27e jaargang nr 51; 26 juni 2013

Page 1

27e Jaargang nr. 51 - 26 juni 2013

Een heituin zoals vroeger Een variatie aan heideplanten zijn geplant in de pas aangelegde heituin. Op dinsdag 18 juni heeft burgemeester Pierre Bos een plaquette onthuld als opening. De heituin is een cadeau van IBN facilitair Uden, omdat Boekel 700 jaar bestaat. IBN heeft het parkje op de hoek van de Kerkstraat en Helfrichstraat een opknapbeurt gegeven. Voorheen was dat een woest, verwaarloosd parkje. De gemeente Boekel en IBN Facilitair Uden werken sinds de jaren 70 samen. Het IBN-team onderhoudt een groot deel van het openbaar groen binnen de bebouwde kom van Boekel en Venhorst. Directeur Ed de Leeuw vertelde dat IBN een steentje bij wilde dragen aan het jubileumjaar omdat ze al zolang samenwerkten. Burgemeester Pierre Bos: “Als ‘gemeint’ zijn we al vanaf 3 februari 1313 goed in het samenwerken. Vanuit het verleden hebben we als een soort cultureel erfgoed

heidevelden rondom het dorp gehad. Het is goed dat we er weer één terug hebben.” Denkbeelden aan vroegere heidelandschappen met hellende vlaktes zagen Hetty v.Grinsven, van het stekbedrijf en Ton v.Sleeuwen, kweker als een inspiratiebron. Beiden hebben de 3500 heide plantjes geleverd voor de 1000 m2 oppervlakte en tevens gesponsord. “Bij het ontwerp heb ik creatief de indeling ingepast aan een heideveld uit vroegere tijden. De diversiteit aan heiplanten zorgt er voor, dat in elk jaargetijde iets bloeit. Het is niet vierkant, maar glooiend beplant met groenvoorziening, zoals die eertijds in de natuur groeiden.”aldus Ton v.Sleeuwen. De heituin is gevuld met o.a. erica, ierse dophei en calluna. Langs de kant fraaie jeneverbessen afgewisseld met al-lerlei siergrassen en een enkele conifeer. Exact een heideveld plaatje uit vroegere tijden. PR. commissie Boekel700, Henny Bos

In het hooi met.…

Voordat jullie zo meteen de vakantiekoffers gaan pakken en de agenda aan de kant leggen is het belangrijk om het volgende te noteren: Zondag 11 augustus, aanvang: 11.30 uur Locatie: Mutshoek 10 Boekel Wat: ANDERS, met medewerking van o.a. Imémato, Loes, Janske voor jong/oud, arm/rijk, dik/dun, knap/ lelijk, iedereen is welkom!!! Organisatie door ZLTO en Auwerwetse Oogstdag

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

verzekeringen

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 29 juni: 14.00 u (St. Agathakerk) Eucharistieviering uit dankbaarheid t.g.v. het 40 jarig huwelijksjubileum van Henk en Yvonne v.Thiel-v.Engelen. 17.30 u overleden fam.v.d.Aa-v.Haandel. Zondag 30 juni, 13e zondag door het jaar: 10.30 u Gezinsviering m.m.v. kinderkoor “DoReMi”. Piet en Miet v.d.Valk-v.Eyck; Maria v. Duren-Klerkx; overleden ouders Coolen-Manders en overleden familie; J.v.d.Nieuwenhuizen (nms. de K.B.O.) Maandag 1 juli: 19.00 u Fam.Schlaman-Staring. Dinsdag 2 juli: 14.00 u (St. Agathakerk) Eucharistieviering uit dankbaarheid t.g.v. het 50jarig huwelijksjubileum van Hein en Mieny Aarden-Peeters. Woensdag 3 juli: 19.00 u overleden ouders v.Asseldonkv.d.Nieuwenhuizen; overleden ouders Rovers-Thomassen en familie.

SACRAMENT van het HUWELIJK ontvangen: Zeeland: Janneke Poulusse en Noud de Louw.

OVERLEDEN: Uden: 17/6 Chris v.Boxtel 78 jr. Volkel: 18/6 Truus v.Dijk-de Groot 71 jr.

LOPEND VUUR II. Op 29 en 30 juni wordt in onze parochie een kleinere versie gehouden van het destijds zo grootse Geloofsfeest” Lopend Vuur”. In het kader van dit geloofsfeest, is er op zondag 30 juni een kerkenfietstocht georganiseerd. De tocht leidt langs alle kerken van de parochie die daartoe allemaal open zijn tussen 13.00 uur en 16.30 uur. Overal wordt u ontvangen door een

gastheer of -vrouw en op enkele plaatsen ontvangt u een versnapering. Een mooie manier voor verbroedering en ook een gelegenheid om kennis te maken met al die mooie kerken die onze parochie rijk is. Voor verdere inlichtingen over het geloofsfeest kunt u terecht op de site van onze parochie.

COLLECTE: In het weekend zal er een extra collecte zijn voor degenen uit onze parochie die niet genoeg financiële middelen hebben om volgend jaar mee te gaan met de diocesane bedevaart naar Lourdes volgend jaar. De extra collecten die voorheen altijd plaatsvonden middels oranje bussen achter in de kerk zullen voortaan als tweede collecte tijdens de H.Mis worden gehouden.

OPENLUCHTMIS ODILIAPEEL Op vrijdag 5 juli a.s. zal de jaarlijkse Openluchtmis te Odiliapeel gevierd worden bij het kapelletje op de Bosweg. Vanaf de kerk kan men rond 18.30 uur bij de processie aansluiten, de Openluchtmis begint om 19.00 uur. Zangvereniging ‘St. Marcellis’ en koor

van ouderen ‘Levensvreugde’ zullen muzikaal en zingend meevieren. Na de H. Mis is er gelegenheid om koffie te drinken en na te praten, eveneens aan de Bosweg.

ATTENTIE!!!! Ook de priesters van onze parochie krijgen hun welverdiende vakantie. Om alle Eucharistievieringen in onze parochie toch door te laten gaan zal in de maand augustus de Eucharistieviering van 10.30 uur op zondag, in de Sint Agathakerk, worden verzet naar 11.00 uur, zodat de dienstdoende priester eerst de H.Mis van 09.30 uur in Zeeland kan opdragen. Behalve de openluchtmis tijdens Boecult op zondag 25 augustus blijft staan op 10.30 uur.

Werkgroep Kindernevendienst & Gezinsviering

Nog maar enkele dagen en dan begint de grote vakantie weer. Heerlijk genieten van vrije dagen en hopelijk lekker weer. Ook wij gaan een aantal weken genieten van de zomer. Maar voordat het zover is komen

AANBIEDINGEN donderdag 27 juni t/m woensdag 3 juli:

BOEKELSE APPEL CITROENVLAAI

€ 9.

AARDBEIENSLOF

€ 4.

WALDCORN VAKANTIETAS

50 95

voor slechts

€ 12.

50

Inhoud: 1 WALDCORNBROOD, ONTBIJTKOEK, NOTENBOL, KWARKBOLK, 6 RONDE BROODJES & 4 SMULFLAPPEN Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

€ 11.00

UNIEK VOOR BOEKEL EN OMSTREKEN

bakken in een houtgestookte oven waardoor een unieke broodsmaak ontstaat. Vrijdag en zaterdag bakken wij voor de middag desembroden in onze houtgestookte oven buiten bij onze winkel. Brood met de echte smaak van vroeger, kom proeven op ons mooie terras.

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


we zondag bij elkaar voor de gezinsviering om 10.30 uur in de St. Agathakerk. Komen jullie ook om te luisteren naar het evangelieverhaal van deze zondag en mee te zingen met kinderkoor DoReMi. Allemaal van harte welkom. Werkgroep gezinsviering, tel 322140.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 29 juni 19.00 uur + zondag 30 juni 10.00 uur: mnd. ged. Piet Bevers; mnd. ged. Riek Versteden-Baijens; mnd.ged. Christ Gerrits; mgr. Tiny Muskens. Donderdag 4 juli: 19.00 u Cor Bevers (vwg. sterfdag).

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 29 juni: 19.00 u Mark en Tim Hoogeveen Mw.v.Zon Zondag 30 juni: 10.00 u Jordi v.Oort Mw.Royakkers Donderdag 4 juli: 19.00 u Martinise

GEDOOPT: Sander, zoon van Wim en Bianca v.Rooij. Proficiat!

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

berichten

Hierbij goed nieuws i.v.m. aanhouding woninginbreker. In verband met een DNA-hit is op 12 juni 2013 een minderjarige jongen uit Gemert aangehouden terzake een woninginbraak te Boekel. De T verdachte gepleegd BER ICH E Nis inmiddels gehoord en zal zich spoedig

moeten verantwoorden voor de rechter. Aanhouding van 2 fietsendieven: Op zaterdag 22 juni 2013 omstreeks 16.25 uur zijn op de Bergstraat te Boekel 2 fietsendieven van 47 en 56 jaar uit Volkel en Oss aangehouden door kordaat optreden van een toevallig passerende getuige. Beide personen zijn gehoord. 1 verdachte is heengezonden met een geldboete en de andere verdachte is ingesloten in het cellencomplex te Den Bosch.

DANKBETUIGING Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele bloemen, kaartjes, troostende woorden en steun welke wij ontvingen na het overlijden van ons mam, oma en overgrootoma

Marietje Klokgieter-Walraven Een speciaal woord van dank aan Zorgcentrum St. Petrus en speciaal afdeling d’n Boogerd, Avondwakegroep, Uitvaartverzorging Claassen, familie en vrienden. Het heeft ons heel erg goed gedaan. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 juni

4 Hamburgers + 4 BBQ-worstjes Magere runderlappen Tre colore courgette, mozzarella en biefstuk, fijn gesneden en lekker gekruid

100 gram

€ 225

Kipsaté aan stok gegaard + GRATIS satésaus

4 stuks

€ 600

€ 695 4 stuks € 600

samen voor

VLEESWARENTRIO 100 gr. gebraden gehakt 100 gr. palingworst 100 gr. boerenmetworst samen voor

€ 395

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 9.95 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 10.45 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten Inclusief barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 28 juni GFT-afval/Groenbak vrijdag 5 juli Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✠Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

âœ

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

AGENDA RAADSVERGADERING 27 juni 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 1. Opening. 2. Vaststellen van de agenda. (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk) 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Trekking van het stemnummer. 5. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarverantwoording 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord.* 6. Raadsvoorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.* 7. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2012, begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 Brabants Historisch Informatie Centrum.* 8. Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2013. 9. Raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet aan Stichting Nia Domo. 10. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarrekening 2012 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.* 11. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarrekening 2012 van de GGD Hart voor Brabant.* 12. Raadsvoorstel inzake wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. 13. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarverslag 2012 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Ambulance Vervoer.* 14. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarverslag 2012 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.* 15. Raadsvoorstel inzake visiedocument transitie jeugdzorg.* 16. Raadsvoorstel inzake beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2013-2016.* 17. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Telefoonstraat 39 te Venhorst. 18. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.* 19. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel en jaarverslag 2012 RMB.* 20. Vaststelling notulen raadsvergadering 22 mei 2013. 21. Mededelingen en ingekomen stukken. 22. Rondvraag. 23. Sluiting.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar naast de voorstellen, ook achterliggende stukken voor u ter inzage liggen. Ver-


Gemeenteberichten der kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken in het onderdeel Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen. AANLEG VERKEERSPLATEAU IN DE DONKSTRAAT De gemeente Boekel start dinsdag 25 juni met het aanbrengen van het verkeersplateau in de Donkstraat ter hoogte van de nieuwe aansluiting met bestemmingsplan Donk fase 2. Het werk wordt aangelegd door aannemer Jan Selten uit Uden. De aannemer zal volgens planning op dinsdag 25 juni beginnen, de werkzaamheden duren conform planning 3 weken.

Tijdens de werkzaamheden van 25 juni tot en met 12 juli wordt de Donkstraat ter hoogte van de werkzaamheden voor alle verkeer afgesloten. Het autoverkeer wordt omgeleid middels bebording vanuit Boekel via de Arendstraat naar Huize Padua en via de Kluisstraat en Langstraat richting Venhorst. Vanuit Venhorst wordt het verkeer via de Waterval omgeleid. Het fietsverkeer volgt de omleidingroute door de wijk de Dooleggen. Gedurende de werkzaamheden is er enige overlast als gevolg van de opgebroken weg. Wij zullen de overlast tot een minimum beperken maar vragen hiervoor wel uw begrip.

Het overzicht met de verkeersomleiding ziet u hieronder weergegeven.

VERKOOP STARTERSWONING IN PLAN “LAGE SCHOENSE” In het plan Lage Schoense, fase 2 aan de Sleutelbloem in Boekel zijn 6 jaar geleden starterswoningen gebouwd. Nu wordt één woning te koop aangeboden. De woning wordt verkocht onder de toepassing van KoopGarant.

Wie komt in aanmerking De uitgifte van de koopwoning gebeurt weer volgens de gebruikelijke methode, zoals al enkele jaren wordt toegepast. Voor deze woningen komen diegenen in aanmerking, die op de gemeentelijke lijst staan ingeschreven voor starterswoningen. Toewijzing van de woning gebeurt daarna op volgorde van de plaats op de gemeentelijke inschrijvingslijst. Informatie Voor informatie over KoopGarant kunt u zich wenden tot PeelrandWonen, de heer S. Canjels, tel. 0492-324405 . Voor informatie over de procedure kunt u zich wenden tot de gemeente Boekel, mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten, tel. 0492 - 326800.

Informatie woning Sleutelbloem 42 Tussenwoning Bouwjaar : 2007 Perceel: 119 m2 Inhoud: 337 m3 Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing (begane grond en 1e etage). Vloer-, spouw- en dakisolatie aanwezig. Omschrijving: Entreehal met meterkast, Open keuken compleet met apparatuur, portaal met toiletruimte. Royale woonkamer voorzien van dubbele tuindeuren. 1e verdieping: 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet. De bergzolder is bereikbaar via een vlizotrap. Op de bergzolder is de cv-installatie (Nefit) en de mechanische ventilatie. Tuinberging: 5 m² De woning is beschikbaar per december 2013.

Koopprijs:

€ 140.000,00 k.k.

Aanmelding Wanneer u staat ingeschreven voor starterswoningen en belang-


Gemeenteberichten stelling heeft voor de aangeboden woning, dan kunt u zich tot 3 juli aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van “inschrijving tussenwoning Sleutelbloem 42”. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: Brabant Zorg, locatie St. Petrus voor het houden van een kermis op 3 juli 2013 van 13:00 uur tot 18:00 uur. Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: M. Yarar voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting op het adres Sint Agathaplein 4 in Boekel (verzenddatum 18 juni 2013).

Bezwaren: Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden

van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 25 juni 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van Boekel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4.a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend:

Op 16 april 2013 heeft Voskuilen V.O.F. medegedeeld voornemens te zijn een pluimveestal op te richten aan de Voskuilenweg 21 te Venhorst. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten dat door Voskuilen V.O.F. géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 11 juni jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Vaststellen gemeentelijke draaiboeken rampenplan Iedere gemeente is verplicht een rampenplan te hebben. Bij deze worden de meest recente draaiboeken van de gemeentelijke processen vastgesteld.

Deelname aan Veiligheidsfonds Oost-Brabant Sinds de politie door de invoering van de nationale politie is gaan samenwerken op de schaal van Oost-Brabant, hebben de 41 gemeenten van dit gebied ook samenwerking gezocht op het gebied van integrale veiligheid. Daarbij is er een aantal thema’s waarvoor gemeenten in Oost-Brabant een gezamenlijke aanpak willen: geweld, woninginbraken, overlastgevende en criminele jeugdgroepen en ondermijnende georganiseerde criminaliteit. De meeste thema’s doen zich in alle gemeenten voor, zijn high impact crimes en gaan vaak over gemeentegrenzen heen. Om daadwerkelijke resultaten te boeken en deze vormen van criminaliteit gezamenlijk terug te dringen is budget voor deze samenwerking nodig. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2013 te investeren in een Veiligheidsfonds Oost-Brabant. Dit Veiligheidsfonds zal alleen worden aangewend voor regionale samenwerking op Integrale Veiligheidsonderwerpen.

Regionaal Crisisplan Brabant-Noord 2012 Het Regionaal Crisisplan Brabant-Noord 2012 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Dit betekent dat er in Brabant-Noord geen sprake meer is van 20 identieke rampenplan maar van 1 Regionaal Crisisplan. Hiermee

verschuift de inbedding van de crisisbeheersing nog meer van lokaal naar regionaal.

Ontheffing verkoopvoorwaarde woningen voor starters en senioren 2004 In 2004 is een aantal woningen voor starters en/of senioren gebouwd in Venhorst en Boekel. Daaraan is de voorwaarde verbonden, dat doorverkoop van de woning slechts mag plaatsvinden aan personen in de doelgroep starters of senioren. Gelet op de huidige situatie op de woningmarkt heeft het college besloten in voorkomende gevallen ontheffing te verlenen van deze verplichting.

Geslotenverklaring Het Goor Het college heeft de effecten van de geslotenverklaring op Het Goor geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de verkeersintensiteit op Het Goor de laatste jaren afgenomen is, maar dat er nog wel twee duidelijke spitspieken zijn. Op grond van de evaluatie heeft het college besloten om de huidige geslotenverklaring in stand te houden en de handhaving hierop te intensiveren.

Verkeersonderzoek randweg Boekel, bepaling gemeentelijk standpunt Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de resultaten van het verkeersonderzoek randweg Boekel. De provincie wordt verzocht om als gevolg daarvan het gereserveerde budget vrij te geven.


Gemeenteberichten Naar de mening van burgemeester en wethouders van Boekel leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 26 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld. Boekel, 25 juni 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor : het bouwen van een nieuwe vleesvarkensstal bestaande uit de activiteit het bouwen van een bouwwerk Locatie : Langstraat 15a, Venhorst Type : tweede fase

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 26 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 26 juni 2013 tot en met 7 augustus 2013. Boekel, 25 juni 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: omgevingsvergunning activiteit bouwen; het verbouwen van een woning Locatie : Statenweg 117, Venhorst Verzenddatum : 18 juni 2013 Voor

: omgevingsvergunning activiteit bouwen; het veranderen van het dak van twee garages Locatie : Arendstraat 31 en 33, Boekel Verzenddatum : 18 juni 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Voor

: activiteit bouwen en milieuneutraal veranderen; het bouwen van een droogtunnel en het veranderen van een inrichting Locatie : Voskuilenweg 21, Venhorst


Gemeenteberichten Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Voor

: omgevingsvergunning activiteit kappen; het kappen van 216 bomen langs de Statenweg Locatie : Statenweg, Boekel/Venhorst Verzenddatum : 20 juni 2013

CURSUS GEMEENTEPOLITIEK

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 juni 2013 gedurende acht weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Vanwege de vakantieperiode is deze bezwaartermijn met twee weken verlengd naar acht weken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.


Wedstrijd om mestfabriek kent enkel verliezers De wedstrijd om de mestfabriek is vorige week weer in alle hevigheid opgelaaid. In het Eindhovens Dagblad stond een artikel waaruit blijkt dat de Mest Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) toch overweegt om een grote mestfabriek op industrieterrein Wolfsveld te bouwen met een capaciteit van ruim 400.000 ton. Het plan voor de mestvergister is dan wel afgeblazen, maar een ander type mestverwerker wordt niet uitgesloten. De plaatselijke ondernemers stelden MACE prompt een schadeclaim in het vooruitzicht. Werkgroep Stop de mestfabriek noemde het voornemen (evenals het vorige plan) ‘onacceptabel’ en de VVD gaf aan dat ‘Wolfsveld II ongeschikt is voor grootschalige mestverwerking’. Woordvoerder Frans Meulenmeesters probeerde de zaak te sussen met de uitspraak dat MACE (nog) ‘geen grond van Unidek heeft gekocht’. Dit spelletje ‘paniekvoetbal’ toont aan dat niemand (behalve de varkenshouders) op een mestfabriek in zijn achtertuin zit te wachten. Worstelen met mestfabrieken Niet alleen lokaal; ook op provinciaal niveau worstelen politici en bestuurders met de mestfabriekenproblematiek. Uit een notitie van de provincie blijkt dat er in Brabant (voornamelijk in de Peel en Kempen) circa 20 tot 30 mestfabrieken van 200.000 ton nodig zijn om de uit de hand gelopen varkenshouderij te ‘verlossen’ van het enorme mestoverschot. Daarnaast zijn er nog minstens drie ‘opwerkingsfabrieken’ nodig om de dikke prut van deze mestfabrieken om te zetten naar mestkorrels. Daarmee zijn we er nog niet.

Uit de provinciale notitie valt op te maken dat er ná 2015 nog eens 20 tot 30 mestfabrieken à 200.000 ton éxtra nodig zijn. De vraag of deze mestfabrieken daadwerkelijk bijdragen aan het herstel van de verstoorde mineralenkringloop wordt simpelweg overgeslagen. In werkelijkheid lossen mestfabrieken het mineralenoverschot helemaal niet op: ze verplaatsen het probleem hooguit. Kennelijk is dat van ondergeschikt belang. Stinkende buurman In de notitie die naar Provinciale Staten (het Brabants parlement) is gestuurd, staat dat de provincie van plan is mestfabrieken tot een capaciteit van 200.000 ton toe wil laten in het buitengebied. Deze fabrieken zouden volgens de provincie op vrijkomende veehouderijlocaties moeten komen en maximaal 1,5 hectare groot mogen worden. Mestfabrieken boven 200.000 ton zouden naar een industrieterrein moeten. In september moet Provinciale Staten hierover een besluit gaan nemen. De kans echter dat er mestfabrieken boven de 200.000 ton op industrieterreinen komen, acht het provinciebestuur zelf gering. In de notitie schrijft GS namelijk: ‘In principe is er voldoende ruimte op bedrijventerreinen, maar grootschalige mestverwerking stuit op verschillende plaatsen op veel bezwaar vanuit de omgeving.’ Met andere woorden: het midden- en kleinbedrijf wil geen mestfabriek als buurman. Zie het verzet van de ondernemers op Wolfsveld. Buitengebied wordt industrieterrein Dat betekent dat zeker niet is uitgesloten dat de mestfabrieken die het provinciebestuur in het buitengebied wil toestaan in de periode ná 2015 fors worden opgeschaald. Want, zo zal de redenering dan weer luiden: uitbreiding van een bestaande mestfabriek is toch logischer dan weer een nieuwe (onvindbare) locatie te zoeken? Daarmee dreigt het schaarse buitengebied van Brabant definitief te veranderen in een

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNA-

industrieterrein. Een bijzonder slechte voorzet. Het provinciebestuur zegt weliswaar dat zij maximaal grip wil houden op deze ontwikkelingen, zowel wat betreft het aantal locaties als de capaciteit van deze mestinstallaties. Het zijn mooie beloften. Een veeg teken is dat nu al in de notitie wordt aangeven dat de provincie over beperkte (wettelijke) middelen beschikt om de mestfabrieken in de hand te houden. Daarnaast is er nóg een reden om zeer kritisch naar de bouw van deze installaties te kijken. Geen draagvlak In de notitie wordt omfloerst gewaarschuwd voor (citaat) ‘al te ruimhartige ruimtelijke benadering die op termijn kan bijdragen aan een mogelijke groei van de veestapel indien dit gaat leiden tot het afschaffen van het dierrechtensysteem’. Kortom, er is geen draagvlak voor mestfabrieken, ze lossen niets op, en vormen zelfs een risico voor verdere groei van de veestapel. De huidige situatie lijkt op een voetbalwedstrijd, waarbij alle partijen om het hardst de bal buiten spel proberen te trappen. Degene die mist, is straks de klos. Uiteindelijk zal de uitslag iedereen teleurstellen. Het wordt tijd dat bestuurders, politici en veesector zich gaan bezinnen op hun strategie. Brabant leefbaar. Minder beesten. Meer informatie: www.knakdeworst.nl Stichting Mens, Dier & Peel Postbus 43, 5420 AA Gemert

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 2 juli wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823De regio heeft er een nieuw theater bij!

Nieuw is de theaterzaal van gemeenschapshuis De Horst in Venhorst natuurlijk niet, maar de wens om er een volwaardig theater van te maken is dat wel. De Horst heeft een knusse theaterzaal die plaats biedt aan 250 personen en is uitgerust met professioneel licht en geluid. Om De Horst als theater op de kaart te zetten, is sinds begin dit jaar de werkgroep ‘Theater’ actief. De werkgroep bestaat uit vier enthousiaste vrijwilligers. De werkgroep heeft voor het theaterseizoen 2013-2014 een mooi en afwisselend programma weten samen te stellen. Mark v.d.Veerdonk bijt op 4 oktober het spits af, op 9 oktober gevolgd door de kin-

dervoorstelling ‘Verboden voor ouders’ van Jochem v.Gelder en Ron Bons. Op 22 november komt Karin Bruers met het cabaretprogramma ‘Waar was ik’ naar Venhorst en op 28 maart sluit de Vlaamse cabaretier Arnout v.d.Bossche het eerste jaar af met ‘De Relatiefluisteraar’. Jo Marcic, bestuursvoorzitter van de Horst: ‘Door de inzet van vrijwilligers en de financiële steun van de Rabobank is het gelukt om een aantrekkelijk theaterprogramma samen te stellen en de entreeprijzen laag te houden. Alle voorstellingen voor volwassenen kosten 15 euro, inclusief een consumptie.’ Tijdens de presentatie van het theaterpro-

gramma is het sponsorcontract met de Rabobank officieel getekend. Angelika v.d.Ven, communicatieadviseur van Rabobank Uden Veghel: “Als coöperatieve bank hechten wij veel waarde aan het maken van cultuur. Theater De Horst in Venhorst past daarom goed bij ons. Dit opkomend theater in een lokale kleine gemeenschap is een goed initiatief dat van grote betekenis is. Daarmee krijgen creativiteit, interactie en samenspel meer vorm. Er vinden hier namelijk vele ontmoetingen plaats met mensen uit de regio, iets wat wij graag stimuleren.” De komende jaren hoopt de Horst het theaterprogramma verder uit te kunnen breiden. Voor meer informatie: http://www.dehorstvenhorst.nl/voorstellingen.

Gratis vervoer MET DE BOEKELSE BOODSCHAPPEN BUS

Schoonheidssalon

­ 9 / (

ELVÀLIE

( , /

Elly van der Linden

Basisbehandeling Hydradermie behandeling Beauté Neuve behandeling Liftosome behandeling Aromatic behandeling

Afslankcoach Kyalin Definitieve ontharing IPL Manicurebehandelingen Gelcolornagellak Verfbehandelingen Harsbehandelingen

Behandeling voor jong en oud, man of vrouw ook duo-behandeling mogelijk. Deze schoonheidsbehandelingen ondergaat u in een bosrijke omgeving, voor uw rust en privacy. Rietven 9, 5427 LP Boekel, 0492 - 324244, www.elvalie.nl

Een middagje onbezorgd en geheel verzorgd gaan winkelen. Heerlijk!!!! Gezellig met elkaar babbelen in de bus en in de winkel. Dat was al zo en er wordt gretig gebruik van gemaakt door inwoners van Venhorst en Boekel. Echter: de komende maanden juli, augustus en september mag u gratis met de Boekelse bus naar de Supercoop rijden op vertoon van de Boekelse pas. Deze actie voeren wij in het kader van de vakantietijd. Veel kinderen en mantelzorgers zijn dan op vakantie, terwijl winkelen op deze manier toch gewoon mogelijk blijft. Elke donderdagmiddag komt de bus om 13.30 uur voorrijden. U wordt aan de deur opgehaald. De bus wordt bemand door een chauffeur en een begeleider; beiden vrijwilligers. Ze helpen U bij het in- en uitstappen en het inpakken van de boodschappen aan de kassa. Eventuele rollators worden achterin geplaatst. Om uiterlijk 16.00 uur is iedereen weer thuis. U kunt u daags van tevoren opgeven bij de receptie van St. Petrus (tel. 0492-328328).

Evenementenkalender 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fiets3daagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & SkeelertochtNieuwe woonwijk Boekel in laatste stukje Boekels bos? Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan Boekels Ven en Vliegberg ter inzage op het gemeentehuis van Boekel. De gemeenteraad moet hierover binnenkort een besluit nemen. Volgens dit plan moeten er in dit gebied verblijfsmogelijkheden en recreatiewoningen komen voor een zorginstelling. Niks mis mee, zult u vast denken. Eindelijk komt er een oplossing voor de zieltogende camping Boekels Ven en de Vliegberg. Stichting Mens Dier & Peel (MDP) heeft de plannen in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie (BMF) echter goed bekeken en constateert dat de plannen zo kolossaal van omvang zijn dat deze een flinke aanslag plegen op het toch al spaarzame bosgebied in Boekel. Bovendien staat het ontwerpplan haaks op de zogeheten Groene Ladder ofwel de gebiedsvisie van de gemeente en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) waar Vliegberg en omliggend bos onderdeel

van uitmaakt. Volgens dit beleidsplan (opgesteld in 2011) is het belangrijk om dit bosgebied en omringende landerijen in stand te houden en moeten ontwikkelingen zodanig passen dat zij de natuurwaarden versterken. Citaat uit de Groene Ladder over Boekels Ven: ‘Nieuwe initiatieven moeten bijdragen aan de balans en robuustheid van het gebied, omdat het gebied deze robuustheid mist en de bosstrook erg smal is.’ In de stukken die thans ter inzage liggen, wordt een mooi beeld geschetst over ‘kwaliteitsverbetering’, maar de bouwplannen zijn zo omvangrijk dat er van de geschetste versterking niets terecht komt. Sterker nog: als deze plannen worden uitgevoerd, blijft er niet veel over van dit kleine (maar belangrijke) stukje bos. Daar komt bij dat bouwen in gebied dat is aangewezen voor de EHS aan strenge regels gebonden is. Dat betekent dat in de nabijheid of elders voor voldoende compensatie gezorgd moeten worden. De gemeente Boekel denkt daar gemakkelijk onderuit te komen door te stellen dat de beoogde bouwlocatie slechts ten dele in de EHS ligt en dat de geboden compensatie voldoende is. MDP en BMF zijn het hier niet mee eens gelet op de omvang en impact van de plannen. Volgens het ontwerpbestemmingsplan zouden er 173 recreatiewoningen met ter-

Prijsuitreiking Kom in de Kas 2013

Op vrijdagmiddag 14 juni werden de winnaars van de Kleurwedstrijd van KOM INDE KAS 2013 uitgenodigd bij Groentekwekerij Tielemans aan de Neerbroek om hun prijs in ontvangst te nemen. Voor Ralph Verbrugge (4 jaar) en Saar v.Sleeuwen (6 jaar) was dat een cadeaubon van de speelgoedwinkel. Zij mogen zelf een leuk cadeau uitzoeken. Ook mevrouw Hoevenaars was van de partij. Zij wist alle vragen van de Kom in de Kasprijsvraag goed te beantwoorden. Uit handen van Rene Tielemans ontving zij een dinerbon ter waarde van € 100,00 te besteden bij Porte de Provence. Wij wensen alle prijswinnaars veel plezier met hun prijs en tot een volgende Kom in de Kas!

rassen, parkeerplaatsen en bestratingen in Boekels Ven / Vliegberg moeten komen. Om dit te verwezenlijken moet een groot deel van het bos verdwijnen. In elke woning kunnen 5 tot 6 personen verblijven. Wanneer alle woningen bezet zijn, komt dat neer op (permanent) circa 1.000 recreanten die heen en weer rijden met auto’s, fietsen, wandelen, recreëren etc. in en rond het bos. Omgerekend komt dat neer op 1/10 van de Boekelse bevolking. Ook zijn er nog plannen voor een restaurant (100 bezoekers per dag) en een groot zorgcomplex (9000 m2) met een hoogte van 10 tot 12 meter op de nabijgelegen Vliegberg. Daarmee verandert het beetje bos dat Boekel rest in een dichtbevolkte woonwijk. De gemeente belooft dat recreanten straks maximaal 6 maanden in hun recreatiewoningen mogen verblijven. De exploitant moet hier op toe gaan zien. Waterdichte garanties worden echter niet gegeven. Het plan is dat de grond samen met de woningen wordt verkocht, zodat het voor de gemeente extra lastig wordt om grip te houden op het gebruik van deze woningen. De initiatiefnemers van het project geven aan dat de recreatiewoningen op Boekels Ven ten dienste komen te staan aan de zorginstelling op de Vliegberg. De stukken die ter inzage liggen wekken echter de indruk dat de zorginstelling een bijzaak is en dat het er vooral om gaat om de recreatiewoningen te kunnen realiseren. Met alle gevolgen (zoals permanente bewoning) van dien. Wij achten dit plan buiten proportioneel en niet passend in een bos dat een belangrijke schakel vormt binnen de EHS en de Groene Ladder. Tot 3 juli ligt het plan nog ter inzage op het gemeentehuis en kunt u een zienswijze indienen. Stichting Mens Dier & Peel, Postbus 43, 5420 AA Gemert

Grote boekverkoop Bibliotheek Boekel In Bibliotheek Boekel vindt een grote boekverkoop plaats van afgeschreven boeken. Iets voor uw vakantiekoffer? De bibliotheek verkoopt veel afgeschreven boeken tegen een spotprijsje. Sla uw slag tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Voor meer informatie kijk op www.bibliotheeklagebeemden.nl.Kermis bij St. Petrus voor “jong en oud�

Op 3 juli 2013 organiseren wij op het Sint Petrusterrein weer onze jaarlijkse Kermis. Ook dit jaar zijn er weer volop attracties, activiteiten en lekkere hapjes en vooral gezelligheid! Een greep uit de attracties: draaimolen,

zweefmolen, eendjes vissen, muziek, ballonnen clown, draaiorgel, ballonnenwedstrijd. Maar ook aan de inwendige mens wordt gedacht. En dus vindt u er ook een oliebollenkraam. frietkraam, drankjes, ijs, koffie en thee U bent welkom tussen 13.00 en 18.00 uur.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Afsluiting EHBO-seizoen Op 24 mei was de traditionele afsluiting van ons EHBO-seizoen. We hebben weer aan verschillende evenementen onze medewerking kunnen geven. Nu dan terug naar 24 mei, we begonnen R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

deze avond om 19.30 uur. We waren te gast bij Doele Willem 3, de handboogvereniging. De avond begon met de gebruikelijke koffie waarna we deskundige uitleg kregen over het gebruik van de boog en hoe om te gaan met het materiaal. Na deze uitleg was het tijd om onze kunsten te vertonen op de banen. Dat het niet meeviel bleek al gauw, sommige pijlen kwamen nog eens kijken wie hen weggeschoten hadden of verdwenen in het houtwerk daar de kaarten toch het doel waren. Na zes proefschoten en 15 voor het eggie was het pauze. In deze pauze werden verschillende leden gehuldigd voor hun meer-jarig lidmaatschap van onze vereniging Er was/waren 1 persoon 10 jaar, 2 personen 15 jaar, 2 personen 20 jaar en 2 personen 30 jaar lid van onze vereniging

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Tijdens deze avond werd dhr. Nico v.d.Heuvel gehuldigd als lid van verdienste. Aan hem werd dan ook de penning met bijbehorende oorkonde uitgereikt. Na dankzegging aan kaders, instructeurs en medewerkers school EHBO werd de inwendige mens verzorgd door een b.b.q. van Partyservice Renders waarna nog gezellig nagebuurd werd en de verhalen spannender werden. Onze dank gaat dan ook uit naar den Doel en Partyservice Renders En voor de leden geldt: geniet van de vakantie, hou hem ongevalvrij en hopelijk zien we jullie gezond weer terug op 2 september om 19.30 uur als we weer starten met een buitenoefening. Het bestuur

Evenementenkalender 30 juni Muziekfestival Samba CincoUnieke Boekel-700 schoenen voor jarige burgemeester Bos. door Ria van Tiel

Een bijzonder verjaardagscadeau voor burgemeester Bos vrijdagmorgen. In zijn werkkamer werd hij verrast met een paar,

speciaal voor hem gemaakte en ontworpen Boekel-700 schoenen. Het schoeisel werd hem aangeboden door Dorremie Beekmans-v.Rijbroek. Dit jaar viert niet alleen Boekel haar 700-

jarig bestaan maar ook schoenenzaak Van Rijbroek haar 50-jarig jubileum. Een mooie gelegenheid om de burgemeester voor zijn 61e verjaardag een paar schoenen cadeau te doen. De schoenen zijn gemaakt bij ambachtelijke schoenmakerij Kops in Schaijk en voorzien van het logo van Boekel-700. “Wij vinden het een leuk idee dat hij voortaan niet meer herkent wordt aan zijn hoed maar aan zijn schoenen,” aldus Dorremie. De burgemeester is zichtbaar in zijn nopjes met het unieke verjaardagscadeau. “Ze zitten zo goed dat ik ze meteen maar aan houd”, is zijn reactie.

Banken met Boekelse ziel

Van 29 juni t/m 6 juli:

KINDEREN KNIPPEN VOOR € 7,50

(geldt voor kinderen tot 12 jaar)

aardbeien vers van het land Nieuwe aardappelen geschrapt en ongeschrapt Peultjes geschrapt en ongeschrapt Heerlijke boerderijzuivel & kaas Heerlijke

Op zondag open; alleen aardbeien (zelfbediening) Openingstijden: ma t/m vrij 13.00-18.00 uur/ za 09.00-17.00 uur

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Beste mensen, Zoals u weet zijn wij, Marion v.d.Horst en Marleen Rijvers, op dit moment druk aan het werk met de realisatie van ons kunstwerk ‘Banken met Boekelse ziel’. Alles gaat de goede kant op en na veel experimenteren en uitproberen worden meer en meer dingen vastgelegd en definitief gemaakt: de Bank krijgt met de dag meer vorm en ziel! Ook hebben we al een aantal ‘Boekelse verhalen’ opgenomen die straks aan de tafel te beluisteren zullen zijn. Om dit tot een goed einde te leiden hebben we echter ook uw bijdrage nodig. Er kunnen namelijk nog veel meer Boekelse verhalen opgenomen en afgespeeld worden, dus als u een leuk Boekels verhaal, lied, anekdote, gedachte etc. heeft zouden wij u graag willen vragen deze aan ons te vertellen! Het gaat vooral om alledaagse dingen; hoe is het om in Boekel te wonen of te werken? Wat maakt Boekel Boekel voor u? Het mag gaan om spannende, vrolijke, serieuze, droevige, lieve, leuke, grappige, gewone zaken die een sfeerbeeld geven van de gemeente Boekel (dus ook Venhorst en Huize Padua) en zijn bewoners. De verhalen zijn een belangrijk onderdeel van het kunstwerk, want wanneer er veel te beluisteren is zal de ‘Banken met Boekelse ziel’ een echte levendige ontmoetingsplek worden. En dan is onze opzet pas echt geslaagd! Wanneer u meer wilt weten of gewoon geïnteresseerd bent in onze vorderingen kunt u een kijkje nemen op onze website www.bankenmetboekelseziel.nl. Dank! Marion v.d.Horst mob. 0653748816 en Marleen Rijvers mob. 0630405994.


Dansstudio Laura heeft de 100 leden gepasseerd!

Binnenkort opent

Kringloop De Florijn in Boekel!

U kunt vanaf nu al uw herbruikbare spullen en kleding komen brengen na telefonische afspraak.

U kunt ons bereiken op 06-53651128. Ons adres is:

De Vlonder 47 5427 DB

Boekel

www.facebook.com/kringloopdeflorijn

Al 2 jaar geef ik met veel plezier dansles aan jong en oud. Na de zomervakantie start ik dan ook met een aantal nieuwe lessen, waaronder een: Les speciaal voor jongens tussen 8 en 10 jaar. In deze les bouw je kracht op voor de BREAKDANCE MOVES en leer je stoere CHOREOGRAFIEËN! Ook is er een nieuwe les voor 6- en 7-jarigen: Kids-mix is een mix van BALLET, STREETDANCE en JAZZ. Zo leer je in een uurtje alle dansstijlen. Modern is nieuw en wordt steeds populairder door alle dansprogramma’s op tv. Deze les is voor meiden tussen de 11 en 14 jaar. Lijkt het je leuk om te dansen? Meld je dan aan voor een

GRATIS PROEFLES! Maandag: 09:00 – 10:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00

Pilates Klassiek Jongens les Zumba

Volwassenen 6-8 jaar 8-10 jaar Volwassenen

Woensdag: 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 20:30 20:30 – 21:30

Streetdance Streetdance Jazz BBB Zumba

6-7 jaar 8-9 jaar 16 + Volwassenen Volwassenen

Donderdag: 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:30 – 21:30

Hiphop Streetdance Pilates

10-13 jaar 12-14 jaar Volwassenen

Vrijdag: 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00

Kids-mix Streetdance Modern

6-7 jaar 10-11 jaar 11-14 jaar

Zaterdag: 11:00 – 11:45

Kleuterdans

4-5 jaar

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl

dansstudiolaura@live.nl 06-29604240 www.dansstudiolaura.nl


JEUGDNATUURWACHT

de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Het seizoen zit er weer op. De laatste activiteit was het uitstapje naar Zie-Zoo en het Hemelrijk op 22 juni. Met 21 kinderen en 4 medewerkers is het een mooie dag geworden. Eerst was er een rondleiding bij Zie-Zoo door enkele enthousiaste jongelui. Daarna naar het Hemelrijk waar het ook goed toeven was. Rond 17.30 uur weer op de fiets huiswaarts. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft en wie weet, tot een volgende keer.

De aanmeldingsformulieren voor het nieuwe seizoen komen na de vakantie in Weekblad Boekel & Venhorst en het Gemertsnieuwsblad te staan. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

Museum De Kluis

Openstelling Museum De Kluis met een nieuwe tentoonstelling Zondag 30 juni is het Museum geopend van 13.00-17.00 uur. Het museum is gelegen op het terrein van Huize Padua aan de door-

gaande weg van Boekel naar Handel, tegenover Dan. de Brouwerstraat 28. In het museum kunt u in woord en beeld de geschiedenis van de Broeders Peniten-ten zien en hoe de behandeling van psychiatrische patiënten zich door de eeuwen heen ontwikkeld heeft. Daarnaast is een tentoonstelling ingericht met de titel: “De verdwenen gebouwen van Huize Padua”. Hiermee wordt informatie gegeven over het oude Huize Padua met zijn bijzondere, verdwenen, gebouwen. Ook kunt u een kijkje nemen bij de buurtbank. Verhalen over de ontwikkeling en ge-schiedenis van Huize Padua zijn hierop vastgelegd en worden verteld door oudmedewerkers aan de hand van foto’s en voorwerpen. Regelmatig komen er nieuwe interviews bij. Bent u in het bezit van een computer dan is het mogelijk ook thuis eens te kijken op de site www. buurtbankbrabant.nl en laat u verrassen door de vele verhalen van de musea en heemkundekringen. Uw reacties zijn altijd welkom. Voor een bezoek aan het museum kunt u ook op dinsdag van 14.00-16.00 uur en op woensdag van 9.00-12.00 uur terecht. Voor een groepsbezoek kunt u bellen met 0492 846173 tijdens de openingsuren of een mailtje sturen naar: l.verstraatenjansen@chello.nl.NATIONAAL EPILEPSIEFONDS

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Kleine heeft in Boekel en Venhorst € 1907,16 (waarvan € 690,40 in Venhorst) opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Van 3 tot en met 8 juni gingen in heel

Nederland ruim 30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds. Geld voor de epilepsiebestrijding is hard nodig. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie en 30 procent van deze mensen blijft veel last houden van aanvallen. Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds niet bekend. Er is dus geld nodig voor onder-

THE READSHOP Schoolcampus The Read Shop Boekel Het lopende schooljaar is alweer aardig op zijn einde en de welverdiende vakantie kan weer beginnen.

Toch loont het om alvast aan het nieuwe schooljaar te denken, want dat levert geld op!

Het nieuwe schooljaar gaat straks weer van start.

The Read Shop Boekel wil u graag de gelegenheid geven om de benodigde schoolspullen met een aantrekkelijke korting van maar liefst

15% aan te schaffen.

De korting is

vanzelfsprekend niet van toepassing op schoolboeken. Op de volgende dagen kunt u uw schoolspullen aanschaffen tegen de kortingsprijs:

Donderdag 27 en vrijdag 28 juni 2013, op beide dagen van 09.00 uur tot 21.00 uur. Wij zien u graag op deze dagen!

zoek. Maar zeker ook voor voorlichting: veel mensen weten niets over de aandoening epilepsie. Naast het subsidiëren van onderzoek en het geven van voorlichting, organiseert het Nationaal Epilepsie Fonds vakanties voor mensen met epilepsie. Voor veel kinderen en volwassenen is dit de enige mogelijkheid om met vakantie te gaan. Ook verleent het fonds individuele hulp aan mensen met epilepsie. Hebt u de collectant gemist? Maak dan een bijdrage over op giro 222111 ten name van het Nationaal Epilepsie Fonds te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van € 2). Het Nationaal Epilepsie Fonds bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan de collectant.

Zomeravondconcert 29 juni a.s.

Waar? Nia Domo Hoe laat? 20.30 uur Door wie? Koor Karakter Entree? Gratis! Kom gezellig luisteren met hopelijk mooi weer!

Hoera....Geslaagd

Manon Rerink, voormalig leerlinge van de Basisschool De Regenboog te Boekel en het Commanderij College te Gemert, is op de Hogeschool Arnhem Nijmegen geslaagd als Docente Biologie en heeft haar Bachelor of Applied Science behaald. Martijn Thoonen heeft op 19 juni zijn Bachelor of Built Environment behaald aan de Hogeschool Arnhem. Van harte gefeliciteerd.

GEVRAAGD 1e autotechnicus met APK Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


Huize Padua & Boekel 700 jaar.

TE HUUR

OPROEP Al vele jaren zijn Huize Padua en de gemeente Boekel met elkaar verbonden. Het was immers de Gemeente die samen met het bestuur van Huize Padua en de heemkundekring St.Achten op Boeckel de oude vervallen Kluis op de landelijke monumentenlijst wist te krijgen waardoor dit belangrijke gebouw later gerestaureerd kon worden en voor Boekel behouden bleef. Met de bouw van dit klooster begint namelijk de geschiedenis van Huize Padua. Tot ± 1830 gaven de broeders onderwijs aan o.a kinderen van buurtschap De Logt.. Vanaf 1826 beginnen de broeders met het

verzorgen en verplegen van kostheren, het begin dus van Huize Padua. In 1843 krijgt Huize Padua de erkenning als krankzinnigengesticht en worden krankzinnigen en later zwakzinnigen opgenomen. Lange tijd deden de broeders dit alleen, maar naarmate er meer patiënten kwamen werd er ook leken-personeel aangenomen. Voor Boekel werd Huize Padua een grote werkgever, waar velen met plezier gewerkt hebben en nog werken. Dat willen we in dit jubileum jaar nog eens onderstrepen en met een tentoonstelling laten zien, maar daar hebben we wel uw hulp bij nodig. We weten b.v. dat de familie Donkers met vader en 4 zonen er gewerkt hebben, maar ook vader en zoon Bergmans, v.d .Elsen, Somers of de twee broers Gerrits en v.d. Heuvel. We doen daarom een oproep aan oud maar ook huidige personeelsleden om, als zij dit

willen, mee te werken aan deze tentoonstelling. Wat vragen wij aan deze inwoners van Boekel: een foto (pasfoto mag ook) uit de tijd dat u of uw familielid werkte in Huize Padua, functie en afdeling of werkplek uw werkperiode( en hebt u nog een bijzonder verhaal dan horen wij dat ook graag) De foto met de gegevens kan tot 30 juli digitaal aangeleverd worden: l.verstraatenjansen@chello.nl of bezorgd worden op Spechtlaan 1 Boekel. Afgeven in museum de Kluis mag ook op dinsdag van 14.0016.00 uur of op woensdag van 9.00-12. 00 uur. Indien u de foto terug wilt hebben kunnen we deze scannen. We danken u alvast voor de medewerking!

De Essen 19 te Boekel

Middenveld 11 te Boekel Advertentienr. 2013.06.001

Advertentienr. 2013.06.002

Kenmerken

etagewoning

Kenmerken

ééngezinswoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Douche Berging Zolder

C één/tweepersoonshuishouden 37.36 m2 8.90 m2 5.96 m2 3.38 m2 3.84 m2 met vaste trap 4.80 m2

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging

C twee personen of meer 19.60 m2 13.84 m2 5.99 m2 5.91 m2 6.65 m2 1.16 m2 5.37 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 508.84 + € 0.91 servicekosten medio juli

Huurprijs Beschikbaar

€ 541.37 + € 0.91 servicekosten medio september

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2. U dient bij elke reactiebon een kopie van het IB60 formulier 2012 van u en uw eventuele partner toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor desbetreffende woning in aanmerking. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 30 juni 2013

Reactiebon Naam: ......................................................................................................Voorletters: ....................................... Adres: .................................................................................................................................................................. Postcode: .................................................................................................Plaats: ................................................ Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer:................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................ Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail:.................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Middenveld 11 te Boekel

O De Essen 19 te Boekel

Uiterste inleverdatum: 30 juni 2013


Sambanda steunt De Speeltrein tijdens Samba Cinco Op zondag 30 juni organiseert Sambanda, de Sambaband uit Boekel en Handel, opnieuw het jaarlijkse muziekfestival Samba Cinco in Boekel. Op deze dag zullen 5 sambabands afwisselend optreden op het Sint Agathaplein. Omdat Sambanda dit jaar 5 jaar bestaat, hebben ze besloten tijdens deze middag geld in te zamelen voor

de Boekelse Stichting De Speeltrein. Voor opgroeiende kinderen is het enorm belangrijk dat ze in een leuke en veilige omgeving buiten kunnen spelen, dicht bij huis. Stichting De Speeltrein is in het leven geroepen om voor de kinderen uit Boekel en Venhorst nieuwe speelterreinen te realiseren en bestaande op te knappen.

Daar is en blijft veel geld voor nodig. ‘Omdat wij zelf ook graag buiten spelen en soms ook net klèn jong zijn, is er een prima klik met De Speeltrein’, vertelt muzikaal leider van Sambanda, Jeroen v.d.Spank. ‘Tijdens Samba Cinco mogen we ieder jaar weer veel kinderen op het Sint Agathaplein ontvangen. Ze zijn dan erg onder de indruk van de vrolijke muziek en zitten vol bewondering soms letterlijk óp het podium te kijken. Ook kunnen ze heerlijk spelen op het springkussen of gratis lekkere ranja tappen.’ ‘Omdat Samba Cinco gratis toegankelijk is, willen we de bezoekers om een vrije gift vragen. Onder andere bij de verkoop van consumptiebonnen staat een collectebus waar het wisselgeld in mag’, aldus Jeroen. Ook zal Sambanda een privéoptreden veilen onder het publiek. Daarnaast zullen er mensen van De Speeltrein bij Samba Cinco aanwezig zijn, om uitleg te geven over de projecten die gerealiseerd zijn en nog komen. Ook kunnen eventuele nieuwe vrijwilligers zich dan aanmelden. Sambanda en De Speeltrein hopen op uw komst op zondagmiddag 30 juni, de eerste zondag van de schoolvakanties. Kijk voor meer info op www.sambacinco.nl of www.despeeltrein.nl

Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

Wilhelminastraat 3, Boekel tel. 0492?321727Sport POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Zaterdag 22 juni waren er 3 wedvluchten van de afdeling Oost-Brabant. De 2e Marathonvlucht vanaf het Zuid-Franse Bordeaux, een gemiddelde afstand naar Boekel van 880 kilometer. Deelname aan dit concours 64 duiven die gelost werden om 07.45 uur met matige zw-wind. Eerste duif om 16.49.11 uur, laatste prijsduif 19.56.25 uur. De uitslag: Comb. de Vocht 1, 2, 3, 6, 8 en 10 (mee 27 duiven/14 pr.); P.Smits 4 en 5 (mee 10 duiven/5 pr.); H.v.Dijk 7 (mee 5 duiven/1 pr.); L.Terluin 9 (mee 9 duiven/2 pr). De 2e 1-daagse fondvlucht vanaf La Souterraine, ruim 670 kilomter naar Boekel. Deelname door 85 duiven, gelost om 09.30 uur met een harde zw-wind. Eerste duif 15.21.23 uur, laatste prijsduif 16.10.19 uur. De uitslag: E.Diepeveen 1, 2, 3, 4, 6 en 10 (mee 33 duiven/17 pr.); A.Engelen 5 en 7 (mee 15 duiven/6 pr.); M.Reybroek 8 en 9 (mee 8 duiven/3 pr.); C.v.d.Heuvel 12. (mee 5 duiven/1 pr.); P.Smits 20. (mee 16 duiven / 2 pr.).

Berichten

De laatste vitesse vlucht vanaf het NoordFranse Laon over een afstand van 272 kilometer. Gelost om 08.20.00 uur met een harde zw.wind. Deelname 179 duiven. Eerste duif geklokt om 10.44.57 uur, laatste duif 11.00.18 uur. De uitslag: R.v.d. Wassenberg 1 (mee 9 duiven/4 pr.); E.Diepeveen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 10 (mee 46 duiven/28 pr.); Comb.de Vocht 8 (mee 20 duiven/4 pr.); M.Rey-broek 14 (mee 11 duiven/4 pr.). Comb.v.d. Vossenberg 19 en 20 (mee 9 duiven/6 pr.); A.Engelen 27 (mee 30 duiven/8 pr.); C.v.d.Heuvel 31 en 32 (mee 17 duiven/3 pr.); P.Penninx 41 (mee 8 duiven/3 pr.).

BMX Pieter v. Lankveld

Pieter (11) staat in de tussenstand van de Nederlandse Topcompetitie BMX op de eerste plaats. Afgelopen weken heeft hij met succes de 9 Europese rondes gefietst, in o.a. Frankrijk, Tsjechi毛, Duitsland, Zweden en Letland, in alle rondes reed hij de finale.

Daardoor behaalde hij het meest aantal punten bij de boys 11/12 jaar. In Belgi毛 worden BMX rijders die 3x finale fietsen van de 9 Europese rondes, beloond met een ticket voor het W.K. in Nieuw-Zeeland. Voor Nederlandse rijders is er niets geregeld. 24 juli is het zover, Pieter hoopt voor die tijd de sponsoring rond te hebben zodat deze Boekelse rijder af kan reizen naar Nieuw-Zeeland en kan laten zien wat hij waard is in het Wereldkampioenschap BMX 2013.

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Thea v.Osch 2 Anneke v.Hoof 3 Nolda v.d.Elzen 4 Anny Verwegen JOKEREN 1 Mia Vos 2 Tonny v.Exel

61 pnt. 56 pnt. 36 pnt. 34 pnt.

139 pnt. 101 pnt.

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 21 juni: 1 Bp. Aalbregt-B.de Koning 64.58 % 2 Bp. Wijchers 54.17% 3 Bp. Leenen-v.d.Vondervoort 52.78% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag v贸贸r 11.00 uur.


VAN DE VERSAFDELING

Alle Milner 30+ 50% KORTING Bijv.: licht gerijpt stuk Per 500 gram van 6,40 voor

3,20

Alle Roosvicee

1,5 LITERPAKKEN Alle combinaties mogelijk 2e GRATIS 2 pakken à 1,5 liter van 2,76 voor

1,38

Berberana Dragon Diverse varianten 2e GRATIS Bijv.: Tempranillo Red 2 flessen à 0,75 liter van 10,98 voor

5,49

AH Kersen 2e gratis 2 bakken à 500 gram van 5,58 voor

0,99

AH Hollandse nieuwe haring 50% KORTING Bijv.: schaal 2 stuks van 2,99 voor

2e GRATIS 2 bussen

van 3,74 voor

1,49

Bacardi Razz of Limon Flavoured rum 70 cl.

van 18,29 voor

14,99

Coebergh classic Bessenjenever 1 liter

van 11,95 voor

AH Gesuikerde donuts 50% KORTING Pak 5 stuks

van 2,75 voor

1,87

2,79

AH Cherrytomaten 2e GRATIS 2 bakjes à 250 gram van 1,98 voor

Alle Pringles 150 GRAM

1,37

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 24 t/m 30 juni 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur

9,49


Sport Tennisclub Boekel

Clubkampioenschappen 2013 De afgelopen 10 dagen stonden volledig in het teken van de clubkampioenschappen. Zowel de senioren als de junioren hebben hun uiterste best gedaan zover mogelijk te komen in het toernooi. Bij de senioren werd in de categorieën Dames Enkel, Heren Enkel en Mixdubbel gespeeld. Er werd in 8 verschillende onderdelen gespeeld, waaraan 97 tennissers deelnamen. Bij de junioren hebben een recordaantal van 101 kinderen aan de kampioenschappen meegedaan. In totaal werd in 16 onderdelen gespeeld. Vooral de bezetting van de leeftijdcategorie t/m 17 jaar was goed. Dit is in jaren niet zo goed geweest. Voor onze club is dit erg belangrijk. Wij hopen dat veel junioren bij de club blijven en door gaan stromen naar de senioren. Tijdens de finaledag werden prachtige partijen gespeeld. Het was volop genieten op en langs de baan. Na afloop werden in de kantine de prijzen uitgereikt. Daarbij werden de clubkampioenen senioren en junioren extra in het zonnetje gezet. Erwin v.Sleeuwen, Astrid Kraayvanger, Manon v.Mierlo en Matt Bevers van harte gefeliciteerd. Ieder kreeg een wisselbeker mee naar huis. De uitslagen bij de senioren waren : Dames: DE 7 winnaars ronde: 1 Astrid Kraayvan-

Berichten

ger, 2 Renee Donkers. DE 7 verliezers ronde: 1 Belinda Ooiman, 2 Suzanne v.d.Tillaart. Heren: HE 6: 1 Erwin v.Sleeuwen, 2 Hans Leijten. HE 7: 1 Emil v.d.Ven, 2 Peter Smits. HE 8: 1 Hans v.Sleeuwen, 2 Ron Engels, Gemengd dubbel: GD 6: 1 Helma en Erik Polman, 2 Janneke v.Lankvelt en Marc v.d.Burgt. GD 7: 1 Ans Nooijen en Bas Donkers, 2 Jolanda en Ben v.d.Ven. GD 8: 1 Gea Kempkens en Leon v.d.Burgt, 2 Margareth en John Willems. De uitslagen bij de junioren waren : 8 jaar minibaan: 1 Jade Derks, 2 Didi v. Lankveld. 8 jaar driekwart baan: 1 Yara Huijbregts, 2 Imke Wassenberg. 10 jaar Jongens Enkel: 1 Luuk Willems, 2 Jelle v.d.Burgt. 10 jaar Meisjes Enkel: 1 Maud v.d.Wijst, 2 Kim Donkers. 10 jaar Gemengd Dubbel: 1 Lieke v.d.Ven en Kim Donkers, 2 Dana Donkers en Diem v.d.Elzen. 10 jaar Jongens Dubbel: 1 Jelle v.d.Burgt en Pim v.Kessel, 2 Julian Pluk en Luuk Willems. 12 jaar Jongens Enkel: 1 Koen Verbrugge, 2 Niels v.Moorsel. 12 jaar Meisjes Enkel: 1 Sam v.Lankveld, 2e Femke Willems. 12 jaar Gemengd Dubbel: 1 Niels Verboven en Koen Verbrugge, 2 Sam v.

Laat in de Gemeente Boekel de aanvraag van uw woning, verbouwing, aanbouw, garage ec. verzorgen door ons als aangewezen gecertificeerd architekt in Boekel. Dit scheelt u de helft op de (leges)kosten bij de baliebouwvergunning: - woning 700 m3, bouwkosten vastgesteld door gemeente € 270.000,-legeskosten € 2.790,-- i.p.v. € 5.390,-- - uw voordeel € 2.610,-- verbouwing/aanbouw, bouwkosten € 100.000,-legeskosten € 1.250,-- i.p.v. € 2.500,-- - uw voordeel € 1.250,--

Lankveld en Femke Willems. 14 jaar Jongens Enkel: 1 Dirk Pluk, 2 Jesper v.Kessel. 14 jaar Meisjes Enkel: 1 Demi v.Grinsven, 2 Rosie Meulenmeesters. 14 jaar Gemengd Dubbel: 1 Dirk Pluk en Matthij Nooijen, 2 Demi v.Grinsven en Freek v.Moorsel, 6-4, 6-4. 14 jaar Meisjes Dubbel: 1 Demi v.Grinsven en Rosie Meulenmeesters, 2 Tessa Donkers en Mare Klokgieter. 17 jaar Jongens Enkel: 1 Matt Bevers, 2 Tom Klokgieter. 17 jaar Meisjes Enkel: 1 Manon v.Mierlo, 2 Sabine Leijten. 17 jaar Jongens Dubbel: 1 Matt Bevers en Jesse v.Moorsel, 2 Kevin v.Kessel en Nick v.d.Ven. 17 jaar Meisjes Dubbel: 1 Manon v.Mierlo en Femke v.d.Tillaart, 2 Sabine Leijten en Bregje Verhaeren. TC Boekel, de technische commissie en de jeugdcommissie, feliciteren alle deelnemers met de behaalde resultaten. Wij bedanken alle deelnemers voor het meedoen aan deze activiteit en wensen iedereen een heel fijne vakantie.

Rutger van Herpenruiters

Onze ruiters waren afgelopen te gast op het Midzomerconcours te Veghel. De uitslagen waren als volgt: Klasse AB/B Elise Duiker 2e/193 pnt. Klasse C/L1 Evy v.Mensvoort 3e/198 pnt. Klasse D/B Lisannne Robben 4e/197 pnt.; Evy v.Mensvoort 17e/162 pnt. en Mirthe v.Mensvoort 18e. Klasse E/B Marlou Verkleij 3e/194 pnt. Klasse DE/L1 Lisanne Robben 12e/176 pnt. Klasse DE/L2 Anouk Vermeulen 7e/181 pnt. en 6e/181 pnt Klasse DE/M1 Sabrine Vermeulen 1e/198 pnt. en 6e/174 pnt. Klasse DE/M2 Priscilla Faas 3e/181 pnt. Dan onze springruiters! Klasse D/B Fleur v.Erp 1e plaats en Britt v.Erp 14e. Klasse DE/L Jarno Duiker 5e plaats en Anouk Vermeulen 12e plaats. Onze paardencombinatie Hanneke v.d.Velden 7e/188 pnt en 2e/197 pnt. Dan was ook Sylvie Verbeek nog te gast in Schaijk een mooie 2e plaats voor Dinky Dherma met 212 pnt! Proficiat!Sport GYM- & TURNVERENIGING

Veerkracht

VEERKRACHT Uitslagen Clubkampioenschappen Op zaterdag 15 juni werden de jaarlijkse clubkampioenschappen van turnvereniging Veerkracht gehouden. De 60 deelnemende kinderen werden door de jury be-oordeeld op hun prestaties op de onderdelen trampoline, ringen, lange mat of tumbling, balk en brug. Tussen de groepswissels door werd het publiek getrakteerd op een indrukwekkende demonstratie van onze springgroep, die een variatie aan ge-weldige sprongen toonde op de tumblingbaan. Ondanks dat de zenuwen bij sommige kinderen toch wel wat zichtbaar waren, hebben ze allemaal weer heel goed hun best gedaan om een mooi resultaat neer te zetten. Iedereen heeft dan ook onder luid applaus een diploma in ontvangst mogen nemen en is het seizoen op deze manier weer op een leuke en geslaagde manier

GYM- EN TURNVERENIGING

Berichten

afgesloten. Hieronder de uitslagen van de nummers ĂŠĂŠn, twee en drie per groep: Donderdag 16:15 uur: 1. Anouk v.Kempen; 2. Silke Donkers; 3. Janne Vogels. Donderdag 17:15 uur: 1. Sophie Groenendaal; 2. Gies Thijs; 3. Luus Veldhoen.

Dinsdag 17:15 uur: 1. Dian v.Asseldonk; 2. Merel Graat; 3. Vera v.d.Linden. Dinsdag18:15 uur: 1. Lieze Verheijen; 2. Bente v.d.Broek; 3. Bibi v.Schijndel.

Donderdag 18:15 uur: 1. Mardy v.Exel; 2. Lisa Galama; 3. Eva v.d.Akker

De winnaar van de wisselbeker en dus clubkampioen van 2013 is geworden: Mardy v.Exel. Allemaal hartelijk gefeliciteerd met deze resultaten en bedankt voor jullie deelname. Alvast een hele fijne vakantie en we hopen jullie allemaal weer terug te zien in het nieuwe seizoen. Ook nieuwe leden heten wij van harte welkom. A.u.b. zo spoedig mogelijk aanmelden i.v.m. het maken van de groepsindelingen. Dit kan door te mailen naar g.exel@planet.nl o.v.v naam, adres, geboortedatum kind, tel. nummer en e-mailadres.

Evenementenkalender 29 juni: Zomeravondconcert Koor Karakter 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fiets3daagse Boekel


LIETON Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Samen met Lieton kunt u ook zelf boekhouden onder de knie krijgen.

Meld u aan via www.lieton.com voor de bijeenkomst ”Boekhouden kan echt leuk zijn” en zie wat SnelStart voor u kan betekenen. Data in overleg en bij voldoende aanmeldingen. SnelStart voor als het Snel Simpel en gebruiksvriendelijk moet zijn.

VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar WWW.LIETON.COM

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

ÓÓK VOOR AL UW INSTALLATIEMATERIALEN


Sport Wieler Toer Club Boekel

Het zag er erg onheilspellend uit, afgelopen zondag. Toch was het voor 20 man geen reden om thuis te blijven. Gelukkig maar, want de Leuthtocht is een mooie tocht. Hij voert ons door Berg en Dal, de Oijpolder, over de grens in Duitsland, over de Maas. Met een lengte van 130 kilometer is het verstandig om vroeg op pad te gaan, dus om 7.00 uur zaten we dan ook al op de fiets. Windje mee, droog, een flink tempo (wat wil je ook met de 2 Beekmannen op kop). Net voor het plaatsje Leuth draaiden we Duitsland in. De pauzeplaats was in Zyfflich. Bij de koffiestop zagen we de ooievaars weer op hun nest zitten. De waardin had de koffie bruin. Gezellig met heel veel kerstverlichting aten we ons boterhammetje en dronken we ieder een grote mok koffie leeg. Na de pauze werd het wel wat stiller in de groep, de wind pal van voren en nog 60 kilometer voor de boeg. Weer kwamen we een ooievaarsnest tegen, dit was leeg. Heel toepasselijk hadden ze er een bordje op

Berichten

gespijkerd “Zimmer Frei “. Met nog wat vals plat en een boottochtje met het pont van Sambeek, reden we weer richting Boekel. Daar aangekomen op het plein was het gezellig druk. Heel wat jeu de boulers waren actief bezig, of actief in de biertent. Volgende week rijdt de A-groep de Heusdentocht van met een lengte van 122 km. De B-groep rijdt de 95 kilometer lange Strabrechtseheidtocht . voor vertrektijden zie het toerboekje. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Plein de Boule 2013. Het Pleintoernooi 2013 zit er weer op. Ondanks de vooruitzichten wat het weer betreft waren alle teams weer op tijd aanwezig en werd er weer met veel enthousiasme en plezier gespeeld. Winnaar van poule A werd Henk v.Haandel met zijn team en zij speelden de finale

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

tegen de winnaars van Poule B: Het team van Robert Dapperens. Kampioenen Plein de Boule werden uiteindelijk Henk v.Haandel, Marco v.Haandel en Wim Manders. Tweede werden: Robert Dapperens, Dave Rijper en Robert Cornelissen. Het “brons” ging naar: Geert Verstraten, Niels de Klijn en Theo Kanters. De vierde prijs was voor Annelies v.d.Aa, Peter v.d.Aa en Richard v.Doren. Zij krijgen normaal gesproken geen prijs maar deze keer ontvingen zij een fraaie handdoek van Boekel 700. “Boekel 700” bedankt voor deze leuke geste. In het kader van Boekel 700 werd er een wedstrijd gehouden in het jojo-en. Winnaar was: Jurry Klein. Bedankt aan eenieder. De volledige uitslag en de foto’s staan binnenkort op onze website: www.jeudebouckles.nl Wij Fietsen een ‘Boule’ voor het Goede Doel. Op zondag 30 juni a.s. gaan de leden en aspirantleden van Petanquevereniging Jeu de Bouckles zich inzetten voor het jaarlijkse Goede Doel. Dit jaar fietsen en boulen we voor Stichting ALS Nederland. Amyotrofische Laterale Sclerose is een zeer ernstige aandoening van het zenuwstelsel, waardoor de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam afsterven. Signalen uit de hersenen komen niet meer aan waardoor spieren, spiergroep voor spiergroep zwakker worden. Uiteindelijk vallen die spieren helemaal uit. Om 10.00 uur start het Fietsboulen voor leden, aspirantleden en evt.partners. Rond 15.00 uur verwachten wij terug te zijn bij ons clubgebouw Sancta Maria om daar de laatste wedstrijd te spelen. Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom om ook een steentje bij te dragen. Het inschrijfgeld, kantine opbrengst, loterij, bijdrage frietwagen en vrije giften ko-men allemaal ten goede aan Stichting ALS. Om ± 18.00 uur zal een waardecheque worden overhandigd aan een afgevaardigde van de stichting. U bent van harte welkom. Petanquevereniging Jeu de Bouckles

Evenementenkalender 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi


MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep met room of Proeverij van aspergesoepje, gamba’s pil pil en tartaartje van zalmfilet of 6 escargots met kruidenboter en knoflook of Salade met tomaat, mozzarella en parmaham Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.kampeerautoschade.nl www.k www .kampeerautoschade.nl

Beregening

PVC materiaal Elektra

Pompen

Installatiemat.

Maandag

Vrijdag & zaterdag

Zondag

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

Openingstijden

Dinsdag & woensdag

Donderdag

Zijp 13a

Gesloten

vanaf 09.00 uur

vanaf 13.00 uur

vanaf 09.00 uur

Gesloten

*** Provençaals ovenschoteltje met kip, tomaat, gestoofde paprika en olijven of Duo van kabeljauw en zalmfilet met saus van safraan of Steak met rode wijnsaus of Scholfilet met persilade, remouladesaus en citroen *** Vacherin van aardbeien, slagroom, vanille ijs en meringues of Kaasplateau of Crema Catalana Zachte crème met citroen en kaneel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


V E S P O

Sport handbalvereniging KPJ

VESPO

Jeugdhandbal Zoals eerder al gemeld gaan we starten met jeugdhandbal. Op 20, 27 augustus en 3 september zijn de oefentrainingen voor de jeugd op het handbalveld in Venhorst (grasveld bij de korfbalclub) Je kunt je opgeven door het formulier in te vullen of een mail te sturen naar jeugd@kpjvespo.nl of neem contact op met Danielle van Gog 0492-352524 VENHORST

Berichten

The Young Ones De KPJ-Vespo bestaat uit verschillende commissies. Sinds begin dit jaar is er één nieuwe commissie bij gekomen. Deze commissie is genaamd The Young Ones en is opgericht voor KPJ-leden in de leeftijdscategorie van 16 t/m 25 jaar. Er gaan elk jaar ongeveer 4 activiteiten georganiseerd worden voor deze leeftijd categorie. Afgelopen maand is de aftrap geweest met een geslaagde activiteit. Tijdens de eerste activiteit is deze club naar een poolcentrum geweest in Helmond. Er was in teamverband veel gewonnen en verloren. Naast

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

het poolen was het ook een kennismakings-activiteit. Na de geslaagde activiteit en weer terug in Venhorst was er nog tijd om de avond af te sluiten bij Plein 31.

Uitslag 20 juni 2013. 1. Dames de Koning-Verbakel 66,07% 2. Dames Ceelen-v.Dinteren 64,29% 3. Dames Huijbregts-v.d.Linden 57,44% 4. Hr. en Mw.v.Geffen 54,17% 5. Mw.v.d.Vonderdoort-Hr. de Groot 53,27% 6. Dames Biemans-v.d.Elzen 52,68% 7. Mw. Witlox-Hr.v.d.Ven 52,08% 8. Dames Crüts-Vissers 51,19% In de zomertijd zijn alle bridgers van harte welkom. Wij spelen iedere donderdagavond in Partycentrum Nia Domo en we beginnen om 19.30 uur. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, 0492-321893.

Seizoen 2012-2013 Het binnensportseizoen 2012-2013 loopt al weer ten einde. Wij willen alle verenigingen, scholen en bezoekers van de binnensportaccommodaties bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen seizoen. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen u weer te mogen begroeten in het binnensportseizoen 20132014! Gevonden voorwerpen Er zijn in het binnensportseizoen 20122013 weer veel artikelen, zoals broeken, shirts, schoenen, jassen etc., gevonden. Wij zullen deze spullen bewaren t/m woensdag 3 juli 2013. Ben je iets kwijt kom dan langs of informeer z.s.m.! Na deze datum worden alle gevonden voorwerpen aan een goed doel ter beschikking gesteld. Stichting Binnensport Boekel, tel. 0492322222 of e-mail contact@sporthaldeburcht.nl.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. --------------------------------------------------

NIEUWE AARDAPPELEN

Fam. van Doren, Zandhoek 13, Boekel, tel. 0492-324423. Alle dagen open, ook op zon- & feestdagen van 08.30-20.00 uur.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

A l l e r h a n d e GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Verzekerd van een correcte installatie

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

e 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Kruisstraat 93, 5373 BP Herpen Tel. 0486 - 411 481 Mob. 0651 - 888 371 info@boschberegening.nl www.boschberegening.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisse-

A l l e r h a n d e lende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten € 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond € 9.25 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of Receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------Uw KAPSTER aan huis voor jong en oud. Hairstyle Diana, tel. 06-50892601.

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Van Deurzen

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

E L E K T R O T E C H N I E K

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

uitslag op alle bestratingen. ◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------DEUREN, KOZIJNEN, RAMEN desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. `

A l l e r h a n d e Rode Kruis OPBRENGST COLLECTE

Dankzij de vele giften en goede inzet van de collectanten is de opbrengst van de Rode Kruis-collecte in Boekel € 1790,75 geworden. Het geld gaat rechtstreeks naar de afdeling Veghel, dat met dat geld projecten ondersteunt en vrijwilligerswerk in stand houdt, zodat hulpzoekenden geholpen kunnen worden. Boekelse Rode Kruis collecte vrijwilliger van het jaar is Marietje de Louw uit de Wilhelminastraat. Ondanks dat haar gebroken rechterpols net een paar dagen uit het gips was, ging ze toch collecteren.

Kwiek en actief liep ze met in haar linkerhand de collectebus een rondje straten. Haar leeftijd van 85 jaar vindt ze ook geen obstakel. Een voorbeeld voor velen. Namens Rode Kruis afd. Veghel-Boekel, Henny Bos

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Wilhelminastraat 26- 5427 CE Boekel

GESLOTEN van 20 juli t/m 13 augstus Voor afspraak: tel. 06-17962288 HONDENTRIMSALON

DINO Greetje van de Hoogen donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Even niet zo lekker in je vel? Coachingpraktijk de Vlinder helpt je weer op weg. www.coachingdevlinder.com, tel. 0652461845, Venhorst. ------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl ’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen. www.boekelswelzijn.nl

TE KOOP De Biezen 32 - Venhorst VRIJSTAANDE WONING

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Prijs van € 285.000,00 KK Meer info zie: www.funda.nl

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van depressie? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------HUIFKARTOCHT; kinderfeestje, familiedag of feest, vriendendag. Tel. 0651328558. Ook voor het omzetten van uw videoand op DVD. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch

Mutshoek 3 - tel. 321402

John Rambach Nu ook

Creatieve werkplaats GAAT DOOR IN DE ZOMER

Mensen met een geheugenprobleem kunnen samen met hun partner of een andere bekende elke zaterdagochtend naar de creatieve werkplaats. Daar kunnen zij werkstukken maken in verschillende technieken. De creatieve werkplaats is het hele jaar bij MiK Pieter Brueghel, maar in de zomermaanden, van 29 juni t/m 14 sep-

AUTOBANDEN

ARIE V.D. BROEK MONTAGEBEDRIJF

voor ONDERHOUD, SERVICE en REPARATIES aan sanitair, riolering, dakwerk, zinkwerk, waterleiding en voor KEUKENMONTAGE. Tel. 0492-323324 - b.g.g. 06-22479185

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Evenementenkalender 29 juni: Zomeravondconcert Koor Karakter 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fiets3daagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen

VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

tember, in dienstencentrum De Peppelhof aan de Wilgenstraat 15 in Veghel. Mensen die in de zomermaanden willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij JosĂŠ de Boer, telefonisch op nummer (0413) 351588 en via het e-mailadres: udenveghel@alzheimer-nederland.nl. Bij haar kunnen belangstellenden uit de gemeenten Boekel, Uden, Veghel, Landerd, Bernheze en Sint-Oedenrode ook meer informatie krijgen. De kosten voor de 12 bijeenkomsten in de zomer bedragen â‚Ź 20, inclusief klein basismateriaal.

nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingenmachinale en/of aanmeldingen houtbewerking boekel Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Do oren

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

VAN DEN ELZEN Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Elzen

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

VanELEKTROTECHNISCH den

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

STUKADOORSBEDRIJF

elektrotechniek

van der Ven

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboor-

Rombout

machine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


sa e l

KORTINGEN tot wel

50% Druk- en zetfouten voorbehouden

Kerkstraat 44 Boekel tel. 0492-321771

info@van-rijbroek.nl

Kerkstraat 29 Boekel tel. 0492-322595

www.rijbr www .rijbroekmode.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.