29e jaargang nr 15; 8 oktober '14

Page 1

29e Jaargang nr. 15 - 8 oktober 2014

Lang zullen ze lezen

Bij de start van de Kinderboekenweek werden woensdag op de Boekelse basisscholen schoolbibliotheken geopend. De bibliotheken, bedoeld om een blijvende kwaliteitsverbetering in het lezen en de taalontwikkeling te bewerkstelligen is een gezamenlijk initiatief van gemeente, bieb en scholen. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar feest. En feest was het op de scholen. Venhorst volgt nog in december. Door Ria van Tiel

Met de SportBoeVenkar, voor deze gelegenheid omgebouwd tot BoeKenkar, vier piraten, burgemeester Bos en wethouder Willems, vertegenwoordigers van de bieb en van de scholen begon afgelopen woensdag bij de openbare bieb een ‘Tour de Boekel’ langs de Boekelse basisscholen.

“Dit is niet het einde. Wat we vandaag gaan doen is het begin van iets blijvends. Door de bibliotheken vandaag te openen hopen we de bieb laagdrempeliger te maken en te bereiken dat kinderen meer plezier in het lezen krijgen,” zo geeft wethouder Henri Willems aan. De eerste stop is bij De Regenboog aan de Kennedystraat. Het is duidelijk dat het feest is op de school. De jongste kinderen dragen een kroontje en zwaaien met wimpels. Na een kort toneelstukje door de piraten valt de eer te beurt aan Julia Termeer om de nieuwe bieb te openen. Bij de inrichting, het stickeren en de registratie van de boeken hebben heel veel ouders hun steentje bijgedragen. Het resultaat is dan ook fantastisch. Een mooi licht en kleurrijk lokaal waar de boeken aantrekkelijk en overzichtelijk staan opgesteld. Guusje Arts (7) uit groep 4 kijkt haar ogen uit; “Het is heel erg mooi geworden. Eerst was het een leeg lokaal. Ik kan wel lezen

maar heb nog geen lievelingsboek.” Omringd door vriendinnen heeft Maud v.d. Weijer (9), leerling van groep 5, haar favoriete boek allang gevonden. In het boek ‘Knettergekke optische illusies’ wijst ze haar klasgenoten wat voor ongelofelijke figuren en puzzels er allemaal in staan. “Het is hartstikke luxe dat we straks onder school hier boeken uit kunnen kiezen. Ik lees ook vaak,” zo geeft ze aan. De boeken blijven eigendom van school. Alle kinderen hebben een biebpasje waarmee ze boeken kunnen lenen. Iedere dag is er een bieb-ouder die het uitlenen en de administratie regelt. Lees- en mediaconsulent Esther Göring begeleidt het project door leesactiviteiten te ontwikkelen met als doel het plezier in het lezen te bevorderen zodat er niet alleen technisch of begrijpend gelezen wordt, maar vooral met heel veel plezier. ”Als je goed kunt lezen schop je het verder in je leven”, zo is haar overtuiging. Omdat gebleken is dat ook de 0- tot 4 jarigen later beter lezen als ze voorgelezen worden zijn ook de 0- tot 4-jarigen van de voorschoolse opvang en de peuterzaal al betrokken in dit project.

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Sporthal de Burcht Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Fam.Fabrie Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur BoekelFit Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij vanBoxtel 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Entreehal tijdens openstelling Boszicht Beschikbaar LOCATIE AED’s Venhorst Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Statenweg 135 tijdens openstelling Andusta Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistel-rodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijdenK kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463

u w

d i e n s t

ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, aaaaaawebsite: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.0021.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline v.d.Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Ver-straaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL. Contactpersoon Annette v.Soest tel. 0492322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.3012.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail


Kerkberichten GEDOOPT: Volkel: Joucke v.Rhijn, Marlieke en Jelle v.Tiel

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 11 oktober: 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum St. Petrus mmv. dameskoor Sint Agatha. Helmus v.d.Valk, Arnoldina v.d.Valk, overleden fam.v.Boerdonk, Drea en Frans v.Zeeland en Joëlle; voor de leden en overleden leden van dameskoor Sint Agatha. Zondag 12 oktober, 28e zondag door het jaar: 11.00 u Misdienaars: Beerend Klomp en Vayaan, Roselyn en Emanuella Bamé. m.m.v.seniorenkoor De Blijde Herfstklanken; Tonia de Bruin-Constant; Fien Bevers-v.Delst; Drieka Tielemans-Verbruggen (mnd. ged.); fam. Swarts-Rovers; overleden ouders Trienekens-Jacobs en overleden familieleden; Jan en Ardina v.d.Boogaard en hun zoon Martien en zijn vrouw Mien; Johanna v.d. Broek-v.d.Heijden en overleden familie. Woensdag 15 oktober: 18.30 u Rozenkransgebed 19.00 u overleden ouders Wim Swarts en Mies Swarts-v.Dongen, Hemmy Swarts (vwg. sterfdag Mies Swartsv.Dongen); Tonnie Willems-v.d.Boogaard en echtgenoot Piet Willems; Antoon v.d.Elzen (vwg. verjaardag).

MIVAPO

OVERLEDEN: Uden: Leny v.Arnhem-Scheepmaker Volkel: Mien Schonenberg-Verhoeven

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 11 oktober 19.00 u + Zondag 12 oktober 10.00 u: Misintenties parochianen; Bert v.Sleeuwen; voor de ernstig zieken van onze parochie. Acolythen en lectoren: Zaterdag 11 oktober: 19.00 u Mw.v.Zon Zondag 12 oktober: 10.00 u Hr.Donkers

GEDOOPT: Suus v.d.Heijden. Proficiat.

IBAN: NL47RABO0108007642

Dank U namens onze missionarissen

Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘Elke dag een beetje spirit!’ Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. Zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl De kalender van 2015 is (inclusief schild) voor € 6,60 euro verkrijgbaar bij mw. Logtens, Kerkstraat 20, Boekel, tel. 0492 329150. Mobil 0621268349. De kalender is ook te koop in het winkeltje van St.Petrus, dagelijks geopend van 9.30 uur tot 11.00 uur

AANBIEDINGEN donderdag 9 t/m woensdag 15 oktober:

Boekelse kersenvlaai Koffiebroodjes Speltbrood

per stuk

400 GRAM

€ 9.50 € 1.00 € 1.50

Pak roomboter speculaas + 6 anijskrollen

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

“Elke dag een beetje spirit”

€ 5.50 € 11.00

samen voor Iedere dinsdag MARTKAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

voor slechts

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


ToerMee PRIJSWINNAARS

Prijswinnaars Toermee Hartelijk dank aan iedereen die ertoe heeft bijgedragen om de Toermee van 2014 te doen slagen. De netto opbrengst is € 6.400,-. Onze missionarissen en ontwikkelingswerkers zullen er blij mee zijn. Extra dank gaat uit naar de kinderen die op pad zijn geweest om sponsors te zoeken. De prijzen zijn gewonnen door: Danique Adam; Lisanne Adam; Pien Althuizen; Gijs v.Berlo; Niek Coppens; Evi Donkers; Lieke Smits; Kaylian Thonies; Laura v.d.Tillaart; Elisa Vargas Quevedo.

smaakvol geheel. Het talrijke publiek in de sfeervolle theaterzaal van De Horst sprak na afloop vol lof over deze prestatie van de gouden fanfare en de vele medewerkers. Extra veel indruk maakten licht en geluid, allebei van professioneel niveau. Zeer verrassend voor de aanwezige leden en oudleden van de fanfare waren enkele filmfragmenten uit de jaren zeventig, in die tijd opgenomen door drumbandinstructeur Mart v.Helmont. Voor dit alles is Echo der Peel veel dank verschuldigd aan de tientallen sponsoren die ervoor zorgden dat deze kostbare avonden ook betaalbaar waren. Velen (bezoekers en medewerkers) kijken al reikhalzend uit naar de volgende editie van Venhorst Klinkt!

Dank voor....

alle leuke voeten foto's waaruit er 3 gekozen zijn. Gefeliciteerd Jos Jessica en Willemien met jullie gratis voetbehandeling. Pedicure Agnes v.d.Valk, De Vlonder 57, tel. 323352, Diabetische-Reumatische voet.

Venhorst Klinkt! daverend succes

Venhorst Klinkt! editie 2014 is een daverend succes geworden. Met vaste hand leidde dirigent Pieter Poels fanfare, zangers, zangeressen en combo door een avond vol muzikale afwisseling en verrassing. De zangers Toon v.d.Heuvel en Michel v.Eert verkeerden in topvorm en de zangeressen Susanne Brans, Femke Vesters, Marlies Vesters en Marianne v.d.Ven betoverden en ontroerden de aanwezigen. De danseressen van Studio Laura lieten zich van hun meeslepende kant zien en het presentatieteam maakte de avond tot een

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Ode Laarbeek concerteert met Imémato Op zaterdag 11 oktober a.s. geven Ode Laarbeek en muziekgroep Imémato uit Boekel samen een concert in Muziekcentrum Het Anker te Beek en Donk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. In 2013 hebben beide muziekgezelschappen elkaar voor het eerst ontmoet. Dit leidde tot een geweldig concert in gemeenschapshuis De Horst in Venhorst met niet alleen enthousiaste toeschouwers, maar ook met enthousiaste koor- en orkestleden en niet te vergeten de beide dirigenten. Koor en orkest wisselden elkaar telkens na een paar nummers af en speelden daarnaast ook nog een paar nummers samen en dat bleek een gouden greep. Iedereen vond dat dit concert een vervolg zou moeten krijgen en dat gaat nu op

zaterdag 11 oktober in de thuisbasis van ODE, het Anker gerealiseerd worden. Voor wie Imémato nog niet kent: het is een enthousiast koor met combo uit Boekel, bestaande uit ruim 60 zangers, zangeressen en muzikanten. Dit alles onder de deskundige leiding van dirigente Petra v.d.Biggelaar. Muziekgroep Imémato timmert al meer dan 40 jaar aan de muzikale weg. Na een rijke historie, heeft de groep zich ontwikkeld tot een eigentijds koor, met een breed repertoire, dat tegenwoordig vooral bestaat uit populaire muziek. Ode (OverdagEnsemble) Laarbeek is in 5 jaar tijd uitgegroeid tot een orkest met 40 muzikanten en staat onder de bezielende leiding van Theo Lokin. ODE speelt gemakkelijk in het gehoor liggende muziek in diverse stijlen, zoals klassiek en swing. Zelfs nummers uit de hitlijst worden niet geschuwd.

Speelgoedbeurs Venhorst

Op zondag 12 oktober houdt Echo der Peel in MFC De Horst een gezellige beurs voor speelgoed en kinderkleding. De sfeer belooft als vanouds supergezellig te worden. Zoals in andere jaren verwachten we een keur aan kinderkleding. Maar we hebben vooral veel en uitstekend speelgoed in de aanbieding. Omdat de deelnemers ook van ver buiten Boekel en Venhorst komen, verwachten we een grote verscheidenheid aan spullen. De zaal gaat open om 11.00 uur, om 13.00 uur vertrekken de verkopers weer. De kraamhuur is € 5,-. Entree € 1,50. Van de opbrengst worden de instrumenten en de uniformen van fanfare Echo der Peel op peil gehouden. Voor inlichtingen: Jo v.Grinsven, tel. 0492 352151, e-mail jovangrinsvenvenhorst@gmail.com.


Wij hebben er zin in! Jij ook? Voor onze slagerij zijn wij op zoek naar een gemotiveerde MEDEWERKSTER voor zaterdag en vakanties. Ben jij onderscheidend, creatief en hou je ook nog eens van aanpakken, dan zijn wij op zoek naar jou! Leeftijd minimaal 15 jaar. Vraag naar Gerry of Nancy

Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober

Varkensrollade

HEERLIJK GEKRUID

4 stuks

€ 595 € 600

voor

€ 650

500 gram

Zigeuner gehaktschnitsel EXTRA ACTIE:

4 roomschijven + 4 slavinken

UIT EIGEN KEUKEN

SPECIAL VAN DE WEEK

Varkenshaas IN CHAMPIGNONROOMSAUS per portie 300 gram

€ 495

Beefstick

malse gehakte biefstuk met een pittige touch van knoflook en chilipeper 100 gram

€ 195

VLEESWARENTRIO 100 gr. gebr. kipfilet 100 gr. boterhamworst 100 gr. boerenmetworst samen voor

Maandag 13 en dinsdag 14 oktober

Braadworst h.o.h. Gepaneerde kipschnitzels

500 gram voor 4 stuks

Woensdag 15 oktober

Gehakt h.o.h.

500 gram voor

Gepaneerde kipschnitzels

4 stuks

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager

€ 395 € 325 € 600

€ 295 € 600


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 10 oktober Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 17 oktober GFT-afval / Groenbak

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL

Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08.

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl. KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 0610476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering

AGENDA voor de RAADSVERGADERING d.d. 9 oktober 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis

1. Opening 2. Vaststellen van de agenda (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk) 3. Spreekrecht voor burgers 4. Trekking van het stemnummer 5. Raadsvoorstel inzake mantelzorgondersteuning en –waardering 2015* 6. Raadsvoorstel inzake verordening maatschappelijke ondersteuning 2015* 7. Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost* 8. Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant* 9. Raadsvoorstel inzake jeugdhulp* 10. Raadsvoorstel inzake de aanwijzing van personen in samenwerkingsverbanden en organisaties 11. Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Legesverordening 2014 12. Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek Veiligheidsregio 1e wijziging begroting 2015 13. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Centrum-Oost 14. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Buitengebied, herziening Molenbrand 5 en 9 15. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandhoek-Runstraat* 16. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2013 en begroting 20152018 ODBN* 17. Vaststelling notulen raadsvergaderingen van 3 juli 2014 18. Mededelingen en ingekomen stukken 19. Rondvraag 20. Sluiting

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar naast de voorstellen, ook achterliggende stukken voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken in het onderdeel Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen


Gemeenteberichten GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: - herenfiets, merk Batavus - zilverkleurig herenhorloge - sleutel met label ‘oma Anny’ - poppetje met wit haar - herenfiets, merk Batavus - rood shirt, G-star

Verloren: - damesfiets, merk Batavus - portemonnee, zwart, met rijbewijs, bankpas, foto’s kinderen, € 50,-- contant - sleutelbos, met Opel autosleutel, huissleutel, fietssleutel en toegangsbatch - herenportemonnee, zwart, met pasjes, foto’s kinderen en medaille vader, € 20,-- contant

DE BLADMANDEN WORDEN WEER GEPLAATST In de komende weken gaan de medewerkers van de onze buitendienst de bladmanden weer plaatsen. Dat is eerder dan gebruikelijk, maar het blad lijkt eerder te vallen dan in andere jaren. Door de gemeente worden jaarlijks 90 bladmanden geplaatst. Deze manden worden wekelijks geleegd en staan op vastgestelde locaties binnen de bebouwde kom. De locaties zijn vastgesteld aan de hand van de ervaringen van de afgelopen jaren. Er zullen geen manden worden bijbesteld. In sommige straten valt het blad eerder, daarom staan de 90 bladmanden niet continu op dezelfde plek. Daar worden de manden dan ook het eerst geplaatst en daarna mogelijk ook weer verplaatst naar een andere straat. De gemeente houdt dit zelf in de gaten. U hoeft de gemeente niet te bellen over het (ver)plaatsen van de manden.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

In het buitengebied plaatsen wij geen bladmanden. Daar is immers meer ruimte en is het goed mogelijk om bladafval zelf te composteren. Dit is duurzaam en biedt een goede overwinteners met een minimum inkomen en hoge zorgkosten in aanmerking komen voor een collectieve basisverzekering en een collectieve aanvullende zorgverzekering vanuit de gemeente. Het college gaat de kosten hiervoor betalen uit de Transitie Wmo.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 23 september jl. is o.a. aan de orde geweest:

Beslissing op bezwaar Meerts rechtspraktijk Mevrouw Verhoeven uit Beegden heeft een Wob-verzoek gedaan. Zij is van mening dat niet alle informatie is toegestuurd en daarom heeft Meerts rechtspraktijk namens haar bezwaar gemaakt. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard.

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015 Het college heeft de ‘Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015’ vastgesteld, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad. Met de vaststelling van de regeling zorgen we voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de regionale inkoop op het gebied van de Wmo. Het betreft hier o.a. de inkoop van individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, maatschappelijke opvang en beschermd wonen vanaf 2015.

Maatwerk compensatie meerkosten zorggebruik Het college heeft besloten een maatwerkvoorziening in het leven te roepen voor compensatie van meerkosten die worden veroorzaakt door een hoog zorggebruik. Vanaf 2015 kunnen inwo-

Notitie “Naar een zorgvuldige veehouderij in Boekel” 2014 ter kennisname Het college heeft de notitie “Naar een verantwoorde veehouderij in Boekel” ter kennisgeving aangenomen. De notitie geeft aan wat er gedaan wordt en wat de gemeente eventueel nog kan doen om verder te werken aan een verantwoorde veehouderij. Het college wil met de raad verder in gesprek om te overleggen over eventuele aanvullende acties.

Aanpassing van de ontwikkelingovereenkomst voor Mutshoek 7 - extra bijgebouwen laten staan Het college heeft besloten om bij de boerderij Mutshoek 7 extra bijgebouwen toe te staan. In ruil hiervoor wordt er extra landschappelijke inrichting gerealiseerd en worden historische elementen van de oorspronkelijke boerderij teruggebracht.


Gemeenteberichten ringsplek voor insecten en kleine zoogdieren. Natuurlijk kunt u ook uw eigen groencontainer vullen met blad. Wij zien ook burgers die blad op een hoop vegen of in een zelfgemaakte bladmand deponeren. Wij zijn natuurlijk blij met eigen initiatief. Om dit te ondersteunen hebben we besloten deze “eigen” manden in het buitengebied ook te legen. Dat doen we maximaal 1 keer per 2 weken. Maakt u in het buitengebied een eigen mand, zorg dan dat u deze plaatst op een plek waar onze vrachtwagen deze gemakkelijk leeg kan maken, dus niet in de nabijheid van een boom. Zorg ervoor dat de mand van gaas is, makkelijk te hanteren, geen bodem heeft en een minimale afmeting heeft van 150 x 150 cm.

De bladmanden zijn bedoeld om alleen bladafval van gemeentelijke bomen in te deponeren. Het volmaken van de bladmanden met particulier tuin- en ander afval is dan ook niet toegestaan. Wordt dit wel aangetroffen dan wordt de betreffende mand niet geleegd en kan deze zelfs verwijderd worden. In de week voor kerst zullen alle manden weer worden opgeruimd. VASTSTELLING NIEUW MANDAATREGISTER Op 30 september 2014 hebben burgemeester en wethouders van Boekel besloten, onder intrekking van het mandaatregister zoals vastgesteld op 18 februari 2014, het mandaatregister 2014 van de gemeente Boekel vast te stellen. Het mandaatregister ligt vier weken ter inzage bij de centrale balie van de gemeente Boekel en treedt op de dag na bekendmaking in werking.

OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, gelet op het bepaalde in artikel 190, lid 2 van de Gemeentewet, maken bekend dat op 16 september 2014 aan de gemeenteraad de Programma- en Productbegroting 2015 - 2018 is aangeboden. Deze stukken liggen voor eenieder kosteloos ter inzage en zijn tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar. Boekel, 16 september 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van de heer A.W.C. Bevers, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Noordstraat 19 te Venhorst.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 7 oktober 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Boekel, 30 september 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Boekel-Venhorst VVD achterban onder de indruk van agrarische sector in Boekel De 7 VVD achterban leden die ingegaan zijn op de uitnodiging van ZLTO om één op één het gesprek aan te gaan boeren uit de gemeente heeft geresulteerd in veel enthousiasme en begrip voor de agrarische sector in Boekel en Venhorst. “Het was er zo netjes en schoon, ook in de dierenverblijven is er vanalles aangepast en verbeterd” zei Astrid Manders na haar bezoek aan een vleeskuiken ouderdier houder. “Heel anders als toen je vroeger zo'n schuur in ging”. “Ook de professionaliteit waarmee ondernomen wordt is met gigantische stappen vooruit gegaan” voegde Bert Wezenberg er snel aan toe. In het algemeen werden wij door de gesprekken ook klip-en-klaar geconfronteerd met de problemen in de sector. Bv de problematiek rondom de opvolging bij

jonge boeren, leegstand en de veranderende normen en eisen rond maatschappelijke inpassing van de veehouderij. Het geeft ons vertrouwen te zien dat er in de gemeente Boekel een relatief groot aantal fanatieke jonge boeren zijn die het stokje over willen nemen. Dit zijn boeren die het vertrouwen verdienen om te werken aan een innoverende agrarische sector waar alle burgers in Boekel net zo enthousiast op reageren als dat wij deden bij onze laatste achterban vergadering. Ook willen wij als VVD Boekel Venhorst via dit artikel de ZLTO leden bedanken voor hun gastvrijheid!

Sfeervolle Kerstmarkt GGZ Oost-Brabant Huize Padua

GGZ Oost Brabant Huize Padua houdt donderdagavond 11 december haar jaarlijkse kerstmarkt in het sfeervolle park op het terrein van Huize Padua. Op de markt worden sfeervolle kerstdeco-

raties van hout, metaal en natuurlijke materialen verkocht. Deze zijn onder andere gemaakt door bewoners en de activiteitenbegeleiding. Daarnaast zijn er diverse gezellige activiteiten voor jong en oud, eetkraampjes en is er volop muziek. Wilt u een kraam huren? Particulieren kunnen tussen 09.00-12.00 uur telefonisch een kraam om hun kersten/of sfeerartikelen aan te bieden reserveren bij Team Vrije Tijd & Welzijn; bereikbaar via 0492-846124. De kosten bedragen € 30,00 per kraam; dit is incl. € 10,00 borg.

NEDERLANDSE BRANDWONDEN STIcHTINg

COLLECTEWEEK 5 - 11 oktober: Geef om een littekenvrije toekomst


Nieuwe schoolbieb op basisschool Uilenspiegel geopend. Van mediatheek naar schoolbieb. Na een klein jaar aan voorwerk was het dan zover. Op de eerste dag van de Kinderboekenweek de opening van de schoolbieb. Wat jaren als mediatheek op onze school door het leven ging is nu een echte schoolbieb geworden. Oude boeken werden uit de kasten gehaald en vervangen door nieuwe actuele boeken. Alle boeken werden via een ander systeem gecodeerd. Avi boeken en informatieve boeken zijn nu op thema gerangschikt. Veel boeken worden nu met de voorkant van het

boek gepresenteerd zodat het grotere blikvangers zijn. En dat allemaal om het leesplezier te vergroten. En dit omdat we de overtuiging hebben dat wanneer er leesplezier is er ook leesontwikkeling gaat plaatsvinden. Aadje piraatje Op deze eerste oktober zaten alle kinderen van de bovenbouw op het buitenpodium. De kinderen van de onderbouw mochten natuurlijk ook komen maar hadden net een ontzettend leuk kamp van twee dagen achter de rug. Zij hadden de keuze om aan te sluiten of niet. Ook de burgemeester en wethouder waren aanwezig. En Esther Göring, onze schoolbiebcoach. Na enkele mooie woordjes hoorden we geluid. Enkele stoere piraten kwamen met een prachtige kar vol met boeken aanrijden. Er moest een opening plaats gaan vinden. Dat vonden alle piraten. Directeur Resi v.d.

Vendelgroet voor 100-jarige Harrie Hanenberg

Op woensdag 30 september werd Harrie Hanenberg 100 jaar. Zoals gebruikelijk voor een 100-jarige bracht gilde Sint Agatha hem een vendelgroet. Harrie, samen met zijn grote familie, was zeer vereerd met deze hulde.

Marieke gijsBers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

Coer werd in plechtige kleding gehesen. Zij moest proberen een lintje door te knippen. Maar hoe goed zij ook haar best deed………het lukte niet. Aadje piraatje haalde steeds weer grapjes uit met onze directeur. Uiteindelijk gaf Aadje piraatje het op en moest de directeur de kleding weer inleveren. Opening Voor de echte opening mochten we allemaal naar binnen. De schoolbieb zag er erg feestelijk uit. Allemaal ballonnen en slingers. En ook een mooi lang oranje lint. Terwijl alle kinderen achter het lint een plekje zochten mocht de wethouder met een mooie schaar het lint doorknippen. Maar niet voordat van tien tot nul was afgeteld. Een groot applaus volgde. Maartje Samen met een ouder mocht Maartje, omdat ze jarig was geweest, het eerste boek scannen. Er volgde weer een groot applaus. De volgende dag gingen alle groepen enthousiast naar onze nieuwe schoolbieb om de eerste boeken uit te zoeken en te laten scannen. Bedankt Het omturnen van de mediatheek naar een echte schoolbieb is veel werk geweest. Een aantal ouders hebben wekenlang heel veel uren gewerkt om dit te realiseren. Ook de klussengroep van onze school was hier bij betrokken. Zonder deze hulp was het niet mogelijk geweest om dit te realiseren. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet. En nu…..volop lezen, en genieten. Basisschool UilenspiegelNIEUWSBRIEF Het is weer enige tijd geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft gehad. Toch gebeurt er achter de schermen veel. In deze nieuwsbrief delen we de laatste ontwikkelingen. Een nieuwe dienstaanbieder ! BoekelNet staat voor een open netwerk. Al geruime tijd zijn we bezig om concurrentie op ons netwerk toe te laten. We stellen daar wel eisen aan waardoor het enige tijd heeft geduurd voor dit echt loskwam. Maar we zijn eruit! Sinds 1 oktober is Plinq de tweede aanbieder op de consumentenmarkt.

Plinq is een meer lokaal georiënteerde aanbieder met een eigen kundige helpdesk. In Heeze-Leende heeft Plinq aangetoond een stabiel product en een goede ondersteuning te bieden. Plinq komt met een welkomstaanbieding voor klanten die nog niet gebruik maken van hun glasvezelaansluiting. 3 maanden kunt u gratis genieten van hun product, bent u niet tevreden dan kunt u na die drie maanden kosteloos opzeggen. Kijk op www.plinq.nl voor meer informatie. Op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag en -avond is een adviseur van Plinq aanwezig bij Electroworld Wim v.d.Broek om u alle informatie te geven. Verdere concurrentie op ons netwerk: Zoals wij eerder al aangaven denken wij dat concurrentie DE sleutel is voor een goede dienstverlening door onze aanbieders. Op dit moment hebben we met CanalDigitaal en Plinq definitieve afspraken gemaakt. Op heel korte termijn komt daar nog een derde speler bij, te weten Trined. Daarnaast lopen er nog gesprekken met andere aanbieders. Kortom, binnen nu en een half jaar heeft u de keuze tussen diverse aanbieders op ons glasvezelnet en kunt u de aanbieder kiezen die het beste bij uw wensen past !

Dienstverlening CanalDigitaal: CanalDigitaal heeft destijds het klantenbestand en de service van Glashelder overgenomen. Dat is zeker niet overal goed gegaan. Voor een groot deel is dat te wijten aan het faillissement van Glashelder en het snelle tempo waarin moest worden opgestart. Die tijd lijkt nu achter de rug. De klachten worden minder en het signaal wordt meer stabiel. In onze overleggen met CanalDigitaal geven wij ook aan dat het verleden geen excuus meer is en dat er gewoon een goed product geleverd moet worden. Wij hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. IP-tv pakket CanalDigitaal: Inmiddels heeft een tweede update van het IP-tv pakket van CanalDigitaal plaatsgevonden. Diverse functie zijn verbeterd. Pauzeren, opnemen en video on demand zijn inmiddels actief. Ook tv kijken en bedienen via lap-top, tablet of smart phone zijn verbeterd. Enkele functies zijn nog in ontwikkeling en worden op korte termijn toegevoegd. Als gebaar naar Boekel heeft CanalDigitaal tot eind dit jaar het zenderpakket fors uitgebreid en functies als opnemen en TV gemist toegevoegd. En het mooiste van alles; IP-tv is nog steeds in ontwikkeling dus gratis ! Telefoonboekvermelding: CanalDigitaal geeft standaard de nummers van haar klanten NIET door bij de telefoongids. Indien u wenst om in de telefoongids vermeld te worden (blijven) dient u dit door te geven bij CanalDigitaal. Wifi als beperkende factor? Regelmatig horen wij van mensen dat de snelheid van het internet achterblijft bij de verwachting van een snel glasvezelsignaal. Vaak blijkt dat dit komt doordat het WIFI signaal van ons modem onvoldoende doorkomt bij uw computer of tablet. Vaak is dat met eenvoudige maatregelen te verbeteren. Kijk op onze website bij “wat verandert er” voor wifi tips. Indien ons wifi signaal goed wordt ontvangen of u bent bedraad aangesloten dan garanderen wij een supersnel internet. Voordelen van Glasvezel: De opstart van ons netwerk is niet zonder slag of stoot gegaan. Door alle rumoer zouden we bijna onze pluspunten vergeten. De komende maanden gaan we daar meer aandacht voor vragen. Nu leggen we de voordelen alvast kort uit. • Superieure beeldkwaliteit: Ons netwerk is inmiddels stabieler geworden. Ook is de aansluiting op het bronsignaal in Eindhoven verbeterd. Dat betekent dat we veel meer capaciteit hebben om data te versturen. Dat merk je in de beeldkwaliteit. Ons DVBC signaal is van een ongekende helderheid. Zet dit naast het

koper signaal van UPC of KPN en u ziet wel degelijk verschil. • Altijd echt snel internet: Door de verbeterde aansluiting is ook de internetsnelheid verder verhoogd. Het mooie van glasvezel is dat u uw signaal niet hoeft te delen met de buren. Uw glasvezelkabel sluit rechtstreeks aan op het world wide web. Wij geven u daardoor basissnelheden van 60 Mb/seconde up en down. Indien u dat wenst is dat uit te bouwen tot meer dan 100 Mb. Die snelheid krijgt u ook echt!! Het kopersignaal van UPC of KPN zal in de spitsuren fors terugvallen. Ons signaal niet. • Concurrentie op ons netwerk: Bij ons kunt u kiezen tussen meerdere aanbieders. U blijft daarbij gebruik maken van dezelfde techniek. Het modem in uw huis behoort immers tot ons netwerk. Daardoor kunt u relatief gemakkelijk van de ene aanbieder naar de andere aanbieder overstappen. Bij het kopernetwerk van UPC en KPN kunt u dat niet. Informatie: De ontwikkelingen gaan snel kijk op onze website voor de laatste informatie. Voor informatie aangaande CanalDigitaal: www.canaldigitaal.nl/boekel/ Voor informatie aangaande Plinq: www.plinq.nl Voor meer algemene informatie en laatste nieuws gaat u naar www.BoekelNet.nl.

Agenda PARTYCENTRUM NIA DOMO 5 okt 7 okt 12 okt 15 okt 26 okt 2 nov 4 nov

Paranormale beurs Kinder- & Kledingbeurs Bijeenkomst Ecodorp Voorstelling Theaterspoor Koppeltijdrit WTC Vrije markt Heemkundekring Bijeenkomst Boekelse energie coöperatie 7, 8, 9 nov: Vogelshow Kwekersgoud 8 nov Korenavond Koor Karakter 14, 15 nov: 55-Jarig Jubileumfeest de Knollekes 16 nov Intocht Sinterklaas 29, 30 nov: Sinterklaasmusical 13 dec EMM Kerstconcert 14 dec MON Kampioenshuldiging 18, 19 dec: Kerstmusical basisschool de Regenboog 21 dec Kerstconcert Just-Us Vocal Group 25 dec Retro feestavond 25, 26 dec: Kerstdiner 27 dec Boekelse Kwis 1 jan Nieuwjaarsborrel 4 jan EMM Nieuwjaarsconcert


Ecodorp Boekel - wonen in de Parel van Boekel

We willen je graag uitnodigen voor een presentatie over Ecodorp Boekel op zondagmiddag 12 oktober. We beginnen om 13:00 uur in Nia Domo. In dit stukje tekst lees je meer over ons ecodorp. Wonen en werken in een mooi stuk van Boekel en in een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven, wat kun je je daarbij voorstellen? Kindvriendelijk: allereerst is het ecodorp heel kindvriendelijk want het is autovrij. We gaan een natuurlijke speeltuin ontwerpen. Er komt een natuurlijke zwemvijver en er komen waterspeelelementen op het centrale plein. Duurzaam: we gaan duurzaam in onze levensbehoeften voorzien (voedsel, energie, water, wonen). De duurzame huurwoningen worden CO2-negatief, er zit meer CO2 opgeslagen in de huizen dan nodig was om ze te maken. We gaan zelf de energie produceren die we nodig hebben. Het is ons streven om 70% van ons voedsel op ons eigen terrein te verbouwen. We zullen wekelijks rondleidingen geven door het dorp, omdat we graag willen inspireren en een voorbeeld voor duurzaam leven willen zijn. Ondernemingen: De inspirerende boomhutten worden ontworpen door professionele Nederlandse kunstenaars. We willen ook een platform zijn voor duurzame ondernemingen. We gaan graag de samenwerking aan met Boekelse ondernemers. Coöperatie Ecodorp Boekel is een coöperatie. Samen verdelen we het werk en de inzet eerlijk. Iedereen woont wel gewoon

in zijn eigen woning. We hebben een cultuur die gekenmerkt wordt door vertrouwen, eerlijk delen, zelfreflectie en we houden ervan om te lachen. Interesse gekregen? We geven een presentatie voor potentiële leden op zondag 12 oktober in Nia Domo met daarna een rondleiding over het terrein. Het begint om 13:00 uur tot circa 17:00 uur.

* In carnavalstermen heeft deze prins een jubileum te vieren. * Een goed voorbeeld doet goed volgen. Zo, nu kunnen jullie alvast gaan nadenken, want het wordt zeker weer spannend dit jaar. Ben je nieuwsgierig? Zorg er dan voor dat je op het prinsenbal van zaterdag 8 november aanwezig bent in gemeenschapshuis De Horst. Op vrijdag 14 november is het jeugdprinsenbal, noteer deze datum alvast op je kalender.

cARNAVALSVERENIgINg

DE PEELTUUTERS

Hallo Peeltuuters en Peeltuuterinnen. Wie wordt onze nieuwe Prins van De Peeltuuters?????? Het is weer bijna zover, het prinsenbal bij Carnavalsvereniging De Peeltuuters in Venhorst. Carnaval 2015 zit er al weer aan te komen en daarom zijn wij alweer druk bezig met alle voorbereidingen. Op zaterdag 8 november zal C.V. De Peeltuuters de nieuwe prins carnaval bekend gaan maken. Wie zal er de opvolger worden van Prins Rens d’n urste, die het afgelopen seizoen met zijn Prinses Marjolein over het Peeltuuterrijk regeerde! Om het jullie wat gemakkelijker te maken, zullen hier de komende weken enkele tips volgen en om het spannend te maken krijg je nu zelfs alvast de eerste twee tips:

Collectanten halen tijdens collecteweek € 1936,00 op in Boekel en Venhorst. Wachtlijst verkorten en meer Collectanten in Boekel en Venhorst hebben € 1936.00 opgehaald voor de Nierstichting. Daarmee kan de Nierstichting de wachtlijst voor donornieren helpen verkorten, “Maar de Nierstichting doet meer: het financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning van nierpatiënten in het dagelijks leven en het voorkomen van meer nierziekten. De Nierstichting zet alles op alles zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en écht kunnen blijven leven. Steun van collectanten en donateurs is daarbij onmisbaar.”

Grote Vrije Markt 2 NOVEMBER - BOEKEL

Ook dit jaar is er weer een grote vrije markt in Nia Domo te Boekel. Deze keer op zondag 2 november van 9.00 uur tot 14.30 uur. Toegang € 1,50 - kinderen tot 12 jaar gratis. Altijd een gezellige en drukke markt met veel kramen waar je leuke dingen kunt vinden voor de feestdagen zoals Sint en Kerst en dat komt, zeker in deze tijd, wel van pas. Wilt u zelf eens op een vrije markt staan dan kunt u bellen met M. Rutten; tel. 0492 323730 of 06 23094179. U kunt ook een mailtje sturen naar vrijemarktboekel@gmail.com . Een kraam kost : € 12.00 en er zijn er nog enkele te huur. Graag zien we u als huurder of anders op zoek naar een koopje.


ScOUTINg BOEKEL

HERFSTWANDELING Scout-Walk zondag 12 oktober Op zondag 12 oktober a.s. vindt voor de 38e keer de Scout-Walk plaats. Elk jaar nemen er zo’n 300 personen deel aan deze prachtig uitgezette herfstwandeltocht die (drukke) wegen zoveel mogelijk mijdt en het mooiste van de omgeving laat zien. Ook u bent van harte welkom om tijdens deze Scout-Walk te genieten van de fraaie herfstkleuren en de mooiste plekjes rondom Boekel. Ook de Nordic Walker is van harte welkom. Door de vele brede zandpaden en rustige landweggetjes is deze tocht bijzonder geschikt voor Nordic Walking. Er kan gestart worden tussen 9.30 uur en 10.30 uur in blokhut Den Perekker aan de Mezenlaan te Boekel. Het inschrijfgeld bedraagt € 4.00 en voor een versnapering onderweg wordt gezorgd. Mocht u geen 25 kilometer willen lopen dan is er elke 5 kilometer een mogelijkheid om te stoppen. Tijdens deze Scout-Walk zullen onze leden weer de nodige kilometers bij elkaar lopen. Daarom kunnen ze bij u aan de deur komen om sponsors te zoeken voor deze Scout-Walk. Uw bijdrage zal o.a. gebruikt Welpen op bezoek bij St. Petrus.

USA Taylor Roadshow BIJ GUITARKING IN BOEKEL!

worden voor de aanschaf van duurzame spelmaterialen zoals tenten, pionierhout, touw, enz. Namens Scouting Boekel bedankt voor uw medewerking en graag tot ziens op 12 oktober. Info: www.scoutingboekel.nl of Peter van de Krieken. tel. 06-57546858.

Zaterdag 27 september hebben de welpen van Scouting Boekel een leuke ochtend en middag beleefd met de ouderen uit het Zorgcentrum St. Petrus. De welpen van de ochtendgroep hebben samen gezongen met de bewoners van Doe maar gewoon. De welpen van de middaggroep hebben samen met de bewoners rummikub gespeeld. Het was zowel voor de welpen als voor de ouderen een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Op 23 oktober haalt Guitarking voor de 2e keer de befaamde Taylor Roadshow in huis. Een gezellige en interessante avond voor alle gitaristen en draait helemaal om gitaren. De Taylor Staff Members zullen u kennis laten maken met de verschillende modellen, de verschillen in klank laten horen en u de mogelijkheid geven ook zelf het verschil te ervaren door de gitaren te bespelen. Tijdens deze unieke Roadshow krijgt ude kans om nu in uw eigen gitaarspeciaalzaak in Boekel met Taylor zelf in gesprek te gaan. Daarnaast zijn er interessante demo’s, nieuwe modellen en zeer interessante dag-aanbiedingen. Of u nu al een Taylor heeft of nog aan het oriënteren bent voor een nieuwe gitaar, deze avond zal in beide gevallen informatief en gezellig zijn om bij te wonen. De hele dag staat in het teken van Taylor en de roadshow start om 19.00 uur. U bent van harte welkom bij Guitarking in de Kerkstraat in Boekel. WWW.GUITARKING.NL

Sloepie

Kijk op de nieuwe website van Sloepie, voor alle info, foto's, berichten enz. Heb je leuke ideeën dan zijn deze altijd welkom, bijvoorbeeld een bepaalde activiteit die je graag op de Sloepie avond zou willen doen, laat het ons weten ! Welkom op www.sloepie.info Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Lees vanaf nu hier al het nieuws, wijzigingen en vooral: bekijk hier de foto’s van de geweldig, gezellige Sloepie avonden! De nieuwe data zijn ook al bekend, zet ze alvast in je agenda: 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 14 december, 28 december (eindejaarsavond) Let op, het is altijd mogelijk dat er nog data gewijzigd worden, houdt daarom de site in de gaten Voor alle Sloepie avonden geldt: Plaats: MFC de Horst Tijd: 18.30 uur - 20.30 uur Wie: alle kinderen uit Venhorst en Boekel vanaf groep 6 t/m 13 jaar Kaartjes: geen voorverkoop, aan kassa € 1,--, kom op tijd, vol is vol, eenmaal binnen is niet voor sluitingstijd buiten Organisatie: leiding en bestuur Sloepie Info: 0492-352326.André Bedankt

Onbekend is onbemind en bij geen vertrouwen ook geen hulp. Wij als echtpaar hebben al meer dan 40 jaar bij duizenden mensen aan de keukentafel gezeten als voorlichter in de landbouw en hebben letterlijk alles meegemaakt, alle lief en leed. Maar tevens veel geleerd over het onderwerp huiselijk geweld, uitbuiting door bekenden, ouderenmishandeling en eenzaamheid. Wij wisten al jaren dat deze vorm bestond maar uit angst voor de gevolgen durven zij nooit iets te zeggen tot nu toe. Je bent niet de enige Mensen praten niet zo makkelijk over huiselijk geweld. Daardoor denk je misschien dat jij de enige bent die ermee te maken heeft. Maar het komt helaas nog veel te vaak voor. Bijna de helft van alle Nederlanders maakt het ooit mee, soms met fata-

le afloop. Jaarlijks sterven zo’n 80 volwassenen en 50 kinderen door geweld in huiselijke kring. Dat het zo vaak voorkomt, maakt het nog niet ‘gewoon’. Huiselijk geweld kán niet en mag niet. Het is strafbaar en je hebt het recht en de plicht om voor jezelf en je gezin op te komen. Wij als vrijwilligers hebben de laatste 2 weken van 3 verschillende personen persoonlijk gehoord, wat voor ellende zij de laatste tijd hebben meegemaak. Altijd bang. Zij zijn alle drie ontzettend opgelucht nu zij het in vertrouwen hebben verteld aan ons. Wij vinden het verschrikkelijk wat zij allemaal meegemaakt hebben en stelden voor om met ons een soort clubje op te richten voor alle lotgenoten. Opgave via ons. Wij doen alles voor deze mensen. Daarnaast doen wij mantelzorg, eenzamen bezoeken, thuisadministratie, huishoudboekje bekijken voor bezuinigen, zwerfafval gemeente ophalen, meerdere dingen voor de Bond van Ouderen en nog veel meer. Wij zouden in naam van bovengenoemde groep mensen graag uw mening horen, over het op te richten clubje voor lotgeno-

Leo van den Broek erelid Echo der Peel

Tijdens de receptie bij het gouden jubileum van fanfare Echo der Peel werd Leo van den Broek benoemd tot erelid vanwege zijn 50-jarige trouwe dienst, waarbij hij ook nog eens 8 jaren deel uitmaakte van het bestuur. Leo is het enige nog levende lid van het eerste uur van Echo der Peel. Verder werden gehuldigd: William van Grinsven, Henk Lodewikus en Rob Vesters, 40 jaar lid; Walter Gerrits, 25 jaar lid en Chantal Roodbeen, 12,5 jaar lid. Tijdens de receptie na een miniconcert in De Horst en het uitreiken van de insignes door Jos Verbeeten van de Brabantse Bond, namen velen de gelegenheid waar om de jubilarissen en het bestuur van de fanfare geluk te wensen.

ten. Voor alle hulp bedankt namens vrijwilliger Schoenmakers, de Beuken 11, 5427 SW Boekel, tel. 0492-323875 of 0655817660. P.S.: graag dit schrijven bewaren en doorgeven.

“de Zonnebloem” REGIO MIDDEN PEEL

Uitnodiging Oktoberviering, zaterdag middag 11 oktober De Zonnebloem regio Midden Peel nodigt iedereen op 11 oktober uit om in de kerk van Handel onze Oktoberviering bij te wonen. De aanvang is om 14.00 uur. Na afloop van de H. Mis nodigen wij u van harte uit om in Gemeenschapshuis “De Bron” (naast de kerk) een gratis kopje koffie of thee te komen drinken met iets lekkers erbij. Wij nodigen de Zonnebloemgasten en vrijwilligers van de afdelingen Boekel/ Venhorst, De Mortel, Elsendorp, Gemert en Handel uit om deze viering en een gezellige middag bij te wonen. Er kunnen ook misintenties gevraagd worden. Als u graag wil komen, iedereen is welkom. U hoeft zich niet aan te melden, er zijn geen kosten aan verbonden. Graag tot ziens op zaterdag 11 oktober in Handel. De Zonnebloem vrijwilligers regio Midden Peel

BELANGENNETWERK VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

BELANGENNETWERK VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

OPBRENGST COLLECTE De collectanten van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten hebben in Boekel en Venhorst in de week van 22 t/m 27 september 2014 in totaal € 2360,90 opgehaald, € 1.740,49 in Boekel en in Venhorst € 620,41. Een mooi bedrag waarmee voor mensen met een verstandelijke beperking weer allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden. Daarvoor willen wij onze collectanten en iedereen die het Fonds Verstandelijke Gehandicapten heeft gesteund, hartelijk danken. Mariet Verbrugge en Maria Brans


BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 17 oktober wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

14-15-16 november: FEESTWEEKEND de Knöllekes! SLAM-FM en ‘De fik erin’ in Boekel tijdens jubileumfeest Op zaterdag 15 november vullen we Nia Domo met jong en oud om samen het 55jarig jubileum van de Knollekes te vieren. In beide zalen is het groot feest: In de Koepelzaal komen DJ’s van SLAM FM er voor zorgen dat de beats iedereen aan het dansen krijgen. SLAM FM is het landelijke jongerenstation van Nederland met een mix van dance en urban. Met deze DJ’s gaat het dak er vanaf! In de Pleinzaal zorgt de band “De fik erin” er wel voor dat het een gezellige avond zal worden. Hun motto is 200% feest en daar houden we in Boekel wel van. Dus vier met ons mee! Een kaartje kost slechts € 5,50 en ze zijn verkrijgbaar bij v.Rijbroek Sport & Mode, Nia Domo en Autocentrum Boekel. Op zondag 16 november wordt het jubileum gevierd voor alle leden en oud-leden van de Knöllekes. Een middag met leuke acts. We proberen zoveel mogelijk oudleden te benaderen, maar door verhuizingen zijn we bang niet iedereen te bereiken. Is jouw adres toevallig ook gewijzigd en wil je graag komen? Mail dan je gegevens door naar info@deknollekes.nl. Zorg dat je snel je kaartje koopt voor zaterdag 15 november, want op=op! Informatie: www.deknollekes.nl

Evenementenkalender 5 t/m 12 oktober: Biljartkampioenschappen


Boekelse Kwis koorts, nu ook in Venhorst!

Over iets meer dan 2 maanden dan bruist Boekel weer van energie. En dit jaar zal ook Venhorst bruisen. Want op 12 december hebben Boekel én Venhorst de Boekelse Kwis koorts! Even een korte terugblik.. Vorig jaar was de eerste Boekelse Kwis. Dit was voor ons als organisatie natuurlijk erg spannend. We wisten eigenlijk niet waar we aan begonnen, maar zo’n groot succes hadden we niet verwacht. Meer dan 100 teams, 1800 deelnemers: heel Boekel stond op z’n kop. Een fantastisch sluitstuk van Boekel 700! Wij als organisatie hebben genoten van het enthousiasme, fanatisme en plezier van de deelnemers. Al tijdens de prijsuitreikingsavond stond het voor ons vast; dit moet een vervolg krijgen. En al heel snel zijn we weer begonnen. Het was zo leuk voor de deelnemers én de organisatie dat we hebben besloten

om in 2014 opnieuw de Boekelse Kwis te organiseren. Is de organisatie hetzelfde? Ten opzichte van het voorgaande jaar is er in het organisatiecomité wat gewijzigd. Zo zijn er 3 nieuwe leden: Bouke v.d.Krieken heeft de taak voor PR, internet en de communicatie op haar genomen. Bart v.d. Burgt is aan het team toegevoegd voor zowel de vragen, als de presentatie tijdens de prijsuitreikingsavond. Harrie Opsteen draaide vorig jaar al mee onder de noemer ‘Boekel 700’ om alles facilitair in goede banen te leiden, nu werkt hij mee vanuit de organisatie. Ook hebben we wat gewijzigd om de financiële kant van de Boekelse Kwis goed te kunnen regelen. Vorig jaar is de organisatie van de Boekelse Kwis bekostigd via Boekel 700, dit jaar moeten we op eigen benen staan. Om de deelname laagdrem-

pelig te houden, hebben we sponsors gezocht. We hebben een mooie mix van bedrijven die de Boekelse Kwis steunen. In totaal 13 sponsors, die ook zelf vragen indienen over hun bedrijf. Zijn er wijzigingen in de spelregels doorgevoerd? Een vraag die we regelmatig krijgen. De spelregels veranderen niet veel ten opzichte van vorig jaar. Maar we hebben wel wat gewijzigd: de maximale teamgrootte is 25 personen. We vragen ook van alle deelnemers inschrijfgeld: 1 euro per persoon. Welke tips hebben we voor jullie als deelnemers? De opzet van de Boekelse Kwis zal vergelijkbaar zijn met de voorgaande editie. Ongeveer 1/3 van de vragen is lokaal getint, maar pas op: beschouw de hele wereld als je speelterrein! Vertrouw daarbij niet teveel op de kracht van Google, want het spel is nu al begonnen. Houd je ogen en oren daarom goed open en kijk vooral overdag goed om je heen! Daarnaast willen we de tip geven om goed na te denken over de samenstelling van je team: jong en oud, Boekel en Venhorst, organisatietalent en improvisatietalent. Ook (weer) enthousiast geworden? Meld je aan! We hopen op net zoveel deelnemers en enthousiasme als vorig jaar. Maar dan nog een beetje meer, want de Boekelse Kwis koorts slaat hopelijk ook over naar Venhorst. Wil je meedoen? Meld je dan aan op www.boekelsekwis.nl of via info@boekelsekwis.nl Organisatie Boekelse Kwis

NEDERLANDSE BRANDWONDEN STIcHTINg

Boekelse Kwis 2013, Laatste avondmaal

COLLECTEWEEK 5 - 11 oktober: Geef om een littekenvrije toekomst


THE

BASEMENT

Jeugdsoos Boekel

Woensdag 15 oktober hebben we een “Bios� filmmiddag op het programma staan. Eind oktober, begin november hebben we voor het 3e jaar op rij in samenwerking met CJG de Superchefs kookworkshop, wil je hieraan deelnemen meld je dan op tijd aan. Ook zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vind om jeugd op een gezellige, creatieve of informatieve manier te vermaken. Ben jij die persoon, meld je dan aan via onze website. Volg alle informatie via onze website: www. Thebasementboekel.nl

Evenementenkalender 5 t/m 12 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Speelgoedbeurs Venhorst 31 oktober: Halloween discoskate 7 november: Discoskate 30 november 2014: WTC Rabo veld tourtocht

Natuurgeneeskundige IN ONDERONSJE BOEKEL

Op woensdag 15 oktober komt Paul v.d. Walle in het Onderonsje in Boszicht in Boekel uitleggen wat hij als natuurkundig genezer doet. Van 14.00-15.00 uur kunnen de bezoekers luisteren naar zijn verhaal en

zelf vragen stellen. In de natuurgeneeskunde staat het zelfgenezend vermogen van het lichaam centraal. Naarmate mensen ouder worden, kan hun lichaam moeilijker zelf kwalen oplossen. Natuurgeneeskunde is een van de manieren om het lichaam daarbij te ondersteunen.

Stichting WensAmbulance Brabant

WensAmbulance Brabant biedt mensen in de terminale fase van hun leven professioneel en comfortabel liggend vervoer aan, zodat zij een laatste wens in vervulling kunnen laten gaan. WensAmbulance Brabant vult daarmee een lacune op in de zorg voor terminaal zieken. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om mensen die niet of nauwelijks kunnen lopen en staan. De wensen worden uitgevoerd met 200 vrijwilligers en met 4 ambulances, die verspreid in Noord Brabant staan opgesteld. Aan de uitvoering van de wensrit zijn voor de zieke geen kosten verbonden. WensAmbulance Brabant is geheel afhankelijk van giften en sponsoring. Meer informatie op www.wensambulancebrabant.nl


Rabobank introduceert Clubkas Campagne

De realisatie van een sportveld, aanschaf van muziekinstrumenten of cursusmateriaal, onderhoud van het clubgebouw, de organisatie van een concert, de inhuur van een trainer. Rabobank Uden Veghel steunt het verenigingsleven al jaren. Vanaf dit najaar gaat de bank dit doen via de Rabobank Clubkas Campagne (RCC). Eind september zijn alle verenigingen en stichtingen, die hiervoor in aanmerking komen, tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. De Rabobank Clubkas Campagne komt in de plaats van alle donaties en steuntjes in de rug aan verenigingen en stichtingen. Ook een bijdrage uit het Coöperatiefonds behoort tot het verleden. De bank stelt maximaal € 110.000 euro beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag verdelen de leden van de bank over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Hiermee brengen zij samen de clubs verder. Want zij helpen de clubs bij het realiseren van hun doelen. Dat is optimale ledeninvloed, zoals dat hoort bij een coöperatieve bank. Hoe werkt de campagne? Leden van Rabobank Uden Veghel kunnen hun stem uitbrengen op de vereni-

ging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Voor verenigingen en stichtingen betekent dit: hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage is die aan de club wordt uitgekeerd. Niet alleen het aantal leden, maar ook de inzet van de club zelf en de sympathie die zij geniet, bepalen de hoogte van de bijdrage. Clubs zullen daarom de komende tijd campagne gaan voeren. De bank stimuleert dit door diverse promotiematerialen aan te bieden. Wat is een stem waard? Om een gezonde verdeling van de stemmen binnen de campagne te stimuleren, moeten leden hun stemmen verdelen. In totaal ontvangt een lid van de Rabobank vijf stemmen die ieder minimaal één euro waard zijn. Maximaal 2 stemmen mogen uitgebracht worden op eenzelfde vereniging/stichting. Stemmen mogen over de kernen heen uitgebracht worden. Samengevat, betekent dit dat ieder lid minimaal vijf euro mag verdelen. Het is dus belangrijk dat zo veel mogelijk leden hun stem op hun favoriete club uitbrengen. Doet uw club mee? Vanaf 13 oktober is een overzicht van alle deelnemende clubs en hun bestedingsdoe-

len op de website van Rabobank Uden Veghel (www.rabobank.nl/udenveghel) te vinden. Doet uw club mee? Steun dan uw club. Voer campagne onder de leden van uw club, familie, vrienden en kennissen. Als zij lid zijn van Rabobank Uden Veghel, dan kunnen zij in de stemperiode van 5 t/m 13 november 2014 hun stem uitbrengen. Op donderdag 11 december vindt de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne plaats. Dan wordt bekend gemaakt hoeveel iedere club verdiend heeft.

ANGO PRIJSKAARTEN 1 oktober RIKKEN: 1. Jo Bijvelds 2. Ria Strijbosch 3. Mia Vos JOKEREN: 1. Leen Emonds 2. Toos Sleegers 3. Erna Verstegen

60 pnt. 47 pnt. 24 pnt. 49 43 27


Maandag 20 oktober 2014:

Sporten in de Herfstvakantie!

1. Peuter- en Kleuterdag Tijdens deze dag worden allerlei leuke spelletjes in de gymzaal georganiseerd. Deze dag wordt georganiseerd voor kinderen van 3 t/m 5 jaar. 2. SportBoeVen-dag Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 worden er allerlei leuke spellen georganiseerd met materialen vanuit de SportBoeVenkar. De kinderen worden in groepjes ingedeeld per leeftijdscategorie. Ben jij benieuwd welke leuke sporten en spellen gespeeld kunnen worden? Geef je dan snel op! Tijd Wat Voor wie 09.00 – 10.00 Peuter- en Kleuterdag 3 t/m 5 jaar 10.15 – 12.45 SportBoeVen-dag groep 1 t/m 8

Donderdag 23 oktober 2014:

1. Clinicdag! Op donderdagochtend worden de kinderen uitgenodigd om kennis te maken met handbal, volleybal en badminton. De kinderen worden in groepen verdeeld waarna ze een gehele training verzorgd krijgen door zowel de handbal, volleybal- als badmintonvereniging!

HABO’95 HAN DBALVERENI GING BOEKEL

Lijkt het je leuk om deze sporten te gaan beoefenen en te laten zien wat je allemaal kan? Geef je dan snel op! Deze dag wordt georganiseerd voor basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8. Tijd Wat Voor wie 09.30 – 12.00 Clinicdag groep 1 t/m 8

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN DEZE VAKANTIE GRATIS!!!

LET OP: Aanmelden voor bovengenoemde activiteiten is verplicht en kan tot en met

woensdag 15 oktober 2014!

September- December 2014

Peuter- en Kleutergym

Peuter- en kleutergymlessen zijn speciaal bedoeld voor peuters en kleuters van ± 3 t/m 6 jaar die onder professionele begeleiding lekker willen bewegen in een ‘echte’ gymzaal. Vanaf zaterdag 30 augustus zijn deze lessen in volle gang. Instroom is nog steeds mogelijk! Uw kind kan een gratis proefles komen volgen om een kijkje te nemen tijdens de gymlessen. De les vindt plaats op zaterdag van 09.00 – 10.00 uur in sporthal de Burcht. Let op: opgeven voor een proefles is verplicht!


Free-runnen en springen in de sporthal!

Vanaf maandag 27 oktober 2014 biedt Stichting Binnensport Free-Run lessen aan in de sporthal. Free-running is het verplaatsen van punt A naar punt B waarbij obstakels op allerlei manieren worden getrotseerd door middel van gave tricks en moves. Kinderen leren bij ons allerlei coole trucs en worden daarnaast ook nog eens flink in het zweet gewerkt. Heb jij zin om te springen, duiken, rollen, klimmen, salto’s te maken en nog meer gave trucs te leren?! Geef je dan snel op! Op maandag 27 oktober vindt er van 19.00 uur – 20.15 uur een gratis proefles plaats. Voor jongens en meiden van 10 t/m 16 jaar oud. Voorafgaand aan dit uur vindt er een Springgroep-les plaats waar kinderen vanaf 8 jaar mee mogen doen. Daarbij worden allerlei sprongen geleerd op de trampoline en tumblingbaan. Let op: opgeven voor een proefles Free-run of Springgroep is verplicht! Opgeven kan t/m woensdag 22 oktober.

SportBoeVenKar

Woensdagen – Sporten met materialen uit de SportBoeVenKar

Vanaf dit seizoen zullen er op de 1e 3 woensdagen van de maanden oktober t/m december sport- en spelmiddagen worden georganiseerd voor kinderen van groep 1 t/m groep 8. Gedurende deze middagen worden de kinderen vermaakt met sport- en spelmaterialen uit o.a. de SportBoeVenkar. Elke woensdag komt een andere groep aan de beurt. De les vindt plaats van 14.00 uur – 16.00 uur. In september heeft de eerste lesronde plaatsgevonden, maar u kunt uw kind nog steeds opgeven voor de overige maanden! De kinderen kunnen gratis aan deze middagen deelnemen. Let op: aanmelden is verplicht via sport@sporthaldeburcht.nl / 0492-322222!

Verhuur

Sinds juni 2014 heeft Stichting Binnensport het beheer van de SportBoeVenkar op zich genomen. Deze kar is speciaal ontwikkeld voor alle mensen uit de gemeente Boekel-Venhorst, van jong tot oud, met of zonder beperking! In deze kar zitten allerlei sport- en spelmaterialen die te huur zijn voor bijvoorbeeld kinderfeestjes, buurtfeesten, sport- en speldagen, kampen, enz. Denk hierbij aan voet,- volley,- basket,- hand,- en rugbyballen. Maar ook aan niet alledaagse materialen zoals lacrossesticks, eenwielers, unihockeysticks, speedmintonrackets, en nog veel meer! Tegen een laag tarief kunt u al gebruik maken van deze uitdagende materialen! Via www.sporthaldeburcht.nl kunt u bij het kopje activiteiten → Sportboeven een keuze maken uit de verschillende sportpakketten die de SportBoeVenkar tot zijn beschikking heeft. Voor meer informatie, kosten en/of het aanmelden kunt u contact opnemen met Stichting Binnensport Boekel, Ruud Lange / Anke van Haandel E-mail: sport@sporthaldeburcht.nl / Telefoon: 0492-322222

Aanmelden voor vakantieactiviteiten kan ook via onze site: www.sporthaldeburcht.nl Ga naar activiteiten → vakantie activiteiten → en meld je aan in het rechter venster!


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen zaalcompetitie Swift 1 - Dames 1 17-21 26-25 DOS ‘80 C1 - Jongens C1 Meisjes B2 - Tremeg B1 17-12 Meisjes B1 - Bouwcenter B1 9-6 MHV ‘81 C1 - Meisjes C1 9-14 3-15 DOS ‘80 D1 - D-jeugd 2 D-jeugd 3 - Tremeg D2 5-13 D-jeugd 1 - Acritas D1 21-9 E-jeugd 2 - EHV E2 1-6 E-jeugd 1 - Acritas E1 5-2 Rapiditas 1 - Heren 1 19-21 Heren 2 - Bouwcenter 1 22-18 MHV ‘81 2 - Dames 2 21-17 Heren A1 - Internos A1 24-39 Elshout DA1 - Dames A1 20-12 MHV ‘81 DA1 - Dames A2 33-10 Programma woensdag, beker: Heren 1 - HWC 1 20.45 u Woensdag speelt Heren 1 de eerste wedstrijd in de landelijke beker. Tegenstander is HWC 1 uit Vlaardingen welke een fusieclub is tussen WIK en de Hollandiaan. HWC 1 speelt in de landelijke hoofdklasse, dat is dus een trapje lager dan de heren van Habo’95. Of dat ook betekent dat de heren gaan winnen is a.s. woensdag te zien in sporthal De Burcht. De wedstrijd begint om 20.45 uur. Programma zaterdag: Jupiter ‘75 1 - Heren 2 20.15 u Dames 1 - White Demons 1 19.00 u DOS ‘80 A1 - Heren A1 18.30 u Jongens C1 - Flyers 1 10.50 u Meisjes C1 - RED-RAG/Tachos C2 11.50 u Helios ‘72 D1 - D-jeugd 3 09.10 u D-jeugd 2 - HCB ‘92 D1 10.00 u Tremeg D1 - D-jeugd 1 15.45 u Tremeg E1 - E-jeugd 1 13.55 u MHV ‘81 F2 - F-jeugd 1 10.15 u Programma zondag: Heren 4 - Lido 1 11.15 u Dames A2 - Lido DA1 10.00 u RED-RAG/Tachos DB1 - Meisjes B1 10.00 u Acritas B1 - Meisjes B2 13.00 u Algemene ledenvergadering: Op donderdag 23 oktober wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in La Compagnie (aanvang 20.30 uur). Alle leden zullen per mail de uitnodiging hiervoor ontvangen. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Dames Habo’95 begint met overwinning op Swift Habo begint dit jaar de competitie met een team dat op verschillende plekken gewij-

Berichten

zigd is. Enkele speelsters zijn vertrokken, anderen gestopt of tijdelijk uit de roulatie. Hun plaatsen worden ingenomen door nieuwelingen en het is altijd even afwachten hoe dat gaat lopen. Met Joan Meeuws staat er ook een nieuwe trainer aan het roer en de ambitie om mee te doen voor de prijzen is weer volop aanwezig. De competitie begint met de altijd lastige uitwedstrijd tegen Swift. Vorig jaar trok Habo 2x aan het langste eind, maar beide keren ging dat niet zonder slag of stoot. Er moet tegen Swift altijd gewerkt worden. De wedstrijd kwam wat moeizaam op gang van beide kanten. Habo wist de score te openen door een fraaie treffer van Linda Prijs, maar moest toch eerst door een zenuwachtige openingsfase heen waarin Swift uitliep naar 4-1. In het 2e kwartier gooide Habo de schroom van zich af en wist beter om te gaan met de offensieve dekking van Swift. Onder aanvoering van een uitblinkende Inge v.Lankveld trok Habo het initiatief naar zich toe. Gebruik makend van de geboden ruimte zette ze met 4 treffers op rij eigenhandig de achterstand om in een voorsprong. En terwijl de eigen dekking scherp bleef en de keeper uitstekend het doel schoonhield kon Habo gaan denken aan het machtige wapen van de break. De rust brak aan op een stand van 7-9 in het voordeel van Habo. Na de rust bleek Swift toch een taaie tegenstander. Door 3 goals op een rij wisten ze de wedstrijd weer volledig open te gooien: via 10-9 werd het 11-10. Maar met een paar prachtige breaks van Myrne Donkers nam Habo weer het heft in handen. In de sterkste fase van de wedstrijd met prachtige combinaties aan de cirkel en degelijk spel in ondertalsituaties kreeg Habo langzaam maar zeker Swift op de knieën. Terwijl de conditie opraakte bij de tegenstander liep de teller op naar een 14-20 voorsprong. Daarmee was de wedstrijd beslist. De eindstand kwam op 17-21, een verdiende overwinning. Met de constatering dat het eigen spel nog beter kan moet Habo uit deze wedstrijd het vertrouwen halen dat dat ook inderdaad gaat gebeuren. Kom maar op! Slechte wedstrijd maar toch de punten mee naar Boekel: Na een lange zomerstop is afgelopen weekend het handbalseizoen eindelijk weer begonnen. Habo ’95 handbalt al 2 jaar op rij probleemloos mee in de landelijke 2e Divisie B. Voor de eerste wedstrijd van dit seizoen, kon Habo ’95 zijn opwachting maken in Weert. Waar het op bezoek ging bij promovendus Rapiditas. Bij Habo ’95 hebben zich in vergelijking

met het vorige seizoen geen belangrijke wijzigingen voortgedaan in de spelersselectie. Een mooie constatering uit de voorbereiding is dat er weer enkele talentvolle spelers steeds dichter bij het eerste team zijn komen te staan. Sowieso altijd fijn voor een trainer om te weten dat hij iets achter de hand heeft. Wat de trainer/coach betreft is er wel een nieuw gezicht, zijn naam is Damir Josipovic, in het verleden trainer bij o.a. White Demons (1e Divisie), Swift Helmond (Hoofdklasse) en PSV (2e Divisie). Een man met veel ervaring die de selectie van Habo ’95 zeker wat bij kan gaan brengen! Bij tegenstander Rapiditas staat tegenwoordig oud Habo-trainster Karin v.Erp aan het roer. Zij kent de Habo-selectie natuurlijk maar al te goed. Wat voor invloed zou dit hebben op de wedstrijd? Habo startte de wedstrijd voortvarend. Mede door 2 doelpunten van Frank Donkers had het snel de eerste voorsprong te pakken. Helaas bleef deze niet lang in stand en begon Habo verdedigend slap aan de wedstrijd. Rapiditas vond makkelijk de vrije man en wist in korte tijd enkele malen te scoren. Bij de stand 5-5 stokte de teller bij beide teams even. Habo bleef moeite houden met de harsloze bal en mede door een toegepaste mandekking liep het Boekelse aanvalsspel voor geen meter. Veel onnodig balverlies werd geleden en in de verdediging werden de Weertse aanvallers vaak nog steeds teveel ruimte geboden. Het was aan keeper Patrick Prijs te danken dat Habo niet tegen een grote achterstand opliep. Aan dit spelbeeld veranderde gedurende de eerste helft erg weinig, waardoor beide teams gingen rusten met een tussenstand van 10-9 in het voordeel van Rapiditas. In de 2e helft moest het anders! Ries v.Geffen zette zijn ploeg op het goede spoor en wist vanuit de rechterhoek 3x op rij te scoren. Doordat in de verdediging de Weertse afstandschutters nog steeds teveel ruimte werd gegeven bleef Rapiditas gelijke hoogte houden. Halverwege de 2e helft was de stand 1515 en schakelde Habo eindelijk een tandje bij. De verdediging zat compact in elkaar, verschillende afstandsschoten werden geblokt en als er toch een bal doorkwam was deze vaak voor keeper Patrick Prijs. Hierdoor lag er ook meer ruimte in de omschakeling en daar wist Habo optimaal van te profiteren en sloeg het een eerste gaatje naar 15-18. In het restant van de wedstrijd drong Rapiditas nog even en naderde het tot op één goal (19-20). Frank Donkers maakte even later in de break-out aan alle onzekerheid een eind en schoot de


Sport

beslissende 19-21 binnen. Al met al een wedstrijd om snel te vergeten voor Habo. Keeper Patrick Prijs werd na afloop tot van ‘Man van the Match’ verkozen. De overige Habo-spelers zaten allemaal duidelijk onder hun gebruikelijke niveau. Ondanks deze slechte wedstrijd wist Habo de punten toch mee naar Boekel te nemen. In de competitie is Habo de komende 2 weekenden vrij. De volgende competitiewedstrijd speelt Habo (25 oktober, 21.00 uur) uit bij Heerle in Wouw. Voor het thuispubliek staat a.s. woensdag (8 oktober, 20.45 uur) de volgende wedstrijd al op de planning. Dit in het kader van de 1e ronde van de Beker. HWC uit Vlaardingen komt dan op bezoek in sporthal de Burcht! Een totaal onbekende tegenstander voor Habo, maar meteen een goede wedstrijd om te laten zien dat het wel degelijk kan handballen! Alle support is welkom!

Boekel Sport loopt tegen eerste nederlaag aan Avanti ‘31 heeft Boekel Sport de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In Schijndel verloren de bezoekers met 2-1. Aan de winnende treffer van de thuisploeg kleefde een lucht van buitenspel. Door de overwinning neemt de ploeg uit Schijndel de koppositie over van de concurrenten uit Boekel. Door Bas van den Hoven Het begin van de wedstrijd was veelbelovend voor de toeschouwers. Na 3 minuten

Berichten

waren de Schijndelaren dicht bij de openingstreffer. Rechtsback Werner v.Weert drong het strafschopgebied binnen en bezorgde de bal bij Geert v.Heeswijk. De uithaal van de spits eindigde op de paal. Doelman Bart Verhagen was alert en keerde de rebound. Even later viel het eerste doelpunt van de middag aan de andere kant. Tim Schuijers zette goed door aan de rechterkant en speelde af op Robin Gruijters. De Schijndelse verdediger probeerde de bal nog te onderscheppen, maar raakte de opkomende middenvelder. Scheidsrechter Keezer aarzelde niet en wees naar de stip. Jelle Bouwmans benutte het buitenkansje en zette de 0-1 op het bord. Na een aantrekkelijk eerste kwartier was het daarna even zoeken voor zowel Avanti ‘31 als Boekel Sport. Beide ploegen waren slordig aan de bal, waardoor kansen schaars waren. Vlak voor rust brak een sterke periode van de thuisploeg aan. Aanvaller Bas v.Gaal testte keeper Verhagen met een kopbal en even later kon Lars v.d. Elzen namens Boekel Sport de bal ternauwernood van de lijn halen. In de laatste minuut van de eerste helft was het alsnog raak voor Avanti ‘31. De bal belandde in de voeten van Jody v.d.Burght, hij aarzelde niet en zette zijn ploeg via de binnenkant van de paal op gelijke hoogte. Gezien de kansenverhouding was de gelijke tussenstand terecht. Ook in de tweede helft zetten beide ploegen elkaar vroeg onder druk. Boekel Sport had moeite om de voetballende oplossing te vinden en was genoodzaakt om vaak gebruik te maken van de lange bal. De eerste mogelijkheid na rust was toch voor de bezoekers. Na doorkoppen van Teun Wiendels mocht Tim Schuijers alleen op de keeper af.

Doelman Stef v.Kaathoven dwong hem echter goed naar de buitenkant, waardoor de aanvaller niet tot een schot kwam. Aan de andere kant was Van Gaal wederom gevaarlijk met een kopbal. Trainer Ruud Vermeer besloot na een uur spelen gebruik te maken van zijn wisselmogelijkheden. Niek Schuijers en Pieter Donkers kwamen in de ploeg, Teun Wiendels en Rens v.d. Wijst verlieten het veld. De wedstrijd leek lange tijd af te stevenen op een gelijkspel, maar in de 74ste minuut kwam de thuisploeg op voorsprong. De manier waarop de treffer viel, zorgde voor ophef in het Boekelse kamp. Werner v.Weert leek te worden weggestuurd vanuit buitenspelpositie. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar de scheidsrechter negeerde het vlagsignaal. Van Weert ging alleen op de keeper af en liet Verhagen met een bekeken lob kansloos. De protesten van de bezoekers waren tevergeefs. In het resterende kwartier was Boekel Sport nog eenmaal dicht bij de gelijkmaker. Na een mooie dieptepass van Van den Elzen kreeg Tim Schuijers een schietkans, maar de poging van de spits eindigde in de handen van de doelman. Boekel Sport krijgt volgende week de kans om zich te herpakken in een thuiswedstrijd tegen de buren uit Venhorst. Kijk voor alle uitslagen en het volledige programma op www.boekelsport.nl.

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Renske Verhoeven heeft op zaterdag 4 oktober in Overasselt haar eerste dressuurwedstrijd in klasse-B gereden. Met een gezonde dosis spanning behaalde ze samen met A-pony Marion maar liefst 185 punten. Het eerste winstpunt hebben ze binnen. Daar mogen jullie trots op zijn, Renske en Marion. Nikki Dekkers startte dit weekend in Boxtel met D-pony Tiësto, klasse-L springen. Helaas maakten zij een stop. Volgende keer weer nieuwe kansen, Nikki en Tiësto. Mocht je meer weten over ons als ponyclub en wat de mogelijkheden zijn binnen onze club mail dan gerust je vragen naar psvvenhorst@gmail.com. Oefenavonden dinsdag en donderdag van 18:15 tot 19:15 uur. Kom een keer een kijkje nemen. Tot ziens, PSV Sint Jozef Venhorst


V E S P O

Sport handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Let op jaar vergadering is verzet van 17 naar 27 oktober. Uitslagen 4 en 5 oktober: MHV- Recreanten 1 9-14 Recreanten 2 - Helios'72 1 19-6 White Demons HS3 - Heren 1 21-13 Taxandria HS2 - Heren 2 (Vervallen) Programma 11 oktober: Recreanten 2 - HV Zephyr Gemert, 19.00 u Programma 12 oktober: Heren 2 - White Demons HS5 Boekel, 10:00 u Heren 1 - MHV HS2 Boekel, 11:15 u Dames 1 - Tremeg DS1 Boekel, 12:30 u 13-10 18.30 Mini's/welpen 18-10 Dak Oktoberfest 24-10 Dakje uitstapje naar ............ 25-10 Auw ijzer ophaaldag 27-10 20.00 Jaarvergadering

Vc Unitas / ‘t Menneke Thuis in Boekel ontving VC Unitas/Dames-1 tegenstander Argos. Ontspannen maar wel gefocust begonnen de dames aan de eerste set. Het spel verliep vanaf het begin goed en er werd met veel druk geserveerd. Argos bleek niet in staat om de Boekelsen veel tegengas te bieden want door de servicedruk van Unitas eindigde de set in een dikke 25-9 winst. Door deze goede start begonnen de dames vol vertrouwen aan de 2e set. De passing ging goed en de ballen werden mooi afgemaakt aan het net. Er waren wel enkele mooie rally’s te zien maar Argos kon Unitas echt geen moment bedreigen. Deze set ging met 25-14 wederom overtuigend naar Unitas. In de 3e set begon Unitas eigenlijk te nonchalant, maakte een aantal fouten en kwam daardoor onverwacht op een 0-5 achterstand te staan. De Boekelse dames lieten de servicedruk wegvallen en er werden meer fouten gemaakt dan in de voorafgaande sets samen. Unitas liep daardoor voortdurend een paar punten achter op Argos en toen de 20 gepasseerd werd liep Argos uit en pakte de 3e set met 25-21. Dat was een tegenvaller voor het thuisteam dat nu een knop moest omzetten en de 4e set weer sterk beginnen. Dit gebeur-

Berichten

de ook en nu waren de rollen weer omgedraaid, want Unitas nam weer het initiatief en zette Argos onder druk. Maar door de setwinst in de 3e set hadden de gasten hun vertrouwen hervonden en ze gaven goed tegenspel. Nu werd de doorslag gegeven door het sterke verdedigen van Unitas in het achterveld en mede daardoor werd een 25-19 setwinst geboekt. Daarmee werd de eindstand bepaald op 3-1 en dat betekende alweer de 3e overwinning op rij voor de dames van Unitas. Dat biedt vertrouwen voor de uitwedstrijd komende zaterdag tegen WereDi in Gemert ! Bij de 2e thuiswedstrijd van het seizoen ontving het pas gepromoveerde VC Unitas/Heren-1 titelkandidaat DKJO uit Mierlo-Hout. De mannen uit Boekel bezetten na 2 wedstrijden de 2e plek in de competitie met 8 punten. Maar helaas kan het team sinds vorige week niet met de complete selectie aantreden; spelverdeler Marijn is geblesseerd en is meerdere weken uitgeschakeld. Routinier en oud-speler van Heren 1 Casper Verstraten maakte zodoende zijn rentree in het team om samen met Jeroen Kuipers de spelverdeling op zich te nemen. De mannen uit MierloHout begonnen de wedstrijd direct met degelijk spel. Zij zetten de Boekelnaren onder druk met sterke services en goed geplaatste blokkades aan het net. De goede spelverdeling van Casper kon het wat te rommelige spel van Unitas niet compenseren. Ondanks enkele sterke aanvallen op de middenpositie werd de 1e set met ruime cijfers (11-25) verloren. In de 2e en 3e set speelden de ervaren Mierlo-houtenaren onverminderd sterk en het jonge team van Unitas had moeite om in het eigen spel te komen. Bij vlagen speelde Unitas zeer sterk, Paul v.Hoeij wist met snelle reacties enkele zeer moeilijke aanvallen van DKJO te pareren. Ondanks dat de Boekelse heren steeds beter gingen spelen konden ze geen echte vuist maken tegen de gasten die met 10-25 en 14-25 de 2e en 3e set pakten. Bij een stand van 0-3 was de winnaar al bekend en dat maakte dat de Unitassers meer ontspannen speelden in het laatste bedrijf. Het thuisteam kwam op voorsprong en voerde de snelheid van het spel op. De rollen waren nu omgedraaid; DKJO had moeite de snelle aanvallen van het Boekelse team te blokkeren zoals dat in de eerdere sets van de wedstrijd wel lukte. Unitas slaagde er in de voorsprong uit te bouwen door snel en zuiver te spelen. DKJO kon de regie niet meer overnemen en moest het laatste wedstrijdpunt met 25-14 aan Unitas laten. De wedstrijd werd weliswaar verloren met 1-3 maar

gezien de sterkte van DKJO kun je zeggen dat Unitas toch maar mooi één punt overgehouden heeft aan deze lastige pot.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 29 september, 4 en 5 oktober JES MW1 - Kangeroe MW1 15-02 Geko A1 - JES A1 2-11 Korloo C1 - JES C1 0-6 Corridor D1 - JES D1 5-4 JES D2 - SCMH D1 3-5 Altior E4 - JES E1 13-0 JES 1 - SCMH 1 7-9 JES 2 - Odisco 2 afgelast Programma 11 oktober JES A1 - Flash A1 14:00 u JES C1 - Altior C2 12:30 u JES D1 - SVOC’01 D1 11:15 u Programma 12 oktober Rietvogels 1 - JES 1 Riethoven, 13:00 u De Korfrakkers 6 - JES 2 Erp, 10:30 u Programma 15 oktober Altior MW1 - JES MW1 Heeswijk-Dinther, 20:00 u

VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 4 en 5 oktober: Vet. Venhorst - Toxandria 7-0 Venhorst 1 - Volkel 1 1-3 Venhorst 2 - Juliana Mill 3 2-1 RKPVV 2 - Venhorst 3 3-3 Juliana Mill 7 - Venhorst 5 2-6 Dames Venhorst 1 - BKC ‘03 1 3-0 Dames Venhorst 2 - Juliana Mill 1 0-1 Programma 11 oktober: Vet. Odiliapeel - Venhorst 17.00 u Programma 12 oktober: Boekel Sport 1 - Venhorst 1 14.30 u Toxandria - Venhorst 2 12.00 u Venhorst 3 - Udi ‘19 8 11.00 u Venhorst 4 - Juliana Mill 5 12.00 u Venhorst 5 - Menos 3 10.00 u Dames Hegelsom 1 - Venhorst 2 11.30 u Venhorst 1 - Volkel 1 1-3 Op een fris sportpark De Voskuilen ontving Venhorst de gasten uit Volkel. Na de nederlaag vorige week uit tegen FC Uden was het zaak om vandaag de punten in Venhorst te houden om bovenin mee te blijven doen. De eerste helft was van bei-


Sport

de kanten niet echt goed, al kreeg Venhorst in het eerste kwartier nog een paar goede kansen, met name via Tom v.d. Boogaard. De afwerking was echter niet succesvol. In het verloop van de eerste helft zagen we een verder vrij gelijk opgaande wedstrijd zonder echt uitgespeelde kansen voor beide teams. De thee kwam zodoende met een 0-0 ruststand. Al snel na het fluitsignaal voor de tweede helft kwam Volkel op voorsprong toen na een misverstand in de Venhorstse achterhoede Volkel gemakkelijk tot scoren kwam, 0-1. Tien minuten later maakte Tom v.d.Boogaard uit een knappe pass van Teun v.d. Putten met een verre lob over de Volkelse doelman de gelijkmaker, 1-1. Dit was het moment om door te drukken, maar het tegendeel gebeurde. In de 70e minuut kreeg Volkel een vrije trap even buiten het 16 metergebied, en die werd knap in de verre hoek binnen geschoten, 1-2. Op zoek naar minimaal de gelijkmaker kreeg Venhorst al snel het deksel op de neus toen 5 minuten later een schitterend schot onhoudbaar voor de Venhorstse keeper binnen werd getrapt, 1-3. Enkele -alles of niets- wissels aan Venhorstse zijde leverden geen doelpunt(en) meer op en zo eindigde de wedstrijd in een 1-3 nederlaag. Volgende week gaan we naar Boekel en met de steun van onze supporters willen we daar gewoon enkele punten ophalen. U komt toch ook? Avond Club van 50 Op vrijdag 24 oktober vindt er in de kantine een feestelijke bijeenkomst plaats van de Club van 50, vanwege het 15-jarig bestaan. Onder andere tonprater Ivo v.Rossum zal deze avond op komen luisteren. Alle leden van de Club van 50 zijn hiervoor uitgenodigd. Ook uw partner is welkom, die wel een bijdrage van 10 euro verschuldigd is. Bent u verhinderd, dan graag een berichtje sturen aan Ruud Gijsbers, gijsbersruud@gmail.com. P.s. Lid worden kan nog steeds, aanmelden bij Ruud Gijsbers, Tinus v.d.Wetering of Peter v.Deursen. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 4 oktober 2014 Venhorst A1 - Toxandria A1 2-6 Venhorst B1 - Estria B1 4-2 Mariahout B2 - Venhorst B2 9-0 Blauw Geel ‘38 C3 - Venhorst C1 7-0 Venhorst D1 - Boekel Sport D3G 4-1 Rhode D6G - Venhorst D2 2-4 Venhorst E1 - Erp E2 18-0 Stiphout Vooruit E2G - Venhorst E2 4-1 Erp E6 - Venhorst E3G 3-1 Venhorst F1 - Erp F2 15-0

Berichten

Schijndel F4 - Venhorst F2G 7-3 Venhorst F3 - S.V. Brandevoort F7 11-1 Venhorst F4G - Gemert F9 0-11 ASV'33 F5 - Venhorst F5G 7-0 Programma zaterdag 1 oktober 2014 Odiliapeel A1 - Venhorst A1 vertrek 13.30 u, 14.30 u GVV ‘57 B1 - Venhorst B1 vertrek 11.15 u, 12.30 u Venhorst B2 - Rhode B4 14.30 u Venhorst C1 - Gemert C3 13.00 u Gemert D4 - Venhorst D1 vertrek 10.45 u, 11.45 u Venhorst D2 - Boekel Sport D6G 11.30 u Venhorst MD1 - Avesteyn MD1 11.30 u Blauw Geel ‘'38 E4 - Venhorst E1 vertrek 08.20 u, 09.15 u Venhorst E2 - Gemert E5 09.00 u Blauw Geel ‘38 F3 - Venhorst F1 vertrek 09.25 u, 10.15 u Venhorst F2G - Handel F1 10.15 u Stiphout Vooruit F5 - Venhorst F3 vertrek 08.10 u, 09.00 u Rhode F8 - Venhorst F4G vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst F5G - Bruheze F5 10.15 u Mini-pupillen 09.30 u

FCV Talent BMX Team

FCV Talent BMX Team neemt deel aan Top-competitie 5 in Erp. Zaterdag 4 en zondag 5 oktober werd in Erp de 5e en tevens laatste wedstrijd in de Nederlands BMX Top-competitie verreden. Deze internationale wedstrijd was ook een kwalificatiewedstrijd voor het EK en WK in 2015. Alle Nederlandse toppers waren hier aanwezig waaronder de Olympische sporter Raymond v.d.Biezen en de winnares van de bronzen medaille op de Olympische spelen van Londen, Laura Smulders. Kosten noch moeite werden gespaard om dit evenement te doen slagen. Voor de 2e keer was de uitstekende organisatie weer in handen van FCC Wheels die sinds een enige tijd haar huisvesting heeft op De Bolle Akker in Erp. Uiteraard was het Talent BMX Team hier ook aanwezig. De fietscrossers van dit team zijn ook bijna allemaal lid van de organiserende vereniging. Zaterdag vonden de wedstrijden plaats in de Sportklasse 25+ en de klassen Elite Men 2 en Elite Women 2. Deelnemers in de klasse Elite Men 2 waren de leden van het Talent BMX Team Mike v.Mierlo en Chiel Claesen. Mike reed via eerste en tweede plaatsen in de kwalificatierondes

naar de finale waarin hij een mooie zesde plaats wist te behalen. Chiel werd in de manches, in de kwartfinale en in de halve finale eerste en scoorde een prachtige tweede plaats in de finale. Zondag begon de dag met het rijden van blok 1 (cruisers en rijders t/m 12 jaar). Het Talent BMX Team was hierin vertegenwoordigd met 4 fietscrossers. Harm v. Brussel was deelnemer in de klasse Cruisers 30/39 jaar. Met 3 overwinningen in de manches pakte hij de eindoverwinning in deze klasse. De jarige Finn v.Brussel, die op deze dag 7 jaar werd, was ingeschreven in de jongste categorie, Boys 7 jaar en jonger. Finn reed 3 uitstekende manches (3-22), werd vierde in de halve finale en plaatste zich dus voor de grote finale. In deze finale eindigde hij, evenals in de voorgaande wedstrijd in de Topcompetitie in Luijksgestel, op een hele mooie zesde plek. Guus v.d.Eijnden (Boys 9 jaar) scoorde tot en met de halve finale alleen maar eerste plaatsen. In de grote finale moest hij met een plaatsje lager tevreden zijn maar finishte dus wel op een keurige tweede plaats. Ralf v.d.Broek reed zijn wedstrijd bij de Boys 12 jaar. Ralf reed een prima wedstrijd met overwinningen in de manches en in de kwartfinale en wist via een tweede plaats in de halve finale door te stoten naar de grote finale waarin hij ook als tweede over de finish kwam. ’s Middags vonden de wedstrijden plaats van blok 2. Pieter v.Lankveld deed in zijn klasse Boys 13 jaar wat iedereen van hem verwachtte. Dat betekende dat hij alle manches, de kwalificerende finales en de grote finale met overmacht op zijn naam wist te schrijven. Een hele mooie prestatie leverde Matthew v.Dam in de klasse Nieuwelingen Jongens. Matthew bereikte in deze Topcompetitie voor de eerste keer de grote finale. Hij wist zich hiervoor via de manches, kwart- en halve finale te plaatsen met 2 eerste en een tweede plaats in de manches en overwinningen in de kwart- en halve finale. Een prachtige zesde plaats was zijn resultaat in de grote finale. Chiel Claesen, Renz v.Haandel, en Harm v.Brussel waren deelnemers in de koningsklasse van de BMX, de klasse Elite Men 1. De concurrentie was zondag te sterk voor deze 3 fietscrossers en zij moesten na de manches het verdere verloop van deze wedstrijd vanaf de zijlijn volgen.


Maandmenu OKTOBER 2014 Huisgemaakte goulashsoep of Herten carpaccio met rode portsiroop

~~~~~~ Tongrolletjes met vissaus of Gegrilde kalkoenfilet met bijpassende saus, rode kool en gebakken champignons

~~~~~~ Keizersbol of Koffie

Schade? Ga naar de specialist.

â‚Ź 19.75 Visgerecht wordt geserveerd met bijpassend garnituur

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 321526 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.00 uur


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) H.v.d.Zanden - M.v.d.Elzen C.Sanders - Fr.v.Boxtel P.v.Hoof - H.v.d.Mortel M.v.d.Elzen - A.Berens M.Timmers - M.v.Doren (b) C.Sanders - H.v.d.Zanden A.v.Duijnhoven - J.v.Boerdonk B.v.d.Heiden - J.v.Zon S.Donkers - G.Zomers R.Willems - G.v.Exel Libre B (20 beurten) H.Schepers - H.Arts J.Donkers - A.v.d.Velden J.v.Dooren (k) - J.v.Asseldonk H.Arts - J.v.Osch J.v.d.Aa - J.v.Osch A.v.Asseldonk - J.v.Sleeuwen P.Koonings - Jac.Coolen Jac.Coolen - P.v.Duren J.Donkers - P.v.Doren A.v.Moorsel - Th v.Rooy J.v.d.Aa - A.v.d.Velden H.Schepers - P.v.Duren H.v.Duren - G.Verwegen J.Kusters - C.Coolen Libre C (20 beurten) Th.Snijders - J.v.Berlo H.v.Lankveld - Th.v.d.Burgt H.L.Coppens - M.de.Rijck A.v.d.Burgt - W.Kroos H.v.Melis - L.v.Rooy Th.Snijders - J.Manders P.Raijmakers - J.v.Duren Fr.v.d.Bosch - Cl.Aldenhuijsen A.Verstegen - J.v.Berlo

27-16 32-38 30-38 39-19 28-22 18-26 18-29 77-45 62-126 104-51

20-32 58-26 37-25 34-32 55-25 34-21 33-21 17-38 33-23 30-36 40-38 38-32 34-35 28-26

12-21 13-18 33-12 14-7 5-22 16-24 30-15 18-5 30-20

Berichten

L.v.Sleeuwen - J.v.Dijk W.v.Hees - Ph.v.Zuijlen M.de.Rijck - J.v.Lankveld B.v.d.Bosch - T.v.d.Ven J.v.Duren - J.v.Lankveld J.v.Berlo - H.v.Melis Ph.v.Zuijlen - L.v.Sleeuwen T.v.d.Ven - A.Verstegen Bandstoten A (20 beurten) H.v.d.Heuvel - A.v.Moorsel M.v.Haandel - Fr.v.Boxtel A.v.Asseldonk - C.Sanders J.Kusters - C.Coolen G.Verwegen - H.v.Houtum H.v.d.Zanden - M.v.Doren (b) R.Berens - H.Schepers H.v.Duren - J.Mezenberg S.Donkers - A.Berens M.v.Schijndel - H.v.d.Mortel A.v.Duijnhoven - J.v.Zon M.v.Haandel - H.v.d.Heuvel G.v.Exel - Fr.v.Boxtel M.Timmers - G.Zomers P.Koonings - A.v.Moorsel P.v.Hoof - Jac.Coolen Bandstoten B (20 beurten) J.v.Berlo - L.v.Sleeuwen W.Kroos - Ph.v.Zuijlen J.v.Berlo - T.v.d.Heiden P.Raymakers - L.v.Sleeuwen B.v.d.Bosch - Cl.Aldenhuijsen P.Rijbroek - J.v.Asseldonk A.Verstegen - J.v.Duren H.v.d.Berg - Cl.Aldenhuijsen W.Kroos - J.v.Dijk A.v.d.Burgt - Ph.v.Zuijlen J.Manders - J.v.Lankveld H.v.Lankveld - C.v.Sleeuwen T.v.d.Ven - L.v.Rooy B.v.d.Bosch - P.v.Duren J.v.Sleeuwen - J.v.Osch

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

14-31 19-20 9-20 27-17 8-19 33-8 34-40 26-19

40-27 19-19 21-25 21-16 15-32 40-39 30-26 21-26 31-29 17-20 41-20 17-19 43-23 31-71 25-30 43-21

10-13 15-12 18-12 19-11 7-6 15-10 20-8 24-16 12-24 11-14 9-9 6-19 20-6 15-13 21-16

A.Verbakel - Th.v.Rooy Driebanden (20 beurten) J.Kusters - H.v.Melis P.v.Hoof - N.v.Kessel P.v.Duren - A.Verbakel J.Kusters - J.v.Lankveld Fr.v.Boxtel - H.v.Melis S.Donkers - H.v.Houtum N.v.Kessel - J.Heesen P.v.Hoof - G.Zomers P.Koonings - P.v.Duren Fr.v.Boxtel - L.v.Rooy J.Donkers - R.Berens S.Donkers - J.Mezenberg Jac.Coolen - H.v.Melis

BOEKEL & VENHORST

Libre A: B.Thoonen - J.v.Berkel C.Vereijken - G.v.d.Linden R.Koolen - J.Heesen J.Emonds - T.v.d.Ven K.v.Grinsven - P.Wijers A.v.d.Laar - T.v.Alphen T.v.d.Ven - B.Thoonen Libre B: J.Biemans - A.Emonds M.v.d.Elzen - T.v.Rooy C.v.d.Laar - G.v.d.Cruijsen G.Verwegen - C.v.Casteren W.v.d.Ven - M.v.d.Heijden A.Hoevenaars - P.v.d.Sanden G.v.Reybroek - W.v.d.Broek M.v.d.Heijden - G.v.d.Cruijsen Libre C: J.Sleegers - J.Manders J.v.Kilsdonk - A.v.Dijk A.Kerkhof - B.Donkers A.v.Bergen - J.v.Kessel J.Kanters - T.v.d.Ven F.Koolen - P.Raaymakers Driebanden: H.v.d.Ven - W.v.d.Ven F.Koolen - A.v.d.Laar C.v.d.Laar - J.Emonds G.Trienekens - A.Emonds C.v.Casteren - T.v.d.Ven K.v.Grinsven - J.Heesen Bandstoten: R.Koolen - A.v.d.Laar J.Emonds - G.Verwegen J.Biemans - G.v.d.Linden J.Heesen - P.v.d.Burgt M.v.d.Elzen - F.Koolen G v.Reybroek - B.Donkers A.v.Bergen - J.v.Kessel

26-21

8-3 7-6 7-6 4-3 5-4 11-8 9-12 5-14 3-3 11-1 13-13 9-12 2-2

137-35 60-63 29-42 43-37 51-67 62-86 50-101 53-25 35-32 26-23 28-34 64-26 32-43 30-48 35-22

26-19 13-14 24-34 13-12 17-7 39-6 9-12 2-3 5-3 13-6 5-1 6-12

21-19 56-13 30-30 18-25 43-11 16-12 5-3


Sport

Berichten

HSV de Boekhorst

Het is zaterdag 18 oktober voor leden van HSV de Boekhorst weer forelvissen op visvijver De Neerbroek te Boekel. Zoals we gewend zijn krijgt eerst de jeugd weer de kans om de eerste forel te vangen. Naar gelang de opkomst kunnen dan de senioren weer op deze heerlijke visjes hengelen vanaf een uur of een. De jeugd is welkom vanaf 08:30 uur op de Neerbroek te Boekel

Wieler Toer Club Boekel

Hockeyclub Boekel

Boekel dames 1- HC Gemert dames 1 Na 3 verloren wedstrijden, werd het voor de dames van Boekel tijd om punten te gaan pakken. Na een goede voorbereiding en met veel publiek begonnen de dames voor het eerst dit seizoen super scherp aan de wedstrijd. Alle duels werden gewonnen en Boekel zat dicht op de tegenstander die nauwelijks kansen wist te creëeren. Het harde werken van Boekel werd na ongeveer een kwartier spelen beloond toen Maartje v.Oort een prachtige rush maakte van de linker- naar de rechterkant van het veld, een strakke voorzet wist af te leveren en Sanne Reijbroek deze cool binnentikte. Ook de rest van de eerste helft was Boekel duidelijk de betere ploeg, maar de keepster van Gemert wist zich te onderscheiden door een aantal keer goed uit haar doel te komen. In de rust werden de meiden nog eens op scherp gezet, vol goede moed om dit keer wel de 3 punten te pakken. Gemert kwam echter beter uit de startblokken dan in de eerste helft, wat resulteerde in een spannende tweede helft. Zowel de dames van Gemert als de dames van Boekel kregen enkele kansen, maar door goed verdedigen van onder andere het Boekelse centrale verdedigingsduo Bo Boeijen en Lisa Goossens en wederom sterk keepen van de keepster van Gemert kon er de tweede helft niet gescoord worden. Volgende week mag Boekel naar Heerlen afreizen om hier hun stijgende lijn voort te zetten. De dames bedanken hierbij het publiek en hopen dat zij op zondag 26 oktober weer langs de lijn te zien zijn! Juul, mini van de maand Op zondag 5 oktober mocht ik mini van de maand zijn. Eerst was ik bij de teambespreking en daarna ging ik met de meiden

ber 18.00 uur in via zaalhockey@hcboekel.nl. Vermeld hierbij je naam, van welke school en uit welke groep je komt. Vermeld ook je telefoonnummer. Vanaf zondag 19 oktober zal de teamindeling op de www.hcboekel.nl te zien zijn. Belangrijk voor deze dag: sportkleding, lunchpakketje en drinken. Mocht je een hockeystick hebben dan kun je deze meebrengen. Voor kinderen zonder stick hebben we er één te leen.

warm lopen en inspelen. Ook heb ik met ze de yel gedaan, dat ging heel hard. Toen begon de wedstrijd, ze moesten tegen Gemert. Al best snel stond Boekel met 10 voor. Ik vond ze kei goed spelen, maar de bal wilde er niet meer in. Het was heel spannend. Ze wonnen met 1-0 en iedereen was blij. Toen mocht ik zeggen wie ik het beste vond. Dat was Maartje v.Oort. Zij kon ook echt heel hard rennen! Ik mocht met Maartje op de foto, kreeg nog een mooie glitterbal en een zakje chips! Het was super leuk om mini van de maand te zijn! Groetjes, Juul Doe mee met scholenhockey 2014 De komende 2 weken krijgen alle leerlingen van de Boekelse basisscholen tijdens de gymles hockeyles, verzorgt door enthousiaste vrijwilligers van HC Boekel. Ook de kleuters doen dit schooljaar weer mee. Zij krijgen een les ‘funkeyhockey’. Tijdens de gymlessen van de eerste week worden enkele hockeytechnieken en balvaardigheid aangeleerd. In deze tweede week staan wedstrijden centraal. Deze gymlessen worden in de herfstvakantie afgesloten met een scholen-hockeytoernooi voor leerlingen uit groep 3 t/m groep 8. Dit toernooi is dinsdag 21 oktober 2014 van 09.30 uur tot 16.00 uur in sporthal ‘de Burcht’. Voor leerlingen uit groep 3-4 duurt het toernooi tot 12.30 uur. De leerlingen uit groep 5-8 zijn om 12.45 uur welkom en spelen tot 16.00 uur. De inschrijfformulieren worden na de gymlessen aan de leerlingen uitgedeeld. Heb je nu geen inschrijfformulier ontvangen of zit je niet op een Boekelse school, dan kun je natuurlijk toch meedoen. Schrijf je dan voor vrijdagavond 17 okto-

Geijsterentocht, 5 oktober. In oktober gaan we het wegseizoen afsluiten, dus worden de tochten ook snel korter. Zondag stond de Geijsterentocht op het programma. Omdat het weer niet echt meezat, was het animo beduidend minder. 18 liefhebbers waren toch vol goed moed naar het plein gekomen. Het bleef niet regenen, toch werden we behoorlijk vies van het opspattend vuil. Via Handel, Elsendorp, Westerbeek, Leunen koersten we richting Geijsteren. De pauzeplaats was dit keer niet in het dorp, maar een dorp verderop, Maashees. In het pannenkoekhuis werden de tafels aan elkaar geschoven en konden we even opdrogen. Na de pauze ging de tocht richting Vierlingsbeek, Groeningen, St.Anthonis, Ledeacker, Venhorst en om 11.35 uur waren we weer terug in Boekel. Twee lekke banden waren er deze tocht, dus dat viel nog wel mee met al die vieze fietspaden. Volgende week rijdt de A-groep de Joe Manntocht, de B-groep rijdt de Vlierdentocht en de C-groep rijdt de Somerentocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Uitslagen weekend 5 oktober: ’t Veertje U13 - Ehv U13 Geldrop U15/1 - ‘t Veertje U15/1 Geldrop U15/2 - ’t Veertje U15/2 Geldrop U19/2 - ’t Veertje U19 Geldrop 8 - ’t Veertje 2 Bavel 4 - ’t Veertje 1

0-8 4-4 8-0 4-4 7-1 3-5


Sport Uitslag 2 oktober 2014. A-lijn 1. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 2. Mw. Witlox-Hr. Bergmans 3. Dames Verbakel-Vijge 4. Dames Raijmakers-Willems 5. Dames v.d.Heijden-Onclin B-lijn 1. Dames v.Dinteren-v.Geffen 2. Hr.en Mw.Aalbregt 3. Hr. en Mw.Jansen 4. Mw.Polman-Hr.Muselaers 5. Mw.Ceelen-Hr.v.d.Heijden 6/7 Mw. de Koning-Hr.Verbakel 6/7 Hr. en Mw.v.d.Bosch 8.Hr. en Mw.v.Helvoirt C-lijn 1. Hr. en Mw.Verlangen 2. Heren v.Boxmeer-Reijnen 3. Dames v.d.Berg-Nieuwenhuis 4. Hr. en Mw.v.Berlo 5. Mw.Swarts-Hr.Derks 6. Dames v.d.Boom-Schots

Berichten

De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt u bellen naar Jeanne Witlox, tel. 0492-321893

56,77% 56,25% 56,15% 50,94% 50,00% 63,82% 61,94% 56,94% 56,25% 54,86% 52,78% 52,78% 51,04% 65,00% 59,97% 55,63% 54,97% 52,17% 50,10%

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Op maandag 29 september werden de voorlaatste wedstrijden van de Bekerronde gespeeld. Voor sommige teams hun 2e wedstrijd in de Bekerronde, voor andere al de laatste wedstrijd. In deze poule 1 wist MVS Groot-keukentechniek verrassend van Quick-Hedge te winnen, waarmee Donkers/v.Lankveld met 2 gewonnen wedstrijden al zeker is van plaatsing. Dit geldt ook voor het team van Dakdekkersbedrijf Jacobs wat met een 9-4 overwinning op Heuveltraining/ v.Hoff met 2 overwinningen en een gelijkspel doorgaan naar de achtste finales. Ook de teams van Asbestsanering Het Zuiden en Elreka Hekwerken wisten met een ruime overwinning zich te plaatsen voor de achtste finales. Voor de teams van

OOvB en Autocentrum Boekel betekende deze avond de definitieve uitschakeling in de Bekerronde. De wedstrijd tussen Café La Compagnie en v.Rijbroek Sport & Mode werd een monsterscore. Café La Compagnie scoorde er lustig op los. Van Rijbroek Sport & Mode wist wel nog een aantal keren tegen te scoren, waarbij het even leek dat het nog spannend ging worden. Maar Café La Compagnie gooide het tempo omhoog en werd er wederom diverse keren gescoord. In totaal werd er in deze wedstrijd maar liefst 21 keer gescoord, wat voor de neutrale toeschouwer vermakelijk was om te zien. Met een 14-7 overwinning gingen de punten naar Café La Compagnie die hiermee zeker is van doorgang naar de volgende ronde. Voor v.Rijbroek Sport & Mode is het doek definitief gevallen. Volgende week zal er in de laatste wedstrijden van de Bekerronde flink gestreden worden om een laatste kans voor de achtste finales van de Bekerronde. Hierna beginnen alle teams weer met een schone lei en start de competitie van het nieuwe seizoen. Aan het einde van de competitie worden de finalewedstrijden van de Bekerronde gespeeld. Vol spanning kijken we uit naar de komende wedstrijden. Op www.wacboekel.nl vindt u alle informatie betreffende teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, historie van WAC Boekel en bestuursgegevens. Uitslagen 29 september: Snackpoint LC - Torpedo TUB 5-3 v.Haandel Metaal - Autocentrum 4-1 De Drie Kronen - Elreka Hekwerken 1-5 TK ‘t Stuupke - Donkers/Claasse 3-1 Café LC - v.Rijbroek Sp&M 14-7 OOvB - Asbestsanering Het Zuiden 3-8 Dakdekker Jacobs - Heuveltr./v.Hoff 9-4 Quick-Hedge - MVS Grootkeuken 4-6 Programma 13 oktober: Zaal A: v.Haandel Met - Dakdekkers Jacobs 18.30 u Midicentrum Stender - Autocentrum 19.15 u Heuveltraining/v.Hoff - Snackpoint LC 20.00 u Elreka Hek - TK ‘t Stuupke 20.45 u Invorm Interieur - Stuc Force 21.30 u Zaal B: MVS Grootkeuken - Porte de Provence 18.30 u OOvB - v.d.Aa Klusbedrijf 19.15 u BoekelFit - De Schutboom/v.Dijk 20.00 u Café LC - Donkers/v.Lankveld 20.45 u Torpedo TUB - De Drie Kronen 21.30 u Café Gij & Ik - v.Rijbroek Sp&M22:15 u


106 HB 1.6 Gti 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207 HB 1.4 Vti 16V Airco 207 1.6 Cabrio 207 HB1.4 Vti 5 Drs Airco 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 307 Break 2.0 HDI DIESEL AIRCO 308 HB 1.6 VTI AUTOMAAT 5 DRS AIRCO 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 2.0 HDI SEDAN XS 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco C1 Collection 5 drs Airco LED Berlingo 1.4 Multispace schuifdeur Xsara 1.9 Diesel Xsara Picasso 1.8 C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C5 2.0 Ligne Prestige Automaat Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Zafira 2.0 Diesel Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Baleno 1.3 sedan

1997 2006 2006 2007 2009 2000 2002 2002 2004 2005 2009 2004 2005 2006 2012 2000 1998 2001 2009 2002 2002 2000 2005 1998

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Te koop gevraagd gebruikte Peugeot Citroen maximaal 140000 km.

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Ford Opel Renault Suzuki

B OVAG

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

OPEL AGILA 1.0I EDITION 30120 KM 2012 OPEL CORSA 1.2I 5DRS ANIVERSUM-EDITION 12258 KM 2013 OPEL CORSA 1.2I 5DRS BERLIN 20696 KM 2013 OPEL CORSA 1.3CDTI 5DRS DIESEL COSMO 40744 KM 2012 OPEL CORSA 1.4I 5DRS NJOY 104210 KM 2006 OPEL COMBO 1.3 DIESEL TOUR 160370 KM 2006 OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO SPORTS TOURER EDD. 28225 KM 2013 OPEL ASTRA-J 1.4I 5DRS EDITION 2X 53210 KM 2012 OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER EDITION 73138 KM 2012 OPEL ASTRA-J 1.6I COSMO SPORT AUTOMAAT 33123 KM 2010 OPEL ASTRA 1.6I TEMPTATION AUTOMAAT 116433 KM 2008 OPEL ASTRA 1.6I TEMTATION 140788 KM 2007 OPEL ASTRA 1.6I BUSINES AUTOMAAT 155320 KM 2006 OPEL ASTRA 1.4I GTC BUSINESS 112707 KM 2005 OPEL ASTRA 1.6I NJOY 172925 KM 2004 OPEL ASTRA 1.6I NJOY STATIONCAR 135136 KM 2003 OPEL INSIGNIA 2.0I TURBO SPORTS TOURER 45053 KM 2009 OPEL MERIVA-B 1.4I TURBO COSMO-NAVI 86977 KM 2011 OPEL MERIVA1.6I COSMO 101210 KM 2009 OPEL MERIVA 1.4I MAXX-COOL 39120 KM 2005 OPEL MERIVA 1.6I AUTOMAAT 38210 KM 2004 OPEL OMEGA 2.2 SEDAN 240437 KM 2001 OPEL VECTRA 2.2I GTS AUTOMAAT 103427 KM 2003 OPEL ZAFIRA-B 1.8I 111 EDITION 20774 KM 2013 OPEL ZAFIRA-B 1.8I TEMPTATION 45313 KM 2008 OPEL ZAFIRA-B 18I TEMPTATION 120323 KM 2007 OPEL ANTARA 2.4I TEMPTATION 77941 KM 2008 DAIHATSU TERIOS 4X4 AIRCO 133020 KM 2000 CHEVROLET ORLANDO 1.8I LTZ 7 ZITPLAATSEN 59005 KM2011 FORD MONDEO 2.0I STATIONCAR LIMITED 97405 KM 2010 HONDA INSIGHT 1.3 DSI-IMA VTEC 47364 KM 2010 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 120448 KM 2006 PEUGEOT BIPPER 1.4HDI AIRCO 102210 KM 2008 PEUGEOT 207 1.4I STATIONCAR 96818 KM 2008 SUZUKI ALTO 1.1 5DEURS 44270 KM 2002 SUZUKI IGNES 1.3I 120241 KM 2003 VOLKSWAGEN GOLF 1.6FSI 177230 KM 2004

SAMENWERKENDE

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco 2010 Opel Corsa 12i 16V, 3 drs, sb, cv, verkocht Opel Corsa 12i automaat, 3drs, sb,cv verkocht Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Opel Tigra twintop 18i 16V, ac,lmv, cabrio 2005 Citroen C1 ambiance, airco, er, cv, 36dkm 2010 Citroen berlingo 16HDi, airco 2008 Ford Transit Connect 18TDci, 27dkm, th 2011 Peugeot 107, luxe uitv, 5drs, lmv, airco, 30dkm 2011 Peugeot 205 14i, 5drs 1997 Peugeot 206+ XS 14i airco 2009 Peugeot 306 18i, 4drs 1998 Renault Megane 2.0-16V RS sport, 131dkm, luxe uitv. 2006 Toyota Aygo, 5drs, ac,er,cv 2010

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 cJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOcENTRUMBOEKEL.NL

NIEUWE OPENINgSTIJDEN SHOP: maandag t/m vrijdag 7:30-19:00 uur, zaterdag 8:00-13:00 uur.

Kom een kijkje nemen in onze VERNIEuWDE KADOSHOP!!

Let op!!! HOgE KORTINg op brandstof!!!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

A l l e r h a n d e t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140.

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

RIjOPLEIDInG

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLAnKEn Tel: 0622887186

Nieuwe theoriecursus Start 17-9-2014 Voor opgave 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. machinale houtbewerking boekel

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer! Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Van Deurzen

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BESTRATINgEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

NIEUW: speciale dooikorrels voor

Build to last longer made in Sweden gladheidsbesrijding zonder corrosieve HEDON witgoedservice Boekel uitslag op alle bestratingen. is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice. Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------TE HUUR bedrijfsruimte, 300 m2 in Boekel, 90 m2, 220 m2 en 250 m2 in Gemert. Info: E. van Houtum, tel 06-53447897. -------------------------------------------------`

A l l e r h a n d e Data voor het breicafé: op de volgende ochtenden kan je aanschuiven om gezellig samen te kletsen en te breien/haken: 1710. Vanaf nu gaan we ook de woensdagavond breien/haken op: 8-10 en 29-10 van 19.00-21.30 uur. Voor info wol-studio.nl of 06-13835037. -------------------------------------------------

5 t/m 12 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Speelgoedbeurs Venhorst 31 oktober: Halloween discoskate 7 november: Discoskate

HONDENTRIMSALON

DINO Greetje van de Hoogen

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Verse GROENTEN en heerlijk FRUIT BOERDERIJZUIVEL, ambachtelijke KAAS en IJS Leuke KADOPAKKETTEN met streekprodukten

Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel. Tel 06 20364524

Maandag, woensdag en vrijdag 13.00-18.00 zaterdag 9.00-17.00

Zorgboerderij voor directe zorg vanuit het PGB. Ook thuisbegeleiding. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

Evenementenkalender

donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

ACTIVITEITEN

- 29 oktober workshop: Kennis maken met spiritualiteit. - 10, 17, 24 november en 1 december: cursus Intuïtieve en Spirituele ontwikkeling.

In januari start de opleiding Mediumschap en Trance Healing deel I

Voor meer info: www.coachingdevlinder.com Tel: 06-52 461 845 Mail: fannekedeleeuw@live.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------TE KOOP gevraagd walnoten. Elke avond inleveren. Walnoten, walnoten. Spechtlaan 23, Boekel, tel. 06-53791772. -------------------------------------------------TE KOOP bladkorf of compastbak, afm. 1x1 meter, van gepoedercoat metaal. Prijs € 17,50 per stuk. Tel. 06-18461639. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------TEKENEN en SCHILDEREN. Inlooplessen: woensdagochtend 09.30-12.00 uur; donderdagavond 19.30-22.00 uur. Hanny Verbrugge, Elzen 7, 5427 RC Boekel, tel.06-30118048 -------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Jubilarissenconcert zondag 19 oktober Harmonie “Eendracht Maakt Macht” organiseert op zondag 19 oktober het jaarlijks Jubilarissenconcert in de Plein-zaal van Nia Domo te Boekel. Het Jubilarissenconcert wordt speciaal gegeven voor de Briljanten, Diamanten en Gouden Bruidsparen en Gedecoreerden van dit jaar in Boekel. Tijdens dit concert worden zij door harmonie E.M.M. in het zonnetje gezet. Heeft u als jubilaris geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met Harrie Beekmans 0492-323688. Dan kan er nog wat geregeld worden, want wij weten niet alle namen van de jubilarissen en de Wet op de Persoonsgegevens staat niet toe dat de gemeente deze namen verstrekt. Voor u speelt Harmonie E.M.M. gevarieerde muziekwerken o.l.v. dirigent Bart van Zutven. De Slagwerkgroep EMM o.l.v. instructeur Paul Schepers laat van

zich horen met mooie ritmische stukken en vervolgen het programma. Het wordt een afwisselend concert met mooie bekende melodieën. Aanvang concert 11.30 uur. Zaal open 11.00 uur. Wij heten iedereen van harte welkom. Harrie Beekmans, secretaris E.M.M.

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

>Ƶ ŶĐŚƌŽŽ ŵ Žǁů ŝŶ Ő WĂƌƚLJĐĞŶ ƚƌƵ ŵ sĞƌŐĂĚ ĞƌĐĞŶ ƚƌƵ ŵ

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

^ŝ Ŷƚ ŐĂƚŚĂƉ ůĞŝŶ ϲ ͮ ϱϰϮϳ ŽĞŬĞů dĞů͗ ϬϰϵϮͲϯϮϭ ϰϱϮ ͮ /Ŷ ĨŽΛŶŝ ĂĚŽ ŵŽ͘Ŷ ů

TOPCARE

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen. www.boekelswelzijn.nl

na gelstudio waxsalon

AKTIE: Gellak op de natuurlijke nagels Nu VOOR MAAR € 15,- Blijft 3 à 4 weken mooi! Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling Gellak • nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) Energetix Magneet-Sieraden Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: 06-43085124 www.Topcarenagelstudio.nl

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Hulp bij thuisadministratie. Huiselijk geweld, uitbuiting, ouderenmishandeling of

A l l e r h a n d e eenzaamheid. Vrijwilliger A.Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel, tel. 0492323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------Ben je op zoek naar brei- of haakgaren? Kom kijken naar het mooie garen van Drops, Zpagetti, eco-katoen en fijn haakkatoen bij wol-studio in Venhorst. Voor info wol-studio.nl of 06-13835037. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

Evenementenkalender 5 t/m 12 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Speelgoedbeurs Venhorst 31 oktober: Halloween discoskate 7 november: Discoskate 30 november 2014: WTC Rabo veld tourtocht

TE HUUR IN BOEKEL AANBIEDING AUTO 35 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen normaal â‚Ź 2007,50 nu voor â‚Ź 1850,00 Betaling in termijnen mogelijk Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTE 2x 90 m2

Voorzien van alle voorzieningen met voldoende parkeerruimte.

Tel. 06-20737676 of 06-51249608

STUcADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Workshop pompoen snijden, 14 oktober a.s. Kosten € 10,00 incl. pompoen, koffie/thee, gebruik van gereedschap. Opgeven via caroline-pompoen@hotmail.com.

RIjOPLEIDInG

John Rambach

Voor AuTO- en MOTORRIJBEWIJS Vanaf 1-7-2015 ook TRACTOR Vanaf nu ook LESPAKKETTEN www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel 06-22123656

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Nu ook

AUTOBANDEN

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Wij slijpen uw huishoudscharen, tafelmessen, keukenmessen en electrische en handgereedschappen en HSS-cirkelzagen. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

bestratingen

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------TE KOOP 1.07 ha landbouwgrond. W. v.d.Heuvel, Gemertsebaan 1, Landhorst, tel. 0485-478832.

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

Brabant Design

VENHORST fax 0492-352257

Websites - Hosting - Hardware

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS OPgEHAALD EN THUISBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

WATER • SANITAIR • gAS cENTRALE VERWARMINg

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Iets te vieren? Laat de stemming niet drukken door een slechte aankondiging! Een aankondiging voor een feestelijke gebeurtenis vraagt om mooi, maar ook persoonlijk drukwerk. Voor elke gelegenheid heeft Boekeldruk een passende oplossing. Denk aan originele geboortekaartjes, stijlvolle trouw- of jubileumkaarten, nette misboekjes of feestgidsen etc. Uiteraard kunt u kiezen uit een uitgebreid aanbod van leuke en ontroerende ontwerpen.

Druk- en zetfouten voorbehouden

Wilt u even bedenktijd? Geen probleem. U krijgt van ons vanzelfsprekend de kans om enkele boeken thuis op uw gemak te bekijken.

Wilt u uw aankondiging een origineel en persoonlijk tintje geven? En zelf een ontwerp aanleveren? Ook dan zorgt Boekeldruk voor perfect drukwerk.

De Vlonder 10

www.boekeldruk.nl

Bel ons gerust!

5427 DC Boekel

info@boekeldruk.nl

0492 322140