Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 11 april 2018

Boekel Venhorst 40 Coalitie in zicht

Een van de veranderingen die plaats zal vinden na de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen is de wijziging van de coalitie. Omdat CDA Boekel Venhorst de grote winnaar was, was het aan hen om te proberen een nieuwe coalitie samen te stellen. Hiervoor nodigden zij de 3 andere politieke partijen op vrijdag 24 maart uit om met elkaar in gesprek te gaan. Besloten werd om niet te snel van start te gaan, maar gedegen onderzoek te doen naar de samenstelling van een nieuwe coalitie. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd dhr. Jan Kerkhof (oud-wethouder van de toenmalige gemeente Veghel) gevraagd om als informateur op te treden naar de diverse partijen toe. Hiervoor nodigde hij de vertegenwoordigers van de 4 partijen uit op zaterdag 31 maart. Vooraf had hij de partijen een vragenlijst toegestuurd die tijdens deze bijeenkomst besproken is. Aan de orde kwamen onder anderen de duiding en conclusie van de

APK nu € 19.95 Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Nummer

verkiezingsuitslag; het te voeren beleid voor de raadsperiode 2018-2022; mogelijke breekpunten bij de coalitievorming, de voorkeuren voor een te vormen coalitie en het aantal wethouders en formatieomvang. Volgens de partijen zou er de komende raadsperiode o.a. aandacht moet zijn voor: - voldoende betaalbare (energieneutrale) woniningen; - een actief grondbeleid; - de transitie buitengebied; - duurzame innovatie landbouw en veehouderij; - een gezonde leefomgeving; - een nieuwe sportvisie; - het Sociaaldomein zal daar waar mogelijk is verbeterd moeten worden; - burgerparticipatie; en - een solide financiële basis met passende OZB tarieven. Donderdag 5 april deed dhr. Kerkhof verslag van zijn bevindingen tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis.

Volgens hem verdienen de eerder genoemde aandachtspunten een brede coallitie met een stabiele werkbare meerderheid in de raad. Derhalve was zijn advies om een coalitie samen te stellen uit 2 of 3 partijen. Aangezien CDA en Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel voldoende overeenkomsten in hun verkiezingsprogramma hadden was zijn voorstel om deze partijen tot een college te vormen. Omdat CDA in een eerder gesprek aangegeven had ook VVD mee te willen nemen in het nieuw te vormen college zou dit de 3e partij kunnen zijn. Tevens gaf dhr. Kerkhof aan de financiële haalbaarheid voor de diverse aandachtspunten goed in de gaten te houden. Zo ook het hele traject rondom de nieuw aan te leggen randweg. Tot slot dankte hij iedereen voor het in hem getoonde vertrouwen en was er een speciaal woord van dank aan griffier Margie Philipse, voor haar geweldige ondersteuning naar hem en de partijen toe. Marius Tielemans riep na afloop de politieke partijen op om vrijdag 6 april het advies te bespreken om zodoende tot een formatie te komen. Vertegenwoordigers van CDA, Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel en VVD spraken af om met dhr. Jan Kerkhof, nu als formateur, in gesprek te gaan over de aanpak van het formatieproces. Dit heeft afgelopen maandag plaatsgevonden.

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand)

Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 15 april, 3e zondag van Pasen: 10.30 u (St.Agathakerk) Acoliet: Twan v.Asseldonk; m.m.v. seniorenkoor de Blijde Herfstklanken Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Harrie Jacobs (vwg. sterfdag en verjaardag); Jan Ceelen (vwg. sterfdag) en overleden familie; Johan en Henk v.Hout (vwg. beider verjaardag). Woensdag 18 april: 19.00 u (St.Petruskapel): Els den Dekker; Sia v.Haandel-v.Maren; Riek v.d.Aa-Brouwers (vwg. verjaardag), overleden ouders v.d.Aa-Nooijen en voor de overleden ouders BrouwersSwinkels. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 15 april, 3e zondag van Pasen: 09.00 u mmv. Parochieel Gemengd Koor. Corrie Vinken-Lemmens; Henricus v.d.Aa.; Uit dankbaarheid; Maarten Michiels (vwg zijn sterfdag en voor zijn vader Christ.

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Boekel: Xavi v.d.Biggelaar

Vastenactie: De vastenactie heeft € 1313,65 opgebracht. Dit bedrag is inclusief de opbrengst van de vastenmaaltijd. Deze opbrengst wordt voor de volle honderd procent besteed aan de goede werken van priester Patrick Uwusu in Ghana. Namens Patrick hartelijk dank voor uw gulle giften. Informatieavonden 1e Commmunie en Vormsel (2018-2019) De informatieavond is op vrijdag 13 april

om 19.00 uur in het Lucia-gebouw in Boekel

Op donderdag 12 april van 19.30 uur tot 20.30 uur is een ouderavond voor het huidige seizoen m.b.t. de communieviering en om 20.45 tot 21.45 uur bedraagt het de vormselviering allebei in het Parochiecentrum in Uden. Deze avond is voor alle kernen.

HEEMKUNDEKRING

Sint Achten op Boeckel Waarom Venhorst bij Boekel hoort en niet bij Wanroij De 2e lezing in het lezingenprogramma 2018 van de heemkundekring is op maandag 23 april, is getiteld ‘Waarom Venhorst bij Boekel hoort en niet bij Wanroij’ en wordt gehouden door Jef Verhoeven. Jef woont in Boekel, is lid van de heemkundekring en zeer actief in de bestudering en vastlegging van de lokale en regionale historie. Over de lezing De tegenwoordige gemeentegrenzen van Boekel zijn definitief vastgelegd in de Napoleontische tijd. Daarvoor, maar ook

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

nog daarna, is er heel lang over geruzied, bemiddeld en soms letterlijk over gevochten. In dit geval over de grenzen in de Peel, waarvan niemand duidelijk kon maken waar ze precies liepen. Vanwege het economisch belang, toen vooral turfwinning, claimden alle omliggende dorpen een zo groot mogelijk deel. Vrijwel het hele gebied van het latere Venhorst was omstreden. Een extra complicerende factor was dat het ook nog internationale grenzen waren, waar soms in veraf gelegen regeringscentra onderhandeld werd over de hoofden van de betrokken dorpen heen. Er bestaan nog vele mooie kaarten en stapels dossiers en verslagen, maar jammer genoeg geen grenspalen meer. Uiteindelijk kreeg Boekel niet zijn zin, maar het had ook veel erger gekund en was de Voskuilenheuvel nu een landschapspark in de gemeente SintAnthonis. Waar en wanneer We zien u graag op maandag 23 april in het Sint-Jangebouw aan het Sint-Janplein 20 in Boekel (ingang 'Samen Sterk'). De Jaarvergadering voor de leden van de heemkundekring begint om 19:30 uur. Na een korte pauze begint de lezing om 20:30 uur en zal ongeveer een uur duren. Zowel leden als niet-leden zijn welkom bij de lezing en de toegang is gratis.

AANBIEDINGEN van donderdag 12 t/m woensdag 18 april

ABRIKOZENVLAAI

MET SLAGROOM

BANANENSOES VIKORN

MULTIVITAMINENBROOD

MUESLYBOLLEN

10.00 50 € 1. 95 € 1.

6 halen = 5 BETALEN

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Medisch Centrum Middenpeel In verband met vakantie is Medisch Centrum Middenpeel gesloten van 23 t/m 27 april. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met Dr de Bresser in Handel, tel. 0492-321227.

Lentewandeling voor iedereen die een dierbare mist Er is binnenkort opnieuw een wandeling voor iedereen die een dierbare verloren heeft. Deze is op zondag 15 april. Samenkomst is om 09.30 uur op het terras voor De Boswachter, Gemertsedijk 10 in Erp. Deelname is gratis. Herkenning, het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan, mensen die jouw verdriet begrijpen, die ook zonder veel te zeggen weten wat je voelt en bedoelt. Vier keer per jaar is er een wandeling, voor iedereen die een dierbare verloren heeft. In ieder seizoen is er een nieuwe wandeling. Tijdens de wandeling van ongeveer een uur door de bossen van 'Het Hurkse' kunnen herinneringen, ervaringen en gevoelens met elkaar worden gedeeld. Een wandeling waarbij je jezelf kan en mag zijn, waar je jouw verhaal kunt delen. Maar ook een wandeling waarbij je gewoon even stil mag zijn. Op zondag 15 april a.s. is de lentewandeling. Samenkomst om 09.30 uur bij De Boswachter in Erp. Deelname aan de wandeling is gratis, zo ook het kopje koffie of thee na afloop bij 'De Boswachter'. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Je kunt een mail sturen naar mariska@mariskavanvliet.nl of bellen naar 0413-32 25 27. Je bent van harte welkom!

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 17 april wordt er oud pa-pier opgehaald bij alle winkels, Irene-straat, Binnenhofke, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhel-minastraat, Schutboom, Tuinstraat, Be-drijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcen-trum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk . Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Venhorst Creatief Dit jaar is het 42 jaar geleden dat Venhorst Creatief door vrijwilligers is opgericht. Er werd een tentoonstelling georganiseerd met werkstukken die de inwoners van Venhorst gemaakt hadden.

Zo vindt ook dit jaar weer een tentoonstelling plaats. Veel deelnemers hebben zich opgegeven en laten hun werk van het afgelopen jaar graag zien. Leerlingen van groep 8 van de basisschool in Venhorst hebben een tekening gemaakt. Ze hebben erg hun best gedaan. De tekeningen krijgen een mooie plek om bezichtigd te worden. Door een vakkundige jury zijn er 3 geselecteerd, die worden ingelijst. Op zaterdag is er een gratis koffie/ thee hoekje, met ranja voor de kinderen. Er is een mogelijkheid om vrijblijvend deel te nemen aan een creatieve activiteit en een demonstratie van eigen creativiteit op zondagmiddag. Kortom, het is ook dit jaar weer de moeite waard om de tentoonstelling te bezoeken en u te verbazen over de creativiteit die Venhorst te bieden heeft. De tentoonstelling vindt plaats in het gemeenschapshuis “De Horst” en is geopend op zaterdag 14 april van 15.00 tot 20.00 uur en zondag 15 april van 11.00 tot 17.00 uur. Entree is gratis, kinderen onder begeleiding. Comité Venhorst Creatief


Berichten Zijspanrun Boekel Voorgaande jaren werd in Gemert de Diomagerun gereden, georganiseerd door de Kleppenjagers uit Gemert. Door omstandigheden is hier 2 jaar geleden een eind aan gekomen doordat de wet en regelgeving het voor de Kleppenjagers moeilijk werd gemaakt m.b.t. aansprakelijkheid en een vervelende situatie met het bestuur van ORO in Helmond. Gertjan Wassenberg en Corné Bekkers vonden dit erg jammer en besloten om de draad op te pakken, maar dan op hun eigen manier en in samenwerking met GGZ Oost Brabant. Zij gaan dit op 27 mei organiseren. Het tweetal heeft hiervoor contact gezocht met de activiteiten commissie van Huize Padua en vroegen Toon v.Houtert van de Kleppenjagers om advies. Allen waren direct enthousiast en er is besloten er samen een nieuwe uitdaging van te gaan maken met zo’n 40 bewoners van Huize Padua. Door Wassenberg en Bekkers werden gemeentes aangeschreven, routes uitgezet, sponsering gere-

geld, politiebegeleiding, pr in werking gezet, inschrijvingen geregeld, begeleiders te motoren gezocht en een website opgezet. De dag ziet er als volgt uit, in de morgen komen we bij elkaar in het park van Padua, met koffie en ronkende motoren. Hier zullen de passagiers aan de rijders gekoppeld worden en na wat versiersels aan de motoren geknoopt te hebben gaat de stoet de mooie route rijden langs de maas door de dorpjes en over de dijken tot ze Coudewater in Rosmalen hebben bereikt. Na een warm onthaal en het nodige gedronken en gegeten te hebben zal onze route vervolgd worden, via mooie wegen terug naar Handel, waar een live band stevige rock & roll nummers gaat spelen en er gegeten en gedronken kan worden. Hoe lang deze afsluiting zal duren is de vraag….. Gertjan Wassenberg en Corne Bekkers doen een oproep aan zijspanrijders: “Als jullie zin en tijd hebben, graag even contact met ons opnemen, Gertjan Wassenberg tel. 0651028467 of Corné Bekkers tel. 0651993998. Ook kun je je aanmelden via www.zijspanrunboekel.nl”.

Papa, ik kan muziek maken!! Papa ik kan muziek maken. Kom je luisteren naar wat ik al kan? Ja leuk, en wanneer is dat dan? Op zondag 15 april om 15:00 uur in Nia Domo. We mogen dan met een echt orkest mee spelen. De zaal is om 14:30 open en vol is vol. En wat is er dan nog meer? De kinderen van de trommel workshop laten horen wat ze al kunnen, BATS (Boekels Aanstormend Talent Slagwerk) spelen een paar vette nummers, het opleidingsorkest speelt kei gave nummers en de Harmonie sluit af met nummers die we allemaal kennen. En wat kost dat? Het is helemaal gratis en voor iedereen. Kinderen kunnen met de kleurplaat zelfs een prijs winnen. Die kleurplaat krijg je via school of hij staat om de website van EMM (www.emm-boekel.nl). De kleurplaat mag je inleveren bij de bibliotheek daar staat een doos en daar mag hij in. Oké, ik kom 15 april luisteren naar al dat nieuwe talent. Pap, zet je het wel even op de kalender!!

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 2 april 2018

JAY

Wanneer u bij uw bestelling geboortekaartjes de juiste geboortedatum opgeeft, ontvangt u van ons de geboortekaartjes helemaal gratis. Vraag naar de voorwaarden.

Zoon van Tom en Joke Bouwensstraat 2, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Stichting Binnensport Boekel voor het organiseren van de avond4daagse van 5 juni tot en met 8 juni 2018 (verzenddatum 5 april 2018)

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 4-4-2018 Verloren: - bril van Hans Anders, kleur: blauw - autosleutel, merk: Citroën, kleur: zwart Gevonden: - adresboekje, kleur: rood

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld.

Verleende ontheffing aan: - Stichting Binnensport Boekel voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de laatste dag van de avond4daagse (verzenddatum 5 april 2018) - M.A.P. van der Sangen voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken

BEKENDMAKING - Vertrokken naar onbekende bestemming De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij als ingezetene in de basisregistratie personen is opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze persoon op te nemen ‘vertrek uit Nederland’. Daardoor staat hij officieel niet meer op dat adres ingeschreven. Naam, geboortedatum en adres

R. Augustyniak, 25-07-1991, Wilhelminastraat 2 b W.J. Ratajczak, 15-07-1969, Wilhelminastraat 2 b

Uitschrijving per datum 28-02-2018 28-02-2018

Datum besluit 29-03-2018 05-04-2018

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Gemeente Boekel

tijdens de opening van de tennisbanen in Venhorst (verzenddatum 5 april 2018)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

BRABANTZORG - DORPSTEAM BOEKEL - GEMEENTE BOEKEL organiseren een THEATERVOORSTELLING in het Trefpunt van Sint Petrus op 24 april 2018 Een voorstelling over wat dementie teweeg kan brengen!!

Paul en Janine worden geconfronteerd met een diagnose die ze niet willen horen: dementie. Janine wordt patiënt en Paul belandt in de rol van mantelzorger. Een onomkeerbaar proces van vallen en opstaan begint. Met ongeloof, angst, boosheid en om het verdriet draagbaar te maken de nodige humor; tot het verval compleet is. Janine wil niet naar een verpleeghuis…

De zaal is open vanaf 19:00 uur Aanvang voorstelling : 19:30 uur tot 21:00 uur Na afloop is er gelegenheid om na praten tot 21:30 uur

De toegang is gratis. ………………………………………….................……………………………………………

U kunt zich aanmelden bij het Dorpsteam Boekel 0492-328 383 of via e-mail : info@dorpsteamboekel.nl

GEMEENTE BOEKEL

Boekel, 11 april 2018 De burgemeester van Boekel.

RECTIFICATIE Tijdelijke verkeersmaatregel Op 14 maart 2018 hebben wij gepubliceerd dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor de wielerwedstrijd. Per abuis is de verkeerde datum gepubliceerd. Dit moet zijn:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met een wielerwedstrijd op woensdag 4 juli 2018.

In verband hiermee wordt op die dag tussen 17.00 uur en 22.00 uur - of zoveel korter als mogelijk is - een gedeelte van Elzen, Molenbrand, Het Goor en Grimmekamp in Boekel afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Boekel, 10 april 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met Avond4daagse Boekel-Venhorst van 5 juni tot en met 8 juni 2018.

In verband hiermee worden op 5 en 8 juni 2018 de wegen rondom Sporthal de Burcht tijdelijk afgesloten van 17.00 uur tot 22.00 uur. Dit houdt in dat er tot aan de Parkweg een afzetting komt en tot aan de Bernardstraat. Voor de parkeerplaatsen bij de sporthal die vallen binnen de afzettingen geldt op diezelfde data van 16.00 uur tot en met 22.00 uur parkeerverbod. Op 6 juni 2018 worden de wegen rondom het Sint Josephplein in Venhorst van 17.00 uur tot 22.00 uur tijdelijk afgesloten.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting. Boekel, 10 april 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2018 VASTGESTELD Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 3 april 2018 de Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 heeft vastgesteld.

De beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag volgende op die van de bekendmaking. Deze beleidsregels liggen gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 beuk en 4 esdoorns Locatie: aan de Parkweg 10 Verzenddatum: 9 april 2018

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 13


februari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd

wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

MEEDENKEN OVER DE ONTWIKKELING VAN TAALHUIS BOEKEL Lezen en schrijven zijn belangrijke basisvaardigheden om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Mensen die kunnen lezen en schrijven zijn sociaal actiever, hebben betere kansen op de arbeidsmarkt en leven gezonder. Uit onderzoek blijkt dat één op de negen volwassenen in Nederland niet goed kan lezen en schrijven. En daar vormt onze gemeente geen uitzondering op.

De gemeente Boekel, bibliotheek De Lage Beemden, Dorpsteam, Vluchtelingenwerk, Taalklas en Stichting Lezen en Schrijven hebben daarom de handen in één geslagen om laaggeletterdheid te bestrijden. De samenwerkingspartners komen samen in het Taalhuis Boekel. In het Taalhuis kan iedereen terecht met vragen over beter leren lezen en schrijven, de ontwikkeling van digitale vaardigheden en andere basisvaardigheden. Het Taalhuis is er voor laaggeletterden, maar ook voor professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Heeft u affiniteit met taal en basisvaardigheden en met het ondersteunen van mensen die daar in willen groeien? Dan nodigen wij u uit om mee te denken over de ontwikkeling van Taalhuis Boekel op maandag 16 april van 19.30 tot 21.00 uur in Bibliotheek Boekel. Graag vooraf aanmelden via info@bibliotheekdlb.nl of T. 0492 323245.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 27 maart jl. is o.a. aan de orde geweest:

KADERNOTA BHIC 2019 Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2019 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2019 en geen zienswijze in te dienen.

Berichten Prachtige film over Boekel in Attenborough-stijl is live Tijdens TechTown Boekel vond de première plaats van een bijzondere film met in de hoofdrol gemeente Boekel. De gemeente presenteert zich als een unieke plek om te wonen, werken en leven. De film, ‘Boekel - the farmers from the valley’, laat zien dat Boekel veel méér is dan het boerendorp waar mensen het voor houden. En horen we daar nou BBC-icoon David Attenborough de loftrompet steken over Boekel? De prachtige documentaire laat de vele mogelijkheden zien die Boekel kent voor jong en oud om hun leven op te bouwen. Boekel is een gemeente die vooruitdenkt,

innoveert en ruimte biedt aan hightech bedrijven en andere creatieve initiatieven. Ook trots op Boekel? Deel de film! Voor de film werkte de gemeente samen met de creatieve digitale studio Flying Kiwi uit Boekel en Van de Punt filmproducties uit Gemert. De film is direct na de première op het techniekevent via diverse kanalen te bewonderen én te delen. Vergeet vooral niet het geluid aan te zetten. De directe link naar de film is: www.inboekel.nl/boekel-the-farmersfrom-the-valley.

Dansen in Boszicht Zaterdag 14 april van 14.00 tot 17.00 uur is er weer dansen in Boszicht. Deze middag is in samenwerking met orkestje t Spult.en The Forrest sight country dancers.

Evenementenkalender 14 en 15 april: Venhorst Creatief 22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein. Vrijdag 27 april: Koningsdag, Boekel aanvang 09:30 uur, Venhorst aanvang 10:45 uur


Algemeen Hoe rijker het milieu, hoe groter de betrokkenheid. Al jaren is het een traditie op onze school. Eén dag in het jaar staat helemaal in het teken van techniek. We hebben op onze school techniektorens die met regelmaat worden ingezet, maar deze dag is op het gebied van techniek erg bijzonder. Ouders die technisch onderlegd zijn bereiden activiteiten voor. Bedrijven worden aangeschreven. We zetten activiteiten van het techniek toernooi in. Al in de vroege ochtend is het een drukte van belang. Materialen worden klaargezet. Alles in voorbereiding voor een bijzondere dag. De kinderen hebben al mogen intekenen voor drie blokken techniek. We zijn er klaar voor. Vroeg in de ochtend komt er een grote vrachtwagen aangereden uit Tiel. De zijkanten van de vrachtwagen worden uitgeschoven en het dak gaat omhoog. Dit is de Techmobiel uit Veenendaal, een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen op allerlei manieren van techniek kunnen proeven. Zo is er in deze vrachtwagen Augmented Reality, een technologie waarmee je op afstand iemand kunt laten meekijken. Geweldig! Bij een andere activiteit kunnen de kinderen vijf storingen in een cv ketel oplossen. Sven uit groep 5 is druk in de weer om de storingen op te lossen. Een bibberende aap laat hem zien dat zijn project nog niet is voltooid. Er is veel te ontdekken in deze vrachtwagen. Ook binnen de school zijn er veel verschillende activiteiten. De onderbouw

gaat aan de slag met magneten. Medewerkers van de bibliotheek komen langs om samen met de kinderen te programmeren op tablets. De activiteit eindigt wonderbaarlijk met een muziekstuk op het moment dat de kinderen in een mandarijn knijpen. Overal zijn kinderen druk in de weer. Fantastisch, hoeveel vrijwilligers er deze dag rondlopen. Hierdoor kunnen de groepjes klein zijn zodat elk kind maximaal aan de activiteit kan deelnemen. Ik geniet terwijl ik een rondje door de school loop. Kinderen zijn passievol aan het schrijven met licht. Zij ontdekken tijdens de workshop hoe je geluid zichtbaar kan maken. Ook wordt er in de lucht geschreven met gekleurde lampjes waar dan weer een foto van gemaakt wordt. Heel bijzonder allemaal. De Leijgraaf, een voortgezet onderwijs organisatie uit Oss, kwam met Ixperium. Kinderen kunnen hier experimenteren met robots en een "Greenscreen". Tevens kunnen ze voedsel printen met een 3d printer. Een koekje met de voorletter van je naam in chocolade op het koekje laten printen. Hoe lekker en bijzonder is dat? In alle klassen is er ook een techniekuitdaging: alles vanuit het thema water. In groep 3 / 4 wordt nagedacht over hoe je waterinsecten kan maken die blijven drijven. In groep 5 / 6 zijn kinderen aan het proberen om met papier een aquaduct te bouwen dat in één minuut tijd zoveel mogelijk water kan verplaatsen. Ik hoor de hersenen kraken. Hoe krijgen we dit voor elkaar. Uiteindelijk weet een groepje met hun bouwsel ruim dertig liter water in één minuut te verplaatsen. Het enthousiasme is groot. Kinderen werken in een andere ruimte aan een "Stop-motionfilm". Stap voor stap worden er foto’s gemaakt. Deze monteren ze later in een

mooie film. In weer een andere klas hoor ik zagen hun werk doen. Hamers laten spijkers in het hout verdwijnen. Opmeten, zagen, timmeren. Deze kinderen gaan aan het einde van de dag naar huis met een zelfgetimmerde tafel. Een stagiaire is met een groepje kinderen uit groep 3 / 4 met de open en gesloten stroomkring bezig. Verwondering alom wanneer het lampje gaat branden. Maar we blijven niet alleen op school. We gaan er ook op uit. Technische bedrijven in de omgeving hebben ruimte en personeel beschikbaar gesteld om met kinderen ervaringen rondom techniek te delen. Dit jaar mochten we weer met een aantal kinderen bedrijven bezoeken. Bij Van Doren krijgen de kinderen een rondleiding en mogen ze daarna zelf aan de slag. Dat is natuurlijk het leukste. Flying Kiwi en Van Boxtel worden ook bezocht, de kinderen stellen veel vragen en spelen ook een spel. Ook wordt er een bezoek gebracht aan Tennant in Uden. De kinderen kunnen hier rondkijken en mogen ook proefjes doen. Ze proberen bijvoorbeeld uit hoeveel gewicht een stofzuiger kan tillen. Mooi dat we als gast mochten komen. Aan het einde van de dag wordt één aspect van het onderwijs weer eens duidelijk onderstreept. Hoe rijker het milieu (oftewel: hoe uitdagender het aanbod), hoe groter de betrokkenheid. Fantastisch dat zoveel mensen hier op zo’n dag hun steentje aan willen bijdragen. Alle vrijwilligers en alle bedrijven hartelijk dank. En de kinderen, zij gaan met een rugzak vol ervaringen om drie uur voldaan naar huis. Wat een mooie dag! Sjaak van Moorsel Team Uilenspiegel


Algemeen Opgeven is geen optie Beste mensen. Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 100.000 mensen de diagnose kanker. In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Alpe d’HuZes is opgericht met als doel de onmacht die door kanker ontstaat, om te zetten in kracht. Dit doen we door met zo veel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het onmogelijke te verleggen. Opgeven is geen optie Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ gaan op donderdag 7 juni 2018 ruim 4000 deelnemers opnieuw de uitdaging aan om zo vaak mogelijk de legendarische Alpe d’Huez in Frankrijk te beklimmen: fietsend, hardlopend of wandelend. Ik ben een van de vrijwilligers en samen hebben wij één doel: zo veel mogelijk geld inzamelen voor het bevorderen en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker. Waarom we dit doen? Omdat we willen dat niemand meer doodgaat aan kanker. Geldbesteding Sinds de eerste beklimming in 2006 heeft Stichting Alpe d’HuZes al meer dan 150 miljoen euro opgehaald. Dit geld gaat voor de volle 100 procent naar KWF Kankerbestrijding. Alle opbrengsten worden door KWF Kankerbestrijding beheerd in het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. KWF Kankerbestrijding is verantwoordelijk voor de besteding van het opgehaalde geld, zoals afgesproken in het bestedingsplan. Vanaf 2015 worden de donaties besteed aan 3 thema’s: Ambitie,

Hermannetjes en Nieuwe ontwikkelingen. Met het tot nu toe opgehaalde geld zijn al meer dan 100 projecten gefinancierd. Zo startte in 2013 het onlineplatform kanker.nl, is in 4 ziekenhuizen ‘sneldiagnose’ opgestart en stimuleren we met de ‘Bas Mulder Award’ jonge, talentvolle onderzoekers om baanbrekend onderzoek te verrichten.

Dit jaar hebben we ons beschikbaar gesteld van 1 t/m 10 juni om met onze vrachtwagen met oplegger het vervoer van allerlei materialen (tenten, kleding, catering-benodigdheden, etc etc.) te faciliteren. Om de kosten van brandstof en tol te bekostigen zijn we op zoek naar sponsoren die door middel van een bijdrage een advertentie op onze oplegger kunnen plaatsen. Overige opbrengsten komen geheel ten goede aan KWF Kankerbestrijding. Op www.opgevenisgeenoptie.nl/overalpe-dhuzes/missie is ook meer informatie te vinden over het doel van Alpe d’HuZes. Uitgebreide informatie over geldbesteding vindt u op www.opgevenisgeenoptie.nl/onderzoek. Helpt u mee? Ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn over-

leden en ter inspiratie van de mensen die aan het strijden zijn, want opgeven is geen optie! Leo en Gerty Verhoeven, De Vlonder 23, Boekel, 06-57557092 / 06-20018849, lverhoeventransport@hotmail.com

Datum: woensdag 2 mei 2018 Aanvang: 19.30 uur Waar: Petanque vereniging. "Jeu de Bouckles", Bernardstraat 74, Boekel Voor wie: alle leden Kosten: € 5,Opgeven en betalen vóór 24 april bij Francien in de bus. Gezellig een avondje jeu de boulen met een hapje en een drankje. Bestuur Vrouwen Actief

7, 8, 9 en 10 augustus Joepiedagen 2018 Schrijf je nu in! 1 t/m 30 april Hallo jongens en meisjes uit Boekel en Venhorst! Van 1 t/m 30 april kunnen jullie je weer inschrijven voor deze fantastische dagen. Ook dit jaar kunnen alle kinderen en vrijwilligers zich op eenvoudige wijze inschrijven via onze website: www.joepiedagen.nl Let op inschrijven kan alleen nog via de website! Zien jullie ook al weer uit naar de Joepiedagen?? Wij zeker!! We zijn alweer druk doende met de voorbereidingen om er weer een verrassend programma van te maken. Dit jaar gaat Joepie naar de Kermis! Het zullen ongetwijfeld leuke en gezellige dagen worden. Schrijf de datum alvast op de kalender, in je agenda of sla het op in je mobiel, zodat jij er weer zeker bij kunt zijn. Kijk ook eens op www.joepiedagen.nl en op www.facebook.com/kindervakantieweek.joepieboekel Groetjes, Joepie werkgroep


Algemeen Sloepie

Kom gezellig naar ons toe……. Plaats: mfc de Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 13 april Uur: 18.30-20.30 Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur sloepie De volgende Sloepie-avonden zijn op 11 en 25 mei Ter info: • Gelieve geen mobiel mee te nemen • De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

gekregen. Ook vragen wij ons nog altijd af hoeveel inspanning het toenmalige College heeft geleverd om een potentiële projectontwikkelaar te vinden die de grond wel tegen marktconforme prijs wil kopen. Voor het CDA was dit reden genoeg om er een verkiezingsitem van te maken. Wat ons betreft was de kiezer aan zet! CDA verrast door koopovereenkomst Ruim een week na de verkiezingen werd bekend dat het voormalige College één dag voorafgaand aan de verkiezingen een koopovereenkomst heeft afgesloten met Ecodorp. Zijn de nieuw te vormen coalitie en daarmee de kiezers buitenspel gezet? Het CDA is in ieder geval verrast door deze gang van zaken. Het voelt niet goed, dat dit zo kort voor de verkiezingen nog gedaan is. Snel duidelijkheid Wij willen snel helder hebben wat de consequenties zijn van deze koopovereenkomst. Het CDA zal dit onderwerp dan ook inbrengen tijdens de coalitieonderhandelingen om te kijken of nog iets aan de overeenkomst veranderd kan worden.

Laatste zomermarkt Ecodorp: de aanloop Het oorspronkelijk plan voor een ‘villawijk’ bleek door de economische crisis destijds niet langer haalbaar. Er was een alternatief nodig voor de Run. Het toenmalige College legde daarom in 2014 de raad een aantal keuzemogelijkheden voor. Het CDA en de VVD kozen ervoor om de gehele Run te ontwikkelen voor reguliere woningbouw, net zoals op De Donk. DOP en GVB hadden toen echter nog een meerderheid en kozen voor de optie ‘deels woningbouw - deels Ecodorp’. Verkiezingsitem Een gedegen financiële onderbouwing voor de € 75/m2 die het Ecodorp moet betalen voor zijn grond hebben we nooit

HUIZE PADUA BOEKEL Op zondag 3 juni vindt voor de 17e en laatste keer de zomermarkt plaats op het terrein van Huize Padua. In de kramen worden weer volop tweedehands spullen, plantjes en originele, zelfgemaakte artikelen aangeboden. Op de terrasjes in het sfeervolle park kunt u genieten van live muziek en dansoptredens. De kinderen kunnen zich vermaken in diverse kinderattracties. De markt is van 10.00 uur tot 16.00 uur in het park van Huize Padua in Boekel. Er zijn nog enkele plaatsen! U kunt voor deze laatste keer nog een kraam of grondplaats reserveren via www.ggzoostbrabant.nl/zomermarkthp.

Vervolgprocedure coalitievorming Naar aanleiding van het advies dat de informateur donderdagavond 5 april jl. heeft gegeven zijn vrijdag 6 april de vertegenwoordigers van de politieke partijen uit Boekel opnieuw bijeen geweest om afspraken te maken over de vervolgprocedure. Afgesproken is om aanstaande maandag 9 april 2018 met de vertegenwoordigers van de partijen CDA, GVB en VVD een gesprek aan te gaan met Jan Kerkhof over de aanpak van het formatieproces.

Telefonisch of via mail reserveren is niet mogelijk! Op dinsdag 1 mei sluit de inschrijving om 18.00 uur. Kosten kraam of grondplaats Een kraam huren kost 25 euro, een grondplaats 15 euro. U kunt maximaal één kraam of één grondplaats reserveren. De borg is 10 euro. De borg krijgt u terug nadat u de kraam of grondplaats hebt opgeruimd. Alleen hobbyisten De markt is uitdrukkelijk bedoeld voor hobbyisten en particulieren. Handelaren worden niet toegelaten! Werkgroep Zomermarkt Huize Padua 2018

JEUGDNATUURWACHT

de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, Ik schrijf dit bericht op vrijdagavond dus moet de activiteit van zaterdag nog komen. Jullie gaan dan met de verrekijker op stap. Met een beetje geluk en geduld krijg je de ijsvogel te zien. Die heeft weer een nestplaats gemaakt en wacht nu op een vrouwtje. Mochten jullie het ijsvogeltje niet zien dan stuur is hier in ieder geval een foto die ik enkele dagen geleden heb gemaakt.

Op 14 april gaan we op zoek naar weidevogels. Daarvoor moet je op eigen gelegenheid naar de Kiesbeemd 5. Je wordt er om 15.00 uur verwacht. Het duurt tot 16.00 uur. Leiding Jeugdnatuurwacht de Knokert


Loterij met te gekke prijzen! Altijd al van witte stralende tanden gedroomd? Tijdens de vriendinnenavond kun je gratis je tanden laten bleken! Beauty salon All in One staat deze avond voor je klaar voor gratis schoonheidsbehandelingen!

Schoenen Kerkstraat 44 Boekel Tel. (0492) 32 17 72

Mode & Sport

Kerkstraat 29 Boekel tel. (0492) 32 25 95


Algemeen Gilde St. Agatha Boekel Tijdens het koningschieten, schoot Jan Leenders zich tot Koning van het gilde. Zijn vrouw Petra schoot zich eerder op de dag tot Barones maar werd nu Koningin.

Elke dinsdag vanaf 18.30 uur zijn er gildeleden aanwezig om je het schieten eigen te maken. Daarnaast kun je meedoen aan een onderlinge competitie, maar dit is niet verplicht. Ook is het mogelijk om als groep deel te nemen. Je hoeft geen lid van onze vereniging te worden om deze mooie schietsport te beoefenen.

VROUWENGILDE BOEKEL

Kom schieten bij het gilde Gilde St. Agatha heeft, naast de 4 schietpalen buiten, op de nieuwe zolder van het gildehuis nu ook twee vlakschietbanen ingericht. Hier kan men, ook bij slecht weer, met pijlen vlakschieten op een schietschijf. Buiten is het mogelijk om, met een andere kruisboog, te schieten op een schijf die op een 12 meter hoge mast staat (kruisboogschieten op de wip). Het gilde nodigt inwoners van Boekel en Venhorst uit om gratis van deze schietgelegenheden gebruik te maken. (minimum leeftijd 16 jaar).

Bezoek Natuurcentrum de Maashorst op woensdag 18 april Op die dag bezoeken wij de Maashorst in Uden en maken daar een wandeling door het gavarieerde Wijstgebied, dat dan ook al aardig in de bloesem staat. We zien er de bijzondere runderen, de Wisent. We wandelen, onder leiding van een gids, door dit prachtige natuurgebied. Bij slecht weer wordt er een film vertoond over dit prachtige gebied. Daarna drinken we koffie met gebak. We vertrekken om uiterlijk 13.00 uur met de fiets vanaf het St. Agathaplein. Ook is er gelegenheid om met de auto te gaan. Het adres is Erenakkerstraat 5 in Nistelrode en vandaar vertrekken we met de wandeling. De kosten voor deze middag zijn € 5,--. Opgeven t/m 13 april bij Bertheke Vloet, Agathaplein 61, Boekel, tel. 0492325707. Opgave met betaling.

Introducee’s zijn eveneens van harte welkom. Woensdag 9 mei Dagtocht Oirschot Op deze dag bezoeken wij de historische plaats Oirschot. Zeker de moeite waard om daar een bezoek te brengen. Om 09.30 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats La Compagnie (v.Uden) aan de Kerkstraat. We gaan met eigen auto’s en arriveren om ± 10.30 uur bij het klooster van de congregatie Zusters Franciscanessen in de Koestraat 37 te Oirschot. We worden daar ontvangen door een gids. We drinken daar eerst gezellig koffie met vlaai en daarna krijgen we een rondleiding door dit mooie klooster, met kapel en missiemuseum. Ook dit klooster is gebouwd door architect Cuypers. Daarna maken we een wandeling door de mooie tuin. Om 12.00 uur is er een diner in het restaurant van het klooster. Na het diner gaan we Oirschot verkennen en het kleine historisch museum bekijken. Dan volgt er nog een rondleiding met een gids en bezoeken we de imposante kerk en het historisch raadhuis. Als afsluiting drinken we op het gezellige plein in het centrum nog een kop koffie of een glaasje in een van de leuke restaurants. Om 16.30 uur vertrekken we weer huiswaarts, waar we rond 17.30 uur weer in Boekel terug zullen zijn. Al met al, zeker de moeite waard om deze interessante dag mee te maken in ons mooie Brabant. De kosten voor deze dag bedragen € 25,-- en € 5,-- voor het vervoer. Wie er zelf met de auto kan rijden ook graag opgeven bij Bertheke Vloet. Opgeven t/m 30 april, met betaling, bij Bertheke Vloet, Agathaplein 61 Boekel. Tel: 0492-321959. Vriendelijke groeten, Bestuur Vrouwengilde

Evenementenkalender 16 juni: Koppelschieten korfbalvereniging JES 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok Moi


Algemeen Bezorg uw secretaresse een onvergetelijke dag! De Mouthoeve beleef & onderneem organiseert in samenwerking met diverse partners een gezellige netwerkbijeenkomst ter gelegenheid van de landelijke Secretaressedag 2018, op donderdag 19 april en een extra dag op woensdag 25 april a.s. Wij organiseren deze dagen om samen met collega secretaresses uit Noord-Brabant en omgeving het glas te heffen op deze feestelijke dag. We ontvangen uw secretaresse(s) graag om 10.00 uur bij Brasserie de Mouthoeve, Erpseweg 2 in Boekel. Gezellig en informeel Direct bij aankomst kan zij genieten van

een glaasje bubbels. Bovendien hebben we een gastspreker die zal ingaan op wat een ondernemende secretaresse nodig heeft om een goede balans te houden en/of te vinden. Verder biedt deze dag haar alle ruimte om haar collega secretaresses in een gezellige, informele sfeer te ontmoeten en te inspireren. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur kunnen zij genieten van een heerlijke Mouthoeve lunch en kan zij deze dag een creatieve workshop volgen. Zo maken we samen van Secretaressedag 2018 een onvergetelijke dag. Wat kunt u van ons verwachten? Natuurlijk hebben wij het programma

zorgvuldig voor u samen gesteld. Op www.demouthoeve.nl treft u meer informatie aan over de te kiezen workshops. Tevens zit in het bedrag € 15,- shopgeld verwerkt waarmee uw secretaresse in het nostalgische straatje bij een van de mooie winkeltjes een leuk presentje voor haarzelf uit kan kiezen. Aan het einde van de dag krijgt zij tevens nog een leuke goodiebag mee naar huis. Wat zijn de kosten? De kosten zijn slechts € 50,- exclusief BTW (geheel verzorgd incl. 1 workshop, lunch, 2 consumpties en € 15,- shopgeld). Het is immers Secretaressedag! Mocht u uw secretaresse op deze data echt niet kunnen missen dan kunt u er ook voor kiezen om haar de Mouthoeve munten te schenken, zodat ze op een later tijdstip een mooi cadeau voor zichzelf kan uitzoeken. Aanmelden Hebben wij uw interesse gewekt? Meldt u dan voor 17 april 2018 aan via info@demouthoeve.nl , o.v.v. secretaressedag.

Café Brein Oss en Uden/Veghel Een trefpunt voor mensen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Programma: Café Brein Uden/Veghel, (Muzerijk, Klarinetstraat 4, Uden, van 19.30-21.30 uur - inloop v.a. 19.00 uur, contactpersoon: José Prinsen 06 35111843) Maandag 7 mei: Overprikkeling Maandag 1 oktober: Gedragsverandering Café Brein Oss, (Buurthuis De Meteoor, Oude Litherweg 20, Oss, van 19.3021.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur, contactpersoon: Henk v.Rijn 06 35111840) Donderdag 24 mei: Overprikkeling Donderdag 27 september: Gedragsverandering


Algemeen Na vertrek Welzorg vestigt Medicura zich met medische hulpmiddelen in de regio Medicura vangt het vertrek van welzorg op door zich te vestigen in de regio met medische hulpmiddelen. De organisatie opent komend half jaar verschillende locaties in Uden, Oss en Boxmeer. Servicepunt in Uden Medicura biedt medische hulpmiddelen aan iedereen met een hulpvraag of beperking. Dick v.Aggel, directeur Medicura: ‘We vestigen ons graag in de regio. In het voorjaar openen we een servicepunt in Uden. We bekijken op dit moment wat de meest geschikte locatie is. Bij het servicepunt kunnen mensen terecht voor het huren en lenen van hulpmiddelen. Op 1 juni openen we ook een Zorgwinkel in Oss bij Plein Zwanenberg. Hier kunnen mensen ook hulpmiddelen kopen, naast het

huren en lenen. De Zorgwinkel is gespecialiseerd in verpleegartikelen, zelfzorgartikelen, medische hulpmiddelen en advies over zorgdiensten. Alles ter ondersteuning van zo lang mogelijk plezierig thuis wonen.’ Goede service ‘Het bieden van een goede service staat bij ons hoog in het vaandel. Iedereen die nu al hulpmiddelen wil lenen, huren of kopen, kan terecht op www.medicura.nl. of bellen naar het servicenummer 088 007 11 00. Met Serviceorganisatie Pantein Extra, die zo’n 20.000 ouderen in regio ondersteunt bij het langer thuis wonen, hebben we een speciale samenwerking. Leden van Pantein Extra krijgen extra voordelen, zoals korting in de

Zorgwinkels en servicepunten van Medicura en gratis uitleen van loophulpmiddelen gedurende een bepaalde periode,’ aldus Van Aggel. Over Medicura Medicura levert al geruime tijd naar tevredenheid hulpmiddelen op diverse plekken in Nederland en is voornamelijk gespecialiseerd in zuiden van het land. Op dit moment heeft Medicura winkels in Boxtel en Den Bosch en een servicepunt in Schijndel. In april gaat er een servicepunt in Boxmeer open. De meest actuele informatie over de locaties van Medicura is beschikbaar op www.medicura.nl/uitleen en www.medicura.nl/zorgwinkel. Medicura heeft met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten voor het leveren van uitleenverpleegartikelen.

Meedenken over de ontwikkeling van Taalhuis Boekel Lezen en schrijven zijn belangrijke basisvaardigheden om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Mensen die kunnen lezen en schrijven zijn sociaal actiever, hebben betere kansen op de arbeidsmarkt en leven gezonder. Uit onderzoek blijkt dat één op de negen volwassenen in Nederland niet goed kan lezen en schrijven. En daar vormt onze gemeente geen uitzondering op. De gemeente Boekel, bibliotheek De Lage Beemden, Dorpsteam, Vluchtelingen-werk, Taalklas en Stichting Lezen en Schrijven hebben daarom de handen in één geslagen om laaggeletterdheid te bestrijden. De samenwerkingspartners komen samen in het Taalhuis Boekel. In het Taalhuis kan iedereen terecht met vragen over beter leren lezen en schrijven, de ontwikkeling van digitale vaardigheden en andere basisvaardigheden. Het Taalhuis is er voor laaggeletterden, maar ook voor professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen. Heeft u affiniteit met taal en basisvaardigheden en met het ondersteunen van mensen die daar in willen groeien? Dan nodigen wij u uit om mee te denken over de ontwikkeling van Taalhuis Boekel op maandag 16 april van 19.30-21.00 uur in Bibliotheek Boekel. Graag vooraf aanmelden via info@bibliotheekdlb.nl of tel. 0492 323245.


Ze zijn er weer!! onze heerlijke ASPERGES dagvers van eigen land Verschillende sorteringen, geschild en ongeschild

Maak bij ons uw maaltijd compleet met AMBACHTELIJKE PEELHAM van slager Vogels uit Elsendorp, verschillende SAUZEN en verse SCHARRELEIEREN

Vanaf vrijdag 13 april starten we met de verkoop en zijn we weer geopend van; Maandag t/m donderdag 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel, Tel 06 20364524 www.tuinbouwdezijp.nl


Algemeen OPEN DAG in de Perekker, zondag 15 april, 11.00-16.00 uur

hoopt zij iets van de liefde voor de natuur over te brengen aan de mensen. Bianca Kroef is 9 jaar geleden gestart met het maken van keramiek. Voor de afwerking maakt zij graag gebruikt van oxides en sulfaten omdat deze de mooie na-

Expositie van klei en keramiek door Carla Rijke en Bianca Kroef Carla Rijke is 7 jaar geleden voor het eerst in aanraking gekomen met het werken met klei en wilde daar direct mee verder gaan. Haar inspiratie haalt zij uit het dagelijks leven en uit haar werk met dieren. Ook schrijft zij korte stukjes over de relatie tussen mens en dier en in 2017 is haar eerste boekje “Het is me er eentje” uitgebracht. In beide hobby’s

tuurlijke kleuren weergeven aan haar werk. Zij vindt het een uitdaging om een werk te maken wat je nergens anders tegenkomt, wat uniek is en herkenbaar door haar gemaakt. Ook werkt zij graag met papierklei wanneer er meer precisie en gevoel in haar werk nodig is. De expositie is te bezichtigen in de “Perekker”, Mezenlaan 22, 5427 SL Boekel De toegang is gratis, u komt toch ook! PR werkgroep de “Perekker”

­te­huur

Wit gele Kruispad 12, 5427 aX Boekel huurprijs € 306,78 p.m.

EigEnschappEn Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: servicekosten: soort woning: Energielabel: Woonkamer: Keuken: slaapkamer 1: Doucheruimte: Bergruimte: huishoudsamenstelling: gezam. bruto inkomen:

Voorrangsregel:

zondag 15 april 2018 medio april 2018 €0.91 p.m. Een/tweepersoonswoning c 14,60 m2 4,65 m2 10,10 m2 1,85 m2 2,70 m2 1 á 2 personen Een persoon met inkomen minder dan €22.400 Twee personen met inkomen minder dan €30.400 Jongeren tussen 18 en 23 jaar krijgen voorrang

Veenpluis 11, 5427 hR Boekel huurprijs € 687,34 p.m.

EigEnschappEn Reactietermijn t/m: zondag 15 april 2018 Beschikbaar vanaf: medio mei 2018 servicekosten: €0.91 p.m. soort woning: Eengezinswoning Energielabel: a Woonkamer: 20,25 m2 Keuken: 8,32 m2 slaapkamer 1: 10,95 m2 slaapkamer 2: 7,10 m2 slaapkamer 3: 8,75 m2 Bergruimte: 5,72 m2 Zolder: 16,64 m2 huishoudsamenstelling: 2 of meer personen Wij hanteren twee huurprijzen met voorrangsvolgorde: 1. €678,34 bij 2 of meer personen met inkomen tussen €30.400 tot €36.798. 2. €640,14 bij 3 of meer personen met inkomen tot €30.400. gezinnen met kind(eren) krijgen voorrang.

Woningzoekende dienen bij peelrandWonen te zijn ingeschreven. U dient bij elke reactiebon de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van u en uw evt. partner bij te voegen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst telefoonnummer 0800 - 05 43 of via www.belastingdienst.nl. Wijkt uw huidige inkomen af? Lever dan ook de recente loongegevens aan. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

REacTiEBon

naam: .............................................................................................................. Voorletters: ..............................................................................................

adres:.....................................................................................................................................................................................................................................

postcode: ......................................................................................................... plaats: .......................................................................................................

geboortedatum: .............................................................................................. inschrijfnummer: ......................................................................................

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

aantal personen: ...................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................................................................................................... o Wit gele Kruispad 12, Boekel - huurprijs € 306,78 p.m. / o Veenpluis 11, Boekel - huurprijs € 687,34 p.m.


OMGEVINGSPLAN BUITENGEBIED

OMGEVINGSPLAN BUITENGEBIED 2016 - APRIL 2018 De gemeenteraad heeft op 22 februari 2018 het Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016 vastgesteld. Dit plan is de komende jaren de leidraad voor de ontwikkeling van het buitengebied. Met het Omgevingsplan hebben we de grote lijnen uitgezet voor de verdere vitalisering en vernieuwing van ons buitengebied. De centrale thema’s zijn gezondheid en ontwikkeling. Aansprekende onderwerpen die er de komende jaren écht toe doen. Veel dank wil ik uitspreken naar de leden van de klankbordgroep uit het maatschappelijk middenveld en de werkgroep uit de gemeenteraad. Samen hebben ze de kwalitatieve inhoud van het plan naar een nog hoger niveau getild. Dank ook aan de inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua voor hun bijdrage aan het tot stand komen van dit dynamische plan. Een plan waar we met recht trots op mogen zijn. En nu; aan de slag! Wethouder Ted van de Loo DELEGATIEBESLUIT Een belangrijk item voor de gemeenteraad waren de zogenaamde delegatieregels die in eerste instantie in het Omgevingsplan waren opgenomen. Nadat hierover uitgebreid was gediscussieerd en ook nog eens navraag was gedaan bij het Ministerie en andere deskundigen, hebben het college en de raad geconcludeerd dat de delegatieregels beter uit het Omgevingsplan gehaald konden worden. Maar dit betekent niet dat het college geen bevoegdheden van de raad heeft gekregen om het Omgevingsplan te herzien. De delegatieregels zijn op 28 maart 2018 alsnog vastgesteld, maar dan in een geheel zelfstandig besluit. Dit heeft diverse voordelen, maar inhoudelijk verandert er niet veel aan de mogelijkheden om gewenste ontwikkelingen te faciliteren via deze bevoegdheden.

VASTSTELLING OMGEVINGSPLAN 2016 Eén van de eerste echt verbrede omgevingsplannen van Nederland is een feit. Iets waar alle betrokkenen best trots op mogen zijn. Dankzij al hun input, en ook de input van mensen die inspraak of zienswijzen hebben ingediend in het voortraject, ligt er nu een nog beter plan. Sinds de publicatie van het ontwerp begin 2017 is er het nodige aangepast. Mede naar aanleiding van de zienswijzen, maar vooral ook naar aanleiding van de wens om het Omgevingsplan nog beter te maken. Zo zijn de regels op diverse plaatsen aangepast en anders geformuleerd. Enerzijds om het duidelijker en makkelijker leesbaar te maken, maar ook om het juridisch sterker te maken. Want het blijft een plan met allerlei regels waaraan straks getoetst moet worden. Inhoudelijk is er ook een aantal onderdelen toegevoegd aan het Omgevingsplan. Zo is er voor enkele bestaande omgevingskwaliteiten een nadere onderbouwing opgesteld. Daaruit zijn ook enkele extra regels en gebieden gekomen om deze gebieden beter te beschermen. Het gaat dan om onder andere cultuurhistorische waarden, oude akkers en GH VSHFL¿HNH NHQPHUNHQ YDQ GH ]RUJLQVWHOOLQJ Huize Padua. Dit overigens in goed overleg met de betrokken belanghebbenden.

Op www.boekel.nl/omgevingsplan kunt u de documenten raadplegen die bij dit onderwerp horen. Vragen? Stel ze gerust aan de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, via info@boekel.nl of 0492-326800.


OMGEVINGSPLAN BUITENGEBIED

OMGEVINGSPLAN BUITENGEBIED 2016 - APRIL 2018 DIGITALE VORMGEVING Het Omgevingsplan wordt getoond in de door Boekel, CROtec en Rho Adviseurs samen ontwikkelde viewer. Deze is via www.boekel.nl/omgevingsplan makkelijk te bereiken. De viewer is afgelopen jaar verder doorontwikkeld en een stuk makkelijker in het gebruik geworden. Op het moment dat de beroepsprocedure gaat lopen, is ook de meest recente viewer met het vastgestelde plan beschikbaar. In de viewer zijn extra ondergronden opgenomen om je beter te kunnen oriĂŤnteren. Ook is het delegatiebesluit met de bijhorende regels toegevoegd aan de viewer. En er is een handleiding toegevoegd. Daarnaast kun je in de viewer met een rechtstreekse link naar de kaart met beschermde bomen. Ook kun je via bovenstaande website ook direct door naar het digitale loket om een melding te doen in het kader van het Omgevingsplan 2016. VERVOLGPROCEDURE Het Omgevingsplan is nog niet in werking. De wettelijke procedure bepaalt dat de provincie nog mag reageren op het Omgevingsplan, voordat het vaststellingsbesluit openbaar gepubliceerd mag worden en de beroepstermijn gaat lopen. Belanghebbenden kunnen binnen die termijn eventueel beroep indienen bij 5DDGYDQ6WDWH+LHURYHUYROJWODWHUQRJHHQRIÂżFLsOHSXEOLFDWLHPHWNHQQLVJHYLQJYDQGHYDVWVWHOOLQJYDQ het Omgevingsplan en de beroepstermijn. Globale planning 22-02-2018

Omgevingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad

Maart 2018

Toezending vaststellingsbesluit en plan aan de provincie

April-Mei 2018

Publicatie van het vaststellingsbesluit (6 weken tijd voor beroep bij Raad van State

'DJQDDĂ€RRSEHURHSVWHUPLMQ KDOIMXQL 2PJHYLQJVSODQWUHHGWLQZHUNLQJ Circa 1 - 1,5 jaar

Behandeling beroepsprocedure door Raad van State


Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 april: SHOARMAPAKKET (500 GRAM VLEES, BROODJES EN SAUS

samen voor

LAMSRACKS (HEERLIJK MALS LAMSVLEES)

100 gram voor

CHIP-CHIPOLATA (PITTIG GEKRUIDE VARKENSWORSTJES)

100 gram voor

Maandag 16 en dinsdag 17 april BRAADWORST h.o.h.

500 gram

KALFSGEHAKTBALLEN

4 stuks

BARBECUEWORSTEN

4 stuks

ASPERGE GEHAKTFANTASIE

100 gram

€ € € €

375 695 395 195

€ € €

695 395 175

Ruim assortiment verse SOEPEN uit eigen keuken De soepen hebben we in glazen potten verpakt. Buiten de koeling houdbaar. Keuze uit ongeveer 15 soorten Bij aankoop van

(gekruid gehakt gevuld met hamreepjes, courgette, asperge en cashewnoten)

TOASTSALADE GRATIS STOKBROOD

2 BAKJES

Woensdag 18 april GEHAKT h.o.h.

500 gram

KALFSGEHAKTBALLEN

4 stuks

BARBECUEWORSTEN

4 stuks

ASPERGE GEHAKTFANTASIE

100 gram

€ € € €

350 695 395 195

(gekruid gehakt gevuld met hamreepjes, courgette, asperge en cashewnoten)

Vleeswaren-trio 100 gram BOTERHAMWORST 100 gram ASPERGEHAM 100 gram GEBRADEN GEHAKT samen voor

495

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager

Te huur 3 appartementen in centrum Venhorst

Beschikbaar vanaf 16 april Informatie Th.Rooijackers, tel. 06-53795552 / 0492-352513


Sport

Boekel Sport 1 - DAW 1 (donderdag 5 april) Pas 10 minuten voor het einde van de wedstrijd verdwenen de laatste zonnestralen. Tot die tijd had het tribunepubliek daar de lekkere warmte van genoten. Daar waar de zon niet kon komen was het aan de frisse kant. Zeker de eerste 15 minuten van Boekel Sport tegen koploper DAW waren veelbelovend. DAW moest alle zeilen bijzetten om deze sterke openingsfase te overleven. Gaandeweg de eerste helft nam DAW het initiatief over. Pogingen van DAW om met een kleine voorsprong de rust in te gaan werden door de goed spelende Pim Wammes en consorten te niet gedaan. Het overwicht van DAW in het laatste kwartier van de eerste helft kreeg een vervolg in de tweede 45 minuten. Boekel Sport was niet ongevaarlijk maar viel vooral op door onnauwkeurige passjes. Het herstellen van die fouten kostte veel energie. Goed keeperswerk voorkwam dat de meest scorende ploeg uit onze klasse het doelpuntentotaal kon opvoeren. Vlak voor het eindsignaal van leidsman P.Theunisz had Boekel Sport nog de winst kunnen pakken. Een strakke voorzet van Twan Merks werd op een schoenpunt na gemist. Eindresultaat 0-0. Tegen de koploper geen verkeerde uitslag. Zondag is Nooit Gedacht bij Boekel Sport te gast. De supporters rekenen op een gretig Boekel

Sport. Van de eerste tot en met de laatste minuut. Succes mannen! Boekel Sport 1 - Nooit Gedacht 1 (zondag 8 april) Wat (toen nog) koploper DAW tegen Boekel Sport niet lukte, was voor Nooit Gedacht geen enkel probleem. Al in de 11e minuut scoorde Nooit Gedacht de 01. In de blessuretijd van de eerste helft wist Bjorn Steenbergen met zijn 3e schietkans de Geffense club op een 0-2 voorsprong te brengen. Een voorzet van Tim Schuijers werd door Joris Polman net niet raak gekopt. Een voorzet van Twan Merks kwam voor Joris niet goed genoeg uit. Via een pass van Twan Merks op Tim Schuijers, ging de bal aan de verkeerde kant langs de paal. Een dikke, onnodig wegegeven kans voor Nooit Gedacht werd door Jesse Zwanenburg knap tot corner verwerkt. In de 58e minuut belandde een schot van Nooit Gedacht op de lat. Een minuut later bracht Tim Schuijers met een voorzet Teun Graat in scoringspositie. Een mooie kopbal uit een Boekelse corner ging hard over. Boekel Sport poogde verandering in de stand te brengen, maar de Nooit Gedacht verdediging bleef fier overeind. Desnoods met een trap richting Agathaplein. De grote pluspunten van vandaag: de goed leidende heer A. Makaloski, het geweldig zonnige weer en liefst 2 ingelaste drinkpauzes! Donderdag 12 april mag Boekel Sport op bezoek bij Hapse Boys. De wedstrijd begint om 19.30 uur. Supporters en 3 punten zijn zeer welkom!

Wieler Toer Club Boekel Rondom de IJzerenmantocht. Ja, ja, het is lente. En dat merkten we afgelopen zondag. Voorzichtig al enkele korte broeken te zien bij de 23 deelnemers van de IJzeren mantocht. Bijna geen wind en het zonnetje liet zich al af en toe zien. We vertrokken richting Erp, daarna Zijtaart, Veghel, St. Oedenrode, Esch, Vught. In Vught ligt de grote waterplas de IJzeren man. Rondom dit meer liggen wandel en fietspaden. We zijn helemaal rondom de plas gefietst om vervolgens richting den Dungen te fietsen. Helaas in Vught ging het even fout. Een uitwijkmanoevre resulteerde in een valpartij. Heel vervelend, maar gelukkig kon Maarten zijn weg weer vervolgen. Voor Ronnie, die niet viel, was het minder: een slag in het wiel. Er werd van alles geprobeerd maar fietsen ging zo niet. De oplossing kwam van Gerard, zijn wiel werd in de fiets van Ronnie gezet en Gerard kreeg die van Ronnie. Fijn dat het opgelost was, want bij deze tocht hebben we geen volgwagen. In Den Dungen werd buiten op het terras gepauzeerd. Na de pauze reden we nog 35 kilometer en vijf voor twaalf stonden we weer op het plein. Mario Beekmans die al de hele tijd iets raars aan zijn voorwiel voelde, kwam er op het plein achter dat in de buitenband een flinke scheur zat. Op het terras bij Joep knalde de band kapot. Tja, drank maakt meer kapot dan je lief is Mario. Met flink wat assistenten lukte het om een lapje in de band te leggen en zo kon hij toch thuis komen. Volgende week rijden we de Reichs-waldroute, De B-groep rijdt de Walricktocht en de C-groep rijdt de van Goghtocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Evenementenkalender

Nooit gedacht !!!!

6 mei: open dag bij gilde St. Agatha 19 mei: playbackavond zeskamp, op evenementen terrein Venhorst. 21 mei: zeskamp en jeugdzeskamp, op evenementen terrein Venhorst.


Sport

JES Uitslagen 31 maart, 2, 3, 7 en 8 april JES B1 - MOSA’14 B1 7-3 JES C1 - Corridor C1 0-6 JES D1 - Flash D1 16-2 JES E1 - De Korfrakkers E1 12-2 Tovido D1 - JES D1 3-9 JES E2 - Altior E4 6-4 MOSA’14 - JES F1 10-7 JES 1 - Vios (O) 1 6-7 JES 3 - Flash 2 5-10 DOT (V) 1 - JES 1 7-10 Tovido 3 - JES 3 6-3 Programma 14 april JES B1 - Flamingo’s (M) B1 Venhorst, 14.45 u

lu b Ju do -c

el

KORFBALVERENIGING

ek Bo

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Regiotoernooi Keldonk Afgelopen zondag zijn 13 judoka's van Judoclub Boekel naar Keldonk geweest voor het regiotoernooi. Tijdens een toernooi kunnen de kinderen de grepen en worpen die ze tijdens de training geleerd hebben proberen uit te voeren en zo proberen te winnen van hun tegenstander. Voor een paar kinderen waren het de eerste "echte" wedstrijdjes in hun judocarrière en dat is natuurlijk reuze spannend! Iedereen heeft goed zijn/haar best ge-

deze actie en we zouden het zeer waarderen als u ook een kleine bijdrage zou willen schenken! Zo kunnen we leuke en sportieve activiteiten blijven organiseren voor jong en oud. Alvast bedankt voor uw steun. Ook bedanken we Coop in Boekel voor deze actie!

V E S P O

Eerste inschrijfronde Avond4daagse 2018 U kunt zich nog inschrijven op: Donderdag 12 april, 15:00-15:30 uur, OBS Uilenspiegel Boekel Donderdag, 12 april, 15:15-15:45 uur, KC Octopus Boekel U loopt toch ook weer mee? Ook dit jaar worden er mooie routes gelopen van 3, 5 of 10 kilometer. Startplaatsen zijn dit jaar in Boekel, Venhorst én Huize Padua. Inschrijven met > 4 personen bij voorkeur d.m.v. een groepsinschrijving. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar op de basisscholen, bij Sporthal de Burcht of bij gemeenschapshuis de Horst Vrijwilligers Kunt u niet mee lopen, maar wilt u wel graag een bijdrage leveren aan de avond4daagse Boekel-Venhorst geef u dan op als vrijwilliger! Wij zoeken vrijwilligers tijdens alle wandelavonden voor bijvoorbeeld de stempelposten, hulp op de pauzeplekken en het begeleiden van de wandelaars bij bepaalde oversteekplaatsen. Contact Voor vragen en/of aanmelden als vrijwilliger kunt u via e-mail vierdaagseboekelvenhorst@gmail.com contact met ons opnemen.

JES C1 - Flamingo’s (M) C2 Venhorst, 13.30 u JES D1 - De Korfrakkers D3 Venhorst, 12.15 u JES E1 - Be Quick E1 Venhorst, 10.00 u JES E2 - Prinses Irene E2 Venhorst, 11.00 u JES F1 - NDZW F1 Venhorst, 10.00 u Programma 15 april JES 1 - TOG 1 Venhorst, 13.00 u JES 2 - Tovido 2 Venhorst, 11.15 u Statiegeld spaaractie Coop Boekel en Korbalvereniging J.E.S. We mogen meedoen met de statiegeld spaaractie van Coop in Boekel. Iedereen kan meehelpen door lege flessen en kratten in te leveren bij Coop in Boekel en het statiegeld te doneren aan de korfbalvereniging J.E.S. In de maanden april, mei en juni loopt

KPJ VENHORST

handbalvereniging

VESPO

Programma 20 april: Seizoensafsluiting

Boekel, 20.00 u

daan en hebben sportieve wedstrijdjes judo laten zien. Ze mogen dan ook trots zijn op de behaalde resultaten: 1e plaats: Gies v.Berlo, Nard Rombout en Mischa Jonkers. 2e plaats: Kevin v.d.Tillaart, Giel Jagers, Bram v.Zutphen, Sieta Nabuurs en Nicole v.d.Tilaart 3e plaats: Bram v.Venrooij, Evert Jeurissen, Jari de Koning, Niels Putter en Sven v.Dijk. Alle judoka's en hun coach Joris van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten! Voor meer info over Judoclub Boekel: kijk op www.judoclubboekel.nl of op onze facebookpagina.


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Wedstrijdverslagen zijn te lezen op www.habo95.nl. Heren 1 - GHV 1 29-29 Dames 1 - ESC'90 1 31-35 Bedo C1 - Meisjes C2 14-25 Helios '72 C1 - Meisjes C1 34-21 Swift D2 - D-jeugd 2 17-6 Bedo D1 - D-jeugd 1 13-22 Jongens B1 - Bedo B1 21-19 Dames 3 - Blauw Wit 2 23-13 Dames 2 - Swift 2 17-22 Avanti 2 - Heren 2 31-24 Habo ’95 laat GHV tot uiterste gaan voor kampioenschap Afgelopen weekend stond voor de heren van Habo alweer de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. Habo kende met de opbouw van een nieuw team een wisselvallig seizoen. Voor deze laatste wedstrijd stond het op de 8e plaats van de ranglijst en daar zou het resultaat van deze laatste wedstrijd ook geen verandering meer in gaan brengen. Enige waar Habo nog voor speelde was om er een mooie wedstrijd voor het publiek van te maken en hiermee het seizoen mooi af te sluiten. Bij tegenstander en koploper van de ranglijst GHV stond daarentegen veel meer op het spel. Door minimaal een punt mee te nemen zouden zij kampioen worden in deze Tweede Divisie B. Met een volle supporterbus mee uit Goirle zat de sporthal afgeladen vol met een paar 100 aanwezige toeschouwers. Pikant detail; Habo-trainer Damir Josipovic heeft een handbalverleden bij GHV dus voor hem een speciale wedstrijd om te mogen coachen. Terwijl bij GHV oud Habo-trainster Karin v.Erp juist weer aan het roer staat. De kampioensstress vooraf was goed voelbaar bij de tegenstander en Habo was zeker niet van plan het cadeau te gaan geven. Het was GHV wat door een snelle passeerbeweging van de linkeropbouwer voor het eerst op voorsprong kwam. Harold Verhoeven maakte meteen daarop gelijk vanuit de rechterhoek en daarmee was de toon gezet. GHV was vervolgens iets effectiever in de afronding. Bij een stand van 3-4 nam Habo het overwicht over, kwam voor het eerst op voorsprong en breide deze zelfs uit naar 7-4. In de fase hierop was Habo enkele malen onzorgvuldig in de passing en afronding en

kwam GHV weer terug tot 7-6. Habo bleef koel, de voorsprong behouden en onder andere door een goede dekking liep het zelfs uit naar 14-10. Mede door een twee-minutentijdstraf voor Rob Biemans kreeg Habo het in de slotfase van de eerste helft weer moeilijk. GHV wist deze situatie optimaal uit te buiten en kwam terug tot aan 14-13 bij rust. Aan de tweede helft werd goed begonnen door Habo. De heren waren niet onder de indruk van GHV en gingen onverstoorbaar verder. Enkele mooie acties en aanvallen leverden meteen weer enkele doelpunten op en breidde Habo de voorsprong weer uit naar een 17-14 voorsprong. GHV zette nogmaals aan, maar Habo bleef zich kranig verweren. De sterke Goirlese middenopbouwer maakte het Habo lastig met enkele precieze afstandsschoten, mede hierdoor kwam het weer terug in de wedstrijd en bij 24-24 weer op gelijke hoogte. In de zenuwslopende slotfase was elke aanval cruciaal en was het wederom Habo wat het initiatief wist te behouden. GHV moest steeds in de achtervolging en hield dit vol tot aan een minuut voor tijd bij 29-28. Voor GHV stond het kampioenschap op het spel en zij moesten gelijkmaken! Ze wisselden hun keeper in voor een extra veldspeler en kregen 7 seconden voor tijd nog een vrije worp. Helaas voor Habo was wederom een onderhands afstandsschot van de middenopbouwer de Boekelse dekking te machtig en werd hiermee het kampioenschap binnengehaald voor GHV. Voor Habo een zure gelijkmaker, maar typerend voor het seizoen wat het doorgemaakt heeft. Dit was alweer het zevende gelijkspel voor Habo. Toch niet gebruikelijk in de handbalsport om zoveel gelijk te spelen en zeker jammer dat Habo bij bijna alle gelijke spelen de wedstrijd winst in de slotfase uit handen gaf. Aan de andere kant was dit een seizoen waar men veel geleerd heeft en mooi om te zien wat het hierin als team gegroeid is. Dat blijkt wel uit de winstpartijen op nummer-2 (en toenmalig koploper!) HVV en nu dit gelijkspel tegen GHV. Volgend seizoen hopen de heren deze groei verder door te zetten, wie weet waar het dan wel toe in staat is? Namens Habo onze felicitaties aan GHV met hun welverdiende kampioenschap! Worstenbroodjesactie HABO’95 Ook dit jaar houdt handbalvereniging Habo’95 weer een worstenbroodjesactie. A.s. zaterdag gaan onze leden vanaf

10.00 uur weer langs de deur om dit Boekelse kwaliteitsprodukt te verkopen. De worstenbroodjes komen van slager Van Exel en Bakker Merks, een garantie voor kwaliteit, een van de beste Brabantse worstenbroodjes!! En Habo’95 komt ze bij u thuis brengen!! U kunt de worstenbroodjes kopen per pak van vijf. De worstenbroodjes kosten € 1,30 per stuk. De worstenbroodjes kunnen worden ingevroren.

Hockeyclub Boekel Dames 1 Bemmel - Franssen Optiek Boekel Na de winst vrijdagavond bij de inhaalwedstrijd tegen Dommel vertrokken wij afgelopen zondag vol goede moed richting Bemmel, vastbesloten om daar ook de 3 punten te halen. We startten goed en fel. Dit resulteerde in een aantal goede kansen, helaas niet in doelpunten. Bemmel scoorde wel op het moment dat Boekel met 10 man op veld stond ivm een tijdsstraf. Hierna zakte het spel van Boekel wat in en lieten we Bemmel in de wedstrijd komen. Ze benutten hun kansen goed en scoorden nog 2x voor de rust. Na rust scoorde Sanne Reijbroek na een pass van Bo Boeijen. Helaas bleef het daar bij wat ons betreft en wist Bemmel nog een keer te scoren. Volgende week spelen we thuis om 12.45 uur tegen Berlicum.

Bridge Instuif Boszicht 6 april 2018 1 B.Ceelen - F.Kruter 60,94% 2 N.Bouw - B.v.Hooff 55,73% 3 J.Witlox - M.v.Dinteren 55,73% 4 L.Otten - B.Meulenmeesters 53,13% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur.


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 8 april Venhorst 1 - BVV 1 3-2 Bl-Geel'38 3 - Venhorst 2 6-2 Mierlo Hout 4 - Venhorst 3 1-0 Venhorst 4 - Handel 3 3-5 Hapse Boys 7 - Venhorst 5 1-4 Venhorst VR1 - SSS'18 VR2 0-3 Bavos VR30+ - Venhorst VR30+ 3-10 Veteranen Venhorst - Odiliapeel 1-1 Programma 15 april Margriet 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 2 - Eli 2 11.00 u Venhorst 3 - Sparta'25 6 11.00 u MVC 3 - Venhorst 4 10.00 u Venhorst 5 - VCO 3 10.00 u Eli VR1 - Venhorst VR1 11.00 u Venhorst 1 - TGG 1 Afgelopen donderdagavond speelde Venhorst de inhaalwedstrijd tegen TGG uit Den Bosch, een wedstrijd die gezien de plaatsen op de ranglijst gewonnen moest worden. Na het spektakelstuk in de uitwedstrijd, waarin Venhorst een 3-0 achterstand in de tweede helft goedmaakte, 3-3, bleef dat spektakel nu nog wat langer uit. Pas in de 93e minuut kon de Venhorstse aanhang juichen toen invaller Joep v.d.Bosch uit een lastige hoek knap binnenschoot, 1-0. In de eerste helft was het aantal kansen op één hand te tellen geweest en was het enige echt opvallende moment het wegsturen van een TGG speler, die met 2x geel in de 45e minuut kon gaan douchen. In de loop van de 2e helft had Venhorst een duidelijk veldoverwicht en schiep zich een aantal kansen. Het scoren wilde maar niet lukken en een gewenste penalty, wegens hands, bleef ook uit. Een uitval van TGG leek zelfs nog een doelpunt op te gaan leveren, maar - gerechtigheid - knap verdedigingswerk verhinderde dat. Ook het tijd rekken door TGG leverde uiteindelijk niets op toen Joep v.d.Bosch zijn driepunter liet aantekenen. Zondag alweer de volgende thuiswedstrijd van Venhorst, nu tegen een andere Bossche tegenstander: BVV, van wie in de uitwedstrijd met 1-0 verloren werd. We hopen op veel supporters om het team te ondersteunen. Venhorst 1 - BVV 1 3-2 Als laatste uit het Bossche trio tegenstanders in de 2e klasse ontving Venhorst vandaag traditieclub BVV. Na de

winst tegen TGG afgelopen donderdagavond moest Venhorst opnieuw aan de bak om te proberen uit de onderste regionen weg te komen. Na een mooie minuut stilte gevolgd door applaus voor de overleden Marga Logtens, die de vereniging vele jaren geholpen heeft in de keuken en met het schoonmaken van de accommodatie, begon de wedstrijd onder een lekker zomers zonnetje. Venhorst had er zin in en al in de 2e minuut lag de bal in het Bossche doel, maar het doelpunt werd helaas afgekeurd wegens buitenspel. Na een kwartier kreeg Venhorst uit een corner weer een goede kans, maar de inzet werd op de doellijn weggewerkt. In de 36e minuut was het wel raak voor Venhorst: Tom v.d.Boogaard zette goed door en gaf de bal vanaf de achterlijn voor, waar Mike v.Grinsven de bal binnen kon lopen, 1-0. 3 minuten voor rust verdween een inzet van Luuk v.d.Boogaard zonder door iemand aangeraakt te worden onhoudbaar voor de BVV doelman in de hoek, 2-0. Dat hiermee de buit nog niet binnen was bleek al snel in de 2e helft. In de 48e minuut was een schitterende redding van keeper Daan Fonken nodig om de nul vast te houden. 2 minuten later was het wel raak voor BVV, dat met een fraaie lob de aansluitingstreffer liet noteren, 2-1. In de 60e minuut werd de doorgebroken Thijs v.Sleeuwen in het 16 metergebied onderuit gehaald en Tom v.d.Boogaard schoot de toegekende penalty scherp in de hoek, 3-1. Maar 10 minuten later kwam BVV toch weer dichterbij dankzij een onhoudbare pegel in de benedenhoek, 3-2. Beide teams bleven gaan voor een betere score, en volgden nog enkele wissels, maar uiteindelijk bleef het bij de 3-2 overwinning voor Venhorst. Zoals BVV na afloop constateerde: “Venhorst blijft met volle overgave gaan voor een goed resultaat”. Zo doorgaan, en wie weet waar dit seizoen eindigt? Zondag volgt de volgende belangrijke wedstrijd, uit tegen Margriet. Komt dat mee maken! Buurtvoetbal 2018 Zondag 10 Juni houden we weer ons buurtvoetbaltoernooi. Inschrijven kan bij Peter v.Deursen, pertervdeursen@live.nl of 06-20840723. Geef je zo spoedig mogelijk op, dit kan tot uiterlijk 30 mei, maar hoe sneller hoe liever. Avond Werkende leden en Shirtsponsors Op vrijdag 20 april houden we weer onze jaarlijkse Avond voor werkende leden en shirtsponsors. Voor de vereniging een

mooie gelegenheid om iedereen te bedanken voor zijn/haar inzet voor de club. Als het goed is heeft iedereen via mail of brief een uitnodiging ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan ben je bij deze alsnog uitgenodigd. We hopen natuurlijk op een grote opkomst. Vanaf 20.00 uur is de kantine geopend en we starten de avond om 20.30 uur JEUGDNIEUWS Uitslagen aterdag 7 april St. Hubert/De Willy's JO19-1 - JO19-1 9-2 JVC Cuijk JO17-2 - JO17-1 1-4 JO17-2 - Constantia JO17-2 5-3 JO15-1 - Milsbeek/Astrantia JO15-19-1 UDI'19 JO15-7 - JO15-2 8-2 Gemert JO13-6 - JO13-2 1-5 MO13-1 - Juliana Mill MO13-1 6-4 JO11-1 - SV Milsbeek JO11-1 1-6 Erp JO11-2 - JO11-2 3-8 Boekel Sport JO11-5G - JO11-3 4-1 MO11-1 - Maaskantse Boys MO11-1 4-7 JO9-1 - Ysselsteyn JO9-2 4-1 Boekel Sport JO8-4 - JO8-1G 2-8 JO8-2 - Heijen JO8-1 4-5 JEUGDNIEUWS Programma 14 april JO19-1 - JVC Cuijk JO19-2 14.30 u JO17-1 - Estria/GVV'57/SVC'58 JO17-1 14.30 u Olympia'18 JO15-2 - JO15-1 vertrek 12.00 u, 13.00 u Estria/GVV'57/SVC'58 JO13-1 - JO13-1 vertrek 11.10 u, 12.15 u JO13-2 - Boekel Sport JO13-3G11.30 u EVVC MO13-1 - MO13-1 vertrek 08.30 u, 10.00 u SES JO11-1 - JO11-1 vertrek 08.30 u, 09.30 u JO11-2 - Handel JO11-1 09.00 u JO11-3 - Juliana Mill JO11-3 09.00 u UDI'19 MO11-1 - MO11-1 vertrek 08.15 u, 09.00 u Vitesse'08 JO9-3 - JO9-1 vertrek 10.00 u, 11.00 u JO8-1G - UDI'19 JO8-5 10.15 u GVV'57 JO8-2 - JO8-2 vertrek 08.00 u, 09.00 u Mini-pupillen 09.30 u

Evenementenkalender 14 en 15 april: Venhorst Creatief 22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein.


Sport Samen Sterk PRIJSKAARTEN 4 april RIKKEN 1. Betsie Vogels 2. Wim v.d.Broek 3. Jan Sleegers JOKEREN 1. Leen Emonds 2. Erna Verstegen 3. Bets v.Kessel

85 pnt. 84 pnt. 42 pnt. 107 pnt. 81 pnt. 50 pnt.

Uitslag 5 april 2018. A-lijn 1. Dames Verbakel-Vijge 60,00% 2. Hr. en Mw.Aalbregt 56,67% 3. Heren J. en Th.v.d.Ven 56,67% 4. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 52,92% 5. Dames v.Dinteren-v.Geffen 51,25% 6. Heren v.d.Burgt-Vogels 50,83% B-lijn 1. Hr. en Mw.v.d.Bosch 65,83% 2. Heren Manders-Otten 55,42% 3. Hr. en Mw.Verlangen 55,42% 4. Dames Raijmakers-Vissers 55,00% 5. Dames v.d.Burgt-Vogels 54,17% 6. Dames Biemans-v.d.Elzen 54,17% 7. Hr. en Mw.v.Schadewijk 51,25% 8. Dames v.d.Heijden-Onclin 50,00% C-lijn 1. Dames v.Kempen-Rooijakkers68,33% 2. Hr. en Mw.Meulepas 56,94% 3. Dames v.Delst-de Graaf 55,83% 4. Mw.Swarts-Hr.Willems 50,00%

De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (15 beurten) H. v.d. Zanden - M. Timmers 21-25 Th. v. Alphen - H. v.d. Zanden 49-22 C. Sanders - Chr. Coolen 46-29 A. v. Duijnhoven - B. v.d. Mortel 41-24 P. v. Hoof - G. Zomers 17-95 P. Koonings - B. v.d. Heijden 36-38 R. Berens - R. Willems 24-46 Sj. Donkers - A. v. Duijnhoven 104-19 F. v. Boxtel - M. Timmers 46-30 Libre C (20 beurten) T. v. Sleeuwen - W. v. Hees 20-25 F. v.d. Bosch - J. v.d. Broek 17-25 J. v. Duren - J. v. Asseldonk 16-13 P. Raijmakers - J. Manders 17-17 J. v. Berlo - A. v.d. Burgt 24-18 M. de Rijck - A. v.d. Kamp 10-11 J. v. Haare - H. v. Vorst 21-26 H. v.d. Nieuwenhof - Cl. Aldenhuijsen 18-10 H. v. Melis - J. v. Osch 5-19 F. v.d. Bosch - T. v. Sleeuwen 27-35 Bandstoten A (20 beurten) P. v. Hoof - C. Coolen 18-14 B. v.d. Mortel - H. Schepers 27-24 J. Kusters - G. Verwegen 14-25 H. v. Houtum - G. Verwegen 25-24 Sj. Donkers - F. v. Boxtel 76-22 P. Koonings - M.Timmers 27-29 R. Berens - M. v. Doren 26-21 P. v. Hoof - R. Willems 33-46 J. Coolen - C. Coolen 26-22

A. v. Duijnhoven - A. v. Asseldonk 39-20 38-48 B. v.d. Mortel - G. Zomers 17-21 A. v. Moorsel - C. Sanders 19-17 H. Schepers - J. Kusters 22-33 P. v. Hoof - M.Timmers J. Coolen - J. v. Zon 16-38 Bandstoten B (20 beurten) A. Verstegen - T. v.d. Heijden 15-20 M. v.d. Heijden - Cl. Aldenhuijsen 28-10 H. v.d. Nieuwenhof - P. Raijmakers 5-8 M. v. Haandel - J. v. Berlo 20-17 Harrie v.d. Berg - J. v. Haare 6-29 A. v.d. Kamp - A. v.d. Burgt 12-12 W. v. Hees - H. Arts 10-21 F. v.d. Bosch - H. v. Duren 16-31 B. v.d. Bosch - J. v. Duren 19-7 J. Manders - J. v. Osch 4-21 Bent u lid van de KBO en biljart u ook graag? Meld u dan voor 1 juni aan bij Albert van Duijnhoven als u wilt meespelen in de nieuwe competitie die in september start. tel. 0681047490

Samen Sterk Libre A: Theo v.d.Ven - Bert Klokgieter 20-35 Cor Vereijken - Jan Emonds 58-57 Martien v.d.Elzen - Corrie v.d.Laar41-36 Piet Wijers - Adrie v.d.Laar 41-49 Theo v.Alphen - Jaap Heesen 35-53 Hans v.d.Ven - Wessel v.d.Ven 98-73 Libre B: Arnold v.Dijk - Gerrit v.d.Cruijsen 9-26 Piet v.d.Sanden - Frits Koolen 22-32 Piet Raaijmakers - Andries Emonds1-21 Albert Kerkhof - Bert Donkers 11-18 Jan v.Kessel - Gerrit v.d.Cruijsen 12-8 Jan v.Kessel - Andries Emonds 11-12 Andre v.Bergen - Jan v.Kilsdonk 22-13 Jan v.Kessel - Arnold v.Dijk 10-16 Bandstoten: Adrie vd Laar - Jan Emonds 27-57 Driebanden: Frits Koolen - Cor Vereijken 4-8 Jan Emonds - Wessel v.d.Ven 4-13 Corrie v.d.Laar - Jaap Heesen 4-8 Adrie v.d.Laar - Hans v.d.Ven 5-10 Cor Vereijken - Adrie v.d.Laar 11-8 Geert v.d.Linden - Jan Emonds 8-13


108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco

208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco

208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco Style

2008 SUV Blue Lion Airco

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

307 HB 1.6 HDiF Airco

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

508 Sedan 1.6 THP Executive

5008 THP 7 Pers Airco

Partner 1.6 Hdi Airco

C3 1.4 Exclusive Airco

C1 Collection 5 Drs Airco/Led

C1 nieuw model 1.0 5D AIRCO

C3 nieuw model Collection Airco

C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco

DS3 1.4 Chic Airco Two Tone

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

2004

2002

2012

2015

2015

2015

2013

2004

2013

2010

2013

2014

2007

2002

2002

2016

2017

2015

2009

2016

2014

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Opel Corsa 1.3CDTI, 5drs, airco

Opel Astra H station 16i16V, airco

2011

2005

2011

2010

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


MENU PROVENCE

Aspergesoep Romige soep van asperge met klassiek garnituur of Salade de la mer Kruidige salade met garnalen, gemarineerde zalm en mosselen, dillemayonaise, kwartelei en citrus of Kalf Carpaccio van kalfslende, pistou, Parmezaanse kaas of Salade Provencal Frisse salade met gegrilde Provençaalse groente, Parmezaanse kaas en balsamicostroop

V E S P O

***

KPJ VENHORST

Organiseert: 19 mei: playbackavond 21 mei: zeskamp en jeugdzeskamp

Dus heb je zin in een gezellig pinksterweekend, kom 19 en 21 mei naar het evenemententerrein in Venhorst. Diverse teams uit Boekel en Venhorst gaan strijden om wie het snelste, sterkste, behendigste en creatiefste is. (Wil je nog een team opgeven >14 jaar? Er is nog een plaatsje vrij, mail naar : zeskampvenhorst@gmail.com)

Dorade Gebakken doradefilet met gedroogde parmaham en Provençaalse paprikasaus of Steak Biefstuk van Black Angus rund geserveerd met rode-wijnsaus of Vispalet Duo van roodbaars- en zalmfilet met saus van bouillabaisse of Pollo con gambas Gebakken hoenfilet met gamba’s, peterselie en aioli

***

Kaas Selectie van 3 soorten kaas of Chocolade Combinatie van pure chocoladeparfait en witte chocolademousse met framboos of aardbeien Luchtige mousse van aardbeien, merenque, suikerdeeg en aardbeiensaus

€ 24,50

De prijs is alleen geldig wanneer u een keuze maakt uit bovenstaand menu. Wanneer u het menu wijzigt worden de gerechten afzonderlijk berekend.

Voor de à la carte kaart zie de website

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFT WPPSXPOJOHFOVUJMJUFJUTCPVX  JOEVTUSJFFOEFBHSBSJTDIF TFDUPS 0PLWPPS OTUPG[VJHJOTUBMMBUJFT OJOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH OVVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBUt")#PFLFM TtM EJOGP!EPOLFSTFMFLUSJDOM XXXEPOLFSTFMFLUSJDOM

De­rijschool­voor­uw rijbewijs:

*­auto *­aanhangwagen­(vanaf­€ 440,00) *­motor *­tractor *automaat *­medische­keuring

De­Vlonder­45­-­5427­DB­­Boekel 06-22123656­of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl

VAN DER

Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------------

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw­•­Verbouw­•­renovatie Wij verhuren sTEigERmaTERiaaL en RoLsTEigERs tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gEBRUiKTE sTEigERpLanKEn tel:­06-22887186­/­06-23064406

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Jv

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor binnen en buiten

mEUBELs op maaT & sfEER accEssoiREs

Arian­Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

Beregening

PVC materiaal

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Elektra

Pompen

Installatiemat.

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggen-

scharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles­in­één­van­top­tot­teen! Voor­meer­info:­www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl­­& 0630651838

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Diëtist­voor­particulieren­en­bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 samen op weg naar een mooi resultaat!

ROLGORDIJNEN, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale JALOEZIËN van kunststof, aluminium, hout of textiel op maat. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------CONIFEREN Thuja Brabant 2 m, Taxus Baccata 1 m. Tel. 06-83605581 (na 17.00 uur).

GEVRAAGD huishoudelijke hulp in Erp. Nederlands sprekend, betrouwbaar, betrokken en handig. Enkele uren per week, PGB-budget, geen afdracht loonheffing. Tel.nr. 06-38480647. ------------------------------------------------------

Evenementenkalender 14 en 15 april: Venhorst Creatief 22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein. Vrijdag 27 april: Koningsdag, Boekel aanvang 09:30 uur, Venhorst aanvang 10:45 uur

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw 0492-322300

6 mei: open dag bij gilde St. Agatha 19 mei: playbackavond zeskamp, op evenementen terrein Venhorst. 21 mei: zeskamp en jeugdzeskamp, op evenementen terrein Venhorst. 16 juni: Koppelschieten korfbalvereniging JES 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok Moi

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor)

GEVRAAGD huishoudelijke hulp voor 3 à 4 uur om de 2 weken.

Tel. 06-53984815 na 18.00 uur.

Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

ASIELDIER VAN DE WEEK Trixie is een lieve kruising van 8 jaar oud die helaas in het asiel terecht kwam nadat haar eigenaar overleed. Ze kan soms wat onzeker zijn, maar als ze je eenmaal kent, komt ze vrolijk op je afgerend en vindt ze het heerlijk om aandacht te krijgen. In sommige situaties kan ze uit angst happen, dus we zoeken een ervaren baasje zonder kleine kinderen voor deze lieverd. Dan heb je er een ontzettend leuk maatje aan, want als ze eenmaal gewend is bloeit ze helemaal op. Waar ze in het begin vrij rustig en ingetogen is, wordt ze uiteindelijk een vrolijke spring in het veld en vindt ze het heerlijk om lekker actief bezig te zijn. Wandelen vindt ze erg fijn en ook leert ze graag nieuwe dingen dus een vorm van hondensport zou ze waarschijnlijk erg leuk vinden. Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406XE Uden.

3 Containerverhuur 3 Hijswerkzaamheden 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

De Buitenhof

DIERENPENSION

maken in Boekel doe je bij the­reAD­ShoP aan het St.­Agathaplein­4a­in­Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700.

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Uw fietsenmaker. Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

WERKPLAATS AANWEZIG. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden

Profile for Boekeldruk

32e jaargang nr 40, 11 april '18  

Weekblad Boekel & Venhorst

32e jaargang nr 40, 11 april '18  

Weekblad Boekel & Venhorst