27e jaargang nr 16; 17 oktober 2012

Page 1

27e Jaargang nr. 16 - 17 oktober 2012

Prijswinnaars ballonwedstrijden Het is al weer een tijdje geleden, Boekel en Venhorst kermis. Toch werd deze vorige week woensdag pas helemaal afgesloten. Want op deze dag werd op het gemeentehuis de uitslag van de traditionele ballonwedstrijd bekend gemaakt. Twaalf jongens en meisjes, in de leeftijd variĂŤrend van 2 tot en met 12 jaar werden samen met hun familie welkom geheten door wethouder Henri Willems van onze gemeente en de heer en mevrouw Regter namens de kermisexploitanten. De ballonnen van de betreffende kermiszaterdag in Boekel en maandag in Venhorst waren allemaal terechtgekomen in Duitsland. De ballon die de langste afstand had afgelegd was die van Tjez v.Lankveld, de jongste prijswinnaar. Vol trots werden de prijzen na afloop uitgepakt en getoond aan het aanwezige gezelschap.

De prijswinnaars van de Boekelse ballonwedstrijd zijn: 1 Tjez v.Lankveld, 2 jaar; 2 Juul Frijters, 10 jaar; 3 Tim v.d.Aa, 5 jaar; 4 Silke v.Moorsel, 6 jaar; 5 Joris v.Lieshout 10 jaar; 6 Maikel v.Hees, 12 jaar. De Venhorstse ballonwedstrijd kende de volgende winnaars: 1 Joep Gerrits, 11 jaar; 2 Gwen v.Lieshout, 4 jaar; 3 Janneke Manders, 10 jaar; 4 Lieke Galiart, 11 jaar; 5 Sam Frijters, 9 jaar; 6 Daymen Biemans, 5 jaar.

Boekel krijgt een nieuwe kans Door het (unanieme) besluit van de commissie mobiliteit van provinciale staten in

Noord-Brabant om een gedegen check uit te voeren of er nog wel voldoende reden is om een randweg bij Boekel aan te leggen, krijgt Boekel een nieuwe kans. Eerlijke en objectieve metingen van de verkeerssamenstelling in Boekel zullen moeten uitwijzen waar en in welke mate er knelpunten zijn die om een oplossing vragen. En vervolgens kan worden gekeken welke de goedkoopste, snelste en meest effectieve route er is om tot die oplossingen te komen: de lange dure route van een randweg, of de snelle goedkope route van een of twee insteekwegen. Wij hopen dat er een eerlijke en objectieve meting zal worden uitgevoerd, en dat bij inschakeling van derden volstrekte onafhankelijkheid van eerdere rapportages in acht wordt genomen. Voorlopig mogen we vaststellen dat Boekel een nieuwe kans krijgt. Wij danken al degenen die tot dit resultaat hebben bijgedragen. Werkgroep Boekel heeft deze randweg niet nodig

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

v e r z e k e r i n g e n

Inleveren copy en advertenties: De Vlonder 10, Boekel - St. Josephplein 15, Venhorst. Copy inleveren tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140, fax 0492 324245 email: boekel-venhorst@planet.nl

Alle verzekeringen en financiĂŤle diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Burg. de Kuijperlaan 7, Veghel, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 322110 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; dienstapotheek Veghel-Uden, Burg.de Kuijperlaan 7, Veghel tel. 0413-381848 (dienstapotheek open: za. zo. feestdagen 00.00-24.00 uur, overige dagen 17.00-8.00 uur) Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 10, 5340 BE Oss, tel.: 0413-381818 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel Pantein: Uden, Industrielaan 1, ma t/m vrij 8.30-17.30, zat 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL:: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, bezoekwerk Boekel mw. E.Faas, tel. 322476; voorzitter dhr. P. Biemans, tel. 323246. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: H.Löbel tel. 322257; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; F.Wijdeven tel. 321369; P.Kessels tel. 324386; J.v.Dalen tel. 321226; W.v.Zutven tel. 323207; M.v.d. Wiel tel. 351560; T. de Mol tel. 351481. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTAGENTSCHAP: tel. nummer 0900-0990: openingstijden ma. t/m vrij: 09.00-17.30 u; za. 09.00-16.30 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE KERK ST. AGATHA BOEKEL

Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 - Joep Trienekens tel: 0492-322439 Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Spreekuur pastorie Boekel: donderdag van 09.00 uur tot 10.00 uur

Zaterdag 20 oktober: 17.30 u Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Mietje v.Lankveld-Cornelissen; Jeanne Sanders-Timmers (vwg. verjaardag Pa); Martina v.Zutven-Cisse en echtgenoot Jan v.Zutven; overleden ouders Antoon Selten en Truus Selten-Donkers; Martien en Anna Renders-v.Berlo; Piet v.Dijk (vwg. sterfdag); ouders Mezenberg-v.Berlo en kinderen; Ida Renders-Schweren (vwg. verjaardag); Stien v.Lieshout-v.d.Burgt. Zondag 21 oktober: 29e zondag door het jaar: MISSIEZONDAG. 10.30 u: mmv. mannenkoor ;St. Agatha’; Jan Gijsbers (mnd. ged.); eerwaarde zuster Cunegundis v.Sleeuwen (vwg. verjaardag) en overleden familie; Lisa Peters (mnd. ged.); Antoon Tielemans, Mien Tielemans-Wassenberg en dochter Petra; Ellie v.Sleeuwen-Brands; Johanna v.Lankvelt en Martinus v.d. Burgt, Ans de dochter en Piet de schoonzoon. Maandag 22 oktober: 19.00 u Henk, Kees en Hans v.Boerdonk; Dina v.d.Elzen-v.d.Broek, Driek v.d.Elzen en kleinkind Danique; Piet en Harrie Graat. Woensdag 24 oktober: 19.00 u Jan en Mien Bongers en zonen Wim en Eric; Jan v.d.Ven (vwg. verjaardag) en Toos v.Leuken-Coolen (vwg. verjaardag) en overige familieleden; Willem Kanters, Fien Kantersv.Berlo, Marie Pretti, Nellie v.Reijbroek-Kanters, Petra v.AsseldonkKanters. OVERLEDEN: Boekel: Hannie Cillekens-Peters Odiliapeel: Maria v.Duijnhoven-v.Doorn

WIE WIL ER ACOLIET WORDEN? Onze groep ouderen-acolieten is op zoek naar nieuwe leden. Deze acolieten dienen, bij toerbeurt, de H.Mis bij uitvaarten, huwelijken en jubilea. Deze groep is nodig aan versterking toe. Voelt u zich “geroepen”? Geeft u zich dan op bij Hein Trienekens tel: 06-27329708. Ook dames zijn van harte welkom.

COLLECTE WERELDMISSIEDAG. De collecte van Missiezondag is voor Missio. Missio is het grote solidariteitsfonds van de katholieke Kerk. Rijkere parochies steunen armere parochies overal ter wereld. Zodat ook zij hun pastorale werk kunnen doen: vorming van priesters en catechisten, opvang van kinderen, onderwijs, Bijbelgroepen. De katholieke Kerk in Senegal heeft onze financiële steun nodig. Het is een minderheidskerk, die echter volop aanwezig is in de samenleving. Helaas ontbreken de middelen. U kunt daarbij helpen. Met de collecte steunt u het goede werk dat pastores, religieuzen, catechisten en de vele vrijwilligers doen. En zorgt u ervoor dat ze het ook kunnen blijven doen. Zo geeft u voor een goede toekomst. Graag uw bijdrage in de bussen achter in de kerk. DEUTSCHE MESSE door Muziekverening St. Marcellis en gemend koor St. Cecilia. Onlangs is Muziekvereniging St. Marcel-

lis uit Odiliapeel weer begonnen -zoals in 2007- aan de repetities met gemengd koor St. Cecilia Volkel/Odiliapeel om de bijzondere muziek en zang van de Deutsche Messe nogmaals te laten horen in de verschillende kerken. Op de volgende data en plaatsent zal dit gaan plaatsvinden: Vrijdag 26 oktober, 19.00 uur, kerk H. Kruisvinding Odiliapeel Zaterdag 27 oktober, 19.00 uur, kerk H. Antonius Abt Volkel Zondag 28 oktober, 10.30 uur, kerk St. Petrus Uden Iedereen is van harte welkom bij een van deze vieringen!

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Donderdag 18 oktober: 19.00 u Ties v.Lankvelt. Zaterdag 20 oktober, 19.00 u + Zondag 21 oktober, 10.00 u: Marietje Donkers-v.Bakel; jgt. Nellie Oomen-Rombouts en Jacques Oomen en overleden familie; Toon Hendriks.

AANBIEDINGEN donderdag 18 t/m woensdag 24 oktober:

€ 9.

00

Victoriavlaai MET APPELS EN SLAGROOM

Vruchtenvlaaitjes Zonnebol Roomboter croissants Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

4 voor

€ 5.

voor

€ 1.

per stuk

€ 0.

50 00 80

€ 11.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


ACOLYTHEN & LECTOREN: Zaterdag 20 oktober: 19.00 u Tim en Niels Hoogeveen Mw.Royakkers-Mw.v.Zon Zondag 21 oktober: 10.00 u Opacolythen!? Mw.Willems-Hr.v.d.Wiel Donderdag 25 oktober: 19.00 u Martinese

GEDOOPT: Guus Corina Mieke Verhofstad. Proficiat! ‘n Jongen of ‘n meisje!?

AFSCHEID: Mw. Jans Teunissen wordt vandaag 80 jaar. Proficiat! Jammer dat ze nu (welverdiend) ook met pensioen gaat wat betreft het vele vrijwilligerwerk. Misschien zijn ze te vinden in het stadspark, nu het gras niet meer elke dag gemaaid hoeft te worden??

Zondag 4 november Nia Domo

Grote vrije markt Organisatie : Heemkundekring St. Achten. ± 80 kramen te huur voor € 11,00. Er

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 10 oktober 2012

Lynn

Dochter van Ivo v.d.Putten en Manon v.Oss

zijn nog enkele kramen vrij. Hebt u nog iets te verkopen, bel dan snel voor info en/of inschrijving: tel.: 0492323730 of 06-23094179 (graag na 12.00 uur bellen). Per E-mail: a.rutten14@chello.nl Vanaf 9.30 uur zijn bezoekers van harte welkom voor de altijd gezellige markt in Nia Domo waar iedereen wel wat leuks zal kunnen vinden en dat kan goed van pas komen met de feestdagen in het vooruit zicht. De toegang bedraagt € 1,50, kinderen tot 12 jaar gratis. De markt sluit om 15.30 uur.

MS Collecteweek 19-24 november Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zicht in voor mensen met Multiple Sclerose, beter bekend als MS. MS is ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door nog onverklaarbare redenen valt je eigen lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan bij de an-

der. Heel vaak zie je niks aan mensen met MS. Die lijken gewoon te fungeren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. Het Nationaal MS Fonds richt zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek, patiënten-begeleiding en voorlichting. Het onderzoek richt zich op het heden en nabije morgen en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu nog niet mogelijk daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in op een beter leven met MS vandaag. Collectanten zijn hard nodig! Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welk straat wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in! Meer informatie: Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons werk? Bel 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27

Wollegras 10, Boekel

Geboren op 12 oktober 2012

Lieke

Dochter van Martijn der Kinderen en Marion v.d.Wijdeven De Bosberg 40, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Waterhof Uitvaartverzorging Waterhof René van Hoof Uitvaartverzorging René van Hoof

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) Sfeervolle aula - Rouwkamers Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) 24-uurs uitvaartsuite Sfeervolle aula - Rouwkamers

(0492) 36 7624-uurs 09 uitvaartsuite 06-55 14 04 83 (0492) 36 76 09 06-55 14 04 83


Wij hebben er zin in !!

Jij ook ?

Voor onze slagerij zijn wij op zoek naar een gemotiveerde

MEDEWERKER(STER) voor ± 20 uur per week. Ben jij onderscheidend, creatief en hou je ook nog eens van aanpakken, dan zijn wij op zoek naar jou! Ervaring gewenst. Voor sollicitaties of meer informatie vraag naar Nancy of Gerry van Exel.

AMBACHTELIJKE SPECIALITEITEN uit eigen slagerij ROOKWORST, BALKENBREI, BAKBLOEDWORST, KAANTJES, ZULT, STAMPPOTTEN, ruim assortiment SOEPEN Donderdag 18, vrijdag 19 + zaterdag 20 oktober:

Kip-kaas ananas schnitsels Hachee-pakket (500 GRAM VLEES, KRUIDEN + UIEN) Italiaanse bollen (VERPAKT IN BLADERDEEG) SPECIAL VAN DE WEEK

Mexicaans gehaktbrood per stuk

Sole mio

€ 325

malse biefstuk met zontomaat, omwikkeld met hartig ontbijtspek

100 gram

€ 500 voor € 595 VLEESWARENTRIO per stuk voor € 225 4 stuks voor

100 gr. grillworst 100 gr. slagersachterham 100 gr. champignonworst samen voor

€ 395

€ 235

Maandag 22 en dinsdag 23 oktober:

Kalfsgehaktballen Shoarmapakket (500 GRAM VLEES, KRUIDEN + SAUS) Braadworst hoh

€ 500 samen voor € 595 500 gram voor € 325 4 stuks voor

Woensdag 24 oktober

Kalfsgehaktballen Shoarmapakket (500 GRAM VLEES, KRUIDEN + SAUS) Gehakt hoh

€ 500 samen voor € 595 500 gram voor € 295 4 stuks voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 19 oktober GFT-afval/Groenbak vrijdag 26 oktober Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Bezoekers die een afspraak hebben gemaakt kunnen buiten de openings-tijden om aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Openingstijden Loket Wonen, Zorg en Welzijn: Maandag t/m vrijdag van: 09.00-12.30 uur en woensdag van 13.30-19.00 uur. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

VANAF 1 JANUARI 2013 WERKEN WIJ OP AFSPRAAK De gemeente Boekel is volop bezig met de verbetering van de dienstverlening. De klant staat daarbij centraal. Om u zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te helpen op het tijdstip dat het u het beste uitkomt, voert de gemeente het “werken op afspraak” in. U kunt dan vooraf een afspraak maken en wordt meteen geholpen. U heeft dus geen wachttijd meer.

Voordelen Door uitsluitend op afspraak te gaan werken, is vooraf duidelijk voor welk product u naar het gemeentehuis komt. Hierdoor: • hoeft u niet lang te wachten • is er voldoende tijd voor u • heeft de medewerker zich vooraf kunnen verdiepen in uw klantvraag en kunt u beter geholpen worden

Hoe werkt het? U kunt zelf een afspraak inplannen voor onderstaande producten via de website van de gemeente Boekel of u kunt hiervoor bellen naar 0492-326800.

Welke producten? Voor deze producten kunt u uitsluitend terecht wanneer u een afspraak heeft. Een aantal van onderstaande producten kunt u ook in de webshop op www.boekel.nl regelen. • • • • • • • • • •

Aanvragen reisdocumenten zoals paspoort en identiteitskaarten Uittreksels Aanvragen rijbewijs Verklaring omtrent gedrag Legalisatie handtekening Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita Verhuizing / emigratie Aanvragen gehandicapten parkeerkaart Indienen balieomgevingsvergunning Leerlingenvervoer

Het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u tijdens reguliere openingstijden doen (ma t/m vrij van 09.00 - 12.30 uur en wo 13.30 - 19.00 uur). Mocht u uw reisdocument of rijbewijs ’s middags willen ophalen, dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Voor zaken die niet in bovenstaande lijst zijn genoemd (bijvoorbeeld aangifte van een geboorte of overlijden) kunt u terecht nadat u telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Vanaf 1 januari 2013 werken wij op afspraak Info: WWW.BOEKEL.NL

DOE MEE MET DE KLEDINGINZAMELACTIE IN BOEKEL EN STEUN CORDAID MENSEN IN NOOD! Op dinsdag 23 oktober 2012 vindt de eerste huis-aan-huis kledinginzamelactie plaats in Boekel. U kunt vanaf 08.00 uur uw


Gemeenteberichten oude kleding, schoeisel en huishoudtextiel in een gesloten plastic tas aan de straat zetten. Let op: er mogen GEEN speelgoed, knuffels, verontreinigde kleding, kussens, dekbedden en tuinstoelkussens in de plastic tas zitten.

Vanaf 1 juli 2012 is de gemeente Boekel gestart met een pilotproject voor textielinzameling. Dit project wordt uitgevoerd door IBN Facilitair in samenwerking met Sam’s Kledingactie. Met de opbrengst uit het ingezamelde textiel worden de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood gesteund.

Door kleding een tweede leven te geven en hierbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken, geeft de gemeente Boekel blijk van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het doel van de pilot is om jaarlijks meer kleding per inwoner in te zamelen, door meer textiel uit restafval te halen en door in te zamelen middels textielcontainers en huis-aan-huis inzameling. Kijk voor meer informatie op www.samskledingactie.nl. Politie vraagt uw hulp bij de aanpak van woninginbraken SAMEN MOETEN WE DE INBREKERS STOPPEN! Politieregio’s Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost - Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de deur en alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt dat een inbreker uw emotioneel waardevolle spullen heeft meegenomen. En misschien nog wel het ergste... er heeft een onbekend iemand door uw huis gelopen en aan uw spullen gezeten. U voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis en slaapt slecht.

Een inbreker vertelt: “Ik sta er regelmatig van te kijken hoe makkelijk mensen het mij maken. Het enige wat ik moet doen, is goed opletten. Een goede woning heb ik zo gevonden. Op het moment dat het net donker is, zie ik in één oogopslag waar niemand thuis is. Nonchalant loop ik dan naar de achterkant en ik sta zo in de achtertuin. Daar zit meestal het goedkope hang- en sluitwerk. Klimmen, raam open wrikken en binnen ben ik. Binnen een paar minuten sta ik weer buiten en ben ik weg. Niemand heeft me gezien of heeft de politie gebeld.” Gemiddeld kost het een inbreker maar drie minuten om uw huis binnen te komen, waardevolle spullen mee te nemen en het hazenpad te kiezen.

Donkere dagen De dagen worden weer korter en de nachten langer. Een goed moment om, als het donker wordt, eens kritisch naar uw woning te kijken aan de buitenzijde. Probeer eens met een inbrekersoog te kijken. Een inbreker ‘klust’ het liefst als niemand hem ziet. Dus in het donker, verscholen achter een struik. Kijkt u eens naar uw ramen en deuren in combinatie met de planten in uw tuin. Die ene struik is wel erg hard gegroeid, als er iemand bij de voordeur bezig is, staat hij dan in het donker en uit het zicht van de weg? Of is dat bij een raam het geval?

Verlichting Zeker net zo belangrijk is de verlichting rondom uw huis. Zit uw voordeur onder een carport, dan is dat bij voorbaat al aantrekkelijk voor een inbreker. Niet te zien vanaf de weg en hij kan zich

snel verschuilen achter de auto, die onder die carport staat. Dat geldt ook voor ramen aan de zijkant van een huis of aan de achterzijde. Ideale werkplekken voor een inbreker, omdat hij uit het zicht staat en vaak in het donker. Een hele simpele manier om de kans op inbraak op die plekken te verminderen, is het realiseren van goede verlichting. Dat kan een lamp zijn die constant brandt of een lamp met een bewegingssensor. Van belang is dat de verlichting er voor zorgt dat een eventuele inbreker niet zomaar zijn gang kan gaan en sneller ontdekt kan worden.

Oproep aan inwoners Wilt u dat wij inbrekers pakken? Zorg er dan voor dat we hen op heterdaad kunnen betrappen. Vertrouwt u een situatie niet? Bel ons dan direct, ook als u twijfelt. Meld verdachte personen, vreemde auto’s of situaties direct bij de politie via 112. Daarnaast kunt u preventieve maatregelen nemen, zoals het zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten, als u weggaat. Voor tips en informatie over het offensief in de strijd tegen woninginbrekers, kunt u terecht op de speciale website www.samentegeninbrekers.nl. Of volg ons op Twitter: www.twitter.com/Tegeninbrekers. Ook op www.politiekeurmerkveiligwonen.nl vindt u preventietips.

Aangifte doen Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat u altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden. Uiteraard kunt u voor uw aangifte terecht op het politiebureau. Kijk voor aangiftemogelijkheden op www.politie.nl. Melden! Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Daar kunnen wij úw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de haak is... of lijkt? Meld dit direct bij de politie. Melding doen van inbraak of verdachte situatie? Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 achteraf.

INTENSIEVE CONTROLES OP VERLICHTING IN HEEL DE REGIO NOORDOOST-BRABANT ‘Ik wil je zien’

Onder het motto ‘Ik wil je zien’ zal de politie in de regio Noordoost-Brabant de komende maanden intensief controleren op het juiste gebruik van fietsverlichting. De actie start op maandag 22 oktober en loopt tot en met 13 januari 2013. De actie richt zich vooral op scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Tijdens de hele handhavingperiode zal door de politie meteen verbaliserend worden opgetreden. De Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voeren tijdens de actieperiode zo veel mogelijk preventieve fietsverlichtingscontroles uit, bij voorkeur op scholen. Alle basis- en voortgezet onderwijsscholen in de regio ontvangen een lesbrief over


Gemeenteberichten fietsverlichting en een set campagnematerialen. Bovendien worden alle leerlingen uitgenodigd mee te doen met de grote prijsvraag ‘Ik wil je zien’. Zij maken een slogan en tekening waarmee ze anderen duidelijk maken waarom verlichting en zichtbaarheid in het donker zo belangrijk is. Prijzen variëren van een speelgoedcheque en een gastoptreden van het Brabant Veilig Voorlichtingsteam op school (voor de basisscholen) tot een glow in the dark fiets voor het voortgezet onderwijs.

Door middel van berichten in de media en lessen op scholen wordt de verlichtingsactie aangekondigd en wordt het belang van goede fietsverlichtingsactie nog eens onderstreept.

Iedereen die door politie of Veilig Verkeer Nederland wordt gecontroleerd kan een antwoordkaart krijgen. Door die in te zenden maakt men kans op één van de 10 glow in the dark fietsen die door de gemeenten in de regio Noordoost voor de actie beschikbaar zijn gesteld.

De actie is een gezamenlijk initiatief van alle 10 gemeenten die in de regio Noordoost-Brabant samenwerken, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, de politie en de provincie Noord-Brabant. Ook in de andere regio’s in Brabant wordt aan de actie aandacht besteed. Volgens de initiatiefnemers is het belangrijkste doel van

de actie dat we met zijn allen begrijpen dat als het schemerig genoeg is, het aandoen van je fietsverlichting er gewoon bij hoort. Je gebruikt je verlichting niet alleen om zelf beter te zien, maar om beter zichtbaar te zijn voor anderen. En dat is in deze tijd van het jaar, met mist, regen, beslagen autoramen en veel duisternis geen overbodige luxe. Kortom, val op, daar kun je mee thuiskomen! NIEUWE VERKEERSTELLINGEN RANDWEG Op vrijdag 5 oktober is in de provinciale commissie voor mobiliteit en financiën de randweg Boekel aan de orde geweest. Deze commissie heeft geadviseerd om voor Boekel nog niet direct geld be-schikbaar te stellen voor de uitvoering van de randweg. Alvorens daarover definitief te besluiten wil men nieuwe verkeerstellingen uit laten voeren. Die tellingen moeten duidelijkheid geven of het verkeer echt anders gebruik maakt van het Boekelse wegennet dan in 2007 het geval was. Met name zal worden gekeken naar het aantal voertuigen (tellingen) maar ook naar de herkomst en de bestemming van voertuigen (kentekenonderzoek). De provincie heeft aangegeven dat deze verkeerstellingen door de gemeente verder moet worden opgepakt, zoals dat voor de gehele voorbereiding van de randweg is gedaan.

Reden voor deze nieuwe tellingen is de inspraak van de lokale werkgroep randweg die ernstig twijfelt aan het nut van de randweg. De gemeente zal daarom de werkgroep nauw bij dit onderzoek betrekken. Ook de ondernemersvereniging zal bij deze uitwerking worden betrokken. Dit doen we om helderheid te geven over de onderzoeksopzet en om draagvlak te creëren voor de resultaten daarvan. Naar verwachting zal het onderzoek nog dit jaar worden uitgevoerd waarna de metingen zullen worden gebundeld in een rapportage. De rapportage moet de provincie voldoende input geven voor verdere besluitvorming.

Middels de gemeentepagina’s en website houden wij u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG VASTGESTELD Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 oktober 2012, onder intrekking van de Verordening Langdurigheidstoeslag, de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 heeft vastgesteld.

Deze verordening is van 22 oktober tot en met 23 november 2012 op verzoek in te zien bij de balie van de gemeente Boekel. Ook is deze te raadplegen via www.overheid.nl

De verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

VERORDENING PARTICIPATIEFONDS VASTGESTELD Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 oktober 2012, onder intrekking van de Verordening Declaratiefonds 2011, de Verordening Participatiefonds heeft vastgesteld.


Gemeenteberichten Deze verordening is van 22 oktober tot en met 23 november 2012 op verzoek in te zien bij de balie van de gemeente Boekel. Ook is deze te raadplegen via www.overheid.nl

De verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2012.

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 VASTGESTELD Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 oktober 2012, onder intrekking van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand, de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 heeft vastgesteld.

Deze verordening is van 22 oktober tot en met 23 november 2012 op verzoek in te zien bij de balie van de gemeente Boekel. Ook is deze te raadplegen via www.overheid.nl De verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WET MILIEUBEHEER Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

• het verzoek d.d. 23 januari 2006, aangevuld op 14 augustus 2006, 26 oktober 2006 en 14 mei 2012 van Motorcross Club Boekel, voor een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een motorcrossterrein, circuit “Bezuidenhout” (art. 8.1 lid 1 onder a en c, Wet milieubeheer). De inrichting is gelegen aan Putakker 6 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie O, nummer 165 en 296.

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 17 oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 2 oktober zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Verzoek om medewerking aan verbouwingsplannen Zandhoek 2 en 2c/2e Ten behoeve van de plaatsing van twee dakopbouwen en buitendeuren wordt de procedure voor een buitenplanse kleine afwijking gestart.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Boekel, 16 oktober 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

• het verzoek d.d. 22 augustus 2012 van de heer M. van der Aa, voor een vergunning in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. De inrichting is gelegen aan de Molenakker 3 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nummer 733 en 734.

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 17 oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Boekel, 16 oktober 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.


Gemeenteberichten ten. Dit bedrag kan hoger worden omdat het jubileumboek voor € 15,00 per stuk verkocht gaat worden (voor niet-ereburgers € 17,50). De totale opbrengst van de verkoop van het jubileumboek gaat naar de activiteiten van Boekel 700. Dit bedrag wordt geschat op ongeveer € 30.000.

BOEKEL 700; VÓÓR EN DÓÓR BOEKEL 2013 belooft een bijzonder jaar te worden. Boekel bestaat dan 700 jaar. Dit zal u vast niet ontgaan zijn.

Projectgroep Boekel 700 Inmiddels is er een groot aantal enthousiaste vrijwilligers actief binnen allerlei werkgroepen om het jubileum tot een succes te maken. Deze werkgroepen staan onder leiding van de projectgroep waarin Piet Kessels (voorzitter), Wim van Zutven (secretaris) en Toon van Hoof (financiën) zitting hebben. Voor deze opzet is gekozen om het een feest van, voor en door Boekel te laten zijn.

Rol gemeente Wat is de rol van de gemeente in dit geheel? Even een stukje terug in de tijd. Op verzoek van de Heemkundekring is al in 2008 een opdracht verstrekt voor het schrijven van een boek over de historie van de gemeente Boekel. Omdat het college van B&W destijds niet alleen geld wilde reserveren voor het schrijven van het boek (€ 115.000) maar ook voor het vieren van het jubileum, is destijds aan de gemeenteraad gevraagd om een totaalbudget van € 200.000 beschikbaar te stellen voor Boekel 700 (op te bouwen door vier jaar lang een bedrag van € 50.000 te reserveren). Het budget voor Boekel 700 is dus grofweg in tweeën te delen: € 115.000 voor het boek, waarvoor de gemeente Boekel verantwoordelijk is en € 85.000 voor de activiteiten waarvoor de projectgroep verantwoordelijk is.

Dit wil zeggen dat de gemeente € 85.000 beschikbaar heeft gesteld aan de werkgroepen voor de organisatie van de activitei-

Om tot de activiteiten te komen zijn de volgende werkgroepen aan de slag: 1. Boecult 2. Muziek 3. Onderwijs & Educatie 4. Sport & Bewegen 5. Heem & Toneel 6. Eten & drinken 7. Kunst 8. Programmaraad 9. Facilitair 10. PR / Sponsoring

De werkgroepen hebben voor hun activiteiten allemaal een begroting ingediend bij de projectgroep. Hieronder kunt u zien wat de totale begroting is voor de activiteiten van Boekel 700. Het gaat hierbij alleen om de activiteiten en niet om het boek.

Sponsoren nodig! Zoals u hieronder kunt zien heeft de organisatie van Boekel 700 nog € 90.000 nodig. Om sponsoren te werven zijn er vrijwilligers actief in de sponsor/PR werkgroep. Zij zijn hard op zoek naar sponsoren om het jubileum tot een succes te maken. De pakketten kunt u raadplegen op de website van Boekel 700: www.boekel700.nl.

Begroot door de projectgroep voor activiteiten door werkgroepen Boekel 700 Uitgaven Activiteiten Facilitair (licht, geluid, tent) Overig (verzekering enz)

Schuif aan bij MEE Op woensdag 7 november 2012 kunt u weer aanschuiven bij MEE Noordoost Brabant aan de Volkelseweg 2 in Uden. Tijdens deze avond zijn er gelijktijdig drie informatiebijeenkomsten, elk met een ander thema rondom meedoen met een beperking. Deze keer: ‘Wetten en regels als je 18 wordt’, ‘Hoe gaat autisme en vriendschap bij volwassenen samen’ en ‘Daginvulling en werken als je een chronische ziekte hebt’. Meldt u zich aan via www.mee-nob.nl/schuifaanbijMEE (of telefoon 0413 334733). Alle mensen met

€ 90.000 100.000 15.000 ------------€ 205.000

Inkomsten Bijdrage Gemeente Boekel Verkoop jubileumboek Via sponsoring op te brengen

een beperking en hun naasten zijn welkom. Aanschuiven bij MEE kost u niets. Tijdens ‘Schuif aan bij MEE’ zijn er op dezelfde tijd en locatie 3 bijeenkomsten, elk met een ander thema. Bij uw aanmelding kunt u het thema van uw keuze aangeven. De bijeenkomst ‘Wetten en regels als je 18 wordt’ gaat over de wetten en regels waar u bij moet stilstaan als iemand met een beperking 18 jaar wordt. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van beschermingsmaatregelen zoals bewindvoering, mentorschap of curatele, het afsluiten van een zorgverzekering en het betalen van eigen bijdragen aan ontvangen zorg.

€ 85.000 30.000 90.000 ------------€ 205.000

Bij de bijeenkomst ‘Hoe gaat autisme en vriendschap bij volwassenen samen’ wordt ingegaan op waarom het moeilijk is vrienden te maken als je autisme hebt en krijgen de aanwezigen tips die kunnen helpen bij het vrienden maken en vrienden blijven. De bijeenkomst ‘Daginvulling en werken als je een chronische ziekte hebt’ belicht wat er mogelijk is op het gebied van onderwijs, werken, dagbesteding en vrije tijd als je een chronische ziekte hebt. Elke maand komen andere thema’s aan bod. Sommige komen een aantal keren per jaar terug. Andere hebben te maken met de actualiteit. De thema’s hebben allemaal


Jongeren maken kennis met genonderzoek via DNA-lab Op vrijdag 5 oktober waren 35 VWOscholieren van het Commanderijcollege uit Gemert te gast bij Groentekwekerij Tielemans aan de Neerbroek in Boekel. In de bedrijfskantine was een zogenaamd DNA-lab opgebouwd. In dit reizend laboratorium konden de bovenbouwleerlingen allerlei proeven uitvoeren. Meer dan 50.000 bovenbouw Havisten en VWO’ers gingen hen al voor in de kennismaking met de aansprekende onderzoeken die zijn ontwikkeld door vijf Nederlandse Universiteiten en de Genomic Centres. De DNA-labs slaan een brug tussen biologie en scheikunde op school en de nieuwste ontwikkelingen rond genonderzoek. In de labs mogen leerlingen zélf aan de slag en dat is toch echt heel wat boeiender dan een lesje van de biologie- of scheikundedocent. De onderzoeken die worden aangeboden

door de universiteiten zijn totaal verschillend van aard en hebben betrekking op diverse maatschappelijke thema’s (van CSI-achtig onderzoek in het klein tot in aanraking komen met kankercellen). De leerlingen worden in elk geval bewust gemaakt van de mogelijkheden en maatschappelijke consequenties van het moderne genonderzoek. Vanzelfsprekend kunnen de labs de leerlingen ook op een idee brengen een studie te volgen in die richting, of juist niet. De studenten die de practica begeleiden, zijn nauwelijks ouder dan de leerlingen aan wie ze les geven. Zo zien de leerlingen ook dat mensen die kiezen voor deze studie geen nerds zijn, maar vlotte jongeren zoals zijzelf. Dit maakt de lessen extra spannend. In het DNA-lab bij groentekwekerij Tielemans werd onder begeleiding van stu-

denten van de WUR Wageningen een DNA-fingerprint gemaakt van tomaten. De tomaten van Tielemans zijn sappig, rood en zitten barstensvol genen dus voldoende materiaal om DNA te isoleren en te bekijken. Om het genoom van de tomaat in kaart te brengen hadden meer dan 300 wetenschappers 9 jaar nodig. Plantengenomen zijn over het algemeen groter en ingewikkelder dan die van dieren. Dit geldt ook voor de tomaat die met 35000 genen het aantal menselijke genen met zo’n 7000 overtreft. Maar welke genen maken de tomaat bijvoorbeeld zo mooi rood??? En welke genen zijn betrokken bij resistentie tegen vraatinsecten, of bij de snelheid waarmee tomaten rijpen?? Daarvoor moesten ze zich verdiepen in de genenpuzzel. Waarschijnlijk kan de DNA-volgorde van de tomaat ook helpen bij het opsporen van nuttige genen in groenten-neefjes van de tomaat, zoals de aardappel, paprika, aubergine en Spaanse peper. Met het genoom in handen kunnen plantenkwekers slimme kruisingen maken van varianten met handige en lekkere eigenschappen. Het is een kwestie van weten welke genen op welk deel van het genoom zitten en voor welke eigenschap ze coderen. De interesse werd in elk geval ruim voldoende geprikkeld deze dag. De VWOscholieren kunnen zich aanmelden voor een studie aan de WUR of voor een leuke bijbaan bij Groentekwekerij Tielemans om het toekomstige studentenleven te kunnen bekostigen. Voor een impressie van deze dag www.groentekwekerij.nl

BOND

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNAMIEK.NL

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 23 oktober a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


OPROEP

namens SCHIETBAAN SWINKELS! Geachte gast / kleiduivenschutter Helaas moeten wij u melden dat ons bedrijf/schietbaan voor de tweede keer in twee jaar tijd is getroffen door brandstichting. In de nacht van 5 op 6 oktober om 2.00 uur. Deze keer is dit echter duidelijk op camerabeelden vastgelegd! Deze beelden zij nu in handen van de politie/rechercheonderzoek. Wij hopen op uw begrip, dat de komende tijd ons servicepeil misschien niet zo zal zijn als dat wat u van ons gewend bent. Ondanks alles zullen wij ons uiterste best doen om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken! Maar nu vragen wij u om HULP! Wij zijn op zoek naar nog meer aanknopingspunten die dit misdrijf zullen oplossen. Enig idee, iets gehoord, gezien, tips of opmerkingen, meld dit a.u.b. Dit kunt u ook anoniem doen. Wij danken u voor uw begrip en medewerking! Team Schietbaan Swinkels: Eric Swinkels 06-54695147 Marc van der Linden 06-50253775 Ralph van Erp 06-24676769 Bart Rijnen 06-83234617

Politie algemeen 0900-8844 Meld misdaad anoniem 0800-7000 www.meldmisdaadanoniem.nl


BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES

Unieke mijlpaal voor Henk Peters en de Knöllekes We schrijven 1968. Als lid van de fanfare meldt Henk Peters zich aan voor boerenkapel “De Knollentrappers” om tijdens carnavalsevenementen mee te spelen. Nu zijn we 44 jaar én een voor De Knöllekes uniek feit verder: Henk Peters is 44 jaar onafgebroken lid van de carnavalsstichting. Uiteraard kent iedereen Henk als lid van de Donderjagers, want sinds het begin in 1975 blaast hij daar zijn deuntje mee op de tenor saxofoon. En ook na al deze jaren produceert hij nog steeds de mooiste klank van de Donderjagers. Uit handen van de voorzitter ontving hij

Maak een afspraak voor een gehoortest.

een zeer speciaal speldje, uniek in zijn soort. Bekroond met een diamant van 0,044 karaat, symbolisch voor zijn lidmaatschap van 44 jaar! Namens alle Knöllekes en in het bijzonder De Donderjagers: gefeliciteerd!

Geslaagde fancy-fair SINT PETRUS Een stralende zondag op 7 oktober. Mede dankzij het mooie weer was er vanaf 14.00 uur volop gezelligheid voor jong en oud tijdens de 44e fancy-fair in Sint Petrus, met tal van attracties zoals koemelken, kampioenschap sjoelen, spelletjes voor de kleintjes en iedereen gratis op de foto bij

Op de volgende dagen is een gediplomeerd audicien aanwezig: dinsdag 09.00 - 17.30 uur vrijdag: 14.00 - 20.00 uur

“tovergrafie uit Gemert”. Het rad van avontuur met vele levensmiddelenprijzen heeft de gehele middag gedraaid. De extra mooie prijzen bij dit rad leverde veel belangstelling op tot de klok van 19.00 uur. Dankzij het mooie weer waren er veel bezoekers tijdens deze 44e fancy-fair. Om 19.30 uur was de trekking van de huisaan-huis loterij. Deze werd verricht door Adrie Beekmans. De bruto opbrengst samen met de huis-aan-huis loterij komt neer op € 9900,-. Een mooi bedrag voor de ontspanning en activiteiten voor bewoners. Tot slot bedanken wij alle bezoekers van de fancy-fair, medewerkers en sponsoren die ons financieel of met goederen gesteund hebben voor het welslagen van de 44e fancy-fair. We zien u graag terug op onze 45e fancyfair in 2013 op de 1e zondag van oktober. Hierbij de uitslag van huis aan huis loterij: 1 lotnr. 4419 Samsung Tablet van Electra World v.d.Broek - Fam Jacobs-Meijer (vrijwilliger); 2 lotnr. 1328 Cadeaubon Van Rijbroek t.w.v. € 200 - H.v.Haandel; 3 lotnr. 2943 Cadeaubon Keurslager van Exel t.w.v. € 100 - Jelle; 4 lotnr. 1693 Philip Senseo - Liesbeth Thoonen; 5 lotnr. 3051 Akai radio/cd - Diana v.d.Broek (personeel); 6 lotnr. 3830 Wekkerradio Anne v.Stiphout (personeel); 7 lotnr.3064 Waterkoker - Karin v.Lankveld; 8 lotnr. 0585 Elektrische oor thermometer - Mw. Schepers-v.Summeren (vrijwilligster); 9 lotnr. 1630 Braun citruspers - C.v.Lankveld (personeel); 10 lotnr. 0523 Insectenkiller - v.d.Wetering. Onze sponsoren: Electroworld Wim v.d. Broek; Van Rijbroek sport & mode; Slagerij Gerry v.Exel; Apotheek Boekel; Autobedrijf W.v.Lankveld; Jos Renders Catering; Franssen Optiek; Van Boxtel Assurantiën financiering; P&P Agrotechniek bv; Supercoop; Piet Raymakers; Van Boxtel bv; Elvalie schoonheidsalon; Topline kapsalon; Bakkerij Merks; Edwin Melis; Porte de Provence restaurant; Schoonheidssalon Angelien v.d.Biggelaar; PeelrandWonen; Cool Feestje Volkel; IJssalon De Verleiding; Asco Nederland; JHM Janssen; Claassen uitvaartverzorging; Immens installatietechniek; Lips groen Hoveniers bv; Jeanne v.d.Laar fotografie; Fietsland Boekel; Van Tienen koffie-automaten Zeeland; Pedicure Bianca v.Rooij; Read shop.

Evenementenkalender Schansoord 58a , 5469 SH Erp

19 en 26 oktober: Discoskate op het St. Agathaplein 21 oktober Speelgoedbeurs Venhorst


Gilde St. Agatha Boekel Groot Dorps- en Gildefeest in 2013. Gilde Sint Agatha viert feest in 2013 in verband met het 700-jarig bestaan van de gemeente Boekel. Alle inwoners van de gemeente Boekel, de regio en vele gasten uit binnen- en buitenland zijn hierbij van harte welkom. De gemeenschap van Boekel kenmerkt zich door haar gastvrijheid en gilde Sint Agatha heeft broederschap hoog in het vaandel staan, daarom is gekozen voor het thema: “Gastvrijheid, Broederschap en Integratie”. Een grandioos Dorps- en Gildefeest wordt georganiseerd van donderdag 23 mei t/m zondag 26 mei 2013, waar aan jong en oud gedacht is. Binnen dit feest is een Kringgildedag voor Kring Peelland opgenomen. Tevens worden daarbij een aantal gastgilden verwacht uit binnen- en buitenland. Ook begroeten wij onze emigranten en alle grote en kleine oud-Boekelse en oudVenhorstse families en hun familieleden op een grote reünie. Vanwege de vele internationale werknemers, voornamelijk van Poolse nationaliteit in Boekel en omgeving, is het idee ontstaan om een Poolse Dag te organiseren. Deze werknemers dragen immers hun steentje bij aan de economie en vormen daardoor een wezenlijk deel van onze leefgemeenschap. Voor basisschoolleerlingen is er op school een scholenproject dat zal worden afgesloten met een grote jeugdoptocht door Boekel. De festiviteiten vinden plaats in een grote feesttent op het terrein gelegen aan de Bernhardstraat in Boekel.

Het feestprogramma ziet er ongeveer als volgt uit: Donderdag 23 mei: Reünie gemeente Boekel voor alle Boekelnaren en oud-Boekelnaren. Vrijdag 24 mei: Poolse Dag voor buitenlandse werknemers en Boekelnaren. Zaterdag 25 mei: Scholenoptocht door basisschoolleerlingen. Zondag 26 mei: Gildedag kring Peelland met enkele gastgilden. Wilt U meer weten over de verschillende programmaonderdelen, kijk dan op onze website: www.gildefeestenboekel.nl.

TONPRATERSGALA

Kom nooit te laot vur skonne praot Het lach-spektakel komt er aan in Boekel, namelijk op zaterdag avond 27 oktober. Heel veel liefhebbers kijken er al reikhalzend naar uit; het Tonpratersgala in Zaal La Compagnie. Deze tonpraatavond betekent voor de liefhebber van ‘formidabele onzin’ een schitterende avond lang lachen en gieren. Heerlijk ontspannen en gezond lachen om niks tot de buikspieren protesteren. Met een prachtig programma: vijf top tonpraters in de ton die alles uit de kast zullen halen om er een dolle boel van te maken. Maar liefst 5 tonpraters, die hun sporen al verdiend hebben in het Tonpraterswereldje, gezien hun grote erelijst, van de diverse kampioenschappen die zij behaald hebben. Voor de toeschouwers is het niet nodig iets te weten over dorpspolitiek of plaatselijke toestanden. De zwamverhalen zijn

van begin tot eind verzonnen en uit de dikke duim gezogen en ‘gaan over niks’. Dus voor iedereen te volgen!!!!!!!!!!! Vijf top tonpraoters Ton Hendrickx uit Gilze wil jullie allemaal aan het dansen krijgen met zijn nieuwste buut. Niet weg te denken in de Boekelse ton is Jan Schellekens uit Sint Michielsgestel, hij vertelt jullie over zijn bestaan als zwerver. De man die al 30 jaar de meest dolle creaties weet te verzinnen is Cees Coolen uit Tilburg. Zijn erelijst van kampioenschappen die hij heeft behaald zijn bijna niet meer te tellen. Hij gaat in Boekel Kisske spelen. Iemand die ook Boekel niet voorbij laat gaan is Christel v.d.Dungen, ze gaat jullie meenemen met het bezorgen van post. Alex Wintermans uit Hank heeft al veel zalen op zijn kop gehad met zijn creatie Paus Klompidoris den Eerste. Deze toptonpraters staan garant voor een avond lang schuddebuiken. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15uur . Kaartverkoop De kaartverkoop voor dit druk bezochte evenement vindt plaats in Rest.-CafePartycentrum La Compagnie, Kerkstraat 52 in Boekel. Ook telefonisch zijn kaarten te bestellen: tel. 0492-321273 of Peter 0651608288, email peter@la-compagnie.nl. De toegangsprijs bedraagt € 7,50.

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Ontspanningsmiddag, zondag 21 oktober 2012, De Bron - Handel Na een succesvolle middag vorig jaar, wordt ook dit jaar een ontspanningsmiddag voor mensen met een lichamelijke beperking georganiseerd. De middag is voor partner/begeleiding (max. 1 pers.) gratis. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jan Biemans, tel 0492-321588 of tijdens de openingsuren bij de ANGO tel 0492-323887. Graag vóór 9 oktober 2012. ANGO Boekel-Venhorst

Evenementenkalender 19 en 26 oktober: Discoskate op het St. Agathaplein 21 oktober Speelgoedbeurs Venhorst 28 oktober: Rommelmarkt manege Boekel


Doe mee met de kledinginzamelactie in Boekel en steun Cordaid Mensen in Nood! Op dinsdag 23 oktober 2012 vindt de eerste huis-aan-huis kledinginzamelactie plaats in Boekel. U kunt vanaf 08.00 uur uw oude kleding, schoeisel en huishoudtextiel in een gesloten plastic tas aan de straat zetten. Let op: er mogen GEEN speelgoed, knuffels, verontreinigde kleding, kussens, dekbedden en tuinstoelkussens in de plastic tas zitten. Vanaf 1 juli jl. is de gemeente Boekel gestart met een pilotproject voor textielinzameling. Dit project wordt uitgevoerd door IBN Facilitair i.s.m. Sam’s Kledingactie. Met de opbrengst uit het ingezamelde textiel worden de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood gesteund. Door kleding een tweede leven te geven en hierbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken, geeft de ge-

meente Boekel blijk van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het doel van de pilot is om jaarlijks meer kleding per inwoner in te zamelen, door meer textiel uit restafval te halen en door in te zamelen middels textielcontainers en huisaan-huis inzameling. Kijk voor meer informatie op www.samskledingactie.nl.

Goederen- & dienstenveiling Raad mee naar de opbrengst van de veiling en win! Op 27 oktober is de 4e goederen- en dienstenveiling van Harmonie EMM en CS de Knöllekes. Vele schitterende kavels zijn beschikbaar gesteld door ondernemend

Boekel en particulieren. Tijdens deze avond is er ook een prijsvraag. Want u kunt mee raden naar de totaalopbrengst van de veiling op deze avond. Dus het bedrag wat alle kavels in totaal hebben opgebracht. Aan het einde van de avond wordt het bedrag bepaald, wanneer alle kavels zijn geveild. De prijs voor deze prijsvraag is een waardebon van € 100,- voor een heerlijk diner bij Porte de Provence. Deze waardebon is geschonken door Porte de Provence. Wilt u meedoen aan deze prijsvraag? Dat kan! U hoeft enkel maar het onderstaande antwoordstrookje volledig in te vullen en op zaterdag 27 oktober vóór 20.00 uur in de daarvoor bestemde bus in te leveren. Direct na sluiting van de veiling wordt het opgehaalde bedrag bekend gemaakt. De persoon die het dichtst bij de opbrengst zit is de winnaar.

========Deelnameformulier prijsvraag Goederen en dienstenveiling 2012======== Naam:................................................................................................................................... Adres:................................................................................................................................... Het opgehaalde bedrag is volgens mij: € ..........................................................................

Inleveren voor 20.00 uur op zaterdag 27-10-2012 bij Nia Domo. U dient tijdens de bekendmaking aanwezig te zijn. Anders vervalt uw prijs en gaat deze over naar de volgende deelnemer die het dichtst bij het bedrag zit.

John van Gerwen Interieurs is een kleinschalig interieurbedrijf aan de Volkelseweg in Boekel. Wij vervaardigen maatwerk in onze eigen werkplaats.

Wij zijn op zoek naar een:

ALLROUND MEDEWERKER MEUBELSPUITER

(full-time)

FUNCTIE OMSCHRIJVING: 2-3 dagen in de week spuitwerkzaamheden. Resterende werkzaamheden zullen bestaan uit montage, bezorgen, plaatsen enz.

FUNCTIE-EISEN: • Ervaring is geen pré • Verantwoordelijkheidsgevoel • Gemotiveerd WIJ BIEDEN: • Een uitdagende baan • Een prettige werksfeer • Een goede salariëring

Bent U geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan contact op via mail info@johnvangerwen.nl of tel: 0413273749. Of loop gewoon eens binnen. Wilhelminastraat 3, Boekel, tel. 0492-321727

John van Gerwen Interieurs Volkelseweg 38, 5427 RB Boekel


Nieuws voor Ouderen KOFFIE MET THEMA IN VENHORST OVER STORM IN OOST-BRABANT Zoals op elke laatste vrijdag van de maand is er ook op vrijdag 26 oktober van 10.00 tot 11.00 uur in de Mennehof in Venhorst een koffie-met-themaochtend. Deze keer komt Piet v.Gerwen vertellen over de verschrikkelijke storm die op 10 augustus 1925 over Oost-Brabant raasde. Komend vanuit de richting Uden ontwikkelde de storm zich tot een cycloon die in ’t Oventje en Langenboom verschrikkelijke vernielingen aanrichtte. De wervelwind trok daarna op, maar de storm raasde verder en in het Gelderse Borculo kwam de cycloon weer aan de grond met rampzalige gevolgen. Piet van Gerwen heeft gereconstrueerd wat er die dag in ’t Oventje en Langenboom gebeurd is. Hij vertelt daar heel boeiend over en illustreert zijn verhaal met veel beelden van de enorme verwoesting. De koffie-met-themaochtend in De Mennehof is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerde 55+-ers uit Venhorst.

De wervelstorm die in 1925 over Noodoost Brabant raasde, richtte grote vernielingen aan het gehucht ’t Oventje. (foto: BHIC Den Bosch)

SENIORENFILM IN DE PUL Op vrijdag 26 oktober om 10.00 uur ’s ochtends draait De Pul in Uden de Israëlische film Footnote. Uriel en zijn vader Eliezer zijn beiden hoogleraar in de Talmoed aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Terwijl Uriel al meerdere malen erkenning voor zijn werk heeft gekregen, heeft Eliezer gedurende zijn loopbaan nog niet meer weten te bereiken dan een vermelding in een voetnoot. Maar wanneer Eliezer tot zijn verrassing te horen krijgt dat hij de prestigieuze nationale prijs van Israel zal ontvangen, zijn de rollen opeens omgedraaid. Uriel kan zijn jaloezie nauwelijks onderdrukken en komt in een gewetenstrijd terecht. Volgens een recen-

sie in het Parool krijgt de bezoeker van Footnote, die maar liefst 11 Israëlische filmprijzen won, 3 films voor de prijs van één: satire, familiedrama en tragikomedie.

ROLSTOELPOOL IN VENHORST Door een sympathiek besluit van het college van B&W van de gemeente Boekel beschikt de rolstoelpool Venhorst nu over 2 rolstoelen, 1 uit de Wmo-pot en 1 van de Zonnebloem. Deze rolstoelen staan in de Mennehof, St. Josephplein 20. De rolstoelen zijn bedoeld voor incidenteel gebruik. Dus als u eens een weekje niet mag lopen of bezoek krijgt van iemand die minder goed ter been is kunt u een beroep doen op deze pool. Reserveren kan bij de voorzitter van de Mennehof, Jo v.Grinsven tel. (0492) 352151, mobiel: 06 57125128. Bij het afhalen kan u gevraagd worden naar uw identiteitsbewijs.

EHBO VOOR OUDEREN IN ONDERONSJE Het maandelijkse Onderonsje in Boszicht in Boekel staat op woensdag 21 november in het teken van een interessant onderwerp. Riky Fabri komt daar dan van 14.00 tot 15.00 uur met de bezoekers praten over EHBO voor ouderen. Als mensen ouder worden neemt hun stabiliteit af. De kans op valpartijen neemt toe en die kunnen heel nare gevolgen hebben. Bovendien krijgen veel mensen op latere leeftijd te maken met allerlei kwalen en ziektes. Voor hun naasten is het nuttig om te weten wat ze moeten doen als er iets gebeurt. Het Onderonsje is gratis toegankelijk.

WAT IS DEMENTIE EN HOE STEL JE DIT VAST? Op dinsdag 20 november wordt vanaf 19.30 uur in het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel uitleg gegeven over de ziekte dementie en hoe de diagnose wordt gesteld op een geheugenpoli. Bij dementie denken we vaak aan de ziekte van Alzheimer. Eigenlijk is er sprake van verschillende ziektebeelden onder de verzamelnaam dementie. De ziekte van Alzheimer is het meest voorkomende ziektebeeld. Mevrouw Dijkshoorn, klinisch geriater bij de GGZ Uden/Veghel zal de bezoekers van het Alzheimercafé informeren over de ziektebeelden die we dementie noemen en hoe we de symptomen kunnen herkennen. Zij zal ook ingaan op het verschil met normale vergeetachtigheid. Veel mensen blijven lang rondlopen met zorgen omtrent hun geheugen. Wat te doen als er sprake is van een der-

gelijk niet pluis-gevoel? Hoe ver staat het met onderzoek naar behandelmogelijkheden van dementie? Is dementie te behandelen? Dit zijn vragen die in het eerste deel van de avond beantwoord worden. Daarna vertelt Alex Maas, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Uden/Veghel over de werkwijze van de geheugenpoli. Hoe verloopt het onderzoek en hoe stelt men daar vast of er sprake is van dementie? Voor de bezoekers van het Alzheimercafé is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Het belooft een interessante avond te worden. Niet alleen voor mensen met dementie en hun naasten, maar ook voor professionals die in hun werk met dementie te maken hebben. Het Alzheimercafé is elke derde dinsdag van de maand gratis toegankelijk voor iedereen die iets met dementie heeft.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Ouderenadviseur: elke maandagmiddag, 12.30-16.30 uur, Sint Petrus. Op afspraak (0492) 328 328. Boekelse boodschappenbus: elke donderdagmiddag. Aanmelden: elke werkdag bij St. Petrus, (0492) 328 328. Koffie met thema: 26 oktober, 10.00 uur, Mennehof, koffie-met-themaochtend, thema: cycloon in Zeeland. Seniorenfilm: 26 oktober, 10.00 uur, de Pul, Uden, Footnote (Israël, 2011). Alzheimercafé: 20 november, 19.30 uur, Blauwe Kei Veghel, thema: wat is dementie en hoe stel je het vast? Onderonsje: 21 november, 14.00 uur, Boszicht, Boekel, thema: EHBO voor ouderen. COLOFON

Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. F.Wijdeven (ouderenadviseur) (0492) 321369; Dhr. H.v.Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430; Dhr. J.v. Grinsven (0492) 352151; Dhr. P.v. Antwerpen (0492) 321569 Vivaan Ouderenwerk (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan Ouderenwerk, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


berichten

Samen tegen inbrekers De aanpak van woninginbraken is al vele jaren een van de speerpunten van de regiopolitie Brabant Noord. Maar omdat de politie het niet alleen kan, proberen we de burgers te informeren en B Ezoveel R Imogelijk CH TEN bewust te maken van hun eigen, zeer belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van woninginbraken. Enkele jaren geleden zijn we gestart met het houden van wijkcontroles, waarbij al het in- en uitgaande verkeer van die wijk wordt gecontroleerd. Al snel gingen gemeentelijke preventiemedewerkers en burgervrijwilligers ons daarbij helpen. Met name die actieve wijkbewoners spelen een grote rol bij het wijzen van hun buurtgenoten op die eigen verantwoordelijkheid. De politie in Veghel/Erp/Boekel hield dinsdagavond een controle in verschillende wijken. Samen met 18 politiemensen surveilleerden 5 burgervrijwilligers en 4 medewerkers van de gemeente op de Van Speijkstraat (Veghel), Erpsweg (Veghel), Jonkerveld (Erp), Pinksterbloem (Boekel), Wollegras (Boekel). Er werden in totaal een groot aantal voertuigen gecontroleerd en evenveel bestuurders aangesproken. De reacties waren grotendeels positief. De meeste passanten werden door deze actie toch weer even wakker geschud. Veel bewoners vonden het een goede actie. Inbraken in deze wijk In de maand oktober werden in deze plaatsen woninginbraken gepleegd. In 2012 tot en met oktober zijn er al 149 woninginbraken gepleegd. In het hele jaar 2011 waren dat er 190 in deze plaatsen. Oproep aan inwoners De politie doet ook een oproep aan alle inwoners om mee te helpen bij het voorkomen van woninginbraken. Bewoners worden opgeroepen verdachte personen, vreemde auto’s of situaties die zij niet vertrouwen direct te melden bij de politie via 112. Daarnaast kunnen burgers preventieve maatregelen nemen zoals het zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten als zij weggaan. Voor tips en informatie over het offensief in de strijd tegen woninginbrekers kunt u terecht op de speciale website www.samentegeninbrekers.nl of volg ons op Twitter: www.twitter.com/Tegeninbrekers.

DIEFSTAL van een aanhangwagen met compressor. Tussen 5-10-2012 te 23.00 uur en 6-102012 te 01.00 uur heeft er op de Kerkpad te Venhorst een diefstal plaatsgevonden van een aanhangwagen met vaste compressor. De aanhangwagen was voorzien van een metalen bak, kleur oranje. De zijkanten van de metalen bak waren voorzien van de tekst: “Venneman Elsendorp”. Als iemand iets heeft gezien neem dan contact op met de politie: 0900-8844 of Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

Boekel 700 muziek evenementen. In verband met het 700-jarig bestaan van Boekel is er het hele jaar 2013 feest en daarvoor is er ook een muziekcommissie samengesteld. Deze bestaat uit 4 personen en onder het motto “geen feest zonder muziek” heeft deze commissie een zestal evenementen te organiseren. De muziekcommissie is daarvoor op zoek naar; solisten (zowel vocale als instrumentale), bands en/of groepen en DJ’s. Het spreekt voor zich dat de muzikanten Boekelnaren of oud-Boekelnaren zijn. Als jij jezelf aangesproken voelt voor een of meerdere evenementen die wij organiseren meld je dan aan. Wij gaan er dan voor zorgen dat er een mooi plekje voor jou of je groep beschikbaar is. Bij deze evenementen kunnen we natuurlijk ook vrijwilligers gebruiken, dus wil je tijdens een of meerdere evenementen helpen meld je daarvoor ook aan. Het gaat om de volgende evenementen. 1 juni - Boekel 700 Taptoe 24 augustus - Boekel 700 Local Heroes, Boecult XL 30 augustus - DANCE, Boecult XL 26 oktober - Boekel 700 LIVE 14 of 21 december - Rock arround the clock Tijdens Boecult XL wordt de Boekelse top 700 allertijden bekend gemaakt en op 1 september tijdens Bourgondisch Boekel de top 10. Hiervoor hebben wij de hulp van elke Boekelnaar nodig en gaan we t.z.t. uw medewerking vragen door middel van een persoonlijke top 5. Verder zijn er ook nog diverse activiteiten die worden georganiseerd door een eigen commissie. Houdt hiervoor de media en de website www.boekel700.nl in de gaten. Wil jij muzikaal ook deel uitmaken van dit geweldige feestjaar rond Boekel 700 jaar, meld je dan nu aan op boekel700@tub-

productions.nl. DOEN!!! Boekel in oude kranten In de heemkamer wordt al het nieuws over Boekel uitgeknipt en bewaard. Heel oude berichten zijn op volgorde van datum in boekvorm uitgegeven, die een duidelijke indruk geven hoe een leefgemeenschap van vroeger leefde. De berichten dateren vanaf 1794. Het is leuk om te lezen hoe iets zich in Boekel afspeelde, het Nederlandse taalgebruik en wat toen belangrijk was. Omdat Boekel volgend jaar 700 jaar bestaat wordt elke week een historisch nieuwtje geplaatst. Kijk ook op website www. Boekel700.nl. Twee keer per week zijn twee historische gebeurtenissen uit de kranten op de website te lezen. Uit: Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant 17 juli 1863. In de naburige gemeenten Uden en Boekel heeft gisteren een formeel oproer plaats gehad. De landbouwers waren elkander sedert lang vijandig. Over eene weinig beduidene oorzaak ontstond nu gisteren eene hevige woordenwisseling tusschen eenige boeren; velen mengden zich ongeroepen in dien strijd, tot dat partijen tot aanzienlijke menigten waren aangegroeid en er met gebruik van pieken, gaftels, zeisen enzovoorts, eene feitelijke ontmoeting plaats vond. Van weerszijden moeten vele verwondingen hebben plaats gehad. Door het bijeentrekken van al de omliggende brigades marechaussees en door het doen van eenige arrestatiën moet er de rust oogenschijnlijk zijn wedergekeerd. Henny Bos, PR Commissie Boekel700

Mennehof zingt! Op vrijdag 19 oktober wordt er weer volop gezongen in de Mennehof. Onder leiding van Ida v.Duijnhoven en Jan Vogelzang passeert een repertoire van klassieke toppers tot melodieuze meezingers de revue, liedjes die we allemaal kennen. Iedereen is welkom en er is een gratis kopje koffie beschikbaar. Na Venhorst Klinkt is het dan de Mennehof Klinkt. Vanaf 10.00 uur bent U van harte uitgenodigd onder het motto: Kun je nog zingen, zing dan mee!

Evenementenkalender 19 en 26 oktober: Discoskate op het St. Agathaplein 21 oktober: Speelgoedbeurs Venhorst 28 oktober: Rommelmarkt manege BoekelGeurverordening gemeente Boekel In de vergadering van 4 oktober jl. stelde de gemeenteraad de Ontwerp Geurgebiedsvisie en de Ontwerp Geurverordening vast. Een belangrijk instrument dat in de toekomst voor een beter woon- en leefklimaat kan gaan zorgen. De ontwerpen liggen nu ter inzage op het gemeentehuis. In de aanloop naar de opstelling van deze nieuwe verordening heeft het college een klankbordgroep ingesteld om haar te adviseren bij het ontwerp. Onderstaande personen hebben als burger deelgenomen aan de klankbordgroep. Wij hebben in de klankbordgroep gepleit voor een aanscherping van de geurnormen in de gehele gemeente Boekel. Wat is nu de geschiedenis. In 2007 is de Wet geur en veehouderij van kracht geworden. Die regelt wat de geurbelasting van een agrarische ondernemer op een geurgevoelig object, overwegend zijn dat woningen, mag zijn. De gemeente Boekel heeft er toen voor gekozen om de standaard wettelijke normen te hanteren: 3 Ou/m3 in de kern en 14 Ou/m3 in het buitengebied. In praktijk was dit toch te weinig verfijnd en verder stelde de gemeente vast dat er ontwikkelingen waren, die de zogenaamde afwaartse beweging weer teniet zouden kunnen doen. Er is vervolgens een aanhoudingsbesluit genomen. Even mocht er in de gemeente Boekel niets: geen uitbreidingen. Dat aanhoudingsbesluit is later versoepeld. Het projectteam dat het college adviseerde heeft eerste voorstellen gedaan: een nieuwe visie en nieuwe normen. Boekel werd opgedeeld in deelgebieden: vanuit de kern naar de buiten toe zou de geurbelasting meer mogen toenemen: 3 Ou/m3 in de kern, 7 Ou/m3 in de kernrandzone, 7 Ou/m3 in het woonwerklandschap, 10 Ou/m3 in het buitengebied en 14 Ou/m3 in de LOG gebieden (Venhorst Noord en Venhorst Zuid). De burgerleden konden zich grotendeels vinden in deze visie en normstelling. Behalve voor de LOG-gebieden. Wij vinden dat daar ook een aanvaardbaar leef- en woonklimaat moet kunnen zijn. Dat krijg je niet met een geurbelasting van 14 Ou/m3 van een afzonderlijk bedrijf op een woning. Daarbij komt dat de nertsenhouderij bij deze beoordeling niet wordt meegehouden, maar wel invloed heeft op het totale leefklimaat. En rondom Venhorst liggen in een halve cirkel een aantal nertsenbedrijven. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is bij een geurbelasting van 14

Ou/m3 sprake van een ‘slecht’ woon- en leefklimaat. Dat vinden wij voor geen enkele bewoner van de gemeente Boekel aanvaardbaar, ook niet in de LOG-gebieden. In de klankbordgroep liepen de opvattingen sterk uiteen: de veehouderijsector wil de bestaande normen handhaven, de burgerleden willen juist een aanscherping van de normen, zoals boven omschreven. Helaas leidden 4 avonden praten, overigens over en weer met respect voor elkaar, niet tot een gezamenlijk standpunt. Het college heeft haar conclusie getrokken en haar eigen visie aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft bij amendement alsnog de geurnorm in de landbouwontwikkelingsgebieden op 10 Ou/m3 gesteld. De burgerleden van de klankbordgroep, die namens het merendeel van de inwoners van de gemeente Boekel denken te spreken, kunnen zich vinden in het genomen besluit. De huidige technische ontwikkelingen

ma-ken het mogelijk dat ook bij de aangescherpte geurnormen de agrarische ondernemers nog voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Maar dan een ontwikkeling die beter in balans is met zijn omgeving. Het besluit ligt van af 10 oktober tot en met 21 november op het gemeentehuis ter inzage. U kunt het ook op de website van de gemeente Boekel inzien. Zie www.boekel.nl/inwoner en vervolgens onder Duurzaamheid & Milieu/Geurbeleid. De inwoners van de gemeente Boekel kunnen hun zienswijze geven op de Ontwerp Gebiedsvisie en Ontwerp Geurverordening en deze zienswijze tot 21 november bij de gemeente in te dienen. Hebt u vragen of opmerkingen in onze richting dan horen wij dat ook graag. Leden van de klankbordgroep namens de burgers, Jan Manders, Hans v.d.Wijst; Piet v.d.Broek.

Discoskaten op vrijdag 19 en 26 oktober Hallo kinderen van Boekel, Venhorst en omstreken. Vrijdagavond 19 en 26 oktober is gepland voor een avondje discopret. Vanaf 19.00 uur ligt het plein onder de spotlights, wordt de muziek ingeplugd en begint het feestje op wielen. Kom je ook voor een gezellig en sportief avondje, samen met je klasgenootjes, vrienden, neefjes en nichtjes. Je nieuwe vrienden en vriendinnen van de brugklas zijn ook welkom op ons St. Agathaplein in Boekel, maar vergeet dan niet je skates mee te nemen. Zorg dat je er bij bent op vrijdagavond 19 en 26 oktober; van 19.00 tot 21.00 uur. Mocht één van de avonden uitvallen omdat het regent, dan wordt het discoskaten verschoven naar de volgende vrijdag 2 november. Kijk hiervoor bij slecht weer op 19 of 26 oktober op onze website. NB: Wij willen de ouders erop attenderen dat het discoskaten plaats vindt óp het St. Agathaplein. Er wordt geen toezicht gehouden op parkeerplaatsen, pleintjes of wegen in de buurt van het plein. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom op het plein, maar graag wel op skates, of bijvoorbeeld waveboard, of step. Info: www.skeelergroep.nl of Gerard Krol 06-20430257 Tot ziens! Schaats- & Skategroep BoekelVersnelling transitie Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2013 nemen 20 gemeenten* die samenwerken in de regio Noordoost Brabant een deel van de jeugdzorg over van de provincie. De gemeenten en de provincie hebben hierover afspraken gemaakt in een bestuursovereenkomst. De betrokken partijen ondertekenen de overeenkomst op 1 november a.s. De overeenkomst gaat over de “enkelvoudig ambulante jeugdzorg”. Dat is jeugdzorg die in gezinnen, in de thuissituatie van ouders en kinderen wordt geboden. Dus als er geen opname in een instelling of in een pleeggezin nodig is . Ouders en kinderen die te maken hebben met flinke problemen met opvoeden en opgroeien komen in aanmerking voor deze vorm van zorg. Zij kunnen zelf om deze hulp vragen bij het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) in hun gemeente. Maar het kan ook zijn dat een kinderrechter of voogd deze zorg voorschrijft. Voor enkelvoudig ambulante jeugdzorg is bij de provincie voor de 20 gemeenten in de regio Noordoost Brabant 4,5 miljoen euro beschikbaar. Jaarlijks gaat het om ongeveer 1200 jeugdigen en gezinnen. Heel het land per 1 januari 2015 De overeenkomst is in feite een “versnelling”. Daarmee lopen we vooruit op de maatregel die per 1 januari 2015 ingaat. Dan nemen de gemeenten in Nederland de wettelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van de provincies. Deze zomer onderzochten de Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant of het kan dat gemeenten al in 2013 de verantwoordelijkheid voor een deel van die jeugdzorg overnemen. Gemeenten kunnen daarmee al sturen op het vernieuwen van de zorg en een betere samenwerking tussen hulpverleners in een gezin. Bovendien kunnen gemeenten zo GEBOORTE, HUWELIJK of JUBILEUM! daarvoor een passende kaart? Een nieuwe HUISSTIJL of BROCHURE? KOPIE? in kleur of zwart/wit? A4- of A3?

Misschien heeft u wel andere speciale wensen! Kom dan eens langs en bespreek deze met ons. Wij helpen u graag verder op weg!

0492-322140, boekeldruk@planet.nl

op kleine schaal ervaring op doen met hun de nieuwe taak. Daardoor zijn zij beter voorbereid op de “grote overdracht” in 2015. De 20 gemeenten die samenwerken in de regio Noordoost Brabant grijpen deze versnelling met beide handen aan. Afspraken Gemeenten kunnen in hun nieuwe rol afspraken maken met de 4 jeugdzorginstellingen. De provincie blijft formeel nog de financier van de instellingen. De gemeenten gaan afspreken welke zorg de instellingen voortaan moeten leveren. Hierbij is de deskundigheid van de medewerkers van die instellingen hard nodig. De gemeenten gaan niet op de stoel van de professionals zitten. De gemeenten willen vooral dat de jeugdzorg beter wordt voor kinderen en ouders met problemen. Voordelen versnelling Als voordelen van de versnelling zien gemeenten: - een betere samenwerking tussen hulpen dienstverleners in gezinnen onderling. - ook worden alle leefgebieden waar problemen zijn betrokken bij de aanpak. - door het overnemen van enkelvoudige ambulante hulp kan de gemeente op een groter deel van de zorg regie voeren. Ge-meenten willen dat de hulpverleners samen en samen met het gezin werken aan duurzame maatwerk-oplossingen. Nu verwijzen ze te vaak over en weer naar elkaar. De hulp op maat willen ze sneller inzetten, dus slimmer en beter georganiseerd. Zo min mogelijk bureaucratie Bij de huidige werkwijze moet Bureau Jeugdzorg voor de inzet van de enkelvoudig ambulante jeugdzorg wettelijk toestemming geven. Daarvoor geven ze een indicatiebesluit af. Er is al lang kritiek op

drukwerk ONS UITGANGSPUNT......

deze bureaucratische werkwijze. Provincie en gemeenten spreken af dat een indicatiebesluit vanaf 2013 voor enkelvoudig ambulante jeugdzorg niet nodig is. Hiervoor heeft het Rijk toestemming gegeven. Dat betekent dat de gemeenten zelf bepalen welke jeugdigen en ouders de hulp krijgen. De deskundigheid van de mensen die bij Bureau Jeugdzorg werken blijft nodig . De gemeenten willen af van de bureaucratie en de beperkende en vertragende regelgeving. Maar niet van goede hulpverleners. Zorg op maat De gemeenten willen de enkelvoudig ambulante jeugdzorg op maat. Zo dicht mogelijk bij de gezinnen en de kinderen waar het om gaat. Dat wil zeggen dat de individuele gemeenten moeten nadenken hoe die uitvoering in te richten. Aan de andere kant kunnen gemeenten door goede samenwerking de financiële risico’s dragen en delen en vernieuwen. De 20 gemeenten in de regio Noordoost Brabant gaan die uitdaging aan: met ingang van 1 januari 2013 staan zij samen aan het roer. * de 20 gemeenten zijn: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint-Hubert, Oss, Schijndel, Sint-Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught.

Sfeervolle Kerstmarkt GGZ Oost-Brabant Huize Padua GGZ Oost Brabant Huize Padua houdt donderdag 13 december haar jaarlijkse kerstmarkt in het sfeervolle park op het terrein van Huize Padua aan de Kluisstraat 2 te Boekel. Op de markt worden sfeervolle kerstdecoraties van hout, metaal en natuurlijke materialen verkocht onder andere gemaakt door cliënten op de activiteitenbegeleiding. Daarnaast zijn er diverse activiteiten voor jong en oud, eetkramen en er is volop muziek. Wilt u een kraam huren? Particulieren worden in de gelegenheid gesteld een kraam te huren op de kerstmarkt om hun kerst- en/of sfeerartikelen aan te bieden. Kramen (1 kraam per reservering) kunnen vanaf maandag 8 oktober worden gereserveerd tussen 9.00 – 12.00 bij de afdeling Vrije Tijd. Deze is bereikbaar op tel; 0492-846124. De kosten bedragen € 30,- per kraam, dit is incl. € 10,- borg.O’chelle, Henk van der Doelen, sluit zich aan bij DA en Mooi!

DA, de drogisterijformule voor zelfstandig ondernemers, verwelkomt op korte termijn 29 winkels binnen haar winkelbestand. De Brabantse drogisterij-formule O’chelle van ondernemer Henk v.d.Doelen heeft besloten zich met alle 29 winkels bij de DA winkelformule aan te sluiten. Een aantal vestigingen zal in het nieuwe gecombineerde formule-format DA+ MOOI worden omgebouwd. De overgang zal gefaseerd plaatsvinden. Formule overeenkomsten De beslissing van O’chelle Henk v.d.Doelen om in zee te gaan met DA en MOOI is weloverwogen genomen, aldus O’chelle directieleden Henk, Ramon en Carry v.d. Doelen. ‘In 2008 hebben we afscheid genomen van DA en zijn we onze eigen formule gestart. Nu, bijna vijf jaar later is het tijd om de balans op te maken en een gezonde visie te ontwikkelen ten aan zien van de toekomst. Wij willen verder investeren in onze winkels en denken dat we daar het beste uit kunnen halen door een zeer intensieve samenwerking aan te gaan met een grote, stabiele speler in de markt. DA is een vertrouwde naam in onze branche en een sterke formule. De nieuwe weg die het bedrijf is ingeslagen met de lancering van het nieuwe formuleconcept spreekt ons zeer aan. Natuurlijk hebben we ook zorgvuldig gekeken naar andere partijen, maar de DA-formule, en de combinatiemogelijkheid met MOOI Parfumerie, gaf ons en onze winkels het meeste vertrouwen. De visie op bedrijfsvoering, formule en het ondernemerschap sluiten naadloos aan bij onze visie. Directeur Winkeloperatie Hans Wagner van DA is

blij met de keuze van Henk en Ramon v.d. Doelen en de komst van de 29 O’chellewinkels naar zijn organisatie. ‘Tijdens de gevoerde besprekingen was vertrouwen het sleutelwoord. Vertrouwen in elkaar, in de formule en in de toekomst. De zelfstandige drogist is bij ons aan het juiste adres; Wij investeren in een professionele formule; DA en DA+MOOI. De keuze van O’chelle bevestigt het vertrouwen in de toekomst. De match is ideaal; samen sterk’! Peter v.d.Meer, Algemeen Directeur van Mooi, voegt daaraan toe: “Geweldig dat zulke krachtige ondernemers zich bij DA en Mooi aansluiten, dat geeft veel vertrouwen”. Overstap De winkels van O’chelle, die zich in Zuidoost-Brabant bevinden, zullen gefaseerd overgaan naar de DA formule. Een kleine groep zal daarbij omgebouwd worden tot een DA+MOOI winkel, het meest recente succesconcept van de retailer uit Zwolle. In de DA+MOOI winkel treft de consument de ultieme combinatie van beide werelden aan: het gemak van een moderne drogisterij samen de exclusiviteit van een luxe MOOI Parfumerie. Veranderingen Van der Doelen stelt dat de samenwerking met DA en MOOI voor haar klanten alleen maar voordelen kan bieden, ze blijven klant bij hun vertrouwde drogist-parfumerie maar gaan ook profiteren van de formulevoordelen en acties van DA- en MOOI. In de komende maanden zal O’chelle de samenwerking met DA en MOOI met haar klanten gaan vieren met een feest van aantrekkelijke consumentenacties.

Sloepie Disco!!! Zondag 21 oktober Sloepie, m.m.v. van DJ Magic Power. Entreeprijs € 1,00. Iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom. Let op aanvang 18.30 uur. mfc de Horst te Venhorst plaats: wanneer: zondag 21 oktober 18.30-20.30 uur wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13jaar geen voorverkoop, aan kassa kaartjes: € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten! discotheek: dj Magic Power speciaal: lekker swingen organisatie: leiding en bestuur Sloepie info: 0492-352326 kalender: 21 okt, 4/18 nov, 2/16/30 dec

Speelgoedbeurs Venhorst volgeboekt Op zondag 21 oktober houdt Echo der Peel in MFC De Horst in Venhorst een gezellige beurs voor speelgoed en kinderkleding. Door het grote aantal deelnemers zijn twee zalen van De Horst volledig bezet. Nieuwe aanmeldingen komen op een reservelijst. Zodra er afmeldingen zijn, worden de mensen op deze lijst gebeld. De sfeer belooft als vanouds supergezellig te worden. Zoals in andere jaren verwachten we een keur aan kinderkleding. Maar we hebben vooral veel speelgoed dat in uistekende staat is in de aanbieding. De zaal gaat open om 11.00 uur, om 13.00 uur vertrekken de verkopers weer. De kraamhuur is € 5,00. Entree € 1,50. Van de opbrengst worden de instrumenten en de uniformen van fanfare Echo der Peel op peil gehouden. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Jo v.Grinsven, tel. 0492 352151, e-mail j.vangrinsven4@chello.nl.

KORFBALVERENIGING

JES

Van links naar rechts: Hans Wagner (Directeur Winkeloperatie DA), Henk v.d.Doelen (Directie O’Chelle), Ramon v.d.Doelen (Directie O’chelle), Peter v.d.Meer (Algemeen Directeur MOOI Parfumerie).

JES Worstenbroodjesactie Op zaterdag 20 oktober a.s. vanaf 10.00 uur komen de leden van korfbalvereniging Jes worstenbroodjes verkopen aan de deur in Venhorst. De worstenbroodjes zijn van Bakker van de Ven te Venhorst. U steunt hiermee de vereniging. Bestellen is ook mogelijk via erikenagnes@chello.nl.


HEEMKUNDEKRING

St.Achten op Boeckel OPROEP! OPROEP! Heemkundekring St.Achten op Boeckel. Wie heeft voor ons een oude aanhanger te koop? De heemkundekring zoekt er een voor het vervoeren van schragen en tafels. Niet te duur! Opknappen kunnen we zelf. Wie kan ons helpen? Graag een telefoontje naar G.Trienekens tel. 0492 323798 of J.Manders tel. 0492 351811 of mail: info@heemkundeboekel.nl

Geef je ouders maar weer de schuld (over het verschil tussen boosheid en beschuldiging) Alle “ontdekkende” vormen van therapie worden nogal eens gezien als manieren om te leren je ouders “de schuld” te geven voor datgene wat er mis is gegaan in je leven. Want inderdaad is het vaak nodig om te ontdekken waar gedrag of pijn van-

daan komt, en de basis is nu eenmaal je jeugd. Hier worden je fundamenten gelegd. Sommige mensen reageren met: “ik vind niet dat ik mijn ouders nu nog de schuld moet geven van mijn problemen”. Uiteraard is het niet terecht dat ouders de schuld moeten krijgen van de problemen van hun kind (behalve waar ècht zwaar misbruik in het spel is). Maar er is een groot verschil tussen boosheid en beschuldiging. Boosheid is een doodgewone emotie. Het uiten van een emotie is prima en gezond, en zou ook bij de opvoeding bijgebracht en toegestaan moeten worden. Meestal leren we goed omgaan met positieve emoties, maar negatieve emoties zijn voor onze ouders lastig, en worden daarmee ook moeilijk om te uiten. Soms vóelen we ze niet eens meer!! En daarom wordt in therapie dit soort gevoelens vaak naar boven gehaald, zodat ze geuit kunnen worden. Uiten betekent vaak letterlijk: eruit gooien! Zodat ze niet van binnen blijven zitten. Maar boosheid uiten is niet hetzelfde als de ander de schuld geven. Natuurlijk kan de andere partij het wel zo ervaren, maar de ander de schuld geven heeft te maken met het toekennen van verantwoordelijk-

heid. Maar wat je omstandigheden ook zijn, je kiest zelf hoe je ermee omgaat. Je hebt geen invloed welke kaarten je krijgt, maar hoe jij jouw kaarten uitspeelt, is jóuw keuze. Als kind was je afhankelijk en kon je misschien niet in vrijheid kiezen, maar nú kan dat wel. Als de problemen tijdens je jeugd groot waren kan het nodig zijn de boosheid daarover nog te uiten. Die gelegenheid biedt therapie soms. Zodat je weer vrij bent om te kiezen en de verantwoordelijkheid voor je eigen leven weer op je te nemen. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21592435, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

Evenementenkalender 19 en 26 oktober: Discoskate op het St. Agathaplein 21 oktober: Speelgoedbeurs Venhorst 28 oktober: Rommelmarkt manege Boekel

Kenmerken Energielabel

Eengezinswoning C

Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Zolder met vaste trap

Gezinnen 25, 36 m2 15, 07 m2 11, 07 m2 7, 34 m2 4, 17 m2 2, 43 m2 4, 91 m2 4, 08 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 584,54 + € 0.91 servicekosten Begin november 2012

Hoogveld 27 te Boekel Advertentienr. 2012.17.001 Voorwaarden: 1. Jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.085,2. U dient een kopie van het IB60 formulier bij te voegen van u en uw partner, bij uw reactiebon. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijke een scan van uw IB60 formulier toe te voegen als bijlage. U kunt uiterlijk reageren t/m 21 oktober 2012

Reactiebon Naam: ......................................................................................................Voorletters: ....................................... Adres: .................................................................................................................................................................. Postcode: .................................................................................................Plaats: ................................................ Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer:................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................ Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail:.................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Hoogveld 27 Uiterste inleverdatum: 21 oktober 2012


FONDS verstandelijk gehandicapten

Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten De collectanten van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten hebben in Boekel en Venhorst in de week van 24 t/m 28 september 2012 € 2611.17 opgehaald, waarvan € 1964.74 in Boekel en € 646.43 in Venhorst. Daarvoor willen wij onze collectanten en iedereen die ons doel gesteund hebben bedanken. Anjo Linders

Natuur fotografie DE PEREKKER 21 oktober

eerste Opendag van stichting D’n Eik uit Boekel in het teken staan van natuurfotografie. Een 3-tal fotografen uit de regio: Jan Huijbers, Toon Vissers en Ron Beekmans, gaan regelmatig samen op pad. In natuurgebieden in onze omgeving zijn zij regelmatig te vinden om de mooiste foto’s te maken. De nadruk ligt daarbij op landschap- en macrofotografie. Maar vogels en grotere, in de natuur levende, dieren worden ook gespot. Graag willen Jan, Toon en Ron de resultaten hiervan aan geïnteresseerden laten zien. Stichting D’n Eik biedt hen die mogelijkheid om in het Educatief Natuur Centrum de Perekker te exposeren. Behalve een aantal ingelijste afdrukken die worden opgehangen zullen er de gehele dag door verschillende series foto’s, geprojecteerd op een groot scherm, ge-

• Zondag 21 oktober open dag met 2 herfstwandelingen om 11.30 uur en 13.30 uur. • 11.00-16.00 uur: Expositie van natuurfoto’s van Jan Huijbers uit Gemert. Naast de gebruikelijke natuurwandelingen in de omgeving van De Perekker zal deze

toond worden. De fotografen zijn uiteraard aanwezig en bereid om ook technische vragen over deze foto’s, bijvoorbeeld waar en op welke manier ze gemaakt zijn te beantwoorden. Een klein voorproefje van wat er o.a. getoond zal worden is te zien op de site van stichting D’n Eik: www.stichtingdneik.nl Wellicht mogen we u verwelkomen op zondag 21 oktober op De Perekker in Boekel aan de Mezenlaan, of voor de expositie of voor een van de 2 wandelingen waar ieder gratis kan aansluiten. Voor meer info: www.stichtingdneik.nl

drukwerk UW FAMILIE

ONS UITGANGSPUNT OOK IN 2012

DAMES & HEREN SALON

NIEUW bij Kapperij Unique:

10% korting "Shellac"

Of u nu een mijlpaal heeft bereikt, samen een nieuwe weg inslaat of een nieuw leven heeft geschonken.

en een leuk cadeautje in september & oktober

V o e l je t hu i s bi j K appe r i j Un ique

Shellac is de trend om mooie, verzorgde Kapperij Unique is eenen sfeervolle kapsalon met alles te in dekrijgen. stijl van Barok. gelakte nagels Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en eenvan lekker een kopje koffie of thee, voel je Het product is het gemak nagellak je thuis bij Kapperij Unique. en de houdbaarheid van gel. We werken op afspraak om te zorgen dat we alle tijd voor je hebben. Je kunt het op natuurlijke nagel laten zetten In een gezellige en ontspannen sfeer zoeken we samen met jou naar het kapsel van je dromen. maar ook op acryl- of gelnagels. Wat wij willen is dat jij de deur uit gaat met een supergevoel en een super leuk kapsel. De behandeling duurt 20 min en Mannen kunnen ook zonder binnenafhalen komen lopen. van de Shellac!! 27,50 + afspraak GRATIS kost € Dus kom gerust een keertje van binnenlopen. Het afhalen de Shellac duurtbinnenlopen 10 minuten. Kom gerust een keertje

Kom dan eens langs en bespreek met ons uw wensen. Er is een ruime keuze in diverse kaarten. Of anders is een ontwerp naar uw wens

Deze maand ter introductie

10% KORTING

Groetjes Jody van Rijbroek

op de Shellac behandeling!

Van der Horststraat 2a 5427 CP Boekel 0492-325 566 www.kapperijunique.nl

Kinderen t/m 5 jaar. 8,50 Kinderen t/m 1 1 jaar. 12,50 Jongeren vanaf 12 t/m 21 jaar krijgen het gehele jaar 10% korting.

De Shellac behandeling is alleen op afspraak! 0492-325566

Kapperij Unique, v.d.Horststraat 2a, Boekel www.kapperijunique.nl, www.webshopunique.nl

De Vlonder 10 5427 DC Boekel T 0492 32 21 40 F 0492 32 42 45 E boekeldruk@planet.nl


Jaarlijkse auw ijzer ophaal dag KPJ-Vespo Burgers en bedrijven van Venhorst Op ZATERDAG 27 OKTOBER a.s. komen wij u weer verlossen van uw overtollig “auw” ijzer. Vanaf ± 09.30 uur komen onze leden zowel binnen als buiten de kom van Venhorst bij u langs. Gelieve niets aan de weg te zetten, wij bellen wel aan! Wat niet: ijzer in puin, rubber banden, chemisch/ olie afval, asbest enz. Wat wel: jong en oud ijzer, lood, aluminium, koper, blik, zink, zilver en goud (komen we apart ophalen), elektriciteitskabel, elektromotoren, vaatwassers, koelkasten, diepvriezen, magnetrons en accu’s. Boekelse mensen kunnen telefonisch op onderstaande nummers doorgeven indien zij een partij (meer dan 100 kilo) oud ijzer hebben. Dit wordt dan, indien mogelijk, op 27 oktober opgehaald. Vragen? Bel dan naar : Mari Melis, tel. 351229 (06-51062701) of Hans v.d.Vondervoort tel. 06-22464021. ALVAST BEDANKT VOOR AL UW IJZER!! p.s. Onze leden zijn herkenbaar aan gele hesjes en zwart petje met ons logo erop! Groetjes, Auw IJzer Commissie, KPJ Venhorst Bezoek ook eens onze internetsite: www.kpj-vespo.nl

Menu Provence 3 gangen € 24,50 Gegratineerde Franse uiensoep of Plateau campagne; bospaddenstoelen in roomsaus, pata negra ham en boerenpaté of Cocktail van gerookte zalm en rivierkreeftjes met klassieke cocktailsaus of 6 wijngaardslakken met kruidenboter ****** Doradefilet met gamba’s en aïoli of Beenhammetje met rode wijn jus of Scholfilet met truffelsaus of Black Angus biefstuk met paddenstoelensaus ******

Vacherin van caramelo crunch ijs, brownie, Meringue, slagroom en karamel of Kaasplankje met 3 Franse kazen of Crème Brulée Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de a la carte kaart tevens diversen vis– en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Uitslagen 13 en 14 oktober: Vet. Venhorst - Keldonk Venhorst 1 - DAW 1 2-1 Leunen 3 - Venhorst 2 3-0 1-1 Venhorst 3 - De Willy’s 2 Venhorst 5 - Juliana Mill 7 0-1 Dames SVEB 1 - Venhorst 1 2-1 Programma 20 oktober: Vet. Boekel Sport - Venhorst 17.00 u Programma 21 oktober: Venhorst 1 - Blauw Geel ‘38 1 1 14.30 u FC Uden 3 - Venhorst 4 10.00 u Venhorst 5 - De Willy’s 4 11.00 u Venhorst 1 - DAW 1 2-1 Voor Venhorst is DAW een goede bekende, waartegen het vorig seizoen 2 keer nipt verloor. De prestaties van DAW vallen dit seizoen voorlopig nog tegen, maar toch verwachtte Venhorst een moeilijke partij. Dat bleek terecht. In de 18e minuut kreeg DAW de eerste goede kans, maar die werd gemist. De eerste goede mogelijkheid voor Venhorst zagen we in de 24e minuut, toen Tom v.d.Boogaard uit een pass van Thijs v.Sleeuwen net voorlangs schoot. Op slag van rust nam DAW de leiding toen een voorzet van rechts knap en onhoudbaar achter de Venhorstse doelman in het doel verdween, 0-1. In de 2e helft kwam Venhorst al snel op 1-1, Dirk Bevers speelde fraai op Tom v.d.Boogaard, die vanaf links doorging en de keeper kansloos liet in de verre hoek. Hierna vervlakte de wedstrijd en werden er geen goede kansen meer uitgespeeld. Totdat vanuit

een inworp de bal via Tom v.d.Boogaard bij Teun v.d.Putten terecht kwam die weliswaar gehinderd werd, maar de bal wel in het DAW doel wist te schieten, 2-1. Hiermee haalde Venhorst alweer 3 punten binnen en was daarmee de gelukkigste ploeg. A.s. zondag weer thuis: de bekerwedstrijd tegen Blauw-Geel ’38. Komt dat zien! Jaarvergadering donderdag 8 november, aanvang 21.30 uur. De agenda voor 8 november en het verslag van vorig jaar kunt U inzien op de website rksvvenhorst.nl en liggen ter inzage in de bestuurskamer. (hier aub foto) JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 13 oktober Venhorst B1 - Sparta B2 1-1 ELI C1 - Venhorst C1 5 -1 EVVC E1 - Venhorst E1 6-1 Rood-Wit E2 - Venhorst E2 0 - 12 Gemert F10 - Venhorst F3 0-2 Programma zaterdag 20 oktober Venhorst A1 - Deurne A2 14.30 u EVVC C1 - Venhorst C1 vertrek 11.45 u, 13.00 u Venhorst E1 - EVVC D1G 12.30 u Venhorst E1 - Erp E1 10.00 u Venhorst F1 - Bavos F1 11.15 u Sparta F8 - Venhorst F2 vertrek 09.45 u, 10.30 u

ruiters waren met hetzelfde aantal behaalde punten. Silvia had een mooie proef gereden in de klasse B. cat. DE. Ze verdiende met haar 1e officiële proef 184 pnt. en behaalde meteen 1 winstpunt. Jammer genoeg viel ze niet in de prijzen. Volgende week is er selectie-wedstrijd in Mariaheide. Hier zal Ponyclub St. Jozef ook weer vertegenwoordigd zijn. Alvast succes, ponies en ruiters.

Corry v.d.Laar DISTRICTS KAMPIOEN

Ponyclub St. Jozef Afgelopen zondag heeft Silvia Rijkers meegedaan aan de dressuur-wedstrijd bij De Drie Linden in Zeeland. Er deden 25 combinaties mee. De deelnemers waren zeer aan elkaar gewaagd, gezien er veel

Kapsalon N’ stijl schonk Venhorst 2 nieuwe warmloopshirts. Bedankt Nancy!

Afgelopen weekend werd in Ravenstein de Finale van de 5 de klasse Libre van District Oss gespeeld. Daar streden 7 deelnemers om deze titel te bemachtigen. Het was een spannende strijd, maar na 6 partijen ongeslagen te zijn en een promotie naar de 4 de klasse, mocht Corry spelend voor B.V. Germenzeel de kampioensmedaille in ontvangst nemen. Van harte gefeliciteerd.

V E S P O

VOETBALVERENIGING VENHORST

Berichten

KPJ

VENHORST

handbalvereniging

VESPO

Programma 20 oktober Dames 2 - BMH ‘95 Programma 27/28 oktober Dames 1 – White demons 2 Heren 1 - MHV ’81 2 Heren 2 - Niobe 1

18.00 u

10.00 u 11.15 u 12.30 u


Sport VOLLEYBALVERENIGING

UNITAS

Afgelopen zaterdag kwam koploper Flamingo’s op bezoek in Boekel voor de wedstrijd tegen VC Unitas/Dames-1. De Boekelse dames hadden zich goed voorbereid op deze wedstrijd, er was de afgelopen week hard getraind want het zou vast een zeker een pittige pot worden; de gasten uit Gennep hadden immers in alle voorafgaande wedstrijden nog niet één set verloren. Sterker nog; geen enkel team was er in geslaagd om in een set tegen Flamingo’s boven de 20 punten te komen. Het Flamingo’s-team bestaat uit ervaren dames waarvan een aantal op divisieniveau heeft gevolleybald en dat bleek al vanaf het eerste fluitsignaal. Flamingo’s was vanaf het begin de betere en omdat Unitas niet genoeg servicedruk wist te produceren wisten de gasten eenvoudig hun sterke aanval in stelling te brengen. De Boekelse verdediging had dan ook handenvol werk. Maar aan werklust ontbrak het niet en vooral daardoor wist men toch voortdurend aardig in de buurt van Flamingo’s te blijven. Met 21-25 ging de set verloren maar die uitslag gaf wel aan dat er mogelijkheden lagen. Unitas begon met vertrouwen aan de 2e set en begon direct sterk. Door met meer druk te serveren konden de gasten niet het eigen dominante spel spelen zoals in de 1e set. Nu waren de rollen omgekeerd met Flamingo’s voortdurend op korte achterstand. Dit hield Unitas goed vol met een knappe 25-22 setwinst als resultaat. Flamingo’s leek even aangeslagen waardoor Unitas ook in de 3e set een kleine voorsprong wist te nemen. Maar slim spelend wist Flamingo’s punt voor punt naderbij te komen. Doordat de Unitas-aanval voorspelbaar werd met ruime setups

Berichten

op de diverse posities, kon de Gennepse blokkering zich eenvoudig plaatsen en omdat de gasten ook nauwelijks gaten lieten vallen in de verdediging, wist Unitas steeds moeilijker te scoren. Flamingo’s maakte wel regelmatig gebruik van de eerste tempo-aanval - een wapen dat je wel nodig hebt om in de top van de eerste klasse mee te kunnen - en wist daarmee de blokkering regelmatig vóór te zijn. Ook de slim geplaatste prikballen van Flamingo’s bleken door de Unitas-speelsters lastig te verdedigen en het resultaat was dat Flamingo’s het voortouw nam en met 2225 de 3e set pakte. Ook de 4e set verliep super-spannend. Unitas bleef dapper vechten voor elk punt en bleef kort in het spoor van Flamingo’s. Na een zinderende finale was het toch de ervaring uit Gennep die met 25-27 aan het langste eind trok. Hoewel de uitslag er één was om trots op te zijn, was er toch sprake van een wrange nasmaak. Het verschil was in iedere set namelijk erg klein en een verassing had er zeker ingezeten als Unitas het spelletje net iets beter had gespeeld.

Boekel Sport wint in Zijtaart bij VOW Boekel Sport won in Zijtaart 3 kostbare punten. Met 2-3 werd er gewonnen. Spanning was er tot het laatste moment. Uw verslaggever was er deze keer zelf niet bij maar diegenen die er wel bij waren zagen een beter Boekel Sport in de 2e helft. De thuisploeg kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong en jongeling Noud v.Stiphout gelijk maken na 13 minuten. Na rust was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Lang moesten de supporters van Boekel Sport wachten op de gelijkmaker.

Jelle Bouwmans benutte een gekregen strafschop in blessurretijd. Voor de gasten was de koek nog niet op omdat Tim Schuijers Boekel Sport aan een zege hielp. Belangrijke punten want over 2 weken komt koploper Avesteijn uit Dinther in Boekel op bezoek. Uitslagen 13 en 14 oktober: Heeswijk A1 - Boekel sport A1 1-3 Boekel Sport B1 - Nooit Gedacht B1 2-0 Boekel Sport C1 - Blauw Geel ‘ 38 C2 13- 0 Boekel Sport C3 - SES C2 5-2 Gemert E5 - Boekel Sport E5G 4-5 Boekel Sport F5 - Gemert F6 0- 18 VOW - Boekel Sport 2-3 Venray 3 - Boekel Sport 2 3-4 Boekel Sport 3 - Ollandia 2 2-0 Boekel Sport 4 - BlauwGeel 7 3-1 DVG 6 - Boekel Sport 5 1-7 Boekel Sport 6 - WEC 6 5-0 Boekel Sport 7 - DVG 8 2-1 MVC 4 - Boekel Sport 8 4-4 Keldonk Da1 - Boekel Sport Da1 1-4 Boerdonk Vet - Boekel Sport Vet Programma 20 oktober: Boekel Sport A1 - MULO A1 14.45 u Boekel Sport B2 - Stiphout V. B1 14.45 u Boekel Sport C1 - Erp C1 13.00 u Boekel Sport MC1 - Achates MC1 11.45 u Boekel Sport D4 - Erp D2 11.45 u Boekel Sport E7G - Fiducia E3G 10.30 u St Hubert MB1 - Boekel Sport MB1 14.00 u Bavos E3 - Boekel Sport E8 11.00 u ZSV D1 - Boekel Sport D1 11.45 u VCO D2G - Boekel Sport D2 11.00 u HVCH D6 - Boekel Sport D51 11.15 u Programma 21 oktober Boekel Sport 2 - Avanti 2 11.00 u Boekel Sport 3 - Dijkse Boys 2 11.00 u

Prijskaarten BOND van OUDEREN Uitslag 8 oktober RIKKEN 1Cor Verbakel 2 Marie v.d.Elzen 3 Anny v.Duren 4 An v.Asseldonk 5 Antoon Delissen 6 Nelly v.Zeeland 7 Toon v.d.Ven JOKEREN 1 Thea v.d.Valk 2 Leen Emonds 3 Anneke v.d.Cruijsen 4 Wies v.Geffen

48 pnt. 42 pnt. 40 pnt. 38 pnt. 37 pnt. 36 pnt. 30 pnt.

181 pnt. 130 pnt. 90 pnt. 50 pnt.


Sport Koop een vogelvoedselstreng en sponsor ’t Veertje We merken het al een aantal weken aan het weer, de wind, regen en vallende blaadjes duiden erop dat de winter er weer aan komt. Voor de vogels buiten, mezen, kwikstaartjes, roodborstjes, etc, komt er daarmee weer een periode aan dat het moeilijk wordt om aan voldoende voedsel te komen. Jeugdleden van badmintonclub ’t Veertje komen daarom op zaterdag 27 oktober tussen 10.30 en 15.00 uur bij u langs om vogelvoedselstrengen te verkopen. Een vogelvoedselstreng bestaat uit 1 zakje zonnebloemzaad, 1 zakje ongepelde pinda’s, 1 zakje gepelde pinda’s en een mezenbol. Met het kopen van een streng helpt u de vogels de winterse koude dagen door en sponsort u de jeugd van badmintonclub ’t Veertje. De jeugdleden bezoeken op hun route bijna alle straten binnen de bebouwde kom van Boekel.

Berichten

Na vorig jaar het kampioenschap in de Regioklasse B behaald te hebben, maakte ‘handbal minded Boekel’ zich afgelopen zaterdag op voor het debuut van Habo’95 in de landelijke 2e Divisie. Tegenstander in deze seizoensopening was het ZuidLimburgse BFC uit Beek. Twee seizoenen geleden kwamen beide ploegen elkaar nog tegen in de Regioklasse, waar beide teams eenmaal wisten te winnen van elkaar. Dat seizoen promoveerde BFC als nummer-2 en deed Habo’95 dit kunstje vorig seizoen na door glorieus kampioen worden. BFC speelt dus al een seizoen langer op dit niveau en deed het afgelopen seizoen leuk mee door in de subtop te eindigen. Voor Habo’95 en de nieuwe trainer Jean Troquet dus meteen een goede test hoe het ervoor zou staan bij de seizoenstart. De wedstrijd begon gelijkopgaand. Beide teams begonnen aftastend en pikten haar goaltjes mee. Na deze beginfase nam Habo’95 de touwtjes wat steviger in handen. De dekking stond stabiel en mede hierdoor kwamen er meer mogelijkheden in de snelle break-out. Habo’95 wist hiermee een klein gaatje van 2 goals te slaan. Toen brak er een keerpunt in de wedstrijd aan. Twan Schwanen werd door de scheidsrechters een belachelijke rode kaart aangesmeerd en Habo’95 moest verder zonder haar spelbepaler. Ondanks dit verlies raakte de ploeg niet van de wijs. Het bleef goed verdedigen en in de aanval, afstandsschoten van Frank en Toine Donkers, te blijven scoren. Habo’95 hield dit spelbeeld vast en zo werd de rust bereikt bij een 13-11 tussenstand. De tweede helft was het zaak dit goede spel voort te zetten vooral niet te verslappen. BFC besloot Frank Donkers vast te zetten en hoopte zo het aanvalsspel van

Habo’95 te ontregelen. Hierdoor ontstond echter meer ruimte voor de overige veldspelers. Doelpunten van Toine Donkers, Rob Biemans, Stef v.Lankveld, Coen v.d. Horst en Ries v.Geffen zorgden ervoor dat BFC niet dichterbij kon komen. De verdediging zat potdicht, Marius Tielemans stond sterk te keepen en er werd vooral heel hard gewerkt voor elkaar. Tot aan de laatste 10 minuten was het nog erg spannend. Daarna werd de marge steeds groter en kwam de zege dichterbij. In de slotfase kwamen ook de wisselspelers nog aan minuten en wist A-junior Roel v.Haandel zijn debuut meteen op te luisteren met een doeltreffende break-out. Dit alles leidde uiteindelijk tot een verdiende 32-23 eindstand. Een prachtig debuut van Habo’95 in de 2e Divisie. Nu is het zaak om deze vorm door te trekken naar de volgende wedstrijden in deze competitie. Komend weekend zijn de heren vrij, het weekend erop (zaterdag 27 oktober, 20.45 uur) speelt het haar volgende thuiswedstrijd tegen het Haagse WHC. Een wedstrijd waarin beide opponenten weinig van elkaar afweten, maar het zal desalniettemin zeker een pittige confrontatie worden. Alle support is daarom welkom! Hopelijk kan Habo’95 hierin een goed vervolg geven aan deze mooie competitiestart. Nieuwe shirts voor heren 2 Transportbedrijf Van den Heuvel heeft heren 2 in het nieuw gestoken. Dat was een goede gelegenheid om op de foto te gaan met de sponsor Maurik v.d.Heuvel. Op bijgaande foto ziet u de heren 2 in de nieuwe shirts. Hierbij bedanken wij de heer Van den Heuvel voor de sponsoring en wensen heren 2 veel succes in de komende competitie!

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Niobe 1 - Heren 2 24-27 (beker) Dames 1 - VHC 2 10-0 (beker) Groene Ster 1 - Dames 1 14-25 Heren 1 - BFC 32-23 Programma zaterdag Dames 1 - PSV Handbal 2 19.00 u Swift C1 - Jongens C1 19.00 u Overtuigend debuut Habo’95 in 2e Divisie; Habo ’95 1 - BFC 1: 32-23

Staand v.l.n.r.: Maurik v.d.Heuvel (sponsor), Bart v.d.Elzen, Stef v.Lankveld, Rob Rovers, Wilbert Jonkers, Bram v.d.Elzen, Rik Bergmans. Gehurkt v.l.n.r.: Coen Vink, Coen v.d.Horst, Roel Tielemans, Rob Tielemans, Jeroen Verhoeven. Op de foto ontbreekt Roel v. Haandel.


Schade? Ga naar de specialist.

TTuinstraat uinstraat 23 Boekel 5427 PR Boek el 321526 0492 32 15 26 inf o@vanhaandelschadeherstel.nl info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl www www.v .vanhaandelschadeherstel.nl


Sport Hockeyclub Boekel

Dames 1 Parkstad Limburg - Franssen Optiek Vroeg in de ochtend vertrokken de Boekelse dames naar Kerkrade waar een spannende wedstrijd gespeeld zou moeten worden tegen de dames 1 van Parkstad Limburg. Zodra het fluitsignaal klonk, zette Parkstad Limburg veel druk en creëerde al snel mogelijkheden om te scoren. Boekel verdedigde echter sterk, wat de stand lange tijd op 0-0 hield. Het verdedigende spelen maakte het moeilijk om aanvallen op te zetten, maar via een harde pass van Carlijne v.d.Velden wist Eline Tielemans de beslissende tik te geven om de stand op 0-1 te brengen. Parkstad Limburg bleef gevaarlijk en zette de ruststand uiteindelijk op 1-1. Na rust ging het

Berichten

spel op en neer, maar Parkstad Limburg wist meer aanvallend te spelen en creëerden veel scoringskansen. Iets wat voor de Boekelse dames een moeilijke opdracht was door het korte verdedigingswerk van de tegenstanders. Boekel kreeg de bal met moeite richting de goal van Parkstad Limburg, maar verdedigde met man en macht om de wedstrijd naar Boekelse hand te zetten. Via een strafcorner lukte het Parkstad Limburg echter om de beslissende goal te maken. Met de stand op 2-1 verliet Boekel het veld. Er is hard gewerkt, maar Boekel schoot toch net tekort. Volgende week wordt er geen wedstrijd gespeeld, maar op 28 oktober zal er weer een strijd geleverd moeten worden tegen de nog ongeslagen nummer één: Son. Hopelijk tot langs de lijn!

Dames 1: Boven vlnr: Bo Boeijen, Liselot v.Zandvoort, Lisa Goossens, Viola de Bie, Annenienke v.d.Ven, Sanne Havermans, Mieke Aldenhuijsen, coach Rob Hubertus. Onder vlnr: Merel Klaassen, Eline Tielemans, Noortje v.Lankveld, Marlous v.Schijndel, Susan Biemans, Maartje v.Oort, Marelke Rijkers.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 8, 13 en 14 oktober: JES 4 - Celeritas (S) 4 JES A1 - Klimop (K) A1 JES B1 - Oranje Wit (L) B1 Blauw Wit (Ha) C1 - JES C1 Concordia E1 - JES E1 Bladella 1 - JES 1 De Korfrakkers 2 - JES 2

18-4 6-9 2-4 6-0 8-1 7-13 11-8

Wieler Toer Club Boekel Afgelopen zondag waren er 32 liefhebbers voor de Joe Manntocht. Er waren verschillende nieuwe fietsjes. Die kunnen over 2 weken weer terug in het plastic tot maart 2013. Het was wel lekke banden weer. Voor de pauze waren er al 6 lekke banden. Dat werd werken tijdens de pauze. In de pauze liep er ook nog een bandje lek, dus een totaal van 7 op het einde van de rit. Het was wel fris, maar daar kun jezelf op kleden. In Best was de koffiepauze bij café Duokus. De koffie stond al klaar in een grote container, zodat ieder zijn bakje kon tappen. Snelle service, iedereen vond de peperkoek erbij ook erg lekker. Na de pauze dreigde het nog wel even te gaan regenen, maar gelukkig hielden we het droog. Volgende week rijden we de Op en Afrit met een lengte van 72 kilometer. De Bgroep rijdt de 70 kilometer lange Hart van Brabanttocht. Beide groepen vertrekken om 9.00 uur voor laatste tocht van het seizoen.(alleen de koppeltijdrit volgt dan nog). Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

ANGO PRIJSKAARTEN 10 oktober

Heren 1: Staand vlnr: Pim v.Donzel, Wouter Weber, Lucas te Meerman, Perry Bax, Guus Verbrugge, Marijn v.d.Burgt, Perry v.d.Biezen, Kyron v.Driel, Tim v.d.Laarschot, Toon de Goey. Zittend vlnr: Martijn de Goey, Fryso te Meerman, Jeroen v.d.Broek, Tim Klaassen, Paul Looijmans, Sjoerd v.Herpen, Joost v.d.Burgt, Joep Claessen, Gijs v. Sleeuwen (Mini van de maand oktober)

RIKKEN 1. Jan Sleegers 2. Gerrie Fleuren 3. Bert.v.d.Biggelaar JOKEREN 1. Erna Verstegen 2. Thea v.d.Valk 3. Toos Sleegers

71 pnt. 29 pnt. 16 pnt.

119 pnt. 80 pnt. 42 pnt.


Sport

Berichten

30e Boekelse en Venhorstse Biljartkampioenschappen succesvol verlopen.

De Boekelse en Venhorstse Biljartkampioenschappen zijn ook dit jaar weer succesvol verlopen. Op zondag 30 september (18.00 uur) gingen de eerste wedstrijden van start. Om 19.00 uur werd de openingspartij gespeeld tussen Prins Gerold d’n urste van CV de Knöllekes en Vorst Michiel d’n urste van CV deVliegenmeppers. Deze partij over 10 beurten werd gewonnen door Vorst Michiel d’n urste. Met 128 deelnemers, waarvan 2 dames en 5 bewoners van Huize Padua, verdeeld over 5 klassen, werden in een week tijd ruim 300 wedstrijden gespeeld. Na een week vol stress en strijd, vonden op zondag 7 oktober de finales plaats. Om 19.00 uur werd gestreden om de 3e en 4e plaats en om 20.00 uur waren de finales van alle klassen. De vele toeschouwers vermaakten zich opperbest tijdens deze spannende finalewedstrijden. Dit jaar ging de finale in de A-Klasse tussen Jan v.d.Wetering en Cor Vereijken; deze partij werd gewonnen door Jan v.d.Wetering Om ongeveer 21.30 uur was de prijsuitreiking aan de kampioenen van 1e t/m 4e plaats. Alle winnaars kregen hun trofee en/of wisselbeker mee naar huis. Natuurlijk werden ook de uitbaters van La Compagnie, Peter en Tina v.Uden, bedankt voor de geweldige samenwerking tijdens deze kampioenschappen, en waren er ook bedankjes voor de wedstrijdleiding te weten: Jan, Ad en Toon en alle vrijwilligers (tellers, schrijvers en leden van de Vliegenmeppers). Ook werd Jan Emonds

bedankt, voor het tellen van ruim 900 partijen in de afgelopen 30 jaar. Daarna was de trekking van de zaal loterij, met leuke prijzen, gesponsord door diverse ondernemers. De 30e Boekelse en Venhorstse biljartkampioenschappen zaten erop en er werd nog doorgefeest tot in de kleine uurtjes. CV de Vliegenmeppers, die het dit jaar voor de 12e keer organiseerde, kan wederom terugzien op een geslaagd evenement! Foto’s en ook de uitslagen van de loterij zijn te bekijken op www.cvdevliegenmeppers.nl. Uitslagen: A-Klasse: 1. Jan v.d.Wetering; 2. Cor Vereijken; 3. Ries v.d.Elzen; 4. Ruud Willems. C-klasse: 1. Koen v.d.Linden; 2. Frans v.Sleeuwen; 3. Frans v.Oort; 4. Jos Manders. E-klasse: 1 Henk v.d.Berg; 2 Erik v.d. Linden; 3 Frans Verhoeven; 4 Marieke v.d.Linden. B-klasse: 1 Sjef Donkers; 2 Henri v.d. Heuvel; 3 Hein v.d.Elzen; 4 Rien de Mol. D-klasse: 1 Crist Coolen; 2 Jan v.d.Broek; 3 Matthijs Christiaans; 4 Peter v.Uden.

Zaalvoetbalvereniging WAC Uitslagen 8 oktober: v.Rijbroek Sp&M - Slecoma Elreka Hek - Biemans Komkommers V&T Metaal - Torpedo TUB Midicentrum Stender - TK ‘t Stuupke

2-2 7-3 4-1 3-3

8-2 G&K Schilder - Café Gij & Ik OOvB - Autocentrum 3-0 Fit 4 You - AVB Asbestverw. 0-2 Dakdek. Jacobs - Café ‘t Menneke 1-0 Donkers/v.Lankveld - Tieleman groente 4-1 2-1 Café LC - v.Haandel Metaal Snackpoint LC - Garae v.Haandel 2-6 v.d.Aa Klusbedrijf - Quick-Hedge 5-4 Programma 22 oktober: Zaal A: Garage v.Haandel - Midi. Stender 18.30 u TK ‘t Stuupke - V&T Metaal 19.15 u Betech BV - Elreka Hekwerken 20.00 u Biemans Komk. - v.Rijbroek Sp&M 20.45 u AVB Asbestver. - OOvB 21.30 u Autocentrum - G&K Schilder 22.15 u Zaal B: Café Gij & Ik - Café L.C 18.30 u v.Haandel Metaal - Donkers/v.Lankveld 19.15 u De Schutboom - Dakdek. Jacobs 20.00 u Café ‘t Menneke - Fit 4 You 20.45 u Slecoma - v. d.Aa Klusbedrijf 21.30 u Quick-Hedge - Snackpoint LC 22.15 u

A-lijn 1. Dames v.Berlo-v.Dooren 57,08% 2. Mw. de Koning-Hr.Manders 56,25% 3. Mw.Witlox-Hr.Reuverkamp 55,83% 4. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 54,58% 5. Mw.v.d.Vondervoort-Hr.de Groot 52,50% 6. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 50,83% B-lijn 1/2. Hrn. v.d.Goor-v.d.Ven 59,03% 1/2. Dames Koster-Verbeek 59,03% 3. Hr. en Mw.Verhoeven 57,99% 4. Dames Waltheer-Willems 55,90% 5. Dames v.Hees-v.d.Oord 51,74% 6. Hr. en Mw.v.Geffen 51,39% 7. Dames v.d. Boom-Schots 51,04% C-lijn 1. Hr. en Mw.Verlangen 68,40% 2. Dames v.Delst-de Graaf 59,38% 3. Mw.v.d.Velde-Hr.Willems 56,25% 4. Dames Coolen-v.d.Rijt 55,56% 5. Hr. en Mw.v.d.Burgt 55,21% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, 0492-321893.


Sport Tennisclub Boekel

45+ toernooi, tennisclub Boekel. Van zaterdag 6 oktober t/m zondag 13 oktober, is er op het tennispark, in Boekel, het 45+ toernooi ge-speeld. Dit is een jaarlijks terugkerend open toernooi voor spelers van 45 jaar en ouder. Er worden alleen dubbels gespeeld. Dit toernooi is bij uit-

Berichten

stek een reuze gezellig toernooi met deelnemers uit alle omliggende dorpen van Boekel. Dit jaar waren onze eigen clubleden ook weer heel goed vertegenwoordigd. Maar liefst 1/3 van de deelnemers is lid van TC Boekel. Nog beter is dat in maar liefst 8 van de 9 finale wedstrijden tenminste 1 koppel uit Boekel vertegenwoordigd was. Dit is uniek voor onze vereniging en een geweldige opsteker voor TC Boekel.

Het werd een geweldige week, met leuke wedstrijden, gezellige deelnemers en goed weer. De kantinecommissie en de tuincommissie van de tennisclub hebben zich van hun allerbeste kant laten zien dit toernooi. De banen waren keurig verzorgd en de champagne voor de finalisten, lekkere hapjes, eigen gemaakte soep, alles was perfect verzorgd. Kortom het was een zeer geslaagd toernooi en we hopen volgend jaar weer op een grote deelname. Voor de TC is dit toernooi het laatste van dit kalenderjaar. Zij hebben uitstekend werk geleverd. Op naar 2013! De volgende onderdelen zijn gespeeld tijdens het toernooi en kenden de volgende finalisten: Gemengd dubbel 5: 1 Helma en Erik Polman uit Boekel; 2 Rieky en Sjaak Walk uit Volkel Gemengd dubbel 6: 1 Thera de Rijck en Piet v.d.Rijdt uit Boekel; 2 Saskia en Andre v.Erp uit Gemert Heren dubbel 6: 1 Frank Gruijters en Huub v.d.Leegte uit Gemert; 2 Chris v.d. Doelen en Johan Kroon Dames dubbel 6: 1 Jeanette v.Royen en Ria Verstralen uit Uden; 2 Gerda Bergmans en Ineke v.d.Hurk-Vermeulen uit Boekel/Bakel Gemengd dubbel 7: 1 Ingrid Munsters en Jan Kerkhof uit Erp; 2 Caroline en Marius Tielemans uit Boekel Heren dubbel 7: 1 Tonny v.d.Hoven en John v.Lankveld uit Boekel; 2 Titus Hanenberg en Gerrit v.d.Rijt uit Boekel Dames dubbel 7: 1 Tiny v.Lanen en Joke Peters uit Boekel; 2 Marian v.Daal en Nellie Siebers uit Mill Heren dubbel 8: 1 Peter v.Eerdt en Bennie Egelmeers uit Boekel; 2 Wim v.Geelkerken en John v.Stiphout uit Erp Dames dubbel 8: 1 Miranda Egelmeers en Trudy v.Lankveld uit Boekel; 2 Jolanda Jonkers en Angelien Vissers uit Erp Alle deelnemers van harte gefeliciteerd met deze prachtige resultaten.

KBO Bridge Boszicht 1 Dames Biemans-v.dElzen 61.67% 2 Echtp. Aalbregt 58.33% 3 Brp. de Koning-v.Berlo 4 Dames Leenen-v.d.Vondervoort55.83% 5 Brp. Kruter- v.d.Nieuwenhuizen 55.56% Voor info bellen Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan- of afmelden vrijdag v贸贸r 11.00 uur.


Ontdek alle lolbroeken van het dierenrijk De Superdierenkaartjes van het WNF en AH zijn er weer! Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangt u 4 Superdierenkaartjes. Spaar ze allemaal in het verzamel- en doeboek

Alle AH Goudse kaas

AH Filet Americain

25% korting Bijv.: Jong belegen 48+ in plakken

25% KORTING Bijv.: naturel Bakje 150 gram van 2.19 voor

Pak 190 gram

van 1.74 voor

1.30

1.64

AH Lange rozen AH Zalmfilet Set 2 schalen à 300 gram van 14.00 voor

AH Shoarma

9.00

Diverse kleuren 2 bossen à 10 stelen van 6.50 voor

5.00

VOORDEELPAK

30% KORTING Schaal 750 gram van 5.79 voor

3.99

AH Rookworst 250 gram Diverse varianten 25% KORTING Bijv.: mager Per stuk van 1.69 voor

1.27

AH Perssinaasappelen Net 2 kilo

van 2.99 voor

1.99

Hartevelt Jonge Jenever Liter

van 12.13 voor

8.99

Johnnie Walker Red label

17.78

BLENDED SCOTCH WHISKY Liter van 22.23 voor

VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Knipbrood wit of bruin Per heel

van 1.49 voor

1.00

Voortaan zijn wij ook geopend op zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 15 t/m 24 oktober 2012

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur


Sport

J.Manders - G.v.Reybroek J.v.Kilsdonk - J.Sleegers A.v.Bergen - A.v.d.Laar

BOEKEL & VENHORS T

A-Klasse: T.v.d.Ven - P.Wijers M.v.Doren - T.v.d.Ven R.Koolen - G.Verwegen P.Verstraten - A.v.d.Laar G.Verwegen - K.v.Grinsven R.Koolen - T.v.Alphen J.Emonds - P.Wijers B-Klasse: C.v.Casteren - G.v.Reybroek M.v.d.Heijden - J Biemans T.Hoevenaars - C.v.Casteren W.v.d.Broek - D.Emonds C.v.d.Laar - M.v.d.Elzen P.v.d.Sanden - J Biemans C-Klasse: J.Manders - A.Kerkhof P.Raaymakers - B.Donkers A.v.Dijk - J Sleegers H.v.Lankveld - J Verhofstad J.v.Berkel - T.v.d.Ven A.v.Bergen - P.Raaymakers Driebanden: J.v.Kilsdonk - C.v.d.Laar H.v.d.Ven - J.Heesen W.v.d.Ven - J.Sleegers A.v.d.Laar - J.Emonds J.Biemans - B.Donkers Bandstoten A: J.Biemans - R.Koolen K.v.Grinsven - P.Verstraten M.v.Doren - G.Verwegen J.Heesen - J.Emonds Bandstoten B: A.v.Bergen - H.v.Lankveld

Berichten

29-45 40-28 51-54 96-31 50-44 47-94 56-54 25-36 14-44 38-31 34-36 29-35 22-35

23-17 5-37 18-18 25-10 41-9 8-6 3-7 12-8 11-6 8-10 4-3

29-25 26-52 26-27 33-37 8-10

8-27 9-8 7-31

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A: M.Timmers - P.Verstraten H.Timmers - G.Verwegen J.Tielemans - J.v.d.Wetering J.Mezenberg - G.Zomers J.v.Dooren (k) - M.v.Doren (s) A.Berens - G.v.Exel P.v.Hoof - J.v.Zon H.v.d.Mortel - H.v.d.Zanden Th.v.Alphen - M.v.Doren (b) G.Zomers - G.v.Exel Libre B: L.v.Haandel - J.v.Osch P.Koonings - J.Kusters Fr.v.Boxtel - J.v.d.Aa M.v.d.Elzen - H.Peters J.v.Dijk - M.v.Schijndel A.v.d.Velden - H.v.Duren E.v.Doren - Ph.v.Zuijlen A.v.Asseldonk - Jac.Coolen J.v.Asseldonk - C.Coolen J.v.d.Aa - B.v.d.Bosch Fr.v.Boxtel - H.v.d.Berg Libre C: Cl.Aldenhuijsen - Fr.v.d.Bosch Th.Snijders - Fr.v.d.Bosch J.v.Sleeuwen - H.v.Lankveld J.Manders - H.Schepers

41-62 35-49 52-50 54-184 17-41 41-79 41-63 21-25 43-31 231-77 17-30 42-30 31-19 30-22 18-24 22-34 27-8 22-41 21-30 23-15 28-22

11-10 9-16 35-18 11-19

H.Schepers - H.v.Lankveld T.v.d.Ven - Th.v.d.Burgt J.v.d.Broek - T.v.d.Ven J.v.Berlo - T.v.d.Ven A.v.Sleeuwen - J.v.Lankveld W.v.d.Berg - J.v.Duren L.v.Sleeuwen - W.Kroos L.v.Rooy - P.Raijmakers M.de.Rijck - P.Rijbroek A.Verstegen - T.v.d.Heijden J.v.d.Broek - Cl.Aldenhuijsen T.Arens - P.v.Duren Th.v.d.Burgt - J.v.Berlo J.v.Duren - Th.Snijders Th.Snijders - T.v.d.Heijden Bandstoten A: P.Koonings - H.v.d.Heuvel P.v.Hoof - P.Verstraten J.v.d.Wetering - M.v.Doren (s) J.Noyen - J.Kusters J.Mezenberg - A.v.Moorsel Fr.v.Boxtel - M.v.Doren (s) P.Koonings - M.v.Schijndel A.v.Duijnhoven - A.v.Asseldonk J.v.d.Wetering - M.v.Haandel G.v.Exel - H.v.d.Zanden H.v.Duren - G.Zomers H.v.Houtum - M.Timmers C.Sanders - S.Donkers Jac.Coolen - M.v.Doren (b) Bandstoten B: T.v.d.Ven - T.v.d.Heijden A.v.d.Burgt - H.v.d.Berg T.Arens - J.v.Duren A.Verstegen - L.v.Haandel Ph.v.Zuijlen - P.v.Duren Th.v.d.Burgt - Cl.Aldenhuijsen W.v.d.Berg - J.v.Asseldonk L.v.Rooy - H.Peters J.v.Osch - A.v.Sleeuwen P.Raymakers - P.Rijbroek A.Verstegen - J.v.Dijk J.Manders - C.v.Sleeuwen H.v.Lankveld - L.v.Sleeuwen A.v.d.Velden - W.Kroos A.v.d.Burgt - T.v.d.Ven Driebanden: P.Koonings - A.v.d.Velden A.v.Moorsel - L.v.Rooy A.v.Moorsel - J.v.Zon J.Tielemans - N.v.Kessel S.Donkers - P.Koonings J.Kusters - J.Tielemans P.v.Hoof - J.Donkers Jac.Coolen - J.v.Doren E.v.Doren - M.v.Doren (s) S.Donkers - J.Heesen J.v.Dooren (k) - G.v.Exel H.v.Houtum - J.v.Zon

10-15 17-27 9-13 36-27 9-7 28-8 28-11 17-23 7-15 10-29 5-9 14-24 25-6 14-9 9-18

20-16 33-19 21-13 24-12 23-29 22-25 23-17 26-19 40-16 21-17 21-75 20-34 20-16 11-18

8-8 8-11 16-5 23-15 16-17 8-7 14-19 16-27 20-9 15-14 9-12 7-7 6-9 10-8 9-13

3-4 4-2 6-14 11-6 14-15 5-6 12-6 13-4 5-8 11-3 3-13 15-14


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkel i jke pri jzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------VERHOEVENWHEELS okt./nov. WINTERBEURT voor uw fiets € 15,00. Alleen op afspraak. 10 t/m 40% korting op

TE KOOP

in het centrum van Boekel BOUWKAVEL ± 530 m2. Kleiner kavel mogelijk in overleg.

A l l e r h a n d e allerlei fietsen en accessoires. Zonder inruil. Tel. 0492-325370. -------------------------------------------------Broodjes buffet, Belgische frietkot, Blues Brothers Corner, Shoarma en kebab, Eieren in Bourgondisch pan, Buffetten in stijl, enz. Party Service Jos Renders, Bel 0492-352192 of zie site. -------------------------------------------------

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

volop 2e hands FIETSEN

Vraagprijs € 165.000,= vrij op naam

Info 06-27044617

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

BOUWVERGUNNING NODIG? www.bouwkundigbureauberg.nl Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

APPELS & PEREN

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Zorgcentrum S t. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisse-

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

A l l e r h a n d e lende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten € 7.90 voor een 3gangenmenu op woensdagavond € 9.00 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------De Pizza Corner en diverse huurartikelen en zie onze site www.partyservicejosren-

JOOP VAN DEN ELZEN I N S TA L L AT I E T E C H N I E K * Centrale verwarming * Loodgieterswerk * Riool ontstoppen

Odiliapeel 0413-274590 06-53790682

ders.nl, Party Service Jos Renders, bel 0492-352192.

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

✓ ✓ ✓ ✓

Elektrotechnische installaties Levering en montage Service en onderhoud Nieuwbouw

✓ ✓ ✓ ✓

Verbouwingen Renovatie Utiliteit Aanpassingen na inspecties/keuringen

Zowel particulieren, bedrijven als agrarisch.

Rechtestraat 38 • 5409 AJ Odiliapeel T: 06 20355624 • E: info@vanderpol-elektro.nl

Build to last longer

gladheidsbesrijding zonder corrosieve Netwerk- systeembeheer Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

uitslag op alle bestratingen.


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------GEZOCHT mensen die ambitieus zijn en een parttime tweede inkomen willen genereren. Bel 06-57386953. `

A l l e r h a n d e CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS

Nog heel even en dan is het 3 november en dat betekent dat we het prinsenpaar voor 2012-2013 gaan onthullen. Ook gaan we deze avond afscheid nemen van Prins Michiel en Prinses Linda. Om het allemaal wat duidelijker te laten worden voor jullie geven we hier alweer een nieuwe hint. De hints die we al eerder gaven waren: * 100% rood en wit. * Hij wordt elke dag rijk beloond. * Bij hem zitten we op het juiste adres, bij haar niet. * Carnaval vieren zit bij beide in het

bloed. De nieuwe hint is: ”Ze hebben het allemaal perfect geregeld”. Ter ere van het nieuwe prinsenpaar wordt hen een receptie aangeboden op zondag 11 november. Het jeugdprinsenbal wordt gehouden op vrijdag 9 november. CV De Peeltuuters

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

HONDENTRIMSALON

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

DINO Greetje van de Hoogen donk 11, 5422 CA Gemert Tel. 06-13685901 e-mail g.vd.hoogen@hotmail.com Open: maandag, donderdag & zaterdag, evt. avonduren. ophaal- & brengservice.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak : t el. 06-17962288

Veenpluis 4, 5427 HR Boekel Tel: 0492 390436, mob. 06-51644184


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Broodjes buffet, Belgische frietkot, Blues Brothers Corner, Shoarma en kebab, Eieren in Bourgondisch pan, Buffetten in stijl, enz. Party Service Jos Renders, Bel 0492-352192 of zie site.

Brabant Design

A l l e r h a n d e AANBIEDING KLEUREN-ANALYSE slechts â‚Ź 50,= t/m december 2012. Margo van den Boogaard, erkend kleur- stijl- & imago consulent, tel: 0492-321142. -------------------------------------------------Hulp in de huishouding nodig, Âą 3-4 uur per week? Ik ben op zoek naar mensen die hulp nodig hebben. Reageer via brieven onder nummer 2012.13.01 van dit blad. --------------------------------------------------

Websites - Hosting - Hardware

Evenementenkalender 19 en 26 oktober: Discoskate op het St. Agathaplein 21 oktober: Speelgoedbeurs Venhorst 28 oktober: Rommelmarkt manege Boekel 2 november/1 december: Country en line dansavond in MFC de Horst 23 december Kerst- en huldigingsconcert Echo der Peel en ImĂŠmato

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen ₏ 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen ₏ 5,00 5 t/m 12 jr knippen ₏ 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Zomeraktie

NIEUWE SET NAGELS gel of acryl (inclusief verlenging) Normaal â‚Ź 50,= nu

â‚Ź 30,=

Voor meer informatie: 06-43085124

Boekel’s Welzijn

Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd

www.boekelswelzijn.nl

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde SCHOOLJEUGD, vanaf 14 jaar, voor het verrichten van diverse kwekerijwerkzaamheden op zaterdagen en vakanties. Voor meer info, bel Marco 06-22528520 M ezen ber g Pad des t oele n Peelstraat 9, 5427 EG Boekel

Op zaterdag 6 oktober is er een poes aan komen lopen op de inrit van Grootveld 11. Sinds deze zaterdag is de poes niet meer weg gegaan. Deze poes is waarschijnlijk vermist door zijn baasje. Mocht jij het baasje zijn of kennen neem dan contact op met Joyce v.Brunschot via joycevanbrunschot@hotmail.com

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

A l l e r h a n d e

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl ------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

ARIE V.D. BROEK

LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT

Op woensdag 24 oktober a.s. houdt het KBO Liederenkransje in Bos-zicht haar maandelijkse zangmiddag. Voor deze zangmiddag, die om 14.00 uur begint, wordt u als liefhebber van het Ne-derlandstalige lied van harte uitgenodigd. Op het programma staan een 25-tal liedjes, die dit keer gekozen zijn door de dames Drina en Truus. Het belooft voor de aanwezige 55-plussers weer een gezellige, ontspannende zangmiddag te worden. Drie voorzangers ondersteunt door drie toetsenisten en duidelijk leesbare teksten maken het voor alle KBO’-ers aantrekkelijk om samen met ons, het Liederenkransje, te komen zingen.

John Rambach

MONTAGEBEDRIJF

Nu ook

voor ONDERHOUD, SERVICE en REPARATIES aan sanitair, riolering, dakwerk, zinkwerk, waterleiding en voor KEUKENMONTAGE. Tel. 0492-323324 - b.g.g. 06-22479185

Voor meer informatie over onze zangmiddag en het programma, kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kbo-boekel.nl

Haardhout www.haardhoutoutlet.nl los gestort of gestapeld op pallet zelf ophalen of thuis bezorgd. De Bunders 11 Venhorst

0492-329012

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WWPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX PPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF JOEVTUS JF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS TFD UPS 0PL WPPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503.

A l l e r h a n d e Evenementenkalender 19 en 26 oktober: Discoskate op het St. Agathaplein 21 oktober: Speelgoedbeurs Venhorst 28 oktober: Rommelmarkt manege Boekel 2 november: Country en line dansavond in MFC de Horst

1 december: Country en line dansavond in MFC de Horst 23 december Kerst- en huldigingsconcert Echo der Peel en Imémato

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

v.Oorschot DAKWERKEN

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: do. 10.00-18.00 u vr. 10.00-20.00 u za. 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

E. van Gennip Bestratingen & Steenhandel Advies, bestrating en sierbestrating, grondwerk. Leveren van bestratingsmaterialen. Bezoek vrijblijvend onze showtuin, Bussele 16, Erp. Tel. 06-51631158 of 0413-213209, www.vangennipbestratingen.nl

K UN S TS TO F KO Z I J N EN Bouwservice Derks & Van Dooren

Peter Derks & Bert van Dooren

Scherpe pri js en o p maat g emaakt. Vraag g erus t o m een o fferte

VAN DEN ELZEN

Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst, 06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek

STUKADOORSBEDRIJF

• Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Gips- en cementbasis - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Van den Elzen elektrotechniek


Plaatsing ALLERHANDE:

Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

FIETS KAPOT!

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------GRATIS ophalen van al uw oude fietsen, zonneluifels, computers, ijzer, koper, kabels, aluminium, elektrische apparatuur, witgoed en accu’s. OHD tel. 06-11070700.

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, verlopen, glasruiten, glaskoord en afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Rombout

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


=$7(5'$* 2.72%(5 1, $ '202 $$19$1* 885 72(*$1* *5$7, 6

5D D G GH RSEU H QJV W YD Q GH YH L O L QJ H Q ZL Q H H Q ERQ YD Q YD Q 3RU W H GH 3U RYH QF H YD Q ¼ =L H H O GH U V L Q GL W EO D G

1 ( 1 ( 5 * ( 1 ' , ( / , 2 ( * 9 1 ( 7 6 1 ( , '

ZZZ J R H G H U H Q H Q G L H Q V W H Q Y H L O L Q J E R H N H O Q O F D U Q D Y D O V V W L F K W L Q J %R H N H O ³ 'H .Q | O O H N H V ´

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.