27e jaargang nr 47; 29 mei 2013

Page 1

27e Jaargang nr. 47 - 29 mei 2013

Dorps- en Gildefeest voor jong en oud

De Dorps- en Gildefeesten zijn weer achter de rug. Van donderdag tot en met vrijdag kon men in Boekel en Venhorst genieten van diverse activiteiten. Zo waren er de Boekelse reünie, de scholenoptocht, de excursie Wonen en Werken, de kranslegging voor de gesneuvelde Polen in Boekel,

het Pools diner en het Pools-Nederlands feest op respectievelijk donderdag en vrijdag. p zaterdag was de feestelijke opening van de kringdag en het Boekels Volksfeest. De opening geschiedde door 6 buurgilden en een schutterij uit Duitsland. Komende vanuit de vier windstreken, kwamen zij tesamen op het St. Agathaplein om van daaruit gezamenlijk naar de feesttent te vertrekken waar de officiële opening plaatsvond. Deze werd gevolgd door een volksfeest waar iedereen kon genieten van diverse optredens. Na de plechtige Gildemis op zondag, trok een groot aantal gilden door de straten van Boekel. Zij waren op weg naar het gildeterrein waar de bezoekers daarna konden genieten van diverse wedstrijden in vendelen,

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

trommelen, geweer- en boogschieten en standaardrijden. Of een kijkje konden nemen bij de in de feesttent ingerichte tentoonstelling.

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

verzekeringen

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 1 juni: 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum Sint Petrus: Grada v.d.Burgt-Christiaans (nms. buurtgenoten Kloosterlaan afd.2). 17.30 u Martina v.d.Aa-v.Melis (vwg. sterfdag 31mei); Toon v.d.Burgt en Marietje v.d.Burgt-v.Lankveld; Frans Ketelaars; ouders Martinus en Wilhelmina Rutten-v.d.Burgt en Ad en Mari de zonen; Piet v.Eerdt (vwg. trouwdag). Zondag 2 juni, 9e zondag door het jaar. Hoogfeest: Sacramentsdag 10.30 u Hannie Cillekens-Peters (mnd. ged.); Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer (mnd. ged.); Annie v.d.Biggelaar-le Blanc; Lambertus en Allegonda Maria v.Moorsel-de Wit en overleden familie (vwg. haar verjaardag); Annie Verhofstad-v.Exel (nms. de K.B.O.); Antoon v.Berlo en Wilhelmina Swinkels de echtgenote; Els den Dekker (vwg. verjaardag); Henk v.Hout (vwg. sterfdag) en Johan v.Hout. Maandag 3 juni: 19.00 u Fam.Schlaman-Staring; Jan v.d. Linden (vwg. verjaardag), Toos v.Leuken-Coolen (vwg. sterfdag) en overleden familie; pastoor Damen. Woensdag 5 juni: 19.00 u Martina v.Zutven-Cisse en echtgenoot Jan v.Zutven; Els v.d.Boogaard -v.d.Pol, fam.v.d.Boogaard-Versantvoort en fam.v.d.Pol-v.d.Vervoort. Vrijwilligers van de parochie uit Boekel Op zondagmiddag 9 juni vindt er voor de vrijwilligers (en hun partner) een vrijwilligersmiddag plaats. Plaats: in het Luciagebouw en in de tuin van de pastorie in Boekel. 15.00 uur: Ontvangst met koffie en een drankje. Van 17.00 tot 18.00 uur zal de frietwagen

weer in de tuin van de pastorie staan, voor een lekker hapje. We zouden het fijn vinden om alle vrijwilligers te ontmoeten. U bent van harte welkom.

keer: De H. Geest. Voor deze familieviering nodigen we weer iedereen uit op zondag 9 juni a.s., aanmelden vooraf via het parochiecentrum is zeer wenselijk voor een goede organisatie, graag tot dan!

Familieviering Er staat weer een familieviering gepland in onze parochiekerk St.Petrus te Uden voor alle gezinnen uit onze gehele parochie. We vieren eerst samen een gezinsviering in de kerk, deze begint om 10.30 uur, waarna we naar het Parochiecentrum oversteken om daar nog een gezellig en informatief samenzijn te hebben tot ongeveer 12.30 uur. De kinderen hebben per leeftijd ieder hun eigen programma, zo ook de volwassenen. Het thema is deze

Lopend Vuur II. Op 29 en 30 juni wordt in onze parochie een kleinere versie gehouden van het destijds zo grootse Geloofsfeest “Lopend Vuur”. Eén van de activiteiten bij “Lopend Vuur 2” is een spullenmarkt. Als u nog bruikbare, kleine goederen (geen meubels of TV’s) over hebt zou het heel fijn zijn als u die wilt brengen naar de voormalige Pius X-kerk in Uden, op woensdagochtend van 09.00 en 12.00 uur.

DIAMANTEN PRIESTERJUBILEUM

Op 29 mei a.s. zal het 60 jaar geleden zijn dat onze emeritus-pastoor Mgr. P.G.J.M. van Velthoven tot priester werd gewijd.

Dit diamanten priesterjubileum wil hij samen met de parochianen herdenken op zondag 2 juni a.s. tijdens een misviering in de St. Jozefkerk om 10.00 uur. Na afloop hieran nodigt hij alle aanwezigen uit voor koffie met cake in Café-Zaal “Plein 31” te Venhorst.

Ik meen goed te doen u van dit unieke jubileum van 60 jaar actief priester zijn in kennis te stellen. Namens de parochie,

Frans van de Wiel, oud-secretaris

AANBIEDINGEN donderdag 30 mei t/m woensdag 5 juni:

BOEKELSE APPELCITROENVLAAI TOMPOUCEN MET SLAGROOM

5 voor

ZONNEBOL ROOMBOTER KRENTEBOLLEN Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

9.50 00 € 6. 00 € 1. 75 € 2.

6 voor

€ 11.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 1 juni 19.00 uur + zondag 2 juni 10.00 uur: mnd. ged. Piet Bevers; Riek Versteden-Bayens; Christ Gerrits; pastoor Willy Cornelissen. Acolythen en Lectoren: Zaterdag 1 juni: 19.00 u Mark Hoogeveen-Maaike v.Oort Mw.Kanters Zondag 2 juni: 10.00 u Tim Hoogeveen-Willy v.Oort Mw.v.Zon-Hr.v.d.Wiel

GEDOOPT: Anne Thijssen. Ook de ouders Proficiat!

God allemachtig, ons Wim wordt tachtig!

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Opening Speeltuin Venhorst Ja, ja, het is eindelijk zover. De speeltuin in nieuwe woonwijk Peelhorst in Venhorst is klaar. Dus de hoogste tijd voor de officiële opening van deze speeltuin. Op 1 juni a.s. om 14:00 uur zal de opening worden verricht door wethouder Henri Willems. Kinderen kunnen worden geschminkt. Er is ranja en iets lekkers voor de kinderen. En natuurlijk kan er volop gespeeld worden in de nieuwe speeltuin. Ook aan de ouders is gedacht, er is koffie en thee. De speeltuin in Venhorst is mogelijk gemaakt door vele sponsoren: Rick Jagers montage, v.d.Brand & v.Oort bv., Leon Manders groenvoorziening, Harold v.Rooij kunstgras, Jagers Klusbedrijf, V&T Fencing, v.Haandel zand en grindhandel, Stichting d’n Eik, Kern met pit van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Provincie Noord-Brabant, Vamoo Playgrounds, Proludic, Replay. Wij willen hen dan ook ontzettend bedanken. Mede dankzij hen is er weer een mooie speeltuin in de gemeente Boekel

gerealiseerd. En natuurlijk moeten we de vrijwilligers uit de buurt niet vergeten. Zij hebben 19 weken lang, elke zaterdag hard gewerkt om deze mooie speeltuin te realiseren. Zonder deze zeer gemotiveerde vrijwilligers was het niet mogelijk geweest. Wil je zien hoe mooi de nieuwe speeltuin van Venhorst is geworden, kom dan op 1 juni mee spelen! Tot dan!

Toneel op het Plein 15 EN 16 JUNI

Zaterdag 15 en zondag 16 juni verzorgen de toneelverenigingen Dorpsgenot Boekel, Open Doek Venhorst en Toneelclub Boekel van Boekel en Venhorst opvoeringen. Zaterdag om16.00 uur, 18.00 uur en 20.00 uur; zondagom 15.00 uur, 17.00 uur en 19.00 uur. Info: tel. 323488.

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni

Pepersteaks (bakken als biefstuk) Kip cordon bleu (van verse kipfilet) Shoarmapakket (500 GRAM VLEES, 5 BROODJES EN SAUS) Vib special

Maffia rolletjes

hamburger met hartig ontbijtspek, zoete tomaatjes en zachte mozzarella

bladerdeeg met gehakt, salami en kaas

100 gram

€ 245

per stuk

€ 225

€ 695 3 stuks € 600 samen voor € 600 3 stuks

VLEESWARENTRIO 100 gr. boterhamworst 100 gr. rauwe ham 100 gr. schouderham samen voor

€ 395

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 9.95 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 10.45 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten Inclusief barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 31 mei GFT-afval/Groenbak vrijdag 7 juni Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

BRIEVEN VAN DE GEMEENTE PER E-MAIL De wereld om ons heen verandert snel. Brieven worden nauwelijks nog per post verzonden en veel communicatie gaat via email. Ook wij als gemeente merken dit. Steeds meer vragen ontvangen wij via de mail. Voor ons werkt dat prettig. Indien een burger ons via de mail benadert zullen wij veelal ook via de mail reageren. Op 1 juni gaan we nog een stapje verder. Vanaf die datum kunt u ook officiële brieven vanuit de ambtelijke organisatie via de mail ontvangen. U ontvangt zo’n brief wanneer u ons een mail heeft gestuurd of wanneer u bijvoorbeeld een aanvraag heeft ingediend waarbij u uw e-mailadres kenbaar heeft gemaakt. De ‘digitale’ brief ontvangt u dan als bijlage bij een mail van de gemeente. Deze is dan voorzien van een digitale handtekening. Dat is een veilige manier van werken waardoor het duidelijk is dat het betreffende document ook echt door de gemeente is verstuurd. Alleen indien u de voorkeur heeft voor een brief per post, kunt u dat aangeven. Brieven verstuurd door het college blijven we voorlopig op de oude manier per post verzenden. Door op deze manier te gaan werken kunnen wij sneller reageren en is er minder tijd nodig om uitgaande brieven te posten en te archiveren. Daardoor kunnen wij weer efficiënter gaan werken en dat komt uiteindelijk weer ten goede aan u. Indien u vragen heeft over uw brief dan kunt u ons daar gerust over bellen.

COLLECTEWEEK VAN HET CULTUURFONDS IN BOEKEL EN VENHORST Anjeractie van 26 mei tot en met 1 juni 2013 Onder de naam ‘Anjeractie’ collecteert het Cultuurfonds jaarlijks voor cultuur en natuur in uw regio. Dit jaar wordt in Venhorst gecollecteerd door Fanfare Echo der Peel en in Boekel collecteert Kwaliteitskoor Karakter. Een derde van de opbrengst is voor de clubkas van de collecterende vereniging. Het overige geld is bestemd voor culturele projecten binnen de regio. Het is de 68e keer dat het Cultuurfonds de Anjeractie organiseert. www.anjeractie.nl

Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is er extra behoefte aan steun. Het Cultuurfonds zamelt jaarlijks actief geld in met de Anjeractie, de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Tijdens deze week gaan duizenden collectanten met de collectebus op pad. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds de aanschaf van kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen; restauratie van historische schepen of monumentale kerken; educatieprojecten op het gebied van natuurbehoud. Elke gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en natuurbehoud in uw regio.


Gemeenteberichten Foto-oproep: Neem oude foto’s mee TERUG IN DE TIJD MET RENÉ Op dinsdag 4 juni a.s. organiseert het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) de avond ‘het geheugen van Boekel’ o.l.v. René Bastiaanse over de geschiedenis van Boekel.

Programma ‘Het Geheugen van Boekel’ • Welkomstwoord en inleiding door René Bastiaanse onder het genot van koffie/thee • Onze regiohistoricus, Henk Buijks, maakt met u een tijd- en ruimtereis door zeven eeuwen Boekel! • Korte pauze • Gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz door René Bastiaanse met daarbij historisch beeld en geluid uit onze Boekelse archieven • Gelegenheid om uw meegebrachte foto’s op een groot scherm te laten zien, samen herinneringen op te halen en informatie uit te wisselen.

Datum/tijdstip: Dinsdag 4 juni 2013 van 20.00-22.30 uur Locatie: Gemeenschapshuis Nia Domo, St. Agathaplein 6, 5427 AB Boekel (zaal open vanaf 19.30 uur) Toegang: Gratis

Het BHIC is speciaal voor deze avond op zoek naar foto’s van verdwenen beroepen (zoals de schillenboer, vodden- of melkboer) en/of huishoudelijke voorwerpen (zoals de waswringer en mattenklopper). Maar neem gerust ook andere oude foto’s mee uit Boekel en Venhorst! APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Gehandicapten Platform Boekel voor het houden van een presentatie met scootmobiel parcours op 1 juni 2013 van 11:00 uur tot 16:00 uur op het Sint Agathaplein; - Projectgroep Boekel 700 voor het houden van een jeugdbrandweerspel in het kader van Boekel 700 op 2 juni van 13:30 uur tot 17:30 uur op het Sint Agathaplein; - Mathijs v.d. Broek timmerwerken voor het houden van een openstelling, Dag van de Bouw, op 1 juni 2013 van 10:00 uur tot 16:00 uur op Statenweg 47 te Venhorst.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: - GGZ Oost Brabant voor het houden van een zomermarkt op het terrein van Huize Padua op 2 juni 2013 (verzenddatum 21 mei 2013); - MC Boekel voor het houden van een internationaal jeugdweekend (motocrosswedstrijden en feestavonden) van 12 t/m 14 juli 2013 (verzenddatum 22 mei 2013).

Verleende ontheffing aan: - P. van Uden voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens het internationaal jeugdweekend van 12 t/m 14 juli 2013 (verzenddatum 22 mei 2013).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet be-

stuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 28 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van de heer A. van Sleeuwen, Waterdelweg 1a te Boekel voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Waterdelweg 1a te Boekel.

Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 28 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan A. van Sleeuwen voor de inrichting op het adres Waterdelweg 1a te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nummer 297. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20386.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 29 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift


Gemeenteberichten moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 28 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN SCHUTBOOM 5 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, eerste lid en artikel 3.6, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met het bepaalde in artikel 8 en artikel 9 van de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005’ maken burgemeester en wethouders van Boekel bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6, lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

Beschrijving Het plan voorziet in de vormverandering en vergroting (naar ca. 0,9 hectare) van het bestaande agrarische bouwblok aan de Schutboom 5 te Boekel. Dit ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande grondgebonden tuinbouwbedrijf op deze locatie. De locatie betreft het kadastrale perceel bekend als gemeente Boekel, sectie M, nummer 614 en 378 (gedeeltelijk).

Inzage Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 29 mei 2013 gedurende zes weken (tot en met 10 juli 2013) ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar via de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen Een ieder kan gedurende de termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met Arthur Hermans, telefoon 0492-326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel’ tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Beschrijving Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van Peellandschapspark Voskuilenheuvel te Venhorst aan de westzijde met circa 6 ha.

Inzage Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp bestemmingsplan “Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel” met bijhorende stukken vanaf 30 mei 2013 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage ligt bij de centrale balie op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de bijhorende stukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende deze termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel”. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met André van der Vleuten of Arthur Hermans, telefoon 0492-326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 29 mei 2013.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een veranda en een bijgebouw Locatie : Molenbrand 7, Boekel Datum ontvangst : 21 mei 2013 Voor

: activiteiten bouwen, handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en kappen; het uitbreiden van een bedrijfsruimte Locatie : De Vlonder 3, Boekel Datum ontvangst : 22 mei 2013

Boekel, 28 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat met ingang van donderdag 30 mei 2013 gedurende zes

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de zomermarkt op het terrein van GGZ Oost-Brabant (Huize Padua).


Gemeenteberichten In verband hiermee op zondag 2 juni 2013 van 7.00 uur tot 18.00 uur Logt, Heiderik en een gedeelte van de Kluisstraat - vanaf de Daniel de Brouwerstraat tot aan de afslag naar De Bunders - worden afgesloten voor alle verkeer behalve bestemmingsverkeer. Gelijktijdig is een parkeerverbod van kracht voor beide zijden van de Daniel de Brouwerstraat en de Broeder Hogardstraat.

Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met het internationale jeugdweekend van MC Boekel.

In verband hiermee wordt op 13 en 14 juli 2013 het fietspad rond het circuit Bezuidenhout afgesloten. Boekel, 28 mei 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

Boekel, 28 mei 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 14 mei jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 – 2016 Het college heeft in haar vergadering van 14 mei 2013 het Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2013-2016 vastgesteld. Het beleidsplan wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Boekel.

Beleidsregels bestuurlijke boete 2013 Het college heeft de ‘Beleidsregels bestuurlijke boete 2013’ vastgesteld. Sinds 1 januari 2013 moet de gemeente bij schending van de informatieverplichting zoals genoemd in de Wet werk en bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) een bestuurlijke boete opleggen. De vastgestelde beleidsregels bepalen hoe het

Mooi resultaat BIGGENRACE voor KWF! Tijdens Boekel Rond Uit op 9 mei werd een biggenrace gehouden waarbij 4 biggen een parcours aflegden en het publiek kon raden welke big als eerste de finish over ging. Hierbij werd geld ingezameld voor KWF/ Alpe d’HuZes. Het sponsorgeld dat werd opgehaald met deze actie bedroeg maar liefst € 1670,80! Dit zal voor 100% worden besteed aan het onderzoeksfonds tegen kanker. ZLTO en Yvonne v.Sleeuwen willen u hartelijk danken voor uw positiviteit en bijdragen aan deze actie. Een speciaal woord van dank is op zijn plek voor speciale sponsoring: de “Auwerwetse Oogstdag” - stro; Bakker Merks - chocolade bedankjes; Boekeldruk - wedkaarten; Bouwbedrijf Chris Wouters - helicoptervlucht.

college uitvoering geeft aan de in de wet gegeven beleidsvrijheid.

Bestandanalyse uitkeringsdossiers Sociale Zaken (fraudeonderzoeken) De gemeente Boekel heeft aan Investiga bv opdracht gegeven een bestandsanalyse van de uitkeringsdossiers Sociale zaken uit te voeren.

Begroting 2014 en jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost Het college stemt in met de concepten van de begroting 2014 en de jaarrekening 2012 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (de Regiotaxi) en biedt deze ter behandeling aan de Raad aan.

En verder alle vrijwilligers die deze race weer tot een succes hebben gemaakt. En nu…op naar de top en dat 4x. Op 6 juni fietst Yvonne met haar team Big Challenge 1 Alpe d’HuZes. Wij wensen haar daarbij veel succes! U kunt haar en KWF kankerbestrijding nog steeds steunen. Hoe? Doneer via www.bigchallenge.nl team 1 Yvonne. Kindertraktaties gezond en lekker! Tijdens de open dag van Stichting D’n Eik mochten kinderen in de kraam van ZLTO traktaties maken. Een leuke bezigheid voor de kinderen waarbij met gezonde en lekkere producten van Boekelse bodem een schildpad, krokodil, paddenstoel of smoothie gemaakt kon worden. Ook het maken van chips bleek een “coole” activiteit te zijn . Op veler verzoek hebben wij de recepten op onze website geplaatst zodat u ook thuis met de kinderen of kleinkinderen aan de slag kunt gaan. Kijk op www.zltoboekelvenhorst.nl voor alle recepten (opendag stichting D’n Eik).

B o e k e l

Donderdag 6 juni wandelspeurtocht We starten om 19.00 uur vanaf La Compagnie, Kerkstraat 52, de fietsen kunnen we daar laten staan. Na de wandeltocht is er het welbekende broodje kroket / frikandel. Opgeven kan telefonisch bij Maria tel: 322623 of Leny 323039. Tot dinsdag 4 juni. De kosten zijn € 6,- te betalen bij vertrek (graag gepast.) Graag tot ziens. Voor de tuinliefhebbers. Dinsdag 18 juni gaan we een kijkje nemen in de tuin van de Fam. Timmermans in Veghel. Aanvang 14.00 uur, osten € 2,50. U kunt zich hiervoor telefonisch opgeven bij Mieke tel: 0492- 322392. Met vriendelijke groet, Bestuur KVO BoekelFotopuzzeltocht Boekel 700 Boekel in oude kranten Bron: heemkundekring Sint Achten op Boeckel Kerkstraat rond 1900. Gezicht op de oude kerk. Jan van de Wijngaard uit Erp werd de bouw gegund voor f 13.000,00 en is er "doodarm" van geworden. Op 6 februari 1831 hield pastoor Roeffen de laatste dienst in de te klein geworden oude kerk en op 21 maart van dat jaar heeft hij op dezelfde plaats de eerste steen gelegd. Tot 8 april 1832 werden de missen gelezen in de dorpsschool (nog zichtbaar op foto links naast de kapel). Op die dag werd de nieuwe kerk ingewijd en doopte pastoor Roeffen vier nieuwe klokken, gegoten door Fritse uit Aarle-Rixtel. De omtrek van beide kerken is terug te vinden in de bestrating van het St. Agathaplein. Het oude kerkhof lag tussen de kerk en de boerderij rechts op de foto. Al in 1843 vond een grote reparatie van de nieuwe kerk plaats, omdat de eikenhouten kolommen verzakten. Er waren bij de bouw namelijk groene pasgekapte eiken gebruikt.

Kijk voor meer www.Boekel700.nl

oude

nieuwtjes:

Fotopuzzeltocht georganiseerd door de Fietsclubs van KBO Boekel en KBO Venhorst Fietsclub KBO Boekel en fietsclub KBO-

Venhorst houden van 15 mei tot 15 augustus een fotopuzzeltocht. De lengte van de fietstocht is circa 42 kilometer. Het startpunt is bij het gemeentehuis Boekel. Deelnameformulieren kunnen afgehaald worden bij Boszicht, Bernhardstraat 72 in Boekel. Tijdens de vakantieperiode (van 15 juli tot 11 augustus) ligt het deelnameformulier bij de Supercoop aan het St. Agathaplein. Langs de fietsroute zijn een aantal foto’s genomen. De juiste volgorde van deze foto’s die langs de route zijn genomen, moeten genoteerd worden op het deelname-formulier. De route mag meerdere malen gefietst worden of eventueel onderbroken. Er mag zelf bepaald worden wanneer de route gefietst wordt. echter wel voor 15 augustus 2013. Uiterlijk op deze datum moet het deelname-formulier binnen zijn bij Boszicht in Boekel of bij van Frans v.d. Wiel, St. Josephplein 33, Venhorst (naast “Plein 31”). De kosten bedragen 2 euro per deelnameformulier. Zelf gekopieerde formulieren vallen buiten de prijzen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 27 augustus op het St.Agathaplein in Boekel.

Expositie ‘t een en ander in Nia Domo De kunstgroep Boekel wil ook een bijdrage leveren aan de viering Boekel700. De groep houdt een doorlopende expositie ’t een en ander, arts en crafts in Nia Domo van 17 mei tot 23 juni. In het hele gebouw hangen schilderijen of zijn beelden en/of ijzeren sculpturen neergezet, die gemaakt zijn creatievelingen uit de gemeente Boekel. Bovendien zijn nog films en foto’s te zien. De kunst uitingen zijn te zien tijdens openingstijden van Nia Domo.

Reünie gilde Sint Agatha Boekel “Kijk, daar komt juffrouw Specht binnen,” roept Manja de Visser enthousiast, als ze een oudere dame ziet binnen wan-

delen in de lange witte tent, die is opgezet voor de Boekelse gildefeesten. De start is op donderdagavond met een reünie, een ontmoetingsplaats voor oud-Boekelaren om herinneringen op te halen. De reünie komt langzaam op gang in de koude tent. Begin van de avond staan nog veel lege tafels en stoelen. “We verwachten zo’n 500 à 600 gasten. Het weer zit een beetje tegen,” vertelt Toon Wassenberg van het gilde Sint Agatha. Achter de ontvangstruimte is een expositie van de heemkundekring neergezet. Tussen de vele foto’s van toen en nu ziet Manja haar oude schooljuffrouw Ria Specht (74) na lange tijd terug. “Manja was een leuke leerling op de Dr. Ottowschool, daar werkte ik 16 jaar als vakleerkracht in textielbewerking. Sinds 1985 woon ik in Heijen. Ik vind Boekel erg veranderd. Vooruitstrevend geworden met die hoge gebouwen in het centrum. Ik mis wel het dorpse, dat vind ik jammer, het is zo stads geworden. Boekel heeft altijd nog een warm plekje in mijn hart,” vertelt ze. Allerlei amusante herinneringen van toen komen bij haar boven borrelen, die ze lachend deelt met haar oud-leerlinge. Pr. commissie Boekel700 Henny Bos

1

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNA-

U heeft nog vrijdag om mee te bouwen! Kom op vrijdag eten bij Grieks restaurant ASTERIA

5

euro aan het en doneer Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologieOp het verkeerde been gezet Over de jaarrekening 2012 van de gemeente Boekel zijn de afgelopen weken diverse artikelen verschenen. De suggestie die wordt gewekt over de Boekelse situatie zou u zomaar op het verkeerde been kunnen zetten. Feiten: - Positief resultaat: Het college is er wederom in geslaagd, een patroon sinds 2010, om € 883.000 over te houden. Dit vanwege onverwachte meevallers en door slim te werken. - Grondvoorraad: De grote grondvoorraad maakt dat we wederom voorzieningen moeten treffen vanwege de hierop verwachte toekomstige verliezen. Deze keer € 2.564.000. Dit is te wijten aan de geringe grondverkoop in de huidige moeilijke economische omstandigheden. - Dekkingsplan: Het ontstane nadelige verschil van € 1.681.000 moet financieel worden gedekt. Dit is gedaan door uit de reserveringen (spaarpotjes) van activiteiten voor de toekomst, nu wat uit te halen. Dit vanwege de inschatting dat de spaarpotjes mogelijk te ruim zijn of

dat vanwege besluiten van het rijk, het spaarpotje, niet meer nodig blijkt te zijn. - Motorcrossterrein: Één van deze reserveringen is bestemd voor het regionaal motorcrosscentrum “de Peel” waarvoor de raad een aantal jaren geleden 4 ton heeft gereserveerd. Boekel wedt op twee paarden en is in afwachting van de haalbaarheid van dit regionaal motorcrosscentrum en van de mogelijke openstelling van het motorcrossterrein Bezuidenhout. Het raadsvoorstel van destijds is nog steeds van kracht. Hierin zijn een aantal voorwaarden gesteld waaronder de financiële verdeelsleutel van deelnemende gemeenten en provincie. Zoals wellicht bekend, is Boekel hiervan de enige die tot nu toe ook daadwerkelijk 4 ton heeft gereserveerd. Op het moment dat concreet wordt op welke wijze het regionaal motorcrosscentrum “de Peel” gerealiseerd gaat worden, zal de raad volgens dit raadsbesluit 4 ton beschikbaar stellen als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dit laatste moet echter nog blijken. Gemeenschapsbelang Venhorst is van mening dat het voor Boekel op dit moment beter is om van het gereserveerde bedrag € 200.000 af te halen dan nog verder interen op de Algemene Reserve en daarmee de financiële positie onnodig benadelen. Daarom hebben we op basis van bovenstaande feiten en afwegingen ingestemd met het jaarverslag 2012 en jaarrekening 2012. Belangrijk voor ons is dat dit dekkingsplan de burger (waaronder vrijwilligers en verenigingen) niet raakt en ook niet leidt

Schoonheidssalon

­ 9 / (

ELVÀLIE

( , /

tot lastenverhoging. Het dekkingsplan heeft de steun gekregen van vier politieke partijen. De principiële argumenten, van de tegenstemmende oppositie partij, werden niet financieel onderbouwd met een alternatief dekkingsplan. Gemeenschapsbelang Venhorst kiest voor een financieel beleid wat te verantwoorden en verantwoord is. Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst óók uw belang!

PEPERKOEKACTIE EMM Harmonie EMM verkoopt gevulde peperkoek in een uniek Boekels blik! Zaterdag 25 mei zijn we langs de deuren gegaan en dit bleek een groot succes. Mocht u ons gemist hebben dan is dit uw kans. Mail voor vrijdag 31 mei naar info@emm-boekel.nl, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer, en we leveren het blik en de verse peperkoek bij u thuis af. Sponsorcommissie EMM

JEUGDNATUURWACHT

De Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Op zaterdag 1 juni houden we een wateronderzoek. Op enkele plaatsen in Boekel gaan we poelen of vijvers onder de loep nemen; via een zoekkaart proberen we de naam van het beestje te vinden. Zorg dat je laarzen aan hebt.

Elly van der Linden

Basisbehandeling Hydradermie behandeling Beauté Neuve behandeling Liftosome behandeling Aromatic behandeling

Afslankcoach Kyalin Definitieve ontharing IPL Manicurebehandelingen Gelcolornagellak Verfbehandelingen Harsbehandelingen

Behandeling voor jong en oud, man of vrouw ook duo-behandeling mogelijk. Deze schoonheidsbehandelingen ondergaat u in een bosrijke omgeving, voor uw rust en privacy. Rietven 9, 5427 LP Boekel, 0492 - 324244, www.elvalie.nl

Een van de typische waterinsecten is de waterschorpioen. Aan het eind van zijn lijf zit een adembuis. Jullie worden om 15.00 uur bij de Perekker verwacht. Leiding jeugdnatuurwacht “de Knokert”.Boekel Buitengewoon Toegankelijk

Zaterdag 1 juni a.s. vind ‘Boekel Buitengewoon Toegankelijk” plaats. De organisatie is in handen van Gehandicapten Platform Boekel. U bent tussen 11.00 en 16.00 uur van harte wlekom in Nia Domo. Hieronder een opsomming wat u tijdens dit evenement kunt vewachten: In de hal van Nia Domo vindt u informatie over oude hulpmiddelen. Deze zijn gratis ter beschikking gesteld door de Heemkunde en Medibanda uit Boekel. Ook is daar het invalide toilet aanwezig. In de Pleinzaal van Nia Domo vindt u onze informatiestand, waar u met al uw vragen terecht kunt. Ook is daar hulp aanwezig voor wie het nodig heeft en de EHBO. Tekenwedstrijd De tekeningen van de tekenwedstrijd die via de scholen zijn gemaakt, kunnen ook in de hal ingeleverd worden. Door enkele Boekelse bedrijven zijn mooie prijsjes beschikbaar gesteld. Wij willen alle kinderen die met hun ouders de tekening komen inleveren een klein prijsje geven, het is de moeite waard. In de Pleinzaal zijn doorlopend demonstaties. Dit jaar hebben wij voor u koersbal voor ouderen, gezellig en iedereen kan meedoen. Ook is er informatie over aangepaste fietsen en er is een demonstratie met een hulphond. Wandelroutenetwerk Ook wordt in de Pleinzaal het concept getoond van het aan te leggen Wandelroutenetwerk. Dit is een samenwerkingsverband tussen 7 gemeentes en hun gehandicapten platforms om aan te sluiten aan het grote wandelrouteknooppunt. Het bijzondere van dit concept is dat straks door iedereen vooraf gezien kan worden hoe toegankelijk een bepaalde route is. Toegankelijke Locatie Daarnaast zijn hier Boekelse locaties te zien die door ons zijn beoordeeld op hun toegankelijkheid.

In de Koepelzaal is een grote verscheidenheid aan leveranciers van hulpmiddelen. Vele patiënten en belangenorganisaties laten zien wat zij voor u kunnen betekenen. Erg belangrijk voor als je het nodig hebt, want wat je nu niet verwacht, kun je morgen krijgen. Op het Sint Agathapleinis een grote presentatie van onze scootmobielgroep. Zij laten zien hoe belangrijk en veilig een scootmobiel kan zijn. Dit geldt ook voor de electrische fiets en de rollator. Ook laten wij mogelijkheden zien om deze hulpmiddelen veilig te vervoeren. Ook is er gelegenheid voor een hapje en een drankje in Nia Domo. Bonnen zijn te koop naast de bar. Vervoer Wij vinden dat Boekel ook toegankelijk moet zijn voor de inwoners uit Venhorst. Daarom hebben wij m.m.v. Vivaan vervoer geregeld om 10.30 uur, 13.00 uur en 14.30 uur vanuit Venhorst (opstapplaats de Kei) naar Boekel. Op verzoek vanuit Boekel naar Venhorst tot 16.00 uur. De werkgroep wenst U een fijne dag toe. Dit programma wordt u aangeboden door het Het Gehandicapten Platform, Boekel 700, met medewerking van de gemeente en enkele sponsoren. Secr.geh.platformboekel@live.nl

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 4 juni wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria.

DANKBETUIGING Op woensdag 8 mei 2013 hebben we ons 50 jarig huwelijksfeest mogen vieren. Voor ons is dit een onvergetelijke dag geworden. Wij willen iedereen hartelijk danken voor al de gelukwensen en attenties.

Arnold en Johanna van Dijk-van der Heijden Kinderen en kleinkinderen

Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

NATiONAAL EpiLEpSiEfONDS

Collecteweek Nationaal Epilepsie Fonds start 3 juni In de week van 3 t/m 8 juni gaan ruim 30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Kleine. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. 120.000 mensen met epilepsie In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen. Onderzoek is nodig Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van epilepsie is daarom van groot belang. Het Nationaal Epilepsie Fonds financiert onderzoeken die genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft het fonds voorlichting en hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie. Collecte Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt mensen met epilepsie op vele terreinen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom komen de collectanten in de week van 3 juni voor een vrijwillige bijdrage aan de deur.

Evenementenkalender 1 juni: Presentatie Gehandicapten Platform 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Sambo CincoSchilderlessen bij schilderatelier Het Palet

Je wilde altijd al graag schilderen maar het kwam er nog niet van. Of je hebt al eens geschilderd maar wilt meer ervaring opdoen of gezellig samen schilderen in een groep met goede begeleiding. In de oude kapel van Huize Padua is een atelier ingericht waar Clementine Gerhardt les geeft in het schilderen met olieverf. Je werkt in kleine groepen van 5 à 6 personen. Je krijgt duidelijke uitleg hoe om te gaan met de materialen, de verf, het palet etc. Je zult je stapsgewijs de techniek eigen maken. Je schildert naar opdracht maar als je gewend bent aan het werken met olieverf zul je steeds meer je eigen stijl en visie gaan ontwikkelen om vrij werk te maken. Werk je na de eerste kennismaking liever naar eigen ideeën of foto’s, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Als de groep er voor voelt, kan er bij mooi weer ook buiten worden geschilderd of af en toe een les intuïtief schilderen worden gegeven. Alles staat echter in het teken van de ontwikkeling van technieken om tot een eigen stijl en vrijheid te komen zodat jij je leert uiten met verf. Je schildert wat jou inspireert. Het werken met acrylverf of gemengde technieken behoren dan ook tot de moge-

lijkheden. Belangrijk is vooral dat je met een heerlijke hobby bezig bent en hier helemaal in op kunt gaan. Wellicht zul je het ook als gezellig en ontspannend ervaren om in kleine groepen te leren schilderen. Schilder je al, dan ben je uiteraard ook van harte welkom. Er wordt gewerkt aan schildersezels. De lessen starten in september op de donderdag van 13.30-16.00 uur of 19.30-22.00 uur en de vrijdag van 10.00-12.30 uur. Voor meer informatie en inschrijven: Clementine Gerhardt, tel: 0492-347753 Www.schilderatelierhetpalet.nl E-mail: schilderatelierhetpalet@hotmail.com

Huize Padua & Boekel 700 jaar

OPROEP Al vele jaren zijn Huize Padua en de gemeente Boekel met elkaar verbonden. Het was immers de Gemeente die samen met het bestuur van Huize Padua en heemkundekring St.Achten op Boeckel de oude ver-

vallen Kluis op de landelijke monumentenlijst wist te krijgen waardoor dit belangrijke gebouw later gerestaureerd kon worden en voor Boekel behouden bleef. Met de bouw van dit klooster begint namelijk de geschiedenis van Huize Padua. Tot ± 1830 gaven de broeders onderwijs aan o.a kinderen van buurtschap De Logt. Vanaf 1826 beginnen de broeders met het verzorgen en verplegen van kostheren, het begin dus van Huize Padua. In 1843 krijgt Huize Padua de erkenning als krankzinnigen gesticht en worden krankzinnigen en later zwakzinnigen opgenomen. Lange tijd deden de broeders dit alleen, maar naarmate er meer patiënten kwamen werd er ook leken personeel aangenomen. Voor Boekel werd Huize Padua een grote werkgever, waar velen met plezier gewerkt hebben en nog werken. Dat willen we in dit jubileum jaar nog eens onderstrepen en met een tentoonstelling laten zien, maar daar hebben we wel uw hulp bij nodig. We weten b.v. dat familie Donkers met vader en 4 zonen er gewerkt hebben, maar ook vader en zoon Bergmans, v.d.Elsen, Somers of de 2 broers Gerrits en v.d.Heuvel. We doen daarom een oproep aan oud maar ook huidige personeelsleden om, als zij dit willen, mee te werken aan deze tentoonstelling. Wat vragen wij aan deze inwoners van Boekel: een foto (pasfoto mag ook) uit de tijd dat u of uw familielid werkte in Huize Padua, functie en afdeling of werkplek, uw werkperiode( en hebt u nog een bijzonder verhaal dan horen wij dat ook graag). De foto met de gegevens kan tot 30 juni digitaal aangeleverd worden: l.verstraatenjansen@chello.nl of bezorgd worden op Spechtlaan 1 Boekel. Afgeven in museum de Kluis mag ook op dinsdag van 14.00-16.00 uur of op woensdag van 9.0012. 00 uur. Indien u de foto terug wilt hebben kunnen we deze scannen. We danken u alvast voor de medewerking!

Evenementenkalender 1 juni: Presentatie Gehandicapten Platform 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Sambo Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein


verhuisbericht nieuwe locatie voor slim time boekel Sinds een paar weken is Slim Time Boekel gevestigd op Zandhoek 17 in Boekel. Hier behandelen we zowel mannen als vrouwen die graag op een verantwoorde manier willen afvallen. Ook voor figuurcorrectie kunt u bij ons terecht. Voor mensen die niet kunnen of mogen sporten i.m.v. beperkingen kunnen we veel betekenen. Bel voor een afspraak naar:

karin v.d.tillaart, 06-30161506

Zandhoek 17 Boekel 06-30161506


OOvB adviseurs en accountants opent haar nieuwe kantoor in Boekel.

OOvB adviseurs en accountants laat zien dat het vertrouwen heeft in de kracht van ondernemers in Boekel en omgeving. De realisatie van een gloednieuw en modern kantoor aan De Vlonder - op het voormalige Boekos terrein - is daarvan het beste bewijs. “Een stap die past bij de ambitie van OOvB om een optimale dienstverlening te blijven leveren aan lokale en regionale ondernemers, en om een prettige werkplek te bieden aan het groeiende team van accountants, fiscalisten en juristen”, aldus vennoot Frank v.d.Ven. Op donderdag 30 mei zal de feestelijke opening plaatsvinden voor klanten en relaties. OOvB adviseurs en accountants is in Boekel en omgeving inmiddels een vertrouwde naam voor veel ondernemers nadat het in 2009 het voormalige administratiekantoor Van der Linden & Mermans overnam. Frank v.d.Ven, vennoot en fiscalist, is ervan overtuigd dat de nuchtere en deskundige aanpak van OOvB door veel ondernemers wordt gewaardeerd. “Een goed advies aan ondernemers kun je alleen maar geven als je ook heel goed weet te luisteren”, is zijn overtuiging. “Verder helpt het, denk ik, dat wij onze kennis goed weten te vertalen in praktische oplossingen. En juist vandaag de dag hebben veel ondernemers daar behoefte aan”, zo vertelt Van de Ven. Kennelijk wordt de kennis en werkwijze van OOvB gewaardeerd want meer en meer MKB- en middelgrote ondernemingen doen een beroep op de diensten van OOvB adviseurs en accountants. Dat het pand aan het St. Jansplein uiteindelijk te klein bleek, kwam dan ook niet helemaal als een verrassing. Frank v.d.Ven daarover; “We zagen al even aankomen dat we een stap moesten zetten”. “Gelukkig heb-

ben we in samenspraak met de gemeente een prima nieuwe locatie gevonden aan De Vlonder, op het voormalige Boekosterrein, waar we uiteindelijk onze wensen over een nieuw en modern kantoorgebouw konden realiseren”. “Aanstaande 30 mei zullen we ons nieuwe kantoorpand dan ook met gepaste trots presenteren aan onze klanten en relaties”, vertelt Van de Ven. OOvB beschikt naast het nieuwe kantoor in Boekel ook over kantoren in Wanroij, Cuijk, Wijchen en Nistelrode. In totaal zijn er ruim 100 accountants, fiscalisten en juristen werkzaam die zich dagelijks inzetten voor een grote groep van klein zakelijke en grotere MKB bedrijven in Noordoost Brabant en Zuidoost Gelderland. Op het gebied van salarisverwerking, arbo- en hrm advies heeft OOvB een strategische samenwerking met HR5.

Leer kiezen wat bij jou past!!

Minder eten, minder drinken, minder snoepen, het klinkt allemaal zo gemakkelijk….maar wat is het lastig om vol te houden. De eerste week gaat goed, de tweede ook nog, maar in de derde week vallen er soms al gaten. Het allerbeste gaat het als we iets voor de eerste keer doen; een nieuw dieet, een nieuwe begeleiding, een andere sport…… maar helaas, ook dan komt er na een poos de klad weer in. Heel ontmoedigend! We kiezen vaak zwart/wit. Óf we lijnen, drinken geen alcohol en gaan liefst 3 keer per week sporten óf de boel zakt weer in en we komen nergens meer echt aan toe;

niet aan gezond eten, niet aan minder drinken en het sporten raakt ook weer snel als laatste op de agenda….. We denken vaak dat dat komt door situaties buiten ons om zoals een feest, Pasen, vakantie, de drukte van alle dag etc. Of we verwijten onszelf een gebrek aan discipline. Toch zit er een oplossing in het zwart/wit denken. Of je nu echt af wilt vallen of juist besloten hebt om de “lijn” aan de hoogste boom te hangen, als je minder zwart /wit gaat denken, kom je in een rustiger vaarwater. Hoe doe je dat? Door je bij alles af te vragen….past dat bij mij? Bijvoorbeeld een koolhydraat arm dieet volgen terwijl je juist van brood houdt. De gedachte is…dan mag ik geen brood, dat is gemakkelijker vol te houden dan een paar sneetjes mogen en ik voel me sterk omdat ik dat kan! Dat klopt, als je iets laat wat je graag wilt en denkt dat niet goed voor je is, dan krijg je een sterk gevoel. Maar houd je dit voor altijd vol? Lijnen is tijdelijk, maar slank worden en blijven is een eetpatroon zoeken wat je altijd vol zult kunnen houden. Dus als je van brood houdt kun je beter een eetpatroon zoeken waar ook brood in zit. Zo’n zelfde gedachtegang kan sporten zijn; sporten is gezond en om af te vallen móet je sporten! Kijk maar naar het programma Obese. Toch is dit niet helemaal waar; de grootste boosdoener van overgewicht is wat je eet. Met sporten kun je je energieverbruik omhoog brengen, dat is waar, maar als je daarbij teveel eet val je nog niet af. Als sporten bovendien niet jouw ding is en je het alleen doet om af te vallen dan leef je teveel buiten jezelf . Dan is het sporten tijdelijk, net als lijnen. Zoek beweging! Dat hoeft niet perse sport te zijn! Kijk wat bij jou past; wandelen, fietsen,pak de trap, maar ook in huis poetsen is beweging, vergeet dat niet. Als jij kiest wat bij jou past qua gezond en(soms ) ongezond eten en qua beweging dan hou je dat lang(er) vol. Veel succes!! Voor reacties: www.dimphyelbers.nl, tel. 06-23204542.

Evenementenkalender 1 juni: Presentatie Gehandicapten Platform 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Sambo Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht


3+

1 GRATIS SLIPS Aktie geldig van 29 mei t/m 12 juni

3

+1

GRATIS* Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Combineren uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de voordeelverpakkingen en bepaalde seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS. Aktie geldig van 29 mei t/m 29 juni

VAN

T C TEN

DE

VEN

C AT E

Lingerie

KERKSTRAAT 21 - BOEKEL - TEL. 322503

heerlijke asperges

vers van het land!! ook geschild Maandag 3 juni verwachten wij te starten met de verkoop van onze heerlijke

aardbeien

vers van de volle grond

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Theo en Carina Swinkels Tuinbouw Zijp 7, Boekel Tel. 06-20364524 of 0492-325435


Tuigpaarden-, Hackney en Friezenconcours

Op zaterdag 15 juni a.s. wordt in Boekel weer het traditionele Tuigpaarden- en Hackney en Friezenconcours van de Rutger van Herpenruiters gehouden. We zijn er trots op dat we dit, in het Boekel 700 jaar, voor de 20e keer gaan organiseren! Dit allemaal met onze enthousiaste leden en een hoop vrijwilligers waar we ieder jaar weer een beroep op mogen doen! Het voor Brabant unieke concours, dat inmiddels een vaste plaats op de landelijke wedstrijdkalender heeft verworven, belooft ook dit jaar weer een paardensportevenement van de bovenste plank te worden. Wij hebben voor u een programma met ruim 18 rubrieken waarin tuigpaarden, hackney’s, friezen en koudbloedpaarden in diverse categorieën strijden om de hoogste eer. Daarnaast mogen we ook 2 nieuwe rubrieken presenteren, namelijk de aangespannen Shetland pony’s, zij zullen u versteld laten staan van hun loop en showlust voor de wagen. Natuurlijk prijken ook de namen van onze plaatselijke favorieten op de startlijsten en zij zullen er alles aan doen om zich in de strijd om de eerste plaatsen te mengen. Dhr. W.v.Ginneken zal tijdens de wedstrijd het publiek voorzien van informatie, waardoor het ook voor een leek op aangespannen paardensport interessant wordt om naar te kijken. Wat kunt u verder verwachten op dit middag en avondconcours. Noemenswaardig is zeker te vermelden, dat we dit jaar 2 leuke blokken van het Dunsjede Hynders, een Friezen paarden showteam aan mogen kondigen, en daarnaast ook nog een prachtige voltigeshow , wat deze dag mooi afwisselend maakt.

De dames met hun Friezen paarden zullen de hele dag op het terrein aanwezig zijn, voor de kinderen leuk om deze zwarte parels eens van dichtbij te kunnen bekijken, erop te zitten of gewoon te aaien! Daarnaast onze jaarlijkse loterij, onze leden gaan weer rond om zoveel mogelijk lootjes te verkopen, wat weer mooie prijzen gaat opleveren. Zoals u ziet is het een uitje voor het hele gezin. Laat uw kinderen eens kennis maken met deze mooie tak van sport. De entree voor dit concours is € 5,= per persoon met gratis 1 consumptiebon (kinderen t/m 12 jaar gratis entree). U bent op zaterdag 15 juni a.s. vanaf 15.00 uur van harte welkom op het terrein gelegen op sportpark “De Donk“ in Boekel.

Schuif aan bij MEE

Deze keer over werken, seksualiteit en drukke kinderen Op woensdag 5 juni organiseert MEE 3 informatiebijeenkomsten voor mensen met een beperking en hun naasten. Deze keer over arbeidsmogelijkheden, seksualiteit bij jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en omgaan met drukke kinderen. Kies één van de thema’s en meld u aan via www.mee-nob.nl/schuifaanbijMEE (of tel. 0413 334733). Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn van 19.30-21.00 uur op het kantoor van MEE Noordoost Brabant, Volkelseweg 2, Uden. Jongeren met een verstandelijke beperking kijken anders naar hun eigen lichaam en

weten vaak minder over seksualiteit dan hun leeftijdgenoten. Het is belangrijk dat de seksuele voorlichting aansluit bij de mogelijkheden van de jongere. Het maakt hen weerbaarder voor seksuele intimidatie en ongewenste zwangerschap. Tijdens de bijeenkomst ‘Seksualiteit bij jongeren met een (licht) verstandelijke beperking’ krijgt u tips en informatie over het voorlichten van jongeren met een verstandelijke beperking. De bijeenkomst ‘Aan het werk’ belicht welke mogelijkheden er zijn om te werken na het schoolverlaten: regulier werk, mogelijkheden vanuit de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en dagbesteding. Er is aandacht voor de indicatiestelling voor de WSW en dagbesteding vanuit de AWBZ. En ook regelingen zoals Wajong, WIA uitkering en de Wet Werken naar Vermogen komen aan bod. Sommige kinderen zijn in de ogen van hun ouders erg druk. Ouders kunnen daar behoorlijk last van hebben, maar ook andere minderen kunnen daar onder lijden. Misschien is uw kind van nature druk. Of misschien heeft uw kind nog niet geleerd stil te zitten, naar anderen te luisteren of op te letten. Tijdens de bijeenkomst ‘Omgaan met drukke kinderen’ krijgt u praktische tips om wat meer rust te brengen bij uw kind en bij uzelf, wat de sfeer in huis ten goede kan komen. Elke eerste woensdagavond van de maand organiseert MEE ‘Schuif aan bij MEE’. Dit zijn 3 informatiebijeenkomsten die plaatsvinden in kleine groepen. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, dat te maken heeft met meedoen met een beperking. Tijdens ‘Schuif aan bij MEE’ informeert een medewerker van MEE Noordoost Brabant u over het gekozen thema. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.

Auw IJzer KPJ-Vespo

1 juni a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie Noordstraat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor meer info: Mari Melis 06-51062701 of Hans v.d.Vondervoort 06-22464021.


HEEMKUNDEKRING

St. Achten op Boeckel

BOEKEL 700 JAAR. Vele maanden van verzamelen, uitzoeken en “afdrukken” gingen vooraf aan de opening van de tentoonstelling 700 jaar Boekel in de heemkamer aan het St. Janplein . De officiële opening vond plaats op 3 mei waarbij genodigden aanwezig waren en burgemeester P. Bos een kopie van de officiële acte uit 1313 in ontvangst mocht nemen. Deze acte krijgt een plaats in het Gemeentehuis. Op 5 mei werd de deur open gezet voor alle belangstellenden. Alle lokalen van de oude St. Janschool werden gebruikt en waren ingericht met voorwerpen en foto’s van het leven en werken in Boekel door de jaren heen. En belangstelling was er, meer dan 1250 mensen bezochten in 7 dagen tijd de tentoonstelling en de mini bioscoop waar oude filmpjes te zien waren. Enthousiaste reacties en veel verhalen, mensen die nog eens terug kwamen en familie meebrachten om alles toch maar goed te kunnen zien. Ook 2 schoolklassen bezochten de tentoonstelling, stelden vragen en zongen een speciaal voor dit bezoek gemaakte lied, 33 nieuwe leden melden zich aan. Een compliment waard voor alle bouwers en sjouwers, mensen die verzamelden en uitleg gaven bij de stambomen en foto’s. Voorwerpen die we mochten lenen en schotten die speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt werden, de lokalen die we mochten gebruiken en mensen van de Ango die zorgden voor de koffie, eigenlijk te veel om op te noemen. Iedereen bedankt, het was alle moeite meer dan waard, het werd een echt feest, 700 jaar Boekel waardig.

maak je vooral samen plezier. Lijkt het jou leuk om dit zelf te ervaren, dan ben je van harte welkom op de kijkdagen!! Dit geldt voor alle speltakken. Zaterdag 1 juni: Bevers en Welpen Bevers zijn jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar (groep 1 t/m 3). Ochtendgroep 9.0011.00 uur, middaggroep 13.30-15.30 uur. Welpen zijn jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar (groep 4 t/m 6). Ochtendgroep 9.00-11.00 uur, Middaggroep 13.30-15.30 uur. Maandag 3 juni: Gidsen, 18.45-20.45 uur.

Gidsen zijn meiden van 11 t/m 14 jaar (groep 8 en ouder) Woensdag 5 Juni: Young Scouts, 18.4520.45 uur. Young Scouts zijn jongens en meisjes van 10 en 11 jaar (groep 7) Vrijdag 7 juni: Verkenners en Explorers. Verkenners zijn jongens van 11 t/m 14 jaar. (groep 8 en ouder), 19.30-21.30 uur. Explorers zijn jongeren (gemengd) van 14 t/m 17 jaar, 20.00-22.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Info: www.scoutingboekel.nl, tel. 0492329329 of 06-53619520.

ScOuTiNg BOEKEL Kijkdagen bij Scouting Boekel. Laat je uitdagen en ontdek Scouting! Al vanaf 5 jaar is er bij Scouting Boekel heel veel te beleven. In en om de blokhut spelen kinderen binnen en buiten, ravotten in het bos, doen spelletjes, sportwedstrijden en speurtochten. Soms mag je varen op de visvijver, een kampvuur maken en jaarlijks gaan we in de zomer op kamp. Hoe ouder je bent, hoe groter en uitdagender het avontuur. Bij Scouting Boekel

Rutger van Herpenstraat 53 | Boekel T 0492-32 13 28 | E info@vandervenwonen.nl I www.vandervenwonen.nl


cARNAVALSVERENigiNg

DE pEELTuuTERS

Talent gezocht Bonte Avond Venhorst Carnavalsvereniging De Peeltuuters organiseert elk jaar in januari haar Bonte Avonden. Dit zijn altijd hele leuke avonden met optredens van vele Venhorstse artiesten, maar we zijn ook nog op zoek naar nieuwe mensen die komend jaar mee willen doen. Denk niet te vlug dit is niets voor mij want

zoals vele van ons hebben gezien bij de jaarlijkse playbackavond van de zeskamp is er veel talent in Venhorst. Lijkt het je leuk om ook een act op het podium te doen alleen, met vrienden of bekenden denk daar dan nu alvast eens over na. Alles mag, een buut, cabaret, playback, toneel enz. Misschien schuilt er wel een verborgen talent in jou. Als je zin hebt laat het dan weten bij Bart v.d.Hoogen of bij een van de bestuursleden van de carnavalsvereniging. Zeker doen. Dienstenveiling Blaaskapel Ok Moi en Carnavals vereni-

Opening expositie ‘Arts & crafts’ een succes!

Foto: Elke Verbrugge

Zaterdag 17 mei startte de expositie ‘Arts & Crafts’ met een succesvolle opening in Nia Domo. Ter ere van het 700-jarig bestaan van Boekel worden tijdens deze expositie kunstwerken van (oud-)Boekelnaren in het licht gezet. Door heel het pand van Nia Domo vind je de werken van professionele en amateur kunstenaars die allen een band hebben met Boekel. Het werk, uiteenlopend van tweedimensionaal werk zoals schilderijen en foto’s tot aan driedimensionale werken als bronzen en granieten beelden en sculpturen, geeft een bijzonder beeld van de creativiteit die Boekel altijd gekend heeft en die er nog steeds heerst. De Boekelse kunstgroep nodigt u van harte uit om tijdens de openingstijden van Nia Domo een kijkje te komen nemen, het is zeker de moeite waard! (De expositie loopt t/m 23 juni)

ging De Peeltuuters willen een dienstenveiling gaan organiseren en wel op zaterdag 12 oktober 2013. Jullie horen hierover spoedig meer van ons maar houd deze datum alvast vrij.

Terug in de tijd met René

Op dinsdag 4 juni 2013 van 20.00 – 22.30 uur organiseert het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Gemeenschapshuis Nia Domo in Boekel weer een gezellige, historisch getinte avond onder de titel ‘Het Geheugen van Boekel’. Uw gastheer is de immer boeiende causeur René Bastiaanse. Hij praat aan de hand van alledaagse verhalen, beelden en foto’s met u over Boekel en Venhorst. In 2008 en 2011 was het BHIC al eens te gast in de gemeente Boekel. Nu weer, maar met een nieuw programma. Ook de heemkundekring Sint Achten op Boekel zal zich deze avond presenteren. Programma ‘Het Geheugen van Boekel’ • Welkomstwoord en inleiding door René Bastiaanse onder het genot van koffie/ thee • Onze regiohistoricus, Henk Buijks, maakt met u een tijd- en ruimtereis door zeven eeuwen Boekel! • Korte pauze • Gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz door René Bastiaanse met daarbij historisch beeld en geluid uit onze Boekelse archieven • Gelegenheid om uw meegebrachte foto’s op een groot scherm te laten zien, samen herinneringen op te halen en informatie uit te wisselen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 juni 2013 van 20.00-22.30 uur in Gemeenschapshuis Nia Domo. De zaal is vanaf 19.30 uur open voor het publiek. U bent van harte welkom! Foto-oproep! Het BHIC is speciaal voor deze avond op zoek naar foto’s van verdwenen verschijnselen (zoals de schillenboer, scharensliep, vodden- of melkboer) en/of huishoudelijke voorwerpen (zoals de waswringer en mattenklopper). Kortom, verschijnselen die uit ons dagelijkse leven zijn verdwenen. Maar neem gerust ook andere oude foto’s mee uit Boekel en Venhorst!Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen veldcompetitie Jongens B1 - Swift B1 34-12 3-33 Jongens C1 - MHV ‘81 C1 Meisjes B1 - Bedo B1 21-5 Meisjes B2 - Bouwcenter B1 14-14 Meisjes C1 - Achilles ‘95 C1 3-11 11-14 D-jeugd 1 - Swift D1 D-jeugd 3 - DOS ‘80 D2 4-19 Heren A1 - DOS ‘80 HA1 19-56 Jongens B2 - Achilles ‘95 B1 9-20 Dames A1 - DOS ‘80 A1 35-20 Dames A3 - Swift A1 15-12 Meisjes B3 - Jupiter ‘75 B1 26-10 Woensdag Oefeninterland dames Nederland-Servie 20.00 uur Sporthal De Burcht Programma zaterdag Bedo B1 - Jongens B1 11.00 u DOS ‘80 C1 - Jongens C1 10.10 u DOS ‘80 B1 - Meisjes B1 11.50 u Helios ‘72 B1 - Meisjes B2 9.10 u Tremeg B1 - Meisjes B3 12.10 u DOS ‘80 C1 - Meisjes C1 11.00 u Tremeg D4 - D-jeugd 3 10.00 u Tremeg D2 - D-jeugd 2 11.05 u Tremeg D1 - D-jeugd 1 14.05 u Programma zondag Tremeg HA1 - Heren A 1 11.15 u Handbal Someren HB1 - Jongens B2 11.00 u Tremeg DA1 - Dames A1 10.00 u Handbal Someren DA1 - Dames A2 13.00 u Dames A Winnaar beker Brabant! Op 12 mei stonden wij in de bekerfinale tegen Witte Ster in Beek en Donk. Een spannende dag waar wij allemaal erg veel

Berichten

zin in hadden. De energie sprong er vanaf. Aangezien dit de 3e keer was dat we in de finale stonden wilden we ook bewijzen dat niet alleen de 2e plek voor ons was weggelegd. Met gezonde spanning begonnen we de wedstrijd. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Witte Ster, maar wij liepen al snel uit naar een 1-4 voorsprong. Al gauw werd het een gelijke stand van 4-4. Daarna wisten we het spel weer op te pakken en bleven we ruim 3 punten voor staan. Toch kwam Witte Ster weer terug en was de ruststand 10-11 voor Habo. Door een goede peptalk van Matthijs en Gerrie gingen we met goede moed de 2e helft in. Begin van de 2e helft bleef het spannend doordat het gelijk opliep naar 14-14. Hierna wisten wij voor de 3e keer de voorsprong te pakken en deze hielden we in ons bezit. De wedstrijd eindigde met een stand van 21-25 voor Habo!!!!!! Eindelijk, deze keer hadden we de beker te pakken. We willen alle mensen die ons hebben aangemoedigd bedanken. Nu op naar het kampioenschap voor de buitencompetitie. Hierbij zijn jullie natuurlijk van harte welkom om te komen kijken. Groetjes Dames A1

Rutger van Herpenruiters

De zonnige Pinksterzondag zijn onze pony- en paardencombinaties op pad geweest naar Herpen, waar voor beide een selectiewedstrijd was. Deze dag is er super gereden met enkele mooie 1e plaatsen! Als eerste de pony uitslagen:

E/B Marlou Verkleij 2 x 1e 208/195 pnt D/B Evy v.Mensvoort 3e/193 11e/182pnt en Lisanne Robben 5e/190 pnt en Mirte v.Mensvoort /151 pnt DE/L2 Michelle Bongers 6e/176 en 7e 190 pnt en Anouk Vermeulen 2 x 4e 204 /177 pnt. D/L1 Lisanne Robben 6e/186 pnt. D/M1 Sabrine Vermeulen 2 x 1e 198/190 en 191 pnt. D/M2 Priscilla Faas 1e 185/193 pnt C/L1 Evy v.Mensvoort 2e/183 en 3e/182 pnt. A/B Maud Donkers 5e/175 pnt. Ook Larissa v.Lankveld had gereden in Gemert waarbij ze in de 1e proef 18e werd met 180 punten en in de 2e proef 6e met 188 punten in de B klasse. Dan de paardencombinaties: Klasse B Maria v.d.Rijt 175 pnt, Caroline van Bladel 4e/ 194 pnt en Lynn Boeijen 16e 171 pnt en 7e 182 pnt en Annemiek v.Berlo met 171/185 punten. L1 Mellanie Robben 7e/189 pnt L2 Hanneke v.d.Velden 1e/201 pnt M1 Marleen Sevenster 14e 186/179 en 2e 206 pnt. M1 Ivette v.d.Ven een 1e plaats (Chaina) 199/211 pnt en 8e 183/189 met Carnaval. M2 Els Boeijen 4e 183 en 11e/174 pnt. Z1 Wendy v.Diessen 8e 213/201 pnt Op 26 mei is de selectiewedstrijd gereden voor de paarden en wel in Uden. B Lynn Boeijen 3e/203 pnt, Annemieke v.Berlo 7e/ 194pnt L1 Mellanie Robben 6e/192, Wendy Koelink 19e /182 pnt L2 Silvie Verbeek 3e/196 pnt en Hanneke v.d.Velden 4e/194 pnt. M1 Marleen Sevenster 7e /188 pnt en Ivette v.d.Ven 13e /179 pnt M2 Els Boeijen 11e/175 pnt. Z1 Wendy v.Diessen 12e 62.21% Proficiat allemaal! MTC. De Boekaniers

Zondag 2 juni gaan we weer een motortoerrit rijden. Dit keer rijden we mee in Mariahout. Lengte 225 km. Verzamelen om 8.45 uur bij het clubhuis de Compagnie a/d. kerkstraat. We rijden uiterlijk om 9.00 uur weg. Niet leden kunnen ook meerijden.

Evenementenkalender 1 juni: Presentatie Gehandicapten Platform


LIETON Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Samen met Lieton kunt u ook zelf boekhouden onder de knie krijgen.

Meld u aan via www.lieton.com voor de bijeenkomst ”Boekhouden kan echt leuk zijn” en zie wat SnelStart voor u kan betekenen. Data in overleg en bij voldoende aanmeldingen. SnelStart voor als het Snel Simpel en gebruiksvriendelijk moet zijn.

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl

VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar WWW.LIETON.COM

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 pS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

óóK VOOR AL uW iNSTALLATiEmATERiALEN


Sport Tennisclub Boekel

Wat ook geweldig is, is de manier waarop dit team zich presenteert. De sfeer is zijzonder goed en iedereen doet zijn uiterste best voor een goede prestatie. De gezelligheid bij dit team zorgt ervoor dat de kinderen het naar hun zin hebben en een echte teamprestatie hebben neergezet. Wij hopen dat ze nog lang doorgaan als team, want er zit nog zoveel meer in. Mare Klokgieter, Matthij Nooijen, Femke Willems, Guus Abbenhuis, Demi v.Grinsven en Dirk Pluk, van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap en veel succes met jullie laatste wedstrijd op zondag 2 juni. De jeugdcommissie van TC Boekel

KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 21, 25 en 26 mei 11-5 JES 4 - Korloo 2 De Kangeroe A1 - JES A1 3-13 JES C1 - De Korfrakkers C3 04-4 JES E1 - Celeritas (S) E2 0-1 JES E2 - Emos E3 0-11 JES 1 - Bladella 1 7-7 JES 2 - De Korfrakkers 2 10-9 JES 3 - DSV 3 6-4 1 juni koppelschieten Aanvang 19.00 uur, deelnemers om 18.45 aanwezig zijn.

V E S P O

Mixteam t/m 14 jaar 2e klasse kampioen Ons mixteam t/m 14 jaar is 1 ronde voor het einde van de competitie al kampioen. Vanaf de allereerste wedstrijddag werd duidelijk dat dit team hoge ogen zou gaan gooien voor het kampioenschap. Dit hebben ze meer dan waar gemaakt. Overduidelijk werden alle wedstrijden gewonnen. Met nog 1 wedstrijdronde te gaan hebben ze al 24 punten verzameld en kunnen ze niet meer ingehaald worden. Dit is wel echt grote klasse.

Berichten

Laat in de Gemeente Boekel de aanvraag van uw woning, verbouwing, aanbouw, garage ec. verzorgen door ons als aangewezen gecertificeerd architekt in Boekel. Dit scheelt u de helft op de (leges)kosten bij de baliebouwvergunning: - woning 700 m3, bouwkosten vastgesteld door gemeente € 270.000,-legeskosten € 2.790,-- i.p.v. € 5.390,-- - uw voordeel € 2.610,-- verbouwing/aanbouw, bouwkosten € 100.000,-legeskosten € 1.250,-- i.p.v. € 2.500,-- - uw voordeel € 1.250,--

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Agenda 8 Juni uitstapje mini’s/welpen, is nog een verrassing. 15 juni BBQ Dak 20.30 uur bij de Rooye plas (Handel). Opgave voor 7 juni. De zeskamp zit er weer op. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd maar vooral gezellig en sportief pinksterweekend. Alle vrijwilligers en deelnemers bedankt voor de inzet om het ook dit jaar weer tot een succes te maken. Uitslag eerste 3 van de playback avond: 1 De Pulduikers; 2 De Brassers; 3 't Zoike. Uitslag Zeskamp 2013 1 't Gu nie; 2 Buurt - De Zandhoek; 3 Emanuelle; 4 De Pulduikers; 5 't Zoike; 6 De Flamingo’s/over 5 minuten; 7 De tobbers; 8 De Brassers; 9 Moi Spul+; 10 Boer Vinken en z'n Kadavers; 11 Buurt Westeldeel; 12 Gin Gezijk; 13 Gewoon omde 't kan; 14 Buurt - Peeltuuters; 15 RKBSV Banaan; 16 De Moatjes; 17 De meiden; 18 't Kletje; 19 't Zall wel; 20 D’n Lieven vrouwkes; 21 Kamp 6; 22 Turtle Ninjas; 23 Team 't Stuupke; 24 Wan Ellende

Evenementenkalender 1 juni: Presentatie Gehandicapten Platform 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Sambo Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht


De bosberg 82 - boekel

In gewilde woonwijk, aan een groot park ligt deze goed onderhouden vrijstaande woning met een inpandige garage, carport en een onder architectuur aangelegde tuin. De woning met 3 slaapkamers en een ruime zolder is voorzien van een luxe badkamer en toiletruimte.

Algemeen: - Overal dubbele beglazing. Luxe sanitair. Lichte ruimtes door de vele ramen. - Bij de woning bestaat de mogelijkheid om tot ca. 60 m2 kantoor/praktijkruimte aan te bouwen. De vergunning/toestemming hiervoor is haalbaar. - Inhoud woonhuis ca. 480 m3 (incl. garage). Perceelsgrootte 443 m2.

€ 319.500,00 k.k.

! s j i r p e p r e h Zéér sc

elisabethplaats 4 - 5421 lC geMerT - 0492-363038


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

RKSV Venhorst F3 Kampioen Zaterdag 11 mei is de F3, na een overwinning van 2-8 tegen Blauw Geel F12, in Veghel kampioen geworden.

Berichten

Spelers en leiders van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! VENHORST MC1 BEKERFINALE Zaterdag 1 juni, aanvang 15.00 uur, speelt Venhorst MC1 tegen SES Langenboom de bekerfinale in Susteren (Limburg). Wij hopen dat er veel supporters komen kijken en ons aanmoedigen zodat we de beker mee naar Venhorst kunnen nemen.

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

Rabo Buurtvoetbaltoernooi 2013 Het was weer mooi weer: geen regen en geen zon, in deze tijd van het jaar al een mooie prijs! Dank aan iedereen die weer mee geholpen heeft om deze activiteit tot een succes te maken. Dan volgen hier de belangrijkste uitslagen: De sportiviteitsprijs werd gewonnen door de Lage Velden met een gemiddelde van 8,66 per wedstrijd. Proficiat. Tot Buurtvoetbalkei 2013 werd gekozen scheidsrechter Albert v.Uden, die er 10 jaar lang als Boekelnaar!! mede voor zorgde dat het buurtvoetbal op een sportieve manier verliep. Albert bedankt! Wat het voetballen zelf betreft, 1e werd buurtvereniging De Zonnedauw, 2e Peelhorst en 3e Kraaijendonk. Zij worden vereeuwigd op de plaquettes in de kantine en gaan verder naar huis met een dikke enveloppe, nou ja, naar huis!.De overige uitslagen zijn, 4e Statenweg Dorp, 5e Lage Velden, 6e Statenweg West, 7e De Biezen, 8e Voskuilen, 9e Lekers, 10e Koekoeksbloem, 11e Akkers, 12e Plan Noord, 13e Ringbaan West en 14e Westerdeel, op de ranglijst weliswaar laatste, maar zeker niet de minste. Iedere deelnemende buurt is voor ons evenveel waard! Iedereen dus bedankt voor de deelname en graag tot volgend jaar met nog mooier weer!!! Ander nieuws Op zaterdag 1 juni om 15.00 uur speelt meisjes C1 van Venhorst in Susteren de bekerfinale tegen de meisjes van SES C1. Onze meiden hopen op veel support van alle Venhorstenaren die iets met voetballen te maken hebben of die gewoon een mooie wedstrijd willen zien. Vlaggen, toeters, bellen, alles is goed! Van harte uitgenodigd!!! Ook op zaterdag 1 juni om 14.00 uur vindt in Venhorst de interland plaats tussen de veteranen van Venhorst en die van Maaseik uit België, ‘t Ven. Het zal stil op straat zijn omdat iedereen weg is, of naar Susteren of naar Sportpark De Voskuilen!! Op vrijdag 7 juni is de echte afsluiting van het seizoen met het Slotfeest in de kantine. Voor alle senioren leden en de A junioren met aanhang. Hierbij de verkiezing van de speler, speelster van het jaar, de Clubmanvrouw van het jaar, de winnaar van de Voskuilencup, een optreden van tonprater Rob Schepers, die de hele vereniging op de hak zal willen nemen, en het afscheid van Marc van de Ven, Harm van Daal en Van Dooren Bouwstoffen als hoofdsponsor. En wie weet wat nogal meer… Plein 31 zorgt op deze avond voor de afsluitende lekkere hap!! Dus zorg dat je er bij bent!!


AH Rundergehakt 25% KORTING Schaal 500 gramvan 3,00 voor

AH Zaanse snijder broden

2,25

AH Filet- of speklapjes à la minute 25% KORTING Bijv.: filetlapjes a la minute Schaal 350 gramvan 3,99 voor

2,99

AH Voordeelpak aardappelschijfjes

1,27

AH Witte asperges

3,39

van 4,99 voor

AH Galiameloen Per stuk

van 2,39 voor

1,00

Alle Coca Cola 1,5 liter 4 flessen naar keuze van 6,68 voor

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Roomboter appeltaart 40% KORTING van 4,29 voor

2,57

25% KORTING Bijv.: Wijncervelaat 100 gram van 1,49 voor

1,12

1,49

Optimel drink literpakken Per pak van 1,27 en 1,39 voor

2,02

AH Cervelaat of goudsalami

Set 2 pakken à 400 gram van 1,69 voor

Zak 500 gram

2e HALVE PRIJS Keuze uit WIT, BRUIN, MEERGRANEN of VOLKOREN 2 hele broden van 2,70 voor

5,35

Smirnoff wodka 1 liter

van 19,99 voor

13,99

Olifant jonge graanjenever 1 liter

van 12,69 voor

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 27 mei t/m 2 juni 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur

9,79


Sport Wieler Toer Club Boekel

Het was zoals we dat noemen ‘lekke banden weer’ afgelopen zondag. En dat hebben we geweten, maar liefst 10 lekke banden verdeeld over de 20 deelnemers van de Blaktroute. Deze route van 120 kilometer werd uitstekend voorgereden en voerde ons door mooie gebieden in de Peel en rondom Venray. Door het slechte en koude weer van de afgelopen tijd, was het wel schitterend groen, maar geen rozen in het rozendorp Lottum. Hier was de koffiepauze tegenover de kerk. Wij noemen dat op de hoek, maar in Lottum zeggen ze op d’n Hook. De kastelein had de koffie al bruin. Degenen die voor de pauze lek hadden gereden, moest nu hun bandjes repareren. De wielen moesten immers weer terug in de volgwagen voor nieuwe pechvogels. Een van die pechvogels was Frans v.Rixtel, hij reed zelfs 3x lek. Op de terugweg werd het wel wat stiller in de groep, er moest flink gewerkt worden met een flinke tegenwind. Gerard bracht uiteindelijk 10 keer een renner met pech terug naar de groep, die zou ’s middags wel even een dutje gaan doen. We waren even na twaalven terug in Boekel, waar de harmonie net optrok om de gildes te begeleiden op hun gildefeest. De B-groep die met 15 man weg is geweest reed 5x lek. En deze heeft niet het profijt van een volgwagen, van-

Berichten

daar dat ze ook iets later terug was. Volgende week rijdt de B-groep de Broekhuizentocht met een lengte van 105 kilometer. De A-groep en ieder die daar zin in heeft rijdt de Tijdrit op de wielerbaan in Helmond. Je kunt daar je krachten weer meten. Vertrektijden zie toerboekje. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Zaterdag 25 mei werd de 5e Vitesse vlucht vervlogen. De 327 duiven werden om 09.00 uur gelost te ISNIS. De gemiddelde afstand naar Boekel bedroeg 140 kilometer. De wind tijdens de lossing was no, later op de terugreis draaiend naar n.westelijke richting. De eerste duif werd geklokt om 10.39.21 uur met een snelheid van 1335 meter/pm. wat neer komt op ruim 80 km/uur. De laatste prijsduif werd geklokt om 10.52.40 uur met een snelheid van 1183 m/min of wel ruim 70 km/uur. De uitslag was als volgt: 1 t/m 8 E.Diepenveen (mee 87 duiven/48 pr.); 9 Comb. v.d.Vossenberg (mee 8 duiven/5 pr); 10. A.Engelen (mee 51 duiven/32 pr.); 16 R.v.d.Wassenberg (mee 9 duiven/5 pr.); 21 P.Pennninx (mee 8 duiven/5 pr.); 38 Comb.de Vocht (mee 67 duiven/12 pr.);

54 C.v.d.Heuvel (mee 5 duiven /en 1 pr.) 106 P.Smits (mee 17 duiven /1 pr.)

Hockeyclub Boekel

Mini van de maand Zondag 5 mei was het bevrijdingsdag en mocht ik mini van de maand zijn. Eerst mocht ik bij de tactiekbespreking zijn.Het was een goede tactiek. Daarna mocht ik mee inlopen en inspelen met Sanne. Daarna mocht ik met Marelke overspelen en op de goal schieten en ik scoorde!!! Maar ik denk dat de keepster de bal express doorliet want toen ik tijdens de wedstrijd zag hoe goed de keepster was, had ik nooit gescoord! Het werd 3-3 en we moesten tegen Mierlo. Het was een zonnige warme dag en ik was verbrand in de dug-out. Na afloop mocht ik de beste speelster kiezen, ik twijfelde tussen Noortje en Bo maar ik had toch voor Noortje gekozen. Dus mocht ik met Noortje op de foto. Ik vond het een hele spannende, leuke middag! Ik hoop dat ik later net zo goed wordt als Noortje! Vriendelijke groeten van Rozan

boekhoudingen belastingzaken Adviesverlening

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

Dames 1 Franssen optiek - Boekel sport mannenteam In het kader van Boekel 700 sporttoernooi wordt op vrijdagavond 7 juni 2013 op het complex van hockeyclub Boekel de wedstrijd gespeeld waarin dames 1 met aanvulling van de jeugd het opneemt tegen een mannenelftal samengesteld uit de senioren van Boekel Sport. De wedstrijd begint om 20.00 uur en we zouden het leuk vinden als jullie komen aanmoedigen! Tot dan!


MeNU ProVeNCe

Provençaalse tomatensoep met room of Proeverij van aspergesoepje, gamba’s pil pil en tartaartje van zalmfilet of 6 escargots met kruidenboter en knoflook of Salade met tomaat, mozzarella en parmaham Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl www.v www .vanhaandelschadeherstel.nl

Beregening

pVc materiaal Elektra

pompen

installatiemat.

maandag

Vrijdag & zaterdag

Zondag

5428 gZ Venhorst Tel. 0492 322 383

fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

Openingstijden

Dinsdag & woensdag

Donderdag

Zijp 13a

gesloten

vanaf 09.00 uur

vanaf 13.00 uur

vanaf 09.00 uur

gesloten

*** Provençaals ovenschoteltje met kip, tomaat, gestoofde paprika en olijven of Duo van kabeljauw en zalmfilet met saus van safraan of Steak met rode wijnsaus of Scholfilet met persilade, remouladesaus en citroen *** Vacherin van aardbeien, slagroom, vanille ijs en meringues of Kaasplateau of Crema Catalana Zachte crème met citroen en kaneel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten brasserie Porte de Provence erpseweg 16, 5427 Pg boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport KBO Bridge Boszicht

Uitslag 24 mei: 1 Brp. Biemans-v.d. Elzen 71.25% 2 Brp. Leenen-v.d.Vondervoort 60.00% 3 Brp.van Delst-v.d.Linden 56.25% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

ZONDAG 9 JUNI

Classic Motoraces

Na de succesvolle ONK Supermoto is het in Boekel alweer tijd voor het volgende motorsportspektakel. Op zondag 9 juni organiseert motorclub MAC Mova ’83 voor de 13e keer haar demonstratierace voor historische en klassieke wegracemotoren. Het programma is goed gevuld met maar

Berichten

liefst 9 klassen van 50 cc tot en met de zijspannen. Al deze motoren zijn van Europese afkomst en het uiterste bouwjaar is 1965, dus een en al nostalgie. Naar schatting 180 rijders uit Nederland, Duitsland en België laten tijdens de demoraces met veel trots hun prachtige motoren aan het publiek zien en horen. Bovendien komt dit jaar wederom het Centennial Motor Racing Team naar Boekel. De leden van dit team hebben werkelijk schitterende motoren van merken als Honda, Benelli, Yamaha en MV Agusta. Enkele van deze machines zijn daadwerkelijk bereden door onder andere Phil Read, Giacomo Agostini en Renzo Pasolini. De machines zijn in smetteloze staat en worden bovendien rijdend aan het publiek getoond, dus inclusief het prachtige geluid! De motorraces worden gehouden op het prachtige en altijd gezellige stratencircuit ”De Burgt” in Boekel waar ’s morgens gestart wordt met de trainingsronden. Om 12.00 uur beginnen de officiële demo-

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

races! Uiteraard is er voor het publiek gezorgd voor een natje en een droogje! De toegang is zoals elk jaar gratis. Voor meer informatie kunt U bellen: 0653962520. Tot ziens op zondag 9 juni!!

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Uitslag Bostoernooi, 25 mei 2013: 1 Henk v.Vorst; 2 Frans de Bruin; 3 Wim v.Hees; 4 Jan v.Kilsdonk; 5 Henk v.Haandel; 6 Geert Verstraten; 7 Pieta v.d.Ven; 8 Maria School; 9 Jo Hendriks; 10 Pieta v.d.Velden; 11 Jan v.d.Elzen Sp.; 12 Anneke de Bruin; 13 Sjaak v.d.Rijt; 14 Toon v.d.Boogaard; 15 Jan Kroos; 16 Karin v.d.Ven; 17 Martien v.Doren; 18 Mari v.Haandel; 19 Lenie Cootjans; 20 Jan v.Berlo; 21 Bertus v.Duijnhoven; 22 Ad Houtman; 23 Leen Emonds; 24 Wim v.Rijbroek; 25 Tonnie v.Logten; 26 Antoinette Swinkels; 27 Frans Vesters; 28 Ties v.d.Tillart; 29 Cor Constant; 30 Anneke Biemans; 31 Gerarda v.d.Ven; 32 Betsie v.Doren; 33 Harrie Geerts; 34 An v.Asseldonk; 35 Tonny v.Haandel; 36 Anneke v.d.Elzen; 37 Fien Geerts; 38 Jos v.d.Boom; 39 Jos Hoevenaars; 40 Miet v.Dijk; 41 Tiny v.d.Elzen; 42 Martien v.d.Elzen; 43 Piet de Groot; 44 Jo Bijvelds; 45 Harrie Coppens; 46 Jan v.d.Elzen Ne; 47 Grard School; 48 Nellie v.Hees; 49 Jan v.Dijk; 50 Harrie Donkers; 51 Nellie v.Moorsel; 52 Mientje Coppens; 53 Annie Peters; 54 Dinie Houtman.

JEU DE BOULEN OP ONS PLEIN? Binnenkort kan dat weer! We gaan er weer voor. Op 23 juni a.s. is het weer boulen op het plein tijdens ons Pleintoernooi. Het is altijd een gezellige boule op het plein. Dus doe dit jaar ook weer (eens) mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Wanneer? Zondag 23 juni 2013 Waar? Op ons mooie plein in Boekel. Wie? Alle inwoners van Boekel en Venhorst die de basisschool hebben verlaten. Heb je zin? Zoek dan een team bij elkaar van 3 personen (hiervan hoeft een lid niet uit Boekel of Venhorst hoeft te komen). En geef je op. Let op de data in Weekblad Boekel & Venhorst of op onze website. www.jeudebouckles.nl. Vragen? info@jeudebouckles.nl Jeu de BoucklesSport Ponyclub St. Jozef

Op 2e Pinksterdag, 20 mei, hebben 5 combinaties van onze club meegedaan aan de dressuurwedstrijden tijdens de outdoor te Herpen. Het weer zat gelukkig mee en het was een fijne wedstrijddag. ‘s Morgens om 10:00 uur deed Nikki Dekkers mee met Marion in de cat. A, klasse-L1. Nikki was de enige in deze ring en dus ook eerste met een mooi puntental nl., 191. Een mooi winstpunt erbij. Gefeliciteerd Niki en Marion. Sharon v.d.Velden reed 2 proeven met Rocky in de cat. C, klasse-B. Ze behaalde bij de 1e proef 176 pnt. en werd 5de van 6 combinaties. Met de 2e proef behaalde ze 182 pnt. en stond op de 3e plaats van 5 combinaties. En ook nog een winstpunt erbij. Knap gedaan Sharon en Rocky. Isa Wintjes maakte samen met Swieber in de cat. D, klasse-B haar debuut tijdens deze dressuurwedstrijd. Zij reden twee proeven. Isa behaalde tijdens de 1e proef 179 pnt. en werd 14e van 21 combinaties. Scheelde niet veel of Isa en Swieber hadden een winstpunt. Bij de 2e proef kregen ze 169 pnt. en waren 12e van 13 combinaties. Wij zijn trots op jullie, Isa en Swieber, heel goed gedaan! Silvia Rijkers en Silver deden ook mee met 2 proeven in de cat. D, klasse B. Silvia verdiende tijdens de 1e proef samen met Silver 174 pnt. goed voor de 15e plaats van 21 combinaties. De 2e proef was goed voor 179 pnt en een 8e plaats van 13 combinaties. Goed gedaan Silvia en Silver. Sanne Christiaans deed eveneens mee met Isolde in cat. D, klasse-B. Ook 2 proeven. Samen met Isolde behaalde Sanne 173 pnt. dit was de 16e plaats van 21 combinaties. Tijdens de 2e proef kregen ze samen 175 pnt. en werden ze 10e van 13

Berichten

combinaties. Goed gewerkt Sanne en Isolde. ‘s Middags was er in de Mortel een springwedstrijd. Hier deed Nikki Dekkers met Tiësto mee in de cat. DE, klasse-B. Tiësto weigerde helaas één keer, maar door een hoge score bij de stijlpunten werden ze uiteindelijk 9e van 22 combinaties. Mooi gedaan Nikki en Tiësto. Als alles volgens planning verloopt neemt onze ponyclub op zaterdag 1 juni deel aan de afdelingsdressuur in Vorstenbosch met een viertal. Voor al de ruiters de eerste keer viertal rijden op wedstrijd. Zet ’m op amazones! Doe allemaal je best met veel lol en plezier.

50,69% 9. Dames v.Hees-v.d.Oord C-lijn 58,33% 1. Dames v. Ras-Nieuwenhuis 2/3. Hr. en Mw.v.Berlo 57,92% 2/3. Hr. en Mw.v.Helvoirt 57,92% 4/5. Heren Otten-Reuvekamp 53,33% 53,33% 4/5. Hr. en Mw.Jansen De totale uitslag en de eindstand van deze competitie kunt u vinden op www.boekelsebridgeclub.nl Donderdag 30 mei is het de slotdrive, alsje niet kunt komen dan graag afmelden bij Jeanne. Voor informatie kunt U bellen: 0492321893.

GYM- & TURNVERENIGING

Veerkracht

Gratis introductieles turnen. Voor iedereen die zich nog niet aangemeld heeft, nogmaals dit bericht: Voor alle meisjes en jongens die willen weten wat je bij onze turnlessen kunt leren, wordt op zaterdag 1 juni van 10:30 - 12:00 uur een introductieles georganiseerd. GYM- EN TURNVERENIGING

VEERKRACHT

Uitslag 23 mei 2013. A-lijn 1. Mw. de Koning-Hr.Manders 61,81% 2. Mw.Willems-Hr.Verbakel 61,46% 3. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 57,29% 4/5 Dames Delisse-Janssen 53,47% 4/5 Dames Verbakel-Vijge 53,47% 6. Hr. en Mw.v.Geffen 53,13% 7. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 50,00% B-lijn 1. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 64,24% 2. Hr. en Mw.Verlangen 63,54% 3. Hr. en Mw.Aalbregt 58,68% 4. Dames Crüts-Vissers 57,29% 5. Dames v.d.Elzen-Leenen 55,90% 6. Mw. Polman-Hr.Muselaers 53,82% 7. Hr. en Mw.v.d.Bosch 53,47% 8. Dames v.Berlo-Onclin 51,74%

Deze les wordt gegeven in sporthal ‘de Burcht’ te Boekel. Aanmelden hiervoor is wel verplicht, dit kan via email: g.exel @planet.nl of telefonisch op nummer 0492-329514. Tot ziens!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656.

Voor vakkundig onderhoud en slijpen van uw gazonmaaier en tuingereedschap tegen redelijke prijzen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. Agro Jansen

Agrarische bedrijfsverzorging

Schapenscheren Broek 2a 5446 PS Wanroij 06-13460434

A l l e r h a n d e GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visite-

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisse-

A l l e r h a n d e lende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten € 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond € 9.25 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of Receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu --------------------------------------------------

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

JOOP VAN DEN ELZEN I N S TA L L AT I E T E C H N I E K * Centrale verwarming * Loodgieterswerk * Riool ontstoppen

Odiliapeel 0413-274590 06-53790682

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

E L E K T R O T E C H N I E K

i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

uitslag op alle bestratingen. ◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4

- Verhuur van puiN- & AfVALcONTAiNERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOp- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNg van diverse soorten ZAND. - BESTRATiNgEN met of zonder materiaal.

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------ROLLUIKEN - SCREENS uitvalschermen, knikarmschermen, markiezen, op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. `

A l l e r h a n d e JEugD HOBBY cLuB

Berichtje van de Jeugdhobbyclub Op de hobbyclub zijn afgelopen seizoen enkele dingen blijven hangen: • een zwart kort leren jasje merk H&M, maat 152;

• grijs kort vestje, maat 146-152; • blauw vest met witte letters erop genaaid, merk Logg; • een roze en een blauwe porteponnee. Inlichtingen bij Maria Tielemans, tel 0492-323792.

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

HONDENTRIMSALON

DINO Greetje van de Hoogen donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Even niet zo lekker in je vel? Coachingpraktijk de Vlinder helpt je weer op weg. www.coachingdevlinder.com, tel. 0652461845, Venhorst. ------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Te Koop ASPERGES (ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

TE KOOP De Biezen 32 - Venhorst VRIJSTAANDE WONING

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Prijs van € 285.000,00 KK Meer info zie: www.funda.nl

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van migraine/hoofdpijn? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

John Rambach Nu ook

A l l e r h a n d e Zeskamp 2013

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft meegewerkt om deze zeskamp weer te doen slagen. Met name de sponsors voor hun financiÍle en materiÍle steun, want zonder hun zou dit niet mogelijk zijn. Natuurlijk ook de deelnemende teams voor de inzet, strijd en gezelligheid. We kunnen met z’n allen terug zien op een geslaagd weekend. ’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen ₏ 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen ₏ 5,00 5 t/m 12 jr knippen ₏ 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

AUTOBANDEN

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen

VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

ARIE V.D. BROEK MONTAGEBEDRIJF

voor ONDERHOUD, SERVICE en REPARATIES aan sanitair, riolering, dakwerk, zinkwerk, waterleiding en voor KEUKENMONTAGE. Tel. 0492-323324 - b.g.g. 06-22479185

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Het veld is netjes gehouden,‘tgu nie heeft voor de 3e keer op rij de zeskamp gewonnen en de dierenweide is een dag een kameel rijk geweest. Er is hier en daar nog wat kleding gevonden; voor meer info bel 352220. Verder willen wij ook de jury, barpersoneel en onze eigen leden bedanken voor hun helpende hand. Voor de uitslagenlijst en foto’s van de zeskamp kunt u kijken op onze website www.kpj-vespo.nl Tot zover zeskamp 2013 ’t waor wir skĂ´n, bedankt en tot ziens. De zeskampcommissie

nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingenmachinale en/of aanmeldingen houtbewerking boekel Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STucADOORSBEDRiJf Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------TE HUUR groot vakantiehuis in Belg. Ardennen voor 14 personen. Met grote sauna en zonnetunnel, 6 slaapkamers, 3 douches. Kijk voor meer info www.salle1038d.nl --------------------------------------------------

WONING TE HUUR. Boekel, Vosdeel 2a, tel. 06-53807795.

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Do oren

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

VAN DEN ELZEN Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Elzen

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOuWBEDRiJf

VanELEKTROTECHNISCH den

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

STUKADOORSBEDRIJF

elektrotechniek

van der Ven

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATiS OpgEHAALD EN THuiSBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl

Rombout

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, verlopen, glasruiten, glaskoord en afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf enz. enz. Tevens schoorsteenvegen. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOuWSTOffEN- HOuTHANDEL mAcHiNALE HOuTBEWERKiNg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 pS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden