27e jaargang nr 50; 19 juni 2013

Page 1

27e Jaargang nr. 50 - 19 juni 2013

De Donk fase 2 feestelijk van start

Met behulp van een graafmachine van uitvoerend aannemer Selten verrichte wethouder Ted v.d.Loo maandag 10 juni aan Wollegras de eerste handeling voor het bouwrijp maken van uitbreidingsplan de Donk fase 2.

door Ria van Tiel

“Ik ben er trots op dat we hier vandaag het startsein kunnen geven voor de tweede fase van de Donk 2. In deze economisch zware tijd is het bijzonder dat het Boekel lukt om te blijven bouwen. Hieruit blijkt maar weer eens dat Boekel een aantrekkelijke gemeente is om in te wonen. Met een gemeente van ruim 10.000 inwoners heb-

ben we het toch maar mooi financieel en sociaal op orde”, zei wethouder grondgebied zaken Ted v.d.Loo in zijn openingswoord. In het eerste deel van de nieuwe fase worden een aantal vrije kavels verkocht door de gemeente en zijn er 19 woningen in verkoop gebracht door Van Wanrooy Bouw & Ontwikkeling uit Geffen. Van deze woningen zijn er inmiddels zeven verkocht, reden voor Van Wanrooy om in september te starten met de bouw van 10 woningen. “We willen niet het hele plan in een keer realiseren maar stapje voor stapje”, zo geeft de wethouder verder nog aan. Voor de feestelijke bijeenkomst waren behalve projectontwikkelaar Van

Wanrooy en aannemer Jan Selten uit Uden ook enkele vertegenwoordigers van de gemeente en oud-bewoners van het terrein: Toon v.Boekel, Leo en Nelly v.d.Boogaard en André Tielemans uitgenodigd. Na enkele aanwijzingen lukte het wethouder om enkele bakken grond te verplaatsen en is er applaus en een glaasje champagne voor de aanwezigen. Met het bouwrijp maken van het circa anderhalve hectare grote terrein is een bedrag van 276.000 euro gemoeid.

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fiets3daagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

PEUGEOT SERVICE

Woensdag 26 juni a.s. is er een regio-uitgave van

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

verzekeringen

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 22 juni: 17.30 u Miet v.Veggel-v.Lankveld (mnd. ged. ); Driek v.d.Ven (vwg. sterfdag). Zondag 23 juni,12e Zondag door het jaar: 10.30 u Samenzang; Voor de zieken van onze parochie. Maandag 24 juni, Hoogfeest Geboorte van de H. Johannes de Doper: 19.00 u Harrie Donkers; Grad en Anna v.Exel-Peeters en overleden familie. Woensdag 26 juni: 19.00 u Willem en Mina Verbrugge-v.d. Elsen en Piet Slits; ouders Harrie en Bertha v.d.Rijt-Habraken (12e jaargetijde vader). SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Uden: Lis Dance en Milan v.Hooft Boekel: Floor Pluk Zeeland: Neele v.d.Ven OVERLEDEN: Zeeland: Jo v.Bragt

open tussen 13.00 uur en 16.30 uur. U kunt overal starten en in elke kerk ontvangt u een versnapering. Een mooie manier om kennis te maken met al die mooie kerken die onze parochie rijk is. Deelnemerskaarten zijn voor € 2,te krijgen, komend weekend na elke mis achter in de kerk, maar eventueel ook via het parochiesecretariaat in Uden. Liefst zouden we zien dat u de kaarten op tijd koopt zodat de organisatie enig zicht krijgt op het aantal deelnemers.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 22 juni 19.00 uur + Zondag 23 juni 10.00 uur: Hanneke v.Bergen-Tiebosch (vwg. verjaardag); mnd. ged. Hendrik v.Crey; Pastoor Willy Cornelissen; Christ Gerrits. Donderdag 27 juni: 19.00 u Intenties kerkgangers.

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 22 juni: 19.00 u Willy v.Oort-Tim Hoogeveen Mw.v.Zon-Mw.Royakkers Zondag 23 juni: 10.00 u Niels Hoogeveen-Maaike v.Oort Hr.v.d.Wiel-Mw.Willems Donderdag 27 juni: 19.00 u Martenise

Pater Dré v.Zon is weer naar de zon in Maputo. Thomas en Mels wachten, zoals de boeren, op water. Dan willen zij gedoopt worden.

Sloepie Got Talent

Op 6 oktober mega festijn in de Horst. Voor alle kinderen uit Boekel en Venhorst die na de zomervakantie in groep 5 zitten t/m 1e klas middelbare school. Laat je talent zien in groepjes of alleen: dansen, zingen, goochelen, spijkerslaan of iets anders. Er zijn vette prijzen te winnen dus doe mee, ga vast aan de slag en laat je talent zien. Opgeven voor 20 juni bij Wilma Weusten, tel. 351864 of J.weusten8@chello.nl. Ook ouders zijn van harte welkom.

AANBIEDINGEN donderdag 20 t/m woensdag 26 juni:

€ 9.

50

Appel speciaalvlaai

LOPEND VUUR 2. In het kader van het geloofsfeest “Lopend Vuur”, dat in onze parochie gehouden wordt, is er op zondag 30 juni een kerkenfietstocht georganiseerd. Alle kerken van de parochie zijn daarvoor

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Roombroodjes Desembol

per stuk voor

€ 1.

25

2 voor

€ 3.

per stuk voor

€ 1.

WIT EN MEERGRANEN

00

zie bericht in dit blad

Waldcorn croissants Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

00

€ 11.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Zorg de baas

MEE Noordoost Brabant biedt mantelzorgers de mogelijkheid mee te doen aan de cursus ‘Zorg de baas’, die in september 2013 start in Uden. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan tot 15 augustus. MEE biedt ondersteuning, advies en informatie aan mensen met een beperking en hun naasten. Een onderdeel daarvan is het verzorgen van cursussen en gespreksgroepen.

Als u zorgt voor uw zieke of gehandicapte partner, familielid, vriend of buur dan bent u 'mantelzorger'. Zoals de meeste mantelzorgers ziet u uw hulp waarschijnlijk als vanzelfsprekend en met liefde gedaan. Vaak wordt de zorg, om allerlei redenen en vrijwel ongemerkt, zwaarder naarmate de tijd verstrijkt. In deze cursus krijgt u aan de hand van uw eigen situatie handreikingen om zo goed mogelijk met soms moeilijke situaties om te gaan. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, eens per twee weken, ’s ochtends in Uden. Meer informatie over deze en andere groepen of cursussen leest u op www.meenob.nl onder ‘cursussen’. Ook aanmelden

voor de cursus ‘Zorg de baas’ kan via deze website. Of neem contact op met de coördinator groepswerk, Inga Jacobs, telefoon 0413 33 47 33 of e-mail i.jacobs@meenob.nl.

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht

DANKBETUIGING

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 8 juni 2013

Merel

Dochter en zusje van Joeri de Wit en Lotte v.d.Rijt Jasper Kleinveld 2, Boekel Geboren op 13 juni 2013

Linde

Dochter en zusje van Patrick en Vera van Moorsel Anne en Sander Sleutelbloem 66, Boekel 21 juni 2013

40 jaar getrouwd

Toon & Anny van den Boogaard

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en belangstelling tijdens het afscheid nemen in Uitvaartcentrum van Lokven te Zeeland en in de kerk te Boekel van mijn vriend en partner

Jo Dijsselbloem

Venhorst, juni 2013

Tonny v.Dooren-Waals

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 juni

€ 550 8 stuks € 500 per stuk € 195

Duitse biefstukken Filetlapjes à la minute Slaatjes UIT EIGEN KEUKEN

4 stuks

Tre colore

Broodje beenham

courgette, mozzarella en biefstuk, fijn gesneden en lekker gekruid

350 gram vlees, 4 pistolets + beenhamsaus

100 gram

€ 225

samen voor

€ 795

VLEESWARENTRIO 100 gr. Couburgerham 100 gr. leverkaas 100 gr. snijworst samen voor

€ 395

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 9.95 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 10.45 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten Inclusief barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 21 juni Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 28 juni GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat. Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

✁ De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoep-

tegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 12 juni 2013 Gevonden: - zwarte fietstas (merk Fast Rider) met sportkleding/schoenen

Verloren: - fietssleutel AXA 15869 - ketting (Energetix) - beige halsband met verschillende diamantjes - sleutelbos, autosleutel 4 losse sleutels hangslot sleutelhanger Interhulp - sleutelbos met 2 deursleutels en salto rood - herenportemonnee, kleur bruin, rechthoekig model. Inhoud div. pasjes, rijbewijs, contant geld: 100 euro - fietssleutel met formule 1 auto, langwerpig plaatje “Maaskantje” (blauw) op achterzijde naam: “v.Vught” - handgreep sleuteltje groen

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. (U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

ONTWERP VERKEERSBESLUIT Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maakt bekend dat zij besloten heeft de volgende verkeersmaatregel te treffen.

Het definitief instellen van een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op het gedeelte van Het Goor tussen de Grimmekamp en de gemeentegrens met Uden van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 09:00 en tussen 16:00 en 18:00, uitgezonderd ontheffingshouders en landbouwverkeer. Het betreft een ontwerp besluit om op basis van de resultaten van een uitgevoerde evaluatie de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer definitief in te voeren.

De geslotenverklaring wordt aangeduid door het plaatsen van het


Gemeenteberichten verkeersbord C12 (geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen) in combinatie met het onderbord OB206p (ma. t/m vr. 07.00 – 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur) en onderbord OB55 (uitgezonderd landbouwverkeer) overeenkomstig bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf donderdag 20 juni gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 19 juni 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

FEESTELIJKE START DONK 2E FASE Op 10 juni vond de feestelijke start plaats van het bouwrijp maken van uitbreidingsgebied De Donk 2e fase te Boekel. Wethouder Ted van de Loo verrichtte met behulp van een graafmachine van de uitvoerende aannemer Selten de eerste handeling. De Donk, waarvan de eerste fase reeds is afgerond, bevindt zich aan de noordoostzijde van Boekel. Het ligt rustig, tegen het buitengebied aan. In het eerste deel van deze nieuwe fase wordt een aantal vrije kavels verkocht door de gemeente en zijn 19 woningen in verkoop gebracht door Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling uit Geffen. Van deze woningen is inmiddels een zevental verkocht, reden voor Van Wanrooij om in september te starten met de bouw van 10 woningen.

De woningen bestaan uit rij- en hoekwoningen en twee-ondereen-kap woningen in diverse prijsklassen. Bij de ontwerpen is bewust gekozen om aansluiting te vinden op de dorpse sfeer van Boekel. Dat resulteert in veel variatie in geveluitwerking. Niet steeds dezelfde woningen naast elkaar, maar juist diversiteit door erkers, uitbouwen en witte accenten. Dakpannen in diverse kleuren sieren de daken met flinke overstekken. De eengezinswoningen zijn licht, ruim en worden hoogwaardig afgewerkt. Alle woningen hebben drie slaapkamers en een grote zolder.

Op dit moment is nog 1 tussenwoning beschikbaar met een v.o.n. prijs van € 192.000 v.o.n. Van de 4 tweekappers die in september gebouwd gaan worden zijn er op dit moment nog 2 beschikbaar vanaf € 262.500 v.o.n. Ook bestaat de mogelijkheid om te kopen met Duokoop. Met Duokoop koopt u het huis zonder de grond. U heeft dan tot wel 35% minder hypotheek nodig en daardoor lagere maandlasten. Later kan op ieder gewenst moment de grond gekocht worden zodat u alsnog volledig eigenaar wordt tegen voorwaarden die nu al met u worden afgesproken. Voor het gebruik van de grond betaalt u een maandelijkse vergoeding. Deze is net als de hypotheekrente volledig fiscaal aftrekbaar. Met Duokoop koopt u al een rijwoning vanaf € 128.000 en een tweekapper vanaf € 145.500 v.o.n. Voor meer informatie: http://www.donk2.nl.

OPENBARE BEKENDMAKING VERORDENINGEN Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 mei 2013 de volgende verordeningen heeft vastgesteld: • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Boekel; • 1e Wijziging van de Legesverordening 2013.

Deze verordeningen zijn op verzoek in te zien bij de centrale balie


Gemeenteberichten van de gemeente Boekel. Ook zijn deze te raadplegen via www.overheid.nl.

Bovenstaande verordeningen treden in werking met ingang van de dag volgend op de dag van bekendmaking, tenzij in de verordening anders vermeld. De datum van ingang van de heffing is, voor zover van toepassing, 1 juli 2013. Boekel, 18 juni 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Goudappel Coffeng komt tot de volgende conclusie: • Over het algemeen wijken de huidige cijfers niet veel af van de in 2008 gebruikte modelcijfers. • Het aandeel doorgaand verkeer op de N605 ligt hoger of in lijn met de voorspelling uit 2008. • De in 2008 voorspelde intensiteiten voor 2013 worden niet overal gehaald. • De uitgestelde groei wordt op langere termijn wel verwacht, nu is niet te zeggen wanneer. • De in 2008 voorspelde verkeersdruk voor 2020 zal naar huidige inzichten waarschijnlijk 5 tot 10% lager uitvallen. • Deze lagere groei zal in 2020 niet waarneembaar zijn als betere geluid- of luchtkwaliteit.

In onderstaande grafiek is de analyse van de intensiteiten op de N605 in 2008 in vergelijking tot de huidige meting weergegeven. We zien dat op 5 van de 7 telpunten sprake is van een toename van het verkeersaanbod.

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: omgevingsvergunning activiteiten bouwen; het bouwen van een bijgebouw Locatie : Peelstraat 11, Boekel Datum ontvangst : 6 juni 2013 Voor

: omgevingsvergunning activiteit bouwen; het bouwen van twee onder een kapwoningen Locatie : Buntgras 1 t/m 7, Boekel Datum ontvangst : 7 juni 2013 Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

VERKEERSONDERZOEK TOONT NOODZAAK RANDWEG NOGMAALS AAN In het najaar van 2012 heeft de provincie de aanleg van de randweg Boekel (onderdeel van de N605 Uden-Gemert) in haar begroting voor 2016 en 2017 opgenomen. Tegelijkertijd is vastgelegd dat, voordat daadwerkelijk groen licht wordt gegeven, er een laatste onderzoek moest worden gedaan naar de hoeveelheid verkeer en het aandeel doorgaand verkeer. Dat omdat door de lokale werkgroep randweg werd aangegeven dat het doorgaand verkeer en vrachtverkeer de laatste jaren sterk teruggelopen zou zijn. Afgelopen voorjaar heeft onder begeleiding van een lokale klankbordgroep dat onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk bureau Goudappel Coffeng. Tijdens dit onderzoek zijn op 11 punten de verkeersintensiteiten geteld en zijn op 6 punten kentekens geregistreerd. Zodoende kunnen we nu uitspraken doen over de actuele hoeveelheid verkeer en over het aandeel doorgaand verkeer.

In onderstaande grafiek is de hoeveelheid vrachtverkeer uit 2008 vergeleken met 2013. Hier is op 4 van de 7 telpunten een toename te zien. Met name op de Molenstraat, de Kerkstraat-noord en de Runstraat is de toename fors. Op de Gemertseweg zien we een afname.

Daarnaast is voor de randweg van belang hoeveel doorgaand verkeer er op de N605 zit. Dan blijkt dat het totale doorgaande verkeer in het centrum van Boekel ongeveer 33% bedraagt. Kijken we alleen naar het doorgaande verkeer op de N605 dan zien we dat op de Molenstraat bij de komentree 48% doorgaand verkeer zit en op de Runstraat meer dan 50%. In onderstaande figuur is aangegeven waar het verkeer dat op de Molenstraat binnenkomt naar toe rijdt.


Gemeenteberichten om het gereserveerde budget vrij te geven voor de start van de realisatie van de randweg.

Dit najaar zal de provincie zich uitspreken over dit verzoek.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: omgevingsvergunning activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen; het verbouwen van een woonhuis Locatie : Statenweg 57, Venhorst Verzenddatum : 6 juni 2013

Voor

: omgevingsvergunning activiteit bouwen; het nieuw bouwen van een woonhuis en bijgebouw Locatie : Statenweg 38, Venhorst Verzenddatum : 10 juni 2013 Op basis van deze rapportage zal het gemeentebestuur en het provinciebestuur moeten gaan besluiten. Het college van de gemeente Boekel heeft op 11 juni de volgende overweging gemaakt: • De huidig gemeten cijfers wijken niet veel af van de modelcijfers 2008. • De huidige meetresultaten zijn over de volle breedte vergelijkbaar of lager dan het interpolatiejaar 2013 uit de MER, wat te verklaren is door uitgestelde infra werken rondom Boekel en de recessie sinds 2008. • De uitgestelde groei wordt door de onderzoekers wel verwacht, nu is niet te zeggen wanneer. • De hoeveelheid doorgaand verkeer en de hoeveelheid vrachtverkeer op de N605 zijn (ondanks economische stagnatie en uitgestelde infra werken in de omgeving) gegroeid. • De verwachtte groei uit de MER 2008 voor het jaar 2020 zal naar verwachting 5 tot 10% lager uitpakken. Dit heeft echter nauwelijks effect op een verbeterde leefbaarheid in het centrum. • De hoeveelheid verkeer in het centrumgebied (Kerkstraat noord en zuid) zit op respectievelijk 8.900 en 7.400 mvt/etmaal en overschrijdt daarmee de in de MER gestelde norm van 6000 ruim. • De hoeveelheid vrachtverkeer op de Molenstraat (21%!!) is ontoelaatbaar hoog, wij vermoeden als gevolg van de ontsluiting van de Vlonder op deze weg. • Door het provinciale besluit de N605 (Noord-Om) in Gemert wel direct in uitvoering te brengen zal het gebruik van de N605 verder gaan toenemen. • Middels een uitgebreide MER rapportage is vastgelegd dat een randweg de beste oplossing is voor bovenstaande problematiek.

Op basis daarvan gaat de gemeente Boekel de provincie vragen

Verleende balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: omgevingsvergunning activiteit bouwen; het vergroten van een woning Locatie : Donkstraat 28, Boekel Verzenddatum : 6 juni 2013

Voor

: omgevingsvergunning activiteit bouwen; het bouwen van een hobbyruimte Locatie : Molenstraat 20, Boekel Verzenddatum : 7 juni 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 20 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het colle-


Gemeenteberichten ge van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Toewijzing van de woning gebeurt daarna op volgorde van de plaats op de gemeentelijke inschrijvingslijst.

Informatie Voor informatie over KoopGarant kunt u zich wenden tot PeelrandWonen, de heer S. Canjels, tel. 0492-324405 . Voor informatie over de procedure kunt u zich wenden tot de gemeente Boekel, mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten, tel. 0492 - 326800. Informatie woning Sleutelbloem 42 Tussenwoning Bouwjaar : 2007 Perceel: 119 m2 Inhoud: 337 m3 Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing (begane grond en 1e etage) Vloer-, spouw- en dakisolatie aanwezig. Omschrijving: Entreehal met meterkast, Open keuken compleet met apparatuur, portaal met toiletruimte Royale woonkamer voorzien van dubbele tuindeuren. 1e verdieping: 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet. De bergzolder is bereikbaar via een vlizotrap. Op de bergzolder is de cv-installatie (Nefit) en de mechanische ventilatie. Tuinberging: 5 m² De woning is beschikbaar per eind juli 2013.

VERKOOP STARTERSWONING IN PLAN “LAGE SCHOENSE” In het plan Lage Schoense, fase 2 aan de Sleutelbloem in Boekel zijn 6 jaar geleden starterswoningen gebouwd. Nu wordt één woning te koop aangeboden. De woning wordt verkocht onder de toepassing van KoopGarant.

Wie komt in aanmerking De uitgifte van de koopwoning gebeurt weer volgens de gebruikelijke methode, zoals al enkele jaren wordt toegepast. Voor deze woningen komen diegenen in aanmerking, die op de gemeentelijke lijst staan ingeschreven voor starterswoningen.

Koopprijs:

€ 140.000,00 k.k.

Aanmelding Wanneer u staat ingeschreven voor starterswoningen en belangstelling heeft voor de aangeboden woning, dan kunt u zich tot 3 juli aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van “inschrijving tussenwoning Sleutelbloem 42”.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van dinsdag 3 juni jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Bezwaarschrift Driessen Advocaten tegen afwijzingsbesluit verzoek om handhaving Hoekstraat 1-1a te Venhorst (nertsenbedrijf) Op 6 juni 2012 is namens mevrouw P.M. Jacobs-van Gemert een verzoek om handhaving ingediend met betrekking tot de nertsenhouderij aan de Hoekstraat 1-1a te Venhorst. Beweerd wordt dat in strijd met de verleende milieuvergunning de woning aan de Hoekstraat 1 niet als bedrijfs- doch als burgerwoning in gebruik is. Op 25 februari 2013 hebben wij dit verzoek om handhaving afgewezen. Uit een koop- en arbeidsovereenkomst blijkt dat de woning aan de Hoekstraat 1 wel als bedrijfswoning in gebruik is. Daartegen is bezwaar ingediend en er heeft een hoorzitting

plaats gevonden. Standpunten zijn nog ongewijzigd en bezwaar is daarom afgewezen.

Tekeningen Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Boekel In de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Boekel wordt onder andere de grafbedekking geregeld. In het verleden zijn afwijkingen toegestaan. Omdat dit in de praktijk op problemen stuit bij o.a. onderhoudswerkzaamheden heeft het college besloten alle maten die in de verordening staan vanaf 3 juni 2013 strikt te gaan hanteren. Afwijkende maten van grafbedekking worden niet meer toegestaan.


CURSUS GEMEENTEPOLITIEK

Kunt u in het kort uw politieke loopbaan schetsen? “Zoals ik net aangaf, werd ik in 1986 voor het eerst gemeenteraadslid. Ik kijk terug op zeer prettige eerste jaren als raadslid. We hadden een grote fractie en er was ruimte om me met diverse disciplines bezig te houden. Ik had al wel ervaring als bestuurslid in het verenigingsleven en de parochie, maar dat is toch weer wat anders dan politiek. De praktijk is dan toch de beste leerschool. Bij de volgende verkiezingen in 1990 werd ik wethouder. Als grootste partij leverden we toen ook allebei de wethouders binnen het college. Daar heb ik meteen een wijze les geleerd: het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen. Je moet om kunnen gaan met de macht. Voor welke partij je ook actief bent, de gemeenschap is je gezamenlijk belang. Op 1 januari 1994 werden gemeente Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker met Wanroij samengevoegd. Omdat wij binnen de nieuwe gemeente Sint Athonis geen onderdeel uit maakten van de coalitie werd ik weer raadslid.

Na de verkiezingen in 1998 ben ik opnieuw wethouder geworden. In 2002 werd het dualisme ingevoerd (wethouders maken sindsdien geen deel meer uit van de gemeenteraad). Ik zag geen mogelijkheid meer om de functie van wethouder, welke parttime was, te combineren met mijn baan in het onderwijs. Tot dan toe was dat prima gelukt, maar nu moest ik een keuze maken. Ik koos voor het onderwijs en werd weer gemeenteraadslid.

Enthousiasme is het sleutelwoord De tijd vliegt… In maart 2014 staan de volgende gemeenteraadsverkiezingen weer op de agenda. Om deze verkiezingen tot een succes te maken hebben we uw inzet nodig! In september start er daarom een gratis cursus waarin u kennis kunt maken met het werk van raadsleden. U hoeft geen lid te zijn van een politieke partij maar vooral midden in onze Boekelse samenleving te staan. Tijdens een drietal bijeenkomsten zal burgemeester Bos u onder andere vertellen wat de taken zijn van een gemeenteraadslid en hoe de gemeente in elkaar zit. Hieronder burgemeester Bos aan het woord over zijn eigen politieke loopbaan en wat iemand tot een goed gemeenteraadslid maakt.

Hoe bent u ooit politiek actief geworden? “Dat weet ik me nog heel goed te herinneren. Dat was in 1985. Op het 25-jarig huwelijksfeest van de buren werd ik gevraagd of ik wellicht interesse had om gemeenteraadslid te worden. Nadat ik daar een weekje over na had gedacht heb ik een gesprek gehad met een bestuurslid van de lokale afdeling van het CDA. Vervolgens heb ik ‘ja’ gezegd en ben ik raadsen commissiebijeenkomsten bij gaan wonen. Het verkiezingsgeweld voor de raadsverkiezingen van 1986 was toen inmiddels losgebarsten. Ik werd op nummer 4 van de lijst geplaatst en dankzij voldoende voorkeursstemmen werd ik in de raad gekozen.”

In 2006 wilde er eigenlijk mee stoppen. Toch is me toen gevraagd om, ondanks dat ik niet op de lijst stond, kandidaatwethouder te worden. Omdat het wethouderschap inmiddels niet meer parttime hoefde te zijn, ging ik daarmee akkoord. Dankzij een goede verkiezingsuitslag mocht ik toen weer wethouder worden. Tot ik in 2008 de vacature voor burgemeester van de gemeente Boekel zag. Boekel past bij me. Het is een gemeente waar inwoners voor zichzelf opkomen, gemoedelijk, waar mensen direct zijn en hard werken.”

Is dit ook terug te zien in de lokale politiek? “Zeker! Talent krijgt hier de gelegenheid zich te ontwikkelen. En dan heb ik het zeker niet alleen over intelligentie. Dat zit hem veel meer in het doorzettingsvermogen, de inventiviteit en de inzet. Verschillen van mening mogen en moeten er zijn, maar er heerst zeker een gevoel van trots en samenhorigheid in de Boekelse politiek.”

Wat maakt iemand tot een geschikt gemeenteraadslid? “Vooral enthousiasme. Dat is het sleutelwoord. Maar behalve dat moet je vooral hard werken, nuchter en betrokken zijn. Laat zien dat het je aan gaat en dan wordt het je ook gegund. Een gemeenteraadslid is ván en vóór de samenleving. Ik begrijp dat de tijdsbesteding misschien een belemmering kan zijn, maar het is prima te combineren met je gezins- en verenigingsleven. Ik ervaar het nog steeds als een verrijking van mijn leven. Je komt met zoveel mensen in contact en ziet ook daadwerkelijk resultaat van je inzet.”

U gaat een korte cursus geven voor mensen die interesse hebben om politiek actief te worden. Waarom eigenlijk? “Inwoners van de gemeente Boekel verdienen een bekwaam bestuur. Ik vind dat de burgemeester daar wel aan bij mag dragen… Door middel van deze cursus kan ik mensen wegwijs maken in hoe het reilt en zeilt binnen een gemeente. En ik ben er van overtuigd dat er genoeg mensen zijn in onze gemeenschap die met enthousiasme, betrokkenheid en passie meer dan geschikt om politiek actief te worden. Kortom; aanmelden dus!” Voor meer informatie over deze cursus, zie www.boekel.nl“Volkstheater op zijn best.”

De onvoorspelbare windvlagen hebben op zaterdagavond vrij spel op het Sint Agathaplein. Doeken vliegen omhoog en toneelattributen worden omver geblazen. Gelukkig slaat de regen Boekel over, als het openlucht toneel spel wordt opgevoerd door de drie Boekelse toneelclubs. Op zaterdag en zondag spelen ze drie keer een voorstelling. Voor het eerst is een samenwerking tussen Dorpsgenot uit Boekel, Toneelclub Boekel en Open Doek uit Venhorst. Alle rivaliteit is verdwenen vanwege de viering van het 700 jaar bestaan van Boekel. Het carillon speelt enkele keren een deuntje en kerkklokken worden geluid. Dat wordt overstemd door luidruchtig toneelscènes. Om alles goed te volgen sjouwen tientallen toehoorders iedere keer hun eigen stoel naar het desbetreffende podium. Dorpsgenot begint met het historisch jaar 1313. Vier dorpsomroepers lezen voor waarom Boekel tot stand is gekomen. “We zijn nu eigen baas en leggen de dorpsgrens vast.” Die dorpsgrens is een precair onderwerp voor de spelers van Open Doek. Een schout komt een grens-

Heerlijke

conflict uit 1717 oplossen. Wat is Boekelse of Erpse grond? Na slaande ruzies, grappige scènes en felle discussies komt een edelmoedige uitspraak.”Dat is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.” Toneelclub Boekel stelt de herindeling in 1997 aan de orde. Een Veghelse wethouder en een Gemertse burgemeester besluiten op een terras dat zij Boekel willen inpalmen.“Met die uit Boekel valt niet te spotten. Boekel blijft Boekel, nog 700 jaar.” is de conclusie. Schrijver Jan Smeets (67) uit Breda heeft genoten.” Heerlijk spel met mooie, brutale spelers. Volkstheater op zijn best. Spelers, die met een goede timing een grap kunnen spelen. Je voelt de emotie.” PR. commissie Boekel700, Henny Bos

Sportevenement Boekel 700

Wat was het gezellig! Het sportieve evenement wat was georganiseerd omdat

aardbeien

Tot en met 22 juni nog verse BINNENKORT

Boekel dit jaar 700 jaar bestaat. De weergoden waren ons goed gezind. De hele dag “tropische” temperaturen van 24 graden. Geweldig weer om elkaars sportieve krachten te meten. Tevens was deze sportdag een hele leuke mogelijkheid voor de kinderen om diverse sporten te beoefenen en te zien wat Boekel, ook aan sport, te bieden heeft.

vers van het land

asperges geschild en ongeschild

nieuwe aardappelen

geschrapt en ongeschrapt

Op zondag open; alleen aardbeien (zelfbediening) Openingstijden: ma t/m vrij 13.00-18.00 uur/ za 09.00-17.00 uur

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Wij deden mee met 4 groepen uit de klassen 3a en 3b van Basisschool Octopus. De kinderen hebben super genoten. Van het touwtrekken (waar de coaches zich trouwens de longen uit het lijf hebben gesupporterd) tot korfbal, beachvolley, badminton, voetbal, tennis, bungeerun, hockey, handbal en handboogschieten. Ook konden de kinderen zich even wanen als ‘Rutger van Herpen’ boven op het paard tijdens het ringsteken. De gehele dag werd mooi gepresenteerd en omgeroepen door Mario van Dinther. Hij was deze dag met recht de ‘dorpsomroeper’ van weleer. Groep 3a2 is nog in de prijzen gevallen in de categorie “Fairplay”, maar eigenlijk zijn alle deelnemers winnaars, want iedereen heeft super goed, enthousiast en sportief meegedaan. Ik denk dat ik namens alle kinderen en ouders spreek als ik zeg dat dit een hartstikke leuke dag was voor iedereen! Ik wil dan ook alle deelnemende verenigingen bedanken voor hun inzet. Ook Ruud Lange, Alex van Boxtel, Wim van Zutven en Ger Somers voor de top organisatie! Wil je nog een sfeerimpressie? Kijk dan eens op: http://bit.ly/SportevenementBoekel700 Astrid Kraayvanger namens groepen 3a1, 3a2, 3b1 en 3b2 van BS Octopus


TE KOOP

Beukenlaan 39 - Odiliapeel

Vrijstaande woning met dubbele garage/hobbyruimte, carport, serre en ruime oprit voor meerdere auto’s. Veel privacy en zonnige tuin. Gelegen tegen het centrum van Odiliapeel, vlak bij Uden en de A50. Bouwjaar 1962 Perceel oppervlakte ca. 1.025 m2 Inhoud ca. 432 m2 Woonoppervlakte ca. 105 m2 Vraagprijs € 325.000,= k.k.

Zie ook www.funda.nl

Info: tel.

0492-322388

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl


LIEDERENKRANSjE ZINgT IN BOSZIcHT

Uw laatste kans om dit seizoen nog mee te zingen!!!! Woensdag 26 juni zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied heeft deze keer accordeonist Stef Roothans een mooi programma van vijfentwintig bekende oude en nieuwere liedjes samengesteld . De belangstelling voor deze gezellige, ontspannende zangmiddag groeit nog steeds. Niet verwonderlijk, want wat is er heerlijker dan samen bekende liedjes te zingen?! Kom en zing gezellig mee met onze voorzangers Martien en Ton, zoals altijd begeleid door de vrolijke klanken van accordeonist Stef.

KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie (ook foto’s) over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kbo-boekel.nl

Gasthoeve de Zijp

Ze heeft drie dochters, woont samen met Ton aan de Sparren, is sociaal therapeute en droomt van een eigen gasthoeve. Op 21 juni gaat die wensdroom van Karin v.d.Aa (46) in vervulling. In korte tijd is er aan de Zijp 2 een gloednieuwe gasthoeve gerealiseerd. In de toekomst komt er ook nog een bed & breakfast bij. door Ria van Tiel

Ze wil heel klein beginnen. In een ruimte tussen de twee stallen is net genoeg plaats voor een kleinschalig verblijf voor de opvang van vier gasten. Zodra hun huis aan de Sparren is verkocht gaat Karin met haar gezin aan de Zijp wonen en wordt er voor haar ouders Anna en Martien een zorgwoning gebouwd. Verder wil ze gebruik maken van de faciliteiten die er al zijn: de Shetlandpony’s van haar vader, de grote werkplaats en de moestuin. De dagopvang kan groeien naar maximaal 8 mensen in de toekomst. Omdat de cijfers uitwijzen dat er steeds meer jong dementerenden komen wil Karin zich specialiseren in het begeleiden van 40 t/m 65-jarigen met geheugenproblemen. Volgens haar zijn mensen uit Boekel en de regio voor deze specifieke zorg nu nog aangewezen op instellingen in Eindhoven. Karin wil gaan werken volgens ‘Boekels model’. Wat volgens haar zoveel wil zeggen als een zo compleet mogelijk plaatje bieden, ook voor andersoortige zorgaanvragen. Daarbij is ook aan het thuisfront gedacht. Terwijl de mantelzorger geniet van een paar dagen rust in de bed & breakfast kan de gast meedoen in de dagopvang. Onder het motto ‘De dag goed besteed’ hoopt ze snel aan de slag te kunnen en mensen de rust en de ruimte te kunnen bieden die ze nodig hebben. Voor meer info bel 0492322169 of 0611428047 of via mail: dezijp@upcmail.nl.

Karin, druk in de weer om alles op orde te makenGeen noodzaak voor Randweg Boekel

In het Brabants Dagblad dd 12 juni j.l. werd gemeld dat volgens een Boekelse wethouder liefst 12.000 voertuigen per dag door Boekel rijden. In de metingen is nergens zo’n getal vastgesteld. Dit getal wijkt zover af van de werkelijkheid -tenzij men van een aantal voertuigen de wielen zou tellen i.p.v. het voertuig zelf- dat we ons genoodzaakt voelen een correctie aan te brengen. Aan paniekvoetbal en bangmakerij hebben we niets. De recente metingen (incl. kentekenonder-

zoek) zijn correct en (behalve op de Volkelseweg) ook redelijk volledig uitgevoerd. Het beeld dat deze metingen opleveren komt volledig overeen met de door ons vorig jaar in Den Bosch gepresenteerde cijfers. Echter, de verwerking via het toegepaste model leidt tot zeer onlogische conclusies in het rapport dat ons werd gepresenteerd. Een en ander heeft ons tot de volgende afwijkende conclusies geleid: 1 De eerdere prognoses (ook bij de MER)

THE READSHOP Schoolcampus The Read Shop Boekel Het lopende schooljaar is alweer aardig op zijn einde en de welverdiende vakantie kan weer beginnen.

Toch loont het om alvast aan het nieuwe schooljaar te denken, want dat levert geld op!

Het nieuwe schooljaar gaat straks weer van start.

The Read Shop Boekel wil u graag de gelegenheid geven om de benodigde schoolspullen met een aantrekkelijke korting van maar liefst

15% aan te schaffen.

De korting is

vanzelfsprekend niet van toepassing op schoolboeken. Op de volgende dagen kunt u uw schoolspullen aanschaffen tegen de kortingsprijs:

Donderdag 27 en vrijdag 28 juni 2013, op beide dagen van 09.00 uur tot 21.00 uur. Wij zien u graag op deze dagen!

van de verkeersdrukte in Boekel worden bij lange na niet gehaald. En dat heeft nauwelijks te maken met het huidige gebrek aan economische groei. 2 Het gebruikte verkeersmodel voor al die prognoses is ondeugdelijk gebleken, omdat er per definitie groei van verkeer zit ingebakken, ongeacht de werkelijke cijfers. Een eerlijke vergelijking van de ECHTE cijfers tussen 1999 en 2013 toont aan dat er op de Gemertseweg een duidelijke daling heeft plaatsgevonden en dat op de Volkelseweg het verkeer gestabiliseerd is. De netto economische groei over al die jaren is dus NIET vertaald in verkeersgroei door Boekel, zelfs deels in het tegendeel. Wanneer dit feit in het verkeersmodel zou worden verwerkt, blijft er van toekomstige groeivoorspellingen weinig over. 3 De regionale verkeersdruk is blijkbaar op natuurlijke wijze naar de “grote ruit” (A50, N264 en Middenpeelweg) verschoven. 4 De regionale doorgaande vrachtroutes (Deurne-Uden en Veghel-Boxmeer) liepen voorheen door Boekel. Deze zijn eveneens verschoven naar de grote ruit. Wil de Boekelse wethouder het doorgaande vrachtverkeer weer terug via Boekel? Om discussie over competenties te voorkomen, hebben wij onze indrukken en bevindingen laten toetsen door een onafhankelijk verkeerstechnisch bureau. Dit bureau heeft onze conclusies bevestigd. De conclusie dat een randweg voor Boekel niet nodig is, handhaven we dan ook volledig. En andere overwegingen, zoals de zorg over handhaving van het voorzieningenniveau in de kern (winkels etc.) en de te verwachten onherstelbare schade voor grote delen van het buitengebied versterken deze conclusie. Werkgroep “Boekel heeft deze randweg niet nodig” ZLTO Boekel-Venhorst

B o e k e l

Wij wensen al onze KVO-leden een hele fijne vakantie toe. En zien jullie graag weer terug in september bij onze jaarvergadering. Met vriendelijke groet, Bestuur KVO Boekel


Nieuws voor Ouderen VERGEETACHTIGHEID EN DEMENTIE, VERSCHIL EN KENMERKEN We vergeten allemaal wel eens iets, een naam, telefoonnummer of wat we ook weer gingen doen. Als we afgeleid worden door de telefoon of de deurbel of een geluid kan het zijn dat je EVEN niet meer weet waar je mee bezig was. De concentratie is weg. Maar als we terugdenken, kunnen we de draad toch oppakken. Voor iemand die dementerend is, is het heel moeilijk om ‘bij de les’ te blijven, de concentratie vast te houden. Deze persoon kan NIET meer terughalen wat er vooraf ging, de hele gebeurtenis is vergeten. Het ordenen in het hoofd is lastig bij mensen die dementerend zijn. We zijn gewend veel woorden te gebruiken, tekst te lezen in de krant, tv-programma’s te volgen. Maar als je niet meer weet wat het begin van een gesprek, boek of programma was, ben je de kop en de staart (de context) ook kwijt. Dwalen in het hoofd kan ook dwalen in een gesprek tot gevolg hebben. Anderen merken dat je afdwaalt en misschien niet reageert op de inhoud. Je kunt heel moe worden van continu alles willen ordenen in je hoofd en de grip niet meer voelen. Lichamelijk kan dat vermoeidheid opleveren. Probeer maar eens een film te kijken die 4 uur duurt. Een kind kan zich 20 minuten aaneengesloten concentreren, een volwassenen een uur, mensen met dementie misschien 5 minuten! Navertellen en samenvatten lukt niet meer. Soms word je ’s morgens wakker met een naar of juist blij gevoel zonder te weten waar dat vandaan komt. Als je even later goed wakker bent, kun je dat gevoel meestal wel weer plaatsen. Mensen met dementie kunnen gewoonlijk niet meer terughalen waar dat fijne of vervelende gevoel vandaan komt. Zij kunnen wel uit hun gevoel gehaald worden door afleiding. Blijde gebeurtenissen kunnen teruggehaald worden door muziek, een wandeling in de natuur of een voor hem/ haar fijn moment van beleving te creëren. Alle nieuwe informatie komt bij mensen met dementie wel binnen, maar wordt niet meer opgeslagen op ‘de harde schijf’, waardoor het snel weer verdwijnt. Alle informatie van voor de dementie blijft op de harde schijf staan, maar kan afhankelijk van de vorm van dementie snel of langzaam verdwijnen. De laatst ‘geprogrammeerde’ informatie zal waarschijnlijk het

eerste ‘gewist’ worden. Het overzien van gebeurtenissen kan een persoon met dementie niet meer. Vaak overschat iemand zichzelf. ‘Op de harde schijf’ staat vaak nog wel dat iemand zelfstandig werkte, kookte, boodschappen deed, een huishouden runde of een gezin opvoedde, terwijl dat in werkelijkheid niet meer zo is. Discussie heeft dan geen zin, omdat de beleving anders is dan de realiteit, die de persoon niet meer kent. Met vragen over dementie en hoe daarmee om te gaan, kunt u terecht bij de dementieconsulenten Femke Goorsenberg en Carla v.d.Zanden, tel. (0492) 622678, email: femke.goorsenberg@brabantzorg.eu of carla.vanderzanden@brabantzorg.eu.

SENIORENFILM HITCHCOCK De Pul in Uden draait op vrijdag 28 juni om 10.00 uur de film Hitchcock. Deze film gaat over de beroemde filmregisseur Alfred Hitchcock in de tijd dat hij de film Psycho maakte. Die thriller was destijds zo controversieel dat Hitchcock veel tegenwerking ondervond van de filmstudio’s en de overheid. Uiteindelijk besloot hij zijn eigen geld in de film te steken. De film Hitchcock gaat vooral over de relatie tussen Hitchcock en zijn vrouw Alma tijdens de opname van Psycho. Hun huwelijk belandde in een crisis en Hitchcock zelf raakte overspannen. Zijn vrouw nam de productie over. Uiteindelijk werd de film een succes en hun huwelijk bleef, ondanks alle strubbelingen, overeind. VLINDERS IN ONZE OMGEVING De derde vlinder die onze vlinderwaarnemer in 2013 zag is de gehakkelde aurelia. De bovenkant van de vleugels heeft een oranje grondkleur met zwarte vlekken. De donkerbruine achterrand van zowel de voor- als de achtervleugel is sterk gekarteld. Op de onderkant van de achtervleugel staat een kleine witte C. Met dichtgevouwen vleugels lijkt het geheel op een dor blad.

Voorkomen De gehakkelde aurelia is een algemene vlinder die verspreid over het hele land voorkomt. Deze vlinder vliegt van maart tot oktober.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.3016.30 uur, Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, Mennehof. Vanaf 1 juli ook op maandag om 12.30 uur. Ouderenadviseur: elke maandag, 12.3016.30 uur, Sint Petrus. Op afspraak, (0492) 328 328. Boekelse boodschappenbus: bij voldoende belangstelling in de vakantiemaanden juli en augustus iedere week op donderdag. Aanmelden: elke werkdag bij Sint Petrus, (0492) 328 328. Seniorenfilm: 28 juni, 10.00 uur, de Pul, Uden. Hitchcock (2012) Koffie met thema: 28 juni, 10.00 uur, de Mennehof, Venhorst, thema: goede stoelgang. Alzheimercafé: in juli is er geen Alzheimercafé, omdat de Blauwe Kei gesloten is. Onderonsje: in verband met vakantie zijn er geen Onderonsjes tot 28 september. COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. Chris Selten (KBO Boekel) (0492) 322575 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 en Vivaan Ouderenwerk (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan Ouderenwerk, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


Zomerconcert te Venhorst

Ter afsluiting van het seizoen geeft Fanfare Echo der Peel op donderdag 27 juni a.s. om 20.00 uur een zomerconcert op het speelpleintje aan De Zonnedauw te Venhorst. Het concert vindt alleen plaats bij goed weer. Wij nodigen u allen uit om gezellig te komen luisteren naar de lichte muziek die gespeeld zal worden. Iedereen is van harte welkom!

Hoera....Geslaagd Afgelopen week was wel een zeer spannende week. Nog nooit in de geschiedenis had dit plaatsgevonden. Examens die gestolen waren, rondzwierven en waarschijnlijk gebruikt zijn. De examencommissie kreeg een moeilijke beslissing te maken. Want wat moest men met de uitslagen doen? Afgelopen woensdag kwam dan toch het verlossende antwoord en de uitslagen zijn bekend gemaakt. Onderstaand de lijst met geslaagden uit onze gemeente. Onze felicitaties aan hen. FIORETTI COLLEGE Veghel Basisberoeps Zorg & Welzijn: Marli v.d.Elsen uit Boekel Praktijkonderwijs AKA: Julia Roefs uit Boekel COMMANDERIJ COLLEGE Gemert Locatie havo-vwo Gymnasium: Pim Krol uit Boekel Atheneum: Mark v.Alphen, Elke Donkers, Chiel v.d.Horst, Bart v.d.Hurk, Roy Reijbroek, Mariëlle v.d.Rijt, Dries v.Sleeuwen, Wouter v.d.Ven, Emma Weber en Thimo v.d.Wijst uit Boekel. Havo: Esmé Bevers, Chantal v.Boxtel, Niels de Bruin, Jari Claasse, Gitte Cornelissen, Renee v.d.Hurk, Sten Krol, Britt v.Mierlo, Jur v.Schijndel, Marleen v.Sleeuwen, Dianne v.Sleeuwen, Marleen v.Thiel, Bas Vink, Roy v.d.Wetering en Evie Zomers uit Boekel; Piet Peters uit Venhorst. Locatie VMBO-Laarbeek VMBO Theoretische leerweg Zorg en Welzijn: Evi School uit Boekel. VMBO Gemengde leerweg Zorg en Welzijn: Daan v.Sleeuwen uit Boekel Locatie VMBO-Gemert VMBO Theoretische leerweg Economie: Josca v.Doren, Luuk v.d.Elzen, Dirk Krol, Pleun v.d.Putten, Max

v.d.Rijdt en Guus Wiendels uit Boekel. Landbouw: Martijn Verschuren en Rens Vesters uit Boekel. Zorg en Welzijn: Bente v.Berlo, Kaylee Biemans en Naomi Croijmans uit Boekel. VMBO Gemengde leerweg Handel en Administratie breed: Daniek v.d.Wijst uit Boekel. Zorg en Welzijn breed: Inge v.Dooren uit Venhorst. VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg Handel en Administratie breed: Sebastian Bame, Renee Jansen, Winner Kareth en Stijn Veldpaus uit Boekel; Joris v.d.Hoven en Joep Kanters uit Venhorst. Landbouw breed: Dianne v.d.Bosch, Jeroen v.Grinsven, Chiel Ketelaars en Jacco Lips uit Boekel; Tom Albers uit Venhorst. Techniek bouw: Geert v.Boerdonk en Roy Koezen uit Boekel; Harm v.Eert uit Venhorst. Techniek elektro: Maik Immers en Geert Marinussen uit Boekel; Jens v.Lankveld en Joey Reintjes uit Venhorst. Techniek metaal: Youri v.d.Vondervoort uit Boekel; Stijn Rovers uit Venhorst. Zorg en Welzijn breed: Manon Claaszen, Jordy Gerritsen, Manon v.Mierlo, Jolijn v.Sleeuwen en Lieke v.Sleeuwen uit Boekel; Ingrid Janssen uit Venhorst. VMBO Basisberoepsgerichte leerweg Landbouw breed: Ferry v.Eenbergen uit Boekel. Techniek bouw: Roy Gijsbers en Wouter Vesters uit Boekel. Techniek elektro: Teun v.d.Berg uit Boekel; Jesse Weusten uit Venhorst. Techniek metaal: Andy Verbrugge en Sam Wezenberg uit Boekel; Sil v.d.Bosch en Stan Kanters uit Venhorst. Zorg en Welzijn breed: Rowin Dapperen, Jimmy Donkers, Sofie de Groot en Pascal Selten uit Boekel. Praktijkonderwijs Leerlingen die met een getuigschrift de school verlaten: Rianne Maas uit Boekel. UDENS COLLEGE Uden Atheneum: Kim Tielemans en Laura Tielemans uit Boekel. Havo: Nicole v.Galen, Fleur de Smit, Wilfried Stoop, Maarten v.Veen, Amber Vonk en Jop Wammes uit Boekel. VMBO BBL: Nick Bevers, Milou Dapperens, Enes Kalender en Martijn Kuipers uit Boekel. VMBO KBL: Rob v.d.Boogaard, Emmy v.Goor, Jorn Hermens, Jessie Manders, Michiel Merks, Twan Merks, Jordi v.Moorsel en Nikki v.d.Vorstenbosch uit Boekel. Wout Gijsbers uit Venhorst. VMBO TGL: Emma Bexkens, Stephanie Bos, Max Bouman, Tom Hanenberg, Sam v.Hoof, Giese Janssen, Danny Liebrecht, Roos Minten, Daniek Penninx, Rowin

Schilting, Janiek v.Sleeuwen, Nicole v.Sleeuwen, Dirk Tielemans, Linn Venneman, Bart Verbakel, Julian Vonk, Britt v.Zon en Floor v.Zutven uit Boekel. NIEUWE AKADEMIE Utrecht Aan de Nieuwe Akademie Utrecht zijn geslaagd Hanny Verbrugge en Mariska Aldenhuijsen uit Boekel. De NAU is een vijfjarige kunstopleiding voor volwassenen. Beiden hebben hun opleiding aldaar succesvol afgrond met een expositie van alle afgestudeerden dit jaar in Loods 6 te Amsterdam. Het werk was daar te zien van 1 t/m 9 juni. Schilderijen van zowel Hanny als Mariska, de een figuratief, de ander abstract. De tentoonstelling is druk bezocht en was een succes."

JEUGDNATUURWACHT

de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Tijdens het wateronderzoek op 1 juni werden 4 poelen onderzocht. Er werden verschillende soorten beestjes gevonden zoals deze larve van de gegroefde haarwaterroofkever. Op de begroeiing rond de poelen vlogen veel juffertjes rond. Dit lantaarntje, een van de vele soorten, zat even uit te rusten.

Op zaterdag 22 juni gaan we, als afsluiting van het seizoen, per fiets naar Zie-Zoo en het Hemelrijk. De kinderen die een pasje van het Hemelrijk hebben moeten dit meebrengen. We vertrekken om 09.40 uur uur bij de Perekker en zijn tegen 18.00 uur weer terug. Onderweg kunnen kinderen van bijvoorbeeld de Molenstraat, Volkelseweg en Biesthoek aansluiten. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert


Boekel feestelijk versieren met vlaggetjes De bomen in Boekel en Venhorst zijn al versierd, nu nog de straten en huizen. Verschillende Boekelse bewoners willen ook hun huizen en/of straten versieren omdat Boekel feest viert. Dat is nu mogelijk. Vlaggetjes in de Boekelse kleuren blauw en geel kunnen besteld worden om het dorp een feestelijke aanblik te geven. Elke vlaggenlijn is ± 10 meter lang. De prijs is € 1.50 per vlaggenlijn. Heb je interesse om je huis te versieren, de buurt of sportvereniging? Daarvoor kan gemaild worden naar: sponsoring@boekel700.nl. Geef daarbij duidelijk op hoeveel vlaggenlijnen en welke kleuren je wilt ontvangen. De vlaggenlijnen worden daarna zo spoedig mogelijk bezorgd. Als herinnering aan het speciale jubileumjaar 2013 hebben we voor de liefhebbers hele leuke stickers, paraplu’s, handdoeken en vlaggen laten maken. Heb je interesse in één of meerdere artikelen? Stuur dan een mail naar sponsoring@boekel700.nl. Boekel in oude kranten Bron: Heemkundekring Sint Achten op Boeckel Uit: Zuidwillemsvaart Boekel, december 1928 Baldadigheid. Dat het niet raadzaam is om ’s avonds een rijwiel met verfpotten buiten te laten staan, ondervond gisterenavond de schilderknecht M.v.E uit Boekel. Van zijn werk huiswaarts kerende moest hij toch nog even een bezoek brengen aan zijn liefste. Hij plaatste daarbij zijn rijwiel tegen den muur, zoodat het gemakkelijk was om even van de gelegenheid gebruik te maken de schilderskunst uit te oefenen. Toen hij na eenige tijd gebuurt te hebben, deze tijd in wilde halen pakte hij zijn rijwiel vlug

neren. De stembussen vindt u in de bibliotheek en Zorgcentrum St.Petrus in Boekel, MFC de Horst in Venhorst en bij de hoofdingang GPZ in Huize Padua. Misschien wint u wel 1 van de prachtige prijzen of zelfs de hoofdprijs. De hoofdprijs is een avondje bowlen compleet met hapjes en drankjes, deze prijs is aangeboden door Nia Domo. Gegroet Team muziek Boekel 700 ter hand en reed weg, doch even rap was hij terug met de boodschap aan Hendrica dat ze de fiets geschilderd hadden. Deze was al spoedig in de weer om een en ander op te knappen, doch niettemin moest de jeugdige schilder met een geschilderd zitvlak huiswaarts. Voorwaar een leer voor deze om ’s avonds de verfpotten mede naar binnen te nemen. Kijk voor meer oude nieuwe nieuwtjes: www.Boekel700.nl. PR. commissie Boekel700, Henny Bos

Boekelse TOP 700 Er word massaal gestemd op de Boekelse TOP 700. Met nog een paar weken voor de boeg bij deze de beloofde tussenstand van de digitale stemmen: Guus Meeuwis - Brabant Queen - Bohemian Rapsody Tiny de Leest - Schone oude peel Led Zeppelin - Stairway to heaven Gerard van Maasakkers - Hee gaode mee PSY - Gangnam style Boudewijn de Groot - Avonden Wim Sonneveld - Het dorp Kansas - Dust in the wind Dire Straits - Brothers in arms Mocht uw favoriete artiest er nog niet bij staan of u hebt nog niet gestemd? U heeft nog ruim 2 weken de kans dus ga snel naar www.boekel700.nl en breng je stem uit. U kunt ook het stemformulier uit Weekblad Boekel & Venhorst knippen en depo-

Expositie Nia Domo KUNSTGROEP BOEKEL

Ter ere van het 700-jarig bestaan van Boekel exposeren (oud-)Boekelnaren hun kunstwerken in Nia Domo. Door heel het pand van Nia Domo vind je de werken van professionele en amateur kunstenaars die alle een band hebben met Boekel. De expositie loopt tot en met 23 juni en de kunstwerken zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van Nia Domo."

Zomerconcert te Venhorst

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNAMIEK.NL

Ter afsluiting van het seizoen geeft Fanfare Echo der Peel op donderdag 27 juni a.s. om 20.00 uur een zomerconcert op het speelpleintje aan De Zonnedauw te Venhorst. Het concert vindt alleen plaats bij goed weer. Wij nodigen u allen uit om gezellig te komen luisteren naar de lichte muziek die gespeeld zal worden. Iedereen is van harte welkom!


Openbaar D-examen bugel en hoorn Op vrijdag 21 juni a.s. vindt er om 20.00 uur een openbaar muziekexamen in de vorm van een concert plaats in de harmoniezaal grenzend aan het Kunstlokaal in Gemert. Het is altijd leuk wanneer leerlingen het aandurven om in het openbaar hun muziekexamen te doen. Vanzelfsprekend zijn leerlingen die een D-examen gaan afleggen, al behoorlijk gevorderd en zijn de stukken die gespeeld worden van een mooi niveau.

Dit examen betreft 2 leerlingen met een koperen blaasinstrument: Lieke v.Dinter (16) uit De Mortel op de bugel en Laura Tielemans (18) uit Boekel op de hoorn. Allebei hebben ze al ongeveer 7 jaar les van Alex Rutten uit Gemert. Lieke speelt bij fanfare St. Lucia en Laura bij harmonie EMM. Deze 2 verenigingen zullen op deze avond hun pupil bij één werk begeleiden en zelf ook nog enkele werken ten gehore brengen. Ook spelen de dames nog enkele stukken met begeleiding van piano, klarinetten en begeleiden ze elkaar. Het programma zal dan ook heel divers zijn, wat ervoor zal zorgen dat het een mooie avond belooft te worden. Iedereen is welkom en de entree is gratis.

Stef Tielemans is geslaagd voor diploma A trompet Zaterdag 15 juni deed Stef Tielemans bij Kunstbalie in Tilburg muziekexamen A voor trompet. Hij slaagde met 46 punten. Wij feliciteren Stef en zijn docent met dit behaalde resultaat. Stef staat te trappelen om na de zomervakantie met de Boekelse harmonie te mogen meespelen. Zo’n bink is bij de harmonie van harte welkom.

Op vakantie met familie

Het lijkt zo leuk, met z’n allen op vakantie: gezelligheid, lol maken, lachen. Maar de werkelijkheid kan heel anders zijn: je ergert je rot aan het gezeur van die ene tante, die op élke slak zout legt. En die oom moet altijd maar weer roken….. Soms zie je bij bepaalde TV-programma’s hele gezinnen in conflict omdat men samen met vakantie is geweest. De ene persoon heeft een vervelende opmerking gemaakt over de kinderen van de ander, of het ene persoon voelt zich gedupeerd

D.O.P.

ook voor u!

Bezuinigen! Hoe? Waarop? • Helaas ontkomt ook de gemeente Boekel de komende jaren niet aan extra bezuinigingen. • Wij zullen met en vóór elkaar daartoe een uitgebalanceerde, rechtvaardige en gedragen keuze moeten uitstippelen! • Heb jij een idee, suggestie of voorkeur waarop bezuinigd zou kunnen of moeten worden? Wij horen het graag! Laat het ons weten! Fractie DOP

info@dopboekel.nl

omdat hij meer moest betalen voor het laatste uitje, kortom: het loopt lang niet altijd goed af. Bij sommige mensen draait het om geld. Een ander moet steeds om de zoveel tijd rusten, lijkt altijd moe, of loopt steeds te zuchten. Juist in vakanties, als je bij elkaar op de lip zit, en ieder moment bij elkaar bent, ga je je gemakkelijk aan elkaar storen. Sommige mensen slikken alles in totdat ineens de bom barst. De verwijten vliegen ineens om de oren, niemand snapt er wat van!! Anderen stellen zich vanaf de eerste seconde dominant op en eisen steeds dat iedereen rekening met hen houdt. Zij hebben niet in de gaten wat zij van de ander vragen. Bovendien is iedereen vaak moe (slaaptekort, zware inspanningen). Je bent de hele dag in de weer, terwijl je misschien normaal een kantoorbaan hebt. De een is avontuurlijk, en vindt alles leuk wat anders is, de ander houdt van duidelijkheid en rust. Er is zó veel om ruzie over te krijgen, zowel grote als kleine dingen. Ik wil uw vakantie zeker niet bederven, maar ik wil u wel adviseren: maak goede afspraken en spreek daarnaast ook af dat je ieder zo af en toe “je eigen ding” mag doen, je even terugtrekt uit al die contacten. Vakanties kunnen erg stressvol zijn. Zorg dat het voor iedereen leuk blijft. En als je wéét dat er mensen bij zijn met een gebruiksaanwijzing, zou je ook kunnen beslissen om de gezamenlijke vakantie in te korten en met een kleinere groep de vakantie elders voort te zetten. MMw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Veghel, tel. 0413-310795 of 0621592435, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 25 juni a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


Sport en Bewegen Boekel 700 grandioos verlopen

teams. Het was een prachtig gezicht om al deze jongeren op het veld voor de accommodatie van Doele Willem III te zien. Mario v.Dinther nam vervolgens de microfoon over en zorgde er voor dat alle spellen tegelijk begonnen en tegelijk werden afgefloten. Dat moest Mario ruim 20 keer op beide dagen herhalen. Nagenoeg de gehele dag heeft Mario zijn best gedaan, en dat kan hij, om alles aan elkaar te praten. Mario, complimenten. Tegen 16.30 uur waren de spellen afgelopen en verzamelden alle deelnemers zich op het terrein van Doele Willem III. Politiehondenvereniging Dennelust verzorgde om 17.00 uur een leuke demonstratie. Zeker voor de allerjongsten een mooie afleiding om de tijd op te vullen zodat het wedstrijdsecretariaat

Onder prachtige weersomstandigheden is in het weekend van 8 en 9 juni het evenement Sport en Bewegen Boekel 700 gehouden. Maar liefst 14 verenigingen waren in het weekend op Sportpark de Donk aanwezig om hun club te promoten. Op vrijdagavond werd er al flink gewerkt om de spellen in orde te brengen. Op zaterdag was het aan de jeugd van Boekel en Venhorst om bij iedere vereniging te laten zien wat ze in hun mars hadden. Het draaide niet puur om de sportieve prestatie, maar vooral om de gezelligheid, dus iedereen kon meedoen. Om 9.30 uur opende Alex v.Boxtel het evenement. Hij was blij dat het zo’n mooi weer

was en bedankte iedereen voor hun deelname en sprak de hoop uit dat iedereen een leuke dag zou beleven. Vervolgens werd de officiële opening verricht door burgemeester de heer Pierre Bos. Ook de burgemeester stond voor een groep van ongeveer 350 jeugdige deelnemers, die allemaal waren uitgedost in verschillende, ook heel kleurrijke, tenues. De burgemeester sprak de jongeren moed in. Uiteindelijk, zo sprak de burgemeester, zal er straks na afloop iemand gekozen worden tot sportman, sportvrouw en sportploeg van Boekel 700. Ook werden alle leiders en de organisatie van het evenement bedankt voor het organiseren en het begeleiden van de jeugdde uitslagen van de wedstrijden konden verwerken. Uiteindelijk om 17.30 uur nam Alex v.Boxtel de microfoon voor de prijsuitreiking. De uitslagen waren als volgt: Jeugd 1, groep 3, 4 en 5: 1. De Profs; 2. De Bikkels; 3. 3. Habo 95 D2; 4. Boekel Sport F 4; 5. 5. De Clowns; 6. Habo Talenten; 7. 7 Basisschool Octopus 3a1; 8. Boekel Sport F5; 9. Unitas Mini’s 3; 10. Basisschool Octopus 3b1; 11. De Knallers; 12. Basisschool Octopus 3b2; 13. De Sportuilen; 14. Basisschool Octopus 3a2. De Fairplayprijs ging naar Basisschool Octopus 3a2, sportman werd Loet v.Sleeuwen en sportvrouw Carmen Vargas.

Alle foto's zijn terug te zien op:


Jeugd 2, groep 6, 7 en 8: 1 Boekel Sport D1; 2. The Kingdom; 3. Octotubbies; 4. Boekel Sport Chica’s; 5. De Regenboog boys; 6. De Snelheidsduivels; 7. Boekel Sport E3; 8. Boekel Sport D5; 9. Boekel Sport E7Kampioenen; 10. Octobus 6b; 11. The E-team; 12. De Hollandse Hopjes; 13. E5/E6 Boekel Sport; 14. Hockeygirls E1 HCB. De Fairplayprijs ging naar Hockeygirls E1 HCB, sportman werd Silas Verstegen en sportvrouw Fenne v.Sleeuwen. Jeugd 3, tot 15 jaar: 1. Partypeople Venhorst; 2. Girlpowers; 3. Boekel Sport C4; 4. Knorknor en de Biggetjes. De Fairplayprijs ging naar Knorknor en de biggetjes, sportman werd Joshua Hermens en sportvrouw Suus Tielemans. 12. De Donkies; 13. Vedi Vini Vici; 14. Volgend jaar beter; 15. De Noortjes; 16. Boekel-Zuid; 17. Iepenbos; 18. Hooligans; 19. Happy Birds; 20. Lomp en lenig; 21. De Knollekes; 22. 007; 23. DaTe-Team; 24. That Power; 25. Dolle Pret; 26. We kunnen beter gaan stofzuigen; 27. Hockeychicks; 28. Dreamteam. De Fairplayprijs ging naar Dreamteam, sportvrouw werd Bo Boeijen en sportman Sander Pollman.

Na afloop van de prijsuitreiking werd er nog een lekker feestje gebouwd waar verschillende hapjes en drankjes werden genuttigd. Al met al mogen wij terugzien op een zeer geslaagd weekend. Ruim 700 deelnemers hebben in de diverse categorieën gestreden voor wat ze waard Op zondag werd alles nog eens een keertje dunnetjes over gedaan. Nu waren de senioren aan de beurt. Buurtverenigingen, sportverenigingen, vriendenteams alles deed er mee. Ook nu weer prachtig weer. Om 9.30 uur verzamelden alle deelnemers zich op het terrein van Doele Willem III. Ook nu weer verrichte de burgemeester de officiële opening. En Mario v.Dinther nam vervolgens de microfoon weer over om de gehele dag aan elkaar te praten. Onderstaand de uitslag. 1. Ninjaturtles; 2. RBP; 3. FC Taba; 4. Groentengroep; 5. RKBSV Banaan; 6. BV midden in ‘t veld; 7. Euuuuuu; 8. Wanne Meuk; 9. Poldervogels; 10. Buurtvereniging Berkhoek-Bezuidenhout; 11. De Tobbers;

www.boekel700.nl/sportevenement

waren. 14 Verenigingen hebben laten zien dat we met z’n allen een prachtig weekend voor onze sporters kunnen verzorgen.

Namens de organisatie willen wij iedereen, maar dan ook iedereen, die op één of andere manier heeft bijgedragen aan het slagen van dit evenement, heel hartelijk bedanken. Wij gaan geen personen of verenigingen noemen want dan vergeten we beslist iemand. Wij als organisatie hebben het graag gedaan. Organisatie Sport en Bewegen Boekel 700 Alex v.Boxtel, Ruud Lange, Ger Somers en Wim v.Zutven.


Vakantie en je lijn!!!

De vakantie is in aantocht…..heerlijk even geen werk, school en andere verplichtingen. Hoe is het gegaan het afgelopen half jaar? Is het je gelukt om een aantal kilo’s kwijt te raken? Fijn, dan voel je je zeker beter in je vel zitten. Want als je gezond eet en minder snoept en snackt, dan ga je je beter voelen en kom je in een bepaalde flow. Dat voelt fantastisch! De reacties uit je omgeving versterken dat gevoel nog en stimuleren je ook om door te zetten en vaker nee te zeggen tegen dikmakers. Je raakt ervan overtuigd dat je het nu gevonden hebt en ontdekt dat je de dingen die je wel mag eten óók lekker vindt. Het hoeft inderdaad niet altijd vet en veel,om maar een populaire uitdrukking te gebruiken. En dan nu lekker vakantie… een heerlijke relaxte tijd …....en….helaas ook vaak een bijna funeste tijd voor je lijn! Want wat gebeurt er? In de vakantie mág het; je doet in de weken ervoor nog even extra je best om nog net wat slanker in je badpak te kunnen, met de wetenschap dat het (lekker eten) straks een paar weken “mag”….. De eerste dagen geniet je er ook echt van! Heerlijk een ijsje met de kinderen, een pannenkoek na een dagje dierentuin, ’s avonds een glaasje wijn….GENIETEN!! Na een paar dagen voel je je al wat voller, maar ja…het is vakantie; je gaat niet moeilijk doen! In de tweede week komt een licht schuldgevoel naar boven…maar ja…het is vakantie. In de derde week denk je al: “Volgende week begin ik weer..nu mag het nog”. Maar het is al minder lekker dan in de eerste week. Gedurende de laatste week ben je in gedachten steeds vaker bezig met volgende week, wanneer je het weer “goed”moet doen en geniet je al een stuk minder. Je wordt al wat bang voor de weegschaal….En die geeft inderdaad enkele kilo’s meer aan. Dat zou niet erg zijn als het niet zo ontzettend moeilijk zou zijn om de (lijn)draad weer op te pakken. Er is altijd wel iets wat je tegenhoudt; de kinderen hebben nog vakantie, er is een barbecue…etc..etc..en langzaam komen er nog meer kilo’s aan…… Wat kan je redden? Door alle dagen te nemen zoals ze komen en elke dag opnieuw bewust te kiezen. Niet eten omdat het vakantie is, nee; iets eten omdat je er ontzettende zin in hebt en er nu voor kiest om dat ook te eten. Op andere momenten, ook in de vakantie, eten wat je kunt laten staan ook laten staan, al is het vakantie. Vraag je steeds af: “Heb ik er echt zin in of kan ik het ook laten? Heb ik het er voor over dat ik ervan aankom?” Ja? Dan nemen. Nee? Dan laten staan. Op die ma-

nier krijg je grip op wat je wel of niet eet en op je gewicht. Vakantie of niet. Fijne (bewuste) vakantie!! Reageren? Graag: www.dimphyelbers.nl 06-23204542.

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel

BOEKELSE PRESTATIE:

40 jaar schadevrij autorijden!

Positief nieuws vanuit de gemeente Boekel: Leo en Jo van Haandel rijden al 40 jaar schadevrij met hun auto. Voor deze topprestatie zijn ze afgelopen week in de bloemetjes gezet door Ria Engel van “Engel Assurantiën” met 1 jaar gratis All-Risk autoverzekering incl. Schadeverzekering voor Inzittenden. Leo en Jo waren zeer verrast met deze geste en Leo vertelde (met de nodige trots) dat hij ook in zijn jarenlange loopbaan als beroepschauffeur géén enkele schade heeft gereden. Het team van Engel Assurantiën feliciteert deze trouwe loyale relatie en wenst dat zij nog vele jaren in goede gezondheid schadevrij door kunnen blijven rijden.


Nieuwe Broodsoorten bij Ambachtelijke Bakkerij Merks

Bakkerij Merks bakt desembrood in een houtgestookte oven. De smaak en geur van dit brood is onweerstaanbaar lekker. Het deeg is dagenlang onderweg waardoor de smaak- en korsteigenschappen zich ontwikkelen tot dit overheerlijke brood. Het lekkerst is om het brood zelf te snijden en bij voorkeur iets te verwarmen (is niet noodzakelijk) Om u kennis te laten maken met dit heerlijke brood hebben wij 2 soorten in de aanbieding,wit en meergranen en is het te proeven in onze winkel. We bakken het voorlopig op donderdag, vrijdag en zaterdag. Let wel, OP IS OP. Binnenkort bakken wij dit brood buiten bij onze winkel in onze houtgestookte oven.

Ballonnenwedstrijd KONINGINNEDAG 2013

Ballon uit Venhorst belandt in Polen!!! Op de laatste Koninginnedag en Troonswisseling hebben weer veel kinderen uit Boekel en Venhorst meegedaan aan de ballonnenwedstrijd. Rood, witte, blauwe en oranje ballonnen versierden de lucht en waaiden met de wind naar onbekende bestemmingen. Sommige ballonnen zijn heel ver mee genomen door de wind. De ballon van Janthe v.d.Broek uit Venhorst kwam heel ver en werd gevonden in Polen. De ballon had een afstand van 970 km afgelegd!!!! Prijswinnaars in Boekel zijn: 1e prijs Noud Swinkels, BS Octopus, 379 km; 2e prijs Jaro Verbrugge, Patrijslaan

20, 327 km; 3e prijs Ize, Runstraat 3, BS De Regenboog, 324 km; 4e prijs Nicole v.d.Tillaart, BS De Regenboog, 314 km; 5e prijs Anouk Hoevenaars, BS Octopus, 289 km. Prijswinnaars in Venhorst zijn: 1e prijs Janthe v.d.Broek, BS St. Cornelius, 970 km; 2e prijs Guus Meulemeesters, ’t Kwetternest, 358 km; 3e prijs Giel Jagers, BS St. Cornelius, 306 km. Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd. De prijsjes worden bij jullie thuis uitgereikt. Alle ballonkaartjes die teruggestuurd zijn, kunnen op school opgehaald worden. Zeker de moeite waard, er zitten hele leuke reacties bij. Comité Boekel-Venhorst

Buskensstraat 6b te Boekel

Kerkpad 40 te Venhorst Advertentienr. 2013.06.001

Advertentienr. 2013.06.002

Kenmerken

Seniorenwoning

Kenmerken

Seniorenwoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

A Senioren 25.90 m2 14.35 m2 9.99 m2 5.20 m2 8.49 m2 met vaste trap 23.23 m2

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging Zolder

C Senioren 25.69 m2 11.05 m2 27.90 m2 9.39 m2 5.09 m2 3.82 m2 met vaste trap 18.71 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 680,- + € 0.91 servicekosten Begin juli 2013

Huurprijs Beschikbaar

€ 607.92 + € 0.91 servicekosten Begin juli 2013

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-1 U dient bij elke reactiebon een kopie van het IB60 formulier van u en uw eventuele partner toe te voegen. Tot en met juni 2013 accepteren wij het IB60 formulier 2011 en vanaf juli 2013 heb IB60 formulier 2012. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor desbetreffende woning in aanmerking. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 23 juni 2013

Reactiebon Naam:.......................................................................................................Voorletters:........................................ Adres:................................................................................................................................................................... Postcode:..................................................................................................Plaats:................................................. Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ................................................................................................................................................. Aantal personen:................................................................................................................................................. Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Kerkpad 40 te Venhorst O Buskensstraat 6a te Boekel Uiterste inleverdatum: 23 juni 2013


Sport Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Harrie v Lankveld 2 Pieta v Dijk 3 Mia Vos 4 Piet v d Braak 5 Anny v Duren 6 Harrie v Houtum JOKEREN 1 Leen Emonds 2 Anny Hermes

105 pnt. 95 pnt. 74 pnt. 72 pnt. 66 pnt. 45 pnt.

117 pnt. 115 pnt.

Laatste ouder-kind toernooi vant seizoen Op donderdag 6 juni was het laatste ouderkind toernooi bij ’t Veertje van dit seizoen. Een paar weken geleden hebben de mini’s en aspiranten al samen met hun ouders leuke partijen gespeeld. Deze keer

Berichten

waren het de junioren t/m 13 jaar die samen met hun ouders de sportieve strijd aan gingen. In totaal deden er tien koppels mee. Na 5 rondes kon de balans worden opgemaakt. Ruben Adam had met zijn moeder alle wedstrijden gewonnen en werd dus de winnaar van de avond. De tweede plaats werd gedeeld door 5 kop-

pels die allemaal 3 wedstrijden wisten te winnen. Dit waren Sanne, Fleur, Inez, Stef en Lars samen met hun vader of moeder. Winnen is leuk, maar meedoen is nog leuker. Lars Vorstenbosch uit Erp zei na afloop: “Het was leuk om mee te doen aan het ouder-kind toernooi. De ouders waren


Sport BILjARTVERENIgINg

’T MENNEKE

Teeravond BV ’t Menneke Vrijdag 14 juni werd het biljartseizoen van BV ’t Menneke afgesloten met een fantastische teeravond. Belangrijk onderdeel van deze avond is traditiegetrouw het uitreiken van de prijzen. Als competitiewinnaar kon Joep Jansen gehuldigd worden als clubkampioen. Al voor de 3e keer in zijn carrière. Bekerwinnaar was Jan v.d.Burgt. Bij het allroundtoernooi ging Willy Verstraten met de eer strijken. Bij het driebanden was voorzitter San Engel de beste. Dagwinnaar van onze 700 marathon was Ton v.d.Ven. De aanmoedigingsprijs werd dit jaar in de wacht ge-sleept door Hein v.d.Elzen. Hij behaalde tegen de top 3 van de competitie

Berichten

het beste resultaat. Tot half augustus kunnen de heren biljarters elders hun trainingskamp opslaan, of niet. Op 16 augustus staat de jaarvergadering gepland. Na deze vergadering staat de strijd om de Supercup op het programma; de competitiewinnaar Joep Jansen tegen bekerwinnaar Jan v.d.Burgt. De week erna wordt het eerste bekerprogramma gespeeld. Op 30 augustus of 6 september gaat de reguliere competitie weer van start. Wij hopen dat iedereen mag genieten van een fijne vakantie, om zodoende over een achttal weken weer fris aan de gang te kunnen. Tot dan! Wie interesse heeft in de edele biljartsport, met name bij BV ’t Menneke, moet maar eens binnenlopen op vrijdagavond. Graag tot ziens!

ESTAFETTE LOOP Boekel 700 Op zondag 18 augustus wordt de stratenloop in Boekel weer gehouden. Een recreatieve loop voor iedereen vanaf 6 jaar. De jeugd loopt een kleine ronde. Lopers vanaf 13 jaar kunnen kiezen uit 5 of 10 kilometer. In verband met de verjaardag van Boekel is er dit jaar ook een bijzondere estafetteloop: een estafette van 4 x 700 meter. Inschrijfgeld is ook bijzonder: 700 eurocent. We hopen op 18 augustus weer veel sportievelingen te begroeten. Alle jeugdige deelnemers ontvangen een leuke herinnering. Voor de vijf en tien kilometer zijn er voor de snelste drie mannen en vrouwen prijzen. Bij de estafetteloop zijn er prijzen voor het snelste team, maar ook voor het meest ludiek geklede team. Noteer dit evenement alvast in je agenda. Voor meer informatie: www.stratenloopboekel.nl

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Op de foto worden de kampioensbloemen overhandigd!

Op vrijdag 14 juni ging de 1e marathonvlucht vanaf het Zuid-Franse St. Vincent van start. De duiven werden gelost om 13.00 uur . De afstand naar Boe-kel was ruim 1025 kilometer. Deelname door 45 duiven. De eerste duif werd zaterdag om 06.49.21 uur geklokt, de laatste om 11.01.00 uur. Uitslag: Winnaar L.Terluin met 1, 3 en 5 tevens de 1e in geheel OostBrabant (mee 6 duiven/3 pr.); Comb.de Vocht 2, 8 en 9 (mee 19 duiven/5 pr.); P.Smits 4 en 6 (mee 10 duiven/5 pr.); H.v. Dijk 7 (mee 4 duiven /1 pr.); W.Michiels 10 (mee 2 duiven /1 pr.). Wedvlucht Laon zaterdag 8 juni M.Reybroek 6 (mee 11 duiven/7 pr.) Zaterdag 15 juni midfondvlucht vanaf Sens. Afstand Boekel gemiddeld 415 kilometer. Deelname door 175 duiven, gelost om 09.45 uur. Eerste duif geklokt om 13.43.42 uur, de laatste om 14.06.00 uur. Uitslag: 1. R.v.d.Wassenberg (mee 8 duiven/4 pr.); 2, 4, 5, 6, 7 en 9 E. Diepeveen (mee 67 duiven/30 pr.); 8. Comb.v.d. Vossenberg (mee 11 duiven/5 pr.); 3 en 10. A.Engelen (mee 22 duiven/ 11 pr.); 11. M.Reybroek (mee 11 duiven/8 pr.); 48.W.Michiels (mee 22 duiven/1 pr.)


AH Yorkham 50% KORTING Naturel of gegrild Per 100 gram van 2,08 voor

Alle Coca Cola

1,04

1,5 LITERFLESSEN

4 flessen naar keuze van 6,68 voor

5,35

Alle Unox soep in zak 2e gratis Bijv.: romige tomatensoep 2 zakken à 570 ml. van 4,32 voor

Alle Magnum ijs

2,16

2e GRATIS Bijv.: classic 2 dozen à 4 stuks van 5,58 voor

2,79

AH Perziken of nectarines 50% korting Per 500 gram

van 2,49 voor

1,24

Celavita mini-krieltjes 2e GRATIS 2 zakken à 450 gram van 2,24 voor

1,12

AH Kipfilet VOORDEELVERPAKKING 1,50 KORTING Pak 900 gram

van 6,50 voor

5,00

Hartevelt jonge jenever 1 liter

van 12,59 voor

Grant’s blended scotch whisky 1 liter

van 19,39 voor

13,99

AH Kaas- of Saucijzenbroodje 2e GRATIS 2 stuks

van 1,98 voor

9,99

0,99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 17 t/m 23 juni 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur


Sport Wieler Toer Club Boekel

Met 26 man werd er vertrokken voor de Niersroute. Het was vaderdag, misschien daarom minder deelnemers. Ja, er was ook ergens een feest in Boekel geweest waar het erg laat was geworden. De regel “’s avonds grote man, dan ook ’s morgens grote man” ging hier dus niet op. Lekker windje in de rug, beetje zon, ging het richting Gennep, om vandaar de grens over te steken naar Duitsland. Langs de Niers, een mooi natuurgebied, gingen we richting Kessel. Normaal hebben we hier de pauzeplaats, helaas was het restaurant gesloten. Dus gingen we in Hommersum de pauze houden. Wel uit de zon, maar buiten op het terras genoten we weer van ons bakkie troost. Net na de pauze raakten we de volgwagen kwijt. Gelukkig geen lekke banden gehad zolang we Harrie moesten missen. De Maas werd overgestoken, Vortum Mullum, St. Anthonis, Elsendorp en Handel werden gepasseerd. Kwart over 12 konden de boekjes afgestempeld worden. Volgende week rijdt de A-groep de Leuthtocht. De B-groep rijdt de Griendsveentocht. Deze tocht is geruild met de Oisterwijkse vennentocht, dit i.v.m. het pleintoernooi van de jeu de boulesclub. Voor vertrektijden zie het toerboekje. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Rutger van Herpenruiters Het afgelopen weekend hebben we voor de 20e keer dit jaar ons concours gehouden op het vernieuwde Sportpark. Een flinke bui in de ochtend tegen het stof, daarna de zon, heerlijk weer was het. Na regelmatig overleg, meten en bereken, lukt het allemaal net op het terrein, het is al 20 jaar een groot evenement met veel aanspanningen die veel ruimte vragen! Maar alles was zoals alle jaren keurig op tijd klaar, hard gewerkt met onze clubleden in de bekende groen shirts, die elk jaar hun steentje bijdragen om zo ons clubgevoel op hoog niveau te houden. Er is genoten door groot en klein, de tuigpaarden, de hackneys, de Friezen de Belgische trekpaarden en niet te vergeten de nieuwe rubriek shetlanders.

Berichten

Onze eigen Boekelse deelnemers natuurlijk extra aangemoedigd (fam.v.Dijk, fam. Meulenmeesters, fam. Smits). Dan nog de Friezendames met hun show en Voltige groep en onze loterij, het was een schitterende dag. Natuurlijk een welgemeend dankwoord voor onze hoofdsponsor Ruttchen, subsponsors Rabobank Uden/Veghel, Quickhedge P.Bongers en Joris van Eert Stucadoors en alle andere sponsoren en begunstigers. Zij zorgden er weer voor dat dit evenement tot iets moois kon groeien. We willen namens de Rutger van Herpenruiters ook verder onze dank uitspreken over de medewerking hulp en inzet van iedereen, en graag tot volgend jaar!

Twee Boekelse paardencombinaties Kringkampioen! In de L2 klasse mag Hanneke v.d.Velden zich Kringkampioen noemen met haar Diva V. Hanneke en Diva reden degelijke nette proeven zodat de jury niet om haar heen kon met de gereden selecties. Hanneke gaat altijd op wedstrijd samen met haar moeder, haar steun en toeverlaat en altijd de verzorgende en ondersteunende factor!

Dan in de M1 Ivette v.d.Ven met Chaina. Ook zij waren dit seizoen een combinatie om rekening mee te houden wat dus resulteerde in een mooi Kringkampioenschap. Ivette gaat altijd op pad met de eigenaar van dit paard, Fam. Timmers te Venhorst. Het doel is dan ook vol enthousiasme samen proberen zo ver mogelijk te komen

met deze merrie. Ivette en Hanneke mogen naar de Brabantse Kampioenschap te Wouw op 17 en 18 augustus! Proficiat dames!

HSV de Boekhorst

ROTTE APPELS HSV de Boekhorst te Venhorst is een bloeiende vereniging in Boekel, met meerdan 350 leden, die zich zeer goed aan de regels houden. Toch zijn er ook enkele leden die denken dat alles mag en kan. Ondanks dat allen weten, dat nachtvissen verboden is doen zij dat wel, daarbij maken ze ook nog een kampvuur en laten veel rotzooi en rommel achter. De personen die dit doen zijn GEEN vissers, en hebben geen recht op een visvergunning en/of vispas. Indien wij constateren / horen dat deze personen toch menen dat zijn mogen nachtvissen, schorsen wij die personen voor de komende jaren. Verder hebben wij de mogelijkheid om u via Sportvisserij Nederland te schorsen voor alle viswateren. (Zij mogen dan aan geen enkel openbaar viswater en/of visvijver in Nederland vissen). U bent dus gewaarschuwd. Tevens organiseert het bestuur 4 nachtviswedstrijden dus bieden we nog wel de mogelijkheid om te nachtvissen op een nette manier alleen is de opkomst erg laag van deze wedstrijden de eerst volgende wedstrijd is op 21-06-2013 vanaf 20.00 uur tot 22-06-2013 08.00 uur dus als je je geroepen voelt om er bij tezijn stuur dan een email naar wjc_5@msn.com. KONINGSWEDSTRIJD Uitslag van de tweede konings wedstrijd van 16-06-2013. Totaal gevangen vis 325 stuks en een gewicht van 30980 gram. 1 A.Ooms; 2 A.Jonkers; 3 H.v.d.Wijst; 4 M.Bijvelds; 5 F.Leenders; 6 R.Jonkers; 7 W.v.Lanen; 8 G.Leenders; 9 R.Bevers; 10 A.Bijvelds; 11 J.Bevers; 12 G.v.Rossum; 13 P.v.Gemert; 14 M.Bongers; 15 G.Ketelaars; 16 M.Steenbakkers; 17 A.v.Asperen; 18 W.v.d.Broek; 19 G.Marinussen; 20 H.Marinussen; 21 B.v.Rossum. Het bestuur

ToT-rit 2013 Inschrijven vrijdag 28 juni om 19.30 uur in Café Tielemans BoekelSport Beachvolleyballen, sportief plezier voor iedereen!

Heb je tijdens het ‘Boekel700-toernooi’ ook zoveel plezier beleeft aan het beachvolleyballen? Omcirkel dan de datum zaterdag 31 augustus 2013 alvast in je agenda! Mobiliseer je vrienden, familie, buurtgenoten of collega’s, stel een team samen en doe mee aan supergezellige “UnitasBeachtoernooi”!! Binnenkort meer informatie…………..

Berichten

combinatie. Desalniettemin, de eerste beker en oranje rozet zijn binnen en kunnen in de prijzenkast. Mooi gedaan. Gefeliciteerd, Sharon en Rocky. Individuele dressuur cat.D, klasse-B: Silvia Rijkers met Silver, 172 pnt. 12e van de 18 combinaties. Sanne Christiaans met Isolde, 170 pnt. 13e van de 18 combinaties. Sanne en Isolde reden ook de tweede proef en behaalde hier 185 pnt. Mooi een winstpunt binnen gehaald, 4e van de 6 combinaties. Wederom hard gewerkt, Dames. Ga zo door. En weet wel oefenen baart kunst.

Aansluiten kan nog steeds. Er wordt rekening gehouden met ieders kunnen, de afstand en het tempo worden aan de groep aangepast. Het doel is wel om wekelijks de conditie op te bouwen en de techniek bij te spijkeren, dus wacht niet te lang. Deelname is vrijblijvend en gratis maar op eigen risico. Protectiemiddelen zijn aan te raden. Een helm is verplicht. Voor info: www.skeelergroep.nl of 06204430257.

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Ponyclub St. Jozef

Afgelopen weekend was er volop deelname aan de outdoor Veghel vanuit onze club. Het begon op zaterdag 15 juni met het viertal klasse-CDEL. Voor de tweede keer reed ons viertal mee bij het afdelings-dressuur. Het team bestond uit Sharon v.d.Velden met Rocky, Sanne Christiaans met Isolde, Silvia Rijkers met Silver, Nikki Dekkers met Tiësto en als reserve Sanne vd.Kolk met Shadow. Deze keer waren er twee jury’s. 147 pnt. van de ene en 160 pnt. van de andere. Totaal: 307 pnt. En wederom 1 winstpunt. De dames werden 4e van de 4 viertallen die meededen. Zondag 16 juni was het springen en de individuele dressuur. Uitslagen hiervan zijn als volgt: Springen D/E-B: Nikki Dekkers met Tiësto, 17e van de 21 combinaties. Springen A/B-B: Nikki Dekkers met Marion, 1e van de 6 combinaties. Proficiat, Nikki en Marion met deze 1e plaats. Kei goed gedaan! Individuele dressuur cat.C, klasse-B: Sharon v.d.Velden met Rocky, 183 pnt. En een winstpunt verdient, 4e van de 4 combinaties. Sharon reed met Rocky een tweede proef, 175 pnt. 1e plaats. Dit van 1

DinsdagavondSkate Boekel De afgelopen weken staat er op dinsdagavond een groep enthousiaste mensen klaar voor een wekelijks skaterondje, onder begeleiding, vanaf het St. Agathaplein in Boekel. SCHAATS& SKATEGROEP BOEKEL Afgelopen dinsdag werd er op een mooie, en zo goed als windstille, avond een tocht van 30 kilometer gereden via Handel en Elsendorp over een glad wegdek en vervolgens langs de Middenpeelweg naar de Rips. Daarna, na een gezellige en welverdiende rustpauze, werd de terugtocht naar Boekel gereden. Een sportieve avond en een goede voorbereiding op de Electroworld Skate-& Skeelertocht die dit jaar gepland staat op zaterdag 17 augustus. Als het weer het toelaat vertrekken we elke dinsdagavond stipt om 19.00 uur.

SS B

Wij Fietsen een ‘Boule’ voor het Goede Doel. Op zondag 30 juni a.s. gaan de leden en aspirantleden van Petanquevereniging Jeu de Bouckles zich inzetten voor het jaarlijkse Goede Doel. Dit jaar fietsen en boulen we voor Stichting ALS Nederland. Amyotrofische Laterale Sclerose is een zeer ernstige aandoening van het zenuwstelsel, waardoor de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam afsterven. Signalen uit de hersenen komen niet meer aan waardoor spieren, spiergroep voor spiergroep zwakker worden. Uiteindelijk vallen die spieren helemaal uit. Om 10.00 uur start het Fietsboulen voor leden, aspirantleden en evt.partners. Rond 15.00 uur verwachten wij terug te zijn bij ons clubgebouw Sancta Maria om daar de laatste wedstrijd te spelen. Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom om ook een steentje bij te dragen. Het inschrijfgeld, kantine opbrengst, loterij, bijdrage frietwagen en vrije giften komen allemaal ten goede aan Stichting ALS. Om ± 18.00 uur zal een waardecheque worden overhandigd aan een afgevaardigde van de stichting. U bent van harte welkom. Petanquevereniging Jeu de Bouckles

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep met room of Proeverij van aspergesoepje, gamba’s pil pil en tartaartje van zalmfilet of 6 escargots met kruidenboter en knoflook of Salade met tomaat, mozzarella en parmaham *** Provençaals ovenschoteltje met kip, tomaat, gestoofde paprika en olijven of Duo van kabeljauw en zalmfilet met saus van safraan of Steak met rode wijnsaus of Scholfilet met persilade, remouladesaus en citroen *** Vacherin van aardbeien, slagroom, vanille ijs en meringues of Kaasplateau of Crema Catalana Zachte crème met citroen en kaneel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Hockeyclub Boekel

Hockeyvrouwen winnen van voetbalmannen Het hockeyseizoen van HCB dames 1 van werd vrijdag afgesloten met een bijzondere hockeywedstrijd. Zij speelden een hockeyduel tegen de mannen van Boekel Sport. Onder het toeziend oog van voetbal- ĂŠn hockeypubliek wonnen de dames nipt met 2-1. De keeper van Boekel Sport stond wat onwennig in zijn goal met alle bescherming die hij ineens moest dragen. Ook de veldspelers moesten wennen aan de hockeysticks. Toch hadden de mannen een aantal keer getraind en er was een klein voordeel: buitenspel geldt niet in de hockeysport. De training had zijn vruchten afgeworpen, want het voetbalteam kwam op voorsprong na een snelle counter. Na het eerste doelpunt werd duidelijk dat de dames deze wedstrijd niet makkelijk zouden winnen. De mannen waren snel en hadden een goed spelinzicht. Toch kwamen de vrouwen op gelijke hoogte na een doelpunt van Eline Tielemans. Viola de

Berichten

Bie zorgde in de tweede helft voor de winnende treffer. Na afloop schudden de spelers elkaar sportief de hand en werd nog een teamfoto gemaakt. Vervolgens was het tijd voor wat drankjes in het clubhuis van HCB. Knotshockey bij HCB tijdens Boekel 700 In het weekend van 8 en 9 juni werd een sportevenement in Boekel georganiseerd ter ere van het 700-jarig bestaan van het dorp. De jeugd en de senioren van alle sportclubs konden deelnemen aan allerlei spelletjes bij de verschillende verenigin-

gen, zoals touwtrekken, beachvolley, bungeerun en pannavoetbal. Bij hockeyclub Boekel konden de groepen knotshockey spelen. Alle deelnemers waren fanatiek en gingen vol voor de winst. Zaterdag gingen de hockeymeiden van E1 met de sportiviteitsprijs naar huis. Zij werden 14e. Ook zondag was er nog een prijs voor hockeyclub Boekel. Bo Boeijen uit dames 1 kreeg de prijs voor beste sportvrouw van het evenement. Haar team, bestaande uit speelsters van dames 1, werd 15e. Meisjes A1 werd 28e.

Uitslag 13 juni 2013. 1. Hr. en Mw. v. Geffen 63,54% 2. Dames v.d. Elzen-Meulemeesters 62,50% 3. Dames Huijbregts-v.d.Linden 59,90% 4/5. Dames v.d.Boom-Raijmakers58,85% 4/5. Hr. en Mw.Aalbregt 58,85% 6. Dames v.d.Heijden-Onclin 54,17% 7. Dames Delisse-Janssen 53,13% 8/9. Hr. en Mw.v.Schadewijk 52,60% 8/9. Heren J. en Th.v.d.Ven 52,60% 10. Dames v.Delst-de Graaf 51,56% Tijdens de zomermaanden zijn alle bridgers van harte welkom. Wij spelen iedere donderdagavond in Partycentrum Nia Domo en we beginnen om 19.30 uur. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, 0492-321893.

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Samba Cinco


Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.4 Multispace Airco Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 16V Airco C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C8 2.0 7 persoons Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Ford Renault Renault Renault Renault Suzuki

2002 1997 2002 2005 2005 1998

1998 2005 1998 2001 2003 2006 2009 2004 1996 1996

2002 2010 2006 2008 2000 2002 2002 2004 2007 1994 2001 2004 2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

106 Accent 1.1 107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207HB 1.4 16V COOL EN BLUE AIRCO 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 405 1.8 GTX sedan 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIjf

AGILA 1.0 SELECTION AGILA 1.2I EDITION AGILA 1.2I MAXX CORSA 1.4I COSMO 5DRS CORSA 1.2I SILVERLINE CORSA 1.2I COMFORT ASTRA-J 1.6I SPORT NAVIGATIE ASTRA 1.6I STATIONCAR 111 EDITION ASTRA 1.7 D ECO STATIONCAR BUSINESS ASTRA 1.6I TEMPTATION ASTRA 1.4I TEMPTATION ASTRA 1.8I NJOY STATIONCAR LPG G3 ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO ASTRA 1.6I NJOY STATIONCAR + 5DRS

B O V A G

37852 KM 2010 39645 KM 2010 72497 KM 2004 88065 KM 2008 81724 KM 2006 137210 KM 2002 20120 KM 2010 55320 KM 2010 155579 KM 2009 88461 KM 2008 87970 KM 2007 235000KM 2006 93484 KM 2006 136309 KM 2003/2001 OPEL INSIGNIA 1.4ECOFLEX 140PK TOUR 22152 KM 2012 OPEL MERIVA 1.6I COSMO AUTOMAAT 51449 KM 2010 OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 42159 KM 2008 OPEL MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO 81174 KM 2006 OPEL VECTRA 1.8I STATIONCAR EXECUTIVE 59182 KM 2008 OPEL VECTRA 1.8I GTS ELEGANCE AUTOMAAT 120320 KM 2008 OPEL VECTRA 2.0I PEARL STATIONCAR 186719 KM 1999 OPEL ZAFIRA 1.6I 111 EDITION 38210 KM 2011 OPEL ZAFIRA 2.0 DTI ELEGANCE 213631 KM 2004 OPEL VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE 97148 KM 2009 OPEL VIVARO 2.5 CDTI L2 H1 DUBB. CABINE 134520 KM 2007 BMW 316I SEDAN BLACKLINE AUTOMAAT 99975 KM 2004 FIAT PANDA 1.1 ACTIVE 38568 KM 2008 FORD KA 1.3I 12-TH- EDITION 56092 KM 2008 FORD TRANSIT DIESEL 125PK L2X H2X 152774KM 2001 PEUGEOT 307 1.6I XR 116684 KM 2003 PEUGEOT 206 1.4I 3 DRS 172510 KM 2004 RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS 79239 KM 2005 SEAT TOLEDO 1.6I AUTOMAAT 183969 KM 2000 TOYOTA AVENSIS 1.8I STATIONCAR 179032 KM 2005 NISSAN X TRAIL 2.5I AUTOMAAT 138521 KM 2004 HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 222305 KM 2006 HYUNDAI TUCSON 2.0 I DYNAMIC 107120 KM 2006 HYUNDAI TUCSON 2.0 I STYLE 123420 KM 2005 OPEL ANTARA 2.4I TEMPTATION 65595 KM 2008 SUZUKI SX4 70059 KM 2007

OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL

SAMENWERKENDE

1997 1998

Toyota Yaris 13i 16v s-line, airco, luxe uitv, 5drs Volkswagen Passat station, 16i Volvo V40, 18i16V, th, station

bedrijfsauto's & campers

voor alle merken personen- en

diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging

(winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop

2008 2002

Peugeot Partner 16HDI, airco, th, schuifd Mercedes ML 270CDI, airco, th, 5drs

Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg, 2004

bedrijfsauto's

2010 2005

Toyota Aygo 1.0comfort automaat, airco, 5 drs, luxe uitv

2005 2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Chervrolet Tacuma 16i 16V, airco, th

2010 1997

Opel astra H station 16i16V 111edit, airco Opel Corsa 14i, 3drs

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDySTRAAT 32, 5427 cj BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOcENTRUMBOEKEL.NL

Maakt u al gebruik van onze NACHT TANKAUTOMAAT?

Motor: HARLEy-DAVIDSON!! Heritage softtail!!! .................................................................1993

Ford S-Max 2.0i 16V panoramadak....................................................2006 Ford Focus 1.8 TD-Di Wagon airco....................................................2000 Ford Focus 1.8 TD-Ci VAN.................................................................2003 Citroën C2 1.4 exclusive edition, 3-deurs...........................................2004 Volkswagen Golf 1.4 TSi, 5-deurs 19.000 km!! ..................................2011

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Te Koop ASPERGES

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zon-

nebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------

(ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AfVALcONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BESTRATINgEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Beregening

PVc materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

Zijp 13a

5428 gZ Venhorst Tel. 0492 322 383

fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUcADOORSBEDRIjf Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e Party Service Jos Renders of bel 0492352192. -------------------------------------------------Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten â‚Ź 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond â‚Ź 9.25

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of Receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a,

A l l e r h a n d e Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------TE HUUR groot vakantiehuis in Belg. Ardennen voor 14 personen. Met grote sauna en zonnetunnel, 6 slaapkamers, 3 douches. Kijk voor meer info www.salle1038d.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Is uw hulp op valantie? Fieke (15) doet uw huishoudelijk werk in de schoolvakantie

voor € 5,00 per uur. Tel. 0492-324717. --------------------------------------------------

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de

A l l e r h a n d e Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Uw KAPSTER aan huis voor jong en oud. Hairstyle Diana, tel. 06-50892601. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN

voor FEESTEN & PARTIJEN

Voor meer informatie: 06-43085124

info: www.tstuupke.nl Ik zou graag in contact komen met ZZP’ers die werkzaam zijn de (thuis)zorg. Doel is om te kijken wat de laatste ontwikkelingen zijn in de thuiszorg en welke kansen deze bieden aan ZZP’ers. René Hoevenaars renehoevenaars-zorgbegeleiding@live.nl, tel. 06-27346263

TE KOOP De Biezen 32 - Venhorst VRIJSTAANDE WONING

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Prijs van € 285.000,00 KK Meer info zie: www.funda.nl

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van maag of darmklachten?

Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503.

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Jeu de boulen op ons plein…. Binnenkort kan dat weer!!!! Heb je zin??? Zoek dan een team bij elkaar van 3 personen en je kunt meedoen. Vorig jaar waren we met 210 boulers sportief bezig op ons plein. Kunnen we dit

record breken???? Wanneer? Zondag 23 juni 2013 Wat? Een groot jeu de boules toernooi. Op ons mooie plein in Boekel. Waar? Wie? Alle inwoners van Boekel en Venhorst, die de basisschool hebben verlaten. Zie ook onze website voor meer informatie: www.jeudebouckles.nl inlichtingen: Sancta Maria, Bernhardstraat 74 Boekel tel: 324508

VAN DER POL E L E K T R O T E C H N I E K

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4

SCHILDERSBEDRIJF service • installatie • onderhoud F. JANSSEN

i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

Zeelandsedijk 18 5427 EJ Boekel 5424 TL Elsendorp Br. Hogardstraat 30Bitumeuze dakbedekkingen 0492 368222 0653774800Nieuwbouw Tel. / Fax Bergstraat 0492 368222 24 M 06EC 53774800 Renovatie 5427 Boekel Dakisolatie 06-20393655 machinale houtbewerking boekel

Elke dag volop verse AARDBEIEN a.s. zaterdag laatste ASPERGES Binnenkort NIEUWE AARDAPPLEN + diverse soorten groenten

Joan & Willeke v.d.Elzen, Zandhoek 9 SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

A l l e r h a n d e Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

Open Tuinendag

Op zaterdag 22 juni organiseerd Groei en Bloei Uden e.o een open tuinendag in Boekel. Er zijn dan 8 tuinen van particu-

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

lieren te bezichtigen. De tuinen zijn open tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Er liggen bij 2 tuinen routebeschrijvingen waar gestart kan worden, dit is bij fam.v.d.Walle, Biesthoekstraat 4, Boekel en bij fam.Wassenberg, Mezenlaan 8, Boekel De pauzeplaats waar gratis koffie of thee beschikbaar is bij fam.v.Sleeuwen, Arendstraat 36, Boekel.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIjf

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS OPgEHAALD EN THUISBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

VAN DOOREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOffEN- HOUTHANDEL MAcHINALE HOUTBEWERKINg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden