30e jaargang nr 25, 16 december '15

Page 1

30e Jaargang nr. 25 - 16 december 2015

Burgtse Heide vordert gestaag

Ongeveer een jaar geleden werd in Nia Domo een nieuw plan gepresenteerd: De Burgtse Heide. 23 woningen zouden verrijzen op Donk 2, op de westhoek. Bouwbedrijf Trienekens uit Boekel en Bouwbedrijf Hendriks uit Gemert sloegen de handen ineen. Als bouwcombatie wilden zij in 2 jaar tijd het gehele plan uitgevoerd hebben. Gebouwd zou worden in 2

fasen. Afgelopen september werd gestart met de eerste fase. Tijdens de intentie-ondertekening werd afgesproken de bouw op een later tijdstip onder de aandacht te brengen. Dus werden een kleine drie weken geleden een aantal genodigden gevraagd om aanwezig te zijn tijdens de eerste steenlegging. Maar de tijd liet zich in deze periode al snel inhalen

door vooral de goede weersomstandigheden. De eerste steen werd nog voor de datum gelegd en rap gevolgd door vele andere stenen zodat op de dag van deze gebeurtenis de muren al hoog opgemetseld waren. Om toch de aandacht te vestigen op het project werd daarom afgelopen woensdag aan wethouder Ted v.d.Loo gevraagd om een bord te onthullen op het bouwterrein. De wethouder vertelde blij te zijn met de bouw van deze woningen die gewaarborgd worden door een goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Daarbij zijn zij door hun uitstraling uitermate aantrekkelijk en geschikt voor de jongeren onder ons. Nadat hij nog een compliment maakte naar de bouwcombinatie maar bovenal naar de werklieden die dit project in zo’n korte tijd al uitgedragen hadden onthulde hij, met enige hulp van Rien Verbaarschot van de bouwcombinatie het bouwbord. Als het weer de komende weken meezit worden de eerste woningen voor de bouwvak volgend jaar opgeleverd. Bouwfase 2 is onlangs ook gestart en hiervoor zijn de grondwerkzaamheden al verricht.

VOOR GOEDKOPER ONDERHOUD

Vermeld uw

Kerst- en Nieuwjaarswens in

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST in de speciale KERSTUITGAVE welke op woensdag 23 december a.s. verschijnt Opgave t/m vrijdag 18 december 17.00 uur. Informatie: tel. 322140. Verspreidingsgebied: Boekel, Venhorst, Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel.

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTSEN: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, spoed tel. 321828, afspraak tel. 323777 (08.30-10.15 /10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), receptenlijn: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp, Pater Rossaertstraat 15, Elsendorp, afspraak tel. 352043. Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Beschikbaar LOCATIE AED’s Boekel Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Fam. Tielemans Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Fam. v.Logten Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Fam.Fabrie Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Brandweer via 112 BoekelFit Kennedystraat 17b 08.00 - 21.00 uur Fam. Koster Raadstraat 4 Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij vanBoxtel 08.30-17.30 uur Burgtstraat blijft zoals het is Zorgpark Sint Petrus Boszicht Entreehal tijdens openstelling Praktijk Wolbert St. Janplein 2 tijdens openstelling Gemeentehuis St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) altijd bereikbaar LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar St. Josephplein 15 24 uur/dag Fam.v.Duijnhoven Statenweg 135 tijdens openstelling Andusta Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. ALPHEGA APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: route 10, Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 u, di. avondopenstelling 17.3019.30 u. Prikposten:Huize Padua ma. t/m vrij 08.00-08.45 u; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.30-09.00 u; Venhorst Mennehof donderdag 10.15 u-10.45 u. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijden kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): Burgtstraat 34 (St. Petrus, naast consultatiebureau), tel. 0800-2540000 (gratis), info@cjggeeftantwoord.nl, www.cjggeeftantwoord.nl. Open dinsdag en donderdag 13.30-15.00 uur. informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl

u w

d i e n s t

FYSIOTHERAPIE MICHIEL KNIBBE: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl, ook aan huis PRAKTIJK WOLBERT: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492 714590 e info@wolbert-fysio.nl FYSIOCOACHING BOEKEL: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f.: medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/ 06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). DORPSTEAM BOEKEL: Burgtstraat 34, in Zorgcentrum Sint Petrus. Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur. www.dorpsteamboekel.nl, info@dorpsteamboekel.nl, tel. 0492-32 83 83 Trendflow Powerful Way Of Life - LOGOTHERAPIE. Caroline v.d.Aa, 06-51216215 trendflow57@gmail.com, www.trendflow.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl ORIGIN BOEKEL, Mindfulness & coaching praktijk, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice BRABANT ZORG: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BRABANTZORG THUISZORG St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. ZONNEBLOEM afdeling Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207; A. Knight tel 323070. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL contact Maria van den Eijnden, tel. 0492-322419 MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.3017.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 20 december, 4e zondag van de Advent: 11.00 u m.m.v. mannenkoor St. Agatha. Misdienaars: Vayaan, Rosalyn en Emanuella. Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Piet Verstraten; ter nagedachtenis aan de overleden leden van Jeu de Bouckles; Harrie v.d.Elzen en Cisca v.d. Elzenv.Lith. Woensdag 23 december: 19.00 u Jan Daniëls (vwg.verjaardag); Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Bert v.Doren; Jan Wijdeven; Corrie v.Alphen-Keijzers; Lisa Peters; overleden ouders v.d.Biggelaar-v.Alphen, Theo v.d.Biggelaar en overleden familie. Vieringen feestdagen Boekel. Donderdag 24 december: Sint Agathakerk: Kerstavond 18.00 u Samenzang m.m.v. koor VrouwenActief 20.00 u m.m.v. koor Karakter 22.00 u m.m.v. mannenkoor Sint Agatha Vrijdag 1e Kerstdag 25 december: 11.00 u m.m.v. koor De Blijde Herfstklanken 12.30 u Kindje wiegen m.m.v. zangeres Sigrid Verbeek Zaterdag 2e Kerstdag 26 december: 11.00 u m.m.v. mannenkoor Sint Agatha Zondag 27 december: 11.00 u m.m.v. gospelkoor Adaja Woensdag 30 december: 19.00 u Kapel Donderdag 31 december Oudjaarsdag: 19.00 u (Agathakerk) samenzang Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag: 11.00 u Samenzang

Zaterdag 26 december 2e Kerstdag: 09.30 u Viering met communiecanten. Donderdag 31 december: géén H.Mis Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag: 09.3 u Samenzang

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Contactpersonen: Frans van der Wiel: 0492-351560 Riky Janssen: 0492-351271

Zondag 20 december, 4e zondag van de advent: 09.30 u mmv. parochieel zangkoor Venhorst; Nolda v.d.Horst-Verhoeven; Jo v.d.Ven-Kanters; Wim en Joke Donkers en Maria Donkers; Antoon v.d. Hoven en Dora v.d.Hoven-Hilhorst (vwg. hun trouwdag; Christ Michiels (vwg. zijn verjaardag) en zijn zoon Maarten.

Vieringen feestdagen Venhorst. Donderdag 24 december Kerstavond: 20.00 u m.m.v.het parochieel zangkoor Venhorst Vrijdag 25 december 1e Kerstdag: géén H.Mis

OVERLEDEN: Uden: Marietje Lempens- Wijnen Zeeland: Mieke Verstraten- de Koning

Uitzendingen TV. Dank zij de medewerking van Boekelnet en BLOK tv kunnen ouderen en zieken, in geheel Boekel en Venhorst, de plechtigheden in de St Agathakerk met Kerststmis volgen via ons “Boekels glasvezelnet” en wel op Kerstavond 24 december en 1e en 2e Kerstdag.

Communie thuis. Diegenen die met de Kerst graag thuis de communie ontvangen kunnen contact opnemen met Diaken Henk v.Thiel, tel: 06-50476049.

Adventsactie 2015. Zr. Francien v.d.Bergen is een missiezuster van de Heilige Geest (Retraitehuis Uden) die nauwe banden onderhoudt met een kleine missionaire gemeenschap in het dorp Bassar in het Midden-Afrikaanse land Togo. Hier wordt veel goed werk verricht onder jonge moeders en kinderen, zoals

AANBIEDINGEN van donderdag 17 t/m woensdag 23 december:

SCHWARZWALDER KIRSCHVLAAI

PANDA DUBBEL DONKER

9.50 90 € 1. €

Haal nu uw kerstbestellijst

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


zwangerschapscontroles, vaccinatie, consultatie en laboratoriumonderzoek op ziektes als malaria en aids. Graag willen zij wat verbeteringen aanbrengen aan hun “kliniekje” zoals enkele toiletten en een fatsoenlijke onderzoekskamer. M.O.V. St. Petrus heeft besloten de opbrengsten uit de Adventsactie 2015 en Vastenactie 2016 te besteden aan dit mooie project. In alle kerken van onze parochie zal er aandacht aan geschonken worden. Achter in de kerk staat gedurende de hele adventtijd de bussen/mandjes om uw bijdrage in te deponeren, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op; NL 18 INGB 0001 15 79 73 t.n.v. Missieprocure Brunssum, onder vermelding van “Project zr. Francien van den Bergen”. Alvast hartelijk dank voor uw ondersteuning.

Kinderviering Kerst OP 2e KERSTDAG

Dit jaar is er in Venhorst op Kerstavond, 24 december, geen kerstviering voor de kinderen zoals we gewend waren. De kerstviering voor de kinderen zal zijn op 2e Kerstdag (zaterdag 26 december) om 09.30 uur. Deze viering wordt verzorgd door de kinderen die dit jaar hun eerste communie gaan doen. Deze kinderen hebben speciaal voor kerstmis een aantal mooie liedjes geleerd en willen die dan ook graag aan zoveel mogelijk mensen laten horen. Ook zullen er een paar kinderen voorlezen. Het is natuurlijk erg fijn als er veel grote mensen en kinderen in de kerk aanwezig

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging Geboren op 4 december 2015

Valke Zoon van Jacoba Wassenberg en Marc Schouten Zusje van Senne Oude Eekmolenweg 47, 6706 AN Wageningen

zijn. We nodigen dan ook iedereen uit om aanwezig te zijn bij deze viering die om 09.30 uur begint in de kerk in Venhorst. Fijne kerst!! Communiewerkgroep Venhorst

Christmas in concert Venhorst

Op zondag 20 december houdt fanfare Echo der Peel een muzikale avond voor jong en oud in De Horst. Op dit concert zullen verschillende kerstliedjes voorbij komen, maar ook muziek in ‘winterse sferen’ zoals een paar fragmenten uit de Disneyfilm Frozen. De fanfare begeleidt ook Femke, Marianne en Susanne bij een paar liederen, waaronder Lost van Anouk. Een aantal leerlingen laat horen wat ze al geleerd hebben op slagwerk en blaasinstrument. Een sfeervolle lichtshow maakt het plaatje helemaal af. Het concert begint om 19.00 uur met Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, vertolkt door de fanfare. Het geheel staat onder leiding van Hans Thijssen. Na afloop is er gelegenheid voor een praatje en een drankje. Voor de ouders is dat bijvoorbeeld een glaasje glühwein en voor de kinderen (en ouders die niet zo van glühwein houden) warme chocomel met slagroom.

Kerstboomverbranding Venhorst

Als afsluiting van de kerstperiode willen we op zondag 10 januari 2016 weer een kerstboomverbranding houden voor de kinderen uit Venhorst. Op zaterdag 9 janu-

Twee EMM leerlingen geslaagd voor het muziekexamen. Zaterdag 12 december 2015 zijn twee leerlingen van EMM geslaagd voor het muziekexamen. Sil v.Bommel behaalde diploma A voor slagwerk, hij gaat verder met opleiding B. Marieke v.d.Broek behaalde diploma B Slagwerk en gaat verder met melodisch slagwerk Bestuur en leden van Harmonie EMM feliciteren de geslaagden met hun behaalde resultaten.

DANKBETUIGING De overweldigende blijken van medeleven na het overlijden van mijn man, ons pap, opa, “opa Jan”

Jan van Dooren waren voor ons allen een grote steun. Langs deze weg willen wij U allen danken voor uw belangstelling. Een speciaal woord van dank aan de huisartsenpost Boekel, in het bijzonder Dr. Maes en aan de medewerkers van Donkzicht. Betsie van Dooren - Kauwenberg, Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

ari kunnen de kerstbomen worden gebracht op het ponyclubterrein in Venhorst tussen 10.00 en 12.30 uur. Voor elke ingeleverde Kerstboom krijgt men 2 loten waar je mooie prijzen mee kunt winnen tijdens de loterij. Op zondag zullen de lampionnen om 17.15 uur in de St. Corneliusschool worden uitgedeeld en natuurlijk wordt er nog iets lekkers aan toegevoegd. Van daaruit vertrekken we gezamenlijk onder begeleiding van de brandweer met onze lampionnen naar het ponyclub terrein. Hier zal het prinsenpaar het vuur ontsteken. De jeugdprins en prinses zullen de trekking verrichten van de loterij met de door ondernemers gesponsorde prijzen. Leden van de ponyclub zullen er voor zorgen dat er wat te eten en drinken is. Dus lever op zaterdag 9 januari 2016 zoveel mogelijk bomen in zodat we een prachtige stapel kunnen maken en op deze avond een mooie Kerstboomverbranding hebben. Het motto van deze dag is: Hoe meer bomen des te meer kans op leuke prijzen. Succes. Ouderraad St. Corneliusschool Venhorst

Boekel, november 2015


INLEVERDATUM VOOR UW KERSTBESTELLIJST T/M MAANDAG 21 DECEMBER OPENINGSTIJDEN VOOR DE KERSTDAGEN maandag 21 december dinsdag 22 december woensdag 23 december donderdag 24 december

van van van van

08.00 08.00 08.00 07.45

-

18.00 18.00 18.00 16.00

uur uur uur uur

De kerstfolder met ideeën voor uw kerstdiner is verkrijgbaar in de winkel. Zijn er vragen bel of vraag het aan ons, wij staan graag klaar voor u. De kerstfolder staat ook op www.vanexel.keurslager.nl

FEESTELIJK GROOTVLEES Engelse ham Canadese ham Bourgondische rib Lamsvlees Kalfsvlees

truffelkogels Saltufo bieslookkogels hamtaartbakjes diverse paté’s diverse salades filet Americain ruim assortiment

vleeswaren

Carpaccio rundvleesragout kippenragout hazenpeper champignon-vleesragout worstenbroodjes rauwkosten vispannetje

FEESTELIJKE BRAADSTUKKEN Italiaans gebraad Kerstgebraad Gevulde lamsfilet Spaans gebraad Noelle gebraad Feest gebraad Kalfgebraad

CULINAIRE TOPPERS Berlinerbol gevulde portobello varkenshaas en croute zalm in bladerdeeg kerstgeschenk kersthaas brie Muiderslotje en nog veel meer

FEESTELIJKE KOUDE SCHOTELS compleet opgemaakt: * Standaard * Luxe * Luxe met vis

FEESTELIJKE ROLLADES varkens, kalkoen, kip, runderrollade gevuld met varkenshaas, runderrollade entrecote

CREATIEF TAFELEN gourmet, gourmet extra gourmet culinair gourmet de luxe gourmet express boekelse partypan indoor barecue

SMAKELIJK 2016 gewenst namens het hele team

OPENINGSTIJDEN OUD OP NIEUW Maandag 28 december van 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur Dinsdag 29 december van 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur Woensdag 30 december van 08.00 - 18.00 uur Donderdag 31 december van 07.45 - 16.00 uur Vrijdag 1 januari gehele dag gesloten Zaterdag 2 januari gehele dag gesloten

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.00 uur

AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 18 december: Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval zaterdag 19 december: GFT-afval / Groenbak

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 09-12-2015 Verloren: - Volkswagen autosleutel - katoenen tas met zwarte schoenen - fietssleutel en huissleutel aan roze veter - sleutelbos aan rood keycord - portemonnee met diverse pasjes en contant geld - fietssleutel met hanger met 2 Eiffeltorens - donkerbruine herenportemonnee Gevonden: - OV-chipkaart - 2 sleutels aan label met “Toontje” - MTB-fiets - Lumix fototoestel Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - P.C.H. Felen voor het hebben van twee kansspelautomaten in café Salut in 2016 (verzenddatum 7 december 2016); Verleende ontheffing aan: - Boekel Sport van de vastgestelde schenktijden voor drie activiteiten in 2016 (verzenddatum 9 december 2015) Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres

GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS AANVRAGEN U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Als u binnen de gemeente verhuist waar u geheimhouding heeft aangevraagd, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.


Gemeente Boekel

staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen

van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorzie-

AFVAL IN HET RIOOL? De gemeente wordt de laatste tijd steeds baker geconfronteerd met rioolstoringen als gevolg van het verkeerd gebruik van de riolering. Eigenlijk is het heel simpel: urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Vochtig toiletpapier en andere soorten (vochtige) doekjes horen niet in het riool thuis, maar in de vuilnisbak. En dat geldt ook voor alle andere vaste materialen.

Niet in het riool horen dus: (frituur)olie, vet, schoonmaakdoekjes, luiers, toiletpapierrolletjes, babydoekjes, condooms, maandverband, kattenbakkorrels, verfresten, etensresten, medicijnen of andere chemicaliën en textiel. Al deze materialen kunnen verstoppingen veroorzaken of de zuivering verstoren. En dat leidt weer tot kosten en milieuschade. Kijk voor meer informatie op: www.nietinhetriool.nl

ning’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 15 december 2015 De burgemeester van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van 19 woningen Locatie: Wijstgrond ongenummerd, Boekel Datum ontvangst: 3 december 2015 Activiteit: het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een schuilgelegenheid voor paarden Locatie: Daniël de Brouwerstraat ongenummerd, Boekel Datum ontvangst: 3 december 2015 Activiteit: het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woning Locatie: Wollegras 1, Boekel Datum ontvangst: 3 december 2015 De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. Mocht u bezwaar willen maken tegen een van de hier genoemde plannen, dan kan dit pas nadat de vergunning verleend is. De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN DE AA 5 Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat met ingang van donderdag 17 december 2015 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘De Aa 5’ tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Beschrijving Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen en het vervangen van het woonhuis door een nieuw woonhuis met bijgebouwen, een en ander voorzien van een landschappelijke inpassing. Inzage Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp bestemmingsplan “De Aa 5” met bijhorende stukken vanaf 17 december 2015 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage ligt bij de centrale balie op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de bijhorende stukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende deze termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan De Aa 5”. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met André van der Vleuten of Gijs Klop, telefoon 0492326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 16 december 2015.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 1 december jl. is o.a. aan de orde geweest:

Dienstverleningsovereenkomst 2016 met Optimisd De gemeente Boekel zal ook in 2016 voor de uitvoering van sociale zaken gebruik maken van de dienstverlening van ISD Optimisd. Opstarten procedure bestemmingsplan De Aa 5 Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het herbouwen van de boerderij aan De Aa 5, waarbij het agrarisch bedrijf wordt beëindigd. Hiertoe is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Het benodigde bestemmingsplan wordt nu in procedure gebracht.


Ecodorp Boekel gaat graag de verbinding aan met Boekel en daarbuiten.

Ondanks dat er geen financiĂŤle steun vanuit de gemeente komt, zijn wij tevreden met de ondersteuning bij facilitaire zaken, het stimuleren en meedenken met Ecodorp Boekel wat wel op de lijn ligt van onze gemeente. Want er is vertrouwen dat Ecodorp Boekel zal slagen. Als Ecodorp Boekel gaan we dan ook graag de verbinding aan met de burgers, het bedrijfsleven en de gemeente Boekel en omgeving. Zo kan ook iedereen uit Boekel bij ons zien dat je als burger zelf van alles kunt ondernemen. Wij zullen dit aanbieden d.m.v inspirerende voorbeelden van duurzaam leven en innovatieve oplossingen. Ook verwachten wij dat het ecotoerisme wat af komt op het Ecodorp ook goede zaken kan betekenen voor de ondernemers in Boekel.

Wij zien onze missie graag als een gezamenlijke missie nl: het bouwen van een inspirerende gemeenschap met passende voorzieningen die als voorbeeld en proeftuin kan dienen voor verandering van de maatschappij als geheel. Waaronder de Opbouw van een lokale economie in een win-win situaties met de omgeving. Ecodorp Boekel is er ook om kinderen kennis te laten maken met een leuke, gezellige, gezonde en natuurlijke omgeving. Betrokken zijn bij elkaar vinden wij dan ook erg belangrijk. Wij zijn als ecodorp Boekel op verschillende manieren betrokken bij onze omgeving; overblijfouder op de Uijlenspiegel, betrokken in de heemkundekring, deelname aan Boekel energie, lid van duurzaam Gemert om de duurzame initiatieven in de buurt van Gemert met elkaar te verbinden. Ook is er iemand lid van D.O.P. en van Ondernemersvereniging Boekel geworden. Zo bieden wij graag ons aandeel in een wereld, waarbij wij staan voor de mogelijk om in verbondenheid te leven, waarbij het voorzien in levensonderhoud, ontspanning, leren, zorg en aandacht voor elkaar verweven zijn. Elke 3e zondag van de maand om 13.00 uur wordt er een levendige presentatie gegeven over onze visie en gang van zaken van het Ecodorp Boekel. U kunt daarna met elkaar naar het terrein

wandelen voor een rondleiding. De eerstvolgende infomiddag vind plaats op 20 december a.s. U kunt ons volgen via onze website: www.ecodorpboekel.nl. Volg ons ook op Youtube: https://www.youtube.com/user/ EcodorpBoekel of via Twitter: EcodorpBoekel of Facebook. En: Ecodorp Boekel biedt klusdagen aan! Wil jij je steentje bijdragen aan een mooiere samenleving en bouw je liever bruggen dan alleen maar muren? Meld je aan! Wij bieden je koffie, thee en soep, bij genoeg aanmeldingen een lunch, gezellige, grensverleggende en mooie ervaring momenten op het terrein van Ecodorp Boekel: http://www.ecodorpboekel.nl/ vrijwilliger-worden/ Samen kunnen we meer bereiken, dan we kunnen bereiken als individuen.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 22 december a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823



BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES Wie worden de nieuwe Prins en Adjudant van de Knöllekes 2016 ? Traditiegetrouw volgt rond deze tijd de 1e tip over de nieuwe prins. Ja, het aftellen is begonnen…. over enkele weken zijn Prins Henri en Adjudant Erik niet langer de heersers over het Knollenrijk. De opvolgers van hen staan te popelen, maar ze zullen toch echt moeten wachten tot zaterdag 9 januari, dan pas worden ze onthuld. Maar voor de puzzelaars volgt hier onze eerste tip. De foto is ook op onze website:

www.deknollekes.nl of op onze facebook pagina te zien. Dus mocht je na het kerstdiner een wandeling maken, let goed op deze voordeuren / huisnummers. Succes met puzzelen !! Agenda C.S. de Knöllekes: • Zaterdag 9 januari: Jeugdprinsenbal (van 19.00-21.00 uur) • Zaterdag 9 januari: Prinsenbal (vanaf 21.00 uur) • Zaterdag 16 januari: Kaartverkoop pronkzittingen • Zondag 17 januari: Jeugd- en Prinsenreceptie • Donderdag 21 januari: 55+ pronkzitting • Vrijdag 22 januari: Pronkzitting • Zaterdag 23 januari: Pronkzitting • Vrijdag 29 januari: Pronkzitting

“Achter welk huisnummer schuilt onze nieuwe prins?”

Toezicht in Wmo geregeld via Centrumregeling Door de redactie

Vanaf januari dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Wmo-taken. Toezicht dient gehouden te worden op de Wmo-diensten en voorzieningen die worden geleverd door aanbieders. Deze zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit die ze leveren. De inkoop van ondersteuning en zorg is geregeld via de Centrumregeling Wmo, welke een samenwerkingsregeling is tussen 11 gemeenten, waar onze gemeente zich bij heeft aangesloten. De contracten met de zorgaanbieders lopen nog tot 2017 en zijn ook regionaal afgesloten. Hierdoor kan men efficiënter werken en is er eenduidigheid voor de aanbieders. Voor het vlot en adequaat verlopen van dit toezicht houden wordt een gemeentelijke toezichthoudende ambtenaar benoemd. Hierdoor blijven de gemeenten dicht op de inkoop en toezicht op de geleverde diensten zitten. Waardoor o.a. calamiteiten snel aangepakt kunnen worden. Onder deze calamiteiten vallen bijvoorbeeld niet de juiste zorgverlening, verwaarlozing etc. Het calamiteitenonderzoek moet, om rechtsgeldig te zijn, uitgevoerd worden door een bestuursorgaan. Derhalve ligt deze taak bij GGD Hart van Brabant . Het totale regionale kostenplaatje voor 2016 bedraagt € 123.500,=. Deze kosten zullen door de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen worden gedragen. Voor Boekel houdt dit een bedrag van ± € 3700,= in. Na 1 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

• Zaterdag 30 januari: Pronkzitting • Zondag 31 januari: Voorselectie Stuif es in • Zaterdag 6 februari: Stuif es in • Carnaval 2016: 6 t/m 9 februari

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst Start basiscursus Eerste Hulp. In het nieuwe seizoen 2016 willen we weer een basiscursus Eerste Hulp verzorgen in Boekel en Venhorst. De cursus omvat 12 lessen van 19.30 tot 22.00 uur. Het bedienen van de AED is ook een onderdeel van de cursus, evenals Verbandleer en Kleine Ongevallen. Ter afsluiting van de cursus een officieel examen volgens de eindtermen van het Oranje Kruis. De totale kosten van deze cursus bedragen € 175,-. Deze zijn bij verschillende verzekeraars geheel of gedeeltelijk terug te vragen. En dat dit belangrijk kan zijn wordt dagelijks bewezen door allerlei voor- en ongevallen. Kleine, maar ook grotere ongevallen kunnen zomaar gebeuren, zowel binnen als buiten huis en bent u in staat om het slachtoffer dan met eerste hulp bij te staan of te helpen en zonodig reanimatie toe te passen? Hoe meer Eerste Hulp verleners er zijn hoe beter. Dus twijfel niet langer en begin! Ook verzorgen wij in het nieuwe seizoen weer een cursus Reanimatie/AED en de daarbij behorende vervolg lessen. Deze cursus is ook toegankelijk voor alle belangstellenden, ook zonder EHBO diploma, die geen lid zijn van de vereniging De kosten voor deze cursus bedragen € 25,-. Voor de inwoners van de gemeente Boekel kan een korting worden overeengekomen. Dit i.v.m. subsidieregeling. Twijfelt u nog, of denkt u ik wil eerst wel eens wat meer info en of zien, neem dan contact op met een van de onderstaande mensen of kom langs op een van onze oefenavonden in Boszicht! Wij horen graag van u en staan klaar om te helpen. Hebt u interesse, bel of e-mail naar 0492323508 (H.v.d.Aa) of EHBO vereniging St Lidwina Boekel-Venhorst, ehbolidwina@gmail.com Reanimatie /AED cursus info: André Hoevenaars, instructeur 0492-323862 email famhoevenaars@hetnet.nl.


Nieuws voor Ouderen DANSEN VOOR OUDEREN BIJ SINT PETRUS Sinds drie maanden staat er op proef een jukebox in het vriendenhuis van Zorgcentrum Sint Petrus. De bedoeling is om op elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur een muziekmiddag te verzorgen, met de mogelijkheid om samen te dansen. Op de eerste middagen was de opkomst boven verwachting groot. Veel bewoners van Sint Petrus en van daarbuiten kwamen een kijkje nemen, soms met hun familie erbij. Er werd gedanst en gezongen. Iedereen kan op deze middagen verzoeknummers intikken op de jukebox en het is mooi om te zien wie daarin actief is. Het vriendenhuis in Sint Petrus is uitermate geschikt voor zulke middagen omdat het iets wegheeft van een café. Samen met familie en vrijwilligers maken de ouderen er gezellige middagen van. In het activiteitenoverzicht van Sint Petrus in dit weekblad wordt vermeld wanneer de dansmiddagen zijn. CURSUS “RONDOM OVERLIJDEN” IN BOEKEL Op zes donderdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur verzorgt Vivaan in Boekel van 14 januari tot en met 18 februari een informatieve cursus waarin allerlei thema’s rond overlijden, uitvaart en rouwverwerking aan de orde komen. De cursus is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder uit Boekel en Venhorst, die hierin geïnteresseerd zijn. Er worden tijdens de lessen geen diepgaande discussies gevoerd, hoewel er wel veel ruimte is voor de inbreng van de cursisten. “Het doel van deze cursus is om mensen te informeren over mogelijkheden, over voorzieningen, over regelgeving,” aldus Thijs Braam, die van-

De redactie van Nieuws voor Ouderen wenst u heel plezierige feestdagen en een 2016 dat de moeite waard is.

SENIORENFILM In de Pul in Uden draait op vrijdag 18 december om 10.00 uur een film met een intrigerend thema. Een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate en Geoff Mercer ontvangt Geoff een brief. Zijn eerste geliefde raakte begin jaren 60 vermist in de Zwitserse Alpen en daar is nu haar lichaam gevonden in het ijs. Dit bericht brengt een schok teweeg. Wat is er toen gebeurd? Kate en Geoff raken danig uit balans. Zal hun huwelijk het feest halen in de vijf dagen die nog resteren?

uit Vivaan de cursus zal leiden. Elke les wordt dan ook verzorgd door een deskundige. De lessen voor minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers worden gegeven in ouderenhome Boszicht aan Bernhardstraat in Boekel. Deelname kost € 20,= en inschrijven kan tot 20 december bij Vivaan. Dat kan op werkdagen via telefoonnummer (0413) 367309 of via het emailadres ouderenwerk@vivaan.nl. ZO ZOUT HEB IK HET NOG NOOIT GEGETEN! Je hoort het nog wel eens zeggen, maar het is niet waar. Wij eten, dikwijls ongemerkt, veel te veel zout. Gemiddeld 9 à 10 gram per dag. Dat is ongeveer 1 volle eetlepel zout en veel meer dan de hoeveelheid die we voor onze gezondheid nodig hebben, dat is namelijk maar ongeveer 5 gram. Zout wordt bijna overal aan toegevoegd. Ook ons dagelijks brood bevat veel zout, maar ook kaas, vleeswaren, soepen uit blik of zak, en vooral kant-en-klaarmaaltijden, allerlei kant-en-klaarsausjes, pizza’s en hartige snacks. Te veel zout is ongezond en kan vooral leiden tot hoge bloeddruk. Weliswaar is de levensmiddelenindustrie al een tijdje bezig om op slimme manieren producten met minder zout te bedenken maar tot aansprekende resultaten heeft dit nog niet geleid. Het beste kunnen we zelf

maar proberen ons zoutgebruik te beperken. Advies: We zouden fruit of groenten als tussendoortje kunnen nemen Die bevatten geen zout, werken vochtafdrijvend en helpen je bloeddruk goed te houden. En probeer je eten eens op smaak te brengen met groene kruiden, knoflook, azijn of citroensap in plaats van met bouillonblokjes, zout of ketjap. En waarom zou je niet 1 maal per week zoutloze vette vis , zoals zalm, forel, makreel, haring of sardientjes, kunnen eten. Vette vis bevat namelijk omega-3vetten, die goed zijn om problemen met hart en bloedvaten te voorkomen en het cholesterolgehalte in het bloed verlagen.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, 12.30 uur, iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Dorpsteam: dagelijks telefonisch bereikbaar (0492) 328 383, maandag 13-16 u, en donderdag 9-12 u, inloopspreekuur, Sint Petrus. Koffie met buurten: vervalt in verband met Kerstmis. COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 Vivaan (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


Spaart u mee!

Gebruikte postzegels. Gooi ze niet weg maar lever ze in bij Loes den Dubbelden, de Koekoeksbloem 3 in Venhorst. Zij maakt er verschillende goede doelen blij mee.

Auw IJzer inzameling KPJ-VESPO

Belangrijke mededeling Sinds jaar en dag zijn burgers en bedrijven in Boekel en Venhorst bekend met onze Auw IJzer Brengdagen iedere eerste zaterdag van de maand. Deze vonden plaats op Noordstraat 6 bij Familie Melis in Venhorst. Na 18 jaar bedanken we Rian en

Mari voor hun gastvrijheid en gaat de locatie verhuizen! Vele losse en vaste klanten hebben deze weg gevonden om hun bijdrage Auw Ijzer aan de vereniging te gunnen. Welke dankbaar en enthousiast wordt aangenomen. Vanaf januari 2016 zal de nieuwe locatie zijn op het ponyclubterrein van Venhorst. Ook de aanvoertijd verandert van 13:00 t/m 15:00 uur. In de ochtend heeft de ponyclub zelf het terrein in gebruik. Het ponyclubterrein is te vinden vanuit de kerk in Venhorst richting Odiliapeel, 1e weg rechts nadat u de kom uit bent. Gelieve die nieuwe aanvoertijden in acht te nemen, anders is de losplaats onbereikbaar en wild stortingen moeten voorkomen worden. Tevens zijn er vrijwilligers tijdens openingstijden om u te helpen. Het zal voor ons allen even wennen zijn. Maar wij hopen op uw begrip en gulle gave.

Mocht u onverhoopt het vervoer niet kunnen regelen, staan we nog altijd klaar om het ijzerprobleem op te lossen. Belt u dan even Hans v.d.Vondervoort 06 22464021 of Stan Kanters 06 27273450.

40 jaar Venhorst Creatief

Hierbij willen we jullie informeren over de komende tentoonstelling voor Venhorst Creatief. Zoals eerder al eens aangegeven is bestaat Venhorst Creatief in 2016 40 jaar. Om dit een historisch tintje te geven, stellen wij iedereen die ooit heeft meegedaan met Venhorst Creatief, in de gelegenheid om nog 1 werkstuk in te brengen. Een werkstuk waarvan jij zegt dat het nog wel eens onder de aandacht gebracht mag worden. Wij als comitĂŠ weten dat er ook deelnemers bij waren die ons helaas ontvallen zijn, maar die wel werkstukken hadden die aanspraken. Wij vragen familieleden om dit onder de aandacht te brengen en het werkstuk van hun dierbare ten toon te stellen. Maar ook voor degene die het afgelopen jaar nieuwe werkstukken hebben gemaakt staan in het teken van deze tentoonstelling. De tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 april 2016. Gezien de voorbereidingen hebben we een uiterste aanmelddatum tot 1 februari bij Marian Hoogeveen tel: 0492-351514 of Christien v.d.Horst 0492-351325. ComitĂŤ Venhorst Creatief


Snelheid is Kwaliteit Wij gaan u niet vermoeien met een technisch verhaal. Maar willen u wel wijzen op de voordelen van glasvezel. Basissnelheden van 150 Mb/sec zorgen ervoor dat er heel veel informatie naar u toe kan komen. En wat heeft u nodig voor echte HD televisie of supersnel internet? Veel Mb! Heeft u een nieuwe HD televisie of een hele snelle computer? De voordelen daarvan ondervindt u pas echt met een glasvezel abonnement. Coax of koperlijnen zoals Ziggo en KPN die hebben komen niet in de buurt van de snelheden die wij bieden. Laat u overtuigen!

Wervingscampagne succesvol: Ruim een maand zijn we nu bezig met een hernieuwde campagne. Sinds de start hebben we al 100 nieuwe klanten mogen verwelkomen dus dat loopt goed! Velen blijken de voordelen van glasvezel te kennen en gaan nu het netwerk stabiel is de overstap doen. Dat vinden wij kei goed! Onze aanbieders hebben in 2015 speciale welkomsacties. Maak daar gebruik van nu het nog kan !

Lokaal

Ons netwerk is lokaal geworteld. Dat betekent dat uw abonnementsgeld ook voor een groot deel in Boekel terecht komt. Daarmee kunnen wij weer werken aan de uitbreiding van lokale diensten. Denk aan BLOK TV maar ook aan sportverenigingen en ons zorgcentrum. Een reden te meer om te kiezen voor ons netwerk. Wij blijven ons inzetten voor productverbetering en uitbreiding en samen met u maken wij van dit eerste gemeentedekkende netwerk het beste netwerk. Bedankt!

Binnen lopen?

Door de grote aanloop is de aanwezigheid bij Electroworld Wim van den Broek verruimd. Op vrijdag 11 december en 18 december heeft u de mogelijkheid mensen van TriNed te spreken. Loop gerust binnen en laat u overtuigen. Elke nieuwe klant maakt kans op een HD Smart TV.

ONZE AANBIEDERS

Onze eerste aanbieder. Een speler van formaat met internationale partners. Samen met Online.nl wordt IPTV aangeboden. Snel internet, voordelig bellen en televisie die écht interactief is. Kijk op pc, tablet en smartphone! Zelfs programma's buitenshuis opnemen én terugkijken! Voornaamste kenmerken*: Basisprijs (IP-tv) Basissnelheid internet: Aantal HD zenders: Onderling gratis bellen:

€ 59,95 75 Mb 15 Ja

*voor de exacte condities zie www.canaldigitaal.nl/boekel

Bij PLINQ bepaalt u zelf wat u in huis haalt! Hier kunt u volledig zelf uw pakket samenstellen. Maximale keuzevrijheid! Voornaamste kenmerken*: Basisprijs (IP-tv) Basisprijs met IP-tv: Basissnelheid internet: Aantal HD zenders: Onderling gratis bellen:

*voor de exacte condities zie www.plinq.nl

€ 58,50 € 63,50 150 Mb 13 Ja

De Glasvezel met een zachte G. Een echte Brabantse aanbieder met een eigen service desk en monteurs in de buurt. Heeft een goede klantbeoordeling en is lokaal geborgd. Heeft ook zorg op afstand en biedt maatwerk voor bedrijven. Loop binnen bij Wim v.d.Broek op vrijdag voor persoonlijk advies. Voornaamste kenmerken*: Basisprijs (IP-tv) € 56,50 Basisprijs met IP-tv: € 61,50 Aanbieding 6 maanden: € 46,50 Basissnelheid internet: 150 Mb Aantal HD zenders: 18 Onderling gratis bellen: Ja *voor de exacte condities zie www.trined.nl/boekelnet TIJDELIJK IN PRIJS VERLAAGD GRATIS INSTALLATIE + MONTEUR


CARNAVALSVERENIGING

DE VLIEGENMEPPERS De Boekelse kwis is nog maar net achter de rug of de Vliegenmeppers zetten Boekel weer aan het puzzelen om er achter te komen wie komend jaar de scepter zal zwaaien over het Vliegenmepperrijk. Na de eerste tips en puzzelstukjes van vorige week wordt er al druk gespeculeerd en worden de eerste namen al genoemd. Om jullie weer een beetje verder te helpen in deze enorme opgave om dit mysterie te ontcijferen vinden jullie in deze krant weer twee puzzelstukjes en twee tips: 3e tip: Hij dekt de zaken goed af 4e tip: Niet alle uren worden betaald

1400 bezoekers. Zo komt er een rock area en een swing area met een afwisselend programma aangevuld met een DJ. In de rock area staan tributes van Alter Bridge (After Bridge ), Volbeat (16 Dollars), Led Zeppelin (Physical Graffiti) en Foo Fighters (Best of Foo). In de swing area staan U2 (RU2), the Police (the Polease), Madonna (Madonna tributeband) en Queen (Queen Forever). After Bridge zal om 18.00 starten en de laatste muzikale klanken gebracht door Queen Forever klinken tot 01.00 uur. De voorverkoop start op 20 december en de kaarten kosten € 20,00. Aan de dagkassa kosten ze € 25,00. Voorverkoopadressen, online kaarten en alle belangrijke info vind je op www.peelpop.nl.

De Perekker in kerstsfeer op 20 december a.s.

Nieuwe opzet Peelpop 2016.

Zaterdag 20 februari met 8 tribute bands. De komende editie van Peelpop zal geheel anders zijn van opzet en locatie. De organisatie heeft gekozen voor manege Rutger van Herpen aan de Statenweg 5 te Boekel. Aan deze manege komt ook een tent te staan zodat er 2 podiums komen die plaats bieden aan 8 geweldige tributebands en

Laura van den Elzen treedt op tijdens Kerst op De Perekker. Zondag 20 december open dag in De Perekker helemaal in kerstsfeer met kerststallen, stemmig gezang en gezellige accordeonmuziek. Natuurlijk mag de glühwein en een worstenbroodje niet ontbreken. Van 11.00 uur tot 16.00 uur kunt u genieten van een tentoonstelling van prachtige kerstgroepen uit verschillende landen. Gedurende deze tentoonstelling zingt Anneke v.Lankveld uit Odiliapeel terwijl ze zichzelf begeleidt op haar accordeon. Daarna brengen enkele leden van het mannenkoor uit Boekel, onder begeleiding van 3 accordeonisten, passende kerstliederen ten gehore die u kunt meezingen of gewoon genieten van de muzikale opluistering. 13.30 uur: Extra optreden van Laura van den Elzen uit Gemert, countrytalent van het jaar. Op het Dutch Country Music Association (DCMA) Gala j.l. 7 november, is ze genomineerd als countrytalent van het jaar. Ze omschrijft country als gezelligheid, doen wat je het liefst doet en elkaar accepteren zoals je bent. ‘Ik probeer niet-country nummers vaak met mijn stem en muzikaliteit tot country te maken, zoals de ballad Lost van Anouk. Dat is mijn favoriete nummer en dat zing ik het liefst, maar wel in mijn eigen stijl.’ Met haar optreden geeft Laura er blijk van dat ze Stichting D’n Eik van harte steunt in haar doelstellingen.

Jo en Maria Smits uit Weurt staan u graag te woord over hun verzameling van meer dan 1150 verschillende kerstgroepen. Het echtpaar heeft kerstgroepen uit alle continenten van de wereld zoals uit Afrika, Tanzania, Madagaskar, Nigeria, de Verenigde Staten. Verder een aantal uit ZuidAmerika, o.a. Peru en Mexico en natuurlijk ook uit Nederland. De Perekker, Mezenlaan 22 5427 SL Boekel, Educatief Natuur Centrum, een bijzondere locatie aan een prachtig natuurparkje. De toegang is gratis.

Expositie Fotogroep KBO

De fotogroep van de KBO heeft van Cleem Aldenhuijsen toestemming gekregen om in de etalage van de voormalige DA-winkel aan het St. Agathaplein (langs de HEMA) te exposeren zolang de mogelijkheid daartoe is. Elke maand exposeren vier leden van de fotogroep met een twaalftal foto’s en het is werkelijk de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen. Het zijn voornamelijk beginnende vrijtijds fotografen die in het jaar dat ze nu samen zijn een enorme progressie hebben gemaakt. Elke tweede dinsdagavond van de maand komt de groep bij elkaar in Boszicht waar de resultaten van de afgelopen maand worden gepresenteerd en besproken. Ook wordt er in beperkte mate begeleiding gegeven met als doel de kwaliteit van de foto’s te verbeteren. Twee keer per jaar trekt de groep er op uit naar een gekozen locatie. Deze uitstapjes zijn zeer geanimeerd en ook erg leerzaam. De volgende bijeenkomst na zo’n “fotodag” worden de resultaten onder de loep genomen en uitvoerig besproken. Het is verrassend om te zien hoe dezelfde onderwerpen door ieder weer anders worden geïnterpreteerd en in beeld gebracht. Het enthousiasme in de groep werkt aanstekelijk en stimuleert enorm. Zowel buiten op locatie als op de dinsdagavonden wordt de groep begeleid door Jos Jansen en Mart Witlox. Iedereen van 50 jaar en ouder kan aansluiten. Als je geen lid bent van de KBO wordt verwacht dat je bereid bent dat te worden. De groep zelf heft geen contributie. Maar ga eerst eens kijken in de etalage aan het St. Agathaplein. Mart Witlox tel. 06-22880126 en Jos Jansen tel. 322496.


LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT

Zangmiddag in Kerstsfeer!! Woensdagmiddag 23 december a.s. van 14.00-16.00 uur in de grote zaal van KBOBoszicht. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied heeft Stef, één van onze accordeonisten, een mooi programma van 25 bekende liedjes samengesteld. Vóór de pauze zingen we Nederlandstalige liedjes. Na de pauze zingen we samen de oude, bekende Kerstliedjes. Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten, de drummer en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige middag! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat U gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kboboekel.nl

Biologische groenten en fruit in Boekel

Verse biologische groenten en fruit, direct van de boer uit de buurt. Door de samenwerking van biologisch fruitteeltbedrijf Hoeve de Heivelden in Boekel en biologisch groenteteeltbedrijf Tuinderij Croy in Aarle-Rixtel wordt het gezamenlijk assortiment vers-waren uitgebreid, en sinds kort ‘om de hoek’ aangeboden! Tuinderij Croy is een kleinschalig tuinbouwbedrijf van 2,5 hectare waar Wouter v.Mil en Marieke Boudewijns maar liefst 90 soorten biologische seizoens-groenten verbouwen. De alom bekende, zoals broccoli, prei en bloemkool. Maar ook minder alledaagse groenten zoals wortelpeterselie, pompoenen en regenboogsnijbiet komen - mét recepten - van de tuinderij. Gezond, vers, en onbespoten. En dat kun je proeven: “Vaak weten vooral oudere mensen nog hoe vroeger de verse boontjes smaakten. Die zijn dan blij dat we de oorspronkelijke smaken van de groenten weer kunnen aanbieden. Maar ook kinderen blijken ineens veel groenten lekker te vinden!” vertelt Wouter. ‘En elk seizoen heeft zijn eigen ‘smaakpalet’ van karakteristieke groenten.’

Hoeve de Heivelden is een biologisch fruitteeltbedrijf aan het Goor 4 in Boekel. Telers Toon en Geiske Wassenberg hebben extra aandacht voor oude fruitrassen. Veelal zijn die veel rijker aan aroma’s dan de moderne appels. Zij telen meer dan 25 appelrassen, waaronder de tegenwoordig zeldzame Notarisappel, Sterappel, Gravensteiner, Bellefleur en Groninger Kroon. Op beide bedrijven worden dezelfde biologische teeltprincipes gehanteerd: Kunstmest en synthetisch-chemische bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze. Beide bedrijven proberen de bodem goed te verzorgen met biologische mest en/ of compost. Daardoor groeien gewassen langzamer maar worden wel weerbaarder en smaakvoller dan groenten en fruit die je in de supermarkt kunt kopen.

Biologische groente- en fruitpakketten, nu ook in Boekel: Gedurende het hele jaar levert Tuinderij Croy groentepakketten en fruitpakketten hun klanten. Met zo’n pakket zijn klanten verzekerd van een wekelijkse portie verse, biologische seizoens-producten, inclusief recepten ter inspiratie in de keuken. Natuurlijk zijn de fruitpakketten samengesteld met fruit van Hoeve de Heivelden, aangevuld met biologisch fruit uit Europa. Sinds afgelopen zomer is Hoeve de Heivelden aan ’t Goor 4 afzetpunt geworden voor de groente- en fruitpakketten van Tuinderij Croy. Daarmee komt het gezamenlijk assortiment beschikbaar voor mensen uit Boekel! Interesse in een groente- of fruitpakket? Kijk eens op Tuinderijcroy.nl of op Hoevedeheivelden.nl.

Auto van der Velden neemt monteur en klanten Autocentrum Boekel over

Autocentrum Boekel heeft zijn deuren definitief gesloten. De monteur en het klantenbestand zijn in goed overleg overgenomen door Auto van der Velden aan De Vlonder. Alle klanten van Autocentrum Boekel zijn hierover geïnformeerd. Klanten van Autocentrum Boekel kunnen voortaan terecht bij Auto van der Velden, waar ze verzekerd zijn van de kwaliteit en betrouwbaarheid die ze gewend zijn. Een bijkomend voordeel is dat ze hier de vertrouwde monteur treffen; degene die hun auto door en door kent. Gijs v.d.Elsen, voorheen monteur bij Autocentrum Boekel, werkt sinds 26 november namelijk bij Auto van der Velden. Oude bekenden Bijzonder is dat Joan v.d. Velden, eigenaar van Auto van der Velden, zijn carrière begon bij Autocentrum Boekel. Hij startte hier in 1986 als leerling-monteur en werkte er vijf jaar. Inmiddels heeft hij zelf een goedlopend autobedrijf opgebouwd. Auto van der Velden is thuis in onderhoud, apk, reparatie en schadeherstel. Ook biedt het bedrijf betrouwbare en scherp geprijsde occasions aan. Joan v.d.Velden verheugt zich op de nieuwe samenwerkingen die ontstaan. “Ik kijk ernaar uit om persoonlijk kennis te maken met elke nieuwe klant!” Auto van der Velden is gevestigd aan De Vlonder 131-133 in Boekel. Voor meer informatie: bezoek www.autovelden.nl of bel 0492-324975.


SCOUTING BOEKEL Laat je uitdagen en ontdek Scouting ! Al vanaf 4 jaar is er bij Scouting Boekel heel veel te beleven. In en om de blokhut spelen kinderen binnen en buiten, ravotten in het bos, doen spelletjes, sportwedstrijden en speurtochten. Soms mag je varen op de visvijver, een kampvuur maken en jaarlijks gaan we in de zomer op kamp. Hoe ouder je wordt , hoe groter en uitdagender het avontuur. Kinderen kunnen in de maand dat ze 4 jaar worden direct instromen bij de bevers, en een maand gratis ervaren hoe leuk het is bij Scouting Boekel. Ochtendgroep van 9.00-11.00 uur. Middaggroep van 13.30-15.30 uur. Vanaf 7 jaar stroom je automatisch door naar de welpen. Info; Peter v.d.Krieken 06-57546858 of kijk op www.scoutingboekel.nl Tevens wensen bestuur, leiding en leden van Scouting Boekel u fijne feestdagen en een geweldig 2016.

Boekel-Venhorst

CDA Boekel Venhorst zet vrijwilliger in het zonnetje Maandag 7 december was de dag van de vrijwilliger. Het CDA Boekel Venhorst wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er werd druk nagedacht welke vrijwilliger we in het Boekelse of Venhorstse centraal konden stellen, zonder alle vrijwilligers die onze gemeente rijk is, tekort te doen. Veel verenigingen staan echter zelf stil bij de dag van de vrijwilliger. Na wat rondvragen, kwamen we uit bij Wim Rutten. Wim zet zich, als het even kan, 7 dagen per week in voor Nia Domo. Op de vraag, wat hij dan zoal doet, krijgen we van velen als antwoord: alles! Wim, nogmaals van harte gefeliciteerd en dank voor al jouw inzet binnen onze Boekelse gemeenschap. We hopen dat je jezelf nog jaren in wil zetten voor Boekel! Ook volgend jaar zal het CDA Boekel Venhorst tijdens deze dag een vrijwilliger in het

zonnetje zetten. Rob Biemans beleeft vuurdoop tijdens commissievergadering Grondgebiedzaken Waar we vorige week al konden melden dat Robin Gruijters voortaan het reserveburgerlid is voor de commissie Bewonerszaken, zijn we trots dat we ook deze week weer een jonge CDA’er in het midden kunnen zetten. Tijdens de commissievergadering Grondgebiedzaken van 2 december beleefde Rob Biemans namelijk zijn vuurdoop! Hij nam direct een interessant onderwerp voor zijn rekening: de grondprijzen. Punt van Rob was dat de jongeren, die nét boven het maximum inkomen voor een huurwoning zitten, vaak moeilijk een woning in Boekel kunnen bemachtigen, omdat er weinig aanbod van huurwoningen voor dat segment is. Het CDA in de persoon van Rob spoorde de commissieleden en wethouder aan om ook deze groep niet uit het oog te verliezen, zodat ook zij in Boekel kunnen blijven wonen. Op die manier blijft Boekel ook voor de jongeren een aantrekkelijke woongemeente. Een prima debuut voor ons kersvers reserveburgerlid Grondgebiedzaken!

Kerst in Nia Domo OP ZATERDAG 19 DECEMBER!

Te huur:

BernhardsTraaT 64 (boven K.B.O ontmoetingscentrum Boszicht)

Dit mooie 3 kamer appartement bestaat uit: Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, een ruime badka-

mer, balkon, bergruimte, grote zolder en eigen parkeerplaats. Het appartement is rolstoelvriendelijk en bestemd voor 55 + bewoners. In de centrale hal bevindt zich een lift en een gezamenlijke fietsenstalling. De elektrische voordeur is d.m.v. een druppel te

openen.

Voor informatie: 06-23873008

Bekende Boekelnaren als Gerard v.d.Ven, Hein v.d.Elzen en Marjon v.Alebeek-Ceelen hebben ieder een paar kerstverhalen geschreven. Zelfs een verhaal in het brabants dialect zal de revue passeren. Deze verhalen worden op deze avond voorgelezen door o.a. de schrijvers zelf, maar ook burgemeester Pierre Bos neemt een mooie kerstgedachte voor zijn rekening. Bij mooie kerstverhalen horen natuurlijk ook sfeervolle kerstliederen. Welnu, deze avond wordt muzikaal opgeluisterd door Muziekgroep Imémato, Gospelkoor Adaja uit Uden en blaasorkest ODE uit Laarbeek. Een avond die je zeker niet mag missen. Dus kom aanstaande zaterdag 19 december naar Nia Domo om deze unieke kerstavond mee te maken. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. Entreekaarten à € 7,50 per stuk zijn inclusief consumptie en garderobe en deze zijn verkrijgbaar bij Supercoop Boekel en Nia Domo. De laatste kaarten zullen vanaf 19.00 uur verkocht worden bij de ingang van de zaal.



Winnaar van 2015 (Derde editie) De Mennekes & Co zijn de winnaars van de Boekelse Kwis 2015! Het is dit jaar een familie die er met de titel vandoor gaat: Het slimste team van Boekel & Venhorst. De teamgenoten spelen voor de derde keer mee met de Boekelse Kwis en blijken ondertussen geroutineerd. Er was voor de kwisavond een duidelijke goed georganiseerde strategie bepaald. Het team opereerde vanuit de Burgemeester Schafratstraat, het woonadres van Jan v.d.Elzen. Jan had deze avond dubbel prijs, omdat hij naast de winst mocht genieten van alle optredende teams die ‘zijn’ ’t Boekels Kwartieke na deden. Team De Mennekes & Co gefeliciteerd met deze super prestatie! De tweede plaats is dit jaar gewonnen door het team: Ties Cobussen. Henk Vlassak schrijft op Social Media: “BAM en dan ben je ineens tweede geworden.” Trots is het team doordat het tweemaal een elfde plek behaalde en nu ineens door is gestoten naar een welverdiende tweede plaats. Proficiat! De hele goede en mooie derde plaats is voor de tweevoudig winnaar: De Matte Herders. Het team nam het toch erg sportief op. En terecht, want een derde plaats is een hele goede prestatie. Proficiat allemaal met het behalen van jullie plaatsen. Hieronder staat de uitslag van alle teams die mee hebben gedaan: 1 De Mennekes & Co; 2 Ties Cobussen; 3 De Matte Herders; 4 Tutti da Capo; 5 Vûr

slés; 6 Boekelse Denktank; 7 De Flonkerende Herders; 8 Vriendengroep de snor; 9 BV Galaxy; 10 De Wijzen uit 't Oosten; 11 D’n Egelantier; 12 BoeVense Quukskes; 13 Team Octopus; 14 Exellent; 15 De Brassers; 16 Fam Hanenberg; 17 It’s lonely at the Julianastraat; 18 Ineminemato; 19 ‘t Bomke; 20 Masterminds United; 21 De Vuggelkes; 22 De restantjes; 23 Het Boekels Orakel; 24 Bij elkaar geraapt zooitje; 25 de Tuinen van Boekel; 26 De Kaartmiepen; 27 Goeiboekelsvolk; 28 We geven ons niet preis; 29 Buurtvereniging “De Vlonder”; 30 Green red white and yellow; 31 Het Raadhuis; 32 Team Zonder Naam; 33 Zuutjes An; 34 Buurt Neerbroek - Lage Raam; 35 Oeps; 36 De Limericken; 37 De Uiltjes; 38 Kidsday; 39 Me & You Crew; 40 Sextet & Co; 41 Lokkertjes; 42 Kwis da’k t wis; 43 Wozzumlappe; 44 ‘t Verstand van ‘t Grifke; 45 We love Erik Tielemans; 46 Kwis ut; 47 Stuntbirkus; 48 Kwissikhetmar; 49 BV De Veenpluis; 50 De Kwispelaars; 51 Op 't Nippertje. Beste buurtvereniging: It’s lonely at the Julianastraat Beste vriendengroep: de Matte Herders Beste collega’s: De Flonkerende Herders Beste familie: De Mennekes & Co Beste Vereniging: Tutti da Capo

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS Kaartverkoop Bonte Avond. Onze jaarlijkse bonte avonden vinden dit jaar plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 januari 2016. Ook dit jaar hebben we weer een zeer gevarieerd programma in elkaar kunnen

zetten met medewerking van vele artiesten. Wij vinden het heel fijn om jullie te kunnen mededelen dat er dit jaar verschillende nieuwe artiesten het podium gaan betreden. Het is zeer zeker de moeite waard om te komen kijken naar alle deelnemers, waarbij het dus een mooie mix is van zeer ervaren podiummensen die altijd garant zijn voor leuke optredens en de nieuwe artiesten waarvan we ook zeker goede optredens verwachten. We hebben een mooi vol programma en daarom begint de avond dan ook om 19.30 uur. Na afloop gaan we er nog een gezellig feestje van maken met onze dj. Dit wil je natuurlijk niet missen en kom dus je kaartjes halen tijdens de kaartverkoop op zondag 20 december van 11.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Horst. De zaal is open vanaf 10.30 uur. De kaartjes kosten deze morgen € 9.- per stuk, als men later nog kaartjes wil bestellen dan kosten ze € 11.- per stuk. Kinder Bonte Middag: Wij gaan dit jaar voor het eerst een Kinder Bonte Middag houden en wel op zondag 10 januari. Deze middag mogen alle kinderen uit Venhorst t/m 16 jaar hun optreden laten zien op het podium, of je nu wilt playbacken, zingen, dansen, goochelen of tonpraten, alles mag. Geef je dan op met het strookje wat je op school hebt gekregen of via de advertentie van vorige week in dit weekblad. Lever dit strookje dan zo snel mogelijk in bij de balie op de basisschool of in de brievenbus op Kerkpad 50. Wij vinden het heel fijn als jullie mee willen doen, en natuurlijk mag iedereen komen kijken, papa`s, mama`s, broertjes, zusjes, opas en oma`s en wie maar wil. Dus kinderen van Venhorst, zeker meedoen.

Kerstsluiting Kledingbank Gemert

Van 24 december 2015 t/m 5 januari 2016 zijn wij gesloten. Op woensdag 6 januari 2016 zijn wij weer open. In deze periode zullen wij zelf actief bezig zijn wegens verhuizing naar ons nieuwe pand aan de Industrieweg 66 5422 VK Gemert (ongeveer 50 meter verder dan ons oude pand). Het team van Kledingbank Gemert-Bakel wenst u prettige feestdagen en ‘n gelukkig 2016.


Cursus “Rondom overlijden” in Boekel

Op zes donderdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur verzorgt Vivaan in Boekel van 14 januari t/m 18 februari een informatieve cursus waarin allerlei thema’s rond overlijden, uitvaart en rouwverwerking aan de orde komen. De cursus is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder uit Boekel en Venhorst, die hierin geïnteresseerd zijn. De lessen voor minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers worden gegeven in ouderenhome Boszicht aan de Bernhardstraat in Boekel. Deelname kost € 20,= en inschrijven kan tot 20 december bij Vivaan. Dat kan op werkdagen via telefoonnummer (0413) 367309 of via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl. Zes thema’s De eerste bijeenkomst op 14 januari heeft als thema “zaken op orde” en handelt over de vraag of je alles hebt geregeld wat je tevoren wilt en kunt regelen. De les behandelt de simpele vraag of er een adressenlijst is, maar laat de deelnemers ook nadenken over de laatste wilsbeschikking. Erfenissen, testament en andere zaken waaraan de notaris te pas komt,

komen in de tweede les aan de orde. In de derde bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over allerlei moeilijke begrippen en enkele ethische kwesties die verband houden met de laatste levensfase. Het gaat dan bijvoorbeeld over euthanasie. Wat betekent euthanasie, wat zijn de wettelijke regels en hoe gaan verschillende instanties daar mee om? De vierde les gaat over de zorg die tijdens de laatste levensfase thuis geboden kan worden. In de vijfde bijeenkomst komen de verschillende mogelijkheden aan bod om de uitvaart op een persoonlijke manier vorm te geven. Tijdens de zesde en laatste bijeenkomst op 18 februari krijgen de deelnemers informatie over de verschillende fases in tijden van verlies en rouw. Informatief De cursus heeft een informatief karakter. Er worden tijdens de lessen geen diepgaande discussies gevoerd, hoewel er wel veel ruimte is voor de inbreng van de cursisten. “Het doel van deze cursus is om mensen te informeren over mogelijkheden, over voorzieningen, over regelgeving,” aldus Thijs Braam, die vanuit Vivaan de cursus zal leiden. Elke les wordt dan ook verzorgd door een deskundige. Een ouderenadviseur behandelt het thema “zaken op orde.” De notaris komt

over notariële zaken vertellen. Ethische begrippen worden uitgelegd door iemand van het Netwerk Palliatieve zorg en de mogelijkheden voor intensieve thuiszorg door een verpleegkundige van de thuiszorg. Een uitvaartverzorger vertelt wat mogelijk is bij het definitieve afscheid en een vrijwilligster met veel ervaring in rouwbegeleiding verzorgt de laatste les over rouwverwerking. Wie meer informatie over de cursus wil kan contact opnemen met Vivaan in Veghel. Samen met Aanzet, MEE en Rigom vormt Vivaan vanaf 1 januari 2016 ONS Welzijn.

Evenementenkalender 19 december: kerstconcert "Geen Stille Nacht" (Imémato) Nia Domo 27 december: Open Boekels Jeu de Boules Toernooi, Rutger van Herpenmanege. 31 december Oliebollenactie Echo der Peel 19 en zaterdag 20 februari: uitvoering van Open Doek hebben.


Sport Boekel Sport brengt spanning weer terug in de 3e klasse D. Boekel Sport begon goed aan de wedstrijd. In de 10e minuut werd een gevaarlijke voorzet vanaf links van Twan Merks

Berichten

niet goed verwerkt door de Rhode-verdediging. Niek Schuijers profiteerde optimaal en schoot de bal vanaf 16 meter zuiver in de rechterbenedenhoek. Na het Boekelse doelpunt kwam Rhode iets beter hun spel en dit resulteerde ook in een grote kans. De Boekelse goalie Michiel Merks reageerde echter attent in een 1 tegen 1 situatie. Het was niet de enige keer dat de jonge doelman zijn ploeg

er door heen sleepte. Ook in de 2e helft moest Merks enkele malen handelend optreden en deed dat prima. Met kunst- en vliegwerk bleef Boekel Sport op het gladde veld overeind tegen koploper Rhode en wist de 3 punten in Boekel te houden. Gezien het aantal kansen had Rhode wel een puntje verdiend.

KBO kaarten voor SENIOREN

7 maal de nul voor een debutant in 2015 “klasse� .

Uitslagen 7 december 2015: RIKKEN 1. Jo v.d.Braak 2. Thea v.Osch 3. Riek Janssen 4. Dora v.d.Broek 5. Harrie Donkers 6. Jos v.Dijk 7. Annie Jacobs JOKEREN 1. Marietje v.d.Elzen 2. Anneke v.d.Broek 3. Leen Emonds

80 pnt. 77 pnt. 69 pnt. 59 pnt. 53 pnt. 50 pnt. 50 pnt.

172 pnt. 71 pnt. 39 pnt



Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 13 december: Mierlo Hout 1 - Venhorst 1 0-4 Venhorst 2 - SJVV 2 8-4 Venhorst 3 - HBV 3 7-1 2-2 FC Uden 8 - Venhorst 5 Venhorst 6 - Juliana Mill 6 8-3 Dames Olympia ‘18 1 - Venhorst 1 2-3 Programma 20 december: Vitesse ‘08 2 - Venhorst 2 11.30 u Odiliapeel 4 - Venhorst 6 10.30 u Mierlo-Hout 1 - Venhorst 1 0-4 Voor de laatste wedstrijd voor de winterstop moest Venhorst uit naar Mierlo-Hout. Vanwege de jeugdprinsenreceptie was er ruimte over in de supportersbus, genoeg om punten mee te nemen, maar de stemming in de bus was vanaf het vertrek positief. Zoals vorige week al gemeld was het voor Venhorst van belang om vandaag punten mee naar huis te nemen om niet onderaan de ranglijst te blijven steken. Gelukkig beseften de spelers dit ook en al in de 5e minuut liet Thijs v.Sleeuwen zien dat Venhorst scherp was. Een fout van de keeper strafte Thijs simpel af en Venhorst stond voor. In de 10e minuut kreeg Mierlo-Hout een dot van een kans op de gelijkmaker, maar faalde. Meteen hierna kreeg Tom v.d.Boogaard ook een prima kans, maar ook dat leverde geen doelpunt op. Mierlo-Hout was gedurende de eerste helft wel de bovenliggende partij, maar als het nodig was stonden de verdediging en sluitpost Luc Peters paraat in het doel. In de 44e minuut tikte Jaap Kanters uit een vrije trap de 0-2 binnen en een minuut later tikte Luc Peters een knappe kopbal op nog knappere wijze uit de bovenhoek. Dat was een mooie stand om de rust in te gaan. Tijdens de 2e helft kreeg Venhorst steeds meer controle over de wedstrijd en schiep het zich steeds meer kansen. De teamspirit en de inzet om voor elkaar te strijden gaven de toeschouwers het gevoel dat er niets meer mis kon gaan. Een goede actie aan de achterlijn van de sterke Jaap Kanters leverde een kans op voor Tom v.d. Boogaard, die fraai de 0-3 liet noteren. Venhorst liet steeds beter voetbal zien al duurde het tot de 83e minuut voordat de 04 op het scorebord verscheen, toen Luuk v.d.Boogaard binnen kopte. Een prima overwinning voor de mannen van Willem v.d.Burgt, die zo met een goed gevoel de winterstop in kunnen gaan. In het nieuwe

Berichten

jaar nog wat meer punten halen en wie weet wat er dan nog kan gebeuren…. Donderdag 17 december is de kantine nog open. Hierna is het wachten tot donderdag 21 januari, dan is iedereen weer welkom. WINTERSTOP??? 29 december kienen voor gevorderden!? Zoals inmiddels traditie sluiten we het oude jaar af met een fantastische kienavond. Iedereen is hierbij welkom, ook als je niet weet wat kienen is. Vanaf 20.00 uur is de kantine (en de koffiepot) open, om 20.30 uur beginnen we. Op zondag 3 januari houden we onze Nieuwjaarsreceptie, waarbij ook de huldiging van onze jubilarissen plaatsvindt. De kantine is open van 14.00-19.00 uur. Iedereen is ook hier van harte welkom. Vrijdag 29 januari houden we weer onze Voetbalkwis. Geef je hiervoor zo snel mogelijk op in de kantine, of bij Marco v.Dijk of Peter v.Deursen. Tenslotte willen wij iedereen een mooie jaarwisseling toewensen en een geweldig mooi 2016. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 12 december Venhorst B1 - Deurne B4 2-1 Venhorst E3 - RKVV Keldonk E1G 0-8 Venhorst E4G - Boerdonk E2G 0-12 Venhorst F4 - Blauw Geel ‘38 F16M 1-0 Programma zaterdag 19 december Mifano B3 - Venhorst B1 vertrek 09.30 u, 11.00 u Venhorst E1G - ONDO E1 09.00 u Ollandia F2G - Venhorst F4 vertrek 09.30 u, 10.30 u

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Afgelopen weekend is de een na laatste selectie-wedstrijd voor dressuur gereden van dit indoor seizoen. Zaterdag: Nikki Dekkers met haar D-pony Tiësto reed in de klasse-L2, behaalde 176 pnt. Silvia Rijkers reed met haar E-pony Pabian in de klasse-B. 183 pnt. Een winstpunt te pakken, Mooie beloning voor jullie, Silvia en Pabian. Renske Verhoeven met haar A-pony Marion behaalde in de klasse-B 179 pnt. Zondag: Sharon v.d.Velden reed met haar E-pony Sil in de klasse-L1. Samen 196 pnt. En 2 winstpunten erbij, mooi Sharon en Sil.

Wil jij deelnemen aan paardensport? Dit in clubverband samen met andere liefhebbers, dat kan. Vraag naar de mogelijkheden binnen onze club via mail: psvvenhorst@gmail.com. Wij beantwoorden ze dan zo spoedig mogelijk. Onze oefenavonden zijn dinsdag en donderdag van 18:15-19:15 uur aan de Peelkensweg 2 te Venhorst. Kom gerust een keer een kijkje nemen! PSV Sint Jozef Venhorst Tot ziens,

HANDBALVERENIGING

Vespo

Uitslagen 3, 12 en 13 december: De Sprint - Dames 1 (beker) 23-22 Dames 2 - Vur Ales 22-13 Heren 1 - Bedo HS4 14-29 Dames 1 - Saturnus DS1 27-20 Programma 19 december: Stip - recreanten 1 Boekel, 19.00 u HVW HS3 - Heren 1 Wanroij, 20.10 u Programma 20 december: HVW DS2 - Dames 1 Wanroij, 12.10 u Hallofeest Op 23 januari a.s. organiseren we een hallofeest. Verdere informatie volgt binnenkort.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 8, 12 en 13 december JES MW1 - NDZW MW1 12-5 JES A1 - Rooi A1 3-7 JES B1 - Prinses Irene B1 5-5 JES D1 - BMC D1 0-8 JES F1 - Altior F1 6-13 JES W1 - Prinses Irene W1 4-7 JES 1 - Avanti (S) 1 11-15 Programma 16 december Rooi MW2 - JES MW1 Sint Oedenrode, 21.00 u Programma 19 december Flaminog’s (M) B1 - JES B1 Lieshout, 13.00 u Flash C1 - JES C1 Den Dungen, 11.00 u Altior E3 - JES E1 Heeswijk-Dinther, 11.15 u Rooi F2 - JES F1 St. Oedenrode, 10.00 u Alico W1 - JES W1 Schijndel, 15.00 u Programma 20 december SVOC’01 1 - JES 1 Venray, 11.15 u De Kangeroe 3 - JES 2 Veghel, 10.00 u


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen APai/Aristos HS1 - Heren 1 22-18 14-16 Noav 1 - Dames 1 Rapiditas C1 - Jongens C1 21-25 Meisjes B1 - Helios’72 B1 19-25 D-jeugd 3 - PSV Handbal D2 17-1 21-9 Aristos (B) E1 - E-jeugd E1 E-jeugd 2 - Bouwcenter E1 10-18 Bouwcenter 1 - Heren 2 32-25 Heren 3 - Acritas 1 20-34 Dames 3 - Roef 1 31-13 Aristos 2 - Dames 2 22-17 Heren A1 - Jupiter ‘75 / Bergeijk HA1 29-14 Dames A2 - Rapiditas A1 12-20 KPJ Beek en Donk C1 - Meisjes C2 12-9 Programma zaterdag Heren 1 - Havas 1 20.45 u Dames 1 - Vlug en Lenig 2 19.00 u Jongens C1 - Apollo C1 15.50 u HMC A1 - Dames A1 19.30 u Tremeg B1 - Meisjes B1 12.30 u Meisjes C1 - Olympia ‘89 C1 13.50 u Meisjes C2 - Handbal Someren C114.50 u Aristos D1 - D-jeugd 3 10.45 u HCB ‘92 D1 - D-jeugd 2 11.10 u Olympia ‘89 E1 - E-jeugd 2 09.45 u E-jeugd 1 - Swift E1 13.00u MHV ‘81 F1 - F-jeugd 2 10.00 u Programma zondag Heren 2 - MHV ‘81 1 11.15 u Achilles ‘95 3 - Heren 3 14.30 u Dames 2 - VHC 2 10.00 u PSV Handbal A1 - Heren A1 15.00 u MEOS A1 - Dames A2 13.30 u MBDE/De Sprint D1 - D-jeugd 1 10.20 u Habo ’95 laat punten in Amsterdam liggen: Aristos 1 - Habo ’95 1: 22-18 In de Eerste Divisie is Habo ‘95 nu halverwege de competitie. Als promovendus doet Habo het verdienstelijk met een 10e

Berichten

plaats tot op heden. Afgelopen weekend reisde de ploeg af naar Amsterdam voor de uitwedstrijd tegen Aristos. Een tegenstander die vorig seizoen gedegradeerd is uit de Eredivisie en voorafgaande aan het seizoen daarom ook gezien werd als titelkandidaat. Aan deze hoge verwachtingen kon men echter niet voldoen. Halverwege de competitie vinden zij zichzelf terug op een 6e plaats. O.a. Habo wist in de eerder gespeelde thuiswedstrijd deze ploeg een puntje af te snoepen met een 23-23 gelijkspel. Het was Aristos wat als sterkste aan de wedstrijd begon. Via enkele wisseltjes kwam het gevaar meestal in het midden uit en via enkele afstandsschoten doelgetroffen. Habo stond aan de andere kant tegenover een offensieve dekking. Hierdoor lagen er veel ruimtes op de cirkel. Naar deze ruimtes was het in de beginfase nog even zoeken, waardoor Aristos een kleine voorsprong wist te pakken op Habo. Halverwege de eerste helft stond het 7-4 voor. Het tweede gedeelte van deze eerste helft knokte Habo zich knap terug in de wedstrijd. Met enkele doelpunten op rij en 2 penaltystops van Habo-keeper Patrick Prijs was Habo weer helemaal terug in de wedstrijd. Beide teams gingen de rust in met een 10-10 tussenstand. Na rust was het Stef v.Lankveld die met een afstandschot Habo op voorsprong bracht (10-11). Desondanks was het Aristos wat in de beginfase van de tweede helft het heft in handen nam. Door enkele dekkingsfouten aan Boekelse zijde was het voor Aristos enkele malen makkelijk scoren. In de aanval speelde Habo te individualistisch. Hierdoor was het vaak erg rommelig en inspiratieloos. Als er dan toch kansen gecreëerd werden was het vaak de Amsterdamse keeper die redding wist te brengen. Habo maakte het in de tweede helft zichzelf erg moeilijk en kreeg hierdoor het deksel op de neus gepresenteerd. In deze

zwakke tweede helft zou uiteindelijk maar 8 keer gescoord worden en dat is natuurlijk veel te weinig. Aristos wist te wedstrijd uiteindelijk te winnen met 22-18. Achteraf gezien een wedstrijd waar zeker meer in gezeten had, Aristos wist optimaal te profiteren van de fouten aan de kant van Habo. Verder een wedstrijd om snel te vergeten en te leren van de gemaakte fouten. Door deze nederlaag blijft Habo op de 10e plaats staan. Volgende week speelt het thuis tegen nummer-11 Havas. Deze ploeg staat één punt onder Habo op de ranglijst. De eerder gespeelde uitwedstrijd werd in Almere ruim verloren met 36-26. Habo heeft dus nog iets goed te maken en kan hier alle steun bij gebruiken! Kom onze mannen daarom aanmoedigen a.s. zaterdag om 20.45 in sporthal de Burcht!

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 11 december: 1 Brp. Witlox-vd.Dinteren 61.25% 1 Brp. Aalbregt-Vogels 62.15% 2 Brp. Leenders-Biemans 60.07% 2 Brp. Leenen -Polman 60.07% 3 Brp. de Koning-v.Berlo 59.58% 3 Brp. Witlox-v.Gerwen 56.94% 4 Brp.v.Houtum-Otten 55.90% 5 Brp. Klomp Bueters 55.83% 5 Brp. v.Delst-de Graaf 54.51% 6 Brp. v.Gerwen-Polman 54.86% 6 Brp. vd.Burgt-Coolen 51.74% 7 Brp. Aalbregt 52.08% 8 Brp. v.Helvoirt-v.d.Heijden 51.67% 9 Brp. Biemans-v.d. Elzen 51.39% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Bep Ceelen tel. 322428. Aan- of afmelden dient te gebeuren voor vrijdag 11.00 uur.

Meulenmeesters Meubelen De Vlonder 102 Boekel www.meulenmeestersmeubelen.nl Open: vrijdag 13.00-20.00 uur, zaterdag 09.00-13.00 uur


Sport ’t Veertje U11 leert veel tijdens de competitie Zondag 13 december speelde ’t Veertje U11 tegen BCV uit Cuijck. Er werd door

Berichten

de meiden hard gestreden om elk punt maar we troffen een sterke tegenstander. Zowel bij de dubbelspelen als de enkels resulteerde dit echter geen enkele keer in winst. Toch werden we niet zo maar verslagen, bijna elke wedstrijd waren we in staat om goed tegenstand te bieden. De tegenstanders hadden echter meer ervaring en dat maakte het verschil.

Dit seizoen is vooral een leerseizoen. Als de eerst gespeelde competitiewedstrijden worden vergeleken met de wedstrijd van vandaag dan is ’t Veertje U11 op de goede weg en gaan ze in de toekomst zeker wedstrijden winnen.Goed gespeeld Baukje, Evy, Lynn, Daantje en Britt, aan inzet en motivatie is geen gebrek. Ervaring kun je alleen maar op doen door veel wedstrijden te spelen. Via deze weg wil ’t Veertje U11 we ook het publiek bedanken, leuk dat jullie ook betrokken zijn. Uitslagen ’t Veertje 1 - Weert 67 7-1 ’t Veertje 2 - Eersel 2 7-1 ’t Veertje 3 - Oss 6 4-4 ’t Veertje U17 - RBB U17/2 2-6 ’t veertje U13 - Vitesse U13 3-5 Vitesse U13 - ’t Veertje U13 5-3 ’t Veertje U11 - B.V.C. ’74 U11 0-8

Rutger van Herpenruiters

’t Veertje U11 vlnr Baukje Arts, Lynn v.Bommel, Daantje v.d.Broek, Britt Rutten en Evy Westhoff

Zaterdag 12 december werd er selectie gereden voor de dressuur klasse ZZ-Zwaar in Uden. Wendy v.Diessen en Evanel’s Blackie W behaalden daar een keurige 2e prijs met 69,71%. Ook werd er in dit weekend de 5 de selectie gereden voor de klasse B t/m ZZ-Licht. In de klasse B behaalden Anouk Vermeulen en Gwendolien een 8e plaats met 189 punten. Lisanne Robben en Helios R behaalden een 11e plaats met 188 punten. Klasse L1, een 8e plaats met 189 punten voor Hanneke v.d.Velden met Fanna V. Een 17e plaats met 179 punten voor Ingrid v.Berlo en Dianne. Maria v.d.Rijt en Hamee werden 18e met 177 punten. In de klasse L2 behaalden Miranda van Bergen en DD een 8e plaats met 191 punten. Sabrine Vermeulen en Evalente behaalden een 19e plaats met 179 punten. In de klasse M1 behaalde Priscilla Faas met Casanova een 5e plaats met 63,5%. Annemiek v.Berlo en El Capone werden 13de met 58,83%. Een 9e plaats met 62% voor Mellanie Robben en Figaro R in de klasse M2. In de klasse Z1 behaalden Marleen Sevenster en Cyra 62,5% en een 8e plaats. Yvette v.d.Ven en Chaina behaalden een 9e plaats met 61% in de klasse ZZ-Licht. Gefeliciteerd met de behaalden resultaten en op naar de laatste selectie!


C1 Collection 5 drs Airco LED C3 1.4 Hdi Airco C4 Grand Picasso 1.6 THP Automaat C4 Grand Picasso 1.6 Vti DS 5 Hybrid 4 Navi/Leder/Airco C5 2.0 Ligne Prestige Automaat Xsara Picasso 1.8 Airco

Citroen Citroen Citroen Citroen DS Citroen Citroen

2012 2004 2011 2011 2013 2002 2005

2012 2009 2007 2009 2011 2013 2002 2002 2004 2005 2007 2010 2004 2006 2012 2005 2013

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Te koop gevraagd gebruikte Peugeot Citroen maximaal 140000 km.

107 1.0 Accent 5 Drs Airco 206 1.4 5 Drs Airco 207 1.6 Cabrio 207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco 207 SW 1.6 Vti Airco 208 HB 1.2 5 Drs Airco Navigatie 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 307 Break 1.6 AIRCO 307 HB 1.6 HDiF Airco 308 SW 1.6 Vti Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco 5008 1.6 THP (156PK) leder/navi/airco Partner 1.6 16V Combi Space Zenith Partner 1.6 Hdi (grijs kenteken)

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

SAMENWERKENDE B OVAG

Peugeot Partner 19D, nieuwe apk

Ford Transit Connect 18TDCI, 27dkm, th

Bedrijfsauto's:

nieuw model, 27dkm

1998

2011

2013

2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Toyota Yaris aspiration, 5drs, luxe uitv,

2011

11-2012

2010

Opel Agila 1.0 selection, sb, cd

Opel Astra , 5drs, ac, model 2013

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) M. Timmers - C. Sanders 59-22 B. v.d.Heijden - R. Berens 51-49 36-141 P. Koonings - G. Zomers C. Sanders - L. Otten 25-32 H. v.d. Zanden - B. v.d. Mortel 43-51 H. v.d. Heuvel - A. Berens 29-47 A. v.Duijnhoven - F. v. Boxtel 17-29 Sj. Donkers - Th. v. Alphen 83-54 P. v. Hoof - J. v. Zon 22-19 A. v.Duijnhoven - R. Berens 35-26 Libre B (20 beurten) J. v. Osch - J. v. Sleeuwen 20-30 H. Schepers - M. v. Schijndel 36-13 J. Kusters - G. Verwegen 30-37 J. v. Dijk - M. v. Doren 18-50 M. v. Haandel - A. v. Asseldonk 27-22 P. v. Duren - J. v. Asseldonk 59-22 J. Donkers - J. v.d. Aa 15-28 P. v. Doren - J. Coolen 25-13 H. v. Houtum - H. Arts 41-35 A. Verstegen - A. v. Moorsel 20-24 Libre C (20 beurten) P. Raijmakers - A. v.d. Burgt 31-14 Th. v.d. Burgt - P. v. Rijbroek 18-4 P. Raijmakers - H. Coppens 30-20 W. v. Hees - J. Manders 20-26 W. Kroos - Cl. Aldenhuijsen 23-3 H. Melis - J. v. Duren 22-17 Th. Snijders - J. v. Berlo 15-23 L. v. Sleeuwen - B. v.d. Bosch 22-21 A. v.d. Burgt - M. de Rijck 31-13 Bandstoten A (20 beurten) G. Verwegen - A. Berens 23-68 G. v. Exel - P. v. Hoof 28-25 R. Willems - J. v. Zon 37-46 H. v.d. Zanden - G. Zomers 32-60 Sj. Donkers - B. v.d. Mortel 59-38 M. Timmers - R. Berens 20-24 H. v. Houtum - H. v.d. Heuvel 28-41 A. v. Moorsel - M. v. Doren 13-29 H. Schepers - C. Coolen 35-31 J. Coolen - C. Sanders 23-38 P. Koonings - G. v. Exel 19-49 B. v.d. Mortel - H. v.d. Heuvel 22-36 A. v. Asseldonk - P. v. Hoof 23-17 F. v. Boxtel - M. v. Schijndel 24-13 R. Berens - R. Willems 37-30 J. Kusters - A. v. Duijnhoven 28-27 Bandstoten B (20 beurten) W. v. Hees - P. v. Duren 19-26 H. v.d. Nieuwenhof - Th. v.d. Burgt 8-11 J. Manders - J. v. Dijk 21-10 W. Kroos - H. v. Duren 5-21 A. Verbakel - J. v. Asseldonk 20-16 J. v. Sleeuwen - J. v. Berlo 26-17

Berichten

J. v. Asseldonk - J. v. Duren B. v.d. Bosch - P. v. Rijbroek P. Raijmakers - F. v.d. Bosch A. Verstegen - H. Arts P. v. Duren - Cl. Aldenhuijsen M. v. Haandel - Cl. Aldenhuijsen A. v.d. Burgt - J. v. Osch J. v. Duren - T. v.d. Heijden Driebanden (20 beurten) G. Zomers - J. Heesen J. Kusters - Sj. Donkers J. Coolen - H. Melis G. Zomers - F. v. Boxtel P. Koonings - J. Donkers P. v. Duren - N. v. Kessel

24-3 16-12 15-17 22-7 16-7 25-12 14-12 5-14 6-7 8-16 3-3 11-13 9-5 7-14

Adrie v.d.Laar Districts kampioen!!

Na tijdens twee spannende dagen 7 wedstrijden gespeeld te hebben, werd de titel in de Libre 3e klas dagcompetitie, door Adrie veilig gesteld. Met een mooi moyennen van 2,21 en een hoogste serie van 16 partij moyenne van 3,00 was het een succesvol toernooi, wat georganiseerd werd door JBGB uit Den Bosch. Met dit resultaat heeft Adrie zich geplaatst voor de gewestelijke finale die plaatsvindt in Distrikt de Veluwezoom. Wij wensen hem veel succes!!!!

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Uitslagen 7 december: Stuc Force - Donkers/v.Lankveld 3-3 MVS Grootkeuken - De Schutboom 4-1 Donkers/Claasse - Heuveltraining/v.Hoff 7-3

9-0 Quick-Hedge - v.d.Aa Klusbedrijf Midicentrum Stender - BoekelFit 2-2 TK ’t Stuupke - Snackpoint LC 5-0 De Drie Kronen - Café Gij & Ik 2-2 3-3 Café LC - Dakdekkers Jacobs Porte de Provence - Autocentrum 3-7 Torpedo TUB - Invorm Interieur Programma 21 december: Zaal A: Café Gij & Ik - Heuveltraining/v.Hoff 18.30 u Snackpoint LC - v.d.Aa Klus 19.15 u Stuc Force - BoekelFit 20.00 MVS Grootkeuken - v.Haandel Metaal 20.45 u Donkers/Claasse - Torpedo TUB 21.30 u Zaal B: De Schutboom - Dakdekkers Jacobs 18.30 u Donkers/v.Lankveld - Autocentrum 19.15 u TK ’t Stuupke - Invorm Interieur 20.00 u De Drie Kronen - Elreka Hek 20.45 u Café LC - MidiCentrum Stender 21.30 u

Uitslag 10 december 2015. A-lijn 1. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 57,64% 2. Dames Brouwers-Ruesink 56,25% 3. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 55,90% 4. Dames v.Dinteren-v.Geffen 54,51% 5. Heren J. en Th.v.d.Ven 53,47% 6. Mw. Witlox-Hr. Bergmans 52,78% 7. Dames Verbakel-Vijge 50,00% B-lijn 1. Hr. en Mw.Vogels 65,00% 2. Dames Putter-Willems 64,17% 3. Hr. en Mw.Aalbregt 55,83% 4. Mw.Ceelen-Hr.Willems 55,00% 5. Dames v.d.Elzen-Leenen 53,00% 6. Dames v.d.Boom-Schots 52,00% C-lijn 1. Dames Bouw-v.d.Rijt 65,00% 2. Dames v.Dalen-Gerrits 60,83% 3/4 Dames Raijmakers-Vissers 56,25% 3/4 Hr. en Mw.v.Berlo 56,25% 5. Dames v. Delst-de Graaf 53,33% 6. Hr. en Mw.Kuipers 52,92% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880. --------------------------------------------------

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

A l l e r h a n d e Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor afspraak 06-23446218, H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. De man die ook repareren kan!

TE KOOP verse CHAMPIGNONS 24 en 31 december van 09.00 tot 14.00 uur. John en Mariette, Mutshoek 2a. Bestellen ook mogelijk 0492321263 of 06-38031375. Versomaat ook open

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

0492-351278

fax 0492-323063

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

0492-322300

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Build to last longer

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8,50. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf

A l l e r h a n d e te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------TE HUUR opslagruimte 225m², toegang dmv een loopdeur en roldeur van ± 4.80 m, evt. voorzien van alarm, via afgesloten terrein bereikbaar. Voor info 06-5375247

Kadotip voor december Verras familie, vrienden of uw personeel met een mooi pakket met streekproducten. Voor elk bedrag naar wens samen te stellen. 5 kilo aardappels € 2,50 De wintergroenten zijn er weer; boerenkool, zuurkool, spruitjes en hutspot Openingstijden: donderdag 23 dec. extra geopend van 09.-17.00 uur, maandag 28 en woensdag 30 december gesloten, zaterdag 2 januari geopend van 09.00-17.00 uur. Zijp 7, Boekel, tel 06 20364524. Open: maandag + woensdag 13.0018.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

rIjopleIDIng

nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren steIgermaterIaal en rolsteIgers tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gebruIkte steIgerplanken Tel: 0622887186

aanhangwagen rijles e achter B. informeer naar de mogelijkheden: 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

de Vlonder 45 - 5427 rJ Boekel TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja S k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

A l l e r h a n d e Woensdag 23 december is het laatste breicafé voor dit jaar. Heb je zin om samen gezellig te komen haken of breien, schuif maar aan. Voor info: wol-studio.nl of 0613835037. -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit,

hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. -------------------------------------------------BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06Senioren begeleiding particulieren

Persoonlijke aandacht verhoogt kwalitieit van leven Boekel, Venhorst en directe omgeving. Caroline van der Aa tel. 06-51216215 www.trendflow.nl/seniorenbegeleiding

* medisch pedicure

* gezichtsbehandelingen

* lichaamsbehandelingen

Boekel’s Welzijn

* massages

Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd

* Harsen

* Cadeaubonnen

silke van Boxtel, tel. 06-30651838

www.boekelswelzijn.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS) biologische teelt Fruit met de smaak van vroeger naaiatelier Monique Vanaf 1 januari 2016 komen er enkele plekken vrij voor het volgen van naailessen. Voor beginners en gevorderden. In huiselijke sfeer, in eigen tempo en met eigen ideeën. Voor meer info: naaiateliermonique@outlook.com of 06 519 67 650

APPELS EXTRA OPEN 24 en 31 december van 11.00 tot 15.00 uur Open: vrijdag van 14.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur

www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, Boekel, 06-10258916

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985



Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

TE HUUR: bedrijfsruimte 250 m2 in Boekel, voorzien van overheaddeur, verwarming, toilet en internet. Bedrijfsruimte 250 m2 inclusief woning in Gemert. Info: E. van Houtum, info@ericvanhoutum.eu of 0653447897. --------------------------------------------------

Wol kopen? Katoen vanaf € 1,00 per bol van 50 gram. Kom kijken naar het mooie garen van Drops, Zpagetti en fijn haakkatoen bij wol-studio in Venhorst. Voor info: wol-studio.nl of 06-13835037. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

• Service op locatie • Landbouwtechniek • Hydrauliek

• Aandrijftechniek • Montage • Onderdelen

Maarten Melis - 0610559833 info@memaservice.nl Noordstraat 6 - 5428 NR Venhorst

TE HUUR galapakken, smokings voor kerstgala, schoolfeest of andere feestelijke gebeurtenissen. Ook voor boerenbruiloftskleding. Info 06-48526578, Helma. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

KERSTBOMEN te koop € 5,00 M.v.Doren Burgtstraat 49, Boekel, tel 0492-321356 of 06-49741758

rIjopleIDIng Voor auTO-MOTOr en TracTOr riJBewiJs. Ook aanhangwagen riJles e achter B. www.johnvesters.nl de Vlonder 45 - 5427 rJ Boekel 06-22123656

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Jv

JOS VAN BOXTEL

B

AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD

Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor €

450,00! Nu ook voor automaat les! Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217

PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

1

15-05-15 11:30


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

TE HUUR ruim appartement boven de Rabobank met een eigen garagebox op de begane grond. Appartement heeft vrij uitzicht op het Agathaplein en is goed bereikbaar met een lift. Tel: 06-53652058

>Ƶ ŶĐŚƌŽŽ ŵ Žǁů ŝŶ Ő WĂƌƚLJĐĞŶ ƚƌƵ ŵ sĞƌŐĂĚ ĞƌĐĞŶ ƚƌƵ ŵ ^ŝ Ŷƚ ŐĂƚŚĂƉů ĞŝŶ ϲ ͮ ϱϰϮϳ ŽĞŬĞů dĞů͗ ϬϰϵϮͲ ϯϮϭ ϰϱϮ ͮ /Ŷ ĨŽΛŶ ŝĂĚŽ ŵŽ͘Ŷ ů

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Wij verhuren houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel.

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Het Goor 10, Voor al uw bitumineuze 5427 PH Boekel daken & daksingels. T 0492-322520 Ook voor VERKOOP M 06-50463633 DAKMATERIALEN

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

Rombout

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

06-23563141 T: E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

HEDON Witgoedservice Boekel &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.