27e jaargang nr 39; 3 april 2013

Page 1

Dorps- en Gildefeesten

27e Jaargang nr. 39 - 3 april 2013

donderdag 23 t/m zondag 26 mei 2013

in een grote tent aan de Bernhardstraat - www.gildefeestenboekel.nl

Het gilde bezoekt de Boekelse scholen. Op maandag 8 en dinsdag 9 april zal een delegatie van gilde St. Agatha de vier basisscholen van de gemeente Boekel bezoeken. Er zal aan de leerlingen van de groepen 5 en 6 de geschiedenis en de tradities van het gilde in het algemeen, en van gilde St. Agatha in het bijzonder, worden uitgelegd. Op dinsdagmiddag 9 april zullen zij kennismaken met het vendelen en het trommelen op de schoolpleinen van de Octopusschool in Boekel en de Corneliusschool in Venhorst. Tijdens het Dorps- en Gildefeest zal op vrijdagmiddag 24 mei een scholenoptocht door Boekel worden gehouden. Alle leer-

lingen van groep 5 en 6 zullen dan, verkleed als gildebroeders en gildezusters, in gildeoptocht door Boekel lopen. Na de meivakantie zullen de voorbereidingen voor deze optocht op de scholen beginnen.

¿Qué Pasa? GAAT PASSION 2014 DOEN

Heeft u afgelopen donderdag ook zo genoten van The Passion in Den Haag? Maar liefst 2,3 miljoen tv-kijkers stemden af op Nederland 1 en meer dan 20.000 mensen

waren live aanwezig! De leden van de band ¿Qué Pasa? zaten wederom met veel beleving voor de buis en zij lopen al langer met het plan deze moderne uitvoering van het lijdensverhaal van Jezus Christus zelf op de planken te zetten. Er is inmiddels gebrainstormd, contacten lopen en besprekingen zijn geweest, maar wegens de volle agenda van de bandleden zat een opvoering in 2013 er niet in. Maar….. The Passion op zijn ¿Qué Pasas? gaat er volgend jaar zeker komen! In het komende jaar zullen regie, nummerkeuze, draaiboek, locatie, licht, geluid, decor, muzikale gasten, etc, etc, tot in detail uitgewerkt worden en zullen de repetities hiervoor starten. We houden u op de hoogte, want dit enerverende spektakel mag u absoluut niet missen!!!

Evenementenkalender 6 april: Brandweerwedstrijden 20 en 21 april: Venhorst Creatief

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

verzekeringen

Inleveren copy en advertenties: De Vlonder 10, Boekel - St. Josephplein 15, Venhorst. Copy inleveren tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140, fax 0492 324245 email: boekel-venhorst@planet.nl

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; Apotheek Medipark, Hyacintstraat 3B, Uden, 0413-267843) Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 10, 5340 BE Oss, tel.: 0413-381818 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 6 april: Octaaf van Pasen. 15.00 u Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Petrus mmv dameskoor Sint Agatha Helmus v.d.Valk, Arnoldina v.d.ValkPenninx, overleden fam.v.Boerdonk, Drea en Frans v.Zeeland en Joëlle. 17.30 u Vormselviering mmv koor Deux Bornes Bertha Vesters-Bijvelds; Toon v.d. Burgt; Frans Ketelaars, opa v.Nick Ketelaars; opa en oma v.d.Elzen en opa en oma Smits; Lies v.Kessel-v.d. Berg, oma van Thomas v.Kessel; oma Hanenberg, ome Egbert, neef Frank en opa en oma v.Doorn; Cor en Marietje, de opa en oma van Kim Nabuurs; oma v.d.Broek en opa en oma Heinrich; opa Chris Delisse en oma Drieka v.Lankveld; oma Bouwmans en oma v.Kempen; Bert v.Haandel, opa van Lis Manders; Albert Janssen, Peter Rovers, Danique Rovers; Piet Slits, opa v.Jelle; oma Anny Bexkens-v.Eldonk; oma Miet Timmers-v.Lankveld; opa Antoon v.d.Munckhof en opa Martien v.Kessel; opa Jan, opa Cor, ome René en Elle Manders; opa en oma v.d. Broek, opa en oma Manders en tante Mia Verstraten; opa Wim v.d.Vossenberg, oma Andrea en opa Toon Hoe-

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

venaars; Jan Bouw, opa van Jesper; opa en oma Sjef en Anna v.d. Broek en neefje Gerwen v.Duijnhoven van Kelly v.d.Broek; Bertus Verbrugge en Fien v.Schijndel, opa en oma van Koen Verbrugge; opa Cees Mermans en kleine oma Koosje; Tjeu en Mien Arts, opa en oma van Denise; opa Martien v.d.Elzen en tante Jolanda Rijkers- v.d. Poel; Johanna v.d.Broek-v.d.Heijden en Harrie Swanenberg, oma en opa van Sam Swanenberg; oma Nelly DonkersPenninx en peetoom Kees v.Boerdonk. Zondag 7 april, 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen): 10.30 u mmv mannenkoor Sint Agatha. Hannie Cillekens-Peters (mnd. ged.); familie Coppens-v.Grinsven; Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer (mnd. ged.); Annie v.d.Biggelaar-Le Blanc; overleden ouders Schepers-Verhoeven; Henk en Daat Ossendrijver; Gerrit Vos (vwg. verjaardag) en overleden familie Vos-Crooymans; Martinus v.d.Burgt en Johanna v.Lankveld, Ans de dochter en Piet de schoonzoon; ter ere van de heilige Agatha om genezing. Maandag 8 april, Hoogfeest Maria Boodschap: 10.30 u Aankondiging van de Heer (van 25 maart) Voor de zieken van onze parochie. Woensdag 10 april: 19.00 u Marinus en Mien HoevenaarsGabriëls; Grard v.Moorsel en Mina v.Moorsel-v.Duijnhoven (vwg. sterf-

dag); ter ere van de heilige Agatha om genezing; Adriaan v.d.Broek en overleden familie.

OVERLEDEN: Volkel: 26/3 Hennie Manders 76 jaar

VORMSEL: Op zaterdag 6 april zal, tijdens de vormselviering in de St.Agathakerk, door bisschop Mgr. Drs. A. Hurkmans aan 41 kinderen uit Boekel en Venhorst het heilig Sacrament van het Vormsel worden toegediend.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 6 april, 19.00 u + Zondag 7 april, 10.00 u: Piet v.Haandel en Wilhelmina de Groot; Marie-Therèse Raaijmakers; Frans en Dina v.d.Linden (vwg. jgt).

Aanbiedingen donderdag 4 t/m woensdag 10 april:

BOEKELSE APPEL-CITROENVLAAI VERRASSEND LEKKER € Nieuw!

ZEEBONK PITTIG MEERGRANENBROOD Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

9.50 80 € 1. 00 € 11.

Bij uw bezoek aan onze winkel krijgt u weer een nieuwe kwartetstempel.

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Acolythen en Lectoren: Zaterdag 6 april: 19.00 u Tim en Niels Hoogeveen Mw.Rooijackers Zondag 7 april: 10.00 u Wil v.Oort-Theo Hoogeveen Mw.Theunissen-Hr.v.d.Wiel Donderdag 11 april: 19.00 u Martinise

In dit weekend van Beloken Pasen wil ik graag iedereen bedanken voor hun inzet met Pasen.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven dat wij van u hebben mogen ondervinden na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Cor bevers

Het heeft ons heel goed gedaan.

Een bijzondere dank aan Dr. Arts en medewerkers van Brabant-Zorg Venhorst, maart 2013

Stina Bevers-Hendriks Kinderen en kleinkinderen

Sloepie Disco!!!

Zondag 7 april m.m.v. Magic Power. Entreeprijs € 1,00. Iedereen vanaf groep 6 tot en met 13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom. Let op aanvang 18.30 uur plaats: mfc de Horst te Venhorst wanneer: zondag 7 april 18.30-20.30 uur wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13jaar kaartjes: geen voorverkoop, aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten! discotheek: dj Magic Power speciaal: lekker swingen organisatie: leiding en bestuur sloepie info: 0492-352326

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 12 maart 2013 Dochter van en

Ilse

Martijn Doedée Mariëlle Huijbers

Veenpluis 18, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 april

500 gram Rundergehakt + 4 saucijzen Gehakt cordon bleu Two ribs LAMSKOTELETJES MET COURGETTE EN RODE UI UIT EIGEN KEUKEN

Varkenshaas

Broodje gemak

per stuk

in satésaus

€ 295

300 gram

Maandag 8 en dinsdag 9 april

Braadworst

HOH 500 gram

Kipspiesen gegaard 4 stuks

Gehaktballen

elke 4e

€ 450

€ 595 4 stuks voor € 600 100 gram voor € 395 samen voor

VLEESWARENTRIO 100 gr. grillworst 100 gr. leverkaas 100 gr. ontbijtcervelaat

€ 395

samen voor

Woensdag 10 april

€ 325 € 595

GRATIS

Gehakt

HOH

500 gram

Kipspiesen gegaard 4 stuks

Gehaktballen

elke 4e

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 295

keurslager

€ 595

GRATIS


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 5 april GFT-afval/Groenbak vrijdag 12 april Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Bezoekers die een afspraak hebben gemaakt kunnen buiten de openingstijden om aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✠Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

âœ

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 27-03-2013 Verloren: - portemonnee zwart met 60 euro, rijbewijs, basic fit pasje - kentekenplaat auto 80 RG GT personenwagen Peugeot 206 - zwarte portemonnee met rijbewijs, bankpasjes, tankpas, contant geld - zwarte omafiets, Old Dutch - 3 sleutels: 1 fietssleutel, 1 veiligheidsslot, deursleutel - blauwe boxershort en wit hemd in plastic zak - bruine portemonnee met rijbewijs, pacemaker, kaart, ziekenfondsplaatje - zwarte portemonnee met 50 euro, pasjes van: bank, Supercoop, Boerenbond, Van Rijbroek Gevonden - sleutelbos met 2 sleutels en 2 zilverkleurige hartjes - leesbril

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. (U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

ROOKVERBOD IN BOSSEN EN NATUURGEBIEDEN Van de regionale brandweer is een waarschuwing ontvangen in verband met brandgevaar vanwege de droogte. Om deze reden brengen wij u in herinnering dat het college op basis van artikel 2:18 van de Algemene plaatselijke verordening een rookverbod voor de bossen en natuurgebieden in de Gemeente Boekel heeft ingesteld tussen 1 april en 1 oktober van een kalenderjaar.

Stookmeldingen: nu even niet Vanwege de droogte worden er tot nader bericht ook geen stookmeldingen geaccepteerd. In de weekbladen en op de website van de gemeente Boekel kunt u lezen wanneer dit wel weer het geval is.

E-Fiets trainingsdag 22 april 2013 De gemeente Boekel nodigt u uit voor een E-fiets trainingsdag op maandag 22 april 2013. Deze interessante en gezellige dag is speciaal voor fietsende senioren georganiseerd, in samenwerking met de Fietsersbond, SOAB en de Provincie Brabant. Op deze


Gemeenteberichten dag krijgt u allerlei informatie en tips om veilig en plezierig te blijven fietsen. Tevens kunt u kennismaken met de E-fiets (fiets met elektrische trapondersteuning) en/of verschillende E-bikes uitproberen.

Met deze E-fiets trainingsdag wil de gemeente een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en het plezier van fietsende senioren in Boekel. De fiets blijft namelijk een snel, gezond en sportief vervoermiddel. De fiets is handig om boodschappen te doen, een bezoekje af te leggen of een lekker tochtje te maken in de natuur. De gemeente Boekel, de Fietsersbond, SOAB en de provincie Brabant bieden u de mogelijkheid om gratis aan de E-fiets dag deel te nemen.

U krijgt: • Een gezellige en leerzame dag • een fietskeuring door een fietsenmaker • de mogelijkheid om E-fietsen uit te proberen • beweegoefeningen voor thuis door beweegdocent • proefnummer VogelVrije Fietser • ‘E-bike wijzer’ • de brochure ‘Het recht van de sterkste’ • een uitgebreide informatiemap • een fietstocht door Boekel • koffie en thee en een verzorgde lunch

Deelname aan de E-fiets dag in Boekel op maandag 22 april 2013 Naam: ........................................................................................ AANMELDING:

Adres: ........................................................................................ Postcode: ................................................................................... Woonplaats: ............................................................................... Leeftijd: .....................................................................................

Geslacht: .................................................................Man/Vrouw

Ik ben van plan te komen met (graag aankruisen wat van toepassing is):  Gewone fiets  E-bike (fiets met elektrische trapondersteuning)

Om deel te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat u WA-verzekerd bent. Heeft u een WA-verzekering:  Ja  Nee

Wilt u dit ingevulde formulier terug sturen naar de Fietsersbond naar onderstaand adres? U hoeft geen postzegel te plakken.

Fietsersbond T.a.v. Fietsschool Antwoordnummer 4309 3500 VE Utrecht

Hoe ziet de E-fiets dag eruit? U komt op uw eigen fiets of e-bike naar de cursus. Na ontvangst krijgt u een presentatie over de E-bike. Vervolgens kunt u verschillende e-bikes uitproberen en uw fietsvaardigheid op een parcours oefenen en vinden er reactie- en balanstesten plaats. Na de lunch gaan we een korte fietstocht door Boekel maken. De ervaring leert dat deze cursusdag leerzaam, interessant en gezellig is. Waar en hoe laat? Datum: maandag 22 april 2013 Locatie: Nia Domo Tijd: 8.45 - 14.30 uur (inclusief lunch)

Meer informatie of aanmelden U kunt zich tot maandag 15 april aanmelden via de website van de Fietsersbond, www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen. Heeft u geen internet? Dan kunt u de onderstaande antwoordstrook gebruiken.

Er zijn maximaal 35 plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan! U ontvangt nog bericht, als u geplaatst wordt voor deze informatiedag.

VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN DONKSTRAAT - STATENWEG De gemeente Boekel start maandag 8 april met het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen in de Donkstraat en een gedeelte van de Statenweg. Het werk is aangenomen door aannemer Vissers-Ploegmakers uit Erp. De aannemer zal volgens planning op maandag 8 april beginnen, de werkzaamheden duren conform planning 1 week. Op de kruising Waterval - Donkstraat Statenweg ter hoogte van het voetbalveld van Boekel Sport wordt een plateau aangebracht en de kommaatregel wordt op de Statenweg aangebracht. Tijdens de werkzaamheden van 18 tot en met 22 februari wordt de Statenweg ter hoogte van de werkzaamheden voor alle verkeer afgesloten. Het autoverkeer wordt omgeleid middels bebording vanuit Boekel via de Arendstraat naar Huize Padua en via de kluisstraat en Langstraat richting Venhorst. Het fietsverkeer wordt over het werk geleid. Gedurende de werkzaamheden is er enige overlast als gevolg van de opgebroken weg. Wij zullen de overlast tot een minimum beperken maar vragen hiervoor wel uw begrip.

VERKEERSREGELAAR OF VERKEERSBEGELEIDER BIJ EVENEMENTEN? Er worden in onze gemeente met enige regelmaat evenementen georganiseerd waarbij tijdelijk wegen afgesloten (moeten) worden. Het is niet altijd duidelijk wanneer de inzet van verkeersregelaars nodig of die van verkeersbegeleiders voldoende is. Hieronder een korte uitleg.

Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers Een verkeersregelaar/evenementenverkeersregelaar kan worden ingezet bij evenementen en tijdelijke verkeersmaatregelen. Zij worden opgeleid onder verantwoordelijkheid van de politie, zijn bevoegd om stoptekens te geven en worden aangesteld door de burgemeester. Een evenementenverkeersregelaar werkt onder toezicht van de politie. De politie adviseert de gemeente dan ook


Gemeenteberichten als het gaat over de inzet van verkeersregelaars.

Verkeersbrigadiers regelen het verkeer op een vaste plaats, zoals bij een school.

Verkeersbegeleiders Verkeersbegeleiders hoeven niet opgeleid te worden en worden ook niet aangesteld. Zij worden bij evenementen ingezet bij de afsluiting van wegen. Een verkeersbegeleider wijst weggebruikers de weg, wijst hen op eventuele omleidingsroutes en geven tekst en uitleg over het evenement. Zij mogen géén stoptekens of andere tekens aan het verkeer geven.

Verkeersbegeleiders! Bij nagenoeg alle evenementen in de gemeente Boekel kan worden volstaan met verkeersbegeleiders. Vrijwilligers uit uw eigen organisatie, ouders van deelnemende kinderen, bereidwillige buren, vrienden of familie …

Wanneer wél verkeersregelaars? Als u een evenement organiseert waarbij het verkeer geregeld moet worden in verband met de veiligheid van deelnemers en weggebruikers. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan grotere evenementen zoals de Electroworld toertocht die jaarlijks wordt georganiseerd.

MANTELZORGPAS EN -MAP IN NOORDOOSTBRABANT BESCHIKBAAR Op dinsdag 16 april van 19.00 -21.00 uur en op 25 april van 13.30 -15.30 organiseren Zorgkantoren Coöperatie VGZ samen met De Mantelzorgwinkel, BrabantZorg en Thuiszorg Pantein een voorlichtingsbijeenkomst over de mantelzorgpas. Tevens kan men op dat moment de beschikking krijgen van een pasje.

Wat is een mantelzorger Als u voor iemand zorgt in uw familie of naaste omgeving met een chronische ziekte of beperking dan bent u een mantelzorger. Eén van de knelpunten die mantelzorgers ondervinden is het risico van acute uitval. Zij maken zich ernstig zorgen voor het geval zij plotseling uitvallen en er geen vervanging is geregeld voor de inzet die zij plegen. Om deze stress bij mantelzorgers te verminderen is de zogenaamde mantelzorgpas ontwikkeld. Deze pas, formaat bankpasje, met daarop twee telefoonnummers, zorgt ervoor dat er meteen hulp wordt ingeschakeld.

Met Mantelzorgpas een rustiger gevoel Op de pas vermeldt de mantelzorger de naam en het telefoonnummer van degene die hem/haar vervangt in het geval de mantelzorger plotseling uitvalt. Hierdoor wordt de zorg bespreekbaar gemaakt en kan een achterwacht georganiseerd worden. Ook is er een map waarin de mantelzorger alle belangrijke informatie en dagelijkse gewoontes van de zorgvrager bijhoudt. Een vervanger kan hierdoor makkelijker inspringen en weet waar hij terecht kan voor ondersteuning.

Uitrol De mantelzorgpas wordt gefinancierd door de Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Het pasje is beschikbaar voor alle mantelzorgers. Ook als u NIET bij VGZ verzekerd bent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Door het succes met de mantelzorgpas zetten onze zorgkantoren zich in voor verdere uitrol van de mantelzorgpas

naar onze andere zorgkantoorregio’s.

Aanmelden bijeenkomst en pasje Wilt u graag een pasje ontvangen dan kunt u contact opnemen met De Mantelzorgwinkel in Uden telefoon: 0413 - 334 780 of via info@demantelzorgwinkel.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor één van de bijeenkomsten. De toegang is gratis. De bijeenkomst van 16 april wordt gehouden bij het Raadhuis aan de Markt 1 te Veghel, en op 25 april word deze gehouden bij Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32 te Uden. GEACTUALISEERDE “INVENTARISATIELIJST WAARDEVOL GROEN” VASTGESTELD Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 2013 de geactualiseerde “Inventarisatielijst Waardevol Groen” heeft vastgesteld: Deze geactualiseerde “Inventarisatielijst Waardevol Groen” is op verzoek in te zien bij de balie van de gemeente Boekel. Ook is deze te raadplegen via www.boekel.nl.

De geactualiseerde “Inventarisatielijst Waardevol Groen” treedt in werking op 3 april 2013. VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE BOEKEL VASTGESTELD Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 2013 de Verordening Starterslening gemeente Boekel heeft vastgesteld: Deze verordening is op verzoek in te zien bij de balie van de gemeente Boekel. Ook is deze te raadplegen via www.overheid.nl.

De verordening treedt in werking op 3 april 2013.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Systolé (bevolkingsonderzoek zuid ) voor het innemen van een standplaats met een onderzoekswagen voor onderzoek naar borstkanker van 15 april 2013 tot en met 31 mei 2013 (verzenddatum 28 maart 2013); - Stichting Comité Boekel-Venhorst voor het organiseren van de viering van Koninginnedag op 30 april 2013 (verzenddatum 27 maart 2013); - MAC Mova ’83 voor het organiseren van het Open Nederlands Kampioenschap Supermoto op 5 mei 2013 (verzenddatum 27 maart 2013). Verleende ontheffing aan: - MAC Mova ’83 voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Supermoto op 5 mei 2013 (verzenddatum 27 maart 2013).

Bezwaren: Tegen het eerste besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Tegen de overige besluiten kan binnen diezelfde periode bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Boekel.


Gemeenteberichten Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 2 april 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van twee sleufsilo’s Locatie : Berkhoek 1, Boekel Datum ontvangst : 20 maart 2013 Voor

: activiteit bouwen en omgevingsvergunning beperkte milieutoets; het verlengen van een bestaande biggenstal Locatie : Waterdelweg 22, Boekel Datum ontvangst : 21 maart 2013 Voor

tilatieschoorstenen Locatie : Schepersdijk 4a, Venhorst Datum ontvangst : 21 maart 2013

Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een werktuigenloods Locatie : Rietven 1b, Boekel Datum ontvangst : 26 maart 2013 : activiteit bouwen; het bouwen van een veranda Locatie : Sint Josephplein 13, Venhorst Datum ontvangst : 26 maart 2013

Voor

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met (de organisatie van) het Open Nederland Kampioenschap Supermoto op industrieterrein De Vlonder in Boekel.

In verband hiermee wordt op zondag 5 mei 2012 een gedeelte van industrieterrein De Vlonder en Neerbroek van 7.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voor deelnemers aan en bezoekers van de wedstrijden.

De wegen worden afgesloten met dranghekken.

Boekel, 2 april 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

: activiteit bouwen; het plaatsen van twee ven-

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 19 maart jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Beslissing op bezwaarschrift tegen tijdelijke standplaatsvergunning op 10 februari 2013 Tegen de tijdelijke ontheffing voor het hebben van een standplaats op het St. Agathaplein op 10 februari 2013 is een bezwaarschrift ingediend. Degene die het bezwaar heeft ingediend is geen belanghebbende. Het bezwaar wordt daarom nietontvankelijk verklaard.

Subsidieaanvragen Dorps- en Gildefeesten en Stichting Bomen Boekel Het college heeft besloten om enkele subsidieaanvragen die niet voldoen aan het gestelde in het verordening af te wijzen.

Transformatieplan van AWBZ naar Wmo Deel 1 Het eerste deel van het ‘Transformatieplan van AWBZ naar Wmo’ is door het college vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Hierin geven de 12 samenwerkende gemeenten in de Transitie AWBZ aan hoe zij het sociale domein en de Wmo in willen richten. Pilot in het kader van de Transitities AWBZ en Jeugdzorg: Versterken verenigingen voor kinderen met structuurpro-

blemen De gemeente Boekel start een pilot om kinderen die vanuit de AWBZ begeleiding ontvangen, deel te laten nemen aan Boekelse verenigingen. De kinderen en de betrokken verenigingen worden daarbij begeleid. Hieruit willen we leren welke ondersteuning nodig is om ook deze kinderen deel te laten nemen aan het verenigingsleven. Deze pilot is geïnitieerd met het oog op de nieuwe taken die vanuit de Transities AWBZ en Jeugdzorg naar de gemeente komen.

Bomenkap Statenweg Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten tot het om en om kappen van een boom uit de bomenlanen langs de Statenweg

Raadsvoorstel voor vaststelling van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) Gemeente Boekel Het college stelt de Raad voor om de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren vast te stellen.


Feestelijke opening Hair 2Day in Boekel

Graag wil ik u uitnodigen om kennis te maken met mijn salon. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op zaterdag 6 april tussen 15.00 en 18.00 uur. De koffie staat klaar.

Actie maand april: Bij een kleur- en knipbehandeling GRATIS een verzorgende shampoo. Knippen â‚Ź 12,50 / Kleuren vanaf â‚Ź 20,00

Hair 2Day, Lieke van Haandel - Kwartellaan 23 - Boekel - 06-13771888


BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 9 april wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

BOEKEL IN OUDE KRANTEN Bron: heemkundekring Sint Achten op Boeckel Uit: Zuid Willemsvaart Boekel, 13 september 1917 De eerste bedevaart onzer parochie in processie naar het naburige genadeoord van O.L. Vrouw te Handel is luisterrijk geweest. Nog nimmer zagen wij zulk een talrijke schare van ruim 1000 pelgrims en zulke prachtvolle processie binnen deze

door God bevoorrechte plaats. In één woord pastoor de Raad met zijn parochianen hebben eer van dezen eersten stap en vermeerderen met de vele processies die reeds kwamen en nog te verwachten zijn de glorie van de Moeder Gods, de “Koningin des Vredes”en werken zoodoende mede aan den groei en den bloei van deze bijna zeven eeuwen oude vermaarde bedevaartplaats. Kijk voor meer oude nieuwtjes: www. Boekel700.nl

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

AKTIVITEITEN KALENDER 2013 Donderdag 11 april Fietstocht verder elke 1e donderdag van de maandag. Dinsdag 16 april Scootmobieltocht elke 3e dinsdag van de maand. Woensdag 17 april Prijsuitreiking kaarten. Vrijdag 26 april Prijsuitreiking van al het biljarten. Vrijdag 10 mei Wandelen in het kader van 700 jaar bestaan Boekel. Woensdag 15 mei Bedevaart uitnodiging volgt. Woensdag 12 juni Klootschieten. Woensdag 26 juni Reis uitnodiging volgt. Dinsdag 13 augustus Dagfietstocht. Woensdag 21 augustus Jeu de boules Maandag 2 september Biljartcompetitie, bandstoten, libre, driebanden. Woensdag 4 september Kaarten 2x 15 weken. Donderdag 5 september Kienen elke 2e en 4e donderdag van de maand Donderdag 19 september Creatieve mid-

dag elke 3e donderdag van de maand. Donderdag 26 september Klootschieten. Dinsdag 15 oktober Ontspanningsmiddag. Donnderdag 19 december Kerststukjes maken. Vrijdag 20 december Kerstviering. Het bestuur wenst jullie allen veel plezier bij alle activiteiten. Bij aanvang van het nieuwe seizoen zijn nieuwe ledenvan harte welkom. Jo v.Lankveld, secretaris

Paaseieren zoeken met het gastouderbureau van Fides Kinderopvang

Op woensdag 20 maart heeft een grote groep kinderen van het gastouderbureau van Fides Kinderopvang, genoten van het zoeken van paaseieren.

De twee paashazen waren eigenlijk van plan om de eieren in de speeltuin in Handel te verstoppen, maar door de enorme sneeuwval is de activiteit naar de speelhal van basisschool het Klokhuis verplaatst. Onder het genot van een lekker hapje en drankje wisten de kinderen zich prima te vermaken. Zowel de grotere als kleinere kinderen wisten de eieren goed te vinden, maar ook te verstoppen voor de paashazen. Veel kinderen lieten zich als heuse paashazen schminken en zagen er prachtig uit. Voor herhaling vatbaar.

Evenementenkalender 6 april: Brandweerwedstrijden 20 en 21 april: Venhorst Creatief


iReneStRaat 41 - bOekeL

Vrijstaand woonhuis op 992 m2 perceel, gelegen op toplocatie nabij winkels, scholen en alle overige centrumvoorzieningen. Het perceel is eventueel ook geschikt voor nieuwbouw met werk-aan-huis / ZZP-ers.

algemeen: - Veel mogelijkheden voor renovatie of nieuwbouw. - De woning dateert van ’61 en is netjes onderhouden. - De CV-ketel is in 2008 vernieuwd. - Inhoud 315 m3 exclusief bijgebouwen en overkapping.

â‚Ź 275.000,00 k.k.

iS OP u H n e P O 013 6 aPRiL 2 0 uur! 0 - 15.0 0 . 1 1 n a V

elisabethplaats 4 - 5421 LC geMeRt - 0492-363038


Kom in de Kas op 7 april DE WERELD VAN DE GLASTUINBOUW GAAT VOOR JE OPEN

Van komkommers tot aardbeien en van oesterzwammen tot tuinplanten. Er groeit nogal wat op achter het glas van de kas en voor wie dat met eigen ogen wil zien is er goed nieuws. Op zondag 7 april openen de bedrijven in Boekel en Elsendorp hun deuren tijdens een speciale open dag voor de (glas)tuinbouw. Kom in de Kas is de naam van dit evenement, waaraan zes bedrijven in de regio deelnemen. Het blijft overigens niet bij kijken – ook ruiken, proeven en vooral ervaren staan op het programma. Kom in de Kas wordt voor de 36ste keer georganiseerd en is een van de grootste publieksevenementen van ons land. Je vindt het in de kas Hoe ziet een babykomkommer eruit, wanneer krijgt een aardbei zijn rode kleur en wat heeft een oesterzwam met een schelpdier te maken? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vind je in de kas. Gastvrije tuinders leiden je graag rond

over hun bedrijf en laten zien waar de producten die je thuis in de koelkast hebt liggen nou eigenlijk vandaan komen. Altijd al willen weten waarom een banaan krom is en een komkommer niet? Hoe snel champignons groeien en waarom dat in het donker gebeurt? Dit is je kans om erachter te komen! Kom in de Kas is een uitje voor het hele gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis. Ervaring op zich Het ene bedrijf is de andere niet en juist dat maakt een bezoekje aan Kom in de Kas zo interessant. De 6 bedrijven in Boekel en Elsendorp zijn zeer verschillend en allemaal een ervaring op zich. Daarnaast is ook de route tussen de kassen het vermelden waard. Vier van de deelnemers liggen aan de Prieeltjesroute in Boekel, een prachtige fietstocht door het NoordBrabantse land. Met een extra ‘lus’ fiets je zo door naar Elsendorp, waar de andere 2

bedrijven te vinden zijn. Behalve rondkijken in de kassen zelf kunnen kinderen zich laten schminken, zich uitleven op de springkussens of iets moois laten maken door de ballonnenclown. Bij Kwekerij van Lankveld mogen de kinderen een bloempotje versieren om er vervolgens pompoenzaadjes in te planten. Met mooi weer is er bij Van de Wetering Graszoden een skelterbaan. Over Kom in de Kas Kom in de Kas is het jaarlijkse publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouwsector. In Boekel en Elsendorp nemen 6 bedrijven deel om te laten zien waar ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en veilige natuurproducten. Ieder bedrijf heeft iets eigens te bieden en er worden bijzondere activiteiten georganiseerd. De openingstijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur op zondag 7 april. Parkeren kan bij de bedrijven zelf. Kom in de Kas is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door FloraHolland, Dutch Produce Association, Fresh Produce Growers, Rabobank en Interpolis. Zie ook www.komindekas.nl.

B o e k e l

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNA-

Happen en trappen zaterdag 13 april. Herinnering aan onze leden voor onze fietstocht happen en trappen zaterdag 13 april. Degenen die alsnog willen opgeven voor onze fietstocht, kunnen dit nog doen tot en met vrijdag 5 april middels je opgavestrookje met je naam en het geld bij Francien in de brievenbus te doen. Graag tot 13 april. Entreekaarten Zoo Parc Overloon. Er zijn weer entreekaarten te bestellen voor het Zoo Parc in Overloon. De kaarten kun je telefonisch bestellen bij Francien tel: 322924 tot 1 mei 2013. De entreekaarten zijn € 8.50 p.p. en te gebruiken door iedereen; kinderen, volwassenen en 65plussers. Bovendien hebben de kaarten een onbeperkte geldigheidsduur. Uitnodiging KVO Kring Het KVO/ZLTO koor uit Vorstenbosch nodigt jullie graag uit voor een korenavond welke gehouden wordt op donderdag 18 april van 19.30 uur tot 23.00 uur in Gemeenschapshuis de Stuik Schoolstraat 14 te Vorstenbosch. De opzet is om samen een gezellige avond te hebben, waar we kunnen luisteren naar diverse koren. De entree is gratis.


Dirigent Bart v.Zutven leidt The Sense of Harmony in uitverkochte sporthal

“Dirigeren is meer dan goed de maat slaan” Maandenlang oefenen, verbeteringen aanbrengen, muzikanten en solisten oppeppen om het beste uit zichzelf te halen en bij dat alles toch cool te blijven en het overzicht te bewaren. Het is een zware taak geweest, maar hij deed het met verve: Bart v.Zutven, dirigent van harmonie EMM en muzikaal leider van The Sense of Harmony, die op 12 en 13 april plaatsvindt in sporthal de Burcht voor een tot de laatste plaats uitverkocht huis. De 37-jarige dirigent uit Beek en Donk is sinds 2003 dirigent van harmonie EMM. Het wordt alweer de 3e Sense die hij dirigeert, maar de uitdaging blijft. Bart: “Je moet proberen vooruitgang te boeken en te leren van de ervaringen van de vorige edities van The Sense of Harmony. Je wilt de lat steeds hoger leggen. Dat maakt het resultaat van The Sense beter, maar het maakt je voorbereiding bepaald niet makkelijker.” Rust bewaren en overzicht houden Tijdens de voorbereiding van The Sense komt er van alles van op je af. Bart: “Er komt zoveel op je af, dat je heel scherp moet letten op het handhaven van de kwaliteit van datgene wat je brengt. Het is overzicht houden, rust bewaren en vooral weten waar je naar toe wilt werken. Ik sta erop, dat het niveau waarop we muziek maken zo hoog mogelijk moet zijn.” Angst kent de EMM-dirigent niet, maar hij geeft wel toe dat er tijdens zo’n groot concert altijd spannende momenten zijn voor een dirigent. “Het spannendste moment wordt het begin van een nummer ergens midden in het programma. Daar moeten de muzikanten op de toppen van hun kunnen spelen om dat muzikaal klop-

pend te krijgen.“ Bart v.Zutven staat als een soort ‘muzikale octopus’ voor een zeer divers gezelschap van muzikanten. Eentje springt er echter absoluut uit: zijn eigen vader. Is dat niet lastig om je eigen vader te dirigeren? Bart: “Nee, ik zie dat hij geniet en dan geniet ik ook. Eigenlijk is het ‘t mooiste wat er is, dat je zoiets samen met je vader kunt neerzetten. Vroeger kreeg ik kritiek van hem, want toen stond hij voor het orkest, dus nu kan ik hem mooi terugpakken.” Beleving Wie Bart v.Zutven wel eens heeft zien dirigeren, weet dat hij zeer dynamisch voor zijn muzikanten staat. Hij lijkt helemaal ‘in de muziek’ te kruipen. Bart: “Een musicus is een gevoelsmens en de een uit dat op een andere manier dan de ander. Ik doe dat op mijn manier. Bij een harmonie of fanfare is men meestal iemand gewend, die gewoon goed de maat slaat. Iemand die de maat slaat, is, in mijn opvatting, echter een andere dirigent dan iemand die dirigeert.” De ontwikkeling van The Sense of Harmony sinds 2005 stemt hem tevreden. “In eerste instantie was de Sense bedoeld om nieuwe leden te werven voor EMM. De eerste Sense was al gelijk groots opgezet en een spektakel van jewelste. Daar schrok ik wel van. Bij de eerste repetitie waren we met 70 muzikanten, die overal vandaan kwamen. Er zijn er een hoop afgehaakt, die geen noot konden lezen. Van de eerste Sense hebben we uiteindelijk 15 muzikanten overgehouden en van de tweede Sense nog eens een stuk of 6. Nu hebben we bij harmonie EMM 64 leden en vooral veel jeugd. Ik heb met het oog op de toekomst er bij het bestuur ook op

gehamerd dat nieuwe muzikanten vooral uit Boekel zelf moesten komen.” Jeugd De jeugd heeft de toekomst, ook bij harmonie EMM. Bart: “ De jeugd heeft zich heel goed ontwikkeld. Er zijn binnen de vereniging ook allerlei activiteiten ontwikkeld om de jeugd te enthousiasmeren. Als je als harmonie plezier uitstraalt, dan straalt dat niet alleen uit op het publiek, maar ook op muzikanten in dat publiek. Die denken; daar wil ik ook wel bij zitten. Het doet me deugd dat er zoveel jeugd bijkomt. Wat dat betreft, vind ik Boekel een voorbeeld voor de rest van Nederland. Je krijgt nu een grote groep jeugd in het korps met een gedegen opleiding. Muzikanten, die sneller dingen oppikken. Dat is gewoon te gek.” Naast heel veel oefenen en heel veel (vrije) tijd, kost de organisatie van The Sense of Harmony ook altijd nog een smak geld. Een bedrag dat niet alleen gedekt kan worden door de entreegelden, want die wil harmonie EMM voor iedereen betaalbaar houden. De dirigent is zeer erkentelijk voor de mogelijkheden die hij van de sponsoren krijgt voor The Sense of Harmony. “Alle sponsorgelden zijn al bijna 2 maanden binnen. Dat zegt genoeg over de geweldige betrokkenheid van Boekelse ondernemers en bedrijven die zo’n cultureel evenement voor de Boekelse bevolking willen sponsoren. Op de meeste plaatsen waar ik kom, blijft het altijd trekken om het financieel rond te krijgen, vaak ook nog na afloop. Zoals hier de sponsoren achter The Sense of Harmony staan, maak je het bijna nooit mee. Chapeau!” ‘Hoofd helemaal leegmaken’ Elke dirigent heeft zo zijn eigen manier van voorbereiding op een groot concert, dat zich uit in allerlei vormen van bijgeloof. Bart v.Zutven hecht niet aan zulk soort dingen. “ Als ik zeker weet dat alles gereed staat, zonder ik me even af. Dan wil ik even rust, mijn hoofd helemaal leegmaken. Even ‘formatteren’, zodat je vervolgens met volle energie het concert in kunt gaan. Zeker bij een optreden van meer dan drie uur heb je dat nodig.” Bart voelt geen spanning ook al is sporthal de Burcht 2 avonden stijf uitverkocht. Bart: “Ik vind het bizar, dat het zo snel uitverkocht is. Dat is ook een pluim voor de organisatie en alle vrijwilligers die dit tot stand hebben gebracht. Natuurlijk is het voor iedereen op het podium erg leuk als je weet dat het uitverkocht is. Maar hoe druk het ook is, ik ben vooral gefocust op de muzikanten voor mij. Als je op alle reacties van het publiek gaat letten, word je afgeleid.”


‘Sporthal ontploft’ Als Bart op 12 en 13 april niet afgeleid wordt door het publiek zal dat toch zeker gebeuren tijdens de generale repetitie op donderdagavond, wanneer de basisschooljeugd uit Boekel en Venhorst zich de longen uit het lijf schreeuwt als de artiesten een laatste gelegenheid krijgen om zich ‘podiumproof’ te maken. Bart lacht: “De schoolkinderen die tijdens de generale repetitie mogen komen kijken, schreeuwen even hard als die 2000 mensen op 12 en 13 april bij elkaar. Zeker als ‘meester Gerben’ opkomt, ‘ontploft’ de sporthal. Het is ook hartstikke leuk dat kinderen zo mee kunnen leven met The Sense, want van die kinderen moet The Sense of Har-mony het hebben, zeker naar de toekomst toe.” De muzikale magiër van The Sense of Harmony kijkt al met veel plezier vooruit naar 12 en 13 april. Bart: “Als je alleen al kijkt naar het feit dat 3 weken voor The Sense alle kaarten zijn uitverkocht, dan hebben de mensen hoge verwachtingen. Dat is voor ons een extra stimulans om ons uiterste best te doen om Boekel een spetterend promsconcert te bezorgen als onze bijdrage aan Boekel 700.” Kinderen groepen 7 en 8 zijn welkom op de generale repetitie van The Sense of Harmony Het muzikale weekend van de Sense of

Harmony is in aantocht. Op 12 en 13 april gaat dit grootse spektakel plaatsvinden. Alle kaarten zijn inmiddels uitverkocht, maar we willen één speciale doelgroep niet vergeten! Donderdag 11 april vindt de generale repetitie plaats en voor deze avond zijn alle kinderen uit Boekel en Venhorst van de groepen 7 en 8 welkom, ook leerlingen van het speciaal basisonderwijs. De generale repetitie begint om 19.00 uur precies, de zaal is vanaf 18.30 uur open. De avond duurt tot ± 22.15 uur. Eerder naar huis kan ook; in de pauze van ± 20.30 uur. Aanmelden kan d.m.v. een email naar thesenseofharmony3@gmail.com met hierin je naam en leeftijd.

NEDERLANDSE HARTSTIcHTING

COLLECTEWEEK Van 14 t/m 20 april vindt de jaarlijkse collecteweek plaats van de Nederlandse Hartstichting. Laat uw hart spreken en help ook mee in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Tijdens deze Hartweek vraagt de Hartstichting financiële steun voor het bestrij-

Discoskaten op het Boekelse plein

Het voorjaar is koud maar toch prima van start gegaan met twee heel geslaagde discoskate avonden. Het was druk op het plein, en zeker de laatste avond viel de extra verrassing voor Boekel 700 goed in de smaak. De lichtstaven die gratis uitgedeeld werden bij aankoop van een zakje chips of snoepzak waren in no time op en zorgden voor een extra mooi lichteffect op het plein. e muziek was weer supervet! Dank je wel iedereen voor de geslaagde avonden en tot ziens bij de volgende discoskate-avond. Foto’s van beide avonden staan op onze website: www.skeelergroep.nl Schaats- en Skategroep Boekel

den van hart- en vaatziekten. Ook dit jaar gaan weer zo’n 75.000 collectanten op pad om geld in te zamelen. Ook in Boekel en Venhorst zijn meer dan 100 collectanten bereid om enkele uurtjes van hun vrije tijd beschikbaar te stellen. Ze doen dit omdat ze het werk van de Nederlandse Hartstichting belangrijk vinden en omdat ze, soms uit ervaring, weten hoe belangrijk juiste en snelle hulp is wanneer je hartproblemen krijgt. De Hartstichting zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van hart- en vaatziekten In Nederland. Jaarlijks sterven ongeveer 45.000 mensen door een hartinfarct, beroerte of andere hart- of vaatziekte. Help ook! De Hartstichting doet haar werk zonder financiële steun van de overheid en is volledig afhankelijk van de Nederlandse bevolking. Uw steun is hierbij dus van groot belang! Mocht u meer informatie willen of u opgeven als collectant dan kunt u contact opnemen met mevr. Jagers, tel. 351215.

berichten

Hierbij weer een BERICHTJE omtrent NEP E-MAILS Als u een bericht krijgt via een E-mail waarbij criminelen proberen om via een neprekening een bedrag te laten betalen dan hierop niet H reageren. Zie hierBmoet E uR IC TE N bij onderstaande bericht. HM Geachte heer / mevrouw, Bedankt voor uw aankoop , hierbij wordt u op de hoogte gesteld dat zaterdag de verschuldigde bedrag van uw rekening worden afgeschreven. Uw bestelling wordt volgend week afgeleverd namens Post NL. Dit zijn de gegevens: Artikel : H&M Goederen Afleverdres : Vechtstraat 2 9725 CV Groningen Prijs : Ђ 809,00 Wilt u deze bestelling annuleren? Dan dient u deze transactie zelf te annuleren. LET OP ! Deze transactie kan alleen door de rechtmatige rekeninghouder worden geannuleerd. Hoogachtend, H&M Nederland


Gelukkig zijn, is de norm

Nederland hoort bij de landen waar de mensen het gelukkigst zijn. Ik las ergens in een onderzoek dat het aantal zelfmoorden hoger is, naarmate het geluksgevoel bij de “gemiddelde” inwoner van een bepaald land groter is. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als je nl. denkt dat iedereen gelukkiger is dan jij en je voelt je soms echt diep ongelukkig (wat iedereen wel eens heeft, hoor!) dan is dat ongeluksgevoel nóg groter. Heel begrijpelijk. Bovendien wordt het vaak niet gewaardeerd als je vertelt dat je niet gelukkig bent. Gelukkig zijn is de norm. Mensen stellen vaak de vraag “hoe is het?” maar gaan er vanuit dat je zult antwoorden met “goed”. De verwarring is groot als je niet enthousiast reageert. We willen niets horen over verdriet, pijn, angst, boosheid, ergernis, jaloezie, etc. Het mag er niet zijn. En toch is het er. Het leven is moeilijk. Dat klinkt zwaar, maar toch: het besef dat het leven zwaar is, maakt het leven lichter. Ieder mens heeft wel eens problemen. Ofschoon je dat weet, denk je toch dat je geen probleem zou moeten hebben. Het enige probleem wat je hebt is dat je denkt

dat je geen problemen zou moeten hebben. Naarmate je beter begrijpt en accepteert dat je je soms ongelukkig voelt, ben je in wezen gelukkiger. Toen ik jaren geleden een opleiding ging volgen om therapeut te worden dacht ik ook dat de bomen tot in de hemel groeiden. Het leven leek maakbaar. De ontgoocheling was ook bij mij groot toen ik merkte dat mijn leven niet maakbaar was. Ik moest er “het beste van zien te maken…”. En natuurlijk kun je alles in het werk stellen om je leven mooier te laten verlopen dan tot nu toe, maar je leven is niet maakbaar! Je kunt niet voorkomen dat er dingen in je leven tegen zitten, kleine tegenslagen maar ook zeer grote tegenslagen. Ze zijn er. En ze zullen blijven komen. Het gaat erom dat je beseft dat na regen ook weer zonneschijn komt, ook al zijn de buien nóg zo hevig en al zijn er nóg zoveel grijze en grauwe dagen. Als je beseft dat het leven moeilijk is, dan heb je een eerste stap gezet om tegenslagen het hoofd te bieden. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

Thuiszorgwinkel in nieuw ziekenhuis Bernhoven

Vanaf dinsdag 2 april kunnen inwoners van Uden en omgeving voor het gratis lenen, huren en kopen van hulpmiddelen en verpleegartikelen terecht in de thuiszorgwinkel in het nieuwe Bernhoven ziekenhuis in Uden. Lekker makkelijk “Mensen die na een verblijf in het ziekenhuis naar huis mogen, kunnen nu heel makkelijk artikelen die ze thuis nodig hebben, zoals krukken, een rollator of een toiletverhoger in de winkel ophalen of regelen. Veel hulpmiddelen zijn bij ons gratis te leen”, aldus Björn v.Nuland, manager thuiszorgwinkel. Open van 9.00 tot 21.00 uur De nieuwe thuiszorgwinkel is geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Met de ruimere openingstijden hopen we de klant, familie en mantelzorgers nog beter van dienst te kunnen zijn’. Pantein Thuiszorgwinkel, locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, T 0900-8803, keuze 4 (lokaal tarief), E info@panteinwinkel.nl. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur.

goed bevallen

We hebben inmiddels heel wat bevallingen begeleid maar zijn nog iedere keer getroffen door het persoonlijke en unieke van een geboorte. Het is en blijft het mooiste wat er is! We werken met z’n vieren heel hecht samen. Op die manier staan we voor u klaar als het ertoe doet, dag en nacht. Voor deskundig advies en enthousiaste begeleiding, maar soms ook om alleen even te luisteren. Vanaf de prille kinderwens tot een bezoekje tijdens het kraambed. We zijn goed getraind in de echoscopie en hebben al jaren uitstekende contacten met het ziekenhuis, de huisarts en de kraamzorg. Kijk op www.irisverloskundigen.nl om te zien hoe het anderen beviel of bel gewoon voor een afspraak.

Spreekuur in boekel: Burgstraat 34 (in Zorgpark Sint Petrus) Spreekuur in uden: Hoogzoggel 1, ook avondspreekuur t 0413 268 499 | M 06 254 923 26

Marieke Valkenburg

Carmen Duijs

Cathelijn Wagemakers

Wendie Verhallen


Boekel-Venhorst

Gedwongen samenwerking met OBN opgeschort. OBN is veel te duur. Boekel zei vorige week NEE tegen het overdragen van haar taken op het gebied van controle naar de Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april. De overige 19 gemeenten in N.O.-Brabant hebben al ja gezegd. De kosten voor Boekel kunnen daarmee tot 40% stijgen, ofwel ruim € 76.000 per jaar. Dit in een tijd dat iedereen fors moet bezuinigen. Boekel werkt al samen in het RMB. Het voorstel is om het RMB op te laten gaan in de OBN. De OBN werkt met veel strengere normen. Dat dit toch goedkoper kan bewijst de soortgelijke samenwerking in Z.O.Brabant. Rampen directe aanleiding. De vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam zijn voor de rijksoverheid de redenen om gemeenten te dwingen op het gebied van controle en handhaving samen te werken. Of we daarmee rampen in de toekomst kunnen voorkomen is zeer de vraag. Zeker is dat het controleapparaat weer extra wordt opgetuigd en dat de rekening daarvan bij de burgers wordt neergelegd. Maak burgers en bedrijven zelf verantwoordelijk. Dat het anders kan bewijst de autobranche. Iedereen is inmiddels gewend aan het APK-systeem. Dat de monteur ook de keurder is bleek geen probleem. De monteur weet dat hij er geen potje van moet

maken want dan verliest hij zijn bevoegdheid om te keuren. De overheid oefent alleen het toezicht op het controlesysteem uit. Dat scheelt een heleboel kosten. Betere resultaten met minder geld. Uitgangspunt moet zijn dat burgers en bedrijven zelf zorgen dat de boel in orde is. De overheid is er dan voor het toezicht. Betere resultaten met minder geld. De overheid kan zich dan vooral richten op de echte knoeiers. Positief van de OBN is dat zij de georganiseerde milieucriminaliteit beter gaat aanpakken. Zo kan samenwerken toch weer voordelig worden. Dwang om aan te sluiten is dan niet meer nodig. In dat geval laten we ons graag uitnodigen. Flinke uitdaging wethouder. Aansluiting is binnen enkele maanden verplicht. Het college wil die tijd benutten om anderen te overtuigen van de Boekelse aanpak. Een flinke uitdaging voor de wethouder. CDA Boekel-Venhorst; Peter Ketelaars, Marius Cornelissen, Peter v.Lankvelt www.cdaboekelvenhorst.nl

Auw-IJzer Actie KPJ-VESPO

Op zaterdag 6 april bent u welkom om u auw ijzer te brengen. Onze clubgenoten staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op Noordstraat 6 Venhorst tussen 10.00-13.00 uur. Voor info M.Melis tel. 0492-351229 of 06-51062701 of H.v.d.Vondervoort tel. 06-22464021. Bedankt namens KPJ-Vespo.

Ingezonden artikel DOOR JULIAN VONK

Peter Ketelaars

Ik ben Julian Vonk en zit in 4 VMBO-t van het Udens College. Voor mijn maatschappelijke stage ben ik op bezoek geweest bij Yvonne v.Sleeuwen. Samen met haar man Mario runt zij een varkensbedrijf op het Bovenstehuis in Boekel. In juni wil Yvonne mee gaan doen met de Big Challenge; een actie vanuit de Nederlandse veehouderij in de strijd tegen kanker. Niet voor haarzelf, want gelukkig heeft zij in haar gezin nog niet te maken gehad met deze verschrikkelijke ziekte. Maar in Nederland krijgt 1 op de 3 mensen kanker en voor onderzoek is nog steeds heel veel geld nodig. Samen met een groep van 216 fietsers, van boer tot die-

renarts, wil zij mee gaan doen aan de Alpe D’huzes. Dit fietsevenement, dat jaarlijks plaats vindt om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek tegen kanker, wordt dit jaar gehouden op 5 en 6 juni. Het persoonlijke doel van Yvonne is om de berg 4x te beklimmen. Voor haar motivatie en doel kun je kijken op de site: www.deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/yvon nevansleeuwen/yvonne-van-sleeuwen De actie Big Challenge is in 2009 opgericht door Herman Houweling, die helaas zelf in 2010 zijn strijd tegen kanker heeft verloren. Een groep fietsers uit de veehouderij heeft het stokje overgenomen en inmiddels hebben zij al een bedrag van 2,5 miljoen euro kunnen overmaken aan het KWF. Afgelopen jaar klommen zij met 184 renners vele malen de berg op en dit leverde het spectaculaire bedrag van ruim 1,3 miljoen euro op. Neem eens een kijkje op www.bigchallenge2013.nl voor inspirerende verhalen van diverse deelnemers. Maar ook buiten de Alpe D’huzes worden er door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Zo kan men op 20 april terecht bij het Vair Varkenshuis in Erp voor een klimmarathon. Onder deskundige begeleiding van ervaren spininstructeurs en onder het genot van een versnapering kun je zelf de berg beklimmen en zien hoe de varkens wonen. Op de site van Big Challenge kun je jezelf, alleen of met een team, opgeven voor deze sportieve activiteit. En wil je deze kanjers alleen komen aanmoedigen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Tot slot wens ik Yvonne heel veel succes met haar deelname aan de Alpe D’Huzes en hoop dat er ook dit jaar weer een groot geldbedrag kan worden ingezameld. Julian VonkSport Programma 6 april: Boekel Sport F4X4 Teams oefen 09.30 u Boekel Sport F2 - Avanti ‘31 F2 09.30 u Boekel Sport F3 - Handel F1 09.30 u Boekel Sport F5 - Sparta ‘25 F8G 09.30 u Boekel Sport F8 - Schijndel F9 09.30 u Boekel Sport F9 - Sparta ‘25 F9 09.30 u Boekel Sport E2G - Rhode E2 10.30 u Boekel Sport E4 - ELI E2 10.30 u Boekel Sport E6G - Gemert E8 10.30 u Boekel Sport E8 - VOW E4M 10.30 u Boekel Sport D3 - Gemert D4 11.45 u Boekel Sport D5 - NWC D6 11.45 u Boekel Sport C3 - RKPVV C1 13.00 u Boekel Sport C4 - Rhode C5 13.00 u Boekel Sport A1 - Schijndel A1 14.45 u Boekel Sport A2 - Mariahout A1 14.45 u Boekel Sport A3 - Stiphout Vooruit A2 14.45 u Boekel Sport MB1 - Sparta ‘25 MB1 14.45 u Vet. Blauw-Geel ‘38 B - Boekel Sport 17.00 u Programma 7 april: Boekel Sport 8 - MVC 4 10.30 u Boekel Sport 2 - SV Venray 3 11.00 u Boekel Sport 5 - DVG 6 11.00 u Boekel Sport 1 - VOW 1 14.30 u

MTC De Boekenaniers

Zondag 7 april organiseert MTC De Boekenaniers haar jaarlijkse lenterit. De tocht gaat door het Brabantse en Belgische Kempen. De tocht heeft een lengte van 190 km. Halverwege de route staat GEBOORTE, HUWELIJK of JUBILEUM! daarvoor een passende kaart? Een nieuwe HUISSTIJL of BROCHURE? KOPIEEREN? in kleur of zwart/wit? A4- of A3? Misschien heeft u wel andere speciale wensen! Kom dan eens langs en bespreek deze met ons. Wij helpen u graag verder op weg!

Berichten

onze bekende camper, voor een versnapering. Inschrijven vanaf 10.00 uur bij La Compagnie, Kerkstraat 52, Boekel. De route is ook op GPS verkrijgbaar door een mail naar j.verwegen@hotmail.com

Tennisclub Boekel

Tennisjeugd Boekel laat weer van zich horen met Regiotennis! In de winter maanden wordt er winter regiotennis gespeeld in de omliggende dorpen Beek en Donk, Bakel, Helmond, Aarle Rixtel, Deurne en Boekel. De kinderen spelen wedstrijden tegen kinderen van een van de andere clubs. Deze competitie is bedoeld om op een leuke manier wedstrijd ervaring op te doen en lekker bezig te zijn op de baan in de winterperiode. De kinderen spelen 1 dubbelwedstrijd en 2 enkelwedstrijden in hun eigen leeftijdscategorie. Dit jaar hebben een record aantal deelnemers van onze tennisclub meegedaan,wat heel leuk was om te zien. De kinderen zijn ook allemaal enthousiast en moedigen elkaar aan. TC Boekel was dit jaar ook 2x gastvereniging voor het organiseren van deze wedstrijden. Beide dagen zijn prima verlopen, mede dankzij een keurige organisatie van de jeugdcommissie. Door alle deelnemers van TC Boekel zijn ook mooie prestaties geleverd deze ronde. We hebben maar liefst 4 teams, die dit jaar kampioen zijn geworden. Meisjes t/m 10 jaar: Femke Willems en Sam v.Lankveld.

drukwerk ONS UITGANGSPUNT UW

Meisjes t/m 12 jaar: Demi v.Grinsven en Rosie Meulenmeesters. Jongens t/m 14 jaar: Mathij Nooijen en Dirk Pluk. Jongens t/m 17 jaar: Marijn v.Haandel en Tom Klokgieter. De jeugdcommissie van TC Boekel feliciteert alle teams van harte met dit prachtige resultaat. Op naar volgend jaar, dan hopen we weer op zoveel Boekelse deelnemers. De huldiging van deze kampioenen zal plaats vinden tijdens het kamp. De Jeugdcommissie TC Boekel

Wieler Toer Club Boekel

Dorp aan de riviertocht Al was het een koud paasweekend, er werd toch volop gefietst op beide dagen. Op 1e Paasdag werd de Venraijtocht gefietst. Op 2e Paasdag werd de Dorp aan de riviertocht gefietst. Een strak blauwe hemel maar een venijnige koude wind zorgde voor mooie plaatjes maar rode neuzen bij de fietsers. In Ravenstein aan het water was de koffiepauze. Hier werden we getrakteerd op de overheerlijke paaseitjes die onze snelle ambachtelijke bakker Lambèr Merks gemaakt had. Hij had ze verstopt in 2 hele mooie koektrommels, speciaal gemaakt voor het 700-jarig bestaan van Boekel. Binnenkort komen ze in de verkoop maar wij hadden ze nu toch al. Nog hartelijk dank Lambèr voor de snoeperij. We dachten dat we zonder lekke banden thuis zouden komen, echter 3 kilometer voor de finish reed Henk v.d.Wijst zijn band nog plat. Even na twaalven waren we weer terug in Boekel. De eitjes die over waren gingen met chauffeur Theo naar huis. De toerleiders van de A- en B-groep mochten ieder een koektrommel mee naar huis nemen. Zij zijn tot nu toe de enige bezitter van zo’n blik in Boekel. Volgende week gaan beide groepen van start om 8.00 uur. De A-groep rijdt de 95 kilometer lange Rondom de IJzeren man tocht en de B-groep rijdt de 90 kilometer lange Grote Peeltocht. Tot volgende week. P. da Leuse. www.wtcboekel.nl

Evenementenkalender 0492-322140, boekeldruk@planet.nl

6 april: Brandweerwedstrijden 20 en 21 april: Venhorst CreatiefSport VOLLEyBALVERENIGING

UNITAS

Het op de 6e plek van de ranglijst staande VC Unitas/Dames-1 ontving thuis de nummer 8, Havoc. Meer nog dan het onderlinge verschil in de rangschikking stond de eer op het spel. Unitas had namelijk eerder dit seizoen in Haps met 4-0 van Havoc verloren en die klap had lang nagedreund in Boekel. De Unitas-dames waren dus vastbesloten om de winst deze keer in Boekel te houden en begonnen verbeten aan de wedstrijd. Met veel servicedruk werden vanaf het eerste fluitsignaal de Havoc-stoppers onder druk gezet en dat bezorgde de gasten grote problemen. De spelverdeelster moest veel meters maken om onder de bal te komen en kon daardoor haar aanvalsters niet optimaal aanspelen. Daar stond tegenover dat de Boekelse spelverdeelster Corine Gijsbers de bal wel keer op keer netjes ‘bezorgd’ kreeg en volop keuze had in het toepassen van alle mogelijke aanvalsvarianten. En als de bal eens een keer niet helemaal zuiver bij de spelverdeelster kwam kon altijd weer hoofdaanvalster Tanja v.Lankveld in stelling gebracht worden die vanuit elke positie de bal bij Havoc op de vloer wist te slaan. Unitas domineerde en speelde het jonge team van Havoc in de eerste 2 sets volledig van de mat met 2 keer 25-13.

Iris v.d.Boogaard slaat het zoveelste punt binnen!

Maar toen de Boekelse dames in de 3e set iets minder scherpte aan de dag legden, bleek dat ook Havoc veel volleyballend vermogen in huis had. Toen men zich onder de Boekelse druk uit wist te spelen,

Berichten

groeiden de gasten in de wedstrijd en men bleef voortdurend in elkaars spoor. Door enkele slordigheidjes aan Unitas-kant ging deze set alsnog met 24-26 naar Havoc. Dat was jammer want anders hadden de meiden van Unitas-A1 die als reservespeelster op de bank zaten wellicht in de 4e set de nodige speeltijd kunnen krijgen. Nu moest Dames-1 weer met de eigen basisopstelling aantreden om alsnog de overwinning veilig te stellen. Met hernieuwde concentratie werd Havoc weer in de verdediging gedrukt en met 25-17 stelde Unitas alsnog de overwinning, en 4 wedstrijdpunten, veilig. VC Unitas/Heren-1 worstelt zich naar het einde van het seizoen. De heren staan in degradatiepositie onderaan de ranglijst en hebben in de laatste wedstrijden niet kunnen aantonen dat ze daar niet thuishoren. Het bezoekende Aspargos toonde aan hoe het wel moest; spelend vanuit een hecht collectief en met veel vechtlust had men het betere van het spel. In de 2e set leken de Boekelse heren de winst te kunnen pakken maar in de eindfase van de set gaven persoonlijke fouten aan Boekelse kant de setwinst alsnog uit handen. Een 0-4 verlies was uiteindelijk het resultaat (19-25, 2426, 18-25 en 20-25). Voor VC Unitas-Meisjes/A1 stond weer een mooie thuiswedstrijd op de kalender. Tegenstander was Volley2B uit Bergschenhoek en het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Unitas begon de 1e set goed en bouwde meteen een behoorlij-

ke voorsprong op. Maar naarmate de set vorderde begon Volley2B beter in de wedstrijd te komen en meer en meer tegenstand te bieden. Daardoor begon waar Unitas onnodige fouten te maken, Volley2B kwam bij en trok de stand gelijk. Op het laatst herstelde Unitas zich en wisten de meiden de set toch nog naar zich toe

te trekken met 25-23. De 2e set begon Unitas wederom goed, de meiden waren vastbesloten om het eigen spel te blijven spelen. Dit lukte, maar de gasten gaven weinig toe en daardoor bleven beide teams voortdurend in elkaars buurt. Maar ook deze keer had Unitas het beste eindschot: 25-21. Ook in de 3e set zag het publiek een zelfde verloop en ook nu was Unitas de sterkste, nu met 25-22. Met een 3-0 stand op het scorebord wilden de meiden alles op alles zetten om ook de laatste set binnen te slepen. Maar vanaf het begin werd al duidelijk dat Unitas het moeilijk ging krijgen. Er werden vele ballen in het net geslagen en ook vielen er onnodig ballen op de grond. De scherpte was er uit en Volley2B profiteerde optimaal door met 20-25 alsnog één wedstrijdpunt mee naar huis te nemen. Maar hoe dan ook een mooie en verdiende 3-1 overwinning voor de Boekelse meiden die prima meedraaien in de subtop van de A-Top klasse.

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Uitslagen Paastoernooi 30 maart 2013: 1 Henk v.Haandel; 2 Jo Hendriks; 3 Jan Kroos; 4 Toon Verhofstad; 5 Toon Constant; 6 Mia v.Berlo; 7 Annie Peters; 8 Jos v.Haare; 9 Frans de Bruin; 10 Harrie Coppens; 11 Tonnie v.Logten; 12 Mientje Coppens; 13 Piet de Groot; 14 Lenie Cootjans; 15 Betsie Verbrugge; 16 Harrie v. Doren; 17 Fien Geerts; 18 Bennie Vesters; 19 Cor Constant; 20 Pieta v.d.Velden; 21 Jan v.Kilsdonk; 22 Henk v.Vorst; 23 Gerarda v.d.Ven; 24 Tonnie Vesters; 25 Gerard v.d.Ven; 26 Tonny Thomas; 27 Geert Verstraten; 28 Jan v.Haandel; 29 Jos Fabrie; 30 Wim v.Rijbroek; 31 Truus v.d. Vondervoort; 32 Sjaan v.Doren; 33 Nellie v.Hees; 34 Martien v.Doren; 35 Jos Hoevenaars; 36 Jo Bijvelds; 37 Ties v.d.Tillart; 38 Toon v.d.Boogaard; 39 Pieta v.d. Ven; 40 Martien v.d.Elzen; 41 Johanna v.d.Elzen; 42 Jan v.Berlo; 43 Jan v.d.Elzen Neerbr.; 44 Maria School; 45 Wim v. Hees; 46Tiny v.d.Elzen; 47Martha v. Moorsel; 48 Grard School; 49 Toon Peters; 50 Betsie v.Doren; 51 Harrie Donkers; 52 Sjef v.d.Vondervoort; 53 Toos Verhofstad; 54 Jos v.d.Boom; 55 Pieter v.Doren; 56 Jan v.Dijk; 57 Nellie v. Moorsel; 58 Mari v.Haandel; 59 Anneke v.d.Elzen; 60 Bep Ceelen; 61 Karin v.d. Ven; 62 Cor Verbrugge; 63 Jan v.d.Elzen Sparren; 64 Leen Emonds.Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 1 april: RKSV Achates 1 - Venhorst 1 2-1 Milh, Boys 2 - Venhorst 2 3-2 St. Hubert 2 - Venhorst 3 0-0 Venhorst 4 - Handel 2 2-0 Venhorst 5 - Handel 4 0-0 Dames Venhorst 2 - Achilles Reek 1 5-0 Programma 4 april: Dames Estria 1 - Venhorst 2 19.30 u Programma 6 april: Vet. Venhorst - Odiliapeel 17.00 u Programma 7 april: DAW 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 2 - Leunen 3 11.00 u De Willy’s 2 - Venhorst 3 13.00 u Venhorst 4 - FC Uden 3 13.00 u Juliana Mill 7 -Venhorst 5 10.00 u Dames Ollandia 1 - Venhorst 1 10.00 u Dames Reek 1 - Venhorst 2 10.00 u RKOSV Achates 1 – Venhorst 1 2-1 In de stand staat Achates net boven Venhorst en dat betekent dat Venhorst bovenin mee blijft doen als het vandaag wint. De eerste helft liet een vrijwel gelijk opgaand duel zien met aan beide kanten enkele kansen. In de 20e minuut kwam prins Guus dichtbij, maar zijn kopbal werd gestopt. Het spel golfde in de eerste helft op en neer, met kleine mogelijkheden voor beide teams. Zo kwam Wout Vinken in de

Berichten

30e minuut nog dichtbij het openingsdoelpunt, maar ook hij haalde het scorebord niet. In de 41e minuut kwam Achates op 1-0, na een fout in de Venhorstse verdediging. Dat was ook de ruststand. In de 2e helft speelde Venhorst wat meer richting het Ottersumse doel en zowel Dirk Bevers als Jeroen Emonds waren dichtbij de gelijkmaker. Achates bleef intussen gevaarlijk met snelle tegenstoten, maar vooralsnog zonder resultaat. Venhorst trainer Marc v.d.Ven dirigeerde zijn mannen steeds verder naar voren, maar als je zelf niet scoort kan ie altijd aan de overkant vallen. En dat gebeurde: ruim een kwartier voor tijd viel de 2-0 en toen werd het voor Venhorst moeilijk nog een punt te halen. Toch deed de ploeg er alles aan en 5 minuten voor tijd viel de aansluitingstreffer. Vanaf 30 meter (mogelijk iets minder) schoot Teun v.d.Putten de 2-1 binnen. Venhorst bleef drukken, maar ondanks nog enkele mogelijkheden bleef het bij 21. Jammer want de uitslag had in principe net zo goed andersom uit kunnen vallen. Volgende week uit tegen het in topvorm verkerende DAW uit Schaijk. Een mooie gelegenheid om voor een verrassing te zorgen. U komt toch ook kijken? ACTIVITEITENKALENDER: Avond voor werkende leden en shirtsponsors: op vrijdag 12 april hebben we onze jaarlijkse avond voor onze vrijwilligers en shirtsponsors. Alle vrijwilligers en shirtsponsors zijn hierbij uitgenodigd, ook

Springkussens-verhuren.nl 0413-310136 / 06-20657646 Springkussens klein, middel, groot Schmincken Podiumverhuur

al hebben zij via de mail geen persoonlijke uitnodiging ontvangen! Ledenvergadering: donderdag 25 april, met op de agenda o.a. mogelijke privatisering van de voetbalvereniging. Kijk verder op onze website, o.a. voor het verslag van de vorige vergadering. Barbecue, zondag 28 april Jeugdkamp vrijdag 10-zondag 12 mei Rabo schoolvoetbaltoernooi zaterdag 25 mei Rabo Buurtvoetbaltoernooi zondag 26 mei Slotvoetbalbal vrijdag 7 juni JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 30 maart SSE A1 - Venhorst A1 1-3 Venhorst B1 - Rhode B2 0-0 Venhorst C2G - Avanti C3 0-1 DSV MC1 - Venhorst MC1 1-1 Rood-Wit D3 - Venhorst D1 0-1 Blauw-Geel E4 - Venhorst E1 7-3 Venhorst E2 - MVC E2G 3-1 Blauw-Geel E15 - Venhorst E3 3-3 Venhorst E4G - Gemert E11 1-3 Venhorst F1 - Bruheze F1 6-4 Venhorst F2 - Gemert F6 3-11 Venhorst F4G - WEC F4 0-6 Venhorst F5 - Sparta F9 2-1 Programma zaterdag 6 april Venhorst A1 - Stiphout A1 14.30 u Gemert B3 - Venhorst B1 vertrek 12.15 u, 13.15 u Rhode C2G - Venhorst C1 vertrek 11.45 u, 13.00 u Avanti C3 - Venhorst C2G vertrek 12.00 u, 13.00 u Venhorst MC1 - SES MC1 13.15 u Venhorst D1 - Mierlo-Hout D5G 12.30 u Venhorst E1 - Sparta E1G 10.00 u Rhode E6G - Venhorst E2 vertrek 08.15 u, 09.15 u Venhorst E3 - DVG E4 10.00 u Gemert E11 - Venhorst E4G vertrek 08.30 u, 09.15 u Mierlo-hout F2 - Venhorst F1 vertrek 08.30 u, 09.30 u Mariahout F1G - Venhorst F2 vertrek 09.00 u, 10.00 u Venhorst F3 - ASV F4 11.15 u Venhorst F4G - Rhode F8G 11.15 u Erp F8 - Venhorst F5 vertrek 09.45 u, 10.30 u

Evenementenkalender 6 april: Brandweerwedstrijden 20 en 21 april: Venhorst Creatief 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules. 8 september Pleinfestijn Venhorst


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Programma zondag Atomium ‘61 HS1 - Heren 1 14.10 u Beslissingswedstrijd De Dioscuren, Schijndel: Meisjes B1 - Dongen B1 14.00 u Programma woensdag 10 april Heren 1 - MHV ‘81 20.45 u Enerverende slotweek van het seizoen: Dames grijpen net naast de prijzen. Na een uitstekende overwinning op Helios kon HABO zich opmaken voor een drukke en bijzonder spannende slotweek. Door het verlies van PSV tegen Tachos was er een kansje op de titel voor HABO. Voorwaarde was wel dat de eigen wedstrijden gewonnen moesten worden en op papier leek het programma behoorlijk zwaar. Op zondag de competitiewedstrijd tegen Tachos, dan op donderdag de bekerwedstrijd tegen PSV en op zaterdag voor eigen publiek de wedstrijd tegen De Sprint uit Deurne. De dames van HABO begonnen de wedstrijd tegen Tachos slecht. Misschien speelden zenuwen een rol. Maar HABO had gewaarschuwd moeten zijn door de ferme tik die het jonge team van Tachos een week eerder aan PSV had uitgedeeld. Vanaf het begin liep HABO achter de feiten aan. Na 2-0 voor Tachos kon HABO nog terugkomen naar 2-2, maar het zou de laatste gelijke stand zijn van de hele wedstrijd. In een rampzalige fase liep de achterstand zelfs op naar 9-2. De dames van Tachos speelden vrij-uit, wonnen zo goed als elk duel en wisten naar hartenlust te scoren. Met de rust stond er 13-7 op het bord. Na de rust toonde HABO toch dat er ook vechtlust in het team zit. In een langdurige inhaalrace wisten de dames tot 3 keer toe de achterstand terug te brengen tot 2 goals (16-14, 19-17 en 20-18) maar steeds lukte het net niet om langszij te komen. Toen er ook nog enkele tijdstraffen volgden, moest HABO zich gewonnen geven. Dat Tachos nog uitliep naar een eindstand van 24-18 was voor de statistiek: een bittere pil voor HABO dat er voor volgend jaar weer een geduchte concurrent bijheeft. Op donderdag de kwartfinale van de beker tegen PSV. De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, waarbij HABO de achterstand van 5-2 uit het begin tegen de rust had omgezet in een minieme voorsprong van 9-10, met name door het gedreven spel van Moniek Peters die de duels niet schuwde. Na de rust was er toch weer de gebruikelijke fase van slordigheid die PSV de gele-

Berichten

genheid gaf om weer uit te lopen naar 1411 en 15-12 voorsprong. Het experiment met 2 cirkellopers bracht HABO niet waar op gehoopt was, namelijk meer gevaar vanaf de cirkel; een tactiek die de dames klaarblijkelijk nog on-voldoende beheersen. Dat Habo toch steeds in de buurt wist te blijven kwam vooral door het effectieve schutterswerk van Irene Hanenberg. Met nog enkele minuten op het bord wist HABO nog terug te komen tot 19-18, maar meer zat er niet in. Een minpunt in de wedstrijd was er voor Jesse Peters, die bij een ongelukkige actie haar vinger blesseerde. Het betekende voor haar een voortijdig einde aan een verder uitstekend seizoen. De eindstand zou 20-18 voor PSV geweest zijn, als de scheidsrechters niet besloten hadden dat beide teams een extra goal verdiend hadden, waarschijnlijk een bonus voor de spannende wedstrijd. Op papier stond er 21-19. In de laatste wedstrijd van het seizoen stond de thuiswedstrijd tegen De Sprint op het programma. Een week geleden had dit voor beide teams nog de kampioenswedstrijd kunnen zijn, maar door het verlies van allebei 6 dagen eerder was deze droom vervlogen. Toch stonden er 2 teams op het veld die bepaald niet van plan waren om deze wedstrijd soepeltjes weg te geven: daarvoor is de onderlinge concurrentie toch te groot. De opening van de wedstrijd was voor de Sprint: na 2-2 trokken ze vlot door naar 2-6. Rieneke v.d. Boom, die weer op de weg terug is na een langdurige blessure, verkleinde met 2 fraaie treffers de achterstand tot 4-6. Door slordigheden aan de kant van HABO kon De Sprint andermaal profiteren en weglopen naar een voorsprong van 4-9. Het scoren ging HABO in dit deel van de wedstrijd zeer moeizaam af. Maar kort voor de rust had HABO toch de zwakke plek gevonden. Binnen de kortste keren werd de achterstand zo goed als weggewerkt. De ruststand 8-10 gaf enig vertrouwen voor het 2e deel. Het eerste stuk van de 2e helft leek nog voor de Sprint. De achterstand liep zelfs nog op naar 10-13. Maar met een uitstekende dekking en prima blokwerk nam HABO rigoureus het heft in handen. De schoten van De Sprint werden steeds krachtlozer en misten de juiste richting, de cirkel werd niet meer gevonden, en in de omschakeling zette HABO nog een tandje bij. Plotseling had HABO het initiatief: De Sprint werd volledig zoek gespeeld. Vooral de combinatie tussen Moniek Peters en Mirjam v.Erp liep als een trein. Mirjam had het vizier goed afgesteld, liet de arme

doelvrouw liefst 9 keer vissen. In een wervelende show liep de stand van 10-13 naar 21-17 en daarmee was deze wedstrijd beslist. Met een eindstand van 24-19 voor HABO was dit een waardig afscheidscadeau voor de vertrekkende coach Peter v.d.Vloet. Peter werd na de wedstrijd uitvoerig gehuldigd en bedankt voor 5 prima jaren als trainer en coach van de dames. De dames van het eerste team en van de junioren-A hebben veel van hem geleerd. Zijn opvolger kan in het nieuwe seizoen beginnen met het luxe-probleem van een hele brede selectie en dat is het afscheidscadeau van Peter v.d.Vloet aan HABO: Peter bedankt!!

BOEKEL & VENHORST

Libre A: G.v.d.Linden - A.v.d.Laar P.Verstraten - T.v.Alphen J.Emonds - R.Koolen T.v.Alphen - K.v.Grinsven Libre B: W.v.d.Broek - W.v.d.Ven T.Hoevenaars - M.v.d.Elzen C.v.d.Laar - C.v.Casteren P.v.d.Sanden - T.Hoevenaars W.v.d.Ven - G.v.Reybroek Libre C: J.v.Berkel - J.Sleegers P.Raaymakers - A.v.Dijk J.v.Kilsdonk - J.Verhofstad A.Kerkhof - A.v.Bergen J.Manders - J.v.Berkel H.v.Lankveld - B.Donkers Bandstoten A: M.v.Doren - J.Emonds R.Koolen - M.v.d.Elzen P.v.d.Burgt - P.Verstraten G.Verwegen - J.Heesen Bandstoten B: C.v.d.Laar - A.v.Bergen H.v.Lankveld - A.v.Bergen J.v.Kilsdonk - C.v.d.Laar J.Sleegers - A.v.d.Laar H.v.Lankveld - J.Manders A.v.Bergen - G.v.Reybroek J.v.Kilsdonk - B.Donkers C.v.d.Laar - G.v.Reybroek Driebanden: J.Emonds - J.Biemans G.v.d.Linden - B.Donkers J.Sleegers - A.v.d.Laar

58-65 83-55 49-38 72-65

39-53 61-41 41-47 28-33 30-40

44-18 2-21 16-17 14-20 17-32 9-25

27-36 29-30 20-60 18-28

18-19 12-17 11-16 19-15 16-10 16-21 11-19 20-8 8-7 13-4 4-6


Sport Visclub de Boekhorst

Samenvatting kalender clubwedstrijden visclub HSV de Boekhorst jaar 2013: Junioren: 28 april, 2 juni, 23 juni en 18 augustus. Senioren: 12 mei, 16 juni, 30 juni en 25 augustus. Voor een uitgebreide wedstrijdkalender en aktiviteiten zie onze website www.HSVdeBoekhorst.nl Met Boekel 700 jaar is de visclub aanwezig met stand en vissen met de vaste hengel voor de jeugd op zondag 21 april bij de Perekker aanvang 10.00 uur tot 15.00 uur. Algemene ledenvergadering 2013 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 15 april 2013 in het educatief natuurcentrum “de perekker” aan de Mezenlaan 22 in Boekel. Aanvang voor de jeugd om 19.00 tot 19.15 uur, dan voor iedereen een film en uitleg

Berichten

over vliegvissen. Vanaf 19.45 uur aanvang vergadering voor de senioren. Agenda: 1 Opening ledenvergadering aanvang 19.00 uur; - vragen/wensen voor de jeugd. 2 Algemeen jaarverslag 2012. 3 Financiëel jaarverslag 2012. 4 Programma 2013. 5 Bestuursverkiezingen; Gerrit v.Rossum en Hans v.d.Wijst zijn aftredend. Rob Versteegden en Willem Manders stellen zich verkiesbaar. 6 Pauze. 7 Voorstellen. 8 Rondvraag. 9 Sluiting. 10 Controleursvergadering: omstreeks 21.00 uur (na afloop van de ledenvergadering). Komt allen. Het bestuur

Start seizoen dinsdagavond skaten Op dinsdag 9 april wordt gestart met de wekelijkse skate/skeeler avonden onder begeleiding van de Schaats- & Skategroep Boekel, Vertrek evenals vorig jaar vanaf het St. Agathaplein te Boekel; verzamelen om SCHAATS& SKATEGROEP BOEKEL 18.45 uur, vertrek om 19.00 uur. Bij voldoende deelname wordt gestart met 3 groepen; beginners, geoefende en gevorderde rijders waarbij de afstand en het tempo aan de groep wordt aangepast. We proberen elke week weer een andere route te kiezen op zoveel mogelijk glad asfalt. Iedereen is van harte welkom, deelname is gratis. Protectiemiddelen zoals knie/polsbescherming wordt ten zeerste aanbevolen, een helm is verplicht! Deelneming is op eigen risico. Voor meer info Gerard Krol 06-20430257 / www.skeelergroep.nl. Tot ziens, tot skates.

SS B

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Uitzetting van 200 kilo bovenmaatse blankvoorn op Het Grootven op 7 maart 2013.

Bandstoten B L.v.Sleeuwen - Ph.v.Zuijlen J.v.Duren - L.v.Rooy W.v.Hees - T.v.d.Heijden H.v.Lankveld - Th.v.d.Burgt H.v.d.Berg - L.v.Sleeuwen L.v.Haandel - W.Kroos J.Manders - W.v.Hees P.Raymakers - Cl.Aldenhuijsen W.Kroos - J.v.Dijk H.v.d.Berg - J.v.Osch Ph.v.Zuijlen - P.Rijbroek J.v.Duren - T.v.d.Heijden L.v.Rooy - T.Arens A.Verbakel - J.v.Sleeuwen A.Verhofstad - A.v.Sleeuwen P.v.Duren - W.v.Hees C.v.Sleeuwen - A.Verstegen A.v.d.Velden - J.v.Asseldonk

25-7 7-4 7-13 4-4 23-9 23-9 4-9 16-6 9-10 19-24 16-10 4-9 5-15 12-22 4-8 24-7 9-8 7-12

Evenementenkalender 23 juni Pleintoernooi Jeu de Boules.


Menu PROVenCe

Provençaalse tomatensoep met room of Proeverij van aspergesoepje, gamba’s pil pil en tartaartje van zalmfilet of 6 escargots met kruidenboter en knoflook of Salade met tomaat, mozzarella en parmaham Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl www.v www .vanhaandelschadeherstel.nl

*** Provençaals ovenschoteltje met kip, tomaat, gestoofde paprika en olijven of Duo van kabeljauw en zalmfilet met saus van safraan of Steak met rode wijnsaus of Scholfilet met persilade, remouladesaus en citroen *** Vacherin van aardbeien, slagroom, vanille ijs en meringues of Kaasplateau of Crema Catalana Zachte crème met citroen en kaneel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten

0413-273993

brasserie Porte de Provence erpseweg 16, 5427 Pg boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Hockeyclub Boekel

Rabobank stimuleert ontwikkeling jeugd HC Boekel Rabobank Uden Veghel heeft het sponsorcontract met hockeyclub Boekel verlengd met drie jaar en zet daarbij in op de ontwikkeling van jeugdtrainers en jeugdleden. Sandy v.d.Ven, manager Particulierenadvies bij Rabobank Uden Veghel, ondertekende maandag 25 maart samen met Maurice Franssen, voorzitter van hockeyclub Boekel, het nieuwe contract. De Boekelse hockeyvereniging start door de sponsoring van Rabobank met het ini-

Berichten

tiatief ‘Train de trainer’ waarin de opleiding van jeugdtrainers centraal staat. Vanaf augustus 2013 worden 3 clinics per seizoen gegeven aan de ruim 30 jeugdtrainers van hockeyclub Boekel. Op deze manier doen de trainers kennis op om de jongste hockey(st)ers te leiden, waardoor het niveau en spelplezier van de jeugd wordt verhoogd. Twee cursusdagen gaan over het veldhockey en één van de bijeenkomsten wordt in de zaal gegeven. De ondersteuning van deze clinics past bij een belangrijk speerpunt van de Rabobank: inzetten op de ontwikkeling van jongeren. “Hockeyclub Boekel wil het niveau van de jeugdteams op een hoger plan brengen. Hoe kun je dit beter doen dan ervoor

Cindy v.d.Akker (communicatiemedewerker sponsoring) en Sandy v.d.Ven (manager Particulieren Advies) van Rabobank Uden Veghel sloten maandag de sponsorovereenkomst met voorzitter Maurice Franssen van hockeyclub Boekel. (Foto: Merel Klaassen).

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

te zorgen dat zij goede trainingen krijgen? Met onze bijdrage krijgen de jeugdtrainers speciale clinics van een professionele trainer waardoor zij zelf hun trainingen kunnen verbeteren. Een prachtige vorm van ontwikkeling van de jeugd”, aldus Sandy v.d.Ven.

ANGO PRIJSKAARTEN 27 maart

Rikken 1. Wim v.d.Broek 2. Mari v.d.Heijden 3. Jo Bijvelds Jokeren 1. Erna Verstegen 2. Ria v.d.Cruijsen 3. Marietje v.d Elzen

61 pnt. 38 pnt. 37 pnt.

75 pnt. 72 pnt. 34 pnt.

Uitslag Paasdrive. 1. Dames Verbakel-Vijge 62,15% 2. Heren v.d. Elzen-v.d.Heijden 61,57% 3. Dames v.d. Elzen-de Koning 61,34% 4. Dames Putter-Willems 60,30% 5. Dames Crüts-Vissers 57,75% 6/7. Hr. en Mw.v.Helvoirt 57,18% 6/7. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 57,18% 8. Dames v.Hees-v.d.Oord 56,48% 9. Mw.Polman-Hr.Muselaers 56,13% 10. Hr. en Mw.v.d.Bosch 55,21% 11/12. Dames Huijbregts-v.d.Linden 54,51% 11/12. Dames v.d.Berg-Nieuwenhuis 54,51% 13. Heren J. en Th.v.d.Ven 54,17% 14. Hr. en Mw.Jansen 52,43% 15. Heren v.d.Duijnhoven-Verbakel 52,08% 16. Dames Biemans-v.d.Elzen 51,74% 17. Dames v.d. Elzen-Meulemeesters 51,39% 18. Heren Pepers-v.d.Goor 51,27% 19. Dames v.d.Heijden-Onclin 50,69% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-3291893-


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656.

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

SOLEX VERHUUR Rooi Sint-Oedenrode. Met familie, buurt of zomaar met vrienden? 0413 475355 of 06 20069586, www.solexverhuurrooi.nl. -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. --------------------------------------------------

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

TE KOOP De Biezen 32 - Venhorst VRIJSTAANDE WONING

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Prijs van € 285.000,00 KK Meer info zie: www.funda.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KANTOORRUIMTE te huur in Volkel. Midden in het centrum. Oppervlakte 40 m2. Huurprijs € 400,00 per maand excl. BTW en service kosten. Voor inlichtingen 06-19495315.

A l l e r h a n d e Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten € 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond € 9.25 incl. een consumptie. Voor meer informa-

tie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

JOOP VAN DEN ELZEN I N S TA L L AT I E T E C H N I E K * Centrale verwarming * Loodgieterswerk * Riool ontstoppen

Odiliapeel 0413-274590 06-53790682

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

E L E K T R O T E C H N I E K

i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

uitslag op alle bestratingen. ◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4

- Verhuur van PUIN- & AfVALcONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

BACHBLOESEMDRUPPELS helpen bij depressiviteit, angsten, vermoeidheid. Of bij concentratiezwakte, faalangst, examenvrees. Voor informatie of afspraak: bachbloesempraktijk Gaia, 0610642226, www.bachbloesempraktijkgaia.nl `

A l l e r h a n d e Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------RADIATORWEBBINGS op maat, diverse modellen. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Kijk voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl.

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

HONDENTRIMSALON

DINO Greetje van de Hoogen donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Even niet zo lekker in je vel? Coachingpraktijk de Vlinder helpt je weer op weg. www.coachingdevlinder.com, tel. 0652461845, Venhorst. ------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

In onze VERSOMAAT lekkere champignons, eieren, komkommers en vanaf nu ook weer asperges

John en Mariette Donkers Mutshoek 2a, Boekel ’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50

• 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

A l l e r h a n d e R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Hallo EHBO-ers van Boekel en Venhorst. Graag nodigen we jullie weer uit voor de laatste oefenavond binnen van dit seizoen Let wel, ik zeg binnen want op 27 mei volgt nog een buitenoefening. En schrijft u ook vast 24 mei op!, dan is onze jaarlijkse contactavond. Op 8 en 11 april gaan we ons met diverse letsels bezig houden. We laten ons verrassen door onze instructeurs. Dus kom op tijd en wel om 19.30 uur in Boszicht, Ook hopen we dan onze nieuwe leden te verwelkomen. Deze zijn afgelopen dinsdag 26 maart geslaagd, onder de deskundige leiding van onze instructeurs en

medewerking van onze lotussen en de lotusgroep Boekel. Namens de vereniging allen van harte proficiat. Wilt u ook eens een kijkje nemen dan kan dat. Wandel eens binnen tijdens de oefenavond of neem contact op met het bestuur mailadres: ehbolidwina@gmail.com.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van huidklachten?

Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, rugklachten, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

DIENSTAPOTHEEK Veghel-Uden Dienstapotheek Veghel-Uden verhuist naar RegioApotheek in ziekenhuis Bernhoven Uden. Helaas geeft dit tijdelijk ongemak. De dienstapotheek is vanaf maandag 25 maart 17.00 uur gesloten. De dienstapotheek is voor (spoed)recepten buiten de openingstijden van de eigen apotheek.

De dienst wordt vanaf 29 maart 17l00 uur overgenomen door: Apotheek Medipark, Hyacintstraat 3B, 5402 ZG Uden, 0413267843. De termijn hiervoor is nog niet bekend, in ieder geval zo kort mogelijk. Zodra de RegioApotheek geopend wordt stellen we u hiervan op de hoogte. Excuses voor het ongemak. Medewerkers Kring-apotheek Boekel Openingstijden Kring-apotheek Boekel Maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUcADOORSBEDRIJf Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Voor vakkundig onderhoud en slijpen van uw gazonmaaier en tuingereedschap tegen redelijke prijzen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

ARIE V.D. BROEK MONTAGEBEDRIJF

voor ONDERHOUD, SERVICE en REPARATIES aan sanitair, riolering, dakwerk, zinkwerk, waterleiding en voor KEUKENMONTAGE. Tel. 0492-323324 - b.g.g. 06-22479185


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Toon v.d.Ven 2 Nolda v.d.Elzen 3 Piet v.d.Braak 4 Cor Verbakel 5 Harrie v.Lankveld 6 Riek Janssen

70 pnt. 68 pnt. 62 pnt. 53 pnt. 50 pnt. 47 pnt.

7 Zus Vesters 8 Maria v.d.Heuvel JOKEREN 1 Leen Emonds 2 Erna Verstegen 3 Lies v.d.Aa

47 pnt. 38 pnt.

125 pnt. 111 pnt. 90 pnt.

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

v.Oor sch ot

DAKWERKEN

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Scherpe prijs en op maat gemaakt. Vraag gerust om een offerte

Peter Derks & Bert van Dooren

De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl

Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst, 06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Elzen

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJf

VanELEKTROTECHNISCH den

VENHORST fax 0492-352257

KUNSTSTOF KOZIJNEN Bouwservice Derks & Van Dooren

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

elektrotechniek

van der Ven

willy van de valk

NiEUWBOUW

VErBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

rENOVATiE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl

Rombout

Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboormachine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOffEN- HOUTHANDEL MAcHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUiTWErk nieuw of renovatie moet je bij SPUiTErij PETErS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 Pr Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden