28e jaargang nr 10; 4 september 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 10 - 4 september 2013

Ghebueren en Doorgang 1313

De twee doorgangen bij het Sint Agathaplein hebben een naam gekregen. Het straatnaambordje De Ghebueren hangt aan de muur van de doorgang tussen het gemeentehuis en het appartementencomplex. De andere doorgang aan de voorkant van het gemeentehuis wordt voortaan Doorgang 1313 genoemd. Burgemeester Pierre Bos onthulde op dinsdag 27 augustus de twee straatnamen. De postbode komt daar nooit, er is geen voordeur en geen huisnummer. Echter dat die 2 steegjes geen straatnaam hadden was een doorn in het oog van Walter Cors-smit. “Het was nagelaten en ik had die na-men allang geleden bedacht. Ze hebben betrekking op het 700 jaar feest. Nu was het moment om de steegjes van een straatnaam-

bordje te voorzien,” aldus de bedenker. Bart van de Ven vertelde dat Rutger van Herpen iets had met zijn ‘ghebueren’: “Hij verkocht grond aan zijn buren, dat nu toebehoort aan de gemeente Boekel.” De naam Ghebueren is afkomstig uit de oorkonde van 1313, waarbij Rutger van Herpen grond verkocht aan zijn Ghebueren voor 70 pond. “Het was een erfpacht constructie. Dat werd in de oorkonde beschreven,” vertelde Walter Corssmit. Na de onthulling kreeg de burgemeester de oorkonde ofwel koopakte overhandigd van Gerard Trienekens, voorzitter van de heemkundekring Sint Achten op Boeckel. “Het krijgt een plekje in het gemeentehuis,” beloofde de burgemeester. Het bordje Doorgang 1313 hangt tijdelijk

dichtbij de andere straatnaam. Dat is alleen tijdens de feestweek van Boekel. Zodat het zichtbaar is voor iedereen, net als het duplicaat van de oorkonde, dat er onder hangt. PR. Commissie Boekel700, Henny Bos

Wat hebben wij zaterdag genoten!

Toen wij samen met Koor Karakter mochten zingen tijdens de uitvoering van Carmina Burana! Dat willen we nog wel vaker doen. Alleen.... dan zou het wel fijn zijn als nog meer kinderen lid zouden worden van ons kinderkoor Doremi. Zit jij op de basisschool? In groep 4 of hoger? Kom dan eens op een vrijdag om 15.45 uur luisteren op De Vlonder 10 tijdens onze repetitie. En wie weet heb jij wel zin om voortaan met ons mee te doen. Informatie: Arnie, tel. 0492-322140.

CITROËN SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten Frits v.d.Ven, Adrie v.d.Ven-Coolen en overleden familieleden.

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel: 06-50476049 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 7 september: 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum Sint Petrus m.m.v. dameskoor Sint Agatha. Anna v.d.Elzen-Verbossen; Gerarda v.d.Burgt-Christiaans (nms. familie Christiaans). 17.30 u Toon v.d.Burgt en Marietje v.d. Burgt-v.Lankveld; Frans Ketelaars; Ria v.d.Mortel-Geerts; Jan en Mien Donkers-v.d.Heijden; Marietje v.d.AaBijvelds (vwg.sterfdag op 6 september). Zondag 8 september, 23e zondag door het jaar: Bedevaart naar Handel. 10.00u!!!!!: m.m.v. parochieel gemengd koor Sint Joseph uit Venhorst. Overleden ouders Schepers-Verhoeven; overleden fam.v.d.Aa-v.Haandel; Jeanne Sanders-Timmers; Fien v. Schijndel-v.d.Aa (vwg. trouwdag) (de intenties van zondag worden ook op zaterdag gelezen i.v.m. de bedevaart). Maandag 9 september: 19.00 u Antoon v.Berlo en echtgenote Wilhelmina v.Berlo-Swinkels; Jan Ceelen (vwg.verjaardag) en overleden familie. Woensdag 10 september: 19.00 u Dennis Gijsbers, Karel en Nel Gijsbers-Megens en Antoon-Ceelen;

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Uden: 1/9 Matthijs Arts en Sem van Heeren

Overleden: Boekel: 1/9 Willy van de Berg 75 jaar

INLOOPCATECHESE. De inloopcatechese gaat op 4 september (i.p.v. 5 september!) weer van start om 20.00 uur in het PC. Het thema is die avond: ‘Gescheiden - Hertrouwd’ en zal ingeleid worden door pastoor van Osch.

BEDEVAART HANDEL Zondag 8 september a.s. wordt weer de jaarlijkse bedevaart vanuit onze parochie naar Handel gehouden. De H.Mis begint om 10.00 uur en is in de processietuin achter de kerk met pastoor van Osch als celebrant. (Bij slecht weer in het gemeenschapshuis De Bron). De muzikale verzorging ligt in handen van het parochieel kerkkoor van Venhorst. Ook zullen de drie gilden uit onze parochie aan deze bedevaart deelnemen. Na de H.Mis zal de kruisweg plaatsvinden langs de kruiswegstaties in het park.

Uden’. De afgelopen jaren heeft musicus Marcus de Haard voor de St. Petrusparochie met succes diverse cursussen, workshops en studiedagen gegeven om o.a. de (amateur) koorzang te stimuleren en te bevorderen. De Koorschool staat open voor alle leeftijden, stijlen en niveaus. Uiteraard staan hierbij kinderen boven aan het verlanglijstje, maar ook de geoefende zanger is welkom. In lessen van 30 minuten wordt gewerkt aan diverse aspecten van: blad zingen, houding- en ademhalingstechniek, gehoortraining, etc. Dit alles wordt ondersteund met een geïntegreerde blokfluit en/of pianocursus (enkele andere instrumenten zijn ook mogelijk). Ook ouders die overwegen hun kinderen op deze wijze muziekonderwijs te willen aanreiken zijn van harte welkom om hun kinderen aan te melden. De lessen worden gegeven op dinsdagmiddagen tussen 16.00 en 18.00 uur, elke 14 dagen, in het Parochiecentrum van Uden. De koorschool wordt geleid door vakmusici. Als adviseur is musicus Jan de Laat uit Uden aangetrokken. Hij zal vanuit zijn ervaring en expertise de koorschool bijstaan en ondersteunen. Voor aanmelding en de (gratis) folder: muziek@parochiesintpetrus.nl Tel. 06 57 208 908 (Marcus de Haard)

Koorschool Uden van start. Op 10 september a.s. start ‘Koorschool

AANBIEDINGEN donderdag 5 t/m woensdag 11 september:

ABRIKOZENVLAAI met slagroom AARDBEI SCHELPJES DESEMBOL

per stuk

ouderwets lekker

HERFSTBOLLEN

6 stuks

€ € € €

9.50 1.50 1.50 3.00

Vanaf vrijdag bakken wij weer de allerlekkerste ANIJSKROLLEN Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

€ 11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


DANKBETUIGING

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 7 september 19.00 uur + zondag 8 september 10.00 uur: mnd. ged. Marie-Therèse Raijmakers; jgt. Dina v.d.Linden en Frans haar man; Kitty Nuyen-Breget; mgr. Jan Bluyssen; voor de zieken en overledenen van de Zonnebloem. Donderdag 12 september: 19.00 u Intenties kerkgangers.

Wij willen hiermee iedereen van harte bedanken voor uw medeleven, kaarten, telefoontjes, bezoeken en bloemen tijdens het ziekbed en overlijden van

Riek Theunissen-van Lier Uw blijken van belangstelling waren voor ons een grote steun. Theo Theunissen kinderen en kleinkinderen

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 7 september 19.00 u Niels Hoogeveen Mw.Kanters Zondag 8 september: 10.00 u Jordi v.Oort Mw.v.Zon Donderdag 12 september: 19.00 u Martinese

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 31 augustus 2013

Lars

Zoon van Franklin en Judith v.Lieshout Heikneuter 15, Venhorst

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 september:

elke 4e GRATIS

Ambachtelijke gehaktballen Gemarineerde kipreepjes Uienkruiers

€ 595 3 stuks voor € 600

500 gram voor

(schouderlapjes,heerlijk gemarineerd en bestrooid met geroosterde uitjes) Special van de week

Bij aankoop van

Pollo Italiano

500 gram satévlees

gevuld kippendijtje met een plakje hartig Italiaans spek

bakje satésaus

GRATIS

100 gram

€ 160

VLEESWARENTRIO 100 gr. schouderham 100 gr. boterhamworst 100 gr. couburgerham samen voor

Maandag 9 en dinsdag 10 september

Braadworst h.o.h. Gepaneerde schnitsels Bij aankoop van 2 kalfsmedaillons

€ 325 4 stuks voor € 595

500 gram voor

GRATIS

Woensdag 11 september

Gehakt h.o.h. Gepaneerde schnitsels Bij aankoop van 2 kalfsmedaillons

peperroomsaus

€ 295 4 stuks voor € 595

500 gram voor

GRATIS

peperroomsaus

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 395

keurslager


Gemeenteberichten -

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 6 september GFT-afval/Groenbak vrijdag 13 september Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Publicatie t/m 28-08-2013 Gevonden: - grijs/groene armband (leder) met rijen studs in zilver/goudkleurige uitvoering - key-card Renault zwart - Gazelle omafiets met handremmen - Gazelle damesfiets/frame St. Oedenrode, paars/grijs - diverse losse sleutels - diverse fietsen - zwarte jas XXL met capuchon - zwart jack/grijs, merk Le Coq Sportif, maat M - blauw vest met bruine knopen, merk: Jack&Jones, maat S - donkergroen vest met gele strepen op mouw, merk: Replay

Verloren: - portemonnee met div. pasjes en identiteitsbewijs - Unionfiets - sleutelbos met 5 sleutels + ontluchtingssleutel verwarming - ring met 2 sleutels - omafiets, Limit Classic, oma 28 inch, kleur zwart

-

-

mobiele telefoon, Samsung Galaxy Gio autosleutel met 3 Ă 4 sleutels eraan en een hartje als sleutelhanger sleutelbos met 6 sleutels, incl. fietssleutel, hangslot Gazelle herenfiets met gele BOB-sleutelhanger aan sleutel fietsslot zwarte omafiets met FlĂźgelsticker sleutelbos met 5 sleutels sleutelbos met gitaartje van leer/houdertje met GuitarKing-plectrum, 2 sleutels met blauw uiteinde, 2 zilverkleurige sleutels zwarte all-weather-jack met zilverkleurige ritsen leesbril, blauw montuur, merk Specsavers Unionfiets zwarte herenjas donkerroze meisjesjas, gebreide boorden in mouwen, maat 152 zwarte portemonnee, merk: Eastpack

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. ( U ontvangt dan een proces-verbaal) Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Brabant Zorg voor het houden van een circus op 11 oktober 2013 van 11:00 uur tot 18:00 uur op het terrein Sint Petrus; - HSV Rutger van Herpenruiters voor het houden van een rommelmarkt in de manege Rutger van Herpen op 27 oktober 2013 van 11:00 uur tot 15:00 uur.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt. Boekel, 3 september 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteiten bouwen; het uitbreiden van een woning Locatie : Helfrichstraat 41, Boekel Verzenddatum : 28 augustus 2013


Gemeenteberichten De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 5 september 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het plaatsen van een garage Locatie : Berkhoek 13b, Boekel Datum ontvangst : 22 augustus 2013

Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een inlandse eik Locatie : De Vlonder 1, Boekel Datum ontvangst : 23 augustus 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

VERKEERSBESLUIT Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maakt bekend dat zij het volgende definitieve verkeersbesluit genomen heeft:

Het instellen van een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op het gedeelte van Het Goor tussen de Grimmekamp en de gemeentegrens met Uden van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 09:00 en tussen 16:00 en 18:00, uitgezonderd ontheffingshouders en landbouwverkeer. De geslotenverklaring wordt aangeduid door het plaatsen van het verkeersbord C12 (geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen) in combinatie met het onderbord OB206p (ma t/m vr. 07-09 h en 16-18 h) en onderbord OB55 (uitgezonderd landbouwverkeer) overeenkomstig bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Het definitieve besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf donderdag 5 september gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan beroep aangetekend worden tegen dit besluit door degenen die zienswijzen ingediend hebben tegen het ontwerp besluit en degenen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in de gelegenheid waren zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de Rechtbank ’sHertogenbosch, Sector Bestuursrecht. Het indienen van het beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Om de werking van het besluit te schorsen kan, indien er een beroepschrift is ingediend, bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, om een voorlopige voorziening gevraagd worden.

Er kan ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 3 september 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 20 augustus jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Verordening paracommercie Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om een paracommerciële verordening te hebben. Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2014. Voorgesteld wordt om hier geen aparte verordening voor vast te stellen maar om de betreffende bepalingen op te nemen in de nieuw vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Starten met het project ‘Geen nood bij brand’ bij zorginstelling Huize Padua Bij Huize Padua zal gestart worden met het project “geen nood

bij brand”. Op een nieuwe manier zal gekeken worden naar de brandveiligheid van deze inrichting waardoor de brandveiligheid nog beter gewaarborgd zal zijn.

Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders heeft de “Beleidsregels schuldhulpverlening 2013” vastgesteld. De beleidsregels zijn een vertaling van de kaders in het Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 - 2016. In de beleidsregels zijn de ‘spelregels’ voor schuldhulpverlening opgenomen.


Vraagt u zich dit wel eens af? - De overheid zegt: “Meer eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid”. Maar wat betekent dit nu of in de toekomst voor mij? - De overheid houdt voor: “Gemeentelijke schaalvergroting verbeterd de dienstverlening aan burgers, draagt bij aan behoud van voorzieningen en houdt de kosten laag.” Moet ik dit geloven of zijn er andere mogelijkheden? - De gemeente zegt: “De gebruiker en de vervuiler betaald.” En daar ben ik het helemaal mee eens of misschien toch niet? - De gemeente streeft naar een balans tussen mens, natuur en economie. Heb ik dat gevoel ook? - De gemeente ziet graag dat jong volwassenen zich vestigen binnen de gemeente. Is dat duidelijk in het beleid terug te zien? Herkenbaar? Kom dan naar onze thema-avond “Gemeenschapsbelang Venhorst in gesprek” op 11 september om 20.30 uur in MFC De Horst. Gemeenschapsbelang Venhorst wil zich aan de hand van enkele thema’s laten informeren over wat er bij onze inwoners leeft. We willen uw belangen vertegenwoordigen. Om dat goed te kunnen doen hebben we ook uw inbreng nodig. Uw aanwezigheid en inbreng zijn van belang voor de toekomst van Venhorst en Boekel. U bent van harte uitgenodigd! Bestuur en fractie Gemeenschapsbelang Venhorst

NIEUWS VAN

Al snel na onze laatste nieuwsbrief van 12 augustus hebben we alweer nieuws te melden. De activatie loopt goed: We zitten nu op een snelheid van 60 tot 70 activaties per dag. Dit betekent dat er dus 60 tot 70 modems per dag worden gehangen. Door gebruik te maken van een extern call-center voor het maken van de afspraken slaagt onze aannemer erin dit tempo te realiseren. De daadwerkelijke aansluiting wordt versneld:

Zoals we hebben gezegd zijn wij blij dat de laatste stap in het proces wordt gezet door een bekend gezicht: ElectroWorld Wim v.d.Broek. Dit bedrijf sluit uiteindelijk het modem aan op uw tv, computer en telefoon. Maar omdat we er nu voor kiezen om in zo'n snel tempo de modems te activeren heeft Wim vd Broek onvoldoende capaciteit om dit verhoogde tempo te volgen. Daarom hebben we ervoor gekozen om ook onze aannemer (Spitters) mee te laten helpen bij de aansluiting van apparatuur. Daardoor kunnen we ook in een tempo van 70 per dag daadwerkelijk aansluiten zodat we medio oktober heel Boekel van signaal hebben voorzien. Natuurlijk kunt u voor het veranderen van uw in huis bekabeling bij Wim vd Broek terecht. Wij adviseren u om uw binnenhuisbekabeling zoveel mogelijk vooraf klaar te hebben zodat de aansluiting ook snel afgewerkt kan worden. Overstappen: In onze vorige nieuwsbrief hebben we het overstapproces uitgelegd. Voor u is van belang dat u het verzoek van Glashelder om uw contractgegevens aan te leveren ook echt opvolgt. Zie onze website voor de laatste informatie. Kijk voor meer info op onze website: www.boekelnet.nl

Een TIEN voor BoeCult!

Wat een geslaagde dag; BoeCult 2013. Een bijzondere editie want Boecult bestaat 10 jaar en ons skôn dorp Boekel alweer 700 jaar!!! Het weer was heerlijk en de

kleine buien mochten de pret niet drukken. Dit jaar heeft de Rabobank het namelijk mogelijk gemaakt dat de paraplu’s thuis konden blijven en BoeCult plaats vond onder het prachtige Rabo-paviljoen. Ook aan de kleintjes was gedacht… Enkele jongedames en -heren hadden namelijk de Rabobank meet & greet met Keet gewonnen. Helemaal zenuwachting en met duizenden vragen zaten zij afgelopen zondag vol spanning in het gemeentehuis te wachten… En wat was het gezellig met Keet! Samen met haar danseressen heeft ze goed de tijd genomen om alle vragen te beantwoorden. Daarnaast hebben deze geluksvogels een handtekening te pakken en mochten ze tot slot met Keet op de foto. Niet alleen op het hoofdpodium was het feest. Zoals ieder jaar was er natuurlijk ook weer veel te doen in en rondom Nia Domo. De kunstmarkt is een groot succes geworden en ook de workshops, het straattheater en de acts in het park zijn druk bezocht. Kortom, wederom een geweldige dag voor jong en oud! We zien u volgend jaar heel graag terug op de laatste zondag van augustus.

Evenementenkalender 8 september Pleinfestijn Venhorst 15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein 27 oktober: Rommelmarkt Rutger van Herpenruiters


De Zonnebloem REGIO GEMERT EN BOEKEL

Heerlijk dagje varen op de Maas met mensen die er normaal niet toe komen. Op de zonnige woensdag 26 juni vertrokken 90 gasten van de Zonnebloem uit de Regio Gemert en Boekel samen met 15 vrijwilligers naar Cuijk voor een gezellig dagje varen over de Maas richting van Limburg. De dag was georganiseerd door de Regio Midden Peel van de Zonnebloem waaronder de afdelingen Gemert, De Mortel, Handel, Boekel-Venhorst en Elsendorp vallen. Een prachtige dag waardoor er niet alleen benedendeks maar ook bovendeks heerlijk toeven was. Het schip dat de Zonnebloem gehuurd had, was de 39 meter lange luxe rondvaartboot de ‘’Jan Plezier” uit Meppel. Een boot met comfortabele stoelen, ruime aangepaste toiletten en met haar prachtige panoramaramen gaf een ieder een zeer goed uitzicht over het water en de omgeving. Het ontbrak de gasten aan niets. Volop koffie, thee, fris, versnaperingen en een heerlijke warme maaltijd. Rustige sfeervolle muziek werd aan boord verzorgd

door het Gemertse duo “B.I.G. Friends” bestaande uit Berdy Veltrop en Guus Smits. Tussendoor werd er uitleg gegeven over de geschiedenis van de Maas, de hedendaagse Maas en Maaswerken. Indrukwekkend blijft altijd het passeren van de sluizen in Sambeek waar de boot 3 meter opgelicht werd en later op de middag weer 3 meter zakte. “Dat het zo dicht bij huis zo mooi kan zijn”, zei één van de gasten toen de boot vanuit de Maas de mooie recreatieplas ‘t Leukermeer in het Nationaalpark “de Maasduinen” in draaiden. Op het einde van de middag meerde de rondvaartboot weer af aan de Maaskade van Cuijk alwaar de twee touringscars gereed stonden om de gasten en vrijwilligers weer naar hun woonplaatsen terug te brengen. De plaatselijke en regionale Zonnebloemafdelingen organiseren dit soort gezellige uitjes speciaal voor mensen die als gevolg van een handicap of gevorderde leeftijd feitelijk niet meer mee kunnen met de reguliere dagtochten die alom in het land door vele commerciële bedrijven aangeboden worden. Zo zijn bij de Zonnebloem dagtochten ook altijd gediplomeerde verpleegkundigen aanwezig, ook vrijwilli-

gers, die de gasten kunnen bijstaan als dit noodzakelijk is. “Dit is nu echt een heerlijk dagje even weg van thuis en zonder zorgen,” zei een andere Zonnebloemgast die met een glimlach de Maasoevers aan zich voorbij zag glijden. Lukt het u ook niet meer om zonder hulp er een dagje op uit te trekken? Meldt u dan als Zonnebloem-gast aan bij de lokale Zonnebloem coördinator voor deze regio, mw. Riekie Kluitmans op tel. 0492363998. Wellicht bent u de volgende keer een gast van de Zonnebloem. Of lijkt het u wel wat om u als vrijwilliger in uw eigen regio eens een keer belangeloos in te zetten voor onze gasten? Of ligt het organiseren van een activiteit u? Meldt u in dat geval aan via mail cveroude@hotmail.com voor een vrijblijvend gesprek.

‘t Boekeltje HUIZE PADUA

Na een korte zomervakantie is ‘t Boekeltje weer elke donderdag geopend van 13.4515.30 uur. Wij verkopen tweedehands boeken, elk boek kost slechts 50 eurocent. 't Boekeltje wordt gerund door cliënten. Als u nog boeken heeft die in goede staat verkeren, dan kunt u die bij ons inleveren. De opbrengst van deze boeken wordt besteed aan activiteiten. Wij zien u graag terug op Huize Padua, Oude laan 4. Voor verdere informatie: 0492-846224.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 10 september wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Marieke gijsbers - kapster aan huis

Evenementenkalender

M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

8 september Pleinfestijn Venhorst 15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein


Goed bevallen

We hebben inmiddels heel wat bevallingen begeleid maar zijn nog iedere keer getroffen door het persoonlijke en unieke van een geboorte. Het is en blijft het mooiste wat er is! We werken met z’n vieren heel hecht samen. Op die manier staan we voor u klaar als het ertoe doet, dag en nacht. Voor deskundig advies en enthousiaste begeleiding, maar soms ook om alleen even te luisteren. Vanaf de prille kinderwens tot een bezoekje tijdens het kraambed. We zijn goed getraind in de echoscopie en hebben al jaren uitstekende contacten met het ziekenhuis, de huisarts en de kraamzorg. Kijk op www.irisverloskundigen.nl om te zien hoe het anderen beviel of bel gewoon voor een afspraak.

Spreekuur in Boekel: Burgstraat 34 (in Zorgpark Sint Petrus) Spreekuur in Uden: Hoogzoggel 1, ook avondspreekuur T 0413 268 499 | M 06 254 923 26

Marieke Valkenburg

Carmen Duijs

Cathelijn Wagemakers

Wendie Verhallen


R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Start basiscursus Eerste Hulp. In het nieuwe seizoen 2013 / 2014 willen we weer een basiscursus Eerste Hulp verzorgen in Boekel / Venhorst. De cursus omvat 12 lessen en we doen dit op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Het bedienen van de AED is ook een onderdeel van de cursus, evenals verbandR.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

leer en kleine ongevallen. Ter afsluiting van de cursus een officieel examen volgens de eindtermen van het Oranje Kruis. De totale kosten van deze cursus bedragen € 175,- . Deze zijn bij verschillende verzekeraars geheel of gedeeltelijk terug te vragen En dat dit belangrijk kan zijn wordt dagelijks bewezen door allerlei voor- en ongevallen. Kleine, maar ook grotere ongevallen kunnen zomaar gebeuren, zowel binnen als buiten huis en bent u in staat om het

Prachtig achtergrond décor Boekel 700

Afgelopen weken hebben we met z’n allen mogen genieten van allerlei activiteiten rondom Boekel 700 Op het plein was op het hoofdpodium een prachtig achtergrond décor te zien. Tijdens een activiteitenmiddag in jeugdsoos the Basement hebben Boekelse jongeren in samenwerking met Kunstgroep Boekel zichzelf van hun beste creatieve kant laten zien, met dit schitterende kunstwerk als gevolg. Complimenten aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen, we hopen dat alle inwoners van Boekel/Venhorst hebben genoten, en nog zullen genieten van dit mooie Boekel 700 jaar. Vrijwilligers Jeugdsoos The Basement

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

slachtoffer dan met eerste hulp bij te staan of te helpen en zonodig reanimatie toe te passen? Hoe meer Eerste Hulp verleners er zijn hoe beter. Dus twijfel niet langer en begin! Ook verzorgen wij in het nieuwe seizoen weer een cursus Reanimatie / AED en de daarbij behorende vervolg lessen. Deze cursus is ook toegankelijk voor alle belangstellenden, ook zonder EHBO diploma, die geen lid zijn van de vereniging. e kosten voor deze cursus bedragen € 25,-. Voor de inwoners van de gemeente Boekel kan een korting worden overeengekomen. Dit i.v.m. subsidie regeling. En voor de groepen 8 van de basisscholen in Boekel & Venhorst verzorgen we, in samenwerking met de school, de cursus Jeugd Eerste Hulp A met als afsluiting een examen. Twijfelt u nog, of denkt u ik wil eerst wel eens wat meer info en of zien, neem dan contact op met een van de onderstaande mensen of kom langs op een van onze oefenavonden in Boszicht! Wij horen graag van u en staan klaar om te helpen. Hebt u interesse, bel of e-mail naar: voorzitter Mari v.d.Wetering 0492-351994, email m.wetering55@gmail.com of secretaris Henk v.d.Aa 0492-323508, e-mail henk55aa@gmail.com

Auw IJzer KPJ-Vespo

Foto: André van der Horst Hartelijk dank: Familieleden, vrienden, kennissen, Pastoor van Osch, kVO-koor, kerkversierders, buurtversierders, Gildebroeders en -zusters … iedereen dank voor alle ontvangen felicitaties! 22 augustus was voor ons één groot feest en wij zullen hier nog lang met veel plezier aan terugdenken!!

Arnold en Sjaan Verstegen-Schepers

7 september a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie Noordstraat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor meer info: Mari Melis 06-51062701 of Hans v.d.Vondervoort 06-22464021.

Gymclub 2 Venhorst

Dames en heren, wij willen maandag 9 september om 13.30 uur weer met frisse moed beginnen met de gym. Tot dan. Truus Gerrits


Boekel 700 feest voor de kinderen van groep 1 t/m 3 uit Boekel en Venhorst Op woensdag 28 augustus was er speciaal voor alle kinderen een feest omdat Boekel 700 jaar bestaat. Alle kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 kwamen deze dag bij elkaar op basisschool Octopus. Om 09.00 uur werd daar het startschot gegeven voor een leuke ochtend door Helmi Maas, Burgemeester Pierre Bos en Rutger van Herpen. Omdat het feest in Boekel is werd de burgemeester op de feeststoel gezet, kreeg hij een feestmuts op en werd er heel hard voor hem gezongen. Bij de Boekelse Hiep hiep hoera werd hij flink bestrooid met confetti. Het feest kon beginnen. De kinderen, leerkrachten en hulpouders zagen er allemaal prachtig uit. Zij waren namelijk verkleed in de stijl van Ot en Sien. Dat paste heel mooi bij alle spelletjes die de kinderen buiten gingen doen en waaraan zij veel plezier beleefden. Zo konden zij o.a. koekhappen, zaklopen, hoepelen, knikkeren, sjoelen, stelten lopen, touwtje springen, blikken werpen en nog veel meer. Rutger van Herpen deed gezellig met de spelletjes mee. Veel kinderen vonden dat wel leuk, maar sommigen vonden het ook wel spannend, “Ben je nou een echte ridder of niet?” werd hem regelmatig gevraagd. Binnen in de school was een enorm leuk optreden van clown Docus, lekker lachen met deze malle clown. Om 12.00 uur was dit feest alweer afgelopen. Rutger van Herpen bedankte alle kinderen en had ook nog een cadeautje voor hen, want dat hoort bij een feest. Alle kinderen gingen naar huis met een petje met daarop Boekel 700. Basisschool Octopus, dank je wel voor jullie gastvrije ontvangst en het organiseren van al die leuke spelletjes. Stichting Boerenbruiloft, leerkrachten en alle overige hulp (ouders), geweldig dat jullie deze dag mede mogelijk hebben gemaakt.

Creatief Boekel 700 jaar jong Ook voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 was het feest. Tegen 9 uur stroomde het Agathaplein vol met Boekelse schoolkinderen en even later kwamen daar ook nog heel wat kinderen uit Venhorst bij. Rapper Coen uit Uden maakte er samen met wethouder Willems al meteen een feest van met zijn zelfgemaakte rap over Boekel 700. Het zonnetje scheen heerlijk (Clara zal dit jaar een bijzondere worst hebben gekregen), een ideale dag.

Vanaf het Agathaplein verspreidden de kinderen zich in groepen over Boekel om deel te gaan nemen aan één van de meer dan 40 workshops die waren georganiseerd. Al voor de zomervakantie hadden ze aangegeven wat ze graag zouden willen doen zodat de organisatie wist wat ze voor de kinderen moesten organiseren. Er was voor

iedereen iets leuks. Wie over het Sint Janplein liep waande zich in Parijs. Meer dan 100 jonge kunstenaars waren er in de weer met mozaïekwerk, beeldhouwwerk of aan de slag met spuitbussen verf. De

meesten onder leiding van kunstenaars die de organisatie via stichting C uit Uden naar Boekel had gehaald. In de sporthal werd geschermd door kinderen onder leiding van een echte schermleraar en er was een leuk voetbaltoernooi in elkaar gezet. Bij een gastvrij Boekel hoort dat je iets lekkers kunt maken voor je gasten. Dat hebben de kids heel goed begrepen. Maar liefs 170 kinderen deden mee aan een kookworkshop. Daarvan werden er maar liefst 15 georganiseerd, veel bij ouders thuis maar ook La Compagnie en Porte de Provence waren van de partij. Verder werd er op het plein gedanst onder leiding van Laura, werd er in Nia Domo muziek gemaakt, in basisschool De Regenboog met computers gewerkt, in de hobbyclub geschilderd, veel te veel om op te noemen. Publiekstrekker was de spelersbus van PSV. Een aantal

gelukkigen werden met deze bus weggebracht naar de workshoplocatie. En weer opgehaald. Rond 12 uur stroomde het Agathaplein weer vol en werd de ochtend afgesloten met optredens van deelnemers aan de muziekworkshop en de dansworkshop. Ook rapper Coen was natuurlijk weer van de partij. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde ochtend en een bedankje aan iedereen die hieraan heeft willen meewerken is dan ook zeker op zijn plaats. Bij deze!


korting op een nieuwe domeinnaam met webhosting bij De Geus Internet. De BoekelsePas is een servicepas voor ket samengesteld. Wilt u zelf uw bood- - Franssen Optiek biedt u 5% korting op alle aankopen. alle inwoners van de gemeente Boekel en schappen doen, maar heeft u geen verBij de Brabantse Hoeve krijgt u gratis bestaat inmiddels 2 jaar. Bijna 500 leden voer?… de boodschappenservice biedt u “boerenborrel of een glas fris” bij een maken dagelijks gebruik van de speciale deze mogelijkheid. het nuttigen van een “broodje Brabantse aanbiedingen, aantrekkelijke kortingen en Een greep uit de acties van het 3e kwartaal Hoeve”. geselecteerde diensten die aangeboden 2013, die u op vertoon van de Boekelse- BandPlus biedt u een gratis winter conworden door de ondernemers uit Boekel. Pas, worden aangeboden: trolebeurt op zaterdag in de maand sepEen groeiende groep ondernemers geeft - Bij Van Rijbroek Sport & Mode onttember. ieder kwartaal interessante kortingen op vangt u gratis wandelsokken t.w.v. € Bij Kinderdagverblijf Ministars betaalt diensten en bieden u als lid van de Boe9,95 bij aankoop vanaf € 50,00. u op vertoon van uw BoekelsePas de kelsePas interessante aanbiedingen. Spe- - Goedkoop een hostingpakket afsluiten helft van de inschrijfkosten op een inciaal voor senioren is er een dienstenpakkan nu, u ontvangt het eerste jaar 25% schrijving. Voor alle leden van de BoekelsePas worden gezellige activiteiten georganiseerd. Op vrijdag 11 oktober komt Circus Sijm op het terrein van Sint Petrus, leuk voor jong en oud..! Circus Sijm viert zijn 12,5 jarig jubileum en komt met een geheel nieuwe voorstelling. De voorstelling van 16.00 uur is gratis voor BoekelsePas-houders en KBO-leden (max. 2 personen). U kunt gebruik maakt van ons frites-arrangement, u krijgt aansluitend na de voorstelling om 17:00 uur in ‘t Trefpunt: frites, 1 snack en 1 consumptie. De totale kosten zijn € 5,00 p.p. (graag vooraf betalen en reserveren bij de receptie). Kaarten- en dames- & herenkapsalon snack-arrangementen zijn te verkrijgen vanaf 2 september bij de receptie van Sint Petrus. en een leuk cadeautje in september & oktober Totaal 170 zitplaatsen en vol is vol! Deze middag wordt u aangeboden door het ouderenfonds. Bent u geïnteresseerd, meldt u dan aan en wordt ook lid van de BoekelsePas…nú Kapperij Unique is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl van Barok. voor slechts € 10,00 tot het einde van het jaar! Bent u ondernemer in Boekel en wilt Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je u zich aanmelden met een speciale aanbieje thuis bij Kapperij Unique. ding of aantrekkelijke korting, neem dan Bij aankoop van 2 producten krijgt u We werken op afspraak om te zorgen dat we alle tijd voor je hebben. contact met ons op. Voor meer informatie en aanmelding verIn een gezellige en ontspannen sfeer zoeken we samen met jou naar het kapsel van je dromen.wijzen wij u naar de website www.boekelsepas.nl of kunt u contact opnemen met de Wat wij willen is dat jij de deur uit gaat met een supergevoel en een super leuk kapsel. receptie van Sint Petrus, bereikbaar tijdens kantooruren op tel. 0492-328328. en onder alleafspraak klanten diekomen in de maand september Mannen kunnen ook zonder binnen lopen.

De BoekelsePas, Boekel voor en met elkaar!

10% korting Hiep hoera!! Vo oel e l jje e t huis h u hiep i s b iijj K a ap pp per e r i j Un U n i que que Kapperij Unique bestaat 4 jaar! en dat gaan we vieren met u.

GRATIS een Pupa Crack of Magnetic nagellak producten hebben gekocht verloten we

Kom binnenlopen K o m gerust g e r u sook t een enog e n 2keertje kmooie e e r tföhns!! je b innenlopen

met en zonder afspraak! U kunt ook online uw afspraak maken! Kinderen t/m 5 jaar Van deropeningstijden Horststraat 2a Kinderen t/m 1 1 jaar 5427 CP Boekel maandag 13.00-17.30 uur donderdag 09.30-20.30 uur 0492-325 566 Jongeren vanaf 12 t/m 21 jaar dinsdag 09.30-20.30 uur vrijdag www.kapperijunique.nl krijgen het gehele jaar 10% korting. 09.00-17.30 uur woensdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-14.00 uur Groetjes Jody van Rijbroek

gratis parkeren

KAPPERIJ UNIQUE, Van der horststraat 2a, 5427 Cp Boekel 0492-325566, www.kapperijunique.nl, www.webshopunique.nl

Dames Gymclub 40+

Dames kom gezellig met ons bewegen op donderdag van 14.30 tot 15.30 uur. De volgende onderdelen komen aan de orde: warming-up, cardio-oefeningen, rek- en strekoefeningen. Ook is er aandacht voor de houding en als afsluiting is er een balspel. Iedereen is welkom om vrijblijvend te komen kijken. We beginnen op 5 september in de Horst. Info: Pieta v.d.Akker, tel. 351469


Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - BOEKEL - tel. 321402

Nu weer volop bij ons te koop

APPELS nieuwe oogst Ook voor diverse soorten ander FRUIT bent u bij ons aan het juiste adres. Geopend op: donderdag & vrijdag 10.00-16.30 uur zaterdag 10.00-13.00 uur schoolvakanties 10.00-13.00 uur

Wilhelminastraat 3, 5427 CC Boekel, Tel. 0492 - 32 17 27

BEHANG- & VERFSPECIAALZAAK

•

GLAS- & SCHILDERSBEDRIJF


zondag 15 september 2013

TOER MEE

Een klein stukje betreffende de werkzaamheden van de onze STICHTING GUIA. “Mijn partner Lucy en ik zetten ons al enkele jaren in voor de organisatie Guia. Guia bereikt dit en het komende jaar enkele belangrijke mijlpalen. Het is 5 jaar geleden dat we het Project Uitzendbureau Bolivia in Sucre zijn gestart. In die jaren hebben we veel jongeren geholpen bij het vinden en behouden van een baan. De stad Sucre heeft nu een plek waar jongeren steun ontvangen bij het opbouwen van een stabiele toekomst. Na 5 jaar is tevens het moment daar dat het project financieel onafhankelijk wordt en geheel in de handen van de locale gemeenschap komt. Guia zal het project van advies blijven voorzien en contact met het bestuur onderhouden. “Quetzaltrekkers”, een ander project dat Guia heeft opgezet viert begin volgend jaar zijn 10-jarig bestaan. Quetzaltrekkers verzorgt tours voor toeristen naar vulkanen in de omgeving van de stad Leon in Nicaragua. De opbrengsten komen ten goede aan lokale projecten die arme kinderen ondersteunen. Het project is in de

afgelopen jaren enorm gegroeid. Vanuit het onlangs geopende nieuwe kantoor worden de verschillende tochten met steeds grotere regelmaat georganiseerd. Met name sandboarden van vulkaan Cerro Negro is erg populair. Voorheen gingen de opbrengsten voornamelijk naar “las tias”, een lokale organisatie die minder-bedeelde kinderen helpt. Nu worden tevens verschillende andere projecten ondersteund, waaronder educatieprojecten in de dorpjes aan de voet van de vulkanen die Quetzaltrekkers beklimt. Naast het onderhouden van de bestaande projecten is Guia onlangs ook gaan samenwerken met Bridgitwater, een Australische ontwikkelingsorganisatie. Ikzelf help ze voornamelijk bij het ontwerp en de fondsenwerving voor een opvangcentrum in Jamaica voor kinderen die besmet zijn met het HIV-virus. De bouwkavel is inmiddels in het bezit van de organisatie en een ontwerp is gereed voor het ramen van kosten door een lokale aannemer. Middels het Missiecomité Boekel-Venhorst zal ik iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende de bouw van het opvangcentra. Eerst moet echter het nodige bedrag ingezameld worden”. Veel succes met de Toer Mee van 15 september. Groeten, Emil van Zeeland

STICHTING PIKASSPON Onze stichting Pikaspon is een stichting die als doel heeft: “Het verlenen van humanitaire hulp in ontwikkelingslanden”. Pikaspon is een kleine, maar zeer efficiënte hulporganisatie. Waar grote hulporganisaties doorgaans noodgedwongen veel overhead hebben, werkt Pikaspon snel en direct. Hierdoor komt iedere cent op de juiste plek. In Sri Lanka werkt Pikaspon met lokale aannemers en Mrs. Alishia coördineert alle werkzaamheden ter plekke. Allemaal zo efficiënt mogelijk. De reizen die vanuit Nederland gemaakt worden naar Sri Lanka betalen we uit eigen zak. Daar-

Maandagavond (18.00 - 21.00 uur)

HEREN KNIPPEN ZONDER AFSPRAAK VOOR € 10,00

voor wordt geen geld gebruikt dat door sponsoren betaald is. Inmiddels staan er door toedoen van onze stichting iets meer dan 325 huizen, 2 kleuterscholen, 3 basisscholen, een VMBO school en een kinderspeelpaleis met zwembad. Veel projecten waar we mee bezig zijn willen we afronden. Samen met u? Dus op de fiets met de jaarlijkse Toer Mee in Boekel. Dit feestjaar Boekel 700 fietsen jullie ook voor onze stichting in Srilanka. Tijdens de Toer Mee is een presentatie te zien op het vertrekpunt en aankomstplaats. Tot ziens, Peter Biemans

Fancy Fair SINT PETRUS 6 oktober

We zijn er trots op dat we dit jaar de 45e fancy fair in Sint Petrus kunnen aankondigen. Ook dit jaar willen we er weer een bijzonder evenement van maken om voor het goede doel wat extra geld in het laatje te brengen. Op zondag 6 oktober is de begane grond van Sint Petrus tussen 14.00 en 19.00 uur weer opengesteld voor vele leuke activiteiten voor jong en oud. Zo zal de gehele dag het Rad van Avontuur draaien met leuke prijzen, en zijn er leuke spelletjes. Ook is er een snackkraam en zijn er consumpties tegen betaalbare prijzen. Als speciale attractie zal Monique Tielemans van Schoonheidscentrum Monique tijdens de fancy fair kleur- en stylingadviezen verzorgen. Vast onderdeel is weer de huis aan huis loterij met o.a. de volgende prijzen: 1e prijs Reischeque van Vakantie-Xperts t.w.v. € 450,-; 2e prijs Cadeaubon Van Rijbroek Sport & Mode t.w.v. € 200,-; 3e prijs Cadeaubon Karin v.Sleeuwen t.w.v. € 100,00 en modern droogstuk. Daarnaast zijn er nog diverse andere prijzen. De trekking van de loterij is om 19.00 uur in ‘t Trefpunt van Sint Petrus. In de maand september zullen medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus bij u langskomen om loten te verkopen. Voor één euro per lot maakt u kans op een van de mooie prijzen en u steunt hiermee een zeer goed doel. De opbrengst van de loterij en fancyfair is bestemd voor ontspanningsactiviteiten en materialen die het welzijn van de ouderen in en rondom Sint Petrus bevorderen. De Stichting Vrienden van Sint Petrus beheert de gelden van de fancy fair. We willen u van harte uitnodigen om een bezoek te brengen aan de fancy fair en aanwezig te zijn bij de trekking van de loterij op 6 oktober om 19.00 uur.


Schade? Ga naar de specialist.

Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 321526 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl

Biljartkampioenschappen 2013 in Boekel van 6 t/m 13 oktober in zaal “la Compagnie” worden voor de 31e keer de Biljartkampioenschappen georganiseerd in de a-, B-, C- d- en e klasse. dames zullen worden ingedeeld in de diverse klassen. er zal op 5 biljarts gespeeld worden. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 augustus t/m 22 september 2013.

inleveren inschrijving tegen betaling € 6, = is mogelijk op de volgende adressen: “la Compagnie” kerkstraat 52; jos v.d.tillaart Bernhardstraat 28; tini rijbroek logt 4; piet v.d.aa spechtlaan 13; jan v.lankveld kennedystraat 36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ik geef mij op voor deelname aan biljartkampioenschappen 2013. naam: .........................................…………………………………..

adres: .........................................…………………………………..

telefoonnummer: .........................................………………….. partijgemiddelde:.....................…………………..

Voldaan € 6,=

Voornamen: ...........................................................................

Woonplaats: ...........................................................................

dit is alleen van toepassing voor hen die de eerste keer meedoen.

ik heb wel / geen interesse om enkele wedstrijden in overleg te tellen.


Chi Neng Qigong

Proefles voor een gezond lichaam en een ontspannen geest. Maandag 23 september 14.00 tot 15.30 uur of 20.00 tot 21.30 uur. Wel even aanmelden aub. info@yishi.nl Na een proefles weet je direct wat Chi Neng Qigong jou te bieden heeft. De meeste cursisten voelen heel snel het rustgevende effect van de vloeiende bewegingen uit China. Je werkt actief aan je gezondheid en levenslust. Deze effectieve oefeningen zijn gemakkelijk te leren voor iedereen, ongeacht leeftijd of conditie. Het is mindfulness en beweging in één, kom het zelf ervaren. Leef vanuit je hart. Chi Neng Qigong doet meer: Je leert hoe lichaam en geest op een natuurlijke manier kunnen samenwerken en je werkelijk vanuit je hart kunt leven. Hierdoor leer je evenwichtiger om te gaan met je emoties. Het geeft zelfinzicht en hiermee bewustzijnsontwikkeling. Balans. Je bent lichamelijk bezig en je focus is gericht op de beweging. Hierdoor ontspannen lichaam en geest, je ademhaling wordt dieper en rustiger, Je laat spanningen los en Qi gaat weer stromen. Spieren en gewrichten worden soepel en je lichaam wordt krachtig. Je komt lichamelijk, emotioneel en mentaal in balans en kunt beter met stress omgaan. Basiscursus.

In 10 lessen leer je de basis van Chi Neng Qigong. Hierna kan je thuis verder met een cd of dvd. Of je kiest ervoor om op les te blijven. De lessen worden gegeven door Dimphy v.Alphen, geschoold in Europa en China. Zij geeft les in Boekel en is gastdocent bij het Europese Chineng instituut. De basiscursussen van 10 lessen beginnen op 23 september met een kennismakingsles. Informatie en aanmelden www.yishi.nl, 0492-321562, Bezuidenhout 10, Boekel.

Gitaaronderwijs Boekel

Heb je zin om gitaar te leren spelen? Gitaarclub Gitarando in Boekel start na de herfstvakantie met een nieuwe beginnersgroep voor volwassenen. Na de kerstvakantie kunnen we starten met een nieuwe kinder/jeugdgroep. We hebben al meer dan 25 jaar ervaring in het lesgeven en de laatste paar jaar zijn we onder andere door geschoolde leidinggevende naar een hoger niveau gegroeid. Heb je nog nooit gitaar gespeeld, maar wil je het graag leren, kom dan eens bij ons informeren. We geven in groepjes of privé-gitaarles. De gitaarlessen worden gegeven door (muziek)docenten. Bij de kinder-en jeugdgroepen bestaat de les uit 2 delen te weten:

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl

1e deel basiskennis notenleer. We werken in beginsel met een eigen theoriemethode en gaan daarna verder met “De gitaarstarter” waarin toegevoegd een CD als begeleiding. 2e deel akkoordenleer m.b.v. liedjes. Door het aanleren van akkoorden en in later stadium tokkelvormen en loopjes is het al gauw leuk om mee te zingen/spelen met de gekregen liedjes! Dus: na de herfstvakantie start een beginnersgroep voor volwassenen. Na de kerstvakantie start een kinder/jeugdgroep. Heb je interesse dan graag een mail naar: info@gitarando.nl Heb je al ooit gitaar gespeeld en wil je het graag weer oppikken? Er is de mogelijkheid om in een bestaande groep (als daar plaats is) in te stromen. Voor meer info: www.gitarando.nl of info@gitarando.nl Graag tot ziens!

Respect

Dat vreugde en verdriet in dezelfde straat kunnen wonen is op woensdag 27 augustus bewezen door de jeugd van Gemeente Boekel. Gedurende de 700 jaar feesten van de schooljeugd op het St. Agathaplein, was er tevens de uitvaartdienst van Mevr. Strijbosch-Meulensteen. Er was een afspraak met de feestcommissie om na de dienst de muziek te temperen, omdat we door een massa van kinderen naar de begraafplaats moesten. Gedurende deze wandeling werd er door alle leidinggevenden en ook alle kinderen een bijzonder eerbetoon gebracht aan de overledene. Het moment van stilte van al die kinderen bezorgde menigeen kippenvel. Kinderen van ongeveer 7 jaar die nog even hun petje afnamen bij het passeren van de kist. Het was echt ongelofelijk. Ik wil namens de familie Strijbosch dan ook mijn dank overbrengen, aan iedereen die hierbij, op welke manier dan ook, betrokken was. Albert Oppers

Hoera....Geslaagd

Nicole v.Alphen is geslaagd voor Hotelen Eventmanagement aan de TIO hogeschool Hospitality en Toerisme in Eindhoven. Van harte gefeliciteerd.


Seniorenkoor

Tijdens de seniorendag op 27 augustus werd er door het seniorenkoor uit Boekel een aantal liederen gezongen o.l.v. de winnaar van de koepelprijs Henk van Thiel en met medewerking van onze evenzo getalenteerde organiste Mieke Rijken. Het slotlied was een stuk waarvan de muziek in het verleden werd gecomponeerd door Willy Brouwers. Door enkele leden van ons koor werd een passende tekst gemaakt in het kader van Boekel 700.

TIJDENS DE SENIORENDAG

De pastorie vol Polen, helaas niet één pastoor. Gelukkig zijn er leken, ze werken danig mee, En krijgen voor ze starten gaan, wel eerst de zegen mee. Refr.

Tenslotte wil ik zeggen hoeveel ik om je geef. Waarom ik met m’n hele hart altijd in Boekel bleef. Hier groet men nog elkander, hier is het leven goed. En samen met de import gaan we door met blij gemoed. Refr.

Tien locale DJ’s met acts zetten de volumeknop op volle sterkte om over de jeugdige hoofden heen opzwepende en swingende mu-ziek over het plein te laten knallen . Op het podium staan DJ’s Nick v.d.Laar en Ed v.d.Bergh, die om de paar seconden verdwijnen achter dikke rookgordijnen. Felgekleurde laser stralen dansen mee op het ritme van de muziek. Alle hoeken van het plein worden eventjes fel verlicht. Tientallen jongeren hangen of staan voor de 2 DJ’s. Een enkeling deint mee met de keiharde muziek. “Het dansen komt straks vanzelf op gang, als er meer gedronken is,”vertelt organisator Marleen v.Sleeuwen.“Het gaat boven

BOEKEL AL 700 JAAR. Refrein: Boekel ons dorpje aan de Aa, Boekel al 700 jaar. Tussen Gemert en Uden ligt het fier en vrij. We gaan nog bij geen ander, ook al staan ze in de rij. Rutger gezeten op zijn paard, Rijdt vol trots door de van Herpenstraat. En denkt, deez mensen hier die maken veel plezier, En daarom gaan ze nooit meer weg van hier.

De molen op het einde, van de kerekstraat, Die is gezichtsbepalend, maar zie hoe krap die staat. Och arm hij kan niet draaien, hij kan geen kant meer uit. Hij wacht nu op de wieltjes of een degelijk raadsbesluit. Refr.

Veel kerken moeten sluiten, maar Boekel gaat nog door.

Ritmische, luide house muziek hangt als een rookgordijn over geheel Boekel. Precies het soort muziek dat uitnodigend is voor de jeugd vanaf 16 jaar, die dan ook van alle kanten afgelopen vrijdagavond naar het centrum van Boekel trekt.

Local DJ’s

verwachting goed. We hebben na afloop 4000 bezoekers geteld, terwijl de verwachting was van 1200 bezoekers. ” Iedereen wordt bij de ingang op leeftijd gecontroleerd en krijgt een bandje uitgedeeld. “Op die manier worden jongeren onder de 16 jaar buiten gehouden,” aldus Marleen. Vanaf het podium is dance, house en elektro muziek te horen. Naast Van de Laar en Van de Bergh staan nog de DJ’s Job Janssen, DJ Mario, DJ Tortilla, Bram v.Lankvelt, Niels de Louw & Frence Kuipers en DJ Frankie Snepvangers tot 1.00 uur op het podium.

Boergondisch Boekel ALS AFSLUITING VAN DE FEESTDAGEN

De groep Boekels Kwartierke zingt vanaf het podium “We maken dat we het naar ons zin hebben.” En dat kostte de bezoekers van Boergondisch Boekel afgelopen zondag totaal geen moeite. Er heerst een gezellig en ontspannen sfeertje op en rondom het plein.


Boergondisch Boekel betekent samen eten in het hart van het dorp en met zijn allen luisteren naar Boekelse bands en hun lead-

zangers. En vooral veel proosten met een drankje op het 700-jarig bestaan. Het plein is tjokvol met bezoekers. Bijna het hele

dorp is uitgelopen. Op de doorgaande weg staan meegebrachte stoelen en tafels waaraan een hamburger met broodje en ui, beenham of een champignongerecht ge-geten wordt. Of ergens op het plein staand tussen de vele bekenden. “Wat geweldig is dit. Boven verwachting zijn alle festiviteiten meer dan geslaagd. Bij alle evenementen is het bezoekersaantal veel meer geweest dan voorspeld. Met dit eetfestijn zijn 2100 kaarten verkocht, maar minstens net zoveel zijn naar het plein gekomen om alleen naar de muziek te luisteren, de sfeer meemaken of gezellig te buurten met elkaar. De succesformule is dat de toegang laagdrempelig is, in het centrum. Het was open en zichtbaar voor iedereen. Iedereen zag elkaar en dat was uitnodigend. We hebben de dure overkapping allang terug verdiend”, vertelt Harrie Opsteen van de Boekel700 organisatie.

Niet alleen lachende gezichten op het plein, de vele vrijwilligers die rondom het plein in touw zijn, ervaren de goede sfeer die rondom het plein hangt. “ De onderlinge, goede samenwerking geeft Boekel een versterkt saamhorigheidsgevoel. Daarom is het Boekel 700 feest zo geslaagd.” vertelt een vrijwilliger, die achter de bar een pilsje tapt. Bij de diverse witte eettenten langs de kant kunnen de bezoekers hun braskaarten verzilveren, die gekocht zijn voor 700 eurocenten. De gerechten op de kaart zijn zo prima voorbereid, dat het als een volwaardige maaltijd gegeten kan worden. Het is meer dan genoeg. PR. commissie Boekel700, Henny Bos


8 SEPTEMBER

Pleinfestijn Venhorst

Na al het kermisplezier in Boekel en Venhorst, komt langzamerhand het Pleinfestijn weer in beeld. De organisatie trekt wederom alle registers open om van dit jaarlijks dorpsfeest voor jong en oud weer voldoende vermaak aan te bieden. Voor de kinderen is er weer van alles te doen op het St. Josephplein. Ze kunnen hun hart weer ophalen met diverse attracties en spelletjes, weer naar hartenlust, klimmen, klauteren en rennen. Zo is er weer een superlange stormbaan en een Banana klimwand. Voor de allerkleinsten zijn er weer van allerhande spelletjes en natuurlijk de Hoenderhof Express. Ook de inmiddels bekende snoepstraat is er ook weer, net zoals live muziek. Dit jaar betreedt de band Strike 2 keer het podium om hun wervelende sound door het Venhorstse te laten klinken. En natuurlijk ontbreekt ons eigen Dweilorkest ôk Moi niet, ze staan dit jaar alweer voor het 14e jaar op rij op ons eigen Pleinfestijnpodium. Als dat geen prijs verdient. Over een prijs gesproken, de OVV bokaal

staat ook weer klaar. Deze is nu nog in bezit van ANDUSTA die hem 2 jaar op rij in de wacht sleepte. Uiteraard zullen alle andere deelnemers alles in de strijd gooien, om te voorkomen dat deze felbegeerde bokaal definitief naar de Statenweg gaat. Dit jaar staat voor de Venhorste ondernemers, het Bumperz Bubble Voetbal op het programma. Ongetwijfeld zorgt dit voor de nodige humor en vermaak. De aanvang voor dit gezellige dorpsfeest is 14.00 uur en de toegang is weer gratis. Tot 8 september. Team Pleinfestijn

Easy Home Test, nieuwe lijn zelftesten, eenvoudig en betrouwbaar! Vanaf nu verkrijgbaar bij Kring-apotheek Boekel Bent u al in de menopauze, hebt u een hoog cholesterol of misschien de ziekte van Lyme? Het liefst wilt u snel weten of er iets aan de hand is. Easy Home Test is speciaal ontwikkeld om dit thuis te testen.

Easy Home Test introduceert een compleet assortiment aan zelftesten die geschikt zijn voor de thuismarkt. Het assortiment bestaat uit 9 zeer diverse zelftesten, waaronder een Menopauze-, Blaasontstekings-, Cholesterol- en de unieke Lyme–Tekenbeet test. Alle testen zijn zeer betrouwbaar, CE-gecertificeerd als thuistest en voorzien van een bijsluiter waarop stap voor stap wordt uitgelegd hoe de test is uit te voeren. De uitslag is al binnen enkele minuten af te lezen. Afhankelijk van de uitslag en/of klachten aanhouden is het raadzaam om contact op te nemen met de huisarts om zo een verder behandelplan te bepalen. De zelftesten die Kring-apotheek Boekel op voorraad heeft zijn: • Allergie; • Cholesterol; • Blaasontsteking en urineweginfectie; • Pfeiffer; • Syfilis; • Candida; • Menopauze; • Bloedgroep; • Lyme-tekenbeet.

Evenementenkalender 15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen


Sport VOLLEYBALVERENIGING

UNITAS

Perfect verlopen Unitas-beachvolleybaltoernooi en drukbezochte opening beach-accommodatie! Afgelopen zaterdag 31 augustus vond het jaarlijkse Beachvolleybaltoernooi van VC Unitas plaats. Later in het jaar dan gebruikelijk maar dat had een reden; op die dag zou de spiksplinternieuwe beach-accommodatie van Stichting Buitensport Boekel (SBuB) namelijk geopend worden, het zomer-onderkomen van zowel Unitas als handbalvereniging HaBo. En ondanks de wat twijfelachtige weersvoorspellingen werd de dag een grandioos succes. Een bewolkte ochtend stond het volleybalplezier niet in de weg, de temperatuur was immers prima. En net voor de officiële openingshandelingen brak zowaar de zon volop door en bleef de rest van de dag schijnen. De diverse teams bonden sportief de strijd met elkaar aan, iedereen had plezier en de organisatie niet in het minst. Maar natuurlijk, het blijft een toernooi dus

Berichten

aan het eind van de dag moest er een uitslag zijn. De winnaar bij de ongeoefenden werd het team van D’n Kapotte Barzik en bij de geoefenden bleek team Machrimara het beste. Al met al een perfect verlopen toernooi alsmede een gezellig en drukbezocht openingsfestijn. De organisatie wil alle deelnemers bedanken voor hun sportieve bijdrage en graag tot volgend jaar !!

NB: de vele foto’s die van alle activiteiten zijn gemaakt zijn te zien via de volgende link: http://www.mijnalbum.nl/Album=CDA8 B7AW

Er werd volop volleybal-strijd geleverd.

Foto Bert van Hout

Kenmerken

ééngezinswoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Berging

C een / tweepersoonshuishouden 24.22 m2 11,27 m2 8.91 m2 7.83 m2 5.47 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 563,02 + € 0.91 servicekosten medio september

De Platanen 3 te Boekel Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2 U dient een IB60 formulier 2012 van u en uw eventuele partner in te leveren bij uw reactiebon. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 plus de loonstrook toe te voegen als bijlage. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 8 september 2013

Reactiebon Naam: ......................................................................................................Voorletters: ....................................... Adres: .................................................................................................................................................................. Postcode: .................................................................................................Plaats: ................................................ Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer:................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................ Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail:.................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O De Platanen 3 te Boekel Uiterste inleverdatum: 8 september 2013


Zorg nodig thuis?

Het thuiszorgteam Sint Petrus staat graag voor u klaar! Ons werkgebied is Boekel, Venhorst, Erp, Boerdonk, Keldonk en Odiliapeel.

Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur op nummer: 06-12890682

AH Witte pitloze druiven 2e GRATIS 2 bakken à 500 gram van 3,98 voor

1,99

Alle Milner kaas 2e GRATIS Bijv.: jong in plakken 2 pakken à 175 gram van 4,90 voor

2,45

Hak groenteconserven 330-360 gram 2e GRATIS Bijv.: doperwten en worteltjes 2 potten à 350 gram van 2,20 voor

1,10

Alle Iglo cuisine 2e gratis Bijv.: Fish cuisine Italiano 2 dozen à 380 gram van 7,38 voor

3,69

Alle Unox soep in zak 2e GRATIS Bijv.: romige tomaat 2 zakken à 570 ml. van 4,32 voor

2,16

Edet soft toiletpapier 2e GRATIS 2 pakken à 12 rollen van 12,98 voor

6,49

AH Bolchrysanten 2e GRATIS 2 stuks

van 9,98 voor

4,99

The Famous Grouse Scotch whisky 1 liter

van 22,99 voor

17,49

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 2 t/m 8 september 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur


Berichten

Feestelijke opening buitensport-accommodatie Voor wie het nog niet wist: op sportpark de Donk in Boekel is dit jaar een prachtig nieuw sportcomplex verrezen met 2 kunstgrasvelden, beachvelden en jeu de boulesbanen en een gebouw waarin de kleedlokalen en douches, bergruimtes en kantine zijn ondergebracht. Afgelopen zaterdagmiddag vond bij schitterend weer de officiële opening plaats van de nieuwe buitensportaccommodatie. De voorzitster van de nieuwe stichting Buitensport Boekel in opdracht waarvan het complex tot stand is gebracht, Francien v.Boxtel, sprak als eerste de verzamelde genodigden en belangstellenden toe. Zij noemde in de eerste plaats alle ondernemers die de bouw van het complex tot stand hebben gebracht dan wel mede mogelijk hebben gemaakt. Ook stelde zij de nieuwe beheerster van het gebouw, Dianne v.Uden, aan de aanwezigen voor; deze vrijwilligster zal het beheer van de accommodatie op zich nemen. Vervolgens spraken de voorzitter van volleybalvereniging Unitas, Marien Tielemans en de voorzitter van handbalvereniging Habo ’95, Gerry v.Boxtel, de aanwezigen toe. Beide verenigingen zijn initiatiefnemer en hoofdgebruiker van de nieuwe accommodatie. Daarna was het woord aan wethouder sportzaken van de gemeente Boekel Henri Willems. Om de ondernemers die de bouw hebben mogelijk te bedanken is een fraai kunstwerk ontworpen waarop de bedrijfsnamen en activiteiten van alle betrokken ondernemers op een kunstzinnige manier zijn ver-

werkt. Burgemeester Pierre Bos en wethouder Henri Willems waren uitverkozen om dit prachtige, door Marion v.d.Horst vervaardigde, kunstwerk te onthullen. Daarna volgde de officiële openingshandeling. Omdat het per slot van rekening een sportcomplex is mocht bij die openingshandeling het sportieve element niet ontbreken. Burgemeester Bos en wethouder Willems moesten met een jeu de boulebal een volleybal respectievelijk een handbal proberen te raken. Wethouder Willems wist als eerste de bal te raken, zodat hem de eer toekwam om het complex officieel te hebben geopend. Daarna konden de aanwezigen onder het genot van een drankje het complex bezichtigen en kijken naar de sportwedstrijden die op deze zaterdag plaatsvonden. Door Unitas was een beachvolleybaltoernooi georganiseerd en op de kunstgrasvelden Habo’95 werden door de jeugd diverse wedstrijden gespeeld in het kader van de veldcompetitie. Dankzij een gezamenlijke inspanning van de sportverenigingen Habo ’95 en Unitas, bouwpartners, het bedrijfsleven en de gemeente, staat er nu een accommodatie waar Boekel met recht trots op kan zijn. Handbalvereniging Habo ‘95 en volleybalvereniging VC-Unitas zijn de eerste verenigingen die gebruik gaan maken van de nieuwe velden, maar er is meer mogelijk. Naast handbal en volley is ook tennis, voetbal, hockey, tafeltennis en jeu de boules mogelijk. Beweging en ontmoeting voor jong en oud!

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen veldcompetitie Jongens B1 - Helios ‘72 B1 40-17 Meisjes B1 - Helios ‘72 B1 31-4 8-19 Bedo B1 - Jongens B1 HCB ‘92 C1 – Meisjes C3 12-4 MBDE/De Sprint DB1 - Meisjes B1 13-20 DOS ‘80 DA1 - Dames A1 11-12 14-5 Apollo B1 - Meisjes B2 Meisjes B2 - HCG B1 22-5 E-jeugd 1 - MHV ‘81 E1 16-4 Meisjes C2 - Swift C1 7-26 Jongens C1 - MBDE/De Sprint C1 20-15 Meisjes C1 - MHV ‘81 C1 26-5 Acritas E1 - E-jeugd 2 3-12 Habo ‘95 E1 - MHV ‘81 E1 16-4 Swift F1 - F-jeugd 1 2-8 Habo ‘95 E1 - MHV ‘81 E1 16-4 Programma zaterdag: MHV ‘81 C1 - Jongens C1 11.00 u Olympia ‘89 C1 - Meisjes C1 12.40 u Tremeg D1 - D-jeugd 1 11.55 u DOS ‘80 E1 - E-jeugd 1 16.00 u Programma zondag: Jongens B1 - Tremeg B1 11.00 u Meisjes B1 - MHV ‘81 B1 12.10 u Handbal Someren C1 - Meisjes C2 10.10 u PSV Handbal DC2 - Meisjes C3 12.05 u E-jeugd 2 - DOS ‘80 E2 10.00 u E-jeugd 3 - DOS ‘80 E3 11.20 u F-jeugd 1 - DOS ‘80 F1 10.30 u

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Agenda 07-09 Dames-Aristos te Best 19.00 u 08-09 Dames toernooi te Oisterwijk 11.00 u 22-09 Heren 1-Niobe te Boekel 10.00 u 23-09 start mini’s/welpen 18.30-19.30 u 29-09 Heren 1-HCG 1 te Boekel 12.15 u 26-10 Jaarlijkse grote auwijzer ophaaldag 22-11 Jaarvergadering

Evenementenkalender

Onder toezicht van voorzitster Francien van Boxtel (links op de foto) verrichten burgemeester Bos en wethouder Willems de officiële openingshandeling. Foto: Bert van Hout

15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi


Sport Boekel door in bekerstrijd Boekel Sport is de poulewedstrijden in de districtbeker ongeslagen door gekomen. Het team van trainer Ruud Vermeer wist drie keer een overwinning te boeken. FC Uden werd thuis met 1-0 verslagen en tegen WHV in Loosbroek en GVV ’57 in Grave werden een 1-4 en 1-2 overwinning geboekt. Komende zondag begint de voetbalcompetitie en zal thuis worden aangetreden tegen Margriet uit Oss. Achates Ottersum, Avesteijn Dinther, Avanti ‘31 Schijndel, DAW Schaijk, Festilent Zeeland, Herpinia Herpen, Nooit Gedacht, Geffen, Rhode St. Oedenrode, Stormvogels ‘28 Siebengewald en Venhorst zijn komend seizoen de tegenstanders in de derde klasse. Nieuwe jassen Op donderdag 29 augustus hebben 100 leiders van V.V. Boekel Sport hun nieuwe jas in ontvangst mogen nemen. De jassen zijn gesponsord door Ambachtelijke Bakkerij Merks/Chocoladetekoop.nl en Keurslager van Exel. Deze 2 Boekelse bedrijven dragen V.V. Boekel Sport een warm hart toe. In deze nieuwe outfit kunnen al onze leiders het nieuwe voetbalseizoen weer vol vertrouwen en warm tegemoet gaan. V.V. Boekel Sport is erg blij met deze sponsoring en wil Lambèr, Anja, Gerry en Nancy dan ook hartelijk danken voor dit gulle gebaar.

Keeperscursus bij Boekel Sport Oud-Boekel Sport keeperstrainer Rudie Geurts start vrijdag 20 september met een keeperscursus voor alle jeugdkeepers uit

Berichten

de regio op sportpark De Donk in Boekel. Keepers en keepsters uit de regio die bij de junioren of pupillen spelen kunnen zich aanmelden. Deze najaarscursus is bedoeld om jonge keepers techniek bij te brengen of die te verbeteren. Ook wordt er speciaal aandacht geschonken aan het meevoetballen, het coachen en het opbouwen vanuit het perspectief van de keeper. De deelnemers krijgen 10 weken les van Rudie Geurts en Jeroen Janssen. Geurts is momenteel keeperstrainer van de selectiekeepers bij Udi ’19 en Jeroen traint de keepers van de jeugd van Udi ’19 uit Uden. Janssen is tevens de voormalige trainer van de jeugdkeepers bij FC Den Bosch. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.boekelsport.nl of via keepersschoolrudiegeurts@home.nl voor meer informatie over de keeperscursus. Men kan zich daar ook aanmelden. Benefietwedstrijd Boekel Sport 8 Op vrijdag 10 mei 2013 heeft Boekel Sport 8 een benefietwedstrijd georganiseerd om op deze manier geld in te zamelen voor een AED apparaat. Aanleiding was het overlijden na hartfalen van Ton v.d.Heuvel enkele jaren geleden op het sportpark. Hij was speler van ’t achtste en ook bij de Vliegenmeppers actief. Tijdens deze benefietwedstrijd is er gecollecteerd. Dat gecollecteerde bedrag is aangevuld door OOvB adviseurs en accountants. OOvB heeft 30 mei 2013 hun nieuwe kantoor aan de Vlonder 60 in Boekel geopend. De geldelijke donaties die OOvB daarmee heeft ontvangen van hun relaties

zijn besteed aan twee goede doelen. Eén van de goede doelen is de AED voor Boekel Sport. Mede door de bijdrage van OOvB is er voldoende om een AED apparaat te kopen, onderhoud te plegen en vrij-

willigers op te leiden. In totaal is er € 2.202,77 opgehaald. We zijn er trots op dat we dit met zijn allen voor elkaar hebben gekregen. Het AED apparaat zal op 8 september 2013 overgedragen gaan worden aan de voetbalvereniging Boekel Sport. Namens het 8e elftal willen wij de volgende sponsoren en verenigingen bedanken, welke de aanschaf van de AED mede mogelijk gemaakt hebben: OOvB adviseurs en accountants, Carnavalsvereniging de Vliegenmeppers gesponsord door Peter van Uden, Carnavalsvereniging de Knöllekes, de Boekelse band Blick, Mario van Dinther, Joep Janssenvan café ‘t Menneke de sponsor van Boekel Sport 8, Angela v.d.Heuvel, Marc Jacobs en Paul v.d.Berg en voetbalvereniging Boekel Sport voor het faciliteren van de benefietwedstrijd. Hiernaast willen wij een ieder bedanken welke tijdens de benefiet wedstrijd aanwezig was, of deze op een andere manier gesteund heeft. Uiteraard bent u zondag 8 september om 14.00 uur van harte welkom bij Boekel Sport. Wat is een AED eigenlijk? AED staat voor automatische externe defibrillator. Dit apparaat kan van levensbelang zijn voor als er iemand een hartstilstand heeft. De eerste minuten na een hartstilstand staat het hart over het algemeen gezien nog niet stil, maar beweegt het alleen in een ongecoördineerd ritme. Hierdoor kan het bloed niet meer worden rondgepompt. De elektroshocks van een AED helpen het normale ritme weer te herstellen. In combinatie met directe reanimatie kunnen er met een AED dus levens gered worden. Uitslagen: Boekel Sport A2 - Erp A2 4-2 Boekel Sport B2 - Sparta ‘25 B2 2-2 Boekel Sport MC1 - Juliana Mill MC1 5-1 Boekel Sport A3 - ST Fiducia A1 0-6 Boekel Sport MA1 - Juliana Mill MA1 1-4 Boekel Sport B1 - Sparta ‘25 B1 0-0 Boekel Sport B2 - Rhode B2 0-4 Boekel Sport C3 - Gemert C4 1-10 Boekel Sport C4 - ELI C2 9-0 Boekel Sport MC2 - Avesteyn MC1 1-12 Sparta ‘25 A2 - Boekel Sport A3 8-0 Sparta ‘25 B3 - Boekel Sport B3 4-1 Nulandia MA1 - Boekel Sport MA1 4-2 Erp A1 - Boekel Sport A1 0-1 SCMH A2 - Boekel Sport A2 1-9 Schijndel B4 - Boekel Sport B3 1-2 Sparta ‘25 C3 - Boekel Sport C2 2-1 Gassel MC1 - Boekel Sport MC1 4-0 Programma 4 september: Boekel Sport B3 - ASV ‘33 B3G 18.30 u Boekel Sport C3 - Venhorst C2G 19.00 u


Sport

18.30 u Gemert C3 - Boekel Sport C2 ASV ‘33 C3 - Boekel Sport C4 18.30 u Constantia MC1 - Boekel Sport MC1 18.30 u Programma 6 september: Boekel Sport A2 - Fiducia A1 19.00 u Programma 7 september: Boekel Sport A3 - Erp A3 14.45 u Boekel Sport B1 - Bekkerveld B1 14.45 u Boekel Sport B3 - Irene B1G 14.45 u Boekel Sport C1 - Nooit Gedacht C1G 13.00 u Boekel Sport D2G - Rhode D2 11.45 u Boekel Sport D3G - Rhode D3 11.45 u Boekel Sport D5 - Fiducia D2 11.45 u Boekel Sport MD1 - FC de Rakt MD2 10.30 u Boekel Sport E1 - Margriet E1 10.00 u Boekel Sport E4 - Rhode E5 10.30 u Boekel Sport E6G - Sparta ‘25 E610.30 u Boekel Sport F2 - Mariahout F1G 09.30 u Boekel Sport F4 - Sparta ‘25 F3G 09.30 u Boekel Sport F5 - Schijndel F5 09.30 u Schijndel A1 - Boekel Sport A1 15.00 u Gemert MA1 - Boekel Sport MA115.00 u VOW B1 - Boekel Sport B2 14.30 u Irene C1 - Boekel Sport C2 13.00 u Erp C4 - Boekel Sport C4 12.15 u

Berichten

De Willy ‘s MC1 - Boekel Sport MC1 13.30 u MULO MC1 - Boekel Sport MC2 13.00 u Rhode D1G - Boekel Sport D1 11.30 u Boskant D1 - Boekel Sport D4 11.30 u Sparta ‘25 D4 - Boekel Sport D6G 11.30 u Avanti ‘31 E2 - Boekel Sport E2 09.30 u Rhode E4G - Boekel Sport E3 09.15 u Schijndel E7 - Boekel Sport E5 09.00 u Sparta ‘25 E7G - Boekel Sport E7G 09.15 u DVG F1 - Boekel Sport F1 09.30 u Avanti ‘31 F5 - Boekel Sport F6 10.30 u Programma Senioren Boekel Sport 1 - Margriet 1 14.30 u Boekel Sport 2 - Margriet 2 11.30 u Boekel Sport 3 - Heeswijk 3 11.00 u Ollandia 2 - Boekel Sport 4 11.00 u Rhode 10 - Boekel Sport 5 10.00 u Boekel Sport 6 - SCMH 5 11.00 u Rhode 8 - Boekel Sport 7 10.00 u Boekel Sport 8 - Venhorst 5 10.30 u Dames Boekel Sport 1 - SES 1 12.00 u Dames ASV ‘33 1 - Boekel Sport 2 11.00 u Veteranen Volkel - Boekel Sport 16:30 u

KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 31 augustus en 1 september 4-13 JES A1 - Altior A1 JES A2 - Celeritas (S) A1 6-8 JES C1 - Altior C2 4-1 Odisco D1 - JES D1 1-0 Altior E3 - JES E1 1-1 JES 2 - Flash 2 4-6 Programma 4 september De Kangeroe MW1 - JES MW1 Veghel 20.00 u Programma 7 september SVSH/KSV A1 - JES A1 Someren-Heide 15.30 u Prinses Irene A2 - JES A2 Nistelrode 13.00 u De Kangeroe C1 - JES C1 Veghel 11.00 u JES D1 - Rooi D2 Venhorst 12.15 u JES E1 - Prinses Irene E2 Venhorst 11.15 u Programma 8 september Flamingo’s (M) 1 - JES 1 Mariahout 13.00 u Prinses Irene 3 - JES 2 Nistelrode 10.00 u Programma 9 september JES MW1 - Rooi MW3 Venhorst 20.00 u

Wieler Toer Club Boekel

De maand september is begonnen. Dat wil zeggen dat wij nog 2 maanden op de weg rijden en dan het seizoen af sluiten. Afgelopen zondag reden we de Berendoncksetocht. De temperatuur was al wat kouder, dus kwamen de eerste lange broeken al weer voor de dag. Met een flink tempo werd er richting Alverna gekoerst. Hier ligt het natuurgebied de Berendonck. Het is altijd weer genieten tussen de bossen, golfterrein, heide en mooie fietspaden. Tijdens de pauze konden we lekker buiten op het terras zitten, het was een stuk warmer dan bij het vertrek. Hans Verstraten had het tijdens de pauze erg druk, hij moest zijn lekke band repareren. En zittend werken is Hans niet gewend, maar hij kreeg zijn bandje wel gemaakt. Na de pauze was de afstand naar Boekel al niet meer zo groot en zo stonden we om 11.45 uur alweer in Boekel op het plein. Volgende week rijden we de Maaslandtocht met de pauzeplaats in Lith. De Bgroep rijdt de Donzeltocht. Beide groepen vertrekken om 8.00 uur. Tot dan.Sport HSV De Boekhorst

Uitslag koningsvissen 1e H.v.d.Wijst 43 pnt.; 2e R.Jonkers 36 pnt.; 3e A.Ooms 34 pnt.; 4e R.Bevers 33 pnt.; 5e M.Bongers 32 pnt.; 6e W.v.d. Broek 32 pnt.; 7e M.Bijvelds 31 pnt.; 8e A.v.Asperen 31 pnt.; 9e A.Bijvelds 28 pnt.; 10e H.Marinussen 25 pnt.; 11e P.v. Gemert 25 pnt.; 12e W.v.Lanen 24 pnt.; 13e J.Bevers 23 pnt.; 14e G.v.Rossum 21 pnt.; 15e G.Ketelaars 21 pnt.; 16e M. Steenbakkers 20 pnt.; 17e F.Leenders 17 pnt.; 18e A.Jonkers 17 pnt.; 19e G.Leenders 12 pnt.; 20e G.Marinussen 3 pnt.; 21e B.v.Rossum 0 pnt.

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 1 september: Venhorst 1- Merselo 1 11-0 Boekel Sport 3 - Venhorst 2 2-2 Gemert 9 - Venhorst 5 6-1 Dames Hapse Boys 1 - Venhorst 1 4-3 Programma 8 september: Rhode 1 - Venhorst 1 14.30 u Vianen Vooruit 2 - Venhorst 2 11.00 u Venhorst 3 - Boskant 5 10.30 u Venhorst 4 - Boskant 6 10.00 u Boekel Sport 9 - Venhorst 5 10.30 u Dames Venhorst 1 - De Willy’s 2 11.00 u

zondag 15 september 2013

TOER MEE

Berichten

Bekerwedstrijd Venhorst 1 - Merselo 1 Na de teleurstellende en met 3-1 verloren wedstrijd tegen Handel speelde Venhorst zaterdag thuis tegen 5e klasser Merselo. Al vrij snel nam Venhorst de leiding en liet de toeschouwers genieten van doelpunten. Vooral in de tweede helft drukte Venhorst door en bleek Merselo enkele maatjes te klein. Uiteindelijk kwam de score uit op 11-0. Een mooi resultaat, maar gezien de tegenstand geen wedstrijd waar trainer Willem v.d.Burgt veel wijzer van kon worden. Handel won van Elsendorp en bekert verder. Zondag 8 september begint de competitie met een uitwedstrijd tegen het sterke Rhode. Dan gaat het weer echt om de punten. We hopen op een mooie competitiestart en steun van onze trouwe supporters. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 31 augustus Keldonk A1 - Venhorst A1 0-6 Sparta B2 - Venhorst B1 7-1 Venhorst MB1 - FC de Rakt MB2 12 - 2 MVC C1 - Venhorst C1 2 -6 Venhorst C2 - Elsendorp C1 0 - 15 Programma zaterdag 7 september Venhorst A1 - Someren A2 14.30 u Sparta B2 - Venhorst B1 vertrek 13.00 u, 14.30 u Mifano MB1 - Venhorst MB1 vertrek 13.15 u, 14.30 u Boskant C1 - Venhorst C1 vertrek 11.45 u, 13.00 u Venhorst C2 - Rhode C5 13.00 u Schijnel D3 - Venhorst D1 vertrek 10.30 u, 11.45 u Venhorst E1 - Mariahout E1 10.00 u Venhorst E2 - Erp E4 10.00 u Rhode E9 - Venhorst E3G vertrek 08.15 u, 09.15 u Rhode F2 - Venhorst F1 vertrek 09.15 u, 10.30 u Venhorst F2 - Nijnsel F1 09.00 u

11.15 u Venhorst F3 - Ollandia F1G Mulo F8 - Venhorst F4G vertrek 08.00 u, 09.00 u Venhorst F5 - Gemert F10 11.15.u

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Harrie v.Lankveld 2 Mia v.Berlo 3 Anny v.Duren 4 Mari Schaap 5 Anneke v.d.Elzen 6 Pieta v.Dijk JOKEREN 1 Erna Verstegen 2 Lies v.d.Aa

94 pnt. 83 pnt. 69 pnt. 45 pnt. 36 pnt. 33 pnt.

112 pnt. 85 pnt.

Einde seizoen dinsdagavond skaten. De zomer loopt weer op zijn eind, de avonden worden korter. Dat betekent dat er ook een weer een einde komt aan het dinsdagavond skaten. Op dinsdag 10 september is het alweer de SKATEGROEP BOEKEL laatste SCHAATSavond die& we gaan afsluiten met een rondje Boekel van ongeveer een uur met nadien nog een uurtje napraten op het terras van La Compagnie. In het volgende seizoen, op de 2e dinsdag van april 2014 gaan we dan weer van start met het dinsdagavond skaten. Voor meer informatie zie onze site. www.skeelergroep.nl

SS B


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in

t: 0492-776228 / 06-23563141 e: rvanzutven@hotmail.com stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

A l l e r h a n d e staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. --------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Verzekerd van een correcte installatie

Het adres voor beregeningspompen en/of aanleg van complete installaties. Tevens slaan wij waterbronnen.

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

Kruisstraat 93, 5373 BP Herpen Tel. 0486-411481, Mob. 0651-888371 info@boschberegening.nl www.boschberegening.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl,

A l l e r h a n d e 06-10646880 -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, wit-

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

fax 0492-323063

◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL

gladheidsbesrijding zonder corrosieve E L E K T R O T E C H N I E K

uitslag op alle bestratingen.

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Build to last longer

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

goed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. `

A l l e r h a n d e GRATIS af te halen jonge katjes, 10 weken oud, zindelijk. Esdoorns 3, Boekel. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor

info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------RADIATORWEBBINGS op maat, diverse modellen. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Kijk voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. --------------------------------------------------

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

schakelplein 13, 5408 aW Volkel 0413 - 27 53 32 e-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. de man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Vouwwagen en caravanstalling. 2 keer halen / brengen. Info per mail mariaenjan@live.nl -------------------------------------------------U kunt bij ons terecht voor: PASFOTO’s en POSTKANTOOR. Drogisterij Wijnen, Oudedijk 51, Odiliapeel, 0413-272934, www.wijnendegroot.nl (dinsdags gesloten).

A l l e r h a n d e Grote GARAGEVERKOOP op 7 september van 10.00 tot 15.00 uur. Deel 53, Gemert. -------------------------------------------------Heb afgelopen zondag in Boekel een mooie grote sjaal gevonden. Degene die deze heeft verloren kan hem op komen halen als hij/zij kan kan beschrijven hoe de sjaal eruit ziet. Tel. 0622397687. ’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Kom gewoon eens op de koffie.”

Woensdag 4 sept. 09.30-11.30 uur Zijp 2d, Boekel, tel. 322169

21 augustus t/m 18 september

Zomeraktie

voor FEESTEN & PARTIJEN

Nieuwe set nagels Gel of Acryl (inclusief verlenging).

info: www.tstuupke.nl

Voor meer informatie: 06-43085124

Normaal € 50,= nu € 30,=

Boekel’s Welzijn Van Deurzen INTERIEURBOUW

Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS) SAMEN AUTO RIJDEN? Bij memo mensen & mogelijkheden zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die onze cliënten, tegen een onkostenvergoeding van 34 cent per km, naar memo of naar huis wil brengen. middels deze vervoersoplossing kunnen cliënten blijven genieten van onze dagbesteding. twijfel jij of dit wat voor jou is? neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op om meer te weten te komen. 0492-326546 of info@mensenenmogelijkheden.nl Wij hopen dat iemand het vervoersteam komt versterken. groetjes emmy tielemans en Cindy kroef

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------

veranda, carport & terrasoverkapping

A l l e r h a n d e Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

Voor al uw computer-problemen

APPELS & PEREN

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

www.brabantdesign.nl

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingenmachinale en/of aanmeldingen houtbewerking boekel Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijt/m zaterdag 14 sept nog heerlijke AARDBEIEN Daarna zijn wij op vrijdag en zaterdag geopend voor de verkoop van; APPELS (nieuwe oogst) AARDAPPELS, ZUIVEL en KAAS.

A l l e r h a n d e nen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Breien en haken is hip. Zin om het ook te leren tijdens een gezellige workshop? Kijk voor info op www.wol-studio.nl of bel 0613835037. --------------------------------------------------

Open: ma t/m vrij 13.00-18.00 uur, za 09.00-17.00 uur, na 16 sept alleen open op vrijdag en zaterdag.. Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Dooren Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Wij feliciteren Stichting Buitensport Boekel, Habo ‘95 en VC Unitas met de opening van de nieuwe accommodatie.

Tevens hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

bouwmaterialen - keukens tegels - mach. houtbewerking

Druk- en zetfouten voorbehouden