30e jaargang nr 36, 9 maart '16

Page 1

30e Jaargang nr. 36 - 9 maart 2016

Grootse verrassing tijdens jaarvergadering Vorige week woensdag, een drukbezocht Boszicht. Reden was de jaarvergadering van KBO Boekel. Op het programma stond o.a. de bestuursverkiezing. Een van de leden van het bestuur, Maria Vos, zou tijdens deze vergadering de voorzittershamer overdragen aan een nieuwe voorzitter. In 2010 werd zij benoemd tot voorzitter, nadat zij al 10 jaar zeer actief en betrokken was bij de KBO. Tijdens haar voorzitterschap was zij een drijvende kacht binnen het bestuur. Een aantal (nieuwe) activiteiten werden in deze periode geïntroduceerd, zoals onlangs nog de Bosdagen. Telkens stond hierbij voor Maria het welzijn van de leden voorop. Naast haar drukke voorzitterschap vond en vindt Maria nog tijd om diverse andere

activiteiten te verrichten. Te denken valt hierbij aan haar inzet voor de ouderen in St. Petrus, haar lidmaatschap van de Wmo. Maar ook was zij in het verleden betrokken in het bestuur van de Katholieke Vrouwen Gilde, was ze lid van de adviesraad parochie St. Agatha en de avondwake werkgroep. En ook bij Vrienden van St. Petrus en in de Raad van Toezicht PeelrandWonen droeg Maria haar steentje bij. Burgemeester Bos dankte Maria tijdens een korte speech voor haar belangeloze en bovenal tomeloze inzet voor de samenleving, en dan vooral voor de ouderen binnen onze gemeenschap. Hij was tevens

verheugd om de versierselen die behoren bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau aan de totaal verraste exvoorzitter uit te reiken.

) Werkgroep ‘Eredienst St. Petruskapel’

Lees elders in dit blad meer over het behoud van de St. Petruskapel.

Hoeveel kilometer loop jij?

1e Avond4daagse Boekel-Venhorst 7 t/m 10 juni 2016

Hou de info in maart en april in de gaten

Voor goedkoper AUTO-ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTSEN: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, spoed tel. 321828, afspraak tel. 323777 (08.30-10.15 /10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), receptenlijn: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp, Pater Rossaertstraat 15, Elsendorp, afspraak tel. 352043. Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Beschikbaar LOCATIE AED’s Boekel Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Fam. Tielemans Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Fam. v.Logten Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Fam.Fabrie Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Brandweer via 112 BoekelFit Kennedystraat 17b 08.00 - 21.00 uur Fam. Koster Raadstraat 4 Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij vanBoxtel 08.30-17.30 uur Burgtstraat blijft zoals het is Zorgpark Sint Petrus Boszicht Entreehal tijdens openstelling Praktijk Wolbert St. Janplein 2 tijdens openstelling Gemeentehuis St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) altijd bereikbaar LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar St. Josephplein 15 24 uur/dag Fam.v.Duijnhoven Statenweg 135 tijdens openstelling Andusta Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. ALPHEGA APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: route 10, Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 u, di. avondopenstelling 17.3019.30 u. Prikposten:Huize Padua ma. t/m vrij 08.00-08.45 u; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.30-09.00 u; Venhorst Mennehof donderdag 10.15 u-10.45 u. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijden kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): Burgtstraat 34 (St. Petrus, naast consultatiebureau), tel. 0800-2540000 (gratis), info@cjggeeftantwoord.nl, www.cjggeeftantwoord.nl. Open dinsdag en donderdag 13.30-15.00 uur. informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl

u w

d i e n s t

FYSIOTHERAPIE MICHIEL KNIBBE: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl, ook aan huis PRAKTIJK WOLBERT: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492 714590 e info@wolbert-fysio.nl FYSIOCOACHING BOEKEL: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f.: medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/ 06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). DORPSTEAM BOEKEL: Burgtstraat 34, in Zorgcentrum Sint Petrus. Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur. www.dorpsteamboekel.nl, info@dorpsteamboekel.nl, tel. 0492-32 83 83 Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215 trendflow57@gmail.com, www.trendflow.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl ORIGIN BOEKEL, Mindfulness & coaching praktijk, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice BRABANT ZORG: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. Thuiszorg Brabantzorg Sint Petrus: info voor al u zorgvragen thuis: 06- 12890682 dagelijks bereikbaar tussen 7.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Dagbesteding Brabantzorg Donkzicht: dagbesteding voor alle mensen met een hulpvraag. Info 06- 12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu ZONNEBLOEM afdeling Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207; A. Knight tel 323070. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL contact Maria van den Eijnden, tel. 0492-322419 MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.3017.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 13 maart, 5e zondag van de Vasten: 11.00 u misdienaars: Beerend Klomp. m.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken; Cornelis Donkers (vwg. verjaardag); André en Riek Daniëls-v.d. Aa(vwg.verjaardag Riek); Karel en Nel Gijsbers-Megens en overleden familie; Fien Kanters-Bevers (vwg. sterfdag) en John Kanters; Jaan v. Lankveld-Bevers (vwg. jaargetijde) en Andries v.Lankveld haar echtgenoot; Heintje Tielemans (vwg. zijn sterfdag) en Annie Tielemans-Jonkers. Woensdag 16 maart: 19.00 u Antoinette v.Dooren-v.d.Rijt; Mien v.Berlo-Oosterholt; Lou v.Rooij (vwg.sterfdag). Vrijdag 18 maart: 11.00 u Sint Jozefviering van de KBO m.m.v seniorenkoor De Blijde Herfstklanken.

Collecte vastenactie. Tijdens de gehele vastentijd zullen in de kerken van Boekel en Venhorst achter in de kerk bussen c.q. mandjes staan om uw bijdrage voor de vastenactie in te deponeren. Ook zullen er vastenactie-enveloppen bij u thuisbezorgd worden waar u uw eventuele bijdragen in kunt stoppen. Deze enveloppen kunt u in Boekel in de brievenbus in het portaal van de pastorie (aan het kerkplein) deponeren en in Venhorst afgeven bij De Winkel.

Benoeming deken Met ingang van 15 maart 2016 heeft de bisschop van ’s-Hertogenbosch de zeereerwaarde heer Frits Ouwens, pastoor van de parochie De Goede Herder te Heesch benoemd tot deken van het dekenaat OssRavenstein-Uden. Hij volgt hiermee pastoor Theo v.Osch op als deken. Passieverhaal in St. Petruskerk. Op zondag 20 maart wordt in onze kerk het passiespel “Een Weg” uitgevoerd. Het gaat hierbij om een eigen invulling van het lijdensverhaal door Zanggroep Palet uit Overloon waarbij men probeert te kijken vanuit het gezichtspunt van Jezus zelf, dus niet vanuit derden, zoals we het verhaal kennen. Aanvang is 19.00 uur en de toegang is gratis, maar een vrije bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Pater Theo Verbruggen in Brazilië overleden. Pater Theo Verbruggen (Kruisheer), bekend als iemand met grote verdiensten voor de kerk in Brazilië, en de laatste jaren als seculier priester is in Brazilië overleden en woensdag j.l. begraven.

Parochiepagina in het Udens Weekblad. Komende week vindt u in het Udens Weekblad de parochiepagina met daarin onder andere ook een overzicht van alle vieringen in de Goede Week.

Op bedevaart naar Lourdes; een belevenis

11 t/m 19 september busbedevaart N.L.Z Lourdes, de plek waar hemel en aarde elkaar raken. Een bedevaart naar Lourdes zorgt er voor dat u het leven van alle dag weer wat gemakkelijker aankunt. De Nederlandse Lourdesbedevaart voor zieken (N.L.Z) organiseert al vele jaren goed verzorgde reizen naar Lourdes met de trein of het vliegtuig. In 2016 ook weer bij voldoende belangstelling met de bus, van zondag 11 t/m maandag 19 september. Deze busreis is een bedevaartreis met een toeristisch karakter, een reis met meerwaarde! In 2016 is gekozen voor een nieuwe prachtige route. Er worden onderweg

AANBIEDINGEN van donderdag 10 t/m woensdag 16 maart:

RIJSTEVLAAI

APFELSTRUDEL VIKORN PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Contactpersonen: Frans van de Wiel: 0492-351560 Riky Janssen: 0492-351271

MET SLAGROOM per stuk

MULTIVITAMINENBROOD

PAASBROOD

KLEIN

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

9.50 1.25 1.90 3.75

11.00

Zaterdag 12 maart: 17.30 u Intenties kerkgangers

OVERLEDEN: Boekel: Mina Kuipers-v.Lankveld. Uden: Pater Theo Verbruggen (Brazilië)

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel.


mooie plaatsen bezocht, waaronder Amiens (de Kathedraal de Notre Dame), Nevers - waar Bernadette ligt opgebaard Vezelay (de Basilique Sainte Marie de Madeleine) - Beaune (Hospice Civils uit de 15e eeuw) . In Lourdes sluiten we op maandag aan bij de pelgrims die met de trein of het vliegtuig zijn gekomen. We doen mee met de officiële internationale- en de N.L.Z vieringen. Daarnaast zijn er vieringen met onze eigen groep en maken we een uitstapje naar de Pyreneeën. De bedevaart wordt begeleid door reis- hotelleider Jos van der Heijden uit Best en pastoor A. Verschure. ( beiden zijn al jaren vrijwilliger bij de N.L.Z bedevaarten) Programma: zondag 11 september Vertrek ± 8.00 uur Best, ± 8.30 uur Knegsel. Diverse tussenstops, o.a. in Amiens met een bezoek aan de prachtige kathedraal. Overnachting in de buurt van Orléans maandag 12 september Op weg naar Lourdes, aankomst ± 18.00 uur. Na het diner de Openingsviering. dinsdag 13 t/m vrijdag 16 september We nemen deel aan: • de internationale vieringen : lichtprocessie, sacramentsprocessie (met ziekenzegen), internationale Hoogmis. • vieringen van onze bedevaart: H. Mis aan de Grot met alle Nederlandstalige pelgrims, themaviering. • vieringen met onze eigen groep, o.a. de kruisweg. Verder bezoeken we plaatsen die belangrijk zijn geweest in het leven van Bernadette o.a. het geboortehuis, het cachot waar zij woonde tijdens de verschijningen, de grot en nog vele andere bezienswaardigheden, er is een rondleiding over de Heiligdommen en we bezoeken Cité Saint Pierre. zaterdag 17 september Vertrek uit Lourdes naar Nevers. Aankomst in Nevers 17.30 uur, H. Mis aan de Grot, bezoek kapel waar Bernadette is opgebaard. Diner in het klooster.

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Zondag 18 september Vanuit Nevers naar het prachtige stadje Vezelay met de mooie Basilique. ’s Middags richting Beaune voor een bezoek aan een eeuwenoude hospice. Diner en overnachting in Beaune. Maandag 19 september Via een tussenstop in het centrum van Nancy (place de Stanislaus) en Luxemburg naar Nederland. Aankomst in Knegsel ± 20.00 uur. Voor aanmelden en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met: • Jos v.d.Heijden, tel. 0499 - 373779 / 06 18618903. e-mail: vwkn.lourdes@gmail.com • Het huis voor de Pelgrim (N.L.Z.) 043 - 321 57 15 ( Chantal Piters) • Pastoor A. Verschure 040 - 2051575 • na aanmelding wordt u bezocht door de reisleider Jos v.d.Heijden. Vooraf is er nog een kennismakingsbijeenkomst in

Knegsel met alle deelnemers. Mocht u in deze periode niet kunnen of liever met de trein of vliegtuig gaan, neem dan contact op met het Huis voor de Pelgrim 043 - 3215715. Medewerkers van de N.L.Z. of de Limburgse Bedevaarten kunnen u uitgebreid informeren over alle mogelijkheden om op bedevaart te gaan. Ook kunt u zich wenden tot het Lourdescomité Eindhoven en omgeving, Wilma Caiffa 06 - 12157507 (na 18 uur).

Hoera.....Geslaagd

Op 26 februari is Jeroen Polman aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijks Universiteit Groningen geslaagd voor de master “International Economics and Business”. Proficiat.

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van

Annie de Bie Annie was vanaf 2009 werkzaam als vrijwilligster in Sint Petrus. Een betrokken, enthousiaste, maar vooral een gezellige gastvrouw in de avonduren in ‘t Trefpunt. Met veel liefde heeft Annie voor bewoners gezorgd tijdens de koffie uurtjes op dinsdagavond. We zullen haar enorm missen. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus BrabantZorg

heemkundekring Sint Achten op Boeckel Op 26 februari j.l. namen wij afscheid van ons lid

Jo van Lankveld - van den Tillaart Zij was sinds 1990 lid van onze Heemkundekring. Met haar overlijden verliezen wij een actief en gewaardeerd lid. Jo heeft voor de activiteiten van onze Heemkundekring altijd een warme belangstelling getoond en is jarenlang actief geweest in de Werkgroep Documentatie. Zij is niet meer. We verliezen in haar een persoon die altijd geïnteresseerd en betrokken was bij de historie van ons dorp. Wij wensen haar familie en vrienden kracht toe dit grote verlies te dragen.

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Bestuur Heemkundekring Sint Achten op Boeckel


Donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 maart

500 gram rundergehakt + 4 hamburgers Runder-entrecote

(PUUR VAN SMAAK)

€ 695 29 100 gram € 2

samen voor

Chinese weken

van maandag 7 t/m zaterdag 19 maart Wat hebben we te bieden in de Chinese weken: Chinese tomatensoep, bami, nasi, witte rijst, babi pangang, babi ketjap, Chinees stoofpotje, ajam saté saus, gehaktbal in ketjapsaus, Tjap Tjoy, foe young hai, sajoer lodeh, loempia’s, kipsaté in pot. SPECIAL VAN DE WEEK

Pittige procureurschotel mals varkensvlees met zachte sjalotten in een zoete pittige sojasaus

100 gram

€ 160

Maandag 14 februari en dinsdag 15 maart

Braadworst h.o.h. Keurslager slavinken Varkenshaas Woensdag 16 maart:

Gehakt h.o.h.

VLEESWARENTRIO 100 gr. snijworst 100 gr. grillworst 100 gr. Couburgerham samen voor

€ 350 00 4 stuks voor € 4 89 100 gram € 1 500 gram

€ 325 00 4 stuks voor € 4 89 100 gram € 1 500 gram

Keurslager slavinken Varkenshaas

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 495

keurslager


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.00 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 11 maart: Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 18 maart: GFT-afval / Groenbak TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met het muziekfestival Samba Cinco.

In verband hiermee wordt op 18 juli 2016 van 10.00 uur tot 23.00 uur - of zoveel korter als mogelijk is - het Sint Agathaplein (vanaf de rotonde Kerkstraat tot het begin van de Kennedystraat) afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting. Boekel, 8 maart 2016 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het plaatsen van een dakopbouw Locatie: Kennedystraat 11, Boekel Datum ontvangst: 29 februari 2016

De ingediende aanvragen liggen niet ter

inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. Mocht u bezwaar willen maken tegen een van de hier genoemde plannen, dan kan dit pas nadat de vergunning verleend is.

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: Gilde St. Agatha Boekel, voor het houden van een open dag op 29 mei 2016 op het evenemententerrein in Boekel van 10.00 uur tot en met 19.00 uur. Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: S. Ghausi voor het exploiteren van een horeca-inrichting op het adres Statenweg 81 in Venhorst (verzenddatum 2 maart 2016).

Bezwaren: Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen

Landelijk Referendum 2016 VERKRIJGBAARSTELLING TEKST WET EN ASSOCIATIEOVEREENKOMST

De burgemeester van Boekel brengt ten openbare kennis dat in verband met het op woensdag 6 april 2016 te houden referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne de tekst van de aan het referendum onderworpen wet en het verdrag vanaf 9 maart 2016 kosteloos op het gemeentehuis verkrijgbaar is. Hiervoor kunt u contact opnemen met 0492-326800. Tevens is deze informatie ook te vinden op de website www.verkiezingen2016.nl. Plaats: Boekel Datum: dinsdag 8 maart 2016

De burgemeester voornoemd, P.M.J.H. Bos.


Gemeente Boekel

(dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Grote Baan 10 te Venhorst • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van A.H. van den Boom Agrarische Bedrijven B.V., voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Elzen 10a te Boekel

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Boomkwekerij Nico Donkers, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Boekel, 8 maart 2016 De burgemeester van Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 8 maart 2016 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een schuilgelegenheid Locatie: Voskuilenweg 3d, Venhorst Verzenddatum: 4 maart 2016

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een woning Locatie: Wollegras 1, Boekel Verzenddatum: 4 maart 2016

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 23 februari jl. is o.a. aan de orde geweest:

Zienswijzeverzoek conceptbeleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord Vooruitlopend op de programmabegroting 2017 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord het concept-beleidskader 2017 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze daarover kenbaar te maken. In het concept-beleidskader worden voor de 3 onderdelen van de Veiligheidsregio, namelijk Brandweer Brabant-Noord, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en GMC (Gemeenschappelijk Meld Centrum) geen voorstellen gedaan voor nieuw beleid. Wel worden aan de deelnemende gemeenten extra middelen gevraagd in verband met hogere huisvestingskosten (€ 200.000) en een lager BDUR-uitkering van het Rijk (€ 229.000). De budgetten bestaand beleid worden verhoogd met een inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkeling van (voorlopig) gemiddeld ca. 1%. Ten aanzien van de gemeentelijke bijdragen aan Brandweer Brabant-Noord wordt een nieuwe verdeelsleutel voorgesteld. Voor de effecturering van de invoering van de nieuwe verdeelsleutel wordt voorgesteld om te werken met een ingroeimodel.

Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015 De Inspectie SZW heeft onderzocht hoe veilig Suwinet gebruikt wordt door de gemeente Boekel. De gemeente Boekel voldoet aan 7 van de 7 beveiligingsnormen.

Integrale aanpak problematische jeugdgroepen De notitie integrale aanpak problematische jeugdgroepen geeft een handleiding wat de wenselijke structuur is bij de aanpak van een problematische jeugdgroep en wanneer er opgeschaald kan worden naar het veiligheidshuis.

Factsheet: Mantelzorg in Brabant De gemeente Boekel heeft een ‘Factsheet: Mantelzorg in Boekel’ opgesteld. Hieruit blijkt dat de lokale inbedding van mantelzorgondersteuning bij het Dorpsteam Boekel in 2015 heeft geleid tot een veel hoger bereik onder mantelzorgers. Ook wordt vanaf 2016 ingezet op mantelzorgeducatie.

Subsidieverzoek Stichting Organisatie Kidsday Het college heeft besloten om voor de organisatie van Kidsday in Boekel een evenementensubsidie ter hoogte van € 1.000 beschikbaar te stellen.

Verzoek gebruiksvergoeding Boekel Sport Het college heeft besloten om Boekel Sport geen toestemming te verlenen om de gebruiksvergoeding in twee termijnen te voldoen.

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 Het college heeft de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 vastgesteld. Deze verordening wordt voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze verordening zijn sanctiemogelijkheden opgenomen voor als klanten geen medewerking geven aan de Wet Taaleis die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Daarnaast is het percentage van de verlaging op de uitkering bij zeer ernstige misdragingen verhoogd van 50% naar 100%.


Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat

23, 24, 25 en 26 augustus Joepiedagen 2016 Inschrijven Joepiedagen Zien jullie ook al weer uit naar de Joepiedagen?? Wij zeker!! Dit jaar gaat Joepie naar de film!! Het zullen ongetwijfeld leuke en spannende dagen worden. Schrijf de datum alvast op de kalender, in je agenda of sla het op in je mobiel, zodat jij er weer zeker bij kunt zijn. Kijk ook eens op www.joepiedagen.nl of facebook www.facebook.com/kindervakantieweek.joepieboekel Dit jaar kunnen alle kinderen en vrijwilligers zich op eenvoudige wijze inschrijven via onze website: www.joepiedagen.nl Inschrijven kan vanaf 1 april tot en met 15 april. Let op inschrijven kan alleen nog via de website, de inschrijfavond is komen te vervallen. Groetjes, De Joepie werkgroep

SCOUTING BOEKEL Zet de bloemetjes buiten in…… potgrond van Scouting Boekel. Bij het aanbreken van de nieuwe lente wil iedere tuinliefhebber zijn tuin weer perfect in orde hebben. Fleurige lentebloeiers horen daar natuurlijk bij. Ook zijn er een aantal kuipplanten die een grotere pot nodig hebben. De potgrond, waarmee Scouting boekel op zaterdag 19 maart tussen 10.00 en

niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief

moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

NADERE REGELS EN BELEIDSREGELS JEUGDHULP BOEKEL 2016 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de ‘Nadere regels Jeugdhulp Boekel 2016’ en de ‘Beleidsregels Jeugdhulp Boekel 2016’ vast te stellen. Deze regels treden in werking met ingang van 10 maart 2016 en zijn op aanvraag in te zien. Boekel, 8 maart 2016 Burgemeester en wethouders van Boekel.

15.00 uur bij u aan de deur komt, zorgt voor een seizoen lang groei- en bloeiplezier. De Legro potgrond kost 4,60 euro voor de eerste zak en 3 zakken kosten 13,00 euro. In een zak zit 50 liter potgrond van goede kwaliteit. De zakken worden meteen bij u afgeleverd. Naast alle straten in de bebouwde kom van Boekel komen wij ook in een aantal straten in het buitengebied. Dit jaar komen we ook weer in Venhorst rond. We komen door alle straten binnen de bebouwde kom. Hierover volgt in de komende weken nog meer info. Dus zet binnenkort uw bloemetjes buiten in potgrond van Scouting Boekel. Met uw bijdrage steunt u de jeugd- en jongerenactiviteiten van Scouting Boekel. Vanaf nu is het ook mogelijk om de potgrond via onze, geheel vernieuwde, website: www.scoutingboekel.nl te bestellen. Graag tot ziens op 19 maart a.s. Info: Thijs v.d.Oord, tel. 06 2250 0898.

Boekenweek 2016 met als thema Duitsland Nederland en Vlaanderen zijn in 2016 gezamenlijk gastland op de Boekenbeurs in Frankfurt. De Boekenweek 2016, van zaterdag 12 maart t/m zondag 20 maart, richt zich daarom op ons buurland Duitsland, onder het motto Was ich noch zu sagen hätte. En natuurlijk wordt ook in de bibliotheek aandacht besteed aan Duitsland en haar literatuur. Exclusief voor bibliotheekleden is vanaf zaterdag 12 maart het Boekenweekmaga-

zine verkrijgbaar in de bibliotheek. Voor volwassenenleden en zolang de voorraad strekt. Het is een magazine vol boekentips, interviews en achtergrondartikelen bij het thema Duitsland. Esther Gerritsen schreef dit jaar het Boekenweekgeschenk Broer. In de boekwinkel wordt tijdens de Boekenweek dit Boekenweekgeschenk cadeau gegeven bij besteding van een bedrag van € 12,50 aan Nederlandstalige boeken. Diegenen die daarvoor naar Bruna Wijn in Gemert gaan maken ook nog eens kans op 2 kaartjes voor de ontmoeting met Bert Wagendorp op donderdag 17 maart in de Eendracht. Op zondag 20 maart is dit Boekenweekgeschenk ook je treinkaartje. Op vertoon van het Boekenweekgeschenk reis je gratis door heel Nederland.

De entreekaarten à € 10 zijn per e-mail te bestellen onder vermelding van uw naam en adres aan secretariaat@emm-boekel.nl De betaling gelieve door overmaking van het bedrag op rekening NL21RABO0108008207 t.n.v. harmonie EMM, eveneens met vermelding van uw naam en adres.


Boomfeestdag in Venhorst op 16 maart

Op woensdag 16 maart is het de landelijke boomfeestdag voor kinderen van de groep 7 met meester Walter Groenendaal van de basisschool Sint Corneliusschool uit Venhorst. Vorig jaar in de herfst hebben dezelfde kinderen al bomen en struiken geplant bij het bedrijventerrein ‘De Kraaiendonk’ aan de Midden-Peelweg. Op 16 maart worden de kinderen ontvangen bij familie van Doorn - Vaste planten aan de Statenweg te Venhorst. Kweker van Henrico Doorn geeft de kinderen interessante en leerzame informatie geven over wat vaste planten zijn, hoe ze gekweekt en vermeerderd worden. Ze krijgen een rondleiding over de kwekerij. Ook moeten zij hun handen nog gebruiken

want zij mogen nog een bijzondere klus klaren. En tot slot ... bij een feest hoort natuurlijk wat lekkers! Namens Stichting D’n Eik, Stichting Bomen Boekel en ZLTO Boekel/Venhorst, www.stichtingdneik.nl

Hierbij nodigen we jullie uit voor een rondleiding bij drukkerij Bek. Datum: woensdag 16 maart 2016. Aanvang: 13.30 uur Waar: Kennedylaan 16, 5466 AA Veghel Kosten: gratis Gezamenlijk vertrek met auto’s om 13.00 uur vanaf het Sint Janplein.

Gaat u op eigen gelegenheid, laat het ons weten. We gaan een kijkje nemen bij drukkerij Bek in Veghel. Bek maakt communicatie sinds 1968. In de afgelopen 45 jaar is er veel veranderd. Mede dankzij trouwe relaties hebben ze een ontwikkeling doorgemaakt van drukkerij naar een communicatiebedrijf dat klanten ontzorgt. Hoe? Na algemene informatie krijgen we een rondleiding door de drukkerij waar op dit moment 145 mensen werken. Opgave vóór 10 maart bij Maria, tel. 0492- 322051 (of 06- 23099894). Graag tot dan. Bestuur VrouwenActief

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 15 maart wordt oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


“Salem Reed: een film met wel twee bijzondere hoofdpersonen”

Studenten uit Boekel studeren af met documentair portret van een drag queen. Een drag queen is een man die zich een paar avonden per maand omtovert tot een theatrale vrouw die wel houdt van een feestje. Men denkt al snel dat je als man zijnde enkel een stel hakken aantrekt, een pruik op je hoofd zet en jezelf in een jurk hijst om jezelf een drag queen te kunnen noemen. Maar het is zoveel meer dan dat. Wanneer een man in een drag queen ver-

Salem en Nielson duidelijker maken en wordt daarnaast gebruikt om momenten uit het verleden op een interessante manier reconstrueren. Dit is de eerste keer dat ik mijn animatietechnieken ga toepassen binnen een documentaire, en ik vind het enorm interessant. Gaandeweg in het proces kom ik steeds meer te weten over de karakters Salem en Nielson. Dat dynamische proces inspireert me. Daarnaast is de samenwerking tussen Claire en mij heel

fijn. We weten precies wat we van elkaar kunnen verwachten.” “We kennen elkaar door en door,” voegt Claire daar aan toe. “Wij waren al vriendinnen toen we beide nog onze tanden aan het wisselen waren. Het is ontzettend gaaf dat we nu de kans krijgen samen af te studeren, na de basis- en middelbare school ook samen doorlopen te hebben!” De film zal in juli feestelijk in première gaan en daarna hopelijk verschijnen op meerdere festivals. Maar voordat het zover is, moeten Carmen en Claire de financiering van hun afstudeerproject rondkrijgen. Op dit moment kunnen zij ieders hulp gebruiken. Als u óf uw bedrijf ook een steentje wil bijdragen om dit creatieve project mogelijk te maken, kunt u dat doen via www.cinecrowd.com/salem-reed. Donaties staan altijd garant voor een leuke beloning voor de gulle gever. De film Salem Reed heeft nog tot zaterdag 12 maart om de honderd procent aan te tikken.

Evenementenkalender

andert, verandert hij in een karakter dat hij zelf gecreëerd heeft. Een soort alter-ego dat tot leven komt zodra haar en make-up gedaan zijn. Een rol waarin even ontsnapt kan worden aan de realiteit. De 22-jarige Boekelse filmstudente Claire Meulemeesters raakte geïntrigeerd door het onderwerp. “Ik ontmoette mijn hoofdpersoon Nielson, een ontzettend lieve, rustige jongen die kampt met een zware depressie. Hij vertelde me dat hij als drag queen optreedt in bars. Ik wist niet wat ik meemaakte toen ik hem daadwerkelijk voor het eerst zag als femme fatale Salem Reed! Zij was extravagant en blaakte van het zelfvertrouwen en was qua persoonlijkheid ontzettend anders dan de rustige Nielson die ik eerder ontmoet had. Het was op dat moment dat ik me ging afvragen in hoeverre de karakters Nielson en Salem Reed van elkaar verschillen. Wie zien zij wanneer zij in de spiegel kijken? Waar ligt die scheidingslijn tussen twee identiteiten? En in hoeverre kan karakter Salem Nielson steun bieden bij zijn depressie?” De documentaire zal een film noir tintje krijgen en bestaan uit zowel film- als animatiescènes. Dit laatste onderdeel zal de 22-jarige animatiestudente Carmen v.Sleeuwen op zich nemen: “De animatie in de film moet de scheidingslijn tussen

4-9 april: Goede Doelen week 10 april: Koningschieten bij het evenemententerrein 24 april: kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein

Jeugdnatuurwacht de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Tijdens de schoonmaakactie zijn er 8 zakken met zwerfafval gevuld. Het is niet te geloven hoeveel blikjes, plastic flessen en ander afval zomaar wordt weggegooid. Ik neem aan dat je dat thuis ook niet doet, dus ook niet langs sloten en straten. Op 12 maart gaan we enkele percelen inzaaien met zaad wat we in de herfst verzameld hebben. Dat worden straks weer bloemrijke plekken waar veel bijen en andere insecten op af komen, dus wordt het weer genieten. Tot ziens om 15.00 uur bij de Perekker. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert


Fantastische techniek dag op OBS Uilenspiegel Afgelopen donderdag 3 maart stond basisschool Uilenspiegel weer de gehele dag in het teken van de jaarlijkse techniekdag. Dit jaar was het programma een mooie mix van ‘erop uit’ activiteiten en een uitdagend programma binnen de school. Bij Quickhedge kwamen kinderen erachter dat er tractors zijn die zonder chauffeur in een kwekerij rondrijden. Die tractors gebruiken hiervoor GPS, net zoals bijvoorbeeld een Tom Tom. Zo worden in deze hagen-kwekerij heel veel heg stukken gemaakt. Hartstikke handig die moderne techniek. Bij Van Veghel Verfgroothandel

zagen kinderen hoe verf wordt gemaakt en gemengd en wat het verschil is tussen verf op waterbasis en verf op synthetische basis. Een groep kinderen kreeg bij Van Beeten Meulendijks BV een kijkje in een bedrijf van grondverzet, transport en aanleg van tuinen en manegebodems. ‘Wow dat was vet’, hoorden we terug. Weer een ander groepje kinderen ging naar het bedrijf NRF, dat radiateuren en koelers maakt voor in auto’s, vrachtwagens en in landbouwvoertuigen. De kinderen zagen de productie-afdeling met machines en zagen ook nog veel handwerk. De kinderen keken hun ogen uit. Ze stelden enthousiaste vragen. Wat is het supergaaf om bij zo’n bedrijf te mogen kijken. Ondertussen was er ook op school volop bedrijvigheid. Tijdens het tengelen werden apparaten uit elkaar gehaald en werden nieuwe apparaten in elkaar gezet. In de techniekklas waren kinderen opdrach-

Commissaris van de koning Wim van de Donk brengt werkbezoek aan Boekel

Door Ria van Tiel

“Als ik heel dikwijls kom is er iets niet goed. Mijn vorige bezoek was op 18 november 2010. Dus ’t werd weer eens tijd,” sprak commissaris van de koning Wim van de Donk tijdens zijn werkbezoek aan onze gemeente vorige week. Toch was het nog niet zolang geleden dat hij hier geweest was. Onlangs nog bracht hij met de burgemeesterskring al een bezoek aan Van Doren Engineers. Woensdag sprak hij onder andere met het college van Ben W en met de burgemeester apart. Verder wisselde hij van gedachten met de fractievoorzitters over verschillende onderwerpen. “Het is goed om te ervaren dat de verhoudingen en de sfeer in de gemeenteraad goed zijn.” Vol lof is hij ook over het samengaan van jong en oud in het Zorgcentrum en een goedlopend burgerinitiatief als de Speeltrein. Boekel heeft volgens Van de Donk een bestuur dat nieuwe dingen durft te doen. Logica vanuit de mensen, niet vanuit een systeem.” Er gebeurt hier altijd enorm veel. In onze kringen heeft Boekel de reputatie van een eigenwijze ideeёnfabriek.” Over de zelfstandigheid van Boekel geeft hij aan dat het belangrijk is goed in de gaten te houden wat er in de omgeving gebeurt.” Maar zorg wel dat je zelf kunt beslissen of je zelfstandig blijft.” Erg geïnteresseerd was hij ook in softwarebedrijf Vanboxtel. “Techniek heeft altijd mijn grote belangstelling gehad.Al klooiend en pielend wist ik mijn brommer vroeger het best op te voeren”, zo maakt hij die voorkeur duidelijk.

ten uit de verschillende techniektorens aan het maken. Onder de bezielende leiding van enkele ouders werd er enthousiast gesoldeerd. Bij Geert v.Berkel waren kinderen een programma aan het schrijven op de computer om Mindstorm robots een parcours af te laten leggen. De onderbouw leerden een raket te bouwen. Ze bouwden ook een brug voor een cavia, een dorp voor een konijn en een boot voor de schildpad. Op weer een andere plek werden allerlei verftechnieken uitgeprobeerd. Heerlijk zo’n dag vol bedrijvigheid. Nadat alle vrijwilligers tussen de middag genoten van een heerlijk bordje erwtensoep keken de kinderen alweer uit naar het middagprogramma. In de sporthal keken we naar een fantastische demonstratie van de Technisch Universiteit van Eindhoven. Robots probeerden elkaar te verslaan tijdens een voetbalwedstrijd. Hierbij waren overigens ook de andere Boekelse scholen aanwezig. We waren deze dag tweemaal te gast bij Tielemans Groentekwekerij Boekel. We kregen deskundige uitleg over de groei van de komkommers en hoe ze hierbij de techniek inzetten. Ook waren de kinderen verbaasd dat dit bedrijf zoveel stroom opwekt dat hiermee de totale bevolking van Boekel een jaar van elektriciteit kan worden voorzien. Bij Machinehandel en revisie Verbruggen mochten kinderen zelf lassen en kijken hoe een machine werkt die saté aan stokjes prikt. Ook namen we een kijkje bij de boerderij van Diewke Verstraten. Hier lieten ze zien hoe de techniek de boer een handje helpt. Wat een dag, wat een fantastische dag. Moe en voldaan na een dag vol nieuwe indrukken vertelden de kinderen enthousiast over hun ervaringen. Wij als school willen mede namens de kinderen alle vrijwilligers en ook alle bedrijven waarbij we aanwezig mochten zijn hartelijk bedanken. We kijken nu alweer uit naar de volgende techniek dag. Team Uilenspiegel

Sloepie Plaats: mfc de Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 11 maart Uur: 18.30-20.30 uur Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur SloepieGenealogische dag met vele workshops

NGV-afdeling Land van Cuijk en Ra-venstein organiseert op zaterdag 12 maart 2016 een grote Genealogische contactdag met diverse lezingen. Er zijn verspreid over de dag lezingen met als onderwerp: Wiewaswie; BHIC met digitale ontwikkelingen op hun website; Mosaik met onderzoek in Duitsland; Zoekakten.nl. Aanwezig zijn de kaartenbakken van Wim Jaegers met gezinskaartjes van ca 1650-1812 van alle parochies van het Land van Cuijk en Ravenstein en veel aangrenzende parochies in het zuidoosten van Brabant en Noord Limburg. Burgerlijke stand is raadpleegbaar via

computer. Ook onze afdelingsbibliotheek is aanwezig. Verder zijn er stands van: “BHIC” (Brabants Historisch Informatie Centrum); “Centrum Tweestromenland”; “Wiewaswie”; “Het Uden-archief Van Bressers”; “Mosaik” uit Kleef; Willem Keeris en Wim Rovers, experts op het gebied van emigranten naar Amerika. Deze dag is zowel bestemd voor mensen die al aan stamboomonderzoek doen of die hiermee juist willen starten. (Graag zoveel mogelijk gegevens meebrengen). Ervaren vrijwilligers staan klaar om u verder op weg te helpen of u van advies te dienen als uw onderzoek is vastgelopen. Gratis toegang voor iedereen. U bent van harte welkom van 10.00-16.00 uur, Hotel ’t Vertrek, Stationsweg 12, Boxmeer. Voor nadere informatie: Dhr. Piet Huvenaars, telefoon:06-44378506

Als ik doodga, zet dan de ramen open, zodat ik het fluiten van de vogels hoor. En wanneer zij de morgen toezingen, ga ik fluitend de eeuwigheid door. Tot onze droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van ons moeder, oma en overgrootmoeder.

Mina Kuipers - van Lankveld * Boekel, 4 november 1927

† Boekel, 5 maart 2016

Echo der Peel Jubilarissenconcert 2016 Anders dan dat u voorgaande jaren van ons gewend bent, organiseert Fanfare Echo der Peel in 2016 haar eerste Jubilarissenconcert en wel op zondag 17 juli. De tijd van dit concert wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Eerder gaven wij door het jaar heen regelmatig serenades aan verschillende jubilarissen, bijvoorbeeld bij het 50- of 60-jarig huwelijk. Eigen jubilarissen werden vaak bij een willekeurig concert gehuldigd. Dit willen we bundelen om zo voor iedereen een goed stuk muziek te laten horen, in voltallige bezetting van het fanfareorkest. Viert u een jubileum of kent u iemand die een jubileum of iets dergelijks te vieren heeft, meld u dan snel aan zodat we u kunnen uitnodigen voor zondag 17 juli. Aanmelden kan via info@echoderpeel.nl of bij onze voorzitter Mari v.d.Wetering telefoon 06-31046916. Verder kunt u zich het hele jaar door opgeven, de uitnodiging komt dan voor het concert van het volgend jaar.

echtgenote van

Alzheimercafé

Johan Kuipers † Diny en Harrie Rob en Anke, Loek, Vera, Han Koen en Loes Tom en Sharon, Mees Jan † Toon en Wilma Joost en Moniek Janneke Meike en Joni Annie en Jan Harm Geert en Maaike, Thijs Lieke en Guido Maria en Frans Els en Bas, Maud, Jeske, Rens Willem en Sanne Annemiek en Vinny Dirk en Karen

Wim en Karen Jeroen Martijn Sander Vincent Joris en Sjan Willemien en Theo Sophie en Daan Sarah David Job Louis en Antoinette Thomas en Ashlie Edwin en Kylie Jason Dennis André Peter

Correspondentieadres: Zorgcentrum St.Petrus Burgtstraat 34 k.113, 5427AJ Boekel Ons moeder is thuis, waar gelegenheid is om afscheid van haar te nemen. De uitvaartdienst wordt gehouden donderdag 10 maart om 10.30 uur in de St.Agathakerk te Boekel, waarna de begrafenis plaats vindt op de begraafplaats aan de Raadstraat te Boekel.

Een dementievriendelijke gemeenschap Dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen en dat burgers meer en meer voor elkaar moeten gaan zorgen, geldt ook voor mensen met dementie. En de gemeente heeft de taak om er voor te zorgen dat dit ook mogelijk is. De gemeente Veghel is een van de gemeenten die een dementievriendelijke gemeenschap wil worden. Wat dat inhoudt wordt besproken in het Alzheimercafé Uden/ Veghel, dat op dinsdag 15 maart om 19.00 uur zijn deuren weer opent in de Blauwe Kei in Veghel. Bezoekers worden betrokken bij een gesprek over hoe we samen een dementie vriendelijker gemeenschap kunnen creëren. Het gaat over wat daarvoor nodig is en wat voor ervaringen mensen met dementie hebben, bijvoorbeeld tijdens het winkelen, bij de sportclub of het biljarten. De bezoekers van het Alzheimercafé kunnen hun stem laten horen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers weten als geen ander welke maatregelen en voorzieningen belangrijk zijn. Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is van harte welkom. De toegang is zoals altijd gratis.


Werkgroep Eredienst St. Petruskapel Beste mensen uit Boekel, Het is inmiddels alweer 19 jaar geleden dat door uw gulle gift de St. Petruskapel in Boekel kon worden behouden. Velen van u hebben misschien in de kapel een kind laten dopen, een huwelijk gesloten, een jubileum gevierd of een begrafenisplechtigheid gehad en daarmee de unieke sfeer van deze locatie ervaren. Helaas zijn de gelden en giften eindig en zoals u onlangs vernomen hebt, staat verkoop van de kapel op de nominatie. Dit omdat, volgens het parochiebestuur, de kosten voor (groot-)onderhoud niet meer zijn op te brengen. Na de bijeenkomst in het Luciagebouw (1 februari jl.), waar een en ander door het parochiebestuur werd uitgelegd, is er een werkgroep ‘Eredienst St. Petruskapel’ gestart. Deze werkgroep wil graag de kapel behouden voor de erediensten gedurende minimaal 10 jaar. Zoals we eerder schreven, is het geld nu op en vragen wij u opnieuw de schouders eronder te zetten. Onze vraag aan u is: bent u bereid om een financiële bijdrage te leveren voor het jaarlijkse onderhoud en bijkomende kosten? Op de onderstaande antwoordstrook kunt u uw keuze bekendmaken. De verzamelde gelden zullen door de vereniging ‘Vrienden van de St. Petruskapel Boekel’ (i.o.) beheerd worden en uitsluitend worden aangewend voor de kapel. Als lid van de vereniging wordt u jaarlijks middels een vergadering en periodieke publicaties op de hoogte gehouden van de activiteiten en besteding van de gelden. Wij hopen natuurlijk dat u van harte meeleeft en een bijdrage wilt leveren teneinde onze zo vertrouwde kapel voor de eredienst te behouden. U kunt uw financiële medewerking kenbaar maken door het invullen van onderstaand strookje. Dit kunt u uiterlijk zaterdag 26 maart (Paaszaterdag) deponeren in de daarvoor gereedstaande bussen bij: Bibliotheek Boekel, Verzorgingstehuis St. Petrus, Keurslagerij Gerry van Exel, Supercoop of Readshop. Bent u daarnaast bereid om hand- en spandiensten te verrichten aan het onderhoud van de kapel? Dan vernemen wij dit ook graag middels dit strookje, want zoals u weet: vele handen maken licht werk.

!

Naam:............................................................................................................................................................ Adres: ............................................................................................................................................................ Telefoon: ........................................................................................................................................................ E-mail: ........................................................................................................................................................... Handtekening: ............................................................................................................................................... Ik ben bereid om ten behoeve van het behouden van de erediensten in de St. Petruskapel: O jaarlijks € 50,00 gedurende 10 jaar te doneren O jaarlijks € .......... gedurende 10 jaar te doneren O een eenmalig bedrag van € .......... te doneren. O ik ben bereid om hand- en spandiensten te verrichten aan het onderhoud van de kapel. Het doel van deze vragen aan u is, om een globaal overzicht te krijgen of onze missie wel of niet kan slagen. Hartelijk dank voor uw medewerking. We hopen dat de kapel, die al generaties lang door onze bevolking gewaardeerd wordt, mede door u voor de toekomst behouden mag blijven. Werkgroep Eredienst St. Petruskapel, Henny van Boxtel-Arts, Ad en Gea van Mensvoort, Jan van Hout, Clara Mulder, Jeanne Verhagen, Gilde St. Agatha - Jan Leenders, Arnie van Duijnhoven


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Heren 1 - WHC 1 25-33 MHV ‘81 1 - Heren 2 35-14 26-15 White Demons 3 - Heren 3 Olympia ‘89 1 - Dames 2 18-19 Heerle A1 - Heren A1 21-24 Jongens C1 - Bedo C2 30-22 Meisjes B1 - PSV Handbal B1 15-18 Meisjes C2 - HCG C1 18-21 Meisjes C1 - Groesbeeks Glorie C1 32-12 D-jeugd 3 - VHC D1 6-12 D-jeugd 2 - Helios ‘72 D1 14-11 Tremeg D1 - D-jeugd 1 Swift E1 - E-jeugd 1 13-10 White Demons 3 - Dames 3 18-23 Dames A2 - MEOS DA1 13-22 Dames A1 - Mixed-Up DA1 31-7 Apollo E1 - E-jeugd 2 6-10 Programma zaterdag Bouwcenter 3 - Heren 3 20.10 u Dames 1 - VHC 1 19.00 u Bouwcenter 3 - Dames 3 19.00 u DOS ‘80 A1 - Heren A1 18.30 u MHV ‘81 B1 - Meisjes B1 15.05 u Meisjes C2 - Helios ‘72 C1 10.50 u (Kristel van Sleeuwen) Meisjes C1 - Aristos C1 11.50 u (Kristel van Sleeuwen) DOS ‘80 D1 - D-jeugd 1 16.00 u 10.00 uE-jeugd 1-Jupiter ‘75 E1 10.00 u (Aaron van Berlo, Niels Verboven) E-jeugd 2 - The Flyers E2 13.05 u

Berichten

09.15 u F-jeugd 1 - F-jeugd 2 (Aaron van Berlo, Niels Verboven) Programma zondag KRAS/Volendam 2 - Heren 1 15.00 u 11.00 u Taxandria 1 - Heren 2 Niobe C1 - Jongens C1 14.30 u KPJ Beek en Donk A1 - Dames A2 11.50 u Desk A1 - Dames A1 12.45 u Zephyr D2 - D-jeugd 2 09.00 u KPJ Beek en Donk D1 - D-jeugd 3 10.00 u Habo ’95 beleeft totale off-day tegen WHC: Habo ‘95 1 - WHC 1: 25-33 (1112) Na de (23-22) zege vorige week op subtopper Quintus 2 stond er afgelopen zaterdag wederom een thuiswedstrijd op het programma. Ditmaal kwam het Haagse WHC op bezoek in sporthal De Burcht. Deze opponent bevindt zich momenteel op een 7e plaats op de ranglijst in deze 1e Divisie. Desondanks wist Habo de eerder gespeelde uitwedstrijd knap met 19-25 te winnen. Zonder toen zelf groots te spelen. Op voorhand leek het dus een tegenstander die Habo wel ligt. Goed nieuws was er vooraf ook te melden uit de ziekenboeg van Habo. Linkeropbouwer Guus v.Lankveld is na een langdurige armblessure namelijk weer te bewonderen op de handbalvelden. Het was WHC wat deze wedstrijd het eerste doelpunt wist te scoren. Daarna was het Habo die met snel aanvalsspel WHC

ZONDAG 13 MAART

BOEKEL SPORT 1 DAW 1

SPORTPARK DE DONK AANVANG 14.30 UUR

uit elkaar probeerde te spelen. Dit lukte enigszins. Habo namelijk snel de regie over de wedstrijd over en kwam op 2-1. Het verzuimde echter de score verder op te voeren, onder meer door het missen van een aantal opgelegde kansen. Doordat Habo geen afstand nam, bleef WHC goed meedoen en hielden beide ploegen elkaar in evenwicht deze eerste helft. In de defensie gaf Habo de Haagse schutters teveel ruimte en was het enkele malen net een stapje te laat. In de aanval bleef Habo kansen creëren, maar werden ook weer enkele riante mogelijkheden om zeep geholpen. Beide ploegen konden geen afstand nemen van elkaar, de rust werd bereikt bij een tussenstand van 11-12 in het voordeel van WHC. Na rust paste Habo een offensievere dekking toe en hoopte het hiermee het Haagse aanvalspel te ontregelen. Aanvankelijk leek dit te werken en was het voor WHC even zoeken in de aanval. Het ging nu traag rondspelen, maar leek hiermee ook de verdediging van Habo mee in slaap te sussen of uit de tent te lokken. Steeds werd veel te gemakkelijk de vrije man gevonden en moesten ook de Boekelse keepers het antwoord schuldig blijven. In de aanval was Habo enkele malen doeltreffend met mooi uitgespeelde aanvallen. Daar tegenover leek ook af en toe te inspiratie te ontbreken en werd er te vlug afgerond of slordig afgespeeld wat weer balverlies opleverde. WHC bleef gedurende de tweede helft een voorsprong houden van 3 doelpunten. Habo wist enkele malen aan te dringen, maar verviel dan weer in oude fouten. In de slotfase probeerde Habo, als alles-ofniets-poging, het via een offensieve mantot-man verdediging. Dit had helaas ook niet het gewenste effect. Het leverde onder meer enkele 2-minutentijdstaffen op en de gatenkaas werd er alleen maar groter op. WHC wist uiteindelijk nog uit te lopen naar een geflatteerde 25-33 eindstand. Een hele slechte wedstrijd van de kant van Habo en geheel terecht verloren. Ondanks deze nederlaag blijft Habo op de 11e plaats op de ranglijst staan. Komende week staat er weer een uitwedstrijd op het programma. Habo speelt dan tegen Volendam 2. Deze tegenstander staat momenteel 10e, bij een overwinning zou Habo op gelijke hoogte komen met deze tegenstander. Er zal dan alleen wel uit een ander vaatje getapt moeten worden!


Sport Wieler Toer Club Boekel

Kleine Meijerijtocht. We hadden de opening van het wegseizoen wel een beetje anders voorgesteld. Het leek er goed uit te zien, maar tegen de klok van 09.00 uur regende het flink. Op het plein waren er al enkele mensen die weer terug naar huis gingen, onderweg haakten nog eens een 5 mensen af. En dat was niet terecht, het werd al snel droog. In overleg met de toerleider werd de tocht op sommige plaatsen wat ingekort. Op de pauzeplaats in Vinkel zouden alle 3 de groepen koffie drinken. Maar er kwam niemand en we reden na een half uur maar weer aan. We vervolgende onze tocht met 20 mensen richting Heeswijk. Vervolgens reden we richting Veghel en langs het kanaal naar Boerdonk. Hier hebben we de tocht wel wat afgesneden en om even na half twaalf draaiden we weer het plein op met ongeveer een 60 kilometer op de teller. We hopen volgende week op wat mooier weer want dan rijden we de Molentocht. De B- en de C-groep rijden ieder hun tocht het Bossche Bolletje. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

KBO kaarten voor SENIOREN

Uitslagen 29 februari 2016: RIKKEN: 1. Gerrit Ophey 2. Toos Verhofstad 3. Grarda v.d.Ven 4. Annie Verwegen 5. Henk Jacobs 6. Annie Jacobs 7. Piet v.d. Braak JOKEREN 1. Marietje v.d.Elzen 2. Anneke v.d.Cruysen 3. Zus Vesters

121 pnt 112 pnt. 63 pnt. 61 pnt. 59 pnt. 43 pnt. 96 pnt. 26 pnt. -58 pnt.

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 26 februari: Uitslag 4 maart: Brp. Polman-v.d.Linden Brp. Kremers-v.d.Nieuwenhof

61,46% 57,29%

Berichten

56,25% Brp. Biemans-Leenders Brp. Biemans -v.d.Elzen 55,90% Brp. Witlox-v.Dinteren 54,17% Brp. v.Gerwen-Ceelen 52,08% 52,08% Brp. Coolen-v.d.Burgt Brp. v.Delst -de Graaf 51,74% 50,00% Brp. Leenen-v.d.Elzen Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 en Bep Ceelen tel. 322428. Aan- of afmelden graag voor vrijdag 11.00 uur.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 5 en 6 maart DOT/Klaverblad A2 - JES A1 9-9 Celeritas (S) C2 - JES C1 9-1 SCMH E1 - JES E1 1-6 Tovido F1 - JES F1 5-17 Blauw Wit W1 - JES W1 19-18 VVO 1 - JES 1 13-14 Flamingo’s (M) 3 - JES 2 15-3 Programma 9 maart Korloo MW1 - JES MW1 Heeswijk-Dinther, 20.00 u

Tennisclub Boekel

1 april 2016 Het 50 + 1 dag Toernooi Het jaarlijkse 50+ toernooi vindt op 1 april weer plaats. Iedereen, binnen en buiten Boekel, die dit jaar 50 jaar of ouder wordt kan op deze dag gezellig tennissen. Om 09:30 uur starten we met een kopje koffie waarna we om 10:00 uur starten met het spelen van 2 rondes van 50 minuten. Om 12.00 uur is er tijd voor een gezellige lunch die door de kantinecommissie verzorgd wordt. Vanaf 13:00 uur spelen we vervolgens nog 2 rondes. Na een kleine prijsuitreiking, rond 15.30 uur, is deze dag ten einde. De kantine sluit om 16.30 uur. Wilt u minder spelen, bijv. 1 dagdeel en/of af en toe toekijken, dan kan dat ook. Geef wel aan of u dan toch deelneemt aan de lunch. We spelen met ballen van de club. Voor deze dag vragen we een bijdrage van â‚Ź 8,00 ter plekke te voldoen. Heeft u zin om mee te doen, kijk op (1) www.tcboekel.nl onder de nieuwsberichten voor de aanmeldprocedure, (2)

www.toernooi.nl of (3) schrijf u in via de lijst in de kantine op het prikbord. U kunt tot uiterlijk 28 maart opgeven. Wij hopen u te mogen verwelkomen om op sportpark op 1 april! Technische Commissie TC Boekel

Rutger van Herpenruiters

Prijzenregen voor onze leden!! Afgelopen weekend zijn onze leden weer succesvol aan de start gekomen. Een aantal leden kwam aan de start tijdens de wedstrijd dressuur paarden in Uden. Lisanne Robben en Helios R wisten in de klasse B beide proeven te winnen met 205 en 212 punten!! In de klasse Z1 behaalden Mellanie Robben en Figaro R een mooie 3e prijs met 209 punten. Evy v.Mensvoort en Tessa Eeftink kwamen aan de start tijdens de dressuurwedstrijd in Heteren. Evy en haar pony Luca K wisten een mooie 1e prijs te behalen met 191 punten in de klasse DE-M1. In de klasse L1 wist ook Tessa met haar pony Zoef de 1e prijs te behalen met 182 punten! Maud Donkers en haar pony Famous zijn aan de start gekomen tijdens de dressuurwedstrijd in Asten-Heusden. Dit was haar aller eerste wedstrijd met Famous! Zij wisten meteen de 3e prijs met 184 punten te behalen in de klasse CDE-B! Ook onze jongste leden zijn op pad geweest! Jilles, Han en Sophie hebben een Bixie proef A gereden in Overasselt. Zij reden allen een mooie proef wat beloond werd met een mooie strik, oorkonde en halster ! Alle leden super gereden en van harte gefeliciteerd met jullie mooie resultaten !

Evenementenkalender 4-9 april: Goede Doelen week 10 april: Koningschieten bij het evenemententerrein 24 april: kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein 7 t/m 10 juni: Avond4daagse BoekelVenhorst

5-6-7 juli: Fiets-3-daagse Boekel 25 september: kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein


Sport Wederom een matige wedstrijd van Boekel Sport. In een zeer rommelige wedstrijd, met veel balverlies over en weer, werden nauwelijks kansen gecreëerd. In

Berichten

de 61e minuut was Teun Wiendels met een afstandsschot dichtbij de 0-1. Het doelpunt viel echter een paar minuten later aan de andere kant toen Vianen Vooruit hun eerste echte kans van de wedstrijd verzilverde. Het antwoord van Boekel Sport kwam snel toen Sten Krol zijn fraaie volley in het net zag belanden. De mannen van Ruud Vermeer kwamen beter in het

Na een blessure van 7 maanden maakte Lars zijn rentree in het 1e.

spel, gingen iets aanvallender voetballen en een overwinning van de geelzwarten leek binnen handbereik. Helaas ging dat niet door. Uit een counter bracht Vianen Vooruit een kwartier voor tijd de 2-1 eindstand op het scorebord. 0 uit 3 na de winterstop. Voetbalplaatjes actie Boekel Sport en Coop Boekel gaan samen een voetbalplaatjes actie organiseren. Het is de bedoeling dat de actie op 8 oktober van dit jaar begint. Gedurende 8 weken ontvang je dan bij aankopen van € 10,- aan boodschappen bij Coop Boekel actuele voetbalplaatjes van leden van Boekel Sport. Door Coop wordt er een boekwerk uitgegeven. Alle voetbalplaatjes kunnen in dat boekwerk worden geplakt. Degene die als eerste een boekwerk helemaal vol heeft krijgt een hele leuke attentie. Met de voorbereiding van deze actie zijn wij inmiddels begonnen. Door het bestuur is er voor deze actie een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit, Rob v.Boxmeer, Frans v.d.Elzen, Eefje Kanters, Anke Smits, André Swinkels, Loraine v.d.Zanden en Wim v.Zutven. Het is de bedoeling dat er medio maart begonnen wordt met het maken van de individuele foto’s. De teamfoto’s volgen aan het begin van het seizoen 2016-2017. Ale ouders van onze jeugdleden zullen een formulier moeten ondertekenen waarbij er toestemming wordt gegeven dat de foto van hun kind in het boekwerk kan en mag worden opgenomen. Via de leiders van de teams wordt kenbaar gemaakt wanneer er van welk team foto’s gemaakt wordt. Zodra er meer nieuws is laten wij dat weten.

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 2 maart Ook voor het verzorgen van uw printen kopieerwerk zoals flyers, programmaboekjes, misboekjes, etc. staat Boekeldruk voor u klaar. Op A4- en A3-formaat, in zwart-wit of kleur, enkel- of dubbelzijdig, van 60 grams tot 300 grams. Oplage vanaf 1 exemplaar, maar grotere aantallen zijn ook geen probleem.

Uw werk kan direct gebruiksklaar geleverd worden, bijvoorbeeld als boekje Maar er kan ook gekozen worden voor afwerking voor plastic inbindringen of wire-o-binding. Na afloop kan het print- of kopieerwerk voor een langere levensduur geplastificeerd of gelamineerd worden.

RIKKEN: 1. Jan Sleegers 2. Betsie Vogels 3. Bert vd Biggelaar JOKEREN: 1.Mia Vos 2. Toos Sleegers 3. Erna Verstegen

49 pnt. 3 pnt. 1 pnt.

49 pnt. 19 pnt. 17 pnt.


VERKOOP MEDEWERKER (m/v) 40 uur

Wij zijn op zoek naar een VERKOOP binnendienst medewerker (m/v) voor 40 uur per week op onze afdeling verkoop-klantenservice welke een technische affiniteit heeft. De voornaamste taak zal bestaan uit telefonische verkoop, het verlenen van service aan de telefoon en chatmodule en het proactief verkopen van onze producten.

Omdat onze klanten in de Logistiek werkzaam zijn, heeft enige ervaring in een logistieke omgeving (breed) onze voorkeur.

Werktijden: Full-time 40 uur per week van maandag t/m vrijdag.

Functie-eisen: • Klantgericht • Ervaring in softwaresystemen ( voorkeur Unit4) • Accuraat • Stressbestendig • Zelfstandig • Woonachtig in regio • Flexibele instelling • Ervaring met Logistiek

Gelieve uw motivatie en CV vóór 18 maart per mail te versturen naar dhr. Pieter Veldhoen; pieterv@logistiekconcurrent.nl, telefoon: 085 2732602 of 0620654047

MAGAZIJN Meewerkend voorman (40 uur)

Logistiekconcurrent is een snelgroeiende organisatie welke met name online alle logistieke verbruiksartikelen leveren in Nederland en België. In totaal werken wij met 23 medewekers en binnen de afdeling Logistiek zijn we actief met 3 collega’s in ons 2000 m2 grote magazijn in Venhorst. Wij zijn op zoek naar een meewerkend voorman voor ons magazijn te Venhorst voor 40 uur per week. De voornaamste taak zal bestaan uit het organiseren van alle magazijn werkzaamheden, aansturen van 2 collegae, het zelf actief meewerken en actieve samenwerking met Inkoop en Verkoop van Logistiekconcurrent. Werktijden: Full-time 40 uur per week van maandag t/m vrijdag.

Functie-eisen: • Ervaring als voorman magazijn (supply chain) is een vereiste • Ervaring in softwaresystemen (voorkeur Unit4) • Accuraat • Stressbestendig • Zelfstandig • Woonachtig in regio • Flexibele instelling • Heftruckcertificaat is een pre

Gelieve uw motivatie en CV vóór 18 maart per mail te versturen naar dhr. Thijs Sanders; Thijs@logistiekconcurrent.nl, telefoon: 085 2732602 of 0651172088.


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 6 maart Veteranen SCMH - Venhorst 1-3 Prinses Irene 1 - Venhorst 1 7-0 2-1 Olympia'18 3 - Venhorst 2 Venhorst 3 - Udi'19 10 1-4 Venhorst 5 - SBV 2 3-6 Venhorst 6 - Constantia 4 1-5 Dames De Willy’s 1 - Venhorst 1 1-1 Dames Boskant 2 - Venhorst 3 0-15 Programma 12 maart Veteranen Venhorst - VOW 15.30 u Programma 13 maart Venhorst 1 - Sparta ‘25 1 14.30 u Venhorst 2 - Vitesse ‘08 2 11.00 u Gemert 7 - Venhorst 5 12.00 u Venhorst 6 - Gemert 9 12.00 u Dames Bavos 1 - Venhorst 1 10.00 u

Berichten

Dames SPV 2 - Venhorst 3 12.00 Prinses Irene 1 - Venhorst 1 In oktober speelde Venhorst thuis gelijk tegen Prinses Irene en voor een punt zou Venhorst vandaag weer tekenen. Een aantal blessures en schorsingen waren er mede oorzaak van dat een gelijkspel al een mooi resultaat zou zijn. Helaas bleek dat vanaf de 5e minuut al een moeilijke opgave toen Irene op 1-0 kwam. Dat werd nog moeilijker toen Prinses Irene na een kwartier op 2-0 kwam. Venhorst kwam nauwelijks tot kansen en moest hopen op een succesvolle uitval, maar die zagen we in de eerste helft niet. Vijf minuten voor rust werd het zelfs 3-0 en was het duidelijk dat het deze keer een moeilijk verhaal zou worden, al weet je het bij Venhorst nooit. Met enkele wissels in de rust probeerde Willem v.d.Burgt nog een positieve wending aan de wedstrijd te geven, maar na een paar minuten kwam de 4-0 al op het

scorebord. Hoewel Venhorst bleef vechten was het duidelijk dat de wedstrijd van volgende week nu belangrijker werd. Heel blijven en geen kaarten oplopen. Dat lukte, maar Prinses Irene maakte het kwaliteitsverschil wel erg groot door er nog enkele doelpunten bij te prikken. Venhorst had ook nog wel kunnen en moeten scoren door Thijs v.Sleeuwen en Tom v.d.Boogaard die vrij voor de Nistelrodese keeper verschenen, maar vandaag zat ook dat er niet in. De belangrijkste wedstrijd is die van volgende week, thuis tegen Sparta ‘25, dan gaan we nl. de beslissende fase in!!! Buurtvoetbaltoernooi Opgeven voor het toernooi op zondag 29 mei kan vanaf nu bij Peter v.Deursen, tel.nr. 06 20840723. Doe je graag mee, geef je dan op tijd op, want er kunnen maar 16 buurten meedoen: vol is vol!! JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 5 maart 2016 WEC A1 - Venhorst A1 5-2 Venhorst B1 - VOW B1 1-3 Venhorst C2 - Boekel Sport C3 1-2 Constantia MC1 - Venhorst MC1 4-0 Someren D2 - Venhorst D1 0-7 Venhorst D2 - Schijndel D4 1-6 Venhorst E1G - Rhode E4 3-1 Handel E1 - Venhorst E2G 4-4 Venhorst E4G - Gemert E11 3-2 Venhorst F1 - Liessel F1G 2-7 Venhorst F2G - Mariahout F2G 1-0 Programma zaterdag 12 maart 2016 Venhorst A1 - Boskant A1 14.30 u MULO B5 - Venhorst B1 vertrek 11.30 u, 13.00 u Vitesse ‘08 C1 - Venhorst C1 vertrek 11.00 u, 12.00 u Venhorst C2 - Boerdonk C1G 13.00 u Venhorst MC1 - ST GVV ‘57 MC1 13.00 u Venhorst D1 - Mierlo Hout D2 11.30 u Sparta ‘25 D4 - Venhorst D2 vertrek 10.15 u, 11.30 u Venhorst E1G - ELI E1G 09.00 u Rhode E6 - Venhorst E2G vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst E3 - Boskant E1G 09.00 u Boekel Sport E8G - Venhorst E4G vertrek 09.40 u, 10.30 u SC Helmondia F1 - Venhorst F1 vertrek 08.55 u, 10.00 u WEC F2G - Venhorst F2G vertrek 09.40 u, 10.30 u Venhorst F3G - Gemert F8 10.15 u Venhorst F4 - Rhode F8G 10.15 u Mini-pupillen 09.30 u


Sport

Berichten

www.sporthaldeburcht.nl Hieronder een kleine sfeer impressie van het volleybaltoernooi van vorige week woensdag.

Vorige week woensdag was het gezellig druk in de sporthal. In de ochtend waren de leden van de badmintonclub ’t Veertje al fanatiek aan het spelen. Na een aantal potjes badminton stond de welverdiende koffie met koek al klaar. De koffie was nog niet op of de volgende sporters stonden al te trappelen om te beginnen met spelen. Het Commanderij College uit Gemert wilde graag het volleybaltoernooi ‘Olympic Moves’ in Sporthal de Burcht organiseren. Dat was uiteraard geen probleem. Leerlingen van de havo BSM klas hadden het toernooi voorbereid en zo konden wel 18 teams deelnemen aan het toernooi, waarvan er 14 tegelijk aan het spelen waren. Touringcars vol 2e en 3e jaars leerlingen uit o.a Venlo, Sittard, Eindhoven en Oirschot kwamen hier strijden om de 1e plaats. Over 3 weken komen opnieuw leerlingen van het Commanderij College Gemert naar de sporthal om een handbaltoernooi te organiseren. We hebben er zin in! Na het volleybaltoernooi was het de beurt aan de SportBoeVen Spelmiddag. Kinderen uit de groepen 1 en 2 van alle scholen mochten bij aanmelding komen sporten in de gymzaal. De materialen uit de BoeVenkar werden tevoorschijn gehaald en onder begeleiding van Tijn en Dirk werden er verschillende activiteiten met de kinderen gespeeld. Lijkt het je ook leuk om deel te nemen aan de SportBoeVen Spelmiddag, kijk dan op de website voor meer informatie:

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier 2015-2016 (29 feb - 4 mrt) Libre A (15 beurten) F. v. Boxtel - H. v.d. Heuvel 42-78 M. Timmers - L. Otten 51-88 A. v. Duijnhoven - J. v. Boerdonk 30-33 B. v.d. Heijden - G. Zomers 39-151 P. v. Hoof - R. Willems 35-37 F. v. Boxtel - J. v. Boerdonk 21-33 A. v. Duijnhoven - A. Berens 44-43 G. v. Exel - J. v. Zon 41-61 Sj. Donkers - R. Berens 27-31 Th. v. Alphen - L. Otten 49-44 M. Timmers - P. Koonings 40-22 Libre B (20 beurten) J. v. Osch - M. v. Schijndel 27-31 P. v. Doren - C. Coolen 48-36 A. v. Moorsel - J. v. Sleeuwen 19-32 A. v. Asseldonk - P. v. Duren 26-18 H. Schepers - J. v.d. Aa 17-25 H. v. Duren - J. v. Asseldonk 16-30 H. Arts - M. v. Haandel 29-28 H. v. Houtum - G. Verwegen 38-35 J. Kusters - A. Verstegen 35-25 J. Coolen - M. v. Doren 23-22 J. Donkers - J. v. Dijk 34-22 Libre C (20 beurten) L. v. Sleeuwen - W. Kroos 28-17 W. v. Hees - J. de Rijck 25-13 T. v. Sleeuwen - J. v. Duren 22-11 L. v. Sleeuwen - H. Coppens 16-25

J. v.d. Broek - Ph. v. Zuijlen J. Manders - H. Melis Cl. Aldenhuijsen - J. v. Berlo Th. v.d. Burgt - Th. Snijders Bandstoten A (20 beurten) J. Coolen - F. v. Boxtel G. Verwegen - H. v.d. Heuvel H. v.d. Zanden - R. Berens H. Schepers - M. v. Doren J. Coolen - M. Timmers G. Verwegen - C. Coolen A. Berens - G. Zomers A. v. Asseldonk - J. v. Zon A. v. Moorsel - H. v.d. Heuvel B. v.d. Mortel - G. v. Exel P. Koonings - H. v. Houtum Sj. Donkers - M. v. Schijndel A. v. Duijnhoven - C. Sanders J. Kusters - P. v. Hoof

5-17 15-11 17-32 8-6

15-25 23-43 21-17 11-23 21-36 24-29 28-75 24-51 33-42 39-49 13-28 52-24 26-25 20-29

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Maandtoernooi februari 2016 1 Ties v.d.Tillart; 2 Martien v.Doren; 3 Jan v.Haandel; 4 Annemie Osterloh; 5 Jan v.Berlo; 6 Tonnie v.Logten man; 7 Erna Verstegen; 8 Jan v.d.Elzen Sparren; 9 Wilhelmien v.d.Elzen; 10 Martien v.d.Elzen; 11 Henk v.Haandel; 12 Pieter v.Doren; 13 Sjef v.d.Vondervoort; 14 An v.Asseldonk; 15 Jan Slegers; 16 Harrie v.Doren; 17 Tiny v.d.Elzen; 18 Nelly v.Moorsel; 19 Cor Constant; 20 Toon v.d.Boogaard; 21 Miet v.Dijk; 22 Ferry v.Geem; 23 Mientje Coppens; 24 Martha v.Moorsel; 25 Truus v.d. Vondervoort; 26 Jo v.d.Braak; 27 Nellie v.Doren; 28 Frans de Bruin; 29 Maria School; 30 Harrie Donkers; 31 Piet v.d. Wijst; 32 Tonny Thomas; 33 Piet v.d. Braak; 34 Pieta v.d.Velden; 35 Toos Verhofstad; 36 Dora v.Berloo; 37 Jan v.Kilsdonk; 38 Dinie Houtman; 39 Sjaak v.d. Rijt; 40 Trees v.Grinsven; 41 Wim v.Rijbroek; 42 Nellie v.Hees; 43 Jos Hoevenaars; 44 Harrie Coppens; 45 Thea v.d. Wijst; 46 Bep Ceelen; 47 Betsie Vogels; 48 Arjan Sleegers; 49 Sjaan v.Doren; 50 Jan Vogels; 51 Grard School; 52 Fien Geerts; 53 Mia v.Berlo; 54 Piet de Groot; 55 Jan v.Dijk; 56 Annie Slits; 57 Henk v.Vorst; 58 Karin v.d.Ven; 59 Gerarda v.d.Ven; 60 Leen Emonds; 61 Betsie v.Doren; 62 Frans Vesters; 63 Wim v.Hees; 64 Jo Hendriks; 65 Lenie Cootjans; 66 Riet v.d.Wijst; 67 Rieky Fabrie; 68 Mien v.Sleeuwen; 69 Pieta v.d.Ven; 70 Riek Hurkmans; 71 Jac. Osterloh; 72 Jo Bijvelds.


Sport A-lijn 1. Dames Verbakel-Vijge 62,50% 2. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 59,38% 3. Dames v.Heijden-Onclin 58,75% 4. Dames Putter-Willems 57,99% 5. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 53,13% 6. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 52,08% 7. Dames Ceelen-Delisse 52,08% 8. Hr. en Mw.v.d.Burgt 50,69% B-lijn 1. Mw.Polman-Hr.Muselaers 60,76% 2. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 58,68% 3. Dames Koster-Verbeek 58,33% 4. Dames v.d.Boom-Cruts 54,51% 5. Hr. en Mw.Verlangen 54,51% 6. Dms. Coolen-v.d.Rijt 54,17% 7. Hr. en Mw.v.Helvoirt 52,43% 8. Mw.v.d.Vossenberg-Hr.Willems51,74% 9. Dames Kremers-v.Lieshout 51,39% C-lijn 1. Mw.Swarts-Hr.Derks 72,92% 2. Dames v.Dalen-Gerrits 54,17% 3. Dames v.Hees-v.d. Oord 52,60%

Berichten

51,56% 4. Dames Bouw-v.d.Velde 5. Hr. en Mw.v.Berlo 50,00% De totale uitslag kunt u vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Uitslagen 29 februari TK ’t Stuupke - Snackpoint LC 3-7 MVS Grootkeuken - De Schutboom 0-8 Café LC - Dakdekkers Jacobs 0-2 Quick-Hedge - v.d.Aa Klusbedrijf 7-2 Torpedo TUB - Invorm Interieur 2-3 Stuc Force - Donkers/v.Lankveld 3-0 De Drie Kronen - Café Gij & Ik 0-1 Donkers/Claasse - Heuveltraining/v.Hoff 6-0 Porte de Provence - Autocentrum 7-5 Midicentrum Stender - BoekelFit 5-5 Programma 14 maart: Zaal A: De Schutboom - Dakdek. Jacobs 18.30 u Snackpoint LC - v.d.Aa Klus 19.15 u

TK ’t Stuupke - Invorm Interieur 20.00 u MVS Grootkeuken - v.Haandel Metaal 20.45 u Café LC - Midicentrum Stender 21.30 u Zaal B: Café Gij & Ik - Heuveltraining/v.Hoff 18.30 u Donkers/v.Lankveld - Autocentrum 19.15 u Stuc Force - BoekelFit 20.00 u 20.45 u De Drie Kronen - Elreka Hek Donkers/Claasse - Torpedo TUB 21.30 u

Samen Sterk

Libre A: K.v.Grinsven - H.v.d.Ven C.Vereijken - J.Heesen J.v.Berkel - K.v.Grinsven B.Thoonen - R.Koolen P.Wijers - A.v.d.Laar C.Vereijken - B.Thoonen Libre B: C.v.d.Laar - A.v.d.Kimmenade A.Emonds - M.v.d.Heijden P.v.d.Sanden - W.v.d.Broek G.Verwegen - W.v.d.Ven C.v.Casteren - G.v.Reybroek M.v.d.Elzen - A.Hoevenaars W.v.d.Ven - M.v.d.Heijden Libre C: J.v.Kessel - J.Sleegers A.v.Bergen - B.Donkers F.Koolen - J.Manders P.Raaymakers - A.Kerkhof A.v.Dijk - J.Sleegers J.v.Kessel - J.v.Kilsdonk Driebanden: W.v.d.Ven - F.Koolen A.v.d.Laar - G.Trienekens A.Emonds - A.v.d.Kimmenade C.v.d.Laar - H.v.d.Ven G.v.d.Linden - J.Heesen F.Koolen - K.v.Grinsven J.Heesen - J.Emonds Bandstoten: M.v.d.Elzen - K.v.Grinsven G.v.Reybroek - J.v.Kessel A.v.d.Laar - K.v.Grinsven R.Koolen - G.v.Reybroek G.Verwegen - J.Heesen R.Koolen - F.Koolen A.Emonds - A.v.Bergen J.Emonds - C.v.d.Laar J.v.Kilsdonk - J.Sleegers

55-42 54-59 16-41 138-48 51-53 69-115

32-52 27-13 36-23 34-58 23-18 47-25 36-30

18-19 18-22 32-19 10-17 20-17 26-13

16-10 11-7 4-5 9-5 6-16 7-6 7-6

21-13 28-2 22-23 19-22 13-33 46-24 14-20 33-20 13-7


C1 Collection 5 drs Airco LED C4 Grand Picasso 1.6 Vti Ds3 1.4 Chic Airco Two Tone DS 5 Hybrid 4 Navi/Leder/Airco/AUT C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

Citroen Citroen Citroen DS Citroen

2012 2011 2012 2013 2002

2009 2007 2009 2012 2013 2013 2002 2002 2004 2004 2005 2007 2009 2010 2013 2014 2014 2004 2006 2013

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Te koop gevraagd gebruikte Peugeot Citroen maximaal 140000 km.

206 1.4 5 Drs Airco 207 1.6 Cabrio 207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco 208 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco 208 HB 1.2 5 Drs Airco Navigatie 208 HB 1.4 HDIF Diesel Aut/Airco 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 SW 1.6 16v Airco 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 307 Break 1.6 AIRCO 307 HB 1.6 HDiF Airco 308 HB 1.6 Vti Style Airco 308 SW 1.6 Vti Airco 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco Partner 1.6 Hdi (grijs kenteken)

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

SAMENWERKENDE B OVAG

2014 2005

Opel Corsa Cosmo, 5drs, luxe uitv. Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Ford Transit Connect 18TDCI, 27dkm, th

Bedrijfsauto's: 2011

2013

2010

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco

Toyota Yaris aspiration, 5drs, luxe uitv, nieuw model, 27dkm

2012

Opel Agila edition, 5drs, luxe uitv, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Wij zoeken een betrouwbare en zelfstandige hulp die ons kan helpen bij het schoonhouden van ons huis. Tel. 0492322872. -------------------------------------------------TE HUUR ruime zelfstandige woning in Venhorst, € 500,= voor stel of alleenstaande. Na 18.00 uur bellen; 0651781673.

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

A l l e r h a n d e GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor af-spraak 0623446218, H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. De man die ook repareren kan! Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------------------------------

Medewerkers Dierenweide gevraagd

De dierenweide Boekel draait op vrijwilligers. Zij verzorgen de dieren en houden de dierenweide en de stal schoon. De dieren worden elke morgen gevoerd. Momenteel hebben we 7 schapen, 4 geiten, 2 Wallaby’s, 3 damherten, enkele kippen en wat duiven en eenden. Al met al een heleboel dieren die verzorgd moeten worden. Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die een of twee morgens in de week de verzor-

ging van de dieren en de stal op zich kan nemen. De dagelijkse verzorging kost ongeveer een uur. Hebt u een of twee keer in de week ’s morgens tijd en zin om ons te komen helpen, neem dan contact op met Gerard van der Ven tel: 0629404089. Medewerkers Dierenweide Boekel

HEEMKUNDEKRING

St.Achten op Boeckel

De heemkundekring heeft een grote kast vol met bakken bidprentjes. Keurig op naam en overlijdensdatum. Zij zijn bijzonder waardevol voor stamboomonderzoek en er wordt dan ook veel gebruik van gemaakt voor onderzoek. Een heemkundekring moet niet alleen gegevens uit het verleden vastleggen, maar ook uit de huidige tijd. En daar zit het probleem. Opvattingen over begraven en de invulling daarvan zijn veranderd. Voor de heemkundekring is het niet mogelijk dit allemaal bij te houden daarom doen wij een dringend beroep op de inwoners van Boekel en Venhorst ons hiermee te helpen. Brengt u a.u.b annonces en bidprentjes uit deze tijd naar de heemkamer. Ze zijn van grote waarde voor ons.

TE HUUR opslagruimte 132 m2 Tel. 06-50532024 ASIELDIER VAN DE WEEK

Dagbesteding, Workshops, Kinderfeestjes

WORKSHOPS IN BOEKEL

11 maart: Houten paasei voor volwassenen. 16 maart: Paasmiddag. 18 maart: Bloemschikken Pasen. 19 maart: Bloemschikken Pasen. 23 maart: Paasmiddag voor kids.

Ook voor mensen met een beperking.

Karin van der Aa Zijp 2d Boekel tel. 06 1142880478 www.gasthoevedezijp.nl

Hallo, ik ben Buster. Een knappe herder-man van 5 jaar oud. Ik ben dol op aandacht en knuffelen. Ik vind het ook heerlijk om actief bezig te zijn. Ik heb veel energie en ben onvermoeibaar. Vooral als er gespeeld wordt! Katten zijn niet mijn beste vrienden. Op soortgenoten reageer ik wisselend. Met teefjes gaat het meestal prima. Ik ben leergierig en dat is maar goed ook. Aan mijn manieren naar fietsers en auto’s toe mag namelijk nog wel wat gewerkt worden. In het asiel ervaar ik veel stress, dus een thuis kan voor mij niet snel genoeg komen. Ik zoek een baasje dat graag actief met mij bezig is en heb wel wat ruimte nodig. Komt u mij alstublieft heel snel halen? Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo! DIERENOPVANGCENTRUM HOKAZO - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nl – www.hokazo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880. -------------------------------------------------TE HUUR opslagruimte 225m², toegang dmv een loopdeur en roldeur van ± 4.80 m, evt. voorzien van alarm, via afgesloten terrein bereikbaar. Voor info 06-5375247.

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGErmATErIAAL en rOLSTEIGErS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBrUIKTE STEIGErPLANKEN Tel: 0622887186

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

biologische teelt Fruit met de smaak van vroeger

APPELS en PEREN

o.a. Bellefleur, Topaz, Goudrenet Puur APPELSAP, BIO EIEREN Open: vrijdag van 14.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur

www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, Boekel, 06-10258916

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

• Service op locatie • Landbouwtechniek • Hydrauliek

• Aandrijftechniek • Montage • Onderdelen

Maarten Melis - 0610559833 info@memaservice.nl Noordstraat 6 - 5428 NR Venhorst


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e 3-gangen menu voor € 8.75. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.15 tot 19.15 uur. Voor € 11.00 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie en reservering kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328 --------------------------------------------------

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend

rIjOPLEIDING

Aanhangwagen rijles E achter B. Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

informeer naar de mogelijkheden: 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

VERHUUR en VERKOOP van aanhangwagens

John Rambach Rik van den Berg

Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja S k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

ROLLUIKEN - SCREENS uitvalschermen, knikarmschermen, markiezen, op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl.

A l l e r h a n d e Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.0016.00 uur.

2 Nieuwe MAGAZIJNKASTEN, staal, 12 legborden met 72 tussenschotjes, verstelbaar, afm. hxbxd 200x110x30. Nieuwprijs € 200,= per stuk nu voor € 60,= per stuk. Ook nog erbij 10 stalen legborden 99x34 cm, kunnen evt. tussen de kasten gemonteerd worden, dan totaal 300 cm breed. Info tel. 06-46497663, Boekel. --------------------------------------------------

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• kinderen: €7,00 0 t/m 4 jr knippen 5 t/m 12 jr knippen € 9,00 • dames/heren knippen € 12,00 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen. www.boekelswelzijn.nl * medisch pedicure

* Gezichtsbehandelingen

KOSMO

* Lichaamsbehandelingen

Schoonheidsstudio

* massages * Harsen

(aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

* Cadeaubonnen

Silke van Boxtel, tel. 06-30651838

PijnbestrijdingThuis.nl Helpt bij bijna iedere chronische klacht. Veilig en gemakkelijk. Ondersteund door een ervaren arts. No cure - no pay. Bel voor vrijblijvende informatie:

0485 385858Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Kamer(s) TE HUUR, binnen een kleinschalig woonproject te Helmond. Voor maximaal 3 personen. Voor cliënten met een ZZP GGZ of LVG. Voor beschermd/ begeleid wonen. Leeftijd vanaf 30 jaar. Huur 350,00 Euro per maand (inclusief) ook voor begeleiding individueel. Autisme en psychiatrie PGB Zorgbureau Aanbieder BV, 06-55715933 -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

rIjOPLEIDING Voor AuTO-MOTOR en TRAcTOR RIJBEWIJS. Ook AANhANGWAGEN RIJlES E achter B. www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel 06-22123656

Uw fietsenmaker. veranda, carport & terrasoverkapping

Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Jv

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les! Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

>Ƶ ŶĐŚƌŽŽ ŵ Žǁů ŝŶ Ő WĂƌƚLJĐĞŶ ƚƌƵ ŵ sĞƌŐĂĚ ĞƌĐĞŶ ƚƌƵ ŵ ^ŝ Ŷƚ ŐĂƚŚĂƉů ĞŝŶ ϲ ͮ ϱϰϮϳ ŽĞŬĞů dĞů͗ ϬϰϵϮͲ ϯϮϭ ϰϱϮ ͮ /Ŷ ĨŽΛŶ ŝĂĚŽ ŵŽ͘Ŷ ů

A l l e r h a n d e Wij verhuren houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

5 kg aardappels € 2,50 verse grOeNte en fruit streekprOducteN Zijp 7, Boekel, tel 06 20364524 Open: maandag/woensdag 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Het Goor 10, Voor al uw bitumineuze 5427 PH Boekel daken & daksingels. T 0492-322520 Ook voor VERKOOP M 06-50463633 DAKMATERIALEN

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

Rombout

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

06-23563141 T: E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden