27e jaargang nr 07; 15 augustus 2012

Page 1

27e Jaargang nr. 7 - 15 augustus 2012

Diploma’s, certificaten en lintje tijdens opstapavond Brandweer Boekel Afgelopen vrijdag werd in de brandweerkazerne de jaarlijkse opstapavond gehouden. Tijdens deze avond worden behaalde diploma’s uitgereikt, er worden jubilarissen in het zonnetje gezet en, indien van toepassing, wordt er afscheid genomen. En ook dit jaar stond dit dus op het programma. Jubilarissen dit jaar zijn: Maarten Klaassen, Rob van den Tillart, John Donkers en Rick v.d.Laar zijn 12,5 jaar bij de Brandweer. Riny v.d.Elzen is 20 jaar lid van de Brandweer en Gerrit v.d.Velden 25 jaar. Afscheid werd er genomen van Christ v.Lankvelt die op 30 april jl. eervol ontslag verleend was.

Op 1 september vorig jaar was aan Wim v.d.Boom eervol ontslag verleend. Hij was tot dan 28 jaar lid van de Brandweer. In al die jaren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in de openbare orde en de veiligheid in Boekel en regio. Als blijk van waardering werd hij daarom door de Koningin benoemd als Lid in de Orde an Oranje Nassau. Burgemeester Bos spelde hem de daarbij behorende versierselen op. zondag 16 september 2012

TOER MEE

Heb jij ook altijd zin om te zingen zodra je de muziek hoort beginnen?! Dan zoeken wij jou! Kom erbij en begin met zingen! Nieuwe leden zijn namelijk weer van harte welkom, waarbij we vooral een oproep doen aan de jeugd uit Boekel en omgeving. Vanaf 12 jaar kun je je aanmelden als lid van Imémato. Daarnaast zijn mannen die graag willen komen zingen altijd zeer welkom! Ook bestaat de mogelijkheid om ons, als gastzanger(es), te komen versterken tijdens the Sense of Harmony. De repetities voor the Sense beginnen al snel, dus meld je aan voor 1 september aanstaande, als je erbij wilt zijn op 12 en 13 april! Neem voor meer informatie contact op met Adrie, tel.nr. 323713 of kom gewoon eens kijken en luisteren tijdens een repetitie. Op donderdag 16 augustus a.s. is de eerste repetitie in Basisschool De Octopus, om 19:30 uur. Bekijk ook www.imemato.nl

PEUGEOT SERVICE

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Foto: Familie v.d.Boom

Inleveren copy en advertenties: De Vlonder 10, Boekel - St. Josephplein 15, Venhorst. Copy inleveren tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140, fax 0492 324245 email: boekel-venhorst@planet.nl

verzekeringen

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Burg. de Kuijperlaan 7, Veghel, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, spoed tel. 351600, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Heikneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Iedere dag van 09.0012.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur, anders op afspraak. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 322110 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; dienstapotheek Veghel-Uden, Burg.de Kuijperlaan 7, Veghel tel. 0413-381848 (dienstapotheek open: za. zo. feestdagen 00.00-24.00 uur, overige dagen 17.00-8.00 uur) Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 10, 5340 BE Oss, tel.: 0413-381818 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel Pantein: Uden, Industrielaan 1, ma t/m vrij 8.30-17.30, zat 10.00-17.00 uur.

u w

d i e n s t

MANTELZORGWINKEL:: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuiszorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, bezoekwerk Boekel mw. E.Faas, tel. 322476; voorzitter dhr. P. Biemans, tel. 323246. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: H.Löbel tel. 322257; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; F.Wijdeven tel. 321369; P.Kessels tel. 324386; J.v.Dalen tel. 321226; W.v.Zutven tel. 323207; M.v.d. Wiel tel. 351560; T. de Mol tel. 351481. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@dekinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTAGENTSCHAP: tel. nummer 0900-0990: openingstijden Bouwvak: ma. t/m za. 09.00-13.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten en de aanvang is 19.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. Alle zangers en zangeressen (ook kinderen) van Boekel en Venhorst zijn hierbij van harte uitgenodigd.

ST. PETRUSPAROCHIE KERK ST. AGATHA BOEKEL

Contactpersonen: - Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 - Toon Hoevenaars tel:06-33588735 - Joep Trienekens tel:0492-322439 Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Spreekuur pastorie Boekel: donderdag van 09.00 uur tot 10.00 uur

Zaterdag 4 augustus: 15.00 u H. Mis in zorgcentrum St Petrus 17.30 u: overleden ouders v.d.Elzen-v.d. Broek; Cisca Opsteen-Pennings; Marietje v.d.Burgt-v.Lankveld (vwg sterfdag); Johan en Albert Verhoeven. Zaterdag 18 augustus: 17.30 u Bert en Drieka v.d.ElzenEmonds; Gerard en Jans v.SchijndelBevers. Zondag 19 augustus, 20e zondag door het jaar: 10.30 u Antoon Coolen en overleden familieleden; Jan Gijsbers (mnd. ged.); Johannes v.Sleeuwen (vwg. sterfdag) en Miet v.Sleeuwen-Schepers en overleden familie; Piet v.Moorsel, ouders Lambertus en Allegonda Maria v. Moorsel-de Wit, broer Noud en echtgenote Riet v.Moorsel-Kanters; Harrie de Wit (vwg. verjaardag Oma de Wit); Nellie v.Zutphen (vwg. jgt.). Maandag 20 augustus: 19.00 u Petronella Raijmakers (vwg. sterfdag) en haar echtgenoot Marinus v.Haandel; overleden ouders Harrie v.d.Rijt en Bertha v.d.Rijt Habraken (vwg. verjaardag vader). Woensdag 22 augustus: 19.00 u Nelly Wijers (vwg. jgt.) en dochter Carla en Bart v.d.Burgt; Leo v.Moorsel; Dina v.d.Elzen-v.d.Broek en Driek v.d.Elzen en kleinkind Danique.

REPETITIE: Op maandag 20 augustus a.s. zal de repetitie plaatsvinden van het Groot Boekels Koor voor het repeteren van de Fatimamis en enkele liederen die gezongen zullen worden tijdens de openluchtmis op het Sint Agathaplein t.g.v. Boecult. Deze repetitie vindt plaats in de Sint Agathakerk

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 18 augustus 19.00 uur + Zondag 19 augustus 10.00 uur: Paul v.d.Aa (vwg. sterfdag); Marietje Donkers-v.Bakel; Chris Michiels (vwg. sterfdag) en Maarten, zijn zoon; Aureel v.Velthoven (vwg. verjaardag). Donderdag 23 augustus: 19.00 u Intenties kerkgangers.

ACOLYTHEN & LECTOREN: Zaterdag 18 augustus: 19.00 u Willy v.Oort-Mark Hoogeveen Hr.Donkers-Mw.Theunissen Zondag 19 augustus: 10.00 u Niels en Tim Hoogeveen Mw.Willems-Hr.v.d.Wiel Donderdag 23 augustus: 19.00 u Martinese

Venhorst Klinkt, 28 EN 29 SEPTEMBER Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september vindt Venhorst Klinkt in de Horst plaats. Het zal een avondvullend programma zijn vol bekende muziek, van onder andere Michael Jackson, Michael Bublé, Robbie Williams, Queen, Metallica, James Bond, Stereophonics, Gershwin, U2, Strauss, etc.etc.. Kortom voor iedereen wat wils. Dit bijzondere schouw- en hoorspel zal plaats vinden op 28 & 29 september in de theaterzaal van ons mooie Gemeenschapshuis de Horst. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19:00 De voorverkoop voor Venhorst Klinkt gaat zondag 19 augustus van start. Dit zal plaatsvinden in de Horst van 11:00-12:00. In de voorverkoop kosten de kaarten €10,00, op de avond zelf aan de kassa kosten ze €12,50. Er zijn voor elke avond 250 kaarten beschikbaar. Op is op. Na 19 augustus zijn de kaarten te bestellen via venhorstklinkt@echoderpeel.nl Meer informatie via: venhorstklinkt@echoderpeel.nl of op www.echoderpeel.nl zondag 16 september 2012

TOER MEE

AANBIEDINGEN van donderdag 16 t/m woensdag 22 augustus

PEREN SPECIAALVLAAI

voor

MET SLAGROOM

TOMPOUCEN OOGSTBROOD

4 stuks voor

MET APPELSTROOP

KANDIJKOEK

voor voor

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor

9.00 00 € 5. 50 € 1. 75 € 1. €

11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


‘Verkeersvaardigheidstest 50 + Veiligverkeer Nederland Afd. BoekelVenhorst organiseert i.o.m de Bond van Ouderen de Verkeersvaardigheidstest bestemd voor alle bestuurders van personenauto’s uit Boekel en Venhorst die de leeftijd van 50 jaar zijn gepasseerd. Nederland vergrijst in een hoog tempo en daarbij zijn de verkeersvoorschriften talrijker geworden, de ouderen hebben lange tijd geleden het rijbewijs gehaald en de mobiliteitsbehoefte in deze groep blijft stijgen. Om zolang mogelijk op een verantwoorde wijze aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen, organiseert VVN afdBoekel-Venhorst deze verkeersvaardigheidstest die bestaat uit de volgende drie onderdelen, in “Nia Domo” te Boekel. - een 3-tal opeenvolgende theorie lessen, op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, op de data 18, 25 september en 2 oktober. Het theoriegedeelte is een opfriscursus met extra aandacht voor veranderde verkeersregels. - ogentest/ brilcontrole door de erkende opticien te Boekel of door uw eigen opticien - verkeersvaardigheidsrit op zaterdag 6 oktober 2012 tussen 09.00 uur en 16.00 uur welke wordt afgenomen door erkende rij-instructeurs. De deelnemers rijden met hun eigen auto, welke moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Na deze rit zal in een gesprek door de rijinstructeur een advies worden gegeven. De verkeersvaardigheidsrit zal ongeveer 2 uur in beslag nemen. Er wordt op die dag volgens een nog nader te bepalen rooster gewerkt. Deelname aan de verkeersvaardigheidstest en de uitslag hiervan hebben geen enkel gevolg voor uw rijbewijs en/of uw rijbevoegdheid. VVN afd. Boekel-Venhorst kan dit helaas niet kosteloos doen en vraagt daarom een eigen bijdrage van 15.00 euro per deelnemer, koffie is hierbij inbegrepen.

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Info en opgave voor deelname bij Tiny Biemans bij voorkeur per e-mail tinybiemans@onsnet.nu met vermelding van uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Of telnr 040-2839092 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

Barbecue Hopelijk kunnen we nog even genieten van mooi zomerweer. Tijd voor de barbecue? Hierbij wat gezonde barbecuetips en een recept: - Rode sauzen zijn caloriearm, zoals curry, barbecuesaus, chilisaus, ketchup. - Neem bij voorkeur magere vleessoorten, zoals kipfilet, drumsticks, kalkoenvlees, haaskarbonade, hamlappen (voor de saté) en biefstuk. - Maak vispakketjes door vis met viskruiden in folie te wikkelen en zo op de barbecue te leggen. Vis bevat gezonde vetten. - Maak spiesen van kip afgewisseld met groente, zoals champignon, paprika, ui en tomaat. - Banaan met rauwe ham: snij een banaan in stukken en wikkel er een plakje rauwe ham om, vervolgens even roosteren.

- Neem groente bij de barbecue, zoals bijvoorbeeld onderstaand recept. Fruitsalade met gerookte kip: Ingrediënten: 100 gram gerookte kipfilet, in blokjes gesneden 200 gram ijsbergsla, fijngesneden 1 rijpe mango, in blokjes gesneden 1 komkommer, in schijfjes gesneden 4 eetlepels rozijnen Dressing: 2 eetlepels slasaus, 2 eetlepels yoghurt, peper, zout en knoflookpoeder. Bereiding: Bereid de dressing door de slasaus en de yoghurt te mengen. Voeg naar smaak een beetje peper, zout en knoflookpoeder toe. Meng in een saladekom de sla, komkommer, kipfilet, mango en rozijnen. Roer de dressing er doorheen. Voor een persoonlijk dieetadvies in Boekel kunt u terecht bij diëtiste Dianne. tel. 06-16710806 of info@dietistedianne.nl. De praktijk is gevestigd binnen Kringapotheek Boekel, Kerkstraat 35 te Boekel.

Evenementenkalender 18 augustus; Electroworld Skate en Skeelertocht 25 augustus: Avond van de Poëzie 26 augustus: BoeCult

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27

Waterhof Uitvaartverzorging Waterhof René van Hoof Uitvaartverzorging René van Hoof

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) Sfeervolle aula - Rouwkamers Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming) 24-uurs uitvaartsuite Sfeervolle aula - Rouwkamers

(0492) 36 7624-uurs 09 uitvaartsuite 06-55 14 04 83 (0492) 36 76 09 06-55 14 04 83


Donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus

€ 550 4 stuks voor € 600

Filetlapjes Magere runderlappen

4 stuks voor

Broodje gemak

Lange latten met GRATIS bakje grillsaus 250 gram

€ 249

per stuk

€ 295

VLEESWARENTRIO 100 gr. grillworst 100 gr. boterhamworst 100 gr. rauwe ham samen voor

€ 395

Maandag 20 t/m zaterdag 25 augustus:

€ 550 3 stuks voor € 600

Houthakkersteaks Botermalse runderschnitsels Turkse broodjes

Burenbitters Rauw gerookt worstje, ook lekker door even te koken 4 stuks

€ 399

4 stuks

Maandag 20 en dinsdag 21 augustus

Braadworst

4 stuks voor

HOH 1 kilo

€ 590

€ 600

VLEESWARENTRIO 100 gr. schouderham 100 gr. boerenmetworst 100 gr. couburgerham samen voor

Woensdag 22 augustus

Gehakt

HOH

1 kilo

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 395

keurslager

€ 540


Gemeenteberichten

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Bezoekers die een afspraak hebben gemaakt kunnen buiten de openingstijden om aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis in principe helemaal gesloten. Openingstijden Loket Wonen, Zorg en Welzijn: Maandag t/m vrijdag van: 09.00-12.30 uur en woensdag van 13.30-19.00 uur. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis 326800 - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf 0485-338352 Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken 06-53139297 Storing drukriolering 321405 Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens kantooruren) 06-10476352 (buiten kantooruren) Website: www.boekel.nl

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁ Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. ( U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. KLACHT INDIENEN Klachten over bijvoorbeeld verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing bij u in de buurt kunt u melden via 0800-2400100 of via de reparatiebon. Deze vindt u elke week op de gemeentelijke informatiepagina’s en op www.boekel.nl. Daarnaast kunt u het probleem melden met de BuitenBeter smartphone app, meteen op de plek én het moment dat u het signaleert. AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 17 augustus 2012 Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 24 augustus 2012 GFT-afval/Groenbak KIES ZELF UW KUNSTWERK TER GELEGENHEID VAN BOEKEL 700 Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Boekel wordt in 2013 een kunstwerk onthuld. Drie kunstenaars hebben opdracht gekregen om een voorontwerp voor dit kunstwerk te maken. Uit deze drie voorontwerpen wordt één kunstwerk geselecteerd.

U krijgt als inwoner van de gemeente Boekel een belangrijke stem bij de keuze voor het definitieve kunstwerk. Op donderdag 23 augustus om 20:00 uur worden de drie voorontwerpen gepresenteerd in de raadzaal van het gemeentehuis. De drie kunstenaars geven op deze avond een toelichting op het kunstwerk. Alle inwoners van Boekel zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In week 35, 36 en 37 kunt u als inwoner van Boekel aangeven welk kunstwerk u in 2013 graag gerealiseerd wilt zien.

DE VRIJWILLIGERSVERZEKERING IN BOEKEL! De gemeente Boekel heeft ook voor het jaar 2012 een vrijwilligersverzekering afgesloten. Dit betekent dat alle vrijwilligers in de gemeente verzekerd zijn tegen zaken als schade aan persoonlijke eigendommen, geneeskundige hulp, psychische hulpverlening, bestuursaansprakelijkheid, etc. De verzekering is afgesloten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


Gemeenteberichten Voor wie is de verzekering bedoeld? De verzekering is bedoeld voor iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd ongeacht hun leeftijd. Er geldt geen minimum aantal uren. De verzekering is bijvoorbeeld ook van toepassing op vrijwilligers die betrokken zijn bij kerkelijk werk, buurtactiviteiten of eenmalige activiteiten. De organisaties binnen de gemeenten zijn eveneens verzekerd (o.a. bestuursaansprakelijkheid). In tegenstelling tot een jaar geleden zijn in 2012 ook scholieren die in het kader van de maatschappelijke stage actief zijn, meeverzekerd op de polis.

Voor wie is de verzekering niet bedoeld? Vrijwilligers van de brandweer en de politie zijn niet verzekerd; voor hen is een speciale rechtspositieregeling getroffen. Ook mantelzorgers zijn geen vrijwilligers zoals bedoeld in de polis. Echter zij zijn op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving wel meeverzekerd.

Waarvoor is een vrijwilliger verzekerd? De gemeente Boekel heeft een basis- en een pluspolis afgesloten. De basispolis bevat kort samengevat een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor de vrijwilliger. De pluspolis bevat een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, een verzekering voor verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.

Interesse? Wilt u of uw organisatie in aanmerking komen voor deze verzekering dan hoeft u niets te doen. Pas op het moment dat er een gebeurtenis heeft plaats gevonden waarvoor u de verzekering nodig heeft, kunt u het aangifteformulier invullen en inleveren bij de gemeente t.a.v. Mevrouw M. de Visser.

Meer informatie? Aanvullende informatie is te vinden op de website van de gemeente Boekel, o.a. de meest gestelde vragen, het verzekeringsoverzicht en het aangifteformulier. Daarnaast kunt u met vragen of voor informatie terecht bij de gemeente Boekel in de persoon van mevrouw M. de Visser, bereikbaar op woensdag en donderdag via 0492-326800.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN MR. VAN HOOFFSTRAAT 11, BOEKEL Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voornemens is het bestemmingsplan ter plaatse van het perceel Mr. van Hooffstraat 11 te Boekel, te gaan herzien. Beschrijving Het plangebied is gelegen aan de Mr. van Hooffstraat 11 te Boekel. Middels het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt een extra bouwkavel bestemd. Het betreft hier een hiervoor geschikte inbreidingslocatie. Aangezien er met de eigenaar een planschade- en een exploitatie-

overeenkomst gesloten zijn, hoeft er geen exploitatieplan te worden opgesteld en zal de gemeenteraad bij de vaststelling voorgesteld worden om te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Inzage Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Mr. van Hooffstraat 11, Boekel met bijhorende planstukken vanaf 16 augustus 2012 gedurende 6 weken ter inzage ligt bij de centrale balie op het gemeentehuis van Boekel tijdens kantooruren. Gedurende deze termijn zijn de planstukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende de termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken, onder vermelding van “zienswijzen Mr. van Hooffstraat 11”. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met Gijs Klop, telefoon 0492-326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Burgemeester en wethouders van Boekel. Boekel, 14 augustus 2012.

OPEN MONUMENTENDAG 2012 Op zondag 9 september 2012 wordt in Boekel door het gemeentebestuur in samenwerking met de monumentencommissie, de heemkundekring St. Achten en het bestuur van de parochie Sint Petrus, weer de Open Monumentendag georganiseerd. Hierbij is wederom geprobeerd om u een uitdagend programma aan te bieden. Zo zal er een diapresentatie verzorgd worden over de geschiedenis van de kapel en het klooster.

Voor wie? Voor eenieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze prachtige gemeente.

Wanneer? De tentoonstelling kunt u op zondag 9 september 2012 vrij bezoeken tussen 12:30 en 16:30 uur. De rondleidingen zullen verspreid gegeven worden gedurende deze periode, de tijdstippen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

Waar? De kerk (Rijksmonument), Kerkstraat 39 te Boekel.

Kosten? Deelname is helemaal gratis.

Wij hopen dat u zondag 9 september ook aanwezig bent zodat we er met zijn allen een gezellige, leerzame dag van kunnen maken.


Gemeenteberichten TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de Auwerwetse Boekelse Oogstdag aan Mutshoek in Boekel.

In verband hiermee geldt op zondag 12 augustus 2012 van 10.00 uur tot 20.00 uur een parkeerverbod aan beide zijden van Mutshoek tussen de Gemertseweg en De Beemd. Daarnaast geldt voor Mutshoek gedurende deze tijd eenrichtingsverkeer. Aan de organisatie is opgedragen voor voldoende parkeergelegenheid te zorgen. Boekel, 14 augustus 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESLUIT LANDBOUW MILIEUBEHEER (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Besluit landbouw milieubeheer is ingekomen van Melkveebedrijf F.S.I.M. Krol, Statenweg 8 te Venhorst voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Statenweg 8 te Venhorst. De melding is ter kennisgeving aangenomen.

Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 14 augustus 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

• het verzoek d.d. 7 februari 2012 van Van de Ven-Bouwens V.O.F., voor een vergunning in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. De inrichting is gelegen aan de Neerbroek 20 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nummers 136 en 172.

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 8 augustus 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn

zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492 - 326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Boekel, 14 augustus 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT WET MILIEUBEHEER Burgemeester en Wethouders van Boekel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4a, Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 22 juni 2012 heeft Elzen Farm medegedeeld dat zij voornemens is één vleesvarkenstal op te richten en een bestaande vleesvarkensstal te wijzigen waardoor 2.898 plaatsen voor vleesvarkens worden opgericht. De inrichting is gelegen aan de Langstraat 15 en 15a te Venhorst. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en Wethouders van Boekel hebben besloten dat door Elzen Farm géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit. Naar de mening van Burgemeester en Wethouders van Boekel leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 8 augustus 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde worden gesteld.

Boekel, 14 augustus 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.


Gemeenteberichten APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Roscom Promotie voor het verlenen van diensten en promoten van UPC op 27 en 28 juli van 8.00 uur tot 19.00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 23 juli 2012); - Stichting Schaats- en Skategroep Boekel voor het organiseren van de Electroworld toertocht op 18 augustus 2012 (verzenddatum 8 augustus 2012); - Organisatie Auwerwetse Boekelse Oogstdag voor het organiseren van de Auwerwetse Boekelse Oogstdag op 12 augustus 2012 (verzenddatum 9 augustus 2012).

Verleende ontheffing aan: - P.A.H.M. van den Berg voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de Auwerwetse Boekelse Oogstdag op 12 augustus 2012 (verzenddatum 9 augustus 2012).

Bezwaren: Tegen het eerste besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van ver-

zondag 26 augustus 2012 Genieten én bankieren vanuit je luie stoel op BoeCult! Op zondag 26 augustus is het weer zover: BoeCult. Tijdens dit culturele festival in Boekel is altijd enorm veel te beleven. Op het podium is het genieten met artiesten zoals Rachel, Charly Luske en Imca Marina, maar wat te denken van alle activiteiten op het straattheater en op de kunstmarkt? Als één van de hoofdsponsoren is Rabobank Uden Veghel ook dit jaar weer aanwezig op BoeCult. Bezoekers kunnen op de Rabo ontmoetingsplek even lekker bijkomen en krijgen te zien hoe virtueel bankieren werkt. Lekker uitrusten Bij het zien en horen van zoveel moois is het erg fijn als je af en toe even lekker

zending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Tegen de overige besluiten kan binnen diezelfde periode bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 14 augustus 2012 Burgemeester en wethouders van Boekel.

kunt chillen en uitrusten. Daarom heeft Rabobank Uden Veghel speciaal voor de BoeCult-bezoekers een strand als ontmoetingsplek ingericht. Op de Rabo ontmoetingsplek kunnen bezoekers even lekker bijkomen op de zitzakken of ligstoelen. Een medewerker van Rabobank Uden Veghel bezorgt vervolgens tussen 13.30 uur en 17.00 uur gratis een heerlijk verfrissende versnapering, zodat je ultiem kunt genieten van de sfeer op BoeCult. Altijd en overal bankzaken regelen Vanuit je luie stoel krijg je een indruk hoe virtueel bankieren bij Rabobank Uden Veghel werkt. Medewerkers laten op de Rabo ontmoetingsplek zien hoe je, heel gemakkelijk, altijd en overal je bankzaken kunt regelen vanuit je luie stoel. Het is zelfs mogelijk om je bankzaken direct te regelen. Ervaar zelf het gemak van virtueel bankieren vanuit je luie stoel! En de kinderen? Ook aan de kinderen is gedacht. Op het strand liggen schepjes etc. klaar, zodat de kinderen de meest prachtige zandkastelen kunnen bouwen. Verder heeft Rabobank Uden Veghel strandballen om mee te spelen en er staan medewerkers klaar om de kinderen te schminken. Zo is Rabobank Uden Veghel tijdens BoeCult dichterbij dan ooit. Dus zorg dat u erbij bent op de laatste zondag van augustus.

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers Isnis, oude duiven, afstand +140 kilometer, deelname 129 duiven. Uitslag: 1, 2, 3, 4, 10 E.Diepeveen; 5, 7 ,8, 9 A.Engelen; 6 A.v.Zoggel. Isnis, jonge duiven, deelname 592 duiven. Uitslag: 1, 2, 3, 4, 5, E.Diepeveen; 6, 8, 9, 10 J.v.d.Putten; 7 A.Engelen. Wedvlucht Epernay, oude duiven, afstand 310 kilometer, deelname 52 duiven. Uitslag: 1, 2, 4, 5, 8, 9 E.Diepeveen; 3, 6, 7, 10 A.v.Zoggel. Wedvlucht Epernay, jonge duiven, afstand 310 kilometer, deelname 38 duiven. Uitslag: 1, 2, 3, 4, 5, 10 J.v.d.Putten; 6, 9 A.v.Zoggel; 7, 8 A.Engelen.

Biljartkampioenschappen 2012 30 september - 7 oktober

Zondag 30 september gaan we voor de 30e keer van start, met de Boekelse en Venhorstse biljartkampioenschappen 2012 in “La Compagnie” te Boekel. Inschrijven is mogelijk vanaf 26 augustus t/m 16 september. Het inschrijfformulier vindt u de komende weken vermeld in dit weekblad.


Het NIEUWE DANSSEIZOEN van Dansstudio Laura begint weer! Nu de vakantie weer voorbij is gaan we weer knallen. Ook met een aantal nieuwe lessen. We beginnen op maandag 20 augustus!

Cafetaria ‘t Ven VENHORST

Hieronder het voorlopige nieuwe rooster. MAANDAG: 18.00-19.00 klassiek 6-7 jaar 19.00-20.00 zumba 13+ 20.00-21.00 zumba volwassenen 21.00-21.30 bbb volwassenen WOENSDAG: 13.30-14.15 16.30-17.30 17:30-18:30

kleuterdans kidsswing streetjazz

5-6 jaar 6-7 jaar 8-10 jaar NIEUW!

20.00-20.30 20.30-21.30

BBB zumba

volwassenen volwassenen

DONDERDAG: 18.00-19.00 19.00-20.00 20.30-21.30

hiphop streetjazz pilates

11+ NIEUW! 10-13 jaar Volwassenen

Meer informatie? Mail naar dansstudiolaura@live.nl Bellen kan natuurlijk ook: 06- 29604240 of 0492-324113 De Vlonder 217D - Boekel tel. 324113/ 06-29604240 e-mail: dansstudiolaura@live.nl www.dansstudiolaura.nl

DEALER VAN:

De Dutch ID E-Bike – Powered by Bosch

(de nummer 1 van de Telegraaf E-Bike test 2012

+ BEONE E-volution

(best geteste Nederlandse E-bike merk! Fiets Actief mei 2012 E-BIKE TEST. Kom gerust eens langs voor een proefrit.

Gehaktbal

1.50

UIT DE JUS - met mayo nu

Foodbucket

11.00

(4 frikadellen, 4 kroketten + 4 patat) voor

Cafetaria ‘t Ven (voorheen cafetaria Best Bite) Statenweg 81, 5428 NL Venhorst, tel. 0492-830316

Van zaterdag 28 juli t/m zaterdag 18 augustus

gratis fietsverzekering

van 3 jaar bij aankoop van een elektrische fiets (excl. inruil) Bij aankoop van een transport-, mama- of omafiets

gratis tas of accessoires t.w.v. € 40,=

Ook kunt u terecht voor oma-, transport-, mama- en kinderfietsen, elektrisch bakfietsen en accessoires. Werkplaats aanwezig.

VERHOEVEN WHEELS, Gemertseweg 6, Boekel, 0492-325370, www.verhoevenwheels.nl


SCOUTING BOEKEL Uitnodiging Opening scoutingjaar 2012/2013 Na de zomervakantie gaat het nieuwe scoutingseizoen 2012/2013 weer van start. Er staan weer tal van leuke en spannende dingen op het programma. Op vrijdag 17 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur wordt het nieuwe seizoen geopend met het spectaculaire overvliegspektakel. Voorafgaand aan het overvliegspektakel wordt er met alle scoutingleden een spel gespeeld rondom de blokhut. Vanaf 20.15 uur vliegen de leden die te oud zijn geworden voor de huidige speltak over naar de nieuwe speltak. Ook belangstellenden zijn van harte welkom bij het overvliegspektakel vanaf

20.15 uur bij blokhut Den Perekker. De koffie en thee staan klaar en voor de kinderen is er een traktatie. Ben jij tussen de 5 en 18 jaar en wil jij sa-

men met ons spannende avonturen beleven kom dan, vanaf 20.15 uur, kijken naar het overvliegspektakel. Tijdens deze avond kan er informatie verkregen worden over alle speltakken van Scouting Boekel en kan men genieten van het overvliegspektakel. Opgeven van nieuwe leden kan tijdens deze avond of via onze website www.scoutingboekel.nl. Hier is ook een uitgebreid verslag en een grote hoeveelheid foto’s van het afgelopen gezamenlijke zomerkamp te Hoenderloo. Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de rest van de site of bezoek Blokhut D’n Perekker (Mezenlaan 20, 5427 SL Boekel, tel. 0492-324683). De weken na het overvliegspektafel draait elke speltak op de onderstaande tijden hun programma. Bevers, jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar (groep 1 t/m 3): morgengroep zaterdag van 9.00-11.00 uur; middaggroep zaterdag van 13.30-15.30 uur Welpen, jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar (groep 4 t/m 6): morgengroep zaterdag van 9.00-11.00 uur; middaggroep zaterdag van 13.30-15.30 uur Young Scouts, jongens en meiden van 10 t/m 11 jaar (groep 7): woensdag van 18.45-20.45 uur Gidsen, meiden van 11 t/m 14 jaar (groep 8 en ouder): maandag van 18.45-20.45 uur Verkenners, jongens van 11 t/m 14 jaar (groep 8 en ouder): vrijdag van 19.3021.30 uur Explorers, jongeren van 14 t/m17 jaar: vrijdag van 20.00-22.00 uur Stam, jongeren vanaf 17 jaar: donderdag van 20.00-22.00 uur Wil je lid worden of informatie over Scouting Boekel kijk dan op www.scoutingboekel.nl. Je kunt ook eens komen kijken bij een van de bovenstaande speltakken op de aangegeven tijden. Graag tot ziens op vrijdag 17 augustus Info: Tim v.Kampen tel. 06-22132443 www.scoutingboekel.nl


VENHORST KERMIS


JEUGDNATUURWACHT

De Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, De vakantie zit er op. Dat geldt ook voor onze vereniging. Jullie hebben beslist veel mooie natuur gezien in de vakantie. Sommige mensen gaan daarvoor ver weg, anderen blijven dichter bij huis, want ook daar valt veel te genieten. Wij horen het wel wanneer we weer beginnen. Bij mij in de tuin op Julianastraat 47, begonnen op 1 augustus een aantal mierennesten uit te vliegen. Uit verschillende ondergrondse nesten in het gazon vlogen een groot aantal koninginnen en mannetjes van de gele weidemier omhoog om in de lucht te paren. Deze mieren komen normaal nooit boven de grond. Alleen aan het einde van het seizoen worden er koninginnen en mannetjes met vleugels geboren. Na de paring landen de koninginnen weer op de grond, stoten hun vleugels af en gaan op zoek naar een plek om een nest te maken; de mannetjes gaan dood. Hierbij een foto van dit spektakel.

Wil je bij onze vereniging, geef je dan op via het aanmeldingsformulier. Aanmelden De jeugdnatuurwacht probeert haar leden interesse bij te brengen voor de natuur, of deze interesse verder te ontwikkelen. Om dit te bereiken worden diverse activiteiten georganiseerd zoals plantenwortels bekijken, paddestoelen zoeken en op naam brengen; vogels bekijken en beluisteren; knoppenwandeling; nestkasten maken, ophangen en bijhouden; braakballenonderzoek; wateronderzoek; grondonderzoek; natuurfotografie; kerststukjes ma-

ken, wilgen knotten en insecten bekijken. Verder beschikken we over eigen dvd’s met prachtige opnames over de natuur. Veel van deze activiteiten vinden plaats op of rond de Perekker. De laatste activiteit is het uitstapje. In totaal hebben we zo’n 20 activiteiten. Wij streven naar zo’n 25 kinderen; wie het eerst komt, het eerst maalt. Leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van alle basisscholen in Boekel en Venhorst kunnen zich opgeven als lid; ook als je afgelopen seizoen al lid was moet je je opnieuw aanmelden. Ook kinderen in dezelfde leeftijdsgroep, die bijzonder onderwijs volgen kunnen zich aanmelden. De contributie bedraagt € 15,- per jaar en we hebben om de 14 dagen, op zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur, een activiteit; tijdens de vakanties is er geen activiteit. Ook kinderen die het voortgezet onderwijs volgen zijn welkom. Voel je wat voor de natuur, en heb je rond dat tijdstip geen andere bezigheden, kun je jezelf aanmelden middels onderstaand aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je, samen met € 15,- contributie, in de bus doen bij Ton Vogels, Julianastraat 47 te Boekel Onze eerste activiteit is op 15 september 2012. Om 15.00 uur verzamelen bij het natuureducatiecentrum op de Perekker in Boekel, bij de schaatsvijver. Info: 0492-322239.

Eerste Boekelse Accordeon Club De schoolvakantie zit er weer bijna op. Het voortgezet onderwijs start volgende week, en wij ook. Weer enthousiast spelen, dat is het motto. We zoeken nog steeds mensen die zin hebben om met ons mee te spelen. We spelen van bladmuziek. Heb je niet veel ervaring met bladmuziek dan kunnen we daar wel wat aan doen. Om als accordeonorkest muziek te maken ontkom je niet aan afspraken maken op

---------------------------------AANMELDINGSFORMULIER---------------------------------

Ik geef mij op als lid van jeugdnatuurwacht “de Knokert” (invullen in blokletters) Voornaam............................................... j / m Achternaam............................................... Geboortedatum..................................... Naam school..................................... Groep......... Adres.................................................. PC + Woonplaats ................................................... E-mail adres: ....................................................................................................................... Telefoon........................................ oud/nieuw lid (wegstrepen wat niet van toepassing is) Handtekening ouders of voogd..........................................................................................

papier, dus bladmuziek. Je hoeft geen hoog geschoold accordeonspeler/speelster te zijn om met ons mee te doen. Dus schroom niet en kom dinsdag 21 augustus naar Café Salut, Julianastraat 7 in Boekel. We starten om 20.00 uur. Je mag ook contact opnemen met dirktoets@gmail.com of bellen met 0618610709.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 21 augustus wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT

Op woensdag 22 augustus a.s. start het KBO Liederenkransje met de zangmiddagen voor 55 plussers uit Boekel en omgeving. Elke vierde woensdag van de maand bent u als zangliefhebber van het Nederlandstalige lied van 14.00-16.00 uur van harte welkom in Boszicht. De belangstelling voor deze gezellige, ontspannende zangmiddagen, die ingevuld wordt door drie muzikanten en enkele voorzangers, groeit nog steeds. De teksten van de liedjes worden voor u duidelijk leesbaar op een groot scherm geprojecteerd. Het entreegeld van € 0,50 mag voor u geen belemmering zijn voor het meedoen aan deze zangmiddag. Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kbo-boekel.nl


Menu Provence 3 gangen € 24,50

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Provençaalse tomatensoep of Proeverij van gerookte eendenborst, mosterdsoepje en 3 wijngaardslakken of Tartaar van gerookte en verse zalmfilet met kleine salade of Salade met mozzarella, tomaat, basilicum en parmaham ***

Black Angus steak met rode wijnsaus of Boekels Pannetje met varkenshaas, paddenstoelen en truffel of Scholfilet met persilade en remouladesaus of Doradefilet met tomaat, knoflook en olijven Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

***

Crème Brulée of Vacherin met aardbeien, slagroom, vanille-ijs en meringue of Kaasplankje

TERRAS GEOPEND Zie website voor à la carte kaart Telefoonstraat 43, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Joepiedagen 2012 Het waren weer prachtige en gezellige dagen in de trimbossen. Er werden hutten gebouwd, spelletjes gespeeld en zeepkisten geknutseld met als hoogtepunt op vrijdagavond de zeepkistenrace. Door al het enthousiasme van de kinderen en de enorme inzet van alle vrijwilligers was het

weer een groot succes! Maar ook moeten we alle sponsoren niet vergeten, mede door hen hebben wij de Joepiedagen tot een succes kunnen maken. Tijdens deze dagen zijn er veel foto’s gemaakt die op de website www.joepiedagen.nl te bezichtigen zijn. Mocht jij ook graag deze foto’s in het bezit willen hebben dan kun je een foto-cd of losse foto’s bestellen. Ook dit jaar zijn er weer vele gevonden voorwerpen blijven liggen.

Wil jij graag foto’s bestellen of je verloren spullen weer terug hebben neem dan contact op met Elise v.Zutphen 06-30100422 voor 1 september. Tot slot zien wij jullie graag volgend jaar weer tijdens de Joepiedagen 2013 op 30 31 juli en 1 - 2 augustus. Groetjes, Werkgroep Joepie! Kindervakantieweek boekel, www.joepiedagen.nl en http://joepieboekel.hyves.nl

Boekelse Golfdag Zondag 2 september is de Boekelse Golfdag weer. Dit keer, evenals vorig jaar, in Afferden bij Boxmeer. De ontvangst is om 10:00 uur. Er zal worden gestart vanaf 11:00 uur. Na binnenkomst is er gelegenheid een drankje te drinken en zich te verfrissen. De prijsuitreiking zal om ongeveer 18:00 uur zijn. Er is nog een mogelijkheid zich op te geven bij een van onderstaande personen tot zaterdag 25 augustus: Noud Klaassen 322282; Piet v.d.Rijdt 321928; Cor Steyn 323675 of Ery Waltheer 322301.

Wij willen alle sponsoren bedanken voor hun bijdragen! Mede dankzij jullie zijn de

Joepiedagen 2012

weer een succes geworden. Bedankt!

Werkgroep Joepie


Per direct zijn wij op zoek naar:

1e AUTOMONTEUR PERSONENAUTO’S met APK Wij zijn een automobielbedrijf dat reeds 38 jaar actief is in Boekel en omstreken, gespecialiseerd in de merken Peugeot en Citroen. Wegens drukte in onze werkplaats komen wij graag in contact met een 1e monteur, een collega die graag aan een kwalitatief hoogstaand product werkt in een omgeving van hetzelfde gehalte. Wij denken daarbij aan een enthousiaste autotechneut met gedegen opleiding/kennis van en zeer ruime ervaring in de autotechniek en auto elektronica, alsmede in het bezit van APK. Naast onze ‘technische’ verwachtingen verwachten wij van onze specialisten bovendien een klant- en servicegerichte instelling. Ervaring in de merken Peugeot en Citroen is een pre. Binnen onze organisatie is deze functie zeer belangrijk, er wordt gewerkt in een hecht team en een prettige werkomgeving. Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder opleidingsmogelijkheden, spreken daarom voor zich. Is uw interesse gewekt kunt u schriftelijk of telefonisch reageren: Automobielbedrijf Ad van Haandel B.V. T.A.V. L.W.M. Ewalts Julianastraat 55, 5427 AV Boekel 0492-321380

Ewalts beheer

Biljartkampioenschappen 2012 in Boekel van 30 sept. t/m 7 okt. In zaal La Compagnie worden voor de 30e keer de BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN in de A-, B-, C-, D- en E-klassen georganiseerd. Dames zullen worden ingedeeld in de diverse klassen. Er zal op 5 biljarts gespeeld worden. Inschrijven is mogelijk van 26 augustus t/m 16 september a.s. Inleveren inschrijving tegen betaling van € 6,= is mogelijk op de volgende adressen: “La Compagnie”, Kerkstraat 52; Jos v.d. Tillaart, Bernhardstraat 28; Tini Rijbroek, Logt 4; Piet v.d.Aa, Spechtlaan 13; Jan v.Lankveld, Kennedystraat 36.

Ik geef mij op voor deelname aan biljartkampioenschappen 2012. Naam.......................................................................

Adres .......................................................................

Telefoonnummer: .....................................................

Voldaan € 6,=

Voornamen ...................................................................

Woonplaats...................................................................

Partijgemiddelde: …………….. Alleen van toepassing voor hen die de eerste keer meedoen.

Ik heb wel / geen interesse om enkele wedstrijden in overleg te tellen.


Sport Tennisclub Boekel

NAJAARSTRAINING Op maandag 10 september a.s. start TC Boekel met de najaarstraining voor junioren en senioren. Zowel beginners als gevorderden kunnen zich aanmelden voor 12 trainingen. De trainingen lopen van september t/m december en worden gegeven op maandag t/m donderdag tussen 16.00 en 22.00 uur Naast de reguliere training wordt er voor beginnende junioren t/m 17 jaar weer TOP tennis aangeboden. Tijdens 12 trainingen maken junioren kennis met de tennissport. De trainingen wordt afgesloten met een diplomadag. Tijdens deze trainingen worden de kinderen nog geen lid van de club en betalen enkel voor de training. Een tennisracket ontvangt men in bruikleen van de club. Wilt u meer informatie over tennisclub Boekel en/of tennistraining bezoek dan

Berichten

onze website www.tcboekel.nl. Hier kunt u ook het aanmeldformulier tennistraining downloaden. Aanmelden voor de najaarstraining kan tot 22 augustus!!!

Trainingen bij gaan weer beginnen. Op woensdag 15 en/of donderdag 16 augustus kan er weer worden gebadmintond bij badmintonclub ’t Veertje. Voor de competitiespelers kan er een aantal weken getraind worden voordat de competitie begint. Het eerste competitieweekend is in het weekend van 16 september en is voor bijna alle teams een uit wedstrijd. De indeling van de competitie staat op onze website www.bcveertje.nl en ook het speelsleutelschema staat erbij, dus dan kun je zelf alvast puzzelen wanneer je uit en thuis speelt en

Olympisch goud door UnlimiTed Colors vastgelegd op frame van fiets Als huldeblijk van haar gouden plak tijdens de Olympische Spelen besloot Marianne Vos haar ‘winnende’ fiets op te pimpen. Hiervoor toog zij onlangs naar het Boekelse bedrijf UnlimiTed Colors. Dit bedrijf was bij de vedette al bekend, aangezien het team van Ted Claassen de fietsen van het wielerteam al eerder onder zijn bezielende leiding hadden bewerkt. Als aandenken aan haar glorieuze overwinning werd besloten om enkele gouden elementen op de fiets aan te brengen, evenals de handtekenin g van Marianne op het frame. Afgelopen week werd de fiets weer naar de eigenaresse gebracht, zodat zij zich weer ten volle kan concentreren en voorbereiden op komende koersen.

tegen welke tegenstander. Ieder team ontvangt z.s.m. de papieren met daarop de data en tijden en routebeschrijving. Wij wensen iedereen dit seizoen veel sportplezier met leuke, gezellige en sportieve partijen. Trainingstijden: Recreanten woensdag 09.00-10.30 uur Mini’s donderdag 18.00-19.00 uur Aspiranten donderdag 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur Junioren donderdag Senioren + A-jeugd donderdag 20.00-21.30 uur Recreanten donderdag 20.00-21.00 uur Vrij spelen donderdag 21.00-22.00 uur Lid worden? Weet jij al welke sport je na de vakantie gaat doen? Misschien is badmintonnen iets voor jou. De sport badminton is niet te vergelijken met het campingbadminton. Wist je dat een badmintonspeler in een wedstrijd soms meer dan 6 km aflegt? En dat een smash met een veren shuttle een snelheid van 300 km/h kan halen? Dan kun je bedenken dat het een fysiek zware sport is en je een snel reactievermogen moet hebben. Natuurlijk leer je eerst de basisslagen en bouw je je conditie en reactiesnelheid op. Wil je zelf eens de proef op de som nemen en eens vrijblijvend een shuttle komen slaan? Geen probleem, op donderdagavonden in augustus is er de gelegenheid om te komen kijken of badminton iets voor jou is. Wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt. De mini’s en aspiranten (basisschoolgroep 3 t/m 7) trainen van 18.00-19.00 uur. Ben je nog geen 12 jaar? Dan krijg je een gratis racket bij één jaar lidmaatschap. Natuurlijk is badminton er niet alleen voor de schoolgaande jeugd in Boekel en Venhorst! Elke volwassene die na het lezen van dit artikel bij zichzelf denkt: “Badminton zou best wel eens mijn sport kunnen zijn” is welkom op de donderdagavond in sporthal de Burcht te Boekel vanaf 20.00 uur. Er wordt eerst een uur getraind en daarna is er volop de gelegenheid om vrij te spelen tot 22.00 uur. Op de woensdagmorgen speelt er een groep recreanten van 9.00 tot 10.30 uur. Ook daar kun je altijd eens een kijkje komen nemen. Naast het geven van trainingen organiseert ’t Veertje diverse andere leuke dingen zoals de jaarlijkse clubkampioenschappen. Ieder lid kan hier aan meedoen. Verder worden er in de vakantie hutseltoernooien gehouden voor de volwassenen. Wil je meer informatie? Neem een kijkje op onze site: www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v.Zutven (tel. 0645746662). Tot ziens bij ’t Veertje!


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Uitslag Kermistoernooi Na de finale en de troostfinale was de uitslag als volgt: 1. Jos Fabrie/Martin Eijsbouts (Kampioen); 2. Piet v.d.Heuvel/Gerda Verbeek; 3. Jan Kroos/Joost Donkers; 4. Gerarda v.d.Ven/Jan v.d. Ven. De volledige uitslag Poule 1: 1 Jos Fabrie/Martin Eijsbouts; 2 Gerarda v.d.Ven/Jan v.d.Ven; 3 Bart v.d. Ven/Rene Mickers; 4 Jan v.Berlo/Williejan v.Berlo; 5 Harrie Donkers/Nol v.Stiphout; 6 Jan v. Dijk/Bart Schaap; 7 Jos Hoevenaars/Ton Hoevenaars; 8 Frans de Bruin/Tonnie v. Sinten; 9 Tonnie Vesters/ Jeroen Vesters; 10 Bert v.d.Heyden/Cor Reijnen; 11 Martien v.Doren/Leo v.Sleeuwen; 12 Jan v.d.Elzen /Jan Melis; 13 Erna Verstegen/Annie v.d.Heijden; 14 Nelly v.Moorsel/Wil Donkers; 15 Truus v.d. Vondervoort/Hans v.d.Vondervoort; 16 Wim v.Rijbroek/Maria v.d.Biggelaar; 17 Grard School/Tiny Dekkers; 18 Jan Vogels/Dennis Vogels; 19 Jan v.Haandel/ Wim Verkampen; 20 Bertus v.Duijnhoven/Bert Ruisbroek; 21 Toon v.d.Boogaard/Gerjan v.d.Boogaard; 22 Sjaak v.d. Rijt/Jan Slegers; 23 Tiny Vesters/Gerard Nijkamp; 24 Tonny v.Logten/Ellen v.d. Hoogen; 25 Jacques v.d.Ven/Bob Houtman; 26 Betsie Vogels/Femke Vogels; 27 Maria SchoolChristien Dekkers; 28 Martha v.Moorsel/Jacqueline Verwijst; 29 Harrie v.Moorsel/Sjef Donkers; 30 Nellie v.Hees/Catrien v.Haandel; 31 Bert v.d. Wetering/Theo v.d.Laar; 32 Nellie v.Haare/Mien Tielemans; 33 Annie v.Haandel/ Betsie Verkampen; 34 Feli v.Haandel/Jan Schepers; 35 Frans v.Schijndel/Sjef Heijms; 36 Tonnie v.Logten/Jos v.d.Hoogen; 37 Tonny Thomas/Piet v.Haandel; 38 Leo Peters/Peter v.Kemenade; 39 Pieta v.d.Ven/Jeannet Donkers; 40 Christ Coolen/Maria Coolen. Poule 2: 1 Piet v.d.Heuvel/Gerda Verbeek; 2 Wim v.Hees/Chris v.Haandel; 3 Jan Kroos/Joost Donkers; 4 Frans Vesters/ Twan Maas; 5 Geert Verstraten/Sjaak Lips; 6 Piet v.Haandel/Toos Brouwers; 7 Lenie Cootjans/Ankie v.Sinten; 8 Wim v.Zutven/ Rob Kuipers; 9 Pieta v.d.Velden/Paul v.d.Velden; 10 Anneke v.d.Elzen/Mien Tielemans; 11 Fien Geerts/Doortje Donkers; 12 Theo Meulepas/Tiny v.d.Pol; 13 Anneke Biemans/Martien Tielemans; 14 Wilhelmien v.d.Elzen/Mariet Melis; 15 Cor Constant/Wim v.d.Broek; 16 Henk Vesters/Harrie Marinussen; 17 Harrie Coppens/Theo Bekkers; 18 Theo Versteegden/

Berichten

Thea Versteegden; 19 Rieky Fabrie/ Marga Eijsbouts; 20 Mieke v.Hees/ Ari v.Lankveld; 21 Mia v.Berlo/Theo v.Berlo; 22 Jos v.Haare/Tiny Tielemans; 23 Benny Vesters/Desiree Vesters; 24 Jeanny Bevers/Jos v.Lankveld; 25 Toon Peters/Eddi de Kater; 26 Tinie v.d.Elzen/Ria Ashman; 27 Martien v.d.Elzen/ Jan v.d.Donk; 28 Betsie v.Doren/Mia v. Sleeuwen; 29 Dinie Houtman/Annie v.Lieshout; 30 Miet v.Dijk/ Willie Schaap; 31 Anny Peters/Addi v.Kessel; 32 Huub Bevers/Jan v.Lankveld; 33 Mientje Coppens/Ine v.Dooren; 34 Bertha Bevers/Paul Cuppen; 35 Sjef v.d. Vondervoort/Jan v.d.Broek; 36 Johan v.Berloo/Driek v.d. Vondervoort; 37 Mien Rutten/Jose Vesters.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Afscheid van Piet Verstraten als secretaris van V.O.P. Na 11 jaar bestuurslid te zijn geweest van biljartvereniging V.O.P. treedt Piet Verstraten af als secretaris. Wij bedanken Piet voor het uiterst bekwaam en zeer punctueel verrichten van zijn taak als secretaris. Naast zijn taak als secretaris was Piet belast met werkzaamheden voor de regiocompetitie, het nederlaagtoernooi, wedstrijdleiding, wedstrijdschema’s maken, enz. enz., teveel om op te noemen. Een gedeelte van deze taken blijft hij voorlopig nog uitvoeren. Als opvolger van Piet is aan Ruud Willems gevraagd om een bestuursfunctie bij V.O.P. te willen vervullen. Wij zijn blij dat Ruud positief reageerde en wensen hem bij voorbaat succes met zijn taken. Piet bedankt en Ruud succes. Bestuur Biljartvereniging Voor Ons Plezier

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Belangrijk voor het nieuwe seizoen Nu is iedereen nog aan het genieten van een welverdiende vakantie, maar het duurt niet meer al te lang of het nieuwe handbalseizoen staat weer voor de deur. Om iedereen te laten weten waar hij of zij aan toe is hebben we de belangrijkste informa-

tie voor het nieuwe seizoen op onze website gezet (www.habo95.nl). Hieronder nog even een overzicht van de belangrijkste data: • Zondag 19 augustus huldiging jeugdkampioenen • Woensdag 15 augustus 1e binnentraining • Zaterdag 25 aanvang veldcompetitie Mocht je al willen weten in welk team je volgend seizoen speelt, en wanneer de trainingen zijn, dan kun je dit op onze website terugvinden. Nieuwe leden gezocht Als vereniging zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden, dus ken je iemand die wil gaan handballen, of heb je zelf interesse, meld je dan nu aan! Dit kan door contact op te nemen met Wilma van de Elzen (0492-324041), of via onze site (www.habo95.nl)! Natuurlijk kun je eerst een paar keer op proef meedoen om te zien of het je bevalt.

GYM- & TURNVERENIGING

Veerkracht VEERKRACHT Volgende week gaan de wekelijkse turnlessen weer beginnen! We starten eerst nog op de oude locatie, maar binnenkort gaan we verhuizen naar de vernieuwde sporthal! Ook nieuw dit seizoen is de tumblingles die in samenwerking met Stichting Binnensport Boekel georganiseerd gaat worden. Deze les wordt gegeven op maandagavond, van 18:00-19:00 uur. Hierbij is het ook mogelijk om naast de tumblinglessen ook normale turnlessen te (gaan) volgen. De normale turnlessen zijn op dinsdag van 17:15-18:15 uur en van 18:15-19:15 uur en op donderdag van 16:15-17:15 uur, van 17:15-18:15u en van 18:15-19:15 uur. Vanaf de leeftijd van 6 jaar kun je lid worden en ook jongens zijn van harte welkom om mee te komen doen! Om kennis te maken met het turnen of de tumblingles kunt u gebruik maken van de proeflessen die de eerste drie weken gegeven zullen worden. Aanmelden hiervoor is wel verplicht. Voor inschrijving en /of aanmelden voor de proeflessen kunt u contact opnemen met Nancy v.Exel, tel. 329514 of email g.exel@planet.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.turnverenigingveerkracht.nl GYM- EN TURNVERENIGING


Sport Wieler Toer Club Boekel De Via Romana tocht, (vertaald de Romeinse wegen tocht) van deze zondag 12 augustus, dankt zijn naam aan de wegen die de Romeinen aangelegd en bewandeld hebben toen zij zo’n slordige 2000 jaar geleden over heel West-Europa verspreid zaten en in die tijd een garnizoen soldaten op de oevers van de Waal gestationeerd hadden. Althans dat beweren de geschiedkundigen in de regio Nijmegen en zij kunnen dit weten. Ik denk niet dat Julius Caesar dat kon vermoeden maar wij hebben er anno 2012 in ieder geval een mooie fietsroute aan over gehouden. In alle vroegte vertrokken we met 24 personen in oostelijke richting aan deze 145 kilometer lange rit. De laag staande zon bemoeilijkte de eerste uren het zicht en de tegenwind belemmerde het tempo. De temperatuur was uitstekend. Al met al dus prima fietsweer. Via Gennip en Ottersum kwamen we op Duits grondgebied waar we een groot gedeelte van de rit zouden blijven. Over, voor het merendeel, rustige landbouwwegen en glooiend terrein moest er bij de passage van het Reichswald nog even stevig geklommen worden. Dat was ook het geval toen we na de koffie richting Nijmegen reden. Tussen Groesbeek en Berg en Dal (de naam zegt het al) werden de klimkuiten ook nog eens getest voordat we voorbij de Maas weer op volledig vlak terrein kwamen. In het lekke banden klassement schrijven we er vandaag twee bij waarvan één formidabele klapband die Adrie B. ten deel viel. Met 4 lekke banden in 2 ritten is dat een goede score, al heb ik de indruk dat hij er zelf minder blij mee is. Volgende week (19 augustus) staat om 07.30 uur de grote Peeltocht op het programma. De B-groep bezoekt het slingerpad en Herperduin. Zij vertrekken om 08.00 uur. P. da Leur

Rutger van Herpenruiters De Brabantse ponykampioenschappen 2012 te Chaam! Onder een stralende zon werd dit kampioenschap verreden. Boekel had een groot aantal afgevaardigden dit zomerseizoen en we kunnen alleen maar zeggen dat

Berichten

iedereen zijn uiterste best heeft gedaan, van klein naar groot! De jongste van het stel, Kim Timmers en Aukje in de B/B een mooie 16e plaats. Dan krijgen we Evy v.Mensvoort met Kantjes Dusty, een mooie 17e plaats voor hen in de C/B. Dan de D/B Lisanne Robben en Siepkes Benthe een 14e plaats was voor hen. De D/L2, een prachtige 4e plaats voor Priscilla Faas en Melle Aajke! Dan de E/L1, Sabrine en Anouk Vermeulen, de zussen die elkaar mooi op de hielen zaten! Sabrine en Cleopatra een 11e plaats en Anouk met Birthday een 13e plaats. Ook Michelle Bongers reed mee in dit kampioenschap, een 21e plaats was voor hen in de E/L2. Dan hadden we onze springers natuurlijk ook nog; Fleur en Britt v.Erp, Jarno Duiker, Sabrine Vermeulen en Lisanne Robben. Voor Fleur en Amigo in de A/L was het weer een keigoed kampioenschap, de uiteindelijke 2e plek was voor hen en een 3e plaats voor de daguitslag!! Goed gedaan Fleur en good old Amigo. Dan Britt v.Erp en Sunny een 12e plaats in de C/L. Jarno Duiker en Fleur hadden hun dag niet, erg jammer maar ze werden uitgebeld. Sabrine Vermeulen en Birthday in de E/B een 13e plaats, terwijl Lisanne Robben en Siepkes Bente ook hun best deden zat het ook hen een beetje tegen. Maar toch een super mooi kampioenschap voor iedereen! Proficiat iedereen.

BOEKEL & VENHORST

Start onderlinge biljartcompetities bij de Ango Boekel-Venhorst Maandag 3 september beginnen we weer met de onderlinge competities bij de Ango. Alle speelschema’s liggen vanaf deze week in ons verenigingsgebouw voor de deelnemers klaar. De speeldagen zijn dit jaar; Maandag Libre A klasse Dinsdag Driebanden Woensdag Libre B klasse Donderdag Libre C klasse Vrijdag Bandstoten A en B klasse De wedstrijden beginnen alle dagen om 09.15 uur. We hopen ook dit jaar weer op spannende

maar vooral leuke wedstrijden. Verder willen wij de volgende sponsoren namens Ango Boekel-Venhorst bedanken voor hun steun: Ad v.d.Berg Biljarts; v.Boxtel Software; Peter v.Boxtel; Bakkerij Merks; Bouwbedrijf Trienekens; v.Haandel Metaal; Flower Service.nl; Jackie Verhuur; v.d.Ven Wonen en Mode; Groentekwekerij Tielemans; Kapsalon v. Zutphen; v.d.Ven Juwelier; Electro World v.d.Broek; Bevers Containers en Transport; Wijdeven; André v.Delst; Jan Biemans Komkommers; Henk v.d.Rijt; Garage v.Haandel; Gerold Verwegen; Karin v.Sleeuwen; Velmar Computers; Fransen Optiek; Donkers Tractoren; Engel As-surantiën; v.d.Heijden en Sleegers; Nia Domo; Donkers Fietsland; Gerrie v.Exel; Vissers Verlichting; Paul v.Loon Hoveniersbedrijf; La Compagnie; De Fietsenmaker; Quick Hedge; Guitar King; The Read Shop; OOB Accountants; Coupe Flash Kapsalon; VHM Motorparts; v.Rijbroek Mode en Sport; Den Hijzelaar; Supercoop.

VOETBALVERENIGING VENHORST Programma 18 augustus: SJVV 1 - Venhorst 1 Vet. Venhorst - Elsendorp Programma 19 augustus: Venhorst 2 - Leunen 2 Bavos 5 - Venhorst 3 Bavos 6 - Venhorst 5 Dames Venhorst 1 - SV United 1 Programma 21 augustus: Venhorst 1 - ZSV 1 Handel 4 - Venhorst 4

18.00 u 17.00 u

11.00 u 10.00 u 10.00 u 11.00 u

18.45 u 18.45 u

KBO Bridge Boszicht Uitslag: 8 augustus: 1 Dames v.d.Vondervoort Leenen 63.65% 2 Dames Lans - Polman 58.33% 3 Dames Aalbregt - de Koning 56 25% 4 Dames v.Delst - de Graaf 52.50% 5 Dames Biemans-v.d.Elzen 50.00% Voor info bellen Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan- of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.


Jokers plakken, extra korting pakken U bepaalt wat u met korting haalt. Met de 30%, 40%, en 50% Joker ontvangt u korting op het betreffende merk of segment.

Alle AH gebak

Alle Beemster kaas

Met SEGMENTJOKER 30% KORTING Bijv.: slagroomsoesjes Doos 11 stuks van 2.89 voor

25% KORTING Bijv.: Jong belegen 48+ in plakken

2.02

Per kilo

van 12.25 voor

9.18

Alle Handafwasmiddelen Met SEGMENTJOKER 40% KORTING Bijv.: AH Afwas limoen Flacon 500 ml. van 1.09 voor

0.65

Alle Pampers enkelpakken 2+1 GRATIS Bijv.: Baby-dry junior 5 3 pakken a 33 stuks van 34.77 voor

22.95

Alle Gerookte zalm Met SEGMENTJOKER 30% KORTING Bijv.: AH Gerookte zalmfilet Pak 100 gram van 3.29 voor

2.30

AH Nectarines of perziken 50% KORTING 500 gram

van 1.79 voor

0.89

AH Vastkokende aardappelen 30% KORTING Zak 3 kilo

van 2.99 voor

2.09

AH Gerookte achterham 25% KORTING Pak 150 gram

van 2.09 voor

1.56

Hartevelt Jonge Jenever 100 cl.

van 11.89 voor

8.99

Johnnie Walker Red label BLENDED SCOTCH WHISKY 100 cl. van 21.79 voor

16.99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 13 t/m 19 augustus 2012

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur


Sport

Berichten

Electroworld Skate- en Skeelertocht ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2012 Zaterdag 18 augustus is door skate- en skeelerfanaten al geruime tijd in de agenda gezet. De voorbereidingen zijn al langere tijd in volle gang, de benodigde kilometers zitten in de benen en de skates en skeelers zijn weer optimaal in orde gemaakt om deel te nemen aan de Boekelse Skeelerhappening.

Ook wij zijn er klaar voor. Het parcours is gecontroleerd en het wegdek wordt op orde gemaakt en geveegd. De pauzeplaatsen worden ingericht en voorzien van voldoende proviand voor alle deelnemers. De voorrijders en verkeersregelaars zijn gereed om van start te gaan. We verwachten een grote opkomst en doen ons best er een geslaagde dag van te maken. De afstanden zijn dezelfde als voorgaande jaren: pelotontochten keuze tussen 60 of 100 kilometer; vrije tochten: keuze tussen 25 of 40 kilometer. Pelotontocht: om 10.00 uur wordt het startsein gegeven voor de pelotontochten. Deze tochten worden gereden in groepen onder begeleiding van ervaren voorrij-

ders. Zij houden een gemiddelde snelheid aan van 21 kilometer per uur. Verder wordt het peloton begeleid door verkeersregelaars in de vorm van motoren en fietsers, een geluid- en bezemwagen. Op drukke of onoverzichtelijke plaatsen wordt voor een veilige oversteek gezorgd. Om de 20 kilometer is er een verzorgingspost waar sportdrank, fruit en een versnapering wordt aangeboden. Na 43 kilometer komt men op de grote centrale verzorgingspost te Rijckevoort, waar een lunch wordt verzorgd. Hier kunnen de deelnemers de keuze maken om verder te gaan met de 60 kilometer of door te gaan voor de 100 kilometer en wordt het peloton opgesplitst. Vrije tocht: om 10.30 uur wordt het startsein gegeven voor het vertrek van de 25 en 40 kilometer vrije tocht. Ook de 40 kilometer rijders gaan naar de centrale verzorgingspost te Rijckevoort. Iedere deelnemer bepaalt het eigen tempo. De 25 kilometer rijders kunnen in Rijkevoort besluiten toch 40 kilometer te volbrengen of met de bezemwagen terug te gaan. Elke afstand is goed en duidelijk aangegeven en er staan waar nodig waarschuwingsborden voor zowel de deelnemers als het overige verkeer. De kortere 25 kilometer tocht is zeer geschikt voor de jeugdige deelnemer of als een zogenaamde ouder/kind tocht. Een idee voor een sportieve dag samen met zoon of dochter. Bezemwagens houden het parcours in de gaten. Bij drukke of slecht overzichtelijke oversteekplaatsen staan klaar-overs. Bij terugkomst kan men bij de gezellige accommodatie van de tennisclub op het sportpark de belevenissen van deze sportieve dag nog eens doorspreken. Inschrijving: vanaf 8.15 uur tot een kwartier voor de start. Locatie: Tenniskantine, Sportpark de Donk, Waterval 3 in Boekel (bewegwijzerd vanuit het centrum van Boekel). Inschrijfgeld: volwassenen € 7,50 - licentiehouders € 5,00 - jeugd 12 tot 16 jaar € 4,00 - jeugd tot 12 jaar € 1,50 voor de verzekering tijdens de tocht. Bijzonderheden: • in en om Boekel zijn diverse kleine boerderijcampings of B&B gelegenheden waar men een overnachting kan reserveren. • protectiemiddelen zijn zeer aan te bevelen, een helm is verplicht. Voor meer info: Gerard Krol 0620430257 of: www.skeelergroep.nl


Berlingo 1.8 Multispace C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C5 Berline 2.0 Hdi DieselAirco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Brava 1.2 16V 5 drs Fiesta 1.3 i Vectra 1.6 16V Sedan Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Espace 2.2 Dt 7 stoelen Airco Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Fiat Ford Opel Renault Renault Renault Renault SUZUKI

2001 1996 1999 2002 2005 2005 1999 1998

1998 2006 2009 2001 1996 1996

2010 2000 2006 2008 2008 2008 2000 2002 2002 2003 2004 2007 2007 2008 2001 2004 2006 2002

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 2.0 GTI 16V 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207HB 1.4 16V COOL EN BLUE AIRCO 207 HB 1.4 5 DRS AIRCO 207 HB 1.4 16V VTI 3DRS AIRCO 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 HB 1.6 16V 5 DRS AIRCO 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 307 HB 1.6 16V 5 DRS AIRCO/NAV 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 308 SW 1.6 Vti Premiere AIRCO 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco Partner 2.0 Hdi Diesel

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

2007 2008 2007 2002 2008 2007 2005

HYUNDAI TUCSON 2.0 STYLE-EDITION 61016 KIA SPORTAGE 2.0I EXPECT-COOL 57215 OPEL ANTARA 2.0 CDI NJOY AUTOMAAT 76559 RENAULT SCENIC 1.9DCI RX4 4X4 199110 SUZUKI GRAND VITARA 2.0I EXCLUS.AUTOMAAT 72116 SUZUKI GRAND VITARA 16I 3DRS EXCL-LEDER 41683 SUZUKI GRAND VITARA 2.0I LPG G3 DIV. ACC. 141210

KM KM KM KM KM KM KM

2009 2004 2009 2008 2005 2005 2008 2011 2010 2010 2009 2007 2005 2002 2007 2005 2003 2005 2005 2006 2007 2006 2002 2002 2005 2006 1998 2002 2002 2006 2004 2001 1998 2005 1998

B O V A G

OPEL AGILA 1.2I EDITION 47910 KM OPEL AGILA 1.2I FLEXX COOL 87530 KM OPEL CORSA 1.2I BISS. EDITION 5DRS 61424 KM OPEL CORSA 1.2I NJOY 5DRS 44401 KM OPEL CORSA 1.4I GSI DIV. ACC. 59357 KM OPEL CORSA 1.2I RHYTM 113210 KM OPEL TIGRA 1.4I TWINTOP LINEA- ROSSO 25242 KM OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO EDITION STATIONCAR 24120 KM OPEL ASTRA-J 1.6I SPORT NAVIGATIE 15230 KM OPEL ASTRA-J 1.6I EDITION 38637 KM OPEL ASTRA 1.8I GTC TEMPTATION LEDER 38840 KM OPEL ASTRA 1.9 CDTI STATIONCAR BUSINESS 136275 KM OPEL ASTRA 1.6I ENJOY 56893KM OPEL ASTRA 1.6I NJOY 160969 KM OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 77496 KM OPEL MERIVA 1.61 ESSENTIA AIRCO 82450 KM OPEL MERIVA 1.6I NJOY 114234 KM OPEL VIVARO 1.9CDI GESLOTEN BESTEL 118770 KM OPEL VECTRA 1.8I GTS COMFORT 98652 KM OPEL SIGNUM 1.9CDTI 150PK EXEC.AUTOMAAT 129465 KM OPEL ZAFIRA 1.8I BUSINESS AAUTOMAAT 56210 KM OPEL ZAFIRA 2.2I EXECUTIVE 82671 KM OPEL ZAFIRA 2.0 OPC LEDER 142500 KM OPEL ZAFIRA 2.0 DTI ELEGANCE 175541 KM CITROEN C3 DIESEL 244638 KM CITROEN XSARA 1.6I 16V BREAK 120792 KM FIAT SEICENTO 0.9 SX 81329 KM KIA RIO 1.5 LS 179625 KM MG 2.5I ZS SEDAN 170PK 66899 KM NISSAN NOTE 1.6 FIRST NOTE 83400 KM ROVER STREETWISE 123064 KM RENAULT 1.9DCI GRAND TOUR 193120 KM SAAB 9-5 SE 158354 KM VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9TD 125603 KM VOLKSWAGEN GOLF 1.6 COMFORT LM VELGEN 118230 KM

SAMENWERKENDE

2004

Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg,

2011

Ook uw adres voor: ONDERHOUD, APK, REPARATIE, SCHADEREGELING, (WINTER-)BANDEN, UITLIJNEN, ACCU’S, REMMEN, SCHOKBREKERS

1997

Suzuki Baleno station, 16i, airco Toyota Aygo comfort airco, 5drs, weinig km's, fabrieksgarantie

2009

2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Seat Ibiza 14i 16V style, nieuw model, weinig km’s, ac, th

2007

2006 2006

Opel Astra H 1.6i 16V business, 5drs, airco, etc Opel Corsa 1.0 12V essentia, airco, audio Opel Corsa 1.4 16V business sport, airco, er, audio

2002

Opel Astra G station, 18i 16V, airco, etc

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

G.VERWEGEN APK personen- en bedrijfsautoʼs, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 CJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOCENTRUMBOEKEL.NL

Maakt u al gebruik van onze NACHT TANKAUTOMAAT?

Ford S-Max 2.0i 16V titanium panoramadak......................................2006 Ford Focus 1.8 TDCi wagon, grijs kenteken ......................................2003 Peugeot Partner 1.4 multispace .........................................................2003 Suzuki Swift 1.3 exclusive, 5-deurs....................................................2008 Citroën C2 VTR, 3-deurs ....................................................................2006 Fiat Punto 1.8 HGT, 3-deurs ..............................................................2003

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Broodjes buffet, Belgische frietkot, Blues Brothers Corner, Shoarma en kebab, Eieren in Bourgondisch pan, Buffetten in stijl, enz. Party Service Jos Renders, Bel 0492-352192. of zie Site -----------------------------------------------TE HUUR vakantiehuis in Belg. Ardennen voor 14 personen. 6 slaapkamers, 3 douches, 6/8 pers. sauna + zonnetunnel. Weekend 425 euro. Voor meer info www.salle1038d.nl. Met Kerst hele week 725 euro. --------------------------------------------------

AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAI-

NERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja Ketel vervangen, k. er w NIEUW: speciale dooikorrels voor sterk in vak natuurlijk een gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen. “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken.

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten â‚Ź 7.90 voor een 3gangenmenu op woensdagavond â‚Ź 9.00 incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of sintpetrus@brabantzorg.eu -------------------------------------------------De Pizza Corner en diverse huurartikelen en zie onze site www.partyservicejosren-

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN

ders.nl, Party Service Jos Renders, bel 0492-352192. -------------------------------------------------Aangeboden door nette betrouwbare man (65+) met ervaring voor thuisadministratie, belastingadvies of bezoek. Tel. 0492323875 of 06-55817660. --------------------------------------------------

TE KOOP aardappelen & eieren via onze automaat

Fam. van Doren, Zandhoek 13, Boekel, tel. 0492-324423 Ook op zondag open

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WWPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX PPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF JOEVTUS JF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS TFD UPS 0PL WPPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd.

A l l e r h a n d e Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Last van spanning, nervositeit, hyperventilatie Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, rugklachten, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nl

Wilhelminastraat 26 5427 CD Boekel O pe ni n g s t i j d e n: Maandag en dinsdag: gesloten Woensdag en vrijdag: 09.00-18.00 uur Donderdag: 11.00-21.00 uur Zaterdag: 10.00-15.30 uur

VAKANTIE van 23 juli t/m 14 augustus Vo o r a f s p r a a k : te l . 0 4 9 2 3 2 9 1 1 0

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig,

A l l e r h a n d e bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Zomerworkshop SCHILDEREN. Dag en tijd in overleg, minimaal 6 personen. Hanny Verbrugge, Elzen 7, 5427 RC Boekel, tel. 0492-325549 of 06-30118048. -------------------------------------------------’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen ₏ 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen ₏ 5,00 5 t/m 12 jr knippen ₏ 7,50

Zomeraktie

NIEUWE SET NAGELS gel of acryl (inclusief verlenging)

• 10% KORTING v.a. 4 personen

Normaal â‚Ź 50,= nu â‚Ź 30,=

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Voor meer informatie: 06-43085124

AARDBEIEN

van de volle grond,

nog steeds volop aanwezig!

Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur zaterdag vanaf 10.00 uur

Theo en Carina Swinkels Tuinbouw Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524 of 0492-325435

Veenpluis 4, 5427 HR Boekel Tel: 0492 390436, mob. 06-51644184

Feesten is een beleving

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

van de

laar

c a t e r a a r De Vlonder 207 t 5427 DG Boekel t T (0492) 32 65 64

www.vandelaarcateraar.nl

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

INDIVIDUELE BEGELEIDING Zorgkwekerij MeMo Mensen & Mogelijkheden biedt ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding. Deze begeleiding vindt afhankelijk van de ondersteuningsvraag of doel plaats in de eigen omgeving of bij MeMo. Vergoeding vindt plaats op basis van PGB of ZIN. Graag informeren wij u over wat MeMo biedt en wat u kunt verwachten van ons, zodat u een bewuste keuze maakt die goed voelt. U kunt ons bereiken per telefoon 0492-326546 of mail naar info@mensenenmogelijkheden.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIj depôt Van de Ven

Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------GRATIS ophalen van al uw oude fietsen, zonneluifels, computers, ijzer, koper, kabels, aluminium, elektrische apparatuur, witgoed en accu’s. OHD tel. 06-11070700.

Presentatie vansteeg IN NIEUWE BEZETTING 18 augustus a.s., Zaal ‘t Ridderhof, Gemert, aanvang 20.30 uur. Live optreden met songs uit de jaren 60 en 70. Entree € 7.50 met gratis cd.

T: 0492-776228 / 06-23563141

voor E: rvanzutven@hotmail.com FEESTEN & PARTIJENSCHILDERSBEDRIJF Stucwerk is de finishing touch info: www.tstuupke.nl

John Rambach Nu ook

van nieuw- en verbouw! F. JANSSEN

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

✓ ✓ ✓ ✓

Elektrotechnische installaties Levering en montage Service en onderhoud Nieuwbouw

✓ ✓ ✓ ✓

Verbouwingen Renovatie Utiliteit Aanpassingen na inspecties/keuringen

Zowel particulieren, bedrijven als agrarisch. Zeelandsedijk 18 5427 EJ BoekelRechtestraat 38 • 5409 AJ Odiliapeel 5424 TL Elsendorp T: 06 20355624 • E: info@vanderpol-elektro.nl Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800 Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

AANBIEDING AUTO 40 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1895,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

AVOND VAN DE POËZIE

zaterdag 25 augustus Nia Domo

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Lokale dichters strijden om de

Koepelprijs 2012

thema: Luchtkastelen…. Aanvang 19.30 u, toegang gratis M.m.v. “Piepschuim”.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. --------------------------------------------------

E. van Gennip Bestratingen & Steenhandel Advies, bestrating en sierbestrating, grondwerk. Leveren van bestratingsmaterialen. Bezoek vrijblijvend onze showtuin, Bussele 16, Erp. Tel. 06-51631158 of 0413-213209, www.vangennipbestratingen.nl

A l l e r h a n d e Uitslag 9 augustus 2012. 1. Hr. en Mw.v.Duijnhoven 66,15% 2. Dames v.d.Heijden-Rutten 63,33% 3. Heren J. en Th.v.d.Ven 60,42% 4. Dames Huijbregts-v.d.Linden 57,50% 5. Hr. en Mw.Verlangen 56,94% 6. Dames Verbakel-Vijge 55,83% 7. Mw. de Koning-Hr.Manders 55,21% 8. Dames Polman-v.d.Vondervoort 54,86% 9. Hr. en Mw.Aalbregt 54,17% 10. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 53,47% 11. Dames Biemans-v.d.Elzen 51,04% 16 en 23 augustus zijn de laatste vrije

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek

in het centrum van Boekel BOUWKAVEL ± 530 m2. Vraagprijs € 165.000,= vrij op naam Info 06-27044617

APPELS & PEREN

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

VENHORST fax 0492-352257

BOUWVERGUNNING NODIG? www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg

Arendnest 8 tel. (0492) 368645 5427 LB Boekel mob. 06-50463633

STUKADOORSBEDRIJF

06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Gips- en cementbasis - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Van den Elzen elektrotechniek

van der Ven

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

V.OORSCHOT DAKWERKEN

• Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

TE KOOP

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-18.00 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

speelavonden van deze zomer. Alle bridgers, ook niet-leden, zijn van harte welkom. We spelen in Partycentrum Nia Domo en we beginnen om 19.30 uur. Voor informatie kunt U bellen: 0492321893.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT!

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Frisdrank, bier en wijn, daarvoor moet je bij Van Berlo zijn. Ook gekoeld aan huis bezorgd en retour regeling. Verhuur hangtafels, (bar)krukken en glaswerk. Tel. 0492-321766.

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, verlopen, glasruiten, glaskoord en afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf enz. enz. Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Rombout

bestratingen

info@romboutbestratingen.nl Spechtlaan 25 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------TE KOOP 2/1 kap woning met garage en tuin aan de Platanen 27 te Boekel. Rustig gelegen tegen bosrand. Vraagprijs van € 257.000,= nu voor € 243.000,= k.k. Info: tel. 06-40504681 na 18.00 uur.

VENHORST fax 0492-352257

Open: do. 10.00-18.00 u Bezoekadres: vr. 10.00-20.00 u De Vlonder 110 za. 09.00-16.00 u 5427 DE Boekel en op afspraak tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

VAN DOOREN

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.