32e jaargang nr 30, 31 januari '18 (1)

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 31 januari 2018

Boekel Venhorst 30 Gilde St. Agatha Boekel

Het gilde viert zondag Sint Achtendagh. Gilde St. Agatha viert op zondag 4 februari Sint Achtendagh; de feestdag van hun patroonheilige de Heilige Agatha. Om 10.30 uur is er in de kerk een gildemis waar iedereen welkom is. Daarna zal in het gemeentehuis de erewijn wordt geschonken voor alle gildebroeders en gildezusters. ’s Middags wordt door het voltallige gilde de Nieuwe Deken aan huis opgehaald. Het gilde zal de teerdag afsluiten met een feestavond in het gildehuis aan de Waterval. Wie wordt dit jaar de Nieuwe Deken van gilde St. Agatha? Elk jaar zoekt het gilde een man of vrouw uit Boekel of Venhorst om als gastlid enkele jaren binnen het gilde mee te draaien. De Hoofdman en de regerende Koning zoeken de nieuwe Deken binnen de gemeente Boekel. Wie dit jaar de Nieuwe Deken zal worden is, ook voor de gildebroeders en gildezusters, een volkomen verrassing! Met de volgende tips zal het je misschien lukken om te raden wie het zondag zal

Nummer

zijn:  Zijn achternaam gooit hoge ogen.  Een zware brom klinkt hem als muziek in de oren.  Hij wordt vaak geconfronteerd met gkrachten.  In zijn vrije tijd is hij een snelle laagvlieger. Denk je te weten wie het is? Stuur dan je oplossing naar secretariaat@agathagilde.nl. Onder de goede oplossingen verloten wij een avondje kruisboogschieten voor 4 personen in ons gildehuis. (één oplossing per e-mailadres)

of om werkstukken van anderen te mogen bewonderen. In verband met de voorbereidingen voor deze tentoonstelling verzoeken wij u zich op te geven vóór vrijdag 2 maart bij: Marian Hoogeveen, tel: 0492-351514 / Christien v.d.Horst, tel: 0492-351325. Comité Venhorst Creatief

Venhorst Creatief Dit jaar zal Venhorst Creatief, voor de 42e keer een tentoonstelling houden. In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 april is iedereen welkom om de werkstukken van verschillende aard te komen bekijken. Daarom doen we een oproep aan alle mensen uit Venhorst om weer alles uit de kast te halen zodat je werkstuk op tijd af is. Geef je op en neem deel! Vergeet niet, dat er erg veel mensen zijn die het leuk vinden om ideeën op te doen

Carnavalsfeestje in de Feestkelder ! Ook dit jaar gaan we een supergezellig carnavalsfeest bouwen samen met de Boekelse en Venhorstse jeugd. Vrijdag 9 februari trappen we af samen met Jeugdprins Mick, Jeugdvorstin Isabeau, Jeugdprins Niels, jeugdprinses Jade, jeugdvorst Stan en de hele jeugdraad. Jongens en meiden uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom van 19.30-21.30 uur. Zondag 11 februari doen we dit feestje nog een keer over tijdens de “optocht after party” van 19.30-21.30 uur. Gezellig met zijn allen carnavallen. De entree is € 1.00, garderobe is gratis.

Info PEUGEOT SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis.

Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat:

Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 4 februari, 5e zondag door het jaar: 10.30 u Sint Achtendagh: H.Mis met gilde-eer. Sint Agathakerk, m.m.v mannenkoor St. Agatha. Jorinde Dirks (overleden te Breda); Tonnie Kusters-Rooijackers, Maria Kusters-v.d.Ven en Rinie Kusters; Jan v.Helvoirt (nms. de KBO); Jan Jansen (vwg. jaargetijde) en overleden familieleden Jansen-Ebben; voor de levende en overleden leden en vrienden van het gilde St. Agatha. Woensdag 7 februari: 19.00 u St.Petruskapel. Johannes en Maria v.d.Berg-Goossens en overleden familie; Jan v. Dijk; Sjaak v.Hees en zoon Wim v.Hees; voor de overleden en zieke buurtbewoners van de Beatrixlaan-Lage Schoense. . ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 4 februari, 5e zondag door het jaar: 09.00 u mmv. Parochieel Gemengd Koor. Monseigneur Piet v.Velthoven; Jo v.Duijnhoven-Ermers (vwg. haar verjaardag).

we naam nodig. Met algehele instemming werd gekozen voor een vereniging. Daar St. Tarcisius de patroonheilige is van de acolieten, was het logisch deze naam aan te nemen. De nieuwe naam voor de gezamenlijke oudere misdienaars is geworden: Acolietenvereniging St. Tarcisius (van de kerk St. Agatha in de parochie St. Petrus). Sint Tarcisius Tarcisius was een jonge misdienaar die leefde in de 3e eeuw na Christus in Rome. Het was in die tijd voor priesters gevaarlijk de communie naar de zieken te brengen. Dit moest stiekum gebeuren daar keizer Valeriamus het Christelijk geloof verboden had. Daarom stelde Tarcisius voor dat hij de communie rond zou brengen omdat ze een jongen van 12 jaar niet aan zouden houden. Maar onderweg trof hij heidenen die zagen dat hij iets tegen zijn borst aandrukte en vroegen hem dit aan hen te geven. Toen hij dat weigerde werd de groep heidenen boos en schopten en stenigden hem tot hij stierf. Hij werd gevonden met de communie nog steeds tegen zijn borst gedrukt. Tarcisius is heilig verklaard als martelaar van de Heilige Eucharistie. Nu terug naar onze vereniging. Doel van onze vereniging is het (be)dienen van zowel de uitvaart-, huwelijksmis-

Laat je horen Tijdens de jaarvergadering van de uitvaartacolieten (oudere misdienaars) is besloten volledig samen te gaan met de acolieten van de zondagsmissen (reeds vele missen werden het laatste jaar al verzorgd door de uitvaartacolieten). Door dit samengaan was er ook een nieu-

sen als de zondagsmissen. Kortom alle missen in onze kerk. Op dit moment zijn we met 9 leden plus diaken Henk van Thiel. We zouden graag nog wat leden erbij hebben die vrijwillig enkele uurtjes per maand willen meedoen. Dat kan zijn door de week bij een uitvaart, of op een zondagmorgen tijdens de viering, dat kun je zelf naar wens invullen. Ook dames zijn van harte welkom!! Doe dus mee. Sta op en laat je horen en bel nu: Hein Trienekens 06 27329708 of 849706, email: hein.trienekens@upcmail.nl Lezing door onze bisschop Mgr. de Korte. Op maandagavond 19 februari, om 19.30 uur zal Mgr. de Korte in het Parochiecentrum in Uden een lezing geven met als titel “de toekomst van de kerk”. Eerder gaf hij deze lezing al op andere plekken in het bisdom, zoals in Nijmegen. Iedereen is van harte welkom.

Evenementenkalender 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub Boekel 14 en 15 april: Venhorst Creatief 22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein.

AANBIEDINGEN van donderdag 1 t/m woensdag 7 februari

MET SLAGROOM EN HAZELNOOTSCHUIM

CREMEGEBAK

10.00 50 € 1. 50 € 1. 75 € 0. 00 € 12. €

KERSENVLAAI

DIVERSE SMAKEN PER STUK

BOEKELS MEERGRANENBOL MET POMPOENPITTEN, OVERHEERLIJK

MAIS TRIANGEL OVERLEDEN: Uden: Marietje v.Lankveld- Gevers Mia Smeets-v.Weers Volkel: Toon Vonk

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

PER STUK

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

CARNAVAL MAANDAG en DINSDAG zijn wij GESLOTEN. Woensdag bakken wij ze weer bruin. Wij wensen u fijne carnavals dagen.

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten De laatste kilometers zijn gemaakt‌ Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van

Erik van de Kamp

We herinneren Erik als een harde werker die tot het laatste moment betrokken was met ons bedrijf. Erik was trots op zijn werk en is veel onderweg geweest als chauffeur. We verliezen een gewaardeerde collega.

Familieberichten

Erik, we wensen je een laatste goede reis! Veel sterkte gewenst aan zijn familie en dierbaren om hem heen.

Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 17 januari 2018

BOAZ Zoon en broertje van Perry en Kristel Bijvelds Dide en Milou Peelsehuis 9, Boekel Geboren op 28 januari 2018

DAAN Zoon en broertje van Tom, Sharon en Mees Tielemans Veenmos 60, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Afgelopen week namen wij afscheid van onze secretaris

Ad Houtman Het secretariaat dat paste in zijn vermogen. Notulen maken, beslissingen nemen. Altijd weloverwogen. Ook gasten ontvangen, uitslagen noteren, contacten met de Bond en de laptop beheren. Vol enthousiasme het clublied zingen. Ja, zo deed hij stipt en correct allerlei dingen. Bedankt Ad! Voor alles wat je voor onze club hebt gedaan. Hoedje af! Jammer dat we je nu moeten laten gaan. Wij wensen Dinie, kinderen en kleinkinderen sterkte voor de toekomst. Petanque Vereniging Jeu de Bouckles

Familie Rovers en medewerkers Rovers Loonbedrijf


Donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 februari:

SPECIALITEIT:

RUNDVLEES UIT EIGEN WEI:

KIP IN BLADERDEEG

RUNDERSTOOFLAPJES

4 stuks voor

KOGELBIEFSTUKKEN

3 stuks voor

€ 795 € 795 €

175

500 gram

375

500 gram

350

Maandag 5 en dinsdag 6 februari BRAADWORST h.o.h. Woensdag 7 februari: GEHAKT h.o.h.

159

Bij aankoop van

ZWITSERSE BAL (GEHAKT MET KAAS EN SCHWARZWALDERHAM) 100 gram voor

100 gram

TOASTSALADE GRATIS STOKBROOD

2 BAKJES

Vleeswaren-trio 100 gram GEBRADEN GEHAKT 100 gram COUBURGERHAM 100 gram HAUSMACHER samen voor

495

maandag 12 februari t/m zaterdag 17 februari zijn wij de GEHELE WEEK GESLOTEN. We hebben diverse aanbiedingen van 5 februari t/m 10 februari. Folder met de aanbiedingen verkrijgbaar in de winkel. De folder staat ook op onze website www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Boekel STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Boekel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Boekel op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.

4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: Team verkiezingen Sint Agathaplein 2 5427 AB Boekel Plaats: Boekel Datum: dinsdag 30 januari 2018 De burgemeester voornoemd, P.M.J.H. Bos.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 24-01-2018 Verloren: - suède portemonnee, kleur: zwart/bruin, met o.a. bibliotheekpas en schoolpas, rugzak, tijgerprint, inhoud: agenda - herentrouwring, tekst: Jo 02-07-1971 - langwerpige damesportemonnee, kleur: bruin, leer, inhoud: rijbewijs, diverse pasjes, € 150,00 en USB-stick - rechthoekige damesportemonnee, kleur: bruin, inhoud: kleingeld, 3 ID-kaarten en rijbewijs - sleutelbos met twee dopsleutels, kleur: rood en zwart, huissleutel en printpasje BrabantZorg Gevonden: - kleine fietssleutel met zwart hangertje en flessenopener - zilverkleurige sleutel aan keycord, opschrift: Philips


Gemeente Boekel

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie van het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. GRATIS GROENAFVAL AANBIEDEN VOOR AGRARIËRS Agrariërs kunnen op dinsdag 6 februari, 6 maart en 3 april gratis groenafval aanbieden op de Groenstraat in Haps en bij Bevers in Boekel. Dat kan die dagen tussen 9.00 en 17.00 uur en mag dan bij uitzondering met groot materieel. U dient een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Voor het aanbieden van groenafval geldt dat het géén bedrijfsmatig groenafval mag zijn, zoals bijvoorbeeld snoeihout van fruittelers en boomkwekerijen. Bij het storten van het groenafval dienen de aanwijzingen van het aanwezige personeel opgevolgd te worden. Vanuit milieuoogpunt heeft het de voorkeur dat schoon snoeihout gescheiden van overig grof groenafval aangeleverd en gestort wordt. Alle acceptatievoorwaarden voor het groenafval vindt u op www.afvalaanbieden.nl. U kunt ook bellen met de Afvalinfolijn (0485) 338352.

NIEUW INZAMELPUNT VOOR LUIERS IN BOEKEL Voortaan staat een luiercontainer bij Donkzicht in Boekel. In de luiercontainer mogen luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal aangeboden worden. Gebruik hiervoor de gratis luierzakken. Maandverband, papier, verpakkingsmateriaal en plastic mogen absoluut NIET in de luierzak.

Kijk voor alle locaties van luiercontainers en voor de uitgiftepunten van de gratis luierzaken op de website van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel onder het kopje Afvalsoorten - Luiers.

NA SJORS SPORTIEF OOK SJORS CREATIEF IN BOEKEL! Oproep aan aanbieders van creatieve activiteiten om zich ook aan te melden. Waar Sjors Sportief vorig schooljaar maar liefst 800 basisschoolkinderen liet kennismaken met het sportaanbod, gaat de gemeente Boekel met ingang van het nieuwe schooljaar ook Sjors Creatief aanbieden. Hiermee krijgen kinderen nu ook de kans om op laagdrempelige wijze kennis te maken met het naschoolse culturele aanbod binnen de gemeente. Denk hierbij aan muziek, dans, toneelspelen, knutselen, schilderen etc.

Bewezen formule Sjors Sportief & Sjors Creatief is inmiddels in ruim 80 gemeenten een bewezen formule. Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen eind januari het Sjorsboekje en mogen één (of meerdere) naschoolse activiteiten uitkiezen. Zij krijgen hiermee de kans een kijkje te nemen bij de vereniging of activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan namelijk nooit groot genoeg zijn.

Meld uw activiteit ook aan! Om weer een mooi en breed aanbod van activiteiten te kunnen presenteren hebben wij alle verenigingen nodig. Uw activiteit wordt uiteindelijk geplaatst in een wervend boekwerk. Dit Sjorsboekje wordt eind januari op alle basisscholen in de gemeente Boekel verspreid. Erg goede promotie voor uw vereniging of organisatie! Meld uw activiteiten vanaf vandaag aan op: www.sportstimulering.nl.

Meer informatie? Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Neem dan contact op met info@sjorssportief.nl.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende standplaatsvergunning aan: - J.P. Jansen voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit op maandagmiddag op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 4 januari 2018) - J.P. Jansen voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op vrijdagmiddag op het Sint Josephplein in Venhorst (verzenddatum 4 januari 2018) - T.H. Vu voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van Vietnamese producten op woensdagmiddag op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 9 januari 2018) - H. Bos voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van vis en visproducten op vrijdagochtend op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 11 januari 2018) - A. Klaus voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van brood en koek op zaterdagochtend op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 11 januari 2018) - W.J.W.M. Tonies voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van vis en visproducten op vrijdagmiddag op het Sint Josephplein in Venhorst (verzenddatum 11 januari 2018) - Mondzorgvoorkids JTV te Oss voor het innemen van een incidentele standplaats (t.b.v. tandheelkundige zorg voor kinderen van 2 tot 18 jaar) op woensdag 31 januari 2018 op het Sint Josephplein in Venhorst (verzenddatum 26 januari 2018) Verleende vergunning aan : - W.J.J. Yarar-Pompe voor het hebben van twee kansspelautomaten in Café Bar Eetcafé Sami (verzenddatum 25 januari 2018)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorzie-


ning’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 30 januari 2018 De burgemeester van Boekel.

WET GELUIDHINDER Besluit hogere grenswaarden Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij besloten hebben voor enkele van de geprojecteerde woningen op de locatie Donkstraat 5, wat betreft de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevel van de woningen in de nieuwe situatie, een hogere grenswaarde vast te stellen dan genoemd in artikel 82 van de Wet geluidhinder. Voor de betreffende woningen wordt een hogere waarde verzocht van 62,8 dB(A).

Het besluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 1 februari 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Centrale balie van het gemeentehuis.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen de termijn van terinzageligging bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Boekel, 30 januari 2018. Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het wijzigen van een milieu-inrichting

TOEKENNEN STRAATNAMEN PLAN DE RUN Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten tot het vaststellen van de straatnamen in het aangepaste bestemmingsplan De Run te Boekel.. Deze straatnamen zijn gekozen op advies van de Straatnamencommissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel.

De reden voor de keuze voor deze namen is de volgende. 1. Voor de nieuwe toegangsweg naar het toekomstige woongebied met een rode kleur is gekozen voor de naam Heesterbosch, omdat dit toponiem slechts op enkele tientallen meters daarvan vroeger heeft bestaan. 2. Voor de kleine straat ten noorden daarvan, met de lichtgroene kleur, is gekozen voor de naam Ter Rhunnen, een hoeve in de middeleeuwen.. 3. Voor de straat met de groene kleur (in de vorm van een hoofdletter A) is gekozen voor de naam Bolle Akker, omdat juist op die plaats sprake is geweest van een met mest opgehoogde akker (dat duurde vaak honderden jaren). 4. Voor de tussenliggende straat met de paarse kleur is gekozen voor de naam Berkenbosch, omdat een dertigtal meters ten noordwesten daarvan een akker heeft gelegen met die naam. 5. Voor de gele verbindingsweg (parallel aan de paarse straat) is gekozen voor de naam Bosrand, omdat vlak daarbij de bosrand van de trimbossen is gelegen. 6. Voor de lange blauwe straat (toegangsweg vanaf de Runstraat) wordt de naam Klein Rondeel nu gebruikt en dat kan zo blijven. 7. Voor de oranjebruine straat is de naam Den Dries gekozen, omdat op deze plek het toponiem/veldnaam Den Dries voor een akker werd gebruikt. 8. Voor de donkerblauwe straat waar het Ecodorp zich zal ontwikkelen is de naam Ecodorp gekozen.

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 30 januari 2018.


Gemeente Boekel

Onderwerp: de varkenshouderij wordt vervangen door een dierenpension Locatie: Grote Baan 4, Venhorst Type: Integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 31 januari gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woens-

dagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswij-

ze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Boekel, 30 januari 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonhuis met bedrijfsruimte Locatie: Rosoliemolen 8 en 8a, Boekel Verzenddatum: 24 januari 2018

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 31 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar


ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van een tamme kastanje Locatie: Nabij Peelkensweg 5, Venhorst Datum ontvangst: 19 januari 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een boerderij Locatie: Gemertseweg 1, Boekel Datum ontvangst: 24 januari 2018

Activiteit: omgevingsvergunning 2e fase: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een kantoor Locatie: De Vlonder 61, Boekel Datum ontvangst: 25 januari 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 16 januari jl. is o.a. aan de orde geweest:

RAADSVOORSTEL VISIE DOORGROEIGEBIED GLASTUINBOUW BOEKEL 2016 Het college legt een nieuwe visie voor het Doorgroeigebied glastuinbouw voor aan de gemeenteraad ter kennisname en om vast te stellen tot welke omvang de raad ontwikkeling van de glastuinbouwlocaties via het Omgevingsplan wil toestaan. AANVRAAG SUBSIDIE EVENEMENT 2018 GGZ Het college heeft besloten om voor de organisatie van een zijspanrun geen evenementensubsidie beschikbaar te stellen.

B&W PILOT VAN ZORG NAAR WERK - DOORLOPENDE LIJN DAGBESTEDING-WERK (WMO EN PARTICIPATIEWET) Het college heeft ingestemd met de pilot “van Zorg naar Werk”. Met deze pilot wil de gemeente kijken of mensen door kunnen stromen van dagbesteding/individuele begeleiding naar (betaald) werk. In deze pilot werken we samen met de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden.

KREDIETAANVRAAG RECONSTRUCTIE VLONDER ZUID DEEL 2 Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen om aansluitend op de werkzaamheden op De Vlonder ook de Tuinstraat te reconstrueren.


Algemeen Onderwijs maken we samen! We hebben het druk op onze school. En niet alleen de leerkrachten. Nee, ook de kinderen zijn druk in de weer. Dit is de periode van de portfoliogesprekken. In januari en in mei zijn er portfoliogesprekken op onze school. Alle kinderen, van de allerkleinsten uit groep 1/2 tot en met de kinderen uit groep 7/8, vertellen dan aan hun ouders hoe het met hen gaat op school. Twee keer per jaar hebben we zo’n gesprek van een half uur. Een half uur waarbij voornamelijk het kind aan het woord is. De kinderen zitten in groepjes te werken. Ze overleggen met elkaar. Ze bevragen elkaar. Een kind is een eigen kwaliteitenblad aan het invullen. “Wat kan ik al heel goed? Wat lukt een beetje? Waar heb ik nog moeite mee?” Een ander kind buigt zich over een blad waarbij hij moet kijken hoe hij schrijft. “Maak ik al mooie lusletters, kan ik de stokletters al?” Hij heeft schriftjes van zichzelf naast hem liggen. Zo kan hij zelf controleren of deze letters hem al lukken of niet. De kinderen krijgen ook de tijd om een verhaal te schrijven over zichzelf. Op onze school hebben we verschillende werkvormen. De kinderen denken na of ze hieraan fijn kunnen werken. Ze beschrijven waarin ze goed zijn en wat ze nog moeilijk vinden. Wanneer het verhaal af is mogen de

kinderen zelf kiezen op wat voor manier ze zichzelf presenteren aan de ouders en de leerkracht. Het mooie is dat deze presentaties steeds creatiever worden. Sommige kinderen kiezen ervoor om een powerpoint presentatie te maken. Anderen vinden het mooi om een muurkrant in elkaar te knutselen. Een groepje kinderen enthousiasmeert elkaar. Zij gaan in de klas een speurtocht maken voor de ouders. De ouders moeten via de speurtocht vijf cijfers zoeken. Bij elk cijfer wat ze hebben gevonden wordt iets verteld over een werkvorm en vertelt het kind hoe hij of zij werkt tijdens bijvoorbeeld "Contractwerk" of tijdens "Ateliers". Weer andere kinderen maken een grabbeldoos en dit jaar heeft een kind een dartbord gemaakt waarin je in de een, twee, drie, vier of vijf kunt gooien. Elk cijfer is weer gekoppeld aan één van de vijf werkvormen. De laatste 5 à 10 minuten mag de leerkracht aan het woord zijn. De leerkracht heeft een stukje geschreven over de afgelopen periode en een stukje over hoe we nu verder gaan. Het is zó gaaf dat bijna altijd datgene wat de leerling heeft verteld, overeenkomt met wat de leerkracht voorleest! Dit geeft maar weer eens aan hoe goed kinderen zichzelf meestal (leren) kennen en vooral ook hoe terecht het is dat het kind het woord krijgt tijdens dit soort voortgangsgesprekken. En zijn er verschillen? Dan is het mooi om het daar over te hebben en om samen weer een plan te trekken voor de volgende periode. Want onderwijs maken we samen! Team Uilenspiegel

STICHTING LEEFBAAR VENHORST Venhorstse Vervoersdienst Al enkele jaren wordt in Venhorst met behulp van vrijwilligers een eigen vervoersdienst ingezet. Deze dienst is opgezet voor alle hulpbehoevende inwoners van Venhorst, voor wie het niet mogelijk of lastig is om zelfstandig naar een andere locatie te reizen. Hiermee kan men het beroep op familie, vrienden en/of mantelzorgers beperken. Aan deze dienst is vergoeding van € 0,30 per kilometer verbonden. Het totale bedrag van de reis dient na afloop aan de chauffeur betaalt te worden. Wanneer men gebruik wil maken van de dienst, dan kan contact opgenomen worden met Toos v.Lankveld, Meidoornstraat 29. Toos is bereikbaar op 0492-351394. Venhorstse Kleine Klussendienst Wat velen nog niet weten, is dat Venhorst al enkele jaren een eigen kleine klussendienst heeft. De kleine klussendienst is opgezet voor alle hulpbehoevende inwoners van Venhorst. Voorbeelden van kleine klussen zijn het ophangen van een schilderij, het verplaatsen van kasten, vervangen van een lamp en het repareren van kleine defecten in en rondom huis. De vrijwilligers brengen eigen gereedschap mee en de dienst is direct inzetbaar. De vergoeding bedraagt het eerste half uur € 5,00. Daarna wordt voor ieder kwartier € 2,50 in rekening gebracht. In principe zorgt de opdrachtgever voor de te gebruiken materialen. Echter wanneer het lastig is om hiervoor te zorgen, kan ook de vrijwilliger de benodigde spullen halen. De gereden kilometers worden dan vergoed tegen € 0,30 per kilometer. De opdrachtgever rekent na afloop van de klus af bij de vrijwilliger. De kleine klussendienst wordt gecoördineerd door Willy Pennings, de Koekoeksbloem 31. Willy is te bereiken op 0492351912.

Evenementenkalender 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub BoekelAlgemeen Boekelse Lokale Omroep Kring De jeugd van Boekel weet wat zij wil maar…… ook wat zij niet wil! Stel…. Je bent tussen de 15 en 40 jaar (of ouder) en je wéét dat er een televisiezender in Boekel is waar je naar kijkt tijdens de reguliere uitzendingen of anders op het YouTube kanaal van BLOK.T.V. Als jij niet wil dat BLOK T.V. over enkele jaren (of misschien wel eerder) niet meer tot programma’s maken in staat is omdat er geen nieuwe medewerkers zijn om de programma’s tot stand te laten komen, en er dan ook géén uitzendingen meer zijn, reageer dan nu om dat te voorkomen. Wat 33 jaar geleden begon als Calimero, opgezet door enthousiaste Boekelaren die werkelijk alles deden om de uitzendingen in de lucht te krijgen, en vooral te houden, mag niet verloren gaan!! Bekijk op het YouTube kanaal van BLOK T.V. hoe medewerkers van toen soms halsbrekende capriolen uithaalden om Calimero als televisiezender in de lucht te krijgen. Calimero werd BLOK T.V. (Boekelse Lokale Omroep Kring) en je houdt het als lokale televisie zender nooit 33 jaar vol als de uitzendingen niet zouden voldoen aan dat wat de Boekelse bevolking van een lokale omroep mag verwachten, namelijk informatieve en educatieve programma’s. Hoe leuk zou het zijn als jij een verslag zou maken, met interviews van sommige spelers van je voetbalclub, tennisclub, en van welke sportieve vereniging je ook lid bent. Je brengt je vereniging onder de aandacht van je leeftijdgenoten, die daardoor nieuwsgierig worden naar een lidmaatschap van de vereniging waar jij lid van bent, en mogelijk óók daardoor geïnteresseerd raken in het presenteren van een programma bij BLOK T.V. Dat hoeft dan niet altijd over sport te gaan, er zijn legio mogelijkheden om van andere evenementen en gebeurtenissen die jij belangrijk vindt, een verslag te maken. Als je belt of mailt toon je belangstelling voor een erfgoed dat in Boekel niet verloren mag gaan. Laat dat erfgoed (BLOK T.V.) dat je ouders of je opa en oma zijn begonnen niet teloor gaan. Wat je ook wil gaan doen bij de televisie, alles is in overleg mogelijk. Presenteren, opnemen met de camera, het monteren van de programma’s, er zijn écht ervaren medewer-

kers bij BLOK T.V die je dat allemaal willen leren. Het is aan jou om die knoop door te hakken, vanaf 15 jaar tot aan 80 jaar is iedereen welkom bij BLOK T.V. Stuur een mailtje aan redactie@bloktv.nl of bel naar 06-46636142. We zullen je met plezier welkom heten bij BLOK T.V.

Pleegzorg is onmisbaar Niet elk kind kan opgroeien in een warm en stabiel thuis. Voor hen is het belangrijk dat we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ook zij met opvoeders en omgeving kunnen bouwen aan een positieve toekomst. In sommige gevallen komt hiervoor een pleeggezin aan te pas. Zo’n pleeggezin zorgt ervoor dat kinderen die vaak een minder stabiele jeugd hebben gehad, toch warmte en stabiliteit ervaren. En dat is van onmisbare waarde.

Dreigend tekort aan pleegouders Ruim een half jaar geleden luidde Pleegzorg Nederland de noodklok. Het aantal nieuwe pleeggezinnen neemt aanzienlijk af, terwijl de vraag toeneemt. Een zorgelijke ontwikkeling! Daarom riep het CDA Boekel-Venhorst de wethouder in juni

2017 al op om ook in Boekel een actievere rol te spelen in het geven van bekendheid aan pleegzorg en in het werven van nieuwe pleegouders. We zijn nu ruim een half jaar verder en we zijn als CDA zeer benieuwd welke stappen inmiddels gezet zijn. Laat pleegzorg duren tot 21 jaar! Sinds jaar en dag hebben we het zo geregeld dat de zorg voor pleegkinderen ophoudt als iemand 18 jaar oud wordt. Dat is lang niet altijd logisch, want voor sommige jongeren betekent dit dat zij het pleeggezin moeten verlaten, terwijl ze nog lang niet toe zijn aan zelfstandigheid. Het risico dat zij daardoor opnieuw in de problemen komen, is dan vaak erg groot. Vorige week kondigde CDA-minister Hugo de Jonge aan om pleegzorg voortaan te willen behouden totdat iemand 21 jaar wordt. Een belangrijke maatregel die breed wordt ondersteunt door pleegouders. Ook op lokaal niveau zal dit op termijn om uitwerking vragen. Daarom heeft fractievoorzitter Maria van den Broek deze week samen met kandidaat-raadslid Robin Gruijters schriftelijke vragen hierover ingediend bij het college. Belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeente Boekel Pleegzorg maakt onderdeel uit van de Jeugdwet en valt daarom onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. CDA BoekelVenhorst zal te allen tijde kritisch zijn en de gemeente aanspreken op haar verantwoordelijkheid om in te zetten op het werven van nieuwe pleegouders en om te investeren in goede ondersteuning en toerusting van bestaande pleeggezinnen. Pleegouder worden iets voor jou? Kijk eens op: https://www.pleegzorg.nl/over-pleegzorg/zo-word-je-pleegouder/ #TeamCDA #GemeenteBoekelinTopconditieAlgemeen

Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel, ook uw belang! Gemeente Boekel is in tegenstelling van omliggende gemeenten en ondanks de crisis, gegroeid. Het is ons gelukt om meer inwoners aan ons te binden. De gemeente Boekel staat bekend als een sociale en veilige gemeente met voldoende voorzieningen. Een rijk verenigingsleven en betaalbare bouwkavels. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar toch is dat niet zo. Hiervoor is politieke wil, daadkracht en soms eigenzinnigheid nodig. Dat hebben we getoond door ons in te zetten voor: - betaalbare bouwkavels met een prijsverschil tussen Boekel en Venhorst en uitbreiding levensloopbestendige energie-neutrale sociale huurwoningen, - voldoende bedrijfskavels, - toegankelijke en voldoende kwalitatieve zorg- en welzijnsvoorzieningen voor ouderen en mensen met een (verstandelijke/ psychiatrische) beperking, - kwalitatieve Jeugdzorg, - goede onderwijsvoorzieningen en educatie, toekomstgerichte kindparken, - participatiemogelijkheden en het kun-

nen voorzien in eigen inkomen, - inburgering, vluchtelingenopvang en huisvesting arbeidsmigranten, - het faciliteren van burgerinitiatieven zoals o.a. De Winkel, de Pionier en tennisclub Venhorst, - het instandhouden van sport- culturele - speelvoorzieningen, - behoud gemeenschapshuizen, - verbeteren woon-leefklimaat , - behoud natuurwaarden en landschap, - herbestemming vrijkomende agrarische bebouwing, - goede ontsluiting van de gemeente Boekel, - passend en beschikbaar vervoer, - economische ontwikkeling en (regionale) werkgelegenheid, - een passende infrastructuur om de verkeersbewegingen nu en in de toekomst goed te ontsluiten, - uitvoering geven aan duurzaamheidsagenda, - veiligheid en aandacht voor buurtpreventie, - verbeteren informatievoorziening aan inwoners, - balans tussen woonlasten en gemeentelijke investeringen t.b.v. het instandhouden van voorzieningen om een aantrekkelijke gemeente te blijven, - behoud eigenheid binnen samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen, - financieel gezonde en zelfstandige

gemeente Boekel met een strategische visie NB: Op onze website: www.gemeenschapsbelang.nl en facebookpagina https://www.facebook.com/GBVVenhorst / vindt u een uitgebreide toelichting. We kijken tevreden terug op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Het doet ons deugd dat veel inwoners, vrijwilligers, ondernemers en adviesraden vanuit hun betrokkenheid en belangen hun meningen kenbaar gemaakt hetgeen mede invloed heeft gehad op de standpunten die we hebben ingenomen. De meerderheid beslist. Zonder onze coalitiepartners en oppositie hebben we dit niet kunnen bereiken. We kijken tevreden terug op de samenwerking. Nu de economie aantrekt en de gemeente in een ruimer jasje komt te zitten, is de tijd rijp om te investeren in voorzieningen die de leefbaarheid en economische perspectieven vergroten. Op het gebied van het Sociaal Domein en Leefomgeving willen we de komende jaren puntjes de i willen zetten. De komende weken blikken we vooruit en zullen we onze ambities met u te delen. Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel heeft zich afgelopen jaren sterk gemaakt voor vele gemeenschappelijke belangen. En dat is ook uw belang! Fractie Gemeenschapsbelang VenhorstBoekel: Henri Willems, Jeanne v.Eert, Bart v.d.Hoogen, Axel de Wit, Bart v.Lieshout.

KBO prijskaarten voor SENIOREN

Tobahonden Landhorst

Hondenschool met de mogelijkheid tot: • Puppycursus- beginnerscursus. • Gevorderdencursus. • Behendigheid. • Speuren met de hond.

Voor meer informatie: www.tobahonden.nl info@tobahonden.nl of bel 0651603684.

Uitslagen 22 januari: RIKKEN 1. Mia Vos 2. Harrie Donkers 3. Jan v.d.Crommenacker 4. Henk Jacobs 5. Anneke v.Hoof 6. Toon v.d.Kamp 7. Jo v.d.Braak 8. Maria v.d.Heuvel Poedelprijs Harrie v.Houtum JOKEREN 1. Erna Verstegen 2. Leen Emonds 3. Ria Strijbosch 4. Tonny v.Exel Poedelprijs Toos Manders

187 pnt. 116 pnt. 77 pnt. 76 pnt. 66 pnt. 34 pnt. 51 pnt. 48 pnt. 114 pnt. 94 90 52 41 -74

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.Algemeen CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS 50+ Carnavalsavond Op vrijdag 2 februari is iedereen vanaf 50 jaar welkom op de jaarlijkse Carnavalsavond in De Horst. We beginnen deze avond met een heerlijke koffietafel om 18.30 uur. We zetten de avond voort om 20.00 uur en gaan er samen met Prins Dave, Prinses Nancy en de raad van Elf een gezellig Carnavalsbal van maken. Er is een optreden van de dansmariekes en Ok Moi. Ook is er een gastoptrede van Dirk en Irma. Daarna kan er volop gedanst worden op muziek van de DJ. Wij hopen alle 50+ers te ontmoeten op deze gezellige avond. Tot ziens op vrijdag 2 februari vanaf 18.30 uur in De Horst. Kuikenbal Op zondag 4 februari wordt het Kuikenbal georganiseerd door carnavalsvereniging De Peeltuuters. Dit bal wordt gehouden in De Horst van 10.00 tot 12.00 uur. Alle kinderen vanaf 0 jaar t/m groep 2 zijn hiervoor van harte uitgenodigd, natuurlijk zijn ook jullie ouders van harte welkom, het is dan natuurlijk wel leuk als jullie ouders ook in carnavalskleding komen. Er is een heel leuk programma voor de kleinste Peeltuuters en Peeltuute-rinnekes. Samen met Prins Dave, Prinses Nancy, Jeugdprins Niels, Jeugdprinses Jade, Jeugdvorst Stan, de jeugdraad, de raad van elf en onze dansmariekes maken we er een leuke ochtend van. Dus trek je carnavalskleren alvast aan en kom op zondag 4 februari naar De Horst. Graag tot dan!! Ziekenbezoek Ook dit jaar willen prins Dave, prinses

Nancy en Vorst Guus namens CV de Peeltuuters een bezoek brengen aan de zieken van Venhorst. Om te voorkomen dat we zieke mensen overslaan willen we vragen om deze mensen op te geven. Als u iemand weet die ziek is, en het leuk zal vinden dat onze Prins en Prinses samen met de Vorst een bezoekje komen brengen, verzoeken wij U dit te laten weten, graag voor 5 februari bij vorst Guus Leenders, tel. 0642989431. Opgave optocht Op carnavalsmaandag organiseren we in Venhorst weer onze jaarlijkse carnavalsoptocht. Om organisatorische redenen willen we vragen of iedereen die deel wil nemen aan onze optocht zichzelf op wil geven, dit kan via onze website www.cvdepeeltuuters.nl en dan ga je naar optocht en dan inschrijven. Graag opgeven voor 3 februari. Alvast bedankt voor de medewerking. Carnavalsgids We hebben de carnavalsgids in heel Venhorst bezorgd, hierbij hebben we vele financiële bijdrages mogen ontvangen, hiervoor willen wij jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Mede hierdoor kunnen we weer evenementen organiseren voor de jeugd, de ouderen en de mensen van Kans Plus. Het 1e Venhorstse kampioenschap frikandellen eten Op carnavalsdinsdag organiseren de oudprinsen van CV de Peeltuuters deze middag onder het motto “Grijs en niet wijs”. Op deze middag is het 1e Venhorstse kampioenschap frikandellen eten. Wie eet de meeste frikandellen en wint de wisselbeker? Er is een wedstrijd voor de jeugd en een wedstrijd voor volwassenen. Dit alles onder de leiding van een echte scheidsrechter.

Mocht je niet mee willen doen, dan ben je zeker van harte welkom om naar dit spektakel te komen kijken. Op deze middag is er ook muziekbingo met leuke prijzen! Maar wil jij de uitdaging aangaan? Dan kun je opgeven via Facebook (CV de Peeltuuters), via oudprinsenvenhorst@gmail.com of via 06-41481763. Geef je snel op dan weet je of jij de meeste frikandellen kan eten en de eerste winnaar wordt van het Venhorstse kampioenschap frikandellen eten. Graag tot dan!

Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Tijdens de ledenvergadering van 23 januari j.l. heeft de D.O.P. de nieuwe kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Het is een mooie lijst geworden met 10 vrouwen en 9 mannen, ieder met hun eigen kennis, ervaring, interesse en achtergrond (o.a. onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, overheid, cultuur, vrijwilligersorganisaties, verenigingsleven, politieke ervaring, bestuurlijke vergadering). Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met de kennis, ervaring en betrokkenheid van onderstaande kandidaten ook de komende 4 jaar weer een rol van betekenis kunnen spelen in de gemeente Boekel. Bij voorbaat dank voor UW vertrouwen. 1. Joop v.Lanen; 2. Marcel Kanters; 3. Gerty Jansen; 4. Antoinette Heunks-v. Uden; 5. Matt Kanters; 6. Peter v.d. Oetelaar; 7. Marieke Timmermans-v. Lankveld; 8. Toon Bullens; 9. Jeanneke Franssen-v.Berkel; 10. Moira v.AlphenFredriksen; 11. Hanita Wiendels; 12. Henny v.Boxtel-Arts; 13. Jan Oerlemans 14. Willemien v.d.Broek-Hotke; 15. Will Verkuijlen; 16. Annette v.Soest; 17. Thea v.Sleeuwen-Berkenbosch; 18. Erik v. Mierlo; 19. Ton v.d.Ven. Namsens bestuur D.O.P., J. Oerlemans / E.v.Mierlo


Algemeen

Pronkzitting 2018 Uitverkocht! Op het moment van schrijven schieten de grappen van zaterdagavond weer voorbij. Wat hebben we een mooie avond gehad. 35 dames en een heer die de zaal meenemen naar andere sferen. Geweldig mooi cabaret van de bovenste plank waarbij bekend Boekel uiteraard weer het middelpunt van de belangstelling is. Zang van de buitencategorie waarbij feestnummers afgewisseld worden met teksten over Boekels wel en wee sinds de vorige carnaval. Wij kijken in ieder geval terug op een schitterend en goed bezocht eerste weekend. Artiesten bedankt en heel veel plezier en succes voor het komende weekend!

Vrijdag 9 februari Nadat de sleutels door de burgemeester aan de verschillende hoogheden zijn overhandigd , wordt er er een feestje in café Salut gemaakt door de verschillende carnavalsverenigingen, zoals De Vliegenmeppers en De Knöllekes. Zin om aan te sluiten, kom dan naar café Salut en doe gezellig mee. Bij Nia Domo is er een Frikandellenfist in de Pleinzaal. Dit wordt ook een gezellige carnavalsavond voor de 18+ jeugd. Zaterdag 10 februari We beginnen ’s middags in Nia Domo. Op deze dag zie je welke topartiesten de jury heeft uitgekozen tijdens de voorselectie. De deelnemers strijden om de felbegeerde bekers. En tussen de optredens door kun je lekker dansen en hossen! Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn welkom. Let

24 rozen KBO: Op donderdagavond kreeg Piet v.Sinten de 24 rozen voor zijn bewezen diensten in de Boekelse gemeenschap. Waar kunnen we Piet dan zoal van kennen? Hij is al jarenlang de drijvende kracht (met zijn vrouw Annie) van het distributiebureau. Als iemand, door omstandigheden, niet kan bezorgen, dan neemt Piet dat over. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij vleeswarenfabriek Boekos. Hij is bij uitstek een 2 CV rijder van zijn gele eend. Hij maakt dagelijks een wandeling met zijn hondje. Hij heeft een prachtige volière met siervogels, voor zover bekend geen genten. En hij is de vaste “controleur” van het fietspad van Boekel naar Venhorst (al trimmend). CARNAVALSPROGRAMMA

op: binnen is binnen! Carnavalszaterdag vier je natuurlijk bij Nia Domo en de Knöllekes. Dit jaar wordt het een groot feest met Tilt, de TOPcoverband die elke feestzaal en kermis plat speelt. Dat wordt knallen van de eerste tot de laatste minuut! Zondag 11 februari Na de optocht staat de discotheek klaar om de eerste feestvierders welkom te heten. Vervolgens start Broadway met het optochtbal en gedurende middag en avond worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Broadway zal vervolgens de Pleinzaal helemaal plat spelen en iedereen aan het dansen krijgen. Maandag 12 februari We starten deze dag met Fruhshoppen met Rawazzie bij ’t Stuupke. Dit is een

BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES

openbare activiteit dus iedereen is welkom! Wat kun je verwachten….pullen en worst! ’s Middags is het klein Knöllekesbal in Nia Domo. Daarna neemt de Pianoman Sander Bekkers het stokje over en start de knolfuif in Nia Domo. We hebben tijdens de pronkzitting van De Hofzangers kunnen horen hoe hij Boekel aan het swingen krijgt. En natuurlijk was de Pianoman ook als afsluiter aanwezig tijdens de pronkzitting. Kortom, Boekel weet dat het dak er af gaat. Dinsdag 13 februari: Vanaf 14:00 uur is er een kindermiddag met o.a. een kinderbingo. Er zal een DJ aanwezig zijn die zorgt voor de grootste kinderhits, de langste polonaise, de mooiste kinderen-voor-kinderen hits. Heb je een verzoekje… geef het door aan de DJ! Om 19:00 uur start het Boekels Stamppotbuffet bij Nia Domo. Kaartjes hiervoor zijn beschikbaar bij Nia Domo en is voor iedereen toegankelijk! Na de kindermiddag start de Hollandse avond van het “nog-inne-dan-bal” onder muzikale begeleiding van DJ Guus. Rond de klok van 22:11 wordt het carnaval afgesloten op het Agathaplein met een nieuwe activiteit: De Knolverbranding. Hiervoor is iedereen uitgenodigd om samen met de Knöllekes het carnaval 2018 af te sluiten. Inschrijven optocht en buurtversiering t/m 4 februari Tot en met zondag 4 februari kan er worden ingeschreven voor de optocht en wedstrijd “buurtversiering”. Inschrijven kan enkel via onze website, klik daar door onder de button “activiteiten’. Heb je nog vragen over de deelname aan de optocht of buurtversiering? Neem dan contact op met Ben v.Dooren: 0492-32 18 26. Wanted juryleden optocht Ben jij de persoon die het kan waarderen dat Boekelaren met de optocht op een ludieke, creatieve, en/of carnavaleske manier Boekel opfleuren? Weet jij ze op hun waarde in te schatten en ben jij ouder dan 13 jaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! Meld je dan bij de optochtcommissie via info@deknollekes.nl en dan nemen wij contact met je op! Aangeboden…. bouwlocatie carnavalswagen Wil jij met jouw (jeugdige) kornuiten een carnavalswagen bouwen en op die manier de Boekelse carnavalsoptocht verrijken met een geweldige creatie? Misschien kan de optochtcommissie dan iets voor


Algemeen jou betekenen. Meld je dan bij de optochtcommissie via info@deknollekes.nl en dan nemen wij contact met je op! Ziekenbezoek tijdens carnaval 2018 op zaterdag 10 februari Traditiegetrouw denkt C.S. “De Knöllekes” ook aan hen die met de carnavalsdagen door een ongeval of soms langdurig ziek zijn, niet kunnen deelnemen aan de carnavalsactiviteiten. Op zaterdag 10 februari willen we de zieken, die thuis verpleegd worden, verrassen met bezoek en een presentje. Onze dorpsgenoten die in ziekenhuizen c.q. verpleeghuizen verblijven, willen wij zeker niet vergeten. Omdat de ziekenhuizen c.q. verpleeghuizen te kennen hebben gegeven de bezoeken van de carnavalsverenigingen niet of steeds moeilijker kunnen plannen, willen wij voor deze mensen het carnavalspresentje graag bezorgen bij familie, vrienden of kennissen Via deze weg hopen wij onze zieke dorpsgenoten toch met ons carnavalspresentie te kunnen bereiken en een hart onder de riem te steken. Als u iemand weet die ziek is en prijs stelt op een afvaardiging van de C.S. “De Knöllekes”, verzoeken wij u dit door te geven aan de onderstaande personen. Henri v.d.Boogaard, Bovenstehuis 36, tel: 324610, Boogaard.boekel@gmail.com; Gerty Verhoeven, De Vlonder 23, tel: 323539, Gerty501@hotmail.com; Harriette Rovers, Laagveld 56, tel: 330255, pietrovers4@g-mail.com Agenda C.S. de Knöllekes: Vrijdag 2 februari: Pronkzitting Zaterdag 3 februari: Pronkzitting Zaterdag 3 februari: Ouderenzitting in het bejaardenhuis Zondag 4 februari: Voorselectie Stuif es in Vrijdag 9 februari: Sleuteloverdracht Zaterdag 10 februari: Finale Stuif es in

Zaterdag 10 februari: Carnaval Zondag 10 februari: Carnaval met o.a. de optocht Maandag 11 februari: Carnaval met o.a. het Klein Knöllekesbal Dinsdag 12 februari: Carnaval met o.a. een Kindermiddag

St. Petrus nieuws In Sint Petrus zijn dagelijks activiteiten waarbij u van harte welkom bent. We willen deelname aan deze activiteiten voor de bewoners van St. Petrus en ouderen uit het dorp aantrekkelijker en eenvoudiger maken. Daarom hebben we een alles inclusief abonnement of de knipkaart. Het alles inclusief abonnement kost € 40,00 per maand. U mag dan aan alle activiteiten deelnemen met koffie/thee. U hoeft nooit bij te betalen en gebruik van duofiets en uitstapjes zijn gratis. U kunt ook kiezen voor de knipkaart. Deze is te koop bij de receptie. Voor 10 knippen betaalt u € 25,00. Hapjes, drankjes en de de activiteit worden hiermee betaald. ACTIVITEITEN FEBRUARI Maandag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Geheugentraining van 10.15-11.30 uur. 1e en 3e maandag van de maand van 14.30-16.30 uur natuurvereniging. Dinsdag: Van 09.30-11.00 uur samen kaarten maken voor verjaardagen, beterschap, feestdagen enz. Kienen van 14.30-16.30 uur. Aansluitend is onze friettent open en elke bezoeker van het kienen krijgt een gratis snack

of friet. Woensdag: 1e en 3e woensdag van de maand van 10.00-11.30 uur mannenclub. Van 10.30-11.30 uur is de grootletterbibliotheek geopend. Muziekmiddag met live artiesten van 14.30-16.30 uur. Programma: 7 februari: Toon op z’n Brabants 14 februari: The Old Stars 21 februari: de Osse Notenkrakers 28 februari: ONS Meezingkoor Donderdag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Creatief bezig zijn van 9.30-11.00 uur. Van 14.30-16.30 de handwerk club. Vrijdag: 14.30-16.30 uur: quiz- of spelmiddag; sjoelen, barakken, rummikub spelen enz. Dagelijks biljarten vanaf 14.00 uur, gewoon voor de gezelligheid. Verder is er een fitnessruimte voor onbeperkt fitness of begeleid fitness vanaf 55 jaar en ouder. Ook is er een buiten beweegtuin waar iedereen kan deelnemen. Extra activiteiten in februari: Zaterdag 3 februari, 14.00 uur carnavalsmiddag met de Knöllekes in ’t Trefpunt. Zaterdag 10 februari, 15.00 uur Heilige mis met dameskoor Sint Agatha Boekel. Maandag 12 februari, 14.30 uur carnavalsmiddag met muziek van ‘Senioren Express’ in ’t Trefpunt. Zaterdag 17 februari, 14.30 - 16.15 uur dans/jukebox middag met wat lekkers. Maandag 19 februari, 14.30 uur verzorgt ‘De Valkenhof’ in ’t Trefpunt een roofvogel demonstratie. Zaterdag 24 februari, 14.30 uur een extra muziekmiddag met blaasorkest ‘De Muziekvrienden’ in ’t Trefpunt.

PIJN of CHRONISCHE KLACHTEN?

Kom dan naar de gratis toegankelijke informatieavond VASOMOTIETHERAPIE op donderdag 22 februari 2018 bij Bewegingsstudio Mijn Lijf Burgemeester Schafratstraat 6a te Boekel. Aanvang 20.00 uur, einde om ± 21.30 uur Aanmelden via tel.nummer: 06

30 24 50 10.

Vasomotietherapie

Tweede stichting 13 5841 DC Oploo-Elsendorp T. 0485 385858 E info@vasomotietherapie.nl


TI

MAGAZIJN

JD

EL

IJ

UITVERKOOP VRIJDAG

2

ZATERDAG

3

FEB.

10:00 - 18:00

ZONDAG

4

FEB.

10:00 - 17:00

K

FEB.

12:00 - 17:00

TOT

80% Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Week 05.

KORTING

VANAF

PROFITEER NU

€ 799,-

BOXSPRINGS MATRASSEN TOPMATRASSEN ACCESSOIRES BIJMEUBELEN

N Ǟ GROTE VOORRAAD ALLES DIRECT MEE TE NEME POCKET VEREN

€1200,-

€399,-

VANAF

€49, VAN

€99A,F -

TI

JD

EL

UITGEBREIDE MATRASSENCOLLECTIE

IJ

TOPMATRASSEN

AEROMAX MATRAS

MAGAZIJNUITVERKOOP K

Magazijn in Uden: Pannebakkerstraat 1 - Elke vrijdag, zaterdag en zondag open

SwissSense.nl


Algemeen Stichting Platform voor Gehandicapten en Ouderen met een handicap Boekel/Venhorst

Na vele jaren de belangen van de gehandicapten te hebben behartigd, hebben we besloten om hiermee te stoppen. Dat we dat doen met veel pijn in ons hart behoeft geen betoog, doch de tijden en de mensen zijn veranderd. Mensen zijn mondiger geworden. Tevens zijn instanties, zoals het Dorpsteam en het Sociaal domein in het leven geroepen om de belangen van de gehandicapten en ouderen te behartigen. Wel zijn we blij, dat de Scootmobielgroep in zijn huidige vorm doorgang zal vinden. Tot besluit willen we alle mensen bedanken, die op een of andere manier hebben bijgedragen aan het welzijn van de gehandicapten in Boekel en Venhorst. Namens alle leden van het Platform, Th.v.d.Velde, waarnemend voorzitter

BOND

OUDEREN 3-Bandenkampioenschap Boekel 2018 OPHALEN OUD PAPIER VAN

Op dinsdag 6 februari wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Evenementenkalender 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub Boekel 14 en 15 april: Venhorst Creatief

Ook dit voorjaar wordt zaal Salut het strijdperk voor de driebandspelers. Op zondag 4 maart gaan we beginnen met de voorronde, om zo op zaterdagavond 10 maart te eindigen met de finale. Het lukte vorig jaar Hans v.Uden om al zijn tegenstanders te verslaan en voor de 3e keer de driebandenkampioen van Boekel te worden. Maar ook dit jaar zullen er kapers op de kust zijn. Naast de gebruikelijke favorieten zijn er ook biljarters die bij hun clubs laten zien uitstekend te kunnen driebanden. Laat dat ook maar eens zien op het hoogste podium, lever strijd, word kampioen!! Ieder jaar melden zich zo’n 60 deelnemers zich aan, wat dan ook in de buurt van het maximum is. Wilt u verzekerd zijn van deelname, meldt u zich dan aan op driebandenboekel@gmail.com. Over enkele weken staat er in dit weekblad een aanmeldstrook, en ook bij uw biljartclub zijn er leden die u de weg naar het toernooi kunnen wijzen.Algemeen Brengdagen auw ijzer KPJ-Vespo De brengdagen blijven bestaan!! Echter worden deze niet meer maandelijks gehouden maar eens per kwartaal van 13:00 uur tot 15:00 uur. Dit wil zeggen dat u de eerste zaterdag van januari, april en juli uw auw ijzer bij ons kunt langsbrengen. Het laatste kwartaal is onze grote auw

ijzer ophaaldag. Hierdoor komt de brengdag in oktober te vervallen. Tevens willen wij u vriendelijk verzoeken om geen auw ijzer bij het hek te storten maar enkel te brengen op een van bovenstaande dagen. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Noud Meulenmeesters: 06-30574910. Bij voorbaat dank. Groetjes, Auw ijzer Commissie Stan Kanters, Willie v.Oort,

W. JACOBS

Dakdekkersbedrijf Word jij onze nieuwe collega?

Dakdekkersbedrijf W. Jacobs is dĂŠ specialist op het gebied van kunststof ECB dakbedekking en wij zijn op zoek naar versterking:

Fulltime Dakdekker

15, 16, 17 en 18augustus Joepiedagen 2017 Hallo jongens en meisjes uit Boekel en Venhorst! Zien jullie ook al weer uit naar de Joepiedagen?? Wij zeker!! We zijn alweer druk doende met de voorbereidingen om er weer een verrassend programma van te maken. Dit jaar gaat Joepie naar de Kermis! Het zullen ongetwijfeld leuke en gezellige dagen worden. Schrijf de datum alvast op de kalender, in je agenda of sla het op in je mobiel, zodat jij er weer zeker bij kunt zijn. Kijk ook eens op www.joepiedagen.nl en op www.facebook.com/kindervakantieweek.joepieboekel Dit jaar kunnen alle kinderen en vrijwilligers zich op eenvoudige wijze inschrijven via onze website: http://www.joepiedagen.nl/ . Inschrijven kan vanaf 1 april g/m 1 mei. Let op inschrijven kan alleen nog via de website! Groetjes, Joepie werkgroep

Als Dakdekker werk je samen met je collega’s aan nieuwe daken, renovatie projecten en voer je onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uit. Je werkt aan uiteenlopende projecten, van kleine dakkapellen tot grote bedrijfshallen en van dakgoten tot mooie vijvers. Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit.

Wat verwachten wij van jou? Ervaring is niet vereist want alles kun je leren. Wel zoeken wij iemand met de juiste werkhouding en passie voor het vak. Je bent gemotiveerd, leergierig en iemand die het werk ziet. Het belangrijkste: je bent enthousiast en het visitekaartje van ons bedrijf.

Wat kun je van ons verwachten Je komt terecht in een klein en hecht team waar hard gewerkt wordt met op zijn tijd wat flauwe humor. Ons personeel is heel begaan met het bedrijf. Alle fijne kneepjes van het vak leer je van onze vakmannen. Verder natuurlijk een mooi salaris en goede secundaire voorwaarden. Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je motivatie en CV binnen 2 weken naar: info@jacobs-ocplan.nl t.a.v. Dhr. W. Jacobs. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan even telefonisch contact met ons op. Dakdekkersbedrijf W. Jacobs Kraaiendonk 4 - 5428 NZ Venhorst - 0492-351953

Wijziging openingstijden Bibliotheek Boekel Vanaf 15 februari wijzigen de openingstijden van Nia Domo. Nia Domo sluit dan voortaan op donderdag om 18.00 uur in plaats van 19.00 uur. Dit betekent dat ook de openingstijden van de bibliotheek gaan veranderen. Nieuwe openingstijden bibliotheek per 15 februari 2018 Maandag gesloten Dinsdag, woensdag en donderdag: 10.00-18.00 uur Vrijdag, zaterdag en zondag: 10.0019.00 uur Bibliotheekmedewerker aanwezig (blijft ongewijzigd): Dinsdag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur.


OPRUIMING Te Koop - De Vlonder 127 Boekel MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE MET INPANDIGE WOONRUIMTE

Overjarige Etesia, Ariens & Hayter GRASMAAIERS voor heel

aantrekkelijke prijzen

Bedrijfsruimte: Begane grond: circa 200 m2 Eerste verdieping: circa 150 m2 Kantoorruimte/bedrijfswoning: Begane grond: circa 100 m2 Eerste verdieping: circa 90 m2

Jos Somers Tuinmachines

Bouwjaar: 1998 € 499.000,= k.k. Voor meer informatie zie www.fundainbusiness.nl

Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel tel. 0492-322300

www.JosSomersTuinmachines.nl Openingstijden: ALLEEN WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN

Te Huur

Donkstraat 6, 5427 HA Boekel Huurprijs € 427,88 p.m.

EiGENSCHAPPEN Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: Soort woning: Energielabel: Woonkamer: Keuken: Slaapkamer 1: Doucheruimte: Bergruimte: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen: Opmerking:

zondag 4 februari 2018 medio maart 2018 € 0,91 p.m. Appartement bovenste etage zonder lift B 19,84 m2 4,94 m2 13,20 m2 5,60 m2 3,70 m2 1 á 2 personen 1 persoon met inkomen tot €22.400, 2 personen met inkomen tot €30.400 indien woningzoekende 18-22 jaar is, wordt de huurprijs aangepast naar de huurtoeslaggrens van jongeren tot 23 jaar € 417,34 p.m.

Woningzoekende dienen bij PeelrandWonen te zijn ingeschreven. U dient bij elke reactiebon de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van u en uw evt. partner bij te voegen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst telefoonnummer 0800 - 05 43 of via www.belastingdienst.nl. Wijkt uw huidige inkomen af? Lever dan ook de recente loongegevens aan. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

REACtiEBON

Naam: .............................................................................................................. Voorletters: ..............................................................................................

Adres:.....................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ......................................................................................................... Plaats: .......................................................................................................

Geboortedatum: .............................................................................................. inschrijfnummer: ......................................................................................

tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

Aantal personen: ...................................................................................................................................................................................................................

telefoon:................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................................................................................................... O Donkstraat 6, Boekel - huurprijs € 427,88 p.m.


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST

Programma 4 februari: Prinses Irene 1 - Venhorst 1 Prinses Irene 3 - Venhorst 2 De Willy's 3 - Venhorst 5 Venhorst Vr1 - Festilent VR 2

14.30 12.00 10.00 10.30

u u u u

Volkel 1 - Boekel Sport 1 Op een koud, winderig sportpark De Eeuwsels en een prima kunstgrasmat was het voor Boekel Sport niet weggelegd de onderste regionen te verlaten. Er werd verzorgd gevoetbald en zeker in de eerste helft deed Boekel Sport nauwelijks onder voor Volkel. Helaas kon de knop van de scoringsmachine niet gevonden worden. Middels twee penalty’s en het genadeloos afstraffen van een klein slippertje werd die machine door Volkel wel driemaal doeltreffend bediend. Gedurende de eerste helft gaven de ploegen elkaar weinig toe. Er was een licht Volkels overwicht, dat met listige passjes en slim voetbal van vooral Luuk Riepe de Boekelse verdediging in de luren probeerde te leggen. Maar Boekel Sport gaf geen krimp. Keeper Jesse Zwanenburg kon de bal net onderscheppen voordat het heel gevaarlijk werd. Niek Schuijers

wist met een sublieme tackle een Volkelse doorbraak te voorkomen. Een voorzet van Tijn v.Lankvelt belandde in de handen van Tomek Kuijpers. In de 25e minuut was er een kansje voor Tim Schuijers. In de 32e minuut een schitterende aanvallende actie van opnieuw Tim. In dezelfde minuut een prachtig afstandsschot van Robin Gruijters. Tegen de lat! Volkel was in de 39e minuut dicht bij een doelpunt. In de vervolgaanval kwam bij een voorzet, de bal blijkbaar tegen een Boekelse arm. Scheidsrechter R.Karavla zag er een penalty in. Ruud Verstegen maakte geen fout en tekende voor de Volkelse 1-0. In de laatste minuut voor rust kreeg Matt Bevers de bal nog op zijn pantoffel, maar die ging net langs. Na 20 minuten in de tweede helft was het in feite over en uit voor Boekel Sport. Een kleine onoplettendheid leidde de 2-0 voor Volkel in. Bob Linders scoorde. Boekel Sport bleef vechten voor een beter resultaat, maar Volkel was op alle fronten net iets beter. In de 76e minuut ging Jesse Zwanenburg vol voor de bal. Evenals een Volkelse aanvaller die daardoor vrij gemakkelijk gestrekt ging. Opnieuw een penalty. Ruud Verstegen velde het definitieve vonnis: 3-0. Op zondag 4 februari mag Boekel Sport zich revancheren. Op de nederlaag tegen Volkel en op het gelijkspel van de eerste wedstrijd van de competitie. In die eerste wedstrijd, tegen Hapse Boys, werd op het nippertje een gelijkspel bewerkstelligd. Mogelijk dat uit tegen Hapse Boys de knop tijdig gevonden wordt. Supporters zijn weer van harte welkom!

Tennisclub Boekel Open Jeugdtoernooi TC Boekel Alweer voor het 6e jaar organiseert TC Boekel een open jeugdtoernooi voor de jeugd van 6 t/m 17 jaar. Dit jaar is het toernooi van zaterdag 10 t/m zondag 18 maart 2018. De inschrijving is geopend, dus wacht niet langer met inschrijven. Het toernooi kent de volgende onderdelen: oranje en groen tennis en 10 t/m 12, 10 t/m 14 en 11 t/m 17. Je kunt meedoen met het enkel- of dubbelspel en/of het mixdubbelspel. Meer informatie over deze categorieĂŤn en het bijbehorende reglement vind je op www.toernooi.nl. Het open jeugdtoernooi is voor de jeugd altijd een goede opwarmer voor het nieuwe tennisseizoen, wat voor velen begint met de externe competitie. Daarnaast is het leuk om wedstrijden te spelen tegen leeftijdsgenoten en op je eigen niveau. Ook dit jaar organiseert TC Boekel naast de wedstrijden leuke activiteiten om het gezellige imago van ons toernooi voort te zetten. Hoewel meedoen belangrijker is dan winnen hebben we voor de finalisten leuke prijzen. Genoeg reden dus om mee te doen met het open jeugdtoernooi. Inschrijven is mogelijk t/m zondag 25 februari 2018. Hopelijk zien wij jou in maart op ons tennispark. Voor vragen kun je contact opnemen met Bas Leijten via 06-21935550 of via jeugdcommissie@tcboekel.nl. Met sportieve groet, Toernooicommissie jeugd TC Boekel

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 24 januari RIKKEN 1. Jan Sleegers 2. Betsie Vogels 3. Ria Welten JOKEREN 1. Toos Sleegers 2. Willy v.Mierlo 3. Anneke v.d.Cruijsen Volkel hield het doel schoon Boekel Sport niet 3 - 0

83 pnt. 77 pnt. 34 pnt. 93 pnt. 55 pnt. 50 pnt.


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Wedstrijdverslagen zijn te lezen op www.habo95.nl. Meisjes B1 - DOS'80 B1 11-17 EHV 1 - Heren 2 30-17 23-27 Dames 1 - BSAC 1 Heren 1 - Witte Ster/Tachos 1 18-24 Jongens B1 - EHV/PSV B1 26-22 Acritas C1 - Meisjes C2 18-9 Dames 3 - VHC '13 2 20-14 Dames 2 - Groesbeeks Glorie 2 10-19 Dames A2 - Taxandria A1 30-16 Groesbeekse Glorie D1 - D-jeugd 2 20-4 Meisjes C1 - EMM/Olympus C1 14-27 Programma zaterdag E-jeugd 3 - Bergeijk E3 09.00 u E-jeugd 2 - Bergeijk E2 09.55 u Lido C1 - Meisjes C2 10.00 u Handb. Someren E1 - E-jeugd 1 10.00 u Meisjes C1 - Groene Ster C1 12.35 u Dames 1 - Margraten 1 19.00 u Bouwcenter 2 - Dames 3 19.00 u Heren 1 - Swift 1 20.45 u Programma zondag Lido D1 - Habo'95 D1 09.00 u Heren 2 - White Demons 2 11.15 u Achilles '95 DA1 - Dames A2 11.55 u HVM B1 - Meisjes B1 11.55 u EMM A1 - Dames A1 12.00 u Achilles '95 1 - Dames 2 13.05 u EMM B1 - Jongens B1 13.10 u Slechte eerste helft nekt Habo ’95 tegen Witte Ster Na 2 overwinningen op rij leken de heren van Habo goed uit de winterstop gekomen. Vorige week eindigde deze serie helaas, een ondermaats Habo leed een ruime (39-30) nederlaag in Schiedam bij DWS. Afgelopen zaterdag stond weer een thuiswedstrijd op het programma. Num-

mer-5 van de ranglijst Witte Ster/Tachos kwam op bezoek in sporthal de Burcht. De wedstrijd werd al na 3 minuten ontsierd door een kopstoot van de cirkelspeler van Witte Ster tegen Twan Schwanen. Deze domme actie leverde hem een directe rode kaart op. Twan Schwanen liet zich hierdoor niet uit het veld slaan en wist de eerste 3 Habo-doelpunten voor zijn rekening te nemen. Habo had hiermee meteen de gewenste voorsprong te pakken van 3-1. Hierna brak er helaas een erg slechte fase aan voor Habo. In de aanval ontbrak de inspiratie en durf om tot goed uitgespeelde aanvallen te komen. Er zat geen idee achter en hierdoor werd het spel veel te individualistisch en werden steeds meer aan- en afspeelfouten gemaakt. Witte Ster wist hier optimaal van te profiteren en maakte dankbaar gebruik van de ontstane ruimtes en ingeleverde balverlies door Habo. Het draaide de wedstrijd om en kwam door 5 doelpunten op rij op een 3-6 voorsprong. De gehele eerste helft bleef Habo tegen zichzelf spelen was het niveau zwaar ondermaats. Witte Ster had de flow te pakken en kon zo gemakkelijk uitlopen naar een 7-15 voorsprong bij het rustsignaal. De 2e helft moest dus echt anders. Habo had niets meer te verliezen en moest vooral het geloof in zichzelf en de durf in de aanvallen terugvinden. Koen Vink knoopte deze woorden goed in zijn oren en met 3 doelpunten op rij wist hij de achterstand van Habo te verkleinen naar 12-17. Ook in de verdediging was het nu allemaal meer gesloten, bovendien liet keeper Martijn Kuipers zich ook weer zien met enkele fraaie reddingen. Een zwaar bestrafte tijdstraf voor Koen Vink bracht Witte Ster in een overtalsituatie, deze wisten ze goed uit te spelen en hiermee de voorsprong toch weer uit te brei-

den. De 2e helft knokte Habo nog voor wat het waard was, mede door doelpunten van Koen Vink en Job v.Haandel wist Habo deze helft uiteindelijk nog te winnen. Helaas was het niet genoeg om de spanning in de wedstrijd nog terug te brengen, de eindstand werd uiteindelijk bereikt bij een stand van 18-24. Na afloop baalde Habo goed van het resultaat. Op basis van de 2e helft en de eerder gespeelde uitwedstrijd had er zeker meer ingezeten. Maar dan zal Habo toch echt uit een vaatje moeten tappen en niet zover door de ondergrens zakken dan in de 1e helft gedaan werd. Habo zakt door deze nederlaag naar de 9e plaats op de ranglijst. Volgende week staat wederom een thuiswedstrijd op het programma en ditmaal ook een echte derby. Nummer-10 van de ranglijst Swift Helmond met o.a. oud Habo-keeper Patrick Prijs in de gelederen komt dan naar sporthal De Burcht. Het wordt weer tijd voor een overwinning, de heren hopen hierbij weer te rekenen op veel publiek, alle support is daarbij natuurlijk weer van harte welkom!

KBO Bridge Boszicht Uitslag 26 januari: 1 J.Witlox-M.v.Dinteren 60,83% 2 J.Aalbregt-T.Vogels 59,58% 3 M.v.Delst-D.Polman 58,33% 4 M.Bouw-A.Staadegaard 57,92% 5 H.v.Houtum-L.Otten 54,17% 6 A.Biemans-A.v.d.Elzen 52,50% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur.

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Al meer dan 25 jaar begrip in de regio. VOOR MEER INFORMATIE: 0413-335270, info@lieton.com of surf naar

WWW.LIETON.COM


Sport

Uitslag 25 januari: Rode lijn 1. Dames v.d.Elzen-Polman 58,85% 2. Dames Ceelen-Delisse 58,33% 3. Dames de Koning-Verbakel 54,17% 4. Mw. v.Dinteren-Hr.Otten 54,17% 5. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 53,65% 6. Dames v.d.Boom-Putter 51,56% 7. Heren v.Boxmeer-Reijnen 51,04% Groene lijn 1. Heren J. en Th.v.d Ven 64,06% 2. Hr. en Mw.Meulepas 61,46% 3. Dames v.Hees-v.d.Oord 60,94% 4. Hr. en Mw.Verlangen 57,81% 5. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 52,08% De totale uitslag vindt u op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Uitslag Maandtoernooi januari 2018 1 Alexander v.Asperen; 2 Martien v.d.Elzen; 3 Betsie Vogels; 4 Harrie Donkers; 5 Ad v.Dijk; 6 Frans de Bruin; 7 Henk v. Vorst; 8 Henk v.Haandel; 9 Jan v.Haandel; 10 Toos Verhofstad; 11 Sjaan v.d. Cruijsen; 12 Piet v.d.Wijst; 13 Henk Vesters; 14 Bert v.d.Wetering; 15 Dinie Houtman; 16 Fien Geerts; 17 Jo v.d. Braak; 18 Truus v.d.Vondervoort; 19 Truus de Klijn; 20 Bep Ceelen; 21 Nellie v.Doren; 22 Annie Swinkels; 23 Mien Ermers; 24 An v.Asseldonk; 25 Jan v.d.Elzen; 26 Kees de Klijn; 27 Dora v.Berloo;

28 Jan Sleegers; 29 Sjan v.Zeeland; 30 Wim v.Rijbroek; 31 Antoinette Swinkels; 32 Sjef v.d.Vondervoort; 33 Leen Emonds; 34 Frans Vesters; 35 Ties v.d. Tillart; 36 Thea v.d.Wijst; 37 Trees v. Grinsven; 38 Karin v.d.Ven; 39 Harrie v. Doren; 40 Toon Ermers; 41 Piet v.d. Braak; 42 Tonny Thomas; 43 Erna Verstegen; 44 Sjaak v.d.Rijt; 45 Joke Peters; 46 Martha v.Moorsel; 47 Pieta v.d. Ven; 48 Jan Kroos.

Uitslagen 28 januari Trilan 3 - ’t Veertje 1 Alouette 4 - ’t Veertje 2 Veghel U11/2 - ’t Veertje U11

JES E1 - KVS’17 E1 De Horst Venhorst, Klimop (A) E2 - JES E2 De Schop Asten, JES F1 - ONA F2 De Horst - Venhorst, Programma 4 februari De Horst 1 - JES 1 Heuvelland Groesbeek, Tovido 2 - JES 2 De Sprankel Haaren, Arcades 2 - JES 3 De Kubus Deurne, Programma 6 februari JES MW1 - Rooi MW2 De Burcht Boekel,

11.00 u 12.05 u 10.00 u

14.20 u 10.15 u 11.45 u

20.15 u

6-2 7-1 5-3

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 23, 27 en 28 januari JES MW1 - Corridor MW1 9-1 JES B1 - De Korfrakkers B3 5-6 JES C1 - De Kangeroe C1 17-2 JES D1 - Emos D2 2-1 Corridor E1 - JES E1 2-5 Arcades E1 - JES E2 9-5 De Korfrakkers F1 - JES F1 5-3 JES 1 - Avanti (S) 1 8-14 JES 2 - Odisco 2 10-11 JES 3 - De Peelkorf 3 5-7 Programma 3 februari Vios (O) D2 - JES D1 Meercamp Oeffelt, 11.00 u

PUPIL van de WEEK: Lara v.d. Heuvel.

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud


Vernieuwde openingsTiJDen Met ingang van dinsdag 6 februari zijn onze openingstijden gewijzigd.

Maandag:

gehele dag gesloten

Dinsdag:

09.00 uur - 17.30 uur

Donderdag:

09.00 uur - 17.30 uur

Woensdag: Vrijdag:

Zaterdag:

09.00 uur - 17.30 uur

09.00 uur - 20.00 uur

09.00 uur - 16.00 uur

Tijdens carnaval 2018 zijn wij op maandag 12 en dinsdag 13 februari gesloten.

Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

Hanekampseweg 7 T 0485-478527 e lankbens@wxs.nl

5445 NN Landhorst F 0485-478317 i www.vanlankveldbens.nl

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

MENU PROVENCE

Knolselderij Romige soep van knolselderij met garnituur, geparfumeerd met truffel of Rivierkreeft Tartaar van rivierkreeft, aardappel, kreeftenmayonaise en garnituur of Winterproeverij Duo van kippenragout met bladerdeeg en ganzenlevermousse met chutney of Salade Italien Combinatie van Parmaham, Parmezaanse kaas, stoofpeer, balsamico en huisgedroogde tomaat

***

Zeebaars Gebakken zeebaarsfilet met getomateerde bearnaisesaus of Steak Biefstuk van Black Angus rund geserveerd met rode portsaus of Saumon et Moules Op de huid gebakken zalmfilet met mosselen en kreeftensaus of Gelderse hoen Gebakken hoenfilet met kastanje champignons en truffeljus

***

Kaas Selectie van 3 soorten kaas of Chocoladeparfait Witte chocoladeparfait, chocoladesaus, brownie en slagroom of Degustation Mokka brullée, mousse van Baileys en parfait van gezouten karamel

€ 24,50

De prijs is alleen geldig wanneer u een keuze maakt uit bovenstaand menu. Wanneer u het menu wijzigt worden de gerechten afzonderlijk berekend.

Voor de à la carte kaart zie de website

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport

Samen Sterk Libre A: Bert Klokgieter - Wessel v.d.Ven 28-51 Corrie v.d.Laar - Jaap Heesen 43-48 Adrie v.d.Laar - Theo v.d.Ven 37-32 Wim v.d.Broek - Martien v.d.Elzen30-38 Hans v.d.Ven - Piet Wijers 48-53 Cor Vereijken - Theo v.Alphen 69-78 Libre B: Piet v.d.Sanden - Bert Thoonen 26-84 Frits Koolen - Gerrit v.d.Cruijsen 48-25 Jan Manders - Albert Kerkhof 11-11 Jan v.Kilsdonk - Arnold v.Dijk 8-9 Jan Sleegers - Piet Raaijmakers 18-6 Andre v.Bergen - Jan v.Kessel 14-17 Piet v.d.Sanden - Andries Emonds27-33 Driebanden: Cor Vereijken - Frits Koolen 4-10 Hans v.d.Ven - Adrie v.d.Laar 15-10 Geert v.d.Linden - Corrie v.d.Laar 6-4 Wessel v.d.Ven - Jan Emonds 16-11 Jaap Heesen - Corrie v.d.Laar 3-2

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 22 januari: Donkers/Claasse - v.d.Boog./v.Sleeuwen 2-3 Elreka Hek - Snackpoint LC 6-2 Heuveltraining/v.Hoff - Quick Hedge 6-4 v.Haandel Metaal - Stuc Force 5-5 Invorm Interieurbouw - Mahobo 3-7 Torpedo TUB - TK ’t Stuupke 1-5 Porte de Provence - De Schutboom uitgest.

MVS Grootkeuken - Midic. Stender 0-8 Planotec E-Diensten - v.d.Aa Klusbedrijf 2-9 Café LC/OOvB - Café Gij & Ik 3-1 Programma 5 februari: Zaal A Snackpoint LC - v.d. Aa Klus 18.45 u Donkers/Claasse - Café Gij & Ik 19.30 u Elreka Hekwerken - Invorm Interieurbouw 20.15 u Midic. Stender - v.d.Boog./v.Sleeuwen 21.00 u MVS Grootkeuken - v.Haandel Metaal 21.45 u Zaal B De Schutboom - Stuc Force 18.45 u Torpedo TUB - Mahobo 19.30 u Porte de Provence - Café LC/OOvB 20.15 u Quick Hedge - TK ’t Stuupke 21.00 u Heuveltr./v.Hoff - Planotec E-Diensten 21.45 u

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) Th.v.Alphen - J.v.Zon Sj.Donkers - C.Sanders P.v.Hoof - B.v.d.Mortel R.Berens - H.v.d.Zanden M.Timmers - Chr.Coolen B.v.d.Heijden - B.v.d.Mortel A.v.Duijnhoven - L.Otten F.v.Boxtel - R.Willems H.v.d.Heuvel - P.Koonings R.Berens - H.v.d.Heuvel F.v.Boxtel - H.v.Houtum P.v.Hoof - G.Zomers

Massief houten vloeren www.pdebhoutenvloeren.nl

PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN

Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881

43-54 92-18 29-46 56-23 20-45 111-31 40-52 54-51 49-24 27-40 21-27 25-137

Libre B (20 beurten) J.Donkers - A.Verstegen G.Verwegen - H.Coppens A.v.d.Kimmenade - M.v.d.Heijden J.Coolen - H.Arts J.Kusters - M.v.Haandel J.v.d.Aa - H.v.d.Berg H.Schepers - H.v.Duren A.v.Asseldonk - B.v.d.Bosch L.v.Sleeuwen - M.v.Doren J.Donkers - H.v.d.Berg A.v.Moorsel - M.v.d.Heijden H.Schepers - M.v.Doren B.v.d.Bosch - H.Arts Libre C (20 beurten) H.v.d.Nieuwenhof - J.v.Osch P.Raijmakers - H.v.Melis A.v.d.Kamp - T.v.Sleeuwen J.v.Berlo - J.v.d.Broek H.v.Vorst - J.v.Duren J.Manders - P.v.Rijbroek Cl.Aldenhuijsen - F.v.d.Bosch M. de Rijck - W.Kroos H.v.Vorst - P.v.Rijbroek Bandstoten A (20 beurten) H.v.d.Zanden - J.Coolen F.v.Boxtel - A.v.Asseldonk R.Berens - G.Zomers Sj.Donkers - R.Willems C.Coolen - J.v.Zon G.Verwegen - M.v.Doren A.v.Duijnhoven - M.Timmers P.v.Hoof - B.v.d.Mortel P.Koonings - J.Kusters H.v.d.Heuvel - C.Sanders H.v.Houtum - A.v.Moorsel F.v.Boxtel - B.v.d.Mortel A.v.Moorsel - A.v.Duijnhoven Bandstoten B (20 beurten) T.v.d.Heijden - J.v.Osch P.Raijmakers - M.v.d.Heijden W.v.Hees - P.v.Rijbroek F.v.d.Bosch - J.v.Berlo L.v.Sleeuwen - J.v.Haare J.v.Duren - A.Verstegen H.v.Duren - Cl.Aldenhuijsen P.v.Duren - B.v.d.Bosch A.v.d.Burgt - Harriev.d.Berg Cl.Aldenhuijsen - W.v.Hees M.v.d.Heijden - L.v.Sleeuwen Driebanden (20 beurten) P.v.Hoof - J.Coolen M.de Rijck - N.v.Kessel J.Kusters - N.v.Kessel M.de Rijck - J.Heesen J.Kusters - N.v.Kessel J.Kusters - J.Heesen P.v.Hoof - N.v.Kessel P.v.Hoof - J.Donkers

24-24 27-40 27-29 42-34 20-33 34-21 29-46 13-26 30-23 37-19 40-32 33-33 42-28 14-18 17-2 10-28 30-15 11-8 13-12 15-24 9-19 20-10 23-28 39-33 34-44 27-34 20-22 22-27 33-22 19-36 26-9 35-23 27-39 22-39 19-22 14-11 28-22 12-6 10-8 16-20 6-13 28-6 24-24 6-11 8-19 15-13 10-2 2-9 4-11 2-8 4-12 7-8 2-13 5-13


108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco

207 SW 1.4

2008 SUV Blue Lion

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

307 HB 1.6 HDiF Airco

308 SW 1.6 Vti Airco

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

3008 2.0 Hdi Hybride 4

508 Sedan 1.6 THP Executive

Partner 1.6 Hdi 90 PK GRIJS KENTEKEN

C1 Collection 5 Drs Airco/Led

C1 nieuw model 1.0 5D AIRCO

C3 1.4 Exclusive Airco

C4 1.6 16V BERLINE

C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco

DS3 1.4 Chic Airco Two Tone

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

2004

2002

2012

2015

2006

2004

2015

2013

2015

2013

2013

2014

2014

2010

2007

2002

2002

2016

2007

2009

2016

2014

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

2005 2014

Iveco daily 35S15 L2H2

2014

2011

2010

Ford C-max trend

Ford Fiesta style, 5drs,

Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm

Opel Zafira 1.8i, luxe uitv, 79dkm

2005

2011

Opel Combo 13CDTI, airco, schuifd. Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

2011

2010

2017

Opel Corsa 1.3CDTI, 5drs, airco

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco

Opel Karl Rocks

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nlAllerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in

Jv

B

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

VERHUUR en VERKOOP van aanhangwagens

John Rambach Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Beregening PVC materiaal

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkel-

maaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------TE HUUR kantoor-/praktijkruimte, 90m2, voorzien van alle voorzieningen. Op rustige locatie met voldoende parkeerruimte. Inlichitngen 06-20737676. -----------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

VAN DER

WIJST LOK B.V.

nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren StEiGERMAtERiAAL en ROLStEiGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUiKtE StEiGERPLANKEN Tel: 06-22887186 / 06-23064406

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

JOHN VESTERS

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * mdische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------TE HUUR per direct: nette, ruime 2onder-1 kap woning in Uden. Aparte keuken, 3 slaapkamers, zolder, in rustige

woonwijk “Schutveld” nabij centrum, rookvrij, gestoffeerd, met wasmachine, droger, vrieskast etc.. en tuin; eventueel met garage. “Kale” huurprijs € 1.200,-met garage/€ 1.100,-- zonder garage. Tel. 06-11231615. ------------------------------------------------------

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, info@salonsilke.nl & 0630651838

BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------Ju do -c

el

VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880. ------------------------------------------------------

ek Bo

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------GRATIS afhalen opritzand. Tel. 0492321339. ------------------------------------------------------

lu b

Allerhande Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Kijkles en diploma uitreiking Op 19 januari hebben onze judoka’s hun band- of slipexamen afgelegd. Op vrijdag 2 februari is het daarom kijkles op de normale trainingstijd. Aan het einde van de les krijgen de judoka’s hun nieuwe slip of band inclusief oorkonde of diploma. Familie wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Voor binnen en buiten

MEUBELS OP MAAt & SfEER ACCESSOiRES

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een

WEEKENDKRACHT

De functie: Diverse kleine werkzaamheden, zoals het wassen van trekkers en/of opleggers. Heb je een voorkeur om monteur te worden dan kun je hier eventueel ervaring opdoen.

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

Profiel: • Vlot en enthousiast • Flexibele instelling • Minimale leeftijd 15 jaar.

APPELS en PEREN EIEREN, APPELSAP, KOECOMPOST

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Hans Versteegden. Versteegden Transport B.V. Bussele 23, 5469 DT Erp Tel. : 0413 - 211390 info@versteegdentransport.nl

Vanaf 1 februari iedere woensdag van 13.00-16.30 uur KNiPPEN ZONDER AfSPRAAK. Kinderen t/m groep 8 krijgen dan € 1,- korting

Carnavalsvakantie gesloten....

Sjanneke Westen Daandelendennen 14 5428 NP Venhorst 06-45493591 Sjanneke.w@hotmail.com

Fruit met de smaak van vroeger biologische teelt

like me on

Open: vrijdag 14.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur

www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, Boekel 06-10258916

ook voor een

normALe knipBeurT

€ 10.=

Openingstijden; alle dagen tussen 08.00 en 21.00 uur, op afspraak

Sjanneke Westen Daandelendennen 14 5428 NP Venhorst 06-45493591 Sjanneke.w@hotmail.com

like me on


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

pasfoto’s

De Buitenhof

DIERENPENSION

maken in Boekel doe je bij THe reAD sHop aan het st. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------MOEILIJKER TER BEEN? Kijk op www.annywillemsen.nl. -----------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken,

electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Uw25% fietsenmaker. KORTING op een Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

SERVICEBEURT voor uw fiets. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden