31e jaargang nr 17, 21 oktober '15

Page 1

30e Jaargang nr. 17 - 21 oktober 2015

Succesvolle ouderavond peuterwerk Octopus

Tijdens de ouderavond van peuterwerk Octopus, woensdag 14 oktober jl., werd aandacht besteed aan de vernieuwingen met ingang van het nieuwe schooljaar 2015/2016: het aanbod van 2 dagdelen per week vindt alleen nog op de ochtenden plaats en de stamgroepsruimtes zijn heringericht. Dit betekent vrolijk ingerichte en meer spelmogelijkheden! Aan de hand van foto’s en filmpjes konden de ouders zien hoe de werkwijze met de Vroeg- en voorschoolse Educatie methode Peuterplein er in de praktijk uitziet. Met name het bevorderen van het voorlezen en de taal- spraakontwikkeling zijn belangrijke aspecten bij het peuterwerk

met als doel om kinderen een makkelijke start te geven richting basisschool. Wat doet u om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw kind? Inschrijven kan al vanaf 1,5 jaar en plaatsing vanaf 2,3 jaar. Kom gerust een eens kijkje nemen. Voor openingstijden en tarieven zie www.fideskinderopvang.nl

Evenementenkalender 24 oktober jaarlijkse auw ijzer ophaaldag KPJ-Vespo 22 november rommelmarkt Nia Domo

Boekelse Lokale Omroep Kring 21 oktober eerste BlokLive uitzending van het nieuwe seizoen. Presentator/gastheer Mario v.Dinther zal weer een aantal interessante gasten ontvangen. Drie jonge sporters zullen hun avonturen op WK en internationale wedstrijden vertellen. Jordi v.Moorsel, Pieter v.Lankveld en Loeka Thonies hebben ruimschoots hun sporen in hun tak van sport verdiend. Daarnaast ontvangt Mario nog gasten uit de diverse bouwinitiatieven in onze gemeenten. Tot slot gaan we u bijpraten over ontwikkelingen op het gebied van fuseren of samenvoegen van gemeenten. Blijft Boekel aan de zijlijn staan wachten tot het aan de beurt is, of speelt de politiek een rol mee in lopende initiatieven in de buurgemeenten? Woensdagavond 21 oktober vanaf 20:00 uur.

APK nu â‚Ź 19.95 Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Woensdag 28 oktober a.s. is er een regio-uitgave van WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTSEN: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, spoed tel. 321828, afspraak tel. 323777 (08.30-10.15 /10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), receptenlijn: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp, Pater Rossaertstraat 15, Elsendorp, afspraak tel. 352043. Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Beschikbaar LOCATIE AED’s Boekel Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Fam. Tielemans Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Fam. v.Logten Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Fam.Fabrie Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Brandweer via 112 BoekelFit Kennedystraat 17b 08.00 - 21.00 uur Fam. Koster Raadstraat 4 Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij vanBoxtel 08.30-17.30 uur Burgtstraat blijft zoals het is Zorgpark Sint Petrus Boszicht Entreehal tijdens openstelling Praktijk Wolbert St. Janplein 2 tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Statenweg 135 tijdens openstelling Andusta Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Fam v.Dooren Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag Sportpark Voskuilen PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. ALPHEGA APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: route 10, Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 u, di. avondopenstelling 17.3019.30 u. Prikposten:Huize Padua ma. t/m vrij 08.00-08.45 u; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.30-09.00 u; Venhorst Mennehof donderdag 10.15 u-10.45 u. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijden kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): Burgtstraat 34 (St. Petrus, naast consultatiebureau), tel. 0800-2540000 (gratis), info@cjggeeftantwoord.nl, www.cjggeeftantwoord.nl. Open dinsdag en donderdag 13.30-15.00 uur. informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl FYSIOTHERAPIE MICHIEL KNIBBE: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl, ook aan huis

u w

d i e n s t

PRAKTIJK WOLBERT: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492 714590 e info@wolbert-fysio.nl FYSIOCOACHING BOEKEL: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f.: medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/ 06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.0017.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). DORPSTEAM BOEKEL: Burgtstraat 34, in Zorgcentrum Sint Petrus. Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur. www.dorpsteamboekel.nl, info@dorpsteamboekel.nl, tel. 0492-32 83 83 TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, Caroline v.d.Aa, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl ORIGIN BOEKEL, Mindfulness & coaching praktijk, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice BRABANT ZORG: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BRABANTZORG THUISZORG St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. ZONNEBLOEM afdeling Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207; A. Knight tel 323070. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL contact Maria van den Eijnden, tel. 0492-322419 MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.3017.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 25 oktober, 30e zondag door het jaar: 11.00 u Misdienaars: Irisa Heinrich, Beerend Klomp en Rick Smits. Samenzang. Lisa Peters (vwg. verjaardag); Henk en Daat Ossendrijver; overleden fam.v.d. Aa-v.Haandel; Bart v.d.Ven; Gerard Jansen; Jan Biemans; Ella PruijnPruijn; Zuster Cunegundis v.Sleeuwen (vwg. haar verjaardag); Greet Welten (vwg. verjaardag) en alle overleden leden van fam.Welten; Toon en Gerda v.Wijchen en hun zoon Eric. Woensdag 28 oktober: 18.30 u Rozenkransgebed. 19.00 u Toos en Jac Verhagen; Jan en Mien Bongers en zonen Wim en Eric; Bert v.d.Boom en Grada v.d.Boomv.Lankveld; Maria v.d.Steen-Peters; Annie de Wit (vwg. verjaardag).

Misintenties Venhorst: Vanaf deze week kunt u uw misintentie inleveren in ‘De Winkel’ op het plein. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen waarop u naam en datum kunt invullen. De kosten om een intentie te laten aflezen zijn € 10,=, deze kunt u in de envelop bijsluiten. U kunt natuurlijk ook een blanco envelop gebruiken. Heeft u in het verleden intenties opgegeven bij Mgr. van Velthoven die nog afgelezen moeten worden, dan is het verstandig om hierover contact op te nemen met Frans van der Wiel.

in het bijzonder de overledenen van afgelopen jaar. Na de viering worden de graven op het kerkhof gezegend.

Allerzielen Boekel Tijdens de viering van het hoogfeest van Allerheiligen op zondag 1 november zal ook Allerzielen gevierd worden. Tijdens deze viering worden de overleden gelovigen herdacht, in het bijzonder de overledenen van afgelopen jaar. Na de viering zullen de graven op het kerkhof gezegend worden. Op maandag 2 november is er géén Allerzielenviering. De opgegeven misintenties voor Allerzielen (2 november) worden afgelezen op zondag in de viering van Allerheiligen (1 november).

Gospelconcert Adaja met Masithi uit Lippstadt Op zaterdag 24 oktober om 20.00 uur geeft Gospelkoor Adaja samen met het zusterkoor Masithi uit Lippstadt een concert in de St. Petruskerk. De toegang is gratis maar een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Allerzielen Venhorst Op maandag 2 november is er in de Sint Jozefkerk een Allerzielenviering waarin de overleden gelovigen worden herdacht

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Sophie Willems OVERLEDEN Boekel: Marie v.d.Elzen- Ermers Uden: Mien Schipperijn-Kloosterman Zeeland: Toon Nuijen

Rozenkransgebed. Oktobermaand wordt, in de Rooms- Katholieke Kerk, al eeuwenlang de Rozenkransmaand genoemd. Naar aanleiding hiervan zal elke woensdagavond in de Sint Petruskapel, voorafgaand aan de Eucharistieviering, het Rozenkransgebed worden gebeden. U bent hierbij van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

AANBIEDINGEN van donderdag 22 t/m woensdag 28 oktober:

ROOMBOTER

APPELFLAPPEN

PER STUK

ELFZADENBROOD ROOMBOTER

ST. JOZEFKERK VENHORST

Contactpersonen: Frans v.d.Wiel: 0492-351560 Riky Janssen: 0492-351271

9.50 25 € 1. 90 € 1. €

BOEKELSE BOSVRUCHTENVLAAI

KRENTEBOLLEN

6 halen = 5 BETALEN Dinsdag MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

voor slechts

11.00

Zaterdag 24 oktober, 30e zondag door het jaar: 17.30 u Voor de parochie. Misdienaars en acolythen: Als gewoon

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Het inleveren van oude geneesmiddelen, spuiten en naalden in de apotheek. • Kan alleen als de doosjes of andere omverpakkingen verwijderd zijn. Dus alleen losse strippen, tubes enz. • Dit alles dient te zitten in een doorzichtig plastic zak. • Spuiten en naalden alleen in een speciaal daarvoor bestemde naaldencontainer. Verkrijgbaar in de apotheek. Als aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan worden de oude geneesmiddelen, spuiten en naalden niet ingenomen.

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Oude geneesmiddelen Het is belangrijk dat u van tijd tot tijd eens kritisch kijkt naar uw voorraad medicijnen. Deze kunnen namelijk bederven. Let daarom op de houdbaarheidsdatum die op de verpakking of het etiket staat. Als u twijfelt over de houdbaarheid van een geneesmiddel, neem dan gerust contact met ons op. Ook medicijnen die u op voorschrift van de dokter heeft gekregen en niet heeft opgemaakt kunt u het beste inleveren. Het is niet verstandig om deze op een later tijdstip op eigen initiatief te gaan gebruiken. Als de medicijnen niet meer bruikbaar zijn, gooi ze dan niet in de vuilnisbak. Dit is niet goed voor het milieu en kan gevaarlijk zijn voor kinderen wanneer ze op straat belanden. Medicijnen zijn schadelijk voor het milieu, spoel ze dus ook niet door het toilet. Geef ze af bij de gemeentewerf, of lever ze in bij de apotheek. Op deze manier worden ze op een verantwoorde wijze vernietigd. Let u daarbij wel op het volgende: vloeistoffen zoals aceton, alcohol en wasbenzine, kwikthermometers en batterijen kunt u niet bij de apotheek inleveren. Privacy Lever de oude medicijnen in zonder verpakking. Dus losse strippen, tubes enz. Etiketten die op tubes of potjes blijven zitten worden niet door de apotheek verwijderd. Indien u dit bezwaarlijk vindt dient u deze etiketten zelf te verwijderen alvorens u de oude medicijnen inlevert in de apotheek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw privacy. Tevens willen wij nog eens benadrukken dat ongebruikte medicijnen onder geen enkele voorwaarde door de apotheek op-

Onlangs bereikte ons het bericht van het overlijden van

Mw. Tonnie van den Bosch-Smits Ontvangster van de 24 rozen in 2004

Wij zijn dankbaar voor haar bijdrage aan de Boekelse gemeenschap en cs de Knöllekes in het bijzonder. Jarenlang heeft mw. Van den Bosch de Knöllekes ondersteund door de onderscheidingen en ambtstekens van de hoogwaardigheidsbekleders van onze stichting te verzorgen. Wij wensen de familie Van den Bosch veel sterkte toe,

Bestuur en medewerkers cs de Knöllekes

nieuw in de handel mogen worden gebracht. Geneesmiddeldonaties van oude en ongebruikte medicijnen aan derde wereldlanden zijn tegenwoordig wettelijk verboden. Spuiten en naalden Spuiten en naalden kunnen alleen ingeleverd worden in speciale naalden containertjes. Deze zijn gratis verkrijgbaar in de Alphega-apotheek Boekel indien u spuiten en naalden af neemt van de apotheek. De spuiten en naalden kunnen uitsluitend worden ingeleverd als ze in dit containertje zijn verpakt. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden vraag ons gerust om advies, we zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen.

Grote Indoor Rommelmarkt 2015!!!

Op zondag 25 oktober van 11:00-15:00 uur organiseert Rutger van Herpenruiters weer de jaarlijks drukbezochte rommelmarkt in de overdekte rijhal! Onze kantine is die dag ook geopend waar u lekker een bakje koffie kunt nemen. Er zijn nog wat plaatsen vrij, dus reageer snel voordat we vol zitten!! Een tafel voor maar 10 euro en een grondplaats voor maar 5 euro!!! Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar rommelmarkt-boekel@hotmail.nl Graag zien we jullie op zondag 25 oktober!!


NU OOK LEKKER BINNEN BARBECUEEN

Keurslager Gerry van Exel heeft een indoor tafel houtskoolbarbecue in het assortiment. Deze ronde tafelbarbecue kunt u gewoon op elke willekeurige plek gebruiken. Er is volop keuze in speciale vleesproducten die geschikt zijn voor deze binnen barbecue. Natuurlijk kunt u ook terecht voor het volledig aanvullende assortiment. Vraag voor info naar de bestellijst. Donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober

bakje rauwkost GRATIS elke vierde GRATIS

Bij aankoop van 4 varkensoesters Burgerparade (DIVERSE SOORTEN)

Hachee-pakket 500 GRAM RUNDVLEES, UIEN EN KRUIDEN Portobello met kip

samen voor per stuk

€ 695 € 275

Bij aankoop van 150 gram gegrilde ham

100 gram grillsalade GRATIS Er is weer boerenkoolstamp en hutspot, balkenbrij, rookworst, zult, kaantjes, erwtensoep en nog veel meer specialiteiten Vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober

REEPJES FESTIVAL (diverse soorten) 500 GRAM REEPJESVLEES, 5 BROODJES + SAUS samen voor

€ 695

VLEESWARENTRIO 100 gr. schouderham 100 gr. boerenmetworst 100 gr. Berliner samen voor

Maandag 26 en dinsdag 27 oktober

Braadworst hoh

500 gram

Gepaneerde schnitsels

4 stuks

Duitse biefstukken

4 stuks

Woensdag 28 oktober WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt h.o.h.

500 gram

NIEUW...

500 gram

shoarma gehakt

Gepaneerde schnitsels

4 stuks

Duitse biefstukken

4 stuks

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager

€ 395 € 350 € 695 € 600 € 325 € 325 € 695 € 600


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.00 uur

AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 23 oktober: Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 30 oktober: GFT-afval / Groenbak

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 13 oktober 2015 Verloren: - autosleutel, merk Renault met BOBsleutelhanger - zwarte lederen portemonnee van Bally, inhoud: 2 ING-pasjes, VISA-kaart, Texaco-pasje, pasje trombosedienst, 2 kentekenbewijzen, rijbewijs en € 150,00 - bord: welkom in de buurt Gevonden: - fototoestel merk Canon met etui - twee sleutels aan bruin labeltje

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag

van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. ADVIESPUNT DISCRIMINATIE IN DE GEMEENTE BOEKEL Stop ongelijke behandeling, meld discriminatie! Discriminatie is helaas nog steeds een dagelijks probleem. Om het tegen te gaan, is inzicht in de problematiek nodig. Binnen de gemeente Boekel kunt u terecht met een melding over discriminatie op het gemeentehuis. Ook is er een telefoonnummer voor het melden van discriminatieervaringen: (040) 219 35 04. Met specifieke informatie die we via de meldingen krijgen, kunnen we discriminatie gericht aanpakken.

Stop discriminatie Discriminatie is wettelijk verboden. Toch komt het maar al te vaak voor, blijkt uit onderzoek. Helaas worden deze ervaringen lang niet altijd gemeld. Zonde, want met inzicht in discriminatieproblematiek kunnen we gericht actie ondernemen. Daarom doet onze gemeente in samenwerking met het Adviespunt Discriminatie er alles aan om het aantal geregistreerde meldingen te vergroten. Ook u kunt daarbij helpen! Wat zijn discriminatieklachten Het gaat hierbij om de afwikkeling van klachten over discriminatie op grond van

TAALKLAS BOEKEL ZOEKT VRIJWILLIGERS Sinds 2012 heeft Boekel een Taalklas. Deze is opgezet door de gemeente Boekel in samenwerking met de basisscholen van deze gemeente. In de Taalklas krijgen anderstalige kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, extra ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal. De lessen vinden plaats buiten de eigen klas of school, in kleine groepjes.

Momenteel komen er 34 kinderen met achtergronden uit 10 verschillende landen, zowel binnen als buiten Europa, wekelijks naar de Taalklas. Al deze kinderen krijgen vanuit de Taalklas huiswerk mee. Voor ouders van nieuwkomers is het lastig om hun kind(eren) hierbij te helpen wanneer zij zelf de taal nog onvoldoende beheersen. Daarom zoekt de Taalklas vrijwilligers om een kind in de thuissituatie, een uurtje in de week, te helpen met de Nederlandse taal. Hierbij valt te denken aan hulp bij het huiswerk, voorlezen, samen lezen of een gezelschapsspel doen.

Wilt u een bijdrage leveren stuur dan een email naar taalklasboekel@gmail.com of neem telefonisch contact op met Erna Biemans tel. 06 47909450.


Gemeente Boekel

leeftijd, handicap/chronische ziekte, geslacht, levensovertuiging, ras, burgerlijke staat, arbeidsduur, arbeidscontract, nationaliteit, uiterlijke kenmerken en godsdienst.

Waar kan ik terecht voor hulp en/of advies als ik gediscrimineerd ben? Als u het gevoel heeft dat u gediscrimineerd bent, kunt u dat in de gemeente Boekel melden bij de balie van het gemeentehuis. U kunt ook melden bij het Adviespunt Discriminatie, Lumens in de Buurt, via de site http://www.lumensindebuurt.nl/themas-and-trainingen/thema/discriminatie; bellen op 040 - 2193504 of via de landelijke site www.discriminatie.nl. OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: Stichting Comité Boekel-Venhorst voor het organiseren en houden van de intocht van

Sinterklaas in Boekel op 15 november 2015 en Venhorst op 22 november 2015 (verzenddatum 12 oktober 2015).

Bezwaren: Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar

TAXUS IN DE STRIJD TEGEN KANKER Taxus Taxi haalt in Zuid-Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg gratis taxussnoeisel op voor de productie van medicatie tegen kanker. Daarmee levert de gemeente Boekel samen met IBN Facilitair en Taxus Taxi een belangrijke bijdrage in de 'strijd tegen kanker' en maakt het ook voor u mogelijk maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Voor meer informatie: www.taxustaxi.nl

Pascal Meijer die samen met zijn collega’s de taxus heeft geknipt en verzameld voor de bestrijding van kanker.

ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 20 oktober 2015 De burgemeester van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de intocht van Sinterklaas.

In verband hiermee worden in Boekel op 15 november 2015 van 14.00 uur tot 15.15 uur en in Venhorst op 22 november 2015 van 10.30 uur tot 11.30 uur de straten grenzend aan de route van de optocht tijdelijk afgesloten. De route van de optochten is als volgt. Boekel: Tuinstraat, Wilhelminastraat, Kerkstraat, St. Agathaplein Venhorst: Daandelendennen/de Biezen, De Zonnedauw, De Dophei, Heikneuter, Hoogmenneke, Zanddelweg, St. Josephplein Boekel, 20 oktober 2015 Burgemeester en wethouders van Boekel.

VERPLAATSING GLASCONTAINERS De komende tijd zullen twee glascontainers in de Gemeente Boekel verplaatst worden. De glascontainer aan de Zonnedauw in Venhorst wordt binnenkort verplaatst naar de Zanddelweg in Venhorst. Aan de Zanddelweg staat momenteel al een glascontainer, de container afkomstig van de Zonnedauw zal naast de bestaande container geplaatst worden. De glascontainer aan de Tuinstraat in Boekel verdwijnt. Deze container wordt nauwelijks gebruikt, dus wordt deze opgeslagen tot er een nieuwe locatie is gevonden.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 6 oktober jl. is o.a. aan de orde geweest:

UITBREIDING PERCENTAGE COMBINATIEFUNCTIONARIS De inzet van de combinatiefunctionaris heeft een verbreding en verbetering van het sport- en beweegaanbod in Boekel opgeleverd. De combinatiefunctionaris wordt breed ingezet en ondersteunt onder meer verenigingen en scholen. Gezien de positieve resultaten is besloten om de inzet van de combinatiefunctionaris uit te breiden van 1,7 fte naar 2,0 fte.

RAADSMEMO AFZIEN INCIDENTEEL AANVULLENDE UITKERING 2014 De gemeente Boekel heeft afgezien van het aanvragen van een Incidenteel Aanvullende Uitkering 2014. De gemeenteraad wordt hier middels een memo over geïnformeerd.


Themapagina Randweg

PROJECTGROEP RANDWEG VAN START In juni hebben we een openbare informatie avond het vervolg van de randweg procedure toegelicht. Daarbij is verteld dat de eerste stap het contracteren van een bureau is en het inrichten van de projectgroep. Dat is gelukt. De projectgroep is begin oktober van start gegaan met de voorbereiding. Daarom is het hoog tijd de voornaamste spelers aan u voor te stellen.

De omgevingsmanager, Jeroen van Bremen. Hij is voor u de toegang tot het project. Hij zorgt ervoor dat u antwoord krijgt op uw vragen en dat duidelijk is welke stappen u van ons kunt verwachten. Hij ziet het als een uitdaging om ervoor te zorgen dat de omgeving gehoord wordt en goed geïnformeerd wordt. Hij is ook de man die aan de keukentafel gesprekken voert met belanghebbenden. Jeroen is werkzaam bij de provincie en gedurende de looptijd van het project werkzaam voor de gemeente.

De Kavelruil coördinator, Frans Smits. Zoals in juni verteld gaan we proberen om met kavelruil te zorgen voor een optimale verkaveling van de directe omgeving na de aanleg. Dit is een vrijwillige kavelruil, niemand wordt gedwongen hieraan mee te werken. Samen met de ZLTO en de ondernemers in het gebied proberen we wel het maximale eruit te halen. Frans Smits heeft eerder succesvol deze processen doorlopen. Hij is van origine een agrarisch ondernemer en verstaat de taal van de boer. Hij komt uit Woudrichem en is een echt onafhankelijke coördinator. Bij de ondernemers in het buitengebied komt Frans aan tafel.

De Projectleider, Martijn Kersten. Bij een omvangrijk project zoals de randweg is het van belang op tijd de juiste stappen te zetten,onderzoeken te doen en de uitkomsten daarvan op een goede manier te vertalen in het ontwerp. Dat zijn werkzaamheden die voor u als burger niet erg opvallen maar cruciaal zijn voor het project. Voor dit werk hebben we bureau Kragten gecontracteerd. Zij werken ook aan de randweg

Imémato zoekt Imémato Muziekgroep Imémato staat aan de start van een nieuw seizoen. Enthousiast, vol verwachting en ambitie zijn de repetities inmiddels weer gestart en wordt er hard gewerkt aan het instuderen van (nieuwe) nummers, voor de optredens die de komende periode op de agenda staan. Daarnaast is er ook een zoektocht gestart; Imémato zoekt Imémato. Zing jij graag? Grijp dan nu je kans, want er is plek voor nieuwe stemmen! In navolging van K3 zoekt K3, gaat ook Imémato op zoek naar Imémato. Niet om-

dat Imémato ermee stopt, maar juist om nieuwe zangers en zangeressen te verwelkomen. In deze zoektocht is geen sprake van een inschrijftermijn, auditie of jurering. Geen camera’s en tv, maar gewoon een oproep aan jou om mee te komen zingen met dit enthousiaste koor met combo, bestaande uit ongeveer 60 zangers, zangeressen en muzikanten uit Boekel en omgeving. Muziekgroep Imémato timmert al ruim 45 jaar aan de muzikale weg. Na een rijke historie, heeft de groep zich ontwikkeld tot een eigentijds koor, met een breed repertoire, dat tegenwoordig vooral bestaat uit eigentijdse, populaire muziek. Iedereen die graag zingt wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden als lid. Vooral de (hoge) sopraangroep kan ver-

Haps. Spil in het werk bij Bureau Kragten is Martijn. Hij gaat ervoor zorgen dat het project inhoudelijk klopt en op schema blijft.

Mocht u een van deze mensen door Boekel zien lopen of bellen ze bij u aan dan weet u wie het zijn. Het eerste contact zal veelal plaatsvinden middels een telefoontje. We hebben met deze mensen afgesproken dat we de uitvoering op zijn Boekels doen. Dat betekent lokaal en dicht bij de burger. We willen goed bereikbaar zijn en ook echt antwoord geven op vragen. De eerste afspraken met belanghebbenden zijn inmiddels gemaakt en dat zal de komende maand verder worden uitgebreid. De gesprekken en de onderzoeken moeten ertoe leiden dat we in de maand februari het ontwerp helemaal uitgewerkt hebben. Daarna gaan we aan de slag met het opstellen van het bestemmingsplan. Over twee weken leest u op deze pagina hoe wij met u in contact komen en blijven.

sterking gebruiken. Daarnaast zijn mannen die graag willen komen zingen altijd zeer welkom! Dus twijfel niet, want Imémato zoekt jou! Wil jij graag weten hoe het is om bij Imémato te zingen? De deur staat voor je open tijdens de repetities op donderdag 22 oktober en donderdag 29 oktober aanstaande in Basisschool De Octopus, Parkweg 36, 5427 AL Boekel, van 19:30 uur tot 21:30 uur. Loop eens vrijblijvend binnen! Tot dan! Neem voor meer informatie contact op met Cindy Delisse, 0492-329558 of neem een kijkje op www.imemato.nl


Podotherapie Bremer opent praktijk in Boekel Om de toegankelijkheid voor de inwoners van Boekel en omgeving te vergroten, opent Podotherapie Bremer op 2 november 2015 een praktijk in Boekel. De praktijk is gevestigd aan het Sint Janplein 2 in Boekel (achter café ‘t Menneke). Wie zijn wij? Podotherapie Bremer is al 20 jaar een begrip in Uden en omgeving. Wij geloven in kleinschaligheid en een persoonlijke benadering, waarbij ruim de tijd genomen wordt voor u en uw klacht. We houden ons niet alleen bezig met het verhelpen van de klacht, maar gaan ook op zoek naar de oorzaak van de klacht. Dit doen we door goed te luisteren naar de patiënt en uitvoerig onderzoek te doen met geavanceerde onderzoeksmethoden Door jarenlange ervaring zijn wij in staat om voor elke patiënt een individuele, unieke oplossing te vinden voor zijn/haar klachten in voet, enkel, knie, heup en/of rug. Wat doe een podotherapeut? De podotherapeut behandelt patiënten met voetklachten of met klachten hogerop in het lichaam, die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. Denk hierbij aan enkel-, knie-, heup-, en rug-, en nekklachten en overbelasting van de spieren, pezen en banden. Veel mensen hebben last van vermoeide voeten, peesontstekingen, hielpijnen, scheefgegroeide tenen, zwikklachten of krampen in de kuiten. Maar vooral ook klachten hogerop in het lichaam zoals knie-, heup- of lage rugklachten komen vaak voor binnen de podotherapeutische praktijk, omdat de stand van de voeten grote invloed heeft op de stand van het hele lichaam.

Podotherapie Bremer is gespecialiseerd in het behandelen en voorkomen (preventie) van sportblessures. Maar ook voor specialistische voetzorg bij diabetes mellitus, reuma en kinderen kunt u bij ons terecht. Kwaliteit Wij zijn kwaliteitsgeregistreerd en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie, die kwaliteitseisen stelt (o.a. m.b.t. nascholing, hygiëne en visitatie). Hierdoor staan wij garant voor een hoge kwaliteit van de door ons geleverde zorg. De podotherapeutische zorg wordt grotendeels vergoed door de zorgverzekeraaar vanuit de aanvullende pakketten. Dit heeft daardoor geen gevolgen voor uw eigen risico. Afspraak maken of vragen? Voor het maken van een afspraak en/of het beantwoorden van vragen kunt u ons elke werkdag bereiken van 08.00 tot 17.30 uur op tel. 0413-331090 of via onze website www.podotherapiebremer.nl.

Party Service Jos Renders uitgefeest

Na ruim twintig jaar diverse feesten in de omgeving te hebben voorzien van heerlijk eten en leuke aankleding hebben Sjanet en Jos Renders besloten met het succesvolle bedrijf te stoppen. “We willen tijd voor onszelf en voor ons kersverse kleinkind. We willen opa en oma kunnen zijn en dat is niet te combineren met de drukke weekenden die gepaard

gaan met een partyservice. We hebben altijd heel erg van ons werk genoten, maar nu hebben we andere prioriteiten”, aldus Jos Renders van de gelijknamige partyservice. Jos en Sjanet kijken terug op een mooie periode met veel gezelligheid. “Het is hard werken, maar het is wel erg leuk werk”. Dat harde werken vraagt veel van het hardwerkende duo en het is daarom tijd een stapje terug te doen. Het is duidelijk dat ze achter hun keuze staan. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar het is goed om nu te stoppen. Het is mooi geweest.” Party Service Jos Renders wil graag de vele klanten en bedrijven bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Op dit moment wordt de bedrijfsinventaris verkocht. Denk hierbij aan catering-gerelateerde items zoals keukengerei en servies, maar ook de ruime aanhangers en feestornamenten worden verkocht. Voor meer informatie over deze verkoop kunt u contact opnemen met Jos Renders via 0492-352192.

Vrije Markt HEEMKUNDEKRING

De Heemkundekring stelt vast dat het aantal inschrijvingen dat momenteel binnen is gekomen voor de Vrije Markt van zondag 1 november a.s. onvoldoende is om een aantrekkelijk aanbod te kunnen presenteren. Er is daarom besloten om dit jaar van de organisatie van de Vrije Markt af te zien. Het is jammer dat deze gezellige Markt in Nia Domo niet door kan gaan. Dit jaarlijks terugkerend evenement trok vele geïnteresseerden.


Stabiel en snel netwerk. Ons netwerk is nu ruim 2 jaar operationeel. Nu wordt duidelijk dat een glasvezelnetwerk gewoon kei stabiel is. De uitval zit ver onder de norm. Ons DVBC signaal kent zijn gelijke niet qua stabiliteit en kwaliteit. Bent u bij buren op bezoek geweest en was u verrast door het heldere beeld? Vast en zeker een BoekelNet aansluiting. En dan ons paradepaardje, de snelheid van ons internet. Afhankelijk van de door u gekozen aanbieder heeft u in de basis snelheden tot 150 Mb/seconde!! Dat is nou het unieke van glasvezel. Deze snelheden zult u met andere bekabeling zeker niet halen. Met name in het buitengebied en op plekken iets verder van het centrum kunt u voor echte snelheden boven 50 Mb alleen bij ons terecht! KPN en Ziggo beloven die snelheden ook, uit onze steekproeven blijkt dat de echte snelheden van onze concurrenten echter veel lager liggen.

Vertrouwen in ons netwerk?

Wij vinden het jammer dat een aantal klanten heeft gekozen voor een aanbieder buiten het glasvezelnetwerk. Maar vooral zijn wij heel blij met 80% van de oorspronkelijke deelnemers die ons zijn blijven steunen en gebruik is blijven maken van ons snelle netwerk. En terecht. Op heel veel onderdelen gaat het gewoon goed. Wij blijven ons inzetten voor productverbetering en uitbreiding en samen met u maken wij van dit eerste gemeentedekkende netwerk het beste netwerk. Bedankt!

Hernieuwde wervingscampagne succesvol: Twee weken geleden vertelden wij u over onze nieuwe campagne. Die is nu al succesvol. Velen blijken de voordelen van glasvezel te kennen en gaan nu het netwerk stabiel is de overstap doen. Dat vinden wij kei goed! Alle panden in het buitengebied die geen gebruik maken van ons netwerk zijn aangeschreven. De komende week zijn de panden in de kom aan de beurt. Wij hopen dat u nog dit jaar kiest voor ons stabiele netwerk, snel internet en super beeldkwaliteit!

ONZE AANBIEDERS

Onze eerste aanbieder. Een speler van formaat met internationale partners. Samen met Online.nl wordt IPTV aangeboden. Snel internet, voordelig bellen en televisie die écht interactief is. Kijk op pc, tablet en smartphone! Zelfs programma's buitenshuis opnemen én terugkijken! Voornaamste kenmerken*: Basisprijs (IP-tv) Basissnelheid internet: Aantal HD zenders: Onderling gratis bellen:

€ 59,95 75 Mb 15 Ja

*voor de exacte condities zie www.canaldigitaal.nl/boekel

Binnen lopen? Ons Glasvezelnetwerk is lokaal geworteld. Graag geven wij u in Boekel advies. Medewerkers van TriNed staan u op vrijdagochtend te woord bij Electroworld Wim v.d.Broek. Daar zien we u dan ook graag binnenlopen voor advies. Ook ElectroWorld Wim v.d. Broek is positief over de dienstverlening die hij samen met TriNed kan bieden!

Bij PLINQ bepaalt u zelf wat u in huis haalt! Hier kunt u volledig zelf uw pakket samenstellen. Maximale keuzevrijheid! Voornaamste kenmerken*: Basisprijs (IP-tv) Basisprijs met IP-tv: Basissnelheid internet: Aantal HD zenders: Onderling gratis bellen:

*voor de exacte condities zie www.plinq.nl

€ 58,50 € 63,50 150 Mb 13 Ja

De Glasvezel met een zachte G. Een echte Brabantse aanbieder met een eigen service desk en monteurs in de buurt. Heeft een goede klantbeoordeling en is lokaal geborgd. Heeft ook zorg op afstand en biedt maatwerk voor bedrijven. Loop binnen bij Wim v.d.Broek op vrijdag voor persoonlijk advies. Voornaamste kenmerken*: Basisprijs (IP-tv) € 56,50 Basisprijs met IP-tv: € 61,50 Aanbieding 6 maanden: € 46,50 Basissnelheid internet: 150 Mb Aantal HD zenders: 18 Onderling gratis bellen: Ja *voor de exacte condities zie www.trined.nl/boekelnet TIJDELIJK IN PRIJS VERLAAGD GRATIS INSTALLATIE + MONTEUR


De Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst KIENEN De Zonnebloem wil iedereen uitnodigen voor een gezellige kienmiddag op woensdagmiddag 4 november a.s. in Boszicht van 14.00 tot 16.30 uur. Het belooft een leuke middag te worden met vele prijzen. De opbrengst wordt gedeeltelijk besteed aan een gezin in Boekel of Venhorst dat een steuntje in de rug kan gebruiken. Iedereen is van harte welkom. Rabobank clubkas campagne Bent u lid van de Rabobank Uden Veghel? Stem dan op de Zonnebloem afd. Boekel Venhorst. Bij de Zonnebloem draait het om mensen. We brengen mensen bij elkaar. En zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Voor ons is het zo vanzelfsprekend, even gaan winkelen in Uden, naar theater, naar familie maar voor mensen met een beperking is dit vaak moeilijk te realiseren. Zij zijn vaak afhankelijk van anderen en willen niet steeds hulp vragen. Wij maken wensen mogelijk, maar daarvoor is geld nodig. Daarom willen wij u attenderen op de Rabobank Clubkas Campagne. Als u ons uw stem geeft, kunt u ervoor zorgen dat wij geld krijgen om wensen uit te laten komen. Onze gasten mogen een wens opschrijven in een wenswolk en in de wensweek proberen wij zoveel mogelijk van deze wensen uit te laten komen. Vorig jaar zijn er veel wensen in vervulling gegaan. Er zijn mensen naar het theater geweest, naar Uden gaan winkelen, naar een concert van een Nederlandse artiest. Allemaal wensen die voor ons zo gewoon zijn maar voor onze gasten een hele belevenis zijn.

Dit alles hebben we mogelijk kunnen maken met geld van de Rabobank Clubkas Campagne en daarom willen wij u vragen dit jaar (weer) op ons te stemmen en wensen mogelijk te maken. Dus leden van de Rabobank Uden Veghel, wij rekenen op u. Stem van 3 t/m 12 november op de Zonnebloem afdeling Boekel Venhorst en zorg ervoor dat onze gasten een onvergetelijke dag hebben. U kunt 2 van de 5 stemmen aan de Zonnebloem Boekel Venhorst geven. Met uw steun maakt u wensen waar !!!! Alvast onze hartelijke dank hiervoor. Bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem Boekel - Venhorst

cARNAVALSVERENigiNg

DE PEELTuuTERS

Nog heel even en dan is het weer 7 november en dan gaan we het nieuwe prinsenpaar voor 2015-2016 gaan onthullen. Deze avond nemen we afscheid van Prins Herman en Prinses Marcha, maar wie o wie zal hun gaan opvolgen? Om het allemaal wat duidelijker te laten worden voor jullie geven we hier alweer een nieuwe hint. De hints die we al eerder gaven waren: * Zijn naam heeft met zijn werk te maken. * Voor haar is dit allemaal gesneden koek. * Hij gaat graag tot aan het randje. * In tegenstelling tot vroeger staat ze nu wel haar mannetje. De nieuwe hint is: * Zijn motto is, hoe lichter hoe beter Op zaterdag 7 november zal het prinsenpaar aan jullie worden voorgesteld. Ter ere van het nieuwe prinsenpaar wordt hen een receptie aangeboden op zondag 22 november. Het jeugdprinsenbal wordt gehouden op

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

vrijdag 20 november, ook spannend want wie worden onze nieuwe jeugdprins, jeugdprinses en jeugdvorst of jeugdvorstin. Ga zeker ook eens naar onze website, www.cvdepeeltuuters.nl en daar kun je gaan raden wie ons nieuwe prinsenpaar wordt. En zo maak je dus weer kans om een mooie prijs te winnen, let op: diegene die als eerste de goede naam invult van onze nieuwe prins is gegarandeerd van een prijs.

Vrijdag 20 november: 3E EDITIE BOEKELSE KWIS 2015 Valt dit weekblad op woensdag bij je in de bus, dan heb je nog 12 dagen om jouw team op te geven, maar is het een donderdag dan telt het nog 10 nachten… Hoe dan ook… de tijd tikt rustig door naar de definitieve inschrijfdatum van 1 november. Deze uitsnede is ook verwerkt in de vragen van de Boekelse Kwis 2015… herken jij hem?

Tips: De categorieën maken we uiteraard nog niet bekend. Wel is het verstandig dat je weet wat een ‘selfie’ is. Ook een natte krant zal de revue passeren. Stem de gitaar alvast, of dat andere grote instrument met snaren. En haal de pennen uit de kast. Zorg voor een brede bezetting binnen je team. De sponsoren zijn inmiddels bekend, ook zij krijgen dit jaar –weliswaar een kleiner aandeel in vergelijking met vorig jaar– ruimte voor wat bedrijfs-gerelateerde vragen. Misschien kun je daar al wat informatie inwinnen… Vraag: Wat is de bijnaam van een zoon van Piet de Slappe? Inschrijven kan tot 1 november via www.boekelsekwis.nl voor de Kwisavond van vrijdag 20 november 2015. Met daar achteraan een Uitslag/feestavond op zaterdag 12 december 2015.


D.O.P.

Wisseling raadsleden D.O.P. Deze week heeft Anne-Marie Brouwer te kennen gegeven te willen stoppen als raadslid. Zelf zegt Anne-Marie hierover: “Na de verkiezingen ben ik in 2014 enthousiast begonnen aan het raadswerk, samen met burgerleden Gerty Vallee en Jeanneke Franssen vormden wij het deel bewonerszaken. Daarnaast keek ik graag mee bij grondgebiedzaken. De laatste 1,5 jaar heb ik veel geleerd maar ook dat politiek niet altijd over de inhoud gaat en facetten bevat die mij niet liggen. Daarnaast kan ik mij niet vinden in de richting die de partij met betrekking tot het omgevingsplan inslaat. Omdat ik vooral trouw wil blijven aan mijzelf neem ik ontslag als gemeenteraadslid en stel ik mijn plek beschikbaar”. Als bestuur en fractie van de D.O.P. betreuren maar respecteren wij deze keuze. We willen Anne-Marie hartelijk danken voor haar grote inzet in de afgelopen anderhalf jaar. Vanuit de D.O.P. zal Gerty Vallee worden voorgedragen als opvolgster van AnneMarie Brouwer in de raad. Gerty is vanaf het begin van deze raadsperiode betrokken geweest bij alle ontwikkelingen op het gebied van bewonerszaken. We zijn er van overtuigd dat Gerty Vallee haar nieuwe rol als raadslid met verve zal gaan vervullen. Boekel, 15 oktober 2015 Bestuur en fractie D.O.P.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker in Boekel Van 8 mei t/m 10 juni jl. heeft Bevolkingsonderzoek Zuid in Boekel het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar uitgenodigd. Er zijn 1.530 vrouwen uit Boekel uitgenodigd en er hebben 1.339 vrouwen deelgenomen aan het onderzoek. Dit betekent een opkomstpercentage van 87,52%. Er zijn 40 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek, omdat er een verdachte afwijking is gevonden. Pas na verder onderzoek in het ziekenhuis zal blijken of het gaat om een goedaardige of kwaadaardige afwijking. Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wor-

den. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

LiEDERENKRANSjE ziNgT iN BOSzicHT

Op woensdag 28 oktober a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. Voor de zangliefhebbers van het Neder-

landstalig lied heeft Stef, één van onze accordeonisten, een mooi programma van 25 bekende liedjes samengesteld. Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige middag!. De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat U gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kboboekel.nl

Meer geld voor sport en beweging Door Paula van Hout

De jeugd in Boekel doet al aan sport maar het mag best nog wat meer. Daarom stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om de inzet van de combinatiefunctionaris te verhogen van 100 naar 120 procent. Die functionaris bemiddelt en legt verbindingen tussen school, sportverenigingen en jeugd. De bedoeling is om de kinderen kennis te laten maken met diverse sporten en ze meer te laten bewegen. Tot op heden zijn deelnemende partijen enthousiast over de inzet en de samenwerking met de combinatiefunctionarissen die in dienst zijn van de Stichting Binnensport Boekel. Het voordeel is niet alleen dat kinderen meer bewegen. Ook deelnemende verenigingen profiteren ervan want het stimuleert kinderen ook om lid te worden of lid te blijven. Er wordt samengewerkt met het basisonderwijs, volleybalclub Unitas, Turnvereniging Veerkracht, handbalclub Habo ’95, de hockeyclub en de tennisclub. Ook zijn er activiteiten ontwikkeld zoals bijvoorbeeld peutergym, freerunnen, zelfverdediging en aerobics. Met de verhoging van de inzet stijgt de bijdrage ook, van 33.000 euro naar 39.600 euro. De gemeente ontvangt voor de sportimpuls hetzelfde bedrag van de overheid.

Meer leren in minder tijd…………. Wie wil dat niet?

Minder tijd besteden aan je huiswerk en betere schoolresultaten door efficiënt leren.

In 6 lessen van 1 uur leer je de volgende studievaardigheden: 2 tot 4 keer sneller lezen, meer en makkelijker onthouden, beter plannen en organiseren, samenvatten met mindmaps en geheugentechnieken. Je gaat meer gemotiveerd aan je huiswerk beginnen en je bent helemaal klaar voor de laatste proefwerkweek. Voor wie? Leerlingen van VMBO-t, Mavo, Havo, VWO.

Start volgende cursus: Woensdag 4 november 2015 om 19.00 uur, in overleg is een andere dag en/of tijd mogelijk. Voor aanmelden en/of meer informatie: Willion Rijkers, 06-48828327 www.leerrijkboekel.nl


JEUGDNATUURWACHT

“de Knokert”

Beste mensen, Jeugdnatuurwacht “de Knokert” is sinds 1974 bezig om kinderen bezig te laten zijn in en met de natuur. Dat gebeurt op velerlei manieren waarbij de nadruk wordt ge-

legd op buitenactiviteiten. De Perekker is de ideale plek als uitvalsbasis voor onze natuurvereniging. In het kader van de Rabobank Clubkas Campagne heeft onze vereniging zich dit keer ook aangemeld, zoals vele andere clubs en verenigingen al eerder deden. Op het verlanglijstje staan onder andere bodywarmers voor de medewerkers.

Wellicht kunt u ons hierbij steunen door een stem op de Jeugdnatuurwacht uit te brengen. Zoals u misschien weet kun je maximaal 2 stemmen op één vereniging uitbrengen en verder 1 stem op 3 andere doelen. Van 3 t/m 12 november kan er gestemd worden, mits men lid is van de Rabobank. Bij voorbaat dank. Jeugdnatuurwacht “de Knokert”

Extra geld voor Stichting Leergeld Door Paula van Hout

Burgemeester en wethouders van Boekel willen eenmalig 5000 euro extra beschikbaar stellen aan de Stichting Leergeld voor armoedebestrijding en schuldenproblematiek. Omdat de stichting meer geld uitgeeft aan Boekelse kinderen dan er aan gemeentelijke subsidie wordt ontvangen, wil de gemeente met de extra bijdrage de kosten voor 2015 volledig dekken. Stichting Leergeld heeft als doel te voorkomen dat kinderen tot 18 jaar uit minimagezinnen in een sociaal isolement belanden. Daarvoor worden diverse fondsen geworven. Voor Boekel wordt structureel door de overheid 14.700 euro aan het gemeentefonds toegevoegd. De gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel subsidieerden in 2014 samen 48.500 euro. Vanaf 2012 ontvangt de stichting een subsidie om voort te kunnen blijven bestaan van 1500 euro. Uit de jaarrekening van 2014 bleek dat er bijna 6000 euro was uitgegeven aan Boekelse kinderen. En ook dit jaar zal dat het geval zijn. Als tegenprestatie voor de extra bijdrage vraagt Boekel dit ook waar te maken. Onlangs maakte de gemeente bekend dat ouders die van een minimuminkomen moeten rondkomen, vanaf volgend jaar een financiële bijdrage aan kunnen vragen bij Stichting Leergeld Gemert-Bakel voor sport en culturele activiteiten van hun kinderen. Daarbij gaat het ook om bijdragen uit de zogenaamde ‘Klijnsmagelden’, een pot die in het leven is geroepen door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid voor armoedebestrijding. Voor gezinnen is er 155 euro per gezinslid beschikbaar. Ouders moeten zelf zorgen dat het geld wordt besteed aan genoemde activiteiten. Ze kunnen een aanvraag indienen, bonnetjes inleveren en uitgegeven bedragen achteraf declareren.

VROUWENGILDE BOEKEL Bezoek provinciehuis ’s-Hertogenbosch donderdag 12 november, lezing “Water een lust en een last” Wij nodigen U uit voor een lezing in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch in de Bois-le-Duc zaal. De Provinciale Vrouwenraad organiseert deze lezing speciaal over water. Zo belangrijk in ons land! De spreker gaat in op water in het verleden, het huidige gebruik en in de toekomst met de kansen en bedreigingen. Ook aan bod komt, hoe we omgaan met bescherming tegen overstromingen, speciaal in het rivierengebied. Er is gelegenheid om vragen te stellen. We krijgen koffie/thee en na de lezing een lunch. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen voor meerijden met eigen auto’s € 4,- p.p. Aanmelden met bijvoeging van betaling, vóór 1 november bij Bertheke Vloet, St. Agathaplein 61. Wie bereid is te rijden: graag opgeven. Vertrek: 8:45 uur; thuiskomst ca. 14:30

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 27 oktober a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


Kloosterlaan 14 te Boekel

Kijkuur zaterdag 24 oktober 2015 van 11.00-12.00 uur!

LUXE 3-KAMERAPPARTEMENT OP 1E VERDIEPING GELEGEN MET BERGING EN PARKEERPLAATS. HET CENTRUM VAN BOEKEL MET ALLE VOORZIENINGEN OP LOOPAFSTAND EN GELEGEN NABIJ ZORGVOORZIENINGEN. UITERMATE GESCHIKT VOOR 55+-ERS EN/OF SENIOREN. • • • • • •

Bouwjaar: 2008, gebruiksoppervlakte totaal ca. 106 m² inclusief 8 m² overdekt balkon. Oppervlakte woonkamer met open keuken is ca. 54 m² Complete keuken met gaskookplaat, vaatwasser, koelkast en granieten aanrechtblad Luxe badkamer met ligbad, inloopdouche, 2e toilet en twee wastafels 2 slaapkamers Servicekosten € 185,- per maand, actieve VVE.

NIEUWE VRAAGPRIJS € 249.000,= k.k.

MEER INFORMATIE OF ANDER WONINGAANBOD OP

WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL

President Kennedylaan 153 te Uden, 0413-261905


Sport PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef

Een weekend van grote klasse was het voor onze actieve clubleden. Ieder overtrof zijn eigen doel op zijn eigen manier. Zo reed Silvia Rijkers met haar E-pony Pabian op zaterdag tijdens de selectiewedstrijd-dressuur in Uden een goede, nette

Berichten

proef in de cat. DE, klasse-B, naar haar eigen gevoel. Ze kwam met een lach de ring uit. Dat het puntental 168 is staat los van haar eigen doelstelling. Bij de tweede proef behaalden zij 176 pnt. Volhouden die samenwerking, Silvia en Pabian. Op zondag 18 oktober werden de selectiewedstrijden-dressuur voor onze andere deelnemende combinaties gereden. Sharon v.d.Velden met Sil in de cat. DE, klasse L1. Nadat Sharon Sil had laten merken dat de spiegels geen kwaad deden,

reden zij een supermooie proef. Zij behaalden 218 pnt, Kassa, meteen 3 winstpunten en een schitterende eerste plaats. Gefeliciteerd, Sharon en SIl! Renske Verhoeven deed mee met haar A-pony Marion in de cat. AB, klasse-B. Zij behaalden 179 pnt. Lekker blijven trainen en genieten, Renske en Marion. De selectie-wedstrijden voor springen zijn begonnen op zondag 18 oktober in Nistelrode. Daymen Biemans behaalde met zijn pony Amy, cat. AB, klasse-L, de eerste plaats. Zie foto. Top gedaan, Daymen en Amy. Proficiat!

Jaarlijkse auw ijzer ophaal dag KPJ-Vespo Burgers en bedrijven van Venhorst Op ZATERDAG 24 OKTOBER a.s. komen wij u weer verlossen van uw overtollig “auw” ijzer. Vanaf ± 09.30 uur komen onze leden zowel binnen als buiten de kom van Venhorst bij u langs. Gelieve niets aan de weg te zetten, wij bellen wel aan! Wat niet: ijzer in puin, rubber banden, chemisch/ olie afval, asbest enz. Wat wel: jong en oud ijzer, lood, aluminium, koper, blik, zink, zilver en goud (komen we apart ophalen), elektriciteitskabel, elektromotoren, vaatwassers, koelkasten, diepvriezen, magnetrons en accu’s. Boekelse mensen kunnen telefonisch op onderstaande nummers doorgeven indien zij een partij (meer dan 100 kilo) oud ijzer hebben. Dit wordt dan, indien mogelijk, op 24 oktober opgehaald. Vragen? Bel dan naar:

Mari Melis, tel. 351229 (06-51062701) of Hans v.d.Vondervoort tel. 06-22464021.

Door uw bijdrage aan onze auw-ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. ALVAST BEDANKT VOOR AL UW IJZER!! p.s. Onze leden zijn herkenbaar aan gele hesjes en zwart petje met ons logo erop!

Met zijn C-pony Domingo in klasse-B, foutloos, door naar barage. Zevende plaats bemachtigd. Kei goed, Daymen en Domingo. Op naar de volgende wedstrijd. Nikki Dekkers is ook weer van de partij met haar pony Tiësto in de cat. DE, klasse-L. Geweldig goed gewerkt, Nikki en Tiësto. Een verdiende derde plaats. Gefeliciteerd! Mocht je denken; dat is allemaal leuk, daar wil ik meer van weten. Stuur je vraag naar psvvenhorst@gmail.com en we beantwoorden deze graag.

KBO kaarten voor SENIOREN

Uitslagen 12 oktober 2015: RIKKEN 1. Gerrit Ophey 2. Bertus v.Duynhoven 3. Riek Jansen 4. Anneke v.d.Elzen 5. Harrie Donkers 6. Jan v.d.Elzen JOKEREN 1. Mia Vos 2. Anneke v.d.Cruysen 3. Erna Verstegen

92 pnt. 90 pnt. 68 pnt. 44 pnt. 41 pnt. 39 pnt. 67 pnt. 56 pnt. 49 pnt.


Nieuws voor Ouderen KLEUR- EN KLEDINGADVIEZEN IN ONDERONSJE BOEKEL Het allerlaatste Onderonsje in Boekel wordt er een met kleur. De bezoekers hebben op woensdag 18 november van 14.00 tot 15.00 uur in Boszicht de kans zich door Monique Tielemans te laten adviseren over de kleuren die bij hen passen. Bij het kiezen van kleding en make-up is het heel nuttig om te weten welke kleuren je goed staan. Het advies dat Monique Tielemans geeft, valt vaak verrassend uit. Zeker wat oudere mensen zijn vaak geneigd om kleuren te kiezen op grond van wat past bij een gelegenheid of basis van de associatie die een kleur bij hen oproept. Door goed te kijken naar de kleur van de mensen zelf komt Monique met kleuren die bij het individu passen. Mensen denken daar zelf vaak niet aan. “Ik laat alleen zien wat kan,” zegt zij daar zelf over, “wat mensen uiteindelijk gaan dragen, bepalen ze zelf. Persoonlijke smaak speelt daarbij een hoofdrol.” Ook bij dit laatste Onderonsje is de toegang gratis. Het allerlaatste Sinds het eerste Boekelse Onderonsje in februari 2009 zijn er in Boszicht 59 bijeenkomsten geweest voor 55+-ers. De bezoekers hebben er onder het genot van een kop koffie of thee informatie gehad over een uiteenlopende rij onderwerpen. Er werden heel serieuze thema’s aan de orde gesteld, bijvoorbeeld door de dementieconsulent en de politie. Maar ook lichte onderwerpen kwamen aan bod, zoals het verslag van een reis die iemand maakte en het Brabants dialect. Juist door die variatie in onderwerpen bleef de belangstelling voor de middagen steeds goed. “Aan de belangstelling ligt het niet, dat we stoppen,” zegt Maria Vos. Zij is een van de vrijwilligsters van het eerste uur en voorzitter van de KBO Boekel. “Maar we hebben bij de KBO ook nog thema-avonden. Onderonsjes en thema-avonden liggen erg dicht bij elkaar en om voor allebei steeds nieuwe inleiders te vinden en alles te regelen, is te veel werk.” ALS VADER OF MOEDER DEMENTIE HEEFT In het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel wordt elke derde dinsdagavond van de maand een aspect van de ziekte dementie aan de orde gesteld. Op 17 november van 19.00 uur tot 21.30 uur is het café

SENIORENFILM Op vrijdag 30 oktober om 10.00 uur ’s morgens draait in De Pul in Uden de IsraëlischDuitse film The Farewell Party, het afscheidsfeest. Het verhaal speelt in een Israëlisch verzorgingshuis. Yehezkel, een gepensioneerde ingenieur en uitvinder, bouwt voor een vriend een doe-het-zelf-euthanasiemachine. Na diens dood krijgt Yehezkel verzoeken van medebewoners om de machine ook te mogen gebruiken. Als ook zijn eigen vrouw, die dementie heeft, gebruik wil maken van de uitvinding, beginnen de grenzen te vervagen en worden de morele dilemma’s on-draaglijk. The Fare-well Party sleepte in Israël alle grote filmprijzen in de wacht. Zware kost, maar doorspekt met veel humor.

weer geopend. Dan staan de mensen centraal waarvan bij een van de ouders dementie is vastgesteld. Beroepskrachten uit de Ketenzorg Dementie geven dan antwoord op de vragen die er leven. Enkele familieleden en mantelzorgers zullen vertellen over de ervaringen die zij hebben meegemaakt met hun vader of moeder en met het verlenen en regelen van de goede zorg. Het Alzheimercafé is gratis toegankelijk.

TIPS VOOR GOED GEBRUIK VAN KOELKAST Zorg er voor dat koelkast is afgesteld op 4° Celsius. Bij 4° Celsius zijn verse producten zoals vlees, zuivel en de meeste groenten het langst houdbaar. Onder in de koelkast is de temperatuur het laagst. Bewaar groenten daarom in de groentela en leg ook vlees en vis op een plank onderin. Bovenin kunnen bijvoorbeeld een potje uitjes, een potje augurken, een potje jam of een potje pindakaas staan. Ook voor frisdranken en voor bier kan bovenin wel een plaats gevonden worden. Alhoewel: een echt koud biertje is wel erg lekker. Zet de producten met de kortste houdbaarheid vooraan. Veel nieuwe producten ineens in de koelkast? Dat kan wel, maar zet de stand dan tijdelijk wat lager, zodat alles goed koud wordt. Laat de deur zo kort mogelijk open staan en zet liever geen warme producten in de koelkast. Zet “kliekjes” binnen twee uur in de koelkast maar laat ze eerst flink afkoelen. Zet bijvoorbeeld een schaaltje met het “kliekje” eerst even in een bakje koud water. Ontdooi diepgevroren voedsel op een bord

of schaal in de koelkast. Maak elke maand de koelkast van binnen schoon met een sopje en droog na met een schone doek.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, 12.30 uur, iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Dorpsteam: dagelijks telefonisch bereikbaar (0492) 328 383, maandag 13.0016.00 uur, en donderdag 09.00-12.00 uur, inloopspreekuur, Sint Petrus. Koffie met buurten: 30 oktober, 10.00 uur, Mennehof, Venhorst. Alzheimercafé: 17 november, 19.30 uur, Blauwe Kei, Veghel, thema: Help! Vader heeft dementie, wat nu? Onderonsje: 18 november, 14.00 uur, Boszicht, Boekel, thema: kleur- en kledingadviezen. COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 Vivaan (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 18 oktober: 4-3 Veteranen Venhorst - Erp Sparta ‘25 1 - Venhorst 1 2-5 Vitesse ‘08 2 - Venhorst 2 afg Venhorst 5 - Gemert 7 1-6 Gemert 9 - Venhorst 6 4-4 Dames Venhorst 18+ - SPV 18+ 22-2 Programma 24 oktober: Vet. America - Venhorst 17.00 u Programma 25 oktober: Boekel Sport 6 - Venhorst 6 12.00 u Dames Venhorst 1 - Excellent 1 11.00 u Sparta ’25 1 - Venhorst 1 2-5 Elke wedstrijd in de 2e klasse is voor Venhorst natuurlijk op voorhand moeilijk. Toch zien we na de moeilijke start en een periode van gewenning dat Venhorst steeds beter om kan gaan met het spelpeil in de 2e klasse. Tegenstander Sparta ’25 had tot vandaag nog geen wedstrijd verloren (ook niet gewonnen trouwens), dus voor de mannen van Willem v.d.Burgt weer een mooie uitdaging om daarin verandering aan te brengen. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Sparta begon sterk en al in de 5e minuut kwam het op 1-0. Geleidelijk aan kwam Venhorst beter in de wedstrijd en in de 18e minuut loste Luuk v.d.Boogaard een gevaarlijk waarschuwingsschot op het Spartadoel. In de 24e minuut kreeg Venhorst een vrije trap na weer een overtreding op Thijs v.Sleeuwen en Thijs strafte dit perfect af door de prima voorgegeven bal binnen te tikken, 1-1. Venhorst kreeg hierna een overwicht en kansen op 1-2, maar Sparta ’25 kwam via een prima aanval op 2-1. Meteen na de thee, in de 47e minuut, kwam Venhorst gelijk door een fraai doelpunt van Tom v.d.Boogaard. Vijf minuten later gaf Teun v.d.Putten de bal in de loop mee aan de snelle Thijs

Berichten

v.Sleeuwen, die beheerst de 2-3 langs de keeper schoof, 2-3. Sparta ’25 probeerde met enkele wissels het tij nog te keren, maar Venhorst zette er nog enkele procenten inzet tegenover, zodat elke aanvaller steeds een 2e Venhorstse speler tegenover zich zag. De laatste 10 minuten profiteerde Venhorst van de ontstane ruimte en scoorde nog 2 keer. In de 87e pielde Thijs v.Sleeuwen zich op de achterlijn fraai uit de problemen en schoot strak de 2-4 binnen. In de 92e minuut kopte Luuk v.d. Boogaard uit een corner de 2-5 binnen. Een mooi resultaat voor Venhorst en -ook volgens de gastvrije bestuurskamer in Beek en Donk- zeker verdiend. Proficiat mannen, op 1 november is de volgende wedstrijd thuis tegen koploper Volharding. Dan hebben we de steun van onze supporters zeker hard nodig. Agenda jaarvergadering 19 november, aanvang 21.15 uur 1. Opening en Welkom 2. Ingekomen stukken 3. Verslag van jaarvergadering van 20 november 2014 4. Mededelingen 5. Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester 7. Verslag kascontrolecommissie 8. Afscheid vrijwilligers 9. Bestuurszaken • Instelling Vertrouwenscommissie/ vertrouwenspersonen • Bestuursverkiezing: a. Henk v.Haandel en Franklin v.Lieshout zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar. b. Egbert de Groot wordt door het bestuur voorgedragen als kandidaat voorzitter. c. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich, voorzien van 3 handtekeningen en een bereidheidverklaring van de kandidaat, tot 48 uur voor aanvang van de vergadering, schriftelijk melden bij de secretaris, Ties de Mol,

ASIELDIER VAN DE WEEK Hallo, ik ben Buster. Een knappe herder-man van 4 jaar oud. Ik ben dol op aandacht en knuffelen. Ik vind het ook heerlijk om actief bezig te zijn. Ik heb veel energie en ben onvermoeibaar. Vooral als er gespeeld wordt! Katten zijn niet mijn beste vrienden. Op soortgenoten reageer ik wisselend. Met teefjes gaat het meestal prima. Ik ben leergierig en dat is maar goed ook. Aan mijn manieren naar fietsers en auto’s toe mag namelijk nog wel wat gewerkt worden. In het asiel ervaar ik veel stress, dus een thuis kan voor mij niet snel genoeg komen. Ik zoek een baasje dat graag actief met mij bezig is en heb wel wat ruimte nodig. Komt u mij alstublieft heel snel halen? Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo! DIERENOPVANGCENTRUM HOKAZO - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nl – www.hokazo.nl

Zanddelweg 8, 5428 NW Venhorst 10. Rondvraag 11. Pauze 12. Beantwoording Rondvraag en Sluiting JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 17 oktober 2-5 Venhorst B1 - MULO B5 Boekel Sport C3 - Venhorst C1 0-2 Venhorst C2 - Blauw Geel ‘38 C9 3-0 Venhorst MC1 - JVC Cuijk MC2 5-0 Venhorst D1 - MVC D1G 4-0 Venhorst D2 - Rhode D5 1-8 Venhorst E1G - Sparta ‘25 E3 16-0 Irene E1 - Venhorst E2G 15-0 Boekel Sport E5G - Venhorst E3 0-1 Venhorst E4G - Blauw Geel ‘38 E9 0-13 Avanti ‘31 F2 - Venhorst F1 1-6 Boekel Sport F4G - Venhorst F2G 1-1 Venhorst F3G - Mariahout F3G 1-0 Venhorst F4 - Handel F2 0-1 Programma zaterdag 24 oktober Venhorst A1 - Liessel A1 14.30 u Venhorst C2 - DVG C2 13.00 u

GYM- & TURNVERENIGING

Veerkracht

Vacature assistenten, voor het ondersteunen tijdens turnlessen: Ben je 14 jaar of ouder? En vind je het leuk om te assisteren tijdens de turnlessen dan zijn wij op zoek naar jou! Op donderdagavond in sporthal de Burcht wordt van 17.15 tot 19.15 uur turnles gegeven door een trainster. Echter zijn wij per direct op zoek naar assistenten die haar kunnen ondersteunen bij deze activiteiten. Ben je geïnteresseerd in turnen en wil je een aantal uur per week je zakgeld aanvullen, stuur dan via het contactformulier van de website www.turnverenigingveerkracht.nl een berichtje of neem contact op met Math v.d.Linden 06-23962678. Proeflessen: Als er nog jongens of meisjes zijn die het leuk lijken om te turnen? Dan kun je 3 proeflessen komen volgen om te kijken wat het inhoudt. Naast de reguliere turnlessen hebben we ook een tumblingles (springen op een luchtgevulde mat) en een springgroep. Wel graag even aanmelden via de site zodat wij je in een groep kunnen plaatsen. Voor meer informatie zie onze website www.turnverenigingveerkracht.nl of neem contact op met Math v.d.Linden, 06-23962678.


Te koop: Julianastraat 2a te Boekel • • • • • • • • • • • •

Bouwjaar : 2002 Inhoud ca. 730 m³ Perceel 513 m² Woonopp. ca. 200 m² Garage met carport Woonkamer ca. 40 m² Ruime woonkeuken Keurige keukeninrichting Complete badkamer 3 royale slaapkamers Gr. zolder, evt. 2 kamers Ligging in centrum

IN HARTJE CENTRUM GELEGEN PRACHTIG VRIJSTAAND WOONHUIS MET VRIJE ACHTERTUIN, GARAGE EN CARPORT. ALLE VOORZIENINGEN OP LOOPAFSTAND. GOED ONDERHOUDEN EN GEÏSOLEERDE WONING. IDEAAL VOOR GEZINNEN. KOM GEWOON EENS KIJKEN! VRAAGPRIJS € 515.000,= k.k. President Kennedylaan 153 te Uden Telefoon 0413-261905 www.vandevengarantiemakelaars.nl

BINNENKORT IN VERKOOP !

IRENESTRAAT 50 te BOEKEL Halfvrijstaande woonboerderij met vrijstaande garage, carport en tuin, gelegen aan rustige woonstraat op korte afstand van het centrum. Verrassend object met scherpe prijs! BERNHARDSTRAAT 22 te BOEKEL Zeer ruime eengezinswoning met leuke tuin aan prachtig straatje in de dorpskern van Boekel. Ideale woning voor gezinnen, starters en senioren. Alle voorzieningen op loopafstand!

MEER INFORMATIE OP WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL WILT U OOK UW WONING VERKOPEN, BEL ONS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK BIJ U THUIS, 0413-261905!


Sport

Berichten

kansjes maar niet in doelpunten. In de tweede helft kon Boekel Sport het spel niet voldoende controleren en werd het niveau van de eerste 20 minuten wederom

Maker van een prachtige 0–2, de “dynamische” middenvelder Jan Tielemans met een eindstand 1-2 tegen DAW uit Schaijk.

Boekel Sport leek op weg naar een monsterscore in Schaijk. Al in de 3e minuut kwam Boekel Sport op voorsprong toen een kopbal van Niek Schuijers de Schaijkse doellijn passeerde. In een hoog tempo en met veel passie liet Boekel Sport zien dat ze uitstekend kunnen voetballen. In de 12e minuut scoorde Jan Tielemans met een mooie boogbal de 0-2. Niet veel later werd de 0-3 vanwege buitenspel afgekeurd. Dit betekende tevens het einde van de Boekelse overheersing. DAW dat na 20 minuten spelen rijp voor de slachtbank leek, kwam steeds beter in het spel. Dit resulteerde de eerste helft wel in enkele

niet bereikt. DAW had het meeste balbezit maar wist ook weinig uitgespeelde kansen te creëren. In de 85e minuut scoorde DAW de aansluitingstreffer met een schuiver van afstand waardoor het toch nog een spannende slotfase werd. Op basis van de zeer sterke openingsfase mocht Boekel Sport zich uiteindelijk toch de terechte winnaar noemen. Gezien het veldspel van de laatste 70 minuten is er nog wel wat werk aan de winkel voor trainer Ruud Vermeer. Voor de uitslagen van de overige elftallen en de volgende wedstrijden verwijzen we u graag naar www.boekelsport.nl. Van Reijbroek schenkt tassen De middenstand in Boekel draagt voetbalvereniging Boekel Sport op handen weten we inmiddels. Verlengde hoofdsponsor R&R Systems onlangs het contract, ook jeugdhoofdsponsor Van Asseldonk is positief over de toekomst van de jeugdopleiding en heeft bijgetekend. Hierdoor gaat de club door op het ingezette beleid. De voetbalvereniging hoopt op korte ter-

mijn het 900e lid te ontvangen. Als dat gebeurt zullen we u dat zeker laten weten. Onlangs schonk Van Rijbroek, schoenen, sport en mode de selectie nieuwe tassen. Die werden door Joke en Piet v.Rijbroek zelf overhandigd. De voetbalvereniging is zeer content met deze geste en het eerste elftal en begeleiding heeft met goede resultaten in de competitie laten zien dit zeer te waarderen. Onze dank gaat uit naar de heer en mevrouw van Rijbroek. Bij Boekel Sport is voor ondernemers altijd een mogelijkheid om meer bekendheid aan hun bedrijf te geven door sponsering op diverse manieren. Kijk hiervoor op de website van Boekel Sport en zie commerciële commissie.


Sport Boekelse en Venhorstse Biljartkampioenschappen

De Boekelse en Venhorstse Biljartkampioenschappen zijn ook dit jaar, weer succesvol verlopen. Op zondag 4 oktober om 19 uur gingen de eerste wedstrijden van start. Om 20.00 uur werd de openingspartij gespeeld, tussen Boer Ton v.d.Ven van stichting Boerenbruiloft en Vorst Danny d’n Urste van de Vliegenmeppers. Deze partij over 10 beurten werd gewonnen door Boer Ton. Er waren 112 deelnemers, waarvan 1 dame en 7 bewoners van Huize Padua, Na een week vol stress en strijd, vonden op zondag 11 oktober de finales plaats. Om 19.00 uur werd gestreden om de 3e en 4e plaats en om 20.00 uur was de finales van alle klasse. De vele toeschouwers vermaakten zich opperbest, tijdens deze spannende finalewedstrijden. Dit jaar ging de finale in de A-Klasse tussen Bert Thoonen en Ben Donkers, deze partij werd gewonnen door Bert Thoonen Om ongeveer 21.30 uur was de prijsuitreiking aan de kampioenen, van 1e t/m 4e plaats. Alle winnaars kregen hun trofee en/of wisselbeker mee naar huis. Natuurlijk werden ook de uitbaters van La Compagnie, Peter en Tina v.Uden, bedankt voor de geweldige samenwerking tijdens deze kampioenschappen en waren er ook bedankjes voor de wedstrijdleiding te weten: Jan, Ad, Toon, Tini,en alle vrijwilligers.

Berichten

Daarna was de trekking van de zaal loterij, met leuke prijzen, gesponsord door diverse ondernemers. De 33ste Boekelse en Venhorstse biljartkampioenschappen zijn weer voorbij en nu op naar 09-10-2016. CV de Vliegenmeppers die het dit jaar voor de 15e keer organiseerde, kunnen wederom terugzien, op een geslaagd evenement! A-klasse: 1. Bert Thoonen; 2. Ben Donkers; 3. Henri v.d.Heuvel; 4. Bert v.d.Heijden. B-klasse: 1. Koen v.d.Linden; 2. Toon v.d. Elzen; 3. Rien Koolen; 4. Rob v.d.Linden. C-klasse: 1. Wim v.Lankvelt; 2. Christ Coolen; 3. rini Kerkhof; 4. Leon Verhoeven. D-klasse: 1. Jos v.Haare; 2. Sjaak v.Berkel; 3. Frans Verhoeven; 4. Cees de Boorder. Foto’s en uitslagen zijn te bekijken op www.devliegenmeppers.nl

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier 2015-2016 (12 okt - 16 okt) Libre A (15 beurten) F. v. Boxtel - H. v.d. Heuvel B. v.d. Mortel - C. Sanders Th. v. Alphen - L. Otten Sj. Donkers - R. Berens A. v. Duijnhoven - A. Berens H. v.d. Zanden - H. v.d. Heuvel J. v. Zon - G. v. Exel P. Koonings - M. Timmers

51-52 45-34 52-62 48-45 23-52 42-57 55-46 38-39

B. v.d. Heijden - G. Zomers P. v. Hoof - R. Willems J. v. Boerdonk - F. v. Boxtel Libre B (20 beurten) A. v. Moorsel - H. Schepers P. v. Duren - J. v. Sleeuwen M. v. Haandel - M. v. Schijndel J. Kusters - J. v. Osch A. Verstegen - H. v. Duren H. Schepers - H. v. Houtum H. Arts - M. v. Doren J. Coolen - C. Coolen A. v. Asseldonk - J. Donkers J. v. Asseldonk - J. v. Dijk J. v.d. Aa - A. v. Moorsel P. v. Doren - G. Verwegen A. v.d. Burgt - J. v. Duren T. v. Sleeuwen - Cl. Aldenhuijsen L. v. Sleeuwen - J. de Rijck H. v. Lankveld - J. v. Berlo W. Kroos - B. v.d. Bosch Th. Snijders - M. de Rijck P. Raijmakers - Ph. v. Zuijlen J. Manders - H. v.d. Berg Bandstoten A (20 beurten) P. v. Hoof - R. Berens F. v. Boxtel - H. v.d. Heuvel H. v. Houtum - A. Berens H. v.d. Zanden - A. v. Moorsel J. Kusters - G. Zomers P. Koonings - J. v. Zon G. Verwegen - C. Sanders H. Schepers - M. Timmers Sj. Donkers - M. v. Doren R. Willems - B. v.d. Mortel J. Coolen - A. v. Duijnhoven Bandstoten B (20 beurten) P. v. Duren - J. v. Duren Cl. Aldenhuijsen - P. Raijmakers M. v. Haandel - J. v. Asseldonk P. Raijmakers - J. v. Sleeuwen L. v. Sleeuwen - J. v. Osch A. Verstegen - J. Manders F. v.d. Bosch - J. v. Dijk W. Kroos - Ph. v. Zuijlen J. v. Duren - J. v. Berlo W. v. Hees - H. Arts B. v.d. Bosch - H. v. Duren P. v. Duren - H. v.d. Berg Th. v.d. Burgt - A. v.d. Burgt Driebanden (20 beurten) Sj. Donkers - H. Melis P. v. Hoof - P. Koonings P. v. Hoof - N. v. Kessel P. Koonings - J. Heesen J. Kusters - H. v. Es P. v. Duren - H. Melis J. Coolen - Sj. Donkers J. Donkers - G. Zomers H. v. Es - P. v. Duren J. Kusters - J. Heesen

37-187 25-104 42-42 42-23 18-12 34-48 43-21 40-27 32-28 50-35 37-30 47-48 12-26 46-32 19-30 15-15 31-6 9-10 12-24 48-23 20-7 21-13 16-35

29-23 38-61 37-38 29-37 24-109 20-56 22-39 17-52 33-27 38-36 24-32 19-5 6-17 3-10 13-22 20-14 18-5 19-15 10-20 6-19 7-16 20-9 29-24 6-11

8-4 5-5 15-6 8-11 2-10 7-2 1-10 8-10 13-10 7-10


Sport KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 12, 17 en 18 oktober 12-8 JES MW1 - Prinses Irene MW1 Celeritas (S) A1 - JES A1 9-6 De Korfrakkers B2 - JES B1 9-5 JES C1 - Celeritas (S) C2 1-2 JES D1 - Tovido D2 0-4 JES 2 - Prinses Irene 4 15-4 JES 1 - BMC 1 12-12 Programma 21 oktober Emos MW1 - JES MW1 Schaijk, 20.00 u Nieuwe shirts en trainingspakken voor JES 1 Gerry Timmers Elektrisch Aangedreven Voertuigen en Unlimited Colors hebben de dames van JES 1 voorzien van mooie nieuwe shirts en trainingspakken. Namens korfbalvereniging JES bedanken we deze Venhorstse ondernemers hier heel hartelijk voor!

Berichten

Wij doen een oproep aan alle leden van de Rabobank Uden-Veghel De Rabobank Clubkas Campagne vindt plaats van dinsdag 3 november t/m donderdag 12 november. Voor onze vereniging is het van belang om ook met kleine beetjes het financiële plaatje rond te krijgen. Naast eigen verdiensten en acties, maken we graag gebruik van aanbod van een sponsor. De Rabobank wil verenigingen sponsoren met de Rabobank Clubkas Campagne. Daarvoor kunnen alle mensen die lid zijn van deze Rabobank hun medewerking verlenen. Alle leden krijgen een code per post om te kunnen stemmen. Dit houdt in dat ieder lid 5 stemmen heeft waarvan je maximaal 2 stemmen aan één vereniging kunt toekennen. Natuurlijk is het zonde als u uw stemmen niet zou gebruiken. Denk hierbij aan ons, we kunnen en zullen het goed gebruiken. Tevens zijn wij actief op facebook met een like een deel actie, ga

Staand v.l.n.r: Marie Louise en Ted Cranen (sponsor) , Duncan Sperling (trainer/coach), Elke Rooijackers, Yente Willems, Evelien v.d.Heuvel, Hilde Timmers, Danielle v.Sleeuwen, Gerry en Marion Timmers (sponsor). Zittend v.l.n.r: Sanne v.d.Heijden, Linda v.Sleeuwen, Danielle Timmers.

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken • Raamdorpels • Deurlijsten • Vensterbanken • Muurafdekken • Deurdorpels etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! Kijk ook eens op onze website voor wat voorbeelden.

www.koensterkennatuursteen.nl Koen Sterken natuursteen

Haverkamp 7a • 5741 PN Beek en Donk • 06-18336668

naar de pagina van JES en kijk, deel en like en wie weet ben jij wel de winnaar van die te gek gave bal die wij onder de likers verloten. Want wanneer u denkt aan een kleine, actieve, toegankelijke vereniging, dan komt u vanzelf bij JES terecht. Als u vindt dat JES bestaansrecht verdient, vragen we u om ons 1 of 2 stemmen toe te kennen. Bij voorbaat hartelijk dank.

Hockeyclub Boekel

Dames 1 Franssen Optiek - Deurne: 1-1 De hockeydames van HCB waren vast van plan om de goede resultaten van de laatste weken voort te zetten. Vorige week werd uit bij koploper NOVA heel knap een gelijk spel behaald. Deze week stond Deurne dames 1 op het programma, momenteel de hekkensluiter van de competitie. Dames 1 Boekel startte gemotiveerd en fanatiek aan de wedstrijd. Beide teams bleken direct aan elkaar gewaagd waarbij Deurne in de eerste fase net iets gevaarlijker was. De dames van Boekel kwamen echter op voorsprong: Viola de Bie tikte attent bij de tweede paal de bal binnen vanuit een strafcorner. Niet veel later wist Deurne de stand gelijk te trekken met een tip-in. Na de rust voerde Boekel de druk op de verdediging van Deurne op. Helaas wisten de dames het betere spel niet om te zetten in doelpunten, zodat de eindstand 1-1 werd. Volgende week is er een weekje rust in verband met de herfstvakantie. Over 2 weken speelt dames 1 Boekel uit tegen Sjinborn.

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 14 oktober RIKKEN 1. Wim v.d.Broek 2. Harrie v.Lankveld 3. Bert v.d.Biggelaar JOKEREN 1. Ria Strijbosch 2. Leen Emonds 2. Erna Verstegen

120 pnt. 21 pnt. 2 pnt. 32 pnt. 21 pnt. 21 pnt.


TE HUUR

Kloosterlaan 24, Boekel Huurprijs € 589,51 p.m.

Eigenschappen: Advertentienummer: Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: Soort woning: Energielabel: Doelgroep: Woonkamer: Slaapkamer 1: Overig vertrek: Keuken: Badkamer: Berging: Schuur: Begane grond woning.

2015.24.001 zondag 25 oktober 2015 Begin november 2015 € 72,91 Seniorenappartement A 2 personen leefijd 55+ 29,68 13,28 5,94 6,98 4,84 2,40 4,54

Burgtstraat 32, Boekel Huurprijs € 463,76 p.m.

Eigenschappen: Advertentienummer : Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: Soort woning: Energielabel: Doelgroep: Woonkamer: Slaapkamer 1: Keuken: Badkamer: Berging:

2015.24.002 zondag 25 oktober 2015 Begin november 2015 € 0,91 Seniorenwoning E 1 á 2 personen leefijd 55+ 21,95 13,67 6,22 2,76 6,39

Meester Mennehof 10, Venhorst Huurprijs € 571,53 p.m. Eigenschappen: Advertentienummer: 2015.24.003 Reactietermijn t/m: zondag 25 oktober 2015 Beschikbaar vanaf: Begin november 2015 Servicekosten: € 0,91 Soort woning: Seniorenwoning Energielabel: C Doelgroep: 1 á 2 personen leefijd 55+ Woonkamer: 20,79 Slaapkamer 1: 11,00 Slaapkamer 2: 16,93 Slaapkamer 3: 11,19 Overig vertrek: 4,30 bijkeuken Keuken: 4,67 Badkamer: 5,57 Zolder: 6,43 met vaste trap 2e en 3e slaapkamer op 1e verdieping met vaste trap

REACTIEBON

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

• • • •

Naam: ...................................................................................... Voorletters:........................................................................... Adres:........................................................................................................................................................................................ Postcode:................................................................................. Plaats: ................................................................................... Geboortedatum:...................................................................... Inschrijfnummer: .................................................................. Aantal personen: ...................................................................................................................................................................... Telefoon:................................................................................................................................................................................... E-mail: ....................................................................................................................................................................................... Heeft interesse in de woning: O Kloosterlaan 24, Boekel / O Burgtstraat 32, Boekel / O Meester Mennehof 10, Venhorst

Woningzoekenden dienen bij PeelrandWonen te zijn ingeschreven. Reacties kunnen alleen ingediend worden via de reactiebon. Uw gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen moet lager of gelijk zijn aan € 34.911,-U dient bij elke reactiebon een kopie van de verklaring geregistreerd inkomen van het afgelopen jaar van u en uw evt. partner bij te voegen. Deze inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belasting-dienst telefoonnummer 0800 - 05 43. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking. Hier kunt u lezen waarom wij deze officiële Inkomensverklaring van u en uw evt. partner nodig hebben. • Wijziging voorwaarden woningtoewijzing "gescheiden gezinnen": Om "gescheiden gezinnen" een verantwoorde en passende woonruimte te kunnen aanbieden moet PeelrandWonen op de hoogte zijn van hun gezinssituatie. Daarom vragen wij aan iedere gescheiden woningzoekende die de zorg heeft of krijgt over de kinderen een kopie van de officiële documenten van de omgangsregeling bij elke reactiebon bij te voegen.


Sport KBO Bridge Boszicht

Uitslag 16 oktober: 1 Léon Otten-Harrie v.Houtum 61,81% 2 Anneke Biemans-Anneke v.d.Elzen 59,72% 57,99% 3 Bep Ceelen-Miep Leenen 4 Toos Vogels-Joke Aalbregt 57,29% 5 Annie Staadegaard-Marga Bouw 51,39% 50,69% 6 Mia v.Delst-Willy de Graaf 7 Thea de Rijt-Mieke v.Gerwen 50,35% 8 Dries Manders-Wilhelmien v.d.Elzen 50,00% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan- of afmelden dient te gebeuren voor vrijdag 11.00 uur.

’t Veertje U17 speelt leuke en vooral spannende wedstrijden. ’t Veertje U17 speelde deze zondag 18 oktober een thuiswedstrijd tegen Lith U17/2. Het was hun eerste ontmoeting met Lith. ’t Veertje U17 bestaat uit twee dames en vier heren, op toerbeurt blijft er telkens één heer thuis en deze keer was het Jorg v.d. Vondervoort die iets anders dan badminton op zijn agenda kon zetten. Het waren allemaal hele spannende wedstrijden. Zowel tijdens de herendubbel als damesdubbel wist ’t Veertje diverse punten te scoren, maar moest uiteindelijk de

Berichten

winst aan de tegenstander laten. Ruben Adam had een hele spannende 3-setter tijdens zijn singel, maar verloor uiteindelijk in de verlenging met 22-24. Ook Eva Verhoeven en Rens van Outvorst hebben hun gemengddubbel wedstrijd in de laatste set met 2 punten verschil in de verlenging verloren, in dezelfde eindstand namelijk 22-24. Stef Tielemans wist zijn enkel te winnen. Ook samen met Juulke Adam wist Stef nog een punt binnen te halen voor ’t Veertje. Het waren wel allemaal hele leuke en vooral spannende wedstrijden, helaas werd de eindstand 2-6 in het voordeel van Lith. Uitslagen zondag 18 september ’t Veertje 1 - BC Roosterse 7-1 ’t Veertje 2 - Kerkdriel 1 5-3 ’t Veertje 3 - Budel 3 4-4 ’t Veertje U17 - Lith U17/2 2-6 ’t Veertje U15 - Geldrop U15 3-5

Wieler Toer Club Boekel Op en Afrit. Alle drie de groepen verzamelden zich afgelopen zondag voor hun laatste tocht. Klokslag 9 uur gingen ze van start, iedere groep een tocht van ± 70 kilometer. De Agroep had een rit met de pauzeplaats in Herpen. Daar aangekomen waren we zeker niet de eerste klanten, de biljarters hadden hun eerste partijtje al gehad. Die hadden hun biertje al verdiend. We zaten net aan de koffie toen er nog een lid van WTC Boekel binnenkwam. Tja, Adri, vol-

’t Veertje U17 v.l.n.r. Ruben Adam, Rens v.Outvorst, Stef Tielemans, Eva Verhoeven, Juulke Adam en Jorg v.d.Vondervoort

gende keer de wekker zetten. De terugweg liep via Keent, altijd een mooi stukje langs het water. We kwamen ook door Velp. Hier was het opvallend rustig, geen wonder want de pastoor vierde dat hij Abraham zag. Dat werd natuurlijk gevierd met een glaasje na de H. Mis. Om kwart voor twaalf waren we weer terug in Boekel. De boekjes konden worden ingeleverd, zodat het klassement kan worden opgemaakt voor de Renner van het Jaar. Volgende week rijden we nog de koppeltijdrit en dan zit het seizoen erop voor de weg. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Samen Sterk A-Klasse: J.v.Berkel - T.v.Alphen 35-96 T.v.d.Ven - H.v.d.Ven 31-77 J.Heesen - B.Thoonen 28-112 A.v.d.Laar - J. Emonds 42-47 K.v.Grinsven - J.v.Berkel 36-46 B.Thoonen - P.Wijers 114-61 B- Klasse: W.v.d.Broek - A.Emonds 21-36 M.v.d.Heijden - C.v.d.Laar 24-28 A.v.d.Kimmenade - C.v.Casteren 33-44 W.v.d.Ven - P.v.d.Sanden 32-15 A.Hoevenaars - G.Verwegen 19-40 G.v.Reybroek - M.v.d.Heijden 22-25 C- Klasse: F.Koolen - G.v.d.Cruijsen 39-23 A.Kerkhof - B.Donkers 11-11 J.v.Kilsdonk - A.v.Dijk 22-11 H.v.Lankveld - A.v.Bergen 17-13 J.Sleegers - J.Manders 15-15 Driebanden: K.v.Grinsven - W.v.d.Ven 14-8 J.Heesen - G.Trienekens 6-4 A.Emonds - H.v.d.Ven 6-9 Bandstoten: A.Emonds - C.v.d.Laar 18-17 J.v.Kessel - M.v.d.Heijden 14-16 J.Heesen - J.v.Kessel 26-14 M.v.d.Heijden - F.Koolen 22-15 A.v.Bergen - J.Emonds 15-47 M.v.d.Elzen - A.v.d.Laar 31-24 R.Koolen - K.v.Grinsven 15-27 J.v.Kilsdonk - C.v.d.Laar 8-20 A.v.d.Laar - G.Verwegen 20-8 C.v.d.Laar - G.v.Reybroek 17-25 A.v.Bergen - M.v.d.Elzen 11-31 G.v.Reybroek - J.Sleegers 22-8


Sport

Berichten

Loeka Thonies tweede in de eindstand van het ONK 85cc

Foto: motocrossplanet.nl - Eric Laurijssen

JTX Racing KTM-rijder Loeka Thonies heeft zich in de laatste wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap 85cc in Mill verzekerd van een mooie tweede plaats in de eindstand. De rijder uit Boekel wist in beide manches op een derde plaats over de finish en werd hiermee ook derde in het dagklassement. Voor Loeka was de wedstrijd in Mill niet alleen de laatste wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap maar tevens zijn laatste wedstrijd op een 85cc machine. Rede genoeg dus om in deze laatste wedstrijd nog eens alles uit de kast te rijden. In de training ging het rijden lekker. Het circuit was nog vlak en dit betekende dat de snelheden bijzonder hoog lagen. Om een toptijd te realiseren mochten er geen fouten gemaakt worden want de verschillen tussen de rijders waren bijzonder klein. Loeka knalde er een hele snelle tijd uit waarmee hij de sessie uiteindelijk als derde afsloot. Het verschil met de snelste was slechts een seconde dus Loeka wist dat wanneer hij een goede start kon pakken, hij mee zou kunnen strijden voor de zege. Na het vallen van het starthek in de eerste manche zat hij er redelijk goed bij en kon rond de vijfde plaats aan de wedstrijd beginnen. Al snel stootte hij door naar een vierde plaats en had de aansluiting met de kopgroep. Loeka ging in de aanval op de derde man en wist deze met een mooie inhaalmanoeuvre te passeren. Lang hield hij de tweede man in het vizier maar in het tweede deel van de wedstrijd verloor hij hem uit het oog en moest genoegen nemen met een derde plaats. Gedreven stond hij achter het starthek voor de tweede manche. Opnieuw zat hij

er redelijk goed bij toen het deelnemersveld door de eerste bocht kwam en kon in de top vijf aan de wedstrijd beginnen. Gelijk in de beginfase stootte hij door naar een derde plaats en ging de strijd aan met Rick Elzinga voor de tweede plaats. Alles werd op alles gezet maar door een kleine schuiver verloor Loeka hem uit het oog waardoor hij niet meer kon doen dan de wedstrijd uit te rijden op een derde plaats. Met tweemaal een derde plaats in de manches eindigde Loeka ook in het dagklassement op een derde plaats. In de eindstand om het Open Nederlands Kampioenschap is hij op een tweede plaats geĂŤindigd. Loeka zal nu de overstap maken naar de 125cc klasse en zal zich in de winterperiode gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Rode lijn 1. Dames v.d.Linden-Huijbregts 58,33% 2. Dames Brouwers-Ruesink 56,94% 3. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 56,60% 54,86% 4. Mw.Ceelen-Hr. de Groot 5. Hr. en Mw.v.Berlo 54,51% 6. Hr. en Mw.v.Helvoirt 53,13% 7. Hr. en Mw.Aalbregt 51,74% 8. Dames Coolen-v.d.Rijt 50,00% Groene lijn 1. Hr. en Mw.v.Schadewijk 63,89% 2. Hr. en Mw.Verhoeven 59,03% 3. Dames Koster-Verbeek 58,33% 4. Dames de Koning-Verbakel 56,60% 5. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 54,51% 6. Hr. en Mw.Verlangen 52,78% 7. Dames Polman-v.d.Elzen 52,43% 8. Dames Kremers-v.Lieshout 52,08% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Op maandag 12 oktober werden de laatste wedstrijden van de Bekerronde van het zaalvoetbal gespeeld. Voor sommige teams betekende dit een alles of niets wedstrijd om nog door te gaan naar de achtste finales van de Bekerronde. In Poule 1 ging de strijd nog tussen 3 teams, om uitgeschakeld te worden: De Drie Kronen, Café Gij & Ik en v.d.Aa Klusbedrijf. De eerste 3 teams stonden tegenover elkaar. De strijd ging lang gelijk op, maar uiteindelijk was het De Drie Kronen die met een 2-1 overwinning de 3 punten wist te pakken. Van de Aa Klusbedrijf moest aantreden tegen de koploper in deze poule, v.Haandel Metaal/’t Grifke. Deze was voor v.d.Aa Klusbedrijf een maatje te groot en kon dus niet voorkomen dat de wedstrijd werd verloren met maar liefst 13-0. Dit betekende dat er 3 teams onderaan zijn geëindigd met 3 punten, maar door het negatieve doelsaldo is v.d.Aa Klusbedrijf uitgeschakeld. In Poule 2 moest Invorm Interieurbouw winnen van Heuveltraining/v.Hoff T.W.

Berichten

om nog door te gaan naar de achtste finales van de Bekerronde. Er werd volop gestreden, maar men kon een 4-1 nederlaag niet voorkomen en ook dit team is uitgeschakeld. In Poule 3 waren de teams van Torpedo TUB en Elreka Hekwerken al uitgeschakeld. Zelfs een overwinning kon hen niet meer redden. In Poule 4 moest het team van TK ’t Stuupke winnen van De Schutboom en was afhankelijk van de prestatie van Autocentrum die aan moest treden tegen Snackpoint La Compagnie die al was uitgeschakeld. De Schutboom was duidelijk een maatje te groot voor TK ’t Stuupke. De wedstrijd ging dan ook kansloos verloren met 10-2. Autocentrum daar tegenover pakte deze laatste kans wel met 2 handen aan en boekte een welverdiende 5-1 overwinning, waarmee zij doorgaat naar de achtste finales. Net als Snackpoint La Compagnie is het team van TK ’t Stuupke uitgeschakeld in de Bekerronde. De achtste finales van deze bekerronde worden aan het einde van het seizoen gespeeld, na de competitie. Op maandag 19 oktober begint de competitie.

Nieuwe sponser recreantenvolleybal

Ook dit jaar zullen we weer in Gemert van de partij zijn met het recreantenvolleybal. Vele jaren heeft Joep van café ‘t Menneke ons gesponserd, waar we heel blij mee waren. Nu hebben we in ElectraWord Wim v.de.Broek een nieuwe sponser gevonden, die ons nieuwe shirts heeft geschonken, dus in het nieuwe tenue zijn we in september weer van start gegaan. Wij danken Wim hiervoor en hopen dat we weer een sportief jaar tegemoet zien.

Op www.wacboekel.nl vindt u alle informatie over teams, bekerronde, competitie, uitslagen, stand, historie van WAC Boekel en gegevens van het bestuur. Uitslagen Bekerronde Poule 1: v.Haandel Metaal/’t Grifke 12 pnt.; Dakdekkersbedrijf Jacobs 9 pnt.; De Drie Kronen 3 pnt.; Café Gij & Ik 3 pnt.; v.d. Aa Klusbedrijf 3 pnt. (uitgeschakeld). Poule 2: Porte de Provence 12 pnt.; BoekelFit 6 pnt.; Heuveltraining/v.Hoff TW. 4 pnt.; Quick-Hedge 4 pnt.; Invorm Interieurbouw 3 pnt. (uitgeschakeld). Poule 3: Stuc Force 12 pnt.; Café La Compagnie 10 pnt.; Donkers/Claasse 9 pnt.; MVS Grootkeukentechniek 7 pnt.; Torpedo TUB 2 pnt. (uitgeschakeld); Elreka Hekwerken 2 pnt. (uitgeschakeld). Poule 4: Donkers/v.Lankveld 13 pnt.; Midicentrum Stender 10 pnt.; De Schutboom 10 pnt.; Autocentrum Boekel 7 pnt.; TK ’t Stuupke 3 pnt. (uitgeschakeld); Snackpoint La Compagnie 0 pnt. (uitgeschakeld). Uitslagen 12 oktober: Invorm Interieur - Heuveltr./v.Hoff TW. 1-4 Elreka Hekwerken - Café LC 1-8 v.d.Aa Klus - v.Haandel Metaal 0-13 Donkers/Claasse - Torpedo TUB 4-3 Snackpoint LC - Autocentrum 1-5 MVS Grootkeuken - Stuc Force 1-7 Midi Stender - Donkers/v.Lankveld 2-3 TK ’t Stuupke - De Schutboom 2-10 De Drie Kronen - Café Gij & Ik 2-1 Porte de Provence - BoekelFit 6-2 Programma 26 oktober: Zaal A: Invorm Interieur - Elreka Hek 18.30 u v.d.Aa Klus - Torpedo TUB 19.15 u Dakdekkers Jacobs - Porte de Provence 20.00 u De Schutboom - Café LC 20.45 u Snackpoint LC - De Drie Kronen 21.30 u Zaal B: BoekelFit - v.Haandel Metaal 18.30 u Autocentrum - Midi Stender 19.15 u Heuveltr./v.Hoff TW. - Quick-Hedge 20.00 u Café Gij & Ik - Donkers/Claasse 20.45 u Donkers/v.Lankveld - MVS Grootkeuken 21.30 u

Evenementenkalender

Volleybalteam ElectraWord Wim v.d.Broek; Elly, Hedda,Carla, Els, Karin, Marly, Gonnie, Tiny ontbreekt op de foto.

24 oktober jaarlijkse auw ijzer ophaaldag KPJ-Vespo 22 november rommelmarkt Nia Domo 19 december kerstconcert "Geen Stille Nacht" (Imémato) Nia Domo


C1 Collection 5 drs Airco LED C3 1.6 HDIF Airdream diesel airco C4 Grand Picasso 1.6 THP Airco/Nav C4 Grand Picasso 1.6 VTi Aut. Airco/Nav C5 2.0 Ligne Prestige Automaat Xsara Picasso 1.8 Airco DS3 1.2 Chic Airco Navi

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen DS

2012 2011 2011 2011 2002 2005 2012

2009 2007 2009 2011 2013 2002 2002 2004 2005 2010 2004 2005 2006 2011 2013 2013 2008

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Te koop gevraagd gebruikte Peugeot Citroen maximaal 140000 km.

206 1.4 5 Drs Airco 207 1.6 Cabrio 207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco 207 SW 1.6 Vti Airco 208 HB 1.2 5 Drs Airco Navigatie 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 307 Break 2.0 HDI DIESEL AIRCO 308 SW 1.6 Vti Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 2.0 HDI SEDAN XS 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco 5008 1.6 THP Full options leder Partner 1.6 Hdi (grijs kenteken) Partner 1.6 Hdi (grijs kenteken) Partner 1.6 16V Combi Space Airco

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

SAMENWERKENDE

B OVAG

Peugeot Partner 19D, nieuwe apk

Ford Transit Connect 18TDCI, 27dkm, th

Bedrijfsauto's:

nieuw model, 27dkm

Toyota Yaris aspiration, 5drs, luxe uitv,

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Opel Agila 1.0 selection, sb, cd

Opel Astra , 5drs, ac, model 2013

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco

1998

2011

2013

2005

2011

11-2012

2010

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDySTRAAT 32, 5427 cj BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AuTOcENTRumBOEKEL.NL

TANK Nu ESSO BRANDSTOF mET 8 cENT KORTiNg!!!

Wij bieden U: - SUPERSCHERPE BANDENPRIJZEN incl. montage - OPSLAG van uw zomerbanden - WINTERCONTROLE op diverse punten incl. ruitensproeierantivreis voor 9,95 euro Ook kunt U bij ons terecht voor uw APK zonder afspraak!!!

Het is weer tijd voor de winterbanden!!!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


Sport HANDBALVERENIGING

Vespo

Uitslagen 17 en 18 oktober: Recreanten 1 - Helios 2 8-5 14-12 Dames 2 - Fib ‘15 White demonds HS3 - Heren 1 29-21 Tremeg DS1 - Dames 1 21-13 Programma 24 oktober: Boekel, 18.00 u Dames 2 - Nederpeel Gemert - Recreanten 1 Gemert, 18.00 u Programma 25 oktober: Heren 1 - Habo ‘95 HS3 Boekel, 10:00 u Dames 1 - Dos ‘80 DS2 Boekel, 11.15 u

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Dongen 1 - Heren 1 25-27 (beker) Helios ‘72 C1 - Jongens C1 7-38 Helios ‘72 B1 - Meisjes B1 5-29 PSV Handbal C2 - Meisjes C1 12-18 D-jeugd 1 - Bergeijk D3 8-21 D-jeugd 3 - Handbal Someren D1 3-18 E-jeugd 2 - Groesbeeks Glorie E1 1-13 E-jeugd 1 - Aristos (B) E1 4-23 Targos Bevo 2 - Heren 1 25-24 PSV Handbal 2 - Dames 1 15-22 Dames 3 - HMC 4 18-13 Heren A1 - Dongen A1 32-15 Rapiditas DA1 - Dames A2 30-11 Avanti DA1 - Dames A1 25-18 D-jeugd 2 - RED-RAG/Tachos D1 16-18 Programma zaterdag Heren 1 - Swift 2000 1 20.45u MHV ‘81 1 – Heren 2 19.00 u Dames 1 - ESC ‘90 DS1 19.00 u Bedo 1 - Dames 2 19.30 u Jongens C1 - KPJ Beek en Donk 1 10.00 u

Berichten

13.00 u Meisjes B1 - Tremeg DB1 Meisjes C1 - Swift C1 11.00 u 12.00 u Meisjes C2 - Apollo Swift E1 - E-jeugd 1 10.30 u DOS ‘80 E1 - E-jeugd 2 13.05 u Programma zondag 10.00 u VESPO 1 - Heren 3 HCB ‘92 2 - Heren 3 10.45 u Flyers A1 - Heren A1 13.10 u Dames A2 - MEOS DA1 10.00 u Dames A1 - United Breda/Internos DA1 11.15 u Blauw Wit D1 - D-jeugd 2 10.20 u The Flyers D1 - D-jeugd 1 14.45 u Groesbeeks Glorie F1 - F-jeugd 1 11.00 u Dames HABO’95 verrassend eenvoudig langs PSV2 De tegenstander van deze week is het tweede team van PSV, dat al enkele jaren in de hoofdklasse meedraait. In het nieuwe seizoen kenden zij tot nu toe 2 nipte nederlagen, o.a. tegen titelkandidaat Handbal Venlo, dat een week eerder met ruime cijfers van HABO gewonnen had. Maar omdat je bij een tweede team nooit weet wie er beschikbaar zijn kun je elke wedstrijd voor verrassingen komen te staan. Deze keer stond er een combinatie van veel jeugd en enkele ervaren speelsters tegenover HABO. Het begin van de wedstrijd was overduidelijk voor HABO. Door 2 fraaie treffers van Iris Donkers kon HABO uitlopen naar 1-4, even later gevolgd door een 2-6 voorsprong. Door o.a. een paar vlot uitgedeelde tijdstraffen kregen de dames van PSV de kans om terug te komen in de wedstrijd en de stand weer gelijk te trekken. HABO schakelde een tandje bij en liep onder aanvoering van een gedreven Iris Donkers uit naar een afgetekende 7-11 ruststand. Na de rust was HABO lange tijd heer en meester. In 20 minuten wist het arme PSV niet één keer te scoren, terwijl HABO rustig de score kon opvoeren naar een ongekende 7-

20 voorsprong. Snelle breaks van Alice v.d.Horst en Myrne Donkers en pri-ma combinaties tussen opbouwers en cirkellopers moesten wel leiden tot kansen en doelpunten. Maar de onmacht van PSV was natuurlijk voor een groot deel ook de verdienste van een goed georganiseerde verdediging, waar de opdracht was om binnen de negen meter bijtijds aan te pakken. PSV bleek in ieder geval niet in staat het gat te vinden. En wat er al doorkwam werd ook deze keer weer kundig verwerkt door een prima sluitpost in de persoon van Kim Klokgieter. Met de wedstrijd lang en breed in de pocket werd de slotfase erg rommelig en slordig. HABO ging een beetje freewheelen, de scheidsrechter voegde er nog wat onnodige tijdstraffen en enkele vreemde beslissingen aan toe en PSV greep zowaar de kans om de stand op het oog nog wat dragelijker te maken. Aan het einde stond er 15-22 in het voordeel van HABO op het bord. Al met al een onverwacht gemakkelijke overwinning. Scores HABO: Alice 6, Iris 5, Myrne 5, Rieneke 2, Miriam 2, Moniek 1, Jesse 1.

Rutger van Herpenruiters In het weekend van 10 oktober kwamen onze pony dressuurruiters aan de start tijdens de eerste selectiewedstrijd in Nistelrode. In de klasse DE-L1 behaalden Mirte v.Mensvoort en Damian K een 16e plaats met 176 pnt. In de klasse DE-L2 behaalden Larissa v.Lankveld en Bonfire een 11e plaats met 182 pnt.. Evy v.Mensvoort en Luca K behaalden in de klasse M1 een 8e plaats met 179/172 pnt. Afgelopen weekend zijn onze pony springruiters aan de start gekomen tijdens hun eerste selectiewedstrijd in Nistelrode. In de klasse CB behaalden Isabeau v.Erp en Sunny een mooie 2de prijs met 81 stijlpunten! Ook startte Isabeau haar pony Amigo in de klasse AB-L, daar behaalden zij een 6e plaats. Mirte v.Mensvoort en Damian K behaalden in de klasse DB een 21e plaats met 65 stijlpunten. In de klasse DE-L behaalden Evy v.Mensvoort en Luca K een 11e plaats. Britt v.Erp en Lorenzo stuurden naar een 6e plaats in de klasse DE-M. Priscilla Faas en Casanova zijn op wedstrijd geweest in Heusden. Het duo behaalde daar een 2e prijs met 191 pnt. en een knappe 1e prijs met 198 pnt.!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Van Deurzen

A l l e r h a n d e Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor afspraak 06-23446218, H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. De man die ook repareren kan!

INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren

Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkomsten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492323875 of 0655817660. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880. --------------------------------------------------

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PuiN- & AFVALcONTAiNERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNg van diverse soorten zAND. - BESTRATiNgEN met of zonder materiaal.

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

Build to last longer made in Sweden gladheidsbesrijding zonder corrosieve HEDON witgoedservice Boekel uitslag op alle bestratingen. is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

0492-322300


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8,50. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf

A l l e r h a n d e te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. --------------------------------------------------

RIJOPLEIDING

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 0622887186

Aanhangwagen rijles E achter B. informeer naar de mogelijkheden: 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

machinale houtbewerking boekel

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

PETER BROOS

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------TE HUUR opslagruimte 225m², toegang dmv een loopdeur en roldeur van ± 4.80 m, evt. voorzien van alarm, via afgesloten terrein bereikbaar. Voor info 06-53752477 -------------------------------------------------TE HUUR bovenwoning met 4 slaapkamers en dakterras in centrum van Boekel met ingang van week 47. Voor info 0612064727. --------------------------------------------------

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd * Medisch pedicure

* Gezichtsbehandelingen

www.boekelswelzijn.nl

* Lichaamsbehandelingen * Massages * Harsen

* Cadeaubonnen

Silke van Boxtel, tel. 06-30651838 Senioren Begeleiding Particulieren

Persoonlijke aandacht verhoogt kwalitieit van leven Boekel, Venhorst en directe omgeving. Caroline van der Aa tel. 06-51216215 www.trendflow.nl/seniorenbegeleiding

Lekkere nieuwe oogst elStar aPPelS en conference Peren De wintergroenten zijn er weer; boerenkool, zuurkool, spruitjes en hutspot Groenten, fruit, zuiVeL , kAAs, BoerDerij-ijs en kADoPAketten met streekprodukten zijp 7, Boekel, tel 06 20364524 open: ma./wo. 13.00-18.00, vrij. 9.00-18.00, za.9.00-17.00 uur let op!! maandag 26 en woensdag 28 oktober zijn wij gesloten

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

TE KOOP gevraagd walnoten en tamme kastanjes. U kunt ze elke avond inleveren. Tel. 06-53791772. -------------------------------------------------GEZOCHT in Boekel en omgeving: weidegang met (schuil)stal. Mogelijkheid tot rijden in de avonduren (verlichting). Tel. C

06-53357423 of email chirica17@hotmail.com. -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------GRATIS advies door vrijwilliger met ervaring en 100% zwijgplicht. Voor minder uitgave of meer inkomsten. A.Schoen-

makers, De Beuken 11, Boekel, tel. 0492323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers • Service op locatie • Landbouwtechniek • Hydrauliek

• Aandrijftechniek • Montage • Onderdelen

Maarten Melis - 0610559833 info@memaservice.nl Noordstraat 6 - 5428 NR Venhorst

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

RIJOPLEIDING Voor AUTO-MOTOR en TRACTOR RIJBEWIJS. Ook AANHANGWAGEN RIJLES E achter B. www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel 06-22123656

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STucADOORSBEDRijF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les! Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Jv

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

TE HUUR ruim appartement boven de Rabobank met een eigen garagebox op de begane grond. Appartement heeft vrij uitzicht op het Agathaplein en is goed bereikbaar met een lift. Tel: 06-53652058

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Wij verhuren houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel.

>Ƶ ŶĐŚƌŽŽ ŵ John Rambach Nu ook Žǁů ŝŶ Ő AUTOBANDEN WĂƌƚLJĐĞŶ ƚƌƵ ŵ VERKOOP & OPSLAG sĞƌŐĂĚ ĞƌĐĞŶ ƚƌƵ ŵ van winter- en

^ŝ Ŷƚ ŐĂƚŚĂƉ ůĞŝŶ ϲ ͮ ϱϰϮϳ ŽĞŬĞů zomerbanden. dĞů͗ ϬϰϵϮͲϯϮϭ ϰϱϮ ͮ /Ŷ ĨŽΛŶŝ ĂĚŽ ŵŽ͘Ŷ ů

Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Het Goor 10, Voor al uw bitumineuze 5427 PH Boekel daken & daksingels. T 0492-322520 Ook voor VERKOOP M 06-50463633 DAKMATERIALEN

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOuWBEDRijF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

Rombout

AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATiS OPgEHAALD EN THuiSBEzORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

WATER • SANiTAiR • gAS cENTRALE VERWARmiNg

NiEuWBOuW • VERBOuW ONDERHOuD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

HEDON Witgoedservice Boekel &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Druk- en zetfouten voorbehouden