27e jaargang nr 43; 1 mei 2013

Page 1

27e Jaargang nr. 43 - 1 mei 2013

Nog eenmaal uit naam van Koningin Beatrix onderscheiden

Het koninginnetijdperk is voorbij. Sinds gisteren staat Willem-Alexander aan het hoofd van ons koninkrijk. Zowel in Boekel als in Venhorst vonden tal van activiteiten plaats. Zoals bij een afscheid hoort, werden afgelopen weken veel activiteiten voor de laatste keer verricht door toenmalig Koningin Beatrix. Zo ook het toekennen van diverse onderscheidingen aan personen die op sociaal en/of maatschappelijk gebied zich ingezet hebben. Dit jaar werden er maar liefst dit er 3429 lintjes uitgereikt in Nederland. Onder hen waren ook 6 inwoners uit onze gemeente, te

weten Marij v.Boxtel-Egelmeers; dhr. Albert v.Duijnhoven; dhr. Willy v.Oort; dhr. Mart Witlox; mw. Jeanne Witlox en dhr. Ad v.d.Berg. Zij kregen alle zes de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een formele bijeenkomst in Nia Domo werden, in bijzijn van familie, vrienden en clubleden, door burgemeester de versierselen opgespeld. En natuurlijk vielen na afloop de toast en vele felicitaties hen ook nog ten deel. En natuurlijk ook van Weekblad Boekel & Venhorst en haar lezers felicitaties.

Reserveren binnen Bibliotheek De Lage Beemden gratis Vanaf april kunnen leden van Bibliotheek De Lage Beemden gratis materialen reserveren die beschikbaar zijn binnen de dertien vestigingen van de bibliotheek. Het reserveringsgeld is komen te vervallen. Voor reserveringen bij andere bibliotheken wordt nog wel reserveringsgeld gevraagd. Materialen zijn zowel in de bibliotheek als thuis via de website van de bibliotheek te reserveren. De lener krijgt bericht als het materiaal opgehaald kan worden in de gewenste vestiging. Voor meer informatie kijk op www.bibliotheeklagebeemden.nl.

PEUGEOT SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

De gedecoreerden samen met burgemeester Bos; v.l.n.r. mw. Marij v.Boxtel-Egelmeers; dhr. Albert v.Duijnhoven; dhr. Willy v.Oort; dhr. Mart Witlox; mw. Jeanne Witlox, burgemeester Pierre Bos en dhr. Ad v.d.Berg

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140

verzekeringen

Alle verzekeringen en financiĂŤle diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439 Zaterdag 4 mei:

15.00 u Eucharistieviering in het zorgcentrum Sint Petrus, m.m.v. dameskoor Sint Agatha: Grada v.d.BurgtChristiaans (nms. buurtgenoten Kloosterlaan, afd.2) 17.30 u Win v.d.Aa (vwg. verjaardag); André en Riek Daniëls-v.d.Aa (vwg. trouwdag 3 mei); Toon v.d.Burgt; overleden ouders Nabuurs-Verbruggen; Johannes en Maria v.d.BergGoossens en overleden familie. Zondag 5 mei, 6e zondag van Pasen: 10.30 u m.m.v. parochieel mannenkoor Sint Agatha: Adrianus en Hanneke v.Hoey-Zanders en zoon Ben (vwg. sterfdag Ben); Hannie Cillekens-Peters (mnd. ged.); Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer (mnd. ged.); Annie v.d.Biggelaarle Blanc; Antoon v.Berlo en Wilhelmina Swinkels de echtgenote; Leo v.Ras (nms. de K.B.O.); Mina Verhoeven- Donkers (vwg. verjaardag), Johan Verhoeven en Theo Verhoeven; Gerda Pompen-Rutten; overleden ouders en zonen v.d.Ven-Klokgieters; overleden ouders v.d.Broek-Hoevenaars en Martien de zoon. Maandag 6 mei: 19.00 u fam.Schlaman-Staring; Fien v.Schijndel- v.d.Aa. Woensdag 8 mei: 14.00 u (Sint Agathakerk) eucharistieviering uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijksjubileum van Arnold en Johanna v.Dijk. 19.00 u (Sint Petruskapel) Annie Tielemans-Jonkers en haar zoon Heintje Tielemans; Bertha Vesters-Bijvelds; Riek v.d.Aa-Brouwers (vwg. sterfdag), overleden ouders v.d.Aa- Nooijen en overleden ouders Brouwers-Swinkels. Donderdag 9 mei, Hoogfeest Hemelvaart: 10.30 u (Sint Agathakerk) Miet v.Sleeu-

wen-Schepers (vwg. verjaardag) en Johannes v.Sleeuwen. Vrijdag 10 mei: 10.30 u (Sint Petruskapel) Huwelijksinzegening van Bert Vercoulen en Wendy Claaszen

OVERLEDEN: Uden: 18/4 zuster Edmundine (Retraitehuis) Odiliapeel: 19/4 Jo v.Deursen 72 jaar

ROZENKRANSGEBED: De gehele maand mei (Mariamaand) zal in de Sint Petruskapel, voorafgaand aan de H.Mis van 19.00 uur, om 18.30 uur het Rozenkransgebed worden gebeden. U bent hierbij allen van harte uitgenodigd om samen dit gebed tot de heilige Maagd Maria te bidden. PiNKSTERAKTiECOLLECTE t.b.v. de Nederlandse Missionarissen. De Pinksteraktiecollecte vindt plaats van zaterdag 11 mei t/m maandag 20 mei(2de pinksterdag). De opbrengst is bestemd voor de Nederlandse Missionarissen. U kunt uw bijdragen deponeren in de oranje bussen achter in de kerk.

LEZiNG KARDiNAAL EiJK Woensdag a.s. (1 mei) zal kardinaal Eijk in het parochiecentrum een lezing houden over “de identiteit van de priester”. Dat lijkt misschien vooral iets voor ambtsdra-

gers, maar toch gaat het om iets wat iedereen aangaat. Het priesterschap is in zekere zin de tegenhanger van het huwelijk en alles wat over het priesterschap gezegd kan worden geldt in grote mate ook voor het huwelijk. Centraal staat immers bij beiden dat het gaat om een belofte die voor het leven geldt en het hele leven omvat. Het is tevens een eerste kennismaking met de kardinaal. Aanvang 20.00 uur en aanmelden is niet nodig.

ST. CORNELiUS BEDEVAART TE ZEELAND St. Cornelius die krachtdadig en vol ijver als paus het geloof verdedigde, en dit moest bekopen met de marteldood. Er zijn genezingen en wondertekenen bekend op voorspraak van de H.Cornelius. Hij is de patroon van het hoornvee, maar vooral bekend is het aanroepen van St.Cornelius bij vallende ziekte, krampen, stuipen, onrust, zenuwziekten, epilepsie en overspannenheid. De vieringen zijn dit jaar als volgt te Zeeland: zondag 5 mei * H.Mis om 07.00 u: koor van ouderen * H.Mis om 09.30 u: kerkkoor * Traditionele kinderzegen tussen 11.00 en 13.00 uur. in het Bondsgebouw is er gelegenheid om na de beide H.Missen op zondagochtend koffie/thee te drinken met een Brabantse snee krentenbrood. Ouders/grootouders zijn tussen 11.00 en

AANBIEDINGEN donderdag 2 t/m woensdag 8 mei:

APPEL SPECIAALAPPELVLAAI MET SLAGROOM EN KANEELGRANULES

AARDBEISCHELPEN VIKORN MULTIVITAMINENBROOD TARWEBOLLEN Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

9.50 00 € 6. 80 € 1. 00 € 3. 00 € 11. €

4 voor

10 voor

Ze zijn er weer: de allerlekkerste Boekelse AARDBEIENVLAAIEN

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


13.00 uurvan harte welkom voor de ‘kinderzegen’. Er wordt vóór in de kerk kort uitgelegd wat de kinderzegen inhoudt en vervolgens worden de kinderen gezegend. iedereen is welkom, ook om gedurende de rest van de middag tot 4 uur (16.00 uur) te komen bidden bij St.Cornelius, een kaarsje aan te steken of in stilte aanwezig te zijn.

BiJZONDERE ViERiNGEN: • Zondag 26 mei: eucharistieviering, in de Sint Agathakerk, t.g.v. het Kringgildefeest, aanvang 09.30 uur (eucharistieviering van 10.30 uur komt daarmee te vervallen). • Zondag 25 augustus: eucharistieviering op het Sint Agathaplein t.g.v. Boecult XL, waar bisschop mgr.drs. A. Hurkmans in voor zal gaan, aanvang 10.30 uur. • Zondag 8 september: Bedevaart naar Handel vanuit de Sint Petrusparochie met een eucharistieviering in het processiepark en aansluitend vindt de kruisweg plaats, aanvang H.Mis 10.00 uur (de H.Mis van zondag in Boekel komt daarmee te vervallen).

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 24 april 2013

Winston

Zoon van Manuele en Frank

Hoogveld 6, Boekel

Geboren op 27 april 2013

Sander

Zoon en broertje van Wim en Bianca v.Rooij Danny en Martijn Millseweg 2, Venhorst

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Donderdag 9 mei: 10.00 u Peter Rovers en Danique; Martien v.Lankveld.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 4 mei, 19.00 u + Zondag 5 mei, 10.00 u: mJanus v.Bergen (vwg. verjaardag); mnd. ged. Piet Bevers; Wally KaelenPatist.

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 4 mei: 19.00 u Ridder Willy v.Oort Mw.Royackers-Mw.v.Zon Zondag 5 mei: 10.00 u Niels en Mark Hoogeveen Donderdag 9 mei: 19.00 u Tim Hoogeveen Hr.v.d.Wiel-Mw.Willems

Mijn felicitaties aan Willy v.Oort voor zijn koninklijke onderscheiding.

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 mei

€ 600 samen voor € 595 4 stuks € 600

Magere runderlappen 4 stroganoff burgers + 4 speklapjes Griekse kipfilet (HEERLIJK GEMARINEERD) SPECIAL VAN DE WEEK

€ 160

4 stuks

Maandag 6 en dinsdag 7 mei

Braadworst

VLEESWARENTRIO 100 gr. bacon 100 gr. leverkaas 100 gr. gebraden gehakt

Mexicaanse vleesrolletjes

Pollo panna pommodoro 100 gram

4 stuks

HOH 500 gram

€ 600

samen voor

Woensdag 8 mei

€ 325

Gehakt

HOH

500 gram

€ 395 € 295

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen Van 20 tot 40 personen

een compleet barbecuepakket voor maar € 9.95 per persoon. een compleet barbecuepakket voor maar € 10.45 per persoon.

Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks

Bij het grote club menu krijgt u ook koude schotel stokbrood sausjes kruidenboter satésaus rauwkosten

U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen Van 20 tot 40 personen

een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon.

Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks Inclusief Exclusief

Bij het grote club menu krijgt u ook koude schotel stokbrood sausjes kruidenboter satésaus rauwkosten

barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 3 mei GFT-afval/Groenbak vrijdag 10 mei Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Bezoekers die een afspraak hebben gemaakt kunnen buiten de openingstijden om aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✠Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

âœ

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

Op donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei 2013 is het gemeentehuis gesloten

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 24 april 2013 Verloren: - Witgouden dames collier / halsketting - Sleutelbos met 3 sleutels (huissleutel lockersleutel en fietssleutel) - OV-chipkaart Gevonden - Old Dutch omafiets zwart - klein sleuteltje met plastic label kluis - JMA-sleutel

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. (U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS Op eikenbomen in Boekel kan men in de maanden mei, juni en juli eikenprocessierupsen aantreffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Hieronder treft u informatie aan hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen, hoe u de aanwezigheid kunt melden en tot slot advies hoe u het ongemak van de brandhaartjes kunt beperken.

Van rups naar vlinder De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april komen de rupsen tevoorschijn. Na een aantal vervellingsstadia zijn ze in


Gemeenteberichten juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit gebeurt tussen half mei en eind juni. in juli verpoppen de rupsen zich tot vlinder, waarna de vrouwtjes hun eitjes leggen. Daaruit verschijnen volgend jaar weer jonge rupsen.

Hoe kun je zien dat er processierupsen in een eikenboom zitten? De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote nesten: een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel. Zichtbaar gevolg zijn kaalgevreten eikenbomen.

Klachten door brandharen Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen hebben (half mei-juli). Met hun

UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “DE DONK, FASE 2” Met de uitgifte van de door de gemeente te verkopen bouwkavels in plan De Donk, fase 2 is al gestart. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd. in mei wordt met het bouwrijp maken van het plan De Donk, fase 2 gestart.

Wie komt in aanmerking De uitgifte van de kavels gebeurt weer volgens de gebruikelijke methode, zoals al enkele jaren wordt toegepast. Voor deze kavels komen diegenen in aanmerking, die op de gemeentelijke lijst staan ingeschreven voor rij/hoek, starter, halfvrijstaande en vrijstaande woningen. Toewijzing van de kavels gebeurt daarna op volgorde van de plaats op de gemeentelijke inschrijvingslijst.

Verkaveling De volgende kavels zijn beschikbaar: Categorie Nummer Rijwoning KR1 Rijwoning KR2 Rijwoning KR3 Rijwoning KR4

Oppervlakte ± 169 m2 ± 131 m2 ± 134 m2 ± 184 m2

Categorie Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand

Nummer KT3 KT6 KT7 KT8 KT9 KT13 KT14 KT15 KT16

Grondprijs Rijwoning Halfvrijstaande woning Vrijstaande woning

€ 200,00 per m2 exclusief btw € 230,00 per m2 exclusief btw € 275,00 per m2 exclusief btw

Categorie Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

Nummer KV1 KV2 KV5 KV6 KV7 KV8

Oppervlakte ± 306 m2 ± 234 m2 ± 224 m2 ± 228 m2 ± 261 m2 ± 257 m2 ± 218 m2 ± 227 m2 ± 253 m2

Oppervlakte ± 316 m2 ± 373 m2 ± 435 m2 ± 331 m2 ± 376 m2 ± 383 m2

weerhaakjes dringen de pijlvormige haren bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtweg. Stoffen die daarbij vrijkomen roepen reacties op die lijken op ‘allergische’ reacties. Bij iemand die vaker met de brandharen in contact komt, kunnen die veel sterker zijn. De reacties kunnen zeer sterk van persoon tot persoon verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden.

Hoe voorkomt u ongemak? Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking van de rupsen of haren niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of Informatie Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de procedure kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.

Aanmelding Wanneer u staat ingeschreven voor een rij/hoek, starter, halfvrijstaande of vrijstaande kavel en belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 14 mei aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van “inschrijving rij/hoekkavel, halfvrijstaande of vrijstaande kavels De Donk, fase 2”.


Gemeenteberichten ogen goed wassen of spoelen met water. Zo nodig ook kleren wassen. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème op basis van aloë vera, calendula, kamfer of menthol kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Wat doen we eraan? De gemeente Boekel bestrijdt de processierups in de openbare ruimte. Dit gebeurt in mei preventief met een bacteriepreparaat. Dit kan 7 dagen per week en 24 uur per dag zijn, afhankelijk van het weer. Op plekken waar weinig mensen komen wordt volstaan met het plaatsen van waarschuwingsborden. Op particuliere percelen wordt de eikenprocessierups door de gemeente niet bestreden.

Meer informatie? Op de websites van het ministerie van LNV (www.minlnv.nl/ eikenprocessierups) en van de GGD (www.gezondbrabant.nl) vindt u meer informatie. Voor gezondheidsvragen kunt u terecht bij Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland, telefoon 0900-3686868. Voor informatie over de bestrijding door de gemeente Boekel kunt u contact opnemen met de gemeente Boekel op het nummer 0492-326800 of via email: info@Boekel.nl. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - MAC Mova ’83 voor het organiseren en houden van classic demoraces op een tijdelijk circuit op Burgt - Bovenstehuis op 9 juni 2013 (verzenddatum 24 april 2013); - Distri Culinair vof voor het innemen van een standplaats op het Sint Agathaplein in Boekel op de zaterdagochtenden in de periode van 27 april 2013 t/m 13 juli 2013 en van 3 t/m 31 augustus 2013 van 8.00 uur tot 13.00 uur voor de verkoop van aardbeien en asperges (verzenddatum 25 april 2013); - Boekel 700 werkgroep Sport en Bewegen voor het organiseren en houden van sportactiviteiten op het sportpark op 8 en 9 juni 2013 (verzenddatum 25 april 2013); - Tennisclub Boekel voor het organiseren en houden van een jeugdkamp op 28 en 29 juni 2013 (verzenddatum 25 april 2013).

Verleende ontheffing aan: - MAC Mova ’83 voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de classic demoraces op 9 juni 2013 (verzenddatum 24 april 2013)

Bezwaren: Tegen het tweede besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Tegen de overige besluiten kan binnen diezelfde periode bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 29 april 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt: • Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan P.A.J. van Gog Holding B.V. voor de inrichting op het adres Telefoonstraat 8 te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummers 2552 en 2989.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 1 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogen-bosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 30 april 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:


Gemeenteberichten Voor

: het realiseren van een nieuwe varkensstal bestaande uit de activiteit bouwen Locatie : Langstraat 15a, Venhorst Type : 2e fase

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. in deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de afdeling bouwen op 0492 - 32 68 00.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een beuk Locatie : nabij Langstraat 15a, Venhorst Verzenddatum : 12 april 2013 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van 27 bomen (10 platanen en 17 Amerikaanse eiken) Locatie : Bij vijf kruispunten aan de Statenweg Verzenddatum : 29 april 2013

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het verbouwen van een woning vergunning 1ste fase Locatie : Koekoeksbloem 45, Venhorst Datum ontvangst : 17 april 2013 Voor

: activiteit het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het oprichten van een zorgboerderij Locatie : Zijp 2, Boekel Datum ontvangst : 19 april 2013 Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een tuinhuis Locatie : Molenstraat 3b, Boekel Datum ontvangst : 22 april 2013

Voor : omgevingsvergunning beperkte milieutoets Locatie : Waterdelweg 1a, Boekel Datum ontvangst : 23 april 2013

Verleende balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

Voor

VERKEERSBESLUIT Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maakt bekend dat zij het volgende definitieve verkeersbesluit genomen heeft:

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

: activiteit bouwen; het vergroten van een woonhuis Locatie : Peelsehuis 9, Boekel Verzenddatum : 18 april 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Het aanwijzen van één parkeerplaats aan het Sint Josephplein als parkeerplaats alleen bestemd voor het parkeren van een voertuig dat gebruik maakt van het ter plaatse aanwezige elektrische oplaadpunt.

Het bestemmen van deze parkeerplaats wordt aangeduid door het plaatsen van het verkeersbord E8 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep die op het bord is aan-


Gemeenteberichten gegeven) overeenkomstig bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Het definitieve besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf donderdag 2 mei gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan beroep aangetekend worden tegen dit besluit door degenen die zienswijzen ingediend hebben tegen het ontwerp besluit en degenen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in de gelegenheid waren zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de Rechtbank ’sHertogenbosch, Sector Bestuursrecht. Het indienen van het beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Om de werking van het besluit te schorsen kan, indien er een beroepschrift is ingediend, bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, om een voorlopige voorziening gevraagd worden.

Er kan ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

in de gelegenheid waren zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de Rechtbank ’sHertogenbosch, Sector Bestuursrecht. Het indienen van het beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Om de werking van het besluit te schorsen kan, indien er een beroepschrift is ingediend, bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, om een voorlopige voorziening gevraagd worden.

Er kan ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 30 april 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de classic demoraces op het tijdelijke circuit op de Burgt-Bovenstehuis in Boekel.

Boekel, 30 april 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

in verband hiermee wordt op zondag 9 juni 2013 van 06.00 uur tot 21.00 uur - of zoveel korter als mogelijk is - een gedeelte van Bovenstehuis, een gedeelte van Zijp en de gehele Burgt afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Een omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

VERKEERSBESLUIT: Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maakt bekend dat zij het volgende definitieve verkeersbesluit genomen heeft:

Boekel, 30 april 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

• Op het gedeelte van de Parkweg vanaf de Burgtstraat t/m Parkweg huisnummer 5 éénrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)fietsers in te stellen zodanig dat verkeer vanaf de Burgtstraat niet meer de Parkweg in mag rijden op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 16:00. • Het bestaande éénrichtingsverkeer op het gedeelte van de Parkweg ten westen van basisschool De Octopus om te draaien en uitgezonderd (brom)fietsers in te stellen. • Het éénrichtingsverkeer op de Bernhardstraat geheel te laten vervallen. • Na realisatie van de inbreidingslocatie Centrum Oost een verkeersbesluit te nemen om de wijzingen in het éénrichtingsverkeer op de Parkweg weer ongedaan te maken.

Het éénrichtingsverkeer wordt aangeduid door het plaatsen van het verkeersbord C2 (éénrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen) met onderbord OB54 en OB206 en C3 (éénrichtingsweg) met onderbord OB54 en OB206 overeenkomstig bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Het definitieve besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf donderdag 2 mei gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan beroep aangetekend worden tegen dit besluit door degenen die zienswijzen ingediend hebben tegen het ontwerp besluit en degenen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet

Voor de Burgtstraat en Beatrixlaan geldt een parkeerverbod.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de sportactiviteit in het kader van Boekel 700.

in verband hiermee wordt op 8 en 9 juni 2013 vanaf 7.00 uur de Waterval afgesloten voor alle verkeer behalve voor fietsers en voetgangers. Tevens geldt op deze dagen voor de Waterval een parkeerverbod. De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Boekel, 30 april 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, gelet op het bepaalde in artikel 197, lid 3 van de Gemeentewet, maken bekend dat op 25 april 2013 aan de gemeenteraad is aangeboden het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de gemeente Boekel. Deze stukken liggen voor eenieder kosteloos ter inzage en zijn tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar. Boekel, 25 april 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, De secretaris, De burgemeester,


Gemeenteberichten KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? Tijdens de lintjesregen van 26 april j.l. zijn weer 6 personen die actief en betrokken zijn bij de gemeenschap van Boekel en Venhorst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Kent u ook iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want in Boekel en Venhorst zetten vele mensen zich voor vele doelen in.

Maar dan moeten deze mensen daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Wie en hoe?

Wie komt in aanmerking? Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden.

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Het voorstel wordt vervolgens ingediend bij de burgemeester.

Dien het voorstel op tijd in! De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde “lintjesregen” wordt uitgereikt? Dan ontvangt de burgemeester graag vóór 21 juni 2013 uw voorstel. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester sturen.

Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manja de Visser van het bestuurssecretariaat. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0492- 32 68 08.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 16 april jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Aanvraag evenementensubsidie 2013 ‘Avond van de Poëzie’ Het college heeft de aanvraag evenementensubsidie voor de organisatie van de ‘Avond van de Poëzie’ toegekend. Voor de ‘Avond van de Poëzie’ wordt een subsidiebedrag van € 250 beschikbaar gesteld. Verzoek om ontheffing ten behoeve van start kringloopbe-

HEEMKUNDEKRING

St. Achten op Boeckel

“Boekel en zijn verleden!” Ook heemkundekring St. Achten op Boeckel werkt mee aan de viering van Boekel 700 jaar met een grote bijzondere tentoonstelling waarin de hele geschiedenis van Boekel vertelt wordt. in alle lokalen van de St. Janschool is een stukje uit het verleden en heden te zien. We gaan heel ver terug in de tijd met onze archeologische voorwerpen, maar ook met het oudste bidprentje en de werkgroep Genealogie. Door deze groep zijn enkele stambomen van bekende families uit Boekel o.a. de familie Timmers en Coppens uitgewerkt en te zien. Ons eigen kleine museum is opnieuw ingericht met een groot aantal van de vele geschonken voorwerpen, die samen, een

drijf Medewerking is gevraagd voor het starten van een kringloopbedrijf aan De Vlonder te Boekel. Hier zullen gebruikte spullen worden verzameld, worden opgeknapt en weer aan de man worden gebracht. Het college staat hier positief tegenover en start de benodigde ontheffingsprocedure.

goed beeld geven van het dagelijkse leven in Boekel. Het verhaal van de boterfabrieken is te zien, alsook de oude dokterspullen, gebruikt door de eerste huisarts van het dorp. De oude ansichten van Boekel en een fototentoonstelling met de titel: “Toen en nu” laten zien hoe Boekel er vroeger uit zag en wat er verandert is en dat is ook nog eens heel goed te bekijken op een aantal oude en nieuwe landkaarten. in onze bioscoop is een doorlopende voorstelling van de oude films van Boekel. Ook de oorlog is niet vergeten. De schoolfoto’s hebben een eigen lokaal gekregen. in een speciaal met computers ingericht lokaaltje kunt u zelf snuffelen in de 8000 foto’s die de heemkundekring o.a. met uw medewerking verzamelt heeft. Natuurlijk is er gelegenheid om u op te geven als lid van onze heemkundekring en zijn onze eigen boeken voor deze gelegen-

heid met korting te koop. in de kantine van de Ango kunt u even rustig zitten en genieten van een drankje. De heemkamer is voor deze grote tentoonstelling langer en meer geopend: Zondag 5 mei, Hemelvaartsdag donderdag 9 mei, zaterdag 11 mei, zondag 12 mei, zaterdag 18 mei en 1e Pinksterdag, zondag 19 mei telkens van 13.00 tot 18.00 uur 2e Pinksterdag maandag 20 mei van 13.00 tot 16.00 uur Wij heten u van harte welkom.

Evenementenkalender 23 mei: Boekelse reünie 24 mei: Scholenoptocht en Poolse avond 25 mei: Boekels Volksfeest 26 mei: kringildedag


Route 9 mei Parkeerverbod geldt ook voor: St. Janplein St. Agathaplein Plein bij Rodanthe (achter de Hema)


HISTORISCH NIEUWTJE Bron: Heemkundekring Sint Achten op Boeckel Uit: Zuid Willemsvaart Boekel, februari 1905 Door de boeren werd ten onrechte geklaagd dat ze hun koren bij windstilte niet gemalen konden krijgen, daar slechts een van de ter plaatse staande windmolens met stoomvermogen kan werken en dat nog wel gebrekkig, daar die machine oud en versleten was. Hierin is nu verbetering ge-komen. Op initiatief van de kinderen Jas-pers, beheerders van de wind- tevens stoommolen, is de machine door den heer G. van Haaren te Veghel zoodanig opgeknapt, dat ze thans aan de gestelde eischen voldoet en

1963

hiermede aan den ongunstigen toestand ten einde is genomen. De boeren kunnen nu

50 Jaar getrouwd

2013

Piet & Pieta v.d.Akker

Dit willen wij graag met jullie vieren op zaterdag 11 mei. Jullie zijn van harte welkom tijdens de receptie van 15.00 uur tot 17.00 uur in Zaal Plein 31, St. Josephplein 31, Venhorst.

Op woensdag 8 mei 2013 zijn onze ouders en grootouders

Arnold en Johanna van Dijk-van der Heijden 50 jaar getrouwd.

We beginnen deze dag om 14.00 uur met een H.Mis uit dankbaarheid in de St. Agathakerk te Boekel. Wij nodigen u van harte uit op onze receptie van 19.00 tot Âą 22.00 uur in Party-centrum Nia Domo, St. Agathaplein 6, 5427 AB Boekel.

Kinderen en kleinkinderen

gerust zijn al waait het niet, toch kunnen ze terecht en zullen zeker heel gaarne door belangstellende geholpen worden. Kijk voor meer oude nieuwtjes: www.Boekel.700.nl BEKIJK WEBSITE BOEKEL700 Burger of ereburger worden van het virtuele dorp Boekel. iedereen krijgt die leuke kans als de website Boekel 700.nl wordt aangeklikt. Het dorp is gesticht in 1313 en momenteel zijn de bewoners beland in 1831. De opbouw gaat door tot 2013. Enkele tientallen bewoners rennen bedrijvig rond over het scherm. Grappig om te zien. Er is genoeg te doen. Huisjes, gebouwen moeten van de grond komen. Burgers en ereburgers moeten aan de slag om te bouwen. En dat zijn de bezoekers van de website. Niet alleen aanmelden is daarbij belangrijk. Diverse activiteiten kunnen worden bekeken, die in het jubileumjaar plaatsvinden. Sinds kort is een nieuw gebouw van de grond gekomen. in het midden van het dorp is de Waterstaatkerk uit begin vorige eeuw opnieuw gebouwd. Ook jij kunt helpen Boekel verder meer uit te breiden. Schrijf je daarvoor in als ereburger: website www.Boekel700.nl. Hoe meer ereburgers hoe groter Boekel als dorp kan groeien. PR. Commissie Boekel700

Avondwandeling voor jong en oud

Wanneer: vrijdag 10 mei start 18.30 Waar: ANGO gebouw, St. Jansplein 20 in kader van Boekel 700 gaan we met zijn allen lekker samen door de Boekelse natuur struinen. Halverwege de 8 kilometer lange wandeling zijn we hartelijk welkom bij melkveebedrijf van familie v.d.Horst voor onze pauze. Bij terugkomst kunnen we nog even lekker bijpraten met een afsluitdrankje. De organisatie is in handen van de ANGO en de ZLTO Boekel-Venhorst. Graag telefonische opgave voor 5 mei bij een van onderstaande personen: Geert v.d. Linden tel. 325602; Jan Biemans tel. 321588; ANGO tel. 323887 Er zijn geen kosten aan verbonden. Graag tot vrijdag 10 mei.

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst


ASPERGES

(geschild of ongeschild) VERS VAN HET LAND!!

BOERDERIJZUIVEL & KAAS NIEUW!!

MOEDERDAGTIP! Wij hebben mooie

moederdagpakketten

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

0413-273993

Theo en Carina Swinkels Tuinbouw Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524 of 0492-325435

Goed bevallen

We hebben inmiddels heel wat bevallingen begeleid maar zijn nog iedere keer getroffen door het persoonlijke en unieke van een geboorte. Het is en blijft het mooiste wat er is! We werken met z’n vieren heel hecht samen. Op die manier staan we voor u klaar als het ertoe doet, dag en nacht. Voor deskundig advies en enthousiaste begeleiding, maar soms ook om alleen even te luisteren. Vanaf de prille kinderwens tot een bezoekje tijdens het kraambed. We zijn goed getraind in de echoscopie en hebben al jaren uitstekende contacten met het ziekenhuis, de huisarts en de kraamzorg. Kijk op www.irisverloskundigen.nl om te zien hoe het anderen beviel of bel gewoon voor een afspraak.

Spreekuur in Boekel: Burgstraat 34 (in Zorgpark Sint Petrus) Spreekuur in Uden: Hoogzoggel 1, ook avondspreekuur T 0413 268 499 | M 06 254 923 26

Marieke Valkenburg

Carmen Duijs

Cathelijn Wagemakers

Wendie Verhallen


Donk fase 1 nadert voltooiing EERSTE VRIJSTAANDE WONINGEN WOLLEGRAS OPGELEVERD

De vrijstaande woningen aan Wollegras in de Boekelse uitbreidingswijk De Donk zijn opgeleverd. Wethouder van de Loo was vrijdag 26 april aanwezig bij een feestelijke opleverlunch met de bewoners. “Binnen dit project hebben we maar liefst drie nieuwkomers voor onze gemeente kunnen verwelkomen. Het zegt iets over de aantrekkelijkheid van Boekel als woongemeente en deze nieuwe wijk in het bijzonder”, aldus de wethouder. Hoewel er nog her en der gebouwd wordt, nadert de eerste fase van De Donk zijn voltooiing. Straten en openbaar groen rondom de woningen aan Wollegras zijn door de gemeente Boekel al aangelegd en dat wordt door de kersverse bewoners bijzonder op prijs gesteld. Aan Wollegras zijn nog twee ongebouwde woningen te koop. De vrijstaande woningen aan de rand van de nieuwbouwwijk zijn ontwikkeld en gebouwd door Hendriks Coppelmans Bouw-

groep uit Uden. De bouw verliep ondanks de strenge winter zeer voorspoedig en de woningen zijn in amper zes maanden tijd gerealiseerd”, vertelt directeur ontwikkeling Rene Beks. Kenmerkend aan de woningen aan Wollegras is volgens Beks de betaalbaarheid: “vrijstaand wonen voor € 198.500,- v.o.n., waar vind je dat?” Ook de vele keuze- en uitbreidingsmogelijkheden zijn bijzonder. Zo is één van de woningen bijvoorbeeld nagenoeg casco uitgevoerd en zijn twee andere juist voorzien van een grote keukenaanbouw met extra berging en portaal. Er kan zelfs gekozen worden uit twee gevelkleuren, bruin of wit. “Je kunt het huis dus helemaal afstemmen op je wensen en je budget”, aldus Beks. Starterslening Als het aan de gemeente Boekel ligt, is een woning aan Wollegras zeker ook bereikbaar voor starters. “Wij hebben on-

langs de starterslening ingevoerd”, geeft wethouder Van de Loo aan. “Deze regeling is ook van toepassing op de woningen aan Wollegras.” Het principe achter de starterslening is dat het verschil tussen de aankoopsom van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen overbrugd wordt. De eerste drie jaar hoeft er geen rente en aflossing betaald te worden. Belangstellenden kunnen voor meer informatie over de starterslening contact opnemen met de gemeente Boekel. Vanaf € 198.500,- v.o.n De twee ongebouwde woningen die nog beschikbaar zijn, hebben percelen van ca. 235 m2 en staan op een fraaie wijdse locatie. De erfafscheidingen met groene beplanting, die bij de prijs zijn inbegrepen, bieden veel privacy en zijn onderhoudsarm. De woningen zijn vanaf € 234.500,v.o.n. en casco al vanaf € 198.500,- v.o.n. te koop. Voor meer verkoopinformatie of een brochure bel Van Helvoort Makelaardij in Boekel (0492) 37 11 90 of kijk op www.dedonkboekel.nl.

Verhalenbundel wederom herdrukt

Ook de tweede druk van de verhalenbundel met verhalen van en over bewoners en oud-bewoners van Buurtschap Beatrixlaan en Lage Schoense in Boekel was snel uitverkocht. De verhalenbundel is daarom in een kleine oplage opnieuw herdrukt. Mocht u ook belangstelling hebben voor deze verhalenbundel hebben, dan kunt u deze bij de boekwinkel De Read Shop in Boekel of bij Piet v.d.Broek, Beatrixlaan 11, Boekel, tel. 0653144735, verkrijgen. Kosten € 25,00 Wethouder Van de Loo overhandigt de bewoners namens Hendriks Coppelmans de sleutel en een energiebesparingsbox.

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNA-


Knipoog pure rock festival

Zaterdag 18 mei, in het pinksterweekend, gaat weer als vanouds een onvergetelijk rockfeest worden. Het festivalterrein achter café Salut is zaterdag 18 mei, weer the place to be voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens de 9e editie van Knipoog pure rock maken, verdeeld over 2 podia, liefst 12 rockbands hun opwachting. Omdat Boekel dit jaar 700 jaar bestaat hebben hiervan 7 bands Boekels bloed. Er wordt op het buitenpodium om 14.00 uur gestart met The Cube een alternatieve rockcover band met de Boekelnaren Jeroen Manders en Paul v.Crey.

Black Pearl is een nieuwe Pearl Jam tribute. Met o.a. de Boekelse muzikanten Arie Rijbroek, Koen Jonkers en Toon v.d.Heuvel een tweede 700 tintje, zeker omdat dit hun allereerste optreden zal zijn. in Boekel geboren is rasmuzikant Clemens v.d. Ven die samen met drummer Sjoerd v.Bommel een zeer eigenzinnige show neerzet die zal klinken als een volledige band. De American idiots brengen de befaamde Amerikaanse band Greenday all the way to Boekel, alwaar Bart v.d.Broek en Erik Raaijmakers een thuiswedstrijd hebben. De progrockband Argus zal buiten een hoogstaand muzikale show neer zetten. Ze repeteren in Boekel waar gitarist Ton v.Exel ook vandaan komt. VanDer is een legendarische hardrockband uit de jaren 80 en is opgegroeid in Boekel. Met de Boekelnaren Frans v.Dommelen en Toon v.d.Heuvel in hun gelederen bestormden deze 5-mans formatie vele podia met hun eigenzinnige composities en energieke podium presentatie. Speciaal voor deze 700 editie bijeen gekomen. Roel Gijsbers, geboren in Boekel, zingt bij de hardcore band On Fire, deze band zal tijdens Knip-oog hun nieuwe CD presenteren. Maar nog meer supervette rockbands zullen het Knipoog publiek gaan vermaken. De Metalcore van Reckless Suicide, het crazy duo Pignose Willy’s en de after-

party binnen wordt verzorgt door Duck and Cover met hun metal klassiekers. Buiten krijgen we 2 rockfeesten als afsluiting, als eerste imitallica met hun Metallica krakers en Rattlesnake Shake met hun aanstekelijke rockcovers voorzien van een eigen vette jus. Kortom genoeg ingrediënten om er weer een mooie editie van te gaan maken. De voorverkoop is bij Guitar King en café Salut. De kaarten kosten in de vvk € 15,en aan de dagkassa € 20,-. Alle info is te vinden op www.knipoogpurerock.nl, waar je ook kaartjes online kunt bestellen.

berichten

Inbraak voetbalvereniging en inbraak containers Tussen vrijdag 19 april 2013 te 21.00 uur en maandag 22 april 2013 te 07.20 uur is er op het terrein van Huize Padua een container geforceerd waarbij BE RIC Hdiverse T EelectriN sche gereedschappen zijn weggenomen. Op vrijdag 19 april 2013 te 04.30 uur is er ingebroken in de kantine van de voetbalvereniging Boekel Sport aan de Waterval te Boekel. Deur terraszijde kantine is met grof geweld geforceerd. Enkele goederen zijn weggenomen. Tanken zonder betalen Op vrijdag 19-4-2013 te 16.47 heeft er bij de Essopomp aan de Kennedystraat te Boekel een manspersoon getankt zonder te betalen. Deze persoon was met een personenauto, merk Ford Escort Clipper, kleur donkerblauw, voorzien van een vals kenteken. De persoon was een blanke kale man met een stevig postuur. iemand iets gezien of gehoord bel dan 0900-8844 of MMA 0800-7000.

Dorps- en Gildefeesten donderdag 23 t/m zondag 26 mei 2013

in een grote tent aan de Bernhardstraat - www.gildefeestenboekel.nl

Proef de Poolse keuken! De Poolse keuken kent diverse specialiteiten. Enkele typische soepen in Polen zijn: Barszcz (heldere rode bieten soep), Kwasnica (zuurkoolsoep), Zurek (zure roggesoep met witte worst en aardappelen), Zupa ogurkowa (augurkensoep) en Rosów (koude pasta met daar overheen een heldere bouillon). Enkele hoofdgerechten zijn Pierogi (van pasta gemaakte buitenkant, afhankelijk van de soort Pierogi gevuld met bijvoorbeeld witte kaas, vlees of fruit), golonka (varkenspoot) en het nationale hoofdgerecht Bigos (zuurkoolschotel). Op 24 mei heeft u de kans om in Boekel een Pools diner te nuttigen. Op die dag organiseert het Gilde een Poolse dag. Een onderdeel van die Poolse dag is een diner bij Nia Domo waar iedereen voor kan inschrijven via de website www.gildefeestenboekel.nl Bij dit diner zullen ook enkele genodigden aanwezig zijn van de Poolse ambassade en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook kunt u dan genieten van de groep Kapela Benachy, die Poolse volksmuziek speelt. Aanvang van het diner is om 18.00 uur. Tijdens de gildedagen op 23-24 mei is er ook nog een mogelijkheid om Poolse producten te proeven bij Dzien Dobry (Poolse winkel aan de Bergstraat in Boekel).


Onderonsje Boekel over goed horen

Op woensdag 15 mei van 14.00 tot 15.00 uur komt een audicien van Franssen Optiek met de bezoekers van ’t Onderonsje in Boekel praten over het belang van goed horen. Het Onderonsje vindt plaats in Boszicht en is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerde 55+-ers uit Boekel. Goed horen lijkt minder belangrijk dan goed zien. Maar slechthorendheid is een enorme ingrijpende handicap. Het is lastig en soms zelfs gevaarlijk als je bijvoorbeeld in het verkeer niet goed hoort. Dit gemis is echter vaak op te vangen door extra goed te kijken. Dat lukt echter niet in het sociale verkeer. in een gezelschap raak je met een slecht gehoor meestal snel geïsoleerd doordat je niet hoort wat er gezegd wordt en daardoor niet mee kunt praten. Een goed gehoor is belangrijk om er helemaal bij te horen. De wereld zit vol geluiden. Als mensen de wereld om hen heen als steeds stiller erva-

ren, dan hebben zij waarschijnlijk gehoorverlies. Dat gebeurt niet ineens, het sluipt erin. Dat de geluiden van de natuur hen ontgaan merken veel mensen niet eens. Mensen merken het vaak wel doordat ze de radio en televisie steeds iets harder zetten en gesprekken niet goed meer kunnen volgen. Franssen Optiek legt in het Onderonsje uit hoe gehoorverlies zich op verschillende manieren kan uiten. De bezoekers krijgen ook uitleg over de hoortest die mensen gratis kunnen laten uitvoeren bij de audicien. En uiteraard wordt er informatie gegeven over de nieuwste digitale hoorapparatuur, die nauwkeurig op individuele wensen kan worden ingesteld, zodat mensen zo natuurlijk mogelijk kunnen blijven horen.

Dodenherdenking

Zaterdag 4 mei worden onze oorlogsslachtoffers herdacht. Elk jaar zal op die dag om 20.00 uur precies 2 minuten stilte,

Jarige Jan wordt verrast

Dinsdag 23 april was het een drukte van belang in Boekel. Niet met de drukte van alledag, nee. Er liepen die avond 50 Abrahammen door Boekel die een bezoek gingen brengen aan Jan v.d.Laar. Jan werd die dag 50 jaar, dus zag hij Abraham. Jan bracht in de afgelopen jaren steeds een bezoekje bij broers, zussen, zwagers of vrienden die 50 jaar werden. Hij was dan verkleed als Abraham of Sarah. Zijn familie, vrienden en buurtgenoten vonden het dan ook een bijzonder idee om Jan op zijn 50e verjaardag te verrassen met 50 Abrahammen. Jan had zeker wel een bezoek verwacht van een aantal personen die als Abraham verkleed waren. Maar zoveel had hij zeker niet verwacht. Hij was wel aangenaam verrast toen er plots van alle kanten Abrahammen kwamen aanlopen en hem een bezoek kwamen brengen. Ja Jan, wie altijd overal klaar staat, kan zo iets toch wel terug verwachten. Van harte gefeliciteerd van ons allemaal!

ons blijvend herinneren aan wat vrijheid betekent. Dit jaar is het thema: ‘Vrijheid spreek je af’ Om 18.00 uur zal de vlag aan alle openbare gebouwen halfstok gehangen worden. Wij vragen inwoners om dit ook te doen. Met zonsondergang moet de vlag weer gestreken worden. Om 20.00 uur wordt iedereen genodigd om 2 minuten stilte in acht te nemen. Wij vragen u om dit zeker niet te verstoren. Programma herdenking. 19.30 u Kerkklokken luiden als eerbetoon aan de gevallenen 19.35 u Herdenking gevallenen bij het monument Voorlezen namen gevallenen Toespraak Burgemeester P. Bos Burgemeester en echtgenote leggen een krans namens de inwoners van de gemeente Boekel. 20.00 u Twee minuten stilte Speciaal aandacht is er voor de nabestaanden van de gevallenen uit onze gemeente Kinderen van basisschool ‘St. Cornelius’ leggen bloemen en dragen hun teksten voor - Koningin en Koning van het Gilde leggen bloemen - Gelegenheid tot het leggen van bloemen door overige deelnemers De herdenking zal waardig worden opgeluisterd door de harmonie E.M.M. en het gilde St. Agatha. De gemeente nodigt de deelnemers na afloop uit voor een kop koffie of thee in Nia Domo. Comité Boekel-Venhorst

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPiER Op dinsdag 7 mei wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


Prominente Biggen racen voor Big Challenge tijdens Boekel Rond Uit!

BiG Challenge staat voor veehouderij tegen kanker. Varkens- en melkveehouders, dierenartsen, voeradviseurs, accountants, financieel adviseurs en onderzoekers uit Nederland en Duitsland zetten zich keihard in om een einde te maken aan de ellende en de onmacht die de ziekte kanker in onze maatschappij veroorzaakt. Een ziekte die toeslaat bij 1 op de 3 mensen en daarbij ook grote gevolgen heeft voor familieleden, vrienden en collega’s. Dit jaar gaat Yvonne v.Sleeuwen de uitdaging aan om mee te doen aan het Wielerevenement Alpe d’HuZes op 6 juni. Zij traint al geruime tijd volgens een strak schema alleen óf samen met de leden van team 1. Daarnaast wonen zij als BiG Challengegroep ook bijeenkomsten bij waar ze uitgebreid geïnformeerd worden over kankerbestrijding en de activiteiten van het Koningin Wilhelmina Fonds. Hierdoor zullen ze straks nog gemotiveerder op de ketting gaan want “opgeven is geen optie”. Het tweede deel van deze uitdaging is om voor aanvang van het evenement elk € 5000,00 aan sponsorgelden binnen te halen voor het KWF. Met trots kunnen zij melden dat het al aardig de goede kant op gaat maar natuurlijk gaan ze voor het volle bedrag. Om die laatste euro’s binnen te brengen organiseren zij een biggenrace tijdens Boekel Rond Uit op 9 mei. Achter Nia Domo zal een zogenaamde biggenbeloningsbaan worden opgebouwd. Elk uur zullen vier “prominente” biggen de hoofdrol spelen in een biggenrace. Zodra de poortjes opengaan racen ze zo snel mogelijk naar de andere kant van de racebaan waarbij ze op hun weg heel behendig enkele hindernissen zullen nemen. Of niet… Wie komt als eerste over de streep en langs welk poortje? U mag het zeggen! Voor slechts € 2,00 koopt u een wedkaartje en kunt u wedden op uw favoriete big. Voor alle deelnemers is er een presentje zolang de voorraad strekt. Er is een prijs voor degene die goed gegokt heeft bij de biggenrace. Bij meerdere winnaars wordt er geloot. Een positieve, hilarische en leuke vorm van geld inzamelen waarbij ook met trots de varkenshouderij wordt gepromoot. Voor wie nog nooit een varken in het echt gezien, aangeraakt of geknuffeld heeft is er volop gelegenheid tussen de races in. Na Hemelvaartsdag gaan de biggen genieten van een lekker lui varkensleven bij Wim en Nellie v.Heeswijk.

Wilt u meer weten over een moderne varkensstal? Er staat een maquette tentoongesteld en er zijn experts aanwezig die u uitleg kunnen geven. Ook zijn er weer leuke T-shirts te koop met opdruk Varkens zijn cool, cows are cool, chickens are cool. Nieuwkomer in deze collectie ‘Horses are cool’. Voor slechts € 10,00 in volwassenen en kindermaten. Op is op. De opbrengsten van de shirts komen volledig ten goede aan Big Challenge. Meer weten over Big Challenge en onze fietsende varkenshoudster óf voor het melden van een donatie? www.bigchallenge2013.nl BiG Challenge 1 Yvonne van Sleeuwen. Graag tot ziens op 9 mei!

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RiKKEN 1 Nolda v.d.Elzen 2 Riek Janssen 3 Marie v.d.Elzen 4 Anny Verwegen 5 Jo v.d.Braak 6 Betsie v.Bakel JOKEREN 1 Erna Verstegen 2 Marietje v.d.Elzen 3 Tonny v.Exel

86 pnt. 75 pnt. 62 pnt. 61 pnt. 33 pnt. 22 pnt.

103 pnt. 91 pnt. 76 pnt.

Boekel-Venhorst ‘t Boekels’ CDA Achterbanvergadering CDA Boekel-Venhorst Boekel en Venhorst staan al enige tijd op zijn kop. De graafmachines werken en de glasvezelkabels worden overal aangelegd. Nog even geduld, en iedereen in Boekel kan via deze nieuwe communicatielijnen onbeperkt en snel internetten, telefoneren en televisie kijken. Het schept heel veel nieuwe mogelijkheden, zowel privé als zakelijk. Boekel, een klein dorpje in Brabant, maar groots in velerlei opzichten!!! Het gevolg daarvan is wel dat in onze gemeente steeds vaker (ondergrondse) openbare ruimten worden gebruikt voor de aan-

leg (in standhouden, verleggen of opruimen) van kabels of leidingen. Dit brengt dus ook regelmatig hinder met zich mee, bij het opbreken van straten en stoepen. Het CDA vindt het belangrijk dat onze gemeente voldoende grip houdt op de regie en coördinatie van deze werkzaamheden in de openbare ruimten. Een nieuwe Verordening Ondergrondse infrastructuren zal dit moeten gaan regelen. Achterbanvergaderingen: juist uw belang telt! Tijdens onze achterbanvergaderingen kunt u uw stem laten horen en uw mening geven over actuele onderwerpen, waarvan u vindt dat deze onze aandacht moeten krijgen. Wij horen heel graag ook uw mening!!! U bent van harte welkom. Maandag 6 mei 2013 Nia Domo 20.00 uur. CDA Boekel-Venhorst ‘t Boekels’ CDA

Nationale titel Corry v.d.Laar

Op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 april werden bij de Hoogeveense Biljartclub de Nederlandse Kampioenschappen voor dames in de tweede klasse LibreKlein gehouden. Na een spannende strijd, verdeeld over 7 ronden, werd het kampioenschap gewonnen door de Boekelse Corry v.d. Laar-Maas, lid van biljartvereniging Germenzeel. Van harte proficiat.


Geslaagde Koningsspelen op Octopus

Afgelopen vrijdag beleefden de kinderen van basisschool Octopus een geweldige dag tijdens de Koningsspelen. in verband met de troonswisseling werd deze dag gevierd op 6500 scholen. Ruim 1,3 miljoen kinderen begonnen de dag met een ontbijt op school, zo ook de kinderen op Octopus. Na dit ontbijt keken de leerlingen gezamenlijk in de aula op groot scherm naar de officiële opening door het koningspaar in Enschede. Gelukkig konden we net voor de regen onze dag officieel openen met een dans op het Koningslied: ”Bewegen is gezond”. Een bezoek van Koning Willem Alexander (meester Henk Wassenberg) en Koningin Maxima (juffrouw ilse Verbrugge) aan de kinderen maakte het feest compleet. Laura v.Deursen verzorgde daarna samen met het Koninklijke stel een energieke dansworkshop met leuke koningsnummers.

Helaas is Willem Alexander geen Franse Zonnekoning, maar staat hij bekend om zijn watermanagement en dat had ie goed geregeld: regen daalde overvloedig naar beneden en zorgde ervoor dat de geplande buitenactiviteiten met diverse spelletjes binnen hun vervolg kregen. Ach, een heuse indoormarathon voor de jongste kinderen door gangen en aula viel ook in goede aarde. En dan ook nog touwtjespringen en zaklopen, zomaar binnen in school! De bovenbouwers moesten zich met spelletjes in de klassen vermaken, maar zij konden ‘s middags in de sporthal hun energie kwijt tijdens een groot sporttoernooi, met o.a. paaltjesvoetbal, ringhockey, trefbal en volleybal. Speciale dank aan iedereen die ons geholpen heeft deze dag tot een groot succes te maken. Voor foto’s kijk op: www.bs-octopus.nl

Op de agenda van de komende commissie vergaderingen staan voor de commissie Grondgebiedzaken en commissie Algemene zaken de volgende agendapunten gepland: Commissie Grondgebiedzaken: Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuren Gemeente Boekel 2013 en in samenhang daarmee tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening Commissie Algemene Zaken: Raadsvoorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2012. Beide commissies vinden achtereenvolgens plaats op dinsdag 14 mei. De commissie Bewonerszaken heeft geen agendapunten. Vanwege het minimale aantal agendapunten en de meivakantie komt de achterbanvergadering van 7 mei te vervallen. Natuurlijk kunt u ons rechtstreeks benaderen over de genoemde agendapunten of andere kwesties die u na aan het hart liggen. Tevens willen we melden dat de ledenvergadering is verschoven naar 11 september 2013. Via deze weg willen we Willy van Oort, Marij van Boxtel, Jeanne en Mart Witlox, Albert van Duijnhoven en Ad van de Berg van harte feliciteren met hun koninklijke onderscheiding. Bedankt voor de jarenlange belangeloze inzet voor onze gemeenschap. Bestuur en fractie Gemeenschapsbelang Venhorst

Auw IJzer KPJ-Vespo

4 mei a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen: Op de locatie Noordstraat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor meer info bel Mari Melis 06-51062701 of Hans v.d.Vondervoort 06-22464021


Lili Smits, conciërge van basisschool Uilenspiegel, levert unieke prestatie met presentatie prachtige clip. Eén week voor de meivakantie beleefden wij op basisschool Uilenspiegel met alle kinderen, leerkrachten en ouders een unieke en fantastische presentatie van de clip die Lili Smits, conciërge op onze school, samen met leerkracht Rianne Pierik en haar zoon To Pierik in elkaar hebben gezet. in haar voorwoord vertelde Lili: ”Mijn naam is Lili, ik ben werkzaam als conciërge op obs Uilenspiegel. Enkele jaren geleden zag ik op you tube een filmpje ‘Playing for change’. Een man die de wereld rond ging reizen, om met verschillende muzikanten een nummer op te nemen. ik vond het idee geweldig en vroeg me af of dit ook zou kunnen met de kinderen van onze school. Er gingen enkele maanden overheen. ik heb toen het nummer aan onze directrice laten horen. Ze vond het prachtig. Nu mocht het idee naar buiten. Phoe, doodeng. Wat dacht ik wel…om dit zomaar voor elkaar te krijgen. Toch zou het moeten kunnen.” En Lili vroeg aan leerkrachten of er draagkracht was binnen het team. En dat was er. in de klassen werd het nummer ‘Stand by me’, song around the World, gedraaid. Lili legde uit wat haar bedoeling was. Meer dan 50 kinderen hadden interesse om het nummer op te nemen. Lili kreeg de ruimte om kleine groepjes kinderen uit de groep te halen voor haar unieke project. Sommigen speelden gitaar, piano, drum, mondharmonica. Anderen zongen stukjes tekst in. Toen alles goed was ingestudeerd kwam To om alle korte stukjes op te nemen. De kinderen vonden het prachtig, het team vond het fantastisch en Lili was superenthousiast. Nadat alles was opgenomen en er ook veel was gefilmd moest er in de avonduren nog worden gemonteerd. Avonden waren Lili en Rianne Pierik daarmee bezig. En ruim een week geleden was het moment daar. De presentatie. Alle kinderen werden in de spotlights gezet. En terecht. Een prachtige, kippenvel bezorgende, clip werd gepresenteerd. Wat zijn wij als team trots dat Lili haar talenten deelt met de kinderen op onze school. En wat zagen wij Lili blij zijn dat haar de ruimte op onze school om zo’n project te realiseren gegeven werd. U mag dit echt niet missen. Bekijk eerst het filmpje op ‘you tube music’ ‘Playing for chan-

ge’. En ga daarna naar onze website www.obsuilenspiegel.nl. Op de home page ziet u dan waar u deze clip kunt aanklikken. En geniet. Het is echt fantastisch. Lili we zijn als team Uilenspiegel ontzettend trots op jou. Team Uilenspiegel

Gilde St. Agath a Boekel

Gilde Sint Agatha is verhuisd. Vrijdagavond verhuisde gilde Sint Agatha van het oude gildehuis aan Het Goor naar hun nieuw onderkomen op het evenemententerrein aan de Waterval. Na de fam.Wassenberg te hebben bedankt voor 7 jaar gastvrijheid vertrok het gilde vanaf Het Goor. Het Koningspaar, Jan en Mien v.Sleeuwen, nam plaats op een prachtig paardenvoertuig. De vrienden en enkele leden van het gilde namen plaats in “De Goede Moordenaar”; de tram van het Boerenbondsmuseum .

Nadat ook wat spullen uit het oude gildehuis waren meegenomen vertrok de stoet met slaande trom en bazuingeschal naar de Waterval. Boven de ingang van het nieuwe gildehuis werd door Koning Jan een bord onthuld met daarop het wapen van gilde St. Agatha. Zoals gebruikelijk bij een gilde betrad het Koningspaar als eerste het prachtige nieuwe gildehuis.

Evenementenkalender 23 mei: Boekelse reünie 24 mei: Scholenoptocht en Poolse avond 25 mei: Boekels Volksfeest 26 mei: kringildedag 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein


Sport Ponyclub St. Jozef

Op 21 april heeft Nikki Dekkers meegedaan aan de springwedstrijd in Herpen. Met haar pony Tiësto behaalde ze een 3e plaats in het klassieke D-B parcours. Bij het 2-fasen D-B parcours werden zij eveneens 3e. Nikki sprong ook met Marion en zij werden 6e in de A-B klassiek parcours. Bij het 2 fasen A-B parcours behaalden zij 5e plaats. Op zondag 28 april reden Nikki Dekkers en Silvia Rijkers mee bij de outdoor Schaijk. Nikki reed 2 proeven met Marion, Cat. AB, klasse L1. De eerste proef behaalde ze 170 pnt. De tweede proef 184 pnt. en een winstpunt erbij. Silvia reed ook 2 proeven maar dan in Cat. C-D, klasse B. Bij de eerst proef behaalde ze 171 pnt. De tweede proef was goed voor 187 pnt en dus een winstpunt. Dit is nog maar het begin van het outdoor seizoen. Succes allemaal.

Rutger van Herpenruiters De uitslagen van de selectiewedstrijd voor onze paarden en pony’s te Schaijk. Maar eerst nog even een uitslag van Larissa v.Lankveld met Bonfire vorige week. Hun eerste officiële debuut zit erop in de klasse CD/B. Ze waren naar Grave geweest en kwam met 2 winstpunten naar huis; ze werden 5e /193 en 3e/195 Ook Kim en Mandy Timmers hadden een leuke dag, Mendy werd zelfs nog 3e met springen op deze Jeugddag. Meggie Roijakkers, al wat wedstrijden verder in de ZZ-L, het ging erg goed in die klasse, maar liefst 3x gewonnen de afgelopen maand dus klaar voor de overstap naar de ZZ-zwaar. Ook dit ging prima, officieel 60.71% en een 11 e plaats. De overige uitslagen van de selectiewedstrijd van Schaijk: Klasse A/B onze kleinsten van de club! Sasha Verbrugge 5e 167 pnt en Elise Duiker 2e/ 179 pnt Dan CD/B Larissa v.Lankveld 14e 176 pnt en 8e/179 pnt, Evy v.Mensvoort (luca K) 9e 187 pnt; Lisanne Robben 3e/192 pnt met Floris. C/L1/L2 Evy v.Mensvoort en Dusty 4e 181 pnt. DE/L1 Lisanne Robben en Benthe 1e met

Berichten

200 pnt. DE/L2 Anouk Vemeulen 7e/183 en 3e/187 en Michelle Bongers 8e/173 pnt en 6e/183 pnt. DE/M1/M2 Sabrine Vermeulen 8e/181 pnt en 12e 175 pnt en Priscilla Faas 5e 187 pnt. Dan de paardencombinatie’s van onze club. Klasse B Lynn Boeijen 8e/198 en 13e /178; Annemiek v.Berlo 2x 6e en 185/203 en Caroline v.Bladel 4e/ 188 en 9e 198 De L 2, Hanneke v.d.Velden 1e plaats met 200 punten en Silvie Verbeek 5e/195 en 5e/187 pnt. De M1 Marleen Sevenster, 9e 188 pnt en 1e met 199 pnt! M2 Els Boeijen 7e /172 pnt en 5e/183 pnt en als laatste de Z1 waar Wendy v.Diessen haar debuut reed en dan ook keurig 3e werd! Dan alvast iets om weer in uw agenda te plaatsen! Ons Tuigpaardenconcours en dit jaar voor de 20e keer! We willen er in dit Boekel 700jaar een extra tintje aan geven, met zoals u van ons bent gewend een prachtige strijd tussen Hackneys, Tuigpaarden en Friezen! Met daartussen onze showrubrieken, loterij etc. Noteer alvast zaterdag 16 juni!! Ook nog belangrijk; op Boekel Rond Uit vindt u ons ook weer met onze brave pony’s om weer heerlijke ritjes te maken!

ners die Son gekregen had. Een aantal wisten zij te benutten, maar vele werden mede door de goede kwaliteiten van de keepster van dames 2, Berdien v.d.Berg, geweerd. Boekel liet met name in de 36e tot ongeveer de 60e minuut goed spel zien door veel aanvallen tegen te houden. De eindstand werd uiteindelijk 8-1 voor Son. De dames van Boekel feliciteren de dames uit Son met hun tegemoetkomende kampioenschap. Na het verlies van afgelopen week is het voor de hockeysters uit Boekel belangrijk dat zij aankomende wedstrijden punten gaan pakken om de kans op degradatie zo klein mogelijk te houden. Aanstaande zondag spelen zij om 12:45 uur thuis tegen hockeyclub Mierlo. Het belooft een spannende wedstrijd te worden en bij deze nodigen zij u graag uit voor uw support langs de lijn. Tot dan!

Hockeyclub Boekel

Dames 1 HTC Son - HC Boekel De dames van Boekel gingen op deze competitiedag het duel aan met de dames uit Son. Son is titelkandidaat en heeft welgeteld één wedstrijd verloren binnen de competitie. Het zou een lastige en zware wedstrijd worden voor de hockeysters uit Boekel en daarom hadden zij van trainer Rob Hubertus te horen gekregen dat zij elk duel stevig in moesten gaan en ‘de man voor zich moesten houden’. De eerste helft van de wedstrijd verliep voor Boekel erg moeizaam. Son wist maar liefst 4 maal te scoren. Marieke Buuts, een speelster uit de B1, versterkte deze dag het dames 1 team en liet haar talent zichtbaar naar voren komen. De punten die de trainer vooraf genoemd had volgde zij goed op. Gedurende de 2e helft wist Bo Boeijen na een erg mooie solo met meerdere passeeracties te scoren. Stand; 4-1. De 2e helft karakteriseerde zich door de vele strafcor-

Mini van de Maand Vandaag mocht ik mini van de maand zijn. Eerst mocht ik bij de bespreking van de wedstrijd zijn. dat was best cool. Voor de wedstrijd begon, mocht ik mee inlopen en mee inspelen. Dat was wel leuk daarna mocht ik samen met Marelke richting het doel overspelen en daarna proberen om een goal te maken. Toen scoorde ik een doelpunt. We moesten tegen Zuid Limburg spelen (Heerlen). Het was een spannende wedstrijd. Er waren een paar geblesseerden. We hebben gewonnen met 3-0 !!!! En toen de wedstrijd was afgelopen mocht ik de beste speelster uit kiezen om mee op de foto te gaan en dat was Eline. ik vond het een hele leuke middag!!! En ik hoop dat ik later ook zo goed wordt. Groetjes, Fleur


Sport BOEKEL & VENHORST

Corrie v.d.Laar Nederlands kampioen Afgelopen weekend is bij de Nederlandse Kampioenschappen in Hoogeveen ons ANGO biljartlid Corrie v.d.Laar Nederlands Kampioen geworden in de Dames interval Klasse. Namens het bestuur en de leden van de ANGO Boekel-Venhorst willen wij Corrie van harte feliciteren met deze geweldige prestatie.

Berichten

toeschouwers. Jong en oud worden uitgenodigd om deze spectaculaire wedstrijd bij te wonen. Programma voorbereiding WK play-off Dinsdag 28 mei: training Papendal 14.00 uur: oefenwedstrijd Nederland Servië, Papendal (besloten) Woensdag 29 mei: training Papendal 20.00 uur: oefenwedstrijd Nederland -Servië, Sporthal de Burcht, Boekel Zondag 2 juni: WK play-off 14.00 uur: WK play-off Nederland - Rusland, Topsporthal Rotterdam, Van Zantvlietplein 1, Rotterdam

Wieler Toer Club Boekel

Boekel700 jubileert met interland Handbal Dames. Nederlandse Dames oefenen in Boekel tegen Servië in aanloop naar WK Play-off. Sinds begin van het jaar staan 2 en 9 juni 2013 bij alle fans van het Nederlands dameshandbal met rood omcirkeld in de agenda’s. Op deze dagen kan Oranje zich namelijk kwalificeren voor het WK in Servië (7 t/m 22 december 2013), maar dan moet wel eerst Rusland in een dubbele confrontatie worden verslagen. Dat wordt beslist geen gemakkelijke opgave, dus is een optimale voorbereiding van (extra) groot belang. Die voorbereiding start daarom al op 20 mei in Papendal met een uitgebreid trainingsprogramma en waarbij Oranje op 28 en 29 mei in Nederland oefent tegen WK-organisator Servië. Voor de start van deze play-off-campagne heeft bondscoach Henk Groener inmiddels 23 speelsters opgeroepen. Het eerste oefenduel tegen de sterke Servische selectie (7e op de wereldranglijst) is een besloten wedstrijd in de sporthal van Papendal. Een dag later is de ‘uitzwaaiwedstrijd’ wel toegankelijk. Deze begint om 20.00 uur in Sporthal de Burcht te Boekel. De wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van het jubileumjaar Boekel700 door stichting Binnensport Boekel, Handbalvereniging Habo ’95 uit Boekel en het Nederland Handbal Verbond. De kaartverkoop begint op 12 mei en kaarten zijn dan verkrijgbaar bij Sporthal de Burcht. De kaarten in de voorverkoop kosten € 6,--. Er is ruimte voor ongeveer 600

Ja, we hebben er weer een ridder bij binnen onze club. Albert v.Duijnhoven kreeg uit handen van burgemeester Bos de onderscheiding opgespeld tijdens de lintjesregen. Albert was zeer verrast maar blij met zijn hulde. Proficiat namens ons allen. Afgelopen zondag reden beide groepen de Walricktocht. Wel afzonderlijk van elkaar, maar de pauze was op voor beide groepen hetzelfde. Bij de A-groep reden 33 renners mee, het is dan ook een mooie tocht. Hugo vond het wel wat spannend, want zijn voorrijders-maatje was druk doende met het organiseren van een benefietconcert voor zijn Alpe d’Huzesavontuur. Hij had echter goede hulp, dus verliep de tocht ook vlekkeloos. Er waren 2 lekke banden. Ben v.d.Berg had wel pech.

Bij Mill brak zijn zadelbrug af en kon hij niet meer verder. Hij koos ervoor om op eigen houtje terug naar Veghel, naar huis te rijden. Na de pauze reden beide groepen tot Linden samen, daar splitste de groepen. Ruim voor twaalven waren we weer terug op het plein. Volgende week hoop ik dat de fruitbomen nog bloesem dragen. We rijden dan namelijk de Betuwetocht met een lengte van 120 kilometer. We vertrekken om 7.30 uur. De B- groep vertrekt om 8.00uur voor de iJzeren man tocht van 95 kilometer. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 22, 27 en 28 april JES 4 - Avanti (S) 5 6-6 JES A1 - Flamingo’s (M) A1 12-3 JES C1 - Erica C1 14-0 Flash D1 - JES D1 1-2 JES E1 - Altior E1 1-5 JES E2 - Concordia E2 0-2 JES F1 - Concordia F1 0-20 Concordia/Boskant 1 - JES1 16-9 Swift (V) 2 - JES 2 14-10 JES 3 - Rosolo 6 3-9 Programma 6 mei JES 4 - Geko 3 20.00 u, Venhorst Programma 7 mei JES B1 - SCMH B1 19.00 u, Venhorst


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 27 en 28 april: Vet. Udi ‘19 - Venhorst 1-1 Venhorst 1 - Avanti ‘31 1 1-2 DSV 2 - Venhorst 2 3-2 3-4 Venhorst 3 - Juliana Mill 4 Venhorst 5 - VCO 4 5-3 Dames Erp 1 - Venhorst 1 2-0 Dames Fesetilent 2 - Venhorst 2 0-2 Programma 2 mei: Dames Venhorst 2 - SES 2 19.30 u Programma 4 mei: Vet. Venhorst - SCMH 17.00 u Programma 5 mei: Erp 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 2 - SSS ‘18 3 11.00 u SES 3 - Venhorst 3 12.00 u Venhorst 4 - Erp 5 13.00 u Toxandria 5 - Venhorst 5 10.30 u Dames Venhorst 1 - Schijndel 1 11.00 u Dames Venhorst 2 - Estria 1 10.00 u De laatste thuiswedstrijd van Venhorst 1 dit seizoen was tegen directe concurrent Avanti’31 uit Schijndel; het verschil tussen beide teams was slecht 1 punt. De heenwedstrijd was geëindigd in een 1-1 gelijkspel, maar volgens onze pupil van de week zou Venhorst vandaag met 3-1 winnen. in de 1e helft moest onze keeper Luc Peters enkele keren redding brengen, maar in de 43e minuut was hij kansloos na een goede counter van Avanti, 0-1. Meteen hierna schoot Paul v.Lankveld van afstand schitterend op doel, maar helaas… geen doelpunt. Een paar minuten na de rust kwam Venhorst toch op 1-1 toen keeper Luc Peters een vanwege hands toegekende strafschop beheerst binnen schoof, 1-1. De verdere 2e helft ging redelijk gelijkwaardig op, waarbij beide teams voor de overwinning speelden. in de 60e minuut kreeg Avanti een vrije trap te nemen, die in de uiterste benedenhoek binnen geschoten werd, 1-2. Thijs v.Sleeuwen kreeg hierna nog een goede kans op de gelijkmaker, maar zijn schot verdween over het doel. Enkele wissels aan Venhorstse kant leverden geen doelpunt meer op; de wissel van aanvoerder Dirk Bevers leverde wel een terecht applaus op van de toeschouwers. Dirk speelde zijn laatste thuiswedstrijd als speler van Venhorst 1: vanwege zijn werk in Amsterdam is hij in de toekomst niet meer beschikbaar. Jammer, maar begrijpelijk. Jarenlang was hij een voorbeeldig aanvoerder van Venhorst! Dirk bedankt, het ga je goed!

Berichten

Ondanks het puntenverlies was de sfeer na afloop weer buitengewoon en hielden Sjaak, Mari en Michiel de stemming erin met de barbecue en muziek. Volgende week uit naar kampioen Erp 1, een mooie gelegenheid om trainer Marc v.d.Ven een mooi afscheidskado mee te geven. AGENDA Zondag 26 mei: Rabo Buurtvoetbaltoernooi. inschrijven vanaf nu bij Peter v.Deursen, tel.nr. 06-20840723. Geef je zo spoedig mogelijk op, het kan tot uiterlijk 15 mei, maar hoe sneller hoe liever, dat is wel zo gemakkelijk voor Peter! inschrijfgeld € 15, 00, bij aanmelding bij Peter te voldoen. Deelname voor iedereen van 14 jaar en ouder, mannen en vrouwen!! Je mag alleen meedoen met de buurt, waarin je woont. Zorg aub ook voor een leider/vlagger. Vrijdag 7 juni: Slotvoetbalfeest in de kantine. Met medewerking van DJ Michiel, optreden van een bekende tonprater, bekendmaking speler/speelster en clubman/-vrouw van het jaar, enz.. Ook hier geldt: Mis het niet, want Vol is Vol! JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 27 april Venhorst A1 - WEC A1 5-0 SCMH B1 - Venhorst B1 5-4 Venhorst C1 - Keldonk C1 1-5 Boekel Sport C4 - Venhorst C2G 17-0 SCMH D1 - Venhorst D1 5-3 Stiphout E2 - Venhorst E1 3-3 Venhorst E2 - Boerdonk E1G 8-5 Venhorst E3 - Nijnsel E2 0-6 Venhorst F1 - Boekel Sport F1 7-4 Venhorst F2 - MVC F1 2-6 MVC F2- Venhorst F3 2-4 VOW F3 - Venhorst F4G 5-2 Venhorst F5 - VOW F4 9-2 Programma zaterdag 4 mei Venhorst A1 - NWC A2 14.30.u Boekel Sport B2 - Venhorst B1 vertrek 13.45 u, 14.45 u Ollandia C1G - Venhorst C1

vertrek 12.15 u, 13.30 u Rhode C5 - Venhorst C2G vertrek 12.00 u, 13.00 u Venhorst MC1 - NWC MC1 13.15 u Venhorst E1 - Mierlo-Hout E1 10.00 u Blauw-Geel E11 - Venhorst E2 vertrek 08.30 u, 09.15 u NWC E12 - Venhorst E4G vertrek 08.15 u, 09.15 u Rood-Wit F1 - Venhorst F1 vertrek 08.00 u, 09.00 u Blauw-Geel F5 - Venhorst F2 vertrek 09.30 u, 10.15 u Venhorst F4G - Sparta F7G 11.15 u Blauw-Geel F19 - Venhorst F5 vertrek 09.30 u, 10.15 u Programma maandag 6 mei Venhorst A1 - Someren A2 20.00 u Programma dinsdag 7 mei Venhorst C1 - MVC C1 19.00 u Venhorst D1 - Stiphout D4 19.00 u irene E2 - Venhorst E2 vertrek 18.00 u, 19.00.u irene E3 - Venhorst E3 vertrek 18.00 u, 19.00 u Venhorst E4G- NWC E12 19.00 u

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Dames A1 - Olympia ‘89 A1 Jongens C 1 - Tremeg C1 Meisjes B1 - MBDE/De Sprint B1 Meisjes B2 - MBDE/De Sprint B2 Meisjes C1 - MBDE/De Sprint C1 D-jeugd 1 - Helios ‘72 D1 D-jeugd 2 - Aristos D1 Heren A1 - Helios ‘72 A1 PSV Handbal HB1 - Jongens B1 Jongens B2 - Helios ‘72 B1 MBDE/De Sprint A1 - Dames A2 Dames A3 - Helios ‘72 A1

29-11 7-22 23-11 18-12

25-3 5-4 29-28 31-31 14-19 22-15 12-14

Rabo Schoolvoetbaltoernooi, 25 mei, aanvang 14:00 uur Op zaterdag 25 mei organiseert RKSV Venhorst weer het jaarlijkse Rabo schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi is bedoeld voor alle kinderen die niet voldoen aan de leeftijdsgrens van het buurtvoetbaltoernooi. Dit betekent dat je minimaal in groep 1 van de basisschool zit en op 25 Mei nog geen 14 jaar bent. Natuurlijk mogen ook Venhorstse kinderen die aan de leeftijdsgrens voldoen, maar buiten Venhorst op school zitten hieraan deelnemen. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 13.30 uur aanwezig te zijn. Gezien het grote aantal deelnemers hebben wij ook dringend behoefte aan ouders die op deze dag een team willen begeleiden. Wil je hieraan deelnemen of als ouder een team begeleiden, lever het opgavestrookje dan uiterlijk 10 mei in bij: Ronnie v.Deursen, Zanddelweg 7

ik wil deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi: Naam:………………………………………........................................………………..Groep…....….Jongen/Meisje ik ben bereid op die dag een team te begeleiden: Naam:………………………………..........................................................……………………………………………………


Kenmerk: Energielabel: Doelgroep

Eengezinswoning B gezinnen

Woonkamer: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2 Slaapkamer 3: Keuken: Douche: Berging: Zolder met vaste trap:

24,90 m2 14,88 m2 10,60 m2 8,85 m2 4,32 m2 3,56 m2 4,50 m2 7,25 m2

Huurprijs: Beschikbaar:

€ 671,39 + € 0,91 servicekosten begin augustus

Kerkpad 20 te Venhorst Voorwaarden: 1. Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2. Zolang het IB60 formulier van 2012 nog niet beschikbaar is, dient u en uw eventuele partner het IB60 formulier van 2011 en de meest loonstrook(en) in te leveren. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 toe te voegen als bijlage. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 5 mei 2013

Reactiebon Naam: ...............................................................................................................Voorletters: ............................................ Adres:................................................................................................................................................................................ Postcode: ..........................................................................................................Plaats: ..................................................... Geboortedatum: .............................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: .............................................................................................................................................................. Aantal personen: ............................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................................................................................................................... E-mail: ............................................................................................................................................................................... Heeft interesse in de woning: O Kerkpad 20 te Venhorst Uiterste inleverdatum: 5 mei 2013


Sport Boekel winnaar bij Boskant Boekel Sport had in de wedstrijd tegen Boskant nog wat recht te zetten. Het was de enige ploeg die in de eerste helft van de competitie de ploeg van John Slabbers een nederlaag toe bracht. Boskant liet zeker in de eerste helft zien dat zij nog een periode wilden halen. Frank Konings was zeer actief daarin. Scheidsrechter Vereijken uit Aarle-Rixtel wuifde een valpartij van Konings in de zestien weg, deed hij trouwens in de tweede helft voor Boekel Sport bij Jasper v.d.Rijt ook. Sjoerd Vogels raakte de lat voor Boekel Sport. Nadat Frank Konings en Ron v.Uden voor Boskant misten was het Roy v.Uden die de thuisploeg met een mooie treffer op voorsprong bracht. Een schot van Vogels net voor rust miste doel. in de tweede helft een geheel ander Boekel Sport. Sjoerd Vogels maakte na 4 minuten al de gelijkmaker. Hij speelde zich knap vrij, gebruikte zijn lichaam goed en krulde de bal langs invaller doelman Michel Wouters. Vijf minuten later lag de 1-2 in het net. Wederom Sjoerd Vogels, hij wipte de bal vallend over de doelman van Boskant. Dit na een mooi opgezette aanval. De thuisploeg kon slechts eenmaal gevaarlijk zijn maar keeper Verhagen redde bekwaam. Met nog een kwartier op de klok maakte Teun Wiendels de derde voor Boekel Sport na een mooi genomen vrijetrap van Pieter Donkers. Doelman Bart Verhagen maakte 10 minuten voor tijd plaats voor de 16-jarige Michiel Merks. Of het zenuwen waren weten we niet maar door een klein slippertje van de jonge goalie maakte Maarten v.d.Linden het nog even spannend met de aansluitingstreffer. Verder kwam Boskant niet. Volgende week de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Volkel. Kan Boekel Sport de 3 periodes winnend afsluiten? Kom een kijkje nemen op sportpark De Donk. Boekel Sport 3 en C1 kampioen Voetbalvereniging Boekel Sport heeft de eerste kampioen mogen huldigen. Het derde elftal met een aantal oudgedienden binnen de vereniging werd kampioen in de vierde klasse M. Met nog een wedstrijd te gaan zijn ze niet meer in te halen. De C1 van Youri v.d.Steen, Teun Wiendels en Jorg v.Doren werd ruim kampioen met grote punten voorsprong en een doelsaldo van 135 voor en 19 tegen.

Berichten

Uitslagen 27 en 28 april Blauw Geel ‘38/ F19 - Boekel Sport F9 6-0 Boekel Sport A2 - VOW A1 1-3 Rhode B2 - Boekel Sport B2 1-0 Boekel Sport D2G - Schijndel D4 2-1 Boekel Sport E6G - Blauw Geel ‘38 E6 5-7 Boekel Sport F4 - ASV ‘33 F2 2-6 Rood Wit ‘62 C6 - Boekel Sport C3 1-2 Boekel Sport D4 - Blauw Geel ‘38 D10 5-2 Blauw Geel ‘38 E14 - Boekel Sport E7G 1-8 Boekel Sport F2 - Gemert F4 1-2 Sparta ‘25 F7G - Boekel Sport F7 0-0 Erp F8 - Boekel Sport F8 1-4 Boekel Sport MC1 - Schijndel MC1 3-1 Boekel Sport C1 - Rood Wit'62 C1 1-4 Blauw Geel ‘38 D2 - Boekel Sport D1G 6-2 Blauw Geel ‘38 E2 - Boekel Sport E1G 3-3 Boekel Sport E8 - Nijnsel E3 2-10 Veteranen MVC - Boekel Sport 4-0 Boekel Sport A1 - Heeswijk A1 2-0 NWC A3 - Boekel Sport A3 2-3 Boekel Sport B2 - Gemert B3 2-0 Boekel Sport B3 - Schijndel B3 1-5 Blauw Geel ‘38 C2 - Boekel Sport C1 0-10 Boekel Sport C2 - WEC C2 4-1 Bruheze C3 - Boekel Sport C3 0-6 Boekel Sport C4 - Venhorst C2G 17-0 irene D1 - Boekel Sport D1G 1-5 Boekel Sport D3 - irene D2 1-0 Bavos D2 - Boekel Sport D4 2-0 Boekel Sport D5 - S.V. Brandevoort D4G 1-5 WEC E1 - Boekel Sport E1G 3-1 Boekel Sport E2G - Boskant E1 0-1 Boekel Sport E3 - Sparta ‘25 E2 4-0 Gemert E5 - Boekel Sport E4 6-1 Blauw Geel ‘38 E11 - Boekel Sport E5G 4-5 Boekel Sport E6G - Blauw Geel ‘38 E13 5-1 Handel E3 - Boekel Sport E7G 3-7 Venhorst F1 - Boekel Sport F1 7-4 Boekel Sport F2 - ELi F1G 0-7 Boekel Sport F3 - WEC F2 3-3 Boskant F1 - Boekel Sport F4 9-0 Boekel Sport F5 - Blauw Geel ‘38 F10 0-2 Blauw Geel ‘38 F15 - Boekel Sport F6 0-4 Blauw Geel ‘38 F17 - Boekel Sport F7 2-3 Boekel Sport F8 - Blauw Geel ‘38 F18 5-1 DVG F6 - Boekel Sport F9 17-0 Boekel Sport MB1 - Juliana Mill MB1 0-3

0-6 Boekel Sport MC1 - VOW MC1 Boekel Sport MC2 - Constantia MC1 0-8 JVC Cuijk MD2 - Boekel Sport MD1 0-0 Boskant 1 - Boekel Sport 1 2-3 Festilent 2 - Boekel Sport 2 2-4 Boekel Sport 3 - Nijnsel 3 6-0 1-1 Boekel Sport 6 - Avesteyn 6 Boekel Sport 7 - Schijndel 10 4-3 Dames Mariahout 1- Boekel Sport 1 3-2 Vet. MVC - Boekel Sport 4-0 Programma 4 mei Boekel Sport B2 - Venhorst B1 14.45 u Boekel Sport B3 - MULO B2 14.45 u Boekel Sport C4 - Blauw Geel ‘38 C7 13.00 u Boekel Sport MC2 - Juliana Mill MC1 11.45 u Boekel Sport D2G - ELi D1 10.30 u Boekel Sport E2G - Blauw Geel ‘38 E3 10.30 u Boekel Sport E3 - SCMH E1 10.30 u Boekel Sport E8 - Gemert E12 10.30 u Boekel Sport F3 - Blauw Geel ‘38 F3 09.30 u Boekel Sport F5 - Schijndel F7 09.30 u Boekel Sport F8 - Gemert F13 09.30 u Boekel Sport F9 - Erp F8 09.30 u Boskant A1 - Boekel Sport A2 14.30 u Someren A4 - Boekel Sport A3 15.00 u Blauw Geel ‘38 B1 - Boekel Sport B1 15.00 u JVC Cuijk MB1 - Boekel Sport MB1 15.30 u Avanti ‘31 C1 - Boekel Sport C1 13.00 u Rhode D1G - Boekel Sport D1G 11.30 u Sparta ‘25 D4 - Boekel Sport D4 11.30 u SCV ‘58 MD1 - Boekel Sport MD1 11.30 u Sparta ‘25 E1G - Boekel Sport E1G 09.15 u S.V. Brandevoort E6 - Boekel Sport E4 11.00 u SCMH E2 - Boekel Sport E5G 09.30 u Bruheze F1 - Boekel Sport F1 09.00 u Gemert F8 - Boekel Sport F4 10.30 u Gemert F10 - Boekel Sport F6 10.30 u Gemert F11 - Boekel Sport F7 10.30 u Vet. RKSV Keldonk - Boekel Sport 16.30 u Programma 5 mei Boekel Sport 1 - Volkel 1 14:30 u Boekel Sport 2 - Olympia ‘18 2 11:00 u Sparta ‘25 5 - Boekel Sport 3 12:00 u VOW 2 - Boekel Sport 4 11:30 u Boekel Sport 5 - Avanti ‘31 7 11:00 u irene 3 - Boekel Sport 6 10:00 u Avanti ‘31 9 - Boekel Sport 7 10:00 u Boekel Sport 8 - Bavos 7 10:30 u Dames Boekel Sport 1 - DVG 1 12:00 u Dames Boekel Sport 2 - HBV 1 12:00 u


Meeste keuze in groente en fruit Bij Albert Heijn kunt u elke dag kiezen uit het grootste assortiment seizoensgroente en fruit voor een marktprijsje. Proef de lente met onze nieuwe lenteoogst.

AH Komkommer 2 stuks

van 1,30 voor

AH Witlof Per 500 gram

van 0,99 voor

0,69 0,69

AH Roomboter appeltaartje 30% KORTING Per stuk

van 4,29 voor

AH Coburgerham Per 100 gram

van 2,24 voor

3,00 1,79

AH Jonagold appelen Per kilo

Van 1,69 voor

0,99

Diverse zomerbieren 30% KORTING Bijv.: Wieckse rose Set 6 flesjes Ă 0,25 liter van 4,99 voor

3,49

AH Mager rundergehakt 1 EURO KORTING Schaal 500 gram van 4,00 voor

3,00

AH Shoarma 25% KORTING Schaal 900 gramvan 6,50 voor

4,86

Norton wijnen Diverse varianten 2 EURO KORTING Bijv.: Barrel select chardonnay of malbec Fles 0,75 liter

van 7,99 voor

5,99

Alle Dubbelfrisss

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Pistolets WIT, BRUIN, MEERGRANGEN of BOULOGNE 5 stuks

van 1,76 voor

en Taksi 1,5 liter Alle combinaties mogelijk 2 pakken naar keuze van 1,90 en 2,30 voor

1,50

1,00

ZATERDAG 4 MEI is onze winkel GEOPEND van 8.00 uur tot 19.00 uur De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 29 april t/m 5 mei 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur


Sport

Berichten

VHM ONK en Belgian Supermoto Cup voor zesde keer in Boekel.

Op zondag 5 mei as. komt het KNMV Open Nederlands Kampioenschap Supermoto voor de 7e keer naar Boekel. Op industrieterrein ‘De Vlonder’ organiseert het jubilerende M.A.C. Mova ’83 de 3e wedstrijd van het kampioenschap in 2013. Dit jaar rijden de Belgische deelnemers ook voor de Belgian Supermoto cup. Onze zuiderburen hebben zeer getalenteerde rijders en zijn dan ook een welkome aanvulling op het programma. Behalve de top-

pers uit Nederland en België komen verder nationale rijders en jeugd aan de start. Ook dit jaar heeft M.A.C. Mova ’83 weer veel moeite gedaan om een uitdagende baan aan te leggen wat dankzij de talrijke vrijwilligers en bereidwillige bedrijven wederom gelukt is. Wij willen daarom op voorhand iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet! Bij M.A.C. Mova ‘83 gaan de rijders om 9.30 uur trainen en omstreeks 12.30 uur

gaan de startlichten voor het eerst uit voor de wedstrijden. De entree voor volwassen is slechts € 7,00 en voor kinderen van 12 tot 16 jaar slechts € 3,50. Hiervoor kunt u de gehele dag van deze spectaculaire en veelzijdige motorsporttak genieten.

A-lijn 1. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 65,97% 2. Heren v.d.Elzen-v.d Heijden 56,94% 3. Hr. en Mw.v.Geffen 53,13% 4/5. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 51,39% 4/5. Mw. de Koning-Hr.Manders 51,39% 6. Hr. en Mw.Vogels 50,69% B-lijn 1. Dames Biemans-v.d.Elzen 63,39% 2. Dames Koster-Verbeek 62,20% 3. Hr. en Mw.Aalbregt 57,14% 4. Dames v.d.Heijden-Onclin 55,95% 5. Mw. v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 55,06% 6. Dames v.Hees-v.d.Oord 53,27% 7/8. Dames v.Berlo-v.Dooren 52,68% 7/8. Heren v.Boxmeer-Reijnen 52,68% 9. Hr. en Mw.v.d.Bosch 51,79% C-lijn 1. Dames Coolen-v.d.Rijt 62,08% 2. Dames v. Lieshout-Pijnenburg 57,50% 3. Hr. en Mw.v.Helvoirt 56,67% 4. Dames v.Delst-de Graaf 54,17% 5. Hr. en Mw. Jansen 52,50% 6. Dames v.d.Berg-Nieuwenhuis 51,67% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen naar Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Springkussens-verhuren.nl 0413-310136 / 06-20657646 Springkussens klein, middel, groot Schmincken Podiumverhuur

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 26 april 1 Brp.Kruter-v.d.Linden 58.85% 2Brp.v.d.Heuvel-v.Gerwen 58.33% 3 Brp.Vogels-Aalbregt 57.29% 4 Brp. v.d.Vondervoort-Lodewikus 55.73% 5 Brp. B de Koning-Manders 51.04% 6 Brp. Biemans-Polman 50.00% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.Sport Ouder-kind toernooi mini’s en aspiranten Op donderdag 25 april was het ouder-kind toernooi voor de mini’s en aspiranten van badmintonclub ’t Veertje. Omdat het leuk is om de hele avond wedstrijdjes te spelen en er maar 4 mini’s waren die deze avonden konden, speelden de mini’s ook 2 wedstrijdjes tegen de volgende groep, de aspiranten. Bij de mini’s waren er deze keer zelfs 2 nummers 1. Hieronder een verslagje van beide winnaars. Hallo ik ben Joëlle Timmers, en zit bij badmintonnen. Ik vond het heel leuk met mijn mama samen het ouder kind tournooi te spelen. We hadden 3 keer gewonnen, 1 keer verloren en 1 keer gelijk gespeeld. Het was heel spannend. We hadden samen met Daniek en haar papa de eerste plaats. Het was erg gezellig. Er waren heel veel

Berichten

kindjes. En er waren ook papa’s en mama’s aan het kijken. Ik hoop dat er weer een ouder kind tournooi komt. Ik vind badmintonnen een hele leuke sport. Groetjes van Joëlle Timmers.

Het badminton was heel erg gezellig. Het was spannend en het ging erg goed. Ik heb samen met papa 3 wedstrijden gewonnen, 1 verloren en 1 gelijk gespeeld. We hebben hard gewerkt en ook veel lol gehad. Uiteindelijk ben ik eerste geworden samen met Joëlle. We hebben allemaal nog een zakje chips gekregen. Wat een bofkonten zijn we toch. Groetjes van Daniek Gielen

Lid worden? Ben jij tussen de 6 en 11 jaar (na de zomervakantie groep 3 t/m 8) en denk je “ik vind het ook leuk te leren badmintonnen” en wil je graag mee doen met het volgend ouder-kind toernooi? Kom dan op de donderdagen na Hemelvaart t/m de zomervakantie mee doen van 18.00-19.00 uur in

Sporthal De Burcht. Trek je sportkleren en sportschoenen aan. Wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt. Je mag 3 keer mee komen doen, daarna willen we graag weten of je lid wordt, maar mag je natuurlijk wel tot de vakantie iedere week komen badmintonnen. Na de zomervakantie ontvang je, omdat je lid geworden bent, een gratis badmintonracket van de club, zodat je vanaf dan je eigen racket hebt (deze aanbieding geldt alleen voor nieuwe jeugdleden tot 12 jaar). Voor meer informatie kijk op onze website www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v.Zutven (trainer, tel. 06-45746662). Tot ziens bij ’t Veertje! Husseltoernooi Op donderdag 2 mei, wordt zoals elke donderdag in de vakantie, voor de senioren en junioren U19 weer een husseltoernooi georganiseerd. Wil jij, als volwassene, kennis maken met badminton, kom dan donderdag om 20.00 uur naar sporthal de Burcht en doe mee. We spelen diverse dubbelwedstrijden waarbij telkens gehusseld wordt van partner en tegenstander. Trek je sportkleren en schoenen aan, wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

De winnaars bij de mini’s tegen elkaar tijdens het ouder-kind toernooi.

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

Bandstoten A: A.Verhofstad - J.v.Asseldonk L.v.Rooy - Th.v.d.Burgt P.v.Duren - J.v.Osch A.Verbakel - T.Arens A.v.d.Burgt - C.v.Sleeuwen A.Verstegen - Ph.v.Zuijlen L.v.Haandel - J.v.Osch

9-11 3-11 19-6 17-14 4-17 6-19 14-10

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Wedvlucht Vitesse vanaf het NoordFranse LAON over een afstand van 266 kilometer. Deelname 277 duiven in konkours, gelost op zaterdag 27 april om 10.35 uur met een kalme NO wind. Eerste prijsduif geklokt om 14.16.13 uur, laatste prijsduif 14.42.55 uur. De uitslag: 1, 8 Comb.v.d.Vossenberg; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1o E.Diepenveen; 9 M.Reybroek.


Schade? Ga naar de specialist.

MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep met room of Proeverij van aspergesoepje, gamba’s pil pil en tartaartje van zalmfilet of 6 escargots met kruidenboter en knoflook of Salade met tomaat, mozzarella en parmaham Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 321526 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl

*** Provençaals ovenschoteltje met kip, tomaat, gestoofde paprika en olijven of Duo van kabeljauw en zalmfilet met saus van safraan of Steak met rode wijnsaus of Scholfilet met persilade, remouladesaus en citroen *** Vacherin van aardbeien, slagroom, vanille ijs en meringues of Kaasplateau of Crema Catalana Zachte crème met citroen en kaneel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Zaalvoetbalvereniging WAC

Het seizoen 2012-2013 zit er op. Er werd door 26 teams, verdeeld in 2 verschillende poules sportief en zo nu en dan pittig gestreden om het kampioenschap van de Rabobank-Cup. Het was een zeer spannende competitie, de teams waren aan elkaar gewaagd, met name in de B-Poule en dit is dan ook terug te zien in de eindstand. in de hoogste klasse, de A Poule, ging het wederom duidelijk tussen de teams van De Schutboom en Donkers/v Lankveld. Café La Compagnie kon nog lange tijd in de buurt blijven, maar moest uiteindelijk toch afhaken. Met name het eerste gedeelte van de competitie liet Donkers/v.Lankveld geen steken vallen en bleek duidelijk de sterkste te zijn. Maar moesten in de onderlinge duels tegen De Schutboom het onderspit delven, wat uiteindelijk resulteerde in het kampioenschap in de hoogste klasse voor het team van De Schutboom. Voor Café Gij & ik was het doek al reeds eerder gevallen. Met slechts 4 punten uit 23 wedstrijden waren zij al gedegradeerd naar de B-Poule. Toch wilde men in deze laatste

Berichten

wedstrijd nog eens alles geven en hiermee een stunt uithalen. iets wat hen dan ook voor ieders verbazing lukte. Er werd van Van Haandel Metaal verrassend gewonnen met 4-5. Ook het team van Oostendorp/Otten/v.Boekel was reeds zeker van degradatie en vond het mooi geweest. Dit resulteerde dan ook in een 2-11 nederlaag tegen het team van Dakdekkers Jacobs. in de B-Poule moest op de laatste speeldag nog worden bepaald wie de kampioen werd en promoveerde naar de A-Poule. Het team van V&T Metaal moest aantreden tegen de nummer laatst, het team van Slecoma. Er moest gewonnen worden, aangezien zij slechts één punt voorsprong had op Midicentrum Stender die na deze wedstrijd moest aantreden tegen Biemans Komkommers. De eerste speelhelft ging redelijk gelijk op en Slecoma gaf zich niet zomaar gewonnen, wat resulteerde in een magere voorsprong van 2-1 in het voordeel van V&T Metaal. Echter, in de 2e helft gaf zij een tandje bij wat Slecoma niet meer kon belopen. De eindstand werd met 5 doelpunten verschil, met 8-3 winnend afgesloten, wat resulteerde in het

kampioenschap voor V&T Metaal. Zij zal het volgende seizoen aantreden in de hoogste klasse. Dat het de laatste speeldag van de competitie was en er voor sommige teams niets meer viel te halen was af te zien in de eindstanden. Zo waren er uitslagen te zien van o.a.: 2-11, 3-8, 2-9, 8-2, 17 en 14-3. Al deze uitslagen resulteerde op deze laatste competitiedag in een doelpuntentotaal van maar liefst 106 goals. Topscorer in de A-Poule is, evenals in de voorgaande 2 seizoenen, S. Vogels van het team van De Schutboom met 53 doelpunten uit 24 wedstrijden. Gevolgd door de nummer 2 L.v.d.Boogaard met 33 doelpunten. in de B-Poule was J.v.d.Rijt verreweg de topscorer met 47 doelpunten uit 24 wedstrijden, gevolgd door nummer 2 T.Klokgieter met 30 doelpunten. Hierna volgen nog de finalewedstrijden van de bekerronde. in de kwartfinales zijn de top 8 van Poule A nog allemaal vertegenwoordigd, met uitzondering van de nummer 3 Café La Compagnie. Met in deze kwartfinale het zeer belangrijke duel tussen de nummer 1 en de nummer 2, De Schutboom en Donkers/v.Lankveld. Voor het team van De Schutboom de mogelijkheid de Dubbel te winnen, die het vorige seizoen werd gewonnen door Donkers/ v.Lankveld. De finale van de bekerronde zal plaatsvinden op maandag 13 mei, waarna onder het genot van een hapje en een drankje met, na verwachting ruim 150 aanwezigen, het seizoen wordt afgesloten. Terugkijkend kunnen we concluderen dat het een mooi en sportief seizoen is geweest met mooie en spannende momenten. Het bestuur wil dan ook alle mensen van de organisatie en scheidsrechters bedanken voor hun inzet! Uitslagen 22 april: G&K Schilder - De Schutboom 0-2 OOv.Boekel - Dakdek.Jacobs 2-11 v.Haandel Metaal - Café Gij & ik 4-5 Tielemans Groente - Autocentrum 3-8 V&T Metaal - Slecoma 8-3 Midic. Stender - Biemans Komkom. 5-0 Snackpoint LC - Betech BV 14-3 v.d.Aa Klus - Elreka Hek 2-6 TK ‘t Stuupke - Garage v.Haandel 2-9 Torpedo TUB - Quick-Hedge 1-7 Donkers/v.Lankveld - AVB Asbest 1-0 Café LC - Café ‘t Menneke 8-2 Eindstand Poule A: 1. De Schutboom 70 pnt.; 2. Donkers/ v.Lankveld 63; 3. Café La Compagnie 49; 4. G & K Schilderwerken 44; 5. Dakdekkersbedrijf Jacobs 43. Eindstand Poule B: 1. V & T Metaal 52; 2. Midicentrum Stender 51; 3. Elreka Hekwerken 46; 4. Garage v.Haandel 46; 5. Betech B.V. 41.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656.

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------GRATiS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

TE KOOP zijdehoenders 4 maanden oud, gashaard, grenen kastje + fietsstandaard. Tel. 0492-325176. -------------------------------------------------SOLEX VERHUUR Rooi Sint-Oedenrode. Met familie, buurt of zomaar met vrienden? 0413 475355 of 06 20069586, www.solexverhuurrooi.nl. --------------------------------------------------

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

TE KOOP De Biezen 32 - Venhorst VRIJSTAANDE WONING

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Prijs van € 285.000,00 KK Meer info zie: www.funda.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisse-

A l l e r h a n d e lende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten € 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond € 9.25 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu --------------------------------------------------

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

JOOP VAN DEN ELZEN I N S TA L L AT I E T E C H N I E K * Centrale verwarming * Loodgieterswerk * Riool ontstoppen

Odiliapeel 0413-274590 06-53790682

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

E L E K T R O T E C H N I E K

i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

uitslag op alle bestratingen. ◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4

- Verhuur van puiN- & AfVALcONTAiNERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOp- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNg van diverse soorten zAND. - BESTRATiNgEN met of zonder materiaal.

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

ROLGORDiJNEN, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale JALOEZiëN van kunststof, aluminium, hout of textiel op maat. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. `

A l l e r h a n d e Op zoek naar THUiSZORG bel dan ViTA THUiSZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

Dogz@work

Hondentrainingen Venhorst

-Basiscursus (puppy) -gevorderden -Freestyle

www.hondentraining-venhorst.nl 06-13700532

GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. --------------------------------------------------

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

HONDENTRIMSALON

DINO Greetje van de Hoogen donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Even niet zo lekker in je vel? Coachingpraktijk de Vlinder helpt je weer op weg. www.coachingdevlinder.com, tel. 0652461845, Venhorst. ------------------------------------------------TE KOOP Boomerpup, reutje Malthezer x Shih Tzu, geënt en ontwormd. Geboren 16-01-’13, bijna zindelijk, woont in huis.

Monique Huggers • Gediplomeerd trimster Statenweg 43 • Aangesloten bij de ABHB 5428 GD Venhorst • Ook ‘s avonds geopend 06-13790532 • Verkoop voeding & snacks www.trimsalon-huggie.nl

Moederdagaktie:

Nieuwe set nagels gel of acryl

A l l e r h a n d e Wij zoeken voor deze vrolijke pup een lief baasje. Prijs overeen te komen. Fam.Klijs, tel. 0492-325519, b.g.g. 06-13471248. --------------------------------------------------

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Uitslag eindemaand toernooi april 2013. 1 Cor Constant; 2 Henk v.Haandel; 3 Frans de Bruin; 4 Lenie Cootjans; 5 Jan v.Kilsdonk; 6 Toon v.d.Boogaard; 7 Wim v.Hees; 8 Riek Hurkmans; 9 Mari v. Haandel; 10 Henk v.Vorst; 11 Toon Constant; 12 Jo v.d.Braak; 13 Ad Houtman; 14 Dora v.Berloo; 15 Karin v.d.Ven; 16 Har-

Te Koop ASPERGES (ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

Boekel’s Welzijn

(incl. verlenging)

Normaal € 50,= NU €

rie v.Doren; 17 Jan v.Dijk; 18 Tonnie v. Logten; 19 Jos v.d.Boom; 20 Grard School; 21 Dinie Houtman; 22 Antoinette Swinkels; 23 Nellie v.Hees; 24 Jan v.d. Elzen Neerbroek; 25 Toon Verhofstad; 26 Betsie v.Doren; 27 Sjef v.d.Vondervoort; 28 Toos Verhofstad; 29 Annie Peters; 30 Anneke v.d.Elzen; 31 Maria School; 32 Harrie Donkers; 33 Jos v.Haare; 34 Martha v.Moorsel; 35 Harrie Coppens; 36 Leen Emonds; 37 Henk Vesters; 38 Gerarda v.d.Ven; 39 Truus v.d.Vondervoort; 40 Mientje Coppens; 41 Jo Bijvelds; 42 Fien Geerts; 43 Jan v.Haandel; 44 Martien v.Doren; 45 Tonnie Vesters; 46 Jo Hendriks; 47 Harrie Jans-Beeke; 48 Frans v.d. Laar; 49 Miet v.Dijk; 50 Pieter v.Doren; 51 Piet v.d.Braak; 52 Sjaan v.Doren; 53 An v.Asseldonk; 54 Berta Bevers; 55 Johanna v.d.Elzen; 56 Nelly v.Moorsel.

30,=

Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd

Voor meer informatie: 06-43085124

www.boekelswelzijn.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van rug- of nekklachten?

Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, rugklachten, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan ViTATHUiSZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

TE KOOP diverse brommers en snorbrommers Vespa Si in verschillende kleuren en prijsklassen v.a. ₏ 245,00. Deze brommers verkeren allemaal in prima staat en zijn goed voor jaren rijplezier. Tevens een z.g.a.n. Vespa CiAO mix. Te bevragen tel. 06-51055647, Erp. ------------------------------------------------Luiertaarten en kraamcadeau’s. Kom 9 mei naar Boekel Rond Uit! Of kijk alvast op www.detuttelaar.nl -------------------------------------------------

Evenementenkalender 23 mei: Boekelse reĂźnie 24 mei: Scholenoptocht en Poolse avond 25 mei: Boekels Volksfeest 26 mei: kringildedag

TE HUUr

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STucADOORSBEDRijf Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

200 m bedrijfs-/ opslagruimte in Venhorst. Lang 27 m, breed 7 m, hoog 6 m met aan beide zijden elektrische roldeuren. Inlichtingen: J.Verstegen tel. 0621871816 Voor vakkundig onderhoud en slijpen van uw gazonmaaier en tuingereedschap tegen redelijke prijzen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. willy van de Valk, Burgt 13, Boekel.

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

ARIE V.D. BROEK MONTAGEBEDRIJF

voor ONDERHOUD, SERVICE en REPARATIES aan sanitair, riolering, dakwerk, zinkwerk, waterleiding en voor KEUKENMONTAGE. Tel. 0492-323324 - b.g.g. 06-22479185


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Jonge man, 36 jaar, uit Boekel, zoekt vrouw, 20-35 jaar, voor vriendschap met mogelijkheid tot relatie. Om samen leuke dingen te doen, zoals wandelen, bioscoopbezoek, uit eten e.d. Ben jij degene die ik zoek? Reageer dan met foto via hartendief@gmail.com. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

v.Oor sch ot

DAKWERKEN

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Do oren

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

VAN DEN ELZEN Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Elzen

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOuWBEDRijf

VanELEKTROTECHNISCH den

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - installatie - Ventilatietechniek en Riolering

STUKADOORSBEDRIJF

elektrotechniek

van der Ven

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATiS OpgEHAALD EN THuiSBEzORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------AUTORiJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl

Rombout

GASVULLiNGEN van: Campinggaz, DiN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------KOPiEER- en PRiNTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOuWSTOffEN- HOuTHANDEL mAcHiNALE HOuTBEWERKiNg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 pS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


komt in actie tegen kinderkanker!!!

De gehele maand mei, organiseren wij iedere vrijdag BEnEFiETaVonDEn voor stichting kika. Daarmee dragen wij een steentje bij aan het bouwen van het PrinsEs MaxiMa CEnTrUM Voor kinDEronCologiE. wat houdt deze actie in?

Voor slechts € 24.50 p.p.* (waarvan € 5.00 wordt gedoneerd aan kika)

kunt u 21/2 uur lang onbeperkt genieten van een UiTgEBrEiD BUFFET met warme griEksE gErECHTEn, een gevarieerd salaDEBUFFET en overheerlijke zoETE lEkkErniJEn.

Het buffet is geopend tussen 18.00 en 21.00 uur. (kinderen tot 12 jaar € 1.50 per levensjaar, prijzen zijn exclusief drank)

Hiermee steunen wij stichting kika. Helpt u ons ook mee? reserveren is vereist.

0492-774341

Volkelseweg 7 - 5427 ra Boekel www. restaurantasteria.nl Facebook.com/grieksrestaurantasteria

Druk- en zetfouten voorbehouden