27e jaargang nr 49; 12 juni 2013

Page 1

27e Jaargang nr. 49 - 12 juni 2013

Sponsorloop basisschool Octopus

Op donderdag 20 juni wordt er op basisschool Octopus in Boekel een sponsorloop gehouden. De opbrengst van deze sponsorloop gaat naar 3 goede doelen: • Stichting Bultersmekke. Deze stichting zamelt geld in voor het opleiden van hulphonden voor kinderen met een beperking: www.stichtingbultersmekke.nl. • Stichting Leergeld. Deze stichting helpt gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben om deel te kunnen blijven nemen aan allerlei activiteiten in hun eigen leefomgeving: www.leergeld.nl. • Project Chance2change in Ghana waar straatkinderen worden opgeleid tot zelfstandig schoenmaker: www.chance2change-ghana.nl. De kinderen van basisschool Octopus gaan wandelen of rennen in 3 groepen rondom de school. Na een prachtige djembé act door kinderen van de school zal om 17.00 uur zal het

startschot gegeven worden. Om 19.00 uur zullen de laatste lopers over de eindstreep gaan. In 3 leeftijdsgroepen zullen de kinderen proberen zoveel mogelijk rondjes te lopen. De groep met de hoogste opbrengst krijgt van basisschool Octopus en snackpoint La Compagnie een lekker ijsje aangeboden. De sponsorloop zal samengaan met een gezellig terras op de speelplaats waar belangstellenden ten bate van het goede doel een drankje en hapje kunnen kopen. Om de gezelligheid te vergroten zal er een “openpodium” plaatsvinden waar kinderen een optreden mogen verzorgen. Ook zal dansstudio Laura voor u optreden en zorgt DJ “Niels C” voor de muzikale ondersteuning. We hopen op goed weer en vele toeschouwers om de kinderen aan te moedigen. We zien u graag op 20 juni, aan de Parkweg in Boekel!

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Jeu de boulen op ons plein…. Binnenkort kan dat weer!!!! Heb je zin??? Zoek dan een team bij elkaar van 3 personen en je kunt meedoen. Vorig jaar waren we met 210 boulers sportief bezig op ons plein. Kunnen we dit record breken???? Wanneer? Zondag 23 juni 2013 Wat? Een groot jeu de boules toernooi. Waar? Op ons mooie plein in Boekel. Wie? Alle inwoners van Boekel en Venhorst, die de basisschool hebben verlaten. Zie ook onze website voor meer informatie: www.jeudebouckles.nl inlichtingen: Sancta Maria, Bernhardstraat 74 Boekel tel: 324508

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Op basisschool Octopus wordt volop geoefend voor de sponsorloop.

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

verzekeringen

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 15 juni: 17.30 u Bert en Drika v.d.ElzenEmonds; Noud v.Deursen; Toon v.d. Valk (vwg. verjaardag); Ria v.d.Mortel-Geerts; Thea v.d.Valk-Mezenberg (vwg. trouwdag); Johannes v.Berlo (jgt.); Jos v.Bakel, fam.v.Bakel en fam.Hermens; Leo v.d.Broek en fam. v.d.Broek-v.d.Valk; Frans v.Berloo. Zondag 16 juni, 11e zondag door het jaar: 10.30 m.m.v. parochieel mannenkoor St. Agatha; Martien v.Lankveld; Antoon v.Berlo en Wilhelmina Swinkels de echtgenote; Diny v.Schijndel-Bisschops; overleden ouders Henricus Willems en Lamberdina Deenen; Truus v.Berlo- Verhoeven (vwg. sterfdag); Arnold v.d.Tillaart. Maandag 17 juni: 19.00 u Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Martien Hurkmans; Karel en Nel Gijsbers-Megens en kleinzoon Dennis; Jo Dijsselbloem; Johan Verhoeven, Mina Verhoeven-Donkers (vwg. jgt.) en Theo Verhoeven; overleden ouders v.Mierlo-Nooyen, overleden kinderen en overleden familie. Woensdag 19 juni: 19.00u: Wim v.d.Aa (vwg. jgt. 20 juni); Grard Donkers en Petronella v.d.Elsen; Lies v.Kessel-v.d.Berg en overleden familie. OVERLEDEN: Uden: 2/6 Arnold Spierings 79 jaar 3/6 Truus Hoefs 97 jaar 3/6 Jaan Smits- van Driel 83 jaar Lopend Vuur II. Op 29 en 30 juni wordt in onze parochie een kleinere versie gehouden van het destijds zo grootse Geloofsfeest” Lopend

Vuur”. Eén van de activiteiten bij “Lopend Vuur 2” is een spullenmarkt. Als u nog bruikbare, kleine goederen (geen meubels of TV’s) over hebt zou het heel fijn zijn als u die wilt brengen naar de voormalige Pius X-kerk in Uden, op woensdagochtend van 09.00 en 12.00 uur. In het kader van dit geloofsfeest, is er op zondag 30 juni een kerkenfietstocht georganiseerd. De tocht leidt langs alle kerken van de parochie die daartoe allemaal open zijn tussen 13.00 uur en 16.30 uur. Overal wordt u ontvangen door een gastheer of -vrouw en op enkele plaatsen ontvangt u een versnapering. Een mooie manier voor verbroedering en ook een gelegenheid om kennis te maken met al die mooie kerken die onze parochie rijk is. Deelnemerskaarten zijn voor € 2,- te krijgen, de komende weekenden, achter in de kerk te verkrijgen. Tevens kunt u ze verkrijgen via het parochiesecretariaat in Uden. De opbrengst is ter ondersteuning aan de mensen die in 2014 graag mee zouden willen naar Lourdes, maar de totale kosten zelf moeilijk kunnen opbrengen.

Parochienieuws in Udens Weekblad. Komende woensdag komt het Udens Weekblad weer uit met de maandelijkse parochiepagina. In de vorige uitgave stond overigens een informatief stukje over de voorbereiding van onze jongeren op de Wereldjongeren-dagen in Rio de Janeiro.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 15 juni 19.00 uur + zondag 16 juni 10.00 uur: mnd. ged. Marie-Therèse Raymakes; mnd. ged. Dora v.d.Hoven-Hilhorst; Riek Versteden-Bayens; Christ Gerrits; Antonius v.Lankveld en Johanna Maria v.Lankveld-Bongers (jgt.); Cor Bevers; Mgr. Tiny Muskens. Donderdag 20 jui: 19.00 u Intenties kerkgangers.

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 15 juni: 19.00 u Jordi en Maaike v.Oort Zondag 16 juni: 10.00 u Mark en Tim Hoogeveen Donderdag 20 juni: 19.00 u Martinise

: Na het grote feest (dank je wel) zit ik met zoveel drank, dat ieder die dorst heeft, welkom is! Petter, bedankt voor de asbak!

AANBIEDINGEN donderdag 13 t/m woensdag 19 juni:

KERSENVLAAI MET SLAGROOM CRÈMEGEBAK 4 SMAKEN TIJGERBRUINBROOD HARDE BROODJES

€ 9. 50 per stuk € 1. 80 € 1. 00 3 voor € 1. 50

Iedere dinsdag marktaanbieding

€ 11.00

10 WORSTENBROOD Boekel 700 KOEKBLIK met een LEKKERE KOEK

slechts

€ 7.

per stuk

€ 1.

SPECIALE GESLAAGDEN AANBIEDING donderdag, vrijdag & zterdag

CHOCOLADEBOLLEN

00

50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


ToT-rit 2013

Inschrijven vrijdag 28 juni om 19.30 uur in Café Tielemans Boekel

DANKBETUIGING Wij danken u voor uw medeleven bij het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Christ Gerrits De vele kaarten, bloemen, belangstelling en komst bij zijn afscheid hebben ons enorm gesteund. Een speciaal woord van dank aan Pastoor van Velthoven, fanfare "Echo der Peel", het kerkkoor en de avondwakegroep. Truus Gerrits kinderen en kleinkinderen

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 27 mei 2013

Neeltje

Dochter en zusje van Twan, Dieuwke, Gijs en Lenneke Verstraten-Ketelaars De Beemd 4, Boekel

Geboren op 4 juni 2013

Fay

Dochter en zusje van Danny en Ellen v.d.Hoogen Lynn Goudsbloem 6, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juni HEERLIJK VOOR IN DE KOEKENPAN OF BARBECUE

Hamburgers Varkensoesters Gegrilde spareribs Pineapple inside lekker gekruid stukje varkenshaas met tropische verrassing

100 gram

€ 225

€ 500 4 stuks € 600 500 gram € 595 4 stuks

Verse brochettes met GRATIS stroganoffsaus

VLEESWARENTRIO 100 gr. grillworst 100 gr. boerenmetworst 100 gr. schouderham samen voor

€ 395

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 9.95 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 10.45 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten Inclusief barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 14 juni GFT-afval/Groenbak vrijdag 21 juni Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✠Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

âœ

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES Locatie: raadzaal van het gemeentehuis Aanvangstijdstip: 20.00 uur

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken op maandag 17 juni 2013 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarverantwoording 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord. 5. Raadsvoorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. 6. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2012, begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 Brabants Historisch Informatie Centrum. 7. Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2013. 8. Mededelingen en ingekomen stukken. 9. Vaststelling advieslijst vergadering 14 mei 2013. 10. Rondvraag.

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Grondgebiedzaken op dinsdag 18 juni 2013 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Stand van zaken Randweg. 5. Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord. 6. Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Telefoonstraat 39 te Venhorst. 7. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. 8. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel en jaarverslag 2012 RMB. 9. Mededelingen en ingekomen stukken. 10. Vaststelling advieslijst vergadering 14 mei 2013. 11. Rondvraag.

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Bewonerszaken op woensdag 19 juni 2013 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarrekening 2012 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost. 5. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarrekening 2012 van de GGD Hart voor Brabant. 6. Raadsvoorstel inzake wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. 7. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarverslag 2012 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Ambulance Vervoer.


Gemeenteberichten 8. Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarverslag 2012 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. 9. Raadsvoorstel inzake visiedocument transitie jeugdzorg. 10. Raadsvoorstel inzake beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2013-2016. 11. Vaststelling advieslijst vergadering 20 maart 2013. 12. Rondvraag.

Spreekrecht voor burgers Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Philipse. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien in de bibliotheek of via de website De raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen voor u ter inzage in de bibliotheek. Daarnaast kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen met de bijbehorende bijlagen vinden via het onderdeel Bestuur en organisatie >Commissies>Agenda en notulen.

Voor informatie over de procedure kunt u zich wenden tot de gemeente Boekel, mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten, tel. 0492 – 326800.

Informatie woning Sleutelbloem 42 Tussenwoning Bouwjaar : 2007 119 m2 Perceel: Inhoud: 337 m2 Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing (begane grond en 1e etage) Vloer-, spouw- en dakisolatie aanwezig.

Omschrijving Entreehal met meterkast. Open keuken compleet met apparatuur, portaal met toiletruimte. Royale woonkamer voorzien van dubbele tuindeuren. 1e verdieping: 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet. De bergzolder is bereikbaar via een vlizotrap. Op de bergzolder is de cv-installatie (Nefit) en de mechanische ventilatie. Tuinberging: 5 m² De woning is beschikbaar per eind juli 2013. Koopprijs: € 140.000,00 k.k.

Aanmelding Wanneer u staat ingeschreven voor starterswoningen en belangstelling heeft voor de aangeboden woning, dan kunt u zich tot 3 juli aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van “inschrijving tussenwoning Sleutelbloem 42”. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende ontheffing aan: M. Yarar voor het verstrekken van zwakalcholische dranken tijdens de kermis Boekel van 3 tot en met 6 augustus 2013 en BoeCult op 25 augustus 2013 (verzenddatum 31 mei 2013).

VERKOOP STARTERSWONING IN PLAN “LAGE SCHOENSE” In het plan Lage Schoense, fase 2 aan de Sleutelbloem in Boekel zijn 6 jaar geleden starterswoningen gebouwd. Nu wordt één woning te koop aangeboden. De woning wordt verkocht onder de toepassing van KoopGarant.

Wie komt in aanmerking De uitgifte van de koopwoning gebeurt weer volgens de gebruikelijke methode, zoals al enkele jaren wordt toegepast. Voor deze woningen komen diegenen in aanmerking, die op de gemeentelijke lijst staan ingeschreven voor starterswoningen. Toewijzing van de woning gebeurt daarna op volgorde van de plaats op de gemeentelijke inschrijvingslijst.

Informatie Voor informatie over KoopGarant kunt u zich wenden tot PeelrandWonen, de heer S. Canjels, tel. 0492-324405 .

Bezwaren: Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 11 juni 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.


Gemeenteberichten KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: omgevingsvergunning eerste fase activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het verbouwen en uitbreiden van een bestaand woonhuis Locatie : Nachtegaallaan 3, Boekel Verzenddatum : 3 juni 2013 Verleende balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: omgevingsvergunning tweede fase activiteit bouwen; het verbouwen van een woonhuis met aanbouw Locatie : De Koekoeksbloem 45, Venhorst Verzenddatum : 5 juni 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 13 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: omgevingsvergunning eerste fase activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het verbouwen en uitbreiden van een bestaand woonhuis Locatie : Nachtegaallaan 3, Boekel Datum ontvangst : 29 mei 2013

Voor

: omgevingsvergunning eerste fase activiteit beperkte milieutoets; het wijzigen van een inrichting Locatie : Het Goor 5a, Boekel Datum ontvangst : 31 mei 2013

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 28 mei jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Programmabegroting 2014 en Jaarverantwoording met resultaatbestemming 2012 van de Veiligheidsregio BrabantNoord Het college heeft besloten de Programmabegroting 2014 en Jaarverantwoording met resultaatbestemming 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 27 juni 2013 aan de gemeenteraad voor te leggen met het advies: 1. In te stemmen met de programmabegroting 2014 en de jaarverantwoording 2012 Veiligheidsregio; 2. Niet in te stemmen met resultaatbestemming 2012 ‘locatie onafhankelijke bluswatervoorziening’. Begroting 2014 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost De gemeente Boekel neemt deel aan het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO). Op grond van het vastgesteld inhoudelijk kader 2013-2016 is een begroting opgesteld voor 2014. Deze begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Transitieplan Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) Brabant Noord In het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (i-NUP) werkt de overheid aan de invoering van basisregistraties. In basisregistraties worden gegeven opgeslagen die één keer ingewonnen worden en vervolgens meervoudig gebruikt kunnen worden. De Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) is zo’n basisregistratie. Het college heeft ingestemd met het transitieplan op basis waarvan de BGT gerealiseerd zal worden. B&W-advies raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “Telefoonstraat 39 – 2012” Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Telefoonstraat 39 - 2012” vast te stellen en de ingediende zienswijze hiertegen ongegrond te verklaren.


Gemeenteberichten Voor

: activiteit bouwen; het plaatsen van een dakkapel aan de straatzijde Locatie : Grootveld 64, Boekel Datum ontvangst : 3 juni 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. RECTIFICATIE GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Publicatie tot 30-05-2013

Per abuis zijn vorige week de gevonden verloren voorwerpen verwisseld. De gevonden voorwerpen hadden onder het kopje verloren moeten staan en omgekeerd. Ook de datum boven het bericht is verkeerd. Dit moet 30-05-2013 zijn.

Gevonden - zilverkleurige hanger met naam (nohnar) - vfietssleutel met Albert Heijnbonuskaart - fietspompje, SKS piccolo Germany

Drie toneelclubs spelen geschiedenis Boekel700 Drie toneelclubs treden gezamenlijk op met een openlucht toneelspel op het St. Agathaplein in Boekel. Toneelclub Boekel, Dorpsgenot uit Boekel en Open Doek uit Venhorst zijn in het verleden gedoken om vroegere tijden te laten herbeleven op het podium. Ieder speelt een één akte uit 1313, 1717 en 1997. De 3 clubs hebben schrijver Jan Smeets aangetrokken om 3 verhaaltjes te schrijven met als basis het 700 jaar bestaan van Boekel. Op het plein staan 3 podia opgesteld. Op eigen podium wordt de éénakter binnen een half uur opgevoerd. Als Dorpsgenot begint, komen daarna de 2 andere clubs aan de beurt. Het is een doorlopende voorstelling. Drie keer wordt dezelfde uitvoering gespeeld. Het publiek kan aansluiten bij iedere voorstelling, alsof het nieuwbakken is. De kleding is aangepast aan de tijd. Dorpsgenot begint met het verhaal uit 1313 Boekel in de aanbieding. Vier dorpsomroepers kondigen aan dat het feest is in Boekel. Waarom het een eigen grond gebied heeft verkregen. Daarna komt het jaar 1717 tot leven met het stuk Erpse grond of Boekelse grond? De 7 spelers van Open Doek Venhorst

Verloren - zwarte motorrijbroek met zilveren strepen merk Macna - herenportemonnee Floris van Bommel, bruin/paars met div. pasjes - gouden slavenarmband (glad) met veiligheidssluiting, breedte 1/2 cm - IPhone 4 Apple, zwart in zwartlederen klaphoesje

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. (U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

spelen een grensconflict uit die tijd. Toneelclub Boekel brengt de annexatie uit 1997 aan de orde. Op een terras discussiëren 5 burgemeesters hoe ze Boekel kunnen inpalmen ofwel inpikken. De voorstellingen zijn :

zaterdag 15 juni om 16.00, 18.00 uur en 20.00 uur en zondag 16 juni om 15.00, 17.00 en 19.00 uur. De toegang is gratis. Pr. commissie Boekel700, Henny Bos

Na regen komt….. een overkapping!

Na twee regenachtige edities neemt BoeCult, in samenwerking met de Rabobank, het zekere voor het onzekere; een overkapping. En niet zomaar een! Door de omvang en de stellage wordt het open karakter van BoeCult geheel behouden, maar is het toch mogelijk droog te staan. Dus weer of geen weer, the party goes on onder het Rabo Paviljoen. Artiesten als Sandra van Nieuwland, Nielson en Keet! gaan er een absoluut feestje van maken, zeker nu het mogelijk is droog mee te zingen en dansen. Als absolute knaller sluit BoeCult dit jaar af met The Skills! Kijkt u vooral ook eens op de website >> www.boecult.nl voor meer informatie over het programma of over het gehele het festival. Of bezoek onze Facebookpagina!Met heerlijk uit eten een steentje bijdragen De bouw van het nieuwe Prinses Máxima Centrum waar kinderen met kanker behandeld kunnen worden. Zodat niet 75 maar zelfs 95 procent van de kinderen met deze ziekte kan genezen. Een streven van Kika Kinderen kankervrij. Om dit centrum te verwezenlijken is veel geld nodig. En daarom werd de aktie “draag je steentje bij’ opgezet; voor 5,ben je al donateur.

Sabine en Vasileios van Grieks restaurant Asteria staan helemaal achter deze aktie. Sabine: “Wij hebben besloten om aan deze actie voor Kika deel te nemen, omdat wij het ontzettend goed vinden dat het een goed doel is binnen Nederland. Kanker is momenteel een ziekte die helaas zoveel families treft. Nu wij zelf ouders zijn geworden van een mooie dochter sta je er nog meer bij stil. Het zou je maar treffen.

We hebben zelf nog niet met deze ziekte te maken en hopelijk krijgen we ook nooit te nimmer met zoiets aangrijpend te maken”. En daarom werden in de maand mei benefietavonden georganiseerd op vrijdag. Bezoekers aan het restaurant konden deelnemen aan een uitgebreid buffet en schonken hierdoor € 5,00 aan Kika. En deze aktie kende een geweldig resultaat. In eerste instantie werd € 890,00 ingezameld, maar door een gulle gift van een bezoeker werd het bedrag aangevuld tot € 910,00. Sabine: “Wij zijn zeer tevreden over het eindtotaal en er trots op dit bedrag over te kunnen maken aan Kika. Wie weet reden om in de toekomst nog vaker akties te houden”.

BOND

Vasileios, Sabine en dochter Merel: “Trots op geslaagde aktie”.

VAKANTIE Huisartspraktijk Dr. M.P.M. de Bresser Maandag 1 juli t/m vrijdag 19 juli Bestel tijdig uw medicijnen.

WAARNEMING: Dr. J. Gondrie St. Christoffelplein 11, 5424 TH Elsendorp tel: 0492-352043

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 18 juni wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

B o e k e l

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNA-

Excursie naar tuin in Veghel donderdag 20 juni. Donderdag 20 juni gaan we een kijkje nemen in de tuin van de Fam. Timmermans in Veghel. Aanvang: 14.30 uur. Gezamenlijk vertrek vanaf het St. Janplein om 14.00 uur. Kosten € 2,50. U kunt zich hiervoor opgeven tot maandag 17 juni bij Mieke tel: 0492-322392 Met vriendelijke groet,


7 dagen per week open van 16.00-02.30 uur

S

g a d s n Woe 00 . 6 â‚Ź G A D A Z Z PI A & PIZZER M R A IA HO

Taba Kerkstraat 25 - Boekel - 0492-322328


Bijzondere ervaring

Vorig jaar fietste Mario van Sleeuwen, de man van Yvonne, met BIG Challenge veehouderij tegen kanker - mee met de Alpe d’HuZes. Yvonne en hun vier kinderen gingen mee naar Frankrijk en deden vrijwilligerswerk. Mario en Yvonne hebben een varkensbedrijf in Boekel: twee locaties met in totaal 1.000 zeugen.

Yvonne: “Ik vond het vorig jaar geweldig. Dus toen de opgaveperiode voor BIG Challenge 2013 kwam, dacht ik ‘zal ik het doen?’ Mario zei meteen: ‘Als jij dat wilt, moet je dat doen. Daar wordt je mens van.’ We hebben geen specifieke kanker in onze familie of vriendenkring. Maar je wilt toch niet dat je je ouders af moet geven door kanker, of dat je eigen kinderen kanker krijgen. Of dat jouw kinderen mee moeten maken dat wij, hun ouders,

Schoolvoetbal kampioen!

Het meisjesteam van Basisschool De Regenboog is afgelopen zaterdag in Susteren kampioen geworden tijdens de halve finales van het AH Schoolvoetbaltoernooi voor meisjes van de groepen 5 en 6. Zij mogen op 12 juni a.s. naar Zeist om daar te gaan strijden in de finale! Ze worden heel officieel met een bus opgehaald en krijgen vast een fantastische dag op het KNVB terrein. We gaan ze natuurlijk volgen!!

kanker krijgen. En kanker discrimineert niet, iedereen kan het krijgen. Ik vind het ook mooi om onze sector, de veehouderij, positief in het daglicht te zetten. Dus ik heb wat gefietst op Mario’s fiets en toen zelf een fiets gekocht. Veel getraind. Eerst thuis werken, douchen, trainen. Dat is het voordeel als je je werk aan huis hebt, overdag kun je trainen. De kinderen kiezen er niet voor dat ik mee wil doen aan de Alpe d’HuZes. In het weekend konden we gewoon samen dingen doen. Mario en ik hebben veel samen getraind. Ik fiets mee in het team Varkens 1 van BIG Challenge, leuk om zo collega’s te ontmoeten. En ook uit andere sectoren; het is hier in Frankrijk een grote familie. Ik ben nu alleen gekomen. Natuurlijk is dat even wennen maar het voelt goed. De opbrengsten zijn voor een goed doel. Ik heb samen met de ZLTO twee biggenraces georganiseerd, in Boekel en Gemert. En dat is weer goed voor de burgers; ze zien varkens, kunnen ze aanraken en knuffelen. Vaak hebben ze nog nooit varkens gezien. Maandag ben ik alleen een keer naar boven gefietst. Donderdag ben ik met de auto naar het dal gegaan. Wat een drukte aan de start! Het viel niet mee om te fietsen in de drukte, ik heb ook stukken gelopen. Boven naar het oppeppunt van BIG Challenge om bij te komen. Tweede afdaling en beklimming. Het was zwaar. Onderweg ook gelachen met de medefietsers. De laatste rit met de ruim 200 fietsers van BIG Challenge ben ik aangesloten en samen zijn we gefinisht. Het bord met de voorlopige opbrengst van € 1.370.087,- voorop. Mooi! Al die mensen langs de kant, het is echt iets aparts om mee te maken. Wel heftig maar heel bijzonder.”


Basisschool Octopus neemt afscheid van meester Henk Wassenberg en juffrouw Ria Bouw Ria Bouw en Henk Wassenberg… in 1971 startten ze beiden hun onderwijscarrière op ‘De Jonge Wieken’. Nu, ruim 42 jaar later sluiten ze tegelijkertijd hun mooie onderwijsloopbaan af op basisschool Octopus, waar ze op vrijdag 14 juni door alle leerlingen en collega’s in het zonnetje gezet zullen worden! Juffrouw Ria Bouw... … de eerste dag herinnert ze zich nog buitengewoon goed: “We kwamen rechtstreeks van “de kweek” zoals de opleiding toen genoemd werd. Je wist eigenlijk nog niks… En dan met 38 kindertjes die voor het eerst naar de ‘grote school’ gingen en dit zo spannend vonden dat ongeveer de helft zat te huilen… en bezorgde moeders in tranen, die me allerlei dingen vroegen waarop ik nog geen antwoord wist. Ik weet nog dat ik dacht: …hellup! “ Maar deze eerste dag is zeker niet tekenend voor haar verdere onderwijsloopbaan, integendeel! Ria heeft zich in de loop van de tijd laten zien als een zeer stabiele en flexibele collega en een vakkundige juf die haar mannetje zeker stond! Na jaren een eigen groep gehad te hebben was ze de laatste jaren inzetbaar in nagenoeg alle klassen én op alle dagen van de week. Vaak was ze de “reddende engel” als er weer geen vervangers beschikbaar waren en tevens meerdere keren de ontbrekende schakel om de schoolformatie rond te krijgen! De leerlingen hebben haar leren kennen als een creatieve juf. In de tijd dat er nog wekelijks handwerkles gegeven werd, assisteerde Ria regelmatig de handwerkleerkracht. Handwerken is de laatste jaren geen zelfstandig vak meer, maar onderdeel van de handvaardigheidslessen of

creamiddagen waar Ria ook goed haar weg in weet te vinden. Hoewel ze de laatste jaren meestal les gaf aan de hoogste groepen van de school, is ze dit schooljaar de duo-collega van Henk in groep 4a. Daarnaast is ze ook te vinden in groep 8. Begon ze haar carrière in de eerste klas met 38 leerlingen, ze sluit haar loopbaan af met 35 leerlingen van de hoogste groep. “Het is lang geleden dat we zo’n grote groep op school hadden, maar het les geven aan deze groep 8 is gewoon leuk! Fijn om zo je onderwijsloopbaan zo af te kunnen sluiten”. Meester Henk Wassenberg… … rekende uit dat hij in die 42 jaar aan zo’n 1100 leerlingen les gegeven heeft. Op de deur van zijn lokaal hangt de spreuk: “Je kunt niet van alle kinderen sterren maken… maar je kunt ze wel allemaal laten stralen”. Dat vindt hij ook het mooie van het vak, dat je echt iets voor kinderen kunt betekenen. Met het naderen van zijn 65e verjaardag heeft hij dan ook altijd, tot vandaag de dag, met heel veel plezier voor de klas gestaan. Henk heeft het steevast als zijn plicht gezien om zijn leerlingen, behalve de gewone schoolvakken, ook de wonderen van de natuur bij te brengen. Niet alleen uit de boeken, maar vooral door de natuur in de klas te halen of door er op uit te trekken. Hij vindt het belangrijk dat kinderen weten dat spruitjes aan een plant groeien… en niet denken dat alles uit een potje of uit de fabriek komt. Daarom legt ieder kind een week lang iets van de natuur onder de ‘natuurstolp’ om het daarna samen te bewonderen. Het klaslokaal van meester Henk is in de

loop van de tijd dan ook uitgegroeid tot een waar museumpje. Samen met zijn leerlingen verzamelde hij allerlei waardevolle of interessante voorwerpen uit de natuur: speciale stenen, botjes en braakballen, haaientanden, bijzondere insecten, kortom; alles wat kinderen fascineert… Ook oud-leerlingen komen nog terug om zijn museum met opmerkelijke of zeldzame attributen aan te vullen. Een paar jaar geleden kreeg hij zelfs een gedroogde octopus uit Spanje, welke nu ook een plaats in zijn verzameling heeft. Zo weet hij als “meester verteller” en met behulp van poppen en materialen de kinderen op velerlei wijze te boeien. Tijdens festiviteiten of speciale dagen zag je vaak een bekende Nederlander of prominente gast op Octopus rondlopen… figuren die volgens de kinderen toch wel heel veel op meester Henk leken! Met zijn creatie als Willem Alexander tijdens de Koningsspelen oogstte hij wederom veel succes! Het einde van het schooljaar zal voor beiden ook daadwerkelijk de laatste schooldag zijn… Daarmee nemen we afscheid van twee zeer gewaardeerde leerkrachten en collega’s. Op 14 juni worden ze door alle grote en kleine Octopussers in het middelpunt van de belangstelling gezet om hen te bedanken voor de hele prettige samenwerking en voor hun bijdrage en inzet aan het onderwijs aan die vele Boekelse kinderen! Beiden hebben aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om het afscheid in het teken te zetten van hun drijfveer van de afgelopen 42 jaar: “voor kinderen en door kinderen”. Een wens waaraan alle kinderen, collega’s en leden van de ouderraad en MR graag gehoor geven. Wij bedanken hen vanaf deze plaats voor hun geweldige inzet, betrokkenheid en collegialiteit en wensen “juf Ria en meester Henk” en naasten nog vele jaren in goede gezondheid toe, zodat ze volop van hun welverdiende pensioen kunnen gaan genieten! Team basisschool Octopus

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein


Koffie met thema

in teken van goede stoelgang De maandelijkse koffie-met-themaochtend in De Mennehof in Venhorst staat op vrijdag 28 juni van 10.00 tot 11.00 uur in het teken van een goede stoelgang. Mariet Rutten bespreekt met de bezoekers hoe problemen met de stoelgang voorkomen kunnen worden. Daarnaast gaat zij met de bezoekers in gesprek over andere gezondheidsadviezen. Uitgangspunt is voor haar dat mensen het beste gebaat zijn bij oplossingen die in hun manier van leven passen. Door verschillende oorzaken kan de stoelgang van mensen ontregeld zijn. Meestal voelen mensen zich dan niet goed. Verstopping is een veel voorkomende klacht, vooral bij ouderen. Op zich is dat niet zo gek. Soms hebben ouderen wat minder trek in eten of ze gebruiken te weinig voedingsvezel. Ook kunnen er spanningen zijn zoals een ziekenhuisopname waardoor het ontlastingspatroon verandert. Aambeien kunnen pijnlijk zijn en verstopping in de hand werken. En soms ook komt het doordat ze minder bewegen of te weinig drinken. Huismiddeltjes als appelstroop, pruimen, ontbijtkoek, meer drin-

ken en dergelijke kunnen wel eens helpen. Maar we zien ook dat veel ouderen laxeermiddelen gebruiken; sommigen denken zelfs niet meer zonder die middeltjes kunnen.

Scootmobielgroep BOEKEL

We nodigen alle scootmobielrijders uit voor de toertocht die we gaan rijden op 18 juni a.s. Iedere 3e dinsdag van de maand tijdens de zomertijd maken we een mooie tocht door de omgeving van Boekel. Er fietsen begeleiders mee, ze helpen met het samen oversteken van wegen. Tijdens de tocht van ongeveer 30 kilomter lassen we een pauze in voor een drankje. We vertrekken steeds om 13.30 uur bij de hoofdingang van zorgcentrum St. Petrus aan de Burgtstraat. Sluit U aan en beleef een gezellige middag met lotgenoten in een ontspannen sfeer! Zorg wel voor een goed opgeladen accu! Voor informatie en aanmelden: Tom v.d.Velde tel. 324578; Jan Biemans tel. 321588 vergoeding: ziektekostenverz. bij aanvullende verzekering

Hoi allemaal De komende weken ontvangt iedereen die zich aangemeld heeft voor de Joepiedagen een boekje in de bus. Daarin staat alle informatie die nodig is om de Joepiedagen van 2013 tot een succes te maken. Lees dit boekje zorgvuldig door. Mocht je het boekje voor 24 juni nog niet hebben ontvangen neem dan contact op met Elise v.Zutphen 06-30100422. Ook dit jaar is er op vrijdag 2 augustus om 18.00 uur een afsluiting bij de blokhut van de scouting waar de prijsuitreiking zal zijn. Het is natuurlijk wel erg leuk voor de kinderen dat hierbij ook veel publiek aanwezig is. Voor het publiek is er tegen een vergoeding friet, snacks en drinken te koop. Wij wensen jullie een fijne vakantie en zien jullie graag op 30 en 31 juli en 1 en 2 augustus tijdens de Joepiedagen. Werkgroep Joepie! Kindervakantieweek boekel. www.joepiedagen.nl en http://joepieboekel.hyves.nl

Praktijk voor psychsociale hulpverlening en bureau voor coaching, mediation en reïntegratie

Kinderen hebben grote invloed op uw relatie èn Uw relatie heeft invloed op de band met uw kinderen - als het niet goed loopt in uw samengesteld gezin - als u opziet tegen een weekend met de kids - als u zich niet meer op uw gemak voelt in uw eigen huis Maak een afspraak info@interpunctie.nl Mw. N.Timmermans gecertificeerd stiefplancoach Mw. Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21592435 www.stief-gezin.nl

Onderonsje IN BOEKEL

Wat is er in en rond Boekel te doen? Het maandelijkse Onderonsje in Boekel biedt alle 55+-ers uit die plaats de gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee met elkaar in gesprek te gaan over alle mogelijke onderwerpen. Op woensdag 19 juni van 14.00 tot 15.00 uur opent ’t Onderonsje weer zijn deuren in Boszicht. Er is dan iemand van de VVV aanwezig, die op een rijtje heeft gezet wat er in Boekel en omgeving te doen is. Mensen die een leuke, ontspannende activiteit zoeken of er een even uit willen zijn, hoeven niet zo heel ver te zoeken. Talloze tips voor dagtochtjes en wat langere vakanties in de naaste omgeving zullen de revue passeren. Enkele vrijwilligers zijn aanwezig als gastvrouw. De Onderonsjes zijn een initiatief van Vivaan, Welzijn Ouderen en KBO Boekel. De toegang is gratis en ook mensen die geen lid zijn van de KBO zijn van harte welkom.Handicap.nl

Gewoon mee kunnen doen; Nationale collecte Handicap.nl van 17 t/m 22 juni 2013 Van 17 t/m 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in Nederland. In Boekel en Venhorst organiseert dit jaar wederom het Gehandicapten platform samen met de Ango deze collecte. Het geld dat wij ophalen gaat voor een deel naar onze Boekelse mensen met een beperking. Dit kan gaan om sociaal, juridisch, financieel en belasting advies, voor mensen die buiten andere regelingen vallen. Door allerlei bezuinigingen vanuit de regering komen steeds meer mensen met een handicap in financiële problemen. Gewoon kunnen meedoen. Op onze presentatie op zaterdag 1 juni in Nia Domo en het St. Agathaplein hebben wij iedereen de kans gegeven om te zien en meebeleven wat het betekent om een lichamelijke beperking te hebben, maar tevens lieten wij mogelijkheden zien om deze op te lossen. Wat wij niet konden laten zien waren de financiële omstandigheden, omdat deze per persoon erg verschillend zijn. Veel mensen met een handicap zouden

graag meedoen aan het sociale en maatschappelijke verkeer. Eigen regie en niet afhankelijk zijn van anderen. Door nu een paar uurtjes te collecteren steunt u dit goede doel, meld je aan. Geef jezelf een goed gevoel. Steun de Collecte voor dit goede doel ! Het Comité wil iedereen die zijn bijdragen levert aan deze collecte alvast hartelijk bedanken. Handicap Collecte comité Boekel-Venhorst: Harrie v.Sleeuwen tel. 321807 hmvsleeuwen@hetnet.nl; Tonny v.Dooren tel. 352664 of Jan Biemans tel. 321588. Stichting Platform voor Gehandicapten en Ouderen met een handicap Boekel/Venhorst

Het gehandicapten Platform Boekel heeft op 1 juni een informatiemarkt georganiseerd. Om ook kinderen hierin te betrekken hebben we via de scholen kleurplaten verspreid voor de kinderen van de onderbouw. We feliciteren de kinderen die een prijsje gewonnen hebben, die we kregen van

Wim van de Broek. 1e prijs: Marit v.Geffen; 2e prijs Tim v.d.Velden. Ook Ot v.Sleeuwen, Lise v. Houtum, Tijn v.Houtum, Koen Donkers, Rik, Marnix v.Doren, Jort Goosens, Saar v.Sleeuwen, Sofie v.Houtum, Tes Kanters, Linde, Tessa v.d.Heijden, Janne v.Houtum, Lotte v.d.Heijden, Kim v.d.Elzen, Sara Donkers, Daphne v.d.Berg, Femke, Robey Adam, Thomas v.Doren, Siem Goossens, Abel v.Sleeuwen en Thijs v.d. Biggelaar hebben hun best gedaan en mooie kleurplaten ingeleverd. Ook zij hebben een prijsje gekregen! Bedankt allemaal!

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein


TE HUUR

De Essen 14 te Boekel

Donkstraat 8 te Boekel Advertentienr. 2013.05.001

Advertentienr. 2013.05.002

Kenmerken

Een/tweepersoonswoning

Kenmerken

Eengezinswoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

C Een/tweepersoonshuishouden 15.86 m2 12.04 m2 14.48 m2 8.60 m2 2.52 m2 5.77 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 537.74 + € 0.91 servicekosten begin juli 2013

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Zolder zonder vaste trap

C gezinnen 23.27 m2 12.64 m2 8.95 m2 7.99 m2 8.93 m2 2.74 m2 6.25 m2 7.50 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 602.76 + € 0.91 servicekosten begin september 2013

De Kastanjes 19 te Boekel

De Beuken 16 te Boekel Advertentienr. 2013.05.003

Advertentienr. 2013.05.004

Kenmerken

Seniorenwoning

Kenmerken

Eenpersoonswoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Douche Berging Zolder

C Senioren 21.67 m2 11.10 m2 6.73 m2 3.88 m2 6.93 m2 17.88 m2

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Douche Berging Zolder

C één persoon 22.00 m2 12.00 m2 6.00 m2 5.07 m2 3.00 m2 22.00 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 617.22 + €0.91 servicekosten begin september 2013

Huurprijs Beschikbaar

€ 476.34 + € 0.91 servicekosten eind juni 2013

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2. U dient bij elke reactiebon een kopie van het IB60 formulier van u en uw eventuele partner bij te voegen. Tot en met juni 2013 accepteren wij het IB60 formulier 2011 en vanaf juli 2013 het IB60 formulier 2012. 3. Heeft of krijgt u de (gedeeltelijke) zorg over de kinderen dan dient u de officiële documenten van de omgangsregeling in te leveren. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor desbetreffende woning in aanmerking. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 16 juni 2013

Reactiebon Naam: ......................................................................................................Voorletters: ....................................... Adres: .................................................................................................................................................................. Postcode: .................................................................................................Plaats: ................................................ Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer:................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................ Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail:.................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Donkstraat 8 te Boekel

O De Beuken 16 te Boekel

O De Essen 14 te Boekel

O De Kastanjes 19 te Boekel

Uiterste inleverdatum: 16 juni 2013


ToT-rit 2013

Inschrijven vrijdag 28 juni om 19.30 uur in Café Tielemans Boekel

Alzheimercafé UDEN/VEGHEL

TE HUUR

Omgaan met gedragsverandering bij dementie Op dinsdag 18 juni verzorgt Theo Hazelhof in De Blauwe Kei in Veghel een lezing over de gedragsveranderingen die ten gevolge van dementie kunnen optreden en hoe daarmee om te gaan. Het Alzheimercafé is vanaf 19.00 uur open, aanvang lezing 19.30 uur, de toeganggratis.

Prijsvraag “Van grof tuinafval naar compost” Win een compostvat t.w.v. €40,- om zelf thuis uw gft-afval te composteren! Het tweede kwartaal van dit feestelijk jubileumjaar staat in het teken van grof tuinafval en compost. Wij willen u er graag meer over vertellen. Daarnaast kunt u meedoen met een prijsvraag waarmee u

kans maakt op een compostvat ter waarde van € 40,- om zo zelf thuis uw gft-afval te composteren. Doe mee en win! Door antwoord te geven op de vraag “Hoeveel grof tuinafval (snoeihout) is in 2012 op de minimilieustraten in het Land van Cuijk en Boekel en de groenstraat in Haps ingezameld?”dingt u mee naar één van de 6 compostvaten. In iedere gemeente in het Land van Cuijk en Boekel wordt één compostvat uitgereikt. Als u van alle inzendingen uit uw gemeente het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint u. Meedoen kan t/m 23 juni 2013. Kijk voor meer informatie over hoe u mee kunt doen en de voorwaarden op www.afval.rmb.nl.

Kerkpad 20 te Venhorst

De Essen 51 te Boekel Advertentienr. 2013.05.005

Advertentienr. 2013.05.006

Kenmerken

Eengezinswoning

Kenmerken

Eengezinswoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Zolder met vaste trap

C gezinnen 22.82 m2 11.86 m2 9.41 m2 8.01 m2 8.34 m2 2.80 m2 6.25 m2 8.24 m2

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Zolder met vaste trap

B gezinnen 24,90 m2 14,88 m2 10,60 m2 8,85 m2 4,32 m2 3,56 m2 4,50 m2 7,25 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 613.59 + € 0.91 servicekosten begin september

Huurprijs Beschikbaar

€ 671,39 + € 0,91servicekosten begin augustus

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2. U dient bij elke reactiebon een kopie van het IB60 formulier van u en uw eventuele partner bij te voegen. Tot en met juni 2013 accepteren wij het IB60 formulier 2011 en vanaf juli 2013 het IB60 formulier 2012. 3. Heeft of krijgt u de (gedeeltelijke) zorg over de kinderen dan dient u de officiële documenten van de omgangsregeling in te leveren. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor desbetreffende woning in aanmerking.

Reactiebon Naam: ......................................................................................................Voorletters: ....................................... Adres: .................................................................................................................................................................. Postcode: .................................................................................................Plaats: ................................................ Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer:................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................ Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail:.................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O De Essen 51 te Boekel

O Kerkpad 20 te Venhorst

Uiterste inleverdatum: 16 juni 2013Sport Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Piet v.d.Braak 2 Harrie v.Houtum 3 Cor Verbakel 4 Anny Verwegen 5 Bert Bijvelds 6 An v.Asseldonk Jokeren 1 Tonny v.Exel 2 Anneke v.d.Cruijsen 3 Wies v.Geffen

123 pnt. 118 pnt. 91 pnt. 83 pnt. 70 pnt. 43 pnt.

243 pnt. 90 pnt. 89 pnt.

Tennisclub Boekel

Inschrijven najaar trainingen Op maandag 9 september start TC Boekel met de nieuwe serie najaarstrainingen. Zowel junioren als senioren kunnen zich weer aanmelden. Iedereen, die het afgelopen seizoen getraind heeft, en door wil gaan, moet zich ook opnieuw inschrijven. Uiteraard kunnen ook nieuwe deelnemers voor de trainingen zich aanmelden. Het is mogelijk om 2 keer per week te trainen. Geef dit dan duidelijk aan op het inschrijfformulier. Tevens wordt er voor beginnende junioren

Berichten

vanaf 6 jaar weer TOP tennis gegeven. TOP staat voor Tennis Op Proef. Tijdens 12 trainingen maken junioren kennis met de tennissport. Tijdens deze trainingen worden de kinderen nog geen lid van de club en betalen enkel voor de training. Tijdens deze serie kunnen de kinderen een tennisracket van de club gebruiken. Alle aanmeldingen moeten binnen zijn voor 1 juli 2013. Scholentennistoernooi 2013 TC Boekel De afgelopen 2 weken hebben in het teken gestaan van het Scholentennis. Ruim 600 schoolkinderen uit Boekel en Venhorst hebben 2 keer een tennisles gehad op het tennispark van 2 enthousiaste tennisleraren. Het zijn fantastische weken geweest met veel plezier en fanatieke deelnemers. TC Boekel bedankt iedereen voor hun komst naar het tennispark. Op woensdag 12 juni van 14.00-16.30 uur organiseert TC Boekel in samenwerking van tennisschool WiTS uit Uden een tennistoernooi. Wij roepen alle schoolkinderen op om hieraan deel te nemen. Iedereen kan een aantal echte wedstrijden spelen. Geef je op bij evenementen@witstennis.nl. IntroducĂŠ regeling TC Boekel Wist u dat het mogelijk is om een dagpasje te kopen voor TC Boekel. Hiermee heeft iedereen het recht 1 hele dag te tennissen op het park. Voorwaarde is dat er iemand, die al lid is van TC Boekel, mee tennist. De kosten bedragen 5 euro voor een dagpasje voor volwassenen en 2.50

euro voor een kind t/m 17 jaar. Meer informatie hierover en over tennisclub Boekel en tennistraining treft u aan op de website www.tcboekel.nl. Hierop vindt U ook het aanmeldformulier voor de training.

Uitslag 6 juni 2013. Rode lijn 1. Hr. en Mw.v.Schadewijk 61,25% 2. Dames v.Hees-v.d.Oord 56,67% 3. Dames Huijbregts-v.d.Linden 55,83% 4. Mw. v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 55,42% 5. Hr. en Mw.v.Duijnhoven 55,00% 6. Dames Verbakel-Vijge 52,50% 7. Dames Delisse-Janssen 52,08% 8. Damesv.d.Elzen-Meulemeesters 50,00% Groene Lijn 1. Dames Coolen-v.d.Rijt 65,00% 2. Mw. Polman-Hr. Muselaers 55,63% 3/4. Dames v.d.Boom-Raijmakers54,17% 3/4. Hr. en Mw.Verlangen 54,17% Tijdens de zomermaanden zijn alle bridgers, ook niet-leden van harte welkom. We spelen iedere donderdag-avond in Partycentrum Nia Domo en we beginnen om 19.30 uur. Graag 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. inschrijving. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox tel. 0492-321893.

ToT-rit 2013

Inschrijven vrijdag 28 juni om 19.30 uur in CafĂŠ Tielemans Boekel

Evenementenkalender 0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl

23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi


Alle AH Goudse 48+ kaas in plakken 190 gram 2e GRATIS Bijv.: jonge kaas in plakken 2 pakken van 3,48 voor

1,74

AH Pistolets WIT, BRUIN of BOULOGNE 5 stuks naar keuze van 1,75 voor

1,00

AH Ovenverse stokbroden

AH Paté 25% KORTING Bijv.: creme paté Per 100 gram van 1,09 voor

0,82

AH Gerookte slagersachterham 25% KORTING Per 100 gram

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

van 1,99 voor

1,49

25% KORTING Bijv.: Frans stokbrood wit Per stuk van 0,99 voor

Alle Dubbelfrisss

0,74

1,5 LITERPAKKEN

2 pakken naar keuze van 2,18 voor

1,50

AH Filet americain 150 gram 25% KORTING Bijv.: naturel of met uitjes Per kuipje van 2,25 voor

1,69

AH Galiameloen 30% KORTING Per stuk

van 2,29 voor

1,59

Hooghoudt jonge dubbele graanjenever

AH Mager rundergehakt 2e HALVE PRIJS 2 schalen à 500 gram van 8,00 voor

1 liter

6,00

10,49

The Famous grouse blended whisky

AH Gerookte zalm 1 EURO KORTING Pak 100 gram van 3,09 voor

van 13,79 voor

2,09

1 liter

van 22,99 voor

17,49

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 10 t/m 16 juni 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Afsluiting seizoen 2012-2013 Afgelopen vrijdag vond het slotfeest van RKSV Venhorst plaats in de kantine van De Voskuilen. Hierbij werd afscheid genomen van damestrainer Harm v.Daal en hoofdtrainer Marc v.d.Ven. Ook hoofdsponsor Van Dooren Bouwstoffen werd nog eens bedankt voor 28 jaar sponsorschap. Verder vond de bekendmaking plaats van de meest waardevolle speler en speelster van het jaar, waarbij niet alleen voetbalkwaliteiten tellen. Ron Emonds, ondanks vele blessures en tegenslagen altijd van de partij , werd gekozen tot speler van het jaar 2012-2013. Annelie Derks werd gekozen tot speelster van het jaar, o.a. vanwege haar inzet om elke keer met voldoende dames, zowel voor 1 als 2, aan de start te verschijnen. Ruud Gijsbers werd gekozen tot clubman van het jaar: al

Berichten

30 jaar actief als jeugdleider, lid/voorzitter van de jeugdcommissie, lid van het hoofdbestuur en sinds kort voorzitter van de Club van 50. Gelukkig hebben we nog steeds van die mensen die zich voor de vereniging in blijven zetten. Allemaal van harte gefeliciteerd, ook de winnaar van de Voskuilencup 2013: Jeroen v.Dooren, voetbalverstand wint het uiteindelijk altijd!! Dank hierbij ook aan de Club van 50 voor de sponsoring, de kantinemedewerkers, die alles weer prima geregeld hadden, en Petter Plein 31 v.d.Ven voor de keurig verzorgde warme hapjes! Op zaterdag en zondag was RKSV Venhorst weer te bewonderen tijdens de sportspelen Boekel 700, ook bedankt voor de medewerking. De bijzondere talenten, dames en heren, die we hierbij zagen, worden alsnog uitgenodigd om zich aan te melden als lid van RKSV Venhorst: wij hebben jullie er graag bij en doe je het niet: je weet niet wat je mist!!

Rutger van Herpenruiters

Uitslagen Vorstenbosch van onze ponyruiters. Ook zij waren daar te gast voor hun Selectiewedstrijd! Klasse A/B: Elise Duiker 6e/188 pnt en Maud Donkers 8e /183 pnt. Klasse D/B: Lisanne Robben 1e/204 pnt. en Evy v.Mensvoort 18e /178 pnt. Klasse DE/L1: Lisanne Robben 16e /174 pnt. Klasse C/L1: Evy v.Mensvoort 3e/182 pnt. Klasse E/B: Marlou v.Kleij 1e /205 pnt. Klasse DE/L2: Anouk Vermeulen 6e/172 pnt .en Michelle Bongers 7e /172 pnt. Klasse DE/M1/M2: Priscilla Faas (M2) 7e 183/188 pnt., en Sabrine Vermeulen(M1) 8e 184/183 pnt. Dan het springen: Klasse DE/B: Fleur v.Erp 10e. Klasse DE/L: Anouk Vermeulen 15e, Jarno Duiker 18e. Dan de uitslagen van 7/8 juni te Schaijk. Klasse B: Lynn Boeijen 8e/187 en 7e /190 pnt., Maria v.Rijt 19e/172 pnt. en 12e/181 pnt.; Caroline v.Bladel 16e 176 pnt. Klasse L1: Mellanie Robben 20e/181 pnt. Klasse L2: Hanneke v.d.Velden 9e/206 en 13e/180 pnt. Klasse M1: Ivette v.d.Ven met Chaina 4e/192 pnt. en met vds Carnaval 11e 180 pnt., Marleen Sevenster 6e/188 pnt .en 2e/195 pnt. Klasse Z1: Wendy v.Diessen 5e /213/230 pnt. Proficiat allemaal!

Visclub de Boekhorst

Heerlijke

aardbeien

vers van het land

Tot en met 22 juni nog verse

asperges

geschild en ongeschild

BINNENKORT

nieuwe aardappelen

Op zondag open; alleen aardbeien (zelfbediening) Openingstijden: ma t/m vrij 13.00-18.00 uur/ za 09.00-17.00 uur

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Uitslag jeugdwedstrijd: 1 D.v.Sleeuwen met 11st.; 2 M. de Rijk 10 st.; 3 J.Spierings 9 st.; 4 G.Wintjes 7 st.; 5 S.Reijnen 4 st.; 6 B.Dapperens 3 st. totale lengte 43 cm; 7 L.Verbakel 3 st. totale lengte 39 cm; 8 H.Mangnus 2 st.; 9 S.Bevers 0 st. Uitslag 55+ wedstrijd: 1 W.v.Lanen met 46 st.; 2 P.v.Gemert met 42 st.; 3 G.v.Rossum met 22 st.; 4 M.Bijvelds met 20 st. Tweede konings viswedstrijd Op zondag 16 Juni 2013 is het al weer de tweede konings viswedstrijd. Aanvang 08:30 op de visvijver Het Grootven van H.S.V. De Boekhorst.


Schade? Ga naar de specialist.

MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep met room of Proeverij van aspergesoepje, gamba’s pil pil en tartaartje van zalmfilet of 6 escargots met kruidenboter en knoflook of Salade met tomaat, mozzarella en parmaham Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 321526 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl

Beregening

PVC materiaal Elektra

Pompen

Installatiemat.

Maandag

Vrijdag & zaterdag

Zondag

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

Openingstijden

Dinsdag & woensdag

Donderdag

Zijp 13a

Gesloten

vanaf 09.00 uur

vanaf 13.00 uur

vanaf 09.00 uur

Gesloten

*** Provençaals ovenschoteltje met kip, tomaat, gestoofde paprika en olijven of Duo van kabeljauw en zalmfilet met saus van safraan of Steak met rode wijnsaus of Scholfilet met persilade, remouladesaus en citroen *** Vacherin van aardbeien, slagroom, vanille ijs en meringues of Kaasplateau of Crema Catalana Zachte crème met citroen en kaneel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport

Berichten

Tuigpaarden-, Hackney en Friezenconcours

Op zaterdag 15 juni a.s. wordt in Boekel weer het traditionele Tuigpaarden- en Hackney en Friezenconcours van de Rutger van Herpenruiters gehouden. We zijn er trots op dat we dit, in het Boekel 700 jaar, voor de 20e keer gaan organiseren! Dit allemaal met onze enthousiaste leden en een hoop vrijwilligers waar we ieder jaar weer een beroep op mogen doen! Het voor Brabant unieke concours, dat inmiddels een vaste plaats op de landelijke wedstrijdkalender heeft verworven, belooft ook dit jaar weer een paardensportevenement van de bovenste plank te worden. Wij hebben voor u een programma met ruim 18 rubrieken waarin tuigpaarden, hackney’s, friezen en koudbloedpaarden in diverse categorieën strijden om de hoogste eer. Daarnaast mogen we ook 2 nieuwe rubrieken presenteren, namelijk de aangespannen Shetland pony’s, zij zullen u versteld laten staan van hun loop en showlust voor de wagen. Natuurlijk prijken ook de namen van onze plaatselijke favorieten op de startlijsten en zij zullen er alles aan doen om zich in de strijd om de eerste plaatsen te mengen. Dhr. W.v.Ginneken zal tijdens de wedstrijd het publiek voorzien van informatie, waardoor het ook voor een leek op aangespannen paardensport interessant wordt om naar te kijken. Genieten van de betoverende schoonheid van de paarden en de manier waarop ze zich presenteren aan het publiek. Wat kunt u verder verwachten op dit middag en avondconcours. Noemenswaardig is zeker te vermelden, dat we dit jaar 2 leuke blokken van het Dunsjede Hynders, een Friezen paarden

showteam aan mogen kondigen, en daarnaast ook nog een prachtige voltigeshow , wat deze dag mooi afwisselend maakt. De dames met hun Friezen paarden zullen de hele dag op het terrein aanwezig zijn, voor de kinderen leuk om deze zwarte parels eens van dichtbij te kunnen bekijken, erop te zitten of gewoon te aaien! Daarnaast onze jaarlijkse loterij, onze leden gaan weer rond om zoveel mogelijk lootjes te verkopen, wat weer mooie prijzen gaat opleveren. Zoals u ziet is het een uitje voor het hele gezin. Laat uw kinderen eens kennis maken met deze mooie tak van sport. De entree voor dit concours is € 5,= per persoon met gratis 1 consumptiebon (kinderen t/m 12 jaar gratis entree). U bent op zaterdag 15 juni a.s. vanaf 15.00 uur van harte welkom op het terrein gelegen op sportpark “De Donk“ in Boekel.

worden op een klein maar wel windvrij terras. Het slappe bruine drankje ging er goed in. Meerdere clubs uit de omgeving hadden deze pauzeplaats ook ontdekt, binnen een kwartier zat het binnen en buiten vol. Ook na de pauze moest er nog wat geklommen worden en dat was niet voor iedereen heel leuk. Maar op het pont in Cuijck kon er even gerust worden en genoten we van het mooie uitzicht op het water en de oevers. Was het tempo voor de pauze enigszins aangepast aan de wind, na de pauze ging het als een spoor. Terug in Boekel moesten we nog even omrijden i.v.m. de classic motorrace. En waren er ook nog felicitaties voor Gerard en Will, zij zijn ook opa en oma geworden. Volgende week gaan we weer naar Duitsland. We rijden dan de Niersroute2. De Bgroep rijdt de Kevelaertocht. Voor vertrektijden zie het toerboekje. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

POSTDUIVENVERENIGING

Wieler Toer Club Boekel Eigenlijk stond er een andere tocht op het programma. Door drukke sportprestaties werd er geruild. Ronnie, Petro en Frans reden de Grand Ballon in de Vogezen. Arno en Gerard zijn naar de Alpen geweest. Arno reed op woensdag en Gerard op donderdag de Alpe d’Huzes. Vandaar de andere tocht. Was de lucht nog wat grauw in de ochtend, de zon liet zich toch steeds meer zien en werd sterker dan de donkere lucht. Gelukkig maar, want de Kleefse tocht is een bijzondere mooie tocht. Met ook nog wat gemene klimmetjes net voor de pauze. De koffie kon buiten gedronken

De Snelvliegers

Zaterdag 8 juni werd de eerste 1-daagse fondvlucht van de afdeling OBr. georganiseerd Afstand naar Boekel 625 kilometer. Eendaagse fondvluchten zijn tussen de 500 tot 750 kilometer. Het werd een zeer zware vlucht . Gelost om 06.30 uur in het Franse Montlucon met een harde nowind. Eerste duif geklokt om 15.46.42 uur, laatste prijsduif om 17.31.00 uur. Deelname 100 duiven. De uitslag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 E.Diepeveen (mee 36 duiven/21 pr.); 5 M.Reybroek (mee 10 duiven/1 pr.) 13 P.Smits (mee 17 duiven/8 pr.) 17 A.Engelen (mee 24 duiven/4 pr.). Eveneens zaterdag 8 juni een vitesse vlucht vanaf het Noord-Franse Laon. Gemiddelde afstand naar Boekel 271 kilometer (Vitesse vluchten zijn wedvluchten tussen 90 /300 kilometer). Laon werd een taaie vlucht. Gelost om 08.15 uur. De eerste duif geklokt om 12.07.41 uur, de laatste om 12.34.00 uur. Deelname 236 duiven. De uitslag: 1, 3, 4, 5 Comb.v.d.Vossenberg (mee 12 duiven/9 pr.); 2, 7, 8 E.Diepeveen (mee 51 duiven/26 pr.); 9, 10 A.Engelen (mee 30 duiven/13 pr.); 12 R.v.d.Wassenberg (mee 9 duiven/5 pr.); 21, 22 C.v.d.Heuvel (mee 21 duiven/10 pr.); 23 M.v.Melis 23 (mee 8 duiven/2 pr.; 41 P.Penninx (mee 8 duiven 4 pr.; 43 W.Michiels (mee 30 duiven/2 pr.) 74 L.Terluin (mee 11 duiven/1 pr.).


Sport Interne competitie Afgelopen donderdag was het een drukke, maar gezellige bedoeling in sporthal De Burcht. Om 18.00 uur begonnen de mini’s en aspiranten met hun laatste interne competitie. Gelukkig hadden we, net als voorgaande interne competitie avonden, de hulp van diverse ouders om alle activiteiten te kunnen begeleiden. Ook deze avond werd er nog fanatiek gestreden om de laatste punten. Bij mini’s was het Kirsten Willems die de meeste punten wist te behalen, meer dan terecht dus dat ze al sinds januari meetraint met de aspiranten. De winnaar van de avond bij de mini’s was Siem Kanters uit Boerdonk. En ook bij de aspiranten was er een trotste winnaar, namelijk Bram Matheeuwsen uit Erp.

Winnaars interne competitie vlnr Kirsten, Siem en Bram

Ouder-kind toernooi junioren Ook was er op dezelfde avond het ouderkind toernooi voor de junioren t/m 13 jaar. Hier werden diverse spannende partijen gespeeld. Volgende week de ervaringen van een deelnemer in deze krant. Sportdag Boekel 700 Als u meegedaan heeft aan de sportdag ter ere van Boekel 700 dan heeft u ook kennis kunnen maken met onze vereniging. Tijdens de dag werd er niet gewoon gebadminton, nee er werd speedmintonnen gespeeld. Dit is een combinatie van badminton, squash en tennis. De grootte van een officieel veld komt overeen met een

Berichten

tennisbaan (bij dubbelspel of half veld bij enkelspel), het racket lijkt op een squash racket en er wordt gespeeld met een speeder, die eruitziet als een badmintonshuttle alleen dan van andere materiaal. We hopen dat u het leuk vond om een keer op een andere manier bezig te zijn met badminton. Lid worden? Er zijn nog 3 weken waarop je kunt komen proberen of badminton iets voor jou is. Op donderdag 13, 20 en 27 juni, daarna hebben wij ook vakantie. Ben jij tussen de 6 en 11 jaar oud (na de vakantie groep 3-8)? Dan ben je van harte welkom van 18.0019.00 uur. Badminton is er niet alleen voor de schoolgaande jeugd van Boekel, Venhorst en andere dorpen uit de omgeving. Wij hebben ook twee tijden waarop er door volwassenen gebadminton kan worden, namelijk op woensdag van 9.00-10.30 uur en op donderdag van 20.00-22.00 uur. Voor iedereen die wil komen proberen zorgen wij dat er een racket klaar ligt. Wil je meer informatie? Neem een kijkje op onze site: www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v.Zutven (tel. 0645746662). Tot ziens bij ’t Veertje!

KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen loterij zaterdag 1 juni 2013 Hoofdprijs, geschonken door, winnend lot 1e prijs Samsung Galaxy Tab, J.E.S., lot 1092; 2e prijs 2 vouchers van € 55,00 voor personal training, sportmassage of voedingsanalyse, Heuveltraining, lot 0213; 3e prijs Smeerset, Meybo, lot 0599; 4e prijs Verwenset, Studio Attitude, lot 1079; 5e prijs Boekelse bon € 50,00, Vadoca, lot 0479; Streekpakket, Distri Culinair, lot 0333; Lekkernij, Bakker v.d. Ven, lot 0493; Cadeaubon, Schoonheidssalon Neeltje, lot 0018; Cadeaubon, Kapsalon Me & You, lot 0481; Sporttas met sokken, Van Rijbroek Mode & Sport, lot 1936; Sieraad, Juwelier v.d.Ven, lot 0345; Cadeaupakket met tas, O’chelle, lot 0799; Cadeaupakket met tas, O’chelle, lot 1185; 1 meter stiften, The Read shop, lot 1441. Typefouten onder voorbehoud. Prijzen worden thuisbezorgd. Korfbalvereniging J.E.S. bedankt iedereen voor hun medewerking aan de loterij.


Sport Hockeyclub Boekel

Meisjes C2 van HCB kampioen! De meiden C2 waren zaterdag een beetje zenuwachtig. Vorige week won het team namelijk van Venray, waardoor Boekel de kans had om kampioen te worden. De meiden wonnen met 4-0 van Gemert en haalden het kampioenschap binnen. De wedstrijd startte tegen het team van Gemert. De tegenstander gaf ons te kennen dat MC2 de titel nog niet in the pocket had en Gemert begon aanvallend sterk. Maar met grandioze reddingsacties van de Boekelse keeper bleef de teller op nul. Boekel vocht terug en wist dat ze het niet cadeau gingen krijgen. Al snel viel de eer-

Berichten

ste goal. Vera scoorde vlekkeloos de 0-1. Het zelfvertrouwen groeide en het publiek was niet meer te houden. Al snel volgde de 0-2 met een harde knal van Nienke. Met die stand gingen we de rust in. Een peptalk was niet echt nodig want de meiden hadden goed in de gaten dat ze er nog niet waren. De tweede helft bleef zowel Boekel als Gemert fel. Maar de kracht lag meer bij de Boekelse aanvallende meiden en Demi scoorde de 0-3. Toen ontstond er wat rust en de platte kar werd opgeroepen. Maar dit was nog niet alles en met wederom een mooie voorzet scoorde Demi de laatste goal en eindigde de wedstrijd in 04 voor de meiden van Hc Boekel. Topwedstrijd met een super sportieve tegenstander. En voor de meiden C2? Zij gaan naar de

tweede klasse. Super prestatie! Joan van den Elzen Verreikerverhuur sponsort aanplanting terras hockeyclub Boekel Alle leden van hockeyclub Boekel die de afgelopen maanden voor trainingen en wedstrijden naar de club kwamen, zullen de verfraaiing van het terras wel opgemerkt hebben. Daar staan sinds een tijdje twee boompjes, bloembakken en een aantal struiken. Deze beplanting is gesponsord door Joan van den Elzen Verreikerverhuur, het bedrijf dat gevestigd is aan de Zandhoek in Boekel. Eigenaren van het bedrijf zijn Joan en Willeke van den Elzen, de ouders van Emmie, die zaterdag nog kampioen werd met haar team MC2. “Wij willen graag wat doen voor de verenigingen waar onze kinderen sporten”, vertelt Willeke. Zij en haar man besloten eem bedrag te doneren voor het ’pimpen’ van het terras. Inmiddels staan de aangeschafte boompjes en de struiken flink in bloei en dat zorgt voor een mooie entree bij hockeyclub Boekel. Het bestuur en alle leden van de hockeyclub willen Joan van den Elzen Verreikerverhuur hartelijk danken voor de sponsoring.

Boven v.l.n.r.: trainster Nicole v.Sleeuwen, Rosie Meulenmeester, Emmie v.d.Elzen, Yvette Teunissen, Eva v.d.Elzen, Vera Nijhuis, Nienke Klokgieter, Sarah Felix, Noa Biemans, Manon Reijbroek, trainster Marelke Rijkers. Midden vv.l.n.r.: coach Ludgera Teunissen, Demi v.Grinsven, Dionne v.d.Ven, Loes Robben, Mara de Beer, Marieke Oppers, coach Colinda v.Grinsven. Liggend keepster Evi v.d.Heijden.

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

v.l.n.r.: voorzitter Maurice Franssen van hockeyclub Boekel, Willeke en Joan van den Elzen staan bij een gedeelte van de aanplanting op het terras. De boompjes en struiken staan flink in bloei.

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

A l l e r h a n d e vrijdag 23 augustus 2013

Tweede oproep!! Graag willen wij U herinneren aan de poëziewedstrijd in het kader van De Avond van de Poëzie die gehouden wordt in Nia Domo vrijdag 23 augustus a.s. Deze avond is tevens de aftrap naar de Feestweek Boekel 700. Om deze feestelijke editie luister bij te zetten hebben wij enkele prominente Boekelnaren bereid gevonden ook aan deze poëziewedstrijd mee te doen! Dichters/dichteressen onder ons: de sluitingsdatum van de poëziewedstrijd is op 24 juni a.s. Gedichten kunnen worden ingeleverd van nu t/m 24 juni bij Nia Domo of de bibliotheek. Digitaal kan ook: poezie@bibliotheekdlb.nl

Voor de goede orde: Het thema voor 2013 is: “Het is feest in mijn pen”. Een gedicht dient minimaal 6 regels te bevatten en maximaal op een A-viertje te passen. De Avond van de Poëzie begint om 19.30 uur: alle belangstellenden zijn van harte welkom!

volop 2e hands FIETSEN Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

veranda, carport & terrasoverkapping

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisse-

A l l e r h a n d e lende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten € 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond € 9.25 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of Receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------Uw KAPSTER aan huis voor jong en oud. Hairstyle Diana, tel. 06-50892601.

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Feestje thuis?

WIJ VERZORGEN UW FEEST COMPLEET Kijk op onze vernieuwde site www.vanderzandenverhuur.nl Van der Zanden Verhuur 06 15387790

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

E L E K T R O T E C H N I E K

i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

uitslag op alle bestratingen. ◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4

- Verhuur van PuIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------DEUREN, KOZIJNEN, RAMEN desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------`

A l l e r h a n d e GYM- & TURNVERENIGING

Veerkracht

VEERKRACHT Clubkampioenschappen 2013 Op zaterdag 15 juni vinden in Sporthal ‘De Burcht’ te Boekel de jaarlijkse Clubkampioenschappen plaats van Turnvereniging Veerkracht. De 61 deelnemende

GYM- EN TURNVERENIGING

kinderen tonen dan hun vorderingen van het afgelopen jaar aan hun ouders, broers, zusjes, opa’s en oma’s, op onderdelen als brug, trampoline, lange mat of tumblingbaan, ringen en balk. Iedereen die wil komen kijken is van harte welkom. Iedere trainingsgroep neemt deel op een bepaald uur, de prijsuitreiking is iedere keer aansluitend aan het einde van dat uur: Aanvang 11.30 uur. Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288 HONDENTRIMSALON

DINO Greetje van de Hoogen donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Even niet zo lekker in je vel? Coachingpraktijk de Vlinder helpt je weer op weg. www.coachingdevlinder.com, tel. 0652461845, Venhorst. ------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Te Koop ASPERGES (ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

TE KOOP De Biezen 32 - Venhorst VRIJSTAANDE WONING

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Prijs van € 285.000,00 KK Meer info zie: www.funda.nl

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van maag of darmklachten?

Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch

Mutshoek 3 - tel. 321402

John Rambach

A l l e r h a n d e Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Samba Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

Productieruimte te huur in Boekel, ca. 345 m2 voorzien van alle faciliteiten, incl. kantoor. Uitermate geschikt voor catering en/of kookstudio. Voor meer info kunt u bellen met M. Toonen t 0492-321409 / m 06-23301913

Nu ook

AUTOBANDEN

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen

VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

ARIE V.D. BROEK MONTAGEBEDRIJF

voor ONDERHOUD, SERVICE en REPARATIES aan sanitair, riolering, dakwerk, zinkwerk, waterleiding en voor KEUKENMONTAGE. Tel. 0492-323324 - b.g.g. 06-22479185

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingenmachinale en/of aanmeldingen houtbewerking boekel Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STuCADOORSBEDRIjF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------TE KOOP gashaard en fietsendrager. Tel. 0492-325176. -------------------------------------------------TE HUUR groot vakantiehuis in Belg. Ardennen voor 14 personen. Met grote sauna en zonnetunnel, 6 slaapkamers, 3

douches. Kijk voor www.salle1038d.nl

meer

info

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Do oren

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

VAN DEN ELZEN Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Elzen

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOuWBEDRIjF

VanELEKTROTECHNISCH den

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

STUKADOORSBEDRIJF

elektrotechniek

van der Ven

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THuISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00-

Rombout

13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

info@romboutbestratingen.nl Spechtlaan 25 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOuWSTOFFEN- HOuTHANDEL MACHINALE HOuTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden