28e jaargang nr 38; 26 maart 2014

Page 1

28e Jaargang nr. 38 - 26 maart 2014

Basisschool De Regenboog zoekt de samenwerking

Donderdag 20 maart was de informatieavond voor nieuwe ouders op De Regenboog in Boekel. Daar werden de plannen onthuld die de school heeft voor de toekomst. De school heeft dit jaar zijn visie herzien met het team en wil ‘eigentijds basisonderwijs bieden, met een goede leerlingenzorg zodat de leerlingen met zelfvertrouwen hun weg kunnen vinden in de maatschappij’. De school zoekt daarvoor de samenwerking met peuterspeelzaal en kinderdagopvang. Samen met Fides wordt gekeken hoe je kinderen in een kindcentrum van 0-13 jaar goed onderwijs en opvang kunt bieden. Komend schooljaar wil de school peuterwerk aanbieden in het gebouw. Door samen met elkaar het gesprek aan te gaan over één pedagogische aanpak en de doorgaande ontwikkelingslijn van een kind, stel je het kind centraal. Ook voor de ouders is het prettig wanneer je één plek hebt, waar je kinderen naar toe gaan. Het

ontzorgt ouders als ze niet naar verschillende plaatsen in het dorp hoeven te rijden. Dat ontzorgen heeft de school ook op het idee gebracht om de samenwerking met zwemschool de Drie-essen te zoeken. Het aanleren van de zwemvaardigheden, toch een wezenlijk onderdeel in de opvoeding van een kind, kost de ouders namelijk veel (vrije) tijd. Zwemschool de Drie-essen heeft een prachtig zwemconcept dat kinderen op een ervaringsgerichte manier de zwemvaardigheid bijbrengt. In het aanbod zit een uitstekende differentiatie tussen instructie, inoefening, zelfstandig en samenwerken van de leerlingen. Eigenschappen die De Regenboog ook in het onderwijs aanbiedt. Volgend schooljaar wil de school daarom starten met het aanbieden van zwemlessen onder schooltijd inclusief vervoer, waardoor tweedejaars kleuters de mogelijkheid hebben om in één schooljaar het zwemdiploma A, B en C te halen. Thijs

Driessen van de zwemschool en Berry van de Wetering, directeur van De Regenboog slaan de handen ineen om dit samen met de ouders tot een succes te maken! Daarnaast wil De Regenboog kinderen op allerlei ontwikkelingsvlakken kennis laten maken met verrijkende activiteiten. Maar liever één ding goed, dan 10 dingen half. Wellicht dit schooljaar nog, maar zeker komend schooljaar wordt daarom de samenwerking gezocht met Bureau Beteken-is. Maaike Simons, specialist Creatieve Communicatie en Kinder-tekentherapeut gaat naschoolse tekenworkshops aanbieden op school, waar kinderen van alle leeftijdsgroepen aan kunnen deelnemen. Kinderen maken zo kennis met een stukje kunstgeschiedenis en komen in aanraking met verschillende tekentechnieken en materialen. De workshop met groep 8 leerlingen tijdens de informatieavond liet zien, dat ook dit een enorm succes is en talenten naar boven brengt bij kinderen die anders wellicht verborgen zouden blijven. Basisschool De Regenboog gaat dus, met diverse samenwerkingspartners, voor een mooie toekomst van uw kind!

Maak kans op GRATIS brandstof t.w.v. € 250,-

AD VAN HAANDEL Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Groep 8 leerlingen met hun werkstukken na de workshop

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar LOCATIE BOEKEL: Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Fam. v.d.Hoogen Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Life en garden Gemertseweg 9a 24 uur/dag Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag BoekelFit Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur Fam. Koster Raadstraat 4 Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling vanboxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Boszicht Entreehal tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl.

u w

d i e n s t

THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 29 maart: 17.30 u misdienaar Maarten V Johan Vesters en Fien Vestersv.d.Laar (vwg. sterfdag vader op 28 maart); Gerrit Welten (vwg. sterfdag). Zondag 30 maart, 4e zondag van de Vasten( Laetare): 10.30 u misdienaars Rick V en Irisa. m.m.v. koor uit Zeeland Thea v.d.Valk-Mezenberg (vwg jaargetijde); Marietje v.Dijk-Ruiijs en Piet v.Dijk; Anna Hoevenaars-v.d.Elsen; Jozef Lorteijen en Sophie Engelshoven en overleden familie; overleden ouders Schepers-Verhoeven; Fien Bevers-v. Delst (nms. de KBO); Annie en Mia v.d.Ven en Helga v.Eerdt-v.d.Ven. Maandag 31 maart: 19.00 u Anna Verbrugge-Klaassen (vwg. verjaardag); Jan en Mien Donkers-v.d.Heijden. Woensdag 2 april: 19.00 u Joke en Wim Donkers en hun dochter Maria; Han v.Lankveld en Jaan v.Lankveld-Egelmeers; overleden ouders Harrie en Bertha v.d.RijtHabraken (vwg sterfdag moeder).

SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Uden Kai Loeffen Zeeland Daan de Louw

MIVAPO

ZIEKENZALVING: Uden: Annie de Groot Kees Sondag

nen leven en werken. Kapelaan Harold v.Overbeek zal de plechtigheden op Eerste en Tweede Paasdag verzorgen, daarnaast is hij het aanspreekpunt voor mensen die behoefte hebben aan een praatje of een geestelijk gesprek. Hebt u interesse om aan deze bedevaart deel te nemen of wilt u meer informatie hierover dan kunt u contact opnemen met Jan v.Sleeuwen, tel. 0492-322447 of 0620556823.

BEDEVAART naar de Goddelijke Zaligmaker in Hakendover. Vanuit de provincie Noord-Brabant wordt ieder jaar met Pasen een bedevaart georganiseerd naar de Goddelijke Zaligmaker in het Belgische Hakendover. Vanuit het bisdom Den Bosch en het bisdom Breda gaan reeds eeuwenlang pelgrims op eerste en tweede Paasdag op bedevaart naar dit genadeoorrd. Ook Boekelse pelgrims nemen sinds mensenheugenis deel aan deze bedevaart, die vooral bekend is vanwege zijn beroemde paardenprocessie op Paasmaandag. Ieder jaar wordt er aan de bedevaart een intentie gekoppeld. Dit jaar is dat: “Goddelijke Zaligmaker, laat ons bidden dat de eenheid in het geloof bewaard mag blijven”. Een intentie om hoopvol te bidden dat het geloof een belangrijke pijler mag blijven in onze samenleving, opdat wij in eenheid vanuit ons geloof met elkaar kun-

GOSPELKOOR REACH OUT. Het gospelkoor Reach Out uit Zeeland komt a.s. zondag 30 maart de Eucharistieviering in de Sint Agathakerk muzikaal verzorgen. Het koor bestaat uit 17 zangers en zangeressen en zij zingen a capella, dus zonder begeleiding van instrumenten of orgel. Alle liederen zijn in het Engels, daarom komen teksten met vertalingen in de kerk te liggen, zodat u toch mee kunt zingen of lezen. Het koor zingt voor de eerste keer in de Sint Agathakerk in Boekel. Gospelmuziek is een vorm van muziek die meeslepend is en waar bij een ieder snel de drang opkomt om mee te willen zingen. U bent bij deze viering van harte uitgenodigd.

OVERLEDEN: Uden: Reggie van Donzel Theo Strik Boekel: Drieka Tielemans-Verbruggen Sjaan v.Lankveld-Bevers Zeeland: Coby v.d.Horst-Willems v. Dijk Gerrit v.Zutven

AANBIEDINGEN donderdag 27 maart t/m woensdag 2 april

ABRIKOZENVLAAI

SMULFLAPPEN

4 voor

PANDA DUBBEL DONKER

per stuk

ROOMBOTER

DONKER MEERGRANENBROOD

DENKT U AAN ONZE

TARWE BOLLEN

Missie Vakantie Potje

Iedere dinsdag MARTKAANBIEDING:

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

10 WORSTENBROOD

9.50 00 € 3. 85 € 1. 95 € 2. €

MET SLAGROOM

10 voor

voor slechts

11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Jeugd EHBO basisschool de Regenboog Ook dit schooljaar hebben de leerlingen van de groepen 8 meegedaan aan de EHBO-lessen. Ze waren enthousiast bezig met allerlei verbanden en kleine ongelukjes rondom huis. Ook wat je het beste kunt doen bij brandwonden, botbreuken en vergiftigingen werd besproken. Heel fijn is als je weet hoe je moet handelen bij verslikken en flauwvallen. Het kan ook gebeuren, dat je moet handelen bij een bewusteloos slachtoffer. Ze hebben het allemaal goed geoefend. De lessen die ze van Annemie, Sandra en Carolien hebben gekregen, zijn met veel aandacht gevolgd. En nu hebben ze allemaal hun examen gehaald en een diploma verdiend!! We feliciteren: Julia, Daan, Ralf, Dennis, Stef, Lonneke, Daan, Fleur, Kuba, Job, Marlies,Tom, Youri, Iris, Mirte, Lisa, Zoë, Lisa, Lieve, Marit, Juul, Lieke, Ize, Simon, Jort, Fleur, Sil, Nick, Tim, Indy, Sigrid, Sam, Dirkje, Kim, Giel, Fenne, Nick, Roy, Luuk, Carissa. R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 29 maart 19.00 uur + Zondag 30 maart 10.00 uur: Jan de Mol en Betha zijn vrouw; fam. Manders-Opsteen; Frank v.Dommelen; Jeroen Janssen; Jas v.d.Ven; Miet v.d.Laar-Derks Donderdag 3 april: 19.00 u Intenties kerkgangers. Acolythen en Lectoren: Zaterdag 29 maart: 19.00 u Maaike v.Oort Hr.Donkers Zondag 30 maart: 10.00 u Willy v.Oort Mw.v.Zon Donderdag 3 april: 19.00 u Martinese

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Nationale Bond EHBO

Hoogste onderscheiding voor jubilaris Sjaan v.Doren Onlangs werd Sjaan v.Doren uit Boekel door de Nationale Bond EHBO onderscheiden met het Bondskruis 1e klasse. 50 Jaar geleden slaagde Sjaan voor haar EHBO-diploma. Vanaf deze datum nam zij actief deel aan het EHBO-gebeuren en is tot nu toe niet meer weg te denken bij de EHBO-vereniging van Bakel. In 1976 slaagde zij voor haar aantekening lotusslachtoffer. Vanaf dan is zij naast EHBO-er ook nog actief als lotusslachtoffer tijdens oefenavenen, buitenoefeningen, oefeningen met de brandwer en cursussen. Ook tijdens diverse evenementen is zij actief. De EHBO-vereniging Bakel waardeert dit ten zeerste en wilde Sjaan dan ook bedanken en reikte daarom deze zeer hoge onderscheiding aan haar uit. Sjaan middels deze weg nogmaals bedankt en van harte gefeliciteerd met de onderscheiding. EHBO-vereniging Bakel

Dankbetuiging

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze zoon, broer en vriend,

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 19 maart 2014

Roos

Dochter van Anke v.Haandel & Leon Direks Zusje van Len Julianastraat 53, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Christ Jacobs

In het bijzonder willen wij vriendengroep ‘t Gu nie bedanken voor de goede hulp en steun die we van hun hebben gehad. Familie Jacobs en Linda


Tot en met 19 april ontvangt u bij iedere besteding van € 10,00 een stempel. Bij een volle stempelkaart ontvangt u GRATIS een heerlijke

SLAGROOMTAART voor ± 8 personen. Graag een dag van tevoren bestellen)

Donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 maart

Gehaktballen

elke vierde GRATIS

Bij 4 kipschnitsel ham-kaas

GRATIS zak echte frieten

Shoarmapakket (500 GRAM SHOARMA, 5 BROODJES + SAUS) Gepaneerde kipschnitsels Runderpoulet / hacheevlees Flinter grillvlees

samen voor

SPECIAL VAN DE WEEK

VLEESWARENTRIO

varkenshaas met courgette, lente-ui en tomaat in een fris sausje

100 gr. ontbijtcervelaat 100 gr. gebraden gehakt 100 gr. leverkaas

100 gram

samen voor

Lentehaasje

300 gram grillvlees, frisse rauwkost + sausje naar keuze

€ 795

€ 650 50 4 stuks € 6 95 500 gram € 5

samen voor

€ 245

Maandag 31 maart en dinsdag 1 april

Braadworst h.o.h. Bij aankoop van lamskoteltjes

500 gram voor

4 stuks

€ 500

500 gram voor

€ 295

Woensdag 3 april

GRATIS verse pesto

Ham-kaas burgers

4 stuks

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 325

GRATIS verse pesto

Ham-kaas burgers Gehakt h.o.h. Bij aankoop van lamskoteltjes

€ 395

keurslager

€ 500


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 28 maart Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 4 april GFT-afval/Groenbak

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak. Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

RAADSVERGADERING Agenda voor de raadsvergadering d.d. 26 maart 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 1. Opening. 2. Vaststellen van de agenda. (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk) 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Trekking van het stemnummer. 5. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.* 6. Raadsvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.* 7. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2014.* 8. Raadsvoorstel inzake gemeentelijk archeologiebeleid.* 9. Raadsvoorstel tot vaststelling van de beleidsregel Ruimte voor Ruime woningen. 10. Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor Brabant.* 11. Raadsvoorstel inzake Kaderstellende notitie 2015 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost.* 12. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant.* 13. Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant.* 14. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2014.* 15. Raadsvoorstel inzake vervanging kleedlokalen Boekel Sport. 16. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf.* 17. Raadsvoorstel inzake beleidskader 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord.* 18. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Brabants Historisch Informatie Centrum.* 19. Raadsvoorstel inzake Alcohol Preventie- en handhavingsplan 2014-2016.* 20. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen.* 21. Raadsvoorstel m.b.t. de herbenoemingsprocedure burgemeester. 22. Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de benoemde leden van de raad. 23. Initiatiefvoorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten behoeve van wethouder T.A.M. van de Loo. 24. Vaststelling notulen raadsvergadering 12 december 2013 en 20 februari 2014. 25. Mededelingen en ingekomen stukken. 26. Afscheid van de leden van de raad die niet in de raad in nieuwe samenstelling terugkeren. 27. Sluiting.


Gemeenteberichten Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar naast de voorstellen, ook achterliggende stukken voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken in het onderdeel Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen Agenda van de raadsvergadering d.d. 27 maart 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 1. Opening 2. Beëdiging van de leden van de raad in nieuwe samenstelling 3. Rondvraag 4. Sluiting

Verkaveling In plan “De Donk, fase1” ligt de grond bouwrijp, dus er kan meteen gebouwd worden. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd. Wilt u een bredere of een smallere kavel, geef het aan in uw reactie, dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is. De volgende kavels zijn beschikbaar: Nummer Categorie Vrijstaand KV4 Vrijstaand KV6 Vrijstaand KV7 Vrijstaand KV7a Vrijstaand KV8 Vrijstaand KV8a Vrijstaand KV15

Oppervlakte ± 664 m2 ± 678 m2 ± 513 m2 ± 517 m2 ± 521 m2 ± 719 m2 ± 1.218 m2

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met het muziekfestival Samba Cinco.

In verband hiermee wordt op 6 juli 2014 van 12.00 uur tot 23.00 uur - of zoveel korter als mogelijk is - het St. Agathaplein (van de rotonde tot het begin van de Kennedystraat) afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting. Boekel, 25 maart 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “DE DONK, FASE 1” TE BOEKEL De kavels voor de bouw van vrijstaande woningen zijn met € 35,- per m² excl. BTW verlaagd in plan “De Donk, fase 1” in 2014!

Extra korting alleen in 2014 voor particulieren: • 25% korting op leges van de bouwvergunning • indien u in 2014 bouwgrond koopt bij de gemeente Boekel, een woning duurzaam bouwt, u voldoet voor 1 januari 2017 aan de regels van duurzaam bouwen door middel van een energielabel A+++, dan ontvangt u 10% van de bouwgrondprijs terug.

Wachtlijst De gemeentelijke inschrijvingslijst is per 1 januari 2014 vervallen. In januari 2014 is dit gepubliceerd en ook hoe u de waarborgsom voor inschrijving bouwkavels retour kunt ontvangen. Het formulier hiervoor staat op de site www.boekel.nl. Het vervallen van de wachtlijst houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Grondprijs nu in 2014: € 240,00 per m2 exclusief btw Vrijstaande woning

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 9 april 2014 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester


Gemeenteberichten en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of emailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving vrijstaande kavel De Donk, fase 1”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, emailadres en telefoonnummer vermelden. DE VERANDERINGEN IN DE ZORG Jeugdzorg Er gaat veel veranderen in de zorg vanaf 2015. De gemeente wordt verantwoordelijk voor meerdere, nieuwe zorgtaken die eerst door het Rijk en de Provincie werden uitgevoerd. Lang is onduidelijk geweest wélke taken naar de gemeente gaan, wat men er mee hoopt te bereiken en wat de randvoorwaarden zijn. We kunnen nog steeds niet alle vragen beantwoorden, maar wát we weten gaan we delen.

Eerdere ondersteuning en eigen kracht De jeugdzorg is één van de nieuwe taken waarvoor de gemeente Boekel vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is. De uitgangspunten hierbij zijn: - Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. - De gemeente komt pas in beeld als dit niet vanzelf gaat. - Eerdere ondersteuning, zorg op maat en een betere samenwerking rond gezinnen. Dit vraagt om een versterking van sociale netwerken. Want waar nu vaak direct naar zorg als redmiddel wordt gegrepen, kan in veel gevallen een oplossing worden gevonden in de omgeving van de jeugdige. Naast het gezin en de basisvoorzieningen als school en verenigingen draagt u als onderdeel van de sociale leefomgeving bij aan een positieve ontwikkeling van onze jeugd.

Centrum voor Jeugd en Gezin Binnen deze verandering is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de belangrijkste partner. Het vormt het basisteam waarin verschillende zorgpartijen zoals GGD, GGZ, MEE en maatschappelijk werk samenwerken. Wanneer ondersteuning nodig is kan dat op meerdere plaatsen gesignaleerd worden, zoals door het (school)maatschappelijk werk, op het consultatiebureau en de huisarts. Zij zullen bij eventuele vragen eerst kijken naar wat u zelf kunt of wat uw omgeving voor u kan betekenen. Wanneer u direct ondersteuning nodig heeft bieden zij u dit zelf of schakelen ze passende expertise in.

Eén gezin, één plan Het uitgangspunt hierbij is dat de hulpverlening zo gaat samenwerken zodat elk gezin één aanspreekpunt krijgt. Dit heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste hoeft een gezin met meerdere problemen niet bij verschillende instanties aan te kloppen. Ten tweede kan hierdoor ondersteuning op maat worden geboden doordat het gezin als geheel in beeld is.

Wijkteam In onze gemeente is op dit moment een CJG inlooppunt in Sint Petrus. Deze locatie zal eind dit jaar worden omgevormd tot een wijk inlooppunt voor alle inwoners van Boekel. Hier werkt een wijkteam dat u zal ondersteunen bij vragen op het gebied van welzijn en zorg. Hierin zal ook een CJG-medewerker zitting nemen die gekoppeld is aan het basisteam Jeugd. Op deze manier zorgen we voor lokaal maatwerk in de (jeugd)zorg.

BEKENDMAKING VOORNEMEN TOT UITSCHRIJVING Als een inwoner van Boekel vertrokken is met onbekende bestemming, proberen wij eerst het nieuwe adres te achterhalen. Is de persoon niet meer te traceren dan schorten wij met de aanduiding “Land onbekend” het bijhouden van de persoonsgegevens op. Dan is hij of zij geen inwoner van Nederland meer.

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving Basisregistratie personen (BRP). Uit onderzoek van de afdeling Frontoffice is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij volgens de BRP staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeente Boekel het voornemen heeft onderstaande persoon op genoemde datum uit te schrijven. Datum uitschrijving 26-03-2014

26-03-2014

Voorletters en naam József Bartos

Ryan S. Jhorai

Geboortedatum 19-03-1973

19-01-1973

Op basis van dit voornemen heeft deze persoon de gelegenheid om, gedurende drie weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te verstrekken over de feitelijke verblijfplaats. Indien de gemeente Boekel geen nadere adresgegevens ontvangt dan wordt daarna de bijhouding van de persoonslijst beëindigd. Het formele besluit tot uitschrijving wordt ook op deze wijze gepubliceerd. Het voornemen tot uitschrijving ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “PEELHORST” TE VENHORST De grondprijzen voor kavels voor de bouw van rijwoningen en halfvrijstaande woningen zijn met € 20,- per m2 excl. BTW verlaagd en de kavels voor de bouw van vrijstaande/geschakelde woningen zijn met € 35,- per m2 excl. BTW verlaagd in plan “Peelhorst” in 2014!

Extra korting alleen in 2014 voor particulieren: • 25% korting op leges van de bouwvergunning • indien u in 2014 bouwgrond koopt bij de gemeente Boekel, een woning duurzaam bouwt, u voldoet voor 1 januari 2017 aan de regels van duurzaam bouwen door middel van een energielabel A+++, dan ontvangt u 10% van de bouwgrondprijs terug.

Wachtlijst De gemeentelijke inschrijvingslijst is per 1 januari 2014 vervallen. In januari 2014 is dit gepubliceerd en ook hoe u de waarborgsom voor inschrijving bouwkavels retour kunt ontvangen. Het formulier hiervoor staat op de site www.boekel.nl. Het vervallen van de wachtlijst houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. Verkaveling In plan “Peelhorst” te Venhorst ligt de grond bouwrijp, dus er kan meteen gebouwd worden. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.


Gemeenteberichten Wilt u een andere, bredere of een smallere kavel, geef het aan in uw reactie, dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is.

De volgende kavels zijn beschikbaar: Categorie Nummer Vrijstaand KV4 Halfvrijstaand K37 Halfvrijstaand K38 Categorie Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

Nummer K22 K23 K24 K31 K32 K33 K34 K40 K45 K47 K48 K49 K53

Oppervlakte ± 664 m2 ± 360 m2 ± 361 m2

Oppervlakte ± 641 m2 ± 603 m2 ± 607 m2 ± 480 m2 ± 774 m2 ± 688 m2 ± 707 m2 ± 657 m2 ± 1243 m2 ± 714 m2 ± 674 m2 ± 563 m2 ± 506 m2

tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 9 april 2014 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of emailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande of vrijstaande kavels Peelhorst”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, emailadres en telefoonnummer vermelden. GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ZANDHOEK 7- 9 De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 20 februari 2014 besloten het bestemmingsplan “Zandhoek 7-9” gewijzigd vast te stellen.

Beschrijving Het plangebied ligt op de locaties Zandhoek 7, Zandhoek 7A en Zandhoek 9 te Boekel en de bijhorende agrarische gronden. Het bestemmingsplan heeft tot doel om te komen tot het saneren van een intensieve veehouderij en andere voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Tevens wordt er ter plaatse een aanzienlijk deel aan nieuwe natuur, groenvoorzieningen en landschappelijke elementen gerealiseerd. Op grond van de beleidsvisie Vitaal Buitengebied Boekel wordt ter plaatse een nieuw bedrijf en grotere bijgebouwen toegestaan bij de (bestaande) woningen. Tevens wordt via de ruimte voor ruimte regeling een nieuwe woning toegevoegd.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp plan hebben betrekking op een milieuzonering voor geur rondom het nieuwe bedrijf, nader milieuonderzoek, de vestiging van maximaal 1 bedrijf ter plaatse, de bewijsstukken ruimte voor ruimte en nadere motivatie van het plan in de toelichting. In de regels en verbeelding zijn vooral technische wijzigingen aangebracht. Exploitatieplan De gemeenteraad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen. De exploitatie van het plan is anderszins geregeld.

Grondprijs nu in 2014: Rijwoning/starter Halfvrijstaand/hoekwoning Vrijstaand/geschakelde woning

Inzage Het bestemmingsplan “Zandhoek 7-9” en de bijhorende planstukken liggen vanaf 27 maart 2014 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale balie op het gemeentehuis van Boekel. U kunt het plan desgevraagd ook buiten kantooruren inzien. Het gehele plan met de daarbij behorende stukken is tevens raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is te vinden onder IDN-code: NL.IMRO.0755.BPHBOEZandhoek7en9-VA01.

€ 180,00 per m exclusief btw € 210,00 per m2 exclusief btw € 240,00 per m2 exclusief btw 2

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden

Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2.500 EA in Den Haag, door diegene die zich tijdig met zienswijzen tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelij-


Gemeenteberichten kerwijs niet in staat zijn geweest om (tijdig) zienswijzen in te brengen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet eerder in werking dan de dag nadat op een dergelijk verzoek is beslist.

Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State.

SHOTGUN: BELANGRIJKE ROL VOOR BIJRIJDER IN HET VERKEER Start Shotgun promotieteam in gemeente Landerd Udenhout, 21 maart 2014 - Op zaterdag 29 maart gaat het Shotgun-promotieteam van Veilig Verkeer Nederland naar het Halfvastenfestival in Zeeland en komt daarmee dit jaar voor de eerste keer in actie. Het project Shotgun is gericht op jongeren en afleiding in het verkeer. Het promotieteam van Shotgun bezoekt 40 evenementen in 2014 in Brabant om jongeren duidelijk te maken hoe belangrijk de rol van de bijrijder is om de veiligheid in het verkeer te verbeteren.

Nul verkeersdoden onder jongeren Shotgun is één van de vijf projecten van de Brabantse verkeersveiligheidscampagne ‘Help Brabant mee op weg naar Nul verkeersdoden’. 2014 staat in teken van jongeren (16-24 jaar) achter het stuur; Young 4 Nul. Hetty Tindemans, de regionale verkeersveiligheidsambassadeur ‘Nul verkeersdoden Brabant’ voor Noordoost-Brabant en wethouder van Landerd geeft daarom de aftrap voor Shotgun in 2014.

Shotgun Jongeren kunnen zelf veel doen om hun eigen veiligheid in het verkeer te verbeteren. Bijvoorbeeld door als bijrijder actief een rol te nemen voor een veilige autorit en Shotgun te worden. Een Shotgun neemt de telefoon aan, bedient de navigatie, verzorgt de muziek en zorgt ervoor dat vrienden achterin de chauffeur niet afleiden. De Shotgun checkt of de chauffeur ook echt de Bob is en durft er wat van te zeggen als er riskant gereden wordt. De Shotgun is degene die op de bijrijderstoel zit en er voor zorgt dat

de chauffeur zijn aandacht op de weg kan houden. Hij of zij neemt de chauffeur taken uit handen en houdt een oogje in het zeil.

Vaker ongevallen onder jongeren Jonge bestuurders en hun bijrijders zijn vaker slachtoffer van een auto-ongeval dan meer ervaren automobilisten. Afleiding in het verkeer speelt hierbij een grote rol. Veilig Verkeer Nederland heeft daarom de Shotgun campagne ontwikkeld. In de VS is Shotgun alom bekend en wordt er gestreden om de ‘Best seat of the car’. Want Shotgun zijn heeft veel voordelen: De bijrijder heeft de beste zitplaats in de auto en bepaalt welke muziek er wordt gedraaid. Veilig Verkeer Nederland wil met campagne bijdragen aan veiligere autoritten en een daling van het aantal ernstige verkeersongevallen onder jongeren.

Evenementen Om Shotgun onder de aandacht te brengen bij jongeren tussen de 16 en 24 jaar gaat het promotieteam van Veilig Verkeer Nederland de komende maanden in Brabant naar 40 verschillende evenementen. Het promotieteam zal bezoekers van de evenementen aanspreken om de Shotgun aanpak te promoten onder de doelgroep. Meer informatie via www.shotgun.nl en facebook.com/shotgunnl.

Campagne ‘NUL Verkeersdoden Brabant’ In 2014 focussen de provincie Noord-Brabant en een groot aantal andere overheden, onderwijsinstellingen en Veilig Verkeer Nederland zich met de campagne ‘NUL verkeersdoden Brabant’ speciaal op de jonge bestuurder; Young 4 Nul. De campagne ‘NUL Verkeersdoden Brabant’ is in 2012 gestart om het bewustzijn van weggebruikers over hun eigen rol in het verkeer te vergroten. De campagne focust daarbij op de grootste risicogroepen in het verkeer: jongeren, fietsers en senioren. Door de krachten te bundelen met onder andere partners zoals onderwijsinstellingen is het mogelijk om samen nog meer jongeren te bereiken en samen te werken aan Nul verkeersdoden. NUL verkeersdoden is te volgen via twitter @nvdbr en facebook/nulverkeersdodenbrabant en op www.nulverkeersdodenbrabant.nl. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Stichting Schaats- en skategroep Boekel voor het organiseren en houden van discoskateavonden op 21 en 28 maart en 24 en 31 oktober 2014 (verzenddatum 18 maart 2014); - Harmonie EMM voor het organiseren en houden van een jubileumweekend op 12 en 13 april (verzenddatum 18 maart 2014);

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 11 maart jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Regionale samenwerking jeugdhulp Het college geeft de gemeenten Den Bosch en Oss de opdracht om de centrumgemeente-constructie t.b.v. regionale samenwerking in het kader van de Jeugdwet uit te werken. Daarnaast krijgen zij als potentiële centrumgemeenten alvast de opdracht om het traject bestuurlijk aanbesteden 2015 voor de jeugdzorg uit te voeren voor de zorg/hulp die we regionaal inkopen.

Voortgang Watersamenwerking As50+ Het college geeft de gemeenten Den Bosch en Oss de opdracht om de centrumgemeente-constructie t.b.v. regionale samenwerking in het kader van de Jeugdwet uit te werken. Daarnaast krijgen zij als potentiële centrumgemeenten alvast de opdracht om het traject bestuurlijk aanbesteden 2015 voor de jeugdzorg uit te voeren voor de zorg/hulp die we regionaal inkopen.


Gemeenteberichten - Petanquevereniging Jeu de Bouckles voor het organiseren en houden van een jeu-de-boulestoernooi op 22 juni 2014 (verzenddatum 19 maart 2014); - E. Altay voor het exploiteren van het horecabedrijf op Statenweg 81 in Venhorst (verzenddatum 20 maart 2014); - Sambanda Supercussie voor het organiseren en houden van muziekfestival Samba Cinco op 6 juli 2014 (verzenddatum 20 maart 2014). Verleende ontheffing aan: - A.C.H. de Bruin voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens het jeu-de-boulestoernooi op 22 juni 2014 (verzenddatum 19 maart 2014); - J.J.W.M. van der Spank voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens Samba Cinco op 6 juli 2014 (verzenddatum 20 maart 2014).

Bezwaren Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 25 maart 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van acht woningen Locatie : De Gemeint 18 t/m 32, Boekel Verzenddatum : 13 maart 2014 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van vier beuken en één Amerikaanse eik Locatie : Daniël de Brouwerstraat 30 en Kluisstraat 2, Boekel Verzenddatum : 24 maart 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 26 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende

stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: omgevingsvergunning beperkte milieutoets: het wijzigen van dieraantallen binnen bestaande stallen Locatie : Rietven 4, Boekel Datum ontvangst : 13 maart 2014

Voor

: omgevingsvergunning beperkte milieutoets en bouwen: het oprichten van twee luchtwassers en een centraal afzuigkanaal Locatie : Noordstraat 11, Venhorst Datum ontvangst : 14 maart 2014

Voor

: activiteit bouwen: het renoveren / uitbreiden van een bijgebouw / woonhuis Locatie : Heiderik 11, Boekel Datum ontvangst : 18 maart 2014

Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand: het kappen van een boom Locatie : Burgt 5, Boekel Datum ontvangst : 18 maart 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. BEKENDMAKING BESLUIT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende beschikking ter inzage ligt:


Gemeenteberichten • Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de volgende vergunning gedeeltelijk in te trekken op verzoek van de inrichtinghouder. Het betreft een gedeelte intrekking van de op 4 augustus 2004 verleende revisievergunning en de op 8 april 2008 verleende veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer, thans omgevingsvergunning beperkte milieutoets krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De gedeeltelijke intrekking heeft betrekking op de inrichting op het adres Peelstraat 12 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie O, nummer 89. De intrekking is geregistreerd onder nummer 23790.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 26 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-

Koningsdag

UITNODIGING MAATSCHAPPELIJKE STAGE Het comité Boekel-Venhorst organiseert op 26 april a.s. allerlei activiteiten voor de viering van Koningsdag. De activiteiten vinden plaats op het St. Agathaplein in Boekel. Het programma begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Voor alle kinderen van de basisscholen proberen we er een gezellige dag van te maken. Wil je iets leuks doen voor je maatschappelijke stage, meld je dan aan. Voor informatie over het programma van die dag en aanmelding kun je contact opnemen met Truus v.d.Ven tel. 0492322997 / 06-33612436. VRIJE MARKT Op Koningsdag, 26 april, willen we jullie, kinderen van Boekel een kans geven om een eigen vrije markt houden. Jij mag als schoolgaand kind t/m groep 8 een plekje hebben op het plein om jouw spullen te verkopen. Deze vrije markt is van 11.00 tot 15.00 uur op het St. Agathaplein waar nog allerlei leuke en gezellige dingen meer gedaan worden. Ga op zoek naar allerlei leuke spulletjes, zelfgemaakte dingen die je kunt verkopen die dag. Samen met een vriendje of vriendinnetje kan natuurlijk ook!!! Je mag niet zelf kiezen wat je verkoop-

stuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 25 maart 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

plekje wordt, op volgorde van opgave krijg je een plek toebedeeld. Na afloop neem je alle, niet verkochte spullen mee naar huis!! We vragen een borg van € 25 per plekje, te betalen ’s morgens bij aanvang vrije markt. Als je het plekje netjes achterlaat

krijg je de borg meteen na afloop weer terug. Geef je snel op want……degene die het snelste opgeeft krijgt ook het beste plekje op het plein. Allemaal tot ziens op Koningsdag, Comité Boekel-Venhorst

-----------------OPGAVE-FORMULIER VRIJE MARKT KONINGSDAG-----------------

Voornaam: ........................................................................................................................... Achternaam:......................................................................................................................... Straatnaam: .......................................................................................................................... Leeftijd: ...............................................................................................................................

Naam basisschool: ............................................................................................................... E-mailadres:.........................................................................................................................

Dit formulier kun je inleveren bij Truus v.d.Ven, de Bosberg 74 in Boekel.

Wij willen graag alle inwoners die gestemd hebben op Boekels Welzijn bedanken voor hun steun.

Fractie Boekels Welzijn


Week van MS op basisschool Uilenspiegel De week van MS stond voor de deur. Tijdens een weekopening werd de kick off van deze week gegeven. De kinderen die de echte Mont Ventoux gaan beklimmen zongen een lied voor en over Marcel Kanters. Maar niet alleen zij, nee alle kinderen zouden de Mont Ventoux gaan beklimmen. Op een film kregen de kinderen te ziens hoe hoog de echte Mont Ventoux is. Marcel Kanters, vader van Liz en Matt, is de aanleiding van deze week. Hij kreeg vorig jaar te horen dat hij MS heeft. Na de kick off ging Marcel naar alle klassen om te vertellen over MS en wat de ziekte voor hem inhoudt. De kinderen luisterden naar de verhalen van Marcel en stelden gerichte vragen. Op woensdag kwam de vereniging van MS. Zij hadden ook heel veel informatie over

deze ziekte naar de school gestuurd. Ank, de voorlichtster, vertelde dat zij een andere vorm van MS heeft dan Marcel. Zij is heel snel moe en heeft ook veel last van pijnen. In begrijpelijke taal kregen de kinderen steeds meer te weten over deze ziekte. Donderdag werd de actiedag in deze week van MS. De weergoden waren ons gunstig gezind. Het was stralend weer. De zon scheen volop. In het middagprogramma stond de sponsorloop op het programma. De onderbouw startte hiermee. Tien rondes werden er gelopen. Na elke ronde kreeg het kind een stempel op de stempelkaart. En na de 10e ronde mochten de kinderen de heroïsche Boekelse Mont Ventoux beklimmen. Daarna was het de beurt aan de bovenbouw. Zij liepen 10 grote rondes. Luid werden ze aangemoedigd door alle kinderen van de groepen 1 tot en met 4 en alle aanwezige ouders. Wanneer ze dorst hadden kregen ze drinkbekers met water aangereikt om snel weer verder te gaan voor de volgende ronde. Matt Kanters bereikte als eerste de Mont Ventoux. Vele anderen volgden hem. Een groot applaus klonk er voor alle kinderen.

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

’s Avonds liep rond de klok van vijf uur het schoolplein gezellig vol. Het schoolplein was omgetoverd tot een eetplein. Bij verschillende kraampjes was allerlei lekkers te koop. Heerlijke pannenkoeken, lekkere soep, verschillende pasta’s, broodjes hamburgers, een koel glaasje drinken, popcorn of een suikerspin, het was allemaal te koop. Rondom de Boekelse Ventoux werd een rommelmarkt gehouden waar kinderen hun spullen probeerden te verkopen. Ook konden ze boogschieten. Het was supergezellig en de opbrengst is allemaal voor de stichting Klimmen tegen MS. Zij besteden het geld voor onderzoek. Wij willen alle kinderen en alle ouders bedanken die zich zo fantastisch hebben ingezet. Mede door jullie kunnen wij terugkijken op een prachtige week. Team Uilenspiegel

KATHOLIEKE VROUWEN GILDE

ST. ANNA

Bezoek aan Omroep Brabant Zoals beloofd gaan we dinsdag 8 april a.s. naar Eindhoven voor een bezoek aan Omroep Brabant. We ontmoeten er de redacteurs en gaan kijken naar de T.V. studio en de Radio studio. Ook zien we de grime ruimte. Dit alles zal ongeveer 1,5 uur duren. Wij willen daar om 09:45 uur aanwezig zijn en worden dan ontvangen met koffie/thee met…. Dan kunnen we om 10:00 uur starten met de rondleiding. Vervolgens bezoeken we het restaurant van ‘’De Rooi Pannen’’ in Eindhoven, een beroemde MBO school voor a.s. koks. Wij zullen daar vanaf 12.00 uur een brunch genieten van 3 gangen. Daarna bent U vrij om eventueel het centrum of iets anders te bezoeken. Als u hieraan wilt deelnemen verwachten wij u op het parkeerterrein van Restaurant ‘’La Compagnie’’ aan de Kerkstraat om 08.50 uur, dan vertrekken wij om 09.00 uur naar Eindhoven. Kosten: € 18,50 p.p. inclusief de reis naar Eindhoven. Op te geven, met betaling, vóór 28 maart bij Bertheke Vloet, St. Agathaplein 61 Boekel, tel 0492-325707. Wij rijden met eigen auto’s. Wil degene die over een auto beschikt en zelf wil rijden zich eerst opgeven? Bij voorbaat dank. Benzinekosten worden terugbetaald. Tot ziens, het bestuurUw hypotheekvragen stellen tijdens de NVM Open Huizen Dag op 5 april? U bezoekt een woning tijdens de NVM Open Huizen Dag. Droomhuis gevonden? Dan wilt u natuurlijk ook direct weten of dit financieel haalbaar is. Dat kan! U kunt namelijk dezelfde dag nog binnenlopen bij Rabobank Uden Veghel tijdens de inloopsessies. Zonder afspraak. Samen met een adviseur bespreekt u de betaalbaarheid van de woning.

Zonder afspraak kijken of een woning financieel haalbaar is Op 5 april 2014, tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunt u uw vragen stellen tijdens de inloopsessies bij Rabobank Uden Veghel aan de Verlengde Velmolen 1 in Uden. ‘Veel mensen vinden het fijn om op deze dag één of meerdere woningen te bezichtigen, omdat dit zonder afspraak kan. Dan is het natuurlijk ook fijn als je direct kunt bespreken of een woning financieel haalbaar is, zonder hiervoor een aparte afspraak te maken. Dit kan bij ons op 5 april’, vertelt Theo v.Hoek, manager Financieel Advies bij Rabobank Uden Veghel. ‘De inloopsessies zijn kosteloos en vrij-

blijvend. We kijken welke hypotheek het beste bij u past. We rekenen uit wat u maximaal kunt lenen. Maar we kijken ook naar welke maandlasten het beste bij uw persoolijke situatie passen. Want uiteindelijk bepaalt dat de betaalbaarheid van een woning. Ons advies afstemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en toekomstplannen. Dát is onze uitdaging’, aldus Theo v.Hoek. Gaat u niet naar de NVM Open Huizen Dag? Dan kunt u natuurlijk altijd langskomen voor een kosteloos oriëntatiegesprek. Bel voor het maken van een afspraak met 0413219222 of stuur een e-mail naar financieeladvies@udenveghel.rabobank.nl.

NEDERLANDSE HARTSTICHTING

COLLECTEWEEK Van 6 /m 12 april vindt de jaarlijkse collecteweek plaats van de Nederlandse Hartstichting. Laat uw hart spreken en help ook mee in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Tijdens deze Hartweek vraagt de Hartstichting financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Ook dit jaar gaan weer zo’n 75.000 collectanten op pad om geld in te zamelen. Ook in Boekel en Venhorst zijn meer dan 100 collectanten bereid om enkele uurtjes van hun vrije tijd beschikbaar te stellen. Ze doen dit omdat ze

KEIZERSBERG Hotel

Restaurant

is op zoek naar JOU! Wij vragen voor ons hotel een

INTERIEURVERZORGSTER Werktijden in overleg. Heb je interesse? Neem dan contact op met restaurant Keizersberg en vraag naar Henk Dobbelsteen of mail je cv naar info@restaurantkeizersberg.nl Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl

het werk van de Nederlandse Hartstichting belangrijk vinden en omdat ze, soms uit ervaring, weten hoe belangrijk juiste en snelle hulp is wanneer je hartproblemen krijgt. De Hartstichting zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van hart- en vaatziekten In Nederland. Jaarlijks sterven ongeveer 45.000 mensen door een hartinfarct, beroerte of andere hart- of vaatziekte. Help ook! De Hartstichting doet haar werk zonder financiële steun van de overheid en is volledig afhankelijk van de Nederlandse bevolking. Uw steun is hierbij dus van groot belang! Mocht u meer informatie willen of u opgeven als collectant dan kunt u contact opnemen met mevr. Jagers, tel. 351215.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 1 april wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Op zoek naar een leuke vakantiebaan?

Voor de periode juli & augustus zijn we op zoek naar jou!

Ben je minimaal 18 jaar en ben je overdag of ‘s avonds beschikbaar en is werken in de horeca of cafetaria wat voor jou? Of ben je 16 jaar oud en wil je graag buiten werken? Laat dan snel iets van je horen.

Camping boekelsVen

tel: 0492-321941, vragen naar Brigitte Zon


OPENSTELLING Vrijdag 4 april gaat de tweede Backstage Boekel plaatsvinden in Café Salut Openingstijd van 20.30 uur tot 00.30 uur. Dit keer presenteren de DJ’s Frence en Niels zich, met een mooie lichtshow en natuurlijk de beste muziek. Dj Frence en Niels zijn bekend in de regio en hebben al vaker in Boekel gedraaid. Kaartverkoop: vrijdag 28 maart van 19.00 uur - 20.00 uur in Café Salut. Wees erbij want vol is vol. www.backstageboekel.nl

Discoskaten op het St. Agathaplein

Na een eerste dolle vrijdagavond Discoskaten doen we het vrijdagavond 28 maart nog een keer dunnetjes over. We zien je graag op vrijdag 28 maart, 19.00 uur tot 21.00 uur. Ons koek en snoepie kraampje is ook weer geopend met o.a. lekker warme koffie en chocomel voor de koukleumen aan de kant.

Museum De Kluis

Op zondag 30 maart is Museum de Kluis geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum is gelegen op het terrein van Huize Padua aan de doorgaande weg van Boekel naar Handel, tegenover Dan. De Brouwerstraat 28. Museum de Kluis is het oudste gebouw van Huize Padua en heeft een bewogen geschiedenis. Dit willen we laten zien met een speciale fototentoonstelling met de titel: “Van klooster naar Museum”. In 1742 kwamen de broeders Penitenten naar Boekel en bouwden een eenvoudig onderkomen, opgetrokken uit turfsteen bestreken met leem en kalk, nu staat er een prachtig museum en laat de tentoonstelling zien hoe dit tot stand kwam. In het museum is in woord en beeld de geschiedenis van de Broeders Penitenten, Huize Padua en de algemene psychiatrie te zien. Passend hierbij is de buurtbank. Verhalen over de ontwikkeling en geschiedenis van Huize Padua zijn hierop vastgelegd en worden verteld door oud medewerkers aan de hand van foto’s en voorwerpen. Bent u in het bezit van een computer dan is het mogelijk ook thuis eens te kijken op de site www. buurtbankbrabant.nl en laat u

verrassen door de vele verhalen van de musea en heemkundekringen. Uw reacties zijn altijd welkom. Voor een bezoek aan het museum kunt u ook op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht. Voor een groepsbezoek kunt u bellen met 0492 846173 tijdens de openingsuren of een mailtje sturen naar: l.verstraatenjansen@chello.nl. Of kluis@-ggzoostbrabant.nl om een afspraak te maken.

TONEELVERENIGING

Dorpsgenot

Verjongd Dorpsgenot speelt “Gedoe in de kangoeroe”. Toneelvereniging Dorpsgenot speelt op woensdag 9, zaterdag 12 en zondag 13 april in Partycentrum Nia Domo de klucht “Gedoe in de kangoeroe”. Kaartverkoop:vanaf 15 maart bij Gerrie Verhoeven, de Sparren 3, tel. 323078 en Jos Biemans, Burg. Schafratstraat 14, tel. 323488/06-30252823, e-mail j.biemans15@gmail.com Toegangsprijs = € 5,-- in de voorverkoop en € 6,50 aan de zaal.

Jeugdnatuurwacht de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Op 15 maart was de activiteit met de verrekijker en is er gekeken naar vogels die rond nestkasten en nesten in bomen bezig waren Ondertussen werd er flink wat afval verzameld. Op zaterdag 29 maart worden braakballen uitgeplozen; heb je zelf ook braakballen breng die dan mee. Voor deze activiteit kun je een pincet meebrengen en je loep. Tot ziens op zaterdagmiddag 29 maart om 15.00 uur bij de Perekker. Hierbij een foto van de laatste activiteit. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

Van de opbrengst wordt de discotheek betaald, erg belangrijk, want zonder discotheek geen discoavond. Bij regen verplaatsen we de avond naar 4 april, zie hiervoor de website of bel 0620430257 Tot ziens! Info: www.skeelergroep.nl, Gerard Krol 06-20430257 Tot ziens! Schaats- & Skategroep Boekel


Gilde St. Agatha Boekel Teerdag gilde St. Agatha Je zou kunnen zeggen dat zondag 16 maart 2014 St. Jozef te Venhorst en St. Agatha uit Boekel zich verloofden. De “teerdag” van gilde St. Agatha werd begonnen in de St. Jozefkerk te Venhorst met een viering van een H. Mis vanwege St. Jozef’s naamdag op 19 maart met opluistering door het parochieel gemengd koor. Op 2 februari jl. zou het gilde haar teerdag vieren wat toen geen doorgang mocht en kon vinden vanwege het overlijden van gildebroeder Wim Kuitert. Vandaar de teerdag verplaatsing van St. Agatha naar St. Jozefdag. Mgr. v.Velthoven liet in zijn humoristische preek uitkomen dat het toch heel speciaal was om beide verjaardagen in grote saamhorigheid te vieren en luister bij te zetten met de gilderituelen. Hij en de 2 wethouders van de gemeente Boekel kregen dan

ook een prachtige vendelgroet, waarbij de eigen vendelier Maarten v.d.Ven werd bijgestaan door 3 uitstekende vendeliers van het O.L. Vrouwe- en Catharinagilde uit Erp. Daarna werd in De Horst de erewijn gedronken en een lichte lunch gebruikt. Duidelijk was toen al dat de Nieuwe Deken uit Venhorst moest komen. Immers, de attributen behoefden niet in de materiaalwagen opgeborgen te worden en bleven klaar staan voor nader gebruik. Met slaande trom, klaroengeschal en vliegend vaandel ging de stoet op weg naar de Nieuwe Deken. De stevige wind trotserend, kwam het gilde terecht bij Gerrit Janssen op Noordstraat 15z. Verder waren daar aanwezig zijn vrouw Maria, hun 2 dochters en kleinkind te samen met heel wat buren. Gerrit heeft als begeleidingsfunctionaris het toezicht in handen van allerlei civieltechnische zaken op vliegbasis Volkel. Hoofdman Sjef v.Zon installeerde vervolgens de Nieuwe Deken op humoristische wijze en de gebruikelijke rituelen. De verloving van Gerrit van St.

Joseph met St. Agatha was een feit, ondersteund met een hartversterkertje en boerenzult op roggebrood in de kantine van camping “De Noordkant”. Gevolg: veel gezelligheid! De verwachting is wellicht gerechtvaardigd dat met de komst van een vliegbasismedewerker het gilde een hogere vlucht kan gaan nemen! Op de terugweg naar het St. Jozefplein bood mevr. Nellie v.Bakel-Hurkmans aan de Voskuilenweg het gilde ook weer een zeer gewaardeerde versnapering aan. Eenmaal op het plein werd alles ingeladen en ging heel de groep naar het gildehuis aan de Waterval. Daar werd om 18.00 uur een uitstekende mix van stamppotten geserveerd. De feestavond daaropvolgend werd door de eigen activiteitencommissie ingevuld met een eigen Boekelse kwis. Een originele, en door niemand te verwachten hoofdprijs, werd in het vooruitzicht gesteld. De tafel die won mocht en moest voor hun overwinning de kantine opruimen. Grotere broederlijke waardering bestaat niet! Met veel hilariteit en gezelligheid was deze mooie dag om 22.00 uur ten einde.

B o e k e l

Schoonheidssalon

À V L E

ELVÀLIE Elly van der Linden

Gezichtsbehandelingen Huidoneffenheden verwijderen Harsbehandelingen Definitieve ontharing IPL

I L

Verfbehandelingen Manicurebehandelingen Gelcolornagellak Afslankcoach Kyalin Het plaatsen van WIMPEREXTENSIONS

Behandeling voor jong en oud, man of vrouw ook duo-behandeling mogelijk. Deze schoonheidsbehandelingen ondergaat u in een bosrijke omgeving, voor uw rust en privacy. Rietven 9, 5427 LP Boekel, 0492 - 324244, www.elvalie.nl

Ledenontmoetingsavond met TV verslaggever Theo Verbruggen Kring. Datum: woensdag 2 april 2014. Plaats: Ontmoetingscentrum Ter Aa, Den Uil 1a, 5469 CG Erp. Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Voor alle KVO leden en andere belangstellenden. Inleider: Theo Verbruggen. Kosten: € 5,00 voor KVO leden incl. koffie/ thee, niet-leden: € 7,50 Mediaman Theo Verbruggen, geboren en getogen in Erp, is vooral werkzaam als verslaggever voor het NOS journaal. Heeft in het verleden televisieprogramma’s gepresenteerd voor omroep Brabant, zoals het society programma “Gestrikt”, consumentenprogramma “Zaak voor TV” en het cultuur historisch programma “Witte Geit”. Hoe kom je als boerenzoon terecht als verslaggever in het NOS journaal en hoe ziet het leven van een nieuwsverslaggever eruit. Theo zal aan de hand van een aantal reportages de in en outs vertellen als tv-verslaggever.


2+1 4+2 6+3 8+4

VAN

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

VEN

aktie geldig van 28 maart t/m 10 april

DE

Lingerie

KERKSTRAAT 21 - BOEKEL - TEL. 322503

Keuzemenu € 24.50 p.p.

GEFRITUURDE INKTVISRINGEN geserveerd met tzaziki of

Traditionele Griekse BOERENSALADE of

TOMATENSOEP *******************

ZALMFILET uit de oven of

LASAGNE gevuld met fetakaas en spinazie of

VARKENSHAAS van de grill geserveerd met champignonroomsaus. *******************

Huisgemaakte BAKLAVA of

VANILLE-IJS met warme kersen en slagroom of

GRIEKSE YOGHURT met walnoten en honing *******************

Voordelen van Power Slim • Deskundig advies • Snel resultaat • Gezond voedingspatroon • Lekkere producten • Makkelijk vol te houden • Wetenschappelijk onderbouwd

Wilt u geen kilo`s maar alleen centimeters kwijt raken dan kan dit met onze myo. Op alle spiergroepen, ook voor MANNEN.

Slim Time Boekel The Weight & Beauty Company

Karin van den Tillaart Zandhoek 17, 5427 PJ Boekel Mobiel (06) 30 16 15 06 Mail: boekel@slimtime.nl Web: www.slimtime.nl

Goede vrijdag, 1 en 2e Paasdag en Koningsdag 2014 zijn wij geopend.

Reserveren is zeer wenselijk.

Grieks restaurant ASTERIA Volkelseweg 7 Boekel, 0492-774341 www.restaurantasteria.nl


Boekelse bedrijven gaan samenwerken

Van Haandel zand- en grindhandel en Willem Straatman dienstverlening hebben onlangs besloten de handen ineen te slaan. Op deze manier hopen ze de klant nog beter te kunnen bedienen. door Ria van Tiel

Van Haandel zand- en grind: al 64 jaar een begrip in Boekel en omstreken. In 1950 begon Jan van Haandel met een zand- en grindhandel. Tien jaar later werd het bedrijf overgenomen door Wim van Haandel. En op hun beurt kwamen ook de zoons Pieter en Carl in 1985 in het familiebedrijf. Door het overlijden van Carl afgelopen jaar kwamen de bedrijfsactiviteiten enige tijd op een laag pitje te staan. Pieter stond er in een klap alleen voor. Om de zaak weer volledig te kunnen hervatten zocht Pieter versterking. In de persoon van Willem Straatman uit de Zwaluwlaan meent hij weer een goede partner gevonden te hebben. Willem heeft al enige jaren ervaring met minigravers in het grond-, sloop-, riool- en straatwerk. Pieter heeft gekozen voor deze samenwerking

omdat het werk van Willem dicht bij de eigen werkzaamheden liggen en ze elkaar hierin kunnen aanvullen. Het is de bedoeling dat ze vanaf mei als partners samen kunnen werken. Voor de klant verandert er niets. “Ieder doet gewoon zijn eigen ding. We nemen werk van elkaar over en vormen een team “, zo legt Pieter uit. Door

deze samenwerking hopen ze een nog uitgebreider dienstenpakket te kunnen leveren voor zowel collega bedrijven als klanten. Beide bedrijven behouden hun eigen identiteit, website telefoonnummers en dergelijke. Samen hebben ze wel alvast een nieuwe containerauto gekocht die deze week in gebruik is genomen.


bedankt voor uw stem!


Eerste prijs bij de Orion Music Awards

Donderdagavond was in het Parktheater in Eindhoven de jaarlijkse muzikale competitie tussen de Orion scholen: Orion Music Award. Er waren veel goede optredens te zien met stevige concurrentie voor zowel het bandje van ons VMBO als onze HAVO/VWO. Dat zou moeilijk worden, zeker omdat we vorig jaar al gewonnen hadden. En dan … Spannende jury-uitslag: weer de eerste prijs!, dit jaar in de categorie VMBOHAVO/VWO onderbouw!! (In de andere categorie HV-bovenbouw deden we niet mee) Het Udens College is natuurlijk trots en

namens de leerlingen en het personeel feliciteren we Joek Daamen en Beerend Klomp uit Boekel en Silke Wijdeven, Evi Timmers en Floris Bremer met hun prijs (€ 1000,= als bijdrage aan hun verdere muzikale carrière) en vooral met hun prachtige optreden als Breaking4Diamonds met het nummer “Starships”. Ook alle complimenten aan coach Celine Raijmakers (vorig jaar zelf winnares) en hun geweldige muziekdocent Will Veraa. We zien Breaking4Diamonds graag binnenkort nog een keer in school optreden. Dit zijn ze: V2 - Silke Wijdeven, Evi Timmers, Joek Daamen, Beerend Klomp; H5

OOK VOOR AL UW PRINTS

Kopieëren | Printen in kleur en zwart/wit mogelijk tot A3 formaat in diverse gramsgewichten

De Vlonder 10 | 5427 DC Boekel | 0492-322140 | info@boekeldruk.nl

- Floris Bremer (ondersteuning op basgitaar, vorig jaar ook geweest), Celine Raijmakers (coach, vorig jaar ook geweest); docent Will Veraa

Historisch hoogtepunt: Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel met 4 personen in de gemeenteraad! Kiezers bedankt voor jullie stemmen! Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel zal voor het eerst in haar geschiedenis tijdens de komende 4 jaar met 4 personen vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Dit is het geweldige resultaat van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2014. En te danken aan 4 jaar op een gezond kritische manier mee besturen met onze coalitiegenoten D.O.P. en Boekels Welzijn. Onze voorzichtige, maar blijkbaar realistische hoop, is uitgekomen. Daardoor zullen op donderdag 27 maart de volgende personen als raadsleden in de gemeenteraad worden geïnstalleerd: Henri Willems, Jeanne v.Eert, Bart v.d.Hoogen en Axel de Wit. Axel is 19 jaar en daarmee het jongste raadslid van de gemeenteraad. Wanneer er meer duidelijkheid is over de toekomstige coalitie kan deze samenstelling kan nog veranderen. Wat betreft de cijfers van de verkiezingsuitslag kunnen we opmerken dat de opkomst in Venhorst weliswaar lager was dan in 2010 maar van alle stembureaus toch nog steeds het allerhoogste, met 67%. Een relatief goed opkomst. We hebben in Venhorst 79% van de stemmen behaald. Daarvoor willen we Venhorst heel erg bedanken. Ook in Boekel en Huize Padua hebben we meer kiezers aan ons hebben weten te binden dan ooit te voren. Ook daarvoor willen we Boekel en Huize Padua heel erg bedanken. Daarnaast bedanken we natuurlijk iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen. We blijven ons inzetten voor de leefbaarheid van de gemeenschap, dat is ‘ook uw belang’. Daarvoor zijn we Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel. Bestuur en fractie Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel www.gemeenschapsbelang.nl


boekhoudingen belastingzaken adviesverlening

Maandmenu MAART 2014 Salade met gebakken zalmtartaar of

Bouillonsoep

~~~~~~

al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

3 Sliptongetjes met kruidengarnalensaus of

Biefstuk op z’n Hollands met gegratineerde oude kaas en kruiden

~~~~~~ Keizersbol met slagroom of

Koffie

Schade? Ga naar de specialist.

€ 19.75 Alle gerechten met bijpassende garnituur

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 321526 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.0 uur


boekel-Venhorst VVD Boekel- Venhorst best presterende VVD afdeling van Noord- Oost Brabant. Tijdens de regio bijeenkomst van VVD NO- Brabant is de afdeling Boekel-Venhorst uitgeroepen tot de best presterende

afdeling met een winst tijdensde verkiezing van 2014 van ca 30% ten opzichte van het aantal VVD stemmersin 2010 in de Gemeente Boekel. Walter Manders, fractieleider van VVD Boekel-Venhorst mocht deze benoeming in ontvangst nemen. Kiezers bedankt!

De Relatiefluisteraar IN THEATER DE HORST

Theater de Horst Venhorst presenteert vrijdag 28 maart: De Relatiefluisteraar van Arnout Van den Bossche. Je moet het maar doen, als Vlaamse cabaretier de prijzen komen wegkapen in Nederland. Arnout Van den Bossche won al verschillende cabaretprijzen, met als bekendste de finaleplaats bij de laatste 3 van het VARA Leids Cabaret Festival, toch wel de moeder der cabaretwedstrijden van Nederland. Tijdens de daaropvolgende finalistentournee door heel Nederland maakte hij indruk met zijn programma “De Relatiefluisteraar�, een buitengewoon komisch cabaretprogramma over man-vrouw relaties. Fijnzinnig, herkenbaar en vermakelijk raak!

Hou je niet van platte of schofferende humor, maar heb je het liever verfijnd en subtiel, dan is deze voorstelling echt iets voor jou. Aan enkele stiften en een tekenbord heeft Arnout genoeg om jou en je partner een hilarische avond te bezorgen. Arnout Van den Bossche - De Relatiefluisteraar - 28 maart 20:00 uur Kaarten via www.dehorstvenhorst.nl

Evenementenkalender 28 maart: discoskaten St. Agathaplein 23 t/m 29 maart: Boekelse Driebandkampioenschappen 28 maart: Theater de Horst, cabaretier Arnout v.d.Bossche 9,12 en 13 april Toneelvereniging Dorpsgenot

kiezers beDankt Boekel-Venhorst


HarMOnie eMM Presenteert b.g.V. Haar 125-Jarig bestaan VOOr ieDereen Die graag Meezingt Met De grOOtste Hits Het grOOtste MeezingCOnCert Van 2014 in bOekeL:

zing Mee Met

‘aMeezing bOekeL’

zaterDagaVOnD 12 aPriL aanVang: 20.30 uur sPOrtHaL ‘De burCHt’ M.M.V. HarMOnie & sLagWerkgrOeP eMM en ¿QuÉ Pasa’ MuzikaLe LeiDing: bart Van zutVen

entreekaarten Á 10 eurO ziJn nu VerkriJgbaar biJ De suPerCOOP in bOekeL!!!


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Omdat de competitie zijn einde nadert moeten sommige teams meer risico nemen om nog enkele belangrijke punten te pakken, want de spanning om promotie en om degradatie is groot. In de B-poule was koploper Biemans komkommers vrij. Dit betekende dat nummer 2 Midicentrum Stender bij winst de koppositie kon overnemen. De spelers van Midicentrum Stender waren zeer gemotiveerd en gingen vanaf het eerste fluitsignaal direct in de aanval. Tegenstander Quick-Hedge kon het hoge tempo in het eerste gedeelte van de wedstrijd nog bijbenen, maar in de tweede helft kon men het aanvalsspel niet volgen en ging met 4-1 onderuit. Dit betekent dat met even veel gespeelde wedstrijden nu de koppositie in handen is van Midicentrum Stender. Nummer 3 in deze poule De Drie Kronen wist nipt te winnen van OOvB, maar zij komen voor de inhaalrace op promotie waarschijnlijk te laat. In de hoogste klasse ging nummer 2 De Schutboom/v.Dijk gevoelig onderuit tegen de nummer 7 AVB Asbestverwijdering. De spelers van De Schutboom/v.Dijk begonnen iets wat te lichtzinnig aan de wedstrijd, waardoor zij door de goede tegenstand van AVB Asbestverwijdering niet in hun spel konden komen. . Even later op de avond moest koploper Donkers/v.Lankveld aantreden tegen nummer 3 Stuc Force. Ook dit was een wedstrijd die lang gelijk op ging met kansen aan beide zijden. Maar na het laatste fluitsignaal was

Berichten

het toch het team van Donkers/v.Lankveld die met een 3-2 overwinning de punten wist te pakken. Voor De Schutboom/ v.Dijk is dit een pijnlijke nederlaag, gezien het verschil nu is opgelopen naar 7 punten, maar met een wedstrijd minder gespeeld. Nummer 3 Café La Compagnie wist dan wel te winnen, maar het verschil met de koploper is 10 punten en maakt hierdoor geen kans meer op het kampioenschap. Onder aan de lijst was laatst geplaatst Tielemans Groentekwekerij vrij en hoefde deze avond niet te spelen. Maar met 4 punten is voor hen zo goed als zeker het doek gevallen. Autocentrum Boekel wist tegen voorlaatst geplaatst MVS Grootkeukentechniek te winnen en hiermee 3 belangrijke punten te pakken. Omdat er 2 teams zullen degraderen naar de B-Poule zal de strijd om degradatie nu naar alle waarschijnlijkheid uitgevochten gaan worden tussen MVS Grootkeukentechniek en V&T Metaal. Met nog slechts 4 wedstrijden te spelen in de competitie kan nu elke week een belangrijke beslissing vallen omtrent kampioenschap en degradatie. Kortom, in beide klasse blijft het enorm spannend en kijken we vol spanning uit naar de volgende wedstrijden. Op www.wacboekel.nl kunt u alle informatie vinden betreffende de teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, historie van WAC Boekel en gegevens van het bestuur. Uitslagen 17 maart: v.Haandel Metaal - V&T Metaal 5-3 MVS Grootkeuken - Autocentrum 1-2 De Drie Kronen - OOvB 3-2 v.Rijbroek Sp&M - Betech BV 3-4

AVB Asbest - De Schutboom/v.Dijk 3-2 Snackpoint LC - v.d.Aa Klusbedrijf 2-6 2-2 TK ‘t Stuupke - Café Gij & Ik Café LC - Dakdekkers Jacobs 3-2 Stuc Force - Donkers-v.Lankveld 2-3 Quick-Hedge - Midicentrum Stender 1-4 Torpedeo TUB - Elreka Hekwerken 5-2 Programma 31 maart: Zaal A: Autocentrum - Donkers/v.Lankveld 18.30 u V&T Metaal - AVB Asbest 19.15 u Biemans Komkommers - TK ‘t Stuupke 20.00 u Elreka Hek - Snackpoint LC 20.45 u Tielemans Groente - MVS Grootkeuken 21.30 u Schutboom/v.Dijk - Dakdekkers Jacobs (inh.wedstr.) 22.15 u Zaal B: Quick-Hedge - v.Rijbroek Sp&M 18.30 u Torpedeo TUB - De Drie Kronen 19.15 u BoekelFit - Stuc Force 20.00 u v.Haandel Metaal - Café LC 20.45 u Midic. Stender - v.d.Aa klus 21.30 u Betech BV - Café Gij & Ik 22.15 u

Wieler Toer Club Boekel

Dorp aan de riviertocht. Afgelopen zondag vertrokken we met 41 man richting Ravenstein. Het mooiste gedeelte voor de pauze ligt toch wel op de dijk langs de Maas. Veel watervogels, fris groen, en de dorpjes met mooie oude dijkhuisjes. In Ravenstein was de pauze. Helaas waren de tafeltjes in de serre gereserveerd, dus moesten we in het café gaan zitten. Toen iedereen zijn boterhammetje en koffie op had, konden we onze tocht vervolgen. In Ravenstein gingen we eerst nog over de kasseien om daarna weer de rustige wegen op te zoeken. In het tweede gedeelte gingen we dwars door de Maashorst. Hier liep een hele kudde Schotse Hooglanders, gelukkig een eindje van ons af. Via Nistelrode, Vorstenbosch reden we weer naar Boekel. Onderweg passeerden we de C-groep die ook met een heel groepje hun tocht reden. Volgende week rijdt de A- groep de Turfstreektocht, de B-groep rijdt de Hazeldonkse tocht en de C-groep rijdt de Herpentocht. Denk aan de klok, die wordt verzet, dus een uur korter slapen. Tot volgende week. P.da LeuseSport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 22 en 23 maart: Vet. Venhorst - Blauw Geel ‘38 3-2 Herpinia 1 - Venhorst 1 1-7 Constantia 2 - Venhorst 2 1-2 Venhorst 3 - Fiducia 2 2-0 Blauw Geel ‘38 13 - Venhorst 4 9-1 Venhorst 5 - FC de Rakt 6 3-2 Dames SSS ‘18 3 - Venhorst 1 2-2 Programma 29 maart: Vet. Boerdonk - Venhorst 17.00 u Programma 30 maart: Udi ‘19 8 - Venhorst 3 13.00 u Venhorst 4 - Sparta ‘25 7 13.00 u Juliana Mill 7 - Venhorst 5 10.00 u Dames Erp 1 - Venhorst 1 10.00 u Dames HBV 1 - Venhorst 2 11.00 u Venhorst 1 doet wat het moet doen! Venhorst moest vandaag punten halen om niet onderaan de ranglijst te belanden terwijl ook Herpinia de punten hard nodig had. Een soort alles of niets wedstrijd dus. Het eerste half uur was Herpinia zeker niet de mindere en toen viel keeper Luc Peters ook nog geblesseerd uit. Reservekeeper Dirk v.d.Rijt was nog niet aanwezig en dus kreeg alleskunner Ron Emonds de keeperstrui aan. Hij hield met enkele goede reddingen Venhorst op de been en de rest van zijn team ging meer naar voren spelen. Dit leidde al snel tot resultaat. De sterk spe-

Berichten

lende Joost Timmers kopte uit een voorzet van Tom v.d.Boogaard de 0-1 binnen. Drie minuten later schoof Tom zelf de bal beheerst in de verre hoek, 0-2. In de 43e minuut belandde een fraaie uittrap van Ron Emonds bij Joost Timmers, die meteen scherp voorgaf en Tom v.d. Boogaard de 0-3 binnen liet schieten. Twee minuten later maakte Joost Timmers zelf de verbluffende 0-4 ruststand. Na de rust ging Venhorst door. Na een afgekeurd doelpunt knalde Teun v.d.Putten van afstand alsnog de 0-5 op het -buiten werking geraaktescorebord. In de 60e minuut kreeg Thijs v.Sleeuwen de bal op een presenteerblaadje van Tom v.d.Boogaard, 0-6, waarna Herpinia een kwartier later de eretreffer liet aantekenen. Een paar minuten voor tijd kreeg dit keer Tom v.d.Boogaard de bal op eenzelfde op een presenteerblaadje van Thijs v.Sleeuwen en dat betekende 1-7, en een hattrick voor Tom. Joost Timmers werd gekozen tot man van de wedstrijd en Paul v.Lankveld, die keeper Luc naar het ziekenhuis vervoerd had, verkoos zichzelf als man van de dag. Hulde. Volgende week is Venhorst 1 vrij en op 6 april komt Avesteyn in Venhorst op bezoek. Weer een wedstrijd die gewonnen moet worden, kijk maar naar de stand: nummer 3 heeft 24 punten en de voorlaatste 20 punten! Dus trouwe supporters, kom onze mannen weer aan moedigen!! Agenda: Vrijdag 18 april: Avond voor werkende le-

Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524

Vanaf vrijdag 28 maart starten wij met de Verkoop van onze heerlijke ASPERGES ook geschild. Dagelijks vers!!

Daarnaast breiden wij ons assortiment uit met diverse groentes en fruit. natuurlijk kunt u bij ons ook nog terecht voor de amBachtelijke ZuiVel en kaas Vanaf maandag 31 maart openingstijden; maandag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur Zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

den en shirtsponsors Donderdag 24 april: Ledenvergadering, aanvang 21.30 uur Zondag 18 mei: Rabo Buurtvoetbaltoernooi. Opgeven kan vanaf nu bij Peter v.Deursen, 06- 20840723. JEGUDNIEUWS Uitslagen zaterdag 22 maart 2014 RKPVV A1 - Venhorst A1 3-5 Venhorst B1 - Gemert B5 2-4 16-0 Venhorst MB1 - UDI ‘19 MB2 Venhorst C1 - Boekel Sport C2 6-1 Gemert C6 - Venhorst C2G 0-2 Blauw Geel ‘38 D4 - Venhorst D1G 4-1 Venhorst D2G - Blauw Geel ‘38 D7 1-7 Venhorst E1 - WEC E1 4-4 Schijndel/DE WIT E7 - Venhorst E2 3-2 Venhorst E3 - Boerdonk E1G 1-3 Blauw Geel ‘38 F3 - Venhorst F1 2-5 Venhorst F2 - Blauw Geel ‘38 F4 2-3 Venhorst F3 - Rhode F7 3-3 Blauw Geel ‘38 F13 - Venhorst F4G 0-8 Venhorst F5 - Mariahout F4G 5-2 Programma zaterdag 22 maart 2014 Venhorst A1 - ASV ‘33 A1 14.30 u Mierlo Hout B3 - Venhorst B1 vertrek 12.45 u, 14.30 u Berghem Sport MB1 - Venhorst MB1 vertrek 13.45 u, 15.00 u Handel C1 - Venhorst C1 vertrek 11.30 u, 12.30 u Venhorst C2G - Sparta ‘25 C4G 13.00 u Venhorst D1G - Rhode D3 12.00 u Gemert D6 - Venhorst D2G vertrek 10.45 u, 11.30 u Blauw Geel ‘38 E3 - Venhorst E1 vertrek 08.20 u, 9.15 u Venhorst E2 - Gemert E3 10.00 u Gemert E11 - Venhorst E3 vertrek 08.30 u, 9.15 u Venhorst F1 - Schijndel F2 10.00 u Schijndel F3G - Venhorst F2 vertrek 08.15 u, 09.00 u VOW F2 - Venhorst F3 vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst F4G - ELI F3G 11.15 u DVG F4 - Venhorst F5 vertrek 08.30 u, 9.30 u Mini-pupillen 9.30 u

Evenementenkalender 28 maart: discoskaten St. Agathaplein 23 t/m 29 maart: Boekelse Driebandkampioenschappen 28 maart: Theater de Horst, cabaretier Arnout v.d.Bossche 9,12 en 13 april Toneelvereniging DorpsgenotSport KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 23 maart 8-7 Altior 5 - JES 2 Prinses Irene 1 - JES 1 20-8 Programma 29 maart JES A1 - SVSH/KSV A1 15:30 u ‘t Venster Venhorst JES A2 - Blauw Wit (H) A1 13:45 u ‘t Venster Venhorst JES C1 - De Korfrakkers C3 12:15 u ’t Venster Venhorst SCMH D1 - JES D1 10:45 u Spoorzicht Mariaheide JES E1 - Celeritas (S) E1 11:00 u ’t Venster Venhorst Programma 30 maart JES 2 – Emos 3 11:30 u ’t Venster Venhorst JES 1 - Flamingo’s (M) 1 13:00 u ’t Venster Venhorst

Berichten

Programma 31 maart JES MW1 - Be Quick MW1 20:00 u ‘t Venster Venhorst JUBILARISSEN JES Een paar jubilarissen van JES zijn in de bloemetjes gezet. Anita v.d.Laar en Jacqueline v.Zeeland zijn beide 40 jaar lid en Wendy v.d.Broek is 25 jaar lid van korfbalvereniging Jes. Dames gefeliciteerd met jullie jubileum!

Start bad-mini-ton voor de groepen 1, 2 en 3 van de basisschool In april gaat badmintonclub ’t Veertje van start met bad-mini-ton. Bad-mini-ton is er speciaal voor iedereen

die in groep 1, 2 of 3 zit (vanaf 4 jaar) en vindt plaats op donderdag van 18.15 uur tot 19.00 uur in sporthal de Burcht. Wat gaan we doen tijdens bad-mini-ton? We beginnen met een warming-up middels een spelletje, daarna gaan we diverse oefeningen doen om aan onze conditie te werken, oog-hand coördinatie te ontwikkelen en als het goed gaat pakken we ook nog een racket vast om alvast een beetje gevoel te krijgen hoe het is om echt te badmintonnen. Denk jij nu, dit is misschien wel iets voor mij? Trek je gymkleren en gymschoenen aan en kom 3 keer gratis proberen. Neem ook je vriendjes of vriendinnetjes mee, dan maken we er leuke, sportieve en gezellige avonden van. De eerste badmini-ton avond is op donderdag 3 april. Na 3 keer proberen willen we graag weten of je vanaf dan elke donderdagavond komt. De kosten tot de zomervakantie zijn 10 euro, incl 2,50 euro inschrijfgeld. Wil je meer informatie over ’t Veertje, kijk dan op www.bcveertje.nl. Wil je meer informatie over bad-mini-ton, neem dan contact op met Job v.Zutven (tel. 0645746662). Denk je nu, ik wil ook wel leren badmintonnen, maar zit je al in groep 4 tot 8, op de middelbare school of ben je al volwassen? Ook jij bent van harte welkom. Zit je in groep 4-8 dan ben je welkom van 18.1519.15 uur. Zit je al op de middelbare school dan begint de training om 19.15 uur en de volwassenen beginnen om 20.15 uur. Ook is er nog een groep volwassenen die elke woensdagochtend badmintonnen. Neem even van te voren contact op met Job v.Zutven (tel. 06-45746662) om te overleggen welke datum je kunt instromen. Clubkampioenschappen Op zondag 6 april zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen van ’t Veertje. In verband met het aantal banen en de tijd worden er een aantal wedstrijden al tijdens de voorrondes gespeeld op donderdag 27 maart en 3 april. Deze wedstrijden vinden zoveel mogelijk plaats onder de eigen trainingstijden. De kinderen die niet mee doen of geen wedstrijden hebben kunnen deze avonden gewoon trainen. Ben jij benieuwd met wie je speelt, hoe laat je moet spelen of tegen wie? Houd dan de site www.bcveertje.nl in de gaten. Het is voor de spelers leuk als ouders, broertjes, zussen of kennissen komen kijken naar de wedstrijden, dus kom op zondag 6 april gezellig naar sporthal de Burcht en bekijk de badmintonvaardigheden van onze jeugdleden en volwassenen.


AH Italiaanse roerbakmix Zak 400 gram

van 1,99 voor

AH Hamburgers Schaal 2 stuks

van 1,75 voor

0,99 0,99

AH Salami en cervelaat Per 100 gram

van 1,59 voor

0,99

Milner 128 gram in plakken JONG, LICHT GERIJPT, GERIJPT of KOMIJN Per pak

van 1,82 en 2,01 voor

0,99

AH Pistolets WIT, BRUIN, BOULOGNE of MEERGRANEN 4 stuks naar keuze

van 1,40 voor

0,99

Optimel drink literpakken Alle varianten Per pak van 1,34 en 1,45 voor

0,99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 24 maart t/m 30 maart

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

Ons theehuIs en WInkeL (met streekgebonden producten en cadeau artikelen) zijn weer geopend.

Voor verschillende soorten thee, kOFFIe, een hapje en een drankje kunt u bij ons terecht . Voor het aanleggen van uw tuin zijn er weer diverse heesters, cOnIFeren en Vaste pLanten. Verder is ons assortiment uitgebreid met tuIn-Ornamenten.

OpenInGstIJden; woensdag t/m zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur bloemenbelevingscentrum de Heerevelden kapelweg 33, 5423 Vn handel tel. 0614557834 www.pluktuindeheerevelden.nl


Ponyclub St. Jozef

Op vrijdag 7 maart was er een bixie-dag in Berlicum bij RV De Cowboys. Silvia Rijkers deed hier aan mee met haar D-pony Silver. Zij reden eerst een B-1 bixie-proef, daarna behendigheid en tot slot sprongen zij een parcour met op een hoogte van 60 cm. Het was een leuke leerzame dag met aan het eind voor iedere deelnemende combinatie een leuke prijs en presentjes. Zondag 9 maart was er in Rosmalen een HTC compititie. Isa Wintjes reed dressuur-B met haar trekpaard Charlene v.d. Wilgenhoeve pnt. 171 goed voor een 4e plaats. Bij best-gaand trekpaard werd Isa samen met Charlene v.d.Wilgenhoeve nummer 1. Super goed gedaan! Proficiat! Daymen Biemans deed op zaterdag 15 maart mee met 2 ponies in de Mortel aan een dressuurwedstrijd. Met A-pony Toshy werd hij 3e met 166 pnt. Met A-pony Amy werd Daymen 4e met 157 pnt. Nikki Dekkers sprong op zondag 16 maart met haar D-pony Tiësto mee in de wedstrijd te Berlicum. Zij werden daar op een waardige manier 1e, niet de allersnelste, wel de enige foutloze. Geweldige presta-

Berichten

tie, Nikki en Tiësto. Op deze dag reed Sharon v.d.Velden met haar C-pony Rocky mee in Nistelrode bij een dressuurwedstrijd, klasse-B. Zij werden 8e met 171 pnt. Goed jullie best gedaan, Sharon en Rocky. Outdoor-wedstrijden Nog eventjes en dan beginnen de outdoorwedstrijden weer. Wij gaan dan ook weer volop buiten trainen. Wil een kijkje komen nemen? Dat mag. Vanaf 2 april rijden we wekelijks op dinsdag- en donderdagavond van 18:15 uur tot 19:15 uur op ons terrein gelegen aan de Peelkensweg 2 teVenhorst. Wie weet is het ook jou sport. Aan alle inwoners van Venhorst. Op woensdag 16 april 2014 houden wij als PSV Sint Jozef te Venhorst een eieractie. Onze leden komen dan huis aan huis eieren verkopen voor de paasdagen. Lekker makkelijk toch, de eitjes kakelvers bij u thuis bezorgd? U doet dan tevens een financiële bijdrage aan onze club, waarvoor wij u heel dankbaar zijn. Dus alle tot ziens op woensdag 16 april. Voor de kinderen hebben we een kleurwedstrijd, let op de bijlage van Boekels Weekblad. Alvast bedankt namens alle leden ven PSV Sint Jozef.

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ

VESPO

Uitslagen 22 en 23 maart: MHV ‘81 - Veteranen 1 16-7 Heren 1 - Bedo 3 21-14 Dames 1 - Bergeijk 2 22-13 Heren 2 - Bedo 4 16-14 Programma 28 maart: Dames 1-raamsdonkveer Gemert (beker) VENHORST

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Mari Schaap 2 Piet v.d.Braak 3 Dora v.Berloo 4 Harrie Donkers 5 Jo v.d.Braak JOKEREN 1 Erna Verstegen 2 Leen Emonds

110 pnt. 104 pnt. 76 pnt. 70 pnt. 54 pnt.

133 pnt. 100 pnt.

Het gras gaat weer groeien. Jonsered frontzitmaaiers

Stiga frontzitmaaiers

Wij bieden u een compleet programma aan van • loopmaaiers, • zitmaaiers en • robotmaaiers

- voor PARTICULIER, INDUSTRIE of BOUW - ook REPARATIES en ONDERHOUD - verhuur Eliet verticuteer en versnipperaar

Alko cirkelloopmaaiers

Alko tuintractoren

Stiga tuintractoren

Wiper maairobots

donkers landbouwmechanisatie boekel tuin & park

de vlonder 14, 5427 dc boekel, tel. 0492-323900


Mooie bedrijfsruimte te huur in Boekel, voorzien van alle faciliteiten!

Bedrijfsruimte welke uitermate geschikt is voor kleinschalige productie, opslag, groothandel en nijverheid, met name voor partijen die gebruik dienen te maken van geconditioneerde ruimten. Ruimte is zeer geschikt voor catering of kookstudio. Begane grond: Entree, kantine/pantry, 2 geconditioneerde ruimten, 2 werkruimten, spoelkeuken, expeditieruimte, 2 magazijnen en kantoor.

Totale oppervlakte 345 m2: Bedrijfsruimte : ca. 325 m2 Kantoorruimte : ca. 20 m2

Opleveringsniveau: Alle ruimten zijn voorzien van afwasbare wanden en vloeren; Plafonds uitgevoerd als systeemplafond; 2 koelcellen, 1 vriescel en afwasstraat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M. Toonen T 0492 - 32 14 09 of M 06 - 233 019 13 Of kijk op www.funda.nl


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen zaalcompetitie Dames 1 - Internos 2 40-26 (beker) Heren 1 - SOS-Kwieksport 1 10-0 Dames 1 - Swift 1 28-19 Lido B1 - Meisjes B1 6-17 21-5 Meisjes B2 - Achilles '95 B1 EHV C1 - Meisjes C3 17-8 Meisjes C1 - MHV ‘81 C1 27-6 D-jeugd 1 - MHV ‘81 D1 16-15 E-jeugd 3 - Zephyr E1 4-10 E-jeugd 1 - Saturnus E1 11-10 E-jeugd 2 - PSV Handbal E1 15-2 DOS ‘80 F2 - F-jeugd 1 9-1 Oranje Wit 1 - Heren 2 26-24 Heren 3 - Bouwcenter 2 19-30 EHV 1 - Dames 2 26-27 Acritas DS1 - Dames 3 15-16 Niobe 1 - Jongens C1 11-20 Helios ‘72 A1 - Dames A1 11-11 Programma zaterdag Zaterdag PSV - Heren 1 19.15 u White Demons 1 Dames 1 19.20 u Jongens C1 - Red-Rag/Tachos C1 10.00 u Worstenbroodjesactie Binnenkort staat hij weer voor de deur; onze jaarlijkse worstenbroodjesactie!!! Op zaterdag 5 april gaan we met z’n allen bij u langs de deur om dit kwaliteitsproduct van bakkerij Merks en slagerij v.Exel aan de man te brengen. Dames HABO in de tweede helft te sterk voor Swift Daags na een eenvoudige potje handballen in de beker waar Internos 2 met lege handen naar huis werd gestuurd met 40-26, moest HABO voor de competitie aantreden tegen Swift. De eerste ontmoeting dit jaar eindigde in een 21-23 overwinning voor HABO in een wedstrijd met 2 gezichten: een prima eerste helft en een duidelijk mindere tweede helft. Swift is altijd een pittige tegenstander die niet onderschat moet worden. Twee weken geleden wisten ze het de koploper De Sprint in de competitie nog knap lastig te maken. In het begin van de wedstrijd waren de 2 teams duidelijk aan elkaar gewaagd: er werd aan beide zijden in hoog tempo gescoord. Na een stand van 2-2 en 4-4 kwam er een fase waarin Swift het initiatief naar zich toetrok. Vooral de rechteropbouwer kon (te) vaak vrij uithalen, maar ook het Helmondse combinatiespel ging HABO soms te vlug af. Via 5-7 werd het 7-10 voor Swift. Maar ook HABO wist het doel te vinden door het altijd uiterst effectieve spel van Desi Tielemans en door het

Berichten

schutterswerk van Irene Hanenberg, die een prima pot speelde. Nog voor rust slaagde HABO er in de stand zo goed als gelijk te trekken tot 12-13. Na de rust kantelde de wedstrijd echter volledig. De dekking bij HABO was dichtgespijkerd, de schutters van Swift werden veel eerder aangepakt en op de cirkel werd werkelijk geen millimeter ruimte gelaten. Maar in de aanval stond de doelpuntenmachine bepaald niet stil. Leuke combinaties en scherpe breaks, met name van de watervlugge Lianne v.Sleeuwen, zorgden voor een unieke serie van 12 doelpunten op een rij zonder tegenscore. Van 12-13 achter liep de stand naar 24-13 voor HABO. De wedstrijd was daarmee natuurlijk helemaal gelopen. In de laatste 10 minuten liet HABO de teugels een beetje vieren, waardoor Swift toch nog een beetje terug kon doen om daarmee de stand iets dragelijker te maken. Via 25-17 werd het uiteindelijk 28-19. HABO kan terugzien op een van haar beste wedstrijden dit seizoen. Met een 2e plek in de eindrangschikking zal HABO dit jaar genoegen moeten nemen, tenzij De Sprint nog onverwacht steken laat vallen. Het bekeravontuur is echter nog niet ten einde. HABO heeft daarin de halve finale bereikt. Volgende week reist HABO naar Berkel-Enschot voor de laat-

ste wedstrijd in de competitie tegen White Demons. Daar moet nog even iets rechtgezet worden. Scores HABO: Desi Tielemans (9), Irene Hanenberg (6), Lianne v.Sleeuwen (4), Alice v.d.Horst (3), Rieneke v.d.Boom (2), Jesse Peters (2), Moniek Peters (1), Linda Prijs (1).

Rutger van Herpenruiters Fleur v.Erp en Sunny Nederlands kampioen Springen pony's 2014 De Rutger van Herpenruiters Boekel feliciteren Fleur v.Erp en Sunny met hun prachtige kampioenstitel! Fleur en Sunny hebben een schitterend seizoen achter de rug. Na een kringkampioenschap en een keurige 2e plek op de Brabantse kampioenschappen hebben ze het winterseizoen schitterend afgesloten met hun kampioenstitel in de C/L. Van harte Fleur!

Dames C1 van Habo ‘95 kampioen De Dames C1 van Habo ‘95 zijn afgelopen zaterdag op overtuigende wijze kampioen geworden. In de afsluitende wedstrijd van de competitie werd met 27-6 gewonnen. Daarmee werd een super seizoen in de binnen competitie bekroond. Het kampioenschap is uitbundig gevierd, samen met de coach en supporters in Sporthal de Burcht en daarna bij de sponsor “La Compagnie”.

Staand: coach Jos Tielemans, Noami v.d.Schans, Ellen Tielemans, Nina Claasse, sponsoren Tina en Peter v.Uden. Zittend: Gemma v.Sleeuwen, Lynn Jacobs, Kim v.Oss, Iris v.Kessel, Wilmie v.d.Elzen.


Sport Tennisclub Boekel

Geslaagd jeugdtoernooi bij TC Boekel! Van 8 t/m 16 maart werd het 2e Open Jeugdtoernooi van TC Boekel gehouden. Ongeveer 100 tennissers in de leeftijd van 8 t/m 17 jaar mochten in deze zonnige week aantreden en hebben met en tegen elkaar hele leuke tenniswedstrijden gespeeld. Het aantal gespeelde wedstrijden was dit jaar 190, dus dat was zeker niet verkeerd. Alle spelers begonnen in poules, waarbij de eerste twee door gingen naar de knock-outfase. Uiteindelijk werden op zondag 16 maart alle finales gespeeld. Hierbij een overzicht van die uitslagen. JE/ME Groen 1: Jorg Brinkman - Julian Pluk, 4-0, 4-0 JE/ME Groen 2: Taro Gubbels - Tigo Nooijen, 4-2, 4-1 JD/MD Groen 1: Sylvie v.d.Eijnde/Diede v.Kilsdonk - Jelle v.d.Burgt/Pim v.Kessel, 3-5, 4-1, 1-0 JD/MD Groen 2: Floor Bergmans/Amir Loubane - Benjamin Goldenbeld/Taro Gubbels, 5-3, 4-5, 1-0 JE 12: Quinten v.Caspel - Selest Westerhof, 6-4, 6-2 ME 12: Anouk v.d.Eijnde - Jade Goossens, 6-7, 6-2, 6-3 JD 12: Mika v.d.Heijden/Thom v.d.Heuvel - Julian Pluk/Luuk Willems, 6-2, 7-6 JE 14: Derk Brinkman - Jasper Bax, 7-5, 6-3 ME 14: Demi v.Grinsven - Yentl Schriel, 7-5, 7-5 JD 14: Martijn van Boekel/Jochem Former - Don Donkers/Koen Verbrugge, 6-0, 6-0 MD 14: Demi v.Grinsven/Lieve v.d.Linden - Maud v.Dodewaard/Megan Steenbergen, 6-2, 6-3 JE 16: Mats Biemans - Fernando Verhagen, 0-6, 7-5, 6-2 ME 16: Daphne de Vroed - Femke v.d. Ligt, 6-0, 6-1 JD 16: Jasper Bax/Guido v.d. Heijden Martijn v.d.Rijt/Stef v.Stiphout, 7-5, 6-1 MD 16: Sasha Does/Zoe Steenbergen Bente Kloosterman/Daphne de Vroed, 61, 6-1 GD 16: Dirk Pluk/Demi v.Grinsven - Tom Laumen/Barbara Laumen, 6-1, 6-2 Alle winnaars van harte gefeliciteerd! Foto’s van de finaledag zijn terug te vinden op www.tcboekel.nl. Verder willen wij alle deelnemers bedanken voor hun deelname en inzet tijdens ons toernooi. Wij hopen dat het voor iedereen een leuk

Berichten

en sportief toernooi geweest is. Natuurlijk zien wij iedereen volgend jaar graag weer terug op het 3e Open Jeugdtoernooi van TC Boekel. Sportieve groet, Toernooicommissie jeugd TC Boekel

Doren; 58 Henk v.Vorst; 59 Toon v.d. Boogaart; 60 Henk v.Haandel; 61 Anneke v.d.Elzen; 62 Anneke Biemans; 63 Janny Bevers; 64 Jac Osterloh; 65 Miet v.Dijk; 66 Wilhelmien v.d.Elzen; 67 Martha v. Moorsel; 68 Sjaak v.d.Rijt; 69 Nellie v. Haare; 70 Piet v.d.Braak; 71 Piet de Groot; 72 Martien v.d.Elzen.

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Uitslag “Ballentoernooi” maart 2014: 1 Lenie Cootjans; 2 Karin v.d.Ven; 3 Jan v.d.Elzen Sp; 4 Gerarda v.d.Ven; 5 Wim v.Rijbroek; 6 Jan Kroos; 7 Tonnie v.Logten; 8 Ties v.d.Tillart; 9 Truus v.d.Vondervoort; 10 Huub Bevers; 11 Jos v.Haare; 12 Grard School; 13 Sjaan v.Doren; 14 Johanna v.d.Elzen; 15 Frans de Bruin; 16 Antoinette Swinkels; 17 Tonny Thomas; 18 Jan v.Haandel; 19 Dinie Houtman; 20 Tiny v.d.Elzen; 21 Jo Hendriks; 22 Fien Geerts; 23 Nellie v.Hees; 24 Annemie Osterloh; 25 Mia v.Berlo; 26 Pieta v.d.Ven; 27 Jo v.d.Braak; 28Harrie v.Doren; 29 Pieter v.Doren; 30 Jan v.Berlo; 31 Betsie v.Doren; 32 Frans Vesters; 33 Jos Fabrie; 34 Harrie Coppens; 35 Jos Hoevenaars; 36 Mientje Coppens; 37 Sjef v.d.Vondervoort; 38 Toon Constant; 39 Jan v.d.Elzen (NBr); 40 Bep Ceelen; 41 Riek Hurkmans; 42 Maria School; 43 Harrie Donkers; 44 Anny Peters; 45 Tonnie Vesters; 46 Jan v. Dijk; 47 Ad Houtman; 48 Frans v.Schijndel; 49 Dora v.Berloo; 50 Leen Emonds; 51 Betsie Bevers; 52 Wim v.Hees; 53 Pieta v.d.Velden; 54 Cor Constant; 55 Toos Verhofstad; 56 Jo Bijvelds; 57 Martien v.

ANGO PRIJSKAARTEN 19 maart RIKKEN: 1. Jan Emonds 2. Harrie v.Lankveld 3. Mari v.d.Heijden JOKEREN: 1. Toos Sleegers 2. Leen Emonds 3. Anneke v.d.Cruijsen

51 pnt. 44 pnt. 18 pnt.

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 21 maart 1 Brp. Meulenmeester-J.v/d.Elzen58.85% 2 Brp. de Koning-v.Berlo 58.33% 3 Brp.Vogels-v.d.Burgt 56.25% 4 Brp. v.Delst-de Graaf 54.69% 5 Brp.Biemans-A.v.d.Elzen 53.13% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

140 pnt. 109 pnt. 17 pnt.

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen


Sport Boekel Sport tegen Rhode eindigt in 1-1 Een wedstrijd met 2 verschillende helften werd de wedstrijd tussen Boekel Sport en Rhode uit St. Oedenrode. De 1e helft waren de gasten de bovenliggende partij. Bas v.Kuringen leverde het eerste schotje af maar Joep v.d.Mortel maakte het na 12 minuten wel af. Timmy Stewart mocht ongehinderd vanaf het middenveld een aantal Boekel Sport spelers passeren. Niemand legde hem een strobreed in de weg. Van de Mortel liet met een schuiver keeper Verhagen kansloos. De thuisploeg probeerde van alles maar echt gevaarlijk werden ze niet. Alleen Niek Schuijers kreeg een riante mogelijkheid. Hij miste na een goede pass van Noud v.Stiphout. Vlak voor rust miste Tim Steward van Rhode nog een mogelijkheid op 0-2. De 2e helft liet een ander Boekel Sport zien. De rollen waren een beetje om gedraaid. Een vrije trap van Vogels scheerde de deklat en zo waren er nog een aantal mogelijkheden meer. Rhode probeerde het met counters maar de 1-1 viel in het eind signaal. Teun Wiendel ging neer in de zestien en de scheidsrechter gaf een penalty. In 2 keer wist Sjoerd Vogels zich wel raad met dit cadeautje. Hier bleef het bij en maakt het 3D razend spannend. Iedereen kan van iedereen winnen. Over 2 weken wacht in Schaijk DAW. Drie punten tellen dan alleen. Uitslagen 22 en 23 maart Sparta ‘25 A1 - Boekel Sport A1 0-1 MULO A2 - Boekel Sport A3 5-3 Boekel Sport B1 - H.B.S.V. B1 4-0 Irene B1G - Boekel Sport B2 3-3 Boekel Sport B3 - Mifano B3 1-2 Boekel Sport C1 - HVCH C1G 5-5 Venhorst C1 - Boekel Sport C2 6-1 VOW C1 - Boekel Sport C3 1-6

Berichten

Avanti ‘31 C4G - Boekel Sport C4 0-2 Boekel Sport D1 - DVG D1G 2-3 1-2 Boekel Sport D2G - Schijndel D3 SCMH D2 - Boekel Sport D3G 4-2 Boekel Sport D4G - Sparta ‘25 D3 4-4 SV Brandevoort D5 - Boekel Sp. D5 4-1 1-1 Gemert D7M - Boekel Sport D6G Boekel Sport E1 - ELI E1G 1-5 VOW E1 - Boekel Sport E2 7-1 Boekel Sport E3 - Blauw Geel ‘38 E5 5-1 2-6 Rhode E6 - Boekel Sport E4 Boekel Sport E5 - Rhode E7 5-2 Gemert E7 - Boekel Sport E6G 3-1 Boekel Sport E7G - DVG E4G 3-6 Boekel Sport F1 - WEC F1 8-2 Rhode F3 - Boekel Sport F2 2-0 Boekel Sport F3 - Handel F1 2-3 SV Brandevoort F9G - Boekel Sp. F4 0-3 Boekel Sport F5 - ASV ‘33 F4 1-0 Boekel Sport F6 - Blauw Geel ‘38 F10 1-2 Boekel Sport F7 - MULO F8 1-8 Irene F3 - Boekel Sport F8 4-1 Boekel Sport MA1 - NLC ‘03 MA1 5-1 Boekel Sport MC1 - JVC Cuijk MC1 1-2 Boekel Sport MC2 - Avesteyn MC1 2-4 Boekel Sport 1 - Rhode 1 1-1 Boekel Sport 2 - Nijnsel 2 4-2 Boekel Sport 3 - Mariahout 2 2-0 UDI ‘19 5 - Boekel Sport 4 2-1 Rhode 8 - Boekel Sport 5 1-1 Boekel Sport 6 - Blauw Geel ‘38 16 1-2 Boerdonk 4 - Boekel Sport 7 3-2 Boekel Sport 8 - Nijnsel 6 3-3 Volkel 6 - Boekel Sport 9 1-2 Dames Toxandria 1 - Boekel Sport 1 1-0 Dames FC de Rakt 1 - Boekel Sport 2 3-3 Programma 29 maart Boekel Sport A1 - OSS ‘20 A1 14:45 u Boekel Sport A3 - Avanti'31 A3 14:45 u Boekel Sport MA1 - Estria MA1 14:45 u Boekel Sport B2 - Avanti ‘31 B2 14:45 u Boekel Sport C2 - Nijnsel C1 13:00 u Boekel Sport C3 - Erp C3 13:00 u Boekel Sport C4 - ELI C2 13:00 u

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

11:45 u Boekel Sport D3G - Irene D2 Boekel Sport D5 - Mariahout D2G 11:45 u Boekel Sport E1 - Sparta ‘25 E1 10:00 u Boekel Sport E2 - DVG E2G 10:30 u Boekel Sport E4 - Schijndel E6 10:30 u Boekel Sport E6G - Avanti ‘31 E51 0 : 3 0 u Boekel Sport F2 - Rhode F4 09:30 u Boekel Sport - F4 Irene F2 09:30 u 14:45 u Erp A2 - Boekel Sport A2 SV Venray B1 - Boekel Sport B1 13:15 u MULO B4 - Boekel Sport B3 15:00 u ZSV C1 - Boekel Sport C1 13:15 u Veteranen Erp - Boekel Sport 17:00 u

Programma 30 maart Boekel Sport 4 - Blauw Geel ‘38 7 11:00 u Erp 5 - Boekel Sport 5 12:00 u Boekel Sport 6 - Nijnsel 4 11:00 u Gemert 12 - Boekel Sport 7 10:00 u Gemert 13 - Boekel Sport 8 10:00 u Handel 5 - Boekel Sport 9 10:00 u Dames Boekel Sport 1 - Berghem Sport 1 12:00 u

Hockeyclub Boekel

Dames 1 Meerssen - Boekel Op zondag 23 maart waren de dames klaar om punten te pakken in het altijd zonnige Limboland. Na 2 goede trainingsavonden was iedereen klaargestoomd voor deze wedstrijd. Met als aandachtspunten fel zijn en de bal willen veroveren! We gingen goed van start, maakte mooie combinatie's achterin waardoor voorin mooie aanvallen kwamen. Helaas kreeg Boekel een strafbal tegen die door Meerssen werd benut de 1-0. Boekel had nog goede hoop en wilde zeker nog voor punten gaan. De snelle spits van Meerssen wist helaas meerdere malen een goede aanval te maken. Boekel wist hier niet goed mee om te gaan en ze wist tot scoren te komen en maakte de 2-0. Later wist Maartje v.Oort de positie links achter goed in te vullen zodat de snelle spits van Meerssen tot minder aanvallen kwam. Boekel had goede kansen en ze hadden nog steeds de energie om te scoren. Helaas wilde dat niet lukken en bleef de eindstand op 2-0. Vol goede moed rijden we naar de Mac, wetende dat we nog harder gaan knallen tegen Deurne volgende week zondag. We zien jullie graag langs de lijn verschijnen!


bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

テ禿適 VOOR AL UW INSTALLATIEMATERIALEN

LIETON

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening

Microsoft stopt op 8 april met de ondersteuning van Windows XP. Dit kan gevolgen voor u hebben m.b.t. de beveiliging van uw systeem en data. Geef internet criminele niet de kans om uw systeem te kraken en laat uw computer upgraden naar Windows 7 of Windows 8.1 Wij checken gratis voor u welke mogelijkheden er zijn. Een nieuwe computer kan natuurlijk ook.

Dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan!

Voor meer informatie bel, mail of kom eens aan. U vindt ons aan de Lorkenweg 4-A te Odiliapeel. VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar

WWW.LIETON.COM


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Bandstoten A A.Berens - J.v.Zon Fr.v.Boxtel - C.Coolen J.v.Sleeuwen - Jac.Coolen M.v.Schijndel - H.v.d.Mortel J.v.Dooren (k) - L.v.Haandel H.v.Houtum - A.v.Duijnhoven J.v.Sleeuwen - J.v.Dooren (k) J.Mezenberg - P.v.Hoof M.v.Doren (b) - G.Zomers C.Sanders - H.v.Duren Bandstoten B C.v.Sleeuwen - L.v.Sleeuwen J.Manders - A.v.d.Burgt J.v.Lankveld - A.Verstegen L.v.Rooy - A.v.d.Velden J.v.Dijk - T.v.d.Ven W.v.Hees - H.Arts J.Manders - J.v.Asseldonk P.Rijbroek - W.Kroos P.Raymakers - H.v.d.Berg H.v.Lankveld - A.v.Asseldonk A.v.d.Burgt - Fr.v.d.Bosch Cl.Aldenhuijsen - Th.v.d.Burgt

40-44 30-22 19-10 18-16 31-20 40-42 19-23 30-20 22-76 25-18

17-11 12-21 21-16 12-30 15-19 5-19 13-13 10-6 10-24 9-16 11-8 13-15

Berichten

P.v.Duren - L.v.Rooy A.Verbakel - T.v.d.Heijden H.Schepers - Ph.v.Zuijlen

19-11 25-11 28-20

BOEKEL & VENHORST

Libre A: T.v.Alphen - P.Wijers A.v.d.Laar - T.v.d.Ven T.v.d.Ven - H.v.d.Ven R.Koolen - K.v.Grinsven H.v.d.Ven - J.Emonds J.Biemans - M.v.Doren J.Emonds - T.v.d.Ven Libre B: W.v.d.Ven - G.v.d.Cruijsen C.v.Casteren - D.Emonds T.Hoevenaars - M.v.d.Elzen G.v.Reybroek - W.v.d.Broek P.v.d.Sanden - M.v.d.Heijden Libre C: J.Manders - J.v.Berkel H.v.Lankveld - J.v.Kilsdonk

79-49 47-36 21-76 27-43 39-72 45-49 66-53

46-11 41-12 34-16 38-29 32-34

P.Raaymakers - A.Kerkhof B.Donkers - J.Sleegers A.v.Dijk - T.v.d.Ven Driebanden: A.v.Bergen - A.v.d.Laar G.v.d.Linden - J.Emonds J.Manders - K.v.Grinsven W.v.d.Ven - C.v.d.Laar H.v.d.Ven - C.v.d.Laar K.v.Grinsven - W.v.d.Ven J.Manders - J.Heesen Bandstoten: A.v.d.Laar - J.Biemans J.Heesen - R.Koolen M.v.Doren - J.Emonds K.v.Grinsven - M.v.d.Elzen J.Sleegers - M.v.d.Heijden P.v.d.Burgt - C.v.d.Laar J.Kanters - A.v.Bergen G.v.Reybroek - P.v.d.Burgt J.Kanters - M.v.d.Heijden A.v.Bergen - J v Kilsdonk G.v.d.Cruijsen - P .v.d.Burgt J.Kanters - C.v.d.Laar

7-25 32-4 12-7

2-5 8-14 0-10 12-6 13-9 12-13 3-5

37-37 22-27 28-30 24-29 6-15 19-29 6-6 21-23 7-21 7-17 12-26 20-17

18-24 24-20

A-lijn 1. Dames Huijbregts-v.d.Linden 64,86% 2. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 60,17% 3. Dames Ceelen-v.Dinteren 55,21% 4. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 54,97% 5. Dames Putter-Willems 54,06% 6. Heren J. en Th.v.d.Ven 52,07% 7. Dames Verbakel-Vijge 51,74% B-lijn 1. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 61,46% 2. Dames v.d.Heijden-Onclin 57,99% 3. Hr. en Mw.v.Helvoirt 52,43% 4. Dames v.d. Elzen-Leenen 52,08% 5. Dames Biemans-v.d.Elzen 51,39% 6. Mw.Polman-Hr.Muselaers 51,04% 7/8. Dames Koster-Verbeek 50,69% 7/8. Heren v.Boxmeer-Reijnen 50,69% C-lijn 1. Hr. en Mw.v.d.Burgt 63,19% 2. Hr. en Mw.v.Berlo 60,07% 3. Mw.Raijmakers-Hr.v.d.Heijden 56,94% 4. Heren v.d. Goor-Pepers 54,17% 5. Dames v. Delst-de Graaf 53,82% 6. Dames Coolen-v.d.Rijt 52,78% 7. Dames v.d.Boom-Schots 50,69% De totale uitslag staat op onze site.Voor informatie over de uitslag kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893


Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Zafira 2.0 Diesel Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen

Ford Opel Renault Suzuki

2002 2000 2005 1998

1996 1996

1998 1998 2001 2001 2009

2010 2006 2007 2007 2000 2002 2002 2004 2001 2004 2005 2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Berlingo 1.8 Multispace Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) HB 1.4 5 DRS Airco HB 1.4 Vti XS Pack 5 drs 1.6 Cabrio BREAK 1.9 DIESEL HB 1.4 XS 3 DRS Airco HB 1.4 3 Drs Airco SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 2.0 HDI SEDAN XS 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

107 206 207 207 306 307 307 307 406 407 407 407

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

2010 2011 2011 2008 2007 2002 2008 2008 2011 2009 2008 2007 2006 2012 2011 2010 2009 2012 2010 2007 2006 2007 2008 2012 2013 2007 2006 2006 2007 2012 2012 2004 2004 2011 2008

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

43494 KM 14646 KM 82154 KM 48329 KM 50565 KM 181681 KM 101410 KM 75234 KM 67010 KM 73035 KM 143436 KM 142381 KM 93484 KM 44366 KM 112320 KM 83605 KM 82220 KM 40200 KM 85210 KM 97156 KM 87120 KM 135260 KM 69800 KM 39743 KM 20320 KM 88828 KM 153341 KM 92197 KM 73973 KM 30444 KM 17620 KM 61190 KM 151099 KM 21274 KM 121554KM

B OVAG

OPEL AGILA 1.2I EDITION OPEL AGILA 1.0I EDITION OPEL CORSA 1.3CDTI 5DRS EDITION OPEL CORSA 1.2I BUSINESS 5DRS OPEL CORSA 12I NJOY OPEL CORSA 12.I 3DRS ELEGANCE OPEL CORSA 1.2I 16V EDITION OPEL COMBO 1.3CDTI COMFORT OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER OPEL ASTRA 1.6I GTC TEMPTATION OPEL ASTRA 1.7 CDTI STATIONCAR TEMPTATION OPEL ASTRA 1.8I STATION TEMPTATION NAVI OPEL ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO OPEL INSIGNIA 1.4I TURBO SPORTS TOUR BISS. OPEL INSIGNIA 1.4I TURBO HATCHBACK OPC OPEL INSIGNIA 1.6I 16V SPORTS TOUR COSMO OPEL INSIGNIA 1.6I 16V SEDAN COSMO OPEL MERIVA-B 1.4I TURBO 120PK COSMO OPEL MERIVA-B 1.4I TURBO EDITION OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION OPEL TIGRA 1.8I LINEA ROSSO OPEL VECTRA 2.2I GTS EXECUTIVE OPEL VECTRA 2.2I GTS EXECUTIVE OPEL ZAFIRA-TOURER 1.4 TURBO 120PK OPEL ZAFIRA-B 1.8I 111 EDITION OPEL ZAFIRA-B 1.6I TEMPTATION OPEL ZAFIRA-B 1.9CDTI BUSINESS OPEL ZAFIRA-B 16I 16V ENJOY OPEL VIVARO 2.0CDTI 66W L1H1 FORD FIESTA 1.4I TREND AUTOMAAT FORD C-MAXX 1.6 CDTI ECO TREND HYUNDAI ATOS 1.1 VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI AUTOMAAT VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.2TSI AUTOMAAT VOLKSWAGEN GOLF V 1.6I 16 V COMFORT

SAMENWERKENDE

1997

voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging

(winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop

2010 Volkswagen Passat station, 16i

2008

Toyota Aygo, 3drs, zwart, 36dkm Ford Kuga 2.0TDCI, th, airco, 5drs

1998 2007

Peugeot 306 18i, 4drs

2011 2009

Peugeot 107, luxe uitv, 5drs, lmv, airco, 30dkm Peugeot 206+ XS 14i airco Mitsubishi Outlander 2.0i, th,ww

2010 2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

2001 Opel astra H station 16i16V 111edit, airco

Opel Corsa 12i16V elegance, 3drs, airco, th

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

G.VERWEGEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 CJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOCENTRUMBOEKEL.NL

Diverse cadeau-artikelen in onze vernieuwde shop!!

APK terwijl u wacht!!!

Ford S-Max 2.0i 16V panoramadak ..................................................2006 Ford Fusion 1.6 16V, 5-deurs 39.000 km...........................................2009 Ford Fiesta 1.3i, 3-deurs, stuurbekrachtiging.....................................2001 Daewoo Matiz 1.0, 5-deurs, stuurbekrachtiging .................................1999 Huyndai i 10, 5-deurs 1.1i ..................................................................2009 Alfa Spider 2.0 cabrio .........................................................................1999

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 8,25.

A l l e r h a n d e Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------TE KOOP tekentafel op voet, met lichtbak. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

Wijst bouWWerken b.v.

Agro Jansen

van der

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Agrarische bedrijfsverzorging

nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren steIGermaterIaaL en rOLsteIGers tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GeBruIkte steIGerpLanken tel: 0622887186

Schapenscheren Broek 2a 5446 PS Wanroij 06-13460434

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

voor FEESTEN & PARTIJEN

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

info: www.tstuupke.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

A l l e r h a n d e GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

Build to last longer made in Sweden gladheidsbesrijding zonder corrosieve HEDON witgoedservice Boekel uitslag op alle bestratingen. is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------TEKENEN en SCHILDEREN. Inlooplessen woensdagmorgen en donderdagavond. Worshop 29 maar, dikke vrouwen schilderen. Meer info: Hanny Verbruggen, tel. 06-30118048 `

A l l e r h a n d e Wil je leren haken of breien? Geef je dan op voor een workshop in Venhorst bij wol-studio.nl. Kosten € 15,=. Voor info: www.wol-studio.nl of 06-13835037. -------------------------------------------------TE KOOP eiken opal hoekkeuken. Inclusief (RVS) apparatuur w.o. integreerbare vaatwasser, combi-magnetron, afzuigkap, inductie kookplaat, alle merk Miele. Voorzien van halogeen spots. Prijs nader over een te komen. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Dansavond OVA Vr 4 april Di 8 april Baby en kinderbeurs Toneel Dorpsgenot Wo 9 april Do 10 april Bridge Vr 11 april Dansavond OVA Za 12 april Toneel Dorpsgenot Zo 13 april Toneel Dorpsgenot Do 17 april Bridge Vr 18 april Dansavond OVA Zo 20 april Rommelmarkt Do 24 april Bridge Vr 25 april Dansavond OVA Vr 25 april Koningsnacht Za 26 april Koningsdag Voor meer informatie kijk op: www.niadomo.nl

Agenda Partycentrum Nia Domo

VERS FRUIT heerlijke BOERDERIJZUIVEL en ambachtelijke KAAS van de Petrushoeve. AARDAPPELS, EIEREN en UIEN Winteropeningstijden: vrijdag 13.00-17.00 zaterdag 9.00-17.00 Boerderijwinkel “de Zijp” Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Do 27 maart Bridge Vr 28 maart Dansavond OVA Do 3 april Bridge

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

DiJsseLbLOeM traMPOLines

Verkoop van onder andere: - trampolines - springdoeken - beschermranden

Openingstijden elke werkdag 16.00 uur tot 20.00 uur zaterdag 09.00 uur tot 16.00 uur

Marjo Hol-Dijsselbloem zandhoek 24, 5427 PJ boekel marjohol@live.nl 0492-321156 / 06-15384505

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Ben je op zoek naar brei- of haakgaren? Kom kijken naar het mooie garen van Drops, Zpagetti, eco-katoen en fijn haakkatoen bij wol-studio in Venhorst. Voor info wol-studio.nl of 06-13835037.

A l l e r h a n d e BIJLES wiskunde of rekenen nodig? Ik help je graag! Bel 06-41109584. J. Sterken; docente wiskunde. -------------------------------------------------U kunt bij ons ook terecht voor: PASFOTO’s en POSTKANTOOR. Drogisterij Wijnen-de Groot, Odiliapeel. -------------------------------------------------RADIATORWEBBINGS op maat, diverse modellen. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Kijk voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------TE KOOP zonnehemel, 10 lampen. Weinig gebruikt, € 150,=. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------TE KOOP solexen, 1 velo solex type S 3800, 1 Black’n Roll S4800D. Verbrugge, Elzen 7 5427 RC Boekel, tel 06-30118048 TOPCARE

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen €6,00 5 t/m 12 jr knippen € 8,00 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

na gelstudio waxsalon

aktie: combinatiebehandeling wenkbrauwen + bovenlip harsen nu € 12,50 acryl nagels • Gel nagels • manicure behandeling • nail-art • Bruidsnagels • cadeaubon French pedicure (teennagels) energetix magneet-sieraden • Zachte hars/casette-roller/spatel • harde hars/Filmhars•Full Body Wax Voor meer informatie: 06-43085124

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

KOSMO

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

Benieuwd naar onze zorgboerderij. Kom op 2 april van 9.30-11.30 uur eens langs. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Last van hooikoorts? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de acupunctuurbehandeling.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nl

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

A l l e r h a n d e KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------TE KOOP heren Ben Sayers golfset, Sayers golftas met regenkap en Big Boy golfkar. Set bestaande uit golfclubs (houten 3 en 5, P, putter, ijzer 3, 5, 7 en 9) en accessoires. Vraagprijs â‚Ź 75,00. Tel. 0655886317 na 18.00 uur. -------------------------------------------------SOLEX VERHUUR Rooi Sint-Oedenrode. Met familie, buurt of zomaar met

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

vrienden? 0413 475355 of 06 20069586, www.solexverhuurrooi.nl --------------------------------------------------

MeulenMeesters Meubelen

nieuWe MeubeLen voor een sCHerPe PriJs

Open: vrijdag 1300 - 20.00 uur, zaterdag 09.00-16.00 uur de VLOnder 102 - BOekeL

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en tehorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

machinale houtbewerking boekel

BELONING â‚Ź 50,= VOOR DE GOUDEN TIP

Onze poes is vermist vanaf 10-2-2014. Ze is wit met grijze rug en bovenkant van haar kop. Haar nek is wit. Ze is schuw. Heeft u haar gezien bel dan a.u.b. 06-27445656 of 0492-771832. Julianastraat 13, Boekel.

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. --------------------------------------------------

John Rambach Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl van Party Service Jos Renders of bel 0492352192 --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032.

Rombout

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Vragen over uw maandlasten?

Kom naar ons Inloopspreekuur.

Een goede hypotheek begint met betaalbare maandlasten. Op 5 april 2014 van 12.00 uur tot 16.00 uur geven wij u graag vrijblijvend antwoord op uw hypotheekvragen. U krijgt inzicht in uw toekomstige maandlasten en ontdekt hoe u zich online goed kunt oriĂŤnteren. U bent van harte welkom op ons kantoor aan de Verlengde Velmolen 1 in Uden.

kijk voor meer info op rabobankudenveghel.nl Samen sterker

Druk- en zetfouten voorbehouden