27e jaargang nr 46; 22 mei 2013

Page 1

27e Jaargang nr. 46 - 22 mei 2013

Leskisten Boekel 700 jaar Het zwaard van Rutger van Herpen ligt pontificaal te pronken op de bodem van de leskist. Het attribuut is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Boekel. Leerlingen van de vier scholen krijgen vanuit leskisten Boekelse geschiedenis les. Jos v.Dalen ging vorige week langs bij de scholen om de leskisten aan te bieden. Hij gaf tekst en uitleg aan de leerkrachten. Die kisten mogen de scholen houden. Werkgroep onderwijs en educatie heeft samen met een aantal leden van de heem-

kundekring vier leskisten en vijf lesbrieven ontworpen voor groep 5 t/m 8. Elke lesbrief heeft een werkblad met vragen, opdrachten en een antwoordenblad. De vragen zijn: wie was Rutger van Herpen, waar hoorde Boekel bij, naar school in Boekel, oorlog in Boekel, het ontstaan van Venhorst. De opzet is dat de kinderen één van de lesbrieven kiest en leest, het werkblad invult en de voorwerpen in de kist bekijkt. De werkgroep is daarvoor diep terug gegaan in de tijd om zo authentiek mogelijk te zijn. Als een goochelaar tovert Jos de oude gebruiksvoorwerpen uit de kist om informatie daarover te geven.

Met een bouwtekening van een school uit 1732, aarden pijp, de hoofdtooi van een jonkvrouw, twee ganzenveren, turf en doosjes met soorten graan kunnen de kinderen een beeld vormen hoe vroeger geleefd werd. De gemeente heeft voor elk kind een oude kaart van Boekel toegevoegd. PR. commissie Boekel700, Henny Bos

Toneel op het Plein 15 EN 16 JUNI

Zaterdag 15 en zondag 16 juni verzorgen de toneelverenigingen Dorpsgenot Boekel, Open Doek Venhorst en Toneelclub Boekel van Boekel en Venhorst opvoeringen. Zaterdag om16.00 uur, 18.00 uur en 20.00 uur; zondagom 15.00 uur, 17.00 uur en 19.00 uur. Info: tel. 323488.

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Woensdag 29 mei a.s. is er een regio-uitgave van

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

verzekeringen

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten Volkel: (18/5) Toos Lamers-Wassenberg 80 jaar

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 25 mei: 17.30 u Jeanne Sanders-Timmers (vwg. verjaardag); Harrie v.Delst en overleden familie; Thea v.d.Bergv.d.Heijden. Zondag 26 mei, 8e zondag door het jaar. Hoogfeest: Allerheiligste Drieëenheid. 09.30 u GILDEMIS t.g.v. Kringgildefeest: m.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken Overleden ouders Antoon en Nelly v.Lankveld-v.d.Tillaart; Harrie en Miet Tielemans-v.Kessel en overleden familie; Thea v.d.Valk-Mezenberg (nms. de K.B.O.); Antoon v.Berlo en Wilhelmina Swinkels de echtgenote; Lien v.d.Horst-Willems en verdere familieleden; Tonnie en Maurice v.Berlo. Maandag 27 mei: 19.00 u Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Sjef Hoevenaars en overleden familie. Woensdag 29 mei: 19.00 u Jans v.d.Pol-Vervoort, echtgenoot Jan v.d.Pol, dochter Els v.d.Boogaard-v.d.Pol en schoonzoon Jan Bouwe; Piet en Miet v.d.Valkv.Eyck. SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Boekel: Sylvana Steenbakkers Uden: Ties Koenen en Damien Mathilda OVERLEDEN: Uden: (15/5) Annemarie v.d.Heijden-v.d. Plas 72 jaar Boekel: (15/5) Marietje Klokgieter-Walraven 77 jaar (19/5) Jo Dijsselbloem 77 jaar

ROZENKRANSGEBED: De gehele maand mei (Mariamaand) zal in de Sint Petruskapel, voorafgaand aan de H.Mis van 19.00 uur, om 18.30 uur het Rozenkransgebed worden gebeden. U bent hierbij allen van harte uitgenodigd om samen dit gebed tot de heilige Maagd Maria te bidden. LOPEND VUUR II. Op 29 en 30 juni wordt in onze parochie een kleinere versie gehouden van het destijds zo grootse Geloofsfeest” Lopend Vuur”. Eén van de activiteiten bij “Lopend Vuur 2” is een spullenmarkt. Als u nog bruikbare, kleine goederen (geen meubels of TV’s) over hebt zou het heel fijn zijn als u die wilt brengen naar de voormalige Pius X-kerk in Uden, op woensdagochtend van 09.00 en 12.00 uur. HONKAVOND Tieners en vormelingen. Alle tieners en vormelingen zijn zondagavond 26 mei van 19.00-20.30 uur van harte welkom. Het thema van deze avond is: ''Geloofsgroei''. Het wordt een actieve avond, maar ze gaan ook een stukje uit de Bijbel behandelen wat aansluit bij het thema ''Geloofsgroei”.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 25 mei 19.00 uur + Zondag 26 mei 10.00 uur: Riek Versteden-Bayens; Hans v.d. Horst; Christ Gerrits Donderdag 30 mei: 19.00 u Intenties kerkgangers. Acolythen en Lectoren: Zaterdag 25 mei: 19.00 u Zondag 26 mei: 10.00 u Donderdag 30 mei: 19.00 u Martenise

OVERLEDEN: Christ Gerrits, waardevol en gewaardeerd. Op de eerste plaats door zijn Truus en zijn kinderen. Maar ook door heel de gemeenschap van Venhorst èn door zijn dienstbaarheid ook aan de kerk. Moge ij rusten in vrede!

AANBIEDINGEN donderdag 23 t/m woensdag 29 mei:

€ 9.

50

Rijstevlaai met slagroom Appelpunten

4 voor

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

00

€ 1.

80

Elfzadenbrood Dinkelberger spelt volkoren

€ 5.

per pakje

€ 1.

00

€ 11.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Dankviering EERSTE COMMUNICANTEN

Let op: Zaterdag 25 mei a.s. is er om 19.00 uur de dankviering van onze communicanten. Tijdens deze viering zullen de communicanten hun spaarpotjes afgeven. Sjef van Zon zal namens Pater van Zon tijdens deze viering aanwezig zijn om de spaarpotjes in ontvangst te nemen zodat

hij er weer kleren, speelgoed of schoolboeken van kan kopen zodat de kinderen in Mozambique ook een beter leven krijgen. De kinderen worden om 18.45 uur in de dagkapel verwacht met hun spaardoosjes. Iedereen is van harte welkom. Wij wensen u een fijne viering toe De communiewerkgroep Hilde, Jolanda, Jenny en Marianne

Ooievaar op de Berkhoek

In de vroege ochtend van de 2e Pinksterdag landde een ooivaar op een perceel aan de Berkhoek in Boekel. Daar vond hij/zij een smakelijke maaltijd in een pas gemaaid weiland.

Afgelopen week ontvingen wij het bericht dat

de heer C.C.D. Gerrits is overleden. De heer Chris Gerrits is op 11 februari 1967 toegetreden tot het bestuur van Stichting Volkshuisvesting Boekel-Venhorst, de rechtsvoorganger van PeelrandWonen. Hij heeft deze functie bekleed tot 1 augustus 1994. Vanaf 1995 heeft hij nog ruim vijf jaar deel uitgemaakt van de raad van toezicht van Stichting Volkshuisvesting Boekel-Venhorst. Wij herinneren de heer Gerrits als een persoon die belangstelling had voor mensen en zijn humor. Wij bedanken de heer Gerrits voor zijn inzet voor onze organisatie en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. Raad van Commissarissen, bestuur en medewerkers PeelrandWonen

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 28 april 2013

Noor Rooijackers

Dochter van Kim Verstraten en Hein Rooijackers

Goudsbloem 18, Boekel

Geboren op 15 mei 2013

Elvi

Dochter van Wilko en Kim Zusje van Roan*, Raph en Jaro

Patrijslaan 20, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Maak kans op prachtige WEBER BARBECUES en accessoires en spaar voor GRATIS satéstokjes (zie persbericht). Deze week een stempel bij aankoop van

4 gegaarde kipspiesen

voor

€ 595

Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 mei

4 kipschampignonschnitsels krijgt u GRATIS EEN ZAK FRIET Kalfssaucijzen elke 4e GRATIS Gegrilde kuikenbouten 4 stuks € 00

Bij aankoop van

6

hamburger met hartig ontbijtspek, zoete tomaatjes en zachte mozzarella

100 gram

VLEESWARENTRIO 100 gr. snijworst 100 gr. gebr. gehakt 100 gr. Couburgerham

NIEUW!

VIB special

€ 150

Heerlijk dessert voor op de barbecue of in de oven APPEL-CRUMBLE en KERSEN-WAFELTJES

per stuk

€ 195

samen voor

€ 395

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen Van 20 tot 40 personen

een compleet barbecuepakket voor maar € 9.95 per persoon. een compleet barbecuepakket voor maar € 10.45 per persoon.

Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks

Bij het grote club menu krijgt u ook koude schotel stokbrood sausjes kruidenboter satésaus rauwkosten

U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen Van 20 tot 40 personen

een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon.

Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks Inclusief Exclusief

Bij het grote club menu krijgt u ook koude schotel stokbrood sausjes kruidenboter satésaus rauwkosten

barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 24 mei Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 31 mei GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat. Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

✁ De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoep-

tegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

RAADSVERGADERING woensdag 22 mei 2013 Agenda voor de raadsvergadering d.d. woensdag 22 mei 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 1. Opening. 2. Vaststellen van de agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Trekking van het stemnummer. 5. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Boekel 2013 en in samenhang daarmee tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2013. 6. Raadsvoorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2012. 7. Vaststelling notulen raadsvergadering 28 maart 2013. 8. Mededelingen en ingekomen stukken. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar naast de voorstellen, ook achterliggende stukken voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken in het onderdeel Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 15 mei 2013 Verloren: - zilveren schakel armband Esprit - damesportemonneetje, kleur bruin, met drukknoop (zo groot als pasje) - herenfiets, merk Batavus tricolore - hoortoestel, merk Oticon acto mini voor linkeroor - mobiele telefoon I-PHONE 4 in zwart lederen hoesje - zwarte herenportemonnee, met NIK, Rabobankpas, schoolpas - hoorapparaat merk GN Resound 730-P - hoorapparaat grijs - zwarte zonnebril op sterkte pootjes donkerblauw met stipjes merk Hans Anders

Gevonden: - fietssleutel Axa - wit sleuteletui met inhoud

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het


Gemeenteberichten gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. (U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE 2013 VASTGESTELD Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 14 mei 2013 de Beleidsregels bestuurlijke boete 2013 heeft vastgesteld.

Omschrijving: Hal met meterkast, open keuken compleet met apparatuur, portaal met toiletruimte. 1e Verdieping: 2 slaapkamers en een badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel. 2e Etage via vaste trap: open zolderkamer met twee dakvensters, cv-combiketel opstelling en de WTW-unit. Tuinberging: 7m² De woning is beschikbaar per 22 juni 2013.

Koopprijs:

€ 163.750,00 k.k.

Aanmelding Wanneer u staat ingeschreven voor starterswoningen en belangstelling heeft voor de aangeboden woning, dan kunt u zich tot 28 mei aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van “inschrijving tussenwoning Wollegras 18”.

Deze beleidsregels zijn van 23 mei tot en met 20 juni 2013 op verzoek in te zien bij de balie van de gemeente Boekel.

De beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag volgende op die van de bekendmaking.

VERKOOP TUSSENWONING IN PLAN “DE DONK, FASE 1” In het plan De Donk, fase 1 aan de Wollegras in Boekel zijn 3 jaar geleden starterswoningen gebouwd. Nu wordt één woning te koop aangeboden. De woning wordt verkocht onder de toepassing van KoopGarant.

Wie komt in aanmerking De uitgifte van de koopwoning gebeurt weer volgens de gebruikelijke methode, zoals al enkele jaren wordt toegepast. Voor deze woningen komen diegenen in aanmerking, die op de gemeentelijke lijst staan ingeschreven voor starterswoningen. Toewijzing van de woning gebeurt daarna op volgorde van de plaats op de gemeentelijke inschrijvingslijst.

Informatie Voor informatie over KoopGarant kunt u zich wenden tot PeelrandWonen, de heer S. Canjels, tel. 0492-324405 . Voor informatie over de procedure kunt u zich wenden tot de gemeente Boekel, mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten, tel. 0492 -326800.

Informatie woning Wollegras 18 Tussenwoning Bouwjaar : 2010 Perceel: 159 m2 Inhoud: 415 m3 Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing (begane grond en 1e etage) Vloer-, spouw- en dakisolatie aanwezig.

COLLECTEWEEK VAN HET CULTUURFONDS IN BOEKEL EN VENHORST Anjeractie van 26 mei tot en met 1 juni 2013 Onder de naam ‘Anjeractie’ collecteert het Cultuurfonds jaarlijks voor cultuur en natuur in uw regio. Dit jaar wordt in Venhorst gecollecteerd door Fanfare Echo der Peel en in Boekel collecteert Kwaliteitskoor Karakter. Een derde van de opbrengst is voor de clubkas van de collecterende vereniging. Het overige geld is bestemd voor culturele projecten binnen de regio. Het is de 68e keer dat het Cultuurfonds de Anjeractie organiseert. www.anjeractie.nl Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is er extra behoefte aan steun. Het Cultuurfonds zamelt jaarlijks actief geld in met de Anjeractie, de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Tijdens deze week gaan duizenden collectanten met de collectebus op pad. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds de aanschaf van kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen; restauratie van historische schepen of mo-


Gemeenteberichten numentale kerken; educatieprojecten op het gebied van natuurbehoud. Elke gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en natuurbehoud in uw regio. ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BOEKELS VEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat met ingang van donderdag 23 mei gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Boekels Ven’ tijdens openingstijden ter inspraak ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Beschrijving Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van camping Boekels Ven en de aangrenzende bosgebieden. De bestaande camping wordt herontwikkeld tot een recreatieterrein met circa 170 recreatiewoningen. Ten zuiden van de weg de Vliegberg wordt een zorg-/recreatiecomplex gerealiseerd. Er wordt geïnvesteerd in natuurwaarden in de verdere boszone tussen Boekel en Handel. Het gehele gebied wordt toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Inzage Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp bestemmingsplan “Boekels Ven” met bijhorende stukken vanaf 23 mei gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage ligt bij de centrale balie op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de bijhorende stukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende deze termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Boekels Ven”. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met André van der Vleuten of Arthur Hermans, telefoon 0492-326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Burgemeester en wethouders van Boekel. Boekel, 21 mei 2013.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit bouwen en handelen met gevolgen voor beschermde monumenten; het oprichten van een overkapping / veranda Locatie : Sint Josephplein 13, Venhorst Verzenddatum : 15 mei 2013 Voor : activiteit bouwen; het oprichten van een werk-

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van dinsdag 7 mei jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Uitbreidingsverklaring samenwerkingsovereenkomst Collegiale Doorlening Buitengewoon opsporingsambtenaren Land van Cuijk, Boekel en Uden De gemeente Boekel werkt met de gemeenten in het Land van Cuijk samen in een boa-pool. De gemeente Uden heeft aangegeven hierbij aan te willen sluiten. In de uitbreidingsverklaring wordt dit geregeld.

Visiedocument transitie jeugdzorg Door de invoering van de Jeugdwet worden alle gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van bijna alle vormen van jeugdhulp en jeugdzorg. De samenwerkende gemeenten in Noordoost Brabant stellen gezamenlijk een visie vast waarin de kaders aangegeven worden waarbinnen de jeugdzorg voor deze gemeenten uitgewerkt gaat worden. Deze visie wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Verkoop strook grond en opstarten van de wijzigingsprocedure aan Schutboom Het college heeft besloten om een strook grond te verkopen aan een tuinbouwer aan de Schutboom en tevens het bouwblok te vergroten ten behoeve van dit bedrijf. Er wordt ter plekke een betere bedrijfsinrichting gerealiseerd en het bedrijf wordt voorzien van een passende landschappelijke inrichting. Inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Boekels Ven Het voorontwerpbestemmingsplan Boekels Ven heeft de voor-

overleg- en inspraakfase doorlopen. De ontvangen reacties zijn beantwoord. Volgende stap in het planproces is, dat het ontwerp-bestemmingsplan nu ter inzage gelegd gaat worden.

Inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Uitbreiding Landschapspark Voskuilenheuvel Het voorontwerp-bestemmingsplan Uitbreiding Landschapspark Voskuilenheuvel heeft de vooroverleg- en inspraakfase doorlopen. De inspraakreacties leiden tot enkele aanpassingen in de toelichting van het bestemmingsplan. Volgende stap in het planproces is, dat het ontwerp-bestemmingsplan nu ter inzage gelegd gaat worden.

Start bestemmingsplanprocedure bestemmingsplan Centrum-Oost Al jaren is de gemeente in overleg met een ontwikkelingsmaatschappij over de ontwikkeling van het terrein tussen Kerkstraat/Julianastraat, Bernhardstraat, Parkweg en Boterbloem in Boekel. Dit heeft geleid tot een plan voor de bouw van 43 woningen en een (vernieuwde) Boerenbondwinkel. Hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en wordt de procedure voor het bestemmingsplan gestart. Beleidslijn boerderijsplitsingen Het college van B&W heeft een beleidslijn vastgesteld waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder historische boerderijen gesplitst kunnen worden.


Gemeenteberichten tuigenloods Locatie : Rietven 1b, Boekel Verzenddatum : 16 mei 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 23 mei gedurende zes wekenter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Voetbalvereniging Boekel Sport voor het houden van een sportactiviteit/zeskamp voor het E-kamp op zaterdag 18 mei 2013 op de Waterval te Boekel; - Buurtvereniging de Lage Schoense voor de Landelijke Buitenspeeldag 2013 voor het buiten spelen van kinderen bij de Korenbloem op woensdag 12 juni 2013 van 13:00 uur tot 18:00 uur; - OOvB adviseurs en accountants voor het openen van het kantoor aan De Vlonder 60 op 30 mei 2013 van 15:00 uur tot 24:00 uur.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt. Boekel, 21 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: • het verzoek d.d. op 20 november 2012, aangevuld op 15 maart 2013, 27 maart 2013 en 3 april 2013, van P.W.M. Bevers een aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 artikel 2.6 (revisievergunning) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een var-

kenshouderij. De inrichting ligt aan de Noordstraat 13a te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummers 2829 en 2830. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18938.

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 22 mei gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Boekel, 21 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit bouwen; het vervangen van een schuin dak op een garage door een plat dak Locatie : Arendstraat 31 en 33, Boekel Datum ontvangst : 1 mei 2013

Voor

: activiteit bouwen en milieuneutraal veranderen; het bouwen van een droogtunnel Locatie : Voskuilenweg 21, Venhorst Datum ontvangst : 8 mei 2013

Voor

: activiteit vellen van een houtopstand; het kappen van 216 bomen Locatie : langs de Statenweg tussen de bebouwde kom van Boekel en Venhorst Datum ontvangst : 14 mei 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.


Gemeenteberichten KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

: activiteit bouwen en omgevingsvergunning beperkte milieutoets; het verlengen van een bestaande biggenstal Locatie : Waterdelweg 22, Boekel Voor

Voor : activiteit bouwen; het verbouwen van een woonhuis Locatie : Statenweg 57, Venhorst

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en

Lezen à la carte voor het Basisonderwijs Bibliotheek De Lage Beemden biedt met trots een spiksplinternieuwe webshop aan voor het basisonderwijs. Via de webshop kunnen basisscholen snel en rechtstreeks de programma’s van de bibliotheek bestellen waaraan zij behoefte hebben. De webshop is te vinden op www.bibliotheeklagebeemden.nl/onderwijs. Bibliotheek De Lage Beemden en het basisonderwijs werken al lange tijd samen aan de taalvaardigheid van leerlingen. Speciaal voor de leerlingen zijn door de bibliotheek programma’s samengesteld waar leesplezier, mediawijsheid, woordenschat én ouderbetrokkenheid steeds worden beklemtoond. Scholen nemen de programma’s op in hun jaarplanning en voeren ze gedurende het jaar in diverse leerjaren uit. Enkele voorbeelden zijn: De ongelooflijk bijzondere boekeneter voor groep 3, Dans van de drummers voor groep 5 of Weg uit de Peel voor groep 7 of 8. De Mediacoach van De Lage Beemden verzorgt regelmatig een les in de klas: over veilige en betrouwbare websites bijvoorbeeld: Websites4U. Of de hele klas krijgt les van de Mediacoach en behaalt zo

gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van P.J. van Eerdt, Zijp 1b en 3a te Boekel voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Zijp 1b en 3a te Boekel.

Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 21 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

het diploma Veilig Internet. Of het Zomerlezen voor leerlingen, leerkrachten én ouders. De masterclass leesbevordering in september voor leerkrachten. Of een lezing tijdens een ouderavond door de Mediacoach: Share the fun, uw kind en nieuwe media! Ach, er zijn legio leuke, interessante en doelmatige programma’s. Zo veel, dat vraagt om een webshop. En zoals gezegd: die is er! Neem vooral eens een virtueel kijkje! En bezoek ons in een van onze vestigingen. De adressen en openingstijden vindt u via www.bibliotheeklagebeemden.nl

Enquete Mantelzorgondersteuning

Beste inwoner uit de gemeente Boekel, Het zorgen voor een naaste kan veel impact hebben op uzelf. Mantelzorgers worden vaak vergeten en zijn niet altijd zichtbaar in de samenleving. De Mantelzorgwinkel wil hierop inspelen en wil mantelzorgers ondersteunen, ook in de gemeente Boekel. Om de behoefte aan mantelzorgondersteuning van mantelzorgers vanaf 18 jaar uit de gemeente Boekel in kaart te brengen is door ons een onderzoek opgestart. Wij komen tussen 27 mei tot en met eind juni bij u langs de deur in de gemeente Boekel om een enquête af te geven. U kunt ons

herkennen aan de badge met onze naam en het logo van De Mantelzorgwinkel erop. We lichten de enquête persoonlijk toe. Wanneer u niet thuis bent, ontvangt u de enquête in uw brievenbus. U kunt de enquête inleveren in de bestemde brievenbussen die geplaatst zijn bij De Horst, Supercoop, Nia Domo en St. Petrus. U kunt de enquête van 1 t/m 30 juni ook online invullen op www.demantelzorgwinkel.nl. Bent u een mantelzorger vanaf 18 jaar uit de gemeente Boekel? Dan willen wij u vragen de enquête in te vullen, omdat het van belang is dat uw behoefte aan mantelzorgondersteuning kenbaar wordt gemaakt. Door het invullen van de enquête maakt u kans op één van de drie VVV bonnen van 15 euro. De ingevulde enquêtes worden altijd anoniem verwerkt. We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw tijd. Met vriendelijke groet, Emy de Koning en Miranda van de Rijt De Mantelzorgwinkel

2

U heeft nog vrijdagen om mee te bouwen! Kom op vrijdag eten bij Grieks restaurant ASTERIA

5

euro aan het en doneer Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie


SCOUTING BOEKEL

Kijkdagen bij Scouting Boekel. Laat je uitdagen en ontdek Scouting! Al vanaf 5 jaar is er bij Scouting Boekel heel veel te beleven. In en om de blokhut spelen kinderen binnen en buiten, ravotten in het bos, doen spelletjes, sportwedstrijden en speurtochten. Soms mag je varen op de visvijver, een kampvuur maken en jaarlijks gaan we in de zomer op kamp. Hoe ouder je bent, hoe groter en uitdagender het avontuur. Bij Scouting Boekel maak je vooral samen plezier. Lijkt het jou leuk om dit zelf te ervaren, dan ben je van harte welkom op de kijkdagen!! Dit geldt voor alle speltakken. Zaterdag 1 juni: Bevers en Welpen Bevers zijn jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar (groep 1 t/m 3) Ochtendgroep: 9.00-11.00 uur. Middaggroep: 13.30-15.30 uur. Welpen zijn jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar (groep 4 t/m 6) Ochtendgroep: 9.00-11.00 uur. Middaggroep: 13.30-15.30 uur. Maandag 3 juni: Gidsen. Gidsen zijn meiden van 11 t/m 14 jaar

(groep 8 en ouder) 18.45-20.45 uur. Woensdag 5 Juni: Young Scouts. Young Scouts zijn jongens en meisjes van 10 en 11 jaar (groep 7) 18.45-20.45 uur. Vrijdag 7 Juni: Verkenners en Explorers. Verkenners zijn jongens van 11 tot en met 14 jaar. (groep 8 en ouder) 19.30u tot 21.3 0uur. Explorers zijn jongeren (gemengd) van 14 t/m 17 jaar 20.00-22.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Info: www.scoutingboekel.nl, tel. 0492329329 of 06-53619520.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Afsluiting seizoen In het weekend van alle festiviteiten rondom het Gilde sluit de EHBO-vereniging haar seizoen. Op vrijdag 24 mei gaan we dit doen middels een contact avond bij Doel Willem 3. We beginnen deze avond rond 19.30 uur. Naast het sportieve gebeuren zijn er natuurlijk de officiële plichten. En natuurlijk de nieuwe leden die afgelopen jaar geslaagd zijn. Na het weekend in touw te zijn geweest bij het gilde gaan we op maandag 27 mei vanaf 19.30 uur een buitenoefening doen. Het precieze hoe en wat is nog niet bekend maar dat het interessant word is zeker. Onze kaders hebben samen met de lotusgroep wederom wat ongevallen in elkaar gezet. Vandaar dus opgelet mensen in Boekel !! Op maandagavond kunt u slachtoffers aantreffen in Boekel i.v.m. de oefening. Let dus goed op en ga niet meteen 112 belR.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Bezuinigen! Hoe? Waarop? • Helaas ontkomt ook de gemeente Boekel de komende jaren niet aan extra bezuinigingen. • Wij zullen met en vóór elkaar daartoe een uitgebalanceerde, rechtvaardige en gedragen keuze moeten uitstippelen! • Heb jij een idee, suggestie of voorkeur waarop bezuinigd zou kunnen of moeten worden? Wij horen het graag! Laat het ons weten! Fractie DOP

info@dopboekel.nl

len maar vraag eerst of het een oefening is!! Dit gebeurt van 19.00 uur tot 21.30 uur. Hebt u vragen of interesse, vraag dan de gewilde info bij onze leden. Iedereen veel plezier en succes gewenst en een prettige vakantie. Bestuur EHBO-vereniging St.Lidwina

Basisschool Uilenspiegel presenteert musical ‘Hotel te koop’ in Nia Domo. Op 28 mei en 29 mei presenteert de groep 8 van basisschool Uilenspiegel de musical ‘Hotel te koop’. Al weken zijn kinderen, leerkrachten en ouders druk aan het repeteren voor de musical. Decors worden gebouwd, teksten uit het hoofd geleerd, bijpassende kleding gezocht, kortom de musical staat weer voor de deur. Dit jaar is gekozen voor de musical ‘Hotel te koop’. Er zijn prachtige liedjes te horen in deze musical. Het koor bestaat uit de leerlingen van groep 7. Deze musical mag u niet missen. U bent welkom op dinsdag 28 mei vanaf 19.00 uur. De musical start om 19.30 uur. Op woensdagochtend wordt de musical ook gespeeld om 10.30 uur. ’s Avonds is de finale voor ouders en genodigden. Schrijf het in uw agenda 28 mei 19.30 uur: Musical ‘Hotel te koop’.Boekel 700 voor kinderen die buiten Boekel naar school gaan. Na de zomervakantie gaan we met alle basisschoolleerlingen uit Boekel en Venhorst het feest van Boekel 700 vieren. Op 28 augustus gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 aan de slag in een leuke, uitdagende en creatieve workshop. Denk hierbij aan bijv. Schilderen, weven, muziek maken, brood bakken, mozaïeken, schilden maken enz. Deze creatieve activiteiten gaan zich centreren op en rondom het plein, maar ook zullen er workshops

plaatsvinden op de scholen en op locatie. De kinderen uit groep 1 t/m 3 gaan deze morgen genieten van een optreden van een clown en enkele leuke spelletjes. Op 30 augustus is er een megavossenjacht in het centrum van Boekel. Alle kinderen gaan in groepjes op zoek naar personen uit de Boekelse geschiedenis. Tijdens deze zoektocht worden ook nog allerlei spelletjes gespeeld en worden de kinderen getrakteerd op een lunch. Kinderen die buiten Boekel naar school gaan zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan bovenstaande activiteiten. Wil je meedoen geef je dan op voor 29 mei via www.boekel700.nl button contact: werkgroep onderwijs en educatie

The Basement actief voor Boekel 700

Boekelse jongens en meiden hebben zich tijdens de activiteitenmiddag in The Basement van hun beste creatieve kant laten zien. In samenwerking met Kunstgroep Boekel hebben ze mooie kunstwerken gemaakt voor Boekel 700. Boekel 700 maak je samen. Beste jongens en meiden van groep 8, graag zien we jullie zaterdag 1 juni tijdens ons jaarlijkse schoolverlatersbal. Tot dan !

Geslaagde wandeltocht

In het kader van Boekel 700 heeft op vrijdagavond 10 mei de door de ANGO en ZLTO Boekel-Venhorst georganiseerde wandeltocht plaats gevonden. De weersomstandigheden waren ondanks de verwachtingen goed. Klokslag half 7 werd er met 31wandelaars gestart en de sfeer zat er vanaf het begin meteen goed in. Halverwege op ons rustpunt kregen we bij het melkveebedrijf van Familie v.d.Horst een geweldige ontvangst, uitleg en een natje en droogje. Bij terugkomst bij de ANGO hebben we nog gezellig een tijdje nagekletst bij een drankje. We willen namens de ANGO onze dank uitspreken aan Familie v.d.Horst, ZLTO en natuurlijk de wandelaars zelf. Bestuur ANGO Boekel-Venhorst

B o e k e l

Dagfietstocht KVO. Donderdag 30 mei hebben we onze dagfietstocht.Vertrek om 9.00 uur vanaf het St. Janplein. De kosten voor de fietstocht zijn € 15,-. Opgeven en betalen kan tot maandag 27 mei, door een envelop met je naam en het geld bij Francien in de brievenbus te doen. We hopen natuurlijk op een goede opkomst en een zonnige dag. Graag tot ziens. KVO wandelspeurtocht 6 juni Donderdag 6 juni wandelspeurtocht. We starten om 19.00 uur vanaf La Compagnie, Kerkstraat 52. De fietsen kunnen we daar laten staan. Opgeven kan telefonisch bij Maria tel: 322623 of Leny 323039 tot dinsdag 4 juni. De kosten zijn € 6,- te betalen bij vertrek (graag gepast). Graag tot ziens. Bestuur KVO Boekel

Evenementenkalender MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNAMIEK.NL

1 juni: Presentatie Gehandicapten Platform 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Sambo Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht


0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl


weekend 23-24-25 augustus 2013

Laat maar waaien! Ook de tweede artiest op alweer de tiende editie van BoeCult is bekend: Pater Moeskroen! Lekker meeblèren op hits als Roodkapje, Hela Hola Tuthola en Laat Maar Waaien. Pater Moeskroen is een Nederlandse folkband die garant staat voor meeslepende ballades en knallende feestnummers. De band staat bekend om zijn muzikale gevarieerdheid met een karrenvracht aan instrumenten. Dat wordt weer tijd voor de polonaise op de laatste zondag van augustus. Daarnaast vormt het park achter Nia Domo ook dit jaar weer de basis voor verschillende verrassingen en entertainment op het gebied van theater. Voor de kunstliefhebbers wordt er wederom een kunstmarkt ingericht waarbij verschillende kunststromingen tentoon worden gesteld in de vele kraampjes. Dus kom dat zien op zondag 25 augustus! Voor meer informatie over het programma of over het gehele het festival bekijk de

website: www.boecult.nl. Nodig ook uw vrienden uit via onze BoeCult Facebook pagina.

Boekel in oude kranten Bron: heemkundekring Sint Achten op Boeckel Uit: Udensche Courant Boekel, 21 augustus 1918 In de nacht van Woensdag op Donderdag is alweer ingebroken, nu bij G. Peters in de Zijp. Juist toen de vrouw de kastdeur openmaakte in het zelfde vertrek waar zij sliepen, op haar geroep gingen zij op de vlucht en bleken met 2 man sterk te zijn, de een barrevoets, de ander schoenen aan, buiten gaven zij elkander een sein met een fluitje. De gemeente politie v.d. Linden en Althuizen waren toen 10 minuten daar vandaan, begaven zich toen in de richting waar zij meenden deze sein te hooren, doch hebben niets ontdekt. De dieven zijn op de geut en in de kelder geweest. In dezelfde buurt werd in het veld op klaarlichten dag tijdens

Heerlijke ASPERGES vers van het land!! Ook geschild. ma t/m vrij 13.00-18.0 uur za 09.00-17.00 uur

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW

Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

het hooien van de gebroeders van de Valk, de horloges uit de vestzakken gestolen.

¿Qué Pasa?

Na enkele jaren van afwezigheid is de top 100 band ¿Qué Pasa? weer terug op Zijtaart kermis bij zaal Kleijngeld. En hoe! Als gastartiest neemt Peter Smits samen met zangeressen Thea Huyben en Wendy Verkuylen deze avond de zang voor zijn rekening. De band oogstte in het verleden veel succes tijdens de Zijtaartse kermis. De band staat reeds op vele plaatsen in de regio bekend als grote publiekstrekker o.a. tijdens de kermissen. ¿Qué Pasa? deelde in het verleden de planken met vele bekendheden o.a. op BOA in Lieshout met Within Temptation, Direct, Kane, Alain Clarck, UB40, BZB, Tim Knol. En op bedrijfsfeesten met o.a. Belle Perez, New Timeless, Trafassi. Ook het voorprogramma van Rowwen Heze stond 4 keer op het programma. Op 25 mei dus tijdens Zijtaart kermis bij zaal Kleijngeld. Zing mee, feest mee met ¿Qué Pasa? Ben erbij!

Memo relaxt groot succes

Op donderdag 2 mei j.l. organiseerde MeMo mensen en mogelijkheden uit Boekel voor de zoveelste keer een relaxt dag. Een grote opkomst van deelnemers die verwend konden worden. Er was keuze uit diverse massages, gegeven door Ulrike v.d.Broek uit Boekel en voetreflex massage, gegeven door Ingrid Wareman van praktijk Infinitas Handel. Ook konden deelnemers hun haren en nagels laten verzorgen. Memo bedankt iedereen voor zijn/haar inzet. Terugkijkend op weer een bijzondere Memo-Relaxt dag wat mede door hen is mogelijk gemaakt.


Voorlichtingsmiddag IN VENHORST

Op donderdag 23 mei komt een team van huiddeskundigen naar het centrum van Monique Tielemans aan de Schepersdijk 7 in Venhorst. Van 13.30 tot 17.00 uur wordt er voorlichting gegeven over de zin en onzin van anti-agingscremes en anti-rimpelcremes. Over of het wel zo gezond is om je huid voortdurend te peelen. Er is veel te lezen over allerlei wondermiddellen, je wilt er best in geloven maar je verstand zegt dat het eigenlijk niet kan. Je bent van harte welkom om je vragen te stellen en om antwoord te krijgen! Meld je aan bij Monique Tielemans 0492323278. Natuurgeneeswijzen+moderne weten-

schap+langdurige ervaring staat garant voor de voorlichting.

Open dag in Museum de Kluis

Op zondag 26 mei is Museum de Kluis geopend van 13.00 t/m 17.00 uur. In het museum is de vaste tentoonstelling over de broeders Penitenten, Huize Padua en de psychiatrie te bezoeken en kunt u verhalen over de geschiedenis beluisteren op de buurtbank. Deze verhalen worden verteld door zenuwartsen en oud verplegers van de instelling. De voorwerpen en foto,s uit de interviews

Irenestraat 15 te Boekel

zijn te zien in het museum. Ook is in de kleine tentoonstellingsruimte van de oude kapel van de Kluis te zien wat er aan mooie oude gebouwen op het terrein stond; vele ervan zijn in de loop der jaren verdwenen. Het museum is gelegen aan de doorgaande weg Boekel- Handel t.o. Daniël De Brouwerstraat 28. We heten u ook deze keer weer van harte welkom bij uw bezoek aan de Kluis. Het museum is ook geopend op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Loop gerust even binnen om te kijken. Voor een groepsbezoek buiten de openingsuren kunt u een afspraak maken: tel. 0492 846173 of per mail: l.verstraatenjansen@chello.nl Ook met de zomermarkt op 2 juni is het museum geopend.

Kloosterlaan 65 te Boekel

Advertentienr. 2013.03.001

Advertentienr. 2013.03.002

Kenmerken Energielabel

Benedenwoning C

Kenmerken Energielabel

Bovenste verdieping B

Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

Senioren, 55+ 20.14 m2 12.07 m2 5.29 m2 4.82 m2 5.53 m2 13.14 m2

Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

Huurprijs Beschikbaar

€ 454.68 + € 7.48 servicekosten Medio juni

Huurprijs Beschikbaar

Senioren, 55+ 28.03 m2 13.39 m2 7.52 m2 5.88 m2 4.05 m2 2.80 m2 € 530.52 + € 138.63 servicekosten Begin juni Woningzoekende met een CIZindicatie hebben voorrang

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2 Zolang het IB60 formulier van 2012 nog niet beschikbaar is, dient u en uw eventuele partner het IB60 formulier van 2011 en de meest recente loonstrook(en) in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 plus de loontstrook toe te voegen als bijlage. anneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 26 mei 2013

Reactiebon Naam:.......................................................................................................Voorletters:........................................ Adres:................................................................................................................................................................... Postcode:..................................................................................................Plaats:................................................. Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ................................................................................................................................................. Aantal personen:................................................................................................................................................. Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Irenestraat 15 te Boekel O Kloosterlaan 65 te Boekel Uiterste inleverdatum: 26 mei 2013


Stichting Platform voor Gehandicapten en Ouderen met een handicap Boekel/Venhorst

Boekel Buitengewoon Toegankelijk; presentatie Gehandicapten Platform 1 juni 2013, Nia Domo, Boekel Grote verscheidenheid in aangepast verplaatsen. Toegankelijkheid is een belangrijke factor bij het verplaatsen. Bij het verplaatsen binnen denken we gauw aan drempels of vernauwingen door deuren of ander moeilijk verplaatsbare attributen. Het is erg

afhankelijk van de aard van de beperking van de gehandicapten. Bij verplaatsen buitenshuis spelen andere factoren een rol. Vooral de afstand en de snelheid die men kan gebruiken en de daarbij behorende hulpmiddelen zoals rollator, rolstoel, aangepaste fiets of auto. Op onze informatiedag op zaterdag 1 juni laten wij ook zien wat vroeger de mogelijkheden waren voor gehandicapten. Ze zijn ons ter beschikking gesteld en zeker de moeite waard om te komen bekijken nu ze er nog zijn. De keuze mogelijkheid is op dit moment

Genietend van het handelen, buurten en mensen om zich heen Jo, een tevreden mens, stond altijd klaar voor iedereen Oude tractoren waren je passie, je genoot van het buitenleven Bedankt voor alle liefde die je ons hebt gegeven

Heel intens en met mooie herinneringen hebben wij thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving, afscheid genomen van ons pap, schoonvader, trotse opa en lieve vriend

Jo Dijsselbloem echtgenoot van Annie Dijsselbloem-Jonkers † 1995 later partner van Tonny van Dooren-Waals Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar. Marjo en Jos Marjolein en Benny Jan Tonny Puk h 19 mei 2013 Zandhoek 26 5427 PJ Boekel Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van ons pap op vrijdag 24 mei om 10.30 uur tijdens een uitvaartdienst in de kerk St. Agatha, Kerkstraat 37 te Boekel. Aansluitend begeleiden wij hem naar de algemene begraafplaats aan de Raadstraat te Boekel. Donderdag is er van 19.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid om, bij een kop koffie, afscheid te nemen van ons pap in Uitvaartcentrum van Lokven, Molenstraat 32a te Zeeland.

erg uitgebreid. Men gaat nu uit van maatwerk. Het hulpmiddel moet passen bij de persoon met zijn beperking. De houten kruk is vervangen door verstelbare krukken of aangepaste rollators. De rolstoel is er in vele maten en soorten zowel duw, handbewogen als elektrisch. Voor de grote afstanden hebben we de scootmobiel in al zijn verscheidenheid. De fiets krijgt een aangepaste zadel en een accu voor ondersteuning. Ook is bekend de duo fiets en fiets met extra 3e wiel. Auto’s zonder rijbewijs voor lagere snelheid. Maar ook aangepaste auto’s met aanpassingen zowel voor de gebruiker als voor het vervoer van rolstoel of ander hulpmiddel. Op onze presentatie laten wij een grote verscheidenheid van deze vervoersmogelijkheden zien. Vele worden gedemonstreerd en nog belangrijker is dat wij laten zien dat men met deze hulpmiddelen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Ook laten wij mogelijkheden zien om deze te verzekeren en bij problemen onderweg een oplossing te kunnen garanderen. Doordat steeds minder van deze voorzieningen verstrekt worden en men zelf overgaat tot aanschaf voor eigen rekening ontstaat hier een nieuw probleem. Het belangrijkste is echter dat ieder mens, de mogelijkheid krijgt om deel te kunnen nemen aan het sociaal en maatschappelijk verkeer. Het moet wel veilig gebeuren zowel voor de gebruiker als voor de andere medemens. Op het St Agathaplein kan iedereen tussen 11.oo en 16.oo uur zien dat wij hier extra aandacht aan besteden. Gehandicapten Platform Boekel, Harrie van Sleeuwen, voorzitter

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 28 mei a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


Het jeugdbrandweerspel werd gehouden in de jaren 70 en 80 op het St. Agathaplein (toen met de keitjes) en natuurlijk georganiseerd door de vrijwillige brandweer. Op de foto uit 1986 zie je hoe enkele kinderen gespannen bezig zijn met één van de opdrachten.

avond presenteren. Programma ‘Het Geheugen van Boekel’ • Welkomstwoord en inleiding door René Bastiaanse onder het genot van koffie/ thee • Onze regiohistoricus, Henk Buijks, maakt met u een tijd- en ruimtereis door zeven eeuwen Boekel! • Korte pauze • Gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz door René Bastiaanse met daarbij historisch beeld en geluid uit onze Boekelse archieven • Gelegenheid om uw meegebrachte foto’s op een groot scherm te laten zien, samen herinneringen op te halen en

informatie uit te wisselen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 juni 2013 van 20.00-22.30 uur in Gemeenschapshuis Nia Domo. De zaal is vanaf 19.30 uur open voor het publiek. U bent van harte welkom! Foto-oproep! Het BHIC is speciaal voor deze avond op zoek naar foto’s van verdwenen verschijnselen (zoals de schillenboer, scharensliep, vodden- of melkboer) en/of huishoudelijke voorwerpen (zoals de waswringer en mattenklopper). Kortom, verschijnselen die uit ons dagelijkse leven zijn verdwenen. Maar neem gerust ook andere oude foto’s mee uit Boekel en Venhorst!

Bestaande zitmeubels weer als nieuw!

Het brandweerspel vindt in het kader van Boekel700 eenmalig plaats op zondag 2 juni van 13.30 uur tot 17.00 uur op het St. Agathaplein. Dit keer mogen alle kinderen van groep 8 en hun even oude schoolverlaters van scholen buiten Boekel meedoen. Zij kunnen zich d.m.v. een inschrijfformulier, verstrekt op de scholen en geplaatst in dit weekblad van 15 mei aanmelden op school of op josvdalen@hotmail.com. We verwachten dit jaar weer een spannnende en spectaculaire strijd, waarbij het water hopelijk alleen uit de slang komt. Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom.

Terug in de tijd met René

Op dinsdag 4 juni 2013 van 20.00 – 22.30 uur organiseert het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Gemeenschapshuis Nia Domo in Boekel weer een gezellige, historisch getinte avond onder de titel ‘Het Geheugen van Boekel’. Uw gastheer is de immer boeiende causeur René Bastiaanse. Hij praat aan de hand van alledaagse verhalen, beelden en foto’s met u over Boekel en Venhorst. In 2008 en 2011 was het BHIC al eens te gast in de gemeente Boekel. Nu weer, maar met een nieuw programma. Ook de heemkundekring Sint Achten op Boekel zal zich deze

Herstofferen voor een scherpe prijs! Al bijna 20 jaar staat Ad Bouw in Uden bekend om zijn kwaliteit en service. Sinds de verhuizing naar de nieuwe locatie is dit nog duidelijker geworden. Want met de afdeling woningstoffering zijn we nog meer in staat om aan alle wensen te voldoen. Of het nu gaat om gordijnen, raamdecoratie, tapijt, vinyl of pvc vloeren, bij Ad Bouw bent u zeker van een deskundig ad-vies. De grote collectie met uitsluitend gevestigde namen zoals Luxaflex, Desso, Forbo, Jab, Artelux, Ado, M Flor, Interstil stelt ons in de gelegenheid om aan al uw wensen te voldoen. Vanzelfsprekend beschikken wij over vakmensen die alles monteren. Onze stoffeerders zijn ervaren en zorgen voor een perfect eindresultaat. Ook als het gaat om herstofferen dan zijn wij het juiste adres. Is uw huidige bank, fauteuil of de eetkamerstoelen toe aan een nieuw jasje? Is de stof of het leder versleten maar wilt u geen afscheid nemen van het meubel. Onze vakbekwame meubelstoffeerders maken het weer als nieuw! Zijn alléén de kussens

versleten of zakt u steeds dieper weg in uw huidige fauteuil? Wij geven u graag advies over de mogelijkheden die er wel degelijk zijn om voor een scherpe prijs weer voor jaren prima zitcomfort te verkrijgen. Herstofferen is een bijzonder vak. Vaak zijn mensen erg gehecht geraakt aan de zitmeubels in huis. Bepalend is dan ook de juiste keuze stof of leder. Wij hebben een zéér uitgebreide collectie meubelstoffen en daarnaast de lederdessins van de beste lederleveranciers zoals Hulshof en Ohmann en Verotex Vraag daarom naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Een tip komt u naar onze zaak voor informatie, maak dan even een foto van het huidige bestaande meubel en breng die mee tijdens uw bezoek of mail het aan ons. Uw bestaande zitmeubel is bij ons in vertrouwde handen, het wordt weer als nieuw! En belangrijk om te vermelden, voor een scherpe prijs Ad Bouw Thuis in Wonen, Bitswijk 10 A, Uden, t 0413-256916, www.adbouwwonen.nl


Goede ideeën gevraagd voor een betere samenleving

De Rabobank is betrokken bij de samenleving. Rabobank Uden Veghel stelt daarom jaarlijks een gedeelte van de winst via het Coöperatiefonds beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid in de gemeenten Uden, Veghel, Boekel en de plaats Zeeland. Hebt u een goed idee? Vertegenwoordigt u een vereniging of stichting en heeft u een goed idee voor een betere samenleving, maar niet de middelen om dit idee te realiseren? Dan kunt u tot 1 augustus aanstaande een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds 2013. Dit jaar is een bedrag van maar liefst € 100.000,-- beschikbaar.

Leden beslissen De ledenraad van Rabobank Uden Veghel nomineert in september 2013 een aantal ingezonden projecten. Alle leden van de bank krijgen in oktober en november de gelegenheid om hun stem uit te brengen op 2 projecten. Zij bepalen zo de hoogte van de bijdrage die elk genomineerd project ontvangt. Tijdens de ledenontmoetingsavonden in november 2013 worden de bedragen bekend gemaakt. Kijk voor de voorwaarden en het aanmelden van projecten op www.rabobankudenveghel.nl.

Jaloezie

Jaloezie is een heel vervelende emotie. Zowel voor degene die jaloers is, als voor degene waarop de jaloezie is gericht. In relaties komt het vaak voor dat een van de partners erg bang is dat de ander misschien een oogje kan krijgen op een vriend. Maar ook vrienden en vriendinnen kunnen jaloers zijn. Je ziet het vaak dat bv. bij drie vriendinnen er over eentje wordt geroddeld, of dat iemand gaat stoken, soms uit angst dat men op de tweede plaats komt. Vaak is het een kwestie van “ben ik wel belangrijk genoeg?”. Men maakt zich zorgen of men “er wel bij mag horen” en of men “wel goed genoeg” is. Daar zit uiteindelijk toch een gevoel van minderwaardigheid onder…. Bij jaloerse partners is er ook vaak een behoefte om macht uit te oefenen. De man wil bv. niet dat zijn vrouw er mooi uitziet, want dan zouden er wel eens meer kapers op de kust kunnen komen. In zo’n geval ziet men de vrouw als zijn bezit. Omgekeerd, jaloezie van vrouwen komt ook voor en uit zich vaak in controleren van mails etc. Sommige mensen zijn heel gauw jaloers. Ook zie je wel eens dat mannen jaloers zijn op hun kind, omdat het kind zoveel aandacht krijgt van zijn moeder. Zo’n man heeft dan het gevoel dat de aandacht waarop hij recht heeft aan een ander (het kind) wordt gegeven. Men is bang dat men zelf tekort komt. Vaak zie je ook dat jaloerse mensen juist door hun jaloezie de partner bij hen wegjaagt. Zij gaan de ander controleren totdat die ander daar zo genoeg van heeft dat het contact wordt stopgezet. Men wil dat de ander meer tijd aan je besteed, en juist door je eigen gedrag zal de ander minder tijd aan je besteden. Jaloezie is lastig en als je erg jaloers bent doe je er goed aan om dit onder ogen te zien. Tenslotte is verandering pas mogelijk als je je fouten ziet. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, tel. 0413-310795 of 0621592435, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

Evenementenkalender 1 juni: Presentatie Gehandicapten Platform 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Sambo Cinco


Programma Dorps- en Gildefeesten donderdag 23 t/m zondag 26 mei 2013

in een grote tent aan de Bernhardstraat - www.gildefeestenboekel.nl

Donderdag 23 mei: BOEKELSE REÜNIE. Vanaf 17.00 uur Boekelse Reünie. Optreden van Boekels Kwartierke, Ria Toonen en Jeanne v.d.Rijt. Gedurende de reünie is er in een afgeschermd gedeelte van de tent een fototentoonstelling over Boekel ingericht. Kaarten: tijdens voorverkoop € 5,00; aan de kassa € 7,00. Vrijdag 24 mei: SCHOLENOPTOCHT. Vanaf 13.00 uur verzamelen de leerlingen zich op het gildeterrein waar ze zelf gaan vendelen en trommen. Om 14.00 uur vertrekt de stoet met zo’n 270 leerlingen voor een grandioze scholenoptocht door Boekel. De jongens en meisjes van groep 5 en 6 zullen zich hiervoor verkleden als echte gildebroeders en gildezusters met vlaggen, trommen, Koningen en Koninginnen zoals dat ook bij “echte” gilden gebruikelijk is. EXCURSIE “WONEN EN WERKEN”: Excursie voor genodigden met bezoek aan bedrijven Van Asseldonk in Gemert en Van Gennip in Handel. KRANSLEGGING: Om 17.00 uur: kranslegging bij het oorlogsmonument voor de in Boekel gesneuvelde Polen met medewerking van de ambassade, college, A.Tielemans (EMM) en Kapela Benachy. Dit op initiatief van Kees v.Ginneken van de Heemkundekring Boekel. Dit is voor iedereen toegankelijk. POOLS DINER-BUFFET: Een Pools diner-buffet in Nia Domo met muziek van Kapela Benachy. Hiervoor vooraf reserveren via de website i.v.m. organisatie. Kosten: diner-buffet € 39,50 incl. drank en muziek. POOLS-NEDERLANDS FEEST: ’s Avonds is het Pools-Nederlands Volksfeest in de grote tent aan de Bernhardstraat met medewerking van de Boekels zangeres Simone, de beroemde Poolse groep “Feel” en disco Polo Caro. Kaarten: tijdens voorverkoop € 19,50; aan de kassa € 22,50 Zaterdag 25 mei: FEESTELIJKE OPENING van de Kringdag en Boekels Volksfeest Vanaf 16.00 uur wordt het gildefeest officieel geopend door 6 buurgilden en een schutterij uit Duitsland. Zij trekken vanuit allerlei windstreken naar het Agathaplein om van daaruit in optocht naar het gildeterrein te lopen. In de feesttent op het gildeterrein vindt de officiële opening van het gildefeest van kring Peelland plaats. Daarna zal het dweilorkest “De Hanne-

manne” uit Volkel voor een gezellige sfeer zorgen. Om 20.00 uur begint het Boekels Volksfeest met “De Rosentaler”. Deze beroemde band speelt vooral Nederlands- en Duitstalige muziek waarbij alle remmen los gaan! Kaarten: tijdens voorverkoop € 15,00; aan de kassa € 17,50 Zondag 26 mei: GILDEDAG van Kring Peelland. Om 9.30 uur is er een plechtige Gildemis, met delegaties van de 28 deelnemende gilden en andere gasten, in de parochiekerk van St. Agatha. Ook U bent hierbij van harte welkom. Om 13.00 uur stellen de 28 gilden zich op voor de optocht door het centrum van Boekel. De optocht wordt vooraf gegaan door harmonie EMM (zie route). De optocht door het dorp en de tentoonstelling in de tent beoordeelt een (Boekelse) jury welk gilde het beste is. Na aankomst op het gildeterrein aan de Bernhardstraat volgt de massale opmars en het slangendefilé. Dit is een spectaculair onderdeel van de gildedag; ga na de optocht dus meteen naar het gildeterrein. Om 15.00 uur beginnen de wedstrijden van het vendelen, trommen, geweerschieten, kruisboogschieten en standaardrijden. Dit alles vindt plaats op het gildeterrein bij de grote tent. In een afgeschermd gedeelte van de tent is door 21 gilden van kring Peelland een tentoonstelling ingericht. Vanaf 15.00 uur zullen de “Donderjagers” voor een gezellige sfeer in de tent zorgen. Om 20.00 uur wordt de kringdag officieel gesloten. Deze gildedag is voor iedereen gratis toegankelijk. Meer informatie is te vinden op de website: www.gildefeestenboekel.nl

Entreekaarten voor het Dorps- en Gildefeest. Entreekaarten voor de Reünie, het PoolsNederlands feest en het Boekels Volksfeest zijn verkrijgbaar via de website of bij de volgende verkooppunten: • Tuincentrum Boekel; • van der Ven Wonen en Slapen; • Zorgcentrum St. Petrus; • Guitar King

HERDENKING POOLSE MILITAIREN In de tweede wereldoorlog, op 13 april 1942 stortte in Venhorst een Pools vliegtuig neer. Vijf van de zes bemanningsleden kwamen om. Zij zijn begraven op de militaire begraafplaats in Woensel. Het zesde bemanningslid, piloot Jan Kuczak overleefde het Duitse krijgsgevangenschap en trad in dienst bij de Engelse luchtmacht. Het vliegtuig, een twee-motorige bommenwerper, opgestegen in Engeland, was op de terugweg van Duitsland. De namen van de omgekomen Poolse militairen staan vermeld op een plaquette bij het oorlogsmonument bij de St. Jan. De Heemkunde Kring, met name Kees v.Ginneke, heeft gezorgd dat dit deel van de geschiedenis van onze gemeente niet verloren is gegaan. Tijdens de Poolse Dag van de Gildefeesten vindt een korte plechtigheid plaats bij dit monument, waarbij de ambassadeur van Polen een krans zal leggen, evenals onze burgemeester. Het Comité Boekel- Venhorst organiseert de herdenking. Belangstellenden zijn welkom! Vrijdag 24 mei, 17.00 uur, bij het oorlogsmonument bij de St. Jan. Tijdens de gilde avonden van 23 en 24 mei kunt u in de tent een kleine expositie bekijken die Kees v.Ginneke van de Heemkundekring heeft ingericht over deze Poolse gevallenen. Voor bezoekers van de Boekelse reunie en de Poolse Feestavond is dit gratis.


NIEUWS VAN Ons laatste nieuwsbericht is alweer van februari. Er is volop ontwikkeling en daarom brengen wij u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de huidige stand van zaken. Het deelnamepercentage zit op 60%. Het is ons gelukt! Ons eerste doel was 50% halen in juli 2012. Dat hebben we gehaald. Vervolgens hebben we ons ten doel gesteld om voor de daadwerkelijke oplevering van het netwerk op 60% te komen. Dat is sinds 1 mei 2013 ook gehaald: we zitten nu op 2263 aanmeldingen. Het netwerk nadert zijn voltooiing: Het buitengebied is op enkele straten na klaar. De kern Venhorst is klaar. Door de aanhoudende vorst in de maanden maart en april zijn we later gestart in de kom van Boekel. Dat is gedaan in overleg met de gemeente. Het dichtstraten van trottoirs tijdens vorst betekent vrijwel automatisch een noodzakelijk herstel van de trottoirs na de vorst. Daarom is in de maanden maart en april volop doorgewerkt in het buitengebied, maar in de kernen slechts mondjesmaat. Zoals het er nu naar uitziet betekent dit voor de kernen dat de werkzaamheden in de straat in de eerste week van juli worden opgeleverd. De werkzaamheden in de huizen ijlen dan nog enkele weken na. Kijk op onze site voor de detailplanning per wijk. Werken op zaterdagen In overleg met de aannemer en de gemeente is gekeken naar mogelijkheden om tijd ‘in te halen’. We kunnen niet zomaar enkele ploegen extra inschakelen. We hebben in overleg het maximaal aantal ploegen op 10 stuks gezet. Zetten we meer ploegen gelijktijdig aan het werk, dan wordt de overlast te groot. Een andere mogelijkheid is door het wer-

ken op zaterdagen toe te staan. Dat hebben we in overleg gedaan. Dit betekent dat vanaf april ook op de zaterdagen gewoon is doorgewerkt. Tijdens de zaterdagen is ook de toezichthouder namens de gemeente actief. Het kan zelfs zijn dat er op zondagen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat echter zonder machines. Onze verdeelstations zijn aangesloten! Sinds eind april hebben we signaal in onze verdeelstations Venhorst en Boekel. Op de foto ziet u hoe de vezels vanuit Helmond in ons verdeelstation worden aangesloten op ons netwerk. Vanuit het station in Boekel liggen 48 vezels naar Helmond. Daar worden de vezels rechtstreeks gelast op vezels van het netwerk van Relined en verbonden met Eindhoven. In het eerste jaar kunnen we al het dataverkeer van Boekel en Venhorst versturen via 4 van de 48 aangelegde vezels. Daaruit blijkt maar weer eens hoe groot de capaciteit van één vezel is. En dan te bedenken dat uw woning alleen al is verbonden met 2 vezels. Verdere planning van de aansluitingen. Het is mooi dat onze stations zijn aangesloten maar daar gaat het natuurlijk niet om. U wilt zelf aangesloten zijn. Op dit moment hebben we nog maar 1 huisaansluiting actief, dat is de aansluiting van Wim v.d.Broek. Daar wordt het signaal uitgebreid getest. Ook wordt het gebruikt om klanten de snelheid en kwaliteit te kunnen tonen. Voor dat testen hebben we tot half mei uitgetrokken. Daarna worden de eerste 10 klantaansluitingen gemaakt. Die 10 aansluitingen worden ook weer uitgebreid getest. Daar trekken we wederom een week voor uit. Is alles dan goed, dan willen we begin juni starten met het daadwerkelijk in rap tempo opleveren van aansluitingen. Dat doen we in een tempo van enkele tientallen per dag. In de zomer hebben we dan heel de gemeente Boekel van een werkende aansluiting voorzien.

Het daadwerkelijke activeren en de overstap. Zoals hierboven uitgelegd gaan we eind mei beginnen met het grootschalig aansluiten en activeren van de Boekelse woningen. Dit activeren gebeurt door de mensen van Wim v.d.Broek, uiteraard alleen bij klanten van BoekelNet. Na het activeren bent u klant bij Glashelder en zal ook de facturering gaan plaatsvinden. Eerst zal echter ook de opzegging van uw lopende overeenkomsten geregeld moeten zijn. Voor die opzegging zal Glashelder u verzoeken om via de site een aantal gegevens van uw huidige contracten in te vullen waarna de opzegging voor u wordt gedaan. Voor hulp bij het invullen wordt de glashelder overstaplijn open gesteld. Voor personen die ook dat allemaal te lastig vinden is er de mogelijkheid van een huisbezoek waarbij u geholpen wordt. Mailadressen. De laatste tijd (april 2013) krijgen wij veel vragen over het aanpassen van mailadressen. Op onze website gaan we daar uitgebreid op in. De laatste weken zien we ook advertenties van bedrijven die een mailadres aanbieden waarbij het lijkt dat er een relatie is met BoekelNet. Voorbeelden daarvan zijn x@boekelmail.nl en x@onsboekelnet.nl. Deze initiatieven hebben geen relatie met BoekelNet! Voor eventuele vragen of klachten moet u contact opnemen met die aanbieders zelf. Wij van BoekelNet waarderen het wel dat ondernemers uit Boekel kansen zien en een product aanbieden. Het is dan uiteindelijk aan u als gebruiker of u daar gebruik van maakt. Een wifinetwerk in het centrum van Boekel? Als BoekelNet hebben wij aangegeven te gaan werken aan nieuwe producten om de toepassing van het netwerk maximaal te benutten. Eén van die producten is een wifinetwerk voor het centrum van Boekel voor klanten van BoekelNet. Wij gaan ondernemers in het centrum benaderen met de vraag of zij hieraan mee willen doen. Is er voldoende animo, dan kunnen we zorgen voor een wifinetwerk in het centrum van Boekel voor alle BoekelNetdeelnemers. Dan kunt u op terrassen en op het plein gebruik maken van een snel netwerk. Wordt vervolgd.Sport Doele Willem III

Afgelopen zaterdag hebben in Middelbeers de NK 25m1pijl plaats gevonden. Deze NK 25m1pijl kent voor de aspiranten een aangepaste aftand van 18 meter op een 60cm blazoen en ging over 25 pijlen volgens het één pijl systeem. Deelname was middels een open inschrijving en ook de aspiranten van Doele Willem III hadden zich aangemeld. Zij hebben daar mooie resultaten weten te behalen. In de klassen heren recurve t/m 10 jr. wist Giel v.d.Laar een 2e plaats te behalen met 207 punten en Stan v.Berkel een 3e plaats met 206 punten. Hier zie je dat handboogsport spannend kan zijn met 1 punt verschil. In de klasse dames recurve 11-12 jr. wist Lonneke v.Duijnhoven de 3e plaats te behalen met 169 punten. In de klasse Heren recurve behaalde Remco v.d.Hoogen een 5e plaats met 222 punten. Mooie resultaten waar Boekel trots op mag zijn.

V E S P O

Giel, Lonneke, Stan tonen trots hun medaile. Foto Christel v.Berkel

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Agenda: 29 mei mini’s/welpen 18.30-19.30 in de Horst 8 juni uitstapje mini’s/welpen; is nog een verrassing 15 juni BBQ Dak 20.30 uur bij de Rooijse plas (Handel) (opgave voor 7 juni) Handballen We horen steeds meer geluiden dat er jeugd in Venhorst is die willen gaan handballen. We zijn hier dan ook erg blij mee. Daarom hebben we besloten om het handballen van de jeugd in Venhorst weer op te starten. Op dit moment hebben we ± 60

Berichten

seniorenleden die actief handballen, maar we willen graag de jeugd ook weer actief maken. Inmiddels is er een jeugdcommissie opgezet, die al hard aan het werk is gegaan, om van alles te regelen en uit te zoeken wat mogelijk is. Na de grote vakantie willen we dan ook gaan starten met het trainen van jeugd in Venhorst. Voor meer informatie kun je terecht bij Danielle v.Gog 0492-352524, jeugd@kpj-vespo.nl en www.kpj-vespo.nl.

Geweldig de-buut Sharon en Rocky; 2e proef, 178 pnt. 4e plaats. Cat. D, klasse B: Sanne Christiaans met Isolde 1e proef, 168 pnt. 25e plaats van de 29 combinaties. 2e proef, 177 pnt. 10e plaats. Nikki Dekkers met Tiësto 196 pnt. 6e plaats van de 29 combinaties. Kei goeg gedaan, meiden. Jullie mogen trots zijn op deze resultaten en ook op jullie ponies.

VOETBALVERENIGING VENHORST

Kom jij een shuttle slaan? Ben jij op zoek naar een nieuwe sport? Misschien is badmintonnen iets voor jou. Op de donderdagavonden in mei en juni is er de gelegenheid om te komen kijken of badminton iets voor jou is. Wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt. De mini’s en aspiranten (basisschoolgroep 3 t/m 8, zit je nu in groep 2 maar na de zomer in groep 3 dan mag je ook al komen proberen) trainen van 18.00-19.00 uur. Ben je nog geen 12 jaar? Dan krijg je, na de zomervakantie, een gratis racket bij één jaar lidmaatschap. Naast de trainingen hebben we bijna iedere maand een extra activiteit, de afgelopen weken heb je al kunnen lezen over het onlangs georganiseerde ouderkind toernooi. Daarnaast is er ± 5x per jaar een interne competitie, hierbij worden diverse onderdelen georganiseerd waarbij gekeken wordt wie de beste is, bijv. wie is het snelste, kan het beste de shuttle hooghouden of gericht serveren. Op donderdag 6 juni is de laatste interne competitie en mag je mee doen, zodat je zelf ziet hoe leuk dat is. Deze interne competitie en overige extra activiteiten zijn zoveel mogelijk onder de gewone trainingstijden. Natuurlijk is badminton er niet alleen voor de schoolgaande jeugd! Alle volwassenen die na het lezen van dit artikel bij zichzelf denkt: “Badminton zou best wel eens mijn sport kunnen zijn” zijn welkom op donderdag in sporthal de Burcht te Boekel vanaf 20.00 uur of woensdag van 9.00-10.30 uur. Naast het geven van trainingen organiseert ’t Veertje diverse andere leuke dingen zoals de jaarlijkse clubkampioenschappen. Ieder lid kan hier aan meedoen. Verder worden er in de vakantie hutseltoernooien gehouden voor de volwassenen. Wil je meer informatie? Kijk op onze site: www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v.Zutven (tel. 06-45746662).

Zondag 26 mei: Rabo Buurtvoetbaltoernooi. Hieronder het 1e deel van het wedstrijdschema: Tijd Veld Wedstrijd 10.30 1 Voskuilen - Statenweg dorp 2 Peelhorst - Zonnedauw 4 Kraaijend. - Koekoeksbl. 10.55 1 Statenweg west - Westerdeel 2 Ringbaan west - Biezen 4 Lage velden - Plan noord 11.20 1 Lekers - Voskuilen 2 Akkers - Peelhorst 4 Statenweg dorp - Westerdeel Zaterdag 1 juni: Veteraneninterland Venhorst - Maaseik, aanvang 14.00 uur Vrijdag 7 juni, vanaf 20.30 uur: Slotvoetbalfeest in de kantine met o.a. optreden van de bekende tonprater Rob Scheepers, bekendmaking speler/speelster en Clubman/vrouw van het jaar, afscheid van Marc v.d.Ven en Harm v.Daal, enz..: Mis het niet, want vol is vol! Zaterdag 8 juni Sportmeerkamp Boekel 700 jeugd t/m 14 jaar Zondag 9 juni Sportmeerkamp Boekel 700 voor iedereen van 15 jaar en ouder Voor meer informatie kun je terecht op www.rksvvenhorst.nl

Ponyclub St. Jozef

Met Hemelvaartsdag hebben 4 combinaties meegedaan aan dressuurwedstrijd in Zeeland bij P.C. Jeanne D’Arc. De uitslag: Cat. AB. klasse L1/L2: Nikki Dekkers met Marion 165 pnt. 5e plaats van de 5 combinaties. Cat. C, klasse B: Sharon v.d.Velden met Rocky 1e proef, 180 pnt. en daarmee de 3e plaats van de 6 combinaties.


Sport

Berichten

Tuigpaarden-, Hackney en Friezenconcours

Op zaterdag 15 juni a.s. wordt in Boekel weer het traditionele Tuigpaarden- en Hackney en Friezenconcours van de Rutger van Herpenruiters gehouden. We zijn er trots op dat we dit, in het Boekel 700 jaar, voor de 20e keer gaan organiseren! Dit allemaal met onze enthousiaste leden en een hoop vrijwilligers waar we ieder jaar weer een beroep op mogen doen! Het voor Brabant unieke concours, dat inmiddels een vaste plaats op de landelijke wedstrijdkalender heeft verworven, belooft ook dit jaar weer een paardensportevenement van de bovenste plank te worden. Wij hebben voor u een programma met ruim 18 rubrieken waarin tuigpaarden, hackney’s, friezen en koudbloedpaarden in diverse categorieën strijden om de hoogste eer. Daarnaast mogen we ook 2 nieuwe rubrieken presenteren, namelijk de aangespannen Shetland pony’s, zij zullen u versteld laten staan van hun loop en showlust voor de wagen.

Natuurlijk prijken ook de namen van onze plaatselijke favorieten op de startlijsten en zij zullen er alles aan doen om zich in de strijd om de eerste plaatsen te mengen. Dhr. W.v.Ginneken zal tijdens de wedstrijd het publiek voorzien van informatie, waardoor het ook voor een leek op aangespannen paardensport interessant wordt om naar te kijken. Genieten van de beto-

verende schoonheid van de paarden en de manier waarop ze zich presenteren aan het publiek. Wat kunt u verder verwachten op dit mid-

dag en avondconcours. Noemenswaardig is zeker te vermelden, dat we dit jaar 2 leuke blokken van het Dunsjede Hynders, een Friezen paarden showteam aan mogen kondigen, en daarnaast ook nog een prachtige voltigeshow , wat deze dag mooi afwisselend maakt. De dames met hun Friezen paarden zullen de hele dag op het terrein aanwezig zijn, voor de kinderen leuk om deze zwarte parels eens van dichtbij te kunnen bekijken, erop te zitten of gewoon te aaien! Daarnaast onze jaarlijkse loterij, onze leden gaan weer rond om zoveel mogelijk lootjes te verkopen, wat weer mooie prijzen gaat opleveren. Zoals u ziet is het een uitje voor het hele gezin. Laat uw kinderen eens kennis maken met deze mooie tak van sport. De entree voor dit concours is € 5,= per persoon met gratis 1 consumptiebon (kinderen t/m 12 jaar gratis entree). U bent op zaterdag 15 juni a.s. vanaf 15.00 uur van harte welkom op het terrein gelegen op sportpark “De Donk“ in Boekel.


Sport Hockeyclub Boekel

Hockey en spelletjes op Expeditie Robinson toernooi Het hockeyseizoen is bijna ten einde en in deze periode worden er op allerlei verenigingen toernooien georganiseerd. Jongens C1 van hockeyclub Boekel nam zaterdag 18 mei deel aan het Expeditie Robinson toernooi in Oirschot. De eerste wedstrijden gingen om 09.00 uur van start, waardoor jongens C1 vroeg uit de veren moest en om 08.15 uur vertrokken de mannen vanuit de hockeyclub met een bijna compleet team. Twee be-langrijke teamspelers konden helaas niet mee. Het zou minder weer worden die dag. Dit viel uiteindelijk reuze mee, want het bleef de hele dag droog. In Oirschot aangekomen was het al aardig druk, de jongens zochten een goede plek en maakten zich klaar voor de eerste wedstrijd. Er was één jongenspoule en daar bleek nogal wat niveauverschil in te zitten. Dat was wel jammer was want nu speelden JC1 wedstrijden tegen 1e, 2e en 4e klasse, terwijl het team zelf 3e klasse speelt. De jongens uit Boekel speelden 5 wedstrijden gespeeld waarvan er 4 verloren werden en één gelijkgespeeld. Het toernooi bestond niet alleen uit hockeywedstrijden. Er stond ook een 26 meter lange luchtkussenstormbaan en een uitdagende Expeditie Robinson run op het programma waarbij vuur moest worden gemaakt en een waterbak gevuld moest worden. Hier lieten de jongens van HCB zien dat ze behalve hockey ook voor deze activiteiten niet bang waren. Al met al een heel goed georganiseerd toernooi waar JC1 geen wedstrijd gewonnen heeft, maar waar ze zich wel van haar beste kant heeft

Berichten

laten zien met het hockey en in de overige activiteiten. Ook bij de goed georganiseerde buffetlunch heeft het team zeker haar best gedaan.

Damesinterland OEFENWEDSTRIJD HANDBAL

Vanwege het 700-jarig bestaan van Boekel vindt er op woensdag 29 mei een damesinterland oefenwedstrijd handbal plaats waarin het Nederlandse damesteam het opneemt tegen Servië. De wedstrijd begint om 20.00 uur in Sporthal de Burcht aan de Bernhardstraat 11 in Boekel. Initiatiefnemers zijn Ad Tielemans, Stichting Binnensport Boekel en Handbalvereniging Habo ‘95 uit Boekel. Samen met het Nederlands Handbal Verbond is de wedstrijd opgezet. “Wij wilden graag in het kader van Boekel700 een aansprekend evenement organiseren op sportgebied. Maar natuurlijk is dit voor het Nederlandse damesteam handbal ook een goede oefening voor de kwalificatie voor het WK in Servië.” De kwalificatiewedstrijden vinden op 2 en 9 juni plaats. Dan moet Nederland Rusland verslaan om zich de plaatsen voor het WK. Er wordt in Boekel een spannende wedstrijd verwacht. “We hebben voor Servië gekozen omdat dat land op handbalgebied 7e van de wereld staat. Ik denk dat Nederland, dat net als Rusland in de top 20 van handballanden staat, op deze manier een goede voorbereiding treft. Het is bovendien geweldig om de sport in Boekel nog even onder de aandacht te brengen. Ook hier wordt de sport op niveau gespeeld.” De kaartverkoop is reeds gestart bij Sporthal de Burcht. Toegangskaarten kosten in

de voorverkoop € 6,--. Er is ruimte voor ongeveer 600 toeschouwers en er zijn al 350 kaarten verkocht. Ook vanuit de omliggende dorpen zoals Gemert, Mill, Deurne, Bakel, Beek en Donk, Eindhoven, Helmond worden toeschouwers verwacht omdat daar ook enkele grote handbalverenigingen zitten. De sporthal in Boekel zal voor de interland nog aangepast worden aangezien er tribunes bijgebouwd moeten worden. Voor de wedstrijd zal er door de dames van de handbalacademie en de oud-bondscoach een handbalclinic worden georganiseerd voor de jeugd van Habo ’95. De organisatie van Habo'95 zal zeker ondersteund worden door enkele andere verenigingen in Boekel zodat de handbalsters en handballers van Habo'95 zelf ook kunnen genieten van de wedstrijd. Voor meer informatie: Ad Tielemans tel. 06-10789399, Stichting Binnensport Boekel of Sporthal Boekel tel. 0492-322222.

Wieler Toer Club Boekel

Het laatste lange weekend voor de zomervakantie zit er op. Maar wel een heerlijk weekend om te fietsen. Op 1e Pinksterdag was de B-groep uitgegroeid tot 41 man. De Peppeltocht werd onder een stralende zon gereden. Bij het dierenpark in Best was de pauze. Allemaal lekker op het terras. Deze tocht gaf wel 3 lekke banden en een gebroken spaak. Om lekke banden proberen te voorkomen: Kijk regelmatig je buitenband eens na, ook die kunnen slijten. De Peppeltocht verliep goed, complimenten voor John die het hele zaakje veilig door de streek leidde. Op 2e Pinksterdag stond de Berg en Daltocht op het programma. Hier waren slechts 18 liefhebbers (niet zoveel naar buienradar kijken). Er werd lekker gefietst in een strak tempo. Een kleine valpartij van Anja mocht de pret niet drukken. Gelukkig had ze weinig schade aan zichzelf en de fiets. De pauzeplaats was druk bezet met fietsers, een georganiseerde tocht hield hier ook een koffiestop. Na de pauze was het helemaal droog en kwamen we weer droog in Boekel aan. Volgende week rijdt de A-groep de Blaktroute en de B- groep de Helenaveentocht. Voor vertrektijden zie het toerboekje. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep met room of Proeverij van aspergesoepje, gamba’s pil pil en tartaartje van zalmfilet of 6 escargots met kruidenboter en knoflook of Salade met tomaat, mozzarella en parmaham *** Provençaals ovenschoteltje met kip, tomaat, gestoofde paprika en olijven of Duo van kabeljauw en zalmfilet met saus van safraan of Steak met rode wijnsaus of Scholfilet met persilade, remouladesaus en citroen *** Vacherin van aardbeien, slagroom, vanille ijs en meringues of Kaasplateau of Crema Catalana Zachte crème met citroen en kaneel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 15 en 18 mei BMC 3 - JES 4 09-13 Nijnsel F1 - JES F1 06-01 Programma 25 mei De Kangeroe A1 - JES A1Veghel, 13.30 u JES C1 -De Korfrakkers C3 Venhorst, 12.30 u JES E1 -Celeritas (S) E2Venhorst, 11.30 u JES E2 -Emos E3 Venhorst, 10.30 u Programma 26 mei JES 1 -Bladella 1 Venhorst, 13.00 u JES 2 - De Korfrakkers 2 Venhorst, 11.15 u JES 3 - DSV 3 Venhorst, 10.00 u JES A1 KAMPIOEN Om kampioen te worden moest er door Jes A1 gewonnen of gelijk gespeeld worden

Berichten

tegen Be Quick A2. Dit team was echter ook een kampioenskandidaat, dus het was nog erg spannend. De meiden waren zich ervan bewust dat ze er vol voor moesten gaan. In de eerste helft lukte het nog niet om een duidelijke voorsprong te creëren (ruststand 4-3) , maar na de rust werd deze voorsprong uitgebouwd en werd de eindstand 7-3 en daarmee was het kampioenschap binnengehaald! Speelsters en trainster/coaches van harte gefeliciteerd!!!

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Zaterdag 18 mei was al weer de 3e midfondvlucht van de CC Uden vanaf het Franse Sens. De gemiddelde afstand naar Boekel was 415 kilometer. Deelname 198

v.l.n.r staand: Linda v.Sleeuwen (trainster/coach), Anne v.d.Heuvel, Yente Willems, Tessa v.d.Ven, Sabine Croymans, Sanne Timmers, Elke Rooijackers. Zittend: Danielle Timmers, Lisa Tielemans, Sanne v.d.Heijden, Susan Emonds (Trainster/coach). Niet op de foto: Bo v.d.Bosch.

Op zoek naar een leuke vakantiebaan? Voor de periode juli & augustus zijn we op zoek naar jou!

Ben je minimaal 18 jaar, overdag of ‘s avonds beschikbaar en is werken in de horeca of cafetaria wat voor jou? Laat dan snel iets van je horen.

Camping BoekelsVen Tel: 0492-321941 Brigitte Zon

duiven, gelost om 10.45 uur met een wzwwind. Het werd een onregelmatige vlucht met een concoursduur van ruim een uur. De eerste duif werd geklokt om 16.20.29 uur, de laatste prijsduif om 17.35.30 uur. De uitslag: E.Diepenveen 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 (mee 70 duiven/31 pr.); Comb.v.d.Vossenberg 2 en 10 (mee 13 duiven 8 pr.); A.Engelen 7 (mee 25 duiven 9 pr.); R.v.d. Wassenberg 17 (mee 9 duiven 4 pr.); C.v.d.Heuvel 20 9 (mee 18 duiven 4 pr.); M.Reybroek 25 (mee 11 duiven 5 pr.); L.Terluin 27 (mee 10 duiven 3 pr.); H.v. Dijk 45 (mee 10 1 pr.); P.Smits 49 (mee 22 duiven 1 pr.).

Boekelse driebandenkampioenschap

In de zaal van Café Salut is het jaarlijkse driebandenkampioenschap van Boekel gehouden. In de zaal werd op 3 biljarts door de 54 deelnemers een week lang hevige strijd geleverd. In de finale van de B-klasse bleef Jan v.d.Aa zijn schoonzoon Richard de Visser de baas, en Mari Donkers werd derde, hij versloeg Frits Koolen. In de A-klasse had de strijd een grillig verloop. Meerdere favorieten werden voortijdig uitgeschakeld, en toen de deelnemers aan de halve finales bekend werden, bleek dat geen van de vorige kampioenen zich had kunnen plaatsen bij de laatste vier deelnemers. De derde prijs ging naar Martien Timmers, die Geert v.d.Linden wist te verslaan. De twee finalisten hadden het moeilijk, er werden weinig caramboles gemaakt, wat de strijd tot het einde toe erg spannend maakte. Joop v.Berlo, pas voor de eerste keer geplaatst in de hoogste klasse, moest zijn meerdere erkennen in Candy v.Uden uit Venhorst. De jeugd heeft toegeslagen, de gevestigde cracks konden deze jaargang niet meer mee strijden om de hoogste eer. De volgende editie 2014 vindt weer plaats in Salut. Noteer de week 13, van 23 t/m 29 maart 2014 in uw agenda, de biljarts zullen dan weer klaar staan, laat zien dat jij de beste bent!

Evenementenkalender 15 juni: Tuigpaarden- en Hackney en Friezenconcours 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules.Sport Uitslagen Boekel Sport B1 - SV Meerssen B1 1-2 Boerdonk B1G Boekel Sport B2 2-5 Boekel Sport B3 - Avanti ‘31 B3 0-2 FC de Rakt MB1 - Boekel Sport MB1 4-0 MULO C4 - Boekel Sport C3 4-1 Boekel Sport C4 - Blauw Geel ‘38 C7 2-0 DAW MC1 - Boekel Sport MC1 1-0 Boekel Sport D5 - Bruheze D5G 3-1 Boekel Sport D5 - NWC D6 1-2 Boekel Sport E3 WEC E2 3-4 Boekel Sport E5G - Gemert E9 3-3 Boekel Sport F1 - Mierlo Hout F2 5-1 Boekel Sport F5 - Blauw Geel ‘38 F9 0-6 Boekel Sport F6 - Avanti ‘31 F6 3-0 Keldonk F2 - Boekel Sport F6 3-7 Boekel Sport F8 - Blauw Geel ‘38 F19 2-1 Vet. UDI ‘19 - Boekel Sport 4-0 Programma 25 mei: Vet. SCMH - Boekel Sport 16:30 u Boekel Sport C4 kampioen En weer heeft Boekel Sport een kampioen

Berichten

in de gelederen. Het C4 team. Ondanks de hele dag regen, mochten ze donderdag 16 mei toch het hoofdveld betreden voor de kampioenswedstrijd tegen Blauw/Geel. De twee teams stonden samen op de eerste plaats. Na 1 minuut was het al 1-0 voor ons, BAM. De 2-0 viel binnen het half uur. De 2e helft onder grote druk maar de verdedigers hielden knap stand. Het kampioenschap was binnen. Met 9 overwinningen en 1 gelijkspel zijn zij de terechte kampioen. Met 62 goals voor en maar 5!!! tegen, zegt alles over onze deze SUPER JONGENS.

Uitslag 16 mei 2013. A-lijn 1. Hr. en Mw.v.Geffen 2. Mw.v.Dinteren-Hr.Pepers 3. Hr. en Mw.v.Schadewijk

55,83% 54,58% 53,75%

52,92% 4. Dames Verbekel-Vijge 5. Dames Delisse-Janssen 52,50% 6. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 52,08% B-lijn 62,50% 1. Dms. v.d.Heijden-Onclin 2. Mw. v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 60,00% 3. Dames v.Berlo-v.Dooren 55,83% 4. Dames Biemans-v.d.Elzen 55,00% 5. Dames Kremers-v.Lieshout 52,50% 51,67% 6. Mw.Polman-Hr.Muselaers 7. Hr. en Mw.Aalbregt 50,83% C-lijn 1. Dames v.d. Berg-Nieuwenhuis 66,00% 2/3. Hr. en Mw.v.Helvoirt 57,92% 2/3. Hr. en Mw.Jansen 57,92% 4. Hr. en Mw.Meulepas 55,00% 5. Hr. en Mw.v.Berlo 54,00% 6. Dames v.Delst-de Graaf 53,75% 7. Hr. en Mw.v.Boxtel 50,50% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, 0492-321893.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Biljartclub V.O.P. organiseerde ook dit jaar weer een nederlaagtoernooi dat werd gehouden in ontmoetingscentrum Boszicht. 19 verenigingen uit de regio hebben hieraan deelgenomen. Er is veel strijd geleverd en er zijn spannende wedstrijden gespeeld om zo hoog mogelijk te eindigen. De uitslag is als volgt: 1. Veghel (kampioen en wisselbeker +16.63%; 2. Vorstenbosch +14.91%; 3. Odiliapeel (KBO) +13.85%; 4. Wanroy +12.68%; 5. Mariahout +12.35% Tijdens een hapje en een drankje vond de trekking plaats van de loterij. Er waren mooie prijzen beschikbaar. De 1e prijs was een biljartkeu en deze werd gewonnen door dhr. M.Hendriks uit Odiliapeel. De wisselbeker werd geschonken door Van de Berg Biljarts. Wij willen tot slot onze leden bedanken voor het tellen en schrijven van de wedstrijden, en verder iedereen die heeft meegewerkt en heeft bijgedragen om dit toernooi te doen slagen. bestuur Biljartclub V.O.P.


Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.4 Multispace Airco Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 16V Airco C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C8 2.0 7 persoons Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Brava 1.2 16V 5 drs Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Fiat Ford Renault Renault Renault Renault Suzuki

2001 2002 1997 2002 2005 2005 1998

1998 2005 1998 2001 2003 2006 2009 2004 1996 1996

2010 2006 2008 2000 2002 2002 2004 2007 2001 2004 2006 1996 2000

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207HB 1.4 16V COOL EN BLUE AIRCO 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco Partner 1.9 Diesel Boxer 2.5 Tdi Lang Hoog

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

2010 2010 2004 2011 2006 2010 2010 2010 2009 2009 2006 2006 2005 2003 2010 2008 2006 2008 2008 1999 2011 2006 2003 2004 2009 2007 2006 2004 2004 1999 2008 2008 2001 1993 2007 2004 2005 2000 1998 2001 2004 2006 2005 2008 2007

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

37852 KM 39645 KM 72497 KM 61250 KM 81724 KM 20120 KM 38637 KM 55320 KM 38840 KM 155579 KM 235000KM 93484 KM 109422 KM 136309 KM 51449 KM 42159 KM 81174 KM 59182 KM 120320 KM 186719 KM 38210 KM 82116 KM 169013 KM 213631 KM 97148 KM 134520 KM 81431 KM 81000 KM 99975 KM 183063 KM 38568 KM 56092 KM 152774KM 198520 KM 179738 KM 172510 KM 79239 KM 183969 KM 113705 KM 138240 KM 138521 KM 222305 KM 123420 KM 65595 KM 70059 KM

B O V A G

OPEL AGILA 1.0 SELECTION OPEL AGILA 1.2I EDITION OPEL AGILA 1.2I MAXX OPEL CORSA 1.3CDTI 5 DRS 111 EDITION OPEL CORSA 1.2I SILVERLINE OPEL ASTRA-J 1.6I SPORT NAVIGATIE OPEL ASTRA-J 1.6I EDITION OPEL ASTRA 1.6I STATIONCAR 111 EDITION OPEL ASTRA 1.8I GTC TEMPTATION LEDER OPEL ASTRA 1.7 D ECO STATIONCAR BUSINESS OPEL ASTRA 1.8I NJOY STATIONCAR LPG G3 OPEL ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO OPEL ASTRA 1.8I NJOY STATIONCAR OPEL ASTRA 1.6I NJOY STATIONCAR 2X OPEL MERIVA 1.6I COSMO AUTOMAAT OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION OPEL MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO OPEL VECTRA 1.8I STATIONCAR EXECUTIVE OPEL VECTRA 1.8I GTS ELEGANCE AUTOMAAT OPEL VECTRA 2.0I PEARL STATIONCAR OPEL ZAFIRA 1.6I 111 EDITION OPEL ZAFIRA-B 2.2I COSMO-LEDER OPEL ZAFIRA 1.6I COMFORT AIRCO OPEL ZAFIRA 2.0 DTI ELEGANCE OPEL VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE OPEL VIVARO 2.5 CDTI L2 H1 DUBB. CABINE CHEVROLET EPICA 2.5I AUTOMAAT BMW 318 I SEDAN BLACKLINE BMW 316I SEDAN BLACKLINE AUTOMAAT DAEWOO NUBIRA 2.0 AIRCO STATIONCAR FIAT PANDA 1.1 ACTIVE FORD KA 1.3I 12-TH- EDITION FORD TRANSIT DIESEL 125PK L2X H2X MERCEDES C180 SEDAN PEUGEOT 307 1.6HDI BREAK PEUGEOT 206 1.4I 3 DRS RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS SEAT TOLEDO 1.6I AUTOMAAT VOLKAWAGEN GOLF 1.8I CABRIOLET MITSUBISCHI PAJERO PENIN 5DRS AUTOMAAT NISSAN X TRAIL 2.5I AUTOMAAT HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 HYUNDAI TUCSON 2.0 I STYLE OPEL ANTARA 2.4I TEMPTATION SUZUKI SX4

SAMENWERKENDE

2011 1997

Toyota Aygo comfort airco, 5drs, weinig km's, fabrieksgarantie Volkswagen Passat station, 16i

2003

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

VW LT 35 2.8TDI, lang-laag, imp, th, 97dkm

Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg, 2004

bedrijfsauto's

2005 2000

Chervrolet Tacuma 16i 16V, airco, th Peugeot 206 XR 14i, 3 drs

2010 2005

Opel Corsa 1.2i 16V 11edition airco, 5drs Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

2006 2006

Opel Astra H 1.6i16V business, 5drs, airco, etc Opel Astra H station 17 CDTI business, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


S-Max 2.0i 16V Titanium ............................................................2006 Focus 1.8 TDCi VAN ..................................................................2003 Ka 1.3i .......................................................................................2011 Ka 1.3i airco ...............................................................................2003 Ka 1.3i airco ...............................................................................2001 Escort 1.6 16V, 5-deurs automaat .............................................1997

Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

G.VERWEGEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 CJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOCENTRUMBOEKEL.NL

Maakt u al gebruik van onze NACHT TANKAUTOMAAT?

Motor: HARLEY-DAVIDSON!! Heritage softtail!!! .................................................................1993

Ford Ford Ford Ford Ford Ford

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zon-

Beregening

PVC materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

nebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e Party Service Jos Renders of bel 0492352192. -------------------------------------------------Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten â‚Ź 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond â‚Ź 9.25

Voor vakkundig onderhoud en slijpen van uw gazonmaaier en tuingereedschap tegen redelijke prijzen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------GRATIS af te halen vliesdoek voor (groente-)tuin. Na 18.00 uur. Schutboom 5, tel. 0492-324183. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e RADIATORWEBBINGS op maat, diverse modellen. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Kijk voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

aaN dE slaG.....

Slecoma Boekel zoekt hulp om de werkplaats op te ruimen en te vegen op zaterdagmorgen, ca. 4 uur. Leeftijd vanaf 15 jaar. Reageren via e-mail: gerda@slecoma.nl o.v.v. hulp voor werkplaats.

A l l e r h a n d e AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

voor FEESTEN & PARTIJEN

Agro Jansen

Agrarische bedrijfsverzorging

info: www.tstuupke.nl

TE KOOP De Biezen 32 - Venhorst VRIJSTAANDE WONING

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Prijs van € 285.000,00 KK Meer info zie: www.funda.nl

Wie heeft tegen mijn auto gereden of heeft gezien dat er iemand tegen reed, op wo 15 mei tussen 15:00 en 16:00 uur op de eiken in Boekel. Graag zouden we in contact komen met u op telefoonnummer 0413213386. --------------------------------------------------

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Schapenscheren Broek 2a 5446 PS Wanroij 06-13460434

Te Koop ASPERGES (ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e KBO Bridge Boszicht

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503.

Uitslag: 17 mei 1 Brp.Kruter-v.d.Nieuwenhof 63.75% 58.75% 2 Brp. Lans-Polman 3 Brp. Aalbregt-v.d.Linden 56.25% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Toos Verhofstad 2 Henny Lindelauff 3 Thea v.Osch 4 Piet v.d.Braak

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN

86 pnt. 75 pnt. 57 pnt. 45 pnt.

5 Atoon Delissen 6 Pieta v.Dijk Jokeren 1 Anneke v.d.Cruijsen 2 Leen Emonds 3 Susan v.d.Ven

70 pnt. 34 pnt. 29 pnt.

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

VAN DER POL E L E K T R O T E C H N I E K

5427 EJ Boekel Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

veranda, carport & terrasoverkapping

40 pnt. 38 pnt.

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 Tel. / Fax 0492 368222 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l M 06 53774800 service • installatie • onderhoud

machinale houtbewerking boekel

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Evenementenkalender 23 mei: Boekelse reünie 24 mei: Scholenoptocht en Poolse avond 25 mei: Boekels Volksfeest 26 mei: kring gildedag 1 juni: Presentatie Gehandicapten Platform 15 juni: Tuigpaarden- en Hackney en Friezenconcours

23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Sambo Cinco 9 t/m 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

van der Ven

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

VAN DOOREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.