27e jaargang nr 32; 13 februari 2013

Page 1

27e Jaargang nr. 32 - 13 februari 2013

4 dagen zotternij weer achter de rug

Afgelopen zondag en maandag vonden in Boekel en Venhorst de plaatselijke optochten plaats. Diverse wagens, loopgroepen en individuelen trokken door de straten om hun kijk op landelijke maar vooral Boekelse aangelegenheden onder de loep te nemen. Een kleine greep van onderwerpen die uitgebeeld werden waren o.a. het 700-jarig bestaan van ons dorp en de handel en wandel van prins Bas. Maar ook de diverse breisels hielden het Boekelse leven flink bezig, net als het bekende parkeerprobleem wat we regelmatig ondervinden. Ook veel jeugdige deelnemers waren in de optocht te zien. Net als de diverse basis-

schoolkinderen, die na afgelopen vrijdag deel te hebben genomen aan de kinderoptoch, nu graag hun creatie aan een groter publiek wilden tonen. En net als de andere deelnemers hadden ook zij vele uren in hun creaties gestoken zodat deze in heel veel gevallen een lust voor het oog waren. Verderop in dit weekblad vindt u een impressie van deze optochten. Het dagelijkse leven heeft ondertussen zijn gang weer gevonden en langzaamaan gaan we verder op weg naar een volgend hoogtepunt voor Boekel; het 700-jarig bestaan met zijn daarbij behorende festiviteiten.

ʼT MENNEKE

BILJARTVERENIGING

700 non-stop-biljart-marathon De echte biljartliefhebbers kunnen op vrijdag 1 maart van 10.00 tot 21.40 uur hun hartje ophalen bij de biljartmarathon in ’t Menneke. Eigen clubleden gaan met elkaar de sportieve strijd aan. Vanwege het 700-jarige jubileum van Boekel, zal er 700 minuten lang, in diverse spelsoorten gebiljart worden. Op verschillende tijdstippen is er ook ruimte ingebouwd voor plaatselijke notabelen. Zo zal bijvoorbeeld de Master van ”BV To bie or not to bie”, wie kent hem nie, alles uit de kast halen om samen met de Boekelse biljartkampioen 2012, in de A-klasse, een goed resultaat neer te zetten. Meer details volgende week. Voorlopig is belangrijk dat u de datum in uw eigen agenda noteert. Als u de praktische gemeentegids van 2013 gebruikt, dan hoeft u niets te noteren, want daarin is deze marathon al opgenomen. Graag tot 1 maart!

PEUGEOT SERVICE

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

verzekeringen

Inleveren copy en advertenties: De Vlonder 10, Boekel - St. Josephplein 15, Venhorst. Copy inleveren tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140, fax 0492 324245 email: boekel-venhorst@planet.nl

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Burg. de Kuijperlaan 7, Veghel, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.0012.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; dienstapotheek Veghel-Uden, Burg.de Kuijperlaan 7, Veghel tel. 0413-381848 (dienstapotheek open: za. zo. feestdagen 00.00-24.00 uur, overige dagen 17.00-8.00 uur) Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 10, 5340 BE Oss, tel.: 0413-381818 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel Pantein: Uden, Industrielaan 1, ma t/m vrij 8.30-17.30, zat 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL:: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten harte uitgenodigd. Deze avond zal ook plaatsvinden in het parochiecentrum en begint ook om 19.00 uur. Hopelijk tot dan allemaal!

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 16 februari: 17.30 u Bert en Drieka v.d.ElzenEmonds; Wilma v.Helvoort: Marinus v.d.Aa, Riek v.d.Aa-Rovers en dochter Anja; Harrie Habraken en overleden fam.Habraken-v.Bakel. Zondag 17 februari, 1e Zondag van de Vasten: 10.30 u m.m.v. mannenkoor Sint Agatha; Martien v.d.Boogaard (vwg. sterfdag); Stien v.Lieshout-v.d.Burgt en Johan v.Lieshout (vwg. jaargetijde); Frans Vesters; Cato v.Santvoort-v.d. Tillaer; overleden ouders v.d.BroekHoevenaars en Martien de zoon; Jan v.d.Boomen (vwg. verjaardag) en overleden familie; Cis en Piet v.d. Burgt-Dapperen en overleden familie (vwg. verjaardag). Maandag 18 februari: 19.00 u Karel Reijbroek en overleden familie; Miet v.Sleeuwen-Schepers (vwg. sterfdag) en Johannes v.Sleeuwen en overleden familie. Woensdag 20 februari: 19.00 u Tien v.d.Cruijsen; Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer (vwg. verjaardag); Harrie Donkers; Johan en Albert Verhoeven.

OVERLEDEN: Volkel: Cor Donkers(6/2) Marie v.d.Kandelaar-v.Dijk (7/2)

TIENERS-EN JONGERENAVOND. Zondag 17 februari is er weer een bijeenkomst van de Tieners uit de parochie. Iedereen vanaf 12 t/m 15 jaar is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De avond vindt plaats op de bovenste verdieping van het parochiecentrum en begint om 19.00 uur. De avond zal in het teken staan van het thema ‘uitgaan’. Tevens is er op deze avond ook een bijeenkomst van de Jongeren uit de parochie. Iedereen vanaf 16 jaar is hiervoor van

VASTENACTIE: Vanaf komend weekend start de jaarlijkse landelijke vastenactie “even minderen voor een ander”. De komende vastentijd zullen de bekende oranje bussen achter in de kerk staan waar u uw bijdrage in kunt deponeren. Bij voorbaat hartelijk dank.

Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk vaak als ontmoetingsplek. We komen er samen voor de ‘grote’, belangrijke momenten in het leven; mooie én droevige momenten. Willen we ook in de toekomst een goede dienstverlening kunnen handhaven, dan is daadwerkelijk meedoen van groot belang. Bij voorbaat dank voor uw onmisbare financiële steun. Secretariaat Gezinsbijdrage: Burg. Schafratstraat 36, tel.322171

2013

Via de media bent u al geïnformeerd over de actie Kerkbalans 2013. Deze week gaat ook in Boekel deze actie, die dit jaar als motto heeft:

van start. Binnenkort worden de brieven huis aan huis verspreid. Lees de informatie goed, want ook uw deelname aan de parochiebijdrage is belangrijk! In letterlijke zin is de kerk een baken; een markant herkenningspunt in het dorp. De kerkelijke gemeenschap is voor velen tevens een houvast in het leven.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 16 februari 19.00 uur + Zondag 17 februari 10.00 uur: Jas v.d.Ven (vwg. sterfdag); Piet Bevers; mnd. ged. Dora v.d.Hoven-Hilhorst; Pastoor Will Cornelissen; Danique Rovers (vwg. verjaardag), Peter Rovers en Driek en Dina v.d.Elzen. Donderdag 21 februari: 19.00 u Intenties kerkgangers.

AANBIEDINGEN donderdag 14 t/m woensdag 20 februari:

Monchouvlaai Apfelstrudel Waddenwitbrood

€ 9. 50 per stuk € 1. 80 voor € 1. 50

WITBROOD MET DE VOEDINGSWAARDE VAN BRUINBROOD

Curryworst broodje

per stuk

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

€ 1.

50

€ 11.

00

LET VOLGENDE WEEK OP UW BRIEVENBUS!

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Acolythen en Lectoren Zaterdag 16 februari: 19.00 u Theo Hoogeveen en zoon Mw.Willems Zondag 17 februari: 10.00 u Willy v.Oort en zoon Mw.Kanters Donderdag 21 februari: 19.00 u Martinese

OVERLEDEN: Piet Bevers aan de Statenweg, veel jaren bekend en geliefd als unne plezante mens. Ome Piet met een wat schuchter lachje, verstokte vrijgezel met een groot hart. Moge hij rusten in vrede. Stichting Platform voor Gehandicapten en Ouderen met een handicap Boekel/Venhorst

Onrust onder gehandicapten Gehandicapten in instellingen en hun familieleden zijn woedend en bezorgd. Het gehandicapten Platform Boekel deelt deze bezorgdheid en plaatst namens de ROG Noord-oostBrabant bijgaand artikel. Afgelopen weken is duidelijk geworden dat bewoners van instellingen een forse hogere bijdrage moeten betalen voor hun zorgkosten. Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Voortaan wordt het spaarbankboekje van de gehandicapten, het eigen vermogen, meegeteld. In sommige gevallen wordt de eigen bijdrage zo hoog dat het vermogen over een aantal jaren gedecimeerd is. Vaak betreft dat eigen vermogen een schadevergoeding na een ernstig ongeluk of spaargeld van ouders voor extra zorg in de toekomst. Ouders vragen zich af hoe het later verder moet met hun gehandicapte kinderen en luiden de noodklok. Jan Reker Neem nu Jan Reker uit Eindhoven. Hij is 28 en woont in een begeleid wonen-complex. Op zijn tiende is hij betrokken ge-

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

raakt bij een ernstig verkeersongeval. Daar heeft hij hersenletsel en een halfzijdige verlamming aan overgehouden. Hij zal nooit kunnen werken en krijgt een Wajong-uitkering. Gelukkig voor Jan heeft hij na 13 jaar procederen wel een schadevergoeding gekregen van 300.000 euro. Daarin zit verrekend dat hij nooit zijn eigen brood kan verdienen, terwijl hij voor het ongeval was ingeschat op hbo-niveau. Die schadevergoeding is bedoeld om Jan gedurende de rest van zijn leven te ondersteunen in zijn levensonderhoud. Tot 1 januari betaalde hij voor zijn woonvoorziening een eigen bijdrage van 764 euro. Dat kon nog met zijn Wajong-uitkering van ruim 900 euro. Maar omdat nu zijn spaarbankboekje wordt meegeteld stijgt dat naar 1838 euro. Vader Toon is bang dat het geld, dat bedoeld is voor de komende 50 jaar, op die manier heel snel verdampt. Bezorgde telefoontjes De belangenorganisaties van de gehandicapten, de CG Raad en het Platform Verstandelijk Gehandicapten, krijgen intussen tientallen bezorgde telefoontjes en mails van familieleden. Ouders en grootouders van gehandicapten hebben vaak gespaard om de kinderen na hun dood goed verzorgd achter te laten. Zij zien nu dat hun spaargeld in een aantal

jaren op zal gaan aan de eigen bijdrage. Bewoners mogen volgens de regeling een vermogen overhouden van 20.000 euro. Alles daarboven wordt meegerekend en afgeroomd. Staatssecretaris Staatssecretaris Van Rijn schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat in totaal 63.000 mensen onder deze regeling vallen. Daarvan zijn 42.000 mensen ouder dan 65 jaar. De overige 21.000 zijn de gehandicapten en chronisch zieken in instellingen. De gehandicaptenorganisaties vinden het oneerlijk dat deze bewoners, die zich nooit hebben kunnen voorbereiden op hun situatie, zo worden aangeslagen. Ook omdat de verzorgingsperiode voor hen gemiddeld veel langer duurt dan voor ouderen. Inmiddels hebben bijna alle politieke partijen aan staatssecretaris Van Rijn vragen over de situatie van de gehandicapten. Van Rijn probeert de ongewenste effecten in kaart te brengen en zal de vragen binnenkort beantwoorden. De Tweede Kamer debatteert dan waarschijnlijk volgende week met de staatssecretaris. Namens het Gehandicapten Platform Boekel, Annemie Osterloh secr. Harrie v.Sleeuwen vrz.

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


B o e k e l

Excursie Edah museum Helmond Donderdag 21 februari 2013 excursie naar het Edah Museum, Oostende 167, 5701 SM Helmond. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 3,50 (dit is incl. koffie / thee + gids).

Ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen € 6,00. Opgeven en betalen hiervoor kan (tot 14 februari) d.m.v. een envelop met je naam en het geld bij Francien v.Helvoirt, Julianastraat 21 in de brievenbus te doen. We vertrekken donderdag 21 februari om 13.15 uur met auto’s gezamenlijk vanaf het St. Janplein naar het Edah Museum, vervoer graag onderling regelen.

IN MEMORIAM Op 9 februari hebben we afscheid genomen van onze trouwe medewerker

Karel Sanders

Karel was vanaf het allereerst moment vaste medewerker van de werkgroep Peellandschapspark Voskuilenheuvel. Hij liet nooit verstek gaan, totdat zijn ziekte het onmogelijk maakten om nog lichamelijk werk te doen. Regelmatig kwam hij daarna nog samen met zijn vrouw en familieleden genieten van de prachtige natuur waar hij zijn steentje aan bij gedragen had. Wij verliezen aan Karel een zeer gewaardeerde medewerker. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Marietje, kinderen en kleinkinderen.

Bestuur en werkgroep Voskuilenheuvel

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve moeder, oma en omaatje. Wij zullen je missen. Heden is van ons heengegaan

Mien Donkers-Thomassen weduwe van

Jan Donkers Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar. Wilma Conny Jannie Francien † Klein- en achterkleinkinderen Boekel, 6 februari 2013 Correspondentieadres: Dilleveld 20, 5467 KK Veghel Ons mam is op maandag 11 februari 2013 in kleine kring gecremeerd.

Leden ontmoetingsavond met schrijver Wim Daniëls. Kring Dinsdag 19 februari 2013 in Ontmoetingscentrum Ter Aa Den Uil 1a, in Erp. Aanvang 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. Inleider: Wim Daniëls. Kosten: € 5,00 voor leden incl. koffie / thee, niet leden betalen € 7,50. Wim Daniëls (geboren in Aarle- Rixtel) is schrijver van een groot aantal boeken voor jong en oud. Verder is hij columnist bij het radioprogramma Spijkers met Koppen, elke zaterdag op radio 2. Hij schuift ook regelmatig aan bij het tv- programma Pauw en Witteman. Verder speelt hij toneel en heeft hij een cabaretprogramma. In zijn voordracht gaat hij in op de wondere wereld van de taal en op de geschiedenis van de jongerentaal, er is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. In de pauze en na afloop is er gelegenheid om boeken van Wim Daniëls te kopen. Wij hopen natuurlijk op een goede opkomst. Meer info kunt u vinden op www.wimdaniels.nl

Boekelse kinderoptocht TREKT VEEL TOESCHOUWERS Vrijdag 8 februari was het zover. De tweejaarlijkse carnavals kinderoptocht stond voor de deur. Dit jaar stond de optocht helemaal in het teken van Boekel 700. De kinderen van de scholen Octopus, Regenboog en de Uilenspiegel kwamen met verschillende mooie creaties. Veel ouders, opa’s en oma’s stonden langs de kant van de weg. Ook zij wilden een glimp meepakken van deze kinderoptocht. De weergoden waren ons dit jaar gunstig gezind. Het was niet echt koud en zo nu en dan verscheen er zowaar een flauw zonnetje. Ook de jeugsprins en jeugdvorstin liepen mee. Daarnaast waren ook prins Bas en zijn persoonlijk adjudant Johan van de Knöllekes en vorst Dave van de Vliegenmeppers aanwezig. Een blaaskapel zorgde tijdens de optocht voor een vrolijke noot. Via deze weg willen de basisscholen Regenboog, Octopus en de Uilenspiegel alle vrijwilligers bedanken die hun steentje hebben bijgedragen aan deze optocht. Van politie tot brigadier, van blaaskapel tot hulpouder. Eenieder die een bijdrage heeft gedaan tot het slagen van deze optocht hartelijk dank. Jeugdprins Koen en jeugdvorst Lara het was ook ‘skôn dé gullie er bij waart’. Basisscholen Octopus, Regenboog en Uilenspiegel


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 15 februari Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 22 februari GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Bezoekers die een afspraak hebben gemaakt kunnen buiten de openingstijden om aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Tot en met 06-02-2013 zijn de volgende zaken gemeld: Verloren: Klein zwart tasje met een strik; Damesfiets licht en donkergrijs) met dubbele fietstas (zwart); Sleutelbos, 4 á 5 sleutels.

Gevonden: Rood key-koord Viadesk met een sleutel; Autosleutel met afstandsbediening zwart; Deursleutels 3x; Zilveren armband; Damesfiets paars.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen (U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

EX-INBREKER OP PAD IN BOEKEL Dinsdag 5 maart 2013, 19:30 uur, raadzaal gemeentehuis Boekel Op 5 maart a.s. maakt ex-inbreker Evert Jansen een rondje door de gemeente. Hij gaat kijken waar hij zijn slag had kunnen slaan. Het resultaat zal hij met een interessante en ogen openende presentatie uit de doeken doen ’s avonds in het gemeentehuis. U komt er achter hoe gemakkelijk het vaak is om een huis binnen te komen, ook in onze gemeente. Natuurlijk geeft hij u ook waardevolle tips om inbrekers buiten uw deur te houden! Doe daar uw voordeel mee.

Programma 19:30 uur openingswoord door burgemeester Bos (portefeuillehouder veiligheid) 19:35 uur invulling door onze wijkagent Peter Mouwen 19:40 uur presentatie door Evert Jansen (ex-inbreker) 21:30 uur Afsluiting Iedereen is welkom, toegang is gratis.

AFVALAPP NU OOK BESCHIKBAAR VOOR LAND VAN CUIJK EN BOEKEL De Bestuurscommissie Afvalinzameling biedt haar inwoners de AfvalApp aan. Een applicatie voor smartphone en tablet waarmee snel en overzichtelijk informatie over de afvalinzameling toegan-


Gemeenteberichten kelijk is. De App is gratis te downloaden en te vinden in de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp.

De AfvalApp bevat inzameldata, informatie over de verschillende afvalsoorten, adressen en telefoonnummers. Op een kaartje in de App kunt u tevens de dichtstbijzijnde milieustraat vinden. In de loop van dit jaar zullen op die kaart ook locaties van onder andere glasbakken en textielcontainers worden toegevoegd. Door het invoeren van uw postcode en huisnummer krijgt u uw persoonlijke afvalkalender. Daarbij kunt u er zelf voor kiezen de data te koppelen aan de agenda op uw smartphone of tablet en ervoor kiezen de avond of ochtend ervoor een seintje te krijgen welk afval u op dat moment aan de straat moet zetten. De AfvalApp kunt u ook raadplegen via http://rmb.deafvalapp.nl.

Geen smartphone of tablet? Wanneer u geen smartphone of tablet heeft dan kunt u de inzameldata en alle informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel gewoon terugvinden op de Afvalwijzer 2013. Ook vindt u alle informatie op www.afval.rmb.nl, waar u tevens nog steeds uw digitale afvalkalender kunt downloaden.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN UITBREIDING PEELLANDSCHAPSPARK VOSKUILENHEUVEL Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken, gelet op het bepaalde in de inspraakverordening, bekend dat met ingang van donderdag 14 februari 2013 gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel’ tijdens openingstijden ter inspraak ligt bij de

publieksbalie van het gemeentehuis.

Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van Peellandschapspark Voskuilenheuvel te Venhorst aan de westzijde met circa 6 ha.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar inspraakreactie omtrent het voorontwerp kenbaar maken. Als u mondeling uw inspraakreactie kenbaar wenst te maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen de heer A. van der Vleuten, senior medewerker VROM. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 12 februari 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

WIJZIGINGEN RECHTSPOSITIE GEMEENTEAMBTENAREN Op 1 januari 2013 wordt de arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeentepersoneel (CAR-UWO) aangepast n.a.v. de Cao gemeenten 2011-2012. Het betreft wijzigingen in artikel 10 (voorzieningen bij werkloosheid), artikel 17 (opleiding en loopbaan) en artikel 18 (verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren). Inwerkingtreding Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2013.

Terinzagelegging Het besluit tot vaststelling van de regeling ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Personeel en Organisatie. Dit besluit ligt tot zes weken na bekendmaking ter inzage. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - N. Sterrenberg voor het innemen van een incidentele standplaats met een oliebollenkraam op het Sint Agathaplein in Boekel van 8 t/m 11 februari 2013 van 13.00 tot 19.00 uur (verzenddatum 5 februari 2013). - A.P.A.M. Wassenberg, Stg. Evenementen Gilde St. Agatha Boekel, voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van diverse eet- en drinkwaren op het Sint Agathaplein in Boekel op 10 februari 2013 van 13.00 tot 19.00 uur (verzenddatum 5 februari 2013)

Verleende ontheffing aan: - A.P.A.M. Wassenberg, Stg. Evenementen Gilde St. Agatha Boekel, voor het schenken van zwakalcoholische dranken op 10 februari 2013 van 13.00 uur tot 19.00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel.

Bezwaren: Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving


Gemeenteberichten van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 12 februari 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: omgevingsvergunning beperkte milieutoets; het veranderen van een inrichting Locatie : De Aa 5a, Boekel Datum ontvangst : 1 februari 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

OPROEP VOOR VERENIGINGEN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET CULTUUR EN NATUURBEHOUD De Anjeractie is de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds die elk jaar in mei of juni plaatsvindt. In deze week gaan tienduizenden collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur en natuurbehoud in Nederland. Mede door deze giften kan het Cultuurfonds bijna 3.500 projecten ondersteunen: voor bijvoorbeeld de aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie, of voor een cabaret- of muziekfestival. Wie mag collecteren? Leden van verenigingen die zich bezighouden met cultuur en natuurbehoud mogen collecteren voor de Anjeractie. Dit zijn leden van bijvoorbeeld koren, harmonieën, fanfare- en brassbands, dans- en toneelverenigingen, majorettekorpsen, etc. Eenderde van de opbrengst mag de collecterende vereniging houden voor de eigen clubkas. De overige tweederde komt ten goede aan de vele culturele projecten in de provincie waar de opbrengst is opgehaald. Wanneer? De Anjeractie vindt in 2013 plaats van 26 mei t/m 1 juni.

Wilt u met uw vereniging collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds? Neemt u dan contact op met Manja de Visser, 0492-32 68 08 of manja.devisser@boekel.nl Wilt u weten of de activiteit/project van uw vereniging in aanmerking komt voor ondersteuning uit het Cultuurfonds? Meer informatie vindt u op www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van dinsdag 29 januari zijn o.a. aan de orde geweest

Boa-beleid 2013 De gemeente Boekel is aangesloten bij de Boa-pool Land van Cuijk en Boekel. Om te komen tot een boa-pool voor het gehele district (9 gemeenten) is een projectvoorstel opgesteld. Daar-naast zijn de bevoegdheden voor handhaving op het gebied van de Drank- en Horecawet overgegaan naar de gemeenten. Het beleid hiervoor en de organisatie van de handhaving worden op korte termijn ter hand genomen. Ook dit gebeurt in districtelijk verband. Juridische afwikkeling 18de lokaal basisschool Octopus Besloten is een erfdienstbaarheid van vluchtweg te vestigen ten behoeve van appartementseigenaren in complex Octopus.

Ontwerp verkeersbesluit tot het wijzigen van het éénrichtingsverkeer ter plaatse van de Parkweg en de Bernhardstraat Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om: - op de Parkweg vanaf de Burgtstraat tot en met de inrit van de Boerenbond éénrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)fietsers in te stellen zodanig dat vanuit de Burgtstraat niet meer de Parkweg ingereden mag worden op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 16:00; - het bestaande éénrichtingsverkeer op het gedeelte van de Parkweg ten westen van basisschool De Octopus om te draaien en uitgezonderd (brom)fietsers in te stellen;

- het éénrichtingsverkeer op de Bernhardstraat geheel te laten vervallen.

Vervolg op uitspraak rechtbank Den Bosch inzake ommuring Dennenmark 9 te Venhorst Bij dwangsombesluit van 15 februari 2011 heeft het college geëist dat eigenaar aan de Dennenmark 9 zijn ommuring blijvend diende te verlagen tot maximaal 2 m hoogte. In de daartegen door eigenaar gestarte beroepsprocedure heeft de rechtbank op 19 december 2012 uitspraak gedaan. Het college dient een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen en daarbij in plaats van een hoogte van 2.30 m van 2.06 m uit te gaan. Onderzocht dient te worden of een binnenplanse vrijstelling (oude benaming) mogelijk is. Eigenaar moet daarvoor schriftelijk worden verzocht tijdig een aanvraag om omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ in te dienen.

Inventarisatielijst Waardevol Groen Het college heeft de Inventarisatielijst Waardevol Groen vastgesteld. De gemeente Boekel heeft in samenwerking met de Stichting Bomen Boekel de Inventarisatielijst Waardevol Groen geactualiseerd. Op de Inventarisatielijst Waardevol Groen staan alle monumentale en/of waardevolle boompercelen van de gemeente Boekel. De geactualiseerde Inventarisatielijst moet nog definitief worden vastgesteld door de Raad. Daarna treedt deze in werking.


JEUGDNATUURWACHT

de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, Op 16 februari gaan we open vakken in de insectenwand opvullen met riet. Ook gaan we aan de hand van zoekkaarten kijken naar knoppen van struiken en bomen. Op deze manier kun je ze ook op naam brengen. Jullie worden om 15.00 uur bij de Perekker verwacht.

Hier zie je een knop van de paardenkastanje met het hoefijzervormig bladmerk van het vorig jaar. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING BLOK TV uitzending Carnaval 2013 De volgende BLOK TV uitzending kunt u zien op zaterdag 16 en zondag 17 februari. De uitzending start op zaterdag om 18.00 uur en kunt u daarna tot maandagochtend 10.00 uur elke 2 uur in de herhaling bekijken. Deze uitzending staat geheel in het teken van Carnaval 2013 en sluit af met de Blokkrant. Het definitieve programmaoverzicht kunt u eind van deze week vinden in de Blokkrant. BLOK-uitzending gemist? Alle uitzendin-

gen van de laatste jaren kunt u gratis lenen op DVD in de bibliotheek van Boekel of ga naar www.bloktv.nl Bij de Blok zit u op de 1e rang! Veel kijkplezier toegewenst.

Koffie met thema in Boekel over tuinieren en snoeien Voor gezelligheid, buurten en spel mensen van 55 jaar en ouder uit Boekel elke derde woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur terecht in ouderenhome Boszicht. Daarbij wordt gewoonlijk een gastspreker uitgenodigd, die met de bezoekers komt praten over zijn werk of zijn hobby. Op 20 februari komt Jan Melis praten over het onderhoud van de tuin. Met name het snoeien zal aandacht krijgen, omdat dat deels in het voorjaar moet gebeuren. Voor bezoekers van de Onderonsjes is dit ook een mooie gelegenheid om te vragen naar onderhoudsarme tuinen. Voor veel ouderen wordt de tuin een blok aan het been als zij zelf niet meer in staat zijn het onderhoud te doen. De tuin transformeren tot een onderhoudsarme tuin kan dan een goede oplossing zijn. De Onderonsjes zijn een initiatief van KBO Boekel en het ouderenwerk van Vivaan. De leiding is in handen van enkele vrijwilligers die als gastvrouw optreden en de gesprekken in goede banen leiden als dat nodig is. De toegang is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.

EHBO voor ouderen in Venhorst De maandelijkse koffie-met-thema-ochtend in De Mennehof in Venhorst staat op vrijdag 22 februari in het teken van een interessant onderwerp. Ricky Fabrie komt daar dan van 10.00 tot 11.30 uur met de bezoekers praten over EHBO voor ouderen. Als mensen ouder worden neemt hun

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNAMIEK.NL

stabiliteit af. De kans op valpartijen neemt toe en die kunnen heel nare gevolgen hebben. Bovendien krijgen veel mensen op latere leeftijd te maken met allerlei kwalen en ziektes. Voor de ouderen zelf en hun naasten is het nuttig om te weten wat ze moeten doen als er iets gebeurt. De koffiemet-themaochtenden zijn gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Boekel in oude kranten Bron: Heemkundekring Sint Achten op Boeckel Uit: Nieuws van de Week Boekel, Zaterdag 21 juni 1902 Gisteren bij Zijne terugkomst van de pelgrimsreis uit Lourdes, viel onzen geliefden Herder, eene aardige ovatie ten deel. Het gold namelijk zijn 40-jarig priesterschap dat j.l. Zaterdag bij zijne afwezigheid niet kon gevierd worden. Om zeven uur in den namiddag toog onze Fanfare in opgewekten marsch, eene grootte menigte volks met zich voerende, naar het uiteinde der kom (de Kreugenstraat) om Z.Eerw. bij aankomst hartelijk te verwelkomen. Vervolgens ging het door de met vlaggen getooide dorpstraat onder de heerlijke tonen der muziek naar de Pastorie, alwaar de Jubilaris onder aanbieding van een bouquet allerliefst door bruidjes werd toegesproken. Ook het zangkoor was hier tegenwoordig en gaf een prachtig feestlied te gehoore. Verder werd bij afwisseling nog menig muziek- en zangstuk ter eere van onzen goeden Pastoor aangeheven, die blijkbaar getroffen door de verrassing Z.Eerw. bereid, allen dankte voor de bewezen eer. “Ad multos annos.” Kijk voor meer oude nieuwtjes: www.Boekel700.nl.

Foto is van oude kerk gemaakt in 1900. Huidige kerk is gebouwd in 1925. PR-commissie Boekel700, Henny Bos


Programma Peelpop 2013 bekend

Voorverkoop reeds in volle gang. De organisatie van Peelpop heeft voor de editie van 2013 weer vijf geweldige tribute bands weten vast te leggen Zaterdag 23 februari is de vijfde editie van Peelpop en ook dit jaar wordt manege de Rietvenne aan de Scheidingsweg in Boekel omgetoverd in een heus concerthal alwaar de allerbeste rockbands van deze aardbol worden geïmiteerd door de allerbeste tributebands. Als opener voor Peelpop 2013 staat het regionale Barracuda geboekt. Deze band heeft in de 10 jaren dat ze bestaan al een grote naam opgebouwd door met hun stevige show en geweldige zangeres menig podium onveilig te maken. Daarvoor hebben ze zeker een plek verdiend op het podium van Peelpop en brengen een ode aan de beste rockin ladies ever. De muziek van Barracuda zal je ongetwijfeld niet onbekend in de oren klinken. Onder andere Heart, Anouk, Skunk Anansie en Melissa Etheridge worden eigenzinnig vertolkt in een show waar je geen genoeg van krijgt. In heel Nederland en zelfs in België is Barracuda inmiddels bekend. Ken jij ze nog niet? Op Peelpop Barracuda - Rock With A Bite! Met eenzelfde passie als U2 brengt RU2 een tribute aan hun Ierse helden. In haar 5jarig bestaan is RU2 opgeklommen tot één van de beste en meest succesvolle U2 tribute bands van Nederland. Door haar sound, uitstraling en enthousiasme, spat het U2-gevoel van het podium af en weet de band als geen ander het publiek te bespelen. Met hun nieuwe 180° Tribute Show maken ze meer indruk dan ooit te voren: Dono met zijn ongelofelijke zangbereik, The Ed die tot in perfectie de geluiden van The Edge weet te evenaren, dit alles ondersteund door een stevige basis. Tijdens deze show brengt RU2 een gevarieerd repertoire waarbij alle stijlen en periodes van U2 aan bod zullen komen. Opzwepende rock classics, ‘kleine’ akoestische ballads, de prachtige hedendaagse hits maar ook minder bekende maar zeker niet minder mooie songs die een must zijn voor elke U2-fan. Vijf vrienden die door de cd’s uit hun jeugd aan het bladeren waren, vonden het tijd om deze flink af te stoffen en nieuw leven in te gaan blazen. De keuze was snel gemaakt. Ze hadden allen een grote overeenkomst in die keuze: Limp Bizkit! Zo ontstond in 2009 de Limp Bizkit Tribute Band genaamd “Full Nelson”. En wat heeft deze band zich de laatste jaren zich omhoog gewerkt gezien de vele optredens die ze maken in Nederland maar ook over de grenzen. In 2011 openden ze nog

Peelpop maar hebben zich de laatste jaren volop bewezen en krijgen daardoor deze mooie plek. Door de combinatie van rap, harde gitaar riffs, strak drumwerk en samples houdt Full Nelson het publiek in zijn greep. The Bruceband is in 2003 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot één van de beste Bruce Springsteen-Tributebands met een indrukwekkende staat van dienst en met optredens in binnen- en buitenland. Bij The Bruceband kun je dezelfde sfeer verwachten als bij een Bruce Springsteen en de E-streetband-show. Een spetterend concert met muziek van Bruce en veel in-

0413-273993

teractie tussen de band en het publiek. De Boss van de lage landen heet Robert Philippi. Robert heeft wat van de voice, wat van de looks en ook wat van de uitstraling van Bruce en uiteraard de wornout telecaster en mondharmonica bij de hand. En dat maakt een optreden van The Bruceband een feest van herkenning. Welcome To The Jungle, November Rain, Sweet Child O’Mine, Paradise City, Mr. Brownstone,You Could Be Mine, Night Train, Rocket Queen, Knocking on Heaven’s Door en veel meer krijg je op Peelpop voorgeschoteld door een van de beste Guns n Roses tribute bands Guns n Roses Experience. Speciaal overgevlogen vanuit England komen deze 5 rockers een onvervalste set neerzetten van 1 van ‘s werelds grootste rockbands allertijden. Deze band zal Peelpop 2013 afsluiten en gegarandeerd iedereen met een voldaan gevoel naar huis laten gaan. De deuren gaan om 18.00 uur open en de muziek stopt om 01.00 uur. Kaartjes aan de kassa kosten € 20,- en in de voorverkoop € 15,- en zijn te verkrijgen bij Guitar King in Boekel, Primera in Uden, de Buurman in Odiliapeel of via www.peelpop.nl ook online te bestellen. Peelpop hanteert een minimum leeftijd van 16 jaar. Op de site vind je trouwens alle informatie die je maar weten wilt, check www.peelpop.nl.


Viltkunst op DE PEREKKER Op zondag 17 februari nodigt Stichting D’n Eik iedereen uit om een bezoek te brengen aan het natuurcentrum De Perekker in Boekel. Tijdens deze Open Dag van 11.00-16.00 uur komt Erica Nies uit Boerdonk die schilderijen maakt van hand vervaardigd vilt. Het is voor Erica een uitdaging om een mooi vormgegeven schilderij of wandpaneel te maken met uitzonderlijke kleurcombinaties en texturen erin. Het product van vilt zorgt tevens voor een goede akoestiek in ruimtes met harde materialen

zoals steen, glas en beton. Vilt was de eerste vorm van textiel die de mens ooit maakte. Tijdens het viltproces zorgen water, zeep, en beweging ervoor dat de wolvezels in elkaar grijpen. Door middel van deze oeroude techniek verandert een natuurlijk materiaal als wol langzaam in vilt. Erica heeft in 2003 de 4-jarige bloemisten opleiding (BOL) afgerond in Vught. Daarnaast mag ze zich sinds 2005 ‘Meesterbinder’ noemen. Dit is de hoogst haalbare titel in de bloemsierkunst. De technieken die ze daar heeft geleerd past ze nu nog steeds toe op haar vilten schilderijen en in haar plantaardige vormgeving. Meer informatie op www.greenarterica.nl Daarnaast kunt u even binnenwippen voor een rustpauze tijdens uw wandeling/fietstochtje in de omgeving van ons natuurpark De Perekker. Er is gelegenheid voor koffie/thee/fris. Bij voldoende belangstelling staat om 13.30 uur een natuurgids klaar voor een wandeling. Tot ziens op ’De Perekker’, gelegen aan de Mezenlaan 22 te Boekel, zondag 17 februari van 11 tot 16.00 uur. Voor meer informatie zie www.stichtingdneik.nl

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 19 februari wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutel-bloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES

UITSLAG OPTOCHT 2013: Jeugd individueel: 1 DAS mooi - das mooi; 2 De Boerkes - De Boerkes; 3 We nemen “dik” de leiding! - dik de leiding; 4 De Broertjes - De Broertjes; 5 Indy en Sigrid - Indy en Sigrid; 6 Ruud Arendse Hoera boekel 700 jaar.| Volwassen individueel: 1 Rien v.d.Elzen -rad van avontuur; 2 Jan v.Hout - de hitmachine draagt Prins Basje op handen; 3 Harrie Timmers - Heel Brabant hou je vast Boekel komt uit de kast; 4 J.v.d.Elzen - ik val in ……….; 5 de Knuffeltantes - knuffeltantes; 6 Harm v.d.Zanden - ik heb ok un aaipot; 6 Gerard Krol - grasvezel; 8 W’an speul - wán speul; 9 Jan Timmers de halve gaare; 10 R.Aarden - ‘Gullie ziet birre op de weg’. Volwassen groepen: 1 Beatrixlaan - Beatrixlaan; 2 Boekel Sport 8 - Piet en Joke van Rijbroek 50 jaar een schoenenzaak en 50 jaar getrouwd; 3 Buurtschap BerkhoekBezuidenhout - Deez raar fratse krijde mi weinig parkeerplatsen; 4 Statenweg ‘bijen’; 5 Dames Raad van Elf - gif ons wa wol, we breien hil boekel vol!; 6 Van alles wa - van alles wa; 7 de OO vur bassers een heel gepuzzel; 8 De Herriemenie - De Herriemenie; 9 de Hofzangers - 33 jaar; 10 De beveiligers - de beveiligers; 11 Stichting Boerenbruiloft - Stichting Boerenbruiloft Boekel buurtschap Berkhoek; 12 CV de draad kwijt - de draad kwijt. Volwassen wagens: 1 ‘t Bumke ‘98 - We knolle d’r al 700 jaar op los!; 2 de Goapers - de Goapers opgewonden; 3 Boekel Zuid - dur al ons gerommel zitten we nou op unne volle familie schommel; 4 de Amigo’s - de Amigo’s; 5 Mortel zuid - Dirty fitness; 6 Brassers - Brassers met koningin M4; 7 Party Animals - Party Animals; 8 Krek zat - western; 9 Mortel city - Mortel city; 10 ;t Zall wel - ‘t Zall wel. Buurtversiering 2013: 1 Midden in ‘t Veld (middenveld); 2 Beatrixlaan; 3 Burgtstraat-Parkweg; 4 Buurtvereniging ‘de Donkies’ (Veenmos 1 t/m 30); 5 Buurtvereniging de Kivietlaan; 6 Spechtlaan.

Sloepie Disco!!! Zondag 17 februari Sloepie met medewerking van DJ Jesse. Entreeprijs € 1,00. Iedereen vanaf groep 6 t/m13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom. Let op aanvang 18.30 uur.

Plaats: Wanneer:

mfc de Horst te Venhorst zondag 17 februari 18.30-20.30 uur Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13 jaar Kaartjes: geen voorverkoop, aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten.! Discotheek: dj Jesse Speciaal: lekker swingen Organisatie: leiding en bestuur Sloepie Info: 0492-352326 Kalender: 17 februari, 3-17 en 24 maart, 7 april

Gilde St. Agatha Boekel Gilde St. Agatha hield teerdag. Dit jaar was zondag 3 februari, de teerdag van het gilde, een bijzondere dag. 700 jaar geleden, in 1313, werden de Boekelse en Volkelse inwoners erkend als volwaardige leefgemeenschappen door hun aankoop van gemeenschappelijke gronden van de Heer van Herpen. Boekel verkreeg haar dorpsrechten, waardoor op 3 februari 2013

het feit wordt erkend dat Boekel in ieder geval al 700 jaar bestaat. Burgemeester Pierre Bos, Overdeken van het gilde, wilde hiervoor speciale aandacht en kreeg die vlak voordat de priester tijdens de Gildemis zijn zegen gaf. Tijdens deze Gildemis, waarbij het mannenkoor een zeer gewaardeerde rol speelde, traden drie personen toe tot het gilde. Wouter v.d.Ven: al meerdere jaren een gewaardeerd en kundig vendelier was 18 jaar oud geworden en had als zodanig het recht om volwaardig lid te worden hetgeen hij graag wilde. Toon Nabuurs: die als vriend van het gilde al enkele jaren actieve diensten aan het gilde verleend had. Theo v.Osch, pastoor van parochie Sint Petrus, die als Gildeheer geïnstalleerd werd. Na de viering in de kerk kwamen de vendeliers op het St. Agathaplein in actie als eerbetoon aan de wereldlijke overheid, die op hun beurt in de ruime hal van het gemeentehuis de gildeleden de erewijn aanboden. Daarna vertrok de gildestoet te voet naar het gildehuis aan het Goor om daar de lunch te gebruiken. De teerdag werd in Nia Domo voortgezet met een partij bowlen en afgesloten met een gezellige feestavond.

KERKBALANS 2013

Doe van harte mee met de kerkbijdrage voor uw eigen parochie! Zo blijft ook onze kerk een kerk van blijvende waarde! Secr. Kerkbalans: tel. 322171


Achterban bijeenkomst Op dinsdag 19 februari is er een achterbanvergadering in MFC de Horst, met als aanvangstijd 20.00 uur. Belangrijk te bespreken agendapunten zijn privatisering van de buitensport, de nieuwe inrichting van de Statenweg en de beleidsvisie Vitaal buitengebied Boekel. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS

UITSLAG OPTOCHT VENHORST Wagens: 1 de Goapers - hij ligt er oarig bij; 2 Gin gelul goei spul - de prinsenboot; 3 De Akkers - dansen met rietjes; 4 ok moi - de voetballers; 5 Telefoonstraat - Vorst Jannes; 6 de Zwetsers - het Rutger kasteel; 7 Niels Rovers - krek ni gek; 8 Groot Gelijk - Guuske doe mar effkes wissellen; 9 ‘t Lekers - de ploegtrekkers; 10 Bjorn Melis - apre skihut de kadavers. Loopgroepen: 1 Kraaiendonk - Road van Elvis; 2 de Voskuilen - ons prins loopt ni in z’n eendje; 3 Daandelendennen - Venhorst 80 jaar; 4 plan Noord - uit de kunst; 5 Meiplein - Beatrix schijt eruit; 6 ‘t Gu nie - ski vakantie. Individueel: 1 Marion en Marion - M en M; 2 de Mayas - trots op de kei; 3 Elke en

RECTIFICATIE

TE KOOP vrijstaand WOONHUIS

aan de rand van den Perekker, met vrij uitzicht aan de achterkant. Spechtlaan 25

Voor meer informatie bel 06-51 77 68 71.

Lis - feestdozen; 4 Tinus v.d.Wetering dokter Tinus. Basisschool: 1 Knuffeltjes van groep 6 de spreekwoorden wagen; 2 Bente v.d. Broek - de koning te rijk; 3 Witney - de prinsesjes; 4 ‘t Zooitje - Boekel 700 jaar; 5 Groep 7 - beestenboel. Buitendorps: 1 Familie van de prins - de vissen; 2 De boerkes - de tijd vliegt; 3 Zat gehad - apreski.

dwaze en komische situaties die het publiek beslist op de lachspieren zal. Het is echt de moeite waard om te komen kijken, dus kom!! Vriendelijke toneelgroeten, Toneelclub Boekel

ZONDAG 17 FEBRUARI

Toneelclub Boekel De eerste voorstelling van de serie van 4 De Toneelclub Boekel presenteert een komedie met de titel “Wie van de drie”. De voorstellingen vinden plaats in partycentrum Nia Domo te Boekel op zondag 17 februari, woensdag 20 februari (‘s middag om 14:00 uur) vrijdag 22 februari en zondag 24 februari 2013. Om het voor iedereen toegankelijk te maken is de entree gratis. Een korte inhoud van de komedie: De komedie speelt zich af in de receptieruimte van een hotel. Als Annelies ter Velde weigert van haar korte vakantie terug te komen, om haar man te vergezellen bij een diner waarbij ook een minister aanwezig zal zijn, is goede raad duur. Alex, de overbuurman van het hotel, komt met het voorstel een tafeldame in te huren. Maar dan neemt de aso-familie Bruinsma ook daar haar intrek. Ze willen er op kosten van de woningbouwvereniging gratis een poosje verblijven. Dan wordt alles wel heel ingewikkeld. Zonder de clou te verklappen, is één ding zeker, het stuk loopt heel verrassend af, en zal leiden tot dol-

berichten

Inbraak woning en diefstal van velgen Op vrijdag 8 februari 2013 tussen 00.00 uur en 08.25 heeft er op de Kenedystraat te Boekel een woninginbraak plaatsgevonden waarbij een personenauto, merk merBE CH N cedes 280 R CDI,I voorzien vanT het E kenteken 70-TS-GV, is weggenomen. Tussen donderdag 7 februari 2013 te 17.30 uur en vrijdag 8 februari 2013 te 07.00 uur heeft er bij een autobedrijf aan de Volkelseweg te Boekel, een diefstal van BMW velgen plaatsgevonden. Indien u over genoemde feiten info heeft bel dan de politie: 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Evenementenkalender 17, 20, 22 & 24 februari: Toneelclub Boekel 3 t.m 9 maart: Boekelse Driebandenkampioenschap 22-24 maart Open Doek uitvoering 20 en 21 april: Venhorst Creatief


OPTOCHT VENHORSTOPTOCHT BOEKELOok voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

MENU PROVENCE

Velouté van knolselderij met gekonfijte eend

of

Proeverij van uiensoepje, champignons pil pil en salade gerookte eendenborst met truffel

of

Salade met gamba’s, citrus en aioli

of

Salade met parmaham, gegrilde courgette, Parmezaanse kaas en balsamico

Telefoonstraat 43, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

*** Ovenschoteltje met kabeljauwfilet, gestoofde paprika, groente en aardappelen

of

Proeverij van varkenshaas, varkensrib en buikspek

of

Doradefilet met salsa verde

of

Steak met pepersaus

*** Huisgemaakte chocoladetaart met vanille ijs en lobbige room

of

Kaasplateau

of

Amarettoparfait met karamel en rood fruit

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST JEUGDNIEUWS Programma zaterdag 16 februari Lierop A1 - Venhorst A1 vertrek 13.00 u, 14.30 u 14.30 u Venhorst B1 - Ollandia B1 Venhorst C1 - Helmondia C2 13.30 u Venhorst C2G - Boekel Sport C4 12.30 u Schijndel MC2 - Venhorst MC1 vertrek 12.15 u, 13.15 u Blauw-Geel D4 - Venhorst D1 vertrek 10.30 u, 11.30 u Blauw-Geel E2 - Venhorst E1 vertrek 08.15 u, 09.15 u Venhorst E2 - WEC E3 10.00 u Irene E3 - Venhorst E3 vertrek 08.30 u, 09.30 u Venhorst E4G - Mierlo-Hout E9 10.00 u Venhorst F1 - Stiphout F1 09.00 u Venhorst f2 - Boekel Sport F3 11.15 u

drukwerk ONS UITGANGSPUNT OOK IN 2013

GEBOORTE, HUWELIJK of JUBILEUM! daarvoor een passende kaart? Op zoek naar een nieuwe HUISSTIJL of BROCHURE? Uw CLUBBLAD gekopieerd? Kleurenprint of zwart/wit? A4- of A3 formaat?

Misschien heeft u wel andere speciale wensen! Kom dan eens langs en bespreek deze met ons. Wij helpen u graag verder op weg!

De Vlonder 10 5427 DC Boekel T 0492 32 21 40 F 0492 32 42 45 E boekeldruk@planet.nl

Berichten

Blauw-Geel F12 - Venhorst F3 vertrek 09.30 u, 10.15 u Blauw-Geel F16 - Venhorst F4G vertrek 09.30 u, 10.15 u 11.15 u Venhorst F5 - DVG F6 Programma woensdag 20 februari Olympia MC2 - Venhorst MC1 vertrek 18.15 u, 19.00 u

Prijskaarten BOND van OUDEREN RIKKEN 1 Anny v.Duren 2 Toon v.d.Ven 3 Maria v.d.Heuvel 4 Harrie v.Houtum 5 Toos Verhofstad 6 Anneke v.Hoof 7 Jo v.d.Braak JOKEREN 1 Erna Verstegen

160 pnt. 75 pnt. 70 pnt. 67 pnt. 56 pnt. 49 pnt. 34 pnt.

109 pnt.

2 Anneke v.d.Cruijsen 3 Leen Emonds

69 pnt. 43 pnt.

KBO Bridge Boszicht Uitslag 8 februari: 1 Dames Biemans - A.v.d.Elzen 68.75% 2 Brp. R.de Koning-v.Berlo 60.63% 3 Echtp. Wijchers 55.00% 4 Brp. v.d.Linden-Manders 52.50% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag v贸贸r 11.00 uur.

Tennisclub Boekel

1e KNLTB Open Jeugdtoernooi 2013 Tennisclub Boekel Van zaterdag 9 t/m zondag 17 maart, wordt er door Tennisclub Boekel een Open Jeugdtoernooi georganiseerd. Het toernooi heeft een recreatief karakter, wat betekent, dat deelnemers van ieder niveau van harte welkom zijn. Voor tennisclub Boekel is dit een uitgelezen gelegenheid om jeugdleden de kans te geven mee te doen aan een echt KNLTB toernooi. Begin april staat de voorjaarcompetitie weer voor de deur. Door het spelen van dit toernooi kunnen de kinderen warm draaien voor deze competitie en nog wat ervaring opdoen in hun spel. Het toernooi staat open voor alle jeugdspelers t/m 17 jaar. Er kan worden gespeeld in de onderdelen; meisjes enkel, jongens enkel, meisjes dubbel, jongens dubbel en gemend dubbel. De deelnemers worden ingedeeld naar leeftijd, in de categorie毛n t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m 17 jaar. Uiteraard staat het ook vrij om in een hogere leeftijd categorie in te schrijven. Inschrijven voor 3 onderdelen is mogelijk. De uiterste inschrijfdatum is 20 februari. Inschrijven kan via: www.toernooi.nl. In de week dat het Open Jeugdtoernooi gespeeld wordt, zijn er geen trainingen voor zowel junioren als senioren! De verwachting is dan ook dat tenminste alle jeugdleden van TC Boekel, die de trainingen volgen, zich in-schrijven voor dit toernooi. Uiteraard ho-pen we op veel meer deelnemers, van onze eigen vereniging en ook van andere verenigingen. Voor meer informatie raadpleeg onze website: www.tcboekel.nl


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A A.v.Duijnhoven - J.v.Zon J.v.d.Wetering - H.v.d.Zanden A.v.Duijnhoven - H.v.d.Mortel R.Willems - G.Zomers J.v.d.Wetering - J.v.Zon J.Tielemans - M.v.Doren (b) Th.v.Alphen - H.v.d.Zanden J.v.Boerdonk - P.Verstraten J.Mezenberg - H.v.Es S.Donkers - M.Timmers P.v.Hoof - G.v.Exel Libre B J.v.d.Aa - J.v.Osch Fr.v.Boxtel - J.Donkers H.v.d.Berg - P.v.Doren A.v.Asseldonk - J.v.Dijk M.v.d.Elzen - Ph.v.Zuijlen L.v.Haandel - L.Verbakel M.v.Haandel - A.v.d.Velden M.v.Schijndel - P.Koonings H.Peters - A.v.Moorsel H.v.Duren - J.v.Asseldonk Libre C T.v.d.Ven - P.Rijbroek A.v.Sleeuwen - Cl.Aldenhuijsen J.Manders - L.v.Sleeuwen W.Kroos - W.v.d.Berg Cl.Aldenhuijsen - H.Schepers A.v.d.Burgt - W.v.Hees Fr.v.d.Bosch - W.Kroos H.v.Lankveld - J.v.Berlo L.v.Sleeuwen - P.Rijbroek M.de.Rijck - J.v.Sleeuwen J.Manders - T.Arens W.v.Hees - Fr.v.d.Bosch Th.Snijders - P.Raijmakers Th.v.d.Burgt - J.v.Duren L.v.Rooy - A.v.Sleeuwen A.Verstegen - J.v.Lankveld Bandstoten A J.v.Dooren (k) - M.v.Doren (s) G.v.Exel - Jac.Coolen C.Coolen - G.Zomers A.v.Moorsel - P.Verstraten

41-51 45-38 37-22 83-132 20-48 36-21 64-58 39-65 27-25 52-29 44-84

43-34 35-17 23-20 15-22 39-14 18-24 17-9 28-39 20-24 29-23 20-15 28-8 10-30 20-19 4-27 8-22 16-4 10-23 16-4 17-18 20-17 12-14 9-22 14-12 19-22 25-17

8-26 47-15 10-38 21-30

Berichten

11-17 C.Sanders - M.v.Schijndel S.Donkers - M.v.Doren (s) 35-25 Fr.v.Boxtel - H.v.d.Heuvel 41-21 H.v.Houtum - G.Zomers 18-26 22-18 J.v.d.Wetering - J.Kusters P.v.Hoof - A.v.Asseldonk 18-15 21-15 P.Koonings - H.v.d.Zanden A.v.Duijnhoven - M.v.Doren (b) 26-14 M.v.Haandel - C.Coolen 18-22 G.Zomers - H.v.d.Heuvel 39-17 35-26 S.Donkers - H.v.Duren Bandstoten B J.v.Duren - Ph.v.Zuijlen 1-15 A.v.d.Burgt - Cl.Aldenhuijsen 6-4 W.v.Hees - T.v.d.Ven 14-8 J.v.Osch - P.Rijbroek 29-7 H.v.Lankveld - J.v.Sleeuwen 7-13 C.v.Sleeuwen - J.v.Lankveld 23-21 J.Manders - A.v.Sleeuwen 11-8 P.Raymakers - L.v.Rooy 6-10 H.Peters - J.v.Asseldonk 26-18 Wilt u ook graag biljarten bij de biljartclub VOP neem dan contact op met Ruud Willems (06-10041079) of Albert van Duijnhoven (06-81047490). Als u dit doet voor 1 juli dan kunt u het komende winterseizoen nog meedoen met de interne en externe competities.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Programma zaterdag: Heren 1 - Vlug en Lenig 20.45 u Heren 3 - Achilles ‘95 2 20.00 u ESZV Oktopus 1 - Dames 1 19.00 u Programma zondag: Swift C1 - Jongens C1 09.30 u Heren 2 - Bedo 2 15.45 u Eerste steenlegging Buitensportaccomodatie Vrijdag zal de officiële eerste steenlegging plaatsvinden van de nieuwe buitenaccomodatie van de Stichting buitensport Boekel. Dat zal plaatsvinden om 15.00 uur op de Sportvelden aan de Waterval. 6 jeugdleden van Habo ’95 en VC Unitas

die de kleurwedstrijd hebben gewonnen, zullen deze handeling gaan verrichten. Wij willen jullie graag uitnodigen om deze eerste steenlegging bij te wonen. Na dit officiële deel is er nog gelegenheid voor het bezichtigen van de bouw en het nuttigen van een drankje.

Zaalvoetbalvereniging WAC Uitslagen 4 februari: Café La Compagnie - Café Gij & Ik 7-2 Donkers/v.Lankveld - v.Haandel Metaal 3-1 Dakdekkers. Jacobs - De Schutboom 1-5 Fit 4 You - Café ‘t Menneke 3-6 OOvB - AVB Asbestverwijdering 3-7 G&K Schilderwerken - Autocentrum 4-0 Midicentrum Stender - Garage v.Haandel 6-1 V&T Metaal - TK ‘t Stuupke 4-4 Elreka Hekwerken - Betech BV 2-2 v.Rijbroek Sp&M - Biemans Komkom. 2-6 v.d.Aa Klusbedrijf - Slecoma 14-1 Snackpoint LC - Quick-Hedge 5-2 Programma 18 februari: Zaal A: Café ‘t Menneke - v. Haandel Metaal 18.30 u AVB Asbestverwijdering - Café Gij & Ik 19.15 u OOvB - G & K Schilderwerken 20.00 u Fit 4 You - Café LC 20.45 u Elreka Hekwerken - V&T Metaal 21.30 u Betech BV - Torpedo TUB 22.15 u Zaal B: Biemans Komkommers - TK ‘t Stuupke 18.30 u Slecoma - Garage v. Haandel 19.15 u v.d.Aa Klusbedrijf - Snackpoint LC 20.00 u v.Rijbroek Sp&M - Midicentrum Stender 20.45 u Dakdekkers. Jacobs - Donkers/v.Lankveld 21.30 u De Schutboom - Tielemans Groente 22.15 u

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie

Ber gstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Sport KORFBALVERENIGING

JES Uitslag 6 februari TOG 4 - JES 4 6-20 Programma 17 februari JES 2 - DDW 2 14.15 u, De Burcht, Boekel Programma 23 februari JES A1 - Be Quick A2 12.50 u De Burcht, Boekel Altior B1 - JES B1 13.30 u De Zaert, Heeswijk-Dinther United C1 - JES C1 17.00 u Brugeind, Meerlo JES D1 - Prinses Irene D1 11.45 u De Burcht, Boekel Celeritas (S) E2 - JES E1 10.00 u Dioscuren, Schijndel Emos E2 - JES E2 13.30 u De Eeght, Schayk Blauw Wit (Ha) F1 - JES F1 10.00 u De Bron, Handel Programma 24 februari JES 3 - Emos 3 15.15 u De Burcht, Boekel JES 1 - Rosolo 1 18.05 u De Burcht, Boekel JES 2 - Rosolo 3 16.40 u De Burcht, Boekel Programma 27 februari Flash 3 - JES 4 19.00 u Pius X, Liempde Ledenwervingsspeldag Hallo meisjes en ouders, wie heeft er zin om deel te nemen aan onze Ledenwervingsspeldag op zaterdag 16 maart 2013 van 10.30 uur tot 14.30 uur op het sportcomplex van J.E.S. Het wordt een dag met spelletjes op het korfbalveld en er worden ook wedstrijdjes gespeeld, om het korfbalspel te ontdekken. Lijkt het je wat? Geef je dan v贸贸r vrijdag 1 maart op door onderstaand strookje in te leveren bij Susan Emonds, De Koekoeksbloem 2, Venhorst of via de mail susan_emonds@hotmail.nl. Meisjes t/m groep 4 mogen zich opgeven. Ben je al lid? Doe gezellig mee maar ver-

Berichten

geet je niet op te geven! Jullie worden om 10.15 uur verwacht op het sportcomplex van J.E.S. (vergeet je lunchpakketje niet!). Als er ouders bereid zijn om mee te helpen geef je dan ook op via het strookje of via de mail. Zij worden dan ook om 10.15 uur verwacht op het korfbalveld. Voor extra informatie kun je een kijkje nemen op onze korfbalsite: www.korfbalclub-jes.nl Tot ziens op het korfbalveld!!!!!!!!!!!!! Ledenwervingsgroep J.E.S.

BOEKEL & VENHORST

Libre A: J.Heesen - G.v.d.Linden T.v.d.Ven - M.v.Doren A.v.d.Laar - P.Verstraten K.v.Grinsven - G.Verwegen T.v.d.Ven - H.v.d.Ven T.v.Alphen - R.Koolen Libre B: G.v.Reybroek - J.Biemans C.v.Casteren - T.Hoevenaars J.Biemans - M.v.d.Heijden M.v.d.Elzen - C.v.d.Laar Libre C: A.v.Bergen - J.v.Kilsdonk A.Kerkhof - J.Manders B.Donkers - P.Raaymakers J.Sleegers - A.v.Dijk T.v.d.Ven - J.v.Berkel Driebanden: C.v.d.Laar - J.v.Kilsdonk J.Emonds - A.v.d.Laar J.Sleegers - W.v.d.Ven J.Heesen - H.v.d.Ven B.Donkers - J.Biemans G.v.d.Linden - K.v.Grinsven K.v.Grinsven - J.v.Kilsdonk J.Emonds - J.Sleegers Bandstoten A: M.v.d.Elzen - J.Biemans R Koolen - M.v.Doren

74-56 39-30 43-89 36-30 28-108 120-61

33-23 26-35 41-28 72-16

19-23 25-15 16-7 20-11 4-45

2-2 9-19 3-9 7-10 6-9 12-8 9-3 13-6

20-20 26-20

============OPGAVESTROOK LEDENWERVINGSSPELDAG============

Naam:................................................................................................................................... Leeftijd: ...............................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouder(s): .............................................................................................................................. wil(len) wel / niet mee helpen.

J.Emonds - P.Verstraten G.Verwegen - K.v.Grinsven Bandstoten B: J.v.Kilsdonk - G.v.Reybroek A.v.Bergen - J.Sleegers B.Donkers - C.v.d.Laar J.Manders - A.v.d.Laar

29-64 25-22

16-23 8-7 16-16 5-45

Uitslag 7 februari 2013. A-lijn 1. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 60,83% 2. Dames Putter-Willems 56,67% 3. Dames Ceelen-v.Dinteren 53,75% 4. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 53,33% 5. Mw.Biemans-Hr.Muselaers 52,08% 6. Dames Verbakel-Vijge 50,00% B-lijn 1. Mw.v.d.Rijt-Hr.Vogels 66,67% 2. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 62,50% 3. Dames Delisse-Janssen 59,38% 4. Hr. en Mw.Verhoeven 56,60% 5. Mw. de Koning-Hr.Manders 54,86% 6. Hr. en Mw.v.Schadewijk 52,08% 7. Heren v.d.Heijden-Reuvekamp 50,42% C-lijn 1. Dames Peters-de Winter 60,83% 2. Hr. en Mw.v.d.Burgt 55,42% 3. Dames v.d.Elzen-Leenen 54,17% 4/5. Mw.Nieuwenhuis-Hr.Derks 51,67% 4/5. Heren v.Boxmeer-Reijnen 51,67% 6. Dames v.Delst-de Graaf 50,83% 7. Hr. en Mw.v.Boxtel 50,42% De totale uitslag kunt U vinden op: www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, 0492-321893.

Ponyclub St. Jozef Op zondag 3 februari was er in Boxtel een springwedstrijd. Daaraan deed Nikki Dekkers met haar A-pony Marion mee en eveneens haar D-pony Ti毛sto. In de cat-A, klasse-L sprong Nikki met Marion. In de eerste ronde helaas een weigering, geen barrage. Met Ti毛sto ging het voorspoediger. Ze behaalden de 5e plaats (geen 2e ronde) van de 44 deelnemers in de cat. D, klasse-B.


Berlingo 1.8 Multispace Xsara 1.9 Diesel Xsara Picasso 1.8 16V Airco C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Brava 1.2 16V 5 drs Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Fiat Ford Renault Renault Renault Renault Suzuki

2001 2002 1997 2002 2005 2005 1998

1998 1998 2003 2006 2009 1996 1996

2010 1999 2006 2008 2008 2008 2000 2002 2002 2003 2004 2007 2007 2001 2004 2006 1996

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) PARTNER 1.8 Combispace 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207HB 1.4 16V COOL EN BLUE AIRCO 207 HB 1.4 5 DRS AIRCO 207 HB 1.4 16V VTI XS 3DRS AIRCO 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 HB 1.6 16V 5 DRS AIRCO 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 307 HB 1.6 16V 5 DRS AIRCO/NAV 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco Partner 1.9 Diesel

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

2001 2006 2007 2002

2010 2004 2010 2008 2006 2002 2010 2010 2010 2009 2006 2005 2009 2008 2006 2005 2003 2008 2008 2005 2005 1998 2009 2012 2006 2003 2002 2002 2009 2006 2002 2004 2006 2001 1999 2008 2001 2002 2010 2005

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

138240 222305 21437 115622

MITSUBISCHI PAJERO PENIN 5DEURS HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 SUZUKI JIMNY METAL TOP JLX 4X4 TOYOTA RAV 4 1.8 16V

KM KM KM KM

37852 KM 87530 KM 22018 KM 66210 KM 105975 KM 187238 KM 20120 KM 38637 KM 68321 KM 38840 KM 93484 KM 62311 KM 27521 KM 62041 KM 47113 KM 75210 KM 155862 KM 59182 KM 120320 KM 98652 KM 86281 KM 214016 KM 40889 KM 10844 KM 44763 KM 139937 KM 142500 KM 175541 KM 97148 KM 151250 KM 211194 KM 99975 KM 120792 KM 210037 KM 183063 KM 38568 KM 152774KM 154046 KM 17260 KM 79239 KM

B O V A G

OPEL AGILA 1.0 SELECTION OPEL AGILA 1.2I FLEXX COOL OPEL CORSA 1.4I SPORT OPEL CORSA 1.2I 5 DRS BUSINESS EDD. OPEL CORSA 1.2i16V SILVERLINE OPEL CORSA 1.7 DIESEL COMFORT OPEL ASTRA-J 1.6I SPORT NAVIGATIE OPEL ASTRA-J 1.6I EDITION OPEL ASTRA 1.6I TEMPTATION OPEL ASTRA 1.8I GTC TEMPTATION LEDER OPEL ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP OPEL ASTRA 1.4 I NJOY LM-VELGEN OPEL MERIVA 16I TEMPTATION AUTOMAAT OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION OPEL MERIVA 1.6I NJOY OPEL MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO OPEL MERIVA 1.6I COSMO OPEL VECTRA 1.8I STATIONCAR EXECUTIVE OPEL VECTRA 1.8I GTS ELEGANCE AUTOMAAT OPEL VECTRA 1.8I GTS COMFORT OPEL VECTRA 1.8 16V. STATIONCAR OPEL VECTRA 1.6XEL SEDAN OPEL INSIGNIA 1.8I SPORTS TOURER OPEL ZAFIRA-B 1.8I 111 EDITION OPEL ZAFIRA-B 2.2I BUSINESS EDD. OPEL ZAFIRA 1.8I ELEGANCE AUTOMAAT OPEL ZAFIRA-A 2.0 OPC LEDER OPEL ZAFIRA-A 2.0 DTI ELEGANCE OPEL VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE OPEL VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE OPEL VIVARO 1.9DIESEL DUBB.CABINE BMW 316SEDAN BLACKLINE AUTOMAAT CITROEN XSARA 1.6I 16V BREAK CIROEN XARA PICASSO 1.8I 16V DAEWOO NUBIRA 2.0 AIRCO STATIONCAR FIAT PANDA 1.1 ACTIVE FORD TRANSIT DIESEL 125PK L2X H2X PEUGEOT PARTNER 1.9D MET SCHUIFDEUR R PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI AIRCI-R.SCHUIFDEUR RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS

SAMENWERKENDE

2011

2006 2005 2010 2006 2006 2007 2005 2008

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

bedrijfsauto's Fiat Scudo 19D, th, schuifdeur, 147dkm 1999 Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg, 2004 VW LT 35 2.8TDI, lang-laag, imp, th, 97dkm 2003

Opel Corsa 1.0 12V essentia, airco, audio Opel Corsa 1.0 12V rhytm, audio, lmv Opel Corsa 1.2i 16V 11edition airco, 5drs Opel Astra H 1.6i16V business, 5drs, airco, etc Opel Astra H station 17 CDTI business, airco Opel Meriva 1.6i 16V business, airco, th, cc Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Ford Ka 1.3i Cool & sound, airco Toyota Aygo comfort airco, 5drs, weinig km's, fabrieksgarantie

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

G.VERWEGEN APK personen- en bedrijfsautoʼs, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 CJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOCENTRUMBOEKEL.NL

BENT U AL KLAAR VOOR DE WINTER? - winterbanden en velgen inclusief opslag - wintercheck inclusief ruitensproeier antivries € 9,95 excl. BTW

Ford S-Max 2.0i 16V panoramadak....................................................2006 Ford Focus 1.8 TDCi WAGON ...........................................................2003 Ford Ka 1.3i ........................................................................................2010 Ford Fiesta 1.3i 5-deurs......................................................................2003 Renault Scenic 2.0 stuurbekrachtiging ...............................................1998 Merceds Benz 220E ...........................................................................1993

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten â‚Ź 7.95 voor een 3-

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e gangenmenu op woensdagavond â‚Ź 9.25 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------Man, 64 jaar, met de VUT, biedt zich aan voor allerlei werkzaamheden zoals tuinieren, privĂŠ-chauffeur, klussen, koerier, etc. Voor een of twee halve dagen in de week. Info: tel. 06-13806437. --------------------------------------------------

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677 Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WWPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX PPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF JOEVTUS JF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS TFD UPS 0PL WPPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF O VVSTTFSWJDF

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Gespecialiseerd in: crossmotoren Enduro - (kinder)quad en mini cross. Reparatie - revisie - onderhoud.

Ruime voorraad onderdelen, accessoires, kleding en bescherming. Dealer van Monster energy kleding. Speelgoedmotoren, petten, mutsen etc.

www.laurensemotors.nl Bovenstehuis 17, 5427 RL Boekel info@laurensemotors.nl 0492-322004

WWW.LAURENSEMOTORS.NL


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. GAZONMAAIERS MOTORZEISEN KETTINGZAGEN Winterbeurten met 10% KORTING op onderdelen en arbeidsloon. Alle merken. Bel voor gratis ophalen.

A l l e r h a n d e Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. -------------------------------------------------TE HUUR woonhuis, 2-onder-1 kap, in wijk Dooleggen te Boekel. Info 0651261171. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------

ANGO PRIJSKAARTEN 6 februari RIKKEN 1. Jan Sleegers 2. Andre v.Bergen 3. Bert v.d.Biggelaar JOKEREN 1. Marietje v.d.Elzen 2. Toos Sleegers 3. Jo Bijvelds

49 pnt. 14 pnt. 2 pnt.

123 pnt. 66 pnt. 49 pnt.

Willy v.d.Valk

Burgt 13, tel. 325900.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een feestelijke kaart bij uit een van de kollekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e SCHUIFWANDSYSTEMEN op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------GEVRAAGD medewerker/ster voor cafetaria-eethuis. Vanaf 16 jaar, in overleg voor de weekeinden. Horeca-interesse heeft voorkeur. Info: 0413-274222, eethuisdebuurman@home.nl

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl

Fruitbedrijf v.d.Bosch

Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Mutshoek 3 - tel. 321402

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel V oo r a fsp raa k: t el. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel.

TE HUUR woonhuis

A l l e r h a n d e VRIJWILLIGE WEIDEVOGELBESCHERMING

Prijsuitreiking ‘Weidevogels’ Op zondag 20 januari 2013 heeft de vereniging ‘Vrijwillige Weidevogelbescherming Boekel-Venhorst’ in samenwerking met Stichting D’n Eik een open dag gehouden in ENC Perekker. Vanwege het 15-jarig bestaan van de Weidevogelvereniging werd een kleur- en tekenwedstrijd gehouden. Tijdens de open dag hebben kinderen tekeningen gemaakt en kleurplaten ingekleurd. Ook hebben verschillende kinderen voor en na de open dag hun ‘tekenwerk’ ingeleverd op de scholen of de bibliotheken. Uit alle ingezonden tekeningen en kleur-

platen heeft een commissie van de weidevogelvereniging uiteindelijk de prijswinnaars kunnen kiezen. De prijsuitreiking zou op zondag 17 februari plaatsvinden, maar is vanwege de carnavalsvakantie verzet naar zondag 17 maart om 13.30 uur. De kinderen die een prijs hebben gewonnen, krijgen dit ruim voor 17 maart te horen. Deze kinderen, maar ook alle andere kinderen die fanatiek bezig zijn geweest met kleuren en tekenen zijn op deze dag welkom in het ENC Perekker. Alle tekeningen en kleurplaten worden dan opgehangen, zodat alle bezoekers deze kunnen bewonderen. Vrijwillige Weidevogelbescherming Boekel-Venhorst

2-onder-1 kap, in wijk Dooleggen te Boekel. Info 06-51261171.

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen ₏ 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen ₏ 5,00 5 t/m 12 jr knippen ₏ 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van vermoeidheid, slaapproblemen? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, rugklachten, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden.

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45,

Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Even niet zo lekker in je vel? Coachingpraktijk de Vlinder helpt je weer op weg. www.coachingdevlinder.com, tel. 0652461845, Venhorst. -------------------------------------------------

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN

Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

✓ Elektrotechnische installaties ✓ Verbouwingen Zeelandsedijk 18 Levering en montage ✓ Renovatie 5427 EJ Boekel✓✓ Service en onderhoud 5424 ✓ Utiliteit TL Elsendorp Br. Hogardstraat 30✓ Nieuwbouw ✓ Aanpassingen na 0492 368222 0653774800 Tel. / Faxinspecties/keuringen 0492 368222 Zowel particulieren, bedrijven als agrarisch. M 06 53774800

veranda, carport & terrasoverkapping

Rechtestraat 38 • 5409 AJ Odiliapeel T: 06 20355624 • E: info@vanderpol-elektro.nl

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Gespecialiseerd in: crossmotoren Enduro - (kinder)quad en mini cross. Reparatie - revisie - onderhoud.

Ruime voorraad onderdelen, accessoires, kleding en bescherming. Dealer van Monster energy kleding. Speelgoedmotoren, petten, mutsen etc.

www.laurensemotors.nl Bovenstehuis 17, 5427 RL Boekel info@laurensemotors.nl 0492-322004

WWW.LAURENSEMOTORS.NL


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail

A l l e r h a n d e naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------

Evenementenkalender 17, 20, 22 & 24 februari: Toneelclub Boekel 3 t/m 9 maart: Boekelse Driebandenkampioenschap 22-24 maart Open Doek uitvoering 20 en 21 april: Venhorst Creatief

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

BOUWVERGUNNING NODIG? www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

K U N S T S T O F K O Z I J NE N Bouwservice Derks & Van Dooren

Peter Derks & Bert van Dooren

Scherpe prijs en op maat gemaakt. Vraag gerust om een offerte

VAN DEN ELZEN

Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst, 06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

STUKADOORSBEDRIJF

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, verlopen, glasruiten, glaskoord en afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf enz. enz. Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Rombout

bestratingen

info@romboutbestratingen.nl Spechtlaan 25 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Tevens schoorsteenvegen. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

VENHORST fax 0492-352257

Open: do. 10.00-18.00 u Bezoekadres: vr. 10.00-18.00 u De Vlonder 110 za. 09.00-16.00 u 5427 DE Boekel en op afspraak tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

VAN DOOREN

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden