27e jaargang nr 48; 5 juni 2013

Page 1

27e Jaargang nr. 48 - 5 juni 2013

Sambanda steunt De Speeltrein tijdens Samba Cinco

Op zondag 30 juni organiseert Sambanda, de Sambaband uit Boekel en Handel, opnieuw het jaarlijkse muziekfestival Samba Cinco in Boekel. Op deze dag zullen 5 sambabands afwisselend optreden op het Sint Agathaplein. Omdat Sambanda dit jaar 5 jaar bestaat, hebben ze besloten tijdens deze middag geld in te zamelen voor de Boekelse Stichting De Speeltrein. Voor opgroeiende kinderen is het enorm belangrijk dat ze in een leuke en veilige omgeving buiten kunnen spelen, dicht bij huis. Stichting De Speeltrein is in het leven geroepen om voor de kinderen uit Boekel en Venhorst nieuwe speelterreinen te realiseren en bestaande op te knappen. Daar is en blijft veel geld voor nodig. ‘Omdat wij zelf ook graag buiten spelen en soms ook net klèn jong zijn, is er een prima klik met De Speeltrein’, vertelt muzikaal leider van Sambanda, Jeroen

v.d.Spank. ‘Tijdens Samba Cinco mogen we ieder jaar weer veel kinderen op het Sint Agathaplein ontvangen. Ze zijn dan erg onder de indruk van de vrolijke muziek en zitten vol bewondering soms letterlijk óp het podium te kijken. Ook kunnen ze heerlijk spelen op het springkussen of gratis lekkere ranja tappen.’ ‘Omdat Samba Cinco gratis toegankelijk is, willen we de bezoekers om een vrije gift vragen. Onder andere bij de verkoop van consumptiebonnen staat een collectebus waar het wisselgeld in mag’, aldus Jeroen. Ook zal Sambanda een privéoptreden veilen onder het publiek. Daarnaast zullen er mensen van De Speeltrein bij Samba Cinco aanwezig zijn, om uitleg te geven over de projecten die gerealiseerd zijn en nog komen. Ook kunnen eventuele nieuwe vrijwilligers zich dan aanmelden. Sambanda en De Speeltrein hopen op uw

komst op zondagmiddag 30 juni, de eerste zondag van de schoolvakanties. Kijk voor meer info op www.sambacinco.nl of www.despeeltrein.nl

BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING

BLOK TV uitzending De volgende BLOK TV uitzending is te zien op zaterdag en zondag 8 en 9 juni 2013. De uitzending start op zaterdag om 18.00 uur, daarna kunt u tot maandagochtend 10.00 uur elk uur naar de herhaling kijken. Onder andere de volgende onderwerpen vullen deze uitzending; Knipoog festival. Sport BV handbal. Gildefeesten. Zeskamp Venhorst. Bloknieuws en de Blokkrant. Het definitieve programmaoverzicht kunt u eind van de week in de Blokkrant vinden. Ga voor uitzending gemist naar: www.bloktv.nl. Bij de Blok zit u op de 1e rang en veel kijkplezier toegewenst.

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

verzekeringen

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 8 juni: 17.30 u Overleden ouders v.Sinten-Vogels; Johnny v.Asseldonk en fam.v. Asseldonk-Peters; overleden ouders Beekmans-Emonds; Sjef Jeurissen (vwg. verjaardag). Zondag 9 juni, 10de zondag door het jaar: 10.30u u m.m.v. het seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Jans v.d.Wetering; Jeanette Baayens. Maandag 10 juni: 19.00 u Frans Vesters; Mien v.BerloOosterholt. Woensdag 12 juni: 19.00 u Willem en Mina Verbrugge-v.d. Elsen en Piet Slits; Jan en Mien Bongers en zonen Wim en Eric; Wim v.d. Broek (vwg. verjaardag) en overleden fam.v.d.Broek-v.d.Aa. SACrAMEnT van de DOOP ontvangen: Uden: Fieke Donkers Zeeland: Hent Verbakel

OVErLEDEn: Boekel: 27/5 Corrie Strijbosch-Hazenveld 74 jaar

VriJWiLLiGErS van de parochie uit Boekel. Op zondagmiddag 9 juni vindt er voor de

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

vrijwilligers (en hun partner) een vrijwilligersmiddag plaats. Plaats: in het Luciagebouw en in de tuin van de pastorie in Boekel. 15.00 uur : Ontvangst met koffie en een drankje. Van 17.00 tot 18.00 uur zal de frietwagen weer in de tuin van de pastorie staan, voor een lekker hapje. We zouden het fijn vinden om alle vrijwilligers te ontmoeten. U bent van harte welkom

FAMiLiEViErinG Er staat weer een familieviering gepland in onze parochiekerk St.Petrus te Uden voor alle gezinnen uit onze gehele parochie. We vieren eerst samen een gezinsviering in de kerk, deze begint om 10.30 uur, waarna we naar het Parochiecentrum oversteken om daar nog een gezellig en informatief samenzijn te hebben tot ongeveer 12.30 uur. De kinderen hebben per leeftijd ieder hun eigen programma, zo ook de volwassenen. Het thema is deze keer: De H. Geest. Voor deze familieviering nodigen we weer iedereen uit op zondag 9 juni a.s., aanmelden vooraf via het parochiecentrum is zeer wenselijk voor een goede organisatie, graag tot dan!

LOPEnD VUUr ii. Op 29 en 30 juni wordt in onze parochie een kleinere versie gehouden van het destijds zo grootse Geloofsfeest” Lopend

Vuur”. Eén van de activiteiten bij “Lopend Vuur 2” is een spullenmarkt. Als u nog bruikbare, kleine goederen (geen meubels of TV’s) over hebt zou het heel fijn zijn als u die wilt brengen naar de voormalige Pius X-kerk in Uden, op woensdagochtend van 09.00 en 12.00 uur.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 8 juni 19.00 uur + Zondag 9 juni 10.00 uur: riek Versteden-Bayens; Hans vd. Horst; Christ Gerrits; Gerardus v.d. Ven, Wil-helmina v.Dijk zijn echtgenote en overleden familie. Donderdag 13 juni: 19.00 u intenties kerkgangers.

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 8 juni: 19.00 u niels en Tim Hoogeveen Mw.v.Zon-Mw.royakkers

AANBIEDINGEN donderdag 6 t/m woensdag 12 juni:

Abrikozenvlaai

€ 9.

50

MET SLAGROOM

Aardbeischelpen

4 voor

80

MULTIVITAMINENBROOD Maak KANS op een ELECTRISCHE SCOOTER bij aankoop van Vikornbrood

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

50

€ 1.

Vikorn

Mueslybollen

€ 5.

6 voor

€ 3.

00

€ 11.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Zondag 9 juni: 10.00 u Willy v.Oort-Theo Hoogeveen Hr.Donkers-Mw.Kanters Donderdag 13 juni: 19.00 u Martenise

DAnK: Overweldigend door het overweldigend feest van vandaag sta ik een keer met mijn mond vol tanden. Daar zijn geen woorden voor! Hoe kan ik in deze genoeg bedanken: de boogbouwers, de bloemenmeisjes, de fanfare, de organisaoren, de acolythen, diaken Henk, de delegatie uit Mozambique - de zon die hij letterlijk meebracht, de vele kado’s (meestal in de vorm van gebotteld wijwater of Lourdeswater). Om het mij gemakkelijk te maken val ik maar in herhaling: dank, dank, dank! GEDOOPT: Tygo, zoon van Gian en Anita Derks. Proficiat!

Terugzien in dankbaarheid

Donderdag 30 mei 1953, in de Sint Jan in Den Bosch worden 14 priesters gewijd. Onder hen Piet van Velthoven. na zijn werk als aalmoezenier wordt hij pastoor in Venhorst. Als hij met pensioen gaat, is dit voor hem geen reden om zijn pastorale werkzaamheden aan de wilgen te hangen. Want nog wekelijks gaat hij in de Venhorstse St. Jozefkerk tijdens drie diensten voor, een op donderdag en twee in het weekend. Verder verzorgt hij nog doop- of

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Een bekend beeld in Venhorst. Na de viering een lekkernij voor de jongste kerkbezoekers. Foto: Weekblad Boekel & Venhorst

andere feestelijke vieringen, uitvaarten, en andere missen. Afgelopen zondag stond de pastoor samen met zijn familie, parochianen, koor en gilde even stil bij zijn 60-jarig jubileum. De jubilaris ging de mis zelf voor, samen met pater André van Zon en diaken Henk van Thiel. in zijn preek gaf hij aan met dankbaarheid terug te zien op alle jaren.

En zoals hij zei ‘komen er nog vele’, want hij had er nog wat jaren aan de Heer bijgevraagd.’ na afloop werd hij toegezongen door het parochieel zangkoor en bij het verlaten van de kerk werden hem vrolijke noten toegespeeld door de fanfare. in Plein 31 werd hij daarna nog door velen gefelicteerd.

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 juni

€ 380 4 stuks € 600 per stuk € 225

Drumsticks GEMARINEERD Griekse kipfilet Italiaanse bol

4 stuks

Pineapple inside

Barbecueworstjes

lekker gekruid stukje varkenshaas met tropische verrassing

elke 4e

100 gram

€ 225

GRATIS

VLEESWARENTRIO 100 gr. gebraden gehakt 100 gr. snijworst 100 gr. slagersachterham samen voor

€ 395

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 9.95 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 10.45 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten Inclusief barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING restafval/tariefzak & vrijdag 7 juni Plastic verpakkingsafval vrijdag 14 juni GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat. Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

✠De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoep-

tegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

âœ

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 15 mei 2013 Verloren: - zilverkleurige hanger met naam (nohnar) - fietssleutel met Albert Heijn bonuskaart - fietspompje, SKS piccolo Germany

Gevonden: - zwarte motorrijbroek met zilveren strepen merk Macna - herenportemonnee Floris van Bommel, bruin/paars met div. pasjes - gouden slavenarmband (glad) met veiligheidssluiting, breedte 1/2 cm - iPhone 4 Apple, zwart in zwartlederen klaphoesje

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. (U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

OPENBARE INFORMATIEAVOND Onderwerp: voorjaarsnota Op dinsdag 11 juni 2013 wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent.

Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. Locatie: de raadzaal van het gemeentehuis. Er zal deze avond een technische toelichting worden gegeven op de gemeentelijke voorjaarsnota.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Buurtvereniging de Voskuilen voor het houden van een buurtfeest op 8 juni 2013 van 15:00 uur tot 23:00 uur op het grasveld aan de Heikneuter te Venhorst; - Volleybalvereniging Unitas voor het houden van een beachvolleybal toernooi op 7 juli 2013 van 10:00 uur tot 18:00 uur op het sportpark de Donk; - Toneelvereniging Dorpsgenot, Open Doek Venhorst en To-


Gemeenteberichten neelclub Boekel in het kader van Boekel 700, het houden van toneelvoorstellingen op 15 en 16 juni 2013 van 14:00 uur tot 21:00 uur op het Sint Agathaplein te Boekel.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: - HSV rutger van Herpenruiters voor het organiseren en houden van een paardenconcours op 15 juni 2013 (verzenddatum 27 mei 2013); - Terraveen Forzato Combinatie voor het organiseren en houden van een volleybaltoernooi van 5 tot en met 7 juli 2013 (verzenddatum 29 mei 2013).

Verleende ontheffing aan: - H.H.M. van de rijt voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens het paardenconcours op 15 juni 2013 (verzenddatum 27 mei 2013); - S.A.L.C. van ras voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens het volleybaltoernooi van 5 tot en met 7 juli 2013 (verzenddatum 29 mei 2013).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 4 juni 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

gedumpt.

Heeft u iets gezien of heeft u aanwijzingen die kunnen leiden naar de dader, neem dan contact op met de gemeente Boekel via telefoonnummer 0492-326800. Wilt u liever anoniem informatie doorgeven, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met het paardenconcours op het evenemententerrein in Boekel op 15 juni 2013.

in verband hiermee wordt op 15 juni 2013 van 08.00 uur tot 22.00 uur de Waterval afgesloten voor alle verkeer behalve voor fietsers en voetgangers. De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden.

Boekel, 4 juni 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor : omgevingsvergunning tweede fase activiteit bouwen; het verbouwen van een woonhuis met aanbouw Locatie : De Koekoeksbloem 45, Venhorst Datum ontvangst : 22 mei 2013 Voor

: activiteiten beperkte milieutoets en bouwen; het bouwen van een opslagloods en extra biggenafdelingen aan een bestaande stal. Locatie : Het Goor 11, Boekel Datum ontvangst : 24 mei 2013 Voor

PLASTIC AFVAL GEDUMPT OP DE MUTSHOEK Op de Mutshoek in Boekel is tot twee keer toe illegaal een volle container plastic afval gedumpt. Het gaat om landbouwplastic en plastic afkomstig van hooibalen. Het afval is waarschijnlijk zaterdagavond of -nacht 25 mei en maandagavond of -nacht 27 mei

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een inlandse eik Locatie : aan de Voskuilenweg nabij sportcomplex J.E.S. Datum ontvangst : 22 mei 2013

Voor

: activiteit bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het bouwen van een twee-onder-een-kapper Locatie : Korenbloem 1 en 3, Boekel Datum ontvangst : 28 mei 2013


Gemeenteberichten Voor

: activiteit bouwen: Het verplaatsen van een kozijn Locatie : Kennedystraat 32, Boekel Datum ontvangst : 28 mei 2013 ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

Locatie: Verzenddatum

Voor

activiteit bouwen; het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van een woning Bouwensstraat 6, Boekel 27 mei 2013

activiteit bouwen; het oprichten van een tuinhuis

Locatie Verzenddatum

Molenstraat 3b, Boekel 28 mei 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van dinsdag 21 mei jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Op 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet Veiligheidsregio (Wvr) in werking getreden. Op basis van deze wet dienen de colleges een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Tevens kan de politie formeel niet langer deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling en dient daarom uit te treden. Uittreding heeft echter gevolgen voor de financiële verhouding tussen de politie en de veiligheidsregio. Deze gevolgen kunnen pas volledig duidelijk zijn als helder is wat het effect zal zijn van de schaalvergroting (nationalisering )van de meldkamers. Tot die tijd blijft de politie deelnemer aan de regeling.

Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant Het college legt de begroting GGD Hart voor Brabant 2014 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Waarbij voorgesteld

B o e k e l

Wandelspeurtocht donderdag 6 juni We starten om 19.00 uur vanaf La Compagnie, Kerkstraat 52. De fietsen kunnen we daar laten staan. na de wandeltocht is er het welbekende broodje kroket / frikandel. Opgeven kan telefonisch bij Maria tel: 322623 of Leny 323039 tot dinsdag 4 juni. De kosten zijn € 6,- (graag gepast) te

wordt een positieve zienswijze te geven over de inhoudelijke koers van de begroting en de financiële koers ter kennisgeving aan te nemen. Dit met de voorwaarde dat het Algemeen Bestuur van de GGD bij de voorjaarsnota 2015 met voorstellen/scenario’s komt waarin inhoudelijke keuzes worden gemaakt voor wat betreft de taken en de rol van de GGD met daaraan gekoppeld de financiële consequenties, waarbij de financiële uitgangspunten van de begroting 2013 leidend zijn. Instemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant Het college van B&W heeft besloten de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant aan de gemeenteraad voor te leggen.

betalen bij vertrek. Graag tot ziens. Excursie naar tuin in Veghel donderdag 20 juni. Donderdag 20 juni gaan we een kijkje nemen in de tuin van de Fam. Timmermans in Veghel. Aanvang: 14.30 uur, vertrek gezamenlijk vanaf het St. Janplein om 14.00 uur met auto’s. Kosten € 2,50. U kunt zich hiervoor opgeven tot maandag 17 juni bij Mieke tel: 0492-322392. Met vriendelijke groet. Bestuur KVO Boekel

Collecte Rode Kruis

in de week van 9 t/m 15 juni is de collecte van het rode Kruis. Tijdens die collecte komen de collectanten aan de deur in Boekel. Het geld wordt op een goede manier besteed aan de vele goede doelen die het rode Kruis telt. Het rode Kruis helpt mensen die behoefte hebben aan contact, ontspanning of praktische hulp bij dagelijkse dingen. Open uw deur en geef met gulle hand en help het rode Kruis helpen. Voor mee info: Henny Bos, tel. 322038.


Jeugd brandweerspel uit de kast Baldadig spuiten enkele jongens elkaar nat met de spuit. Een moment van jongensachtige speelsheid op het Sint Agathaplein om daarna weer aandachtig de spuit te richten op het molentje, wat draaiende gehouden moet worden door de straal water met als doel het emmertje vol met water te krijgen. Een harde wind blaast het water terug, dat mag de pret niet drukken voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen uit Boekel en Venhorst. Zij speelden zondagmiddag het oude brandweerspel met ondermeer op blokjes richten en de bal wegspuiten. Dertig jaar geleden werd dat georganiseerd door de vrijwillige brandweer en nu weer uit de brandweerkast gehaald ter ere van het 700 jaar bestaan van Boekel. Gezien de belangstelling en pret van de deelnemers wordt het wellicht weer een traditie. Terug in de tijd met drie toneelclubs Drie toneelclubs spelen gezamenlijk een openlucht toneelspel op het St. Agathaplein in Boekel. Toneelclub Boekel,

Dorpsgenot uit Boekel en Open Doek uit Venhorst zijn in het verleden gedoken om vroegere tijden te laten herbeleven op het podium. ieder speelt een één akte uit 1313, 1717 en 1997. De 3 clubs hebben schrijver Jan Smeets aangetrokken om 3 verhaaltjes te schrijven met als basis het 700 jaar bestaan van Boekel. Op het plein staan 3 podia opgesteld. Op eigen podium wordt de éénakter binnen een half uur opgevoerd. Als Dorpsgenot begint, komen daarna de 2 andere clubs aan de beurt. Het is een doorlopende voorstelling. Drie keer wordt dezelfde uitvoering gespeeld. Het publiek kan aansluiten bij iedere voorstelling, alsof het nieuw is. De kleding is aangepast aan de tijd. Dorpsgenot begint met het verhaal uit 1313 Boekel in de aanbieding. Vier dorpsomroepers kondigen aan dat het feest is in Boekel. Waarom het een eigen grond gebied heeft verkregen. Daarna komt het jaar 1717 tot leven met het stuk Erpse grond of Boekelse grond? De 7 spelers van Open Venhorst spelen een grensconflict uit die tijd. Toneelclub Boekel brengt de annexatie uit 1997 aan de orde. Op een terras discussiëren 5 burgemeesters hoe ze Boekel kunnen

inpalmen ofwel inpikken. De voorstellingen zijn op zaterdag 15 juni om 16.00 uur, 18.00 uur en 20.00 uur. Op zondag om 15.00 uur, 17.00 uur en 19.00 uur. De toegang is gratis. Boekel in oude kranten Bron: heemkundekring Sint Achgten op Boeckel Uit: Oost Brabant Nieuwtjes rondom nieuwbouw kerk Boekel, zaterdag 31 mei 1924 Dinsdag legden de opperlieden aan de nieuwe kerk het werk neer. Men eiste een hoger loon. Tot heden werd 0.25 cent per uur betaald. Geëist werd 0.30 cent per uur. De aannemer was wel genegen een uurloon van 0.30 cent te betalen. Boekel, woensdag 4 juni 1924 De bedrijvigheid aan de r.K. kerk neemt toe. Wij horen de electro motoren reeds snorren, de zagen sjierpen en de kruiwagens vliegen omhoog. Het werk vordert uitstekend. Boekel, vrijdag 4 juni 1924 Met de bouw van de nieuwe kerk worden goede vorderingen gemaakt. Het steigerwerk, om de betonwerken van pilaren en gewelven te kunnen uitvoeren, is reusachtig. De werkzaamheden aan het gasthuis zijn ook in vollen gang. Een en ander maakt dat in de buurt een zeldzame bedrijvigheid heerscht en verwekt veler belangstelling.

Foto: Weekblad Boekel & Venhorst

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNAMIEK.NL

Kerkstraat rond 1925. De nieuwe parochiekerk van St. Agatha, gebouwd door de gebroeders Franssen (architecten) gezien vanuit het zuid-westen. De foto is gemaakt bij de oplevering van de kerk in 1925. Links op de foto de oude pastorie (gesloopt in 1928). Rechts van de kerk het woonhuis van de gebroeders van de Burgt (nu slijterij, pas verbouwd tot bloemenwinkel). De twee hekken op de voorgrond vormden de afscherming voor de Kerkeloop, die van de Peel af kwam, en richting de Leigraaf liep.

Kijk voor meer oude nieuwtjes: www. Boekel700.nl Pr. commissie Boekel700, Henny Bos


De bosberg 82 - boekel

In gewilde woonwijk, aan een groot park ligt deze goed onderhouden vrijstaande woning met een inpandige garage, carport en een onder architectuur aangelegde tuin. De woning met 3 slaapkamers en een ruime zolder is voorzien van een luxe badkamer en toiletruimte.

Algemeen: - Overal dubbele beglazing. Luxe sanitair. Lichte ruimtes door de vele ramen. - Bij de woning bestaat de mogelijkheid om tot ca. 60 m2 kantoor/praktijkruimte aan te bouwen. De vergunning/toestemming hiervoor is haalbaar. - Inhoud woonhuis ca. 480 m3 (incl. garage). Perceelsgrootte 443 m2.

€ 319.500,00 k.k.

! s j i r p e p r e h c s Zé é r

elisabethplaats 4 - 5421 lC geMerT - 0492-363038


Feestelijke opening van ‘t Boekeltje

Op donderdag 2 mei werd op Huize Padua een tweedehands boekenwinkeltje geopend. Dit op initiatief van Lissa (rechts op de foto), die zelf ook graag leest. rob Plum, geestelijk verzorger, deed het openingswoord en hierna volgde een voordracht van schrijver Willem Schellekens. Dorethé maakte de winnaar van de prijsvraag voor de naam van het winkeltje bekend: Dave, die de naam ’t Boekeltje had bedacht. Wij vonden deze zeer bijzonder en toepasselijk. Hierna knipte Lissa het lint door en daarmee was 't Boekeltje geopend. iedereen snuffelde lekker rond onder het genot van een hapje en een drankje. Er werden ook meteen boeken verkocht. 't Boekeltje is elke donderdagmiddag geopend van 13.45 tot 15.30 uur. Elk boek,

groot of klein, kost slechts 0,50!!!! Het gaat gerund worden door Lissa en Gisela, bijgestaan door Dorethé en rob. Wij hopen u graag te zien. Groetjes, Team ’t Boekeltje

de Brabantse kampioenschappen, die georganiseerd werden door de Brabantse Bond van muziekverenigingen. Zij zijn uitgenodigd daaraan deel te nemen n.a.v. een eerder dit jaar behaalde resultaten op een solistenconcours voor slagwerkers. in totaal namen 26 slagwerkers deel aan de kampioenschappen. De jury die de slagwerkers beoordeelde let vooral op zaken als muzikale uitvoering, dynamiek, ritmiek en techniek.

Twee EMM Slagwerkers Brabants Kampioen Zaterdag 1 juni jl. reisden Gijs Penninx en Giel Verstraten, leden van de slagwerkgroep van harmonie E.M.M. uit Boekel af naar Berlicum, om daar deel te nemen aan

Gijs betrad als 3e deelnemer het podium en kwam uit in de 5e divisie. Het muziekstuk wat hij voor de jury speelde was “Jingo” van componist Leon Camp. Hij liet op de multi-percussion instrumenten echt een stukje vakmanschap zien en horen, het werd dan ook beloond met mooi cijfers. Gijs haalde 86,5 punten, een 8,6 gemiddeld. Super goed gedaan! Giel mocht als 14e optreden en kwam uit in de 3e divisie. Hij speelde “Jeroen”, gecomponeerd door F.rademakers. Een up-tempo, technisch moeilijk nummer. Ook op multi-percussion instrumenten. Giel behaalde 83 punten, een mooie 8,3 gemiddeld. Geweldig gedaan! Beide heren behaalde in de divisie waar ze in uit kwamen het hoogste aantal punten en kregen dus beide de titel Brabants Kampioen. Gijs en Giel, van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat.

Hoera...Geslaagd

Will Coppens-v.d.Burgt is geslaagd aan de nCOi te Utrecht voor de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg. Proficiat namens Gerard, Hanneke, Maike, Willemijn.


goed bevallen

We hebben inmiddels heel wat bevallingen begeleid maar zijn nog iedere keer getroffen door het persoonlijke en unieke van een geboorte. Het is en blijft het mooiste wat er is! We werken met z’n vieren heel hecht samen. Op die manier staan we voor u klaar als het ertoe doet, dag en nacht. Voor deskundig advies en enthousiaste begeleiding, maar soms ook om alleen even te luisteren. Vanaf de prille kinderwens tot een bezoekje tijdens het kraambed. We zijn goed getraind in de echoscopie en hebben al jaren uitstekende contacten met het ziekenhuis, de huisarts en de kraamzorg. Kijk op www.irisverloskundigen.nl om te zien hoe het anderen beviel of bel gewoon voor een afspraak.

Spreekuur in boekel: Burgstraat 34 (in Zorgpark Sint Petrus) Spreekuur in Uden: Hoogzoggel 1, ook avondspreekuur T 0413 268 499 | M 06 254 923 26

Marieke Valkenburg

Carmen Duijs

Cathelijn Wagemakers

Wendie Verhallen


Eerste aansluiting een feit

Vorige week woensdag kon er geklonken worden op dat moment waar al een tijdje naar uitgekeken was. Geklonken worden want we zijn weer een stap verder in het traject van het glasvezelnetwerk. Op vele plaatsen in Boekel, Venhorst en Huize Padua is de afgelopen maanden dan ook hard gewerkt om de paarse kabel onder de grond te krijgen. Nog niet overal ligt de kabel, maar het project is al zover gevorderd dat de eerst aansluiting kan plaatsvinden. En dat gebeurde dan ook. En wel in Venhorst, zelfs achteraan in Venhorst, in het buitengebied. Familie van Rooij aan de Millseweg kreeg de eerste aansluiting. Aan Burgemeester Bos de eer om de eerste aansluiting te activeren. De komende weken wordt er her en der nog flink doorgegraven om de laatste meters kabel in de grond te krijgen. Tussen door worden per dag zo’n 40 aansluitingen geactiveerd. En als de planning xxx zullen over drie maanden alle verbindingen werken. Zodat de aangesloten abonnees vanaf dan kunnen kiezen uit 13 Nederlandstalige HD-zenders, internetten

met 60 megabyte per seconde en bellen. En dus een knap staaltje samenwerking nadert zijn einde. vrijdag 23 augustus 2013

Tweede oproep!! Graag willen wij U herinneren aan de poëziewedstrijd in het kader van De Avond van de Poëzie die gehouden wordt in Nia Domo vrijdag 23 augustus a.s. Deze avond is tevens de aftrap naar de Feestweek Boekel 700. Om deze feestelijke editie luister bij te zetten hebben wij enkele prominente Boekelnaren bereid gevonden ook aan deze poëziewedstrijd mee te doen! Ook hebben we Wim Da-niels, schrijver en taalkundige, kunnen strikken om een bijdrage aan deze Avond te verlenen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door De Lichte Dichter: Jesse v.d. Elsen met zijn 5-koppige band. Zij brengen

DANKBETUIGING

Op zaterdag 11 mei jl. hebben wij ons 50-jarig huwelijksfeest gevierd. Dit is voor ons een onvergetelijke dag geworden. Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle gelukwensen en attenties.

Piet en Pieta v.d.Akker-Gerrits Kinderen en kleinkinderen

poëtische Nederpop van eigen hand. Dichters/dichteressen onder ons: de sluitingsdatum van de poëziewedstrijd is op 24 juni a.s. Gedichten kunnen worden ingeleverd van nu t/m 24 juni bij Nia Domo of de bibliotheek. Digitaal kan ook: poezie@bibliotheekdlb.nl Voor de goede orde: Het thema voor 2013 is: “Het is feest in mijn pen”. Een gedicht dient minimaal 6 regels te bevatten en maximaal op een A-viertje te passen. De Avond van de Poëzie begint om 19.30 uur: alle belangstellenden zijn van harte welkom!

weekend 23-24-25 augustus 2013

We want more! Met trots maken we nog een artiest bekend. Een artieste wel te verstaan! Deze dame heeft een dijk van een stem en is bekend geworden met het programma The Voice of Holland. In een korte tijd heeft ze meerdere hits weten te scoren waaronder More, Keep your head up en Beggin’. U raadt het al: dit jaar mogen we naast Nielson en Pater Moeskroen ook Sandra van Nieuwland verwelkomen. Inmiddels is Sandra begonnen aan haar theatertour door Nederland en op zondag 25 augustus is ze dus te vinden op het hoofdpodium in ons eigen Boekel. Daar moet u bij zijn! Naast het hoofdpodium is er op deze laatste zondag van augustus natuurlijk ook weer van alles te doen en beleven in en rondom Nia Domo. Een dag vol kunst, cultuur, muziek, entertainment en hopelijk goed weer! Voor meer informatie over het programma of over het gehele het festival bekijk de website: www.boecult.nl en nodig ook uw vrienden uit via onze BoeCult Facebook pagina.Nia Domo Nieuws

Nia Domo neemt afscheid van Ans Verhagen als directeur. Binnenkort zal gemeenschapshuis nia Domo in Boekel afscheid nemen van Ans Verhagen als directeur. Dit na een dienstverband van maar liefst 12 jaar, waarin ze in 2001 startte als administratief medewerker en in 2010 benoemd werd tot directeur. Daarbij maakte ze in 2011 ook de stap naar een nieuwe organisatie-structuur met een aparte BV voor de exploitatie van nia Domo. na de verbouwing van de bowling en zalen en de nieuwbouw van het lunchcafé was de verwachting dat dit zou leiden tot een omzetstijging. in deze voor de horeca moeilijke tijd kon dit echter niet waargemaakt worden. Ans Verhagen heeft nu in overleg met het bestuur besloten om te stoppen bij nia Domo als directeur. Het bestuur wil haar bedanken voor haar altijd grote inzet en betrokkenheid bij nia Domo en de vele activiteiten die hier plaats vinden. Het stichtingsbestuur wil het komende half jaar gebruiken om alle opties te onderzoeken voor de toekomst van nia Domo. Om het vertrek van Ans Verhagen

op te vangen heeft het bestuur van de Stichting nia Domo contact gezocht met stichting Binnensport Boekel om de komende tijd een deel van de coördinerende en leidinggevende taken van de directeur op interim basis over te nemen. De eindverantwoordelijkheid zal bij het bestuur van nia Domo blijven liggen. namens bestuur nia Domo, Marius Tielemans, voorzitter Stichting Platform voor Gehandicapten en Ouderen met een handicap Boekel/Venhorst

Gemiste kans. Het was zaterdag 1 juni een drukte rond nia Domo en het Sint Agathaplein. Gehandicapten Platform Boekel gaf een presentatie over de mogelijkheden die mensen met een beperking nodig kunnen hebben om deel te nemen aan het sociale leven. De organisatie is gerealiseerd doordat vele mensen en bedrijven en Boekel 700 deze dag met een donatie hebben ondersteund, waarvoor nogmaals onze dank. ruim 50 bedrijven, organisaties en de scholen hebben hun medewerking ver-

leend en gezorgd dat het platform een dag heeft kunnen aanbieden aan iedereen die geïnteresseerd was. De organisatie is blij met de vele positieve reactie van deze deelnemers en ziet het als een gemiste kans voor degene die deze dag niet hebben kunnen bezoeken. namens het Platform, Harrie van Sleeuwen. vz

KATHOLIEKE VROUWEN GILDE

ST. ANNA

Sluitingsavond met liedjes uit onze tienerjaren. Dinsdag 11 juni om 20.00 uur in nia Domo houden wij onze laatste avond van het seizoen. Wij vonden vrolijke liedjes, gezongen door de groep “Tieners van toen” uit Veldhoven. Dit belooft een gezellige avond te worden. We hopen velen van u te mogen begroeten. Groeten, het bestuur

Achterban vergadering Op 10 juni is er een achterbanvergadering belegd in het MFC de Horst om 20.00 uur. De agendapunten van de diverse commissievergaderingen zullen doorgenomen worden. Ook andere zaken kunnen altijd besproken worden, we hopen op Uw aanwezigheid.

DANKBETUIGING Wij willen iedereen hartelijk danken voor de bezoekjes, kaarten en bloemen na het overlijden van ons pap, opa en vriend

Jo Dijsselbloem Een speciaal woord van dank aan Dokter Weber, pastoraal team St. Petrus, Thuiszorg, familie, vrienden en buurt. Marjo en Jos Marjolein en Benny Jan Tonny


n e e r o Vo e j t s e e f � d g a a “gesl Decoratie en kado

Kerkstraat 34, Boekel, 0492-392779, www.rodanthedecoratie.nl, info@rodanthedecoratie.nl Open: Dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-20.00 uur, Zaterdag 9.30-16.00 uur


Boekel-Venhorst

‘’t Boekels’ CDA - Achterbanvergadering CDA Boekel-Venhorst Openbare Gezondheidszorg in Boekel waarborgen De Gemeente Boekel werkt in de Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant samen met andere gemeenten in de regio, voor de uitvoering van onze openbare gezondheidszorg. Dat is goed geregeld. Breng de zorg dicht bij de zorgvraag. inwoners met een opvoedingsvraagstuk of hulpvraag, moeten gemakkelijk de weg kunnen vinden naar de juiste voorziening. Onze overheid hevelt steeds meer zorgta-

ken over naar de gemeenten, waardoor een aanzienlijke kostenbesparing wordt gerealiseerd. Deze uitbreiding van taken mag echter niet ten koste gaan van het huidige kwaliteitsniveau. Aandacht voor onze jeugd Omdat het huidige jeugdzorgstelsel te versnipperd is, wordt de gehele jeugdzorg met ingang van 1 januari 2014 overgeheveld naar de gemeenten. Dit moet gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing. Ook hier moeten de hulpverleners zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders. Het CDA is van mening dat Consultatiebureaus en Centrum voor Jeugd en Gezin in Boekel, gemakkelijk toegankelijk moeten blijven. We moeten ervoor zorgen dat in Boekel ook aandacht is voor het op peil houden

van algemene jeugdvoorzieningen zoals sport- en hobbyclubs, de vrijwillige inzet bij activiteiten voor jeugd, goede scholen en andere vormen van kinderopvang. Zorg voor een gezond opgroeiklimaat voor onze jeugd. Dit leidt in de toekomst tot vermindering van problemen en een afname van doorverwijzing naar meer intensieve ( dure) vormen van hulp. Achterbanvergaderingen: juist uw belang telt ! Tijdens onze achterbanvergaderingen kunt u uw stem laten horen en uw mening geven over actuele onderwerpen, waarvan u vindt dat deze onze aandacht moeten krijgen. Wij horen heel graag ook uw mening!!! U bent van hart welkom, maandag 10 juni 2013 nia Domo 20.00 uur. CDA Boekel-Venhorst ‘’t Boekels’ CDA

Randveld 6 te Boekel

Donkstraat 10 te Boekel Advertentienr. 2013.04.001

Advertentienr. 2013.04.002

Kenmerken

Een/tweepersoonswoning

Kenmerken

Tweepersoonswoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

C een/ tweepersoonshuishouden 15.74 m2 10.60 m2 12.00 m2 7.83 m2 2.50 m2 5.73 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 526.91 + € 0.91 servicekosten Medio juli 2013

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Zolder zonder vaste trap

C Twee personen 27.77 m2 12.32 m2 8.85 m2 8.34 m2 9.73 m2 4.40 m2 6.87 m2 5.40 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 617.22 + € 0.91 servicekosten Begin juli 2013

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2 Zolang het IB60 formulier van 2012 nog niet beschikbaar is, dient u en uw eventuele partner het IB60 formulier van 2011 en de meest recente loonstrook(en) in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 plus de loontstrook toe te voegen als bijlage. anneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 9 juni 2013

Reactiebon Naam:.......................................................................................................Voorletters:........................................ Adres:................................................................................................................................................................... Postcode:..................................................................................................Plaats:................................................. Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ................................................................................................................................................. Aantal personen:................................................................................................................................................. Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Donkstraat 10 te Boekel O Randveld 6 te Boekel Uiterste inleverdatum: 9 juni 2013


Foto’s: Susan de Bie, Cees van Ginneke, Jos Jansen en Theo Leenen Meer foto’s? Zie www.gildefeestenboekel.nl

donderdag 23 t/m zondag 26 mei 2013

Dorps- en Gildefeesten
ruim 700 deelnemers gaan het aanstaande weekend strijden voor de titel sportman-sportvrouw en sportploeg van boekel 700. Meer dan 700 deelnemers verdeeld over meer dan 60 teams, hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de activiteit Sport en Bewegen van Boekel 700. Deze Boekelse sportdag wordt georganiseerd, door alle sportverenigingen, in het kader van het 700 jarig bestaan van de gemeente Boekel. Het is de bedoeling dat de deelnemende teams, van minimaal 10 personen, langs de diverse sportverenigingen gaan en daar een activiteit gaan verrichten. Op de hiernaast afgedrukte plattegrond van het sportpark kun je zien waar, welke vereniging, haar activiteit zal houden. Het draait dit toernooi niet puur om de sportieve prestatie, maar vooral om de gezelligheid. Alle teams, zo hebben wij gisteren gehoord, zijn er klaar voor. Er wordt gestreden voor de titel sporTMAn - sporTVroUW - sporTploeg VAn boekel 700. We hebben 4 categorieën, namelijk: 1. Op zaterdag 8 juni de Jeugd 1, de schoolgroepen 3, 4 en 5 2. Op zaterdag 8 juni de Jeugd 2, de schoolgroepen 6, 7 en 8 3. Op zaterdag 8 juni de Jeugd 3, voortgezet onderwijs tot 15 jaar. 4. Op zondag 9 juni vanaf 15 jaar. We beginnen beide dagen om 09.30 uur met een officiële opening door burgemeester de heer Pierre Bos en onze voorzitter Alex van Boxtel. Om 16.30 uur zijn de activiteiten afgelopen. Op zaterdag omstreeks 17.00 uur komt politiehondenvereniging Dennelust een demonstratie geven op het terrein van Doele Willem III. Op beide dagen zal er om ongeveer 17.30 uur een prijsuitreiking plaatsvinden, bij Doele Willem III. Aansluitend zal er op zaterdag nog wat nagepraat kunnen worden en op zondag een feestavond worden gehouden met DJ Mario van Dinther. Omdat we het gehele sportpark in gebruik hebben is de Waterval afgesloten en het parkeerterrein niet bereikbaar. Ook de oud papier container van de Bond van Ouderen is met de auto niet bereikbaar. Bij deze doen wij dan ook een beroep op iedereen om het oud papier een week later in te gaan leveren. Iedereen nodigen wij uit om te komen kijken

kom vooral met de fiets want het parkeren van auto’s kan niet plaatsvinden op de parkeerplaats van sportpark De Donk maar zal op een behoorlijke afstand moeten gebeuren. De werkgroep Sport en Bewegen Boekel 700, Alex van Boxtel, Ruud Lange, Ger Somers en Wim van Zutven.


Sport Tennisclub Boekel

KNTLB voorjaar competitie TC Boekel goed afgesloten Ook dit jaar heeft een groot aantal spelers en speelsters van TC Boekel meegedaan met de voorjaar competitie. Het is een bijzonder editie geworden; maar liefst 5 jeugdteams hebben zich van hun beste kant laten zien, en in de breedte werden goede resultaten behaald. Bij de junioren hebben 2 teams meegedaan met de Oranje competitie. Dit is een officiÍle KnLTB competitie voor beginnende tennissers. De kinderen spelen op een verkort veld met een racket wat past bij hun lengte en met een zachtere bal. Het voordeel hiervan is dat de kinderen technisch goed leren tennissen en ook al flinke rally’s kunnen spelen. Alle kinderen hebben goed hun best gedaan en veel geleerd. Beide teams eindigden op een mooie plaats in de middenmoot. Dit is een heel goed resultaat als je net bent begonnen met tennissen. Daarnaast hebben een mix team t/m 12 jaar, een mixteam t/m 14 jaar en een meisjesteam t/m 17 jaar meegedaan. De resultaten van alle teams waren zeer goed. Het mix team t/m 14 jaar is overtuigend kampioen geworden. Dit is een geweldige prestatie. Op donderdagavond is het team Dames Dubbel team 3 3e klasse kampioen geworden. Het was erg spannend in deze poule. Er moest gewonnen worden. Toen uiteindelijk de laatste wedstrijd werd afgegeven, dacht het team geen kampioen te zijn. Maar wat bleek, de andere titelkandidaat liet ook punten liggen. Dus toch kampioen! Proficiat: Agnes Donkers, Yvonne Vonk, Hanita Wiendels riet v.Ooijen en Lia Wassenberg. Op donderdagavond is het team Dames Dubbel team 4, 3e klasse, ook kampioen geworden. Dit team speelde uit in Dierdonk en behaalde een klinkende 4-0 overwinning en waren daardoor onbereikbaar voor de rest. Proficiat: Anja v. Haandel, Marion Pluk, Kitty v.d.Berg, Ans nooijen en Marieke Sanders. Op zaterdagmiddag werd het Heren 2 team, 4e klasse overtuigend kampioen. Er was nog maar 1 punt nodig om kampioen te worden en de eerste wedstrijd werd direct gewonnen. Daarna speelden ze de wedstrijd rustig uit en werden alle overige wedstrijden ook nog gewonnen. Dit jonge team, bestaande uit allemaal oud-jeugdspelers van TC Boekel, gaat nog hoge

Berichten

ogen gooien in de komende jaren. Wij wensen ze daarbij veel succes! Proficiat: Thomas Cuppen, Luuk Elbers, Bas v.d.

Dames Dubbel team 3 3e klasse

Dames Dubbel team 4 3e klasse

Heren 2 team 4e klasse

Hoven, Jeroen Meulepas, Tim Lange, nick raijmakers en Jeroen Polman. De technische en jeugdcommissie


el

Ju do -c

ek Bo

lu b

Sport Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Op zondag 26 mei organiseerde judoclub rosmalen haar jaarlijkse regiotoernooi. Een vijftal judoka’s uit Boekel was afgereisd om aan dit toernooi deel te nemen. Alle judoka’s hebben hard gestreden op de mat en ook het publiek leefde erg mee. na verschillende fanatieke partijen werden uiteindelijk de prijzen verdeeld. De uitslagen zijn als volgt: 1. plaats rick Smits; 2. niek v.d.rijt en romy Smits; 3. nicole v.d.Tillaart en roel Spierings We willen alle judoka’s feliciteren met de behaalde resultaten en bedanken voor hun sportieve inzet. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.judoclubboekel.nl Het bestuur

Berichten

L2: Hanneke v.d.Velde 2e/214 pnt., Silvie Verbeek 9e/187 pnt. M1: ivette v.d.Ven met Chaina 1e/ 203/ 192 pnt en met Vds Carnaval 7e/181/177 pnt en Marleen Sevenster 3e/189/191 pnt. Z1: Wendy v.Diessen 6e/227/202 pnt. Onze ponyruiters hebben een week eerder nog selectie gereden in Heeswijk Dinther en lieten weer goed van zich horen! D/B: Fleur v.Erp 3e en Britt v.Erp 18e. DE/L: Jarno Duiker 12e en Anouk Vermeulen 21e C/ MZ: Britt v.Erp Sunny 1e plaats! DE/B: Fleur v.Erp 2e plaats, Britt v.Erp 16e. DE/L: Jarno Duiker 2e, Anouk Vermeulen 6e C/MZ: Britt van Erp 2e plaats. Proficiat allemaal!

Ponyclub St. Jozef

Rutger van Herpenruiters Onze ruiters zijn naar Vorstenbosch geweest, prachtig weer, goede uitslagen!! B: Lynn Boeijen 21e/172 pnt, Caroline v.Bladel, na een valpartij gelukkig zonder ernstige verwondingen, toch gereden, 164 pnt. L1: Mellanie robben 2e/198 pnt.

Afgelopen zaterdag 1 juni was een mooie dag. We hadden wedstrijd in Vorstenbosch. Veel van de leden deden mee. Het was gezellig. Bij het springen deed nikki Dekkers mee met Marion en Tiësto. Zij behaalde de volgende resultaten: met Marion cat. AB, klasse-B, 3e plaats van de 4 combinaties en met Tiësto cat. DE, klasse-B, 15e van de 29 combinaties. Knap gedaan, nikki. Uitslag individuele dressuur:

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl

Cat. C klasse B: Sharon v.d.Velden met rocky 182 pnt. 3e plaats. Cat. D klasse-B: Sanne Christiaans met iSolde 181 pnt. 14e; Silvia rijkers met Silver 177 pnt. 21e; isa Wintjes met Swieber 174 pnt. 23ste. Sharon en Sanne behaalden beide een winstpunt deze dag. Dames, allemaal heel goed gereden. Viertal klasse-CDEL: Het viertal werd gereden door: Sharon v.d. Velden met rocky, Sanne Christiaans met iSolde, Silvia rijkers met Silver, Sanne v.d.Kolk met Shadow en als reserve isa Wintjes met Swieber. Zij behaalden een mooi resultaat van 156 pnt. Meteen een winstpunt! Goed voor de 3e plaats. Kei goed gedaan, meiden! En let wel de gezelligheid en samen dit presteren, dat telt. Wij zijn allemaal trots op jullie. Met vol goede moed gaan we zaterdag 15 juni met z’n allen naar outdoor Veghel waar het viertal ook weer mee doet. Alvast succes en veel rijplezier.

VOETBALVERENIGING VENHORST

Op vrijdag 7 juni is de echte afsluiting van het seizoen met het Slotfeest in de kantine. Voor alle seniorenleden, actief en passief, en de A-junioren met aanhang. Hierbij de verkiezing van de speler, speelster van het jaar, de clubman-vrouw van het jaar, de winnaar van de Voskuilencup, een optreden van tonprater rob Schepers, die de hele vereniging op de hak zal willen nemen, en het afscheid van Marc v.d.Ven, Harm v.Daal en Van Dooren Bouwstoffen als hoofdsponsor. En wie weet wat nog al meer. Dit alles onder muzikale begeleiding van een bekende DJ. Plein 31 brengt op deze avond de afsluitende lekkere hap!! Dus zorg dat je er bij bent!! Kantine open vanaf 20.00 uur en vanaf 20.30 uur begint de avond. Hier volgen nog een keer de namen van de genomineerden: Top 3: Speler van het Jaar: Jeroen v.Dooren, ron Emonds, Tom Leenders. Speelster van het Jaar: Marja Verbruggen, ilona Centen, Annelie Derks. Clubman/-vrouw van het Jaar: ruud Gijsbers, Henri Kranenbroek, Sjaak v.d. Ven. Mocht je als genomineerde onverhoopt niet kunnen, dan graag even een seintje naar Ties de Mol (0621497686).


AH Zaanlander kaas

AH Komkommer

50% KORTING bijv.: Jonge kaas stuk 500 gram van 5,20 voor

2 stuks

van 1,30 voor

2,60

1,00

AH Slamelange AH Ambachtelijke kipfilet NATUREL of GEBRADEN 40% KORTING per 100 gram van 1,64 voor

0,98

EIKENBLAD, KRULSLA of RUCOLA 25% KORTING zak 75-100 gram van 1,49 voor

1,12

Mona gezinspuddingen AH Rosbief naturel 25% KORTING per 100 gram

van 2,19 voor

1,64

per beker van 1,26 en 1,56 voor

1,00

Bavaria bier AH Sla- of rundervinken 2 of 3 stuks 25% KORTING bijv.: slavinken 2 stuks van 1,59 voor

30% KORTING krat 12 flesjes

van 5,49 voor

3,84

1,19 Page zacht en sterk toiletpapier

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Tijgerbrood Bruin, wit of volkoren per heel brood van 1,85 voor

2,50 KORTING pak 24 rollen

van 8,89 voor

1,55

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 3 t/m 9 juni 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur

6,39


Sport Hockeyclub Boekel

Joris Kessels vrijwilliger van het jaar bij HCB De jaarlijkse seizoensafsluiting op het terrein van hockeyclub Boekel was weer ouderwets gezellig. Ondanks het mindere weer werd er toch gebarbecued en bleef iedereen lang hangen in het clubhuis. Ook werd de jaarlijkse vrijwilliger van het jaar gekozen: Joris Kessels, actief binnen de Pr-commissie als websitebeheerder. De meeste leden van HCB weten het wel: als er iets mis is met de website hoef je Joris maar te mailen en het wordt binnen heel korte tijd veranderd. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat het nieuwe ledensysteem LiSA sinds dit seizoen draaiende is. Joris was zelf niet op de barbecue, maar hij ontving diezelfde avond nog een bos bloemen. Via Facebook reageerde hij: “Het is teveel eer. Wat mij betreft mag de prijs elk jaar gaan naar alle vrijwilligers van HCB.”

Berichten

Meisjes D1 bedanken Slagerij Gerry van Exel Afgelopen zaterdag hebben de meisjes van D1 hun laatste wedstrijd gespeeld. Het was een mooie wedstrijd die helaas niet gewonnen kon worden. De derde plek in de competitie is een verdiende plaats. Ze hebben een goed en sportief seizoen gehad waarin ze een enorme groei hebben doorgemaakt. Komend jaar zullen zij als C2 verder strijden om het kampioenschap weer eens naar Boekel te halen. De meisjes willen hun sponsor wederom bedanken voor de sponsoring van de shirts. Gerry en personeel kei bedankt! Dames 1 Deurne - Franssen Optiek Op een zonnige zondag reed Boekel dames 1 voor de laatste maal dit seizoen richting een uitwedstrijd. Deurne was dit keer de tegenstander, zij staan een na laatste en kunnen zich nog veiligstellen voor klassenbewust. iets wat Boekel de vorige wedstrijd al bewerkstelligd had. De aanwijzigingen van coach rob waren

helder: het duel 1 tegen 1 moest gewonnen worden. Met deze woorden in het achterhoofd begonnen de dames goed aan de wedstrijd. De beide teams waren aan elkaar gewaagd en er was nauwelijks een bovenliggende partij. Aan het einde van de eerste helft hield een speelster van Deurne de bal met haar lijf van de doellijn:strafbal. Annenienke v.d.Ven bleef koel en scoorde beheerst de 1-0. na rust kwam Deurne sterker uit de kleedkamer. Ze moesten een punt halen om zich veilig te stellen. Door een mooie aanval door het midden en verdedigende foutjes van Boekel scoorden ze ook al snel de gelijkmaker. Boekel liet het er niet bij zitten en zette alles op alles. De eerste strafcorner die Boekel kreeg werd dan ook prachtig verzilverd door Carlijne v.d.Velden. 2-1 voor Boekel. Toen de laatste 10 minuten in gingen voelde je aan alles dat Deurne er nog een punt uit wilde slepen. En het lukte de dames om in de laatste minuut een strafcorner te krijgen. Deze werd verzilverd en de einduitslag werd 2-2. De dames van Boekel hebben een goed seizoen gedraaid en gaan volgend jaar op zoek naar meer. Wij willen onze sponsor Franssen Optiek, erg bedanken voor de steun afgelopen seizoen.

V E S P O

Agenda: KPJ 8 VENHORST Juni

Ze zijn er weer heerlijke

aardbeien

vers van het land.

Nog heerlijke

asperges, geschild en ongeschild

Open: ma t/m vrij 13.00-18.0 uur / za 09.00-17.00 uur

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

handbalvereniging

VESPO

Mini's/Welpen uitstapje irrland, 9.30 uur verzamelen bij de Horst. 14 Juni Dagje Waterskieën, 17.30 uur verzamelen plein in Venhorst (opgave voor 10 juni 06-25144892) 15 Juni Dag 20.30 uur rooyse plas (Handel) (opgave voor 7 juni) Handbaltrainingen jeugd na de vakantie gaan we starten met handbaltrainingen voor de jeugd. De zaalhuur is aangevraagd, we wachten alleen nog even op de bevestiging dat we die avond kunnen gaan gebruiken. in week 24 gaan we in samenwerking met school een gymles verzorgen voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. Dit vindt op de normale gymtijden plaats. Mocht je vragen hebben kun je contact opnemen met Danielle v.Gog 0492-352524, jeugd@kpj-vespo.nl of www.kpj-vespo.nl.Sport Donderdag 6 juni veel activiteiten bij ’t Veertje Aanstaande donderdag is er zowel van 18.00-19.00 uur als van 19.00-20.00 uur een afwijkende activiteiten. Interne competitie mini’s en aspiranten De mini’s (groep 3-5) en aspiranten (groep 5-8) van badmintonclub ’t Veertje starten om 18.00 uur met de laatste interne competitie avond voor dit seizoen. Op deze avond worden er nog één keer allerlei badmintongerelateerde oefeningen (ofwel spelletjes zoals de mini’s zeggen) georganiseerd waarbij de laatste punten verdiend kunnen worden. Wie heeft er de meeste punten? En gaat er met de prijs naar huis? Dat zullen we aan het einde van de avond weten.

Berichten

Bij de mini’s zijn er donderdag 2 winnaars. De eerste winnaar is die mini die vanaf het begin van het seizoen de meeste punten heeft gehaald. De afgelopen maand zijn er een aantal mini’s al doorgestroomd naar de aspiranten, maar deze kinderen maken nog wel kans op de prijs van de mini’s. En omdat we zoveel nieuwe leden hebben, zal er ook een winaar bekend worden gemaakt van deze avond zelf. Bij de aspiranten is de winnaar diegene die de vorige keer en deze keer samen de meeste punten heeft gehaald, dus de nieuwere leden die de vorige keer al meegdaan hebben, maken hier net zoveel kans als de leden die al een heel seizoen bij de aspiranten zitten. Ga na afloop niet direct naar huis, maar kom nog even luisteren of dat jij misschien de winnaar bent van de interne competitie. Nieuwe leden welkom tijdens interne competitie avond Zit je nog niet bij badminton? Zit je na de

zomervakantie in groep 3-8? En lijkt je het toch leuk om dit mee te doen en te kijken wat je allemaal al kunt? Zorg dat je donderdag om 18.00 uur in de je sportkleren in de grote zaal van Sporthal De Burcht staat, dan kun je meteen mee doen. Wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt. Wil je meer informatie? neem een kijkje op onze site: www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v.Zutven (tel. 0645746662). Tot ziens bij ’t Veertje! Ouder-kind toernooi Voor de junioren U13 is er op donderdag 6 juni om 19.00 uur het ouder-kind toernooi. Hierbij gaan de junioren samen met hun ouder wedstrijdjes spelen tegen een ander koppel. De junioren beginnen al goed de slag onder de knie te krijgen, dus het wordt voor de ouders een steeds grotere uitdaging om de shuttels terug te kunnen slaan.

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Zaterdag 1 juni werd de 4e midfondvlucht van de Afd.Oost/Brabant vanaf het franse Sezanne georganiseerd.De afstand naar Boekel was 350 kilometers. in konkours 367 duiven werden gelost om 11.00 uur met een matige nw-wind. De eerste duif werd geklokt om 15.42.25 uur met een snelheid van 1217 m/min. ofwel 73 km/uur. De laatste prijsduif werd geklokt om 16.25.30 uur met een snelheid van ruim 64 km/uur. De uitslag was als volgt: E.Diepeveen 1, 2, 4, 5, 7, 8 en 9 (55 pr. mee 86 duiven); Comb.v.d.Vossenberg 3 (10 pr./mee 12 duiven); C.v.d.Heuvel 6 (7 pr.mee 16 duiven); A.Engelen 10 (22 pr./mee 38 duiven); M.reybroek 28 (9 pr./mee 11 duiven); r.v.d.Wassenberg 36 (5 pr./mee 9 duiven); Comb.de Vocht 67. (10 pr./mee 67 duiven); P.Smits 102 (4 pr./mee 22 duiven); M.v.Dooren 113 (1 pr. /7 duiven mee.)

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 31 mei: Brp. Pluk-Aalbregt 63.54% 2 Brp. Brp. v.Delst-de Graaf 58.75% 3 Brp. Biemans-v.d.Elzen 57.50% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

MenU proVenCe

Provençaalse tomatensoep met room of Proeverij van aspergesoepje, gamba’s pil pil en tartaartje van zalmfilet of 6 escargots met kruidenboter en knoflook of Salade met tomaat, mozzarella en parmaham *** Provençaals ovenschoteltje met kip, tomaat, gestoofde paprika en olijven of Duo van kabeljauw en zalmfilet met saus van safraan of Steak met rode wijnsaus of Scholfilet met persilade, remouladesaus en citroen *** Vacherin van aardbeien, slagroom, vanille ijs en meringues of Kaasplateau of Crema Catalana Zachte crème met citroen en kaneel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten brasserie porte de provence erpseweg 16, 5427 pg boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Wieler Toer Club Boekel

114 Maikel Zomers 6; 102 Gerard Coppens 7; 104 Martien Schepers 7; 101 Willem v.d.Krieken 11; 108 Adri Beekmans 11; 103 ronnie v.Deursen 15; 112 Jeri Vesters 21; 109 Peter v.Duijnhoven 22; 107 Leo Verbakel 23; 105 Frank Kuijpers 25; 106 Elis v.Kessel 25; 111 Theo Versteegden 28; 110 Piet Kessels 31; 113 Toon Hanegraaf 33. Zo zag de uitslag van de tijdrit eruit. Afgelopen zondag was het weer spannend op de tijdritbaan in Helmond. ronnie v.Deursen had de organisatie overgenomen van Johan Verstraten. ronnie liet een nieuw computerprogramma schrijven door Hanneke v.d.Krieken en dat werkte perfect. Er waren 14 liefhebbers voor de wedstrijd. Gestart werd met een vliegende start over een ronde. Daarna was er een door de computer uitgekozen koppeltijdrit.Hier werden 3 rondes gereden en de laatste man van het koppel bepaalde de tijd. Als laatste stond de individuele tijdrit op het programma. ieder reed 5 rondes. Dat viel niet mee, want bij de derde bocht is het altijd zwaar. De wind doet dan een flinke aanslag op je tempo. De 3 eerste plaatsen waren: Vliegende start: 1 Maikel Zomers, 2 Willem v.d.Krieken, 3 Martien Schepers. Koppeltijdrit: 1 Adri Beekmans en Martien Schepers, 2 Leo Verbakel en Gerard Coppens, 3 Piet Kessels en Maikel Zomers. De individuele tijdrit: 1 Gerard Coppens, 2 Maikel Zomers, 3 Martien Schepers. Dagklassement: 1 Maikel Zomers, 2 Gerard Coppens, 3 Martien Schepers. De winnaars van iedere rit en de eindwinnaar ontvingen uit handen van Floor v.Deursen (prima assistente) ieder een pakketje heerlijke chocolade met het

Berichten

logo van onze club, uiteraard weer gemaakt door onze ambachtelijke bakker Merks. Volgende week rijden we een andere tocht dan dat er in het toerboekje staat aangegeven. We rijden de Kleefsetocht met een lengte van 120 kilometer. Vertrek om 7.30 uur. De tocht die eigenlijk op het programma staat wordt op 4 augustus gereden. De B-groep rijdt de reichswaldtocht. Zij vertrekken om 8.00 uur.

GYM- & TURNVERENIGING

Veerkracht

VEERKRACHT Clubkampioenschappen 2013 Op zaterdag 15 juni vinden in Sporthal ‘De Burcht’ te Boekel de jaarlijkse Clubkampioenschappen plaats van Turnvereniging Veerkracht. De 61 deelnemende kinderen tonen dan hun vorderingen van het afgelopen jaar aan hun ouders, broers, zusjes, opa’s en oma’s, op onderdelen als brug, trampoline, lange mat of tumblingbaan, ringen en balk. iedereen die wil komen kijken is van harte welkom. iedere trainingsgroep neemt deel op een bepaald uur, de prijsuitreiking is iedere keer aansluitend aan het einde van dat uur: 11:30-12:30 uur: trainingsgroep donderdag 16:15 uur + prijsuitreiking 12:30-12:45 uur: demonstratie van onze springgroep 12:45-13:45 uur: trainingsgroepen dinsdag 17:15 uur en donderdag 17:15 uur + prijsuitreiking 13:45-14:00 uur: demonstratie springgroep 14:00-15:00 uur: trainingsgroepen dinsdag 18:15 uur en donderdag 18:15 uur +

GYM- EN TURNVERENIGING

prijsuitreiking. Hierna vindt dan nog de uitreiking van de Clubkampioen 2013 plaats. Wij wensen alle deelnemers veel succes, maar vooral ook veel plezier toe! Aanmelden voor het nieuwe seizoen Wilt u uw kind nog aanmelden voor het nieuwe seizoen 2013-2014, of heeft u andere vragen, dan kan dit via email aan nancy v.Exel: g.exel@planet.nl, o.v.v. naam, adres, geboortedatum kind, tel.nr. en emailadres. na de zomervakantie krijgt u dan bericht van plaatsing. De eerste lessen beginnen weer in week 33. Tevens zijn de eerste drie lessen introductielessen. Voor meer informatie zie onze website www.turnverenigingveerkracht.nl.

Uitslag Slotdrive 30-5-2013. rode lijn 1. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 60,94% 2. Dames Delise-Janssen 58,85% 3. Hr. en Mw.v.Geffen 55,21% 4. Heren v.d.Heijden-reuvekamp 53,65% 5. Hr. en Mw.v.d.Bosch 52,60% 6. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 50,52% Groene lijn 1. Hr. en Mw.Verlangen 67,08% 2. Mw.Willems-Hr.Verbakel 66,25% 3. Dames Verbakel-Vijge 57,92% 4. Hr. en Mw.Aalbregt 56,25% 5. Mw. de Koning-Hr.Manders 55,00 6. Heren v.d.Goor-Pepers 52,50% Gele lijn 1. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 68,75% 2. Hr. en Mw.v.Schadewijk 57,81% 3. Dames Huijbregts-v.d.Linden 56,77% 4. Hr. en Mw.v.Helvoirt 55,73% 5. Dames de Koning-v.ras 52,08% Donderdag 6 juni begint de zomer-avondcompetitie. Alle bridgers, ook niet-leden zijn van harte welkom. We spelen in nia Domo in Boekel en beginnen om 19.30 uur. Graag 15 minuten voor aanvang aanwezig i.v.m. inschrijven. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, 0492-321893.


Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.4 Multispace Airco Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 16V Airco C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C8 2.0 7 persoons Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Ford Renault Renault Renault Renault Suzuki

2002 1997 2002 2005 2005 1998

1998 2005 1998 2001 2003 2006 2009 2004 1996 1996

2002 2010 2006 2008 2000 2002 2002 2004 2007 1994 2001 2004 2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

106 Accent 1.1 107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207HB 1.4 16V COOL EN BLUE AIRCO 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 405 1.8 GTX sedan 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

2010 2010 2004 2008 2006 2002 2010 2010 2010 2009 2006 2006 2005 2003 2012 2010 2008 2006 2008 2008 1999 2011 2006 2004 2009 2007 2004 2008 2008 2005 2001 2007 2004 2005 2000 1997 2004 2006 2005 2008 2007

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

37852 KM 39645 KM 72497 KM 54963 KM 81724 KM 137210 KM 20120 KM 38637 KM 55320 KM 155579 KM 235000KM 93484 KM 109422 KM 136309 KM 22152 KM 51449 KM 42159 KM 81174 KM 59182 KM 120320 KM 186719 KM 38210 KM 82116 KM 213631 KM 97148 KM 134520 KM 99975 KM 38568 KM 56092 KM 91200 KM 152774KM 179738 KM 172510 KM 79239 KM 183969 KM 189420 KM 138521 KM 222305 KM 123420 KM 65595 KM 70059 KM

B O V A G

OPEL AGILA 1.0 SELECTION OPEL AGILA 1.2I EDITION OPEL AGILA 1.2I MAXX OPEL CORSA 1.4I NJOY 5DRS OPEL CORSA 1.2I SILVERLINE OPEL CORSA 1.2I COMFORT OPEL ASTRA-J 1.6I SPORT NAVIGATIE OPEL ASTRA-J 1.6I EDITION OPEL ASTRA 1.6I STATIONCAR 111 EDITION OPEL ASTRA 1.7 D ECO STATIONCAR BUSINESS OPEL ASTRA 1.8I NJOY STATIONCAR LPG G3 OPEL ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO OPEL ASTRA 1.8I NJOY STATIONCAR OPEL ASTRA 1.6I NJOY STATIONCAR 2X OPEL INSIGNIA 1.4ECOFLEX 140PK TOUR OPEL MERIVA 1.6I COSMO AUTOMAAT OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION OPEL MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO OPEL VECTRA 1.8I STATIONCAR EXECUTIVE OPEL VECTRA 1.8I GTS ELEGANCE AUTOMAAT OPEL VECTRA 2.0I PEARL STATIONCAR OPEL ZAFIRA 1.6I 111 EDITION OPEL ZAFIRA-B 2.2I COSMO-LEDER OPEL ZAFIRA 2.0 DTI ELEGANCE OPEL VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE OPEL VIVARO 2.5 CDTI L2 H1 DUBB. CABINE BMW 316I SEDAN BLACKLINE AUTOMAAT FIAT PANDA 1.1 ACTIVE FORD KA 1.3I 12-TH- EDITION FORD MONDEO 1.8I FUTURA 5DRS NAVIGATIE FORD TRANSIT DIESEL 125PK L2X H2X PEUGEOT 307 1.6HDI BREAK PEUGEOT 206 1.4I 3 DRS RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS SEAT TOLEDO 1.6I AUTOMAAT VOLVO 960 SEDAN DE LUXE NISSAN X TRAIL 2.5I AUTOMAAT HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 HYUNDAI TUCSON 2.0 I STYLE OPEL ANTARA 2.4I TEMPTATION SUZUKI SX4

SAMENWERKENDE

1997 1998

Toyota Yaris 13i 16v s-line, airco, luxe uitv, 5drs Volkswagen Passat station, 16i Volvo V40, 18i16V, th, station

bedrijfsauto's & campers

voor alle merken personen- en

diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging

(winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop

2008 2002

Peugeot Partner 16HDI, airco, th, schuifd Mercedes ML 270CDI, airco, th, 5drs

Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg, 2004

bedrijfsauto's

2010 2005

Toyota Aygo 1.0comfort automaat, airco, 5 drs, luxe uitv

2005 2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Chervrolet Tacuma 16i 16V, airco, th

2010 1997

Opel astra H station 16i16V 111edit, airco Opel Corsa 14i, 3drs

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

G.VERWEGEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 CJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOCENTRUMBOEKEL.NL

Maakt u al gebruik van onze NACHT TANKAUTOMAAT?

Motor: HARLEY-DAVIDSON!! Heritage softtail!!! .................................................................1993

Ford S-Max 2.0i 16V panoramadak....................................................2006 Ford Focus 1.8 TD-Di Wagon airco....................................................2000 Ford Focus 1.8 TD-Ci VAN.................................................................2003 Citroën C2 1.4 exclusive edition, 3-deurs...........................................2004 Volkswagen Golf 1.4 TSi, 5-deurs 19.000 km!! ..................................2011

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Te Koop ASPERGES

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------GrATiS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zon-

nebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------

(ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Beregening

PVC materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e Party Service Jos renders of bel 0492352192. -------------------------------------------------Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten â‚Ź 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond â‚Ź 9.25

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GArAGEVErKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------rOLGOrDiJnEn, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale JALOEZiën van kunststof, aluminium, hout of textiel op maat. Hubo Kuijpers,

A l l e r h a n d e Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------TE HUUr groot vakantiehuis in Belg. Ardennen voor 14 personen. Met grote sauna en zonnetunnel, 6 slaapkamers, 3 douches. Kijk voor meer info www.salle1038d.nl

Feestje thuis?

WIJ VERZORGEN UW FEEST COMPLEET Kijk op onze vernieuwde site www.vanderzandenverhuur.nl Van der Zanden Verhuur 06 15387790

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------AUTOriJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool rob de

A l l e r h a n d e Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PErSOOnSGEBOnDEn BUDGET bel dan ViTATHUiSZOrG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Uw KAPSTEr aan huis voor jong en oud. Hairstyle Diana, tel. 06-50892601. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN

voor FEESTEN & PARTIJEN

Voor meer informatie: 06-43085124

info: www.tstuupke.nl AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

TE KOOP De Biezen 32 - Venhorst VRIJSTAANDE WONING

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Prijs van € 285.000,00 KK Meer info zie: www.funda.nl

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van migraine/hoofdpijn? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e Prijskaarten

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503.

BOND van OUDEREN

riKKEn 1 Mari Schaap 2 Toon Verhofstad 3 Anny v.Duren 4 Thea v.Osch

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Schilderwerken Beglazing Behangwerk E L

101 pnt. 64 pnt. 63 pnt. 48 pnt.

VAN DER POL

5 Marie v.d.Elzen Jokeren 1 Erna Verstegen 2 Tonny v.Exel 3 Anneke v.d.Cruijsen

83 pnt. 41 pnt. 18 pn.t

HSV De Boekhorst

Op 6 juni is aan het Grootven van h.s.v. De Boekhorst een senioren viswedstijd (55+). Aanvang 08:30 uur.

E K T R O T E C H N I E K

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

5427 EJ Boekel 30 T e l : 0 6 - 2 0 3 Br. 5 5 6 2Hogardstraat 4 0492 0653774800 info@ v a n d 368222 e rp o l - e l e k t ro. n l service • installatie • onderhoud

40 pnt.

ToT-rit 2013

inschrijven vrijdag 28 juni om 19.30 uur machinale houtbewerking boekel in Café Tielemans Boekel

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie

Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel ViTA THUiSZOrG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEn OUD PAPiEr Op dinsdag 11 juni wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. In verband met Boekel700 Sport en Bewegen is de Waterval op zaterdag 8 juni

afgesloten en kan er geen oud papier bezorgd worden! Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

VEnHOrST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - installatie - Ventilatietechniek en riolering

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

van der Ven

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser vice Derks & Van Do oren

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboormachine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

info@romboutbestratingen.nl Spechtlaan 25 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

VAN DOOREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

VEnHOrST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - installatie - Ventilatietechniek en riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.