31e jaargang nr 26; 4 januari '17

Page 1

Weekblad

31e Jaargang - 4 januari 2017

Nummer

Boekel Venhorst 26 Dierenarts Frans van Dongen gaat met pensioen Frans van Dongen (61) legt na 30 jaar zijn werkzaamheden als varkensdierenarts neer. Afgelopen vrijdag was zijn laatste werkdag bij DAC (dierenartsencentrum) De Peelhorst. door Ria vanTiel Hij groeide op in Hulten, een dorpje wat deel uitmaakt van de gemeente Gilze en Rijen. Woonde op een rundveebedrijf, maar koos toch voor varkens als specialisatie. “Bij varkens is sneller resultaat te zien . Als ik iets in de voeding wijzig is het resultaat vaak al in een paar dagen merkbaar. Als een koe tochtig is duurt het 9

maanden voor ze een kalf werpt. Bij een varken is de draagtijd 3 maanden,3 weken en 3 dagen,” zo legt hij uit. Sinds 1988 woont Frans, samen met zijn vrouw Anny, aan de Tuinstraat in Boekel. Hij komt niet alleen bij varkenshouders in Boekel en Venhorst, maar ook in de ons omringende gemeenten. Het welzijn van dieren gaat hem zeer aan het hart. Het machteloze gevoel wat hij kende bij abortus blauw, varkenspest en mond-enklauwzeer vergeet hij heel zijn leven niet meer. Het waren de enige periodes dat hij zijn werk minder mooi vond. De grootste verandering van de afgelopen 30 jaar vindt hij de hoeveelheid administratie die

Alle goeds voor het nieuwe jaar! APK nu € 19.95

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

er tegenwoordig bij komt kijken. ”Ik zeg niet dat het verkeerd is hoor. Maar er zijn zoveel instanties die iets willen weten. En er gaat zo ongelofelijk veel tijd in zitten.” Hij heeft het altijd een uitdaging gevonden om te mogen helpen het welzijn en de gezondheid van de dieren te verbeteren. Het liefst op een manier dat de veehouder er ook nog een eerlijke boterham aan overhoudt. Zorgen maakt de bevlogen dierenarts zich over het negatieve imago van de varkensbedrijven. “Veehouders worden constant aangevallen. Door al de regelgeving wordt het ze heel moeilijk gemaakt. Het lijkt een beetje op een voetbalwedstrijd waar ze in de rust de spelregels gaan veranderen. De sector doet verschrikkelijk zijn best om daar verandering in te brengen. Maar het is heel erg lastig om van dat negatieve imago af te komen.” Hij kijkt terug op een mooie tijd. En dat is volgens hem vooral te danken aan de openheid en vriendelijkheid van de veehouders. “En als het nodig is wil ik graag nog eens bijspringen of meedenken hoor.” Vooruitkijkend weet hij al hoe hij zijn tijd gaat besteden. Hij is niet alleen een liefhebber van zijn vak, maar ook een fervent fietser. Verder heeft hij een mooie tuin en een dierenweide, wil hij er regelmatig een paar dagen tussenuit, en vooral héél veel genieten van zijn kleinkind. Belangstellenden zijn van harte welkom op zijn afscheidsreceptie op vrijdag 13 januari van 17.00 tot 22.00 uur in Nia Domo.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. ALPHEGA APOTHEEK: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiocoaching Boekel: praktijk voor fysiothera-

pie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, tel: 0492-321463. Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.00-17.00 uur. ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en

openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. M.v.d.Eijnden, tel. 322419, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Mevr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur of op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Maandag gesloten, dinsdag + woensdag: 10.00-18.00 uur, donderdag t/m zondag 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Het loket kent geen vaste openingstijden, maar is op afspraak voor uw geopend. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: openingstijden ma. t/m do. 09.00-18.00 uur; vrij. 09.00-20.00 uur; za. 009.00-17.00 uur


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 7 januari: 15.00 u (Zorgcentrum Sint Petrus): m.m.v. dameskoor Sint Agatha: Zondag 8 januari, Hoogfeest Openbaring des Heren: 11.00 u (Sint Agathakerk). Misdienaar: Beerend Klomp. M.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Johannes en Maria v.d.Berg-Goossens en overleden familie; Lies Reij-nen-Stahl; Toos Peters-Spierings; Twan Claasse (vwg. sterfdag) en overleden familie; Piet v.Eerdt (vwg. sterfdag). Woensdag 11 januari: 19.00 u (Sint Petruskapel) Marinus v.d. Ven en dochters Annie, Mia en Helga; Francien Krahe-v.Oor-schot (vwg.haar verjaardag); Joss Kandelaars; overleden fam.Opsteen- Pennings. Adventscollecte: De opbrengst adventscollecte in de Sint Agathakerk, t.b.v. het missiewerk van pater André v.Zon, bedraagt € 813,=. Hartelijk dank voor uw gulle gaven. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 8 januari, Hoogfeest Openbaring des Heren: 09.30 u m.m.v. parochieel gemengd koor. Familie v.Kessel; Grard Althuizen (v.w.g jaargetijde) en Martina Althuizen-Verbrugge. OVERLEDEN: Venhorst: Jeanne Fokker Vrijwilligers bedankt: Alle vrijwilligers, met name de kosters, lectoren, misdienaars en acolieten, collectanten, koren, dirigenten, organisten, koffiezetsters, bloemenmeisjes en opbouwers van de kerststallen, die belan-

geloos hun tijd en energie hebben ingezet om Kerstmis tot een waar feest te maken, hartelijk dank hiervoor. Een bijzonder dank aan Peter v.Bergen en Martien v.Doren voor het gratis beschikbaar stellen van kerstbomen voor in de Sint Agathakerk. Attentie parochianen van Venhorst!! In de maand januari afwijkende mistijden De H.Missen in januari: zondag 8 januari 09.30 uur zaterdag 14 januari 17.30 uur zondag 22 januari 09.30 uur zaterdag 28 januari 17.30 uur

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

De bonte avonden vinden dit jaar plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2017. Ook dit jaar hebben we weer een zeer gevarieerd programma in elkaar kunnen zetten met medewerking van vele artiesten. Het is zeer zeker de moeite waard om te komen kijken naar alle deelnemers. We hebben een mooi vol programma en daarom begint de avond dan ook om 19.30 uur. Na afloop gaan we er nog een gezellig feestje van maken met onze dj. Hopelijk tot dan. ALAAF namens “De Peeltuuters”.

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS Kaartverkoop Bonte Avond. De kaartverkoop voor de Bonte Avond is op zondag 8 januari van 11.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Horst. De zaal is open vanaf 10.30 uur. Je kunt 4 kaartjes per persoon bestellen. De kaartjes kosten deze morgen € 10,00 per stuk, na deze ochtend kosten ze € 12,50 per stuk.

Wij willen iedereen hartelijke bedanken voor alle bijdragen en steun die wij in 2016 van u ontvingen. U kunt Stichting Marijn volgen op Facebook en op www.stichtingmarijn.nl. Ook willen wij u allen bij deze in alle opzichten een voorspoedig 2017 toewensen. Nogmaals dank namens Stichting Marijn, Loes en Will Verkuylen en de vele andere vrijwilligers.

AANBIEDINGEN van donderdag 5 t/m woensdag 11 janari:

BOEKELSE KERSENVLAAI

VIKORN MULTIVITAMINENBROOD met GRATIS IJSKRABBER. Maak tevens kans op GRATIS SLIPCURSUS voor 2 personen ROOMBOTER

10.00 95 € 1.

KRENTENBOLLEN

6 halen = 5 BETALEN Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Nieuwjaars ontmoeting

Een Nieuwjaarsontmoeting om elkaar al het goede te wensen voor 2017. Op zondag 8 januari van 13.00 tot 16.00 uur De “Perekker”, Mezenlaan 22, 5427 SL Boekel. Wij zorgen voor een kop koffie of thee met wat lekkers en de overige consumpties zijn tegen geringe vergoeding te verkrijgen. Wij hopen op een gezellig samenzijn, en verheugen ons erop u te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting D’n Eik

Auw IJzer KPJ Vespo Beste inwoners en bedrijven van Venhorst en Boekel, Hierbij willen wij jullie van harte bedanken voor jullie gulle gift tijdens de grote auw ijzer ophaaldag van 29 oktober jl. en alle brengdagen van 2016.

Graag zien wij u in 2017 graag terug bij de ponyclub om al uw auw ijzer kwijt te kunnen raken. Wij danken u voor deze leuke samenwerking. Tevens wensen wij u een voorspoedig 2017.

DANKBETUIGING Een handddruk zo warm, even een arm om je heen. Zoveel liefde en steun ons gegeven. Een kaart, bloemen, wat het ook zij, was ons een troost in deze moeilijke tijd. Het geeft ons moed om verder te leven. De vele blijken van medeleven, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van JAN, ons pap, hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze hartelijke dank.

BOND

VAN

Sjan Kanters Bart en Ionna Karin en Nick

OUDEREN Boekel, december 2016

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 10 januari wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Met heel veel verdriet, maar dankbaar voor de 56 fijne jaren dat wij samen mochten zijn, is mijn lieve vrouw - mijn alles - overleden.

Jo van Duijnhoven-Ermers Voor het medeleven tijdens haar ziekte en overlijden zijn wij u allen zeer dankbaar. De vele gebeden, kaarsen, bezoeken en sterktewensen hebben ons zeer gesteund. Dankbaar zijn wij dokter Gondrie en zijn thuiszorgteam voor de meer dan voortreffelijke wijze waarop zij hebben zorggedragen dat haar ziek-zijn zo draaglijk mogelijk werd gemaakt. Veel lof daarvoor. Ontroerend was de uitvaartmis met toespraak van pastoor Aarden, bijgestaan door diaken v.Thiel en overbuurman, oud-pastoor mgr. van Velthoven. Ondanks alle verdriet zeer indrukwekkend. Nadien hebben wij haar naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van Venhorst gebracht.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Zoveel betrokkenheid mogen ondervinden is een grote steun en troost, waar wij u allen dank voor willen zeggen. Mede namens kinderen en kleinkinderen Toon van Duijnhoven Venhorst, 2 januari 2017


Iedereen de beste wensen en een smakelijk 2017 namens het hele team.

Bezoek onze nieuwe Facebook pagina

Keurslager Gerry van Exel

Elke maandag wordt er een nieuwe film gepubliceerd met al onze acties voor die week. En natuurlijk met nog veel meer nieuws.

Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 januari: KATENHAASJES

3 stuks

GEPANEERDE SCHNITZELS

4 stuks

GEHAKTBALLETJES IN KETJAPSAUS OF SATÉSAUS

SPECIAL VAN DE WEEK

AMERIKAANSE WORSTJES 4 stuks

SWEET & SMOKEY KALKOENSCHNITZEL MET EEN ROOKSMAAKJE.

595

100 gram

175

500 gram

€ € €

795 595 495

Vleeswaren-trio stukje PATÉ 100 gram ONTBIJTCERVELAAT 100 gram GEBRADEN GEHAKT samen voor

495

Maandag 9 en dinsdag 10 januari: BRAADWORST h.o.h.

500 gram

500 GRAM RUNDERGEHAKT + 4 HAMBURGERS BOTERMALSE

ENTRECOTE

samen voor 100 gram

€ € €

350 695 229

€ € €

325 695 229

Woensdag 11 januari: GEHAKT h.o.h.

500 gram

500 GRAM RUNDERGEHAKT + 4 HAMBURGERS BOTERMALSE

ENTRECOTE

100 gram

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

samen voor

keurslager


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 6 januari: GFT-afval / Groenbak vrijdag 16 december: kerstboom, gft-afval/groenbak, restafval/ tariefzak & plastic verpakkingsafval

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 28-12-2016 Verloren - kentekenplaat 31-HSN-5 - sleutel met hanger bruin beertje en rood hartje - zwarte portemonnee met rijbewijs, IDkaart, pasje St. Petrus, groene kaart en € 95,00 - deursleutel met alarmkastje - Nokia mobiel (mist 4 toetsen), er staan kostbare foto’s op, in bus Gemert/Uden laten liggen Gevonden Geen gevonden voorwerpen

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, bij de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

let op! gewijzigde openingstijden let op! gewijzigde openingstijden

Maandag 9 januari geopend van 10.30 – 12.30 uur (Telefonisch bereikbaar van 10.30 – 17.00 uur)

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. INZAMELING KERSTBOMEN in januari Op maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11, donderdag 12 of vrijdag 13 januari 2016 worden kerstbomen ingezameld. Dit gebeurt op dezelfde dag dat u uw afvalzakken of gft-container buiten zet. Zet de kerstboom samen met afvalzakken of gftcontainer aan de openbare weg. De datum van inzameling staat ook vermeld op uw Afvalkalender 2016. Op die kalender staat ook januari 2017 nog vermeld. Eind januari ontvangt u een nieuwe Afvalkalender.

Voor het inzamelen van kerstbomen wordt een aparte ronde gereden. Het kan daarom voorkomen dat uw zakken al zijn opgehaald of gft-container al is leeg gemaakt en uw kerstboom nog niet. Of andersom.

Aanbieden van uw kerstboom U dient uw kerstboom op de juiste manier aan te bieden, volgens onderstaande aanbiedregels. Doet u dat niet dan neemt de inzamelaar uw kerstboom niet mee. Zorgt u er dus voor dat: • de kerstboom vóór 7.00 uur op de inzameldag aan de openbare weg staat (de kerstboom mag niet vóór 22.00 uur de dag voorafgaand aan de inzameldag aan de openbare weg staan) • de kerstboom geen plastic pot bevat • er geen versiering meer in de kerstboom hangt • de kerstboom niet meer in het net zit waarin het verkocht is • de kerstboom niet is vastgemaakt aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal LET OP! AFVALKALENDER 2017 VALT EIND JANUARI OP DE MAT Uw huidige Afvalkalender loopt nog door tot en met januari 2017. Andere jaren ontvingen alle huishoudens in het Land van Cuijk en Boekel de nieuwe Afvalkalender aan het einde van het jaar op de deurmat. Dit jaar loopt de kalender dus door tot 1 februari 2017.

Eind januari ontvangt u een nieuwe Afvalkalender. Gooi uw kalender aan het einde van dit jaar niet bij het oud papier, maar bewaar deze nog een maand langer. Samen werken aan 100% afvalscheiding in 2030 Om dit doel te halen, voeren we een aan-


Gemeente Boekel

tal veranderingen door. Vanaf 1 februari 2017 komen we iedere week het gft-afval bij u ophalen. Dat voorkomt een hoop nare luchtjes! Want juist dat afval dat voor die nare luchtjes zorgt, zoals etensresten en ander keukenafval (theezakjes, schillen, koffiedrab) hoort in die gft-container. Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we 1 keer per 2 weken inzamelen. Restafval in de blauwe tariefzak halen we 1 keer per 4 weken aan huis op. U heeft over alle wijzigingen een brief ontvangen. Die informatie vindt u ook op www.afvalaanbieden.nl.

Digitale afvalkalender U kunt alle informatie over de inzameling van huishoudelijk afval en de afvalkalender vinden op www.afvalaanbieden.nl en in de AfvalApp van het Land van Cuijk en Boekel. Uw persoonlijke afvalkalender kunt u downloaden op de website door uw postcode en huisnummer in te voeren. Met de AfvalApp heeft u op uw smartphone of tablet altijd actuele informatie over de afvalinzameling bij de hand. U kunt zelf instellen dat u een melding krijgt op uw telefoon de avond voorafgaand of ochtend van de inzamelingdag welk afval u aan de straat moet zetten. De App is gratis te downloaden en te vinden in de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp. LAND VAN CUIJK EN BOEKEL IN TOP VAN NEDERLAND! Samen werken we aan 100% afvalscheiding in 2030 Op basis van cijfers uit landelijk onderzoek in 2015 blijkt dat Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel tot de top van Nederland behoort. In dat jaar is per inwoner gemiddeld slechts 49 kilogram restafval per inwoner in blauwe tariefzakken aan huis ingezameld. Als inwoner van het Land van Cuijk en Boekel bent u degene die dit doet en dus verdient u complimenten!

Eén van de redenen dat u zo weinig restafval heeft, is het gebruik van de blauwe tariefzak. U wordt hierdoor extra geprikkeld om afval te scheiden. Bovendien kunt u alle herbruikbare of recyclebare afvalsoorten gratis aanbieden. Omdat steeds meer afvalsoorten gerecycled kunnen worden, houdt u steeds minder restafval over. Hierdoor hoeft u minder tariefzakken aan te schaffen. We zien ook dat u minder tariefzakken nodig heeft (van gemiddeld 39 in 2008 naar gemiddeld 19 in 2015!). Goed voor het milieu en uw portemonnee dus! Dat u zo goed uw afval scheidt, zorgt ervoor dat we een voordeliger afvalinzamelsysteem en een lagere afvalstoffenheffing hebben in vergelijking met andere gemeenten.

Samen werken aan 100% afvalscheiding in 2030 Om dit doel te halen, voeren we een aantal veranderingen door. Vanaf 1 februari 2017 komen we iedere week het gft-afval bij u ophalen. Dat voorkomt een hoop nare luchtjes! Want juist dat afval dat voor die nare luchtjes zorgt, zoals etensresten en ander keukenafval (theezakjes, schillen, koffiedrab) hoort in die gft-container. Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we 1 keer per 2 weken inzamelen. Omdat het gft-afval voortaan wekelijks wordt ingezameld kunt u uw blauwe tariefzak langer bewaren, zonder dat dit geuroverlast geeft. Restafval in de blauwe tariefzak halen we daarom 1 keer per 4 weken aan huis op. Ook kunt u uw blauwe tariefzak wegbrengen naar de (mini)milieustraat. U heeft over alle wijzigingen een brief ontvangen. Die informatie vindt u ook op www.afvalaanbieden.nl. Voor meer informatie - Bekijk onze website: www.afvalaanbieden.nl - Download onze AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur ons een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg ons op Twitter: @BCA_LvCB - Bel onze Afvalinfolijn: (0485) 338 352

SJORS SPORTIEF IN GEMEENTE BOEKEL! Kennismaken met sport & sportverenigingen Met ingang van februari gaat de gemeente Boekel van start met het leuke en kindvriendelijke sportstimuleringsprogramma genaamd: Sjors Sportief! Dit programma geeft alle basisschoolkinderen na schooltijd de kans om zich te oriënteren in diverse takken van sport zonder direct lid te hoeven worden van een sportvereniging. Alle sportverenigingen/ sportaanbieders krijgen de mogelijkheid om hun sport en vereniging te promoten in het kleurrijke Sjors Sportief boekje. Kinderen kunnen zich vervolgens digitaal inschrijven voor een door de sportvereniging georganiseerde sportactiviteit.

Sjors Sportief Wethouder Henri Willems ondersteunt dit initiatief van harte en zegt hierover: “Sjors Sportief is inmiddels in ruim 60 gemeenten een bewezen formule en zorgt voor een enorme jeugdledenaanwas bij verenigingen. Aan de andere kant is het de perfecte manier voor kinderen om hun talenten te ontdekken”.

Om goed in te spelen op de beleving van het kind, is er een ‘mascotte’ gekoppeld aan het naschoolse sportstimuleringsprogramma: Sjors Sportief.

Meld uw vereniging ook aan! Deze formule geeft de kinderen de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en stimuleert kinderen tot een structurele actieve deelname in het sportverenigingsleven. Hiervoor hebben wij de hulp van uw vereniging nodig: uw kennismakingscursus is een belangrijke bijdrage voor het draagvlak dat hiervoor nodig is. Uw activiteit en de vereniging worden uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit Sjors Sportief boekje wordt eind februari 2017 op alle basisscholen in de gemeente verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging en sport!

Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf vandaag aan op www.sportstimulering.nl zodat we er samen een succes van kunnen maken!

Meer informatie Bent u geen vereniging, maar wilt u toch een sportactiviteit aanbieden? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met info@sjorssportief.nl

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Boekel Sport voor het organiseren van een wandeltocht voor A.L.S. met vertrek vanaf Boekel Sport accommodatie op 5 januari 2017. Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: - Stichting Boekelse Boerenmert voor het organiseren en houden van Boekel Rond Uit op 25 mei 2017 (verzenddatum 20 december 2016)


Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 27 december 2016 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te weigeren:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk, het veranderen van een inrichting, handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Onderwerp: het veranderen van een kalverenhouderij en het verlengen van een bestaande vleeskalverenstal Locatie: Noordstraat 31, Venhorst Type: integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te weigeren.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende

stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien

moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep

VACATURE MELDING Gezocht een secretaris, sociaal en maatschappelijk betrokken. Bij het dagelijks bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Boekel ontstaat, per 1 januari 2017, een vacature voor de functie van secretaris Adviesraad Sociaal Domein. Wat bieden wij: Een enthousiast team van vrijwilligers met een brede sociaal maatschappelijke achtergrond en afkomstig uit diverse sociaal maatschappelijke organisaties. Wij zijn wij: De stichting Adviesraad Sociaal Domein Boekel is een onafhankelijke adviesraad die Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Boekel gevraagd en ongevraagd adviseert bij het uitvoeren van de drie gedecentraliseerde wetgevingen (Wmo, Jeugd en Participatie). Ook de drie kernthema’s Wonen, Leven en Werken zijn voor onze raad onlosmakelijk verbonden met deze drie wetgevingen. Werkzaamheden: De secretaris van de adviesraad sociaal domein is de spil in de communicatie. Het takenpakket bestaat o.a. uit het: • ontvangen van de post en het beheren van het archief • voeren van alle in- en externe communicatie • voorbereiden en bewaken van de agenda • deel uitmaken uit van het dagelijks bestuur • (mede) opstellen van adviezen • (mede) opstellen van het jaarverslag • bijwonen van de vergaderingen • deelnemen aan regionale overleggen. Functie eisen: • een teamplayer die affiniteit heeft met de Wmo, Jeugd en Participatie wetgeving • een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid • vaardigheid met de computer (Word, Excel en PowerPoint ) • bij voorkeur woonachtig in de gemeente Boekel De adviesraad vergadert in principe elke eerste vrijdag van de maand, van 09.00 uur tot 11.30 uur. Hebt u belangstelling of vragen over deze functie? Bel of mail naar Helma Robbers, secretaris ASD Boekel, voor vrijdag 20 januari 2017: tel: 06-11180705 / asdboekel@gmail.nl.


Gemeente Boekel

tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Boekel, 3 januari 2016 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van drie silo's Locatie: Noordstraat 31, Venhorst

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van een bedrijfsruimte Locatie: Kraaiendonk 10, Venhorst

Belanghebbenden kunnen op grond van

de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een zeugenstal Locatie: Biesthoek 1a, Boekel Type: 2e fase

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 januari 2017 gedurende zes

weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 13 december jl. is o.a. aan de orde geweest:

OPLOSAGENDA BESCHERMD WONEN Het College heeft het ‘Plan van aanpak Oplosagenda Beschermd Wonen’ vastgesteld. Dit uitvoeringsplan moet zorgen voor een sluitende keten van zorg voor een kwetsbare groep inwoners.

AANVRAGEN SUBSIDIE MUZIEKONDERWIJS 2016 - 2017 Een muziek leerling kan zelf subsidie aanvragen voor het volgen van muziekonderwijs. Voor het cursusjaar 2016/2017 zijn 85 subsidieaanvragen ontvangen.

BESTUURLIJK CONVENANT EN UITVOERINGSOVEREENKOMST GEMEENTEN EN IBN IN HET KADER VAN DE PARTICIPATIEWET De gemeente Boekel gaat per 1 januari 2017 een partnership aan met lBN. Met dit partnership willen we werkgelegenheid creëren voor mensen met een uitkering Participatiewet die door een arbeidshandicap een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit partnership is tot stand gekomen in samenwerking met de 11 gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost.

VERLENGING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GGA NOORDOOST-BRABANT Vanaf 1998 wordt in regionaal verband samengewerkt op het gebied van verkeer en vervoer. Het samenwerkingsverband heet GebiedsGerichte Aanpak verkeer en vervoer Noordoost-Brabant, oftewel afgekort GGA Noordoost-Brabant. Op 31 december 2016 loopt de vigerende samenwerkingsovereenkomst af. Het college heeft ingestemd met de verlenging van de overeenkomst met 1 jaar.

VERKOOP PERCEEL GROND CENTRUM-OOST 2 AAN BRIBOLY VASTGOED BV Ten behoeve van parkeergelegenheid bij de te bouwen appartementen in plan Centrum-Oost 2 heeft het college besloten een perceeltje grond van 101 m2 te verkopen aan Briboly Vastgoed.

VRIJSTELLING LEGES VOG VRIJWILLIGERS De gemeente Boekel brengt geen kosten in rekening voor het aanvragen van een VOG verklaring door vrijwilligers die vrijwilligerswerk verrichten voor de in de gemeente Boekel gevestigde verenigingen en stichtingen.


Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. De beroepstermijn loopt van 4 januari 2017 tot 15 februari 2017. Boekel, 3 januari 2016 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het

Activiteitenbesluit is ingekomen van Van den Broek Beheer B.V. voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend De Vlonder 21 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 3 januari 2016 Burgemeester en wethouders van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de jaarmarkt Boekel Rond Uit.

In verband hiermee wordt op donderdag 25 mei 2017 van 5.00 uur tot 19.00 uur de volgende straten afgezet voor alle verkeer

behalve voor voetgangers: Wilhelminastraat vanaf de molen tot de Kennedystraat/Erpseweg, Kerkstraat vanaf de molen tot de Helfrichstraat, Sint Agathaplein, Sint Janplein, Kennedystraat tot De Raadstraat, Mr. van Hooffstraat, De Raadstraat tussen Mr. van Hooffstraat en Kennedystraat, Luciusstraat en Buskensstraat.

De Kerkstraat tussen het Sint Janplein en de Bernhardstraat is op 25 mei 2017 tot 00.00 uur afgesloten. Omleidingen worden met borden aangegeven. Boekel, 3 januari 2016 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Berichten

D.O.P. D.O.P. tevreden met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2017 - 2020. De Democratische Onafhankelijke Partij, is een lokale Boekelse partij, die haar steentje wil bijdragen om Boekel, Venhorst en Huize Padua op een duurzame manier verder te ontwikkelen als zelfstandige gemeente, met een goed leefklimaat, zowel in het buitengebied als binnen de bebouwde kom, met goede voorzieningen voor jong en oud, voldoende en betaalbare woningen voor iedereen en aandacht voor diegenen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Omdat de D.O.P. niet gebonden is aan een landelijke politieke partij of andere overkoepelende organisaties kunnen wij zelfstandig en onafhankelijk besluiten nemen waarvan wij denken dat deze goed zijn voor de inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua. Tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 werd de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2017 – 2020 unaniem vastgesteld. In de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2017 – 2020 is op nadrukkelijk verzoek van de D.O.P., naast de algemene, landelijke aandachtspunten, ook spe-

cifiek aandacht gevraagd voor onze leefomgeving en voor de problemen rondom dementie. We waren dan ook zeer tevreden om te constateren dat beide aandachtspunten prima verwerkt waren in de aangepaste nota en konden derhalve volledig akkoord gaan met de Nota. Ook waren we blij met de unanieme steun van de andere partijen. Voor ons dus een mooi einde van het jaar 2016. D.O.P. en de verenigingen. De Democratische Onafhankelijke Partij, is een lokale Boekelse partij, die haar steentje wil bijdragen om Boekel, Venhorst en Huize Padua op een duurzame manier verder te ontwikkelen als zelfstandige gemeente, met een goed leefklimaat, zowel in het buitengebied als binnen de bebouwde kom, met goede voorzieningen voor jong en oud, voldoende en betaalbare woningen voor iedereen en aandacht voor diegenen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Omdat de D.O.P. niet gebonden is aan een landelijke politieke partij of andere overkoepelende organisaties kunnen wij zelfstandig en onafhankelijk besluiten nemen waarvan wij denken dat deze goed zijn voor de inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua. Een rijk verenigingsleven met veel vrijwil-

ligers hoort bij een actieve en gastvrije gemeente als Boekel. Gelukkig dragen alle politieke partijen onze verenigingen en vrijwlligers een warm hart toe. Zeker richting verkiezingen lijkt een een ware wedloop te ontstaan om bij hen in een goed blaadje te komen. Politieke partijen zijn graag bereid een keer bij de vereniging langs te komen of hen te ontvangen bij hun achterbanoverleg. De D.O.P. houdt zich dan meestal wat meer afzijdig dan de rest. Onze raads- en burgerleden staan midden in de gemeenschap en zijn het hele jaar door actief als vrijwilliger voor diverse verenigingen. In onze optiek hebben verenigingen daar meer aan dan te moeten lezen hoe goed andere partijen het met hen voor hebben. Uiteraard wensen ook wij we alle verenigingen en vrijwilligers een gezond, goed en sportief 2017 toe. We zien elkaar wel weer een keer bij de vereniging! Fractie D.O.P.

Evenementenkalender 14, 18, 20 en 22 januari: Toneelclub Boekel, 20.00 uur 3 februari: Stencil en Kivits, theater De Horst


Algemeen En het bedrag is…. Dat was de grote hamvraag tijdens de kerstavond op basisschool Uilenspiegel. Twee weken hadden kinderen allerlei initiatieven ontplooid om geld in te zamelen voor Lili, onze conciërge. Zij wil graag de vrijliggers in het zonnetje zetten die ervoor zorgen dat mensen in Zorgcentrum Boekel een fijne dag hebben. De vraag is wat hebben alle kinderen gezamenlijk opgehaald. Maar voor het zover was moesten de handen uit de mouwen. De kinderen bedachten allerlei ideetjes. En deze werden dan uitgevoerd. In de onderbouw ontstond het idee om een rommelmarkt te organiseren. In de gang stonden bankjes met daarop allerlei spulletjes die te koop waren. Meteen na school werd de rommelmarkt geopend en liepen kinderen met hun ouders langs de mooie spulletjes. Stijn heeft het druk deze dagen. Stijn lijkt wel een eigen bedrijfje te hebben. Hij maakt prachtige houten hertjes. Op deze middag heeft hij het zo druk dat hij zelfs twee medewerkers in dienst heeft. Klasgenootjes Diem en Jette werken mee. Gelukkig komen opa en papa ook nog mee helpen. Het is druk. Niet alleen met het maken van de hertjes maar ook met het bijhouden van de bestellijsten en

aftekenen wie al een hertje heeft gehad en wie al heeft betaald. Mees en Gijs uit groep 7/8 lopen langs de groepen. Welke kinderen willen deelnemen aan de sponsorloop? Zijn er kinderen die de stempelposten willen bemannen? Mees en Gijs hebben 2 rondes uitgezet. Een ronde voor de onderbouw en een grotere ronde voor de bovenbouw. De organisatie staat als een huis. Ze hebben overal aan gedacht. Veel kinderen nemen deel aan de sponsorloop. De stempelpost heeft het druk. Ranja wordt ingeschonken. En hup nog een rondje. Ons glazen huis is open. Kinderen staan in de rij om het geld wat ze met hun actie hebben opgehaald te storten. Ze vertellen hun verhaal. Ze vertellen wat ze hebben gedaan. Hoe ze het geld hebben opgehaald. We hebben een tussen vierhonderd achtentwintig euro. Sieta staat met een winkelwagentje vol flessen bij de supermarkt. Zij is samen met een aantal kinderen een flessenactie gestart. In het buitengebied fietste zij met onder andere Raff en Jaco langs de deuren om flessen in te zamelen. Noor sjouwt iets voor half een met 2 tafeltjes naar buiten. Nog vlug een papier maken met daarop de tekst ‘eierkoeken te koop’. Ze vraagt aan mij of ik ook eierkoeken wil kopen. Natuurlijk. Ik dacht dat 2 grote heerlijk eierkoeken 2 euro kosten en geef een muntje van 2 euro. Het kost echter maar één euro. ‘Maar je kunt ook 2 zakjes eierkoeken kopen dan klopt het wel’, zegt Noor. Goed ondernemerschap.

En dat allemaal voor de actie van Lili. Kris is met zijn maatje druk aan het tellen. Al het geld ligt op tafel. Eerst de briefjes tellen. Daarna de muntstukken bij elkaar. De een-euromunten, de tweeeuromunten. Zo hebben ze het bedacht. Deze coöperatieve kinderbank doet zijn telwerk. Kerstavond. En het bedrag is… Dat is de grote vraag. De kinderen komen iets voor 5 uur de school binnen gelopen. Er is een gezellige kerstsfeer. In kleine groepjes hebben de kinderen met ouders allerlei heerlijke gerechten gemaakt. In de klas hebben ze met elkaar de tafelsetting bepaald. Eerst in de klas een heerlijk kerstdiner eten. Tijdens het eten zorgt een kerstkoor voor de juiste noot. En daarna met alle kinderen naar de speelzaal. Lili is er ook met haar man Hans en een aantal vrijwilligers. In de bomvolle speelzaal kijken we naar vlogs waarop we zien welke acties er allemaal zijn geweest. En dan het bedrag…het is 1155,16 euro. Een groot applaus. Voor alle vrijwilligers. Een groot applaus voor alle kinderen. Trots op jullie. Zo trots. Team Uilenspiegel

Informatieavond hou je hersenen gezond, door de Hersenstichting. Datum: maandag 16 januari 2017. Aanvang: 20.00 uur. Waar: Nia Domo. Voor wie: alle leden, partners en introducés. Kosten: leden gratis, niet leden € 3,00 (dit is incl. 1 koffie/thee). Wat kun je nu doen om je hersenen gezond te houden? De Hersenstichting geeft ons tips over gezonde hersenen. Tijdens de lezing wordt er ingegaan op wat we weten over hersenen en slaap, hersenen en bewegen, hersenen en voeding en over training van de hersenen. Alle vier de onderwerpen zullen worden toegelicht vanuit de stand van zaken betreffende het hersenonderzoek. Met vriendelijke groet. Bestuur Vrouwen ActiefAlgemeen BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES Tips nieuwe prins en adjudant! Allereerst de beste wensen voor 2017. Dat het een mooi 2017 mag worden. Twee weken geleden was er al een stratenplan van Boekel te zien. Deze week twee tips om de nieuwe prins te achterhalen. Want wie zal het dit jaar worden? Wie woont er ook alweer allemaal waar? En wie gedraagt zich al een beetje als een prins? De twee tips luiden als volgt: 1. Het past perfect en 2. Dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel, …. Dus denk er nog een goed over na. Wie zou het kunnen zijn…? Jeugdraad 2017 Hoi groep achters, Carnaval lijkt nog ver weg, maar wij zijn al met de voorbereidingen bezig. Wil je graag een speciaal carnavalsjaar als jeugdraad meemaken en woon je in Boekel? In de week van 9 januari krijgen alle kinderen uit Groep 8 van de Regenboog, De Octopus en De Uilenspiegel persoonlijk een aanmeld-

briefje in de klas uitgereikt. Vanzelfsprekend kunnen ook Boekelse kinderen uit groep 8 van speciaal basisonderwijs zich opgeven. Dus ken je iemand die hiervoor ook in aanmerking komt, laat hem/haar dit weten. Wanneer je bij de jeugdraad zit, heb je een super speciaal carnavalsjaar. Zo mag je bijvoorbeeld: • tijdens de Stuif es In zitting nemen achter de raadstafel; • alle Boekelse scholen bezoeken tijdens het carnavalsfeest; • op de jeugdprinsenwagen tijdens de optocht; • een zitting bijwonen in het zorgcentrum St. Petrus; • alle carnavalsdagen in het zonnetje staan; • naar de sleuteloverdracht in het gemeentehuis met alle prinsen en vorsten; • een leuk uitstapje bijwonen; • tijdens onze eigen jeugdreceptie op het podium staan. De loting is op maandag 16 januari om 19.30 uur (duurt tot ± 20.30 uur) in de lunchroom in Gemeenschapshuis Nia Domo. Let op: Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 14 januari via jeugd@deknollekes.nl

Jeugdnatuurwacht de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, Het nieuwe jaar beginnen we met snoeiwerk. Op de Perekker gaan we knotwilgen opsnoeien en klimop verwijderen op diverse bomen. Wanneer de klimop zich op de grond uitbreidt en er staat een obstakel in de weg, dan kruipt hij daar tegenop. Dat kan een muur zijn, een boom of een afrastering. Na een aantal jaren wordt zelfs de kroon van een boom overwoekerd. We beginnen ook in 2017 weer om 15.00 uur bij de Perekker. Deze eerste keer op 7 januari. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

Ziekenbezoek Traditiegetrouw denkt C.S.“De Knöllekes” ook aan hen die met de carnavalsdagen door een ongeval, of soms langdurig ziek zijn, niet kunnen deelnemen aan de carnavalsactiviteiten. Op zaterdag 25 februari a.s. willen we de zieken, die thuis verpleegd worden, verrassen met bezoek en een presentje. Onze dorpsgenoten die in ziekenhuizen c.q. verpleeghuizen verblijven, willen wij zeker niet vergeten. Omdat de ziekenhuizen c.q. verpleeghuizen te kennen hebben gegeven de bezoeken van de carnavalsverenigingen niet of steeds moeilijker kunnen plannen, willen wij voor deze mensen het carnavalspresentje graag bezorgen bij familie, vrienden of kennissen. Via deze weg hopen wij onze zieke dorpsgenoten toch met ons carnavalspresentie te kunnen bereiken en een hart onder de riem te steken. Als u iemand weet die ziek is en prijs stelt op een afvaardiging van de C.S. “De Knöllekes”, verzoeken wij u dit door te geven aan één van de onderstaande personen: Gerty Verhoeven, De Vlonder 23, tel. 323539, Gerty501@hotmail.com; Henri v.d.Boogaard, Bovenstehuis 36, tel. 324610, boogaard.boekel@gmail.com of Harriëtte Rovers, Laagveld 56, tel. 330255, pietrovers4@gmail.com Agenda C.S. de Knöllekes 2017: • Maandag 16 januari: Loting jeugdraad • Zaterdag 28 januari: Jeugdprinsenbal (van 19.00-21.00 uur) • Zaterdag 28 januari: Prinsenbal (vanaf 21.00 uur) • Zaterdag 4 februari: Kaartverkoop pronkzittingen • Zondag 5 februari: Jeugd- en Prinsenreceptie • Donderdag 9 februari: 55+ pronkzitting • Vrijdag 10 februari: Pronkzitting • Zaterdag 11 februari: Pronkzitting • Vrijdag 17 februari: Pronkzitting • Zaterdag 18 februari: Pronkzitting • Zondag 19 februari: Voorselectie Stuif es in • Zaterdag 25 februari: Stuif es in • Carnaval 2017: 24 t/m 28 februari Nia Domo en de Knöllekes willen er een spetterende carnaval 2017 van maken. De namen van de artiesten die dit jaar in Nia Domo tijdens carnaval op komen treden worden binnenkort bekend gemaakt. Houd hiervoor onze website, social media en Weekblad Boekel Venhorst in de gaten. Jullie horen snel van ons.


Algemeen SCOUTING BOEKEL Scouts van de maand Hallo, wij zijn Aaron (4 jaar) en Ann (5 jaar) en zitten bij de bevers van Scouting Boekel. Aaron:”Ik vind de bevers superleuk omdat we allemaal leuke dingen doen zoals kampvuur maken, kussengevecht en verstoppertje. We krijgen elke week een brief waarin staat wat we gaan doen”. Ann; “Afgelopen zaterdag hebben we een sokrendier gemaakt en een dennenappel versierd. Het leukste bij de bevers vind ik samen spelletjes doen, de poppenkast en de verkleedkleren. Soms gaan we ook koken: we hebben al een keertje appelmoes gemaakt. Bye bye… koeienvlaai !!!” Namens alle leden, leiding en bestuur van Scouting Boekel wensen we iedereen een gezond en uitdagend 2017.

St. Petrus nieuws ACTIVITEITEN JANUARI We willen graag voor de bewoners van St. Petrus en ouderen uit het dorp het betalen aantrekkelijker en eenvoudiger maken. U hebt de keuze om op alle momenten van de dag bij activiteiten aan te sluiten. Er komen meer activiteiten voor ouderen, ook in het weekend. Een alles inclusief abonnement kost € 40,00 per maand. U mag hiervoor aan al-

le activiteiten deelnemen met koffie/thee. U hoeft nooit bij te betalen en gebruik van duofiets en uitstapjes zijn gratis. Hebt u geen behoefte aan een alles inclusief abonnement dan kunt u bij de activiteit betalen met een knipkaart. Een knipkaart kost € 25,00 voor 10 knippen en is te koop bij de receptie. Hapjes, drankjes en de activiteit worden betaald middels de knipkaart. In Sint Petrus zijn dagelijks (vaste) activiteiten waarbij u van harte welkom bent: Maandag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Geheugentraining van 10.15-11.30 uur. 1e en 3e maandag van de maand van 14.30-16.30 uur natuurvereniging. Dinsdag: Van 09.30-11.00 uur samen kaarten maken voor verjaardagen, beterschap, feestdagen enz. Kienen van 14.30-16.30 uur. Aansluitend is onze friettent open en elke bezoeker van het kienen krijgt een gratis snack of friet. Woensdag: Van 10.30-11.30 uur is de grootletterbibliotheek geopend. 1e en 3e woensdag van de maand van 10.00-11.30 uur mannenclub. Muziekmiddag met live artiesten van 14.30-16.30 uur. 4 januari: Gezelligheidskoor Uden 11 januari: Ad Goossens 18 januari: Bagatelle 25 januari: The Old Stars Donderdag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Creatief bezig zijn van 9.30 - 11.00 uur. Van 14.30 - 16.30 de handwerk club. Vrijdag: 14.30-16.30 uur: quiz- of spelmiddag; sjoelen, barakken, rummikub spelen enz. Dagelijks biljarten vanaf 14.00 uur, geen competitiestrijd gewoon voor de gezelligheid. Verder is er een fitnessruimte voor onbeperkt fitness of begeleid fitness vanaf 55 jaar en ouder. Ook is er een buiten beweegtuin waar iedereen kan deelnemen. Extra activiteiten: Donderdag 5 januari om 14.30 uur nieuwjaarsborrel en bekendmaking boerenbruidspaar. Zaterdag 7 januari om 15.00 uur Heilige mis met dameskoor.

Donderdag 12 januari om 19.00 uur extra muziek avond met het 40+ orkest. Zaterdag 14 januari van 14.30 - 16.30 uur dans/jukebox middag met een borreltje en hapje erbij. Donderdag 19 januari om 14.30 uur een film over Odiliapeel van 1965-1966 in ’t Trefpunt. Zaterdag 28 januari van 14.30 - 16.30 uur dans/jukebox middag met een borreltje en hapje erbij. Maandag 30 januari om 15.00 uur stukjes en sketches door Vrouwen Actief Boekel. Mocht u meer informatie willen hebben omtrent activiteiten in Sint Petrus bel ons gerust 0492-328328 en vraag naar Elly Janssen of Renée Lange.

VROUWENGILDE BOEKEL Kienen voor pater André van Zon Dinsdag 9 januari 20.00 uur in Nia Domo Boekel. Wij hebben dan onze eerste samenkomst in 2017. We starten het jaar goed. Verschillende dames van onze vereniging hebben taart voor ons gebakken. We kienen deze keer voor pater André van Zon in Mozambique. Hij biedt daar zijn hele missieleven een opvang en thuis voor gehandicapte kinderen en jonge alleenstaande moeders. Ze doen alles zelf. Kweken ook groenten, enz., maar door de mislukte oogst van dit jaar is hulp voor voedsel hard nodig. Voor inkomsten is de pater afhankelijk van giften, dus zet zijn broer Sjef van Zon uit Venhorst zich in om deze te verzamelen. Dit wordt gedaan door middel van de stichting Mutanyana Weru. Dit betekent "Ons Thuis". Wij hebben een gezellige avond en gaan altijd met een paar leuke prijsjes naar huis. Tot ziens, bestuur Vrouwengilde


Algemeen Samen Sterk Allereerst namens het Bestuur de beste wensen voor 2017 en vooral een goede gezondheid. Het is weer januari en dan is het weer tijd voor de inning van onze contributie. Ook dit jaar blijven de bedragen hetzelfde als in 2016 namelijk 1e lid 30,- van het gezin, 2e lid 20,- binnen het gezin. Wilt u graag lid worden van onze vereniging dan kunt u zich op donderdagmorgen 19 januari tussen 09.00 en 11.00 aanmelden. Marianne, André en Geert zijn dan in onze Samen Sterkruimte om uw gegevens te noteren. Tot dan, Bestuur Samen Sterk Loterij uitslag In onze loterij trekking van 26 november zijn de volgende winnende nummers nog niet opgehaald: 2342 - 826 - 1560 - 223 - 1980 U kunt uw prijs afhalen op Laagveld 16. Bel van te voren even 06-47598059 voor een afspraak. Alle winnaars gefeliciteerd met hun prijs. Anita en Geert v.d.Linden (organisatie Jubileumjaar), Bestuur Samen Sterk

Kaartverkoop Opwerme Kaartverkoop Opwerme in Venhorst m.m.v. Ivo v.Rossum. Vrijdag 6 januari zal voor de kaartverkoop de Gemertse feestzanger Ivo v.Rossum het kleine podium betreden van café Plein 31 in Venhorst. Met zijn repertoire dat sowieso al een hoog feestgehalte bevat, gaat hij van een normale kaartverkoop een geweldig feest maken. De crème de la crème op tonpraatgebied zal ons kleine Peeldorp op zijn grondvesten laten trillen: Peter v.d.Maas, Berry Knapen, Maikel v.d.Berg, Frank Schrijen, Dirk Kouwenberg en cabaret van Niks en een Bietje zijn degenen die u een ouderwets avondje lachen zullen bezorgen. Deze toppers die allemaal grossieren in prijzen, staan te trappelen om op 22 & 23 februari 2017 het podium te betreden. De muzikale ondersteuning is in handen van dweilorkest Ok Moi.

De kaartverkoop vindt plaats op 6 januari direct na het optreden van Ivo. Maximaal 4 kaarten per persoon. Café is geopend vanaf 19.30 uur.

Alweer bijna een jaar voorbij. Een jaar vol verwondering. Afgelopen week was daar een mooi voorbeeld van. Kunstenaars van de kunstgroep uit Boekel kwamen met onze kinderen kunst maken. Deze keer was het ‘kunst met licht’. Als voorbereiding mochten de kinderen een tekening maken op plastic blaadjes. Twee diaprojectoren zorgden even later voor magie bij Peuterplezier. De lampjes van de diaprojectoren gingen aan…… tekeningen werden op het licht gelegd……en daar zagen wij het, verwondering op die kleine snoetjes. De tekeningen waren levensgroot geprojecteerd op de muur, prachtig! Op de achtergrond klonk rustige muziek die de mooie beelden versterkten. Na deze eerste ontdekking mochten kinderen samen met de kunstenaars allerlei materialen op de projectoren leggen die ook vergroot te zien waren op de muur. Kinderen konden zelf door het licht lopen en schaduw proberen te pakken. Wat een belevenis! Graag willen we via deze weg de kunstenaressen van ‘kunstgroep Boekel’ bedan-

ken voor de vele magische momenten het afgelopen jaar. Peuterplezier werkt samen met O.B.S. Uilenspiegel, en Uilennest vanuit dezelfde visie onder één dak. Peuterplezier wenst iedereen, klein en groot, veel verwondering en plezier met kerst en voor 2017!

Uitnodiging Nieuwjaarsconcert 2017 Het Bestuur van Harmonie “Eendracht Maakt Macht” nodigt u uit voor het Nieuwjaarsconcert op zondag 8 januari 2017 in de Pleinzaal van Nia Domo te Boekel. Dit concert wordt u aangeboden als dank voor de steun die wij van u mogen ontvangen. Wij hopen dat het nieuwe jaar u veel geluk en gezondheid zal brengen. Aan u wordt een sfeervol concert aangeboden met optredens van: Harmonie E.M.M. o.l.v. Bart van Zutven. Slagwerkgroep E.M.M. o.l.v. Paul Schepers. Opleidingsorkest Enjoy o.l.v. Jesse van Lankveld. Aanvang concert 11.30 uur, zaal open 11.00 uur. U bent van harte welkom. Met vriendelijke groet, Harrie Beekmans, secretaris E.M.M.


MENU PROVENCE

Franse uiensoep met Gruyere kaas of Winterproeverij van bospaddenstoelenragout en carpaccio van eendenham of Zalmtartaar, zalmkaviaar en salty fingers of Winterse salade met geitenkaas, honing en biet ***

Bretonse visstoof met visfilets, schaaldieren en Pernod of Steak van Black Angus rund geserveerd met rode wijnsaus of Geldersche hoenfilet met Pata Negra en jus van truffel of Gebakken zeebaarsfilet, gamba, garnalenkroketje en saus van kreeft ***

Cheesecake met rood fruit en garnituur of Kaasplateau Selectie van 3 kaassoorten of Vacherin van caramelo crunch ijs, meringues, brownie, slagroom en karamel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

De eerste 2 weken van het jaar tevens een 3 gangen Menu Bienvenu 2017 voor € 28,50

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Boekel Sport actief en gastvrij Op donderdag 5 januari gaat Boekel Sport wandelen om geld in te zamelen voor de stichting ALS. Aanvang wandeling (3 of 5 km) is 18:30 uur. Indien u mee komt wandelen zorg wel dat u gezien wordt door een reflecterende jas of hesje te dragen. Wij hopen dat heel Boekel mee gaat wandelen want je hoeft geen lid te zijn van onze vereniging. Lekker er even tussen uit en het nieuwe jaar met een goed gevoel inzetten. Inschrijfgeld: Kinderen t/m 12 jaar (onder begeleiding) € 1,50. Kinderen vanaf 12 jaar/Volwassenen betalen € 3,00 (3 km) of € 5,00 (5 km). Indien Jeugd t/m JO11 als team deelneemt (ook leiders) betalen zij € 1,00. De gehele opbrengst komt ten goede aan de Stichting ALS. Er komt zelfs iemand van de Stichting om de cheque te ontvangen. Aansluitend om 20:30 uur is onze nieuwjaarsreceptie in de kantine. Ook JO15-4 winterkampioenen Deze week gaat de aandacht uit naar de JO15-4 (C4). De JO15-4 moest de laatste competitiewedstrijd uit tegen de combinatie Boerdonk/ Keldonk. Er waren grote kansen over en weer. Uiteindelijk wist JO15-4 toch te scoren en tegelijkertijd zorgde goed keeperswerk aan Boekelse kant ervoor dat de nul gehouden werd. Ook JO15-4 wist dus - met deze bloedstollende 0-1 overwinning het winterkampioenschap te bemachtigen. Er werden daarbij 24 punten gehaald uit 9 wedstrijden, waarin 42 keer

gescoord werd en waarbij JO15-4 slechts 8 doelpunten tegen kreeg. Een mooie prestatie dat zich heeft beloond met het najaarskampioenschap. Het jeugdbestuur van Boekel Sport is trots op jullie en wenst jullie alvast alle goeds toe voor de tweede seizoenshelft.

te kijken naar 2017. Tijd ook om een aantal jubilarissen, 25, 40, 50 jaar lid, in het zonnetje te zetten. Ook de KNVB is aanwezig voor het onderscheiden van een van onze leden. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om er samen een gezellige middag van te maken. Vrijdag 27 januari: Venhorstse Voetbalkwis. Heb je je nog niet opgegeven?? Het kan nog! Zorg dat je bij dit unieke evenement aanwezig bent, want ook hier geldt: vol is vol!

VOETBALVERENIGING VENHORST Joost Janssen nieuwe hoofdtrainer RKSV Venhorst RKSV Venhorst heeft met ingang van het nieuwe voetbal seizoen (2017 – 2018) Joost Janssen aangesteld als hoofdtrainer voor de A-selectie. De 30 jarige trainer uit Grave begint aan zijn eerste klus als hoofdtrainer . Op dit moment is Joost voor het 3e jaar trainer van het 2e elftal van Nooit Gedacht en heeft hij onder andere ervaringen opgedaan als trainer bij de A1 van JVC Cuijk en diverse jeugd elftallen bij GVV ’57 in Grave. Tevens is Joost Talentencoach Jeugdplan Nederland bij de KNVB. Met Joost stelt RKSV Venhorst een jong ambitieuze hoofdtrainer aan en wij willen hem heel veel succes en plezier wensen met zijn nieuwe uitdaging. Activiteiten Winterstop: Zondag 8 januari: Nieuwjaarsreceptie, vanaf 14.30 uur tot 19.00 uur. Tijd voor “de beste wensen” en tijd om het afgelopen jaar even door te nemen en vooruit

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef GELUKKIG NIEUWJAAR ! Alle mensen die onze club in 2016 op welke wijze dan ook hebben gesteund willen wij via deze weg heel hartelijk bedanken. De beste wensen voor 2017 aan iedereen. Ook dan is ieders goodwill welkom. Op zaterdag 7 januari rond 18:00 uur hebben wij i.s.m. de oudervereniging van B.S. Sint Cornelius te Venhorst de jaarlijkse kerstboomverbranding op het clubterrein aan de Peelkensweg 2. Dit is altijd weer een warm samen zijn aan het begin van een nieuw jaar. Voor ieder is er tegen een kleine vergoeding wat lekkers te verkrijgen. Graag tot ziens.

KBO Bridge Boszicht Uitslag 23 december: 1 Brp. v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof 57,92% 2/3 Brp. Pluk-v.Houtum 57,08% 2/3 Brp. Otten-v.Houtum 57,08% 4 Brp. Kruter-v.Helvoirt 56,67% 5 Brp. Witlox-v.d.Rijt 55,00% Uitslag 30 december: 1. Brp. Witlox-v.Dinteren 64,06% 2. Brp. Kruter-v.Helvoirt 62,50% 3. Brp. Vogels-v.d.Burg 60,94% 4. Brp. Staadegaard-Bouw 58,85% 5. Brp. v.d.Nieuwenhof-v.d.Elzen51,04% Voor informatie kan gebeld worden met Diny Polman tel. 841800 of Bep Ceelen tel. 322428. Aan- of afmelden graag voor vrijdag 11.00 uur.Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 19 december: Donkers/v.Lankveld - De Schutboom 0-3 TK ’t Stuupke - Heuveltraining/v.Hoff 1-5 De Drie Kronen - v.d.Aa Klusbedrijf 4-3 Café LC/OOvB - BoekelFit 3-0 Elreka Hekwerken - v.Haandel Metaal1-4 Snackpoint LC - Café Gij & Ik 3-3 Stuc Force - Dakdekkers Jacobs 2-8 MVS Grootkeuken - Donkers/Claasse3-1 Porte de Provence - Invorm Interieur 3-1 Quick-Hedge - Planotec E-Diensten 16-2 Programma 9 januari: ZAAL A Café Gij & Ik - Heuveltraining/v.Hoff 18.45 Snackpoint LC - v.d.Aa Klusbedrijf 19.30 Stuc Force - BoekelFit 20.15 MVS Grootkeuken - v.Haandel Metaal 21.00 Porte de Provence - Torpedo TUB 21.45 ZAAL B De Schutboom - Dakdekkers Jacobs 18.45 Donkers/v.Lankveld - Donkers/Claasse 19.30 TK ’t Stuupke - Invorm Interieur 20.15 De Drie Kronen - Planotec E-Diensten 21.00 Café LC/OOvB - Midicentrum Stender 21.45

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (15 beurten) C. Sanders - R. Willems B. v.d. Mortel - J. v. Zon M. Timmers - B. v.d. Mortel P. v. Hoof - G. Zomers Th. v. Alphen - Sj. Donkers P. Koonings - R. Willems H. v.d. Heuvel - J. v. Zon C. Sanders - L. Otten Libre B (20 beurten) A. v. Moorsel - J. Kusters A. v. Asseldonk - J. Coolen B. v.d. Bosch - J. v.d. Aa L. v. Sleeuwen - P. v. Duren F. v.d. Aa - M. v. Doren J. Donkers - H. Arts A. Verstegen - H. v. Duren H. Schepers - M. v.d. Heijden

41-68 55-76 38-23 46-164 102-88 31-53 59-25 39-53 17-30 32-36 40-45 17-50 29-32 36-31 45-62 38-43

Libre C (20 beurten) J. v. Berlo - J. v. Osch 16-23 F. v.d. Bosch - H. v.d. Nieuwenhof 22-19 P. Raijmakers - J. v. Asseldonk 31-26 19-6 H. v.d. Kamp - J. v. Duren 25-17 J. v. Haare - J. v.Helvoirt T. v. Sleeuwen - M. de Rijck 31-7 20-15 H. v. Melis - J. v.d. Broek Th. v.d. Burgt - H. v. Lankveld 11-15 Cl. Aldenhuijsen - W. v. Hees 9-14 J. v. Asseldonk - J. v. Berlo 18-26 J. v.Helvoirt - T. v. Sleeuwen 22-25 J. v. Berlo - H. v. Melis 17-17 Bandstoten A (20 beurten) J. v. Zon - B. v.d. Mortel 44-27 G. Verwegen - M. Timmers 18-26 P. v. Hoof - M. v. Doren 25-20 R. Willems - M. v. Schijndel 29-23 J. Kusters - C. Coolen 25-27 Sj. Donkers - H. v. Houtum 45-20 C. Sanders - G. Zomers 23-80 F. v. Boxtel - A. v. Moorsel 27-30 R. Willems - C. Coolen 40-22 B. v.d. Mortel - H. v.d. Heuvel 39-51 Bandstoten B (20 beurten) Th. v.d. Burgt - M. v. Haandel 6-11 Cl. Aldenhuijsen - J. v. Duren 2-7 P. v. Duren - H. v. Duren 16-23 B. v.d. Bosch - M. v.d. Heijden 11-27 F. v.d. Bosch - W. v. Hees 15-9 T. v.d. Heijden - J. v. Berlo 6-15 A. Verbakel - J. v. Osch 14-13 A. v. Asseldonk - W. Kroos 20-11 H. v.d. Nieuwenhof - A. Verstegen16-16 A. v. Asseldonk - H. v.d. Nieuwenhof 21-6 A. Verbakel - J. Manders 10-15 Driebanden (25 beurten) J. Coolen - G. Zomers 5-15 J. Kusters - J. Heesen 5-15 F. v. Boxtel - J. v. Boerdonk 5-6 A. Verbakel - J. Donkers 3-6 P. v. Duren - H. v. Melis 6-4 H. v. Houtum - N. v. Kessel 15-9 P. v. Hoof - H. v. Melis 16-3 A. Verbakel - J. Heesen 11-7 G. Zomers - H. v. Houtum 16-14 Sj. Donkers - H. v. Melis 11-3 Libre A (15 beurten) F. v. Boxtel - Sj. Donkers 34-57 P. Koonings - C. Sanders 35-29 H. v. Es - J. v. Zon 44-64 H. v. Houtum - M. Timmers 24-44 B. v.d. Heijden - G. Zomers 60-148 Libre C (20 beurten) W. v. Hees - J. v. Duren 32-8 H. v.d. Kamp - Th. v.d. Burgt 12-11 H. v.d. Nieuwenhof - J. v. Asseldonk 21-19 T. v. Sleeuwen - P. v. Rijbroek 31-10 J. Manders - F. v.d. Bosch 14-23

H. Coppens - J. v.Helvoirt 28-27 H. Coppens - W. Kroos 19-12 Bandstoten A (20 beurten) H. v.d. Zanden - B. v.d. Mortel 37-27 38-37 Sj. Donkers - H. v.d. Heuvel 50-20 R. Willems - C. Sanders J. Kusters - J. v. Zon 30-44 34-36 P. Koonings - F. v. Boxtel H. v. Houtum - C. Coolen 25-18 J. Coolen - P. v. Hoof 18-34 M. Timmers - M. v. Schijndel 40-20 J. Coolen - P. Koonings 25-21 G. Verwegen - R. Willems 24-34 M. Timmers - H. v.d. Zanden 32-31 Bandstoten B (20 beurten) M. v. Haandel - F. v.d. Bosch 20-5 L. v. Sleeuwen - H. v.d. Nieuwenhof 19-9 Cl. Aldenhuijsen - H. v. Duren 13-17 Th. v.d. Burgt - J. v. Duren 6-6 B. v.d. Bosch - J. v. Haare 21-15 W. v. Hees - J. v. Berlo 13-17 A. Verstegen - W. Kroos 26-12 P. Raijmakers - P. v. Rijbroek 16-9 A. v. Asseldonk - M. v.d. Heijden 21-23 P. v. Duren - Cl. Aldenhuijsen 28-13 Driebanden (25 beurten) P. v. Duren - P. Koonings 7-8 J. Donkers - J. Kusters 12-3 J. Heesen - N. v. Kessel 8-16 P. v. Hoof - H. v. Houtum 5-7 A. Verbakel - J. Coolen 2-4 J. v. Boerdonk - G. Zomers 14-12 P. v. Hoof - P. Koonings 12-5 P. Koonings - J. Coolen 6-10 P. v. Duren - H. v. Houtum 7-6

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 20 december JES MW1 - Flash MW2 13-5 Programma 7 januari Emos A2 - JES A1 Schaijk, 14.35 u Prinses Irene C3 - JES C1 Nistelrode, 11.00 u Avanti (S) D3 - JES D1 Schijndel, 12.00 u Lottum D2 - JES D2 Grubbenvorst, 10.00 u DSC F1 - JES F1 Eindhoven, 09.00 u Programma 8 januari ONA/Astrantia 1 - JES 1 Overasselt, 12.30 u SDDL 1 - JES 2 Ravenstein, 09.30 u Programma 11 januari SCMH MW1 - JES MW1 Veghel, 20.30 u


Wilhelminastraat 3, Boekel, tel. 0492-321727


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Ben Loeffen Kersttoernooi 2016 1 Henk v.Haandel; 2 Harrie v.Doren; 3 Jac. Osterloh; 4 Betsie Vogels; 5 Jan v. Haandel; 6 Frans de Bruin; 7 Wim v. Hees; 8 Bennie Vesters; 9 Harrie Donkers; 10 Toon v.d Boogaard; 11 Toos Verhofstad; 12 Frans v.Schijndel; 13 Lenie Schepers; 14 Francien v.Helvoirt; 15 Har-

Henk van Haandel, winnaar Ben Loeffen Kersttoernooi

rie Coppens; 16 Jan Slegers; 17 Pieta v.d.Velden; 18 Nellie v.Hees; 19 Henk v.Vorst; 20 Tonnie v.Logten; 21 Huub Bevers; 22 Betsie Verbrugge; 23 Piet v.d. Wijst; 24 Piet v.d.Linden; 25 Jo Bijvelds; 26 Sjaak v.d.Rijt; 27 Thea v.d. Wijst; 28 Miet Mezenberg; 29 Nelly v.Moorsel; 30 Corry v.Dalen; 31 Jos v.Haare; 32 Wim v.Reybroek; 33 Bert v.d.Wetering; 34 Annie Slits; 35 Tonny Thomas; 36 Jan Kroos; 37 Erna Verstegen; 38 An v.Asseldonk; 39 Geert Verstraten; 40 Karin v.d.Ven; 41 Maria School; 42 Jeanne Bevers; 43 Huub v.Helvoirt; 44 Jan v.d.Elzen; 45 Truus v.d. Vondervoort; 46 Johanna v.d Elzen; 47 Jan v.Berlo; 48 Truus de Klijn; 49 Jos Hoevenaars; 50 Martha v.Moorsel; 51 Ties v.d.Tillart; 52 Martien v.d.Elzen; 53 Bert v.d.Heyden; 54 Annie Cuppen; 55 Wilhelmien v.d Elzen; 56 Betsie v.Doren; 57 Piet v.Haandel; 58 Cor Verbrugge; 59 Martien v.Doren; 60 Dora v.Berloo; 61 Grard Melis; 62 Jan v.Kilsdonk; 63 Nellie v.Haare; 64 Tiny Vesters; 65 Miet v.Dijk; 66 Riek Hurkmans; 67 Gerarda v.d.Ven; 68 Tonnie Timmers; 69 Annie Swinkels; 70 Anneke v.d.Elzen; 71 Piet de Groot; 72 Dinie Houtman; 73 Bep

Ceelen; 74 Jeanne Melis; 75 Antoinette Swinkels; 76 Lenie Cootjans; 77 Sjef v.d. Vondervoort; 78 Trees v.Grinsven; 79 Riet v.d.Wijst; 80 Cor Constant; 81 Pieta v.d.Ven; 82 Tiny v.d.Elzen; 83 Maria Loeffen; 84 Grard School; 85 Ferry v.Geem; 86 Kees de Klijn. Uitslag oliebollen toernooi 2016 1 Martien v.d.Elzen; 2 Jan v.Haandel; 3 Nellie v.Hees; 4 Henk v.Vorst; 5 Jan Kroos; 6 Jo Hendriks; 7 Anneke Biemans; 8 Henk Vesters; 9 Toon v.d.Velden; 10 Annemie Osterloh; 11 Jan v.Kilsdonk; 12 Henk v.Haandel; 13 Ad v.Dijk; 14 Gerarda v.d.Ven; 15 Wim v.Reybroek; 16 Annie Swinkels; 17 Harrie Donkers; 18 Piet de Groot; 19 Frans v.Schijndel; 20 Mientje Coppens; 21 Theo Versteegden; 22 Riek Hurkmans; 23 Grard School; 24 Erna Verstegen; 25 Trees v.Grinsven; 26 Dora v. Berloo; 27 Jac. Osterloh; 28 Corry v.Dalen; 29 Pieta v.d.Velden; 30 Harrie Coppens; 31 Lenie Cootjans; 32 Benny Vesters; 33 Leen Emonds; 34 Annie Slits; 35 Ties v.d.Tillart; 36 Toon v.d.Boogaard; 37 Nelly v.Moorsel; 38 Tiny v.d.Elzen; 39 Jan Vogels; 40 Betsie Vogels; 41 Toos Verhofstad; 42 Jan v.Asseldonk; 43 Tonnie v.Logten; 44 Martha v.Moorsel; 45 Nellie v.Doren; 46 Frans Vesters; 47 Jeanny Bevers; 48 Anneke v.d.Elzen; 49 An v.Asseldonk; 50 Karin v.d.Ven; 51 Jo Bijvelds; 52 Dinie Houtman; 53 Johanna v.d.Elzen; 54 Theo Meulepas; 55 Maria v.Vorst; 56 Fien Geerts; 57 Miet v.Dijk; 58 Huub Bevers; 59 Betsie Verbrugge; 60 Mien v. Sleeuwen; 61 Pieta v.d.Ven; 62 Gerard v.d.Ven; 63 Sjaak v.d.Rijt; 64 Wim v.Hees; 65 Riet v.d.Wijst; 66 Bennie v.Dalen; 67 Wilhelmien v.d.Elzen; 68 Maria School.

KBO kaarten voor SENIOREN Uitslagen 19 december 2016 RIKKEN 1. Cor Verbakel 102 pnt. 2. Jo v.d.Braak 78 pnt 3. Ida v.Rooy 66 pnt. 4. Jan v.d.Elzen 50 pnt. 5. Jan v.d.Crommenacker 50 pnt. 6. Piet v.d.Braak 40 pnt. JOKEREN 1. Ria Strijbosch 120 pnt. 2. Erna Verstegen 62 pnt. 3. Anneke v.d.Cruysen 57 pnt Poedelprijs Nellie v.Moorsel -94 pnt.


C1 NIEUW MODEL 1.0 5D AIRCO C3 1.2 Vti Tendance automaat Airco C3 1.6 Vti Excl. Airco/Leder etc C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco C4 Grand Picasso 1.6 THP nw model DS3 1.4 Chic Airco Two Tone C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

Excel 1.3 Twingo 1.2 16V Airco Megane Coupe 1.6 Megane Scenic 1.6 16V

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Hyundai Renault Renault Renault 1999 2003 1997 2003

2015 2013 2012 2015 2014 2012 2002

2012 2009 2011 2012 2012 2002 2002 2005 2007 2010 2013 2014 2014 2011 2006 2012

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

107 HB 1.0 16V 5 Drs Airco 207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco 207 SW 1.4 Vti Airco/Navi 208 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav 208 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 HB 1.4 16V 5 drs Airco 307 HB 1.6 HDiF Airco 308 SW 1.6 Vti Airco 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 3008 1.6 THP Airco/Nav 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco 508 Sed. 2.0 HDI Hybride

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2017!

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Uw specialist in:

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Onderhoud en reparatie aan alle merken!Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wij verhuren houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier,

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

grondboor, motorbezem enz. Bel 0623446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden

Jv

B

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00-13:00. Bevers Con-tainertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. ------------------------------------------------------

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

MAATWERK & PLAATSING

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

VERHUUR en VERKOOP van aanhangwagens

John Rambach Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl


Allerhande Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8.75. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.15 tot 19.15 uur. Voor € 11.00 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie en reservering kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328 -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

Heeft u zegels over van de AH PANNENAKTIE? Ik ben er heel erg blij mee. Tel. 06-81990690. -----------------------------------------------------TE HUUR Gemert, 190 m2 verwarmde opslagruimte met grote roldeur op afgelosten terrein. Tel. 06-50411666 of 0619627943. -----------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ------------------------------------------------------

Uitslag Kerstdrive 1. Dames Verbakel-Vijge 2. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 3. Hr. en Mw.Verlangen 4. Heren J. en Th.v.d.Ven 5. Dames v.d.Heijden-Onclin 6. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 7. Heren v.Boxmeer-Reijnen

75,56% 62,64% 62,36% 57,92% 57,50% 56,81% 55,69%

RIJOPLEIDING

informeer naar de mogelijkheden: 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 0622887186

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Zonnepanelen Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Aanhangwagen rijles E achter B.

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

8. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 55,00% 9. Hr. en Mw.v.d.Burgt 53,06% 52,78% 10. Heren Manders-Otten 11. Dames v.Dinteren-Putter 52,36% 12. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 52,22% 13. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 51,67% 14. Dames Biemans-v.d.Elzen 50,83% 15. Hr. en Mw. v.d.Bosch 50,28% Uitslag Oliebollendrive. 1. Heren J en Th. v.d.Ven 66,15% 2. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 64,81% 3. Dames Verbakel-Vijge 59,33% 4. Dames de Koning-v.Dinteren 58,62% 5. Hr. en Mw.v.d.Bosch 58,29% 6. Hr. en Mw.Verlangen 58,19% 7. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 57,72% 8. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 57,28% 9. Hr. en Mw.Vogels 55,48% 10. Dames v.Berlo-Ceelen 55,40% 11. Dames de Graaf-Polman 54,37% 12. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 53,53% 13. Dames Huijbregts-v.d.Linden 52,96% 14. Heren v.d.Heijden-v.Helvoirt 52,45% 5 januari is er weer een gewone competitie-avond. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel.0492-321893.

kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 06-20156201. -----------------------------------------------------SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende

offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

GRATIS proefles

NLP in de NATUUR

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

www.drukkemoeders.nl 06-51172282

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen. www.boekelswelzijn.nl

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nlAllerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Renders decoratie. Wij decoreren feesten en partijen met onze uitgebreide collectie van feestdecoratie en stijlvolle accessoires. Zowel verhuur als verkoop en koopjeshoek. www.rendersdecoratie.nl / tel. 0492-352192. -----------------------------------------------------Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor afspraak 06-23446218, H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. De man die ook repareren kan! Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Peelpop 2017 Voorverkoop reeds in volle gang. De organisatie van Peelpop heeft voor de editie van 2017 weer acht geweldige tribute bands weten vast te leggen Zaterdag 11 maart is de negende editie van Peelpop en ook dit jaar wordt manege Rutger van Herpen aan de Statenweg 5 in Boekel omgetoverd in twee heuse concerthallen alwaar de allerbeste bands van deze aardbol worden geïmiteerd door de allerbeste tributebands . Opener in de rockarea is Within Tension die een ode brengt aan de Nederlandse metal-gothic band Within Temptation. Opener in de swingarea is Flight een band vol ervaren muzikanten die een vette set van de Rolling Stones spelen. Black Pearl is een band uit Boekel. Vijf muzikanten brengen een live vertolking van 1 van de betere rockbands Pearl Jam. Doe Maar was in de jaren 80 de grootste muzikale sensa-

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw 0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

tie van Nederland en nog steeds herkent bijna iedereen deze muziek. Op Peelpop vertolkt door Doe Maar Na. Stevige scheurende gitaren die Up the Irons brengen en een geweldige show geven op de muziek van Iron Maiden. s'Werelds grootse ABBA tributeband ABBA Revival from the UK komt ook naar Boekel. MUSE is niet meer weg te denken in de hedendaagse muziek en MUSEST imiteert hun heel goed, mooie afsluiter in de rockarea. De afsluiter op Peelpop 2017 is the Bruceband. Deze 8 rockers (in 2013 ook al te gast op Peelpop) komen een onvervalste set neerzetten van 1 van s’werelds grootste muzikant allertijden Bruce Springsteen. De deuren gaan om 18.00 uur open en de muziek stopt om 01.00 uur. Kaartjes aan de kassa kosten € 25,- en in de voorverkoop € 20,-. De kaartverkoop is reeds begonnen. Kaarten zijn te verkrijgen bij Guitar King in Boekel, Primera in Uden, de Buurman in Odiliapeel, Will'm in Veghel, Cadans in Gemert en zijn via www.peelpop.nl ook online te bestellen. Peelpop hanteert een minimum leeftijd van 18 jaar. Op de site vind je trouwens alle informatie die je maar weten wilt, check www.peelpop.nl.


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkomsten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492-323875 of 0655817660. ------------------------------------------------------

Nieuwbouw Plan De Donk: TE KOOP / TE HUUR. Twee-onder-één-kap woning met garage. Voor info tel. 06-53752477..

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ICT ondersteuning voor iedereen Onderhoud van netwerken - servers - werkstations - printers Internet - PC (her)Installatie - MS office - virus/mallware problemen

T 0492 32 62 62

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

info@geb.nl

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62,

Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

RIJOPLEIDING Voor AuTo-moToR en TRAcToR RiJBEwiJs. ook AANhANgwAgEN RiJlEs E achter B. www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel 06-22123656

Uw fietsenmaker. Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Resultaat campagne electriche duo-fiets voor MEMO

Beste inwoners van de gemeente Boekel, Venhorst en Huize Padua e.o.,

Het is gelukt, dankzij uw hulp en ondersteuning!

Een groepje betrokken inwoners en cliënten zijn in september een campagne gestart om € 8.000,- bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van een Fun/2go duofiets. Een eigen fiets betekent voor de cliënten van MeMo, dat zij er bij mooi weer spontaan op uit kunnen trekken.

Graag willen wij u hierbij mee laten genieten van het door u allen behaalde resultaat. • Op de speciale hiervoor geopende rekening van Stichting MeMo NL84RABO0307968693 is een bedrag van € 3.050,00 binnengekomen.

• Via Facebook en onze crowdfunding pagina (www.stichtingmemo.kentaa.com) ontvingen wij het prachtige bedrag van € 2.345,00.

• Via de Rabobank Clubkas mochten wij van u 273 stemmen ontvangen, wat goed was voor een bedrag van zelfs € 715,32.

• Samen Sterk uit Boekel vierde haar 40-jarig jubileum en had als goed doel de Duo-fiets voor MeMo uitgekozen. Wij ontvingen maar liefst € 928,30.

• De lege flessenbonnen pilaar bij de SuperCoop en de lege flessen actie waren samen goed voor het mooie bedrag van € 895,70.

• MeMo zelf was in 2015 al gestart met een spaaractie voor de duo-fiets en het bedrag van € 1.871,95 wordt nu aan bovenstaande bedragen toegevoegd.

• Voor het beheer van de stg.memo.kentaa.com werden € 222,95 in rekening gebracht.

Door uw hulp is er een prachtige eindresultaat van € 9.583,32 en het verwerven van een Duo-fiets voor MeMo is gerealiseerd!

Het restbedrag wordt gereserveerd voor onderhoud.

Namens de werkgroep Dank.... hartelijk dank voor uw ondersteuning, uw stem en royale bijdragen. Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.