27e jaargang nr 33; 20 februari 2013

Page 1

27e Jaargang nr. 33 - 20 februari 2013

Afscheid van voorzitter Peter Biemans Peter begon in het voorjaar van 2005 als vakantievrijwilliger en is in 2007 als vicevoorzitter voor Boekel actief geworden. Op 1 januari 2008 trad hij aan als voorzitter van de samengevoegde afdelingen Boekel en Venhorst. Door zijn positiviteit en inzet kunnen we zeggen dat een fijne samenwerking tot stand is gekomen. Hoe hij invulling heeft gegeven aan zijn voorzitterschap waarderen wij en zullen zijn enthousiaste, gezellige, gemoedelijke

presenteren van onze activiteiten missen. Het was altijd een feestje. Tijdens onze jaarvergadering op 6 februari jl heeft Peter symbolisch de hamer overgedragen aan Elly Faas die waarnemend voorzitter wordt. Elly bedankt Peter namens alle vrijwilligers en gasten met een mooi woordje en bloemen voor zijn inzet van 5 jaar als voorzitter. Bestuur en vrijwilligers van Zonnebloem afdeling Boekel-Venhorst

NIEUWS VAN

Informatie avond uitvoering: Graag willen wij u nader informeren met betrekking tot de voortgang van onze werkzaamheden en de daadwerkelijke aansluiting van uw woning. Dat doen we op dinsdag 26 februari om 20.00 uur in Nia Domo. U krijgt informatie over de vorderingen van de werkzaamheden in de straat en de daarbij horende tuinboringen en huisaansluitingen. Die informatie wordt gegeven door de aannemer van het netwerk LCC te ’s-Hertogenbosch. Ook informeren wij u over de daadwerkelijke aansluiting in uw meterkast. We geven inzicht in de technische zaken die daarbij komen kijken en geven de planning van die werkzaamheden. Als laatste zullen we de wijzigingen op ons standaard tv pakket toelichten en nadere info geven over de laatste mogelijkheden die ons pakket biedt. Graag zien wij u op 26 februari !

CITROËN SERVICE

Woensdag 27 februari a.s. is er een regio-uitgave van

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel. Inleveren copy en advertenties: De Vlonder 10, Boekel - St. Josephplein 15, Venhorst. Copy inleveren tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140, fax 0492 324245 email: boekel-venhorst@planet.nl

v e r z e k e r i n g e n

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Burg. de Kuijperlaan 7, Veghel, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; dienstapotheek Veghel-Uden, Burg.de Kuijperlaan 7, Veghel tel. 0413-381848 (dienstapotheek open: za. zo. feestdagen 00.00-24.00 uur, overige dagen 17.00-8.00 uur) Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 10, 5340 BE Oss, tel.: 0413-381818 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel Pantein: Uden, Industrielaan 1, ma t/m vrij 8.30-17.30, zat 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL:: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Spreekuur pastorie Boekel: Donderdag van 09.00 tot 10.00 uur Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 23 februari: 17.30 u Piet en Miet v.d.Valk-v.Eyck; Mien Donkers-v.d.Broek en Marinus Meulepas. Zondag 24 februar, 2e zondag van de Vasten. GEZINSVIERING. 10.30 u m.m.v. kinderkoor DoReMi; Fien v.Schijndel-v.d.Aa (nms. de buurt); Thé Egelmeers (vwg. jaargetijde); Lisa Peters (mnd. ged.); Antoon en Jana v.Hout (vwg. sterfdag Jana); Frans v.Berloo; Cato v.Santvoort-v.d. Tillaer; Egidus en Antoon Hanenberg, Jo v.Rijbroek en overleden familie; overleden ouders Antoon en Nelly v.Lankveld-v.d.Tillaart; Willeke v.d. Velden, Toon en Truus v.d.VeldenDelisse, Theo en Gon Bongers-v.d. Brand, Anita Bongers, Dirk v.d.Lee en Martin Munsters; Ellie v.SleeuwenBrans en Grad v.d.Broek; jgt. Martien en Anna Arts-de Bie, Annie en Theo Arts, fam.v.d.Berg-v.d.Heijden en overleden kinderen; Antoon Tielemans, Mien Tielemans-Wassenberg en hun dochter Petra. Maandag 25 februari: 19.00 u Voor de zieken van onze parochie.

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Woensdag 27 februari: 19.00 u Martina v.Zutven-Cisse; Ties en Riek v.Dooren-v.Weert (vwg. sterfdag en verjaardag opa); Cato en Antoon Verhoeven-Heerkens en zoon Anton; jgt. Driek v.d.Elzen, Dina v.d.Elzen en kleindochter Danique; ouders Harrie en Bertha v.d.Rijt- Habraken (vwg. verjaardag moeder).

de vastenactie samen met Weekblad Boekel & Venhorst bij u thuis bezorgd worden. U kunt uw bijdrage in de enveloppe doen en in de brievenbus van de pastorie deponeren (wordt elke avond geleegd) of in de collectebus achter in de kerk. Natuurlijk kunt u ook doneren via het gironummer 5850 ten name van Vastenaktie.

Werkgroep Kindernevendienst & Gezinsviering

SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Uden: Stanley v.Veghel OVERLEDEN: Boekel: Piet v.d.Bogaard (13/2) Uden: Jan Berns (10/2); Annie Graats (11/2); Joop Tichelaar (15/2) Zeeland: Joke v.Schijndel-v.d.Ven (15/2) VASTENACTIE: ‘Even minderen voor een ander’. Vasten is delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar besteden we extra aandacht aan migranten in het Midden-Amerikaanse Honduras. Zuster Valdete vangt teruggestuurde migranten liefdevol op en helpt hen weer op weg. Ze maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee. Ze wanhoopt echter nooit: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God.” Vastenactie ondersteunt het werk van de zusters in Honduras. Komende week zal er een enveloppe van

Komende zondag is er om 10.30 uur weer een gezinsviering, een viering speciaal voor kinderen van de basisschool. Tijdens deze viering luisteren we naar een verhaal over Jezus en we zingen samen met kinderkoor DoReMi liedjes. Het wordt vast een bijzondere ontmoeting. Wij willen jullie dan ook heel graag welkom heten. Meer info: werkgroep gezinsviering, tel. 322140. 2013

Actie Kerkbalans 2013; waarvoor? * Voor onderhoud van het gebouw, waar u zich in rust, samen met anderen, kunt bezinnen op het geloof en het leven van alledag.

AANBIEDINGEN donderdag 21 t/m woensdag 28 februari:

Boekelse bosvruchtenvlaai Overheerlijke roombroodjes

per stuk

Boekels meergranen donker KEIDONKER MEERGRANENBROOD

Roomboter croissants Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

9.50 25 € 1. 80 € 1. 50 € 2.

3 voor

€ 11.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


* Voor verlichting van het gebouw, zodat u ook in donkere dagen een heldere kijk op het leven en het geloof kunt behouden. * Voor verwarming van het gebouw, zodat het samenzijn in de kerk niet verstoord wordt door kou en ongemak. * Maar ook voor het behoud van de dienstverlening in onze kerk; niet alleen in de weekeinden, maar ook bij bijzondere momenten voor de hele parochiegemeenschap, of voor u persoonlijk. Doet u in 2013 wéér mee of óók mee; hartelijk dank voor uw onmisbare steun!! Secr. Kerkbalans, Burg. Schafratstr. 36 tel. 322171

GEDOOPT: Liv v.d.Berg. Proficiat!

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 23 februari, 19.00 u + Zondag 24 februari, 10.00 u: Piet Bevers; Marie-Therèse Raaijmakers; mnd. ged. Hendrik v.Crey; Thé Jacobs, Pieta Jacobs-Jilessen, Piet en Wil.

IN MEMORIAM

Piet van den Bogaart Wat een gemis… als voorzitter heel betrokken, een goede klusjesman en een fijne buurman. Piet bedankt voor alles. Wij wensen Mien en familie van den Bogaart heel veel sterkte toe met dit zware verlies. Bewoners en VVE-Octopus

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27

OVERLEDEN: Marie-Thèrese Raaijmakers, gastvrije vrouw die genoot van de natuur. Moge zij nu zijn bij de Schepper van die natuur!

KATHOLIEKE VROUWEN GILDE

ST. ANNA

Kookworkshop, dinsdag 26 februari om 20:00 uur in Nia Domo. Wil je nog leuke ideetjes voor originele hapjes? Voor voorgerechtjes, een lange gezellige avond of een heerlijke middag samenzijn. Gerry van Exel, onze slager, geeft met zijn team een kookworkshop. Dus aan de slag dames. We nemen van thuis mee, 1 snijplank en liefst ook een mesje. Dan kunnen we met z’n allen tegelijkertijd aan de slag. Dat wordt gezellig, leerzaam en lekker. Het is gratis en alleen voor leden. Dus tot dinsdag. Het bestuur

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Donderdag 21, vrijdag 22 + zaterdag 23 februari:

€ 595 4 stuks voor € 595 4 stuks voor € 500

Kipreepjes GEMARINEERD of NATUREL

500 gram voor

Houthakkersteak (varkens) Gehakt cordon bleu Pittig preipakketje varkenslapje gevuld met prei, chorizo en brie

100 gram

€ 175

UIT EIGEN KEUKEN

Prei-gehakt schotel

100 gram

€ 129

VLEESWARENTRIO 100 gr. gebraden gehakt 100 gr. boerenmetworst 100 gr. kalfsgehakt

€ 395

samen voor

Boekels Kwartet Wij, Keurslager van Exel en Bakkerij Merks, hebben een Boekels kwartet laten maken. U als klant kunt deze compleet bij elkaar sparen. Meer informatie zie persbericht.

Maandag 25 en dinsdag 26 februari

Woensdag 27 februari

Braadworst

Gehakt

HOH 500 gram

€ 325

4 roomschijven + 4 slavinken nu voor

€ 595

HOH

500 gram

4 roomschijven + 4 slavinken nu voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 295

keurslager

€ 595


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 22 februari GFT-afval/Groenbak vrijdag 1 maart Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.3017.00 uur. Bezoekers die een afspraak hebben gemaakt kunnen buiten de openingstijden om aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 12-02-2013 Verloren: • Gouden armband 1/2 cm breed met veiligheidssluiting (soort streepjesmotief op goud) • 3 huissleutels verloren bij St Agathaplein • Portefeuille marktbeurs met 328 euro Ing pas bonuskaart airmails pas kopie legitimatie • Groen omrande sleutel / ovaal • Autosleutel, 3 huissleutels met grijs rond plaatje met nrs. erop en klein zwart plaatje met nrs. (9995 waarschijnlijk) • Nederlandse ID-KAART

Gevonden: • Rood Key-koord Viadesk met een sleutel • Autosleutel met afstandsbediening zwart • Deursleutels 3x • Zilveren armband met 16 sterren beveiligingsketting en zilvermerk • Damesfiets paars • Trelock sleutel rood

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. ( U ontvangt dan een proces-verbaal) Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis-) dieren uit Boekel.

EX-INBREKER OP PAD IN BOEKEL Dinsdag 5 maart 2013 19:30 uur Raadszaal gemeenhuis Boekel Op 5 maart a.s. maakt ex-inbreker Evert Jansen een rondje door de gemeente. Hij gaat kijken waar hij zijn slag had kunnen slaan. Het resultaat zal hij met een interessante en ogen openende presentatie uit de doeken doen ’s avonds in het gemeentehuis. U komt er achter hoe gemakkelijk het vaak is om een huis binnen te komen, ook in onze gemeente. Natuurlijk geeft hij u ook waardevolle tips om inbrekers buiten uw deur te houden! Doe daar uw voordeel mee.


Gemeenteberichten Programma 19:30 u openingswoord door burgemeester Bos (portefeuillehouder veiligheid) 19:35 u invulling door onze wijkagent Peter Mouwen 19:40 u presentatie door Evert Jansen (ex-inbreker) 21:30 u afsluiting Iedereen is welkom, toegang is gratis.

AGENDA RAADSVERGADERING 21 februari a.s. Agenda voor de raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Opening. Vaststellen van de agenda. Spreekrecht voor burgers. Trekking van het stemnummer. Raadsvoorstel inzake het Wegbeheerplan Boekel 2011-2015. Raadsvoorstel tot vaststelling van de beleidsvisie Vitaal Buitengebied Boekel. 7. Raadsvoorstel inzake Omgevingsdienst Brabant Noord. 8. Vaststelling notulen raadsvergaderingen 1 en 20 november en 13 december 2012. 9. Mededelingen en ingekomen stukken. 10. Rondvraag. 11. Sluiting.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar naast de voorstellen, ook achterliggende stukken voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken in het onderdeel Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd: Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een boom Locatie : De Wilgen 7-9, Boekel Verzenddatum : 13 februari 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 21 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het nieuw bouwen van een stalling-/bergruimte Locatie : Wilhelminastraat 1, Boekel (voorheen Wilhelminastraat 2a, Boekel) Datum ontvangst : 31 januari 2013 Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

OPROEP VOOR VERENIGINGEN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET CULTUUR EN NATUURBEHOUD De Anjeractie is de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds die elk jaar in mei of juni plaatsvindt. In deze week gaan tienduizenden collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur en natuurbehoud in Nederland. Mede door deze giften kan het Cultuurfonds bijna 3.500 projecten ondersteunen: voor bijvoorbeeld de aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie, of voor een cabaret- of muziekfestival.

Wie mag collecteren? Leden van verenigingen die zich bezighouden met cultuur en natuurbehoud mogen collecteren voor de Anjeractie. Dit zijn


Gemeenteberichten


Gemeenteberichten leden van bijvoorbeeld koren, harmonieën, fanfare- en brassbands, dans- en toneelverenigingen, majorettekorpsen, etc. Eenderde van de opbrengst mag de collecterende vereniging houden voor de eigen clubkas. De overige tweederde komt ten goede aan de vele culturele projecten in de provincie waar de opbrengst is opgehaald. Wanneer? De Anjeractie vindt in 2013 plaats van 26 mei t/m 1 juni.

Wilt u met uw vereniging collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds? Neemt u dan contact op met Manja de Visser, 0492-32 68 08 of manja.devisser@boekel.nl Wilt u weten of de activiteit/project van uw vereniging in aanmerking komt voor ondersteuning uit het Cultuurfonds? Meer informatie vind u op www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 5 februari jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2013 Het college van burgemeester en wethouders heeft diverse festiviteiten aangewezen als zogenaamde ‘collectieve festiviteiten’ in 2013. Dit betekent dat tijdens deze festiviteiten enkele voorschriften over geluidhinder niet van toepassing zijn.

Start procedure bestemmingsplan Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel Voor de uitbreiding van Peellandschapspark Voskuilenheuvel bleek niet te kunnen worden volstaan met de ontgrondingsmelding aan de provincie. Daarom is een bestemmingsplanherziening opgesteld, waarvoor de eerste fase, de inspraak en het vooroverleg, nu worden gestart.

Duurzaamheidsagenda gemeente Boekel 2013-2016 De gemeente Boekel heeft een Duurzaamheidsagenda voor de periode 2013-2016 opgesteld. In de Duurzaamheidsagenda staat beschreven door middel van welke activiteiten de gemeente Boekel, samen met inwoners en bedrijven, zorg gaat dragen voor duurzame ontwikkeling binnen de gemeente Boekel. Hierbij zijn het goede voorbeeld geven, stimuleren en faciliteren de sleutelwoorden. De Duurzaamheidsagenda loopt van begin 2013 tot eind 2016.

Schone oude Peel Het liedje van Harrie Vesters Het is inmiddels al weer 28 jaar geleden dat Tiny de Leest en Harrie Vesters op het idee kwamen om een singeltje op te nemen met daarop het lied “Schone oude Peel”. Harrie schreef de tekst en Tiny zou het gaan zingen. De eerste 1000 singeltjes waren toen ten bate voor de jeugdnatuurwacht in Boekel. Harrie beschreef in zijn tekst hoe hij de Peel in zijn leven heeft zien veranderen. Harrie is inmiddels niet meer onder ons, maar na zo vele jaren wordt Tiny de Leest nog regelmatig aangesproken door meestal de wat oudere mensen met de vraag, wurrum dreije ze de liedje nooit mer op d’n Blok. Mijn antwoord is dan altijd, alles hi zunne tijd. Na de 1000 singeltjes is het lied later nog door 2 platenmaatschap-

Definitief raadsvoorstel inzake het bedrijfsplan en een gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de vorming van een omgevingsdienst Door de regio wordt Boekel gevraagd in te stemmen met een bedrijfsplan voor de op te richten regionale omgevingsdienst. Tevens wordt gevraagd in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling. Het college adviseert de raad om niet in te stemmen met beiden omdat ernstig wordt getwijfeld aan de budget neutrale overgang en het college vraagtekens zet bij de efficiëntie van de nieuwe organisatie.

Overeenkomst watersamenwerking As50+ gemeenten en waterschap De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Schijndel, Uden en Veghel en het waterschap Aa en Maas gaan intensiever samenwerken op het gebied van afvalwater. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling via de riolering, het waterschap voor zuivering van afvalwater. Doel van de samenwerking is om de kostenstijging van inzameling en zuivering van afvalwater te beperken, de personele kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit van riolering en waterzuivering verder te verbeteren.

pijen op cd uitgebracht en zijn er toen nog duizenden van verkocht. Maar goed nieuws voor hen die dit lied nog een keer willen horen en zien, maar dan wel via het internet. Op de mooie nieuwe website van het natuurpark Voskuilenheuvel is het lied “Schone oude

Peel” te horen en te zien. Ga dan naar www.voskuilenheuvel.nl en dan kunt u het lied vinden in de nieuwsrubriek, maar ook op deze site onder het tabblad Park/ Historie kunt u het lied vinden. Ook kunt u hier nog een mooi gedicht lezen van Harrie Vesters wat gaat over het Voskuilenheuvelpark in het eerste begin. Via Youtube kunt u ook de mooie video clip bekijken die toen door Blok T.V. Boekel is gemaakt. Zoek dan via Youtube onder de naam Tiny de Leest en alles komt dan vanzelf te voorschijn. Ook als u onder Google de naam Tiny de Leest ingeeft komt de verwijzing naar het lied te voorschijn. U kunt het nu zoveel draaien als u wil en het kost u niets. Veel luister en kijkplezier toegewenst. Tiny de Leest


Nieuws voor Ouderen KBO VENHORST WERFT LEDEN Ouderen van nu zijn, zeker in de dorpen, opgegroeid met de coöperatieve gedachte “samen sta je sterk”. In deze tijd staat de zorg voor ouderen onder druk en zij zullen zelf steeds meer moeten betalen aan hun eigen zorg. Dat is op zichzelf niet onredelijk. Maar het is wel goed dat er organisaties zijn die bewaken dat de belangen van ouderen goed gediend worden. Ouderenbonden doen dit steeds meer. Door zich te verenigen in een ouderenbond stellen ouderen die bond in staat om nog beter die taak uit te voeren. Afdeling KBO Venhorst houdt dit voorjaar een ledenwerfactie. Zij wil alle inwoners van Venhorst die 55 jaar en ouder duidelijk maken wat de KBO wil betekenen voor deze groep. Activiteiten zoals biljarten, jeu de boules, fietsen, zingen of volksdansen zijn naast het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten de meest elementaire bezigheden van deze vereniging. Maar daarnaast zijn er nog veel culturele en maatschappelijke activiteiten die een aantrekkelijke invulling kunnen geven aan iemands leven. Een reisje, of een cabaretmiddag met een afsluitende koffietafel is iets wat velen aanspreekt. Samen doen is het credo. De KBO vertegenwoordigt haar doelgroep in tal van politieke en maatschappelijke organisaties waar ze op kan komen voor haar leden. Denk aan gemeente, openbaar vervoer, zorginstellingen, verzekeringen en nog vele andere zaken. Vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvullers en meer algemene juridische adviseurs staan ten dienste van de leden. De KBO gaat iedereen in de doelgroep benaderen met een folder waarin zij informatie geeft. Verder zal ze belangstellenden die dat aangeven persoonlijk benaderen. Zo hoopt de KBO dit jaar nog veel mensen enthousiast te maken voor haar werk. SENIORENFILM In De Pul in Uden draait op vrijdag 1 maart om 10.00 uur de film Hope Springs. In dit Amerikaanse humoristische drama uit 2012 worden de hoofdrollen vertolkt door Meryl Streep en Tommy Lee Jones. Kay en Arnold Soames zijn dertig jaar met elkaar getrouwd. Het huwelijk is ingedut en eigenlijk kijken ze in de slaapkamer al jaren niet meer naar elkaar om. Kay haalt

haar man over om samen naar Great Hope Springs te vertrekken, waar ze een week lang huwelijks- en sekstherapie volgen van een befaamde relatiecoach. De week wordt een ontdekkingsreis, waarbij Kay en Arnold elkaar op een hele andere manier leren kennen.

die ik beoefen zijn een goede aanvulling op de therapieën die de dokter voorschrijft,” luidt haar opvatting. In de voet bevinden zich reflex- en energiepunten, die in verbinding staan met de diverse weefsels en organen in het lichaam. Door op de juiste manier op die punten te drukken, oefent de therapeut invloed uit op de werking van die lichaamsdelen of organen. Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Er zijn zoals altijd enkele vrijwilligers aanwezig die de bezoekers gastvrij ontvangen en, als dat nodig is, de gesprekken in goede banen leiden. De toegang is gratis, de consumpties niet.

ALZHEIMERCAFÉ MET HUMOR Het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel staat op dinsdag 19 maart in het teken van de humor. Iedereen die met dementerende mensen omgaat, stuit vroeg of laat op het fenomeen dat iemand met dementie in zijn eigen werkelijkheid leeft. Door improvisatie en humor kan men elkaar in de wereld van de dementerende gemakkelijk vinden. Het Alzheimercafé gaat open om 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. De toegang is gratis.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Ouderenadviseur: elke maandagmiddag, 12.30-16.30 uur, Sint Petrus. Op afspraak (0492) 328 328. Boekelse boodschappenbus: eens in de twee weken, donderdagmiddag. Aanmelden: elke werkdag bij St. Petrus, (0492) 328 328. Gezond en fit ouder worden, demonstratie van diverse bewegingsactiviteiten, 21 februari, 9.30-16.00 uur, Sint Petrus. Koffie met thema: 22 februari, 10.00 uur, Mennehof, koffie-met-themaochtend, thema: EHBO bij ouderen. Seniorenfilm: 1 maart, 10.00 uur, de Pul, Uden, Hope Springs (VS, 2012). Alzheimercafé: 19 maart, 19.30 uur, Blauwe Kei Veghel, thema: humor en dementie. Onderonsje: 20 maart, 14.00 uur, Boszicht, Boekel, thema: voetreflexmassage.

VOETREFLEXMASSAGE IN ONDERONSJE BOEKEL In het maandelijkse Onderonsje in Boekel komt op woensdag 20 maart Nancy Leermakers uitleg geven over voetreflexmassage. Van 14.00 tot 15.00 uur kunnen 55+ers uit Boekel in Boszicht onder het genot van een kop koffie of thee aanhoren wat die alternatieve therapie precies inhoudt. Nancy Leermakers heeft een praktijk voor alternatieve geneeskunde. Zij gebruikt zelf in plaats van alternatief liever het woord aanvullend. “De verschillende therapieën

COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 en Vivaan Ouderenwerk (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan Ouderenwerk, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


Kienen t.b.v. DE ZONNEBLOEM De Zonnebloem wil iedereen uitnodigen voor een gezellige kien middag op woensdagmiddag 6 maart a.s. in Boszicht van 14.00 tot 16.30 uur.Het belooft een leuke middag te worden met vele prijzen. Iedereen is van harte welkom. Bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem Boekel - Venhorst.

Carnaval in de Feestkelder Dit jaar werd jeugdsoos The Basement voor het derde jaar op rij omgetoverd tot supergezellige Feestkelder. Speciaal voor de jongste tieners hadden we een leuk programma. Ook dit jaar heeft de jeugd laten zien dat ze heel goed weten wat carnaval vieren is: met z’n allen plezier maken. Kijk op www.thebasementboekel.nl voor de mooie foto’s.

Jongens en meiden we hebben ontzettend van jullie genoten, dank je wel voor de gezelligheid. Onze hartelijke dank voor de spontane hulp van jeugdige vrijwilligers, ouders en iedereen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan het goed verloop van carnaval 2013. Nogmaals dank je wel, en graag tot volgend jaar. Vrijwilligers team Jeugdsoos The Basement Hou onze website in de gaten, 13 maart woensdagmiddagactiviteit: hoe leer ik schaken onder leiding van Björn Nabuurs (geef jezelf op voor deze activiteit).

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 26 februari a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang.

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNAMIEK.NL

Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Expositie Leo Verhofstad in Bibliotheek Boekel Tot april zijn tijdens de openingstijden in Bibliotheek Boekel het werk van Leo Verhofstad te zien. Zijn schilderwerken zijn realistisch. Hij schildert wat hij ziet zoals landschappen en boerderijen, maar ook stillevens en schepen. Drie keer in de week helpt hij samen met Gerard v.Berlo in ‘Boszicht’ de senioren met schilderen, wat een mooi tijdverdrijf is. U bent van harte welkom in de bibliotheek!

Inloopspreekuur wijkverpleegkundige Het wijkteam Boekel van Thuiszorg Pantein organiseert vanaf 26 februari iedere dinsdag van 11.30-12.30 uur een inloopspreekuur vanuit het kantoor in basisschool de Regenboog, Kennedystraat 3 in Boekel. Inwoners van Boekel en Venhorst, klanten van Thuiszorg Pantein, mantelzorgers en geïnteresseerden zijn welkom met hun vragen, reacties en/of mededelingen. Manager Marga Schilder: “Wij willen zorg geven die past bij de wensen en behoeften van de mensen; de beste zorg dichtbij, dat is waar we naar streven. Daarvoor is een goede relatie met klanten, verwijzers en de inwoners van Boekel en Venhorst belangrijk. Weten wat er speelt in de wijk, elkaar ontmoeten en het gesprek aan gaan. De wijkverpleegkundige beantwoordt uw vragen, geeft hulp en advies of verwijst u naar de juiste instantie”. Wij ontmoeten u graag.Boekel in oude kranten Bron: Heemkundekring Sint Achten op Boeckel Uit: Nieuws van de Week Zaterdag, 23 december 1905 Hoe onze dorpsschilder J. van de Burgt zijn komkommertijd op nuttige wijze weet te besteden, is bij hem aan huis te zien; welke bewonderingswaardige schoone schilderstukken, met zijn fijne penselen, zoo echt natuurlijk weet hij na te bootsen, dat men er verbaast van staat in ons nederig Boekel zulk een nederig kunstwerk aan te treffen, die een Millet durft nawerken met zijn “angelus”, “ aardappels pooten”, “aren lezen”, de Onbevlekte Ontvangenis”, enz., enz. Waarlijk, bij het aanschouwen van deze reproducties een woord van lof aan deze bekwame schilder en hem van harte succes in zijn zaak.

Foto: afbeelding van schilderij JeanFrancois Millet “ De arenleessters” Kijk voor meer oude nieuwtjes: website www. Boekel700.nl PR. Commissie Boekel700, Henny Bos Wie wordt de sportman, sportvrouw of sportploeg van Boekel 700 Iedereen in Boekel en Venhorst wordt be-

v.Hoof, tel. 324028, totohoof@live.nl; Ger Somers, tel. 326060, g.somers3@kpnplanet.nl of Wim v.Zutven, tel. 323207, w.vanzutven@chello.nl.

Expositie Louise Broekhuizen-v.Lankvelt trokken bij de viering van het 700 jarig bestaan van Boekel. Zo ook de sportievelingen. De werkgroep sport en bewegen heeft alle zestien sport verenigingen kunnen strikken om in het weekeind van 8 en 9 juni een sport activiteit te organiseren, dat in sportpark De Donk zal plaatsvinden. In groepen van tien personen met een leider wordt een rondje gelopen langs alle sportverenigingen om daar een activiteit uit te voeren. “Alle verenigingen reageerden positief en wilden graag meedoen. Op alle velden worden vooral ludieke en gezellige activiteiten gehouden, die de verenigingen zelf georganiseerd hebben. Zoals een tennisclinic, ringsteken bij De Rutger van Herpenruiters en wie kan het langste aan een judojas hangen bij de judovereniging.” vertelt Alex v.Boxtel, lid van de werkgroep. De kantine van Doele Willem III zal fungeren als verzamelpunt. De zaterdag staat in het teken van de jeugd tot en met 14 jaar. De zondag is voor sportievelingen van 15 jaar en ouder “Aan het eind van de dag zal via een puntentelling, de sportman of -vrouw en sportploeg van Boekel 700 bekendgemaakt worden. In maart en april wordt de inschrijving voor de teams opengesteld,” aldus Wim v.Zutven, van de werkgroep. Voor meer informatie werkgroep sport en bewegen: Alex v.Boxtel, tel. 327333, avboxtel@vanboxtel.nl; Ruud Lange, tel. 323497, ruudlange89@hotmail.com Toon

De Stichting Kunst op Locatie heeft Louise Broekhuizen-v.Lankvelt uit Boekel in de gelegenheid gesteld haar schilderijen te exposeren. Louise laat zich inspireren door het observeren van kunstwerken waaraan zij een persoonlijke touch geeft. Deze kleurrijke expositie is een echte aanrader: u wordt er helemaal vrolijk van!

De expositie wordt gehouden in de expositieruimte van Kunst op Locatie, De Pandelaar 4 op zaterdag 23 en zondag 24 februari a.s. van 11.00-17.00 uur. U bent van harte welkom: de koffie staat klaar!

B o e k e l

Excursie Edah museum Helmond Donderdag 21 februari 2013 excursie naar het Edah Museum, Oostende 167, 5701 SM Helmond. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 3.50 (incl. koffie / thee + gids). Ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen € 6.Opgeven en betalen hiervoor kan tot 14 februari d.m.v. een envelop met je naam en het geld bij Francien v.Helvoirt, Julianastraat 21 in de brievenbus te doen. We vertrekken donderdag 21 februari om 13.15 uur met auto’s gezamenlijk vanaf het St. Janplein naar het Edah Museum, vervoer graag onderling regelen en niet vergeten de chauffeur te betalen.


Verhalenbundel Buurtschap Beatrixlaan en Lage Schoense

Bewoners en oud-bewoners van Buurtschap Beatrixlaan en Lage Schoense vertellen hun verhaal. Er een verhalenbundel uitgekomen met verhalen van en over (oud-)bewoners van het buurtschap Beatrixlaan en Lage Schoense in Boekel. Wat waren en zijn hun activiteiten, welke bijdrage leverden ze aan de buurt en aan Boekel. Piet van den Broek, een van de bewoners van dit buurtschap heeft de verhalen opgetekend en gebundeld. Eerder is er medio 2012 over de 75-jarige geschiedenis van het Buurtschap Beatrixlaan en Lage Schoense een fotoboek gemaakt. U leest in deze bundel over: - De rietdekker en huisslachter. - De boer die burger werd. - De adjunct-directeur van de zuivelfabriek. - De man, die 40 jaar koster in Boekel was. - De kaasmaker. - De zanger Dikke Leo, die ook kastelein was. - De architect en tevens stedenbouwkundige - De man die 31 jaar huisarts was in Boekel. - De arbeidstherapeut-timmerman. - De smid in Huize Padua. - De timmerman en tevens oldtimerliefhebber. - De ondernemer, die tevens raadslid is. - De kenner van blaasinstrumenten. - De schoonmakende ondernemer. - De Poolse plukster en de Poolse lasser. U krijgt met deze verhalen een goed beeld van wat er in de buurt zoal gebeurde en nog steeds gebeurt. Verder is dit verhalenboek geïllustreerd met een aantal fraaie foto’s van de buurt. Hebt u belangstelling voor deze verhalen-

bundel, dan kunt u deze bestellen door € 25,- over te maken op rekening 1417261 t.n.v. PHN van den Broek, Boekel. S.v.p. het afleveringsadres vermelden. Bestellingen binnen Boekel worden thuisbezorgd. Voor meer informatie bel tel.nr. 06 53 14 47 35.

Reuma de wereld uit! Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Boekel en Venhorst en hebt u daarvoor een paar uur beschikbaar? Word collectant van het Reumafonds van 11 t/m 16 maart 2013. In Nederland leven 2,3 miljoen mensen met reuma of artrose. Ouderen, maar ook

KERKBALANS 2013

Doe van harte mee met de kerkbijdrage voor uw eigen parochie! Zo blijft ook onze kerk een kerk van blijvende waarde! Secr. Kerkbalans: tel. 322171

jonge, werkende mensen en zelfs kinderen. Hun aandoening is niet altijd zichtbaar; voor de buitenwereld lijkt er soms niets aan de hand. Uit eigen ervaring weet ik dat reuma een wrede ziekte is: de ene dag kan je alles en de volgende dag doet alles pijn. Leg dat maar eens uit! Het is soms een jarenlange zoektocht, vol pijn en frustraties.” Inmiddels zijn er goede medicijnen en kan reuma onder controle gebracht worden, maar niet bij iedereen gaat dat even gemakkelijk. Het Reumafonds is al 85 jaar de belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek. Ze geven voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten en zijn belangenbehartiger voor mensen met reuma. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. De collecte van het Reumafonds heeft in 2012 een totaalbedrag van € 3.47 miljoen opgebracht in Nederland, waarvan € 3.303,64 in Boekel en Venhorst. U ziet, als collectant van het reumafonds bent u dan ook van wezenlijk belang. Geef het Reumafonds zo snel mogelijk door dat u wilt meehelpen aan het doel: reuma de wereld uit! Neem contact op met Harrie v.Sleeuwen tel. 321807. U kunt ook een mail sturen naar: hmvsleeuwen@hetnet.nl of vrijwilligers@reumafonds.nl.

SPAAR HET UNIEKE

Boekel/Venhorst kwartet Slagerij van Exel en Bakkerij Merks hebben een prachtig kwartet ontworpen met daarop diverse Boekelse en Venhorstse gebouwen en verenigingen. Om dit kwartet te verkrijgen hebben slagerij van Exel en Bakkerij Merks acht weken lang ieder een kwartetaanbieding, bij aankoop hiervan krijgt u een stempel en bij een volle kaart hebt u een volledig kwartet. Het kwartet bestaat uit 15 spellen en het Boekelse volkslied verpakt in een kleurrijk doosje. De spaaractie begint op 28 februari en duurt acht weken. Spaar mee en kom in het bezit van dit unieke spel.


Demonstratielessen & Bewegingslessen Donderdag 21 februari staat zorgcentrum Sint Petrus in Boekel in het teken van bewegen. Onder de noemer “gezond en fit ouder worden” verzorgen verschillende docenten er van 09.00 tot 16.00 uur lessen en demonstraties van diverse bewegings-

vormen. Samen met Vivaan en de KBO’s Boekel en Venhorst nodigt Sint Petrus alle inwoners van 55 jaar en ouder uit om een kijkje te komen nemen. De toegang is gratis en voor iedereen die mee sport is er een aardigheidje en een lekkere Smoothie. Kennismaken en inschrijven In de ochtenduren kunnen de bezoekers in 2 ruimtes terecht om kennis te maken met enkele mogelijkheden die Sint Petrus biedt. Van 09.30-12.30 uur is de fitnessruimte op de 2e etage vrij toegankelijk. Voor de mensen die uitleg willen over apparatuur en sportieve programma’s is daar deskundige begeleiding aanwezig. Mensen die wat minder goed ter been zijn, kunnen in de bewegingsruimte een uurtje meedoen bij Thea v.d.Ven, die hen laat kennismaken met bewegen op een stoel; haar lessen beginnen om 9.30 uur en om 10.45 uur. In de middaguren is de fitness-

ruimte weer open van 13.30-16.00 uur. Mensen die tijdens deze open dag inschrijven voor fitness, mogen de hele maand maart gratis meedoen. Aandacht voor de buik, billen en borstentraining is er van 13.45-14.30 uur bij Ingrid Weusten in het Trefpunt. Aansluitend verzorgt Henri v.Driel van 14.30-15.30 uur een demonstratie van Tai Chi oefeningen in de bewegingsruimte op de begane grond. Met een Zumba demonstratieles besluit Anita Pennings in het Treftpunt de middag; zij begint om 15.15 uur.

Boekelse Reünie “Boekelse Reünie” donderdag 23 mei 2013, aanvang 17.00 uur “700 jaar Boekel ervaringen uitwisselen” onder het genot van een hapje en drankje en opgeluisterd door lokale zangers en muzikanten. Komt u met uw familie? Uw vrienden? Uw oude klasgenoten? Uw vroegere teamgenoten? Uw buurtbewoners en oudbuurtbewoners?…. Treed op als contactpersoon en meld uzelf of uw groep aan via www.gildefeesten-boekel.nl De “Boekelse Reünie”, voor alle Boekelnaren en oud-Boekelnaren vanaf 18 jaar, is onderdeel van het 4-daagse Gilde St. Agatha evenement en vindt plaats in een grote feesttent op het terrein, gelegen aan de Bernhardstraat in Boekel.

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS

Carnaval 2013 is al weer achter de rug en is fantastisch verlopen. Prins Guus, Prinses Ilvy, Jeugdprins Luuk, Jeugdprinses Lisa en Jeugdvorst Jannes maar ook de raad van elf, de jeugdraad en de Kei hebben genoten van dit geweldige feest. Daarom willen wij graag namens hen en namens het bestuur iedereen heel hartelijk bedanken die op welke wijze dan ook hieraan heeft meegewerkt; alle vrijwilligers, alle carnavalsvierders, personeel gemeenschapshuis De Horst, en alle begunstigers. Zonder jullie enthousiasme was dit niet mogelijk geweest. Het was geweldig, iedereen heel erg bedankt.Slagwerkgroep EMM wil vooral ‘entertainment’ tijdens Sense of Harmony

“Wij slaan op alles wat geluid maakt” Aan geluid is er nooit gebrek tijdens de repetitieavond van slagwerkgroep EMM in The Basement. De jonge dirigent Paul Schepers (23) zet zijn trommelbroeders en -zusters stevig aan het werk, want The Sense of Harmony komt eraan en de slagwerkgroep gaat weer voor vuurwerk! Entertainment Direct na de repetitie is er even tijd om met de dirigent en enkele leden te praten over het lief en leed van deze drum- en slagwerkgroep, die inmiddels al weer 54 jaar bestaat. Dirigent Paul Schepers profileert zijn slagwerkgroep. ” Het is een jeugdige groep, met drie dames erin. De meeste leden zijn tussen de 17 en 22 jaar oud. Dus ik kan nog heel lang door met deze groep.’ Schepers schetst het verschil tussen de slagwerkgroep van nu en de traditionele drumband. ‘Vroeger was het echt een drumband met trommels en bekkens. Nu is het slagwerk veel uitgebreider. Wij slaan bijvoorbeeld op plastic buizen, op ladders, maar ook op trommels, olievaten, bongo’s en andere percussie-instrumenten. Het is een soort recycle-percussion waarmee we een optreden verzorgen. Ik noem ons een allround entertainment slagwerkgroep.’ ‘Zwevende handjes en buikdanseressen’ De verwachtingen voor The Sense bij de slagwerkgroep zijn hoog gespannen. Giel Verstraten: ‘Na onze acts met de zwevende handjes en de buikdanseressen van voorgaande jaren hopen we deze keer de zaal in extase te brengen met onze act ‘maskers zonder broeken’. Jos Somers (1964) is het oudste lid van de slagwerk-

Foto: Toon Hoevenaars

groep. ‘Ik speel al sinds 1970 bij de slagwerkgroep. Vroeger speelden we alleen op trommels en bekkens, maar nu slaan we eigenlijk op alles wat geluid maakt. Mijn grootste uitdaging is om de jeugd bij te houden. (Op de achtergrond klinkt een bulderend gelach). Het recept is veel oefenen. Dochter Anouck Somers is een van de weinige dames van de slagwerkgroep, maar dat vindt ze geen probleem. ‘Het is kei skôn om een van de weinige meiden te zijn. Het is bij de slagwerkgroep heel serieus oefenen, maar ze kunnen ook flink ‘stangen’. Ik speel voornamelijk basedrum en snaredrum en samen met Imémato spelen, is een geweldige ervaring.’ Vader Jos knikt heftig. ‘We hebben in het verleden van The Sense wel eens wat ‘apengeluiden’ geproduceerd, maar meedoen op de melodie van een koor is voor ons een compleet nieuwe ervaring.’ Goede afwerking De leden van de slagwerkgroep zijn erg te spreken over de voorbereiding. Paul v.Boerdonk: ‘Onze dirigent weet ons goed te motiveren en hij heeft een jeugdige manier van aangeven en communiceren. Hij stimuleert de groep om tot het uiterste te gaan.’ Ook Jan v.d.Burgt is vol lof. ‘Paul maakt op zijn tijd een grapje. Hij legt een grote nadruk op een goede afwerking. Onze dirigent is vooral heel swingend bezig en dat werkt aanstekelijk.’ Emotie vertolken Wat er volgens de slagwerkers moet gebeuren om The Sense of Harmony geslaagd te kunnen noemen, is heel divers. Voor Giel Verstraten slaagt The Sense sowieso: ‘Omdat wij duidelijk iets anders brengen dan een doorsnee slagwerkgroep.

Als er een goede bas en een lekker tempo inzit, vind ik het prima. Lekker voluit kunnen spelen, dat is gewoon vet. En samen spelen met The Skills is helemaal het einde.’ Tjeu v.Boerdonk: ‘De Sense moet veel lol opleveren voor het publiek en voor ons. Het is geslaagd als het publiek een mooie avond heeft gehad. Als iedereen heeft genoten en zeker nog een keer wil terugkomen.’ Paul v.Rooij is een van de nieuwkomers bij de slagwerkgroep. ‘ Ik ben nu 1,5 jaar bij de slagwerkgroep. Samen met Giel speel ik een pittig nummer op de xylofoon. We gaan helemaal los. Dat zal bij het publiek ongetwijfeld ook gaan gebeuren bij onze happy hardcore medley.’ Dirigent Paul Schepers knikt: ‘We gaan niet zomaar wat staan trommelen, maar we gaan echt swingend op dat podium staan. Dat zal je ook met die happy hardcore medley zien, dat wordt hakken en stampen.’ Johan Swarts verwoordt zijn verwachting voor The Sense bijna filosofisch. ‘Ik hoop dat het publiek voor de derde keer de avond van hun leven heeft en dat het hoort, dat wij een bepaalde emotie uit een lied kunnen vertolken.’ Anouk blijft wat dichter bij de grond: “De herinnering moet vooral één grote zingende en swingende massa zijn, want daar doen we het allemaal voor.”

Carnaval goed verlopen bij Nia Domo Carnaval vieren we in Boekel al 54 jaar bij Nia Domo. Jong en oud zie je samen feesten en ook dit jaar is het een groot succes geweest. Met name de jeugd uit Boekel en zelfs de regio heeft de weg tijdens carnaval naar Nia Domo gevonden en de koepelzaal is dan ook alle dagen goed gevuld geweest. Tijdens de carnaval zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest en alles is goed verlopen zonder ongelukken. Dank voor de inzet van alle medewerkers van Nia Domo die hier mede aan hebben bijgedragen. Het succes van de carnaval is natuurlijk ook mede te danken aan carnavals vereniging de Knollekes, die er onder de bezielende leiding van prins Bas er voor gezorgd heeft dat de activiteiten goed verlopen zijn. Nia Domo wil iedereen dan ook bedanken voor de fijne dagen die er geweest zijn! Namens bestuur Nia Domo, Marius Tielemans


leven Een nieuw

Niet alle

afdrukken zijn hetzelfde!

drukwerk UW

ONS UITGANGSPUNT OOK IN 2012

Of u nu een mijlpaal heeft bereikt, samen een nieuwe weg inslaat of een nieuw leven heeft geschonken.

Wanneer uw bedrijf een nieuwe huisstijl nodig heeft, of een brochure die bij u past.

Indien uw vereniging op zoek is naar een plaats waar het clubblad kan worden gekopieerd.

Misschien heeft u wel andere speciale wensen! Een

Kom dan eens langs en bespreek

Mijlpaal bereikt

met ons uw wensen. Wij hebben de grafische vormgevers en de drukkers in huis die datgene doen wat ze moeten doen. Precies zoals u wilt en binnen uw budget.

Boekeldruk De Vlonder 10 5427 DC Boekel T 0492 32 21 40 F 0492 32 42 45 E boekeldruk@planet.nl

samen

Het drukwerk, de

Op weg Kleding van uw bedrijf


Openstelling MUSEUM DE KLUIS Op zondag 24 februari is Museum de Kluis weer geopend van 13.00-17.00 uur. Het museum is gelegen op het terrein van Huize Padua aan de doorgaande weg van Boekel naar Handel, tegenover Dan. De Brouwerstraat 28. In het museum kunt u in woord en beeld zien hoe de behandeling van psychiatrische patiënten zich door de eeuwen heen ontwikkeld heeft. De Broeders Penitenten begonnen in 1826 met de verzorging en verpleging van krankzinnigen, van dwangbehandeling, elektroshock en opsluiting tot open instituut met moderne behandelmethoden. Ook kunt u een kijkje nemen bij de buurtbank. De verhalen over deze ontwikkelingen zijn hierop vastgelegd en worden verteld door oud medewerkers van Huize Padua aan de hand van foto’s en voorwerpen. Regelmatig komen er nieuwe interviews bij. Bent u in het bezit van een computer dan is het mogelijk ook thuis eens te kijken op de site www. buurtbankbrabant.nl en laat u verrassen door de vele verhalen van de musea en heemkundekringen. Uw reacties

zijn altijd welkom. Voor een bezoek aan het museum kunt u ook op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur terecht. Voor een groepsbezoek kunt u bellen met 0492 846173 tijdens de openingsuren of een mailtje sturen naar: l.verstraatenjansen@chello.nl.

Als u uw partner bent verloren: start rouwverwerkingsgroep Bij het maatschappelijk werk van Aanzet begint een nieuwe rouwverwerkingsgroep waarin je op je eigen manier leert het verdriet en gemis een plaats te geven. De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 20 maart van 19.00 tot 21.00 uur bij Aanzet, de Misse 46 in Uden. Er zijn 11 bijeenkomsten op de woensdagavond. De groep wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers. Als je partner je ontvalt verkeer je de eerste tijd in een soort roes. Misschien functioneer je op de automatische piloot. Je regelt wat geregeld moet worden en hebt

De Platanen 26 te Boekel

het idee dat het allemaal niet waar is. Dan besef je dat het voor altijd is. Allerlei gevoelens bestormen je: wanhoop, boosheid, verdriet, schuld en machteloosheid. En vooral leegte en gemis. Je reageert instinctief: je wordt passief of je verliest je in je werk. Of je blijft hangen in herinneringen of zegt dat het allemaal wel meevalt. Je omgeving is er vaak sneller klaar mee dan jijzelf. Want ‘het leven gaat door’ en 'de tijd heelt alle wonden’. Makkelijk gezegd. Je stoort je er misschien wel aan. Het gevaar bestaat dat je niet meer goed met je omgeving communiceert en in een neerwaartse spiraal terecht komt. Misschien dat mensen zelfs wegblijven. Door te praten met lotgenoten leer je dat je niet alleen staat in je verdriet. Na aanmelding voor de Rouwgroep krijgt u een kennismakingsgesprek. Daarna besluit of dit een goede keuze voor u is. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Informatie en aanmelden kan bij Cocky v.Ravensteijn-v.Oers en Simone Hendriks via 0413-253900. Op onze website leest u meer: www.aanzet.nu.

Advertentienummer:

225.001

Energielabel: Doelgroep:

C één/ tweepersoonshuishouden

Woonkamer: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Keuken: Douche: Berging:

24.11 m2 10.27 m2 8.84 m2 7.99 m2 3.50 m2 5.50 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 570.45 + € 0.91 servicekosten begin maart 2013

Voorwaarden: 1. Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2. Zolang het IB60 formulier van 2012 nog niet beschikbaar is, dient u en uw eventuele partner het IB60 formulier van 2011 en de meest recente loonstrook(en) in te leveren. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 toe te voegen als bijlage. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 24 februari 2013

Reactiebon Naam: ...............................................................................................................Voorletters: ............................................ Adres:................................................................................................................................................................................ Postcode: ..........................................................................................................Plaats: ..................................................... Geboortedatum: .............................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: .............................................................................................................................................................. Aantal personen: ............................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................................................................................................................... E-mail: ............................................................................................................................................................................... Heeft interesse in de woning: O De Platanen 26 (225.001) Uiterste inleverdatum: 24 februari 2013


!

!

" #

$ " %

&

" ' ! ! " # $ % # "&& ' $

( )) "

" " *

" + , -

'. /

.+ $ 0 #

()) * +

0 $ $ $ "


2 3

2 4 "25 "

3 "" .

!

! " " ! # ! # $ ! # ( " ! ! " !

1 # $ % ** # %

# $ % #

'- " ! . & ! /'0 1& ! ! 2*

#


Brabants ambulancepersoneel legt contact tussen burgerhulpverlener en slachtoffer reanimatie

AED-hulpverleners en burgerhulpverleners weten bij veel ongevallen levens te redden door snel eerste hulp te verlenen en te reanimeren. Daarna neemt het ambulancepersoneel de zorg over en vervoert het slachtoffer naar het ziekenhuis. De AEDhulpverlener of burgerhulpverlener blijft, onwetend van de afloop, achter. De RAV Brabant Midden-West-Noord is de eerste ambulancedienst in Nederland die hulpverleners en (familie van) slachtoffers met elkaar in contact gaat brengen door middel van de pilot Hart4All. Op 1 februari jl. overhandigde Hugo Backx, directeur van de GGD Hart voor Brabant, het eerste Hart4All-pakket aan de ambulanceteams van de ambulancepost in Tilburg-Zuid. Ruud Verhalle, ambulanceverpleegkundige en initiatiefnemer vanuit de RAV vertelt hierover: “Als het ambulanceteam bij het slachtoffer komt, nemen wij de zorg voor het slachtoffer over van het familielid of de toevallige voorbijganger die bij het slachtoffer was toen hij onwel werd. Zodra het slachtoffer in het ziekenhuis is, is mijn taak volbracht. Ik weet bijna altijd hoe het met het slachtoffer afloopt. Dit in tegenstelling tot de ‘eerste toevallige helper’, de burgerhulpverlener. Geregeld krijgen wij vragen van mensen die willen weten hoe het is afgelopen met het slachtoffer dat ze geholpen hebben. Helaas mogen wij vanwege privacywetgeving geen informatie geven. Door Hart4ALL kunnen burgerhulp-verlener en slachtoffer toch met elkaar in contact komen als beide partijen dit wensen. Een beetje menselijkheid terugbrengen in het zakelijke proces dat een reanimatie is, daar staat Hart4ALL voor. Voor de burgerhulpverlener kan het

bijdragen aan de verwerking, voor het slachtoffer is het een manier om ‘dankjewel’ te zeggen.” Hoe werkt Hart4All? Hart4ALL matcht AED-hulpverleners en burgerhulpverleners met (familie van) het slachtoffer. Alle ambulances in Middenen West-Brabant en Brabant-Noord beschikken over een Hart4ALL-pakket, waarin klikbandjes zitten met daarop een unieke code. Bij een reanimatie krijgt de AED-hulpverlener of burgerhulpverlener van het ambulancepersoneel zo’n armbandje mee. Het andere bandje komt terecht bij (familie van) de patiënt. Met behulp van de code kunnen zowel de hulpverlener als het slachtoffer of familie vrijblijvend inloggen op de website van Hart4ALL. Als zij beiden aangeven contact te willen, zorgt Hart4ALL voor een match. De privacy van de patiëntgegevens is altijd gewaarborgd, omdat het slachtoffer of diens familie aan moet geven of de match gewenst is. Als de pilot uitgroeit tot een succes, wordt het initiatief mogelijk uitgebreid naar andere regio's. Meer informatie? Wilt u meer weten over Hart4All, kijk dan op www.hart4all.nl.

Ik voel me niet gewaardeerd Ieder mens heeft waardering nodig. En toch merk ik dat heel veel mensen zich onvoldoende gewaardeerd voelen. In een

gewone relatie, op het werk (je krijgt alleen wat te horen als het niet goed is….) en al helemaal in een stiefgezin. Kinderen en stiefkinderen vinden het vanzelfsprekend dat ze eten, kleding, liefde, warmte, aandacht etc. krijgen en zijn daar over het algemeen zelden echt dankbaar voor. Uiteindelijk kan die waardering op latere leeftijd wel eens uitgesproken worden, maar meestal hoor je (ook dan) alleen wat er niet goed is: mijn vriendinnen mogen dat wel… jullie vinden nooit iets goed… Ook stiefouders hebben vaak het gevoel er maar een beetje bij te hangen. Stiefvader is goed genoeg als veredelde taxichauffeur (kinderen halen en brengen naar sportclubs, etc.), annex bandenplakker. En stiefmoeder is goed genoeg om te koken en te wassen…… Ietwat gechargeerd, dat wel. Ook onderling zijn stiefouders zo druk, dat ze vergeten af en toe een compliment te geven, hun waardering uit te spreken, etc. En wat je niet geeft krijg je al helemaal zelden terug. Vaak krijg ik partners binnen die allebei klagen over een gebrek aan waardering, van elkaar, van elkaars kinderen, van hun omgeving. En als ik dan vraag of zij zélf wel eens uitspreken hoezeer ze de ander waarderen, dan antwoorden ze: “dat weet hij/zij toch wel??” Maar zelfs als je het weet, is het prettig het zo af en toe te horen. Net zo goed als je eerlijk tegen elkaar moet vertellen wat je dwars zit (wordt ook nogal eens overgeslagen) is het van groot belang om regelmatig je waardering te laten blijken. Ook eigen kinderen zijn meestal niet bijzonder dankbaar voor alles wat ze van hun ouders ontvangen. Ouders verwachten vaak dankbaarheid en hoe meer ze dat verwachten, hoe erger de teleurstelling is. Want men krijgt het niet. Vaak krijgt men het als men het niet (meer) verwacht. Opvoeden is een belangrijke maar vaak ook een ondankbare taak. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)


CARNAVALSVERENIGING

DE VLIEGENMEPPERS

Het was geweldig Hierbij wil ik, Vorst Dave d’n Urste van CV de Vliegenmeppers graag iedereen bedanken voor deze onvergetelijke Carnaval. De decorbouwers van de Apres Ski party, het was een geslaagd feest. Peer, Tina en personeel van La Compagnie, Stichting Boerenbruidspaar, M4, alle aanwezigen en familie… maar vooral alle leden van de Vliegenmeppers, want jullie zijn TOP! Allen bedankt! Dave, Nicole, Eva en Denzel Rijper

LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT

Op woensdagmiddag 27 februari a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.0016.00 uur in Boszicht. Accordeonist Stef heeft voor deze zangmiddag een mooi programma van een vijfentwintig liedjes samengesteld. Zoals altijd worden de liedjes begeleid door twee accordeonisten, een keyboardspeler en drie voorzangers. KBO’ers uit Boekel en omgeving, die houden van het zingen van Nederlandse liedjes, zijn van harte welkom op deze ontspannende zangmiddag! Voor meer informatie over het Liederenkransje en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kbo-boekel.nl

...en nu volhouden!!! het nieuwe jaar is alweer ruim een maand oud....hoe is het met je gegaan? Zijn je goede voornemens tijdens Carnaval met het bier, de wijn en erwtensoep toch weer weggespoeld en zitten er al weer enkele pondjes aan? Het lijkt een eindeloze strijd……..ofwel een levenslange strijd, toch? Zo sterk als het voornemen overeind staat op het moment dat we het nemen, zo snel verzwakt het ook weer als we weer in ons gewone doen zijn, met alle ups en ook onvermijdelijke downs van het dagelijks leven. Een onderliggende oorzaak hiervan is dat we te weinig beseffen dat we een voornemen niet 1 keer nemen, maar wel 100 keer opnieuw op cruciale momenten, wil het slagen. Een belangrijk houvast om slanker worden nou eens echt te bereiken is acceptatie! Accepteren dat je vaak niet alles kunt eten wat je zou willen en dat het ook nooit zal komen dat dat wel kan. Ook slanke mensen vechten vaak tegen lekkere trek, al zeggen ze dat ze kunnen eten wat ze willen. Bijna niemand kan dat. Als je kunt accepteren dat je keuzes moet en vooral ook wilt maken in wat je eet, maak je het jezelf gemakkelijker om je doel met een positieve insteek te bereiken. Bedenk goed of je dat er voor over hebt………en waaróm je dat er voor over hebt. Als je concreet benoemt waarom je graag slanker wilt zijn dan kun je dat doel steeds weer voor ogen houden om je voornemen door te zetten en vol te houden. Maar misschien raak je wel gestrest van al dat afslanken en ben je dat helemaal zat. Als je overgewicht niet bedreigend is voor je gezondheid of het bijna onmogelijk

voor je is om gewicht te verliezen, dan kun je je gedachten en overtuigingen over slank zijn ook eens onder de loep nemen en jezelf diep van binnen afvragen: voor wie of wat doe ik het eigenlijk? Wil ik dit zélf echt? Wat levert slanker zijn mij op? Kan ik dat alleen bereiken met slank zijn of is er iets anders waarmee ik dat ook kan bereiken? Ook dan is accepteren belangrijk; accepteren dat je het ideaalbeeld loslaat, accepteren dat je daar niet aan hoeft te voldoen van jezelf. Maak je eigen keuze en houd die keuze vol!!! Niet 1 keer, maar 100 keer! Succes! Wil je reageren? Graag! op www.dimphyelbers.nl of 06-23204542

De laatste kansen!!! Toneelclub Boekel heeft afgelopen zondag de eerste voorstelling in de serie van 4 met veel succes opgevoerd. Het is echt de moeite waard om getuige te zijn van dit toneelstuk. Het is een komedie met de titel: “Wie van de drie”. De data zijn nog vrijdag 22 februari (20:00 uur) en zondag 24 februari (20:00 uur). De voorstellingen vinden plaats in partycentrum Nia Domo te Boekel. Entree is gratis. De komedie speelt zich af in de receptieruimte van een hotel. Korte inhoud: Als Annelies weigert van haar korte vakantie terug te komen, om haar man te vergezellen bij een diner waarbij ook een minister aanwezig zal zijn, is goede raad duur. Alex, de overbuurman van het hotel, komt met het voorstel een tafeldame in te huren. Maar dan neemt de aso-familie Bruinsma ook daar haar intrek. Ze willen er op kosten van de woningbouwvereniging gratis een poosje verblijven. Dan wordt alles wel heel ingewikkeld. Zonder de clou te verklappen, is één ding zeker, het stuk loopt heel verrassend af, en zal leiden tot doldwaze en komische situaties die het publiek beslist op de lachspieren zal. Dus het is echt de moeite waard om te komen kijken. Vriendelijke toneelgroeten Toneelclub Boekel


V E S P O

Sport handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen: Helios 1 - Recreanten 1……… ….15-10 Programma 23 februari: 18.00 u Dames 2 - Helios ‘72 Tremeg 1 - Dames 1 20.05 u Programma 24 februari: Sprint 2 - Heren 1 11.50 u Habo 4 - Heren 2 13.45 u Zie voor meer info www.KPJ-vespo.nl.

Scholenvolleybaltoernooi Op zondag 17 februari heeft Terraveen Forzato Combinatie weer haar jaarlijkse scholenvolleybaltoernooi georganiseerd. Van de basisscholen uit Odiliapeel, Venhorst en Volkel streden kinderen uit de groepen 3 t/m 8 weer om de eer. Voor de middag kwamen de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 in actie. Eerst kregen

Berichten

de kinderen nog een circuitje, een partijtje smash-bal en de uitleg van de spelregels. Dit onder leiding van Rob v.Amsterdam, Ruud Jansen en Lisanne Timmers. Na de pauze gingen de 7 teams van de scholen met elkaar de strijd aan. Er werd enthousiast en fel gestreden. De uitslag van de groepen 3, 4 en 5 is: 1. De Vlieger 4; 2. De Vlieger 6; 3. Den Dijk 4; 4. St. Cornelius 1; 5. De Vlieger 9; 6. Den Dijk 3; 7. De Vlieger 5. Het team van De Vlieger 4 mag op 5 mei naar de Provinciale kampioenschappen. Dit team bestaat uit Pelle Niessen, Willem v.d.Locht, Ties Bosch en Luuk v.Nuland. Na de middag kwamen de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 in actie. Ook zij begonnen met het circuit, smash-bal en uitleg spelregels. Na de pauze ging hier ook de strijd van start. Hier streden de groepen 6 onderling een competitie uit. De uitslag hiervan is: 1. De Vlieger 1; 2. St. Cornelius 3; 3. St. Cornelius 4. Ook hier mag de nummer 1 naar de provincilae kampioenschappen. Dit zijn uit Volkel Niek Daandels, Rick v.Goor, Loek v.d.Locht en Jort Verwegen. Bij groep 7-8 was de finale een echte tril-

ler. Deze ging echt helemaal gelijk op, uiteindelijk was het maar 1 puntje verschil. De uitslag hier is: 1. De Vlieger 7; 2. De Vlieger 2; 3. Den Dijk 1; 4. St. Cornelius 2; 5. De Vlieger 3; 6. Den Dijk 2; 7. De Vlieger 8. Ook bij deze poule mag de Vlieger weer naar de provinciale kampioenschappen. Dit team bestaat uit Jelle v.Doren, Tygo v.Doren, Jesse Schouten en Bram Huvenaars. We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde dag met veel enthousiaste deelnemers en veel ouders die aan kwamen moedigen. Een speciaal woord van dank aan onze jeugdleden die de teams op deze dag begeleid hebben, Jeanne Fennis die de hele dag alles gepresenteerd heeft, Ruud en Rob voor het circuit en smash-bal. Organisatie scholenvolleybal toernooi

Evenementenkalender 17, 20, 22 & 24 februari: Toneelclub Boekel 3 t/m 9 maart: Boekelse Driebandenkampioenschap

0413-273993


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Heren 1 - Vlug en Lenig 22-29 Heren 3 - Achilles 2 31-18 19-27 ESZV Oktopus 1 - Dames 1 Swift C1 - Jongens C1 17-8 Heren 2 - Bedo 2 26-19 Programma zaterdag Heren 1 - PSV 20.45 u Dames 1 - Centenbouw HVW 1 19.00 u Jongens B1 - Jongens B2 17.00 u Jongens C1 - MHV'81 C1 10.50 u DOS ‘80 B1 - Meisjes B1 12.40 u D-jeugd 2 - D-jeugd 1 10.00 u Programma zondag Helios ‘72 1 - Heren 2 13.10 u PSV Handbal 4 - Heren 3 12.05 u Heren 4 - VESPO 2 13.45 u Dames 2 - Bedo 2 12.30 u Heren A1 - Helios ‘72 A1 10.00 u Dames A1 - PSV Handbal A1 11.15 u Tremeg A1 - Dames A2 13.35 u Acritas B1 - Meisjes B3 11.40 u MBDE/De Sprint D1 - D-jeugd 3 10.00 u Teleurstellend Habo ’95 thuis onderuit tegen V&L Na een goede carnaval gevierd te hebben stond voor de mannen van Habo het vervolg van de handbalcompetitie weer op het programma. Het Geleense Vlug & Lenig kwam op bezoek in sporthal de Burcht. Deze ploeg staat met 10 punten maar 2 punten onder Habo op de ranglijst, samen met 3 andere concurrenten. Vlug & Lenig kende een slechte competitiestart, maar is de laatste wedstrijden aan een opmars bezig en al 4 wedstrijden ongeslagen (3x winst, 1x gelijkspel). Habo zelf wist de laatste 4 wedstrijden juist geen wedstrijd meer te winnen (2x gelijkspel, 2x verlies). De eerder gespeelde uitwedstrijd werd door Habo overtuigend met 19-33 gewonnen. Een wedstrijd die gezien deze statistieken niet te vergelijken is met de wedstrijd die deze avond op het programma stond. Er stonden op het oog namelijk 2 heel andere teams tegenover elkaar. Habo was niet compleet en begon erg slecht aan de wedstrijd. Het speelde niet als een team en er werd te individualistisch gehandbald. Het creëerde wel kansen maar rondde slecht af. Het aluminium van de paal of lat werd meerdere malen geraakt en ook de Geleense keeper was vaak een te grote ‘sta-in-de-weg’. In de tegenaanval profiteerde V&L optimaal van de Boekelse missers. Ook de dekking stond heel slecht en gaf de vijandelijke schutters alle ruimte om aan te leggen. Na 20 minuten

Berichten

spelen stond het dan ook 4-13 in het voordeel van V&L en Habo leek in een nachtmerrie beland. De laatste 10 minuten krabbelde Habo toch weer wat op. Het ging nu wel meer als een team handballen en verkleinde de achterstand tot een ruststand van 10-15. Na rust was het zaak deze lijn door te trekken en dit deed het dan ook. Binnen 10 minuten tijd was de achterstand rechtgetrokken naar een 16-16 gelijke stand. Het geloof was terug en het leek een kwestie van tijd dat Habo orde op zaken stelde en de voorsprong zou pakken. Het liep echter anders… V&L wist in korte tijd enkele malen te scoren en sloeg weer een gaatje van 2 à 3 goals. Deze mentale tik kwam Habo niet meer te boven en het betaalde de tol voor de inspanningen die het gedaan had om terug in de wedstrijd te komen. Het laatste kwartier had weer veel weg van het eerste kwartier van de wedstrijd. Met kansen werd te gemakzuchtig omgegaan en in de verdediging was het wederom een gatenkaas. V&L zou uiteindelijk nog uitlopen naar een 22-29 eindstand. en komt hierdoor op 12 punten en staat nu dus op gelijke hoogte met Habo in de rangschikking. Habo leek de carnaval nog niet goed te hebben verwerkt. Het miste enkele spelers en het team wat er wel stond oogde eenvoudigweg niet fit genoeg. Het had in de tweede helft niet de kracht om de wedstrijd alsnog naar zich toe te halen. Dit zal de komende weken echt anders moeten. Komende zaterdag staat er wederom een thuiswedstrijd op het programma. Ditmaal komt PSV op bezoek. Deze ploeg bevindt zich momenteel in de subtop van deze 2e Divisie B. De uitwedstrijd werd door Habo jammerlijk met 23-22 verloren. Habo heeft dus wat goed te maken! Ook richting het publiek wat deze wedstrijd tegen V&L gezien heeft. Het zal uit een ander vaatje moeten tappen en daarbij kunnen we alle support goed gebruiken! Hopelijk tot zaterdag allemaal! Habo op inzet voorbij Oktopus Deze week stond de returnwedstrijd tegen Oktopus op het programma, een tegenstander waar Habo het nooit echt gemakkelijk tegen heeft. In het vorige seizoen werd er in de beker nipt van gewonnen, maar in de thuiswedstrijd liet Habo zich het kaas van het brood eten: de 21-26 nederlaag kwam destijds hard aan. Er viel dus het een en ander recht te zetten. De start was overduidelijk voor Oktopus. Habo had moeite met de lange verdedigers, die stevig aanpakten en met enkele slimme schoten liep Oktopus vlot naar een 3-0 voorsprong. Het beeld van de wedstrijd bleef gedurende de eerste helft

steeds hetzelfde: Oktopus had het initiatief, Habo liep steeds een beetje achter de feiten aan, maar werkte zich een slag in de rondte om de aansluiting te houden. In deze fase werden er ook een aantal goede kansen om zeep geholpen. Via tussenstanden van 7-4 en 9-6 kwam er 11-7 op het bord, waarna Linda Prijs met enkele prachtige acties het gat wist te dichten. Met de rust stond er nog slechts één goal verschil op het bord: 12-11. Wie gedacht had dat Habo na de rust gemakkelijk over Oktopus zou heenlopen, kwam bedrogen uit. Opnieuw was het Oktopus, dat het spelletje slim speelde en Habo dat fouten maakte in de dekking en dat geen raad wist met prachtige kansen. Na een minuut of 10 stond er weer een afgetekende voorsprong op het bord: 16-12 en de overwinning leek ver weg. Persoonlijke dekking op de belangrijkste speelster van Oktopus bleek de juiste tactische zet. De wedstrijd kantelde volledig toen ook Mirjam v.d.Elzen plotseling het vizier op scherp kreeg. Binnen slechts een handjevol minuten was de achterstand omgezet in een afgetekende voorsprong. Van 16-12 achter kwam het op 16-18 vóór onder andere door 4 doelpunten van Mirjam. Deze ommekeer bleek voor Oktopus te machtig: ook conditioneel kwamen ze steeds meer te kort tegen een gedreven Habo die zich deze overwinning niet meer liet afnemen. Terwijl Habo beter en beter ging spelen, steeds onder aanvoering van Linda Prijs, vloeiden de krachten bij Oktopus weg. De eindstand van 19-27 doet vermoeden dat het voor Habo een makkie geweest was. Niets is minder waar: voor deze overwinning was heel hard gewerkt en pas in het laatste kwartier was de vis op het droge getrokken. Complimenten. Scores Habo: Linda Prijs (8), Mirjam v.d.Elzen (7), Irene Hanenberg (4), Karin v.d.Boogaard (2), Mirjam v.Erp (2), Moniek Peters (2), Jesse Peters (1), Meike Vermeer (1). Eerste steenlegging Buitensportaccommodatie Vrijdag zal de officiële eerste steenlegging plaatsvinden van de nieuwe buitenaccommodatie van de Stichting buitensport Boekel. Dat zal plaatsvinden om 15.00 uur op de Sportvelden aan de Waterval. 6 jeugdleden van Habo ’95 en VC Unitas die de kleurwedstrijd hebben gewonnen, zullen deze handeling gaan verrichten. Wij willen jullie graag uitnodigen om deze eerste steenlegging bij te wonen. Na dit officiële deel is er nog gelegenheid voor het bezichtigen van de bouw en het nuttigen van een drankje.Sport KORFBALVERENIGING

JES Uitslag 17 februari JES 2 - DDW 2 7-9 Programma 23 februari JES A1 – Be Quick A2 12.50 u De Burcht, Boekel 13.30 u Altior B1 - JES B1 De Zaert, Heeswijk-Dinther United C1 - JES C1 17.00 u Brugeind, Meerlo JES D1 - Prinses Irene D1 11.45 u De Burcht, Boekel Celeritas (S) E2 - JES E1 10.00 u Dioscuren, Schijndel Emos E2 - JES E2 13.30 u De Eeght, Schayk Blauw Wit (Ha) F1 - JES F1 10.00 u De Bron, Handel Programma 24 februari JES 3 - Emos 3 15.15 u De Burcht, Boekel JES 1 - Rosolo 1 18.05 u De Burcht, Boekel JES 2 - Rosolo 3 16.40 u De Burcht, Boekel Programma 27 februari Flash 3 - JES 4 19.00 u Pius X, Liempde Ledenwervingsspeldag Hallo meisjes en ouders, wie heeft er zin om deel te nemen aan onze Ledenwervingsspeldag op zaterdag 16 maart 2013 van 10.30 uur tot 14.30 uur op het sportcomplex van J.E.S. Het wordt een dag met spelletjes op het korfbalveld en er worden ook wedstrijdjes gespeeld, om het korfbalspel te ontdekken. Lijkt het je wat? Geef je dan vóór vrijdag 1 maart op door onderstaand strookje in te leveren bij Susan Emonds, De Koekoeksbloem 2, Venhorst of via de mail susan_emonds@hotmail.nl. Meisjes t/m groep 4 mogen zich opgeven. Ben je al lid? Doe gezellig mee maar vergeet je niet op te geven! Jullie worden om 10.15 uur verwacht op het sportcomplex van J.E.S. (vergeet je

Berichten

lunchpakketje niet!). Als er ouders bereid zijn om mee te helpen geef je dan ook op via het strookje of via de mail. Zij worden dan ook om 10.15 uur verwacht op het korfbalveld. Voor extra informatie kun je een kijkje op onze korfbalsite: nemen www.korfbalclub-jes.nl Tot ziens op het korfbalveld!!!!!!!!!!!!! Ledenwervingsgroep J.E.S.

VOETBALVERENIGING VENHORST Programma 23 februari: Veteranen Venhorst - Gemert 16.30 u Programma 24 februari: RKOSV Achates 1 - Venhorst 1 14.30 u Milh. Boys 2- Venhorst 2 11.30 u St. Hubert 2 - Venhorst 3 12.00 u Venhorst 4 - Handel 2 13.00 u Venhorst 5 - Handel 4 10.30 u Dames Venhorst 1 Ollandia 1 11.00 u Dames Venhorst 2 - Achilles Reek 1 10.00 u Voetbaldames gezocht! Voor komend seizoen is voetbalvereniging RKSV Venhorst op zoek naar enthousiaste dames om de vrouwenteams op zondag te versterken. Op dit moment zijn er 2 vrouwenteams actief, het eerste vrouwenteam in de vierde klasse zuid 2 en het tweede vrouwenteam in de zesde klasse zuid 2. De gehele groep traint op donderdagavond. Voor komend seizoen komen we enkele dames tekort om 2 teams op de been te kunnen brengen. Vandaar dat we op zoek zijn naar een aantal sportieve dames, waaronder een keepster, zodat we ook komend seizoen weer met twee vrouwenteams de competitie in kunnen gaan. Als je graag wilt voetballen en aan wilt sluiten bij een enthousiaste groep dames, geef dit dan aan via het volgende mailadres: voorzitter@rksvvenhorst.nl.

============OPGAVESTROOK LEDENWERVINGSSPELDAG============

Naam:................................................................................................................................... Leeftijd: ...............................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouder(s): .............................................................................................................................. wil(len) wel / niet mee helpen.

Venhorst 1 - Rood-Wit ’62 1 Met de carnavalsactiviteiten nog ergens achteraf in het lijf nodigde het zonnetje vandaag uit om een lekkere oefenwedstrijd te spelen tegen 3e klasser Rood-Wit ’62 uit Helmond. Na een voorzichtig begin kreeg Venhorst steeds meer grip op de wedstrijd en won het uiteindelijk ook verdiend. Voor trainer Marc v.d.Ven was het vandaag ook weer een goede gelegenheid om te zien hoe enkele jeugdspelers zich zouden houden op dit podium. Het was weliswaar een oefenwedstrijd, maar zijn indruk was positief. Met zijn 2 doelpunten in de 2e helft , waardoor de eindstand 4-2 werd, liet Ron Emonds zien dat ook hij nog zeker mee wil gaan doen in het vervolg van de competitie. Mooi! Volgende week, als het weer het toelaat, gaat Venhorst 1 voor de competitie naar Ottersum tegen RKOSV Achates. Dan gaat het weer om de punten! JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 16 februari Venhorst B1 - Ollandia B1 1-5 Venhorst C1 - Helmondia C2 3 -3 Venhorst C2G - Boekel Sport C4 1-9 Blauw-Geel D4 - Venhorst D1 5-1 Blauw-Geel E2 - Venhorst E1 7-4 Venhorst E2 - WEC E3 2-5 Venhorst E4G - Mierlo-Hout E9 7-3 Venhorst F1 - Stiphout F1 2 -6 Venhorst F2 - Boekel Sport F3 4-1 Venhorst F5 - DVG G6 0 - 10 Programma zaterdag 23 februari Liessel A1 - Venhorst A1 vertrek 13.15 u, 14.30 u Venhorst B1 - Rhode B2 14.30.u Venhorst C1 - Sparta C2 13.30.u Venhorst C2G - Avanti C3 12.30.u DSV MC1 - Venhorst MC1 vertrek 09.15 u, 10.15 u Rood-Wit D3 - Venhorst D1 vertrek 11.15 u, 12.30 u Schijndel E2 - Venhorst E1 vertrek 08.00 u, 09.00 u Venhorst E2 - MVC E2M 10.00 u Blauw-Geel E15 - Venhorst E3 vertrek 08.15 u, 09.15 u Venhorst E4G - Gemert E11 10.00 u Venhorst F1 - Bruheze F1 09.00 u Venhorst F2 - Gemert F6 11.15 u Gemert F12 - Venhorst F3 vertrek 09.45 u, 10.30 u Schijndel F8 - Venhorst f4g vertrek 09.30 u, 10.15 u Venhorst F5 - Sparta F9 11.15 u Programma zaterdag 27 februari Venhorst F2 - Avanti F3G 19.00 u


Gratis keukenmini bij elke € 15 Verzamel de keukenmini's en maak in het AH Keukentje de lekkerste fantasiegerechten. De actie loopt t/m 17 maart 2013, maar op=op.

AH Kipfilet

VOORDEELPAK

Per kilo

van 6,99 voor

5,49

Kitkat, Bros, Smarties, Lion of Nuts mini’s Per zak van 1,79 en 1,82 voor

AH Gekookte Gelderse worst in plakjes Per 100 gram

van 1,05 voor

0,84

1,65

Alle AH Perla koffie 30% KORTING Bijv.: aroma snelfiltermaling voordeelpak Set 2 pakken à 500 gram van 7,59 voor

5,31

AH Stevig brood 25% KORTING Spelt, wit, meergranen of volkoren Per heel brood van 2,29 voor

1,72

Alle Pampers luiers 2 stuks

van 30,50 voor

ENKELPAKKEN

25,00

UIT HET VRIESVAK:

Alle Wagner pizza’s

AH Tulpen

25% KORTING Bijv. Piccolinis salame

2 bossen à 10 stelen

Doos 270 gram van 2,28 voor

1,71

van 5,98 voor

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 18 t/m 24 februari 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 16.00 uur tot 20.00 uur

5,00


Sport Carnavalsavond Boekel Sport 2013 Op 7 februari werd het jaarlijks carnavalbal bij Boekel Sport afgetrapt door de Fjeugd. Aan het hoofd van de raad van elf stonden dit jaar prins Jorg de Klijn en vorst Ries Tielemans. Er werd flink gehost en gedanst. Later op de avond was het de beurt aan de senioren. Hier werd afscheid genomen van captain Joris. Begeleid door 2 Bavaria babes werd hij afgevoerd. Later op de avond werd de nieuwe captain bekend gemaakt. Niemand minder dan Dailan v.d.Maarel werd

Berichten

onder luid gejuich uitgeroepen door captain van Boekel Sport 2013. Carnavalsverenigingen De Knollekes en Vliegenmeppers bezochten de avond. Contract Jeugdcoordinator verlengd. Het bestuur van Boekel Sport heeft het contract met Toine Ketelaars al jeugdcoordinator verlengd. In het seizoen 20122013 werd hij aangesteld en heeft sindssdien hard een de jeugdopleiding van de Boekelse voetballers gewerkt. Competitie hervat Het eerste team van Boekel Sport hervat komende zondag de competitie. De inhaalwedstrijd tegen Stiphout Vooruit staat op het programma. Een interessant duel omdat huidig trainer van Boekel Sport John Slabbers, volgend seizoen trainer wordt bij de gasten. Indien de weergoden ons goed gezind zijn wordt er om 14.30 uur afgetrapt op sportpark de Donk. Gezocht VV Boekel Sport is op zoek naar: Trainer vrouwenteams die: • Enthousiast is en de teams naar een hoger niveau tilt. • De 2 teams traint (samen met een as-sistent) op dinsdag- en donderdagavond met ingang van seizoen 2013-2014. • Op zondag de wedstrijdbegeleiding van het 1e team verzorgt. Trainer B-selectie(3e+4e) die: • Enthousiast is en een leuke en afwisselende training kan verzorgen • De B-selectie teams 3 en 4 traint op donderdagavond • Op zondag de wedstrijdbegeleiding van het 3e team verzorgt. • Beschikbaar is vanaf seizoen 20132014, maar eventueel ook direct.

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen mountainbikes reparaties ophaalservice (elektrische) fietsen

Interesse? Bezoek de onze website www.boekelsport.nl voor meer informatie. Of neem contact op met Jan Polman van de Technische Commissie (tel. 06-46353035)

Tennisclub Boekel Obligaties welke nog niet zijn ingeleverd kunnen bij de penningmeester worden verzilverd. Voor alle duidelijkheid volgt hieronder een overzicht van de openstaande obligaties ultimo 2012: 5, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 57, 58, 69, 70, 72, 79, 81, 83, 90, 108, 140, 143, 150, 153, 157, 161, 163, 164, 166, 184, 185, 186, 202, 203, 217, 221, 265, 266, 268, 270, 272, 273, 274, 286, 308, 314, 315, 316. Indien naam en bankrekeningnummer op de obligatie worden vermeld, zal het bedrag zo spoedig mogelijk worden overgemaakt. Wij danken iedereen die de obligaties aan de tennisclub heeft geschonken. Tennisclub Boekel, Penningmeester J.v.Zutven, Het Goor 8, 5427 PH Boekel.

Prijskaarten BOND van OUDEREN RIKKEN 1 Anneke v.Hoof 2 Betsie v.Bakel 3 Adriaan Cornelissen 4 Thea v.Osch 5 Harrie Donkers JOKEREN 1 Lies v.d.Aa 2 Erna Verstegen 3 Anny Hermis

95 pnt. 62 pnt. 60 pnt. 57 pnt. 55 pnt.

52 pnt. 48 pnt. 44 pnt.

KBO Bridge Boszicht Uitslag 15 februari: 1 Dames Biemans-B.de Koning 62.50% 2 Dames v.Delst-de Graaf 61.38% 3 Dames Vogels-v.d.Linden 54.38% 4 Brp. W. v.d.Elzen-Manders 52.88% 5 Brp. Delisse-Donkers 50.00 % Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.


Schade? Ga naar de specialist.

MENU PROVENCE

Velouté van knolselderij met gekonfijte eend

of

Proeverij van uiensoepje, champignons pil pil en salade gerookte eendenborst met truffel

of

Salade met gamba’s, citrus en aioli

of

TTuinstraat uinstraat 23 Boekel 5427 PR Boek el 321526 0492 32 15 26 inf o@vanhaandelschadeherstel.nl info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl www www.v .vanhaandelschadeherstel.nl

Salade met parmaham, gegrilde courgette, Parmezaanse kaas en balsamico

*** Ovenschoteltje met kabeljauwfilet, gestoofde paprika, groente en aardappelen

of

Proeverij van varkenshaas, varkensrib en buikspek

of

Doradefilet met salsa verde

of

Steak met pepersaus

*** Huisgemaakte chocoladetaart met vanille ijs en lobbige room

of

Kaasplateau

of

Amarettoparfait met karamel en rood fruit

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport ʼT MENNEKE

BILJARTVERENIGING

700 non-stop-biljart-marathon Op vrijdag 1 maart zullen een aantal van onze leden klokslag 10.00 uur van start gaan voor een heuse 700 minuten-nonstop-marathon. Er worden gedurende de dag 3 spelsoorten beoefend. Gewoon libre, alleen van rood en allround. Bij allround moet de biljarter van te voren duidelijk aangeven hoe hij de bal gaat maken. Direct, van 1 band, van 2 banden, van 3 banden of los band. Er wordt steeds 2 tegen 2 gespeeld en het einde van de wedstrijd wordt bepaald door de klok. Behalve de reeds genoemde 2 biljartkampioenen zijn ook de voorzitters van de plaatselijke voetbalclubs, zowel veld als zaal, en carnavalsverenigingen gedurende deze dag even aan stoot. Om klokslag 12.00 uur gaan onze beide wethouders gezamenlijk aan de slag tegen 2 van onze clubleden. Op dat moment wordt de spelsoort “van rood” van kracht. Wilt u precies weten hoe laat de genoemde plaatselijke notabelen moeten spelen, dan dient u de volgende editie van dit weekblad even in de gaten te houden. Graag tot 1 maart!

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A G.Verwegen - H.v.d.Mortel M.v.Doren (s) - G.v.Exel

30-45 25-68

Berichten

P.v.Hoof - J.Mezenberg J.v.Boerdonk - M.Timmers R.Willems - H.v.d.Mortel S.Donkers - G.Verwegen M.v.Doren (s) - P.Verstraten M.Timmers - M.v.Doren (b) J.v.d.Wetering - J.v.Boerdonk H.v.d.Zanden - J.v.Zon P.v.Hoof - R.Willems Libre B J.Kusters - Ph.v.Zuijlen J.Donkers - Jac.Coolen H.v.d.Berg - J.v.Dijk J.v.Osch - A.v.d.Velden Fr.v.Boxtel - P.v.Doren A.v.Asseldonk - M.v.d.Elzen M.v.Haandel - Ph.v.Zuijlen J.v.Asseldonk - A.Emonds M.v.Schijndel - A.v.Moorsel J.Kusters - A.v.d.Velden Libre C P.v.Duren - T.v.d.Heijden L.v.Sleeuwen - L.v.Rooy Th.v.d.Burgt - T.v.d.Heijden P.v.Duren - W.v.d.Berg H.Schepers - J.v.Sleeuwen P.Raijmakers - A.Verstegen J.v.d.Broek - T.v.d.Heijden J.v.Lankveld - W.v.d.Berg Cl.Aldenhuijsen - J.v.Sleeuwen Th.Snijders - H.Schepers J.v.Berlo - T.v.d.Heijden Bandstoten A S.Donkers - P.v.Hoof J.v.Dooren (k) - H.v.Duren C.Coolen - M.v.Doren (s) A.v.Asseldonk - P.Koonings C.Sanders - M.Timmers J.v.d.Wetering - A.v.Moorsel J.Mezenberg - G.Verwegen M.v.Schijndel - P.Verstraten M.v.Haandel - S.Donkers

29-9 43-40 33-33 58-18 24-101 38-12 60-33 29-76 57-21

20-19 13-31 26-15 18-29 33-15 11-18 32-14 25-35 21-13 24-33

6-18 11-13 9-29 3-18 14-22 11-17 11-20 10-20 6-18 4-11 21-14

26-30 16-16 12-11 13-23 38-37 49-26 24-37 12-28 16-21

25-19 Fr.v.Boxtel - H.v.Houtum J.Kusters - G.Zomers 15-48 J.Mezenberg - H.v.d.Zanden 19-19 G.v.Exel - M.v.Doren (b) 34-22 Bandstoten B H.v.d.Berg - A.v.d.Velden 22-14 8-18 Th.v.d.Burgt - H.v.d.Berg A.v.d.Burgt - W.v.d.Berg 11-9 Cl.Aldenhuijsen - J.v.Dijk 8-19 P.Rijbroek - H.Peters 14-12 16-15 A.Verstegen - W.v.Hees J.v.Lankveld - L.v.Sleeuwen 9-12 H.v.Lankveld - A.v.d.Velden 13-16 P.Raymakers - A.v.Sleeuwen 9-10 C.v.Sleeuwen - J.v.Osch 14-11 A.Verstegen - W.v.d.Berg 7-13 L.v.Haandel - A.Verhofstad 10-8 J.Manders - J.v.Sleeuwen 11-17 L.v.Rooy - J.v.Asseldonk 8-14 Wilt u ook graag biljarten bij biljartclub VOP neem dan contact op met Ruud Willems (06-10041079) of Albert v.Duijnhoven (06-81047490). Als u dit doet voor 1 juli dan kunt u het komende winterseizoen nog meedoen met de interne en externe competities.

A-lijn 1. Mw.Witlox-Hr. Bergmans 60,94% 2. Hr. en Mw.v.Geffen 59,38% 3. Mw.Biemans-Hr.Verbakel 51,56% 4. Dames Koster-Putter 51,04% B-lijn 1. Heren v.d.Heijden-Reuvekamp 58,75% 2. Hr. en Mw.Verhoeven 55,83% 3. Dames v.Hees-v.d.Oord 55,00% 4. Mw.Waltheer-Hr.Otten 54,58% 5. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 53,75% 6. Hr. en Mw.Jansen 51,67% 7/8. Hr. en Mw.Vogels 51,25% 7/8. Hr. en Mw.v.Helvoirt 51,25% C-lijn 1. Heren v. Boxmeer-Reijnen 56,25% 2. Mw. Coolen-Hr. v.d.Goor 54,17% 3/4. Dames Raijmakers-v.d.Vossenberg 53,13% 3/4. Hr. en Mw. v.d.Burgt 53,13% 5. Dames v. Delst-de Graaf 52,08% 6. Dames Bouw-v.d.Velde 51,04% 7. Dames v.Lieshout-Pijnenburg 50,00% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, 0492-321893.


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. ------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Internationale Vrouwendag Internationale Vrouwendag, donderdag 7 maart in Nia Domo Boekel Dit jaar vieren we Internationale vrouwendag samen met Hella v.d.Wijst. Velen zullen haar kennen van “De wandeling” op

TV, tegenwoordig werkt zij als journaliste Mee aan “KRO Brandpunt” Zij gaat met ons in gesprek over het “Thema” bescherming van de vrouw wereldwijd. Alle vrouwen uit Boekel en Venhorst zijn van harte welkom op deze avond. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

volop 2e hands FIETSEN Feestje?

Wij verzorgen uw feest compleet. Van tenten, drank, partybenodigdheden, frietwagen enz. Kijk naar onze vernieuwde site. Wij maken een vrijblijvende offerte. Van der Zanden Verhuur, 06 15387790, www.vanderzandenverhuur.nl

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

BOUWVERGUNNING NODIG? www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

veranda, carport & terrasoverkapping

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkel i jke pri jzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Zorgcentrum S t. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten € 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond € 9.25 incl. een consumptie. Voor meer informa-

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

JOOP VAN DEN ELZEN I N S TA L L AT I E T E C H N I E K * Centrale verwarming * Loodgieterswerk * Riool ontstoppen

Odiliapeel 0413-274590 06-53790682

tie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------AANGEBODEN door vrijwilliger Schoenmakers: bijhouden thuisadministratie, opzoeken en invullen gegevens notaris en hoogte bijbetaling zorg (100% zwijgplicht). De Beuken 11, tel. 323875 of 06-55817660.

Afgelopen week is een zwarte poes bij ons aan komen lopen. Als iemand weet van wie zij is dan horen we dat graag. Familie Ooiman, Aan de Loop 18, Boekel, tel. 324972

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

✓ ✓ ✓ ✓

Elektrotechnische installaties Levering en montage Service en onderhoud Nieuwbouw

✓ ✓ ✓ ✓

Verbouwingen Renovatie Utiliteit Aanpassingen na inspecties/keuringen

Zowel particulieren, bedrijven als agrarisch.

Rechtestraat 38 • 5409 AJ Odiliapeel T: 06 20355624 • E: info@vanderpol-elektro.nl

Build to last longer

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

Netwerk- systeembeheer Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

uitslag op alle bestratingen.


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

DEUREN, KOZIJNEN, RAMEN desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG `

A l l e r h a n d e op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkel i jke pri jzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

HONDENTRIMSALON

DINO Greetje van de Hoogen donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak : t el. 06-17962288


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Met spoed gezocht

A l l e r h a n d e Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het

woonruimte

aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Even niet zo lekker in je vel? Coachingpraktijk de Vlinder helpt je weer op weg. www.coachingdevlinder.com, tel. 0652461845, Venhorst. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------

voor alleenstaande vrouw met 2 kleine kinderen. Tel. 06-55181392

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen ₏ 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen ₏ 5,00 5 t/m 12 jr knippen ₏ 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

Boekel’s Welzijn

Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen.

www.boekelswelzijn.nl

NIEUWS: vanaf januari 2013 voor iedereen in het basispakket!

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Gevestigd in Kring-Apotheek Boekel: DiĂŤtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven Kerkstraat 35 te Boekel. Persoonlijk dieetadvies op maat

Telefoon: 0485-213899 Mobiel: 06-16710806 Email: info@dietistedianne.nl Website: www.dietistedianne.nl

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van vermoeidheid, slaapproblemen? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, rugklachten, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlPlaatsing ALLERHANDE:

Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

A l l e r h a n d e

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

Wil degene die mijn fiets vorige week maandag op dinsdagnacht (tijdens carnaval) heeft geleend terugbezorgen tegen een beloning. De fiets stond geparkeerd voor de Zeeman (niet op slot). Het is een matzwarte herenfiets, merk: Cortina. Aan het sleuteltje zit een rood voetballertje. Telefoon: 0492-323404. E-mail: rensverhoeven96@gmail.com ------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WWPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX PPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF JOEVTUS JF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS TFD UPS 0PL WPPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Koffie met thema EHBO voor ouderen in Venhorst De maandelijkse koffie-met-thema-ochtend in De Mennehof in Venhorst staat op vrijdag 22 februari in het teken van een interessant onderwerp. Ricky Fabrie komt daar dan van 10.00 tot 11.30 uur met de bezoekers praten over EHBO voor ouderen. De koffie-met-themaochtenden zijn gratis toegankelijk voor alle geĂŻnteresseerden.

GAZONMAAIERS MOTORZEISEN KETTINGZAGEN Winterbeurten met 10% KORTING op onderdelen en arbeidsloon. Alle merken. Bel voor gratis ophalen.

Willy v.d.Valk

Burgt 13, tel. 325900.

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

ARIE V.D. BROEK MONTAGEBEDRIJF

voor ONDERHOUD, SERVICE en REPARATIES aan sanitair, riolering, dakwerk, zinkwerk, waterleiding en voor KEUKENMONTAGE. Tel. 0492-323324 - b.g.g. 06-22479185

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

Aardappel- & eierautomaat

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Fam. van Doren, Zandhoek 13, Boekel, tel. 0492-324423. Alle dagen open, ook op zon- & feestdagen van 08.30-20.00 uur.


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkel i jke pri jzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------

Evenementenkalender 17, 20, 22 & 24 februari: Toneelclub Boekel 3 t/m 9 maart: Boekelse Driebandenkampioenschap 22-24 maart Open Doek uitvoering 20 en 21 april: Venhorst Creatief

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

v.Oorschot DAKWERKEN

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

Open: do. 10.00-18.00 u vr. 10.00-18.00 u za. 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Peter Derks & Bert van Dooren

Scherpe pri js en o p maat g emaakt. Vraag g erus t o m een o fferte

Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst, 06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Elzen

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

VanELEKTROTECHNISCH den

VENHORST fax 0492-352257

K UN S TS TO F KO Z I J N EN Bouwservice Derks & Van Dooren

De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

elektrotechniek

van der Ven

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboor-

machine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Rombout

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden