28e jaargang nr 21; 20 november 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 21 - 20 november 2013

Spannende tijden breken aan

Nog maar net in Nederland aangekomen heeft Sinterklaas met zijn Pieten afgelopen zondag de tijd genomen om Boekel een bezoek te brengen. Langs de kant stonden vele kinderen te wachten op de stoet, die voorafgegaan werd door Harmonie EMM. Helaas was er tijdens de rondrit weinig gelegenheid om de Sint de hand te schudden. Dit had alles te maken met Amerigo, die enigzins van

slag was door de grote drukte langs de straten. Een beetje onwennig liep hij rond. Daarom stapte de Sint eerder dan gepland af en nam de tijd en gelegenheid voor een praatje en foto met de wachtende kinderen. Op het St. Agathaplein werd Sinterklaas welkom geheten door Peter Ketelaars, burgemeester Bos en zijn vrouw en vele jonge Boekelnaartjes, vergezeld door hun ouders en familie. Omdat er nog wat tijd over was begaf Sinterklaas zich tussen de kinderen zodat diegene die wilde Sint de hand nog kon

schudden, zomaar iets tegen hem zeggen of samen met hem op de foto kon. Rond drie uur vertrok de Sint met zijn Pieten richting Zorgcentrum St. Petrus, waar de allerkleinste inwonertjes van onze gemeente op hem zaten te wachten. Komende zondag is de intocht in Venhorst. Voor het programma daar verwijzen wij u naar het Weekblad van vorige week. Rest ons nog eenieder een hele fijne en spannende Sinterklaastijd toe te wensen.

Evenementenkalender 22 November: Karin Bruers, Theater de Horst 25 november, De Horst Venhorst, algemene ledenvergadering Heemkundekring met Wim DaniĂŤls.

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl Van harte welkom in onze

CARWASH

Woensdag 27 november a.s. is er een regio-uitgave van

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten Werkgroep Kindernevendienst & Gezinsviering

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 23 november: 17.30 u An v.d.Elzen-Verbossen; Arnold v.d.Tillaart (vwg. sterfdag 22 november); Martien v. Duynhoven (vwg. verjaardag); voor alle overleden buurtgenoten van het Bovenstehuis; Henk en Johan v.Hout. Zondag 24 november, 34e zondag door het jaar: Hoogfeest: Christus, koning van het heelal. 10.30 u m.m.v. kinderkoor DoReMi. Gezinsviering. Moniek Biemans; Jan Ketelaars en Toos Ketelaars-Rijnen (vwg. hun verjaardagen); overleden fam. de Bruinv.Zutven; overleden fam.v.d.Burgt en fam.Willems en uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk. Maandag 25 november: 19.00 u Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Theo Verhoeven (vwg. verjaardag), Johan Verhoeven en Mina Verhoeven-Donkers. Woensdag 27 november: 19.00 u Ties en Riek v.Dooren-v.Weert (vwg.verjaardag oma); Willem Kanters, Fien Kanters-v.Berlo, Maria Prettie, Nellie v.Rijbroek-Kanters en Petra v.Asseldonk-Kanters. OVERLEDEN Volkel: 16/11 Marianne de Groot- van Engeland, 57 jaar

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN Bedevaart Lourdes Boekel en Venhorst Zondag 24 november om 11.00 uur is in Dagkapel St. Jozefkerk in Venhorst de informatiebijeenkomst over de bedvaart naar Lourdes voor parochianen uit Boekel en Venhorst. De bijeenkomst in Boekel komt te vervallen i.v.m. het afscheid van kapelaan Alain Holvoet na de hoogmis van 10.30 uur in de Sint Agathakerk.

Komende zondag is er weer een gezinsviering om 10.30 uur. Tijdens deze zondag vieren we het feest van Christus Koning, en gaan we luisteren naar een verhaal over Jezus. Ook zingen we samen met kinderkoor DoReMi enkele liedjes. Ook sluiten we vandaag de aktie Wereldwijd voor Suriname af. Heb jij al een cadeautje voor een kind Taparita, Suriname? Breng het deze zondag dan mee. Elders in dit blad kun je hier nog meer over lezen. Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de basisscholen en hun ouders zijn van harte welkom. Werkgroep Gezinsviering, tel. 322140

Vormsel 2014

Woensdag 13 november is de informatie avond geweest voor het Vormsel 2014. Dit was een mooie druk bezochte avond. Wanneer er mensen zijn die nog graag een inschrijfformulier of (extra) info willen, kunnen terecht bij Helma v.d.Boogaard, boogaard.boekel@outlook.com Gezien het niet helemaal duidelijk was voor de ouders op de info avond, willen wij vermelden, dat er bij het Are You Ready weekend altijd 1 à 2 personen van de

vormsel werkgroep aanwezig zullen zijn, o.a. Helma v.d.Boogaard. Ook u bent van harte welkom als ouder, al is het maar een deel van het weekend. Met vriendelijke groeten, Vormsel werkgroep Boekel

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 23 november 19.00 uur + Zondag 24 november 10.00 uur: Toon Verhofstad; Cor v.d.Elzen en overleden familie; Huub v.Velthoven; Mgr. Jan Bluyssen. Donderdag 28 november: 19.00 u Intenties kerkgangers ACOLYTHEN EN LECTOREN: Zaterdag 23 november: 19.00 u Jordi v.Oort Mw.v.Zon Zondag 10 november: 10.00 u Niels Hoogeveen Hr.v.d.Wiel

AANBIEDINGEN donderdag 21 t/m woensdag 27 november:

Boekelse appelkaneelvlaai Smulflappen Panda dubbeldonker

€ 9. 50 4 voor € 3. € 1.80 50

DONKER MEERGRANENBROOD

Roomboter croissants Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

3 voor

€ 2.75

€ 11.00

Bestel nu uw CHOCOLADELETTERS. Wij maken ze in alle soorten en maten

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Donderdag 28 november: 19.00 u Martinese

Vanaf nu is de zaterdagavond mis in de dagkapel. Vrijdag 22 november om 18.00 uur H.Mis in de dagkapel t.e.v. St. Cecilia.

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 23 oktober 2013

Sophie

Dochter van Alison en Martijn v.d.Brand

31 West Coast Park 10-23 Botannia 127649 Singapore

Geboren op 16 november 2013

Daan

Zoon van Jeroen Bos en Renske Riepe Zwaluwlaan 5, Boekel

Dinsdag 26 november 2013 50 jaar getrouwd

Wim & Annie v.Grinsven

Rutger v.Herpenstraat 30, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Jubileumactie Topline kappers en Karin van Sleeuwen bloemen & meer..

fรถhn en Mevr. Toos v.Cuijk werd verrast met een prachtig boeket bloemen. Gefeliciteerd!

Ter gelegenheid van ons gezamenlijk 10 jarig jubileum verloten wij wekelijks een mooi boeket bloemen en een Q-zone fรถhn onder onze klanten. De winnaars van afgelopen week zijn: mevr. Ria Verbruggen, zij won de Q-zone

Deze actie loopt nog de gehele maand November.

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl


Kindergourmet Hamburger Kipfilet Mini vinkje Gehaktballetje Worstje + verrassing

Gourmet Kogelbiefstuk Varkensschnitsel Kipfilet Hamburger Mini vinkje

Gourmet extra Kogelbiefstuk Varkensschnitsel Kipfilet Hamburger Mini vinkje Shoarma Speklapjes

Fondue Varkenshaas Kipfilet Kalfsoester Bief v/d haas Gehaktballetjes

Vis special Nieuw Vis Trio: 300 gram ……. bakje Zalm gem. 150 gram ….… bakje Garnaaltjes gem. 150 gram …… bakje Pangafilet gem. 150 gram .…… bakje

Gourmet-culinair Varkenshaas Gem. rundvleesfrietjes Kipfilet Hamburger Gem. varkensfilet Shoarma Kipreepjes

Lekker voor bij de gourmet Salade van het huis ……. bakje (250 gr.) Boekelse salade ……. bakje (250 gr.) Seasonsalade ……. bakje (250gr.) Nieuw: Salade trio 3 salades samen 450 gram

Boekelse Partypan compleet Vanaf 8 personen Biefstuk 2 soorten rauwkost Tex-mex reepjes Gekruide krieltjes Kipfilet Caribbean Gesn. Champignons Hamburger Gesn. Uien Beenham 3 soorten sausjes Filet Provençaal stokbrood Shoarmareepjes kruidenboter U kunt dit eventueel aanvullen met koude schotel Gourmet express Kalkoenmedaillons 6 st. …….. Satéspiesjes 6 st. …….. Kip-satespiesjes 6 st. …….. Italiaanse spiesjes 4 st. …….. Kalfsspiesjes 6 st. …….. Runderspiesjes 6 st. …….. Tex-mex reepjes 250 gr. ..….... Shoarma reepjes 250 gr. …….. Bief medaillon 6 st. …….. Kip medaillon 6 st. …….. V. haasmedaillon 6 st. …….. Beenham 200 gr. …….. Varkensschnitsels 6 st. …….. Speklapjes gem. 6 st. …….. Mini vinkjes 8 st. …….. Mini hamburger 6 st. …….. Snackballetjes 10 st. …….. Mini Lamsracks 4 st. …….. Mini cordon bleu ambachtelijk 6 st. …….. Mini v.haas bosui kruiden crème 6 st. …….. Figuurburgers 6 st. ……..

Gekruide krieltjes …….bakje (250 gr.)

bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje

3 Kip-satespiesjes, 3 Italiaans spiesjes, 3 cordon bleu ambachtelijk 3 Runderspiesjes, 3 Varkenshaasmedaillon met bosui en kruiden crème …………………. …………………. ………………… ………………… ………………...

Cocktailsaus Zigeunersaus Knoflooksaus Whiskeysaus eigen Honingmosterd Satésaus Champ. roomsaus Stroganoffsaus Peperroomsaus

……. ……. .…… .…… ......... ……. .…… ……. …….

bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje bakje

Koude schotel fijn Koude schotel grof Stokbrood Kruidenboter

……. ……. ……. ...…..

kilo kilo stuks bakje

V ul hieronder aantal persone n i n Vul

Nieuw Gourmet Express de luxe een bak bakjje gevuld met

Naam A d re s Woonplaats T e l. Affh haaldatum

Kindergourmet

……….. pers.

Gourmet

……….. pers.

Gourmet extra

……….. pers.

Gourmet culinair

……….. pers.

Gourmet de luxe

……….. pers.

Luxe fondue

……….. pers.

Boekelse partypan

……….. pers.

In de winkel nog een ruim Assortiment specialiteiten

Gerr rry y van Exel Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. 0492321256 Email Website

Gourmet de luxe Varkenshaas Kipfilet Biefstuk v/d haas Kalfsoester Hamburger Shoarma Mini vinkje

g.exel@planet.nl www.vanexel.keurslager.nl


Gemeenteberichten DE KRACHT VAN EENZELFBEWUSTE GEMEENTE…

Informatie gemeente Boekel Bezoekadressen: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur, woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak. Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overige telefoonnummers Informatie afvalinzameling, RMB (0485) 33 83 52 (tijdens kantooruren) calamiteiten gemeentewerken 06 53 13 92 97 storing drukriolering (0492) 32 14 05 storing openbare verlichting 0800 – 888 99 99 (tijdens kantooruren; gratis) of 06 - 10 47 63 52 (buiten kantooruren) Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten et cetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 22 november Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 29 november GFT-afval/Groenbak

Op vrijdag 22 november organiseert de gemeente Boekel een symposium met als thema “de kracht van een zelfbewuste gemeente”. Dit symposium is voor besturen van andere gemeenten, van organisaties in en buiten Boekel en voor belangstellenden uit de gemeente Boekel. Hieronder laten we burgemeester Bos aan het woord over dit symposium.

Waarom organiseert de gemeente dit symposium? “Afgelopen jaar hebben we met zijn allen al een prachtig feestjaar beleefd in het kader van Boekel 700. Het jubileumjaar is echter nog niet voorbij. Het idee van dit symposium is om niet alleen vanuit de samenleving aandacht te schenken aan Boekel 700, maar ook vanuit de bestuurlijke kant. Daarom organiseren de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dit symposium.”

Het thema is “de kracht van een zelfbewuste gemeente”. Waarom is er voor dit thema gekozen? “De gemeenschap Boekel bestaat al 700 jaar. De gemeente Boekel zo’n 200 jaar. Ik heb respect voor de bestuurders die in het verleden hun bijdrage hebben geleverd om te kunnen komen waar we nu staan: een sterke gemeenschap, gastvrij en actief en een zelfbewuste gemeente gekenmerkt door fierheid en trots. Dit dragen we dan ook graag uit.”

Maar wat is dan precies die zelfbewuste gemeente? “Ik denk dat er drie dingen zijn die daarbij centraal staan. 1. De wil om verantwoordelijkheid te dragen; inwoners van de gemeente Boekel dragen graag hun steentje bij aan hun eigen gemeenschap. 2. Saamhorigheid; we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar het gevoel van saamhorigheid staat eigenlijk altijd voorop. Deze saamhorigheid is vooral bij een kleinere gemeente als Boekel sterk aanwezig. 3. Toekomstgerichtheid; we koesteren het verleden, maar zijn wel altijd bezig met het heden en de toekomst. En dan op een heel pragmatische manier. We houden niet van theoretisch geneuzel maar van praktische invullingen.”

Het kan niet anders dan dat toch ook die éne vraag aan bod komt tijdens het symposium. Is Boekel over 20 jaar nog steeds een zelfbewuste, maar zeker ook zelfstandige gemeente? “Jazeker! Eigenlijk is het jammer dat de vraag of we zelfstandig blijven vaak centraal staat. We zien dat onze omgeving, bijvoorbeeld andere gemeenten, daar erg mee bezig zijn. Terwijl we in Boekel niet de vraag over zelfstandigheid centraal stellen, maar juist de gemeenschap voorop staat. Kortom; wát kunnen we voor de inwoners van de gemeente Boekel betekenen? Om inwoners te kunnen blijven bedienen werken we samen met andere partijen. De ene keer is dit een commerciële partij, de andere keer een andere gemeente. Het belang van de inwoners van de gemeente Boekel staat daarbij centraal. Ik ben er van overtuigd dat we óók in de toekomst onze inwoners op een goede manier kunnen voorzien van voorzieningen, diensten en producten tegen een betaalbare prijs. Daar draait het toch om?”


Gemeenteberichten Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) - 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. KLACHTEN OF MELDINGEN? Hebt u klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing? Bel dan 0800 - 8889999 (openbare verlichting) of 0800 - 240 01 00 of meld het via het formulier op www.boekel.nl (via de link op de homepage). STARTERSCAFÉ GOED BEZOCHT Op dinsdag 12 november organiseerde de gemeente Boekel voor het eerst in samenwerking met een aantal partijen een starterscafÊ voor starters op de woningmarkt.

Tijdens de avond werd er aan de hand van stellingen gediscussieerd over de problemen waar starters tegenaan lopen bij het kopen of bouwen van hun eerste huis. Ook stonden er deskundigen ter beschikking om vragen aan te stellen. Deze vragen hadden dan bijvoorbeeld betrekking op de financiering: wanneer kom je in aanmerking voor een Starterslening en onder welke voorwaarden? Daarnaast werd er over de lopende woningbouwprojecten gesproken waarin er mogelijkheden zijn voor starters, zoals bijvoorbeeld de Donk fase 1 en 2.

VERSPREIDING GEMEENTEGIDS 2014 In week 48 wordt gestart met de verspreiding van de gemeentegids 2014. Heeft u de gids niet gehad? Dan kunt u deze na week 48 ophalen bij de balie van het gemeentehuis.

Mocht je niet aanwezig zijn geweest bij deze avond maar je hebt wel vragen over dit onderwerp? Stel ze gerust via info@boekel.nl. Wellicht kunnen we jou helpen bij het realiseren van je eerste huis!

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN, publicatie tot en met 13-11-2013 Gevonden: Ov-chipkaart Mobiele telefoon Samsung Galaxy S2,

Verloren:

Portemonnee allerlei felle kleuren Mobiele telefoon, Samsung Galaxy Ace 2, wit met wit stevig hoesje Mobiele telefoon, Samsung, zwart Zwarte herenportemonnee met inhoud Portemonnee Castelijn en Berend

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. ( U ontvangt dan een proces-verbaal) Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: Gilde Sint Agatha voor het uitoefenen van het horecabedrijf op het adres Waterval 3b in Boekel (verzenddatum 13 november 2013). Bezwaren: Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending


Gemeenteberichten van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 19 november 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 31 oktober 2013, kenmerk IenM/BSK-2013/ 230456, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de weg Rutger van Herpenstraat te Boekel, gemeente Boekel, vanwege de weg Rutger van Herpenstraat mogen ondervinden. Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg Rutger van Herpenstraat, op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 21 november gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 5 november jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Conceptverordening winkeltijden gemeente Boekel 2014 De Winkeltijdenwet (Wtw) is ingrijpend herzien en per 1 juli inwerking getreden. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om in een verordening de openingstijden te regelen. De conceptverordening geeft winkels de mogelijkheid om op zondagen geopend te zijn.

Collegevoorstel Algemene Plaatselijke Verordening 2014 De huidige Algemene plaatselijke verordening (APV) dateert van 2010. In de tussentijd is deze enkele keren gewijzigd. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om een paracommerciële verordening te hebben. De noodzakelijke bepalingen kunnen ook worden opgenomen in de APV. Dit onderdeel is te vinden in hoofdstuk 2, afdeling 8 van de nieuwe APV. Daarnaast zijn in de nieuwe APV kleine tekstuele wijzigingen opgenomen waarbij de ge-meente Boekel het VNG-model zo veel mogelijk volgt en zo zorgt voor zo veel mogelijk eenvormigheid met APV’s in de omgeving. Daarnaast worden enkele noodzakelijke aanvullingen gedaan.

Evaluatie subsidieverordening Het college heeft kennis genomen van een evaluatie van de subsidieverordening. De evaluatie wordt ter discussie aangeboden aan de commissie Bewonerszaken.

Raadsvoorstel tot hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Burgt 6, Ruimte voor Ruimte De gemeenteraad wordt een nieuw vaststellingsbesluit voorgelegd voor het bestemmingsplan “Burgt 6, Ruimte voor Ruimte”. De Raad van State heeft de gemeente hiertoe gesommeerd om middels deze zogenaamde “bestuurlijke lus” een ingeslopen fout te herstellen.

Problematiek bomen Stenderpad Het college heeft besloten om 25 bomen langs het Stenderpad, het wandelpad dat de wijk de Bosberg aan de zuidzijde en een deel van de westzijde omsluit, te kappen, vanwege de overlast die deze bomen veroorzaken en deze strook om te vormen naar gras. De buitenrand blijft wel behouden, waardoor de rand van

de wijk wel haar groene aangezicht behoudt.

Aanvulling straatnaamwetgeving De Donk, fase 2 De (aan te leggen) wegen in fase 2 van plan De Donk hebben een straatnaam gekregen. Inmiddels is duidelijk geworden, dat het bouwplan aan De Gemeint de aanleg van een zijweg noodzakelijk maakt. Ook deze zijweg krijgt de naam De Gemeint. Vaststellen van het Handboek Kabels en Leidingen Het Handboek voor Kabels en Leidingen is een gezamenlijk initiatief van een 7-tal gemeenten namelijk Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Samenwerkingsovereenkomst GGA 2014 - 2015 Vanaf 1998 wordt in regionaal verband samengewerkt op het gebied van verkeer en vervoer. Het samenwerkingsverband heet GebiedsGerichte Aanpak verkeer en vervoer NoordoostBrabant, oftewel afgekort GGA Noordoost-Brabant. Op 31 december 2013 loopt de vigerende samenwerkingsovereenkomst af. Het college heeft ingestemd met de nieuwe overeenkomst voor de periode 2014-2015. Instemmen met initiatieven Buskensstraat Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorliggende initiatieven.

Nota Grondbeleid 2013 Een gemeente is vrij om, binnen vastgestelde regels, haar eigen grondbeleid te voeren. Om de raad de mogelijkheid te geven om richting aan dat beleid te geven wordt met enige regelmaat een nota grondbeleid vastgesteld waarin de beleidsuitgangspunten voor de komende jaren worden vastgelegd. Vervolgens wordt dat beleid jaarlijks middels de grondbedrijf rapportage verantwoord en zo nodig bijgesteld. De laatste Nota Grondbeleid is uit 2001 en is inmiddels achterhaald door nieuwe regelgeving en de economische situatie. Dit zijn de redenen en aanleiding om de nota nu compleet te herzien.


Gemeenteberichten • De centrale balie in het gemeentehuis van de gemeente Boekel, Sint Agathaplein 2 te Boekel op werkdagen van 9:00 uur tot 12:30 uur en op woensdag ook van 13:30 uur tot 19:00 uur; • Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 - 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai Postbus 97 3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Den Haag,

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Voor deze: Het plaatsvervangend hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai, J.W. Takkenberg. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een bedrijfswoning Locatie : Berkhoek 1, Boekel Verzenddatum : 11 november 2013 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van 18 paardekastanjes Locatie : nabij de Zandhoek, Boekel Verzenddatum : 18 november 2013 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een es Locatie : nabij Tuinstraat 10 Verzenddatum : 18 november 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 21 november 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit vellen van een houtopstand; het kappen van 27 bomen Locatie : langs het Stenderpad, Boekel Datum ontvangst : 11 november 2013

Voor

: omgevingsvergunning beperkte milieutoets; het veranderen van een inrichting Locatie : Vosdeel 6, Boekel Datum ontvangst : 13 november 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

AANVULLENDE REGELS VOOR NIEUWE RUIMTE VOOR RUIMTE WONINGEN IN BOEKEL De afgelopen jaren zijn er in Boekel diverse “Ruimte voor Ruimte woningen” gebouwd. Veel op basis van het slopen van Boekelse veehouderijen die tevens hun milieurechten hebben moeten inleveren. Ook zijn er enkele zogenaamde “BiO-woningen” gerealiseerd in bestemmingsplannen. Goed voor Boekel!!! Goed voor de milieukwaliteit (ammoniak, geur, fijnstof) én goed voor de ruimtelijke uitstraling. Dat daar dan een - soms wat grotere - woning voor in de plaats kwam of komt is zeer acceptabel. Soms zelfs ook nog een toegevoegde waarde als het om uitstraling gaat. Echter, nu er steeds minder veehouderijen overblijven in Boekel


Gemeenteberichten en de kernranden langzaam aan leeglopen van deze bedrijven, komen er steeds vaker ideeën van mensen om dergelijke woningen te gaan realiseren op basis van het saneren van bedrijven ergens anders in Brabant. In sommige gevallen zelfs door “het aankopen van een dergelijke bouwtitel” van elders. Dat kan immers op grond van de betreffende regelingen. Je kunt je vervolgens afvragen wat dat voor Boekel nou nog oplevert. Is dat ook “goed voor Boekel”?

Ontwerp beleidsregel Het college is van mening dat de gemeente Boekel hiervoor aanvullende regels moet gaan stellen. Het toevoegen van rood moet niet langer mogelijk blijven zonder dat daar binnen Boekel ook feitelijk een kwaliteitsverbetering tegenover staat. Dit helemaal in lijn met de gedachte van de beleidsvisie “Vitaal Buitengebied Boekel”. Voor wat, hoort wat! En wel bínnen Boekel!

Hiervoor is de ontwerp beleidsregel “Ruimte voor Ruimte

Gegevens gezondheid

Geachte mevrouw/heer, Als er iets met de gezondheid niet in orde is komt u door de week bij de eigen huisarts. Het kan gebeuren dat u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend, als de praktijk van de eigen huisarts is gesloten, ziek wordt of een ongeval krijgt. U zult dan naar de huisartsenpost of de spoedeisende hulp moeten gaan. De verpleegkundigen en artsen weten minder van u dan de eigen huisarts. Om er voor te zorgen dat er toch informatie over u te vinden is, bestaat de mogelijkheid om via de computer gegevens op te vragen over uw gezondheid. Dat mag niet zo maar door iedereen gedaan worden. Er zijn goede regels voor gemaakt zodat niet iedereen kan zien wat er met uw gezondheid aan de hand is. Als uw gegevens worden geraadpleegd, dan wordt aan de eigen huisarts doorgege-

woningen, gemeente Boekel” opgesteld. Deze is op 5 november in het college behandeld en vrijgegeven voor een inspraakronde. De beleidsregel voorziet in enkele aanvullende regels die in acht moeten worden gehouden bij het toevoegen van woningen in het buitengebied op grond van Ruimte voor Ruimte of Vitaal Buitengebied. De oorspronkelijke beleidsregels of –visie blijft gewoon overeind, maar worden aangevuld met in hoofdlijnen de volgende regels: - de eis van een lokale tegenprestatie in de gemeente Boekel; - het gaat om toevoeging van een burgerwoning met de daarvoor geldende maatvoeringen; - enkele meer algemene stedenbouwkundige en technische voorwaarden;

Inspraak De beleidsregel wordt ter inzage gelegd voor een ieder voor eventuele inspraakreacties. De inspraaktermijn loopt van 28 november 2013 tot en met 9 januari 2014. iedereen kan zijn of haar inbreng geven. Deze reactie moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Boekel, postbus 99, 5427 ZH te Boekel, onder vermelding “Inspraakreactie beleidsregel Ruimte voor Ruimte”. Reacties zullen worden meegenomen in het definitieve voorstel van het college over de beleidsregel aan de gemeenteraad van Boekel. Aangezien het een beleidsregel betreft staan er na vaststelling door de gemeenteraad geen verdere mogelijkheden open om te reageren. Bezwaar en/of beroep in niet mogelijk.

De ontwerp beleidsregel is te raadplegen via onze website, onder “Inwoner → Bouwen en Wonen → Structuurvisie en Bestemmingsplannen”. Voor meer informatie kunt u terecht bij Arthur Hermans van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling op ons algemene telefoonnummer, 0492-326800.

ven dat er door iemand in uw gegevens is gekeken. Verder wordt doorgegeven door wie en waar en wanneer dat heeft plaatsgevonden. De huisartsen en apotheker in Boekel en Handel vinden het voor uw gezondheid van belang dat uw gezondheidsgegevens zoals welke medicijnen u gebruikt, alleen als het nodig is, goed beschikbaar zijn. Om de gegevens over u te mogen inzien, moet door u toestemming gegeven worden. Als u eenmaal toestemming heeft verleend kunt u die natuurlijk altijd weer intrekken. De toestemming kunt u verlenen door een formulier bij de huisarts of bij de apotheek in te vullen. U kunt de toestemming ook via internet geven via de site www.ikgeeftoestemming.nl. Als u de toestemming weer wilt intrekken kan dat weer bij de huisarts of de apotheek of via de site van Vereniging van Zorgaanbieders voor de Zorgcommunicatie (www.vzvz.nl). U moet wel aan huisarts en apotheek apart toestemming verlenen.

Bent u het met ons eens dat uw geneeskundige gegevens door andere zorgverleners in te zien zijn als het nodig is, dan willen wij u vragen toestemming te geven. Voor vragen kunt u bij de huisartsenpraktijk of de apotheek terecht. Huisartsen en apotheker Boekel en Handel

ACHTERBANBIJEENKOMST Voor maandag 25 november staat de volgende achterbanbijeenkomst gepland in het MFC de Horst. De aanvang zal zijn ,20.00 uur. Enkele van de te bespreken agendapunten zijn: de grondprijzen en het grondbedrijf, voorstellen m.b.t. het centrum van Boekel. We hopen U te mogen begroeten.


Fietsverlichtingsactie op De Regenboog

Basisschool De Regenboog vindt het belangrijk dat hun kinderen in de aankomende donkere periode veilig deelnemen aan het verkeer. Daarom werd vorige week de fietsverlichtingsactie gehouden van ANWB Lightwise, op initiatief van meester Jan. Onder deskundige begeleiding van fietsenmaker Rooijmans en met hulp van ouders, de conciërges en de politie werd elke fiets gekeurd. De school bedankt iedereen enorm voor deze hulp! Waar mogelijk werden zelfs kleine reparaties uitgevoerd om de verlichting in orde te maken. Soms bleek een fiets grotere gebreken te vertonen en kreeg het kind een advies mee voor verdere reparatie. De kinderen waren erg te spreken over de actie. Wessel v.Lankveld uit groep 7 zegt: ‘Alle kinderen kregen een kaartje. Dan moest je naar buiten en ging je naar je kleur toe. Daar controleerden ze of alles op je fiets zat en daarna mocht je naar het steppenhok. Daar was het helemaal donker gemaakt.

Toen moest je er een rondje rijden en de politie controleerde of je licht het deed. Daarna door naar de basket. Een mevrouw die kijkt op het papiertje of alles goed is. Als alles goed was, mocht je de fiets terugzetten, als het fout was moest deze parkeren en keek de fietsenmaker of hij het kon maken. En daarna mocht je in de klas leren en een werkboekje maken. Het was echt heel leuk.’ Kim Timmers vult aan: ‘Als de fiets goedgekeurd was, kreeg je een sticker. Mijn fiets was goedgekeurd!’

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 26 november a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang.

Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

LiEDERENKRANSjE ziNGT iN BOSzicHT

Op woensdagmiddag 27 november a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.0016.00 uur in Boszicht. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied heeft Jan v.Boerdonk een mooi programma van 25 bekende liedjes samengesteld. Het zijn veelal recente liedjes, maar ook heerlijke meezingers uit de oude doos, die iedereen nog van vroeger kent. Samen naar hartenlust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van keyboard, een drietal accordeons en onze voorzangers. De teksten worden via de computer en de beamer op het grote scherm geprojecteerd, zodat U de teksten van de liedjes gemakkelijk kunt volgen en mee kunt zingen!! KBO’ers van buiten Boekel zijn uiteraard ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel www.kboboekel.nl

Carnavalskleding/ koopjes-markt!

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

De opdonders organiseren voor de 3e keer op rij een carnavalskledingmarkt, deze keer uitgebreid met een koopjesmarkt. Op deze markt vind je naast de carnvalskleding en accessoires nu ook diverse producten en artikelen. Zoals streekproducten, woonaccessoires, sieraden, tweedehands spullen, speelgoed enz. enz. De markt wordt gehouden op zondag 26 januari 2014 in Nia Domo te Boekel. En is geopend vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. Kinderen worden gratis geschminkt. Heeft u zelf nog interesse voor een stand laat het ons dan even weten via koopjesmarkt-opdonders@outlook.com Groetjes De opdonders!B o e k e l

Surprise avond Donderdag 28 november 2013 Sinterklaas Surprise avond. Aanvang: 19.30 uur in Nia Domo (Lunchcafe). Een avondje cadeautjes uitpakken, iedereen koopt een cadeautje van € 7.50 waar we iemand mee kunnen verassen. Het belooft een gezellig avondje te worden. Met vriendelijke groet Bestuur KVO

BOEKEL

1959

cARNAVALSSTicHTiNG

DE KNöLLEKES

Werkgroep Boekel 700 vereniging van het jaar Jaarlijks maken de Knöllekes tijdens Knollenskoeffelen de vereniging van het jaar bekend. Dit jaar is die eer voor: Werkgroep Boekel 700. Voorzitter Peter v.d.Berg maakte namens de Knöllekes de uitverkiezing bekend. Wat hem betreft kon er dit jaar maar één vereniging in aanmerking komen en dat is de werkgroep Boekel 700. De reden is natuurlijk dat we kunnen terugkijken op een fantastisch feestjaar, met als hoogtepunt de feestweek in augustus. BoeCult XL en Boergondisch Boekel zijn evenementen geweest die in ieder geheugen staan gegrift. Maar wat vooral zo knap was, was dat de organisatie er in is geslaagd om het een feest voor iedereen te maken, van jong tot oud.

Namens de werkgroep Boekel 700 nam Piet Kessels het woord. Hij heeft als voorzitter de laatste 3 jaar meegewerkt aan de voorbereidingen. Piet benadrukte de bijzondere samenstelling, want een echte vereniging is het niet, maar weer een werkgroep. Of eigenlijk zelfs 14 werkgroepen, die de totale organisatie in handen hebben gehad. Wat Piet betreft kwam de eer dan ook volledig toe aan al die vrijwilligers van de werkgroepen of anderszins die hun steen(tje) hebben bijgedragen aan het slagen van dit feestjaar. Namens de Knöllekes is een mooie collage overhandigd die een plekje krijgt in het gemeentehuis. Boekel 700: gefeliciteerd!

over de ontwikkeling en geschiedenis van Huize Padua zijn hierop vastgelegd en worden verteld door oud medewerkers aan de hand van foto’s en voorwerpen. Bent u in het bezit van een computer dan is het mogelijk ook thuis eens te kijken op de site www. buurtbankbrabant.nl. Laat u verrassen door de vele verhalen van de musea en heemkundekringen. Uw reacties zijn altijd welkom. Voor een bezoek aan het museum kunt u ook op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur terecht. Voor een groepsbezoek kunt u bellen met 0492 846173 tijdens de openingsuren of een mailtje sturen naar: l.verstraatenjansen@chello.nl.

OPENSTELLING

Museum De Kluis

Op zondag 24 november is Museum de Kluis geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum is gelegen op het terrein van Huize Padua aan de doorgaande weg van Boekel naar Handel, tegenover Dan. De Brouwerstraat 28. In het museum is in woord en beeld de geschiedenis van de Broeders Penitenten, Huize Padua en de algemene psychiatrie zien. Daarnaast is nog tot half december de tentoonstelling i.v.m. 700 jaar Boekel te bekijken. Huize Padua was een grote werkgever voor inwoners van Boekel en door foto’s en verhalen van personeel, vroeger en nu, krijgt u een mooi beeld van hoe het was om daar te werken. De film over vader Donkers en 4 van zijn zonen, die allen op Padua werkten, is al met veel plezier door de vele bezoekers bekeken. Passend hierbij is de buurtbank. Verhalen

‘t Trefpunt ZORGCENTRUM ST. PETRUS

Muziek/Diner arrangement met Annelieke Merx - ’t Trefpunt, woensdag 27 november, 14:15-16:00 uur. Op 27 november zal Annelieke Merx een muziekconcert voor ons verzorgen in ’t Trefpunt van Zorgcentrum St. Petrus. Aansluitend kunt u in het restaurant van een geweldig diner genieten.

Annelieke zal deze middag vele prachtige liedjes voor ons zingen, van luisterlied tot feest en “uit je dak”. Daarbij begeleidt zij zichzelf op haar gitaar. Aansluitend aan het concert reserveren wij een heerlijk 3-gangen diner. Voor het bedrag van € 11,00 geniet u van een mooi optreden, krijgt u 2 consumpties en hoeft u die dag niet te koken Reserveren graag vóór 25 november bij de receptie van Sint Petrus.

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl


Nieuws voor Ouderen ‘DOOLHOF’ OVER DEMENTIE Het Alzheimercafé op 17 december wordt een bijzonder café. Familieleden, mantelzorgers en mensen met dementie verzorgen dan een voorstelling. In korte fragmenten laten zij op verschillende manieren zien hoe zij dementie beleven. Na afloop is er voor de bezoekers gelegenheid om met de makers en de uitvoerenden in gesprek te gaan. De deuren van het Alzheimercafé in De Eigen Herd aan de Rooijsestraat in Uden gaan om 19.00 uur open. De voorstelling begint om 19.30 uur, de toegang is gratis.

In september startte Mik Pieter Brueghel, in nauwe samenwerking met Alzheimer Nederland, afdeling Uden-Veghel het project “Doolhof”. Mensen uit de regio die iets met dementie hebben werden uitgenodigd om deel te nemen aan acht workshops bij Pieter Brueghel. Onder begeleiding van cabaretière Kiki Schippers hebben zij hun eigen ervaringen met en beleving van dementie onderzocht en er vorm aan gegeven. Tijdens de voorstelling worden hun verhalen op verschillende creatieve manieren getoond. Het resultaat is wat de makers noemen een fragmentarische kleinkunstvoorstelling. Een indrukwekkende en fascinerende verbeelding van de impact die de ziekte dementie heeft op mensen die ermee te maken hebben. ONTWIKKELINGSWERKER OP DE KOFFIE IN VENHORST Elke laatste vrijdag van de maand is er in de Mennehof in Venhorst van 10.00 tot 11.30 uur een koffie-met-themaochtend, dat vrij toegankelijk is voor alle 55+-ers uit Venhorst. Op 29 november is Theo v.d.Elzen er te gast. Toen hij met de VUT ging, sloot hij zich aan bij een organisatie van Senior Experts, mannen en vrouwen met minimaal 30 jaar ervaring die bereid en in staat

zijn hun kennis en ervaring te delen met collega’s in het buitenland. Van den Elzen adviseerde over landbouwmechanisatie, waterwinning en wegenbouw. Daarnaast werd hij ook netwerkvrijwilliger bij het Lilianefonds, dat gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden helpt. Hij bracht plaatselijke wijkverpleegkundigen in contact met het Lilianefonds. Dat leidde ertoe dat een aantal kinderen met een handicap geopereerd zijn en nu veel beter kunnen functioneren. Van de 11 reizen in Afrika, Jemen en Suriname heeft Theo v.d.Elzen een fotoreportage gemaakt. Aan de hand hiervan praat hij met de bezoekers van de koffie-met-themaochtend over zijn boeiende werk. DOORBREEK DE ALLEENZAAMHEID Als oudere kun je belangrijke contacten kwijtraken doordat de kinderen het huis uit gaan, door verlies van je levenspartner of dierbare vrienden, of door afname van de mobiliteit. Je kunt ervoor kiezen om alleen te zijn en als je je geborgen en niet verlaten voelt, is dat prima. Maar het kan ook eenzaam worden. Er zijn heel wat mensen die vergeten worden. Of, die zich vergeten voelen, niet meer gehoord, niet meer gezien. Soms kan een enkele ontmoeting of gesprek je over een dood punt heen helpen. Dat kan je weer ruimte en energie geven, vertrouwen om nieuwe dingen op te pakken. Je kunt ervoor kiezen om je alleenzaamheid in stand te houden of te doorbreken door te kijken wat je leven nog meer te bieden heeft dan wat je tot nu toe bent tegengekomen. Er zijn verschillende organisaties die je hierbij kunnen ondersteunen. Een bezoekdienst (Zonnebloem) voor een regelmatig bezoekje thuis, de boodschappenbus van BrabantZorg, een activiteit van de ouderenbond. Vivaan heeft een overzicht samengesteld van tientallen cursussen die in de regio worden aangeboden. Via het project Samen Doen van Vivaan kun je in contact komen met mensen die de zelfde interesses hebben als jijzelf. En door Sociale hulp van Vivaan kun je een vrijwilliger vinden die samen met jou dingen gaat doen, waar je alleen niet toe komt. Je kunt ook samen met buren of vrienden afspreken elkaar elke morgen te bellen, waardoor je iedere dag kort met iemand contact hebt. Ook via internet kan een

contact met iemand tot stand komen. En wat let je om een activiteit als vrijwilliger op te pakken? Ouderen kunnen op hun eigen manier, in hun eigen tempo, een waardevolle rol in de samenleving vervullen. Alleen zijn komt voor in onze samenleving. Als je dat niet wilt, moet je kijken wat je eraan kunt doen, eventueel met behulp van anderen. De ouderenadviseurs kunnen je hierover informatie en advies geven. Hun namen en telefoonnummers staan vóór in dit weekblad. Je kunt ook op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen naar Vivaan in Veghel (0413) 367309. AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, 12.30 uur, iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Ouderenadviseur: elke maandag, 12.3016.30 u, Sint Petrus. Op afspraak, (0492) 328 328. Boekelse boodschappenbus: eens in de 2 weken, donderdagmiddag. Aanmelden: elke werkdag bij Sint Petrus, (0492) 328 328. Seniorenfilm: 29 november, 10.00 uur, de Pul, Uden. Blue Jasmine (2012) Koffie met thema: 29 november, 10.00 uur, de Mennehof, Venhorst, thema: helpende handen. Alzheimercafé: 17 december, 19.30 uur, Eigen Herd, Uden, thema: “Doolhof” een kleinkunstvoorstelling Onderonsje: 27 december in Boekel geen Onderonsje COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. Chris Selten (KBO Boekel) (0492) 322575 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 en Vivaan Ouderenwerk (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan Ouderenwerk, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


BOEKEL GAAT VOOR SURINAME

Al enkele jaren gaat Boekel voor Suriname. Gaan jullie voor Suriname. Dit jaar willen we de kinderen van Taparita, een klein dorpje in de Surinaamse bush-bush blij maken. Ook hier is een klein schooltje met een aantal kinderen die de schoolspulletjes heel goed kunnen gebruiken, net zoals in het weeshuis wat in dat plaatsje is. Vorig jaar werden de spullen heel goed ontvangen. Dus dat is voor ons weer een motivatie om zoveel mogelijk schoolspullen te verzamelen. Jij kunt een handje helpen om deze aktie te

doen slagen. Hoe?, vraag je je misschien af. Heel eenvoudig, door ze schoolspullen te geven. De aktie is net als vorig jaar. Pak een schoenendoos (niet van laarzen). Vul deze met een schriftje, een pen, potlood, gum, puntenslijper en liniaal. Maar een klein ander cadeautje is ook heel welkom, bijvoorbeeld een knuffeltje, autootje, popje, puzzel enz. Net als toiletspullen zoals tandpasta, tandenborstel, zeepje of doucheschuim, shampoo, kam/borstel, handdoek en washandje etc. Versier de doos op een leuke manier met bijvoorbeeld een mooie tekening, plaatjes enz. of doe er een leuk cadeaupapier omheen. Zorg ervoor dat het een gezellig cadeautje wordt. Plak de doos

Strooi uit mijn as voor alle winden. Dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden naar alles wat het eens beminde. Naar wolk en zee en zich daarmee verbinden.

Een BourgondiĂŤr, een sterke man, vader en trotse opa, vol met avontuur is aan zijn laatste reis begonnen. Arrivederci!

Rien van der Wijst echtgenoot van

in elk geval niet dicht met plakband of dergelijke (dit i.v.m. de controle bij de douane). Doe op de doos een sticker met daarop vermeld of het een cadeautje is voor een jongen of meisje en voor welke leeftijd. De kinderen in Taparita zullen erg blij zijn met wat jullie sturen. Ze zijn waarschijnlijk ook wel benieuwd van wie ze dit cadeautje krijgen. Doe daarom in de doos een briefje met daarop je naam en de naam van jouw school. Misschien kun je er ook een foto van jezelf bij doen of iets over jezelf vertellen. Net als vorige jaren zal Pieter Nijdam, inwoner uit onze gemeente, er voor zorgen dat de spullen op de juiste plek komen. Maar ook jullie ouders kunnen helpen. Een kleine bijdrage in de verzendkosten zouden we goed kunnen gebruiken. Wanneer u hiervoor een gebaar wilt maken stop uw geldelijke bijdrage dan in een enveloppe en geef deze tegelijkertijd af bij het inleveren van de cadeaudoos. Namens alle kinderen uit Taparita, Pieter Nijdam en ons alvast hartelijk dank. Ben je op zondag 24 november helaas verhinderd om naar de gezinsviering te komen, dan mag je van 25 t/m 29 november de doos ook inleveren op De Vlonder 10 in Boekel. Doe mee en geef een kind in Taparita een toekomst! Meer informatie: Werkgroep Gezinsviering, tel. 0492-322140.

Meta van der Wijst-Verhallen

Boomplantdag

Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Meta Tanja Erwin en Miranda Maud, Carmen Marisol en Hans Grad, Floor, Kaat 15 november 2013 Bovenstehuis 7, 5427 RL Boekel De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 20 november om 14.00 uur in de aula van crematorium Uden, Belgenlaan 11 te Uden. Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Rien is thuis waar u afscheid van hem kunt nemen op dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur.

Woensdag 27 november a.s. is het boomplantdag. Kinderen van groepen 7 van basisschool Octopus planten dan Esdoorns aan de Parkweg en krentenboompjes aan het Torenveld. De start is op beide locaties om 10.00 uur. Na afloop is er een traktatie. Ouders, kinderen en buutrgenoten zijn nadrukkelijk uitgenodigd om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen. Op 14 maart 2014 volgt voor de groep nog de boomfeestdag. Gemeente Boekel, Stichting den Eik, Stichting Bomen Boekel en ZLTO

Kledingbank Gemert

De Kledingbank Gemert gaat verhuizen. Vanaf 27 november zijn wij te vinden op: Industrieweg 5a, 5422 V K Gemert (voor Karwei rechts af).


Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

3+

1 GRATIS SLIPS

3

+1

VAN

GRATIS* Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Combineren uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de voordeelverpakkingen en bepaalde seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS

T C TEN

DE

VEN

C AT E

Lingerie

KERKSTRAAT 21 - BOEKEL - TEL. 322503


Guitarking opent unieke Customshop “King’s Royal Suite”.

De inmiddels befaamde gitaarspeciaalzaak Guitarking in Boekel is uniek voor Nederland en ver daarbuiten. Als aanloop naar het 25-jarig jubileum in 2014 zijn Frans en Wilma v.Dommelen er, samen met hun enthousiaste team, in geslaagd om een schitterende Custom-Shop in hun zaak te realiseren. Deze prachtige ruimte, compleet met kroonluchters, oude paneeldeuren en rood fluweel, is een soort van schatkamer, vol met juweeltjes van gitaren. Hier vind je unieke, bijzondere en zeldzame exemplaren. Handgebouwd, Custom-made en met passie vervaardigd. Hier kun je niet omheen, dit moet je ervaren! Grote namen, zoals Gibson en Fender gitaren zijn vertegenwoordigd en hun voorraad zal voortaan groter zijn dan ooit. Mocht je in de gelegenheid zijn, dan moet je als gitaarliefhebber echt even binnen lopen, om je te wanen in dit ware Gitaarparadijs. Guitarking, Kerkstraat 14a, Boekel tel. 0492-324038, www.guitarking.nl.

JEUGDNATUURWACHT

de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Op 9 november hebben we naar paddenstoelen gezocht op de Perekker en in de trimbossen. Ondanks dat het wat laat in het seizoen was werden er nog flink wat soorten gevonden. Hier zie je een flinke grote berkenzwam.

Op zaterdag 23 november gaan we nestkasten maken. Daarvoor moet je wel een hamer meebrengen. In deze kasten kunnen de vogeltjes in de winter gezellig bij elkaar kruipen; dat is lekker warm. In de lente en zomer is het een mooie plek om een nest in te maken. Gewoonlijk maken we kasten voor meesjes; die zie je ook het (mees)t. Maar er zijn ook kasten voor spechten, de bosuil, gekraagde roodstaart, torenvalk en de huismus enz. Verzamelen om 15.00 uur bij de Perekker. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

cARNAVALSVERENiGiNG

DE PEELTuuTERS

Nieuwe site: WWW.CVDEPEELTUUTERS.NL Hebben jullie al een kijkje genomen op onze vernieuwde website? Hierop staan alle activiteiten vermeld die we nog tegemoet kunnen zien en van de activiteiten die we al gehad hebben zijn vele mooie foto’s te bekijken op deze site. Ook kun je jezelf via de site opgeven voor de carnavalsoptocht. Er is hard aan deze site gewerkt, dus het is zeker de moeite waard om hier eens een kijkje te nemen. Vrienden van de Peeltuuters Sinds een paar jaar hebben wij onze donateuractie zoals bij velen onder ons nog wel bekent, nieuw leven ingeblazen onder de naam Vrienden van de Peeltuuters Wat houdt dit in? Iedereen kan zich aanmelden voor deze actie en doormiddel van een gift betaal je aan de carnavalsvereniging het bedrag van € 33,33, waarmee je

ons helpt er weer een hele gezellige carnaval van te maken en je krijgt hiervoor de voorkeur om 2 gratis kaartjes voor de Bonte Avonden op 17 of 18 januari te bestellen. Let op, dit jaar zijn er maar 2 bonte avonden. Je bent dus verzekerd van plaatsen en je hoeft niet in de rij te staan!! Eenmaal ingeschreven ontvang je automatisch ieder jaar weer een geheel vrijblijvende herinnering of je lid wil blijven. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres j.duijnhoven@chello.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer) of op tel. 352171 (Natascha) / 324524 (Lizet), hierna ontvang je van ons zo spoedig mogelijk bericht met verdere informatie. De kaartverkoop voor de bonte avond vind plaats op zondag 22 december a.s. ALAAF namens “De Peeltuuters”

Een Boekelse cd

Tiny de Leest, winnaar van de Boekelse top 700, liep al langer rond met het idee om het “Jubilate“ op cd te zetten. Hij had het lied al vaker in de kerk horen zingen bij bijzondere gelegenheden. Tiny raakte daar zo van onder de indruk dat hij kort daarna contact opnam met de koorbesturen en zo werd op korte termijn een cd samengesteld. In de repetitieruimte van Boszicht werden door hem de liederen digitaal opgenomen. Op de cd zijn te horen seniorenkoor “de Blijde Herfstklanken” met het lied “Boekel al 700 jaar” en uiteraard het “Jubilate deo omnis terra” leiding van dirigent Henk v.Thiel met aan het orgel Mieke Rijken. Het KVO-koor zingt “Oh Agathaplein” onder leiding van dirigente Ida v.Duynhoven met aan de piano Mieke Rijken. Ton Vogels, lid van “de Blijde Herfstklanken”, zingt 2 liedjes over Boekel. Het ene is getiteld “Boekel un skon dörpke” met tekst van zijn broer Jan, die na 10 jaar in Chili gewerkt te hebben weer terugkeerde in Boekel. Het lied “Ode aan de Perekker” kwam tot stand na jarenlang, bijna dagelijks rondstruinen op de Perekker. Ton Vogels zingt hier in zijn eigen woorden over zijn mooiste plekje van Boekel. Kortom, een mooie cd met 5 liederen van eigen bodem en daarbij passende zeer mooie teksten. Volgende week wordt bekend gemaakt wanneer, waar en voor welke prijs de cd is te bekomen. Wellicht een cadeau voor de komende feestdagen !!!!!! Werkgroep Boekelse cd


Een blijvende herinnering aan het feestjaar Boekel 700 Het feestjaar is alweer bijna voorbij. Bewoners uit de gemeente Boekel hebben uitgebreid kunnen vieren dat Rutger van Herpen ooit in 1313 het dorp stichtte. We kunnen met goed gevoel terugkijken naar de vele festiviteiten, die voor jong en oud werden gehouden. Ze werden enthousiast massaal bezocht. Wat is het jammer dat het unieke feestjaar alweer bijna voorbij is. Maar er is nog wat in petto. In december staan op Boekel700 agenda: De Boekelse Kwis op 13 december en Rock Around The Clock op 21 december. Over de afsluiting eind december volgt nog informatie.

Meedoen met de Boekelse Kwis Voor het eerst wordt de Boekelse Kwis gehouden. “Het hele dorp komt in rep en roer.” is de voorspelling van Bert Jongsma, lid van het Boekelse Kwis team. Hoe leuk kan zijn om daar aan deel te nemen. Het is een belevenis, die niet snel vergeten zal worden. Kom op en geef je als team op. Het zal een unieke ervaring worden. Een team bestaat uit 10 tot 15 personen en het kost 10,- Euro per team. De honderd vragen liggen klaar om beantwoord te worden. Benieuwd welke vragen er verwacht kunnen worden? Het Boekelse Kwis team licht hierbij een tipje van de sluier op. Vraag 3: Welke Boekels motorcrosser behaalde dit jaar de derde plek tijdens de Hill Climb in België? En wat was zijn beste prestatie die dag? Je kunt je als team opgeven per mail: Boekelsekwis@live.nl Pr. commissie Boekel700, Henny Bos

Boekel-Venhorst

In die decembermaand is ook het Sinterklaasfeest. Wellicht is het een goed idee om een blijvende herinnering aan het super feestjaar Boekel 700 jaar cadeau te geven, zoals bijvoorbeeld een praktische, grote paraplu (€ 12,50) of een mooie witte handdoek (€ 8,00). Een leuke sticker kost € 1.00. Te bestellen via sponsoring@boekel700.nl.

Samenwerking biedt meerwaarde Volgens de mediaberichten afgelopen week, is in Nederland de economische crisis voorbij!! Goed nieuws natuurlijk. De effecten op werkgelegenheid en bestedingsmogelijkheden voor de burgers, zullen echter pas later worden gevoeld. De huidige werklozen hebben morgen niet meteen een nieuwe baan. Een crisis leidt gelukkig tot nieu-

we initiatieven en creatieve vormen van ondernemerschap. Locale effecten zijn echter marginaal. Boekel kan dit voor haar inwoners niet alleen. Samenwerking met regiogemeenten is in deze noodzakelijk. De nieuwe samenwerking in NoordoostBrabant tussen Overheden, Onderwijs en Ondernemingen in de AgriFood-sector kan dan ook voor veel bedrijven en burgers in Boekel nieuw perspectief bieden. Effect overheveling zorgtaken naar Gemeenten nog onduidelijk De overheveling van zorgtaken van AWBZ naar gemeenten vraagt steeds onze aandacht. De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding en persoonlijke verzorging in de thuissituatie en de huishoudelijke verzorging. Deze overheveling gaat gepaard met aanzienlijke kortingen. Samenwerking met regio gemeenten is dan ook noodzakelijk om de krachten te bundelen en ons goed voor te bereiden op de nieuwe zorgtaken. Het CDA is van mening dat bij het afsluiten van nieuwe zorgcontracten , de gemeente moet streven naar overeenkomsten met dezelfde zorgaanbieders. Dit komt de continuïteit van zorg ten goede en zijn de veranderingen voor de burger minder ingrijpend. Uitnodiging CDA achterbanvergadering Onderwerpen als Nia Domo en de evaluatie subsidieverordening vragen onze aandacht. Maar ook vaststelling nieuwe grondprijzen 2014. De gemeentepolitiek wordt steeds belangrijker, ook voor u. Daarom is uw mening erg belangrijk!! Laat uw stem horen en geef uw mening over gewenste aandachtspunten, waarvan u vindt dat deze onze aandacht moet krijgen. U bent van hart welkom. Maandag 25 november 2013 Nia Domo 20.00 uur. Bestuur en fractie CDA Boekel-Venhorst

KBO Bridge Boszicht

Uitslag: 15 november 1 Brp. Kruter-v.Gerwen 62.50% 1 Brp. B.de Koning-A.v.d.Elzen 62.50% 3 Brp. Vogels-Aalbregt 62.50% 4 Brp. v.Boxtel-Polman 56.25% 5 Brp. Bouw-Staadegaard 55.21% 6 Brp. v.Houtum 52.60% 7 W.v.d. Elzen-Manders 51.04% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.


Sport Tweede verlies Boekel Sport Boekel Sport heeft zondag de tweede verliespartij van dit seizoen geleden. Festilent uit Zeeland won met 1-3. Zeker in de eerste helft was het van Boekelse kant slecht. Passes kwamen niet aan en de combinaties werden ook niet gevonden. Festilent profiteerde van de geboden mogelijkheden. Eerst was het Jochem Fleuren die alert was en met een droge knal de gasten uit Zeeland op voorsprong nam. Iets op het half uur was slecht uitverdedigen van Boekel Sport de aanleiding voor de 0-2. Fleuren bedienende Luuk v.Rooij en hij maakte de 0-2. Verder dan een schot van Noud v.Stiphout wat de doelman van Festilent niet klemvast kreeg was het enige wapenfeit. Ruud Vermeer bracht in de 2e helft o.a A-junior Robin Gruijters. Boekel kreeg een klein kansje maar Coen Bongers maakte knap na twee minuten in de tweede helft de 0-3 met zijn hoofd. Sjoerd Vogels maakte nog wel de 1-3 maar paal en lat stonden daarna de Boekelse dadendrang in de weg. Door het verlies kruipt de standenlijst in 3D verder in elkaar. Volgende week haalt Boekel Sport in bij Stormvogels in Siebengewald. Jeugdcoördinator verlaat Boekel Sport Technisch Jeugd coördinator Toine Ketelaars heeft aan het bestuur en de technische commissie van Boekel Sport te kennen gegeven om aan het eind van dit seizoen te stoppen bij de vereniging. Ketelaars wordt met ingang van het komende seizoen Hoofd Jeugdopleidingen bij vv Gemert. Een functie waarin Boekel Sport hem veel succes toe wensen. Toine Ketelaars heeft in de periode dat hij bij ons werkzaam was veel vernieuwing binnen de jeugdafdeling gebracht.

Berichten

Wij gaan nu op zoek om deze spil functie binnen de jeugdafdeling op een adequate wijze in te vullen. Uitslagen 16 en 17 november 5-1 Boekel Sport A1 - Avanti ‘31 A1 Sparta ‘25 A2 - Boekel Sport A2 0-2 Blauw Geel ‘38 A5 - Boekel Sport A36-1 Geldrop B1 - Boekel Sport B1 10-0 Boekel Sport B2 - Boskant B1 00 Gemert B4 - Boekel Sport B3 43 0-1 Sparta ‘25 C1 - Boekel Sport C1 Boekel Sport C2 - VOW C1 40 Mariahout C2G - Boekel Sport C3 1-5 Boekel Sport C4 - NijnselC2 2-3 Boekel Sport D1 - SC Helmondia D1 3 0 Schijndel D3 - Boekel Sport D2G 6-0 ASV ‘33 D2G - Boekel Sport D3G 2-2 Boekel Sport D4G - Ollandia D1G 4-0 Venhorst D2G - Boekel Sport D5 2-3 Blauw Geel ‘38 E1 - Boekel Sport E1 13-0 Boekel Sport E2 - Blauw Geel ‘38 E4 0-5 Boekel Sport E3 - Stiphout Vooruit E2G 3-0 Avanti ‘31 E3G - Boekel Sport E4 2-4 Boekel Sport E5 - WEC E3G 23 Boekel Sport E7G - ST Elsendorp E2 7-1 Boekel Sport F1 - Blauw Geel ‘38 F2 4-1 Blauw Geel ‘38 F3 - Boekel Sport F2 3-0 Boekel Sport F3 - Irene F1 0 1-4 Venhorst F3 - Boekel Sport F4 2-4 Mariahout F3G - Boekel Sport F5 0-0 Boekel Sport F6 - Mariahout F4G 5-2 Boekel Sport MA1 - Rhode MA1 2-1 FC de Rakt MC1 - Boekel Sport MC1 0-8 Avesteyn MC1 - Boekel Sport MC2 3-3 JVC Cuijk MD3 - Boekel Sport MD1 1-5 Veteranen Boekel - Sport Sparta ‘25 0-4 Boekel Sport 1 - Festilent 1 1-3 Boekel Sport 2 - Gemert 4 5-2 Boekel Sport 3 - DVG 2 0-3 DVG 3 - Boekel Sport 4 0-1 Boekel Sport 5 - Blauw Geel ‘38 15 2-5 DVG 6 - Boekel Sport 6 4-1 Avanti'31 8 - Boekel Sport 7 2-0

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

1-1 Heeswijk 5 - Boekel Sport 8 Boekel Sport 9 - Blauw Geel ‘38 21 3-2 Dames Wittenhorst 1 - Boekel Sport 10-2 Dames Boekel Sport 2 - Fiducia 1 2-0 Programma 23 november: Boekel Sport A2 - Blauw Geel ‘38 A4 14:45 u Boekel Sport A3 - Avanti ‘31 A2 14:45 u Boekel Sport - B1 Sportclub Susteren B1 14:45 u Boekel Sport B3 - Blauw Geel ‘38 B6 14:45 u Boekel Sport C1 - OSS ‘20 C1 13:00 u Boekel Sport C3 - DVG C2G 13:00 u Boekel Sport MC1 - Volkel MC1 13:00 u Boekel Sport D3G - Gemert D4 11:45 u Boekel Sport D5 - Erp D3 11:45 u Boekel Sport MD1 - UDI ‘19 MD2 10:30 u Boekel Sport E4 - Handel E2 10:30 u Boekel Sport E6G - Rhode E7 10:30 u Boekel Sport F2 - Schijndel F3G 09:30 u Boekel Sport F4 - Gemert F5 09:30 u Boekel Sport F5 - Rhode F7 09:30 u Nooit Gedacht A1 - Boekel Sport A1 14:30 u Sparta ‘25 B2 - Boekel Sport B2 14:30 u Rhode C2 - Boekel Sport C2 3 13:00 u Boskant C2 - Boekel Sport C4 13:00 u Veteranen UDI ‘19 - Boekel Sport17:00 u Programma 24 november: Stormvogels ‘28 1 - Boekel Sport 1 14:30 u Heeswijk 2 - Boekel Sport 2 12:00 u Boekel Sport 3 - Avesteyn 2 11:00 u Boekel Sport 6 - Boskant 5 11:00 u Blauw Geel ‘38 17 - Boekel Sport 7 10:00 u Boekel Sport 8 - Rhode 10 10:30 u FC de Rakt 3 - Boekel Sport 9 12:30 u Dames Boekel Sport 1 - RESIA 1 12:00 u Blauw Geel ‘38 17 - Boekel Sport 7 10:00 u

ties para e r l uw oor a & v van k Oo ken n a m ke ch ctris de rollui e l e an het esta wering. b w u on en zSport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Heren 1 - BFC 21-19 (beker) Heerle - Heren 1 26-29 27-28 ESZV Oktopus 1 - Heren 2 Dames 1 - Bouwcenter 31-26 Aristos 1 - Dames 2 15-20 Jongens C1 - PSV Handbal C1 22-18 Meisjes B1 - Handbal Someren B1 15-14 Meisjes B2 - Neerpelt B1 10-0 Meisjes C2 - Swift C1 5-28 Meisjes C3 - Overpelt C1 5-22 EHV D1 - D-jeugd 1 18-6 PSV Handbal E1 - E-jeugd 1 2-19 Bergeijk E1 - E-jeugd 2 7-4 Olympia ‘89 F1 - F-jeugd-1 9-1 Lido 1 - Heren 3 29-23 Heren 4 - Bouwcenter 3 20-21 Dames 3 - Bouwcenter 3 10-16 MBDE/De Sprint HB1 - Jongens B1 21-27 Helios ‘72 E1 - E-jeugd 3 6-2 Programma zaterdag Heren 1 - WHC 1 20.45 u Jongens B1 - Apollo B1 15.15 u MHV ‘81 C1 - Jongens C1 10.45 u PSV Handbal C2 - Meisjes C3 10.00 u DHC Overpelt VZW C1 - Meisjes C2 10.00 u Meisjes C1 - Olympia ‘89 C1 14.10 u D-jeugd 1 - Bedo 1 13.20 u E-jeugd E3 - MBDE/De Sprint E110.50 u E-jeugd 2 - PSV Handbal E1 11.40 u E-jeugd 1 - Saturnus E1 12.30 u F-jeugd 1 - MHV ‘81 F1 10.00 u Programma zondag Heren 2 - Bouwcenter 1 12.30 u Swift 3 - Heren 4 15.00 u EMM 1 - Dames 1 12.30 u Dames 2 - Bouwcenter 2 11.15 u Dames 3 - HCG 1 08.30 u Helios ‘72 DA1 - Dames A1 13.10 u Apollo B1 - Meisjes B1 10.30 u Bouwcenter B2 - Meisjes B2 11.00 u HABO blijft zonder puntverlies tegen HVW Ook deze week kregen de dames van HABO een tegenstander die op papier veel zwakker lijkt. Terwijl HABO alle wedstrijden wist te verzilveren, zit HVW in de hoek waar de klappen vallen. Met enkele nipte en ook een paar grote nederlagen heeft het HVW blijkbaar tot nu toe niet meegezeten, maar dat ze een stevig potje kunnen ballen is welbekend. De wedstrijden tegen HVW staan altijd garant voor sensatie en ook veel gedrevenheid van beide kanten. De wedstrijd ging heel lang gelijk op: via 2-2 en 4-4 kwam HVW zelfs

Berichten

even op een 5-7 voorsprong en het zag er naar uit dat HABO vandaag stevig aan de bak moest. Met onder andere een paar goede goals uit de break van Meike Vermeer trok Habo de zaak weer in evenwicht en in de laatste fase van de eerste helft wisten Inge v.Lankveld en Desi Tielemans het eerste gaatje te slaan. Met de rust stond er een voorsprong van 16-12 op het bord. Niet ruim, maar zeker wel verdiend. Na de rust was HVW echt niet van plan om er snel het bijltje bij neer te gooien. Door het randje van het toelaatbare op te zoeken en het de jonge scheidsrechter niet gemakkelijk te maken wist HVW de achterstand terug te brengen tot 17-15. Maar in deze fase maakte de uitblinker van de dag het verschil: in een niet vaak vertoonde serie van 5 goals op een rij wist Desi Tielemans een definitief gat te slaan naar 24-19. En met nog een paar scherpe goals van opnieuw Meike Vermeer liep de voorsprong zelfs op naar 27-20, zodat HABO met vertrouwen het einde van de wedstrijd voelde naderen. Terwijl de overwinning eigenlijk nooit echt in gevaar was geweest, moest HABO toch toegeven dat het meer moeite gekost had dan menigeen van te voren gedacht had. Het laatste fluitsignaal klonk op een stand van 31-26. De les voor de volgende wedstrijden moet zijn dat er niet alleen vóór veel gescoord moet worden, maar dat achter de verdediging beter georganiseerd moet worden. Voor volgende week staat er een echte ‘topper’ op het programma. Dan reist HABO af naar het verre Middelburg voor de wedstrijd tegen EMM. Het is erg ver maar de dames van HABO kunnen enige ondersteuning van hun fans daarbij goed gebruiken. Scores: Desi (9), Meike (5), Alice (4), Linda (3), Irene (3), Inge (3), Rieneke (2), Moniek (1), Iris (1).

BOEKEL & VENHORST

Libre A: T.v.d.Ven - A.v.d.Laar T.v.Alphen - G.v.d.Linden M.v.Doren - J.Biemans J.Emonds - H.v.d.Ven K.v.Grinsven - R.Koolen Libre B: W.v.d.Broek - G.v.Reybroek P.v.d.Sanden - G.v.Reybroek

45-39 114-75 41-51 66-100 41-57 37-27 19-36

C.v.Casteren - T.v.Rooy C.v.d.Laar - G.Verwegen G.v.d.Cruijsen - W.v.d.Ven M.v.d.Heijden - P.v.d.Sanden M.v.d.Heijden - T.Hoevenaars M.v.d.Elzen - T.Hoevenaars Libre C: J.v.Berkel - J.Manders A.Kerkhof - J.Kanters J.v.Kilsdonk - H.v.Lankveld J.Sleegers - B.Donkers T.v.d.Ven - A.v.Dijk A.Kerkhof - P.Raaymakers J.Manders - A.v.Dijk Driebanden: J.Manders - J.Emonds H.v.d.Ven - J.Heesen K.v.Grinsven - C.v.d.Laar A.v.Bergen - W.v.d.Ven G.v.d.Linden - A.v.d.Laar Bandstoten A: A.v.d.Laar - M.v.d.Elzen J.Heesen - J.Emonds K.v.Grinsven - R. Koolen M.v.Doren - G.Verwegen BandstotenB: C.v.d.Laar - G.v.Reybroek J.Sleegers - J.Kanters B.Donkers - C.v.d.Laar M.v.d.Heijden - G.v.Reybroek J.v.Kilsdonk - B.Donkers

Beach Soccer Event Boekel

48-15 31-55 21-51 22-24 33-23 39-20

40-17 7-17 17-16 13-13 16-15 18-5 8-17 1-11 15-10 5-6 0-12 12-2

24-25 34-28 16-16 21-20

20-17 14-10 16-22 17-19 10-12

Op zaterdag 17 en zondag 18 mei organiseert C.V. De Vliegenmeppers een Beach voetbal toernooi op het St. Agathaplein in Boekel. In dit weekend wordt het plein gevuld met zand om zo een echt strand na te bootsen. Op zaterdagochtend beginnen we met de B, C en D jeugd oftewel kinderen van 11 t/m 15 jaar (iedereen mag meedoen). Vervolgens gaan we verder met de senioren. Deze spelen eerst voorrondes en op zondag wordt de rest van de wedstrijden gespeeld. Na afloop op zaterdag gaan we tijdens onze beachparty vanaf 20:30 uur genieten van Boekelse bands en DJ’s. Op zondag hebben we na de finales nog de prijsuitreiking met afterparty. Noteer deze data dus vast in je agenda en benader je vrienden, collega’s en voetbalmakkers zodat je dit spektakel niet mist, En niet te vergeten, ook de dames zijn van harte welkom. Binnenkort meer of kijk op onze website www.cvdevliegenmeppers.nl


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 17 november: RKOSV Achates 1 - Venhorst 1 3-2 SV Milsbeek 2 - Venhorst 2 6-3 Venhorst 3 - Keldonk 3 2-2 4-3 Rhode 6 - Venhorst 4 VCO 4 - Venhorst 5 5-4 Dames Venhorst 2 - SES 1 2-1 Programma 23 november: Veteranen VOW - Venhorst 15.30 u Programma 24 november: Margriet 1 - Venhorst 1 14.30 u Udi ‘19 9 - Venhorst 4 13.00 u Dames Venhorst 1 - Olympia ‘18 11.00 u Dames RKOSV cates 1 - Venhorst 2 10.00 u RKOSV Achates 1 – Venhorst 1 Venhorst begon goed, maar al na 10 minuten leidde een misverstand in de Venhorstse verdediging voor een kans voor de thuisploeg en dat betekende de 1-0. Dat gaf de Ottersumse ploeg vertrouwen en in de 23e minuut werd een afgeslagen bal

Berichten

hard achter de Venhorstse keeper Luc Peters geschoten. In de 35e minuut tikte Joost Timmers de bal binnen, 2-1. Na de thee kwam Achates (te) snel op 3-1 en dat was voor Venhorst het sein om nog meer risico te nemen en meer de aanval te zoeken. Dat leverde de 3-2 op. On-danks enkele wissels en een alles of niets offensief lukte het de mannen van Willem v.d. Burgt niet om de gelijkmaker op het scorebord te krijgen. JEUGDNIEUWS Uitslagen 16 november: Venhorst A1 - ASV ‘33 A1 2-1 Venhorst B1 - Nijnsel B1 2-2 Bruheze MB1 - Venhorst MB1 3-1 WEC C1 - Venhorst C1 1-12 Venhorst C2G - Avanti ‘31 C4G 0-5 MVC D1G - Venhorst D1G 2-2 Venhorst D2G - Boekel Sport D5 2-3 Venhorst E1 - Schijndel E4 7-2 Venhorst E2 - Schijndel E7 7-3 S.V. Brandevoort E8 - Venhorst E3 10-0 Schijndel F2 - Venhorst F1 2-4 Venhorst F2 - Blauw Geel ‘38 F4 2-6 Venhorst F3 - Boekel Sport F4 2-4 Schijndel F6 - Venhorst F4G 15-0 MVC F3 - Venhorst F5 5-0

Programma 23 november: Venhorst A1 - RKPVV A1 14.30 u Blauw Geel ‘38 B3 - Venhorst B1 vertrek 13.00 u, 14.30 u Achates MB1 - Venhorst MB1 vertrek 13.45 u, 15.00 u Nijnsel C1 - Venhorst C1 vertrek 11.45 u, 13.00 u Venhorst C2G - Nijnsel C2 13.00 u Mariahout D1 - Venhorst D1G vertrek 10.00 u, 11.15 u Venhorst D2G - Mariahout D2G 11.00 u Nijnsel E1 - Venhorst E1 vertrek 09.15 u, 10.00 u Sparta ‘25 E5G - Venhorst E2 vertrek 08.15 u, 9.15 u Venhorst E3 - Stiphout Vooruit E4G 10.00 u Venhorst F1 - Avanti ‘31 F1 10.00 u WEC F2 - Venhorst F2 vertrek 09.45 u, 10.30 u S.V. Brandevoort F7 - Venhorst F3 vertrek 08.00 u, 9.00 u Venhorst F4G - ST Fiducia/Elsendorp F1 11.15 u Venhorst F5 - VOW F3 11.15 u Mini-pupillen 09.00 u

Kenmerken

Bovenwoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Douche Berging

B éénpersoonswoning 19.84 m2 13.20 m2 4.94 m2 6.60 m2 4.00 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 443.84 + € 0.91 servicekosten Beschikbaar eind december

Arendstraat 5, Boekel Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2 U dient het IB60 formulier van 2012 van u en uw eventuele partner in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 toe te voegen als bijlage. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m 24 november 2012

Reactiebon Naam:.......................................................................................................Voorletters:........................................ Adres:................................................................................................................................................................... Postcode:..................................................................................................Plaats:................................................. Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ................................................................................................................................................. Aantal personen:................................................................................................................................................. Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Arendstraat 5, Boekel Uiterste inleverdatum: 24 november 2013


Sport Hockeyclub Boekel

HCB meisjes D1 Ên D2 kampioen Bij Hockeyclub Boekel werd zaterdag 2 keer feest gevierd. De teams meisjes D1 en D2 werden die dag winterkampioen in hun poules. Voor meisjes D2 stond zaterdag de wedstrijd tegen ’s-Hertogenbosch op het programma. Als de Boekelse meiden zouden winnen, waren ze kampioen. De eindstand was uiteindelijk 9-0 in het voordeel van HCB, waardoor ze zich ongeslagen kampioen mogen noemen. De meiden gingen met een prachtig spandoek op de foto.

Ook meisjes D1 werd zaterdag kampioen in een uitwedstrijd. Het Boekelse team viert deze prachtige prestatie zaterdag 23 november op de club. Kom dus allemaal kijken om het kampioenschap mee te vieren!

Berichten

Franssen Optiek Boekel Dames 1 Zondag 17 november kwamen de dames van Mierlo het onze dames moeilijk maken. Vol goede moed en lekker fel begon Boekel aan deze pot. De 1-0 werd door Juul Donkers binnengetikt en ook Bo Boeijen scoorde uit een strafcorner. Na een eerste helft met heldere communicatie, veel energie en perfect teamwork was het in de rust 2-0 voor Boekel. In de rust werd duidelijk dat we er nog keihard tegenaan moesten, want het baltempo lag hoog en de dames van Mierlo gaven zich niet zomaar gewonnen. Zo bleek ook wanneer in de tweede minuut uit een strafbal werd gescoord door Mierlo, de 2-2 volgde snel en ook de 2-3 werd uit een strafbal

gescoord. Helaas hebben we de drie punten deze week niet in de wacht gesleept, maar we kunnen terugkijken op een goede, leuke en bovenal sportieve pot. Volgende week staat de wedstrijd tegen

Meisjes E1: Boven vlnr: Maurik v.d.Heuvel, Sofie Wagemakers, Suus v.Hout, Romee Cornelissen, Bente Meuleman, Lonne Weren, coach Sylvia Franssen. Onder vlnr: coach Anke v.d.Heuvel, Anne v.Sleeuwen, Fleur v.d.Heuvel, Marie Franssen, Famke v.d.Ven, Juul Emonds. Niet op de foto: Femke v.Sleeuwen

Horst op het programma, op naar de volgende drie punten.

ANGO PRIJSKAARTEN 13 november

RIKKEN 1. Andre v.Bergen 2. Wim v.d.Broek 3. Harrie v.Lankveld JOKEREN 1. Lies v.d.Aa 2. Erna Verstegen 3. Toos Sleegers

45 pnt. 29 pnt. 10 pnt. Punten 105 pnt. 61 pnt. 24 pnt.

Uitslag 14 november 2013. A-lijn 1. Dames Verbakel-Vijge 63,89% 2. Dames Huijbregts-v.d.Linden 63,5% 3/4/5. Dames v.Berlo-v.Dooren 59,03% 3/4/5. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 59,03% 3/4/5. Mw.v.Dinteren-Hr.Verbakel 59,03% 6. Hr. en Mw.v.d.Bosch 57,99% 7. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 52,43% 8. Dames Putter-Wilems 50,69% B-lijun 1. Dames Delisse-Verbeek 62,50% 2. Heren J en Th.v.d.Ven 62,3% 3. Hr. en Mw.v.Schadewijk 61,17% 4. Hr. en Mw.v.Helvoirt 55,67% 5. Dames v.d.Boom-Schots 53,75% C-lijn 1. Mw.Broekhuizen-Hr.Derks 60,94% 2. Hr. en Mw.v.d.Burgt 55,73% 3. Heren Huijbregts-Willems 52,08% 4. Dames v.Delst-de Graaf 51,56% 5. Dames vd. Berg-Nieuwenhuis 51,04% 6. Hr. en Mw.Meulepas 50,00% De totale uitslag kunt U vinden opwww.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

BOEKEL GAAT VOOR SURINAME zondag 23 novemberVOLLEYBALVERENiGiNG

uNiTAS

Volleybal-liefhebbers opgelet ! Aanstaande zaterdag 23 november organiseert VC Unitas in de Boekelse sporthal De Burcht de 2e ronde van het NeVoBoBekertoernooi. Vanaf 12.00 uur strijden 22 volleybalteams - van C-jeugd t/m derde divisie - om een plek in de 3e ronde. Elk team speelt elke wedstrijd om te winnen, alleen dan is een plaats in de volgende ronde gegarandeerd. Dat belooft een aantal spannende wedstrijden dus zorg dat u erbij bent, de toegang is gratis! Dames-1 terug in ‘the winning mood’! Na de teleurstellende verliespartij tegen koploper Pegasus een week eerder kreeg VC Unitas/Dames-1 nu het taaie Bedovo uit Beek en Donk op bezoek. Meestal een lastige tegenstander dus het was zaak om

Berichten

een beter niveau te halen dan de vorige wedstrijd. Gelukkig zat Mini van de Maand Loes v.d.Laar op de bank bij de dames om ze door de moeilijke momenten heen te helpen. Unitas begon geconcentreerd aan de wedstrijd met zoveel mogelijk servicedruk. De punten werden echter niet gemakkelijk gescoord; Bedovo verdedigde fanatiek en bracht de meeste Boekelse smashes terug in het spel. De teams gingen dan ook steeds min of meer gelijk op en pas toen de ‘20’ op het scorebord stond lukte het Unitas om door te drukken en met 25-19 het eerste wedstrijdpunt binnen te halen. Hetzelfde beeld was in de andere sets te zien, Unitas moest hard werken om de tegenstander achter zich te houden. Zodra de concentratie ook maar een klein beetje verslapte profiteerden de gasten, in de derde set leidde dat twee keer tot een achterstand van 6 punten die vervolgens met veel moeite moest worden goedgemaakt. Er werd volop aangevallen door

de Boekelse dames maar omdat veel van die ballen verdedigd werden waren er vaak 3 of 4 smashes nodig voordat er een punt gescoord werd. Ook de Unitas-verdediging moest alle zeilen bijzetten maar deed dat dan ook keurig. Met 25-20, 25-21 en 25-20 werden de overige sets gewonnen en weer 5 wedstrijdpunten aan het totaal toegevoegd, Unitas heeft daarmee de 3e plek op de ranglijst stevig in handen.

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 16 en 17 november Bouwcenter - Dames 2 10-8 Vespo HS1 - Helios'72 HS1 30-23 Vespo HS2 - Tremeg HS2 10-31 Programma 23 november: Veteranen 1 - Helios ‘72 Boekel, 18.00 u Programma 24 november: TSHV Camelot DS1 - Vespo DS1 Tilburg, 12.30 u Witte Ster HS3 - Vespo HS1 Waspik, 15.40 u Helaas moeten we de jaarvergadering verzetten, datum komt zsm.

KORFBALVERENIGING

JES

Loes v.d.Laar had als Mini van de Maand een belangrijk aandeel in de overwinning van Dames-1

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken • Raamdorpels • Deurlijsten • Vensterbanken • Muurafdekken • Deurdorpels etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! Kijk ook eens op onze website voor wat voorbeelden.

www.koensterkennatuursteen.com Koen Sterken natuursteen

Haverkamp 7a • 5742 PN Beek en Donk • 06-18336668

Uitslagen 16 en 17 november Be Quick A1 - JES A1 16-8 De Kangeroe A1 - JES A2 13-2 De Kangeroe C1 - JES C1 2-7 Klimop (A) D1 - JES D1 12-0 De Kangeroe E1 - JES E1 0-4 JES W1 - Korloo W2 1-3 Stormvogels (L) 1 - JES 1 6-8 Emos 3 - JES 2 12-6 Programma 23 november Celeritas (S) A1 – JES A2 12.00 u Dioschuren Schijndel Blauw Wit (Ha) D1 – JES D1 12.15 u Molenbroek Gemert Blauw Wit (Ha) E1 - JES E1 11.15 u Molenbroek Gemert Programma 24 november JES 1 - Olympia (O) 1 12.30 u De Burcht Boekel Programma 27 november Celeritas (S) MW1 - JES MW1 20.00 u Pius X Liempde


AH Rundergehakt 500 gram AH Kipfiletblokjes 300 gram AH Hamburbers 4 stuks 2+1 GRATIS 3 pakken

van 9,00 voor

en

6,00

Alle AH Verse biefstuk 25% KORTING Bijv.: Excellent biefstuks Schaal 2 stuks van 6,75 voor

5,06

AH Slagers achterham 25% KORTING Per 100 gram

van 2,19 voor

1,64

AH Roerbakmix 400 gram ITALIAANS, CHINEES of THAIS 2e GRATIS 2 zakken van 3,98 voor

1,99

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Tijgerbrood Wit, bruin of volkoren Per heel brood van 1,89 voor

1,49

Coca cola

5,59

4 flessen

1,5 LITERFLESSEN van 6,92 voor

MENU PROVENCE

Franse Uiensoep met Gruyere kaas of Proeverij van gerookte eendenborst met truffel, paddenstoelensoepje en paté of Hertencarpaccio met Reypenaer of Duo van zalmtartaar en garnalencocktail *** Gebraden varkenshaas met knoflookc hampignons of Vispalet van zalm-, kabeljauw- en scholfilet met botersaus of Black angus steak met rode wijnjus of Doradefilet met paprikasaus en pistou

*** Trendy creme brullee of Nougatineparfait met karamel-amarettosaus of Diverse kazen

€ 24,50

Jӓgermeister bitter 70 cl.

van 13,99 voor

11,79

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 18 t/m 24 november 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Veertje 1 wint voor zevende keer op rij ’t Veertje 1 is dit jaar ingedeeld in de eerste klasse, ondanks het feit dat het erop leek dat ze vorig seizoen in de hoofdklasse net hadden gehandhaafd. Helaas kwamen er teveel teams uit Brabant terug vanuit de landelijke competitie, dus degradeerden er meer teams dan normaal en werd o.a. ’t Veertje 1 in een lagere klasse ingedeeld. De eerste wedstrijd werd met 5-3 gewonnen van Schijndel. Schijndel bood behoorlijk wat tegenstand, daar waar ’t Veertje 1 vanuit de hoofdklasse terugkwam, was het Schijndel die vorig jaar in de tweede klasse kampioen werd en dus promoveerde. Maar de volgende wedstrijden werden allemaal relatief eenvoudig met 7-1, 8-0, 8-0, 6-2 en 8-0 gewonnen. Alleen het team uit Schijndel kan blijven volgen met 6 punten achterstand. Vandaag, zondag 17 november wordt de laatste wedstrijd in de eerste helft van de competitie tegen Nuenen gespeeld. De tegenstander kwam helaas maar met 1 dame opdagen, dit betekent al een 3-0 voorsprong voordat er nog maar één enkele wedstrijd gespeeld was. Tim Hectors en Pim Verlangen wonnen makkelijk hun dubbel met 21-8 en 21-14. Gelijktijdig speelde Rebecca Verhofstadt de singel en won deze met 21-8 en 21-11. Vervolgens was het tijd voor de beide heren om hun enkel partijen te gaan spelen. Ook hier waren de tegenstanders niet bij mchten om het de heren van ’t Veertje moeilijk te maken. Als laatste speelde Pim en Amy v.Neerven de enige gemengd dubbel van deze dag. De eerste set werd gewonnen, de tweede set verloren en ook in de derde set moes-

Berichten

ten Pim en Amy hun meerdere erkennen aan de mix van Nuenen. Met een 7-1 eindstand was dit de zevende winst op rij voor ’t Veertje 1. Als dit team zo doorgaat zit het kampioenschap er zeker in en kan er volgend jaar weer gespeeld worden in de gewenste hoofdklasse. Uitslagen ’t Veertje 1 - Nuenen 1 7-1 ’t Veertje 2 - Alouette 7 6-2 7-1 ’t Veertje 3 - TFS ’57 10 ’t Veertje U17 - Alouette U17 4-4 ’t Veertje U15/2 - Oss U15/4 3-5 ’t Veertje U13 - Alouette U13 0-8

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A P.v.Hoof -J.Mezenberg P.Koonings -A.Berens H.v.d.Mortel -R.Berens P.v.Hoof -M.v.Doren (s) R.Willems -G.Zomers F.v.Boxtel -P.Koonings J.v.Boerdonk -J.v.Zon C.Sanders -Th.v.Alphen L.Otten -M.Timmers S.Donkers -J.Tielemans J.v.Boerdonk -A.Berens H.v.d.Zanden -J.v.Zon Libre B A.Emonds -A.v.d.Velden H.v.d.Berg -A.v.Asseldonk J.Donkers -H.Schepers L.Verbakel -P.v.Doren H.v.Duren -J.v.Osch L.v.Haandel -M.v.d.Elzen M.v.Haandel -J.Kusters

37 -41 34 -45 43 -41 28 -39 87 -212 34 -37 31 -67 44 -61 48 -42 22 -51 43 -44 49 -49

22 -14 14 -17 42 -35 14 -12 13 -21 28 -29 25 -23

’t Veertje 1 vlnr Pim Verlangen, Rebecca Verhofstadt, Tim Hectors en Amy v.Neerven

J.v.Dooren (k) -E.v.Doren H.Arts -C.Coolen Th.v.Rooy -J.v.Asseldonk A.v.Moorsel -J.v.d.Aa J.v.Sleeuwen -M.v.Doren (b) Libre C T.v.d.Heijden -L.v.Rooy A.v.d.Burgt -P.v.Duren H.v.Melis -J.v.Duren H.v.Lankveld -Th.v.d.Burgt Cl.Aldenhuijsen -P.Rijbroek J.v.d.Broek -J.v.Dijk A.v.Sleeuwen -J.Manders H.v.Lankveld -L.v.Sleeuwen A.Verstegen -Th.v.d.Burgt T.v.d.Heijden -J.v.Berlo J.v.Lankveld -Ph.v.Zuijlen P.Raijmakers -L.v.Rooy Fr.v.d.Bosch -T.v.d.Ven J.Manders -T.v.d.Heijden M.de.Rijck -Th.Snijders Driebanden P.v.Hoof -N.v.Kessel P.v.Hoof -J.Tielemans E.v.Doren -P.Koonings L.v.Rooy -N.v.Kessel J.Donkers -H.v.Houtum J.Heesen -S.Donkers Fr.v.Boxtel -R.Berens J.Kusters -G.Zomers Fr.v.Boxtel -N.v.Kessel Bandstoten A R.Berens -J.v.Dooren (k) P.v.Hoof -H.v.Duren L.v.Haandel -M.v.Doren (b) M.v.Haandel -Jac.Coolen J.Kusters -H.v.d.Mortel C.Coolen -G.Zomers L.v.Haandel -G.Verwegen A.v.Moorsel -J.v.Sleeuwen S.Donkers -P.Koonings J.v.Zon -J.Mezenberg H.v.d.Heuvel -C.Sanders M.Timmers -A.Berens Fr.v.Boxtel -P.v.Hoof Bandstoten B H.v.d.Berg -C.v.Sleeuwen W.Kroos -J.v.Berlo J.v.Asseldonk -J.v.Dijk Fr.v.d.Bosch -P.Rijbroek J.Manders -Th.v.d.Burgt Cl.Aldenhuijsen -J.v.Berlo J.v.Osch -W.v.Hees Ph.v.Zuijlen -C.v.Sleeuwen P.v.Duren -T.v.d.Ven A.Verbakel -J.v.Lankveld L.v.Sleeuwen -J.v.Asseldonk A.Verstegen -J.v.Dijk H.Schepers -A.v.d.Velden A.v.Asseldonk -L.v.Rooy P.Raymakers -J.v.Duren T.v.d.Heijden -H.Arts

37 -25 15 -31 31 -24 34 -17 22 -18

13 -14 18 -26 9 -12 19 -11 14 -15 4 -20 16 -19 5 -12 16 -12 15 -9 27 -18 9 -9 16 -18 7 -27 14 -17

10 -5 6 -5 4 -13 1 -5 3 -13 9 -9 7 -4 2 -6 9 -6

27 -22 17 -17 23 -22 16 -21 14 -23 32 -90 23 -19 18 -21 54 -24 58 -29 40 -20 42 -29 25 -42

17 -16 10 -14 18 -24 13 -6 12 -13 7 -8 12 -24 15 -22 18 -18 29 -12 14 -17 9 -17 27 -21 21 -18 13 -9 10 -19


PaRkwEG 16 - BOEkEL

Bieden vanaf € 125.000,00 k.k.

sTaRTERs OPGELET, GRijP dEzE BUiTENkaNs. Nabij het centrum van Boekel ligt dit appartement op de 1e verdieping. - Jong appartementencomplex uit 2005 en verbouwd in 2012. - 76 m2 woonoppervlakte.

- Complete keuken en badkamer in neutrale tinten.

- Servicekosten: € 141,- euro per maand, incl. opstal-/glasverzekering, schilderwerk, glazen wassen, reservering, etc. - Netto maandlast ca. € 509,00 bij koop. Huurpijs € 650,00 per maand.

OPEN hUis zaterdag 23 november van 13.00-14.30 uur!

Elisabethplaats 4 5421 LC GEMERT 0492-363038 www.woonplezier.nl


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Maandag 11 november werden weer wedstrijden van de competitie gespeeld. De Drie Kronen kwam in de voorgaande wedstrijden zeer verrassend voor de dag. Ditmaal stond het team tegenover v.d.Aa Klusbedrijf. Tot ieders verbazing werd de

Berichten

wedstrijd met 4-2 gewonnen door laatst genoemde. Het team van koploper Biemans Komkommers ging ten onder tegen het team van Midicentrum Stender. Toch blijft het team van Biemans komkommers nog koploper in de B-Poule, gevolgd door De Drie Kronen. In de hoogste klasse speelde koploper De Schutboom/v.Dijk verrassend gelijk tegen het team van Café La Compagnie. Het

Recreantenteam café ‘t Menneke

Ook dit jaar zijn we weer van de partij in Gemert met het recreantenvolleybal, dankzij onze sponser Joep van ’t Menneke. Afgelopen jaar heeft Weri Di de klasse-indeling aangepast, zodat we nu in de 3de klasse spelen. De halve competitie is al voorbij en kunnen we wel stellen dat we goed draaien. Momenteel hebben we alle wedstrijden gewonnen en gaan we ervoor om weer kampioen te worden. Verder zijn we Joep zeer dankbaar dat hij ook onze nieuwe sportshirts heeft geschonken, Joep bedankt!!!! Recreantenteam café ‘t Menneke

team van Donkers/v.Lankveld daar tegenover wist een ruime zege van 7-2 te boeken op MVS Grootkeukentechniek. In deze zelfde klasse kreeg Tielemans Groentekwekerij wederom een flinke nederlaag te verwerken tegen het team van Dakdekkersbedrijf Jacobs uit Venhorst. Met deze nederlaag staat het team van Tielemans nu met 4 verloren wedstrijden onderaan de ranglijst met maar liefst 31 goals tegen. Dakdekkersbedrijf Jacobs staat met deze overwinning nu op de 2e plaats op de ranglijst met een wedstrijd minder gespeeld en kan dus gelijk komen met De Schutboom/v.Dijk, gevolgd door Stuc Force en Donkers/v.Lankveld met het gelijke aantal punten. Omdat verschillende teams, zowel in de A-Poule als de B-Poule gewaagd zijn aan elkaar, kan er nog van alles gebeuren en is er nog lang niets beslist. Het blijft spannend omtrent zowel promotie als degradatie. Vol spanning kijken we uit naar de volgende wedstrijden. Op www.wacboekel.nl kunt u alle informatie vinden betreffende de teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, historie van WAC Boekel en gegevens van het bestuur. Uitslagen 11 november: TK ‘t Stuupke - Snackpoint LC 3-3 De Drie Kronen - v.d.Aa Klusbedrijf 2-4 MVS Grootkeuken - Donkers/v.Lankveld 2-7 Tielemans Groente - Dakdekkers Jacobs 1-7 Torpedo TUB - Betech B.V. 4-3 Stuc Force - AVB Asbestverwijdering 61 Café LC - De Schutboom/v.Dijk 3-3 v.Rijbroek Sp&M - Café Gij & Ik 3-4 Quick-Hedge - OOvB 6-0 v.Haandel Metaal - Autocentrum 5-1 Biemans Komkommers - Midic. Stender 1-2 Programma 25 november: Zaal A: v. Haandel Meaal - BoekelFit 18.30 u Tielemans Groente - V&T Metaal 19.15 u v. Rijbroek Sp&M - Midicentrum Stender 20.00 u De Drie Kronen - Betec BV 20.45 u AVB Asbestverw. - Donkers/v.Lankveld 21.30 u Zaal B: Torpedo TUB - Biemans Komkommers 18.30 u Quick-Hedge - Elreka Hekwerken19.15 u Café LC - Autocentrum 20.00 u Stuc Force - Dakdekkers. Jacobs 20.45 u TK ‘t Stuupke - OOvB 21.30 u Snackpoint LC - Café Gij & Ik 22.15 u


Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Zafira 2.0 Diesel Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen

Ford Opel Renault Renault Suzuki

2002 2000 1997 2005 1998

1996 1996

1998 2002 1998 2001 2001 2006 2009

2010 2006 2007 2007 2000 2002 2002 2004 2007 2001 2004 2005 2006 1999

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.9 Diesel Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) HB 1.4 5 DRS Airco HB 1.4 5 DRS AIRCO 1.6 Cabrio BREAK 1.9 DIESEL HB 1.4 XS 3 DRS Airco HB 1.4 3 Drs Airco SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 2.0 HDI SEDAN XS 1.6 HDI SW XT Diesel Airco 2.O BENZINE

107 206 207 207 306 307 307 307 308 406 407 407 407 806

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

2011 2010 2011 2011 2009 2008 2008 2007 2007 2011 2011 2010 2007 2006 2004 2010 2010 2006 2007 2003 2013 2010 2007 2007 2003 2008 2012 2012 2012 2006 2005 2004 2006 2011

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AuTOBEDRijF

KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM

B O V A G

OPEL AGILA 1.0I EDITION 55781 OPEL AGILA 1.2I EDITION AUTOMAAT 44005 OPEL CORSA 1.3CDTI 5DRS EDITION 74131 OPEL CORSA 1.2I EDITION 5 DRS 53652 OPEL CORSA 1.2I NJOY AUTOMAAT 27936 OPEL CORSA 1.2I BUSINESS 5DRS 48521 OPEL COMBO 1.3CDTI COMFORT 75234 OPEL CORSA 1.7CDTI SPORT 5DRS. 129440 OPEL COMBO 1.4I BASIS 123818 OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO COSMO NAV. 31131 OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER 67010 OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO SPORT 140PK 43005 OPEL ASTRA 1.6I GTC TEMPTATION 81483 OPEL ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO 93484 OPEL ASTRA 1.7DTL BUSINESS 5DRS 176664 OPEL INSIGNIA 1.6 TURBO SP.TOURER 71320 OPEL MERIVA-B 1.7CDTI AUTOMAAT 81210 OPEL TIGRA 1.8I LINEA ROSSO 87120 OPEL VECTRA 2.2I GTS EXECUTIVE 135260 OPEL VECTRA 1.8I GTS 195620 OPEL ZAFIRA 1.8I 111 EDITION 15002 OPEL ZAFIRA 1.8I COSMO 71210 OPEL ZAFIRA 1.8I COSMO 146065 OPEL ZAFIRA 1.8I TEMPTATION 88828 OPEL ZAFIRA 1.8I ELEGANCE 116520 OPEL ANTARA 2.4I TEMPTATION 58230 FORD FOCUS ECO-B 125PK 5DRS TREND SPORT 37374 FORD FIESTA 1.4I TREND AUTOMAAT 30444 FORD C-MAXX 1.6 CDTI ECO TREND 17620 HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 222305 RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS 79239 RENAULT LAGUNA 1.8I 16V LUXE UITV. 57385 SUZUKI SX4 1.6 EXCLUSIVE 181210 VOLKSWAGEN GOLF+ AUTOMAAT NIEUWSTAAT 18120

SAMENWERKENDE

2011 2008

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

bedrijfsauto's Renault Trafic 2.0 Dci, airco, th Volkswagen Caddy TDI, luxe uitvoering, th, ac, lmv

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco 2010 Opel Corsa 12i16V edition, 5drs, airco 2011 Opel Corsa 12i16V elegance, 3drs, airco, th 2001 Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Peugeot 206+ XS 14i airco 2009 Peugeot 306 18i, 4drs 1998 Toyota Aygo 1.0comfort automaat, airco, 5 drs, luxe uitv 2010 Volkswagen Passat station, 16i 1997

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


€ 9.99 incl. BTW

Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

G.VERWEGEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 cj BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AuTOcENTRuMBOEKEL.NL

NU: wintercheck

Is uw auto al klaar voor de winter?

Ford S-Max 2.0i 16V ..........................................................................2006 Fiat Punto 1.2i 5-deurs, stuurbekrachtiging........................................2003 Citröen C3 1.4i, climatronic airco........................................................2004 Toyota Aygo 1.0, 18.233 km, 3-deurs ................................................2011 Opel Astra 1.6 Wagon ........................................................................2006

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Kom binnen en ontdek dat de feestmaand niet altijd duur hoeft te zijn! Voor cadeaux, kerstversiering en speelgoed kunt u ook bij ons terecht! De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 0653651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn - Verhuur van PuiN- & AFVALcONTAiNERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNG van diverse soorten zAND. - BESTRATiNGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

uitslag op alle bestratingen.

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STucADOORSBEDRijF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------INLOOP-SCHILDERLESSEN op woensdagochtend (9.30-12.00) en donderdagavond (19.30-22.00). f 10,= per les. Van tevoren aanmelden op 06-30118048. Hanny Verbrugge, Boekel, hannyverbrugge@live.nl

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

GRATIS hulp door betrouwbare man, 65+, met ervaring voor onmisbaar thuisadministratie, aanvraag taxi, zorg of hulpmiddelen. 100% Zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875. --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------2 leuke Pietjes op bezoek? Boek nu! Mail naar zwarte-pietjes@hotmail.com of bel 06-53672299. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. -------------------------------------------------Het breicafé gaat open! Op de volgende ochtenden kan je aanschuiven om gezellig

samen te kletsen en te breien/haken: 2911, 9-12, 20-12. Voor info: www.wol-studio.nl of 06-13835037. -------------------------------------------------ZWARTE PIETEN: boek nu 2 pieten met veel ervaring voor thuis of op het bedrijf. Meer info/vragen: tweezwartepieten@hotmail.com Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl

Bel nu en niet later, anders valt een heerlijk pietenavondje in het water! Na een jaar bakken, inpakken en speelgoed sorteren, zijn wij Pieten weer klaar om naar Nederland te keren.

Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Zwarte Piet, tel. 06-41151341 Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw handels drukwerk naar Boekeldruk, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------’T KNIPDURSKE Sandra Janssen

A l l e r h a n d e Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Anny v.Duren 2 Toos Verhofstad 3 Harrie Donkers 4 Jo v.d.Braak

148 pnt. 129 pnt. 120 pnt. 84 pnt.

5 Drina v.d.Gevel 6 Anneke v.Hoof 7 Gerrit Opheij JOKEREN 1 Anneke v.d.Cruijsen 2 Leen Emonds 3 Erna Verstegen 4 Anneke v.d.Broek

54 pnt. 45 pnt. 43 pnt.

119 pnt. 67 pnt. 60 pnt. 54 pnt.

Voor de decembermaand of uw relatiegeschenken; mooie KADOPAKKETTEN met ambachtelijke produkten Informeer naar de mogelijkheden, graag vooraf bestellen Heerlijke BOERDERIJ ZUIVEL, AMBACHTELIJKE KAAS, VERS FRUIT nieuwe oogst AARDAPPELS en UIEN OPEN: vrijdag 13.00 - 18.00 zaterdag 9.00 - 17.00 uur Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

• komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Gel nagels • Acryl nagels French Pedicure • Manicure behandeling • Nail-art • Kinderfeestje • Cadeaubonnen Voor meer informatie: 06-43085124

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

KOSMO Schoonheidsstudio

BROKS bloemen dinsdagmorgen bij u op de markt in Boekel met een grote sortering snijbloemen en planten. AANBiEDiNG elke week 3 bossen bloemen 5,naar eigen keuze.

Last van rug- of nekklachten? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nl

(aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

TE KOOP Bridgestone WINTERBANDEN Blizzak lm 30, 165/65 R14 79T, een winter gebruikt, € 100,=. Tel. 0681990690 tussen 18.00 en 21.00 uur. --------------------------------------------------

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------TE KOOP kunstkerstboom 1.85 meter groot. T.v.d.Broek, Kapelstraat 17, tel. 322837.

spaard hebben, maar we zijn er nog lang niet. Heeft u er nog staan of gebruikt u er binnenkort nog? Lever ze in op Statenweg 99 of bel een van onze medewerkers. Wij zijn u zeer erkenelijk en zullen er samen iets moois en sfeervols van maken. Meer bijzonderheden volgen nog.

Kerst op het Peellandschapspark Op zondag 29 december vieren we Kerst in de schaapskooi op Voskuilenheuvel. De voorbereidingen zijn in volle gang. Evenals de vorige keer, alweer 5 jaar geleden, doen we een beroep op jullie. We hebben voor de verlichting van het pad ± 300 groentepoten met deksel nodig. Er zijn al enkele inwoners die al stevig ge-

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Schilderwerken Beglazing Behangwerk

VAN DER5427 POL EJ Boekel

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

O T E C H N I E K E L E K T R Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

machinale houtbewerking boekel

service • installatie • onderhoud

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Workshop kerstversieringen maken. We gaan leuke kerstversieringen haken of breien. Info: wol-studio.nl of 0613835037. -------------------------------------------------5-12 komt in zicht. Vindt u het leuk als wij, 2 enthousisaste pieten, een bezoekje bij u brengen. Bel ons dan op 06-

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

46175475 of 06-34627111. --------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en tehorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOuWBEDRijF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATiS OPGEHAALD EN THuiSBEzORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboor-

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

VAN DOOREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

machine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

VENHORST fax 0492-352257

BOuWSTOFFEN- HOuTHANDEL MAcHiNALE HOuTBEWERKiNG

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden