__MAIN_TEXT__

Page 1

29e Jaargang nr. 23 - 3 december 2014

45 jaar vrijwilligerswerk bij Sint Petrus!

Maria Weusten, die over twee weken 82 jaar wordt, is al 45 jaar vrijwilligster bij Sint Petrus in Boekel. Als vrijwilligster doet Maria veel verschillende dingen, zo maakt ze met bewoners (kerst-)kaarten die ze later, bijvoorbeeld op een kerstmarkt, verkoopt. Ze zit bij de natuurvereniging,

Vermeld uw

waar ze koffie schenkt en met bewoners o.a. kransen met mos, coniferen, noten en dennenappels maakt. Daar hangen ze dan nog zelfgemaakte vetbolletjes aan, voor de vogeltjes. Verder organiseert ze in de wintermaanden eens per maand een quiz. Hierbij vormt een vrijwilliger samen met een groepje bewoners een team. De vrijwilliger leest de vragen op en de bewoners geven hierop het antwoord. ‘Ik geef dan soms een omschrijving om de mensen een beetje te helpen’, legt Maria uit. Dat blijkt goed te werken. Maria heeft de eerste quiz al gewonnen met haar ‘team’! Maria is begonnen in het oude klooster, dat voorheen op de plek stond van Sint Petrus. Omdat Maria een diploma heeft in het werken met leer werd zij gevraagd om bij de hobbyclub te komen. Ze heeft vanaf die tijd

Kerst- en Nieuwjaarswens in

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST in de speciale KERSTUITGAVE welke op woensdag 24 december a.s. verschijnt Opgave t/m vrijdag 24 december 17.00 uur. Informatie: tel. 322140. Verspreidingsgebied: Boekel, Venhorst, Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

heel veel verschillende werkzaamheden gedaan zoals, leer bewerken, speculaasplanken maken, poppen van touw maken, breien (o.a. kleertjes voor de ‘touwpoppen’), wiegjes maken van pitriet, sieraden maken en wandelen met de wandelclub. Maria woont in Venhorst, heeft 5 kinderen, 5 aangetrouwde kinderen, 5 kleinkinderen en één achterkleinkind. Bijzonder hierbij is dat haar schoondochter, dochter en zoon ook (vrijwillig) werken bij Sint Petrus.

Vervolg onder gemeenteberichten

Wij wensen jong en oud een heel fijn Sint Nicolaasfeest!

Naast Laathet tijdigvrijwilligerswerk uw WINTER- bij BrabantZorg doet Maria ook nog vrijwilliINSPECTIE uitvoeren -

gerswerk in 55, haar Julianastraat 5427woonplaats, AV Boekel, Venhorst.tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl Wat maakt het dat u zo lang


To t HUISARTSEN: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, spoed tel. 321828, afspraak tel. 323777 (08.30-10.15 /10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), receptenlijn: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043. Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Fam. Tielemans Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Rabobank Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag BoekelFit Kennedystraat 17b 08.00 - 21.00 uur Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij vanBoxtel 08.30-17.30 uur Burgtstraat blijft zoals het is Zorgpark Sint Petrus Boszicht Entreehal tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Andusta Statenweg 135 tijdens openstelling Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistel-rodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijden kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. FYSIOTHERAPIE MICHIEL KNIBBE: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl, ook aan huis FYSIOCOACHING BOEKEL praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463

u w

d i e n s t

ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/ 06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.0017.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). DORPSTEAM BOEKEL: Burgtstraat 34, in Zorgcentrum Sint Petrus. Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur. www.dorpsteamboekel.nl, info@dorpsteamboekel.nl, tel. 0492-32 83 83 TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, Caroline v.d.Aa, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl ORIGIN BOEKEL, Mindfulness & coaching praktijk, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice BRABANT ZORG: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BRABANTZORG THUISZORG St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. ZONNEBLOEM afdeling Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL contact Annette v.Soest tel. 0492-322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.3017.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten Broek, zoon Theo en overleden familie (vwg. sterfdag vader).

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 6 december: Eucharistieviering in zorgcentrum Sint Petrus m.m.v. dameskoor Sint Agatha. Anna Hanenberg-Donkers (nms. broederschap Hakendover); Jos v.Bakel (vwg. trouwdag) en overleden fam. v.Bakel en fam.Hermens. Zondag 7 december, 2e zondag van de Advent: 11.00 u m.m.v. mannenkoor Sint Agatha. Misdienaars: Irisa Heinrich en Janiek Somers Anna v.Doren-Michiels (mnd. ged.); Theo en Annie v.d.Biggelaar-Le Blanc; Theo en Anna v.d.Heuvelv.Lankveld en dochter Tonnie; fam. v.d.Boogaard-v.Summeren; Antoon v.d.Burgt en zoon Piet; Hanneke Jansen-Jonkers (nms. broederschap Hakendover); overleden buurtgenoten van buurt Bovenstehuis. Woensdag 10 december: 19.00 u Hendrikus v.d.Biggelaar, Maria v.Alphen de echtgenote en Gradus v.d.Biggelaar, Bertus Verbrugge en Andries v.d.Elzen; Martien v.Kessel (vwg.sterfdag) en overleden fam.v. Kessel-v.Deyne; Jan v.d.Boomen (vwg. sterfdag) en overleden familie; Wilhelmus en Cato v.Lankveld-v.d.

MIVAPO

OVErLEDEN: Boekel: Cor van Asseldonk Odiliapeel: Martien van Lankveld Theo van der Burgt Volkel: Uden: Zuster Defensora (retraitehuis) Frits Eggers Zeeland: Margot Smits- Kesler

ADVENTSACTIE 2014. Onder het motto “Groot denken, klein doen”, gaat komend weekend de jaarlijkse Adventsactie weer van start. Dit jaar willen we een initiatief steunen in Vietnam, waar de zorg voor eenzame ouderen broodnodig verbeterd dient te worden. Daartoe zullen gedurende de hele adventtijd de oranje bussen achter in de kerk staan. De katholieke kerk zet zich actief in voor de ontwikkeling van de mensen in het arme Vietnam. En dat is hard nodig! Er zijn nemelijk geen sociale voorzieningen in het straatarme Vietnam. Kwetsbare groepen, zoals ouderen en weeskinderen, hebben het daarom moeilijk in dit socialistische land. Daarom wil men een verzorgingstehuis bouwen waar vrijwilligers zieke, alleenstaande ouderen kunnen verzorgen. De verzorging is voor een groot deel in handen van vrijwilligers. De vrijwilligers zijn mensen uit de lokale omgeving en de parochie, die zelf ook finan-

IBAN: NL47RABO0108007642

Dank U namens onze missionarissen

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 6 december 19.00 u + Zondag 7 december 10.00 u: mnd. ged. Tinus v.d.Wetering; Agnes v.Eert-Teurlings. Acolythen en lectoren: Zaterdag 6 december 19.00 u + Zondag 7 december 10.00 u: Willy v.Oort Mw.v.Zon

AANBIEDINGEN donderdag 4 t/m zaterdag 6 december:

€ 9.50 € 1.25

Pepernotenvlaai Zwarte pietjes

AANBIEDINGEN donderdag 4 t/m woensdag 10 december:

Zeebonk

PITTIG MEERGRANENBROOD

ROOMBOTER

krentenbollen

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

cieel bijdraagt aan het verzorgingshuis. Omdat overal in Vietnam bejaarden op straat belanden of ziek worden zonder dat iemand voor ze zorgt, is de bouw van dit soort huizen hard nodig. Adventsaktie wil de realisatie van dit eerste verzorgingshuis mogelijk maken met een donatie van € 20.000,=. Daarom: Steun Adventsaktie 2014.

€ 1.85

6 halen = 5 BETALEN Dinsdag 9 december laatste MARTKAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

voor slechts

€ 11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Onderonsje Boekel

In december geen Onderonsje in Boekel Het Onderonsje in Boekel gaat in december niet door vanwege de Kerstviering van de KBO op woensdag 17 december. Het volgende Onderonsje is op de derde woensdagmiddag in januari.

Evenementenkalender 12 december: Boekelse Kwis 27 december: Prijsuitreiking Boekelse Kwis IN MEMORIAM

Cor van Asseldonk Op 25 november 2014 is Cor overleden. Hij was jarenlang, tot aan zijn dood, lid van onze vereniging. Vele jaren heeft hij, op de fiets of te voet, de agenda’s en verslagen van de vergaderingen rondgebracht. Wij wensen de familie veel sterkte bij het heengaan van deze gewone, aardige man.

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 24 november 2014

Ravi

Zoon en broertje van Maarten Melis en Maaike Derks Hidde Noordstraat 6, Venhorst

Geboren op 25 november 2014

Bram & Eva

Zoon en dochter van Willy Rovers en Corina v.Oosterwijk Broertje en zusje van Nick en Lynn Arendnest 14, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Bestuur en leden van Jeugdnatuurwacht “de Knokert”

IN MEMORIAM

Bertus van Berlo Op 21 november 2014 is Bertus van Berlo van ons heengegaan. Bertus was een ondersteunende vriend van ons gilde vanaf de heroprichting in 2006. Op de jaarlijkse vriendenavond van ons gilde was hij een graag geziene gast. Vol belangstelling en medelevend wilde hij geïnformeerd worden over het wel en wee van onze vereniging. Door zijn ruimhartigheid heeft Bertus bij de heroprichting de zgn. Koningsbreuk geschonken. Alle Koningen van gilde Sint Agatha Boekel dragen dit Koningszilver en daarmee zal Bertus voor altijd in de herinnering van gildebroeders, gildezusters, gildevrienden en gildevriendinnen voortleven. Veel sterkte toegewenst aan de nabestaande familie van Bertus. Sjef van Zon, Hoofdman gilde St. Agatha Boekel


O kom er eens kijken Voor een gezellig avondje hebben wij een ruim assortiment GOURMETS CHALEN en GOURMET BAKJES U kunt dit compleet maken met RAUWKOSTEN, SAUSJES, STOKBROOD, KRUIDENBOTER, KOUDE SCHOTEL etc…. Vraag naar onze gourmetfolder of kijk op www.vanexel.keurslager.nl

Nog meer specialiteiten Rijkelijk gevulde QUICHE diverse soorten SALADES o.a. cranberrysalade DAUPHINOISE AARDAPPELS WORSTENBROODJES

HAMTAART TAPAS schaaltje Ruim assortiment MAALTIJDEN Heerlijke VLEESWAREN

Donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 december

Runderbavette steaks Kipfilet

100 gram

NATUREL OF GEMARINEERD

4 halve

Hacheepakket 500 GRAM VLEES, UIEN EN KRUIDEN Sinterklaas Mijtertje Bladerdeeg gevuld met gehakt en kruiden. 30 min in de oven op 175°C per stuk

€ 245

SPECIAL VAN DE WEEK

Vavarkensfilet

Zacht varkensvlees van buiten en knapperige appel en venkel van binnen. Exclusief van smaak, zoet pittig en geraffineerd.

100 gram

€ 220

samen voor

VLEESWARENTRIO 100 gr. rauwe ham 100 gr. boterhamworst 100 gr. gebr. gehakt samen voor

Maandag 8 en dinsdag 9 december

Braadworst h.o.h. Kalfsoesters

500 gram 100 gram

Woensdag 10 december:

Gehakt h.o.h.

500 gram

Kalfsoesters

100 gram

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 159 € 600 € 695

keurslager

€ 395 € 325 € 359 € 295 € 359


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 5 december restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 12 december GFT-afval / Groenbak

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL

Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08.

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl. KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 0610476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Verloren: bruine leren herenportemonnee met inhoud omafiets met voorop boekenrek goud/metalen smalle armband twee huissleutels met penning winkelwagen sleutelbos met bruin Toyota-label/sleutels, hebben een rood en een oranje hoesje oranjerode loopsleutel aan zwart keycord van Flügel fietssleutel Axa Gevonden: babypantoffeltje, blauw met apenhoofdje skeelers, maat 38 speciale sleutel (Lips) huisdeursleutel, met winkelmuntje “Daro”

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN HERZIENING MOB BOEKEL Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat met ingang van donderdag 4 december 2014 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening MOB Boekel’ tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Beschrijving Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 18 woningen op de locatie van het voormalige MOB-complex aan de Bergstraat te Boekel en betreft een geringe afwijking van het eerdere bestemmingsplan run/MOB. Inzage Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ont-


Gemeenteberichten werp bestemmingsplan “Herziening MOB Boekel” met bijhorende stukken vanaf 4 december 2014 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage ligt bij de centrale balie op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de bijhorende stukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende deze termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Herziening MOB Boekel”. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met André van der Vleuten, telefoon 0492-326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 2 december 2014. Burgemeester en wethouders van Boekel.

AFVALKALENDER 2015 VALT BINNENKORT OP DE MAT Aan het einde van dit jaar ontvangen alle huishoudens in het Land van Cuijk en Boekel de Afvalkalender 2015. Het is alleen nog een kalender met de inzameldata en de meest belangrijke informatie zoals de openingstijden van de milieustraten. Voor alle andere informatie over afvalinzameling verwijzen we u naar de website en de AfvalApp. Blijven er dan nog vragen over, kunt u bellen met de Afvalinfolijn. De Afvalkalender 2015 valt rond de kerstdagen op de deurmat. Heeft u geen Afvalkalender 2015 ontvangen dan kunt u die vanaf 1 januari 2015 alsnog aanvragen via de website. Wij wijzen u er wel graag op dat u via verschillende digitale kanalen dezelfde informatie kunt verkrijgen.

Digitale afvalkalender U kunt alle informatie over de inzameling van huishoudelijk afval en de afvalkalender vinden op www.afvalaanbieden.nl en in de AfvalApp van het Land van Cuijk en Boekel. Uw persoonlijke afvalkalender kunt u downloaden op de website door uw postcode en huisnummer in te voeren. Met de AfvalApp heeft u op uw smartphone of tablet altijd actuele informatie over de afvalinzameling bij de hand. De App is gratis te downloaden en te vinden in de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp.

In 2016 geen papieren afvalkalender meer De Afvalkalender 2015 is de laatste papieren afvalkalender die u automatisch toegestuurd krijgt. Vanaf 2016 versturen wij niet langer een papieren afvalkalender. Dat doen wij uit milieu- en kostenoogpunt. Wilt u in 2016 toch graag een papieren afvalkalender ontvangen dan kunt u dat via onze website aanvragen. U kunt daarvoor ook bellen met de Afvalinfolijn. Maakt u dit wel kenbaar tussen 1 januari en 1 oktober 2015. Aanvragen die na die tijd binnenkomen kunnen wij helaas niet meer verwerken. Meer informatie Voor alle informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op www.afvalaanbieden.nl. U kunt voor vragen ook een e-mail sturen naar info@afvalaanbieden.nl of bellen met de Afvalinfolijn: (0485) 338352.

BELEIDSNOTA TOERISTISCHE BEWEGWIJZERING De gemeenteraad heeft op 3 juli de beleidsnota ‘Lokale bewegwijzering gemeente Boekel’ vastgesteld. In de nota zijn voorwaarden opgenomen voor de bewegwijzering van de openbare gebouwen en toeristische-recreatieve voorzieningen. De openbare gebouwen worden in opdracht en voor rekening van de gemeente bewegwijzerd. De gemeente biedt de toeristisch-recreatieve ondernemers de mogelijkheid om verwijzingsborden (maximaal 3) aan te vragen. De inkoopprijzen per bord worden doorberekend aan de ondernemer. Daarnaast wordt eenmalig een bedrag ad. € 100,00 per bord in rekening gebracht voor het plaatsen, beheer en onderhoud van de borden.

De toeristisch-recreatieve ondernemers ontvangen binnenkort een brief met uitleg en een aanvraagformulier. Mocht u deze brief niet ontvangen en toch in aanmerking willen komen voor bewegwijzering dan kunt u contact opnemen met de gemeente Boekel via ralf van der Heijden, ralf.vanderheijden@boekel.nl.

Bewegwijzering die niet voldoet aan de richtlijnen zoals vastgelegd in de beleidsnota en zonder toestemming van de gemeente of provincie is aangebracht wordt verwijderd.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor

: het veranderen van een inrichting, het vernieuwen van een loods en het oprichten van een luchtwasser bestaande uit de activiteit bouwen en de activiteit inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen Locatie : Bovenstehuis 24 te Boekel Type : integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.


Gemeenteberichten De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 december 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 2 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een woonhuis met garage Locatie : De Gemeint 13, Boekel Verzenddatum : 20 november 2014 BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 18 november jl. is o.a. aan de orde geweest:

Deelovereenkomsten Wmo 2015 Het college heeft de deelovereenkomst voor de nieuwe taken Wmo vastgesteld. Het gaat hier over de nieuwe taken die per 1 januari 2015 vanuit de AWBZ naar de Wmo worden overgeheveld: Individuele begeleiding, Gespecialiseerde dagbesteding, Kortdurend Verblijf en Beschermd Wonen. De komende weken zullen de deelovereenkomsten door de zorgaanbieders ondertekend worden.

Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een vrijstaand woonhuis : Wijstgrond 63, Boekel Locatie Verzenddatum : 26 november 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 december 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een verdieping op een bestaande garage Locatie : Voorstveld 10, Boekel Datum ontvangst : 24 november 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Van Doren Agro BV, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Zandhoek 13 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 2 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.


Gemeenteberichten HEEFT U EEN PERSOONGEBONDEN BUDGET welke straks overgaat in de Wmo 2015 of Jeugdwet? Vanaf 1 januari 2015 beheert de Sociale Verzekeringsbank uw budget! Heeft u (of uw kind) op dit moment een persoonsgebonden budget voor bijvoorbeeld (ondersteunende/activerende) Begeleiding of Huishoudelijke Verzorging? En heeft u uw zorgovereenkomst voor 2015 nog niet overlegd aan de Sociale Verzekeringsbang (SVB)? Doe dit dan zo snel mogelijk! Zonder zorgovereenkomst wordt uw zorgverlener per 1 januari niet uitbetaald door de SVB! Meer informatie: op www.svb.nl. U kunt ook terecht bij het Dorpsteam Boekel via 0492-328383.

Rabobank in gesprek met jongeren

rabobank Uden Veghel combineerde op zondag 23 november een klantenpanel voor jongeren in de leeftijd 18 tot 24 jaar met een lunch bij Cultuurpodium de Pull aan de Kapelstraat in Uden. “We zijn enorm nieuwsgierig naar wat wij voor de jongeren kunnen betekenen,” vertelt Sandy v.d.Ven, Manager Particulieren Advies. “Over dienstverlening, wat zij verwachten van de bank, en hun behoeftes. Maar ook wat zij nu eigenlijk van onze bank vinden. Alle opmerkingen brengen we in kaart. We kijken wat we kunnen oppakken en koppelen dit waar mogelijk terug. Zo proberen we ook onze jongere klanten optimaal van dienst te zijn.” Een tiental jongeren ging onder leiding van ‘aanjager’ Peter v.Aar in gesprek met de (rabo)bank als thema. Op rijm en in stijl, passend bij de tijd van het jaar, ging hij op zoek naar vragen en antwoorden rond de bankbeleving. Spraakmakend Het initiatief van de rabobank om jongeren samen aan tafel te brengen werd duidelijk op prijs gesteld. De deelnemers reageerden openhartig, enthousiast en betrokken, maar vooral recht voor zijn raap. De opmerkingen waren zowel divers als spraakmakend. Van lovend over de betrouwbaarheid tot kritisch over het taalgebruik. “Behandel jongeren niet als kinderen, maar juist als volwassenen”, was een boodschap van jongeren aan de bank.

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl

Alle concrete ideeën en suggesties van jongeren worden bekeken en beoordeeld voor nadere uitwerking. Houd de website rabobank.nl/udenveghel in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

door... U bent welkom op11 december van 18.0021.00 uur. 45 JAAR VRIJIWLLIGERSWERK Wat maakt het dat u zo lang vrijwilliger bent bij BrabantZorg? ‘Gewoon omdat ik het heel erg leuk vind. En ook voor de sociale contacten. Ik vind het gewoon leuk om mensen wat te leren en gewoon met mensen bezig te zijn. Dat is weer even wat anders dan het huishouden met vijf kinderen’, lacht Maria. ‘Ik heb het nog altijd heel leuk.’ Hoe ziet u uw toekomst bij BrabantZorg? ‘Ik hoop dat ik dit voorlopig nog wel even kan blijven doen. Ik heb mijn rijbewijs weer voor 5 jaar verlengd, dus ik kan nog weer 5 jaar hiernaartoe komen’ zegt Maria lachend. ‘Ik hoop dat ik ook nog mijn 50 jaar jubileum haal! Maar je weet maar nooit, het kan ook zo maar veranderen.’ Maria is erg blij dat ze dit mag blijven doen. Hoe bent u door de locatie in het zonnetje gezet voor uw jubileum? Maria vertelt dat de jubilea altijd gevierd worden tijdens de vrijwilligersavond. Alle vrijwilligers (maar liefst meer dan 200!) krijgen dan een heerlijk diner en ‘tussen de soep en aardappelen door’ worden alle jubilarissen in het zonnetje gezet. ‘Ik werd als eerste naar voren geroepen. Ik had al gezegd, had me maar een beetje tussenin gefrommeld, maar natuurlijk ‘moest’ ik als eerste.’ Maria heeft een prachtige bos bloemen gekregen en een dinerbon om in het restaurant in Sint Petrus te komen eten, samen met haar kinderen. ‘We komen dan met 11 man mooi deze kant op!’ Vervolg voorpagina

St. Petrus Kerstmarkt

Ook dit jaar organiseren we weer de gezellige en sfeervolle Sint Petrus Kerstmarkt, met veel leuke verkoopkraampjes met Kerstproducten, vrolijke en stemmige muziek, en lekker eten en drinken. U komt toch ook!! Tijdens de Kerstmarkt zijn er optredens van onze eigen Sint Petrus koor die muzikaal wordt begeleid door muziekvereniging Sint Marcelleus uit Odiliapeel en is er een loterij met leuke prijsjes. In ’t Trefpunt kunt u lekker iets eten en drinken, zoals Glühwein en versgebakken wafels. Voor de jeugd zijn er leuke activiteiten als het Jeugdrad, en kunnen ze zelf kettingen maken. En natuurlijk … heel veel kraampjes waar u leuke spulletjes kunt kopen. Hier een greep uit de kraampjes • Kerstkaarten; • Kerststukjes, vogelhuisjes, geboortebordjes; • Cadeautjes, tassen, sjaals,; • Boerenbondmuseum Gemert; • Emmy Tielemans met kerstproducten; • Kettingen en kralen en rijgerij voor de kinderen om zelf een ketting te maken deze avond; • Bakkerij Merks; • Speciale hoeslakens en dekbedovertrekken poetsen materialen zonder zeep!; • Natuurvereniging, o.a. voederstok; • readshop cadeautjes; • Sieraden, tassen, make-up; • Handwerkvereniging; • En ga zo maar


8ZHHUVWHKXLV NRSHQ"

.RPQDDURQV ,QORRSVSUHHNXXU

(HQJRHGHK\SRWKHHNEHJLQWPHWEHWDDOEDUHPDDQGODVWHQ 2S]DWHUGDJYDQWRWXXUJHYHQRQ]HH[SHUWVJHKHHOYULMEOLMYHQGDQWZRRUG RSXZK\SRWKHHNYUDJHQ8NULMJWLQ]LFKWLQXZWRHNRPVWLJHPDDQGODVWHQHQRQWGHNW KRHX]LFKRQOLQHJRHGNXQWRUL«QWHUHQ:HKHOSHQXJUDDJYHUGHU

NLMNRSUDEREDQNQOXGHQYHJKHO 6DPHQVWHUNHU


Beste leden Behalve de kerstboom is het natuurlijk ook gezellig als er een mooi kerststuk bij jullie op tafel staat. Op woensdag 17 december a.s. kan, onder leiding van Annie v.d.Boogaard en Joke Verbruggen, gewerkt worden aan een mooi kerststuk. Aanvang: 19.00 uur. Waar: bij Nellie, De Aa 2. Kosten € 17,50. Opgeven tot 5 december 2014 bij Mieke, tel. 0492-322392 of bij Maria, tel. 0492322623. Je kunt je ook opgeven via info@vrouwen-actief.nl Met vriendelijke groet, Bestuur VrouwenActief www.vrouwen-actief.nl

Ingezonden Brief

NIKS VANEIGUS, GE MOET ER WEL WA VURDOEN! Da is ons ok gebleken! Wanneer je aan de andere kant van het draadje zit moet je er maar achter zien te komen hoe alles tot stand komt. Velen hebben een oplossing, maar heel veel ging ook fout o.a. ook door verkeerde adviezen. Maar nu een jaar later, na Glashelder, en voor mij toen weer KPN ADSL, want Canal Digitaal was voor mij geen optie. Hoewel ik vanaf 1998 al een abonnement heb voor de schotel, het is een onmogelijk bedrijf dat ver in Luxenburg zit, en alleen interesse heeft in het geld wat ze kunnen ontvangen. Wat een verschil met Plinq, de provider

die ik heb gekozen na zorgvuldig onderzoek. De mensen aan de helpdesk halen alles uit de kast om je “probleem” op te lossen. En dan ook nog met, ik denk, een lach om de mond. Gewoon echt behulpzaam. De eerste dagen was het signaal nog van Canal Digitaal, dus dat moest omgezet worden. Maar toen het signaal van Plinq op de lijn kwam was het eerst even wennen. Het verschil in snelheid bij Plinq: 150 MBs up en down, moet je wel heel veel tegelijk down of uploaden, wil je nog kunnen zeggen dat je een trage computer hebt. Al met al is Boekelnet langzaam aan het groeien naar volwassenheid. De een zou zeggen: “Het werd tijd”, de ander “Goed werk heeft tijd nodig”. Ik ben in ieder geval blij dat ik nu sinds 1985 toen ik de eerste keer inlogde op een Duitse server, van een netwerk gebruik kan maken, na eerst KPN telefoonlijn/ISDN, Chello Kabel, en nu dan glasvezel met een moderne snelheid. Ik wil de mensen achter Boekelnet bedanken voor al hun inzet en HEEL veel werk, maar zoals de openingszin ook zegt “ Ge moet er wel wa vurdoen” J.T. van Lankveld

Boekel in actie voor wens van Bjorn

Enkele weken geleden werd de wens van Bjorn Nabuurs om een progeriabijeenkomst in Nederland te organiseren gelanceerd. Inmiddels komen de eerste initiatieven op gang. De jeugdafdeling van Boekel Sport en carnavalsvereniging de Knöllekes zijn druk in de weer om een actie voor Bjorn te organiseren. Meer informatie hierover kunt u al vinden op de website van Boekel Sport. Uitgebreide informatie volgt nog over enkele weken in dit blad.

Nog tot en met 31 december KORTING bij PEDICURESALON GEMMA Leuk om cadeau te doen: WAARDEBONNEN vanaf € 5,=

Kijk voor meer informatie opp www.pedicuresalongemma.nl of bel: 06-20819455 Fijne feestdagen!

Ook op Bjorn zijn oude basisschool,OBS Uilenspiegel, willen kinderen acties op touw zetten om Bjorn zijn wens uit te laten komen. Eén van de initiatieven komt van Dy Angelo en Kristal. Beiden zitten op basisschool Uilenspiegel. De moeder van deze kinderen heeft samen met haar broer een ijzerverwerkingsbedrijf. Zij plaatsen de komende weken een container op ons schoolplein waar door de week, tot vijf uur ’s avonds, oud ijzer in geplaatst kan worden (na vijf uur is het schoolplein gesloten). De gehele opbrengst komt ten goede aan de wens van Bjorn. Dus heeft u oud ijzer, breng het naar onze container. Laten we er als Boekelse gemeenschap samen onze schouders onder zetten om Bjorn zijn wens uit te laten komen.

Uitnodiging Expositie

KERAMIEK EN POTLOOD- EN PENTEKENING .

Door Maria van den Eijnden uit Boekel met handgevormd keramisch werk. Haar keramisch werk vindt de oorsprong in de natuur zoals zaaddozen van planten, bloemen en bomen dat op een geheel eigen wijze wordt vertaald in vorm en kleur. Daarnaast ook door de combinatie van keramiek met natuurlijk hout in tuinobjecten.

Mede exposant is Jan van de Vrande uit Mierlo Hout met potlood- en inkt pentekening. Hij heeft zich laten inspireren door tekeningen en etsen van oude meesters. Door een gedegen tekenopleiding heeft Jan zich gespecialiseerd in portretten met potlood en inkt met kroontjespen. De expositie is van 3 t/m 31 december 2014 in Het raadhuis te Veghel. Openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 11.00-19.00 uur, zaterdag van 10.0015.00 uur en zondag van 13.00-16.00 uur. De entree is gratis.


berichten

DIEFSTAL FIETS Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit. Is uw fiets gestolen? Doe dan altijd aangifte. Als de politie een fietsendief aanhoudt, blijkt vaakR dat deze meerdere fietsen BE IC HT E heeft N gestolen. Aangifte doen heeft ook het voordeel dat de politie een beeld krijgt van locaties waar fietsen worden gestolen. Op die plekken houdt de politie dan een extra oogje in het zeil. Fiets gestolen? Doe aangifte? Doe altijd aangifte bij de politie. Dit kan online of op een politiebureau. Alleen dan wordt uw fiets opgenomen in het fietsdiefstalregister. Dat helpt om uw fiets terug te vinden en om de dief en heler op te sporen. Bovendien wordt de fiets, als deze wordt achterhaald, bij u terugbezorgd. Zonder het doen van aangifte is er geen kans om uw fiets terug te krijgen via de politie. Hoe voorkom ik dat mijn fiets wordt gestolen? • Noteer zoveel mogelijk kenmerken van uw fiets op een fietsregistratiekaart. • Laat een diefstalpreventiechip op of aan de fiets aanbrengen. Dit is een klein staafje of rondje met gegevens. De chip is uit te lezen met een uitleesapparaat. Het is niet mogelijk een fiets te laten volgen via een satelliet. • Maak gebruik van een stalling. • Laat uw fiets ’s avonds of ’s nachts niet op een onverlichte plek staan. • Laat geen waardevolle spullen achter in fietstassen. • Zorg voor een goed slot op de deur van uw schuur of berging. Hoe beveilig ik mijn fiets? • De ideale situatie is om zowel het frame als de beide wielen vast te maken. Als u alleen uw wielen vastmaakt, kunnen ze nog steeds uw fiets opladen of met de fiets zonder wiel gaan lopen. Stalt u uw fiets voor langere tijd? Maak dan ten minste het frame vast. • Maak uw fiets met het frame vast aan een vast voorwerp dat dieven niet kunnen verplaatsen. Bijvoorbeeld aan een paal. • Gebruik goede sloten en eventueel zelfs twee (verschillende) sloten. • Gebruikt u een ketting- of kabelslot? Bevestig het dan hoog en los. Hoog van de grond bemoeilijkt het gebruik van een betonschaar en doorzagen is moei-

lijker wanneer het slot los hangt. Wanneer een kettingslot tegen de grond hangt, kan de grond worden gebruikt bij het breken van een slot. • Een beugelslot kunt u het beste zo laag mogelijk hangen. Vul de ruimte binnen de beugels zoveel mogelijk op.

Getuigenoproep i.v.m. aanrijding waarbij de veroorzaker is doorgereden: Op dinsdag 25 november 2014, omstreeks 7:45 uur werd een 12 jarig meisje rijdende op haar fiets op de fietsstrook van de Kerkstraat te Boekel aangereden door een bestuurder van een busje met aanhangwagen. De bestuurder van dat busje met aanhangwagen is na de aanrijding doorgereden. De fiets is door de aanrijding zwaar beschadigd. Verzoek getuigen van deze aanrijding zich te melden bij de politie:0900-8844. Inbraak woning: Op woensdag 26 november 2014 tussen 08.15 en 12.15 uur heeft er een inbraak woning plaats gevonden op De Wilgen te Boekel. Men heeft aan de achterzijde van de woning de deur geforceerd. Diverse goederen zijn weggenomen. Heeft u info over deze inbraak bel dan de politie:09008844 of Meld Misdaad Anoniem: 08007000. Hennepkwekerij: Op woensdag 26 november 2014 is in een woning op de De Wilgen te Boekel een hennepkwekerij ontmanteld. Er stonden 120 hennepplanten. De bewoner is ingesloten voor nader onderzoek.

Biebpunt Venhorst wordt leenkast

Omdat per 1 januari de activiteiten van bibliotheek De Lage Beemden overgaan naar het project Boek Op School proberen we in Venhorst te starten met een Leenkast. Van MFC De Horst mogen we een aantal kasten gebruiken waarin we boeken kunnen zetten die u gratis kunt lenen. Deze kasten zijn in 2008 aangeschaft met subsidie van de rabobank. Als u het boek uit hebt, brengt u het terug naar de kast. Omdat bij deze leenmethode geen personeel nodig is, kunt u altijd als De Horst open is van deze dienst gebruik maken. Natuurlijk hebben we om te starten boeken nodig. Die kunt u inleveren bij Mariet v.d.Wiel, riky Janssen of ria Kranenbroek. Zij beslissen welke boeken we gaan gebruiken. Wat we niet gebruiken, gaat naar een ander goed doel. Vooral titels uit de categorieën roman, detective, waar gebeurd, geschiedenis en grote letter kunnen we goed gebruiken. Om enig idee te hebben welke boeken er gelezen worden, is het voor ons handig om het meegenomen boek te noteren in een schrift dat op de kast ligt. Als het boek terug gebracht wordt, kunt u de titel doorstrepen in het schrift. Na een paar maanden kunnen we dan de inhoud van de kast aanpassen. Jo v.Grinsven

MEER LEREN IN MINDER TIjD: Wie wil dat niet?

Minder tijd besteden aan je huiswerk en betere schoolresultaten door efficiënt leren.

In 6 lessen van 1 uur leer je de volgende studievaardigheden: 2 tot 4 keer sneller lezen, meer en makkelijker onthouden, beter plannen en organiseren, samenvatten met mindmaps en geheugentechnieken. Je gaat meer gemotiveerd aan je huiswerk beginnen. Voor wie? Leerlingen van VMBO-t, Mavo, Havo, VWO.

Start volgende cursus: Zondag 4 januari 2015 om 14.30u en woensdag 7 januari 2015 om 18.30u

Voor aanmelden en/of meer informatie: Willion Rijkers, 06-48828327 www.leerrijkboekel.nl


BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIEr Op dinsdag 9 december wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

De Zonnebloem AFD. BOEKEL-VENHORST

Zonnebloemvrijwilligster Gonnie Derks in het zonnetje Zonnebloemvrijwilligerster Gonnie Derks is afgelopen woensdag in het zonnetje ge-

zet met een Boeltje, een zilveren insigne en een bloemetje. Het beeldje symboliseert de werkzaamheden van een secretaresse en zij heeft dit gekregen daar zij met zeer veel aandacht en toewijding onze afdeling 10 jaar heeft versterkt. Haar functie als secretaresse wordt overgenomen door Margo v.d.Boogaard. Gonnie blijft wel ons bestuur nog versterken met name in de activiteitencommissie. Wij willen haar hartelijk danken voor haar uitzonderlijke inzet met hart en ziel voor onze afdeling. vrijwilligers en bestuur Zonnebloem afdeling Boekel-Venhorst

21 dec

25 dec 25 dec

26 dec 27 dec 1 jan 4 jan

basisschool de regenboog Kerstconcert Just-Us Vocal Group retro feestavond Kerstbuffet! Kerstgourmet incl. bowlen! Kerstgourmet incl. bowlen! Boekelse Kwis Nieuwjaarsborrel EMM Nieuwjaarsconcert

Agenda Partycentrum Nia Domo 13 dec EMM Kerstconcert 14 dec MON Kampioenshuldiging 18, 19 dec Kerstmusical

De Boekelse kwis 2014 (nu ook in Venhorst)

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

De kwisdatum komt steeds dichterbij. We zitten al in de kwismaand! De mogelijkheid tot inschrijving is afgelopen maandag 1 december gesloten. We zijn blij verrast met het aantal teams. De teamcaptains zullen voor 12 december informatie ontvangen over de Boekelse Kwisavond 2014. Onder andere over de tijd en de locatie, maar ook ontvangt u een wachtwoord waarmee u kunt inloggen op de site. Voor het uploaden van bestanden en voor het zien, luisteren, lezen, downloaden van de digitale vragen. Het leek ons handig om de ‘aanwijzingen’, die u al heeft gekregen, nog eens op een rijtje te zetten. Een gewaarschuwd kwisteam telt voor ….??? - Het is belangrijk om niet bang in het donker te zijn - Deelnemers moeten van huis durven en mogen - Het is verstandig om voorzichtig te zijn met versnaperingen tijdens de viering van Sinterklaas - Diversiteit binnen een groep is noodzakelijk - Een goed netwerk is handig - Houd de site de gehele kwisavond in de gaten Volgende week de laatste tips/aanwijzingen!


Oproep aan de inwoners van Landhorst, Venhorst en omstreken

Zoals ondertussen alom bekend gaan de plannen van Mace voor de bouw van ‘s werelds grootste mestverwerkingsfabriek in het buitengebied van Landhorst, direct grenzend aan Venhorst, gewoon door. Uit de aanvraag van Mace blijkt dat een mestverwerking van deze omvang valt onder categorie van ‘industriële activiteit’ en dus zeker niet op deze locatie met agrarische bestemming thuishoort. De omvang van deze mestverwerker zal zeker gaan leiden tot stank- en stofoverlast zoals we die op zeer veel kleinere locaties in Odiliapeel, Mill en Wanroy inmiddels al (hebben) mogen ervaren. Tevens zal dit leiden tot verkeersoverlast. Wegen van en naar de locatie zijn niet berekend op de hoeveelheid van tankwagens die elkaar meermaals per dag passeren en in de berm uit moeten wijken. Hieronder bevinden zich wekelijks ook nog meerdere tankwagens met zwavelzuur en andere chemicaliën. Tevens zal de waterlozing op het Defensiekanaal (ca 350.000 ton per jaar) een sterke invloed hebben op de leefbaarheid voor flora en fauna in dit kanaal, hierbij nog niet te denken aan de mogelijke stank die rond dit kanaal zal hangen. Grote zorgen om onze gezondheid! Wij, bezorgde inwoners uit Landhorst en Venhorst, maken ons zware zorgen over onze toekomstige gezondheid. Uit diverse onderzoeken door o.a. GGD en meerdere huisartsen blijkt overduidelijk dat de risico’s voor onze gezondheid die deze mestfabriek met zich mee kan brengen niet controleerbaar zijn en dus ook niet ‘tolereerbaar’ zijn! Met in het achterhoofd de ‘Q-koorts’ uit 2007 die zijn nasleep tot aan de dag van vandaag nog steeds kent moeten we geleerd hebben dat ONZE gezondheid een belangrijk goed is waarmee dus

nooit en te nimmer onzorgvuldig mag worden omgegaan. Aan lokale en provinciale overheden vragen we dat zij zullen handelen vanuit het voorzorgsprincipe en dat zij onze gezondheid als 1e prioriteit behandelen en garanderen. Leefbaarheid in het geding! Wij, bezorgde inwoners uit Landhorst en Venhorst, voelen ons bedreigd in de toekomstige leefbaarheid van onze dorpen. Een leefomgeving op het ‘platte land’ wordt veelal gelinkt aan tuinders en agrariërs maar mag echter niet direct gelinkt worden met megastallen, mest en stankoverlast. Met name stank maakt leven op het platte land juist onaangenaam en tast ons in onze privélevens aan. Gebukt onder de overlast van stank en vliegen wordt ons lekkere buitenleven in de kiem gesmoord. Onze sociale contacten worden hierdoor zelfs tekort gedaan. Daling van waarde van onze woningen! Wij, bezorgde inwoners uit Landhorst en Venhorst maken ons zorgen over de waarde van onze huizen en andere onroerende goederen. In onze vergrijzende dorpen zullen steeds meer bewoners op termijn naar kleinere huisvesting of andere woonvormen uit moeten wijken. De woningen die hierbij leeg komen te staan zullen sterk in waarde dalen of zelfs onverkoopbaar worden. Een potentiele koper van buiten de regio hoeft maar een keertje Landhorst of Venhorst te ‘Googelen’ en gaat direct geconfronteerd worden met ‘mega-mestverwerker’. “Hier moet ik dus niet zijn” zal zijn 1e reactie worden! Geen mestcompostering of mestvergisting in het buitengebied! Wij, bezorgde inwoners uit Landhorst en Venhorst, begrijpen dat boeren geconfronteerd worden met de verplichting tot ver-

werking van hun mestoverschot. Hiervoor zullen inderdaad mestverwerkingsinstallaties gebouwd moeten worden maar dan wel kleinschalig op hun eigen erf of op locaties die hiervoor wel de juiste bestemming dragen, namelijk industrieterreinen met minstens milieucategorie 4. De bedoelde installatie van Mace behoort daarom zeker niet in ons buitengebied. Tevens zijn we van mening dat wij niet de last en overlast van een hele regio hoeven te dragen en wijzen dit dus bij voorbaat af! Meld u aan en deel uw bezorgdheid! Wij, bezorgde inwoners uit Landhorst en Venhorst, vragen andere bezorgde inwoners uit Landhorst, Venhorst en andere omliggende dorpen hun mening kenbaar te maken en mee een vuist te maken tegen deze ontwikkeling. Zeg “NEE tegen Mace”. Bent u één van deze bezorgde inwoners ga dan naar www.stopmestfabriek.nl, meld u aan en deel uw be-zorgdheid. Als een groep van ‘bezorgde inwoners’ moeten we proberen deze ontwikkeling tegen te houden en de leefbaarheid in onze dorpen te waarborgen. Via deze site zullen we ook proberen u op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen. Vriendelijke groet van bezorgde inwoners uit Landhorst en Venhorst: Landhorst: Giel Dekkers (0485- 478742), Ton van de Berg en Truus Peeters, Willy en Saskia Thijs, Corrie en May Derks, Frans en Cis raymakers, Frans en Jo Takken, Piet Hendriks, Margreet van de Wolfshaar Venhorst: Mari van Lieshout, Jorg Oomen en Joyce Meulenbroeks, Maarten Bloemen, Jan en Toos Oomen, Leo Manders, Piet van der Ven, Antoon van Duijnhoven, Toon en Ans Croijmans.

Auw IJzer KPJ-VESPO

Jaarlijks kerstdiner Kiwanisclub dit jaar in Boekel

Op 15 december wordt door Kiwanisclub Uden-Veghel het 11e kerstdiner georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Al 10 jaar waren ze te gast bij Brasserie Tante Pietje in Uden. Door de onverwachte sluiting van ‘Tante Pietje’ zouden 125 mensen met een beperking gedupeerd worden omdat hun kerstdiner, waarop ze zich elk jaar zo verheugen niet door zou kunnen gaan. De Kiwanisclub heeft contact gezocht met Nia Domo in Boekel. Dank zij de spontane medewerking van bestuur en leiding gaat het kerstdiner gewoon door en zal iedereen weer genieten van het door de leden van de Kiwanisclub zelf bereide diner. Dat wordt weer een fantastische avond met eten, zingen, dansen en blije gezichten. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen zich voor het kerstdiner tot 6 december opgeven via info@gcuden.nl

6 december a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie Noordstraat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor info: Mari Melis tel. 06 51062701 of Hans v.d.Vondervoort tel. 06 22464021.


Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist Claassen Uitvaartzorg staat stil bij overleden kinderen tijdens Wereldlichtjesdag. In 4 uitvaartcentra van Claassen Uitvaartzorg wordt zondag 14 december stilgestaan bij Wereldlichtjesdag, een dag ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Tijdens herdenkingsbijeenkomsten die georganiseerd worden door de uitvaartondernemer is er de gelegenheid om een kaars te branden en te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten. Omdat het branden van kaarsen over de gehele wereld om 19.00 uur lokale tijd plaatsvindt, is de wereld letterlijk een etmaal wat lichter. Deze golf van licht is een troost voor mensen die een kind verloren hebben. Tweede zondag van december Ieder jaar op de 2e zondag van december herdenkt de wereld alle kinderen die vroegtijdig, om wat voor reden dan ook, van ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World Wide Candle Lightning ontstond eind jaren negentig in Amerika. Ook in Nederland wordt Wereldlichtjesdag, zoals het initiatief inmiddels heet, langzaam-

aan wat bekender. In Veghel, Schijndel, Uden en Cuijk is iedereen die een overleden kind wil herdenken welkom in de uitvaartcentra van Claassen Uitvaartzorg. Golf van licht Claassen Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij het initiatief Wereldlichtjesdag. “Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist”, aldus Bo Brans, uitvaartverzorgster. “Wij dragen Wereldlichtjesdag al jarenlang een warm hart toe. Het werk van een uitvaartverzorger houdt niet op bij het verzorgen van een passend afscheid, ook het eren en herdenken van gestorven mensen hoort daarbij. Op Wereldlichtjesdag kan iedereen om 19.00 uur een kaarsje aansteken, ter ere van alle kinderen die gestorven zijn. Door dit te doen in de verschillende tijdszones gaat er in 24 uur als het ware een golf van licht over de wereld. Het geeft mensen die een kind verloren hebben het besef dat men niet alleen staat in het verdriet.” Vooraf aanmelden Iedereen die zich betrokken voelt bij Wereldlichtjesdag is van harte welkom bij de

uitvaartcentra Cloosterhaege (Veghel), Eikenhaege (Schijndel) en Cereshaege (Uden). Claassen Uitvaartzorg stelt het wel op prijs als belangstellenden zich vooraf aanmelden. Dit kan telefonisch (085-7441024) of per mail (wld@claassen.eu), met vermelding van de gewenste locatie, de naam van de persoon die men wil herdenken en met hoeveel personen men aanwezig is. Belangstellenden zijn welkom vanaf 18.00 uur. De herdenking begint om 18.30 uur, zodat om 19.00 uur alle kaarsjes kunnen branden. Eigen inbreng in de vorm van een gedicht, verhaal of ritueel is van harte welkom. Ook hiervoor geldt, graag vooraf melden zodat wij hier rekening mee kunnen houden in ons programma.

Evenementenkalender 12 december: Boekelse Kwis 27 december: Prijsuitreiking Boekelse Kwis

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl

Advertentienummer

2014.24.001

Kenmerken

Eengezinswoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Zolder

A twee of meer personen 24,90 m2 15,28 m2 10,60 m2 op zolder: 8,85 m2 4,32 m2 3,56 m2 4,50 m2 met vaste trap: 7,25 m2

Huurprijs Beschikbaar Voorwaarden

€ 699,28 + € 0,91 servicekosten begin januari 2015 twee of meer personen

Kerkpad 18, Venhorst Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.678,-2 U dient het IBRI-D of E of F of V formulier van 2013 van u en uw eventuele partner in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IBRI formulier(en) als bijlage toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 7 december 2014

Reactiebon

Naam: .........................................................................................................................Voorletters: ................................................. Adres: ............................................................................................................................................................................................... Postcode: ....................................................................................................................Plaats: .......................................................... Geboortedatum:.............................................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ............................................................................................................................................................................. Aantal personen: ............................................................................................................................................................................. Telefoon:.......................................................................................................................................................................................... E-mail: .............................................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Kerkpad 18, Venhorst Uiterste inleverdatum: 7 december 2014


Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl www.v www .vanhaandelschadeherstel.nl


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Swift 2000 1 - Heren 1 30-19 Tremeg C1 - Jongens C1 32-24 14-11 DOS ‘80 DA1 - Dames A2 Tremeg DB1 - Meisjes B2 12-14 D-jeugd 3 - MBDE/De Sprint D1 13-21 D-jeugd 1 - Niobe D1 9-15 Tremeg D2 - D-jeugd 2 5-13 E-jeugd 2 - Witte Ster E1 3-14 E-jeugd 1 - Flyers E1 10-11 EMM 1 - Dames 1 18-22 Apollo 1 - Dames 2 20-19 Heren A2 - PSV Handbal A1 24-19 Apollo DA1 - Dames A1 20-12 Apollo C1 - Meisjes C1 11-21 Programma zaterdag Heren 1 - Oliveo 1 20.45 u Dames 1 - PSV Handbal 3 19.00 u Jongens C1 - Bedo C1 10.50 u Meisjes B2 - Acritas B1 13.00 u Meisjes C1 - Achilles ‘95 C1 11.50 u D-jeugd 2 - D-jeugd 3 10.00 u Avanti E1 - E-jeugd 2 09.45 u Tremeg F1 - F-jeugd 2 14.00 u Witte Ster 2 - Heren 2 16.50 u Programma zondag Dames 2 - EHV 1 12.30 u Avanti HA1 - Heren A1 14.20 u Dames A2 - Dongen A2 10.00 u Dames A1 - Internos A1 11.15 u Zephyr D1 - D-jeugd 1 10.20 u MBDE/De Sprint E1 - E-jeugd 1 15.15 u Dames Habo ’95 winnen zonder al te veel moeite van EMM Tegenstander van de week is het welbekende EMM in het verre Middelburg. EMM draait mee in de subtop en kan gekwalificeerd worden als een gevaarlijke outsider. Voor Habo een mooie tegenstander om na 2 verloren potjes het vizier weer op scherp te krijgen. De wedstrijd begon voortvarend: met name de breaks van Habo liepen weer als een tierelier. Gemakkelijk spelend liep Habo uit naar een 2-5 voorsprong. De dekking stond best redelijk en alleen de linkeropbouwer van EMM wist er soms door te komen. EMM was niet van plan om de handdoek in de ring te gooien en deed alle moeite om in het spoor te blijven. Dat lukte op een gegeven moment ook best aardig, ze wisten zelfs terug te komen tot 7-8. Maar op snelheid en conditie is er geen enkel team opgewassen tegen Habo. Nog voor rust liep Habo in korte tijd weer uit naar 7-12 door een mooie serie scherpe breaks. Het eerste kwartier na de rust was Habo dominant op alle fronten. De stand liep op naar

Berichten

10-18 en 11-19 en even leek het er op dat EMM onder het juk van Habo door moest. Maar Habo drukte niet echt door, permitteerde zich weer een aantal slordigheden in de dekking en wilde te gehaast in de aanval goals maken, wat tot teveel balverlies leidde. EMM kreeg daardoor de kans om de achterstand een wat toonbaarder aanzien te geven, De overwinning van Habo kwam echter geen moment in gevaar, maar toch werden de laatste 10 minuten al te lichtvaardig uitgespeeld. Een beetje een domper op een verder prima wedstrijd van de dames. Eindstand 18-22. Volgende week komt hekkensluiter PSV op bezoek in Boekel en dan moet Habo maar eens aan het doelsaldo gaan werken. Scores HABO: Inge v.Lankveld (6), Myrne Donkers (4), Alice v.d.Horst (4), Irene Hanenberg (3), Linda Prijs (2), Mirjam v.Erp (2), Jesse Peters (1). Jeugdtoernooien voor de Boekelse jeugd! In week 49, 50 en 51 geven trainers van Habo ’95 gastlessen op de basisscholen van Boekel en Venhorst. Als afsluiting hiervan organiseren we ook dit jaar weer 2 leuke toernooien in de kerstvakantie. Deze toernooien zijn op maandag 29 december (groep 5 t/m 8) en vrijdag 2 januari (groep 1 t/m 4). Iedereen die op de basisschool zit mag hier aan mee doen. Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan nu op voor één van deze toernooien! Opgaves voor het toernooi op maandag lopen via de scholen. Opgeven voor de vrijdag kan tot 24 december bij Wilma v.d.Elzen (0492-324041, info@habo95.nl). Op www.habo95.nl is meer informatie terug te vinden over onze handbalvereniging. Opnieuw nederlaag voor mannen Habo ’95 Na de onverwachte thuisnederlaag vorige week tegen Snelwiek (27-33), moesten de heren afgelopen weekend afreizen naar roermond voor de wedstrijd tegen een andere concurrent, namelijk Swift 2000. Een tegenstander die in punten precies gelijk stond met Habo, maar vanwege een beter doelsaldo zich één positie hoger op de ranglijst bevond. Een belangrijk duel dus voor beide ploegen en gezien de slechte wedstrijd van vorige week, zou er ditmaal uit een ander vaatje getapt moeten worden. Habo miste wel rob Biemans en Jeroen Verhoeven. Zij gaan a.s. maandag op wereldreis en zullen we in maart pas weer terugzien in een Habo-shirt. Ook roel Tielemans moest met een liesblessure deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

Daar tegenover stond de rentree van cirkelspeler ruud Nijdam, in de jeugd jarenlang bij Habo gespeeld. Na omzwervingen bij diverse clubs en de nasleep van een vervelende hoofdblessure, weer teruggekeerd op het oude nest. De 1e helft begon dramatisch voor Habo. Na enkele waarschuwingsschoten die nog onschadelijk werden gemaakt door Habokeeper Patrick Prijs was het even later vaak een vrije doorgang voor de roermondse aanvallers. Habo had veel moeite met de harsloze, slappe bal en door een constante persoonlijke mandekking was het moeilijk om een fatsoenlijke aanval op poten te zetten. Het belangrijkste wapen van Swift 2000 was snelheid. Van de verdediging werd via een 1e of 2e fase snel omgeschakeld naar de aanval en Habo was hierin steeds een stapje te laat. Een andere factor was de inzet, die verre van ondermaats was. Halverwege de eerst helft stond dan ook de onluisterende tussenstand van 12-2 op het scorebord. In het restant van de 2e helft verbeterde de inzet en wist het ook aanvallend wat meer te brengen. Onder anderen Harold Verhoeven was enkele malen doeltreffend vanuit de rechterhoek. Habo wist in de slotfase van de 1e helft zelfs nog terug te komen van 16-3 naar 16-8 en hiermee de score een wat draaglijker aanzien te geven. In de 2e helft was het zaak de goede flow van uit de slotfase van de eerste helft verder door te zetten. Uit de eerste aanval was het Stef v.Lankveld die de 16-9 op binnenschoot. Even later was het ook ruud Nijdam die vanaf de cirkel doeltreffend was. Echter bleek ook Swift 2000 zijn doelpunten tegen scoren. Van schoten van Habo die geblokt werden of een prooi waren voor de keeper wist het er in de omschakeling wederom enkele malen snel uit te komen en moest Habo het antwoord schuldig blijven. De 2e helft was de wedstrijd dan ook snel gespeeld. Habo liet d.m.v. enkele fraai uitgespeelde aanvallen nog wel degelijk zien te kunnen handballen, maar al met al was het over de hele wedstrijd gezien onvoldoende om het Swift 2000 enigszins moeilijk te maken. De eindstand werd uiteindelijk bereikt bij een stand van 30-19. Door deze nederlaag zakt Habo weg uit de top van deze ranglijst. Aanstaande zaterdag speelt Habo thuis tegen hekkensluiter Oliveo. Na 2 opeenvolgende nederlagen is Habo wel weer toe aan een overwinning en daar is deze wedstrijd dus de ideale gelegenheid voor. Alle support is welkom!


Sport ANGO PRIJSKAARTEN 26 november

rIKKEN 1. Andre v.Bergen 2. Mari v.d.Heijden 3. Bert v.d.Biggelaar JOKErEN 1. Anneke v.d.Cruijsen 2. Gerrie Fleuren 3. Toos Sleegers

96 pnt. 60 pnt. 39 pnt. 71 pnt. 48 pnt. 31 pnt.

Prijskaarten BOND van OUDEREN Uitslagen 24 november: rIKKEN 1 Jos v.Dijk 2 Grarda v.d.Ven 3 Dora v.Berloo 4 Cor Verbakel 5 Mia v.Berlo 6 Truus v.d.Vondervoort JOKErEN 1 Zus Vesters 2 Pieta v.Eerdt 3 Wies v.Geffen

137 pnt. 114 pnt. 95 pnt. 79 pnt. 51 pnt. 37 pnt.

122 pnt. 116 pnt. 42 pnt.

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 28 november: 1 Brp. v.d.Burgt-Aalbregt 65.00% 2 Brp. Biemans-Leenders 62.08 % 2 Brp. v.Delst-Polman 62.08% 4 Brp. Otten-v. Houtum 57.50% 5 Brp. v.d.Vondervoort-Leenen 56.25% 6 Brp. Wijchers 52.92% 7 Brp. de Koning-v.Berlo 50.00% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel.322132. Aan- of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Uitslagen 24 november: Midic Stender - v.Haandel Metaal BoekelFit - Donkers/Claasse Torpedo TUB - Porte de Provence Café Gij & Ik - v.d.Aa Klusbedrijf Stuc Force - De Schutboom/v.Dijk

0-2 5-4 1-7 5-4 2-3

Berichten

7-4 Heuveltraning/v.Hoff - OOvB Elreka Hek - MVS Grootkeukent 2-2 Invorm Interieur - Dakdek Jacobs 3-15 Asbest Het Zuiden - Autocentrum 5-2 Quick-Hedg - Snackpoint LC 3-0 v.rijbroek Sp&M - TK ’t Stuupke 4-6 Programma 8 december: Zaal A Donkers/v.Lankveld - Stuc Force 18.30 u De Schutboom/v.Dijk - Asbest Het Zuiden 19.15 u Snackpoint LC - Café Gij & Ik 20.00 u

20.45 u v.d.Aa Klus - Torpedo TUB Donkers/Claasse - Midic Stender 21.30 u Zaal B De Drie Kronen - v. rijbroek Sp&M 18.30 u TK ’t Stuupke - Quick-Hedge 19.15 u Autocentrum - Invorm Interieur 20.00 u Dakdekkers Jacobs - Café LC 20.45 u Porte de Provence - Elreka Hekwerken 21.30 u MVS Grootkeuken - Heuveltraning/v.Hoff 22.15 u


Sport SportBoeVenmiddag STICHTING BINNENSPORT

Hoi jongens en meisjes! Sinds september organiseert Stichting Binnensport op de eerste 3 woensdagen van de maand een SportBoeVenmiddag waar kinderen van groep 1+2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8 aan deel mogen nemen. Tijdens deze middag kom je bij ons allerlei spelletjes doen met spullen uit de SportBoeVenkar! In december vindt de laatste reeks lessen plaats voor dit jaar. Maar je kunt je nog opgeven. Deze lessen zijn gratis! Voor meer informatie of aanmeldingen neem contact op via tel. 0492-322222 of sport@sporthaldeburcht.nl.

Berichten KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 29 en 30 november 6-6 Altior A3 - JES A1 JES C1 - Altior C2 6-0 JES D1 - Corridor D1 12-1 JES D2 - Avanti (S) D2 2-4 JES E1 - Blauw Wit (Ha) E1 3-9 SVOC ‘01 1 - JES 1 8-14 Programma 2 december JES MW1 - De Kangeroe MW1 Boekel, 19.00 u Programma 6 december JES C1 - De Korfrakkers C4 Boekel, 10.15 u BMC D2 - JES D1 Berlicum, 10.05 u JES E1 - Flamingo’s (M) E2

Iets te vieren? Laat de stemming niet drukken door een slechte aankondiging! Een aankondiging voor een feestelijke gebeurtenis vraagt om mooi, maar ook persoonlijk drukwerk. Voor elke gelegenheid heeft Boekeldruk een passende oplossing. Denk aan originele geboortekaartjes, stijlvolle trouw- of jubileumkaarten, nette misboekjes of feestgidsen etc. Uiteraard kunt u kiezen uit een uitgebreid aanbod van leuke en ontroerende ontwerpen.

Wilt u even bedenktijd? Geen probleem. U krijgt van ons vanzelfsprekend de kans om enkele boeken thuis op uw gemak te bekijken.

Wilt u uw aankondiging een origineel en persoonlijk tintje geven? En zelf een ontwerp aanleveren? Ook dan zorgt Boekeldruk voor perfect drukwerk.

Venhorst, 11.00 u Programma 7 december Playing Girls 2 - JES 2 Wijchen, 13.30 u ONA/Astrantia 1 - JES 1 Overasselt, 12.15 u

PUPIL VAN DE WEEK Maud Verbrugge is 10 jaar en speelt bij de D2 het 4korfbal. Maud is een fanatieke speelster, zowel bij de trainingen als tijdens de wedstrijden. Als verdedigsters werkt ze haar tegenstandsters zo nu en dan op de zenuwen en daar kan ze van genieten. Ze heeft als aanvalster al de nodige puntjes gemaakt, maar geeft vaak ook een belangrijke aangeefbal waaruit gescoord kan worden. Maud staat het liefst zelf in het veld te spelen, maar langs de kant laat ze ook van zich horen. Ze wenst de dames van het eerste team heel veel succes en zal haar beste doen om de doorloopbal er in te gooien. Janthe v.d.Broek is ook 10 jaar en speelt voor het vierde seizoen korfbal. Nu speelt ze in de D2 en speelt daar het 4korfbal. Janthe gaat metveel plezier naar de trainingen en de wedstrijden. In het spel is ze fanatiek en heeft al de nodige doelpuntjes gemaakt. Maar vooral het samen korfballen met de andere 5 meiden in haar team vindt ze ontzettend leuk. Vandaag gaat ze kijken hoe de grote dames het doen, waaronder haar trainster Daniëlle. Hopelijk gaat het ook nog lukken om de doorloopbal te scoren op de hoge korf.

Evenementenkalender

De Vlonder 10

www.boekeldruk.nl

Bel ons gerust!

5427 DC Boekel

info@boekeldruk.nl

0492 322140

12 december: Boekelse Kwis 27 december: Prijsuitreiking Boekelse Kwis


Maandmenu DECEMBER 2014 Gebonden preisoep met gerookte zalm of Paté van livar varken met cranberrycompote

~~~~~~ Snoekbaarsfilet met mosterdsaus of Boeuf bourguignon, een stoofpotje van rundvlees

~~~~~~ Keizersbol of Koffie Kippenvel… én het kerstgevoel, dát krijg je ervan…

Kippenvel is een veel gehoord effect van het theaterprogramma van Just Us. Zeker tijdens het kerstprogramma met naast een diversiteit aan kerstmuziek ook sfeervolle juweeltjes uit het reguliere repertoire. De meest uiteenlopende muziekstijlen komen voorbij; geestige folksongs, ingetogen ballads, knallende bigband jazz en klassiekers, allemaal in een close Harmony arrangement. Moeiteloos wordt gewisseld tussen Dvorak, Bach en Mozart, Count Basie en Duke Ellington maar ook Wham, Sting en Robby Williams. Naast eigen arrangementen en bewerkingen brengt Just Us ook werken van professionele close harmony groepen zoals de Swingle Singers en The Real Group.

Just Us is een toonaangevende groep bestaande 16 enthousiaste zangers en zangeressen en heeft haar ‘roots’ in Brabant. Onder de inspirerende leiding van dirigent en zanger Angelo Smulders heeft zij haar sporen verdiend in de Close Harmony muziek met concerten en prijzen in binnen- en buitenland, tot zelfs in China toe. Just Us laat u op het puntje van uw stoel zitten en genieten van begin tot eind met af en toe… kippenvel! Locatie: Nia Domo Zondag 21 december, aanvang 20.15 uur. Kaarten € € 10,- zijn verkrijgbaar aan de kassa. Bent u nieuwsgierig geworden naar Just Us en wilt u meer weten, surf dan naar www.niadomo.nl

€ 19.75 Alle gerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur

U kunt reserveren voor Eerste en Tweede Kerstdag voor ons kerstkeuze menu. Aanvang 17.00 uur.

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.00 uur


Sport Boekel veel te sterk voor Berghem Boekel Sport heeft de uitwedstrijd tegen Berghem Sport met 0-3 gewonnen. Na puntverlies tegen Festilent en Nulandia boekten de bezoekers ten koste van de nummer laatst een belangrijke overwinning. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen koploper Volkel. Met de winterstop in zicht is het voor Boekel Sport zaak om uitzicht te houden op de koppositie. Na recent puntverlies is het elftal van Vermeer gebrand om op bezoek in Berghem te winnen. In vergelijking met vorige week 2 wijzigingen in de basiself van Boekel. Teun Wiendels en robin Gruijters verschijnen ten koste van Jan Tielemans en Noud v.Stiphout aan de aftrap. De bezoekers zetten hun intenties direct kracht bij met een sterke openingsfase. Door goede combinaties snijdt de uitploeg als een mes door de boter van de defensie van Berghem. Doelman Kevin v.Lent moet diverse malen in actie komen op doelpogingen van Joris Polman en rens v.d.Wijst. Juul Hurkmans krijgt een

Berichten

goede kopkans om de score te openen. Namens de thuisploeg komt het gevaar van Andy v.Schijndel. Hij test doelman Bart Verhagen met een venijnig schot. Na een klein half uur spelen is het raak voor de Boekelnaren. De ploeg komt op voorsprong dankzij Polman. Op aangeven van Niek Schuijers schiet de aanvaller beheerst raak, 0-1. De thuisploeg is nog niet van de schrik bekomen of het is alweer raak. Enkele momenten na het openingsdoelpunt verdubbelt Boekel de score. Jelle Bouwmans kopt de bal uit een corner naar Wiendels en de middenvelder tekent voor de 2e treffer van de middag, 0-2. Het blijft voor Berghem Sport niet bij de achterstand, de thuisploeg moet voor rust ook nog eens verder met 10 man. Gijs Kappen krijgt voor een forse overtreding rond de middenlijn een rode kaart. Direct na rust gooien de bezoekers de wedstrijd definitief in het slot. In de 46e minuut schiet Tim Schuijers zijn ploeg naar 0-3. Boekel domineert, laat de bal rustig rondgaan en blijft kansen creëren. Onder anderen Niek Schuijers en Polman laten het na om de score verder uit te bouwen. Na een uur spelen komen Youri v.d.Steen en Noud v.Stiphout in de ploeg voor Wiendels en

Gruijters. De thuisploeg heeft moeite om gevaar te stichten. De numerieke minderheid en forse achtertand maken het voor Berghem onmogelijk om terug te keren in de wedstrijd. Vermeer gunt Sten Krol nog speelminuten, de invaller lost Van der Wijst af. Er wordt niet meer gescoord. Boekel Sport kan terugkijken op een goede wedstrijd waarin het vanaf de eerste minuut bij de les was. De ploeg herstelt zich knap na 2 mindere optredens en tankt vertrouwen voor de komende wedstrijd. Volgende week wacht de topper tegen Volkel. De mannen van Vermeer treden op zaterdag om 19.00 uur aan tegen de koploper. Overige uitslagen: Margriet 2 - Boekel Sport 2 1-2 Ysselsteyn 2 - Boekel Sport 3 2-0 Boekel Sport 4 - ELI 2 5-2 Boekel Sport 5 - Vorstenb. Boys 6 6-0 Boekel Sport 6 - rKVV Keldonk 4 2-5 Boekel Sport 7 - Erp 6 1-7 Boekel Sport 8 - VCO 2 7-1 Erp 8 - Boekel Sport 9 2-4 Dames Boekel Sport 1 - HVCH 1 2-0 Dames Boekel Sport 2 - FC de rakt 2 2-0 Kijk voor de uitslagen van de jeugdwedstrijden en het volledige programma op www.boekelsport.nl.

Wieler Toer Club Boekel Mooi resultaat voor Gimmert goes Alpe D’HuZes tijdens ATB tocht. Zeker 650 deelnemers waren er actief tijdens de veldtoertocht die afgelopen zondag werd georganiseerd door WTC Boekel. Het parcours lag er schitterend bij, het was dus genieten voor de geoefende en de minder geoefende ATB-er. De Goorse, de Boekelse en de Handelse bossen waren een mooi decor voor weer een goed verlopen evenement. Na afloop werd het nog gezellig druk in Nia Domo. Hier werden ook de appelflappen verkocht voor het goede doel waar Gimmert goes Alped’HuZes weer aan gaat deelnemen in 2015. Onze Boekelse leden die bij dit team zijn mochten daarom in samenwerking met Nia Domo, die de koffie verzorgde, de flappen verkopen. De 300 flappen werden allemaal verkocht en samen met de inhoud van de collectebussen gaf dit een resultaat van 323,00 euro. En daar worden wij blij van. Wij willen dan ook iedereen danken die hieraan bijgedragen heeft.


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 29 en 30 november Vet. DAW - Venhorst 1-0 rhode - Venhorst 1 3-2 Venhorst 2 - Milsbeek 2 1-2 Fc de rakt 3 - Venhorst 4 5-4 Handel 5 - Venhorst 5 1-4 Dames Venhorst 1 - VOW 0-3 Programma 7 december Nulandia 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 2 - Estria 2 11.00 u Venhorst 3 - Fiducia 2 11.00 u Constantia 3 - Venhorst 4 11.00 u Hapse Boys 7 - Venhorst 5 12.00 u Dames Volkel 1 - Venhorst 1 10.30 u Dames Venhorst 2 - SES 1 10.00 u Rhode 1 - Venhorst 1 3-2 Op bezoek in St. Oedenrode speelden rhode en Venhorst een aantrekkelijke open wedstrijd. Beide ploegen gingen vol voor de aanval en dat resulteerde in een mooie strijd. Na enkele kansen voor rhode kwam Venhorst echter op 0-1 door een doelpunt van Jaap Kanters in de 24e minuut. Beide ploegen drongen verder aan en schiepen zich nog wat mogelijkheden. In de 36e minuut kwam rhode ietwat gelukkig gelijk, toen een vrije trap door de Venhorstse muur afgeweken werd en onhoudbaar voor keeper Luc Peters in de hoek verdween. Vijf minuten voor de rust kwam een gekeerd schot van Thijs v.Sleeuwen voor de voeten van Tom v.d. Boogaard, die net niet tot scoren kwam. Met een 1-1 ruststand werd zodoende de thee opgezocht. Na de rust zette rhode

Berichten

nog een tandje bij en kreeg een overwicht. In de 65e minuut leverde dat een fraai doelpunt op, 2-1. Venhorst ontworstelde zich moeizaam aan de druk en bleef vechten voor een beter resultaat. Uiteindelijk leverde dat in de 79e minuut de gelijkmaker op, 2-2, door een vlammend schot van Joost Timmers, dat in de verre benedenhoek verdween. De Venhorstse supporters konden leven met deze stand, maar dat bleek niet de eindstand. In de 88e minuut kreeg rhode een hoekschop en hieruit werd de bal onhoudbaar voor de Venhorstse keeper steenhard binnen gekopt, 32. Gezien het moment van scoren moeilijk te verteren, maar op basis van de 2e helft een verdiende winst voor rhode. Volgende week, weer uit, naar Nulandia; we hopen daar meer succes te hebben en met een goed gevoel de winterstop in te kunnen gaan. Onze trouwe supporters zijn natuurlijk weer meer dan welkom. Activiteiten (zie ook onze website): Do 11 dec Snerttraining Di 30 dec Oliebollentoernooi Di 30 dec Oudejaarskienen Zo 4 jan Nieuwjaarsreceptie Vr 30 jan Voetbalkwis JEUGDNIEUWS: Uitslagen zaterdag 29 november Juliana Mill B1 - Venhorst B1 0-9 Venhorst B2 - Sparta'25 B4 1-13 Venhorst C1 - Erp C2 0-3 Blauw Geel ‘3 D5 - Venhorst D1 0-7 Venhorst D2 - DVG D2G 6-2 Venhorst MD1 - Gemert MD1 0-0 Venhorst E1 - rhode E3 5-1 Boekel Sport E2G - Venhorst E2 7-0 Venhorst E3G - Boekel Sport E7G 10-0 Venhorst F1 - Gemert F3 6-1 Venhorst F2G - Erp F3 2-8

RKSV Venhorst F3 Kampioen! De F3 van rKSV Venhorst is zaterdag kampioen geworden. Na een super spannende wedstrijd werd er uiteindelijk van medekoploper Schijndel/De Wit F5 gewonnen met 01 en kon het welverdiende kampioenschap gevierd worden. Spelers, leiders en sponsor “rick Jagers Montage” van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

Schijndel/DE WIT F5 - Venhorst F3 0-1 Blauw Geel ‘38 F10 - Venhorst F4G 7-1 1-3 Venhorst F5G - Mariahout F4G Programma zaterdag 6 december Venhorst A1 - Herpinia A1 14.30 u Mini-pupillen 09.00 u

Rutger van Herpenruiters

Onze pony ruiters waren deze week te gast in Nistelrode voor een selectiewedstrijd! A/B/B Elise Duiker en Jawah 2e/185 pnt en met Mousse 9e/173 pnt. DE/L Larissa v.Lankveld en Bonfire 14e/174 pnt DE/B Mirte v.Mensvoort en Damian K 22e/176 pnt DE/M1 Anouk Vermeulen en Birthday 10e/177/173 pnt. Ook was Wendy v.Diessen in Oud Gastel gestart op haar selectiewedstrijd in het ZZL. In een sterk deelnemersveld werd ze 13e met Evanel's Blackie W. met 61.00%. Proficiat!

BOEKEL & VENHORST

Libre A: C.Vereijken - P.Wijers B.Thoonen - A.v.d.Laar J.Emonds - H.v.d.Ven r.Koolen - K.v.Grinsven T.v.d.Ven - J.Heesen G.v.d.Linden - J.v.Berkel Libre B: C.v.Casteren - C.v.d.Laar M.v.d.Heijden - W.v.d.Broek W.v.d.Ven - A.Emonds G.Verwegen - A.Hoevenaars G.v.d.Cruijsen - M.v.d.Elzen Libre C: J.Sleegers - F.Koolen B.Donkers - J.Manders P.raaymakers - J.Sleegers T.v.d.Ven - F.Koolen Driebanden: T.v.d.Ven - G.Trienekens A.v.d.Laar - G.v.d.Linden J.Emonds - C.v.Casteren J.Heesen - H.v.d.Ven W.v.d.Ven - F.Koolen F.Koolen - C.v.Casteren

100-41 129-44 41-100 53-35 48-45 124-58 23-34 22-49 46-10 29-46 18-75

18-29 20-11 5-10 23-42 1-9 5-17 10-7 11-5 8-6 7-4


Sport Hockeyclub Boekel

Dames 1 Franssen optiek - Deurne Afgelopen zondag is de laatste wedstrijd van deze seizoenshelft gespeeld. Voor Boekel én Deurne een belangrijke wedstrijd, de wedstrijd om de 7e plek. Bij winst zou Boekel stijgen naar de 7e plek. Duidelijke taak voor de dames van Boekel en vol zelfvertrouwen begon de voorbereiding. Deurne bleek na het beginsignaal sterk en snel. De dames van Boekel deden hun uiterste best, maar hockeyde teveel met Deurne mee. Hierdoor wist Deurne als eerste een goal te maken. De 1e helft werd vervolgens afgesloten met nogmaals een goal van Deurne. Boekel lag 0-2 achter. In de rust was de taak van Boekel duidelijk. Alles kon nog en hier wilde iedereen voor gaan. Dit was in de 2e helft goed

Berichten

te zien in het veld. Halverwege de 2e helft wist Boekel dan ook de 1-2 in de goal te krijgen. Gitte Cornelissen speelde de bal richting goal en door een fout van Deurne zat deze erin. Dit gaf moed en nog geen 5 minuten later kon Susan Biemans de rebound van de strafcorner binnen tikken. De stand was 2-2, Boekel is terug in de wedstrijd. Echter, een minuut later wist Deurne de goal van Boekel al weer te vinden. De laatste minuten werd door Boekel vol op de aanval gespeeld door een verdediger te wisselen voor een aanvaller. Tevergeefs, want de eindstand werd 2-3. Volgende jaar gaat Boekel er weer met frisse moed tegenaan. Wij willen Sanne Havermans en Merel Klaassen bedanken voor hun geweldige inzet in dames 1 en wensen ze veel succes met alles wat op hun pad komt. Alle teams van hockeyclub Boekel zijn in de afgelopen weken weer op de foto gezet.

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Op zondag 30 november reed Isa Wintjes met haar Belgisch trekpaard Chantal mee bij een HTC-wedstrijd. Zij reden 2 proeven. Voor beide proeven behaalden zij 177 pnt. Mooie prestaties, Isa en Chantal. Dit weekend reden nog 3 combinaties van onze club een selectie dressuur-wedstrijd in Nistelrode. Cat.D, klasse-L2: Nikki Dekkers met Tiësto. 179 pnt. met veel schik behaald. Dat is wat telt. Volhouden, Nikki en Tiësto. Cat.E, klasse-B: Sharon v.d.Velden met Sil. 185 pnt. En hebbes, weer een winstpunt. Knap, Sharon en Sil. Cat.A, klasse-B: renske Verhoeven met Marion. 184 pnt. Ook een winstpunt te pakken. Goed gedaan, renske en Marion. Nikki en Tiësto sprongen in Berlicum een selectie spring-wedstrijd, klasse L. Een mooi parcours gesprongen, helaas één stop. Zin in ponyrijden? informeer dan bij onze club. psvvenhorst@gmail.com Oefenavonden zijn op dinsdag en donderdag van 18:15 tot 19:15 uur aan de Peelkensweg 2 te Venhorst.

V E S P O

MB1: Boven vlnr.: coach Colinda v.Grinsven, Demi v.Grinsven, Emmie v.d.Elzen, Evi v.d.Heijden, Eva v.d.Elzen, Manon Reijbroek, Vera Nijhuis, Nienke Klokgieter, coach Ludgera Teunissen. Onder vlnr.: Rosie Meulenmeesters, Noa Biemans, Loes Roben, Yvette Teunissen, Mara de Beer, Marieke Oppers, Dionne v.d.Ven

Wekelijks verschijnen er 2 foto’s in Weekblad Boekel & Venhorst. Kun je niet wachten en wil je alle foto's al zien? Ga dan naar www.hcboekel.nl. Merel Klaassen van HCB heeft alle foto's gemaakt, bedankt!

MB2: Boven vlnr.: Sil v.Dommelen, Anouk v.d.Putten, Kim v.d.Elzen, Romy de Bie, Naomi Vissers, Floor v.d.Broek, Katja v.Deurzen. Onder vlnr.: Sarah Felix, Gitte v.Rijbroek, Pleun Tielemans, Dewi Bekkers, Roos v.Berloo, Flor Schreurs

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 29 en 30 november: HV Zephyr - Dames 2 ?? Bedo HS2 - Heren 1 29-18 EHV DS1 - Dames 1 24-18 United Breda HS2 - Heren 2 25-12 Programma 6 december: Breng dag Auw IJzer 10:00 tot 13:00 u Programma 7 december: Heren 1 - Achilles ‘95 HS1 Boekel, 12:15 u Programma 8 december: Mini's/welpen de Horst, 18.30 u


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) B.v.d.Heiden - M.v.d.Elzen C.Sanders - L.Otten Fr.v.Boxtel - G.Zomers Th.v.Alphen - G.v.Exel P.v.Hoof - r.Willems H.v.d.Mortel - B.v.d.Heiden H.v.d.Mortel - J.Mezenberg H.v.d.Zanden - J.v.Boerdonk M.Timmers - A.v.Duijnhoven Libre B (20 beurten) P.Koonings - P.v.Doren J.v.Asseldonk - Th v.rooy L.Verbakel - G.Verwegen C.Coolen - A.v.d.Velden J.v.Osch - M.v.Haandel A.v.Moorsel - H.Arts H.v.d.Berg - J.Kusters J.v.d.Aa - A.v.Asseldonk J.Donkers - P.v.Duren Jac.Coolen - J.v.Sleeuwen Libre C (20 beurten) Th.Snijders - P.rijbroek W.v.Hees - J.v.Dijk J.v.d.Broek - P.raijmakers Fr.v.d.Bosch - H.v.Lankveld W.Kroos - J.v.Lankveld Th.v.d.Burgt - W.v.Hees J.v.Dijk - Fr.v.d.Bosch Th.Snijders - L.v.Sleeuwen T.v.d.Ven - P.rijbroek Th.Snijders - J.v.Duren H.v.Melis - Ph.v.Zuijlen Bandstoten A (20 beurten) Fr.v.Boxtel - P.Koonings H.v.d.Heuvel - H.v.Houtum J.Mezenberg - H.v.d.Zanden M.v.Haandel - H.v.Duren P.v.Hoof - H.v.d.Mortel S.Donkers - M.v.Doren (b) r.Berens - G.Zomers H.v.d.Zanden - A.v.Asseldonk A.v.Moorsel - A.v.Duijnhoven M.v.Schijndel - J.v.Zon M.Timmers - G.Verwegen G.v.Exel - H.Schepers C.Sanders - C.Coolen Fr.v.Boxtel - M.v.Doren (b) A.v.Asseldonk - Jac.Coolen Bandstoten B (20 beurten) J.v.Duren - J.Manders W.Kroos - Fr.v.d.Bosch P.raymakers - J.v.Sleeuwen H.Arts - J.v.Asseldonk Th.v.rooy - H.Arts A.v.d.Burgt - P.rijbroek

59-18 39-55 44-207 85-44 29-73 38-77 38-50 37-29 52-23

35-36 32-15 18-36 34-47 36-24 48-27 46-31 46-20 33-20 40-35

14-10 25-31 22-12 22-19 16-26 9-30 23-12 19-16 49-8 20-17 13-23

33-30 41-24 25-57 24-11 32-23 37-16 28-79 44-21 24-27 21-36 22-30 48-20 24-34 17-27 25-21

9-15 7-17 28-15 22-25 17-12 6-10

Berichten

A.Verstegen - T.v.d.Ven L.v.Sleeuwen - A.v.d.Velden B.v.d.Bosch - T.v.d.Heiden Th.v.d.Burgt - W.Kroos P.v.Duren - Fr.v.d.Bosch J.v.Lankveld - H.v.d.Berg J.v.Osch - W.v.Hees Driebanden (20 beurten) P.v.Hoof - P.v.Duren P.v.Duren - Fr.v.Boxtel G.Zomers - A.Verbakel J.Mezenberg - H.v.Melis J.Kusters - r.Berens G.Zomers - Jac.Coolen A.v.d.Velden - N.v.Kessel H.v.Houtum - J.Donkers J.v.Lankveld - A.Verbakel S.Donkers - P.v.Hoof P.Koonings - J.Heesen J.Donkers - H.v.Es P.v.Duren - N.v.Kessel P.Koonings - Fr.v.Boxtel

20-23 11-13 17-14 2-8 23-7 18-19 15-8

12-11 6-9 6-4 7-3 7-4 14-6 3-10 9-8 0-6 4-11 8-13 7-8 6-10 4-6

VC Unitas / ‘t Menneke

VC Unitas/Meisjes-A boekt een knappe overwinning! Voor de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft kwam de nummer 3 in de stand Minerva op bezoek voor de wedstrijd tegen VC Unitas/Meisjes-A. Vooraf gezien zou het lastig worden en de Ne-

vobo-prognose gunde Unitas slechts 1 set. Maar vanaf het eerste fluitsignaal gingen beide teams redelijk gelijk op, Minerva was iets sterker maar Unitas speelde erg goed. Minerva kreeg op 22-24 2 setpoints maar toen kwam rian v.d.Elzen met haar snoeiharde opslag en kreeg Unitas een setpoint op 25-24. Minerva kwam weer langszij maar met 2 goede acties werd de spannende set met 27-25 gewonnen. In de 2e set liep Unitas continu achter de feiten aan, kwam maar niet dichterbij en verloor de set met 17-25. De 3e set ging gelijk op maar Unitas had in de finale de langste adem en won met 25-20. Dat gaf het team een booste en de meiden speelden vervolgens in de 4e set prima volleybal. Minerva schutterde en Unitas kwam op een indrukwekkende 12-2 voorsprong. maar Minerva vond weer een tweede adem en kwam terug tot 16-16 en toen kon het weer alle kanten op. Unitas rechte nog eenmaal de rug en won ook deze spannende set met 25-22 en daarmee de wedstrijd tegen de nummer 3 met 3-1. Over de hele wedstrijd was het verschil 2 punten. Dus op de juiste momenten de goede punten slaan was de kracht van de Boekelse meiden. Iedereen speelde goed en heel gemotiveerd en dat zorgde ervoor dat de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft de beste was. Nu nog deze stijgende lijn volhouden tijdens de volgende competitiehelft. Zie voor de overige uitslagen http://www.vc-unitas.nl

Unitas/Heren-2 in het nieuw dankzij Slecoma Dankzij de gulle sponsoring van de heer en mevrouw Van Sleeuwen van de firma Slecoma zien de mannen van VC Unitas/Heren-2 er weer tiptop uit. En als je er goed uitziet, presteer je ook beter. Dat bleek wel na het maken van deze foto want de heren wonnen hun wedstrijd meteen met een knappe 4-0 uitslag!

Heren-2 in het nieuw dankzij Slecoma!


Sport Eerste team ’t Veertje wint van Oosterhout 1 ’t Veertje 1 speelt op zondag 30 november thuis tegen Oosterhout 1. Tijdens de herendubbel van Tim Hectors en Pim Verlangen werden er zeer snelle rally’s gespeeld. Het was een mooie partij, waarbij de 1e set met 21-13 werd gewonnen, de 2e set verloren met dezelfde eindstand en de 3e spannende set na een lange rally werd gewonnen met 21-18. De damesdubbel van rebecca Verhofstadt en Amy v.Neerven werd eenvoudig gewonnen. De herenenkel van Pim was een partij met veel lange rally’s. Het werd een ware conditieslag

Berichten

die Pim, gelukkig voor ’t Veertje, ruimschoots won. Tim speelde zijn herenenkel tegen routinier Christ Daamen, die al heel wat jaren meegaat in de badmintonwereld. De eerste set ging gelijk op en werd net door Tim gewonnen met 21-18. In de tweede set had de routinier zijn pijp leeg en deze werd dan ook eenvoudig gewonnen met 21-8. De damesenkel van Amy was een formaliteit, zij stond ziek op de baan en liet de winst dan ok graag over aan de tegenstander. rebecca speelde tijdens haar enkelspel een kat en muis spelletje met haar tegenstander. De tegenstander had een zeer goede conditie, waardoor de partij toch nog lang duurde, maar uiteindelijk was de winst met 21-15 en 21-10 voor ’t Veertje.

’t Veertje 1 vlnr Amy v.Neerven, Tim Hectors, Rebecca Verhofstadt en Pim Verlangen

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen

mountainbikes

reparaties ophaalservice (elektrische) fietsen

Tim en rebecca speelden een mooie gemenddubbel met snelle rally’s. Zowel de dame van Oosterhout als van ’t Veertje speelde erg goed. De laatste partij, de andere gemengddubbel werd helaas net niet gewonnen (18-21 en 18-21). Met een 6-2 overwinning behoud ’t Veertje 1 een nette derde plaats in de competitie. De uitspraak van het team na afloop: ‘Tjakke, de winst is weer binnen!’. Uitslagen zondag 30 november ’t Veertje U15/1 - Oosterhout U15/2 3-5 ’t Veertje U15/2 - High Speed U15/1 1-7 ’t Veertje U13/1 - Veldhoven U13/2 5-3 ’t Veertje 1 - Oosterhout 1 6-2 ’t Veertje 2 - B.C.H. 5 3-5

Uitslag 27 november 2014. A-lijn 1. Dames Putter-Willems 61,46% 2. Dames v.Dinteren-v.Geffen 59,82% 3. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 55,90% 4/5. Dames v.Berlo-v.Dooren 53,47% 4/5. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 53,47% 6. Mw.Ceelen-Hr.v.d.Heijden 52,08% B-lijn. 1. Hr. en Mw.Verlangen 61,11% 2. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 60,07% 3. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 59,38% 4. Mw.Polman-Hr.Muselaers 52,78% 5. Hr. en Mw.Jansen 52,08% 6. Dames v.d.Berg-Nieuwenhuis 51,04% 7. Dames Koster-Verbeek 50,69% C-lijn. 1. Heren Huijbregts-Willems 63,50% 2. Mw.Swarts-Hr.Derks 53,00% 3. Dames v.Dalen-v.ras 52,50% 4. Dames Kremers-v.Lieshout 52,00% 5. Mw.Coolen-Hr. v.d.Goor 51,67% 6/7. Hr. en Mw.Verhoeven 50,83% 6/7. Hr. en Mw.Meulepas 50,83% 8. Dames v.Delst-de Graaf 50,42% De totale uitslag kunt U vinden op: www.boekelsebridgeclub.nl Donderdag 4 december is het een vrije speelavond. S.v.p. tijdig afmelden als je niet komt. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


2007

1998

2005

2000

2005

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Te koop gevraagd gebruikte Peugeot Citroen maximaal 140000 km.

Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco

Baleno 1.3 sedan

Renault

Suzuki

2002

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat

Zafira 2.0 Diesel

Ford

Opel

2002

Xsara Picasso 1.8 16V Airco

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

Citroen

Citroen

2012 1998

C1 Collection 5 drs Airco LED

Xsara 1.9 Diesel

2006

2005

2004

2005

2004

2002

2002

2000

2012

2009

Citroen

407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

Peugeot

1997 2006

Citroen

407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco

407 2.0 HDI SEDAN XS

Peugeot

Peugeot

307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO

307 Break 2.0 HDI DIESEL AIRCO

Peugeot

Peugeot

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

Peugeot

Peugeot

208 HB 1.2 5 Drs Airco

306 BREAK 1.9 DIESEL

Peugeot

Peugeot

207 1.6 Cabrio

207 HB1.4 Vti 5 Drs Airco

Peugeot

Peugeot

106 HB 1.6 Gti

207 HB 1.4 Vti 16V Airco

Peugeot

Peugeot

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

2012 2007 2003 2013 2012 2008 2006 2006 2004 2013 2012 2012 2010 2008 2008 2008 2002 2009 2010 2009 2008 2004 2001 2008 2008 2007 2006 2008 2011 2000 2004 2006 2008 2008 2000

B OVAG

OPEL AGILA 1.0I EDITION-TREKHAAK 22005 KM OPEL AGILA 1.2I TEMPTATION 94557 KM OPEL AGILA 1.2I COMFORT 104087 KM OPEL CORSA 1.2I 5DRS ANIVERSUM-EDITION 12258 KM OPEL CORSA 1.2I LPG G3 COLOR EDITION 55478 KM OPEL CORSA 1.2I 5DRS ENJOY 70363 KM OPEL CORSA 1.2I 5DRS SILVERLINE 139210 KM OPEL COMBO 1.3 DIESEL TOUR 160370 KM OPEL CORSA 1.2I FULL RYTHEM 135240 KM OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO SPORTS TOURER EDD. 28225 KM OPEL ASTRA-J 1.4I 5DRS EDITION 53210 KM OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER EDITION 73138 KM OPEL ASTRA-J 1.6I SPORT AUTOMAAT 33123 KM OPEL ASTRA 1.8I TWINTOP COSMO AUTOMAAT 60210 KM OPEL ASTRA 1.6I TEMPTATION AUTOMAAT 116433 KM OPEL ASTRA 1.6I TEMPTATION STATIONCAR 139980 KM OPEL ASTRA 2.2I COUPE AUTOMAAT 184084 KM OPEL INSIGNIA 2.0I TURBO SPORTS TOURER 45053 KM OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 34120 KM OPEL MERIVA 1.6I COSMO 101210 KM OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 102310 KM OPEL MERIVA 1.6I AUTOMAAT 38210 KM OPEL OMEGA 2.2 SEDAN 240437 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8I TEMPTATION 45313 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8 BISS. EDD. 138135 KM OPEL ZAFIRA-B 18I TEMPTATION 120323 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8I BUSS. EDITION 123452 KM OPEL ANTARA 2.4I TEMPTATION 77941 KM CHEVROLET ORLANDO 1.8I LTZ 7 ZITPLAATSEN 59005 KM DAIHATSU TERIOS 4X4 AIRCO 133020 KM HYUNDAI GETZ 1.3 AUTOMAAT 112382 KM MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 120448 KM PEUGEOT BIPPER 1.4HDI AIRCO 102210 KM PEUGEOT 207 1.4I STATIONCAR 96818 KM RENAULT CLIO 1.4I 3DRS 117338 KM

SAMENWERKENDE

2011 2010

2010 2005 2005 2010 2007 2009 2013 1998 2003 2006 2010 2000

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

Bedrijfsauto's: Ford Transit Connect 18TDCI, 27dkm, th VW Caddy 1.9TDI, ac, schuifdeur

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Opel Tigra twintop 18i 16V, ac,lmv, cabrio Citroen C1 ambiance, airco, er, cv, 36dkm Hyundai Atos 1.0i automaat, ac, 19dkm Peugeot 206+ XS 14i airco Peugeot 3008 16i, luxe uitv. Peugeot 306 18i, 4drs Peugeot 307 20HDI, 5drs, ac,th Renault Megane 2.0-16V RS sport, 131dkm, luxe uitv. Toyota Aygo, 5drs, ac,er,cv Volvo V40 16i, station, th, cv, er, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

G.VERWEGEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 CJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOCENTRUMBOEKEL.NL

Het is weer tijd voor de WINTERCONTROLE 9.95 euro!!!!!! Doffe koplampen? polijsten vanaf 25 euro!!

Suzuki Alto 1.0 5drs............................................................................2001

Ford Mondeo 1.8 TDCi airco 5drs ......................................................2000

Ford Focus 1.4-16v airco 5 drs ..........................................................2000

Ford Ka 1.3i stuurbekr.......................................................................1998

Ford Ka 1.3i-16v airco stuurbekr. .......................................................2003

Ford S-max 2.0 panoramadak............................................................2006

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEEr- en PrINTWErK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDrUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

A l l e r h a n d e t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

RIJOpLEIDING

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERpLANKEN Tel: 0622887186

Nieuw E achter B vanaf 1-12-2014

Voor opgave 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 Rj Boekel TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. machinale houtbewerking boekel

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer! Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DrUKWErK naar BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Van Deurzen

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

NIEUW: speciale dooikorrels voor

Build to last longer made in Sweden gladheidsbesrijding zonder corrosieve HEDON uitslag opwitgoedservice alle bestratingen. Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

GrATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------INTErIEUrKASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------TE HUUr 190 m2 verwarmde opslagruimte in buitengebied Gemert. Tel. 0650411666. -------------------------------------------------`

A l l e r h a n d e Poëziecursus in de bibliotheek Altijd al meer willen weten over poëzie? Dan is een cursus poëzie misschien iets voor u. Bij voldoende deelname gaat er in januari 2015 een cursus poëzie van start bij Bibliotheek De Lage Beemden. De poëziecursus is bedoeld voor mensen die niet alleen graag gedichten lezen, maar die er ook meer over willen weten. Verspreid over zes avonden leren de cursisten over de theorie, de historie en analyse van gedichten. De begeleiding van de cursisten is in handen van neerlandicus Wout de Vries. Het is nog niet bekend op welke avonden de poëziecursus gaat plaatsvinden; dat is afhankelijk van de opgave van de deelnemers. De poëzieclub komt om de vier weken bij elkaar in de bibliotheek in Gemert. Interesse? Heeft u interesse, geeft u zich dan voor 15 december 2014 op bij Wout de Vries

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

(devrieswagm@gmail.com). Vermeld naast uw telefoonnummer en mailadres ook op welke doordeweekse avond(en) u kunt, want de cursus wordt gegeven op de meest gekozen avond van 20.00 tot 21.30 uur in de bibliotheek in Gemert. De kosten voor deelname bedragen € 40,00. Informatie Mocht u vooraf informatie wensen over de poëziecursus, dan kunt u per mail contact opnemen met Wout de Vries (devrieswagm@gmail.com).

Evenementenkalender 12 december: Boekelse Kwis 27 december: Prijsuitreiking Boekelse Kwis

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

KADOTIP” Voor de feestdagen hebben wij leuke KADOPAKKETTEN en RELATIEGESCHENKEN met streekprodukten. Verse groenten en heerlijk fruit Boerderijzuivel, ambachtelijke kaas en ijs

Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel. Tel 06 20364524

Maandag, woensdag en vrijdag 13.00-18.00 zaterdag 9.00-17.00

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEEr- en PrINTWErK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDrUK, tel. 322140. -------------------------------------------------TEKENEN en SCHILDErEN. Inlooplessen: woensdagochtend 09.30-12.00 uur; donderdagavond 19.30-22.00 uur. Hanny Verbrugge, Elzen 7, 5427 rC Boekel, tel.06-30118048 -------------------------------------------------Hulp bij thuisadministratie. Huiselijk geweld, uitbuiting, ouderenmishandeling of eenzaamheid. Vrijwilliger A.Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel, tel. 0492323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------TE KOOP kerstbomen, vanaf maandag 1 december. Elke dag vanaf 10.00 uur. Bomen kunnen eventueel thuis bezorgd worden. C.v.Lankveld, Noordstraat 3a, Venhorst, tel. 0492-322874 of 06-23173172. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Kerstconcert KWALITEITSKOOR KARAKTER

“A festival of Carols” 20 december a.s. In deze donkere dagen voor Kerst is het Kerstconcert op zaterdag 20 december van het gemengd kwaliteitskoor Karakter dé ultieme manier om in de juiste kerststemming te komen. In de indrukwekkende Kruisherenkapel te Uden wordt een avondvullend programma geboden in Dickens stijl en gala. Voor de pauze zal Karakter gekleed gaan in kostuums uit de tijd van Charles Dickens en schitterende Christmas Carols ten gehore brengen. Na de pauze heeft het koor zich in dit deel van het programma in prachtige galakleding gehuld en kunnen de muziekliefhebbers vervolgens genieten en luisteren naar een keur van internationale kerstsongs, onder meer uit Argentinië van componist Ariel ramirez, “Navidad Nuestra”. Als solist uit eigen gelederen roan raymakers, onder algehele muzikale leiding van dirigent Lex Wiersma, die samen met een kleine formatie musici, op de piano het kerstconcert ondersteunt. De-

ze dirigent mocht in augustus 2013, zowel koor als orkest,(350 zangers en zangeressen inclusief een 60-tal orkestleden ter gelegenheid van Boekel 700) onder zijn leiding de Carmina Burana dirigeren! Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) Locatie: Kruisherenkapel te Uden. Koor Karakter in Dickens kostuums gaat ook nog on tour. Op zaterdag 13 december, zijn zij in het centrum van Uden te zien. Vervolgens op de Dickens festijns van zondag 14 december in Druten op zondag 21 december voorafgaand een mis (11.00 uur) in Drunen. De kerstmarkt van Samarja in Waalwijk op 17 december en de kerstavondmis van 24 december om 20.30 uur in Boekel. En niet te vergeten het kerstconcert op 20 december. Verkoop entreekaart € 10 pp. kerstconcert via de website: Kwaliteitskoor Karakter en voorverkoop rokado, Mondriaanplein te Uden of voor meer informatie: ria Derks-v.d.Ven, 06-42119453.

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

TOPCARE

na gelstudio waxsalon

AKTIE: Gellak op de natuurlijke nagels >Ƶ ŶĐŚƌŽŽ ŵ NU VOOR MAAR € 15,- Blijft 3 à 4 weken mooi! Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling Žǁů ŝŶ Ő Gellak • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon WĂƌƚLJĐĞŶ ƚƌƵ ŵFrench pedicure (teennagels) Energetix sĞƌŐĂĚ ĞƌĐĞŶ ƚƌƵ ŵMagneet-Sieraden Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: ^ŝ ŶƚŐĂƚŚĂƉ ůĞŝŶ ϲͮ ϱϰϮϳŽĞŬĞů  06-43085124 www.Topcarenagelstudio.nl dĞů͗ϬϰϵϮͲϯϮϭϰϱϮͮ/Ŷ ĨŽΛŶŝ ĂĚŽ ŵŽ͘Ŷ ů

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEEr- en PrINTWErK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDrUK, tel. 322140. -------------------------------------------------BrOODJES BUFFET, div. frietkramen, shoarma- en kebabkraam, eieren in Bourgondisch pan, buffetten in stijl. Party Service Jos renders, bel 0492-352192 of zie www.partyservicejosrenders.nl

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, ria v.Lankveld

A l l e r h a n d e Opwerme Venhorst

Langzaam maar zeker komt carnaval weer in beeld, de tijd waar diverse carnavalsharten sneller gaan kloppen. Diverse prinsen zijn alweer onthuld en steken en scepters worden weer voor de dag getoverd. De organisatie van Opwerme in Venhorst is er ook weer klaar voor. De splinternieuwe zaal is up to date voor de 9e editie. Ook deze keer komen wederom de beste kletsers naar Venhorst. Jan Strik, rien Bekkers, Hans Verbaarschot, Berry Knapen, Koen Verstappen en Dirk Kouwenberg, zijn degenen die u alle weer een ouwerwets avondje lachen zullen bezorgen. 6 tonpraters die allemaal grossieren in prijzen, staan te popelen om het splinternieuwe podium te betreden. De muzikale ondersteuning is van dweilorkest Ok Moi. Uiteraard vindt dit plaats in cafĂŠ zaal Plein 31 op 12 en 13 februari 2015. De kaartverkoop vindt plaats op 28

AANBIEDING AUTO 35 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen normaal â‚Ź 2007,50 nu voor â‚Ź 1850,00 Betaling in termijnen mogelijk Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

november a.s, in cafe Plein 31 om 18.00 uur. Elk persoon mag maximaal 4 kaarten ophalen. De kaarten kosten â‚Ź 12,50 per stuk. Ben er snel bij want vol is vol. reservering niet mogelijk.

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl

RIJOpLEIDING Voor AUTO-MOTOR en TRAKTOR RIjBEWIjS. Vanaf 1-12-2014 ook E achter B. www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 Rj Boekel 06-22123656

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFT WPPSXPOJOHFOVUJMJUFJUTCPVX  JOEVTUSJFFOEFBHSBSJTDIF TFDUPS 0PLWPPS OTUPG[VJHJOTUBMMBUJFT OJOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH OVVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBUt")#PFLFM #VSHUTUSBBUt")#PFLFM TtM T tM EJOGP!EPOLFSTFMFLUSJDOM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJDOM XXXEPOLFSTFMFLUSJDOM X XXEPOLFSTFMFLUSJDOM

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

John Rambach

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PErSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZOrG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboormachine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

bestratingen

accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------AUTOrIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------Op zoek naar THUISZOrG bel dan VITA THUISZOrG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

info@romboutbestratingen.nl Spechtlaan 25 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

Brabant Design

VENHOrST fax 0492-352257

Websites - Hosting - Hardware

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en riolering

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Druk- en zetfouten voorbehouden

Profile for Boekeldruk

29e jaargang nr 23; 3 december '14  

Weekblad Boekel & Venhorst 3 december 2014

29e jaargang nr 23; 3 december '14  

Weekblad Boekel & Venhorst 3 december 2014