32e jaargang nr 38, 28 maart '18

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 28 maart 2018

Boekel Venhorst 38 Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 2 tot en met 7 april

U doet toch ook mee!!!! Twee actieve collectanten verschijnen in de week van 2 t/m 7 april met de nieuwe collectebus in de hand bij u aan de deur om de gevulde envelop op te halen. De collectanten zetten zich in om door weer en wind langs de deuren te gaan. Deze week zijn ze op stap om de envelop in de brievenbus te stoppen.

Het wordt op prijs gesteld, als de envelop al klaar ligt om mee te nemen. De meeste collectanten zijn vertrouwde gezichten uit uw straat. Ze kunnen zich eventueel legitimeren.

Nummer

Alle 17 goede doelen hebben de afgelopen tijd in de etalage gestaan voor een nadere kennismaking. Op internetsites is nog meer informatie te lezen. Weet u het al naar welk goed doel de voorkeur gaat? Er zijn allerlei keuze mogelijkheden. Zo geven veel bewoners alleen hun favoriete goede doel een donatie. Of anderen kruizen alle goede doelen aan. Dat is ook een optie, want elk goed doel helpt een medemens in nood. Verschillende bewoners vragen zich af welk goed doel ze moeten kiezen. Dan komt de vrije gift in beeld. Het eindbedrag wordt over de 17 goede doelen verdeeld. Dus dat geld komt altijd op de goede plek te-recht. Wij rekenen op u!!!! Steun de Goede Doelen!!!!! Laat het eindresultaat een bedrag zijn waar we trots op zijn als gemeente. De laatste 3 goede doelen op de lijst zijn:

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt geld in met de Anjeractie ter ondersteuning culturele projecten. www. cultuur-

Gemeenteraadsverkiezingen Vrijdagavond 23 maart 2018 zijn vertegenwoordigers van de politieke partijen uit Boekel bijeen geweest om afspraken te maken over de te volgen procedure naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Afgesproken is dat er twee fases worden doorlopen, nl. een informatiegedeelte en een formatiegedeelte. Tijdens het informatieproces zal Jan Kerkhof, onder andere voormalig wethouder in de gemeente Veghel, de rol van informateur op zich nemen en zal de raadsgriffier dit proces ondersteunen. Alle vertegenwoordigers van de politieke partijen hebben zich kunnen vinden in deze aanpak.

APK nu â‚Ź 19.95

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

fonds.nl/geven/anjeractie. Contactpersoon: Manja van de Aa.

Reumafonds zet zich in voor een betere toekomst voor mensen met een reumatische aandoening. www.reumafonds.nl. Contactpersoon: Mirna Emonds.

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Zonder mensen uit te sluiten. www.rodekruis.nl. Contactpersoon: Henny Bos

Wij wensen u fijne en zonnige Paasdagen

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag: 19.00 u (St.Agathakerk) Senior-acoliet, mmv. mannenkoor St.Agatha. Gerrit Welten (vwg. sterfdag). Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag: 15.00 u (St.Agathakerk): Kruisweg. mmv. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Zaterdag 31 maart: 15.00 u zorgcentrum St. Petrus: mmv. dameskoor St. Agatha. Helmus v.d.Valk, Arnoldina v.d.ValkPenninx, overleden fam.v. Boerdonk, Drea en Frans v.Zeeland en Joëlle; Corrie Vinken (namens bedevaart Hakendover; Jaantje Tielemans-Raijmakers (namens bewoners aanleunwoningen Kloosterlaan 1e etage). Zaterdag 31 maart Paaswake: 21.00 u Senior-acolieten. mmv. mannenkoor St.Agatha. Harrie en Maria Lenkens-Hoppenbrouwers en Karel en Annie v.Alphenv.d.Akker; Antoon en Mien TielemansWassenberg en hun dochter Petra.

Zondag 1 april, Hoogfeest van Pasen: 10.30 u (St.Agathakerk) Acoliet: Twan v.Asseldonk; mmv. mannenkoor St. Agatha. Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer; Cor v. Sleeuwen; Sia v.Haandel-v.Maren (namens de KBO); ouders v.LankveltMeulenmeesters, Jo en Miet Berents en Jan v.Lankvelt; Jan en Mien Donkers-v.d.Heijden; Gerhard v.Engelen, Corrie v.Engelen-Peelen en dochter Moniek. Maandag 2 april, 2e Paasdag: 10.30 u (St. Agathakerk) Acoliet: Twan v.Asseldonk. Samenzang. Ouders v.d.Boogaard, zoon Richard, Toon Hendriks, Ties Laurensen en Jorinde Dirks. Woensdag 4 april: 19.00 u (St.Petruskapel): Jan v.Dijk. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

MET SLAGROOM

PAAS TOMPOUCE DESEMBOL

LICHT OF DONKER

PER STUK

TOMAAT CIABATTA

10.00 50 € 1. 50 € 1. 75 € 0.

PER STUK De lekkerste en mooiste PAASEIEREN vind je bij ons in de winkel

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

Wijdeven; Theodorus Emonds (vwg. jaargetijde), dochter Tineke Emonds, gestorven fam.Emonds-Kanters en fam.v.Hoof-Dapperen.

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Leandra Ponsioen OVERLEDEN: Boekel: Dora v.d.Broek-Hubers Zeeland: Ria v.d.Steen-de Mol Vastenaktie. In de gehele vastentijd de oranje bussen en collectemandjes achter in de St. Agathakerk en de St. Jozefkerk staan waarin u uw bijdrage aan de vastenaktie kunt deponeren. Ook tijdens de Pasen zullen de bussen en mandjes nog in de kerk staan. De opbrengst hiervan is bestemd om het goede werk te ondersteunen van priester Patrick Uwusu in Ghana.

Zondag 1april, Hoogfeest van Pasen: 09.00 u mmv. Parochieel Gemengd Koor. Monseigneur Piet v.Velthoven; Tien Kanters; fam.Thijssen-v.d.

AANBIEDINGEN van donderdag 29 maart t/m woensdag 4 april

HAZELNOOTVLAAI

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

voor slechts

12.00

Stempel mee van Pasen tot Pinksteren en spaar mee voor mooie prijzen. Flyer volgt volgende week. Wij wensen u fijne Paasdagen

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173

Bijeenkomst voor ouderen over buurtschap Berkenhoek/Bezuidenhout Op vrijdag 30 maart organiseert Bibliotheek De Lage Beemden een bijeenkomst voor ouderen in Bibliotheek Boekel. Piet Biemans vertelt over de geschiedenis van het buurtschap Berkenhoek/Bezuidenhout. Onder andere over de families die er woonden, de boerderijen en woningen, de ruilverkaveling, Bungalow ‘de Vliegberg’ en circuit Bezuidenhout. En natuurlijk over het buurtschap en de buurtvereniging zelf. Ouderen uit Boekel zijn van harte welkom bij de bijeenkomst op vrijdag 30 maart van 10.00 tot 11.30 uur in Bibliotheek Boekel. De toegang is 2 euro, inclusief koffie/thee. Bibliotheek De Lage Beemden organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ouderen van Zorgcentrum Sint Petrus. Dit is de eerste keer dat álle ouderen van Boekel hierbij worden uitgenodigd.


Berichten Oude mobieltjes voor Stichting Opkikker Lever uw oude mobiele telefoon bij ons in! Stichting Opkikker zamelt deze in, waar ze een vergoeding voor krijgen. De opbrengst komt volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. U kunt ze inleveren bij fam.v.d.Ven, Volkelseweg 18 in Boekel. Ook inktcartridges zijn welkom. Alvast dank voor uw bijdrage. Groetjes, Bas van der Ven, kinderambassadeur Stichting Opkikker

de activiteit uitgeschreven. Om acht uur spreek ik de ochtend met haar door. We pakken een kop thee en om tien voor half negen gaat Laura naar mijn klas en ga ik achter de computer zitten. Na ongeveer een kwartier werken hoor ik dat ik een app binnen krijg. ‘Sjaak, het is weer lammerentijd! Zal ik weer bellen als het onder schooltijd gebeurt? Gr. Wim.' De kinderen van Wim zijn jaren geleden leerling geweest op onze school.

Na een leven vol levenslust, humor en tikkeltje eigenwijsheid is ons pap aan zijn laatste, van zijn vele reizen begonnen.

Jan Hermens

Johannes Adrianus Marinus

* Wilbertoord, 17 augustus 1937

De jassen aan en gaan…. Het is woensdagochtend. Ik sta deze ochtend niet in de groep. Op deze ochtend heb ik de tijd om lessen goed voor te bereiden, nieuwe projecten goed neer te zetten en mijn administratie goed bij te werken. Vier keer per jaar hebben wij zo’n moment op onze school. De onderbouw is dan vrij en een onderbouwleerkracht, Laura in dit geval, staat dan in mijn klas. Ik heb de ochtend goed voor haar voorbereid. Bij elke activiteit de doelen geformuleerd en ook verschillende fases van

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Vijfentwintig jaar geleden gingen ze al bij Wim naar de lammetjes kijken. En ieder jaar weer geeft Wim een teken van leven. ‘Ja heel graag Wim. Wat leuk dat je aan ons denkt.’ reageer ik. Ik ga weer verder met mijn werk. Tien minuten later gaat mijn telefoon. ‘Hoi, met Wim. Sjaak ik denk dat een schaap nú gaat lammeren. Wanneer er kinderen zijn die het willen zien moet je nu komen.’ Ik geef aan dat ik meteen actie onderneem.

† Wilbertoord, 24 maart 2018

Tanja en Bart, Luuk †, Max en Alicia, Thijs, Emma Dianne en CJ Mieke en Johann, Elke, Jort, Fenne Hilke en Zane, Josie, Geoff Wij nodigen u van harte uit de uitvaartdienst bij te wonen op vrijdag 30 maart om 10.30 uur in de St. Josephkerk te Wilbertoord. Aansluitend zullen we hem in besloten kring naar het crematorium begeleiden. De avondwake wordt gehouden op woensdag 28 maart om 19.00 uur in genoemde kerk.


Berichten Ik loop naar mijn groep 5/6. Ze gaan net uit de kring. ‘Allemaal de jas aan.' zeg ik, 'Een schaap krijgt lammetjes. We gaan kijken.’ Er klinkt gejuich. De kinderen zijn enthousiast. Ik leg Laura uit hoe ze naar Wim kunnen lopen. Gelukkig is vrijwilligster Hannie ook in de klas. Met de hele groep gaan ze naar Wim. Ik zet me weer achter mijn computer en ga weer aan het werk. Wat is het toch gaaf dat Wim elk jaar weer belt, denk ik. En wat mooi dat wij op onze school hier ook ruimte voor vrij maken. Na vijf minuten houd ik het óók niet meer. Ik pak mijn jas, spring op de fiets en rijd naar Wim. Alle kinderen staan in de schuur. Vol verwondering zien ze dat het 2e en 3e lammetje geboren worden. Wim gaat met zijn hand in het schaap, om te controleren of er nog een 4e lammetje geboren wordt. Dit is niet het geval. Het eerste lammetje staat al op zijn pootjes. Wat fantastisch om te zien. ‘Is het een jongetje?’, vraagt één van de kinderen. Wim heeft nog niet gekeken. Onder grote belangstelling bekijkt hij of de lammetjes jongens of meisjes zijn. ‘En hoe heten de lammetjes?’, vraagt een

ander kind. Wim zegt tegen de kinderen dat zij dat mogen bedenken. ’s Middags krijg ik een app van Wim. ‘Gaat goed met de lammetjes. Lopen alle 3 en drinken melk bij de moeder’. Met een mooie foto er bij. Hiermee start ik de volgende dag. ‘We mogen ook nog een naam bedenken’, zeggen de kinderen. Het worden Kwik, Kwek en Kwak. Zij lopen nu al in de wei. En de voorbereide lessen, zijn die niet doorgegaan? Jawel. Die hebben we in de

rest van de week ingepast. Maar wanneer er bijzondere dingen gebeuren moeten we de voorbereiding los durven laten. Dan moeten de jassen aan. Er op uit. Ervaringen opdoen die we ons over 10 jaar nog herinneren. Wim bedankt. Hopelijk krijg ik volgend jaar weer een berichtje zodat andere kinderen er ook weer van kunnen genieten. Namens Team OBS Uilenspiegel Sjaak van Moorsel


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 AGENDA van de RAADSVERGADERING d.d. 28 maart 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 1. Opening 2. Vragenhalfuur 3. Vaststellen van de agenda (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk) 4. Spreekrecht voor burgers 5. Trekking van het stemnummer 6. Raadsvoorstel inzake beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord* 7. Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2019 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf* 8. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 BSOB* 9. Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de benoemde leden van de raad 10. Raadsvoorstel inzake verlengen ontheffing woonplaatsvereiste voor T.A.M. van de Loo 11. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2018* 12. Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016 13. Raadsvoorstel inzake kaders ontwikkeling Boekels Ven 14. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant* 15. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant* 16. Raadsvoorstel inzake deelname door GGD Hart voor Brabant in een coöperatie* 17. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019

Goede Vrijdag 30 maart t/m 2e Paasdag 2 april zijn wij GESLOTEN!

Wij wensen u fijne dagen!

18. 19.

20. 21. 22. 23.

Regionaal bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noord-oost* Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost Vaststelling notulen raadsvergadering van 19 en 22 februari 2018 Mededelingen en ingekomen stukken Afscheid van de leden van de raad die niet in de raad in nieuwe samenstelling terugkeren Rondvraag Sluiting

AGENDA van de RAADSVERGADERING d.d. 29 maart 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 1. Opening 2. Beëdiging van de leden van de raad in nieuwe samenstelling 3. Rondvraag 4. Sluiting

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 0492 326806. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu > Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen gemeenteraad

Gebruik dezelfde app als de gemeenteraad De gemeenteraad werkt digitaal. Alle agenda’s van raads- en commissievergaderingen met bijbehorende stukken worden hiervoor in een speciale vergaderapplicatie (app) geplaatst. Deze app is ook voor u beschikbaar.

Hoe komt u bij deze vergaderapp Dat kan op twee manieren: 1. ga op een PC naar www.ibabs.eu en log daar in. Dat doet u door rechtsboven op deze site te klikken op ‘iBabs login’. 2. gebruikt u een tablet of smartphone: download dan de iBabs-pro app in de AppStore of de iBabs app in de Playstore. Na installatie opent u de app en klikt u eveneens rechtsboven op de site op ‘iBabs login’


Gemeente Boekel

Na het inloggen verschijnt er een scherm waarin wordt aangegeven: login met iBabs account. U vult daar de volgende gegevens in: Site (bovenste veld): boekel Emailadres: burger burger Wachtwoord:

Wat kunt u vinden in de app? • de openbare vergaderstukken van de raads- en commissievergaderingen • de mededelingen van het college van B&W aan de gemeenteraad (onder de knop ‘overzichten’) • de ingediende schriftelijke vragen van raadsleden en de antwoorden daarop van het college van B&W (onder de

UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 BOEKEL Woensdagavond 21 maart is in gemeenschapshuis Nia Domo de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend gemaakt. Het opkomstpercentage was 57,97%. Er zijn 4820 stemmen uitgebracht, waarvan 16 ongeldige stemmen en 13 blanco stemmen. De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is: Partij Aantal stemmen % D.O.P. 931 19,42 CDA 2344 48,90 Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel 1183 24,68 VVD 335 6,99 TOTAAL 4793

Zetels 3 7 4 1

De kandidaten die zitting gaan nemen in de gemeenteraad: Partij Naam kandidaat D.O.P. Joop van Lanen Marcel Kanters Gerty Jansen CDA Marius Tielemans Maria van den Broek Robin Gruijters Gea van Mensvoort-Penninx Marius Cornelissen Tim Rooijackers Peter van Lankvelt Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel Henri Willems Jeanne van Eert-van de Ven Sharon de Bruin Bart van den Hoogen VVD Martijn Buijsse

knop ‘overzichten’) • met de zoekfunctie kunt u openbare vergaderstukken vinden vanaf december 2013 OPENBARE VERGADERING COVM VOLKEL De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel vergadert op woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van de gemeente Mill en Sint Hubert, Kerkstraat 1 te Mill. De vergadering van de COVM is openbaar en de zaal is vanaf 19.45 uur geopend. De vergaderstukken zullen vanaf 5 april digitaal beschikbaar zijn op de website van de gemeente Uden, www.uden.nl/inwoners/vliegbasis-volkel.

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Staatssecretaris van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 21-3-2018 Verloren: - sleutelbos met 4 sleutels aan een ringetje en opener - zwarte fiets met bruin zadel - geblokte shawl, groen-bruin-beige - damesportemonnee, kleur: cognac - Samsung S4, kleur: zilver

Niet op de foto: Joop van Lanen en Gerty Jansen van D.O.P.

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen is te vinden op www.boekel.nl.

Gevonden: - Gazellefiets - herenportemonnee, kleur: zwart - I-Phone 6, kleur: zwart - leren portemonneetje, kleur: blauw-geel - omafiets, kleur: zwart

rood-


Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

de zogenoemde VABIMPULS-regeling. VABIMPULS bestaat uit een kennisplatform, een voucherregeling en een inspiratiebox met voorbeelden. De voucherregeling biedt eigenaren de mogelijkheid om een beroep te doen op deskundigen van VABIMPULS. Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming.

Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 4.000,-. De eigenaar kan die inzetten voor ondersteuning en begeleiding in 3 fasen: oriëntatiegesprekken, verkenning en ontwikkeling en uitwerking van nieuwe plannen. Het Kennisplatform van VABIMPULS, bundelt expertise en deskundigheid van verschillende partijen en stelt deze voor iedereen beschikbaar via www.vabimpuls.nl. OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Stichting Trekkertrek Boekel voor het organiseren van de Trekkertrek wedstrijd op 8 april 2018 (verzenddatum 22 maart 2018)

Verleende ontheffing aan: - H.J.M. van der Aa voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de Trekkertrek wedstrijd (verzenddatum 22 maart 2018)

SUBSIDIE VOOR NIEUWE INVULLING STAL OF SCHUUR Net als in de rest van Noord-Brabant, staan in Boekel veel stallen en schuren leeg, die kansen bieden voor nieuwe activiteiten. Vanaf 1 maart 2018 kunnen eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant weer een speciale subsidie krijgen. Deze ronde duurt tot eind 2018, of totdat het subsidieplafond van 350.000 euro is bereikt. Deze draagt bij in de advieskosten voor het bepalen van een nieuw toekomstperspectief voor hun gebouwen. Het loont de moeite om leegstand aan te pakken. Lege stallen en schuren trekken ongewenste activiteiten en criminaliteit aan. Het leidt tot verwaarlozing en verloedering van het landschap en levert veiligheids- en gezondheidsrisico’s op. Maar wellicht nog het belangrijkste: kansen en mogelijkheden blijven onbenut.

Voucher voor advies Ook eigenaren in Boekel kunnen een beroep doen op de subsidie, die valt onder

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 28 maart 2018 De burgemeester van Boekel.

MILIEUSTRAAT EN GROENSTRAAT HAPS GESLOTEN OP 2e PAASDAG Op Tweede Paasdag maandag 2 april, zijn de milieustraat en de groenstraat in Haps gesloten. De eerstvolgende dag dat u hier terecht kunt is woensdag 4 april. Op Goede Vrijdag 30 maart, zijn de milieustraat en de groenstraat in Haps geopend. Ook zaterdag 31 maart in het Paasweekend zijn de milieustraat Haps, de groenstraat Haps én de minimilieustraten gewoon geopend. Voor de openingstijden en adressen kijkt u op www.afvalaanbieden.nl/milieustraten NOG ÉÉN DAG GRATIS GROENAFVAL AANBIEDEN VOOR AGRARIËRS Agrariërs kunnen nog één keer dit voorjaar gratis groenafval aanbieden op de Groenstraat in Haps en bij Bevers in Boekel. Dat kan op dinsdag 3 april tussen 9.00 en 17.00 uur. Dit mag op deze dag bij uitzondering met groot materieel. U dient een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Voor het aanbieden van groenafval geldt dat het géén bedrijfsmatig groenafval mag zijn, zoals bijvoorbeeld snoeihout van fruittelers en boomkwekerijen. Bij het storten van het groenafval dienen de aanwijzingen van het aanwezige personeel opgevolgd te worden. Vanuit milieuoogpunt heeft het de voorkeur dat schoon snoeihout gescheiden van overig grof groenafval aangeleverd en gestort wordt. Het groenafval dient conform alle acceptatievoorwaarden aangeleverd te worden. Deze vindt u op www.afvalaanbieden.nl. U kunt ook bellen met de Afvalinfolijn (0485) 338352 om de acceptatievoorwaarden op te vragen. ONTWERPWIJZIGINGSPLAN - Entree Lage Schoense 3e fase Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat met ingang van 29 maart 2018, gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan 'Entree Lage Schoense 3e fase' tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpplan met bijbehorende stukken is tevens raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKEntreeLS3ON01). Het plan voorziet in de realisatie van 14 rijwoningen op de hoek Julianastraat / Pinksterbloem in Boekel. De wijzigingsbevoegdheid die hiertoe moet leiden was reeds opgenomen in het vigerende bestemmingsplan 'Lage Schoense, 3e fase'.


Gemeente Boekel

Wettelijk gezien bestaat de verplichting om alle kosten die gepaard gaan met het onderhavige plan te verhalen. Aangezien er met de eigenaar van de gronden een anterieure overeenkomst is gesloten, is besloten om te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Er behoeft dan ook geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk of mondeling diens zienswijze omtrent de plannen kenbaar maken. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wenst te maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen de heer G. (Gijs) Klop, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van B&W van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 27 maart 2018.

WET GELUIDHINDER - Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Burgemeester en wethouder van de gemeente Boekel maken bekend dat zij voornemens zijn voor de geprojecteerde woningen in het wijzigingsplan Entree Lage Schoense 3e fase, wat betreft de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevel van de woningen, een hogere grenswaarde vast te stellen dan genoemd in artikel 82 van de Wet geluidhinder. Voor meerdere woningen wordt een hogere waarde verzocht.

Het ontwerp besluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 29 maart 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Centrale balie van het gemeentehuis.

Gedurende de termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp kenbaar maken. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer G. (Gijs) Klop, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Boekel, 27 maart 2018.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met trekkertrekwedstrijden op een terrein aan de Valepeelweg.

In verband hiermee geldt op 8 april 2018 van 10.00 uur tot 23.00 uur voor een gedeelte van de Valepeelweg en Schepersdijk een parkeerverbod.

De organisatie zorgt zelf voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Boekel, 27 maart 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ZANDHOEK BOEKEL Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken, gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van donderdag 29 maart 2018, gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Zandhoek Boekel’ tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het plan met bijbehorende stukken is tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKbedrzandhoeON01)

Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie Zandhoek 1 naar een bedrijfsbestemming met de mogelijkheid voor wonen en werken (lichte bedrijvigheid). Het huidige nertsenbedrijf en de plantenkwekerij worden daarbij verplaatst naar een meer duurzame locatie in het buitengebied.

Aangezien er met de initiatiefnemer c.q. eigenaar van de gronden een anterieure overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling diens zienswijze omtrent het voornemen kenbaar maken. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wenst te maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen de heer G. Klop, beleidsmedewerker

BOOMFEESTDAG 2018 De boomfeestdag van afgelopen woensdag 21 maart stond in het teken van de Peelrandbreuk. Bij het nieuwe Peelrandbreukpark op de Donk zijn de informatiepanelen feestelijk onthuld door kinderen van Kindcentrum Octopus en basisschool de Regenboog. Na de onthulling werd een toelichting gegeven over de panelen door Jef Verhoeven van de Heemkundekring uit Boekel. Daarna gaf Jos van de Wijst nog een interessante uitleg over het Wijstverschijnsel en de Peelrandbreuk. Het programma werd afgesloten op het Educatief Natuurcentrum de Perekker. Na een hapje en een drankje kregen de kinderen nog een rondleiding over het terrein van de Perekker.

Foto’s gemaakt door Mart Witlox


ruimtelijke ordening. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 27 maart 2018.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het wijzigen van een milieu-inrichting Onderwerp: het vervangen van een varkenshouderij door een dierenpension Locatie: Grote Baan 4, Venhorst Type: Integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 28 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch.

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Boekel, 22 maart 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het herbouwen van een dubbel woonhuis Locatie: Leurke 2, Boekel Verzenddatum: 21 maart 2018

De beroepstermijn loopt van 28 maart 2018 tot 9 mei 2018.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woning en bedrijfsruimte Locatie: Rosoliemolen ongenummerd, Boekel

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van een bestaand bedrijfspand Locatie: De Vlonder 207, Boekel Verzenddatum: 21 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het herbouwen van een dubbel woonhuis Locatie: Leurke 2, Boekel Verzenddatum: 21 maart 2018

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings-


Gemeente Boekel

vergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het nieuw bouwen van een school (Kindpark Boekel) Locatie: Parkweg 10, Boekel Datum ontvangst: 18 maart 2018 Activiteit: bouwen van een bouwwerk

Onderwerp: het bouwen van een overkapping Locatie: Merellaan 22, Boekel Datum ontvangst: 21 maart 2018

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het deels voor de voorgevelrooilijn bouwen van een bijgebouw

Locatie: Peelstraat 19, Boekel Datum ontvangst: 21 maart 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 13 maart jl. is o.a. aan de orde geweest:

VERZOEK OM EXTRA BIJDRAGE PROGRAMMA TRANSITIE LANDBOUW REGIO NOORDOOST-BRABANT Door Agrifood Capital/Regio Noordoost-Brabant is gevraagd om een extra bijdrage voor het programma Transitie Landbouw voor 2018. Burgemeester en wethouders hebben dit verzoek afgewezen.

VERKOOP EN ONRECHTMATIG GEBRUIK RESTSTROKEN, TUSSENRAPPORTAGE FASE 1 In 2016 is de gemeente gestart met een project om in gebruik genomen reststroken te verkopen of terug te vorderen. Nu nadert fase 1 zijn einde en is de balans positief in opbrengsten en resultaat.

BEZWAAR STRAATNAAM ECODORP Tegen de straatnaam Ecodorp in plan De Run is bezwaar gemaakt. Het college heeft besloten deze straatnaam te schrappen en de adressering te wijzigen in Klein Rondeel.

Berichten St. Petrus nieuws We willen deelname aan deze activiteiten voor de bewoners van St. Petrus en ouderen uit het dorp aantrekkelijker en eenvoudiger maken. U krijgt de keuze om op alle momenten van de dag bij activiteiten aan te sluiten. Er komen meer activiteiten voor ouderen, ook in het weekend. U kunt gebruik maken van een alles inclusief abonnement of van een knipkaart. Het alles inclusief abonnement kost € 40,00 per maand. U mag dan aan alle activiteiten deelnemen met koffie/thee. U hoeft nooit bij te betalen en gebruik van duofiets en uitstapjes zijn gratis. U kunt ook kiezen voor de knipkaart. Deze is te koop bij de receptie. Voor 10 knippen betaalt u € 25,00. Hapjes, drankjes en de de activiteit worden hiermee betaald. ACTIVITEITEN APRIL Maandag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Geheugentraining van 10.15-11.30 uur. 1e en 3e maandag van de maand van

14.30-16.30 uur natuurvereniging. Dinsdag: Van 09.30-11.00 uur samen kaarten maken voor verjaardagen, beterschap, feestdagen enz. Kienen van 14.30-16.30 uur. Aansluitend is onze friettent open en elke bezoeker van het kienen krijgt een gratis snack of friet. Woensdag: 1e en 3e woensdag van de maand van 10.00-11.30 uur mannenclub. Van 10.30-11.30 uur is de grootletterbibliotheek geopend. Muziekmiddag met live artiesten van 14.30-16.30 uur. Programma: 4 april: Seniorenkoor Levenslust uit Handel 11 april: Seniorenkapel uit Best 18 april: koor de Vrije Heerlijckheid 25 april: Wood in Harmony Donderdag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Creatief bezig zijn van 9.30-11.00 uur. Van 14.30-16.30 de handwerk club. Vrijdag:

14.30-16.30 uur: quiz- of spelmiddag; sjoelen, barakken, rummikub spelen enz. Dagelijks biljarten vanaf 14.00 uur, gewoon voor de gezelligheid. Verder is er een fitnessruimte voor onbeperkt fitness of begeleid fitness vanaf 55 jaar en ouder. Ook is er een buiten beweegtuin waar iedereen kan deelnemen. Extra activiteiten in maart: Zaterdag 7 april, 15.00 uur: Heilige mis met dameskoor Sint Agatha Boekel. Zaterdag 7 april om 15.00 uur Heilige mis met dameskoor Sint Agatha Boekel. Donderdag 12 april, 19.00 uur: extra muziekavond in ’t Trefpunt met The Old Swingband. Zaterdag 14 april, 14.30 uur: extra muziekmiddag in ’t Trefpunt met de Hannemanne. Maandag 16 april, 14.30 uur: in ’t Trefpunt modeverkoop Mia Vincken lente/zomer. Zaterdag 21 april, 14.30-16.15 uur: dans/jukebox middag met wat lekkers. Mocht u meer informatie willen hebben omtrent activiteiten in Sint Petrus bel ons gerust 0492- 32 83 28 en vraag naar Elly Janssen of Renée Lange.Algemeen Sixtiesfilm “Teenbeat” nu ook in Venhorst!

Op zaterdag 21 april a.s. draait in ontmoetingscentrum “de Horst” in Venhorst de speelfilm “Teenbeat”. Aanvang: 19.30 uur. In deze film gaan we terug naar het midden van de jaren 60. De tijd van brommers, dancings, “moeilijke ouders” en opstandige jeugd. De tijd ook dat de school en de kerk heel veel invloed hadden op het leven van de tiener. “Teenbeat” handelt over de jaren zestig waarin een groot deel van de jeugd zich probeerde af te zetten tegen het, in hun ogen, maatschappelijke keurslijf. Meer in de luwte van het tweede deel van de “roaring sixties” vertelt deze film het verhaal van Hans. Hij is voorbestemd om het bedrijf van zijn vader over te nemen

Koor Alegria heeft een naambord Bij een optreden hoort een naambord, zodat de toehoorders weten welk koor zich laat horen. Een soortgelijk bord heeft nu ook het pas opgerichte koor Alegria in bezit gekregen. Afgelopen repetitie-avond onthulde kunstenares Heleen Verbrugge en voorzitster Els van de Ven het nieuwe naambord. Heleen heeft het bord ontworpen en in de vrolijke kleuren van het koor

en mede daardoor ook flink te studeren zodat hij klaar is voor de toekomst. Maar als zanger van beatband “The Supertones” komt hij in de gelegenheid zich meer vrijheid te verschaffen, waarbij het

geschilderd. Sponsor De Schutboom heeft het bord gratis gegeven en sponsor schildersbedrijf André van Delst de verf. Hartelijk dank. Zingen is een ontspannende hobby en is lid worden van een koor een hartenwens? Dan ben je van harte welkom. We zijn pas in september begonnen, dus is het gemakkelijk aansluiten, zonder dat een oud repertoire in de weg zit. Alegria betekent blijdschap en dat stralen we ook uit. Bekijk onze website of kom vrijblijvend op een dinsdagavond naar Nia Domo om de sfeer te proeven.

bedrijf van thuis steeds verder uit beeld raakt. Als dan ook nog een meisje zijn weg kruist waar ze thuis niet zo gek op zijn, neemt het verhaal een heel andere wending dan zijn ouders hadden gehoopt. In totaal is er 7 jaar aan deze film gewerkt van script schrijven tot en met de montage. Zo’n 400 mensen hebben er aan meegewerkt, waaronder 39 acteurs, honderden figuranten en mensen die diensten, locaties en attributen hebben aangeboden. Verhaal, scenario en regie door Antoon Kerkhof. Het camerawerk is van de hand van Wiljan van Lankvelt. De film heeft inmiddels gedraaid in Erp, Gemert, Zijtaart, Boerdonk, Keldonk, Volkel, Eerde en Mariaheide. Kaarten à € 5,- zijn te koop bij “de Winkel” St. Josephplein 7a in Venhorst of online via a.kerkhof.ham@gmail.com (kaarten liggen dan bij de kassa)

Dansen in Boszicht Zaterdag 14 april van 14.00 tot 17.00 uur is er weer dansen in Boszicht. Deze middag is in samenwerking met orkestje t Spult.en The Forrest sight country dancers.

Evenementenkalender 8 april: Koningschieten bij het gildehuis. 14 en 15 april: Venhorst Creatief


Algemeen

Natuurbegraafplaats Maashorst Datum: woensdag 11 april 2018. Aanvang: 10.30 uur Waar: Natuurbegraafplaats Maashorst, Franse Baan 2, 5427RS Schaijk Voor wie: alle leden. Kosten: gratis. Gezamenlijk vertrek om 10.00 uur vanaf het Sint Janplein. Opgeven vóór 4 april bij Maria, tel. 0492-322051 of 06-32099894. Natuurbegraafplaats Maashorst ligt in Schaijk in één van de mooie natuurgebieden die Brabant rijk is. Natuur begraven is één van de oudste vormen van begraven en vindt zelfs haar oorsprong op de Maashorst. Eeuwenoude vorstengraven zijn in natuurgebied de Maashorst gevonden. We kunnen dus zeggen dat natuur begraven hier al duizenden jaren plaatsvindt. Met natuurbegraafplaats Maashorst zetten we een oude traditie voort. Na ontvangst met koffie / thee met wat lekkers krijgen we uitleg over wat natuur begraven inhoudt. Daarna een rondleiding over het terrein. Mocht er die dag een begrafenis zijn dan wijken we uit naar een andere dag. Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen Actief

Ingezonden Brief VERKIEZINGEN, Gelukkig zijn er in Boekel nog voldoende niet partijgetrouwe kiezers bleek 21 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. De kiezers hebben beoordeeld, en het bleek dat men absoluut niet tevreden was met het gemeentelijk beleid van afgelopen jaren. Wat opvallend is dat in het land lokale partijen fors hebben gewonnen, maar niet zo in Boekel, daar gebeurde juist het tegenovergestelde. Dat spreekt boekdelen, DOP dreigde zelfs te halveren maar met een restzeteltje kwam men nog net op 3. Als de kiezers zo oordelen kan het tocht niet anders als dat er een andere wind moet gaan waaien in Boekel. Het CDA gaat van 4 naar 7 zetels en kan dus deze keer niet genegeerd wor-

den. Dat zou nog eens enorm kiezersbedrog zijn. Het is nu aan het CDA en hopelijk beschamen zij het vertrouwen niet en luisteren ze respectvol en met begrip naar alle inwoners. Het is niet erg je kwetsbaar, c.q. nederig op te stellen, nee juist een pré wil je geloofwaardig blijven. Dat wil niet zeggen dat iedereen gelijk moet krijgen, maar wel een luisterend oor vindt. Feitelijk ging het woensdagavond direct na de verkiezingsuitslag in Nia Domo al mis. Op de vraag aan Marius Tielemans van het CDA hoe het met ecodorp verder zou gaan antwoorde hij dat lopende contracten zouden worden gerespecteerd. Wat bij de verliezers (GVB toch ook) reacties ontlokten: Heunks DOP “Nou ja!” en van Eert GVB: “CDA breekt nu al haar eerste verkiezingsbeloften”. Maar beste lezers daar gaat het nu juist om, afspraken na komen. Hopelijk gebeurt dat de komende jaren wel en worden we als inwoners niet verder op extra onnodige kosten gejaagd door bijvoorbeeld eindeloze rechtszaken zoals afgelopen jaren is gebeurd. Welke coalitie er ook komt, hopelijk heb-

SCOUTING BOEKEL SCOUT van de MAAND Hoi allemaal! Wij zijn de welpen van Scouting Boekel. Het leuke aan scouting is dat we iedere week iets anders doen. Vorige week hebben we zelf kleine vuurtjes leren stoken. Ook hebben we met heel veel lucifers een soort domino gemaakt. Dat was super

ben ze bindende factor hoog in het vaandel staan en functioneren ze er ook naar. Dan kunnen we teksten als: “Boekel weer in boerenlucht” (23 maart onze correspondent in Brabants Dagblad, en 14 maart:) “DOP vreest wanneer boeren het weer voor het zeggen hebben” missen als kiespijn. Geen stemmingmakerij meer! We gaan boeren weer zien als voedselproducenten en geen overlastzaaiers. Zijn er problemen, moet je elkaar erop aanspreken, maar ook wat kunnen accepteren. Iedereen heeft wel eens last van ieder. Als de politieke partijen van Boekel daar dan ook gelijk in mee gaan door niet steeds op social media en hun sites negatieve berichtgeving richting agrarische sector te spuien. Dan zou de Boekelse samenleving weer een echte samenleving kunnen worden incl. de boeren zoals het hoort. De kiezers hebben gesproken! Het is nu aan de nieuwe raad waar overigens géén (!) boer bij zit. Toch is het inkomen van 40% van onze gemeentelijke inwoners direct of indirect afhankelijk van deze groep. Vriendelijk groet, Ruud Gijsbers gijsbersruud@gmail.com

cool! Over twee weken gaan op kamp in de blokhut. We mogen dan lekker lang op blijven en gaan zelfs op uitstapje. We hebben er heel veel zin in! :) Ben jij in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar? En lijkt het jou gaaf om met ons mee te doen? Kom dan drie keer gratis kijken. We zijn iedere week van 9:00 tot 11:00 uur en van 13:30 tot 15:30 uur te vinden in de blokhut. Voor meer informatie kun je terecht bij onze leiding: 06-30670428. Groetjes, de welpen


Algemeen

Papa, ik kan muziek maken!! Papa ik kan muziek maken. Kom je luisteren naar wat ik al kan? Ja leuk, en wanneer is dat dan? Op zondag 15 april om 15:00 uur in Nia Domo. We mogen dan met een echt

orkest mee spelen. De zaal is om 14:30 open en vol is vol. En wat is er dan nog meer? De kinderen van de trommel workshop laten horen wat ze al kunnen, BATS (Boekels Aanstormend Talent Slagwerk) spelen een paar vette nummers, het opleidingsorkest speelt kei gave nummers en de Harmonie sluit af met nummers die we allemaal kennen.

Discoskaten op het St. Agathaplein Hállo allemaal, vrijdag 30 maart gaan we nog een keer discoskaten op het St. Agathaplein! Komen jullie ook weer? Zoals altijd van 19.00 tot 21.00 uur. Groetjes en tot ziens! Schaats- & Skategroep Boekel, 06-20430257, www.skeelergroep.nl

Nieuw bedrijventerrein in Boekel? Door de redactie

Als het aan de eigenaren van Van Grinsven Holding Boekel BV ligt komt er op de Zandhoek een nieuw bedrijventerrein. Op de locatie Zandhoek 1 en 1a is nu een nertsenhouderij en een plantenkwekerij gevestigd. Van Grinsven Holding wil het bedrijf op Zandhoek 1 saneren en hiervoor in de plaats een lokaal bedrijventerrein met milieucategorie 1 en 2 ontwikkelen voor 10 bedrijfskavels waarvan een aantal met bedrijfswoning. Een van deze kavels zal dan gekoppeld worden aan de reeds bestaande bedrijfswoning op Zandhoek 1. Op deze kavel wil het bedrijf een tijdelijke vergunning krijgen om de daar geplaatste nertensheds om te bouwen tot een insectenkwekerij. Doel is om hier dan een proef te draaien voor produktie van buffalowormen, voor humane/menselijke consumptie. In een later stadium zal deze produktie worden verplaatst naar de Hoekstraat, waar de aanvrager een nertsenhouderij heeft. In 2024 wordt een algehele stop nertsenhouderij van kracht. In het Bestemmingsplan Buitengebied 2005 is de bestemming op de locatie Zandhoek 1 en 1a aangeduid als Agrarisch bouwblok. Een insectenkwekerij geldt niet als agrarische activiteit en derhalve moet een tijdelijke afwijkingsprecedure worden aangevraagd.

En wat kost dat? Het is helemaal gratis en voor iedereen. Kinderen kunnen met de kleurplaat zelfs een prijs winnen. Die kleurplaat krijg je via school of hij staat om de website van EMM (www.emm-boekel.nl). De kleurplaat mag je inleveren bij de bibliotheek daar staat een doos en daar mag hij in. Oké, ik kom 15 april luisteren naar al dat nieuwe talent. Pap, zet je het wel even op de kalender!!

Venhorst Creatief Dit jaar is het 42 jaar geleden dat Venhorst Creatief door vrijwilligers is opgericht. Er werd een tentoonstelling georganiseerd met werkstukken die de inwoners van Venhorst gemaakt hadden. Ook dit jaar vindt weer een tentoonstelling plaats. Veel deelnemers hebben zich opgegeven en laten hun werk van het afgelopen jaar graag zien. Leerlingen van groep 8 van de basisschool in Venhorst hebben een tekening gemaakt. Ze hebben erg hun best gedaan. De tekeningen krijgen een mooie plek om bezichtigd te worden. Door een vakkundige jury zijn er 3 geselecteerd, die worden ingelijst. Op zaterdag is er een koffie/ thee hoekje, met ranja voor de kinderen. Er is een mogelijkheid om vrijblijvend deel te nemen aan een creatieve activiteit en een demonstratie van eigen creativiteit op zondagmiddag. Kortom, het is ook dit jaar weer de moeite waard om de tentoonstelling te bezoeken en u te verbazen over de creativiteit die Venhorst te bieden heeft. De tentoonstelling vindt plaats in gemeenschapshuis “De Horst” en is geopend op zaterdag 14 april van 15.00 tot 20.00 uur en zondag 15 april van 11.00 tot 17.00 uur. Entree is gratis, kinderen onder begeleiding. Comité Venhorst Creatief

Evenementenkalender 22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein. Vrijdag 27 april: Koningsdag, Boekel aanvang 09:30 uur, Venhorst aanvang 10:45 uur


MENU PROVENCE

Aspergesoep Romige soep van asperge met klassiek garnituur of Salade de la mer Kruidige salade met garnalen, gemarineerde zalm en mosselen, dillemayonaise, kwartelei en citrus of Kalf Carpaccio van kalfslende, pistou, Parmezaanse kaas of Salade Provencal Frisse salade met gegrilde Provençaalse groente, Parmezaanse kaas en balsamicostroop

***

Dorade Gebakken doradefilet met gedroogde parmaham en Provençaalse paprikasaus of Steak Biefstuk van Black Angus rund geserveerd met rode-wijnsaus of Vispalet Duo van roodbaars- en zalmfilet met saus van bouillabaisse of Pollo con gambas Gebakken hoenfilet met gamba’s, peterselie en aioli

***

Kaas Selectie van 3 soorten kaas of Chocolade Combinatie van pure chocoladeparfait en witte chocolademousse met framboos of aardbeien Luchtige mousse van aardbeien, merenque, suikerdeeg en aardbeiensaus

€ 24,50

De prijs is alleen geldig wanneer u een keuze maakt uit bovenstaand menu. Wanneer u het menu wijzigt worden de gerechten afzonderlijk berekend.

Voor de à la carte kaart zie de website

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Algemeen

Gastles over bewustwording van geld en verzekeringen Voor schoolgaande kinderen van groep 7 en 8 gaat geld een steeds belangrijkere rol spelen. Het voortgezet onderwijs en een grotere mate van zelfstandigheid komen eraan. Kindcentrum Octopus bereidt leerlingen hier op verschillende manieren op voor. Zo gaf financieel professional en verzekeringsadviseur Nicole Verwegen een gastles in het kader van de Week van het Geld. De Week van het geld (12 t/m 16 maart) is een initiatief van Wijzer in geldzaken. Met tal van activiteiten leren kinderen omgaan met geld. De gastles spreekt leerkracht Ilse Verbrugge direct aan: “Ik vind de inhoud leerzaam en interessant. Het is op een leuke manier vormgegeven en past bij groep 7 en 8. Het gaat over geldzaken en over verzekeringen. Nou lijkt dat laatste wat vergezocht voor

kinderen, omdat hun ouders dat regelen. Maar Nicole geeft allerlei voorbeelden die de kinderen aanspreken. Wie betaalt het als er iets kapot gaat op schoolkamp? Of als je gaat sporten, laat je je mobieltje dan in de kleedkamer liggen? Of doe je het in een kluisje zodat het niet gestolen kan worden? Met haar uitleg en het spel worden begrippen als ‘premie’, ‘polis’ en ‘risico’ goed te begrijpen. De kinderen vonden het dan ook erg leuk”. “Het gaat vooral over bewustwording”, vult Nicole Verwegen aan. Als adviseur bij De Bruin Verzekeringen in Uden weet zij hoe ingewikkeld geldzaken en verzekeringen voor een leek zijn. “Met de uitleg en vooral het spel laat je kinderen hierover op een laagdrempelige manier nadenken. En ze snappen meer dan je denkt. Ik ben echt verrast door hun vragen en opmerkingen. Bijvoorbeeld ‘als je veertig jaar premie betaalt en je hebt nooit schade, dan heb je altijd voor niets betaalt’. Dat haakt direct in op de afweging welke risico’s je zelf wilt en kunt dragen. Van zo’n inzicht word ik heel blij!” Wat Nicole betreft blijft het niet bij de 4 gastlessen die ze op Kindcentrum Octo-

Extra koopavond!

Vanaf maandag 30 april hebben we voortaan EXTRA KOOPAVOND. We zijn dan geopend van 16:00 t/m 20:30 uur.

15% korting

Kom op 30 april of in de maand mei op maandagavond naar de kapsalon voor een

behandeling en ontvang

0

OPENINGSTIJDEN: Maandag 16:00 t/m Dinsdag 09:30 t/m Woensdag 09:00 t/m Donderdag 09:30 t/m Vrijdag 09:00 t/m Boekel Zaterdag 09:00 t/m

15% korting! 20:30 koopavond 20:30 koopavond 12:30 20:30 koopavond 17:30 12,50 14:00

Met & zonder afspraak v.d.Horststraat 2a, Boekel, 0492-325566, www.kapperijunique.nl

pus heeft gegeven. “Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, leg je de basis voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Dat lijkt me ook voor leerlingen van andere scholen heel waardevol.”

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 3 april wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v. Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


Algemeen Oproep aan hondenbezitters! Het buitengebied van de Gemeente Boekel met zijn akkers, weilanden en bossen nodigt uit tot een mooie wandeling.De wegen langs de boerderijen, de wandelpaden langs de velden, akkers en weilanden met grazend vee vormen een uitgelezen gebied om een frisse neus te halen voor wandelaars en eventueel hun trouwe viervoeter. Voor uw huisdier is het natuurlijk het mooist als hij vrij rond kan rennen, maar helaas kan dat niet overal. Honden spelen een belangrijke rol bij het overbrengen van Neospora-infecties onder koeien. De parasiet Neospora caninum geldt wereldwijd als een belangrijke veroorzaker van abortus onder koeien, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgesto-

ten. De hond fungeert als gastheer voor deze parasiet. De hond wordt er niet ziek van, maar brengt de parasiet wel via zijn ontlasting over op de koeien. Door het eten van gras of kuilvoer dat vervuild is met ontlasting van honden nestelt de parasiet zich in de koe en veroorzaakt daardoor het verwerpen van het ongeboren kalfje. Deze wetenschap leidt tot toenemende bezorgdheid en schade bij rundveehouders wanneer u uw huisdier vrij laat spelen op hun weilanden en akkers. Zonder dat u het weet en zonder dat u dat wil brengt u hun veestapel in gevaar. Wij als ZLTO vragen mede namens onze rundveehouders hierbij dringend uw medewerking om het besmettingsgevaar te voorkomen. Dit kan door: • uw hond aan te lijnen in het buitengebied !!!

Lekker rundvlees uit De Peel

• geen ontlasting achter te laten in de weilanden!!! Let op: ook in weilanden waar geen dieren lopen dient u uitwerpselen op te ruimen! Het gras wordt immers gemaaid en als voer gebruikt in de winter. De rundveehouders danken u alvast voor uw medewerking.

Grote Baby- en Kinderbeurs Op dinsdag 10 april a.s. wordt er bij Nia Domo wederom een grote en gezellige baby-/kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden. In totaal zijn er zo'n 100 kramen met 2e hands spullen. Openingstijden: 20.00-22.00 uur. Voor meer informatie:babybeurs@outlook.com

Een lekker stukje vlees zoals het iedereen wil:

koeien met kalveren lopen bijna het hele jaar lekker buiten, ze zijn allen volledig medicijn vrij, rechtstreeks van de boer dus geen tussenhandel, daardoor dus ook stukken voordeliger en altijd vers, over ca. 4 weken de laatste slachting van het voorjaar.

Willy en Nicole Smits - Boekelsebaan 5 - Landhorst - tel: 0485-478323 - e-mail: de.ark@kpnplanet.nl

Een (h)eerlijk stukje vlees, voor een (h)eerlijke prijs.

Het lekkerste rundvlees van het ras Blonde d’Aquitaine, kenmerkend door zijn malsheid en volle smaak. Vleespakketten van 20 kg of 40 kg vers vlees. Klaargemaakt door de ambachtelijke slager.

Pakketinhoud: bief, rosbief, braadvlees, stoofvlees, gehakt, braadworst en soepvlees.

Voor meer informatie en/of bestellen: Willy en Nicole Smits Boekelsebaan 5, Landhorst Tel: 0485-478323 E-mail: de.ark@kpnplanet.nl


Algemeen Ingezonden Brief BOEKEL, QUO VADIS? Nu de kruitdampen van de verkiezingsstrijd zijn opgetrokken en de boeren (CDA) weer de baas zijn wordt het eens tijd om verder te kijken dan onze megastallen lang zijn en een blik in de toekomst te werpen. Het Brabants Dagblad van 17 maart j.l. plaatste een artikel van redacteur Kees Backx met de kop: “Eigenwijze ideeënfabriek houdt stand”. Zo staan wij er dus op in den Bosch. Het was Wim van de Donk zelf, die na een bezoek aan Boekel zich zo over ons uitliet. Hij roemde Boekel om zijn gedurfde initiatieven zoals het afschaffen van de welstandsvergunning, het verlenen van flits-bouwvergunningen, het invoeren van de bijwoonregeling en last but not least, het aanleggen van glasvezel in de hele gemeente, inclusief het buitengebied. Hij had natuurlijk ook een aantal onverkwikkelijke zaken, die zich op Boekels grondgebied afspelen, kunnen noemen maar op beleefdheidsbezoek ga je niet in op individuele gevallen. Het verbaasde redacteur Backx wel dat Van de Donk met geen woord repte over de gemeentelijke herindeling, want kleine ge-

meentes zijn de provincie een gruwel. Nog verbaasder was hij in de door de gemeente opgestelde structuurvisie ‘Gastvrij & actief naar 2030’ te lezen dat deze Calimero-gemeente, die bijna alles heeft uitbesteed, het tot die tijd financieel makkelijk dacht te kunnen rukken. En hoe zelfstandig ben je nog als je deelneemt in allerlei grotere verbanden, vroeg hij zich terecht af. De aanleiding voor zijn artikel was meen ik de plotselinge ommezwaai bij de VVD, die voor Boekel maar één mogelijkheid zag: fuseren! Die oude VVD is door kortsluiting in zijn gelederen geheel afgebrand, maar oh wonder in korte tijd weer als een Phoenix uit zijn as herrezen. De verlichte nieuwe leden vinden fuseren niet meer zo’n noodzaak. Voortbordurend op het artikel van Backx zou ik Boekelse bestuurders willen vragen niet alleen maar op zelfstandig blijven te focussen. Zij moeten hun ogen en oren goed de kost geven en bezien welke gemeenten in zijn voor een ‘date’. Veel keus is er niet, zodat je eerst hart en nieren van je partners moet proeven alvorens je je jawoord geeft. Zo voorkom je dat je later onmodern wordt uitgehuwelijkt.

De leNTe koMT er AAN!

De Beste onderhoudsbeurt aan uw gazonmaaier, kettingzaag, heggenschaar of motorzeis voor de Beste prijs? Wij onderhouden en repareren alle bekende merken met originele onderdelen zoals Superia, Honda, Etesia, Masport, Stihl, Husqvarna enz. Alle reparaties en onderhoudsbeurten met garantie! AcTiE: de hele maand april 5 liter Aspen 2-takt of 4-takt benzine voor de prijs van € 17,95 inclusief BTW. ook zaagkettingen, kettingolie en smeermiddelen voor de beste prijs!

H.O. Willy van de Valk Bergstraat 62, Unit 2, Boekel

openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00-17.30 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. overige dagen op afspraak, bel dan 06-23446218

UW SpeCiAliST iN kooiMAAierS!

Als je geen enkel initiatief toont om te laten zien hoe aantrekkelijk je bent, degenereer je tot een verwelkt muurbloempje. Dan zou het kunnen gebeuren dat Commissaris van de Koning van de Donk in zo’n hemelse toorn ontsteekt dat hij Boekel in grote stukken laat hakken en verdelen over de randgemeenten. Zo’n roemloos einde moeten we niet willen. Om te weten te komen waar we heen moeten is het goed eens te kijken waar we vandaan zijn gekomen. Boekel heeft met Uden al vanaf 1324 behoord tot het Land van Ravenstein, dat bestuurd werd door o.a. de Hertog van Kleef. Het maakte dus al geen deel uit van het Hertogdom Brabant. Het Land van Ravenstein was bestuurlijk ingedeeld in een Maaskantsgericht en een Heikantsgericht met Boekel, Uden, Volkel en Zeeland. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588 tot 1795) kreeg bij de Vrede Van Munster (einde 80-jarige oorlog) de zeggenschap over het zogeheten StaatsBrabant. Het zuidelijke Brabant bleef onder het bestuur van de Habsburgers. Het Land van Ravenstein behoorde tot geen van beide Brabantsen en werd bestuurd door Duitse Heren. Totdat het in 1796 wordt ingelijfd bij de Franse Republiek en het gedaan is met de ‘Status aparte’. In 1805 eindigt de Franse bezetting en wordt Ravenstein door Napoleon bij het nieuw gevormde Koninkrijk Holland gevoegd. De heerlijkheid Uden wordt opgedeeld in de gemeenten Boekel, Uden en Zeeland. Historisch gezien horen wij daar dus thuis, al waren Gemert en de Meierij nooit ver weg. Burgemeester Bos moet maar eens met het gilde opmarcheren naar Uden en aan de poort kloppen, de vendelgroet brengen en een Boekelse Broeder aanbieden. Oh nee, in Uden houden ze niet zo van gildes. Het gilde kun je beter inzetten als je in Gemert je opwachting wilt maken. Om Uden te behagen sturen we een EHBO team onder leiding van Toon van Hout, die in het ijspaleis op de markt al veel gevallen Udenaren weer op de been heeft geholpen. En in Veghel moet onze burgemeester met een mooie regenjas op de arm en de hoge hoed in de hand, met gepaste schreden zijn collega tegemoet treden om belet te vragen. Dit charmeoffensief moet het ‘pièce de résistance‘ van Pierre Bos worden. Het moet leiden tot een serieuze vrijage met een van deze gemeentes, zo niet dan moet de burgemeester als zoenoffer ons aan een mooie Overpeelse helpen. Succes! Wim Althuizen


GEWELDIGE VERKIEZINGSUITSLAG!

Het CDA Boekel-Venhorst heeft maar liefst 49% van alle stemmen in de gemeente Boekel behaald en daarmee zeven van de vijftien zetels. We zijn zelfs het sterkst gegroeid van alle CDA-afdelingen in Nederland. Dat we bijna de helft van alle stemmen binnen wisten te halen, had niemand durven denken. Onder het genot van gebakken eitjes en pils hebben we de monsterzege goed gevierd bij lijsttrekker Marius Tielemans thuis.

EIGEN KRACHT! Het CDA is uitgegaan van eigen kracht en eigen ideeĂŤn. We hadden een prachtige lijst met veel jeugd, ervaring en een sterke vertegenwoordiging uit Venhorst. Ook de komende jaren zullen wij op basis van deze kracht politiek bedrijven. EN NU AAN DE SLAG! Deze week gaat de coalitievorming van start. We willen een goed beeld krijgen van de overeenkomsten, de verschillen en de mate van wederzijds vertrouwen tussen partijen. We houden u op de hoogte!


Algemeen Lindsey en Sanne zetten zich in voor WensAmbulance Brabant! Lindsey Kouwenberg (20) en Sanne Emonds (19) beiden uit Boekel zijn begonnen aan een fictieve opdracht voor school. De opdracht bestaat uit het kiezen van een goed doel en het bedenken hoe zij hiervoor geld kunnen gaan inzamelen. Zij hebben als goed doel voor WensAmbulance Brabant gekozen, omdat zij dit een bijzonder inspirerend doel vinden. Om het vak Burgerschap op school wat interessanter te maken en omdat zij zich meer willen inzetten voor de maatschappij hebben Lindsey en Sanne ervoor gekozen om ‘de daad bij het woord te voegen’. Zij organiseren namelijk een bingoavond in Boekel om geld in te zamelen voor WensAmbulance Brabant! Het tweetal vindt het belangrijk dat de wensen van terminaal zieke mensen uitkomen. De gehele opbrengst van de bingoavond zal daarom ook naar dit goede doel gaan. ‘Er zijn helaas nogal wat zieken, die hun laatste wens niet meer in vervulling hebben kunnen laten gaan.’

De bingoavond wordt gehouden op zaterdag 14 april in de ruimte van de ANGO (in de voormalige Sint Janschool) aan het Sint Janplein 20 te Boekel. Vanaf 19:30 uur kan iedereen naar binnen, de bingo begint om 20:00 uur en zal rond 23.00 uur eindigen. Er zijn die avond ook consumpties en versnaperingen te koop. De opbrengst hiervan zal ook naar de WensAmbulance Brabant gaan. (Let op, u kunt alleen contant betalen.)

7, 8, 9 en 10 augustus Joepiedagen 2018 Schrijf je nu in! 1 t/m 30 april Hallo Jongens en Meisjes uit Boekel en Venhorst! De inschrijftermijn voor de Joepiedagen gaat van start.

Van 1 t/m 30 april kunnen jullie je weer inschrijven voor deze fantastische dagen. Ook dit jaar kunnen alle kinderen en vrijwilligers zich op eenvoudige wijze inschrijven via onze website: http://www.joepiedagen.nl/ Let op inschrijven kan alleen nog via de website! Zien jullie ook al weer uit naar de Joepiedagen?? Wij zeker!! We zijn alweer druk doende met de voorbereidingen om er weer een verrassend programma van te maken. Dit jaar gaat Joepie naar de Kermis! Het zullen ongetwijfeld leuke en gezellige dagen worden. Schrijf de datum alvast op de kalender, in je agenda of sla het op in je mobiel, zodat jij er weer zeker bij kunt zijn. Kijk ook eens op onze website www.joepiedagen.nl en op www.facebook.com/kindervakantieweek.joepieboekel Groetjes, Joepie werkgroep

BIJ AANKOOP € 15,00 OF MEER AAN VLEES EN/OF VLEESWAREN KRIJGT U EEN

BAKJE EIERSALADE GRATIS ( 29-30-31 MAART)

LEKKER EN GEZELLIG TAFELEN MET DE PASEN Ruim assortiment GOURMETVLEES. Compleet te maken met RAUWKOSTEN, SAUSJE, STOKBROOD, KRUIDENBOTER etc. Donderdag 29,vrijdag 30 en zaterdag 31 maart: RUNDVLEESFRIETJES (EVEN ROERBAKKEN)

100 gram

LENTEHAASJE

100 gram

€ € €

100 gram

CORDON BLEU’S (VAN VARKENSFILET)

3 stuks

(VARKENSHAASJE GEVULD MET EEN FRISSE VULLING VAN COURGETTE EN ABRIKOZEN)

DIVERSE GEVULDE VARKENSHAAS 150 gram GEBRADEN KIPFILET + bakje CRANBERRYSALADE voor

495

210

100 gram RAUWE HAM 100 gram ONTBIJTCERVELAAT 100 gram GEBR. GEHAKT samen voor

495

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

795 219 225

keurslager


pinksterbloem 38, 5427 BW Boekel Huurprijs € 710,68 p.m.

TE HUUr

eigeNSCHAppeN

reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: Soort woning: energielabel: Woonkamer: keuken: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Slaapkamer 3: Doucheruimte: Bergruimte: Zolder: Huishoudsamenstelling:

maandag 2 april 2018 eind maart 2018 € 0.91 p.m. eengezinswoning A 24,32 m2 9,54 m2 7,04 m2 13,10 m2 11,20 m2 4,62 m2 8,20 m2 met vaste trap 20,03 m2 2 of meer personen

Wij hanteren twee huurprijzen met voorrangsvolgorde: 1. €710,68: bij 2 of meer personen met inkomen tussen € 30.400 tot € 36.798. 2. € 640,14: bij 3 of meer personen met inkomen tot € 30.400. gezinnen met kind(eren) krijgen voorrang.

Woningzoekende dienen bij peelrandWonen te zijn ingeschreven. U dient bij elke reactiebon de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van u en uw evt. partner bij te voegen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst telefoonnummer 0800 - 05 43 of via www.belastingdienst.nl. Wijkt uw huidige inkomen af? lever dan ook de recente loongegevens aan. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

reACTieBoN

Naam: .............................................................................................................. Voorletters: ..............................................................................................

Adres:.....................................................................................................................................................................................................................................

postcode: ......................................................................................................... plaats: .......................................................................................................

geboortedatum: .............................................................................................. inschrijfnummer: ......................................................................................

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

Aantal personen: ...................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:................................................................................................................................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................................................................................................................................... o pinksterbloem 38, Boekel - huurprijs € 710,68 p.m.


Sport

Boekel Sport 1 - Stormvogels ’28 1 De goed leidende F. Engelen liet na 100 minuten zijn laatste fluitsignaal klinken. Toen pas was de overwinning helemaal zeker. Boekel Sport kwam tweemaal op voorsprong en Stormvogels kwam tweemaal langszij. Op Boekels 3e treffer in de 84e minuut bleven de gasten uit het verre Siebengewald het antwoord schuldig. Gelukkig maar! In de eerste fase van de wedstrijd was de bal vooral voor Stormvogels ’28. Als ze die dan al even kwijt waren brachten foutieve, Boekelse passjes, ze toch weer snel in balbezit. In de 11e minuut volgde een Boekelse aanval. Joris Polman was het eindpunt van een mooi offensief. Hij speelde zich knap vrij en lobte vanuit een moeilijke positie net niet tussen de palen. Drie minuten later mocht Joris de score wel openen. Een voorzet van Tim Schuijers werd door hem tot doelpunt gepromoveerd: 1-0. Nauwelijks 1 minuut later was het Bart Seegers die vanuit een rechtstreekse vrije trap de Boekelse muur en de keeper kansloos liet: 1-1. In de 17e minuut wilde Tim Schuijers met een kopbal Twan Merks in scoringspositie brengen. In de rebound hield een buitenspelsituatie een voorsprong van Stormvogels tegen. Halverwege de 2e helft kwam opnieuw Tim Schuijers dicht bij een treffer, maar de grasmat werkte niet mee. De tegenaanval van Stormvogels ging net naast. Een Boekelse corner, genomen door Teun Graat, werd bij de 2e paal door aanvoerder Niek Schuijers knap binnengekopt 2-1! Tot aan het rustsignaal bleef Boekel Sport de toon aangeven. In

de 2e helft, tot aan de 60e minuut, een licht veldoverwicht voor Stormvogels. Trainer Roy de Haan vond het toen tijd voor 2 wissels. Invaller Thomas Creemers, koud in het veld, zorgde in de 61e minuut voor de 2-2. Een zeer fraaie lange pass van Bart Seegers bracht Ingo Custers bijna in een ideale scoringspositie. Een verdwaalde voorzet wist Jesse Zwanenburg met moeite uit de doelmond te stompen. In de 83e minuut raakte Twan Merks uit een mooie aanval over vele schijven slechts de rechterdoelpaal. Een geplaatste pass van Tijn v.Lankvelt bracht Tim Schuijers in balbezit. Met een onnavolgbare actie liet hij 3 verdedigers zijn hielen zien en plaatste de bal in de uiterste rechterhoek: 3-2. De pogingen van Stormvogels om in deze stand nog verandering te brengen, leverden geen succes meer op. De 4-2 van Boekel Sport had ook nog gekund. Al met al een zwaar bevochten, verdiende en zeer belangrijke overwinning. Supporters opgelet! Op Paaszaterdag (a.s. zaterdag) speelt Boekel Sport 1 om 19.00 uur in en tegen Nijnsel. Op donderdag 5 april wordt er in Boekel om 18.30 uur afgetrapt tegen DAW! U bent zeer welkom!!!

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Onze wintercompetitie zit er weer op. Na 7 wedstrijdavonden voor de Kerst en 7 erna en 20 wedstrijden per deelnemer verder kwam er natuurlijk de winterkampioen uit. Winterkampioen 2017-2018 werd Henk v.Haandel.

Huub v.Helvoirt kwam als 2e uit de bus en 3e werd Bert v.d.Weteringen. Betsie Vogels is de beste dame gevolgd door Tiny v.d Elzen en Truus v.d.Vondervoort. Iedereen proficiat. De volledige uitslag volgt hieronder. 1 Henk v.Haandel; 2 Huub v.Helvoirt; 3 Bert v.d.Wetering; 4 Betsie Vogels; 5 Jos Fabrie; 6 Jan v.Kilsdonk; 7 Tonnie v.Logten m.; 8 Alexander v.Asperen; 9 Jan v.d.Elzen; 10 Jan Vogels; 11 Tiny v.d.Elzen; 12 Grard School; 13 Jan v.Haandel; 14 Gerard v.d.Ven; 15 Henk v.Vorst; 16 Ties v.d.Tillart; 17 Truus v.d. Vondervoort; 18 Jan v.Berlo; 19 Jos v.Haare; 20 Pieta v.d.Velden; 21 Geert Verstaten; 22 Maria School; 23 Theo Versteegden; 24 Henk Vesters; 25 Dora v.Berloo; 26 Corry v.Dalen; 27 Sjan Kanters; 28 Lenie Cootjans; 29 Jan Cornelissen; 30 Nellie v.Hees; 31 Wim v.Hees; 32 Truus de Klijn; 33 Mia v.Berlo; 34 Piet de Groot; 35 Toos Verhofstad; 36 Anneke de Bruin; 37 Sjef v.d.Vondervoort; 38 Piet v.Haandel; 39 Cor v.d.Meugheuvel; 40 Harrie Coppens; 41 Wihelmien v.d.Elzen; 42 Martha v.Moorsel; 43 Francien v.Helvoirt; 44 Kees de Klijn; 45 Martien v.d.Elzen; 46 Jan Kroos; 47 Riek Hurkmans; 48 Karin v.d.Ven; 49 Erna Verstegen; 50 Frans v.d.Laar; 51 Antoinette Swinkels; 52 Pieta v.d.Ven; 53 Harrie Donkers; 54 Tonny Thomas; 55 Bert v.d.Mortel.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslag 24 maart Odisco E1 - JES E2 0-8 Programma 31 maart JES B1 - MOSA’14 B1 Venhorst, 14.45 u JES C1 - Corridor C1Venhorst, 13.30 u JES D1 - Flash D1 Venhorst, 12.15 JES E1 - De Korfrakkers E1 Venhorst, 11.00 u JES E2 – Altior E4 Venhorst, 11.00 u MOSA’14 – JES F1 Oijen, 09.45 u Programma 2 april JES 1 - Vios (O) 1 Venhorst, 13.00 u Programma 3 apil JES 3 - Flash 2 Venhorst, 20.00 u


el

Ju do -c

ek Bo

lu b

Sport Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Jubilaris Judoclub Boekel Afgelopen vrijdag tijdens de training is Niels in het zonnetje gezet vanwege zijn 12,5 jaar lidmaatschap van Judoclub Boekel. Niels traint zelf bij de 4e groep en draagt de bruine band. Daarnaast is hij elke week actief als assistent-trainer. Als blijk van waardering werd Niels door het bestuur en trainer Fred verrast met een mooie oorkonde en een attentie.

We feliciteren Niels met zijn jubileum en hopen dat hij nog lang lid blijft en zich met veel plezier blijft inzetten voor onze vereniging!

VC Unitas / ‘t Menneke Goed volleybal van De Mennekes ! Op zaterdag 24 maart trad het sterrenensemble van VC Unitas/'t Menneke aan tegen het 5 plaatsen lager geclassificeerde Ledub uit Budel. In tegenstelling tot een week eerder week wist Unitas dat men nu een kwalitatief beter team aan zou treffen wat dus een beduidend zwaardere wedstrijd zou gaan betekenen. De Mennekes konden zich de uitwedstrijd eerder dit seizoen in Budel nog goed heugen. Een partijdige scheidsrechter, die na enkele punten zichzelf wisselde en vervolgens de taak als coach van het thuisspelende team op zich nam. Helaas maakte deze wisseling toen niet veel uit want de daaropvolgen-

de scheidsrechter floot vervolgens vooral op appèl van de thuisploeg. Een zware, spannende wedstrijd volgde waarbij Ledub toch met 1-3 aan het kortste eind trok en Unitas de terechte winnaar was. Met dit gegeven in het achterhoofd wisten De Mennekes dat het ook in Boekel weer een pittige pot kon gaan worden. De 1e set startte met een wisselvallig spel aan beide kanten. Tot ieders verbazing probeerde Marijn v.d.Krieken deze tendens met een zeer indrukwekkende breakdance move te doorbreken. Maar zowel de gasten als de thuisploeg raakten hier niet van onder de indruk. Toch bleek deze tactische onderbreking halverwege de set zijn vruchten af te werpen en Unitas herpakte zich. De Mennekes werden scherper en maakten nu de aanvallen wél af. Het ijs was gebroken en de eerste set werd dan ook overtuigend gewonnen met 25-19. De Boekelse stoomtrein was inmiddels op gang gekomen en ook in de 2e set werd er keihard gewerkt. Er werden combinaties gemaakt die je normaal gesproken alleen op Europees niveau zou verwachten. Ledub was dan ook meer bezig om de bal van de grond te rapen dan dat ze hem in de lucht konden houden. Of dit kwam doordat ze de avond ervoor teveel van dat smerige Budels Bier hadden gedronken of omdat Unitas boven zichzelf uitsteeg, het maakte uiteindelijk niet veel uit. Het blok zat goed, combinaties lukten en Ledub kwam er gewoon niet aan te pas: 25-14. Set 3 startte Unitas met dezelfde drive en gaf Ledub ook nu weinig kansen. Vele namen mogen genoemd worden, maar dhr.v.Hout en dhr.Hectors waren deze keer toch wel erg belangrijk voor het team. Luc die niet te stoppen was met zijn geplaatste harde aanvallen en Roy die elke pass recht in de handjes van onze spelverdelers wist te krijgen. Deze set werd er dan ook flink doorgewalst waardoor de thuisploeg al de winst mocht noteren, set 3 werd namelijk met 25-16 gewonnen. De laatste set. Vaak is zo'n set na een 3-0 voorsprong toch wel een lastige om te binnen te slepen. Helaas bleek dit voor de Boekelse heren ook het geval te zijn. De gehele set liepen beide teams gelijk op. Totdat de libero aan de kant van Ledub het nodig vond om nog een tandje bij te schakelen in zijn tot dan toe ook al onsportieve, kinderachtige en belachelijke gedrag. Een man van middelbare leeftijd - waarvan je dan toch een bepaalde volwassenheid zou verwachten - die zijn eigen vol-

leyballende onvermogen probeerde te verbloemen of compenseren met voortdurende aanmerkingen op de scheidsrechter (die een uitstekende wedstrijd floot), voortdurend appellerend op zogenaamde fouten en uitballen, zeiken, zeuren en janken, echt op het belachelijke af. En dan zou je verwachten dat de rest van zijn team - ook allemaal volwassen mensen die waarschijnlijk toch ook voor hun plezier zijn gaan volleyballen - deze onsportieve gedragingen zouden corrigeren maar nee hoor; hun eigen coach was al nagenoeg net zo onsportief door bij werkelijk elke duidelijk door Unitas ingeslagen bal luidkeels en tegen beter weten in "uit" te roepen om de scheidsrechter toch maar te verleiden tot een foute beslissing. Op deze manier het spel ontregelend lukte het de gasten om uiteindelijk alsnog één set winnend af te sluiten. Maar och; als je op zo'n manier je spelplezier en resultaten wilt behalen dan moet je het ook niet raar vinden als je team in de hele regio de bedenkelijke reputatie geniet van onsportiefste volleybalteam in de poule ! Ondanks de zure nasmaak van de laatste set kon Unitas met opgeheven hoofd terugkijken op deze uitstekende pot. Vier wedstrijdpunten binnengehaald en daarmee de voorsprong op de nummer 3 tot 15 punten uitgebouwd. Met nog enkele wedstrijden te gaan staan de heren er dus goed voor om de 2e plek te kunnen vasthouden en daarmee toegang te krijgen tot de P/D wedstrijden die een mogelijke promotie tot gevolg kunnen hebben. De heren willen hun vaste supporters weer bedanken voor hun geweldige aanmoedigingen en hopen ze in de fase van dit seizoen nog van enkele mooie wedstrijden te mogen voorzien!

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 21 maart RIKKEN 1. Ria Welten 2. Betsie Vogels 3. Jan Emonds JOKEREN 1. Marietje vd Elzen 2. Anneke vd Cruijsen 3. Willy v Mierlo

108 54 25 68 67 47


Sport HaBo ‘95 Uitslagen Wedstrijdverslagen zijn te lezen op www.habo95.nl. Swift D2 - D-jeugd 1 14-11 MHV '81 B1 - Jongens B1 27-32 D-jeugd 2 - Tremeg D2 9-10 Meisjes C2 - HCB '92 C1 14-15 Meisjes B1 - RED-RAG/Tachos B117-20 MIC 2 - Dames 1 17-32 Rapiditas 1 - Heren 1 24-21 Heren 2 - Achilles '95 1 31-28 HCG A1 - Dames A1 28-19 Bergeijk 2 - Dames 3 30-6 HCG 1 - Dames 2 18-10 RHV A1 - Dames A2 10-18 Habo stelt verblijf in de hoofdklasse veilig De voorlaatste wedstrijd van HABO kende maar een doel: zeker stellen dat volgend jaar opnieuw de hoofdklasse het toneel is waarop het vaandelteam van HABO acteert. Die opdracht zou toch niet moeilijk moeten zijn, gelet op de tegenstander. Dit is het 2e team van MIC dat onderaan bungelt en zelfs al gedegradeerd is. In de eerste ontmoeting tussen de 2 teams toverde HABO het grootste verschil in één wedstrijd op het bord van de hele hoofdklasse C in een monsterscore van 35-16. Het leek de opmaat voor een mooie 2e helft van het seizoen, maar dat liep toch een beetje anders. Onder andere door trainersperi-

kelen ver-loor HABO de aansluiting met de subtop en zakte gevaarlijk ver naar beneden op de lijst. Twee weken geleden werd er gewonnen van LimMid in een redelijke pot en vorige week werd er verloren van het sterke MHV, maar ook toen was het spel alleszins om aan te zien. De wedstrijd begon zoals beloofd: meteen vol gas erop en proberen om zo snel mogelijk een groot verschil te creëren. Dat lukte wonderwel: na 5 minuten stond er 0-5 op het bord, met name door toedoen van Iris Donkers, die vanaf rechts gemakkelijk haar acties kon ma-ken. Pas toen slaagde MIC erin om iets terug te doen, waarbij ook simpel balverlies van HABO het team van MIC een beetje hielp. Maar het beeld was duidelijk: deze wedstrijd kon voor HABO niet stuk. Vanaf 36 wist HABO de hele wedstrijd lang 2 keer zoveel te scoren als het arme MIC. En ook de scheidsrechter wist het aangenaam te houden door wel met penalties te strooien aan beide kanten, maar geen enkele tijdstraf te geven. Hij vond dat -met reden-niet nodig. En toen Myrne Donkers dacht dat ze met het spelletje vier op een rij bezig was stond er inmiddels 7-17 op het bord en konden we gaan rusten. Na wat tactische aanwijzingen van gelegenheidscoach Irene Hanenberg vond ook Inge v.Lankveld het tijd om een duit in het zakje te doen: ze kwam in de 2e helft nog tot 5 treffers. De rest van de wedstrijd kon HABO naar hartenlust

Habo ’95 dames 3 kampioen! Afgelopen zondag 18 maart zijn de dames 3 van Habo’ 95 kampioen geworden. Dankzij een 30-15 winst op EHV Dames 2 is het team niet meer in te halen door haar tegenstanders en mogen ze zich kampioen van de 3e klasse noemen. We willen graag al onze supporters (nog nooit zo’n volle tribune gehad;-)), onze lieftallige trainer Alex v.Boxtel en onze sponsoren Groentekwekerij Tielemans en Spuiterij Peters bedanken!

experimenteren in de aanval met speelsters op vreemde plaatsen: het maakte allemaal niet zo veel uit. De dekking werd niet echt zwaar op de proef gesteld en wat er al doorkwam werd keurig verwerkt door doelvrouw Jouke Manders die een puike prestatie neerzette. Van 7-20 werd het na 12-22 toch weer 14-27 en met nog een geluksbal aan het einde wist MIC het verlies te beperken tot 17-32. In deze competitie volgt voor HABO nog één thuiswedstijd tegen het sterke ESC dat op de 2e plaats geëindigd is. Een stuntje tot besluit zou best wel aardig zijn, ook als er voor beide teams niets meer op het spel staat. Uw steun is daarbij van harte welkom. Het is te hopen dat HABO er in slaagt in het komende seizoen voor dit team een goede trainercoach te vinden, want er zit meer dan voldoende talent in deze groep.

V E S P O

HANDBALVERENIGING

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen Recreanten 1 - Stip 1-16 FIB'15 - Recreanten 2 13-15 Vespo DS1 - Meos DS2 34-21 Programma 7 april: Recreanten 2 - Helios’72 2 Boekel, 18.00 u Recreanten 1 - Helios’72 1 Gemert, 19.00 u OssTeam Oss - Heren 1 Gemert, 21.00 u Programma 20 april: Seizoensafsluiting Boekel, 20.00 u

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 23 maart: 1 J.Witlox-M.v.Dinteren 62,50% 2 B.Ceelen-F.Kruter 56,77% 3 M.Swarts-G.Swarts 55,73% 4 M.v.Delst-W. de Graaf 52,60% 5 H.v.Houtum-L.Otten 52,08% 6 J.v.d.Elzen-M.v.d.Nieuwenhof 51,56% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur. Goede vrijdag 30-3-2018 GEEN bridgen in Boszicht.


Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

OPRUIMING Overjarige Etesia, Ariens & Hayter GRASMAAIERS voor heel

Hanekampseweg 7 T 0485-478527 E lankbens@wxs.nl

5445 NN landhorst F 0485-478317 i www.vanlankveldbens.nl

aantrekkelijke prijzen Daarnaast volop keuze uit NIEUWE COLLECTIE

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

Jos Somers Tuinmachines Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel tel. 0492-322300

www.JosSomersTuinmachines.nl Openingstijden: ALLEEN WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Al meer dan 25 jaar begrip in de regio.

WWW.LIETON.COM

VOOR MEER INFORMATIE: 0413-335270, info@lieton.com of surf naar


Sport Hockeyclub Boekel Dames 1 Fransen optiek - Waalwijk Na lang wachten door de winterkou. na een goede voorbereiding begon ook voor ons de eerst competitie wedstrijd van de 2e helft van dit seizoen. In onze fanatisch mooie nieuwe shirts, gesponsord door Fransen Optiek begonnen wij vol enthausiamse de wedstrijd. Vanaf het eerste moment zetten wij goed druk op Waalwijk, waardoor er na 18 minuten het eerste doelpunt werd gescoord door Sanne Reijbroek. Snel daarna wist Marelke Rijkers te scoren vanuit een strafcorner. Waalwijk gaf het niet op en wist net voor rust de 2-1 te scoren. In de 2e helft wist Sanne Reijbroek na 8 minuten een mooie 3-1 te scoren. Ook scoorde ze niet veel later de 4-1. Waalwijk wist ook nog een paar kansen te creĂŤren, maar gelukkig voor ons bleef het daarbij. In de laatste minuut kregen wij een strafcorner. Door een mooie combinatie wist Marelke Rijkers te scoren en was het 5-1. Over 2 weken hebben we op vrijdag 6 april een wedstrijd uit tegen Dommel en zondag 8 april tegen uit tegen Bemmel. MixE1 Lekker vroeg op om in Helmond een potje te gaan hockeyen. 2 weekjes rust gehad vanwege de kou. Hoe zou het vandaag gaan? Om wat meer rust in het spel te krijgen hebben de coaches besloten om met een vaste liniebezetting te spelen. Maar de coaches hebben het wel vaker mis gehad, in de eredivisie zouden ze de 2e helft van het seizoen waarschijnlijk niet gehaald hebben. Maar getooid met de HC Boekel sjaal komt het wel allemaal

vrij professioneel over. Terug naar de wedstrijd. Tegen allemaal jongens, maar daardoor laten we ons niet intimideren. 2 van de 3 musketiers zitten bij ons in de ploeg en de rest allemaal dames die hun mannetje wel staan. Direct vanaf het begin zette Boekel veel druk en de neuzen stonden naar voren. Goed overspelen en goed vrijlopen. En niet veel later: de eerste goal! Voorsprong voor Boekel. Helmond kwam er af en toe wel uit maar Pim en Neeltje hadden het helemaal op slot. Met een dikke voorsprong gingen we de rust in: 1-4. De 2e helft hetzelfde spelbeeld. Rushes naar voren van Jur, Cherlyn en Floor zorgen voor continu druk op de keeper van Helmond. De afronding was net iets minder, maar het liep geweldig. Saar had het als keeper niet druk, maar toch een paar overtuigende reddingen! Floor pofte er nog wat ballen in, wat de eindstand op 26 bracht. Mooiste wedstrijd van het seizoen tot zover en complimenten voor het spel in de inzet van de MixE1!!!

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 25 maart Venhorst 1 - Volharding 1 SCMH 2 - Venhorst 2 Venhorst 3 - Elsendorp 3 Menos 2 - Venhorst 4 Venhorst 5 - De Willy's 3 Constantia VR1 - Venhorst Vr1 Venhorst VR30+ - ZSV VR30+ Veteranen Venhorst - SCMH

2-1 4-2 2-4 5-1 1-0 4-0 12-0 2-2

Programma 31 maart 15.30 u Vet. Fc de Rakt - Venhorst Programma 1 april 14.30 u Emplina 1 - Venhorst 1 Programma 2 april Constantia 5 - Venhorst 5 10.00 u Programma 5 april Venhorst 1 - TGG 1 18.30 u Venhorst 1 - Volharding 1 2-1 Venhorst ontving vandaag middenmotor Volharding, van wie Venhorst in de uitwedstrijd met maar liefst 5-0 had verloren. Met een lekker voorjaarszonnetje op De Voskuilen begon Venhorst goed en geconcentreerd aan de wedstrijd. Na 15 minuten loste Thijs v.Sleeuwen het eerste schot op doel en 10 minuten later herhaalde hij dat nog eens. Hierna kreeg Volharding 2 goede kansen, maar doelman Daan Fonken liet zich niet passeren. Tussendoor kopte Luuk v.d.Boogaard enkele keren gevaarlijk op doel, zowel uit corners als vrije trappen, maar de juiste richting ontbrak. Na een redelijk gelijkopgaande eerste helft ging met een 0-0 stand de rust in. Al in de 46e minuut brak Thijs v.Sleeuwen op links door, maar zijn inzet ging voorlangs. In de 67e minuut werd een Volhardingse dribbel in het 16 metergebied onreglementair onderbroken: penalty, maar de bal ging via de paal langs het Venhorstse doel. In de 75e minuut bracht Tom v.d.Boogaard uit een vrije trap de bal scherp voor het doel en een drietal Venhorstse spelers stormde er op af, waarna iemand het laatste tikkie gaf, 1-0. In de 79e minuut werd Thijs v.Sleeuwen -weer- diep gestuurd en behendig schudde hij zijn tegenstander van zich af en schoot onhoudbaar de 2-0 binnen. In de 85e minuut verloor Venhorst op eigen helft de bal en uit de tegenaanval maakte Volharding de 2-1. Beide ploegen kregen hierna nog een paar mogelijkheden om tot een doelpunt te komen, de toeschouwers voelden de spanning, maar gescoord werd er niet meer. Een belangrijke overwinning voor Venhorst en zeker ook voor Hans Versteden, die zijn eerste driepunter als getrouwd man kan noteren! Op 1 april speelt Venhorst uit tegen Emplina, weer een heel belangrijke! Plein 31 en Dakdekkersbedrijf W. Jacobs zijn ook de komende 3 seizoenen hoofdsponsor van de voetbalvereniging. De vereniging is blij en tevreden met de verlenging en hoopt op een voor beide partijen succesvolle periode.


Sport Wieler Toer Club Boekel Turfstreektocht Met 27 man werd afgelopen zondag de Turfstreektocht gereden. De klok was verzet en we gingen een half uur eerder dan de week ervoor. Toch genoeg liefhebbers, die wilden genieten van een mooie tocht door de Peel. Een tocht die via Handel, Elsendorp, Westerbeek, Overloon, IJsselstein, Deurne. In Zeilberg was de koffiepauze. Twee euro voor twee kopjes koffie, waar tref je dat tegenwoordig nog? Na de pauze, het was al een stuk warmer, vervolgden we onze tocht richting Vlierden, Helmond, Bakel, de Mortel, Gemert en weer terug naar Boekel. Geen lekke banden, dus chauffeur Harrie had een makkie. Om 10 voor twaalf stonden we weer op het plein en iedereen was het er over eens: We hadden fijn gefietst. Volgende week is het Pasen. Alle groepen rijden hun tocht op tweede Paasdag. De A-groep rijdt dan de Dorp a/d riviertocht, de B-groep rijdt de Eindhoventocht en de C-groep rijdt de Herpentocht. Tot volgende week. P.da Leuse

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 19 maart: v.d.Aa Klusbedrijf - Quick Hedge 1-9 Invorm Interieur - Snackpoint LC 2-6 v.d.Boogaard/v.Sleeuwen - Café Gij & Ik 12-3 v.Haandel Metaal - Porte de Provence 6-4 Donkers/Claasse - MVS Grootkeuken 0-3 Stuc Force - Midicentrum Stender 1-5 Café LC/OOvB - De Schutboom 1-0 TK ’t Stuupke - Mahobo 1-1 Planotec E-Diensten - Elreka Hek 1-20 Torpedo TUB - Heuveltraining/v.Hoff 1-8 Programma 9 april Zaal A Donkers/Claasse - v.d.Boog./v. Sleeuwen 18.45 u Elreka Hekwerken - Snackpoint LC 19.30 u v.Haandel Metaal - Stuc Force 20.15 u Heuveltraining/v.Hoff - Quick Hedge

21.00 u Invorm Interieurbouw - Mahobo 21.45 u Zaal B 18.45 u Torpedo TUB - TK ’t Stuupke Porte de Provence - De Schutboom 19.30 u Planotec E-Diensten - v.d.Aa Klusbedrijf 20.15 u MVS Grootkeuken - Midicentrum Stender 21.00 u Café LC/OOvB - Café Gij & Ik 21.45 u

Evenementenkalender 8 april: Koningschieten bij het gildehuis. 14 en 15 april: Venhorst Creatief 22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein.

KBO prijskaarten voor SENIOREN Uitslagen 19 maart RIKKEN 1. Sjef Vondervoort 2. Tiny Welten 3. Toos Verhofstad 4. Ida v.Rooy 5. Maria v.d.Heuvel 6. Betsie Vogels 7. Nol Willems 8. Gerrit Ophey Poedelprijs Annie v.Duren JOKEREN 1. Anneke v.d.Cruysen 2. Zus Vesters 3. Tonny v.Exel 4. Ria v.Stiphout 5. Ria Strijbosch Poedelprijs Bets v.Kessel

74 72 68 64 57 49 47 38 -108

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

140 102 81 76 32 -95

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.


Sport

Uitslag 22 maart 2018. Rode lijn 1. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 60,83% 2. Dames v.d.Heijden-Rutten 60,83% 3. Heren Manders-Otten 55,83% 4. Dames Kremers-v.Lieshout 55,00% 5. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 54,17% 6. Mw.Putter-Hr.v.d.Ven 54,17% Groene lijn 1. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 68,33% 2. Dames de Koning-Verbakel 67,08% 3. Dames Koster-Verbeek 55,00% 4. Mw. Swarts-Hr. Derks 54,58% 5. Dames Coolen-Polman 52,50% 6. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 52,50% 7. Dames Biemans-v.d.Elzen 50,83% Donderdag 29 maart Paasdrive. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) H. v. Houtum - B. v.d. Mortel A. v. Duijnhoven - R. Willems Th. v. Alphen - R. Berens H. v.d. Zanden - Sj. Donkers C. Sanders - H. v.d. Heuvel J. v. Zon - Chr. Coolen M. Timmers - B. v.d. Heijden P. v. Hoof - L. Otten P. Koonings - G. Zomers

36-39 52-68 33-32 60-46 34-56 32-34 33-36 39-40 21-114

F. v. Boxtel - B. v.d. Mortel 36-30 21-33 P. v. Hoof - Chr. Coolen H. v.d. Zanden - B. v.d. Heijden 23-41 44-25 P. v. Hoof - M. Timmers Libre B (20 beurten) J. Coolen - H. Coppens 36-37 J. v.d. Aa - A. v. Moorsel 40-33 P. v. Doren - A. v. Asseldonk 29-31 M. v.d. Heijden - L. v. Sleeuwen 40-30 A. Verstegen - M. v. Haandel 32-30 H. v.d. Berg - M. v. Doren 15-32 J. Donkers - B. v.d. Bosch 34-17 J. Donkers - A. v.d. Kimmenade 40-45 A. v. Moorsel - A. v.d. Kimmenade 42-45 M. v. Schijndel - M. v. Doren 28-19 A. Verstegen - H. Coppens 14-30 Libre C (20 beurten) J. v. Osch - F. v.d. Bosch 18-20 H. v.d. Nieuwenhof - J. v. Berlo 12-21 J. v. Asseldonk - W. Kroos 24-23 A. v.d. Kamp - J. v. Berlo 21-11 T. v. Sleeuwen - H. v. Melis 21-13 J. v.d. Broek - J. v. Haare 12-26 H. v.d. Nieuwenhof - M. de Rijck 6-14 H. v. Vorst - J. Manders 12-15 W. v. Hees - F. v.d. Bosch 23-16 Cl. Aldenhuijsen - P. Raijmakers 10-24 Bandstoten A (20 beurten) M.Timmers - C. Coolen 28-25 A. v. Asseldonk - B. v.d. Mortel 18-18 H. v.d. Zanden - B. v.d. Mortel 28-22 P. Koonings - R. Berens 23-29 A. v. Moorsel - R. Willems 30-42 F. v. Boxtel - H. v.d. Heuvel 24-38 J. Coolen - A. v. Duijnhoven 28-24 H. Schepers - G. Zomers 6-73 P. Koonings - J. v. Zon 35-28 R. Berens - P. v. Hoof 14-34 B. v.d. Mortel - G. Verwegen 23-17 H. v.d. Zanden - J. Kusters 46-18 A. v. Asseldonk - H. v. Houtum 20-35 C. Sanders - M.Timmers 21-25 G. v. Exel - C. Coolen 65-38

Massief houten vloeren www.pdebhoutenvloeren.nl

PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN

Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881

Sj. Donkers - M. v. Doren 46-15 Bandstoten B (20 beurten) 17-9 M. v.d. Heijden - A. v.d. Burgt 4-4 J. Manders - Cl. Aldenhuijsen 9-13 A. v.d. Burgt - J. v. Haare H. v. Duren - J. v. Duren 16-5 H. v.d. Nieuwenhof - A. Verstegen 9-11 Harrie v.d. Berg - A. v.d. Kamp 14-8 P. Raijmakers - L. v. Sleeuwen 16-21 B. v.d. Bosch - M. v.d. Heijden 17-11 M. v. Haandel - J. v. Osch 28-13 W. Kroos - H. Arts 7-14 J. Manders - H. v. Duren 7-10 J. Manders - J. v. Osch 9-9

Samen Sterk Libre A: Theo v.Alphen - Corrie v.d.Laar 60-46 Cor Vereijken - Adrie v.d.Laar 78-44 Bert Klokgieter - Wim v.d.Broek 32-43 Corrie v.d.Laar - Adrie v.d.Laar 26-41 Jaap Heesen - Cor Vereijken 39-52 Theo v.d.Ven - Theo v.Alphen 33-38 Gerrit v.Reybroek - Martien v.d.Elzen 30-14 Rien Koolen - Hans v.d.Ven 39-56 Wessel v.d.Ven - Jan Emonds 37-51 Theo v.Alphen - Wessel v.d.Ven 46-55 Libre B: Andre v.Bergen - Bert Donkers 10-27 Jan Sleegers - Andries Emonds 17-26 Piet v.d.Sanden - Arnold v.Dijk 30-20 Piet Raaijmakers - Albert Kerkhof 3-17 Jan Manders - Piet v.d.Sanden 19-51 Andre v.Bergen - Frits Koolen 23-21 Bert Donkers - Gerrit v.d.Cruijsen 26-20 Bandstoten: Piet v.d.Sanden - Jan Sleegers 9-8 Andre v.Bergen - Adrie v.d.Laar 22-13 Jan Sleegers - Frits Koolen 9-23 Rien Koolen - Martien v.d.Elzen 19-23 Driebanden: Frits Koolen - Corrie v.d.Laar 8-4 Jan Emonds - Jaap Heesen 6-4 Corrie v.d.Laar - Geert v.d.Linden 6-8 Wessel v.d.Ven - Cor Vereijken 12-9 Geert v.d.Linden - Adrie v.d.Laar 17-10


207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco

208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco

208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco Style

2008 SUV Blue Lion Airco

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

307 HB 1.6 HDiF Airco

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

3008 2.0 Hdi Hybride 4

508 Sedan 1.6 THP Executive

5008 THP 7 Pers Airco

Partner 1.6 Hdi Airco

C3 1.4 Exclusive Airco

C1 Collection 5 Drs Airco/Led

C1 nieuw model 1.0 5D AIRCO

C3 nieuw model Collection Airco

C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco

DS3 1.4 Chic Airco Two Tone

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Vectra 2.2 Elegance

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Opel

2003

2004

2002

2012

2015

2015

2015

2013

2004

2013

2010

2013

2013

2014

2007

2002

2002

2016

2017

2015

2009

2014

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

2011

2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm

2011

2010 Opel Corsa 1.3CDTI, 5drs, airco

Opel Astra H station 16i16V, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nlAllerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

VAN DER

WIJST LOK B.V.

RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl -----------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140.

Nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren STeigerMATeriAAl en rolSTeigerS tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij geBrUikTe STeigerplANkeN Tel: 06-22887186 / 06-23064406

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Jv

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor binnen en buiten

MeUBelS op MAAT & Sfeer ACCeSSoireS

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

Beregening

PVC materiaal

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Elektra

Pompen

Installatiemat.

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggen-

scharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

RADIATORWEBBINGS op maat, diverse modellen. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Kijk voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, info@salonsilke.nl & 0630651838

** NIEUW ** OPENINGSAANBIEDING Nieuwe set acrylnagels € 20,00 Nabehandeling € 15,00 Gellak op eigen nagels € 7,50

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Diëtist voor particulieren en bedrijven e: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

www.fannekedeleeuw.com 06-52 461 845 Gagelstraat 4 VenhorstAllerhande Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur,

zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

GEVRAAGD huishoudelijke hulp voor 3 à 4 uur per week. Tel. 06-53984815 na 18.00 uur.

GEVRAAGD huishoudelijke hulp in Erp. Nederlands sprekend, betrouwbaar, betrokken en handig. Enkele uren per week, PGB-budget, geen afdracht loonheffing. Tel.nr. 06-38480647. ------------------------------------------------------

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw 0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

3 Containerverhuur 3 Hijswerkzaamheden 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Ook voor een

NOrMALE KNiPBEUrT

€ 10.=

openingstijden; alle dagen tussen 08.00 en 21.00 uur, op afspraak. Woensdag 13.00-16.30 uur knippen zonder afspraak. kinderen t/m groep 8 krijgen dan € 1,- korting Sjanneke Westen Daandelendennen 14, 5428 Np Venhorst 06-45493591 Sjanneke.w@hotmail.com like me on

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren STeigerMATeriAAl en rolSTeigerS tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij geBrUikTe STeigerplANkeN Tel: 06-22887186 / 06-23064406


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

De Buitenhof

DIERENPENSION

maken in Boekel doe je bij THE rEAD SHOP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700.

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Uw fietsenmaker. Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

WERKPLAATS AANWEZIG. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


2e Paasdag zijn wij open van 12.00 / 17.00 uur. Mogelijkheid om allerlei E-bikes te testen. De koffie met iets lekkers staat klaar.

Uw fietsenmaker - Gemertseweg 6, Boekel, 0492-325370 Druk- en zetfouten voorbehouden