Page 1

scheepsbouwkundig gezelschap william froude

editie 3 jaargang 19

think big

damen

amels

c-job

iPS


De Boegbeeldcommissie

Redactioneel Beste lezers, Voor u ligt alweer de derde editie van het Boegbeeld jaargang 20102010 met als think big, maar wat houdt deze titel nu in? Wel deze editie van het Boegbeeld is gewijd aan carrière en onderwijs en daarbij is het belangrijk dat je het groot ziet en ambitie hebt. Dit wordt ook mooi geïllustreerd door de coverfoto, een artistieke impressie van het nieuwe Quantum containerschip concept van het Noorse classificatiebureau Det Norske Veritas. Waarin de traditie van groter en grote wordt verdergezet, ook vaart het schip duidelijk naar nieuwe horizonten zoals het ook met de carrières van elke ambitieuze maritiemer zou moeten gaan. Thema-artikelen zijn er deze keer van Joep Broekhuijsen die vertelt over Colofon: Boegbeeld is het vereningingsblad van de studievereniging S.G “William Froude” van de opleiding Maritieme Tecniek aan de Technische Universiteit Delft. Het Boegbeeld vormt een verbinding tussen de studenten en de maritieme sector. Editie 3 Jaargang 19 Academisch jaar 2010-2011 Eindredactie: Jan-Paul van der Meeren Redactie: Arno Dubois Leon den Haan Bob Verdoes Sietske Hendriks Agnieta Habben Jansen Albert Lestraden Vormgeving en opmaak: Thom Sneep

het begin van zijn carrière en het werken bij Damen Schelde Naval Shipbuilding , is er een interview met

en TaBakCie, symposiumcommissie over het aankomende symposium en stelt de Mastercommissie zichzelf

een eerstejaars, een masterstudent en een phd over hun verschillende standpunten en kijk op carrière en onderwijs. Ook is een terugblik in de geschiedenis met een artikel over de indrukwekkende carrières van twee kapiteins, een voorbeeld voor elk goed maritiemer. Een andere aanrader is het artikel van iPS, een bedrijf dat personeelsoplossingen levert voor de maritieme en technische industrie. Ook qua onderwijs komen er artikelen voorbij van TopTrack en de Minor Zeiljachten.

voor. Daarnaast wordt er ook verslag gedaan van de laatste, zeer gedenkwaardig editie van FLITS en zijn er verslagen van verschillende excursies. Natuurlijk doen ook de voorzitter en de commissaris onderwijs hun zegje. Van de Boegbeeldcommissie zelf kunnen we jullie voorstellen aan twee nieuwe Boegbeelders, Leon den Haan en Agneta Habben Jansen.

Natuurlijk komt ook onze schitterende studievereniging uitgebreid aan bod. Vertegenwoordigd zijn deze keer de S-café commissie die er net Froudilicious op hebben zitten, Scapathus, de erg actieve MAC Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van het Boegbeeld. De redactie behoudt zich het recht ingezonden stukken in te korten, niet dan wel in een latere editie te plaatsen of te censureren. Verschijnt vier maal per jaar Oplage: 1000 stuks Drukker: MED!ALAAN communicatie & boekdrukproductie, Tilburg Deadline kopij volgende editie: juni 2011 Abonnement: Een abonnement op Boegbeeld kost jaarlijks €15,-. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de Redactie op het redactieadres of het adres van de studievereniging.

Wel zoals jullie kunnen merken is het weer een goedgevuld Boegbeeld geworden, ideaal om samen met een biertje van te genieten in het heerlijke lentezonnetje. Wij wensen u daarom veel leesplezier en tot de volgende editie! De Redactie. Redactieadres: S.G. “William Froude” t.a.v. Redactie Boegbeeld Mekelweg 2, 2628 CD Delft boegbeeld@froude.nl Adres studievereniging: S.G. “William Froude” Mekelweg 2, 2628 CD Delft Tel: 015 2786562 Fax: 015 2785602 froude@tudelft.nl www.froude.nl Cover: Front & back: Quantum containerschip concept; Det Norske Veritas Logo: Bart de Jong - bartdejong.org


dit keer in ...

iPS - Powerful People Bagger, Offshore, Olie en Gas, Tunnelling, Civil Construction; internationale markten die worden gedreven door techniek, maar nergens zijn zonder mensenwerk. Al ruim twintig jaar levert iPS wereldwijd personeelsoplossingen in de maritieme en technische industrie. Kennis van de industrie en veel ervaring hebben in de specifieke markten zijn hierbij van doorslaggevend belang. Pagina 32.

vereniging Van de Voorzitter Commissaris Onderwijs Shot Excursie Heerema Excursie Maritiem Museum R’Dam Excursie Vroon Excursie IHC Excursie Marin Column Activiteitenagenda

2 3 5 36

Joep Broekhuijsen; wie reist, ziet veel dat thuis verteld kan worden. Pagina 26.

37 38 40 42 44 47

commissies en disputen Symposium Froude 200 & Lagerhuysch S-Cafe Flits Scaphatus Master commissie MAC & TaBakCie

Damen

6 7 9 10

Amels Johan Kaasjager vertelt in geuren en kleuren over zijn carrière op pagina 28.

13 14 17

faculteit KIVI & FSR Zeiljachten Minor Top Track Carrière drieluik

15 18 19 21

think big Damen Schelde Amels C-Job iPS Drie grote kapiteins

26 28 30 32 34

C-Job Pagina 30: Een oproep aan u allemaal om met elkaar de jeugd enthousiast te maken.


Van de Voorzitter

S.G. “William Froude”

Om de lente in te luiden werd het Froudelicous gevierd: een groot feest waar het dek er af ging. Foto’s zijn vanaf nu beschikbaar op de website.

Beste lezer, In de koude maanden van het jaar ligt menig maritiemer uit te kijken op het bevroren water met zijn boot op de kant, balend dat hij niet meer kan varen. Maar, in de kou kan men ook voldoende andere leuke dingen doen! Zo gingen we met een groep van 27 Froudianen richting het wintersportoord Risoul om in superhero stijl naar beneden te flitsen. Menig bergtop werd afgedaald. Met vele valpartijen uit de sleeplift en een vijftal vallen uit de stoeltjeslift kunnen we van geluk spreken dat niemand gewond is geraakt. Nu het grauwe winterweer is omgeslagen in fris lenteweer is de sfeer op de maritieme gang ook overstag gegaan. De woeste handen van het krabben, schuren en schilderen van de boten tijdens het winterseizoen zijn ondertussen ingewisseld voor blaren van het zeilen en roeien en zullen weldra omslaan naar dikke eeltlagen, zoals reeds aanwezig bij het Scaphatus team. Met de frisse wind door de haren werd er afgereisd naar Marin, waar alle eerstejaars kennis konden maken met de wat grotere sleeptanks. Voor het vak ‘Construeren en Sterkte 2’ werd een uitstap gemaakt naar IHC Krimpen waar de ‘Congo River’ aan de kade werd afgebouwd.

2

Met de zomer in de bol worden de eerste zomervakantietochten al uitgestippeld. Ondanks het mooie weer en het dagdromen over de zomer bestaat er ook iets als studeren. Een combinatie die niet iedereen even leuk vindt, maar anderen juist uitstekend weten te combineren. Gelukkig kan men dankzij de avondopenstelling van de faculteit tijdens de witte week en de tentamenweken overdag ook genieten van het weer en in het donker verder leren. Soms wordt dit te letterlijk genomen, omdat niet alle schakelaars op de faculteit even makkelijk te vinden zijn. Als studievereniging ben je, zoals de naam al zegt, druk bezig met de studie. Ondanks dat Maritieme Techniek de mooiste studie van Nederland is kan het altijd beter. Volgend jaar zal er met een aantal vakken geschoven worden en zullen er meer vakken met projecten worden gecombineerd. Allemaal met het oog op een betere aansluiting van vakken op elkaar en betere studeerbaarheid. Maar de Commissaris Onderwijs zal hier verder op ingaan. De mei maand staat ook bekend als Froude Activiteiten Maand. De vele wateractiviteiten zullen afgewisseld worden door een landsportactiviteiten gevolgd door een S-café. Ter ere van het half-lustrum zal er een groot symposium plaats vinden op 13 mei in de Doelen (Rotterdam): “The whole nine yards, On stage ship configruation” en een Froudegala op 17 mei. Dit alles wordt strak gevolgd door het hoogtepunt van de Commissaris Excursies, namelijk de Meerdaagse Buitenlandse Excursie. De Grote Reis, speciaal voor de ouderejaars student, zal richting het

oosten gaan. De precieze tocht is alleen ter discussie komen te staan, vanwege de huidige crisis in Japan. Maar inmiddels staat er een plan B op papier. Na de maand mei is het jaar natuurlijk nog niet afgelopen. Als een van de laatste activiteiten wordt er een symposium georganiseerd in samenwerking met KIVI MarTec, Damen en de TU Delft. VOL Als studievereniging proberen wij een brug te zijn tussen student en bedrijfsleven. In de algemene ledenvergadering was sinds lange tijd een oud-lid (tevens docent aan de TU Delft) aanwezig. Als het u leuk lijkt als VOL-lid ook een keer aanwezig te zijn bij een algemene ledenvergadering of een borrel (beter bekend als S-café) kunt u kijken op de website van Froude waar alle activiteiten terug te vinden zijn. Tijdens het aankomend symposium zijn er meerdere pauzes waar het mogelijk is om als VOL-lid in contact komen met de jongere garde. Speciaal voor ervaring uitwisselingen is er een van de pauzes ingericht met de mogelijkheid tot koppelkoffie. Een koppelrelatie met een jonge student kan op diverse manieren erg leuk zijn. Zo kunt u de student een keer meenemen naar uw bedrijf en laten zien hoe het daadwerkelijk aan toe gaat: een zogenaamde meeloopdag. Maar dit is nog maar één van de vele mogelijkheden die je met een koppelrelatie kunt bereiken. Kortom, als Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” ben je er voor Maritiem. Froude is er voor jou! Met luide Plonsch! Colin Voncken


Commissaris Onderwijs De zomer is weer op komst en je merkt dat de donkere tijden langzaam verdwijnen. Tussen de colleges door is de student nu te vinden op het plein voor het gebouw, genietend van het mooie weer. De lange donkere nachten worden ingeruild voor een tijd van stralende zon, zingende vogels en een blauwe lucht. Maar, ondanks het mooie weer staan alle studenten nog in een figuurlijke dichte mist als het om onderwijs gaat: niemand weet nog precies wat de toekomst zal brengen. Regeerakkoord De kabinetsplannen zijn nog niet erg veranderd, wat veel studenten in onzekerheid laat zitten. Iedereen weet van de zogenoemde ‘langstudeerboete’ af, maar niemand weet nog wat er gaat gebeuren. Studenten wachten, plannen en denken. Alle verschillende scenario’s spelen door eenieders achterhoofd, maar toch kan er weinig concreets besloten worden, want niets is zeker. De maandelijkse brieven vanuit Den Haag vertellen niet veel en de berichtgeving is tegenstrijdig. Per 1 september 2012 zouden de boetes volgens onze staatssecretaris realiteit moeten zijn, maar deze deadline brengt meer vragen dan antwoorden met zich mee. Een nieuw maritiem curriculum Echter, door deze mist van onduidelijkheden wordt de Maritiemer niet afgeschrikt. Het varen in mist is altijd moeilijk, maar door je positie goed te bepalen en te zorgen dat je niet op aanvaringskoers ligt met al het overige om je heen, kun je de risico’s beperken. Dit doet onze docentengang. De laatste paar maanden zijn de docenten erg hard bezig geweest met vernieuwingen binnen de opleiding, waarbij natuurlijk de landelijke politiek en het beleid van de TU nauw in de gaten wordt gehouden. Afwachten tot

die mist optrekt wil men niet, omdat dit weer grote vertraging met zich meebrengt. Het plan is begonnen met een concept, waarbij het ‘geïntegreerd ontwerpen’ haar weg terug zou vinden in het curriculum. Nu is het klaar, met een koers zo gelegd dat de kans op een aanvaring minimaal is. Maar wat gaat er dan precies veranderen? Na vele (lange) overleggen is er een plan uitgerold met wijzigingen die de opleiding beter studeerbaar moeten maken. Hoe? Grotere vakken, met de visie

S.G. “William Froude”

Waarde lezer,

De maritieme gang heeft alleen het

dat de student zich hier beter op kan focussen tezamen met alle andere studenten. Niet meer een tentamenweek met zes kleine vakken, waarbij de student er makkelijk eentje kan wegstrepen als het allemaal even net niet lukt. Niet meer de grote verdeeldheid op de gang, waarbij elke student met een ander vakje bezig is. Community building en focus worden steeds belangrijker geacht. Studenten die eerst een gegronde keuze maken welke vakken zij gaan doen, daarna elkaar opzoeken en samen een hele periode lang aan die grote(re) vakken zitten. En lukt het even niet, dan trek je elkaar er doorheen.

maritieme deel van het curriculum omgegooid en dit is slechts de helft van het gehele curriculum. Een vervolgstap zou kunnen zijn dat er gekeken wordt naar de vakken, die wij samen met werktuigbouwkunde hebben. Maar dat gaat meer problemen opleveren. Ook is het nog steeds afwachten wat de overheid en de TU in het algemeen gaan doen.

Maar een curriculum dat te vol zit en niet goed wordt onderhouden, kun je vergelijken met een schip. Een overvol schip gaat langzamer door het water. Onderhoud moet voorkomen dat haar vaareigenschappen verder verslechteren. De tijd zorgt voor onnodige aangroei, zoals ook bij ons curriculum is gebeurd. Hier is ook naar gekeken. De volgordelijkheid in ons curriculum is aangepakt en de dubbelingen zijn er uit gehaald. Om een voorbeeld te noemen: het onderdeel ‘Nupas’ wordt niet meer bij drie projecten gegeven, maar alleen bij het project waar je daadwerkelijk aan het ontwerpen bent.

Met luide Plonsch!

Al met al is het een turbulente tijd, maar iedereen weet dat de zon altijd schijnt, ook al zie je hem even niet. Mijn idee is: als de mist optrekt, zal de studie ‘Maritieme Techniek’ weer shinen in de zon!

Ruben Zandstra

3


Shot

The Maersk Tennessee in the last stages of dismantling at the Changjiang Ship Recycling Yard in JiangYin, China.

Erwin Jager

Shot by Erwin Jager during his MATSOinternship with Maersk Ship Recycling.


The Whole Nine Yards symposium

on stage ship configuration

Zoals eerder aangekondigd vindt 13 mei het symposium “The Whole Nine Yards” plaats in congrescentrum ‘de Doelen’. “The Whole Nine yards” is synoniem voor het ‘totaalpakket‘, maar ook ‘alle zeilen bijzetten’. Onze industrie kenmerkt zich door een hoge mate van synergie tussen de diverse bedrijven, welke nodig is om ook in de toekomst een vooraanstaande plaats in te nemen als maritiem land. Gedurende de dag zal het offshore constructie schip de leidraad vormen voor de lezingen en een hoge mate van samenhang creëren. De sprekers zullen ieder zijn of haar visie toelichten op een aspect van het schip wat de innovaties, ontwikkelingen en mogelijkheden hier binnen zijn. Hierbij zal de focus liggen op technische ontwikkelingen en onderzoek.

6

Symposium commissie

Onderwerpen om niet te missen Onderwerpen die aan bod komen variëren van regelgeving rondom lekstabiliteit tot ware tijd golven voorspelling, een techniek die zich wellicht onmisbaar gaat maken wil men een hogere inzetbaarheid verkrijgen. Ook simulatie met behulp van multi body hydromechanica zal uitgebreid besproken worden. Uiteraard is er een lezing over hoe schepen te bouwen die in staat zullen zijn toekomstig installatie werk te verrichten. Daarnaast zullen we een uitstap maken en onze blik werpen op een nieuwe sub-markt die ontstaan voor de maritieme sector, de diepzee mijnbouw. Inmiddels zijn meerdere bedrijven uit de lage landen zich actief aan het ontwikkelen op dit gebied.

Symposium commissie

Door Luuk Vliegen

Koppelactiviteit Voor Froudianen en VOL-leden zal er de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan de koppelactiviteit, welke plaats zal vinden tijdens één van de pauzes. Dit is de ideale manier om informeel in contact te komen met een VOL-lid binnen een mooi maritiem bedrijf of met die student waar u naar op zoek bent. Hierover ontvangt u binnenkort uitgebreid bericht.

Inschrijven Naast tal van lezingen is er natuurlijk tijd voor een borrel in de foyer en er zal aansluitend een diner verzorgd worden. Het diner zal plaats bieden aan zowel studenten als VOL – leden, een mooie combinatie voor een fantastische avond! Voor meer informatie over sprekers, lezingen, borrel en diner kunt u terecht op froudesymposium.eu, hier kunt u zich ook inschrijven voor symposium “The Whole Nine Yards”.


commissie

‘Maritieme Week’ Zoals jullie allemaal zullen weten, is de commissie Froude 200 al geruime tijd bezig met het opzetten van ‘De Maritieme Wereld Dag’. Het opzetten van deze dag, die tot doel heeft meer mensen te interesseren voor de maritieme sector, werd begonnen naar aanleiding van berichten uit deze sector dat er grote tekorten aan werknemers waren. Redenen voor de tekorten onder andere: de sector heeft een verkeerd imago en men ziet vaak niet dat er veel carrièremogelijkheden binnen de sector liggen. Door Naomi van den Berg De datum waarop wij als studievereniging samen met de maritieme sector, vooral scholieren zouden overtuigen van de schoonheid en diversiteit van de sector, lag in eerste instantie op 7 mei. Echter is ons een paar maanden geleden gevraagd door Scheepsbouw Nederland of wij onze krachten wilden bundelen. In november 2011 organiseren zij de ‘Maritieme Week’, als opvolger van de ‘Week van de Scheepsbouw’. In die week gaan zij ook een dag organiseren die gericht is op het

interesseren van jongeren en zij zagen veel potencieel in onze plannen. Omdat we samen met Scheepsbouw Nederland een groter en professioneler evenement kunnen neerzetten, zijn wij de samenwerking aangegaan. Het evenement zal dus plaatsvinden in november en niet meer in mei. Partner in de organisatie is Scheepsbouw Nederland geworden. De samenstelling van de commissie is ook enigszins veranderd. De hoeveelheid werk die het organiseren

van dit evenement vergt, is lastig te combineren met fulltime studeren. Daarom is de commissie versterkt met twee nieuwe leden: Luuk Vliegen en Joris Huberts. De Froude 200 commissie is nu als volgt geconstitueerd: Isabelle Jacobs - Voorzitter Naomi van den Berg - Secretaris Benjamin de Jonge - Expositie Luuk Vliegen - Expositie Joris Huberts - Logistiek Mark Paalvast - Advies & ICT Albert Lestraden - QQ’er

Het Lagerhuysch In 1992 bleek er behoefte aan een eigen ontvangstruimte bij de faculteit Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde en haar studieverenigingen, het S.G. William Froude en het Gezelschap Leeghwater. Om hier vorm aan te geven werd op initiatief van enkele studenten het Lagerhuysch opgericht. De fietsenkelder onder de faculteit mocht worden omgebouwd tot een ontvangstruimte. Hier zijn 15 jaar lang vele S-Café’s, Slagtandborrels, afstudeerborrels, lezingen, vergaderingen en de wisselingen gehouden. Eind 2007 is dit Lagerhuysch gesloten en is begonnen met de plannen voor een nieuw Lagerhuysch. Ben van der Meij Vanaf januari 2009 is het 17de Lagerhuysch beheer in nauwe samenwerking met Gezelschap Leeghwater, S.G. William Froude, het 16de Lagerhuysch beheer en de faculteit bezig geweest om de droom van een nieuw Lagerhuysch te realiseren. Na vele maanden van hard werken was het op 10 oktober 2009 dan eindelijk zover; de officiële opening van het nieuwe Lagerhuysch. Het strakkere uitstraling van het nieuwe Lagerhuysch bied nu de mogelijkheid om deze ruimte overdag in te zetten als ruimte voor de wat zakelijkere activiteiten zoals presentaties van bedrijven,

vergaderingen, lezingen etc. Aan het einde van menig doordeweekse dag wordt de ruimte vervolgens omgetoverd tot een gezellige borrelruimte voor afstudeerders, disputen, medewerkers, leden van zowel het Gezelschap Leeghwater als die van S.G. William Froude en vele anderen.

deze in de toekomst natuurlijk nog veel mooier en talrijker gaan worden. Elke dinsdag van 16.30 tot 21.30 zal er een Lagerhuysch-borrel plaatsvinden. Wij hopen binnenkort een biertje aan de bar van het Lagerhuysch met u te mogen drinken! Het 19e Lagerhuysch Beheer:

Sinds de wissel van het beheer die begin 2011 plaatsvond is het 19e Lagerhuysch beheer, bestaande uit drie werktuigbouwers en twee maritiemers, hard bezig geweest om er zorg voor te dragen dat alle borrels en activiteiten goed verlopen en dat

Voorzitter: Jeroen Roozendaal (L-W) Vicevoorzitter: Sander Verduyn (FR) Secretaris: Lennart Nordin (L-W) Penning: Sjoerd Hengeveld (L-W) PR: Ben van der Meij (FR) QQ’er Leeghwater: Martin Ogink QQ’er Froude: Ruben Zandstra

7


GEZOCHT: AVONTURIERS M/V Werken bij SMIT is een avontuur waarin je zelf aan de slag mag. Al meer dan 165 jaar één van de spannendste verhalen van Nederland welke zich dagelijks afspeelt op bijna 50 locaties in de wereld. Ingrediënten zijn niet alleen wereldberoemde bergingen van de Tricolor en de Kursk, maar bijvoorbeeld ook milieuzorg en advisering, havensleepdiensten, diensten aan offshore en onshore terminals, zwaar transport en imposant hijswerk. In 2004 zijn wij begonnen met een groot vlootvernieuwingsprogramma, dat inmiddels ruim 140 schepen omvat. De nieuwbouw dient voor het grootste deel om de stormachtige uitbreiding bij te kunnen benen en daarnaast ter vervanging van huidige schepen. Om onze schepen te bemannen, zijn wij per direct op zoek naar nieuwe avonturiers in diverse disciplines. Ben jij op zoek naar een uitdagende baan, zoals:  Hoofdwerktuigkundige (SMIT Heavy Lift Europe)  Matroos (SMIT Transport Europe, SMIT

mooie grote bureaus

Heavy Lift Europe)  Scheepswerktuigkundige (SMIT Transport Europe, SMIT Heavy Lift Europe)

kijk dan voor meer informatie op www.smit.com/vacancies

 Stuurman (SMIT Transport Europe, SMIT Heavy Lift Europe)

of neem contact op met onze Recruiter Sandra Hofstede, bereikbaar op telefoonnummer 010-4549911 of via humanresources@smit.com.

DE AVONTUREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT

W W W. S M I T. C O M


commissie

Froudelicious s-cafe Langzaam maar zeker strompelden de laatste feestgangers deinend over straat na een totaal geëscaleerd Froudelicious. ‘Wat was het weer een mooie avond he!’ wordt beantwoordt met ‘Haha zeker!’. Een aanzicht wat niet zelden voorkomt na weer een mooie avond georganiseerd door de S-cafe commissie.

Het is alweer een aantal maanden geleden dat het laatste stukje is geschreven over de activiteiten van de S-cafe Commissie en er is in de tussentijd weer meer dan genoeg gebeurd. Er was de zeer gezellige en uitgebreide Welvarend – WinterS-cafe waarbij niet alleen het prachtige nieuwe Jaarboek werd gepresenteerd een gesigneerd maar ook nog de niet onbelangrijke kamerindeling voor de wintersport werd bekendgemaakt! Dit alles escaleerde natuurlijk volledig onder het genot van vele goed getapte biertjes! Het PoolS-Café Enkele weken daarna kwam alweer een van de smaakmakers onder de S-cafés op drift. Het PoolS-Café was in aantocht! De inschrijflijst was zo snel vol, dat mensen naast en onder de lijst hun namen alsnog opgeschreven hadden om mee te kunnen doen.

De meest escalerende teamnamen werden bedacht, pooloutfits werden geregeld en waarschijnlijk hebben de meeste nog wel een paar avonden staan oefenen om de prestigieuze PoolS-cafe Trofee te kunnen winnen. En het was een strijd! Na vele escalerende potten pool, waar hier en daar een biertje sneuvelde onder al het maritieme poolgeweld, werd het rond middernacht beslist wie met de trofee naar huis zou gaan! Na een spannende finale tussen waarbij het S-cafe team waar Dirk en Kees op dat moment in speelden, de trofee heeft opgeëist. Dit was natuurlijk niet zonder de hulp van de andere S-caféers die sterk hebben ingevallen om uiteindelijk met de trofee ervandoor te gaan. Al met al een escalerende avond waarna er ook nog velen elders nog even goed hebben doorgezakt!

‘Het dek gaat eraf!’ Froudelicious, Froudelicious, Froudelicious wat een feest kwam er na het PoolS-cafe! Froudelicious met ‘Het dek gaat eraf!’ En het dek ging eraf! Na weken en weken van organisatie, promoten, promoten en promoten tot iedereen al 10 flyers van het feest had, er posters door de stad hingen en iedereen van dit escalerende feest wist, kwam het er dan eindelijk aan: ‘Froudelicious’! Met de hulp van de promotiecommissie zijn er uiteindelijk honderden Maritiemers en anderen naar dit escalerende feest gegaan. Om het feest te beschrijven “When the PENGUIN Sleeps Tonight, the WHITE STRIPED Lions, rock THE BOAT, THAT ROCKS Mustafa overboard, While PRIVATE likes to MOVE and KING Julian’s SKIPPER Party’s THE DECK DR OFF!” en zo was het ook! Iedereen escaleerde volledig op de muziek van de DJ en toen moest Oceans 11 nog komen. Het werd alleen maar mooier en mooier. Terwijl er vuur werd

S.G. “William Froude”

S.G. “William Froude”

Door Jurrit Bergsma

9

z.o.z.


en uitgebreide maaltijden zal plaatsvinden. Deze S-cafés zullen weer ongekend hard escaleren en de S-café Commissie ziet jullie dan ook allemaal graag daarbij weer terug! Met Luide Plonsch!

S.G. “William Froude”

S.G. “William Froude”

gespuwd met Sambuca, pinguins en andere dieren los rondliepen, escaleerde het helemaal op de dansvloer op de muziek van Oceans 11. De bekende nummers werden uit volle borst meegezongen en er werd uitgebreid ‘bewogen’, zullen we het maar noemen, op de muziek! Nadat Oceans 11 was uitgespeeld werd er nog uitgebreid doorgefeest met de DJ tot in kleine uurtjes! Het was weer een totaal geescaleerd en geslaagd feest!

eraan maar ook nog een aantal prachtige S-cafés. Er zal zeker nog een prachtig escalerend S-cafe op drift plaatsvinden op de Thorboot en daarna volgt ook nog een bij het Lagerhuysch waar niet alleen gedronken zal worden maar ook weer een van de meest smakelijke

Nu zijn we alweer met z’n allen in het laatste kwartaal beland en het mooie weer komt eraan. En niet alleen het mooie weer komt

Flits Wegens groot succes vorig jaar werd ook dit jaar dé wintersport van Froude georganiseerd. Dit jaar zijn we naar grote hoogte gestegen naar Risoul om met 27 maritiemers de pistes, yeti-bar, supermarkt, wegen, sleepliften en stoeltjesliften onveilig te maken. Dit was erg goed gelukt en hoe, dat lees je in dit prachtige stukje. Door Tuur Killaars

S.G. “William Froude”

Het begon allemaal toen Stan, Gem en ik gevraagd werden voor FLITS. Met goede en minder goede ervaringen van het jaar ervoor en Google kwamen we al snel op Risoul uit. Een gebied met 180km pistes en veel mogelijkheid tot offpiste en terrassen naast de pistes. Na veel bellen met Michelle was de

10

wintersport geregeld (Michelle niet). Na een gezellig WinterS-Café om even lekker in te komen en de kamerindeling vast te leggen vertrokken we dan uiteindelijk op 18 februari vanuit Delft. Het was weer een verschrikkelijk lange busreis waarbij we meerdere rondjes door onder andere Rotterdam, Brussel en Parijs gereden hebben. Laten we de te lage bruggen ook niet vergeten. Bij aankomst stond Carola ons al op te wachten. Na wat bagage en huurmateriaal geregel stonden we precies om half 1 op de piste klaar om naar beneden te shredden. Er werd tijdens deze vakantie de grote

Flashing down the mountain froude race gehouden. Dit hield grofweg in dat je voor je kamer punten verdient door op je bek te gaan, te bekken en te brokken. In de eerste 30 meter had ik al punten gescoord door op mijn bek te gaan en een mooie schaafwond op mijn kin te krijgen. S’avonds werd er al weer volop gepoephoofd en gejunglespeed. In de bar kregen we een welkomshotje en werd de avond met veel gelal en gelul afgesloten. Met een licht gevoel van brakheid stonden de echte bikkels de volgende dag om 9 uur op de piste. Voor de froudianen die nog nooit sneeuw


De dagen werden zwaarder en zwaarder, langer en langer, gezelliger en flitsender. Donderdag was er weer een hoogtepunt. We zijn met zijn allen in superhero style de pistes afgegaan. De superhero outfit zorgde er voor dat iedereen meer moed en dapperheid had dan ooit. Met een lekker achtergrondmuziekje van de thunderbirds werd er naar beneden geskied zoals er nog nooit geskied was en geboard zoals er nog nooit geboard was. Er vielen gelukkig geen gewonden zodat iedereen zaterdag weer veilig naar huis kon.

S.G. “William Froude”

gezien hadden werden er door een paar koningen lesjes gegeven. Dit wierp zeker zijn vruchten af want aan het einde van de week gingen deze froudianen van de zwarte piste af! Er werd deze dag erg hard gegaan. Een kant van het dal was in een ochtendje uitgespeeld. Dit zette zich voort in de avond. Voor sommige mensen werd dit iets te zwaar en de eerste wc-potten werden geknuffeld en slechte teksten gespuid. Dit zette zich de dagen hier na voort tot dinsdag. Dinsdagavond werd er een extra tandje bij gezet omdat het thema-avond was. Het thema was Flashing down the mountain SUPERHERO STYLE! De mooiste en de naarste outfits werden aangetrokken om los te gaan in La Grotte du Yetibar. Zoals de naam doet vermoeden kwam bij iedereen de oermens naar boven en waren er nog maar twee prioriteiten. Drinken en jagen. Jagen werd lastig gemaakt door de jonge leeftijd van het loslopend wild dus werd de prioriteit verlegd naar drinken.

S.G. “William Froude”

commissie

S.G. “William Froude”

Het was een prachtige week waarvan iedereen nu kan zeggen: ‘Had je er maar bij moeten zijn’ en ‘Te mooi voor woorden’. De sjaarsch-kamer had uiteindelijk de meeste punten gescoord in de froude race en hadden daarmee een stroboscoop (meuj flitsen!) en gadgets gewonnen. Het was een mooi feest om te organiseren en iedereen heeft hier maar een ding van geleerd: “We zijn er volgend jaar weer bij!”

11


Ship DeSign

naval engineering

OutSOurcing

cOnSultancy

C-Job & Partners BV • Broekermeerstraat 119 • 2131 AR Hoofddorp • The Netherlands • T +31 (0)23 56 20 768 • info@c-job.eu C-Job Groningen • Molenraai 11 • 9611 TH Sappemeer • The Netherlands www.c-job.eu

prOject ManageMent C-Job works with


dispuut

Scaphatus in woelig vaarwater mannen van staal, schepen van hout De afgelopen tijd verkeerde Scaphatus is woelig vaarwater. Het reilen en roeien van het dispuut liepen zeker niet soepel. Nou is een Scaphatusroeier geen snelheid of gemak gewend maar van boeg tot stuur was het duidelijk: Het vlot niet. Er waren moeilijkheden met de financiën, met de sloep en met de roeiers er in. Op een gegeven moment is de knoop doorgehakt en is besloten het bestuur wat feitelijk nog maar uit een enkel persoon bestond te versterken en aan te vullen tot het driemanschap zoals dat voorheen het voortouw nam. Zoals te zien is op de foto van de laatste wedstrijd van het vorige seizoen (de MPM 2010), was er na deze eerste goede stap nog een lange weg te gaan.

Scaphatus

Mede hierdoor konden er degelijke plannen voor de nabije en verre toekomst worden opgesteld. Op de korte termijn, voor aanvang van het actieve wedstrijdseizoen zou er nog een klein onderhoud moeten plaatsvinden en op de lange termijn zouden er een aantal grote wedstrijden geroeid moeten worden en zou er ook een groot onderhoudsplan opgesteld moeten worden voor de volgende winter.

Dat onderhoud van de sloep is een bijzonder onderbelicht stuk Scaphatus. In een lang verleden is Scaphatus opgericht om niet alleen mee te kunnen roeien in de de sloeproeicompetitie maar ook om als scheepsbouwers in worden de geschiedenis van ons vakgebied beter te leren kennen. Hoe bouwde men vroeger een schip? Wat voor voordelen heeft een overnaadse romp voor het bouwproces? Wat gebeurt er met spanningen in een scheepsromp? Hoe buig ik hout? Wat is het voordeel van een (klink)

Scaphatus

Met een hernieuwd enthousiasme en goede hoop werd de zware last op de brede schouders genomen die een Scaphatusroeier kenmerkt en werden er nog meer stapjes richting toekomst gemaakt. Er werden wedstrijden voor het volgend seizoen uitgekozen. Er werd gewerkt aan sponsoring. Er werden plannen gemaakt en Scaphatus kwam, zoals gewoonlijk, langzaam maar zeker, weer in beweging. De trainingen werden bovengemideld goed bezocht en de eerste succesen werden geboekt. De Tu Delft heeft haar sponsorcontract met Scaphatus hernieuwd en ook Accenture is overeengekomen Scaphatus een jaar lang bij te staan in woord en daad.

nagel ten opzichte van een schroef? Hoe behandel ik een romp? Kan het gebruiksgemak van een sloep eigenhandig verbeterd worden? Hoe groot is het ideale roer? en dat soort vragen waarin hele harde theorie de praktijk omhelst vormen niet alleen de kern van onze opleiding maar ook een belangrijk stuk Scapahtus. De moelijkheid is dat deze kennis uit het oog verloren is en dat het onderhouden van de ‘Poolzee’ zoals ze dat voor aanvang van het komende wedstrijdseizoen

Scaphatus

Door Emile Hendrix

nodig heeft, een probleem met vele facetten is. Het ‘korte termijn’ onderhoud wat na deze tentamenperiode plaats zal gaan vinden is hiermee een diamant in vele dimensies. Het grootste punt is de locatie. Als er een geschikte locatie gevonden kan worden dan kan de Poolzee nadat ze even heeft kunnen drogen onder handen genomen worden. Zoals te zien op de foto van het onderwaterschip kan dat wat buiten een schuurbeurt en wat liefde ook nieuwe anti-fouling gebruiken maar ook verschillende onderdelen zoals de roerophanging of de doften vragen om aandacht. Ook de staat van de sloep rond de waterlijn is kritiek en vormt een mooie uitdaging voor de scheepsbouwers in wording die de mannen van staal zijn. Dat wil niet zeggen dat Scaphatus ondertussen van een spreekwoordelijk leien dakje, of op een draagvleugel gaat zoals een ander mooi Delfts scheepje. Scaphatus kan nog steeds veel hulp gebruiken niet alleen financieel maar ook in natura. Zoals de roeiers in de reddingssloep u kunnen vertellen: ‘Hulp is altijd welkom!’

13


Mastercommissie De Mastercommissie is waarschijnlijk een van de minder bekende commissies van S.G. William Froude. Een van de redenen zal zijn dat deze commissie nog niet zo heel lang bestaat. Het doel van dit artikel is iets meer bekendheid aan de taken van de Mastercommissie te geven. Daarnaast zal er op een paar dingen die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn ingegaan worden. Door Koos Meerkerk

Doelen Het belangrijkste doel van de Mastercommissie is de kwaliteit van het onderwijs van de master op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. De Mastercommissie heeft een officiële zittingsplek in de OCMT (Opleidingscommissie Maritieme techniek) en heeft zodoende een adviserende taak met betrekking tot het onderwijs. Daarnaast is de Mastercommissie er als aanspreekpunt voor de studenten als er zaken binnen, met name de master “Marine Technology”, niet goed verlopen. De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld een actieve rol geweest in samenwerking met het International Office en de studievereniging in het ontvangen van de Noren die een half jaar in Delft komen studeren.

14

Resultaten De afgelopen jaren zijn er een aantal dingen voor Masterstudenten geregeld door de Mastercommissie. Als eerste is er de zogenaamde congresregeling. Deze regeling voorziet in een financiële vergoeding voor het bijwonen van een congres in Nederland of het buitenland. Na toestemming van de hoogleraar kunnen studenten een keer in hun Master naar een congres. Na terugkomst kunnen de kosten bij de faculteit gedeclareerd worden tot €700,-. Op die manier is het mogelijk om een verdieping van de kennis op te doen op het vakgebied waar je bijvoorbeeld op af wilt studeren.

systeem zoals de meeste van ons dat zullen kennen uit het eerste jaar van de bachelor. Voor HBO-instromers was er in het verleden erg weinig begeleiding en de bedoeling van het systeem is om de HBO-instromers niet in het diepe te gooien maar te zorgen voor begeleiding vanuit de faculteit. Samenvatting Hopelijk is er na het lezen van dit artikel een beter beeld van de activiteiten van de Mastercommissie en wat de Mastercommissie voor jou kan betekenen. Voor vragen kan er altijd een mail gestuurd worden naar master@froude.nl.

Mastercommissie

Samenstelling De Mastercommissie is er eigenlijk als aanvulling op de commissaris onderwijs van de studievereniging en dan met name voor het Master deel van het onderwijs. De commissaris onderwijs komt namelijk uit de bachelor en heeft vaak totaal geen feeling met zaken die spelen in de Master. Om dit te ondervangen is een aantal jaar geleden de Mastercommissie opgericht die op dit moment bestaat uit 4 studenten. Het streven is om uit beide tracks “Science” en “Design, Production and Operation” een vertegenwoordiger te hebben en om een HBO-instromer in de commissie te hebben. Daarnaast is er vanzelfsprekend een belangrijke koppeling met de commissaris onderwijs van de studievereniging.

v.l.n.r Arnout Anneveld, Ruben Zandstra, Remon Berkhout en Koos Meerkerk. Wieger Duursema ontbreekt

Daarnaast is afgelopen jaar een zogenaamd buddysysteem opgezet voor de HBO-instroom studenten in de Master. In samenwerking met de commissaris Masteronderwijs van Leeghwater is dit opgezet. Dit systeem lijkt erg op studentcoach


faculteit

Faster ships: the need for speed Op donderdag 9 juni organiseren wij in samenwerking met de KiVi-Niria MarTec, DAMEN Shipyards en de TU-Delft een Symposium op de Faculteit 3mE in Collegezaal A . Op die dag zal er stil gestaan worden bij het ontwerpen van snel varende schepen Door Colin Voncken Vanaf 13.00 ben je welkom en om 13.30 zal de dag geopend worden door de Prof.dr.ir.Mirek Kaminski, nieuwe prof bij de TU-Delft. De heer Hinge zal het tempo van de dag aangeven met zijn lezing: Life starts at “50 kts”. De heer Loomeijer, directeur van het Maritiem Museum Rotterdam zal dieper ingaan op de ontwikkeling van de voorsteven door eerst terug te blikken en dan een gok te doen naar de toekomst. Promovendi aan de TU-

Delft Ir. De Jong en Ir. Van Deyzen zullen het respectievelijk hebben over reken technieken en smart control voor snelle schepen. Dr.Ir. Keuning, Universitair Hoofddocent aan de TU-Delft, zal de ontwikkeling van de bijlboeg toelichten. Ir. Gelling, Producer Director High Speed Craft bij DAMEN Shipyards te Gorinchem, zal de ontwikkeling van het ontwerp van de schepen in de markt belichten.

Na afloop van het symposium is er tijd voor een discussie over de ontwikkelingen met betrekking tot de snelheid van schepen. De dag zal worden afgesloten met een hapje en een drankje. De toegang is vrij en men kan zich opgeven bij het KIVICongresbureau door te mailen naar congres@kiviniria.nl.

FSR Ook dit boegbeeld is er weer ruimte om de maritieme student op de hoogte te brengen van de bezigheden van jullie eigen Facultaire Studentenraad hier op 3mE. In het vorige boegbeeld heeft onze voorzitster jullie op de hoogte gebracht van wat lopende projecten, hoe het met die vorderingen staat kan je hier onder lezen. Ook de nieuwe zorgen van vandaag de dag komen aan de orde in de rest van dit artikel. Door Jeroen Wiskerke Computereilanden Iedereen heeft ze zie staan en zicht waarschijnlijk afgevraagd wat het waren, die twee witte pilaren in de gang. Dat zijn de computereilanden waar in het vorige boegbeeld over gesproken werd. Ondertussen hangen de schermen er op en wordt de bedoeling duidelijker, op de schermen kan je zonder in te loggen enkele belangrijke websites bezoeken. We zijn erg benieuwd naar de ervaringen en zijn blij dat de computer eilanden nu eindelijk gerealiseerd zijn!

Avond openstelling Ook de avond openstelling van de faculteit was deze 3e tentamen periode weer een feit, er zijn wat dingen aangepast naar aanleiding van de “test” tijdens de 2e tentamenperiode. Zo was de faculteit nu alle 3 de weken extra lang geopend en konden alle TUstudenten gebruiken maken van de openstelling! Stemmen Nu ook de laatste periode van dit jaar begonnen is nadert het einde van

dit college jaar alweer. Deze laatste periode zullen wij ons uiteraard nog steeds hard in blijven zetten voor ons studenten op de faculteit maar is het ook belangrijk om te zorgen voor een goede opvolging. Enkele mensen hebben zich al opgegeven om onze stijgende lijn voort te zetten maar ook zij zijn afhankelijk van jullie inbreng. Dus stem op jouw favoriete FSR-lid tijdens de verkiezingen in mei en schroom je niet om met vragen, opmerkingen of tips contact met ons op te nemen via fsr-3me@tudelft.nl

15


Russia

Kazachstan

Japan Iran Pakistan China Saudi Arabia

India

HOE VER GA JIJ? Je weet waar je vandaag staat in je carrière (studie). Maar waar ben je volgend jaar? Of in 2020?

Australia

Bij Boskalis misschien wel veel verder dan je voor mogelijk houdt.

BOSKALIS.NL/TRAINEE


commissie

MAC Dit kwartaal heeft de 3de activiteit van de Meisjes Activiteit plaats gevonden! En we weten allemaal wat dat betekent; de MAC is bij deze: “Altijd Zoo Geweescht en niet meer weg te denken uit het Maritieme gangbeeld”. Door Anne Kleijn

vrouw in uniform! Quotes als “ja als een vent een krasje vaart, maakt het niet, maar als ik het doe is het gelijk

van “Die wijven kunnen écht niet varen!”” lieten op een ludieke wijze zien hoe het was als vrouw tussen zoveel mannen. Disney-avond Komende periode zullen we weer een activiteit organiseren en dat is geworden: een Disney-avond! Tijdens de lunch in de eerste periode gaven veel meisjes aan dat leuk te vinden! We hopen dus ook jullie met grote getale (want we zijn al met zoveel) terug te zien op deze avond!

Defensie.nl

Deze 3de activiteit was dan ook niet zo maar een activiteit. Het was een lezing door de eerste vrouwelijke Kapitein Luitenant ter Zee en enige vrouwelijke commandant ooit op een fregat; Jeannette Morang! Mevrouw Morang wist op een unieke wijze het verhaal van de marine te integreren met haar eigen verhalen en anekdotes. Het, toch wel overwegend mannelijke, publiek was dan ook zeer gecharmeerd van deze

TaBakCie Bij de meeste froudianen loopt het water al in de mond, als men denkt aan de ALV´s met zijn heerlijke tabakcie-taarten. In dit boegbeeld hebben wij als Tabakcie de kans gekregen om ook eens iets te vertellen over het verhaal achter de taart. Hieronder staat een van de mailtjes, die wij als uitnodiging voor elke ALV van het bestuur krijgen. Het is zoals je zal lezen een nobele taak om taarten te bakken, iets wat veel mensen onderschatten. Tot de volgende ALV! Door Irith Lely Lieve Tabakcie, Voortvarend als vereniging zijn we weer in de buurt om onszelf als bestuur te presenteren wat er de verenging de laatste tijd meemaakt. Want de vereniging zit in een turbulente tijd. Het is een tijd van storm. Het is een tijd van vragen en een tijd van wachten. Elk lid heeft een troebele toekomst, doordat de antwoorden nog niet gegeven worden. Zo wordt het onderwijs tegenwoordig omschreven; afwachtend totdat de grote machten beslissen. Iedereen kijkt met grote ogen naar de acties. Maar Machteloos zijn we en vol verbazing waarom de politiek deze wending neemt. Een idee wat daarom ook veel emoties oproept. En dat maakt mijn functie in het 107de bestuur ook zo mooi. Maar wat nog veel meer emoties

oproept is jullie verrukkelijke kunst. Kijkend met grote ogen, een openstaande mond en met je handen in afwachting om een stukje te eten, wat wederom je machteloos en vol verbazing achterlaat. Dat idee maakt mij weer blij, omdat jullie onze ALV zo ondersteunen, dat deze tot een succes kan worden gemaakt.

vaak groot als schotels aan kijken, prikken niet als messen in de rug. In tegendeel! Ik ben van mening dat deze emoties waar u zojuist over sprak, beter omschreven kunnen worden als vlijmscherpe messen in een kunstwerk van zachte en zoete structuren, wat bij elkaar gehouden wordt door een krokante korst.

Reactie: Lieve allerbeste kukuër! Wij als tabakcie voelen deze turbulente tijden ook! Gelukkig staat het bestuur 107 niet alleen, en heeft het een goede bodem van trouwe leden en commissies. De gehele mensheid wilt toch ook zijn leven verrijken met een kleur, smaak en goede structuren?

Uiteraard ben ik niet de enige die deze mening deelt, maar staat de gehele tabackcie achter die visie. We zijn ons ervan bewust wat voor invloed men kan uitoefenen op een lid met een troebele toekomst, een onzeker lid.

Ik ben blij dat zelfs met een vaak simpele basis een hoger doel berijkt kan worden. De ogen die ons

Ik wil afsluiten met de belofte dat ook bij de volgende ALV de tabackie haar ondersteuning en naar beste vermogen, taarten zal bakken.

17


Minor Zeiljachten Wanneer men een maritiemer vraagt naar de redenatie achter zijn studiekeuze blijkt vaak dat men al op jonge leeftijd een tik van de giek heeft gekregen en daarmee een passie heeft opgedaan voor het spelen met bootjes. Deze vaak jarenlange investering van veel tijd en geld in veel koude en natte dagen om heel langzaam voort te bewegen kan goed van pas komen in de minor zeiljachten! Een studieprogramma van 30 punten waarin de zeilerij centraal staat. Door Erwin Jager

Kwartaal 2 Het tweede kwartaal konden de studenten alle kennis opgedaan in het eerste kwartaal de vrije loop laten op het ontwerp en de constructie van een op afstand bestuurbare zeilboot. Deze bootjes werden vervolgens

18

getest in een zeilrace in het MARIN De boxrule was ten opzichte van de voorgaande jaren weer veranderd. Zo moest er deze editie per definitie een monohull ontworpen worden en waren er twee keer zoveel servo’s toegestaan. Wel moest er zorg voor

Al met al een zeer leuk samengesteld studieprogramma waar belangstellenden op een leuke manier in aanraking komen met de meer theoretische kant van de zeilsport.

worden gedragen dat de fantasie de constructieve kunsten niet te boven zou gaan. Hoewel een zeer

TU Delft

Kwartaal 1 Het eerste kwartaal krijgen de studenten net als voorgaande jaren een zuivere ontwerpopdracht. Als ondersteuning van deze ontwerpopdracht worden college’s gegeven over Aero/Hydromechanica en ontwerpmethodieken, aangevuld met gastcollege’s van bekende namen uit alle segmenten van de zeilsport. De ontwerpopdracht voor 2010 omvatte het ontwerp van een eenheidsklasse racer voor de fictieve race “Rondje Holland”, het Nederlandse equivalent van de Tour de France á la Voile. Met scherp gestelde eisen ten aanzien van de afmetingen, gewicht en met name de overnachtingscapaciteit kon er niet klakkeloos worden afgekeken van bestaande ontwerpen en moesten de studenten een goede mix van fantasie en technische onderbouwing zien te vinden. Het diepst in de buidel met fantasie werd er door de groep van de ondergetekende getast. Een wave-piercing monohull met een stabiliserende draagvleugel en hiking wings die tevens de slaapplaats konden uitbreiden leek vergezocht, maar kon wel op waardering van de jury rekenen. Zie voor meer details. www.mariteamwork.nl/MT105/ MT105-10gr8.pdf

leuke opdracht bleek de fabricage van het ontwerp van de groep van ondergetekende geplaagd door overmacht in alle fasen van de bouw. Het bootje had nog amper een droge laklaag toen het een ware storm moest trotseren in de binnenvaarttank van het MARIN. De niet voorspelde sterke wind maakte tijdens de proefvaart korte metten met de ophanging van de kantelmast waarmee de race eigenlijk over was voor deze daadwerkelijk begon. Theoretische kant van de zeilsport.


faculteit

TopTrack TopTrack (TT) is het excellentieprogramma van de faculteit 3mE, bedoelt voor bachelor studenten werktuigbouwkunde en maritieme techniek. Het is een nieuw programma, drie jaar geleden pas opgericht. TopTrack is voor de bovengemiddeld presterende en gemotiveerde studenten, het biedt ze de kans om iets extra’s uit hun studie te kunnen halen, dan slechts het volgen van het reguliere onderwijs programma. Door Mark Paalvast Conventionele excellentieprogramma’s bieden de student verplichte extra stof en nog meer colleges. De faculteit, in de vorm van prof P. Wieringa en dr. E Vixseboxse, kwam tot de conclusie dat de technische student hier eigenlijk niet op zit te wachten. Het is al druk genoeg met colleges en projecten in het huidige schema, nog meer verplichtingen passen daar moeilijk bij. Daarom is het concept omgedraaid; wat wil de student? Vraaggestuurd onderwijs TopTrack is vraaggestuurd onderwijs, dat inhoudt dat de student zelf het programma invult. Dus wat wil jij? Dat is een lastige vraag. Het antwoord kan alle kanten op. Dus als je bij het lezen van dit stuk denkt; ‘wat een vage bedoeling’, is dat niet meer dan logisch. Om duidelijkheid te scheppen zijn een aantal voorbeelden gegeven van voorgaande projecten.

Hekkenberg Msc, om zelf een eigen minor samen te stellen. Vol enthousiasme werd gebrainstormd over een mogelijk onderwerp. Het moest in samenwerking met bedrijven, actueel zijn, als het kon zelfs de samenleving een klein stapje

samen kunnen stellen. TopTrack is dus een middel om mooie doelen te kunnen bereiken binnen het onderwijs. Het hoeft zich echter niet te beperken tot alleen het onderwijs. In het eerste TopTrack jaar wilde een groepje studenten

verder helpen. Zodoende kwam men uit bij duurzaamheid in de binnenvaart, waar nog wel het één en ander aan winst viel te behalen. Het balletje begon te rollen, meer zelfs dan als verwacht, allerlei partijen bleken geïnteresseerd in het project. Uiteindelijk is samengewerkt met het MARIN, het onderzoeksinstituut op maritiem gebied van Nederland, en met één van de grootste chemicaliën vervoerders op de binnenwateren; Interstream Barging B.V..

een bedrijfshulpverleen (BHV) cursus volbrengen. BHV bestaat uit een aantal onderwerpen, zoals EHBO en het blussen van een klein brandje. De studenten hebben dit in een aantal avonden geleerd. Ze hebben zelfs een praktijkles brandblussen van een oud brandweerman gevolgd.

Met behulp van TopTrack hebben de studenten hun eigen minor

Uitdaging TopTrack biedt je de kans om het onderwijs te vormen, zodat je een uitdaging hebt en samen kan werken met andere gemotiveerde mensen. Lijkt je dat wat? Neem dan contact op met bestuur@toptrack.nl.

Twee studenten maritieme techniek wilden in hun minor, het eerste semester van het derde jaar, meer leren over maritieme onderwerpen en iets anders dan het reguliere onderwijs, een uitdaging. Ieder voorgaand project uit het eerste en tweede jaar bestond uit het afwerken van een dikke handleiding, die elk jaar daarvoor ook al door tientallen studenten was volbracht. In de lange termijn werkt dat vrij demotiverend. Na wat onderzoek bleek dat geen minors bestonden die verdiepend maritiem waren. Via TopTrack kwamen zij in contact met R.

19


World-class international shipping company A wide horizon There are few Dutch companies with so much in-house knowledge of the various shipping markets. Vroon is currently active in the following markets: oil, chemicals, asphalt and bitumen, containers, dry bulk, cars (rolling stock), livestock, offshore support and windturbine installation and maintenance.

Vroon is an international shipping company with a fleet of about 150 vessels and approximately

At Vroon’s head office in Breskens approximately 100 staff support these shipping activities. Areas of expertise include chartering, operations, ship management and newbuilding project management, plus the provision of ICT, accounting, treasury, legal, personnel and administrative support.

3,800 seafarers. In addition, the company currently has more than 30 newbuilding vessels on order. With its head office based in Breskens, the Netherlands, Vroon has offices in Barendrecht, Terneuzen, Den Helder, Aberdeen, Stokesley, Genova, Singapore and Fremantle (Australia).

The employees at the Vroon Ship Management office in Terneuzen are responsible for ship management of the company’s tankers and livestock vessels. Iver Ships B.V., located in Barendrecht, is engaged in the worldwide transportation of oil products, easy chemicals, asphalt and bitumen, through the operation of a modern tanker fleet. All tankers are chartered to major oil companies. With offices in Den Helder, Aberdeen, Genova and Singapore, VOS (Vroon Offshore Services) is a leading maritime offshore-services supplier.

Vroon B.V. • www.vroon.nl

The geographical focus is primarily on the North Sea, Mediterranean and South East Asia and activities are concentrated on platform supply, emergency response and rescue and subsea support. MPI Offshore Ltd., a Vroon company based in Stokesley, specialises in offshore wind turbine installation and maintenance. Leading the way Vroon operates worldwide and, in order to do so successfully, we depend on a world-class organisation with highly qualified and motivated employees and on teamwork throughout our organisation. We are constantly looking for ambitious teamplayers who excel in their area of expertise. Vroon offers its employees extensive opportunities for career and personal development. Interested? For more information, check our website www.vroon.nl or contact Paul Brand, HR Supervisor. Vroon B.V. P.O. Box 28 4510 AA Breskens T +31 117 384910 E careers@vroon.nl W www.vroon.nl


faculteit

Carrière drieluik De grote maar toch kleine maritieme wereld Binnen de opleiding maritieme techniek is er veel mogelijkheid om carrière te maken. Wij vroegen drie mensen verbonden aan de verschillende stadia van de opleiding naar hun mening over het maken van carrière: een eerstejaars, een masterstudent en een promovendus. In dit drieluik lees je hoe zij denken over het maken van en hun eigen carrière Door Sietske Hendriks

eerstejaars

Tobias Schaap Geboren 1989 te Duisburg, Duitsland Schooljaar 2006/2007 in de VS En sinds 2009 in Nederland Het is twee jaar geleden, het laatste ijs is net gedooid, binnen een paar maanden zou ik mijn eindexamen doen en “eindelijk” klaar zijn met de middelbare school. Ik ben bezig mijn ruime zomervakantie vol te plannen, maar ik begin mij ook af te vragen wat ga ik doen na e zomer. Voor mij stond al vroeg vast dat ik wilde studeren. Naar een schooljaar in de VS 5 jaar geleden, kwam ik terug in Duitsland en begon naar studies te kijken. In het begin wilde ik of architectuur of natuurkunde studeren, omdat ik beide studies beter wilde leren kennen, ging ik voor een paar maanden bij een architectenbureau werken en proefcolleges van natuurkunde volgen. De studies bevielen allebei niet. Toen zei een vriend van mij dat hij scheepstechniek op de universiteit Duisburg-Essen studeerde en dat ik een keer met hem mee zou moeten gaan. Op de faculteit in Duisburg was ik vervolgens vaker te vinden. Ik ging naar colleges en heb de sfeer geproefd in de maritieme zaal en

op feesten. Ik was onder de indruk en wilde ook iets met schepen studeren, maar niet in Duisburg, omdat ik in de buurt woonde en naast mijn studie ook op was zoek naar het studentenleven. Met deze randvoorwaarden bleven er niet vele universiteiten over, na een voorselectie ging het bij mij om Southhampton, Delft en HamburgHarburg. Alle drie hebben hun vooren nadelen, maar de sfeer en goede bekendheid van de TU maakten het verschil voor mij. Toch zat ik er bij als Duitser die bijna geen woord Nederlands kon en naar Delft wilde om Maritiem te gaan studeren. Omdat ik na mijn school toch nog mijn dienstplicht moest te doen koos ik er voor mijn sociale dienstplicht in Amsterdam te gaan doen. In Amsterdam heb ik een jaar lang bij verschillende sociale projecten gewerkt en ernaast Nederlands geleerd. Tijdens het jaar bezocht ik de universiteit in Hamburg-Harburg en de TU en wist steeds meer dat Maritieme Techniek de geschikte studie voor mij zou zijn. Zo kwam ik uiteindelijk hier terecht. Vaak krijg ik de vraag: “Wat kan je er mee?” Best een lastige vraag. Door steeds meer in kijk in de industrie te

krijgen, merkte ik dat de industrie heel divers, verschillend, maar toch klein is. Men kent elkaar. Een schip blijkt ook een echt gemeenschapsproduct te zijn. Daarnaast hoorde ik ook steeds vaker van onderzoeken, die zeggen, dat Maritiemers heel snel een voltijd contract krijgen, nadat men afgestudeerd is. Daarnaast ligt het startsalaris duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Wat ik met de studie wil doen, kan ik na 3 perioden nog niet zeggen. Er zijn heel veel spannende dingen binnen de Maritieme Techniek. Soms denk ik dat het leuk zou zijn om een tijdje onderzoek te doen, bijvoorbeeld door verder te studeren of bij een onderzoeksinstelling zoals MARIN te werken. Soms denk ik ook dat ik iets met zeilboten wil doen, of toch een gave pijpenlegger plannen en bouwen. Ik denk dat ik nu nog helemaal niet moet weten wat ik ga doen, dat komt later in de studie wel. De tip die ik iedereen kan geven is “listen to your heart” en probeer dingen uit, ga naar open dagen, maak een meeloopdag mee en proef de sfeer binnen de studie. Met een goede sfeer en een goede groep kunnen ook moeilijke vakken lukken, je hebt plezier in het studeren. z.o.z.

21


Sander Dragt masterstudent

Sander Dragt

Het vaarwater Bij het leven als schipperskind hoort ook het leven op een schippersinternaat. Op dat internaat hadden wij een Vaarwater. Dat was eigenlijk een hele grote betonnen bak met water, waarin allerlei kanalen gemaakt zijn. Met een lepel als voorstuwing kon je daar met (zelfgemaakte) houten schepen doorheen varen en stenen, zand en

22

houten blokken vervoeren. Maritieme Techniek De keuze voor Maritieme Techniek was een logisch vervolg. Vanaf het moment dat mijn decaan in 3 VWO de brochure van Maritiem heeft laten zien, was ik compleet verkocht. De opleiding heeft mij vanaf het begin enorm geboeid en ik heb geen seconde spijt van mijn keuze gehad. Soms was het wel even doorbijten (“Thermo, dat is toch nergens voor nodig?! “), maar uiteindelijk vallen alle puzzelstukken op zijn plaats. Toch heb ik ervoor gekozen om geen Maritieme master te gaan volgen. Hoewel ik nog steeds gefascineerd ben door alles wat kan drijven, waren de masters binnen DPO niet helemaal wat ik zocht. De Design, Production and Operation – masters zijn naar mijn mening net iets te algemeen, terwijl de Hydro- en Constructie masters juist weer te diep gaan. In Offshore Engineering (combinatie van Civiel, Werktuigbouw en natuurlijk Maritiem) vond ik precies wat ik zocht. Ik kan met schepen bezig zijn, krijg college over veel diverse onderwerpen maar kan toch ook mijn energie kwijt in dynamica en hydromechanica. Dit vind ik een mooie combinatie van

zowel diepgang als verbreding. Het belangrijkste aan een (bachelor of master) opleiding, is dat het dicht bij je ligt en je echt interesseert. Een goede baan in het vooruitzicht en een hoog startsalaris zijn erg leuk, maar het gaat er toch om dat je plezier hebt in wat je doet? Daarom is het volgens mij erg belangrijk dat je met iedereen een praatje gaat maken. Vooral met studenten, want die geven tenminste hun ongezouten mening over een opleiding. Wanneer je eenmaal weet wat je wil, dan moet je er ook vol voor gaan. Met een enthousiaste en actieve houding krijg je namelijk de meeste deuren geopend! Toekomst Eigenlijk heb ik mijn toekomst nog helemaal niet uitgestippeld. Ik sta open voor zowel een leuke baan in het bedrijfsleven als een uitdagende opdracht binnen de universiteit. Daarom probeer ik al mijn opties open te houden en een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden. Overal voor open staan, in combinatie met een proactieve en enthousiaste instelling zijn de basisingrediënten voor een mooie carrière. Zowel op de universiteit als in het bedrijfsleven!

Sander Dragt

Tijdens het schrijven van het tweede deel van dit drieluik ben ik nog druk bezig met mijn tentamens van de master Offshore Engineering. Afgelopen vrijdag heb ik mijn Bachelordiploma Maritieme Techniek mogen ontvangen. De keuze voor deze opleiding lag voor mijn eigenlijk heel erg voor de hand. Opgegroeid als schipperskind, mijn ouders varen op een binnenvaartschip, ben ik groot geworden op en met het water. Als klein kind was ik al gefascineerd door schepen en zat ik graag bij mijn pa in de stuurhut om schepen te bekijken. Op mijn vierde had ik uitgevonden hoe een schip blijft drijven: het schip wordt overduidelijk gedragen door heel veel kleine mannetjes die onder het schip lopen!


faculteit

Peter Naaijen promovendus Geboren 26 december woonachtig te Rotterdam

1975,

Na het VWO besloot ik scheepsbouwkunde te gaan studeren: ‘t stond al als een paal boven water dat het iets exacts / technisch moest worden. Als fanatiek windsurfer was de keuze eigenlijk vrij snel gemaakt. Ook dacht ik dat ik redelijk praktisch was aangelegd, vandaar de keuze voor de HTS. Met dat praktische van me bleek ik er echter behoorlijk naast te hebben gezeten. Ik beleefde het meeste lol aan wiskunde en hydromechanica vakken. Op dat vlak bood de HTS, zeker na het VWO, echter weinig uitdaging en toen ik na het behalen van m’n diploma tot mijn groot genoegen nog een jaar studie beurs mocht besteden (those were the days!) ben ik naar Delft gegaan. Volgens toenmalig professor Pinkster was ik de eerste HTS aansluiter die de master scheepshydromechanica ging doen. In Delft voelde ik me meteen als een vis in het water en krabde mezelf aanvankelijk nog vaak achter de oren: waarom niet meteen naar Delft gegaan? Maar een bijkomend voordeel van de HTS was dat het relatief weinig inspanning kostte en ik daardoor veel tijd overhield voor een andere passie: muziek. Tegen de tijd dat ik ging afstuderen, stonden we met ons ooit in de brugklas begonnen bandje onder contract van een heuse platenmaatschappij en er was mij veel aangelegen na het behalen van m’n master naast mijn nieuwe baan muziek te kunnen blijven maken. Op de TU kon ik een deeltijdcontract voor 3 dagen krijgen om onderzoek te doen en natuurlijk colleges/practica te

geven. Met name onderzoek sprak me destijds al erg aan en samen met de flexibiliteit die deze functie bood was het mijn ideale eerste baan. Na een aantal jaren (en de schop onder ons achterwerk door de platenmaatschappij na drie geflopte singles) ben ik full time in Delft verder gegaan. Daar geef ik nu de hydromechanica 4 practica, het 2de jaars-vak hydromechanica 2, en het 4de jaarsvak offshore hydromechanica bij de master offshore engineering. Samen met het coördineren van de master track Science van MT zijn dit mijn onderwijs gerelateerde bezigheden. Verder heeft het onderzoek wat ik doe zich geconcentreerd op het ‘deterministisch’ voorspellen van scheepsbewegingen en driftkrachten aan de hand van golfmetingen op afstand met behulp van scheepsradar. Mijn toekomstdromen beperken zich carrière technisch tot de vrij korte termijn: het lijkt me heerlijk om over ca 3 jaar het onderzoek te bekronen met mijn promotie en een goed proefschrift te schrijven over de dingen waarvan ik trots ben ze in de afgelopen jaren uitgevogeld te hebben. Om de vraag te beantwoorden hoe je het best carrière maakt ben ik misschien niet echt de aangewezen persoon. Of misschien ook juist wel maar het berekenend plannen van een carrière-pad is niet mijn manier. Voor mijzelf betekent carrière maken in ieder geval: zorgen dat je iets doet waar je passie voor hebt, misschien ook een beetje trots op kunt zijn, en waar je goed in wilt zijn/worden. Ik denk dat dat de basis moet zijn en

dat voor de meeste mensen met dat uitgangspunt de juiste baan te vinden moet zijn. Wat ik persoonlijk mooi vind aan het vak van technici is dat de meerderheid z’n werk doet gedreven door nieuwsgierigheid (en misschien iets minder gedreven door ‘primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden’ dan bij andere beroepsgroepen het geval is.) Met name als onderzoeker krijg je de gelegenheid dingen tot op de bodem uit te zoeken. Net zo lang graven en wroeten in iets wat je boeit tot je ‘t snapt. Heerlijk. Dit was voor mij zoals gezegd een belangrijke reden om bij de TU te blijven. Bovendien is het ook leuk om de kennis die je opdoet te delen met studenten. Zeker als relatief jonge docent meen ik me nog wel te herinneren wat ik zelf als student moeilijk vond en om die dingen zo goed mogelijk uit de doeken te doen tijdens colleges. Mijn advies aan masterstudenten is om zo vroeg mogelijk met zo veel mogelijk mensen uit het bedrijfsleven en/of onderzoeksinstellingen te praten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat voor interessante dingen er te doen zijn. Een meer algemeen advies: wees trots dat je een Delfterik bent en (dus) een ‘vak hebt geleerd’. Een vak waar niet alleen een goed stel hersens voor nodig was om het te leren maar waarvoor je wellicht ook noeste arbeid hebt verricht en specifieke vaardigheden hebt verworven. Volgens mij hebben we in dit land meer dan genoeg generalisten en is de specialist uit Delft in de toekomst goud waard!

23


Van Don Quichot tot R&D Coordinator bij Damen Schelde Naval Shipbuilding Ik kan niet zeggen dat ik tijdens mijn tijd in Delft zoveel ridder romans gelezen heb dat ik ben gaan lijden aan waanideeën en me verloren heb in dronkenschap waarbij ik windmolens voor reuzen aanzag en hoeren voor prinsessen. Er zullen zeker momenten van dronkenschap zijn geweest maar ik durf te stellen dat ik nooit helemaal mijn verstand ben kwijt geraakt. Door Joep Broekhuijsen Nee, Don Quichot verwijst naar een optreden bij een ontwerpwedstrijd, uitgeschreven door het Gezelschap Leeghwater in 1998. Voor deze wedstrijd moest een ontwerp gemaakt en beproefd worden voor een voertuig dat recht tegen de wind in rijdt, gebruik makend van deze zelfde wind. Getriggerd door een stukje in het faculteitsblaadje “De Koppeling” (bestaat vast niet meer), waarin Prof.dr.ir. Nieuwstadt (stromingsleer) beweerde dat met een eenvoudig sommetje aangetoond kon worden dat alleen een dergelijk voertuig op schaalniveau in staat zou zijn om tegen een niet meegeschaalde windkracht van een paar Beaufort in te kunnen rijden, ben ik begonnen met wat experimenten met een klein karretje en een stofzuiger op blaasstand. Omdat dit karretje zo goed presteerde heb ik de stoute schoenen aangetrokken en van allerlei oude fietsonderdelen - ik realiseer me dat menig scheepsbouwer hier niet heel trots op zal zijn - een grote kar in elkaar geknutseld die boven verwachting presteerde. Ik heb de kar nooit kunnen testen voor aanvang van de wedstrijd aangezien hij natuurlijk maar net op tijd af was en de natuurlijke wind het op dat moment een paar dagen liet afweten. Het ontwerp leverde me uiteindelijk een derde plaats op en de mogelijkheid om een afstudeerproject uit te voeren bij de R&D afdeling van Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). Feit is dat Hans Ludolphy, de R&D coördinator van DSNS (destijds ook wel de Willie

26

Wortel van de Schelde genoemd) wel gecharmeerd was van de vinding en dat we er nog uitgebreid over gediscussieerd hebben voordat hij mij een afstudeerplek aanbood. Het afstudeerwerk betrof een onderzoek naar het voorspellen van het plastische gedrag en uiteindelijk bezwijken van een door DSNS gepatenteerde scheepsconstructie m.b.v. de “Eindige-elementenmethode”. Na mijn afstuderen in 2003 bood DSNS me een vaste baan aan op de R&D afdeling. Als grote uitdaging werd mij voorgelegd om de verdere ontwikkeling en commerciële exploitatie van het gepatenteerde scheepshuidconcept mogelijk te maken. DSNS geloofde, gezien de goede prestaties,bij ‘ware grote botsproeven’ met binnenvaarttankers, in een commerciële toepassing. Sterker nog, de eerste 2 duwbakken voor Chemgas met deze “botswand”, ook wel Scheldehuid genaamd, waren inmiddels van stapel gelopen. Hiermee was er een “launching customer” in de gastankervaart waarbij er voor één keer een uitzondering werd gemaakt op de bestaande regelgeving. De uitdaging bleek nu vervolgens om de bestaande regelgeving zo aan te passen dat het lonend zou worden om constructies toe te passen die meer energie kunnen absorberen bij een aanvaring dan conventionele constructies. Deze constructies bieden uiteraard een hoger veiligheidsniveau maar voor

veiligheid alleen blijken maar weinig partijen bereid te betalen. Het feit wil dat de regelgeving de tankgrootte maximaliseert bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn. Dat heeft te maken met de kans dat een tank lek raakt en de effecten van het uitstromen van gevaarlijke lading. Hier praat je dus over “Risico”. In samenwerking met TNO hebben we een “risicogebaseerde ontwerpbenadering” uitgewerkt waarbij een reductie van de kans dat een tank lek raakt (meer energie-absorptie door de scheepshuid) het mogelijk maakt om een grotere tank toe te passen. Kortom met deze door de Rijnvaartcommissie en Klasse goedgekeurde methodiek kon het aantal tanks voor gas en chemicaliëntankers worden gehalveerd. Dit resulteert in een economisch voordeel voor de reder in de vorm van minder pompen en leidingwerk, sneller laden en lossen met minder kans op fouten. Dat dit commercieel interessant is blijkt uit


think big

Op de R&D afdeling van Damen Schelde Naval Shipbuilding heb ik me in eerste instantie kunnen ontwikkelen tot specialist op het gebied van scheepsconstructies onder extreme militaire belastingen zoals schok en blast. Op dit gebied werd samengewerkt met oa. het Amerikaanse Office of Naval Research en de Engelse Cambridge Universiteit maar ook met onze eigen Defensie-organisatie en TNO, wat uiteraard een erg leerzame en inspirerende omgeving was. Wie houdt er uiteindelijk niet van een beetje destructief onderzoek? En zeker wanneer dit proeven zijn met explosieven op scheepshuiden in de bunker van TNO in Rijswijk.

Damen

Inmiddels is mijn functie verbreed en houd ik me naast

constructies bijvoorbeeld ook bezig met onderzoek naar nieuwe toepassingen op het gebied van materialen, verbindingstechnieken en ICT-toepassingen voor verbetering van onze processen.

LCF-fregat hr. ms. De Zeven Provinciën

het feit dat het patent in de laatste 8 jaar toegepast is in 23 verschillende schepen. Dit is een mooi voorbeeld van een typische “Spill over”innovatie waarbij voor de marinescheepsbouw ontwikkelde kennis over constructies, onder extreme belastingen toegepast wordt in de commerciële scheepsbouw.

flinke verandering ondergaan. Nadat het sinds het midden van de jaren zeventig vrijwel alle grote bovenwatereenheden voor de Nederlandse Marine heeft geleverd (o.a. de GW-, S-, L-, M- en LCFregatten, het AOR en de twee LPD’s) is in de afgelopen jaren een sterke export positie opgebouwd. En wordt er thans gewerkt aan projecten voor zowel de Nederlandse marine (Patrouilleschepen en het Joint Support Schip) als exportopdrachten voor Indonesie en Marokko. Het

Damen Schelde werkt hierin veel samen in nationale en internationale samenwerkingsverbanden. In mijn huidige functie opereer ik in een uitgebreid netwerk en ben daarin constant op zoek naar gemeenschappelijke belangen tussen verschillende partijen waaruit dan projectvoorstellen kunnen groeien die idealiter met wat subsidiegeld kunnen worden uitgevoerd. Het doet goed te merken dat Damen Schelde ook internationaal een uitstekende naam heeft als werf voor kwalitatief goede en technisch innovatieve schepen. Zeker bij de productie van marineschepen is het noodzakelijk om voortdurend met high-tech oplossingen en innovaties voor de dag te komen. Dat kan niet zonder onderzoeksbudget. Damen Schelde Naval Shipbuilding heeft in de laatste 10 jaar een

bedrijf richt zich, mede gedwongen door bezuinigingen in de Nederlandse defensie-organisatie, steeds meer op de exportmarkt en is momenteel in staat om door middel van een innovatief modulair bouwconcept korvetten en fregatten aan te bieden die overal ter wereld kunnen worden gebouwd. Hiermee wordt bewezen dat DSNS letterlijk in staat is om over grenzen heen te kijken. Iets wat voor mensen in een R&D-afdeling een onmisbare eigenschap is. Het is zelfstandig werk en contact met de collega’s die de knelpunten uit de dagelijkse praktijk kunnen aangeven is onmisbaar. Ook hebben wij regelmatig studenten en promovendi op diverse afdelingen binnen het bedrijf. DSNS is namelijk constant op zoek naar vers bloed en frisse ideeën.

27


Think about what you want to achieve amels There are certain moments that define your life, for better or for worse, and sometimes both. When I was knocked off a moped at the age of 17, that was certainly a life-defining - not to say, life-threatening moment. There seemed very little to be cheerful about at the time. But for all of the obvious setbacks, this strange period in my life did give me the opportunity to reflect on what direction I might want to take with the rest of my life. Physically the accident changed my life, and I have some disabilities to this day, but after a few years you deal with it. Not being able to go to school, I was studying in hospital and visited by my teachers at home. But the reality was that I couldn’t complete all my courses. Eventually I quit school, and decided to get into the IT business, and started evening school to finish my secondary level. But the other thing the accident taught me was that life is too short and too precious to do things you don’t really enjoy. So after working in IT for two years and finishing my degree, I decided to do something I really liked, and that’s anything to do with boats. So I went back to school, this time to study naval architecture in Haarlem. Door Johan Kaasjager I had a wonderful time in Haarlem, and really enjoyed my studies. I learned a lot from Haarlem, particularly on my graduation assignment at Vitters shipyard, where I was really thrown in at the deep end. I was asked to conduct some detailed research on behalf of one of Vitters’ clients, who wanted a carbon superstructure to fit on the aluminium hull of his superyacht. My study was to see what problems occur in the shipyard, the cost implications, the delivery time, and so on. I was also responsible for the build of the superstructure, and did some project management of the actual build. So, considering I was still a student, it was a lot of responsibility very early on. But sometimes you have to show your capacity to take things on, and to take risks. Without a bit of risktaking, you don’t get far in business, you have to show your potential when you get the opportunity. Early on, it’s a big learning curve, and you have to be eager to absorb knowledge and talk to people. If you don’t know something, there’s no shame in asking people for help. Indeed it’s vital that you ask other people when you don’t have all the answers. When I’d finished my graduation at Vitters, they offered me a job in engineering, but that’s not a side of the role that I really enjoyed. So I said I would stay on and do my job while I looked for

28

a new challenge, which would also give them to time to find a new employee to replace me. Around this time, I bumped into an old friend of mine from my days as a sailing instructor, who said there might be a job to interest me at a propeller manufacturer called LIPS, these days known as Wärtsilä. Having applied for the job I joined LIPS soon after, working in a company of about 500 people. I covered a number of areas, including cost price analysis, some pre-design, and all the sales support required on a new project before it could be handed over to a project manager. Working in fixed propellers, I was involved in some very big and exciting projects. The biggest propeller we made while I was there, was 8.6 metres in diameter and weighed 64 tons, for a big LNG carrier. I really enjoyed my job at LIPS and stayed there for 3 years. Propellers are wonderful objects, all hand crafted and polished by hand, beautiful things. But at the end of the day they are still just one part of the ship, and I wanted to be involved in every aspect of a vessel. When Amels had a vacancy for a sales engineer, I contacted the head of the design department at Amels straight away. We had a very good meeting, and got on well, but he wasn’t convinced

that I had the background or the experience to become sales engineer. However, he was prepared to offer me a job as a naval architect. For me that was a step back in some ways, but I realized he was right. Being involved in a complete yacht, the responsibilities are massive, and if I really wanted to make that next step into the yachting industry, the job he was offering was an ideal opportunity. As a naval architect, I was responsible for weight calculations, sea trials, stability and incline tests; all very interesting stuff, but I was also taking on support issues on the sales side. This was going beyond my job brief,


think big consolidating that experience into my current role, where I intend to stay for a number of years. It has been a number of big steps in a short time, and there is a risk of progressing too quickly, of fooling yourself that you know everything there is to know, when the reality is that there is still much to learn, and breadth of experience to gain. Being a sales manager of a company that sells superyachts is a job with huge responsibilities. It has been tough times in the shipbuilding industry, particularly in the luxury market. Fortunately the company has been doing very well, even through the tough global economic environment of the past few years. When the crisis struck in 2008, the market stopped completely, it was total meltdown. Throughout this period, Rob Luijendijk, managing director and I kept on talking to potential clients, and eventually we signed two contracts after two years without a sale. Since then we have sold 5 yachts in 8 months, and Amels is thriving where others are still suffering. The market is not yet fully back on track, not by a long way. But at Amels we have a strong combination of factors - great designs, good value, high quality, reliable delivery times - that appeal strongly to our market.

A designer for the Dutch Navy, Mr Verkooijen showed me how fun and inspiring it can be to be working in the marine industry. Similarly, Professor Bernard Luttmer always pushed me to work hard for my grades, and to stay motivated. He was a great teacher in mechanical engineering, but an inspirational figure beyond the pure technical side of my education. If I could offer any advice to others looking to make their way in the marine industry, or in the business world generally, it would be to think about and plan your career from an early stage. Think about what you want to achieve, and look for possibilities, for opportunities. This doesn’t necessarily apply to everyone, but for me, the support of my family is also vital. If you have a strong, supportive family, make the most of it. Whatever your situation, whoever you are, make sure you create a career for yourself that you really enjoy. Do something you enjoy, and you will excel at it.

Although I intend to stay as sales manager for many years yet, I continue to push myself within the role, thanks in part to my personal coach, whom I visit once every three or four months. It is great to have someone you can talk to in confidence, to give you that outside perspective on your own career, and I’m very grateful that Amels invests for my coaching as part of my ongoing career development. It is important to have mentors throughout your career. It would be foolish to believe you can provide all the answers for yourself, and alongside my coach, two other notable mentors along the way have been Andre Verkooijen, one of my supervisors at college.

Johan Kaasjager

Amels Limited Editions 171

but if you just do your job and no more, you will always stay in the same place. I was already doing things for the head of the design department and the commercial director as well. I was out to prove myself. I wasn’t afraid to stick my neck out, to make mistakes, to ask lots of questions. About nine months after I’d joined Amels, one of the sales people left the company, and their job needed doing. I didn’t formally take over their job, but sort of rolled into that role, because it was doing many of the things I’d been doing anyway. No one objected to me taking on these new responsibilities. People knew I wanted to learn, and so they let me take on the new role. And so I ended up becoming sales engineer, the job I’d hoped to secure a year earlier. The new role enabled me to move more into the commercial side of the business, providing sales support to the commercial director, producing budgets, and functioning as a middle-man between the various departments in Amels sales, design, planning, production and engineering. It gave me a great overview of all aspects of the company. I operated in this role for almost three years, before moving into my current job as sales manager, which I started at the beginning of 2010. It has been a busy and very productive few years since moving into the marine world, and aged 32, I am enjoying

29


Innoveren zit in ons bloed C-Job Naval Architects & Engineers Carrière maken in de scheepsbouw, je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Hoe is het mogelijk dat voor de studie scheepsbouwkunde/maritieme techniek de studenten niet ingeloot moeten worden, maar dat iedereen mee kan doen? Voor werken in de prachtige scheepsbouwsector staan de mensen in de rij, zou je zeggen. Helaas is dit niet het geval. Door Job Volwater B.Eng - Naval Architect

Het is zelfs zo dat er een groot te kort heerst in scheepsbouwland. Een te kort van arbeidskrachten op alle fronten, dit geldt zeker voor de hoog opgeleide technici. Dit gegeven wordt geïllustreerd door de vraag naar ingenieurs in de afgelopen (crisis) jaren. De vraag naar scheepsbouwers stabiliseerde maar verdween niet. Verder kwam geen van de scheepsbouwkundig ingenieurs op straat te staan, een kleine uitzondering daar gelaten. Nu de markt haar draai weer lijkt te vinden stijgt de vraag naar goed opgeleide technici weer tot in de hemel. Omdat er in Nederland niet voldoende capaciteit bestaat, maken we steeds vaker gebruik van hoog opgeleide technici vanuit het buitenland. Hoe komt het dat we onvoldoende

30

Jong talent Enerzijds kunnen we stellen dat het imago van de scheepsbouwsector onder de maat is. Dit omdat scheepsbouw en scheepvaart lang niet altijd positief in het nieuws komt. Anderzijds moet er actief op zoek gegaan worden naar jong talent, omdat er zoveel andere kapers (markten) op de kust zijn. Om scheepsbouw positief in het nieuws te krijgen is de branche vereniging Scheepsbouw Nederland druk bezig. De week van de scheepsbouw, ieder jaar rond de maand oktober, is daar een goed voorbeeld van. Verder is het belangrijk dat alle mensen die carrière maken in onze sector zich bewust zijn van het feit dat we meer zielen nodig hebben om de kennis en kwaliteit van ons grote scheepsbouwland te behouden. Hier ligt een taak voor iedereen. Een mooi voorbeeld van het werven van scheepsbouwers op jonge

leeftijd is het project dat C-Job Naval Architects & Engineers heeft uitgevoerd in samenwerking met het Technasium van het Ichthus College in Driehuis. Het Ichthus College voor HAVO en VWO leerlingen heeft een speciale Technasium afdeling waar de leerlingen in contact worden gebracht met het bedrijfsleven. Op deze manier oriënteren de leerlingen zich op hun toekomst en leren ze over het bedrijfsleven en de praktijk. Het uitgevoerde scheepsbouw project is opgezet door docenten in samenspraak met C-Job. De opdracht is klassikaal gelanceerd in klassen 2 HAVO en 2 VWO. De leerlingen is gevraagd om de ferry Princess of Norway, ingezet door DFDS tussen IJmuiden en Newcastle, een nieuwe waterdichte indeling te geven. Tijdens het project werd dit schip ook bezocht. Op zichzelf een groot vraagstuk maar de randvoorwaarden zijn simpel gehouden: Maak een model met daarin de compartimenten zo groot mogelijk Wanneer er 2 compartimenten lek

C-Job

C-Job

capaciteit hebben? Er zijn te weinig mensen die kiezen voor het vak. Waar zit dat hem in?


think big scheepsbouwkunde. De uitkomst van de adviezen aan C-Job waren soms verbluffend doordacht. Zo kwam er één groepje met het idee om cross- flooding toe te passen om gelijkmatige inzinking te bewerkstelligen. Een ander groepje koos ervoor om de compartimenten in voor- en achterschip te verkleinen met als argument dat dit de kwetsbare locaties zijn en dat het

vollopen van deze compartimenten relatief veel trim bewerkstelligen. Het bewijs dat innoveren in ons bloed zit. De leerlingen zijn duidelijk enthousiast over de scheepsbouw na dit leuke project. Een oproep aan u allemaal om met elkaar de jeugd enthousiast te maken voor onze sector. Uiteindelijk is hun carrière jouw carrière!

WÄRTSILÄ® is a registered trademark.

C-Job

raken moet het schip blijven drijven (het model niet meer inzinken dan 1 cm) Het einddoel is een advies uitbrengen over de nieuwe indeling van de ferry. In totaal was de tijdsbesteding 50 uur per groep. Er is gewerkt in groepjes van 4. Het resultaat van dit project is dat een groep van 40 leerlingen direct in aanraking is gekomen met

SMALLER FUEL INTAKE, LESS EMISSIONS. Wärtsilä now offers the marine industry total solutions that cover everything from design to lifecycle service. This makes our solutions uniquely efficient and environmentally sound. Read more about what we can do for you, wherever you are: wartsila.com.


Powerful People Bagger, Offshore, Olie en Gas, Tunnelling, Civil Construction; internationale markten die worden gedreven door techniek, maar nergens zijn zonder mensenwerk. Al ruim twintig jaar levert iPS wereldwijd personeelsoplossingen in de maritieme en technische industrie. Kennis van de industrie en veel ervaring hebben in de specifieke markten zijn hierbij van doorslaggevend belang. Want werk voor goed technisch personeel is er altijd wel; het gaat erom dat de functie en werkplek écht bij iemand passen. Want passie werkt. Door iPS Een opleiding en daarna? Er is veel vraag naar goed technisch personeel. Dus is het voor starters van groot belang om te weten wat ze willen. Want wil je aan wal of varen? In Nederland of internationaal? Wil je

Een bemiddelingsbureau zoals iPS kan een aantrekkelijke optie zijn voor technische professionals die nog niet precies weten waar hun ambitie ligt. Maar ook voor starters die projectmatig willen werken en zich niet willen binden aan één werkgever is het werken via een werving en selectiebureau gunstig. Bereid je voor Er zijn een hoop interessante beurzen speciaal voor de maritieme en offshore industrie. Maak daar gebruik van, bezoek deze en praat met veel verschillende

iPS

een puur technische functie of wil je meer de management kant op? Dit zijn allemaal vragen die je tijdens je studie al kunt stellen. Probeer als je kunt ook zoveel mogelijk stage te lopen. Werkervaring is niet alleen goed voor je cv, het geeft je ook inzicht in wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

werkgevers. Zo doe je niet alleen nuttige contacten op, gaandeweg leer je ook wat je wel of niet leuk lijkt. Ook is het belangrijk dat je de markt goed leert kennen. Pas afgestudeerde technici weten vaak niet genoeg van de praktische kanten van de industrie. Bezoek daarom regelmatig websites van bedrijven, en houd bij welke projecten er worden opgezet. Bekijk filmpjes op Youtube, Discovery Channel of National Geographic over constructie en infrastructuur, zo leer je veel over de praktijk van het beroep. Dit lijkt simpel, maar het geeft een belangrijke voorsprong als je goed voorbereid op gesprek komt. Internationale uitdagingen De maritieme wereld heeft zijn eigen, specifieke karakter. Het is

een internationale en avontuurlijke industrie. Dat heeft mooie kanten, maar het heeft ook consequenties voor je sociale leven. Bedenk als je naar het buitenland gaat, dat je je familie en vrienden minder zult zien. Veel van huis, hard werken, weinig tijd voor hobby’s; Met name bij varende beroepen is de impact op je privéleven groot. Daar moet je tegen kunnen. Maar als je internationale ambities hebt, laat die dan vooral ook zien; onderscheid je van de rest door je talenkennis, doe een stage in het buitenland, en wees niet bang om te verhuizen voor een nieuwe baan. Een flexibele opstelling is in dit vak essentieel. Een professionele werkomgeving Bij iPS weten we hoe het er op de werkvloer aan toe gaat, wat in het belang is van het project én van de werknemer. Daarom kunnen we de wensen van onze kandidaten


iPS

think big

en opdrachtgevers goed op elkaar

en klanten. De truc is om al deze

afstemmen. Met ruim 22 jaar ervaring in de industrie weten we de juiste contacten snel aan te boren, en kunnen we talent kansen bieden. iPS heeft een informele, professionele werksfeer waar kwaliteit, flexibiliteit en gedrevenheid voorop staan. Gewoon goed je werk doen, dat is belangrijk. Wij zorgen dat alle randzaken goed geregeld zijn, zodat onze kandidaten zich volledig kunnen concentreren op hun carrière.

partijen te managen. Het is belangrijk om niet alleen technisch inhoudelijk goed te zijn, maar je onderscheidt je als je mensen in een organisatie goed kunt laten samenwerken. Durf dus in het diepe te springen. Als zelfstandige kan ik steeds een nieuw, mooi project aanpakken, het liefst nog groter, complexer. Een bedrijf als iPS helpt me dan aan de projecten.”

iPS

“Spring in het diepe” Ramon Rodenburg werkt voor iPS als Project Engineer bij Heerema. Na zijn opleiding HTS Werktuigbouwkunde aan de heeft hij veel verschillende functies gehad in binnen- en buitenland. “Als pas afgestudeerde vloog ik al de halve wereld over. Ik vind het leuk om steeds iets te doen wat ik nog niet eerder heb gedaan. Het is een uitdaging, en daar leer je het meest van. Doordat ik al vroeg veel verschillende projecten heb gedaan, deed ik veel ervaring op in allerlei gebieden. Want of je nu in de bagger- of olie en gasindustrie werkt, de technische basis is steeds hetzelfde.

iPS

Je hebt altijd te maken met specialisten, leveranciers, collega’s

33


Indrukwekkende carrières dream big In het rijke maritieme verleden zijn er vele personen die door hun indrukwekkende carrière naam hebben gemaakt en voor eeuwig in de geschiedenisboeken geboekstaafd zijn. In deze carrière editie van Boegbeeld kon een terugblik dan ook niet ontbreken en dus besloten wij, bij de redactie, twee al even indrukwekkende verhalen voor uit de doeken te doen. De carrières van deze twee mannen geven een goed beeld van hoe mannen met een maritiem hart vroeger carrière maakten. Hoewel dergelijke carrières tegenwoordig niet meer realistisch zijn, hopen wij dat ze jullie, de lezers, inspireren tot het een grote carrière en zoals de titel zegt “Dream big”. Door Arno Dubois

wikipedia

Sir Francis Drake Allereerst willen we u voorstellen aan Sir Francis Drake, een Engelse kapitein, kaper, navigator, slavenhandelaar, berucht piraat maar ook een politicus onder koningin Elisabeth I. Zijn legendarische exploten maken hem een Engelse volksheld maar ook niet meer dan een ordinaire piraat in de ogen van zijn tegenstanders, de Spanjaarden. Maar beginnen doen we bij het begin, zijn exacte geboortedatum is niet bekend maar wordt geschat rond het jaar 1540 te

34

liggen. Op dertienjarige leeftijd ging Drake aan de slag bij zijn buurman, een kapitein op een klein schip die handel dreef tussen de Thames en de Franse havens in het Kanaal. Op zijn twintigste werd eigenaar van het schip nadat de kapitein stierf en het schip aan hem naliet. Drie jaar later maakte Drake dan zijn eerste reis naar de Nieuwe Wereld op een schip van een familielid. Het was ook met de vloot van dit familielid dat hij in 1568 vastgezet werd door de Spanjaarden in de Mexicaanse haven van San Juan de Ulua. Drake slaagde erin te ontsnappen maar de ervaring leidde tot zijn levenslange revanchegevoelens en haat tegenover de Spanjaarden. In 1572 maakte Drake dan zijn eerste onafhankelijke reis waarbij hij een aanval leidde op Tierra Firme nabij Panama. Drake viel de stad aan omdat hier het Spaanse goud en zilver uit Peru werd verladen om naar Spanje te brengen. Tijdens de succesvolle aanval raakte Drake echter zwaar gewond en trokken de Engelsen zonder schat terug om zijn leven te redden. Na de aanval kreeg hij voor het eerste een taak van koningin Elisabeth I, zij droeg hem op om een expeditie tegen de Spanjaarden langs de Amerikaanse kusten van de Grote Oceaan. Bij aankomst in de Grote Oceaan in 1578 had Drake nog maar één van zijn zes schepen over en begon hij Spaanse havens aan te vallen. Hierbij veroverde hij onder andere

26 ton zilver, 36 kg goud en 25 0000 gouden munten tijdens aanvallen op verschillende schepen. Hierna vervolledigde hij zijn reis via de Molukken, rond Kaap de Goede Hoop om in 1580 in Engeland terug te keren. Hier werd hij geëerd en geridderd door de koningin omwille van de vele schatten die hij meebracht en als eerste Engelsman die rond de wereld voer. Toen in 1588 oorlog uitbrak tussen Spanje en Engeland ging Drake terug naar Nieuwe Wereld en veroverde verschillende Spaanse havens en forten. Hierdoor versterke hij enkel de plannen van de Spaanse koning voor een invasie van Engeland. Deze wist Drake echter met een jaar uit te stellen door een aanval en de vernietiging van 37 schepen in de havens van Cadiz en Coruna. Toen de Spanjaarden uiteindelijk wel


think big

wikipedia

Horatio Nelson Ten tweede willen we jullie ook voorstellen aan Horatio Nelson, ongetwijfeld de grootse admiraal die Engeland ooit gekend heeft en groot opponent op zee van Napoleon Bonaparte. Nelson maakte carrière door zijn inspirerend leiderschap en superieur en onconventioneel tactisch inzicht. Nelson werd geboren als zesde van elf kinderen in

het Engelse Norfolk op 29 september 1758. Nelson ging tot zijn twaalfde naar school en begon uiteindelijk in 1771 aan zijn maritieme carrière. In dat jaar ging hij aan de slag als gewone zeeman en op de HMS Raisonnable een schip geleid door een oom langs moederskant. Al snel begon Nelson aan de officierstraining en werd duidelijk dat hij aan zeeziekte leed, iets dat hem zijn hele leven parten zou spelen. Na zijn officiersopleiding klom hij als snel op en diende verschillende kapiteins om dan in 1778 voor het eerst zelf aan het hoofd te komen van een schip. Hij bouwde een sterke reputatie op door zijn uitmuntend tactisch inzicht en moed. Hij vocht mee in verschillende grote zeeslagen tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd maar kreeg vervolgens malaria waarvan hij verschillende malen buiten strijd was. Uiteindelijk moest hij zijn commando afstaan om in Engeland te herstellen, na enkele maanden keerde hij in augustus 1781 terug en kreeg opnieuw het commando over een schip. Door het uitbreken van de Franse Revolutie was Nelson de volgende jaren erg actief in de Mediterranen waar hij verschillende kleine conflicten uitvocht en erg belangrijk was bij de verovering van Corsica. In de volgende jaren bleef Nelson overwinningen boeken maar volgden ook verliezen. In 1297 veroverde hij 2 schepen op de Spanjaarden tijdens de slag bij Sint-Vincent, maar raakte kort erna gewond in de slag bij Santa Cruz de Tenerife, zijn arm moest afgezet worden en er volgde een herstelperiode in Engeland. Na zijn herstel boekte hij nog verschillende overwinningen op onder andere de Fransen in de Mediteraanse Zee en versloeg de Denen in de slag bij Kopenhagen. Maar zijn grootse overwinning boekte hij in de slag bij Trafalgar. Op 21 oktober 1805 riepen de Engelsen een op handen zijnde invasie van Engeland door een Franse en Spaanse vloot een halt toe. Tijdens

wikipedia

aanvielen via het Kanaal was Drake benoemd tot viceadmiraal van de Engelse marine. Door superieur manoeuvreren, het houden van voldoende afstand (Spanjaarden gebruikten enteren als geliefde tactiek) werden de Spanjaarden in het defensief gedrongen en deden de Engelse kanonnen de rest van het werk. Verschillende Spaanse schepen gingen verloren of werden zwaar beschadigd. Dit werd een belangrijke overwinning voor Engeland maar was lang niet het einde van noch de oorlog noch van Drake’s carrière. Drake ging gewoon verder met expedities tegen de Spanjaarden in Spaans Amerika, deze waren echter lang niet allemaal succesvol en uiteindelijk stierf Drake in 1596 aan dysenterie boord van zijn schip in de buurt van Panama. Drake kan gezien worden als een groot zeeman met een schitterende carrière maar blijft ook een controversieel en veel besproken figuur door zijn rol in de slavenhandel.

deze zeeslag, die wordt gezien als de grootse Engelse overwinning op zee in de geschiedenis, toonde Nelson wederom zijn superieur tactisch inzicht en de vijandelijke vloot werd weggeveegd. De slag had echter wel grote gevolgen voor Nelson, hij werd geraakt door een sluipschutter en overleed enkele uren later aan boord van zijn schip. Terug in Engeland kreeg hij een staatsbegrafenis en Horatio Nelson wordt nog altijd gezien als een heroïsche figuur en nationale volksheld.

35


Thialf excursie Heerema Marine Contractors Op donderdagmiddag 6 Januari verzamelden zich ruim twintig Froudianen voor een excursie naar het kraanschip Thialf van Heerema Marine Contractors. In de regen vertrokken we richting de Thialf, die voor groot onderhoud afgemeerd was aan de Nieuwe Waterweg in de Rotterdamse haven. Onderweg was de discussie; wat is de Thialf nou precies? Is het een schip, is het een bok, we kwamen er maar niet uit. Toen we bijna bij de Thialf aankwamen, doemde het imposante gevaarte op uit de mist. Een ding was al meteen duidelijk: de Thialf is zeker imposant. De Thialf is het grootste kraanschip ter wereld en kan lasten van ruim 14.000 ton hijsen met de twee enorme kranen aan boord. Met deze kranen plaatst of verwijdert Heerema Marine Contractors boorplatformen en andere constructies op zee. Door Gijsbert Struyk

Omdat er nog druk werd gewerkt op het dek van de Thialf werd als eerste een presentatie gegeven over Heerema Marine Contractors en de Thialf. Deze presentatie gaf een

Nu de meeste werkzaamheden op het dek waren gestopt, was er voor ons de mogelijkheid voor een rondleiding in het donker. Hierbij hebben we het grote dek bekeken, de werkplaatsen en vervolgens de brug. Op de brug kregen we een leerzame rondleiding rond alle stations, zoals Dynamic Positioning, ankers en ballast. Bij deze laatste

Het was weer een zeer interessante en leerzame excursie op een wel heel bijzonder vaartuig. Na deze middag hadden we genoeg argumenten voor onze eerste discussie verzameld. De Thialf kan zichzelf voorstuwen, heeft een brug, er is verschil tussen voor- en achterkant en is gewoon enorm groot. We waren het er over eens geworden; De Thialf is een echt schip!!

S.G. “William Froude”

werd ons haarfijn uitgelegd hoe de Thialf de grootste lasten hijst. Dit gebeurt niet volledig met de kranen maar voornamelijk door gebruik te maken van de ballasttanks. De rondleiding werd na een bezoekje aan de dokter afgesloten met een groepsfoto op het helidek.

S.G. “William Froude”

duidelijk beeld van waar Heerema mee bezig is, wat hun projecten zijn en, heel belangrijk, wat wij als toekomstige maritieme ingenieurs voor werkzaamheden zouden kunnen uitvoeren onder de vlag van Heerema. Aansluitend werd nog een video getoond van een van de projecten waarbij de Thialf is ingezet.

S.G. “William Froude”

Nadat iedereen was voorzien van een helm en een bril konden we aan boord. Bij de uitgebreide safetybriefing werd ons onder andere duidelijk gemaakt dat zelfgemaakte messen niet zijn toegestaan aan boord. Dit was voornamelijk bedoeld voor de grotendeels Aziatische bemanning. Het werd duidelijk dat het aan boord van de Thialf vaak een internationale mengelmoes is van bemanning en onderaannemers. Tijdens grote projecten kan de Thialf zelfs tot 736 man huisvesten.

36


vereniging

Vloeiende Lijnen excursie Maritiem Museum Rotterdam Donderdag 3 februari vond een excursie plaats die anders was dan alle andere. Dit keer bracht de Commissaris Excursies het gezelschap niet naar een scheepswerf of aan boord van een schip, maar naar een museum. Een kleine groep enthousiaste en cultuurbewuste maritiemers reisde met het openbaar vervoer naar het centrum van Rotterdam om daar het Maritiem Museum Rotterdam te bezoeken. In het museum was van 16 oktober tot 6 februari de tentoonstelling ‘Vloeiende Lijnen - Schepen op de tekentafel’ te bezichtigen. Eenmaal aangekomen, werden we ontvangen door Gerbrand Moeyes, de samensteller van de tentoonstelling. In 1968 studeerde dhr. Moeyes af als maritiem ingenieur aan de TH Delft. Nadat hij gepensioneerd was, besloot hij niet achter de geraniums te gaan zitten maar geschiedenis te gaan studeren in Leiden waarvoor hij in 2006 afstudeerde. Met deze kennis van beide vakgebieden dook hij het archief van het museum in om een selectie te maken van de vele technische tekeningen die het museum rijk is. Door Jeroen Taen Chronologische volgorde

van het gezelschap groter was dan

Na een korte introductie over zichzelf en over het museum leidde dhr. Moeyes ons naar de tentoonstelling. De tekeningen hingen in chronologische volgorde en zo maakte we een reis langs de ontwikkelingen in de scheepsbouw. Bij iedere tekening vertelde dhr. Moeyes uitgebreid wat er te zien was en wat de achterliggende verhalen waren. Zo vertelde hij dat bij de overgang van hout naar staal veel gewoontes uit de houten scheepsbouw werden meegenomen die eigenlijk niet meer van toepassingen waren. Zo werden masten uit meerdere stukken stalen pijp opgebouwd terwijl de mast ook uit een stuk kon worden gemaakt, waar dat bij hout niet mogelijk was omdat boomstammen slechts een beperkte lengte hadden. Voor dhr. Moeyes was het interessant om ons toe te spreken omdat de voorkennis

een reguliere groep. Termen als grootspant, stroken en C.W.L hoefde niet nader uitgelegd te worden. Het was mooi om te zien hoe verfijnd en uitgebreid de tekeningen waren en dat allemaal met een potlood. Een bijzonder exemplaar uit het archief was een lijnenplan van 3,80 meter. Het was het lijnenplan voor de Bantam en de Japara die Piet Smit jr. in 1929 bouwde. Maritieme kledij Na afloop van de rondleiding langs de tentoonstelling was er nog even de gelegenheid om de rest van het museum te bekijken. Naast de vaste expositie was er onder meer een mode-expositie waarin te zien was hoe maritieme kledij terug te vinden is in de mode door de jaren heen. Kortom een andere, maar geslaagde excursie.

S.G. “William Froude”

S.G. “William Froude”

De meeste van de tekeningen komen van verschillende belangrijke scheepswerven uit Rotterdam en omgeving, zoals de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij en Etablissement Fijenoord. Vooral de tekeningen uit de 18e eeuw zijn erg zeldzaam en bijzonder vanwege de getoonde schepen, de tekenmethode, de detaillering van de tekening, het gebruik van cartouches, schaduwwerking en kleur. Ook de tekeningen van bekende schepen als de ss ‘Rotterdam’ en de ‘Buffel’ zijn in de collectie terug te vinden.

37


MPI Resolution excursie Rederij Vroon Volop genietend van de zon vertrokken 18 Froudianen op 17 februari richting Huisman Equipment in Schiedam. Bij Huisman Equipment lag de MPI Resolution van de rederij Vroon. Dit Offshore Support Vessel is ontworpen om windturbineparken aan te leggen. Het schip is uitgerust met een speciale kraan om de windturbines te plaatsen. Huisman was bezig met het plaatsen van een nieuwe kraan met twee keer zoveel capaciteit, namelijk 600 ton. Door Lauren Mekke

S.G. “William Froude”

S.G. “William Froude”

de winnaars met extra luxe ‘goodies’ naar huis zouden gaan. Er werden drie groepen gevormd waarin ook de rondleiding door het schip zou worden geven. De quiz was een leuke interactieve manier waardoor

Aan boord! Nadat iedereen een helm en een veiligheidshesje in ontvangst had genomen en even hadden gewacht op de begeleiding van Vroon gingen we aan boord. Ook hier werden veiligheidsmaatregelen genomen en iedereen moest zich inschrijven in een logboek. In een ruimte aan boord begon de werkelijke introductie. De medewerkers van Vroon wilden weten hoeveel wij al wisten over Vroon en de MPI Resolution. Dit wilden ze testen door middel van een quiz. Het enthousiasme werd hoog gehouden met de belofte dat

38

men meer te weten is gekomen over hoe het bedrijf Vroon is en wat voor een indrukwekkend schip we ons bevonden. Wij weten nu bijvoorbeeld dat de MPI Resolution negen windmolens tegelijk kan vervoeren en ook dat de vloot van Vroon uit 130 schepen bestaat. Het groepje waar ik bij hoorde had de quiz gewonnen. Rondleiding Voordat we er achter kwamen wat er daadwerkelijk was gewonnen stonden er nog meer activiteiten op het programma. We kregen nog een rondleiding en hierna nog een korte presentatie. De rondleiding voor ons groepje begon op het maindeck. De nieuwe kraan stond sinds een paar dagen aan boord en er werd nu druk getest. De kraan werd vervangen omdat de componenten van de windturbines steeds groter worden. Huisman heeft deze opdracht gekregen, omdat zij een kraan hadden ontworpen die hetzelfde constructiegewicht heeft als de voormalige kraan. Niet alleen aan de kraan werd werkt verricht. Tevens waren er mensen bezig met het uitvoeren van extra veiligheidsmaatregelen betreffende de constructie van het schip. De MPI Resolution gaat onder Nederlandse vlag varen in plaats van de Cyprische. Dit brengt andere regels en eisen met

zich mee betreffende de veiligheid. Op het boven- en benedendek was de onderste rand van de deurpost te dicht bij het dek. Deze afstanden


vereniging was men aan het vergroten met het oog op waterdichtheid. Op sommige plaatsen was het plaatwerk niet dik genoeg. Dit is lastig op te lossen, omdat de platen niet groter kunnen zijn dan de deurposten waar ze doorheen moeten. Het eindresultaat is dat het eruit ziet als een soort puzzel met lassen op de randen.

S.G. “William Froude”

Stuurkunsten De tweede stop was op de brug. De kapitein heeft ons uitgelegd hoe het voortstuwingssysteem werkt en hoe er gemanoeuvreerd wordt in het windpark. Hiervoor wordt een DPsysteem, dynamic positioning system, gebruikt. Dit systeem houdt de positie

kladblok, een pet, een usb-stick, twee koffiekopjes, een kalender en onderzetters met verschillende schepen erop uit de vloot van Vroon. Dit was een mooi presentje om een leuke en indrukwekkende dag af te sluiten. Bedankt Vroon!

S.G. “William Froude”

en koers constant. Er werd de kans gegeven om het systeem handmatig te bedienen in een simulatie en ik was de gelukkige vrijwilliger. Het ging mij best goed af en haalde daarmee direct het vooroordeel weg dat vrouwen niet kunnen sturen! Een van de andere onderwerpen die besproken is, is de betrokkenheid van de kapitein bij de twee nieuwe Offshore Support Vessels die ook windturbines gaan plaatsen. Hij heeft er behoorlijk wat invloed op, omdat hij jaren lange ervaring heeft. De zes poten zijn geen initiatief van deze man, maar hij ondersteunt het ten harte. De kosten van een dergelijk systeem zijn hoog, maar het brengt extra veiligheid met zich mee. Dit vindt Vroon erg belangrijk. De kapitein was een erg inspirerend persoon en wij hebben veel van hem geleerd.

Thom Sneep

Thom Sneep

Er werd nog een korte stop gemaakt in de machine kamer en hierna kregen we nog een presentatie. De voortstuwing installatie bestaat uit vier diesel generatoren die vier azimuth thrusters aandrijven. Om de drie boegschroeven aan te sturen heeft het schip nog drie extra generatoren aan boord. De presentatie gaf ons nog extra informatie boven op alles wat er al verteld was. Als allerlaatste kregen we onze prijzen. De luxe ‘goodiebag’ bestond uit een sportieve rugtas gevuld met snoepjes, pennen, een

39


IHC vertelt over de Congo River excursie IHC Krimpen i.c.m. construeren & sterkte 2 Het was maandagochtend 14 maart. Ongeveer veertig maritiemers verzamelden zich bij collegezaal D. Dit is op zich niet ongewoon, al zijn het er wat meer dan gebruikelijk op maandag het derde uur. Maar het was dan ook niet zomaar een college wat gegeven werd: IHC verzorgde een gastcollege binnen het vak Construeren en Sterkte 2. Een mooie gelegenheid om te kijken of de theoretische kennis uit dit vak ook echt in de praktijk gebruikt wordt. Bovendien was er de aansluitende excursie naar de sleephopperzuiger Congo River waar een scheepsconstructie eens in het echt bekeken kon worden. Kortom, een uitstekend begin van de week…

S.G. “William Froude”

Door Roderik Vogels en Marja de Jong

Het gastcollege werd gegeven door Kevin Runge en Ken van Schie, twee constructeurs van IHC Offshore & Marine. IHC is een van de grootste werven in Nederland. Zij heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van complexe schepen, zoals baggerschepen, pijpenleggers en kraanschepen. De divisie Offshore & Marine heeft zich gespecialiseerd in pijpenleggers, duik-ondersteuningsvaartuigen en multi-purpose schepen voor de offshore industrie. In het college werd eerst kort besproken waarvoor een scheepsconstructie ook al weer dient en wat de belangrijkste randvoorwaarden zijn voor een constructie. In de eerste plaats zijn dat sterkte en stijfheid, op de voet gevolgd door maakbaarheid en productiekosten. Aan de eerste drie moet worden voldaan, terwijl de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Dat dit soms voor stevige uitdagingen zorgde werd duidelijk gemaakt aan de hand van twee cases.

40

Case Seven Pacific De eerste case betrof het schip Seven Pacific, een J-lay pijpenlegger voor Sub Sea Seven. Pijpen en kabels kunnen op grote spoelen onderdeks in het achterschip opgeslagen worden. Deze worden vervolgens door een gat in het dek de toren in geleid waarna ze via een moon-pool op de zeebodem gelegd worden. Door de grote spoelen onderdeks kan het dek niet afsteunen op stutten of schotten. De overspanning is zeer groot, terwijl het dek tevens zwaar belast moet kunnen worden (tot zo’n 15 ton per vierkante meter). De gaten in dek en bodem van het schip hebben een grote invloed op de langsscheepse sterkte. Belangrijke langsverbanden worden hierdoor onderbroken. Het vinden van een oplossing voor deze uitdagingen is het werk van de constructeurs. Hoewel ervaring en handberekeningen nog steeds een grote rol speelt in het vinden van de beste oplossing, heeft ook hier de automatisering flink haar intrede gedaan. Constructies worden opgezet in programma’s als RulesCalc terwijl vervormingen en belastingen gecontroleerd worden in eindig elementen programma’s als ANSYS. Case Congo River De tweede case betrof de Congo River, een sleephopperzuiger van 30.000 m3. Een sleephopperzuiger wordt gebruikt om zand of bagger van de zeebodem te verplaatsen naar het land of een andere plaats in het water. Hiervoor heeft een

sleephopperzuiger een zuigbuis die langs het schip naar beneden wordt gevoerd totdat de zuigkop de grond raakt. Bij varen sleept de zuigkop over de bodem en wordt er onder hoge druk water in het zand bij de zuigkop gespoten. Nu kan het zand door de zuigbuis in de hopper gepompt worden. In de hopper bezinkt het zand en wordt het overtollige water overboord gezet. De Congo River heeft twee zuigbuizen, één aan bakboord en één aan stuurboord. Hierdoor kan het schip zeer efficiënt te werk gaan. Uiteraard houden ook de baggeraars zich niet altijd aan de voorschriften en is bijna elk baggerschip te vol beladen. Nu vraagt menig scheepsbouwer zich natuurlijk af hoe een schip dat met zand geladen is kan blijven drijven, zand ligt immers niet voor niets op de bodem van de zee. Het antwoord van de constructeurs op deze vraag is terug


S.G. “William Froude”

vereniging

te zien in de immens grote bulb. Achterin is een sleephopperzuiger relatief licht vanwege de grote open ruimten met motoren en pompen. Hierdoor ligt het zwaartepunt van de hopper met de zandlading ver naar voren in het schip, waardoor het

zand via geloosd.

schip voorover zou gaan hellen. De grote bulb met veel drijfvermogen voorkomt dit. Een bulb hoeft dus niet altijd vermindering van de golfweerstand tot doel te hebben, zoals bij snelvarende schepen vaak het geval is.

constructiedelen moeten doorsneden worden of van gaten worden voorzien. Voorbeelden hiervan zijn het gat in de huid voor de doorvoer van de zuigbuis en de bodem waar de bodemdeuren in zitten. Deze luiken doorbreken het langsverband van het schip. Bovendien is er boven de hopper geen doorlopend dek aanwezig wat voor langscheepse sterkte kan zorgen. Om toch voldoende sterkte te krijgen in het schip wordt onder andere het wel aanwezige dek zeer zwaar uitgevoerd in 50 mm dik staal. Ook de zogenaamde kippenkooi is een oplossing bij het sterkte probleem. De kippenkooi bevindt zich op de bodem in het midden van het schip en zorgt voor extra langsscheepse sterkte. Door de bodemdeur is de kippenkooi gescheiden van de huidconstructie. De kalven zorgen ervoor dat de spanningen in de kippenkooi doorgevoerd worden naar de huid en dat het schip ook in dwarsrichting stijf zal zijn. De kalven zijn ronde constructieonderdelen die dwars door de hopper lopen, van de ene huidzijde naar de andere, en in het midden aan de kippenkooi zijn bevestigd. Bijkomend voordeel is dat de driehoekige kippenkooi zorgt dat er bij het lossen zo min mogelijk zand in de hopper achterblijft. Op de kippenkooi zijn ook sproei-installaties geïnstalleerd die het vaste zand in de goede richting spuiten.

S.G. “William Froude”

Techniek Bij de Congo River kan het zand op drie manieren op zijn plaats worden gebracht. De eerste manier is via een leiding. Deze wordt op de voorkant van het schip aangesloten en kan het zand naar land transporteren. De tweede manier is ‘Rainbowen’. Hierbij wordt het zand, vermengd met water, aan de voorkant uit het schip gespoten. Dit wordt veel gebruikt wanneer er eilanden opgespoten worden. Als laatste manier kan het

bodemdeuren

worden

Baggerschepen zijn voor constructeurs buitengewoon vervelende schepen om vorm te geven. Vele belangrijke

Een tweede probleem bij baggerschepen is de grote slijtagesnelheid van veel onderdelen. Tijdens de gehele levensduur van het schip schuurt er zand door de hopper. Knieën in het laadruim van de hopper worden daarom 10 mm dikker uitgevoerd dan nodig, zodat in de loop der tijd een centimeter staal weggeschuurd kan worden zonder nadelige effecten op de constructie. Toch blijkt het voor te komen dat na vijf jaar knieën bijna helemaal weggeschuurd zijn. Het gaat dan om 50 mm staal! Verbazen op de werf Na dit verhelderende college vertrokken wij met de bus naar IHC Krimpen. Daar werden wij ontvangen met koffie en thee en van een helm voorzien. De groep werd opgesplitst en onder leiding van een paar ervaren medewerkers van de werf werd zowel de aan de afbouwkade liggende Congo River als de rest van de werf bekeken. Tijdens het bezoek kon men zich verbazen over de grootte van alles. Van de bulb van de Congo River tot de kranen in de sectiebouwhal en van de dikte van impellers van de baggerpompen tot de grootte van de hopper. Mooi om te zien dat hier in Nederland nog zulke grote scheepsbouw aanwezig is! Na de ronde over de werf en het schip was het reeds tijd voor het traditionele bedankje en na de groepsfoto begon de terugreis naar Delft. Terug naar de collegebanken, opdat wij over een paar jaar zelf zulke mooie schepen kunnen bouwen!

41


MARIN te Wageningen eerstejaarsexcursie Op maandag 23 maart vond de jaarlijkse eerstejaarsexcursie plaats. Deze keer leidde de reis ons naar het MARIN te Wageningen. Dit is een vooraanstaand onderzoeksinstituut op het gebied van hydromechanica. Vol enthousiasme en strak in het pak, inclusief de Froude-das, vertrokken we met de touringcar vanaf de aula. Het was een eindje rijden, maar voor we het wisten, waren we al aangekomen in Wageningen. Al snel bleek dat het MARIN meer doet dan alleen modellen door sleeptanks slepen. Door Agnieta Habben Jansen

S.G. “William Froude”

wetenswaardigheid is dat het model dat in de vijver voor 3mE ligt, ook van het MARIN afkomstig is. Na de zeegangstank gingen we verder naar de diepwatertank. Deze is met name bedoeld voor onderzoek naar weerstand en voortstuwing. Dit

Na bij aankomst een bezoekersbadge op te hebben gespeld, werden we welkom geheten door Johan de Jong, die werkzaam is bij het MARIN. In een korte presentatie nam hij ons in vogelvlucht mee door het MARIN. Na de presentatie splitsten we ons op in drie groepen. Elke groep kreeg onder begeleiding van een werknemer een rondleiding door het bedrijf. Vanwege de geheimhouding die het onderzoek in het MARIN vereist, mochten we helaas geen foto’s maken. Gelukkig was er echter een werknemer die voor ons de rondleiding toch heeft vastgelegd op de gevoelige plaat. 170 bij 40 Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat het onderzoek dat wordt gedaan zeer gespecialiseerd is. Dit was te zien aan de faciliteiten die aanwezig zijn in het bedrijf. Zo is er bijvoorbeeld een ruim tien meter diep offshore-bassin. Hier worden zeegolven gegenereerd, om vervolgens te onderzoeken hoe

42

een model van een offshore-platform reageert op deze golven. De bodem van deze tank is verplaatsbaar, waardoor er zowel in diep als in ondiep water getest kan worden. Ook bevindt zich in dit bassin een put van dertig meter diep, om testen uit te voeren in zeer diep water. Vervolgens leidde de rondleiding ons naar de zeegangstank. Deze heeft een zeer indrukwekkende grootte van 170 bij 40 meter. En wij maar denken dat de sleeptank bij ons in de faculteit gigantisch is. . De zeegangstank wordt gebruikt voor onderzoek naar zeegang en manoeuvreerbaarheid. Hiervoor is het mogelijk om het model zowel in de x- als de y-richting te slepen. Ook kunnen de golven in beide richtingen worden gesimuleerd. Overigens zijn niet alleen de sleeptanks groter dan wij hier gewend zijn, maar ook de modellen. Waar onze modellen niet veel groter zijn dan twee meter, kunnen de modellen van het MARIN gerust twaalf meter zijn. Een leuke

was ook te zien aan de gigantische hoeveelheid modelschroeven die aan de muur hing. Volgens onze rondleider zijn er in totaal ongeveer vijfduizend modelschroeven geproduceerd. Hiervan liggen er ook een paar op de bodem van de diepwatertank. De twee laatste bassins die we bezochten, waren het hogesnelheidsbassin en het oppervlaktewaterbassin. Beide bassins zijn al vrij oud en worden niet of nauwelijks meer gebruikt, omdat er inmiddels betere faciliteiten aanwezig zijn. Het hogesnelheidsbassin is 220 meter lang. Het is in theorie mogelijk om experimenten te doen met een maximale snelheid van 9 meter per seconde. Dit werd in de praktijk echter nauwelijks gedaan, omdat de tijd die beschikbaar was


S.G. “William Froude”

voor de metingen bij die snelheid slechts een paar seconden bedroeg. Daarna was het noodzakelijk om zeer hard af te remmen, om te voorkomen dat het model aan de andere kant de tank uit vloog. Ook het oppervlaktewaterbassin wordt niet vaak meer gebruikt. Sommige minorstudenten zullen dit bassin echter wel in gebruik hebben gezien. Hier werden namelijk de geproduceerde modellen van de minor Zeiljachten getest. Binnen het MARIN zijn nog meer faciliteiten, zoals een decompressietank en een cavitatietunnel. Deze hebben we echter niet kunnen bezichtigen. Wel zijn we ook nog op één van de brugsimulators geweest. Enkelen van ons mochten het roer zelfs even in handen nemen. De brugsimulators worden gebruikt om het gedrag van schepen in havens te testen. Het is ook mogelijk om simulators op elkaar

S.G. “William Froude”

aan te sluiten. Zo is het mogelijk om een situatie te testen waarbij meerdere schepen betrokken zijn. Hierbij valt te denken aan een containerschip dat wordt getrokken door enkele sleepboten. Case LNG-tankstation Na de rondleiding gingen we terug naar de bedrijfskantine, waar we ons bogen over een case. Er waren drie cases. Deze gingen over de veiligheid van een LNG-tankstation in een haven, de omstandigheden waarin een marinevaartuig moet opereren en de vernieuwing van havenboten. Uit deze cases bleek dat het MARIN meer specialiteiten heeft dan alleen hydromechanica. De medewerker die de case over het LNG-station organiseerde, was bijvoorbeeld in Delft afgestudeerd in Rederijkunde. In deze case bleek dat niet alleen de haven zelf, maar ook de omgeving van de haven van invloed was op de veiligheid van het LNG-station. Ook de case over het marinevaartuig was erg interessant. Deze case werd georganiseerd door de afdeling ‘Navy’. We moesten nadenken over hoe een amfibieschip veilig naar binnen kan varen in een fregat. Het ruim van dit fregat dient als ‘haven’ voor het amfibieschip. We hebben het in deze case met name over de invloed van de golven gehad. De case over de havenboot werd georganiseerd door de afdeling ‘Schepen’. De havenboot in kwestie wordt gebruikt door de Havenloods,

die zorg draagt voor het veilig in- en uitvaren in havens. De boot was al redelijk oud en wij mochten nadenken over hoe hij verbeterd zou kunnen worden. Nadat we een tijdje gebrainstormd hadden, gaven drie specialisten uitleg over hoe de cases bij het MARIN behandeld waren. Borrel Tot slot was er nog een afsluitende borrel. Hierbij werden we ook in de gelegenheid gesteld om de medewerkers te interviewen. Dit gebeurde met het oog op het van Academische Vorming. Van te voren hadden we allemaal een brief van de studieadviseurs gekregen met de naam van de medewerker die we mochten interviewen en enkele vragen die we konden stellen. Er werd duidelijk dat enkele eerstejaars een toekomstige baan bij het MARIN wel zouden zien zitten. Tot slot bedankte Gijsbert, onze Commissaris Excursies, de medewerkers van het MARIN met de gebruikelijke fles Oorlam en twee stickers. Hierna namen we weer plaats in de bus terug naar Delft. Al met al was het een zeer leerzame, interessante en geslaagde excursie.

S.G. “William Froude”

S.G. “William Froude”

vereniging

43


Ir. H.W. Stapel de bouwmeester van de Rotterdam. De eerste voorzitter van het S.G. William Froude na de tweede wereldoorlog is een boegbeeld van de scheepsbouw in Nederland. Wim Stapel krijgt een gedegen opleiding in het scheepsbouwvak, werkt tijdens de crisis in de jaren ’30 op de scheepswerf van de familie en behaalt op zestienjarige leeftijd het diploma HBS-B. Twee jaar later volgt het diploma scheepsbouw van de HTS-Haarlem. De studie scheepsbouwkunde aan de TH in Delft wordt daarna, ondanks het oponthoud in de oorlogsjaren, snel doorlopen. Als voorzitter van de studievereniging “William Froude” neemt hij in 1945 zitting in de commissie belast met de benoeming van nieuwe hoogleraren voor de faculteit Scheepsbouwkunde. Door Prof. ir. S. Hengst Bij de KPN wordt hij belast met het toezicht op de nieuwbouw en het onderhoud van de vloot brengt hij veel schepen voor de KPN in de vaart. De naoorlogse vraag naar scheepsruimte stimuleert de nieuwbouw van schepen. De overstap naar de functie van hoofdingenieur bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij in 1952 is verklaarbaar. Bij de oliemaatschappijen staat de werf bekend als een ‘first class shipbuilder’. Dat wordt door hem vertaald in 12 opdrachten voor tankers. Scherpzinnig en gedreven De voorkeur van de RDM in 1956 voor de bouw van een passagiersschip, met een aanzienlijk lagere marge dan de lucratieve tankerbouw, is weloverwogen en gericht op de toekomst. Wim wordt de bouwmeester van de “Rotterdam”. De eis “geschikt voor de lijnvaart en eenvoudig aan te passen voor de cruisevaart”, is geen sinecure. Alle stukjes van de legpuzzel moeten passen. Scherpzinnig en gedreven realiseert hij met de HAL en de onderaannemers het grootste passagiersschip dat in Nederland is gebouwd. De lijnen van het schip met de voor die tijd revolutionaire, fraai vormgegeven schoorstenen, dragen zijn signatuur. De bovenbouw krijgt, ondanks een negatief advies van een hoogleraar uit Delft, expansievoegen die probleemloos zullen functioneren. Met technische, organisatorische en financiële precisie wordt het schip in augustus

44

1959 op tijd en binnen het gestelde budget opgeleverd. In 1958 hervat de RDM de bouw van tankers en vrachtschepen. In de eerste helft van de jaren ’60 kentert het tij. De RDM beschikt inmiddels over een helling voor tankers tot 250.000 tdw en krijgt veel aanvragen. Een grondige analyse van de tankermarkt en de prioriteiten van de RDM leiden echter tot het besluit om geen VLCC’s te bouwen. Overwegingen zijn onder meer: te veel aanbieders, een kleine markt, de gevoeligheid voor geopolitieke instabiliteit en te grote prijsverschillen met Japan. De toekomst van het bedrijf ligt in kwaliteitswerk voor nichemarkten en de scheepsreparatie, met meer dan 50% van de omzet de hoofdactiviteit van de RDM. Voor de nieuwbouw komt de focus op de ‘specials ‘ als LNG schepen. Wim Stapel zoekt


RDM

Column

internationale samenwerking en verkrijgt licenties. Het is echter een gecompliceerde markt met veel partijen waarin, zoals hij schrijft, ‘aan beide einden van de keten de politiek in het spel is’. Voor de offshore markt worden in de tweede helft van de jaren ’60 drie semi-submersible booreilanden, een floating production- and storage barge voor Mobil, kraan schepen, pijpenleggers en sleuvengravers gebouwd. Een geavanceerd project is de CapShell, een duikerklok voor het onderhoud van boorputten op de zeebodem. Lastige keuze Een terugval in de offshore markt leidt tot de terugkeer naar schepen. De opdracht in 1967 voor de bouw van twee cruise schepen voor Cunard voorkomt de sluiting van de nieuwbouw afdeling van de RDM. In 1969 moet een keus gemaakt worden tussen een contract met

Shell voor twee gasschepen uit een serie van vier (met Chantiers de l’ Atlantique) of drie containerschepen uit een serie van acht voor Sea – Land (met Nordseewerke. Emden en A.G. Weser, Bremen). De keuze valt op de containerschepen. Het bouwbureau voor het ontwerp-, teken-, reken- en constructiewerk en de inkoop van installaties en materialen komt voor alle acht schepen in Rotterdam. De schepen halen op de proeftocht 33,3 kn. Het is een project dat zich in de handelsvaart niet zal herhalen. Na de RSV-fusie wordt hij in 1973 benoemd tot directeur van Verolme Machinefabriek IJsselmonde. Het vertrek van een man met veel ervaring, kennis van zaken en uitstekende relaties in de maritieme markten, betekent een onherstelbaar verlies voor de RDM. In de periode die Wim Stapel bij de RDM de scepter over de nieuwbouw zwaait worden alle opdrachten zonder subsidie gerealiseerd. Tien jaar later, na de déconfiture van RSV, haalt hij VMIJ uit surséance. Hart en nieren Na zijn pensionering in 1985 blijft hij de ontwikkelingen en veranderingen in de maritieme markten nog 25 jaar nauwlettend volgen, in het bijzonder de cruise-schepen. Hij correspondeert, houdt voordrachten, bezoekt lezingen, geeft kritische en opbouwende beschouwingen, immer zijn mening onderbouwend met argumenten. Een scheepsbouwer in hart en nieren.

RDM

45


Boegbeeld Commissie Vorig jaar heeft u kennis kunnen maken met twee nieuwe leden van onze inmiddels achtkoppige boegbeeldcommissie. Ook dit jaar willen wij u kennis laten maken met twee net aangemonsterde commissieleden, Agnieta Habben Jansen en Leon den Haan. Leon draait al een tijdje mee maar voor Agnieta is dit echt haar eerste editie. Beide willen zich kort voorstellen. Door Agnieta Habben Jansen & Leon den Haan

Agnieta Habben Jansen Als nieuw commissielid kom ik er natuurlijk niet onderuit om mij even voor te stellen. Mijn naam is Agnieta Habben Jansen en sinds vorig jaar december studeer ik Maritieme Techniek. In de drie maanden daarvoor studeerde ik Werktuigbouwkunde, maar daar zat ik niet helemaal op mijn plek. De keuze om over te stappen was dan

De Boegbeeldcommissie

ook snel gemaakt en ik heb nog geen moment spijt gehad van die keuze. Ik ben natuurlijk gelijk lid geworden van onze prachtige studievereniging en ik was zeer vereerd toen ik gevraagd werd om de Boegbeeldcommissie te komen versterken. Naast mijn studie ben ik veel bezig met muziek luisteren en spelen. Bij de plaatselijke muziekvereniging ben ik hoornist. Verder hou ik er veel van om een avond door te brengen met mijn vriend en een goede film. Ik ben met veel plezier begonnen in de redactie van het Boegbeeld en ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan het tot een goed einde brengen van elke editie. Hopelijk zal dit elke keer weer lukken. In elk geval heb ik heel veel zin in.

Leon den Haan

De Boegbeeldcommissie

Mijn naam is Leon den Haan. Ik ben 3e jaars student, maritieme techniek uiteraard. Helemaal nieuw ben ik niet meer, maar hier toch nog even een korte voorstel ronde. Begin dit college jaar ben ik gevraagd of ik een gaatje bij Boegbeeld wilde opvullen. Het leek mij leuk om wat extra’s naast de studie te gaan doen. Het leukste is in contact komen met bedrijven. Veel bedrijven zijn bij benadering om een stuk te schrijven erg enthousiast.

46

Hoe ben ik bij de studie Maritieme Techniek gekomen? Heel erg moeilijk was de keuze niet, ik ben opgegroeid in een schippersfamilie, mijn ouders zijn binnenvaart schippers even als hun ouders. Mijn interesses zijn altijd bij het varen en bij schepen gebleven. Als kind zijnde speelde ik al met schepen ipv. auto’s. Bij Boegbeeld probeer ik elke keer weer een artikel te regelen wat in hoofdzaak om binnenvaart draait. Op deze manier probeer ik iets nieuws in Boegbeeld te krijgen en op die wijze iets bij te dragen aan de veelzijdigheid van het blad.


agenda

Activiteiten 5 5-6 9-10 12 13 17 25 26 28-5 2-3 6 8 9 13 13-17 16 10-1 4-1

mei mei mei mei mei mei mei mei mei -juni juni juni juni juni juni juni juni juni-juli juli-sept

Excursie Evelyn Maersk TU gesloten (Bevrijdingsdag) Tweedaagse binnenlandse excursie KIVI-lezing Froude symposium Froude half-lustrum gala Disney avond (MAC) KNVTS-lezing Meerdaagse buitenlandse excursie TU gesloten (Hemelvaartsdag) S-café Algemene ledenvergadering KIVI mini-symposium TU gesloten (Pinksteren) Witte week Ontwerpdag Tentamenperiode Zomervakantie

Froude Half Lustrum Gala ~

~

Pak die kans! Gala- en dinerkaarten zijn verkrijgbaar per koppel à € 70,- voor het gala en € 70,- voor het diner. Deze worden verkocht op het bestuurshok, en zijn nog te krijgen tot uiterlijk woensdag 11 mei.

49


Hoofdsponsoren

48


W ij in de bou D Pa wd ub l m e n ai …

... en voltooiden de Wereld Waar ligt jouw uitdaging?

www.vanoord.com vanoord vanoord.com

2010

Internationale technische traineeships Ben jij als technische starter op zoek naar een baan waarbij je internationale ervaring opbouwt in de aannemerswereld van bagger of olie en gas? Bij Van Oord krijg je de kans van je leven. Tweemaal per jaar start ons traineeship dredging en eenmaal per jaar ons traineeship offshore. Beide traineeships duren een jaar en geven je carrière een vliegende start. Je maakt kennis met enthousiaste collega’s en diverse aspecten van de uitvoering van dredging en offshore projecten. Tijdens het traineeship ga je aan de slag op minimaal twee projecten ergens in de wereld. Op www.vanoord.com vind je meer informatie over onze traineeships en kun je je aanmelden.

Dredging and Marine Contractors


Boegbeeld E3 J19  
Boegbeeld E3 J19  

Boegbeeld Editie 3 Jaargang 19 Collegejaar 2010-2011 Verenigingsblad S.G. William Froude

Advertisement