28e jaargang nr 04; 24 juli 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 4 - 24 juli 2013

Zwaluwen project

Afgelopen jaar heeft de ZLTO afdeling Boekel-Venhorst, in samenwerking met Stichting D’n Eik, de Vogelwerkgroep, Vrijwillige weidevogelbescherming en de Jeugdnatuurwacht, het project “Zwaluwen in Boekel” gedraaid. Binnen dit project zijn bij de deelnemers zwaluwlijnen, zwaluwkastjes en -plankjes en/of mussenkasten geplaatst. Alle bedrijven die de mussen en zwaluwen een warm hart toedragen hebben inmiddels een schildje ontvangen om deelname aan dit project bij u kenbaar te maken. Het project is onlangs afgesloten met een interessante lezing over zwaluwen, die verzorgd werd door zwaluwgoeroe Bennie v.d.Brink. Dat betekent niet dat er geen aandacht meer wordt besteed aan de zwa-

luwen en mussen in Boekel en Venhorst. De Vogelwerkgroep zal de resultaten van de zwaluw- en mussenkasten blijven monitoren. Dit betekent dat zo nu en dan een van de leden van de Vogelwerkgroep bij de bedrijven gaat kijken of de nesten bezet zijn (geweest). De resultaten worden verzameld en doorgegeven naar het Brabants Landschap, een van de sponsoren. Wellicht dat bij goede resultaten in de toekomst, binnen of buiten de gemeente Boekel, nog meer nestkasten en nestplankjes worden geplaatst. Het bestuur van ZLTO wil langs deze weg alle deelnemende bedrijven nogmaals danken voor de geboden gastvrijheid op het boerenerf of in de stal. Een speciaal woord van dank aan de Vogelwerkgroep, Vrijwillige weidevogelbescherming en de Jeugdnatuurwacht voor de prettige samenwerking!

Hooien als de zon schijnt!

Wij nodigen boeren, burgers en buitenlui, jong of oud van harte uit voor een uurtje gezinspiratie. In het hooi met…………….Muziekgroep Imémato, Joep en Coen, Annemiek en Gijs, Loes en Janske. BIJZONDERE ONTMOETINGEN. Zondag 11 augustus 2013 Aanvang: 11.30 uur. Locatie: Mutshoek 10, 5427 EV Boekel Champignonbedrijf familie Donkers. Aansluitend brengt u natuurlijk een bezoek aan de Auwerwetse Boekelse Oogstdag, eveneens aan de Mutshoek in Boekel. Gratis toegang tot 17.00 uur. * Mochten de weersomstandigheden onverhoopt niet meewerken dan vinden de bijzondere ontmoetingen plaats in Nia Domo. Tot dan! ZLTO Boekel-Venhorst

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 176b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 27 juli: 17.30 u Wim en Martina v.d.Aa-v.Melis (vwg. trouwdag op 26 juli). Zondag 28juli, 17e zondag door het jaar: 10.30 u Samenzang. Henk en Daat Ossendrijver (vwg. beide sterfdagen); Lambertus en Allegonda Maria v. Moorsel-de Wit en overleden familie (vwg. zijn verjaardag); Marietje v.Dijk-Ruijs (nms. de KBO); Miet Timmers-v.Lankveld. Maandag 29 juli: 19.00u: Piet en Miet v.d.Valk-v.Eyck; Henk, Hans, Kees en Ella v.Boerdonk; Adriaan v.d.Broek en overleden fam. v.d.Broek-Tielemans. Woensdag 31 juli: 19.00 u Piet Willems (vwg. verjaardag) en echtgenote Tonnie Willems-v.d. Boogaard; voor een spoedig herstel van een zieke van onze parochie. OVERLEDEN: Boekel: 15/7 Willy Hendriks- Wolters 82 jaar Uden: 13/7 Cor Somers 89 jaar 19/7 Mien v.d.Hoogen- Verkuijlen 92jaar Volkel 13/7 Frans v.Dijk 73 jaar

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

ATTENTIE!!!! Ook de priesters van onze parochie krijgen hun welverdiende vakantie. Om alle Eucharistievieringen in onze parochie toch door te laten gaan zal in de maand augustus de Eucharistieviering van 10.30 uur op zondag in de Sint Agathakerk, worden verzet naar 11.00 uur. Op die manier kan de dienstdoende priester eerst de H.Mis van 09.30 uur in Zeeland opdragen. Uitzondering hierop is de openluchtmis tijdens Boecult op zondag 25 augustus, deze begint gewoon om 10.30 uur.

BEDEVAART NAAR KEVELAER In 2013 is het 125 jaar geleden dat de broederschap Ravenstein e.o. de bedevaart naar Kevelaer startte. Zij verheugen zich dat monseigneur Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch, heeft toegezegd om in dit jubileumjaar mee te gaan. Met het thema ”In geloof gaan wij onze weg” zal deze bedevaart naar Kevelaer plaatsvinden op zaterdag 31 augustus 2013. Vertrek om ca. 8.00 uur per bus bij de kerk in Zeeland. Aanmelden kan via de inschrijfformulieren. Deze liggen achter in de kerk. Opgeven kan tot en met 16 augustus 2013.

VOLG DE JONGEREN UIT ONZE PAROCHIE TIJDENS DE WJD Enkele jongeren uit onze parochie, ook jongeren uit Boekel, zijn vertrokken naar

Sao Paulo om de Wereld Jongeren Dagen 2013 in Brazilië mee te beleven. Wie de Nederlandse deelnemers aan de WJD wil volgen kan dagelijks terecht op de WJD website (www.wjd.nl). Hier zullen de RKK gezichten Rolanda Correia en Roderick Vonhögen dagelijks verslag uitbrengen. Daarnaast zal RKK vanaf 22 juli dagelijkse radio-uitzendingen om 19.00 uur verzorgen op Radio 5. De TV is present op Nederland 2 op 21 en 28 juli om 10.10 uur en voor de slotviering met Paus Franciscus op 28 juli om 14.30 uur.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 27 juli 19.00 uur + zondag 28 juli 10.00 uur: mnd. ged. Piet Bevers; mnd. ged. Riek Versteden-Bayens; Christ Gerrits (nms. Hakendover); uit dankbaarheid nms. fam.v.Bergen-Janssen; Bert en Dien Janssen.

AANBIEDINGEN donderdag 25 t/m woensdag 31 juli:

BOEKELSE APPELCITROENVLAAI ZEEBONK

PITTIG MEERGRANENBROOD

KOFFIEBROODJES Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

€ € €

9.50 1.80 1.00

11.00

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Donderdag 1 augustus: 19.00 u Intenties kerkgangers. Acolythen en Lectoren: Zaterdag 27 juli: 19.00 u Zondag 28 juli: 10.00 u Donderdag 1 augustus: 19.00 u Martinese

GEDOOPT: Thomas Terluin. Proficiat!

¿Que Pasa? nieuws

9 augustus SUPPORTACT van Miss Montreal openluchttheater Mariahout De Boekelse 13-mans top 100 band heeft de eer om het publiek op te warmen voor de speciale show van Miss Montreal en band in Mariahout. Miss Montreal stond onlangs nog op Concert at Sea in Zeeland en ze scoorde de zomerhit van 2013 ‘Hoe’ samen met Nielson. Het schrijven van haar songs doet ze het liefst tijdens een avondje bier drinken met haar band maar net zo gemakkelijk schrijft ze een rustig nummer in haar eigen kamer. Miss Montreal is een band, die rockt en emotioneert. Ze krijgen elk publiek gegarandeerd van de banken. ¿Qué Pasa? is een 13-mans coverband met een blazerssectie van maar liefst 7 blazers! De band heeft in het verleden de planken gedeeld met vele grootheden zoals o.a. UB 40, Kane, Direct, Rowwen Heze, Belle Perez, Alain Clark, Waylon, Within Temp-

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

tation, Pater Moeskroen, George Baker, Jan Smit en vele anderen. Hoogtepunten waren de optredens in de Orangerie ‘s Hertogenbosch, 013 Tilburg, Sligro Night of The Proms Ahoy Rotterdam, Efteling, Leidseplein Live Amsterdam, Willem Ruistent Zeewolde, Festyland Volkel, Vudel en Bavaria Open Air Lieshout. ¿Qué Pasa? is ook nog te zien in XXL samenstelling met als extra percussionist Martien v.d.Burght en gastzanger Peter Smits op 24 augustus tijdens Boekel 700 Local Heroes op mainstage met een 1 uur durende show van 23.00 tot 24.00 uur op het plein in Boekel. Kaarten voor Miss Montreal en ¿Qué Pasa? via: http://www.oltm.nl/

Oproep voor....

personeelsleden van Huize Padua van v roeger en nu om mee te werken aan een bijzondere tentoonstelling i.v.m. Boekel 700 jaar in Museum de Kluis Wat vragen wij Een foto van uw zelf van vroeger of nu Functie, afdeling of werkplek Periode van werkzaamheden En eventueel een mooi, leuk of bijzonder verhaal

Inleveren kan tot eind juli bij L.Verstraaten, Spechtlaan 1 of bij museum de Kluis, Dan. De brouwerstraat op dinsdagmiddag of woensdagmorgen of digitaal naar l.verstraatenjansen@chel-lo.nl of kluis@ggzoostbrabant.nl Vrijwilligers van Museum de Kluis

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 30 juli wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels en de grote container. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823 =

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Schade? Ga naar de specialist.

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING

Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 321526 info@vanhaandelschadeherstel.nl

kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 26 juli GFT-afval/Groenbak vrijdag 2 augustus Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

OPENINGSTIJDEN ZOMERPERIODE Vanaf maandag 15 juli t/m vrijdag 9 augustus is het gemeentehuis alleen in de ochtend van 9.00 – 12.30 uur geopend. Er is in deze periode geen middag- en avondopenstelling. Voor het maken van een afspraak voor balieproducten vindt u meer informatie op onze website www.boekel.nl

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: Gilde Sint Agatha voor het kermisschieten in Venhorst op 10 augustus 2013 van 12:00 uur tot 19:00 uur op het Sportpark te Venhorst. Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: Stichting Joepie voor het organiseren en houden van een kindervakantieweek van 30 juli tot en met 2 augustus 2013 (verzenddatum 18 juli 2013). Verleende ontheffing aan: J.M.H. Vluggen voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens het kermisschieten in Venhorst op 10 augustus 2013 (verzenddatum 16 juli 2013). Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 9 juli 2012 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Memo voortgang IDOP Boekel juli 2013 aan de gemeenteraad voorleggen Het college heeft besloten de gemeenteraad middels een memo op de hoogte stellen van de voorgang over het Integraal Dorps Ontwikkelingsprogramma (IDOP) Boekel. Ontwerp bestemmingsplan Zandhoek 7 en 9 Het college heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan “Zandhoek 7 en 9” te Boekel: te accorderen en vrij te geven voor publicatie voor zienswijzen.


Gemeenteberichten Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 23 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: • het verzoek d.d. 30 november 2012 van W.J.M. Pluk, voor een vergunning in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. De inrichting is gelegen aan de Zijp 2a te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie M, nummers 652, 729 en 730.

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 24 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

GEMEENTEGIDS 2014

Hoewel het hoog zomer is moet binnenkort de inhoud voor de nieuwe gemeentegids worden aangeleverd. De uitgever van de gemeentegids 2014 is Akse Media uit Den Helder.

De gemeentegids van 2014 wordt in een kalendervorm uitgegeven. Heeft uw vereniging een evenement in 2014 dat u graag in de gemeentegids opgenomen heeft? Geef dan de naam van het evenement en de datum voor 5 september a.s. door. Dit kunt u doen door te mailen naar info@boekel.nl o.v.v. vermelding evenement gemeentegids 2014.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Boekel, 23 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van Stichting gemeenschapshuis Venhorst, Sint Josephplein 14 te Venhorst voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Sint Josephplein 14 te Venhorst. Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 23 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel


Beachtoernooi VC UNITAS

Op zaterdag 31 augustus sluit VC Unitas een zomer lang beachvolleyballen af met het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi. Dit toernooi wordt gehouden op Sportpark De Donk te Boekel van 10.00 tot 17.00 uur. Tevens zal die dag de accommodatie van

Stichting Buitensport Boekel (SBUB) feestelijk geopend worden. Volleybalclub Unitas en handbalclub HABO zullen in de toekomst gebruik maken van deze prachtige voorziening. Het beachvolleybaltoernooi wordt gespeeld in 2 klassen, geoefend en ongeoefend, alle wedstrijden worden het nieuwe, nu n贸g ruimere strand gespeeld. De teams bestaan uit (ten minste) 4 personen, onge-

acht of het dames of heren betreft. Heb jij dus zin om in het zonnetje gezellig met vrienden, familie of buren een potje te volleyballen? Geef je dan v贸贸r 20 augustus a.s. op via www.vc-unitas.nl of beachvolley@vc-unitas.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met 06-13182229. See you on the playa

Verantwoording toewijzingen Verantwoording 2013 - januari, februari & maart Datum Adres Aantal Aantal reacties punten

Aantal foutieve reacties

09-jan

4

13-jan

De Platanen 1

14

40

Burg.Schafratstr.29

7

9

3

Beatrixlaan 12

9

26

2

Kloosterlaan 28

1

43

20-jan

Buskensstr.6b

1

27

27-jan

Kloosterlaan 49

6

59

Veenpluis 4

7

30

2

03-feb

Middenveld 9

6

18

2

De Platanen 26

8

39

4

24-feb

asiel

Mouthoefsestr.6

12

urgentie

De Hazelaars 28

15

urgentie omklapw.

Kloosterlaan 74

64

urgentie DMG

Hoogveld 12

6

Irenestr.76

13

1

6

Verantwoording 2013 - april, mei & juni Datum Adres Aantal reacties

asiel

Aantal punten

Aantal foutieve reacties 1

01-mei

De Eiken 2

5

38

26-mei

Irenestr.15

1

60

Kloosterlaan 65

4

66

1

Donkstr.10

15

42

2

Kerkpad 20

1

4

De Kastanjes 19

3

11

09-juni

urgentie

urgentie

De Kastanjes 33

10-mrt

Reden

Reden

urgentie

Randveld 6 16-juni

De Essen 51

3

35

De Essen 14

3

13

Donkstr.8

10

41

De Beuken 16

5

46

23-juni

Kerkpad 40

3

68

Buskensstraat 6b

1

9

30-juni

De Essen 19

5

40

Middenveld 11

3

4

geen advertentie geen advertentie geen advertentie

1 1 4

Kloosterlaan 66

40

D.M.G.

Kloosterlaan 68

33

D.M.G.

Kloosterlaan 17

14

Inleunwoning voor mensen met een beperking


Mee Noordoost Brabant

Cursus Balans in mijn gezin Heeft u één of meer kinderen met een beperking? Vergroot dan uw inzicht in behoeften, gedrag en gevoelens van uzelf, uw partner en de broers en zussen in de cursus Balans in mijn gezin. MEE Noordoost Brabant start deze cursus, bij voldoende aanmeldingen, in september in Uden. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan tot 15 augustus. MEE biedt ondersteuning, advies en informatie aan mensen met

een beperking en hun naasten. Een onderdeel daarvan is het verzorgen van cursussen en gespreksgroepen. In gezinnen waar een kind een beperking heeft, is het niet gemakkelijk om de aandacht goed te verdelen over alle gezinsleden. Het kind met de beperking vraagt vaak extra aandacht en zorg. Hoe is dit voor de broers en zussen? En hoe is dit voor u als ouder? Naast het vergroten van uw inzicht in ieders behoefte en gevoelens leert u uw aandacht beter te verdelen en goed voor uzelf te zorgen. Er zijn zeven bijeenkomsten, ’s avonds op dinsdag of

donderdag, eens per twee weken. Meer informatie over deze en andere groepen of cursussen leest u op www.meenob.nl onder ‘cursussen’. Ook aanmelden voor de cursus ‘Balans in mijn gezin’ kan via deze website. Of neem contact op met de coördinator groepswerk, Inga Jacobs, telefoon 0413 33 47 33 of e-mail i.jacobs@mee-nob.nl.

Gespreksgroepen autisme in Uden In september start MEE Noordoost Brabant 2 gespreksgroepen rondom autisme in Uden: een voor ouders van volwassen kinderen en een voor partners. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan tot 15 augustus. MEE biedt ondersteuning, advies en informatie aan mensen met een beperking en hun naasten. Een onderdeel daarvan is het verzorgen van cursussen en gespreksgroepen. Als uw kind met autisme volwassen wordt, komt u voor andere vragen te staan dan wanneer uw kind nog klein is. Denk bijvoorbeeld aan het dilemma tussen het zorgen voor uw kind en het loslaten nu uw kind volwassen is. In de gespreksgroep ‘Mijn volwassen kind heeft autisme’ is aandacht voor deze en andere vragen, zoals de positie van u als ouder, uw omgeving, gevoelens en de toekomst. Ook krijgt u naar behoefte informatie over autisme. De groep komt zes keer bij elkaar, eens per week, op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in Uden. Partner zijn van iemand met autisme is vaak niet gemakkelijk. Mensen met autisme communiceren bijvoorbeeld op een andere manier en vinden andere onderwerpen de moeite waard om over te praten. Dit kan voor een partner soms ingewikkeld zijn en tot teleurstellingen leiden. Het delen van gevoelens met uw partner is niet vanzelfsprekend. Toch wilt u samen verder. Maar hoe doet u dat, samenleven met iemand met autisme? Het kan helpen er met anderen over te praten en te leren van elkaars ervaringen. In deze gespreksgroep wisselt u ervaringen uit met andere partners van mensen met autisme. U bepaalt samen de onderwerpen die aan bod komen. De groep komt zes keer bij elkaar, eens per drie weken op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in Uden.

De groepen starten bij voldoende aanmeldingen. Meer informatie over deze en andere groepen of cursussen leest u op www.mee-nob.nl onder ‘cursussen’. Ook aanmelden kan via deze website. Of neem contact op met de coördinator groepswerk, Inga Jacobs, telefoon 0413 33 47 33 of email i.jacobs@mee-nob.nl.


Gilde St. Agath a Boekel

Venhorst kermis “losschieten”; doe mee!! Op zaterdag 10 augustus a.s. zal gilde Sint Agatha uit Boekel, naar oud gebruik, weer de kermis in Venhorst gaan “losschieten” op het evenemententerrein aan de Voskuilenweg. Aanvang 14.00 uur. De winnaar (een inwoner van Venhorst) zal dan worden uitgeroepen tot Kermiskoning van Venhorst 2013. Er wordt geschoten met kruisboog op de wip, zoals dat bij gilde St. Agatha gebruikelijk is. Wij roepen u op om een team (of meerdere) van 3 personen te vormen en zich aan te melden bij onze Hoofdman Sjef v.Zon. Iedereen van 12 jaar en ouder mag mee schieten; ook inwoners van Boekel of een andere gemeente. Er wordt geschoten in 3 categorieën: A jeugd van 12 tot 18 jaar. B van 18 tot 100 jaar, geoefende schutters, bekend met een vizier. C van 18 tot 100 jaar, ongeoefende schutters. Inschrijfgeld: jeugd € 3,- per team en volwassenen € 6,- per team. Aanmelden voor deelname: per e-mail sjef39@gmail.com of telefonisch 0492321626 of vóór de wedstrijden op het terrein.

plein presenteren zich: Realplay, The Square Roots, de Familie van Hout, de Rendak-Boys, The Big Bent, Jambalaja Moonshine, Blick, Black Pearl, Aplous, Jawa, Que Pasa en The Skills. De avond begint om 17.00 uur en eindigt om 01.00 uur. De entree is gratis. Vrijdag 30 augustus vindt het evenement Local DJ’s plaats op het Sint Agatha plein in Boekel. Een avond voor jong & oud met verschillende DJ’s afkomstig uit Boe-kel. Het plein wordt omgetoverd tot een heuse DJ arena, inclusief een spetterende lichtshow die de avond helemaal compleet maakt. De avond is voor 16 jaar en ouder en duurt van 20.00 uur tot 01.00 uur. Ook deze avond is gratis entree! Legitimatie verplicht. Verder presenteert de muziekcommissie tijdens Bourgondisch Boekel op zondag 1 september de Top 10 van de Top 700 Allertijden. Zaterdag 19 oktober vindt het evenement Boekel 700 Live plaats, in de grote zaal van Nia Domo. Een groot aantal Boekelse muzikanten delen hier het podium door hun repertoires naast elkaar te leggen. Hierdoor krijg je vele mooie

muzikale combinaties. Noteer ook alvast zaterdag 21 december in je agenda, dan vindt in alle cafés van Boekel het evenement Rock Around The Clock plaats. Hierbij wisselt niet het publiek van café, maar doen de bands dit.

Online spreekuur VAN AANZET

Het online-spreekuur van de sociaal raadslieden op vrijdagmiddag gaat de hele zomer gewoon door. De online spreekuren met een maatschappelijk werker grotendeels ook. Op ons online spreekuur heeft u direct contact met een hulpverlener. U kunt uw verhaal kwijt en krijgt een snel antwoord op uw vragen. Over uitkeringen en toeslagen, schulden, rechten als werknemer of huurder. Maar ook vragen over verwerking, stress, opvoeding, huiselijk geweld. Kijk op onze website www.aanzet.nu

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredyna-

De muziekcommissie van Boekel 700 heeft een 3-tal evenementen in de maand augustus gepland staan. Op zaterdag 17 augustus trappen we af met de Back to School Party in de grote zaal van Nia Domo. Vanaf 19.00 uur is alle jeugd van 12 t/m 16 jaar welkom om de vakantie af te sluiten, samen met dj Tim Verhagen, The Big Bent en een verassingsact! De avond duurt tot 23.30 uur. De entree is helemaal gratis, ook voor de jeugd buiten Boekel! Zaterdag 24 augustus staat in het teken van onze eigen locale muziekhelden, met andere woorden: Local Heroes! Op deze dag treden maar liefst 12 bands op, waarvan de bezetting uit minimaal 50% Boekelnaren bestaat. Hieruit blijkt dat er zich veel muzikaal talent in Boekel verschuilt! Verdeeld over 2 podia op het Sint Agatha-

MUZIKALE EVENEMENTEN


Aan táfel!!!! BOERGONDISCH BOEKEL 1 september - 14.00-20.30 uur

Dé afsluiting van de XL feestweek van Boekel 700. Een eetfestijn waarbij iedereen uit Boekel mag aanschuiven stond bovenaan op het wensenlijstje dat door de inwoners van Boekel werd aangedragen als onderdeel voor de invulling van een feestweek. Dit Boekels feestje gaat er dan ook werkelijk komen met een barbecuebuffet op het Agathaplein. Op het menu staan overheerlijke gerechten. Gemaakt van producten van Boekelse bodem. Deze worden met veel zorg voor u bereid! Onder het genot van al dat lekkers zijn er ook diverse optredens. Zang en dans door talenten uit eigen dorp, inmiddels bekent van radio en tv. Entertainers zullen u vermaken terwijl u langs de gereedstaande buffetten loopt. Dj Mario maakt het feest compleet met o.a. de bekendmaking van de Top 10 uit de door u samengestelde Top Boekel 700 aller tijden. En voor de kids?!: Een heus kinderplein waar zij zich de hele middag zullen vermaken met clowns, poppenkast en nog

ming!

veel meer. Om iedereen te kunnen voorzien van eten en drinken én voor een vlotte bediening is het nodig dat u een “Boergondische Braskaart”koopt! Een kaart voor volwassenen kost u 700 cent. U krijgt daarvoor 3 gerechten en 2 consumptiebonnen. Voor kinderen zijn de gerechten én de prijs van de kaarten aangepast. Een kinderkaart kost slechts 350 cent De kaarten zijn te koop tot 16 augustus bij Bakker Merks, Bakker Slager v.Exel en Supercoop.

Open dag in Museum de Kluis

Op zondag 28 juli is Museum de Kluis geopend van 13.00 t/m 17.00 uur. In het museum is de vaste tentoonstelling over de broeders Penitenten, Huize Padua en de psychiatrie te bezoeken en kunt u verhalen over de geschiedenis beluisteren op de buurtbank. Deze verhalen worden verteld door zenuwartsen en oud verplegers van de instel-

ling. De voorwerpen en foto’s uit de interviews zijn te zien in het museum. De tentoonstelling: “De verdwenen gebouwen van Padua” is in de oude kapel van de Kluis te zien. Mooie oude gebouwen die op het terrein stonden, zijn in de loop der jaren allemaal verdwenen. Met foto’s en de bouwtekeningen vind u hun geschiedenis. Het museum is gelegen aan de doorgaande weg Boekel- Handel t.o. Daniël De Brouwerstraat 28. We heten u ook deze keer weer van harte welkom bij uw bezoek aan de Kluis. Het museum is ook geopend op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Loop gerust even binnen om te kijken. Voor een groepsbezoek buiten de openingsuren kunt u een afspraak maken: tel. 0492 846173 of per mail: l.verstraatenjansen@chello.nl

Evenementenkalender 10 augustus: Kermis losschiten op sportpark Venhorst 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht

Kunnen wij nog iets voor u betekenen?

Heeft u nog voldoende (dag) lenzen en contactlensvloeistoffen? Zocht u nog een fijne zonnebril of wilde u Bij aankoop van complete gewoon uween bril nog eens na laten kijken, het kan allemaal. Maar in de week van 5 tot en met 10 augustus bril inclusief dezelf glazen gaan wij met voldoende lenzen, een fijne zonnebril en een goed afgestelde bril er even tussenuit. Onze winkel is in de (kermis)week korting op het montuur van 5 tot en met 10 augustus GESLOTEN Wij wensen u nog een fijne vakantie!

50%

Wacht niet te lang, nu is er nog volop keuze.

Kerkstraat 11a, Boekel, tel. 0492-321029

Kerkstraat 11a, 5427 BA Boekel Telefoon 0492-321029Stichting “De Boekelse Standerdmolen” opgeheven

Bij notariële akte van 5 november 2002 vond de oprichting plaats van de Stichting De Boekelse Standerdmolen. De doelstelling van deze stichting werd in haar statuten omschreven als volgt: a. het behoud van de molen "De Boekelse Standerdmolen", waaronder tevens het behoud van de cultuurhistorische waarde die met de molen zijn verbonden, en het behoud danwel het herstel van een passende molenomgeving dienen verstaan te worden; b. de bevordering van het ingebruikstellen van de molen; c. de bevordering van de kennis en de belangstelling voor de molen en voor molens in het algemeen. Eveneens overeenkomstig haar statuten heeft de Stichting getracht bovenomschreven doelstelling te verwenlijken door: a. het in eigendom verwerven c.q. houden van de molen; b. het verwerven van gelden ten behoeve van verplaatsing, restauratie, onderhoud en exploitatie van de molen; c. bij particulieren en overheid te bewerkstelligen dat hoge bebouwing en beplanting bij de molen geweerd wordt; d. het regelmatig in bedrijf stellen van de molen door (vrijwillige) molenaars; e. het opleiden van leerling-molenaars; f. het regelmatig openstellen van de molen voor bezoek en het verschaffen van informatie aan belangstellenden; g. het ondernemen en het bevorderen van activiteiten die de doelstellingen kunnen dienen. Tot grote teleurstelling van het stichtingsbestuur en vele Boekelse inwoners die de molen een warm hart toedragen, besloot de

gemeenteraad van Boekel in zijn vergadering van 25 februari 2010 om de Boekelse Standerdmolen niet te verplaatsen. Als gevolg van dit besluit kan de Stichting De Boekelse Standerdmolen haar voornaamste doelstelling - het draai- en maalvaardig krijgen van de molen - niet waarmaken en is besloten de stichting op te heffen. De formaliteiten hiervoor zijn vervuld en goedgekeurd door de Kamer van Koop-handel. De totale baten van de stichting in de vorm van donaties bedroegen tussen 2002 en 2011 € 3.325,80. De totale lasten bedroegen € 2.184,18 zodat een saldo resteert van € 1.141,62. Het stichtingbestuur heeft in haar opheffingsvergadering besloten dit resterende bedrag aan te wenden voor een bijdrage aan de Boekelse heemkundekring voor het realiseren van een boekwerkje over de Boekelse Standerdmolen. De gemaakte kosten kunnen worden gespecificeerd als volgt: - contributies Kamer van Koophandel € 269,69 - contributie Vereniging Hollandsche Molen 110,00 - bestuurs- en administratiekosten 218,29 - kosten lopende rekening RABO-bank 533,34 - promotiekosten (drukwerk/reclameborden) 1.022,56 - advertentiekosten 30,30 _______ Totaal € 2.184,18 ====== Mede naar aanleiding van vragen van belangstellenden hebben wij gemeend er goed aan te doen een en ander alsnog te publiceren. Wij danken onze sponsoren voor hun

Op deze manier willen we iedereen bedanken voor de kaartjes, bloemen en felicitaties ter gelegenheid van ons gouden huwelijk 2 juli j.l. Mede daardoor is het voor ons een onvergetelijke dag geworden. Hein en Mieny Aarden Kapelstraat 15 5427 BZ Boekel 0492-776055

spontane en zeer gewaardeerde bijdragen, waarmee de beoogde doelstellingen helaas niet konden worden bereikt. Boekel, juli 2013. Martien v.d.Brand, voormalig voorzitter Mart Witlox, voormalig secretaris

¿Que Pasa? nieuws

9 augustus SUPPORTACT van Miss Montreal openluchttheater Mariahout De Boekelse 13-mans top 100 band heeft de eer om het publiek op te warmen voor de speciale show van Miss Montreal en band in Mariahout. Miss Montreal stond onlangs nog op Concert at Sea in Zeeland en ze scoorde de zomerhit van 2013 ‘Hoe’ samen met Nielson. Het schrijven van haar songs doet ze het liefst tijdens een avondje bier drinken met haar band maar net zo gemakkelijk schrijft ze een rustig nummer in haar eigen kamer. Miss Montreal is een band, die rockt en emotioneert. Ze krijgen elk publiek gegarandeerd van de banken. ¿Qué Pasa? is een 13-mans coverband met een blazerssectie van maar liefst 7 blazers! De band heeft in het verleden de planken gedeeld met vele grootheden zoals o.a. UB 40, Kane, Direct, Rowwen Heze, Belle Perez, Alain Clark, Waylon, Within Temptation, Pater Moeskroen, George Baker, Jan Smit en vele anderen. Hoogtepunten waren de optredens in de Orangerie ‘s Hertogenbosch, 013 Tilburg, Sligro Night of The Proms Ahoy Rotterdam, Efteling, Leidseplein Live Amsterdam, Willem Ruistent Zeewolde, Festyland Volkel, Vudel en Bavaria Open Air Lieshout. ¿Qué Pasa? is ook nog te zien in XXL samenstelling met als extra percussionist Martien v.d.Burght en gastzanger Peter Smits op 24 augustus tijdens Boekel 700 Local Heroes op mainstage met een 1 uur durende show van 23.00 tot 24.00 uur op het plein in Boekel. Kaarten voor Miss Montreal en ¿Qué Pasa? via: http://www.oltm.nl/

Evenementenkalender 10 augustus: Kermis losschiten op sportpark Venhorst 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 20.30u 8 september Pleinfestijn Venhorst 20 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein


Sport

Berichten

Drie podiumplaatsen op Europees kampioenschap voor Talent BMX Team

In Dessel (BelgiĂŤ) werd dit jaar de eindronde om het Europees kampioenschap fietscross georganiseerd. Alle leden van het Handelse Talent BMX Team, met uitzondering van de nog steeds geblesseerde Renz van Haandel - die overigens wel als toeschouwer aanwezig was- hadden zich gekwalificeerd voor deelname aan deze kampioenschappen. Zaterdag was de dag waarop de wedstrijden in de Cruiser-klassen werden verreden. Harm v.Brussel uit Handel was deelnemer in de klasse 30-39 jaar. Hij bereikte via de manches de halve finale waarin hij een tweede plek veroverde. In de finale wist Harm achter zijn grote concurrent Dorus Brink ook de tweede plaats te pakken en de eerste podiumplaats in het team was binnen. Vrijdag was het de beurt aan de klassen 7 t/m 14 jaar. Hierin had het team 4 vertegenwoordigers t.w. Guus v.d.Eijnden uit Gemert, Ralf v.d.Broek en Pieter v.Lankveld uit Boekel en Matthew v.Dam uit Eerde. Guus reed in de klasse Boys 8 jaar alleen maar naar eerste en tweede plaatsen. De tweede plaats was ook zijn resultaat in de finale en ook deze podiumplaats was dus een feit. Nederlands kampioen Pieter v.Lankveld bereikte via zestiende-, achtste-, kwart- en halve finale de grote finale. Hierin ging het niet allemaal naar wens en hij moest tevreden zijn met de achtste plek. Ralf v.d.Broek en Matthew v.Dam wisten de finale niet te halen. Ralf werd in de klasse Boys 11 jaar in de halve finale uitgeschakeld met een zesde plaats. Matthew (Boys 14 jaar) bereikte dezelfde plaats in de achtste finale en was toen eveneens uitgeschakeld voor verdere deelname. Zondag was de dag voor Mike v.Mierlo en Chiel Claesen, beide uit Boekel, in de klasse Men 17-24 jaar. Ook Harm v.Brussel kwam vandaag in actie bij de Masters 30+. Mike behaalde in de zestiende finale een vijfde plaats, dus net een plaatsje tekort voor deelname aan de achtste finale. Chiel deed het uitstekend in deze klasse maar had de pech dat hij op een derde plaats liggend in de halve finale buiten de baan terecht kwam en zodoende deze halve finale op een zesde plaats eindigde. Harm v.Brussel reed bij de Masters 30+ tot en met de halve finale uitsluitend tweede plaatsen. In de grote finale haalde hij met een uitstekende derde plek zijn tweede podiumplaats binnen in dit Europees

kampioenschap. Op 25 juli begint het grote avontuur voor Guus v.d.Eijnden (Gemert) en Pieter v.Lankveld (Boekel). Zij gaan deelnemen aan het wereldkampioenschap in Auckland (Nieuw-Zeeland). Vanaf deze plaats wensen wij hen veel succes toe.

Uitslag 18 juli 2013. 1. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 2. Dames Verbakel-Vijge 3/4. Dames Coolen-v.d.Rijt 3/4. Dames Ceelen-v.Dinteren 5. Dames de Koning-v.Ras 6. Hr. en Mw.v.Helvoirt 7. Dames Delisse-Janssen

60,42% 57,50% 55,56% 55,56% 55,21% 54,86% 53,75%

50,00% 8. Dames v.d.Heijden-Rutten Tijdens de zomermaanden zijn alle bridgers van harte welkom. We spelen op donderdagavond in Partycentrum Nia Domo en beginnen om 19.30 uur. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

We gaan weer handballen! Nu is het natuurlijk nog vakantie, maar het duurt niet lang meer of we gaan weer handballen! In de week van maandag 12 augustus starten we met de trainingen op onze nieuwe buitenaccommodatie. Wil je zien wat je trainingstijden zijn, of in welk team je volgend jaar speelt, kijk dan op onze website: www.habo95.nl. Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag gaan handballen, stuur dan een mailtje naar info@habo95.nl.


Sport Tennisclub Boekel

Open Toernooi geweldig toernooi. Wat was het een prachtige week. Volop zomer, meer inschrijvingen dan ooit, alle banen bezet en een keurige organisatie. Dit jaar is er weer een Open Toernooi georganiseerd door TC Boekel. Het toernooi werd gespeeld van zaterdag 13 t/m zondag 21 juli. Het werd een onvergetelijke week, waarbij het heerlijke weer, een belangrijke rol speelde. Het is bijzonder leuk om te zien dat ook met name de jonge spelers ons toernooi weten te vinden. Ook de deelname van eigen clubleden was groot. Voor de toernooiorganisatie was dit een fijne opsteker. Alle vrijwilligers van TC Boekel, die betrokken zijn bij dit toernooi, haalden weer alles uit de kast en maakten er een gezellige week van. Op de eerste zondag verzorgde Van Rijbroek Sport&Mode een stand met artikelen op het gebied van tennis en plaatste indien gewenst, een nieuwe bespanning of een nieuwe grip. Dit was een leuke aanvulling op het toernooi. Hartelijk dank voor de ondersteuning van ons toernooi. Kortom, het was een zeer geslaagd toernooi. TC Boekel bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en sportiviteit en we hopen volgend jaar iedereen weer terug te zien op ons gezellige toernooi. De volgende onderdelen zijn gespeeld en kenden de volgende finalisten: Heren enkel 4:1 Kevin de Haan uit Sint Oedenrode; 2 Stijn Geurts uit Uden. Heren enkel 5:1 Tom Linssen uit Driel; 2 Remy Scheer uit Uden. Heren dubbel 5: 1 Danny v.Erp en Chiel v.d.Heuvel uit Lieshout; 2 Job v.Lanen en Bart v.d.Vorst Gemengd dubbel 5: 1 Antoin v.d.Akker en Jolanda v.Zutphen uit Zijtaart; 2 Eric den Dekker en Jose Mol uit Uden. Heren enkel 6: 1 Joshy Gevers uit Beek en Donk; 2 Jeroen Meulepas uit Boekel. Heren dubbel 6: 1 David en Henk v.Ras uit Schaijk; 2 Tonnie v.Orsouw en Tonny v.Tilburg uit Schaijk. Dames dubbel 6: 1 Judith v.Tiel en Dagmar Verhaaren; 2 Loes Hermens en Joyce v.d.Zanden uit Langenboom. Gemengd dubbel 6: 1 Pascal v.Berkel en Marielle Paashuis uit Volkel; 2 Henk v.d. Berg en Jose v.d.Plas uit Volkel. Heren enkel 7: 1 Jan Lelivelt uit Volkel; 2 John v.Lankvelt uit Boekel. Dames enkel 7: 1 Renee Donkers uit Boekel; 2 Lisa Goossens uit Erp. Heren dubbel 7: 1e Antoon v.Leur en

Berichten

Frans Loeffen uit Uden; 2 Tom de Bruijckere en Ruud Claassen uit Heesch en Boekel. Dames dubbel 7: 1 Henny en Renee Donkers uit Boekel, walk over; 2 Adeline en Nicole v.Hoof uit Boekel. Gemengd dubbel 7:1 Tim Lange en Claudia Gijsbers uit Boekel; 2 Tom Siebers en Anne Goossens uit Erp. Heren enkel 7 25+: 1 Tim Manders uit Rotterdam; 2 Iwan v.Grinsven uit Gemert. Dames dubbel 7 25+: 1 Bets BloemenEgelmeers en Marian v.Daal uit Mill; 2 Ans Nooijen en Jolanda v.d.Ven uit Boekel. Heren dubbel 7 25+: 1 Theo v.d.Bolt en Tiny v.Grunsven uit Zeeland; 2 Ad Bouw en Robbie Gubbels uit Boekel. Gemengd dubbel 7 25+: 1 Willem en Lieke v.d.Langenberg uit Haaren en Boekel; 2 Gerton Mulder en Nelly Thoonen uit Mill. Heren enkel 8: 1 Sander den Biggelaar uit Eindhoven; 2 Jason Vermeulen, uit Uden. Dames enkel 8: 1 Marloes v.d.Heuvel uit Zeeland; 2 Angele Janssen uit Volkel. Heren enkel 8 25+: 1 Joost v.Boxtel uit Mill; 2 Frank Caspers uit Boxmeer. Dames dubbel 8 25+: 1 Patricia Jacobs en Ivonne v.Lijssel uit De Mortel; 2 Miranda Brouwers en Anita in ’t Groen uit De Mortel. Heren dubbel 8 25+: 1 Marcel de Bruijn en Edward Kluijtmans, walk over; 2 Paul Delisse en Otto Wassenberg uit Boekel. Gemengd dubbel 8 25+: 1e Jos en Karin v.d.Tillaart uit Boekel; 2 Jos v.d.Biggelaar en Anja v.d.Ven uit Erp. Technische commissie Tennisclub Boekel

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Op zaterdag 20 en zondag 21 juli waren er 3 vluchten voor oude en jonge duiven. Op zaterdag werd de laatste 1-Daagse fondvlucht afgewerkt. Afstand naar Boekel ruim 680 kilometer. Deelname 58 oude duiven, gelost met een noord-oostenwind en temperatuur rond de 30 graden. Zeer zware vlucht. De uitslag was als volgt: E.Diepeveen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (mee 24 duiven/11 pr.); 10 P.Smits (mee 14 duiven /8 pr.); 18 A.Engelen (mee 10 duiven/1 pr.). De uitslag van de jonge duiven vanaf Chimay, 196 kilometer. Deelname 90 jonge duiven, gelost om 07.40 uur met no-wind en ruim 25 graden. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

E.Diepeveen (mee 38 duiven/19 pr.); 6, 7 C.v.d.Heuvel (mee 12 duiven/2 pr.); 16 J.v.d.Putten (mee 38 duiven/9 pr.). De laatste vlucht dit weekend oude duiven eveneens vanaf Chimay. Deelname 118 duiven. De uitslag: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E. Diepeveen (mee 46 duiven/25 pr.); 2,3 M. Reybroek (mee 10 duiven/4 pr.); 4 A. Engelen (mee 25 duiven/6 pr.); 15 C.v.d. Heuvel (mee 12 duiven/5 pr.).

Wieler Toer Club Boekel Utrechttocht, 21 juli. Een mooie warme zomerdag afgelopen zondag. Wat een weertje kregen de 34 deelnemers aan de Utrechttocht voorgeschoteld. De 140 kilometer lange tocht is een van de mooiste tochten van het seizoen. Je moet er wel vroeg voor uit je bed, maar het is zeker de moeite waard. Vandaag zou wel een dag met wat strubbelingen worden: 2 lekke banden op een plek waar de volgwagen niet bij was, een kolonne traktoren en een omleiding vanwege de open luchtmis op Esdonk. Via mooie landelijke wegen reden we richting Esbeek. Daar ligt landgoed de Utrecht. Midden in dat mooie gebied ligt herberg de Bokkenrijder. Wat begon als een kleine pleisterplaats voor smokkelaars en passerende reizigers, is het uitgegroeid tot een gigantisch terras met bijgebouwen. Rondom de Bokkenrijder liggen mooie wandelpaden en vennen. Zeker de moeite waard om daar eens een dagje te vertoeven. Helaas, wij hadden daar de tijd niet voor want ons streven is om rond de klok van twaalf uur weer terug in Boekel te zijn. Dan hebben de dagjesmensen geen last van ons, zoal deze week in de krant werd beweerd. WTC Boekel draagt er zorg voor dat de verkeersregels wel worden na geleefd. Onze gemiddelde snelheid komt nooit boven de 30 km per uur uit. We maken gebruik van wegafzetters, die ons veilig laten oversteken of laten stoppen voor naderend verkeer. Gelukkig gebeuren er bij ons geen ongelukken door nalatigheid. En alert blijven moet iedere fietser. Respect voor elkaar in het verkeer, dus zeker op het fietspad, is ons motto. Volgende week rijden we de Peel en Maasroute met een lengte van 120 kilometer. De B-groep rijdt de Dijkentocht West. Vertrektijden zie toerboekje. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. --------------------------------------------------

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

A l l e r h a n d e Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328.

Uw KAPSTER aan huis voor jong en oud. Hairstyle Diana, tel. 06-50892601.

--------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Rik van den Berg

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer! Verzekerd van een correcte installatie

Het adres voor beregeningspompen en/of aanleg van complete installaties. Tevens slaan wij waterbronnen.

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

Kruisstraat 93, 5373 BP Herpen Tel. 0486-411481, Mob. 0651-888371 info@boschberegening.nl www.boschberegening.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 - Verhuur van PUIN- & AfVALcONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BESTRATINgEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen. ◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software

Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

VAN DER POL E L E K T R O T E C H N I E K

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Build to last longer

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. `

A l l e r h a n d e Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. --------------------------------------------------

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Evenementenkalender 10 augustus: Kermis losschiten op sportpark Venhorst 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 20.30u 8 september Pleinfestijn Venhorst Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Pedicure Agnes v.d.Valk wenst u een prettige vakantie. Afspraken kunnen weer gemaakt worden vanaf 12 augustus. Tel. 0492-323352. Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen Wilhelminastraat 26- 5427 CE Boekel

GESLOTEN van 20 juli t/m 13 augstus Voor afspraak: tel. 06-17962288

nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

A l l e r h a n d e Evenementenkalender 10 augustus: Kermis losschiten op sportpark Venhorst 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 20.30u 8 september Pleinfestijn Venhorst

6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

20’Tseptember: kofferbakverkoop KNIPDURSKE Sandra Janssenop evenemententerrein • komt bij u aan huis • mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen. www.boekelswelzijn.nl

Voor de busreis naar Lourdes

van 3-10 september 2013 zijn nog enkele plaatsen vrij:

Heeft u interesse voor deze reis of wilt u graag meer informatie dan kunt u contact opnemen met: Jeanne Verhagen - van der Aa Statenweg 13 5427HB Boekel Tel. 0492-323256 of 06-22012534 U kunt ook kijken op www.opreismetjeanne.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van slaapproblemen of dromen? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

A l l e r h a n d e Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. ------------------------------------------------Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingenmachinale en/of aanmeldingen houtbewerking boekel Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUcADOORSBEDRIjf Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

NIEUWE AARDAPPELEN

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht

Evenementenkalender 10 augustus: Kermis losschiten op sportpark Venhorst

Fam. van Doren, Zandhoek 13, Boekel, tel. 0492-324423. Alle dagen open, ook op zon- & feestdagen van 08.30-20.00 uur.

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Dooren Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIjf

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS OPgEHAALD EN THUISBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy

v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

BOUWSTOffEN- HOUTHANDEL MAcHINALE HOUTBEWERKINg

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

GESLOTEN van 12-07-2013 t/m 03-08-2013

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Wegens VAKANTIE gESLOTEN van 13 juli t/m 11 augustus


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.