Waal Wereld

Page 1


WAAROM, HOE EN WAT BIJ WAAL

Waarom, hoe en wat bij Waal Bij Waal houden we van structuren. Die bieden houvast in een sterk

Intern vullen we onze missie in door procesmatig te werken en te leren

wisselende omgeving. De markt is dynamisch en daar willen wij adequaat

in korte cycli. We werken continu aan de kernwaarden die onze cultuur

op kunnen reageren. We willen inzetten wat we hebben geleerd.

bepalen. Daarmee streven we naar maximaal werkplezier en blije medewerkers. De weg van persoonlijk leren en ontwikkelen wordt ondersteund

Op basis van onze visie is een verdieping gemaakt in het waarom,

door het concept Talent+.

hoe en wat van Waal. Centraal staat daarin ‘bouwen door verbinden’. Want wij geloven dat het verbinden van netwerken, expertise en kennis

Onze markt en de organisatie zijn dus te projecteren in één plaat. Met een

ons in staat stelt onze missie in te vullen. En die is: “Integraal verbinden.

kern waaraan we elke dag samenwerken, met succes!

Slimmer bouwen. Beter wonen.” Extern doen we dit door procesmatig werken in een standaard fasering. Dit leidt tot beter wonen. We creëren namelijk maximale klantwaarde door het leveren van woongebouwen van topkwaliteit. De woonconsument staat centraal in ons concept leefiD. Een slimme industriële aanpak in het concept MaakiQ.


WAAROM WAAL?

WAAROM WAAL? Waal heeft een duidelijke visie op de woningbouw. Deze bouw kan anders. Dat begint met anders denken, het start met verbinden. De verbinding tussen onze opdrachtgevers en de woonconsument. Het is onze uitdaging om het samen anders en vooral beter te doen. Een betere verbinding tussen wensen en kwaliteit, dromen en wonen. Elke dag opnieuw, met het eigen team, maakpartners en opdrachtgevers. Wij bouwen woningen voor mensen, met mensen. Dat is Waal. Voor opdrachtgevers en medewerkers. Daar zijn we trots op.


ONZE KERNWAARDEN

snel - dienstbaar - op maat - lean continu verbeteren • We maken heldere afspraken die we nakomen, evalueren en verbeteren voortdurend om operationeel excellent te zijn. • We zijn professioneel, nemen initiatief, pakken onze verantwoordelijkheid en bereiken samen met klanten en partners resultaat. • We vernieuwen en versnellen processen en producten door kennis te delen én te borgen, samen denken - samen doen.

people - planet - profit • We kunnen onszelf in de spiegel aankijken over beslissingen die we hebben genomen en onze wijze van handelen. • We doen de dingen in één keer goed, voorkomen verspilling en verminderen faalkosten. • We zijn trots op ons gezamenlijk succes, omdat we met respect voor mens en milieu iets toevoegen aan onszelf en ons bedrijf, maar vooral ‘beter wonen’ realiseren voor dorpen en steden.

loyaal - luisteren - leren - leveren • We luisteren goed naar de verwachtingen van de klant, vragen door waar nodig en denken mee in voor de klant waardevolle oplossingen. • We weten wat onze klant belangrijk vindt en zijn in staat zijn én onze belangen te verbinden. • We creëren klantwaarde door elke dag het samen beter te doen; zo overtreffen we verwachtingen.

integraal - samenwerken - lange termijn • We zoeken elkaar actief op, zijn open en transparant, delen onze kennis en investeren in de relatie. • We zijn aanspreekbaar, kunnen, willen én durven elkaar aan te spreken, intern en in de keten van klant, maakpartners en woonconsument. • We verbinden maximale klantwaarde en werkplezier door te streven naar win/win voor iedereen.

ONZE KERNWAARDEN We willen voorop lopen als vernieuwer in de woningbouw. Niet met veel lawaai, maar met veel resultaat. We willen dóen, het voorbeeld geven. In samenwerkingen laten zien dat ook kleine stappen een groot verschil kunnen maken. Dat gaat niet vanzelf. Het kan alleen als we dezelfde dingen belangrijk vinden, dezelfde waarden nastreven en die vanzelfsprekend vinden. Dan ontstaat er oprechte verbinding en kunnen we onze gezamenlijke ambities waarmaken. En realiseren we voor hetzelfde budget mooiere, betere woningen.

visie - innovatief - uitdagen - risico authentiek • We durven onze nek uit te steken, kwetsbaar op te stellen en onszelf en anderen uit te dagen tot innovatieve oplossingen. • We willen voorbeeld zijn van vernieuwing in de bouw - gedreven met bezieling - werken we samen om geld te verdienen. • We creëren verbindingen en kansen in de keten die energie en resultaat geven, doen wat we zeggen - zeggen wat we doen.


HOE WERKEN WIJ?

BIM HOE WERKEN WIJ? Voor ons is verbinden het geheim. We willen op een vernieuwende manier met elkaar optrekken en samen veel bereiken. Bouwprocessen versnellen, (faal)kosten verlagen, de woon- en bouwkwaliteit verbeteren en de klanttevredenheid verhogen. Dat vraagt veel van onze organisatie. Daarom werken we aan operational excellence. Oftewel: het beter, sneller en goedkoper maken van gebouwen in engineering en realisatie. Op zo’n manier dat we onze opdrachtgevers het beste kunnen bedienen. Met elkaar maken we daarom heldere afspraken. Die we nakomen en voortdurend evalueren om te kijken of en waar het beter kan.

Procesplan Plan van aanpak Van lean naar learn Compententies Kort cyclische evaluatie


ONZE CONCEPTEN

ONZE CONCEPTEN Verbindingen zijn de sleutel tot succes. Binnen en buiten Waal. Met leefiD® en maakiQ® maken we de verbinding concreet. We stimuleren mensen om samen steeds beter en waardevoller te bouwen met maatwerk voor elke bewoner. Door elkaar op te zoeken en van elkaar te leren kunnen we processen en producten vernieuwen. De keten managen en innoveren, in een sfeer van openheid en vertrouwen. Dat is een uitdaging. Het Talent+® programma helpt ons de juiste vaardigheden te ontwikkelen. We werken graag aan de talenten van medewerkers. In teams waarin deze talenten optimaal tot hun recht kunnen komen.


WAT LEVERT HET OP?

WAT LEVERT HET OP? Het is hard werken in de woningbouw, en dus ook bij Waal. En daar staat iets

waaraan we werken. Waal transformeert van producent met een netwerk-

tegenover. Iets dat niets met stenen te maken heeft en niet in cijfers is uit te

organisatie naar een platformbedrijf waarmee invulling gegeven wordt aan

drukken. We voegen iets toe aan het leven van mensen. We verbinden woon-

een interface tussen woonbehoefte en het fysieke product op maat voor elke

en werkplezier, eigenheid en toekomstwaarde. Dat is het gezamenlijke doel

bewoner. Het versterken van de verbindingen geeft energie en werkplezier!


POORTWACHTER Haarlem

SCIENCE PARK Amsterdam

JOHANNA Utrecht

VROONDAAL Den Haag

WOONTOREN KEA Amsterdam

KAAP BELVEDERE Rotterdam

www.waal.nl