29e jaargang nr 24; 10 december '14

Page 1

29e Jaargang nr. 24 - 10 december 2014 BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES

Jeugdraad 2015 Hallo groep 8-ers. Carnaval lijkt nog ver weg, maar wij zijn al met de voorbereidingen bezig. Als je bij de jeugdraad zit heb je een supervet carnavalsjaar! Zo mag je bijvoorbeeld: • Bij de Stuif es in zitting nemen in de raadstafel; • Alle Boekelse scholen bezoeken tijdens het carnavalsfeest; • Ereplaats op de jeugdprinsenwagen tijdens de optocht; • Zitting bijwonen op het zorgcentrum St. Petrus; • Mee met een leuk uitstapje; • Alle carnavalsdagen in het zonnetje staan; • Naar de sleuteloverdracht in het gemeentehuis met alle prinsen en vorsten; • Nog veel meer gezellige activiteiten meemaken. Uit de jeugdraad wordt ook de nieuwe jeugdprins/es en vorst/in gekozen. Dit gebeurt natuurlijk alleen wanneer je dit zelf wilt. Wil je graag een speciaal carnavalsjaar als Vermeld uw

jeugdraad meemaken, stuur dan de volgende gegevens voor maandag 5 januari 20.00 uur naar ons op via email: je naam, adres, telefoonnummer (+mobiel), emailadres(sen), school! En kom dan dinsdag 6 januari om 19.00 uur (duurt ongeveer tot 20.00 uur) naar de Bowling in Nia Domo voor de loting. Heb je nog vragen? Bel dan Piet Rovers: 06-5354 989 of mail naar jeugd@deknollekes.nl Volgende week de 1e tip! Hou deze krant en onze website in de gaten! Volgende week wordt de eerste tip vrijgegeven over de opvolgers van Prins Max d’n urste en Adjudant Leon. Agenda C.S. de Knöllekes: Dinsdag 6 januari: Loting jeugdraad Zaterdag 17 januari: Prinsenbal Zondag 18 januari: Jeugdprinsenbal Zaterdag 24 januari: Kaartverkoop pronkzittingen Zondag 25 januari: Prinsenreceptie Donderdag 29 januari: 55+ pronkzitting Vrijdag 30 januari: Pronkzitting Zaterdag 31 januari: Pronkzitting Vrijdag 6 februari: Pronkzitting Zaterdag 7 februari: Pronkzitting Zondag 8 februari: Voorselectie Stuif es in Zaterdag 14 februari: Stuif es in

Stichting Boerenbruiloft Boekel

Het is bijna weer zover. Wij gaan op zaterdag 3 januari 2015 ons nieuwe bruidspaar voor 2015 bekend maken op ons, ieder jaar terugkerende avond, “’t Boerefist”. Dit is een avond vol met tonpraoters, zang en dans. Medewerking wordt verleend door: Bruidpaar 2014 Jan en Mirelle Timmers; tonproaters; Cees als “Dokter Kiske”, Alex als “De Conciërge’’ en Hans als “Bolletje pretvet”; zang- en dansgroep “Brabants bont”. En natuurlijk waar het die avond om draait ons nieuwe boerenbruidspaar 2015. Na afloop een geweldig feest tot in de kleine uurtjes. Toegang is gratis. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Adres zaal “La Compagnie”, Kerkstraat 52, 5427 BE Boekel. Tot ziens op 3 januari 2015. Bestuur Stichting Boerenbruiloft Boekel

Het is weer tijd voor de WINTERBANDEN

Kerst- en Nieuwjaarswens in

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST in de speciale KERSTUITGAVE welke op woensdag 24 december a.s. verschijnt Opgave t/m vrijdag 24 december 17.00 uur. Informatie: tel. 322140. Verspreidingsgebied: Boekel, Venhorst, Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTSEN: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, spoed tel. 321828, afspraak tel. 323777 (08.30-10.15 /10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), receptenlijn: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043. Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Beschikbaar LOCATIE AED’s Boekel Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Fam. Tielemans Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Rabobank Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Kennedystraat 17b 08.00 - 21.00 uur BoekelFit Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging vanBoxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur Burgtstraat blijft zoals het is Zorgpark Sint Petrus Boszicht Entreehal tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Statenweg 135 tijdens openstelling Andusta Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistel-rodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijden kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. FYSIOTHERAPIE MICHIEL KNIBBE: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl, ook aan huis FYSIOCOACHING BOEKEL praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 \

u w

d i e n s t

ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/ 06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.0017.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). DORPSTEAM BOEKEL: Burgtstraat 34, in Zorgcentrum Sint Petrus. Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur. www.dorpsteamboekel.nl, info@dorpsteamboekel.nl, tel. 0492-32 83 83 TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, Caroline v.d.Aa, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl ORIGIN BOEKEL, Mindfulness & coaching praktijk, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice BRABANT ZORG: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BRABANTZORG THUISZORG St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. ZONNEBLOEM afdeling Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL contact Annette v.Soest tel. 0492-322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.3017.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten OVERLEDEN: Uden: Dré Hermans en Jan v.Dijk Odiliapeel: Henk Kroef

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 14 december, 3e zondag van de Advent (“Gaudete”): 11.00 u m.m.v.seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Misdienaars: Beerend Klomp en Rick Smits. Tiny Danen-Toonen en Sjaak Danen; Martijn Smits; overleden ouders Timmers-v.d.Velden; Drieka TielemansVerbruggen (mnd. ged.); Harrie en Miet Tielemans-v.Kessel en overleden familie; Antoon Delisse; Frans v.Zeeland (vwg. verjaardag); Johannes v. Sleeuwen (vwg. verjaardag), echtgenote Miet v.Sleeuwen en overleden familie; Harrie en Drica v.ThielGeerts; Corrie, Gerhard en Moniek v.Engelen. Woensdag 17 december (St. Agathakerk) 11.00 u Kerstviering K.B.O. m.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. 19.00 u (St. Petruskapel) Toon v.d. Broek (vwg. verjaardag); Cato en Antoon Verhoeven-Heerkens en zoon Anton; Toos en Jac Verhagen; Martien, Willie en Annie de Wit. SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Boekel: Eefje v.d.Biggelaar Uden: Jelle Geevers

MIVAPO

ADVENTSACTiE 2014. Onder het motto “Groot denken, klein doen”, gaat komend weekend de jaarlijkse Adventsactie weer van start. Dit jaar willen we een initiatief steunen in Vietnam, waar de zorg voor eenzame ouderen broodnodig verbeterd dient te worden. Daartoe zullen gedurende de hele adventtijd de oranje bussen achter in de kerk staan. De katholieke kerk zet zich actief in voor de ontwikkeling van de mensen in het arme Vietnam. En dat is hard nodig! Er zijn nemelijk geen sociale voorzieningen in het straatarme Vietnam. Kwetsbare groepen, zoals ouderen en weeskinderen, hebben het daarom moeilijk in dit socialistische land. Daarom wil men een verzorgingstehuis bouwen waar vrijwilligers zieke, alleenstaande ouderen kunnen verzorgen. De verzorging is voor een groot deel in handen van vrijwilligers. De vrijwilligers zijn mensen uit de lokale omgeving en de parochie, die zelf ook financieel bijdraagt aan het verzorgingshuis. Omdat overal in Vietnam bejaarden op straat belanden of ziek worden zonder dat iemand voor ze zorgt, is de bouw van dit soort huizen hard nodig. Adventsaktie wil de realisatie van dit eerste verzorgingshuis mogelijk maken met

een donatie van € 20.000,= . Daarom: Steun Adventsaktie 2014.

EUCHARiSTiEViERiNGEN Kerstmis/Nieuwjaar: Woensdag 24 december Vigilie van Kerstmis: 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum Sint Petrus (Dameskoor Sint Agatha) 18.00 u Eucharistieviering (Gezinsviering) 20.00 u Eucharistieviering (koor Karakter) 22.00 u Eucharistieviering (mannenkoor Sint Agatha) Donderdag 25 december, 1e Kerstdag: 11.00 u Eucharistieviering (seniorenkoor De Blijde Herfstklanken) 12.30 u Kindje Wiegen Vrijdag 26 december, 2e Kerstdag: 11.00 u Eucharistieviering (mannenkoor Sint Agatha) Zondag 28 december: 11.00 u Eucharistieviering (samenzang) Woensdag 31 december: 19.00 u Eucharistieviering (samenzang) Donderdag 1 januari 2015: 11.00 u Eucharistieviering (samenzang)

‘CONCERT iN KERSTSFEER’ zaterdag 20 december 19.00 uur (entree gratis) Het is inmiddels een traditie geworden: ‘Concert in Kerstsfeer’ georganiseerd door het blaasorkest De Muziekvrienden

AANBIEDINGEN donderdag 11 t/m woensdag 17 december:

€ per stuk € Receptiegebak € Roomboter kerstbrood klein € Puur HET ALLERLEKKERSTE SPELTBROOD Diverse

kerstschnitten

per stuk

DENKT U AAN ONZE

Aanstaande zondag kerstproeverij in de winkel van Keurslager van Exel

Missie Vakantie Potje

Bij inlevering van uw kerstbestellijst maakt u kans dat deze geheel gratis is.

IBAN: NL47RABO0108007642

Dank U namens onze missionarissen

5.50 1.00 3.75 1.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


uit Huize Padua in de Sint Agathakerk te Boekel. Dit doen zij wederom in samenwerking met het koor ‘Krek zoals ’t geh’ uit Huize Padua en koor ‘Primavera’ uit Lieshout. Het belooft ook dit jaar weer een mooi en sfeervol concert te worden. Op de aankondiging kunt lezen dat de entree gratis is. Wel zal er, zoals voorgaande jaren, na afloop aan de toehoorders van het concert een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Deze bijdrage zal besteed worden aan het fonds van progeriapatient Bjorn Nabuurs uit Boekel dat als doel heeft het organiseren van een bijeenkomst in Nederland van Progeriapatienten vanuit heel Europa. U bent allen van harte uitgenodigd.

PAROCHIEEL MANNENKOOR

Ceciliafeest 22 november Mannenkoor. Op 22 november heeft het Boekels mannenkoor St.Agatha op bescheiden wijze het jaarlijkse Ceciliafeest gevierd. Bescheiden omdat het koor bestaat uit bescheiden zangers, een bescheiden organiste en een zeer bescheiden dirigent. Maar ook bescheiden omdat ons oudste lid, daags voor dit feest zijn laatste levensadem uitblies. Veel van de gesprekken gingen uiteraard over Bertus. Over zijn geweldig trouwe repetitie- en kerkbezoek, en zijn altijd plezierige aanwezigheid. Een minuut werd er helemaal niet gesproken en waren we allemaal met onze gedachten bij Bertus. Walter Corssmit liet in de loop van de avond een aantal oude koorfoto’s op een groot scherm voorbij komen. De meeste

zangers konden benoemd worden, van een enkeling konden we de naam niet vinden. Veel herinneringen werden opgehaald. Gezellig! Behalve een lekker hapjesbuffet was er nog één verrassing meer. Tenor Piet de Bie werd vanwege zijn vele verdiensten voor het mannenkoor benoemd tot ERELiD. Op dit moment moeten de eerste tenoren het toch al een tijdje zonder Piet de Bie zien te redden, want Piet heeft een vervelend stembandprobleem. Praten, iets zachter, lukt prima! Gelukkig! Maar zingen, en zeker die hoge noten, zit er nog even niet in. Het hele koor en vooral de eerste tenoren hopen op een voorspoedig herstel. Hoe dan ook: Piet, van harte gefeliciteerd met het zeer verdiende erelidmaatschap. Een minpuntje van de avond was de afwezigheid van de nieuwe leden. Helemaal niets van gehoord! Voor de mannenkoorliefhebbers: Op zondag 21 december en Kerstavond 24 december proberen wij de Eucharistievieringen weer van de mooiste gezangen te voorzien. U bent zeer welkom! Gratis! En reserveren is niet noodzakelijk.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 13 december 19.00 u + Zondag 14 december 10.00 u: Agnes v.Eert-Teurlings; Tinus v.d. Wetering; Bert v.Sleeuwen

Acolythen en lectoren: Zaterdag 13 december 19.00 u + Zondag 14 december 10.00 u: Zoals gewoon

GEDOOPT: Noortje v.d.Logt. Proficiat!

Evenementenkalender 12 december: Boekelse Kwis 20 december: Concert in kerstsfeer

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven met het overlijden van

Ome Bertus Speciaal pastoor Rene Aarden en het parochieel mannenkoor, voor het verzorgen van zijn prachtige uitvaartmis. Ook iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan zijn mooie leven in de boerderij aan de Neerbroek, dank. Familie van Berlo

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Cor van Asseldonk Cor was vanaf 2004 werkzaam als wandel vrijwilliger in Sint Petrus; met hart en ziel heeft hij gezorgd voor de bewoners tijdens het wandelen. We willen Cor bedanken voor al die fijne jaren. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus BrabantZorg


Aanstaande zondag 14 december koopzondag in Boekel Wij zijn geopend van 12.00 - 17.00 uur Keurslager Exel en Ambachtelijke bakkerij Merks hebben op de koopzondag een proeverij, met als thema Kerst. U kunt er diverse kerstspecialiteiten proeven en eventueel ideeën op doen voor een heerlijk kerstdiner. Buiten staat er een kraampje waar u de heerlijke erwtensoep uit eigen keuken kunt proeven. De winkel is ook gewoon geopend als u uw kerstspecialiteiten of andere producten wilt kopen. (zie persbericht)

Donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 december

Kalfsoesters Filetlapjes à la minute EXTRA AKTIE: 4 gehaktballen + 4 slavinken

Shoarma pakket 500 gram vlees, broodjes en saus

samen voor

8 stuks

€ 359 € 500

samen voor

€ 695

100 gram

€ 695

KANT EN KLAAR

Mexicaanse vleesrolletjes per stuk

€ 195

VLEESWARENTRIO 100 gr. casselerrib 100 gr. grillworst 100 gr. boterhamworst samen voor

Maandag 15 en dinsdag 16 december

Braadworst h.o.h. Hertenbiefstuk

500 gram 100 gram

Woensdag 17 december:

Gehakt h.o.h.

500 gram

Hertenbiefstuk

100 gram

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager

€ 395 € 325 € 395 € 295 € 395


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 12 december GFT-afval/Groenbak vrijdag 19 december Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL

Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl. KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 0610476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

Het gemeentehuis is gesloten op woensdag 24 december vanaf 12.30 uur donderdag 25 en vrijdag 26 december woensdag 31 december vanaf 12.30 uur donderdag 1 en vrijdag 2 januari maandag 5 januari tot 10.30 uur

AGENDA VOOR DE RAADSVERGADERING d.d. 11 december 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis 1 Opening 2 Vaststellen van de agenda (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk) 3 Spreekrecht voor burgers 4 Trekking van het stemnummer 5 Raadsvoorstel inzake wegbeheerplan Boekel 2015-2019* 6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zijp 7 7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en fondsen voor 2015* 8 Raadsvoorstel inzake toekomst onderwijshuisvesting Boekel* 9 Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol Accountants-controle Jaarrekening 2014* 10 Raadsvoorstel tot vaststelling van het treasurystatuut 2015* 11 Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet* 12 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota financieel beleid 2015* 13 Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2014 14 Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2015 15 Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2015 16 Raadsvoorstel inzake Veiligheidsplan integrale veiligheid 2015-2018* 17 Raadsvoorstel inzake verbeterpunten samenwerkingsverbanden 18 Vaststelling notulen raadsvergadering 9 oktober en 6 november 2014 19 Mededelingen en ingekomen stukken 20 Rondvraag 21 Sluiting

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.


Gemeenteberichten Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar naast de voorstellen, ook achterliggende stukken voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken in het onderdeel Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen EENMALIGE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING 2014 December is voor veel mensen een dure maand. iets extra’s kunt u vast wel gebruiken. Zeker als u een bijstandsuitkering heeft of een inkomen tot maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm.

Dan heeft u recht hebben op de eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens. Wie op 1 september een bijstandsuitkering heeft, of een andere vergoeding heeft ontvangen van Optimisd in 2014, krijgt het geld automatisch op zijn rekening gestort eind november (week 48). Daar hoeft u dan niets voor te doen.

Deze tegemoetkoming bedraagt: € 100,-- voor een gehuwden/samenwonenden € 90,-- voor een alleenstaande ouder € 70,-- voor een alleenstaande.

Degenen die geen bijstandsuitkering ontvangen of geen vergoeding heeft ontvangen van Optimisd in 2014, kunnen een aanvraagformulier downloaden van de website www.optimisd.nl, bij Optimisd opvragen of langskomen bij het Minimaloket (vanaf 15 oktober) van Optimisd. Ga hiervoor naar Digitaal loket, Formulieren downloaden.

Optimisd heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor eventuele informatie over de koopkrachttegemoetkoming: Telefoonnummer 0413 - 750 350 (te bereiken maandag t/m donderdag van 13.30 tot 16.00 uur).

Optimisd is de Sociale dienst voor inwoners uit Bernheze, Schijndel, Sint Michielsgestel en Veghel. Optimisd voert deze wet ook uit voor inwoners van de gemeente Boekel. GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS AANVRAGEN De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Wilt u niet dat bepaalde instanties uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen opvragen? Dan kunt u vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens. Een formulier.

De gemeente zorgt altijd voor geheimhouding van uw gegevens als u daarom vraagt. Behalve als bepaalde overheidsinstellingen uw gegevens opvragen. Dan is de gemeente verplicht uw gegevens te geven.

Gang van zaken Vraag om geheimhouding van uw gegevens bij de gemeente. Wilt u dat ook uw vorige woongemeente geen gegevens levert? Dan moet u dat bij die gemeente apart vragen. Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna

naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens. RECTIFICATIE PREMIES COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING MINIMA in de week van 24 november 2014 heeft de gemeente een aantal burgers aangeschreven met een aanbod voor de collectieve zorgverzekering minima (CZM). Abusievelijk zijn hierin verkeerde premiebedragen van CZ en een verkeerd telefoonnummer opgenomen. Juiste premiebedragen: Premies 2015 VGZ

Gemeentepakket Compleet

Premiestelling

Bedrag

Bedrag

Aanvullend pakket

€ 37,30

€ 65,95

Netto premie VGZ basisverzekering

AF: Gemeentelijke bijdrage Premie 2015 VGZ

€ 101,47 € 138,77 € 20,00

-------------

€ 118,77

Gemeentepakket compleet+ herverzekering Eigen Risico

€ 101,47 € 167,42

€ 40,00

------------

€ 127,42

Premies 2015 CZ

Gemeente pakket Extra

Premiestelling

Bedrag

Bedrag

Aanvullend pakket

€ 35,60 € 130,07

€ 74,61 * € 169,08

Netto premie CZ basisverzekering

AF: Gemeentelijke bijdrage Premie 2015 CZ

€ 94,47 € 20,00

-------------

€ 110,07

Gemeentepakket Extra Uitgebreid (inclusief herverze kering Eigen Risico)

€ 94,47 € 40,00

------------

€ 129,08

* Bij het CZ aanvullend extra uitgebreid pakket bent u verplicht het eigen risico vooraf gespreid te betalen. in bovenstaande tabel is er een berekening gemaakt van de kosten over een heel jaar en dat teruggerekend naar een maandbedrag. De werkelijke maandpremie wijkt hier van af omdat u het eigen risico van € 375,- in 10 termijnen aan CZ betaald. De eerste 10 maanden is de bruto premie € 175,33, met de gemeentelijke bijdrage € 135,33 De laatste 2 maanden is de bruto premie € 137,83, met de gemeentelijke bijdrage € 97,83

Voor vragen over de collectieve zorgverzekering minima kan u bellen met telefoonnummer 0413 - 750390 en vragen naar het Minimaloket.


Gemeenteberichten VASTSTELLING 3e WIJZIGING VAN HET MANDAATREGISTER 2014 Op 2 december 2014 hebben burgemeester en wethouders van Boekel besloten, onder intrekking van het mandaatregister zoals vastgesteld op 30 september 2014, de 3e wijziging van het mandaatregister 2014 van de gemeente Boekel vast te stellen. Het mandaatregister ligt vier weken ter inzage bij de centrale balie van de gemeente Boekel en treedt op de dag na bekendmaking in werking. Boekel, 9 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: • het verzoek d.d. 30 augustus 2013 van M.W.A. van LankveldVan Dijk VOF., een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. De inrichting is gelegen aan Gewandhuis 11 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nummers 221 ged. En 450 ged.

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van10 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afde-

ling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Boekel, 9 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Verleende balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het nieuw bouwen van een bedrijfspand Locatie : Kraaiendonk 22, Venhorst Verzenddatum : 1 december 2014

Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het vergroten van een woning Locatie : Vinkenlaan 7, Boekel Verzenddatum : 2 december 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 10 december 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. in de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen

HEEFT U EEN PERSOONGEBONDEN BUDGET welke straks overgaat in de Wmo 2015 of Jeugdwet? Vanaf 1 januari 2015 beheert de Sociale Verzekeringsbank uw budget! Heeft u (of uw kind) op dit moment een persoonsgebonden budget voor bijvoorbeeld (ondersteunende/activerende) Begeleiding of Huishoudelijke Verzorging? En heeft u uw zorgovereenkomst voor 2015 nog niet overlegd aan de Sociale Verzekeringsbang (SVB)? Doe dit dan zo snel mogelijk! Zonder zorgovereenkomst wordt uw zorgverlener per 1 januari niet uitbetaald door de SVB! Meer informatie: op www.svb.nl. U kunt ook terecht bij het Dorpsteam Boekel via 0492-328383.


Gemeenteberichten u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. in die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. VERLEENDE REGULIERE BOUWVERGUNNINGEN - Sint Josephplein 35, Venhorst, het splitsen van een winkelpand om een ruimte te maken voor het vestigen van een kapsalon (verzenddatum 2 december 2010)

Bezwaren: De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 10 december 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. in de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. in die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 9 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: Voor

: het oprichten van een centraal kanaal en een luchtwasser bij een varkenshouderij bestaande uit de activiteit bouwen, de activiteit het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, de activiteit beperkte milieutoets (OBM) en de activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Locatie : Bovenstehuis 2a te Boekel Type : integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 10 december 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. De beroepstermijn loopt van 10 december 2014 tot en met 21 januari 2015. Boekel, 9 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING INTREKKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt: • Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.33 van lid 2 onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning in te trekken van V.O.F. Landbouwbedrijf Emonds voor de inrichting op het adres Gagelstraat 6a te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummer(s) 2966 (gedeeltelijk) en 2967 (gedeeltelijk). De intrekking is geregistreerd onder nummer 26183.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 10 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Gemeenteberichten Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 9 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit bouwen; het intern verbouwen van Eikenheuvel Locatie : Kluisstraat 32, Boekel Datum ontvangst : 24 november 2014 Voor

: activiteit bouwen; het wijzigen van een reeds vergund bijgebouw Locatie : Wanroijseweg 2, Boekel Datum ontvangst : 27 november 2014

ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (melding art. 8.40 wet milieubeheer) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Bovenstehuis 24 te Boekel. Deze melding maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning voor ditzelfde adres. • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Bovenstehuis 2a te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

BEKENDMAKING BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

• het verzoek 28 mei 2014, aangevuld op 11 juni 2014 van VOF

Vermeer-Vissers, Hoogstraat 6 te Venhorst om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 (veranderingsvergunning) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een melkrundveehouderij. De inrichting ligt aan Hoogstraat 6 te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummer 1327 (gedeeltelijk). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 25441.

Het college heeft de vergunning verleend onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

iNWERKiNGTREDiNG BESLUiT Het besluit omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

iNZAGE Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 10 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. BEROEP Tegen het besluit omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit;

Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. De beroepstermijn loopt van 10 december 2014 t/m 20 januari 2015.

VOORLOPiGE VOORZiENiNG Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Er kan ook een voorlopige voorziening digitaal worden aangevraagd bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Boekel, 9 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt


Gemeenteberichten bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

• het verzoek d.d. 9 december 2011, aangevuld op 1 juli 2013, 22 oktober 2013, 25 februari 2014 en 28 februari 2014 van Awic B.V., Schepersdijk 4a te Venhorst een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 1 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van pluimveehouderij. De inrichting ligt aan Schepersdijk 6 te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie M, nummers 666 en 667 (gedeeltelijk). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 016176.

Het college heeft de vergunning verleend onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

iNWERKiNGTREDiNG BESLUiT Het besluit omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

iNZAGE Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 10 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. BEROEP Tegen het besluit omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit; Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. De beroepstermijn loopt van 10 december 2014 t/m 20 januari 2015.

VOORLOPiGE VOORZiENiNG Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Er kan ook een voorlopige voorziening digitaal worden aangevraagd bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Boekel, 9 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van M.W.A. van Lankveld-Van Dijk VOF, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Gewandhuis 11 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 9 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van V.O.F. Landbouwbedrijf Emonds, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Gagelstraat 6a te Venhorst.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 9 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 25 november jl. is o.a. aan de orde geweest

Benoeming vervanger Chief Information Security Offer (CISO) Om te borgen dat de functie van Chief information Security Officer (CiSO) geborgd is bij (langdurige) afwezigheid van de CiSO, is een vervanger aangesteld in geval dit nodig is.

Tarief toeslag 2015 Pilot Huishoudelijke Verzorging De acht gemeenten die samenwerken in de Pilot Huishoudelijke Verzorging hebben besloten een eenmalige tarief toeslag toe te passen voor het jaar 2015. Hiermee krijgen de zorgaanbieders

meer ruimte om de Kanteling bij de interne organisatie en cliënten vorm te geven.

Mandaat toegang Beschermd Wonen Het college heeft in het kader van de Transitie Wmo besloten mandaat te verlenen aan centrumgemeente Oss om de toegang voor Beschermd Wonen te organiseren voor onze inwoners. Oss is door het Rijk aangewezen als de gemeente die deze taak namens 12 gemeenten uitvoert in de regio Brabant Noordoostoost.



JEUGD HOBBY CLUB

OPROEP: Mannen gevraagd! Bent u een beetje handig met een hamer en met een zaag? Dan zijn wij de jeugdhobbyclub op zoek naar u. Vooral op de woensdag van 13.15-15.00 uur zijn wij op zoek naar enkele mannen die ons timmerteam komen versterken om

de kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar te helpen met hun knutsel werkstukjes. Al kunt u niet iedere woensdagmiddag, dat is niet erg, iedere middag is meegenomen. Ons seizoen loopt van september tot eind april en in de schoolvakanties is het ook geen Hobbyclub. Twijfel? Kom eens een middagje proef draaien, U bent van harte welkom! (Ons clubgebouw is gelegen naast de apotheek in Boekel).

Winnaar brandstofcheque t.w. € 250,bij Ad van Haandel TEXACO De 11e winnaar van een brandstof cheque t.w. € 250,- is bekend, uit de vele deelnemers werd Nicky de Veer uit Venhorst als winnaar gekozen. Autobedrijf Ad van Haandel verloot iedere maand voor € 250,- brandstof aan een van de klanten die tanken aan het Texaco tankstation. Bij ons wordt u nog wel geholpen aan het

tankstation. Deze actie wordt iedere maand in 2014 gehouden i.v.m. het 40-jarig bestaan. Het jubileumjaar staat bol van de acties!! Tank en win in december ook een brandstofcheque. Texaco Ad van Haandel Julianastraat 55 5427 AV Boekel 0492-321380

Dankbetuiging Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen bij ons gouden huwelijksfeest. Het was geweldig.

Koos & Mariet Hoogeveen

Kerstboom versieren op het plein Op zondag 14 cecember is de Jeugdhobbyclub aanwezig op het St. Agathaplein. in de tentjes die op het plein aanwezig zijn kun je komen knutselen. Maak jij een mooie kerstversiering dan maak je kans op een mooi prijsje. Er zal die middag ook een hoogwerker aanwezig zijn om de versieringen op te hangen en als jij het durft mag je zelf je versiering mee in de boom hangen. Voor de papa’s en de mama’s is er tegen een kleine vergoeding koffie en thee. De opbrengst komt ten goede aan de hobbyclub voor de aanschaf van nieuwe knutselmaterialen. We hopen jullie in grote getale te zien, dan kunnen jullie de bewoners van Boekel en Venhorst laten zien dat jullie best een grote Kerstboom kunnen versieren met eigen gemaakte versieringen. Kerststukjes: Op woensdag 17 december is het weer onze jaarlijkse kerststukjes-maak-middag. Je mag max. 3 stukjes maken; de kosten hiervoor zijn € 1,- per stuk. Op donderdagavond is het gewoon hobbyclub en hierna start onze kerstvakantie. Op woensdag 7 januari 2015 starten we weer. Rest het ons om iedereen fijne feestdagen te wensen Bestuur Jeugdhobbyclub Boekel-Venhorst

Uitnodiging Kerstviering. Beste VrouwenActief leden, Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor onze kerstviering op maandag 15 december 2014. Wij beginnen deze avond om 19.00 uur met een gebedsviering in Nia Domo, voorgegaan door Henk van Thiel en gezongen door het VrouwenActief koor. Het kerstoptreden door “Speulenderwijs” is afgezegd wegens ziekte. Daarvoor in de plaats hebben wij nu een optreden van het Mariahouts toneel, zij brengen het stuk “Paniek om de plek”. Na de pauze hebben we nog een optreden van Ria Toonen en Jeanne v.d.Rijt. Wij wensen u een fijne avond, een fijn Kerstfeest en een voorspoedig 2015 toe. Graag tot ziens. Met vriendelijke groet, bestuurVrouwenActief



Kippenvel… én het kerstgevoel, dát krijg je ervan…

Van het concert ‘An a Capella Christmas’ van Vocalgroup Just Us op zondag 21 december in Nia Domo in Boekel. Vocalgroup Just Us bestaat uit 16 enthousiaste zangeressen en zangers en heeft

haar ‘roots’ in Brabant. Kippenvel is een veel gehoord effect van het theaterprogramma van Just Us. Zeker tijdens het kerstprogramma met naast een diversiteit aan kerstmuziek ook

sfeervolle juweeltjes uit het reguliere repertoire. Just Us bestaat al 20 jaar en de 16 vocalisten gebruiken enkel hun stem om de meest ingewikkelde nummers te brengen. Just Us is in de wereld van ‘Close Harmony’ geen onbekende heeft de afgelopen jaren een aantal nationale en internationale successen behaald. De meest uiteenlopende muziekstijlen komen voorbij; geestige folksongs, ingetogen ballads, knallende bigband jazz en klassiekers, allemaal in een close Harmony arrangement. Moeiteloos wordt gewisseld tussen Mozart en Duke Ellington maar ook Michael Bublé en John Legend. Naast eigen arrangementen en bewerkingen brengt Just Us ook werken van professionele close harmony groepen zoals de Swingle Singers en Pentatonix. Just Us laat u op het puntje van uw stoel zitten en genieten van begin tot eind met af en toe… kippenvel! Wilt u meer weten over Just Us of een ander concert willen bezoeken, kijk dan op onze site: www.vocalgroup-just-us.nl zondag 21 december in Nia Domo in Boekel. Entree € 10,00. Aanvang 20.15 uur. Voorverkoop Nia Domo, tel 0492 321 452, www.niadomoboekel.nl www.vocalgroup-just-us.nl Dit mag een vocal-liefhebber niet missen! Wij hopen u binnenkort te mogen ontroeren.

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Op donderdag 11 december vervalt onze gebruikelijke kienmiddag. Wel is het op die middag kerststukjes maken, aanvang 13.30 uur. Op donderdagmiddag 18 december is er een een Speciale Kerst kienmiddag met extra kerst prijzen. Aanvang is gewoon om 13.30 uur. Graag tot 11 of 18 december. Jo, Toos en Jan

Spaart u mee!

Gebruikte postzegels. Gooi ze niet weg maar lever ze in bij Loes den Dubbelden, de Koekoeksbloem 3 in Venhorst. Zij maakt er verschillende goede doelen blij mee.


Naam:

Leeftijd:

Woonplaats: Telefoon:

Mijn wens voor Kerstmis 2014 is:

Knutsel kerstbal

Knip deze kerstbal uit en plak hem op karton. Of vouw deze pagina dubbel zodat de kerstballen tegen elkaar aan komen zitten, knip hem uit en plak hem tegen elkaar. Maak daarna een mooie kerstbal door deze tekening in te kleuren en/of te versieren. Vul op de achterzijde je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer in. Wat is jouw wens voor Kerstmis 2014?

Lever de kerstbal in op zondag 14 december, voor 15.00 uur op het St. Agathaplein. Wil je graag op deze dag je kerstbal versieren of maken? Dat kan. De hobbyclub is van 12.00 - 15.30 uur aanwezig om je hierbij te helpen.

Koopzondag Boekel 14 december van 12.00 tot 17.00 uur! Kom op deze zondag voor 15.00 uur je versierde kerstbal in de boom hangen. Vanaf 15.30 uur is er een hoogwerker aanwezig om samen met jou (als je wilt) je kerstbal hoog in de boom te hangen.

Er zijn 10 leuke prijzen te winnen voor de mooiste kerstballen! Doe goed je best en tot zondag 14 december op het plein!

Ben jij een van de 10 winnaars?!


Ingezonden Brief

DE BODEMLOZE PUT VAN BOEKEL Het is nu ruim 10 jaar geleden dat Boekel nog een rijke Gemeente was. Toen had Boekel nog een vermogen van ruim 30 miljoen en nu 10 jaar later staan we 30 miljoen in het rood en horen we bij de armste Gemeenten van Nederland. Dus gemiddeld is er per jaar 6 miljoen door heen gejast. De bestuurders van de Gemeente Boekel hebben de laatste 10 jaar de pot verteerd en de raadsleden van de coalitie stonden er bij en keken er naar, want het kost hun zelf geen geld, ze ontvangen alleen maar geld voor het raadswerk! Hoe is het zo gekomen? Hieronder enkele van de vele feiten: - Het Gemeentehuis wat al veel te duur was, ging ook nog eens € 600.000,-over het budget. - Het gebouw naast het oude Gemeentehuis werd van de aannemer teruggekocht met een verlies van € 350.000,-met de opmerking van een raadslid van de coalitie “we moeten toch het huis van de buurman kopen” - Ons Gemeenschapshuis Nia Domo,

waar ieder jaar ruim € 100.000,-- bij moet door mismanagement en waar toch steeds voor tonnen aan verbouwd is, terwijl iedere ondernemer weet, dat er eerst verdiend moet worden voordat je investeert. - Een veel te dure en onnodig grote brandweerkazerne, sportzaal etc. - Nadat achter Gemeenschapshuis De Horst door vrijwilligers een grote nieuwbouw zaal gerealiseerd is, wordt deze na 5 jaar gesloopt en kwam er een dure nieuwbouw, waar nadien nog veel geld gespendeerd is aan een inferieur ventilatiesysteem. - Dure (onnodige) onderzoeken door externe onderzoekbureaus terwijl de uitkomst al bekend is en er intern ook voldoende capaciteit is. - Extra € 35.000,-- per jaar voor publicatie door Gemerts Nieuwsblad, terwijl dit al jaren naar volle tevredenheid gebeurd door het Weekblad Boekel & Venhorst. En nu wordt er aan de inwoners gevraagd om maar even 45% meer WOZ te betalen in 3 jaar! (het is meer dan 40%, want het is percentage over percentage) Hier boven op komt dan ook nog het prijsindexcijferpercentage wat gemiddeld 2% per jaar is. Waarom moeten de inwoners opdraaien voor hetgeen onze volksvertegenwoordi-

Jeugdnatuurwacht de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Op zaterdag 13 december gaan we kerststukjes maken. Dat doen we bij Renée Tielemans aan de Neerbroek 23a in Boekel. Je moet daar op eigen gelegenheid naar toe komen. Zelf mag je een bakje en groen of versiering meebrengen; ook een tangetje kan goed van pas komen. Wij hebben ook bakjes, oases en groen. Tot ziens dan op 13 december. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

gers en bestuurders veroorzaakt hebben? Laten ze het zelf maar betalen. Wie zijn kont verbrandt, moet ook zelf op de blaren zitten. in de 17e eeuw kwamen de pachtboeren al in opstand omdat ze een tiende van de oogst moesten afstaan aan de landeigenaar. En wat doen wij, wij betalen leuk omdat onze Gemeente verlies draait, terwijl anderen het veroorzaakt hebben! Misschien moeten wij ook in opstand komen door burgerlijke ongehoorzaamheid en de verhoging niet betalen? Anoniem

Fanfare Echo der Peel

Kerstconcert Venhorst - afscheid Pieter Poels Om het jubileumjaar 2014 af te sluiten geeft Fanfare Echo der Peel op zondag 21 december a.s. een kerstconcert. Dit concert zal beginnen om 19.00 uur in MFC De Horst te Venhorst. Behalve dat we alvast in de kerststemming komen, nemen we ook afscheid van onze dirigent Pieter Poels. Na 16 jaar trouwe dienst draagt hij het dirigeerstokje over aan Hans Thijssen. Tijdens het concert krijgen we muzikale ondersteuning van de zangeressen Susanne v.d.Zanden en Marianne v.d.Ven. Zij brengen naast de kerstliedjes ook nog een aantal topnummers van Venhorst Klinkt ten gehore, zoals De zee, Who Wants to Live Forever en Bad Romance. Zij worden daarbij tevens begeleid door Thijs v.d.Heijden op toetsen en Mike v.d. Eijnde op basgitaar. Het belooft dus een concert met een bijzonder tintje te worden! Tijdens het kerstconcert vindt net als voorgaande jaren de trekking van de loterij van de donateursactie plaats. Het prijzenpakket: 1e prijs Brood- en banketbon t.w.v. € 75,; 2e prijs Bon Distri Culinair t.w.v. € 50,(in te wisselen in de showroom, St Josephplein 35); 3e prijs Bon van De Winkel t.w.v. € 25,We danken al onze donateurs en natuurlijk zijn uw donaties nog steeds welkom op bankrekeningnummer NL62RABO 01537 00 386 t.n.v. Echo der Peel. Graag nodigen we u van harte uit om te genieten van onze muziek, afscheid te nemen van Pieter Poels, de nieuwe dirigent te ontmoeten en de uitslag van de trekking van de donateursactie te horen. Tot zondag 21 december om 19.00 uur in De Horst!


DAMES- & HERENKAPSALON

10% korting

klant krijgtutjeininde maand& december Iedere en een leuk cadea september oktober een kerstpresentje!! OP = OP.

V Voe o e l jje eBijtth h ui uis bij Kapperij U Un niq que ue een KNIP- of KLEURBEHANDELING in de maand december een Shellac en/of visagie behandeling voor maar € 10,-

Kapperij Unique is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl van Barok.

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN:

Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je je thuis bij Kapperij Unique. We werken op afspraak om te dat we alle tijd voor 09.00 je hebben. Maandag 22zorgen december t/m

17.30

Woensdag december 09.00 t/m 16.00 In een gezellige en ontspannen24 sfeer naar het kapsel zoeken we samen met jou van je dromen. Donderdag 25 december Gesloten Vrijdag 26 december Gesloten Mannen kunnen ook zonder afspraak binnen komen lopen. Zaterdag 27 december 09.00 t/m 14.00 Woensdag 31 december 09.00 t/m 16.00 Kom gerust binnenlopen K om g e r u s t1 een ejanuari e n keertje k2015 e e r t j eGesloten b innenlopen Donderdag GroetjesVrijdag Jody van Rijbroek 2 januari zijn we er weer voor u! Wat wij willen is dat jij de deur uit gaat met een supergevoel en een super leuk kapsel.

Kinderen 5 jaar Van der Horststraat Wij2awensen u t/m Fijne Feestdagen en een Kinderen t/m 1 1 jaar 5427 CP Boekel geknipt envanaf gekleurd 0492-325 566 Jongeren 12 t/m 212015!!!!!!!! jaar www.kapperijunique.nl krijgen het gehele jaar 10% korting.

Van der Horststraat 2a, 5427 CP Boekel 0492-325566

Kippenvel… én het kerstgevoel, dát krijg je ervan…

Kippenvel is een veel gehoord effect van het theaterprogramma van Just Us. Zeker tijdens het kerstprogramma met naast een diversiteit aan kerstmuziek ook sfeervolle juweeltjes uit het reguliere repertoire. De meest uiteenlopende muziekstijlen komen voorbij; geestige folksongs, ingetogen ballads, knallende bigband jazz en klassiekers, allemaal in een close Harmony arrangement. Moeiteloos wordt gewisseld tussen Dvorak, Bach en Mozart, Count Basie en Duke Ellington maar ook Wham, Sting en Robby Williams. Naast eigen arrangementen en bewerkingen brengt Just Us ook werken van professionele close harmony groepen zoals de Swingle Singers en The Real Group.

Just Us is een toonaangevende groep bestaande 16 enthousiaste zangers en zangeressen en heeft haar ‘roots’ in Brabant. Onder de inspirerende leiding van dirigent en zanger Angelo Smulders heeft zij haar sporen verdiend in de Close Harmony muziek met concerten en prijzen in binnen- en buitenland, tot zelfs in China toe. Just Us laat u op het puntje van uw stoel zitten en genieten van begin tot eind met af en toe… kippenvel! Locatie: Nia Domo Zondag 21 december, aanvang 20.15 uur. Kaarten € € 10,- zijn verkrijgbaar aan de kassa. Bent u nieuwsgierig geworden naar Just Us en wilt u meer weten, surf dan naar www.niadomo.nl


halen. We verwachten 99 teams!!! Na een spannende Sinterklaas tijd volgt nu op vrijdag een spannende Boekelse kwisavond. Veel succes! Oh ja, we hopen ook op veel opkomst tijdens het inleveren van de antwoorden! Even lekker nagenieten, nabespreken, naborrelen. Vrijdag - 18.30 uur - La Compagnie.

De Boekelse kwis 2014 (nu ook in Venhorst)

En hier komt de laatste tip! Op de hoge, hoge daken reed de Bisschop met zijn Piet erbij, Wil je weten lieve deelnemers wat hij tot zijn Pietje zei: ijkk eens eenv beest eipt fo dei akp elw ehir door apst ijkk eens eenv beest eipt fo dei akp elw ehir door apst Gemakkelijker kunnen we het niet maken! Toch? Wij zien u a.s. vrijdag graag om 18.30 uur bij La Compagnie om de kwisboeken op te

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS

Kaartverkoop Bonte Avond Onze jaarlijkse bonte avonden vinden dit jaar plaats op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2015. De kaartverkoop vindt plaats op zondag 21 december van 11.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Horst. De zaal is open vanaf 10.30 uur. De kaartjes kosten deze morgen € 9.- per stuk, als men later nog kaartjes wil bestellen dan kosten ze € 11.- per stuk. Wilt u zeker zijn van een plaatsje tijdens

een van deze bonte avonden kom dan op zondag 21 december u kaartjes kopen. Vrienden van de Peeltuuters. Maar je kunt er ook voor kiezen om Vrienden van de Peeltuuters te worden. Wat houdt dit in? iedereen kan zich aanmelden voor deze actie en doormiddel van een gift betaal je aan de carnavalsvereniging het bedrag van € 33,33, waarmee je ons helpt er weer een hele gezellige carnaval van te maken en je krijgt hiervoor de voorkeur om 2 gratis kaartjes voor de Bonte Avonden te bestellen voor de avond van jou keuze. Je bent dus verzekerd van plaatsen en je hoeft niet in de rij te staan!! Eenmaal ingeschreven ontvang je automatisch ieder jaar weer een geheel vrijblijvende herinnering of je lid wil blijven. Je kunt je aanmelden via het e-mailadres j.duijnhoven@chello.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer) of op telefoonnummer 352171 (Natascha) / 324524 (Lizet), hierna ontvang je van ons zo spoedig mogelijk bericht met verdere informatie. Bestuur en leden CV De Peeltuuters



VROUWENGILDE BOEKEL Kerstdecoratie maken. Maandag 15 december a.s. om 14.00 uur zijn we, als leden, weer welkom bij Mia Arts aan de Vinkenlaan 11 te Boekel. Zij heeft dan een flinke ruimte vrij, om onze eigen kerstdecoratie te maken. Naar voor-

beeld van een idee van Mia en Lenie. Samen begeleiden zij ons in de kunst van het kerst-bloemschikken. Wat het deze keer wordt, is nog een verrassing. Je moet van tevoren wel bepaalde dingen meenemen. De onkosten zijn â‚Ź2,50 p.p. Als je mee wilt doen, neem dan contact op met Mia tel 322308 . Dan wordt het vast weer iets bijzonders! Tot maandag. bestuur Vrouwengilde Boekel

Proeverij bij Keurslager Gerry van Exel en Ambachtelijke bakkerij Merks

Op zondag 14 december is het koopzondag in Boekel. Natuurlijk mag daar het ambacht niet ontbreken. Keurslager Gerry van Exel en Ambachtelijke bakkerij Merks hebben op de koopzondag een proeverij. De proeverij heeft als thema Kerst. U kunt er diverse kerstspecialiteiten proeven en eventueel ideeĂŤn opdoen voor een heerlijk kerstdiner. Buiten staat er een kraampje waar u de heerlijke erwtensoep uit eigen keuken kunt proeven. De proeverij is in de winkel van keurslagerij Gerry van Exel, Kerkstraat 11,Boekel. Ambachtelijke bakkerij Merks heeft ook de proeverij bij de keurslager zodat u een breed assortiment vlees en brood kunt beoordelen. Wij laten hier onze kerstspecialiteiten proeven van 12.00 uur tot 17.00 uur. Tevens kunt u hier uw kerstbestellijst meenemen. De winkel is ook gewoon geopend als u uw kerstspecialiteiten of andere producten wilt kopen Wij zien u graag in de winkel van Keurslager Gerry van Exel.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPiER Op dinsdag 17 december wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Evenementenkalender 12 december: Boekelse Kwis 20 december: Concert in kerstsfeer



Ter afsluiting van ons 125-jarig jubileumjaar organiseert harmonie EMM op zaterdag 13 december een: Jubileumconcert in Kerstsfeer. Tijdens dit sfeervolle concert zullen zowel het harmonieorkest als de slagwerkgroep optreden. Daarnaast zal zangeres Simone Slegers haar medewerking verlenen. Na afloop is er een gezellige Afterparty met DJ Mario. Wij kunnen nog slechts enkele gereserveerde zitplaats aanbieden. Daarom verzoeken wij u om ons even door te geven of u er zaterdag 13 december bij zult zijn, en met hoeveel personen u komt. Want let op vol = vol. Graag even een mailtje naar harmonie-

boekel.125@hotmail.com sturen of even bellen naar 0492-362766 (graag ’s avonds). Wij zien u graag op zaterdag 13 december in Nia Domo. Zaal open om 19:00 uur. Aanvang concert om 20:00 uur. Bestuur en leden van Harmonie EMM

Sloepie

Kijk op de nieuwe website van Sloepie, voor alle info, foto's, berichten enz. Heb je leuke ideeën dan zijn deze altijd welkom, bijvoorbeeld een bepaalde activiteit die je graag op de Sloepie avond zou willen doen, laat het ons weten ! Welkom op www.sloepie.info De data zijn ook al bekend, zet ze alvast in

je agenda: 14 en 28 december (eindejaarsavond) Let op, het is altijd mogelijk dat er nog data gewijzigd worden, houdt daarom de site in de gaten Voor alle Sloepie avonden geldt: Plaats: MFC de Horst Tijd: 18.30 uur - 20.30 uur Wie: alle kinderen uit Venhorst en Boekel vanaf groep 6 t/m 13 jaar Kaartjes: geen voorverkoop, aan kassa € 1,--, kom op tijd, vol is vol, eenmaal binnen is niet voor sluitingstijd buiten Organisatie: leiding en bestuur Sloepie info: 0492-352326.

GALA concert Gitarando Gitaaronderwijs

Op zondagavond 21 december geeft Gitarando in de Pul in Uden een GALA concert. Van 19.30-22.00 uur hebben we prachtige solo en duo optredens. Rockende riffs van onze electrische gitaristen. Sfeervolle optredens van onze jeugd en volwassen groepen. Gratis entree. Voor meer info: www.gitarando.nl en volg ons op facebook.

Speciale aanbieding

Ook voor de Boekelse Kwis kan Van Woesenij naar Venhorst bijzonder informatief zijn. De bedenkers van de vragen zijn in ieder geval bijzonder goed op de hoogte van het bestaan van dit historische werk. in “De Winkel” aan het St. Josephplein in Venhorst ligt nu een speciale aanbieding van dit boek voor de vriendenprijs van € 12,00. Een ander belangrijk werk is het handboek Venhorst en de Peel en dat kost € 6,50.

Kledingbank Gemert

Sluiting i.v.m. Kerst en Nieuwjaar in verband met Kerst en Nieuwjaar zijn wij gesloten van woensdag 24 t/m woensdag 31 december. Zaterdag 3 januari bent u weer van harte welkom. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2015.





Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Uitslagen 1 december: Heuveltraning/v.Hoff - Elreka Hek 2-3 OOvB - Torpedo TUB 0-7 Donkers.Claasse - invorm interieur 7-1 4-5 Dakdekkers Jacobs - Stuc Force v.d.Aa Klusbedrijf - v.Rijbroek Sp&M4 1 Midicentrum Stender - BoekelFit 5-6 v.Haandel Metaal - Café LC 5-3 MVS Grootkeuken - Café Gij & ik 4-4 Porte de Provence - Quick-Hedge 6-4 Autocentrum - Donkers/v.Lankveld 0-6 Snackpoint LC - De Drie Kronen 2-3 Programma 15 december:

Berichten

Zaal A: v.d.Aa Klusbedrijf - Porte de Provence 18.30 u Snackpoint LC - MVS Grootkeuken 19.15 u Donkers/v.Lankveld - Midi Stender 20.00 u Stuc Force - BoekelFit 20.45 u v.Rijbroek Sp&M - Elreka Hek 21.30 u Zaal B: Autocentrum - Donkers/Claasse 18.30 u De Schutboom/v.Dijk - v.Haandel Metaal 19.15 u TK ’t Stuupke - OOvB 20.00 u De Drie Kronen - Heuveltraning/v.Hoff 20.45 u Asbest Het Zuiden - Café LC 21.30 u Quick-Hedge - Torpedo TUB 22.15 u

Prijskaarten BOND van OUDEREN Uitslagen 1 december: RiKKEN 1 Anneke v.Hoof 2 Jos v.Dijk 3 Maria v.d.Heuvel 4 Anneke v.d.Elzen 5 Riek Dijselbloem 6 Piet v.d.Braak Jokeren 1 Leen Emonds 2 Zus Vesters 3 Riek Timmers 4 Toos Manders

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655

Varkensboerderij Keizersven

Fam. H.T. van Kaathoven Keizersven 35, 5424 SJ Elsendorp www.varkensboerderijkeizersven.nl Vrij en (H)eerlijk vlees

Pakket gemengd € 66,50 voor 10 kilo Pakket worst/gehakt € 35,00 voor 5 kilo Alles is diepvries klaar en verpakt per 2 stuks. Bel even Marjon als U langskomt: 06-22 49 77 17

81 pnt. 75 pnt. 69 pnt. 50 pnt. 45 pnt. 30 pnt.

121 pnt. 60 pnt. 46 pnt. 35 pnt.


Sporten in de Kerstvakantie!

Maandag 22 december 2014:

1. Peuter- en Kleuterdag Tijdens deze dag worden allerlei leuke spelletjes in de gymzaal georganiseerd. Deze dag wordt georganiseerd voor kinderen van 3 t/m 5 jaar. 2. SportBoeVen-Dansdag Voor de kinderen van groep 1 + 2 wordt er een kidsdance-les georganiseerd waar ze op allerlei speelse nummers leren dansen. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 vindt er streetdance/hip-hop-les plaats. 3. SportBoeVen-Trefbaldag Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 worden er allerlei leuke trefbalspellen georganiseerd. De groepen worden per leeftijdscategorie gesplitst. Ben jij benieuwd welke leuke spellen er gespeeld kunnen worden? Geef je dan snel op! Tijd Wat Voor wie 09.00 – 10.00 Peuter- en Kleuterdag 3 t/m 5 jaar 10.15 – 11.15 SportBoeVen-Dansdag groep 1 + 2 11.30 – 12.30 SportBoeVen-Dansdag groep 3 t/m 5 12.45 – 13.45 SportBoeVen-Dansdag groep 6 t/m 8 14.00 – 15.30 SportBoeVen-Trefbaldag groep 4 t/m 8

Dinsdag 23 december 2014:

1. Apenkooien! Op deze dag wordt er gekeken wie van jullie een echte aap is. De hele gymzaal word omgebouwd tot een ware jungle! Lijkt het je leuk om hier aan deel te nemen? Geef je snel op! Het apenkooien wordt georganiseerd voor kinderen van groep 3 t/m 8. Tijd Wat Voor wie 10.00 – 11.30 Apenkooi groep 3 t/m 5 11.45 – 13.15 Apenkooi groep 6 t/m 8 LET OP: Aanmelden voor bovengenoemde activiteiten is verplicht en kan tot en met woensdag 17 december 2014! Indien er meerdere kinderen uit uw gezin aan de activiteiten deelnemen, kunt u het aantal activiteiten van uw kinderen bij elkaar optellen. Aantal activiteiten Kosten

1 activiteit € 2,00

2 activiteiten € 3,50

3 activiteiten € 5,00

4 activiteiten € 6,00

5 activiteiten € 7,00

Aanmelden kan via sport@sporthaldeburcht.nl / 0492-322222 o.v.v. naam, leeftijd, groep op school en activiteit

Januari-Juni 2015

Peuter- en Kleutergym

Peuter- en kleutergymlessen zijn speciaal bedoeld voor peuters en kleuters van ± 3 t/m 6 jaar die onder professionele begeleiding lekker willen bewegen in een ‘echte’ gymzaal. Vanaf zaterdag 10 januari 2015 zullen deze lessen voor het komende halfjaar opnieuw aangeboden worden. Uw kind kan een gratis proefles komen volgen om een kijkje te nemen tijdens de gymlessen. De lessen vinden plaats op zaterdag van 09.00 – 10.00 uur in sporthal de Burcht. Let op: opgeven voor een proefles is verplicht! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via sport@sporthaldeburcht.nl / 0492-322222.


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen 41-13 Heren 1 - Oliveo 1 Dames 1 - PSV Handbal 3 35-14 Jongens C1 - Bedo C1 16-20 Meisjes B2 - Acritas B1 12-18 Meisjes C1 - Achilles ‘95 C1 11-19 D-jeugd 2 - D-jeugd 3 16-5 Tremeg F1 - F-jeugd 2 17-5 Witte Ster 2 - Heren 2 31-26 Dames 2 - EHV 1 20-26 Dames A2 - Dongen A2 17-11 Dames A1 - internos A1 35-8 Zephyr D1 - D-jeugd 1 5-27 MBDE/De Sprint E1 - E-jeugd 1 6-26 Programma woensdag: Dames 1 - Apollo 1 beker, 19.30 u Programma vrijdag: Heren 2 - ESZV Oktopus 1beker, 20.45 u Programma zaterdag: BFC 1 - Heren 1 20.45 u Meisjes B1 - KPJ Beek en Donk B1 12.30 u Meisjes B2 - DOS ‘80 B2 13.35 u EHV C1 - Meisjes C1 13.45 u

Berichten

D-jeugd 3 - MHV ‘81 3 10.50 u 11.40 u D-jeugd 1 - KPJD D1 Elshout D1 - D-jeugd 2 12.00 u F-jeugd 2 - Niobe F1 10.00 u Programma zondag: 12.30 u Heren 2 - Avanti 1 Achilles ‘95 2 - Heren 4 12.00 u Elshout 1 - Dames 1 12.10 u Heren A1 - MHV ‘81 A1 11.15 u Achilles ‘95 A1 - Dames A1 10.45 u Programma dinsdag 16 december: Olympia ‘89 - Heren 1 beker, 20.30 u Dames HABO’95 zonder moeite langs PSV Na de overwinning op EMM van vorige week stond deze keer PSV in de ring om het op te nemen tegen de dames van Habo. De wedstrijd begint nog enigszins gelijk: via 1-1 en 2-2 komt Habo op een 5-3 voorsprong. Maar het beeld is dan al meteen tekenend voor de hele wedstrijd: terwijl PSV probeert zo lang mogelijk de bal rond te spelen en alsmaar blijft zoeken naar het gaatje, kan Habo nauwelijks het geduld opbrengen om de opbouw goed neer te zetten en zorgvuldig af te ronden. Het wordt een wedstrijdje van balletje pakken en breaks lopen. Habo heeft duidelijk

haast om wat aan het doelsaldo te doen. Omdat de afronding niet altijd even zorgvuldig is, valt de schade voor PSV met de rust eigenlijk nog best mee: 13-5 in het voordeel van Habo. Met name Alice v.d.Horst heeft zich op dat moment al behoorlijk in de kijker gespeeld met een groot aandeel in de score. Na de rust en een stevige preek van de trainer stroopt Habo de mouwen eens goed op. Het arme PSV moet er deze keer echt aan geloven. Met voldoende druk in de opbouwrij en goed scorende hoekspelers is er geen houden meer aan. En aan het speelse gemak waarmee Myrne Donkers elke tegenstander voorbijloopt alsof deze er niet staat, kan Habo in de toekomst nog veel plezier beleven. Van 13-5 gaat het naar 19-6 en 26-9. Habo kan er maar niet genoeg van krijgen en aan het eind staat er 35-14 op het bord. Een leuke opsteker voor Habo, dat voor Kerst eerst nog op bezoek gaat bij Elshout en een week later thuis nog Bergeijk ontvangt, allebei directe concurrenten van Habo voor de tweede plaats op de ranglijst. Dan zal er weer gebikkeld moeten worden.



Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 7 december Nulandia 1 - Venhorst 1 2-3 Venhorst 2 - Estria 2 1-1 Constantia 3 - Venhorst 4 0-1 1-1 Hapse Boys 7 - Venhorst 5 Dames Volkel 1 - Venhorst 1 0-2 Dames Venhorst 2 - SES 1 2-6 Programma 11 december Dames Venhorst 2 - Volharding 1 19.30 u Programma 14 december Elsendorp 2 - Venhorst 3 11.00 u Venhorst 4 - Menos 2 13.00 u Venhorst 5 - Constantia 5 10.00 u Dames Venhorst 1 - Pr. irene 2 11.00 u Dames RKOSV Achates 1 - Venhorst 2 10.00 u Nulandia 1- Venhorst 1 De laatste wedstrijd voor de winterstop moest Venhorst naar het hoog geklasseerde Nulandia. Na een klein kwartier kwam Nuland gelukkig op 1-0 toen Teun v.d.Putten een scherpe voorzet ongelukkigerwijs in eigen doel gleed. Enkele minuten later kregen zowel Tom v.d.Boo-gaard als Paul v.Lankveld een goede kans op de gelijkmaker, zonder succes overigens. in de 20e minuut bracht een lange pass van Tijn v.d.Vossenberg de bal bij Thijs v.Sleeuwen, die de bal doorkopte om Tom v.d.Boogaard, die de 1-1 liet noteren. Een aantal minuten later kreeg Tom nog een goede kans, maar zijn inzet miste het doel. Vijf minuten voor de rust bewees Luc Peters zijn klasse door een harde kopschoot vanaf 5 meter uit zijn doel te ranselen en zo ging de rust in met een 1-1 stand. Venhorst kwam vrij mat uit de kleedkamer en Nulandia probeerde druk te zetten, zonder tot grote kansen te komen. in de 57e minuut kreeg Nuland echter onverwacht een strafschop, die onberispelijk binnen werd geschoten, 2-1. Meteen hierna kwam Venhorst weer op 2-2, door vanaf de aftrap snel Tom v.d.Boogaard te bedienen, die de bal panklaar op het hoofd van Thijs v.Sleeuwen legde, 2-2. Het mooiste doelpunt viel 20 minuten later, toen Sam v.Lieshout met een mooie crosspass de mee sprintende Jaap Kanters bereikte, die de bal voorgaf aan Thijs van Sleeuwen. Die tikte de bal beheerst binnen, 2-3. Nulandia probeerde nog van alles om de stand te wijzigen, maar de beste kansen waren voor Venhorst, dat o.a. via Tom v.d.Boogaard, 2 keer vrij voor de keeper, de beste kansen kreeg. Een mooi resultaat

Berichten

voor de mannen van Willem v.d.Burgt, die zich in de winterstop op kunnen maken voor een mooie 2e helft van de competitie. Activiteiten (zie ook onze website): Snerttraining Do 11 dec Di 30 dec Oliebollentoernooi Oudejaarskienen Di 30 dec Zo 4 jan Nieuwjaarsreceptie Vr 30 jan Voetbalkwis JEUGDNIEUWS Uitslagen woensdag 3 december Festilent A1 - Venhorst A1 5-3 Uitslagen zaterdag 6 december Venhorst A1 - Herpinia A1 2-5 Programma zaterdag 13 december SES A1 - Venhorst A1 vertrek 13.00 u, 14.30 u ST Fiducia/Elsendorp B1 - Venhorst B1 vertrek 13.00 u, 14.00 u Venhorst C1 - De Zwaluw C1 13.00 u De Zwaluw D1 - Venhorst D1 vertrek 11.30 u, 12.30 u WEC D2G - Venhorst D2 vertrek 10.30 u, 11.30 u Venhorst MD1 - FC de Rakt MD111.30 u

11.30 u Venhorst E1 - De Zwaluw E1 Venhorst E2 - De Zwaluw E2 10.15 u De Zwaluw E3 - Venhorst E3G vertrek 09.00 u, 10.00 u Berghem Sport F4 - Venhorst F1 vertrek 08.00 u, 09.00 u Venhorst F2G - Berghem Sport F6 9.00 u Venhorst F3 - Gemert F5 10.15 u Venhorst F4 - Venhorst F5 09.00 u Mini-pupillen 09.00 u

Hockeyclub Boekel

Alle teams van hockeyclub Boekel zijn in de afgelopen weken weer op de foto gezet. Wekelijks verschijnen er 2 foto’s in Weekblad Boekel & Venhorst. Kun je niet wachten en wil je alle foto’s al zien? Ga dan naar www.hcboekel.nl. Merel Klaassen van HCB heeft alle foto’s gemaakt, bedankt!

MA1: Boven v.l.n.r. coach Sven Isenbaert, Emmalie Garcia, Sanne Klokgieter, Juul Verbakel, Sem Isenbaert - Sibel Bahtiri, Marieke Buuts, sponsor Cleo Rijkers. Onder v.l.n.r. Danique Gerrits, Sanne Reijbroek, Anne v.d.Bosch, Lola v.d.Elzen, Daniek v.d.Wijst, Kaylee Biemans, Elvere Rijkers.Niet op de foto: Sponsor Toon Biemans.

MA2: Boven v.l.n.r. Fleur, Britt, Anne, Nicole, Nina, Giese, Sofie, Lindy. Onder v.l.n.r. Nienke, Maronne, Elke, Susie,Sanne. Op de foto ontbreken: Tessa, Robin en Marleen.



Sport RKSV Volkel wint topper van Boekel Sport in eigen huis heeft RKSV Volkel de kraker van Boekel Sport gewonnen. De thuisploeg was met 4-0 veel te sterk voor de bezoekers. Door de nederlaag zien de Boekelnaren het gat met de koploper oplopen tot 5 punten. Volkel heeft nog een wedstrijd te goed. De topper in de Derde Klasse D bracht zaterdagavond veel supporters op de been. Beide ploegen kregen vlak voor de winterstop de kans om een directe concurrent een gevoelige tik te verkopen. Bij een nederlaag verloor Boekel aansluiting met de koploper Volkel. Trainer Ruud Vermeer begon met dezelfde elf als in de gewonnen uitwedstrijd tegen Berghem Sport. Beide ploegen begonnen direct scherp aan de wedstrijd. De bezoekers probeerden uit de druk van Volkel uit te voetballen, maar dat bleek niet makkelijk. Door het felle afjagen van de thuisploeg had Boekel moeite om tot voetballen te komen op de helft van de tegenstander. Na 20 minuten spelen kreeg Luuk v.d.Elzen de eerste mogelijkheid. De spits van Volkel kon niet profiteren van een uitglijder in de Boekelse defensie. Aan de andere kant mikte Jelle Bouwmans een vrije trap over. De eerste treffer van de avond viel na een half uur spelen. Na een schot op de lat van Rik Verwijst viel de bal voor de voeten van Van den Elzen. De goaltjesdief aarzelde niet en schoof binnen, 1-0. Een minuut later mochten de Volkelse handen wederom de lucht in. Na een vloeiende combi-

Berichten

natie over rechts sloeg Van den Elzen weer toe. De clubtopscorer van Volkel schoot de bal ongenadig hard in het dak van het doel, 2-0. Vermeer besloot in de rust tactische wijzigingen door te voeren in de hoop de aansluitingstreffer te forceren. Noud v.Stiphout kwam in de ploeg voor Teun Wiendels en Bouwmans schoof door naar het middenveld. De aanvallende intenties resulteerden niet direct in mogelijkheden. Veel slordig balverlies maakte het tot een moeilijke avond voor de Boekelnaren. De enige kans in het begin van de 2e helft was voor Niek Schuijers, hij schoot naast. Even later kwam Youri v.d. Steen voor hem in de ploeg. in de 67e minuut schoot aanvoerder Ruud Verstegen de Boekelse hoop om terug te keren in de wedstrijd aan diggelen. De verdediger toonde zijn traptechniek met een mooie vrije trap van afstand, 3-0. De honger van de thuisploeg was nog niet gestild. Peter v.d.Zanden zag zijn doelpoging op de lat eindigen en ook Stijn v. Cuijk wist het net niet te vinden. Het slotakkoord was voor 2 Volkelse invallers. Gijs Verkuijlen en Theo Peerenboom stonden amper in het veld of ze waren betrokken bij de 4e en laatste treffer van de avond. Een schot van Peerenboom miste doel maar viel voor de voeten van Verkuijlen, 4-0. Ondanks de nederlaag blijft Boekel 2e in de competitiestand. De ploeg van Vermeer ziet de achterstand op Volkel oplopen tot 5 punten. Volgende week krijgt de nummer 2 de kans om zich te revancheren, dan speelt Boekel in Gemert tegen Volkel om de eerste periodetitel. Er wordt op zaterdag 13 december om 19.00 uur afgetrapt op sportpark Molenbroek. Overige uitslagen senioren: Gemert 4 - Boekel Sport 2 9-2 Boekel Sport 3 - Leunen 2 1-1 Mierlo Hout 3 - Boekel Sport 4 0-3 Avesteyn 7 - Boekel Sport 5 1-3 Blauw Geel '38 12 - Boekel Sport 6 3-2 Boekel Sport 7 - Handel 4 2-1 Boekel Sport 8 - Volkel 8 0-2 Dames Boekel Sport 2 - UDi ‘19 3 4-1 Kijk voor de uitslagen van de jeugdwedstrijden en het volledige programma op www.boekelsport.nl. Boekel Sport en RKSV Volkel strijden om periode in Gemert Boekel Sport en RKSV Volkel gaan op zaterdag 13 december uitmaken wie de eerste periodetitel op zijn naam mag schrijven. De ploegen ontmoeten elkaar om 19.00 uur op sportpark Molenbroek in Gemert. De twee teams hadden na afloop van de eerste periode evenveel punten en

hetzelfde doelsaldo. De beslissingswedstrijd moet uitsluitsel bieden. Boekel Sport A1 is koploper de baas Het vlaggenschip van het Boekelse jeugdvoetbal heeft de koploper zaterdagmiddag een nederlaag bezorgd. De A1 was met 10 te sterk voor Beuningse Boys. Julian Vonk tekende op aangeven van Luuk v.d. Elzen voor de enige treffer van de middag.

Uitslagen weekend 7 december Schijndel U15 - ’t Veertje U15/2 Alouette U19 - ’t Veertje U19 ’t Veertje U13 - Oss U13 Alouette 5 - ’t Veertje 2 Robad 2 - ’t Veertje 1

1-7 6-2 1-7 5-3 1-7

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 5 december: 1 Brp. v.d.Rijt-Polman 58.33% 2 Brp. Coolen-v.d.Burgt 55.00% 3 Brp. Wijchers 52.92% 4 Brp. Kruter-v.Gerwen 52.08% 5 Brp. W.v.d.Elzen-Manders 51.25% 6 Brp. Otten-v.Houtum 50.00% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel.322132. Aan- of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.



Sport

ek Bo

Judoclub Boekel

el

Uitslagen 2, 6 en 7 december JES MW1 - De Kangeroe MW1 17-3 BMC D2 - JES D1 0-7 JES E1 - Flamingo’s (M) E2 7-4 Playing Girls 2 - JES 2 11-13 4-12 ONA/Astrantia 1 - JES 1 Programma 13 december JES D1 - RoDeBo D1 Venhorst, 11.00 u Avanti (S) C1 - JES C1Schijndel, 14.20 u De Korfrakkers E7 - JES E1 Erp, 10.00 u Programma 14 december JES 1 - Celeritas (S) 1 Boekel, 15.30 u Programma 16 december JES MW1 - Rooi MW3 Boekel, 19.00 u

lu b

JES

53,47% 5. Dames Crüts-v.Ras 6. Mw.Delisse-Hr.v.d.Ven 52,43% 7. Hr. en Mw. Meulepas 50,69% Donderdag 11 december begint de 3e competitie-ronde, 18 december Kerstdrive. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Ju do -c

KORFBALVERENIGING

Berichten

NIEUWS VAN DE MAT

Toernooi Beek en Donk Op zondag 23 november werd er in Beek en Donk een nationaal judotoernooi georganiseerd en judoclub Boekel had vier judoka's naar dit toernooi afgevaardigd. Onze judoka’s Roel Spierings, Rick Smits, Joris v.Lankveld en Romy Smits

Uitslag 4 december 2014 Vrije speelavond Rode lijn 1. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 60,07% 2. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 58,75% 3. Dames v.Berlo -v.Dooren 58,68% 4. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 55,90% 5. Dames v.d.Boom-Schots 55,00% 6. Dames v.Hees-v.d.Oord 52,92% 7. Heren Manders-Otten 52,78% 8. Mw.Ceelen-Hr.v.d.Heijden 51,25% 9. Dames Altena-Ruesink 50,00% Groene lijn 1. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 67,01% 2. Mw.Verbakel-Hr. de Groot 57,99% 3. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 57,29% 4. Dames Putter-Willems 56,94%

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

hebben zeer verdienstelijk gejudood. De eerste 3 waren goed in vorm en lieten prima wedstrijden met mooie technieken die ook enkele winstpartijen opleverden. Helaas resulteerde dit niet in podiumplaatsen, maar volgende keer beter jongens! Romy (zie foto) was als laatste aan de beurt, haar geduld werd beloond met 3 mooie winstpartijen, 1 gewonnen met een heupworp en 2 wedstrijden door middel van een houdgreep. Haar eerste prijs was dan ook zeer verdiend! Alle 4 goed gestreden en op naar het volgende toernooi in Gemert. Sinterklaas Het bezoek van Sinterklaas of een van zijn Pieten is een traditie en ook dit jaar was de Sint ons niet vergeten. Het waren echter drukke tijden, waardoor de Sint slechts één Zwarte Piet kon afvaardigen naar de trainingsavond op vrijdag 28 november. Dit mocht de pret zeker niet drukken en de judoka’s waren dan ook zeer verheugd met dit spontane bezoek. Zwarte Piet kreeg allerlei mooie technieken voorgeschoteld en was duidelijk onder de indruk van wat de judoka's allemaal lieten zien. Voor ieder kind was er uiteindelijk een zakje met snoepgoed, waardoor iedereen met een meer dan tevreden gevoel naar huis toe ging. Kerstvakantie De laatste trainingsavonden van dit kalenderjaar zijn op vrijdag 12 en 19 december. Daarna is het twee weken Kerstvakantie, waardoor de eerste trainingsavond van 2015 op vrijdag 9 januari zal zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.judoclubboekel.nl of op onze Facebookpagina www.facebook.com/Judoclubboekel. Sportieve groet, Bart Vogels, Judoclub Boekel

ties para e r l uw oor a & v van k Oo ken n a m ke ch ctris de rollui e l e an het esta wering. b w u on en z



Sport VC Unitas / ‘t Menneke Knappe overwinning Dames-2 van volleybalclub Unitas/’t Menneke ! VC Unitas/Dames-2 speelde op 6 december tegen het sterke Apollo in Mill. Met Unitas op de 7e plaats en Apollo op de 4e was al op voorhand duidelijk dat dit geen eenvoudige pot zou worden. Maar vastberaden en vol enthousiasme betraden de Boekelse dames het veld. “Vandaag gaan we punten pakken” was het motto! Ook coach Janneke v.Lankveld was het hiermee eens: “We gaan vol voor de winst” was haar boodschap aan het team. De eerste set begon en de passing was meteen al goed, ook de set-ups zagen er prima uit waardoor de aanval lekker draaide. Kortom, iedereen zat meteen in het spel. Ook verdedigend werd hard gewerkt en die teamprestatie werd beloond met een setwinst van 22-25. Toen kwam de 2e set waarin Unitas de ‘flow’ van de 1e set door kon trekken. Apollo kreeg geen kans om het initiatief over te nemen; 15-25 voor Unitas! En zoals gewoonlijk is het dan lastig om in de 3e set datzelfde niveau vast te houden. Unitas kwam aanvankelijk op een lichte achterstand, maar rond de helft van

Berichten

de set kwam er een omslag. De dames draaiden de rollen weer om en scoorden punt na punt. Dit leverde alsnog een winst op van 20-25. De Unitas-speelsters waren door het dolle heen, want 4 punten tegen Apollo was op zich al een hele prestatie. Maar het was zaak nog even bij de les te blijven, er was immers nog één punt te verdelen. Unitas begon de 4e set met een voorsprong maar Apollo kwam bij en daardoor werd het tegen het einde nog even spannend. Maar de Boekelse dames lieten zien wat ze in huis hadden en waren Apollo te slim af met hun snelle spel. De set werd met 24-26 gewonnen en alle 5 wedstrijdpunten gingen mooi mee naar Boekel! Een hele knappe prestatie voor Dames 2 die nog maar eens aantoont dat dit team zeker een stuk hoger op de ranglijst moet kunnen komen. Ga zo door dames!

Rutger van Herpenruiters

Onze paardencombinaties zijn de afgelopen weken te gast geweest in Wanroy en Uden. De uitslagen waren uitstekend

V E S P O

‘OOvB adviseurs en accountants’ nieuwe shirtsponsor van VC Unitas/Meisjes-A Op de fonkelnieuwe wedstrijdshirts van VC Unitas/Meisjes-A prijkt dit seizoen de sponsornaam ‘OOvB adviseurs en accountants’ uit Boekel. Goed geadviseerd en zuinig op de weggegeven punten doen de meiden goed mee in de zware A-poule, met dank aan OOvB !

zowel Uden als in Wanroy! Klasse B Hanneke v.d.Velden met Fanna V 1e/200 pnt. en met Elian V 5e/193 pnt. Lisanne Robben en Figaro 2e/200 pnt., Priscilla Faas en Casanova 6e/191 pnt. Klasse L1, Lynn Boeijen en Ubo 6e/190 pnt. en ook Miranda v.Bergen en D.D werden 6e/190 pnt. Klasse L2 Mellanie Robben en Figaro 8e/198 pnt. en ivonne v.d.Rijt met Topaas L 11e/195 pnt. Sonja Meulepasv.Heerebeek en Eldorado 24e /180 pnt. en Annemiek v.Berlo 30e/174 pnt. Klasse M1 Caroline v.Bladel en Exantos 4e 180/208 pnt. Klasse Z1 Yvette v.d.Ven en Chaina een 1e met 234 /231 pnt. en Els Boeijen 15e met 206 /209 pnt. Het afgelopen weekend werd er dus ook gestart en wel in Uden! Klasse B Hanneke v.d.Velden met Fanna V 1e /217 pnt. met haar Elian V 3e/210 pnt! Sabrine Vermeulen en Evalente 4e/205 pnt 2e proef 8e/197 pnt., ingrid v.Berlo en Dianne 7e/198 pnt., 2e proef 6e/201 pnt. net als Lisanne Robben en Figaro met hetzelfde puntentotaal. Priscilla Faas en Casanova 12e/190 pnt., 2e proef 5e/204 pnt. Klasse L1 Lynn Boeijen en Ubo 7e/198 pnt. en Maria v.d.Rijt en Hamee 21e/162 pnt. en 13e/168 pnt. Klasse L2 Mellanie Robben en Figaro R 4e/204 pnt. en Annemiek v.Berlo 23e/177 pnt. en 11e/183 pnt., Thea v.d.Berg met Silke 26e/172 pnt. en 14e/175 pnt. Klasse M1 Caroline v.Bladel en Exantos 11e 183/184 pnt en in de Z1 Yvette v.d.Ven en Chaina 13e 198/217 pnt en Els Boeijen en Amaretto 15e 202/207 pnt en 9e/196 pnt.

Meisjes-A in de nieuwe outfit, samen met dhr. Exters van ’OOvB adviseurs en accountants’

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 7 december Heren 1 - Achilles ‘95 HS1 19-29 Programma 12 december: Helios ‘72 DS1 - Dames 1 beker Uden, 20.00 u Programma 13 december: Recreanten 1 - Bedo Gemert, 18.00 u Nederpeel - Dames 2 Boekel, 19.00 u Aristos DS1 - Dames 1 Oirschot, 19.00 u Programma 14 december: Bergeijk HS2 - Heren 1 Bergeijk, 18.30 u tijd staat nog niet verzet, kan nog verzet worden


UITVERKOOP!! Nog enkele op voorraad

HETELUCHTKANONNEN OP = OP Euro model OK-20 van € 545,= voor € 425,= Axe model Gallaxy 20C van € 870,= voor € 675,= Axe model Gallaxy 25C AP met rookgas afvoer van € 1.455,= voor € 1.000,=

Tielburger veegmachine DEMO model TK 48 PRO van € 2.785,= voor € 2.300,= excl. vangbak. Vangbak van € 386,= voor € 300,=

Enkele overjarige GRASMAAIERS met extra KORTING. HUSQVARNA, MASPORT, WEIBANG Gebruikte kooi- en cirkelmaaiers met 3 maanden GARANTIE. KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK REPAREREN KAN

Jos Somers Tuinmachines Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300, www.jossomerstuinmachines.nl woensdagmiddag gesloten

Maandmenu DECEMBER 2014 Gebonden preisoep met gerookte zalm of Paté van livar varken met cranberrycompote

~~~~~~ Snoekbaarsfilet met mosterdsaus of Boeuf bourguignon, een stoofpotje van rundvlees

~~~~~~ Keizersbol of Koffie

€ 19.75 Alle gerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur

U kunt reserveren voor Eerste en Tweede Kerstdag voor ons kerstkeuze menu. Aanvang 17.00 uur.

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.00 uur


Sport ANGO PRIJSKAARTEN 3 december

RiKKEN 1. Andre v.Bergen 2. Mari v.d.Heijden 3. Bert v.d.Biggelaar JOKEREN 1. Lies v.d.Aa 2. Willy v.Mierlo 3. Jo Bijvelds

124 pnt. 53 pnt. 25 pnt. 111 pnt. 101 pnt. 64 pnt.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) M.v.Doren (b) - S.Donkers L.Otten - R.Willems S.Donkers - Th.v.Alphen M.v.d.Elzen - J.v.Zon M.v.Doren (b) - R.Willems P.v.Hoof - A.Berens C.Sanders - M.Timmers J.Mezenberg - G.Zomers H.v.d.Mortel - A.v.Duijnhoven R.Berens - H.v.d.Zanden Libre B (20 beurten) H.Schepers - J.v.Dooren (k) J.Kusters - A.v.d.Velden P.Koonings - Th v.Rooy P.v.Doren - C.Coolen Jac.Coolen - H.v.d.Berg J.Donkers - H.Arts J.v.Dooren (k) - J.v.Sleeuwen M.v.Haandel - H.Schepers P.v.Duren - J.v.d.Aa J.v.Osch - H.v.Duren Libre C (20 beurten)

16-81 76-50 40-50 21-45 29-59 26-30 35-13 38-147 39-22 30-36

27-32 36-27 25-24 26-31 40-27 34-34 21-36 34-24 39-38 21-52

Berichten

Th.Snijders - Ph.v.Zuijlen W.Kroos - H.L.Coppens B.v.d.Bosch - M.de.Rijck J.v.Duren - A.Verstegen Ph.v.Zuijlen - Cl.Aldenhuijsen M.de.Rijck - T.v.d.Ven L.v.Sleeuwen - H.v.Melis B.v.d.Bosch - J.v.Duren H.v.Lankveld - T.v.d.Ven W.Kroos - P.Raijmakers J.v.d.Broek - H.L.Coppens J.Manders - J.v.Dijk A.v.d.Burgt - Fr.v.d.Bosch Th.v.d.Burgt - J.v.Lankveld Th.Snijders - W.v.Hees Bandstoten A (20 beurten) J.Kusters - A.Berens Jac.Coolen - P.Koonings Fr.v.Boxtel - H.Schepers A.v.Moorsel - C.Sanders H.Schepers - S.Donkers A.v.Asseldonk - M.v.Haandel G.v.Exel - H.v.Duren A.v.Duijnhoven - G.Verwegen R.Berens - H.v.d.Zanden P.v.Hoof - H.v.Houtum H.v.d.Mortel - G.Zomers J.Mezenberg - C.Coolen M.Timmers - M.v.Schijndel Jac.Coolen - J.v.Zon M.v.Doren (b) - A.Berens H.v.d.Heuvel - P.Koonings Bandstoten B (20 beurten) W.v.Hees - H.Arts Ph.v.Zuijlen - J.v.Dijk J.v.Duren - A.v.d.Burgt Th.v.d.Burgt - Cl.Aldenhuijsen J.Manders - J.v.Sleeuwen P.Rijbroek - W.Kroos Ph.v.Zuijlen - Th.v.Rooy T.v.d.Ven - J.v.Asseldonk J.v.Dijk - J.v.Lankveld A.v.d.Velden - T.v.d.Heiden C.v.Sleeuwen - H.Arts L.v.Sleeuwen - H.v.d.Berg

12-27 15-28 27-12 9-27 20-17 10-22 22-10 33-7 13-30 10-16 18-17 15-26 11-12 8-26 21-21

34-30 14-36 14-15 25-23 25-39 21-6 56-18 36-22 30-30 16-23 38-104 38-31 34-25 34-46 22-23 38-26

20-41 12-19 8-7 12-5 10-16 14-8 16-16 23-23 17-11 24-13 29-15 13-20

A.Verstegen - W.v.Hees B.v.d.Bosch - Fr.v.d.Bosch P.Raymakers - A.Verbakel Driebanden (20 beurten) A.Verbakel - J.Heesen Fr.v.Boxtel - H.v.Es J.v.Lankveld - H.v.Melis N.v.Kessel - S.Donkers H.v.Es - J.Heesen P.Koonings - P.v.Hoof J.Kusters - Jac.Coolen G.Zomers - J.v.Lankveld A.Verbakel - H.v.Melis Fr.v.Boxtel - A.v.d.Velden

28-11 21-14 13-22

7-12 11-13 4-1 12-7 15-8 8-16 4-6 12-6 4-3 11-4

BOEKEL & VENHORST

Libre A: T.v.Alphen - C.Vereijken T.v.d.Ven - G.v.d.Linden J.v.Berkel - R.Koolen J.Heesen - J.Emonds P.Wijers - A.v.d.Laar Libre B: P.v.d.Sanden - J.Biemans T.v.Rooy - C.v.Casteren M.v.d.Heijden - A.Emonds W.v.d.Ven - G.Verwegen J.Biemans - C.v.d.Laar A.Hoevenaars - M.v.d.Elzen G.v.Reybroek - G.v.d.Cruijsen Libre C: J.Sleegers - T.v.d.Ven A.Kerkhof - A.v.Bergen J.v.Kilsdonk - J.Kanters H.v.Lankveld - F.Koolen B.Donkers - A.v.Dijk J.Kanters - J.Sleegers Bandstoten: J.Sleegers - B.Donkers A.v.d.Laar - G.Verwegen J.Emonds - P.v.d.Burgt F.Koolen - G.vd.Linden P.v.d.Burgt - R.Koolen K.v.Grinsven - J.Biemans J.Biemans - F.Koolen Driebanden: A.Emonds - W.v.d.Ven G.Trienekens - J.Emonds T.v.d.Ven - A.v.d.Laar H.v.d.Ven - K.v.Grinsven G.v.d.Linden - J.Heesen

89-72 47-90 19-71 23-43 60-81

34-40 24-33 44-23 50-25 48-34 41-30 35-14

18-9 16-9 14-16 10-21 27-7 20-19

12-9 37-21 36-23 25-48 44-30 27-27 40-20 2-17 15-10 2-6 11-7 11-9


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPiEER- en PRiNTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch

A l l e r h a n d e veel gezelliger! iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan ViTA-

voor FEESTEN & PARTIJEN

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

info: www.tstuupke.nl

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

THUiSZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Boek nu voor de Sint voor thuis of op het werk. Bel 06-13569870. --------------------------------------------------

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e GRATiS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. --------------------------------------------------

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

Het is nu tijd voor een ONDERHOUDSBEURT aan uw gazonmaaier of andere tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

GASVULLiNGEN van: Campinggaz, DiN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPiEER- en PRiNTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------DEUREN, KOZiJNEN, RAMEN desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------ViTA THUiSZORG levert THUiSZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl n

A l l e r h a n d e GRATiS paardenmest af te halen. Tel. 0492-324227. -------------------------------------------------TE KOOP kerstbomen, vanaf maandag 1 december. Elke dag vanaf 10.00 uur. Bomen kunnen eventueel thuis bezorgd worden. C.v.Lankveld, Noordstraat 3a, Venhorst, tel. 0492-322874 of 06-23173172. --------------------------------------------------

verse champignons TE KOOP

24 en 31 december Ook oesterzwammen, eieren en champi-minute. Muchamp, Mutshoek 2a, tel. 0492-321263, 06-38031375. Bestellen ook mogelijk

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

RIJOPLEIDING

Nieuw E achter B vanaf 1-12-2014

Voor opgave 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw handels drukwerk naar Boekeldruk, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Hulp bij thuisadministratie. Huiselijk geweld, uitbuiting, ouderenmishandeling of eenzaamheid. Vrijwilliger A.Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel, tel. 0492323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------TE HUUR 190 m2 verwarmde opslagruimte in buitengebied Gemert. Tel. 0492351341 of 06-50411666.

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

TE HUUR woning

per direct Kerkstraat 16c, Boekel (boven ‘t Bluumke) Tel. 0492-321323

KADOTIP” Voor de feestdagen hebben wij leuke KADOPAKKETTEN en RELATIEGESCHENKEN met streekprodukten. Verse GROENTEN en heerlijk FRUIT BOERDERIJZUIVEL, AMBACHTELIJKE KAAS en IJS

Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel. Tel 06 20364524

Maandag, woensdag en vrijdag 13.00-18.00 zaterdag 9.00-17.00

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: €6,00 0 t/m 4 jr knippen 5 t/m 12 jr knippen € 8,00 • 10% KORTiNG v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

AKTiE: Gellak op de natuurlijke nagels Nu VOOR MAAR € 15,- Blijft 3 à 4 weken mooi! Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling Gellak • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon french pedicure (teennagels) Energetix Magneet-Sieraden Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: 06-43085124 www.Topcarenagelstudio.nl

ThuiS iETS TE ViEREN?

Vanaf € 5,50 p.p. een goede fRIETWAGEN die uw feest net iets specialer maakt. www.denhijzelaar.nl voor meer info. Kerkstraat 31 54 27 BB Boekel, 0492- 32 41 31

Kerstworkshops op de zorgboerderij. Zaterdag 13 dec. voor volwassenen. En…speciaal voor kinderen op zaterdag 20 dec. en maandag 22 dec. Meer info op www.gasthoevedezijp.nl Karin van der Aa Zijp 2d 5427 HJ Boekel tel. (0492) 322169 mob. 06 11428047 info@gasthoevedezijp.nl www.gasthoevedezijp.nl



Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

KOPiEER- en PRiNTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Remedial Teaching: ondersteuning leerlingen basisonderwijs/voortgezet onderwijs met leerproblemen, gedragsproblemen, huiswerkbegeleiding, voorbereiding citotoets/examen. individueel € 35, groepsbegeleiding € 15. www.heroremedialteaching.nl. --------------------------------------------------

TEKENEN en SCHiLDEREN. inlooplessen: woensdagochtend 09.30-12.00 uur; donderdagavond 19.30-22.00 uur.

WIJST BOUWWERKEN B.V.

Hanny Verbrugge, Elzen 7, 5427 RC Boekel, tel.06-30118048 --------------------------------------------------

VAN DER

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 0622887186

MEULENMEESTERS MEUBELEN

Nieuwe meubelen voor een scherpe prijs. SCHILDERSBEDRIJF 2e kerstdag open van 11.00 - 16.00 uur. F. JANSSEN veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

Openingstijden: vrijdag 13.00-20.00 uur, zaterdag 09.00-16.00 uur De Vlonder 102 - Boekel

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

r dan 50 jaar

Mee 5427 EJ Boekel k. erk in vakwer Maak Br. Hogardstraatst30 0492 368222 0653774800 online

een afspraak voor uw machinale houtbewerking boekel cv-onderhoud www.vanderlaarinstallaties.nl op www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS STUCADOORSBEDRIJF

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------RIJOPLEIDING

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

Voor AuTO-MOTOR en TRAKTOR RiJBEwiJS. Vanaf 1-12-2014 ook E achter B. www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel 06-22123656

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

AANBIEDING AUTO 35 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen normaal € 2007,50 nu voor € 1850,00 Betaling in termijnen mogelijk

De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN Rietven 1b • 5427 LP Boekel

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den •

Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

• INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek

06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

elektrotechniek

Rik van den Berg

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------BROODJES BUFFET, div. frietkramen, shoarma- en kebabkraam, eieren in Bourgondisch pan, buffetten in stijl. Party Service Jos Renders, bel 0492-352192 of zie www.partyservicejosrenders.nl --------------------------------------------------

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

AUTORiJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

Brabant Design

VENHORST fax 0492-352257

Websites - Hosting - Hardware

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.