28e jaargang nr 08; 21 augustus 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 8 - 21 augustus 2013

Betsie Vogels werkt vanuit haar hart

Deze week is het precies 40 jaar geleden dat Betsie Vogels begon als kraamverzorgende. door Ria van Tiel.

Ze werd kraamverzorgster omdat ze zo graag voor mensen zorgt. In veertig jaar tijd heeft ze maar liefst 3000 kinderen vertroeteld. In verschillende gezinnen was ze zelfs bij de geboorte van de tweede generatie. Natuurlijk maakte ze in die jaren heel veel mee. Soms gebeurde het dat de ambulance onderweg naar het ziekenhuis moest stoppen en de bevalling in de auto plaatsvond. Vroeger werd de boreling al meteen in het kraambed gedoopt. Of het feit dat de vuilnisman een sigaartje of sigaretje kreeg als er een kind geboren was en er een placenta in de vuilniszak zat. Als Betsie over haar werk begint te vertellen weet ze van geen ophouden. Ze ziet haar werk nog iedere dag als een cadeautje. Haar eerste werkdag

als kraamverzorgende kan ze zich nog heel goed herinneren. Een gezin in Nuenen had het zevende kindje gekregen. Er was alleen een langzaamwasser en ook geen douche. Alle kinderen moesten in de teil gewassen worden. Een werkdag duurde toen maar liefst 11 uur. Betsie ‘kraamt’ in Gemert, Elsendorp, Handel, Beek en Donk en Bakel en incidenteel ook wel eens in Boekel. Tegenwoordig werkt ze bij de Zorgboog. Al ‘haar’ gezinnen zijn vastgelegd in 40 albums. Zo’n 70 tot 80 families per jaar. De data wanneer ze er gewerkt heeft staan

Woensdag 28 augustus a.s. is er een regio-uitgave van

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

er ook bij. “Ik vind het altijd heerlijk als ik ‘s nachts weer op pad mag gaan. Roept u maar zeg ik dan tegen het Kraamcentrum. In de beginjaren ben ik menigmaal ’s nachts met een brommer opgehaald. Soms zag je geen hand voor ogen zo mistig. En ooit heb ik ook wel eens met een lantaarn in mijn hand aan de weg staan zwaaien om de ambulance de weg te wijzen. Toen ik nog geen navigatie had stond Jan ook altijd op om me op de kaart te wijzen hoe ik rijden moest,” zo vertelt ze. De geboortes van haar beide kleinkinderen Anne en Niels vond ze wel heel erg speciaal. Het is heel duidelijk dat Betsie nog lang niet aan stoppen denkt en dat haar werk, ook na 40 jaar, nog steeds haar grootse hobby is. Als ze iets zou mogen veranderen dan zou ze de gezinnen gewoon weer meer uren kraamhulp geven. Was het vroeger 10 dagen van 11 uur, tegenwoordig is het 49 uur in 8 dagen. ”Ik werk vanuit mijn hart en vind het een eer dat ik bij een van de intiemste gebeurtenissen in het leven van mensen aanwezig mag zijn.” Wij wensen Betsie van harte proficiat.

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 176b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 24 augustus: 17.30u: Antoinette van Genugten; Nelly Wijers (jaargetijde) en dochter Carla en Bart van de Burgt.

Zondag 25 augustus, 21e zondag door het jaar: 10.30 u Openluchtmis met hoofdcelebrant Bisschop Hurkmans. Overleden ouders Petrus en Cornelia v.d.Aa-v.d.Rijt en overleden kinderen; Harrie en Miet Tielemans-v.Kessel en overleden familie; Marietje v.DijkRuijs; Miet Timmers-v.Lankveld; Martien Donkers en overleden fam. Donkers-Logtens; ouders v.LankveltMeulenmeesters, Jo en Miet Berensv.Lankvelt en Jan v.Lankvelt; Henk en Johan v.Hout; Antoon Tielemans (vw. sterfdag) en Mien Tielemans-Wassenberg en Petra hun dochter; overleden fam.Kandelaars-Linders Maandag 26 augustus: 19.00 u Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk. Woensdag 28 augustus: 19.00 u Riek v.d.Elzen-v.d.Hurk (vwg. sterfdag)

OVERLEDEN: Boekel: 12/8 An v.d.Elzen-Verbossen (83 jaar)

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Uden: 05/8 Zuster Lebuïna van het retraitehuis 10/8 Martien v.d.Steen 12/8 Mevrouw Bisschops-Bodelier 14/8 Harrie v.d.Elzen.

ATTENTIE!!!! Geen koffie na de hoogmis in augustus Vanwege het grote aantal activiteiten en de gewijzigde aanvangstijd van de hoogmis, zal er op de zondagen in augustus géén koffie worden geschonken in het Lucia-gebouw.

Zondag 1 september Deze zondag zal de hoogmis ook nog om 11.00 uur beginnen en zal er ook géén koffie worden geschonken in het Luciagebouw.

MIVA-collecte Op 24 en 25 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar vervoersmiddelen voor moeder en kind-projecten voor de armen in Brazilië. Verdere informatie vindt u in de nieuwsbrief. zondag 15 september 2013

TOER MEE

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 24 augustus 19.00 uur + zondag 25 augustus 10.00 uur: mnd. ged. Piet Bevers; mnd. ged. Hendrik v.Crey; Mgr. Jan Bluyssen; Willy Cornelissen; Mgr. Tiny Muskens. Donderdag 29 augustus: 19.00 u Intenties kerkgangers.

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 24 augustus: 19.00 u ?? Zondag 25 augustus: 10.00 u ?? Donderdag 29 augustus: 19.00 u Martinese

Wie schrijft, die blijft. Was het toeval dat juist op het boekje van dit weekend een tekst stond van Mgr. Bluyssen: “De eerbiedig luisterende uitwisseling kan mijn geloof tot een goed einde brengen”.

AANBIEDINGEN donderdag 22 t/m woensdag 28 augustus:

BOEKELSE SINAASAPPELVLAAI BOEKELS MEERGRANEN DONKER per stuk

TOSCAANSE BOLLEN Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

6 stuks

€ 9.50 € 1.80 € 3.00

€ 11.00

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Hoi jongens en meisjes uit Boekel en Venhorst, Afgelopen vrijdag is het kinderkoor weer

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 5 augustus 2013

Rosalie

Dochter en zusje van Tom en Bianca Loeffen Marlinde

Evert van Delfststraat 13, Schijndel

Geboren op 8 augustus 2013 Zoon van

Broertje van

Pepijn

Martien en Frieke v.Ansem-v.Lanen Puk

Geboren op 18 augustus 2013 Zoon van

Justen

Melven en Yvonne Wevers-Wassenberg Broertje van Miles en James De Horst 56, Gemert

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

begonnen met de repetitie. Natuurlijk zijn ook nieuwe kinderen welkom om mee te komen zingen. Wij kunnen echter nog wel versterking gebruiken. Vind je het leuk om te zingen en kun je al een beetje lezen kom dan op vrijdag eens kijken tijdens de repetitie van 15.45 tot 16.45 uur op De Vlonder 10 waar we repeteren. Meer informatie over het kinderkoor: Elke vrijdagmiddag (behalve in de vakanties) komen een groep jongens en meisjes tussen de 7 en 12 jaar bij elkaar om samen te zingen. Een keer in de maand zingt het koor tijdens de gezinsviering op zondag om 10.30 uur. Ook zingen we tijdens de presentatieviering, naviering en de Communieviering. Daarnaast treden we ook wel eens ergens op. Dit jaar nemen we bijvoorbeeld deel aan het grote optreden van Koor Karakter op 31 augustus. Ook staat er een optreden op het programma, samen met de danseresjes van Dansstudio Laura. Deelname is gratis, je hoeft geen contributie te betalen. Ook jongens zijn van harte welkom. zondag 15 september 2013

TOER MEE

Wil je meer informatie of heb je een vraag, neem gerust contact op met Arnie, tel. 0492-322140 of kom op vrijdag eens kijken op de Vlonder 10.

Gymclub 2 Venhorst

Dames en heren, wij willen maandag 9 september om 13.30 uur weer met frisse moed beginnen met de gym. Tot dan. Truus Gerrits

Evenementenkalender 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 8 september Pleinfestijn Venhorst 15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus

elke 4e GRATIS Ambachtelijke slavinken Katenhaasjes 3 stuks voor € 95 Kip in bladerdeeg (30 min. op 180 graden in de oven) 100 gram voor € 49

6 1

Shoarmapakket

500 gram vlees, kruiden + 5 broodjes

samen voor

€ 595

Lekker op brood of bij de borrel

Special van de week

Brulee worst

rundvlees met pesto en zachte mozzarella

VLEESWARENTRIO 100 gr. rauwe ham 100 gr. gebraden gehakt 100 gr. snijworst

100 gram

samen voor

100 gram

Carpaccio Rosso

€ 159

€ 245

Maandag 26 en dinsdag 27 augustus

€ 395

3

Braadworst h.o.h. 500 gram voor € 25 Bij aankoop van 2 kogelbiefstukken kruidenboter GRATIS Houthakkersteaks 4 stuks voor € 95

5

Woensdag 28 augustus

2

Gehakt h.o.h. 500 gram voor € 95 Bij aankoop van 2 kogelbiefstukken kruidenboter GRATIS Houthakkersteaks 4 stuks voor € 95

5

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 23 augustus GFT-afval/Groenbak vrijdag 30 augustus Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen. Naam: ....................................................................................................................... Adres ........................................................................................................................ Plaats......................................................................................................................... Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc...................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen............................... O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

UW EVENEMENT IN DE GEMEENTEGIDS VAN 2014? De gemeentegids van 2014 wordt in een kalendervorm uitgegeven. Heeft uw vereniging een evenement in 2014 dat u graag in de gemeentegids opgenomen heeft? Geef dan de naam van het evenement en de datum voor 5 september a.s. door. Dit kunt u doen door te mailen naar info@boekel.nl o.v.v. vermelding evenement gemeentegids 2014. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Publicatie t/m 14-08-2013 Gevonden: - Horloge, merk Pulsar, vierkante wijzerplaat in metalen bandje - Leren beige dames/meisjesjas met haarspeldjes - Damesfiets, merk: Batavus BATO, kleur: groen. - AXA-fietssleutel en (huis)sleutel met opschrift Enorm GRAAT GEMERT - div. pasjes: AH pasje, Primerapasje, vispas - Mobiele telefoon Nokia BL-5CB - Sleutelbos (8x) w.o.: sleutel Hendriks Uden en Schoenmakerij Ton Uden - Bankpasjes

Verloren: - Mobiele telefoon, merk Samsung, type Galaxy Ace, kleur wit in paars hoesje - 2 sleutels, bij één een paars hoesje, label met Vliegbasis Volkel - Portemonnee, zwart, inhoud: rijbewijs, bankpas, PSV-kaart, zorgpas Nedasco 150 euro - Sleutelbos, huissleutel, sleutel hangslot, afgebroken fietssleutel en rood label zonder naam - 2 Sleutels een zwart en zilver met een paars biljart balletje eraan - Mobieltje Samsung in paars hoesje - Sleutelbos 6 sleutels / 1 koperkleurig en 1 veiligheidssleutel merk Dom / broekriemhanger - Sleutelbos 4 sleutels met rood, zwart en blauwe sleutel - Sleutelbos met 3 sleutels/ Op een sleutel staat DOM - Blackberry/ zwart/ - Oma fiets. Zwart matte kleur

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. ( U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden


Gemeenteberichten opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. HISTORISCHE TRAMRIT BOEKEL In de maand augustus worden op drie dagen historische tramritten door Boekel georganiseerd. De monumentencommissie en de heemkundekring hebben in het kader van Boekel 700 een route voor u samengesteld, die verhaalt over het historisch verleden van Boekel waarbij ook het landschap en de geologie aan bod komen.

Met de nagebouwde ‘Goede Moordenaar’ (tram) uit Gemert gaan wij met u op een ontdekkingstocht van 2,5 uur door ons prachtige dorp. In de tram, die een maximale snelheid kent van 25 km/uur, hangt een groot scherm waarop allerlei historische kaarten, foto’s, filmfragmenten e.d. tijdens de rit worden getoond, die het ingesproken verhaal illustreren en ondersteunen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden aan de balie van het gemeentehuis alwaar de inschrijving plaatsvindt. U dient wel direct contant de inschrijvingskosten te voldoen eerder wordt u niet ingeschreven. Bij de inschrijving moet u verder de dag en het tijdstip aangeven. Op het moment dat alle ritten zijn volgeboekt dan kunt u op zich een reservelijst laten registreren zodat we, indien nodig, in september nog enkele keren de route kunnen rijden.

De tram rijdt op de onderstaande data/tijdstippen en vertrekt en eindigt op het St.Agathaplein. In- en uitstappen kan alleen op het St.Agathaplein en niet tijdens de rit. Datum

Maandag 26 augustus

Donderdag 29 augustus

Vrijdag 30 augustus

Tijdstip

10:00 - 12:30 uur 13:00 - 15:30 uur

10:00 - 12:30 uur 13:00 - 15:30 uur

10:00 - 12:30 uur 13:00 - 15:30 uur

Max. aantal passagiers

Inschrijvingskosten p.p.

25 25

€ 7,00 € 7,00

25 25

25 25

€ 7,00 € 7,00

€ 7,00 € 7,00

Wij denken dat deze tocht voor iedereen in Boekel interessant is: zij die er geboren zijn om hun kennis ‘op te frissen’ en nieuwe achtergronden te leren en zij die in Boekel zijn komen wonen en zo meer van hun woonomgeving ontdekken. De inhoud en de lengte van deze tocht zijn niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar. Heeft u vragen neem dan contact op met:

Gijs Klop (gemeente Boekel) 0492-326800 Walter Corssmit (heemkundekring) 0492-322225

Kortom, schrijf u snel in bij de balie van het gemeentehuis. U ontvangt dan een opstapbewijs en wij zien u te zijner tijd in de tram zodat we er een gezellige leerzame dag van kunnen maken!

BELEIDSREGELS VASTGESTELD Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 6 augustus 2013 de Beleidsregels terug- en invordering 2013 en de Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand 2013 heeft vastgesteld. Deze beleidsregels zijn van 26 augustus tot en met 20 september 2013 op verzoek in te zien bij de balie van de gemeente Boekel. De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 september 2013.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de PaduaLoop op het terrein van GGZ Oost-Brabant (Huize Padua). In verband met dit evenement wordt op 21 september 2013 van 13.00 uur tot 18.00 uur een parkeerverbod ingesteld aan een zijde van de Kluisstraat (vanuit Boekel de linkerzijde, vanuit Venhorst de rechterzijde). Boekel, 20 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Schaats en skate groep Boekel voor het houden van een Electroworld toertocht op 17 augustus 2013 van 8:30 uur tot 17:30 uur; - Buurtvereniging de Bluumkes voor het houden van een buurtbarbecue op 31 augustus 2013 van 17:00 uur tot 24:00 uur bij de speeltuin aan de Sleutelbloem. Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: - GGZ Oost-Brabant voor het organiseren en houden van de Padualoop op het terrein van Huize Padua op 21 september 2013 (verzenddatum 12 augustus 2013); - MC Boekel voor het organiseren en houden van motorcrosswedstrijden op 21 september 2013 (verzenddatum 12 augustus 2013). Verleende ontheffing aan: - P. van Uden voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de motorcrosswedstrijden op 21 september 2013 (verzenddatum 12 augustus 2013).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden


Gemeenteberichten van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 20 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

DE GEGEVENSVERZAMELING VAN DE GBA IN BOEKEL OVEREENKOMSTIG DE EISEN VAN DE RIJKSOVERHEID Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is elke gemeente in Nederland verplicht om eens per drie jaar een audit uit te laten voeren.

Op 19 en 20 maart 2013 is de verplichte GBA audit 4e cyclus uitgevoerd bij de gemeente Boekel.

Deze audit bestaat uit drie onderdelen, te weten: Het inhoudelijke deel Hierin worden, aan de hand van een steekproef, persoonsgegevens uit de GBA gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd of de gegevens opgenomen zijn aan de hand van de juiste brondocumenten, conform de toepassing zijnde wetgeving en volgens de voorgeschreven procedures. Boekel is ruimschoots onder de toegestane foutmarge gebleven en voldoet hiermee aan dit onderdeel.

Het privacydeel Hierin wordt gekeken naar de aanwezigheid van plaatselijke regelgeving, procedures en werkinstructies op het gebied van privacybescherming en de rechten van de burger. Bovendien wordt onderzocht in hoeverre medewerkers hiervan op de hoogte worden gesteld. Uit het onderzoek bleek dat Boekel voldeed aan alle onderzochte eisen, zowel de verplichte als de niet-verplichte onderdelen.

Het procesdeel In het procesdeel wordt gekeken naar de informatiebeveiliging en naar technische aspecten van het GBA-systeem. In dit deel moet de gemeente vooraf een vragenlijst invullen. De auditor controleert vervolgens aan de hand van een steekproef of de vragen correct zijn beantwoord. Aangezien dit het geval was is Boekel ook voor dit onderdeel geslaagd.

De resultaten tonen aan dat de gemeente Boekel de kwaliteit van het gehele GBA-informatiesysteem op orde heeft. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van Van der Heijden-Oppers V.O.F., Het Goor 11 te

Boekel voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Het Goor 11 te Boekel.

Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 15 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van Agrarischbedrijf Van den Broek V.O.F., Berkhoek 1 te Boekel voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Berkhoek 1 te Boekel.

Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 20 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van Hopmans Pompexploitatie Maatschappij BV, Telefoonstraat 2a te Venhorst voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Telefoonstraat 2a te Venhorst. Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 20 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van M. Coppens, Molenbrand 7 te Boekel voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Molenbrand 7 te Boekel. Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 20 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel


Gemeenteberichten KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen; het veranderen van een inrichting en het bouwen van een droogtunnel Locatie : Voskuilenweg 21, Venhorst Verzenddatum : 13 augustus 2013 Voor

: omgevingsvergunning beperkte milieutoets en bouwen; het veranderen van een inrichting Locatie : Het Goor 11, Boekel Verzenddatum : 15 augustus 2013 Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het bouwen van een veranda en een bijgebouw met bedrijfsruimte Locatie : Molenbrand 7, Boekel Verzenddatum : 15 augustus 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 22 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van ver-

zending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan Agrarisch Bedrijf Van de Vossenberg V.O.F. voor de inrichting op het adres Hoekstraat 9 te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummer 3152. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 21265.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 21 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 6 augustus jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in de gemeente Boekel De gemeente Boekel heeft in goed overleg met de EHBO vereniging St. Lidwina besloten om het beheer en toezicht van de Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in eigendom bij de gemeente over te dragen aan de EHBO vereniging St. Lidwina.

Intrekken oude milieuvergunningen Het college heeft besloten om een negental zogenaamde ‘lege’ milieuvergunningen - milieuvergunningen waar feitelijk geen gebruik meer van wordt gemaakt en waar geen dieren meer worden gehouden - in te trekken. De intrekkingsprocedure voor deze milieuvergunningen zal op korte termijn worden opgestart.

Bezwaarschrift Echo der Peel budgetsubsidie 2013 Het college heeft het bezwaar van Fanfare Echo der Peel tegen de hoogte van de toegekende budgetsubsidie afgewezen. Eind 2013 wordt de subsidieverordening geëvalueerd. De opmerkin-

gen van Echo der Peel worden hierin meegenomen.

Privacy-convenant signaleringsoverleg De gemeente Boekel werkt met verschillende organisaties samen in het belang van de burger van Boekel. Bij het signaleringsoverleg is het noodzakelijk dat er informatie over personen wordt uitgewisseld. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een privacy-convenant wordt afgesloten.

Beleidsregels terug- en invordering 2013 en beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand 2013 Het college van burgemeester en wethouders heeft de “Beleidsregels terug- en invordering 2013” en de beleidsregels “verhaal Wet werk en bijstand 2013” vastgesteld. De vastgestelde beleidsregels bepalen hoe het college uitvoering geeft aan het terugvorderen van (leen)bijstand dan wel onterecht verstrekte bijstand. Daarnaast is bepaald hoe zij uitvoering geeft aan het verhalen van bijstand bij een onderhoudsplichtige (ex) partner.


Gemeenteberichten stuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch,

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 20 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel de secretaris de burgemeester

CURSUS GEMEENTEPOLITIEK

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 27 augustus a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het

papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Evenementenkalender 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 8 september Pleinfestijn Venhorst 15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen


FEESTWEEK BOEKEL 700 JAAR Programma: 23 augustus: onthulling kunstwerk De echte feestweek start met de onthulling van het kunstwerk, ‘banken met Boekelse ziel.’ Dit kunstwerk wordt geplaatst op het grasveld aan de Bernhardstraat, tussen zorgcentrum Sint Petrus en ontmoetingscentrum Boszicht. De officiële opening begint om 18.00 uur met een ontvangst van genodigden. Daarna is om 18.30 uur de onthulling van het kunstwerk met een mooie kunstzinnige act. Bij de onthulling is iedereen uit de gemeente Boekel welkom. De Avond van de Poëzie volgt daarna in Nia Domo, die om 19.30 uur begint. Het thema van de avond is: “Het is feest in mijn pen.” 24 augustus: Local Heroes Tijdens het Boekel 700 festijn staan er op zaterdag 24 augustus 2 podiums op het plein in Boekel. Op deze podiums spelen bands en groepen waarvan de muzikanten voor minimaal 50% uit Boekel komen. Je zult versteld staan hoeveel muzikaal talent er zich in Boekel schuilt, houdt en al dit talent heeft de kans zich te presenteren voor een groot Boekels publiek. Er zijn optredens van: Real Play, Square Roots, Van Hout, The Big Bent, Blick, Aplous en Que Pasa. Aanvang is om 17.00 uur. 25 augustus: BoeCult De tiende editie van BoeCult wordt in en rond Nia Domo en op het Sint Agathaplein gehouden. Met een straattheater, een trampoline act en lego bouwwedstrijden. Optredens van Sandra van Nieuwland, De Kraaien en Pater Moeskoen. Nieuw is het Rabobank Paviljoen. Een grote overkapping maakt mogelijk om droog te staan. Aanvang om 10.30 met een openluchtmis en eindigt met Skills om 20.00 uur. 26, 29 en 30 augustus: rondrit tram Met de tram De Goede Moordenaar een ritje langs mooie plekjes in Boekel. Tijdens de rit wordt over vele historische zaken verteld. In de tram hangt een groot scherm waarop kaarten, foto’s en filmpjes worden getoond. Opstappen kan om 10.00 en 13.00 uur op het Sint Agathaplein en kost 700 eurocent. 27 augustus: KBO seniorendag Alle senioren zijn welkom in Nia Domo, van 10.00 tot 22.00 uur wordt een gevarieerd muziekprogramma aangeboden. 28 augustus: creatieve workshops Speciaal bedoeld voor alle basisschoolkinderen uit de gemeente Boekel. De kinderen gaan op diverse plekken in Boekel

schilderen, potten bakken, dansen, gedichten maken, brood bakken. Kinderen van groep 1 tot met 3 krijgen een optreden van een clown. De workshops zijn van 10.00 uur tot 12.30 uur. 28 augustus: AVATAR film Kunstgroep Boekel draait op 28 augustus de film Avatar in Nia Domo. De film is toegankelijk voor de leeftijd van 12 jaar en ouder. Aanvang is om 19.30 uur. Een held tegen wil en dank. Een episch avontuur. Een keuze tussen het leven dat hij achterliet en de spectaculaire nieuwe wereld waar hij zich thuis is gaan voelen. Beleef James Cameron's Avatar. Het grootste avontuur allertijden. 29 augustus: film De verdwijning van Rutger Een spannende film uit 1999 over de geschiedenis van Boekel, door de ogen gezien van Rutger van Herpen en vier schoolkinderen. Veertien jaar later nog zeker de moeite waard om deze film op groot scherm te gaan bekijken in Nia Domo. Deze film is voor jong en oud. Bovendien ontzettend leuk om een stukje Boekelse nostalgie te ervaren en uiteraard te ontdekken hoe het dorp Boekel in veertien jaar tijd veranderd is. Dus schuif gezellig aan op 29 augustus. Aanvang film 20:00 uur zaal open vanaf 19:30 uur. Daarna nog gelegenheid om gezellig na te kletsen. 30 augustus: Local Heroes DJ’s Het plein wordt omgetoverd tot een heus DJ arena. Een avond voor de jeugd van 16 jaar en ouder. Met verschillende DJ’s en een spectaculaire lichtshow. 30 augustus: Vossenjacht Alle schoolkinderen gaan op zoek naar figuren (vossen) uit de Boekelse geschiedenis. Deze actieve zoektocht vindt plaats in het centrum van Boekel. De vossenjacht is van 9.00 uur tot 13.00 uur. 31 augustus: Carmina Burana Doe mee of kom luisteren naar de uitvoering van het operastuk Carmina Burana gezongen door koor Karakter. De uitvoering begint om 20.30 uur op het Sint Agathaplein. 1 september: Boergondisch Boekel Als afsluiting is een barbecuebuffet voor alle bewoners op het Sint Agathaplein. Op het menu staan gerechten gemaakt van producten van Boekelse bodem. Een boergondische braskaart kan gekocht worden voor 700 eurocenten om aan te schuiven. Het eetfestijn is van 14.00 tot 20.30 uur. Tijdens het eten wordt de Boekelse top 700 allertijden bekend gemaakt en wordt de top 10 op een speciale manier gepresenteerd. Daarvoor is een persoonlijke top 5 door bewoners ingevuld.

Kijk voor meer informatie: www.Boekel700.nl of het informatieblad Boekel700. TAKENLIJSTJE BOEKEL700 O Huis en/of straat versieren met vlaggetjes O Postzegels Boekel700 kopen O Eind augustus veel naar het plein gaan O Bijwonen onthulling van het kunstwerk. O Avond van de Poëzie bezoeken O Alles van BoeCult bekijken O Ritje met de tram maken O KBO seniorendag bijwonen O Creatief atelier niet vergeten (kinder activiteit) O Kinderen naar AVATAR film sturen O Ook naar film Verdwijning van Rutger O Naar Local Heroes DJ spektakel gaan (jeugd) op zondag 24 augustus O Kinderen naar Vossenjacht sturen O Carmina Burana meezingen O Met zijn allen eten op het plein O Naar top Boekel700 luisteren O In oktober: Boekel live willen horen O December: Met de Boekelse kwis meedoen O Rock around the Clock bezoeken O Tenslotte afsluiting met prijsuitreiking Boekelse Kwis O Veel met Boekels Blond proosten O Kijk voor data informatieblad Boekel700 O En www.Boekel700.nl ONTHULLING STRAATNAMEN doorgangen in Boekel. Twee doorgangen bij het gemeentehuis en appartementencomplex Sint Janplein in Boekel worden van een straatnaam voorzien. De onthulling gebeurt op dinsdag 27 augustus om 13.30 uur door burgemeester Pierre Bos. Walter Corssmit, lid van de heemkundekring Sint Achten op Boeckel, heeft de straatnamen bedacht. “Niemand woont daar. Het zijn één van de weinige straatjes die in Boekel geen naam hebben. Ik ben al jarenlang bezig geweest om die straatjes van een naam te laten voorzien. Nu kan het goed gecombineerd worden met de 700 jaar viering. De namen hebben een connectie met de stichter Rutger van Herpen,” aldus de bedenker. Bart van de Ven zal uitleg geven over de straatnamen. De heemkundekring overhandigt tijdens de onthulling aan de burgemeester de koopakte van Rutger van Herpen met originele tekst en vertaling. Zodat de acte een gedenkwaardig plaatsje krijgt in het gemeentehuis. De onthulling vindt plaats in de pauze van de KBO seniorendag. PR. commissie Boekel700, Henny Bos.Twaalf Boekelse bands op het plein

Boekel 700 presenteert Local Heroes

Zaterdag 24 augustus staan er in het kader van Boekel 700 jaar maar liefst 12 bands op 2 podia op het St. Agathaplein van Boekel. Toen de muziekorganisatie van Boekel 700 gevraagd werd diverse activiteiten te organiseren moest er ook een avond komen voor de bands uit Boekel. Ondanks het criteria dat elke band voor minimaal 50% uit Boekelse muzikanten moest bestaan kwam de organisatie uit op maar liefst 12 bands, een unicum in deze regio en misschien wel in heel Nederland waar we zeer trots op mogen zijn. Vanaf 17.00 wordt er gestart met de familie van Hout, die een muziekgezelschap vormen van maar liefst 22 personen. Vervolgens betreed Realplay het podium. Deze band uit Venhorst speelt rockcovers. Daarna neemt Square Roots plaats op het podium met de Boekelnaren Jesse Rooijakkers, Pascal Selten, Niels Hoogeveen, Rob v.d. Hoogen en Theun Sterken in hun gelederen en zij spelen rockcovers. Op het andere podium staan daarna de Rendak Boys klaar. Stefan v.Hout, Wilco v.Lankveld, Corne Bekkers, Ton v.d.Bosch en Antwan v.d.Bosch alle uit Boekel brengen aanstekelijke rockcovers met eigen Brabantse

tekst. Nog meer jonge muziekhelden herbergt de Big Bent met Koen v.d.Bosch, Eva en Loes Roben, Evi v.Mensvoort, Sil v.Dommelen, Gijs en Tom v.Hout en Suus v.Bommel. Daarna gaat de nieuwe band Jambalaya Moonshine haar eigenzinnige rock and roll laten horen middels o.a. muzikanten uit Boekel, Rene v.Wijk, Arie Rijbroek, John Althuizen en Marijn Raaijmakers. Het heft wordt overgenomen door Blick. Joep Lotije, Piet v.d.Besselaar, Carlo en Lianne v.Hout en Ton v.d.Bosch, allen uit Boekel, brengen rockcovers. Black Pearl is een nieuwe Pearl Jam tribute band en ze zullen het podium betreden met de Boekelnaren Toon v.d.Heuvel, Arie Rijbroek, Koen Jonkers en Jimmy v.d.Burgt. Daarna is het de beurt aan Aplous, deze knotsgekke formatie zal een knotsgekke muzikale show geven met o.a. de Boekelnaren Harrie v.d.Aa, CornĂŠ Donkers, David Bullens, Marijn Raaijmakers, Roland Janssen en Edwin Janssen JAWA is een ijzersterke bluesrock formatie met een boeiend repertoire met o.a. uit Boekel Frans v.Dommelen, John Althuizen en Jan Petersen. Que Pasa is een van de grootste showbands van het zuiden des land en

Black Pearl

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredyna-

komt uit Boekel, natuurlijk mag deze zeker niet ontbreken op dit groots muziekfeest op het hoofdpodium. Afsluiter van deze avond zijn the Skills, met o.a. Boekelnaren Vincent v. Sleeuwen, Koen v.d. Laar, en Bart Rijnen. in hun gelederen. Het harde werken van deze band wordt steeds meer beloond getuige het aantal groeiende optredens waar ze elke keer weer de zaal plat krijgen en er een grote swingende massa van maken. Kortom deze avond mag je niet missen en is voor iedereen gratis toegankelijk, ook voor mensen buiten Boekel natuurlijk, van 17.00 tot 01.00 op het St. Agathaplein te Boekel.

Opening speelplaats, rijke speel- en leeromgeving Een rijk milieu, of te wel een rijke leeromgeving, geven we op Uilenspiegel niet alleen vorm binnen in het schoolgebouw... ook buiten op de speelplaats vinden wij het van groot belang dat kinderen zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen. Een groep enthousiaste ouders is al enkele jaren druk in de weer om samen met een leerkracht het spelen buiten uitdagender te maken. De afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe spelmogelijkheden toegevoegd aan de speelplaats. Dit tot groot enthousiasme van de kinderen. Er zijn veel natuurlijke elementen toegevoegd, er is een speelberg gerealiseerd, een natuurlijk doolhof is er gekomen, we hebben een plek waar kinderen met natuurlijke materialen een hut kunnen bouwen of een gymcircuit realiseren, er zijn waterpompen in de zandbak en er zijn schommels gerealiseerd. Ook hebben we een klein dierenparkje met kippen en konijnen. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het voeren van deze dieren. Omdat we blij zijn met al deze mooie veranderingen en omdat we de enthousiaste initiatiefnemers in het zonnetje willen zetten wordt onze speelplaats met al deze mooie aanpassingen vandaag, woensdag 20 augustus, om 12.15 uur geopend. Wilt u meer informatie over het buitenspelen op onze school kijk dan op onze site www.obsuilenspiegel.nl onder het kopje rijke speel- en leeromgeving. Team basisschool Uilenspiegel


Wij willen alle sponsoren bedanken voor hun bijdragen! Mede dankzij jullie zijn de Joepiedagen 2013 weer een succes geworden. Bedankt !

Werkgroep Joepie.


NIEUWS VAN Nieuwsbrief augustus 2013 Ons laatste nieuwsbericht is alweer van mei. Er is volop ontwikkeling en daarom brengen wij u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de huidige stand van zaken. Het deelnamepercentage stijgt nog steeds. Nu (half augustus) zitten we op 2291 aanmeldingen. Dat is meer dan 60% ! Het netwerk ligt in de grond. Op 10 juli is het wegenbouwkundig werk gereed gemeld. Dat betekent dat alle doorgaande buizen en vezels zijn aangelegd. Nu hoeven er alleen nog enkele aansluitingen naar de woningen worden gemaakt. In de maand augustus komt de aannemer terug voor het opknappen van het straatwerk. Door de gemeente wordt een lijst met reparatiepunten bijgehouden. Als u meent dat er ergens een stuk straatwerk niet goed is teruggebracht kunt u dat bij de gemeente melden en dan wordt dat op de lijst gezet en nog in augustus gecontroleerd. Na augustus gaat de garantieperiode in. Die loopt tot maart 2014. Gedurende die periode wordt wederom een lijst met herstelpunten bijgehouden. In de lente van 2014 volgt een laatste herstelronde. De planning van de activaties: Op 29 mei hebben we feestelijk stilgestaan bij de eerste werkende klantaansluiting. Vervolgens is ons product door 10 eerste gebruikers getest op kwaliteit en volledigheid. Als gevolg van de opmerkingen uit die 10 eerste aansluitingen zijn aanpassingen op de techniek en op het pakket doorgevoerd. Ons standpunt was dat we pas gingen uitleveren als het pakket compleet was en de kwaliteit goed was. Op 4 juli zijn door ons de lichten op groen gezet voor de daadwerkelijke uitrol. In de periode tussen 4 juli en 12 augustus zijn er als gevolg van de vakantieperiode en enkele onduidelijkheden in de activa-

tieprocedure onvoldoende aansluitingen gerealiseerd. In onze eerste week na de vakantie hebben we onze partijen daarop aangesproken. Gevolg daarvan is dat vanaf 19 augustus het activatieproces versneld zal worden opgepakt. Er worden nu volop afspraken ingepland en per dag worden er 70 modems geplaatst en gecontroleerd! Met dit tempo denken we medio september alle modems te hebben hangen. Dit deel van het proces gebeurt door A-Questora en Spitters. Het daadwerkelijke aansluiten van uw apparatuur: Deel 2 van het activatieproces is het daadwerkelijk aansluiten van uw apparatuur op het modem. Dit gebeurt door de mensen van Wim van den Broek, uiteraard alleen bij klanten van BoekelNet. Na de aansluiting bent u klant bij Glashelder en zal ook de facturering gaan plaatsvinden. Wim v.d.Broek sluit een tv, ee computer en uw telefoon aan. Voor het trekken van kabels en het aansluiten van meerdere toestellen kunt u afspraken met Wim van den Broek maken. Op de website staat meer informatie; www.electroworldwimvandenbroek.nl Overstappen: Voordat Wim v.d.Broek contact met u opneemt heeft u al bericht gehad van Glashelder met de vraag uw overstapgegevens in te vullen. De daadwerkelijke opzegging gebeurt door Glashelder. Voor die opzegging zal Glashelder u verzoeken om via de site een aantal gegevens van uw huidige contracten in te vullen waarna de opzegging voor u wordt gedaan. Het is van belang dat u dit ook doet omdat u anders mogelijk met twee contracten komt te zitten. Voor hulp bij het invullen is de glashelder overstaplijn open gesteld; tel. 0888887000. Op onze website geven wij meer informatie over het overstappen; www.boekelnet.nl. Voor personen die ook dat allemaal te lastig vinden geeft Glashelder de mogelijkheid van een huisbezoek waarbij u persoonlijk geholpen wordt.

D.O.P.

ook voor u!

• Boekel, al 700 jaar een zelfstandige gemeente om trots op te zijn!

• Als DOP willen wij alle vrijwilligers rondom de Boekel 700 festiviteiten heel hartelijk bedanken voor hun inzet en alle inwoners nog veel plezier wensen bij de komende evenementen. Fractie DOP

info@dopboekel.nl

Een wifinetwerk in het centrum van Boekel? We hebben met een tiental ondernemers gesproken om een centrumdekkend wifi netwerk te realiseren. Daar is ook vanuit die ondernemers interesse voor. Op dit moment wordt het plan technisch nader uitgewerkt. Wij hopen dat we tot overeenstemming kunnen komen en dat we het nog dit najaar kunnen aanleggen. De kerkuitzendingen via BoekelNet: Met het kerkbestuur zijn we definitief overeengekomen dat we de missen via het BoekelNet kanaal kunnen uitzenden. Dus naast de BLOK uitzendingen kunt u ook de kerkuitzendingen via ons lokale kanaal bekijken. Bereikbaarheid: Tijdens de aanleg heeft onze aannemer een telefoonnummer beschikbaar gehad. Dit telefoonnummer is vervallen. De vragen zullen in de komende periode vooral over de te leveren diensten gaan. In eerste instantie zult u met vragen aangaande de geleverde diensten terecht moeten bij onze leverancier Glashelder; www.glashelder.nl of telefonisch 088-8887000. Komt u daar niet verder of wordt u niet naar tevredenheid geholpen dan kunt u uw vraag lokaal stellen bij onze service winkel van Wim v.d.Broek. Komt u er met onze partners niet uit dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met BoekelNet. Dat kan via de mail info@boekelnet.nl of via de telefoon 0492-747399 (helpdesk Vanboxtel).

LIEDERENKRANSjE ZINgT IN BOSZIcHT

Nieuw seizoen van liederenkransje Op woensdag 28 augustus a.s. (zoals vanouds de laatste woensdag van de maand) zingt het KBO Liederenkransje van 14.0016.00 uur in Boszicht. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben deze keer Toos, Sjaan en Ricky een mooi programma van vijfentwintig bekende oude en nieuwere liedjes samengesteld. Laat je heerlijk gaan op deze oergezellige middag!!! Kom en zing gezellig mee met onze voorzangers Martien en Ton, keybordspeler Geert en de accordeonisten. KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie (ook foto’s) over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kbo-boekel.nl


van helvoort makelaardij B.V. BEMIDDELING BIJ: AAN- EN VERKOOP ◆ TAXATIES ◆ BEHEER

VENHORST, DE KOEKOEKSBLOEM 4 Goed onderhouden, robuust en degelijk gebouwd vrijstaand woonhuis met een verrassende, multifunctionele kelderruimte van ca. 100 m2, vrijstaande garage (ca. 30 m2), carport, 5 slaapkamers en tuin op het zuiden. Deze woning wordt u aangeboden met een all-in prijs, u betaalt dus geen overdrachtsbelasting en notariskosten! Een zeer degelijke woning voor een complete prijs! Hal met toegang tot slaapkamer op de begane grond, eetkeuken, garderobe en trapopgang naar 1e verdieping. Vaste trap naar multifunctionele kelderverdieping van ca. 100 m2. Bijkeuken met witgoedaansluitingen, vaste kast, toilet en toegang tot de achtertuin. Riante overloop op de 1e verdieping naar 4 slaapkamers en de badkamer. Bergzolder met cv-opstelling. Keurig aangelegde tuin op de zonzijde. Garage (ca. 30 m2) en carport.

Type: vrijstaand

Inhoud: ± 950 m3

Perceel: 598 m2

VRAAGPRIJS € 397.000,- VON

VENHORST, DE ZONNEDAUW 55 Op een ruim perceel gelegen vrijstaande woning (semi-bungalow) met 4 slaapkamers, 2 badkamers, inpandige garage met ruime bergzolder en vrijstaande berging met overdekt terras. Alle woonvoorzieningen zijn op de begane grond aanwezig! Hal met toilet, meterkast en trapopgang. Woonkamer met Barbas gaskachel. Eetkeuken in hoekopstelling met complete uitrusting en bergkast. Praktische bijkeuken met witgoedaansluitingen en toegang tot de achtertuin, de inpandige garage met ruime zolder en de slaapkamer en badkamer op de begane grond. De woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer op de begane grond zijn voorzien van vloerverwarming. Overloop op 1e verdieping naar 3 slaapkamers, bergkast en de 2e badkamer. Achter- en zijtuin met groot terras, gazon, borders met beplanting, groentetuin en achterom. Ruime berging met overdekt terras. De woning is volledig geïsoleerd en voorzien van kunststof kozijnen.

Type: vrijstaand

Inhoud: ± 650 m3

Perceel: 660 m2

VRAAGPRIJS € 385.000,- KK

Ridderplein 5, 5421 CV Gemert, St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel, Tel. (0492) 37 11 90 Kijk ook op www.vanhelvoortgroep.nl


Het waren weer prachtige en gezellige dagen in de trimbossen. Er werden hutten gebouwd, spelletjes gespeeld en zeepkisten geknutseld met als hoogtepunt op vrijdagavond de zeepkistenrace. Door al het enthousiasme van de kinderen en de enorme inzet van alle vrijwilligers was het weer een groot succes ! Maar ook moeten we alle sponsoren niet vergeten, mede door hen hebben wij de Joepiedagen tot een succes kunnen maken. Tijdens deze dagen zijn er veel foto’s gemaakt die op de website van www.joepiedagen.nl te bezichtigen zijn. Mocht jij ook graag deze foto’s in het bezit willen hebben dan kun je een foto-cd of losse foto’s bestellen. Ook dit jaar zijn er weer vele gevonden voorwerpen blijven liggen. Wil jij graag foto’s bestellen of je verloren spullen weer terug hebben neem dan contact op met Elise v.Zutphen 06-30100422 voor 1 september. Tot slot zien wij jullie graag volgend jaar weer tijdens de Joepiedagen 2014 op 12, 13, 14 en 15 augustus. Groetjes, werkgroep Joepie! Kindervakantieweek Boekel. www.joepiedagen.nl, www.facebook.com

Koffie met thema IN VENHORST

OVER PEELRANDWONEN Zoals op elke laatste vrijdag van de maand is er ook op vrijdag 30 augustus van 10.00 tot 11.30 uur in de Mennehof in Venhorst een koffie-met-themaochtend. Deze keer komt Sjraar Canjels naar Ven-

horst met een presentatie over PeelrandWonen. Vooral de vraag hoe je in aanmerking komt voor een woning van PeelrandWonen leeft onder de wat oudere medemens. Sjraar kan hierover als geen ander voorlichting geven. De leiding is in handen van twee vrijwilligers die als gastheer optreden en zorgen voor een gastvrij onthaal. Iedereen die de leeftijd van 55+ heeft bereikt en interesse heeft is welkom. De toegang is gratis, voor de koffie wordt een kleine vergoeding gevraagd.

D.O.P.

Ontwikkelingen van Boekels Ven en de Ecologische Hoofdstructuur. De ecologische hoofdstructuur (EHS) is een natuurnetwerk waarin planten en dieren zich ongehinderd van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan. Zo’n natuurnetwerk is in de eerste plaats belangrijk als netwerk van leefgebieden voor planten en dieren. Robuuste leefgebieden voor planten en dieren zijn nodig om soorten voor uitsterven te behoeden. Zo’n natuurnetwerk is er ook voor mensen die willen genieten van de schoonheid van de natuur of daarin willen recreëren en tot rust komen. Om dit allemaal te kunnen realiseren is een juiste balans enorm belangrijk. Alleen maar aandacht voor dier en plant zonder daarin ruimte voor natuurbeleving van de mens is niet wenselijk. Teveel recreatieve mogelijkheden en verstening in de ecologische hoofdstructuur zijn evenmin wenselijk. Dat laatste dreigt nu te gebeuren in Boekel. Een zorgcomplex met horecavoorzieningen, ruim 150 bungalows en een motorcrossterrein in het Boekelse gedeelte

Maandagavond (18.00 - 21.00 uur)

HEREN KNIPPEN ZONDER AFSPRAAK VOOR € 10,00

van de ecologische hoofdstructuur is in onze optiek iets te veel van het goede. Natuurlijk vinden ook wij dat er iets moet gebeuren met de terreinen van Boekels Hout en Boekels Ven. Een totale opwaardering van het gebied, inclusief een flinke versterking van de natuur, juichen wij in principe van harte toe. Wat ons echter zorgen baart, is de grootschaligheid. Zijn al die bungalows echt nodig om het project rendabel te krijgen? Wij zijn bang dat door zoveel vakantiehuisjes bos en natuur er bekaaid vanaf zullen komen en dat de vrije toegankelijkheid van dat gebied niet tot zijn recht kan komen. Ook de doelen van EHS zullen door zo’n dichte bebouwing niet gehaald kunnen worden. Hoe borgen we dat de bungalows ook in de toekomst gebruikt blijven worden waarvoor ze gebouwd worden (dagverhuur in combinatie met zorg)? Volgens ons mag het allemaal flink wat minder. Een beetje “de Boekelse Maat” om deze term nog maar eens te gebruiken. En dan het motorcrossterrein. Het ligt er en zal er naar alle waarschijnlijkheid voorlopig ook wel blijven liggen. Twee dagen per week mag een beperkt aantal crossers een beperkt aantal uren gebruik maken van het terrein en een paar keer per jaar mogen er wedstrijden gehouden worden. Een aantal mensen beleeft hier veel plezier aan en een aantal mensen heeft hier behoorlijk wat last van. Zou een ander crossterrein voor iedereen, motorcrossliefhebbers, omwonenden, wandelaars en toekomstige recreanten, niet veel beter zijn? Een ander terrein, niet gelegen in de EHS en minder dicht bij omwonenden, waar vaker, langer en door meer crossers gecrosst zou kunnen worden? Uiteraard betekent dit dan afscheid nemen van Bezuidenhout, een prachtig motorcrosscircuit met een rijke historie maar dat door de ligging altijd met beperkingen te maken zal hebben. Op dit moment beschikt de gemeente Boekel niet over de (financiële) mogelijkheden om zelfstandig alternatieven te ontwikkelen. De regionale crossbaan leek lange tijd een redelijk alternatief maar de toekomst hiervan is nogal ongewis. We zijn hierin immers ook afhankelijk van andere gemeenten. Toch blijven wij hopen op een voor alle partijen aanvaardbare oplossing in de toekomst. Komende maanden moeten wij als gemeenteraad beslissingen gaan nemen over bovenstaande ontwikkelingen. Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening als Boekelse burger rond dit thema. Schroom niet je mening te geven. Dit kan via info@dopboekel.nl of rechtstreeks aan één van onze raadsleden. Alvast bedankt. Fractie DOP


BOEKEL 700 AL KLAAR VOOR HET FEEST? Je outfit al klaarhangen? Wij hebben volop NIEUWE COLLECTIE!! Laatste zomer restanten SCHOENEN, DAMES- & HERENMODE

70% korting t/m 31 augustus 2013


Terugblik ‘In het hooi met….’ ZONDAG 11 AUGUSTUS 2013

Een mooie locatie aan de Mutshoek met de gastvrijheid van de ondernemer en zijn gezin. Een Hollandse blauwe wolken hemel mét een stralende zon, 400 stoelen bezet door een aandachtig publiek, een geweldige muziekgroep, enthousiaste vrijwilligers en vertellers met passie. Kortom alle ingrediënten waren aanwezig om een switch te maken in de lange reeks van traditionele oogstdankvieringen. Als ZLTO Boekel-Venhorst hebben we gezocht naar een eigentijdse combinatie van viering en feest. Die aan kan spreken bij jong en oud. Bij boer én burger. Bij kerkelijke en niet-kerkelijke mensen. Want in de kern van de zaak gaat het over belangrijke universele waarden, namelijk de dankbaarheid voor de beschikbaarheid van voldoende en gezond voedsel; het besef van de afhankelijkheid van natuur en andere risicofactoren. En daarmee vooral het besef van de kwetsbaarheid van de mens. Door voorzitter Gerard Nabuurs werd een moment stil gestaan bij die kwetsbaarheid. Producent én consument: beiden zullen ze hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Producenten dienen open te staan voor signalen en met antwoorden te komen voor belangrijke issues. Of het nu over megastallen, antibiotica of milieu gaat. Consument dienen te beseffen dat zij niet altijd voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten. Want heel lang leek het er op dat alles er is; élke dag. Alles elk uur! Altijd en genoeg. Maar het tekort aan babymelkpoeder in Nederlandse winkelschappen heeft aangetoond dat het allemaal helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het geeft daarmee ook een stuk van onze gezamenlijke kwetsbaarheid aan. Muziekgroep Imémato zette deze woorden kracht bij door de prachtige vertolking van het lied “Mother Earth”. Joep v.d.Berg en

Coen Donkers presenteerden samen de lezing ‘ontmoeten’ als introductie op twee bijzondere ontmoetingen. Loes Vinken en Janske Hanenberg hebben ons stil laten staan bij de diepere betekenis van ons bestaan. Wáárom we hier op aarde zijn. Wat we kunnen betekenen voor onze medemens. Een verhaal van veraf over het vrijwilligerswerk in weeshuis “Home Sweet Home” in Uganda . Maar het kan ook heel dichtbij, als vrijwilliger voor de stichting “Heppie”. Zaaien en oogsten van goodwill en dankbaarheid. Dat het materiële bij lange na niet het belangrijkste is in ons leven werd nog eens onderstreept in het verhaal over de weckfles en de wijn. Oma Annemiek Ketelaars en kleinzoon Gijs Verstraten namen de toehoorders daarin mee. Genoeg stof tot nadenken en inspiratie voor jong en oud. Alles met elkaar verbonden door liedteksten, muziek en zang van muziekgroep Imémato. We mogen zeggen dat het een geslaagde viering was en willen langs deze weg onze dank uitspreken aan: * familie Donkers voor hun gastvrijheid en de culinaire ontmoeting. * Joep, Coen, Loes, Janske, Annemiek en Gijs voor hun geweldige bijdrage. * Muziekgroep Imémato o.l.v. dirigente Petra v.d.Biggelaar voor het opluisteren van de viering. * Auwerwetse Boekelse Oogstdag voor de prettige samenwerking * alle vrijwilligers van ZLTO BoekelVenhorst, die meegeholpen hebben * fam. Weren voor de parkeergelegenheid * en verder alle bezoekers van “in het hooi met…..” Wij vonden het leuk u te ontmoeten! Namens Loes, weeshuis Home Sweet Home, en Janske, stichting Heppie, willen wij u ook danken voor uw vrijgevigheid (opbrengst vrijwillige bijdrage € 750,=).

Dankzij u is het mogelijk dat bij het weeshuis een onderkomen voor een varken, kippen en een koe gebouwd kan worden en dat de kinderen van Heppie veilig met de bus een uitstapje naar de boerderij kunnen maken. Dank u wel!!! * voor een foto-impressie verwijzen wij u graag naar de website www.zltoboekelvenhorst.nl

Open dag IN MUSEUM DE KLUIS

Op zondag 25 augustus is Museum de Kluis geopend van 13.00 t/m 17.00 uur. In het museum is de vaste tentoonstelling over de broeders Penitenten, Huize Padua en de psychiatrie te bezoeken en kunt u verhalen over de geschiedenis beluisteren op de buurtbank. Deze verhalen worden verteld door zenuwartsen en oud verplegers van de instelling. De voorwerpen en foto's uit de interviews zijn te zien in het museum. De tentoonstelling: “De verdwenen gebouwen van Padua”is nog tot eind september in de Kluis te zien. Mooie oude gebouwen die op het terrein stonden, zijn in de loop der jaren afgebroken. Met foto’s van het gebouw, de sloop ervan, samen met de bouwtekeningen kunt u iets zien en lezen over hun geschiedenis. Het museum is gelegen aan de doorgaande weg Boekel-Handel t.o. Daniël De Brouwerstraat 28. We heten u ook deze keer weer van harte welkom bij uw bezoek aan de Kluis. Het museum is ook geopend op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Loop gerust even binnen om te kijken. Voor een groepsbezoek buiten de openingsuren kunt u een afspraak maken: tel. 0492 846173 of per mail: l.verstraatenjansen@chello.nl

In verband met de festiviteiten van BOEKEL 700 vindt het pLEInfEstIjn Venhorst dit jaar plaats op de 2e zondag van september


JEUGDNATUURWACHT

De Knokert

Jongens en meisjes. De jeugdnatuurwacht probeert haar leden interesse bij te brengen voor de natuur, of deze interesse verder te ontwikkelen. Om dit te bereiken worden diverse activiteiten georganiseerd zoals plantenwortels bekijken, paddestoelen zoeken en op naam brengen; vogels bekijken en beluisteren; knoppenwandeling; nestkasten maken, ophangen en bijhouden; braakballenonderzoek; wateronderzoek; grondonderzoek; natuurfotografie; kerststukjes maken, wilgen knotten en insecten bekijken. Verder beschikken we over eigen dvd’s met prachtige opnames over de natuur. Veel van deze activiteiten vinden plaats op of rond de Perekker. De laatste activiteit is het uitstapje. In totaal hebben we zo’n 20 activiteiten. Wij streven naar zo’n 25 kinderen; wie het

eerst komt, het eerst maalt. Leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van alle basisscholen in Boekel en Venhorst kunnen zich opgeven als lid; ook als je afgelopen seizoen al lid was moet je je opnieuw aanmelden. Ook kinderen in dezelfde leeftijdsgroep, die bijzonder onderwijs volgen kunnen zich aanmelden. De contributie bedraagt € 15,- per jaar en we hebben om de 14 dagen, op zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur, een activiteit; tijdens de vakanties is er geen activiteit. Ook kinderen die het voortgezet onderwijs volgen zijn welkom. Voel je wat voor de natuur, en heb je rond dat tijdstip geen andere bezigheden, kun je jezelf aanmelden middels onderstaand formulier. Dit formulier kun je, samen met € 15,- contributie, in de bus doen bij Ton Vogels, Julianastraat 47 te Boekel Een aanmeldingsformulier kan ook gedownload worden via www.blogge.be/natuurzaam Onze eerste activiteit is op 14 september

--------------------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDINGSFORMULIER

Ik geef mij op als lid van jeugdnatuurwacht “de Knokert”. (invullen in blokletters) Voornaam ..................................................... jongen / meisje

Achternaam................................................... Geboortedatum...........................................

Adres............................................................. E-mail adres: .............................................. Postcode + Woonplaats ................................................. Telefoon ....................................

Naam school ................................................. Groep.......................................................... oud / nieuw lid (wegstrepen wat niet van toepassing is).

Handtekening ouders of voogd............................................................................................

2013. Om 15.00 uur verzamelen bij het natuureducatiecentrum op de Perekker in Boekel, bij de schaatsvijver. Info: 0492-322239. vrijdag 23 augustus 2013

Als start voor de Feestweek van Boekel 700 staat alweer de 9e editie van De Avond van de Poëzie voor de deur! Dit jaar hebben veel kinderen en volwassenen mooie gedichten ingestuurd voor deze Avond, met als thema “het is feest in mijn pen”; dit met een knipoog naar Boekel 700. Voor deze speciale editie hebben zelfs enkele ‘welbekende’ Boekelnaren op verzoek spontaan een gedicht ingeleverd. Om een tipje van de sluier op te lichten: de enige echte ”campinggast” van Boekel, de ‘vader’ des burgers, een ‘kwart’ van het welbekende ‘’Kwartierke”, en unne koster! Al deze gedichten zullen door de deelnemers zelf ten gehore worden gebracht. De aftrap is voor de schooldichters (dus klasgenoten, vriendjes/vriendinnen, ben er op tijd voor de aanmoediging van jullie dichter!), de volwassenen volgen hierna. Een deskundige jury, onder leiding van Jan v.Dijk, zal bepalen wie de Koepelprijs 2013 krijgt. Voor de schooldichters is een “aanmoedigingsprijs” ter beschikking gesteld. En: uiteraard is de presentatie weer in vertrouwde handen van Bas Mermans! Deze Avond geniet u van een tweetal optredens van Wim Daniels! Een duizendpotige taalvirtuoos: een genot om naar te luisteren. Misschien kent u hem? Hij heeft wekelijks een gesproken column in het radioprogramma “Spijkers met Koppen” op zaterdagmiddag en hij schuift ook nu en dan aan bij Pauw en Witteman. Ook zijn mening over het ‘koningslied’ zal menigeen bekend zijn… Ook is er muzikaal vertier: Jesse van den Elsen, “De Lichte Dichter” treedt op met zijn 5-koppige band. Zij brengen poëtische Nederpop van eigen hand. De sound is melodieus en overwegend akoestisch. De songs hebben een romantische invloed en passen uitstekend in het programma. De Avond van de Poëzie, een samenwerking van de bibliotheek en Nia Domo, wordt gehouden op vrijdag 23 augustus 2013 in de Koepelzaal van Nia Domo, en begint om 19.30 uur. Het zal een waar ‘feest’ zijn deze gedichten te komen luisteren, we zien iedereen dan ook graag komen! De toegang is gratis.


Gilde St. Agath a Boekel

Gildehuis van St. Agatha ingezegend. Vele iets ouderen kunnen het zich wellicht herinneren dat bij het betrekken van een nieuwe woning deze natuurlijk ingewijd moest worden. Een gebruik dat uit de mode is geraakt. Gildeheer Theo v.Osch, pastoor van de grootparochie Uden waaronder ook Boekel valt, verrichtte op vrijdagavond 16 augustus 2013 deze sacramentaliën. Eerstens nam op deze avond de hoofdman Sjef v.Zon het woord. Na zijn welkom aan alle aanwezigen waaronder vanzelfsprekend de omwonende buren en sponsoren waren, gaf hij een samenvatting van de totstandkoming van dit clubhuis aan de Waterval. Hulde aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Niet vergeten

werd de familie Wassenberg op het Goor hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid. Zeven jaar lang had het Gilde bij hen hun thuisbasis waardoor het gilde zich rustig kon ontplooien. De dank hiervoor werd onderstreept door aan Toon en Geiske een prachtig fotoboek te overhandigen, samengesteld door de eigen hoffotograaf Theo Leenen. Pastoor v.Osch benadrukte in zijn voorwoord de betekenis van een inzegening. In het latijn betekent inzegenen “benedicere”, dit is letterlijk vertaald: het goede uitspreken. Door deze inzegening wordt onderstreept dat de gewilde sfeer van broederschap en respect voor elkaar voortaan in dit eigen huis voor iedereen mag gelden. In vol ornaat zegende de Gildeheer hierna alle aanwezigen, de lokalen en het omliggende terrein waarop de schietpalen binnenkort geplaatst worden. Hoewel de eigenlijke ceremonie slechts 10 minuten duurde was het zeer de

moeite waard om dit mee te beleven. Een oud gebruik in ere hersteld. Vanzelfsprekend was er daarna voldoende tijd om elkaar in alle gemoedelijkheid te ontmoeten. Trots gaat het Gilde verder met dit prachtige clubhuis aan de Waterval.

Bibliotheek organiseert masterclass leesbevordering Start het schooljaar met een goed verhaal….. Bibliotheek De Lage Beemden organiseert op woensdag 4 september de masterclass leesbevordering voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden in Theater de Eendracht. Wat lees ik voor dit schooljaar? Welke verhalen zijn interessant voor leerlingen? De bibliotheek biedt u een middag met tips en inspiratie van de auteurs zelf! Aanstekelijk vertellen de schrijver Rian Visser en schrijver/illustrator Wouter van Reek hoe u het leesplezier van leerlingen kunt activeren en stimuleren. Deskundig en enthousiast praten zij u, in twee uren, in woord en beeld bij over mooie boeken. • aantrekkelijke verhalen in zowel papieren als digitale vorm. • leesplezier en mediawijsheid in de Kinderboekenweek 2013. • interactieve voorzet hoe je met leesbevordering in de klas kunt werken. Na afloop beschikt u over de kennis om leerlingen het gehele schooljaar te voorzien van leesplezier! Bibliotheek De Lage Beemden nodigt u van harte uit voor deze Masterclass Leesbevordering. Het vindt plaats op woensdag 4 september 2013, 14.00-16.00 uur in Theater De Eendracht in Gemert. Inloop met koffie/thee vanaf 13.30 uur. Na afloop praten we graag met u na in de foyer. Graag tot 4 september a.s.! De kosten voor deze middag bedragen slechts € 18,50 per persoon. Aanmelden via e-mail: marijkevandiem@bibliotheekdlb.nl zondag 15 september 2013

TOER MEE


Dansactiviteiten

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. tijd om vol enthousiasme en energie ook weer met een nieuw dansseizoen te starten!!

Kidsdance

Kidsdance is gericht op kinderen van 5 tot 7 jaar die op een speelse wijze kennis willen maken met muziek en dans. Op allerlei liedjes worden de kinderen bewust gemaakt van het dansen op muziek.

Hip-hop / streetdance

Tijdens deze lessen wordt er een mix gegeven tussen street-dance en hip-hop. Hierbij komen er verschillende stijlen naar voren zoals het tuttig, locking, house, hiphop fast, etc. Naast een sportieve warming-up wordt er ook tijd besteed aan alle facetten die bij het dansen komen kijken.

Zumba

Zumba combineert exotische ritmes van Latijns-Amerikaanse muzieksoorten met effectieve fitness oefeningen. Doordat je geen ervaring nodig hebt in dans of aerobics is zumba voor iedereen leuk; jong, oud, man en vrouw. Bij zumba moet niets en alles mag. Hierdoor is zumba leuk, effectief en makkelijk. Bij de volwassenen wordt elke les afgesloten met het uitvoeren van buikspieroefeningen en een cooling down.

Alle cursussen bestaan uit lessen van een uur en worden op onderstaande dag en tijdstip gegeven: - 17.00-18.00 - 18.00-19.00 - 19.00-20.00 - 20.00-21.00

Maandag: Kidsdance Hip-hop/Streetdance kids Hip-hop/Streetdance kids Zumba volwassenen

van 5 t/m 7 jaar van 8 tot 12 jaar v.a. 12 jaar

GRAtIs pROEfLEs: Maandag 02 september 2013!! Vooraf opgeven verplicht voor woensdag 28 augustus 2013.

Voor meer informatie, kosten en/of het aanmelden kunt u contact opnemen met stichting Binnensport Boekel, Alyssa Zomers, E-mail: contact@sporthaldeburcht.nl / Telefoon: 06-13835618

peuter- en Kleutergym

Augustus – December 2013 Peuter en Kleutergymlessen zijn bedoeld voor kinderen van +/- 3 t/m 6 jaar die onder professionele begeleiding lekker gaan gymmen in een gymzaal. Deze lessen vinden op de zaterdagochtend plaats. Uw kind kan een gratis proefles komen volgen om te kijken of het iets voor hem of haar is.

Cursus Zelfverdediging

Augustus – December 2013 Zelfverdedigingslessen zijn erop gericht om een persoon te leren zichzelf te verdedigen tegen fysieke en mentale invloeden van buitenaf. De lessen zijn speciaal bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar. De cursus bestaat uit 10 lessen. Uw kind kan een gratis proefles komen volgen om een kijkje te nemen tijdens de lessen. De datum en tijd voor de proefles krijgt u t.z.t. van ons te horen.


fit-Gym

Augustus - December 2013 Deze Fit-lessen staan in het teken van flink bewegen. Lekker conditioneel aan de slag gaan door middel van allerlei sportieve sporten en spelonderdelen. Wil jij gezond gaan sporten en flink in het zweet gewerkt worden, dan is dit iets voor jou! Proefles op dinsdag 3 September 2013.

sporten vanaf 55+

Augustus – December 2013 In het seizoen 2013-2014 wil Stichting Binnensport zich gaan richten op het aanbieden van sportlessen voor dames en heren vanaf 55 jaar oud. Door middel van allerlei balspellen en gymoefeningen wordt u in beweging gehouden. Naast het sportieve aspect zal de sociale omgang met elkaar ook benadrukt worden. Wilt u actief aan de slag? Geef u dan snel op voor een gratis proefles. Proefles op woensdag 4 September 2013.

steunlessen

Augustus - December 2013 Deze steunlessen zijn gericht op kinderen die tijdens de reguliere gymlessen moeilijker meekunnen. Begrijpelijk is dat niet elk kind even bekwaam is in alle sporten of bepaalde spelonderdelen. Wil je hierin wat bijspijkeren dan kun je je opgeven voor een gratis proefles. Proefles maandag 2 September 2013. Alle activiteiten worden op de onderstaande dagen en tijden gegeven: - 17.15-18.00 Steunlessen Maandag: Dinsdag: - 16.00-17.00 Fit-gym Woensdag: - 09.00-09.45 Sporten vanaf 55+ - 10.00-10.45 Sporten vanaf 65+ Zaterdag: - 09.00-10.00 Peuter- en Kleutergym - 10.00-11.00 Peuter- en Kleutergym

LEt Op: voor alle activiteiten geldt; opgeven voor een proefles is verplicht!

v.a. 8 jaar 55+ groep 65+ groep +/- 3 t/m 6 jaar +/- 3 t/m 6 jaar

Kinderfeestjes

Wist u dat u bij Stichting Binnensport een zaal kunt huren voor kinderfeestjes? Van alleen het huren van een zaal tot een compleet kinderfeest inclusief begeleiding. Het feest kan geheel aan uw wensen voldoen; verschillende spelvormen, een toernooitje of bepaalde thema’s, van alles is mogelijk! Daarnaast is het mogelijk om achteraf wat te eten en te drinken in de kantine. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij hopen u te mogen verwelkomen in onze sportaccommodatie!

Bedrijfsuitjes - teambuilding

Naast allerlei particuliere activiteiten kunnen ook bedrijven bij ons terecht. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een sportieve teambuildingsmiddag, sporttoernooi of andere activiteit. In overleg met de klant kan hiervoor een programma in elkaar gezet worden. Voor meer informatie en een prijs-indicatie kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Voor meer informatie, kosten en/of het aanmelden kunt u contact opnemen met stichting Binnensport Boekel, Alyssa Zomers / Ruud Lange / Anke van Haandel E-mail: sport@sporthaldeburcht.nl / contact@sporthaldeburcht.nl / Telefoon: 0492-322222


Zonder eten naar school………………

Geen lid van de sportvereniging en niet naar muziekles, geen bijles, geen verjaardagen of vriendjes mee naar huis. Zo ziet het leven van een grote groep kinderen in Nederland er vandaag de dag uit. Thuis is het rekenen en schipperen om te overleven. Dit levert voor deze kinderen veel stress op terwijl andere kinderen in dezelfde leeftijd zorgeloos kunnen leven en écht kind kunnen zijn. Kinderen willen graag meedoen met andere kinderen. Opgroeien in armoede is een belangrijke oorzaak van sociale uitsluiting en achterstand, die nauwelijks meer in te halen is. Stichting Leergeld Gemert e.o. kan ondersteuning bieden voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar als zij wonen in de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel. De stichting is in staat om -onder bepaalde voorwaarden- te zorgen dat kinderen niet worden buitengesloten en mee kunnen doen met leeftijdsgenootjes. Ouders of verzorgers van een kind kunnen een beroep doen op hulp als zij een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Wilt u weten of u voor ondersteuning in aanmerking komt? Neem contact op met onze coördinator Erik Verschure via 06 509 79 725 of leergeldgemert@gmail.com

Vivaan start met vrijwilligerscollege

Het Vrijwilligerspunt van Vivaan gaat een Vrijwilligerscollege opzetten. Bij dat college kunnen vrijwilligers van alle organisaties en verenigingen trainingen en cursussen volgen. Het bijzondere is, dat de trainingen ook door vrijwilligers gegeven worden. De kern van dit landelijke project is deskundigheidsbevordering door en voor vrijwilligers. Vivaan zet het op voor iedereen die in zijn werkgebied vrijwilligerswerk doet en wordt hierbij ondersteund door Skanfonds, een landelijke organisatie voor participatie. Talentenscouts Een aantal vrijwilligers, ondersteund door een sociaal werker van Vivaan gaan aan de slag met het werven van vrijwillige trainers en coaches, of worden het zelf. Aan de ene kant zoeken deze talentenscouts vrijwilligers die beschikken over de nodige kennis en vaardigheden die zij met

anderen zouden willen delen. Aan de andere kant gaan de scouts op bezoek bij vrijwilligersorganisaties om te kijken of er talenten zijn of vragen op het gebied van deskundigheidsbevordering. Op deze manier ontstaat er een pool van vrijwillige deskundigen die op aanvraag een training op maat willen geven aan iedereen die vrijwilligerswerk doet. Afhankelijk van de behoefte start er bijvoorbeeld een cursus voor penningmeesters-in-de-dop, een starttraining voor mensen met een beperking of een training in fondsenwerving of publiciteit. Omdat de trainingen door vrijwilligers uitgevoerd worden zijn ze laagdrempelig en flexibel. Zo biedt het Vrijwilligerscollege een nieuwe manier van persoonlijke ontwikkeling voor vrijwilligers. Informatie en aanmelden Vrijwilligers die graag zo’n cursus of training willen volgen, kunnen contact opnemen met Vivaan. Dat geldt ook voor mensen die bereid zijn om als vrijwilliger hun kennis en ervaring door te geven aan anderen. Vivaan is bereikbaar op Aldetiendstraat 21a in Uden, tel. (0413) 267882 en via e-mailadres ton.van.aalst@vivaan.nl.

Iemand met een vlekje

Ik maak het nogal eens mee dat een vrouw zegt dat ze denkt dat haar man een autist is. Of een man die zegt: “volgens mij heeft ze borderline”. Ik vind dat altijd wat lastig, die etiketjes. Soms is het handig, want je weet dan op welke manier je iemand gemakkelijker kunt bereiken in een gesprek. En als iemand echt psychiatrische problematiek heeft, kan het beter zijn om mensen te verwijzen naar de deskundigen die daar beter in thuis zijn. Het komt ook voor dat echtparen samen komen en mevrouw maar aandringt op een onderzoek naar autisme bij haar man,

omdat hij minder geneigd is om over emotionele zaken te praten. Nu zouden er meer mannen dan vrouwen autistisch zijn, maar ik ben toch voorzichtig met zo’n etiket. Ik kan ook niet vaststellen of iemand wel of niet autistisch is, soms zie ik wel direct dat er “iets” is. Maar soms vind ik het ook niet zo boeiend, of dit nu grenst aan een hele lichte vorm van autisme, als het gedrag maar zodanig is dat er goed mee te leven valt (voor alle partijen). Niet altijd heb je wat aan zo’n onderzoek. Zo zag ik pas een discussie op TV over autisme, ADHD, asperger, etc. en werd de vraag ter discussie gesteld of het zo wenselijk was om dit altijd te onderzoeken. Immers: wanneer een stoornis wordt gediagnosticeerd kun je er niet meer omheen. Er waren ook mensen die zich moeilijker konden verzekeren voor psychische problemen nadat een dergelijke stoornis was gevonden. Anderen hadden er voordelen van. Ik zie ook wel eens dat mensen het “gebruiken” alsof het minder aan hen ligt. Als drukke kinderen die een stempel ADHD hebben kunnen ouders daarnaar verwijzen als zij er onvoldoende in slagen om structuur te bieden. Natuurlijk zijn er kinderen die echt ernstigere vormen van ADHD (of wat dan ook) kunnen hebben en het is fijn dat mensen dan ook beter kunnen uitzoeken hoe ze hun kind kunnen opvoeden met zijn “handicap”. Want in het TV-programma werd de “handicap” door sommigen ook gezien als een zegen, als een extra kwaliteit. Het kan dus soms belangrijk zijn precies uit te zoeken of men aan een stoornis lijdt, maar soms is het helemaal niet nodig. In elk geval is het verstandig na te denken over de gevolgen van zo’n stempeltje, want de toekomst van “iemand met een vlekje” kan er door gehinderd worden maar ook juist erg mee geholpen zijn. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21592435,

Voodoo Swing (USA) in café Tielemans Donderdag 22 augustus in café Tielemans, te Boekel Aanvang 21.00 uur Voor meer info: www.cafetielemans.nl


Vraagt u zich dit wel eens af? - De overheid zegt: “Meer eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid”. Maar wat betekent dit nu of in de toekomst voor mij? - De overheid houdt voor: “Gemeentelijke schaalvergroting verbeterd de dienstverlening aan burgers, draagt bij aan behoud van voorzieningen en houdt de kosten laag.” Moet ik dit geloven of zijn er andere mogelijkheden? - De gemeente zegt: “De gebruiker en de vervuiler betaald.” En daar ben ik het helemaal mee eens of misschien toch niet? - De gemeente streeft naar een balans tussen mens, natuur en economie. Heb ik dat gevoel ook? - De gemeente ziet graag dat jong volwassenen zich vestigen binnen de gemeente. Is dat duidelijk in het beleid terug te zien? Herkenbaar? Kom dan naar onze thema-avond “Gemeenschapsbelang Venhorst in gesprek” op 11 september om 20.30 uur in MFC De Horst. Gemeenschapsbelang Venhorst wil zich aan de hand van enkele thema’s laten informeren over wat er bij onze inwoners leeft. We willen uw belangen vertegenwoordigen. Om dat goed te kunnen doen hebben we ook uw inbreng nodig. Uw aanwezigheid en inbreng zijn van belang voor de toekomst van Venhorst en Boekel. U bent van harte uitgenodigd! Bestuur en fractie Gemeenschapsbelang Venhorst

weekend 23-24-25 augustus 2013

BoeCult 10 jaar en Boekel 700 jaar! De laatste zondag van augustus, zondag 25 augustus, gaat de tien10ede editie van BoeCult weer van start met onder andere Sandra van Nieuwland, Nielson en Keet! en als absolute knaller sluiten we dit jaar af met The Skills! Het St. Agathaplein in Boekel is ook dit jaar de locatie van dit zomerse muziek- en kunstfestival waar toegang zoals gewoonlijk GRATIS is. Ook aan straattheater geen gebrek! Net als voorgaande jaren wordt dit jaar weer een knallend programma verzorgd in en rond-

om Nia Domo. De verschillende straattheateracts staan ook deze editie weer garant voor vermaak voor jong en oud. Nieuw op BoeCult is dit jaar het Rabobank Paviljoen. Een grote overkapping maakt het mogelijk om droog te staan als het regent. Dit flexibele en revolutionaire overkappingssysteem geeft BoeCult 2013 een extra dimensie! Kijkt u vooral ook eens op de website >> www.boecult.nl voor meer informatie over het programma of over het gehele het festival. Of bezoek onze Facebookpagina! Muziekprogramma Tijd Artiest 10.30-11.30 uur Openluchtmis 12.00-13.00 uur Imémato 13.30-14.00 uur Keet! 14.30-15.00 uur Sandra van Nieuwland (zonder band) 15.00-15.30 uur Sambanda 15.30-16.15 uur Nielson met Band 16.15-17.00 uur Sambanda 16.45-17.47 uur Nog niet bekend 18.30-19.30 uur Pater Moeskroen (met band) 20.00-21.30 uur Skills

Boergondisch Boekel

WIST U DAT * De braskaarten voor BOERGONDISCH BOEKEL alleen verkrijgbaar zijn in de voorverkoop!!! * de voorverkoop loopt tot 16 augustus * een voorverkoop nodig is om iedereen te kunnen voorzien van eten en drinken * de organisatie graag zorgvuldig in wil kopen * de koks het liefst zien dat alle pannen tot op de bodem leeg raken * wij liever geen voedsel weggooien * een voorverkoop ook nodig is voor een vlotte bediening * een kaart voor volwassenen 700 cent kost * U met deze kaart 3 gerechten en 2 drankjes krijgt . * een kinderkaart slechts 350 cent kost * niet alleen de prijs is aangepast maar ook de gerechten * er op 1 september dus écht geen kaarten meer verkocht worden. * de kaarten te koop zijn bij slager v.Exel, Bakker Merks en de SuperCoop. * 1 september de afsluiter van de feestweek XL is. * Boergondisch Boekel een eetfestijn is waarbij iedereen uit Boekel mag aan-

schuiven * dit evenement bovenaan stond op het wensenlijstje dat door de inwoners van Boekel werd aangedragen als onderdeel voor de invulling van een feestweek. * we feesten van 14.00 tot 20.30 uur * er een barbecuebuffet voor u klaar zal staan op het Agathaplein. * op het menu overheerlijke gerechten staan die gemaakt zijn van producten van Boekelse bodem. * deze gerechten met veel zorg voor u bereid worden! * wij ook charmante serveersters gecontracteerd hebben. * onze obers echte Knöllekes zijn * zij graag de munten voor de drank van u in ontvangst nemen. * de munten wél te koop zijn op het plein. * de munten die over zijn van BoeCult ook bij ons gebruikt kunnen worden. * er ook diverse optredens zijn o.a. zang en dans door talenten uit eigen dorp. * entertainers u zullen vermaken terwijl u langs de gereedstaande buffetten loopt. * Dj Mario het feest compleet maakt met o.a. de bekendmaking van de Top 10 uit de door u samengestelde Top Boekel 700 * er een heus kinderplein is waar kinderen zich de hele middag kunnen vermaken met clowns, poppenkast, schminken en nog veel meer. * de eetkraam voor de kinderen ook op dit kinderplein te vinden is. * u er geen kind aan zult hebben. * wij met de kermis gehoord hebben dat U er heel veel zin in heeft. * wij verwachten dat u nu met grote spoed braskaarten gaat kopen * u Boergondisch Boekel niet mag missen!

Goederen- en Dienstenveiling 2013 Carnavalsvereniging De Peeltuuters en Dweilorkest Ôk Moi uit Venhorst willen op zaterdag 12 oktober een goederen- en dienstenveiling organiseren. Ook particulieren mogen hun goederen of diensten aanbieden. Wanneer er door u goederen of diensten ter beschikking worden gesteld kunnen we er een leuke veiling van gaan maken met muziek en een aantal veilingmeesters. Mocht u als particulier hieraan mee willen werken, dan kun je dit laten weten bij Peter v.Lieshout, 0620397438.


Volksuniversiteit Boekel - Venhorst bestaat 40 jaar!

NIEUW CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

Het nieuwe cursusjaar staat weer voor de boeg. Wij zijn er klaar voor. Het wordt voor ons een bijzonder jaar omdat we ons 40-jarig jubileum vieren. Voor de 40e keer hebben wij een gevarieerd cursusaanbod samengesteld. Uiteraard zijn de talen cursussen goed vertegenwoordigd maar we hebben ook weer een aantal nieuwe cursussen aan ons programma kunnen toevoegen. Wij hopen dan ook in ons jubileumjaar weer vele enthousiaste cursisten te mogen ontvangen.

Vanaf vandaag kunt u ons nieuwe cursusprogramma inzien op onze website www.volksuniversiteitboekelvenhorst.nl. Neem er gerust een kijkje en schrijf direct online in! Sommige cursussen of workshops lopen snel vol en wij werken op volgorde van aanmelding. Ben er dus snel bij indien u zeker wilt zijn van deelname!

Onze brochure wordt in augustus verspreid en uiteraard hebben we ook weer onze jaarlijkse open dag op zondag 8 september aanstaande. Ook daar bent u van harte welkom om een kijkje te nemen of met een docent in gesprek te gaan. Uiteraard kan er tijdens onze open dag ook ingeschreven worden voor cursussen en workshops.

Alvast bedankt voor uw interesse en een leerzaam jaar gewenst!

Bestuur Volksuniversiteit Boekel-Venhorst


Meepraten over de toekomst van Nia Domo Dat Nia Domo in zwaar weer verkeerd is bekend. Bedrijfsleider Laurens Manders moest het veld ruimen, door afkoping van huur werd aflossing van een hypothecaire lening mogelijk, een overbruggingskrediet van de gemeente van 93.000 euro is toegezegd, en recent nog het ontslag van directeur Ans Verhagen; allemaal noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Nia Domo aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. Donderdagavond was het de beurt aan de inwoners van Boekel om mee te praten over de toekomst van Nia Domo. door Ria van Tiel

“Elke vereniging heeft zijn eigen onderkomen; Logisch toch dat Nia Domo dan in de rode cijfers komt. Als ons gemeenschapshuis het alleen moet hebben van kermis en carnaval dan moet er geld bij”, zo geeft Gerard Nabuurs aan. “Een toneelzang- of muziekavond valt of staat door de geluids- en lichtinstallatie. Ik erger me telkens weer aan het feit dat er eerst een half uur geklungeld moet worden om een en ander in orde te krijgen. Investeer in een technicus die zorgt dat het op orde is,” zo brengt Ton Biemans naar voren. Naast heel veel mogelijke verbeterpunten hadden de aanwezige belangstellenden ook een duidelijke mening over hoe het volgens hen wel moet. Maak gebruik van social media, doe meer aan pr, zorg voor voldoende parkeergelegenheid en het allerbelangrijkste: ‘zorg dat de tent vol komt’. Over het feit of Nia Domo een gemeenschapshuis, een commercieel bedrijf of misschien een mix van beide is konden de vijftig aanwezigen het niet eens worden. Deze discussie volgde, nadat eerder op de avond voorzitter Marius Tielemans had uitgelegd hoe het zover heeft kunnen ko-

men. Bij binnenkomst hadden alle aanwezigen een enquêteformulier gekregen waarin onder andere gepolst werd hoe er gedacht wordt over het inschakelen van vrijwilligers bij bepaalde activiteiten. En aan welke eisen een nieuwe beheerder zou moeten voldoen. “Een werkgroep uit het bestuur heeft gesprekken gevoerd met externe adviseurs en heel veel tijd is geïnvesteerd in een bedrijfsplan. Er is ook gekeken naar de mogelijkheden om delen van Nia Domo te verhuren. “Als we echter het lunchcafé verhuren dan willen ze er natuurlijk ook de keuken en mogelijk toiletten bij. Dat levert allerlei problemen op. Deskundigen aantrekken kunnen we niet want daar is gewoon geen geld voor. Wij vinden het heel belangrijk dat Nia Domo een goede maatschappelijke functie binnen het dorp heeft en op termijn de eigen broek op kan houden. En dus zullen de kosten omlaag en de inkomsten omhoog moeten,” aldus voorzitter Marius Tielemans. Over een ding waren de aanwezigen het roerend eens. Het is zaak dat er op korte termijn een kundig manager met voldoende horecakennis wordt aangetrokken. Op 3 oktober is het de beurt aan de gemeenteraad om zich over de materie te buigen.

Gilde St. Agath a Boekel

schutters waaraan ook dit jaar een damesteam deelnam. Schietvereniging “De Korrel”, met 3 teams, kreeg concurrentie van teams uit de buurten Zonnedauw, Westerdeel en een vriendenteam. Westerdeel kwam ook opdagen met liefst 3 teams. Onder toezicht en begeleiding van de ervaren schutters van gilde Sint Agatha Boekel werd de strijd aangebonden om de eer van de beste groep in elke categorie en natuurlijk voor het behalen van de titel: Kermiskoning 2013. Elke schutter mocht 10 schoten lossen op de wip om zoveel mogelijk punten te behalen voor zijn groep. Tevens werd gestreden om het hoogste aantal punten individueel. Na ruim 3 uur sportieve strijd werden de volgende resultaten behaald: 1e prijs: damesteam van buurtschap Westerdeel. 1e prijs: 2e team van de Korrel van de geoefende schutters 1e prijs: 1e herenteam van buurtschap Westerdeel. In de individuele klassering wisten 4 schutters de maximale score van 10 te bereiken. In de daarop volgende finale werden de volgende ereplaatsen verdeeld: 4e Plaats Individueel; Jos Weusten. 3e Plaats Individueel; Peter v.Lieshout 2e Plaats Individueel; Riny v.Creij 1e Plaats Individueel; Tom Donkers Met dit resultaat werd Tom Donkers de Venhorstse Kermiskoning 2013.

Venhorstse Kermis Koning 2013. Op zaterdag 10 augustus j.l. werd in Venhorst voor de 3e keer de kermis losgeschoten. Bij mooi weer streden 27 schutters om de hoogste eer. Er werd geschoten in 3-tallen voor geoefende en ongeoefende

fELICItEERt BOEKEL MEt HAAR 700-jARIG BEstAAn

Met het omhangen van het eremetaal door gildekoning Jan en zijn koningin Mien werd deze gezellige middag afgesloten.


Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl www.v www .vanhaandelschadeherstel.nl

Biljartkampioenschappen 2013 in Boekel van 6 t/m 13 oktober In zaal “La Compagnie” worden voor de 31e keer de Biljartkampioenschappen georganiseerd in de A-, B-, C- D- en E klasse. Dames zullen worden ingedeeld in de diverse klassen. Er zal op 5 biljarts gespeeld worden. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 augustus t/m 22 september 2013.

Inleveren inschrijving tegen betaling € 6, = is mogelijk op de volgende adressen: “La Compagnie” Kerkstraat 52; Jos v.d.Tillaart Bernhardstraat 28; Tini Rijbroek Logt 4; Piet v.d.Aa Spechtlaan 13; Jan v.Lankveld Kennedystraat 36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik geef mij op voor deelname aan biljartkampioenschappen 2013. Naam: .........................................…………………………………..

Adres: .........................................…………………………………..

Telefoonnummer: .........................................………………….. Partijgemiddelde:.....................…………………..

Voldaan € 6,=

Voornamen: ...........................................................................

Woonplaats: ...........................................................................

Dit is alleen van toepassing voor hen die de eerste keer meedoen.

Ik heb wel / geen interesse om enkele wedstrijden in overleg te tellen.


Sport Beachtoernooi VC Unitas

Op zaterdag 31 augustus sluit VC Unitas een zomer lang beachvolleyballen af met het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi. Dit toernooi wordt gehouden op Sportpark De Donk te Boekel van 10u00 tot 17u00. Tevens zal die dag de accommodatie van Stichting Buitensport Boekel (SBUB) feestelijk geopend worden. Volleybalclub Unitas en handbalclub HABO zullen in de toekomst gebruik maken van deze prachtige voorziening. Het beachvolleybaltoernooi wordt gespeeld in 2 klassen, geoefend en ongeoefend, alle wedstrijden worden het nieuwe, nu nóg ruimere strand gespeeld. De teams bestaan uit (ten minste) 4 personen, ongeacht of het dames of heren betreft. Heb jij dus zin om in het zonnetje gezellig met vrienden, familie of buren een potje te volleyballen? Geef je dan vóór 20 augustus a.s. op via www.vc-unitas.nl of beachvolley@vc-unitas.nl . Voor meer informatie kunt u bellen met 06-13182229. See you on the playa

Berichten

Caroline v.Bladel met haar grote jonge Exantos, goed gedaan met een uiteindelijke 11e plaats voor hen! Marleen Sevenster en Cyra in de M1, op zaterdag de mooie 2e plek, zondag ging het jammergenoeg minder en een 18e plek was voor hen. Dan de Z1, het eerste seizoen voor Wendy v.Diessen en Evanel’s Blackie, 3e op zaterdag,en een uiteindelijke 11e op dit kampioenschap. Yvette en Chaina waren in supervorm, ze wonnen in de ochtend hun eerste proef, waarmee ze dus terug mochten komen in de middag om nogmaals een proef te rijden voor het uiteindelijke kampioenschap! Ook deze wonnen ze, waarmee ze dus de enige echte Brabants kampioen M1 werden met natuurlijk een uitnodiging voor de Hippiade op 6/7 September te Ermelo! Heel veel succes Yvette!

VOETBALVERENIGING VENHORST

JEUGDNIEUWS: Programma zaterdag 24 augustus Mariahout A1 - Venhorst A1 vertrek 13.15 u, 14.30 u Venhorst B1 - Boekel Sport B2 14.30 u Venhorst MB1 - Herpinia MB1 13.15 u Venhorst C1 - Bavos C1 13.00 u Gemert C4 - Venhorst C2 vertrek 10.45 u, 11.45 u programma woensdag 28 augustus Rhode B2 - Venhorst B1 vertrek 17.30 u, 18.30 u St.Hubert MB1 - Venhorst MB1 vertrek 17.30 u, 18.30 u

Rutger van Herpenruiters Yvette v.d.Ven en Chaina Brabants kampioen M1 dressuur! Het afgelopen weekend waren de Brabantse Kampioenschappen te Wouw voor onze 6 afgevaardigde combinaties. Een prachtig weekend met een echte kampioene! De zaterdag was de selectiedag of je verder mocht naar de zondag voor de uiteindelijke afvaardiging naar de Hippiade (NK). Er werd zeer goed gereden en maar liefst 4 combinaties mochten door naar zondag. Caroline v.Bladel werd 4e in de B. Marleen Sevenster werd 2e in het M1, Yvette v.d.Ven werd 3e, ook in de M1 en Wendy v.Diessen ook 3e in het Z1! Lynn Boeijen en Baretto en Annemiek v.Berlo met Bliss werden respectievelijk 21e en 23e in de klasse B en Yvette v.d.Ven met Carnaval 14e in de M1 deze zaterdag. Wel niet verder naar zondag, maar mee mogen doen op de Brabantse kampioenschappen is al een prestatie op zich!

duif geklokt om 14.04.47, de laatste om 14.59.00. De uitslag: 1 t/m 5 J.v.d.Putten. Uitslag oude duiven, deelname 10 duiven. 1 t/m 4 A.Engelen. Zondag jonge duivenvlucht vanaf Isnis ± 140 km. Gelost om 16.15 uur met kalme zw-wind. Eerste duif geklokt om 17.35.30 uur, laatse om 18.24.12 uur. Deelname 443 duiven. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jv.d. Putten; 3 A.Engelen; 5 E.Diepeveen; 11 C.v.d.Heuvel; 13 R.v.d.Wassenberg; 26 M.Reybroek; 27 Comb.v.d.Vossenberg; 28 P.Penninx; 33 M.v.Dooren; 54 H.v.Dijk; 72 P.Smits; 77 Comb.de Vocht; 87 M.Michiels. Oude duiven, deelname 115 duiven. Gelost vanaf Isnis om 16.15 uur. Eerste duif om 17.38.02 uur, laatste om 17.45.00 uur. De uitslag: 1, 2, 4, 6, 7 en 10 A.Engelen; 3, 5 C.v.d.Heuvel; 8, 9 E.Diepeveen; 12 M.v.Melis.

POSTDUIVENVERENIGING

Prijskaarten

De Snelvliegers

BOND van OUDEREN

In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 augustus stonden er 4 vluchten op het programma van de Afd.Oostbrabant .Twee voor oude en twee voor jonge duiven. Op zaterdag werd Pithiviers vervlogen voor jong en oude duiven. De duiven moesten ruim 450 km overbruggen. Deelname jonge duiven 15, gelost om 09.15 uur met een kalme zw-wind. Eerste

RIKKEN 1 Cor Verbakel 2 Harrie v.Houtum 3 Driena v.d.Gevel 4 Piet v.d.Braak 5Marie v.d.Elzen 6 Zus Vesters JOKEREN 1 Anny Hermes 2 Lies v.d.Aa 3 Erna Verstegen

94 pnt. 69 pnt. 56 pnt. 52 pnt. 38 pnt. 37 pnt. 73 pnt. 73 pnt. 69 pnt.


AH Witte pitloze druiven

Zorg nodig thuis?

Het thuiszorgteam Sint Petrus staat graag voor u klaar! Ons werkgebied is Boekel, Venhorst, Erp, Boerdonk, Keldonk en Odiliapeel.

Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur op nummer: 06-12890682

2e GRATIS 2 bakken à 500 gram van 4,58 voor

2,29

AH Slamelanges RUCOLA, EIKENBLADSLA of KRULSLA 2 zakken à 75-100 gram naar keuze 2e GRATIS Bijv. eikenbladslamelange 2 zakken à 100 gram van 2,98 voor

1,49

Alle AH Zaanlander kaas 48+ 50% KORTING Bijv.: Jong, stuk 500 gram van 5,50 voor

2,75

AH Gekookte worst in plakjes 50% KORTING Per 100 gram

van 1,09 voor

0,54

AH ham/kaas of kaas/kruiden croissants 2e GRATIS 2 stuks

van 1,70 voor

0,85

Berberana dragon wijn diverse varianten, bijv. Red dragon Tempranillo 2e GRATIS 2 flessen à 0,75 liter van 10,98 voor

Jagermeister bitter 70 cl.

van 13,49 voor

5,49

11,49

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 19 t/m 25 augustus 2013

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur


Berichten

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Programma vrijdag Dames A1 - PSV Handbal A2 Programma zondag E-jeugd 2 - Aristos E1 E-jeugd 3 - De Sprint E1 D-jeugd 1 - MHV D1 Jongens B1 - Helios ‘72 B1 Meisjes B1 - Helios ‘72 B1

19.00 u

10.00 u 10.50 u 10.50 u 11.40 u 12.40 u

Electroworld skate- en skeelertocht 2013 zeer geslaagd. Zaterdag 17 augustus j.l. werd voor de achttiende keer de Electroworld skate- en skeelertocht gereden. 139 deelnemers uit alle delen van Nederland stonden stipt SKATEGROEP BOEKEL 10.00 SCHAATSuur in de& startblokken voor een tocht van 50, 75 of 100 kilometer. Dit jaar werd gekozen voor alleen een pelotontocht met verschillende afstanden. Wij bedanken alle sponsoren, met name onze hoofdsponsor Electroworld Wim van den Broek. Ook niet te vergeten de Tennisclub Boekel en de medewerkers van de kantine voor de goede verzorging. Het goede verloop van deze dag was mede te danken aan de inzet en de betrokkenheid van de vele vrijwilligers, 40 in getal. Zonder hen was het niet mogelijk om dit evenement te organiseren. Nogmaals allen bedankt. Bestuur SSB

SS B

Stratenloop in Boekel

Zeer geslaagde stratenloop Boekel Met een verdubbeling van het aantal deelnemers aan de 5 en 10 kilometer kan de stratenloop in Boekel zeer geslaagd worden genoemd. De organisatie kijkt dan ook met een tevreden blik terug op de editie van 2013. Vanaf 10.15 uur liep de jeugd tussen 6 en 12 jaar de speciaal voor hen uitgezette ronde van 650 meter. In totaal 20 jonge deelnemers gingen de strijd met elkaar aan. Om 11.00 uur was het de beurt aan de 149 lopers vanaf 13 jaar. Stratenloop De winst op de 10 kilometer ging naar Ruben v.Kooten Niekerk uit Utrecht. Hij kwam na 35.46 minuten over de finish. Evenals vorig jaar ging Keienatlete Susan Mulders er bij dames met de eerste prijs vandoor. Zij liep de 10 kilometer in een tijd van 43.41 minuten. Ook op de 5 kilometer was er winst voor een atlete van De Keien uit Uden: Anke v.Kessel werd eerste in een tijd van 20.37 minuten. Bij de mannen ging Peter Mijsberg uit Eerde in een tijd van 17.17 als eerste over de finish. Estafetteloop De estafetteloop die in het kader van het 700-jarig bestaan van Boekel aan de stratenloop was toegevoegd, was met negen teams een klein spektakel dat ook bij het enthousiaste publiek in de smaak viel. Het snelste team was het team van De Keien Atletiek; tot meest ludieke team werd de biljartvereniging ’t Menneke uitgeroepen.

Waar normaal gesproken bij een estafette -en in Boekel ook bij de 8 andere teamseen stokje van de ene loper aan de ander loper wordt gegeven, deed dit team het met niet minder dan een wat grotere stok: de biljartkeu. Voor alle uitslagen: www.stratenloopboekel.nl

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Het nieuwe seizoen gaat weer van start! De jeugdtrainingen zijn inmiddels gestart op 20 augustus van 18.00-19.00 uur. Deze worden verzorgd door Ton Wolfs en vinden plaats in de sporthal van “de Horst”. We hebben op 27 augustus en 3 september oefentrainingen, hiervoor is iedereen van harte welkom. De senioren zullen gaan trainen op 21 augustus in sporthal de Burcht in Boekel, en wel in hal A. De trainingstijden zijn voor zowel de heren als de dames van 21.00 tot 22.30 uur (dit i.v.m. de beperkte mogelijkheden van de sporthal). Ook de KPJ-activiteiten gaan weer van start. De mini’s-welpen zullen weer gaan starten op maandag 24 september, tevens is er dan de kijkdag dus kom gerust naar “de Horst” (Sloepie ruimte) om een kijkje te komen nemen. Wat doen we allemaal: knutselen, speurtochten, spelletjes, kerstukjes maken, bakken, uitstapje etc. De leeftijd dat je hieraan mee mag doen is van groep 3 tot en met groep 8. Ook het Dakje, Young one’s en het Dak zullen binnenkort weer de draad op gaan pakken om activiteiten te gaan organiseren voor jullie. Wil je lid worden kun je je aanmelden via www. kpj-vespo.nl, bestuur@kpj-vespo.nl of bij Danielle v.Gog 0492-352524. Agenda 21 Augustus start trainingen senioren 23 September start mini’s-welpen 22 November jaarvergadering

Evenementenkalender 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 8 september Pleinfestijn Venhorst 15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen


Thuis feesten!?

Wij verzorgen u feest compleet! Trouwfeest , bedrijfsopening, andere feesten

www.vanderzandenverhuur.nl verhuur van:

tenten | partybenodigdheden | koelwagens | toiletwagens drank | catering/ partyservice | frietwagens

06-15387790

Van Der Zanden Verhuur Boekel

Wij maken vrijblijvend een passende offerte


Sport Wieler Toer Club Boekel

De grote Peeltocht van vandaag, zondag 18 augustus kon zich verheugen in wel 13 deelnemers die de euvele moed hadden de weerberichten te negeren en om half 8 aan de ruim 120 kilometer lange rit te beginnen. We vertrokken onder dreigende bewolking maar wel min of meer droog. Richting Handel begon het al wat meer te regen en nabij Elzendorp hadden we al een nat pak. Wat later, in de buurt van Westerbeek, werd het weer droog. Met de stevige wind veelal schuin van voren waaide ons natte plunje al snel weer droog en zou het vrijwel droog blijven tot aan de pauze in Ospel. Voor het zover was doorkruisten we het peelgebied welke onder de bezielende leiding van meneer Griend en zijn vrouw Helena in de vorige eeuw voorzien is van kanalen en waar de dorpen Griendsveen en Helanveen nu nog de tastbare herinneringen aan zijn. In Ospel aangekomen hebben in het bezoekerscentrum Meijl op zeven van een goede kop warme koffie genoten. De tweede kregen we door de

Berichten

‘baas’ aangeboden’ omdat het intussen weer was gaan regenen. In de regen en met een straffe wind, overwegend van achteren, werd in een hoog tempo de weg vervolgt naar Someren en Lierop richting Helmond. Het weer gedroeg zich naar verwachting. De dreigende grijze wolken werden regelmatig omgezet in realiteit zodat er vrijwel de hele terugweg in een nat pak gefietst moest worden. In Lierop raakten we door een wegomlegging de volgwagen kwijt die voor de pauze Arno van een nieuw wiel voorzien had na een lekke band. Met dit natte weer kon het natuurlijk niet uitblijven dat er nog een lekke band te betreuren viel. In de buurt van Grotel mocht Ronnie met wat hulp een nieuwe band omleggen. Al met al viel het weer dus niet tegen en verdiend Arno een compliment die deze grote Peeltocht vorm gegeven heeft en er een mooie tocht van heeft weten te maken die in ieder geval nog beter weer verdiend. Volgende week rijden we de Niederheinroute en vertrekken we 07.30 uur. De Bgroep vertrekt om 08.oo uur. Zij rijden voor de koffie naar Gravel. P. da leur

Eerste training al geweest. De basissschool gaat alweer ruim een week naar school, dus ook badmintonclub ’t Veertje is vorige week alweer begonnen met de trainingen. Ook dit seizoen komt badmintonclub ’t Veertje uit in de regionale competitie van de NBB. Dit seizoen zijn er 3 senioren teams en 4 jeugdteams die uitkomen voor ’t Veertje. Helaas zijn alle senioren teams lager ingedeeld dan gehoopt, doordat er veel brabantse teams vanuit landelijk niveau gedregadeerd zijn. Op onze site www.bcveertje.nl kun je de teamsamenstelling zien. Er staat ook een link op onze site naar de regio-site met daaro pde competitieindeling. De competitie begint op 15 september om 10.00 uur in sporthal de Burcht. Wij zouden het erg leuk vinden als er bij de thuiswedstrijden enkele toeschouwers aanwezig zijn, kijk op de site voor de speeltijden van de thuiswedstrijden. Kom jij meedoen bij ’t Veertje? Weet jij nog niet welke sport je wilt gaan doen? Kom dan een kijkje nemen bij ’t Veertje. In de maand augustus kun je gratis mee komen trainen. Er is nog plaats bij de diverse groepen. Trek je sportschoenen aan en kom naar sporthal de Burcht. Wij zorgen dat er rackets en shuttles klaar liggen! De mini’s, pupillen en aspiranten (groep 3 t/m groep 8) trainen op donderdag van 18.15-19.15 uur en leren spelenderwijs badmintonnen. Als je besluit lid te worden en je bent nog geen 12, dan krijg je een gratis racket van de club. Daarna trainen de junioren (middelbare schooljeugd) van 19.15 tot 20.15 uur, hier wordt er serieuzer gespeeld, de meeste junioren nemen namelijk ook deel aan de regio competitie. En als laatste op de donderdag trainen de recreanten en senioren competitiespelers. De recreanten trainen van 20.15 tot ca. 21.00 uur en hebben daarna de mogelijkheid tot 22.15 uur om zelf wedstrijdjes te spelen. De recreanten woensdag spelen van 9.00-10.30 uur. Zij spelen met name voor de gezelligheid en hebben ieder jaar een interne competitie van het begin tot het einde van het seizoen. Wil je meer informatie? Neem een kijkje op onze site: www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v.Zutven (tel. 0645746662). Tot ziens bij ’t Veertje!Sport Ponyclub St. Jozef

Afvaardigingen voor Brabantse kampioenschappen 2013 op 6 augustus Het afgelopen outdoor-seizoen heeft goed gelopen. Onze leden hebben mooie prestaties geleverd. Met het viertal CDE-L zijn de dames 4de geworden van de kring en mogen naar de Brabantse Kampioenschappen. Zo is Sharon v.d.Velden met Rocky, Cat.C, Klasse-B, 4e geworden bij de kringkampioenschappen en afgevaardigd om mee te doen bij de Brabantse Kampioenschappen. In de Cat.D, Klasse-B springen is Nikki Dekkers met Tiësto 5e van de kring en mag eveneens door naar de Brabantse Kampioenschappen. Nikki Dekkers heeft een dubbel kampioenschap behaald met A-pony Marion. Zij zijn kringkampioen springen Klasse-B en Kringkampioen dressuur Klasse-L1 geworden. Met dit resultaat gaat ook Nikki met Marion naar de Brabantse op 10 en 11 augustus 2013 te Wouw. Allemaal gefeliciteerd met deze mooie prestaties! Uitslag Brabantse Kampioenschappen te Wouw. Dressuur: Cat. C, Klasse-B: Sharon v.d.Velden met Rocky 168pnt./173 pnt. Cat. A, Klasse-L1: Nikki Dekkers met Marion 174pnt./179pnt. Springen: Cat. A, klasse-B: Nikki Dekkers met Marion 2de, Reserve Kampioen! Proficiat, Nikki en Marion! Nikki Dekkers met Tiësto: Uitgebeld. Helaas 3 weigeringen. Het viertal werd gereden door: Sharon v.d. Velden met Rocky, Sanne Christiaans met Isolde, Sanne v.d.Kolk met Shadow en Rody v.Doorn met M3v Orchard Mir. Reserve: Nikki Dekkers met Tiësto. Zij hebben samen de 6de plaats bemachtigd.

Berichten

Behaalde puntental: 152pnt./150pnt. Een hele mooie proef hebben de dames gereden, knap werk. Commandant Cor Derks is terecht trots op jullie. Dat jullie nog lang mogen nagenieten van deze leuke ervaring bij de Brabantse Kampioenschappen 2013! Nu lekker blijven oefenen voor 2014.

BOEKEL & VENHORST

Start competities Nu de zomer weer op zijn eind loopt beginnen bij de Ango weer de wedstrijden in de diverse spelsoorten van het biljarten. Vanaf maandag 2 september beginnen de competities weer bij het Libre, Bandstoten en het Driebanden. Dit jaar gaan we met 69 biljarters strijden om de diverse te verdelen kampioenschappen in de verschillende klasse met als uiteindelijke doel de Wisselbeker Hans Wijdeven te winnen en zo Joep Verhofstad te onttronen. Met vriendelijke groet De Wedstrijdleiders Nieuwe scoreborden We zijn in ons clubgebouw de trotse bezitters geworden van twee splinternieuwe scoreborden die mede namens onze sponsors mogelijk zijn gemaakt. ANGO Boekel-Venhorst wil via deze weg de volgende sponsors bedanken voor deze gulle geste: v.Boxtel Software; Bakkerij Merks; v. Boxtel Financiën; Bouwbedrijf Trienekens; Ad v.Haandel Metaalwerken; v. Haandel Schadeherstel; ElectroWorld v.d. Broek; v.d.Ven Mode en Slapen; Fransen Optiek; Gerry v.Exel Slagerij; Vissers Verlichting; v.d.Ven Ondermode en Lingerie; v.d.Heijden en Sleegers; Groente

kwekerij Tielemans; Flower Service.nl; Garage v.Haandel; Supercoop; Jan Biemans Komkommers; v.Delst schilders; Autocentrum G Verwegen; v.Rijbroek Sport, Mode en Schoenen; Karin v.Sleeuwen Bloemen; Velmar Computers; Engel Assurantiën; Nia Domo; Bevers Container Transport; Donkers Fietsland; La Compagnie Cafetaria; De Fietsenmaker; The Read Shop; v.d.Ven Juweliers; Den Hijzelaar Cafetaria; ‘t Bluumke Bloemen en Planten. Nogmaals bedankt namens bestuur en leden. Ango Boekel-Venhorst

Uitslag 15 augustus 2013. 1. Hr. en Mw.Jansen 66,25% 2. Dames v.Duijnhoven-v.Esch 64,06% 3. Dames v.d.Vondervoort-Witlox63,75% 4. Dames Verbakel-Vijge 59,38% 5. Dames de Koning-v.Ras 58,33% 6. Dames Coolen-v.d.Rijt 52,08% 7. Dames Huijbregts-v.d.Linden 51,56% 8. Hr. en Mw. v.d.Bosch 50,63% 9/10. Dames Crüts-Vissers 50,42% 9/10. Hr. en Mw.v.d.Burgt 50,42% 11. Dames Delisse-Janssen 50,00% Nog een week vrij bridgen voor de zomercompetitie. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

KBO Bridge Boszicht

Uitslag: 5 augustus 1 Brp. Leenen-v.d.Vondervoort 61 pnt. 2 Brp. Aalbregt-A.v.d.Elzen 51 pnt. 2 Brp. Lans-Polman 51 pnt. Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132.

Evenementenkalender 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 8 september Pleinfestijn Venhorst 15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

A l l e r h a n d e staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. --------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Verzekerd van een correcte installatie

Het adres voor beregeningspompen en/of aanleg van complete installaties. Tevens slaan wij waterbronnen.

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

Kruisstraat 93, 5373 BP Herpen Tel. 0486-411481, Mob. 0651-888371 info@boschberegening.nl www.boschberegening.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl,

A l l e r h a n d e 06-10646880 -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, wit-

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

- Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BESTRATINgEN met of zonder materiaal.

fax 0492-323063

◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL

gladheidsbesrijding zonder corrosieve E L E K T R O T E C H N I E K

uitslag op alle bestratingen.

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Build to last longer

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

goed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl `

A l l e r h a n d e Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice. Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. --------------------------------------------------

Evenementenkalender 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 8 september Pleinfestijn Venhorst 15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Vouwwagen of caravanstalling. Brieven onder nummer 13.06.01 van dit blad. -------------------------------------------------U kunt bij ons terecht voor: PASFOTO’s en POSTKANTOOR. Drogisterij Wijnen, Oudedijk 51, Odiliapeel, 0413-272934, www.wijnendegroot.nl (dinsdags gesloten). -------------------------------------------------’T KNIPDURSKE Sandra Janssen

A l l e r h a n d e KBO St. Anna

Modeshow: Door ziekte bij het bedrijf wat deze show zou verzorgen gaat de geplande modeshow op 18 september a.s. gaat niet door!!!!!! Reisje Den Haag & Scheveningen: Tot uiterlijk 23 augustus kunt u zich nog opgeven voor ons reisje 6 september naar Den Haag en Scheveningen. Haast u want de bus is bijna vol. Als er plaats is kunnen ook niet-leden mee, deze betalen € 55,00 per persoon i.p.v. € 50,00 voor leden. Opgave bij Theo Vos 351510, Jan Vogelzang 324855 of één van de andere

• komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50

bestuursleden. Betaling op bankrekening: NL78RABO0153703881 tnv KBO-Venhorst, onder vermelding van Reisje 2013. PC-DoeMee: Ook in het nieuwe seizoen willen we u van dienst zijn. We kunnen een groot scala aan cursussen geven. Vanaf beginners tot fotobewerking, tekstverwerken etc. Is er belangstelling, horen wij dat graag. De cursussen zijn beschikbaar voor alle 50 plussers dus ook niet leden. Weet of hoort u van iemand dat er belangstelling is, geef het door. Ook voor I-pad, i-phone of social media zoals facebook en twitter, kunnen we misschien wat voor u betekenen. Belangstelling voor een cursus? Meld dit voor 1 september bij Jan Vogelzang, tel: 324855 of 06 12902898 of bij één van de andere bestuursleden. Het bestuur

• 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

21 augustus t/m 18 september

Zomeraktie

Nieuwe set nagels Gel of Acryl (inclusief verlenging). Normaal € 50,= nu € 30,=

Van Deurzen

Voor meer informatie: 06-43085124

INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen. www.boekelswelzijn.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------

veranda, carport & terrasoverkapping

A l l e r h a n d e VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

Voor al uw computer-problemen

APPELS & PEREN

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

www.brabantdesign.nl

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingenmachinale en/of aanmeldingen houtbewerking boekel Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUcADOORSBEDRIjF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503.

A l l e r h a n d e Rommelmarkt Rutger van Herpenruiters

Na het grote succes vorig jaar, gaan we dit jaar wederom een grote Indoor Rommelmarkt organiseren op zondag 27 oktober van 11.00 uur tot 15.00 uur in de manege van de Rutger van Herpenruiters te Boekel. 15 euro per tafel (+10 euro borg)

7.50 voor een grondplaats (10 euro borg) Wilt u een tafel of grondplaat reserveren, reageer dan snel. Mail naar rommelmarkt-boekel@hotmail.nl voor verdere informatie!

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Dooren Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIjF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS OPgEHAALD EN THUISBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers

Rombout

enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MAcHINALE HOUTBEWERKINg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden