32e jaargangr 20, 15 november '17

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 15 november 2017

Boekel Venhorst 20 Gilde St. Agatha Boekel

Gildehuis in een geheel nieuw jasje Het gildehuis aan de Waterval is in 2012-2013 opgetrokken uit, aan elkaar gekoppelde, containers van een oud schoolgebouw. Voorzieningen om er ooit een gevel omheen te zetten waren destijds al genomen. De ruimte onder het gebouw werd al spoedig erg vochtig en het platte dak was aan vernieuwing toe. Begin dit jaar werd daarom besloten om er een stalen constructie overheen te zetten, een stenen muur omheen te metselen en een schuin dak op te maken. Gildeleden en ingehuurde vaklui maakten van de containerbouw in enkele maanden tijd een prachtig gildehuis dat gezien mag worden. Op maandag 6 november, tijdens de jaarlijkse avond voor de vrienden van het gilde, werd het gebouw officieel heropend door Gildekoning Gerrit Janssen. Na het doorknippen van een geel lint ging het genodigde gezelschap naar de grote zol-

APK nu € 19.95 Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Nummer

derruimte, waar een ingehuurde vlakschietbaan was opgesteld. Het gilde heeft nu de mogelijkheid om niet alleen buiten op de schietmasten, maar ook binnen op de zolderruimte met kruisbogen en/of met luchtbuksen te schieten. Leden van gilde Sint Agatha hebben nu een mooi onderkomen waar ze erg trots op zijn.

VRIJWILLIGE WEIDEVOGELBESCHERMING

Groen-blauwe handdruk voor Weidevogelbescherming Boekel-Venhorst De Groen-blauwe handdruk is een aanmoedigingsprijs van Waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het Waterschap Aa en Maas reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s

als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving. Aan de Groen-blauwe handdruk is een trofee en een bedrag van € 500,- verbonden. Op 3 november mocht de voorzitter Antoon Vermeer, uit handen van het dagelijks bestuurlid Peter v.Dijk van de regionale commissie van Waterschap Aa en Maas de prijs in ontvangst nemen. Antoon was blij verrast met de prijs, maar gaf de eer aan de vrijwilligers die het werk doen. Deze sporen de weidevogels en hun nesten op en geven de locatie door aan de aannemer die het maaionderhoud uitvoert. Hiermee stimuleert de werkgroep een goed randenbeheer en maaibeleid ten behoeve van het beschermen van de weidevogels in ons gebied. Vrijwillige Weidevogelbescherming Boekel-Venhorst

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis.

Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Welzorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-0400097. Open: ma t/m vr 9.0017.30 uur en za 10.00-17.00 uur. ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen

tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Maandag gesloten, dinsdag + woensdag: 10.00-18.00 uur, donderdag t/m zondag 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844.Open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 19 november, 33e zondag door het jaar. 10.30 u misdienaar senior-acoliet, mmv. seniorenkoor mannenkoor Sint Agatha. Bert en Drieka v.d.ElzenEmonds; overleden ouders SchepersVerhoeven; Dennis Donkers; Jan Vogels (vwg. verjaardag); Toon v.Lankveld (vwg. sterfdag) en overleden familie; overleden leden van Petanque vereniging Jeu de Boucles; overledenen van fam.Trienekens-Jacobs; Antoon en Bertha Biemans-Verboort, Tonnie Biemans en Grard Mezenberg. Woensdag 22 november: 19.00 u (Sint Petruskapel) Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Gerard Overzier; Toon v.d.Aa; Antoon en Anna Verbrugge-Klaassen (vwg. sterfdag Anna). ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 19 november, 33e zondag door het jaar: 9.00 u Voor de overleden koorleden en met name in het laatst jaar Jeanne Fokker en Jans Creij-v.d.Broek; Jan v.Gerwen (vwg. zijn sterfdag); Bert v.Sleeuwen en dochter Ineke.

OVERLEDEN: Venhorst: Mgr. Piet v.Velthoven. Emeritus pastoor van Venhorst. Uden: An Verstegen-Verhoeven Zeeland: Cor van der Ven

De Brabantse Openkerkendag. Op zondag 26 november zal De Brabantse Openkerkendag worden gehouden. In onze parochie zullen verschillende kerken hieraan meedoen, waaronder ook de Sint Agathakerk in Boekel en de Sint Jozefkerk

in Venhorst. Tijdens de openstelling van de Sint Agathakerk zal er een fototentoonstelling plaatsvinden, er zullen mensen aanwezig zijn die eventuele vragen over het kerkgebouw kunnen beantwoorden en de secco in de apsis zal ook extra aandacht krijgen. Ook de parochiekerk van de H. Jozef in Venhorst zal open zijn tijdens de Brabantse Openkerkendag. Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn vrijwilligers aanwezig voor informatie, rondleiding en koffie/thee. U bent van harte welkom!! Wilt u meer weten over deze Brabantse Openkerkendag bezoek dan de site: www.openkerkenbranbant.nl

Tarieven 2018. Intentie: €10,= Huwelijksviering: €370,= Jubileumviering: €280,= Uitvaart: €460,= Uitvaart met avondwake: €460,= Alleen avondwake met absoute op begraafplaats of in crematorium: €460,= Alleen absoute op begraafplaats of in het crematorium: € 250,= Uitvaart kind: € 225,=

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Doop: vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Jongerencollecte Komend weekend van 18-19 november vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke Jongerencollecte plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenproject. Wij vinden het van grote waarde om tijdens de jongerenactiviteiten de continuïteit van de Kerk te laten zien. Dankzij uw gift en inzet voor de jongerencollecte zijn we in staat het geloof door te geven aan een volgende generatie. U kunt de jongeren steunen met uw donatie. Achter in de kerk staan daarvoor de oranje bussen (Boekel) of mandjes (Venhorst), waarin u uw bijdrage kunt deponeren.

Evenementenkalender 19 november: Sinterklaasintocht Boekel 26 november: Sinterklaasintocht Venhorst 16 december Geen stille nacht, Imémato 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub Boekel

AANBIEDINGEN van donderdag 16 t/m woensdag 22 november: DEZE MOET JE PROBEREN:

CHOCOLADE/BANAANVLAAI

10.00 95 € 1. 95 € 1. 95 € 1. 95 € 1. 20 € 2. 95 € 1. 00 € 12. €

ONZE BROOD VAN DE DAG AANBIEDINGEN:

TARWEBROOD

MAANDAG DINSDAG

VOLKOREN/GELDERS

WOENSDAG

WITBROOD

DONDERDAG VRIJDAG

SMURFENBROOD

WALDCORN

ZATERDAG

SESAM TARWEBROOD

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 21 november wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorg-centrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk . Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Samen praten over wat helpt mij echt Uitnodiging voor een Sociaal Café 21 november 2017 Samen. Dat is het sleutelwoord bij de aanpak van de huurdersraad en de adviesraad sociaal domein om te horen wat u bezig houdt, waar u tegen aan loopt, wat goed gaat en wat niet, wat beter kan of wat beter moet. Iedereen is welkom. Daarom deze brede uitnodiging voor het Sociaal Café. Op 21 november 2017, van 19:30 tot 21:30 uur in Boszicht, Bernhardstraat 72, Boekel Voor ons telt Iedereen mee. Kom je niet of nauwelijks rond of leef je met een uitkering?

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Is het lastig om deel te nemen aan het sociale leven. Durf je of kun je niet mee doen? Dan nodigen wij jou in het bijzonder uit om te komen en je verhaal te doen. Wij

willen niet over je praten maar met je praten. Aanmelden: Het Sociaal Café is gratis. Wij hopen veel inwoners van onze gemeente te mogen ontmoeten.

Wij willen u alle hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van

Martien Hanenberg

Onze vader, schoonvader, opa en super opa

Uw aanwezigheid tijdens de avondwake, uitvaart, de bloemen en de vele kaarten hebben ons goed gedaan. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de buurt, Dr. Maes, Thuiszorg Pantein en alle mensen die hem in de voorbije jaren omringd hebben met hun goede zorgen. Familie Hanenberg


Berichten van harte welkom. Ook bij uitvoeringen is het bedoeling dat de nieuwe pianist (e) voor begeleiding aanwezig zal zijn. Meer info: Els van de Ven, tel.: 0492323705/06 10631075.

Koor Alegria zoekt pianist(e) Koor Alegria heeft elke dinsdagavond haar repetitie avond in Nia Domo. Als ondersteuning om het repertoire zo zuiver mogelijk onder de knie te krijgen is het koor op zoek naar een pianist (e), die wekelijks, met uitzondering van vakanties, het koor muzikaal bijstaat. Wellicht is dit wel een aantrekkelijke uitdaging voor een piano student, die deze job als studie materiaal kan uit beoefenen. Of speel je graag piano, als nuttig tijdverdrijf kun je een gezellig en aardig koor muzikaal ondersteunen. Een ieder is

Boeiende vrijetijdsbesteding Iets boeiends erbij te nemen kan veel opleveren. Neem alleen al de contacten die grenzen gaan verleggen en bijzondere verhalen opleveren. Wij bieden een boeiende tijdsbesteding in een plezierige omgeving die het leven zal verrijken. Het worden geheid uren om naar uit te zien. Er zijn bij Huize Padua in Boekel diverse

MONSEIGNEUR PIET van VELTHOVEN

Maandag 6 november overleed de oud pastoor van Venhorst. Pastoor Piet van Velthoven was van 1986 tot 2015 geestelijk adviseur van KBO St Anna in Venhorst. Hij is gedurende die jaren in vele mooie kerkdiensten voor de KBO, voorgegaan. Wij blijven hem herinneren als een markante persoonlijkheid! Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en andere naasten. Bestuur en leden KBO St. Anna Venhorst

Het bericht dat onze gildebroeder

Monseigneur Piet van Velthoven op 6 november is overleden heeft ons diep geraakt.

Piet, oud-pastoor van Venhorst, was trots op zijn gilde en een zeer gewaardeerd gildelid. Gilde Sint Agatha wenst zijn familie kracht en sterkte met dit verlies.

Gildebroeders en gildezusters van gilde Sint Agatha

vrijwilligerstaken wellicht zullen die passen bij de persoonlijke kwaliteiten en belangstelling. Voor man en vrouw, voor doener of ‘zorgzame aandachtgever’. Dergelijke taken zijn weggelegd voor persoonlijkheden die voor een fijne sfeer kunnen zorgen. Want in de psychiatrie is gezelligheid dé smeerolie. Samen koken Een groepje bewoners ziet er naar uit om te kokkerellen op woensdagmiddag. Vooraf willen ze zélf de boodschappen doen en alle voorbereidingen treffen. En na het koken.... gezellig gezamenlijk eten aan een sfeervol gedekte tafel. Nadien afwassen en opruimen hoort er natuurlijk ook bij. Om dat alles voor elkaar te krijgen is ondersteuning van een vrijwilliger meer dan nodig. Computerhulp Weer andere bewoners willen hun pcvaardigheden bijspijkeren. Soms helpt een kleine aanwijzing, soms is wat oefenen voldoende. Sommigen willen graag wekelijks komen bijleren. Op afspraak zitten maximaal 4 ‘leerlingen’ achter het beeldscherm op maandag van 9.30-11.00 uur en op woensdag13.30-15.00 uur. Is de ‘docent’ alleen op andere tijden beschikbaar, dan passen we de ‘lestijd’ aan. Vaste bezoeker Veel actieve bewoners zouden het geweldig vinden om wekelijks bezoek te krijgen van een vrijwillig(st)er. Om samen leuke dingen te doen zoals een stukje fietsen of wandelen, te winkelen, een terrasje pikken of een uitstapje maken. Het gezellig praten, maakt het bezoek nog aantrekkelijker. In overleg bepaalt de vrijwilliger vooraf wanneer het bezoek het best gelegen komt. Vanzelfsprekend wordt de vrijwilliger gedegen voorbereid en beroepskrachten helpen als nodig. Van een 10-jarig jubileum als vrijwilliger, kijken wij niet meer op. Dat zegt alles over de sfeer en de plezierige samenwerking met personeel en collega-vrijwilligers. Al wordt op de komst van een vrijwilliger gerekend, hun vakanties en dergelijke gaan natuurlijk altijd voor. Nog twijfels, maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Opgeven: per e-mail: Vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl p.s. Wij zijn verplicht om van personeel en vrijwilligers een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) te kunnen overleggen. Tijdens het oriënterend gesprek vertellen we hier meer over.


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

deze tijd en onder meer past bij het samen werken aan 100% afvalscheiding in 2030. U komt eerst langs de recyclebare grondstoffen en als laatste komt u langs het restafval waar u voor moet betalen. Houd hiermee rekening tijdens het laden van uw aanhangwagen of auto.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 Openbare INFORMATIEAVOND dinsdag 21 november 2017 Aanvang: 20.00 uur Locatie: raadzaal, gemeentehuis

op

Op 21 november 2017 wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent. Deze avond zal geheel in het teken staan van het onderwerp Ondermijning.

NIEUWE INDELING MILIEUSTRAAT HAPS BIEDT VOORDELEN Laad thuis uw aanhangwagen en/of auto zo praktisch mogelijk in

De milieustraat gaat in de week van 13 november veranderen. Haps biedt dan een milieustraat die voldoet aan de eisen van

Gerard Stoffels voorzitter Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel en wethouder gemeente Cuijk: “Wist u dat Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel op het gebied van afvalscheiding landelijk gezien tot de absolute top behoort? Dit komt doordat u uw afval zo goed gescheiden aanbiedt. Zowel thuis als op de milieustraat”.

Ga voor recycling De milieustraat is in de week van 13 november bereikbaar, met zo weinig mogelijk hinder rijdt u eerst langs de recyclebare grondstoffen en als laatste komt u langs het restafval. Houd hiermee rekening tijdens het laden van uw aanhangwagen of auto. Dit maakt het allemaal makkelijker tijdens het uitladen op de milieustraat. Bovendien houdt u op die manier het minste restafval over (waar u voor moet betalen!). Vrijwel alle grondstoffen tot 2m² zijn gratis, mits deze gescheiden worden aangeboden. Op de plattegrond kunt u zien hoe de vernieuwde milieustraat wordt ingericht. Goederen die geschikt zijn voor hergebruik kunt u inleveren bij kringloopwinkel Stichting Actief in Cuijk en Boxmeer.

Betalen per pin Op de milieustraat kun u alleen betalen per


Gemeente Boekel

pin. Dit heeft voordelen voor u én voor de medewerkers op de milieustraat. Naast het verhogen van de veiligheid zorgt het betalen met de pinpas ook voor een betere doorstroom op de minimilieustraat. Betalen met pin gaat sneller dan contant afrekenen. Het pinapparaat is mobiel, dus u hoeft uw auto niet te verlaten.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Wielertourclub Boekel voor het organiseren van de veldtoertocht op 3 december 2017 (verzenddatum 6 november 2017) - Tuinmarkthallen Boekel voor het organiseren van diverse evenementen op 12 november 2017 (vlooienmarkt), 19 november 2017 (veiling) en 26 november 2017 (vlooienmarkt) (verzenddatum 8 november 2017) - P.A.C. van Uden en M.C.M. van Udenvan den Boogaard voor het hebben van twee kansspelautomaten in La Compagnie in 2018 (verzenddatum 7 november 2017); - H.F. van Oort en M.J.C. van Oort-van der Putten voor het hebben van een kansspelautomaat in PodiumzaalTrendy Kaffee ’t Stuupke in 2018 (verzenddatum 7 november 2017);

Verleende ontheffing aan: - Voetbalvereniging Boekel Sport voor het verruimen van de sluitingstijd tot 01.00 uur in op 3 december 2017 (verzenddatum 7 november 2017). - Café ’t Menneke voor het verruimen van de sluitingstijd tot 03.00 uur op 24 november 2017 (verzenddatum 8 november 2017).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 14 november 2017 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 2 linden en 6 essen Locatie: aan de Vlonder en de Tuinstraat Verzenddatum: 13 november 2017

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: fase 2: het bouwen van een berg-/stallingruimte Locatie: Buntgras 23, Boekel Verzenddatum: 9 november 2017

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 november 2017 gedurende zes weken

RECTIFICATIE In Weekblad Boekel Venhorst van vorige week (nummer 18) stond op pagina 7 dat de gemeenteraad op 12 oktober 2017 besloten heeft om de grenzen van de bebouwde kom Wet natuurbescherming aan te passen. Dit besluit is echter nog niet gepubliceerd en dus nog niet in werking getreden. Op dit moment gelden in de gemeente Boekel voor bepaalde bomen buiten de bebouwde kom nog zowel gemeentelijke als provinciale regels. De gemeentelijke regels zijn terug te vinden op onze website onder ‘bomen kappen’

ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

gedeeltelijk verleende en gedeeltelijk geweigerde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd hebben: Gedeeltelijke verlening: Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 lindeboom Locatie: nabij Bergstraat 55, Boekel Verzenddatum: 13 november 2017

Gedeeltelijke weigering: Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 3 lindebomen Locatie: nabij Bergstraat 55, Boekel Verzenddatum: 13 november 2017

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 november 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stuk-


ken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99,

5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat

niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 31 oktober jl. is o.a. aan de orde geweest:

RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2018 Het college heeft de Re-integratieverordening 2018 vastgesteld. De Reintegratieverordening 2018 wordt voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

KADERNOTITIE SOCIAL RETURN 3.0 De gemeente Boekel heeft de kadernotitie social return 3.0 met bijbehorende beleids- en uitvoeringsregels vastgesteld. Deze regels zijn van toepassing op inkoopopdrachten waarbij social return van toepassing is gesteld en gelden voor alle nieuwe inkopen met social return verplichting per 1 januari 2018. BEZWAARSCHRIFT TEGEN BESLUIT D.D. 11 MEI 2017 INZAKE VERGUNNINGVERLENING ZONNEWEIDE HOEKSTRAAT 3A Voor het aanleggen van een zonneweide aan Hoekstraat 3a te Venhorst is een omgevingsvergunning verleend. Het daartegen ingediende bezwaarschrift is ongegrond verklaard.

Berichten

Wij zoeken betrokken VRIJWILLIGERS in Boekel en Venhorst die met ons meedoen en meedenken. Jawel, ook hier in Boekel kom je ze tegen, echte vluchtelingen. Mensen uit landen waar het oorlog is of waar personen worden vervolgd om wat ze geloven, zeggen, doen of zijn. Daar kunnen we als Gastvrij Boekel onze ogen toch niet voor sluiten?! Vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland worden in eerste instantie opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Als ze na de beoordeling van de asielaanvraag worden toegelaten, krijgen ze een verblijfsstatus. Dan komen ze in aanmerking voor huisvesting en worden ze verdeeld over de gemeenten. Samen met de gemeente Boekel en PeelrandWonen staat Vluchtelingenwerk

klaar om nieuwe inwoners te ondersteunen bij hun inburgering in Boekel en de Nederlandse samenleving. Ben jij degene die ons helpt als vrijwilliger met het inrichten van het huis van de nieuwe inwoner(s)? Dat gaat altijd in samenspraak met de nieuwe bewoners. Zij kunnen je advies goed gebruiken bij praktische zaken die horen bij het voeren van hun huishouding in een onbekende woon - en leefomgeving. Of ben jij degene die goed is in administratieve zaken? Vluchtelingenwerk biedt ondersteuning bij het invullen van formulieren en helpt bij het aanvragen van b.v. de zorg- en huurtoeslag . Er wordt samen bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de schoolkeuze voor de kinderen en voor de verplichte Inburgeringscursus voor de volwassenen. Belangrijk is daarnaast het wegwijs maken in ons eigen Boekel: de maatschappelijke voorzieningen, de verenigingen die wij hebben op het gebied van sport, ontspanning etc. Wij begeleiden altijd met 2 personen een

gezin of een alleenstaande. Elke 6 weken is er een overleg waar allerlei zaken worden besproken die wij tegenkomen in de praktijk. Je kunt ook Taalmaatje worden. Je ondersteunt dan de volwassen vluchteling die bezig is met de Inburgeringscursus en helpt hem of haar met Nederlands. Meestal is dat eenmaal per week bij de mensen thuis. Bekijk onze website: www.vluchtelingenwerkboekel.nl Daar kun je je ook melden voor meer informatie, er wordt dan contact met je opgenomen. Na een kennismakingsgesprek bepaal je of je mee wilt en kunt doen.

Evenementenkalender 19 november: Sinterklaasintocht Boekel 26 november: Sinterklaasintocht Venhorst 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub Boekel


Algemeen

Sinterklaas in Boekel en Venhorst EEN NOODOPROEP AAN ALLE KINDEREN IN BOEKEL!!! Hallo lieve kinderen, hier schrijft Piet Pedro, Ik ben een aantal dagen geleden samen met Piet Pompidom al gearriveerd in het mooie Boekel, om te controleren of alles goed is voorbereid voor de komst van Sinterklaas. En gelukkig is bijna alles goed, de bedden zijn opgemaakt en de stal voor Amerigo ligt vol met vers hooi. Het eerste kleine probleempje is dat ik Piet Pompidom al een tijdje geleden ben kwijt geraakt hierzo….. Maar het grootste probleem is wel dat de Harmonie EMM zomaar een aantal trommelstokken mist, waardoor ze bij de intocht niet genoeg geluid kunnen maken. En als er niet genoeg geluid is dan weten de inwoners van Boekel niet dat Sinterklaas gearriveerd is…… En daarom kinderen wil ik jullie om hulp vragen: Als jullie de stokken ergens in Boekel vinden, breng deze dan mee naar de intocht van Sinterklaas op: Zondag 19 november. Met de Harmonie voorop zal Sinterklaas om ± 14.00 uur vertrekken vanaf het kruispunt De Vlonder, Wilhelminastraat. Daarna gaat Hij samen met de Pieten via de Wilhelminastraat naar de Kerkstraat en via de rotonde naar het St. Agathaplein. De burgemeester zal rond 14.45 uur op het St. Agathaplein de Sint welkom heten in Boekel. Daarna gaat de Sint naar Nia Domo, waar alle kinderen uit Boekel tot en met groep 4 van harte welkom zijn. Helaas is er niet voldoende ruimte beschikbaar om oudere kinderen te ontvangen. We rekenen op begrip hiervoor. Bij slecht weer kan Sinterklaas niet door de straten, we willen niet dat Hij ziek wordt zo net voor zijn verjaardag en de Pieten hebben een hekel aan regen. Hij zal dan met de Pieten rechtstreeks naar Nia Domo gaan, waar de burgemeester

dan op hem zal wachten. Als de intocht niet doorgaat, wordt dit vanaf 13.30 uur omgeroepen op het St. Agathaplein en vermeld op de site www.bezoekboekel.nl Ik hoop zo, samen met de Harmonie en jullie hulp, er toch een mooi feest van te kunnen maken in Boekel.. Tot zondag de 19 november, Piet Pedro SINTERKLAAS INTOCHT IN VENHORST 26 NOVEMBER. Hallo allemaal, Ook dit jaar heeft Sinterklaas laten weten graag naar Venhorst te komen om de kinderen en andere belangstellenden weer te zien. Sinterklaas en zijn Pieten zullen op zondag 26 november naar Venhorst komen. Het is inmiddels een traditie geworden dat Sinterklaas door de fanfare onthaald wordt op de hoek Daandelendennen-de Biezen. Om 10.30 uur zal Sinterklaas daar arriveren. Van daaruit loopt de fanfare gevolgd door Sint en zijn Pieten en hopelijk heel veel kinderen naar MFC “de Horst” De route die Sinterklaas zal volgen is: De Biezen, linksaf de Zonnedauw, rechtsaf de Dophei, linksaf langs dierenweide, oversteken naar Heikneuter, linksaf Hoogmenneke, rechtsaf Zanddelweg, rechtdoor naar Sint Josephplein, MFC “de Horst”.

In MFC “de Horst’ zijn alle kinderen welkom t/m groep 4 die woonachtig zijn in Venhorst. Helaas kunnen we oudere broertjes/zusjes, neefjes/nichtjes, andere kinderen niet toelaten. Sinterklaas zal om 11.00 uur arriveren bij MFC “de Horst”. Daar zal hij ontvangen worden door wethouder H. Willems. Zet allemaal je mooiste muts met daarop je naam op zodat het een mooi gekleurd geheel zal zijn. We hopen op weer een geweldige, mooie intocht. Bij slechte weersomstandigheden zal de Sint en zijn Pieten rechtstreeks naar de Horst gaan, waar Hij om 11.00 uur wordt ontvangen. Bericht hierover is te vinden op www.bezoekvenhorst.nl Tot zondag 26 november, Organisatie Sinterklaas Venhorst

Surprise avond. Datum: woensdag 29 november 2017. Aanvang: 19.30 uur. Waar: Nia Domo. Voor wie: alle leden. Kosten: ieder koopt een cadeau van € 7,50 Een avondje gezellig cadeautjes uitpakken op een verassende manier. Geeft ons allen veel vertier en plezier. Groetjes Sint en zijn Pieten. Kerststuk maken. Datum: dinsdag 12 december 2017. Aanvang: 19.30 uur Waar: bij Truus v/d Aa Zijp 3 Boekel. Voor wie: alle leden. Kosten: € 15,- (incl. koffie/ thee met iets lekkers. Opgeven en betalen vóór 4 december, (o.v.v. naam en € 15,- bij Francien in de bus. ) Aan de hand van een voorbeeld, gaan we onder begeleiding van Karin van der Aa een mooi kerststuk maken. Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen ActiefAlgemeen Foto: Lajos Botos

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS JEUGDPRINSENBAL Nadat 4 november de grote prins en prinses bekend zijn geworden, werden afgelopen vrijdag de nieuwe jeugdprins, jeugdprinses en de jeugdvorst bekend gemaakt. Eerst werd er afscheid genomen van Jeugdprins Jens, Jeugdprinses Kiki, Jeugdvorstin Wieke en de oude jeugdraad. Zij werden bedankt voor een fantastisch carnavalsjaar. Daarna was het tijd voor de onthulling. De hele groep 8 werd één voor één voorgesteld en zo op het podium geroepen en zij kwamen vol spanning naar boven. Door het spel memory vielen er steeds kinderen af als ze 2 dezelfde foto’s hadden omgedraaid. En daar stonden zij dan, Jeugdprins Niels, Jeugdprinses Jade en Jeugdvorst Stan. Zij werden helemaal tot in de puntjes aangekleed. Hierna was het tijd om te gaan feesten en dat werd nog heel gezellig. De grootheden voor de jeugdcarnaval in Venhorst stellen zich graag even aan u voor: EFKES VOORSTELLEN: Jeugdprins is Niels Lodewikus en hij is bijna 12 jaar oud. Hij woont op de Zanddelweg 3 in Venhorst samen met vader Ron, moeder Ancélie en zijn zus Mendy en zusje Lonne. Zijn hobby’s zijn voetballen en trombone spelen en met zijn vrienden gezellige dingen doen. Hij vond de onthulling spannend. “Nu ik prins ben heb ik zin om er met jullie een Keigezellige carnaval van te maken.” Jeugdprinses is Jade Derks en ze is 11 jaar oud. Zij woont op de Kerkpad in Venhorst. Zij woont daar samen met vader Gertjan, moeder Nicole en zus Indy en broertje Raf. Haar hobby’s zijn tennis en voetbal bij Boekelsport. “Ik had het niet verwacht, maar toen ik bij de laatste 6 zat werd het spannend. Toen was ik een beetje zenuwachtig. Het leukste van de avond vond ik toen ik net prinses was geworden”. Jeugdvorst is Stan Geene en hij is 11 jaar. Hij woont op de Grote baan in Venhorst samen met vader Erik, moeder Kim, en zijn broertje Luuk. Zijn hobby’s zijn voetbal bij D2 samen met jeugdprins Niels, gamen, spelletjes doen, en met

Saar de hond wandelen. Stan is fan van Ajax. Hij vond de onthulling spannend en super leuk. Ze hebben er alle drie heel veel zin in en zijn van plan om er met de hele jeugdraad een geweldige carnaval van te gaan

SCOUTING BOEKEL Hoi allemaal! Wij zijn Tijs en Fedde. Twee weken geleden zijn wij geïnstalleerd. Dat betekent dat wij échte welpen zijn geworden. We moesten verschillende opdrachten doen om ons te bewijzen. Zo was er een stormbaan waarmee we puzzelstukjes konden verzamelen. Dat vond ik (Fedde) het leukst. En ik (Tijs) vond het snoep-

maken. Voor Jeugdprins Niels, Jeugdprinses Jade en Jeugdvorst Stan wordt er een jeugdreceptie gehouden op zondag 26 November in De Horst van 14.00 uur tot 17.00 uur.

happen in water en meel het vetst. Ik leek net een sneeuwman! Ook afgelopen zaterdag hebben we weer iets leuks gedaan. We hebben gekookt op het kampvuur. Op de foto zie je dat we aan het stoken zijn. Ben jij in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar en lijkt het jou gaaf om met ons mee te doen? Kom dan 's zaterdags een keertje kijken van 9:00-11:00 uur of van 13:3015:30 uur. Voor meer informatie kun je bellen met 06-30670428 , www.scoutingboekel.nl Groetjes, Tijs en Fedde


Nieuws voor Ouderen WANDELGROEP BLIJF ACTIEF VIERT JUBILEUM Sinds november 2007 verzamelt zich in Veghel in het huidige Pieter BrueghelHuis iedere donderdagmiddag een bijzondere groep mensen. Enkele hebben dementie, andere zijn een naaste van hen en weer andere komen er als vrijwilliger. Al 10 jaar lang gaan zij, onder leiding van sportlerares Gonny v.Zutven in de omgeving een uurtje wandelen. Op donderdag 16 november viert Blijf Actief op bescheiden wijze met de deelnemers en genodigden het feit dat ze al tien jaar samen wandelen. Na de ontvangst van deelnemers en genodigden gaan de aanwezigen die dat willen en kunnen rond kwart over twee wandelen. Mensen die niet mee kunnen wandelen, kunnen in het Pieter BrueghelHuis blijven wachten tot de groep terugkomt. Na de wandeling is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Sint Petrus, KBO’s Boekel en Venhorst, Rode Kruis, Zonnebloem en ONS welzijn zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die graag een ander helpen. Gezocht mensen die graag als maatje een ander gezelligheid willen bieden door samen iets te gaan doen. Bijvoorbeeld samen fietsen op tandem of duofiets, een terrasje pikken of thuis een spelletje doen of een praatje maken. Bel Dorpsteam: (0492) 328383 of mail info@dorpsteamboekel.nl

Ontspannen Blijf Actief biedt mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers uit de gemeenten Boekel, Landerd, Uden, Meierijstad en Bernheze een fijne sportieve buitenactiviteit. Een vaste, vertrouwde groep vrijwilligers geeft tijdens het wandelen ondersteuning. Daardoor kunnen de mantelzorgers die meedoen tijdens deze middagen even ontspannen. “Het gaat bij Blijf Actief niet alleen om het bewegen,” zegt Gonny van Zutven, “maar ook om het onderlinge contact en de gezelligheid.” Wie meer informatie over Blijf Actief wil, kan op donderdagmiddag om 13.45 uur binnenlopen bij het Pieter BrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel voor een vrijblijvende kennismaking of bellen naar ONS welzijn, telefoonnummer 088-374 25 25.

SAMSAM BOEKEL, EEN DIGITAAL PRIKBORD VOOR BURENHULP In deze tijd waarin de overheid zich terug lijkt te trekken, wordt het steeds belangrijker dat mensen in de buurt elkaar helpen. De website www.samsamboekel.nl is als digitale marktplaats voor gratis burenhulp een middel dat perfect aansluit bij deze ontwikkeling. Beter een goede buur Op www.samsamboekel.nl kan iedereen alle vragen om hulp en het aanbod van hulp bekijken. Het is mogelijk om zowel advertenties uit het eigen dorp te bekijken als advertenties van de hele gemeente. Wie wil reageren op een advertentie en of zelf een gratis advertentie wil plaatsen, moet zich registreren. Pas dan is het mogelijk om gratis en anoniem advertenties plaatsen met een vraag om hulp of aanbod van hulp. Iedereen kan meedoen Het gaat om dingen die je voor elkaar kunt doen zonder dat er iets tegenover hoeft te staan: bijles Duits, gezelschap,

de hond uitlaten, een lift naar de dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. Het idee achter dit initiatief is dat iedereen, jong en oud, wel eens een vraag heeft, maar zeker ook iets te bieden heeft. Mensen die niet met een computer werken, kunnen het Dorpsteam vragen om een advertentie voor hen te plaatsen. Wie meer informatie wil over SamSamBoekel kan contact opnemen met het Dorpsteam Boekel (tel.: 0492328383) of met ONS welzijn in Veghel: 088-374 25 25. Wilt u hulp om zelf een advertentie te plaatsen of te reageren, dan kunt u contact opnemen met de KBO (contactpersoon voor Venhorst Ria Kranenbroek, T: (0492) 351834.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. De Pionier (gezellige activiteiten voor ouderen): iedere woensdag, 9.30-13.30 uur, de Mennehof Kienen: elke vrijdag, 13.00-16.00 uur, De Horst (1e en 3e vrijdag), de Mennehof (overige vrijdagen) Dorpsteam: dagelijks telefonisch bereikbaar (0492) 32 83 83, maandag 13.0016.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur, inloopspreekuur Sint Petrus. Alzheimercafé: 21 november, 19.30 uur, Pieter BrueghelHuis, Veghel, thema: Mantelzorger, hoe blijf je overeind?

COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. T. Bullens (KBO Boekel) (0492) 772337 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 ONS welzijn (088) 3742525 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar ONS welzijn, Iepenlaan 4, 5461 CS Veghel


Algemeen Feestmiddag met Imca Marina in St. Petrus en trekking van de Vriendenloterij Na maanden intensief loten verkopen voor onze Vriendenloterij was op zaterdag 11 november als afsluiting feestmiddag met een optreden van Imca Marina. Dankzij de verkoop van vele loten voor de Vriendenstichting mochten we van het ouderenfonds een gezellige middag aanbieden aan bewoners van Zorgpark Sint Petrus. En het is pas feest als Imca Marina is geweest. En dat was me een feest,geweldig wat een mooi mens is die Imca. Ze wist de gehele zaal mee te laten zingen met haar bekende nummers Bella Italia en Harlekino en zeker niet te vergeten Viva Espanja. Iedereen was in de stemming tot polonaise lopen toe. Gelukkig zijn er vele foto`s gemaakt zodat we het nog eens allemaal terug kunnen kijken. Het leukste was dat een bewoonster zei: “We hebben allemaal prijs”, zo blij dat Imca een optreden had verzorgd.

De trekking van de Vriendenloterij werd gedaan door Imca. En 7 prijswinnaars uit de omgeving van of in Boekel hebben we blij gemaakt. De leden van de Vriendenstichting bedankten nogmaals iedereen heel hartelijk voor dit groot geslaagde evenement. De totale opbrengst van de Vriendenloterij en super bingo middag is € 5800,Een heel aardig bedrag voor de Vrienden-

stichting waarmee we weer leuke dingen kunnen organiseren voor bewoners. We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de vriendenloterij maar nog belangrijker, de mensen die loten hebben gekocht. De prijswinnaars zijn gebeld en kunnen de prijs in Sint Petrus ophalen. Heel grappig is dit jaar dat 3 medewerkers uit het huis in de prijzen zijn gevallen. Ondernemers uit Boekel, dank jullie wel voor de prijzen voor de superbingo middag en de prijzen voor de loterij. Speciaal dank aan de hoofdsponsors Electro world Wim v.d.Broek, Rijbroek

sport en mode, Restaurant Porte de provance, Bakkerij Merks en Keurslager van Exel. Maar ook dank aan de volgende bedrijven of personen voor de vrijwillige bijdrage aan de Superbingo en de Vriendenloterij: Karin van Sleeuwen bloemsierkunst, Supercoop, Topline kapsalon, Kapsalon “Voor Jou”, Nia Domo catering Verstraten en Boerderijwinkel.

MAAK EEN KIND BLIJ! Kijk op www.dewensboom.nl

Grote tevredenheid over begrotingsplan 2018 Door de redactie

Eind oktober werd het begrotingsplan 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 aan de raad voorgelegd. Na een eerste termijn waarin de diverse fracties konden reageren op dit plan was afgelopen donderdag de raadsvergadering waarin dit programma vastgesteld zou worden. Een speciale begrotingsvergadering omdat een aantal zittende raadsleden nu mee besluiten voor de toekomst, waarin zij als raadslid geen zitting meer hebben. Dit omdat zij niet meer herkiesbaar zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In dit begrotingsplan worden diverse programma’s besproken zoals onder meer Bestuur, ondersteuning & Veiligheid, Verkeer en vervoer, Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie, het Sociaal domein, Volksgezondheid en milieu en Economie en VHROSV (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening, en Stedelijke vernieuwing). Er werd gekeken naar wat financiëel noodzakelijk is, om een gezonde gemeente te behouden. Tijdens deze tweede termijn waren er vanuit de diverse fracties nog wel een aantal op- en aanmerkingen. Zo had CDA Boekel-Venhorst nog vragen over de verlaging van de OZB. Zij was van mening dat ook niet-woningen, en dan met name de agrarische bedrijven, ook moesten kunnen profiteren van de 10% verlaging. VVD vond echter dat de voornoemde verlaging in feite niet echt een voordeel is, zeker gezien het feit dat de afgelopen jaren de stijging voor onze inwoners meer dan 100% was geweest. Soms worden bepaalde regels ingevoerd, wijzigingen aangebracht waardoor verenigingen financieel in de problemen kunnen komen. Als voorbeeld werd aangehaald Stichting Speeltrein. Zij speelt, net als vele andere verenigingen een belangrijke en belangeloze rol in onze gemeenschap. Waardoor in Boekel diverse sociale aspecten ontstaan en kunnen blijven. Gevraagd werd door Jan van Duijnhoven van Boekels Welzijn om deze grote groep vrijwilligers te koesteren en te zorgen dat zij dan ook enthousisast hun werk kunnen blijven doen. Wanneer dan bepaalde kosten hiervoor noodzakelijk zijn, moet hiervoor gerekend kunnen worden op steun van de gemeente. We zijn er trots op wat er de afgelopen jaren bereikt is en hopelijk kunnen we dat op dezelfde voet voortzetten. Ook het oprichten van een jeugdraad vond veel bijval bij de verschillende fracties. Dit kan een goede investering voor de toekomst zijn, zeker wanneer dit kan uitmonden naar uitbreiding van onze gemeenteraad. Nadat alle partijen hun op- en/of aanmerkingen hadden geplaatst en deze waren toegelicht door de burgemeester of een van de wethouders werd de begroting rond de klok van half tien met een hamerslag aangenomen.


Maand van de bakkerij De hele maand

november hebben wij, bovenop de landelijke AH-aanbiedingen, diverse lokale

aanbiedingen.

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag in november:

Frikadelbroodjes

5 vers afgebakken broodjes voor maar 1.- euro

Dubbelchocolade of vanillechocolade

Cruijgenstraat 3 Erp Tel. 0413 - 22 42 52

Anijskrollen Ambachtelijke boomstammen

st. stuks

0.99

In de smaken vanille, chocolade, mokka en citroen (kom deze proeven op zaterdag 18 november)

Van 1.50 voor

De extra acties in deze advertentie gelden van maandag 13 tm zondag 19 november 2017.

0.99

Van 2.18 voor

6 stuks

Keuze uit pistolets, kaiserbroodjes, schnittbroodjes, petit croissants, triangel meergranen

Muffins

2 stuks

Maandag 08.00 - 21.00 uur Dinsdag 08.00 - 21.00 uur Woensdag 08.00 - 21.00 uur Donderdag 08.00 - 21.00 uur

2.00

Van 3.36 voor

Per stuk

5.99

Van 7.79 voor

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur Zaterdag 08.00 - 21.00 uur Zondag 12.00 - 18.00 uur


Algemeen BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES 11-11-2017 Opening van de Carnaval. Voor sommigen een gewone zaterdag, voor carnavalvierende Nederlanders een dag om bij stil te staan. Het seizoen begint. Voor deze speciale editie hebben De Knollekes het initiatief genomen om een speciale carnavalsbewegwijzeringspaal te maken. Zo vinden we de juiste weg naar de verschillende carnavalstempels in de gehele gemeente Boekel. Onder de aanwezigheid van wethouder Willems, de verschillende carnavalsverenigingen en overige belangstellenden werd de paal onthuld waarna iedere hoogheid zijn of haar woordje deed. Korte samenvatting “ut is unne skonne paal”. De carnaval is in ieder geval geopend. ’s Mid-dags werden in Nia Domo verschillende behendigheidspelletjes gespeeld door de jeugd tot 18 jaar met als thema de 0.0 Spiele. Het enthousiasme straalde er vanaf en onder de muzikale begeleiding van DJ Mario werd menig spelle-

tje op het heetst van de strijd uitgevochten. Ook ’s avonds ging het er heet aan toe tijdens de Boekelse Bierspiele. Met spellen als Beerpong, Bierpul schuiven en de Bierbekertoren konden deelnemers hun vaardigheden laten zien. Daarnaast moest er natuurlijk ook geproefd worden en het viel toch niet mee om de 5 biertjes goed te herkennen. Als uitsmijter hadden we dit jaar voor ieder team een bierlaars die leeggedronken moest worden. In de finale was het dit jaar het team van El blanco's & goudhaantje die de winnaar van vorig jaar BV Galaxy nipt versloeg. Daarna was het de beurt aan DJ Mario om Nia Domo op zijn kop te zetten en

Wanneer u bij uw bestelling geboortekaartjes de juiste geboortedatum opgeeft, ontvangt u van ons de geboortekaartjes helemaal gratis. Vraag naar de voorwaarden.

met behulp van alle aanwezigen is dit zeker gelukt. Dank voor iedereen die deel heeft genomen, is komen supporteren, gewoon uit belangstelling is komen kijken, of gewoon “fijn” heeft gedronken. Wij vonden het mooi en hopelijk jullie ook. PRINSENBAL Nog 9 weken en dan weten we wie de nieuwe heerser in het Knollenrijk is. Op dit moment is er in ieder geval één iemand in Boekel al wat zenuwachtig aan het worden. Maar wie is dat? Wij zijn in ieder geval op zoek naar een sportieve prins. Maar waar vinden we hem? Misschien zit hij wel bij een van de vele sportverenigingen die Boekel rijk is. Misschien wel bij die van jou! Dus kijk goed en luister vooral goed. Wie weet zit je wel naast hem in het kleedlokaal of kantine. Binnenkort maken we meer bekend over onze prins. Dus houdt Facebook, Twitter en Instagram van De Knollekes in de gaten.

Evenementenkalender 19 november: Sinterklaasintocht Boekel 26 november: Sinterklaasintocht Venhorst 16 december Geen stille nacht, Imémato 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub Boekel


NIEUW

LOPEND BUFFET

IEDER WEEKEND (vrijdag, zaterdag en zondag)

NIEUW

WARM DOORLOPEND BUFFET (voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en fruit & ijs).

Het lopend buffet is voor iedereen toegankelijk en trekt ieder weekend veel gasten. Daarom graag tijdig reserveren via tel. 0492-322780. Van maandag tot en met donderdag een lopend buffet? Ook dat is mogelijk, voor groepen vanaf 15 personen. Vraag naar de mogelijkheden.

Volwassenen € 12,00 (12 jaar en ouder) - Kinderen 5 t/m 11 jaar € 6,00 Kinderen 0 t/m 4 jaar gratis

CHINESE TAPAS RESTAURANT

RODE LAMPION

Kerkstraat 48 - 5427 BE Boekel - T 0492-329998 / 322780


Algemeen Wat de VOG?! Ministerie van Justitie en Veiligheid start jongerencampagne om onjuiste beeldvorming over VOG bij te sturen Werkgevers vragen jongeren die solliciteren op een baan of stage steeds vaker om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Veel jongeren weten echter niet precies wat een VOG is, of hoe de VOGbeoordeling werkt. Sommigen durven uit angst voor afwijzing zelfs geen VOG aan te vragen. Er zijn bij hen onduidelijkheden over de mogelijke consequenties van een strafblad op het verkrijgen van een VOG. Ten onrechte, zo blijkt uit cijfers: in 2016 kreeg meer dan 99% van de jongeren die

de verklaring aanvroeg gewoon een VOG. Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, lanceert een campagne om jongeren te informeren en de beeldvorming over de VOG te verbeteren. Minister Dekker (Rechtsbescherming) geeft aan: “Sommige jongeren met een strafblad vragen geen VOG aan uit angst voor weigering. Dit heeft helaas negatieve consequenties voor loopbaankeuzes en daarmee de ontwikkeling van jongvolwassenen. Elke situatie is echter anders. Daarom raden wij jongeren aan de VOG altijd aan te vragen, want de meeste jongeren krijgen de VOG”. Sommige strafbare feiten vormen voor de ene baan of stage wél een bezwaar,

maar voor de andere niet. Denk bijvoorbeeld aan het weigeren van een VOG voor een taxichauffeur die een strafblad heeft

wegens rijden onder invloed. Dit is voor de functie van bijvoorbeeld administratief medewerker geen bezwaar. In de gevallen waar Justis de VOG wel weigert vanwege een strafblad, wegen de risico’s voor de samenleving zwaarder dan het persoonlijk belang van de aanvrager. In drie filmpjes, ontwikkeld voor social media als Instagram en Spotify, gaat influencer Kaj Gorgels de straat op om jongeren te bevragen over de VOG. Op de website www.watdevog.nl kunnen jongeren anoniem een VOG-check doen om te kijken hoe groot de kans is dat ze de verklaring krijgen. Speciaal voor jeugdprofessionals is er een toolkit ontwikkeld waardoor ze jongeren beter kunnen ondersteunen bij de VOG-aanvraag. Justis wil met de campagne voorlichting op maat bieden en ook eventuele angst voor de VOG-aanvraag bij jongeren wegnemen. Met de campagne sluit Justis een jaar van intensieve voorlichting over de VOG voor jongeren af. Drie feiten over de VOG 1. Wie geen strafblad heeft, krijgt altijd een VOG. 2. Ook een jongere met een strafblad maakt kans op een VOG. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. 3. Justis maakt een belangenafweging bij het wel of niet verstrekken van een VOG. Screeningsautoriteit Justis beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving. Justis maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor meer informatie kijk op www.justis.nl.


GEMEENTE BOEKEL

Rijksoverheid

13.710.000

4.511.000

+

4.575.000

=

Totaal

22.796.000

Andere inkomsten

Lokale heffingen Onroerende zaakbelasting

€€

Inkomsten €

Het gemeentebestuur van Boekel heeft voor 2018 een sluitende begroting vastgesteld. Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn.

Begroting 2018 in één oogopslag

2.441.000

Verkoop bouwgronden

3.356.000

Rioolheffing

760.000

Verhuur (sport)accommodaties

448.000

Afvalstoffenheffing

623.000

Overige inkomsten

771.000

Toeristenbelasting

40.000

Lijkbezorgingsrechten

102.000

Leges omgevingsvergunning

359.000

Leges overige dienstverlening

186.000

OZB - woningen met 10% omlaag De begroting 2018 biedt ruimte om de OZB-woningen voor 2018 te verlagen met 10%. De rioolheffing zal met € 2,- per huishouden stijgen en de afvalstoffenheffing blijft op hetzelde niveau als 2017.

G em e en t e l i jk 2 0 1 8 ( v o o r e la s t en in e en w on in g v a n g em id d e ld e € 2 5 2 .8 0 0 ) OZB 382 R io o lh e f f in g 167 A f v a ls t o f f en h e f f in g 1 5 9 T o ta a l 708


22.628.000 Postitief Saldo 2018:

168.000

Totaal

Programma A - Bestuur en ondersteuning & Veiligheid Bestuursorganen

Uitgaven

€ €

Algemene kosten en huisvesting Bestuurlijke samenwerking

Programma D - Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie

Huisvesting van scholen Leerlingenvervoer Peuterspeelzalen

5.611.000

Burgerzaken

€ €

Programma B - Verkeer en vervoer

Bermonderhoud

Programma E - Sociaal domein

Maatschappelijke dienstverlening (Wmo) Bijstand- en inkomensvoorziening

Participatiewet (sociale werkvoorziening)

Jeugdhulp

Economie en landbouw

Programma F - Volksgezondheid en milieu

3.973.000

GGD (volksgezondheid)

Rioolkosten

Afvalkosten

* Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

8.127.000

Gemeenschapshuizen

Programma C - Economie & VHROSV*

€€

Boecult

734.000

Openbare verlichting

Overige uitgaven volkshuisvesting

2.114.000

Plantsoenen & openbaar groen

Wegenonderhoud

Bouwgrondexploitatie

Sport (accommodaties)

Veiligheidsregio en rampenbestrijding

Ruimtelijke ordening

Begraafplaatsen

2.069.000

Aan het eind van het jaar blijft er 168.000 over.


Algemeen Sloepie

Kom gezellig naar ons toe……. Plaats: mfc de Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 17 november Uur: 18.30-20.30 uur Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur Sloepie De volgende Sloepie avonden zijn op 1 en 22 december Ter info: - Gelieve geen mobiel mee te nemen - De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

VROUWENGILDE BOEKEL Van mode naar kunst. Wij nodigen U uit woensdag middag 22 november a.s. om 14:00 uur in Nia Domo Boekel voor een voordracht over “Van mode naar kunst”. Deze wordt gepresenteerd door mevrouw Gerda Masselink. Het gaat over mode en draagbare kunst sinds 1750. Met heel aparte afbeeldingen van kunstenaars die in Nieuw Zeeland hebben meegedaan aan de jaarlijkse show. Wij zien U graag op deze enerverende middag. Voor leden gratis; niet-leden zijn welkom à € 5,Bestuur Vrouwengilde

LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT Op woensdag 22 november a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 28 bekende liedjes samengesteld. Samen naar hartelust zin-

gen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige middag! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat U gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kboboekel.nl

dat als de zorg voor je naaste toeneemt en er steeds minder tijd voor jezelf overblijft? Hoe kun je dan fit, vitaal en op de been blijven? Deze en andere vragen komen aan de orde in het Alzheimercafé op 21 november in het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. Francien Habraken, preventiecoach bij Indigo Brabant, geeft uitleg en tips hoe mantelzorgers zich staande kunnen houden. Het Alzheimercafé opent zijn deuren om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur. Vrij entree.

Alzheimer Café AANDACHT VOOR MANTELZORGERS Mantelzorgers van mensen met dementie krijgen regelmatig het advies om goed voor zichzelf te zorgen. Maar hoe doe je

MAAK EEN KIND BLIJ! Kijk op www.dewensboom.nl

Dierenopvangcentrum Hokazo gelooft in een kans voor alle dieren Dierenopvangcentrum Hokazo in Uden vangt voor 10 gemeenten in de regio honden en katten op die zwervend worden gevonden of waarvan de eigenaar afstand doet. Hokazo heeft ook een eigen dierenambulance die in dezelfde regio ac-tief is. Bij het dierenopvangcentrum zijn alle dieren welkom; jong, oud, ziek, gehandicapt, bang, schuw of met een gebruiksaanwijzing. Alle dieren verdienen een kans op een liefdevol thuis en ontvangen, gedurende hun verblijf in het opvangcentrum, alle (medische) zorg die ze nodig hebben. Zelfs al duurt dat verblijf een jaar of langer, want Hokazo heeft een strikt anti-inslaapbeleid. Elk dier blijft er wonen tot het een geschikt thuis heeft gevonden. Dierenopvangcentrum Hokazo vangt jaarlijks ruim 1000 katten en zo’n 400 honden op. Veel van de katten zijn bang of schuw. Ze zijn buiten geboren of hebben er vele jaren moeten zien te overleven. Een hard bestaan, vol ontberingen, gevaren en onbehandelde ziekten en verwondingen. Daarbij worden ze door de omgeving veelal als overlast ervaren. Dierenopvangcentrum Hokazo probeert een diervriendelijke bijdrage te leveren aan de oplossing van dit ‘zwerfkattenprobleem’. Ze vangt al jarenlang en met veel succes bange en schuwe katten op en socialiseert ze, zodat ze wennen aan het contact met mensen en uiteindelijk in een liefdevol thuis geplaatst kunnen worden. Hokazo werkt hiervoor heel graag samen met pleeggezinnen, waarin de dieren zich in een stressvrije omgeving, met veel liefde en geduld kunnen ontwikkelen tot sociale huiskat.


Algemeen

Succes Echo der Peel in Lieshout Op het in Lieshout gehouden Jumbofestival voor blaasorkesten wist Echo der Peel, gestimuleerd door Hans Thijssen, de eerste plaats in groep D te behalen. Bij de prijsuitreiking had de burgemeester van Laarbeek vooral veel lof voor de invaller-speaker William die de presentatie op een humoristische en deskundige wijze voor zijn rekening nam. De veelzijdige jury spraken over een goed optreden en prima concert met een goede zuiverheid en uitstekende techniek van de bugels. Een trotse dirigent ontving van de Laarbeekse burgemeester de trofee die bij deze prijs hoort.

zo’n 15 jaar geleden in Bakel gestart met een bloemenspeciaalzaak. Samen met Marieke zijn partner zijn ze een begrip in Bakel en omgeving. Dit jaar verzorgt hij samen met Marieke dit jaarlijks terugkerend festijn van onze afdeling Groei en Bloei. Dit mag u niet missen en nodig gerust ook vrienden uit om mee te komen kijken en luisteren. U wordt getrakteerd op hoe Bart zijn visie op Kerst in een 10-tal bloemstukken op creatieve wijze verbeeld en zo Kerst 2017 kleur geeft. De bloemstukken worden aan het eind verloot onder de aanwezigen die daarvoor in de pauze loten kunnen kopen. Voor wie van bloemschikken houdt, nieuwe technieken gedemonstreerd wil zien door een zeer ervaren professional zoals Bart van Well is deze avond een ‘must’. Bovendien maak je kans om een van de door Bart geproduceerde kerststukken mee naar huis te krijgen. Van harte welkom namens Groei & Bloei

HEEMKUNDEKRING

Sint Achten op Boeckel ‘Huisartsenbestaan door de jaren heen’, een lezing door Leo van Haaster Dokter Leo van Haaster is voormalig Boekels huisarts en een actief lid van de heemkundekring. Veel van de oude huisartsinstrumenten, zoals van zijn voorganger dokter Jetten, staan tegenwoordig in de Heemkamer en zijn door hem allemaal gefotografeerd en beschreven. In zijn lezing zal hij vertellen over de ge-

Groei & Bloei GEMERT BAKEL BOEKEL e.o. Kerstdemonstratie door Bart van Well. Wanneer: dinsdag 21 november Waar: Zalencentrum Dientje Kerkstraat 9 Gemert Aanvang: 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur Entree: Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,00. Info: 0492- 323417 De jaarlijkse kerstdemonstratie wordt dit jaar gegeven door Bart van Well. Bart van Well is bloemsierkunstenaar. Hij is

zondheidszorg in Boekel door de jaren heen, hoe huisartsen werkten, de kraamzorg en apotheek. Ook vertelt hij over een aantal oude huisartsinstrumenten die nu niet meer gebruikt worden en heeft de nodige anekdotes over het wel en wee van een huisarts en zijn patiёnten. Waar en wanneer We zien u graag op maandag 20 november in het Sint-Jangebouw, Sint-Janplein 20 in Boekel (ingang 'Samen Sterk'). De Jaarvergadering voor de leden van de heemkundekring begint om 19:30 uur. Na een korte pauze begint de lezing om 20:30 uur en zal ongeveer een uur duren. Zowel leden als niet-leden zijn welkom bij de lezing en de toegang is gratis.

KBO kaarten voor SENIOREN Uitslagen 6 november 2017: RIKKEN 1. Harrie Donkers 2. An v.Asseldonk 3. Tiny Welten 4. Mari Schaap 5. Jan v.d.Crommenacker 6. Truus Vondervoort 7. Maria Bissels Poedelprijs Annie Jacobs JOKEREN 1. Bets v.Kessel 2. Zus Vesters 3. Leen Emonds 4. Ria Strijbosch Poedelprijs Jo Willems

176 pnt. 69 pnt. 57 pnt 48 pnt. 46 pnt. 41 pnt. 40 pnt. 110 pnt. 174 pnt. 139 pnt. 89 pnt. 35 pnt. -95 pnt.Sport

KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 7, 11 en 12 november JES MW1 - Korloo MW1 08 – 09 JES B1 - Flash B1 09 – 05 JES C1 - BMC C2 10 – 00 JES D1 - Klick’15/Miko’76 D1 03 – 15 Avanti (S) E1 - JES E1 01 – 19 Mosa’14 F2 - JES F1 07 – 07 ONA/Astrantia 1 - JES 1 14 – 06 SVOC’01 2 - JES 2 07 – 10 HBSV 2 - JES 3 09 – 08 Programma 16 november Corridor MW1 - JES MW1 De Landing Son en Breugel, 19.30 u Programma 18 november SCMH B1 - JES B1 Zwijsen College Veghel, 11.00 u Oranje Wit (L) C2 - JES C1 De Wetteling Venray, 13.40 u Odio D1 - JES D1 De Duffelt Millingen a/d Rijn, 10.40 u JES E2 - Arcades E2 De Horst Venhorst, 11.00 u JES F1 - Emos F2 De Horst Venhorst, 10.00 u Programma 19 november JES 1 - Bladella 1, De Burcht Boekel, 11.30 u, NIEUWE SHIRTS VOOR JES C1 Regiobank Boekel heeft de dames van JES C1 voorzien van nieuwe shirts. Korfbalvereniging JES bedankt Peter van

Boxtel natuurlijk heel hartelijk voor deze mooie bijdrage! Bedankt! We willen iedereen ontzettend bedanken voor het stemmen op korfbalvereniging JES tijdens de Rabobank Clubkascampagne! We hebben in totaal 249 stemmen mogen ontvangen met een totaalbedrag van € 736,37! We zijn zo blij dat we ieder jaar op zoveel steun mogen rekenen. Zo kunnen we mooie activiteiten blijven organiseren voor zowel leden als niet-leden. Nogmaals bedankt voor jullie steun! Met sportieve groet, De korfbalvereniging JES

KPJ Tennis Venhorst Tennis in Venhorst bijna een feit Enkele maanden geleden berichtten we dat de aanleg van de drie tennisbanen in Venhorst zou gaan starten. Inmiddels kan gemeld worden dat ze, wanneer de weergoden ons gunstig gezind zijn, nog voor december opgeleverd zullen worden. Dit betekent dat er dus dit jaar al de eerste bal geslagen kan worden. De verlanglijst voor 6 december kan dus gevuld worden

Boven vlnr.: Kim Hoevenaars (trainster/coach), Kim v.d.Elzen, Gaby v.d.Heuvel, Feij Jagers, Sofie v.d.Elzen.Onder vlnr.: Natasja v.Dommelen, Ayla v.d.Ven, Lisa Janssen, Emilia Karazniewicks

met tennisartikelen. Ook op de achtergrond zijn er grote stappen gezet. We kunnen dan ook melden dat er vanaf januari op 4 avonden trainingen gegeven worden en de eerste interne en externe activiteiten gepland zijn. Dat is dus goed nieuws voor alle leden, waarvan de teller inmiddels op 125 staat. De deadline om je hiervoor op te geven nadert al. Wil je dus nog lid worden, meld je dan snel aan, zodat je nog deel kunt nemen. Dit kan door contact met ons op te nemen via onze nieuwe website www.kpjtennisvenhorst.nl of door een mail te sturen aan info@kpjtennisvenhorst.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen, suggesties of opmerkingen. Over de officiële opening volgt binnenkort meer informatie. We hopen je snel te begroeten op ons nieuw aangeklede sportpark aan de Voskuilenweg in Venhorst. Bestuur KPJ Tennis Venhorst

Uitslag 9 november 2017. A-lijn 1. Heren v. Duijnhoven-Verbakel 59,38% 2. Mw. de Koning-Hr. v. Berlo 58,75% 3. Mw. Witlox-Hr. Bergmans 55,00% 4. Dames Koster-Verbeek 55,00% 5. Heren J. en Th.v.d.Ven 54,38% 6. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 50,63% B-lijn 1. Dames Raijmakers-Vissers 60,35% 2. Hr. en Mw.Meulepas 57,36% 3. Dames v.d.Heijden-Onclin 55,80% 4. Hr. en Mw.Verhoeven 53,89% 5. Hr. en Mw.v.d.Bosch 52,01% 6. Hr. en Mw.Verlangen 50,76% C-lijn 1. Dames v.d.Boom-Schots 65,63% 2. Hr. en Mw.v.Schadewijk 63,02% 3. Dames v.Delst-de Graaf 57,81% 4. Dames Biemans- v.d Elzen 54,69% 5. Hr. en Mw.Jansen 54,17% 6. Dames v.Berlo- v.Dooren 52,60% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Sport VC Unitas / ‘t Menneke

VC Unitas/Heren 1 - Nuvo’68 Na een nette serie van wedstrijden die zonder setverlies gewonnen werden waren de heren van VC Unitas/’t Menneke zaterdag 11 november in Nuenen te gast bij Nuvo '68. De 1e set werd met keurig, degelijk spel begonnen. De passes kwamen niet allemaal perfect aan, maar dit werd sterk gecorrigeerd door spelverdeler Jeroen Janssen. Aanvallers Wout Gijsbers en Luc v.Hout sloegen niet alles hard binnen, maar prikten ook veel balletjes handig over het blok, onhoudbaar voor de Nuenense verdediging. Nuvo had eigenlijk geen schijn van kans tegen het technisch sterkere Unitas, de set werd dan ook eenvoudig met 11-25 binnengehaald door de Boekelnaren. De 2e set verliep grotendeels volgens hetzelfde patroon. Helaas werd er een lijnfout gemaakt aan het net, waarbij Wout zijn enkel blesseerde en zodoende de rest van de wedstrijd vanaf de bank moest toekijken. Hoewel de thuisspelende ploeg nu

iets dichterbij kwam werd ook deze set binnengesleept, nu met 16-25. De 3e verliep volgens een ander patroon. Unitas leek een versnelling lager te spelen en gaf daarmee Nuvo de kans om beter in de wedstrijd te komen. Voor het eerst in de wedstrijd kwam Unitas achter te staan. Maar bij 11-11 kwamen De Men-nekes weer langszij, men slaagde er echter niet in een groot gat te slaan. Daar-door bleef het tot het einde spannend maar uiteindelijk trok Unitas alsnog met 22-25 aan het langste eind. Ook in de 4e set slaagde Unitas er niet in de thuisploeg goed onder druk te zetten. Nu was men echter niet in staat het eigen spel weer op niveau te krijgen en kon de achterstand niet meer goedgemaakt worden. De set ging dan ook verloren met 25-21, waarmee de thuisspelende ploeg toch een puntje van Unitas af wist te snoepen. Door dit onnodige setverlies is de Boekelse ploeg misschien wel wakker geschud om dan in de volgende wedstrijden wel tot het einde de concentratie op te brengen! VC Unitas/Meisjes-B - Detac Meisjes-B kon in de wedstrijd tegen De-

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

tac in Zeeland helaas geen grote vuist maken. Doordat het team vanwege 2 geblesseerde speelsters niet in optimale sterkte aan kon treden, kon Detac dankbaar profiteren. Dat daarnaast ook de Zeelandse scheidsrechter de verleiding niet kon weerstaan om toch wat in het voordeel van de thuisclub te fluiten, maakte de Boekelse kansen er niet groter op. Ondanks dat de Boekelse speelsterd met veel inzet voor elke bal gingen, was dat toch niet voldoende om Detac een puntje af te kunnen snoepen. Een 04 verlies dus, jammer maar de volgende keer beter!

Uitslagen weekend 12 september WIK 1 - ’t Veertje 1 Oosterhout 4 - ’t Veertje 2 Veldhoven U11 - ’t Veertje U11 Lieshout/Veertje U15 - Oss U15/2

4-4 3-5 7-1 0-8


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Swift B1 - Meisjes B1 20-10 Meisjes C1 - MHV '81 C1 12-39 Dames 1 - Vlug en Lenig 2 18-20 Heren 1 - Oliveo 1 29-29 HCB '92 A1 - Dames A1 8-23 Heren 2 - Acritas 1 29-17 Zephyr 1 - Dames 2 13-12 HCB '92 1 - Dames 3 18-19 De Beuk A1 - Dames A2 10-26 West Brabant Com. B2 - Jongens B1 29-37 Programma woensdag VenL 2 - Heren 1 (beker) 19.30 u Programma zaterdag E-jeugd 3 - Handb. Someren E1 10.00 u MHV '81 E1 - E-jeugd 1 10.00 u D-jeugd 2 - Lido D1 10.55 u Meisjes C2 - Bergeijk C1 11.40 u Meisjes B1 - RED-RAG/Tachos B1 12.40 u Swift D1 - D-jeugd 1 16.30 u Swift C1 - Meisjes C1 17.30 u Programma zondag Jongens B1 - Heerle B1 10.00 u Dames 3 - PSV Handbal 4 11.00 u Dames 2 - Tremeg 2 12.15 u LimMid 1 - Dames 1 13.00 u Dames A2 - Tremeg A1 13.30 u HVV'70 HS1 - Heren 1 14.05 u Acritas E2 - E-jeugd 2 14.25 u

Dames A1 - Helios'72 A1 14.45 u Heren 2 - Handbal Someren 2 16.00 u Habo ’95 speelt gelijk tegen koploper Oliveo Na de mooie winstpartij vorige week bij Swift Helmond (29-31) stond er afgelopen weekend weer een thuiswedstrijd op het programma. Niet zomaar één, koploper Oliveo uit Pijnacker kwam op bezoek in sporthal De Burcht. Habo staat momenteel op de 6e plaats, maar ook maar op 2 punten van Oliveo. Wat dus al aangeeft hoe klein de verschillen op de ranglijst zijn in deze Tweede Divisie B. Voorafgaande aan deze wedstrijd was er ook goed nieuws uit de ziekenboeg, Roel v.Haandel was namelijk weer voldoende hersteld van zijn elleboogblessure. In de beginfase was het Oliveo, wat aan de hand van de gevaarlijke linkeropbouwer, het eerste doelpunt van de wedstrijd wist te scoren. Habo liet zich echter niet uit het veld slaan en deed snel wat terug. Aan beide kanten vielen er dan ook veel goals. Toch zat Habo de gehele eerste helft niet helemaal lekker in de wedstrijd en presteerden teveel spelers onder hun gebruikelijke niveau. In de aanval was men in de passing af en toe nog te gehaast of onzorgvuldig in de passing. In de verdediging was het ook niet altijd scherp genoeg en werden de tegengoals soms veel te gemakkelijk weggegeven. Ondanks dat speelde Oliveo niet veel beter en hielden beide teams elkaar goed in even-

ZONDAG 19 NOVEMBER

BOEKEL SPORT 1 NIJNSEL/TVE Reclame 1

SPORTPARK DE DONK AANVANG 14.30 UUR

wicht. De rust werd bereikt bij een stand van 15-14 in het voordeel van Habo. De 2e helft werd slecht begonnen. Oliveo wist de achterstand om te zetten in een 15-16 voorsprong en Habo zou de eerste 7 minuten niet eens aan scoren toekomen. Gelukkig werd hierna door Twan Schwanen de ban gebroken en kwam het weer op een kleine voorsprong. Echt afstand nemen lukte steeds maar niet. Daarvoor werden voorin nog te veel kansen gemist en werden in de dekking af en toe nog steeds te gemakkelijk doelpunten weggegeven. In het laatste gedeelte van de 2e helft namen Dirk Tielemans en Koen Vink met enkele fraaie doelpunten hun ploeg bij de hand. Oliveo bleef echter steeds in het spoor, zelfs tot in de laatste minuten. Koen Vink scoorde 20 seconden voor tijd de beslissend lijkende 29-28. Een nieuwe handbalregel gooide vervolgens roet in het eten. Een overtreding van Harold Verhoeven werd door de scheidsrechters geïnterpreteerd als opzettelijk met als doel tijd te winnen. Resultaat een rode kaart en een penalty tegen. Deze penalty ging er helaas in, waardoor de wedstrijd dus in 29-29 eindigde. Voor Habo erg zuur, het al 3e gelijkspel in deze competitie en voor de 2e keer dat men zo in de laatste seconden nog een penalty tegen heeft gekregen. Aan de andere kant was dit gelijke spel op basis van de gehele wedstrijd wel terecht. Habo speelde grote gedeeltes van deze wedstrijd teveel onder haar kunnen om aanspraak te maken op de overwinning. De 2e helft werd het mindere spel gelukkig wel gecompenseerd met de getoonde inzet en vechtlust. Door dit gelijke spel zakken beide ploegen één plaats op de ranglijst. Habo staat nu 7e, desondanks nog steeds maar 2 punten achter de (nieuwe) koploper HVV’70 uit Voorschoten. Hier mag Habo a.s. zondag naar toe, dus zal het opnieuw spelen tegen de koploper! A.s. woensdag (15 november) speelt het om 20.30 uur eerst nog om de beker. Hoofdklasser V&L komt dan op bezoek in sporthal De Burcht. Publiek is natuurlijk weer van harte welkom!


Sport Hockeyclub Boekel Dames 1 Franssen optiek - Wijchen Op een regenachtige dag stond de wedstrijd tegen Wijchen dames 1 op het programma. Tijdens de wedstrijdbespreking werden duidelijke afspraken gemaakt en de dames van Boekel begonnen goed en fel aan de wedstrijd. Meteen in de eerste minuten was er een grote kans die helaas gemist werd. De wedstrijd speelde zich af op de helft van de tegenstanders, maar al snel kwamen er voor Wijchen ook kansen. Halverwege de eerste helft wist Wijchen die kansen te benutten en werd de bal strak in de hoek van de goal geslagen. 0-1. Met deze stand gingen ze ook de rust in. Na een peptalk begonnen we aan de 2e helft en er werd goed gehockeyd van beide kanten. De verdediging van Boekel stond goed en ze zorgden er voor dat de kansen van Wijchen niet benut konden worden. Helaas liepen de spitsen van Boekel vast in het ijzersterke blok van de verdediging van Wijchen. Hier was helaas niet doorheen te komen en de wedstrijd eindigde met een eindstand van 0-1. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Spitsbergen op het programma. Hopelijk nemen de dames dan de 3 punten mee naar huis!

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 12 november TGG 1 - Venhorst 1 3-3 Venhorst 2 - Elsendorp 2 4-2 MVC 2 - Venhorst 3 0-1 Festilent 6 - Venhorst 4 4-1 Venhorst 5 - Boerdonk 4 3-1 VOW VR30+ - Venhorst VR30+ 4-2 Veteranen Venhorst - Udi'19 2-4 Programma 18 november Veteranen DAW - Venhorst ??? Programma 19 november Venhorst 1 - Emplina 1 14.30 u Fc Uden 3 - Venhorst 2 12.00 u Venhorst 3 - Gemert 5 11.00 u Venhorst 4 - Boekel Sport 6 12.00 u Fc de Rakt 6 - Venhorst 5 12.30 u HBV VR1 - Venhorst VR 1 11.00 u

TGG - Venhorst, 3-3 Zondag stond de prinsenreceptie in Venhorst op het programma en vierde Jan Oomen zijn 65e verjaardag. Reden genoeg om uit te zien naar een gezellige zondag. Intussen moest Venhorst 1 op bezoek in Den Bosch om te voetballen tegen TGG en zoals bekend moesten er onderhand wat punten in de Venhorstse zak terecht komen. Met een bijna complete selectie gingen de mannen van Joost Janssen op reis. De eerste helft verliep echter niet zoals gehoopt. Net zoals afgelopen weken had Venhorst het moeilijk in het begin. Na 7 minuten kwam TGG al op een 1-0 voorsprong en moest Venhorst alweer in de achtervolging. En net als de afgelopen weken stond het binnen een kwartier al 2-0. TGG kreeg meerdere kansen om de score verder op te voeren, maar het duurde tot de 40e minuut voordat de 3-0 op het scorebord kwam. Normaal gesproken is de wedstrijd beslist, maar bij Venhorst weet je het nooit. Na de thee veranderde het spelbeeld en in de 59e minuut zorgde Thijs v.Sleeuwen voor de 3-1. TGG zakte verder terug en in de 73e minuut maakte Rens v.Sleeuwen de aansluitingstreffer, 2-3. Venhorst rook kansen en gaf nog eens extra gas, maar pas in de 91e minuut besloot Tijn v.d.Vossenberg de gelijkmaker binnen te koppen, 3-3. Sam v.Lieshout kreeg in de laatste minuut nog de mogelijkheid op de winnende 3-4, maar dat lukte niet meer. Het eerste punt is echter binnen en volgende week thuis zal het nog beter moeten. Komt dat zien! Agenda jaarvergadering 23 november, aanvang 21.15 uur 1. Opening 2. Ingekomen stukken, afmeldingen 3. Verslag van jaarvergadering van 24 november 2016 (ter inzage in de bestuurskamer en op de website) 4. Mededelingen 5. Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester 7. Verslag kascontrolecommissie 8. Afscheid vrijwilligers 9. Bestuurszaken a. Volgens rooster is aftredend en herkiesbaar: Marianne v.d.Bosch. Volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar is Ties de Mol. Door het bestuur wordt Joost Timmers voorgedragen als nieuw bestuurslid. b. Kandidaten voor een bestuursfunctie

kunnen zich, voorzien van 3 handtekeningen en een bereidheidverklaring van de kandidaat, tot 48 uur voor aanvang van de vergadering, schriftelijk melden bij de secretaris, Ties de Mol, Zanddelweg 8, 5428 NW Venhorst 10. Rondvraag 11. Pauze 12. Beantwoording Rondvraag 13. Sluiting We hopen op een flinke opkomst en bijdrage van onze leden JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 11 november JO19-1 - Odiliapeel JO19-1 3-6 Gemert JO17-3 - JO17-1 1-12 JO17-2 - Gemert JO17-4 3-7 JO15-1 - Estria/GVV'57/SCV'58 JO15-2 7-1 FC Uden JO15-3 - JO15-2 0-5 JO13-1 - JVC Cuijk JO13-2 6-0 JO13-2 - Vitesse'08 JO13-3 1-5 MO13-1 - Achilles Reek MO13-1 2-8 VCO JO11-1G - JO11-1 0-15 UDI'19 JO11-4 - JO11-2 4-4 JO11-3 - Leunen JO11-4G 10-1 MO11-1 - OSS'20 MO11-2 13-1 SIOL JO9-1G - JO9-1 9-7 JO8-1G - SIOL JO8-2 1-3 JO8-2 - Olympia'18 JO8-3 6-3 Programma zaterdag 18 november Stormvogels'28 JO19-1 - JO19-1 vertrek 13.00 u, 14.30 u JO17-1 - ST Fiducia/Elsendorp JO17-1 14.30 Vorstenb. Boys JO17-2 - JO17-2 vertrek 13.30 u, 14.30 u Constantia JO15-1 - JO15-1 vertrek 11.45 u, 12.45 u JO15-2 - Volkel JO15-2 13.00 u Hapse Boys JO13-1G - JO13-1 vertrek 10.00 u, 11.00 u VIOS'38 MO13-1 - MO13-1 vertrek 09.45 u, 10.45 u JO11-1 - Constantia/Menos JO11-3 09.00 u JO11-2 - Elsendorp/Fiducia JO11-1G 09.00 u Constantia JO11-5 - JO11-3 vertrek 08.15 u, 09.00 u Estria/GVV'57 MO11-1 - MO11-1 vertrek 08.35 u, 09.30 u Juliana Mill JO8-2 - JO8-1G vertrek 08.05 u, 08.45 u JO8-2 - SIOL JO8-3 10.15 u


Sport

Libre A Wessel v.d.Ven - Gerrit v.Reybroek 49-13 Martien v.d.Elzen - Adrie v.d.Laar 43-42 Piet Wijers - Wim v.d.Broek 27-47 Theo v.d.Ven - Wessel v.d.Ven 34-37 Martien v.d.Elzen - Piet Wijers 26-27 Jaap Heesen - Bert Klokgieter 61-43 Rien Koolen - Corrie v.d.Laar 46-37 Hans v.d.Ven - Cor Vereijken 64-78 Libre B Jan Sleegers - Jan v.Kessel 13-15 Jan v.Kilsdonk - Andre v.Bergen 21-13 Bert Thoonen - Jan Manders 65-15 Bert Donkers - Albert Kerkhof 29-8 Andries Emonds - Piet Raaijmakers 22-9 Toon Hoevenaars - Bert Thoonen 29-88 Frits Koolen - Piet v.d.Sanden 28-27 Gerrit v.d.Cruijsen - Arnold v.Dijk 40-12 Driebanden Hans v.d.Ven - Corrie v.d.Laar 15-2

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc.

Heeft u zelf ideeĂŤn? Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Beekerheide 26 Beek en Donk Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com

6-15 15-3 3-10 11-23 24-19 28-20 24-12 23-11 19-22 26-21 11-34

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (15 beurten) C. Sanders - B. v.d. Mortel 37-37 F. v. Boxtel - H. v.d. Zanden 36-28 H. v.d. Heuvel - B. v.d. Mortel 68-37 G. Zomers - H. v. Houtum 51-180 A. v. Duijnhoven - C. Sanders 29-36 P. Koonings - P. v. Hoof 32-42 J. v. Zon - R. Berens 58-33 B. v.d. Heijden - L. Otten 56-65 Sj. Donkers - M. Timmers 58-27 Libre B (20 beurten) B. v.d. Bosch - H. Arts 34-22 J. Coolen - M. v. Doren 47-46 A. Verstegen - B. v.d. Bosch 16-20 A. v. Moorsel - M. v. Doren 39-31 J. Coolen - L. v. Sleeuwen 40-19 H.v.d. Berg - G. Verwegen 18-26 M. v. Schijndel - H. Coppens 37-20 J. Donkers - H. Schepers 24-46 A. v. Asseldonk - H. Arts 30-52 A. v.d. Kimmenade - H. v. Duren 42-54 Libre C (20 beurten) W. v. Hees - P. v. Rijbroek 18-10 H. v. Vorst - J. v.d. Broek 15-15 T. v. Sleeuwen - J. v. Duren 25-8 J. v. Osch - W. Kroos 32-10 H. v.d. Nieuwenhof - J. Manders 8-16 M. de Rijck - J. v. Haare 13-29 P. Raijmakers - A. v.d. Kamp 36-17 W. v. Hees - J. v. Berlo 14-18 Bandstoten A (20 beurten) F. v. Boxtel - J. v. Zon 50-38 H. v.d. Zanden - C. Coolen 27-34 J. Coolen - R. Willems 26-33 A. v. Duijnhoven - H. Schepers 37-26 M.Timmers - M. v. Doren 26-33 G. Verwegen - Sj. Donkers 19-40 H. v.d. Heuvel - B. v.d. Mortel 45-24 C. Sanders - G. v. Exel 28-39

P. v. Hoof - A. v. Moorsel J. Kusters - H. v. Houtum P. Koonings - G. Zomers A. v. Asseldonk - R. Berens Bandstoten B (20 beurten) B. v.d. Bosch - H. Arts Cl. Aldenhuijsen - F. v.d. Bosch A. v.d. Burgt - A. Verstegen P. v. Rijbroek - J. v. Duren L. v. Sleeuwen - H. v. Duren W. v. Hees - H. v.d. Nieuwenhof M. v. Haandel - P. Raijmakers J. v. Haare - J. v. Osch W. Kroos - T. v.d. Heijden J. Manders - M. v.d. Heijden P. v. Duren - A. v.d. Kamp M. v.d. Heijden - P. v. Rijbroek W. v. Hees - P. Raijmakers M. v. Haandel - L. v. Sleeuwen Driebanden (20 beurten) J. Kusters - J. Heesen M.de Rijck - P. v. Duren P. v. Hoof - N. v. Kessel J. Coolen - Sj. Donkers H.v.Es - N. v. Kessel J. Donkers - J. v. Boerdonk M.de Rijck - J. Donkers P. v. Duren - J. Kusters P. v. Hoof - J. Heesen J. Coolen - J. v. Boerdonk J. Coolen - H.v.Es J. Kusters - N. v. Kessel

V E S P O

Samen Sterk

Adrie v.d.Laar - Wessel v.d.Ven Cor Vereijken - Jan Emonds Corrie v.d.Laar - Hans v.d.Ven Frits Koolen - Geert v.d.Linden Bandstoten Jan Emonds - Adrie v.d.Laar Martien v.d.Elzen - Rien Koolen Piet v.d.Sanden - Andre v.Bergen Frits Koolen - Jan Sleegers Cor Vereijken - Rien Koolen Jaap Heesen - Martien v.d.Elzen Gerrit v.Reybroek - Jan Emonds

35-36 26-33 37-89 26-31 21-22 4-21 11-13 8-7 15-23 21-11 19-18 20-11 9-14 5-21 14-6 22-8 14-23 18-16 5-14 4-6 6-16 7-10 7-16 13-9 2-8 7-6 10-7 9-9 9-10 6-11

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen Avios - Recreanten 1 19-8 Gemert 1 - Heren 1 10-16 Vespo DS1 - Niobe DS1 31-22 Programma 15 november Bedo DS1 - Vespo DS1 (Bekerwedstrijd) Beek en Donk, 21:00 u Programma 18 november Recreanten 2 - Acritas Boekel (hal B), 19:00 u Recreanten 1 - Bouwcenter Centen Boekel (halA), 19:00 u Programma 19 november Vespo DS1 - Apollo DS1 Boekel, 10:00 u

Evenementenkalender 19 november: Sinterklaasintocht Boekel 26 november: Sinterklaasintocht Venhorst


FEEST

Hollandse avond

café ‘t Menneke

Wij zijn op zoek naar een:

Verkoopster Part-time / Full-time 24 / 32 / 38 uur Vanwege groei in onze filialen.

Heb je affiniteit met lingerie en badmode? Heb je verkoopervaring in lingerie of mode? Ben je enthousiast, spontaan en in bezit van een auto? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet. Reageren graag via mail met cv en pasfoto. Lingerie.le.net@hetnet.nl

ZATERDAG 18 NOVEMBER 20.00-02.00 uur Toegang gratis m.m.v.

DJ T-One

Lingerie le Net

www.lingerie-lenet.nl

in

Café ‘t MENNEKE Kerkstraat 26, Boekel Tel. 0492-321278

Son - Eindhoven - Gemert Uden

TE HUUR

Boekweit 10, 5427 HX Boekel NOM-woning Huurprijs € 635,05 p.m. Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: Energieprestatievergoeding: Soort woning: Energielabel: Woonkamer: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Slaapkamer 3: Doucheruimte: Bergruimte: Buiten berging: Zolder: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen: Voorrangsregel:

zondag 19 november 2017 begin december 2017 € 0,91 p.m. € 122,00 p.m. Grote eengezinswoning A 32,9 m2 13 m2 9,6 m2 6,8 m2 4,4 m2 (met 2e toilet) 2 m2 (ingebouwde kast) 5 m2 24 m2 (met vaste trap) Gezinnen met kind(eren) tot € 36.615 inkomen tot € 30.150

Deze woning is "all-electric" (er is geen gasaansluting), is extreem goed geïsoleerd, heeft drievoudige beglazing, overal vloerverwarming, een warmtepomp met boiler, CO2 gestuurde balansventilatie en een warmteterugwininstallatie. Op de voorzijde geheel en aan de achterzijde gedeeltelijk voorzien van zonnepanelen. Door al deze maatregelingen wekt de woning zijn eigen energie op. Hierdoor heeft de huurder de beschikking over electriciteit die nodig is voor het dagelijks gebruik. Hiervoor betaalt de huurder een maandelijkse energieprestatievergoeding aan PeelrandWonen. Afhankelijk van het bewonersgedrag heeft de bewoner geen extra kosten voor het energieverbruik.

Woningzoekende dienen bij PeelrandWonen te zijn ingeschreven. U dient bij elke reactiebon de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van u en uw evt. partner bij te voegen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst telefoonnummer 0800 - 05 43 of via www.belastingdienst.nl. Wijkt uw huidige inkomen af? Lever dan ook de recente loongegevens aan. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

REACtiEBON

Naam: .............................................................................................................. Voorletters: ..............................................................................................

Adres:.....................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ......................................................................................................... Plaats: .......................................................................................................

tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

Geboortedatum: .............................................................................................. inschrijfnummer: ......................................................................................

Aantal personen: ...................................................................................................................................................................................................................

telefoon:................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................................................................................................... O Boekweit 10, Boekel NOM-woning - huurprijs € 635,05


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkom-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

sten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492-323875 of 0655817660. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------

TE HUUR mooie opslagruimtes van circa 120 m2 voor zowel zelfstandigen als particulieren. Goed afgesloten en met poort. Direct aanvaardbaar. Totaal te huur 1000 m2. Fam. Janssen, Grootven 3, 5428 NX Venhorst. Tel. 06-12962654. ----------------------------------------------------Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------

KBO Bridge Boszicht

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

10 november 2017 1 J.Aalbregt-T.Vogels 2 J.Witlox-M.v.Dinteren 3 B.Meulenmeesters-L.Otten 4 N.vd Burgt-M Coolen

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar

73,61% 69,79% 68,75% 61,81%

5 D.Polman-D.Kremers 56,94% 50,69% 6 M.Melis-J.Melis Voor informatie kan gebeld worden naar: Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 8 november RIKKEN 1. Ria Welten 2. Jan Emonds 3. Bert v.d.Biggelaar JOKEREN 1. Mia Vos 2. Leen Emonds 3. Anneke v.d.Cruijsen

73 pnt. 66 pnt. 63 pnt. 65 pnt. 39 pnt. 32 pnt.

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw 0653774800

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren StEiGERMAtERiAAL en ROLStEiGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUiKtE StEiGERPLANKEN Tel: 06-22887186 / 06-23064406

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------MOEILIJKER TER BEEN? Kijk op www.annywillemsen.nl.

De december FEESTDAGEN komen er aan. Wij verhuren en verkopen decoratie. Servies, warmhoud schalen enz. Zie ook www.rendersdecoratie.nl of bel 0492352192 en kom kijken in onze 360 m2 toonzalen. ------------------------------------------------------

TOPCARE

INTERIEURKASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------GEVRAAGD interieurverzorgster voor min. 4 uur per week. Tijdstip zelf te bepalenl Locatie Boekel. Voor info tel. 0620018987. -----------------------------------------------------

n agels t u d io w axs alon

•Acryl nagels •Gel nagels •Manicure behandeling •Gellak •Nail-art •Bruidsnagels •Cadeaubon •French pedicure (teennagels) •Energetix Magneet-Sieraden •Harsen van alle lichaamsdelen• Voor meer informatie: www.topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl t: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ----------------------------------------------------KERSTBOMEN te koop. Bart de Wit, Hoeve 2, Boekel, 06-19499122 -----------------------------------------------------WOONHUIS met garage te huur. Molenstraat 1, Boekel. Vrij vanaf ± 15 december. Info 0492-321413. ------------------------------------------------------

FEESTJE of een ander UITJE? Wil je ook wel eens wat anders? Kijk op www.agathagilde.nl/uitje -----------------------------------------------------GEZOCHT nieuwe vorst voor carnavalsvereniging. Spontaan, onder 35, Boekels paspoort, in bezit van rijbewijs B,E,D, niet allergisch voor insecten. Stuur je brief z.s.m. naar Sleutelbloem 13, 5427 BR Boekel, graag recente foto met partner. -----------------------------------------------------

Noteert u alvast in u agenda 16 december 19.30 uur

Pasfoto’s

maken in Boekel doe je bij THE REaD SHOP aan het St. agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

“geen stille nacht” Imémato Meer informatie volgt binnenkort

Wegens verhuizing GARAGE LEEGVERKOOP zaterdag 18 en zondag 19 november van 10.00-16.00 uur. St. Josephplein 28, Venhorst.

Voor binnen en buiten

MEUBELS OP MAAt & SFEER ACCESSOiRES

arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!! Alle dagen geopend, woensagmiddag gesloten.

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek

1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden