27e jaargang nr 34; 27 februari 2013

Page 1

27e Jaargang nr. 34 - 27 februari 2013

Oproep vrijwilligers Boekel 700 Van 23 augustus tot 1 september worden er tijdens de feestweek in het kader van Boekel 700 door de diverse werkgroepen activiteiten georganiseerd. De activiteiten

concentreren zich het meest tot de weekenden. Er zijn door de werkgroepen al veel voorbereidingen gedaan om het geheel te doen slagen. Maar voor, tijdens en na de evenementen is veel hulp nodig. Hiervoor wil werkgroep facilitair een oproep doen aan verenigingen en andere vrijwilligers om tegen een kleine vergoeding zich aan te melden. Vele handen maken

Jeugdhobby club voor alle leeftijden een plezier!

Maandag 18 februari j.l. werden enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange inzet voor de jeugdhobbyclub. Namens de kinderen en de mede-vrijwilligers van de hobbyclub van harte bedankt voor jullie jarenlange inzet! Zo ziet u maar dat niet alleen de kinderen plezier beleven aan de jeugdhobbyclub. Bestuur Jeugdhobbyclub Boekel-Venhorst

het werk lichter. Er zijn al enkele verenigingen die zich reeds hebben aangemeld. Bent u ook bereid om uw medewerking te verlenen dan kunt u zich aanmelden via 06-30387365 of h.opsteen@upcmail.nl. Bij voorbaat dank namens werkgroep facilitair, Harrie Opsteen

Venhorst Creatief

Dit jaar zal Venhorst Creatief voor de 35e keer een tentoonstelling houden in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 april. Bij deze doen we een oproep aan alle Venhorstse creatievelingen om weer alles uit de kast te halen om je werkstuk op tijd af te krijgen. En vergeet niet, jouw werkstuk wil altijd gezien worden. In verband met de voorbereidingen voor deze tentoonstelling verzoeken wij u zich op te geven v贸贸r 15 maart bij Marian Hoogeveen 0492-351514 / Christien v.d. Horst 0492-351325.

CARWASH

Van harte welkom in onze

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

v.l.n.r: Mien Kandelaars 32 jaar, Mien v.Alphen 40 jaar, Jane Franssen 28 jaar, Tonny v.Rooy 33 jaar en Trudy v.d.Laar 20 jaar (niet op de foto).

Inleveren copy en advertenties: De Vlonder 10, Boekel - St. Josephplein 15, Venhorst. Copy inleveren tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140, fax 0492 324245 email: boekel-venhorst@planet.nl

verzekeringen

Alle verzekeringen en financi毛le diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Burg. de Kuijperlaan 7, Veghel, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.0012.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; dienstapotheek Veghel-Uden, Burg.de Kuijperlaan 7, Veghel tel. 0413-381848 (dienstapotheek open: za. zo. feestdagen 00.00-24.00 uur, overige dagen 17.00-8.00 uur) Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 10, 5340 BE Oss, tel.: 0413-381818 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel Pantein: Uden, Industrielaan 1, ma t/m vrij 8.30-17.30, zat 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 2 maart: 15.00 u Eucharistieviering in het zorgcentrum Sint Petrus (mmv dameskoor Sint Agatha). 17.30 u Ciska Opsteen-Pennings (vwg. jgt.); Harrie Quicken (vwg. sterfdag); Piet en Miet v.d.Valk-v.Eyck; Mieke Donkers (vwg. verjaardag); Bertus v.Lankvelt en overleden fam.v.Lankvelt; Toon v.d.Burgt; Gerarda Gijsbers v.d.Broek (vwg. jgt. en verjaardag); Johan en Henk v.Hout (vwg. sterfdagen); overleden ouders v.DelstDonkers en overleden familie. Zondag 3 maart, 3e Zondag van de Vasten: 10.30 u mmv mannenkoor Sint Agatha. Overleden ouders Antoon Selten en Truus Selten-Donkers; Jeanne Sanders-Timmers; Has en Jans v.Schijndel-v.Hout en eerwaarde zuster Hendrina Marie; Hannie Cillekens-Peters (mnd. ged.); Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer (mnd. ged.); Theo en Anna v.d. Heuvel-v.Lankveld en dochter Tonnie; Johan Arts (vwg. jaargetijde). Maandag 4 maart: 19.00 u Familie Schlaman-Staring. Woensdag 6 maart: 19.00 u Marietje v.d.Aa-Bijvelds (mnd. ged.); Willem en Mina Verbrugge-v.d. Elsen en Piet Slits; overleden ouders Rovers-Thomassen en familie. SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Boekel: Job v.Dijk

hebben. Dit jaar besteden we extra aandacht aan migranten in het Midden-Amerikaanse Honduras. Zuster Valdete vangt teruggestuurde migranten liefdevol op en helpt hen weer op weg. Ze maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee. Ze wanhoopt echter nooit: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God.” Vastenactie ondersteunt het werk van de zusters in Honduras. Komende week zal er een enveloppe van de vastenactie samen met Weekblad Boekel & Venhorst bij u thuis bezorgd worden. U kunt uw bijdrage in de enveloppe doen en in de brievenbus van de pastorie deponeren( wordt elke avond geleegd) of in de collectebus achter in de kerk. Natuurlijk kunt u ook doneren via het gironummer 5850 ten name van Vastenaktie.

Vastenmaaltijd: Op donderdag 7 maart a.s. wordt er door de parochie een “vastenmaaltijd” georganiseerd. Er wordt een sobere maaltijd georganiseerd met een eenvoudig doel: a) Bewustwording. b) opbrengst voor het goede doel (vluchtelingen in Honduras), c) gezellig samenzijn. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd (tot een maximum van 70 aanmeldingen) op donderdagavond 7 maart, aanvang 17.45 uur, Parochiecentrum in Uden, minimale inleg voor de maaltijd is € 10,=.

Aanmelden kan tot 1 maart bij Petra Verkuylen, tel: 0413-269944 of via email: petra@verkuylen.net

Stille Omgang: Ook dit jaar sluiten we ons als parochie aan bij de Stille Omgang in Amsterdam. Vertrek voor deze nachtelijke bidtocht en eucharistieviering in de Krijtbergkerk, zal weer bij de kerk in Zeeland zijn, en wel op zaterdag 16 maart a.s. Het thema van dit jaar luidt: ‘Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor’. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Parochiecentrum.

2013

‘Een kerk is van blijvende waarde’. De actie ‘Kerkbalans’ heeft als doel u er aan te herinneren, uw vrijwillige financiële bijdrage over te maken. Voor veel mensen is de kerk een ontmoetingsplek…….. Kerk als plaats voor gebed. Kerk als plaats van het woord. Kerk als geloofsruimte. Kerk als plaats van ontmoeting. Kerk als plaats om je geloof te verrijken. Kerk als plaats voor de doop. Kerk als plaats om te huwen. Kerk als plaats om te rouwen.

AANBIEDINGEN donderdag 28 febr. t/m woensdag 6 maart:

Advocaatvlaai

MET SLAGROOM

Appelpunten MET VERSE APPELS Elfzadenbrood Notenbol BOORDEVOL NOTEN

€ 9. 25 € 1. 80 voor € 1. 25 per stuk € 2. 50

Onze eerste KWARTETAANBIEDING is de eerste stempel op de stempelkaart, verkrijgbaar in onze winkel en ook bij Keurslager Gerry van Exel Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

€ 11.

00

Overleden: Boekel Miet v.Veggel-v.Lankveld, 95 jaar (23/2)

Vastenactie: Even minderen voor een ander. Vasten is delen met mensen die het minder

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Kerk als plaats van inkeer. Kerk als plaats van herinnering. Kerk als plaats van communie. Een kerk die er is voor jong en oud. Een kerk als plaats van verbondenheid. Een kerk als kunstwerk. Een kerk die leeft mede dankzij uw gave! Een kerk van blijvende waarde! Uw financiële steun is daarbij heel belangrijk! Bij voorbaat hartelijk dank! Secr. Kerkbalans: Burg. Schafratstraat 36, tel. 322171

Een hartelijke groet aan onze Boekelse vrienden en bekenden! Wij verhuizen per 1 maart 2013 naar de Adriaen Willaertstraat 47 5216 GT ‘s-Hertogenbosch Tel 073-8224775

waar jullie zeer welkom zijn.

Ery Waltheer, Mol Waltheer-Gijsbers info@houtenmonument.nl www.houtenmonument.nl

Lieve mensen, familie, vrienden en kennissen Uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 2 maart 19.00 uur + Zondag 3 maart 10.00 uur: Piet Bevers; Marie-Therèse Raaymakers; jgt. Jan Bevers. Donderdag 7 maart: 19.00 u Intenties kerkgangers. Acolythen en Lectoren Zaterdag 2 maart: 19.00 u Mark Hoogeveen Mw.Kanters Zondag 3 maart: 10.00 u Niels Hoogeveen Mw.v.Zon Donderdag 7 maart: 19.00 u Martinese

GEDOOPT: Vajenne v.d.Berg. Proficiat!

PRESENTATIEVIERING PAROCHIE H.JOZEF

Zaterdag 2 maart a.s. is er om 19.00 uur een presentatieviering. De kinderen die op 28 april hun eerste communie doen, zullen zich tijdens deze viering voorstellen. De liedjes van de presentatieviering worden ook door de communicanten verzorgd. Iedereen is van harte welkom. De communicantjes worden om 18.45 uur in de dagkapel verwacht. De communiewerkgroep

Corrie van Alphen-Keijzers heeft ons erg goed gedaan en was een grote steun. Het zal een dankbare herinnering blijven. Op deze wijze willen wij u hiervoor hartelijk bedanken. Kinderen, kleinkinderen en Harrie

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Onze eerste kwartetaanbieding: De eerste stempel op de stempelkaart krijg u van ons, Keurslager Gerry van Exel en Bakkerij Merks, cadeau!! Donderdag 28 februari, vrijdag 1 + zaterdag 2 maart:

Verse kalfsgehaktballen 4 roomschijven + 4 slavinken Runderschnitsels NATUREL of GEMARINEERD

100 gram voor

100 gram

samen voor

Broodje gemak

Carpaccio

225

Maandag 4 en dinsdag 5 maart

Woensdag 6 maart

Braadworst HOH

Gehakt HOH

500 gram

Cordon Bleu

3 stuks

695 209

van VARKENSHAAS en COURGETTE

SPECIAL VANDE WEEK

295

samen voor

VLEESWARENTRIO 100 gr. gekookte worst 100 gr. boerenmetworst 100 gr. Couburgerham

UIT EIGEN KEUKEN

per stuk

elke 4e GRATIS

325 595

Cordon Bleu

295 3 stuks 595

500 gram

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

395

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 1 maart Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 8 maart GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

EX-INBREKER OP PAD IN BOEKEL Dinsdag 5 maart 2013, 19:30 uur, raadzaal gemeentehuis Boekel Op 5 maart a.s. maakt ex-inbreker Evert Jansen een rondje door de gemeente. Hij gaat kijken waar hij zijn slag had kunnen slaan. Het resultaat zal hij met een interessante en ogen openende presentatie uit de doeken doen ’s avonds in het gemeentehuis. U komt er achter hoe gemakkelijk het vaak is om een huis binnen te komen, ook in onze gemeente. Natuur-lijk geeft hij u ook waardevolle tips om inbrekers buiten uw deur te houden! Doe daar uw voordeel mee. Programma 19.30 u openingswoord door burgemeester Bos (portefeuillehouder veiligheid) 19.35 u invulling door onze wijkagent Peter Mouwen 19.40 u presentatie door Evert Jansen (ex-inbreker) 21.30 u Afsluiting Iedereen is welkom, toegang is gratis.

OPENBARE INFORMATIEAVOND Op dinsdag 5 maart 2013 wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent. De avond vangt aan om ± 21.30 uur (aansluitend aan de inbraakpreventiebijeenkomst ex-inbreker op pad in Boekel) in de raadzaal van het gemeentehuis. Op deze avond zal een toelichting worden gegeven op de Duurzaamheidsagenda 2013-2016. De duurzaamheidsagenda geeft aan welke activiteiten worden ingezet door de gemeente Boekel om, samen met inwoners en bedrijven, zorg te dragen voor een duurzame ontwikkeling binnen onze gemeente. De speerpunten daarbij zijn duurzame energie en energiebesparing, duurzame mobiliteit, duurzame ruimtelijke ordening, duurzame agrarische sector en duurzame samenwerking. VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN BOEKELS VEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken, gelet op het bepaalde in de inspraakverordening, bekend dat met ingang van donderdag 28 februari 2013 gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘Boekels Ven’ tijdens openingstijden ter inspraak ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van camping Boekels Ven en de aangrenzende bosgebieden. De bestaande camping wordt herontwikkeld tot een recreatieterrein met circa 170 recreatiewoningen. Ten zuiden van de weg De Vliegberg wordt een zorg-/recreatiecomplex gerealiseerd. Er wordt geïnvesteerd in natuurwaarden in de verdere boszone tussen Boekel en Handel. Het gehele gebied wordt toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Voor belangstellenden wordt een inloopavond gehouden op dins-


Gemeenteberichten dag 12 maart a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in het kantinegebouw van camping Boekels Ven aan de Peelstraat te Boekel. Hier zullen de plannen nader worden toegelicht. Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar inspraakreactie omtrent het voorontwerp kenbaar maken. Als u mondeling uw inspraakreactie kenbaar wenst te maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen de heer A. van der Vleuten, senior medewerker VROM. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 26 februari 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING VASTGESTELDE COLLECTIEVE FESTIVITEITEN 2013 Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2013 besloten de volgende festiviteiten aan te wijzen als collectieve festiviteiten voor het jaar 2013: 1. viering oud en nieuw 2012/2013; 2. carnaval (9 t/m 12 februari 2013); 3. Boekel Rond Uit (9 mei 2013); 4. Boekel Vol Muziek (een door de horecaondernemers zelf vast te stellen avond); 5. kermis Boekel (3 t/m 6 augustus 2013); 6. kermis Venhorst (10 t/m 13 augustus 2013); 7. BoeCult (31 augustus 2013); 8. Pleinfeest Venhorst (8 september 2013); 9. alle activiteiten in het kader van Boekel 700. Op de dagen en/of dagdelen dat deze festiviteiten plaatsvinden zijn enkele voorschriften over geluidhinder van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet van toepassing.

Boekel, 26 februari 2013. Burgmeester en wethouders van Boekel.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - J.P. Jansen, voor het innemen van een vaste standplaats op het Sint Agathaplein in Boekel, op de maandagmiddagen in 2013 van 13:00 uur tot 19:00 uur, voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit (verzenddatum 12 februari 2013); - J.P. Jansen, voor het innemen van een vaste standplaats op het Sint Josephplein in Venhorst, op de vrijdagmiddagen in 2013 van 13:00 uur tot 19:00 uur, voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit (verzenddatum 12 februari 2013); - W.J.W.M. Tonies en J. Nesvadba, voor het innemen van een vaste standplaats op het Sint Josephplein in Venhorst, op de vrijdagmiddagen in 2013 van 13:00 uur tot 19:00 uur, voor de verkoop van vis, diverse broodjes en friet (verzenddatum 12 februari 2013 ); - T.H. Vu, voor het innemen van een vaste standplaats op het Sint Agathaplein in Boekel, op de woensdagmiddagen in 2013 van 13:00 uur tot 19:00 uur, voor de verkoop van Vietnamese etenswaren (verzenddatum 12 februari 2013); - A. Klaus en G.L.R.M.J. Klaus-Kortmanss, voor het innemen van een vaste standplaats op het Sint Agathaplein in Boekel, op

de zaterdagochtenden in 2013 van 8:00 uur tot 13:00 uur, voor de verkoop van brood, koek en banket (verzenddatum 12 februari 2013); - H. Bos, voor het innemen van een vaste standplaats op het Sint Agathaplein in Boekel, op de vrijdagochtenden in 2013 van 8:00 uur tot 13:00 uur, voor de verkoop van vis (verzenddatum 12 februari ). Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 26 februari 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor : activiteit bouwen; het vergroten van een autobedrijf Locatie : Volkelseweg 3, Boekel Verzenddatum : 15 februari 2013

Verleende balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor : activiteit bouwen; het vergroten van een woonhuis Locatie : Laagveld 52, Boekel Verzenddatum : 14 februari 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van ver-


Gemeenteberichten zending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor : omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets; veranderen van een inrichting Locatie : Waterdelweg 1a, Boekel Datum ontvangst : 13 februari 2013 Voor : omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets; veranderen van een inrichting Locatie : Het Goor 5a, Boekel Datum ontvangst : 14 februari 2013 Voor : omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets; veranderen van een inrichting Locatie : Hoekstraat 9, Venhorst Datum ontvangst : 20 februari 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

Rectificatie Wij hebben op 20 februari 2013 gepubliceerd dat burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het nieuw bouwen van een stalling-/bergruimte op Wilhelminastraat 1 te Boekel. De aanvraag heeft echter betrekking op Julianastraat 1 te Boekel. BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: • het verzoek d.d. 28 augustus 2012, aangevuld 26 november 2012, 19 december 2012 en 8 januari 2013, van Elzen Farm voor een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De inrichting is gelegen aan Langstraat 15 en 15a, kadastraal bekend als gemeente Boekel, sectie D, nummer 3088 (gedeeltelijk) en 3231 Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu. Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met in-

gang van 27 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Boekel, 26 februari 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met het houden van een wielerwedstrijd op woensdag 3 juli 2013 op Elzen, Molenbrand, Het Goor en Grimmekamp. In verband hiermee wordt op woensdag 3 juli 2013 tussen 17.00 uur en 23.00 uur - of zoveel korter als mogelijk is - een gedeelte van Elzen, Molenbrand , Het Goor en Grimmekamp afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Boekel, 26 februari 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maakt bekend dat zij besloten heeft de volgende verkeersmaatregel te treffen: Het aanwijzen van één parkeerplaats aan het Sint Josephplein als parkeerplaats alleen bestemd voor het parkeren van een voertuig dat gebruik maakt van het er plaatse aanwezige elektrische oplaadpunt. Het bestemmen van deze parkeerplaats wordt aangeduid door het plaatsen van het verkeersbord E8 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep die op het bord is aangegeven) overeenkomstig bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf donderdag 28 februari gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 26 februari 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.


Boekel in oude kranten Bron: Heemkundekring Sint Achten op Boeckel Uit: Zuidwillemsvaart Boekel, 22 september 1906 Bij de oprichting onze wielerclub werd met algemeene stemmen besloten er nog deze maand een groot wielerfeest te orga-

niseren. In eene geanimeerde vergadering is nu vastgesteld het feest zoo luisterijk mogelijk te maken, daarvoor in staat gesteld door de offer en hulpvaardigheid van vele gemeentenaren. Niet minder dan een zestien prachtige prijzen worden uitgeloofd voor de prachtigste versierde comiekste fietsen en clubs voor kunst en hindernis rijden, voor de grootste en verstkomende club enz.enz. De verschillende touren zullen plaats hebben in de breede Kerkstraat en voor ieder vrij toegankelijk. De dag is bepaald op 23 september a.s. Kijk voor meer oude nieuwtjes: website www.Boekel700.nl

Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

TONEELVERENIGING

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 5 maart wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van

Dorps- en Gildefeest Gilde Sint Agatha Boekel 23-26 mei 2013

www.gildefeestenboekel.nl - post@gildefeestenboekel.nl

Begin nu met definitieve ontharing en u heeft aankomende zomer minder last van bultjes. Alle ongewenste haren weg d.m.v. de nieuwste technologie met lichtflits

SchoonheidSSalon

elvàlie

tel. 0492-324244 Rietven 9, Boekel

Open Doek

Landgoed Eyckensteyn ligt aan de rand van onze stad, omgeven door villa’s en buitenhuizen. De baron is al enkele jaren geleden gestorven en Apolonia v.Eyckensteyn woont dus op het landgoed samen met haar personeel. De roddels rond het verdwijnen van de laatste hovenier hebben wel geleid tot speculaties in het roddelcircuit want hieraan is het herhaaldelijk bezoek van de politie daar zeker niet vreemd aan. De gezusters van Cattenburgh komen regelmatig aan lopen om zogenaamd een kopje thee te nuttigen en blijven op die manier op de hoogte op het wel en wee op Landhuis Eyckensteyn. Maar nu heeft Mevrouw toch maar een advertentie geplaatst in een landelijk dagblad en zullen er zeker wel sollicitanten reageren. Zelfs de kokkin heeft gereageerd en wil graag haar peterselieveldje uitbreiden maar mevrouw vind dat geen erg goed plan. Dus het is nu wachten op de eerste sollicitanten zodat de grote tuin weer dat het noodzakelijke onderhoud krijgt. De eerste reacties zijn al binnen en een daarvan is ondertekend door Mathias v.Daandel Den. Maar wie is die persoon? Is hij van adel? Er wordt al zo gauw iets verondersteld. De repetities zijn al in volle gang en u kunt op 22 en of 24 maart dit blijspel zien in De Horst te Venhorst. Kaartjes kunt u bestellen bij Ingrid Logtens tel. 0492-322307 en bij Agnes Vogels, 0492-351144 en anders via erikenagnes@chello.nl. De prijs van het kaartje is € 7,50 incl. een consumptie.

Evenementenkalender 3 t/m 9 maart: Boekelse Driebandenkampioenschap 22-24 maart Open Doek uitvoeringToneelvereniging Dorpsgenot gaat “Doktertje spelen”

Toneelliefhebbers kunnen weer hun hart ophalen. Op woensdag 27, zaterdag 30 en zondag 31 maart (Paasweekend) staan we weer op de planken in Partycentrum Nia Domo. We spelen een komedie van Carl Slotboom; “Doktertje spelen”. De aanvangstijd is voor alle avonden 20:00 uur. De toegangsprijs is € 6,00 in de voorver-

koop en € 7,50 aan de zaal. Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis komen kijken. Kaarten zijn vanaf 5 maart verkrijgbaar bij Jos Biemans (0492-323488 of j.biemans15@chello.nl) en Gerrie Verhoeven (0492323078 of verhoeven@nikkelen.net) Graag tot ziens op één van onze avonden en alvast heel veel plezier!

Vanaf 7 januari geopend:

Zorgboerderij De Logtse Hoeve Dagbesteding voor ouderen en (licht) dementerenden Wij stemmen onze activiteiten af op uw wensen en mogelijkheden Indien u interesse hebt neem gerust contact op:

Zorgboerderij De Logtse Hoeve

Daniel de Brouwerstraat 22a, 5427 EL Boekel 0492-347153 of 0634298844, www.zorgboerderijboekel.nl

KERKBALANS 2013

Doe van harte mee met de kerkbijdrage voor uw eigen parochie! Zo blijft ook onze kerk een kerk van blijvende waarde! Secr. Kerkbalans: tel. 322171

Vooraankondiging Gemeenschapsbelang Venhorst nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst: “Een (eigen) huis in de gemeente Boekel” Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle geinteresseerden die informatie willen over hoe een (eigen) huis in Boekel en Venhorst binnen handbereik zou kunnen komen. Datum: 13 maart 2013 Tijd: 20.00 uur Plaats: MFC de Horst in Venhorst Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse sprekers een korte inleiding houden over bouw- en huurmogelijkheden in Boekel en Venhorst. Ook wordt informatie gegeven over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van een eigen huis. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Info: Bart v.d.Hoogen tel: 0492- 352214. Graag tot dan, Bestuur en Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst

Samen Carmina Burana zingen

Toon karakter en zing mee met Koor Karakter uit Boekel. Het koor zingt met 700 zangers het operastuk Carmina Burana van Carl Orff op het Sint Agathaplein in Boekel, om op deze manier feestelijk en muzikaal uiting te geven aan het 700 jarig bestaan van Boekel. De samenzang is op zaterdag 31 augustus 2013. Het wordt onder begeleiding van een groot orkest uitgevoerd en staat onder muzikale en artistieke leiding van Lex Wiersma, dirigent van koor Karakter. Componist Orff beeldt het lot af als een soort rad van avontuur waaraan de mens is onderworpen. Het streefgetal van 700 zangers is momenteel nog niet bereikt. “We zoeken nog solisten of koren die mee willen zingen. Wat zal het leuk zijn als heel veel bewoners uit Boekel en Venhorst aansluiten om samen op het plein al zingend het bestaansfeest te vieren. Belangstellenden kunnen bij onze repetitie woensdagavond aansluiten om alvast te oefenen.” aldus Els v.d.Ven. Meer info: Els v.d.Ven, tel.0492 323705, 06 10631075 of mail naar: thels3@hotmail.com. Kijk ook op website: www.carminalive.nlberichten

Hierbij een valse email waarbij de politie wordt gebruikt. Er zijn bij de politie diverse meldingen binnengekomen dat men via e-mail een bericht heeft ontvangen van de Politie AfInternational metN het deling BE R I CCyber H Crime TE verzoek om je gehele saldo over te boeken op een rekening van de politie, omdat men mogelijk geskimd is. Ga hier niet op in en verwijder deze email. Zie onderstaande fake E-mail en ga hier niet op in: “POLITIE Geachte heer/ mevrouw Wij hebben diverse meldingen binnengekregen over mogelijk geplaatste “skimapparatuur” bij meerdere pin automaten door het land. Na onderzoek is gebleken dat ook U mogelijk “geskimt” kan zijn. Er zijn tot op heden geen opvallende bedragen van uw rekening afgeschreven. Om ons te helpen met het onderzoek om de verantwoordelijke hiervoor aansprakelijk

te stellen vragen wij het volgende van u; Wij vragen u om met spoed Ђ1,- euro van uw gehele saldo op uw bankrekening te laten staan en de rest van het gehele saldo over te boeken naar een door ons beschikbaar gestelde derdenrekening Details voor de bankgegevens van de derdenrekening beschikbaar gesteld door de Nationale Politie afdeling International Cyber Crime vind u hier. ABN AMRO (Naam) O.Kisi - (Rekeningnummer) 430519036 Dit word automatisch binnen 48 uur terug gestort. Tevens vragen u om 48 uur lang geen gebruik te maken van uw rekening. Op deze manier kunnen wij zien mocht er onrechtmatig gebruik worden gemaakt van uw rekening en tot oplossing van deze zaak overgaan. Wij zullen u NOOIT vragen om uw pincode of bankgegevens! Dit is voor uw eigen veiligheid! Werkt u niet mee dat word uw rekening geblokkeerd en kan u gezien worden als “verdachte” in deze zaak. Onze excuses voor het ongemak. Olivier Kisi Afdeling: International Cyber Crime Nationale Politie” P.Mouwen, wijkagent Boekel, Venhorst en Huize Padua

• MINDER stress, onrust en piekeren • BETERE concentratie • MEER ontspanning, inzicht en zelfvertrouwen

Training MINDfuLNEss start op 25 maart

Stapsgewijs leren hoe je stress de baas kunt blijven en op een andere manier kunt omgaan met negatieve gevoelens en gedachten. Gedurende 8 bijeenkomsten is er veel aandacht voorpraktische oefeningen en wordt er dieper ingegaan op de werkelijke oorzaak van stress. www.praktijkworkitout.nl

Germaine van der Kolk Hool 52, Keldonk 0413-210922

Politie Oost Brabant | Maas & Leijgraaf | Veghel-Boekel, Stadhuisplein 4, 5461 KS Veghel, tel. 0900-8844 // 112, e-mail peter.mouwen@brabant-noord.politie.nl, w www.politie.nl, twitter WijkAg_Boekel

Internationale vrouwendag

Internationale vrouwendag donderdag 7 maart in Nia Domo, aanvang 20.00 uur. Dit jaar vieren we Internationale vrouwendag samen met Hella van der Wijst. Velen zullen haar kennen van “De wandeling” op TV, tegenwoordig werkt zij als journaliste mee aan “ KRO Brandpunt” Zij gaat met ons in gesprek over het thema “bescherming van de vrouw wereldwijd”. Alle vrouwen uit Boekel en Venhorst zijn van harte welkom op deze avond. Toegang is gratis.

B o e k e l

De Ordening Coach. Donderdag 14 maart, aanvang: 20.00 uur in Nia Domo. Kosten: leden gratis, nietleden zijn ook welkom, zij betalen € 3,00 Een inspirerende uitleg van ordeningscoach Marijke Minten, over het organiseren van je spullen, papieren, agenda en huishouden. Tijdens deze uitleg word je geprikkeld om jouw werkwijze bewust onder de loep te nemen en te profiteren van inzichten waarbij je met kleine veranderingen een groot effect kunt bereiken en behouden. Het resultaat is overzicht en rust. Bestuur KVO

Kienen t.b.v. DE ZONNEBLOEM

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNA-

De Zonnebloem wil iedereen uitnodigen voor een gezellige kien middag op woensdagmiddag 6 maart a.s. in Boszicht van 14.00 tot 16.30 uur.Het belooft een leuke middag te worden met vele prijzen. Iedereen is van harte welkom. Bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem Boekel - Venhorst.Auw-IJzer Actie KPJ-VESPO

Zaterdag 2 maart kunt u weer oud ijzer bij M.Melis, Noordstraat 6, Venhorst. Bij info 351229/0651062701 Bedankt namens KPJ-Vespo.

Maak van Nul een punt, ok op de Statenweg Afgelopen jaren maar zeker de afgelopen maanden is veel gesproken over de verkeersveiligheid van de Statenweg. Iedereen weet van de ongelukken die daar hebben plaatsgevonden. Iedereen weet welk enorm verlies en onbeschrijfelijk verdriet deze ongevallen met zich mee brengt. Niemand wil dit. De roep en druk, op het verkeersveilig inrichten van de Statenweg, is hiermee verhoogd. Ook op de gemeente die hiervoor haar verantwoordelijkheid moet nemen. Gemeente Boekel heeft het convenant “Maak van Nul een punt” ondertekend waarmee ze aangeeft zich te zullen inspannen om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen naar nul. Het blijkt dat de verkeersinrichting van de weg, weggebruikers helpt hun rijgedrag aan te passen. Dit komt ten goede aan een veiliger rijgedrag. Er is feitelijk aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen het aantal verkeersslachtoffers en de toegestane maximum snelheid. Deze maximum snelheid bepaald het wegprofiel, de manier hoe de weg is ingericht (o.a. minimale breedte van de weg).

Met die bril is er ook naar de Statenweg gekeken. Gemeenschapsbelang Venhorst weet dat de meeste weggebruikers de voorkeur hebben om de huidige snelheid van 80 km/u op de Statenweg te handhaven. Echter; als we de Statenweg gaan inrichten volgens deze geldende normen (wegprofiel behorende bij 80 km/u)) dan moet de weg verbreed worden. Los nog van de kosten die het met zich meebrengt, heeft dit enorme consequenties voor de aanwonenden en de laanstructuur van de Statenweg omdat dan de zuidelijke bomenrij gekapt moet worden. Met andere woorden er is onvoldoende ruimte om de 80 km/u-weg op juiste wijze met daarnaast een fietspad, verantwoord te realiseren. Dan hebben we feitelijk geen andere keuze dan de weg in te richten voor een snelheid van 60 km/u. De rij-afstand waar dit betrekking op heeft is minder dan 3 kilometer waardoor we een halve minuut langer in de auto zitten dan bij een snelheid van 80 km/u. Gemeenschapsbelang Venhorst heeft natuurlijk nadrukkelijk stil gestaan bij wat het betekent voor de tijdige aanwezigheid van de hulpdiensten zo-als ambulance, politie en brandweer in Venhorst. Deze hulpdiensten mogen harder rijden dan de toegestane snelheid en blijven voldoen aan de geldende normen. Gemeenschapsbelang Venhorst heeft aanvullend aangegeven om bij de uitwerking van deze weg te letten op de manier hoe vanuit o.a. de zijwegen de drempels genomen kunnen worden i.v.m. agrarisch verkeer zoals veevervoer. Daarnaast vinden we dat de gemeente Stichting Bomen moet betrekken in de beoordeling welke bomen i.v.m. de verkeersveiligheid en staat van onderhoud, gekapt zouden moeten worden. Niemand kan voorkomen dat er geen ongelukken meer zullen gebeuren. Maar een gemeente is wel verantwoordelijk om te zorgen dat de weginrichting, ook de Statenweg, voldoet aan de verkeersveilig-

heidsnormen. Dit maakt dat ook wij als Gemeenschapsbelang Venhorst, wetende dat dit besluit gevoelig ligt bij veel inwoners, toch achter het voorstel van het college staan om de Statenweg in te richten als 60 km/u-weg. Beoogd doel is dat dit bijdraagt aan de veiligheid van alle weggebruikers. De gemeente neemt hiermee haar verantwoordelijkheid door uitvoering te geven aan het convenant “Maak van Nul een Punt” Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst

KBO St. “Anna”

Beste leden en belangstellenden: Wij willen hierbij een aantal activiteiten onder uw aandacht brengen. In de evenementenhal van Cuijk wordt van 28 februari t/m 3 maart, een groot Tuin- en Buiten Event georganiseerd. Speciaal voor 50+ers is op 1 maart a.s. de toegangsprijs verlaagd van € 5,00 naar € 2,00. Website: www.wp-promotions.nl Voor het Halfvasten Spektakel in Zeeland is er 10 maart v.a. 11.00 uur een speciaal programma voor ouderen dat start met een Brunch. Voor toegang en brunch zijn een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar, af te halen bij de bestuursleden. Onze jaarvergadering houden we op 14 maart. Naast de jaarstukken komt “Glashelder” verdere uitleg geven over zaken waar u mee te maken krijgt na aansluiting op het glasvezelnet zoals bijv. een ander email adres. Denkt u eraan zich tijdig op te geven voor de afsluitende koffietafel. Dan is er nog de voorstelling “Adellijk Vertoon” van toneelclub “Open Doek” die 17 maart om 19.00 een try-out opvoering geeft voor alle 65-+ers in Venhorst, entree € 2,00 p.p. Verder kunt u zich opgeven voor de activiteiten die door de Kunstkring Boekel worden georganiseerd. Deze hebt u bij “Ons” ontvangen of kunt u terugzien op onze website (www.kbo-venhorst.nl) We zijn deze week gestart met een ledenwerfactie. Alle 55-+ers hebben een infofolder ontvangen. Als u reeds lid bent attendeer uw familie en kennissen op deze actie. Bent u nog geen lid, vraag iemand uit uw omgeving die wel lid is naar haar of zijn ervaringen. Als bestuur hopen we op veel positieve reacties. We willen u nogmaals in herinnering brengen dat het oud papier de eerst zaterdag van de maand wordt opgehaald in de kom en de zuidkant en de derde zaterdag van de maand in de kom en de noordkant. Het bestuur


Dankzij onderstaande mensen en bedrijven is carnaval 2013 een succes geworden Stichting Boerenbruiloft Boekel

Bruidspaar 2013 Henk en Bestie van den Berg Leden Stichting Boerenbruiloft Peter en Martina Van Uden “La-Compagnie” Hein van den Elzen “Ambtenaar”, “Dirigent” Ria van de Ven “Foto’s” Niels van Alphen “Beamer” Truus van der Aa “filmen” A. v. Kessel-Bouwens “Huwelijks akte” Rick van Hees “Dansen “ Marietje Graat “Dansen” Dirk van der Heijden “Accordeon” Wim Meulenmeesters “Accordeon” Berteke Vloed “Receptieboekje” H v Dommelen (huifkar) M4 C.V. de Vliegenmeppers Drukkerij Boekeldruk Supercoop Karin van Sleeuwen “Bloemen” Bakkerij Merks Anny Willemsen Medische speciaal zaak Schutboom Jan van Doren Verhuurbedrijf Henk van Haandel Camperbouw Fietsland Boekel Ad van Haandel Autobedrijf Tonnie van Haandel Kapster Van Houtum Autobedrijf Raaijmakers installatie techniek Cleem Aldenhuisen V.d Heijden-Sleegers Autobedrijf Pieter van Uden int. Transport Bart van Sleeuwen Hoveniersbedrijf Helma van Haandel Juwelier van de Ven Café ’t Menneke Velmar computers Fransen Optiek Andre van Delst schilderwerken Engel Assurantiën Gerard Donkers Champignon bedrijf Nagelstudio Jolanda Vissers John Donkers Champignon bedrijf Gebroeders van de Brand van Oort Volkel van den Berg bouwkundig bureau

Van den Berg Biljarts Van Boxtel Assurantiën Peter Verbruggen Machine Revisie Vanboxtel In Controle of Logistics Oostendorp Otten Van Boekel Accountants en belastingadviseurs Wim van den Broek Electroworld Vlonder plaatwerk Ferro/non Ferro Autocentrum Boekel Jos van de Horst Design Trappen V. d. Velden Loodgieter Installatiebedrijf Edwin van Melis Tuintechniek W. van Lankveld Autobedrijf Rene Tielemans Groentekwekerij Van Rijbroek Sport en Mode Trienekes Bouwbedrijf Tuin Centrum Boekel Verfservice Brabant P. van Loon Hoveniersbedrijf Multi Vloeren Brabant Crommenacker Stukadoorsbedrijf Peter Broos Stukadoorsbedrijf Margret Willems Pedi-Care Kapperij Unique Boekel Donkers LMB Kapsalon Van Zutphen Gerry van Exel Keurslager Harm van de Zanden Verhuur Boekel Kuipers Automobielbedrijf V.d. Ven Slapen en Wonen Kuipers Infra Bv. Van den Broek Loon-, Cultuur & Grondwerken Bevers Transport, containers & zand Karel Boeijen Emonds Grondverzet Maaikes Mini Mode Sjoerd van Haandel Interieurbouw Van den Bosch Fruitteelt De Wit Zonweringen & Rolluiken Venhorst Schilderwerken Carlo van de Heuvel E & B Systeembouw John van Gerwen Meubels Van Haandel Zand en Grint Sjef Verstegen van den Berg bouwadvies.


berichten

Piek aan woninginbraken rondom Carnaval blijft uit Al jaren is er een stijging te zien van het aantal woninginbraken in de week voorafgaande aan de Carnaval en tijdens dit fesmensen deze tijn. BOok E gaan R veel IC H inT Eperiode N op vakantie. Daarom hebben wij iedereen gevraagd om, net als de politie, extra alert te zijn op verdachte situaties in de woonomgeving en deze ook bij de politie te melden. Resultaten Een piek aan woninginbraken voor en tijdens Carnaval is dit jaar gelukkig uitgebleven. Er is een grote afname in ‘s-Hertogenbosch (-26), Oss (-24), St. Michielsgestel (-15), Boxtel (-14) en Valkenswaard (-10). Terwijl de meeste van deze gemeenten vorig jaar wel een piek in het aantal woninginbraken kenden. Een lichte stijging aan woninginbraken voor en tijdens Carnaval is te zien in Heusden (7), Geldrop-Mierlo (6), Oirschot (6), Schijndel (5), Heeze-Leende (5) en Vught (4). Bij de gepleegde inbraken in deze periode zijn geen opvallende werkwijzen aan te geven. Alle bekende manieren om in te

breken zijn de revue gepasseerd, zoals het wrikken van de sluitnaad, gaatjes boren, ruit vernielen, hengelen, flipperen, het gebruik van een valse sleutel, het afbreken van de cilinder en het beklimmen van de eerste etage. Bij veel woninginbraken werd om binnen te komen een ruit vernield of een klepraampje boven een deur opengebroken. In de Carnavalsperiode in 2013 werden 21 verdachten aangehouden voor (poging) woninginbraak. Dat zijn er vier meer dan in de Carnavalsperiode in 2012. Meldingen doorgeven Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie, die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details, zoals kenteken, merk en kleur van de auto, uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel direct de politie. Bent u getuige van een woninginbraak? Bel dan het alarmnummer 112, daar vangen we boeven mee. Aan de hand van de melding wordt de inzet bepaald. U be-grijpt dat op een melding “Er wordt nù ingebroken” door de politie anders gereageerd wordt dan op “Er is afgelopen nacht ingebroken”. In dat laatste geval kunt u 09008844 bellen. Ziet u iets verdachts, dan kunt u dit ook vastleggen met uw mobiele telefoon. Mogelijk kunnen we met behulp van uw beelden, verdachten opsporen.

Aangifte doen Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat u altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden. De politie komt bij u thuis om u te helpen de eerste maatregelen te nemen, de aangifte bij u op te nemen, een buurtonderzoek in te stellen en indien mogelijk een technisch sporenonderzoek te laten doen. Laat de situatie in uw woning zoals hij op dat moment is, raak niets aan en verplaats geen voorwerpen. Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie op: www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html

JEUGDNATUURWACHT

De Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Op zaterdag 3 maart gaan we een paddenscherm plaatsen bij de Perekker. Dit is nodig om te voorkomen dat deze bijzondere insecteneters dood gereden worden. Ze overwinteren in de bladerlaag onder de bomen langs de zandweg die naar de Perekker loopt. Om eieren te leggen moeten ze de zandweg oversteken naar de schaatsvijver; dat gebeurt eind februari, begin maart, afhankelijk van de buitentemperatuur. Jullie worden om 15.00 uur bij de Perekker verwacht.

Hier zie je zo’n leuke pad; dit is bij mij aan de rand van de vijver. Leiding jeugdnatuurwacht “de Knokert”

Evenementenkalender 3 t/m 9 maart: Boekelse Driebandenkampioenschap 22-24 maart Open Doek uitvoering


Gemertseweg 2 | 5427 ET Boekel | Tel.: 0492 321976 info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl


Dansstudio Laura van Deurzen traint 50 meiden voor The Sense of Harmony

“WIJ DANSEN HIP EN SEXY” In dansstudio Laura van Deurzen in het bedrijfsverzamelgebouw op De Vlonder is het op zaterdag en maandag een drukte van belang. Laura van Deurzen zelf stoomt maar liefst 50 kinderen en jonge meiden klaar voor 12 en 13 april als ze in 4 nummers van The Sense of Harmony gaan schitteren in de spotlights. Van spanning is nog weinig te merken in de spiegelzaal van de dansstudio, maar er hangt wel een dijk van een sfeer, want het plezier spat eraf als de meiden hun optreden instuderen onder het wakend oog van Laura. Hun doel is duidelijk: ‘Wij willen knallen.” Als ik even later omringd wordt door de meiden en hen vraag naar hun inspiratie om mee te doen aan The Sense, weten ze van geen ophouden. Hun antwoorden worden met de regelmaat van de klok overgoten met giechelbuien. Sophie: ‘Toen de oproep om mee te doen aan deze dansgroep voor The Sense in Weekblad Boekel & Venhorst had gestaan, kwam mijn tante direct naar mij toe en vroeg: ‘Is dat niks voor jou?’. Tot nu toe heb ik er geen minuut spijt van gehad. Het is geweldig om te doen en gezellig bovendien. ‘ Janne wil wel even uitleggen wat het publiek van de dansnummers mag verwachten. “We doen 3 dansen op heel verschillende melodieën. Het ene nummer is heel langzaam, het andere is super hip en ons derde nummer is héél sexy!’ Speciale choreografie Dat de meiden meedoen aan het grootste

muzikale evenement in het jubileumjaar van de gemeente Boekel vinden ze toch wel een beetje bijzonder. Sophie: ‘Misschien komen we dan met foto’s op de site van Boekel 700 en gaan we zo de geschiedenis in. Opa heeft zo’n boek met oude foto’s van vroeger, misschien komen wij straks ook in zo’n boek terecht.’ Voor The Sense of Harmony heeft Laura van Deurzen een speciale choreografie gemaakt. Laura: ‘Dit zijn unieke dansen, die speciaal voor The Sense zijn bedacht. De spannendste choreografie moet ik nog maken. Ons laatste nummer wordt het meest swingende nummer, dat moet echt knallen.’ ‘Blijven lachen’ Laura is erg gemotiveerd om de meiden klaar te stomen voor The Sense. Laura: ‘Ik vind het gewoon superleuk om te doen. Het was voor mij een verrassing dat ik het mocht doen. Ook het ene nummer waarbij 40 kleine kinderen meedoen is geweldig om te doen, maar ik denk ook zeker om te bekijken. Het is bij deze groep meiden overigens soms meer kletsen dan dansen, maar het is allemaal supergezellig en uiteindelijk zullen ze er straks echt staan op het podium.’ Om alle dansen strak neer te zetten op het podium, vereist veel concentratie. Maar een foutje ligt altijd op de loer. Daarom leren de dames behalve de oefeningen perfect te dansen ook wat improviseren. Janne: ‘Als er iets fout gaat, moet je het wel weer oppikken. Dat zijn momenten dat je zelf iets moet verzinnen. Dan kijk je gewoon even naar de rest en dan dans je zo

weer mee. En…. je moet natuurlijk altijd blijven lachen!’ Professioneel Aan de voorbereidingen en aan hun coach zal het volgens de meiden zeker niet liggen. Janne: ‘Ik vind dat Laura zich heel goed aan ons en aan onze leeftijd aanpast. Nou ja, zoveel verschillen we nu ook weer niet in leeftijd, haha.’ Lieke: ‘Laura is professioneel bezig, maar ze past zich ook aan aan onze leeftijd en dat maakt het tot een heel gezellige voorbereiding op The Sense’. Linda: ‘Ik vind Laura een heel gezellige meid. Ze laat je dansen met een lach, maar ondertussen haalt ze wel het beste uit je naar boven.’ De meiden denken dat het wel mee zal vallen met ‘het zwarte gat na The Sense’. Sanne: ‘Ik zal deze gezelligheid wel enorm missen.’ Laura troost haar al op voorhand. ‘We gaan het in ieder geval afsluiten met een feestje.’ Hartstikke flitsend Tot slot willen de dames nog wel even kwijt waarom het een absolute ‘must’ is voor het publiek om op 12 of 13 april naar The Sense of Harmony te komen kijken en luisteren. Sophie: ‘Het wordt een groot spektakel. En ik vind het ook best wel knap dat zo’n klein dorpje zo’n grote show kan neerzetten. Bijna alles komt uit Boekel. De muzikanten, het koor, de dansers. Dat vind ik echt heel knap.’ Sanne: ‘Er zit alles in: muziek, dans en sensatie. Kei leuk gewoon.’ Lieke: ‘We hebben coole dansjes bedacht met hele leuke outfits. Het is gewoon hartstikke flitsend.’

Back to the zer00s!!

Na een geweldige carnaval is het wel weer tijd voor een feestje in d’n Doom! Daarom organiseert Retro Included op zaterdag 9 maart de Real Zer00s: ‘A Fabulous Decade’. Een zalig feest waarin we terug gaan naar de 00s! De tijd van de Nokia 3310’s, iPods, Fast and the Furious en de Barcardi Breezers. De tijd waarin je nachten doorbracht op MSN, je krabbels achter liet op Hyves en wekelijks uit je plaat ging op de vetste beats! De Real Zer00s wordt een feest met alleen de lekkerste club, trance, house en electro hits die dit decennia ons gebracht heeft. Dit alles ondersteund met de sappigste visuals op diverse schermen en een heuse ledwal! Zorg dat je deze avond vol glitz en glamour in Nia Domo niet mist! En kom op tijd want vol = vol! Deurverkoop €10,-


Tekenwerk en Vergunningen

R

06

in

fo

ik

@ v 5 4 b o an Be 24 u w d 5 4 rk 72 k 27 h o 8 5 u n en di ek w E gb B w S 8 w. u r er Bo ea g bo e k ub uw el er ku g. nd nl ig bu re au be rg .n l

• Vooronderzoek / Schetsontwerp • Bestektekeningen, technische uitwerking • Bouwbesluit- en EPG berekeningen • Werktekeningen • Energielabels en Maatwerkadviezen • Bouwbegeleiding Informeer ook naar de mogelijkheden voor de balievergunning.

LIETON

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Samen met Lieton kunt u ook zelf boekhouden onder de knie krijgen.

Meld u aan via www.lieton.com voor de bijeenkomst ”Boekhouden kan echt leuk zijn” en zie wat SnelStart voor u kan betekenen. Data in overleg en bij voldoende aanmeldingen. SnelStart voor als het Snel Simpel en gebruiksvriendelijk moet zijn.

VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar WWW.LIETON.COM

bouwbedrijf trienekens bv neerbroek 15b - 5427 PS Boekel tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 Boekel tel. 0492 323164 of 06 53 253548

óók voor al uw inStallatiematerialen


r.k. vereniging St. lidwina Boekel-venhorst

Jaarvergadering 2013 Bij deze willen we alle leden van de EHBO-vereniging uitnodigen voor de algemene leden vergadering op 4 maart. Deze zal worden gehouden in Boszicht in Boekel, aanvang 19.30 uur Graag begroeten we u op deze avond. Ook willen we u er vast op attenderen dat de oefenavond van maart alleen is op maandag 11 maart 19.30 uur. Deze avond is een lezing over stoma-patiënten. Bestuur EHBO-vereniging St.lidwina. R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

we deze platen gehangen. Ze zijn geschilderd door Joyce Jacobs en de borden zijn geplaatst door Toon Manders en Hans Gijsbers, de foto is gemaakt door Dorethé v.Helvoirt, allen woonachtig in onze buurt.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Skônste Straat

Wij als buurtvereniging hebben zelf het initiatief genomen om ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan, ons skôn straatje ook maar eens te versieren. Nee, niet door onze mooie oude bomen in te wikkelen met garen, maar door op elke ingang van onze buurt een bord te plaatsen en u te verwelkomen in de skônste straat van Boekel! Ook op alle ramen van de huizen hebben

Welke buurt in Boekel/Venhorst volgt ons op???

Sloepie Disco!!! Zondag 3 maart Sloepie met medewerking van DJ Magic Power. Entreeprijs € 1,00.

Iedereen vanaf groep 6 t/m13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom. Let op aanvang 18.30 uur. mfc de Horst te Venhorst Plaats: Wanneer: zondag 3 maart 18.30-20.30 uur Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13 jaar Kaartjes: geen voorverkoop, aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten.! Discotheek: dj Magic Power Speciaal: lekker swingen Organisatie: leiding en bestuur Sloepie 0492-352326 Info: Kalender: 3 maart

Boekelse Reünie “Boekelse Reünie” donderdag 23 mei 2013, aanvang 17.00 uur “700 jaar Boekel ervaringen uitwisselen” onder het genot van een hapje en drankje en opgeluisterd door lokale zangers en muzikanten. Meld uzelf of uw groep aan via www.gildefeestenboekel.nl


ANGO PRIJSKAARTEN 20 februari

RIKKEN: 1. Mari v.d.Heijden 2. Andre v.Bergen 3. Bert v.d.Biggelaar JOKEREN: 1. Leen Emonds 2. Toos Sleegers 3. Ria Strijbosch

87 pnt. 28 pnt. 1 pnt.

118 pnt. 59 pnt. 20 pnt.

Rutger van Herpenruiters

Afgelopen weekend mochten onze springruiters naar hun Brabantse kampioenschappen, dit keer in Roosendaal. Britt v.Erp met haar Sunny in de C/L een mooie 6e plaats, met haar andere pony Celvin in de D/B klasse een 16e plaats! Fleur v.Erp met haar Amigo in de A/L een hele beste 7e plaats van Brabant Dan nog Anouk Vermeulen voor de eerste keer op de Brabantse tussen de hindernissen met Birthday een heel mooi resultaat voor hen, een 8e plaats in de E/B! Proficiat allemaal.

Berichten

de zondag om 9.00 uur op het plein bent, dan kunt u met ons mee. Graag tot zondag. P.da Leuse, www.wtcboekel

Volleybalclub Terraveen Forzato Combinatie

Smashbal voor jongens Dit jaar is de volleybalclub gestart met smashbal voor jongens in Odiliapeel. Inmiddels spelen er al een flink aantal jongens en die zijn razend enthousiast. Smashbal is een nieuwe variant van volleybal die speciaal ontwikkeld is voor jongens tot 12 jaar. Er wordt getraind met een lager net, kleinere teams en de mogelijkheid om de bal te controleren. Hierdoor is het voor alle jongens mogelijk om te smashen. De spelregelwijzigingen zorgen ervoor dat de jongens erg veel bewegen en veel plezier beleven aan het spectaculair scoren van punten. Wil jij ook eens meedoen en ervaren hoe leuk smashbal is? Kom naar een training in sportzaal van “De Horst” in Venhorst en op dinsdag 5, 12, 19 of 26 maart van 17.00-18.00 uur. Vanaf groep 3 ben je van harte welkom en je mag 4x gratis meetrainen. Breng je gym- en douchespullen mee. Veel plezier.

Wieler Toer Club Boekel Op zondag 3 maart gaan we van start voor het 34e seizoen. Om 9.00 uur gaan zowel de A- als de B- groep op pad voor de Kleine Meijerijtocht. De pauzeplaats is in Vinkel. Na een flinke winterstop met veel regen en sneeuw, zijn we er weer helemaal klaar voor. De B-groep bleef de hele winter op de weg fietsen, anderen kozen ervoor om de georganiseerde veldtoertochten in de buurt te gaan rijden. Onze eigen veldtoertocht in december was een druk bezochte tocht. Op woensdagochtend gingen we onder leiding van Theo de bossen in om te fietsen en bij sneeuw een flinke wandeltocht maken. De voorjaarsvergadering is al geweest, we hebben weer nuttige tips gekregen om veilig de weg op te gaan. Mocht u zin hebben om eens mee te fietsen, dan kan dat. Zorg dan dat u aanstaan-

0413-273993

Voor meer informatie kun je terecht bij Annette Timmers, tel.nr. 0413-272406, www.terraforza.nl of via jeugdbestuur@terraforza.nl.

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ

VESPO

Uitslagen: Dames 2 - Helios ’72 17-13 Tremeg 1 -Dames 1 17-20 Sprint 2 - Heren 1 25-19 Habo 4 - Heren 2 10-15 Programma 2 maart: Recreanten 1- Acritas 19.00 u Programma 3 maart: Bedo 3 - Heren 2 11.10 u Dames 1 -Apollo 1 13.45 u Heren 1 -Aristos 2 15.00 u 10 Maart seizoensafsluiting, 15.00 uur in D’n Tieleman Zie voor meer info www.KPJ-vespo.nl. VENHORST

Evenementenkalender 3 t/m 9 maart: Boekelse Driebandenkampioenschap 22-24 maart Open Doek uitvoering 20 en 21 april: Venhorst Creatief 27, 30 en 31 maart: Toneelvereniging Dorpsgenot


Sport

Berichten

Eerste steenlegging buitensportaccommodatie Vrijdag 15 februari 2013 vond de officiële eerste steenlegging plaats van de nieuwe buitenaccommodatie van de Stichting buitensport Boekel. De Stichting Buitensport Boekel gaat op het sportterrein aan de Waterval een geheel nieuwe sportaccommodatie bouwen. De nieuwe accommodatie gaat bestaan uit twee kunstgrasvelden, beachvelden en een nieuw gebouw waarin de kleedlokalen en bergruimtes zijn ondergebracht. Voorzitster van de Stichting, Francien v. Boxtel, hield voor de belangstellenden een toespraak waarin zij de bedoeling, achtergrond en ontstaansgeschiedenis van de nieuwe accommodatie toelichtte. Het streven is dat niet alleen handbalvereniging Habo ’95 en volleybalvereniging Unitas gebruik gaan maken van deze accommodatie maar dat de accommodatie voor allerlei andere sportieve activiteiten. Wethouder Willems van de gemeente Boekel feliciteerde de Stichting met de nieuwe accommodatie en noemde deze een aanwinst voor Boekel. Hij prees verder dit initiatief dat ondanks de bezuinigingen toch van de grond is gekomen. De eer om de eerste steen te leggen was voorbehouden aan de 6 jeugdleden van Habo ’95 en VC Unitas die de kleurwedstrijd hadden gewonnen. Onder de deskundige begeleiding van aannemer Trienekens werden symbolisch de eerste stenen gemetseld. Daarna werd de officiële plaquette door die kinderen onthuld. Als het weer meewerkt, is het de bedoe-

ling dat de nieuwe accommodatie eind mei gereed is; daarna zal de officiële opening plaatsvinden.

11.15.u Venhorst F3 - Avanti F5 Venhorst F4G - Boekel Sport F7 11.15.u Schijndel F9 - Venhorst F5 vertrek 09.15 u, 10.15 u Buiten trainen Vanaf 1 maart is het weer buiten trainen voor de mini’s en de F-jes. De mini’s trainen buiten op zaterdag van 09.30-10.30 uur en alle F-jes trainen op woensdag van 18.15-19.15 uur.

VOETBALVERENIGING VENHORST

JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 23 februari Schijndel E2 - Venhorst E1 2-3 Gemert F12 - Venhorst F3 0-5 Schijndel F8 - Venhorst F4G 1-3 Programma zaterdag 2 maart Venhorst A1 - Bruheze A1 14.30 u Handel B1 - Venhorst B1 vertrek 13.00 u, 14.00 u Brandevoort C1 - Venhorst C1 vertrek 11.45 u, 13.00 u Blauw-Geel C7 - Venhorst C2G vertrek 12.00 u, 13.00 u Venhorst MC1 - Oss ‘20 MC2 13.15 u Venhorst D1 - WEC D2 12.30 u Venhorst E1 - Erp E1 10.00 u SCMH E2 - Venhorst E2 vertrek 08.30 u, 09.30 u Venhorst E3 - Rhode E8G 10.00 u Venhorst E4G - Rood-Wit E2 10.00 u ASV F1 - Venhorst F1 vertrek 08.15 u, 09.15 u Sparta F2 - Venhorst F2 vertrek 09.45 u, 10.30 u

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 21 februari: 1 Brp. R.de Koning - Van Berlo 65.00% 2 Dames Kruter-B.de Koning 57.50% 3 Dames v.Delst-de Graaf 56.25% 4 Dames Biemans-v/d.Nieuwenhof 50,83% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

Kindje GEBOREN?

Gaat u TROUWEN?

FEESTJE / JUBILEUM? Laat dit weten met een kaart uit een van onze kollektieboeken!

0492-322140, boekeldruk@planet.nl


Sport Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Toos Verhofstad 2 Harrie v.Houtum 3 Bert Bijvelds 4 Mia Vos 5 Toon v.d.Ven 6 Thea v.Osch 7 Mia v.d.Heuvel Jokeren 1 Marietje v.Dijk 2 Anneke v.d.Cruijsen 3 Erna Verstegen 4 Leen Emonds

72 pnt. 66 pnt. 59 pnt. 57 pnt. 47 pnt. 46 pnt. 41 pnt.

128 pnt. 94 pnt. 60 pnt. 25 pnt.

Berichten

Programma 5 maart JES 4 - Emos 5

20.00 u De Burcht, Boekel Ledenwervingsspeldag Hallo meisjes en ouders, wie heeft er zin om deel te nemen aan onze Ledenwervingsspeldag op zaterdag 16 maart 2013 van 10.30 uur tot 14.30 uur op het sportcomplex van J.E.S. Het wordt een dag met spelletjes op het korfbalveld en er worden ook wedstrijdjes gespeeld, om het korfbalspel te ontdekken. Lijkt het je wat? Geef je dan vóór vrijdag 1 maart op door het strookje wat vorige week in dit weekblad stond in te leveren bij Susan Emonds, De Koekoeksbloem 2, Venhorst of via de

mail susan_emonds@hot-mail.nl. Meisjes t/m groep 4 mogen zich opgeven. Ben je al lid? Doe gezellig mee maar vergeet je niet op te geven! Jullie worden om 10.15 uur verwacht op het sportcomplex van J.E.S. (vergeet je lunchpakketje niet!). Als er ouders bereid zijn om mee te helpen geef je dan ook op via het strookje of via de mail. Zij worden dan ook om 10.15 uur verwacht op het korfbalveld. Voor extra informatie kun je een kijkje nemen op onze korfbalsite: www.korfbalclub-jes.nl Tot ziens op het korfbalveld!!!!!!!!!!!!! Ledenwervingsgroep J.E.S.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 23 en 24 februari JES A1 -Be Quick A2 10-8 Altior B1 -JES B1 11-2 United C1 -JES C1 6-2 JES D1 - Prinses Irene D1 1-8 Celeritas (S) E2 -JES E1 1-2 Emos E2 - JES E2 4-2 Blauw Wit (Ha) F1 -JES F1 15-0 strafworpen 2-2 JES 3 - Emos 3 8-10 JES 1 - Rosolo 1 12-13 JES 2 - Rosolo 3 13-8 Programma 27 februari Flash 3 -JES 4 19.00 u Pius X, Liempde Programma 2 maart Flamingo’s (M) A1 -JES A1 13.40 u De Klumper, Lieshout JES B1 -Boskant/Concordia B1 11.30 u De Burcht, Boekel JES C1 -Tuldania C2 10.30 u De Burcht, Boekel JES D1 - SVO D1 09.30 u De Burcht, Boekel Corridor E1 - JES E1 15.00 u De Bongerd, Breugel Korloo E1 -JES E1 14.00 u De Overbeek, Nistelrode BMC F1 - JES F1 10.00 u De Run, Berlicum Programma 3 maart JES 3 - Flash 2 12.30 u De Burcht, Boekel DSV 1 -JES 1 14.25 u Hercules, Diessen SVSH 2 - JES 2 16.00 u De Postel, Someren

Vanaf 1 maart 2013

bent u weer welkom om te genieten van ons ambachtelijk

bereid Italiaans ijs!


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Heren 1 -PSV 25-30 23-21 Dames 1 - Centenbouw HVW 1 Jongens B1 - Jongens B2 33-15 Jongens C1 - MHV ‘81 C1 9-30 DOS ’80 B1 -Meisjes B1 17-10 1-12 D-jeugd 2 - D-jeugd 1 Helios ‘72 1 - Heren 2 17-22 PSV Handbal 4 -Heren 3 24-21 Heren 4 - VESPO 2 10-15 Dames 2 - Bedo 2 13-12 Heren A1 - Helios ‘72 A1 45-28 Dames A1 - PSV Handbal A1 29-18 Tremeg A1 - Dames A2 16-13 Acritas B1 -Meisjes B3 13-7 MBDE/De Sprint D1 -D-jeugd 3 6-5 Programma zaterdag Sittardia - Heren 1 19.30 u White Demons S1 -Dames 1 19.20 u Jongens B1 - Helios ‘72 B1 15.45 u PSV Handbal C1 - Jongens C1 16.50 u Aristos A1 - Dames A3 20.40 u Meisjes B1 - Helios ‘72 B1 14.45 u Meisjes B2 - Bouwcenter B1 12.45 u Meisjes C1 - Tremeg C1 13.45 u Handbal Someren D1 -D-jeugd 1 11.00 u Swift D2 - D-jeugd ‘95 2 15.30 u Programma zondag Heren 2 - Oranje Wit HS1 12.30 u DOS '80 2 -Heren 4 11.20 u Bedo 4 -Heren 3 12.20 u Dames 2 - Niobe 2 11.15 u Tremeg A1 -Heren A1 11.20 u HMC A1 -Dames A1 11.15 u United Breda A1 - Dames A1 14.20 u Dames A2 - MBDE/De Sprint A1 10.00 u MBDE/De Sprint DB3 -Meisjes B3 10.00 u Aristos D1 - D-jeugd 3 10.30 u Dames HABO vervolgen goede serie tegen HVW HABO zit in een klasse waar de spanning elke week tot grote hoogte kan stijgen. Er zijn veel teams die allemaal aan elkaar gewaagd zijn en in deze fase van de competitie is het zaak om te blijven winnen om in de race te blijven. Dat lukt vrij aardig, want de laatste weken trekt HABO steeds aan het langste eindje. Tegenstander van de week is Bouwcenter Centen HVW uit Wanroij. De eerste ontmoeting tussen de 2 teams eindigde in een nipte overwinning voor HVW, een team dat zeker niet het allerfraaiste handbal laat zien, maar dat wel een enorme gedrevenheid kent. Ze geven nooit op en verder beschikken ze over enkele speelsters met

Berichten

prima individuele kwaliteiten en over goede jeugd. De beginfase was voor HABO: door 2 7m-worpen van Linda Prijs en een paar mooie acties van Alice v.d.Horst vanuit de hoek werd het 6-3 voor HABO. Met 3 doelpunten op een rij van Jesse Peters, die een prima wedstrijd speelde, bouwde HABO de voorsprong zelfs uit naar 9-5. In het resterende deel van de eerste helft wist ook HVW de draad op te pakken. Geholpen door enkele klutsballen en een gratis goal van de scheidsrechter wisten ze de achterstand geheel weg te werken. Met de rust stond HVW op een minimale voorsprong van 12-13. Na de rust bleek HABO de oplossing gevonden te hebben in een strakker georganiseerde dekking. Er werd goed overgenomen en uitstekend geblokt en wat er al doorkwam werd prima verwerkt door Yvette v.Dommelen, die een puike prestatie neerzette. Toch wilde het met de voorsprong maar niet lukken. Veel verprutste doelkansen en een portie geluk aan de kant van HVW zorgden ervoor dat HABO in plaats van een verdiende voorsprong 1 of 2 doelpunten achter stond. In deze fase toonde HABO dat het over de juiste mentale veerkracht beschikt door toch steeds de gelijkmaker te scoren. Na 15-15, 16-16 en 18-18 was het de beurt aan HABO om het initiatief naar zich toe te trekken. Door prima doelpunten van Miriam v.Erp en Yvon v.d.Rijt liep HABO uit naar 23-20. Met een laatste doelpunt voor HVW was de wedstrijd in the pocket: eindstand 23-21. HABO kan terugzien op een goede prestatie van het collectief en met vertrouwen uitzien naar de belangrijke wedstrijd tegen koploper White Demons volgende week. Heren Habo ’95 ook thuis onderuit tegen PSV: Habo ’95 1 -PSV 1: 25-30 Na de wanprestatie van vorige week tegen V&L (22-29 nederlaag) konden de Boekelse handbalmannen zich afgelopen zaterdag opmaken voor de volgende thuiswedstrijd. Het Eindhovense PSV kwam op bezoek. Een ploeg die 2 punten boven Habo op de ranglijst staat. De eerder gespeelde uitwedstrijd dit seizoen werd nipt met 23-22 verloren. Habo had dus nog wat recht te zetten! Habo startte goed aan de wedstrijd en kwam op een 1-0 voorsprong. Tot aan 2-2 ging het gelijk op, maar hierna belandde Habo in een dip. In de aanval werd slecht afgerond en soms erg slordig omgegaan met het balbezit. PSV maakte dankbaar gebruik van deze kansen en kreeg ook alle ruimte om aan te leggen voor enkele doeltreffende afstandsscho-

ten. De defensie hielp keeper Marius Tielemans onvoldoende en PSV liep uit naar een 4-10 voorsprong. Halverwege de eerste helft kwam reservekeeper Rob Rovers in het veld om te proberen een penalty te stoppen. Dit lukte hem, alleen kreeg hij de bal onfortuinlijk en loeihard op zijn neus gegooid. Na een kortstondige bloeding, kreeg hij een tampon in zijn neus geduwd en kon deze keiharde bikkel de wedstrijd toch hervatten. Het tweede gedeelte van de eerste helft liet Habo zien over vechtlust te beschikken en liep steeds puntje voor puntje in op PSV. Bij een stand van 12-12 kwam Habo weer terug op gelijke hoogte en was het terug in de wedstrijd. In de slotfase van de eerste helft kreeg het helaas toch nog 2 doelpunten om de oren en ging het met een 12-14 tussenstand de rust in. Na een goede speech in de rust ging Habo er weer tegenaan in de tweede helft. Habo kwam snel terug tot op één goal. Hierna kreeg het echter een dubbele 2-minutentijdstraf en een penalty tegen te verwerken. PSV wist wel raad met deze overtalsituatie en buitte deze optimaal uit. Het liep weer uit naar een stand van 15-19 en Habo kon wederom in de achtervolging. Het ging nu alleen meer tegen zichzelf handballen dan tegen PSV. Het geloof en de wil om te winnen ebde langzaam weg. In de aanval speelde het slordig en gehaast. Er werden simpele afspeel- en vangfouten gemaakt en schoot ballen op doel terwijl dit geen uitgespeelde kansen waren. Andere teamgenoten stonden er vaak beter voor maar werden over het hoofd gezien. Dat de scheidsrechters vaak geen voordeel gaven en de wedstrijd hier lichtelijk mee kapot floten was ook al niet in het voordeel van Habo. PSV kwam dan ook niet meer in gevaar en behield de voorsprong. In de slotseconde bepaalde het de eindstand op 25-30. Volgende week gaat Habo op bezoek bij nummer-3 Sit-tardia. De eerder dit seizoen gespeelde thuiswedstrijd werd door Habo met 31-30 gewonnen. Toen waren beide ploegen erg aan elkaar gewaagd. Hopelijk is Habo in staat deze oude vorm weer op te pakken. Voor de mensen die Sittard toch een stukje te ver vinden rijden, raden wij als vereniging aan om zondag (12.30 uur) eens naar Heren 2 te komen kijken. Komende zondag komt namelijk een andere titelkandidaat, Oranje Wit Helmond op bezoek in sporthal de Burcht. Bij een overwinning is het kampioenschap bijna zo goed als zeker. Kom dit dus aanschouwen en moedig Habo 2 aan richting het kampioenschap!


Een veilig gevoel is een goed gevoel

Actie Husqvarna motorkettingzagen

VEILIGHEID staat bij ons voorop, ook bij uw gezin. Per jaar worden er ruim 120.000 inbraken gepleegd, zowel ‘s nachts als overdag.

Model 236 Model 140

€ 199,00 bedrijfsklaar geleverd geleverd met 5 ltr Aspen + € 345,00 2e zaagketting € 649,00 Model 445 Triobrake geleverd met 5 ltr Aspen + gratis Husqvarna rugzak, vijlkit + vijlblok Model 455 geleverd met 5 ltr Aspen + 2e zaagketting voor € 649,00

Een inbraak heeft meer consequenties dan u van te voren kunt bedenken. Zowel financieel, maar ook emotioneel moet u rekening houden met schade.

Vrijblijvend advies Maak nu een afspraak met ons, voor het te laat is en u weet wat de zwakke punten van uw huis zijn.

BouwBedriJF BOUWBEDRIJF

Komt het gazon weer kijken en heeft uw grasmaaier nog geen voorjaarsbeurt gehad?? Wij zijn klaar om uw kostbare machine te ontvangen voor onderhoud. Enkele gebruikte KOOI- en CIRKELMAAIERS met 3 maanden garantie. Kom, kijk en verglijk.

Voor het ophalen van uw machine kunt u bellen 049232300 of mail info@JosSomersTuinmachines.nl Dealer van Etesia, Husqvarna, Masport, Hayter, Freund, De Vlonder 57 Marunaka, Solo en Silky

5427 DD Boekel KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK REPAREREN KAN tel. 0492-323352

willyvan van valkmob.06-53442795 willy dede valk

De Vlonder 5427 DD Boekel• NIEUWBOUW • 57VERBOUW

RENOVATIE

T 0492 323352 / M 06 53442795 I www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl E info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

Jos Somers Tuinmachines

Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300 www.jossomerstuinmachines.nl woensdagmiddag gesloten


Sport Uitslag 21 februari 2013. A-lijn 1. Dms. Ceelen – v. Dinteren 61,81% 2. Dms. v.d. Elzen – Meulemeesters 60,07% 3. Mw. de Koning – Hr. Manders 56,94% 4. Hr. en Mw. Vogels 56,25% 5. Hrn. v. Duijnhoven – Verbakel 54,86% 6. Mw. Witlox – hr. Bergmans 50,00% B-lijn 1. Hr. en Mw. v. Schadewijk 68,44% 2. Dms. Huijbregts – v.d. Linden 65,83% 3. Hrn. v.d. Goor – Pepers 64,06% 4. Dms. Delisse – Janssen 56,77% 5. Hrn. v. Boxmeer – Reijnen 55,10% C-lijn 1/2. Dms. Crüts – Vissers 63,33% 1/2. Dms. Kremers – v. Lieshout 63,33% 3/4. Hrn. Huijbregts – Willems 54,58% 3/4. Dms. v. Delst – de Graaf 54,58% 5. Dms. v.d. Burgt – Nieuwenhuis53,75% 6. Hr. en Mw. Meulepas 51,67% 7. Hr. en Mw. Jansen 51,25% De totale uitslag kunt U vinden op: www.boekelsebridgeclub.nl Voor informatie kunt U bellen: Jeanne Witlox, 0492 - 321893

Weinig tot geen voetbal De KNVB had voor zondag alle amateurvoetbalwedstrijden afgelast. Op zaterdag kwamen wel enkele jeugdteams in actie. De thuiswedstrijden van Boekel Sport waren allen afgelast. Boekel Sport naar ELI In de 4e klasse G gaat Boekel Sport zondag op bezoek in Lieshout. De spelers staan te trappelen om weer te beginnen. De selectie heeft enkele vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en voor de rest de trainingen afgewerkt in de zaal of op het veld. Bavaria United Quiz 2013 Donderdag 7 maart is het weer zover: De Bavaria United Quiz zal gehouden worden, wederom in de kantine van Boekel Sport. Aanvang is 22:00 uur en zal tot ongeveer middernacht duren. De hoofdprijs is dit jaar een geheel verzorgde reis door Bavaria voor 6 personen naar de wedstrijd Chelsea - Tottenham Hotspur.

Berichten

De winnaar van de quiz bij Boekel Sport dient zich in te schrijven bij Bavaria en onder alle clubwinnaars zal Bavaria United een winnaar trekken die naar de wedstrijd gaat! Dus doe mee en wordt de voetbalkenner van Boekel Sport seizoen 2013. Deelname is vanaf de B-jeugd. Opgeven kan via fonsvandongen@hotmail.com of op de avond zelf. Uitslagen 23 februari Boekel Sport MB1 - HBV MB1 4-2 HVCH MC1 - Boekel Sport MC1 3-5 Nulandia A1 - Boekel Sport A1 5-0 Blauw Geel MC1 - Boekelsport MC1 7-4 Rood Wit ‘62 E7 - Boekel Sport E6G 2-3 Blauw Geel ‘38 F4 - Boekel Sport F2 4-1 Blauw Geel ‘38 F5 - Boekel Sport F3 5-1 Erp F4 - Boekel Sport F5 1-5 Gemert F13 - Boekel Sport F9 4-5 Programma senioren: ELI 1 - Boekel Sport 1 14.30 u DAW 2 - Boekel Sport 2 12.00 u Boekel Sport 4 - WEC 3 11.00 u Boekel Sport 6 - DVG 7 11.00 u Boekel Sport 7 - Blauw Geel ‘38 16 10.30 u Menos 2 - Boekel Sport 8 10.00 u Dames Gemert 2 - Boekel Sport 110.00 u Dames Hapse Boys 1 - Boekel Sport 2 13.00 u RKVV Keldonk 4 - Boekel Sport 5 11:30 u Programma jeugd: Boekel Sport A1 - SSS’18 A1 14.45 u Boekel Sport B2 - Ollandia B1 14.45 u Boekel Sport B3 - Blauw Geel ‘38 B5 14.45 u Boekel Sport C2 - Schijndel C5 13.00 u Boekel Sport MC1 - ASV ‘33 MC1 13.00 u Boekel Sport D2G - Erp D2 10.30 u Boekel Sport D3 - Rhode D4 11.45 u Boekel Sport D5 - Mierlo Hout D6 11.45 u Boekel Sport E2G - Erp E2 10.30 u Boekel Sport E3 - ELI E1G 10.30 u Boekel Sport E6G - Erp E5 10.30 u Boekel Sport E8 - Rhode E10 10.30 u Boekel Sport F2 - Rhode F3 09.30 u Boekel Sport F3 - Mariahout F1G 09.30 u Boekel Sport F5 - S.V. Brandevoort F4 09.30 u Boekel Sport F8 - VOW F4 09.30 u Boekel Sport F9 - Rhode F11 09.30 u RKPVV A1 - Boekel Sport A2 14.30 u Erp A3 - Boekel Sport A3 14.45 u DAW B1 - Boekel Sport B1 14.45 u Schijndel MB1 - Boekel Sport MB1 15.00 u

13.00 u DAW C1 - Boekel Sport C1 Erp C3 - Boekel Sport C3 12.15 u ELI C4G - Boekel Sport C4 11.00 u Stiphout Vooruit D1 - Boekel Sport D1G 11.15 u Avanti ‘31 D3 - Boekel Sport D4 11.30 u Gassel MD1 - Boekel Sport MD1 10:00 u S.V. Brandevoort E1 - Boekel Sport E1G 10.00 u MVC E3 - Boekel Sport E4 9:30 u 09:30 u Irene E2 - Boekel Sport E5G DVG E3G - Boekel Sport E7G 10:30 u RKPVV F1 - Boekel Sport F1 10:00 u Avanti ‘31 F4G - Boekel Sport F410.30 u ELI F4 - Boekel Sport F6 10.00 u Venhorst F4G - Boekel Sport F7 11:15 u

Ponyclub St. Jozef

Afgelopen zaterdag 23 februari hebben Nikki en haar pony Tiësto meegedaan aan de Brabants Kampioenschap indoor springen 2013 in Roosendaal. Nikki en Tiësto maakten een supermooie ronde: ze waren foutloos, maar omdat Tiësto op hindernis 4 even helemaal terugviel, maar toch sprong, had ze net niet voldoende stijlpunten (78) om door te mogen naar de 2e ronde (daar zijn 80 stijlpunten voor nodig). Ze waren hiermee toch nog een mooie 19e van de 52 deelnemers. Heel goed gedaan Nikki en Tiësto. Gefeliciteerd namens ponyclub Sint Jozef te Venhorst!


ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

MENu PROVENCE

Velouté van knolselderij met gekonfijte eend

of

Proeverij van uiensoepje, champignons pil pil en salade gerookte eendenborst met truffel

of

Salade met gamba’s, citrus en aioli

of

Salade met parmaham, gegrilde courgette, Parmezaanse kaas en balsamico

Telefoonstraat 43, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

*** Ovenschoteltje met kabeljauwfilet, gestoofde paprika, groente en aardappelen

of

Proeverij van varkenshaas, varkensrib en buikspek

of

Doradefilet met salsa verde

of

Steak met pepersaus

*** Huisgemaakte chocoladetaart met vanille ijs en lobbige room

of

Kaasplateau

of

Amarettoparfait met karamel en rood fruit

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport volleYBalvereniGinG

unitaS

In Middelbeers speelde VC Unitas/Dames-1 tegen het 3 plaatsen lager geklasseerde ODI. Ondanks de 3 plekken verschil in de stand (Unitas 6e, ODI 9e) was er tussen beide teams slechts 2 punten verschil op de ranglijst. Een belangrijke wedstrijd dus, want het stond allemaal dicht op elkaar en winnen of verliezen zou zomaar enkele posities in de stand kunnen kosten of opleveren. En omdat de thuiswedstrijd eerder het seizoen nog met 2-3 van ODI werd verloren was het nu dus zaak een beter resultaat te boeken. Maar de Unitasdames zijn sinds de jaarwisseling in prima vorm en als deze ‘flow’ ook nu kon worden doorgetrokken dan zou ODI het in eigen huis moeilijk krijgen… De focus zat er vanaf het begin goed in, Unitas speelde het eigen spelletje en wist ODI voortdurend met goed serveren en sterk aanvallend spel onder druk te houden. Een 20-25 setwinst was het resultaat en de Boekelse dames trokken die lijn door in de tweede set. Unitas speelde dominant en liet ODI geen moment in het spel komen. Door veel service druk werd deze set nog gemakkelijker binnen gehaald met 15-25. De derde set, een belangrijke voor de overwinning, werd een stuk lastiger. ODI zette alles op alles en Unitas slaagde er niet in

Berichten

om de tegenstander in de hoek te zetten. ODI kwam beter aan aanvallen toe en bleef voortdurend op enkele punten van Unitas. Maar de Boekelse dames kunnen het spel gevarieerder spelen als in het begin van het seizoen en daardoor op de moeilijke momenten toch hun punten scoren. Met hard werken werd ook deze set binnen gesleept met 22-25. Daarmee was de winst een feit, de tegenstand was gebroken en zo kon ook de vierde set uiteindelijk met 17-25 worden gewonnen. Een bijzonder knap resultaat waarmee Unitas is opgeklommen naar de vijfde plek op de ranglijst ! Koploper VC Unitas/Dames-2 reisde af naar Veghel voor de belangrijke wedstrijd tegen Skunk, de nummer 2. De thuiswedstrijd tegen Skunk eerder dit seizoen was een leuke pot die Unitas overtuigend met 4-0 had weten te winnen, hopelijk konden de Boekelse dames ook nu hetzelfde hoge niveau halen. Dit viel helaas tegen in de eerste set. Unitas liep continue achter de feiten aan. Hoewel de pass redelijk onder controle was, lukte het maar niet om te scoren. Hierdoor maakten Unitas het zichzelf steeds moeilijker, want met simpele ballen over het net wist Skunk wel raad. Het gevolg was een teleurstellend setverlies met maar liefst 25-15. Gelukkig zette die lijn zich niet door want met hard werken in de tweede set pakte Unitas direct een voorsprong en die werd niet meer weggegeven. Met afwisselende ballen

Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

werden de zwakke plekken bij de tegenstander gevonden en de set gewonnen met 20-25. De derde set was een kopie van de tweede en werd dus ook gewonnen, nu met 19-25. In de vierde set begonnen de Boekelse dames misschien wat overmoedig en men kwam weer op achterstand. Maar het idee van een beslissende vijfde set op de late dinsdagavond was zo schrikbarend dat men zich toch weer herpakte en gebruik maakte van de vermoeidheid van de tegenstander. Slimme prikballetjes werden niet meer verdedigd door Skunk en Unitas wist een kleine voorsprong te pakken. Maar bij een stand van 22-24 viel Claudia Gijsbers geblesseerd uit en dit zorgde voor wat onrust in het team. Het spel kantelde, Skunk profiteerde en pakte alsnog de set met 26-24. Dus was er toch een vijfde set noodzakelijk! Het was duidelijk dat beide teams deze spannende wedstrijd wilden winnen. In de time-out met een 9-6 achterstand wees coach Bjorn v.Ras de dames er op dat ze vooral rustig moesten blijven en dat dan de punten wel zouden komen. Met hard werken en wat geluksballen die aan de goede kant van het net vielen, bouwde Unitas vervolgens de 11-11 tussenstand uit naar een 13-15 winst ! Uiteindelijk was dus de zwaarbevochten overwinning een feit en kon Dames-2 vieren dat ze nog steeds de ongeslagen nummer 1 van de competitie blijven met nu een voorsprong van 9 punten op Hajraa, de nieuwe nummer 2 ! Aanstaande zaterdag 2 maart spelen veel Unitas-teams een thuiswedstrijd. Daar zitten veel wedstrijden tussen die voor volleyballiefhebbers de moeite waard zijn: Om 15.00 uur: Meisjes A1 tegen Voltena; de nr. 4 tegen de nr. 7 (Nevobo-prognose: 3-1) Meisjes B2 tegen Shock; de nr.12 tegen de nr. 8 (Nevobo-prognose: 2-3) Meisjes C1 tegen Were-Di; de nr. 3 tegen de nr. 6 (Nevobo-prognose: 3-1) Om 17.00 uur: Dames-2 tegen WereDi; de nr. 1 tegen de nr. 8 (Nevobo-prognose: 3-1) Heren-1 tegen WereDi; de nr. 10 tegen de nr. 1 (Nevobo-prognose: 1-3) Meisjes B1 tegen VVC; de nr. 9 tegen de nr. 7 (Nevobo-prognose: 0-4) Om 19.00 uur: Dames-1 tegen WereDi; de nr. 5 tegen de nr. 1 (Nevobo-prognose: 2-3) Meisjes A2 tegen Vollan; de nr. 3 tegen de nr. 5 (Nevobo-prognose: 3-2)


Gratis keukenmini bij elke € 15 Verzamel de keukenmini's en maak in het AH Keukentje de lekkerste fantasiegerechten. De actie loopt t/m 17 maart 2013, maar op=op.

AH Keukentje

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

50% KORTING Per stuk van 14,99 voor

7,49

AH Perssinaasappelen 2e GRATIS 2 netten à 2 kilo van 5,98 voor

2,99

AH Witlof 50% KORTING 500 gram

AH Roomboter appeltaart 30% KORTING Per stuk

van 4,29 voor

2,99

Alle AH dagverse tijgerbroden WIT of BRUIN 2 hele broden

van 2,58 voor

2,00

AH Chips van 0,99 voor

0,49

Diverse varianten, combineren mogelijk Bijv.: paprika 2 zakken à 200 gram van 1,94 voor

1,59

Alle AH Maaltijdsalades 1 EURO KORTING Bijv.: kip Schaal 450 gram van 2,99 voor

1,99 Hartevelt jonge jenever

VAN ONZE DIEPVRIESAFDELING:

Liter

van 12,45 voor

9,99

Alle Iglo maaltijden 25% KORTING Bijv.: Noodles rundvlees Zak 475 gram van 4,49 voor

3,37

White Lion scotch whisky Liter

van 17,69 voor

14,99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 25 februari t/m 3 maart 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur


Sport BILJARTVERENIGING

’T MENNEKE

700 non-stop-biljart-marathon Vrijdag 1 maart zullen een zestiental leden klokslag 10.00 uur van start gaan voor een heuse 700 minuten-non-stop-marathon. Op deze marathon zullen een aantal plaatselijke prominenten niet ontbreken. Kijk even of er uw favoriet(en) bij zit(ten) en kom die gerust aanmoedigen. Geen favorieten gevonden, u bent toch welkom! 12.00 u De wethouders Ted v.d.Loo en Henri Willems 14.00 u De biljartkampioenen Jan v.d. Wetering en Rian v.Lieshout 16.00 u De voetbalvoorzitters Paul v.d. Berg en Paul v.d.Biggelaar (vice) 19.12 u De carnavalsvoorzitters Peter v.d.Berg en Jan v.Doren 20.00 u De Venhorstse voorzitters Candy v.Uden en Peter v.d.Heijden (vice) 21.40 u Einde marathon Biljartliefhebbers, graag tot 1 maart in ’t Menneke!

Berichten

Zaalvoetbalvereniging WAC

Uitslagen 18 februari: Café ‘t Menneke - v.Haandel Metaal 1-4 AVB Asbestverw. - Café Gij & Ik 3-0 OOv.B - G&K Schilderwerken 3-11 2-4 Fit 4 You - Café La Compagnie Elreka Hekwerken - V&T Metaal 1-7 Betech BV - Torpedo TUB 7-6 Biemans Komkommers - TK ‘t Stuupke 5-2 Slecoma - Garage v.Haandel 0-6 v.d.Aa Klusbedrijf - Snackpoint LC 4-4 v.Rijbroek Sp&M - Midicentrum Stender 6-3 Dakdekkers. Jacobs - Donkers/v.Lankveld 2-8 De Schutboom - Tielemans Groente 9-4 Programma 4 maart: Zaal A: Donkers / v. Lankveld - Fit 4 You18.30 u Café La Compagnie - OOvB 19.15 u Autocentrum - AVB Asbestverwijdering 20.00 u Café Gij & Ik - Café ‘t Menneke 20.45 u TK ‘t Stuupke - Betech BV 21.30 u Torpedo TUB - Elreka Hekwerken 22.15 u

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

Zaal B: V&T Metaal - v.Rijbroek Sp&M 18.30 u Midicentrum Stender - v.d.Aa Klusbedrijf 19.15 u 20.00 u Quick-Hedg - Slecoma Garage v.Haandel - Biemans Komkom. 20.45 u v.Haandel Metaal - De Schutboom 21.30 u Tielemans Groente - Dakdekkers.Jacobs 22.15 u

BOEKEL & VENHORST

Libre A: K.v.Grinsven - G.v.d.Linden P Wijers - T.v.d.Ven K.v.Grinsven - A.v.d.Laar G.v.d.Linden - T.v.Alphen P Verstraten - H.v.d.Ven G Verwegen - J Heesen R Koolen - M.v.Doren Libre B: D Emonds - W.v.d.Broek M.v.d.Heijden - D Emonds J Biemans - W.v.d.Ven G.v.Reybroek - T Hoevenaars M.v.d.Elzen - C.v.Casteren P.v.d.Sanden - C.v.d.Laar Libre C: J.v.Kilsdonk - B Donkers J Manders - A.v.Bergen T.v.d.Ven - J Sleegers H.v.Lankveld - A.v.Dijk A Kerkhof - J Verhofstad J Verhofstad - H.v.Lankveld Driebanden: C.v.d.Laar - H.v.d.Ven K v Grinsven - C.v.d.Laar H.v.d.Ven - W.v.d.Ven J.v.Kilsdonk - A.v.d.Laar J Biemans - G.v.d.Linden B Donkers - J Heesen H.v.d.Ven - G.v.d.Linden Bandstoten A: P.v.d.Burgt - K.v.Grinsven P.v.d.Burgt - P Verstraten P.v.d.Burgt - J Heesen J Heesen - P Verstraten M.v.d.Elzen - G Verwegen M.v.Doren - J Biemans H.v.Lankveld - G.v.Reybroek J Sleegers - J.v.Kilsdonk A.v.d.Laar - A.v.Bergen H v Lankveld - B Donkers

55-64 70-38 66-42 65-97 82-32 59-60 31-42

27-27 38-37 50-43 12-25 74-35 62-39

17-19 13-15 31-24 17-7 11-20 27-11

5-9 9-5 10-12 3-7 8-14 5-10 9-5

33-38 10-36 29-24 34-48 15-11 17-27 9-25 10-14 44-8 8-11Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A H.v.Es - A.Berens S.Donkers - M.v.Doren (s) G.v.Exel - H.v.d.Zanden J.Tielemans - M.Timmers Th.v.Alphen - H.Timmers H.v.Es - G.Zomers A.v.Duijnhoven - J.v.Boerdonk J.v.d.Wetering - J.Mezenberg M.v.Doren (b) - J.v.Boerdonk J.Tielemans - A.v.Duijnhoven P.v.Hoof - G.Zomers J.Tielemans - G.v.Exel G.Verwegen - A.Berens Th.v.Alphen - G.Zomers Libre B J.Donkers - E.v.Doren B.v.d.Bosch - H.v.Duren E.v.Doren - C.Coolen H.v.Duren - C.Coolen Fr.v.Boxtel - J.v.Dijk M.v.Haandel - A.v.Asseldonk A.v.Moorsel - L.Verbakel H.v.d.Berg - M.v.d.Elzen M.v.Schijndel - H.Peters Jac.Coolen - P.v.Doren L.v.Haandel - J.v.Asseldonk A.Emonds - B.v.d.Bosch J.v.d.Aa - H.Peters P.Koonings - L.Verbakel

33-40 103-29 94-40 42-38 43-63 53-134 24-32 91-36 38-39 34-37 30-171 36-63 37-54 76-87 14-18 18-29 35-34 32-23 32-10 24-15 28-27 20-18 19-30 27-30 20-23 17-30 17-22 21-12

Berichten

Libre C T.Arens - P.Rijbroek W.Kroos - T.v.d.Heijden L.v.Sleeuwen - A.v.Sleeuwen W.v.Hees - H.v.Lankveld A.v.d.Burgt - J.v.Lankveld W.v.Hees - T.v.d.Heijden L.v.Rooy - T.v.d.Ven M.de.Rijck - A.Verstegen W.v.Hees - J.v.Duren T.Arens - T.v.d.Heijden P.Raijmakers - W.v.d.Berg J.Manders - J.v.Berlo W.Kroos - A.v.d.Burgt H.v.Lankveld - J.v.d.Broek Bandstoten A H.v.Duren - A.v.Duijnhoven H.v.d.Heuvel - M.v.Doren (b) G.v.Exel - M.v.Doren (s) P.Koonings - C.Coolen J.Mezenberg - A.v.Asseldonk J.v.d.Wetering - M.v.Schijndel Jac.Coolen - H.v.Houtum J.v.Dooren (k) - M.v.Haandel G.v.Exel - J.v.d.Wetering C.Sanders - P.Verstraten M.Timmers - G.Verwegen J.Kusters - Fr.v.Boxtel Fr.v.Boxtel - A.v.Moorsel A.v.Asseldonk - M.Timmers G.Zomers - A.v.Moorsel Bandstoten B W.Kroos - Ph.v.Zuijlen T.v.d.Ven - W.Kroos A.v.Sleeuwen - L.v.Rooy

15-14 10-15 39-19 21-25 8-15 22-28 3-15 12-16 13-8 19-6 16-14 15-12 12-12 16-17

17-18 30-14 17-20 16-18 22-9 31-20 16-28 17-15 41-20 16-16 34-13 23-29 26-15 18-30 48-21 5-13 15-5 8-12

6-16 A.v.d.Burgt - Th.v.d.Burgt W.v.Hees - Ph.v.Zuijlen 9-12 L.v.Haandel - T.Arens 12-5 J.v.Dijk - W.v.d.Berg 7-8 6-11 A.Verhofstad - T.v.d.Heijden W.Kroos - A.Verstegen 13-13 7-18 H.v.Lankveld - A.Verbakel J.v.Lankveld - T.v.d.Ven 12-6 J.Manders - A.v.d.Velden 4-14 L.v.Sleeuwen - J.v.Osch 20-17 14-18 C.v.Sleeuwen - H.Peters P.Raymakers - J.v.Sleeuwen 5-8 P.v.Duren - Cl.Aldenhuijsen 17-6 P.Rijbroek - J.v.Asseldonk 9-12 H.v.d.Berg - W.v.d.Berg 21-13 J.v.Dijk - T.Arens 21-14 T.v.d.Heijden - A.Verbakel 15-10 Wilt u biljarten bij VOP neem dan contact op met Ruud Willems (06-10041079) of Albert van Duijnhoven (06-81047490). Doe dit doet voor 1 juli dan kunt u het komende winterseizoen nog meedoen met de interne en externe competities.

HSV de Boekhorst

HSV de Boekhorst organiseert voor junioren en senioren leden op maandag 4 maart van 20.00 tot 22.00 uur in Educatief Natuur Centrum de Perekker aan de Mezenlaan 20 in Boekel een lezing over Roofvissen met shads.

Laat in de Gemeente Boekel de aanvraag van uw woning, verbouwing, aanbouw, garage ec. verzorgen door ons als aangewezen gecertificeerd architekt in Boekel. Dit scheelt u de helft op de (leges)kosten bij de baliebouwvergunning: - woning 700 m3, bouwkosten vastgesteld door gemeente € 270.000,-legeskosten € 2.790,-- i.p.v. € 5.390,-- - uw voordeel € 2.610,-- verbouwing/aanbouw, bouwkosten € 100.000,-legeskosten € 1.250,-- i.p.v. € 2.500,-- - uw voordeel € 1.250,--

De lezing wordt verzorgd door roofvisspecialist Paul Swinkels in samenwerking met zijn vriend Herman v.Barneveld die over zijn handgemaakte shads vertelt. Uitleg wordt gegeven over materialen en de basistechnieken van het op roofvis vissen. Ook leden van HSV Ons Genoegen uit Gemert en van HSV de Kleuter uit Uden zijn welkom. Toegang is gratis.


1998 1998 2001 2003 2006 2009 1996 1996 2001 2002 1997 2002 2005 2005 1998

Berlingo 1.8 Multispace Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 16V Airco C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Brava 1.2 16V 5 drs Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Baleno 1.3 sedan

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

2010 2006 2008 2008 2008 2000 2002 2002 2003 2004 2007 2001 2004 2006 1996

107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207HB 1.4 16V COOL EN BLUE AIRCO 207 HB 1.4 5 DRS AIRCO 207 HB 1.4 16V VTI XS 3DRS AIRCO 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 HB 1.6 16V 5 DRS AIRCO 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco Partner 1.9 Diesel

AGILA 1.0 SELECTION AGILA 1.2I FLEXX COOL CORSA 1.4I SPORT CORSA 1.2I 5 DRS BUSINESS EDD. CORSA 1.7 DIESEL COMFORT ASTRA-J 1.6I SPORT NAVIGATIE ASTRA-J 1.6I EDITION ASTRA 1.6I TEMPTATION ASTRA 1.8I GTC TEMPTATION LEDER ASTTRA 1.6I STATIONCAR TEMPTATION ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP MERIVA 16I TEMPTATION AUTOMAAT MERIVA 1.6I TEMPTATION MERIVA 1.6I NJOY MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO VECTRA 1.8I STATIONCAR EXECUTIVE VECTRA 1.8I GTS ELEGANCE AUTOMAAT VECTRA 1.8I GTS COMFORT VECTRA 1.8 16V. STATIONCAR VECTRA 1.6XEL SEDAN INSIGNIA 1.8I SPORTS TOURER ZAFIRA-B 1.8I 111 EDITION ZAFIRA-B 2.2I COSMO-LEDER ZAFIRA 1.8I ELEGANCE AUTOMAAT ZAFIRA-A 2.0 OPC LEDER ZAFIRA-A 2.0 DTI ELEGANCE VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE 2004 2006 2001 1999 2010 2008 2001 2005 2005 2000 2001 2006 2006 2007 2002

2010 2004 2010 2008 2002 2010 2010 2010 2009 2008 2006 2009 2008 2006 2006 2008 2008 2005 2005 1998 2009 2012 2006 2003 2002 2002 2009 2006

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.heijden & Slegers

autoBedriJF

99975 KM 120792 KM 210037 KM 183063 KM 18606 KM 38568 KM 152774KM 79239 KM 26671 KM 183969 KM 138240 KM 198213 KM 222305 KM 21437 KM 115622 KM

37852 KM 87530 KM 22018 KM 66210 KM 187238 KM 20120 KM 38637 KM 68321 KM 38840 KM 39077 KM 93484 KM 27521 KM 71201 KM 47113 KM 81174 KM 59182 KM 120320 KM 98652 KM 86281 KM 214016 KM 40889 KM 10844 KM 76520 KM 139937 KM 142500 KM 175541 KM 97148 KM 151250 KM

B O V A G

BMW 316SEDAN BLACKLINE AUTOMAAT CITROEN XSARA 1.6I 16V BREAK CIROEN XARA PICASSO 1.8I 16V DAEWOO NUBIRA 2.0 AIRCO STATIONCAR PEUGEOT BIPPER DIESEL-AIRCO FIAT PANDA 1.1 ACTIVE FORD TRANSIT DIESEL 125PK L2X H2X RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS SUZUKI 1.3I EXECUTIVE 5 DRS SEAT TOLEDO 1.6I AUTOMAAT MITSUBISCHI PAJERO PENIN 5DEURS HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI DIV. ACC. HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 SUZUKI JIMNY METAL TOP JLX 4X4 TOYOTA RAV 4 1.8 16V

OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL

SAMENWERKENDE

2011

2006 2005 2010 2006 2006 2007 2005 2008

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

bedrijfsauto's Fiat Scudo 19D, th, schuifdeur, 147dkm 1999 Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg, 2004 VW LT 35 2.8TDI, lang-laag, imp, th, 97dkm 2003

Opel Corsa 1.0 12V essentia, airco, audio Opel Corsa 1.0 12V rhytm, audio, lmv Opel Corsa 1.2i 16V 11edition airco, 5drs Opel Astra H 1.6i16V business, 5drs, airco, etc Opel Astra H station 17 CDTI business, airco Opel Meriva 1.6i 16V business, airco, th, cc Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Ford Ka 1.3i Cool & sound, airco Toyota Aygo comfort airco, 5drs, weinig km's, fabrieksgarantie

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

G.verweGen aPk personen- en bedrijfsauto’s, verkoop, reparatie & schadeverwerking kennedYStraat 32, 5427 cJ Boekel, tel. 0492-323030 www.autocentrumBoekel.nl

BENT U AL KLAAR VOOR DE WINTER? - winterbanden en velgen inclusief opslag - wintercheck inclusief ruitensproeier antivries € 9,95 excl. BTW

Ford S-Max 2.0i 16V panoramadak....................................................2006 Ford Focus 1.8 TDCi WAGON ...........................................................2003 Ford Ka 1.3i ........................................................................................2010 Ford Fiesta 1.3i 5-deurs......................................................................2003 Renault Scenic 2.0 stuurbekrachtiging ...............................................1998 Merceds Benz 220E ...........................................................................1993

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten â‚Ź 7.95 voor een 3-

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e gangenmenu op woensdagavond â‚Ź 9.25 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. --------------------------------------------------

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677 Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Gespecialiseerd in: crossmotoren Enduro - (kinder)quad en mini cross. Reparatie - revisie - onderhoud.

Ruime voorraad onderdelen, accessoires, kleding en bescherming. Dealer van Monster energy kleding. Speelgoedmotoren, petten, mutsen etc.

www.laurensemotors.nl Bovenstehuis 17, 5427 RL Boekel info@laurensemotors.nl 0492-322004

WWW.LAURENSEMOTORS.NL


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

GAZONMAAIERS MOTORZEISEN KETTINGZAGEN Winterbeurten met 10% KORTING op onderdelen en arbeidsloon. Alle merken. Bel voor gratis ophalen.

Willy v.d.Valk

Burgt 13, tel. 325900.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van Puin- & aFvalcontainerS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SlooP- & Grondwerk van klein tot groot. - leverinG van diverse soorten Zand. - BeStratinGen met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

StucadoorSBedriJF voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIj PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een feestelijke kaart bij uit een van de kollekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN

A l l e r h a n d e INLOOPKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00-

13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------AANGEBODEN door vrijwilliger Schoenmakers: bijhouden thuisadministratie, opzoeken en invullen gegevens notaris en hoogte bijbetaling zorg (100% zwijgplicht). De Beuken 11, tel. 323875 of Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl

Fruitbedrijf v.d.Bosch

Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Mutshoek 3 - tel. 321402

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel.

A l l e r h a n d e Wie heeft op carnavalszondag bij Nia Domo per ongeluk mijn donkergrijze Diesel jas inclusief das en handsschoenen meegenomen? Bel 06-22910380. -------------------------------------------------GEVRAAGD handwerk, ook onafgemaakt. Brieven onder nummer 2013.34.01 van dit blad. --------------------------------------------------

Grote

SPULLENMARKT

op zondag 3 maart in Zeeland in de manege aan de Nieuwveldstraat. Open van 10.00-15.30 uur. Met spoed gezocht

woonruimte

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

voor alleenstaande vrouw met 2 kleine kinderen. Tel. 06-55181392

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl Aardappel- & eierautomaat

Fam. van Doren, Zandhoek 13, Boekel, tel. 0492-324423. Alle dagen open, ook op zon- & feestdagen van 08.30-20.00 uur.

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van maag- of darmklachten?

Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, rugklachten, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden.

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Even niet zo lekker in je vel? Coachingpraktijk de Vlinder helpt je weer op weg. www.coachingdevlinder.com, tel. 0652461845, Venhorst. -------------------------------------------------

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN

Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

VAN DER POL E L E K T R O T E C H N I E K

5427 EJ Boekel Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

veranda, carport & terrasoverkapping

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 Tel. / Fax 0492 368222 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l M 06 53774800 service • installatie • onderhoud

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Gespecialiseerd in: crossmotoren Enduro - (kinder)quad en mini cross. Reparatie - revisie - onderhoud.

Ruime voorraad onderdelen, accessoires, kleding en bescherming. Dealer van Monster energy kleding. Speelgoedmotoren, petten, mutsen etc.

www.laurensemotors.nl Bovenstehuis 17, 5427 RL Boekel info@laurensemotors.nl 0492-322004

WWW.LAURENSEMOTORS.NL


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413-

A l l e r h a n d e 335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------BACHBLOESEMDRUPPELS helpen bij depressiviteit, angsten, vermoeidheid. Of bij concentratiezwakte, faalangst, exa-

menvrees. Voor informatie of afspraak: bachbloesempraktijk Gaia, 0610642226, www.bachbloesempraktijkgaia.nl -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

STUKADOORSBEDRIJF

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

Peter Derks & Bert van Dooren

Scherpe prijs en op maat gemaakt. Vraag gerust om een offerte

VAN DEN ELZEN elektrotechniek

Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst, 06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

Rietven 1b • 5427 LP Boekel

BouwBedriJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GratiS oPGehaald en thuiSBeZorGd

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656.

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

Open: do. 10.00-18.00 u vr. 10.00-18.00 u za. 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

van dooren

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

VENHORST fax 0492-352257

BouwStoFFen- houthandel machinale houtBewerkinG

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 nl venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

neerBroek 15 - 5427 PS Boekel - tel: 0492-32 2560


Vo oe e l jje e Nieuw

Dames- & Herenkapsalon

10% korting

t huis h u i s b i j K a p p e ri rHot i j Un U n iwax!! que

en een leuk cadeautje in september & oktober

Kapperij Unique is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl van Barok. Harsen met Lycon Haar vanaf 1 mm wordt moeiteloos gewaxed met de mooiste harsen vanjenatuurlijke Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffieop of basis thee, voel ingrediënten dieKapperij zijn aangevuld je thuis bij Unique. met aromatische oliën. Waxing met Lycon levert een super resultaat! De wax is super elastisch en hecht makkelijk We werken op afspraak om te zorgen dat we alle tijd voor je hebben. aan zeer korte haren voor een glad en lang resultaat. De zijdezachte harsen biedt voedende enzoeken verzorgende voor comfortabele behanvan je dromen. In een gezellige ontspannen sfeer we samenvoordelen met jou naar het een kapsel deling en geeft de huid een glad en zacht gevoel. Bovendien kan de hars gebruikt worden op Wat wij willen isWel dat zo jij de deur uit gaatvoor met de een te supergevoel en een super leuk kapsel. lage temperaturen. comfortabel behandelen huid.

Waarom harsen? Waxen is een tijdelijke ontharingsmethode die het haar met wortel en al verwijdert. Scheren en het gebruik van ontharingscrèmes laten de wortels intact, zodat je haar met stoppels terugkomt. Bij waxing blijft je haar gemiddeld 3 tot 5 weken langer weg. Het komt zachter Groetjes Jody van Rijbroek en steeds minder terug. Bovendien verdwijnen de dode huidcellen, wat je huid heerlijk zacht en glad maakt. Kinderen t/m 5 jaar Van der Horststraat 2a Wij gebruiken producten topkwaliteit waardoor wij snel kunnen werken, t/mvan 1 1 jaar 5427 CP heerlijk Boekel ruikende Kinderen 0492-325 566 Jongeren vanaf 12 t/m 21 jaar met perfect resultaat! Mannen kunnen ook zonder afspraak binnen komen lopen.

K Kom om g gerust erust e een en k keertje e e r t j e binnenlopen binnenlopen

www.kapperijunique.nl

krijgen het gehele jaar 10% korting.

Voor verder informatie bezoek onze webstie of neem contact met ons op! Waxen: -

Neusharen Bovenlip Kin Wenkbrauwen Het hele Gelaat

Kapperij Unique v.d.Horststraat 2a Boekel 0492-325566 www.kapperijunique.nl Druk- en zetfouten voorbehouden

€ 5,00 € 8,00 € 8,00 € 10,00 € 20,00

OPENINGSTIJDEN: maandag dinsdag & donderdag woensdag & vrijdag zaterdag

13.00-17.30 uur 09.30-20.30 uur 09.00-17.30 uur 09.00-14.00 uur