27e jaargang nr 45; 15 mei '13

Page 1

27e Jaargang nr. 45 - 15 mei 2013

Boekelse schrijft kinderboek Dorry Roothans heeft een bijzondere hobby; ze schrijft kinderboeken. Onlangs kwam haar vijfde boek: ‘Opa is verliefd’ uit. Door Ria van Tiel

“Het is alweer een hele poos geleden dat ik samen met mijn man Stef naar een orgelconcert ging. Daar zat een ouder paar met aan elke kant een kindje voor ons. De man schreef op het programmaboekje een hartje met een pijltje erdoor en hun initialen erbij. Prompt kreeg de vrouw een kleur als een boei en de kinderen hadden de grootste pret. Wat er toen gebeurde vond ik zo leuk dat het idee voor een boek was geboren. Het is een actueel thema, want het gebeurt vaker dat kinderen en kleinkinderen moeite hebben met de nieuwe relatie van hun ouders of grootouders . De rest heb ik erbij verzonnen”, zo vertelt de schrijfster. Tijdens haar werk in het onderwijs gebruikte Dorry haar fantasie voor: liedjes, verhalen, toneelstukjes en spelletjes. Toen ze ophield heeft ze een paar schriftelijke schrijfcursussen gevolgd en ging ze over kinderen schrijven die iets meemaken wat voor iedereen herkenbaar is. Het verhaal heeft lange tijd op de plank gelegen. Maretak, haar uitgever, bracht vanwege de crisis niets meer uit. Omdat ze het leuker vindt schrijven als haar verhaal een boek wordt heeft ze haar nieuwste boek in eigen beheer bij Boekscout uitgegeven. In ‘Opa is verliefd’ beschrijft ze het verhaal van Rens en zijn opa. Samen werken ze vaak in de tuin. Als hij met opa meegaat naar een concert ontdekt hij dat opa verliefd is op de oma van Fleur. Met zijn

Bedankt!

Het Comité Boekel-Venhorst heeft veel positieve reacties ontvangen naar aanleiding van de viering van Koninginnedag en Troonswisseling in Boekel en Venhorst op 30 april jl. Dit is mede mogelijk gemaakt door de medewerking van veel organisaties en vrijwilligers die hier hun bijdrage hebben geleverd. Het Comité Boekel-Venhorst wil iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken.

Evenementenkalender vriendje Roland en Fleur gaat hij proberen het verliefde stel tegen te houden als ze een afspraakje hebben. De eerste keer lukt het doordat Fleur doet alsof ze plotseling erg ziek wordt. Als Rens en Roland de volgende afspraak maken loopt het niet goed af. De ambulance moet zelfs komen. ‘Opa is verliefd’ telt 92 pagina’s, is geïllustreerd door Marieke Thomassen en door kinderen van groep 4 zelfstandig te lezen. Het kost € 15,95 en is te bestellen via dorryroothans@hotmail.com of onder vermelding van ISBN nummer 978-94-6206855-1 ook via www.boekscout.nl/shop. Eerder uitgekomen boeken van de schrijfster zijn : ‘Nooit meer muisje’, het verhaal over een meisje wat steeds wordt gepest, ‘Motor-Rico’, over een jongen die blind wordt, ‘Bruno, de droomhond’ en ‘Twee vrienden op het ijs’.

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

18 mei: Playbackavond KPJ Zeskamp 20 mei: KPJ Zeskamp 23 mei: Boekelse reünie 24 mei: Scholenoptocht en Poolse avond 25 mei: Boekels Volksfeest 26 mei: Kring gildedag

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

verzekeringen

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 18 mei: 15.00 u H Mis in het “Trefpunt”van zorgcentrum St. Petrus mmv het dameskoor. 17.30 u Gezinsviering m.m.v. kinderkoor DoReMi; Dankviering Eerste Communie; Bert en Drieka v.d.ElzenEmonds; Ria v.d.Mortel-Geerts; overleden ouders Donkers-Nooijen, kinderen en familie; Jan en Mien Donkersv.d.Heijden. Zondag 19 mei, Hoogfeest van Pinksteren: 10.30 u m.m.v. Parochieel mannenkoor; Maria v.Duren-Klerkx (vwg. trouwdag 21 mei); Lien v.d.Horst-Willems (nms. KBO); Antoon v.Berlo en Wilhelmina Swinkels de echtgenote; Ouders Habraken-v.d.Vossenberg; Fien v.Schijndel-v.d.Aa. Maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag: 10.30 u m.m.v.Seniorenkoor “ De Blijde herfstklanken”; Noud v.Deursen; Driek v.d.Ven (vwg. verjaardag); Carolien v.Asseldonk. Woensdag 22 mei: 19.00 u André en Riek Daniels-v.d.Aa (vwg. sterfdag André); Nelly Meulemeesters-v.d.Bosch; Willem en Mina Verbrugge-v.d. Elsen en Piet Slits.

Rozenkransgebed: De gehele maand mei (Mariamaand) zal in de Sint Petruskapel, voorafgaand aan de H.Mis van 19.00 uur, om 18.30 uur het Rozenkransgebed worden gebeden. U bent hierbij allen van harte uitgenodigd om samen dit gebed tot de heilige Maagd Maria te bidden.

Pinksteraktiecollecte t.b.v. de Nederlandse Missionarissen. De Pinksteraktiecollecte vindt plaats van zaterdag 11 mei t/m maandag 20 mei (2e Pinksterdag). Onder het motto:’Zij geven veel en vragen weinig’ wordt van 9 t/m 20

mei de week van de Nederlandse Missionaris gehouden. Elke dag weer zetten de Nederlandse missionarissen zich in voor kwetsbare mensen overal ter wereld. Daarom verdienen deze missionarissen onze ruimhartige steun. U kunt uw bijdragen deponeren in de oranje bussen achter in de kerk.

Werkgroep Kindernevendienst & Gezinsviering

Hallo jongens en meisjes, Dit weekend is er weer een gezinsviering. Alleen niet op zondag deze keer, maar op zaterdag 18 mei om 17.30 uur. Komende zondag is er om 10.30 uur weer een gezinsviering. Jullie zijn dan allemaal van harte welkom om te luisteren naar een verhaal van en over Jezus. Samen met kinderkoor Do Re Mi zingen we enkele liedjes. Tijdens deze viering kijken we ook nog even terug naar die bijzondere zondag in april toen een aantal kinderen hun Eerste H.Communie deden. Deze kinderen heten wij dan ook speciaal welkom. Graag tot zondag. Werkgroep gezinsviering, tel. 322140

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 18 mei 19.00 uur, zondag 19 mei 10.00 uur en maandag 20 mei 10.00 uur: mnd. ged. Dora v.d.Hoven-Hilhorst; Pastoor Willy Cornelissen; mnd. ged. Marie-Therèse Raymakers; Riek Versteden-Bayens; Jan v.Gerwen (vwg. verjaardag); en Fanneke Raymakers; Cor Bevers (vwg. verjaardag) en Peter Verberk; Piet Bevers (nms. processie Hakendover). Donderdag 23 mei: 19.00 u Intenties kerkgangers. Acolythen en Lectoren: Zaterdag 18 mei: 19.00 u Mark en Tim Hoogeveen Mw.Royakkers Zondag 19 mei: 10.00 u Willy v.Oort-Theo Hoogeveen Hr.Donkers Maandag 20 mei: 10.00 u Niels Hoogeveen Mw.Kanters Donderdag 23 mei: 19.00 u Martinesse

AANBIEDINGEN donderdag 16 t/m woensdag 22 mei:

BOEKELSE KERSENVLAAI ROOMBOTER SMULFLAPPEN BOEKELS MEERGRANEN DONKER KEI DONKER MEERGRANENBROOD Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

9.50 00 € 3. 80 € 1.

€ 4 voor

€ 11.

00

Het BOEKELS KWARTET is vanaf nu ook TE KOOP voor slechts € 4,95 bij ons en Keurslager Gerry van Exel. OP = OP!

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


HEEMKUNDEKRING

St. Achten op Boeckel

Tentoonstelling Heemkamer groot succes In de eerste 2 dagen van de tentoonstelling van de heemkundekring in de oude St. Janschool kwamen zo’n 500 mensen op bezoek. Iedereen is enthousiast over alles wat er te zien is. Het beeld van 700 jaar Boekel in oude kaarten en plattegronden, de ansichten van ons dorp, foto’s en voorwerpen brengt veel herinneringen terug uit vroegere jaren. Je ontmoet ook mensen die je misschien al lang niet meer gezien hebt en het is een plezier om naar de oude filmpjes over Boekel te kijken en ondertussen samen te bedenken wanneer het nou toch ook weer was!! Ja, je moet gewoon nog eens terug om alles gezien te hebben. Medewerkers van de heemkundevereniging wijzen u de weg en in het Ango lokaal kunt u heerlijke napraten. De tentoonstelling is nog geopend op: 18 en 19 mei van 13.00-18.00 uur en op maandag 19 mei van 13.00-16.00 uur.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Opbrengst collecte De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 21 t/m 27 april, heeft in de gemeente Boekel € 724.36 opgebracht. Hiervoor zijn 24 collectanten op pad gegaan.

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die in hun leven veel ellende hebben meegemaakt en ook ‘een beetje gewoon geluk’ verdienen. Dingen die soms zo gewoon lijken, zijn voor een grote groep kinderen in Nederland niet weggelegd. Daarom springt Kinderhulp financieel bij. En dat al meer dan 50 jaar! In jeugdzorginstellingen of (pleeg)gezinnen met financiële beperkingen is vaak geen geld voor extraatjes. Kinderhulp vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen en leuke ervaringen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door lid te worden van een sportclub, de aanschaf van een computer of een bijdrage voor de kamerinrichting als een kind voor het eerst op zichzelf gaat wonen. Ook een weekje kamperen kan hen helpen om even hun problemen te vergeten en gewoon kind te zijn. Collectanten en gevers: hartelijk dank!

KPJ Zeskamp 2013

De teams zijn er klaar voor, de organisatie is er klaar voor, de jury is er klaar voor, de spelen zijn er klaar voor, en het podium staat er weer klaar voor. Dus laat de zeskamp van 2013 maar beginnen. We beginnen op zaterdag 18 mei met een playbackavond in de feesttent. Op deze avond zullen 24 teams er weer een geweldige show van maken en de eerste punten voor de zeskamp alvast binnen halen. Aanvang 19.30 uur. Maandag 20 mei ( 2e Pinksterdag ) is de zeskamp. Dan zullen de 24 teams weer op de proef gesteld worden wie er dit jaar de snelste, slimste of de sterkste is. Aanvang 10.30 uur. Om ongeveer 16.00 uur zal het eindspel gespeeld worden. Zowel de zeskamp als de playbackavond vinden plaats op het evenemententerrein aan de Voskuilenweg in Venhorst. Tot ziens.

RECTIFICATIE Per abuis is vorige week een overlijdensadvertentie geplaatst uit naam van Petanquevereniging Jeu de Bouckles. Onze welgemeende excusus naar de vereniging maar vooral naar familie van Moorsel. Weekblad Boekel & Venhorst

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Maak kans op prachtige WEBER BARBECUES en accessoires en spaar voor GRATIS satéstokjes (zie persbericht). Deze week een stempel boij aankoop van

4 houthakkersteaks

voor

€ 595

Donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 mei

Gemarineerde entrecotes met GRATIS kruidenboter Kipbraadworst 4 stuks € 00 Caribisch haasje (VARKENSVLEES) 100 gram € 95

5 1

SPECIAL VAN DE WEEK

Carpaccio spies 100 gram

€ 245

NIEUW! Diverse soorten SAUSJES glutenvrij en zonder smaakversterkers.

VLEESWARENTRIO 100 gr. gebr. kipgehakt 100 gr. boerenmetworst 100 gr. schouderham

In een handige knijpfles

samen voor

€ 395

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen Van 20 tot 40 personen

een compleet barbecuepakket voor maar € 9.95 per persoon. een compleet barbecuepakket voor maar € 10.45 per persoon.

Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks

Bij het grote club menu krijgt u ook koude schotel stokbrood sausjes kruidenboter satésaus rauwkosten

U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen Van 20 tot 40 personen

een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon.

Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks Inclusief Exclusief

Bij het grote club menu krijgt u ook koude schotel stokbrood sausjes kruidenboter satésaus rauwkosten

barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 17 mei GFT-afval/Groenbak vrijdag 24 mei Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

VERKOOP TUSSENWONING IN PLAN “DE DONK, FASE 1” In het plan De Donk, fase 1 aan de Wollegras in Boekel zijn 3 jaar geleden starterswoningen gebouwd. Nu wordt één woning te koop aangeboden. De woning wordt verkocht onder de toepassing van KoopGarant. Wie komt in aanmerking De uitgifte van de koopwoning gebeurt weer volgens de gebruikelijke methode, zoals al enkele jaren wordt toegepast. Voor deze woningen komen diegenen in aanmerking, die op de gemeentelijke lijst staan ingeschreven voor starterswoningen. Toewijzing van de woning gebeurt daarna op volgorde van de plaats op de gemeentelijke inschrijvingslijst. Informatie Voor informatie over KoopGarant kunt u zich wenden tot PeelrandWonen, de heer S. Canjels, tel. 0492-324405 . Voor informatie over de procedure kunt u zich wenden tot de gemeente Boekel, mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten, tel. 0492 -326800.

Informatie woning Wollegras 18 Tussenwoning Bouwjaar: 2010 Perceel: 159 m2 Inhoud: 415 m3 Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing (begane grond en 1e etage) Vloer-, spouw- en dakisolatie aanwezig.

Omschrijving: Hal met meterkast, open keuken compleet met apparatuur, portaal met toiletruimte. 1e Verdieping: 2 slaapkamers en een badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel. 2e Etage via vaste trap: open zolderkamer met twee dakvensters, cv-combiketel opstelling en de WTW-unit.


Gemeenteberichten Tuinberging: 7m2 De woning is beschikbaar per 22 juni 2013. Koopprijs:

€ 163.750,00 k.k.

Aanmelding Wanneer u staat ingeschreven voor starterswoningen en belangstelling heeft voor de aangeboden woning, dan kunt u zich tot 28 mei aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van “inschrijving tussenwoning Wollegras 18”.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de optochten tijdens de gildefeesten.

In verband hiermee worden op 24 en 26 mei 2013 tussen 13.00 uur en 16.00 uur -of zoveel korter als mogelijk is - diverse straten afgesloten voor doorgaand verkeer. De route van de optochten is als volgt:

Route scholenoptocht 24 mei: Bernhardstraat, Burgtstraat, Parkweg, Bernhardstraat, Kerkstraat, St. Agathaplein, St. Janplein, De Raadstraat, Irenestraat, St. Agathaplein, Rutger van Herpenstraat, Burgtstraat, Bernhardstraat.

Route optocht 26 mei: Bernhardstraat, Kerkstraat, Wilhelminastraat, Luciusstraat, De Raadstraat, St. Agathaplein, Rutger van Herpenstraat, Burgtstraat, Bernhardstraat.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting. Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven. Boekel, 14 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

MILIEUSTRAAT GESLOTEN OP TWEEDE PINKSTERDAG De milieustraat en groenstraat in Haps zijn op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag, gesloten.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - KPJ Venhorst voor het organiseren en houden van een playbackavond en zeskamp op het evenemententerrein in Venhorst op 18 en 20 mei 2013 (verzenddatum 6 mei 2013); - Stichting Evenementen Gilde Sint Agatha voor het organiseren en houden van gildefeesten van 23 t/m 26 mei 2013 (verzenddatum 8 mei 2013); - Stichting Evenementen Gilde Sint Agatha voor het houden van een loterij op 23 en 24 mei 2013 (verzenddatum 8 mei 2013). Verleende ontheffing aan: - F.A. van Lieshout voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens een playbackavond en zeskamp op het evenemententerrein in Venhorst op 18 en 20 mei 2013 (verzenddatum 6 mei 2013);

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 23 april jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Aanvraag van Slachtofferhulp Nederland voor subsidie voor het jaar 2014 De gemeente Boekel geeft jaarlijks subsidie aan Slachtofferhulp Nederland. Besloten is om voor het jaar 2014 een bedrag van 0,25 cent per inwoner beschikbaar te stellen.

Subsidie-aanvraag Stichting Nu recht Stichting Nurecht geeft gratis online juridisch advies. Om te voorzien in kosten vraagt de stichting subsidie aan de gemeente Boekel. De gemeente Boekel geeft geen subsidie aan deze stichting.

Definitief verkeersbesluit wijzigen éénrichtingsverkeer Parkweg Het college heeft besloten om het ontwerp verkeersbesluit tot het wijzigen van het éénrichtingsverkeer op de Parkweg en de Bernhardstraat definitief vast te stellen met de toevoeging dat na afronding van de inbreidingslocatie Centrum Oost een verkeersbesluit genomen wordt om de wijzingen in het éénrichtingsverkeer op de Parkweg weer ongedaan te maken. Definitief verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor oplaadpunt electrische auto’s Sint Josephplein Venhorst Het college heeft besloten om het ontwerp verkeersbesluit om

bij het oplaadpunt voor elektrische auto’s aan het Sint Josephplein in Venhorst één parkeerplaats te reserveren voor gebruikers van het oplaadpunt ongewijzigd definitief vast te stellen.

Tussentijdse actualisatie meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2022 De gemeente Boekel heeft voor de periode 2013-2022 haar meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Jaarverslag handhaving 2012 Er is wettelijk bepaald dat jaarlijks de in het uitvoeringsprogramma handhaving opgenomen activiteiten moeten worden getoetst. Uit het verslag blijkt dat de gestelde doelen en prioriteiten voor 2012 zijn gehaald.

Voorstel aanleg rioolaanpassing en reconstructie bedrijventerrein Kraaiendonk Het college heeft besloten om rioolaanpassingen uit te voeren ter verbetering van de hemelwaterafvoer op bedrijventerrein Kraaiendonk te Venhorst. Gelijktijdig wordt de elementenverharding door asfalt vervangen en wordt de weginrichting aangepast aan die van het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein.


Gemeenteberichten - A.P.A.M. Wassenberg voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de gildefeesten van 23 t/m 26 mei 2013 (verzenddatum 8 mei 2013).

Bezwaren: Tegen het derde besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Tegen de overige besluiten kan binnen diezelfde periode bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Boekel.

Is mestoverschot probleem van boeren én burgers? Donderdag 2 mei heeft een meerderheid van CDA, VVD, PvdA én Dorpspartij van de gemeente Gemert een motie aangenomen, waarin het college wordt opgedragen om samen met de Mest Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) naar de provincie te stappen om over een locatie(s) voor een mestfabriek(en) te praten. Welke locatie(s) MACE op het oog heeft, wordt niet vermeld. Wel staat er in de motie dat het college in de volgende raadsvergadering (27 juni) met een voorstel dient te komen aan de hand waarvan de kaders en de locatie voor een mestfabriek vastgesteld kunnen worden. Het tempo waarin een raadsmeerderheid deze ‘procedure’ wenst te doorlopen, is niet bepaald zorgvuldig en transparant te noemen. Kennelijk zijn de indieners van de motie nu alweer vergeten dat de ruim 2.600 ondertekenaars van de petitie ‘Stop de mestfabriek’ hebben aangedrongen op een zorgvuldige procedure. Dat gold ten aanzien van de locatie Wolfsveld, maar uiteraard ook voor De Fuik of enig andere locatie. Terecht dat de fractie van Lokale Realisten het college afgelopen donderdag in een andere motie opriep niet tot vergunningverlening voor (grootschalige) mestverwerking over te gaan zolang leefbaarheid, gezondheid en veiligheid niet gewaarborgd zijn. De mestcoalitie (CDA, VVD, PvdA én Dorpspartij) had daar kennelijk geen boodschap aan en stemde tégen deze motie. In de CDA-motie wordt weliswaar ook opgeroepen om kaders te stellen op het gebied van veiligheid, gezondheid en waterkwaliteit. Maar de vraag is hoe serieus we

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 14 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

dit moeten nemen als er over pakweg 6 weken al een besluitvormend voorstel door de raad moet worden behandeld? Ook wordt door CDA cum suis verwezen naar adviezen van de GGD en het waterschap. Kunnen deze organisaties op zo’n korte termijn concrete waarborgen geven als het gaat om de gevolgen van mestfabrieken op zowel korte als lange termijn? Wat betreft het afvalwater van mestfabrieken staat vast dat er in Nederland géén wet of toetsingsnormen zijn die de lozing van antibiotica en resistente bacteriën op oppervlaktewateren regelen. Toegegeven, in de door een raadsmeerderheid gesteunde motie staat eveneens dat het voorkomen van overlast een leidend beginsel vormt voor CDA, VVD, PvdA én Dorpspartij. En dat overlast direct aanleiding kan zijn tot het nemen van aanvullende maatregelen. Dat klinkt zorgvuldig, maar de vraag is of dit in de praktijk ook werkelijk zo is? Goed beschouwd wordt hier de route van de voldongen feiten bewandeld. Eerst een mestfabriek bouwen en daarna zien we wel verder. Een oud spreekwoord zegt: bezint eer ge begint! De kern van het mestprobleem is dat we in de Peelregio opgescheept zitten met een veel te grote veestapel en veel te weinig grond om de mestplas van al die beesten op een verantwoorde manier te gebruiken zonder schade toe te brengen aan het milieu. Volgens cijfers van het CBS bedraagt het mestoverschot in Gemert-Bakel alleen al circa 500.000 ton. Omgerekend komt dat neer op ruim 15.500 tankwagens van 32 ton per jaar! Het gaat hier dus om een structureel probleem dat door de intensieve veehouderij zelf is veroorzaakt. Vreemd genoeg beweren CDA, PvdA, VVD én Dorpspartij nu dat dit enorme mestoverschot ook úw probleem is onder het motto: ‘We moeten onze eigen shit opruimen’. Een logischer oplossing is het probleem bij de bron aan te pakken door

minder beesten te gaan houden. Tot slot beweert de mestcoalitie in de aangenomen motie dat ‘betrokkenen bij de discussie behoefte hebben aan duidelijkheid en dat de gemeenteraad nu zijn verantwoordelijkheid wenst te nemen om ter zake sturend op te treden’. Om welke duidelijkheid en verantwoordelijkheid gaat het hier? Enerzijds willen de veehouders zo snel mogelijk duidelijkheid waar ze met hun mestoverschot naar toe kunnen. Anderzijds willen de inwoners duidelijkheid over de gevolgen van mestverwerking voor hun leefomgeving, gezondheid en veiligheid. Dát laatste is óók een (mede)verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. En juist dat algemene belang dient het primaire, sturende principe te zijn van onze raad. Mens, Dier & Peel, Postbus 43, 5420 AA Gemert. Meer info: www.knakdeworst.nl

LiEDERENKRANSjE ziNGT iN BOSzicHT

Op woensdagmiddag 22 mei a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied heeft deze keer accordeoniste Marlies Otten een mooi programma van 25 bekende oude en nieuwere liedjes samengesteld . De belangstelling voor deze gezellige, ontspannende zangmiddag groeit nog steeds. Niet verwonderlijk!! Kom en zing gezellig mee met onze voorzangers Martien en Ton, keybordspeler Geert en de accordeonisten. KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie (ook foto’s) over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van KBO Boekel: www.kbo-boekel.nl


VRijWiLLiGE WEiDEVOGELBEScHERmiNG

Na een viertal weken is nu het wonderschone wonder uitgekomen. Het eerste kievitsjong is geboren. Op het perceel aan de Kiesbeemd lopen nu een aantal uitgekomen jonge kieviten rond. We hopen dat de pullen deze moeilijke periode overleven met behulp van de vrijwilligers van de Vrijwillige Weidevogelbescherming.

Lezing zwaluwgoeroe Bennie v.d.Brink in Boekel. Op woensdag 22 mei komt Bennie v.d. Brink naar de Perekker om een lezing te

verzorgen over zwaluwen. ZLTO BoekelVenhorst nodigt alle geïnteresseerden van harte uit. Aanvang om 20.00 uur in de Perekker, Mezenlaan 20. De lokale ZLTO-afdeling heeft in 2012, het Jaar van de Boerenzwaluw, een aantal maatregelen getroffen, die het leefklimaat van zwaluwen in Boekel verbeteren. Zo zijn er op 7 plekken zwaluwlijnen (oude telefoonpalen met draden) geposteerd en modderpoeltjes aangelegd. En is er een oeverzwaluwwand opgericht. Tevens zijn er in hetzelfde project ook 35 familiemussenkasten opgehangen in het buitengebied. Daarmee laten leden van ZLTO zien dat natuur hen aan het hart ligt. Daarbij hebben ze de welwillende medewerking gekregen van zowel de Vogelwerkgroep van Stichting d'n Eik als van de Vrijwillige Weidevogelbescherming Boekel-Venhorst. Financieel werd het project mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij, de Provincie Noord-Brabant en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap. Maar het project is nog niet ten einde. Er zullen namelijk nog wat panelen geplaatst worden met informatie over boerenzwaluwen. En tenslotte zal op 22 mei dé zwaluwgoeroe, Bennie van den Brink, een lezing verzorgen. Bennie v.d.Brink (1949) is van beroep leraar en vanaf 1970 als vrijwilliger betrokken bij ringonderzoek in Nederland. De boerenzwaluw heeft zijn bijzondere interesse en dat heeft geleid tot het opzetten van onderzoek naar overleving en jongenproductie in Nederland alsook naar overleving en conditie in de Afrikaanse overwinteringsgebieden in Botswana en Zambia. Namens ZLTO Boekel-Venhorst heten wij u allen van harte welkom. De koffie staat klaar op woensdag 22 mei om 20.00 uur in de Perekker!

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNA-

JEUGDNATUURWACHT

de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Op zaterdag 18 mei gaan we fluitjes maken en we bekijken of er veel nestkasten gebruikt worden door meesjes en ander gevogelte. Ook bij jullie in de buurt zijn er zeker al kastjes bewoond. Vooral merels en duiven zijn actief met nesten bouwen, maar dan niet in een kastje. Het meest in het oog springend zijn de nesten van de ekster, die hoog in een boom gemaakt worden. Je kunt ze steeds moeilijker zien omdat er steeds meer blad aan de takken komt.

Jullie worden om 15.00 uur bij de Perekker verwacht. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert Ekstersnest

B o e k e l

Dagfietstocht KVO. Donderdag 30 mei hebben we onze dagfietstocht. Vertrek om 9.00 uur vanaf het St. Janplein. De kosten voor de fietstocht zijn € 15,Opgeven en betalen kan tot maandag 27 mei door een envelop met je naam en het geld bij Francien in de brievenbus te doen. We hopen natuurlijk op een goede opkomst en een zonnige dag. Graag tot ziens. Bestuur KVO Boekel


Nieuws voor Ouderen IJSHEILIGEN EN KRUISDAGEN De IJsheiligen De naam “ijsheiligen” is de naam voor 4 katholieke heiligen, van wie de naamdagen vallen in de periode van 11 t/m 14 mei. De naam is zo rond het jaar 1.000 ontstaan en “de 4” ontlenen hun naam aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat begin mei in volle bloei staat. Een late nachtvorst kan dan nog veel schade aanrichten. Het zijn Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius. Het is beslist niet zo dat tijdens de naamdagen van de ijsheiligen de kans op een overgang naar koud weer met nachtvorst groter is dan op andere dagen in het voorjaar. Maar de volksweerkunde gaat er nu eenmaal al sinds mensenheugenis vanuit dat dit de laatste dagen in het voorjaar zijn waarop nog nachtvorst kan optreden. Dat neemt niet weg dat zelfs in juni nog wel eens nachtvorst kan voorkomen. De ijsheiligen houden zich lang niet altijd aan hun naamdagen.

De Kruisdagen De Kruisdagen zijn in de Katholieke Kerk de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag. Tijdens die dagen werd er in het verleden een bidprocessie gehouden voor een goede oogst van de op de velden staande gewassen. De Kruisdagen vinden hun oorsprong rond 470 toen door de “ijsheilige” Mamertus, de bisschop van de Zuid-Franse stad Vienne een bidprocessie werd ingesteld. Hij volstond toen met één processie op de maandag vóór Hemelvaart. Met een priester en het kruis van de gestorven Christus voorop werd een bidprocessie gehouden om Gods hulp af te smeken tegen rampen IJsheilige Pancratius

van allerlei soort, waar Zuid-Frankrijk in die tijd door geteisterd werd. Eerst tegen het einde van de Middeleeuwen werden de Kruisdagen in de katholieke kerk van West-Europa algemeen ingevoerd en er werd dan voornamelijk gebeden om zegen over de vruchten van de aarde. Tot in het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw was er ook in Boekel jaarlijks een grote opkomst bij de processies op maandag, dinsdag en woensdag vóór Hemelvaart. Later in de vijftiger jaren raakten de Kruisdagen in verval. In 2005 vestigden de Nederlandse bisschoppen opnieuw de aandacht op de mogelijkheid om de Kruisdagen te vieren, maar daar is niets van gekomen. Wanneer Pasen erg vroeg in het jaar valt, kan het tijdens de nachten van de Kruisdagen, vroeg in mei nog wel eens behoorlijk vriezen. Zo gebeurde het in Boekel begin vijftiger jaren een keer dat in de nacht van zondag op maandag de reeds uitgekomen aardappelen op een veld langs de route van de Kruisprocessie helemaal bevroren waren. Weliswaar met vertrouwen biddend dat O.L. Heer voor een goed oogstjaar zou zorgen kon een van de Boekelse boeren het in het voorbijgaan van het aardappeldeeg toch niet nalaten om wat oneerbiedig tegen de naast hem lopende processieganger op te merken: “We bidden nou wel dè O.L. Heer zal zurgen vur unne goede ôgst, mar moette daor 's keken, wat den Heer vannaacht klaor gemaokt hi”. VLINDERS IN ONZE OMGEVING De tweede vlinder die in 2013 werd gesignaleerd is de dagpauwoog. Dit is een roodachtig bruine vlinder met op de bovenkant van alle vier de vleugels een grote opvallende oogvlek. De onderkant van de vleugels is zwart. De dagpauwoog overwintert als vlinder en komt in het voorjaar als een van de eerste weer tevoorschijn. Voorkomen De dagpauwoog is een zeer algemene vlinder die verspreid over het hele land voorkomt. De meeste dagpauwogen zijn te

zien eind juli begin augustus. Je ziet hem vooral in graslanden, bloemrijke randen van bos- en heidegebieden, en tuinen. De rups eet van de brandnetel. GOEDKOOP REIZEN PER BUS In het artikel over het nieuwe oplaadpunt voor de OV-chipkaart vermeldden we dat je nog zonder OV-chipkaart kunt reizen. Bij de buschauffeur kun je voor € 3,50 een papieren kaartje kopen dat geldig is zolang je niet over hoeft te stappen. In sommige gevallen is dat zelfs goedkoper dan reizen met de OV-chipkaart. Een lezer wees ons op het dalurenkaartje, een goedkoper alternatief voor lange reizen. Dat kun je voor € 5,50 ook bij de chauffeur kopen. Met een dalurenkaartje kun je op werkdagen na 9.00 uur en tijdens het weekend de hele dag door Noord Brabant reizen in bussen van Arriva en Veolia. AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Ouderenadviseur: elke maandag, 12.3016.30 u, Sint Petrus. Op afspraak, (0492) 328 328. Boekelse boodschappenbus: eens in de 2 weken, donderdagmiddag. Aanmelden: elke werkdag bij St. Petrus, (0492) 328328. Alzheimercafé: 21 mei, 19.30 uur, Blauwe Kei, Veghel. Thema: Samen dingen doen. Seniorenfilm: 31 mei, 10.00 uur, de Pul, Uden. Lore (2012) Koffie met thema: 31 mei, 10.00 uur, de Mennehof, Venhorst. Eigen inbreng. Alzheimercafé: 18 juni, 19.30 uur, Blauwe Kei, Veghel. Thema: Gedragsveranderingen. Onderonsje: 19 juni, 14.00 uur, Boszicht, Boekel. Thema: VVV COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 en Vivaan Ouderenwerk (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan Ouderenwerk, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


Boekel in oude kranten Bron: heemkundekring Sint Achten op Boekel Uit: Zuid Willemsvaart Boekel, zaterdag 5 oktober 1912 Onze stoomzuivelfabriek nadert zoo zachtjes aan zijn voltooiing: de directeur is gearriveerd, verschillende monteurs stellen de machines, eerstdaags wordt de groote stoomketel verwacht, zoodat het laat aanzien dat hetz gebouw binnenkort in gebruik zal worden genomen. Het is een prachtig groot gebouw naar de eischen des tijds daargesteld en zal dan ook naar men verwachten kan aan zijn doel beantwoorden.

Kijk voor meer www.Boekel700.nl

oude

nieuwtjes:

Koor karakter bij Paul de Leeuw “Oh Fortuna, “ De eerste woorden van het operastuk Carmina Burana klonken hard en duidelijk door de studioruimte. Dirigent Lex Wiersma knikte goedkeurend. De toonhoogtes werden goed ingezet. Het koor zong zaterdag het eerste zangstuk van de opera onder toeziend oog van camera’s, publiek en Paul de Leeuw. Een koorlid had Karakter aangemeld bij het programma Langs de Leeuw voor werving van zangers. Het koor wil op 31 augustus met 700 zangers de Carmina Burana zingen. Dat aantal is nog niet bereikt. Dus stapten afgelopen zaterdag 75 koorleden in een bus om op weg te gaan naar de studio in Almere.

Na een soundcheck en wat wachten, stond het koor wat onwennig in de felle schijnwerpers van de opnameruimte. De ogen lichtelijk angstvallig gericht op de dirigent. Je stinkende best doen, was ieders opdracht. Paul de Leeuw zorgde voor concentratieverlies door heen en weer voor het koor te drentelen. Na afloop vroeg Paul zich af waar Boekel lag en zag zijn tweelingzusje, wat voor hilariteit zorgde. Na de oproep voor aanmelding van zangers, werd het optreden beëindigd. Iedereen was tevreden en hopelijk ook op 31 augustus, als de teller op 700 zangers blijkt te staan.

Fotopuzzeltocht Boekel 700 Fietsclub KBO Boekel en fietsclub KBOVenhorst houden vanaf 15 mei tot 15 augustus een fotopuzzeltocht. De lengte van de fietstocht is circa 42 km. Het startpunt is bij het gemeentehuis Boekel. Deelnameformulieren kunnen afgehaald worden bij Boszicht, Bernardstraat 72 in Boekel. Tijdens de vakantieperiode (van 15 juli tot 11 augustus) ligt het deelnameformulier bij de Supercoop aan het St. Agathaplein. Langs de fietsroute zijn een aantal foto’s genomen. De juiste volgorde van deze foto’s die langs de route zijn genomen, moeten genoteerd worden op het deelnameformulier. De route mag meerdere malen gefietst worden of eventueel onderbroken. Er mag zelf bepaald worden wanneer de route gefietst wordt. Dit moet echter wel gebeuren voor 15 augustus 2013. Uiterlijk op deze datum moet het deelname-formulier binnen zijn bij Boszicht in Boekel of bij van Frans v.d.Wiel, St. Josephplein 33, Venhorst (naast “Plein 31”). De kosten bedragen 2 euro per deelnameformulier. Zelf gekopieerde formulieren vallen buiten de prijzen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 27 augustus op het St.Agathaplein in Boekel.

Expositie ‘t een en ander in Nia Domo De kunstgroep Boekel wil ook een bijdrage leveren aan de viering Boekel700.

De groep houdt een doorlopende expositie ’t een en ander, arts en crafts in Nia Domo van 17 mei tot 23 juni. In het hele gebouw hangen schilderijen of zijn beelden en/of ijzeren sculpturen neergezet, die gemaakt zijn creatievelingen uit de gemeente Boekel. Bovendien zijn nog films en foto’s te zien. De opening is op vrijdag 17 mei van 20.00 tot 22.00 uur. Daarbij is ook aanwezig Clemens van de Ven. De oud-Boekelnaar zorgt voor een muzikaal optreden. De kunstuitingen zijn te zien tijdens openingstijden van Nia Domo.

Terug in de tijd tentoonstelling heemkundekring Sint Achten op Boeckel “Wij Rutger van Herpen verkondigen aan al degenen die deze brief zien of horen voorlezen, dat wij aan de geburen van Boekel en van Volkel hebben verkocht een gemeint.” Deze eerste regels zijn te lezen op de oorkonde uit 1313 als bewijs dat in dat jaar de gemeente Boekel is ontstaan. Het oude document heeft een ereplaats gekregen op de tentoonstelling van heemkundekring Sint Achten op Boeckel. Als opening onthulde burgemeester Pierre Bos de oorkonde. “Waarschijnlijk rond 1832 werd Boekel een zelfstandige gemeente. In die tijd bestond Boekel nog uit ca. 15 buurtschappen. Een centrum kwam tot stand met het bouwen van een kerk, enkele winkels en tientallen cafés. Opvallend is dat de dorpsgrens bijna altijd hetzelfde is gebleven”, vertelde de burgemeester tijdens zijn speech. De tentoonstelling geeft een beeld hoe men vroeger in Boekel leefde. Met ondermeer tientallen foto’s van toen en nu, oude voorwerpen die zijn opgraven, het interieur van de boterfabriek, oude dokterspullen en herkennen van kinderen op oude schoolfoto’s. In een bioscoop is een doorlopende voorstelling van oude films van Boekel. De gehele geschiedenis van Boekel wordt uitgebeeld met oude en nieuwe landkaarten. De tentoonstelling is nog open 18 mei en 19 mei van 13.00 tot 18.00 uur. Pinkstermaandag van 13.00 tot 16.00 uur. PR. commissie Boekel700, Henny Bos

3

U heeft nog vrijdagen om mee te bouwen! Kom op vrijdag eten bij Grieks restaurant ASTERIA

5

euro aan het en doneer Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie


Vishandel Henk Bos

Onze aanbiedingen deze week voor de Pinksterdagen!!! Hollandse MAATJESHARING

per stuk

€ 1.75 - 4 stuks € 6.50 de 5e GRATIS

Warm gebakken LEKKERBEKKEN

per stuk

€ 2.50 - 3 stuks € 6.00

Pracht van een GESTOOMDE MAKREEL per stuk

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl

€ 2.50

Vishandel Henk Bos Iedere vrijdag van 10.00-13.00 uur op het St. Agathaplein in Boekel Iedere zaterdag van 10.00-14.00 uur op het Gerardusplein in Gemert en in Erp op het Hertog Janplein van 14.30-17.30 uur.


Bibliotheken doen onderzoek naar het imago van Brainport De bibliotheken Dommeldal, De Kempen, Helmond-Peel, Eindhoven, Veldhoven, Best en De Lage Beemden hebben besloten samen te werken in een alliantie rondom de Brainport regio. Samen beogen de bibliotheken een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van regio Brainport. Ze hebben daarom aansluiting gezocht bij de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. De 7 bibliotheken hebben gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren onder bibliotheekleden naar het imago van Brainport. Meer dan 500 leden vulden online een enquête in. Uit de resultaten blijkt dat driekwart van het bibliotheekpubliek associaties heeft bij Brainport, al weten veel mensen niet waar Brainport precies voor staat. De meeste mensen kennen Brainport van berichtgeving in de krant en via de TU/e of via het werk. Ook activiteiten zoals de Dutch Design Week, de Dutch Technology Week en de verkiezing tot slimste regio zorgen voor een brede bekendheid van Brainport. Aan de hand van de keuze voor bepaalde foto’s is duidelijk geworden welke associaties men heeft bij Brainport. Veel genoemde begrippen zijn bedrijvigheid, technologie, moderniteit en vooruitgang. Brainport betekent voor veel mensen continue ontwikkeling en vernieuwing, evenals het scheppen van werkgelegenheid. Sectoren die men het meest met Brainport in verband brengt liggen op het gebied van technologie, medische toepassingen en design. Meer dan de helft van de respondenten is er trots op in de Brainport regio te wonen. Ook is men van mening dat Brainport bij-

draagt aan de werkgelegenheid, aan de welvaart in de regio en aan de internationale concurrentiekracht van Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door Cubiss. Cubiss en de Brabantse basisbibliotheken vormen samen het Brabantse Bibliotheeknetwerk. Het volledige rapport is te lezen op www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Boekel-Venhorst

Slimmer werken beter dan ondoordacht bezuinigen. Bezuinig niet verder op verenigingen. Het college wil voor 2014 € 350.000 extra bezuinigen. Ook voor het CDA is een gezonde begroting belangrijk. Maar een gezond verenigingsleven is nu essentieel. Verenigingen zijn de dragers van onze gemeenschappen. In de verenigingen wordt gemeenschapszin ontwikkeld en krijgen jongeren de kans om te leren organiseren. Dat is belangrijk nu de overheid zich op meerdere terreinen terugtrekt. Mensen gaan bij een vereniging omdat ze dat leuk vinden. Dat geldt ook voor de bestuurders en vele andere vrijwilligers. Ook voor hen moet het leuk blijven. Mensen willen graag in onze gemeente wonen vanwege een actief verenigingsleven. Dat is ook goed voor de woningmarkt en de uitgifte van grond. Bezuinig daarom niet verder op de verenigingen. Aardige reserve. Ook voor de gemeente geldt dat men de tering naar de nering moet zetten. Geld uit de reserves blijven halen mag niet, want anders is vroeg of laat die pot leeg. Gelukkig heeft onze gemeente in het verleden een aardige reserve opgebouwd. Eind 2012 bedroeg het saldo ruim 14 miljoen.

Daarvan is 3,5 miljoen gereserveerd om tegenvallers bij de verkoop van kavels enz. op te vangen. Daarmee wordt voorkomen dat bij een tegenvaller de belastingen fors omhoog moeten. Forse verhoging OZB onwenselijk en niet nodig. Het gat van 3,5 ton kan ook worden gedicht door de OZB met 20% te verhogen. Dat is onwenselijk en niet nodig. Onwenselijk omdat heel veel inwoners het al zwaar hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Onnodig omdat de gemeente veel strakker kan begroten. In 2010 hield de gemeente bijna 6 ton over, in 2011 3 ton. En in 2012 was dat maar liefst 1 miljoen. Daarom moet eerst gekeken worden naar posten die structureel te ruim waren begroot. Slimmer werken. De kunst is om met minder geld meer te doen. Dat kan door samenwerken in de regio, maar ook door in de gemeente met vrijwilligers en verenigingen te bezien of zij taken over kunnen nemen. Pak de kansen die automatisering (via de glasvezel) biedt. Creativiteit is nodig om straks sterker uit de crisis te komen. Niet alleen bezuinigen maar vooral slimmer werken is ons advies. CDA Boekel-Venhorst: Peter Ketelaars, Marius Cornelissen, Peter v.Lankvelt www.cdaboekelvenhorst.nl

Evenementenkalender 23 mei: Boekelse reünie 24 mei: Scholenoptocht en Poolse avond 25 mei: Boekels Volksfeest 26 mei: Kring gildedagHallo jongens en meisjes van groep 8 van Boekel en Venhorst. Dit jaar bestaat Boekel 700 jaar. Dat feest wordt voor de basisschoolkinderen in augustus gevierd. Dan zitten jullie op het voortgezet onderwijs en mag je aan dat feest niet meedoen. Maar niet getreurd. Speciaal voor jullie is er het jeugdbrandweerspel. Tussen 1970 en 1990 werd dat op het Agathaplein gehouden voor de kinderen van groep 7 en 8. Vraag maar eens aan je ouders. Die hebben toen misschien wel meegedaan. Het brandweerspel is een estafette. Daarbij spelen 2 groepen van 6 kinderen op 2 gelijke banen. Met een brandweerslang spuit je op ballen, blokjes, buizen enz. De brandweer van Boekel helpt daarbij. Je moet best sterk en handig zijn. Op zondagmiddag 2 juni houden we dat spel nog één keer. Daaraan mogen jongens en meisjes meedoen die in het schooljaar 2012-2013 in groep 8 van de basisschool in Boekel zitten en de kinderen die buiten Boekel op het speciaal onderwijs zitten en 12 jaar oud zijn. Wil je meedoen, zoek dan 6 jongens of meisjes (gemengd mag ook) en schrijf je in. Gebruik daarbij het inschrijfformulier en lever dat uiterlijk 24

mei op school in. Je mag ook per email inschrijven bij josvdalen@hotmail.com. Wij vinden het leuk als je voor jouw team een grappige naam verzint. Als je nog vragen hebt, dan mag je die op hetzelfde e-mailadres stellen. In de week van 26 mei krijg je informatie over het spelschema: hoe laat het spel begint, wanneer je moet spelen, enz. Wij hopen dat veel kinderen meedoen en dat het een spannende wedstrijd wordt. Alvast veel spuitplezier gewenst. Jos van Dalen

Aspergefeesten bij DE WIT ASPERGEKWEKERIJ

Op 2e Pinksterdag, 20 mei a.s., van 11.00 tot 17.00 uur zijn de aspergefeesten in Mariaheide. Iedereen is welkom om op een gezellige, laagdrempelige manier kennis laten maken met activiteiten en producten uit de streek. Bij de aspergekwekerij van Marc en Sandra de Wit in Mariaheide kunt u een rondleiding krijgen door de asperge-velden. Maar ook uitleg over het sorteren en schillen van asperges, kook-workshops en entertrainment met asperges door Christ Manders en Willem Tilborghs, wijnproeverij door Van Bilsen (winnaar lekkerste wijn bij asperges 2013), kaasproeverij door Boer Spierings, verse groenten en fuit van 'Vers van Hier', zuivelproeverij door de Petrus Hoeve, uitleg ‘van kip tot ei’, lekke-

Naam team: ......................................................................................................................... Spelers: 1. ....................................................................... Tel:......................................... 2. ........................................................................ 3. ....................................................................... 4. ....................................................................... 5. ........................................................................ 6. .......................................................................

re hapjes van ‘Tramstation’, ijs van de Cleefshoeve. Ook op het terras zijn diverse versnaperingen verkrijgbaar, terwijl u geniet van muziek van de ‘Krikkelbloazers’. Er is dus vanalles te zien en te proeven. Tevens is er een mooie fietsroute uitgezet naar het Goeie Leven in Eerde, waar op die dag een streekmarkt is. De fietsroute is die dag gratis verkrijgbaar. Er is dus genoeg te beleven voor jong en oud. De toegang is gratis!

Scootmobielgroep Boekel

We nodigen alle scootmobielrijders uit voor de toertocht die we gaan rijden op 21 mei a.s. Iedere 3e dinsdag van de maand tijdens de zomertijd maken we een mooie tocht door de omgeving van Boekel. Er fietsen begeleiders mee, ze helpen met het samen oversteken van wegen. Tijdens de tocht van ± 30 kilometer lassen we een pauze in voor een drankje. We vertrekken steeds om 13.30 uur bij de hoofdingang van zorgcentrum St. Petrus aan de Burgtstraat. Sluit u aan en beleef een gezellige middag met lotgenoten in een ontspannen sfeer! Zorg wel voor een goed opgeladen accu! Voor info en aanmelden: Tom v.d. Velde tel. 324578 of Jan Biemans tel. 321588.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 21 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


GROTE TENTOONSTELLING HEEMKUNDEKRING Duizenden oude foto’s, films, kaarten enz. enz. In de Sint Janschool, Sint Janplein Boekel

Openingstijden: Zaterdag 18 mei van 13.00 tot 18.00 uur 1e Pinksterdag van 13.00 tot 18.00 uur 2e Pinksterdag van 13.00 tot 18.00 uur

Lunchcafé 2e Pinksterdag ook open: 11.00 tot 17.00 uur Bij warm weer terras langer open.

Aanbieding tijdens Pinksterdagen: 2e kopje koffie gratis NIA DOMO, St. Agathaplein 6, 5427 AB Boekel, tel. 0492-321452


Koepelprijs 2013

Poëziewedstrijd Eerste Oproep! De aftrap naar de Feestweek in het kader Van Boekel 700 wordt gegeven op vrijdag 23 augustus a.s. in de Koepelzaal van Nia Domo, waar de 9e editie gehouden zal worden van De Avond van de Poezie. Een poeziewedstrijd met als thema: Het is Feest in mijn pen! Een thema dat wellicht velen aanspreekt, zeer verrassende perspectieven biedt en tot de verbeelding spreekt. Op de basisscholen zijn de kinderen van groep 6/7 inmiddels druk in de weer met dit thema. Van elke school zal een dichter(es) naar de Avond van de Poëzie worden afgevaardigd om hun gedicht voor te dragen. Tot en met 24 juni a.s. kunnen de gedichten worden ingeleverd bij Nia Domo of de bibliotheek. Digitaal kan ook: poezie@bibliotheekdlb.nl Een gedicht dient minimaal zes regels te bevatten of maximaal te passen op een A-viertje. Het is de bedoeling dat U uw gedicht zelf voordraagt. Alle deelnemers zullen persoonlijk worden uitgenodigd voor de Avond van de Poëzie, die begint om 19.00 uur. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Een deskundige jury zal bepalen welk gedicht zal worden bekroond met de Koepelprijs 2013: een Kunstwerk. Deze poëziewedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met Nia Domo en de bibliotheek. De presentatie van deze avond is wederom in, inmiddels vertrouwde, handen van Bas Mermans

Mantelzorgwinkel

Sel een gezonde maaltijd op tafel voor mantelzorgers! Vaak blijft er, door alle bezigheden, weinig tijd over om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. En dat terwijl het voor iedereen wel nodig is om verantwoord en gevarieerd te eten. Gezond eten is goed voor je; als je gezond eet, heb je meer energie en zit je beter in je vel. Belangrijk dus, maar hoe doe je dat nou als je het zo druk hebt met alle bezigheden binnen- en buitenshuis. De Mantelzorgwinkel wil u als mantelzorger daar graag een handje bij helpen. Daarom hebben we voor de komende ontmoetingen een diëtiste uitgenodigd. De eerste ontmoeting vindt plaats op dins-

Leuke benefietwedstrijd Boekel Sport 8 Carnaval en voetbal gaan hand in hand. Dat bleek wel tijdens de benefietwedstrijd tussen Boekel Sport 8 en de carnavalsverenigingen De Vliegenmeppers en De Knollekes. Door ‘het achtste’ nipt met 4-3 gewonnen. Vrijdagavond werd deze ludieke wedstrijd onder toch wel heel grote belangstelling gespeeld. Aanleiding was het overlijden van Ton v.d.Heuvel enkele jaren geleden op het sportpark. Hij was speler van ’t achtste en ook bij de Vliegenmeppers actief. Reanimatie met een AED (automa-

dag 21 mei a.s. waar Dianne v.Duijnhoven, diëtiste met een eigen praktijk in Boekel, u advies geeft hoe u op een snelle en eenvoudige manier een smakelijke en gezonde maaltijd kunt bereiden. U bent van harte welkom op 21 mei a.s. van 19.30 tot 21.00 uur bij Nia Domo aan het St. Agathaplein 6 in Boekel. Meldt u zich vooraf wel even aan bij De Mantelzorgwinkel via info@demantelzorgwinkel.nl of telefoon 0413-334780.

tische externe defibrillator) mocht helaas niet meer helpen. Toch vond men binnen de voetbalvereniging dat er op het sportpark ook een behoorde te hangen. Na overleg met enkele spelers van Boekel Sport 8 kwam deze wedstrijd uit de hoed. Joep Janssen van café ’t Menneke was de scheidsrechter, bijgestaan door voorzitter Paul v.d.Berg en jeugdvoorzitter Mark Jacobs. De aftrap werd verricht door Angela v.d.Heuvel en dochter Janne. Het gelegenheidsteam van de twee carnavalsverenigingen was goed voorbereid. Zij

Barbecue actie BIJ KEURSLAGER VAN EXEL

Profiteer in de aangegeven weken op de stempelkaart van de aanbiedingen en laat elke aankoop afstempelen. Een volle kaart met 4 stempels geeft recht op 6 stokjes varkens- of kipsaté. Daarnaast maakt u ook nog kans op de vele Weber prijzen. Spaarkaarten zijn verkrijgbaar in de winkel. Lever uw kaart in voor 12 juni a.s. De trekking vindt plaats in week 26. Keurslager Gerry van Exel

waren met 23 voetballers ruim vertegenwoordigd. De plaatselijke warme bakker Lambèr en Anja Merks zou voor elke doelpunt dat viel een bedrag schenken. In de kantine speelde de band BLICK en de opbrengst van de verkochte drank ging ook naar het goede doel. Het werd een gezellige avond. De opbrengst zal later bekend worden gemaakt omdat bij de opening van ‘Oostendorp Otten Van Boekel Accountants/Belastingadviseurs’ in Boekel ook een bedrag voor de aanschaf van de AED zal worden gedoneerd. Wij laten u dat zeker tijdig horen.


Uw fietsenmaker, sterk in elektrische fietsen

2e PINKSTERDaG GEOPEND.

Kom gerust eens langs voor een proefrit. Ook kunt u terecht voor Oma-, Transport-, Mama- en Kinderfietsen, + accessoires.

Werkplaats aanwezig.

Gemertseweg 6, Boekel, 0492-325370

op de weg van Boekel naar Gemert.

Nog enkele oma- en stadsfietsen met

30% korting

(voorraad).


Zonnige Boekel Rond Uit

Het was op Hemelvaartsdag goed vertoeven in Boekel. Veel bezoekers bezochten het jaarlijks terugkerend evenement Boekel Rond Uit. De eerste koopjesjagers waren al vroeg aanwezig in de Kerkstraat waar de hele dag een lange sliert van mensen langs de kraampjes wandelden. Een heleboel gingen met iets aan de haal. Dat gold ook voor de kinderrommelmarkt. Voor de muziekliefhebber hadden de uitbaters van café ’t Menneke en Trenty café ’t Stuupke voor een zestal goede bands gezorgd. Hoofdsponsor La Compagnie had zijn terras ook goed vol en hier speelde muziekkapel M4 afgewisseld met een discotheek een deuntje. De organisatie van Boekel Rond Uit had Nederlands kampioen Stadomroeper ‘Hein de Roeper’ weten te strikken. Luid en duidelijk liet hij

de hele dag horen wat er te zien en te beleven viel. De ridders van LangenNorth namen het plein in bezit. Na gezegend te zijn door diaken van Thiel namen zij het publiek mee terug in de tijd met een heus kampement en zwaard gevechten waar zelfs de jonge Boekelaren les in kregen. De auto- liefhebber keek gretig naar de driftwagens en de buggy van Tom Colonel. Ook de Keverclub Holland was met golden oldies gekomen. Menig liefhebber liet zich bij praten. Op het grasveld achter Nia Domo hadden de leden van de Auwerwetse Oogstdag zich gezeteld. De biggen van de Big Challenge renden voor het goede doel en haalden een mooi centje op voor de Alpd’Huzes. De danseressen van Laura v.Deursen wisten veel bezoekers de charmeren van en met hun danskunsten. Kortom het was weer een mooie dag waarvoor burgemeester en wethouders een compliment aan de organisatie uit deelden. Volgend jaar zijn we weer present en voor

diegenen die alvast een kraam willen bemachtigen zorg dat je je op tijd aanmeld.

HEEMKUNDEKRING

St. Achten op Boeckel

Tentoonstelling Heemkamer groot succes In de eerste 2 dagen van de tentoonstelling van de heemkundekring in de oude St. Janschool kwamen zo’n 500 mensen op bezoek. Iedereen is enthousiast over alles wat er te zien is. Het beeld van 700 jaar Boekel in oude kaarten en plattegronden, de ansichten van ons dorp, foto’s en voorwerpen brengt veel herinneringen terug uit vroegere jaren. Je ontmoet ook mensen die je misschien al lang niet meer gezien hebt en het is een plezier om naar de oude filmpjes over Boekel te kijken en ondertussen samen te bedenken wanneer het nou toch ook weer was!! Ja, je moet gewoon nog eens terug om alles gezien te hebben. Medewerkers van de heemkundevereniging wijzen u de weg en in het Ango lokaal kunt u heerlijke napraten. De tentoonstelling is nog geopend op: 18 en 19 mei van 13.00-18.00 uur en op maandag 19 mei van 13.00-16.00 uur.

Alzheimercafé

Activiteiten thuis bij dementie Het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel is een plaats waar elke 3e dinsdag van de maand mensen die iets met dementie hebben elkaar in een informele sfeer ontmoeten. Iedere maand wordt een bepaald aspect van de ziekte dementie aan de orde gesteld. Op 21 mei gaat het over activiteiten die mensen met geheugenproblemen samen met hun huisgenoten kunnen doen. Het Alzheimercafé gaat om 19.00 uur open, de toegang is gratis. Iedereen die geïnteresseerd is in dementie is er van harte welkom. In het Alzheimercafé krijgen de bezoekers tips van een activiteitenbegeleidster, die bij mensen met dementie thuis komt. Zij legt uit welke bezigheden geschikt zijn om samen met de familie te doen en hoe zij te werk gaat als iemand zelf geen interesse heeft om bezig te zijn. Bezoekers krijgen ook informatie over verschillende activiteiten die in deze regio aangeboden worden voor mensen met dementie en hun familie.Sport Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Marie v.d.Elzen 2 Nolda v.d.Elzen 3 Jo v.d.Braak 4 Thea v.Osch 5 Ida v.Rooij JOKEREN 1 Anny Hermes 2 Marietje .d.Elzen

190 pnt. 58 pnt. 50 pnt. 39 pnt. 38 pnt.

109 pnt. 61 pnt.

Boekel Sport B1 door Met 2 overwinningen op Budel heeft Boekel Sport B1 zich geplaatst voor de volgende ronde in de nacompetitie. Tijdens het pinksterweekend zal Meersen B1 de tegenstander zijn. Op Hemelvaartsdag won het team van trainer/leider Wil Janssen en leiders Henri Tielemans en Ger

Berichten

Raymakers met 5-0, zaterdag werd het 14. Geslaagd F- en E pupillentoernooi Zaterdag waren op sportpark De Donk in Boekel de talenten van de toekomst te zien. In de ochtend streden de F-pupillen voor de prijzen en ’s middags de E-tjes. De jonge organisatie van het toernooi had het goed voor elkaar en kreeg veel complimenten van de verenigingen voor de perfecte organisatie. Komende zaterdag zijn de verrichtingen van de D-teams op het sportpark te zien. Uitslagen: Boekel Sport A2 - RKVV Keldonk A1 2-3 Boekel Sport B1 - SV Budel B1 5-0 SV Budel B1 - Boekel Sport B1 1-4 Gemert D3 - Boekel Sport D2G 3-3 MVC MB1 - Boekel Sport MB1 2-2 OSS ‘20 MC1 - Boekel Sport MC1 2-0 Vet. Avanti ‘31 - Boekel Sport 7-2 Programma 15 mei: Boekel Sport B3 - Avanti ‘31 B3 20.00 u Boekel Sport D5 - NWC D6 19.00 u Boekel Sport F1 - Mierlo Hout F218.30 u Programma 16 mei: Boekel Sport C4 - Blauw Geel ‘38 C7 19.00 u

Boekel Sport E1G - Mierlo Hout E1 19.00 u Boekel Sport E7G - Sparta ‘25 E719.00 u Schijndel A2 - Boekel Sport A2 20.00 u Programma 18 mei: RKVV Keldonk F2 - Boekel Sport F6 10.30 u DAW MC1 - Boekel Sport MC1 13.00 u Vet. UDI ‘19 - Boekel Sport 19.00 u

Evenementenkalender 23 mei: Boekelse reünie 24 mei: Scholenoptocht en Poolse avond 25 mei: Boekels Volksfeest 26 mei: kring gildedag 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Sambo Cinco 9, 10 en 11 juli: Fietsdriedaagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

Uitnodiging Voetbalgala

Zaterdag 25 mei 2013, Kantine Boekel Sport Graag nodigen wij al onze leden, supporters en sponsoren uit hierbij aanwezig te zijn. Aanvang 18.00 uur met een WEDSTRIJD van onze selectie o.l.v. John Slabbers tegen oud selectiespelers o.l.v. Joeri de Wit. Daarna beginnen we met het GALA, waarbij elk team AFSCHEID neemt van stoppende spelers en/of begeleiding.

Tevens worden de VOETBALLERS en VOETBALSTERS VAN HET JAAR bekend gemaakt. Hierna gezellig nababbelen onder het genot van een drankje. Graag tot 25 mei a.s.

Bestuur V.V. Boekel Sport


De lekkerste tips voor een lang weekend Bij Albert Heijn vindt u een uitgebreid assortiment voor elk moment van de dag: ontbijt, lunch, borrel en BBQ. Dat wordt heerlijk genieten!

Alle AH Verse zalm

Alle AH Verse sappen

35% KORTING Bijv.: zalmfilet Schaal 300 gram

Fles Ă 500 ml

van 7,00 voor

4,55

1,25

AH Conference peren Per kilo

VERS UIT EIGEN OVEN:

van 1,99 voor

van 2,59 voor

1,99

Alle AH Stokbroden 25% KORTING Bijv.: stokbrood wit van 0,99 voor

0,74

AH Courgette 2 stuks

van 1,58 voor

0,99

VERS UIT EIGEN OVEN:

Alle AH Zaden & Pittenbroden Bijv.: Boulogne meergranen Per heel van 2,09 voor

Heineken pils Krat 24 flesjes van 13,39 voor

1,49 9,89

Hooghoudt dubbele graanjenever 1 liter

van 13,79 voor

10,49

Contarini prosecco 1 euro korting Fles 0,75 liter van 4,99 voor

3,99

Glen Talloch Scotch whisky 1 liter

van 17,89 voor

13,49

Laatste week: LEVER T/M 19 MEI UW KORTINGSCOUPON IN bij uw AH-winkel en ontvang 10 EURO KORTING OP DE EFTELING De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 13 t/m 19 mei 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Kind-kleinkindtoernooi 6 t/m 8 jaar: 1 Ties v.Lieshout; 2 Thijme v.Os; 3 Kim Donkers; 4 Mienke Straatman; 5 Janne v.Berlo; 6 Juul Emonds; 7 Dim Houtman; 8 Juul v.d.Berg; 9 Steef v.Dijk; 10 Day v.d.Wetering; 11 Isabeau v.Erp; 12 Rozan v.Erp; 13 Shidi Houtman; 14 Jorg de Klijn; 15 Noor v.d.Berg; 16 Mees v.Kilsdonk; 17 Jorg Loeffen.

De winnaars van het kind-kleinkindtoernooi Ties v.Lieshout (links) en Nick v.d.Vondervoort (rechts)

Kind-kleinkindtoernooi 9 t/m 12 jaar: 1 Nick v.d.Vondervoort; 2 Gitte v.Os; 3 Noah Houtman; 4 Neeltje v.Lieshout; 5 Dana Donkers; 6 Senna Houtman; 7 Tom v.Berkel; 8 Don Donkers; 9 Tijn Straat-

Berichten

man; 10 Marit v.Os; 11 Jorg v.d.Vondervoort; 12 Stan v.Berkel; 13 Lisan v.Berkel; 14 Tjeu v.Boxtel; 15 Gino Verbrugge; 16 Bo Emonds; 17 Ize Houtman; 18 Lieke Bouw; 19 Fenne Bindels; 20 Jesse v.d. Ven; 21 Marnix Bosker; 22 Keje Bindels; 23 Maurits Bosker; 24 Lotte de Klijn.

VOETBALVERENIGING VENHORST

AGENDA RKSV VENHORST: Zondag 26 mei: Rabo Buurtvoetbaltoernooi. Inschrijven bij Peter v.Deursen, tel.nr. 06-20840723. Geef je zo spoedig mogelijk op, dit kan nog tot uiterlijk 15 mei! Vrijdag 7 juni, vanaf 20.30 uur: Slotvoetbalfeest in de kantine. Met medewerking van DJ Michiel, optreden van de bekende tonprater Rob Scheepers, bekendmaking speler/speelster en clubman/ -vrouw van het jaar, afscheid van Marc v.d.Ven en Harm v.Daal, enz..: Mis het niet, want Vol is Vol! Jeugdkamp 2013 Het was pokkenweer dit keer, maar dankzij de inzet van de jeugdkampcommissie en vele vrijwilligers toch weer een geslaagde activiteit voor onze jeugd. Uitslag: 10e De Voetbaltubbies, 9e De Kaboutertjes, 8e De Tieners, 7e De Laagvliegers, 6e FC Kip, 5e RKSV De Bounty’s, 4e FC Yolo, 3e Mean Machine, 2e The Cookie Monsters en 1e The Praised Cats. Voor de Jeugdpenaltybokaal vonden op vrijdagavond de voorrondes plaats, waarna er voor zondagmiddag 7 finalisten

overbleven om te strijden voor de felbegeerde prijzen. Met in het doel de keeper van Venhorst 1, Luc Peters, kwam na een spannende strijd de volgende uitslag op het bord: 7e Wilmer Josephs, 6e Stijn Francken, 5e Luuk v.Duijnhoven, 4e Rico v.d.Heuvel, 3e Rens v.Sleeuwen, 2e Maikel Thijssen en winnaar werd Senna v.Creij. Allemaal gefeliciteerd. Nacompetitie Venhorst 2 - Odiliapeel 2 Als toetje speelde Venhorst 2 zondag de 1e wedstrijd in de nacompetitie tegen buurman Odiliapeel 2. Na een matige eerste helft, met een 0-1 ruststand, herpakte Venhorst 2 zich in de 2e helft. Dit resulteerde in de gelijkmaker en even later zelfs in een 2-1 voorsprong. Keeper Dirk v.d. Rijt onderscheidde zich hierna nog door een penalty te stoppen, maar even later maakte Odiliapeel toch de 2-2. Toen het hierna 2-3 werd leek het voor Venhorst toch over, maar weer vocht het team zich terug. Door een benutte strafschop van Jeroen v.Dooren werd de 3-3 eindstand bereikt. De volgende wedstrijd speelt Venhorst 2 uit tegen Constantia 2 op maandag 20 mei. Hou voor de zekerheid echter onze website in de gaten! JEUGDNIEUWS Uitslag zaterdag 11 mei Blauw-Geel F12 - Venhorst F3 2-8 Venhorst F3 kampioen Venhorst F3 is afgelopen kampioen geworden door een klinkende overwinning op Blauw-Geel F12. Wij willen hierbij spelers en trainers van harte feliciteren.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 6, 7, 11 en 12 mei JES 4 - Geko 3 12-8 JES B1 - SCMH B1 3-5 JES A1 - Be Quick A2 7-3 Swift (V) C2 - JES C1 3-2 JES D1 - De Korfrakkers D3 7-1 Be Quick E2 - JES E1 6-3 BMC E1 - JES E2 0-1 Prinses Irene 1 - JES 1 13-16 Avanti (S) 2 - JES 2 4-11 Winty 1 - JES 3 10-4 Programma 18 mei Nijnsel F1 -JES F1 Nijnsel, 10.00 u Programma 20 mei JES 4 -Korloo 2 Venhorst, 20.00 u


MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep met room of Proeverij van aspergesoepje, gamba’s pil pil en tartaartje van zalmfilet of 6 escargots met kruidenboter en knoflook of Salade met tomaat, mozzarella en parmaham Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.kampeerautoschade.nl www.k www .kampeerautoschade.nl

Beregening

PVc materiaal Elektra

Pompen

installatiemat.

maandag

Vrijdag & zaterdag

zondag

5428 Gz Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

Openingstijden

Dinsdag & woensdag

Donderdag

zijp 13a

Gesloten

vanaf 09.00 uur

vanaf 13.00 uur

vanaf 09.00 uur

Gesloten

*** Provençaals ovenschoteltje met kip, tomaat, gestoofde paprika en olijven of Duo van kabeljauw en zalmfilet met saus van safraan of Steak met rode wijnsaus of Scholfilet met persilade, remouladesaus en citroen *** Vacherin van aardbeien, slagroom, vanille ijs en meringues of Kaasplateau of Crema Catalana Zachte crème met citroen en kaneel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Visclub De Boekhorst

Op zondag 28 april was de eerste junioren viswedstrijd van visclub HSV De Boekhorst. De vislocatie was gelegen aan de Neerbroek. De opkomst was goed, en de vangsten waren uitstekend. 13 jeugdleden vingen in totaal 459 vissen waarvan zelfs 1 forel (32 cm, gevangen door Bob Venneman).

Berichten

Op zondag 12 mei was de eerste koningswedstrijd voor senioren van HSV De Boekhorst. Bij goed weer en een zonnetje is goed gevangen. In totaal 214 stuks met een gewicht van ruim 20 kg. Uitslag: 1. A.Bijvelds; 2. M.Bongers; 3. H.v.d.Wijst; 4. W.v.d.Broek; 5. A.v.Asperen; 6. P.v.Gemert; 7. J.Bevers; 8. M.Bijvelds; 9. R.Jonkers; 10. M.Steenbakkers; 11. R.Bevers; 12. G.Ketelaars; 13. G.Marinussen; 14. G.v.Rossum.

Rutger van Herpenruiters

Het weer was goed en de sfeer gezellig! Voor uitslagen kan iedereen kijken op www.hsvdeboekhorst.nl Junioren tot 12 jaar: 1e Bob Dapperens 61 stuks; 2e Ruud Schepers 50 stuks; 3e Jip Spierings 49 stuks; 4e Dirk Hendriks 39 stuks; 5e Leon Verbakel 34 stuks 395 cm; 6e Hugo Mangnus 34 stuks 386 cm; 7e Guus Wintjes 29 stuks; 8e Stef Reijnen 23 stuks 277 cm; 9e Diem v. Sleeuwen 23 stuks 271 cm. Junioren 12 t/m 14 jaar: 1e Bob Venneman 44 stuks; 2e Wiard Driessen 39 stuks; 3e Wessel Mangnus 21 stuks; 4e Stan Bevers 13 stuks.

Voor de middag op wedstrijd en na de middag met je pony’s rondstappen op Boekel Ronduit, het kan allemaal met onze kleinste ruitertjes en pony’s! We hadden een hartstikke mooie opbrengst en veel belangstelling rondom het lidmaatschap en oefenen van onze club. Wil je ook een keertje komen kijken, onze jongsten oefenen (spelen) op zaterdagochtend van 10.00-11.30 uur, de iets oudere gevorderden kinderen lessen op donderdagavond van 18.30-21.00 uur, de woensdagavond lessen de grote paarden van 18.30 uur tot 21.30 uur! Dan de uitslagen Hemelvaartsdag, een selectiewedstrijd voor onze ponycombinatie’s te Zeeland: A/B B Elise Duiker, 3e/180 pnt. en 6e 168 pnt, Sasha Verbrugge 7e 158 pnt. en 4e 167 pnt. DB/B Lisanne Robben 1e 211 pnt . DE/L1 Lisanne Robben in de 3e 197 pnt. DE/L2 Michelle Bongers 3e 193 pnt. en 2e 197 pnt. en Anouk Vermeulen 6e 183 pnt. en 5e 182 pnt. DE/M1 Sabrine Vermeulen 1e met 212 pnt. en 3e met 188 pnt. en Priscilla Faas 6e

188 pnt. Dan was er op 12 mei nog een wedstrijd in Maarheeze, daar kwam Mellanie Robben aan de start met Dilano, ze werden daar 4e met 195 pnt. in de L1. Ook Meggie Roijakkers was gestart en wel in Uden, ze scoorde daar 61.71% in de ZZ-Zwaar. Proficiat allemaal.

Hockeyclub Boekel

Scoop - Franssen optiek Dames 1 Afgelopen moederdag reisde Franssen optiek Dames 1 af naar het Limburgse Sittard om de wedstrijd tegen Scoop te spelen. Scoop is zeker van degradatie, maar de meiden uit Boekel moeten zich nog steeds veilig stellen. Vol goede moed en met een regenbui in de rug begon de wedstrijd. Boekel begon sterk en wist de eerste minuten veelal op de helft van Scoop te spelen. Al snel kwam Scoop terug en moest Boekel vechten om de bal op de helft van Scoop te krijgen. Vele pogingen bleven uit, het spel speelde zich met name af in het middenveld. De teams gingen dan ook met een stand van 0-0 de rust in. Met een flinke peptalk en duidelijke aanwijzingen betrad Boekel weer het veld. Na 10 minuten spelen wist Scoop een strafcorner te krijgen en deze werd gescoord. Boekel stond achter met 1-0. Nu kwam het aan op de dames om het spel weer naar hun hand te zetten. Boekel voerde de druk op en Noortje v.Lankveld wist vrij voor de keeper te komen, waaruit een mooie 1-1 gescoord werd. Boekel ging er voor en wist de minuten daarna Scoop aan de kant te zetten. Er werd voornamelijk gehockeyd in de cirkel van Scoop en vele kansen van volgden. Helaas vond de bal de goal niet en werd de eindstand 1-1. Wij willen invaller Marieke Buuts hartstikke bedanken voor haar goed gespeelde wedstrijd. De laatste wedstrijd is in zicht en deze zal over 3 weken, op 2 juni, worden gespeeld. Deze wedstrijd zal ook heel spannend worden, de dames moeten uit tegen Deurne.

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 30 juni Muziekfestival Sambo Cinco


Sport Wieler Toer Club Boekel

Kevelaertocht,12 mei moederdag. Op moederdag redden we met 20 man de Kevealertocht. Het is mei dus Mariamaand en dan gaan we altijd een tocht maken naar Kevelaer. Beekman en Beekman, onze voorrijders van deze tocht waren beide verhinderd. De ene is op weg naar Santiago de Compostella en de ander was op weg naar warmere oorden. Ze werden vervangen door een stel sterke voorrijders, waarvan er 2 een dag daarvoor de zware klassieker Waalse Pijl hadden gefietst. We hadden de wind in de rug, toch mochten we niet te hard fietsen want de pauzeplaats ging pas om 10 uur open. Twee lekke banden waren er voor de pauze. Om half 10 stonden we toch al in Kevelaer. Dus werden eerst de kaarsjes aangestoken. Toen hebben we een andere pauzeplaats opgezocht die al wel open was. En daar zaten we prima. Jacoline had thee besteld. Er lagen twee zakjes naast haar kopje. Ze vroeg aan de ober welke de gewone thee was. Ja dat zijn ze, zei de ober. Jacoline dacht dat haar Duits niet goed was, dus nog een keer gevraagd. Ja, beide zei de ober weer. Toen kreeg ze het in de gaten, de labeltjes hadden op iedere zijde een andere kleur. Oeps, dacht Jacoline, dat was een beetje blond. Na de pauze zou het niet vanzelf gaan. De hele terugweg de wind op kop, maar in ieder geval hebben we het droog gehouden. In Afferden gingen we via het pont de Maas over en om twaalf uur waren we weer terug. Er was ook nog een vervelende bericht binnen gekomen. Toon Opsteen, ons trouw lid uit Handel, heeft een naar ongeluk gehad. Op zaterdag traint Toon altijd mee in Berg en Dal. Toen Toon op de Zevenheuvelenweg aan de eerste afdaling begon, zag hij een auto die links af ging draaien, die chauffeur had Toon niet gezien, dus ook geen voorrang gegeven. Toon heeft toen in alle macht geremd met een flinke valpartij als gevolg. Hierbij heeft Toon de kop van zijn bovenbeen (heup) afgebroken. Hij is in Nijmegen geopereerd. Zijn fietsmaatjes hebben hem bij gestaan en er zorg voor gedragen dat zijn fiets weer in Handel kwam. De meeste pech voor Toon is nog wel dat hij volgende week met Pinksteren voor de 30x maal Luik- Bastenaken-Luik zou gaan fietsen. Die jubileumtocht zal hij een jaar uit moeten stellen. Toon, namens de club van harte beterschap.

Berichten

Volgende week rijdt de A-groep de Berg en Daltocht. Vertrek is om 7.30 uur. De Bgroep rijdt de Peppeltocht. Vertrek is om 8.00uur.tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Badminton, doe gewoon een keertje mee! Je hebt misschien al een paar keer badminton gespeeld. Op de camping, op school of bij jou in de straat. Maar je kunt het ook spelen op trainingen en wedstrijden. Dan speel je de shuttle niet zo lang mogelijk heen en weer, maar probeer je jouw tegenstander te laten missen. Je leert hiervoor allerlei snelle en technische bewegingen. Leuk om te weten… Badminton is de enige sport met een shuttle én de snelste racketsport ter wereld. Ontdek of badminton ook iets voor jou is en doe een potje mee. Ben jij tussen de 6 en 11 jaar oud (na de zomervakantie groep 3 t/m 8)? Dan kun je in de maanden mei en juni gratis mee komen doen bij badmintonclub ’t Veertje om te kijken of badminton iets voor jou is. Wij trainen op donderdag van 18.00-19.00 uur in Sporthal De Burcht. Besluit je om lid te worden, dan krijg je na de zomervakantie een gratis racket van de club (voor nieuwe leden onder de 12 jaar). Niet alleen de jeugd uit Boekel en Venhorst is welkom, wij hebben ook jeugdleden uit Erp, Boerdonk en Volkel. Dus is er geen badmintonclub in jouw dorp en lijkt het je

leuk om deze sport te gaan beoefenen? Dan ben je van harte welkom. Trek je sportkleren aan en we zien je graag op donderdagavond om 18.00 uur in de zaal. Wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt. Voor meer informatie kijk op onze website www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v. Zutven (trainer, tel. 0645746662). Tot ziens bij ’t Veertje! Ouder-kind toernooi Vorige week heeft u kunnen lezen hoe de nummer 2 van de aspiranten het ouderkind toernooi van ’t Veertje heeft ervaren. Deze week nog een verslagje van de gedeelde winnaar. Hoi Ik heet Carine Gevers en zit sinds een tijdje bij het Veertje. Donderdag 25 april hadden we een ouder en kindtoernooi gespeeld. Mijn pappa moest werken en kon niet meedoen en mama mocht van mij niet meedoen want die kan er niks van. Toen mocht ik mijn oppas Marlies meebrengen en die mocht met mij spelen. Het ging heel goed en we wonnen alle wedstrijden op 1tje na. Het was heel leuk om te doen maar soms wel moeilijk. Ik was superblij dat wij hadden gewonnen en het was extra leuk omdat we een gedeelde 1e plaats hadden. Indy en haar pappa waren net als wij ook eerste geworden. We kregen lekker een zakje doritosbits. Ik heb die aan mama gegeven als troost omdat ze niet mee mocht spelen. Ook de 2e plaats was een gedeelde plek. Lisanne en Mischa hadden de 2e plaats. Lisanne is mijn klasgenoot en vriendin dus was het extra leuk dat we allebei prijs hadden. Mijn mamma was persfotograaf en heeft zoveel fotos gemaakt dat de batterij leeg was.


Sport

Berichten

Kampioenen bedanken de Schutboom

Met grote overmacht is het zaalvoetbalteam van de Schutboom dit jaar kampioen geworden in de A-poule, de hoogste klasse van WAC Boekel. Slechts een keer deze competitie werd er puntenverlies geleden door een gelijkspel tegen La Compagnie. Voor de rest niets dan overwinningen. Ook Donkers, de grote rivaal werd 2 keer op zij gezet. De Schutboom eindigt dit jaar dan ook met een record aantal van 70 punten uit 24 wedstrijden. Ook de topscorer van dit jaar komt van de Schutboom, Sjoerd Vogels met 53 doelpunten. De Schutboom is al 16 jaar onze trouwe shirtsponsor. Tot ons grote genoegen heeft men besloten om ook volgend jaar door te gaan met sponsoren. Dit zal nu gebeuren in

combi\natie met “Bouwservice van Dijk”. Hier-voor hartelijk dank!

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Afgelopen zaterdag 11 mei was er een midfondvlucht vanuit Sezanne. De gemiddelde afstand naar Boekel was 350 kilometer. De 295 ingezette duiven waren om 07.45 uur gelost met krachtige zw.wind. De duiven hebben onderweg naar Boekel veel regenbuien moeten trotseren. De snelheid van de eerste prijsduif was 1636 meter per minuut wat overeenkomt met ruim 96 km/uur. De laatste prijsduif had

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen mountainbikes reparaties ophaalservice (elektrische) fietsen

een snelheid van 1292 meter per minuut, wat overeenkomt met ruim 77 km/uur. De uitslag was als volgt: E.Diepenveen 1, 3, 4, 6 en 8 (95 duiven mee en 39 prijzen); C.v.d.Heuvel 2 en 7 (26 duiven mee en 9 prijzen); Comb.v.d. Vossenberg 5 (13 duiven mee en 8 prijzen); P.Smits 9 (38 duiven mee en 10 prijzen); A.Engelen 10 (36 duiven mee en 13 prijzen); R.v.d.Wassenberg 19 (9 duiven mee en 7 prijzen); M.F.Reybroek 28 (22 duiven mee en 8 prijzen); M.v.Dooren 51 (10 duiven mee en 2 prijzen); H.v.Dijk 67 (17 duiven mee en 2 prijzen); A.v.Alphen 81 (8 duiven mee en 1 prijs) Wilt U meer informatie over de postduivensport, dan kunt u met dhr. A.Engelen contact opnemen, zijn telefoonnummer is 0492-351543.

HaBo ’95 organiseert handbalinterland Dames: Nederlandse Dames oefenen in Boekel tegen Servië in aanloop naar WK Play-off. Op 2 juni moet Nederland tegen Rusland de beslissende wedstrijd spelen in de kwalificatie voor het WK in Servië. Dat wordt beslist geen gemakkelijke opgave, dus is een optimale voorbereiding van groot belang. Die voorbereiding start daarom al op woensdag 29 mei waarbij Oranje in Boekel oefent tegen WK-organisator Servië. HaBo ’95 heeft deze wedstrijd mede georganiseerd in het kader van Boekel700 en om het handbal in de regio meer op de kaart te zetten. De collega verenigingen uit de regio zijn dan ook uitgenodigd. Er wordt een uitverkochte sporthal de Burcht verwacht waardoor er ± 600 toeschouwers van een handbalspektakel op hoog niveau kunnen genieten. Bij voldoende kaartverkoop zal de sporthal ook nog extra tribunes bij moeten plaatsen. De wedstrijd begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.15 uur. De kaartverkoop begint op 15 mei en kaarten zijn dan verkrijgbaar bij Sporthal de Burcht. De kaarten in de voorverkoop kosten € 6,--. Jong en oud worden uitgenodigd om deze spectaculaire wedstrijd bij te wonen.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

Agro Jansen

A l l e r h a n d e John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 --------------------------------------------------

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Er zijn nog kaarten voor het BOEKELSE VOLKSFEEST OP ZATERDAG 25 MEI met de Rosentaler

Agrarische bedrijfsverzorging

Schapenscheren

voor FEESTEN & PARTIJEN

Broek 2a 5446 PS Wanroij 06-13460434

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

info: www.tstuupke.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

TE KOOP De Biezen 32 - Venhorst VRIJSTAANDE WONING

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Prijs van € 285.000,00 KK Meer info zie: www.funda.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Je hart klopt. Nieuw geopend: Therapeutische praktijk. Nu gratis consulten t/m 15 juni. Bel vrijblijvend en voor meer info met 06-13071432. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten € 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond € 9.25 incl. een consumptie. Voor meer informa-

tie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu --------------------------------------------------

Heb je al kaarten voor de BOEKELE REÜNIE OP DONDERDAG 23 MEI?

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

JOOP VAN DEN ELZEN I N S TA L L AT I E T E C H N I E K * Centrale verwarming * Loodgieterswerk * Riool ontstoppen

Odiliapeel 0413-274590 06-53790682

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

E L E K T R O T E C H N I E K

i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

uitslag op alle bestratingen. ◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4

- Verhuur van PuiN- & AFVALcONTAiNERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNG van diverse soorten zAND. - BESTRATiNGEN met of zonder materiaal.

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. `

A l l e r h a n d e VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel.

DOGZ@WORK

Hondentrainingen Venhorst

-Basiscursus (puppy) -Gevorderden -Freestyle

www.hondentraining-venhorst.nl 06-13700532

Er zijn nog kaarten voor het BOEKELSE VOLKSFEEST OP ZATERDAG 25 MEI met de Rosentaler Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

HONDENTRIMSALON

DINO Greetje van de Hoogen donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Even niet zo lekker in je vel? Coachingpraktijk de Vlinder helpt je weer op weg.

Heb je al kaarten voor de BOEKELE REÜNIE OP DONDERDAG 23 MEI?

A l l e r h a n d e www.coachingdevlinder.com, tel. 0652461845, Venhorst. ------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. --------------------------------------------------

Koffie-met-thema IN VENHORST....

over zelf gekozen onderwerpen Zoals op elke laatste vrijdag van de maand is er ook op vrijdag 31 mei van 10.00 tot 11.30 uur in De Mennehof in Venhorst

Te Koop ASPERGES

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

Monique Huggers • Gediplomeerd trimster Statenweg 43 • Aangesloten bij de ABHB 5428 GD Venhorst • Ook ‘s avonds geopend 06-13790532 • Verkoop voeding & snacks www.trimsalon-huggie.nl

(ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen. www.boekelswelzijn.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

een koffie-met-themaochtend. Ook deze keer kunnen de bezoekers met elkaar praten over zelf gekozen onderwerpen. Mocht dat nodig zijn dan zullen twee vrijwilligers de gesprekken in goede banen leiden. Alle inwoners van Venhorst van 55 jaar en ouder die in een ontspannen sfeer een praatje willen maken dat ergens over gaat, zijn van harte welkom. De toegang is gratis, de koffie lekker en goedkoop.Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e Klompjes raden

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

BOEKEL ROND UIT.

Tijdens Boekel Ronduit kon U raden hoeveel klompjes er in de fles zaten bij stichting Boerenbruiloft Boekel. Het juiste aantal was 278 en dit werd geraden door Rick v.d.Laar. Proficiat. De hoofdprijs, een paar klompen, worden bij hem thuis bezorgd . Bedankt iedereen die een gokje gewaagd heeft en tot ziens .

Er zijn nog kaarten voor het BOEKELSE VOLKSFEEST OP ZATERDAG 25 MEI met de Rosentaler

Voor vakkundig onderhoud en slijpen van uw gazonmaaier en tuingereedschap tegen redelijke prijzen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

John Rambach Nu ook

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STucADOORSBEDRijF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

machinale houtbewerking boekel

ARIE V.D. BROEK MONTAGEBEDRIJF

voor ONDERHOUD, SERVICE en REPARATIES aan sanitair, riolering, dakwerk, zinkwerk, waterleiding en voor KEUKENMONTAGE. Tel. 0492-323324 - b.g.g. 06-22479185

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

Heb je al kaarten voor de BOEKELE REÜNIE OP DONDERDAG 23 MEI?

Heerlijke ASPERGES

vers van het land!! Ook geschild. ma t/m vrij 13.00-18.0 uur za 09.00-17.00 uur

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

v.Oor sch ot

DAKWERKEN

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Do oren

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

VAN DEN ELZEN Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Elzen

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOuWBEDRijF

VanELEKTROTECHNISCH den

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

STUKADOORSBEDRIJF

elektrotechniek

van der Ven

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATiS OPGEHAALD EN THuiSBEzORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Heb je al kaarten voor de BOEKELE REÜNIE OP DONDERDAG 23 MEI?

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboormachine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Er zijn nog kaarten voor het BOEKELSE VOLKSFEEST OP ZATERDAG 25 MEI met de Rosentaler

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOuWSTOFFEN- HOuTHANDEL mAcHiNALE HOuTBEWERKiNG

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.