekje, kussenhoezen en gordijnen. Niet alleen wat nog gedragen kan worden, maar ook wat kapot en versleten is. Naast textiel zijn ook schoenen/laarzen, ac-cessoires (riemen, tassen, hoeden/petten) en knuffels welkom. Wat niet tot textiel behoort, zijn matrassen, tapijten, kussens,

vloerbedekking en ernstig vervuild of nat textiel.

Een tweede leven Het ingezamelde textiel wordt gesorteerd. Goede kleding en schoenen kunnen opnieuw gedragen worden. Maar liefst 80% van het ingezamelde textiel wordt door iemand anders gedragen of gebruikt. De overgebleven 20% wordt tot losse vezels verwerkt voor nieuwe producten, zoals garen, paardendekens, isolatiemateriaal en kunstobjecten. Kleding die geschikt is voor Afrika wordt verscheept naar Angola, DR Congo, Malawi en Zambia. De lokale ontwikkelingsorganisaties verkopen de kleding via hun eigen tweedehands kledingwinkels of via geselecteerde agenten. UITGIFTE KAVEL KT04 IN PLAN “DE RUN” TE BOEKEL Inmiddels zijn we gestart met de uitgifte van bouwkavels in het nieuwe plan De Run en is het bouwrijp maken van het gebied in volle gang. Er is op dit moment nog maar één kavel beschikbaar, alle overige kavels zijn al in optie.

De Run We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het wordt dus een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden.

RIJBEWIJS AANVRAGEN VANAF 17 JAAR Dankzij 2toDrive (http://www.2todrive.nl/home/) kunnen jongeren al met 16,5 jaar beginnen met het volgen van een rijopleiding en het theorie-examen afleggen. Vervolgens kunnen zij vanaf hun 17e verjaardag het praktijkexamen afleggen en krijgen zij een rijbewijs als ze slagen.

Tot jongeren 18 jaar zijn mogen zij alleen rijden onder begeleiding van een coach. Meer informatie over de begeleiderspas, de voorwaarden waaraan een coach moet voldoen en het aanvraagformulier vindt u op de site van het RDW (https://www.rdw.nl/). U moet voor dit formulier inloggen met DigiD. Nadat de RDW de aanvraag voor de begeleiderspas binnen heeft gekregen, wordt gekeken of deze correct en volledig is. Als dit zo is, krijgt u binnen 10 werkdagen de pas thuisgestuurd.

Nadat u de pas thuis heeft ontvangen kunt u een afspraak maken om uw rijbewijs aan te vragen.

LET OP: bent u nog geen 18, dan kan de aanvraag van het eerste rijbewijs bij de gemeente alleen maar plaatsvinden als u in het bezit bent van een begeleiderspas.


Gemeente Boekel

Verkaveling Alléén kavel KT04 is nog beschikbaar. Dit is een kavel voor een halfvrijstaande woning: Categorie Nummer Oppervlakte Halfvrijstaand KT04 ± 256 m2 Grondprijs in 2018 Halfvrijstaande woning € 235,00 per m2 exclusief btw

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer J. Gerrits.

Wachtlijst De wachtlijst is vervallen, dit houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavel.

Indien er meerdere personen in deze kavel zijn geïnteresseerd, zal er worden geloot.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 23 mei aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving kavel KT04 De Run, fase 1”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummers vermelden. NADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2018 Burgemeester en Wethouders maken bekend het College d.d. 17 april 2018 heeft besloten de ‘Nadere regels maat-

schappelijke ondersteuning 2018’ vast te stellen. Deze regels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2018 en zijn op aanvraag in te zien.

Boekel, 1 mei 2018 Burgemeester en Wethouders van Boekel. PUBLICATIE TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor Ruimte” Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor Ruimte’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening01ON01).

Omschrijving bestemmingsplan In het buitengebied van de gemeente Boekel lopen een aantal Ruimte voor Ruimteinitiatieven, waarbij er compensatiewoningen worden gerealiseerd op veelal agrarische, vooralsnog onbebouwde percelen. Het is nodig om de bestemming op deze locaties - zeven in totaal - te wijzigen, zodat de nieuwvestiging van woningen hier planologisch gezien mogelijk wordt. Dat gebeurt met dit bestemmingsplan, dat de vorm aanneemt van een partiële herziening. Het gaat over de onderstaande locaties:

1. Bezuidenhout ong., Boekel - Ten westen van Bezuidenhout 11 - perceelnummer O625 2. Bovenstehuis ong., Boekel - Ten zuiden van Bovenstehuis 9 - perceelnummer K736/K737 3. Burgt ong., Boekel - Ten noordoosten van Burgt 3 - perceelnummer M1562 4. Leurke ong., Boekel - Ten oosten van Leurke 2-3 - perceelnummer O379 5. Neerbroek ong., Boekel - Ten noorden van Schutboom 9 - perceelnummer M31 6. Runstraat ong., Boekel - Ten zuiden van Runstraat 16 - perceelnummer N1167 7. Zandhoek-De Morgens, Boekel - Op de hoek van De Morgens met Zandhoek perceelnummers N18 en N1143

Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en


hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Zienswijzen Binnen zes weken vanaf 2 mei 2018, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 - 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 1 mei 2018.

BESTEMMINGSPLAN ‘OMGEVINGSPLAN BUITENGEBIED BOEKEL, 2016’ GEWIJZIGD VASTGESTELD. De gemeenteraad van Boekel heeft op 22 februari 2018 het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016’ (IDN-code: NL.IMRO.0755.Omgevingsplan2016-VA01, verder: ‘Omgevingsplan’) gewijzigd vastgesteld. Onderdeel van dit Omgevingsplan is het plan-MER dat opgesteld is en ook al bij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.

Plangebied Het plangebied wordt grofweg gevormd door het grondgebied van de gemeente Boekel, met uitzondering van de vigerende komplannen (de beheersverordeningen voor Kom Boekel en Kom Venhorst, bestemmingsplannen De Run - MOB complex, De Donk, Bedrijventerrein De Vlonder en De Vlonder-west fase 3, bestem-

mingsplan De Driedaagse, het bestemmingsplan Randweg). Ook vallen het gebied ten westen van de Bergstraat Runstraat, een landbouwperceel aan de Langstraat, camping Boekels Ven e.o. buiten het plangebied in verband met recente bestemmingsplannen.

Crisis- en herstelwet Het gaat om een actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 2005 en tegelijk verbreden van dit bestemmingsplan naar een “Bestemmingsplan met verbrede Reikwijdte”, zoals bedoeld in de Crisis- en herstelwet, artikel 7c van het daarbij behorende Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, 11e tranche. De 11e tranche van dit besluit is op 14 juli 2016 in werking getreden.

Inhoud van het Omgevingsplan Het doel van het Omgevingsplan is een goede en gezonde fysieke leefomgeving. Hiervoor zijn onder meer regels voor de achtergrondbelasting geur en fijnstof, een depositie stand still voor ammoniak, een verbod op omschakeling van veehouderijen en diverse andere regels opgenomen. Ook zijn de regels uit de Verordening ruimte en diverse gemeentelijke beleidsregels vertaald in het Omgevingsplan. De beleidsregels zijn gekoppeld aan het gebruik, het bouwen of het ontwikkelen van locaties. Ze vormen daarmee een concreet toetsingskader. Een plan of aanvraag kan hierop worden getoetst en vergund óf geweigerd. Hiermee wil de gemeente Boekel een beter milieu, een betere gezondheid voor mens en dier en een meer verantwoorde veehouderij nastreven. Maar

ADVIESPUNT DISCRIMINATIE IN DE GEMEENTE BOEKEL Stop ongelijke behandeling, meld discriminatie! Discriminatie is helaas nog steeds een probleem. Om het tegen te gaan, is inzicht in de problematiek nodig. Binnen de gemeente Boekel kunt u terecht bij het meldpunt discriminatie. Ook is er een telefoonnummer voor het melden van discriminatie-ervaringen: 040-2193300. Met specifieke informatie die we via de meldingen krijgen, kunnen we discriminatie gericht aanpakken.

Stop discriminatie Discriminatie is wettelijk verboden. Toch komt het maar al te vaak voor, blijkt uit onderzoek. Helaas worden deze ervaringen lang niet altijd gemeld. Zonde, want met inzicht in discriminatieproblematiek kunnen we gericht actie ondernemen. Daarom doet onze gemeente in samenwerking met het Adviespunt Discriminatie er alles aan om het aantal geregistreerde meldingen te vergroten. Ook u kunt daarbij helpen!

Wat zijn discriminatieklachten Het gaat hierbij om de afwikkeling van klachten over discriminatie op grond van leeftijd, handicap/chronische ziekte, geslacht, levensovertuiging, ras, burgerlijke staat, arbeidsduur, arbeidscontract, nationaliteit, uiterlijke kenmerken en godsdienst.

Waar kan ik terecht voor hulp en/of advies als ik gediscrimineerd ben? Als u het gevoel heeft dat u gediscrimineerd bent, kunt u dat in de gemeente Boekel melden bij het meldpunt discriminatie. U bereikt dit via www.adviespuntdiscriminatie.nl , of neem contact op via meld@adviespuntdiscriminatie.nl of bel 040-2193300.

ook een flexibeler en uitvoerbaar plan dat inspeelt op de actuele wensen en dynamiek van het buitengebied. Zoals opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening voorziet het Omgevingsplan ook in een actueel (planologische) regiem: geldende rechten voor functies en bouwen zijn behouden. Daarnaast worden de functies en regels op een aantal locaties aangepast voor een concrete nieuwe ontwikkeling: de meelifters. In ruil voor die ontwikkelingen dragen die initiatiefnemers ook bij aan verbetering van de omgevingskwaliteit op diverse wijzen.

Bij het Omgevingsplan is ook een planMER opgesteld. Hierover heeft de commissie voor de milieueffectrapportage advies uitgebracht. Het plan-MER is hierop aangevuld en verder verantwoord. Het plan-MER heeft inzicht gegeven in de mogelijke gevolgen van het plan voor het milieu en volksgezondheid. In de passende beoordeling die bij het plan-MER hoort zijn de effecten op Natura2000-gebieden in beeld gebracht. Mede op grond van de conclusies uit het plan-MER en toetsingsadvies zijn maatregelen in het Omgevingsplan opgenomen om de gevolgen te beperken.

Gewijzigde vaststelling Het Omgevingsplan is gewijzigd vastgesteld. Mede naar aanleiding van ingediende zienswijzen en nieuwe inzichten in het kader de Crisis- en herstelwet, maar ook naar aanleiding van ambtshalve aanpassingen. Voor de gewijzigde onderdelen verwijzen wij naar de Nota van wijzigingen en ook de Nota van zienswijzen.

Terinzagelegging Het besluit tot vaststelling van het Omgevingsplan en het Bestemmingsplan ‘Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016’ zelf, inclusief alle bijlagen, waaronder het plan-MER liggen vanaf 2 mei 2018 gedurende zes weken (tot en met 13 juni 2018) tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie op het gemeentehuis van Boekel, St Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende de inzagetermijn kunnen de stukken eventueel ook op afspraak ’s avonds worden ingezien. Neem hiervoor altijd eerst contact op met de publieksbalie.

Het plan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN-code NL.IMRO.0755.Omgevingsplan2016-VA01). Het Omgevingsplan is door de verbrede reikwijdte moeilijk (analoog) raadpleegbaar. Voor een beter raadpleegbare versie verwijzen wij naar de digitale raadpleegomgeving: http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl/, ook te bena-


Gemeente Boekel

deren via www.boekel.nl/omgevingsplan. Wij adviseren nadrukkelijk deze gemeentelijke viewer te gebruiken. Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie van het Omgevingsplan is de digitale versie doorslaggevend.

Beroep Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit door: a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt; b. iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken; c. iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treed het bestemmingsplan niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet ook worden ingediend bij de voorzitter van

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aan deze procedures zijn griffiekosten verbonden.

Beroep onder toepassing van de Crisisen herstelwet Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Vereniging van handboogschutters Doele Willem III Boekel voor het organiseren van de veldwedstrijden op 12 en 13 mei 2018 (verzenddatum 30 april 2018) - Sint Petrus voor het organiseren van een loterij op 10 november 2018 (verzenddatum 26 april 2018)

Verleende ontheffing aan: - Vereniging van handboogschutters Doele Willem III Boekel voor het verstrekken van zwak alcoholische drank tij dens de veldwedstrijden (verzenddatum 30 april 2018)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief

BEKENDMAKING - Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze personen niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen zijn opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van: Naam, geboortedatum en adres

T. Lorek, 28-02-1990, Rutger van Herpenstraat 2

Uitschrijving per datum 19-04-2018

Datum besluit 19-04-2018

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen. Boekel, 19 april 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 1 mei 2018 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw Locatie: Logt 11a, Boekel Verzenddatum: 19 april 2018 VERGUNDE BALIEOMGEVINGSVERGUNNINGEN (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Kerkpad 51, Venhorst Verzenddatum: 23 april 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een aanbouw bij een woonhuis Locatie: Berghoeve 22, Boekel Verzenddatum: 25 april 2018


De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 2 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met een wielerwedstrijd op woensdag 5 juli 2018.

In verband hiermee wordt op die dag tussen 17.00 uur en 22.00 uur - of zoveel korter als mogelijk is - een gedeelte van Elzen, Molenbrand, Het Goor en Grimmekamp in Boekel afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Boekel, 1 mei 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN ‘PEELHORST TE VENHORST’ (NA HERVERKAVELING ZUIDOOST HOEK) Verkaveling In het plan ‘Peelhorst’ heeft een kleine herverkaveling plaatsgevonden. Kavels K22, K23, K24 en 53 zijn aangepast. Deze vier kavels zijn omgezet naar vijf kavels. In de nieuwe situatie worden hier geschakelde woningen toegestaan. De

afmetingen van de kavels zijn te verkrijgen op het gemeentehuis. De volgende kavels Kavel- Oppernummer Vlakte K 22 ± 495 m2 ± 435 m2 K 23 K 24 ± 413 m2 K 25 ± 389 m2 K 34 ± 541 m2 K 35 ± 545 m2 K 36 ± 467 m2 K 37 ± 289 m2 K 38 ± 291 m2 ± 471 m2 K 53 K 54 ± 346 m2 K 55 ± 311 m2

zijn beschikbaar: Typologie

vrijstaand/geschakeld vrijstaand/geschakeld vrijstaand/geschakeld vrijstaand/geschakeld halfvrijstaand halfvrijstaand vrijstaand halfvrijstaand halfvrijstaand vrijstaand/geschakeld halfvrijstaand halfvrijstaand

Grondprijzen Rijwoning/starter Halfvrijstaand

Vrijstaand/geschakeld

€ 180,00 per m2 (excl. BTW) € 210,00 per m2 (excl. BTW) € 240,00 per m2 (excl. BTW)

Informatie Voor informatie over de bouwregels kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen & Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. (Jessica) van Bergen of de heer A. (André) van der Vleuten. Aanmelding Als u belangstelling heeft dan kunt u zich


Gemeente Boekel

uiterlijk tot en met 22 mei 2018 schriftelijk melden bij ons college van burgemeester & wethouders, Postbus 99, 5427 te Boekel. Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar info@boekel.nl onder vermelding van ‘inschrijving kavels Peelhorst’. Bij uw reactie vragen wij u om de voorkeur voor een kavel aan te geven en uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen (0492 - 326800). Contact Sint Agathaplein 2 5427 AB Boekel 0492 - 326 800 Tel. Fax. 0492 - 326 800 E-mail info@boekel.nl KvK nummer 172787210000

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van een acacia

BEREIKBAARHEID DORPSTEAM RONDOM HEMELVAART Op donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag, hiermee komt het inloopspreekuur die ochtend te vervallen. Een dag later, vrijdag 11 mei zijn wij gesloten. Op maandag 14 mei zijn wij weer aanwezig. E-mails rondom Hemelvaart zullen zo snel mogelijk, vanaf maandag 14 mei opgepakt worden. Vriendelijke groet, Het Dorpsteam

Locatie: nabij de Raadstraat 4, Boekel Datum ontvangst: 18 april 2018

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van een lindeboom Locatie: nabij Kerkstraat 31, Boekel Datum ontvangst: 18 april 2018

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van een lindeboom Locatie: nabij Julianastraat 14, Boekel Datum ontvangst: 24 april 2018

Locatie: Rosoliemolen 8a, Boekel Datum ontvangst: 24 april 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het wijzigen van een bedrijfsruimte

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 17 april jl. is o.a. aan de orde geweest:

INSTELLEN MELDPUNT RADICALISERING Gemeenten zijn verplicht een meldpunt radicalisering te hebben. Door het instellen van dit meldpunt voldoet de gemeente Boekel aan de verplichting. NADERE REGELS WMO 2018 Het College heeft de “Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boekel 2018” vastgesteld.

PRINCIPEVERZOEK OPRICHTEN DRIE CHALETS AAN LEKERSEWEG 3 Het college van B&W heeft besloten om drie chalets toe te staan als recreatieve nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf aan Lekerseweg 3 te Venhorst.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘OMGEVINGSPLAN: VEEGPLAN RUIMTE VOOR RUIMTE’ Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor Ruimte’ in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in de realisatie van meerdere Ruimte voor Ruimte-woningen op 7 verschillende locaties in het buitengebied van Boekel. MONITORRAPPORTAGE WMO BRABANT NOORDOOST-OOST 2017 Het College heeft kennis genomen van de ‘Monitorrapportage Wmo 2017 Brabant Noordoost-oost’.

UITKOMST 1E FASE DIALOOG NIEUWVESTIGING LANGSTRAAT Betreffende de nieuwvestiging aan de Langstraat is door de ondernemer een dialoog met de omgeving opgestart. De gemeente is van oordeel dat de gevoerde dialoog onvoldoende is afgerond en verzoekt de ondernemer deze meer in overeenstemming met de uitgangspunten voor de dialoog af te ronden.


De Seizoenen, locatie Bronlaak in Oploo, zoekt

Begeleiders en Ondersteuningsplanverantwoordelijken Werken in de zorg is leuk, maar ook hard werken. Dat beseffen we. We vragen veel van onze medewerkers, maar je krijgt er ook veel voor terug. Allereerst tevreden cliënten! Want dat is waar het om draait. Daarnaast vindt DeSeizoenen het ook belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen. Want ontwikkeling vinden we vanuit onze antroposofische visie voor iedereen belangrijk.

Onze cliënten delen hun talenten en beperkingen met elkaar in het dagelijks leven: samen wonen, samen werken en samen leven. We werken vanuit de antroposofische inspiratie waarbij we denken in mogelijkheden! Wat bieden wij: * 200 bijzondere cliënten * Teams met fijne collega’s * Een prachtige werkomgeving * Werk in een unieke organisatie!

Wat vragen we van jou? De opleiding, wil en het talent om mensen met een verstandelijke beperking gelukkig te maken! Interesse in werken bij Bronlaak? Bekijk dan de volledige omschrijving van de vacatures op onze website: http://deseizoenen.org/onze-mensen/vacatures Bronlaak is doorlopend op zoek naar goede Begeleiders. Staat er geen vacature vermeld op onze website? Een open sollicitatie is ook altijd welkom!

TE KOOP appartement St. Janplein 21 Boekel luxe appartement circa 107 m2 3e etage bouwjaar 2003 Hele voorzijde heeft zicht op St.Agathaplein. Meer info: tel 06-13026185


Algemeen R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

EHBO examen groep 8 kc Cornelius Hallo allemaal, Wij groep 8 hebben EHBO examen gehad. De EHBO lessen werd gehouden door Lucy Meulemeesters, Marijke Jans-beeke en Rian v.Melis. We hadden les op donderdag of vrijdag. En we hebben van alles geleerd. Van verbanden tot de reanima-

tie. Maar we hopen dat we het later niet zelf hoeven te doen. We hadden een boekje gekregen waar we elke keer moesten lezen en opdrachten maken. En in dat boekje moesten we goed leren, want daar kregen we later een examen van. In dat examen waren 5 examinatoren die het examen hebben afgenomen. Je moest goed naar de examinatoren luisteren, want als je het even niet meer wist dan gaven ze gelukkig een goede tip waardoor je het meteen weer wist. Met het examen was iedereen met zijn tweet-

al en natuurlijk was iedereen GESLAAGD! En wij feliciteren iedereen van groep 8 van KC Cornelius die het hebben gehaald: Jade, Jarno, Ties, Kyran, Luuk, Mandy, Celine, Harm, Tijn, Zoë, Thomas, Sven, Eric, Pim, Ize, Fleur, Stan, Morris, Danny, Amy, Janne, Renske, Niels, Teun, Ayla, Noek, Robin, Amber, Luuk en Tygo! En natuurlijk bedanken we Lucy, Marijke en Rian voor hun geweldige hulp! Groetjes, Luuk v.Lieshout, Fleur Peeters, Mandy Rullens en Jade Derks.

Dodenherdenking 2018

Gilde St. Agatha Boekel Open dag bij het gilde Op zondag 6 mei a.s. zet gilde St. Agatha de deuren open voor alle inwoners van Boekel en Venhorst. Vorig jaar is het gebouw aan de Waterval aan de buiten-

zijde geheel vernieuwd en is er een schuin dak op gemaakt. Het is nu mogelijk om in de winter, maar ook bij slecht weer, op de grote zolder te schieten. Graag nodigen wij U zondag uit om een kijkje te komen nemen in ons gildehuis. Breng gerust uw kinderen mee; wij zorgen dat zij zich vermaken (zie foto). De (gratis) koffie/thee staat voor U klaar tussen 11.00 en 15.00 uur.

Elk jaar worden op 4 mei onze oorlogsslachtoffers herdacht. Op die dag zullen om 20.00 uur twee minuten stilte ons herinneren aan wat vrijheid betekent. Het algemene thema is: “Vrijheid geef je door”. Om 18.00 uur wordt de vlag aan alle openbare gebouwen halfstok gehangen. Inwoners worden gevraagd om dit ook te doen. Met zonsondergang dient de vlag weer gestreken te worden. Om 20.00 uur wordt iedereen genodigd om 2 minuten stilte in acht te nemen. Wij vragen een ieder om dit te respecteren. Programma Dodenherdenking vrijdag 4 mei: 19.30 u Kerkklokken luiden als eerbetoon aan de gevallenen 19.35 u Herdenking gevallenen bij het monument: Sint Janplein. Burgemeester P. Bos gaat in op het jaarthema 2018: “jaar van het verzet”. Burgemeester en echtgenote leggen een krans namens de inwoners van de gemeente Boekel 20.00 u Twee minuten stilte Speciaal aandacht is er voor de nabestaanden van de gevallenen uit onze gemeente. Kinderen van K.C.” Octopus” leggen bloemen en dragen hun teksten voor. De herdenking wordt waardig opgeluisterd door harmonie E.M.M. en het gilde St. Agatha. Wij nodigen u van harte uit om aan deze herdenking deel te nemen. Comité Boekel-Venhorst


Algemeen Aanmelden kan via walktalk@bibliotheekdlb.nl. De volgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 12 juni en 3 juli.

Zomerplantenverkoop A.s. zaterdag 5 mei van 11.00 tot 13.00 uur is wederom de jaarlijkse zomerplantenverkoop van fanfare Echo der Peel op het skatepleintje aan de Zanddelweg. Hiermee brengt u uw tuin de hele zomer op kleur en tevens steunt u onze vereniging. Er staan volop eenjarige zomerplanten en zakken potgrond voor de vrije verkoop voor u klaar. Tevens kunt u uw ingeleverde bestellingen ophalen. Hopelijk maken we er samen met u weer een kleurrijke zomer van.

Bibliotheek De Lage Beemden presenteert Walk&Talk - dé koffiepauze voor werkzoekenden Ben jij ook aanwezig bij de eerste Walk& Talk in de bibliotheek op dinsdag 8 mei? Je bent van harte welkom bij de koffiepauze voor (aanstaande) werkzoekenden. Deze koffiepauze met inhoud geeft je nieuwe ideeën en energie voor je zoektocht. Met uitlopende onderwerpen als Linked-In, het moderne solliciteren, maar bijvoorbeeld ook presentatietips voor je sollicitatie. Iedere Walk & Talk bijeenkomst heeft weer een ander thema. De Walk & Talk is voor iedereen gratis en vrijblijvend toegankelijk en wordt maandelijks georganiseerd. De ene keer krijg je een praktische tip van een gastspreker en de andere keer leer je iets van de ervaring van een deelnemer. Of je kunt zelf iemand helpen met de ervaring die jij met solliciteren hebt. Bij je (tijdelijke) collega’s vind je support en enthousiaste aanmoedigingen om nieuwe dingen te proberen. Werk zoeken hoef je niet alleen te doen - kom naar de Walk& Talk - dé koffiepauze voor werkzoekenden in de bibliotheek! De eerste Walk&Talk staat gepland op dinsdag 8 mei, met een workshop ‘kwaliteiten en vaardigheden’. Van 9.30 tot 11.30 uur in Bibliotheek Gemert. Inloop is vanaf 9.15 uur. Deelname is gratis en natuurlijk staat de koffie/thee klaar.

Een bijzondere paasbrunch Donderdag 29 maart was een bijzondere dag. Bonduelle kreeg prachtige gasten op visite; gasten van zorgboerderij MEMO Mensen & Mogelijkheden uit Boekel. MeMo is een kleinschalige professionele organisatie voor alle mensen met een ondersteuningsvraag. Vanuit het Employer Brand project organiseert Bonduelle jaarlijks een paaslunch voor groepen die zij in het zonnetje willen zetten uit de omgeving van Eindhoven.

De koningsspelen van OBS Uilenspiegel op het zonovergoten sportpark ‘De Donk’ van Boekel Sport. Jaarlijks combineren wij onze sportdag met de koningsspelen. Al sinds jaar en dag zijn wij te gast bij Boekel Sport. Dit jaar met fantastisch weer. Dat betekent dat de waterspellen zeker op het programma staan. Buikschuiven en het sponzenspel zijn favoriete onderdelen. Elk

Er waren heerlijke gerechten, gezellige gesprekjes en een echte paashaas. De gasten en ook de mensen van Bonduelle hebben super genoten. Dank jullie wel Bonduelle dat jullie voor MEMO Mensen & Mogelijkheden deze paasbrunch hebben verzorgd. Er was veel gezelligheid en er waren heerlijke momenten.We zullen allemaal nog vaak aan deze prachtige middag terugdenken. Mede mogelijk gemaakt door: 't Bluumke Bloemisterij te Gemert en Arno Smits Catering te Oirschot De paasgroeten van alle bijzondere gasten van MeMo Mensen & Mogelijkheden

Evenementenkalender 2 september: Pleinfestijn Venhorst 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok

jaar willen we ook een nieuw element aan de sportdag toevoegen. Dit jaar hebben we voor de ballenrace gekozen. De kinderen genieten vandaag met volle teugen. Soms zeggen foto’s daarbij meer dan woorden. Via deze weg wil team Uilenspiegel alle begeleidende en organiserende ouders bedanken. Een speciaal woord van dank aan Boekel Sport voor de gastvrijheid en in het bijzonder aan Toon v.Hout, die elk jaar al vóór half acht klaar staat om samen met ons de spellen klaar te zetten en waarnodig belijning aanbrengt. Team Uilenspiegel


Algemeen

De gemeenteraadsverkiezingen hebben in maart plaatsgevonden en die zijn in de ogen van de D.O.P. teleurstellend verlopen. Op de eerste plaats willen we natuurlijk het CDA feliciteren met hun knappe prestatie. We waren graag doorgegaan met de thema’s die zichtbaar aan het worden zijn, zoals De Run (een mooi uitbreidingsplan van woningen), de verkoop van de grond voor het Ecodorp (de afspraken vanuit het verleden netjes nakomen), het omgevingsplan, de nieuw te ontwikkelen centrale integrale plek voor kinderen tussen 0 en 12 jaar, onderwijs, peuterwerk, kinderopvang, diverse culturele activiteiten en sport. Natuurlijk hadden we die projecten graag afgemaakt. De kiezer heeft echter een andere richting aangegeven en die respecteren wij uiteraard. De informateur heeft aangegeven dat een coalitie bestaande uit CDA, GVB en VVD in Boekel

Gilde St. Agatha Boekel Jan van Bergen krijgt een lintje Gildebroeder Jan van Bergen werd op 26 april jl. blij verrast met een onderscheiding van Zijne Koninklijke Hoogheid

gewenst is, wat ertoe leidt dat wij enige oppositiepartij zullen zijn. Wij zullen desondanks ook in de oppositie ontzettend goed ons best doen om de belangen van deze prachtige gemeente te vervullen. De komende periode willen we graag zo zichtbaar mogelijk zijn in de gemeente, om zo nog beter te weten wat er speelt in Boekel, Venhorst en Huize Padua. Vanuit dat uitgangspunt willen we zo effectief en nuttig mogelijk zijn als oppositiepartij. We willen alle kiezers en betrokkenen ontzettend bedanken voor het behalen van drie zetels! Ondanks een verlies, hebben we nog steeds het goede vertrouwen van Boekel. We gaan ons met z’n allen inzetten om deze gemeente nóg beter te maken! Tot snel, D.O.P. Boekel

Paul v.d. Biggelaar lid in de orde van Oranje Nassau

‘Er zijn problemen bij een zakenrelatie’. Met die woorden werd Paul donderdag 26 april door een collega meegelokt naar een klant. Met grote tegenzin ging Paul samen met hem op pad. Na een enigs-

Koning Alexander voor het vele vrijwilligerswerk dat hij verricht. `s Avonds toog het voltallige gilde naar Venhorst om hem, voor zijn woning, een vendelgroet te brengen. Daarna bood hij alle gildebroeders en gildezusters een oranje bitter aan. Het gilde feliciteert Jan met deze mooie onderscheiding.

zins opvallende route stopte de auto uiteindelijk bij Nia Domo. ‘Potjandorie’ (of iets van deze strekking), foeterde Paul: ‘dit meen je niet…’ Enige tijd later kreeg onze Paul in een volle Koepelzaal door Burgemeester Bos de onderscheiding opgespeld behorende bij de titel ‘lid in de orde van Oranje Nassau’.

Paul is al vele jaren zeer actief en een belangrijke spil bij carnavalsvereniging De Vliegenmeppers. Hij staat aan de basis van kapel M4 (voorheen de Burchtkapel) en is geruime tijd bestuurslid geweest bij De Vliegenmeppers, o.a. in de functie van secretaris. Paul is met name zeer actief betrokken als contactpersoon tussen kapel en carnavalsvereniging, penningmeester en bestuurslid M4, regelaar van buitenlandse tripjes, chauffeur, ober en uiteraard als zeer begenadigd bekkenist. Verder speelt Paul een grote rol in de organisatie van de jaarlijkse oliebollenverkoop, de Koninginneparty, het Kansplusbal, de Boekelse biljartkampioenschappen, het beachvoetbaltoernooi en voorheen Podiumpop. Naast deze rol binnen de carnavalswereld is Paul bestuurslid van zaalvoetbalvereniging WAC uit Boekel. Hij vervult bij deze club al jaren accuraat de taak van penningmeester en is een trouw deelnemer aan de vergaderingen en scheidsrechterbijeenkomsten. Paulus Gerardus Theodorus van den Biggelaar, van harte proficiat! ‘Boem, tadaa!”

Evenementenkalender 2 september: Pleinfestijn Venhorst 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok Moi


Koningsdag

Foto’s: Jos Janssen, Weekblad Boekel VenhorstAlgemeen KANS BELANGENNETWERK VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Het eerste gezamenlijk georganiseerde regiofeest van KansPlus Asten-SomerenDeurne en Gemert-Bakel-Laarbeek-Boekel is een feit en meteen een succes. De

orkesten van beide regioafdelingen traden op voor het ruimschoots aanwezige publiek in het cultureel centrum in Deurne. Nooit Gedacht Gemert opende het feest met een optreden. Daarna was de beurt aan de dansgroep van Asten-Someren de Special stars. Tussendoor was er ruimte om wat te drinken en te ontspannen met muziek van de DJ.

Percussiegroep de Vrolijke Noot wist het publiek de liedjes van vroeger uit volle borst mee te laten zingen. Nooit Gedacht bracht nog een aantal mooie nummers van hun repertoire ten gehore en de DJ sloot de middag af met vrolijke muziek. De voorzitters van de regio afdelingen Fons v.d.Gevel en Ans v.d.Kerkhof dankten iedereen voor hun inbreng en aanwezigheid, en maakten meteen bekend van dit regio feest een jaarlijks terugkerend festijn te willen maken. Ook verdere samenwerking wordt niet uitgesloten.

Evenementenkalender 5 mei: Zomerplantenverkoop fanfare Echo der Peel 6 mei: open dag bij gilde St. Agatha 19 mei: playbackavond zeskamp Venhorst 21 mei: zeskamp en jeugdzeskamp Venhorst 16 juni: Koppelschieten korfbalvereniging JES 24 juni: Boekels Boules Kampioenschap

De barbecue folder is weer klaar We hebben voor u ook een ALL IN BARBECUE MENU EXTRA € 13,95 p.p. en een BARBECUE MENU DE LUXE € 16,95 p.p. Compleet verzorgt, alles erbij en wij doen de afwas voor u. En natuurlijk nog veel meer BARBECUEVLEES. Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.vanexel.keurslager.nl

Donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 mei:

HAMBURGERS

4 stuks voor €

SATÉ STOKJES VARKENS

10 stuks voor €

VARKENSHAASMEDALLONS Maandag 7 en dinsdag 8 mei BRAADWORST h.o.h.

4 stuks voor €

400 500 695

Woensdag 9 mei 500 gram

375

GEHAKT h.o.h.

500 gram

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager

350


Sport

Podiumplaats bij 3-Nations BMX Cup in Ahnatal (DE) voor Pieter v.Lankveld

In Ahnatal (Duitsland) werd op 21 en 22 april de 1e en 2e ronde verreden in de 3Nations BMX Cup. Dit is een competitie over 6 wedstrijden die verdeeld wordt over 3 week-enden waarbij dus elke organiserende vereniging 2 wedstrijden voor haar rekening neemt. Ronde 3 en 4 worden dit jaar gehouden in Massenhoven (België) op 25 en 26 augustus en de laatste 2 ronden zijn in ons eigen land op 8 en 9 september in Assen. Drie leden van het Talent BMX Team hadden zich ingeschreven voor dit evenement. Guus v.d.Eijnden (Boys 13/14 jaar) uit Gemert, Ralf v.d.Broek (Boys 15/16 jaar) en Pieter v.Lankveld (Junior Men), beiden uit Boekel. Pieter kwam op zaterdag niet in actie omdat zijn klasse alleen maar op zondag hoefde te rijden. Wel reden Guus en Ralf op zaterdag hun eerste wedstrijd. Guus wist hierin door te dringen tot de kwart-finale en werd met een 6e plaats uitgeschakeld voor deelname aan de halve finale. Toch best een goed resultaat als je weet dat hij tot de jongste deelnemers behoort in de klasse 13/14 jaar. Ralf bereikte via sterk gereden kwalificatieronden wel de halve finale waarin hij op de zevende plek eindigde. Helaas was deze plaats niet voldoende voor de grote finale. Zondag was de dag voor Pieter in de klasse Junior Men. Na 3 manches waar-

in hij in de 3e manche uit de click schoot en zo een 5e plaats moest laten noteren, was dit toch voldoende om zich te kwalificeren voor de halve finale. Een duidelijke 2e plek hierin bracht hem dus naar de grote finale. In deze finale lag hij lang op de 1e plaats maar een finishfoto moest toen de eindstand bepalen. Dit was in het nadeel van Pieter en zo eindigde hij uiteindelijk als 2e wat een hele goede prestatie genoemd mag worden in dit internationale gezelschap. Ralf (Boys 15/16 jaar) reed ook super op zondag. Hij wist 3 manches in winst om te zetten en bereikte via een 2e plaats (achtste finale) en een 4e plaats (kwartfinale) de halve finale. In deze halve finale kwam hij met een 5e plek een plaatsje te kort voor de finale waarmee hij niet helemaal tevreden was. Ralf: “Er had toch meer ingezeten”. Jammer dus, maar toch een geweldige prestatie van Ralf. Guus behaalde via manches en achtste finale de kwartfinale. Dit was voor hem met een 6e plek zijn eindresultaat. Ook dit resultaat mocht er zijn omdat hij bij de 13/14 jarigen tot de jongste categorie behoort. Het fietscrosszeizoen wordt op 28 en 29 april vervolgd met de Europese ronden 5 en 6 en worden in eigen land verreden. De organiserende vereniging is KWC Kampen uit de gelijknamige stad in Overijssel.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 23, 28 en 29 april JES MW1 - Emos MW1 19-11 De Korfrakkers C3 - JES C1 05-6 Flamingo’s (M) E1 - JES E1 15-3 Programma 7 mei JES MW1 - Rooi MW1 Venhorst, 20.00 u Programma 8 mei NDZW 2 - JES 2 Vlijmen, 20.00 u Koppelschieten bij JES: Op zaterdag 16 juni wordt het jaarlijkse Koppelschieten weer georganiseerd door korfbalvereniging JES uit Venhorst. Op deze avond hopen we net als vorig jaar weer veel deelnemers welkom te mogen heten uit Venhorst en omgeving. Deze avond is natuurlijk vooral bedoeld voor onderlinge gezelligheid en om meerdere mensen bekend te maken met onze vereniging. De Rabobank ziet hiervan ook het belang in en zij maken deze activiteit mede mogelijk door te sponsoren. Zoals de naam zich al laat raden, kunnen deelnemers zich als duo opgeven om te strijden door te doelen op de korf. U kunt zich opgeven als: BUURT koppel (hierin spelen geen actieve JES-leden) OVERIGE-koppel (hierin spelen geen actieve JES-leden) JES-koppel. Dus een activiteit voor iedereen! Inschrijfkosten: € 2,50 per koppel. De activiteit begint om 19.00 uur, we vragen jullie om je om 18.45 uur bij de wedstrijdleiding te melden, op de accommodatie "het Venster" van JES. De inschrijvingen met gelijktijdige betaling kunt u tot 28 mei doen bij: Ad Verbruggen, Meidoornstraat 18, Venhorst of Wilco v.Sleeuwen, Wanroyseweg 8, Venhorst. Info via de website van JES www.korfbalclub-jes.nl.

Evenementenkalender 5 mei: Zomerplantenverkoop fanfare Echo der Peel 6 mei: open dag bij gilde St. Agatha 19 mei: playbackavond zeskamp, op evenementen terrein Venhorst. 21 mei: zeskamp en jeugdzeskamp, op evenementen terrein Venhorst.


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 29 april SSS'18 1 - Venhorst 1 2-3 Venhorst 2 - Sparta'25 4 1-3 Venhorst 3 - Fiducia 2 2-1 Venhorst 4 - Udi'19 11 3-1 Handel 4 - Venhorst 5 2-1 Venraij VR3 - Venhorst Vr1 12-0 Programma 5 mei Veteranen Venhorst - Volkel ?? Lierop VR30+ - Venhorst VR30+ 17.00 u Programma 6 mei Helvoirt 1 - Venhorst 1 14.30 u Udi'19 6 - Venhorst 2 11.00 u Erp 5 - Venhorst 3 12.00 u Venhorst 5 - VCA 3 10.00 u Venhorst VR1 - Jvc Cuijk Vr1 11.00 u SSS’18 1 – Venhorst 1 In de strijd om weg te komen van de onderste regionen moest Venhorst vandaag uit naar Overloon tegen het op de 4e plaats staande SSS’18 om daar een goed resultaat te boeken. Vorige week “vergat” Venhorst de 3 punten uit Erp mee naar huis te nemen en dus moest er vandaag een schepje boven op! De beginfase van de wedstrijd beloofde wel wat, want Venhorst begon goed. Al in de 7e minuut kapte Thijs v.Sleeuwen zijn tegenstander fraai uit, maar zijn uithaal met links werd door de SSS doelman gestopt. Venhorst bleef goed voetballen en o.a. Teun v.d.Putten en Tom v.d.Boogaard schoten gevaarlijk, maar over het doel, en na een half uurtje kwam SSS voor de 2e keer voor het Venhorstse doel. Meteen kwam de 1-0 op het scorebord door een prima uithaal in de kruising door de Overloonse nummer 8. Een domper voor Venhorst dat met een achterstand de thee op zocht. Na die thee kwam Venhorst nog beter voor de dag en zette SSS vast op de eigen helft. Al in de 48e minuut kwam Venhorst -goedkoop- aan een strafschop, toen Thijs v.Sleeuwen op de achterlijn geraakt werd. “Sportief?” schoot Thijs de bal bij de doelman in de goede hoek en dus moest Venhorst opnieuw aan de slag om de score een beter aanzien te geven. In de 55e minuut begon Tom v.d.Boogaard hiermee toen hij de bal uit een lage voorzet van Mark v.Sleeuwen in het doel schoot. 1-1. Ven-

horst bleef de betere ploeg en na een kleine 10 minuten won Thijs v.Sleeuwen een kopduel van de SSS doelman en zorgde in 2 instanties voor de verdiende Venhorstse voorsprong, 1-2. Gezien het spel was de verwachting dat Venhorst de voorsprong uit zou bouwen, maar een misverstand in de Venhorstse achterhoede bracht SSS’18 in de 79e minuut plotseling op 2-2. De laatste 5 minuten rook SSS bloed, maar Daan Fonken behoedde Venhorst voor een achterstand en de bruiloft ruikende Luuk v.d.Boogaard trok in de laatste minuut nog eens mee naar voren. Na goed doorzetten van Thijs v.Sleeuwen en Tom v.d.Boogaard kwam de bal nog een keer voor in het keepersgebied. A la o.a. Marco v.Basten, CR 7 en Wayne Rooney liet Luuk zijn eigen versie zien van de klassieke fallruckzieher/ omhaal van Klaus Fischer, 2-3. Een terechte overwinning, die hoop geeft voor het komende wekend, weer uit, nu tegen Helvoirt. Met weer net zoveel supporters uit Venhorst moeten we ook daar een mooi resultaat kunnen halen, Tot dan! JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 28 april JO19-1 - St. Hubert/De Willy's JO19 2-6

JO17-1 - RKOSV Achates JO17-1G 2-4 4-3 Constantia JO17-2 - JO17-2 3-2 SES JO13-1 - JO13-1 1-0 JO13-2 - Gemert JO13-6 3-11 JO11-1 - Juliana Mill JO11-1 Estria JO11-2 - JO11-3 16-2 MO11-1 - Vianen Vooruit HBV MO11-1 5-3 JO8-1G - Avanti'31 JO8-2 4-3 Juliana Mill JO8-1 - JO8-2 5-8 Programma zaterdag 5 mei JVC Cuijk JO19-2 - JO19-1 vertrek 13.30 u, 15.00 u SSS'18 JO17-1 - JO17-1 vertrek 14.00 u, 15.00 u JO17-2 - Excellent JO17-2G 14.30 u JO15-2 - Boekel Sport JO15-4 13.00 u JO13-1 - Boekel Sport JO13-1 11.30 u HVCH MO13-1 - MO13-1 vertrek 08.45 u, 10.00 u JO11-2 - UDI'19 JO11-5 09.00 u JO11-3 - Volkel JO11-2G 09.00 u Boekel Sport JO9-3 - JO9-1 vertrek 09.00 u, 9.30 u Volkel JO8-1 - JO8-1G vertrek 08.20 u, 09.00 u Mini-pupillen 09.30 u

Electroworld Wim v.d.Broek kampioen Hoera we hebben het gehaald we zijn kampioen!!!!!!!!! Na een spannende competitie waarin het tot de laatste avond gelijk opging tussen de nrs. 1 en 2 zijn de dames van Electroworld Wim v.d.Broek kampioen geworden. Zij gaan nu promoveren naar de 2de klasse van de recreantencompetitie in Gemert. Dit is mogelijke door onze sponsor. Wij danken hem hartelijk.


Sport

Handel 1 - Boekel Sport 1 Met 12 man sterk was Boekel Sport deze zondag een maatje te groot voor Handel. De 12e man, het talrijke publiek, kon na afloop zeer tevreden huiswaarts keren. Drie goals voor de rust, 3 goals na de rust en uiteraard 3 zeer belangrijke punten. Met nog 5 wedstrijden voor de boeg staat Boekel Sport virtueel met zijn 28 punten precies 12 punten boven de nummer laatst en 6 punten onder de koploper. De 4 zondagen in mei plus Hemelvaartsdag worden gebruikt om het resterende programma af te werken. De eerste scoringskans viel in de 9e minuut en was voor Handel. Welgeteld 1 minuut later werd een knappe voorzet van Joris Polman zeer vakkundig in een mooi doelpunt omgezet door verdediger Rens v.d.Wijst. In de 21e minuut ging de bal via Jeff Rijksen voor Handel net naast het doel. Twee minuten later mocht Twan Merks verwoestend uithalen met een hard diagonaal schot voor de Boekelse 02. In de 39e minuut keurde de goed leidende heer Straatman een Handels doelpunt af. Om vervolgens in de 44e minuut opnieuw naar de middenstip te wijzen. Een korte solo van Twan Merks en een passje op Tim Schuijers betekende de 03. Handel vertrok in de 2e helft zeer snel uit de startblokken. Maar toen Boekel Sport in de 65e minuut op 0-4 kwam was het zo’n beetje over. Tijn v.Lankvelt speelde Twan Merks mooi aan. Na een korte dribbelactie gaf hij een harde voorzet die

door Teun Graat keurig werd binnen geramd. In de 69e minuut werd de ingevallen Edward Schouten in stelling gebracht: 0-5! Edward Schouten gaf in de 89e minuut Rens v.d.Wijst de gelegenheid om Boekels 6e, zijn 2e, te scoren! Als deze grote uitoverwinning de positieve opmaat is voor de maand mei, dan wacht de Boekel Sport-aanhang een fraaie meimaand. Te beginnen in Boxmeer? Zondag 6 mei is Boekel Sport te gast bij nieuwe koploper Olympia ‘18 uit Boxmeer. Met twaalf man is veel mogelijk, dus supporters± wees welkom!

na hebben we nog ongeveer een 20 minuten motregen gehad en toen werd het gelukkig droog. Richting Oss, op een B-weg lag veel modder, klei Dat was wel even link, want het was door de regen erg schuiverig. Droog kwamen we weer in Boekel, met ontzettend vieze kleding en fietsjes. Volgende wek rijden we de Walricktocht, de B-groep rijdt de Oirschotsetocht en de C-groep rijdt de Schootsedijktocht. Met Hemelvaart wordt er een mooie tocht georganiseerd vanuit Langenboom. Hier rijden we altijd met een groep naar toe. We vertrekken om 7.00 uur vanaf het plein. Er zijn 2 afstanden, dus je kunt altijd kiezen. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Wieler Toer Club Boekel Maaslandtocht De weersvoorspellingen waren niet best. Toch zag het er niet slecht uit afgelopen zondag. We vertrokken met 20 man voor de Maaslandtocht. En iedereen dacht, zie je wel, het valt best mee. De Maaslandtocht is een hele mooie tocht, zeker in de lente. Alles is groen, bermbloemen zijn er volop, de watervogels langs de oever. Maar er had wel een zonnetje bij mogen schijnen en dat was er niet en zou ook niet komen. In de buurt van Herpen reden we langs de Maas en daar zouden we blijven rijden tot aan Lith toe. Net na Megen vielen de eerste druppels, het bleef miezeren tot de pauze in Lith. Tijdens onze pauze ging het zelfs even hard regenen, dan maar een tweede kopje koffie. Daar-

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 25 april RIKKEN 1. Bert v.d.Biggelaar 2. Tiny Welten 3. Toos Sleegers JOKEREN 1. Bets v.Kessel 2. Leen Emonds 3. Anneke v.d.Cruijsen

78 pnt. 33 pnt. 16 pnt. 120 pnt. 18 pnt. 12 pnt.

KBO prijskaarten voor SENIOREN Uitslagen 23 april 2018 RIKKEN 1. Sjaan v.Doren 118 pnt. 2. Harrie Donkers 39 pnt. 3. Toos Verhofstad 28 pnt. 4. Annie Jacobs 23 pnt. 5. Toon v.d.Kamp 21 pnt. 6. Maria Bissels 20 pnt. Poedelprijs Sjef Vondervoort 91 pnt. JOKEREN 1. Anneke v.d.Broek 92 pnt. 2. Erna Verstegen 74 pnt. 3. Antoinette Swinkels 59 pnt. 4. Annie Hermes 48 pnt. Poedelprijs Christa Dapperen -79 pnt.

Handel een “Graad Te(un)” klein voor Boekel Sport vandaag.


Tijdens BOEKEL ROND UIT naar het

poppodium van

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

café ‘t Menneke & Trendykaffee ‘t Stuupke

Afterparty Vanaf 22.00 uur

in CAFÉ ‘T MENNEKE m.m.v.

Sander Bekkers

Café ‘t MENNEKE

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

LOPEND BUFFET

Kerkstraat 26, Boekel Tel. 0492-321278

WARM DOORLOPEND BUFFET IEDER WEEKEND (vrijdag, zaterdag en zondag)

(voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en fruit & ijs).

Het lopend buffet is voor iedereen toegankelijk en trekt ieder weekend veel gasten. Daarom graag tijdig reserveren via tel. 0492-322780. Van maandag tot en met donderdag een lopend buffet? Ook dat is mogelijk, voor groepen vanaf 15 personen. Vraag naar de mogelijkheden.

Volwassenen € 12,00 (12 jaar en ouder) - Kinderen 5 t/m 11 jaar € 6,00 Kinderen 0 t/m 4 jaar gratis

CHINESE TAPAS RESTAURANT

RODE LAMPION

Kerkstraat 48 - 5427 BE Boekel - T 0492-329998 / 322780


Sport

Samen Sterk Samen Sterk Biljarten In de diverse Klassen werd het afgelopen jaar gestreden om het kampioenschap en leverde de volgende eindstand op. Libre A Groep: 1. Jaap Heesen 269 pnt.; 2. Cor Vereijken 268 pnt.; 3. Theo v.d. Ven 267 pnt. Libre B Groep: 1. Bert Thoonen 275 pnt.; 2. Frits Koolen 269 pnt.; 3. Andre v.Bergen 258 pnt. Bandstoten: 1. Cor Vereijken 254 pnt.; 2. Corrie v.d.Laar 248 pnt.; 3. Jan v. Kessel 248 pnt. Driebanden: 1. Wessel v.d.Ven 257 pnt.; 2. Cor Vereijken 221 pnt.; 3. Geert v.d. Linden 219 pnt. Alle winnaars gefeliciteerd met jullie prijs en voor de biljarters die de overstap maken naar de KBO veel succes in het volgende seizoen. Jan Emonds, Jan Sleegers, Jaap Heesen en Geert v.d.Linden

werking met Stichting Binnensport Boekel. Op zaterdag streden de jongens en meisjes C-jeugd om de hoogste plaatsen en op zondag de jongens en meisjes Bjeugd. Bij de jongens B nam ook een team van Habo’95 deel aan dit kampioenschap en zij werden verdienstelijk vierde. Er werd fanatiek gehandbald op een hoog niveau onder de goede leiding van scheidsrechters. De eindstanden zijn als volgt. Jongens C: 1. UDI 1896; 2. H.V. Quintus/DIOS; 3. WHC Den Haag; 4. H.V. Hurry Up; 5. Olympia/Stormvogels; 6. H.V. Rapiditas; 7. Leidsche Rijn. Meisjes C: 1. MHV '81; 2. DIOS; 3. S.V. Dalfsen; 4. H.V. Rapiditas; 5. DFS Arnhem; 6. H.V.M. Made; 7. Groesbeeks Glorie. Jongens B: 1. Borhave; 2. H.V. Hurry Up; 3. EMM/Olympus; 4. Habo '95/Helios '72; 5. H.V. Internos. Meisjes B: 1. DWS; 2. Borhave; 3. PSV; 4. H.V. Odis B1; 5. H.V. Odis B2; 6. H.V. Hurry Up; 7. S.V. Dalfsen; 8. WHC Den Haag. Op de foto het team van de Jongens B van Habo’95 dat bestaat uit een mix van Habo’95 en Helios’72 uit Uden.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 NK Breedtesport 2018 Op zaterdag 21 en zondag 22 april vonden in sporthal de Burcht de nationale kampioenschappen breedtesport 2018 van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) plaats. Aan dit kampioenschap namen teams uit heel Nederland deel. Het NK Breedtesport werd ook dit jaar georganiseerd door Habo ’95 in samen-

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Jeu de boulen voor de Zonnebloem. Het werd een prachtige Koningsdag. Meer dan 100 boulers, een heleboel vrijwilligers en het weer deed ook zijn best. Zij brachten € 1650 bij elkaar. Dus De Zonnebloem was de winnaar van deze dag. De sportieve winnaars vind je hier-

onder. 1 Henk v.Haandel; 2 Dora v.Berloo; 3 Harrie Coppens; 4 Sleegers; 5 Jan v.Haandel; 6 Cor v.d.Zanden; 7 Maria v.Vorst; 8 Toos Huijbrechts; 9 Leny Wassenberg; 10 Johanna v.d.Elzen; 11 Betsie Vogels; 12 Wilhelmien v.d.Linden; 13 Martien v.Doren; 14 Martien v.d.Elzen; 15 Bennie v.Dalen; 16 Ruud Willems; 17 Jan Wassenberg; 18 Francien v.Helvoirt; 19 Sjef v.d.Vondervoort; 20 Toon v.d. Boogaard; 21 Erna Verstegen; 22 Jan v.d.Elzen; 23 Mientje Coppens; 24 Wim v.Rijbroek; 25 Anneke v.d.Elzen; 26 Grard School; 27 Leny Schepers; 28 Leo Peters; 29 Toon Ermers; 30 Wilhelmien v.d.Elzen; 31 Grard Melis; 32 Jan Vogels; 33 Jan Kroos; 34 Maria School; 35 Anneke Biemans; 36 Frans Brans; 37 Janske Kaljé; 38 Betsie v.Doren; 39 Bertus v.Duijnhoven; 40 Tiny Vesters; 41 Tiny v.d.Elzen; 42 Loes v.Duijnhoven; 43 Harrie v.Doren; 44 Bettie v.Zoggel; 45 Wim v.Lankvelt; 46 Leen Emonds; 47 Trees v.Grinsven; 48 Tonnie v.Logten man; 49 Mieke v.Gerwen; 50 Thea v.d. Wijst; 51 Antoinette Swinkels; 52 Truus v.d.Vondervoort; 53 Miet v.Dijk; 54 Betsie Verbrugge; 55 Pieta v.d.Velden; 56 Christ Coolen; 57 Tonnie v.Logten vr. ; 58 Sjaak Janssen; 59 Toon v.d.Velden; 60 Lenie Cootjans; 61 Frans v.Schijndel; 62 Sjan Kanters; 63 Corry v.Dalen; 64 Arjan Sleegers; 65 Karin v.d.Ven; 66 Pieta v.d. Ven; 67 Huub v.Helvoirt; 68 Petra v.d.Elzen; 69 Marianne Willems; 70 Jo Bijvelds; 71 Sjaak v.d.Rijt; 72 Thea Sanders; 73 Henk v.Vorst; 74 Jos v.Haare; 75 Ria v.d.Ven; 76 Jan v.Kilsdonk; 77 Maria Coolen; 78 Jos Hoevenaars; 79 Annie Swinkels; 80 Cor Verbrugge; 81 Sjaan v.d.Cruijsen; 82 Mien Ermers; 83 Petra v.d.Laar; 84 Piet v.Haandel; 85 Jeanne Melis; 86 Dinie Houtman; 87 Anny v.Zutven; 88 Maria Brans; 89 Mien v.Sleeuwen; 90 Cor Sanders; 91 Annie v.Lankvelt; 92 Riek Hurkmans; 93 Martha v.Moorsel; 94 Henk Huijbrechts; 95 José Smits; 96 Nellie v.Haare; 97 Jo Biemans; 98 Annie v.Haandel; 99 Annie Slits; 100 Harrie Donkers; 101 Mien v.d. Zanden

Evenementenkalender 16 juni: Koppelschieten korfbalvereniging JES 24 juni: Boekels Boules Kampioenschap Moi


Sport Midi Centrum Stender zaalvoetbalkampioen in Boekel. Afgelopen maandag was het zover. Midi Centrum Stender kon bij winst tegen v.d.Boogaard/van Sleeuwen uit Venhorst het kampioenschap veilig stellen. Met 8 punten voorsprong op 2 concurrenten was een dusdanig gat geslagen dat winst ook het kampioenschap zou betekenen. Veel supporters zijn op deze vroege avond aanwezig om ons team aan te moedigen. En zij komen niet voor niets. Job, Max, Chiel en onze trouwste supporter Guus mooi dat jullie er waren. En natuurlijk ook al die anderen. Binnen enkele minuten staat er al een 2-0 voorsprong op het scorebord en voor de rust is deze uitgebouwd naar 4-0. Na rust komen we op 5-0 en winnen uiteindelijk met 7-2, het kampioenschap is een feit. Kampioen in de hoogste zaalvoetbalpoule. En vaak met mooi voetbal. Bart Verhagen, onze keeper, ervaren sluitpost, de routinier in ons team. Van achteruit de immer solide Robin Gruijters, Jesse v.Moorsel, beet zich vast in menig spits, Jur v.Schijndel, na zijn stage in Vietnam pakte hij snel zijn oude niveau weer op en Arne Bouwmans die het bal afpakken tot kunst heeft verheven. In Sten Krol en Rens v.d.Wijst hebben we 2 alleskunners. Van achteruit pikt Rens menig doelpuntje mee. En de man met 7 longen, Sten, blijft steeds maar gaan. Voorin hebben we dan Luuk v.d.Elzen, alias ‘Peukie’, altijd slim voetballend. Jip Janssen is de man met de vernietigende uithaal. Kevin v.d.Laar is dit seizoen de immer mee terug verdedigende spits. Op Chiel v.d.Broek kunnen we een beroep doen wanneer we in nood zitten. En last but not least ons doelpuntenkanon Matt

Bevers. Onnavolgbaar, tweebenig brengt hij iedere achterhoede tot wanhoop. Een doelpuntenmachine van het beste soort. Elke week treden wij aan in frisgewassen shirts doordat Jolanda v.d.Elzen zich daarover ontfermt. En Adri v.d.Elzen, oprichter van ons zaalvoetbalteam zorgt als ‘linesman’ dat het voetbal binnen de lijnen zijn beslag krijgt. Dank daarvoor. Voorwaar een mooi team. Een skôn club. Een smetje op het kampioenschap zijn wel de 2 langdurige blessures van ons spitsenduo Kevin v.d.Laar en Matt Bevers. Wij wensen jullie veel succes bij het revalideren en hopen dat jullie volledig zullen herstellen. Tot slot willen we via deze weg natuurlijk onze sponsor Arie Wassenberg bedanken voor het vertrouwen in en sponsoren van zaalvoetbalteam Midi Centrum Stender. Ook bedankt voor de prachtige kampioensshirts. We hebben allemaal genoten van dit prachtige seizoen met als kers op de taart natuurlijk het kampioenschap. Midi Centrum Stender

W.A.C. Boekel Uitslagen 23 april Midic. Stender - v.d.Boog./v.Sleeuwen 7-2 Donkers/Claasse - Café Gij & Ik 1-5 Elreka Hek - Invorm Interieur 1-2 MVS Grootkeuken - v.Haandel Metaal 3-3 Snackpoint LC - v.d.Aa Klusbedrijf 6-4

Quick Hedge - TK ’t Stuupke 0-2 uitgest. Torpedo TUB - Mahobo Porte de Provence - Café LC/OOvB uitgest. Heuveltr./v.Hoff T.W. - Planotec E-Dienst. 13-2 De Schutboom - Stuc Force 5-3 Midic. Stender kampioen 2017-2018 Programma 7 mei Zaal A v.d.Aa Klus - Invorm Interieur 18.45 u Snackpoint LC - Heuveltraining/v.Hoff 19.30 u Midicentrum Stender - Donkers/Claasse 20.15 u Elreka Hek - Mahobo 21.00 u v.d.Boog./v.Sleeuwen - v.Haandel Metaal 21.45 u Zaal B Stuc Force - Café LC/OOvB 18.45 u De Schutboom - MVS Grootkeuken 19.30 u Quick Hedge - Torpedo TUB 20.15 u Porte de Provence - Café Gij&Ik 21.00 u TK ’t Stuupke - Planotec E-Diensten 21.45 u

Uitslag 26 april 2018. A-lijn 1. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 57,64% 2. Mw.Witlox-Hr. Bergmans 55,90% 3. Heren v.d.Burgt-Vogels 54,17% 4. Dames Verbakel-Vijge 53,13% 5. Dames Huijbregts-v.d.Linden 52,43% 6. Dames Ceelen-Delisse 51,39% 7. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 51,04% B-lijn 1. Hr. en Mw.v.d.Bosch 60,42% 2. Dames Biemans-v.d.Elzen 56,94% 3. Dames v.d.Heijden-Onclin 51,39% 4. Hr. en Mw.Verlangen 51,39% C-lijn 1. Dames v.Delst-de Graaf 58,33% 2. Dames Kremers-v.Lieshout 57,91% 3. Dames v. Kempen-Rooijakkers 55,21% 4. Hr. en Mw.Jansen 54,17% 5. Dames Coolen-v.d.Rijt 52,08% 6. Heren Willems-Manders 51,56% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402.

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

DOOREN

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967 Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

€ 325,00

Kwaliteit en service gegarandeerd

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl ----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst

Dagfietstocht. Woensdag 16 mei 2018, aanvang: 9.30 uur vertrek vanaf het St. Janplein. Kosten: € 17,50 Opgeven en betalen vóór 10 mei bij Francien in de bus. We gaan weer een dagje fietsen via een mooie fietsroute. Met onderweg koffie met iets lekkers, een lunch en een lekker ijsje. We hopen natuurlijk op mooi weer. Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen Actief

Beregening

PVC materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

3 Containerverhuur 3 Hijswerkzaamheden 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst

Loterij Vanaf deze week kunnen de vrijwilligers van de Zonnebloem Boekel-Venhorst bij u aan de deur komen met onze loten. Met de aankoop van een of meer loten steunt u de Zonnebloem en kunnen wij ons mooie werk blijven voortzetten. De loten kosten 2 euro. Dus doe ons en onze gasten een groot plezier en koop een of nog liever meer loten. Alvast dank voor uw steun. Zonnebloem Boekel-Venhorst

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEigERmATERiAAl en RolSTEigERS tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gEBRuikTE STEigERPlAnkEn Tel: 06-22887186 / 06-23064406

Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons

Pasfoto’s

maken in Boekel doe je bij ThE READ ShoP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. TOPCARE

n agels t u d io op leid in gen

•Acryl nagels•gel nagels•gellak• •Hard gel (versteviging natuurlijke nagels)• •manicure behandeling•nail-art• •Bruidsnagels•Cadeaubon• •French pedicure (teennagels)• •nagelstyling opleidingen• Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------TE HUUR 130 m2 of 190 m2 verwarmde opslagruimte op afgesloten terrein in Gemert. Tel. 06-58950261. -----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl

Dansen in Boszicht

GEVRAAGD medewerker/ster

Let op, gewijzigde datum: zaterdag 19 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur, entree 2 euro. Foxtrot, tango, wals afgewisseld met country.

met horeca-interesse voor weekeinde en vakanties. Leeftijd vanaf 16 jaar. Info 0413-274222 eethuisdebuurman@home.nl

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 0653774800 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!! Alle dagen geopend, woensagmiddag gesloten.

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

peGASsus

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

GASFLESSEN: nieuw of omruilen BP Light 5 kg of 10 kg Propaangas 5 kg of 10.5 kg

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

PeGASsus Burgt 13, Boekel, 06-43024984

Onze heerlijke ASPERGES dagvers van eigen land! Nu 5 kilo soepstukken € 10,00 Verschillende sorteringen geschild en ongeschild

Maak bij ons uw maaltijd compleet met ambachtelijke peelham van slager Vogels uit Elsendorp, verschillende sauzen en verse scharreleieren www.tuinbouwdezijp.nl

Boerderijwinkel de Zijp, Zijp 7, 5427 HK Boekel, 06 2036 4524 Ma t/m do 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor binnen en buiten

mEuBElS oP mAAT & SFEER ACCESSoiRES Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek

1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.