32e jaargang nr 32, 14 februari '18

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 14 februari 2018

Boekel Venhorst 32 Nummer

Carnaval 2018 weer achter de rug

Carnaval 2018, het zit er weer op. 4 Dagen lang kon men in de huid van een andere persoon kruipen. In de diverse horeca werd volop gefeest. Zowel in Boekel als in Venhorst is een van de hoogtepunten wel de jaarlijkse optocht. Zondag in Boekel, Venhorst beleefde deze afgelopen maandag. Elders in dit weekblad een compilatie van beide optochten.

Octopus denkt aan Het Vergeten Kind Op donderdag 21 december organiseerde Kindcentrum Octopus een sfeervolle kerstmarkt.

Vele kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden bezochten deze markt. Dit resulteerde uiteindelijk in een hele mooie opbrengst van € 2390,65! Een heel mooi bedrag wat geheel ten goede komt aan “Het Vergeten Kind’. Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Denk aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens. Kinderen in deze zogeheten multi-probleem gezinnen zijn erg kwetsbaar. Bij ruim 55.000 gaat het zodanig mis, dat thuis wonen

PEUGEOT SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

niet meer mogelijk is. ‘Het Vergeten Kind’ komt op voor deze kinderen en ondersteunt hen zowel op de korte als de lange termijn. Afgelopen donderdag overhandigden we samen met het carnavalsprinsenpaar symbolisch de cheque aan Kim de Witte van ‘Het vergeten kind’ Kindcentrum Octopus dankt iedereen die op één of andere wijze heeft bijgedragen aan het welslagen van deze avond.

Evenementenkalender 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub Boekel 14 en 15 april: Venhorst Creatief

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis.

Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat:

Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 18 februari, 1e zondag van de Vasten: 10.30 u Acoliet: Twan van Asseldonk m.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Antoon en Jana v.Hout (vwg. sterfdag tante Jana); Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer (vwg. verjaardag); Adriaan Cornelissen; Gerda Verkley- Pieterse (nms. de KBO); Cor v.Sleeuwen; Ellie v.Sleeuwen-Brands. Woensdag 21 februari: 19.00 u St.Petruskapel. Lies v.Helvoort-v.Bakel, Wilma v.Helvoort en Harrie v.Helvoort.

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 18 februari, 1e zondag van het Vasten: 09.00 u mmv. Parochieel Gemengd Koor. Grard en Nolda v.d.HorstVerhoeven en zonen Theo en Hans en schoondochter Hendrien; Arie v.Bakel (vanwege jaargetijde) Corrie VinkenLemmens; Danique Rovers (vwg.verjaardag), Peter Rovers, Driek en Dina v.d.Elzen.

OVERLEDEN: Boekel: Ger Raijmakers Volkel: Adriaan v.Oort

Lezing door onze bisschop Mgr. de Korte. Op maandagavond 19 februari, om 19.30 uur zal Mgr. de Korte in het Parochiecentrum in Uden een lezing geven met als titel “de toekomst van de kerk”. Eerder gaf hij deze lezing al op andere plekken in het bisdom, zoals in Nijmegen. Iedereen is van harte welkom.

Vastenaktiemaaltijd op donderdag 15 maart. Ook dit jaar willen we, in het kader van de Vastenaktie, ten bate van het werk van de op 6 januari tot priester gewijde Patrick Uwusu in Ghana, een Vastenaktiemaaltijd houden. Voor een redelijk bedrag kunt u genieten van een eenvoudige maaltijd, maar vooral ook van gezelligheid en een korte uitleg over de activiteiten van Patrick. En u dient er natuurlijk een heel goed doel mee! De kosten bedragen € 11,= p.p. Ongeveer de helft daarvan is bestemd voor de Vastenaktie. Betalen voor aanvang van de maaltijd. Donderdag 15 maart 18.00 uur in Zorgcentrum Sint Petrus te Boekel. Aanmelden kunt schriftelijk, telefonisch of per email bij dhr. Joep Trienekens, Kerkstraat 22, 5427BC Boekel, tel: 0492-322439, email: j.trienekens1@chello.nl

Huis/ziekenhuisbezoek. Als u zelf, of een van uw familieleden er prijs op stelt bezoek te ontvangen van iemand van het pastoraatteam, wilt u dat dan even laten weten via het Parochiecentrum. Onze pastores zijn graag bereid u te komen opzoeken.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 20 februari wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, KerkstraatNoord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk . Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Evenementenkalender 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub Boekel 14 en 15 april: Venhorst Creatief

AANBIEDINGEN van donderdag 15 t/m woensdag 21 februari

RIJSTEVLAAI

MET SLAGROOM

ZONNEBOL HERFSTBOLLEN

10.00 50 € 1.

6 halen = 5 BETALEN

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten VROUWENGILDE BOEKEL Hapjes kookavond in Nia Domo Boekel Hebben jullie er ook zo’n zin in? Samen gezellig kokkerellen, daarna lekker eten? Onder leiding van een superhobbykok, die al vaak groepen leidde. Deze keer komt mevrouw Nellie Brzoskowski ons begeleiden met het maken

van verrassende hapjes. Nellie was onlangs nog winnaar bij een wedstrijd in taarten maken, georganiseerd door bibliotheek De lage beemden in Boekel, Gemert en omstreken. We beginnen om 17:30 uur in en rond de keuken van het restaurant in Nia Domo en doen zelf actief mee. Overigens als je het alleen wilt kijken is ook goed. Meegenieten en proeven blijft hetzelfde. We verwachten een lekkere, inspirerende avond te hebben. Met weer nieuwe ideeĂŤn voor lekkere hapjes op tafel en bij een feestje.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

18-02-2014

18-02-2017 onze THEO

Er is niets wat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering bewaart.

Alleen voor leden en alles helemaal gratis! Behalve een drankje. Tot dinsdag 20 februari. Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwengilde

Evenementenkalender 22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein. 6 mei: open dag bij gilde St. Agatha


Berichten HEEMKUNDEKRING

Sint Achten op Boeckel Criminele lezing door Simon v.Wetten Ook in 2018 heeft de heemkundekring weer een programma met verschillende lezingen gepland. De eerste lezing is op donderdag 22 februari, is getiteld ‘een criminele lezing’ en wordt gehouden door Simon v.Wetten. Simon v.Wetten woont in Gemert en is historicus, geschiedenisleraar, archiefmedewerker en gids.

Over de lezing Niemand kan zijn lot ontlopen. Dat geldt voor u en mij, de moderne mens, en dat was in de periode 1500-1800 niet anders. Dat wil niet zeggen dat er in die drie eeuwen niemand was die het lot tartte. Integendeel. En dat lot tarten, dat levert in het geval van het gemeentearchief Gemert-Bakel ongeveer 10.000 dossiers in het crimineel- en civielrechtelijk archief op. In die duizenden processtukken treffen we ongeveer 40.000 “…zijn laatste tocht…”

In liefde losgelaten…

Clemens Verbrugge in de leeftijd van 59 jaar.

Maria en Jan Albert en Mariet Betsie en Henk Mary en Tonny Jeanne en Walter Cor en Annie Tonny en Marian Gerard en Brigitta Willy Renè en Monique en alle neven en nichten. 11 februari 2018 Berkhoek 3 5427 ES Boekel Clemens is op de Berkhoek 3 te Boekel waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen na de avondwake tot 21.00 uur. De avondwake zal worden gehouden op vrijdagavond 16 februari om 19.00 uur in de parochiekerk van H. Agatha te Boekel. Levend in de gedachten van Clemens zullen we een mooie afscheidsdienst vieren op zaterdagmiddag 17 februari om 13.00 uur in de Koepelzaal van Nia Domo, St. Agathaplein 6 te Boekel. Na de afscheidsdienst bent u welkom voor een informeel samenzijn in Nia Domo. Om 15.30 uur zullen wij als gezin onze Clemens in besloten kring begeleiden naar het crematorium. Voor beide diensten is gelegenheid tot schriftelijk condoleren. In plaats van bloemen graag een gift voor de Wensambulance waarvoor een collectebus aanwezig zal zijn. Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

mensen aan, die het lot wél durfden tarten, en uiteindelijk aan het kortste eind trokken. Niet zelden nam dat kortste eind de vorm aan van een gestropt touw, bungelend aan een galg. Het rechterlijk archief biedt een verrassende, soms ook onthutsende en niettemin kostelijke inkijk in het leven van alle dag in een willekeurig Brabants dorp. Want al is in dit geval het Gemerts rechterlijk archief de bron, de gebeurtenissen die uit de oude dossiers opwellen zijn typerend voor het Brabantse plattelandsleven anno toen en laten ons kennis maken met de normen en waarden, zeden en gewoonten in de dorpse samenleving van destijds. Ik neem u mee naar de harde tijden van weleer, bespreek de activiteiten van een notoire paardendief in diens persoonlijk Rampjaar 1672, bekijk met u de bedelbrieven van rondzwervende invaliden, laat u kennis maken met Thijs met-den-crommen-mond, ik kom met een vervelende onthulling, bied u wat schokkende scènes uit een huwelijk, laat nu eens de dief de gelegenheid creëren, loop met u een verliefde wolf in schaapskleren tegen het lijf, steun de kerk door de pastoor te beledigen, zie samen met u de criminele gevolgen van een pestepidemie onder ogen, we dobbelen tegen elkaar om een varken, en doorlopen op die wijze nog tientallen andere dossiers. Een prachtige bron, ook voor genealogen, en een weliswaar criminele maar tegelijkertijd ook sfeervolle lezing, waarbij het publiek wordt uitgenodigd mee te doen. Waar en wanneer We zien u graag op donderdag 22 februari om 20.00 uur in het Sint-Jangebouw aan het Sint-Janplein 20 in Boekel (ingang 'Samen Sterk'). Zowel leden als niet-leden zijn welkom, en de toegang en eerste kop koffie of thee zijn gratis.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst Oefenavond, lezing Voor de EHBO leden is er 19 februari een oefenavond lezing van Frans Palmer Het onderwerp is epilepsie. Locatie Boszicht, aanvang 19.30 uur.


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 07-02-2018 Verloren: - Schoolpasje Timmers - Grijze stoffentas met witte letters: inhoud: portemonnee, rijbewijs, CZ pasje, envelop geld damesbril en stoffen donkerblauwe handschoenen Gevonden: - Bruine fietstas met inhoud - 2 Sleutels aan ring met vermelding Enorm Graat Gemert en Huanan Lock

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie van het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren,

dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. AGENDA’S RAADSVERGADERINGEN 19 en 22 februari 2018 Agenda van de raadsvergadering van 19 februari 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 1. Opening. 2. Vragenhalfuur. 3. Vaststellen van de agenda. (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk) 4. Spreekrecht voor burgers. 5. Trekking van het stemnummer. 6. Raadsvoorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Donkstraat 5 Boekel. 7. Raadsvoorstel inzake bezwaren tegen vestiging voorkeursrecht op het plangebied Centrum Boekel. 8. Raadsvoorstel inzake kadernota van ODBN. 9. Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag reconstructie Vlonder zuid deel 2.* 10. Raadsvoorstel inzake Visie doorgroeigebied Glastuinbouw 2016. 11. Raadsvoorstel inzake centrumvisie herontwikkeling zuidwand. 12. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018.* 13. Raadsvoorstel tot vaststelling van de

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS BRP KRACHTENS DE WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) Het college van Burgemeester en Wethouders wijst ambtenaren aan die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 en de BRP.

Besluit Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel heeft op 19 december 2017 besloten mevrouw Beemsterboer, Verwijst en Blok van de gemeente Boekel aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen.

Inwerkingtreding Dit aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.


Gemeente Boekel

14. 15.

16. 17. 18.

Financiële verordening 2017 (ex artikel 212 Gemeentewet).* Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- & Rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 van de gemeente Boekel.* Vaststelling notulen raadsvergadering van 14 december 2017. Mededelingen en ingekomen stukken. Rondvraag. Sluiting.

Agenda van de raadsvergadering d.d. 22 februari 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 1. Opening. 2. Vaststellen van de agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Trekking van het stemnummer. 5. Raadsvoorstel inzake vaststelling van het Omgevingsplan 2016. 6. Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016. 7. Mededelingen en ingekomen stukken. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier

via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 0492 326806. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu > Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen gemeenteraad

Gebruik dezelfde app als de gemeenteraad De gemeenteraad werkt digitaal. Alle agenda’s van raads- en commissievergaderingen met bijbehorende stukken worden hiervoor in een speciale vergaderapplicatie (app) geplaatst. Deze app is ook voor u beschikbaar.

Hoe komt u bij deze vergaderapp? Dat kan op twee manieren: 1. ga op een PC naar www.ibabs.eu en log daar in. Dat doet u door rechtsboven op deze site te klikken op ‘iBabs login’. 2. gebruikt u een tablet of smartphone: download dan de iBabs-pro app in de App-store of de iBabs app in de Playstore. Na installatie opent u de app en klikt u eveneens rechtsboven op de site op ‘iBabs login’

BEKENDMAKING - VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij als ingezetene in de basisregistratie personen zijn opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze personen op te nemen ‘vertrek uit Nederland’. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven. Naam, geboortedatum en adres B.A. Sołtysik, 26-09-1979, De Hazelaars 16 A. Jabr, 09-03-1994, Kerkpad 18 I. Alabed Alsalam, 22-06-2013, Kerkpad 18 Y. Alabed Alsalam, 22-06-2013, Kerkpad 18

Uitschrijving per datum Datum besluit 10-01-2018 05-02-2018 10-01-2018 05-02-2018 10-01-2018 05-02-2018 10-01-2018 05-02-2018

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Na het inloggen verschijnt er een scherm waarin wordt aangegeven: login met iBabs account. U vult daar de volgende gegevens in: Site (bovenste veld): boekel Emailadres: burger Wachtwoord: burger

Wat kunt u vinden in de app? • de openbare vergaderstukken van de raads- en commissievergaderingen • de mededelingen van het college van B&W aan de gemeenteraad (onder de knop ‘overzichten’) • de ingediende schriftelijke vragen van raadsleden en de antwoorden daarop van het college van B&W (onder de knop ‘overzichten’) • met de zoekfunctie kunt u openbare vergaderstukken vinden vanaf december 2013 KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een dubbel woonhuis Locatie: Buntgras ongenummerd, Boekel Verzenddatum: 2 februari 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een winkel tot appartementen Locatie: Sint Josephplein 35, 35a, 35b en Meidoornstraat 2a, Venhorst Verzenddatum: 8 februari 2018

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De be-schikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u on-


dertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van een champignonkwekerij Locatie: Peelstraat 9, Boekel Datum ontvangst: 2 februari 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het nieuw bouwen van een woning met bijgebouw Locatie: Logt 11a, Boekel Datum ontvangst: 2 februari 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: Activiteit: vellen van een houtopstand

Onderwerp: het kappen van 1 tamme kastanje Locatie: aan de Peelkensweg, nabij Peelkensweg 5 Verzenddatum: 12 februari 2018

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 13 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een

plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

STORMLOOP AAN INSCHRIJVINGEN SJORS SPORTIEF EN CREATIEF BOEKEL, februari 2018

Sjors Sportief en Sjors Creatief heeft weer een vliegende start gemaakt in de gemeente Boekel. Sjors blijkt enorm populair onder de basisschooljeugd, want vanaf het startschot was het een drukte van jewelste op de website www.sjorssportief.nl. Na het eerste weekend waren er al 827 inschrijvingen voor de diverse cursussen en activiteiten. Ter vergelijk: vorige jaar waren er in totaal 873 inschrijvingen. Dit aantal hebben we na één weekend al bijna geëvenaard. Wat een succes!

Populair Heel veel sporten waren erg in trek bij de kinderen. Bij onder meer tennis, dansen, volleybal, hockey, skiën en snowboarden stroomden de aanmeldingen binnen.

Ook voor de culturele activiteiten die vanaf dit jaar worden aangeboden is erg veel interesse. Enkele uitschieters zijn: sterrenkijken, metaaldetectie, graffiti, boltaartjes maken, speksteen bewerken, gitaarles en trommelen.

Kinderen krijgen het advies om de website www.sjorssportief.nl goed in de gaten te houden. In verband met het doorslaande succes bieden verenigingen vaak nieuwe cursussen aan. Cursussen die vol zitten hebben vaak een wachtlijst. Bij voldoende animo kunnen de kinderen van de wachtlijst ook nog deelnemen aan de activiteit.

Eerste exemplaar uitgereikt aan Jasmijn van Bergen Het eerste exemplaar van het Sjorsboekje is door wethouder Henri Willems uitgereikt aan Jasmijn van Bergen uit groep 8 van Kindcentrum de Regenboog. Jasmijn is winnaar van de tekenwedstrijd en daarom staat haar tekening op de voorkant van het Sjorsboekje. Tevens mag Jasmijn met de gehele klas gaan zwemmen in het Golfbad in Oss. Wethouder Henri Willems overhandigde afgelopen week deze mooie prijs aan Jasmijn!


Gemeente Boekel

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningen-rechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN - Het aanhangsel van de drank- en horecavergunning ten behoeve van Grieks Mediterraans Restaurant Asteria is gewijzigd (verzenddatum 31 januari 2018)

Verleende ontheffing aan: - A.W.A. Kluijtmans voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens het clubfeest van HC Boekel (verzenddatum 26 januari 2018)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rech-

WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATSEN Op de begraafplaatsen in Boekel en Venhorst zullen vanaf 19 februari grafstenen worden verwijderd van vervallen graven. Houdt u er rekening mee dat u door deze werkzaamheden hinder kunt ondervinden als u de begraafplaats bezoekt. Er wordt geprobeerd de werkzaamheden in één week af te ronden.

ter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 14 februari 2018 De burgemeester van Boekel

BESLUIT BEBOUWDE KOM WET NATUURBESCHERMING Op donderdag 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van Boekel besloten om de bebouwde komgrens in de zin van de Wet natuurbescherming gewijzigd vast te stellen. Toelichting De gemeenteraad heeft in de vergadering van 14 december 2017 besloten om de grenzen van de bebouwde kom Wet natuurbescherming gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.

In het ontwerpbesluit was sprake van één bebouwde kom in het kader van de Wet natuurbescherming. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 14 december 2017 besloten om twee aparte grenzen voor de bebouwde kom Wet natuurbescherming vast te stellen.

Er is een bebouwde komgrens in het kader van hoofdstuk 3 (o.a. jacht) van de Wet natuurbescherming vastgesteld, deze grens zal samenvallen met de huidige bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet en eventuele wijzigingen daarvan in de toekomst. Daarnaast is er ook een bebouwde komgrens in het kader van hoofdstuk 4 (houtopstanden) van de Wet natuurbescherming vastgesteld, deze grens zal samenvallen met de gemeentegrens en eventuele wijzigingen daarvan in de toekomst. Deze grens komt overeen met het ontwerpbesluit van 12 januari 2017.

Gedurende de periode van 2 februari 2017 t/m 16 maart 2017 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen.

Ter inzage en bezwaar Het besluit bebouwde kom Wet natuurbescherming ligt gedurende 6 weken ter inzage. Bezwaar tegen dit besluit kan schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad van Boekel via Postbus 99 5427 ZH te Boekel. De termijn voor het indienen van bezwaar is zes weken en vangt aan met de ingang van de dag, ná de datum van publicatie van dit besluit.

Informatie Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw M. (Merel) Meusen. Boekel, 14 februari 2018

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 30 januari jl. is o.a. aan de orde geweest:

UITVOERINGSPROGRAMMA TOEZICHT EN HANDHAVING FYSIEKE LEEFOMGEVING 2018 De gemeente Boekel heeft het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018 vastgesteld. KADERNOTA 2019 BSOB Het college is akkoord met de Kadernota 2019 BSOB en legt deze ter instemming voor aan de raad.

RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN HET OMGEVINGSPLAN BUITENGEBIED 2016 Het college gaat de raad voorstellen om op 22 februari 2018 het Omgevingsplan Buitengebied 2016 vast te stellen. Het plan is na de opiniërende behandeling door de raad in december op onderdelen nog aangepast en verbeterd.

HUISVESTING STICHTING DE SPEELTREIN EN VERLENGING ERFPACHTOVEREENKOMST STICHTING MANEGE RUTGER VAN HERPEN Het college heeft besloten een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen om huisvesting van Stichting de Speeltrein in de boerderij bij de Manege Rutger van Herpen mogelijk te maken. Tevens heeft het college besloten om de erfpachtovereenkomst met Stichting Manege Rutger van Herpen voor een periode van 20 jaar te verlengen.


Vasomotietherapie Pijn of chronische klachten?

Kom dan naar de gratis toegankelijke informatieavond VASOMOTIETHERAPIE.

U krijgt uitleg van Dr. Jan Hoevenaars en Mario Bardoel uit Elsendorp. Ook zullen enkele gebruikers van de Vasomotietherapie hun ervaringen met deze therapie met u delen. Ook wordt dan duidelijk waarom de Vasomtie therapie zo breed werkt, maar toch niet in de zorgverzekering zit.

Nieuwsgierig? Kom dan naar de GRATIS toegankelijke INFORMATIEAVOND over Vasomotietherapie op

donderdag 22 februari 2018

Burgemeester Schafratstraat 6a te Boekel.

Aanvang informatie-avond om 20.00 uur, einde om Âą 21.30 uur

Bel of app voor openingstijden: 06 30 24 50 10. Ook graag via dit nummer even aanmelden voor de informatieavond.

Vasomotie therapie kan onder andere worden ingezet CVS ME (chronisch vermoeidheids syndroom Verminderde stoelgang Diabetes type 1 en 2 Q-koorts. COPD (zowel longemfyseem als chronische bronchitus) Koude voeten en handen

Vasomotietherapie |

bij ReumatĂŻde Artrites Spier- en rugpijn Polyneuropatie Doorligwonden Longfibrosis Doorbloedings problemen Depressiviteit en burn-out

Chronische Lyme Whiplash Multiple Sclerose Jicht Spataderen Rusteloze benen Etalage benen

Tweede stichting 13 | 5841 DC Oploo-Elsendorp | 0485 385858 | info@vasomotietherapie.nl


Algemeen

Boekels Erf laatste plan op Donk 2

Ongeveer 3 jaar geleden werd gestart met de inrichting van Donk 2. Diverse kavels werden in deze jaren verkocht en op een aantal ervan zijn ook al huizen gebouwd. Voor het laatste nog open deel aan de noordrand werd door de gemeente een wedstrijd uitgeschreven waar 4 inschrijvers hun interpretatie voor dit plan indienden. Winnaar werd Versteegden Vastgoed en Bouwbedrijf uit Erp. Zij ontwikkelden samen met Omni Architecten en enkele geĂŻnteresseerde kopers het Boekels Erf, een toepasselijke naam voor

SCOUTING BOEKEL Wij zijn de Bevers van Scouting Boekel. We zijn 4 jongens en 2 meisjes. Afgelopen 2 weken hebben we het thema Carnaval gehad. De eerste week hadden we van gipsverband maskers op onze

dit landelijk gelegen stukje grond. Op dinsdag 6 februari werden de handtekeningen onder de koopakte gezet. En dus worden over niet al te lange tijd op dit stuk Donk een tweekapper en 3 vrijstaande woningen gebouwd. Het geheel is een moderne intepretatie van een boerenerf, bestaande uit een langgevelboerderij met kapschuren. De woningen zullen als nul-op-de-meter-woningen uitgevoerd worden, er zijn geen gasaansluitingen, verwarming en warmtapwater komen via een warmtepomp en electrici-

hoofden gemaakt en de tweede week hebben we ze mooi geschilderd en geglitterd. Verder hebben we bierkratjes gestapeld en verstoppertje gespeeld. Lijkt het jou leuk om samen met ons van alles te doen en ben je tussen de 4 en 7 jaar oud? Kom dan op zaterdag met ons meedoen van 13.30 en 15.30 uur. Groetjes van Ann, Duke, Beau, Sofie en

teit komt middels PV-panelen (zonnepanelen) en er is een gescheiden water/ riool systeem. Het totale plan zal ondanks de erfafscheidingen een herkenbare entree krijgen. Dat er veel interesse in deze eigentijdse woningen met ambachtelijke uitstraling blijkt wel doordat op alle woningen al een optie ligt, er is zelfs een reservelijst. Naar verwachting zullen over Âą 3 we-ken de eerste balie-bouwvergunningen ingediend worden. De bouw zal binnen nu en 10 tot 12 weken gestart worden.

Gijs. Voor meer info; Loes Tielemans 0615113515 / www.scoutingboekel.nl

Opgave Fietsexamen 2018 Heeft u een kind op het bijzonder onderwijs die dit jaar het fietsexamen doet? V.V.N. afdeling Boekel-Venhorst maakt het mogelijk om dit in een vertrouwde omgeving te doen. Donderdag 5 april 2018 wordt het praktijkexamen afgenomen in Boekel, voor uw kind is het mogelijk om daar aan deel te nemen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Tiny Biemans, tel. 0638691250 (na 18.00 uur ) of per mail: tinybiemans@onsnet.nuAlgemeen Eerste bouwproject Ecodorp Boekel was een groot succes! In 2009 kreeg Ad Vlems een mailtje van de directeur van De Kleine Aarde. Hij had onze website bekeken en vond ons een leuke groep mensen die hij graag wilde verbinden met De Kleine Aarde. Hij bood ons een stuk grond aan waarmee we mochten doen wat wilden. Daar hebben

we een circulair gebouw gebouwd waar veertig bedrijven aan bijgedragen hebben, samen met 300 vrijwilligers! Eén van de vrijwilligers bleek Bouwexpert bij TNO te zijn. Hij nodigde ons uit voor een gesprek en vertelde ons: ‘Wat jullie doen, zou weleens cruciaal kunnen zijn voor de bouwsector. Want de toekomst

Nieuwe service voor patiënten

Sinds kort kunt u gebruik maken van nieuwe services op de website van de praktijk.

In de beveiligde patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag gemakkelijk en snel afspraken bij uw arts maken en herhaalmedicatie aanvragen. Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te voeren.

Receptservice Vraag recepten direct uit uw medicatielijst aan en ontvang indien nodig herinneringen voor uw medicatie.

Webagenda Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt.

eConsult Stel uw medische vragen direct aan uw arts via een beveiligde omgeving. U ontvangt bericht zodra uw consult beantwoord is. Na uw aanmelding op de website koppelen wij na een controle uw account aan ons informatie systeem.

van het bouwen ligt in het bouwen met organisch materiaal en de bouwsector is de traagste sector als het gaat om het oppikken van innovatieve materialen. Omdat jullie een zelfbouwproject zijn, kunnen jullie je ambitie vasthouden. Want in de keten van een regulier bouwproject is er altijd wel eentje die zegt: Kunnen we niet met beton werken? Dat kennen we.’ En daarmee eindigt de vooruitgang weer. Een andere vrijwilliger bleek Bouwkundeleraar te zijn op de TU/Eindhoven. Die vroeg ons om opdrachtgever te spelen voor 36 vierdejaarsstudenten. Ik mocht een presentatie geven over wat wij wilden in het platte vlak en zij moesten een ecologische woontoren ontwerpen met onze visie in het achterhoofd. Mijn laatste opmerking was: ‘Liefst zo weinig mogelijk staal en beton gebruiken’. Daar schrokken ze van, want ze hadden drie jaar geleerd om met staal en beton te werken. Er zijn toen 8 studenten en een leraar naar een ecodorp in Duitsland gegaan om een cursus strobalenbouw te volgen. Er hebben ongeveer 20 architecten meegebouwd, een paar aannemers en vooral heel veel zelfbouwers die daarna zelf een ecologische woning zijn gaan bouwen. Het project sloot af met een virtueel symposium over Duurzaam bouwen en Samenwerken. Het toenmalige Ministerie van VROM was heel tevreden met het resultaat. Zij hadden € 120.000 bijgedragen om de innovatie in de bouw te versnellen met dit educatieve innovatieproject. Een paar maanden geleden moest het afgebroken worden omdat de tijdelijke bouwvergunning niet meer geldig was. We hebben toen nog veel bouwmaterialen kunnen oogsten uit het gebouw met de huidige ecodorpers. Die materialen kunnen we weer hergebruiken in onze eigen circulaire woningen! En dat is circulair!


OPTOCHT VENHORSTOPTOCHT BOEKELAlgemeen Uitslagen optocht OPTOCHT BOEKEL 2018 Jeugdgroepen: 1 Fist Vèrrekes - wij nemen de bus om lol te maken want de juf gaat staken; 2 Octopus groep 6 - We zijn met de Carnaval gewoon on-lijn; 3 Carmen, Didi, Lieke - Wij breien nog een stuk aan de optocht; 4 tara kim ela vera carmen - deez tent lupt goed; 5 De Koude Coolers - Effe Lekker Bij Kletsen; 6 Vur slès wa jongens - makt dè ge hum rakt; 7 De voetbal-bikkels - Wind, zon, storm, vorst of regen bij voetbal houdt niks ons tegen!; 8 Peel Power - feest in het kippenhok; 9 De 3 geiten - Witte gei 't? Jeugd wagens: 1 groep 8 Empel - Casino; 2 Boekelse bad boys and girls - Mens erger je niet: “aan de digitale jeugd”; 3 Full pull - koeienboeren; 4 CV Gin Gelul BoB de Bouwer; 5 cc de onesies - ik geleuf da'k ur wan'zie; 6 Minimeppers Emoji; 7 CV Gas d'r op - jungle; 8 Cv de Beunhaze - Hawaii; 9 Hendig Zat - maakt nie uit wa we dragen me carnaval kunnen wij ons nie gedragen; 10 De Herrie Skuppers - Wij gaan naar de top met herrie aan onze kop!; 11 t Zooitje - carnaval op z'n kop; Jeugdprinsenwagen - jeugd prins en vorstin. Volwassen individueel: 1 Duo Ho-Ho Boekel Kermis; 2 Knillis en Knollus - 50 joar Boekel mèrt; 3 Reepi en Reepi - Wij Doen Tocht nog Mee.....Op de VALREEP; 4 Wij mi zun twee - wij speule open kaart; 5 Jan vd Elzen - Pas Op!; 6 Duo Sche-Bie - De politie treed hard op met carnaval; 7 Joost & Jorg - nog lang niet uitgepraat; 8 Ria van den Elzen - Het kerkgebouw kan blijven bestaan, door geen kruisje mar een baantje te slaan!; 9 Caatje met Maatje - Hoe meer de leraren staken, hoe coolere wagen wij kunnen maken; 10 v.d.Zanden - mune maat is Ernie; 11 de whilie's - Spa Blauw of Spa Rood?; 12 cv de lokkertjes - wij transgender neutraal; 13 Pipo en mama Loe(k) - Pipo en mama Loe(k). Volwassenen wagens: 1 Cv Van 't Padje BoB de Bouwer Volwassen groepen > 10 deelnemers: 1 CV Ratjetoe - We helpen an d'n droom van un skôn Boekels winkelcentrum meej, dûr te sjoppe vûr tweej!; 2 buurt Statenweg - wij gaan naar mars; 3 Boerenbuurt Bovenstehuis - Buurtvereniging Bovenstehuis; 4 De Opvliegers - Wij kijken reikhalzend uit naar ons 55-jarig jubileum; 5 De Donkies - Een echte piramide is teveel

werk dus betrekken we de Boekelse kerk; 6 Dames Raad van Elf - Mi 'n slok Knillis op, fietsen wij mi Prins Randy naar de top; 7 BoeCultXL - kruiwagenrace; 8 Stichting Boerenbruiloft Boekel Boerenbruiloft. Volwassen groepen t/m 10 deelnemers: 1 LonDen & friends - We hebben wa vrienden opgetrommeld; 2 Lokdozen - we hebben een stuk in de kraag; 3 Krol en v.Haandel aan de Zwier - 3 x # Menie; 4 KML - KML - Un neije munt vur Boekel. Buurtversiering 2018: 1 de donkies - Mi de Prins en Adjudant in de stroat carnavalle tot op d'n top!; 2 midden in 't veld (middenveld) - makt de ge um rakt mi carnaval tot an d'n top; 3 Bovenstehuis Bovenstehuis flisiteert Boerenbruidspaar Mario en Yvonne. OPTOCHT VENHORST Wagens: ; 1 de Akkers - tennisballen of sambaballen; 2 peelhorst - kerst met carnaval verward; 3 mam en ptt - hoog

bezoek; 4 hendig zat - t maakt ni uit wa we dragen; 5 gas dr op - jungle. Loopgroepen: 1 de voskuilen - ei ei ei wij zijn zo blij; 2 dames van de raad - dn hoofdrol; 3 plan noord - de foodtruck; 4 ringhof - spelen met veren cookies accepteren; 5 daandelenkraaien - racen op statenweg ni stoer; 6 zonnedauw - paus zoekt woonruimte; 7 de fanfare - na gebral eindelijk carnaval; 8 oud prinsen oud mar di lupt nog. Individueel: 1 annie en jeanne - wij hebben roos; 2 dubbel B - ok moi dunt al jaren uit 1910; 3 ingrid en wilma - we treden hard op. Basisschool: 1 noortje en gwen - wij houden van (h)worst; 2 groep 6 - feestbeesten; 2 daymen en sanne - frikandel mar wel n speciale. Buitendorps: 1 familie potlood - effe gummen; 2 de koeien boeren - full pull ; 3 kas stroeken - jonge boeren in kou; 4 de hedde welles - kfc.


Algemeen KBO kring Boekel Venhorst

­te­huur

Politiek Café in Boszicht 28 februari a.s. 19.00-21.00 uur KBO (kring Boekel en Venhorst) organiseert een politiek café in Boszicht met aanwezigheid van alle in Boekel deelnemende partijen (4).

Deze zullen aanwezig zijn met minimaal 2 leden die nu zitting hebben in de raad en/of verkiesbaar zijn 21 maart a.s. De avond wordt gehouden in Boszicht op woensdag 28 februari van 19.00 tot ± 21.00 uur. Deze avond is vrij toegankelijk voor alle ouderen in Boekel en Venhorst. Alle partijen zullen een korte toelichting geven op hun verkiezingsprogramma en zullen vragen beantwoorden over: openbaar vervoer, onderhoud wegen en verlichting, armoede, huisvesting voor oude-

EigEnschappEn Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: servicekosten: soort woning: Energielabel: Woonkamer: Keuken: slaapkamer 1: slaapkamer 2: Badkamer: Bergruimte: Zolder: huishoudsamenstelling: gezam. bruto inkomen:

ren en langer thuis wonen, Thuiszorg en ASD (voorheen WMO), onderhoud en behoud groenvoorzieningen enz. Ook zal er mogelijkheid zijn om eigen vragen te stellen. Wij hopen op een grote opkomst om aan te geven dat het belangrijk is om een duidelijk en ruim ouderenbeleid in de gemeente te krijgen met oog op de toekomstige vergrijzing.

De Essen 33, 5427 TR Boekel huurprijs € 512,27 p.m.

zondag 18 februari 2018 begin maart 2018 € 0,91 p.m. Eengezinswoning B 18.19 5.97 15.03 7.38 2.45 6.25 met vlisotrap 8.40 min.1 persoon max. 3 personen 1 persoon met inkomen tot €22.400, 2 of 3 personen met inkomen tot €30.400

pinksterbloem 52, 5427 BW Boekel huurprijs € 640,14 p.m.

EigEnschappEn Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: servicekosten: soort woning: Energielabel: Woonkamer: Keuken: slaapkamer 1: slaapkamer 2: slaapkamer 3: Badkamer: Bergruimte: Zolder: huishoudsamenstelling: gezam. bruto inkomen:

zondag 18 februari 2018 begin maart 2018 € 0,91 p.m. Eengezinswoning a 24.32 8.54 13.10 11.20 7.04 5.62 8.20 met vaste trap 20.03 gezinnen met kind(eren) 3+ personen met inkomen tot 30.400 euro

Woningzoekenden dienen bij peelrandWonen te zijn ingeschreven. U dient bij elke reactiebon de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van u en uw evt. partner bij te voegen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst telefoonnummer 0800 - 05 43 of via www.belastingdienst.nl. Wijkt uw huidige inkomen af? Lever dan ook de recente loongegevens aan. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

REacTiEBon

naam: .............................................................................................................. Voorletters: ..............................................................................................

adres:.....................................................................................................................................................................................................................................

postcode: ......................................................................................................... plaats: .......................................................................................................

geboortedatum: .............................................................................................. inschrijfnummer: ......................................................................................

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

aantal personen: ...................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................................................................................................... o De Essen 33, Boekel - huurprijs € 512,27 p.m. / o pinksterbloem 52, Boekel - huurprijs €640,14 p.m.


MENU PROVENCE

Knolselderij Romige soep van knolselderij met garnituur, geparfumeerd met truffel of Rivierkreeft Tartaar van rivierkreeft, aardappel, kreeftenmayonaise en garnituur of Winterproeverij Duo van kippenragout met bladerdeeg en ganzenlevermousse met chutney of Salade Italien Combinatie van Parmaham, Parmezaanse kaas, stoofpeer, balsamico en huisgedroogde tomaat

***

Zeebaars Gebakken zeebaarsfilet met getomateerde bearnaisesaus of Steak Biefstuk van Black Angus rund geserveerd met rode portsaus of Saumon et Moules Op de huid gebakken zalmfilet met mosselen en kreeftensaus of Gelderse hoen Gebakken hoenfilet met kastanje champignons en truffeljus

***

Kaas Selectie van 3 soorten kaas of Chocoladeparfait Witte chocoladeparfait, chocoladesaus, brownie en slagroom of Degustation Mokka brullée, mousse van Baileys en parfait van gezouten karamel

€ 24,50

De prijs is alleen geldig wanneer u een keuze maakt uit bovenstaand menu. Wanneer u het menu wijzigt worden de gerechten afzonderlijk berekend.

Voor de à la carte kaart zie de website

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


VOETBALVERENIGING VENHORST Programma zaterdag 17 februari JO19-1 - De Zwaluw JO19-1 14.30 u JO17-1 - Constantia JO17-1 14.30 u MVC JO17-1 - JO17-2 vertrek 13.30 u, 14.30 u JO15-1 - Prinses Irene JO15-1 13.00 u MVC JO15-1 - JO15-2 vertrek 12.00 u, 13.00 u ASV'33 JO13-2 - JO13-1 vertrek 11.30 u, 12.30 u Vorstenb. Boys MO13-1 - MO13-1 vertrek 11.00 u, 12.00 u SVS JO11-1 - JO11-1 vertrek 08.30 u, 09.30 u JO11-2 - MVC JO11-1 09.00 u Avanti'31 MO11-1 - MO11-1 vertrek 08.15 u, 09.30 u JO8-1G - Berghem Sport JO8-510.15 u JO8-2 - Berghem Sport JO8-7 10.15 u

lu b Ju do -c

el

A-lijn 1. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 65,83% 2. Dames Verbakel-Vijge 54,58% 3. Heren Manders-Otten 52,08% 4. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 52,08% 5. Mw.v.Berlo-Hr.v.d.Ven 51,25% B-lijn 1. Dames v.Kempen-Rooijakkers56,67% 2. Dames v.Dalen-Gerrits 56,25% 3. Dames v.Hees-v.d.Oord 55,00% 4. Heren v.Boxmeer-Reijnen 52,50% 5. Heren v.d.Burgt-Vogels 51,67% 6. Hr. en Mw.Aalbregt 51,67% 7. Dames v.d.Heijden-Onclin 50,83% 8. Dames Biemans-v.d.Elzen 50,42% 9. Dames v.d.Boom-Putter 50,00% C-lijn 1. Mw.Swarts-Hr.Derks 63,90% 2. Dames v.d.Burgt-Vogels 59,72% 3. Dames de Graaf-v.d.Velde 52,08% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

ek Bo

Sport

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Regiotoernooi Sint Michielsgestel Vorige week hebben 7 judoka's van onze vereniging meegedaan aan het regiotoernooi in Sint Michielsgestel. Voor een enkele judoka was het de eerste deelname aan een regiotoernooi, wat het natuurlijk extra spannend maakt. Andere judoka's hebben al wat meer ervaring.

Alle judoka's hebben heel goed hun best gedaan en mooie sportieve prestaties geleverd. De uitslagen zijn als volgt: 1e plaats: Devin v.Grinsven en Jeroen Kuipers 2e plaats: Jurre v.d.Broek en Mischa Jonkers 3e plaats: Lincoln Jansen, Bram v.d.Heijden, Jari de Koning en Nard Rombout Hartelijk gefeliciteerd judoka's en coach Joris!


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Programma zaterdag Oliveo 1 - Heren 1 Programma zondag Heerle 1 - Jongens B1 Vlug en Lenig 2 - Dames 1

20.30 u 13.30 u 16.00 u

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 5 februari: Snackpoint LC - v.d.Aa Klusbedrijf 4-3 Donkers/Claasse - Café Gij & Ik 5-2 Elreka Hek - Invorm Interieur 11-1 Midi Stender - v.d.Boogaard/v.Sleeuwen 4-0 MVS Grootkeuken - v. Haandel Metaal 4-9 De Schutboom - Stuc Force 3-2 Torpedo TUB - Mahobo 2-7 Porte de Provence - Café LC/OOvB 0-5 Quick Hedge - TK ’t Stuupke 2-2 Heuveltr./v.Hoff - Planotec E-Diensten 7-0

Programma 19 februari: Zaal A Porte de Provence - Donkers/Claasse 18.45 u Quick Hedge - Invorm Interieur 19.30 u De Schutboom - v.Haandel Metaal 20.15 u Heuveltraining/v.Hoff - Mahobo 21.00 u TK ’t Stuupke - v.d.Aa Klus 21.45 u Zaal B Elreka Hekwerken - Torpedo TUB18.45 u Midi Stender - Café LC/OOvB 19.30 u Snackpoint LC - Planotec E-Diensten 20.15 u MVS Grootkeuken - Café Gij & Ik21.00 u v.d.Boogaard/v.Sleeuwen - Stuc Force 21.45 u

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 9 februari. 1. Dames v.Houtum-Meulemeesters 65,42% 2. Dames Aalbregt-v.d.Burgt 57,08% 3. Heren v.Houtum-Otten 57,08% 4. Dames Kremers-Pluk 52,92% 5. Mw.Polman-Hr.Manders 52,50%

50,42% 6. Dames v.Dinteren-Witlox Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur.

KBO prijskaarten voor SENIOREN Uitslagen 5 februari RIKKEN 1. Jan v.d.Crommenacker 105 pnt. 2. Toon v.d.Kamp 85 pnt. 3. Truus v.d.Vondervoort 83 pnt. 4. Harrie v.Houtum 60 pnt. 5. Anneke v.Hoof 48 pnt. 6. Jan v.d.Elzen 41 pnt. 7. Mia Vos 39 pnt. 8. Wim v.Rijbroek 34 pnt. Poedelprijs Annie Peters -130 pnt. JOKEREN 1. Leen Emonds 98 pnt. 2. Ria Strijbosch 68 pnt. 3. Marietje v.d.Elzen 64 pnt. 4. Tonny v.Exel 61 pnt. 5. Jo Willems 61 pnt. Poedelprijs Anneke v.d.Cruysen -93 pnt.

Ieder weekend (vrijdag, zaterdag en zondag)

WARM DOORLOPEND BUFFET (voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en fruit & ijs).

Het lopend buffet is voor iedereen toegankelijk en trekt ieder weekend veel gasten. Daarom graag tijdig reserveren via tel. 0492-322780. Van maandag tot en met donderdag een lopend buffet? Ook dat is mogelijk, voor groepen vanaf 15 personen. Vraag naar de mogelijkheden. Volwassenen € 12,00 (12 jaar en ouder) - Kinderen 5 t/m 11 jaar € 6,00 Kinderen 0 t/m 4 jaar gratis

CHINESE TAPAS RESTAURANT

RODE LAMPION

Kerkstraat 48 - 5427 BE Boekel - T 0492-329998 / 322780


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (15 beurten) B. v.d. Heijden - H. v.d. Heuvel 49-44 Sj. Donkers - H. v. Houtum 79-36 H. v.d. Zanden - G. Zomers 146-49 C. Sanders - Th. v. Alphen 36-39 R. Willems - J. v. Zon 61-62 P. Koonings - Chr. Coolen 14-32 P. v. Hoof - A. v. Duijnhoven 12-34 L. Otten - R. Berens 57-38 Sj. Donkers - B. v.d. Mortel 48-33 Libre B (20 beurten) J. v.d. Aa - H. Arts 39-32 P. v. Duren - M. v. Haandel 20-28 A. v. Asseldonk - G. Verwegen 36-18 H. v. Duren - M. v.d. Heijden 27-21 H. Schepers - H. Coppens 31-20 J. Coolen - M. v. Schijndel 35-38 J. Kusters - M. v. Doren 36-57 J. Donkers - A. v. Moorsel 29-38 A. Verstegen - H.v.d. Berg 20-19 L. v. Sleeuwen - B. v.d. Bosch 36-28 P. v. Doren - A. v.d. Kimmenade 36-15 Libre C (20 beurten) A. v.d. Kamp - J. v. Osch 10-19 J. v. Haare - P. v. Rijbroek 27-8 J. Manders - H. v. Melis 11-10 H. v.d. Nieuwenhof - W. Kroos 7-23 M. de Rijck - J. v. Duren 9-4 W. v. Hees - P. Raijmakers 17-23 Cl. Aldenhuijsen - J. v. Asseldonk 22-21 F. v.d. Bosch - H. v. Vorst 25-6 A. v.d. Kamp - P. v. Rijbroek 10-13 Bandstoten A (20 beurten) H. v.d. Heuvel - G. v. Exel 59-39 Sj. Donkers - P. Koonings 33-31 H. Schepers - A. v. Asseldonk 22-19 P. v. Hoof - A. v. Duijnhoven 27-27 H. v.d. Zanden - G. Verwegen 27-9 A. v. Moorsel - C. Coolen 21-25 H. v. Houtum - M. v. Doren 33-20 M.Timmers - J. v. Zon 26-42 J. Kusters - J. Coolen 30-17 C. Sanders - R. Berens 43-17 H. Schepers - M. v. Doren 33-23 Bandstoten B (20 beurten) B. v.d. Bosch - Cl. Aldenhuijsen 24-12 T. v.d. Heijden - A. v.d. Kamp 15-7 F. v.d. Bosch - A. Verstegen 15-19 M. v. Haandel - J. v. Osch 18-5 J. Manders - W. v. Hees 6-12 H. v.d. Nieuwenhof - J. v. Haare 15-20 W. Kroos - M. v.d. Heijden 16-5 Harrie v.d. Berg - P. v. Duren 8-21 H. Arts - J. v. Berlo 18-24

P. Raijmakers - J. v. Duren A. v.d. Kamp - P. Raijmakers H. Arts - M. v. Haandel Driebanden (20 beurten) J. Coolen - J. Kusters J. Donkers - N. v. Kessel J. Kusters - P. v. Duren H.v.Es - N. v. Kessel J. Donkers - M.de Rijck J. Donkers - M.de Rijck M.de Rijck - P. v. Duren

11-10 7-21 31-25 4-3 2-5 6-8 11-11 6-1 5-2 3-9

Boekelse 3bandenkampioenschap Ook dit jaar worden de wedstrijden gespeeld in zaal Salut, Julianastraat 7 te Boekel. Onze eerste wedstrijddag is op zondag 4 maart, en de finales zijn op zaterdagavond 10 maart. Inschrijven is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Boekel. Ook dit jaar word gespeeld in 3 klassen, en uw eerdere resultaten bepalen in welke klasse u uit gaat komen. Van zondag tot woensdag spelen we de poulewedstrijden, aanvang is om 19.00 uur. Indien u een van die avonden niet beschikbaar bent, kunt u dat bij uw opgave vermelden. Mocht u na aanmelding onverhoopt verhinderd zijn, stel dan de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk op de hoogte. Na de poulewedstrijden begint op donderdagavond de knock-out fase, om zo op zaterdagavond te eindigen met de finales. Zorg er voor dat u 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig bent. Verder moet u na het spelen van uw wedstrijd de volgende partij tellen of schrijven. De laatste dag van aanmelding is zondag 25 februari. De loting van de poule-indeling wordt op dinsdag 27 februari gepubliceerd bij Salut. U kunt het deelnameformulier samen met het inschrijfgeld € 7,50 in een gesloten envelop inleveren bij: Antoon v.d. Elzen, Peelstraat 12, 06 28562242; Rien de

Mol, de Zonnedauw 3, 06 20942864; Geert v.d.Linden, Laagveld 16, 06 47598059; Gerard Trienekens, Aan de Loop 24l, 06 20408342; Hans v.Uden, La Compagnie, 06 51745480. Aanmelding is ook mogelijk via driebandenboekel@gmail.com. U krijgt dan een bevestiging en een betalingsaanwijzing. Bij aanmelding per mail krijgt u de lotingen toegezonden.

Samen Sterk Libre A: Corrie v.d.Laar - Cor Vereijken 31-60 Martien v.d.Elzen - Rien Koolen 56-43 Gerrit v.Reybroek - Theo v.Alphen 33-74 Theo v.d.Ven - Piet Wijers 50-49 Adrie v.d.Laar - Wessel v.d.Ven 44-51 Bert Klokgieter - Hans v.d.Ven 25-88 Wim v.d.Broek - Jaap Heesen 35-44 Libre B: Andries Emonds - Jan v.Kessel 22-12 Toon Hoevenaars - Albert Kerkhof 17-18 Frits Koolen - Piet Raaijmakers 23-7 Jan Sleegers - Jan v.Kilsdonk 8-31 Bert Donkers - Jan Manders 17-20 Jan Sleegers - Andre v.Bergen 25-22 Albert Kerkhof - Jan Sleegers 9-13 Driebanden: Hans v.d.Ven - Corrie v.d.Laar 8-6 Geert v.d.Linden - Frits Koolen 12-7 Jan Emonds - Cor Vereijken 7-6 Wessel v.d.Ven - Adrie v.d.Laar 16-4 Hans vv.d.Ven - Frits Koolen 12-7 Bandstoten: Jaap Heesen - Gerrit v.Reybroek 19-33 Jan Sleegers - Gerrit v.Reybroek 11-17 Rien Koolen - Bert Thoonen 25-44 Adrie v.d.Laar - Jaap Heesen 24-31 Frits Koolen - Jan Emonds 15-36 Jan v.Kessel - Piet v.d.Sanden 18-21 Jaap Heesen - Cor Vereijken 32-40 Martien v.d.Elzen - Cor Vereijken 24-22 Gerrit v.Reybroek - Andre v.Bergen 14-8

--------------------------------------------Aanmeldingscoupon------------------------------------------Naam……………………………………………….........................................……………………………………………. Adres……………………………………………….........................................……………………………………………. Woonplaats……………………………………………….........................................…………………………………... Telefoon 06……………………………………………….........................................…………………………………. Ik kan niet op……………………………………………….........................................………………………………….


108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco

207 SW 1.4

2008 SUV Blue Lion

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

307 HB 1.6 HDiF Airco

308 SW 1.6 Vti Airco

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

3008 2.0 Hdi Hybride 4

508 Sedan 1.6 THP Executive

Partner 1.6 Hdi 90 PK GRIJS KENTEKEN

C1 Collection 5 Drs Airco/Led

C1 nieuw model 1.0 5D AIRCO

C3 1.4 Exclusive Airco

C4 1.6 16V BERLINE

C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco

DS3 1.4 Chic Airco Two Tone

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

2004

2002

2012

2015

2006

2004

2015

2013

2015

2013

2013

2014

2014

2010

2007

2002

2002

2016

2007

2009

2016

2014

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

Ford C-max trend

Ford Fiesta style, 5drs,

Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm

2005

2014

2011

2005

2011

Opel Combo 13CDTI, airco, schuifd. Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

2011

2003

2010

Opel Corsa 1.3CDTI, 5drs, airco

Opel Corsa 1.2 automaat, 3drs

Opel Astra H station 16i16V, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nlAllerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in

Jv

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl ------------------------------------------------------

Voor binnen en buiten

mEUBELs op maaT & sfEER accEssoiREs

Arian­Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

VERHUUR en VERKOOP van aanhangwagens

John Rambach Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Beregening PVC materiaal

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggen-

scharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

VAN DER

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw­•­Verbouw­•­renovatie Wij verhuren sTEigERmaTERiaaL en RoLsTEigERs tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gEBRUiKTE sTEigERpLanKEn tel:­06-22887186­/­06-23064406

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw 0492-322300

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor)

De­rijschool­voor­uw rijbewijs:

De­Vlonder­45­-­5427­DB­­Boekel 06-22123656­of

www.johnvesters.nl

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

JOHN VESTERS

*­auto *­aanhangwagen­(vanaf­€ 440,00) *­motor *­tractor *automaat *­mdische­keuring

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------INTERIEURKASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a,

Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------GEZOCHT: Eengezinswoning in Boekel met 3 slaapkamers en garage of berging. Prijs ± 200.000,00 euro. Reacties onder nummer 2018.32.01 van dit blad. ------------------------------------------------------

Groei & Bloei Gemert Bakel Boekel Venhorst Op dinsdag 20 februari is onze jaarvergadering. Deze zal gehouden worden bij

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Alles­in­één­van­top­tot­teen! Voor­meer­info:­www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl­­& 0630651838

Dientje in Gemert Kerkstraat 9. Aanvang 20.00 uur. Ook zal het jaarprogramma voor u allen doorgenomen worden. Van harte welkom namens het bestuur.


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

De Buitenhof

DIERENPENSION

maken in Boekel doe je bij the­reAD­ShoP aan het St.­Agathaplein­4a­in­Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700.

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Uw fietsenmaker. Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


MAGAZIJN Kuiperstraat

t aa str ker ak eb n n Pa

Weverstraat

UITVERKOOP

Handelslaan

Frontstraat

Industrielaan

MAGA ZIJN

UITVERKOOP

ra fst Er

at

Liessenstraat

VRIJDAG

16

FEBRUARI

ZATERDAG

17

10:00 - 18:00

FEBRUARI

10:00 - 17:00

ZONDAG

18

FEBRUARI

12:00 - 17:00

TOT

80% Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Week 07.

KORTING

VANAF

PROFITEER NU

€ 799,-

BOXSPRINGS MATRASSEN TOPMATRASSEN ACCESSOIRES BIJMEUBELEN

N Ǟ GROTE VOORRAAD ALLES DIRECT MEE TE NEME POCKET VEREN

€1200,-

€399,-

VANAF

€49, -

UITGEBREIDE

VAN

€99A,F -

TI

JD

MATRASSENCOLLECTIE

TOPMATRASSEN

AEROMAX MATRAS

MAGAZIJNUITVERKOOP EL

IJ

Pannebakkerstraat 1 - Vrijdag, zaterdag en zondag open

K

Druk- en zetfouten voorbehouden

SwissSense.nl